20 frågor om Kriminalvården

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "20 frågor om Kriminalvården"

Transkript

1 20 frågor om Kriminalvården Frågor och svar Duveholmsskolan Läsåret

2 Innehållsförteckning HUR MÅNGA FÄNGELSER FINNS DET I SVERIGE?...3 HUR MÅNGA HÄKTEN FINNS DET I SVERIGE?...3 HUR MÅNGA FRIVÅRDSENHETER FINNS DET I SVERIGE?...3 HUR MYCKET KOSTAR KRIMINALVÅRDEN?...3 VAD KOSTAR ETT ANSTALTSDYGN?...3 VAD KOSTAR ETT DYGN PÅ HÄKTE?...4 VAD ÄR DYGNSKOSTNADEN FÖR EN FRIVÅRDSKLIENT?...4 HUR MYCKET KOSTAR MATEN I FÄNGELSET?...4 HUR MYCKET TJÄNAR EN FÅNGE?...5 ACKORDSLÖN...5 FÅR FÅNGARNA HA TV?...5 VARFÖR ÄR DET SÅ MÅNGA RYMNINGAR?...5 VARFÖR SKA FÅNGARNA HA PERMISSIONER NÄR DE BARA MISSKÖTS?...6 VAD ÄR SAMHÄLLSTJÄNST?...6 VAD ÄR KONTRAKTSVÅRD?...6 VAD ÄR ELEKTRONISK ÖVERVAKNING?...7 OANMÄLDA HEMBESÖK...7 VARFÖR SLÄPPS FÅNGARNA UT INNAN DE AVTJÄNAT HELA STRAFFTIDEN?...7 VARFÖR ÄR INTE ALLA FÄNGELSER NARKOTIKAFRIA?...8 KRIMINALVÅRDENS UPPGIFT...8 HUR MÅNGA ÅTERFALLER I BROTT?...9 HUR MÅNGA AV DEM SOM SITTER I FÄNGELSE ÄR NARKOTIKAMISSBRUKARE?...9 HUR MÅNGA INVANDRARE SITTER I FÄNGELSE?...9 2/

3 Hur många fängelser finns det i Sverige? Det finns 54 fängelser i landet med ca platser sammanlagt. Anstalterna kan vara öppna eller slutna och de är indelade i fyra säkerhetsklasser. Klass IV är de öppna anstalterna och klass I-III de slutna. Klass I är de säkraste fängelserna och det finns tre sådana: Hall, Kumla och Tidaholm. Hur många häkten finns det i Sverige? Antalet häkten i landet är 27, från Trelleborg i söder till Luleå i norr. Det finns totalt ca häktesplatser. I häkte placeras framför allt den som har gripits misstänkt för brott, är anhållen eller har häktats. Hur många frivårdsenheter finns det i Sverige? Det finns 45 frivårdsenheter i landet. Antalet klienter som passerar genom frivården under ett år uppgår till ca Verksamheten består bl a av övervakning av villkorligt frigivna och personer dömda till skyddstillsyn. Frivårdens personal arbetar dessutom med samhällstjänst, elektronisk övervakning och personutredningar. Hur mycket kostar Kriminalvården? Det årliga anslaget är omkring 4 miljarder kronor. Av den summan går omkring 80 procent till att driva anstalter och häkten. Vad kostar ett anstaltsdygn? Det beror på vilken typ av anstalt det gäller. Genomsnittet för alla anstalter ligger runt kronor per dygn och plats. Dygnskostnaden varierar från ca kronor vid en klass IV-anstalt till omkring kronor vid en anstalt i säkerhetsklass I. 3/

4 Vad kostar ett dygn på häkte? En plats på ett häkte kostar ca kronor per dygn. Vad är dygnskostnaden för en frivårdsklient? Kostnaden varierar beroende på vilken form av övervakning det är fråga om, t ex skyddstillsyn, samhällstjänst eller elektronisk övervakning. Genomsnittskostnaden för en klient i frivården ligger runt 125 kronor per dygn. Hur mycket kostar maten i fängelset? Kostnaden för livsmedelråvarorna uppgår till ca 40 kronor per dag och intagen. - Ofta görs jämförelsen mellan kostnaden för fångarnas mat och den mat eleverna får i skolan. Det är en orättvis jämförelse eftersom kostnaden i skolan enbart avser ett mål mat, medan kostnaden för en intagen består av både frukost, lunch och middag samt mellanmål. 4/

5 Hur mycket tjänar en fånge? "Timlönen" består av två delar; grundersättning och tilläggsersättning, som utgår vid både arbete och studier. Grundersättningen är 3,40 kronor i timmen och tillläggsersättningen uppgår till maximalt 5,10 kronor/timme. Den högsta ersättningen blir på det sättet 8,50 kronor i timmen. Ackordslön I vissa fall kan ackordsersättning förekomma och det högsta totala beloppet blir då 11,10 kronor/timme. Innan ersättningen betalas ut dras alltid 10 procent bort. Det är pengar som avsätts för den intagne och som används till permissioner och frigivning. Får fångarna ha TV? Ja, det får dom. På alla anstalter står det TV-apparater i uppehållsrummen. Dessutom får de intagna ha TV i sina bostadsrum/celler. På vissa anstalter bekostas dessa apparater av anstalten, och vid andra anstalter får de intagna själva betala för detta innehav. Varför är det så många rymningar? Detta är fel, och talet om "svängdörrar" inom Kriminalvården betydligt överdrivet. Sanningen är istället den att antalet rymningar direkt från anstalt har minskat kraftigt under senare tid. Den senaste tioårsperioden har dessa gått ned med 65 procent, från mer än 600/år till ca 200/år. Den procentuellt största minskningen har skett vid de slutna anstalterna. 5/

6 Varför ska fångarna ha permissioner när de bara missköts? Permissionerna är en viktig del i rehabiliterings- och återanpassningsarbetet. Enligt beslut i riksdagen är detta t o m så viktigt att en viss missskötsamhet måste accepteras. Det är grovt missvisande att säga att "permissionerna bara missköts". Faktum är att skötsamheten aldrig har varit så bra, och att den hela tiden förbättras. Mer än 99 procent av ca beviljade permissioner sköts utan anmärkning. Vad är samhällstjänst? Samhällstjänst innebär att den dömde på sin fritid tvingas utföra oavlönat arbete hos någon ideell organisation, t ex en idrottsförening. Påföljden är ett alternativ till fängelsestraff för i första hand unga förstagångsdömda. Den utdömda tiden för samhällstjänst ligger mellan 40 och 200 timmar. Vid misskötsamhet riskerar den dömde att få straffet omvandlat till fängelse. Vad är kontraktsvård? Kontraktsvård innebär en överenskommelse mellan domstolen och den dömde om vård på ett behandlingshem. Fängelsestraff på mellan en och trettio månader kan omvandlas till kontraktsvård. Påföljden är främst avsedd för etablerade missbrukare där det finns ett klart samband mellan missbruk och brott. Vård mot missbruk är ett bättre alternativ än fängelse, eftersom den brottsliga verksamheten upphör när missbruket upphör. Vid misskötsamhet kan en dom om kontraktsvård omvandlas till fängelse. 6/

7 Vad är elektronisk övervakning? Elektronisk övervakning, intensivövervakning eller elbojan; kärt barn har många namn och den korrekta termen lyder "intensivövervakning med elektronisk kontroll". Det innebär att den dömde förses med en sändare runt vristen som via en sändare och telefonnätet står i förbindelse med en central dator hos kriminalvårdsstyrelsen i Norrköping. Denna slår larm om den dömde bryter mot ett i förväg inprogrammerat schema. Elektronisk övervakning är en försöksverksamhet som kan ersätta strafftider upp till tre månader. Fördelen med denna strafform är att den dömde kan fortsätta att arbeta eller studera och ha något så när normala sociala relationer. Oanmälda hembesök Vid oanmälda hembesök kontrolleras att kravet på drogfrihet uppfylls. Vid misskötsamhet avbryts intensivövervakningen och den dömde placeras istället i fängelse. Resultatet hittills är gott och bara fem procent har misskött sin intensivövervakning. Varför släpps fångarna ut innan de avtjänat hela strafftiden? Det är riksdagen som har bestämt att intagna kan friges sedan två tredjedelar eller halva strafftiden har avtjänats. Vid strafftider upp till två år gäller att den dömde i princip ska avtjäna två tredjedelar av strafftiden. Vid strafftider över två år avgör Kriminalvårdsnämnden om den dömde ska friges "i halvtid" eller efter två tredjedels strafftid. Den "rabatterade" strafftiden efterskänks dock inte. Den finns kvar och ska avtjänas om den dömde begår något nytt brott. 7/

8 Varför är inte alla fängelser narkotikafria? Det kan tyckas märkligt att narkotika överhuvudtaget kan förekomma i en så sluten miljö som ett fängelse. Men det är då viktigt att komma ihåg att på ett fängelse samlas dömda personer med förankring i en kriminell livsstil och miljö där droger är vanliga. Kriminalvårdens uppgift Kriminalvårdens främsta uppgift är att så långt möjligt minska efterfrågan på narkotika. Därför har också den särskilda programverksamheten som riktar sig till narkotikamissbrukare ökat. De främsta införselvägarna av narkotika är via besökare och i samband med permissioner. Att förbjuda besök och permissioner anses dock inte förenligt med en human kriminalvård. Det gäller istället att hitta balans mellan å ena sidan den intagnes personliga integritet, hans möjligheter till kontakt med omvärlden och hård kontroll och repression å den andra. 8/

9 Hur många återfaller i brott? Det är en svår fråga att besvara generellt eftersom det beror på flera faktorer, t ex typ av brott, vilka personer som återfaller och tiden efter frigivandet. Siffror från 1966 visar dock att av de dömda som det året togs in i anstalt, så hade tidigare suttit i fängelse. Det ger, med den definitionen, en återfallsfrekvens på 46 procent. Hur många av dem som sitter i fängelse är narkotikamissbrukare? Ungefär 40 procent av dem som är inskrivna i anstalt bedöms ha missbrukat narkotika den närmaste tiden innan de togs in i fängelse. Detta är dock inte liktydigt med att 40 procent av de intagna skulle missbruka narkotika i fängelse, vilket ibland hävdas i den allmänna debatten. Hur många invandrare sitter i fängelse? Det är en fråga som kriminalvården inte kan svara på. Det enda vi kan skilja på i vår statistik är medborgarskapet, d v s om en person är svensk eller utländsk medborgare. Med den förutsättningen visar det sig att var femte person som tas in i fängelse är utländsk medborgare. Det innebär en viss överrepresentation, jämfört med samhället i övrigt. Utländska medborgare har också oftast förhållandevis längre strafftider än svenska medborgare. 9/

en granskningsrapport från riksrevisionen Återfall i brott hur kan samhällets samlade resurser användas bättre? rir 2015:4

en granskningsrapport från riksrevisionen Återfall i brott hur kan samhällets samlade resurser användas bättre? rir 2015:4 en granskningsrapport från riksrevisionen Återfall i brott hur kan samhällets samlade resurser användas bättre? rir 2015:4 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet

Läs mer

Tankar från miljonprogrammen om regeringens förslag på att införa kronvittnen, skärpa straffen och avskaffa ungdomsrabatten.

Tankar från miljonprogrammen om regeringens förslag på att införa kronvittnen, skärpa straffen och avskaffa ungdomsrabatten. Tankar från miljonprogrammen om regeringens förslag på att införa kronvittnen, skärpa straffen och avskaffa ungdomsrabatten. Rapport i samarbete mellan Miklo och CIDES/Fryshuset, maj 2014 Bilal Amara (Miklo)

Läs mer

Utvisning på grund av brott

Utvisning på grund av brott Utvisning på grund av brott De dömda och deras barn BRÅ-rapport 2000:18 Denna rapport kan beställas hos bokhandeln eller hos Fritzes Kundservice, 106 47 Stockholm. Telefon 08-690 91 90, fax 08-690 91 91,

Läs mer

2003:20. Effektivitetsgranskning av kriminalvården

2003:20. Effektivitetsgranskning av kriminalvården 2003:20 Effektivitetsgranskning av kriminalvården Enheten för styrningsfrågor DATUM DIARIENR 1 (1) 2003-08-22 2002/199-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2002-04-25 Ju2002/3013/KRIM Regeringen Justitiedepartementet

Läs mer

Detta är två fallstudier om straff och straffmätning. Lektionen är främst avsedd för högstadiet och gymnasiet.

Detta är två fallstudier om straff och straffmätning. Lektionen är främst avsedd för högstadiet och gymnasiet. En lektion om straff Lärarhandledning FALLSTUDIE 1: Att hjälpa en kompis Nora polisanmäler sin före detta pojkvän för misshandel. Hennes kompis Mia bekräftar att Nora blivit misshandlad. Men i själva verket

Läs mer

SiS följer upp och utvecklar 2/10. Återfall i brott bland ungdomar dömda till fängelse respektive sluten ungdomsvård.

SiS följer upp och utvecklar 2/10. Återfall i brott bland ungdomar dömda till fängelse respektive sluten ungdomsvård. SiS följer upp och utvecklar 2/10 Återfall i brott bland ungdomar dömda till fängelse respektive sluten ungdomsvård Tove Pettersson Återfall i brott bland ungdomar dömda till fängelse respektive sluten

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Det svenska rättsväsendet. en kort introduktion

Det svenska rättsväsendet. en kort introduktion Det svenska rättsväsendet en kort introduktion Produktion: Justitiedepartementet, oktober 2012 Bilder: Bobbo Lauhage/Scanpix, Pontus Lundahl/Scanpix, Örjan Björkdahl/Scanpix, Andrew Kolb/Scanpix, Erik

Läs mer

Kriminalpolitik. Rättssäkerhet

Kriminalpolitik. Rättssäkerhet 3 Leva i Sverige Kriminalpolitik Kriminalpolitik är alla de åtgärder som samhället sätter in för att begränsa brottsligheten. I regel tänker vi på rättsväsendet och på det arbete som utförs av polis, åklagare,

Läs mer

Domstolarna påföljdspraxis vid vissa våldsbrott. sammanfattning

Domstolarna påföljdspraxis vid vissa våldsbrott. sammanfattning Domstolarna påföljdspraxis vid vissa våldsbrott sammanfattning En rapport från Åklagarmyndigheten 2007 Förord Regeringen beslutade den 8 december 2005 och den 14 december 2006 att ge Åklagarmyndig heten

Läs mer

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Frejgatan 75 113 26 Stockholm 08-556 068 30 www.rfs.se 2014-05-08

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Frejgatan 75 113 26 Stockholm 08-556 068 30 www.rfs.se 2014-05-08 Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Frejgatan 75 113 26 Stockholm 08-556 068 30 www.rfs.se 2014-05-08 2 Innehållsförteckning 1. Inledning/instruktion till materialet... 5 Digitalt material... 5 Om

Läs mer

Utsidan - Livet som narkotikaanvändare

Utsidan - Livet som narkotikaanvändare Utsidan - Livet som narkotikaanvändare Utgångspunkter i min forskning: ett brukarperspektiv att betrakta även narkotikamissbrukare som personer som i huvudsak bygger sina ställningstaganden på förnuftiga/

Läs mer

Riksförbundet Frivilliga Samhällsarbetares insatser inom kriminalvårdsområdet. Visionsrum, lekmannaövervakare, besökare på häkten och anstalter

Riksförbundet Frivilliga Samhällsarbetares insatser inom kriminalvårdsområdet. Visionsrum, lekmannaövervakare, besökare på häkten och anstalter Framtid i frihet Riksförbundet Frivilliga Samhällsarbetares insatser inom kriminalvårdsområdet Visionsrum, lekmannaövervakare, besökare på häkten och anstalter Människor till stöd för andra Besökare på

Läs mer

C-UPPSATS. Att socialisera unga kriminella som lever med ett neuropsykiatriskt funktionshinder

C-UPPSATS. Att socialisera unga kriminella som lever med ett neuropsykiatriskt funktionshinder C-UPPSATS 2007:044 Att socialisera unga kriminella som lever med ett neuropsykiatriskt funktionshinder Nina Vikström Luleå tekniska universitet C-uppsats Social omsorg Institutionen för Hälsovetenskap

Läs mer

Att få sin sak prövad i en opartisk domstol

Att få sin sak prövad i en opartisk domstol Tingsrätten Att få sin sak prövad i en opartisk domstol är en grundläggande rättighet. Domstolarnas uppgift är att bereda mål, fatta beslut och döma på ett rättssäkert och effektivt sätt. De allmänna domstolarna

Läs mer

Att få sin sak prövad i en opartisk domstol

Att få sin sak prövad i en opartisk domstol Tingsrätten Att få sin sak prövad i en opartisk domstol är en grundläggande rättighet. Domstolarnas uppgift är att handlägga mål och ärenden på ett rättssäkert och effektivt sätt. De allmänna domstolarna

Läs mer

SKOP Skandinavisk opinion ab

SKOP Skandinavisk opinion ab SKOP,, har på uppdrag av Post & Telestyrelsen intervjuat cirka 1.2 personer bosatta i hela landet i åldern 16 till 69 år. Intervjuerna gjordes mellan den 29 juni och 21 augusti 1999. Undersökningens resultat

Läs mer

Bf Bulten Tips och råd: Om du ska hyra ut din lägenhet

Bf Bulten Tips och råd: Om du ska hyra ut din lägenhet Bf Bulten Tips och råd: Om du ska hyra ut din lägenhet Du som är medlem i bostadsföreningen Bulten får hyra ut din lägenhet, men du måste följa de regler som gäller. Detta faktablad har tagits fram som

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 240/2001 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagomändringav28kap.strafflagensamtav1kap.1 och 5 kap. 10 tvångsmedelslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

Guide i brott. Fredrik Andersson. Boksidan

Guide i brott. Fredrik Andersson. Boksidan Guide i brott Fredrik Andersson Boksidan Inledning Syftet med denna skrift är att ge lite vägledning om den potentiella ekonomiska vinsten i olika brott och den eventuella kostnaden i form av straffvärden.

Läs mer

Ändringar i konsekvensutredning del B kapitel 2 och 3. Statens jordbruksverks föreskrifter (2014:XX) om officiella veterinärer

Ändringar i konsekvensutredning del B kapitel 2 och 3. Statens jordbruksverks föreskrifter (2014:XX) om officiella veterinärer 2014-11-07 Diarienummer 5.7.16-4312/14 Ändringar i konsekvensutredning del B kapitel 2 och 3 Statens jordbruksverks er (2014:XX) om officiella veterinärer 2 Beskrivning av vilken tidsåtgång regleringen

Läs mer

PUNKT 12 RÄTTSVÄSENDET

PUNKT 12 RÄTTSVÄSENDET PUNKT 12 RÄTTSVÄSENDET Rättsväsendet Rättsväsendet arbetar för den enskildes trygghet och säkerhet. Målet är att minska brottsligheten och att öka människors trygghet. Rättsväsendet ansvarar bland annat

Läs mer

Vem får rätt i mål om LSS?

Vem får rätt i mål om LSS? Länsförbundet Rapport 2, 2012 i Stockholms län Om Kontaktperson och Ledsagarservice i Förvaltningsrätten Vem får rätt i mål om LSS? Inledning Länsförbundet FUB har genomfört en analys av hur utfallet av

Läs mer

Fakta: mäns våld mot kvinnor Så ser Det ut i dag

Fakta: mäns våld mot kvinnor Så ser Det ut i dag Så ser Det ut i dag mäns våld mot kvinnor I världen uppskattas var tredje kvinna någon gång har blivit utsatt för våld eller sexuella övergrepp. I Sverige anmäldes år 2006 runt 25 500 fall av misshandel

Läs mer

Studiestödet 2009 CSN, april 2010

Studiestödet 2009 CSN, april 2010 Studiestödet 2009 CSN, april 2010 Sammanfattning... 3 1 Inledning... 9 1.1 Uppdraget... 9 1.2 Faktaunderlag... 9 1.3 Avgränsningar m.m... 9 2 Studiestödssystemet i korthet...10 3 Övergripande utveckling...11

Läs mer

Riktlinjer för samarbete med ideella sektorn

Riktlinjer för samarbete med ideella sektorn Riktlinjer för samarbete med ideella sektorn Kriminalvårdens riktlinjer 2006:2 Riktlinjer för samarbete med ideella sektorn Mål och syfte Kriminalvården eftersträvar ett utvecklat samarbete med ideella

Läs mer

Allt du inte visste om Kronofogden

Allt du inte visste om Kronofogden Allt du inte visste om Kronofogden Vi vill hjälpa, inte stjälpa Många känner rädsla eller obehag när de hör talas om Kronofogden. Ändå vet de flesta inte särskilt mycket om oss. Vi arbetar för att göra

Läs mer

K.R.I.S. något mer än en förening

K.R.I.S. något mer än en förening Umeå universitet Institutionen för socialt arbete C-kurs: Socialt arbete med inriktning mot missbruk. C-uppsats, HT 2001 K.R.I.S. något mer än en förening Om Kriminellas Revansch I Samhället och dess betydelse

Läs mer

UNGDOMSBROTTSLIGHETENS UTVECKLING SPEGLAD I OLIKA KÄLLOR

UNGDOMSBROTTSLIGHETENS UTVECKLING SPEGLAD I OLIKA KÄLLOR Fördjupning Ungdomsbrottslighetens utveckling speglad i olika källor UNGDOMSBROTTSLIGHETENS UTVECKLING SPEGLAD I OLIKA KÄLLOR Jonas Ring och Jonas Öberg Sammanfattning Syftet med detta kapitel är att studera

Läs mer

Proposition om ett tryggare samhälle utan brott

Proposition om ett tryggare samhälle utan brott Proposition om ett tryggare samhälle utan brott Gemenskapspartiet Ingen människa ska behöva bli utsatt för brott. Brott skadar människor och kostar samhället stora pengar. En vanlig dag sitter cirka 5000

Läs mer