ÖS FULLMÄKTIGE BILAGOR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÖS FULLMÄKTIGE BILAGOR 2013 04 23"

Transkript

1 Bilaga 1A Rapport från Jacob Höglund, Ordförande... 3 Bilaga 1B Rapport från Namn Louise Hammar, Studiesocialt ansvarig... 5 Bilaga 1C Rapport från Emma Glännström, Chefredaktör... 7 Bilaga 1D Rapport från Fredrik Jonsson, Tillförordnad Vice ordförande, internt ansvar... 9 Bilaga 1E Rapport från Magnus Ahlin, tillförordnad vice ordförande, strategiskt ansvar Bilaga 1F Rapport från Nadia Moberg, Tillförordnad Vice ordförande, utbildningspolitiskt ansvar 11 Bilaga 2 Tidrapport Bilaga 3 Beslutsuppföljning Bilaga 4 Anmälan av kårstyrelsebeslut Bilaga 5 Anmälan av Lösnummerbeslut Bilaga 6 Motion M2: Mandatperiod för kårstyrelsen Bilaga 7 Motion kring Örebro studentkårs stadgar 3: Bilaga 8A Lösnummers ekonomiska berättelse 11/ Bilaga 8B Lösnummers ekonomiska berättelse 11/ Bilaga 9A Lösnummers verksamhetsplan 13/ Bilaga 9B Lösnummers verksamhetsplan 13/ Bilaga 10A Lösnummers budget 13/ Bilaga 10B Lösnummers budget 13/ Bilaga 11A Lösnummers redaktionella policy 13/ Bilaga 11B Lösnummers redaktionella policy 13/ Bilaga 12A Fullmäktiges arbetsordning 13/ Bilaga 12B Fullmäktiges arbetsordning 13/ Bilaga 12C Fullmäktiges arbetsordning 13/ Bilaga 12D Fullmäktiges arbetsordning 13/ Bilaga 13A Stadgeändring m. anledning av arbetsordningen Bilaga 13B Stadgeändring m. anledning av arbetsordningen Bilaga 13C Stadgeändring m. anledning av arbetsordningen Bilaga 14A Mötestider för Fullmäktige 13/ Bilaga 14B Mötestider för Fullmäktige 13/ Bilaga 14C Mötestider för Fullmäktige 13/ Bilaga 15A Örebro studentkårs visionsdokument Bilaga 15B Örebro studentkårs visionsdokument Bilaga 16A Örebro studentkårs åsiktsdokument Bilaga 16B Örebro studentkårs åsiktsdokument Bilaga 17A Verksamhetsplan 13/ Bilaga 17B Verksamhetsplan 13/ Bilaga 18A Budget 13/ Bilaga 18B Budget 13/ Bilaga 19 Medlemsavgift 13/ Bilaga 20A Arbetsbeskrivningar kårstyrelsen 13/ Bilaga 20B Arbetsbeskrivningar kårstyrelsen 13/ Bilaga 21A Nödvändiga förutsättningar för Örebro studentkårs arvoderade 2013/ Bilaga 21B Nödvändiga förutsättningar för Örebro studentkårs arvoderade 2013/ Bilaga 21C Nödvändiga förutsättningar för Örebro studentkårs arvoderade 2013/ Bilaga 22A Medlemskap i sektion 13/ Bilaga 22B Medlemskap i sektion 13/ Bilaga 23A Örebro studentkårs Förtjänsttecken Bilaga 23B Örebro studentkårs Förtjänsttecken (147)

2 Bilaga 1A Rapport från Jacob Höglund, ordförande Från senaste FUM och fram till idag ( ) så har jag förutom mina ordinarie arbetsuppgifter arbetat med följande: Det har varit en turbulent period sedan föregående fullmäktige och mycket har hänt. I min rapport kommer jag fokusera på vad som har hänt i organisationen samt de dagliga uppgifter som jag har prioriterat under denna period. Kortfattat har mycket tid gått till omprioriteringar och till att rödlösa de problem som har uppstått under vinter/våren. Jag vill även passa på att tacka kårstyrelsen, kansliet, Magnus Ahlin, Nadia Moberg och Fredrik Jonsson för de arbetsinsatser de har genomfört under denna period. Utan att alla dessa människor bitit ihop och gett det lilla extra hade vi aldrig varit där vi är idag. Jag önskar eder all en trevlig och givande läsning. Sjukskrivning och tillförordningar Sedan mitten av februari har vice ordförande Andreas Hallqvist varit sjuk för att sedan bli sjukskriven, detta har medfört stora utmaningar för studentkåren. För att tillse att det dagliga arbete som vice ordförande ansvar skulle fungera beslutade kårstyrelsen att undertiden Andreas är sjukskriven tf. arvodera Magnus Ahlin, Nadia Moberg och Fredrik Jonsson. De tre arvoderades arbetsinsatser har varit avgörande för att kansliet har kunnat fungera de senaste månaderna. Vid skrivande tillfälle så är Andreas Hallqvist sjukskriven på 75% till och med den 9 juni. Organisationsutveckling Som ett steg att fortsätta utvecklingen av organisationen sedan 2010 år omorganisation har kårstyrelsen tagit hjälp Martin E Andersson. Martin har storerfarenhet i arbete med politiska organisationer och organisationsstrukturer överlag. Under arbetet har kårstyrelsen börjat sett över våra gemensamma styrdokument och till detta fullmäktige presenterat ett nytt förlag till visions- och åsiktsdokument. För tillfället har vi påbörjat att se över hur stadgan reglerar andra dokument i organisationen och efter fullmäktige är tanken att påbörja arbetet med arbetsbeskrivningar. Val För verksamhetsåret 2013/2014 har det inte valts någon valnämnd så styrelsen utsåg två ledamöter, var av jag var en av dem, för att se till att valet blev genomfört. Tillsammans har valnämnden gjort ett mycket lyckat arbete vilket har resulterat i att vi har fått fem gånger så många nomineringar som föregående år. Vi hoppas även att valdeltagande kommer få ett högre resultat än tidigare år. Externa uppdrag Under vinter/våren har det externa arbetet blivit nedprioriterat till fördel för kansliarbetet. Jag har trots den nedprioritering deltagit på ett medlemsmöte med SFS, påbörjat ett återupptagande för SiM 2 (147)

3 samarbetet, vilket tyvärr har fått skjutas upp pga sjukskrivningar hos Mälardalen. Jag har även inlett samtal med Hällefors kommun för att skapa ett samarbete runt studenterna i Grythyttan. Det externa arbetet mot universitetet har genomförts som vanligt, den största problematiken vi har är en internsituation vid JPS som påverkar studenterna. Vi avvaktar för närvarande de åtgärder som universitetsledningen och den nya institutionsledningen ska presentera för att komma till rätta med problemet. Studentkåren övergripande För studentkåren övergripande är det både positivt och negativt. Det negativa är den ekonomiska situationen, som det ser ut i dagsläget kommer vi göra ytterligare ett minusresultat i år samt kommande år. Något som skulle påverka studentkårens organisation. Det positiva är att vi i skrivande stund sitter i förhandlingar med både kommunen och universitetet ang de avtal vi har med dem och ser över vad den ekonomiska ersättningen är proportionerlig till. Detta är dock ett arbete som inte blir klart på en dag på grund av byråkrati hos de båda samarbetsparterna. Övergripande ser det annars ljust ut för studentkåren, enligt mig. Engagemanget inom hela organisationen har ökat det senaste året och även den nya organisationen börjar sätta sig. Våra medlemssiffror fortsätter att växa om än i betydligt långsammare takt än vad som var prognostiserat. Här ligger ett stort ansvar på kansli och styrelse att hjälpa sektionerna med både tid och engagemang. Slutligen vill jag bli lite sentimental och passa på att tacka för mig och ett gott samarbete då det här, förhoppningsvis, är min sista rapport jag skriver till fullmäktige och för, snart, 2 år av ert förtroende. Jag hoppas att jag har kunnat införliva de förväntningarna ni har haft på mig och att jag inte svikit er i mitt uppdrag. 3 (147)

4 Bilaga 1B Rapport från Louise Hammar, studiesocialt ansvarig Rapport från studiesocialt ansvarig Louise Hammar verksamhetsåret 12/13 Under snart ett år har jag suttit som studiesocialt ansvarig och min främsta målsättning har under året genomsyrats av att lägga en trygg och stabil grund för att ge nästkommande person något att bygga vidare på och göra ännu starkare. Jag inser med facit i hand att jag hunnit med betydligt mer än väntat, vilket gör mig både stolt och glad. Posten har många, väldigt skilda områden där bostadsfrågor, studiemiljö, föreningsliv och introduktion kan nämnas som exempel. Många möten har det varit, möten med alltifrån universitetet och externa parter till studenter, främst engagerade studenter. Det finns några områden som har fått extra stor fokus och det är föreningarna, introduktionen och studiemiljöarbetet. Studentföreningar Studentföreningarna har saknat en tydlig koppling till Örebro studentkår och därför har jag sett till att träffa alla föreningar var för sig, för att skapa en relation till varenda studentförening. Tillsammans med studentlivskoordinatorn har jag skapat ett samarbetsavtal för att underlätta, förenkla och framför allt tydliggöra alla parters roller. Vi såg även ett behov att ett gemensamt föreningsrum där studentföreningarna kan bevara sina viktiga dokument. Föreningsrummet finns i Örebro studentkårs korridor och ger en kontinuitet i och med att alla papper finns samlat på samma ställe och går att hänvisa till. Föreningarna slipper glappet som ofta uppstår i och med byte av styrelse. För att uppmärksamma de nya studenterna om alla föreningar som finns att engagera sig i skapade jag även en föreningsfolder som har varit mycket uppskattad, både från nya studenter men även föreningarna själva. Introduktionen Studiesocialt ansvarig främsta ansvar i introduktionen är att vara ett språkrör mellan introduktionsansvarig, Örebro studentkår och kårsektionen. Uppdragen inför introduktionen är att beställa faddertröjor, lösa med sponsorer så att alla faddrar får varsin gratis faddertröja, följa med på ledarskaps- och fadderutbildning. Sedan jag kom in i bilden har även ett krögaravtal skrivits, där Örebro studentkår står som representant på avtalet istället för en general. En fadderutvärdering har skapats för att få gehör från faddrarna. Jag och introduktionsansvarig har även sett till att besöka varje kårsektions faddermöte för att ge ett ansikte på Örebro studentkår och universitetet och främst för att informera om hur organisationen ser ut, hur allt går ihop och introduktionspolicyn. Studiemiljö och NSI Studiemiljöarbetet har fått sig ett ordentligt uppsving med ett fantastiskt huvudstuderande skyddsombud (Martina Blomqvist) i spetsen. Majoriteten av alla sektioner har varit representerade 4 (147)

5 och arbetet mot en bättre studiemiljö har en lysande framtid. Detta i kombination med mitt aktiva deltagande i projektgruppen för NSI (Nöjd student-index, ett arbete med fokus på studenternas studiemiljö)där vi planerat, spånat och satt verk i resultaten enkäten gav oss. Löpande arbete och övriga projekt Utöver detta och mycket mer som inte får plats i denna rapport har jag sett till att få hit en organisationsutvecklare som har hjälpt kårstyrelsen, oss arvoderade och tjänstemännen att arbeta fram tydligare dokument (åsiktsdokument, vision etc.) samt skapa ett bättre klimat och arbetssituation. Något som stärkt och kommer att stärka kommande år ordentligt. Jag och studentlivskoordinatorn varit på möte med tillståndsmyndigheten för att få underlag till ansökan om att Kårhuset ska få ha öppet till klockan 02, vilket vi i dagarna glatt kan meddela att det gått igenom. Genom förhandling med lokalförsörjningschefen på universitetet kommer Örebro studentkår ta över Röda paviljongen som därmed blir en medlemsförmån. Jag har arbetat aktivt med samarbetspartners och stått ute med dem på campus, planerat och till viss del satt igång 50- årsfirandet för Örebro studentkår. KLÖS (Karlstad studentkår, Linnéstudenterna och Örebro studentkår) har fått ett annat, utökat samarbete sen jag kom in i bilden, istället för att som tidigare endast samarbeta gällande politiska frågor som till exempel Sveriges förenade studentkårers fullmäktige ligger det idag stort fokus på erfarenhet, kunskap- och informationsutbyte. Något som varit givande, inspirerande och lärorikt för samtliga kårer. Min sista tid som studiesocialt ansvarig kommer, utöver det dagliga arbetet, bland annat att innebära planering av överlämning, få igång studenter med barn-gruppen, påverka ombyggnationen av biblioteket, ordna allt inför kommande höstintroduktion samt förbereda akutboendet. 5 (147)

6 Bilaga 1C Rapport från Emma Glännström, chefredaktör Från senaste FUM-rapport och fram till idag ( ) så har jag förutom mina ordinarie arbetsuppgifter arbetat med följande: Löpande arbete Det löpande arbetet har som vanligt bestått av att hålla nyhetsflödet igång. Jag har lett redaktionen i arbetet med ett antal papperstidningar samt själv skrivit, fotat och redigerat. Jag har sålt annonser och haft kontakt med tryckeri och distribution. Jag har också ansvarat för arbetet med verksamhetsplan, budget och redaktionell policy. Redaktionen Under vårterminens början har jag rekryterat flera nya medarbetare till tidningen och introducerat dem till arbetet med tidningen. Webbredaktören byttes i början av terminen, vilket innebar ett visst rekryteringsarbete. Så även för att hitta en vikarierande PR-ansvarig för den ordinarie som varit på resa i några veckor. För att ta vara på engagemang som finns i redaktionen har en post för ansvar för sociala medier införts på prov och innehas nu av en redaktionsmedlem. Den årliga Alfapetturneringen har arrangerats och för andra året i rad vann Martin Henningsson. Lösnummer-after work har införts och har i skrivande stund hållits en gång, vilket var lyckat. Synlighet på campus Jag har representerat Lösnummer på introduktionsdagarnas campusvandringar, vårmässan och Campusmässan samt på utdelningsevent som hållits på campus. Under Campusmässan delade Lösnummers PR-ansvarige även ut kuvert med annonsinformation till företag. De kuvert som blev över skickade vi till olika företag i Örebro. Läsarundersökning Lösnummers läsarundersökning startade i januari och avslutades i mars. Biträdande redaktör Emelie Bröms är den som arbetat med den och jag har varit delaktig i planeringen. Jag har ansvarat för besök på sektionernas sektionsmöten, där vi informerat om läsarundersökningen. I skrivande stund pågår sammanställningen av undersökningen. Lösnummers styrelse ska diskutera resultatet och vilka förändringar som kan göras och vad vi behöver arbeta mer med. Hearing 2013 Jag föreslog att Lösnummer kunde ta över utfrågningen av kandidaterna till Örebro studentkårs presidium i år. Förlagan är Stockholms studenttidning som arrangerat deras motsvarighet. Vi fick uppdraget av Örebro studentkårs valansvariga och en grupp har arbetat med det. Efter evenemanget ska det utvärderas tillsammans med valansvariga. 6 (147)

7 Studiebesök och praktikanter Lösnummer kommer ta emot en klass från Vivalla i år igen. Klassen ska få testa på att vara journalister för en dag. Det studiebesöket tar vi emot i maj. Den 23 april får vi studiebesök av en grupp ryska universitetslärare i journalistik. De ska få höra om hur vi arbetar med Lösnummer och med en ideell redaktion där medarbetarna studerar samtidigt som engagemanget. I januari hade vi studiebesök från en Jönköpingsstudent som ville veta mer om Lösnummers arbete. Lösnummer hade fyra praktikanter (tre skribenter och en fotograf) under tre veckors tid under februari och mars. De är de sista praktikanterna, då medieprogrammet på gymnasienivå nu är nedlagt. Lösnummer kommer dock ha någon typ av samarbete med de medieinriktningar som finns på andra program, men exakt hur det ska se ut är inte klart ännu. Fortbildning I februari var jag på en Fojokurs (fortbildning för journalister) i Malmö. Ämnet var intervjuteknik. Senare hölls ett utbildningsmöte för redaktionen där jag höll i en del, baserat på det som lärts ut på Fojokursen. 7 (147)

8 Bilaga 1D Rapport från Fredrik Jonsson, tillförordnad vice ordförande, internt ansvar Intåget Den första tiden spenderade jag med att skapa en överblick över situationen. Att få koll på var det som fanns var, vad som hade gjorts samt vad som var mest akut och behövde prioriteras. Vi rivstartade även med en organisationsutvecklingsdag en söndag på Tegelbruket. Arbetsgivaransvaret Något som jag snabbt märkte var att det fanns brister, och har funnits under en längre tid, i arbetsgivar- och plats ansvaret. Detta var något som direkt fick prioritet. Två saker är det som jag har arbetat som mest med, den ena är att få igång en fungerande APT och därigenom en förbättrad kommunikation på arbetsplatsen. Den andra är en översyn av ÖS lönepolicy och lönepolitik. Kårstyrelsen tog beslut om en ny lönepolicy förra terminen då man tyckte att den lönestege som fanns inte var förståelig. Det har dock framkommit att det kan ha blivit en ojämlikhet mellan våra tjänstemäns löner i och med detta varpå jag började gräva i saken. Arbetet är fortfarande inte klart när detta skrivs men det är verkar som att lönesättningen inom ÖS varit märklig. Ett möte med personalavdelningen på universitetet var planerat för att kunna få deras hjälp i att på ett tydligt och säkert sätt reda ut det konkreta ansvaret för ÖS presidium och kunna ha klara och tydliga riktlinjer att lämna över till nästa år. Detta fick dock avbokas då personalavdelningen höll på att byta lokaler. Något nytt möte är ännu inte bokat, men kommer att bokas in. Jag har som ambition att kunna sammanställa en handbok/lathund över arbetsgivar- och platsansvaret som ska kunna följa med i överlämningar framöver för att underlätta för efterföljande presidialer. Fullmäktige Arbetet med att anordna Fullmäktigemötet är något som har tagit upp ganska stor del av min övriga tid. Sammanställning av handlingar och annat administrativt arbete har fått uppta ett antal timmar av min tid. Övrigt Arbetsgivaransvaret och Fullmäktige är det som har upptagit mest av min tid, i övrigt så har jag så klart även deltagit på KS möten och andra prioriterade möten. 8 (147)

9 Bilaga 1E Rapport från Magnus Ahlin, tillförordnad vice ordförande, strategiskt ansvar Propositioner Den 6 mars tillsattes jag som tillförordnad vice ordförande på 30 % och tilldelades arbetsuppgifter som rör studentkårens strategiska frågor och arbete. I ett första led fick jag i uppdrag att se över de propositioner som ska behandlas under Fullmäktigemötet för att dessa skulle hinna skickas ut innan uppsatt dead-line löpte ut. Av de propositioner som jag har handlagt har några kopierats från föregående år med ett fåtal tillägg för att vara mer aktuell i tiden. Andra propositioner, såsom åsiktsdokumentet, revidering av nödvändiga förutsättningar och arbetsordningen för Fullmäktige, har bearbetats desto mer utifrån diskussioner och förslag som har behandlats under kårstyrelsemöten. Organisationsutvecklingsdag Den 10 mars anordnades en heldag med kårstyrelsen tillsammans med organisationsutvecklaren, Martin E Andersson, där fokus bland annat låg vid hur organisationens styrdokument skulle förändras i processen runt organisationsutvecklingen. Utifrån diskussionerna som fördes producerades ett utkast på nytt åsiktsdokument som uppdrogs åt mig att sammanställa och komplettera med brödtext. Tillsammans med kårstyreslen färdigställdes förslaget till nytt åsiktsdokument. Kommunikationsplan Under organisationsutvecklingsdagen lyftes frågan om att inrätta en kommunikationsplan för Örebro studentkår centralt. Jag tillsammans med informationsansavarig, Andreas Lundgren, uppdrogs att ta fram ett utkast på en kommunikationsplan. I processen har vi tagit hjälp av och hittat inspiration i planer från andra organisationer, främst i planen från Karolinska institutet. I skrivande stund är utkastet ännu inte klart men vår förhoppning är att kommunikationsplanen ska vara färdig inom kort. Löpande arbete Under perioden har det skett en del löpande arbete också som har innefattat olika områden. Det ansvarsområde som tilldelades mig är väldigt flytande och jag har därför sökt utgöra ett stöd för de förtroendevalda och tjänstemännen i korridoren i största möjliga mån. 9 (147)

10 Bilaga 1F Rapport från Nadia Moberg, tillförordnad vice ordförande, utbildningspolitiskt ansvar Löpande arbete Sedan jag började arbetet har jag funnits på plats i kårkorridoren, hanterat mindre/dagsaktuella frågor, fört dialog med studentombudet om aktuella fallärenden och deltagit på möten som kårstyrelsemöten, stort dekanråd, en halvdag med fakultetsnämnderna och ett möte med styrgruppen för universitetets högskolepedagogiska kurser. Utbildningsbevakarråd Jag började snabbt arbeta med att uppdatera kontaktinformationen till utbildningsbevakarna, hitta tid för ett möte samt kalla till detta möte. På mötet berättade jag om det pågående nationella arbetet med kvalitetsutvärderingarna & de nya högskolepolitiska myndigheterna och vi diskuterade arbetet med kursrepresentanter. Vid tidpunkten för skrivandet av denna rapport har jag skickat ut förslag på tider för nästa utbildningsbevakarråd. Avtal om utbildningsbevakning Tillsammans med övriga arvoderade har frågan om ett avtal mellan studentkåren och en studentförening rörande utbildningsbevakning hanterats. Detta har krävt relativt mycket tid då det varit många personer inblandade. Fakultetsråd Jag har sammankallat och haft ett fakultetsråd och vid tiden för skrivandet av denna rapport kallat till ytterligare ett. På det första mötet diskuterade vi bland annat NSI och universitetets arbete med att utnämnda särskilt meriterade lärare. Organisationsutveckling Söndagen 10 mars deltog jag i en arbetsplatsgemensam dag för organisationsutveckling, där vi framförallt arbetade med studentkårens vision. 10 (147)

11 Bilaga 2 Tidrapport VT 2013 Jacob Halken Emma Arbtid Sem Sjuk Arbtid Sem Sjuk Arbtid Sem Sjuk , ,5 5 2 Vecka , Vecka ,5 49,5 1 42,5 Vecka ,5 Vecka ,5 50,5 Vecka ,5 38,5 Vecka Vecka Vecka ,5 Vecka Sjukskriven 100% 47,5 Vecka Sjukskriven 100% 65,5 Vecka Sjukskriven 75% 50 Vecka Sjukskriven 75% 53 Vecka Sjukskriven 75% 16 Vecka Sjukskriven 75% 21,5 Vecka Sjukskriven 75% Vecka Vecka Vecka Vecka Vecka Vecka Vecka Vecka Vecka Vecka Vecka Övertid: 95, , , (147)

12 VT 2013 Louise Arbtid Sem Sjuk 94 Vecka Vecka Vecka Vecka Vecka Vecka Vecka Vecka Vecka Vecka Vecka Vecka Vecka Vecka Vecka 15 Vecka 16 Vecka 17 Vecka 18 Vecka 19 Vecka 20 Vecka 21 Vecka 22 Vecka 23 Vecka 24 Vecka 25 Vecka 26 Övertid: (147)

13 VT 2013 Fredrik Magnus Nadia Arbtid Sem Sjuk Arbtid Sem Sjuk Arbtid Sem Sjuk Vecka 1 Vecka 2 Vecka 3 Vecka 4 Vecka 5 Vecka 6 Vecka 7 Vecka 8 Vecka 9 Vecka Vecka ,5 17 Vecka ,5 10 Vecka ,5 8 Vecka Vecka 15 Vecka 16 Vecka 17 Vecka 18 Vecka 19 Vecka 20 Vecka 21 Vecka 22 Vecka 23 Vecka 24 Vecka 25 Vecka 26 Övertid: 11, , (147)

14 Bilaga 3 Beslutsuppföljning Örebro studentkårs Fullmäktige Datum: Tid: 17:00 Plats: Teknikhuset, Rättsgångssalen, T137 Mötet öppnades kl 17:05 1 (Punkt 1) Mötets öppnande ÖS Fullmäktige beslutade att anse mötet stadgeenligt utlyst Yrkande 1 Punkt 3 Orginalyrkande Bifall Jacob Höglund (enad kårstyrelse) yrkar att välja Morgan Berglund Williams till mötesordförande ÖS Fullmäktige beslutade att välja Morgan Berglund-Williams till mötesordförande 2 (Punkt 2) Mötets stadgeenliga utlysande 3 (Punkt 3) Val av mötesordförand e ÖS Fullmäktige beslutade 4 (Punkt 4) Val av 14 (147)

15 Yrkande 2 Punkt 4 Orginalyrkande Bifall Jacob Höglund (enad kårstyrelse) yrkar att välja Carl Mikael Bergström till mötessekreterare att välja Carl Mikael Bergström till mötessekreterare Yrkande 3 Punkt 5 Orginalyrkande Bifall Jacob Höglund (enad kårstyrelse) yrkar att välja Kristin Öberg till justerare tillika rösträknare att välja Jin Sarac till justerare tillika rösträknare ÖS Fullmäktige beslutade att välja Kristin Öberg till justerare tillika rösträknare att välja Jin Sarac till justerare tillika rösträknare mötessekreterar e 5 (Punkt 5) Val av justerare tillika rösträknare ÖS Fullmäktige beslutade att fastställa protokolljusteringen till kl 18:00 6 (Punkt 6) Protokolljusteri ng ÖS Fullmäktige beslutade att anse röstlängden justerad 7 (Punkt 7) Justering av röstlängd Yrkande 5 Punkt 5 Orginalyrkande Bifall Jacob Höglund (enad kårstyrelse) yrkar att adjungera Lotta Elvin med närvaro- yttranderätt ÖS Fullmäktige beslutade att adjungera Lotta Elvin med närvaro- och yttranderätt under ÖS Fullmäktigemötet (Punkt 8) Eventuella adjungeringar 15 (147)

16 Yrkande 6 Punkt 9 Orginalyrkande Bifall Tove Arnsvik Bjurfalk (Corax) att lägga in diskussionspunkt om utbildningsbevakning Yrkande 22 Punkt 9 Orginalyrkande Bifall Jonas Woulo (TekNat) att lägga till punkt 19 om utredning av Andreas Hallqvist 9 (Punkt 9) Fastställande av föredragningslis tan Yrkande 23 Punkt 9 Orginalyrkande Bifall Martina Söderkvist att tillsätta en punkt som heter misstroendeförklaring ÖS Fullmäktige beslutade att lägga in diskussionspunkt om utbildningsbevakning att lägga in punkt 19 om utredning av Andreas Hallqvist att lägga in punkt 20 om misstroendeförklaring att arbeta efter den föreslagna föredragningslistan ÖS Fullmäktige beslutade att lägga rapporterna till handlingarna 10 (Punkt 10) Rapporter ÖS Fullmäktige beslutade att lägga rapporterna till handlingarna 11 (Punkt 11) Tidsrapport ÖS Fullmäktige beslutade att godkänna protokoll från föregående möte 12 (Punkt 12) Beslutsuppföljni ng ÖS Fullmäktige beslutade att godkänna samt lägga till handlingarna kårstyrelsens protokoll sedan sist 13 (Punkt 13) Anmälan av kårstyrelsebeslu 16 (147)

17 t ÖS Fullmäktige beslutade att godkänna samt lägga till handlingarna Lösnummers protokoll sedan sist Punkten lämnades utan åtgärd Yrkande 7 Punkt 16 Orginalyrkande Bifall Martina Söderkvist (Sesam) att skjuta upp interpellation I4 och I5 till ett annat tillfälle då Lösnummers chefredaktör eller biträdande redaktör är närvarande Protokollsanteckning Fanny Lyrfors (Sobra) Protokollsanteckning om frånvaron av Lösnummers ansvariga (att dessa ej är närvarande). ÖS Fullmäktige beslutade Att skjuta upp interpellation I4 och I5 till ett annat tillfälle då Lösnummers chefredaktör eller biträdande redaktör är närvarande att lägga interpellationerna till handlingarna 14 (Punkt 14) Anmälan av Lösnummerbesl ut 15 (Punkt 15) Fyllnadsval och entlediganden 16 (Punkt 16) 16.1 I1. Interpellation till vice ordförande Andreas Hallqvist om Fakultetsråd 16.1 I2. Interpellation till presidiet om presidiets arbete 16.1 I3. Interpellation till vice ordförande Andreas Hallqvist om Örebro studentkårs utbildningsbeva kning 17 (147)

18 16.1 I4. Interpellation till Emma Glännström om Lösnummer 16.1 I5. Interpellation till Ansvarig utgivare för Lösnummer 16.1 I6. Interpellation till kårstyrelsen om informationskan aler och marknadsföring Yrkande 8 Punkt 17 Tillägsyrkande Bifall Andreas Karlsson (Sesam) att bordlägga P1, P2, P3 i en klump 17 (Punkt 17) ÖS Fullmäktige beslutade att bordlägga P1, P2, P3 i en klump 17.1 P1 Verksamhetsber ättelse 11/ P2 Ekonomisk berättelse 11/ P3 Ansvarsfrihet för styrelsen 11/12 ÖS Fullmäktige beslutade att godkänna verksamhetsberättelse för Lösnummer 11/12 enligt underlag 17.4 P4 Verksamhetsberätt else för 18 (147)

19 Lösnummer Yrkande 9 Punkt 17 Orginalyrkande Bifall Martina Söderkvist (Sesam) att Återremittera P5 till dess att fullständiga handlingar inkommer 17.5 P5 Lösnummers ekonomiska rapport ÖS Fullmäktige beslutade att återremittera P5 till dess att fullständiga handlingar inkommer Yrkande 10 Punkt 17 Orginalyrkande Bifall Martina Söderkvist (Sesam) att avvakta med att behandla P6 till dess att P5 har behandlats 17.6 P6 Ansvarsfrihet för Lösnummers styrelse 1112 ÖS Fullmäktige beslutade att avvakta med att behandla P6 till dess att P5 har behandlats Yrkande 11 Punkt 17 Tilläggsyrkande Bifall Fanny Lyrfors (Sobra) att ändra 20 dagars ledighet till 25 dagar ÖS Fullmäktige beslutade att ändra 20 dagars ledighet till 25 dagar att fastställa Nödvändiga förutsättningar för Örebro studentkårs arvoderade 2013/2014 i enlighet med ovanstående att justera villkoren för fika och privata samtal så att ingen avgift eller löneavdrag tas ut under verksamhetsåret 2012/ P7 Nödvändiga förutsättningar för Örebro studentkårs arvoderade 17.8 P8 Valordning 19 (147)

20 Yrkande 12 Punkt 17 Ändringsyrkande Bifall Sofia Sohl (DokSek) att ändra följande lydelser i Proposition P8-valordning 13/14: studenter på forskarnivå [förekommer två gånger] till studenter antagna som forskarstuderande i forskarutbildningen vid Örebro universitet att stryka följande lydelse: sektionsmöte kan inte delegera fyllnadsval av ledamot. Yrkande 13 Punkt 17 Ändringsyrkande Bifall Johan Skillstedt (Corax) att under rubriken val ändra 24 april till årsmötet ÖS Fullmäktige beslutade att ändra följande lydelser i Proposition P8-valordning 13/14: studenter på forskarnivå [förekommer två gånger] till studenter antagna som forskarstuderande i forskarutbildningen vid Örebro universitet att stryka följande lydelse: sektionsmöte kan inte delegera fyllnadsval av ledamot. att att under rubriken val ändra 24 april till årsmötet fastställa valordning enligt propositionen 17.9 P9 Medlemskap ÖS Fullmäktige beslutade att att Örebro studentkår fortsätter vara medlemmar i Sveriges Förenade Studentkårer, SFS att Örebro studentkår fortsätter vara medlemmar i Arbetsgivaralliansen att Örebro studentkår fortsätter vara medlemmar i Ung Media kalenderåret 2012, men inte förnyar medlemskapet för kalenderåret 2013 utan vidare prövning. att Örebro studentkår ansöker om medlemskap i Handelskammaren Mälardalen samt Handelskammaren Örebro att fullmäktige fastslår tolkningen att sektioner och utskotts medlemskap i nationella nätverk för sina respektive utbildningsprogram/kurser beslutas av sektionen eller utskottet P10 Åsiktsdokument 20 (147)

21 ÖS Fullmäktige beslutade att uppdra till Kårstyrelsen att ta fram ett förslag på nytt åsiktsdokument som förankrats i organisationen till vårens fullmäktigesammanträde att till dess att fullmäktige fastslagit nytt åsiktsdokument så gäller befintligt åsiktsdokument ÖS Fullmäktige beslutade att att avslå motion M1 likvidera Örebro Kårhusrestaurang AB P11 Likvidering av Örebro Kårhusrestaurang AB samt M1 motion angående proposition 11 likvidering av Örebro Kårhusrestaurang AB Protokollsanteckning Andreas Hallqvist (Corax) Att inte anse yrkanden i motion som inkomna yrkanden vänder jag mig kraftigt emot. Att endast FUM-ledamöter och KS får lämna formella yrkanden tar bort syftet med motioner och att motionärer yrkar bifall på sin motion är underförstått. ÖS Fullmäktige beslutade 18 (Punkt 18) 18.1 M2. Mandatperiod för kårstyrelsen att att att att bifalla motion M2 i ÖS stadga under punkt 4. Örebro studentkårs styrelse lägga till ny punkt 4:3 Mandatperiod. under ny punkt 4:3 lägga in texten: Mandatperiod för Örebro studentkårs styrelses ledamöter är 1 juli 30 juni om inget annat särskilt stadgas. konsekvensändring sker i punktordningen under punkt 4. Örebro studentkårs styrelse i enlighet med detta M3 Mandatperiod för ÖS presidium ÖS Fullmäktige beslutade att avslå motion M3 21 (147)

22 Yrkande 14 Punkt 18 Orginalyrkande Bifall Tove Arnsvik Bjurefalk (Corax) att läggas till handlingarna för verksamhetsplansdiskussion till nästa fullmäktige ÖS Fullmäktige beslutade att motionen läggs till handlingarna för verksamhetsplansdiskussion till nästa fullmäktige att avslå motion M4 ÖS Fullmäktige beslutade att anse motion M5 besvarad 18.3 M4 Motion om uppdrag att genomföra en konsekvensanalys om anslutningsgraden i 3. ÖS Fullmäktige beslutade att bifalla motion M6 att införa posterna som Politisk förhandlare & Delegationsledare som RINS-poster under den nya rubriken SFS FUM-delegationen och upprätta arbetsbeskrivningar för dessa. att uppdra åt ordförande att ta fram dessa arbetsbeskrivningar. att posten som Politisk förhandlare (ordinarie ledamot) är vigd åt ordförande alternativt vice ordförande i studentkåren. att lägga till de nödvändiga posterna för ordinarie ledamöter samt suppleanter utifrån SFS mandatfördelning från föregående SFS fullmäktige under kategorin SFSFUM- delegationen bland RINSposterna. att posterna under SFSFUM- delegationen utöver rollen som politisk förhandlare väljs och fastslås av vid det ÖS fullmäktige som ligger sist på höstterminen M5 Motion om ändringar i ÖS Stadga och införande av ändringar i stadgan 18.5 M6 Motion om SFSFUMdelegationen som RINS-poster ÖS Fullmäktige beslutade att bifalla motion M7 att ändra ÖS stadga 3:16 från 18.6 M7 Motion kring Örebro 22 (147)

23 Interpellation kan ställas till av ÖS Fullmäktige valda styrelser, till av ÖS förtroendevalda, eller till övrigt organ inom ÖS. Interpellation ska vara kårstyrelsen till handa senast tio dagar före ÖS Fullmäktigemöte. Kårstyrelsen ska delge berörd person eller organ interpellationen senast åtta dagar för ÖS Fullmäktigemöte. Svar på interpellation följs av allmän debatt, varefter ÖS Fullmäktige endast kan besluta om protokollsanteckning eller utredning till Interpellationsrätt tillkommer ordinarie medlem, dock ej stödmedlem, eller organ inom ÖS. Interpellation kan ställas till av ÖS Fullmäktige valda styrelser, till av ÖS förtroendevalda, eller till övrigt organ inom ÖS. Interpellation ska vara kårstyrelsen till handa senast tio dagar före ÖS Fullmäktigemöte. Kårstyrelsen ska delge berörd person eller organ interpellationen senast åtta dagar för ÖS Fullmäktigemöte. studentkårs stadgar 3:16 Svar på interpellation följs av allmän debatt, varefter ÖS Fullmäktige endast kan besluta om protokollsanteckning eller utredning Yrkande 24 Punkt 19 Orginalyrkande Bifall Kristin Öberg (Serum) att ajournera mötet till tisdag den 4 december för eftertanke och ställningstagande till eventuell misstroendeförklaring eller tillsättande av utredning 19 Utredning om Andreas Hallqvist ÖS Fullmäktige beslutade att ajournera mötet till tisdag den 4 december för eftertanke och ställningstagande till eventuell misstroendeförklaring eller tillsättande av utredning Punkten lämnades utan åtgärd 20 Misstroendeförk laring Andreas Hallqvist (147)

24 Yrkande 15 Punkt 20 Yrkande i ordningsfråga Bifall Sofia Sohl (DokSek) att utjustera Sofia Sohl från punkten 20 (Punkt 20) Diskussionsfråg or Yrkande 17 Punkt 20 Yrkande i ordningsfråga Bifall Johanna Hedin (TekNat) att utjustera Johanna Hedin ifrån röstlängden Yrkande 18 Punkt 20 Yrkande i ordningsfråga Bifall Krister Antegård (TekNat) att justera ut Kristian Antegård ur röstlängden Yrkande 19 Punkt 20 Yrkande i ordningsfråga Bifall Linnea Kleist (Serum) att Linnea Kleist måste gå Yrkande 20 Punkt 20 Yrkande i ordningsfråga Bifall Sofie Thoreson (Sobra) att Sofie Thoreson vill lämna mötet nu ÖS Fullmäktige beslutade att utjustera Sofia Sohl ur röstlängden från och med punkt 20 att utjustera Johanna Hedin ur röstlängden från och med punkt 20 att utjustera Kristian Antegård ur röstlängden från och med punkt 20 att utjustera Linnea Kleist ur röstlängden från och med punkt 20 att utjustera Sofie Thoreson ur röstlängden från och med punkt (147)

25 Yrkande 16 Punkt 20 Yrkande i ordningsfråga Bifall Fanny Lyrfors (Sobra) att ha en särskild överläggning i frågan (bakom lyckta dörrar). Endast FUM-ledamöter. ÖS Fullmäktige beslutade att ha en särskild överläggning om utbildningsbevakning (bakom lyckta dörrar). Endast FUM-ledamöter. Diskussion om utbildningsbevakning Yrkande 21 Punkt 20 Orginalyrkande Bifall Jonas Woulu (TekNat) att gå till punkt 9 ÖS Fullmäktige beslutade att gå till punkt 9 Mötet återupptogs kl ÖS Fullmäktige beslutade att röstlängden var justerad Protokollsanteckning: Jin Sarac medverkade på mötet, men valdes ej in i röstlängden ÖS Fullmäktige beslutade Att lägga till punkterna: 22 Interpellation I4 fortsättning 23 Interpellation I5 24 Förtroende för vice ordförande 21 Justering av röstlängd 21 Förslag till ny föredragningslis ta Emma Glännström, chefredaktör för Lösnummer, närvarade under diskussionen. ÖS Fullmäktige lämnade punkten utan åtgärd. Emma Glännström, chefredaktör för Lösnummer, närvarade under diskussionen. ÖS Fullmäktige lämnade punkten utan åtgärd. 22 Interpellation I4, fortsättning 23Interpellation I5, fortsättning 25 (147)

26 Yrkande 25 Punkt 24 Orginalyrkande Avslag Kristian Antegård (TekNat) att en utredning ska tillsättas för att utreda de problem som uppstått i vice ordförande s arbete, så att liknande problem ej ska uppstå i framtiden. Vi föreslår att FUM beslutar om vem/vilka som ska genomföra utredningen. Samt att extern hjälp tas in för att förbättra kommunikationen inom presidiet 24 Förtroende för vice ordförande Andreas Hallqvist 26 (147)

27 Yrkande 26 Punkt 24 Orginalyrkande Avslag Cornelia Arvidsson (Musik) att misstroendeförklara och entlediga Andreas Hallqvist från sitt uppdrag som vice ordförande. Yrkande 27 Punkt 24 Orginalyrkande Avslag Fanny Lyrfors (Sobra) att en misstroendeförklaring genomförs mot Andreas Hallqvist och att en långsiktig övergripande utredning görs. Utredningen ska utreda de heltidsarvoderades arbetsuppgifter, arbetsfördelning samt överlämningen mellan olika positioner i Örebro studentkår. Utredningen genomförs av Örebro studentkårs verksamhetsrevisorer. Valberedningen får i uppdrag att föreslå ett extrainsatt FUM i januari där nya kandidater vice ordförandeposten lyfts fram. Yrkande 28 Punkt 24 Orginalyrkande Bifall Sofia Sohl (DoKsek) att utjustera Sofia Sohl Yrkande 29 Punkt 24 Orginalyrkande Bifall Kristian Antegård (TeknNat) att utjustera ut Kristian Antegård Yrkande 30 Punkt 24 Orginalyrkande Bifall Johan Skillstedt (Corax) att utjustera Johan Skillstedt, Andreas Karlsson, Katarina Schön, David Holm och Nadia Moberg. Yrkande 31 Punkt 24 Orginalyrkande Avslag Freddy Becker (Corax) Att genomföra en utredning. Att tillsätta 3 fum-ledamöter som tar fram diskussionsunderlag för ett diskussionsforum kring vad utredningen ska innehålla. Att uppdra åt kårstyrelsen att sätta datum för diskussionsforumet utifrån datumet för nästa fullmäktige. Att på nästkommande fullmäktige besluta om formerna för utredningen. 27 (147)

28 ÖS Fullmäktige beslutade att Att inte misstroendeförklara Andreas Hallqvist genomföra en utredning. Att tillsätta 3 fum-ledamöter som tar fram diskussionsunderlag för ett diskussionsforum kring vad utredningen ska innehålla. Att uppdra åt kårstyrelsen att sätta datum för diskussionsforumet utifrån datumet för nästa fullmäktige. Att att att på nästkommande fullmäktige besluta om formerna för utredningen. utjustera Sofia Sohl från och med punktens avslutande. utjustera Kristian Antegård från och med punktens avslutande. Att utjustera Johan Skillstedt, Andreas Karlsson, Katarina Schön, David Holm och Nadia Moberg från och med punktens avslutande. Reservation och protokollanteckning inkommen från Nadia Moberg, Frida Haglund, Cornelia Arvidsson och Tove Arnsvik Bjurefalk (se bilaga) ÖS Fullmäktige lämnade punkten utan åtgärd. ÖS Fullmäktige beslutade att hålla nästa ÖS Fullmäktigemöte tisdag 29/ kl 17:00 i T Övriga frågor 26 Nästa möte Mötet avslutades kl 21:10 27 Mötet avslutas 28 (147)

29 Mötesordförande Mötessekreterare Morgan Berglund-Williams Carl Mikael Bergström Justerare Justerare Kristin Öberg Jin Sarac Reservation och protokollsanteckning från Nadia Moberg, Frida Haglund, Cornelia Arvidsson och Tove Arnsvik Bjurefalk angående Fullmäktiges beslut att inte misstroendeförklara vice ordförande Andreas Hallqvist. Fullmäktige är studentkårens högst beslutande organ. Det är vårt ansvar att fatta beslut som gör det möjligt för Örebro studentkår att fortsätta arbeta för en bättre studietid. Fullmäktige har mandat att fatta alla möjliga beslut långsiktiga, kortsiktiga, lättsamma och jobbiga. Den enkla men hårda sanningen är att vice ordförande Andreas Hallqvist inte har utfört det arbete som åligger honom. Som högst ansvarig för Örebro studentkårs utbildningspolitik och interna organisation är det otillräckligt att på frågan från en FUM-ledamot om vad han ägnar sig åt när han arbetar med utbildningsbevakning svara: utbildningsbevakning. På frågan om varför Utbildningsbevakarrådet inte sammankallats är svaret att kommunikationen inte har fungerat. Den interna kommunikationen, som han måste ses som högst ansvarig för. På frågan om varför Fakultetsrådet inte sammankallats blir svaret att det har fallit mellan stolarna. Det står också klart att det finns studentrepresentanter som inte känner till hans påstådda arbete. Svaren från vice ordförande är inte endast otillräckliga utan även arroganta. Han säger att det har brustit i rutinerna eller att det inte har funnits rutiner. Det finns dock en arbetsordning, men denna har inte följts och Hallqvist har istället prioriterat administration och stödfunktioner. Vad detta innebär i praktiken får vi inte heller något tillfredställande svar på. På en öppen fråga om vad som orsakat bristerna i höstens arbete svarade Hallqvist att det kan man fråga sig. Den arrogans som detta svar uppvisar är oacceptabel. Hallqvist skriver i sin rapport att han sitter i irrelevanta möten utan att få tid att göra en verklig skillnad. Samtidigt visar hans tidrapport 149 minustimmar. Hallqvist hade kunnat arbeta mer. Vilka möten vice ordförande anser vara irrelevanta får vi inte svar på. Han skriver också att Ofta har jag känt att jag inte gör annat än arkiverar. Detta är alltså en prioritering som vice ordförande har gjort istället för att ägna tiden åt utbildningspolitiska frågor, åt kommunikation inom organisationen eller åt att leda och sammankalla Utbildningsbevakarråd och Fakultetsråd. Mot 29 (147)

30 bakgrund av att arbetet inte har utförts och att inga relevanta svar getts på Fullmäktiges frågor finns det som jag ser på saken ingen möjlighet att ha förtroende. Örebro studentkårs Fullmäktige Datum: Tid: 17:00 Plats: Teknikhuset, Rättsgångssalen, T137 Mötet öppnades kl 17:05 28 (Punkt 1) Mötets öppnande ÖS Fullmäktige beslutade att anse mötet stadgeenligt utlyst Yrkande 1 Punkt 3 Orginalyrkande Bifall Enad kårstyrelse yrkar att välja Magnus Ahlin till mötessekreterare Yrkande 2 Punkt 3 Orginalyrkande Bifall Enad kårstyrelse yrkar att välja Johan Borre och Martina Söderkvist till justerare tillika rösträknare 29 (Punkt 2) Mötets stadgeenliga utlysande 30 (Punkt 3) Val av mötesfunktionär er ÖS Fullmäktige beslutade att välja Fredrik Jonsson till mötesordförande 30 (147)

31 att välja Magnus Ahlin till mötessekreterare att välja Johan Borre och Martina Söderkvist till justerare tillika rösträknare Yrkande 3 Punkt 4 Orginalyrkande Bifall Enad kårstyrelse yrkar att fastställa protokolljustering till den 5/ klockan 18:00 ÖS Fullmäktige beslutade att fastställa protokolljusteringen till den 5/2 2013klockan 18:00 33 (Punkt 4) Protokolljusteri ng ÖS Fullmäktige beslutade att anse röstlängden justerad 34 (Punkt 5) Justering av röstlängd Yrkande 4 Punkt 5 Orginalyrkande Bifall Jacob Höglund (enad kårstyrse) yrkar att adjungera in Madeleine Sidoli med närvaro- yttranderätt ÖS Fullmäktige beslutade att adjungera in Madeleine Sidoli närvaro- och yttranderätt 35 (Punkt 6) Eventuella adjungeringar ÖS Fullmäktige beslutade att fastställa den föreslagna föredragningslistan 36 (Punkt 7) Fastställande av föredragningslis tan ÖS Fullmäktige beslutade att lämna punkten åtgärd 37 (Punkt 8) Rapporter ÖS Fullmäktige beslutade att lämna punkten utan åtgärd 39 (Punkt 9) Beslutsuppföljni ng 31 (147)

32 ÖS Fullmäktige beslutade att lämna punkten utan åtgärd 40 (Punkt 10) Anmälan av kårstyrelsebeslu t ÖS Fullmäktige beslutade att lämna punkten utan åtgärd Punkten lämnades utan åtgärd Yrkande 5 Punkt 16 Orginalyrkande Bifall Johan Borre (Sobra) att KS inkommer till FUM med en kompetensfördelning inom presidiet till april samt att en extern utredning genomförs under sommaren ÖS Fullmäktige beslutade att KS inkommer till FUM med en kompetensfördelning inom presidiet till april samt att en extern utredning genomförs under sommaren Mötet avslutades kl 17: (Punkt 11) Anmälan av Lösnummerbesl ut 42 (Punkt 12) Fyllnadsval och entlediganden 43 (Punkt 13) Diskussion om utredning enligt tidigare beslut 44 (Punkt 14) Mötets avslutande 32 (147)

33 Mötesordförande Mötessekreterare Fredrik Jonsson Magnus Ahlin Justerare Justerare Johan Borre Martina Söderkvist 33 (147)

34 Bilaga 4 Anmälan av kårstyrelsebeslut 24 Örebro studentkårs hemsida Bifall Jacob Höglund att uppdra till presidiet och informatören att utforma en ny hemsida att uppvisa en kostnadskalkyl för kårstyrelsen innan arbetet genomförs att hemsidan ska följa Örebro studentkårs grafiskaprofil samt möjliggöra en effektiv informationsspridning om studentkåren och dess sektioner, rekrytering och skapa möjligheter för externa annonser 25 Presidiebeslut och skrivelser Bifall Jacob Höglund att bifalla presidiebeslut Dnr:12/13.I.A.60.8 att lägga presidiebeslutet till handlingarna 26 Beslutsuppföljning Bifall Jacob Höglund att lägga beslutsuppföljningen till handlingarna 27 Ansökan om ledighet Bifall Catrine Andersson att bevilja Jacob Höglund ledighet 28 Corax stadgar Bifall Jacob Höglund att godkänna corax stadgar i enighet med de ändringar som FUM krävde 29 Äskning Corax Bifall Adam Svensson att bifalla Corax äskning i enighet med bilaga 1 30 Pedagogiskapriset Bifall Andreas Hallqvist att fastställa vinnare av Örebro studentkårs pedagogiska pris 2012 enligt ovan att ge ett hedersomnämnande till den motivation som lämnades in på vers att detta beslut inte offentliggörs genom protokoll innan pristagarna meddelats 34 (147)

35 31 HSSO beskrivning Bifall Jacob Höglund att fastställa befattningsbeskrivning för Huvudstuderandeskyddsombud enligt bilaga 2 32 HSSO val Bifall Jacob Höglund Att fyllnadsvälja Martina Blomqvist till huvudstuderandeskyddsombud för Örebro studentkår 33 Kortterminal Bifall Andreas Hallqvist Styrelsenföreslås besluta att teckna inlösenavtal för kortterminal med Nordea att teckna avtal om fast kortterminal med Nets att uppdra åt NN att ta fram förslag på rutiner för gemensam försäljning av medlemskap och introduktionspåse med korttidshyrda terminaler samt förankra dessa hos sektionernas introduktionsutskott. Att uppdra åt studentkårens ekonom att följa upp kostnaden per transaktion för både korttidshyrda terminaler och fast terminal för återrapportering till styrelsen 34 Kanslister Bifall Jacob Höglund att arvodera Jin Sarac och Tove Arnsvik Bjurfalk som kanslister under perioden VT 13 i enighet med gällande avtal. 35 Presidiebeslut och skrivelser Bifall Jacob Höglund Styrelsen beslutade att: att bifalla presidiebeslut Dnr:12/13.I.A att lägga presidiebesluten till handlingarna 36 Beslutsuppföljning Bifall Jacob Höglund 35 (147)

36 att lägga beslutsuppföljningen till handlingarna 37 Fyllnadsval och entledigande Bifall Jacob Höglund Att välja Shavbå Armaghan till studentrepresentant i Linje 14 gruppen Att entlediga Morgan Berglund Williams från kårhusstyreslsen som ÖS representant Attt entlediga Morgan Berglund Williams och Pontus Tholster- Gancarz från ENT-nämnden som studentrepresentanter 38 Riskanalys Bifall Jacob Höglund att bifalla riskanalysen och börja jobba efter riskanalysen 39 Biblioteksråd Bifall Andres Hallqvist att en av platserna i biblioteksrådet tillfaller studiesocialt ansvarig och den andra tillsätts av fullmäktige med fyllnadsval av kårstyrelse i RINSlistan (bilaga till valordning). 40 Praktikanter Bifall Orginalyrkande Adam Svensson att uppdra åt Andreas Hallqvist att utreda möjligheterna att ta emot praktikanter från arbetsförmedlingen 41 NSI Bifall Jacob Höglund att bifalla ansvarsfördelning NSI för ÖS 42 Örebro studentkår och Black Jacks Bifall Catrine Andresson att delfinansiera marknadsförings material tillsammans med Örebro Black Jacks för 800 s.kr Protokollsanteckning: Jacob Höglund la ner sin röst då han upplevde sig jävig i frågan 43 Andreas Hallqvists arvodering Bifall Styrelsen besluta: att under Andreas Hallqvist sjukskrivning inte betala ut hans arvode. Detta beslut gäller fr.o.m. mars (147)

37 44 Tillfällig lösning under sjukskrivning Bifall att bifalla förslaget i enighet med bilaga 1 och börja jobba efter det omgående. 45 Presidiebeslut Bifall Jacob Höglund att bifalla presidiebeslut Dnr:12/13.I.A att lägga presidiebeslutet till handlingarna 46 Beslutsuppföljning Bifall Jacob Höglund att lägga beslutsuppföljningen till handlingarna 37 (147)

38 Bilaga 5 Anmälan av Lösnummerbeslut Protokoll Lösnummers styrelsemöte Tid: 21 November 2012, kl Plats: Studentkåren, Örebro universitet 1. Mötets öppnande Mötet öppnades av Lösnummers chefredaktör Emma Glännström. 2. Formella frågor 2.1 Val av mötesordförande Emma Glännström valdes till mötesordförande. 2.2 Val av sekreterare Camilla Hall valdes till mötets sekreterare. 2.3 Val av justerare tillika rösträknare Ossian Lindqwist valdes till protokollets justerare tillika rösträknare. 3. Utvärdering av nummer 6-12 Framsida: Fin tilltalande framsida Bra med ansikte på framsidan, något vi borde ha oftare? Lösnummer har fått mycket bra feedback om framsidan från läsare Istället för Intervju ska det stå Kultur & Nöje Ledaren: Positiv feedback på ledaren från läsare Serien: Tydlig studentvinkel/identifikation lite mer riktad till jurister Fokus: Nyheten i fokus, bestående av artiklarna Utbildningsbevakarna vill samarbeta, Visste inte om mötet och SFS har inga riktlinjer för bevakning har skapat lite debatt. Utbildningsbevakarna har även hört av sig till Lösnummer och sagt att de står bakom åsikterna i tidningen till 110 %. En utbildningsbevakare är med på bilden i fokus- nyheten och i nyheten. Inget som var planerat och det fungerar. Sektioner & föreningar: Bra med mycket bilder. Arbetsplatsen: Funkar bra med inklippta bilder i det här fallet. Intervju: Bra bild, funkar med en stor bild. Hade kunnat vara någon detaljbild. 38 (147)

39 Bra text. Kultur & Nöje: Trots problem inför texten blev det bra tillslut Positiv feedback från läsare Fel i faktaruta, ska stå 30 november istället för 30 december Sporten: Diskussion kring bilden på rådjuret har gjorts innan tryck, majoriteten i redaktionen tycker det funkade. Ingen feedback om den än från läsare. Bra sportkrönika Synpunkt: Testar en ny idé med kommentarer från webben med faksimiler då ingen skickat in debattartikel funkar bra. 4. Runda Lisette Tagit kontakt med fotograferna för att höra hur de ställer sig till att ha ett rullande schema för att ta vimmelbilder på kårhusets större event. Mesta dels positiv respons. Löpande arbete med webben Emelie: Assisterat chefredaktören med papperstidningen Hållit i utbildningsmöte om retorik Ryckt in och styrt upp ett par artiklar till tidningen Camilla Har fryst Lösnummers gamla Facebooksida Hållit i ett utdelningsevent för den nya tidningen. Testade att stå i Studentcentrum vilket var mycket lyckat och har funderingar på att flytta runt utdelningsevent runt om på campus. Ordnat med beställningen av Lösnummermugg och Lösnummerpennor Planerar för en julkalender på Facebook/Twitter. I nuläget är planen att gå runt med en tomteluva på universitetet och fråga olika personer (såväl lärare som studenter) vad de önskar sig i julklapp. Har listat upp personer samt fått tag på en tomteluva. Försökt få redaktionen att skicka in-action bilder till Facebook/Twitter när de är ute på uppdrag. Ossian Har krånglat med kompetenscheck för utbildningsmöte, får svaret på fredag. Martin Fixat med bilderna till tidningen har gått smärtfritt den här gången. Fotograferat bylinebilder. Emma Mest löpande arbete Deadlinevecka 39 (147)

40 5. Övriga frågor Styrelsen diskuterar interpellationerna som inkommit till Lösnummer. 6. Mötets avslutande Mötet avslutades av mötesordförande Emma Glännström. Vid protokollet Camilla Hall, sekreterare Protokollet justerat Emma Glännström, ordförande Ossian Lindqwist, justerare Protokoll Lösnummers styrelsemöte 40 (147)

41 Tid: 14 januari 2013, kl Plats: Studentkåren, Örebro universitet 1. Mötets öppnande Mötet öppnades av Lösnummers chefredaktör Emma Glännström. 2. Formella frågor 2.1 Val av mötesordförande Emma Glännström valdes till mötesordförande. 2.2 Val av sekreterare Camilla Hall valdes till mötets sekreterare. 2.3 Val av justerare tillika rösträknare Ossian Lindqwist valdes till protokollets justerare tillika rösträknare. 3. Utvärdering av nummer 8-12 Överlag ett bra nummer! Framsida: Fin tilltalande framsida Intervju: Bra bild Kultur & Nöje: Bra bilder Sporten: Sportartikeln har fått över 1000 klick på losnummer.se, väldigt roligt 4. Runda Lisette inte medverkande men skickade i förväg. För tillfället har webben blivit en aning bortprioriterad till förmån för tidningen, då jag vet att många studenter har mycket att göra på universitetet nu. Vi har dock ett par uppdrag som ligger ute och som kommer komma upp på webben inom en snar framtid. Jag håller i nuläget på att skriva ett nytt jourschema för webben, så det är på gång. Ännu är inga webbkrönikörer för våren bestämda. Till våren ska även ett schema upprättas för fotograferna, som ska fota vimmelbilder på Kåren. Jag har frågat fotograferna och de tycker att det är en god idé. Förslaget är att sätta in vimmelfotograferna på lördagen då CSN kommit. Publiceringen av dem har jag tänkt att Jenny ska sköta. Emelie: Assisterat chefredaktören med papperstidningen, korrat och fixat Lagt upp och gett förslag på läsarundersökningen FUM 41 (147)

42 Camilla Har tagit bort Lösnummers gamla Facebooksida Hållit i ett utdelningsevent för den nya tidningen i Studentcentrum Krånglat med muggbeställningen, som är försenad Utfört julkalendern FUM Sociala medier Ossian Har krånglat med kompetenscheck för utbildningsmöte, pappersarbete samt telefonsamtal Genusfotografen Tomas Gunnarsson var med på utbildningsmöte Hållit i ännu ett utbildningsmöte som utvärdering av genusfotografen Planerar inför den årliga Alfapetturneringen FUM Martin Fixat med bilderna till tidningen Givit feedback på bilderna Mejlat angående framsidans nya utformning. Nu satsar vi på att ha utfallande bilder på människor där. Emma Mest löpande arbete Deadlinevecka Sammanställt läsarundersökningens innehåll Möte om Ung Media och möjligheter för fortsatt medlemskap FUM Mejlat ut angående posten webbredaktör 5. Vikarie för Camilla Beslutat att Matilda Andersson vikarierar de veckor Camilla är borta. 6. Diskussionspunkt: Läsarundersökning, innehåll Ser bra ut, kanske använda annat ord för Övrigt för kön Ska finnas ute i en månad. Kan det skickas ut mejl till alla studenter om den? Information ska finnas i alla kanaler: losnummer.se, sociala medier samt på ÖS hemsida 7. Diskussionspunkt: Läsarundersökning, inköp av pris Vi beslutar att köpa in en ipad mini, maximal kostnad 4000 kr, som ska användas som pris till de som vill tävla i läsarundersökningen. Väntas locka fler deltagare. 8. Extra fråga: Annonsprisfråga Diskussion angående annonspriser med anledning av att annonsbyrån tycker att de ska höjas. Styrelsen vill ha betänketid till nästa möte. 42 (147)

43 9. Övriga frågor Kulturens kompetenscheckar Styrelsen beslutar att släppa dem fritt, så att varje cirkelledare själv kan bestämma vad de vill lägga pengarna på samt söka själva. 6. Mötets avslutande Mötet avslutades av mötesordförande Emma Glännström. Vid protokollet Camilla Hall, sekreterare Protokollet justerat Emma Glännström, ordförande Ossian Lindqwist, justerare Protokoll Lösnummers styrelsemöte Tid: 13 februari 2013, kl (147)

44 Plats: Studentkåren, Örebro universitet 1. Mötets öppnande Mötet öppnades av Lösnummers chefredaktör Emma Glännström. 2. Formella frågor 2.1 Val av mötesordförande Emma Glännström valdes till mötesordförande. 2.2 Val av sekreterare Martin Henningsson valdes till mötets sekreterare. 2.3 Val av justerare Ossian Lindqwist valdes till protokollets justerare. 3. Utvärdering av nummer 1-13, karriärnumret Det var ganska mycket arbetet kvar att göra tätt inpå deadline och både Emma och Emelie hade det slitsamt sista veckan. Anledningen var att redaktionsmöten och planering krockade med terminsslut/terminsstart och många redaktionsmedlemmar hade kort om tid. Det ska dock sägas att alla ställde upp väldigt bra trots detta. I framtiden bör vi undvika att lägga möten så de krockar med terminsslut/terminsstart. Annars funkade Tema: Karriär bra i sin helhet, även om vissa sektioner kändes lite krystade eftersom det var svårt att hitta vinkel/tema. Samtidigt skönt att vi gjorde något eget och att det inte blev den typiska egoboostvinkeln. Responsen från läsarna har inte varit annorlunda jämfört med vanliga nummer. Vi är överens om att fortsätta med temanummer ungefär en gång per termin, men att det inte ska vara hugget i sten hur ofta det ska ske. Det gäller att hitta bra teman och en bra balans. Förslag på nästa temanummer är 5-13 med Tema: Introduktion alternativt Tema: Engagemang. Många annonser innebar att arbetsplatsen ströks i detta nummer. Intervju: Många bra bilder. Sektioner & Föreningar: Vinjetten ändrades till Nyheter eftersom det visade sig inte vara ett Serum-engagemang. Kultur & Nöje: Bra detaljbilder. Grythyttan: Mörka bilder, både fotograf och bildredaktör jobbar på förbättring. Sporten: Kändes lite väl krystat till karriärtemat, även om det funkar. Till sist: Ny krönikör. Känns bra. 44 (147)

45 4. Runda Emelie: Intensivt arbete med senaste numret. Löpande arbete. Hade Matilda Aldsjö från Smile Magazine på studiebesök. Informerat om Lösnummer på sektionsmöten och mässor. Lagt upp läsarundersökningen och gjort PR för den på olika ställen. Matilda Börjat vikariera för Camilla. Ordnat med Vårmässan och Campusmässan. Hållit i ett utdelningsevent. Nästa event vid lunchtid samma dag som utdelningen av tidningen. Även de som deltar vid eventet ska få lunch av Lösnummer. Delat ut muggar till redaktionen. Ossian Hjälpt Martin inför hans utbildningsmöte. Planerar inför den årliga Alfapetturneringen, som ser ut att bli den 28 februari. Martin Fixat med bilderna till tidningen och givit feedback på bilder. Tagit bylinebilder på de nya krönikörerna. Stod en stund på Campusmässan. Fotograferat Dag Stranneby till kommande nummer. Hållit i ett utbildningsmöte om fotografering, grunder och kamerakunskap. Emma Intensivt arbete med senaste numret. Löpande arbete. Fojo-kurs i Malmö om intervjuteknik, Gräv i dig själv. Bra ämne för kommande utbildningsmöte. Presentationer/info på sektionsmöten, campusvandring m.m. Introducerat många nya redaktionsmedlemmar. Campumässan, Vårmässan. 5. Utvärdering i redaktionen höstterminen 2012 Redaktionsmedlemmarna är överlag nöjda. Utbildningsmötet med Genusfotografen var uppskattat. Några vill att chefredaktören ska ge mer positiv respons och visa mer uppskattning när redaktionen har gjort ett bra arbete. Emma tycker att detta redan görs. Hur och var ska detta göras mer? Kanske via redaktionsforumet på Facebook. Många önskningar om fler samkväm. Vi beslutar att börja med Lösnummerpub en gång i månaden med start 2 3 veckor efter Alfapetturneringen. Det gäller att styrelsen tar ansvar och närvarar vid dessa tillfällen så att inte två nya medlemmar står där helt ensamma när det är dags. Någon fikagrupp känns inte aktuell. Lösnummer bör synas mer på campus. Hur? Kanske göra stora löpsedlar och synas mer på det sättet eftersom vi redan syns personligen vid utdelningsevent och mässor. Bra idé om samkväm för personer som vill veta mer om Lösnummer, men ännu inte är med. I nuläget är vi dock så många i redaktionen att det är bättre att lägga energin där. 45 (147)

46 9. Övriga frågor 0 Tomat reklambyrå har inte besvarat Emmas mejl om eventuella förändringar av annonspriser och eftersom de även tidigare har visat bristande intresse i att kommunicera känns det inte värt att jaga dem. Hur intresserade är de av att sälja för Lösnummer? I nuläget görs ingen justering av annonspriserna och frågan läggs till handlingarna. Skulle något nytt komma upp tas frågan upp igen. 1 Planering av aprilskämt till webben ligger fritt på den nya webbredaktören som väljs på kommande redaktionsmöte. Chefredaktören ska godkänna det innan det publiceras. 2 Planerna på att lägga tidningen i samtliga sektionsrum har inte kommit igång. Det känns som det krävs mycket jobb för att det ska fungera. Kanske är det bättre att lägga ett antal tidningar i respektive sektions postfack? Emma kollar med KS vad de säger om saken. 6. Mötets avslutande Mötet avslutades av mötesordförande Emma Glännström. Vid protokollet Martin Henningsson, sekreterare Protokollet justerat Emma Glännström, ordförande Ossian Lindqwist, justerare Protokoll fört vid 46 (147)

47 Redaktionens möte Tid : 18 februari 2013, kl Plats : Konferensrummet, Örebro studentkår 1. Mötets öppnande Mötet öppnades av Lösnummers chefredaktör Emma Glännström. 2. Formella frågor 2.1 Val av mötesordförande Emma Glännström valdes till mötesordförande. 2.2 Val av sekreterare Sanna Rosell valdes till mötets sekreterare. 2.3 Val av justerare tillika rösträknare Emelie Bröms valdes till protokollets justerare tillika rösträknare. 3. Beslutspunkt: Entledigande av webbredaktör Lösnummers redaktion beslutar: att entlediga Lisette Andersson från posten webbredaktör i Lösnummers styrelse verksamhetsåret 12/ Beslutspunkt: Val av webbredaktör Lösnummers redaktion beslutar: att välja Eric Fiedler till posten webbredaktör i Lösnummers styrelse resterande delen av verksamhetsåret 12/ Mötets avslutande Mötet avslutades av mötesordförande Emma Glännström. Vid protokollet Sanna Rosell, sekreterare Protokollet justerat Emma Glännström, ordförande Emelie Bröms, justerare Protokoll fört vid 47 (147)

48 Styrelsemöte Tid : 4 mars 2013, kl Plats : Konferensrummet, Örebro studentkår 1. Mötets öppnande Mötet öppnades av Lösnummers chefredaktör Emma Glännström. 2. Formella frågor 2.1 Val av mötesordförande Emma Glännström valdes till mötesordförande. 2.2 Val av sekreterare Emelie Bröms valdes till mötets sekreterare. 2.3 Val av justerare tillika rösträknare Matilda Andersson valdes till protokollets justerare tillika rösträknare. 3. Utvärdering av nummer 2-13 Problem med framsidesbilden, intervjupersonen fick fotograferas tre gånger. Positiva reaktioner på Emmas ledare. Lyckat med illustrationer till föreningstestet. Synd att alla tre representanter i intervjun om engagemang var killar. Från början var det tänkt två tjejer och en kille, men på grund av sjukdom i sista sekunden blev det detta resultat. I övrigt bra spridning vad gäller representation för olika typer av engagemang. Kul med ny vinkel på spexet. Sammanfattningsvis ett bra nummer med mycket att läsa, såväl lättsamma och roliga texter som mer allvarliga. 4. Runda Ossian: Lösnummers årliga Alfapetturnering har genomförts. Har fungerat mycket bra med samkväm på Kårhuset, lättarrangerat och smidigt. Är på gång att planera nästa utbildningsmöte om intervjuteknik. Inför vårens kommande utbildningsmöten kan ev studiebesök på radio/tv vara aktuellt, liksom besök från Drivhuset om att driva eget företag som frilans. Inom några veckor kommer Lösnummer-pub att dra igång på Kårhuset, Ossian kommer mejla ut info. Matilda: Utbildningsevent i samband med nya numret. Dator fanns på plats för att studenter skulle kunna göra läsarundersökningen. Arbetar med att få redaktionen att skicka mobilbilder för att lägga upp på Lösnummers Facebook. Har fixat med annonsinfo i kuvert som kommer skickas ut till olika företag. Eric: Första styrelsemötet sedan tillträde, arbetat med att sätta sig in i vad posten innebär. Har börjat titta på hur etablera Lösnummer på sociala medier tillsammans med Elin Eriksson, ansvarig för Lösnummers Facebook och Twitter. Planerar att skapa konto för Lösnummer på Instagram. Emelie: Löpande arbete. Bland annat korrekturläsning, skriva och fota, utdelning. Besökt sektionsmöten för att presentera Lösnummer samt berätta om läsarundersökningen. 48 (147)

49 Emma: Löpande arbete. Arbetat med Lösnummer Har även arbetat med budget och verksamhetsplan inför 13/14. Har för tillfället fyra praktikanter, i totalt tre veckor. Fungerar mycket bra, de får löpande feedback på text och bild. 5. Beslutspunkt: Lösnummers budget 13/14 Lösnummers styrelse beslutar: att godkänna Lösnummers budget 13/14 och lämna den till FUM. 6. Beslutspunkt: Lösnummers verksamhetsplan 13/14 Lösnummers styrelse beslutar: att godkänna Lösnummers verksamhetsplan 13/14 och lämna den till FUM. 7. Beslutspunkt: Lösnummers redaktionella policy 13/14 Inga förändringar från policyn 12/13. Lösnummers styrelse beslutar: att godkänna Lösnummers redaktionella policy 13/14 och lämna den till FUM. 8. Övriga frågor Jämställdhet i redaktionen: Övervägande kvinnor i redaktionen. I styrelsen bra: 50/50. Varför söker fler kvinnor än män? Kan det vara något i vår kommunikation? Främst är mediestudenter sökande, en utbildning där övervägande kvinnor studerar. Skulle kunna skrivas ut då vi söker redaktionsmedlemmar/biträdande: av jämställdhetsskäl ser vi gärna att män söker, då chefredaktören är kvinna. Har länge varit ojämnt fördelat i redaktionen, medan styrelsen haft jämn fördelning män/kvinnor. Diskussion kring huruvida extern hjälp bör tas in för att undersöka frågan. Kostnaden ett frågetecken och ev hinder. Tidningens innehåll diskuteras ur jämställdhetssynpunkt. Konstateras att fördelningen fungerar. Framsidesbilden växlas vartannat nummer man/kvinna. Emma tar på sig att undersöka saken vidare. Om det finns några metoder för hur jämställdheten i just ideella redaktioner kan förbättras och arbetas med. Styrelsen inväntar även organisationsutvecklarens omdöme, ifall eventuella åtgärder föreslås där för hela Örebro studentkår. Skulle även kunna ta hjälp av Ung Media, som har ett jämställdhetsprojekt. Frågan huruvida fokus endast bör ligga på jämställdhet män/kvinnor lyfts. Tävlingen Årets bild närmar sig. Saken kommer att diskuteras vidare med bildredaktören. 49 (147)

50 Föreningen MiljÖrebro har kontaktat Lösnummer angående ev samarbete kring en fototävling. Styrelsen är positivt inställd. Föreningen vill gärna ha en extern bedömare, styrelsen föreslår en av våra fotografer alternativt bildredaktören. Lösnummer kommer att skriva om tävlingen och publicera den vinnande bilden. Möjligheten att Lösnummer kan vara med och arrangera/hålla i den hearing som föregår presidiets val diskuteras. Styrelsen är positivt inställd. Skulle kunna skapas ett event på Kårhuset, liverapportering, ev livestreama intervjuerna på webben. Göra intressanta utfrågningar, dynamiska och snabba. Skapa en hashtag på Twitter där icke närvarande får ställa frågor till kandidaterna. En arbetsgrupp föreslås arbeta närmare med uppdraget. Emma ska ha möte med ansvariga för att diskutera saken vidare. Blir det något Linje-14-projekt i år? Emma kollar upp saken. Eric arbetar med uppdatering av Lösnummer-webben. Risken finns att något går fel. Emma kollar med personen som konstruerat sidmallen. Eric undersöker om sidor liknande Lösnummers finns för att kolla om dessa beter sig likadant när synskadade ska besöka sidan. Matilda vill att redaktionen ska koppla sina bylinebilder till mejlkonton. Styrelsen positivt inställd. Hon undersöker saken vidare. 9. Mötets avslutande Mötet avslutades av mötesordförande Emma Glännström. Vid protokollet Emelie Bröms, sekreterare Protokollet justerat Emma Glännström, ordförande Matilda Andersson, justerare 50 (147)

51 Motionssvar M2 Ärende: Mandatperiod för kårstyrelsen Motionärer: Magnus Ahlin & Fredrik Jonsson Handläggare: Jacob Höglund Remissinstanser: Kårstyrelsen Kårstyrelsebeslut: Bilaga 6 Motion M2: Mandatperiod för kårstyrelsen Vid en genomläsning av Örebro studentkårs (ÖS) stadga noterades att ÖS operativa organ, kårstyrelsen, saknar stadgad mandatperiod. Detta i sig kan te sig trivialt, men vi anser dock att det kan vara av vikt för tydligheten inom organisationen att mandatperiod för kårstyrelsen finns med i ÖS stadga. Yrkande: att i ÖS stadga under punkt 4. Örebro studentkårs styrelse lägga till ny punkt 4:3 Mandatperiod. att under ny punkt 4:3 lägga in texten: Mandatperiod för Örebro studentkårs styrelses ledamöter är 1 juli 30 juni om inget annat särskilt stadgas. att konsekvensändring sker i punktordningen under punkt 4. Örebro studentkårs styrelse i enlighet med detta. Styrelsens svar: Styrelsen vill börja med att tacka motionärerna för sitt engagemang och en välskriven motion. Styrelsen anser att det är av yppersta nödvändighet att kårstyrelsen har en mandatperiod. (Läses av den som orkar) Utan en mandatperiod skulle styrelsen kunna inneha sitt uppdrag i perpetuitet, detta skulle vara högst olyckligt och leda till stor problematik. Då vi kontinuerligt väljer in nya ledamöter i kårstyrelsen skull den snabbt växa och bli ohanterbart stor om inte tidigare ledamöter väljer att lämna sitt värv. Detta skulle även skapa stor förviring om flera ledamöter innehar samma sektionsmandat då medlemmar omöjligtvis skulle veta vem de skulle vända sig till med problemkomplex. Utöver dessa brister skulle även budgetposten halvårsstyrelse behöva ökas kraftigt för att kunna samla hela kårstyrelsen samt att väggen med kårstyrelsetavlor skulle behöva utökas till en stor kostnad för Örebro studentkår. Vi ser även stora svårigheter att få bygglov för denna utbyggnad då väggen slutligen skulle inkräkta på den allmänna cykelleden utanför kårhuset. Styrelsen föreslår Fullmäktige att bifalla motion M2. 51 (147)

52 Motionssvar M7 Ärende: Motion kring ÖS stadgar 3:16 Motionär: Freddy Becker Handläggare: Jacob Höglund Remissinstanser: Kårstyrelsen Kårstyrelsebeslut: Bilaga 7 Motion kring Örebro studentkårs stadgar 3:16 I Örebro studentkårs stadgar står följande; Interpellation kan ställas till av ÖS Fullmäktige valda styrelser, till av ÖS förtroendevalda, eller till övrigt organ inom ÖS. Interpellation ska vara kårstyrelsen till handa senast tio dagar före ÖS Fullmäktigemöte. Kårstyrelsen ska delge berörd person eller organ interpellationen senast åtta dagar för ÖS Fullmäktigemöte. Svar på interpellation följs av allmän debatt, varefter ÖS Fullmäktige endast kan besluta om protokollsanteckning eller utredning Jag ställer mig frågande till första meningen av denna paragraf i stadgan. Interpellation kan ställas till av ÖS Fullmäktige valda styrelser, till av ÖS förtroendevalda, eller till Övrigt organ inom ÖS.. Innebär detta att endast styrelser som fullmäktige utsett, ÖS förtroendevalda eller Övriga organ inom ÖS har rätt att inkomma med interpellationer? Eller går den att tolka som att alla, oavsett om de är medlemmar eller ej, kan ställa interpellationer men att dessa endast får beröra ÖS fullmäktiges valda styrelser, ÖS förtroendevalda eller övrigt organ inom ÖS? Jag ser gärna att alla medlemmar i organisationen även har interpellationsrätt. Om så inte är fallet enligt stadgan ser jag gärna en förändring. Är det däremot så skulle jag vilja höra ur denna del av stadgan då tolkas. Yrkande: att ändra ÖS stadga 3:16 från Interpellation kan ställas till av ÖS Fullmäktige valda styrelser, till av ÖS förtroendevalda, eller till övrigt organ inom ÖS. Interpellation ska vara kårstyrelsen till handa senast tio dagar före ÖS Fullmäktigemöte. Kårstyrelsen ska delge berörd person eller organ interpellationen senast åtta dagar för ÖS Fullmäktigemöte. Svar på interpellation följs av allmän debatt, varefter ÖS Fullmäktige endast kan besluta om protokollsanteckning eller utredning till Interpellationsrätt tillkommer ordinarie medlem, dock ej stödmedlem, eller organ inom ÖS. Interpellation kan ställas till av ÖS Fullmäktige valda styrelser, till av ÖS förtroendevalda, eller till övrigt organ inom ÖS. Interpellation ska vara kårstyrelsen till handa senast tio dagar före ÖS Fullmäktigemöte. Kårstyrelsen ska delge berörd person eller organ interpellationen senast åtta dagar för ÖS Fullmäktigemöte. Svar på interpellation följs av allmän debatt, varefter ÖS Fullmäktige endast kan besluta om protokollsanteckning eller utredning Skulle det dock inte råda någon oklarhet kring denna skrivning anser jag att fullmäktige stödja nedanstående att-sats. Styrelsens svar: 52 (147)

53 Styrelsen vill börja med att tacka motionären för sitt engagemang och en välskriven motion. Styrelsen håller med motionären att det finns behov av ett klargörande i stadgan angående interpellationer. Styrelsen föreslår Fullmäktige att bifalla M7. 53 (147)

54 Proposition: P12 Ärende: Lösnummers ekonomiska berättelse 11/12 Handläggare: Magnus Ahlin Föredragare: Emma Glännström Remissinstanser: Kårstyrelsebeslut: Bilaga 8A Lösnummers ekonomiska berättelse 11/12 Vid fullmäktigemötet den 27 november valde fullmäktige att återremittera frågan om Lösnummers resultatrapport för verksamhetsåret 2011/2012 till dess att fullständiga handlingar hade inkommit. Lösnummer har nu kompletterat de tidigare handlingarna och frågan lyfts upp till fullmäktige igen. Till handlingarna har nu tillkommit noter som mer ingående förklarar vad som hänt under respektive post. 54 (147)

55 Bilaga 8B Lösnummers ekonomiska berättelse 11/12 55 (147)

56 56 (147)

57 57 (147)

58 Noter till Lösnummers resultatrapport verksamhetsåret 11/12 Intäkter Annonsförsäljning kronor var budgeterat men summan uppgick efter verksamhetsårets slut till ,40 kronor. Vår annonsbyrå Tomat har sålt fler annonser till Lösnummer än beräknat, på grund av ett nytt avtal med dem. Prenumerationer Örebro universitet Örebro universitet har tecknat 700 stödprenumerationer till personalen till en kostnad av 200 kronor styck. Bidrag från Sisu Genom studieförbundet Sisu har Lösnummer fått ekonomiskt stöd genom att rapportera in studiecirklar som redaktionen är indelad i kronor vilket också var budgeterat för. Presstöd Föreningsstödet som organisationen Ung Media ger Örebro studentkårs medieverksamhet. Summan baseras på antal kårmedlemmar under 26 år. Inte budgeterat för då samarbetet är nytt. Summan kronor avser två perioder, då Ung Media ändrade sina tider under verksamhetsåret. Prenumerationer övrigt Den som inte är student kan teckna en årsprenumeration på Lösnummer för 200 kronor. Under året var en sådan prenumeration tecknad. Kostnader Tryckkostnader Tryck av Lösnummers papperstidning på MittMedia Print. Tryckkostnad per nummer varierar då det baseras på antalet tidningar som trycks vilket i sin tur baseras på antal registrerade studenter på Örebro universitet. Distributionskostnader Distribution sköts av Bring Citymail i de områden där de delar ut post samt av Posten i övriga områden. Baseras på antal tidningar som skickas. Tidningen delas ut av redaktionen på Studentgatan, Tybble, Sörbyängsvägen, Grankotten, Universitetsgatan, Skruvarna, Muttrarna och Bågen. Material till arrangerade bilder 500 kronor har budgeterats för bilder som behöver arrangeras och dit material behövs. Under året 11/12 har denna post inte behövt användas. Distributionskompensation Tidningen delas ut av redaktionen på Studentgatan, Tybble, Sörbyängsvägen, Grankotten, Universitetsgatan, Skruvarna, Muttrarna och Bågen. De som är med och delar ut, sex stycken per tillfälle, bjuds på mat. Styrelsens disposition 5000 kronor budgeterade för styrelsens disposition, som går till att arrangera samkväm för Lösnummerredaktionen. Under året har summan uppgått till 4883,72 kronor. 58 (147)

59 Möteskostnader Fika på redaktionens möten. Ungefär halva budgetposten om 1500 kronor har använts. Korrekturlunch Korrekturläsarna bjöds på lunch tidigare, men det togs bort inför året och därför har budgetposten inte använts alls. Matkostnader för reportrar Budgetposten finns för att redaktionsmedlemmar som gör reportage på annan ort, eller reportage under en hel dag, ska kunna få lunch. Under året har budgetposten inte behövt utnyttjas. Förbrukningsmaterial Budgetposten har inte utnyttjats. Kontorsmaterial Diverse kontorsmaterial, som post it-lappar, har inhandlats. Kopieringskostnader Budgetposten på 2000 kronor har överskridits, vilket beror på att vi tryckt upp fler löpsedlar under året jämfört med tidigare. Reparation och underhåll, dator och kamera Inga reparationer på dator eller kamera har behövts göras. Marknadsföring 4000 kronor budgeterades, men nästan inget har använts. Vi har haft profilmaterial över sedan verksamhetsår 10/11 och har därför inte behövt köpa in nytt under året. Internetkostnader Kostnad för adressen losnummer.se är 99 kronor per år. Administrativa kostnader De administrativa kostnaderna bestod av ekonomstöd från Örebro studentkår, vilket togs bort av studentkåren inför året. Mobiltelefon Chefredaktörens mobiltelefon enligt avtal som Örebro studentkår har med leverantören. Budgetposten har överskridits något. Porto Porto som används för att skicka fakturor för annonser samt skicka tidningar. Resekostnader 420 kronor av budgeterade 1000 kronor har använts. Summan är en resa till Grythyttan som en skribent och en fotograf gjorde för ett reportage. Annonsprovision inklusive sociala avgifter Under året har Lösnummer inte haft några egna annonssäljare utan har istället utvecklat avtalet med annonsbyrån Tomat. 59 (147)

60 Tidningar och facklitteratur Kostnaden 540 kronor avser en helårsprenumeration på tidningen Journalisten. Lön redaktör Lönen till Lösnummers biträdande redaktör är en engångssumma på kronor för hela verksamhetsåret. Arbetsgivaravgifter Avser arbetsgivaravgifter för lönen för den biträdande redaktören. Bankkostnader Kostnader för banktjänster, Nordea. Resultat Resultatet under året blev ett plusresultat på ,65 kronor jämfört med budgeterade kronor. Främst beror det på det nya samarbetet med Ung Media, vilket gav föreningsbidrag/presstöd på strax över kronor. 60 (147)

61 Proposition: P14 Ärende: Lösnummers verksamhetsplan 13/14 Handläggare: Magnus Ahlin Föredragare: Emma Glännström Remissinstanser: Kårstyrelsebeslut: Bilaga 9A Lösnummers verksamhetsplan 13/14 Fokus ligger som tidigare år på papperstidning och webbtidning. Främst handlar det om att uppdatera webbtidningen så ofta som möjligt och att fortsätta utveckla innehållet i papperstidningen. Satsningen på att bevaka sektioner och föreningar mer fortsätter. En ambition är att utveckla våra utbildningsmöten ytterligare, för att redaktionen ska lära sig mer och få mervärden i engagemanget. Därför har vi också budgeterat 5000 kronor för exempelvis gästföreläsare. 61 (147)

62 Bilaga 9B Lösnummers verksamhetsplan 13/14 Verksamhetsplan 13/14 1. Papperstidning Ett ständigt mål för Lösnummer är såklart att tidningen ska bli bättre och bättre hela tiden. Det är en utmaning att hålla en jämn kvalitet på texter och bilder när redaktionen byts ut så pass ofta som den gör. Vi vill fortsätta se över innehållet och göra förändringar till det bättre. Tidningen finns till för studenterna och det ska finnas något för alla att läsa. Vi vill skriva mer om studentlivsrelaterade ämnen, exempelvis föreningar, mässor anordnade av studenter eller sektionernas arbete. Det görs redan i stor utsträckning, men kan göras mer. Samtidigt måste Örebro universitet och utbildningsrelaterade ämnen bevakas lika hårt som det gjorts tidigare. Papperstidningen ska utkomma nio gånger under verksamhetsåret 13/14, varav ett nummer är det mindre sommarnumret. 2. Webbtidning Under kommande verksamhetsår vill vi arbeta ytterligare med att ska uppdateras oftare. Förhoppningen är också att fler läsare ska kommentera och diskutera de artiklar som publiceras. Det är en viktig funktion som Lösnummer har, att studenter ska få vetskap om olika saker och att främja debatt i frågorna. Ett mål är därför att utveckla rutinerna för det jourschema som infördes under året 12/13, där redaktionsmedlemmar är jourhavande och snabbt ska kunna rycka in och skriva eller fota om något händer. Något som vi ska fortsätta arbeta med under verksamhetsåret är också att öka trafiken till webbtidningen, läs mer under PR och marknadsföring. Fler läsare till webben motiverar redaktionen till att skriva och fota webbexklusivt material. 3. Ekonomi Lösnummers ekonomi ska fortsätta hållas på en bra nivå. En god kontakt ska hållas med annonsbyrån Tomat. Då Örebro studentkår inte längre kommer att vara medlem i Ung Media kommer vi att starta en egen Lösnummerförening som ska bli medlem i Ung Media. Rekryteringen till föreningen ska samköras med Örebro studentkårs medlemsrekrytering. På så vis hoppas vi att föreningsbidraget från Ung Media ska hållas på samma nivå som när hela Örebro studentkår var medlem. Vi ska fortsatt arbeta med att konstruera studiecirklar hos Kulturens studieförbund, så att vi får ut bidrag för all den tid som redaktionen lägger på att arbeta med tidningen. Under kommande verksamhetsår ska vi också se över möjligheterna att få bidrag genom kulturarrangemang, som är en annan kategori som Kulturens har för bidrag. 4. PR och marknadsföring Vi vill arbeta mer med att tidningen ska bli mer synlig på campus och bland studenter. Papperstidningen ska spridas mer på campus och läggas ut på strategiska ställen. Vi kommer 62 (147)

63 fortsätta att synas under nollningar, främst under höstnollningen. Planerna är att ha ordleksstationen på Örebrodagen som förra året, att vara med på studentmässan och utnyttja andra större evenemang. Vi kommer också att delta på Kolla in-dagen under sommaren, samt på campusvandringar under registreringsdagar. Lösnummer 4,5-13 ska utkomma under samma vecka som registreringen är, för att nya studenter snabbt ska få lära känna tidningen. Sociala medier är också viktiga för att nå ut. Facebook spelar en stor roll. Tanken är att ha en redaktionsmedlem som är särskilt ansvarig för Lösnummers sociala medier och att allt är uppdaterat. Redaktionsmedlemmar ska uppmuntras att lägga ut länkar till sina alster på Facebook på sina konton, för att öka Lösnummers synlighet, ännu mer. Tanken är en direktsändningskänsla, där redaktionsmedlemmar kan knäppa en enkel mobilbild när de gör uppdrag, som sedan laddas upp på Facebook och Twitter för att göra reklam för kommande artiklar i tidningen. Det är också viktigt att synas gentemot företag. Annonsinformation ska delas ut på Campusmässan och liknande. 5. Redaktion Redaktionen ska få fortsätta vara stor, max runt 40 personer. Detta är bra för såväl papperstidning som webbtidningen, då mer material kan produceras dit ju fler vi är i redaktionen. Många i redaktionen har ingen tidigare erfarenhet från tidningsarbete när de börjar på Lösnummer. Därför är det viktigt för tidningen och för redaktionsmedlemmarnas personliga utveckling att det också erbjuds kunskap och möjlighet till föreläsningar, workshops och inspiration. En person i styrelsen har särskilt ansvar för detta. För att våra utbildningsmöten ska kunna utvecklas ytterligare har vi budgeterat 5000 kronor för ändamålet. 63 (147)

64 Proposition: P15 Ärende: Lösnummers budget 13/14 Handläggare: Magnus Ahlin Föredragare: Emma Glännström Remissinstanser: Kårstyrelsebeslut: Bilaga 10A Lösnummers budget 13/14 Nya budgetposter för året är fortbildning chefredaktör samt fortbildning redaktion. Det har även budgeterats för en ny dator och ny programvara (redigeringsprogram) till kontoret. Arvodet till biträdande redaktör har höjts något då summan varit densamma i flera år. Resultatet är ett plusresultat, men det är osäkert då medlemskapet i Ung Media ska göras om då Örebro studentkår inte längre ska vara medlem. Istället ska en annan förening skapas för medlemskap i Ung Media, där vi ännu inte vet hur det kommer se ut med antal medlemmar. Föreningsbidraget från Ung Media grundar sig i antal medlemmar. 64 (147)

65 Bilaga 10B Lösnummers budget 13/14 Benämning RESULTATBUDGET Budget 2013 / 2014 Budget 2012 / 2013 Noter Intäkter Annonsering Not 1 Örebro kommun stödprenumerationer Not 2 Presstöd Ung Media Not 3 Bidrag Kulturens Not 4 Bidrag Sisu Not 5 Örebro universitet stödprenumerationer Not 6 Summa intäkter Kostnader Tryck Not 7 Distribution Not 8 Distributionskompensation Not 9 Material till arrangerande bilder Not 10 Lunch till reporter Not 11 Möteskostnader Not 12 Styrelsens disposition Not 13 Resor Not 14 Lön till biträdande redaktör Not 15 Arbetsgivaravgifter Not 16 Fortbildning chefredaktör Not 17 Fortbildning redaktion Not 18 Marknadsföring Not 19 Kontorsmaterial + förbrukningsmaterial Not 20 Repar och underhåll, dator + kamera Not 21 Kopiering Not 22 Telefon mobil Not 23 Internetadress Not 24 Programvara Not 25 Porto Not 26 Bankkostnader Not 27 Avskrivningar på inventarier Not 28 Summa kostnader (147)

66 RESULTAT Annonsintäkter Per/nr 32 sider kr kr 28 sidor kr kr 24 sidor kr kr Sommarnr kr kr kr Tryckkostnader 32 sider kr kr 28 sidor kr kr 24 sidor kr kr Sommarnr kr kr kr Korrekturlunch Antal nr Antal pers. Pris/pers kr kr Rikskuponger Antal mån Pris kr Arbetsgivaravgifter Lön/mån Arbets.giv.avg ,42% kr ,49% 892 kr kr Sålda Antal annonser* säljare Provision Arb.giv. Avg ,00% 15,49% 13858,8 *Värdet på såld annons efter avd rabatt 450 PG (årspris) + kontokort 288 (årspris) + kostnad för ankomande betlningar (262 kr) 66 (147)

67 Noter till Lösnummers budget verksamhetsåret 13/14 Not 1 Annonsintäkter för Lösnummers nio utgåvor. Lämnas oförändrad. Not 2 Örebro kommun tecknar inte längre stödprenumerationer genom studentlivskoordinatorn. Not 3 Presstöd från Ung Media. 30 kronor per kårmedlem under 26 år. Tidigare har ÖS varit medlem i organisationen, men har valt att inte fortsätta. Istället kommer en annan lösning göras, med en ny förening som ska bli medlem i Ung Media, där medlemsrekryteringen samkörs med ÖS. Not 4 Genom Ung Media har Lösnummer fått tillgång till ett nytt studieförbund, som ger oss mer både ekonomiskt och utbildningsmässigt än Sisu, som vi hade tidigare (not 5). Studieförbundet Kulturens ger oss 30 kronor per studiecirkel och timme. Den budgeterade summan är ställd efter antal inrapporterade timmar år 2012, men summan varierar beroende på hur många redaktionsmedlemmar vi har under terminerna. Not 5 Studieförbundet Sisu som gett Lösnummer bidrag baserat på studietimmar. Nu har vi bytt till Kulturens, se not 4. Not 6 Universitetets prenumerationer på Lösnummer. 700 stycken helårsprenumerationer till en kostnad av 200 kronor styck. Not 7 Tryckkostnader, MittMedia Print. I princip oförändrat. Beräkningarna är gjorda på tryckkostnader om kronor gånger 8 nummer, plus sommarnumret som på grund av mindre upplaga kostar kronor. Not 8 Distributionen sköts via både Posten och Bring. Distribution per nummer kostar runt kronor, 8 nummer (sommarnumret skickas inte med post). Plus 4500 kronor som är Postens årliga kostnad för att man ska få skicka B-post. Not 9 Lösnummer delar ut tidningen i studentbostadsområden i närheten av campus. I samband med utdelning får medverkande redaktionsmedlemmar, 6 stycken, mat. Not 10 Posten avser material till bilder som måste arrangeras. Not 11 Avser kostnad för lunch reportrar kan behöva vid reportage som sträcker sig över dagen. Not 12 Kostnaden för redaktionens möten, till exempel fika och eventuella lokalkostnader. Not (147)

68 Budget som styrelsen har att disponera. Lösnummerredaktionen har samkväm en gång per termin, där vårens tillfälle är den årliga Alfapetturneringen, där alla bjuds på mat. Kostnaden för dessa tillfällen tas från denna budgetpost. Not 14 Exempel är utbildning på annan ort, där resa krävs. Också resa och boende för SFS FUM. Ökar något då kostnaden varit högre än förra årets budgeterade, samt att det ska finnas medel till eventuella övriga resor. Not 15 Arvodet till biträdande redaktören ges som en engångssumma för hela mandatperioden på ett år. Summan har inte höjts sedan inrättandet av posten för flera år sedan, så nu höjs det något. Not 16 Posten inkluderar sociala avgifter gällande biträdande redaktören. Ungefärlig kostnad arbetsgivaravgift 4713 kronor och skatt 2324 kronor. Not 17 Fortbildning för chefredaktören införs i Lösnummers budget. Ska täcka exempelvis kursavgift, böcker, resor. Not 18 Vart fjärde redaktionsmöte är ett utbildningsmöte. De flesta i redaktionen har ingen tidigare erfarenhet av tidningsarbete när de börjar i Lösnummerredaktionen och vi vill ha möjlighet att ta in externa föreläsare, köpa in material, och liknande. Budgetposten avser fortbildning av redaktionen som grupp, inte av enskilda redaktionsmedlemmar. Not 19 Marknadsföring av Lösnummer genom olika kanaler. Inköp av profilmaterial, priser i tävlingar, mm. Not 20 Kontorsmaterial och liknande förbrukningsvaror. Not 21 Mindre reparation och underhåll av dator, kamera och mobiltelefon. Not 22 Avser kopieringskostnader, främst vid korrekturläsning av tidningen, mässor och annat administrativt material. Not 23 Avser mobilkostnader (abonnemang). Not 24 Gäller betalning för adressen losnummer.se. Not 25 Inköp av ny programvara till dator. Adobe CS-paket, med InDesign och Photoshop, då den nuvarande versionen på kontoret är utdaterad. 68 (147)

69 Not 26 Avser frimärken till fakturor och annat. Not 27 Kostnader Nordea tar ut för att tillhandahålla banktjänster. Not 28 Avser avskrivning på en ny imac som vi planerar att köpa in. Den nuvarande datorn på kontoret är gammal och behöver bytas ut. 69 (147)

70 Proposition: P16 Ärende: Lösnummers redaktionella policy Handläggare: Magnus Ahlin Föredragare: Emma Glännström Remissinstanser: Kårstyrelsebeslut: Bilaga 11A Lösnummers redaktionella policy 13/14 I förslaget till Lösnummers redaktionella policy inför verksamhetsåret 13/14 är inga justeringar gjorda jämfört med Lösnummers redaktionella policy 12/ (147)

71 Bilaga 11B Lösnummers redaktionella policy 13/14 Lösnummers redaktionella policy 1. Syfte Policyn innehåller regler om verksamhetens mål, ledning och ekonomi. Policyn ger framtida redaktörer och kårföreträdare en vägledning om ansvarsförhållanden och omfattningen av tidningens verksamhet. 2. Målgrupp Lösnummer ges ut av Örebro studentkår och vänder sig i första hand till studerande vid Örebro universitet. Den vill också nå internationella, nationella, regionala och lokala makthavare samt allmänheten. 3. Innehåll Lösnummer är Örebro studentkårs tidning. Den ska vara religiöst, fackligt och partipolitiskt obunden, samt arbeta självständigt och oberoende av fullmäktige, kårstyrelse, sektionsstyrelser och andra organ inom studentkåren. Innehållet i Lösnummer ska alltid framföras i enlighet med de etiska reglerna för press, radio och tv. Lösnummer ska genom sitt innehåll: granska studentkårens verksamhet, universitetets verksamhet och det som händer i högskolevärlden i övrigt, allsidigt och objektivt informera om studentkårens och universitetets verksamhet och service, bevaka och informera om studentkårens och studentföreningars aktiviteter, bevaka och informera om utbildnings-, studiesociala, internationella, jämställdhets-, mångfalds- och informationsfrågor samt därtill hörande frågor av intresse för studentkårens medlemmar, ge utrymme för viktiga samhälls- och kulturfrågor av intresse för studenterna av lokal, nationell och internationell karaktär, verka för att ge den enskilda studenten möjlighet att använda tidningen som ett forum för debatt och åsikter och därigenom stimulera och bidra till en god och allsidig debatt vid Örebro universitet, väcka engagemang Örebro studentkår ska erbjudas utrymme att sprida sin information genom Lösnummer, dessa sidor ska vara tydligt avskilda från övrigt redaktionellt material. Lösnummer ska aktivt driva en webbplats som ska uppdateras regelbundet, inte bara i anknytning till att nya nummer kommer ut. 4. Ansvarsfördelning Chefredaktören ska följa de i policyn angivna riktlinjerna och i övrigt arbeta i enlighet med de etiska reglerna för press, radio och tv. Fullmäktige utser ansvarig utgivare för Lösnummer. 71 (147)

72 Till Lösnummer ska en redaktion bestående av minst fem studenter finnas knutet. Chefredaktören ska tillsammans med redaktionen planera, utforma, genomföra och utvärdera Lösnummers innehåll, samt vara ett forum för diskussioner angående Lösnummers innehåll och form. Redaktionen bör träffas minst en gång per vecka. Sammankallande är Lösnummers redaktör. Vid redaktionens sammanträde bör minnesanteckningar föras. Redaktionen utser inom sig fyra personer till Lösnummers styrelse. Dessa ska vara medlemmar i Örebro studentkår. Lösnummers styrelse består av dessa fyra samt chefredaktören och biträdande redaktören. Styrelsen ska sammanträda kort efter utkommet nummer. Styrelsens beslut ska protokollföras samt godkännas av ÖS fullmäktige. Då Lösnummer är en periodisk skrift och sålunda faller under Tryckfrihetsförordningen ansvarar tidningens ansvarige utgivare för Lösnummers innehåll. Chefredaktören ska löpande rapportera om Lösnummers verksamhet till Kårstyrelsen och Fullmäktige, efter dialog med Kårstyrelsen. 5. Utgivning och ekonomi Lösnummer bör utkomma med minst åtta nummer per år, med på förhand fastställda utgivningsdagar. Utgivningsplanen fastställs av Fullmäktige och ska därefter anmälas till Patentoch registreringsverket. Tidningens kostnader ska i så hög grad som möjligt täckas av annonsintäkter, i övrigt med bidrag från ÖS och intäkter av prenumerationer. Andelen annonser får dock maximalt utgöra 35 procent av tidningens satsyta. Annonsförsäljning görs av till tidningen knutna annonssäljare eller av redaktören. Eventuell annonssäljare ska kunna få provision på sålda annonser. Provisionen får uppgå till maximalt tjugo procent av avtalssumman efter att annonsörens rabatt (eller liknande) avdragits, utan att betala sociala avgifter i de fall summan överstiger det fribelopp som gäller. Anlitad annonsbyrå erhåller provision i enlighet med sitt avtal med tidningen. Lösnummers chefredaktör erhåller ej ersättning för sålda annonser. Alkoholannonser får tas in, men bör inte utgöra en betydande andel av annonserna i tidningen. Annonspriserna ska vara marknadsanpassade och gälla alla annonsörer, såväl företag som studentföreningar/studentsammanslutningar, men Lösnummer ska, så långt som möjligt, kunna subventionera studentföreningarnas annonser i informations- och värvningssyfte. Dessutom ska chefredaktören och/eller eventuell annonsansvarig ha möjlighet att förhandla annonspriser med eventuella annonsörer. Medverkande i Lösnummer ska kunna premieras. Den som så önskar ska kunna prenumerera på Lösnummer. Prenumerationspriset ska vara till marknadsmässiga priser och bestäms av Lösnummers styrelse inför varje verksamhetsår. 6. Dialog Studentkårens styrelse i samråd med ÖS verksamhetsrevisor ska kontinuerligt se över tidningen Lösnummers innehåll som regleras i 3. Innehåll, och föra en aktiv dialog kring uppfyllandet av den redaktionella policyn. 72 (147)

73 Proposition: P17 Ärende: Arbetsordning för Fullmäktige 2013/2014 Handläggare: Magnus Ahlin, Jack Nivrén & Kristofer Larsson Föredragare: Jack Nivrén & Kristofer Larsson Remissinstanser: Kårstyrelsen Kårstyrelsebeslut: Bilaga 12A Fullmäktiges arbetsordning 13/14 Varje år ska Fullmäktige fastslå en arbetsordning för nästkommande verksamhetsårs Fullmäktige. Kårstyrelsen har till nästa verksamhetsår tagit fram tre förlag på ny arbetsordning. Det ena förslaget innebär blygsamma förändringar som rör konsekvensändringar. ÖS har inte längre några ägda bolag, vilket gör att de inte längre bör stå med i Fullmäktiges arbetsordning. Istället har två formuleringar lyfts in gällande ÖS representationsplatser i styrelsen för Kårhusföreningen. De två andra förslagen innebär en hel del förändringar i detta dokument som också har en inverkan på den nu rådande stadgan. I förslaget om att revidera kapitel 3 föreslår kårstyrelsen att ett antal rubriker med tillhörande brödtext ska flyttas in i arbetsordningen för att skapa ett mer samlat dokument till Fullmäktige. Ett tredje förslag behandlar likaså att föra in rubriker och formuleringar från stadgan till arbetsordningen och föreslår vidare en förändring i mötesdeltagarnas rättigheter i en förhoppning om att kunna skapa ett bättre diskussionsklimat för Fullmäktigeledamöterna. I bilaga 12B finner ni en i stort sätt oförändrad arbetsordning, i bilaga 12C har ett flertal punkter som tidigare legat i stadgan lyfts in i arbetsordningen och i bilaga 12D finner ni samma version som i bilaga 12C med ändringen att mötesdeltagarnas rättigheter har förändrats. 73 (147)

74 Bilaga 12B Fullmäktiges arbetsordning 13/14 Örebro studentkårs Fullmäktiges arbetsordning 12/13 Arbetsordningen är Örebro studentkårs Fullmäktiges (nedan kallat ÖS Fullmäktige) riktlinjer för hur mötena fungerar. Denna arbetsordning reglerar hur möten ska genomföras. ÖS Fullmäktiges roll Fullmäktiges uppgift är att vara Örebro studentkårs högsta beslutande organ. Någon högre instans än ÖS Fullmäktige finns inte. Dock kan beslut som rör ÖS stadga 1.2 och 1.3 överklagas till Universitetsstyrelsen. Under ÖS Fullmäktiges möten har samtliga medlemmar i ÖS närvaro-och yttranderätt. Förslags- och rösträtt tillkommer endast Fullmäktigeledamot eller dennes suppleant. Kårstyrelsen närvarar under ÖS Fullmäktiges möten men har inte rösträtt. En enad kårstyrelse har dock yrkande/förslagsrätt. ÖS Fullmäktige Årsmöte ska senast 30 april genomföra val till presidium fastställa arbetsordning för ÖS Fullmäktige för kommande verksamhetsår, genomföra de i valordningen fastställda valen, anta budget för ÖS, fastställa terminsavgifter samt stödmedlemsavgift för det kommande verksamhetsåret, fastställa kriterier för ordinarie medlemskap i sektion för det kommande verksamhetsåret, genomföra val till ny valnämnd, fastställa verksamhetsplan för ÖS, året innan beslut om kårstatus tas revidera ÖS Visionsdokument samt ÖS Åsiktsdokument ÖS Fullmäktige Höstmöte ska senast 30 november granska verksamhetsberättelse från kårstyrelse för föregående verksamhetsår, fastställa ÖS balans- och resultaträkning för föregående verksamhetsår, utifrån verksamhetsberättelse och ekonomisk årsberättelse pröva frågan om ansvarsfrihet för avgående kårstyrelse, godkänna verksamhetsberättelse för Lösnummer för föregående verksamhetsår, fastställa balans- och resultaträkning för Lösnummer för föregående verksamhetsår, 74 (147)

75 utifrån verksamhetsberättelse och ekonomisk årsberättelse pröva frågan om ansvarsfrihet för avgående Lösnummers styrelse, fastställa valordning för val av ÖS Fullmäktiges förtroendeposter, enligt vad som anges i 5:6, besluta om nödvändiga förutsättningar för ÖS heltidsarvoderade för kommande verksamhetsår. ÖS Fullmäktige ska årligen behandla riktlinjer för ÖS samarbete med kårhusföreningen, fastställa direktiv för ÖS representanter i kårhusföreningen, pröva ÖS medlemskap i annan organisation enligt tid som anpassas till denna organisations verksamhet, besluta om Örebro studentkårs Förtjänstecken. ÖS styrelse förbereder punkterna till ÖS Fullmäktige. Punkter kan se ut på tre olika sätt, proposition från ÖS styrelse, motion från ÖS medlem eller interpellation mot ÖS förtroendevald eller organ inom ÖS. En proposition är ett förslag från ÖS styrelse som ÖS Fullmäktige ska besluta om. Propositionerna skickas ut till ÖS Fullmäktige ledamöter fyrtio (40) dagar innan ÖS Fullmäktige sammanträder. En motion är ett förslag till en förändring. Motionen kan beröra vad som helst som någon medlem vill att ÖS Fullmäktige ska besluta om och även vara en följdmotion på en av styrelsens tidigare utskickade propositioner. Varje medlem av ÖS har rätt att motionera. Motionsstopp infaller tjugo (20) dagar innan mötet. ÖS styrelse skriver ett motionssvar där styrelsens syn på motionen ges samt förslag på hur ÖS Fullmäktige ska besluta. Interpellation är skriftlig fråga från medlem i eller organ inom ÖS till av Fullmäktige vald styrelse, till av ÖS förtroendevalda, eller till övrigt organ inom ÖS. Interpellation ska vara ÖS styrelse tillhanda senast tio (10) dagar före Fullmäktigemöte. ÖS styrelse ska delge berörd person eller organ interpellationen senast åtta (8) dagar före Fullmäktigemöte. ÖS styrelse finns behjälpliga om det behövs. Inför Fullmäktigemötet Ledamöter Fullmäktigeledamot ska vara vald av sin sektions sektionsmöte, alternativt vald suppleant, för att få rösta i ÖS Fullmäktige. Protokollsutdrag med beslut om fullmäktigeledamöter och suppleanter ska lämnas in till ÖS Presidie snarast efter val. Sker byte eller fyllnadsval ska detta tillsammans med protokollsutdrag lämnas till ÖS Presidie senast en (1) vecka före Fullmäktigemötet. Kallelse Kallelse skickas till Fullmäktigeledamöterna senast fem (5) veckor innan mötet. Kallelsen upplyser om tid och plats för mötet. Om kallad ledamot inte kan närvara på mötet ska sektionens samordnare meddelas för att ersätta den ordinarie ledamoten med en suppleant. Anmälan 75 (147)

76 Varje enskild ledamot har ett ansvar att senast sju (7) dagar innan mötet anmäla närvaro på ÖS Fullmäktigemöte. Föredragningslistan En föredragningslista är en lista över de punkter som ska behandlas av Fullmäktigemötet. Föredragningslistan skickas ut i digital form tio (10) dagar innan mötet och trycks i pappersform åt de ÖS Fullmäktige ledamöter som begär det. Varje enskild ledamot ska ta del av handlingarna. Ledamöter från Grythyttan sektion kan begära att få sina handlingar via post. Till föredragningslistan finns vanligtvis en samling med bilagor där bakgrundsmaterial till de olika punkterna återfinns. De första tolv (12) punkterna rör formaliafrågor som måste klaras av innan mötet går in på sakfrågorna. 1. Mötets öppnande Mötesordförande förklarar mötet officiellt öppnat 2. Mötets stadgeenliga utlysande Enligt ÖS stadga ska mötet utlysas senast fem veckor innan mötets öppnande 3. Val av justerare tillika rösträknare Justerare tillika rösträknare ska om det krävs räkna röster vid votering eller sluten omröstning. Justerarna justerar tillsammans med mötespresidiet (mötesordförande och sekreterare) protokollet från mötet. 4. Protokolljustering Datumet för justering av protokollet från mötet bestäms under denna punkt. 5. Justering av röstlängden Mötesordförande räknar upp de närvarande och justerarna delar ut röstkort, sedan tas beslut om att anse röstlängden justerad. För att fullmäktige ska vara beslutsmässigt krävs 28 ledamöter. 6. Eventuella adjungeringar Person som inte innehar medlemsskap i Örebro studentkår samt Örebro studentkårs tjänstemän behöver adjungeras in för att de ska ha rätt att närvara samt yttra sig. Vanligtvis adjungeras icke-medlemmar med närvaro- och yttranderätt. 7. Fastställande av föredragningslistan Föredragningslistan som ligger inför varje möte har en punkt som kallas Övriga frågor. Här kan man lägga in extra punkter för diskussion och inte för beslut. Dessa övriga frågor anmäls under denna punkt. 8. Rapporter Kårstyrelsen avger en skriftlig rapport inför varje Fullmäktige om vad de har jobbat med under den gångna perioden. Under denna punkt läggs även rapporter som kan behandla exempelvis en utbildning som kårstyrelsen varit på. 9. Anmälan av kårstyrelsebelsut Här redovisas de beslut som kårstyrelsen tagit under perioden som det rör. 10. Anmälan av Lösnummerbeslut Här redovisas de beslut som Lösnummer tagit under den period som det rör. 11. Fyllnadsval och entledigande Val till vissa poster ska Fullmäktige genomföra och det görs under denna punkt. Även om någon inte kan slutföra sitt uppdrag ska de entledigas från sitt uppdrag under denna punkt. 12. Beslutsuppföljning Under denna punkt godkänns protokollet från föregående fullmäktigemöte och läggs till handlingarna. Anmälan av beslut 76 (147)

77 Eftersom ÖS Fullmäktige är ÖS högst beslutande organ ska ÖS styrelses och Lösnummers styrelses beslut godkännas av ÖS Fullmäktige. Besluten kan antingen godkännas eller ej godkännas, några andra möjligheter finns inte såvida inte en reservation föreligger som kan lyftas. En sådan reservation ska innehålla ett yrkande med förslag till beslut. Efter formaliafrågorna följer sakfrågorna, det är dessa som är mötets egentliga del där beslut tas. Bordlagda frågor Frågor som bordlagts vid tidigare FUM ska tas upp först av allt på nästkommande FUM, det vill säga efter de första tolv (12) formaliafrågorna. Under Fullmäktigemötet Under mötet finns vissa roller och olika sätt att fatta beslut på, nedan ges en kort beskrivning av detta. Mötesordförande Mötesordförandes uppgift är att leda mötet och se till att det flyter så snabbt och smärtfritt som möjligt. Mötesordförande ska inte uttala sig i sakfrågor eller försöka styra debatten utom då den tenderar att flyta iväg åt olika håll eller gå i cirklar. Mötesordförande bör då och då sammanfatta debatten och ge objektiva synpunkter på debatten. Beslut Det viktigaste som ÖS Fullmäktige gör är att ta beslut. Detta sker på ett speciellt sätt. När mötesordförande märker att debatten i en fråga börjar bli avklarad frågar denne: Är Fullmäktige redo att gå till beslut. Formaliafrågor och frågan om att gå till beslut fattas genom acklamation, dvs. genom att muntligen avlägga sin röst. Alla som är redo att gå till beslut svarar genom acklamation Ja. Efter detta frågar mötesordförande Någon däremot?. Är någon inte redo utan vill fortsätta diskussionen svarar denne Ja då varvid diskussionen ska fortsätta. Svarar samtliga Ja bekräftar mötesordförande detta genom att säga: Finner att vi har gått till beslut och slår klubban i bordet. Efter att Fullmäktige har gått till beslut är diskussionen avklarad och inga fler uttalanden/frågor får göras/ställas och inga fler yrkanden får komma in. Mötesordförande ska nu bestämma propositionsordningen d.v.s. bestämma hur beslut ska fattas samt i vilken ordning olika yrkanden ska avhandlas. Har inga yrkanden inkommit, finns endast det liggande förslaget att ta ställning till, kårstyrelsens förslag, som finns i föredragningslistan. Mötesordförande läser då upp de att-satser som finns i förslaget genom att exempelvis säga: Kan fullmäktige besluta att fastställa kåravgiften till 300 kronor?. Mötesordförande kan också välja att fråga om: Fullmäktige kan besluta i enlighet med liggande förslag? om liggande förslag skulle vara mycket långt och tidskrävande att läsa upp. Efter detta ska ledamöterna räcka upp sina röstkort om de vill besluta så. Om inte, gör du ingenting, utan väntar på att mötesordförande ska fråga Någon där emot? då du räcker upp ditt röstkort för avslag. Mötesordförande har nu bildat sig en uppfattning om vad de flesta valde att rösta. Mötesordförande säger då: Finner bifall om denne ansåg att de flesta röstade Ja, alternativ säger Finner avslag om denne ansåg att de flesta röstade mot frågan. Skulle någon ledamot anse att mötesordförandes uppfattning inte överensstämmer med hur rösterna föll ska denna snarast högt ropa Votering innan klubban har fallit. Observera att det räcker med att endast en 77 (147)

78 person begär votering för att det ska genomföras. Det är mycket viktigt att detta sker innan klubban har fallit, sker det efteråt är beslutet redan fattat och någon votering får inte genomföras. Votering Votering ska genomföras om någon begär detta. Vanligtvis sker detta genom att mötesordförande säger: Votering är begärd och ska genomföras. Då ÖS Fullmäktige redan visat sina röstkort en gång görs ingen så kallad försöksvotering då detta i praktiken redan är genomfört. Istället går fullmäktige till rösträkning. Rösträkning innebär att röstkorten används på samma sätt som vid första röstningen men nu räknas rösterna av de valda rösträknarna. Rösträknarna meddelar mötesordförande resultaten och mötesordförande meddelar hur omröstningen utfallit. Skulle rösträknarna komma till olika resultat ska omröstningen gå om. Önskar någon veta exakt hur rösterna har fallit eller hur de olika ledamöterna har röstat i en fråga kan röstprotokoll begäras. Proceduren med röstprotokoll är mycket tidskrävande och bör i det längsta undvikas. Det hela går till så att röstlängden läses upp (eventuellt kan den behöva justeras först) och ledamöterna får muntligen avge sin röst genom att ropa Bifall, Avslag eller Avstår. Varje person ska antecknas med namn och röst på ett särskilt röstprotokoll, vilket ombesörjs av sekreteraren. Sluten omröstning Normalt sker omröstning öppet, dock kan enskild ledamot kräva att sluten votering ska genomföras. Detta genomförs genom att varje ledamot får skriva på en lapp hur denne röstar. Lapparna räknas av rösträknarna och protokollförs. Efter sluten votering kan röstprotokoll inte begäras. I ÖS stadga 3.12 regleras de fall då sluten votering ska användas. Olika majoriteter Vanligtvis fattar Fullmäktige beslut genom: Enkel majoritet, d.v.s. det förslag som fått flest röster segrar. Enkel majoritet finns i två varianter: Absolut majoritet och Relativ majoritet. Av praxis tillämpar ÖS relativ majoritet, d.v.s. det förslag som får flest röster vinner. Absolut majoritet innebär att ett förslag måste få minst 50% av rösterna för att segra. Kvalificerad majoritet, vilket innebär att en gräns uppställs för hur många röster som måste tillfalla ett visst förslag för att beslut ska gälla. Exempelvis framgår det av ÖS stadga att ÖS Fullmäktige kan besluta om möte bakom stängda dörrar. Sådant beslut ska fattas med kvalificerad majoritet, varmed menas 2/3 av de i röstlängden upptagna och närvarande ÖS Fullmäktige ledamöter. I de fall ledamot känner att de inte håller med det fattade beslutet eller vill att en kommentar ska läggas till protokollet gäller några olika alternativ. Reservation Om du anser att mötet fattat ett felaktigt beslut som du inte kan ställa dig bakom går det att reservera sig mot beslutet. Reservationen ska anmälas muntligt direkt efter att klubban har fallit, genom att Reservation! ropas. Mötesordförande bekräftar detta genom att säga: Reservation är anmäld och ska inkomma senast tid för protokollsjustering. Reservationen ska då inkomma skriftligt innan protokollet är justerat, det är dock önskvärt om reservation kommer in redan under sittande möte. Reservationen innebär att du inte står bakom och inte heller kan ställas till ansvar för ett visst beslut. Sålunda står alla ledamöter som inte har reserverat sig mot ett beslut bakom detsamma, oavsett hur de har röstat. Endast genom reservation kan du friskriva dig. Av den skriftliga reservationen ska det framgå datum, punkt, reservantens namn och anledningen till reservationen. Det bör framgå på ett tydligt sätt vad det är som reservanten inte 78 (147)

79 accepterar hos beslutet. Om det är hela beslutet, del av beslutet eller det sätt som beslutet tillkom. Här bör det undvikas att gå till personangrepp då det inte ges någon möjlighet att försvara sig. Protokollsanteckning Protokollsanteckning används när du önskar försäkra dig om att något förs till protokollet. T.ex. förtydliga eller förklara något. Protokollsanteckningen kan alltså innehålla vad som helst och lämnas till sekreteraren på särskild lapp. En speciell variant av protokollsanteckning är röstförklaring. Denna används för att i protokollet förklara exempelvis en anledning till att du valt att rösta på ett visst sätt. Det kan röra sig om att du anser att FUM har fattat ett dåligt beslut men ändå inte vill gå så långt som att reservera sig, eller att vissa bakomliggande omständigheter bör förklaras. Dock bör observeras att en röstförklaring aldrig kan innebära att du inte står bakom majoritetens beslut. Det är vanligt att vid jävsituation lägga ned sin röst genom en röstförklaring. Vill du exempelvis ta beslut om något ytterligare eller annat än det som står i föredragningslistan kan du yrka. Yrkande Yrkanden finns i flera olika former och tillkommer ledamot, enad kårstyrelse, motionär och de som Fullmäktige adjungerat med förslagsrätt. Kårstyrelsen har yrkande/förslagsrätt. Bifall eller avslag är de beslutsvägar som finns kring yrkanden. Under Fullmäktiges möten sker yrkanden alltid skriftligt, genom en eller flera personer och på särskilda yrkandelappar som återfinns hos mötespresidiet. På dessa lappar ska antecknas datum, punkten som yrkanden berör, namn på den/de ledamöt(er) som yrkar, samt själva yrkandet. På yrkandelappen ska dessutom framgå vilken typ av yrkade som avses. Dock är det alltid mötesordförande som avgör hur ett yrkande ska kategoriseras. Yrkande i ordningsfråga Dessa kan vara av typerna: Ajournering är det samma som paus. Mötet uppskjuts under en viss tidsperiod, kortare eller längre tid. När mötet återupptas är det frågan om samma möte. Beslut om ajournering kan även fattas av mötesordförande. Bordläggning innebär att den sakdiskussion som pågår skjutes upp och återupptas vid nästa möte. Remiss/Återremittering innebär att en viss punkt/ärende hänskjuts för vidare behandling av ett organ eller en person. Har ärendet redan beretts men ytterligare arbete krävs är det frågan om en återremittering. Sakyrkanden Sakyrkanden, d.v.s. förslag som berör själva sakfrågan kan delas in i fyra grupper: Originalyrkanden är det förslag som ligger till grund för en diskussion. Normalt finns det alltid ett liggande förslag från kårstyrelsen eller annan i original men en punkt kan också öppnas blank. Nytt yrkande är ett förslag som är helt nytt för en punkt och som inte överensstämmer med det liggande förslaget. Tilläggsyrkanden är förslag som i princip tillstyrker det liggande förslaget men som på någon eller några mindre delar är annorlunda utformat. Ändringsyrkanden är förslag på ändringar i det liggande förslaget. Propositionsordning Att ställa en proposition innebär att du frågar mötet vad de röstar på. Mötesordförandes uppgift är här att sammanställa de förlag som finns och redovisa dessa för mötet. Huvudregeln är att ordningen ska vara logisk och att alla förslag tävlar med varandra på lika villkor. 79 (147)

80 Ett eller två förslag Om det bara finns ett förslag blir propositionsordningen enkel. Mötesordförande ställer förslaget mot avslag. Finns två förslag ställs dessa mot varandra genom att mötesordförande frågar om: Fullmäktige kan bifalla NNs yrkande? och sedan om Fullmäktige kan bifalla NNs yrkande?. Det alternativ som får flest Ja får bifall. Finns det ett yrkade och ett liggande förslaget ska alltid yrkandet behandlas först. Ofta brukar det alternativ som vann dessutom ställas mot avslag för att möjligheten ska finnas att inte ta något beslut. Fler förslag än två Tre eller fler huvudförslag innebär vissa problem då det inte är bra att ställa fler än två förslag mot varandra. Vanligtvis brukar proceduren vara så att yrkanden som inte strider mot varandra sparas till senare. Finns tre förslag (A, B & C) som strider mot varandra utses ett till huvudförslag (A), vilket vanligtvis är det liggande förslaget. Förslag B och C ställs mot varandra och det vinnande förslaget ställs mot A. Sedan ställs det framvaskade förslaget mot avslag. Diskussionsregler Det finns lite olika sätt att göra sig hörd under ett Fullmäktigemöte. Talarlistor En av mötesordförandes viktigaste uppgifter är att hålla ordning på talarordningen. För att klara detta har denne två talarlistor till sin hjälp. På dessa listor antecknar mötesordförande namnen på de ledamöter som önskar yttra sig. Talarna antecknas i den ordning de anmäler sig. Vill en ledamot yttra sig mer än en gång i samma diskussion skrivs denne person upp på den andra talarlistan där taltiden blir maximalt 2 minuter. Önskar du skriva upp dig på talarlistan sker detta genom att röstkortet räcks upp. Fullmäktige kan dessutom besluta om att tidsbegränsa anföranden. Mötesordförande fördelar ordet i den ordning som ledamöterna är antecknade på i första hand första talarlistan för att sedan övergå till andra talarlistan. Det är av mycket stor vikt att talarlistorna följs och att ingen ledamot talar utan att ha fått ordet. Endast i tre fall får talarlistan brytas. Dessa är ordningsfråga, sakupplysning samt replik. Ordningsfråga En ordningsfråga berör själva mötesordningen. Det kan t.ex. gälla paus, utjustering eller tidsbegränsning av talare. Inkommer en ordningsfråga ska mötesordförande genast ta upp frågan till diskussion. Genom att exempelvis säga: Anna Andersson, Sesam, har yrkat i ordningsfråga som lyder; Fullmäktige föreslås besluta att utjustera Anna Andersson kl Debatt i ordningsfråga. Därefter får den som vill yttra sig angående detta begära ordet. När debatten är avklarad frågar mötesordförande om Fullmäktige är redo att gå till beslut i ordningsfråga? och beslut fattas. Efter detta återgår debatten enligt talarlistan. En vanlig ordningsfråga är streck i debatten. Detta är en ordningsfråga som kan väckas av ledamot som anser att debatten drar ut på tiden och börjar gå i cirklar. Efter att streck i debatten begärts hålls kort debatt om detta varvid mötet går till beslut. Fattas beslut om streck i debatten får alla som vill sätta upp sig på talarlistan (en gång) efter detta dras ett streck och ingen mer får skriva upp sig. Efter att streck har dragits bör inga nya fakta tillkomma och inte heller några yrkanden. Efter streck i debatten tillåts inte heller några repliker. För att ledamot ska få lämna mötet krävs att denne blivit utjusterad ur röstlängden. Endast då kan ledamoten inte ställas till svars för de beslut Fullmäktige tar. Sakupplysning Om någon önskar få eller ge en sakupplysning anmäler hon/ han det till mötesordförande genom att högt ropa Sakupplysning. Väljer mötesordförande att ge ordet för detta ska sakupplysningen ges 80 (147)

81 snabbt och vara relevant för den pågående debatten. Sakupplysning får absolut inte utnyttjas för att hålla långa anföranden i sakfrågan. Replik Den ledamot som känner att hon/han blivit personligen angripen har rätt att begära replik. Med replik menas att du har rätt att gå i svarsmål på den föregående talarens inlägg. Repliken ska endast beröra den personliga aspekten av angreppet och bör ej vara längre än en minut. Önskar du tala längre får du anmäla dig på talarlistan. Replik ges till den som blivit apostroferad d.v.s. nämnd vid namn och därmed personligt angripen och avgörande ligger hos mötesordförande. Ordlista Acklamation: Muntlig omröstning. Det förslag som mötesordförande uppfattar har mest stöd vinner. Adjungera : Att tillfälligt ge någon en viss rättighet på mötet som inte automatiskt har rätt att närvara där. Ajournering: Paus i mötet, ska vara tidsbegränsad. Bordläggning: Ett beslut att skjuta upp behandlingen av frågan till ett senare tillfälle. Ingen behandling av ärendet görs under uppehållet. Entledigande: Ansökan om att lämna förtroendeuppdrag inom Örebro studentkår. Justeringspersoner: Protokollet från Fullmäktige ska justeras av två (2) justeringspersoner, samt mötespresidiet. Justeringspersonerna är även rösträknare och räknar röster vid votering eller sluten omröstning. Motion: Ett förslag till beslut. Alla medlemmar i Örebro studentkår har rätt att motionera till Fullmäktige. En motion ska vara kårstyrelsen tillhanda senast tjugo (20) dagar innan Fullmäktigemöte. Närvarorätt: Alla medlemmar i Örebro studentkår har närvarorätt under mötet. Ordningsfråga: Under sittande möte kan det uppkomma frågor av praktisk natur. Det kan gälla streck i debatten, paus etc. Ordningsfråga bryter debatt i sakfråga och behandlas direkt. Proposition: Är ett förslag till beslut som kommer från kårstyrelsen. Protokollsanteckning: När en ledamot vill påpeka eller förtydliga något för den som läser pro Remittering Ett beslut att lämna frågan till senare samt att skicka frågan för ber Replik Ledamot som blivit apostroferad, dvs. omnämnd med namn, kan begära replik. Detta bryter talarlistan och ska hållas kort. Reservation En reservation ska anmälas muntligen direkt efter det att klubban har fallit i beslutet och ska inkomma skriftligen senast dagen för protokollsjustering. Om ledamot är missnöjd med ett beslut och inte vill hållas ansvarig för det kan denne välja att reservera sig. Detta förs in i protokollet Röstförklaring Om ledamot vill förklara varför denne har röstat eller inte röstat på ett speciellt sätt kan ledamot lämna in en skriftlig röstförklaring. Den förs till protokollet. Röstlängd En förteckning över vilka ledamöter som ska/kan närvara vid mötet. Dessa fastställs under punkten Justering av röstlängd, minst 2/3 av 81 (147)

82 Röstprotokoll Rösträtt Sakupplysning Talarlista Tilläggsyrkande Votering Yttranderätt Yrkande Yrkanderätt Ändringsyrkande Övriga frågor ledamöterna måste närvara, dvs. 28 stycken för att mötet ska kunna fatta beslut. Om ledamot så begär ska röstprotokoll upprättas. Där noteras varje enskild ledamots röst i en bilaga till protokollet. Endast ledamöter av Fullmäktige eller deras suppleanter har rätt att rösta. Inlägg som avser faktamässigt förtydligande. Går före talarlistan och ska användas för att undvika att diskussionen får felaktig information. Ordet fördelas av mötesordförande som upprättar en talarlista utifrån ordningen som ledamöterna räcker upp handen. Ett yrkande som utökar ett tidigare yrkande eller liggande förslag. Omröstning med rösträknare. Votering sker då ledamot begärt så. Rätt att yttra sig på Fullmäktige har alla medlemmar i Örebro studentkår. Ett förslag till beslut i fråga. Rätt att yrka har ledamöter, en enad kårstyrelse samt ev. motionär. Yrkande som föreslår ändringar jämfört med ett tidigare yrkande eller liggande förslag. Under denna punkt kan frågor som inte funnits med i föredragningslistan diskuteras. Inga beslut kan dock fattas. 82 (147)

83 Bilaga 12C Fullmäktiges arbetsordning 13/14 Örebro studentkårs Fullmäktiges arbetsordning 13/14 Arbetsordningen är Örebro studentkårs Fullmäktiges (nedan kallat ÖS Fullmäktige) riktlinjer för hur mötena fungerar. Denna arbetsordning reglerar hur möten ska genomföras. ÖS Fullmäktiges roll Fullmäktiges uppgift är att vara Örebro studentkårs högsta beslutande organ. Någon högre instans än ÖS Fullmäktige finns inte. Dock kan beslut som rör ÖS stadga 1.2 och 1.3 överklagas till Universitetsstyrelsen. Under ÖS Fullmäktiges möten har samtliga medlemmar i ÖS närvaro-och yttranderätt. Förslags- och rösträtt tillkommer endast Fullmäktigeledamot eller dennes suppleant. Kårstyrelsen närvarar under ÖS Fullmäktiges möten men har inte rösträtt. En enad kårstyrelse har dock yrkande/förslagsrätt. ÖS Fullmäktige Årsmöte ska senast 30 april genomföra val till presidium fastställa arbetsordning för ÖS Fullmäktige för kommande verksamhetsår, genomföra de i valordningen fastställda valen, anta budget för ÖS, fastställa terminsavgifter samt stödmedlemsavgift för det kommande verksamhetsåret, fastställa kriterier för ordinarie medlemskap i sektion för det kommande verksamhetsåret, genomföra val till ny valnämnd, fastställa verksamhetsplan för ÖS, året innan beslut om kårstatus tas revidera ÖS Visionsdokument samt ÖS Åsiktsdokument ÖS Fullmäktige Höstmöte ska senast 30 november granska verksamhetsberättelse från kårstyrelse för föregående verksamhetsår, fastställa ÖS balans- och resultaträkning för föregående verksamhetsår, utifrån verksamhetsberättelse och ekonomisk årsberättelse pröva frågan om ansvarsfrihet för avgående kårstyrelse, godkänna verksamhetsberättelse för Lösnummer för föregående verksamhetsår, fastställa balans- och resultaträkning för Lösnummer för föregående verksamhetsår, 83 (147)

84 utifrån verksamhetsberättelse och ekonomisk årsberättelse pröva frågan om ansvarsfrihet för avgående Lösnummers styrelse, fastställa valordning för val av ÖS Fullmäktiges förtroendeposter, enligt vad som anges i 5:6, besluta om nödvändiga förutsättningar för ÖS heltidsarvoderade för kommande verksamhetsår. ÖS Fullmäktige ska årligen behandla riktlinjer för ÖS samarbete med kårhusföreningen, fastställa direktiv för ÖS representanter i kårhusföreningen, pröva ÖS medlemskap i annan organisation enligt tid som anpassas till denna organisations verksamhet, besluta om Örebro studentkårs Förtjänstecken. ÖS styrelse förbereder punkterna till ÖS Fullmäktige. Punkter kan se ut på tre olika sätt, proposition från ÖS styrelse, motion från ÖS medlem eller interpellation mot ÖS förtroendevald eller organ inom ÖS. En proposition är ett förslag från ÖS styrelse som ÖS Fullmäktige ska besluta om. Propositionerna skickas ut till ÖS Fullmäktige ledamöter fyrtio (40) dagar innan ÖS Fullmäktige sammanträder. En motion är ett förslag till en förändring. Motionen kan beröra vad som helst som någon medlem vill att ÖS Fullmäktige ska besluta om och även vara en följdmotion på en av styrelsens tidigare utskickade propositioner. Varje medlem av ÖS har rätt att motionera. Motionsstopp infaller tjugo (20) dagar innan mötet. ÖS styrelse skriver ett motionssvar där styrelsens syn på motionen ges samt förslag på hur ÖS Fullmäktige ska besluta. Interpellation är skriftlig fråga från medlem i eller organ inom ÖS till av Fullmäktige vald styrelse, till av ÖS förtroendevalda, eller till övrigt organ inom ÖS. Interpellation ska vara ÖS styrelse tillhanda senast tio (10) dagar före Fullmäktigemöte. ÖS styrelse ska delge berörd person eller organ interpellationen senast åtta (8) dagar före Fullmäktigemöte. ÖS styrelse finns behjälpliga om det behövs. Inför Fullmäktigemötet Ledamöter Fullmäktigeledamot ska vara vald av sin sektions sektionsmöte, alternativt vald suppleant, för att få rösta i ÖS Fullmäktige. Protokollsutdrag med beslut om fullmäktigeledamöter och suppleanter ska lämnas in till ÖS Presidie snarast efter val. Sker byte eller fyllnadsval ska detta tillsammans med protokollsutdrag lämnas till ÖS Presidie senast en (1) vecka före Fullmäktigemötet. Kallelse Kallelse skickas till Fullmäktigeledamöterna senast fem (5) veckor innan mötet. Kallelsen upplyser om tid och plats för mötet. Om kallad ledamot inte kan närvara på mötet ska sektionens samordnare meddelas för att ersätta den ordinarie ledamoten med en suppleant. Anmälan 84 (147)

85 Varje enskild ledamot har ett ansvar att senast sju (7) dagar innan mötet anmäla närvaro på ÖS Fullmäktigemöte. Föredragningslistan En föredragningslista är en lista över de punkter som ska behandlas av Fullmäktigemötet. Föredragningslistan skickas ut i digital form tio (10) dagar innan mötet och trycks i pappersform åt de ÖS Fullmäktige ledamöter som begär det. Varje enskild ledamot ska ta del av handlingarna. Ledamöter från Grythyttan sektion kan begära att få sina handlingar via post. Till föredragningslistan finns vanligtvis en samling med bilagor där bakgrundsmaterial till de olika punkterna återfinns. De första tolv (12) punkterna rör formaliafrågor som måste klaras av innan mötet går in på sakfrågorna. 1. Mötets öppnande Mötesordförande förklarar mötet officiellt öppnat 2. Mötets stadgeenliga utlysande Enligt ÖS stadga ska mötet utlysas senast fem veckor innan mötets öppnande 3. Val av justerare tillika rösträknare Justerare tillika rösträknare ska om det krävs räkna röster vid votering eller sluten omröstning. Justerarna justerar tillsammans med mötespresidiet (mötesordförande och sekreterare) protokollet från mötet. 4. Protokolljustering Datumet för justering av protokollet från mötet bestäms under denna punkt. 5. Justering av röstlängden Mötesordförande räknar upp de närvarande och justerarna delar ut röstkort, sedan tas beslut om att anse röstlängden justerad. För att fullmäktige ska vara beslutsmässigt krävs 28 ledamöter. 6. Eventuella adjungeringar Person som inte innehar medlemsskap i Örebro studentkår samt Örebro studentkårs tjänstemän behöver adjungeras in för att de ska ha rätt att närvara samt yttra sig. Vanligtvis adjungeras ickemedlemmar med närvaro- och yttranderätt. 7. Fastställande av föredragningslistan Föredragningslistan som ligger inför varje möte har en punkt som kallas Övriga frågor. Här kan man lägga in extra punkter för diskussion och inte för beslut. Dessa övriga frågor anmäls under denna punkt. 8. Rapporter Kårstyrelsen avger en skriftlig rapport inför varje Fullmäktige om vad de har jobbat med under den gångna perioden. Under denna punkt läggs även rapporter som kan behandla exempelvis en utbildning som kårstyrelsen varit på. 9. Anmälan av kårstyrelsebelsut Här redovisas de beslut som kårstyrelsen tagit under perioden som det rör. 10. Anmälan av Lösnummerbeslut 85 (147)

86 Här redovisas de beslut som Lösnummer tagit under den period som det rör. 11. Fyllnadsval och entledigande Val till vissa poster ska Fullmäktige genomföra och det görs under denna punkt. Även om någon inte kan slutföra sitt uppdrag ska de entledigas från sitt uppdrag under denna punkt. 12. Beslutsuppföljning Under denna punkt godkänns protokollet från föregående fullmäktigemöte och läggs till handlingarna. Anmälan av beslut Eftersom ÖS Fullmäktige är ÖS högst beslutande organ ska ÖS styrelses och Lösnummers styrelses beslut godkännas av ÖS Fullmäktige. Besluten kan antingen godkännas eller ej godkännas, några andra möjligheter finns inte såvida inte en reservation föreligger som kan lyftas. En sådan reservation ska innehålla ett yrkande med förslag till beslut. Efter formaliafrågorna följer sakfrågorna, det är dessa som är mötets egentliga del där beslut tas. Bordlagda frågor Frågor som bordlagts vid tidigare FUM ska tas upp först av allt på nästkommande FUM, det vill säga efter de första tolv (12) formaliafrågorna. Under Fullmäktigemötet Under mötet finns vissa roller och olika sätt att fatta beslut på, nedan ges en kort beskrivning av detta. Mötesordförande Mötesordförandes uppgift är att leda mötet och se till att det flyter så snabbt och smärtfritt som möjligt. Mötesordförande ska inte uttala sig i sakfrågor eller försöka styra debatten utom då den tenderar att flyta iväg åt olika håll eller gå i cirklar. Mötesordförande bör då och då sammanfatta debatten och ge objektiva synpunkter på debatten. Beslutsmässighet ÖS Fullmäktige är beslutsmässiga när minst 2/3 av de i röstlängden injusterade ledamöterna är närvarande, dock minst elva (11) ledamöter. Beslut Det viktigaste som ÖS Fullmäktige gör är att ta beslut. Detta sker på ett speciellt sätt. När mötesordförande märker att debatten i en fråga börjar bli avklarad frågar denne: Är Fullmäktige redo att gå till beslut. Formaliafrågor och frågan om att gå till beslut fattas genom acklamation, dvs. genom att muntligen avlägga sin röst. Alla som är redo att gå till beslut svarar genom acklamation Ja. Efter detta frågar mötesordförande Någon däremot?. Är någon inte redo utan vill fortsätta diskussionen svarar denne Ja då varvid diskussionen ska fortsätta. Svarar samtliga Ja bekräftar mötesordförande detta genom att säga: Finner att vi har gått till beslut och slår klubban i bordet. Efter att Fullmäktige har gått till beslut är diskussionen avklarad och inga fler uttalanden/frågor får göras/ställas och inga fler yrkanden får komma in. 86 (147)

87 Mötesordförande ska nu bestämma propositionsordningen d.v.s. bestämma hur beslut ska fattas samt i vilken ordning olika yrkanden ska avhandlas. Har inga yrkanden inkommit, finns endast det liggande förslaget att ta ställning till, kårstyrelsens förslag, som finns i föredragningslistan. Mötesordförande läser då upp de att-satser som finns i förslaget genom att exempelvis säga: Kan fullmäktige besluta att fastställa kåravgiften till 300 kronor?. Mötesordförande kan också välja att fråga om: Fullmäktige kan besluta i enlighet med liggande förslag? om liggande förslag skulle vara mycket långt och tidskrävande att läsa upp. Efter detta ska ledamöterna räcka upp sina röstkort om de vill besluta så. Om inte, gör du ingenting, utan väntar på att mötesordförande ska fråga Någon där emot? då du räcker upp ditt röstkort för avslag. Mötesordförande har nu bildat sig en uppfattning om vad de flesta valde att rösta. Mötesordförande säger då: Finner bifall om denne ansåg att de flesta röstade Ja, alternativ säger Finner avslag om denne ansåg att de flesta röstade mot frågan. Skulle någon ledamot anse att mötesordförandes uppfattning inte överensstämmer med hur rösterna föll ska denna snarast högt ropa Votering innan klubban har fallit. Observera att det räcker med att endast en person begär votering för att det ska genomföras. Det är mycket viktigt att detta sker innan klubban har fallit, sker det efteråt är beslutet redan fattat och någon votering får inte genomföras. Beslut fattas med enkel majoritet, förutom i frågor som ändringar i föredragningslistan eller i fråga om misstroendeförklaring. Beslut får inte fattas i andra frågor än de som upptagits på föredragningslistan, om inte ÖS Fullmäktige beslutar annat med kvalificerad majoritet, varmed menas 2/3 av de i röstlängden upptagna och närvarande ÖS Fullmäktige ledamöter. Beslut om utredning i samband med interpellation får dock göras enligt vad som står under rubriken Interpellation. Vid lika röstetal avgör lotten. Omröstning ska ske öppet. Personval samt omröstning om misstroendeförklaring sker slutet, om inte ÖS Fullmäktige beslutar annat med kvalificerad majoritet. Vid lika röstetal i personval ska ÖS Fullmäktige först gå till en andra röstomgång därefter ge platsen till den sölande av underrepresenterat kön och i sista le låta lotten avgöra. Votering Votering ska genomföras om någon begär detta. Vanligtvis sker detta genom att mötesordförande säger: Votering är begärd och ska genomföras. Då ÖS Fullmäktige redan visat sina röstkort en gång görs ingen så kallad försöksvotering då detta i praktiken redan är genomfört. Istället går fullmäktige till rösträkning. Rösträkning innebär att röstkorten används på samma sätt som vid första röstningen men nu räknas rösterna av de valda rösträknarna. Rösträknarna meddelar mötesordförande resultaten och mötesordförande meddelar hur omröstningen utfallit. Skulle rösträknarna komma till olika resultat ska omröstningen gå om. Önskar någon veta exakt hur rösterna har fallit eller hur de olika ledamöterna har röstat i en fråga kan röstprotokoll begäras. Proceduren med röstprotokoll är mycket tidskrävande och bör i det längsta undvikas. Det hela går till så att röstlängden läses upp (eventuellt kan den behöva justeras först) och ledamöterna får muntligen avge sin röst genom att ropa Bifall, Avslag eller Avstår. Varje person ska antecknas med namn och röst på ett särskilt röstprotokoll, vilket ombesörjs av sekreteraren. 87 (147)

88 Sluten omröstning Normalt sker omröstning öppet, dock kan enskild ledamot kräva att sluten votering ska genomföras. Detta genomförs genom att varje ledamot får skriva på en lapp hur denne röstar. Lapparna räknas av rösträknarna och protokollförs. Efter sluten votering kan röstprotokoll inte begäras. I ÖS stadga 3.12 regleras de fall då sluten votering ska användas. Stängda dörrar ÖS Fullmäktige kan besluta om möte bakom stängda dörrar. Sådant beslut ska fattas med kvalificerad majoritet, varmed menas 2/3 av de i röstlängden upptagna och närvarande ÖS Fullmäktige ledamöter. Vid möte bakom stängda dörrar äger endast mötespresidiet, ordinarie ledamöter eller tjänstgörande suppleanter, kårstyrelsens ledamöter samt eventuella adjungerade närvarorätt. Olika majoriteter Vanligtvis fattar Fullmäktige beslut genom: Enkel majoritet, d.v.s. det förslag som fått flest röster segrar. Enkel majoritet finns i två varianter: Absolut majoritet och Relativ majoritet. Av praxis tillämpar ÖS relativ majoritet, d.v.s. det förslag som får flest röster vinner. Absolut majoritet innebär att ett förslag måste få minst 50% av rösterna för att segra. Kvalificerad majoritet, vilket innebär att en gräns uppställs för hur många röster som måste tillfalla ett visst förslag för att beslut ska gälla. Exempelvis framgår det av ÖS stadga att ÖS Fullmäktige kan besluta om möte bakom stängda dörrar. Sådant beslut ska fattas med kvalificerad majoritet, varmed menas 2/3 av de i röstlängden upptagna och närvarande ÖS Fullmäktige ledamöter. I de fall ledamot känner att de inte håller med det fattade beslutet eller vill att en kommentar ska läggas till protokollet gäller några olika alternativ. Reservation Om du anser att mötet fattat ett felaktigt beslut som du inte kan ställa dig bakom går det att reservera sig mot beslutet. Reservationen ska anmälas muntligt direkt efter att klubban har fallit, genom att Reservation! ropas. Mötesordförande bekräftar detta genom att säga: Reservation är anmäld och ska inkomma senast tid för protokollsjustering. Reservationen ska då inkomma skriftligt innan protokollet är justerat, det är dock önskvärt om reservation kommer in redan under sittande möte. Reservationen innebär att du inte står bakom och inte heller kan ställas till ansvar för ett visst beslut. Sålunda står alla ledamöter som inte har reserverat sig mot ett beslut bakom detsamma, oavsett hur de har röstat. Endast genom reservation kan du friskriva dig. Av den skriftliga reservationen ska det framgå datum, punkt, reservantens namn och anledningen till reservationen. Det bör framgå på ett tydligt sätt vad det är som reservanten inte accepterar hos beslutet. Om det är hela beslutet, del av beslutet eller det sätt som beslutet tillkom. Här bör det undvikas att gå till personangrepp då det inte ges någon möjlighet att försvara sig. Protokollsanteckning Protokollsanteckning används när du önskar försäkra dig om att något förs till protokollet. T.ex. förtydliga eller förklara något. Protokollsanteckningen kan alltså innehålla vad som helst och lämnas till sekreteraren på särskild lapp. En speciell variant av protokollsanteckning är röstförklaring. Denna används för att i protokollet förklara exempelvis en anledning till att du valt att rösta på ett visst sätt. Det kan röra sig om att du anser att FUM har fattat ett dåligt beslut men ändå inte vill gå så långt som att reservera sig, eller att vissa bakomliggande omständigheter bör förklaras. Dock bör observeras att en röstförklaring aldrig kan innebära att du inte står bakom majoritetens beslut. Det är vanligt att vid jävsituation lägga ned sin röst genom en röstförklaring. 88 (147)

89 Vill du exempelvis ta beslut om något ytterligare eller annat än det som står i föredragningslistan kan du yrka. Yrkande Yrkanden finns i flera olika former och tillkommer ledamot, enad kårstyrelse, motionär och de som Fullmäktige adjungerat med förslagsrätt. Kårstyrelsen har yrkande/förslagsrätt. Bifall eller avslag är de beslutsvägar som finns kring yrkanden. Under Fullmäktiges möten sker yrkanden alltid skriftligt, genom en eller flera personer och på särskilda yrkandelappar som återfinns hos mötespresidiet. På dessa lappar ska antecknas datum, punkten som yrkanden berör, namn på den/de ledamöt(er) som yrkar, samt själva yrkandet. På yrkandelappen ska dessutom framgå vilken typ av yrkade som avses. Dock är det alltid mötesordförande som avgör hur ett yrkande ska kategoriseras. Yrkande i ordningsfråga Dessa kan vara av typerna: Ajournering är det samma som paus. Mötet uppskjuts under en viss tidsperiod, kortare eller längre tid. När mötet återupptas är det frågan om samma möte. Beslut om ajournering kan även fattas av mötesordförande. Bordläggning innebär att den sakdiskussion som pågår skjutes upp och återupptas vid nästa möte. Remiss/Återremittering innebär att en viss punkt/ärende hänskjuts för vidare behandling av ett organ eller en person. Har ärendet redan beretts men ytterligare arbete krävs är det frågan om en återremittering. Sakyrkanden Sakyrkanden, d.v.s. förslag som berör själva sakfrågan kan delas in i fyra grupper: Originalyrkanden är det förslag som ligger till grund för en diskussion. Normalt finns det alltid ett liggande förslag från kårstyrelsen eller annan i original men en punkt kan också öppnas blank. Nytt yrkande är ett förslag som är helt nytt för en punkt och som inte överensstämmer med det liggande förslaget. Tilläggsyrkanden är förslag som i princip tillstyrker det liggande förslaget men som på någon eller några mindre delar är annorlunda utformat. Ändringsyrkanden är förslag på ändringar i det liggande förslaget. Propositionsordning Att ställa en proposition innebär att du frågar mötet vad de röstar på. Mötesordförandes uppgift är här att sammanställa de förlag som finns och redovisa dessa för mötet. Huvudregeln är att ordningen ska vara logisk och att alla förslag tävlar med varandra på lika villkor. Ett eller två förslag Om det bara finns ett förslag blir propositionsordningen enkel. Mötesordförande ställer förslaget mot avslag. Finns två förslag ställs dessa mot varandra genom att mötesordförande frågar om: Fullmäktige kan bifalla NNs yrkande? och sedan om Fullmäktige kan bifalla NNs yrkande?. Det alternativ som får flest Ja får bifall. Finns det ett yrkade och ett liggande förslaget ska alltid yrkandet behandlas först. Ofta brukar det alternativ som vann dessutom ställas mot avslag för att möjligheten ska finnas att inte ta något beslut. Fler förslag än två Tre eller fler huvudförslag innebär vissa problem då det inte är bra att ställa fler än två förslag mot varandra. Vanligtvis brukar proceduren vara så att yrkanden som inte strider mot varandra sparas till senare. Finns tre förslag (A, B & C) som strider mot varandra utses ett till huvudförslag (A), vilket 89 (147)

90 vanligtvis är det liggande förslaget. Förslag B och C ställs mot varandra och det vinnande förslaget ställs mot A. Sedan ställs det framvaskade förslaget mot avslag. Diskussionsregler Det finns lite olika sätt att göra sig hörd under ett Fullmäktigemöte. Talarlistor En av mötesordförandes viktigaste uppgifter är att hålla ordning på talarordningen. För att klara detta har denne två talarlistor till sin hjälp. På dessa listor antecknar mötesordförande namnen på de ledamöter som önskar yttra sig. Talarna antecknas i den ordning de anmäler sig. Vill en ledamot yttra sig mer än en gång i samma diskussion skrivs denne person upp på den andra talarlistan där taltiden blir maximalt 2 minuter. Önskar du skriva upp dig på talarlistan sker detta genom att röstkortet räcks upp. Fullmäktige kan dessutom besluta om att tidsbegränsa anföranden. Mötesordförande fördelar ordet i den ordning som ledamöterna är antecknade på i första hand första talarlistan för att sedan övergå till andra talarlistan. Det är av mycket stor vikt att talarlistorna följs och att ingen ledamot talar utan att ha fått ordet. Endast i tre fall får talarlistan brytas. Dessa är ordningsfråga, sakupplysning samt replik. Ordningsfråga En ordningsfråga berör själva mötesordningen. Det kan t.ex. gälla paus, utjustering eller tidsbegränsning av talare. Inkommer en ordningsfråga ska mötesordförande genast ta upp frågan till diskussion. Genom att exempelvis säga: Anna Andersson, Sesam, har yrkat i ordningsfråga som lyder; Fullmäktige föreslås besluta att utjustera Anna Andersson kl Debatt i ordningsfråga. Därefter får den som vill yttra sig angående detta begära ordet. När debatten är avklarad frågar mötesordförande om Fullmäktige är redo att gå till beslut i ordningsfråga? och beslut fattas. Efter detta återgår debatten enligt talarlistan. En vanlig ordningsfråga är streck i debatten. Detta är en ordningsfråga som kan väckas av ledamot som anser att debatten drar ut på tiden och börjar gå i cirklar. Efter att streck i debatten begärts hålls kort debatt om detta varvid mötet går till beslut. Fattas beslut om streck i debatten får alla som vill sätta upp sig på talarlistan (en gång) efter detta dras ett streck och ingen mer får skriva upp sig. Efter att streck har dragits bör inga nya fakta tillkomma och inte heller några yrkanden. Efter streck i debatten tillåts inte heller några repliker. För att ledamot ska få lämna mötet krävs att denne blivit utjusterad ur röstlängden. Endast då kan ledamoten inte ställas till svars för de beslut Fullmäktige tar. Sakupplysning Om någon önskar få eller ge en sakupplysning anmäler hon/ han det till mötesordförande genom att högt ropa Sakupplysning. Väljer mötesordförande att ge ordet för detta ska sakupplysningen ges snabbt och vara relevant för den pågående debatten. Sakupplysning får absolut inte utnyttjas för att hålla långa anföranden i sakfrågan. Replik Den ledamot som känner att hon/han blivit personligen angripen har rätt att begära replik. Med replik menas att du har rätt att gå i svarsmål på den föregående talarens inlägg. Repliken ska endast beröra den personliga aspekten av angreppet och bör ej vara längre än en minut. Önskar du tala längre får du anmäla dig på talarlistan. Replik ges till den som blivit apostroferad d.v.s. nämnd vid namn och därmed personligt angripen och avgörande ligger hos mötesordförande. Extra ÖS Fullmäktigemöte Extra ÖS Fullmäktigemöte kan påkallas av kårstyrelsen, minst 75 medlemmar, minst elva ordinarie ÖS Fullmäktigeledamöter eller av revisorerna enskilt. 90 (147)

91 Vid extra ÖS Fullmäktigemöte får beslut endast fattas i frågor för vilket ÖS Fullmäktige sammankallats. Följdmotion till fråga för vilken extra ÖS Fullmäktige sammankallats behandlas som motion till ordinarie ÖS Fullmäktige. I övrigt behandlas extra ÖS Fullmäktige enligt samma principer som ordinarie ÖS Fullmäktige. Ordlista Acklamation: Muntlig omröstning. Det förslag som mötesordförande uppfattar har mest stöd vinner. Adjungera : Att tillfälligt ge någon en viss rättighet på mötet som inte automatiskt har rätt att närvara där. Ajournering: Paus i mötet, ska vara tidsbegränsad. Bordläggning: Ett beslut att skjuta upp behandlingen av frågan till ett senare tillfälle. Ingen behandling av ärendet görs under uppehållet. Entledigande: Ansökan om att lämna förtroendeuppdrag inom Örebro studentkår. Justeringspersoner: Protokollet från Fullmäktige ska justeras av två (2) justeringspersoner, samt mötespresidiet. Justeringspersonerna är även rösträknare och räknar röster vid votering eller sluten omröstning. Motion: Ett förslag till beslut. Alla ordinarie medlemmar i Örebro studentkår har rätt att motionera till Fullmäktige. En motion ska vara kårstyrelsen tillhanda senast tjugo (20) dagar innan Fullmäktigemöte. Interpellation: En skriftlig fråga ställd till förtroendevald eller organ inom Örebro studentkår. Alla ordinarie medlemar har rätt att interpellera till ett Fullmäktigemöte. En interpellation ska vara kårstyrelsen tillhanda senast tio (10) dagar innan Fullmäktigemöte. Kårstyrelsen ska delge berörd person eller organ interpellationen senast åtta dagar före ÖS Fullmäktigemöte Närvarorätt: Alla medlemmar i Örebro studentkår har närvarorätt under mötet. Ordningsfråga: Under sittande möte kan det uppkomma frågor av praktisk natur. Det kan gälla streck i debatten, paus etc. Ordningsfråga bryter debatt i sakfråga och behandlas direkt. Proposition: Är ett förslag till beslut som kommer från kårstyrelsen. Protokollsanteckning: När en ledamot vill påpeka eller förtydliga något för den som läser protokollet vid ett senare tillfälle kan denne lämna in en protokollsanteckning på särskild lapp. Remittering Ett beslut att lämna frågan till senare samt att skicka frågan för beredning av annan instans för att ge Fullmäktige mer underlag att fatta beslut på. Replik Ledamot som blivit apostroferad, dvs. omnämnd med namn, kan begära replik. Detta bryter talarlistan och ska hållas kort. Reservation En reservation ska anmälas muntligen direkt efter det att klubban har fallit i beslutet och ska inkomma skriftligen senast dagen för protokollsjustering. Om ledamot är missnöjd med ett beslut och inte vill hållas ansvarig för det kan denne välja att reservera sig. Detta förs in i protokollet 91 (147)

92 Röstförklaring Röstlängd Röstprotokoll Rösträtt Sakupplysning Talarlista Tilläggsyrkande Votering Yttranderätt Yrkande Yrkanderätt Ändringsyrkande Övriga frågor Om ledamot vill förklara varför denne har röstat eller inte röstat på ett speciellt sätt kan ledamot lämna in en skriftlig röstförklaring. Den förs till protokollet. En förteckning över vilka ledamöter som ska/kan närvara vid mötet. Dessa fastställs under punkten Justering av röstlängd, minst 2/3 av ledamöterna måste närvara, dvs. 28 stycken för att mötet ska kunna fatta beslut. Om ledamot så begär ska röstprotokoll upprättas. Där noteras varje enskild ledamots röst i en bilaga till protokollet. Endast ledamöter av Fullmäktige eller deras suppleanter har rätt att rösta. Inlägg som avser faktamässigt förtydligande. Går före talarlistan och ska användas för att undvika att diskussionen får felaktig information. Ordet fördelas av mötesordförande som upprättar en talarlista utifrån ordningen som ledamöterna räcker upp handen. Ett yrkande som utökar ett tidigare yrkande eller liggande förslag. Omröstning med rösträknare. Votering sker då ledamot begärt så. Rätt att yttra sig på Fullmäktige har alla medlemmar i Örebro studentkår. Ett förslag till beslut i fråga. Rätt att yrka har ledamöter, en enad kårstyrelse samt ev. motionär. Yrkande som föreslår ändringar jämfört med ett tidigare yrkande eller liggande förslag. Under denna punkt kan frågor som inte funnits med i föredragningslistan diskuteras. Inga beslut kan dock fattas. 92 (147)

93 Bilaga 12D Fullmäktiges arbetsordning 13/14 Örebro studentkårs Fullmäktiges arbetsordning 13/14 Arbetsordningen är Örebro studentkårs Fullmäktiges (nedan kallat ÖS Fullmäktige) riktlinjer för hur mötena fungerar. Denna arbetsordning reglerar hur möten ska genomföras. ÖS Fullmäktiges roll Fullmäktiges uppgift är att vara Örebro studentkårs högsta beslutande organ. Någon högre instans än ÖS Fullmäktige finns inte. Dock kan beslut som rör ÖS stadga 1.2 och 1.3 överklagas till Universitetsstyrelsen. Under ÖS Fullmäktiges möten har samtliga medlemmar i ÖS närvarorätt. Medlemmar som motionerar och/eller interpellerar till ett Fullmäktigemöte, samt ÖS revisorer har närvaro- och yttranderätt. Förslagsrätt tillkommer även motionär vid behandlande av dennes motion/er. Förslags- och rösträtt tillkommer endast Fullmäktigeledamot eller dennes suppleant. Kårstyrelsen närvarar under ÖS Fullmäktiges möten med yttranderätt men har inte rösträtt. En enad kårstyrelse har dock yrkande/förslagsrätt. ÖS Fullmäktige Årsmöte ska senast 30 april genomföra val till presidium fastställa arbetsordning för ÖS Fullmäktige för kommande verksamhetsår, genomföra de i valordningen fastställda valen, anta budget för ÖS, fastställa terminsavgifter samt stödmedlemsavgift för det kommande verksamhetsåret, fastställa kriterier för ordinarie medlemskap i sektion för det kommande verksamhetsåret, genomföra val till ny valnämnd, fastställa verksamhetsplan för ÖS, året innan beslut om kårstatus tas revidera ÖS Visionsdokument samt ÖS Åsiktsdokument ÖS Fullmäktige Höstmöte ska senast 30 november granska verksamhetsberättelse från kårstyrelse för föregående verksamhetsår, fastställa ÖS balans- och resultaträkning för föregående verksamhetsår, utifrån verksamhetsberättelse och ekonomisk årsberättelse pröva frågan om ansvarsfrihet för avgående kårstyrelse, godkänna verksamhetsberättelse för Lösnummer för föregående verksamhetsår, 93 (147)

94 fastställa balans- och resultaträkning för Lösnummer för föregående verksamhetsår, utifrån verksamhetsberättelse och ekonomisk årsberättelse pröva frågan om ansvarsfrihet för avgående Lösnummers styrelse, fastställa valordning för val av ÖS Fullmäktiges förtroendeposter, enligt vad som anges i 5:6, besluta om nödvändiga förutsättningar för ÖS heltidsarvoderade för kommande verksamhetsår. ÖS Fullmäktige ska årligen behandla riktlinjer för ÖS samarbete med kårhusföreningen, fastställa direktiv för ÖS representanter i kårhusföreningen, pröva ÖS medlemskap i annan organisation enligt tid som anpassas till denna organisations verksamhet, besluta om Örebro studentkårs Förtjänstecken. ÖS styrelse förbereder punkterna till ÖS Fullmäktige. Punkter kan se ut på tre olika sätt, proposition från ÖS styrelse, motion från ÖS medlem eller interpellation mot ÖS förtroendevald eller organ inom ÖS. En proposition är ett förslag från ÖS styrelse som ÖS Fullmäktige ska besluta om. Propositionerna skickas ut till ÖS Fullmäktige ledamöter fyrtio (40) dagar innan ÖS Fullmäktige sammanträder. En motion är ett förslag till en förändring. Motionen kan beröra vad som helst som någon medlem vill att ÖS Fullmäktige ska besluta om och även vara en följdmotion på en av styrelsens tidigare utskickade propositioner. Varje medlem av ÖS har rätt att motionera. Motionsstopp infaller tjugo (20) dagar innan mötet. ÖS styrelse skriver ett motionssvar där styrelsens syn på motionen ges samt förslag på hur ÖS Fullmäktige ska besluta. Interpellation är skriftlig fråga från medlem i eller organ inom ÖS till av Fullmäktige vald styrelse, till av ÖS förtroendevalda, eller till övrigt organ inom ÖS. Interpellation ska vara ÖS styrelse tillhanda senast tio (10) dagar före Fullmäktigemöte. ÖS styrelse ska delge berörd person eller organ interpellationen senast åtta (8) dagar före Fullmäktigemöte. ÖS styrelse finns behjälpliga om det behövs. Inför Fullmäktigemötet Ledamöter Fullmäktigeledamot ska vara vald av sin sektions sektionsmöte, alternativt vald suppleant, för att få rösta i ÖS Fullmäktige. Protokollsutdrag med beslut om fullmäktigeledamöter och suppleanter ska lämnas in till ÖS Presidie snarast efter val. Sker byte eller fyllnadsval ska detta tillsammans med protokollsutdrag lämnas till ÖS Presidie senast en (1) vecka före Fullmäktigemötet. Kallelse Kallelse skickas till Fullmäktigeledamöterna senast fem (5) veckor innan mötet. Kallelsen upplyser om tid och plats för mötet. Om kallad ledamot inte kan närvara på mötet ska sektionens samordnare meddelas för att ersätta den ordinarie ledamoten med en suppleant. 94 (147)

95 Anmälan Varje enskild ledamot har ett ansvar att senast sju (7) dagar innan mötet anmäla närvaro på ÖS Fullmäktigemöte. Föredragningslistan En föredragningslista är en lista över de punkter som ska behandlas av Fullmäktigemötet. Föredragningslistan skickas ut i digital form tio (10) dagar innan mötet och trycks i pappersform åt de ÖS Fullmäktige ledamöter som begär det. Varje enskild ledamot ska ta del av handlingarna. Ledamöter från Grythyttan sektion kan begära att få sina handlingar via post. Till föredragningslistan finns vanligtvis en samling med bilagor där bakgrundsmaterial till de olika punkterna återfinns. De första tolv (12) punkterna rör formaliafrågor som måste klaras av innan mötet går in på sakfrågorna. 1. Mötets öppnande Mötesordförande förklarar mötet officiellt öppnat 2. Mötets stadgeenliga utlysande Enligt ÖS stadga ska mötet utlysas senast fem veckor innan mötets öppnande 3. Val av justerare tillika rösträknare Justerare tillika rösträknare ska om det krävs räkna röster vid votering eller sluten omröstning. Justerarna justerar tillsammans med mötespresidiet (mötesordförande och sekreterare) protokollet från mötet. 4. Protokolljustering Datumet för justering av protokollet från mötet bestäms under denna punkt. 5. Justering av röstlängden Mötesordförande räknar upp de närvarande och justerarna delar ut röstkort, sedan tas beslut om att anse röstlängden justerad. För att fullmäktige ska vara beslutsmässigt krävs 28 ledamöter. 6. Eventuella adjungeringar Person som inte innehar medlemsskap i Örebro studentkår samt Örebro studentkårs tjänstemän behöver adjungeras in för att de ska ha rätt att närvara samt yttra sig. Vanligtvis adjungeras ickemedlemmar med närvaro- och yttranderätt. 7. Fastställande av föredragningslistan Föredragningslistan som ligger inför varje möte har en punkt som kallas Övriga frågor. Här kan man lägga in extra punkter för diskussion och inte för beslut. Dessa övriga frågor anmäls under denna punkt. 8. Rapporter Kårstyrelsen avger en skriftlig rapport inför varje Fullmäktige om vad de har jobbat med under den gångna perioden. Under denna punkt läggs även rapporter som kan behandla exempelvis en utbildning som kårstyrelsen varit på. 9. Anmälan av kårstyrelsebelsut Här redovisas de beslut som kårstyrelsen tagit under perioden som det rör. 95 (147)

96 10. Anmälan av Lösnummerbeslut Här redovisas de beslut som Lösnummer tagit under den period som det rör. 11. Fyllnadsval och entledigande Val till vissa poster ska Fullmäktige genomföra och det görs under denna punkt. Även om någon inte kan slutföra sitt uppdrag ska de entledigas från sitt uppdrag under denna punkt. 12. Beslutsuppföljning Under denna punkt godkänns protokollet från föregående fullmäktigemöte och läggs till handlingarna. Anmälan av beslut Eftersom ÖS Fullmäktige är ÖS högst beslutande organ ska ÖS styrelses och Lösnummers styrelses beslut godkännas av ÖS Fullmäktige. Besluten kan antingen godkännas eller ej godkännas, några andra möjligheter finns inte såvida inte en reservation föreligger som kan lyftas. En sådan reservation ska innehålla ett yrkande med förslag till beslut. Efter formaliafrågorna följer sakfrågorna, det är dessa som är mötets egentliga del där beslut tas. Bordlagda frågor Frågor som bordlagts vid tidigare FUM ska tas upp först av allt på nästkommande FUM, det vill säga efter de första tolv (12) formaliafrågorna. Under Fullmäktigemötet Under mötet finns vissa roller och olika sätt att fatta beslut på, nedan ges en kort beskrivning av detta. Mötesordförande Mötesordförandes uppgift är att leda mötet och se till att det flyter så snabbt och smärtfritt som möjligt. Mötesordförande ska inte uttala sig i sakfrågor eller försöka styra debatten utom då den tenderar att flyta iväg åt olika håll eller gå i cirklar. Mötesordförande bör då och då sammanfatta debatten och ge objektiva synpunkter på debatten. Beslutsmässighet ÖS Fullmäktige är beslutsmässiga när minst 2/3 av de i röstlängden injusterade ledamöterna är närvarande, dock minst elva (11) ledamöter. Beslut Det viktigaste som ÖS Fullmäktige gör är att ta beslut. Detta sker på ett speciellt sätt. När mötesordförande märker att debatten i en fråga börjar bli avklarad frågar denne: Är Fullmäktige redo att gå till beslut. Formaliafrågor och frågan om att gå till beslut fattas genom acklamation, dvs. genom att muntligen avlägga sin röst. Alla som är redo att gå till beslut svarar genom acklamation Ja. Efter detta frågar mötesordförande Någon däremot?. Är någon inte redo utan vill fortsätta diskussionen svarar denne Ja då varvid diskussionen ska fortsätta. Svarar samtliga Ja bekräftar mötesordförande detta genom att säga: Finner att vi har gått till beslut och slår klubban i bordet. Efter att Fullmäktige har gått till beslut är diskussionen avklarad och inga fler 96 (147)

97 uttalanden/frågor får göras/ställas och inga fler yrkanden får komma in. Mötesordförande ska nu bestämma propositionsordningen d.v.s. bestämma hur beslut ska fattas samt i vilken ordning olika yrkanden ska avhandlas. Har inga yrkanden inkommit, finns endast det liggande förslaget att ta ställning till, kårstyrelsens förslag, som finns i föredragningslistan. Mötesordförande läser då upp de att-satser som finns i förslaget genom att exempelvis säga: Kan fullmäktige besluta att fastställa kåravgiften till 300 kronor?. Mötesordförande kan också välja att fråga om: Fullmäktige kan besluta i enlighet med liggande förslag? om liggande förslag skulle vara mycket långt och tidskrävande att läsa upp. Efter detta ska ledamöterna räcka upp sina röstkort om de vill besluta så. Om inte, gör du ingenting, utan väntar på att mötesordförande ska fråga Någon där emot? då du räcker upp ditt röstkort för avslag. Mötesordförande har nu bildat sig en uppfattning om vad de flesta valde att rösta. Mötesordförande säger då: Finner bifall om denne ansåg att de flesta röstade Ja, alternativ säger Finner avslag om denne ansåg att de flesta röstade mot frågan. Skulle någon ledamot anse att mötesordförandes uppfattning inte överensstämmer med hur rösterna föll ska denna snarast högt ropa Votering innan klubban har fallit. Observera att det räcker med att endast en person begär votering för att det ska genomföras. Det är mycket viktigt att detta sker innan klubban har fallit, sker det efteråt är beslutet redan fattat och någon votering får inte genomföras. Beslut fattas med enkel majoritet, förutom i frågor som ändringar i föredragningslistan eller i fråga om misstroendeförklaring. Beslut får inte fattas i andra frågor än de som upptagits på föredragningslistan, om inte ÖS Fullmäktige beslutar annat med kvalificerad majoritet, varmed menas 2/3 av de i röstlängden upptagna och närvarande ÖS Fullmäktige ledamöter. Beslut om utredning i samband med interpellation får dock göras enligt vad som står under rubriken Interpellation. Vid lika röstetal avgör lotten. Omröstning ska ske öppet. Personval samt omröstning om misstroendeförklaring sker slutet, om inte ÖS Fullmäktige beslutar annat med kvalificerad majoritet. Vid lika röstetal i personval ska ÖS Fullmäktige först gå till en andra röstomgång därefter ge platsen till den sökande av underrepresenterat kön och i sista led låta lotten avgöra. Votering Votering ska genomföras om någon begär detta. Vanligtvis sker detta genom att mötesordförande säger: Votering är begärd och ska genomföras. Då ÖS Fullmäktige redan visat sina röstkort en gång görs ingen så kallad försöksvotering då detta i praktiken redan är genomfört. Istället går fullmäktige till rösträkning. Rösträkning innebär att röstkorten används på samma sätt som vid första röstningen men nu räknas rösterna av de valda rösträknarna. Rösträknarna meddelar mötesordförande resultaten och mötesordförande meddelar hur omröstningen utfallit. Skulle rösträknarna komma till olika resultat ska omröstningen gå om. Önskar någon veta exakt hur rösterna har fallit eller hur de olika ledamöterna har röstat i en fråga kan röstprotokoll begäras. Proceduren med röstprotokoll är mycket tidskrävande och bör i det längsta undvikas. Det hela går till så att röstlängden läses upp (eventuellt kan den behöva justeras först) och ledamöterna får muntligen avge sin röst genom att ropa Bifall, Avslag eller Avstår. Varje person ska antecknas med namn och röst på ett särskilt röstprotokoll, vilket ombesörjs av sekreteraren. 97 (147)

98 Sluten omröstning Normalt sker omröstning öppet, dock kan enskild ledamot kräva att sluten votering ska genomföras. Detta genomförs genom att varje ledamot får skriva på en lapp hur denne röstar. Lapparna räknas av rösträknarna och protokollförs. Efter sluten votering kan röstprotokoll inte begäras. Stängda dörrar ÖS Fullmäktige kan besluta om möte bakom stängda dörrar. Sådant beslut ska fattas med kvalificerad majoritet, varmed menas 2/3 av de i röstlängden upptagna och närvarande ÖS Fullmäktige ledamöter. Vid möte bakom stängda dörrar äger endast mötespresidiet, ordinarie ledamöter eller tjänstgörande suppleanter, kårstyrelsens ledamöter samt eventuella adjungerade närvarorätt. Olika majoriteter Vanligtvis fattar Fullmäktige beslut genom: Enkel majoritet, d.v.s. det förslag som fått flest röster segrar. Enkel majoritet finns i två varianter: Absolut majoritet och Relativ majoritet. Av praxis tillämpar ÖS relativ majoritet, d.v.s. det förslag som får flest röster vinner. Absolut majoritet innebär att ett förslag måste få minst 50% av rösterna för att segra. Kvalificerad majoritet, vilket innebär att en gräns uppställs för hur många röster som måste tillfalla ett visst förslag för att beslut ska gälla. Exempelvis framgår det av ÖS stadga att ÖS Fullmäktige kan besluta om möte bakom stängda dörrar. Sådant beslut ska fattas med kvalificerad majoritet, varmed menas 2/3 av de i röstlängden upptagna och närvarande ÖS Fullmäktige ledamöter. I de fall ledamot känner att de inte håller med det fattade beslutet eller vill att en kommentar ska läggas till protokollet gäller några olika alternativ. Reservation Om du anser att mötet fattat ett felaktigt beslut som du inte kan ställa dig bakom går det att reservera sig mot beslutet. Reservationen ska anmälas muntligt direkt efter att klubban har fallit, genom att Reservation! ropas. Mötesordförande bekräftar detta genom att säga: Reservation är anmäld och ska inkomma senast tid för protokollsjustering. Reservationen ska då inkomma skriftligt innan protokollet är justerat, det är dock önskvärt om reservation kommer in redan under sittande möte. Reservationen innebär att du inte står bakom och inte heller kan ställas till ansvar för ett visst beslut. Sålunda står alla ledamöter som inte har reserverat sig mot ett beslut bakom detsamma, oavsett hur de har röstat. Endast genom reservation kan du friskriva dig. Av den skriftliga reservationen ska det framgå datum, punkt, reservantens namn och anledningen till reservationen. Det bör framgå på ett tydligt sätt vad det är som reservanten inte accepterar hos beslutet. Om det är hela beslutet, del av beslutet eller det sätt som beslutet tillkom. Här bör det undvikas att gå till personangrepp då det inte ges någon möjlighet att försvara sig. Protokollsanteckning Protokollsanteckning används när du önskar försäkra dig om att något förs till protokollet. T.ex. förtydliga eller förklara något. Protokollsanteckningen kan alltså innehålla vad som helst och lämnas till sekreteraren på särskild lapp. En speciell variant av protokollsanteckning är röstförklaring. Denna används för att i protokollet förklara exempelvis en anledning till att du valt att rösta på ett visst sätt. Det kan röra sig om att du anser att FUM har fattat ett dåligt beslut men ändå inte vill gå så långt som att reservera sig, eller att vissa bakomliggande omständigheter bör förklaras. Dock bör observeras att en röstförklaring aldrig kan innebära att du inte står bakom majoritetens beslut. Det är vanligt att vid jävsituation lägga ned sin röst genom en röstförklaring. Vill du exempelvis ta beslut om något ytterligare eller annat än det som står i föredragningslistan kan du yrka. 98 (147)

99 Yrkande Yrkanden finns i flera olika former och tillkommer ledamot, enad kårstyrelse, motionär och de som Fullmäktige adjungerat med förslagsrätt. Kårstyrelsen har yrkande/förslagsrätt. Bifall eller avslag är de beslutsvägar som finns kring yrkanden. Under Fullmäktiges möten sker yrkanden alltid skriftligt, genom en eller flera personer och på särskilda yrkandelappar som återfinns hos mötespresidiet. På dessa lappar ska antecknas datum, punkten som yrkanden berör, namn på den/de ledamöt(er) som yrkar, samt själva yrkandet. På yrkandelappen ska dessutom framgå vilken typ av yrkade som avses. Dock är det alltid mötesordförande som avgör hur ett yrkande ska kategoriseras. Yrkande i ordningsfråga Dessa kan vara av typerna: Ajournering är det samma som paus. Mötet uppskjuts under en viss tidsperiod, kortare eller längre tid. När mötet återupptas är det frågan om samma möte. Beslut om ajournering kan även fattas av mötesordförande. Bordläggning innebär att den sakdiskussion som pågår skjutes upp och återupptas vid nästa möte. Remiss/Återremittering innebär att en viss punkt/ärende hänskjuts för vidare behandling av ett organ eller en person. Har ärendet redan beretts men ytterligare arbete krävs är det frågan om en återremittering. Sakyrkanden Sakyrkanden, d.v.s. förslag som berör själva sakfrågan kan delas in i fyra grupper: Originalyrkanden är det förslag som ligger till grund för en diskussion. Normalt finns det alltid ett liggande förslag från kårstyrelsen eller annan i original men en punkt kan också öppnas blank. Nytt yrkande är ett förslag som är helt nytt för en punkt och som inte överensstämmer med det liggande förslaget. Tilläggsyrkanden är förslag som i princip tillstyrker det liggande förslaget men som på någon eller några mindre delar är annorlunda utformat. Ändringsyrkanden är förslag på ändringar i det liggande förslaget. Propositionsordning Att ställa en proposition innebär att du frågar mötet vad de röstar på. Mötesordförandes uppgift är här att sammanställa de förlag som finns och redovisa dessa för mötet. Huvudregeln är att ordningen ska vara logisk och att alla förslag tävlar med varandra på lika villkor. Ett eller två förslag Om det bara finns ett förslag blir propositionsordningen enkel. Mötesordförande ställer förslaget mot avslag. Finns två förslag ställs dessa mot varandra genom att mötesordförande frågar om: Fullmäktige kan bifalla NNs yrkande? och sedan om Fullmäktige kan bifalla NNs yrkande?. Det alternativ som får flest Ja får bifall. Finns det ett yrkade och ett liggande förslaget ska alltid yrkandet behandlas först. Ofta brukar det alternativ som vann dessutom ställas mot avslag för att möjligheten ska finnas att inte ta något beslut. Fler förslag än två Tre eller fler huvudförslag innebär vissa problem då det inte är bra att ställa fler än två förslag mot varandra. Vanligtvis brukar proceduren vara så att yrkanden som inte strider mot varandra sparas till senare. Finns tre förslag (A, B & C) som strider mot varandra utses ett till huvudförslag (A), vilket vanligtvis är det liggande förslaget. Förslag B och C ställs mot varandra och det vinnande förslaget ställs mot A. Sedan ställs det framvaskade förslaget mot avslag. 99 (147)

100 Diskussionsregler Det finns lite olika sätt att göra sig hörd under ett Fullmäktigemöte. Talarlistor En av mötesordförandes viktigaste uppgifter är att hålla ordning på talarordningen. För att klara detta har denne två talarlistor till sin hjälp. På dessa listor antecknar mötesordförande namnen på de ledamöter som önskar yttra sig. Talarna antecknas i den ordning de anmäler sig. Vill en ledamot yttra sig mer än en gång i samma diskussion skrivs denne person upp på den andra talarlistan där taltiden blir maximalt 2 minuter. Önskar du skriva upp dig på talarlistan sker detta genom att röstkortet räcks upp. Fullmäktige kan dessutom besluta om att tidsbegränsa anföranden. Mötesordförande fördelar ordet i den ordning som ledamöterna är antecknade på i första hand första talarlistan för att sedan övergå till andra talarlistan. Det är av mycket stor vikt att talarlistorna följs och att ingen ledamot talar utan att ha fått ordet. Endast i tre fall får talarlistan brytas. Dessa är ordningsfråga, sakupplysning samt replik. Ordningsfråga En ordningsfråga berör själva mötesordningen. Det kan t.ex. gälla paus, utjustering eller tidsbegränsning av talare. Inkommer en ordningsfråga ska mötesordförande genast ta upp frågan till diskussion. Genom att exempelvis säga: Anna Andersson, Sesam, har yrkat i ordningsfråga som lyder; Fullmäktige föreslås besluta att utjustera Anna Andersson kl Debatt i ordningsfråga. Därefter får den som vill yttra sig angående detta begära ordet. När debatten är avklarad frågar mötesordförande om Fullmäktige är redo att gå till beslut i ordningsfråga? och beslut fattas. Efter detta återgår debatten enligt talarlistan. En vanlig ordningsfråga är streck i debatten. Detta är en ordningsfråga som kan väckas av ledamot som anser att debatten drar ut på tiden och börjar gå i cirklar. Efter att streck i debatten begärts hålls kort debatt om detta varvid mötet går till beslut. Fattas beslut om streck i debatten får alla som vill sätta upp sig på talarlistan (en gång) efter detta dras ett streck och ingen mer får skriva upp sig. Efter att streck har dragits bör inga nya fakta tillkomma och inte heller några yrkanden. Efter streck i debatten tillåts inte heller några repliker. För att ledamot ska få lämna mötet krävs att denne blivit utjusterad ur röstlängden. Endast då kan ledamoten inte ställas till svars för de beslut Fullmäktige tar. Sakupplysning Om någon önskar få eller ge en sakupplysning anmäler hon/ han det till mötesordförande genom att högt ropa Sakupplysning. Väljer mötesordförande att ge ordet för detta ska sakupplysningen ges snabbt och vara relevant för den pågående debatten. Sakupplysning får absolut inte utnyttjas för att hålla långa anföranden i sakfrågan. Vidare kan Fullmäktige begära sakupplysning av person som inte har yttranderätt under mötet. Replik Den ledamot som känner att hon/han blivit personligen angripen har rätt att begära replik. Med replik menas att du har rätt att gå i svarsmål på den föregående talarens inlägg. Repliken ska endast beröra den personliga aspekten av angreppet och bör ej vara längre än en minut. Önskar du tala längre får du anmäla dig på talarlistan. Replik ges till den som blivit apostroferad d.v.s. nämnd vid namn och därmed personligt angripen och avgörande ligger hos mötesordförande. Extra ÖS Fullmäktigemöte Extra ÖS Fullmäktigemöte kan påkallas av kårstyrelsen, minst 75 medlemmar, minst elva ordinarie ÖS Fullmäktigeledamöter eller av revisorerna enskilt. 100 (147)

101 Vid extra ÖS Fullmäktigemöte får beslut endast fattas i frågor för vilket ÖS Fullmäktige sammankallats. Följdmotion till fråga för vilken extra ÖS Fullmäktige sammankallats behandlas som motion till ordinarie ÖS Fullmäktige. I övrigt behandlas extra ÖS Fullmäktige enligt samma principer som ordinarie ÖS Fullmäktige. Ordlista Acklamation: Muntlig omröstning. Det förslag som mötesordförande uppfattar har mest stöd vinner. Adjungera : Att tillfälligt ge någon en viss rättighet på mötet som inte automatiskt har rätt att närvara där. Ajournering: Paus i mötet, ska vara tidsbegränsad. Bordläggning: Ett beslut att skjuta upp behandlingen av frågan till ett senare tillfälle. Ingen behandling av ärendet görs under uppehållet. Entledigande: Ansökan om att lämna förtroendeuppdrag inom Örebro studentkår. Justeringspersoner: Protokollet från Fullmäktige ska justeras av två (2) justeringspersoner, samt mötespresidiet. Justeringspersonerna är även rösträknare och räknar röster vid votering eller sluten omröstning. Motion: Ett förslag till beslut. Alla ordinarie medlemmar i Örebro studentkår har rätt att motionera till Fullmäktige. En motion ska vara kårstyrelsen tillhanda senast tjugo (20) dagar innan Fullmäktigemöte. Interpellation: En skriftlig fråga ställd till förtroendevald eller organ inom Örebro studentkår. Alla ordinarie medlemar har rätt att interpellera till ett Fullmäktigemöte. En interpellation ska vara kårstyrelsen tillhanda senast tio (10) dagar innan Fullmäktigemöte. Kårstyrelsen ska delge berörd person eller organ interpellationen senast åtta dagar före ÖS Fullmäktigemöte. Närvarorätt: Alla medlemmar i Örebro studentkår har närvarorätt under mötet. Ordningsfråga: Under sittande möte kan det uppkomma frågor av praktisk natur. Det kan gälla streck i debatten, paus etc. Ordningsfråga bryter debatt i sakfråga och behandlas direkt. Proposition: Är ett förslag till beslut som kommer från kårstyrelsen. Protokollsanteckning: När en ledamot vill påpeka eller förtydliga något för den som läser protokollet vid ett senare tillfälle kan denne lämna in en protokollsanteckning på särskild lapp. Remittering Ett beslut att lämna frågan till senare samt att skicka frågan för beredning av annan instans för att ge Fullmäktige mer underlag att fatta beslut på. Replik Ledamot som blivit apostroferad, dvs. omnämnd med namn, kan begära replik. Detta bryter talarlistan och ska hållas kort. Reservation En reservation ska anmälas muntligen direkt efter det att klubban har fallit i beslutet och ska inkomma skriftligen senast dagen för protokollsjustering. Om ledamot är missnöjd med ett beslut och inte vill hållas ansvarig för det kan denne välja att reservera sig. Detta förs in i protokollet 101 (147)

102 Röstförklaring Om ledamot vill förklara varför denne har röstat eller inte röstat på ett speciellt sätt kan ledamot lämna in en skriftlig röstförklaring. Den förs till protokollet. Röstlängd En förteckning över vilka ledamöter som ska/kan närvara vid mötet. Dessa fastställs under punkten Justering av röstlängd, minst 2/3 av ledamöterna måste närvara, dvs. 28 stycken för att mötet ska kunna fatta beslut. Röstprotokoll Om ledamot så begär ska röstprotokoll upprättas. Där noteras varje enskild ledamots röst i en bilaga till protokollet. Rösträtt Endast ledamöter av Fullmäktige eller deras suppleanter har rätt att rösta. Sakupplysning Inlägg som avser faktamässigt förtydligande. Går före talarlistan och ska användas för att undvika att diskussionen får felaktig information. Talarlista Ordet fördelas av mötesordförande som upprättar en talarlista utifrån ordningen som ledamöterna räcker upp handen. Tilläggsyrkande Ett yrkande som utökar ett tidigare yrkande eller liggande förslag. Votering Omröstning med rösträknare. Votering sker då ledamot begärt så. Yttranderätt Rätt att yttra sig på Fullmäktige har Fullmäktigeledamot, kårstyrelseledamot, talpresidiet, medlemmar som motionerar och/eller interpellerar samt revisorer Yrkande Ett förslag till beslut i fråga. Yrkanderätt Rätt att yrka har ledamöter, en enad kårstyrelse samt ev. motionär. Ändringsyrkande Yrkande som föreslår ändringar jämfört med ett tidigare yrkande eller liggande förslag. Övriga frågor Under denna punkt kan frågor som inte funnits med i föredragningslistan diskuteras. Inga beslut kan dock fattas. 102 (147)

103 Proposition: P24 Ärende: Stadgeändring m. anledning av arbetsordningen Handläggare: Magnus Ahlin, Jack Nivrén & Kristofer Larsson Föredragare: Jack Nivrén & Kristofer Larsson Remissinstanser: Kårstyrelsebeslut: Bilaga 13A Stadgeändring m. anledning av arbetsordningen Kapitel 3 i ÖS stadga reglerar formerna för ÖS Fullmäktige som bland annat rör Fullmäktigebeslut, former för motioner samt interpellationer. Dessa är några av de rubriker som kårstyrelsen förslår förändrade former för. Kårstyrelsen föreslår även en vidare revidering av kapitel 3 rörande rubrik 3:10 Mötesdeltagarnas rättigheter. Kårstyrelsen föreslår att följande rubriker, tillhörande formulerade brödtext, förs ut ur stadgan och istället förs in i ÖS Fullmäktiges arbetsordning: 3:11 Beslutsmässighet 3:12 Beslut 3:14 Stängda dörrar 3:15 Motion 3:16 Interpellation 3:17 Extra ÖS Fullmäktigemöte Kårstyrelsen ser klara fördelar med att samla de bestämmelser som påverkar Fullmäktiges arbete och sammanträden direkt i ett och samma dokument. Detta för att undvika en splittring i dokumentationen med formuleringar som löper risk att tala emot varandra. Vidare föreslår kårstyrelsen en förändring beträffande rubrik 3:10 Mötesdeltagarnas rättigheter i enighet med bilaga 13C, en förändring som skulle innebära en begränsning gällande åhörares yttranderätt under Fullmäktigemötena. Kårstyrelsen ser ett tydligt behov av att förflytta diskussionsfokus från åhörarläktaren och att fokus istället läggs vid Fullmäktige. Fullmäktiges ledamöter ska representera sina sektioner, vilket i slutändan lägger ett större ansvar på sektionsmötena att samla sina medlemmars åsikter och för att föra dessa vidare till sektionens ledamöter i Fullmäktige. 103 (147)

104 Bilaga 13B Stadgeändring m. anledning av arbetsordningen 104 (147)

105 3. Örebro studentkårs Fullmäktige 3:1 Definition Örebro studentkårs Fullmäktige är ÖS högsta beslutande organ. 3:2 Sammansättning ÖS Fullmäktige består av 41 mandat, fördelade över ÖS sektioner. Varje ledamot innehar ett mandat. ÖS Fullmäktige leds av ett mötespresidie, valt av ÖS Fullmäktige på ett år senast 30 april. ÖS Fullmäktiges mötesordförande, sekreterare eller ledamot får ej vara ledamot av kårstyrelsen. 3:3 Mandatfördelning Varje sektion erhåller ett grundmandat. De resterande mandaten fördelas i två rörliga grupper. Medelvärdet av sektionernas medlemsantal under föregående verksamhetsårs höst- och vår- termin ligger till grund för mandatfördelningen. 60 % av resterande mandaten fördelas proportionerligt till sektionerna efter sektionernas medlemsantal. 40 % av de resterande mandaten fördelas proportionerligt efter sektionernas anslutningsgrad. Med anslutningsgrad avses hur hög andel av studenterna vid den akademi där sektionen verkar som är medlemmar i Örebro studentkår och tillhör den sektionen. 3:4 Mandatperiod Mandatperioden för ÖS Fullmäktiges ledamöter är 1 juli 30 juni. 3:5 Suppleant ÖS Fullmäktigeledamot kan ersättas av suppleant. För tjänstgörande suppleant gäller samma skyldigheter och rättigheter som för ordinarie ledamot. Varje sektion har en ersättare för varje ordinarie ledamot samt två ytterligare ersättare per sektion. 3:6 Valbarhet Valbar till ÖS Fullmäktige är den som är medlem i Örebro studentkår. Kandidaten ska under innevarande verksamhetsår vara eller ha varit medlem i den sektion personen kandiderar för, detta gäller ledamot likväl som suppleant. 3:7 Val till ÖS Fullmäktige Val av ordinarie ledamot, liksom val av suppleant, ska ske senast 15 maj enligt de riktlinjer som fastställs i valordningen. Sektion kan entlediga samt fyllnadsvälja ledamot eller suppleant, enligt vad som anges i valnämndens riktlinjer. Sådant entledigande, byte eller fyllnadsval ska anmälas skriftligen till ÖS kansli, med bifogat protokollutdrag. 3:8 Åligganden ÖS Fullmäktige Årsmöte ska senast 30 april genomföra val till presidium fastställa arbetsordning för ÖS Fullmäktige för kommande verksamhetsår, genomföra de i valordningen fastställda valen, anta budget för ÖS, fastställa terminsavgifter samt stödmedlemsavgift för det kommande verksamhetsåret, fastställa kriterier för ordinarie medlemskap i sektion för det kommande verksamhetsåret, 105 (147)

106 genomföra val till ny valnämnd, fastställa verksamhetsplan för ÖS, året innan beslut om kårstatus tas revidera ÖS Visionsdokument samt ÖS Åsiktsdokument ÖS Fullmäktige Höstmöte ska senast 30 november granska verksamhetsberättelse från kårstyrelse för föregående verksamhetsår, fastställa ÖS balans- och resultaträkning för föregående verksamhetsår, utifrån verksamhetsberättelse och ekonomisk årsberättelse pröva frågan om ansvarsfrihet för avgående kårstyrelse, godkänna verksamhetsberättelse för Lösnummer för föregående verksamhetsår, fastställa balans- och resultaträkning för Lösnummer för föregående verksamhetsår, utifrån verksamhetsberättelse och ekonomisk årsberättelse pröva frågan om ansvarsfrihet för avgående Lösnummers styrelse, fastställa valordning för val av ÖS Fullmäktiges förtroendeposter, enligt vad som anges i 5:6, besluta om nödvändiga förutsättningar för ÖS heltidsarvoderade för kommande verksamhetsår. ÖS Fullmäktige ska årligen behandla riktlinjer för av ÖS ägda bolag, fastställa direktiv för ÖS representant vid bolagstämma för av ÖS ägda bolag, pröva ÖS medlemskap i annan organisation enligt tid som anpassas till denna organisations verksamhet, besluta om Örebro studentkårs Förtjänsttecken. 3:9 Sammanträde ÖS Fullmäktige sammanträder minst en gång per termin. Mötet ska offentligt utlysas. Kallelse till ÖS Fullmäktigemöten ska sändas till ordinarie ledamöter och sektioner senast fem veckor innan ÖS Fullmäktigemöte. Kallelse bör även sändas till av sektion angivna suppleanter. Kårstyrelsens propositioner ska göras tillgängliga 40 dagar innan ÖS Fullmäktige. Handlingar ska göras tillgängliga senast tio dagar före ÖS Fullmäktiges sammanträde. 3:10 Mötesdeltagarnas rättigheter Närvaro- och yttranderätt tillkommer samtliga ordinarie medlemmar i Örebro studentkår, samt annan som ÖS Fullmäktige adjungerar för viss fråga eller helt möte. Förslagsrätt tillkommer, förutom ÖS Fullmäktigeledamot samt suppleant för frånvarande ÖS Fullmäktigeledamot, kårstyrelse samt i förekommande fall revisor och motionär. Rösträtt tillkommer ÖS Fullmäktigeledamot samt suppleant för frånvarande ÖS Fullmäktigeledamot. Kårstyrelsens ledamöter har närvaro- och yttranderätt på ÖS Fullmäktiges möten. Kårstyrelsens ledamöter äger därmed rätt att i ÖS Fullmäktige plädera för reservation mot kårstyrelsens beslut. Kårstyrelsen äger därutöver förslagsrätt i ÖS Fullmäktige. 3:11 Dokumentation ÖS Fullmäktigemöten ska protokollföras. ÖS Fullmäktiges beslut ska offentliggöras samt skickas till sektionerna och eventuell motionär senast en vecka efter protokollsjustering. Protokoll ska godkännas av ÖS Fullmäktige. 106 (147)

107 3:12 Arbetsordning För ÖS Fullmäktigemöte gäller särskild arbetsordning i frågor vilka inte regleras av dessa stadgar. Denna ska fastställas av ÖS Fullmäktige senast 30 april varje år. 3:13 Besvär över Fullmäktigebeslut Besvär över ÖS Fullmäktiges beslut som strider mot ÖS ändamålsparagrafens 1:2 formulering om främjande av medlemmarnas studier och vad som har sammanhang med dessa, får föras till universitetstyrelsen vid Örebro universitet. Besvär får föras av minst en tiondel eller minst 75 av ÖS medlemmar inom tre veckor från den dag beslutet tillkännagivits. Om beslutet tillkännagivits under sommaruppehållet får besvär föras senast 15 september. 107 (147)

108 Bilaga 13C Stadgeändring m. anledning av arbetsordningen 108 (147)

109 3. Örebro studentkårs Fullmäktige 3:1 Definition Örebro studentkårs Fullmäktige är ÖS högsta beslutande organ. 3:2 Sammansättning ÖS Fullmäktige består av 41 mandat, fördelade över ÖS sektioner. Varje ledamot innehar ett mandat. ÖS Fullmäktige leds av ett mötespresidie, valt av ÖS Fullmäktige på ett år senast 30 april. ÖS Fullmäktiges mötesordförande, sekreterare eller ledamot får ej vara ledamot av kårstyrelsen. 3:3 Mandatfördelning Varje sektion erhåller ett grundmandat. De resterande mandaten fördelas i två rörliga grupper. Medelvärdet av sektionernas medlemsantal under föregående verksamhetsårs höst- och vår- termin ligger till grund för mandatfördelningen. 60 % av resterande mandaten fördelas proportionerligt till sektionerna efter sektionernas medlemsantal. 40 % av de resterande mandaten fördelas proportionerligt efter sektionernas anslutningsgrad. Med anslutningsgrad avses hur hög andel av studenterna vid den akademi där sektionen verkar som är medlemmar i Örebro studentkår och tillhör den sektionen. 3:4 Mandatperiod Mandatperioden för ÖS Fullmäktiges ledamöter är 1 juli 30 juni. 3:5 Suppleant ÖS Fullmäktigeledamot kan ersättas av suppleant. För tjänstgörande suppleant gäller samma skyldigheter och rättigheter som för ordinarie ledamot. Varje sektion har en ersättare för varje ordinarie ledamot samt två ytterligare ersättare per sektion. 3:6 Valbarhet Valbar till ÖS Fullmäktige är den som är medlem i Örebro studentkår. Kandidaten ska under innevarande verksamhetsår vara eller ha varit medlem i den sektion personen kandiderar för, detta gäller ledamot likväl som suppleant. 3:7 Val till ÖS Fullmäktige Val av ordinarie ledamot, liksom val av suppleant, ska ske senast 15 maj enligt de riktlinjer som fastställs i valordningen. Sektion kan entlediga samt fyllnadsvälja ledamot eller suppleant, enligt vad som anges i valnämndens riktlinjer. Sådant entledigande, byte eller fyllnadsval ska anmälas skriftligen till ÖS kansli, med bifogat protokollutdrag. 3:8 Åligganden ÖS Fullmäktige Årsmöte ska senast 30 april genomföra val till presidium fastställa arbetsordning för ÖS Fullmäktige för kommande verksamhetsår, genomföra de i valordningen fastställda valen, anta budget för ÖS, fastställa terminsavgifter samt stödmedlemsavgift för det kommande verksamhetsåret, fastställa kriterier för ordinarie medlemskap i sektion för det kommande verksamhetsåret, 109 (147)

110 genomföra val till ny valnämnd, fastställa verksamhetsplan för ÖS, året innan beslut om kårstatus tas revidera ÖS Visionsdokument samt ÖS Åsiktsdokument ÖS Fullmäktige Höstmöte ska senast 30 november granska verksamhetsberättelse från kårstyrelse för föregående verksamhetsår, fastställa ÖS balans- och resultaträkning för föregående verksamhetsår, utifrån verksamhetsberättelse och ekonomisk årsberättelse pröva frågan om ansvarsfrihet för avgående kårstyrelse, godkänna verksamhetsberättelse för Lösnummer för föregående verksamhetsår, fastställa balans- och resultaträkning för Lösnummer för föregående verksamhetsår, utifrån verksamhetsberättelse och ekonomisk årsberättelse pröva frågan om ansvarsfrihet för avgående Lösnummers styrelse, fastställa valordning för val av ÖS Fullmäktiges förtroendeposter, enligt vad som anges i 5:6, besluta om nödvändiga förutsättningar för ÖS heltidsarvoderade för kommande verksamhetsår. ÖS Fullmäktige ska årligen behandla riktlinjer för av ÖS ägda bolag, fastställa direktiv för ÖS representant vid bolagstämma för av ÖS ägda bolag, pröva ÖS medlemskap i annan organisation enligt tid som anpassas till denna organisations verksamhet, besluta om Örebro studentkårs Förtjänsttecken. 3:9 Sammanträde ÖS Fullmäktige sammanträder minst en gång per termin. Mötet ska offentligt utlysas. Kallelse till ÖS Fullmäktigemöten ska sändas till ordinarie ledamöter och sektioner senast fem veckor innan ÖS Fullmäktigemöte. Kallelse bör även sändas till av sektion angivna suppleanter. Kårstyrelsens propositioner ska göras tillgängliga 40 dagar innan ÖS Fullmäktige. Handlingar ska göras tillgängliga senast tio dagar före ÖS Fullmäktiges sammanträde. 3:10 Mötesdeltagarnas rättigheter Närvaro- och yttranderätt tillkommer ordinarie medlem som motionerar och/eller interpellerar, revisorer samt annan som ÖS Fullmäktige adjungerar för viss fråga eller helt möte. Närvarorätt tillkommer övrig ordinarie medlem. Förslagsrätt tillkommer, förutom ÖS Fullmäktigeledamot samt suppleant för frånvarande ÖS Fullmäktigeledamot, kårstyrelse samt i förekommande fall revisor och motionär. Rösträtt tillkommer ÖS Fullmäktigeledamot samt suppleant för frånvarande ÖS Fullmäktigeledamot. Kårstyrelsens ledamöter har närvaro- och yttranderätt på ÖS Fullmäktiges möten. Kårstyrelsens ledamöter äger därmed rätt att i ÖS Fullmäktige plädera för reservation mot kårstyrelsens beslut. Kårstyrelsen äger därutöver förslagsrätt i ÖS Fullmäktige. 3:11 Dokumentation ÖS Fullmäktigemöten ska protokollföras. 110 (147)

111 ÖS Fullmäktiges beslut ska offentliggöras samt skickas till sektionerna och eventuell motionär senast en vecka efter protokollsjustering. Protokoll ska godkännas av ÖS Fullmäktige. 3:12 Arbetsordning För ÖS Fullmäktigemöte gäller särskild arbetsordning i frågor vilka inte regleras av dessa stadgar. Denna ska fastställas av ÖS Fullmäktige senast 30 april varje år. 3:13 Besvär över Fullmäktigebeslut Besvär över ÖS Fullmäktiges beslut som strider mot ÖS ändamålsparagrafens 1:2 formulering om främjande av medlemmarnas studier och vad som har sammanhang med dessa, får föras till universitetstyrelsen vid Örebro universitet. Besvär får föras av minst en tiondel eller minst 75 av ÖS medlemmar inom tre veckor från den dag beslutet tillkännagivits. Om beslutet tillkännagivits under sommaruppehållet får besvär föras senast 15 september. 111 (147)

112 Proposition: P29 Ärende: Mötestider för ÖS Fullmäktige 2013/2014 Handläggare: Magnus Ahlin Föredragare: Jack Nivrén & Kristofer Larsson Remissinstanser: Kårstyrelsebeslut: Bilaga 14A Mötestider för Fullmäktige 13/14 Fullmäktige ska fastställa mötestider för nästkommande verksamhetsår. Kårstyrelsen har lagt fram två förslag till Fullmäktige; det ena förslaget följer de former som har följts de senaste två verksamhetsåren då Fullmäktige har sammanträtt en gång per termin. Utöver de redan fastslagna mötestiderna för pågående verksamhetsår, har Fullmäktige sammanträtt ytterligare en gång till ett extra ÖS Fullmäktige. Förra verksamhetsåret sammanträdde Fullmäktige likaså en gång utöver redan förutbestämda mötestider. I och med det ser kårstyrelsen ett behov av utökade mötestider och lägger därför ett förslag till Fullmäktige om att sammanträdda två gånger per termin. Om mötestiderna utökas kan de viktiga dokument som ska beslutas om, portioneras ut på ett sätt som är mer fördelaktigt för Fullmäktige i den mening att antalet timmar för varje möte dras ned och öppnar upp för Fullmäktige att lyfta frågor som annars kan komma att nedprioriteras med tidsbrist som enda anledning. 112 (147)

113 Bilaga 14B Mötestider för Fullmäktige 13/14 Mötesdag Propositioner klara Motionsstopp Handlingar 15 oktober 5 september 25 september 5 oktober 10 december 31 november 20 november 30 november 11 februari 2 januari 22 januari 1 februari 22 (23) april 13 mars 2 april 12 februari 113 (147)

114 Bilaga 14C Mötestider för Fullmäktige 13/14 Mötesdag Propositioner klara Motionsstopp Handlingar 15 oktober 5 september 25 september 5 oktober 22 (23) april 13 mars 2 april 12 februari 114 (147)

115 Proposition: P19 Ärende: Örebro studentkårs visionsdokument Handläggare: Jacob Höglund Föredragare: Jacob Höglund Remissinstanser: Kårstyrelsebeslut: Bilaga 15A Örebro studentkårs visionsdokument Örebro studentkår har under tagit hjälp av en organisationsutvecklare inom ramen för att fortsätta omorganisationen som genomfördes 2010/2011. En av de stora bristerna som uppdagades i detta arbete är otydligheten i styrdokumenten som blandar verksamhet med visioner och åsikter. Styrelsen har tillsammans med organisationsutvecklare och arbetsplatsen påbörjat ett första utkast till visonsdokumentet som kommer gå runt på remiss för att förankras i hela organisationen och skapa dokument som studentkåren följer samt verkar efter. Visionsdokumentet ska egentligen inte revideras detta år men i och med att en totalrevidering av åsiktsdokumentet har påbörjats anser styrelsen även det nödvändigt att reviderar visionsdokumentet för att skapa en helhet i styrdokumenten. 115 (147)

116 Bilaga 15B Örebro studentkårs visionsdokument Örebro studentkårs vision Sveriges bästa studentorganisation Örebro studentkår ska vara Sveriges bästa studentorganisation som ständigt sätter sina medlemars intressen i fokus och arbetar för att ge studenterna en bättre studietid. Organisationen ska arbeta gemensamt för att förbättra sig själv och sina medlemmars situation. Örebro studentkår ska präglas av glädje, lust att ifrågasätta, vilja att utvecklas och är en jämlik organisation öppen för alla! Den politiska visionen: Studenternas opinionsbildare Örebro studentkår ska arbeta utifrån sina åsikter med ett aktivt opinionsbildande för att främja sina medlemmars intressen. Som opinionsbildare ska Örebro studentkår skapa debatt och vara den drivande parten på såväl regional nivå som inom nationella samarbeten. Örebro studentkår ska vara den naturliga organisationen att vända sig till för de som söker åsikter eller kunskaper om studenters situation. För media, politiker, opinionsbildare och andra organisationer ska Örebro studentkår ses som den självklara studentrösten. Den organisatoriska visionen: Den tillgängliga organisationen Örebro studentkår är en organisation som ska präglas av tydlighet och öppenhet. Medlemmar, andra studenter, medarbetare, universitet och regionala aktörer ska veta vad Örebro studentkår står för. Som aktiv och medarbetare i Örebro studentkår ska tillgängligheten kännetecknas av att alla vet vem som gör vad och hur våra gemensamma strukturer är uppbyggda. Som medlem i Örebro studentkår ska du känna delaktighet i organisationen och veta att din röst blir hörd. Rätten att påverka ska vara en självklarhet. 116 (147)

117 Proposition: P20 Ärende: Örebro studentkårs Åsiktsdokument Handläggare: Magnus Ahlin Föredragare: Jacob Höglund Remissinstanser: Kårstyrelsebeslut: Bilaga 16A Örebro studentkårs åsiktsdokument Örebro studentkårs åsiktsdokument ska fungera som ett stöd för organisationens samtliga instanser i det påverkansarbete som utförs på lokal och nationell nivå. Örebro studentkår har som mål att revidera detta dokument vartannat år för att dokumentet ska upprätthållas som levande och vara aktuell i de frågor som studentkåren står inför från år till år. Arbetet med att revidera åsiktsdokumentet ska ledas utav kårstyrelsen och ska ha sin grund i vad organisationen och dess medlemmar vill förmedla utåt om var Örebro studentkår står och vad den står för i frågor om utbildningspolitik, jämställdhet och studenters studiesociala situation. Kårstyrelsen har under mars och april arbetat intensivt för att ta fram ett nytt åsiktsdokument som är lättillgängligt och förståeligt för såväl förtroendevalda som andra. Detta arbete har resulterat i det dokument som nu presenteras för er. 117 (147)

118 Bilaga 16B Örebro studentkårs åsiktsdokument Örebro studentkårs åsiktsdokument Den bildande akademin Akademin ska inte bara ge utbildning, utan även bidra till individens bildning. Utbildningen ska utgå från studenten och studenten ska vara en del i utbildningens utformning och utveckling. Den högre utbildningens syfte ska vara att förbereda studenten för ett deltagande på arbetsmarknaden och i samhället i stort. Steget mellan studentliv och arbetsliv ska vara så litet som möjligt. Utbildningarna ska ha praktiska inslag som gynnar en ständig koppling mellan student, universitet och arbetsliv. Utbildningen ska främja studenternas individuella utveckling såväl som den yrkesmässiga. Studenten ska vara i centrum för utbildningen. Den levande studentstaden Örebro stad ska ha en tydlig koppling till universitetet och studenterna. Det är därför viktigt att Örebro som stad beaktar studenternas intressen i alla frågor som rör stadens utveckling. Om Örebro ska upplevas som en levande studentstad är det viktigt att göra studenterna till en naturlig och betydande del av stadens identitet. Medvetenheten om vad studenterna kan bidra med till Örebro som stad måste höjas och studenterna måste tillvaratas. 0 Örebro stad ska vara en öppen och tillgänglig stad för studenter. 1 Fler forum och incitament för studenter att söka sig utanför campus. 2 Studenterna ska vara en viktig del i stadens utveckling. Den trygga studenten Flera olika aspekter spelar en betydande roll för studenternas välmående och trygghet. Tillgång till studentbostäder, ett välfungerande skyddsnät för studenter och rättsäkerhet är faktorer som ligger till grund för en trygg tillvaro för studenterna. Antalet studentbostäder måste utökas och planeringen kring bostäderna ska kretsa kring studenternas behov och situation som ett svar till den efterfrågan som finns bland en allt mer växande studentpopulation. Studenternas trygghet utgör sig även i vad som händer vid oförutsedda händelser som påverkar studenternas tillvaro. Studenterna ska ha rätt till hjälp i form av ett välfungerande skyddsnät vid såväl psykisk som fysisk sjukdom, ett skyddsnät som tar hänsyn till den enskilde studentens situation. Vidare ska studenternas trygghet präglas av en genomsyrande rättsäkerhet i studierna. Studenternas rättigheter och skyldigheter ska upprätthållas på ett korrekt sätt i alla led. Studenters rätt till bostad ska vara ett prioriterat område lokalt och nationellt. Bostäderna ska planeras utifrån studenternas sociala och ekonomiska situation. 118 (147)

119 Det ska finnas välfungerande och heltäckande skyddsnät för studenter. Studenternas utbildning ska genomsyras av rättssäkerhet. 119 (147)

120 Proposition: P21 Ärende: Verksamhetsplan 2013/2014 Handläggare: Kårstyrelsen Föredragare: Catrine Andersson Remissinstanser: Kårstyrelsebeslut: samt Bilaga 17A Verksamhetsplan 13/14 Örebro studentkår har ett system att en verksamhetplan ska vara förankrad i studentkårens visionsoch åsiktsdokument, förlaget som styrelsen lägger fram till fullmäktige är grundat i de förslag till visions- och åsiktsdokument som styrelsen tidigare lagt fram till fullmäktige. Verksamhetsplan 2013/2014 är en väl avvägd verksamhetsplan. Dokument syftar till att ge organisationen en klar inriktning för det kommande verksamhetsåret utan att detaljstyra arbete med orealistiska mål eller för många krav på den kommande styrelsen. Borta är de enstaka att-satserna som tidigare gjorde det möjligt att skjuta till uppgifter som gjorde ett helhetsgrep omöjligt. Istället har vi lagt in övergripande mål och delmål. De övergripande målen är den målbild som visar vad verksamhetsområdets huvudsakliga syfte är. Målbilden är övergripande och ger frihet för den nya styrelsen att genomföra egna projekt samtidigt som det ger ett helhetsmål. Delmålen sätter krav på mer konkreta årgärder som den kommande styrelsen måste arbeta med. Delmålen är även förankrade i och syftar till att uppnå det övergripande målet. 2013/2014 års verksamhetsplan har två målområden, det första är den fortsatta organisationsutvecklingen. Den nuvarande styrelsen har påbörjat ett övergripande arbete med samtliga styrdokument i organisationen. Ett arbete som har visat på stora brister, brister som behöver åtgärdas för att Örebro studentkår till en tillgänglig medlemsorganisation. Det andra målområdet vad som är viktigt att genomföra för att studentkåren ska kunna genomföra ett ordentligt opinions- och påverkansarbete. Vad vi tycker regleras redan i vårt åsiktsdokument, här slår vi fast vad som krävs för att vi ska kunna nå upp till vår vision. Arbetet ska syfta till att skapa en grund så att alla som jobbar med opinions- och påverkansarbete ska kunna veta hur de ska driva det, oavsett tidigare erfarenhet eller ej. Vi hoppas att fullmäktige ser helheten i vårt förslag till ny verksamhetsplan och bifaller detta. 120 (147)

121 Bilaga 17B Verksamhetsplan 13/ (147)

122 Örebro studentkårs verksamhetsplan 2013/ (147)

Örebro studentkårs Fullmäktige

Örebro studentkårs Fullmäktige Örebro studentkårs Fullmäktige Datum: 13-04-23-13-04-24 Tid: 17:00 Plats: T137, Rättegångssalen 1.Mötets öppnande...2 2.Mötets stadgeenliga utlysande...2 3.Val av mötesfunktionärer...2 4.Protokolljustering...2

Läs mer

Fastställd av Örebro studentkårs styrelse: 2014-09-25 Reviderad: 2014-10-02-MB-AL FULLMÄKTIGEHANDBOK. Örebro studentkårs fullmäktige

Fastställd av Örebro studentkårs styrelse: 2014-09-25 Reviderad: 2014-10-02-MB-AL FULLMÄKTIGEHANDBOK. Örebro studentkårs fullmäktige Fastställd av Örebro studentkårs styrelse: 2014-09-25 Reviderad: 2014-10-02-MB-AL FULLMÄKTIGEHANDBOK Örebro studentkårs fullmäktige Välkommen till Örebro studentkårs fullmäktige! Varmt välkommen till ditt

Läs mer

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04 Stadgar Senast reviderad 2013-11- 04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT... 4 1.1 SYFTE... 4 1.2 FIRMA... 4 1.3 SÄTESORT... 4 1.4 VERKSAMHETSÅR... 4 1.5 FIRMATECKNARE... 4 1.6 ORGANISATION... 4 1.7 STYRDOKUMENT...

Läs mer

Handbok för. Jönköpings Studentkårs. Årsmöte

Handbok för. Jönköpings Studentkårs. Årsmöte Handbok för Jönköpings Studentkårs Årsmöte Det här är en guide för dig som är besökare eller delegat på Jönköpings Studentkårs Årsmöte. Guiden är till för att stötta dig genom Årsmötet och hjälpa dig när

Läs mer

Handbok för. Jönköpings Studentkårs. Årsmöte

Handbok för. Jönköpings Studentkårs. Årsmöte Handbok för Jönköpings Studentkårs Årsmöte Det här är en guide för dig som är besökare eller delegat på Jönköpings Studentkårs Årsmöte. Guiden är till för att stötta dig genom Årsmötet och hjälpa dig när

Läs mer

Stadgar för Samhällsvetarsektionen

Stadgar för Samhällsvetarsektionen Stadgar för Samhällsvetarsektionen Antagna av Samhällsvetarsektionens extra årsmöte 2014-04-07 Fastställda av Umeå studentkårs fullmäktige 2014-04-16 Innehåll Kap. 1 Ändamål... 2 Kap. 2 Medlemskap... 2

Läs mer

Stadga för Lok Studerandeförening på HLK

Stadga för Lok Studerandeförening på HLK Stadga för Lok Studerandeförening på HLK Kapitel 1 Loks syfte 1:1 Lok är en religiöst-, politiskt- och fackligt obunden studerandeförening för studenter på Högskolan för lärande och kommunikation (HLK)

Läs mer

Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14

Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14 Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14 KS möte 10/7-2013 Fattade beslut Firmateckning Attesträtt Förste Kårstyrelseledamot Ansvarsområden Kårstyrelsen Tidsrapportering

Läs mer

Dnr: 14/15:I.B.6.1 STADGAR. för Örebro studentkår

Dnr: 14/15:I.B.6.1 STADGAR. för Örebro studentkår Dnr: 14/15:I.B.6.1 STADGAR för Örebro studentkår Antagna Antagna av Örebro studentkårs Fullmäktige 2015-02-17 och stadda i kraft 2015-05-11. Revisionshistorik 2015-05-11 Ny stadga antagen av Örebro studentkårs

Läs mer

Stadgar för Samhällsvetarsektionen

Stadgar för Samhällsvetarsektionen Stadgar för Samhällsvetarsektionen Antagna av Samhällsvetarsektionens Stormöte 2013-05-22 Fastställda av Umeå Studentkårs Fullmäktige 2013-09-25 Kap. 1 Ändamål 1 Samhällsvetarsektionen (hädanefter sektionen)

Läs mer

Kårstyrelsens arbetsbeskrivning

Kårstyrelsens arbetsbeskrivning Kårstyrelsens arbetsbeskrivning Kårstyrelsen Kårstyrelsen är s operativa organ och har ansvar främst för att verkställa verksamhetsplanen. Kårstyrelsen: har det operativa ansvaret för organisationen representerar

Läs mer

Fullmäktigesammanträde 3 14/15

Fullmäktigesammanträde 3 14/15 Sid 1(7) Fullmäktigesammanträde 3 14/15 Datum: 2014-12-11 Tid: 17.15 Lokal: Kårhuset Origo F14-3 Formalia Anmärkning F14-3.1 Mötets öppnande Talman, Astrid Råberg, förklarar mötet öppnat klockan 17.24

Läs mer

Kårordförande 14/15 Emilia Wallin Kårstyrelsen 14/15. Cecilia Molinder Vice kårordförande 14/15 Petter Djupfeldt Kårstyrelsen 14/15

Kårordförande 14/15 Emilia Wallin Kårstyrelsen 14/15. Cecilia Molinder Vice kårordförande 14/15 Petter Djupfeldt Kårstyrelsen 14/15 Sid 1( 9) PROTOKOLL Kårstyrelsemöte 01 14/15 Måndagen den 11 September 2014 klockan 18.00 Plats Sammanträdesrummet, plan 1, Nymble * = bilaga finnes. Närvarande THS Kårstyrelse Teddy Juhlin- Henricson

Läs mer

Proposition 1. Studentförbundet för Socialt Arbete. i Stockholm. Revidering av stadgar STUDENTFÖRBUNDET FÖR SOCIALT ARBETE I STOCKHOLM

Proposition 1. Studentförbundet för Socialt Arbete. i Stockholm. Revidering av stadgar STUDENTFÖRBUNDET FÖR SOCIALT ARBETE I STOCKHOLM Proposition 1 Revidering av stadgar Studentförbundet för Socialt Arbete i Stockholm 1 Proposition 1 Studentkåren är i konstant förändring och därmed behöver stadgarna uppdateras kontinuerligt. Nuvarande

Läs mer

Revidering av stadgar Förslag till revidering Vad gäller här? Ska det vara inneha eller kanske rätt att söka?

Revidering av stadgar Förslag till revidering Vad gäller här? Ska det vara inneha eller kanske rätt att söka? Paragr af nr. Gällande stadgar reviderade 2011-04-18 Kommentar Föreslagen revidering av stadgar Ändamål 1 Samhällsvetarsektionen (hädanefter sektionen) har som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka

Läs mer

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 för Grafisk design och kommunikations sektion Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Senast uppdaterade 2013-05-29 GDK-sektionen 2 (10) 2011-05-03 Innehållsförteckning

Läs mer

Örebro studentkårs fullmäktiges arbetsordning 2016/2017

Örebro studentkårs fullmäktiges arbetsordning 2016/2017 Örebro studentkårs fullmäktiges arbetsordning 2016/2017 Arbetsordningen är Örebro studentkårs fullmäktiges (nedan kallat ÖS fullmäktige) riktlinjer och reglerar därmed hur ÖS fullmäktiges sammanträden

Läs mer

STADGAR FÖR ÖREBRO STUDENTKÅR Antagna av Örebro studentkårs Fullmäktige 1997.05.07 och stadda i kraft 1997.07.01.

STADGAR FÖR ÖREBRO STUDENTKÅR Antagna av Örebro studentkårs Fullmäktige 1997.05.07 och stadda i kraft 1997.07.01. STADGAR FÖR ÖREBRO STUDENTKÅR Antagna av Örebro studentkårs Fullmäktige 1997.05.07 och stadda i kraft 1997.07.01. Innehåll 1.Allmänt 2.Organisation 3.Örebro studentkårs Fullmäktige 4.Örebro studentkårs

Läs mer

Playstars årsmöte 2014-03-30

Playstars årsmöte 2014-03-30 Playstars årsmöte 2014-03-30 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖG- SKOLANS STUDENTKÅRS STADGA 2012 ÅRS LYDELSE

GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖG- SKOLANS STUDENTKÅRS STADGA 2012 ÅRS LYDELSE GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖG- SKOLANS S STADGA 2012 ÅRS LYDELSE Innehållsförteckning 1 Sammansättning och ändamål 1 2 Medlemskap 1 3 Verksamhetsår 2 4 Organisation 2 5 Årsmöte 2 6 Valberedning 4 7 Styrelse

Läs mer

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KAPITEL 1. ALLMÄNT... 4 1.1 Namn... 4 1.2 Ändamål och syfte... 4 KAPITEL

Läs mer

Playstars årsmöte 2013-03-30

Playstars årsmöte 2013-03-30 Playstars årsmöte 2013-03-30 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet (antagna 2012-10-30) 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet. 2 Föreningens säte 2.1

Läs mer

Fullmäktigesammanträde Protokoll

Fullmäktigesammanträde Protokoll 5 Verksamhetsåret 2015/16 Sida 1/10 Datum: 2015-03-22 Tid: Kl. 16.30 21:30 Plats: Lingsalen, Studenternas hus Kallade: Göta studentkårs fullmäktige Kallelse@gota.gu.se Närvarande: Göta studentkårs styrelse,

Läs mer

att godkänna kallelsen. att godkänna dagordningen med ändringar. Fullmäktige beslutar att till justerare välja David Höjenberg. Fullmäktige beslutar

att godkänna kallelsen. att godkänna dagordningen med ändringar. Fullmäktige beslutar att till justerare välja David Höjenberg. Fullmäktige beslutar FULLMÄKTIGE BESLUTSPROTOKOLL Fullmäktige sammanträde 2014-09-17 kl 17:15-22:40 Eva Netzelius-salen, Blåsenhus Ordförande: Andreas Carlsson Sekreterare: Paul Bengtsson 1 Tal samt frågestund med rektor Eva

Läs mer

Protokoll 11/12-3. Consensus fullmäktigesammanträde

Protokoll 11/12-3. Consensus fullmäktigesammanträde Consensus fullmäktigesammanträde Datum: Tid: 17.15-21:12 Lokal: Rönnen, Campus US Närvarande: SG Filippa Göthner Niklas Norberg LOG Elin Jacobsson Johanna Forsberg Larsson Erika Svensson SSK-N Ej närvarande

Läs mer

Stadga för Gavlecon. - Ekonom- och Mäklarföreningen vid Högskolan i Gävle

Stadga för Gavlecon. - Ekonom- och Mäklarföreningen vid Högskolan i Gävle Stadga för Gavlecon - Ekonom- och Mäklarföreningen vid 1 Namn 1.1 Studentföreningens namn är Gavlecon. 2 Verksamhet 2.1 Föreningen har till ändamål att väcka intresse för och debatt kring ekonomiska frågor

Läs mer

Trädde i kraft 9 september 2012 då andra läsningen att stryka delar av kap. 6 7 samt kap. 6 21, 22, 23 godkändes.

Trädde i kraft 9 september 2012 då andra läsningen att stryka delar av kap. 6 7 samt kap. 6 21, 22, 23 godkändes. 1 (5) Antaget av LinTeks fullmäktige 9 maj 2012 Trädde i kraft 9 september 2012 då andra läsningen att stryka delar av kap. 6 7 samt kap. 6 21, 22, 23 godkändes. 2 (5) Fullmäktige skall hålla minst två

Läs mer

Dokumentansvarig Senast reviderad. 1 Säte Södertörns Förenade Ekonomers säte är Huddinge kommun i Stockholms län.

Dokumentansvarig Senast reviderad. 1 Säte Södertörns Förenade Ekonomers säte är Huddinge kommun i Stockholms län. Stadgar Kapitel 1 Säte, sammansättning och ändamål 1 Säte Södertörns s säte är Huddinge kommun i Stockholms län. 2 Sammansättning Södertörns är en opolitisk, icke religiös sammanslutning av studenter vid

Läs mer

Playstars årsmöte

Playstars årsmöte Playstars årsmöte 2015-03-29 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

1.3 Val av mötesordförande Vide Richter nominerar Vide Richter till mötesordförande.

1.3 Val av mötesordförande Vide Richter nominerar Vide Richter till mötesordförande. Sid 1(5) PROTOKOLL Kårstyrelsemöte 03 15/16 Torsdagen den 22 oktober 2015 klockan 18.00 Plats Sammanträdesrummet, Nymble * = bilaga finnes. Närvarande THS Kårstyrelse Pontus Gard Kårordförande 15/16 Terese

Läs mer

THS Kårstyrelse Pontus Gard Kårordförande 15/16 Oskar Hektor Kårstyrelsen 15/16

THS Kårstyrelse Pontus Gard Kårordförande 15/16 Oskar Hektor Kårstyrelsen 15/16 Sid 1(7) PROTOKOLL Kårstyrelsemöte 01 15/16 Måndagen den 24 augusti 2015 klockan 18.00 Plats (Sammanträdesrummet, Nymble) * = bilaga finnes. Närvarande THS Kårstyrelse Pontus Gard Kårordförande 15/16 Oskar

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll

Styrelsemötesprotokoll Sida 1/10 Styrelsemöte 6 verksamhetsåret 2011/12 Datum: 2011-11-09 Tid: Kl. 16.30-21.17 Plats: Centrummet, Studenternas hus Kallade: Göta studentkårs styrelse Närvarande: Suzanne Green * Tobias Olausson

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 2 13/14

Protokoll Styrelsemöte 2 13/14 PROTOKOLL Kårstyrelsen Kårhuset Lund, 3 oktober 2013 Sara Gunnarsson, mötessekreterare Protokoll Styrelsemöte 2 13/14 Tid: Måndag 30 september 2013 klockan 17.59 Plats: Brunnen, Studiecentrum Närvarande

Läs mer

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper Ändamål 1 MediUm har som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vi Umeå universitet. 2 Föreningen fungerar som kårförening inom Humanistiska

Läs mer

Emma Nilsson. Röstlängden justerades till 7 personer. Matilda Sjödahl valdes till ordförande

Emma Nilsson. Röstlängden justerades till 7 personer. Matilda Sjödahl valdes till ordförande 1 (9) PROTOKOLL FÖRT VID STUDENTKÅREN LINNÈSTUDENTERNAS STYRELSESAMMANTRÄDE Protokollförare Närvaro Anmäld frånvaro Emma Nilsson Matilda Sjödahl, Dennis Persson, Oskar Paulin, Erica Engdahl, Kristina Pandurovic,

Läs mer

Stadgar. LiTHe Kod. Antagna 30 september 2013

Stadgar. LiTHe Kod. Antagna 30 september 2013 Stadgar LiTHe Kod Antagna 30 september 2013 Innehåll 1 Föreningen 3 1.1 Namn............................................. 3 1.2 Säte.............................................. 3 1.3 Syfte..............................................

Läs mer

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Antagna vid årsmötet 2012-10-21 Definition 1 Syfte mom 1 Förbundets syfte är att genom demokratisk organisering skapa förutsättningar för unga att producera och

Läs mer

Handlingar Grön Ungdom Södertörn Extra årsmöte Dagordning

Handlingar Grön Ungdom Södertörn Extra årsmöte Dagordning Dagordning 1. Mötets öppnande 2. Val av mötesfunktionärer a) Val av mötesordförande b) Val av mötessekreterare c) Val av justerare tillika rösträknare 3. Fråga om stadgeenlig kallelse utfärdats 4. Fastställande

Läs mer

Sammanställning beslut sen förra medlemsmötet ( 26:e November).

Sammanställning beslut sen förra medlemsmötet ( 26:e November). Bilaga 3. Syftet med denna punkt är att medlemmarna och medlemsmötet ska ha en möjlighet att under pågående verksamhetsår granska och kommentera verksamheten, istället för enbart efter detsamma i samband

Läs mer

Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter

Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter - SFQ Senast uppdaterad av kongressen den 16-17 november 2013 Associationsform 1 Riksförbundet utgör en ideell förening och har som sådan rättshandlingsförmåga.

Läs mer

Göteborgs universitets Studentkårer

Göteborgs universitets Studentkårer Sida 1/5 20120229 Styrelsemöte 6 Verksamhetsåret 2011/12 Utskrift: 20120302 Tid: Plats: Kallade: Närvarande: Datum: 20120229 Starttid: 17:15 Sluttid: 20:25 Lingsalen, Studenternas hus GUS styrelse, GFS

Läs mer

Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Föreningen har ingen medlemsavgift.

Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Föreningen har ingen medlemsavgift. Kapitel I: Allmänna stadgan Föreningens syfte är att främja studiemiljön och det sociala livet för studenter antagna till programmet teknisk fysik vid Uppsala universitet (hädanefter F student). Medlemmar

Läs mer

Så funkar medlemsmötet

Så funkar medlemsmötet Så funkar medlemsmötet Möteshandlingar och mer information hittar du alltid på vår hemsida, www.linnestudenterna.se En gudie för dig som vill delta i våra medlemsmöten Där kan du också läsa protokoll och

Läs mer

Stadgar för studentföreningen. Slottsstallarna. Fastslagna 2014-03-24 av uppstartsmötet för Slottsstallarna. Revideringar: 2014-03-24,

Stadgar för studentföreningen. Slottsstallarna. Fastslagna 2014-03-24 av uppstartsmötet för Slottsstallarna. Revideringar: 2014-03-24, Stadgar för studentföreningen Slottsstallarna Fastslagna 2014-03-24 av uppstartsmötet för Slottsstallarna Revideringar: 2014-03-24, 1 Innehåll 1 Allmänna bestämmelser... 4 1.1 Föreningens namn... 4 1.2

Läs mer

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN FÖRSLAG STADGAR MESKALIN 1 NAMN Föreningens namn är Meskalin, och har sitt säte i Kalmar. Meskalin är en religiöst och partipolitiskt obunden förening. 2 SYFTE Meskalin ska representera och arbeta för

Läs mer

Styrelsemöte 140325. Tid: 16:15-18:50 Plats: Kårhuset 51-75

Styrelsemöte 140325. Tid: 16:15-18:50 Plats: Kårhuset 51-75 Styrelsemöte 140325 Tid: 16:15-18:50 Plats: Kårhuset 51-75 Närvarande röstberättigande: Närvarande övriga: Ekonomiansvarig Adjungerande Skåne Nation Amanda Lindborg Jonas Kjällgren Simon Göransson Marta

Läs mer

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2015-05-05 2014-05-13 2013-11-12

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2015-05-05 2014-05-13 2013-11-12 ! Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker Senast reviderade 2015-05-05 2014-05-13 2013-11-12 Stadgar 2 (6) Kapitel I: Allmänna stadgan Föreningens syfte är att främja studiemiljön och det sociala

Läs mer

JF EG AB JP. Sektionen för Elektronikdesign Protokoll vårmötet Datum

JF EG AB JP. Sektionen för Elektronikdesign Protokoll vårmötet Datum Datum 2013-02-26 Närvarande: 50, varav 8 styrelsemedlemmar och 3 adjungerade. Se Bilaga 1. Dagordning 00001 Mötet öppnas 00010 Val av mötesordförande 00011 Val av mötessekreterare 00100 Adjungeringar 00101

Läs mer

S T Y R E L S E N. a) Val av justeringsperson b) Närvaro och godkännande av. c) Fastställande av. d) Ev. adjungeringar

S T Y R E L S E N. a) Val av justeringsperson b) Närvaro och godkännande av. c) Fastställande av. d) Ev. adjungeringar S T Y R E L S E N Närvarande styrelseledamöter: Jonas Boström Kristina Ekholm Caroline Erlandsson Niclas Karlsson Cinna Lagestrand Johan Lundmark Carl Nettelblad Stella Papasotiriou (fr.om 4) Emil Paulsrud

Läs mer

Protokoll fört vid fullmäktigesammanträde 1 15/16

Protokoll fört vid fullmäktigesammanträde 1 15/16 Sid 1(6) Protokoll fört vid fullmäktigesammanträde 1 15/16 Datum: 2015-10-15 Tid: 17.15 Lokal: Östra Paviljongen F15-1 Formalia F15-1.1 Mötets öppnande Talman 14/15 Astrid Råberg, Sigmasektionen, förklarar

Läs mer

SFS Fullmäktiges Arbetsordning

SFS Fullmäktiges Arbetsordning Handläggare: Jenny Andersson Datum: 2014-06-23 Dnr: O11-5/1415 SFS Fullmäktiges Arbetsordning 1. Mötesordning SFS fullmäktige hålls i olika typer av forum. Det forum där formella beslut fattas benämns

Läs mer

Välkommen till Örebro studentkårs fullmäktige!

Välkommen till Örebro studentkårs fullmäktige! Välkommen till Örebro studentkårs fullmäktige! Varmt välkommen till ditt uppdrag som förtroendevald ledamot i Örebro studentkårs fullmäktige. Du har framför dig en mandatperiod där du beslutar om frågor

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll

Styrelsemötesprotokoll Sida 1/6 Styrelsemöte 10 verksamhetsåret 2013/14 Datum: 2014-06-02 Tid: Kl. 17:00 Plats: Studenternas hus Kallade: Göta studentkårs styrelse Närvarande: Rebecka Vilhonen* Malin Roos* Henry Drefeldt* Amanda

Läs mer

Stadgar Medicinska studierådet Uppsala universitet Reviderade 140519

Stadgar Medicinska studierådet Uppsala universitet Reviderade 140519 Stadgar Medicinska studierådet Uppsala universitet Reviderade 140519 1. Uppgift Medicinska studierådet är en politiskt och religiöst obunden organisation som skall tillvarata läkarstuderandes intressen

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll

Styrelsemötesprotokoll Sida 1/10 Styrelsemöte 10 verksamhetsåret 2010/11 Datum: 2011-02-09 Tid: Kl. 16.39-21.08 Plats: Centrummet, Studenternas Hus, Kallade: Göta studentkårs styrelse Närvarande: Emelie Arnesson* Marie Norman*

Läs mer

Definition och ändamål

Definition och ändamål Stadgar 2014-07-17 Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Stadgar för Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Definition och ändamål 1 Syfte Mom 1 Föreningens syfte är att bidra till ett Europa där ungdomar intresserar

Läs mer

Protokoll 13/14-1. BMA Malin Olsson Lisa Lord. SSK-L Gubb Per Stigson Ellinor Carlsson Niclas Olsson Stina Svensson. SSK-N Olivia Lund Maria Åkesson

Protokoll 13/14-1. BMA Malin Olsson Lisa Lord. SSK-L Gubb Per Stigson Ellinor Carlsson Niclas Olsson Stina Svensson. SSK-N Olivia Lund Maria Åkesson Protokoll 13/14-1 Consensus fullmäktigesammanträde Datum: Tid: 13:00-16:05 Lokal: Rönnen, Campus US Närvarande: SG Linnéa Högberg Frida Gustafson Niklas Norberg AT Shilan Jaderi Moa Westerlund LOG Maria

Läs mer

Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14. Stadgar för SSK-L

Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14. Stadgar för SSK-L Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14 Stadgar för SSK-L 2 Innehållsförteckning 1 Ändamål 3 2 Medlemskap 3 3 Organisation 3 4 Stormöte 3 5 Valberedningen 4 6 Sjuksköterskesektionens styrelse 5 7

Läs mer

Handlingar Årsstämma 2013-05-28. Ekonomsektionen i Luleå

Handlingar Årsstämma 2013-05-28. Ekonomsektionen i Luleå Handlingar Årsstämma 2013-05-28. Ekonomsektionen i Luleå MÖTESFORMALIA Beslutsmässighet Sektionsstämman är beslutsmässig när fem (5) medlemmar, exklusive sektionsstyrelsen, är närvarande på plats eller

Läs mer

Stormöte Föreningen Energisystemteknologerna (org.nr 817606-6333) ES- sektionen, Uthgård 752 37 Uppsala

Stormöte Föreningen Energisystemteknologerna (org.nr 817606-6333) ES- sektionen, Uthgård 752 37 Uppsala Stormöte Föreningen Energisystemteknologerna (org.nr 817606-6333) ES- sektionen, Uthgård 752 37 Uppsala 18 november 2014 1 Mötets öppnande Mötet öppnades klockan 17.21 av styrelsens ordförande Emma Wennberg

Läs mer

Stadgar: Föreningen för studenter vid Idrottsvetenskapliga programmet och Tränarprogrammet vid Umeå universitet

Stadgar: Föreningen för studenter vid Idrottsvetenskapliga programmet och Tränarprogrammet vid Umeå universitet Stadgar: Föreningen för studenter vid Idrottsvetenskapliga programmet och Tränarprogrammet vid Umeå INNEHÅLL FÖRENINGENS VERKSAMHETSIDÉ OCH MÅL... 3 MEDLEMSKAP... 3 EKONOMI... 3 REVISION OCH ANSVARSFRIHET...

Läs mer

SFS Fullmäktiges Arbetsordning

SFS Fullmäktiges Arbetsordning Handläggare: Tove Ahlsten Datum: 2015-05-20 Dnr: O11-14/1415 SFS Fullmäktiges Arbetsordning 1. Mötesordning... 2 1.1 Plenum... 2 1.1.1 Talarlista... 2 1.1.2 Replik... 2 1.1.3 Ordningsfråga... 2 1.1.4 Streck

Läs mer

Protokoll P-Riks Årsmöte Datum: 131116 Plats: Linnéuniversitetet

Protokoll P-Riks Årsmöte Datum: 131116 Plats: Linnéuniversitetet Protokoll P-Riks Årsmöte Datum: 131116 Plats: Linnéuniversitetet Närvarande: Dynamicus PA Gefle PAX i Växjö Pegasus Pelikan Personalvetare i Lund Pub Puls Förbundsstyrelsen Internrevisor 1 Mötets öppnande

Läs mer

Kallelse föreningsmöte 1 (1)

Kallelse föreningsmöte 1 (1) Kallelse föreningsmöte 1 (1) Plats Gamma Tid Tisdagen den 19 mars klockan 17.15 Föredragningslista 1. Preliminärer a. Mötets öppnande b. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare c. Justering av

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

Stadgar för Örebro Universitets Spelförening

Stadgar för Örebro Universitets Spelförening Stadgar för Örebro Universitets Spelförening 1 Allmänt 1:1 Definition Örebro Universitets Spelförening är en ideell förening och medlem i Sveriges Rolloch Konfliktspelsförbund (Sverok). Medlem i föreningen

Läs mer

Protokoll Sveriges Ungdomsråds kongress 2009

Protokoll Sveriges Ungdomsråds kongress 2009 Protokoll Sveriges s kongress 2009 20090313 till 20090315 - Borås Närvarande: Ombud Se röstlängd, bilaga 1 Suppleanter Se röstlängd, bilaga 1 Dagordning: 1. Kongressen öppnas 2. Val av mötesordförande

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll

Styrelsemötesprotokoll Sida 1/7 Styrelsemöte 6 verksamhetsåret 2010/11 Datum: 2010-11-01 Tid: Kl. 17.10-19.47 Plats: Centrummet, Studenternas hus Kallade: Göta studentkårs styrelse Närvarande: Emelie Arnesson* Marie Norman*

Läs mer

Stadgar för SNS-Sektionen Senast fastslagen på kårfullmäktige 2012-02-01

Stadgar för SNS-Sektionen Senast fastslagen på kårfullmäktige 2012-02-01 SNS Sektionsstadga 2 3 1. KONSTITUTIONELLA STADGAR...4 1:1 DEFINITION... 4 1:2 SYFTE... 4 1:3 SÄTE... 4 1:4 NEUTRALITET... 4 1:5 VERKSAMHETSÅR...4 1:6 MEDLEMSKAP I ANNAN ORGANISATION...4 1:7 STADGEÄNDRING...

Läs mer

Ärende Åtgärd Kom Bilaga

Ärende Åtgärd Kom Bilaga DAGORDNING S9 Kårhuset Lund, 2017-01-21 Karin Dammer, Kårstyrelsens ordförande Dagordning S9, 16/17 Tid: Onsdag, 25 januari, 17.15 Plats: Perstorp, Kårhuset Ärende Åtgärd Kom Bilaga 1 OFMÖ Beslut 2 Tid

Läs mer

LOGISTIKSEKTIONENS STADGAR

LOGISTIKSEKTIONENS STADGAR LOGISTIKSEKTIONENS STADGAR Senast reviderad: 2015-01-15 2 Innehållsförteckning 1. Ändamål... 5 1.1. Ändamål... 5 2. Medlemskap... 5 2.1. Medlem... 5 2.2. Hedersmedlem... 6 3. Organisation... 6 3.1. Organisation...

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll

Styrelsemötesprotokoll Sida 1/9 Styrelsemöte 3 verksamhetsåret 2012/13 Datum: 2012-09-06 Tid: Kl. 16.32-21.24 Plats: Centrummet, Studenternas hus Kallade: Göta studentkårs styrelse Närvarande: Klas Kärngren* Emma Åberg* Sandra

Läs mer

Östasiatiska föreningen

Östasiatiska föreningen Östasiatiska föreningen Stadgar antagna 2014-11-24 Innehåll 1 Föreningens namn.......................... 1 2 Föreningens säte........................... 1 3 Föreningsform............................ 1

Läs mer

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF)

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) 1 Mål Föreningens mål är: - att sprida intresse för och kunskap om räddningshunden - att anordna lägerverksamhet och lagtävlingar för medlemmarna -

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll

Styrelsemötesprotokoll Sida 1/8 Styrelsemöte 13 verksamhetsåret 2012/13 Datum: 2013-04-03 Tid: Kl. 16.29-21.11 Plats: Centrummet, Studenternas hus Kallade: Göta studentkårs styrelse Närvarande: Klas Kärngren* Emma Åberg* Sandra

Läs mer

Halmstad Studentkår. Tid: 17:00 1. Mötets öppnande Ordförande Öppna mötet. 3. Justering av röstlängd Ordförande Fastställa

Halmstad Studentkår. Tid: 17:00 1. Mötets öppnande Ordförande Öppna mötet. 3. Justering av röstlängd Ordförande Fastställa 1. Mötets öppnande Ordförande Öppna mötet 2. Mötets behöriga utlysande Ordförande Beslut 3. Justering av röstlängd Ordförande Fastställa 4. Frånvarorapport Ordförande Fastställa 5. Val av Mötesordförande

Läs mer

3. Upprop av mötesdeltagare och fastställande av röstlängd Röstlängd godkänns. (se bilaga)

3. Upprop av mötesdeltagare och fastställande av röstlängd Röstlängd godkänns. (se bilaga) Årsmöte 23/04/09 1. Mötets öppnande 2. Fråga om årsmötet blivit behörigt utlyst 3. Upprop av mötesdeltagare och fastställande av röstlängd 4. Fastställande av dagordning 5. Val av funktionärer för årsmötets

Läs mer

Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund

Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund Allmänna bestämmelser 1. 2. 3. Medlemskap 4. 5. 6. Sveriges läkarförbund student Lund är en lokalavdelning av Sveriges läkarförbund student inom Sveriges Läkarförbund

Läs mer

03. Val av mötessekreterare Mötets sekreterare är den som antecknar vad som beslutas på mötet. Dessa anteckningar kallas för årsmötesprotokollet.

03. Val av mötessekreterare Mötets sekreterare är den som antecknar vad som beslutas på mötet. Dessa anteckningar kallas för årsmötesprotokollet. Årsmötesordlista Förklaringar till dagordning på årsmöte 01. Årsmötets öppnande När mötet ska starta enligt kallelsen får någon öppna mötet, exempelvis föreningens ordförande. Det gör man genom att säga

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 1 11/12

Protokoll Styrelsemöte 1 11/12 PROTOKOLL Kårstyrelsen Kårhuset Lund, 25 augusti 2011 Linus Svensson, mötessektreterare Protokoll Styrelsemöte 1 11/12 Tid: Torsdag 18 augusti klockan 18.00 Plats: Perstorprummet, Kårhuset Närvarande Styrelsen

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 1 14/15

Protokoll Styrelsemöte 1 14/15 PROTOKOLL Kårstyrelsen Kårhuset Lund, 15 oktober 2014 Daniel Lundell, mötessekreterare Protokoll Styrelsemöte 1 14/15 Tid: Måndagen den 8 september 2014 klockan 17.58 Plats: Hollywood, Kårhuset Närvarande

Läs mer

Senast uppdaterad 2013-02-08 STADGAR FÖR RADIO SHORE

Senast uppdaterad 2013-02-08 STADGAR FÖR RADIO SHORE STADGAR FÖR RADIO SHORE INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 NAMN, SYFTE OCH VISION 4 1.1 NAMN OCH SYFTE 4 1.2 VISION 4 2 MEDLEMSKAP 4 2.1 INTRÄDE 4 2.2 RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER 5 2.3 UTESLUTNING 5 3 MEDLEMSAVGIFT

Läs mer

Stadgar. Reviderade av Luleå Studentkårs fullmäktige 2014-11-25. Konsekvensändringar fastslagna av Luleå Studentkårs styrelse 2014-11-11

Stadgar. Reviderade av Luleå Studentkårs fullmäktige 2014-11-25. Konsekvensändringar fastslagna av Luleå Studentkårs styrelse 2014-11-11 Stadgar Reviderade av Luleå Studentkårs fullmäktige 2014-11-25 Konsekvensändringar fastslagna av Luleå Studentkårs styrelse 2014-11-11 Luleå tekniska universitet 971 87 Luleå Mail: ks@luleastudentkar.com

Läs mer

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Dessa normalstadgar är den ram utifrån vilken SCUF:s medlemsföreningar ska utforma sina stadgar. Stadgarna går att ändra så länge medlemsföreningen

Läs mer

Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening

Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening Dessa stadgar ersätter 2012 års stadgar. Fastställdes i samband med höstmötet 2013. Denna version av stadgan är författad i Lund av Richard

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 10 11/12

Protokoll Styrelsemöte 10 11/12 PROTOKOLL Kårstyrelsen Kårhuset Lund, 14 mars 2012 Linus Svensson, mötessektreterare Protokoll Styrelsemöte 10 11/12 Tid: Tisdag 12 mars klockan 18.15 Plats: Perstorprummet, Kårhuset Närvarande Styrelsen

Läs mer

Senast reviderad 2010-05-19

Senast reviderad 2010-05-19 STUDENTFIKET CAMPUS NORRKÖPING Studentfiket Campus Norrköping Senast reviderad 2010-05-19 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT... 4 1.1. SYFTE... 4 1.2. FIRMA... 4 1.3. SÄTESORT... 4 1.4. VERKSAMHETSÅR... 4

Läs mer

Ärende Beslut/Åtgärd. 1. Mötets öppnande Madeleine Holgersson valdes till mötesordförande och öppnade mötet.

Ärende Beslut/Åtgärd. 1. Mötets öppnande Madeleine Holgersson valdes till mötesordförande och öppnade mötet. Bilaga 4e Datum: 2012-01-12 Plats: Halda, Visionen 1. Mötets öppnande valdes till mötesordförande och öppnade mötet. 2. Val av justeringsperson valdes till justeringsperson. 3. Adjungeringar 4. Föredragningslista

Läs mer

Motion med förslag om stadgeändring för Studentradion 98,9

Motion med förslag om stadgeändring för Studentradion 98,9 Motion med förslag om stadgeändring för Studentradion 98,9 Skriven av stationschef tillika ordförande Ingrid Broman Bakgrund Studentradion är en förening som växer och är i ständig utveckling. Vår önskan

Läs mer

Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798

Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798 Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798 1 Organisation och Syfte mom. 1 Föreningens juridiska namn är Enskilda Gymnasiets elevkår, men

Läs mer

Stadgar för Svensk Biblioteksförening

Stadgar för Svensk Biblioteksförening Stadgar för Svensk Biblioteksförening Box 70380, 107 24 Stockholm Tel: 08-545 132 30 www.biblioteksforeningen.org 1. Ändamål Svensk Biblioteksförening är en ideell förening med uppgift att: Verka för ett

Läs mer

Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Stadga för Ungdomsrådet i (Kommun/Stadsdel)

Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Stadga för Ungdomsrådet i (Kommun/Stadsdel) Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga Detta är guiden till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Som du kan se så är texten skriven i två färger. Detta är för att den turkosa färgen är den förklarande

Läs mer

Stadgar för Kemisektionen vid Uppsala teknolog- och naturvetarkår

Stadgar för Kemisektionen vid Uppsala teknolog- och naturvetarkår Stadgar för Kemisektionen vid Uppsala teknolog- och naturvetarkår Kapitel 1 Allmänna stadgar 1. Studentföreningen Kemisektionen härefter kallad K-sektionen är en sammanslutning av studenterna på civilingenjörsprogrammet

Läs mer

Protokoll 13/14-5. Consensus fullmäktigesammanträde 1(9) Datum: Tid: 17:34-22:06 Lokal: Almen, Campus US

Protokoll 13/14-5. Consensus fullmäktigesammanträde 1(9) Datum: Tid: 17:34-22:06 Lokal: Almen, Campus US Protokoll 13/14-5 Consensus fullmäktigesammanträde Datum: 2014-03-03 Tid: 17:34-22:06 Lokal: Almen, Campus US Närvarande: SG Linnéa Högberg Niklas Norberg John Lemchen AT Ej närvarande LOG Maria Jönsson

Läs mer

Stadgar rörande Kultur, Samhälle och Mediegestaltning vid Linköpings universitet

Stadgar rörande Kultur, Samhälle och Mediegestaltning vid Linköpings universitet Stadgar rörande Kultur, Samhälle och Mediegestaltning vid Linköpings universitet Reviderade 09-01-19 Övergripande stadgar Kap 1 Allmänt 1 Föreningsnamn Föreningens namn är SKUM vid Linköpings universitet.

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll

Styrelsemötesprotokoll Sida 1/6 Styrelsemöte 9 verksamhetsåret 2015/16 Datum: 2016-05-10 Tid: Kl. 14:00 17:00 Plats: Studenternas hus/på distans Kallade: Göta studentkårs styrelse, verksamhetsrevisorerna samt kallelse@gota.gu.se

Läs mer

Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet

Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet Innehållsförteckning Förord 2 1. Föreningen 3 2. Syfte 3 3. Obundenhet 3 4. Verksamhetsåret 3 5. Medlemskap 3 6. Sektionsmöte 3 7. Årsmöte 4 8.

Läs mer

Till hedersmedlem kan av sektionsmötet utses person som synnerligen främjat sektionens intressen och strävanden.

Till hedersmedlem kan av sektionsmötet utses person som synnerligen främjat sektionens intressen och strävanden. 1. Ändamål 1.1. Syfte N-sektionen är en ideell förening som har till uppgift att verka för sammanhållningen mellan sina medlemmar, samt att bevaka och tillvarata deras intressen. 1.2. Utbildningsprogram

Läs mer