Version Datum Beskrivning Status. i kodningskriteriet i kod Korrigering av benämning. i kodningskriteriet i kod 1812.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Version Datum Beskrivning Status. i kodningskriteriet i kod 1506. Korrigering av benämning. i kodningskriteriet i kod 1812."

Transkript

1 Verksamhetskod Revisionshistorik Version Datum Beskrivning Status Korrigering av hänvisning i kodningstipset i kod Förändring av kodningskriterium i kod Tillägg av kodningskriterium i kod Korrigering av benämning i kodningskriteriet i kod Korrigering av benämning i kodningskriteriet i kod Godkänt av HSA Förvaltningsgrupp Klassificering av verksamhet Det här kodverket innehåller verksamhetskoder som ska användas för att tala om vilken typ av vård en vårdgivare kan leverera. Innehållet i attributet verksamhet, businessclassificationname och businessclassificationcode, ska ha något/några av de värden som finns i nedanstående tabell. Generella kodningsprinciper Kodning ska ske där verksamheten bedrivs, ofta på låg nivå i HSA:s hierarkiska struktur. T.ex. bör kodning ske av en mottagning istället för den klinik som mottagningen organisatoriskt ingår i. Innehållsbeskrivningar och verksamhetsbenämningar När man kodar en verksamhet ska man välja verksamhetskoder vars innehållsbeskrivning och kodningskriterium överensstämmer med aktuell verksamhet. Finns det mer specifika koder inom ett område bör man hellre ge verksamheten sådana specifika koder. Exempelvis bör en neuropsykiatrisk verksamhet troligtvis kodas med verksamhetskoden Neuropsykiatri och inte med Psykiatri så länge innehållsbeskrivning och kodningskriterium överensstämmer. Ur ett sökperspektiv är det nämligen viktigt att kunna hitta de smala och specifika verksamheterna. I kolumnen Kodningstips finns det tips om koder som man kanske snarare eller eventuellt också bör koda verksamheten med. Det är viktigt att inte blanda ihop verksamhetskodens benämning med verksamhetens organisatoriska namn. Det är t.ex. inte säkert att koden Ljusbehandlingsverksamhet är rätt kod för en enhet som kallas Ljusbehandlingscentrum, även om dessa namn är lika. Enheten Ljusbehandlingscentrum skulle kunna vara en verksamhet som bedriver ljusbehandling mot Sid 1/57

2 depression, och detta stämmer inte med kodens innehåll, som i stället avser ljusbehandling mot hudsjukdomar. Uttrycket handlägga återkommer i många innehållsbeskrivningar och innebär att aktivt utföra åtgärder avseende utredning, diagnostik, behandling och uppföljning av en patient, eller motsvarande, och ha övergripande ansvar för att dessa åtgärder utförs (ur Socialstyrelsens målbeskrivningar för ST-läkare). Kodningskriterier Kodningskriterierna ska, förutom innehållsbeskrivningen, ge vägledning om huruvida man ska använda en viss verksamhetskod eller inte. Det handlar oftast om att man behöver ha tillgång till en person med en viss formell kompetens (anställd eller på annat sätt knuten till verksamheten). Kodningskriterierna är också tänkta att fungera som en kvalitetsstämpel. I de flesta fall utgörs kodningskriterierna av information om vilken sorts specialistläkarkompetens som ytterst krävs för en verksamhet. Givetvis behöver verksamheterna också flera andra kompetenser som inte finns upptagna här, såsom utbildade undersköterskor, legitimerade sjuksköterskor, specialistutbildade sjuksköterskor etc. Inom flera verksamheter finns det angivet krav på huvudsaklig kompetens från andra yrkesgrupper än läkare, t.ex. logopeder inom logopedisk verksamhet och arbetsterapeuter inom arbetsterapeutisk verksamhet. De specialistläkarbenämningar som används i kolumnen för kodningskriterierna är de senast fastställda enligt Socialstyrelsens föreskrift (SOSFS) 2008:17, men även äldre benämningar som rör samma område som verksamhetskoden avser gäller. Ett exempel är klinisk bakteriologi och klinisk virologi som tidigare betraktats som två skilda specialiteter. Enligt det nya utbildningssystemet har dessa slagits samman till en specialitet: klinisk bakteriologi och virologi. Den äldre specialistläkarbenämningen klinisk virologi motsvarar emellertid kravet enligt kodningskriteriet för verksamhetskoden 1219 Klinisk virologi. Inom vissa verksamheter kan det finnas flera möjliga specialistläkarkompetenser som kan komma ifråga, och specialistläkarkompetensen är därför inte specificerad: i kodningskriteriet för dessa verksamheten står det Specialistläkarkompetens krävs.. Önskemål Önskemål eller frågor om koder kan sändas till HSA Innehållsgrupp genom att kontakta Sid 2/57

3 1621 Affektiva sjukdomar, verksamhet 1029 Akutverksamhet vid sjukhus, barn- och ungdomskirurgi 1030 Akutverksamhet vid sjukhus, barn- och ungdomsmedicin 1031 Akutverksamhet vid sjukhus, barn- och ungdomsortopedi Verksamhet där man specialiserat sig på att handlägga affektiva sjukdomar, t.ex. bipolära sjukdomar. Verksamhet där man dygnet runt erbjuder barn och ungdomar specialiserad medicinsk bedömning och behandling av akuta kirurgiska sjukdomstillstånd med stöd av sjukhusets medicinska och tekniska resurser. Verksamhet där man dygnet runt erbjuder barn och ungdomar specialiserad medicinsk bedömning och behandling av akuta icke-kirurgiska sjukdomstillstånd med stöd av sjukhusets medicinska och tekniska resurser. Verksamhet där man dygnet runt erbjuder barn och ungdomar specialiserad medicinsk bedömning och behandling av akuta ortopediska sjukdomstillstånd med stöd av sjukhusets medicinska och tekniska resurser. psykiatri krävs. barn- och ungdomskirurgi krävs. barn- och ungdomsmedicin krävs. barn- och ungdomskirurgi krävs. Sid 3/57

4 1032 Akutverksamhet vid sjukhus, barn- och ungdomspsykiatri 1348 Akutverksamhet vid sjukhus, gynekologi 1144 Akutverksamhet vid sjukhus, infektion 1145 Akutverksamhet vid sjukhus, internmedicin Verksamhet där man dygnet runt erbjuder barn och ungdomar specialiserad medicinsk bedömning och behandling av akuta psykiatriska sjukdomstillstånd med stöd av sjukhusets medicinska och tekniska resurser. Verksamhet där man dygnet runt erbjuder specialiserad medicinsk bedömning och behandling av akuta gynekologiska sjukdomstillstånd med stöd av sjukhusets medicinska och tekniska resurser. Verksamhet där man dygnet runt erbjuder specialiserad medicinsk bedömning och behandling av akuta infektionstillstånd med stöd av sjukhusets medicinska och tekniska resurser. Verksamhet där man dygnet runt erbjuder specialiserad medicinsk bedömning och behandling av akuta icke-kirurgiska sjukdomstillstånd med stöd av sjukhusets medicinska och barn- och ungdomspsykiatri krävs. obstetrik och gynekologi krävs. infektionsmedicin krävs. internmedicin eller akutsjukvård krävs. Sid 4/57

5 1140 Akutverksamhet vid sjukhus, kardiologi 1349 Akutverksamhet vid sjukhus, kirurgi 1812 Akutverksamhet vid sjukhus, käkkirurgi 1146 Akutverksamhet vid sjukhus, neurologi tekniska resurser. Verksamhet där man dygnet runt erbjuder specialiserad medicinsk bedömning och behandling av akuta kardiologiska sjukdomstillstånd med stöd av sjukhusets medicinska och tekniska resurser. Verksamhet där man dygnet runt erbjuder specialiserad medicinsk bedömning och behandling av akuta kirurgiska sjukdomstillstånd med stöd av sjukhusets medicinska och tekniska resurser. Verksamhet där man dygnet runt erbjuder specialiserad medicinsk bedömning och behandling av akuta käkkirurgiska sjukdomstillstånd med stöd av sjukhusets medicinska och tekniska resurser. Verksamhet där man dygnet runt erbjuder specialiserad medicinsk bedömning och behandling av akuta neurologiska sjukdomstillstånd med stöd av sjukhusets medicinska och kardiologi krävs. kirurgi eller akutsjukvård krävs. Specialisttandläkarkompetens inom oral kirurgi krävs. neurologi krävs. Korrigering av kodningskriteriet till Specialisttandläkarkompetens (ej Specialistläkarkompetens ). Sid 5/57

6 1347 Akutverksamhet vid sjukhus, ortopedi 1100 Akutverksamhet vid sjukhus, specialiserad vård 1600 Akutverksamhet vid sjukhus, vuxenpsykiatri 1350 Akutverksamhet vid sjukhus, våldtagna kvinnor tekniska resurser. Verksamhet där man dygnet runt erbjuder specialiserad medicinsk bedömning och behandling av akuta ortopediska sjukdomstillstånd med stöd av sjukhusets medicinska och tekniska resurser. Verksamhet där man dygnet runt erbjuder specialiserad medicinsk bedömning och behandling av akuta sjukdomstillstånd med stöd av sjukhusets medicinska och tekniska resurser. Verksamhet där man dygnet runt erbjuder vuxna specialiserad medicinsk bedömning och behandling av akuta psykiatriska sjukdomstillstånd med stöd av sjukhusets medicinska och tekniska resurser. Verksamhet där man, med stöd av sjukhusets medicinska och tekniska resurser, dygnet runt kan erbjuda specialiserad medicinsk bedömning och behandling av ortopedi krävs. Specialistläkarkompetens krävs. psykiatri krävs. Specialistläkarkompetens krävs. Jfr andra mer specifika akutverksamhetskoder. Sid 6/57

7 kvinnor som blivit våldtagna Akutverksamhet vid sjukhus, ögonsjukvård 1352 Akutverksamhet vid sjukhus, öron-, näs- och halssjukvård 1801 Akutverksamhet, allmäntandvård 1500 Akutverksamhet, primärvårdsjour Verksamhet där man oftast dygnet runt erbjuder specialiserad medicinsk bedömning och behandling av akuta sjukdomstillstånd i ögonregionen med stöd av sjukhusets medicinska och tekniska resurser. Verksamhet där man oftast dygnet runt erbjuder specialiserad medicinsk bedömning och behandling av akuta sjukdomstillstånd i öron-, näsoch halsregionen med stöd av sjukhusets medicinska och tekniska resurser. Verksamhet där man, framför allt under kvällar och helger, handlägger akuta besvär i tänder och munhåla. Verksamhet där man, framför allt under kvällar, nätter och helger, erbjuder grundläggande medicinsk bedömning, behandling och omvårdnad av akuta besvär och där man inte har tillgång till sjukhusens ögonsjukdomar krävs. öron-, näs- och halssjukdomar krävs. Tandläkarkompetens krävs. allmänmedicin krävs. Sid 7/57

8 medicinska och tekniska resurser. Inom verksamheten bedömer man även behov av remiss till andra verksamheter Akutverksamhet, psykiatriska jourteam Verksamhet inom öppen vård där man, framför allt under kvällar, nätter och helger, erbjuder specialiserad medicinsk bedömning och behandling av akuta psykiska sjukdomstillstånd och där man inte har tillgång till sjukhusens medicinska och tekniska resurser Alkoholsjukvård Verksamhet där man specialiserat sig på att handlägga alkoholrelaterade tillstånd och problem Allergologi Verksamhet där man handlägger allergi och annan överkänslighet i olika organsystem, framför allt i övre och nedre luftvägar, magtarmkanal och hud Allergologi, barn och ungdom Verksamhet där man handlägger allergi och annan överkänslighet i olika organsystem, framför allt i övre och nedre luftvägar, magtarmkanal och hud hos barn och psykiatri krävs. psykiatri krävs. allergologi krävs. barn- och ungdomsallergologi krävs. Sid 8/57

9 ungdomar upp till 18 års ålder Allmänmedicin Verksamhet där man handlägger alla sorters hälsorelaterade problem hos människor i alla åldrar samt bedömer behov av remiss till andra specialiteter. Verksamheten bedrivs i öppen vård eller hemsjukvård och inkluderar även förebyggande och rehabiliterande arbete Allmänpsykiatri, vuxna Verksamhet där man hos vuxna handlägger psykiska sjukdomar som inte handläggs inom annan specialiserad psykiatrisk verksamhet eller ingår i primärvårdens uppdrag. allmänmedicin krävs. psykiatri krävs. Koden används om det inte finns några andra specialiserade psykiatrikoder som speglar aktuell verksamhet. Jfr 1607 Geropsykiatri; 1619 Psykosvård; 1621 Affektiva sjukdomar, verksamhet; 1605 Dövpsykiatri; 1625 Ätstörningsvård, vuxna; 1623 Neuropsykiatri, vuxna; 1624 Beroendevård; 1606 Familjebehandlings- Sid 9/57

10 verksamhet Allmäntandvård Verksamhet där man huvudsakligen bedriver bastandvård, dvs. genomför grundläggande undersökning samt förebyggande och reparativ behandling av befintliga tänder Ambulanstransportverksamhet Verksamhet där man erbjuder sjukvårdsinsatser under ambulanstransport till och från vårdenhet Amningsmottagning Verksamhet där man erbjuder hjälp och stöd till kvinnor med amningssvårigheter. Tandläkarkompetens krävs. Barnmorskekompetens krävs. Jfr 2014 Sjuktransportverksamhet Andningsfysiologi Verksamhet där man specialiserat sig på att utföra lungfunktionsutredningar, t.ex. spirometri Anestesiologi Verksamhet där man specialiserat sig på att förebygga smärta i samband med kirurgiska ingrepp och under förlossning samt att övervaka och vid behov stödja eller återställa kroppens vitala funktioner under och efter kirurgiska ingrepp, stora skador klinisk fysiologi krävs. anestesi och intensivvård krävs. Tillägg av kodningskriterium i denna version. Sid 10/57

11 eller allvarlig sjukdom Arbets- och miljömedicin Verksamhet där man handlägger misstänkt arbets- eller omgivningsmiljöorsakad ohälsa hos enstaka individer eller grupper i befolkningen Arbetsterapi Verksamhet där man arbetar med att uppnå eller bibehålla bästa möjliga aktivitetsförmåga hos personer med funktionsnedsättning efter skada eller sjukdom Astma, stödverksamhet Verksamhet inom primärvård där man, ofta teambaserat, erbjuder fördjupad rådgivning och uppföljning till patienter med astma. Verksamheten utgör ett komplement till övrig primärvård Audiologi Verksamhet där man specialiserat sig på att handlägga sjukdomar i hörsel- och balanssystemet. arbets- och miljömedicin krävs. Arbetsterapeutkompetens krävs. allmänmedicin. hörsel- och balansrubbningar samt audionomkompetens krävs Avancerad hemsjukvårdsverksamhet Verksamhet där man med tillgång till kvalificerad medicinsk teknik erbjuder teambaserad hemsjukvård dygnet runt till svårt sjuka patienter och sjuka patienter Specialistläkarkompetens krävs. Sid 11/57

12 1001 Avancerad hemsjukvårdsverksamhet, barn och ungdom i livets slutskede. Inom verksamheten kan man vid behov erbjuda patienten direktinläggning på sjukhus utan remiss. Verksamheten är huvudsakligen inriktad på palliativ vård. Verksamhet där man med tillgång till kvalificerad medicinsk teknik erbjuder teambaserad hemsjukvård dygnet runt till svårt sjuka barn och ungdomar. Inom verksamheten kan man vid behov erbjuda direktinläggning på sjukhus utan remiss Barnhälsovård/BVC Verksamhet där man arbetar med att förebygga, tidigt upptäcka och behandla sjukdomar och andra hälsoproblem hos barn mellan 0 och 5 år. Barnhälsovården genomför bland annat regelbundna hälsokontroller, hälsoupplysning, vaccinationer, hembesök och föräldrautbildning. Verksamheten bedrivs på barnavårdscentraler, BVC Barnmorskemottagning Verksamhet där man bedriver förebyggande hälsovård för barn- och ungdomsmedicin eller barn och ungdomskirurgi krävs. allmänmedicin eller barn- och ungdomsmedicin krävs. obstetrik och gynekologi eller Jfr 1353 Specialistmödravård. Sid 12/57

13 kvinnor i samband med graviditet samt föräldrautbildning, gynekologisk cellprovskontroll och preventivmedelsrådgivning. Verksamheten bedrivs även vid mödravårdscentraler (MVC) BB-verksamhet Verksamhet där man vårdar kvinnor före och efter förlossning Beroendevård Verksamhet där man specialiserat sig på att handlägga beroendesjukdomar Bettfysiologi Verksamhet där man handlägger störningar och smärttillstånd i bett- och tuggsystemet Bild- och funktionsmedicin Verksamhet där man med hjälp av bildgivande morfologiska och funktionella metoder diagnostiserar och behandlar sjukdomar samt utvärderar terapi. Verksamheten kan inkludera en rad olika radiologiska allmänmedicin samt barnmorskekompetens krävs. obstetrik och gynekologi samt barnmorskekompetens krävs. psykiatri eller barn- och ungdomspsykiatri krävs. Specialisttandläkarkompetens inom bettfysiologi krävs. bild- och funktionsmedicin krävs. Jfr 1309 Förlossningsverksamhet. Jfr 1603 Alkoholsjukvård; 1609 Narkomanisjukvård; 1618 Läkemedelsberoendevård; 1622 Spelberoendevård. Observera att denna kod är generell och att det finns andra koder som också kan vara aktuella: 1706 MRverksamhet; 1720 PET-verksamhet; Sid 13/57

14 inriktningar, som kärlradiologi, gastrointestinal radiologi och thoraxradiologi. Även verksamhet där man utför undersökningar med hjälp av ultraljud, MR och PET m.m. kan innefattas Blodgivningsverksamhet Verksamhet där insamling av blod från blodgivare sker Blodverksamhet Verksamhet där man utför insamling, kontroll, framställning, förvaring och distribution av blod och blodkomponenter Brännskadevård, riksuppdrag Verksamhet där man specialiserat sig på intensivvård och rehabilitering av patienter med svåra brännskador. Endast två vårdenheter i landet har för närvarande riksuppdrag: Centrum för rikssjukvård av svåra brännskador vid Akademiska sjukhuset i Uppsala och Brännskadeenheten vid Universitetssjukhuset i Linköping. klinisk immunologi och transfusionsmedicin krävs. klinisk immunologi och transfusionsmedicin krävs. Specialistläkarkompetens krävs Datortomografiverksamhet; 1721 Ultraljudsverksamhet. Jfr 1235 Blodgivningsverksamhet; 1236 Transfusionsmedicin Bröstmottagning Verksamhet där man undersöker kvinnor som har symtom från sina Specialistläkarkompetens krävs. Sid 14/57

15 bröst, vanligen en upptäckt knöl i bröstet Cystisk fibros-verksamhet Verksamhet där man specialiserat sig på att handlägga sjukdomen cystisk fibros hos barn och vuxna Datortomografiverksamhet Verksamhet där man specialiserat sig på att utföra undersökningar med hjälp av datortomografi, datorbehandlade tomografiska röntgenbilder Dermatologi Verksamhet där man handlägger hudsjukdomar Diabetes, stödverksamhet Verksamhet inom primärvård där man, ofta teambaserat, erbjuder fördjupad rådgivning och uppföljning till patienter med diabetes. Verksamheten utgör ett komplement till övrig primärvård Diabetologi Verksamhet där man specialiserat sig på att handlägga svårkontrollerad diabetes. Verksamheten bedrivs inom specialiserad vård och utgör ofta Specialistläkarkompetens krävs. bild- och funktionsmedicin krävs. hud- och könssjukdomar krävs. allmänmedicin krävs. endokrinologi och diabetologi krävs. Jfr 1128 Yrkesdermatologi; 1152 Ljusbehandlingsverksamhet. Jfr 1104 Diabetologi. Jfr 1142 Diabetes, stödverksamhet. Sid 15/57

16 remissinstans för primärvården Dialysverksamhet Verksamhet där man specialiserat sig på att behandla patienter med dialys Dietistverksamhet Verksamhet där man bedriver kost- och nutritionsbehandling Distriktssköterskeverksamhet Verksamhet där distriktssköterska bedömer behov av, genomför och följer upp medicinska och omvårdande åtgärder samt bedriver rådgivning och förebyggande hälsovård. Verksamheten bedrivs vid t.ex. distriktssköterskemottagningar på vårdcentraler och i hemsjukvård Dövpsykiatri Verksamhet där man specialiserat sig på att handlägga psykiska sjukdomar hos döva och hörselskadade Endodonti Verksamhet där man handlägger sjukdomar och skador i tandens pulpa och angränsande käkben Endokrin kirurgi Verksamhet där man kirurgiskt behandlar sjukdomar i sköldkörteln, bisköldkörtlarna, binjurar samt medicinska njursjukdomar krävs. Dietistkompetens krävs. Specialistsjuksköterskekompetens som distriktssköterska krävs. psykiatri krävs. Specialisttandläkarkompetens inom endodonti krävs. kirurgi krävs. Korrigering av kodningskriteriet till benämningen distriktssköterska (ej distriktssjuksköterska ). Sid 16/57

17 hormonproducerande tumörer i bukspottkörtel och tarm Endokrinologi Verksamhet där man handlägger sjukdomar i de endokrina organen Endoskopiverksamhet Verksamhet där man specialiserat sig på och huvudsakligen utför undersökningar och behandlingar med hjälp av endoskopi, t.ex. gastroskopi, koloskopi och rektoskopi Estetisk plastikkirurgi Verksamhet där man specialiserat sig på att kirurgiskt korrigera tillstånd uppkomna genom normala åldersförändringar, eller som orsakas av en önskan om förändring av utseendet Familjebehandlingsverksamhet Verksamhet där man specialiserat sig på att handlägga psykisk sjukdom hos en person genom att involvera personens familj eller närstående i behandlingen Foniatri Verksamhet där man specialiserat sig på att handlägga rubbningar i röst-, tal- och språkfunktioner, sväljningsproblem med tonvikt på endokrinologi och diabetologi krävs. Specialistläkarkompetens krävs. plastikkirurgi krävs. psykiatri krävs. röst- och talrubbningar krävs. Jfr 1104 Diabetologi. Sid 17/57

18 motorikstörningar i munhåla och svalg samt larynxrelaterade andningshinder Fotvård Verksamhet där man förebygger och behandlar förändringar i hud och naglar på fötterna. Inom verksamheten kan särskild medicinsk fotvård ges till patienter med sjukdomar som t.ex. ledgångsreumatism eller diabetes Förebyggande hälso- och sjukvård, stödverksamhet Verksamhet där man specialiserat sig på att erbjuda förebyggande hälso- och sjukvårdsåtgärder som en del av medicinsk behandling. Ett exempel är att erbjuda stöd för livsstilsförändringar såsom rökavvänjningshjälp eller FaR (fysisk aktivitet på recept) till patienter som har haft en hjärtkärlsjukdom. Verksamheten utgör ett komplement till övrig medicinsk vård, där man också utför förebyggande hälso- och sjukvårdsåtgärder Företagshälsovård Verksamhet där man arbetar med att förebygga och undanröja allmänmedicin krävs. Specialistläkarkompetens krävs. Sid 18/57

19 hälsorisker på arbetsplatsen samt att identifiera och beskriva sambanden mellan arbetsmiljö, organisation, produktivitet och hälsa. Företagshälsovården arbetar också med hälsokontroller, arbetsanpassning och rehabilitering samt sjukvård i begränsad omfattning Förlossningsverksamhet Verksamhet där man vårdar kvinnor under förlossning Gastroenterologisk kirurgi Verksamhet där man kirurgiskt behandlar sjukdomar och skador i matspjälkningsorganen Geriatrik Verksamhet där man handlägger sjukdomar hos äldre Geriatrisk rehabilitering Verksamhet där man specialiserat sig på rehabilitering av äldre patienter med funktionsnedsättningar till följd av olika sjukdomstillstånd. obstetrik och gynekologi samt barnmorskekompetens krävs. kirurgi krävs. Specialistkompetens inom geriatrik krävs. geriatrik krävs Geropsykiatri Verksamhet där man specialiserat Jfr 1305 BBverksamhet. Jfr 1344 Övre gastroenterologisk kirurgi; 1307 Kolorektal kirurgi. Jfr 1109 Geriatrisk rehabilitering och 1135 Minnesmottagning. Sid 19/57

20 sig på att handlägga psykiska sjukdomar hos äldre Giftinformationsverksamhet Verksamhet där man besvarar frågor om akuta förgiftningar och ger råd om lämplig behandling vid inträffade förgiftningstillbud Gynekologi Verksamhet där man handlägger sjukdomar och funktionsrubbningar i de kvinnliga reproduktionsorganen. Inom verksamheten handläggs även abort och komplikationer i tidig graviditet. Preventivmedelsrådgivning bedrivs också inom verksamheten Habilitering, vuxna Verksamhet där man specialiserat sig på att erbjuda habilitering med medicinska, psykosociala och pedagogiska insatser för vuxna med medfödd eller tidigt förvärvad funktionsnedsättning Habilitering, barn och ungdom Verksamhet där man specialiserat sig på att erbjuda habilitering med medicinska, psykosociala och pedagogiska insatser för barn och ungdomar med medfödd eller psykiatri krävs. Specialistläkarkompetens krävs. obstetrik och gynekologi krävs. Jfr 1340 Reproduktionsmedicin; 1353 Specialistmödravård; 1133 Venereologi. Sid 20/57

21 tidigt förvärvad funktionsnedsättning Handkirurgi Verksamhet där man kirurgiskt behandlar sjukdomar och skador i handen och underarmen Hematologi Verksamhet där man handlägger sjukdomstillstånd i blod samt blodbildande, lymfatiska och hemostatiska system Hemofiliverksamhet Verksamhet där man specialiserat sig på att handlägga blödarsjuka Hjälpmedelsverksamhet Verksamhet där man tillhandahåller hjälpmedel till personer med övergående eller bestående funktionsnedsättning. Inom verksamheten bedrivs även rådgivning och undervisning om hjälpmedel Hospisverksamhet Verksamhet där man vårdar svårt sjuka patienter och patienter i livets slutskede. Verksamheten bedrivs vanligen på hospisboenden och är huvudsakligen inriktad på palliativ vård. handkirurgi krävs. hematologi krävs. hematologi krävs. Specialistläkarkompetens krävs. Jfr 1117 Koagulationssjukvård. Sid 21/57

22 1113 Hypertoni, stödverksamhet Verksamhet inom primärvård där man, ofta teambaserat, erbjuder fördjupad rådgivning och uppföljning till patienter med högt blodtryck. Verksamheten utgör ett komplement till övrig primärvård Hälso- och sjukvård i särskilt boende Verksamhet där ett team av hälsooch sjukvårdspersonal bedriver hälso- och sjukvård för personer som bor i särskilt boende. Verksamheten sker i kommunal regi, men läkarinsatserna är landstingets ansvar Hörselcentral Verksamhet där man bedriver förebyggande hörselvård, hörseldiagnostik och hörselrehabilitering, t.ex. utprovning av hörapparater Idrottsmedicin Verksamhet där man handlägger idrottsrelaterade skador. Verksamheten inkluderar även rehabilitering, rådgivning och förebyggande insatser inom området Infektionssjukvård Verksamhet där man handlägger infektionssjukdomar. allmänmedicin krävs. Specialistläkarkompetens krävs. hörsel- och balansrubbningar samt audionomkompetens krävs. Specialistläkarkompetens krävs. infektionsmedicin krävs. Sid 22/57

23 1143 Inkontinens, stödverksamhet Verksamhet inom primärvård där man, ofta teambaserat, erbjuder fördjupad rådgivning och uppföljning till patienter med inkontinens. Verksamheten utgör ett komplement till övrig primärvård Inkontinensvård Verksamhet där man specialiserat sig på att handlägga patienter med inkontinens. Verksamheten bedrivs inom specialiserad vård och utgör ofta remissinstans för primärvården Intensivvård, allmän Verksamhet där man specialiserat sig på intensivvård av svårt sjuka patienter med livshotande cirkulatoriska och respiratoriska tillstånd eller med svikt av andra vitala funktioner. Här vårdas även patienter med svåra skador eller med postoperativa komplikationer. Intensivvård innebär noggrann övervakning, avancerad behandling och omvårdnad Intensivvård, barn och ungdom Verksamhet där man specialiserat sig på intensivvård av barn och allmänmedicin krävs. Specialistläkarkompetens krävs. anestesi och intensivvård krävs. barn- och ungdomsmedicin och Jfr 1338 Inkontinensvård. Jfr 1143 Inkontinens, stödverksamhet. Jfr 1009 Intensivvård, barn och ungdom; 1148 Intensivvård, hjärta; 1018 Intensivvård, neonatal; 1149 Intensivvård, neuro; 1150 Intensivvård, thorax; 1306 Brännskadevård, riksuppdrag; 1151 Intermediärvård. Jfr 1018 Intensivvård, neonatal. Sid 23/57

24 ungdomar med livshotande cirkulatoriska och respiratoriska tillstånd eller med svikt av andra vitala funktioner. Här vårdas även barn och ungdomar med svåra skador eller med postoperativa komplikationer. Intensivvård innebär noggrann övervakning, avancerad behandling och omvårdnad Intensivvård, hjärta Verksamhet där man specialiserat sig på intensivvård av patienter med hjärt-kärlsjukdomar. Intensivvård innebär noggrann övervakning, avancerad behandling och omvårdnad Intensivvård, neonatal Verksamhet där man specialiserat sig på intensivvård av prematura barn och sjuka nyfödda barn. Intensivvård innebär noggrann övervakning, avancerad behandling och omvårdnad Intensivvård, neuro Verksamhet där man specialiserat sig på intensivvård av patienter med akuta skall- och ryggskador eller med akut neurologisk sjukdom. Intensivvård innebär anestesi och intensivvård krävs. anestesi och intensivvård krävs. neonatologi krävs. anestesi och intensivvård samt neurokirurgi krävs. Jfr 1017 Neonatalvård. Sid 24/57

25 noggrann övervakning, avancerad behandling och omvårdnad Intensivvård, thorax Verksamhet där man specialiserat sig på intensivvård av patienter med sjukdomar inom thoraxregionen eller med behov av postoperativ vård efter thoraxkirurgi. Intensivvård innebär noggrann övervakning, avancerad behandling och omvårdnad Intermediärvård Verksamhet där man vårdar patienter med medicinska tillstånd som kräver mer vård utöver det som kan erbjudas på vanlig vårdavdelning eller uppvakningsavdelning, men som samtidigt inte kräver intensivvård Internmedicin Verksamhet där man handlägger sjukdomar i kroppens inre organ. Behandlingen sker med hjälp av icke-kirurgiska metoder, ofta läkemedel Kardiologi Verksamhet där man handlägger sjukdomar i hjärta, centrala blodkärl och lungcirkulation. anestesi och intensivvård krävs. Specialistläkarkompetens krävs. internmedicin krävs. kardiologi krävs. Jfr 1134 Intensivvård, allmän; 1154 Postoperativ uppvakningsverksamhet. Sid 25/57

26 1010 Kardiologi, barn och ungdom Verksamhet där man handlägger sjukdomar och medfödda avvikelser i hjärta, centrala blodkärl och lungcirkulation hos barn och ungdomar upp till 18 års ålder Kiropraktik Verksamhet där man behandlar funktionella störningar och smärttillstånd i leder och muskler med hjälp av speciell manuell behandling Kirurgi Verksamhet där man kirurgiskt behandlar sjukdomar och skador i bukhålans organ, i bröst, hud och underhud samt endokrina körtlar på hals och i bukhålan Kirurgi, barn och ungdom Verksamhet som kirurgiskt behandlar missbildningar, skador och sjukdomar hos barn och ungdomar upp till 18 års ålder Klinisk bakteriologi Laboratorieverksamhet där man huvudsakligen utför analyser inom bakteriologi, dvs. diagnostisering av sjukdomar med bakteriella orsaker. barnkardiologi krävs. Kiropraktorkompetens krävs. kirurgi krävs. barn- och ungdomskirurgi krävs. klinisk bakteriologi och virologi krävs Klinisk farmakologi Verksamhet där man utför och Jfr 1310 Gastroenterologisk kirurgi. Sid 26/57

27 bedömer resultat av läkemedelsanalyser för terapikontroll av läkemedlets koncentration i plasma, serum eller blod samt utför toxikologiska analyser Klinisk fysiologi Verksamhet där man specialiserat sig på att utföra undersökningar i t.ex. andningsorgan, hjärta, kärl, mag-tarmkanal samt urinvägar med hjälp av fysiologiska mätmetoder Klinisk fysiologi, barn och ungdom Verksamhet där man specialiserat sig på att utföra undersökningar i t.ex. andningsorgan, hjärta, kärl, mag-tarmkanal samt urinvägar hos barn och ungdomar med hjälp av fysiologiska mätmetoder. klinisk farmakologi krävs. klinisk fysiologi krävs. klinisk fysiologi krävs Klinisk genetik Verksamhet där man handlägger genetiskt betingade sjukdomar samt erbjuder genetisk vägledning vid dessa sjukdomar. klinisk genetik krävs Klinisk immunologi Laboratorieverksamhet där man specialiserat sig på att utföra diagnostik, utredning och kontroll inom områdena autoimmunitet, immunbrist, allergi och annan klinisk immunologi och transfusionsmedicin krävs. Jfr 1230 Vävnadstypningsverksamhet. Sid 27/57

28 överkänslighet samt vävnadstypning av donator och mottagare i samband med transplantation. Vissa av dessa analyser utförs även inom t.ex. klinisk kemi, transfusionsmedicin och klinisk mikrobiologi Klinisk kemi Laboratorieverksamhet där man utför mätning och funktionsprover av olika biokemiska substanser och celler i blod, urin, spinalvätska eller andra kroppsvätskor. Även analyser inom hematologi och koagulation genomförs Klinisk mikrobiologi Laboratorieverksamhet där man utför analyser inom flera av områdena bakteriologi, virologi, mykologi eller parasitologi utan någon huvudsaklig inriktning Klinisk mykologi Laboratorieverksamhet där man huvudsakligen utför analyser inom mykologi, dvs. diagnostisering av sjukdomar som orsakas av svampar. klinisk kemi krävs. klinisk bakteriologi och virologi krävs. Jfr 1205 Koagulationsverksamhet. Jfr 1207 Klinisk bakteriologi; 1219 Klinisk virologi; 1222 Klinisk mykologi; 1237 Klinisk parasitologi. Sid 28/57

29 1216 Klinisk neurofysiologi Verksamhet där man, främst med elektrofysiologisk metod, påvisar och värderar förändringar och funktionsstörningar inom det centrala och perifera nervsystemet, autonoma nervsystemet, muskulaturen och sinnesorganen Klinisk nutrition Verksamhet där man specialiserat sig på att handlägga nutritionsrelaterade sjukdomstillstånd Klinisk parasitologi Laboratorieverksamhet där man huvudsakligen utför analyser inom parasitologi, dvs. diagnostisering av sjukdomar som orsakas av parasiter Klinisk patologi och cytologi Verksamhet där man undersöker morfologi eller protein- och genuttryck i vävnader eller celler vid varierande sjukliga processer. Inom verksamheten utförs obduktioner av avlidna för att fastställa dödsorsak och för att upptäcka sjukdomar som inte diagnostiserats under livet. klinisk neurofysiologi krävs. Specialistläkarkompetens samt dietistkompetens krävs. klinisk patologi krävs. Kodningskriteriet är ändrat sedan tidigare version. Sid 29/57

30 1219 Klinisk virologi Laboratorieverksamhet där man huvudsakligen utför analyser inom virologi, dvs. diagnostisering av sjukdomar orsakade av virus Koagulationssjukvård Verksamhet där man handlägger koagulationssjukdomar Koagulationsverksamhet Laboratorieverksamhet där man utför avancerade analyser vid utredning av koagulations- och blödningsrubbningar Kolorektal kirurgi Verksamhet där man kirurgiskt behandlar sjukdomar och skador i tjocktarm, ändtarm och anus Krigs- och tortyrskadevård Verksamhet där man erbjuder vård till personer som traumatiserats av krig och tortyr Kuratorsverksamhet Verksamhet där man erbjuder patienter utredning, planering, rådgivning samt krisbehandling för problem av psykisk, familjesocial och praktiskekonomisk natur. klinisk bakteriologi och virologi krävs. hematologi krävs. kirurgi krävs. Specialistläkarkompetens krävs. Socionomkompetens krävs. Jfr 1141 Hemofiliverksamhet; 1205 Koagulationsverksamhet. Jfr 1117 Koagulationssjukvård. Sid 30/57

31 1807 Käkkirurgi/Oral kirurgi Verksamhet där man handlägger och kirurgiskt behandlar sjukdomar, medfödda missbildningar och förvärvade defekter i munhåla, käkar, ansikte samt angränsande områden. Inom verksamheten kan även oralmedicinska problem handläggas Kärlkirurgi Verksamhet där man kirurgiskt behandlar sjukdomar i kärlsystemet utanför hjärtat och skallen Laboratorieverksamhet, öppen vård Verksamhet inom öppen vård där man erbjuder provtagning och utför analys av vissa tagna prover Lekterapi Verksamhet där man, som en del av den medicinska behandlingen, erbjuder barn och ungdomar som vårdas på sjukhus möjlighet att genom skapande aktiviteter och lek bearbeta känslor, upplevelser och erfarenheter. Verksamheten bedrivs med pedagogiska metoder Leverkirurgi Verksamhet där man huvudsakligen kirurgiskt Specialisttandläkarkompetens inom oral kirurgi krävs. kärlkirurgi krävs. Sid 31/57

32 behandlar sjukdomar och skador i levern, t.ex. levertumörer Ljusbehandlingsverksamhet Verksamhet där man behandlar hudsjudomar som t.ex. psoriasis med olika ljusbehandlingsformer Logopedi Verksamhet där man med pedagogiska metoder behandlar röst-, tal- och språkrubbningar samt sväljningsproblem Lungsjukvård Verksamhet där man handlägger sjukdomar i andningsorganen Läkemedelsberoendevård Verksamhet där man specialiserat sig på att handlägga läkemedelsberoende Mammografi Verksamhet där man specialiserat sig på att utföra röntgenundersökningar av brösten hos kvinnor Medicin, barn och ungdom Verksamhet där man handlägger avvikelser under barnets normala tillväxt och utveckling som beror på sjukdom, störning eller skada. Inom verksamheten behandlas kirurgi krävs. hud- och könssjukdomar krävs. Logopedkompetens krävs. lungsjukdomar krävs. psykiatri krävs. bild- och funktionsmedicin krävs. barn- och ungdomsmedicin krävs. Jfr 1006 Cystisk fibros-verksamhet; 1138 Sömnutredningsverksamhet. Sid 32/57

33 1131 Medicinsk gastroenterologi och hepatologi 2027 Medicinsk hyperbarverksamhet barn och ungdomar upp till 18 års ålder. En stor del av verksamheten utgörs av det förebyggande och habiliterande arbetet. Verksamhet där man ickekirurgiskt handlägger sjukdomar i matspjälkningsorganen. Verksamhet där man med hjälp av tryckkammare behandlar t.ex. dykarsjuka, kroniska cirkulationsstörningar och vissa infektioner Medicinsk njursjukvård Verksamhet där man handlägger medicinska njursjukdomar och ansvarar för dialysbehandling (även om dialysen i sig kan ske på speciella dialysavdelningar). Inom verksamheten görs även utredningar inför och uppföljning efter njurtransplantation Medicinsk njursjukvård, barn och ungdom Verksamhet där man handlägger medicinska njursjukdomar hos barn och ansvarar för dialysbehandling (även om dialysen i sig kan ske på speciella dialysavdelningar). Inom medicinsk gastroenterologi och hepatologi krävs. Specialistläkarkompetens krävs. medicinska njursjukdomar krävs. barn- och ungdomsmedicin krävs. Jfr 1105 Dialysverksamhet. Jfr 1105 Dialysverksamhet. Sid 33/57

34 verksamheten görs även utredningar inför och uppföljning efter njurtransplantation Medicinsk strålningsfysik Verksamhet där man arbetar med den joniserande och ickejoniserande strålningens användning inom hälso- och sjukvård. Verksamheten innefattar kvalitetssäkring, kvalitetskontroll, metodutveckling, optimering av undersökningsmetoder, strålskydd och utbildning av personal inom verksamheter som använder strålning Medicinteknisk verksamhet Verksamhet där man tillhandahåller medicintekniska produkter, t.ex. röntgen- och dialysapparatur, kirurgiska instrument, ortopediska implantat, pacemakrar, katetrar och kanyler. Inom verksamheten bedrivs även underhåll av medicintekniska produkter Minnesmottagning Verksamhet där man specialiserat sig på att handlägga minnesstörningar och misstänkta Sjukhusfysikerkompetens krävs. geriatrik eller neurologi krävs. Sid 34/57

35 demenssjukdomar Modersmjölksverksamhet Verksamhet där man tar emot och förvarar modersmjölk MR-verksamhet Verksamhet där man specialiserat sig på att utföra undersökningar med hjälp av magnetisk resonanstomografi, MR Naprapati Verksamhet där man behandlar funktionella störningar och smärttillstånd i både skelett och mjukdelar med hjälp av manuell behandling i form av t.ex. manipulation, massage och värmebehandling Narkomanisjukvård Verksamhet där man specialiserat sig på att handlägga narkotikarelaterade tillstånd och problem Neonatalvård Verksamhet där man vårdar prematura barn och sjuka nyfödda barn som inte kräver intensivvård Neurokirurgi Verksamhet där man kirurgiskt behandlar sjukdomar och skador i hjärna, ryggmärg och perifera nerver. bild- och funktionsmedicin krävs. Naprapatkompetens krävs. psykiatri krävs. neonatologi krävs. neurokirurgi krävs. Jfr 1018 Intensivvård, neonatal. Sid 35/57

36 1123 Neurologi Verksamhet där man handlägger sjukdomar och skador i det centrala nervsystemet och de perifera neuromuskulära, sensoriska och autonoma systemen Neurologi, barn och ungdom Verksamhet där man handlägger sjukdomar och skador i det centrala nervsystemet och de perifera neuromuskulära, sensoriska och autonoma systemen hos barn och ungdomar upp till 18 års ålder. I verksamheten kan även ingå habilitering och rehabilitering för barn och ungdomar med funktionsnedsättning till följd av dessa sjukdomar och skador Neurologisk rehabilitering Verksamhet där man erbjuder rehabilitering för patienter med funktionsnedsättning efter skada eller sjukdom i nervsystemet, inklusive stroke Neuropsykiatri, barn och ungdom Verksamhet där man hos barn och ungdomar handlägger neuropsykiatriska tillstånd, t.ex. ADHD, neurologi krävs. barn- och ungdomsneurologi med habilitering krävs. rehabiliteringsmedicin eller neurologi krävs. barn- och ungdomspsykiatri krävs. Jfr 1137 Strokevård. Sid 36/57

37 autismspektrumstörningar och Tourettes syndrom Neuropsykiatri, vuxna Verksamhet där man hos vuxna handlägger neuropsykiatriska tillstånd, t.ex. ADHD, autismspektrumstörningar och Tourettes syndrom Neuroradiologi Verksamhet där man med bildgivande metoder diagnostiserar och behandlar sjukdomar inom det central nervsystemet och öron-, näs- och halsområdet Nuklearmedicin Verksamhet där man diagnostiserar och utför behandlingskontroll med hjälp av radionuklider som förts in i kroppen och som ger information via bilder eller genom registrering av dynamiska förlopp Odontologisk radiologi Verksamhet där man röntgar tänder och käkar samt angränsande organ och strukturer. Inom verksamheten används även ultraljud och magnetisk resonanstomografi Omsorgsverksamhet för Verksamhet där man erbjuder psykiatri krävs. neuroradiologi krävs. nuklearmedicin krävs. Specialisttandläkarkompetens inom odontologisk radiologi krävs. Sid 37/57

38 psykiskt utvecklingsstörda, barn och ungdom 2108 Omsorgsverksamhet för psykiskt utvecklingsstörda, vuxna omsorg, t.ex. i form av gruppboende, för barn och ungdomar med psykisk utvecklingsstörning. Verksamhet där man erbjuder omsorg, t.ex. i form av gruppboende, för vuxna med psykisk utvecklingsstörning Onkologi Verksamhet där man specialiserat sig på att handlägga tumörsjukdomar Onkologi, barn och ungdom Verksamhet där man handlägger tumörsjukdomar och hematologiska sjukdomar hos barn och ungdomar upp till 18 års ålder Onkologi, gynekologisk Verksamhet där man specialiserat sig på att handlägga gynekologiska tumörsjukdomar Optikerverksamhet Verksamhet där man undersöker synfunktionen och utprovar optiska synhjälpmedel Oral protetik Verksamhet där man rekonstruerar eller ersätter tänder och vävnader (tandkött och onkologi krävs. barnonkologi krävs. gynekologisk onkologi krävs. Optikerkompetens krävs. Specialisttandläkarkompetens inom oral protetik krävs. Jfr 1312 Onkologi, gynekologisk; 1715 Strålbehandlingsverksamhet. Sid 38/57

39 käkben) med fasta och avtagbara proteser samt genom implantat Ortodonti Verksamhet där man handlägger bett- och käkavvikelser, t.ex. genom tandreglering för att behandla uttalade felställningar av tänder och bettförhållanden Ortopedi Verksamhet där man kirurgiskt eller medicinskt behandlar rörelseorganens sjukdomar och skador. Specialisttandläkarkompetens inom ortodonti krävs. ortopedi krävs. Jfr 1313 Handkirurgi Ortopedteknisk verksamhet Verksamhet där man tillverkar och individanpassar ortopedtekniska hjälpmedel som t.ex. proteser, ortoser, korsetter, ortopediska skor och skoinlägg. Inom verksamheten bedrivs även utbildning, såsom gångträning. Ortopedingenjörskompetens krävs Ortoptik Verksamhet där man behandlar skelning och annan bristande samordning av ögonens seende och rörelse Osteoporosvård Verksamhet där man specialiserat sig på att handlägga osteoporos Parodontologi Verksamhet där man handlägger tandlossningssjukdomar. Specialistläkarkompetens krävs. Specialisttandläkarkompetens inom parodontologi krävs. Sid 39/57

40 1804 Pedodonti Verksamhet där man handlägger orala problem hos barn och ungdomar med särskilda behov, t.ex. barn med svår tandvårdsrädsla, med funktionsnedsättningar, med tandutvecklingsstörning eller barn med komplicerade tandolycksfall Perukmakarverksamhet Verksamhet där man tillverkar och utprovar peruker för personer som av medicinska skäl tappat håret PET-verksamhet Verksamhet där man specialiserat sig på att utföra undersökningar med hjälp av positronemissionstomografi, PET Plastikkirurgi Verksamhet där man kirurgiskt behandlar yttre medfödda missbildningar, förvärvade yttre defekter orsakade av tumörer, skador eller andra förändringar i hud, slemhinnor och stödjevävnad samt utför korrektion av tillstånd uppkomna genom normala åldersförändringar, eller som orsakas av en önskan om förändring av utseendet. Specialisttandläkarkompetens inom pedodonti krävs. bild- och funktionsmedicin krävs. plastikkirurgi krävs. Jfr 1345 Rekonstruktiv plastikkirurgi; 1346 Estetisk plastikkirurgi. Sid 40/57

41 1154 Postoperativ uppvakningsverksamhet Verksamhet där man vårdar och övervakar nyopererade patienter Primärvårdsrehabilitering Verksamhet inom primärvård där man erbjuder rehabilitering för patienter som inte har behov av den specialiserade vårdens rehabiliteringsresurser Psykiatri, barn och ungdom Verksamhet där man handlägger psykiska sjukdomar hos barn och ungdomar Psykiatri, vuxna Verksamhet där man där man hos vuxna handlägger psykiska sjukdomar, som inte ingår i primärvårdens uppdrag. anestesi och intensivvård och inom kirurgi krävs. barn- och ungdomspsykiatri krävs. psykiatri krävs. Jfr 1151 Intermediärvård. Jfr 1121 Rehabiliteringsmedicin. Jfr 1020 Neuropsykiatri, barn och ungdom; 1004 Ätstörningsvård, barn och ungdom. Koden ska endast användas om det inte finns några andra psykiatrikoder som speglar aktuell verksamhet. Jfr: 1604 Allmänpsykiatri, vuxna; 1607 Geropsykiatri; 1619 Psykosvård; 1621 Affektiva sjukdomar, verksamhet; 1605 Dövpsykiatri; 1625 Ätstörningsvård, Sid 41/57

42 1033 Psykologverksamhet, barn och ungdom Verksamhet där man genom psykologisk behandling behandlar barn och ungdomar med psykisk ohälsa och psykisk sjukdom. Psykologisk behandling är ett paraplybegrepp för en rad interventioner baserade på psykologisk teori och kan utgöras av t.ex. motiverande samtal, problemorienterade samtal, beteendeträning etc. Inom verksamheten kan även utredningar med hjälp av psykologiska testinstrument utföras Psykologverksamhet, vuxna Verksamhet där man genom psykologisk behandling behandlar vuxna med psykisk ohälsa och psykisk sjukdom. Psykologisk behandling är ett paraplybegrepp för en rad interventioner baserade på psykologisk teori och kan Psykologkompetens krävs. Psykologkompetens krävs. vuxna; 1623 Neuropsykiatri, vuxna; 1624 Beroendevård; 1606 Familjebehandlingsverksamhet. Sid 42/57

43 utgöras av t.ex. motiverande samtal, problemorienterade samtal, beteendeträning etc. Inom verksamheten kan även utredningar med hjälp av psykologiska testinstrument utföras Psykosvård Verksamhet där man specialiserat sig på att handlägga psykossjukdomar Psykoterapi, barn och ungdom Verksamhet där man genom psykoterapeutisk samtalsmetod behandlar barn och ungdomar med psykisk ohälsa och psykisk sjukdom. Psykoterapi är ett paraplybegrepp för samtalsmetoder baserade på en eller flera teoretiska inriktningar Psykoterapi, vuxna Verksamhet där man genom psykoterapeutisk samtalsmetod behandlar vuxna med psykisk ohälsa och psykisk sjukdom. Psykoterapi är ett paraplybegrepp för samtalsmetoder baserade på en eller flera teoretiska inriktningar. psykiatri krävs. Psykoterapeut- eller psykologkompetens krävs. Psykoterapeut- eller psykologkompetens krävs. Sid 43/57

44 1025 Radiologi, barn och ungdom Verksamhet där man specialiserat sig på att utföra radiologiska undersökningar på barn och ungdomar. Verksamheten kan även inkludera undersökningar som utförs med hjälp av ultraljud, datortomografi och MR Rehabiliteringsmedicin Verksamhet där man erbjuder rehabilitering för patienter efter funktionsnedsättande sjukdom och skada t.ex. stroke, traumatisk hjärnskada, långvarig smärta eller multitrauma. bild- och funktionsmedicin krävs. rehabiliteringsmedicin krävs. Korrigering av hänvisningen i kodningstipset till 1137 Strokevård (ej 1139 Strokevård ). Jfr 1155 Neurologisk rehabilitering; 1137 Strokevård; 1109 Geriatrisk rehabilitering; 1516 Primärvårdsrehabilitering; 1147 Smärtrehabiliteringsverksamhet Reproduktionsmedicin Verksamhet där man specialiserat sig på att utreda och behandla patienter med ofrivillig barnlöshet. Inom verksamheten utförs även IVF-behandling. Specialistläkarkompetens krävs Rekonstruktiv plastikkirurgi Verksamhet där man specialiserat sig på att kirurgiskt behandla yttre medfödda missbildningar, förvärvade yttre defekter orsakade av tumörer, skador eller andra förändringar i hud, slemhinnor plastikkirurgi krävs. Sid 44/57

45 och stödjevävnad Reumatologi Verksamhet där man handlägger rörelseorganens medicinska sjukdomar samt systemiska inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar Rättsgenetik Verksamhet där man använder immunologiska metoder och DNA-tekniker för personidentifikation, dels i faderskapsärenden, dels för att identifiera en gärningsman med hjälp av t.ex. blod- eller spermafläckar från en brottsplats Rättskemi Verksamhet där man på uppdrag av rättsväsendet utför kemiska analyser för att identifiera och mäta halter av gifter, t.ex. alkohol, läkemedel och narkotika i kroppsvätskor eller kroppsdelar från levande eller avlidna personer Rättsmedicin Verksamhet där man utför obduktion och bedömning av kroppsskador vid onaturlig död, t.ex. vid förmodat brott. Inom verksamheten utförs även reumatologi krävs. rättsmedicin krävs. rättsmedicin krävs. rättsmedicin krävs. Jfr 1234 Rättskemi; 1233 Rättsgenetik. Sid 45/57

46 undersökningar av levande personer vid brottsutredningar Rättspsykiatrisk vård Verksamhet där man vårdar personer som i domstol dömts till rättspsykiatrisk vård Rättspsykiatriska undersökningar, verksamhet Verksamhet där man utför rättspsykiatriska undersökningar på begäran av domstol. Rättspsykiatriska undersökningar utförs av Rättsmedicinalverket, RMV Sjukgymnastik Verksamhet där man bedriver rörelse-, styrke- och koordinationsträning. Inom verksamheten behandlas även t.ex. andningssvårigheter, olika smärttillstånd och vissa psykiska problem Sjukhusapotek Verksamhet där man tillhandahåller läkemedel och medicinska förbrukningsartiklar till främst sjukhusens olika verksamheter Sjukhustandvård/Oral medicin Verksamhet där man handlägger orala problem hos vuxna som rättspsykiatri krävs. rättspsykiatri krävs. Sjukgymnastkompetens krävs. Farmaceutkompetens krävs. Tandläkarkompetens krävs. Jfr 1615 Rättspsykiatriska undersökningar, verksamhet. Jfr 1614 Rättspsykiatrisk vård. Jfr 2022 Öppenvårdsapotek. Sid 46/57

47 behöver ett särskilt omhändertagande, t.ex. på grund av funktionshinder, tandvårdsrädsla eller av medicinska skäl. Inom verksamheten handläggs även sjukdomar i munhålan och angränsande vävnader med inriktning på orala manifestationer av systemsjukdomar. Verksamheten utgör remissinstans för bl.a. allmäntandvården och bedrivs oftast (men inte alltid) på sjukhus Sjuktransportverksamhet Verksamhet där man erbjuder transport till och från vårdenhet för personer vilkas tillstånd kräver att transportmedlet är särskilt inrättat för ändamålet men inte kräver sjukvårdinsatser under färden Sjukvårdsrådgivning Verksamhet där man specialiserat sig på att per telefon svara på medicinska frågor, bedöma behov av vård, hänvisa till olika vårdinstanser och ge egenvårdsråd. Sjuksköterskekompetens krävs. Jfr 2025 Ambulanstransportverksamhet. Sid 47/57

Sökordstaggning av verksamhetskoder. Arbetsdokument 2013-04-23

Sökordstaggning av verksamhetskoder. Arbetsdokument 2013-04-23 Sökordstaggning av verksamhetskoder 2013-04-23 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Syftet att tagga verksamhetskoder med sökord... 3 Huvudområde: Kirurgirelaterade verksamheter...

Läs mer

Verksamhetskod. Verksamhetskod version 3.0A 2007-05-15. Klassificering av verksamhet

Verksamhetskod. Verksamhetskod version 3.0A 2007-05-15. Klassificering av verksamhet Verksamhetskod Klassificering av verksamhet Verksamhetskod används för att tala om vilken typ av vård en vårdgivare kan leverera. Innehållet i attributet verksamhet, businessclassificationname och businessclassificationcode,

Läs mer

Tillägg av kod 1500 som felaktigt föll bort vid publiceringen 2010-05-26.

Tillägg av kod 1500 som felaktigt föll bort vid publiceringen 2010-05-26. Verksamhetskod Revisionshistorik Version Datum Beskrivning Status 3.0A 2007-05-15 Kodverk upprättat. Godkänt av HSA Förvaltningsgrupp 3.1 2008-12-03 Tillägg av verksamhetskod 1812 Justering av jour- och

Läs mer

HSA Innehåll Verksamhetskod. Version 5.1 2015-04-14

HSA Innehåll Verksamhetskod. Version 5.1 2015-04-14 HSA Innehåll Verksamhetskod Version 5.1 HSA Innehåll Verksamhetskod version 5.1.docx Innehåll Revisionshistorik... 3 1. Inledning... 4 1.1 Revision av kodverket 2009-2012... 4 1.2 Verksamhetskoder för

Läs mer

HSA Innehåll Verksamhetskod. Version 5.2 2015-10-15

HSA Innehåll Verksamhetskod. Version 5.2 2015-10-15 HSA Innehåll Verksamhetskod Version 5.2 Innehåll Revisionshistorik... 3 1. Inledning... 4 1.1 Revision av kodverket 2009-2012... 4 1.2 Verksamhetskoder för socialtjänst... 4 1.3 Generella kodningsprinciper...

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling

Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2013:18 (M) Föreskrifter Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 1998:13) om anmälan av verksamheter på hälso- och sjukvårdens område Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens

Läs mer

ANMÄLAN AV VERKSAMHET ENLIGT LAGEN (1998:531) OM YRKESVERKSAMHET PÅ HÄLSO- OCH SJUKVÅRDENS OMRÅDE (LYHS)

ANMÄLAN AV VERKSAMHET ENLIGT LAGEN (1998:531) OM YRKESVERKSAMHET PÅ HÄLSO- OCH SJUKVÅRDENS OMRÅDE (LYHS) ANMÄLAN AV VERKSAMHET ENLIGT LAGEN (1998:531) OM YRKESVERKSAMHET PÅ HÄLSO- OCH SJUKVÅRDENS OMRÅDE (LYHS) Datum Denna blankett skall användas för anmälan av verksamhet enligt 6 kap. 6 lagen (1998:531) om

Läs mer

Bilaga 5 förteckning över ramavtalsområden

Bilaga 5 förteckning över ramavtalsområden Dnr 2.7 43348/2013 1(5) Bilaga 5 förteckning över ramavtalsområden De valbara ramavtalsområdena i förfrågningsunderlaget (avsnitt 6 152) är grupperade i fyra större områden. Nedan följer en beskrivning

Läs mer

Bilaga 3 - förteckning över ramavtalsområden

Bilaga 3 - förteckning över ramavtalsområden 2016-01-28 Dnr 2.7 48/2016 1(5) Bilaga 3 - förteckning över ramavtalsområden Socialstyrelsen gör en behovsanalys för att avgöra inom vilka områden kurser ska upphandlas. I behovsanalysen samlar Socialstyrelsen

Läs mer

Bilaga 2. AID Koder som kombineras med etikett

Bilaga 2. AID Koder som kombineras med etikett Bilaga 2. AID Koder som kombineras med etikett Chefs-, annat lednings- och funktions/ämnesansvar 2 positioner (position 1 = central kod, position 2 = för lokal komplettering). BEA, PAN samt arvoderad tjänstgöring

Läs mer

Om ansökan och antagning till SK-kurser

Om ansökan och antagning till SK-kurser Om ansökan och antagning till SK-kurser Här hittar du information kring om du är behörig att söka SK-kurser och om hur Socialstyrelsen fördelar platserna samt annat som rör ansökan, antagning och kursinformation.

Läs mer

Stockholm 2012-04-24. Till Läkarförbundets yrkes- och Lokalföreningar. Nr 5/2012

Stockholm 2012-04-24. Till Läkarförbundets yrkes- och Lokalföreningar. Nr 5/2012 Stockholm 2012-04-24 Till Läkarförbundets yrkes- och Lokalföreningar Nr 5/2012 2011 års lönestatistik Den partsgemensamma lönestatistiken per november 2011 för läkare inom kommunal sektor är nu klar. I

Läs mer

Läkarfakta statistik över medlemmar i Sveriges läkarförbund. Box Stockholm

Läkarfakta statistik över medlemmar i Sveriges läkarförbund. Box Stockholm Läkarfakta 2016 statistik över medlemmar i Sveriges läkarförbund Box 5610 114 86 Stockholm info@slf.se 08-790 33 00 www.lakarforbundet.se Medlemmar i läkarförbundet 2015-12-31 Sverige Utlandet Totalt Yrkesverksamma

Läs mer

2012 års kommunala lönestatistik

2012 års kommunala lönestatistik Stockholm 2013-05-29 Till Läkarförbundets yrkes- och Lokalföreningar Nr 10/2013 2012 års kommunala lönestatistik Den partsgemensamma lönestatistiken per november 2012 för läkare inom kommunal sektor är

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring;

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring; SOSFS 2014:X (M) Utkom från trycket den 2014 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring; beslutade den.. 2014. Socialstyrelsen föreskriver följande med stöd

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring;

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring; SOSFS 2015:X (M) Utkom från trycket den 2015 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring; beslutade den 17 februari 2015. Socialstyrelsen föreskriver följande

Läs mer

Ortopedidagen 2012 2012 06 11

Ortopedidagen 2012 2012 06 11 Ortopedidagen 2012 2012 06 11 Verksamhetsområde Sjukgymnastik och Arbetsterapi Sjukgymnastikenheten Mölndals sjukhus Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2012 06 11 Styrelse Sjukhusdirektör Sjukhusdirektörens

Läs mer

Statistik över hälso- och sjukvårdspersonal 2014

Statistik över hälso- och sjukvårdspersonal 2014 Statistik över hälso- och sjukvårdspersonal 2014 Information: Birgitta Ollars, utredare tfn. 075-247 3829 e-post: birgitta.ollars@socialstyrelsen.se Publicerad på Internet http://www.socialstyrelsen.se:

Läs mer

Arbetsidentifikation (AID)

Arbetsidentifikation (AID) Arbetsidentifikation (AID) 2015-02-13 Etikett Läkares specialitet Ansvar Arbetstidens förläggning Arvoderad tjänst 1 Inledning Arbetsidentifikation kommuner och landsting (AID) är ett system för gruppering

Läs mer

Läkarnas specialiseringstjänstgöring

Läkarnas specialiseringstjänstgöring Läkarnas specialiseringstjänstgöring Föreskrifter och allmänna råd Målbeskrivningar 2008 (1) 1 ISBN 978-91-85999-55-2 Artikelnr 2008-126-2 Sättning Helen Eriksson, Edita Västra Aros AB Tryck Edita Västra

Läs mer

Anslutna vårdenheter på sjukhusen i Västra Götalandsregionen

Anslutna vårdenheter på sjukhusen i Västra Götalandsregionen 1 Anslutna vårdenheter på sjukhusen i Västra Götalandsregionen Akutklinik, Kungälvs Sjukhus Akutklinik, Område Medicin och akut, NU-sjukvården Akutklinik, Södra Älvsborgs Sjukhus Akutmedicinklinik, Område

Läs mer

HSA Innehåll Verksamhetskod. Version

HSA Innehåll Verksamhetskod. Version HSA Innehåll Verksamhetskod Version 5.6 Innehåll Revisionshistorik... 3 1. Inledning... 4 1.1 Revision av kodverket 2009-2012... 4 1.2 Verksamhetskoder för socialtjänst... 5 1.3 Generella kodningsprinciper...

Läs mer

Medicinska fakulteten UTBILDNING, FORSKNING OCH INNOVATION SEDAN 1666

Medicinska fakulteten UTBILDNING, FORSKNING OCH INNOVATION SEDAN 1666 Medicinska fakulteten UTBILDNING, FORSKNING OCH INNOVATION SEDAN 1666 Tillsammans skapar vi morgondagens Hälsa Politisk känslig verksamhet Topp 100-listan Ca 17 000 lärosäten i världen. Ca 23 i Sverige

Läs mer

Läkarnas specialiseringstjänstgöring

Läkarnas specialiseringstjänstgöring SOSFS (M) Föreskrifter och allmänna råd Läkarnas specialiseringstjänstgöring Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens föreskrifter och

Läs mer

HSA Nationell katalogtjänst och revisionen av kodverket Verksamhetskoder

HSA Nationell katalogtjänst och revisionen av kodverket Verksamhetskoder HSA Nationell katalogtjänst och revisionen av kodverket Verksamhetskoder Annika Asp Terminologicentrum TNC 29 september 2010 HSA Nationell katalogtjänst Nationell katalogtjänst innehållande information

Läs mer

Statistiken visar hur antal inkomna och avslutade ärenden fördelar sig på län, verksamhetsområde, verksamhetstyp och beslutstyp.

Statistiken visar hur antal inkomna och avslutade ärenden fördelar sig på län, verksamhetsområde, verksamhetstyp och beslutstyp. 2015-06-25 1(6) Om statistiken Statistiken visar hur antal inkomna och avslutade ärenden fördelar sig på län, verksamhetsområde, verksamhetstyp och beslutstyp. Uppgifterna redovisas för inkomna och avslutade

Läs mer

Antalet läkare ökar kraftigt

Antalet läkare ökar kraftigt Läkare 2013 1 Antalet läkare ökar kraftigt Den 1 januari 2013 var antalet legitimerade läkare i Finland 26 144. Av dem var 19 865 läkare i arbetsför ålder (under 65 år) och bodde i Finland. Allt fler läkare

Läs mer

Statistik över hälso- och sjukvårdspersonal 2005-12-31

Statistik över hälso- och sjukvårdspersonal 2005-12-31 Statistik över hälso- och sjukvårdspersonal 2005-12-31 Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är Statistik. Det innebär att rapporten innehåller sifferuppgifter som Socialstyrelsen

Läs mer

Antalet läkare ökar. Läkarutvecklingen Antal Kvinnor Specialister Nya Läkare i År läkare % % med. stud. arbetsför ålder

Antalet läkare ökar. Läkarutvecklingen Antal Kvinnor Specialister Nya Läkare i År läkare % % med. stud. arbetsför ålder Läkare 2016 Antalet läkare ökar I Finland fanns det 1.1.2016 sammanlagt 28 565 legitimerade läkare. Av dessa var 20 970 läkare i arbetsför ålder (under 65 år) och bosatta i Finland. I vårt land finns 262

Läs mer

Yrkeskvalifikationer

Yrkeskvalifikationer Frågor om yrket Fastställande av yrket 1. 1. 1 Är yrket [${Profession}] reglerat inom ert territorium? - Ja - Nej 1. 1. 2 Vilken verksamhet omfattar yrket [${Profession}] inom ert territorium? 1. 1. 3

Läs mer

Socialstyrelsens fdrfattningssamling. Anmalan av verksamheter pa halso- och sjukvardens omrade. Socialstyrelsen i

Socialstyrelsens fdrfattningssamling. Anmalan av verksamheter pa halso- och sjukvardens omrade. Socialstyrelsen i Socialstyrelsen i J SOSFS f Foreskrifter och Allmdnna rdd Anmalan av verksamheter pa halso- och sjukvardens omrade Socialstyrelsens fdrfattningssamling I Socialstyrelsens forfattningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

Bättre informationsstruktur med terminologiarbete

Bättre informationsstruktur med terminologiarbete Bättre informationsstruktur med terminologiarbete Annika Asp Terminologicentrum TNC 8 juni 2011 Katalogtjänst HSA innehåller information om personer och organisationer inom vård och omsorg utgör informationskälla

Läs mer

2014-11-24. Läkarbesök 2 500 Läkarbesök akutmottagning dag 2 770 Läkarbesök akutmottagning jour 5 330

2014-11-24. Läkarbesök 2 500 Läkarbesök akutmottagning dag 2 770 Läkarbesök akutmottagning jour 5 330 Prislista 2015 Prislistan tillämpas för utomlänspatienter i enlighet med riksavtalet och gäller tills ny prislista utkommer. Priserna gäller oavsett om patientavgift erlagts eller ej. All sluten somatisk

Läs mer

Statistik över hälso- och sjukvårdspersonal

Statistik över hälso- och sjukvårdspersonal Statistik över hälso- och sjukvårdspersonal Socialstyrelsen klassificerar från och med år 2001 sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är statistik. Det innebär att rapporten innehåller sifferuppgifter

Läs mer

I. Övergripande målbeskrivning

I. Övergripande målbeskrivning ANESTESI OCH INTENSIVVÅRD I. Övergripande målbeskrivning Profil verksamhetsfält Anestesi intensivvård är en medicinsk specialitet vars verksamhet syftar till att göra patienter smärtfria i samband med

Läs mer

Västerbottens läns landsting

Västerbottens läns landsting 1 (5) Västerbottens läns landsting sjukvårds Universitetssjukvårds Primärvården Familjemedicin Holmsunds hälsocentral (Olov Rolandsson) Backens hälsocentral (Herbert Sandström) Mariehems hälsocentral (Katarina

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 30 januari 2015 56/2015 Social- och hälsovårdsministeriets förordning om specialistläkarutbildning och specialisttandläkarutbildning samt om särskild

Läs mer

REGIONALA KONFERENSER 2011 FÖR VERKSAMHETSCHEFER/MOTSVARANDE

REGIONALA KONFERENSER 2011 FÖR VERKSAMHETSCHEFER/MOTSVARANDE REGIONALA KONFERENSER 2011 FÖR VERKSAMHETSCHEFER/MOTSVARANDE Basspecialitet resp Ansvariga Kontaktperson Datum Plats Inriktning/ Kirurgiska specialiteter Kirurgi Urologi Barn- och ungdomskirurgi Plastikkirurgi

Läs mer

Västerbottens läns landsting

Västerbottens läns landsting 1 (5) Västerbottens läns landsting sjukvårds Universitetssjukvårds Primärvården Familjemedicin Holmsunds hälsocentral (Olov Rolandsson) Backens hälsocentral (Herbert Sandström) Mariehems hälsocentral (Katarina

Läs mer

Yrkeskvalifikationer

Yrkeskvalifikationer Frågor om yrket Fastställande av yrket 1. 1. 1 1. 1. 2 1. 1. 3 1. 1. 4 1. 1. 5 Är yrket [${Profession}] reglerat inom ert territorium? Vilken verksamhet omfattar yrket [${Profession}] inom ert territorium?

Läs mer

Uppdrag. Omställningsarbete Översyn av ledningsstruktur. Uppdragstagare: FLG

Uppdrag. Omställningsarbete Översyn av ledningsstruktur. Uppdragstagare: FLG Sidnu mmer 1(1) Uppdrag Omställningsarbete Översyn av ledningsstruktur Uppdragsgivare: Ann-Christin Kullberg Uppdragstagare: FLG Bakgrund 1. För hög kostnad i förhållande till given budgetram 2. Uppdraget

Läs mer

Schemaändring version 4.8. Information om schemaändring version 1.0

Schemaändring version 4.8. Information om schemaändring version 1.0 Schemaändring version 4.8 Information om schemaändring version 1.0 Innehåll 1 Införande av HSA-schemaversion 4.8... 3 1.1 Tidplan för införande... 3 2 Förändringar i schemaversion 4.8... 3 2.1 Uppdatering

Läs mer

Läkarnas specialiseringstjänstgöring

Läkarnas specialiseringstjänstgöring Föreskrifter och allmänna råd Läkarnas specialiseringstjänstgöring Målbeskrivningar 2015 Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge bilder, fotografier

Läs mer

Figur 1. Målbeskrivningarnas struktur

Figur 1. Målbeskrivningarnas struktur Inledning Den xx 2014 beslutade Socialstyrelsen att meddela nya föreskrifter allmänna råd (SOSFS 201X:xx) om läkares specialiseringstjänstgöring. Socialstyrelsen har vidare beslutat att meddela nya föreskrifter

Läs mer

Skånes universitetssjukvård. Högspecialiserade vårdens utveckling på SUS

Skånes universitetssjukvård. Högspecialiserade vårdens utveckling på SUS Högspecialiserade vårdens utveckling på SUS Utveckla SUS spets Högspecialiserad vård Stora patientmaterial nödvändiga för utvecklad kompetens Konkurrensen intensivare och internationell Konkurrensfördelar

Läs mer

Valfrihetssystem enligt LOV i landsting och regioner - beslutsläge april 2017

Valfrihetssystem enligt LOV i landsting och regioner - beslutsläge april 2017 LOV 2017-04-18 1 (6) Ekonomi och styrning Lars Kolmodin Valfrihetssystem enligt LOV i landsting och regioner - beslutsläge april 2017 Valfrihetssystem inom primärvården är obligatoriskt (HSL 5) sedan 2010

Läs mer

Hallands sjukhus. från delar till helhet

Hallands sjukhus. från delar till helhet Hallands sjukhus från delar till helhet Tre sjukhus en ledning Hallands sjukhus - fakta Cirka 4000 medarbetare. Utbudspunkter i samtliga kommuner i Halland. En omsättning på cirka 3,4 miljarder kronor.

Läs mer

Antal vårdcentraler och valfrihetssystem enligt LOV i landsting och regioner - beslutsläge oktober 2016

Antal vårdcentraler och valfrihetssystem enligt LOV i landsting och regioner - beslutsläge oktober 2016 LOV 2016-11-15 1 (6) Ekonomi och styrning Lars Kolmodin Antal vårdcentraler och valfrihetssystem enligt LOV i landsting och regioner - beslutsläge oktober 2016 Totalt fanns i april 2016 1.151 stycken vårdcentraler

Läs mer

Centerpartiet Landstinget Sörmland ettkiitlbart utd 2013-04-09 CENTERPARTIET

Centerpartiet Landstinget Sörmland ettkiitlbart utd 2013-04-09 CENTERPARTIET Centerpartiet r.s9 Landstinget Sörmland ettkiitlbart utd 2013-04-09 CENTERPARTIET. 1.SORMLAND Interpellation ''1-04-0 9.Ls-teDi3-5U, Till hälso-och sjukvårdslandstingsrådetthomas af Bjur Robotassisterad

Läs mer

En tävling mellan sjukhusets kliniker (T5- T10 läkarprogrammet) i god klinisk handledning höstterminen 2010

En tävling mellan sjukhusets kliniker (T5- T10 läkarprogrammet) i god klinisk handledning höstterminen 2010 3,27 3,18 3,09 Klinisk handledning en tävling mellan sjukhusets kliniker 1 Klinisk handledning En tävling mellan sjukhusets kliniker (T5- T10 läkarprogrammet) i god klinisk handledning höstterminen 2010

Läs mer

Kompetensbeskrivning. Specialiteten plastikkirurgi karaktäriseras av

Kompetensbeskrivning. Specialiteten plastikkirurgi karaktäriseras av Kompetensbeskrivning Specialiteten plastikkirurgi karaktäriseras av utredning, diagnostik, icke-kirurgisk och kirurgisk behandling samt uppföljning av yttre medfödda missbildningar, utredning, diagnostik,

Läs mer

KlinikKurt Klinisk handledning

KlinikKurt Klinisk handledning 1 KlinikKurt Klinisk handledning En jämförelse mellan sjukhusets kliniker (T5-T10 läkarprogrammet) i god klinisk handledning höstterminen 2014 Totalpoängen är medelvärdet (6 = max) av de tio frågorna rörande

Läs mer

Remiss avseende förslag till reviderade föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring - inklusive målbeskrivningar

Remiss avseende förslag till reviderade föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring - inklusive målbeskrivningar 2014-10- 0718 Dnr 4.1.1-27795/2014 1(2) Avdelningen för regler och behörighet Febe Westberg febe.westberg@socialstyrelsen.se Enligt sändlista Remiss avseende förslag till reviderade föreskrifter och allmänna

Läs mer

En tävling mellan sjukhusets kliniker (T5- T10 läkarprogrammet) i god klinisk handledning vårterminen 2011

En tävling mellan sjukhusets kliniker (T5- T10 läkarprogrammet) i god klinisk handledning vårterminen 2011 Klinisk handledning en tävling mellan sjukhusets kliniker 1 Klinisk handledning En tävling mellan sjukhusets kliniker (T5- T10 läkarprogrammet) i god klinisk handledning vårterminen 2011 Totalpoängen är

Läs mer

Den specialistkompetenta läkaren ska vidare ha kunskaper och färdigheter i

Den specialistkompetenta läkaren ska vidare ha kunskaper och färdigheter i BIL 1. REVISION C1C12 FÖR ARBETS OCH MILJÖMEDICIN Delmål c ha kunskap om sambandet mellan hälsa och organisatoriska och psykosociala faktorer, ergonomiska, fysikaliska och kemiska risker i arbetsmiljön

Läs mer

Frågor angående remissmottagande enheter kontakta din vårdsystemsamordnare och om hen inte är anträffbar kan frågor mailas till epj@support.lul.

Frågor angående remissmottagande enheter kontakta din vårdsystemsamordnare och om hen inte är anträffbar kan frågor mailas till epj@support.lul. Remissmottagande (konsultationsremisser/vårdbegäran) enheter Akademiska sjukhuset, Lasarettet i Enköping, Habilitering och Hjälpmedel, Primärvården och privata vårdgivare (Strukturen för Akademiska sjukhuset

Läs mer

Utbildningsguide för specialisttjänstgöring i Barn- och Ungdomsmedicin ST Svenska Barnläkarföreningen 2015

Utbildningsguide för specialisttjänstgöring i Barn- och Ungdomsmedicin ST Svenska Barnläkarföreningen 2015 Utbildningsguide för specialisttjänstgöring i Barn- och Ungdomsmedicin ST 2015 Svenska Barnläkarföreningen 2015 Tidigare version: 2009, reviderad 2014 Innehållsförteckning Utbildningsguide för specialisttjänstgöring

Läs mer

Valfrihetssystem i landsting och regioner enligt LOVbeslutsläge

Valfrihetssystem i landsting och regioner enligt LOVbeslutsläge LOV 2016-05-09 1 (5) Ekonomi och styrning Lars Kolmodin Valfrihetssystem i landsting och regioner enligt LOVbeslutsläge april 2016 Totalt fanns i april 2016 1.154 stycken vårdcentraler inom primärvård,

Läs mer

Framtidsbilder Hälso- och sjukvården i Norrbotten. år 2020

Framtidsbilder Hälso- och sjukvården i Norrbotten. år 2020 Framtidsbilder Hälso- och sjukvården i Norrbotten år 2020 1 Vad tycker du? Läs det här först En förklaring av begrepp Landstinget beslutade år 2009 att se över den framtida hälso- och sjukvården i Norrbotten.

Läs mer

Dagvårdsavdelning barn och ungdomsmedicin Barn- och ungdomsmedicn. Barn- och ungdomsmedicins mottagning Arvika Barn- och ungdomsmedicn

Dagvårdsavdelning barn och ungdomsmedicin Barn- och ungdomsmedicn. Barn- och ungdomsmedicins mottagning Arvika Barn- och ungdomsmedicn Enheter som förväntas delta i mätningar av följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler 2014-12-09 Vårdavdelning 61 Vårdavdelning 62 Vårdavdelning 63 Vårdavdelning 64 Anestesi och operation Öppenvården

Läs mer

Specialisttjänstgöringsguiden för Barn- och Ungdomsmedicin ST Svenska Barnläkarföreningen 2015

Specialisttjänstgöringsguiden för Barn- och Ungdomsmedicin ST Svenska Barnläkarföreningen 2015 Specialisttjänstgöringsguiden för Barn- och Ungdomsmedicin ST 2015 Svenska Barnläkarföreningen 2015 Tidigare version: 2009, reviderad 2014 Innehållsförteckning Utbildningsguide för specialiseringsjänstgöring

Läs mer

Läkarnas specialiseringstjänstgöring

Läkarnas specialiseringstjänstgöring Föreskrifter och allmänna råd Läkarnas specialiseringstjänstgöring Målbeskrivningar 2015 Inledning Den 17 februari 2015 beslutade Socialstyrelsen att meddela nya föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2015:8)

Läs mer

Profilering och samordning av universitetssjukhusen i Skåne

Profilering och samordning av universitetssjukhusen i Skåne Datum Dnr Regiondirektör Sören Olofsson Profilering och samordning av universitetssjukhusen i Skåne Uppdrag Inom ramen för Region Skånes förnyelsearbete har undertecknade fått i uppdrag att genomföra en

Läs mer

Tertialrapport 3 om enskilda klagomål och lex Maria inom hälsooch sjukvården 2015

Tertialrapport 3 om enskilda klagomål och lex Maria inom hälsooch sjukvården 2015 Tertialrapport 3 om enskilda klagomål och lex Maria inom hälsooch sjukvården 2015 Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till

Läs mer

Ortopedi. Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6

Ortopedi. Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6 Ortopedi Inledning... 2 Ordförklaringar... 3 Övergripande kompetensdefinition... 6 Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6 Kompetenskrav för medicinsk kompetens...6 Kompetenskrav för kommunikativ

Läs mer

Statistik om hälso- och sjukvårdspersonal

Statistik om hälso- och sjukvårdspersonal HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Publiceringsår 2013 Statistik om hälso- och sjukvårdspersonal Officiell statistik om antal legitimerade (2012) och arbetsmarknadsstatus (2011) SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK Statistik

Läs mer

Adresser för internposten

Adresser för internposten Adresser för internposten Institutionen för odontologi Box 450 Institutionen för vårdvetenskap och hälsa Box 457 Institutionen för biomedicin Avdelningen för klinisk bakteriologi Guldhedsgatan 10 Avdelningen

Läs mer

Kompetensbeskrivning

Kompetensbeskrivning Kompetensbeskrivning Specialiteten urologi karaktäriseras av kunskap om medfödda och förvärvade sjukdomar och tillstånd i urinvägarna och de manliga könsorganen, samt skador i dessa. Kirurgiska färdigheter,

Läs mer

Tertialrapport 1 om enskilda klagomål och lex Maria inom hälsooch sjukvården 2015

Tertialrapport 1 om enskilda klagomål och lex Maria inom hälsooch sjukvården 2015 Tertialrapport 1 om enskilda klagomål och lex Maria inom hälsooch sjukvården 2015 Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till

Läs mer

Bilaga 1 Förslag på kursämnen för klinisk immunologi och transfusionsmedicin

Bilaga 1 Förslag på kursämnen för klinisk immunologi och transfusionsmedicin Bilaga 1 Förslag på kursämnen för klinisk immunologi och transfusionsmedicin Detta dokument är en sammanställning av de kursämnen som arbetats fram i två workshoppar under hösten 2013 med en expertgrupp

Läs mer

UMEÅ UNIVERSITET VÄSTERBOTTENS LÄNS LANDSTING 1(11)

UMEÅ UNIVERSITET VÄSTERBOTTENS LÄNS LANDSTING 1(11) UMEÅ UNIVERSITET VÄSTERBOTTENS LÄNS LANDSTING 1(11) Regionalt avtal mellan Västerbottens läns landsting och Umeå universitet om samarbete om grundutbildning av läkare, medicinsk forskning och utveckling

Läs mer

Beslut 2011-03-24 Margareta Petrusson

Beslut 2011-03-24 Margareta Petrusson Beslut 2011-03-24 Margareta Petrusson Översikt för nya ST-utbildningen i landstinget Gävleborg Syfte Landstinget Gävleborg har ambitionen att utbilda ST-läkare. Med avstamp i förutsättningarna för SOSFS

Läs mer

Akademiska sjukhuset (förvaltning) DEN NYA ORGANISATIONEN Akademiska laboratoriet (verksamhetsområde) Klinisk immunologi och transfusionsmedicin

Akademiska sjukhuset (förvaltning) DEN NYA ORGANISATIONEN Akademiska laboratoriet (verksamhetsområde) Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Remissmottagande (konsultationsremisser/vårdbegäran) enheter Akademiska sjukhuset, Lasarettet i Enköping, Habilitering och Hjälpmedel, Primärvården och privata vårdgivare Versionsdatum 2015-11-01 Frågor

Läs mer

Välkommen till. fokusdag. Orofacial medicin

Välkommen till. fokusdag. Orofacial medicin Välkommen till Mun-H-Centers fokusdag 2008 Orofacial medicin Sjukhustandvård Oral medicin Orofacial medicin SYFTE med fokusdagen om Orofacial medicin är att tydliggöra vårdområdet och att hitta en riktning

Läs mer

Läkarna och EU/ EES Information om läkares möjligheter att arbeta inom EU/EES

Läkarna och EU/ EES Information om läkares möjligheter att arbeta inom EU/EES Läkarna och EU/ EES Information om läkares möjligheter att arbeta inom EU/EES Sveriges läkarförbund 2010 Läkarna och EU/EES 1 Innehåll Läkarna och EU/EES 2 Den fria rörligheten 2 Yrkeskvalifikationsdirektivet

Läs mer

20 vanliga frågor om vem som får göra vad i hälso- och sjukvården och tandvården

20 vanliga frågor om vem som får göra vad i hälso- och sjukvården och tandvården 20 vanliga frågor om vem som får göra vad i hälso- och sjukvården och tandvården Här är svaren på 20 vanliga frågor om vem som får göra vad i hälso- och sjukvården och tandvården. De är hämtade från den

Läs mer

KlinikKurt Klinisk handledning

KlinikKurt Klinisk handledning 1 KlinikKurt Klinisk handledning En jämförelse mellan sjukhusets kliniker (T5-T10 läkarprogrammet) i god klinisk handledning vårterminen 2012 Totalpoängen är medelvärdet (6 = max) av de tio frågorna rörande

Läs mer

Patientregistret. Sluten vård 2003. Sjukhus Medicinska verksamhetsområden. Epidemiologiskt centrum 2005-06-22

Patientregistret. Sluten vård 2003. Sjukhus Medicinska verksamhetsområden. Epidemiologiskt centrum 2005-06-22 Patientregistret Sluten vård 2003 Sjukhus Medicinska verksamhetsområden 2005-06-22 Epidemiologiskt centrum Sjukhus och medicinska verksamhetsområden i patientregistret 2003 Denna sammanställning omfattar

Läs mer

Nr 7 39. Bilaga 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE TJÄNSTER INOM DEN PRIVATA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN. 1. Basuppgifter om verksamhetsberättelsen

Nr 7 39. Bilaga 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE TJÄNSTER INOM DEN PRIVATA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN. 1. Basuppgifter om verksamhetsberättelsen Nr 7 39 Bilaga 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE TJÄNSTER INOM DEN PRIVATA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN 1. Basuppgifter om verksamhetsberättelsen. Basuppgifter om serviceproducenten Serviceproducentens namn FO-nummer/personbeteckning

Läs mer

Information: Charlotta Hansell, tel: 075-247 3426 Hans Schwarz, tel: 075-247 3578

Information: Charlotta Hansell, tel: 075-247 3426 Hans Schwarz, tel: 075-247 3578 HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 2008:2 Statistik om hälso- och sjukvårdspersonal officiell statistik om antal legitimerade (2007) och arbetsmarknadsstatus (2006) SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK Statistik Hälso- och

Läs mer

Statistik om hälso- och sjukvårdspersonal

Statistik om hälso- och sjukvårdspersonal HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Publiceringsår 2011 Statistik om hälso- och sjukvårdspersonal Officiell statistik om antal legitimerade (2010) och arbetsmarknadsstatus (2009) SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK Statistik

Läs mer

I. Övergripande målbeskrivning

I. Övergripande målbeskrivning NEUROKIRURGI I. Övergripande målbeskrivning Profil och verksamhetsfält Specialiteten neurokirurgi omfattar fördjupade kunskaper och färdigheter i fråga om handläggning av de medfödda och förvärvade sjukdomar

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 2 september 2013 652/2013 Social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för brådskande vård och villkoren för jour inom olika medicinska

Läs mer

Barn- och Ungdomskliniken

Barn- och Ungdomskliniken Barn- och Ungdomskliniken Verksamhet Barn- och ungdomsmedicinsk mottagning Allvårdsavdelning för barn och ungdomar Primärjour inneliggande barn, BB och förlossning Läkarkontroll av BB-barnen Läkarinsatser

Läs mer

Svar på skrivelse från Socialdemokraterna gällande en geografisk vårdutbudskarta

Svar på skrivelse från Socialdemokraterna gällande en geografisk vårdutbudskarta Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Britt Arrelöv TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-09-15 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-10-25, P 23 1 (4) HSN 2016-3371 Svar på skrivelse från Socialdemokraterna gällande

Läs mer

Öron-, näs- och halssjukdomar

Öron-, näs- och halssjukdomar Öron-, näs- och halssjukdomar Inledning... 2 Ordförklaringar... 3 Övergripande kompetensdefinition... 6 Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6 Kompetenskrav för medicinsk kompetens...6 Kompetenskrav

Läs mer

Vem får göra vad i hälso- och sjukvården och tandvården?

Vem får göra vad i hälso- och sjukvården och tandvården? Vem får göra vad i hälso- och sjukvården och tandvården? Detta dokument skapades 2017-05-25 04:48 Vem får göra vad i hälso- och sjukvården och tandvården Vad är ett legitimationsyrke? Beskrivning För vissa

Läs mer

Citation for the original published paper (version of record):

Citation for the original published paper (version of record): http://www.diva-portal.org This is the published version of a paper published in Nordisk Geriatrik. Citation for the original published paper (version of record): Akner, G. (2006) SWOT-analys av geriatriken

Läs mer

Klinisk immunologi och transfusionsmedicin

Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Klinisk immunologi transfusionsmedicin Inledning Den xx 2014 beslutade Socialstyrelsen att meddela nya föreskrifter allmänna råd (SOSFS 201X:xx) om läkares specialiseringstjänstgöring. Socialstyrelsen

Läs mer

Övertagandet av HSL i LSS-verksamheter

Övertagandet av HSL i LSS-verksamheter Övertagandet av HSL i LSS-verksamheter Från 1:a oktober 2015 Villa verksamheter gäller det? Från den 1 oktober 2015 övertar kommunerna i Stockholms län hälso- och sjukvårdsansvaret (sjukvårdsinsatser i

Läs mer

Social- och hälsovårdsministeriet

Social- och hälsovårdsministeriet Social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för brådskande vård och villkoren för jour inom olika medicinska verksamhetsområden Utfärdad i Helsingfors den 23 september 2014 I enlighet med

Läs mer

I. Övergripande målbeskrivning

I. Övergripande målbeskrivning PLASTIKKIRURGI I. Övergripande målbeskrivning Profil och verksamhetsfält Den plastikkirurgiska specialitetens målsättning är att med en vävnadsvänlig och vävnadsbesparande atraumatisk operativ teknik uppnå

Läs mer

Validering i Sörmland Rev

Validering i Sörmland Rev Validering av kurs: Medicin 1 (150p) Fördjupad kunskapskartläggning Valideringspedagog Validand Mejladress Personnummer Telefon Särskilda behov Valideringspedagog Mejladress Aktuella veckor för teoretisk

Läs mer

Barn- och ungdomskirurgi

Barn- och ungdomskirurgi Barn- ungdomskirurgi Inledning Den xx 2014 beslutade Socialstyrelsen att meddela nya föreskrifter allmänna råd (SOSFS 201X:xx) om läkares specialiseringstjänstgöring. Socialstyrelsen har vidare beslutat

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSNEUROLOGI MED HABILITERING

BARN- OCH UNGDOMSNEUROLOGI MED HABILITERING BARN- OCH UNGDOMSNEUROLOGI MED HABILITERING I. Övergripande målbeskrivning Profil och verksamhetsfält Specialiteten barn- och ungdomsneurologi med habilitering omfattar fördjupade kunskaper och färdigheter

Läs mer

Hematologi 402 LÄKARNAS SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING SOCIALSTYRELSEN

Hematologi 402 LÄKARNAS SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING SOCIALSTYRELSEN 402 Kompetensbeskrivning Specialiteten hematologi karaktäriseras av kunskaper och färdigheter i utredning, diagnostik, behandling, prevention och uppföljning av tillstånd i blodet samt i blodbildande,

Läs mer

Definition av begrepp vårdval fysioterapi inom primärvårdsrehabilitering

Definition av begrepp vårdval fysioterapi inom primärvårdsrehabilitering Bilaga 1 1 (5) Krav- och kvalitetsbok fysioterapi Definition av begrepp vårdval fysioterapi inom primärvårdsrehabilitering år 2016 Definitioner av begrepp som gäller för vårdval fysioterapi inom primärvårdsrehabilitering

Läs mer

KlinikKurt Klinisk handledning

KlinikKurt Klinisk handledning 4,29 4,28 4,20 4,15 4,13 4,13 Klinisk handledning - en jämförelse mellan sjukhusets kliniker 1 KlinikKurt Klinisk handledning En jämförelse mellan sjukhusets kliniker (T5-T10 läkarprogrammet) i god klinisk

Läs mer

MÄVA medicinsk vård för äldre. Vård i samverkan med primärvård och kommuner

MÄVA medicinsk vård för äldre. Vård i samverkan med primärvård och kommuner MÄVA medicinsk vård för äldre Vård i samverkan med primärvård och kommuner 1 300 000 Vi blir äldre 250 000 200 000 150 000 100 000 85 år och äldre 65-84 år 0-64 år 50 000 0 2008 2020 Jämförelse av fördelningen

Läs mer

Statistik om hälso- och sjukvårdspersonal

Statistik om hälso- och sjukvårdspersonal HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Publiceringsår 2010 Statistik om hälso- och sjukvårdspersonal Officiell statistik om antal legitimerade (2009) och arbetsmarknadsstatus (2008) SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK Statistik

Läs mer