Frågor angående remissmottagande enheter kontakta din vårdsystemsamordnare och om hen inte är anträffbar kan frågor mailas till

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Frågor angående remissmottagande enheter kontakta din vårdsystemsamordnare och om hen inte är anträffbar kan frågor mailas till epj@support.lul."

Transkript

1 Remissmottagande (konsultationsremisser/vårdbegäran) enheter Akademiska sjukhuset, Lasarettet i Enköping, Habilitering och Hjälpmedel, Primärvården och privata vårdgivare (Strukturen för Akademiska sjukhuset kommer att göras om när omorganisationen är genomförd) Versionsdatum Frågor angående remissmottagande enheter kontakta din vårdsystemsamordnare och om hen inte är anträffbar kan frågor mailas till Division och verksamhetsområde/motsvarande Organisatorisk tillhörighet Kommentar Kontaktinformation Akademiska sjukhuset Diagnostik- akut- anestesi- och teknikdivisionen Akademiska laboratoriet (ej remissnivå) Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Diagnostik- Teknik och Anestesidivisionen Akademiska laboratoriet Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Klinisk kemi och farmakologi Diagnostik- Teknik och Anestesidivisionen Akademiska laboratoriet Klinisk mikrobiologi och vårdhygien Klinisk kemi och farmakologi Diagnostik- Teknik och Anestesidivisionen Akademiska laboratoriet Klinisk mikrobiologi och vårdhygien Blodcentralen (akutlab) Blodcentralen (patientverksamhet) Autoimmunitet och allergi Cellulär immunologi Reception Expedition

2 Akutsjukvård Endast akuta fall Diagnostik- Teknik och Anestesidivisionen Akutsjukvård Akutmottagningen Anestesi- och intensivvård Diagnostik- Teknik och Anestesidivisionen Anestesi- och intensivvård Endast akuta vårdbegäran från Primärvården, Lasarettet i Enköping, Infektionsmott, Gynekologmott, Närvårdsavd. I Uppsala. Konsultationsremisser till Medicinkonsult skickas till Internmedicin. Konsultationsremisser till Kirurgkonsult skickas till Kirurgi CIVA och BIVA kontakta IVAjouren sökare Anestesi Barn, Anestesi Kvinnosjukvård, Anestesi Neuro, Ortopedi, Kirurgi, Kortvård SH och Anestesi Oral-plastik-öron ingår Anestesi Barn , expedition Anestesi Kvinnosjukvård Anestesi Neuro Anestesi Oral-plastik-öron Anestesi Ortopedi Anestesi Kirurgi Anestesi Kortvård SH Accessmottagningen Diagnostik- Teknik och Anestesidivisionen Anestesi- och intensivvård Accessmottagningen Accessmottagningen

3 Kirurg- och onkologdivisionen Handkirurgi Kirurg- och onkologdivisionen Handkirurgi Kirurgi Kirurg- och onkologdivisionen Kirurgi Kärllaboratoriet Kirurg- och onkologdivisionen Kirurgi- Kirurgmottagningen - Kärllaboratoriet Transplantation Kirurg- och onkologdivisionen Kirurgi- Transplantation Onkologi Kirurg- och onkologdivisionen Onkologi Hospice Kirurg- och onkologdivisionen Onkologi Hospice Ortopedi Kirurg- och onkologdivisionen Ortopedi Kirurgkonsulter skickas hit! Även remisser till: Endokrin-bröst Esofagus-ventrikel Kärl Lever-pancreas Sårcentrum, bensår, fotsår Tarm Endast ultraljudsundersökningar av kärl samt konsultationer Remisser till Ödemmottagningen skickas till Sjukgymnastik Remisser även till Palliativa rådgivningsteamet Ortopedkonsulter skickas hit! Även remisser till: Ortopedi Gåskolan Ortopedi Hjälpmedel Ortopedi Trauma Protes Rygg ,

4 Skuldra- knä- fot Urologi Kirurg- och onkologdivisionen Urologi Remisser för barn 0-18 år skickas till Barnkirurgi Urologkonsulter skickas hit!

5 Kvinno- och Barndivisionen Barnkirurgi Barnkirurgi Neurologi/BARN Barnkirurgi Neurologi/BARN Klinisk genetik Klinisk genetik Neonatologi Neonatologi Pediatrik Akutmottagningen för barn och ungdom Pediatrik Pediatrik Akutpediatrik Akutmottagningen för barn och ungdom Barnhälsovård/BARN Pediatrik Barnhälsovård/BARN Folke Bernadotte regionhabilitering Pediatrik Barnneurologi och habilitering - Folke Bernadotte regionhabilitering Hit skickas remisser på barn till kirurgi, ortopedi, urologi Hit skickas remisser på barn för utredning samt konsultationer barnneurologi Hit skickas även remisser på vuxna och cancerutredningar Hit skickas alla remisser till samtliga barnmedicinska specialiteter samt sjukgymnastik, lekterapi, arbetsterapi, dietist, kurator och psykolog Hit skickas alla remisser till Akutmottagningen för barn och ungdom oavsett medicinsk tillhörighet! Specialistbarnhälsovård Hit skickas remisser till habilitering. Folke Bernadotte regionhabilitering

6 Barnonkologi Pediatrik Barnskyddsenheten Barnonkologi Barnskyddsteamet Pediatrik Barnskyddsenheten Barnskyddsteamet Barnspecialistmott. i länet Pediatrik Barnspecialistmott. i länet Barnspecialistmottagning Enköping Pediatrik Barnspecialistmott. i länet Barnspecialistmottagning Tierp Pediatrik Barnspecialistmott. i länet Barnspecialistmottagning Uppsala Pediatrik Barnspecialistmott. i länet Barnspecialistmottagning Östhammar Gynekologi Gynekologi / Endometrioscentrum

7 Gynekologi Endometrioscentrum Reproduktionscentrum Gynekologi - Reproduktionscentrum Obstetrik Obstetrik

8 Neurodivisionen Geriatrik Neurodivisionen Geriatrik Länslogopedi sjukgymnastik och arbetsterapi (ej remissnivå) Arbetsterapi Neurodivisionen Länslogopedi sjukgymnastik och arbetsterapi Arbetsterapi Länslogopedi Neurodivisionen Länslogopedi sjukgymnastik och arbetsterapi Länslogopedi Sjukgymnastik Neurodivisionen Länslogopedi sjukgymnastik och arbetsterapi Sjukgymnastik Neurokirurgi Neurodivisionen Neurokirurgi Neurologi Neurodivisionen Neurologi Strokevård Neurodivisionen Strokevård Plastikkirurgi och käkkirurgi (ej remissnivå) Käkkirurgi Neurodivisionen Käkkirurgi Här ingår: Sjukhustandvården Akademiska Bettfysiologi Käkortopedi

9 Allmän plastikkirurgi Neurodivisionen Allmän plastikkirurgi Rehabiliteringsmedicin Neurodivisionen Rehabiliteringsmedicin Smärtcentrum Neurodivisionen Smärtcentrum Ögonsjukdomar Neurodivisionen Ögonsjukdomar Öron- näs- och halssjukdomar Neurodivisionen Öron- näs- och halssjukdomar Foniatrimottagningen Neurodivisionen Öron- näs- och halssjukdomar Hörselmottagningen Neurodivisionen Öron- näs- och halssjukdomar Otokirurgmottagningen Neurodivisionen Öron- näs- och halssjukdomar Öron- näs- och halsmottagningen Käk- och ansiktsröntgen Beställning Radiologi Hit skickas även remisser till Brännskada (Audiologi)

10 Medicin- och thoraxdivisionen Hematologi Medicin- och thoraxdivisionen - Hematologi hud och reumatologi Hematologi Hud- och könssjukdomar (ej remissnivå) Hud Medicin- och thoraxdivisionen Hematologi hud och reumatologi- Hud- och könssjukdomar - Hud Venereologi Medicin- och thoraxdivisionen Hematologi hud och reumatologi- Hud- och könssjukdomar - Venereologi Infektionssjukdomar Medicin- och thoraxdivisionen Infektionssjukdomar Internmedicin Medicin- och thoraxdivisionen Intern- och lungmedicin Internmedicin Kardiologi och klinisk fysiologi Medicin- och thoraxdivisionen Kardiologi och klinisk fysiologi Lung- och allergisjukdomar Medicin- och thoraxdivisionen Intern- och lungmedicin Lung- och allergisjukdomar Reumatologi Medicin- och thoraxdivisionen Remisser till Yrkesdermatologi skickas hit. Remisser till: * Konsultation Internmedicin * Planerade besök för - koagulation/trombos - hypertoni/kärl - hjärtsvikt Obs att remisser till Klinisk fysiologi och koronarangiografi/pci skickas via Beställning radiologi Remisser till Sömn- och andningscentrum skickas hit Konsultationer Övriga remisser

11 Hematologi hud och reumatologi Reumatologi Specialmedicin (ej remissnivå) Onkologisk endokrinologi Medicin- och thoraxdivisionen Specialmedicin - Onkologisk endokrinologi Endokrinologi (ej remissnivå) Diabetes Medicin- och thoraxdivisionen Specialmedicin Endokrinologi Endokrin allmän Endokrin allmän Medicin- och thoraxdivisionen Specialmedicin Endokrinologi Diabetes Osteoporos Medicin- och thoraxdivisionen Specialmedicin Endokrinologi Osteoporos Gastroenterologi Medicin- och thoraxdivisionen Specialmedicin Gastroenterologi Klinisk nutrition Medicin- och thoraxdivisionen Specialmedicin Klinisk nutrition Njurmedicin Medicin- och thoraxdivisionen Specialmedicin Remisser till diabetesfotterapeut skickas hit. Remisser till diabetesfotsårsmottagningen skickas till Kirurgi.. OBS endast remisser inom Akademiska sjukhuset

12 Njurmedicin Övervikt Medicin- och thoraxdivisionen Specialmedicin Övervikt Thoraxkirurgi och -anestesi Medicin- och thoraxdivisionen Thoraxkirurgi och -anestesi Konsult thoraxanestesiolog Konsult thoraxkirurg Thoraxkirurgkonsult Thoraxanestesikonsult dagtid, annars sök narkosjouren. 12

13 Psykiatridivisionen Akut- och konsultpsykiatri Planerade fall Psykiatriska akutenheten Endast akuta fall Affektiva sjukdomar Planerade fall Psykiatridivisionen Akut- och konsultpsykiatri Psykiatridivisionen Akut- och konsultpsykiatri Akutmottagningen för vuxenpsykiatri Psykiatridivisionen Affektiva sjukdomar Arbets- och miljömedicin Psykiatridivisionen Kompetenscentrum för arbetslivsinriktad rehabilitering Barn- och ungdomspsykiatri Planerade fall Akutmottagningen för barn och ungdomspsykiatri Endast akuta fall Arbets- och miljömedicin Psykiatridivisionen Arbets- och miljömedicin Kompetenscentrum för arbetslivsinriktad rehabilitering Psykiatridivisionen Barn- och ungdomspsykiatri Psykiatridivisionen Barn- och ungdomspsykiatri Akutmottagningen för barnoch ungdomspsykiatri Beroende- och neuropsykiatri Psykiatridivisionen Neuropsykiatriska enheten för vuxna Beroende och neuropsykiatri Psykiatridivisionen Remisser till ECT-enheten enligt särskilda mallar. Remisser som avser rådgivning i frågor rörande psykiatrisk tvångsvård (LPT) Även remisser till Äldrepsykiatri

14 Psykosocialt behandlingsarbete och socialmedicin Psykosvård och rättspsykiatrisk vård Beroende och neuropsykiatri- Neuropsykiatriska enheten för vuxna Psykiatridivisionen Psykosocialt behandlingsarbete Psykiatridivisionen Psykosvård och rättspsykiatrisk vård Kvinnofridsenheten Kvinnofridsenheten Kvinnofridsenheten Kvinnofridsmottagningen Kurator inom somatisk vård

15 Lasarettet i Enköping Kirurgiskt centrum Medicinskt centrum Lasarettet i Enköping Kirurgiskt centrum Gynekologi Enköping Lasarettet i Enköping Kirurgiskt centrum Kirurgi Enköping Lasarettet i Enköping Medicinskt centrum Akutmottagningen Lasarettet i Enköping Lasarettet i Enköping Medicinskt centrum Endoskopienheten Lasarettet i Enköping Lasarettet i Enköping Medicinskt centrum Geriatriska enheten - Westerlunds rehab Lasarettet i Enköping Medicinskt centrum Hudmottagningen Lasarettet i Enköping Lasarettet i Enköping /92 Medicinskt centrum Internmedicin Enköping Lasarettet i Enköping /92 Medicinskt centrum Onkologi Enköping Lasarettet i Enköping Medicinskt centrum Palliativ vård Enköping Lasarettet i Enköping

16 Medicinskt centrum Rehabforum Lasarettet i Enköping Lasarettet i Enköping Medicinskt centrum Ögonmottagningen Lasarettet i Enköping

17 Hälsa och habilitering Habilitering nord Habilitering syd Hälsa och habilitering - Habilitering nord Hälsa och habilitering Habilitering syd Hörcentralen Hälsa och habilitering Habilitering nord Syncentralen Särskild vård och integration Hälsa och habilitering - Särskild vård och integration - Cosmos Hälsa och habilitering - Särskild vård och integration - Cosmos - Husläkarmottagning i Enköping för hemlösa Hälsa och habilitering - Särskild vård och integration - Cosmos Husläkarmottagning i Uppsala för hemlösa Hälsa och habilitering - Särskild vård och integration Närvårdsavdelningen i Uppsala Äldrevårdsenheten Hälsa och habilitering - Särskild vård och integration - Äldrevårdsenheten Hälsa och habilitering - Särskild vård och integration Äldrevårdsenheten Habiliteringens husläkarmottagning Hit skickas även remisser till Habilitering syd

18 Primärvården (offentliga vårdcentraler) Alunda VC Primärvården Alunda VC Alunda vårdcentral Enköpings husläkarcentrum VC Primärvården Alunda VC Alunda vårdcentral Rasbo vårdcentral Primärvården Enköpingshusläkarcentrum VC Enköpings husläkarcentrum Primärvården Enköpingshusläkarcentrum VC Enköpings husläkarcentrum Fjärdhundra vårdcentral

19 Primärvården Enköpingshusläkarcentrum VC Enköpings husläkarcentrum Undomsmottagning Enköpings vårdcentral Eriksberg VC Primärvården Eriksberg VC Eriksbergs vårdcentral Flogsta VC Primärvården Flogsta VC Flogsta vårdcentral Primärvården Flogsta VC Flogsta vårdcentral Ungdomsmottagning Flogsta vårdcentral Fålhagen VC Primärvården Fålhagen VC Fålhagens vårdcentral

20 Gimo VC Primärvården Gimo VC Gimo vårdcentral Primärvården Gimo VC Gimo vårdcentral Ungdomsmottagning Gimo vårdcentral Primärvården Gimo VC Österbybruks vårdcentral Gottsunda VC Primärvården Gottsunda VC Gottsunda vårdcentral Primärvården Gottsunda VC

21 Gottsunda vårdcentral Ungdomsmottagning Gottsunda vårdcentral Gränby vårdcentral Se Årsta VC Heby VC Primärvården Heby VC Heby vårdcentral Knivsta VC Primärvården Knivsta VC Knivsta vårdcentral Primärvården Knivsta VC Knivsta vårdcentral Ungdomsmottagning Knivsta vårdcentral Kungsgärdet VC Primärvården Kungsgärdet VC Kungsgärdets vårdcentral

22 Länna/Knutby VC Primärvården Länna/Knutby VC Knutby vårdcentral Primärvården Länna/Knutby VC Länna vårdcentral Rasbo vårdcentral Se Alunda VC Samariterhemmet VC Primärvården Samariterhemmet VC Samariterhemmets vårdcentral Primärvården Samariterhemmet VC Samariterhemmets vårdcentral Primärvårdens arbetsterapiverksamhet Arbetsterapi för länets primärvård

23 Skutskär VC Primärvården Skutskär VC Skutskärs vårdcentral Primärvården Skutskär VC Skutskärs vårdcentral Ungdomsmottagning Skutskärs vårdcentral Storvreta VC Primärvården Storvreta VC Storvreta vårdcentral Svartbäcken VC Primärvården Svartbäcken VC Svartbäckens vårdcentral Primärvården Svartbäcken VC Svartbäckens vårdcentral Bälinge vårdcentral

24 Tierps VC Primärvården Tierps VC Tierps vårdcentral Primärvården Tierps VC Tierps vårdcentral Ungdomsmottagning Tierps vårdcentral Ungdomsmottagningar PV se respektive vårdcentral Årsta VC Primärvården Årsta VC Årsta vårdcentral Primärvården Årsta VC Årsta vårdcentral- Gränby vårdcentral /

25 Örsundsbro VC Primärvården Örsundsbro VC Örsundsbro vårdcentral Östervåla VC Primärvården Östervåla VC Östervåla vårdcentral Östhammar VC Primärvården Östhammar VC Östhammars vårdcentral

26 Privata vårdcentraler, barna- och mödravårdscentraler Aleris AB Barncentrum Aleris Aleris AB Barncentrum Aleris Uppsala barncentrum Aleris Barnpraktik Björkman AB Barnpraktik Björkman AB Aros LM Aros vårdcentral Barnpraktik Björkman AB Aros LM Aros vårdcentral Hälsoalliansen Aros Nyby VC Aleris Aleris AB Nyby VC Aleris Nyby vårdcentral Aleris Aleris AB Nyby VC Aleris Nyby vårdcentral Aleris Uppsala barncentrum vårdcentral Aleris Barnläkarmottagning Fredrik Cederblad Psykolog Kurator Arbetsterapeut Kurator Psykolog Kurator Hjärtsviktssjuksköterska Arbetsterapeut Psykolog Kurator Hjärtsviktssjuksköterska Arbetsterapeut Även frågor ang remisser till/från Ingrid Marie vårdcentral Aleris

27 Boländernas Vårdcentral AB Boländernas VC Boländernas Vårdcentral AB Boländernas VS Boländernas Vårdcentral Capio Närsjukvård AB Capio VC Enköping Capio Närsjukvård AB Capio VC Enköping Capio Vårdcentral Enköping Capio VC Liljeforstorg Capio Närsjukvård AB Capio VC Liljeforstorg Capio Vårdcentral Liljeforstorg Capio VC Sävja Capio Närsjukvård AB Capio VC Sävja Capio Vårdcentral Sävja Capio Närsjukvård AB Capio VC Sävja Capio Vårdcentral Sävja Ungdomsmottagning Sävja vårdcentral Ekeby Hälsocenter AB Ekeby Hälsocenter VC Ekeby Hälsocenter AB Ekeby Hälsocenter VC Ekeby Hälsocenter vårdcentral Rehabiliteringskoordinator Kurator Psykolog Sjukgymnast Kurator /BVC Kurator /BVC Kurator Psykolog Arbetsterapeut / Famileläkarna i Saltsjöbaden AB Familjeläkarna Bålsta VC Famileläkarna i Saltsjöbaden AB Astmasjuksköterska

28 Familjedoktorerna i Uppland AB Centrum VC Famileläkarna Bålsta VC Famileläkarna Bålsta Famileläkarna i Saltsjöbaden AB Famileläkarna Bålsta VC Famileläkarna Bålsta - Ungdomsmottagning Familjeläkarna Bålsta Familjedoktorerna i Uppland AB Centrum VC Vårdcentralen Centrum Hälsohuset i Enköping AB Hälsohuset i Enköping VC Hälsohuset i Enköping AB Hälsohuset i Enköping VC Hälsohuset i Enköping Läkarhuset i Enköping AB Dr Wahlunds LM Läkarhuset i Enköping AB Dr Wahlunds LM - Doktor Wahlunds läkarmottagning Praktikertjänst AB Barnmorska Psykolog Sjukgymnast Astma/KOLsköterska Kurator Psykolog Sjukgymnast Arbetsterapeut /BVC Kurator Kurator Psykolog

29 Bålsta Praktikertjänst AB Praktikertjänst AB Bålsta Praktikertjänst AB BålstaDoktorn Praktikertjänst Praktikertjänst AB Bålsta Praktikertjänst AB BålstaDoktorn Praktikertjänst BålstaDoktorn Skokloster Knivsta Praktikertjänst Praktikertjänst AB Knivsta Praktikertjänst - Knivsta läkargrupp Praktikertjänst Öregrund Praktikertjänst Praktikertjänst AB Öregrund Praktikertjänst Öregrunds vårdcentral Praktikertjänst Arbetsterapeut /BVC Psykolog Sjukgymnast Arbetsterapeut /BVC Psykolog Sjukgymnast Arbetsterapeut /BVC Psykolog Kurator Sjukgymnast Astmasjuksköterska

30 Övriga privata enheter Capio Medocular AB VÅRDVAL Katarakt VÅRDVAL Ögonmottagning Eye Diagnostics Scandinavia AB Eye Diagnostics Capio Medocular AB Capio Medocular Capio Medocular Uppsala katarakt Capio Medocular AB Capio Medocular Capio Medocular Uppsala ögonmottagning Eye Diagnoctics Scandinavia AB Eye Diagnostics Eye Diagnostics Se och Synas Uppsala Utför ögonbottenfotografering på diabetespatienter på remiss från Primärvården Närpsykiatri Enköping/HÄTÖ OBS! Att remisser till Enköping skickas till Affektiva sjukdomar, Psykiatridivisionen Närpsykiatri i HÄTÖ AB Närpsykatri Enköping/HÄTÖ Närpsykatri i HÄTÖ AB Mottagningar i Gimo, Skutskär, Tierp och Tärnsjö Elisabethsjukhuset Aleris AB Elisabethsjukhuset - Handkir Elisabetsjh Aleris AB Elisabethsjukhuset - Ort Elisabetsjh Aleris AB Elisabethsjukhuset - ÖNH-kirurgi Elisabethsjh OBS! Endast remisser via Ortopedkliniken på Akademiska sjukhuset och interna remiser inom Elisabethsjukhuset! OBS! Endast remisser via Öronnäsa- halssjukdomar på Akademiska sjukhuset! Gimo Skutskär Tierp Tärnsjö Famileläkarna i Saltsjöbaden AB Familjeläkarna Bålsta GYN Familjeläkarna i Saltsjöbaden AB

31 VÅRDVAL GYN Familjeläkarna Bålsta GYN Familjeläkarna Familjeläkarna i Bålsta ÖGON VÅRDVAL ÖGON VÅRDVAL KATARAKT Familjedoktorerna i Strängnäs AB CentrumVC GYN VÅRDVAL GYN Gyn Carstensen AB Gynekologomottagning Carstensen VÅRDVAL GYN Plent Kliniken AB Gynekologmottagning Bålsta Familjeläkarna i Saltsjöbaden AB Familjeläkarna Bålsta ÖGON Familjeläkarna Ögonmottagning Bålsta Familjeläkarna i Strängnäs AB- Centrum VC GYN - Vårdcentralen Centrum gynekologmottagning Gyn Carstensen AB GYN Carstensen - Gynekologmottagning Carstensen Hit skickas även remisser till Familjeläkarna ögonbottenfoto Bålsta Plent ÖNH VÅRDVAL ÖRON Läkarhuset i Enköping AB Läkarhuset ÖNH Vårdval ÖRON Gynhälsan Uppsala AB Gynhälsan VÅRDVAL GYN Plent Klinken AB Plent ÖNH Öron- näs och halsmottagning Plent specialistklinik Läkarhuset i Enköping AB Läkarhuset ÖNH - Doktor Wahlunds läkarmottagning Öron- Näsa - Halsspecialist Gynhälsan Uppsala AB - Gynhälsan - Gynekologmottagning Studentgyn - Gynhälsan Lasarettet i Enköping Lasarettet i Enköping Kirurgiskt centrum

32 Aleris specialistvård Aleris specialistvård Kirurgi Enköping Aleris specialistvård Aleris specialistvård Sabbatsbergs - Ortopedmottagning Aleris Specialistvård Sabbatsberg Aleris specialistvård Aleris specialistvård Sabbatsbergs - Ortopedmottagningen Aleris Specialistvård Nacka Pappersremissmottagare Pappersremissmottagare Kommunalförbundet avancerad strålbehandling (KAS) Skandion Kommunalförbundet avancerad strålbehandling (KAS)- Skandion Skandionkliniken

Anslutna vårdenheter på sjukhusen i Västra Götalandsregionen

Anslutna vårdenheter på sjukhusen i Västra Götalandsregionen 1 Anslutna vårdenheter på sjukhusen i Västra Götalandsregionen Akutklinik, Kungälvs Sjukhus Akutklinik, Område Medicin och akut, NU-sjukvården Akutklinik, Södra Älvsborgs Sjukhus Akutmedicinklinik, Område

Läs mer

2014-11-24. Läkarbesök 2 500 Läkarbesök akutmottagning dag 2 770 Läkarbesök akutmottagning jour 5 330

2014-11-24. Läkarbesök 2 500 Läkarbesök akutmottagning dag 2 770 Läkarbesök akutmottagning jour 5 330 Prislista 2015 Prislistan tillämpas för utomlänspatienter i enlighet med riksavtalet och gäller tills ny prislista utkommer. Priserna gäller oavsett om patientavgift erlagts eller ej. All sluten somatisk

Läs mer

Stockholm 2012-04-24. Till Läkarförbundets yrkes- och Lokalföreningar. Nr 5/2012

Stockholm 2012-04-24. Till Läkarförbundets yrkes- och Lokalföreningar. Nr 5/2012 Stockholm 2012-04-24 Till Läkarförbundets yrkes- och Lokalföreningar Nr 5/2012 2011 års lönestatistik Den partsgemensamma lönestatistiken per november 2011 för läkare inom kommunal sektor är nu klar. I

Läs mer

ANMÄLAN AV VERKSAMHET ENLIGT LAGEN (1998:531) OM YRKESVERKSAMHET PÅ HÄLSO- OCH SJUKVÅRDENS OMRÅDE (LYHS)

ANMÄLAN AV VERKSAMHET ENLIGT LAGEN (1998:531) OM YRKESVERKSAMHET PÅ HÄLSO- OCH SJUKVÅRDENS OMRÅDE (LYHS) ANMÄLAN AV VERKSAMHET ENLIGT LAGEN (1998:531) OM YRKESVERKSAMHET PÅ HÄLSO- OCH SJUKVÅRDENS OMRÅDE (LYHS) Datum Denna blankett skall användas för anmälan av verksamhet enligt 6 kap. 6 lagen (1998:531) om

Läs mer

Skånes universitetssjukvård. Högspecialiserade vårdens utveckling på SUS

Skånes universitetssjukvård. Högspecialiserade vårdens utveckling på SUS Högspecialiserade vårdens utveckling på SUS Utveckla SUS spets Högspecialiserad vård Stora patientmaterial nödvändiga för utvecklad kompetens Konkurrensen intensivare och internationell Konkurrensfördelar

Läs mer

Dagvårdsavdelning barn och ungdomsmedicin Barn- och ungdomsmedicn. Barn- och ungdomsmedicins mottagning Arvika Barn- och ungdomsmedicn

Dagvårdsavdelning barn och ungdomsmedicin Barn- och ungdomsmedicn. Barn- och ungdomsmedicins mottagning Arvika Barn- och ungdomsmedicn Enheter som förväntas delta i mätningar av följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler 2014-12-09 Vårdavdelning 61 Vårdavdelning 62 Vårdavdelning 63 Vårdavdelning 64 Anestesi och operation Öppenvården

Läs mer

Antibiotikaanvändning Hud- och könssjukdomar, Akademiska sjukhuset

Antibiotikaanvändning Hud- och könssjukdomar, Akademiska sjukhuset Antibiotikaanvändning Hud- och könssjukdomar, Akademiska sjukhuset (Venerologmottagningen hudmottagningen och 30 B1) T o m 2013 Antibiotikaanvändning (J01*+rifampicin), Hud- & könssjukdomar, Akademiska

Läs mer

Telefonnummer. till Telefonnummer. Akademiska sjukhusets mottagningar med mera

Telefonnummer. till Telefonnummer. Akademiska sjukhusets mottagningar med mera Telefonnummer till Telefonnummer Akademiska sjukhusets mottagningar till Akademiska med sjukhusets mera mottagningar med mera 1 En enkel väg till vården minavardkontakter.se Akademiska sjukhuset 2 Växel

Läs mer

Sökordstaggning av verksamhetskoder. Arbetsdokument 2013-04-23

Sökordstaggning av verksamhetskoder. Arbetsdokument 2013-04-23 Sökordstaggning av verksamhetskoder 2013-04-23 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Syftet att tagga verksamhetskoder med sökord... 3 Huvudområde: Kirurgirelaterade verksamheter...

Läs mer

Placering NKS och planering för Karolinska Universitetssjukhusets uppdrag

Placering NKS och planering för Karolinska Universitetssjukhusets uppdrag 2015-02-27 1 Placering NKS och planering för Karolinska Universitetssjukhusets uppdrag KOMPLETTERANDE PRESENTATIONSMATERIAL NYA KAROLINSKA SOLNA FEB 2015 2015-02-27 2 Placering NKS och planering för Karolinska

Läs mer

Värdebaserad vård. Kvalitetsregister i ledning och styrning. Mats Tullberg chefläkare Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Värdebaserad vård. Kvalitetsregister i ledning och styrning. Mats Tullberg chefläkare Sahlgrenska Universitetssjukhuset Värdebaserad vård Kvalitetsregister i ledning och styrning Mats Tullberg chefläkare Sahlgrenska Universitetssjukhuset Huvudbudskap Värdebaserad vård - en styrmodell för kvalitet Målet - att skapa värde

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 30 januari 2015 56/2015 Social- och hälsovårdsministeriets förordning om specialistläkarutbildning och specialisttandläkarutbildning samt om särskild

Läs mer

Läkarna och EU/ EES Information om läkares möjligheter att arbeta inom EU/EES

Läkarna och EU/ EES Information om läkares möjligheter att arbeta inom EU/EES Läkarna och EU/ EES Information om läkares möjligheter att arbeta inom EU/EES Sveriges läkarförbund 2010 Läkarna och EU/EES 1 Innehåll Läkarna och EU/EES 2 Den fria rörligheten 2 Yrkeskvalifikationsdirektivet

Läs mer

Yrkeskvalifikationer

Yrkeskvalifikationer Frågor om yrket Fastställande av yrket 1. 1. 1 1. 1. 2 1. 1. 3 1. 1. 4 1. 1. 5 Är yrket [${Profession}] reglerat inom ert territorium? Vilken verksamhet omfattar yrket [${Profession}] inom ert territorium?

Läs mer

Mölndal. Kontaktpersoner för klagomålshantering inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset - Vårdavdelningar. ulla.engvall@vgregion.se

Mölndal. Kontaktpersoner för klagomålshantering inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset - Vårdavdelningar. ulla.engvall@vgregion.se Kontaktpersoner för klagomålshantering inom Universitetssjukhuset - Vårdavdelningar Mölndal Geriatrik Psykiatri Ortopedi Mölndal, och Medicin Neuropsykiatri Anestesi/Operation/ Intensivvårdsavd 233 234

Läs mer

Stadsbussarna i Uppsala

Stadsbussarna i Uppsala 2013-10-30 Linjebeskrivning Den här linjebeskrivningen presenterar uppgifter om distans, restid, trafik, antal avgångar och trafikföretag per linje. Dessutom finns en mindre linjekarta och sträckning i

Läs mer

Västerbottens läns landsting

Västerbottens läns landsting 1 (5) Västerbottens läns landsting sjukvårds Universitetssjukvårds Primärvården Familjemedicin Holmsunds hälsocentral (Olov Rolandsson) Backens hälsocentral (Herbert Sandström) Mariehems hälsocentral (Katarina

Läs mer

Allergologi veckor - 2015 veckor-2016 Kommentarer/Krav. Anestesi veckor - 2015 veckor-2016 Kommentarer/Krav Ljungby Torsby

Allergologi veckor - 2015 veckor-2016 Kommentarer/Krav. Anestesi veckor - 2015 veckor-2016 Kommentarer/Krav Ljungby Torsby Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

Urval av uppdrag inom slutenvården

Urval av uppdrag inom slutenvården Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

Urval av uppdrag inom slutenvården

Urval av uppdrag inom slutenvården Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

HSA Nationell katalogtjänst och revisionen av kodverket Verksamhetskoder

HSA Nationell katalogtjänst och revisionen av kodverket Verksamhetskoder HSA Nationell katalogtjänst och revisionen av kodverket Verksamhetskoder Annika Asp Terminologicentrum TNC 29 september 2010 HSA Nationell katalogtjänst Nationell katalogtjänst innehållande information

Läs mer

Statistik om hälso- och sjukvårdspersonal

Statistik om hälso- och sjukvårdspersonal HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Publiceringsår 2013 Statistik om hälso- och sjukvårdspersonal Officiell statistik om antal legitimerade (2012) och arbetsmarknadsstatus (2011) SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK Statistik

Läs mer

Landstinget Dalarna. Norra och västra Hälso- och sjukvårdsområdet

Landstinget Dalarna. Norra och västra Hälso- och sjukvårdsområdet Landstinget Dalarna Norra och västra Hälso- och sjukvårdsområdet Mora lasarett Mora lasarett har genom sitt geografiska läge en särställning i länet vad gäller turisttillströmningen. Detta gör att den

Läs mer

AS2012-0272 1(6) Redovisning av utfallet av kostnadsanpassningsprogrammet 2012 2013 augusti 2013

AS2012-0272 1(6) Redovisning av utfallet av kostnadsanpassningsprogrammet 2012 2013 augusti 2013 AS2012-0272 1(6) Redovisning av utfallet av kostnadsanpassningsprogrammet 2012 2013 augusti 2013 2(6) 1. Sammanfattning Sjukhusets kostnadsanpassningsprogram omfattar sammantaget 412 mnkr under 2012-2013.

Läs mer

Bättre informationsstruktur med terminologiarbete

Bättre informationsstruktur med terminologiarbete Bättre informationsstruktur med terminologiarbete Annika Asp Terminologicentrum TNC 8 juni 2011 Katalogtjänst HSA innehåller information om personer och organisationer inom vård och omsorg utgör informationskälla

Läs mer

Statistik om hälso- och sjukvårdspersonal

Statistik om hälso- och sjukvårdspersonal HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Publiceringsår 2011 Statistik om hälso- och sjukvårdspersonal Officiell statistik om antal legitimerade (2010) och arbetsmarknadsstatus (2009) SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK Statistik

Läs mer

Anmälan av delegationsbeslut

Anmälan av delegationsbeslut LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 2012-12-20 172 Anmälan av delegations Förslag till Dnr PS 2012-0007 Produktionsstyrelsen ar att godkänna redovisningen

Läs mer

Klinisk mikrobiologi och vårdhygien, kundundersökning 2012. Utskick: 1. Var arbetar du?

Klinisk mikrobiologi och vårdhygien, kundundersökning 2012. Utskick: 1. Var arbetar du? Klinisk mikrobiologi och vårdhygien, kundundersökning 2012 Tack till alla som deltagit i kundenkäten från Klinisk mikrobiologi och vårdhygien (KMB). KMB har genom detta fått värdefulla synpunkter och viktig

Läs mer

Länsteknik. Utveckla och förvalta landstingets tekniska infrastruktur samt säkerställa patientsäkra IT och MT-system/utrustningar. Länsteknik DIVISION

Länsteknik. Utveckla och förvalta landstingets tekniska infrastruktur samt säkerställa patientsäkra IT och MT-system/utrustningar. Länsteknik DIVISION Utveckla och förvalta landstingets tekniska infrastruktur samt säkerställa patientsäkra IT och MT-system/utrustningar Landstingsdirektör Sekretariat Stab Opererande specialiteter Medicinska specialiteter

Läs mer

Information: Charlotta Hansell, tel: 075-247 3426 Hans Schwarz, tel: 075-247 3578

Information: Charlotta Hansell, tel: 075-247 3426 Hans Schwarz, tel: 075-247 3578 HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 2008:2 Statistik om hälso- och sjukvårdspersonal officiell statistik om antal legitimerade (2007) och arbetsmarknadsstatus (2006) SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK Statistik Hälso- och

Läs mer

Version Datum Beskrivning Status. i kodningskriteriet i kod 1506. Korrigering av benämning. i kodningskriteriet i kod 1812.

Version Datum Beskrivning Status. i kodningskriteriet i kod 1506. Korrigering av benämning. i kodningskriteriet i kod 1812. Verksamhetskod Revisionshistorik Version Datum Beskrivning Status 4.1 2013-04-15 Korrigering av hänvisning i kodningstipset i kod 1121. Förändring av kodningskriterium i kod 1217. Tillägg av kodningskriterium

Läs mer

Vad gör jag om jag blir sjuk? Hitta rätt vård. Spara katalogen!

Vad gör jag om jag blir sjuk? Hitta rätt vård. Spara katalogen! Spara katalogen! 2013 Vad gör jag om jag blir sjuk? m du blir sjuk eller behöver råd om din hälsa ska du vända dig till din vårdcentral. Du kan också ringa 1177 och få råd dygnet runt av en sjuk sköterska.

Läs mer

Kvalitativ uppföljning av multisjuka äldre

Kvalitativ uppföljning av multisjuka äldre Kvalitativ uppföljning av multisjuka äldre En beskrivning av 22 personers väg genom vården och omsorgen i Örebro City Konferenscenter 2 maj 2011 Lena Hammarlund Örebro Kommun Ewa Slätmo Örebro läns Landsting

Läs mer

Internmedicin. 2012-2015 Dalarna och Sverige

Internmedicin. 2012-2015 Dalarna och Sverige Internmedicin 2012-2015 Dalarna och Sverige Internmedicin Internmedicin är trygghet för patient, anhörig och vårdare. Varför det? Trygghet är vetskap om ohälsans orsak, och internmedicin söker orsaken

Läs mer

Privata läkare och sjukgymnaster i öppen vård med ersättning enligt

Privata läkare och sjukgymnaster i öppen vård med ersättning enligt Privata läkare och sjukgymnaster i öppen vård med ersättning enligt 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Läkare... 3 Sjukgymnaster... 3 Inledning... 4 Redovisningens innehåll och syfte... 4 Bakgrund... 4 Redovisning...

Läs mer

Anmälan av delegationsbeslut

Anmälan av delegationsbeslut LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 2013-05-21 58 Anmälan av delegationsbeslut Förslag till beslut Dnr PS 2012-0007 Produktionsstyrelsen beslutar

Läs mer

Så tycker konsultläkaren om sin vardag. 2011-09-12 vers 1

Så tycker konsultläkaren om sin vardag. 2011-09-12 vers 1 Så tycker konsultläkaren om sin vardag 1 Syfte med undersökningen Syfte: att undersöka och kartlägga konsultläkarnas situation och behov Undersökningen har genomförts via TNS Sifo Navigares webbpanel.

Läs mer

AKUTKLINIKEN/OP, ANESTESI & IVA KLINIKEN

AKUTKLINIKEN/OP, ANESTESI & IVA KLINIKEN AKUTKLINIKEN/OP, ANESTESI & IVA KLINIKEN Akutkliniken 018 5355 Operationsavdelningen Inga planerade operationer genomförs. Ett operationsteam finns tillgängligt för eventuella akuta operationer. IVA avdelningen

Läs mer

STRATEGIER FÖR KOMPETENSFÖRSÖRJNING EN REGIONAL PLAN 2013 2015

STRATEGIER FÖR KOMPETENSFÖRSÖRJNING EN REGIONAL PLAN 2013 2015 1(13) 2013-02-12 STRATEGIER FÖR KOMPETENSFÖRSÖRJNING EN REGIONAL PLAN 2013 2015 BAKGRUND Norrlandstingen har definierat kompetensförsörjningen som den högst prioriterade strategiska frågan. En god kompetensförsörjning

Läs mer

Linköping/US 4 veckors placering. Klinik/avdelning Var? När? Fråga efter EM-klinikens Endokrin konferensrum, ingång 48 (EM-kliniken) plan 13

Linköping/US 4 veckors placering. Klinik/avdelning Var? När? Fråga efter EM-klinikens Endokrin konferensrum, ingång 48 (EM-kliniken) plan 13 VAR? NÄR? 1:a dagen på ny placering Linköping/US 4 veckors placering Klinik/avdelning Var? När? Fråga efter EM-klinikens Endokrin konferensrum, ingång 48 (EM-kliniken) plan 13 08.30 (EM-kliniken) Hematologi

Läs mer

Punktprevalensmätning av vårdrelaterade infektioner v.42-43, 2012

Punktprevalensmätning av vårdrelaterade infektioner v.42-43, 2012 Punktprevalensmätning av vårdrelaterade infektioner v.42-43, 2012 14,0% Förekomst av vårdrelaterade infektioner (somatisk vård) 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% VT08 * HT08 VT09 HT09 VT10 HT10 VT11

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. 73. Förvaltningarnas tertialrapporter för april 2015 Dnr PS 2015-0001

FÖREDRAGNINGSLISTA. 73. Förvaltningarnas tertialrapporter för april 2015 Dnr PS 2015-0001 FÖREDRAGNINGSLISTA Produktionsstyrelsens sammanträde tisdagen den 26 maj 2015 kl. 13.00, Lasarettet i Enköping Nr Ärenden Val av justerare. I tur: Anna-Karin Klomp (KD) 71. Tid för justering: 2015-05-29

Läs mer

HSA Innehåll Verksamhetskod. Version 5.1 2015-04-14

HSA Innehåll Verksamhetskod. Version 5.1 2015-04-14 HSA Innehåll Verksamhetskod Version 5.1 HSA Innehåll Verksamhetskod version 5.1.docx Innehåll Revisionshistorik... 3 1. Inledning... 4 1.1 Revision av kodverket 2009-2012... 4 1.2 Verksamhetskoder för

Läs mer

Kopia. Förordnande av sakkunniga i medicinska frågor i de allmänna förvaltningsdomstolarna

Kopia. Förordnande av sakkunniga i medicinska frågor i de allmänna förvaltningsdomstolarna Kopia Förordnande 5 2002-12-12 Ju2002/6446/D OM Justitiedepartementet Enligt sändlista Förordnande av sakkunniga i medicinska frågor i de allmänna förvaltningsdomstolarna Regeringen förordnar de i bilagan

Läs mer

Svårt för läkardoktorander. få tid och pengar till forskning Ändå är publicerings- och disputationsgraden tämligen hög. klinik och vetenskap

Svårt för läkardoktorander. få tid och pengar till forskning Ändå är publicerings- och disputationsgraden tämligen hög. klinik och vetenskap originalstudie Svårt för läkardoktorander få tid och pengar till forskning Ändå är publicerings- och disputationsgraden tämligen hög DANIEL GIGLIO, med dr, leg läkare, sektionen för farmakologi, Sahlgrenska

Läs mer

Projektorganisation. Projektledning. Andra medverkande. spec. kirurgi, Uppsala universitet

Projektorganisation. Projektledning. Andra medverkande. spec. kirurgi, Uppsala universitet Projektorganisation Projektledning Helena Brändström Ola Ghatnekar Lars Holmberg Jan Nyman Hans Starkhammar Sverre Sörenson Arvid Widenlou Nordmark Göran Zetterström Andra medverkande Kristina Eklund projektledare,

Läs mer

FORTBILDNINGAR september - oktober 2009

FORTBILDNINGAR september - oktober 2009 Läksak och Stockholms läkemedelskommittéers FORTBILDNINGAR september - oktober 2009 Obunden evidensbaserad fortbildning inom läkemedelsområdet framtagen av Läksak och Stockholms läkemedelskommittéer Aktuella

Läs mer

Bilaga 1 - Företag medlemmar i Vårdföretagarna bransch C per den 19 december 2013

Bilaga 1 - Företag medlemmar i Vårdföretagarna bransch C per den 19 december 2013 Bilaga 1 - Företag medlemmar i Vårdföretagarna bransch C per den 19 december 2013 Juridiskt namn Orgnr. Medlemsnr. AB Drolet 556621-7930 813188 AB Medicinsk-Odontologisk Forskning och Terapi MOFT 556233-0547

Läs mer

Vårdcentral (ctrl+f för att söka

Vårdcentral (ctrl+f för att söka Ägare/Drivs av (ctrl+f för att söka ) Vårdcentral (ctrl+f för att söka ) Grundstenen 118578 Nacka Närsjukhus Proxima landsting/boo landsting/ektorps landsting/fisksätra landsting/forums Familjeläkarna

Läs mer

Frågor och svarvar arbetar du? Personer som har svarat på frågan: 88

Frågor och svarvar arbetar du? Personer som har svarat på frågan: 88 Tack till alla som deltagit i kundenkäten från Klinisk kemi och farmakologi (KKF). KKF har genom detta fått värdefulla synpunkter och viktig kunskap om kundernas behov. Utskick Datum: 2012-03-22 2012-05-14.

Läs mer

Vårdgarantins effekter

Vårdgarantins effekter Vårdgarantins effekter Uppföljningsrapport 8 2007-06-28 Vårdgarantin är möjlig och verklig men långt ifrån överallt! 1 Best nr 5112 Uppgifter från databasen och webbplatsen Väntetider i Vården www.vantetider.se

Läs mer

Biobanker och biobankstjänster 2011

Biobanker och biobankstjänster 2011 Biobanker och stjänster 2011 Inventering utförd av Nationellt sråd (NBR) I inventering inkluderades er med landsting som huvudman (för vård och/eller forskning) samt Karolinska Institutets Biobank. 1 1.

Läs mer

Akutmedicin - Akutsjukvård Akutkliniken i Lund Akutläkare på Akuten

Akutmedicin - Akutsjukvård Akutkliniken i Lund Akutläkare på Akuten Akutmedicin - Akutsjukvård Akutkliniken i Lund Akutläkare på Akuten Bosse Erwander Universitetssjukhuset i Lund Verksamhetschef Akutkliniken, Ordförande i SWESEM Läkare, specialist i internmedicin och

Läs mer

Allmäntjänstgöring som läkare

Allmäntjänstgöring som läkare Hälsa Sjukvård Tandvård AT-läkare Allmäntjänstgöring som läkare vid Hallands sjukhus Halmstad och Varberg Organisation Från årsskiftet 2010/11 är Halland en egen region. I samband med bildandet av Region

Läs mer

Riktlinje över remissrutiner inom Region Östergötland

Riktlinje över remissrutiner inom Region Östergötland Utgåva nr Giltig fr o m Giltig t o m Kommentar till ny utgåva Godkänd av (titel, namn, datum ) 2 2014-11-10 2015-11-10 Uppdaterat dokument Martin Magnusson, utvecklingsschef Bo Orlenius,vårddirektör, objektägare

Läs mer

7. Att vårda sin hälsa i Sverige

7. Att vårda sin hälsa i Sverige Foto: Colourbox 7. Att vårda sin hälsa i Sverige Innehåll Vad är hälsa? Hälso- och sjukvård i Sverige Vart ska du vända dig? Tandvård Om du inte är nöjd Göteborgs Stad och Länsstyrelsen Västra Götalands

Läs mer

Så vill vi utveckla sjukvården i Fyrbodal

Så vill vi utveckla sjukvården i Fyrbodal Västra Götalandsregionen Vänersborg 2010-08-24 Så vill vi utveckla sjukvården i Fyrbodal Möjligheternas Västra Götaland 2 (16) Innehållsförteckning Möjligheternas Västra Götaland... 3 Närsjukvård... 5

Läs mer

Förordnande av sakkunniga i medicinska frågor i de allmänna förvaltningsdomstolarna

Förordnande av sakkunniga i medicinska frågor i de allmänna förvaltningsdomstolarna Regeringsbeslut 5 2000-12-21 Ju2000/5732 Justitiedepartementet Enligt sändlista Förordnande av sakkunniga i medicinska frågor i de allmänna förvaltningsdomstolarna Regeringen förordnar de i bilagan upptagna

Läs mer

~~-"., Vårdgaranti och kömiljard

~~-., Vårdgaranti och kömiljard "- bilaga LS 119C ~~-"., Vårdgaranti och kömiljard J Handlingsplan för att uppnå hög vårdgaranti- och kömiljarduppfyllelse inom Dalarnas specialiserade sjukvård Agenda Bakgrund Uppdrag II Generella verktyg

Läs mer

Osteoporos - det du behöver veta och lite till!

Osteoporos - det du behöver veta och lite till! KOPIA Denna inbjudan har skickats till din verksamhetschef Inbjudan till en 2-dagars utbildning Osteoporos - det du behöver veta och lite till! Utredning och behandling av en folksjukdom 8-9 oktober 2014

Läs mer

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion Inspektionsdatum: 19-21 mars 2014 NÄL och Uddevalla sjukhus NU-sjukvården Internmedicin Sjukhus Ort Klinik Ola Ohlsson och Jesper Persson Inspektörer Gradering

Läs mer

Specialitetsråden inom Uppsala- Örebroregionen

Specialitetsråden inom Uppsala- Örebroregionen www.pwc.se Revisionsrapport Carl-Åke Elmersjö Göran Persson- Lingman Lars-Åke Ullström Specialitetsråden inom Uppsala- Örebroregionen Revisionskollegierna inom Uppsala-Örebroregionen Juli 2014 Innehållsförteckning

Läs mer

Topplistan - Cancerregistret

Topplistan - Cancerregistret Topplistan - Cancerregistret Diagnosperiod 2013-01-01-2013-12-31 Endast kliniker med 10 eller fler fall under aktuell period är inkluderade 27 april 2015 1 Akademiska sjukhuset Neurokirurgisk vård 309

Läs mer

Framtidsplan för hälso- och sjukvården. mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt

Framtidsplan för hälso- och sjukvården. mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt Framtidsplan för hälso- och sjukvården mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt Catarina Andersson Forsman, Hälso- och sjukvårdsdirektör, NKS-konferensen 25 april 2014 Sidan 2 Stockholms län växer vårdbehovet

Läs mer

Läkarprogrammet 2015/2016

Läkarprogrammet 2015/2016 Läkarprogrammet 2015/2016 330 HP UPPSALA CAMPUS 100% Förebygga, lindra och läka kraven på läkaren är höga. Du ska behärska vetenskapens senaste landvinningar men även kunna se och möta människan bakom

Läs mer

Tillgång på: Specialistläkare 2006

Tillgång på: Specialistläkare 2006 Tillgång på: Specialistläkare 26 Labour Supply in Sweden: Qualified Medical Specialists 26 The National Board of Health and Welfare Artikelnr: 28-125-5 ISBN: 978-91-85999-33- Sättning: Edita Västra Aros

Läs mer

Hälso- och sjukvård i Region Norrland

Hälso- och sjukvård i Region Norrland norrstyrelsen rapport 2009: 10 Norrstyrelsens kartläggning av hälso- och sjukvården i Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland Hälso- och sjukvård i Region Norrland Hälso- och sjukvård i Region Norrland

Läs mer

Veckoschema kardiologi, Helsingborg VT 2012 Vecka 6, kandidat 9-12 6 feb 7 feb 8 feb 9 feb 10 feb Vecka 7, kandidat 9-12

Veckoschema kardiologi, Helsingborg VT 2012 Vecka 6, kandidat 9-12 6 feb 7 feb 8 feb 9 feb 10 feb Vecka 7, kandidat 9-12 Veckoschema kardiologi, Helsingborg VT 2012 Vecka 6, kandidat 9-12 klockan 6 feb 7 feb 8 feb 9 feb 10 feb 8.00-9.00 Introduktion/EPA Ssk venflonrond, alla K Rtg rond Läkarmöte Rtg rond 13.00-14.00 Klinik

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING (ST) ORTODONTI

UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING (ST) ORTODONTI UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING (ST) ORTODONTI STV ORTODONTI LINKÖPING FOLKTANDVÅRDEN LANDSTINGET I ÖSTERGÖTLAND Två platser godkända av Socialstyrelsen 1995-01-26 Dnr: 524-7071/94 Tredje

Läs mer

Rapport från UU KITM Styrelsen SFTM Jan 2014 Kerstin Elvin

Rapport från UU KITM Styrelsen SFTM Jan 2014 Kerstin Elvin Rapport från UU KITM Styrelsen SFTM Jan 2014 Kerstin Elvin Vad har hänt 2013? Vad pågår och vad planeras 2014? Socialstyrelsen övertagit SK-kurser LIPUS tagit över Certifiering av ST-kurser samt SPUR UU

Läs mer

Om du mår psykiskt dåligt

Om du mår psykiskt dåligt Om du mår psykiskt dåligt Guide till hjälp och stöd Hjälp Exempel på områden som beskrivs är: Landstingets öppenvård Kommunens sysselsättningsverksamhet fritid, rehabilitering, socialt stöd och föreningar

Läs mer

Registreringsrutiner för armprotesmottagning, gåskola och ortopedteknisk specialistläkarmottagning på Bräcke Diakoni RehabCenter Sfären (öppen vård)

Registreringsrutiner för armprotesmottagning, gåskola och ortopedteknisk specialistläkarmottagning på Bräcke Diakoni RehabCenter Sfären (öppen vård) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Avdelningen för närsjukvård Rehabilitering-Habilitering-Hjälpmedel Registreringsrutiner för armprotesmottagning, gåskola och ortopedteknisk specialistläkarmottagning på

Läs mer

Att byta själva journalsystemet var den enkla delen!

Att byta själva journalsystemet var den enkla delen! Att byta själva journalsystemet var den enkla delen! Vi som pratar Bengt Malmqvist Chefsläkare Landstinget Dalarna Marie Häggström Projektledare B3IT Healthcare AB Jens Bergqvist IT-direktör Landstinget

Läs mer

Smärt mottagning, Smärtavdelning B42, Anestesikliniken, KS Huddinge

Smärt mottagning, Smärtavdelning B42, Anestesikliniken, KS Huddinge Smärtmottagningar Sektionen för akut smärtvård, APS, Smärtkliniken Capio S:t Görans Sjukhus AB har särskild inriktning på akuta och postoperativa smärtor och är smärtkonsult till de andra klinikernas vårdavdelningar

Läs mer

Hudiksvalls sjukhus. Kliniken i fokus

Hudiksvalls sjukhus. Kliniken i fokus Kliniken i fokus I Hudiksvall har det inte funnits en neurologmottagning på tio år. Det drev fram utvecklingen av ett neurologteam av kurator, sjukgymnast, logoped, arbetsterapeut och dietist för att samordna

Läs mer

Årsrapport 2011 för arbetet med

Årsrapport 2011 för arbetet med Årsrapport 2011 för arbetet med Distriktsläkarnas länkportal och Webbplatsen för Allmänläkarkonsulterna Luleå-Boden Arbetet med Distriktsläkarnas länkportal och Allmänläkarkonsulternas webbplats 2011 Sammanfattning

Läs mer

Sammanställning av förvaltningarnas årsredovisningar 2014 (T3)

Sammanställning av förvaltningarnas årsredovisningar 2014 (T3) BILAGA PS 2015, 7. 2014-02-23 Dnr PS 2014-0001 Ledningskontoret Ann Hammarstrand Tfn 018-611 60 71 E-post ann.hammarstrand@lul.se Produktionsstyrelsen Sammanställning av förvaltningarnas årsredovisningar

Läs mer

Primärvård och Ögon Utfärdande förvaltning: Sökord: Giltig fr.o.m. 2011-05-20. vårdöverenskommelse

Primärvård och Ögon Utfärdande förvaltning: Sökord: Giltig fr.o.m. 2011-05-20. vårdöverenskommelse Hälso- och sjukvård Länsgemensam 1.0 Vårdöverenskommelse vårdöverenskommelse Primärvård och Ögon Utfärdande förvaltning: Sökord: Giltig fr.o.m. Hälso- och sjukvård Samverksansdokument, 2011-05-20 vårdöverenskommelse

Läs mer

Samtycke angående sparande av biobanksprov. Uppgifter om inkomna nej-talonger år 2013 i Uppsala Örebro sjukvårdsregion

Samtycke angående sparande av biobanksprov. Uppgifter om inkomna nej-talonger år 2013 i Uppsala Örebro sjukvårdsregion Samtycke angående sparande av biobanksprov Uppgifter om inkomna nej-talonger år 2013 i Uppsala Örebro sjukvårdsregion Kommentar: Samtliga tabeller med undantag för tabell 3, som baseras på uppgifter från

Läs mer

Lathund för ifyllnad av fält i Skånekatalogen För visning på 1177.se, i Vård i Skåne-appen och via Öppen data

Lathund för ifyllnad av fält i Skånekatalogen För visning på 1177.se, i Vård i Skåne-appen och via Öppen data Lathund för ifyllnad av fält i Skånekatalogen För visning på 1177.se, i Vård i Skåne-appen och via Öppen data Att tänka på när du fyller i nedanstående uppgifter: Målgrupp du skriver i första hand för

Läs mer

7. Att vårda sin hälsa i Sverige

7. Att vårda sin hälsa i Sverige Foto: Colourbox 7. Att vårda sin hälsa i Sverige Innehåll Vad är hälsa? Droger, alkohol och tobak Hälso- och sjukvård i Sverige Vart ska du vända dig? Tandvård Om du inte är nöjd Göteborgs Stad och Länsstyrelsen

Läs mer

Om du mår psykiskt dåligt

Om du mår psykiskt dåligt Om du mår psykiskt dåligt Guide till hjälp och stöd Hjälp Exempel på områden som beskrivs är: Landstingets hälso- och sjukvård Kommunens sysselsättningsverksamhet fritid, rehabilitering, socialt stöd och

Läs mer

Lättlästa sidor. Om du blir sjuk eller behöver råd. Vi ringer till dig

Lättlästa sidor. Om du blir sjuk eller behöver råd. Vi ringer till dig Lättlästa sidor Om du blir sjuk eller behöver råd Ring din vårdcentral Är du sjuk eller har skadat dig eller vill fråga någon om råd? Då kan du ringa din vårdcentral. Telefon-rådgivning Öppet dygnet runt.

Läs mer

Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014

Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014 Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014 Team Namn Verksamhet/Inriktning Landsting/Region Genombrottsprogram I 1 Södermalms psykiatriska enhet, Allmän Stockholms

Läs mer

fört vid Svenska Läkaresällskapets fullmäktigemöte tisdagen den 9 oktober 2012 i Stockholm.

fört vid Svenska Läkaresällskapets fullmäktigemöte tisdagen den 9 oktober 2012 i Stockholm. PROTOKOLL fört vid Svenska Läkaresällskapets fullmäktigemöte tisdagen den 9 oktober 2012 i Stockholm. 1 Sällskapets ordförande, Peter Friberg hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2 Att tillsammans

Läs mer

Riktlinje för grunddata och vårdtillfälle för intensivvård och övriga vårdtyper

Riktlinje för grunddata och vårdtillfälle för intensivvård och övriga vårdtyper Ansvariga författare: Sten Walther, Caroline Mårdh, Lena Andersson Version: 3.0 Fastställd: 2015-02-06 Gäller från: 2016-01-01 Riktlinje för grunddata och vårdtillfälle för intensivvård och övriga vårdtyper

Läs mer

Information om UL:s skolkort

Information om UL:s skolkort 1 (7) Information om UL:s skolkort Denna information vänder sig skolkortshandläggare och skolkortsberättigade elever som vill veta mer om regler kring skolkorten. Allmänt Skolkorten gäller alla skoldagar,

Läs mer

UTBYTESGUIDE FÖR LÄKARPROGRAMMET

UTBYTESGUIDE FÖR LÄKARPROGRAMMET 1 UTBYTESGUIDE FÖR LÄKARPROGRAMMET Här följer en förteckning över de utländska universitet som läkarprogrammet, medicinska fakulteten, Umeå universitet har utbytesavtal med samt förslag till lämpliga utbytesstudier

Läs mer

Välkommen till Dagkirurgiska enheten! I denna broschyr finns viktig information inför din operation.

Välkommen till Dagkirurgiska enheten! I denna broschyr finns viktig information inför din operation. Välkommen till Dagkirurgiska enheten! I denna broschyr finns viktig information inför din operation. Dagkirurgi innebär att du går hem samma dag som du blir opererad. Ring till dagkirurgiska enheten närmaste

Läs mer

Årsredovisning 2011 www.lul.se

Årsredovisning 2011 www.lul.se Årsredovisning 2011 Årsredovisning 2011 innehåll INLEDNING 3 Landstingsstyrelsens ordförande har ordet 3 Landstingets styrning och organisation 4 Politiska organisationen 4 Olika nivåer i politiken 4

Läs mer

Läkare, psykolog, arbetsterapeut, sekreterare... En rad yrkeskategorier samarbetar för att ge hallänning arna bästa tänkbara psy kiat risk vård.

Läkare, psykolog, arbetsterapeut, sekreterare... En rad yrkeskategorier samarbetar för att ge hallänning arna bästa tänkbara psy kiat risk vård. Läkare, psykolog, arbetsterapeut, sekreterare... En rad yrkeskategorier samarbetar för att ge hallänning arna bästa tänkbara psy kiat risk vård. De har många olika sorters kunskap och erfarenheter, vilket

Läs mer

Alla finns med på tåget, för att uttrycka det så enkelt

Alla finns med på tåget, för att uttrycka det så enkelt kliniken i fokus Omorganisering av vården ger TOPPRESULTAT I GÄVLEBORG Ett ständigt förbättringsarbete har gett resultat. Landstinget Gävleborg har klättrat till en topplacering i nationella jämförelser

Läs mer

Överenskommelser om uppdrag och ekonomisk ersättning 2007. Gävle sjukhus 2006-09-04

Överenskommelser om uppdrag och ekonomisk ersättning 2007. Gävle sjukhus 2006-09-04 Överenskommelser om uppdrag och ekonomisk ersättning 2007 Gävle sjukhus 2006-09-04 Svante Lönnbark Landstingsdirektör Lars Gunnarsson Tf bitr förvaltningschef Innehållsförteckning Överenskommelse om ekonomisk

Läs mer

Kompetensförsörjningsplan för VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN. Sammanställning av förvaltningarnas kompetensförsörjningsplaner

Kompetensförsörjningsplan för VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN. Sammanställning av förvaltningarnas kompetensförsörjningsplaner Kompetensförsörjningsplan för VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN Sammanställning av förvaltningarnas kompetensförsörjningsplaner 2015 Hur arbetar VGR med kompetensförsörjning? Västra Götalandsregionen har ett processorienterat

Läs mer

LANDSTINGSKATALOGEN 2014

LANDSTINGSKATALOGEN 2014 LANDSTINGSKATALOGEN 2014 Telefonnummer, adresser och tider om du behöver kontakta oss www.lg.se 1 Innehåll sid 4 Innehållsförteckning sid 5 Hälsocentraler och primärvård sid 7-20 Sjukhus sid 21-30 Psykiatri

Läs mer

Utbilda dig till ett jobb i landstinget

Utbilda dig till ett jobb i landstinget Utbilda dig till ett jobb i landstinget Vårdkedja en beskrivning av hälso och sjukvård AMBULANS AKUTMOTTAGNING LABORATORIER RÖNTGEN VÅRDAVDELNINGAR a) Ortopedi b) Kirurgi c) Medicin d) Barn- kvinna e)

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Produktionsstyrelsens sammanträde den 25 november 2014 kl. 13.00 Konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala

FÖREDRAGNINGSLISTA. Produktionsstyrelsens sammanträde den 25 november 2014 kl. 13.00 Konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala FÖREDRAGNINGSLISTA Produktionsstyrelsens sammanträde den 25 november 2014 kl. 13.00 Konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala Nr Ärende Val av justerare. I tur: Johnny Svahn (S) Föredragande Dnr Tid för

Läs mer

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion Inspektionsdatum: 2014-05-27 Vårdcentralen Centrumkliniken Vårdcentral Trelleborg Ort Ulf Eklund och Thord Svanberg Inspektörer Gradering A B C D Socialstyrelsens

Läs mer

Beroendekliniken. i Göteborg

Beroendekliniken. i Göteborg Beroendekliniken i Göteborg Vi erbjuder utredning och behandling vid komplicerat missbruk/beroende av alkohol, läkemedel och narkotika för personer med eller utan psykiatrisk problematik. Målgrupp Beroendekliniken

Läs mer

Omhändertagande av kvinnor utsatta för våld i nära relation

Omhändertagande av kvinnor utsatta för våld i nära relation Omhändertagande av kvinnor utsatta för våld i nära relation Vårdprogram utarbetat i samarbete mellan Nationellt centrum för kvinnofrid (nck) vid Akademiska sjukhuset och primärvården. Kontaktpersoner Åsa

Läs mer