Frågor angående remissmottagande enheter kontakta din vårdsystemsamordnare och om hen inte är anträffbar kan frågor mailas till

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Frågor angående remissmottagande enheter kontakta din vårdsystemsamordnare och om hen inte är anträffbar kan frågor mailas till epj@support.lul."

Transkript

1 Remissmottagande (konsultationsremisser/vårdbegäran) enheter Akademiska sjukhuset, Lasarettet i Enköping, Habilitering och Hjälpmedel, Primärvården och privata vårdgivare (Strukturen för Akademiska sjukhuset kommer att göras om när omorganisationen är genomförd) Versionsdatum Frågor angående remissmottagande enheter kontakta din vårdsystemsamordnare och om hen inte är anträffbar kan frågor mailas till Division och verksamhetsområde/motsvarande Organisatorisk tillhörighet Kommentar Kontaktinformation Akademiska sjukhuset Diagnostik- akut- anestesi- och teknikdivisionen Akademiska laboratoriet (ej remissnivå) Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Diagnostik- Teknik och Anestesidivisionen Akademiska laboratoriet Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Klinisk kemi och farmakologi Diagnostik- Teknik och Anestesidivisionen Akademiska laboratoriet Klinisk mikrobiologi och vårdhygien Klinisk kemi och farmakologi Diagnostik- Teknik och Anestesidivisionen Akademiska laboratoriet Klinisk mikrobiologi och vårdhygien Blodcentralen (akutlab) Blodcentralen (patientverksamhet) Autoimmunitet och allergi Cellulär immunologi Reception Expedition

2 Akutsjukvård Endast akuta fall Diagnostik- Teknik och Anestesidivisionen Akutsjukvård Akutmottagningen Anestesi- och intensivvård Diagnostik- Teknik och Anestesidivisionen Anestesi- och intensivvård Endast akuta vårdbegäran från Primärvården, Lasarettet i Enköping, Infektionsmott, Gynekologmott, Närvårdsavd. I Uppsala. Konsultationsremisser till Medicinkonsult skickas till Internmedicin. Konsultationsremisser till Kirurgkonsult skickas till Kirurgi CIVA och BIVA kontakta IVAjouren sökare Anestesi Barn, Anestesi Kvinnosjukvård, Anestesi Neuro, Ortopedi, Kirurgi, Kortvård SH och Anestesi Oral-plastik-öron ingår Anestesi Barn , expedition Anestesi Kvinnosjukvård Anestesi Neuro Anestesi Oral-plastik-öron Anestesi Ortopedi Anestesi Kirurgi Anestesi Kortvård SH Accessmottagningen Diagnostik- Teknik och Anestesidivisionen Anestesi- och intensivvård Accessmottagningen Accessmottagningen

3 Kirurg- och onkologdivisionen Handkirurgi Kirurg- och onkologdivisionen Handkirurgi Kirurgi Kirurg- och onkologdivisionen Kirurgi Kärllaboratoriet Kirurg- och onkologdivisionen Kirurgi- Kirurgmottagningen - Kärllaboratoriet Transplantation Kirurg- och onkologdivisionen Kirurgi- Transplantation Onkologi Kirurg- och onkologdivisionen Onkologi Hospice Kirurg- och onkologdivisionen Onkologi Hospice Ortopedi Kirurg- och onkologdivisionen Ortopedi Kirurgkonsulter skickas hit! Även remisser till: Endokrin-bröst Esofagus-ventrikel Kärl Lever-pancreas Sårcentrum, bensår, fotsår Tarm Endast ultraljudsundersökningar av kärl samt konsultationer Remisser till Ödemmottagningen skickas till Sjukgymnastik Remisser även till Palliativa rådgivningsteamet Ortopedkonsulter skickas hit! Även remisser till: Ortopedi Gåskolan Ortopedi Hjälpmedel Ortopedi Trauma Protes Rygg ,

4 Skuldra- knä- fot Urologi Kirurg- och onkologdivisionen Urologi Remisser för barn 0-18 år skickas till Barnkirurgi Urologkonsulter skickas hit!

5 Kvinno- och Barndivisionen Barnkirurgi Barnkirurgi Neurologi/BARN Barnkirurgi Neurologi/BARN Klinisk genetik Klinisk genetik Neonatologi Neonatologi Pediatrik Akutmottagningen för barn och ungdom Pediatrik Pediatrik Akutpediatrik Akutmottagningen för barn och ungdom Barnhälsovård/BARN Pediatrik Barnhälsovård/BARN Folke Bernadotte regionhabilitering Pediatrik Barnneurologi och habilitering - Folke Bernadotte regionhabilitering Hit skickas remisser på barn till kirurgi, ortopedi, urologi Hit skickas remisser på barn för utredning samt konsultationer barnneurologi Hit skickas även remisser på vuxna och cancerutredningar Hit skickas alla remisser till samtliga barnmedicinska specialiteter samt sjukgymnastik, lekterapi, arbetsterapi, dietist, kurator och psykolog Hit skickas alla remisser till Akutmottagningen för barn och ungdom oavsett medicinsk tillhörighet! Specialistbarnhälsovård Hit skickas remisser till habilitering. Folke Bernadotte regionhabilitering

6 Barnonkologi Pediatrik Barnskyddsenheten Barnonkologi Barnskyddsteamet Pediatrik Barnskyddsenheten Barnskyddsteamet Barnspecialistmott. i länet Pediatrik Barnspecialistmott. i länet Barnspecialistmottagning Enköping Pediatrik Barnspecialistmott. i länet Barnspecialistmottagning Tierp Pediatrik Barnspecialistmott. i länet Barnspecialistmottagning Uppsala Pediatrik Barnspecialistmott. i länet Barnspecialistmottagning Östhammar Gynekologi Gynekologi / Endometrioscentrum

7 Gynekologi Endometrioscentrum Reproduktionscentrum Gynekologi - Reproduktionscentrum Obstetrik Obstetrik

8 Neurodivisionen Geriatrik Neurodivisionen Geriatrik Länslogopedi sjukgymnastik och arbetsterapi (ej remissnivå) Arbetsterapi Neurodivisionen Länslogopedi sjukgymnastik och arbetsterapi Arbetsterapi Länslogopedi Neurodivisionen Länslogopedi sjukgymnastik och arbetsterapi Länslogopedi Sjukgymnastik Neurodivisionen Länslogopedi sjukgymnastik och arbetsterapi Sjukgymnastik Neurokirurgi Neurodivisionen Neurokirurgi Neurologi Neurodivisionen Neurologi Strokevård Neurodivisionen Strokevård Plastikkirurgi och käkkirurgi (ej remissnivå) Käkkirurgi Neurodivisionen Käkkirurgi Här ingår: Sjukhustandvården Akademiska Bettfysiologi Käkortopedi

9 Allmän plastikkirurgi Neurodivisionen Allmän plastikkirurgi Rehabiliteringsmedicin Neurodivisionen Rehabiliteringsmedicin Smärtcentrum Neurodivisionen Smärtcentrum Ögonsjukdomar Neurodivisionen Ögonsjukdomar Öron- näs- och halssjukdomar Neurodivisionen Öron- näs- och halssjukdomar Foniatrimottagningen Neurodivisionen Öron- näs- och halssjukdomar Hörselmottagningen Neurodivisionen Öron- näs- och halssjukdomar Otokirurgmottagningen Neurodivisionen Öron- näs- och halssjukdomar Öron- näs- och halsmottagningen Käk- och ansiktsröntgen Beställning Radiologi Hit skickas även remisser till Brännskada (Audiologi)

10 Medicin- och thoraxdivisionen Hematologi Medicin- och thoraxdivisionen - Hematologi hud och reumatologi Hematologi Hud- och könssjukdomar (ej remissnivå) Hud Medicin- och thoraxdivisionen Hematologi hud och reumatologi- Hud- och könssjukdomar - Hud Venereologi Medicin- och thoraxdivisionen Hematologi hud och reumatologi- Hud- och könssjukdomar - Venereologi Infektionssjukdomar Medicin- och thoraxdivisionen Infektionssjukdomar Internmedicin Medicin- och thoraxdivisionen Intern- och lungmedicin Internmedicin Kardiologi och klinisk fysiologi Medicin- och thoraxdivisionen Kardiologi och klinisk fysiologi Lung- och allergisjukdomar Medicin- och thoraxdivisionen Intern- och lungmedicin Lung- och allergisjukdomar Reumatologi Medicin- och thoraxdivisionen Remisser till Yrkesdermatologi skickas hit. Remisser till: * Konsultation Internmedicin * Planerade besök för - koagulation/trombos - hypertoni/kärl - hjärtsvikt Obs att remisser till Klinisk fysiologi och koronarangiografi/pci skickas via Beställning radiologi Remisser till Sömn- och andningscentrum skickas hit Konsultationer Övriga remisser

11 Hematologi hud och reumatologi Reumatologi Specialmedicin (ej remissnivå) Onkologisk endokrinologi Medicin- och thoraxdivisionen Specialmedicin - Onkologisk endokrinologi Endokrinologi (ej remissnivå) Diabetes Medicin- och thoraxdivisionen Specialmedicin Endokrinologi Endokrin allmän Endokrin allmän Medicin- och thoraxdivisionen Specialmedicin Endokrinologi Diabetes Osteoporos Medicin- och thoraxdivisionen Specialmedicin Endokrinologi Osteoporos Gastroenterologi Medicin- och thoraxdivisionen Specialmedicin Gastroenterologi Klinisk nutrition Medicin- och thoraxdivisionen Specialmedicin Klinisk nutrition Njurmedicin Medicin- och thoraxdivisionen Specialmedicin Remisser till diabetesfotterapeut skickas hit. Remisser till diabetesfotsårsmottagningen skickas till Kirurgi.. OBS endast remisser inom Akademiska sjukhuset

12 Njurmedicin Övervikt Medicin- och thoraxdivisionen Specialmedicin Övervikt Thoraxkirurgi och -anestesi Medicin- och thoraxdivisionen Thoraxkirurgi och -anestesi Konsult thoraxanestesiolog Konsult thoraxkirurg Thoraxkirurgkonsult Thoraxanestesikonsult dagtid, annars sök narkosjouren. 12

13 Psykiatridivisionen Akut- och konsultpsykiatri Planerade fall Psykiatriska akutenheten Endast akuta fall Affektiva sjukdomar Planerade fall Psykiatridivisionen Akut- och konsultpsykiatri Psykiatridivisionen Akut- och konsultpsykiatri Akutmottagningen för vuxenpsykiatri Psykiatridivisionen Affektiva sjukdomar Arbets- och miljömedicin Psykiatridivisionen Kompetenscentrum för arbetslivsinriktad rehabilitering Barn- och ungdomspsykiatri Planerade fall Akutmottagningen för barn och ungdomspsykiatri Endast akuta fall Arbets- och miljömedicin Psykiatridivisionen Arbets- och miljömedicin Kompetenscentrum för arbetslivsinriktad rehabilitering Psykiatridivisionen Barn- och ungdomspsykiatri Psykiatridivisionen Barn- och ungdomspsykiatri Akutmottagningen för barnoch ungdomspsykiatri Beroende- och neuropsykiatri Psykiatridivisionen Neuropsykiatriska enheten för vuxna Beroende och neuropsykiatri Psykiatridivisionen Remisser till ECT-enheten enligt särskilda mallar. Remisser som avser rådgivning i frågor rörande psykiatrisk tvångsvård (LPT) Även remisser till Äldrepsykiatri

14 Psykosocialt behandlingsarbete och socialmedicin Psykosvård och rättspsykiatrisk vård Beroende och neuropsykiatri- Neuropsykiatriska enheten för vuxna Psykiatridivisionen Psykosocialt behandlingsarbete Psykiatridivisionen Psykosvård och rättspsykiatrisk vård Kvinnofridsenheten Kvinnofridsenheten Kvinnofridsenheten Kvinnofridsmottagningen Kurator inom somatisk vård

15 Lasarettet i Enköping Kirurgiskt centrum Medicinskt centrum Lasarettet i Enköping Kirurgiskt centrum Gynekologi Enköping Lasarettet i Enköping Kirurgiskt centrum Kirurgi Enköping Lasarettet i Enköping Medicinskt centrum Akutmottagningen Lasarettet i Enköping Lasarettet i Enköping Medicinskt centrum Endoskopienheten Lasarettet i Enköping Lasarettet i Enköping Medicinskt centrum Geriatriska enheten - Westerlunds rehab Lasarettet i Enköping Medicinskt centrum Hudmottagningen Lasarettet i Enköping Lasarettet i Enköping /92 Medicinskt centrum Internmedicin Enköping Lasarettet i Enköping /92 Medicinskt centrum Onkologi Enköping Lasarettet i Enköping Medicinskt centrum Palliativ vård Enköping Lasarettet i Enköping

16 Medicinskt centrum Rehabforum Lasarettet i Enköping Lasarettet i Enköping Medicinskt centrum Ögonmottagningen Lasarettet i Enköping

17 Hälsa och habilitering Habilitering nord Habilitering syd Hälsa och habilitering - Habilitering nord Hälsa och habilitering Habilitering syd Hörcentralen Hälsa och habilitering Habilitering nord Syncentralen Särskild vård och integration Hälsa och habilitering - Särskild vård och integration - Cosmos Hälsa och habilitering - Särskild vård och integration - Cosmos - Husläkarmottagning i Enköping för hemlösa Hälsa och habilitering - Särskild vård och integration - Cosmos Husläkarmottagning i Uppsala för hemlösa Hälsa och habilitering - Särskild vård och integration Närvårdsavdelningen i Uppsala Äldrevårdsenheten Hälsa och habilitering - Särskild vård och integration - Äldrevårdsenheten Hälsa och habilitering - Särskild vård och integration Äldrevårdsenheten Habiliteringens husläkarmottagning Hit skickas även remisser till Habilitering syd

18 Primärvården (offentliga vårdcentraler) Alunda VC Primärvården Alunda VC Alunda vårdcentral Enköpings husläkarcentrum VC Primärvården Alunda VC Alunda vårdcentral Rasbo vårdcentral Primärvården Enköpingshusläkarcentrum VC Enköpings husläkarcentrum Primärvården Enköpingshusläkarcentrum VC Enköpings husläkarcentrum Fjärdhundra vårdcentral

19 Primärvården Enköpingshusläkarcentrum VC Enköpings husläkarcentrum Undomsmottagning Enköpings vårdcentral Eriksberg VC Primärvården Eriksberg VC Eriksbergs vårdcentral Flogsta VC Primärvården Flogsta VC Flogsta vårdcentral Primärvården Flogsta VC Flogsta vårdcentral Ungdomsmottagning Flogsta vårdcentral Fålhagen VC Primärvården Fålhagen VC Fålhagens vårdcentral

20 Gimo VC Primärvården Gimo VC Gimo vårdcentral Primärvården Gimo VC Gimo vårdcentral Ungdomsmottagning Gimo vårdcentral Primärvården Gimo VC Österbybruks vårdcentral Gottsunda VC Primärvården Gottsunda VC Gottsunda vårdcentral Primärvården Gottsunda VC

21 Gottsunda vårdcentral Ungdomsmottagning Gottsunda vårdcentral Gränby vårdcentral Se Årsta VC Heby VC Primärvården Heby VC Heby vårdcentral Knivsta VC Primärvården Knivsta VC Knivsta vårdcentral Primärvården Knivsta VC Knivsta vårdcentral Ungdomsmottagning Knivsta vårdcentral Kungsgärdet VC Primärvården Kungsgärdet VC Kungsgärdets vårdcentral

22 Länna/Knutby VC Primärvården Länna/Knutby VC Knutby vårdcentral Primärvården Länna/Knutby VC Länna vårdcentral Rasbo vårdcentral Se Alunda VC Samariterhemmet VC Primärvården Samariterhemmet VC Samariterhemmets vårdcentral Primärvården Samariterhemmet VC Samariterhemmets vårdcentral Primärvårdens arbetsterapiverksamhet Arbetsterapi för länets primärvård

23 Skutskär VC Primärvården Skutskär VC Skutskärs vårdcentral Primärvården Skutskär VC Skutskärs vårdcentral Ungdomsmottagning Skutskärs vårdcentral Storvreta VC Primärvården Storvreta VC Storvreta vårdcentral Svartbäcken VC Primärvården Svartbäcken VC Svartbäckens vårdcentral Primärvården Svartbäcken VC Svartbäckens vårdcentral Bälinge vårdcentral

24 Tierps VC Primärvården Tierps VC Tierps vårdcentral Primärvården Tierps VC Tierps vårdcentral Ungdomsmottagning Tierps vårdcentral Ungdomsmottagningar PV se respektive vårdcentral Årsta VC Primärvården Årsta VC Årsta vårdcentral Primärvården Årsta VC Årsta vårdcentral- Gränby vårdcentral /

25 Örsundsbro VC Primärvården Örsundsbro VC Örsundsbro vårdcentral Östervåla VC Primärvården Östervåla VC Östervåla vårdcentral Östhammar VC Primärvården Östhammar VC Östhammars vårdcentral

26 Privata vårdcentraler, barna- och mödravårdscentraler Aleris AB Barncentrum Aleris Aleris AB Barncentrum Aleris Uppsala barncentrum Aleris Barnpraktik Björkman AB Barnpraktik Björkman AB Aros LM Aros vårdcentral Barnpraktik Björkman AB Aros LM Aros vårdcentral Hälsoalliansen Aros Nyby VC Aleris Aleris AB Nyby VC Aleris Nyby vårdcentral Aleris Aleris AB Nyby VC Aleris Nyby vårdcentral Aleris Uppsala barncentrum vårdcentral Aleris Barnläkarmottagning Fredrik Cederblad Psykolog Kurator Arbetsterapeut Kurator Psykolog Kurator Hjärtsviktssjuksköterska Arbetsterapeut Psykolog Kurator Hjärtsviktssjuksköterska Arbetsterapeut Även frågor ang remisser till/från Ingrid Marie vårdcentral Aleris

27 Boländernas Vårdcentral AB Boländernas VC Boländernas Vårdcentral AB Boländernas VS Boländernas Vårdcentral Capio Närsjukvård AB Capio VC Enköping Capio Närsjukvård AB Capio VC Enköping Capio Vårdcentral Enköping Capio VC Liljeforstorg Capio Närsjukvård AB Capio VC Liljeforstorg Capio Vårdcentral Liljeforstorg Capio VC Sävja Capio Närsjukvård AB Capio VC Sävja Capio Vårdcentral Sävja Capio Närsjukvård AB Capio VC Sävja Capio Vårdcentral Sävja Ungdomsmottagning Sävja vårdcentral Ekeby Hälsocenter AB Ekeby Hälsocenter VC Ekeby Hälsocenter AB Ekeby Hälsocenter VC Ekeby Hälsocenter vårdcentral Rehabiliteringskoordinator Kurator Psykolog Sjukgymnast Kurator /BVC Kurator /BVC Kurator Psykolog Arbetsterapeut / Famileläkarna i Saltsjöbaden AB Familjeläkarna Bålsta VC Famileläkarna i Saltsjöbaden AB Astmasjuksköterska

28 Familjedoktorerna i Uppland AB Centrum VC Famileläkarna Bålsta VC Famileläkarna Bålsta Famileläkarna i Saltsjöbaden AB Famileläkarna Bålsta VC Famileläkarna Bålsta - Ungdomsmottagning Familjeläkarna Bålsta Familjedoktorerna i Uppland AB Centrum VC Vårdcentralen Centrum Hälsohuset i Enköping AB Hälsohuset i Enköping VC Hälsohuset i Enköping AB Hälsohuset i Enköping VC Hälsohuset i Enköping Läkarhuset i Enköping AB Dr Wahlunds LM Läkarhuset i Enköping AB Dr Wahlunds LM - Doktor Wahlunds läkarmottagning Praktikertjänst AB Barnmorska Psykolog Sjukgymnast Astma/KOLsköterska Kurator Psykolog Sjukgymnast Arbetsterapeut /BVC Kurator Kurator Psykolog

29 Bålsta Praktikertjänst AB Praktikertjänst AB Bålsta Praktikertjänst AB BålstaDoktorn Praktikertjänst Praktikertjänst AB Bålsta Praktikertjänst AB BålstaDoktorn Praktikertjänst BålstaDoktorn Skokloster Knivsta Praktikertjänst Praktikertjänst AB Knivsta Praktikertjänst - Knivsta läkargrupp Praktikertjänst Öregrund Praktikertjänst Praktikertjänst AB Öregrund Praktikertjänst Öregrunds vårdcentral Praktikertjänst Arbetsterapeut /BVC Psykolog Sjukgymnast Arbetsterapeut /BVC Psykolog Sjukgymnast Arbetsterapeut /BVC Psykolog Kurator Sjukgymnast Astmasjuksköterska

30 Övriga privata enheter Capio Medocular AB VÅRDVAL Katarakt VÅRDVAL Ögonmottagning Eye Diagnostics Scandinavia AB Eye Diagnostics Capio Medocular AB Capio Medocular Capio Medocular Uppsala katarakt Capio Medocular AB Capio Medocular Capio Medocular Uppsala ögonmottagning Eye Diagnoctics Scandinavia AB Eye Diagnostics Eye Diagnostics Se och Synas Uppsala Utför ögonbottenfotografering på diabetespatienter på remiss från Primärvården Närpsykiatri Enköping/HÄTÖ OBS! Att remisser till Enköping skickas till Affektiva sjukdomar, Psykiatridivisionen Närpsykiatri i HÄTÖ AB Närpsykatri Enköping/HÄTÖ Närpsykatri i HÄTÖ AB Mottagningar i Gimo, Skutskär, Tierp och Tärnsjö Elisabethsjukhuset Aleris AB Elisabethsjukhuset - Handkir Elisabetsjh Aleris AB Elisabethsjukhuset - Ort Elisabetsjh Aleris AB Elisabethsjukhuset - ÖNH-kirurgi Elisabethsjh OBS! Endast remisser via Ortopedkliniken på Akademiska sjukhuset och interna remiser inom Elisabethsjukhuset! OBS! Endast remisser via Öronnäsa- halssjukdomar på Akademiska sjukhuset! Gimo Skutskär Tierp Tärnsjö Famileläkarna i Saltsjöbaden AB Familjeläkarna Bålsta GYN Familjeläkarna i Saltsjöbaden AB

31 VÅRDVAL GYN Familjeläkarna Bålsta GYN Familjeläkarna Familjeläkarna i Bålsta ÖGON VÅRDVAL ÖGON VÅRDVAL KATARAKT Familjedoktorerna i Strängnäs AB CentrumVC GYN VÅRDVAL GYN Gyn Carstensen AB Gynekologomottagning Carstensen VÅRDVAL GYN Plent Kliniken AB Gynekologmottagning Bålsta Familjeläkarna i Saltsjöbaden AB Familjeläkarna Bålsta ÖGON Familjeläkarna Ögonmottagning Bålsta Familjeläkarna i Strängnäs AB- Centrum VC GYN - Vårdcentralen Centrum gynekologmottagning Gyn Carstensen AB GYN Carstensen - Gynekologmottagning Carstensen Hit skickas även remisser till Familjeläkarna ögonbottenfoto Bålsta Plent ÖNH VÅRDVAL ÖRON Läkarhuset i Enköping AB Läkarhuset ÖNH Vårdval ÖRON Gynhälsan Uppsala AB Gynhälsan VÅRDVAL GYN Plent Klinken AB Plent ÖNH Öron- näs och halsmottagning Plent specialistklinik Läkarhuset i Enköping AB Läkarhuset ÖNH - Doktor Wahlunds läkarmottagning Öron- Näsa - Halsspecialist Gynhälsan Uppsala AB - Gynhälsan - Gynekologmottagning Studentgyn - Gynhälsan Lasarettet i Enköping Lasarettet i Enköping Kirurgiskt centrum

32 Aleris specialistvård Aleris specialistvård Kirurgi Enköping Aleris specialistvård Aleris specialistvård Sabbatsbergs - Ortopedmottagning Aleris Specialistvård Sabbatsberg Aleris specialistvård Aleris specialistvård Sabbatsbergs - Ortopedmottagningen Aleris Specialistvård Nacka Pappersremissmottagare Pappersremissmottagare Kommunalförbundet avancerad strålbehandling (KAS) Skandion Kommunalförbundet avancerad strålbehandling (KAS)- Skandion Skandionkliniken

Telefonnummer. till Telefonnummer. Akademiska sjukhusets mottagningar med mera

Telefonnummer. till Telefonnummer. Akademiska sjukhusets mottagningar med mera Telefonnummer till Telefonnummer Akademiska sjukhusets mottagningar till Akademiska med sjukhusets mera mottagningar med mera 1 En enkel väg till vården minavardkontakter.se Akademiska sjukhuset 2 Växel

Läs mer

Sökordstaggning av verksamhetskoder. Arbetsdokument 2013-04-23

Sökordstaggning av verksamhetskoder. Arbetsdokument 2013-04-23 Sökordstaggning av verksamhetskoder 2013-04-23 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Syftet att tagga verksamhetskoder med sökord... 3 Huvudområde: Kirurgirelaterade verksamheter...

Läs mer

Vad gör jag om jag blir sjuk? Hitta rätt vård. Spara katalogen!

Vad gör jag om jag blir sjuk? Hitta rätt vård. Spara katalogen! Spara katalogen! 2013 Vad gör jag om jag blir sjuk? m du blir sjuk eller behöver råd om din hälsa ska du vända dig till din vårdcentral. Du kan också ringa 1177 och få råd dygnet runt av en sjuk sköterska.

Läs mer

2014-11-24. Läkarbesök 2 500 Läkarbesök akutmottagning dag 2 770 Läkarbesök akutmottagning jour 5 330

2014-11-24. Läkarbesök 2 500 Läkarbesök akutmottagning dag 2 770 Läkarbesök akutmottagning jour 5 330 Prislista 2015 Prislistan tillämpas för utomlänspatienter i enlighet med riksavtalet och gäller tills ny prislista utkommer. Priserna gäller oavsett om patientavgift erlagts eller ej. All sluten somatisk

Läs mer

DIAGNOSTIK-, AKUT-, ANESTESI- OCH TEKNIKDIVISIONEN

DIAGNOSTIK-, AKUT-, ANESTESI- OCH TEKNIKDIVISIONEN 2014-04-17 DIAGNOSTIK-, AKUT-, ANESTESI- OCH TEKNIKDIVISIONEN PRISLISTA VÅRD 2014 Produktkod Pris Paket Vårddag/ pris Anm Besök AKUTSJUKVÅRD Akutmottagningen Akutmottagningen nivå 1 OV00113051 2 601 Akutmottagningen

Läs mer

ANMÄLAN AV VERKSAMHET ENLIGT LAGEN (1998:531) OM YRKESVERKSAMHET PÅ HÄLSO- OCH SJUKVÅRDENS OMRÅDE (LYHS)

ANMÄLAN AV VERKSAMHET ENLIGT LAGEN (1998:531) OM YRKESVERKSAMHET PÅ HÄLSO- OCH SJUKVÅRDENS OMRÅDE (LYHS) ANMÄLAN AV VERKSAMHET ENLIGT LAGEN (1998:531) OM YRKESVERKSAMHET PÅ HÄLSO- OCH SJUKVÅRDENS OMRÅDE (LYHS) Datum Denna blankett skall användas för anmälan av verksamhet enligt 6 kap. 6 lagen (1998:531) om

Läs mer

Skånes universitetssjukvård. Högspecialiserade vårdens utveckling på SUS

Skånes universitetssjukvård. Högspecialiserade vårdens utveckling på SUS Högspecialiserade vårdens utveckling på SUS Utveckla SUS spets Högspecialiserad vård Stora patientmaterial nödvändiga för utvecklad kompetens Konkurrensen intensivare och internationell Konkurrensfördelar

Läs mer

TELEFONNUMMER TILL SJUKVÅRDEN

TELEFONNUMMER TILL SJUKVÅRDEN TELEFONNUMMER TILL SJUKVÅRDEN För dig som bor i Burlöv, Eslöv, Hörby, Höör, Kävlinge, Landskrona, Lomma, Lund, Staffanstorp och Svalöv Denna bilaga gäller juni-oktober 2005. Kontakt Distriktsnämndens kansli

Läs mer

LANDSTINGSKATALOGEN 2014

LANDSTINGSKATALOGEN 2014 LANDSTINGSKATALOGEN 2014 Telefonnummer, adresser och tider om du behöver kontakta oss www.lg.se 1 Innehåll sid 4 Innehållsförteckning sid 5 Hälsocentraler och primärvård sid 7-20 Sjukhus sid 21-30 Psykiatri

Läs mer

Antibiotikaanvändning Hud- och könssjukdomar, Akademiska sjukhuset

Antibiotikaanvändning Hud- och könssjukdomar, Akademiska sjukhuset Antibiotikaanvändning Hud- och könssjukdomar, Akademiska sjukhuset (Venerologmottagningen hudmottagningen och 30 B1) T o m 2013 Antibiotikaanvändning (J01*+rifampicin), Hud- & könssjukdomar, Akademiska

Läs mer

AS2012-0272 1(6) Redovisning av utfallet av kostnadsanpassningsprogrammet 2012 2013 augusti 2013

AS2012-0272 1(6) Redovisning av utfallet av kostnadsanpassningsprogrammet 2012 2013 augusti 2013 AS2012-0272 1(6) Redovisning av utfallet av kostnadsanpassningsprogrammet 2012 2013 augusti 2013 2(6) 1. Sammanfattning Sjukhusets kostnadsanpassningsprogram omfattar sammantaget 412 mnkr under 2012-2013.

Läs mer

Riv ur och spara! 2015 4

Riv ur och spara! 2015 4 Riv ur och spara! Vårdguide 2015 Om du blir sjuk SÅ HÄR SÖKER DU VÅRD Vardagar Kontakta i första hand din hälsocentral. Ring alltid innan du kommer. Dygnet runt Ring 1177 för sjukvårdsrådgivning och vägledning

Läs mer

Läkarna och EU/ EES Information om läkares möjligheter att arbeta inom EU/EES

Läkarna och EU/ EES Information om läkares möjligheter att arbeta inom EU/EES Läkarna och EU/ EES Information om läkares möjligheter att arbeta inom EU/EES Sveriges läkarförbund 2010 Läkarna och EU/EES 1 Innehåll Läkarna och EU/EES 2 Den fria rörligheten 2 Yrkeskvalifikationsdirektivet

Läs mer

Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen utser Johan Edstav (MP) att jämte ordföranden Anna-Karin Klomp (KD) justera dagens protokoll.

Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen utser Johan Edstav (MP) att jämte ordföranden Anna-Karin Klomp (KD) justera dagens protokoll. LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 2013-03-25 36 Val av justerare Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen utser Johan Edstav (MP) att jämte ordföranden

Läs mer

Yrkeskvalifikationer

Yrkeskvalifikationer Frågor om yrket Fastställande av yrket 1. 1. 1 1. 1. 2 1. 1. 3 1. 1. 4 1. 1. 5 Är yrket [${Profession}] reglerat inom ert territorium? Vilken verksamhet omfattar yrket [${Profession}] inom ert territorium?

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. 73. Förvaltningarnas tertialrapporter för april 2015 Dnr PS 2015-0001

FÖREDRAGNINGSLISTA. 73. Förvaltningarnas tertialrapporter för april 2015 Dnr PS 2015-0001 FÖREDRAGNINGSLISTA Produktionsstyrelsens sammanträde tisdagen den 26 maj 2015 kl. 13.00, Lasarettet i Enköping Nr Ärenden Val av justerare. I tur: Anna-Karin Klomp (KD) 71. Tid för justering: 2015-05-29

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 30 januari 2015 56/2015 Social- och hälsovårdsministeriets förordning om specialistläkarutbildning och specialisttandläkarutbildning samt om särskild

Läs mer

Urval av uppdrag inom slutenvården

Urval av uppdrag inom slutenvården Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

Flerårsavtal Akutsjukvård. Danderyds sjukhus AB

Flerårsavtal Akutsjukvård. Danderyds sjukhus AB Sidan 1 (16) Flerårsavtal Akutsjukvård Sjukhusspecifik del Sidan 2 (16) I dokumentet redovisas de för leverantören specifika villkoren Kapitel 1. Avtal 2. Verksamhetsuppdrag 3. Ersättningar 4. CVR-rapportering

Läs mer

Värdebaserad vård. Kvalitetsregister i ledning och styrning. Mats Tullberg chefläkare Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Värdebaserad vård. Kvalitetsregister i ledning och styrning. Mats Tullberg chefläkare Sahlgrenska Universitetssjukhuset Värdebaserad vård Kvalitetsregister i ledning och styrning Mats Tullberg chefläkare Sahlgrenska Universitetssjukhuset Huvudbudskap Värdebaserad vård - en styrmodell för kvalitet Målet - att skapa värde

Läs mer

Tillgång på: Specialistläkare 2006

Tillgång på: Specialistläkare 2006 Tillgång på: Specialistläkare 26 Labour Supply in Sweden: Qualified Medical Specialists 26 The National Board of Health and Welfare Artikelnr: 28-125-5 ISBN: 978-91-85999-33- Sättning: Edita Västra Aros

Läs mer

Sammanställning av vissa basfakta

Sammanställning av vissa basfakta Sammanställning av vissa basfakta - Landstinget Sörmland - Landstinget i Östergötland - Landtinget i Jönköpings län - Landstinget Kronoberg - Landstinget i Kalmar län Landstinget Sörmland Sjukhusvård Somatisk

Läs mer

Statistik om hälso- och sjukvårdspersonal

Statistik om hälso- och sjukvårdspersonal HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Publiceringsår 2011 Statistik om hälso- och sjukvårdspersonal Officiell statistik om antal legitimerade (2010) och arbetsmarknadsstatus (2009) SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK Statistik

Läs mer

Statistik om hälso- och sjukvårdspersonal

Statistik om hälso- och sjukvårdspersonal HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Publiceringsår 2013 Statistik om hälso- och sjukvårdspersonal Officiell statistik om antal legitimerade (2012) och arbetsmarknadsstatus (2011) SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK Statistik

Läs mer

Information: Charlotta Hansell, tel: 075-247 3426 Hans Schwarz, tel: 075-247 3578

Information: Charlotta Hansell, tel: 075-247 3426 Hans Schwarz, tel: 075-247 3578 HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 2008:2 Statistik om hälso- och sjukvårdspersonal officiell statistik om antal legitimerade (2007) och arbetsmarknadsstatus (2006) SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK Statistik Hälso- och

Läs mer

Din väg i vården. Råd om vård på webben. Vård på din vårdcentral. Råd om vård eller kontakt på kvällar och helger. Allvarlig sjukdom eller olycka

Din väg i vården. Råd om vård på webben. Vård på din vårdcentral. Råd om vård eller kontakt på kvällar och helger. Allvarlig sjukdom eller olycka Landstingskatalogen 2013 I den här katalogen hittar du alla kontaktuppgifter du behöver till hälso- och sjukvården i Blekinge. Katalogen innehåller dessutom information om dina rättigheter i vården, patientavgifter,

Läs mer

Stadsbussarna i Uppsala

Stadsbussarna i Uppsala 2013-10-30 Linjebeskrivning Den här linjebeskrivningen presenterar uppgifter om distans, restid, trafik, antal avgångar och trafikföretag per linje. Dessutom finns en mindre linjekarta och sträckning i

Läs mer

Sammanställning av förvaltningarnas årsredovisningar 2014 (T3)

Sammanställning av förvaltningarnas årsredovisningar 2014 (T3) BILAGA PS 2015, 7. 2014-02-23 Dnr PS 2014-0001 Ledningskontoret Ann Hammarstrand Tfn 018-611 60 71 E-post ann.hammarstrand@lul.se Produktionsstyrelsen Sammanställning av förvaltningarnas årsredovisningar

Läs mer

fört vid Svenska Läkaresällskapets fullmäktigemöte tisdagen den 9 oktober 2012 i Stockholm.

fört vid Svenska Läkaresällskapets fullmäktigemöte tisdagen den 9 oktober 2012 i Stockholm. PROTOKOLL fört vid Svenska Läkaresällskapets fullmäktigemöte tisdagen den 9 oktober 2012 i Stockholm. 1 Sällskapets ordförande, Peter Friberg hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2 Att tillsammans

Läs mer

Årsredovisning 2011 www.lul.se

Årsredovisning 2011 www.lul.se Årsredovisning 2011 Årsredovisning 2011 innehåll INLEDNING 3 Landstingsstyrelsens ordförande har ordet 3 Landstingets styrning och organisation 4 Politiska organisationen 4 Olika nivåer i politiken 4

Läs mer