Frågor angående remissmottagande enheter kontakta din vårdsystemsamordnare och om hen inte är anträffbar kan frågor mailas till

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Frågor angående remissmottagande enheter kontakta din vårdsystemsamordnare och om hen inte är anträffbar kan frågor mailas till epj@support.lul."

Transkript

1 Remissmottagande (konsultationsremisser/vårdbegäran) enheter Akademiska sjukhuset, Lasarettet i Enköping, Habilitering och Hjälpmedel, Primärvården och privata vårdgivare (Strukturen för Akademiska sjukhuset kommer att göras om när omorganisationen är genomförd) Versionsdatum Frågor angående remissmottagande enheter kontakta din vårdsystemsamordnare och om hen inte är anträffbar kan frågor mailas till Division och verksamhetsområde/motsvarande Organisatorisk tillhörighet Kommentar Kontaktinformation Akademiska sjukhuset Diagnostik- akut- anestesi- och teknikdivisionen Akademiska laboratoriet (ej remissnivå) Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Diagnostik- Teknik och Anestesidivisionen Akademiska laboratoriet Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Klinisk kemi och farmakologi Diagnostik- Teknik och Anestesidivisionen Akademiska laboratoriet Klinisk mikrobiologi och vårdhygien Klinisk kemi och farmakologi Diagnostik- Teknik och Anestesidivisionen Akademiska laboratoriet Klinisk mikrobiologi och vårdhygien Blodcentralen (akutlab) Blodcentralen (patientverksamhet) Autoimmunitet och allergi Cellulär immunologi Reception Expedition

2 Akutsjukvård Endast akuta fall Diagnostik- Teknik och Anestesidivisionen Akutsjukvård Akutmottagningen Anestesi- och intensivvård Diagnostik- Teknik och Anestesidivisionen Anestesi- och intensivvård Endast akuta vårdbegäran från Primärvården, Lasarettet i Enköping, Infektionsmott, Gynekologmott, Närvårdsavd. I Uppsala. Konsultationsremisser till Medicinkonsult skickas till Internmedicin. Konsultationsremisser till Kirurgkonsult skickas till Kirurgi CIVA och BIVA kontakta IVAjouren sökare Anestesi Barn, Anestesi Kvinnosjukvård, Anestesi Neuro, Ortopedi, Kirurgi, Kortvård SH och Anestesi Oral-plastik-öron ingår Anestesi Barn , expedition Anestesi Kvinnosjukvård Anestesi Neuro Anestesi Oral-plastik-öron Anestesi Ortopedi Anestesi Kirurgi Anestesi Kortvård SH Accessmottagningen Diagnostik- Teknik och Anestesidivisionen Anestesi- och intensivvård Accessmottagningen Accessmottagningen

3 Kirurg- och onkologdivisionen Handkirurgi Kirurg- och onkologdivisionen Handkirurgi Kirurgi Kirurg- och onkologdivisionen Kirurgi Kärllaboratoriet Kirurg- och onkologdivisionen Kirurgi- Kirurgmottagningen - Kärllaboratoriet Transplantation Kirurg- och onkologdivisionen Kirurgi- Transplantation Onkologi Kirurg- och onkologdivisionen Onkologi Hospice Kirurg- och onkologdivisionen Onkologi Hospice Ortopedi Kirurg- och onkologdivisionen Ortopedi Kirurgkonsulter skickas hit! Även remisser till: Endokrin-bröst Esofagus-ventrikel Kärl Lever-pancreas Sårcentrum, bensår, fotsår Tarm Endast ultraljudsundersökningar av kärl samt konsultationer Remisser till Ödemmottagningen skickas till Sjukgymnastik Remisser även till Palliativa rådgivningsteamet Ortopedkonsulter skickas hit! Även remisser till: Ortopedi Gåskolan Ortopedi Hjälpmedel Ortopedi Trauma Protes Rygg ,

4 Skuldra- knä- fot Urologi Kirurg- och onkologdivisionen Urologi Remisser för barn 0-18 år skickas till Barnkirurgi Urologkonsulter skickas hit!

5 Kvinno- och Barndivisionen Barnkirurgi Barnkirurgi Neurologi/BARN Barnkirurgi Neurologi/BARN Klinisk genetik Klinisk genetik Neonatologi Neonatologi Pediatrik Akutmottagningen för barn och ungdom Pediatrik Pediatrik Akutpediatrik Akutmottagningen för barn och ungdom Barnhälsovård/BARN Pediatrik Barnhälsovård/BARN Folke Bernadotte regionhabilitering Pediatrik Barnneurologi och habilitering - Folke Bernadotte regionhabilitering Hit skickas remisser på barn till kirurgi, ortopedi, urologi Hit skickas remisser på barn för utredning samt konsultationer barnneurologi Hit skickas även remisser på vuxna och cancerutredningar Hit skickas alla remisser till samtliga barnmedicinska specialiteter samt sjukgymnastik, lekterapi, arbetsterapi, dietist, kurator och psykolog Hit skickas alla remisser till Akutmottagningen för barn och ungdom oavsett medicinsk tillhörighet! Specialistbarnhälsovård Hit skickas remisser till habilitering. Folke Bernadotte regionhabilitering

6 Barnonkologi Pediatrik Barnskyddsenheten Barnonkologi Barnskyddsteamet Pediatrik Barnskyddsenheten Barnskyddsteamet Barnspecialistmott. i länet Pediatrik Barnspecialistmott. i länet Barnspecialistmottagning Enköping Pediatrik Barnspecialistmott. i länet Barnspecialistmottagning Tierp Pediatrik Barnspecialistmott. i länet Barnspecialistmottagning Uppsala Pediatrik Barnspecialistmott. i länet Barnspecialistmottagning Östhammar Gynekologi Gynekologi / Endometrioscentrum

7 Gynekologi Endometrioscentrum Reproduktionscentrum Gynekologi - Reproduktionscentrum Obstetrik Obstetrik

8 Neurodivisionen Geriatrik Neurodivisionen Geriatrik Länslogopedi sjukgymnastik och arbetsterapi (ej remissnivå) Arbetsterapi Neurodivisionen Länslogopedi sjukgymnastik och arbetsterapi Arbetsterapi Länslogopedi Neurodivisionen Länslogopedi sjukgymnastik och arbetsterapi Länslogopedi Sjukgymnastik Neurodivisionen Länslogopedi sjukgymnastik och arbetsterapi Sjukgymnastik Neurokirurgi Neurodivisionen Neurokirurgi Neurologi Neurodivisionen Neurologi Strokevård Neurodivisionen Strokevård Plastikkirurgi och käkkirurgi (ej remissnivå) Käkkirurgi Neurodivisionen Käkkirurgi Här ingår: Sjukhustandvården Akademiska Bettfysiologi Käkortopedi

9 Allmän plastikkirurgi Neurodivisionen Allmän plastikkirurgi Rehabiliteringsmedicin Neurodivisionen Rehabiliteringsmedicin Smärtcentrum Neurodivisionen Smärtcentrum Ögonsjukdomar Neurodivisionen Ögonsjukdomar Öron- näs- och halssjukdomar Neurodivisionen Öron- näs- och halssjukdomar Foniatrimottagningen Neurodivisionen Öron- näs- och halssjukdomar Hörselmottagningen Neurodivisionen Öron- näs- och halssjukdomar Otokirurgmottagningen Neurodivisionen Öron- näs- och halssjukdomar Öron- näs- och halsmottagningen Käk- och ansiktsröntgen Beställning Radiologi Hit skickas även remisser till Brännskada (Audiologi)

10 Medicin- och thoraxdivisionen Hematologi Medicin- och thoraxdivisionen - Hematologi hud och reumatologi Hematologi Hud- och könssjukdomar (ej remissnivå) Hud Medicin- och thoraxdivisionen Hematologi hud och reumatologi- Hud- och könssjukdomar - Hud Venereologi Medicin- och thoraxdivisionen Hematologi hud och reumatologi- Hud- och könssjukdomar - Venereologi Infektionssjukdomar Medicin- och thoraxdivisionen Infektionssjukdomar Internmedicin Medicin- och thoraxdivisionen Intern- och lungmedicin Internmedicin Kardiologi och klinisk fysiologi Medicin- och thoraxdivisionen Kardiologi och klinisk fysiologi Lung- och allergisjukdomar Medicin- och thoraxdivisionen Intern- och lungmedicin Lung- och allergisjukdomar Reumatologi Medicin- och thoraxdivisionen Remisser till Yrkesdermatologi skickas hit. Remisser till: * Konsultation Internmedicin * Planerade besök för - koagulation/trombos - hypertoni/kärl - hjärtsvikt Obs att remisser till Klinisk fysiologi och koronarangiografi/pci skickas via Beställning radiologi Remisser till Sömn- och andningscentrum skickas hit Konsultationer Övriga remisser

11 Hematologi hud och reumatologi Reumatologi Specialmedicin (ej remissnivå) Onkologisk endokrinologi Medicin- och thoraxdivisionen Specialmedicin - Onkologisk endokrinologi Endokrinologi (ej remissnivå) Diabetes Medicin- och thoraxdivisionen Specialmedicin Endokrinologi Endokrin allmän Endokrin allmän Medicin- och thoraxdivisionen Specialmedicin Endokrinologi Diabetes Osteoporos Medicin- och thoraxdivisionen Specialmedicin Endokrinologi Osteoporos Gastroenterologi Medicin- och thoraxdivisionen Specialmedicin Gastroenterologi Klinisk nutrition Medicin- och thoraxdivisionen Specialmedicin Klinisk nutrition Njurmedicin Medicin- och thoraxdivisionen Specialmedicin Remisser till diabetesfotterapeut skickas hit. Remisser till diabetesfotsårsmottagningen skickas till Kirurgi.. OBS endast remisser inom Akademiska sjukhuset

12 Njurmedicin Övervikt Medicin- och thoraxdivisionen Specialmedicin Övervikt Thoraxkirurgi och -anestesi Medicin- och thoraxdivisionen Thoraxkirurgi och -anestesi Konsult thoraxanestesiolog Konsult thoraxkirurg Thoraxkirurgkonsult Thoraxanestesikonsult dagtid, annars sök narkosjouren. 12

13 Psykiatridivisionen Akut- och konsultpsykiatri Planerade fall Psykiatriska akutenheten Endast akuta fall Affektiva sjukdomar Planerade fall Psykiatridivisionen Akut- och konsultpsykiatri Psykiatridivisionen Akut- och konsultpsykiatri Akutmottagningen för vuxenpsykiatri Psykiatridivisionen Affektiva sjukdomar Arbets- och miljömedicin Psykiatridivisionen Kompetenscentrum för arbetslivsinriktad rehabilitering Barn- och ungdomspsykiatri Planerade fall Akutmottagningen för barn och ungdomspsykiatri Endast akuta fall Arbets- och miljömedicin Psykiatridivisionen Arbets- och miljömedicin Kompetenscentrum för arbetslivsinriktad rehabilitering Psykiatridivisionen Barn- och ungdomspsykiatri Psykiatridivisionen Barn- och ungdomspsykiatri Akutmottagningen för barnoch ungdomspsykiatri Beroende- och neuropsykiatri Psykiatridivisionen Neuropsykiatriska enheten för vuxna Beroende och neuropsykiatri Psykiatridivisionen Remisser till ECT-enheten enligt särskilda mallar. Remisser som avser rådgivning i frågor rörande psykiatrisk tvångsvård (LPT) Även remisser till Äldrepsykiatri

14 Psykosocialt behandlingsarbete och socialmedicin Psykosvård och rättspsykiatrisk vård Beroende och neuropsykiatri- Neuropsykiatriska enheten för vuxna Psykiatridivisionen Psykosocialt behandlingsarbete Psykiatridivisionen Psykosvård och rättspsykiatrisk vård Kvinnofridsenheten Kvinnofridsenheten Kvinnofridsenheten Kvinnofridsmottagningen Kurator inom somatisk vård

15 Lasarettet i Enköping Kirurgiskt centrum Medicinskt centrum Lasarettet i Enköping Kirurgiskt centrum Gynekologi Enköping Lasarettet i Enköping Kirurgiskt centrum Kirurgi Enköping Lasarettet i Enköping Medicinskt centrum Akutmottagningen Lasarettet i Enköping Lasarettet i Enköping Medicinskt centrum Endoskopienheten Lasarettet i Enköping Lasarettet i Enköping Medicinskt centrum Geriatriska enheten - Westerlunds rehab Lasarettet i Enköping Medicinskt centrum Hudmottagningen Lasarettet i Enköping Lasarettet i Enköping /92 Medicinskt centrum Internmedicin Enköping Lasarettet i Enköping /92 Medicinskt centrum Onkologi Enköping Lasarettet i Enköping Medicinskt centrum Palliativ vård Enköping Lasarettet i Enköping

16 Medicinskt centrum Rehabforum Lasarettet i Enköping Lasarettet i Enköping Medicinskt centrum Ögonmottagningen Lasarettet i Enköping

17 Hälsa och habilitering Habilitering nord Habilitering syd Hälsa och habilitering - Habilitering nord Hälsa och habilitering Habilitering syd Hörcentralen Hälsa och habilitering Habilitering nord Syncentralen Särskild vård och integration Hälsa och habilitering - Särskild vård och integration - Cosmos Hälsa och habilitering - Särskild vård och integration - Cosmos - Husläkarmottagning i Enköping för hemlösa Hälsa och habilitering - Särskild vård och integration - Cosmos Husläkarmottagning i Uppsala för hemlösa Hälsa och habilitering - Särskild vård och integration Närvårdsavdelningen i Uppsala Äldrevårdsenheten Hälsa och habilitering - Särskild vård och integration - Äldrevårdsenheten Hälsa och habilitering - Särskild vård och integration Äldrevårdsenheten Habiliteringens husläkarmottagning Hit skickas även remisser till Habilitering syd

18 Primärvården (offentliga vårdcentraler) Alunda VC Primärvården Alunda VC Alunda vårdcentral Enköpings husläkarcentrum VC Primärvården Alunda VC Alunda vårdcentral Rasbo vårdcentral Primärvården Enköpingshusläkarcentrum VC Enköpings husläkarcentrum Primärvården Enköpingshusläkarcentrum VC Enköpings husläkarcentrum Fjärdhundra vårdcentral

19 Primärvården Enköpingshusläkarcentrum VC Enköpings husläkarcentrum Undomsmottagning Enköpings vårdcentral Eriksberg VC Primärvården Eriksberg VC Eriksbergs vårdcentral Flogsta VC Primärvården Flogsta VC Flogsta vårdcentral Primärvården Flogsta VC Flogsta vårdcentral Ungdomsmottagning Flogsta vårdcentral Fålhagen VC Primärvården Fålhagen VC Fålhagens vårdcentral

20 Gimo VC Primärvården Gimo VC Gimo vårdcentral Primärvården Gimo VC Gimo vårdcentral Ungdomsmottagning Gimo vårdcentral Primärvården Gimo VC Österbybruks vårdcentral Gottsunda VC Primärvården Gottsunda VC Gottsunda vårdcentral Primärvården Gottsunda VC

21 Gottsunda vårdcentral Ungdomsmottagning Gottsunda vårdcentral Gränby vårdcentral Se Årsta VC Heby VC Primärvården Heby VC Heby vårdcentral Knivsta VC Primärvården Knivsta VC Knivsta vårdcentral Primärvården Knivsta VC Knivsta vårdcentral Ungdomsmottagning Knivsta vårdcentral Kungsgärdet VC Primärvården Kungsgärdet VC Kungsgärdets vårdcentral

22 Länna/Knutby VC Primärvården Länna/Knutby VC Knutby vårdcentral Primärvården Länna/Knutby VC Länna vårdcentral Rasbo vårdcentral Se Alunda VC Samariterhemmet VC Primärvården Samariterhemmet VC Samariterhemmets vårdcentral Primärvården Samariterhemmet VC Samariterhemmets vårdcentral Primärvårdens arbetsterapiverksamhet Arbetsterapi för länets primärvård

23 Skutskär VC Primärvården Skutskär VC Skutskärs vårdcentral Primärvården Skutskär VC Skutskärs vårdcentral Ungdomsmottagning Skutskärs vårdcentral Storvreta VC Primärvården Storvreta VC Storvreta vårdcentral Svartbäcken VC Primärvården Svartbäcken VC Svartbäckens vårdcentral Primärvården Svartbäcken VC Svartbäckens vårdcentral Bälinge vårdcentral

24 Tierps VC Primärvården Tierps VC Tierps vårdcentral Primärvården Tierps VC Tierps vårdcentral Ungdomsmottagning Tierps vårdcentral Ungdomsmottagningar PV se respektive vårdcentral Årsta VC Primärvården Årsta VC Årsta vårdcentral Primärvården Årsta VC Årsta vårdcentral- Gränby vårdcentral /

25 Örsundsbro VC Primärvården Örsundsbro VC Örsundsbro vårdcentral Östervåla VC Primärvården Östervåla VC Östervåla vårdcentral Östhammar VC Primärvården Östhammar VC Östhammars vårdcentral

26 Privata vårdcentraler, barna- och mödravårdscentraler Aleris AB Barncentrum Aleris Aleris AB Barncentrum Aleris Uppsala barncentrum Aleris Barnpraktik Björkman AB Barnpraktik Björkman AB Aros LM Aros vårdcentral Barnpraktik Björkman AB Aros LM Aros vårdcentral Hälsoalliansen Aros Nyby VC Aleris Aleris AB Nyby VC Aleris Nyby vårdcentral Aleris Aleris AB Nyby VC Aleris Nyby vårdcentral Aleris Uppsala barncentrum vårdcentral Aleris Barnläkarmottagning Fredrik Cederblad Psykolog Kurator Arbetsterapeut Kurator Psykolog Kurator Hjärtsviktssjuksköterska Arbetsterapeut Psykolog Kurator Hjärtsviktssjuksköterska Arbetsterapeut Även frågor ang remisser till/från Ingrid Marie vårdcentral Aleris

27 Boländernas Vårdcentral AB Boländernas VC Boländernas Vårdcentral AB Boländernas VS Boländernas Vårdcentral Capio Närsjukvård AB Capio VC Enköping Capio Närsjukvård AB Capio VC Enköping Capio Vårdcentral Enköping Capio VC Liljeforstorg Capio Närsjukvård AB Capio VC Liljeforstorg Capio Vårdcentral Liljeforstorg Capio VC Sävja Capio Närsjukvård AB Capio VC Sävja Capio Vårdcentral Sävja Capio Närsjukvård AB Capio VC Sävja Capio Vårdcentral Sävja Ungdomsmottagning Sävja vårdcentral Ekeby Hälsocenter AB Ekeby Hälsocenter VC Ekeby Hälsocenter AB Ekeby Hälsocenter VC Ekeby Hälsocenter vårdcentral Rehabiliteringskoordinator Kurator Psykolog Sjukgymnast Kurator /BVC Kurator /BVC Kurator Psykolog Arbetsterapeut / Famileläkarna i Saltsjöbaden AB Familjeläkarna Bålsta VC Famileläkarna i Saltsjöbaden AB Astmasjuksköterska

28 Familjedoktorerna i Uppland AB Centrum VC Famileläkarna Bålsta VC Famileläkarna Bålsta Famileläkarna i Saltsjöbaden AB Famileläkarna Bålsta VC Famileläkarna Bålsta - Ungdomsmottagning Familjeläkarna Bålsta Familjedoktorerna i Uppland AB Centrum VC Vårdcentralen Centrum Hälsohuset i Enköping AB Hälsohuset i Enköping VC Hälsohuset i Enköping AB Hälsohuset i Enköping VC Hälsohuset i Enköping Läkarhuset i Enköping AB Dr Wahlunds LM Läkarhuset i Enköping AB Dr Wahlunds LM - Doktor Wahlunds läkarmottagning Praktikertjänst AB Barnmorska Psykolog Sjukgymnast Astma/KOLsköterska Kurator Psykolog Sjukgymnast Arbetsterapeut /BVC Kurator Kurator Psykolog

29 Bålsta Praktikertjänst AB Praktikertjänst AB Bålsta Praktikertjänst AB BålstaDoktorn Praktikertjänst Praktikertjänst AB Bålsta Praktikertjänst AB BålstaDoktorn Praktikertjänst BålstaDoktorn Skokloster Knivsta Praktikertjänst Praktikertjänst AB Knivsta Praktikertjänst - Knivsta läkargrupp Praktikertjänst Öregrund Praktikertjänst Praktikertjänst AB Öregrund Praktikertjänst Öregrunds vårdcentral Praktikertjänst Arbetsterapeut /BVC Psykolog Sjukgymnast Arbetsterapeut /BVC Psykolog Sjukgymnast Arbetsterapeut /BVC Psykolog Kurator Sjukgymnast Astmasjuksköterska

30 Övriga privata enheter Capio Medocular AB VÅRDVAL Katarakt VÅRDVAL Ögonmottagning Eye Diagnostics Scandinavia AB Eye Diagnostics Capio Medocular AB Capio Medocular Capio Medocular Uppsala katarakt Capio Medocular AB Capio Medocular Capio Medocular Uppsala ögonmottagning Eye Diagnoctics Scandinavia AB Eye Diagnostics Eye Diagnostics Se och Synas Uppsala Utför ögonbottenfotografering på diabetespatienter på remiss från Primärvården Närpsykiatri Enköping/HÄTÖ OBS! Att remisser till Enköping skickas till Affektiva sjukdomar, Psykiatridivisionen Närpsykiatri i HÄTÖ AB Närpsykatri Enköping/HÄTÖ Närpsykatri i HÄTÖ AB Mottagningar i Gimo, Skutskär, Tierp och Tärnsjö Elisabethsjukhuset Aleris AB Elisabethsjukhuset - Handkir Elisabetsjh Aleris AB Elisabethsjukhuset - Ort Elisabetsjh Aleris AB Elisabethsjukhuset - ÖNH-kirurgi Elisabethsjh OBS! Endast remisser via Ortopedkliniken på Akademiska sjukhuset och interna remiser inom Elisabethsjukhuset! OBS! Endast remisser via Öronnäsa- halssjukdomar på Akademiska sjukhuset! Gimo Skutskär Tierp Tärnsjö Famileläkarna i Saltsjöbaden AB Familjeläkarna Bålsta GYN Familjeläkarna i Saltsjöbaden AB

31 VÅRDVAL GYN Familjeläkarna Bålsta GYN Familjeläkarna Familjeläkarna i Bålsta ÖGON VÅRDVAL ÖGON VÅRDVAL KATARAKT Familjedoktorerna i Strängnäs AB CentrumVC GYN VÅRDVAL GYN Gyn Carstensen AB Gynekologomottagning Carstensen VÅRDVAL GYN Plent Kliniken AB Gynekologmottagning Bålsta Familjeläkarna i Saltsjöbaden AB Familjeläkarna Bålsta ÖGON Familjeläkarna Ögonmottagning Bålsta Familjeläkarna i Strängnäs AB- Centrum VC GYN - Vårdcentralen Centrum gynekologmottagning Gyn Carstensen AB GYN Carstensen - Gynekologmottagning Carstensen Hit skickas även remisser till Familjeläkarna ögonbottenfoto Bålsta Plent ÖNH VÅRDVAL ÖRON Läkarhuset i Enköping AB Läkarhuset ÖNH Vårdval ÖRON Gynhälsan Uppsala AB Gynhälsan VÅRDVAL GYN Plent Klinken AB Plent ÖNH Öron- näs och halsmottagning Plent specialistklinik Läkarhuset i Enköping AB Läkarhuset ÖNH - Doktor Wahlunds läkarmottagning Öron- Näsa - Halsspecialist Gynhälsan Uppsala AB - Gynhälsan - Gynekologmottagning Studentgyn - Gynhälsan Lasarettet i Enköping Lasarettet i Enköping Kirurgiskt centrum

32 Aleris specialistvård Aleris specialistvård Kirurgi Enköping Aleris specialistvård Aleris specialistvård Sabbatsbergs - Ortopedmottagning Aleris Specialistvård Sabbatsberg Aleris specialistvård Aleris specialistvård Sabbatsbergs - Ortopedmottagningen Aleris Specialistvård Nacka Pappersremissmottagare Pappersremissmottagare Kommunalförbundet avancerad strålbehandling (KAS) Skandion Kommunalförbundet avancerad strålbehandling (KAS)- Skandion Skandionkliniken

Akademiska sjukhuset (förvaltning) DEN NYA ORGANISATIONEN Akademiska laboratoriet (verksamhetsområde) Klinisk immunologi och transfusionsmedicin

Akademiska sjukhuset (förvaltning) DEN NYA ORGANISATIONEN Akademiska laboratoriet (verksamhetsområde) Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Remissmottagande (konsultationsremisser/vårdbegäran) enheter Akademiska sjukhuset, Lasarettet i Enköping, Habilitering och Hjälpmedel, Primärvården och privata vårdgivare Versionsdatum 2015-11-01 Frågor

Läs mer

Beställning av behörighet i Cosmic för monitorering av studie

Beställning av behörighet i Cosmic för monitorering av studie Godkänt den: 2018-05-31 Ansvarig: Vivéca Busck Håkans Gäller för: Region Uppsala Beställning av behörighet i Cosmic för monitorering av studie Studiens arbetsnamn Eventuellt studienummer Studien beräknas

Läs mer

Pers Pers Pers Pers Pers Pers Reg nr Namn Totalt

Pers Pers Pers Pers Pers Pers Reg nr Namn Totalt Prisdatum: 2015-01-01 Rapportdag: 2015-08-15 Fil: Huldra_Lakemedel_Kapiteringslista_20150815.xlsx Körningstidpunkt: 2015-08-1520:56:55 Huldra Läkemedel LUL Årsbasersättning per listad Kr 29 111 609 1368

Läs mer

Pers Pers Pers Pers Pers Pers Reg nr Namn Totalt

Pers Pers Pers Pers Pers Pers Reg nr Namn Totalt Prisdatum: 2014-03-01 Rapportdag: 2014-08-15 Fil: Huldra_Lakemedel_Kapiteringslista_20140815.xlsx Körningstidpunkt: 2014-08-1520:46:40 Huldra Läkemedel LUL Årsbasersättning per listad Kr 17 113 685 1433

Läs mer

Pers Pers Pers Pers Pers Pers Reg nr Namn Totalt

Pers Pers Pers Pers Pers Pers Reg nr Namn Totalt Prisdatum: 2017-01-01 Rapportdag: 2017-12-15 Fil: Huldra_Lakemedel_Kapiteringslista_20171215.xlsx Körningstidpunkt: 2017-12-1520:51:36 Huldra Läkemedel LUL Årsbasersättning per listad Kr 125 122 618 1440

Läs mer

Specialitetsnamn enligt SOSFS 2008:17

Specialitetsnamn enligt SOSFS 2008:17 En grundregel är att legitimerade läkare som genomgår specialiseringstjänstgöring och inte har någon svensk specialistkompetens sedan tidigare prioriteras före den som redan innehar bevis om specialistkompetens.

Läs mer

Sida 1 av 5. Prisdatum: Rapportdag: Fil: BVC_Kapiteringslista_ xlsx Körningstidpunkt: :15:28 BVC-Huldra LUL

Sida 1 av 5. Prisdatum: Rapportdag: Fil: BVC_Kapiteringslista_ xlsx Körningstidpunkt: :15:28 BVC-Huldra LUL Sida 1 av 5 Prisdatum: 2017-01-01 Rapportdag: 2017-01-15 Fil: BVC_Kapiteringslista_20170115.xlsx Körningstidpunkt: 2017-01-1521:15:28 BVC-Huldra LUL Kod Namn 0-0 år 1-5 år Totalt 05 Håbo 2496 BVC FAMILJELÄKARNA

Läs mer

Sida 1 av 9. Prisdatum: Rapportdag: Fil: BVC_Kapiteringslista_ xlsx Körningstidpunkt: :10:47 BVC-Huldra LUL

Sida 1 av 9. Prisdatum: Rapportdag: Fil: BVC_Kapiteringslista_ xlsx Körningstidpunkt: :10:47 BVC-Huldra LUL Sida 1 av 9 Prisdatum: 2018-01-01 Rapportdag: 2018-10-15 Fil: BVC_Kapiteringslista_20181015.xlsx Körningstidpunkt: 2018-10-15 21:10:47 BVC-Huldra LUL Kod Namn 0-0 år 1-5 år Totalt 05 Håbo 2496 BVC FAMILJELÄKARNA

Läs mer

Enkät från Socialstyrelsen avseende tillgång och efterfrågan på hälso- och sjukvårdspersonal

Enkät från Socialstyrelsen avseende tillgång och efterfrågan på hälso- och sjukvårdspersonal Page 1 of 11 Sida 1 Enkät från Socialstyrelsen avseende tillgång och efterfrågan på hälso- och sjukvårdspersonal Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att göra en bedömning av tillgång och efterfrågan

Läs mer

Anslutna vårdenheter på sjukhusen i Västra Götalandsregionen

Anslutna vårdenheter på sjukhusen i Västra Götalandsregionen 1 Anslutna vårdenheter på sjukhusen i Västra Götalandsregionen Akutklinik, Kungälvs Sjukhus Akutklinik, Område Medicin och akut, NU-sjukvården Akutklinik, Södra Älvsborgs Sjukhus Akutmedicinklinik, Område

Läs mer

Uppföljning vårdval Psykoterapi

Uppföljning vårdval Psykoterapi Dnr VS2018-0049-1 Avsändare Hälso- och Sjukvårdsavdelningen Anja Bergman-Kyllönen Tfn 018-6170188 E-post Anja.bergman.kyllonen@regionuppsala.se Uppföljning vårdval Psykoterapi Uppföljning av vårdval och

Läs mer

Bilaga 2. AID Koder som kombineras med etikett

Bilaga 2. AID Koder som kombineras med etikett Bilaga 2. AID Koder som kombineras med etikett Chefs-, annat lednings- och funktions/ämnesansvar 2 positioner (position 1 = central kod, position 2 = för lokal komplettering). BEA, PAN samt arvoderad tjänstgöring

Läs mer

Verksamhetskod. Verksamhetskod version 3.0A 2007-05-15. Klassificering av verksamhet

Verksamhetskod. Verksamhetskod version 3.0A 2007-05-15. Klassificering av verksamhet Verksamhetskod Klassificering av verksamhet Verksamhetskod används för att tala om vilken typ av vård en vårdgivare kan leverera. Innehållet i attributet verksamhet, businessclassificationname och businessclassificationcode,

Läs mer

Ortopedidagen 2012 2012 06 11

Ortopedidagen 2012 2012 06 11 Ortopedidagen 2012 2012 06 11 Verksamhetsområde Sjukgymnastik och Arbetsterapi Sjukgymnastikenheten Mölndals sjukhus Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2012 06 11 Styrelse Sjukhusdirektör Sjukhusdirektörens

Läs mer

2014-11-24. Läkarbesök 2 500 Läkarbesök akutmottagning dag 2 770 Läkarbesök akutmottagning jour 5 330

2014-11-24. Läkarbesök 2 500 Läkarbesök akutmottagning dag 2 770 Läkarbesök akutmottagning jour 5 330 Prislista 2015 Prislistan tillämpas för utomlänspatienter i enlighet med riksavtalet och gäller tills ny prislista utkommer. Priserna gäller oavsett om patientavgift erlagts eller ej. All sluten somatisk

Läs mer

Om ansökan och antagning till SK-kurser

Om ansökan och antagning till SK-kurser Om ansökan och antagning till SK-kurser Här hittar du information kring om du är behörig att söka SK-kurser och om hur Socialstyrelsen fördelar platserna samt annat som rör ansökan, antagning och kursinformation.

Läs mer

2012 års kommunala lönestatistik

2012 års kommunala lönestatistik Stockholm 2013-05-29 Till Läkarförbundets yrkes- och Lokalföreningar Nr 10/2013 2012 års kommunala lönestatistik Den partsgemensamma lönestatistiken per november 2012 för läkare inom kommunal sektor är

Läs mer

Bilaga 3 - förteckning över ramavtalsområden

Bilaga 3 - förteckning över ramavtalsområden 2016-01-28 Dnr 2.7 48/2016 1(5) Bilaga 3 - förteckning över ramavtalsområden Socialstyrelsen gör en behovsanalys för att avgöra inom vilka områden kurser ska upphandlas. I behovsanalysen samlar Socialstyrelsen

Läs mer

Stockholm 2012-04-24. Till Läkarförbundets yrkes- och Lokalföreningar. Nr 5/2012

Stockholm 2012-04-24. Till Läkarförbundets yrkes- och Lokalföreningar. Nr 5/2012 Stockholm 2012-04-24 Till Läkarförbundets yrkes- och Lokalföreningar Nr 5/2012 2011 års lönestatistik Den partsgemensamma lönestatistiken per november 2011 för läkare inom kommunal sektor är nu klar. I

Läs mer

Läkarfakta statistik över medlemmar i Sveriges läkarförbund. Box Stockholm

Läkarfakta statistik över medlemmar i Sveriges läkarförbund. Box Stockholm Läkarfakta 2016 statistik över medlemmar i Sveriges läkarförbund Box 5610 114 86 Stockholm info@slf.se 08-790 33 00 www.lakarforbundet.se Medlemmar i läkarförbundet 2015-12-31 Sverige Utlandet Totalt Yrkesverksamma

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring;

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring; SOSFS 2015:X (M) Utkom från trycket den 2015 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring; beslutade den 17 februari 2015. Socialstyrelsen föreskriver följande

Läs mer

Uppdrag. Omställningsarbete Översyn av ledningsstruktur. Uppdragstagare: FLG

Uppdrag. Omställningsarbete Översyn av ledningsstruktur. Uppdragstagare: FLG Sidnu mmer 1(1) Uppdrag Omställningsarbete Översyn av ledningsstruktur Uppdragsgivare: Ann-Christin Kullberg Uppdragstagare: FLG Bakgrund 1. För hög kostnad i förhållande till given budgetram 2. Uppdraget

Läs mer

Akademiska sjukhuset, lasarettet i Enköping, Folktandvården. ID.nr: RAD-SA102-B1-v5

Akademiska sjukhuset, lasarettet i Enköping, Folktandvården. ID.nr: RAD-SA102-B1-v5 : Akademiska sjukhuset, lasarettet i Enköping, Folktandvården Division: Alla Enhet: Aktuell kategoriindelning av lokaler där medicinsk och odontologisk Verksamhetsområde: Alla Godkänt av: Se anvisning

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring;

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring; SOSFS 2014:X (M) Utkom från trycket den 2014 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring; beslutade den.. 2014. Socialstyrelsen föreskriver följande med stöd

Läs mer

Välkommen till Nära vård och hälsa regionens yngsta förvaltning.

Välkommen till Nära vård och hälsa regionens yngsta förvaltning. Välkommen till Nära vård och hälsa regionens yngsta förvaltning. Men vi börjar i en annan tid Ont ska med ont fördrivas till folkhälsotanken - en kort historik om vägen till Nära vård och hälsa Kräkmedel,

Läs mer

Statistik över hälso- och sjukvårdspersonal 2015

Statistik över hälso- och sjukvårdspersonal 2015 Statistik över hälso- och sjukvårdspersonal 2015 Information: Birgitta Ollars, utredare tfn. 075-247 3829 e-post: birgitta.ollars@socialstyrelsen.se Publicerad på Internet http://www.socialstyrelsen.se:

Läs mer

AFT19. Kontrollrapport 6 Hyreshus. Hyresområde. Uppsala län. Datum: Sida: 1 / Bostad

AFT19. Kontrollrapport 6 Hyreshus. Hyresområde. Uppsala län. Datum: Sida: 1 / Bostad n 1 / 26 0301 Bostad 0380078 Uppsala centrum; Gågatan och Stora Torget, Uppsala kommun 0380080 Uppsala centrum A-läge för kontor 0380082 Uppsala centrum B-läge för kontor, Uppsala kommun 0380084 Fålhagen,

Läs mer

Dagvårdsavdelning barn och ungdomsmedicin Barn- och ungdomsmedicn. Barn- och ungdomsmedicins mottagning Arvika Barn- och ungdomsmedicn

Dagvårdsavdelning barn och ungdomsmedicin Barn- och ungdomsmedicn. Barn- och ungdomsmedicins mottagning Arvika Barn- och ungdomsmedicn Enheter som förväntas delta i mätningar av följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler 2014-12-09 Vårdavdelning 61 Vårdavdelning 62 Vårdavdelning 63 Vårdavdelning 64 Anestesi och operation Öppenvården

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling

Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2013:18 (M) Föreskrifter Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 1998:13) om anmälan av verksamheter på hälso- och sjukvårdens område Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens

Läs mer

Väntande på LÄKARBESÖK inom specialiserad vård i Östergötland (inom det psykiatriska vårdområdet och smärtverksamheten ingar ALLA besök)

Väntande på LÄKARBESÖK inom specialiserad vård i Östergötland (inom det psykiatriska vårdområdet och smärtverksamheten ingar ALLA besök) Väntande på LÄKARBESÖK inom specialiserad vård i Östergötland (inom det psykiatriska vårdområdet och smärtverksamheten ingar ALLA besök) Alla specialiteter Väntande på BESÖK inom specialiserad vård i Östergötland

Läs mer

Väntande på LÄKARBESÖK inom specialiserad vård i Östergötland (inom det psykiatriska vårdområdet och smärtverksamheten ingar ALLA besök)

Väntande på LÄKARBESÖK inom specialiserad vård i Östergötland (inom det psykiatriska vårdområdet och smärtverksamheten ingar ALLA besök) 1 Väntande på LÄKARBESÖK inom specialiserad vård i Östergötland (inom det psykiatriska vårdområdet och smärtverksamheten ingar ALLA besök) Alla specialiteter Väntande på BESÖK inom specialiserad vård i

Läs mer

Statistik över hälso- och sjukvårdspersonal

Statistik över hälso- och sjukvårdspersonal Statistik över hälso- och sjukvårdspersonal 2009-2013 Information: Birgitta Ollars, utredare tfn. 075-247 3829 e-post: birgitta.ollars@socialstyrelsen.se Publicerad på Internet http://www.socialstyrelsen.se:

Läs mer

Antibiotikaanvändning Hud- och könssjukdomar, Akademiska sjukhuset

Antibiotikaanvändning Hud- och könssjukdomar, Akademiska sjukhuset Antibiotikaanvändning Hud- och könssjukdomar, Akademiska sjukhuset (Venerologmottagningen hudmottagningen och 30 B1) T o m 2013 Antibiotikaanvändning (J01*+rifampicin), Hud- & könssjukdomar, Akademiska

Läs mer

Utbudspunkter för Kristianstad

Utbudspunkter för Kristianstad Utbudspunkter för Kristianstad Öppenvård Slutenvård Medicin Allmän internmedicin Allergisjukvård Barn- och ungdomsmedicin Endokrinologi Se Närsjukvård Hematologi Hjärtsjukvård/pacemaker Hudsjukvård vårdval

Läs mer

Statistiken visar hur antal inkomna och avslutade ärenden fördelar sig på län, verksamhetsområde, verksamhetstyp och beslutstyp.

Statistiken visar hur antal inkomna och avslutade ärenden fördelar sig på län, verksamhetsområde, verksamhetstyp och beslutstyp. 2015-06-25 1(6) Om statistiken Statistiken visar hur antal inkomna och avslutade ärenden fördelar sig på län, verksamhetsområde, verksamhetstyp och beslutstyp. Uppgifterna redovisas för inkomna och avslutade

Läs mer

ANMÄLAN AV VERKSAMHET ENLIGT LAGEN (1998:531) OM YRKESVERKSAMHET PÅ HÄLSO- OCH SJUKVÅRDENS OMRÅDE (LYHS)

ANMÄLAN AV VERKSAMHET ENLIGT LAGEN (1998:531) OM YRKESVERKSAMHET PÅ HÄLSO- OCH SJUKVÅRDENS OMRÅDE (LYHS) ANMÄLAN AV VERKSAMHET ENLIGT LAGEN (1998:531) OM YRKESVERKSAMHET PÅ HÄLSO- OCH SJUKVÅRDENS OMRÅDE (LYHS) Datum Denna blankett skall användas för anmälan av verksamhet enligt 6 kap. 6 lagen (1998:531) om

Läs mer

Väntande på LÄKARBESÖK inom specialiserad vård i Östergötland (inom det psykiatriska vårdområdet och smärtverksamheten ingar ALLA besök)

Väntande på LÄKARBESÖK inom specialiserad vård i Östergötland (inom det psykiatriska vårdområdet och smärtverksamheten ingar ALLA besök) 1 Väntande på LÄKARBESÖK inom specialiserad vård i Östergötland (inom det psykiatriska vårdområdet och smärtverksamheten ingar ALLA besök) Alla specialiteter Väntande på BESÖK inom specialiserad vård i

Läs mer

Skånes universitetssjukvård. Högspecialiserade vårdens utveckling på SUS

Skånes universitetssjukvård. Högspecialiserade vårdens utveckling på SUS Högspecialiserade vårdens utveckling på SUS Utveckla SUS spets Högspecialiserad vård Stora patientmaterial nödvändiga för utvecklad kompetens Konkurrensen intensivare och internationell Konkurrensfördelar

Läs mer

Läkarnas specialiseringstjänstgöring

Läkarnas specialiseringstjänstgöring SOSFS (M) Föreskrifter och allmänna råd Läkarnas specialiseringstjänstgöring Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens föreskrifter och

Läs mer

KlinikKurt Klinisk handledning

KlinikKurt Klinisk handledning 1 KlinikKurt Klinisk handledning En jämförelse mellan sjukhusets kliniker (T5-T10 läkarprogrammet) i god klinisk handledning höstterminen 2014 Totalpoängen är medelvärdet (6 = max) av de tio frågorna rörande

Läs mer

Väntande på LÄKARBESÖK inom specialiserad vård i Östergötland (inom det psykiatriska vårdområdet och smärtverksamheten ingar ALLA besök)

Väntande på LÄKARBESÖK inom specialiserad vård i Östergötland (inom det psykiatriska vårdområdet och smärtverksamheten ingar ALLA besök) 1 Väntande på LÄKARBESÖK inom specialiserad vård i Östergötland (inom det psykiatriska vårdområdet och smärtverksamheten ingar ALLA besök) Alla specialiteter Väntande på BESÖK inom specialiserad vård i

Läs mer

Väntande på LÄKARBESÖK inom specialiserad vård i Östergötland (inom det psykiatriska vårdområdet och smärtverksamheten ingar ALLA besök)

Väntande på LÄKARBESÖK inom specialiserad vård i Östergötland (inom det psykiatriska vårdområdet och smärtverksamheten ingar ALLA besök) 1 Väntande på LÄKARBESÖK inom specialiserad vård i Östergötland (inom det psykiatriska vårdområdet och smärtverksamheten ingar ALLA besök) Alla specialiteter Väntande på BESÖK inom specialiserad vård i

Läs mer

Sökordstaggning av verksamhetskoder. Arbetsdokument 2013-04-23

Sökordstaggning av verksamhetskoder. Arbetsdokument 2013-04-23 Sökordstaggning av verksamhetskoder 2013-04-23 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Syftet att tagga verksamhetskoder med sökord... 3 Huvudområde: Kirurgirelaterade verksamheter...

Läs mer

Väntande på LÄKARBESÖK inom specialiserad vård i Östergötland 31 MAJ 2018 alla specialiteter

Väntande på LÄKARBESÖK inom specialiserad vård i Östergötland 31 MAJ 2018 alla specialiteter 1 Väntande på LÄKARBESÖK inom specialiserad vård i Östergötland 31 MAJ 2018 alla specialiteter (inom det psykiatri, habilitering, beroende och och smärtverksamheten ingar ALLA besök oavsett yrkeskategori)

Läs mer

Arbetsidentifikation (AID)

Arbetsidentifikation (AID) Arbetsidentifikation (AID) 2015-02-13 Etikett Läkares specialitet Ansvar Arbetstidens förläggning Arvoderad tjänst 1 Inledning Arbetsidentifikation kommuner och landsting (AID) är ett system för gruppering

Läs mer

RU 16.2 Revisionsprogram

RU 16.2 Revisionsprogram Godkänt den: 2018-04-10 Ansvarig: Marta Fallgren Gäller för: Region Uppsala Syfte Syftet med dokumentet är att beskriva hur de interna och externa miljörevisionerna skall fördelas under åren 2017 2019.

Läs mer

LÄKARBESÖK 31 AUGUSTI

LÄKARBESÖK 31 AUGUSTI 1 Väntande på LÄKARBESÖK inom specialiserad vård i Östergötland 31 AUGUSTI 2018 - alla specialiteter (inom det psykiatri, habilitering, beroende och och smärtverksamheten ingar ALLA besök oavsett yrkeskategori)

Läs mer

Utvärdering Sommar 2015 Juni-Augusti Sahlgrenska Universitetssjukhus

Utvärdering Sommar 2015 Juni-Augusti Sahlgrenska Universitetssjukhus Utvärdering Sommar 2015 Juni-Augusti Sahlgrenska Universitetssjukhus 2015-10-20 Utvärdering Sommar 2015 Juni-Augusti Vårdplatser Sahlgrenska Universitetssjukhus 2015-10-20 Avgränsningar Denna analys baseras

Läs mer

Medicinska fakulteten UTBILDNING, FORSKNING OCH INNOVATION SEDAN 1666

Medicinska fakulteten UTBILDNING, FORSKNING OCH INNOVATION SEDAN 1666 Medicinska fakulteten UTBILDNING, FORSKNING OCH INNOVATION SEDAN 1666 Tillsammans skapar vi morgondagens Hälsa Politisk känslig verksamhet Topp 100-listan Ca 17 000 lärosäten i världen. Ca 23 i Sverige

Läs mer

Väntande på LÄKARBESÖK inom specialiserad vård i Östergötland 31 Oktober alla specialiteter

Väntande på LÄKARBESÖK inom specialiserad vård i Östergötland 31 Oktober alla specialiteter 1 Väntande på LÄKARBESÖK inom specialiserad vård i Östergötland 31 Oktober 2018 - alla specialiteter (inom det psykiatri, habilitering, beroende och och smärtverksamheten ingar ALLA besök oavsett yrkeskategori)

Läs mer

Väntande på LÄKARBESÖK inom specialiserad vård i Östergötland 31 DEC alla specialiteter

Väntande på LÄKARBESÖK inom specialiserad vård i Östergötland 31 DEC alla specialiteter 1 Väntande på LÄKARBESÖK inom specialiserad vård i Östergötland 31 DEC 2017 - alla specialiteter (inom det psykiatri, habilitering, beroende och och smärtverksamheten ingar ALLA besök oavsett yrkeskategori)

Läs mer

Statistik över hälso- och sjukvårdspersonal 2014

Statistik över hälso- och sjukvårdspersonal 2014 Statistik över hälso- och sjukvårdspersonal 2014 Information: Birgitta Ollars, utredare tfn. 075-247 3829 e-post: birgitta.ollars@socialstyrelsen.se Publicerad på Internet http://www.socialstyrelsen.se:

Läs mer

Bilaga 5 förteckning över ramavtalsområden

Bilaga 5 förteckning över ramavtalsområden Dnr 2.7 43348/2013 1(5) Bilaga 5 förteckning över ramavtalsområden De valbara ramavtalsområdena i förfrågningsunderlaget (avsnitt 6 152) är grupperade i fyra större områden. Nedan följer en beskrivning

Läs mer

Väntande på LÄKARBESÖK inom specialiserad vård i Östergötland 30 September alla specialiteter

Väntande på LÄKARBESÖK inom specialiserad vård i Östergötland 30 September alla specialiteter 1 Väntande på LÄKARBESÖK inom specialiserad vård i Östergötland 30 September 2018 - alla specialiteter (inom det psykiatri, habilitering, beroende och och smärtverksamheten ingar ALLA besök oavsett yrkeskategori)

Läs mer

Telefonnummer. till Telefonnummer. Akademiska sjukhusets mottagningar med mera

Telefonnummer. till Telefonnummer. Akademiska sjukhusets mottagningar med mera Telefonnummer till Telefonnummer Akademiska sjukhusets mottagningar till Akademiska med sjukhusets mera mottagningar med mera 1 En enkel väg till vården minavardkontakter.se Akademiska sjukhuset 2 Växel

Läs mer

En tävling mellan sjukhusets kliniker (T5- T10 läkarprogrammet) i god klinisk handledning höstterminen 2010

En tävling mellan sjukhusets kliniker (T5- T10 läkarprogrammet) i god klinisk handledning höstterminen 2010 3,27 3,18 3,09 Klinisk handledning en tävling mellan sjukhusets kliniker 1 Klinisk handledning En tävling mellan sjukhusets kliniker (T5- T10 läkarprogrammet) i god klinisk handledning höstterminen 2010

Läs mer

KlinikKurt Klinisk handledning

KlinikKurt Klinisk handledning 1 KlinikKurt Klinisk handledning En jämförelse mellan sjukhusets kliniker (T5-T10 läkarprogrammet) i god klinisk handledning vårterminen 2012 Totalpoängen är medelvärdet (6 = max) av de tio frågorna rörande

Läs mer

Antibiotikaförsäljning via recept utskrivna på Akademiska sjukhuset. T o m juni 2014. Gunilla Stridh Ekman, Strama Uppsala län

Antibiotikaförsäljning via recept utskrivna på Akademiska sjukhuset. T o m juni 2014. Gunilla Stridh Ekman, Strama Uppsala län Antibiotikaförsäljning via recept utskrivna på Akademiska sjukhuset T o m juni 214 Var skrivs antibiotikarecepten? Andel av totala antalet expedierade antibiotikarecept (J1 exkl metenamin) till patienter

Läs mer

KlinikKurt Klinisk handledning

KlinikKurt Klinisk handledning 4,29 4,28 4,20 4,15 4,13 4,13 Klinisk handledning - en jämförelse mellan sjukhusets kliniker 1 KlinikKurt Klinisk handledning En jämförelse mellan sjukhusets kliniker (T5-T10 läkarprogrammet) i god klinisk

Läs mer

TOTALT olistade Håbo

TOTALT olistade Håbo Sida 1 av 7 Prisdatum: 2014-01-01 Rapportdag: 2014-12-15 Fil: Huldra_Kapiteringslista_20141215.xlsx Körningstidpunkt: 2014-12-15 20:33:02 Huldra Listning LUL Pers Pers Pers Pers Pers Pers Vikt Vikt Vikt

Läs mer

VFU-platser per termin inom Region Östergötland (RÖ) för arbetsterapeutprogrammet inom HU VT 15 tom HT 16

VFU-platser per termin inom Region Östergötland (RÖ) för arbetsterapeutprogrammet inom HU VT 15 tom HT 16 VFU-platser per termin inom Region Östergötland (RÖ) för arbetsterapeutprogrammet inom HU VT 15 tom HT 16 RÖ HU RÖ HU RÖ HU RÖ HU RÖ HU RÖ HU RÖ HU RÖ HU fält- fält- fält- 2 v 4 v 5 v 7 v Centrum studie

Läs mer

Hallands sjukhus. från delar till helhet

Hallands sjukhus. från delar till helhet Hallands sjukhus från delar till helhet Tre sjukhus en ledning Hallands sjukhus - fakta Cirka 4000 medarbetare. Utbudspunkter i samtliga kommuner i Halland. En omsättning på cirka 3,4 miljarder kronor.

Läs mer

VFU-platser per termin inom Region Östergötland (RÖ) för arbetsterapeutprogrammet LIU medfak vt-17, ht-17, vt-18

VFU-platser per termin inom Region Östergötland (RÖ) för arbetsterapeutprogrammet LIU medfak vt-17, ht-17, vt-18 VFU-platser per termin inom Region Östergötland (RÖ) för arbetsterapeutprogrammet LIU medfak vt-17, ht-17, vt-18 T1 T1 T2 T2 T3 T4 T6* RÖ RÖ RÖ RÖ RÖ RÖ RÖ RÖ fält- fält- fält- Ej inom RÖ 4 v 5 v 7 v Centrum

Läs mer

En tävling mellan sjukhusets kliniker (T5- T10 läkarprogrammet) i god klinisk handledning vårterminen 2011

En tävling mellan sjukhusets kliniker (T5- T10 läkarprogrammet) i god klinisk handledning vårterminen 2011 Klinisk handledning en tävling mellan sjukhusets kliniker 1 Klinisk handledning En tävling mellan sjukhusets kliniker (T5- T10 läkarprogrammet) i god klinisk handledning vårterminen 2011 Totalpoängen är

Läs mer

Skånes universitetssjukhus. Förslag till organisation

Skånes universitetssjukhus. Förslag till organisation Skånes universitetssjukhus Förslag till organisation SUS Divisionsindelning 1 januari 2010 1. Akutsjukvård, närsjukvård och geriatrik 2. Cancer och blodsjukdomar 3. Barn, kvinnor och reproduktion 4. Kirurgi

Läs mer

Yrkeskvalifikationer

Yrkeskvalifikationer Frågor om yrket Fastställande av yrket 1. 1. 1 Är yrket [${Profession}] reglerat inom ert territorium? - Ja - Nej 1. 1. 2 Vilken verksamhet omfattar yrket [${Profession}] inom ert territorium? 1. 1. 3

Läs mer

I Region Uppsala IVA-vårdades totalt 10 patienter, varav 8 för influensa B. Två personer avled.

I Region Uppsala IVA-vårdades totalt 10 patienter, varav 8 för influensa B. Två personer avled. Smitt Smittskyddsenheten NR 2. JUNI 2018 INNEHÅLL INFLUENSA I REGION UPPSALA OCH NATIONELLT 2017/2018... 1 INFLUENSAVACCINATION AV PERSONAL I REGION UPPSALA 2017/2018... 2 INFLUENSAVACCINATION RISKGRUPPER...

Läs mer

Uppföljning tillgänglighet SUS maj 2016

Uppföljning tillgänglighet SUS maj 2016 Tillgänglighetsuppföljning Datum 160610 Version 1 (8) Uppföljning tillgänglighet SUS maj 2016 Förändring Förändring mot Tillgänglighet 60d apr-16 maj-15 Väntande totalt apr-16 maj-15 Besök 65,6% 1,3% 1,3%

Läs mer

Urval av uppdrag inom slutenvården

Urval av uppdrag inom slutenvården Urval av uppdrag inom slutenvården Mejla oss vilka veckor du är intresserad av och av vilka uppdrag! Ange gärna flera alternativ då det kan vara många som är intresserad av samma uppdrag. Observera att

Läs mer

PRIS- OCH PRODUKTKATALOG 2016. Akademiska Sjukhuset Lasarettet i Enköping Primärvården i Uppsala Län NOV 2015 1

PRIS- OCH PRODUKTKATALOG 2016. Akademiska Sjukhuset Lasarettet i Enköping Primärvården i Uppsala Län NOV 2015 1 PRIS- OCH PRODUKTKATALOG 2016 Akademiska Sjukhuset Lasarettet i Enköping Primärvården i Uppsala Län NOV 2015 1 PRODUKTKATALOG 2016 - LANDSTINGET I UPPSALA LÄN 0. Innehållsförteckning AKADEMISKA SJUKHUSET

Läs mer

Omställningsarbete HSF

Omställningsarbete HSF Omställningsarbete HSF 1. Vårdplatser och dimensionering av dessa 2. KK, barn, akuten och An/Op/IVA 3. Specialistmottagningar, dimensionering, produktivitet och gränsdragning mot primärvården 4. Jourlinjer

Läs mer

Urval av uppdrag inom slutenvården

Urval av uppdrag inom slutenvården Urval av uppdrag inom slutenvården Mejla oss vilka veckor du är intresserad av och av vilka uppdrag! Ange gärna flera alternativ då det kan vara många som är intresserad av samma uppdrag. Observera att

Läs mer

REGIONALA KONFERENSER 2011 FÖR VERKSAMHETSCHEFER/MOTSVARANDE

REGIONALA KONFERENSER 2011 FÖR VERKSAMHETSCHEFER/MOTSVARANDE REGIONALA KONFERENSER 2011 FÖR VERKSAMHETSCHEFER/MOTSVARANDE Basspecialitet resp Ansvariga Kontaktperson Datum Plats Inriktning/ Kirurgiska specialiteter Kirurgi Urologi Barn- och ungdomskirurgi Plastikkirurgi

Läs mer

TOTALT olistade Håbo

TOTALT olistade Håbo Sida 1 av 7 Prisdatum: 2013-01-01 Rapportdag: 2013-12-15 Fil: Huldra_Kapiteringslista_20131215.xlsx Körningstidpunkt: 2013-12-1521:00:00 Huldra Listning LUL Pers Pers Pers Pers Pers Pers Vikt Vikt Vikt

Läs mer

Urval av uppdrag inom slutenvården

Urval av uppdrag inom slutenvården Urval av uppdrag inom slutenvården Mejla oss vilka veckor du är intresserad av och av vilka uppdrag! Ange gärna flera alternativ då det kan vara många som är intresserad av samma uppdrag. Observera att

Läs mer

Urval av uppdrag inom slutenvården

Urval av uppdrag inom slutenvården Urval av uppdrag inom slutenvården Mejla oss vilka veckor du är intresserad av och av vilka uppdrag! Ange gärna flera alternativ då det kan vara många som är intresserad av samma uppdrag. Observera att

Läs mer

Styrning i kommuner. Särart. 1. Diagnos om frustration 2. Underlag för diskussion. Alltid stort. Erfarenheter från andra!

Styrning i kommuner. Särart. 1. Diagnos om frustration 2. Underlag för diskussion. Alltid stort. Erfarenheter från andra! Rolf Solli Född 1953 I Brantevik (Österlen) Gift med Eva och har två svärdöttrar (en vakans), fyra barnbarn, en hund Styrning i kommuner (Eller varför de är svåra att styra) Generalkonsul för republiken

Läs mer

Urval av uppdrag inom slutenvården

Urval av uppdrag inom slutenvården Urval av uppdrag inom slutenvården Mejla oss vilka veckor du är intresserad av och av vilka uppdrag! Ange gärna flera alternativ då det kan vara många som är intresserad av samma uppdrag. Observera att

Läs mer

Förteckning över radiologisk ledningsfunktion

Förteckning över radiologisk ledningsfunktion Förteckning över radiologisk ledningsfunktion Centralsjukhuset Kristianstad Nuklearmedicin Magnus Simonsson Tele: 044-309 19 19, e-mail: Magnus.Simonsson@skane.se Odontologisk röntgendiagnostik Henrik

Läs mer

Urval av uppdrag inom slutenvården

Urval av uppdrag inom slutenvården Urval av uppdrag inom slutenvården Mejla oss vilka veckor du är intresserad av och av vilka uppdrag! Ange gärna flera alternativ då det kan vara många som är intresserad av samma uppdrag. Observera att

Läs mer

Husläkarförteckning, Uppsala län

Husläkarförteckning, Uppsala län Husläkarförteckning, Uppsala län Blå text har lediga platser Svart text har ej lediga platser Husläkarkansliet kan informera om aktuell status på lediga husläkare, tfn 018-6116200 Håbo kommun 2758 FAMILJELÄKARNA

Läs mer

Läkarnas specialiseringstjänstgöring

Läkarnas specialiseringstjänstgöring Läkarnas specialiseringstjänstgöring Föreskrifter och allmänna råd Målbeskrivningar 2008 (1) 1 ISBN 978-91-85999-55-2 Artikelnr 2008-126-2 Sättning Helen Eriksson, Edita Västra Aros AB Tryck Edita Västra

Läs mer

Urval av uppdrag inom slutenvården

Urval av uppdrag inom slutenvården Urval av uppdrag inom slutenvården Mejla oss vilka veckor du är intresserad av och av vilka uppdrag! Ange gärna flera alternativ då det kan vara många som är intresserad av samma uppdrag. Observera att

Läs mer

Västerbottens läns landsting

Västerbottens läns landsting 1 (5) Västerbottens läns landsting sjukvårds Universitetssjukvårds Primärvården Familjemedicin Holmsunds hälsocentral (Olov Rolandsson) Backens hälsocentral (Herbert Sandström) Mariehems hälsocentral (Katarina

Läs mer

Insamlingsstruktur för verksamhetsstatistiken

Insamlingsstruktur för verksamhetsstatistiken Insamlingsstruktur för verksamhetsstatistiken I detta dokument finns information gällande SKL:s verksamhetsstatistik och vilka uppgifter som årligen samlas in från Sveriges landsting och regioner avseende

Läs mer

Urval av uppdrag inom slutenvården

Urval av uppdrag inom slutenvården Urval av uppdrag inom slutenvården Mejla oss vilka veckor du är intresserad av och av vilka uppdrag! Ange gärna flera alternativ då det kan vara många som är intresserad av samma uppdrag. Observera att

Läs mer

UMEÅ UNIVERSITET VÄSTERBOTTENS LÄNS LANDSTING 1(11)

UMEÅ UNIVERSITET VÄSTERBOTTENS LÄNS LANDSTING 1(11) UMEÅ UNIVERSITET VÄSTERBOTTENS LÄNS LANDSTING 1(11) Regionalt avtal mellan Västerbottens läns landsting och Umeå universitet om samarbete om grundutbildning av läkare, medicinsk forskning och utveckling

Läs mer

Urval av uppdrag inom slutenvården

Urval av uppdrag inom slutenvården Urval av uppdrag inom slutenvården Mejla oss vilka veckor du är intresserad av och av vilka uppdrag! Ange gärna flera alternativ då det kan vara många som är intresserad av samma uppdrag. Observera att

Läs mer

Adresser för internposten

Adresser för internposten Adresser för internposten Institutionen för odontologi Box 450 Institutionen för vårdvetenskap och hälsa Box 457 Institutionen för biomedicin Avdelningen för klinisk bakteriologi Guldhedsgatan 10 Avdelningen

Läs mer

KlinikKurt Klinisk handledning

KlinikKurt Klinisk handledning 1 KlinikKurt Klinisk handledning En jämförelse mellan sjukhusets kliniker (T5-T10 läkarprogrammet) i god klinisk handledning höstterminen 2013 Totalpoängen är medelvärdet (6 = max) av de tio frågorna rörande

Läs mer

PRIS- OCH PRODUKTKATALOG 2016. Akademiska Sjukhuset Lasarettet i Enköping Primärvården i Uppsala Län NOV 2015 1

PRIS- OCH PRODUKTKATALOG 2016. Akademiska Sjukhuset Lasarettet i Enköping Primärvården i Uppsala Län NOV 2015 1 PRIS- OCH PRODUKTKATALOG 2016 Akademiska Sjukhuset Lasarettet i Enköping Primärvården i Uppsala Län NOV 2015 1 PRODUKTKATALOG 2016 - LANDSTINGET I UPPSALA LÄN 0. Innehållsförteckning AKADEMISKA SJUKHUSET

Läs mer