Frågor angående remissmottagande enheter kontakta din vårdsystemsamordnare och om hen inte är anträffbar kan frågor mailas till

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Frågor angående remissmottagande enheter kontakta din vårdsystemsamordnare och om hen inte är anträffbar kan frågor mailas till epj@support.lul."

Transkript

1 Remissmottagande (konsultationsremisser/vårdbegäran) enheter Akademiska sjukhuset, Lasarettet i Enköping, Habilitering och Hjälpmedel, Primärvården och privata vårdgivare (Strukturen för Akademiska sjukhuset kommer att göras om när omorganisationen är genomförd) Versionsdatum Frågor angående remissmottagande enheter kontakta din vårdsystemsamordnare och om hen inte är anträffbar kan frågor mailas till Division och verksamhetsområde/motsvarande Organisatorisk tillhörighet Kommentar Kontaktinformation Akademiska sjukhuset Diagnostik- akut- anestesi- och teknikdivisionen Akademiska laboratoriet (ej remissnivå) Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Diagnostik- Teknik och Anestesidivisionen Akademiska laboratoriet Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Klinisk kemi och farmakologi Diagnostik- Teknik och Anestesidivisionen Akademiska laboratoriet Klinisk mikrobiologi och vårdhygien Klinisk kemi och farmakologi Diagnostik- Teknik och Anestesidivisionen Akademiska laboratoriet Klinisk mikrobiologi och vårdhygien Blodcentralen (akutlab) Blodcentralen (patientverksamhet) Autoimmunitet och allergi Cellulär immunologi Reception Expedition

2 Akutsjukvård Endast akuta fall Diagnostik- Teknik och Anestesidivisionen Akutsjukvård Akutmottagningen Anestesi- och intensivvård Diagnostik- Teknik och Anestesidivisionen Anestesi- och intensivvård Endast akuta vårdbegäran från Primärvården, Lasarettet i Enköping, Infektionsmott, Gynekologmott, Närvårdsavd. I Uppsala. Konsultationsremisser till Medicinkonsult skickas till Internmedicin. Konsultationsremisser till Kirurgkonsult skickas till Kirurgi CIVA och BIVA kontakta IVAjouren sökare Anestesi Barn, Anestesi Kvinnosjukvård, Anestesi Neuro, Ortopedi, Kirurgi, Kortvård SH och Anestesi Oral-plastik-öron ingår Anestesi Barn , expedition Anestesi Kvinnosjukvård Anestesi Neuro Anestesi Oral-plastik-öron Anestesi Ortopedi Anestesi Kirurgi Anestesi Kortvård SH Accessmottagningen Diagnostik- Teknik och Anestesidivisionen Anestesi- och intensivvård Accessmottagningen Accessmottagningen

3 Kirurg- och onkologdivisionen Handkirurgi Kirurg- och onkologdivisionen Handkirurgi Kirurgi Kirurg- och onkologdivisionen Kirurgi Kärllaboratoriet Kirurg- och onkologdivisionen Kirurgi- Kirurgmottagningen - Kärllaboratoriet Transplantation Kirurg- och onkologdivisionen Kirurgi- Transplantation Onkologi Kirurg- och onkologdivisionen Onkologi Hospice Kirurg- och onkologdivisionen Onkologi Hospice Ortopedi Kirurg- och onkologdivisionen Ortopedi Kirurgkonsulter skickas hit! Även remisser till: Endokrin-bröst Esofagus-ventrikel Kärl Lever-pancreas Sårcentrum, bensår, fotsår Tarm Endast ultraljudsundersökningar av kärl samt konsultationer Remisser till Ödemmottagningen skickas till Sjukgymnastik Remisser även till Palliativa rådgivningsteamet Ortopedkonsulter skickas hit! Även remisser till: Ortopedi Gåskolan Ortopedi Hjälpmedel Ortopedi Trauma Protes Rygg ,

4 Skuldra- knä- fot Urologi Kirurg- och onkologdivisionen Urologi Remisser för barn 0-18 år skickas till Barnkirurgi Urologkonsulter skickas hit!

5 Kvinno- och Barndivisionen Barnkirurgi Barnkirurgi Neurologi/BARN Barnkirurgi Neurologi/BARN Klinisk genetik Klinisk genetik Neonatologi Neonatologi Pediatrik Akutmottagningen för barn och ungdom Pediatrik Pediatrik Akutpediatrik Akutmottagningen för barn och ungdom Barnhälsovård/BARN Pediatrik Barnhälsovård/BARN Folke Bernadotte regionhabilitering Pediatrik Barnneurologi och habilitering - Folke Bernadotte regionhabilitering Hit skickas remisser på barn till kirurgi, ortopedi, urologi Hit skickas remisser på barn för utredning samt konsultationer barnneurologi Hit skickas även remisser på vuxna och cancerutredningar Hit skickas alla remisser till samtliga barnmedicinska specialiteter samt sjukgymnastik, lekterapi, arbetsterapi, dietist, kurator och psykolog Hit skickas alla remisser till Akutmottagningen för barn och ungdom oavsett medicinsk tillhörighet! Specialistbarnhälsovård Hit skickas remisser till habilitering. Folke Bernadotte regionhabilitering

6 Barnonkologi Pediatrik Barnskyddsenheten Barnonkologi Barnskyddsteamet Pediatrik Barnskyddsenheten Barnskyddsteamet Barnspecialistmott. i länet Pediatrik Barnspecialistmott. i länet Barnspecialistmottagning Enköping Pediatrik Barnspecialistmott. i länet Barnspecialistmottagning Tierp Pediatrik Barnspecialistmott. i länet Barnspecialistmottagning Uppsala Pediatrik Barnspecialistmott. i länet Barnspecialistmottagning Östhammar Gynekologi Gynekologi / Endometrioscentrum

7 Gynekologi Endometrioscentrum Reproduktionscentrum Gynekologi - Reproduktionscentrum Obstetrik Obstetrik

8 Neurodivisionen Geriatrik Neurodivisionen Geriatrik Länslogopedi sjukgymnastik och arbetsterapi (ej remissnivå) Arbetsterapi Neurodivisionen Länslogopedi sjukgymnastik och arbetsterapi Arbetsterapi Länslogopedi Neurodivisionen Länslogopedi sjukgymnastik och arbetsterapi Länslogopedi Sjukgymnastik Neurodivisionen Länslogopedi sjukgymnastik och arbetsterapi Sjukgymnastik Neurokirurgi Neurodivisionen Neurokirurgi Neurologi Neurodivisionen Neurologi Strokevård Neurodivisionen Strokevård Plastikkirurgi och käkkirurgi (ej remissnivå) Käkkirurgi Neurodivisionen Käkkirurgi Här ingår: Sjukhustandvården Akademiska Bettfysiologi Käkortopedi

9 Allmän plastikkirurgi Neurodivisionen Allmän plastikkirurgi Rehabiliteringsmedicin Neurodivisionen Rehabiliteringsmedicin Smärtcentrum Neurodivisionen Smärtcentrum Ögonsjukdomar Neurodivisionen Ögonsjukdomar Öron- näs- och halssjukdomar Neurodivisionen Öron- näs- och halssjukdomar Foniatrimottagningen Neurodivisionen Öron- näs- och halssjukdomar Hörselmottagningen Neurodivisionen Öron- näs- och halssjukdomar Otokirurgmottagningen Neurodivisionen Öron- näs- och halssjukdomar Öron- näs- och halsmottagningen Käk- och ansiktsröntgen Beställning Radiologi Hit skickas även remisser till Brännskada (Audiologi)

10 Medicin- och thoraxdivisionen Hematologi Medicin- och thoraxdivisionen - Hematologi hud och reumatologi Hematologi Hud- och könssjukdomar (ej remissnivå) Hud Medicin- och thoraxdivisionen Hematologi hud och reumatologi- Hud- och könssjukdomar - Hud Venereologi Medicin- och thoraxdivisionen Hematologi hud och reumatologi- Hud- och könssjukdomar - Venereologi Infektionssjukdomar Medicin- och thoraxdivisionen Infektionssjukdomar Internmedicin Medicin- och thoraxdivisionen Intern- och lungmedicin Internmedicin Kardiologi och klinisk fysiologi Medicin- och thoraxdivisionen Kardiologi och klinisk fysiologi Lung- och allergisjukdomar Medicin- och thoraxdivisionen Intern- och lungmedicin Lung- och allergisjukdomar Reumatologi Medicin- och thoraxdivisionen Remisser till Yrkesdermatologi skickas hit. Remisser till: * Konsultation Internmedicin * Planerade besök för - koagulation/trombos - hypertoni/kärl - hjärtsvikt Obs att remisser till Klinisk fysiologi och koronarangiografi/pci skickas via Beställning radiologi Remisser till Sömn- och andningscentrum skickas hit Konsultationer Övriga remisser

11 Hematologi hud och reumatologi Reumatologi Specialmedicin (ej remissnivå) Onkologisk endokrinologi Medicin- och thoraxdivisionen Specialmedicin - Onkologisk endokrinologi Endokrinologi (ej remissnivå) Diabetes Medicin- och thoraxdivisionen Specialmedicin Endokrinologi Endokrin allmän Endokrin allmän Medicin- och thoraxdivisionen Specialmedicin Endokrinologi Diabetes Osteoporos Medicin- och thoraxdivisionen Specialmedicin Endokrinologi Osteoporos Gastroenterologi Medicin- och thoraxdivisionen Specialmedicin Gastroenterologi Klinisk nutrition Medicin- och thoraxdivisionen Specialmedicin Klinisk nutrition Njurmedicin Medicin- och thoraxdivisionen Specialmedicin Remisser till diabetesfotterapeut skickas hit. Remisser till diabetesfotsårsmottagningen skickas till Kirurgi.. OBS endast remisser inom Akademiska sjukhuset

12 Njurmedicin Övervikt Medicin- och thoraxdivisionen Specialmedicin Övervikt Thoraxkirurgi och -anestesi Medicin- och thoraxdivisionen Thoraxkirurgi och -anestesi Konsult thoraxanestesiolog Konsult thoraxkirurg Thoraxkirurgkonsult Thoraxanestesikonsult dagtid, annars sök narkosjouren. 12

13 Psykiatridivisionen Akut- och konsultpsykiatri Planerade fall Psykiatriska akutenheten Endast akuta fall Affektiva sjukdomar Planerade fall Psykiatridivisionen Akut- och konsultpsykiatri Psykiatridivisionen Akut- och konsultpsykiatri Akutmottagningen för vuxenpsykiatri Psykiatridivisionen Affektiva sjukdomar Arbets- och miljömedicin Psykiatridivisionen Kompetenscentrum för arbetslivsinriktad rehabilitering Barn- och ungdomspsykiatri Planerade fall Akutmottagningen för barn och ungdomspsykiatri Endast akuta fall Arbets- och miljömedicin Psykiatridivisionen Arbets- och miljömedicin Kompetenscentrum för arbetslivsinriktad rehabilitering Psykiatridivisionen Barn- och ungdomspsykiatri Psykiatridivisionen Barn- och ungdomspsykiatri Akutmottagningen för barnoch ungdomspsykiatri Beroende- och neuropsykiatri Psykiatridivisionen Neuropsykiatriska enheten för vuxna Beroende och neuropsykiatri Psykiatridivisionen Remisser till ECT-enheten enligt särskilda mallar. Remisser som avser rådgivning i frågor rörande psykiatrisk tvångsvård (LPT) Även remisser till Äldrepsykiatri

14 Psykosocialt behandlingsarbete och socialmedicin Psykosvård och rättspsykiatrisk vård Beroende och neuropsykiatri- Neuropsykiatriska enheten för vuxna Psykiatridivisionen Psykosocialt behandlingsarbete Psykiatridivisionen Psykosvård och rättspsykiatrisk vård Kvinnofridsenheten Kvinnofridsenheten Kvinnofridsenheten Kvinnofridsmottagningen Kurator inom somatisk vård

15 Lasarettet i Enköping Kirurgiskt centrum Medicinskt centrum Lasarettet i Enköping Kirurgiskt centrum Gynekologi Enköping Lasarettet i Enköping Kirurgiskt centrum Kirurgi Enköping Lasarettet i Enköping Medicinskt centrum Akutmottagningen Lasarettet i Enköping Lasarettet i Enköping Medicinskt centrum Endoskopienheten Lasarettet i Enköping Lasarettet i Enköping Medicinskt centrum Geriatriska enheten - Westerlunds rehab Lasarettet i Enköping Medicinskt centrum Hudmottagningen Lasarettet i Enköping Lasarettet i Enköping /92 Medicinskt centrum Internmedicin Enköping Lasarettet i Enköping /92 Medicinskt centrum Onkologi Enköping Lasarettet i Enköping Medicinskt centrum Palliativ vård Enköping Lasarettet i Enköping

16 Medicinskt centrum Rehabforum Lasarettet i Enköping Lasarettet i Enköping Medicinskt centrum Ögonmottagningen Lasarettet i Enköping

17 Hälsa och habilitering Habilitering nord Habilitering syd Hälsa och habilitering - Habilitering nord Hälsa och habilitering Habilitering syd Hörcentralen Hälsa och habilitering Habilitering nord Syncentralen Särskild vård och integration Hälsa och habilitering - Särskild vård och integration - Cosmos Hälsa och habilitering - Särskild vård och integration - Cosmos - Husläkarmottagning i Enköping för hemlösa Hälsa och habilitering - Särskild vård och integration - Cosmos Husläkarmottagning i Uppsala för hemlösa Hälsa och habilitering - Särskild vård och integration Närvårdsavdelningen i Uppsala Äldrevårdsenheten Hälsa och habilitering - Särskild vård och integration - Äldrevårdsenheten Hälsa och habilitering - Särskild vård och integration Äldrevårdsenheten Habiliteringens husläkarmottagning Hit skickas även remisser till Habilitering syd

18 Primärvården (offentliga vårdcentraler) Alunda VC Primärvården Alunda VC Alunda vårdcentral Enköpings husläkarcentrum VC Primärvården Alunda VC Alunda vårdcentral Rasbo vårdcentral Primärvården Enköpingshusläkarcentrum VC Enköpings husläkarcentrum Primärvården Enköpingshusläkarcentrum VC Enköpings husläkarcentrum Fjärdhundra vårdcentral

19 Primärvården Enköpingshusläkarcentrum VC Enköpings husläkarcentrum Undomsmottagning Enköpings vårdcentral Eriksberg VC Primärvården Eriksberg VC Eriksbergs vårdcentral Flogsta VC Primärvården Flogsta VC Flogsta vårdcentral Primärvården Flogsta VC Flogsta vårdcentral Ungdomsmottagning Flogsta vårdcentral Fålhagen VC Primärvården Fålhagen VC Fålhagens vårdcentral

20 Gimo VC Primärvården Gimo VC Gimo vårdcentral Primärvården Gimo VC Gimo vårdcentral Ungdomsmottagning Gimo vårdcentral Primärvården Gimo VC Österbybruks vårdcentral Gottsunda VC Primärvården Gottsunda VC Gottsunda vårdcentral Primärvården Gottsunda VC

21 Gottsunda vårdcentral Ungdomsmottagning Gottsunda vårdcentral Gränby vårdcentral Se Årsta VC Heby VC Primärvården Heby VC Heby vårdcentral Knivsta VC Primärvården Knivsta VC Knivsta vårdcentral Primärvården Knivsta VC Knivsta vårdcentral Ungdomsmottagning Knivsta vårdcentral Kungsgärdet VC Primärvården Kungsgärdet VC Kungsgärdets vårdcentral

22 Länna/Knutby VC Primärvården Länna/Knutby VC Knutby vårdcentral Primärvården Länna/Knutby VC Länna vårdcentral Rasbo vårdcentral Se Alunda VC Samariterhemmet VC Primärvården Samariterhemmet VC Samariterhemmets vårdcentral Primärvården Samariterhemmet VC Samariterhemmets vårdcentral Primärvårdens arbetsterapiverksamhet Arbetsterapi för länets primärvård

23 Skutskär VC Primärvården Skutskär VC Skutskärs vårdcentral Primärvården Skutskär VC Skutskärs vårdcentral Ungdomsmottagning Skutskärs vårdcentral Storvreta VC Primärvården Storvreta VC Storvreta vårdcentral Svartbäcken VC Primärvården Svartbäcken VC Svartbäckens vårdcentral Primärvården Svartbäcken VC Svartbäckens vårdcentral Bälinge vårdcentral

24 Tierps VC Primärvården Tierps VC Tierps vårdcentral Primärvården Tierps VC Tierps vårdcentral Ungdomsmottagning Tierps vårdcentral Ungdomsmottagningar PV se respektive vårdcentral Årsta VC Primärvården Årsta VC Årsta vårdcentral Primärvården Årsta VC Årsta vårdcentral- Gränby vårdcentral /

25 Örsundsbro VC Primärvården Örsundsbro VC Örsundsbro vårdcentral Östervåla VC Primärvården Östervåla VC Östervåla vårdcentral Östhammar VC Primärvården Östhammar VC Östhammars vårdcentral

26 Privata vårdcentraler, barna- och mödravårdscentraler Aleris AB Barncentrum Aleris Aleris AB Barncentrum Aleris Uppsala barncentrum Aleris Barnpraktik Björkman AB Barnpraktik Björkman AB Aros LM Aros vårdcentral Barnpraktik Björkman AB Aros LM Aros vårdcentral Hälsoalliansen Aros Nyby VC Aleris Aleris AB Nyby VC Aleris Nyby vårdcentral Aleris Aleris AB Nyby VC Aleris Nyby vårdcentral Aleris Uppsala barncentrum vårdcentral Aleris Barnläkarmottagning Fredrik Cederblad Psykolog Kurator Arbetsterapeut Kurator Psykolog Kurator Hjärtsviktssjuksköterska Arbetsterapeut Psykolog Kurator Hjärtsviktssjuksköterska Arbetsterapeut Även frågor ang remisser till/från Ingrid Marie vårdcentral Aleris

27 Boländernas Vårdcentral AB Boländernas VC Boländernas Vårdcentral AB Boländernas VS Boländernas Vårdcentral Capio Närsjukvård AB Capio VC Enköping Capio Närsjukvård AB Capio VC Enköping Capio Vårdcentral Enköping Capio VC Liljeforstorg Capio Närsjukvård AB Capio VC Liljeforstorg Capio Vårdcentral Liljeforstorg Capio VC Sävja Capio Närsjukvård AB Capio VC Sävja Capio Vårdcentral Sävja Capio Närsjukvård AB Capio VC Sävja Capio Vårdcentral Sävja Ungdomsmottagning Sävja vårdcentral Ekeby Hälsocenter AB Ekeby Hälsocenter VC Ekeby Hälsocenter AB Ekeby Hälsocenter VC Ekeby Hälsocenter vårdcentral Rehabiliteringskoordinator Kurator Psykolog Sjukgymnast Kurator /BVC Kurator /BVC Kurator Psykolog Arbetsterapeut / Famileläkarna i Saltsjöbaden AB Familjeläkarna Bålsta VC Famileläkarna i Saltsjöbaden AB Astmasjuksköterska

28 Familjedoktorerna i Uppland AB Centrum VC Famileläkarna Bålsta VC Famileläkarna Bålsta Famileläkarna i Saltsjöbaden AB Famileläkarna Bålsta VC Famileläkarna Bålsta - Ungdomsmottagning Familjeläkarna Bålsta Familjedoktorerna i Uppland AB Centrum VC Vårdcentralen Centrum Hälsohuset i Enköping AB Hälsohuset i Enköping VC Hälsohuset i Enköping AB Hälsohuset i Enköping VC Hälsohuset i Enköping Läkarhuset i Enköping AB Dr Wahlunds LM Läkarhuset i Enköping AB Dr Wahlunds LM - Doktor Wahlunds läkarmottagning Praktikertjänst AB Barnmorska Psykolog Sjukgymnast Astma/KOLsköterska Kurator Psykolog Sjukgymnast Arbetsterapeut /BVC Kurator Kurator Psykolog

29 Bålsta Praktikertjänst AB Praktikertjänst AB Bålsta Praktikertjänst AB BålstaDoktorn Praktikertjänst Praktikertjänst AB Bålsta Praktikertjänst AB BålstaDoktorn Praktikertjänst BålstaDoktorn Skokloster Knivsta Praktikertjänst Praktikertjänst AB Knivsta Praktikertjänst - Knivsta läkargrupp Praktikertjänst Öregrund Praktikertjänst Praktikertjänst AB Öregrund Praktikertjänst Öregrunds vårdcentral Praktikertjänst Arbetsterapeut /BVC Psykolog Sjukgymnast Arbetsterapeut /BVC Psykolog Sjukgymnast Arbetsterapeut /BVC Psykolog Kurator Sjukgymnast Astmasjuksköterska

30 Övriga privata enheter Capio Medocular AB VÅRDVAL Katarakt VÅRDVAL Ögonmottagning Eye Diagnostics Scandinavia AB Eye Diagnostics Capio Medocular AB Capio Medocular Capio Medocular Uppsala katarakt Capio Medocular AB Capio Medocular Capio Medocular Uppsala ögonmottagning Eye Diagnoctics Scandinavia AB Eye Diagnostics Eye Diagnostics Se och Synas Uppsala Utför ögonbottenfotografering på diabetespatienter på remiss från Primärvården Närpsykiatri Enköping/HÄTÖ OBS! Att remisser till Enköping skickas till Affektiva sjukdomar, Psykiatridivisionen Närpsykiatri i HÄTÖ AB Närpsykatri Enköping/HÄTÖ Närpsykatri i HÄTÖ AB Mottagningar i Gimo, Skutskär, Tierp och Tärnsjö Elisabethsjukhuset Aleris AB Elisabethsjukhuset - Handkir Elisabetsjh Aleris AB Elisabethsjukhuset - Ort Elisabetsjh Aleris AB Elisabethsjukhuset - ÖNH-kirurgi Elisabethsjh OBS! Endast remisser via Ortopedkliniken på Akademiska sjukhuset och interna remiser inom Elisabethsjukhuset! OBS! Endast remisser via Öronnäsa- halssjukdomar på Akademiska sjukhuset! Gimo Skutskär Tierp Tärnsjö Famileläkarna i Saltsjöbaden AB Familjeläkarna Bålsta GYN Familjeläkarna i Saltsjöbaden AB

31 VÅRDVAL GYN Familjeläkarna Bålsta GYN Familjeläkarna Familjeläkarna i Bålsta ÖGON VÅRDVAL ÖGON VÅRDVAL KATARAKT Familjedoktorerna i Strängnäs AB CentrumVC GYN VÅRDVAL GYN Gyn Carstensen AB Gynekologomottagning Carstensen VÅRDVAL GYN Plent Kliniken AB Gynekologmottagning Bålsta Familjeläkarna i Saltsjöbaden AB Familjeläkarna Bålsta ÖGON Familjeläkarna Ögonmottagning Bålsta Familjeläkarna i Strängnäs AB- Centrum VC GYN - Vårdcentralen Centrum gynekologmottagning Gyn Carstensen AB GYN Carstensen - Gynekologmottagning Carstensen Hit skickas även remisser till Familjeläkarna ögonbottenfoto Bålsta Plent ÖNH VÅRDVAL ÖRON Läkarhuset i Enköping AB Läkarhuset ÖNH Vårdval ÖRON Gynhälsan Uppsala AB Gynhälsan VÅRDVAL GYN Plent Klinken AB Plent ÖNH Öron- näs och halsmottagning Plent specialistklinik Läkarhuset i Enköping AB Läkarhuset ÖNH - Doktor Wahlunds läkarmottagning Öron- Näsa - Halsspecialist Gynhälsan Uppsala AB - Gynhälsan - Gynekologmottagning Studentgyn - Gynhälsan Lasarettet i Enköping Lasarettet i Enköping Kirurgiskt centrum

32 Aleris specialistvård Aleris specialistvård Kirurgi Enköping Aleris specialistvård Aleris specialistvård Sabbatsbergs - Ortopedmottagning Aleris Specialistvård Sabbatsberg Aleris specialistvård Aleris specialistvård Sabbatsbergs - Ortopedmottagningen Aleris Specialistvård Nacka Pappersremissmottagare Pappersremissmottagare Kommunalförbundet avancerad strålbehandling (KAS) Skandion Kommunalförbundet avancerad strålbehandling (KAS)- Skandion Skandionkliniken

Akademiska sjukhuset (förvaltning) DEN NYA ORGANISATIONEN Akademiska laboratoriet (verksamhetsområde) Klinisk immunologi och transfusionsmedicin

Akademiska sjukhuset (förvaltning) DEN NYA ORGANISATIONEN Akademiska laboratoriet (verksamhetsområde) Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Remissmottagande (konsultationsremisser/vårdbegäran) enheter Akademiska sjukhuset, Lasarettet i Enköping, Habilitering och Hjälpmedel, Primärvården och privata vårdgivare Versionsdatum 2015-11-01 Frågor

Läs mer

Anslutna vårdenheter på sjukhusen i Västra Götalandsregionen

Anslutna vårdenheter på sjukhusen i Västra Götalandsregionen 1 Anslutna vårdenheter på sjukhusen i Västra Götalandsregionen Akutklinik, Kungälvs Sjukhus Akutklinik, Område Medicin och akut, NU-sjukvården Akutklinik, Södra Älvsborgs Sjukhus Akutmedicinklinik, Område

Läs mer

Verksamhetskod. Verksamhetskod version 3.0A 2007-05-15. Klassificering av verksamhet

Verksamhetskod. Verksamhetskod version 3.0A 2007-05-15. Klassificering av verksamhet Verksamhetskod Klassificering av verksamhet Verksamhetskod används för att tala om vilken typ av vård en vårdgivare kan leverera. Innehållet i attributet verksamhet, businessclassificationname och businessclassificationcode,

Läs mer

Bilaga 2. AID Koder som kombineras med etikett

Bilaga 2. AID Koder som kombineras med etikett Bilaga 2. AID Koder som kombineras med etikett Chefs-, annat lednings- och funktions/ämnesansvar 2 positioner (position 1 = central kod, position 2 = för lokal komplettering). BEA, PAN samt arvoderad tjänstgöring

Läs mer

Ortopedidagen 2012 2012 06 11

Ortopedidagen 2012 2012 06 11 Ortopedidagen 2012 2012 06 11 Verksamhetsområde Sjukgymnastik och Arbetsterapi Sjukgymnastikenheten Mölndals sjukhus Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2012 06 11 Styrelse Sjukhusdirektör Sjukhusdirektörens

Läs mer

2014-11-24. Läkarbesök 2 500 Läkarbesök akutmottagning dag 2 770 Läkarbesök akutmottagning jour 5 330

2014-11-24. Läkarbesök 2 500 Läkarbesök akutmottagning dag 2 770 Läkarbesök akutmottagning jour 5 330 Prislista 2015 Prislistan tillämpas för utomlänspatienter i enlighet med riksavtalet och gäller tills ny prislista utkommer. Priserna gäller oavsett om patientavgift erlagts eller ej. All sluten somatisk

Läs mer

Om ansökan och antagning till SK-kurser

Om ansökan och antagning till SK-kurser Om ansökan och antagning till SK-kurser Här hittar du information kring om du är behörig att söka SK-kurser och om hur Socialstyrelsen fördelar platserna samt annat som rör ansökan, antagning och kursinformation.

Läs mer

2012 års kommunala lönestatistik

2012 års kommunala lönestatistik Stockholm 2013-05-29 Till Läkarförbundets yrkes- och Lokalföreningar Nr 10/2013 2012 års kommunala lönestatistik Den partsgemensamma lönestatistiken per november 2012 för läkare inom kommunal sektor är

Läs mer

Bilaga 3 - förteckning över ramavtalsområden

Bilaga 3 - förteckning över ramavtalsområden 2016-01-28 Dnr 2.7 48/2016 1(5) Bilaga 3 - förteckning över ramavtalsområden Socialstyrelsen gör en behovsanalys för att avgöra inom vilka områden kurser ska upphandlas. I behovsanalysen samlar Socialstyrelsen

Läs mer

Stockholm 2012-04-24. Till Läkarförbundets yrkes- och Lokalföreningar. Nr 5/2012

Stockholm 2012-04-24. Till Läkarförbundets yrkes- och Lokalföreningar. Nr 5/2012 Stockholm 2012-04-24 Till Läkarförbundets yrkes- och Lokalföreningar Nr 5/2012 2011 års lönestatistik Den partsgemensamma lönestatistiken per november 2011 för läkare inom kommunal sektor är nu klar. I

Läs mer

Läkarfakta statistik över medlemmar i Sveriges läkarförbund. Box Stockholm

Läkarfakta statistik över medlemmar i Sveriges läkarförbund. Box Stockholm Läkarfakta 2016 statistik över medlemmar i Sveriges läkarförbund Box 5610 114 86 Stockholm info@slf.se 08-790 33 00 www.lakarforbundet.se Medlemmar i läkarförbundet 2015-12-31 Sverige Utlandet Totalt Yrkesverksamma

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring;

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring; SOSFS 2015:X (M) Utkom från trycket den 2015 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring; beslutade den 17 februari 2015. Socialstyrelsen föreskriver följande

Läs mer

Akademiska sjukhuset, lasarettet i Enköping, Folktandvården. ID.nr: RAD-SA102-B1-v5

Akademiska sjukhuset, lasarettet i Enköping, Folktandvården. ID.nr: RAD-SA102-B1-v5 : Akademiska sjukhuset, lasarettet i Enköping, Folktandvården Division: Alla Enhet: Aktuell kategoriindelning av lokaler där medicinsk och odontologisk Verksamhetsområde: Alla Godkänt av: Se anvisning

Läs mer

Uppdrag. Omställningsarbete Översyn av ledningsstruktur. Uppdragstagare: FLG

Uppdrag. Omställningsarbete Översyn av ledningsstruktur. Uppdragstagare: FLG Sidnu mmer 1(1) Uppdrag Omställningsarbete Översyn av ledningsstruktur Uppdragsgivare: Ann-Christin Kullberg Uppdragstagare: FLG Bakgrund 1. För hög kostnad i förhållande till given budgetram 2. Uppdraget

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring;

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring; SOSFS 2014:X (M) Utkom från trycket den 2014 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring; beslutade den.. 2014. Socialstyrelsen föreskriver följande med stöd

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling

Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2013:18 (M) Föreskrifter Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 1998:13) om anmälan av verksamheter på hälso- och sjukvårdens område Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens

Läs mer

Dagvårdsavdelning barn och ungdomsmedicin Barn- och ungdomsmedicn. Barn- och ungdomsmedicins mottagning Arvika Barn- och ungdomsmedicn

Dagvårdsavdelning barn och ungdomsmedicin Barn- och ungdomsmedicn. Barn- och ungdomsmedicins mottagning Arvika Barn- och ungdomsmedicn Enheter som förväntas delta i mätningar av följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler 2014-12-09 Vårdavdelning 61 Vårdavdelning 62 Vårdavdelning 63 Vårdavdelning 64 Anestesi och operation Öppenvården

Läs mer

Antibiotikaanvändning Hud- och könssjukdomar, Akademiska sjukhuset

Antibiotikaanvändning Hud- och könssjukdomar, Akademiska sjukhuset Antibiotikaanvändning Hud- och könssjukdomar, Akademiska sjukhuset (Venerologmottagningen hudmottagningen och 30 B1) T o m 2013 Antibiotikaanvändning (J01*+rifampicin), Hud- & könssjukdomar, Akademiska

Läs mer

ANMÄLAN AV VERKSAMHET ENLIGT LAGEN (1998:531) OM YRKESVERKSAMHET PÅ HÄLSO- OCH SJUKVÅRDENS OMRÅDE (LYHS)

ANMÄLAN AV VERKSAMHET ENLIGT LAGEN (1998:531) OM YRKESVERKSAMHET PÅ HÄLSO- OCH SJUKVÅRDENS OMRÅDE (LYHS) ANMÄLAN AV VERKSAMHET ENLIGT LAGEN (1998:531) OM YRKESVERKSAMHET PÅ HÄLSO- OCH SJUKVÅRDENS OMRÅDE (LYHS) Datum Denna blankett skall användas för anmälan av verksamhet enligt 6 kap. 6 lagen (1998:531) om

Läs mer

Skånes universitetssjukvård. Högspecialiserade vårdens utveckling på SUS

Skånes universitetssjukvård. Högspecialiserade vårdens utveckling på SUS Högspecialiserade vårdens utveckling på SUS Utveckla SUS spets Högspecialiserad vård Stora patientmaterial nödvändiga för utvecklad kompetens Konkurrensen intensivare och internationell Konkurrensfördelar

Läs mer

Statistiken visar hur antal inkomna och avslutade ärenden fördelar sig på län, verksamhetsområde, verksamhetstyp och beslutstyp.

Statistiken visar hur antal inkomna och avslutade ärenden fördelar sig på län, verksamhetsområde, verksamhetstyp och beslutstyp. 2015-06-25 1(6) Om statistiken Statistiken visar hur antal inkomna och avslutade ärenden fördelar sig på län, verksamhetsområde, verksamhetstyp och beslutstyp. Uppgifterna redovisas för inkomna och avslutade

Läs mer

Läkarnas specialiseringstjänstgöring

Läkarnas specialiseringstjänstgöring SOSFS (M) Föreskrifter och allmänna råd Läkarnas specialiseringstjänstgöring Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens föreskrifter och

Läs mer

KlinikKurt Klinisk handledning

KlinikKurt Klinisk handledning 1 KlinikKurt Klinisk handledning En jämförelse mellan sjukhusets kliniker (T5-T10 läkarprogrammet) i god klinisk handledning höstterminen 2014 Totalpoängen är medelvärdet (6 = max) av de tio frågorna rörande

Läs mer

Arbetsidentifikation (AID)

Arbetsidentifikation (AID) Arbetsidentifikation (AID) 2015-02-13 Etikett Läkares specialitet Ansvar Arbetstidens förläggning Arvoderad tjänst 1 Inledning Arbetsidentifikation kommuner och landsting (AID) är ett system för gruppering

Läs mer

Sökordstaggning av verksamhetskoder. Arbetsdokument 2013-04-23

Sökordstaggning av verksamhetskoder. Arbetsdokument 2013-04-23 Sökordstaggning av verksamhetskoder 2013-04-23 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Syftet att tagga verksamhetskoder med sökord... 3 Huvudområde: Kirurgirelaterade verksamheter...

Läs mer

Medicinska fakulteten UTBILDNING, FORSKNING OCH INNOVATION SEDAN 1666

Medicinska fakulteten UTBILDNING, FORSKNING OCH INNOVATION SEDAN 1666 Medicinska fakulteten UTBILDNING, FORSKNING OCH INNOVATION SEDAN 1666 Tillsammans skapar vi morgondagens Hälsa Politisk känslig verksamhet Topp 100-listan Ca 17 000 lärosäten i världen. Ca 23 i Sverige

Läs mer

Bilaga 5 förteckning över ramavtalsområden

Bilaga 5 förteckning över ramavtalsområden Dnr 2.7 43348/2013 1(5) Bilaga 5 förteckning över ramavtalsområden De valbara ramavtalsområdena i förfrågningsunderlaget (avsnitt 6 152) är grupperade i fyra större områden. Nedan följer en beskrivning

Läs mer

Statistik över hälso- och sjukvårdspersonal 2014

Statistik över hälso- och sjukvårdspersonal 2014 Statistik över hälso- och sjukvårdspersonal 2014 Information: Birgitta Ollars, utredare tfn. 075-247 3829 e-post: birgitta.ollars@socialstyrelsen.se Publicerad på Internet http://www.socialstyrelsen.se:

Läs mer

Telefonnummer. till Telefonnummer. Akademiska sjukhusets mottagningar med mera

Telefonnummer. till Telefonnummer. Akademiska sjukhusets mottagningar med mera Telefonnummer till Telefonnummer Akademiska sjukhusets mottagningar till Akademiska med sjukhusets mera mottagningar med mera 1 En enkel väg till vården minavardkontakter.se Akademiska sjukhuset 2 Växel

Läs mer

En tävling mellan sjukhusets kliniker (T5- T10 läkarprogrammet) i god klinisk handledning höstterminen 2010

En tävling mellan sjukhusets kliniker (T5- T10 läkarprogrammet) i god klinisk handledning höstterminen 2010 3,27 3,18 3,09 Klinisk handledning en tävling mellan sjukhusets kliniker 1 Klinisk handledning En tävling mellan sjukhusets kliniker (T5- T10 läkarprogrammet) i god klinisk handledning höstterminen 2010

Läs mer

KlinikKurt Klinisk handledning

KlinikKurt Klinisk handledning 4,29 4,28 4,20 4,15 4,13 4,13 Klinisk handledning - en jämförelse mellan sjukhusets kliniker 1 KlinikKurt Klinisk handledning En jämförelse mellan sjukhusets kliniker (T5-T10 läkarprogrammet) i god klinisk

Läs mer

Antibiotikaförsäljning via recept utskrivna på Akademiska sjukhuset. T o m juni 2014. Gunilla Stridh Ekman, Strama Uppsala län

Antibiotikaförsäljning via recept utskrivna på Akademiska sjukhuset. T o m juni 2014. Gunilla Stridh Ekman, Strama Uppsala län Antibiotikaförsäljning via recept utskrivna på Akademiska sjukhuset T o m juni 214 Var skrivs antibiotikarecepten? Andel av totala antalet expedierade antibiotikarecept (J1 exkl metenamin) till patienter

Läs mer

Hallands sjukhus. från delar till helhet

Hallands sjukhus. från delar till helhet Hallands sjukhus från delar till helhet Tre sjukhus en ledning Hallands sjukhus - fakta Cirka 4000 medarbetare. Utbudspunkter i samtliga kommuner i Halland. En omsättning på cirka 3,4 miljarder kronor.

Läs mer

KlinikKurt Klinisk handledning

KlinikKurt Klinisk handledning 1 KlinikKurt Klinisk handledning En jämförelse mellan sjukhusets kliniker (T5-T10 läkarprogrammet) i god klinisk handledning vårterminen 2012 Totalpoängen är medelvärdet (6 = max) av de tio frågorna rörande

Läs mer

Yrkeskvalifikationer

Yrkeskvalifikationer Frågor om yrket Fastställande av yrket 1. 1. 1 Är yrket [${Profession}] reglerat inom ert territorium? - Ja - Nej 1. 1. 2 Vilken verksamhet omfattar yrket [${Profession}] inom ert territorium? 1. 1. 3

Läs mer

En tävling mellan sjukhusets kliniker (T5- T10 läkarprogrammet) i god klinisk handledning vårterminen 2011

En tävling mellan sjukhusets kliniker (T5- T10 läkarprogrammet) i god klinisk handledning vårterminen 2011 Klinisk handledning en tävling mellan sjukhusets kliniker 1 Klinisk handledning En tävling mellan sjukhusets kliniker (T5- T10 läkarprogrammet) i god klinisk handledning vårterminen 2011 Totalpoängen är

Läs mer

Skånes universitetssjukhus. Förslag till organisation

Skånes universitetssjukhus. Förslag till organisation Skånes universitetssjukhus Förslag till organisation SUS Divisionsindelning 1 januari 2010 1. Akutsjukvård, närsjukvård och geriatrik 2. Cancer och blodsjukdomar 3. Barn, kvinnor och reproduktion 4. Kirurgi

Läs mer

PRIS- OCH PRODUKTKATALOG 2016. Akademiska Sjukhuset Lasarettet i Enköping Primärvården i Uppsala Län NOV 2015 1

PRIS- OCH PRODUKTKATALOG 2016. Akademiska Sjukhuset Lasarettet i Enköping Primärvården i Uppsala Län NOV 2015 1 PRIS- OCH PRODUKTKATALOG 2016 Akademiska Sjukhuset Lasarettet i Enköping Primärvården i Uppsala Län NOV 2015 1 PRODUKTKATALOG 2016 - LANDSTINGET I UPPSALA LÄN 0. Innehållsförteckning AKADEMISKA SJUKHUSET

Läs mer

REGIONALA KONFERENSER 2011 FÖR VERKSAMHETSCHEFER/MOTSVARANDE

REGIONALA KONFERENSER 2011 FÖR VERKSAMHETSCHEFER/MOTSVARANDE REGIONALA KONFERENSER 2011 FÖR VERKSAMHETSCHEFER/MOTSVARANDE Basspecialitet resp Ansvariga Kontaktperson Datum Plats Inriktning/ Kirurgiska specialiteter Kirurgi Urologi Barn- och ungdomskirurgi Plastikkirurgi

Läs mer

Styrning i kommuner. Särart. 1. Diagnos om frustration 2. Underlag för diskussion. Alltid stort. Erfarenheter från andra!

Styrning i kommuner. Särart. 1. Diagnos om frustration 2. Underlag för diskussion. Alltid stort. Erfarenheter från andra! Rolf Solli Född 1953 I Brantevik (Österlen) Gift med Eva och har två svärdöttrar (en vakans), fyra barnbarn, en hund Styrning i kommuner (Eller varför de är svåra att styra) Generalkonsul för republiken

Läs mer

Läkarnas specialiseringstjänstgöring

Läkarnas specialiseringstjänstgöring Läkarnas specialiseringstjänstgöring Föreskrifter och allmänna råd Målbeskrivningar 2008 (1) 1 ISBN 978-91-85999-55-2 Artikelnr 2008-126-2 Sättning Helen Eriksson, Edita Västra Aros AB Tryck Edita Västra

Läs mer

Statistik över hälso- och sjukvårdspersonal 2005-12-31

Statistik över hälso- och sjukvårdspersonal 2005-12-31 Statistik över hälso- och sjukvårdspersonal 2005-12-31 Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är Statistik. Det innebär att rapporten innehåller sifferuppgifter som Socialstyrelsen

Läs mer

UMEÅ UNIVERSITET VÄSTERBOTTENS LÄNS LANDSTING 1(11)

UMEÅ UNIVERSITET VÄSTERBOTTENS LÄNS LANDSTING 1(11) UMEÅ UNIVERSITET VÄSTERBOTTENS LÄNS LANDSTING 1(11) Regionalt avtal mellan Västerbottens läns landsting och Umeå universitet om samarbete om grundutbildning av läkare, medicinsk forskning och utveckling

Läs mer

Västerbottens läns landsting

Västerbottens läns landsting 1 (5) Västerbottens läns landsting sjukvårds Universitetssjukvårds Primärvården Familjemedicin Holmsunds hälsocentral (Olov Rolandsson) Backens hälsocentral (Herbert Sandström) Mariehems hälsocentral (Katarina

Läs mer

KlinikKurt Klinisk handledning

KlinikKurt Klinisk handledning 1 KlinikKurt Klinisk handledning En jämförelse mellan sjukhusets kliniker (T5-T10 läkarprogrammet) i god klinisk handledning höstterminen 2013 Totalpoängen är medelvärdet (6 = max) av de tio frågorna rörande

Läs mer

PRIS- OCH PRODUKTKATALOG 2016. Akademiska Sjukhuset Lasarettet i Enköping Primärvården i Uppsala Län NOV 2015 1

PRIS- OCH PRODUKTKATALOG 2016. Akademiska Sjukhuset Lasarettet i Enköping Primärvården i Uppsala Län NOV 2015 1 PRIS- OCH PRODUKTKATALOG 2016 Akademiska Sjukhuset Lasarettet i Enköping Primärvården i Uppsala Län NOV 2015 1 PRODUKTKATALOG 2016 - LANDSTINGET I UPPSALA LÄN 0. Innehållsförteckning AKADEMISKA SJUKHUSET

Läs mer

Adresser för internposten

Adresser för internposten Adresser för internposten Institutionen för odontologi Box 450 Institutionen för vårdvetenskap och hälsa Box 457 Institutionen för biomedicin Avdelningen för klinisk bakteriologi Guldhedsgatan 10 Avdelningen

Läs mer

Akutmedicin veckor - 2014/15 Kommentarer/Krav. Anestesi veckor - 2014/15 Kommentarer/Krav

Akutmedicin veckor - 2014/15 Kommentarer/Krav. Anestesi veckor - 2014/15 Kommentarer/Krav Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

Urval av uppdrag inom slutenvården

Urval av uppdrag inom slutenvården Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

Allergologi Veckor-2017 Kommentarer/Krav. Anestesi Veckor-2017 Kommentarer/Krav. Barn- och ungdomsmed samt Neo Veckor-2017 Kommentar / Krav

Allergologi Veckor-2017 Kommentarer/Krav. Anestesi Veckor-2017 Kommentarer/Krav. Barn- och ungdomsmed samt Neo Veckor-2017 Kommentar / Krav Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

Urval av uppdrag inom slutenvården

Urval av uppdrag inom slutenvården Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

Antalet läkare ökar kraftigt

Antalet läkare ökar kraftigt Läkare 2013 1 Antalet läkare ökar kraftigt Den 1 januari 2013 var antalet legitimerade läkare i Finland 26 144. Av dem var 19 865 läkare i arbetsför ålder (under 65 år) och bodde i Finland. Allt fler läkare

Läs mer

Övergripande rapport. Piloten 2006 och Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2007. Avdelningsnivå

Övergripande rapport. Piloten 2006 och Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2007. Avdelningsnivå Övergripande rapport Piloten 2006 och Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2007 Avdelningsnivå Läsvägledning Utskriften ger en översikt av resultatet utan kommentarer. Rapporten visar verksamheternas svarsprocent.

Läs mer

BASALA UPPGIFTER. Hälso- och sjukvård i Västra Götaland Verksamhetsanalys 2011 REVIDERAD VERSION 2012 06-01

BASALA UPPGIFTER. Hälso- och sjukvård i Västra Götaland Verksamhetsanalys 2011 REVIDERAD VERSION 2012 06-01 BASALA UPPGIFTER Hälso- och sjukvård i Västra Götaland Verksamhetsanalys 2011 Regionkansliet Hälso- och sjukvårdsavdelningen maj 2012 REVIDERAD VERSION 2012 06-01 Rev 2012-06-01 163 Basala uppgifter om

Läs mer

Akutmedicin veckor /15 Kommentarer/Krav. Anestesi veckor /15 Kommentarer/Krav Lycksele 5,8,12,18,22-23,25-34 Avesta

Akutmedicin veckor /15 Kommentarer/Krav. Anestesi veckor /15 Kommentarer/Krav Lycksele 5,8,12,18,22-23,25-34 Avesta Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

Allergologi Veckor-2017 Kommentarer/Krav. Anestesi Veckor-2017 Kommentarer/Krav. Barn- och ungdomsmed samt Neo Veckor-2017 Kommentar / Krav

Allergologi Veckor-2017 Kommentarer/Krav. Anestesi Veckor-2017 Kommentarer/Krav. Barn- och ungdomsmed samt Neo Veckor-2017 Kommentar / Krav Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

Urval av uppdrag inom slutenvården

Urval av uppdrag inom slutenvården Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

Urval av uppdrag inom slutenvården

Urval av uppdrag inom slutenvården Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge fle reservation för bristande uppdatering! Boka

Läs mer

Tertialrapport 3 om enskilda klagomål och lex Maria inom hälsooch sjukvården 2015

Tertialrapport 3 om enskilda klagomål och lex Maria inom hälsooch sjukvården 2015 Tertialrapport 3 om enskilda klagomål och lex Maria inom hälsooch sjukvården 2015 Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till

Läs mer

Allergologi veckor-2016 Kommentarer/Krav. Anestesi veckor-2016 Kommentarer/Krav. Barn- och ungdomsmed samt Neo veckor-2016 Kommentar / Krav

Allergologi veckor-2016 Kommentarer/Krav. Anestesi veckor-2016 Kommentarer/Krav. Barn- och ungdomsmed samt Neo veckor-2016 Kommentar / Krav Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

Skånes universitetssjukvård

Skånes universitetssjukvård Skånes universitetssjukvård Förvaltningsledning BESLUT Datum 2016-11-28 Dnr: 1600109 Version Ärende Beslut fastställda somatiska vårdplatser 2017 Ersätter tidigare beslut Fastställda somatiska vårdplatser

Läs mer

Allergologi Veckor-2017 Kommentarer/Krav. Anestesi Veckor-2017 Kommentarer/Krav. Barn- och ungdomsmed samt Neo Veckor-2017 Kommentar / Krav

Allergologi Veckor-2017 Kommentarer/Krav. Anestesi Veckor-2017 Kommentarer/Krav. Barn- och ungdomsmed samt Neo Veckor-2017 Kommentar / Krav Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

Placering NKS och planering för Karolinska Universitetssjukhusets uppdrag

Placering NKS och planering för Karolinska Universitetssjukhusets uppdrag 2015-02-27 1 Placering NKS och planering för Karolinska Universitetssjukhusets uppdrag KOMPLETTERANDE PRESENTATIONSMATERIAL NYA KAROLINSKA SOLNA FEB 2015 2015-02-27 2 Placering NKS och planering för Karolinska

Läs mer

Centerpartiet Landstinget Sörmland ettkiitlbart utd 2013-04-09 CENTERPARTIET

Centerpartiet Landstinget Sörmland ettkiitlbart utd 2013-04-09 CENTERPARTIET Centerpartiet r.s9 Landstinget Sörmland ettkiitlbart utd 2013-04-09 CENTERPARTIET. 1.SORMLAND Interpellation ''1-04-0 9.Ls-teDi3-5U, Till hälso-och sjukvårdslandstingsrådetthomas af Bjur Robotassisterad

Läs mer

Ytterfallsdagar ersätts enligt Förordning om kommunalt betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård (SFS 1991:1278 senast ändrad 2009:46

Ytterfallsdagar ersätts enligt Förordning om kommunalt betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård (SFS 1991:1278 senast ändrad 2009:46 Prislista 2017 Prislistan tillämpas för utomlänspatienter i enlighet med riksavtalet och gäller tills ny prislista utkommer. Priserna gäller oavsett om patientavgift erlagts eller ej. All sluten somatisk

Läs mer

Ytterfallsdagar ersätts enligt Förordning om kommunalt betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård (SFS 1991:1278 senast ändrad 2009:46

Ytterfallsdagar ersätts enligt Förordning om kommunalt betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård (SFS 1991:1278 senast ändrad 2009:46 Prislista 2016 Prislistan tillämpas för utomlänspatienter i enlighet med riksavtalet och gäller tills ny prislista utkommer. Priserna gäller oavsett om patientavgift erlagts eller ej. All sluten somatisk

Läs mer

Urval av uppdrag inom slutenvården

Urval av uppdrag inom slutenvården Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

Urval av uppdrag inom slutenvården

Urval av uppdrag inom slutenvården Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

Tertialrapport 1 om enskilda klagomål och lex Maria inom hälsooch sjukvården 2015

Tertialrapport 1 om enskilda klagomål och lex Maria inom hälsooch sjukvården 2015 Tertialrapport 1 om enskilda klagomål och lex Maria inom hälsooch sjukvården 2015 Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till

Läs mer

Uppföljning av vårdgarantin och kömiljarden

Uppföljning av vårdgarantin och kömiljarden LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 2013-09-24 84 Dnr PS 2013-0005 Uppföljning av vårdgarantin och kömiljarden Förslag till beslut Produktionsstyrelsen

Läs mer

Aktuell kategoriindelning av personal och mätning av persondoser

Aktuell kategoriindelning av personal och mätning av persondoser Godkänt den: 2017-02-16 Ansvarig: Lars Jangland Gäller för: Region Uppsala Aktuell kategoriindelning av personal och mätning av persondoser Innehåll Personal placerade i kategori A...2 Personal placerade

Läs mer

Antalet läkare ökar. Läkarutvecklingen Antal Kvinnor Specialister Nya Läkare i År läkare % % med. stud. arbetsför ålder

Antalet läkare ökar. Läkarutvecklingen Antal Kvinnor Specialister Nya Läkare i År läkare % % med. stud. arbetsför ålder Läkare 2016 Antalet läkare ökar I Finland fanns det 1.1.2016 sammanlagt 28 565 legitimerade läkare. Av dessa var 20 970 läkare i arbetsför ålder (under 65 år) och bosatta i Finland. I vårt land finns 262

Läs mer

Värdebaserad vård. Kvalitetsregister i ledning och styrning. Mats Tullberg chefläkare Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Värdebaserad vård. Kvalitetsregister i ledning och styrning. Mats Tullberg chefläkare Sahlgrenska Universitetssjukhuset Värdebaserad vård Kvalitetsregister i ledning och styrning Mats Tullberg chefläkare Sahlgrenska Universitetssjukhuset Huvudbudskap Värdebaserad vård - en styrmodell för kvalitet Målet - att skapa värde

Läs mer

Delrapport Ekonomi

Delrapport Ekonomi Nyckeltalssamverkan Delrapport Ekonomi,,,,, Jämtland,,, Värmland,,, Västra Götaland, 28-3-31 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Yrkeskvalifikationer

Yrkeskvalifikationer Frågor om yrket Fastställande av yrket 1. 1. 1 1. 1. 2 1. 1. 3 1. 1. 4 1. 1. 5 Är yrket [${Profession}] reglerat inom ert territorium? Vilken verksamhet omfattar yrket [${Profession}] inom ert territorium?

Läs mer

Urval av uppdrag inom slutenvården

Urval av uppdrag inom slutenvården Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge fle reservation för bristande uppdatering! Boka

Läs mer

Läkarna och EU/ EES Information om läkares möjligheter att arbeta inom EU/EES

Läkarna och EU/ EES Information om läkares möjligheter att arbeta inom EU/EES Läkarna och EU/ EES Information om läkares möjligheter att arbeta inom EU/EES Sveriges läkarförbund 2010 Läkarna och EU/EES 1 Innehåll Läkarna och EU/EES 2 Den fria rörligheten 2 Yrkeskvalifikationsdirektivet

Läs mer

Framtidens hälso- och sjukvård. Andra steget

Framtidens hälso- och sjukvård. Andra steget Framtidens hälso- och sjukvård Andra steget Sidan 2 Stockholms län växer Befolkningen i länet ökar - till 2020 väntas Stockholms län ha fått ytterligare 350 000 invånare. Jämfört med 2010 är det en befolkningsökning

Läs mer

Klinisk handledning. Totalpoäng. En tävling mellan sjukhusets kliniker (T5- T9 läkarprogrammet) i god klinisk handledning vårterminen 2010

Klinisk handledning. Totalpoäng. En tävling mellan sjukhusets kliniker (T5- T9 läkarprogrammet) i god klinisk handledning vårterminen 2010 Klinisk handledning en tävling mellan sjukhusets kliniker 1 Klinisk handledning En tävling mellan sjukhusets kliniker (T5- T9 läkarprogrammet) i god klinisk handledning vårterminen 2010 Totalpoängen är

Läs mer

Statistik över hälso- och sjukvårdspersonal

Statistik över hälso- och sjukvårdspersonal Statistik över hälso- och sjukvårdspersonal Socialstyrelsen klassificerar från och med år 2001 sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är statistik. Det innebär att rapporten innehåller sifferuppgifter

Läs mer

Stadsbussarna i Uppsala

Stadsbussarna i Uppsala 2013-10-30 Linjebeskrivning Den här linjebeskrivningen presenterar uppgifter om distans, restid, trafik, antal avgångar och trafikföretag per linje. Dessutom finns en mindre linjekarta och sträckning i

Läs mer

Vårdgarantins effekter

Vårdgarantins effekter Vårdgarantins effekter Uppföljningsrapport 6 2007-01-19 Ett år med den utvidgade vårdgarantin väntetiderna i vården minskar långsamt 1 Best nr 5101 Uppgifter från databasen och webbplatsen Väntetider i

Läs mer

Urval av uppdrag inom slutenvården. Veckor Allergologi. Veckor Anestesi. Veckor Barn- och ungdomsmed samt Neo.

Urval av uppdrag inom slutenvården. Veckor Allergologi. Veckor Anestesi. Veckor Barn- och ungdomsmed samt Neo. Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intre reservation för bristande uppdatering! Boka in Dig i god tid! Meddela oss i god tid

Läs mer

Mölndal. Kontaktpersoner för klagomålshantering inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset - Vårdavdelningar. ulla.engvall@vgregion.se

Mölndal. Kontaktpersoner för klagomålshantering inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset - Vårdavdelningar. ulla.engvall@vgregion.se Kontaktpersoner för klagomålshantering inom Universitetssjukhuset - Vårdavdelningar Mölndal Geriatrik Psykiatri Ortopedi Mölndal, och Medicin Neuropsykiatri Anestesi/Operation/ Intensivvårdsavd 233 234

Läs mer

Nyckeltal Nysamrapport Ekonomi. Publicerad 10 april Helseplan Nysam AB Stadsgården 10, 10 tr SE STOCKHOLM

Nyckeltal Nysamrapport Ekonomi. Publicerad 10 april Helseplan Nysam AB Stadsgården 10, 10 tr SE STOCKHOLM Nyckeltal 2012 Nysamrapport Ekonomi Publicerad 10 april 2013 Helseplan Nysam AB Stadsgården 10, 10 tr SE-116 45 STOCKHOLM Telefon +46 (0)8 410 408 00 Hemsida www.nysam.com 1 Innehållsförteckning OM EKONOMIRAPPORTEN...3

Läs mer

Vänteläget april Uppföljning Kömiljard (inom 60 dagar)

Vänteläget april Uppföljning Kömiljard (inom 60 dagar) Vänteläget april 2012 Uppföljning Kömiljard (inom 60 dagar) Väntande till besök per landsting/region, apr 2012, sorterat på Andel inom 60 dgr, källa Väntetider i vården Besök april 2012, hämtat 120521

Läs mer

Vänteläget juli Uppföljning Kömiljard (inom 60 dagar) per förvaltning eller motsvarande

Vänteläget juli Uppföljning Kömiljard (inom 60 dagar) per förvaltning eller motsvarande Vänteläget juli 2012 Uppföljning Kömiljard (inom 60 dagar) per förvaltning eller motsvarande Väntande till besök per landsting/region, juli 2012, sorterat på Andel inom 60 dgr, källa Väntetider i vården

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 30 januari 2015 56/2015 Social- och hälsovårdsministeriets förordning om specialistläkarutbildning och specialisttandläkarutbildning samt om särskild

Läs mer

Vänteläget juni Uppföljning Kömiljard (inom 60 dagar) per förvaltning eller motsvarande

Vänteläget juni Uppföljning Kömiljard (inom 60 dagar) per förvaltning eller motsvarande Vänteläget juni 2012 Uppföljning Kömiljard (inom 60 dagar) per förvaltning eller motsvarande Väntande till besök per landsting/region, juni 2012, sorterat på Andel inom 60 dgr, källa Väntetider i vården

Läs mer

Urval av uppdrag inom slutenvården

Urval av uppdrag inom slutenvården Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge fle reservation för bristande uppdatering! Boka

Läs mer

Vänteläget augusti Uppföljning Kömiljard (inom 60 dagar) per förvaltning eller motsvarande

Vänteläget augusti Uppföljning Kömiljard (inom 60 dagar) per förvaltning eller motsvarande Vänteläget augusti 2012 Uppföljning Kömiljard (inom 60 dagar) per förvaltning eller motsvarande Väntande till besök per landsting/region, augusti 2012, sorterat på Andel inom 60 dgr, källa Väntetider i

Läs mer

Västerbottens läns landsting

Västerbottens läns landsting 1 (5) Västerbottens läns landsting sjukvårds Universitetssjukvårds Primärvården Familjemedicin Holmsunds hälsocentral (Olov Rolandsson) Backens hälsocentral (Herbert Sandström) Mariehems hälsocentral (Katarina

Läs mer

Vänteläget januari Uppföljning Kömiljard per förvaltning eller motsvarande inkl problemområde

Vänteläget januari Uppföljning Kömiljard per förvaltning eller motsvarande inkl problemområde Vänteläget januari 2013 Uppföljning Kömiljard per förvaltning eller motsvarande inkl problemområde Kömiljard 2013 Statligt stöd till SKL för utvecklingsarbete (12 000 000 kronor) Prestationsbunden ersättning

Läs mer

Läkarnas specialiseringstjänstgöring

Läkarnas specialiseringstjänstgöring Föreskrifter och allmänna råd Läkarnas specialiseringstjänstgöring Målbeskrivningar 2015 Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge bilder, fotografier

Läs mer

Urval av uppdrag inom slutenvården

Urval av uppdrag inom slutenvården Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

Urval av uppdrag inom slutenvården

Urval av uppdrag inom slutenvården Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge fle reservation för bristande uppdatering! Boka

Läs mer

Urval av uppdrag inom slutenvården

Urval av uppdrag inom slutenvården Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge fle reservation för bristande uppdatering! Boka

Läs mer

Biobanksavdelningar i Södra sjukvårdsregionen tillhörande Biobank i Landstinget Blekinge, Region Halland, Landstinget Kronoberg eller Region Skåne

Biobanksavdelningar i Södra sjukvårdsregionen tillhörande Biobank i Landstinget Blekinge, Region Halland, Landstinget Kronoberg eller Region Skåne savdelningar i Södra sjukvårdsregionen tillhörande i Landstinget Blekinge, Region Halland, Landstinget Kronoberg 136 Region Skåne ansvarig Tf. Medicinsk direktör Rita Jedlert ssamordnare Marie Sverud 136

Läs mer

Urval av uppdrag inom slutenvården

Urval av uppdrag inom slutenvården Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge fle reservation för bristande uppdatering! Boka

Läs mer

Vänteläget september Uppföljning Kömiljard rev

Vänteläget september Uppföljning Kömiljard rev Vänteläget september 2013 Uppföljning Kömiljard 131017 rev 131109 1 Väntande till samt genomförda (faktisk väntetid) besök september 2013 källa Väntetider i vården Besök sep 2013 Grundkrav 2013 Andel inom

Läs mer