Skånes universitetssjukvård. Högspecialiserade vårdens utveckling på SUS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skånes universitetssjukvård. Högspecialiserade vårdens utveckling på SUS"

Transkript

1 Högspecialiserade vårdens utveckling på SUS

2 Utveckla SUS spets Högspecialiserad vård Stora patientmaterial nödvändiga för utvecklad kompetens Konkurrensen intensivare och internationell Konkurrensfördelar är vårdkvalitet, systematisk uppföljning, integrerad forskning och utveckling Patientrörlighet allt större Patientinflytande och EU direktiv ger fler egen-val Undervisningsmiljöer av högsta klass Krävs för utveckling Allt viktigare för lokal kompetensförsörjning

3 Utveckla SUS spets Forskning och utveckling Världsledande forskargrupper lockar begåvningar Forskningsmiljöer allt väsentligare Stora forskningsanslag till kompletta miljöer Framgångsrika metoder för utredning, behandling, rehabilitering och uppföljning kommer krävas Forskningsmiljöer med toppkliniker lockar näringslivet

4 Varför stärka högspecialiserad vård nu? Nybyggnation och renovering inom SUS Malmö och Lund för framtidens vård Byggprocessen förutsätter ett mer preciserat underlag snarast Tidskrävande bred dialog behöver vara klar senast februari 2015 Life science forskningens otillfredsställande läge Den kliniska forskningen utmanad särskilt i Skåne Max lab och ESS möjligheter måste maximeras Etablerade forskningsmiljöer behövs för stora forskningsanslag Diabetes, demens, cancer, molekylär diagnostik, reproduktionsmedicin Psykiatri, primärvård, akutsjukvård, reparativ medicin, neuronanoteknik Anpassa vårdutbud, forskning och samarbete med näringslivet på ett mer effektivt sätt till gagn för patienter och Skånes utveckling

5 Högspecialiserad vård i sammangängande teman Stärkt klinisk utveckling med nya arbetssätt Regionintern samverkan Kritisk massa och nödvändiga patientunderlag Forskningsmiljöer utvecklar vården Större konkurrenskraft Multidisciplinärt arbetssätt i multimodala team Driver kvalitet i en allt mer specialiserad verksamhet Kompetenskoncentration med attraktionskraft för patienter, personal och näringsliv

6 Stärkt högspecialiserad vård utifrån teman Traumasjukvård, Malmö Spinalt centrum, Malmö Centrum folksjukdomar, Malmö Cancersjukvård, Lund Barnsjukvård, Lund Transplantation och högspecialiserad hjärtsjukvård, Lund

7 Akut och vanligt förekommande sjukvård i både Lund och Malmö Närsjukvård bedrivs nära medborgarna i öppen och slutenvård Akutmedicin och akutkirurgi Internmedicin inklusive kardiologi Infektionsmedicin Barnmedicin, obstetrik och neonatalvård Geriatrik Primärvård och hemsjukvård

8 Multidisciplinärt arbetssätt i multimodala team Traumacentrum, Malmö Akutkirurgi, ortopedi, neurokirurgi, kärlkirurgi, handkirurgi Kompetensmässigt ett level-1 centrum för trauma Nödvändigt patientunderlag minst 1 miljoner invånare Landningsplats för helikopter Stora forskningsmöjligheter Stor potential för utökad forskning Stark utbildning Inrättande av professur föreslås

9 Multidisciplinärt arbetssätt i multimodala team Spinalt centrum, Malmö Spinalt centrum med neurokirurgi, neurologi, ortopedi, rehabiliteringsmedicin (inkl. nuvarande Orup) All ryggkirurgi samlas Trauma Degenerativa ryggsjukdomar och osteoporos Ryggkirurgi för barn (scolioskirurgi) Reumatologi

10 Multidisciplinärt arbetssätt i multimodala team Centrum för folksjukdomar, Malmö Samlad klinisk kompetens Endokrinologi Reproduktionsmedicin Njurmedicin Reumatologi Gastroenterologi Dermatologi, yrkesdermatologi, venereologi Neurologi Världsledande forskning Starka forskningsfält med stora möjligheter till utökade forskningssamarbeten Stort industriintresse t.ex. diabetescentrum

11 Multidisciplinärt arbetssätt i multimodala team Centrum för folksjukdomar, Malmö Diabetes, hypertoni, arterioskleros Stroke och multipel skleros (MS) o Utredningar, behandlingar och uppföljningar, föreslås lokaliserat till Malmö o Samband med immunologisk forskning Översyn avseende neurocentrum pågår

12 Multidisciplinärt arbetssätt i multimodala team Centrum för folksjukdomar, Malmö Multidisciplinärt omhändertagande av kärlkomplikationer p.g.a. diabetes Endokrinologi, kärlkirurgi, dermatologi, röntgen, ortopedi, ortopedteknik Stora patientfördelar Diabetessår Amputationsbedömningar Hjärt- metabolt centrum

13 Multidisciplinärt arbetssätt i multimodala team Cancercentrum, Lund Cancerprocesserna samlas på ett ställe Helhetsperspektiv Diagnostik Kirurgi Strålning Onkologi Cytologi Patologi Forskning och utveckling Cancerrehabilitering

14 Multidisciplinärt arbetssätt i multimodala team Cancercentrum, Lund Multiprofessionella team med onkologi, kirurgi, strålbehandling, röntgen och patologi Paketerade processer Nedre bukkirurgi: gynekologi, urologi, kirurgi Bröstcentrum; one stop clinic Huvud-hals: ÖNH, neurokirurgi Endokrinkirurgi: ÖNH, kirurgi Bäckenbottencentrum: gynekologi, urologi, kirurgi

15 Multidisciplinärt arbetssätt i multimodala team Cancercentrum, Lund Kontaktsjuksköterskor Arbetar i hela processerna över dagens specialitetsgränser Cancerrehabilitering Samordning mellan processerna Rehabilitering tidigt initierat och integrerat Forskning Kraftsamling av cancerrelaterad forskning Patientnära forskning, Preklinisk och translationell forskning Med LU gemensamma forskningsmiljöer, t.ex. nyetablerade CMD

16 Barnsjukhus, Lund Högspecialiserad barnsjukvård samlas i Lund Hjärtkirurgi, annan specialiserad barnkirurgi och neurokirurgi Avancerad neonatologi Barnintensivvård Stor medicinsk och kirurgisk barnverksamhet av basal karaktär även i Malmö

17 Multidisciplinärt arbetssätt i multimodala team Transplantationscentrum, Lund Transplantationsverksamheterna samlas Hjärt-. lung-, njurtransplantation. Benmärgstransplantation Koordineringsfördel Kompetensutbyte Forskningsfördelar

18 Robotkirurgiskt utvecklingscentrum, Lund SUS är redan idag nationellt ledande för robotkirurgi. Koncentration ökar möjligheterna för fortsatt profilering inom Cancerkirurgi o o o Urologi, Gynekologi, Kolorectal Lungkirurgi ÖNH, Endokrin Hjärtkirurgi (mitralisklaffrekonstruktion) Barnkirurgi Bäckenbottenkirurgi

19 Risker Organisatoriska- geografiska Neurokirurgi med trauma (spinalt centrum) i Malmö och tumörkirurgi i Lund Ett transplantationscentrum Njurtransplantation i Lund Kolon- och bröstkirurgi till Lund Forskning Cancerforskning Malmö Medarbetare Byte av arbetsort Bred medarbetarförankring behövs, nyckelpersoner

20 Risker Transporter; patienter och personal Delaktighetsprocess Ledningarna inom sjukvård och universitet har deltagit i dialog Det finns ett omedelbart behov av en bred konsultation

21 Framtiden i Malmö Bilden föreställer en volymskiss vilka ytor vi ser att vi behöver. Den arkitektoniska utformningen är inte klar.

22 Framtiden i Lund Bilden är en del av en volymskiss med förslag på entréns placering, inkl. upplägg för ev. spårväg. Mycket planering kvarstår och inga beslut är fattade. Den arkitektoniska utformningen är inte klar.

23 TRAUMACENTER Akutkirurgi delar Ortopedi delar Kärlkirurgi Rehabiliteringsmed. Handkirurgi Plastikkirurgi Delar av: Neurologi Neurokirurgi delar Malmö Profileringsförslag 2020 STORA FOLKSJUKDOMAR OCH IMMUNOLOGI Diabetes/endokrinologi/ reproduktionsmed. Reumatologi Gastroenterologi Dermatologi/yrkes- / venerologi Delar av: Neurologi Njurmedicin AVANCERAD HJÄRT- SJUKVÅRD OCH ORGAN- TRANSPLANTATION Barnhjärtkirurgi Thoraxkirurgi och transplantationer Hjärtsvikt Ischemisk hjärtsjukdom Invasiv arytmi Njurtransplantation Delar av: Lungmedicin Njurmedicin Hematologi Lund byter ort jmf idag CANCERSJUKVÅRD Onkologi Kirurgi colo Gynekologi Urologi Öron/näsa/hals Barnonkologi Käkkirurgi Delar av: Neurologi Neurokirurgi Lungmedicin Hematologi ÖVRIG SPECIALISTVÅRD Ögon Akut- och vanligt förekommande sjukvård Akut- och vanligt förekommande sjukvård Grov beräkning av ytbehov ( 2020 standard ): Vård m 2 Mottagning m 2 Administration m 2 Totalyta m 2 exkl. Labmed, Bild och funktion och forskning och utbildning Operationssalar 23 Grov beräkning av ytbehov ( 2020 standard ): Vård m 2 Mottagning m 2 Administration m 2 Totalyta m 2 exkl. Labmed, Bild och funktion och forskning och utbildning Operationssalar 46

24 TRAUMACENTER Akutkirurgi Ortopedi Kärlkirurgi Rehabiliteringsmed. Handkirurgi Plastikkirurgi Delar av: Neurologi Neurokirurgi Malmö Profileringsförslag 2022 STORA FOLKSJUKDOMAR OCH IMMUNOLOGI Diabetes/endokrinologi/ reproduktionsmed. Reumatologi Gastroenterologi Dermatologi/yrkes- / venerologi Delar av: Neurologi Njurmedicin AVANCERAD HJÄRT- SJUKVÅRD OCH ORGAN- TRANSPLANTATION Barnhjärtkirurgi Thoraxkirurgi och transplantationer Hjärtsvikt Ischemisk hjärtsjukdom Invasiv arytmi Njurtransplantation Delar av: Lungmedicin Njurmedicin Hematologi Lund byter ort jmf idag CANCERSJUKVÅRD Onkologi Kirurgi Gynekologi Urologi Öron-näsa-hals Barnonkologi Käkkirurgi Delar av: Neurologi Neurokirurgi Lungmedicin Hematologi Colorectal Bröst ÖVRIG SPECIALISTVÅRD Ögon Akut- och vanligt förekommande sjukvård Akut- och vanligt förekommande sjukvård Grov beräkning av ytbehov ( 2020 standard ): Vård m 2 Mottagning m 2 Administration m 2 Totalyta m 2 exkl. Labmed, Bild och funktion och forskning och utbildning Operationssalar 23 Grov beräkning av ytbehov ( 2020 standard ): Vård m 2 Mottagning m 2 Administration m 2 Totalyta m 2 exkl. Labmed, Bild och funktion och forskning och utbildning Operationssalar 46

iii En nationell cancerstrategi för framtiden Betänkande av Utredningen En nationellcancerstrategi Stockholm 2009 SOU 2009:11

iii En nationell cancerstrategi för framtiden Betänkande av Utredningen En nationellcancerstrategi Stockholm 2009 SOU 2009:11 En nationell cancerstrategi för framtiden Betänkande av Utredningen En nationellcancerstrategi Stockholm 2009 iii EN--S o FF---EN---TL---I -=-ST... AT... G-A UTREDNINGAR SOU 2009:11 Sammanfattning Uppdraget

Läs mer

Att ta ansvar för välfärden BUDGET 2011-2013

Att ta ansvar för välfärden BUDGET 2011-2013 Att ta ansvar för välfärden BUDGET 2011-2013 Socialdemokraterna i Region Skåne Innehållsförteckning Att ta ansvar för välfärden... 3 Del I REGIONAL UTVECKLING... 3 1 Regional utveckling... 3 1.1 Aktiva

Läs mer

En nationell cancerstrategi för framtiden

En nationell cancerstrategi för framtiden En nationell cancerstrategi för framtiden Betänkande av Utredningen En nationell cancerstrategi Stockholm 2009 SOU 2009:11 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och

Läs mer

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor Sammanfattning Mycket av det Alliansen har gjort vad gäller valfrihet

Läs mer

Bra sjukvård kan bli bättre

Bra sjukvård kan bli bättre Bra sjukvård kan bli bättre 1 En sammanfattning baserad på Närsjukvårdsutredningens rapport Framtidens hälso- och sjukvård i Norrbotten hot, möjligheter och vägval inför år 2020 2 Att möta framtiden Du

Läs mer

M Myyter och fakta om vården i Sverige

M Myyter och fakta om vården i Sverige Myter och faktaa om vården i Sverigee 2 Förord Vi har i Sverige en vård av högsta internationella klass! Vi har också en intensiv debatt om den svenska vården. Det är naturligt i välfärdssamhället att

Läs mer

Hallands sjukhus Halmstad Försök med sjukhusövergripande. cancerrehabilitering

Hallands sjukhus Halmstad Försök med sjukhusövergripande. cancerrehabilitering Hallands sjukhus Halmstad Försök med sjukhusövergripande cancerrehabilitering Inom region Halland utvecklas och testas en modell för sjukhusövergripande cancerrehabilitering. Försöksprojektet, med målet

Läs mer

Intrauterina behandlingar som rikssjukvård. Underlag till Rikssjukvårdsnämndens möte den 2 mars 2011

Intrauterina behandlingar som rikssjukvård. Underlag till Rikssjukvårdsnämndens möte den 2 mars 2011 Intrauterina behandlingar som rikssjukvård Underlag till Rikssjukvårdsnämndens möte den 2 mars 2011 Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer

Läs mer

Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science

Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science Innehåll 1. Sammanfattning 3 2. Uppdraget 5 3. Vad är Life Science-sektorn? 6 4. Om företagen 7 5. Demografisk utveckling 9 6. Hur har vi utfört uppdraget

Läs mer

Behandling av plexus brachialisskador som rikssjukvård

Behandling av plexus brachialisskador som rikssjukvård Behandling av plexus brachialisskador som rikssjukvård Tillståndsutredning Underlag till Rikssjukvårdsnämndens möte den 10 juni 2015 Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan

Läs mer

Överenskommelse som reglerar ansvar och samverkan inom hälso- och sjukvårdsområdet mellan Region Skåne och kommunerna i Skåne 2009-12-01

Överenskommelse som reglerar ansvar och samverkan inom hälso- och sjukvårdsområdet mellan Region Skåne och kommunerna i Skåne 2009-12-01 Överenskommelse som reglerar ansvar och samverkan inom hälso- och sjukvårdsområdet mellan Region Skåne och kommunerna i Skåne 2009-12-01 Postadress: Box 13, 264 21 Klippan. Besöksadress: Storgatan 33,

Läs mer

Ojämna villkor för hälsa och vård. Jämlikhetsperspektiv på hälsooch sjukvården

Ojämna villkor för hälsa och vård. Jämlikhetsperspektiv på hälsooch sjukvården Ojämna villkor för hälsa och vård Jämlikhetsperspektiv på hälsooch sjukvården Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men

Läs mer

Nationell strategi för att förebygga och behandla kroniska sjukdomar

Nationell strategi för att förebygga och behandla kroniska sjukdomar 2014 2017 Nationell strategi för att förebygga och behandla kroniska sjukdomar Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Tryck: Elanders 2014 Omslagsfoto: Johnér Artikelnr: S2014.005 Innehåll Därför

Läs mer

Centralisering med patienten i centrum

Centralisering med patienten i centrum Rapport 2013:3 Centralisering med patienten i centrum Vårdanalys utvärdering av patientperspektivet i rikssjukvården Citera gärna ur Vårdanalys rapporter, men ange alltid källa. Rapporten finns även publicerad

Läs mer

Första steg mot en svensk life science-strategi - förslag från Forska!Sverige

Första steg mot en svensk life science-strategi - förslag från Forska!Sverige Första steg mot en svensk life science-strategi - förslag från Forska!Sverige Januari 2013 Uppdaterad Januari 2014 Innehåll INLEDNING 3 EN SVENSK LIFE SCIENCE-STRATEGI 6 PATIENTEN I CENTRUM 7 1. SKAPA

Läs mer

Varför kan inte doktorn komma? Problembild och lösningar för mer läkarnärvaro i de sköra äldres sjukvård

Varför kan inte doktorn komma? Problembild och lösningar för mer läkarnärvaro i de sköra äldres sjukvård Varför kan inte doktorn komma? Problembild och lösningar för mer läkarnärvaro i de sköra äldres sjukvård RAPPORT September 2013 Sveriges läkarförbund 2013 Olle Högrell, utredare Sveriges läkarförbund Susann

Läs mer

Så klippte och klistrade han ihop sin skandal Sjukhusläkaren fortsätter att granska rasismanklagelserna mot Södertälje sjukhus

Så klippte och klistrade han ihop sin skandal Sjukhusläkaren fortsätter att granska rasismanklagelserna mot Södertälje sjukhus BONUSTEMA: Vård av äldre/multisjuka Sidorna 50-57 Sidan59 TIDSKRIFT FÖR DRYGT 19.000 SJUKHUSSPECIALISTER UTGIVEN AV SJUKHUSLÄKARFÖRENINGEN NR1/2011 DEL 2 Så klippte och klistrade han ihop sin skandal Sjukhusläkaren

Läs mer

Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad?

Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad? Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad? En kartläggning av primärvårdens användning av och uppfattning om evidensbaserad praktik vid kronisk sjukdom Rapport April 2015 Hur vill primärvården bli mer

Läs mer

Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa

Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa Innehållsförteckning Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa... 0 framväxt, beskrivning av nuläget och vägen framåt... 0 Inledning... 2 Historik

Läs mer

användning av medicinteknik

användning av medicinteknik Rapport 2015:2 Mot en mer effektiv och jämlik användning av medicinteknik om nyttan med hälsoekonomiska Mot en bedömningar mer effektiv av och medicinteknik jämlik användning av medicinteknik om nyttan

Läs mer

MED EUROPAÖVERSIKT. Läkares vidareutbildning i de nordiska länderna

MED EUROPAÖVERSIKT. Läkares vidareutbildning i de nordiska länderna MED EUROPAÖVERSIKT Läkares vidareutbildning i de nordiska länderna SNAPS Samnordisk Arbetsgrupp för Prognos- och Specialistutbildningsfrågor 2010 Lægeforeningen Kristianiagade 12 DK-2100 KØBENHAVN Ø Tfn:

Läs mer

Alla vinner. genom samverkan inom den kliniska forskningen! Slutrapport från Delegationen för samverkan inom den kliniska forskningen

Alla vinner. genom samverkan inom den kliniska forskningen! Slutrapport från Delegationen för samverkan inom den kliniska forskningen Alla vinner genom samverkan inom den kliniska forskningen! Slutrapport från Delegationen för samverkan inom den kliniska forskningen Innehåll Alla vinner utan att någon förlorar 4 Kommittédirektiv 6 Röster

Läs mer

TÄNKA FÖRST OCH HANDLA SEDAN

TÄNKA FÖRST OCH HANDLA SEDAN UTVECKLINGSCENTRUM S E P T E M B E R 2 0 0 8 TÄNKA FÖRST OCH HANDLA SEDAN DYNAMISK KONSEKVENSANALYS INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN LARS ODD PETERSEN SVEN OREDSSON THOMAS LUNDQUIST BERTIL LINDSTRÖM Utgiven

Läs mer

Omvårdnad vid bröstcancer

Omvårdnad vid bröstcancer Omvårdnad vid bröstcancer NATIONELLT VÅRDPROGRAM Giltighetstid 2013 2015 Ledningsgruppen sjuksköterskor i bröstcancervård Augusti 2013 Slutgiltig version augusti 2013 Ansvarigt Regionalt cancercentrum:

Läs mer

Patient- och brukarmedverkan POSITIONSPAPPER FÖR ÖKAD KVALITET OCH EFFEKTIVITET I HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH SOCIALTJÄNST

Patient- och brukarmedverkan POSITIONSPAPPER FÖR ÖKAD KVALITET OCH EFFEKTIVITET I HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH SOCIALTJÄNST Patient- och brukarmedverkan POSITIONSPAPPER FÖR ÖKAD KVALITET OCH EFFEKTIVITET I HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH SOCIALTJÄNST Förord I svensk hälso- och sjukvård och socialtjänst finns sedan länge en stark tradition

Läs mer

Specialistsjuksköterskor och vårdens behov

Specialistsjuksköterskor och vårdens behov , www.uka.se Rapport 2014:8 Specialistsjuksköterskor och vårdens behov - en intervjustudie Specialistsjuksköterskor och vårdens behov en intervjustudie 2014:8 Utgiven av Universitetskanslersämbetet 2014

Läs mer

ÖVERENSKOMMELSE 2011-11-03

ÖVERENSKOMMELSE 2011-11-03 ÖVERENSKOMMELSE mellan kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen om samarbete och samordning av insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning 2011-11-03 2 (20) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

SVENSKA SÄLLSKAPET FÖR MEDICINSK FORSKNING (SSMF) Vill du att nästa generation ska få bättre vård och mediciner än vad som finns i dag?

SVENSKA SÄLLSKAPET FÖR MEDICINSK FORSKNING (SSMF) Vill du att nästa generation ska få bättre vård och mediciner än vad som finns i dag? SVENSKA SÄLLSKAPET FÖR MEDICINSK FORSKNING (SSMF) Vill du att nästa generation ska få bättre vård och mediciner än vad som finns i dag? Läs hur du kan hjälpa till att öka den medicinska forskningen! Niklas

Läs mer

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård vägledning, nationella riktlinjer och indikatorer Preliminär version Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer