Uppföljning av Sundbybergs stads handlingsplan för giftfria förskolor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppföljning av Sundbybergs stads handlingsplan för giftfria förskolor"

Transkript

1 (21) Kommunstyrelsen Uppföljning av Sundbybergs stads handlingsplan för giftfria förskolor Beslutsunderlag Handlingsplan för giftfria förskolor, Sundbybergs stad Kommunstyrelsens protokoll den 14 april Kommunkontorets skrivelse den 19 november 2014 Sammanfattning Den 14 april fattade kommunstyrelsen beslut om en handlingsplan för giftfria förskolor. Handlingsplanen innehåller 23 åtgärder inom 6 olika områden. Alla åtgärder ska genomföras inom utsatt tid och av ansvarig funktion. Åtgärderna ska följas upp av kommunskontoret under hösten 2014 och sedan även följas upp inom ramen för ordinarie årsredovisning. Sundbybergs stads handlingsplan har fått mycket uppmärksamhet och intresset från andra kommuner är stort. Ämnet är mycket aktuellt och Konkurrensverket har till exempel fått ett regeringsuppdrag att ta fram upphandlingskriterier och utveckla ett helhetsstöd för en giftfri förskola. Under november har en uppföljning av Sundbybergs handlingsplan gjorts av projektledaren på kommunkontoret. Ansvariga för de olika åtgärderna har fått svara på hur de har arbetat med åtgärderna och om de är klara, påbörjade eller inte påbörjade, samt lämna eventuell kommentar. Svaren redovisas i denna uppföljning. Kommunkontoret konstaterar att arbetet fortlöper i verksamheterna. Flera punkter är klara och andra är på gång. Några åtgärder har inte påbörjats ännu men bör göra det snarast. Vi är absolut på rätt väg men får inte tro att vi är klara bara för att vi har en handlingsplan, mycket arbete återstår. Det är viktigt att alla chefer känner ansvar för att nå stadens gemensamma mål. Frågorna ska genomsyra arbetet och vi måste alla försöka tänka giftfritt. Särskilt viktig är frågan om upphandling och inköp, den bör särskilt följas upp för att säkra att vi ställer miljökrav och köper in rätt saker när vi köper in nytt. Förslag till beslut 1. Uppföljningen av Sundbybergs stads handlingsplan för giftfria förskolor godkänns. 2. Kommunkontoret ska säkerställa att handlingsplanen också ska tillämpas inom koncernen Sundbybergs stadshus AB. Helén Eriksson-Elf Stadsdirektör Sundbybergs stad, Sundbyberg Besöksadress: Östra Madenvägen 4, Hallonbergen Telefon: Organisationsnummer:

2 (21) Sundbybergs stads handlingsplan för giftfria förskolor Utifrån uppdrag i budget för 2013 samordnar kommunkontoret stadens arbete för att minska förekomsten av miljögifter i barns vardag. Representanter från berörda förvaltningar har arbetat med frågan sedan dess och det har resulterat i en handlingsplan som ska bidra till att minska miljögifterna på Sundbybergs förskolor. Åtgärderna i handlingsplanen grundar sig på aktuell forskning och Kemikalieinspektionens rekommendationer. Handlingsplanen innehåller 23 åtgärder inom sex olika områden som alla ska genomföras inom utsatt tid. De olika områdena är; rensa bort och fasa ut, upphandling och inköp, mat och tillagning, rutiner för städning och hygien, byggnad och utomhusmiljö och utbildning och kompetensutveckling. Handlingsplanen har väckt stort intresse Intresset för Sundbybergs handlingsplan har varit stort. Många kommuner har hört av sig och hör fortfarande av sig med frågor om våra arbetssätt. Giftfria förskolor verkar vara något som ligger i tiden och många ska starta upp liknande arbeten som vi har gjort. Flera kommuner följer Sundbybergs modell med en handlingsplan och en inköpsguide. För att möta det stora intresset från andra kommuner arrangerades ett seminarium om giftfria förskolor den 2 september i Allaktivitetshuset. Förutom projektledare talade Christina Rudén, professor vid Stockholms universitet, Frida Ramström från Kemikalieinspektionen och Inger Fransson, verksamhetschef förskola. Inbjudan skickades ut till alla kommuner och intresset var mycket stort. Seminariet blev fullsatt och sändes även på webben. Det har också gått att titta på seminariet i efterhand på Sedan den 2 september har seminariet visats 820 gånger. Några kommuner har använt delar av seminariet vid utbildning av sina anställda. Regeringsuppdrag om giftfri förskola Något som ytterligare pekar på att detta är ett prioriterat område är att Konkurrensverket har fått ett regeringsuppdrag om att ta fram upphandlingskriterier samt utveckla ett helhetsstöd för en giftfri förskola. Det kommer förhoppningsvis innebära ett stort stöd för Sundbyberg och andra kommuner och vara en hjälp i det fortsatta arbetet. Uppföljning av handlingsplanen Det har nu gått drygt ett halvår sedan handlingsplanen antogs och det är dags att följa upp åtgärderna för att se hur arbetet fortlöper ute i verksamheterna. Handlingsplanen är uppbyggd så att respektive verksamhet ansvarar för att utföra åtgärderna inom utsatt tid. Åtgärderna ska bekostas av respektive verksamhet och verksamheterna ansvarar för att i den ordinarie budgetprocessen peka ut vilka behov som finns.

3 (21) I uppföljningen har frågan ställts till ansvarig enhet eller chef hur det går med åtgärderna. De har svarat om respektive åtgärd är klar, påbörjad eller inte påbörjad och eventuellt kommenterat det. För de åtgärder som ska göras ute på förskolorna har frågorna ställts till förskolecheferna. Sundbyberg har 31 kommunala förskolor inklusive dagbarnvårdarna och öppna förskolan. I bilaga 1 finns status och kommentarer för de olika punkterna. har markerats med följande färgkodning: Klart Inte påbörjat Beskrivningarna kring respektive punkt har kortats ner något i denna sammanställning, se handlingsplanen för fullständiga texter. Sammanfattning av resultatet Uppföljningen visar att många punkter från handlingsplanen redan har genomförts. Andra punkter är på gång och några har ännu inte påbörjats. Generellt är det mycket gula och gröna fält vilket är positivt. Även om riktigt allt inte blivit klart i tid visar uppföljningen att verksamheterna arbetar med handlingsplanens olika områden. Några åtgärder har ännu inte påbörjats men arbetet bör startas upp nu. På förskolorna ser resultatet bra ut, de allra flesta är klara eller på gång med nästan alla punkter som de ansvarar för. Förskolecheferna har fyllt i ett formulär med 14 frågor och har angett om en åtgärd är klar, påbörjad eller inte påbörjad. Sammanlagt i stadens 31 förskolor är 58 % av åtgärdena som skulle göras ute på förskolorna klara. 38 % är påbörjade och 4 % är inte påbörjade. Stadens utmaningar Eftersom handlingsplanen har antagits av kommunstyrelsen gäller den alla stadens verksamheter och åtgärderna i planen ska genomföras. Vi är absolut på rätt väg men mycket arbete återstår. Det är viktigt att alla chefer känner ansvar för att nå stadens gemensamma mål. Frågorna ska genomsyra arbetet och vi måste alla försöka tänka giftfritt och köpa varan som är lite bättre, ställa lite högre krav i ett förfrågningsunderlag till en upphandling, bli lite bättre på omvärldsbevakning eller kanske skicka medarbetarna på ett seminarium om ämnet. Förhoppningsvis kommer giftfria alternativ snart vara de enda alternativen men till dess ligger ansvaret att välja rätt på oss alla. Öka medvetenheten En viktig del handlar om att öka medvetenheten. De som ännu inte läst handlingsplanen eller tittat på seminariet på webben uppmanas att göra det. När kunskapen och förståelsen ökar, ökar också motivationen att göra det lilla extra.

4 (21) Ställ kemikaliekrav Det är viktigt att vi är konsekventa och ställer kemikaliekrav på det vi handlar upp eller köper in. Upphandlingsavdelningen har ett ansvar att öka kontrollen av vad som köps in genom införandet av en beställarportal. Den som gör inköp har ett stort ansvar att köpa in rätt produkter, det gäller allt från mat till gungor eller blöjor. Konkurrensverkets upphandlingskriterier som blir klara under 2015 kommer förhoppningsvis vara ett stort stöd i det fortsatta arbetet. Upphandlingsavdelningen behöver också säkerställa att avdelningen har nödvändig kompetens för att kunna ställa miljökrav som svarar upp mot stadens ambition. Uppföljning är viktigt Det är viktigt att följa upp arbetet som görs, både hur det går med åtgärderna i handlingsplanen men också att följa upp vad som egentligen köps in. Det kan vara en idé att överväga en extern revision för att genomlysa hanteringen av kemikalier och inköp av varor och tjänster. Kommunikation Det är viktigt att även fortsättningsvis kommunicera ut hur vi arbetar med frågorna i Sundbyberg. Det gäller på alla olika nivåer, internt och externt. Föräldrar och barn bör regelbundet få information om arbetet. På så sätt kan Sundbyberg inspirera och bidra till en bättre miljö på fler platser i samhället. Hela-staden-perspektiv Eftersom alla barn i Sundbyberg har rätt till en giftfri förskola måste det tydliggöras att även Fastighets AB Förvaltaren och andra aktörer som driver förskolor eller tillhandahåller förskolelokaler behöver arbeta enligt handlingsplanens intentioner. Alla behöver dra sitt strå till stacken så att alla barn i Sundbyberg får så bra miljöer som möjligt.

5 (21) Bilaga 1 Rensa bort och fasa ut En viktig del handlar om att se över vad som finns idag på förskolan och rensa bort sådant som barnen inte bör ha i sin omgivning eller leka med. Några saker skulle rensas bort direkt och andra fasas ut på sikt. 1. Rensa bort gammal elektronik Elektronik är ingen leksak och innehåller diverse mindre bra ämnen. Det kan vara till exempel avlagda mobiltelefoner eller tangentbord som lämnats in till förskolan. Tidsplan: Efter den 1 januari 2014 ska det inte längre finnas på förskolorna Klart 27 förskolor 4 förskolor Kommentar: De förskolor som ännu inte är klara uppmanas att direkt rensa bort gammal elektronik. En förskolechef svarar att det ser olika ut på olika avdelningar. 2. Rensa bland plastleksaker Rensa bland plastleksaker på förskolan. Det gäller gamla och mjuka, klibbiga och hala, de som luktar illa och de som är tillverkade utanför Europa Tidsplan: Rensa bort uppenbart dåliga leksaker direkt, fasa ut andra på sikt. Klibbiga och hala samt luktande plastleksaker skulle ha rensats bort 1 juli Klart 15 förskolor 16 förskolor Kommentar: Någon förskolechef svarar att de rensar bort efterhand som de kan köpa in nytt, de vill inte ha tomma hyllor. 3. Rensa bland icke-leksaker Rensa bland utklädningskläder Rensa bort väskor eller andra saker i konstskinn eftersom de ofta innehåller PVCplast med ftalater och ibland bly. Billiga smycken eller bijouterier som känns tunga kan innehålla stora mängder hälsoskadligt bly och kadmium. Allergiframkallande nickel kan också förekomma. Kläder som har detaljer i metall kan innehålla bly, kadmium och nickel.

6 (21) Tidsplan: Rensa bort direkt. Klart senast den 1 juni 2014 Klart 14 förskolor 16 förskolor Ej påbörjat 1 förskola Se över skapande- och pysselmaterial Att pyssla med saker från naturen eller till exempel gamla kartonger är bättre än gamla kablar, elektronik eller metall. Byggmaterial som PVC-rör ska också undvikas. Tidsplan: Hitta bättre material att skapa med framöver Klart 10 förskolor 21 förskolor Kommentar: Det kan vara svårt att veta vad som är bra skapandematerial och vad som inte är det. Många svar går dock att hitta på internet, till exempel vilken plast korkar från mjölkkartonger innehåller. 4. Fasa ut möbler Fasa ut möbler eller inventarier. Exempelvis soffor från 70- eller 80-talet, lekkuddar av skumgummi, gamla sovmadrasser eller förvaringsbackar. Tidsplan: Fasa ut på sikt Klart 8 förskolor 17 förskolor Ej påbörjat 6 förskolor Kommentar: Det finns ett behov av att byta ut gamla sovmadrasser eller hitta alternativ för barnen när de ska sova, till exempel att de sover utomhus i vagnar.

7 (21) 5. Fasa ut kemikalier På varje förskola bör man tänka igenom vilka kemikalier som egentligen behövs och rensa bort onödiga kemikalier. De kemikalier som behövs ska förvaras på en plats som barnen inte kommer åt och vara dokumenterade i en kemikalieförteckning. Säkerhetsdatablad ska finnas tillgängliga. Tidsplan: Arbetet ska vara klart under hösten 2014 och sedan göras löpande. Klart 24 förskolor 7 förskolor 6. Sortera avfallet rätt Sorterar ni avfallet rätt? Staden har tecknat avtal med en entreprenör om att hämta, transportera och behandla källsorterat avfall vid stadens verksamheter. Genom att sortera alla avfallsslag i stadens verksamheter ökar materialåtervinningen och gifter sprids inte i onödan i vår miljö. Tidsplan: Löpande Klart 14 förskolor 16 förskolor Ej påbörjat 1 förskola Kommentar: För att få avfallssorteringen att fungera väl erbjuds verksamheterna ett besök av en avfallsinformatör. Informatören kan förklara hur insamlingssystemet fungerar samt ge information om hur man sorterar rätt och vad som händer med avfallet. Kontakta entreprenören som hämtar avfallet eller stadens avfallsenhet för mer information. Under sommaren hade kommunkontoret två sommarjobbare som besökte nästan alla förskolor och inventerade hur avfallssorteringen skedde. Eventuella brister har återkopplats till entreprenören som har ansvar att till exempel märka upp kärlen. Inventeringen visade att nästan alla förskolor avfallssorterar vilket stämmer väl överens med förskolechefernas svar nu.

8 (21) Upphandling och inköp En viktig del handlar om att köpa in rätt saker när man köper nytt så att inte fler miljögifter förs in i förskolorna. Den som köper in produkter till förskolan har ett ansvar att välja de bästa ur sortimentet. Det ställer dock krav på att det finns bra produkter att välja på ur det upphandlade sortimentet. 7. Ta fram en inköpsvägledning För att underlätta för förskolepersonalen som gör inköp har en inköpsguide tagits fram. I samband med att guiden lanseras kommer personal på förskolorna som gör mycket inköp få en kortare utbildning och introduktion i vad de ska tänka på. Ansvarig: Kommunstyrelsens kansli har tagit fram guiden. Förskolechefer ansvarar för att guiden sprids och används. Tidsplan: Inköpsguiden färdigställs i mars 2014 Klart Kommentar: Utbildning genomfördes vid två tillfällen i våras när guiden lanserades. Alla förskolor fick också tryckta exemplar av inköpsguiden. 8. Handla upp och köp in miljömärkta och allergivänliga hygienprodukter Den som köper in produkter till förskolan har ett ansvar att välja de bästa ur sortimentet. Inköp ska göras från upphandlad leverantör för respektive varukategori. Det ställer krav på att det finns bra produkter att välja på ur det upphandlade sortimentet. Handla upp allergitestade hygienprodukter I de upphandlade leverantörernas sortiment saknas idag miljövänliga och allergitestade eller oparfymerade hygienprodukter som till exempel tvål och tvättmedel. I samband med att avtalet med leverantören förlängs ska ett tilläggsavtal göras så att det finns bättre produkter att välja på. Ansvarig: Upphandlingsavdelningen Tidsplan: Ska göras under våren/sommaren 2014 Kommentar: Upphandling av hygienprodukter annonseras inom kort; kraven har skruvats upp något jämfört med tidigare. Nu kommer det utöver baskraven ställas krav på att ämnen på att ämnen på EUs kandidatlista ska uteslutas.

9 (21) Köp in miljömärkta och allergivänliga hygienprodukter Minska risken för allergi genom att använda miljömärkta och oparfymerade hygienprodukter som handtvål, fuktkräm etc. Tidsplan: Löpande, köp alltid in bästa möjliga produkt ur sortimentet Klart 23 förskolor 8 förskolor Använda miljömärkta städprodukter Använd enbart miljömärkta städprodukter. Det gäller även tvättmedel och sköljmedel om det används. Välj miljömärkt och helst parfymfritt. Välj det bästa ur sortimentet. Ansvarig: Upphandling: Upphandlingsavdelningen. Uppföljning: Förskolechef Tidsplan: Löpande, köp alltid in bästa möjliga produkt ur sortimentet Kommentar: Upphandlingsenheten har i ett par pågående upphandlingar skärpt kraven på de städkemikalier som ska användas. Ansvaret att följa upp det i verkligheten ligger på respektive ansvarig beställare. Undvika vinylhandskar Vinylhandskar används ibland vid tillagning av mat. De är gjorda av PVC och kan därför innehålla stora mängder mjukgörande ftalater som läcker från materialet vid användning. Nitril är det bästa alternativet och ska helst användas. Ansvarig: Upphandlingsavdelningen Tidsplan: Fasa ut vinylhandskar och köp in andra alternativ som nitril framöver. Om upphandlad leverantör inte erbjuder nitrilhandskar ska tilläggsavtal göras omgående. Kommentar: Ett nytecknat avtal för förbandsmaterial kommer inom kort kompletteras med engångshandskar i nitril.

10 (21) 9. Informera våra leverantörer För att ytterligare säkra att inköpen som görs blir så bra som möjligt ska våra upphandlade leverantörer informeras om projektet. Genom skriftlig information ska vi be leverantörerna att bli bättre på att upplysa vad deras produkter innehåller och uppmana dem att inte sälja andra produkter än de upphandlade enligt prislistor. Ansvarig: Kommunstyrelsens kansli tillsammans med upphandlingsavdelningen Tidsplan: Våren 2014 Klart Kommentar: Skriftlig information har skickats ut till relevanta leverantörer. 10. Skärpa miljökraven i framtida upphandlingar I alla upphandlingar som görs ställs det miljökrav. Dessa krav behöver skärpas upp när det gäller kemikaliekraven inom produktgrupper för barn. Enligt stadens upphandlingspolicy ska vi ställa miljöstyrningsrådets avancerade kemikaliekrav i relevanta upphandlingar. Det gäller både varor som till exempel leksaker och tjänster som till exempel städning. Ansvarig: Upphandlingsavdelningen Tidsplan: Tydliga miljökrav ska börja ställas omgående Kommentar: Något skarpare miljökrav har ställts vid några upphandlingar, se andra punkter. Upphandlingsenheten efterfrågar kompetens inom miljöområdet som idag inte finns på avdelningen. 11. Införa en beställarportal En åtgärd för att öka kontrollen av vad som köps in och lättare kunna utbilda och hålla inköpsansvariga uppdaterade är att begränsa vilka som kan göra inköp. Det ska därför införas en beställarportal. I en beställarportal kommer endast de produkter som är upphandlade finnas att välja på och eftersom miljökrav ställs vid upphandling kommer bättre produkter köpas in. Medel avsattes till detta projekt i budget för Ansvarig: Upphandlingsavdelningen Tidsplan: Medel för projektet avsattes i budget för 2013 och medel som inte är förbrukade föreslås föras över till 2014 för att arbetet ska kunna intensifieras. Kommentar: En förstudie till en beställarportal förbereds och upphandlingsenheten utformar nu, tillsammans med IT-avdelningen, en kravspecifikation.

11 (21) Mat och tillagning Eftersom det vi äter tas upp direkt i kroppen är det mycket viktigt att försöka begränsa intaget av skadliga ämnen genom maten. Följande åtgärder görs därför: 12. Servera mer ekologisk mat Målet för 2014 är att minst 30 % av maten som serveras ska vara ekologisk. Ett långsiktigt mål är 50 %. Ekologisk mat innehåller mindre rester av bekämpningsmedel och kemikalier och är därför bättre för våra barn. Målet om 30 % och 50 % ekologisk mat är inte styrt till en speciell varugrupp utan är ett generellt mål för alla livsmedel i stadens alla verksamheter. Några livsmedel som ska prioriteras är dock frukt och grönsaker som potatis, paprika, lök, bananer, vindruvor, russin, äpplen, citrusfrukter och kiwi. Mejeriprodukter ska också prioriteras. Ansvarig: Måltidsservice Tidsplan: Arbetet pågår kontinuerligt Kommentar: Utfallet för andelen ekologiska livsmedel för förskola och skola ligger på drygt 29% 13. Undvika konservburkar Beläggningen på insidan av konservburkar innehåller Bisfenol A, BPA som bland annat är hormonstörande. Andelen mat från konservburkar ska därför minskas. I flera fall finns alternativa förpackningar, till exempel för majs. I vissa fall finns produkterna enbart i konservburkar idag men andra förpackningsalternativ kommer förhoppningsvis framöver. Ansvarig: Måltidsservice Tidsplan: Arbetet pågår kontinuerligt

12 (21) 14. Spola i vattenkranen Kranen och vattenledningarna kan bland annat laka ur bly och koppar i vattnet. Bakterier kan också växa till i vatten som står stilla i vattenledningar. En bra grundregel är därför att spola tills vattnet är riktigt kallt. Ansvarig: Förskolepersonal/ måltidsservice Tidsplan: Arbeta in som ny rutin omgående Klart 17 förskolor 12 förskolor Ej påbörjat 2 förskola Kommentar: Svaren kommer från förskolecheferna. Rutin för måltidsservices personal att göra det fanns redan tidigare. 15. Undvika plast och teflon vid tillagning och servering Plast som upphettas eller kommer i kontakt med varm mat släpper ifrån sig mer kemiska föreningar som kan vara skadliga för hälsan. Undvik därför att använda plastredskap och plasttillbehör vid matlagning och servering. Byt ut teflonstekpannor Teflonstekpannor används endast på några förskolor och framförallt vid tillagning av specialkost. De ska bytas ut till andra material. Ansvarig: Måltidsservice Tidsplan: Klart i augusti 2014 Klart Kommentar: De teflonstekpannor som fanns har bytts ut till gjutjärn. Använd inte plasttallrikar, plastmuggar och plastbesick Porslin är ett bättre alternativ, plasttallrikar, plastmuggar och plastbesick ska därför inte användas längre. Ansvarig: Måltidsservice och Förskolechef Tidsplan: Fasa ut på sikt Klart 16 förskolor 12 förskolor Ej påbörjat 3 förskolor

13 (21) Kommentar: Förskolorna svarar att några förskolor har svarat att de använder plastmuggar utomhus, vid utflykter och vid familjeaktiviteter. Någon förskola har babytallrikar i plast till små barn, någon annan har plastkåsor vid utflykter. Måltidsservice svarar att de inte använder plastglas, plasttallrikar och plastbestick utan glasporslin, glas och rostfritt. De plastprodukter som eventuellt fortfarande används är inte måltidsservices ansvar. Fasa ut plasttillbringare När nya köps in ska de vara av glas eller metall istället. Om det blir tungt för de små barnen att hälla upp själva får personal hjälpa till. Ansvarig: Måltidsservice Tidsplan: Fasa ut på sikt

14 (21) Rutiner för städning och hygien God hygien är viktigt inte bara för att minska smittspridning utan även för att minska intaget av skadliga ämnen. Många kemikalier släpper från produkterna och samlas i dammet, därför är bra städning en viktig del i arbetet för giftfria förskolor. Stadens förskolor städas regelbundet av en upphandlad städfirma men viss städning utförs av personalen på förskolorna. För att förbättra inomhusmiljön ska vi göra följande: 16. Tvätta händerna ofta Barnen på förskolorna ska tvätta händerna ofta. När de har varit ute, vid toalettbesök och innan måltid är minimum. Det är svårt att kontrollera allt som barnen rör vid på förskolan, därför är det särskild viktigt med handtvätt för att minimera risken att de skadliga ämnena kommer in i kroppen när de slickar och suger på händerna. Tidsplan: Tydliggör rutinbeskrivningar, klart i augusti 2014 Klart 28 förskolor 3 förskolor 17. Tydliggöra rutiner för städning Det ska finnas en tydlig ansvarsfördelning där det framgår vad städfirman respektive verksamheten ska göra. På så sätt säkerställs att inget faller mellan stolarna och allt städas på ett tillfredsställande sätt. Det är förskolechefen eller delegerad persons ansvar att se till att lokalerna är rena och välskötta. Det är därför viktigt med rutiner för att följa upp städningen, både den egna och den som städfirman utför. Tidsplan: Tydliggör rutinbeskrivningar, klart under 2014 Klart 19 förskolor 10 förskolor Ej påbörjat 2 förskolor

15 (21) 18. Tvätta textilier Alla nya textilier ska tvättas innan användning, det gäller även kuddar och mjukdjur. Nya textilier kan innehålla rester av kemikalier från tillverkningen och mycket av dem försvinner vid tvätt. Det är viktigt att tvätta alla textilier som gardiner, filtar och mjukdjur regelbundet eftersom textilier samlar damm och damm binder diverse skadliga ämnen. Tidsplan: Tydliggör rutinbeskrivningar, klart i augusti 2014 Klart 19 förskolor 10 förskolor Ej påbörjat 2 förskolor

16 (21) Byggnad och utomhusmiljö För att skapa bättre förskolemiljöer handlar det inte bara om vad man fyller förskolorna med utan även hur de byggs, det gäller både byggnaden och gården. I Sundbyberg byggs det många nya förskolor och därför är det viktigt att vi bygger rätt från början. Följande punkter handlar om när vi bygger nytt men också om hur vi ska tänka när vi renoverar och rustar upp befintliga förskolor. 19. Bygg nya förskolor enligt direktiven för Miljöklassad byggnad Vid nyproduktion av förskolor följer Sundbybergs stad direktiven för Miljöklassad byggnad enligt Swedish Green Buildning Council som innefattar de olika nivåerna brons, silver och guld. Klassningen ställer krav på energiförbrukning, kemikalieanvändning och flera andra aspekter kring inomhusmiljön. Ansvarig: Stadsbyggnads- och miljöförvaltningen genom kommunlokaler Tidsplan: Löpande Klart Kommentar: De förskolor som byggts under året har fått miljöklassning guld. Samma mål finns för en förskola som planeras i Stora Ursvik, etapp Välj rätt material vid ombyggnad Använd endast godkända byggvaror vid ombyggnad och renovering. Utgå från BASTA-registret eller Sunda hus för att välja rätt produkter. Byggvarubedömningen har också rekommendationer. Ansvarig: Stadsbyggnads- och miljöförvaltningen genom kommunlokaler Tidsplan: Kontinuerligt Kommentar: Kommunlokaler strävar hela tiden efter att hitta bra material. Om erfarenheterna är goda för de miljöklassade material som används vid nybyggnation kan samma material även användas vid ombyggnation. I många fall är de miljöklassade materialen inte standardprodukter utan kan medföra en högra kostnad.

17 (21) 21. Inventera golven i stadens förskolor Äldre PVC-golv kan innehålla blyföreningar som stabilisator i materialet och mjukgörande ftalater. Kommunlokaler på stadsbyggnads- och miljöförvaltningen ska under 2014 göra en enkel inventering av golvtyperna i förskolorna för att se hur stor omfattningen av PVC-golv är. Ytterligare utredningar behöver göras innan beslut om att eventuellt byta ut golven tas. Vilket material golven eventuellt ska ersättas med behöver utredas ytterligare så att det säkert leder till en förbättring av inomhusmiljön. Det är viktigt att se helheten för ett golvmaterial och de kemikalier som eventuellt behövs vid städning. Ansvarig: Stadsbyggnads- och miljöförvaltningen genom kommunlokaler Tidsplan: Inventering klar under 2014 Kommentar: En inventering av en förskolas golv har beställta av en konsult. 22. Skapa stimulerande och giftfria förskolegårdar Att rekreation och fysisk aktivitet är en förutsättning för en god hälsoutveckling betonas i Sundbybergs översiktsplan. Det gäller även för förskolebarn och eftersom många gifter samlas i dammet inomhus är det bra för barnen att vara utomhus så mycket som möjligt, dock är det viktigt att även förskolegårdarna är välplanerade och giftfria. Välja den bästa gummiasfalten Vid planering av nya förskolegårdar eller upprustning av befintliga ska leverantörernas utbud ses över så att den bästa produkten utifrån alla miljöaspekter används. Gummiasfalt innehåller ibland återvunna bildäck vilket inte är det bästa ur kemikalieaspekt. Idag används ofta gummiasfalt för att det är ett funktionellt och slitstarkt. Där det är möjligt ska andra material väljas, förskolegårdarna bör vara så naturliga som möjligt. Ansvarig: Stadsbyggnads- och miljöförvaltningen genom kommunlokaler Tidsplan: Kontinuerligt, ta fram rutin för att säkerställa att det bästa alternativet väljs under 2014 Ej påbörjat Kommentar: De nybyggda miljöklassade förskolegårdarna har ytor av gummiasfalt, materialet klarar alltså kraven för miljöbyggnad guld. Förhoppning är dock att det utvecklas andra funktionella material som inte innehåller olja eller däckrester. För tillfället anser kommunlokaler att det bästa alternativet på marknaden används.

18 (21) Hitta alternativ till däckgungor Vid nyinköp av gungor ska däckgungor väljas bort. Andra alternativ finns. Ansvarig: Stadsbyggnads- och miljöförvaltningen genom kommunlokaler Tidsplan: Kontinuerligt Kommentar: Även gungorna på en förskola bedöms när en byggnad miljöklassas. Det innebär att de gungor som används idag klarar de krav som ställs. Undvika tryckimpregnerat trä Tryckimpregnerat trä undviks vid nybyggnad. Vid reparation av befintliga anläggningar som består av tryckimpregnerat trä görs en helhetsbedömning av kostnaden och effekten av att byta ut allt trä till icke tryckimpregnerat jämfört med att göra en lite reparation med tryckimpregnerat trä. Ansvarig: Stadsbyggnads- och miljöförvaltningen genom kommunlokaler Tidsplan: Kontinuerligt Kommentar: Vid nybyggnad används inte tryckimpregnerat trä utan sibirisk lärk. Det är dock inte en standardprodukt utan behöver specialtillverkats vilket till exempel medför längre leveranstider. Förhoppningsvis utvecklas nya sorters tryckimpregnerat trä som inte är miljöskadliga eftersom det är ett funktionellt material.

19 (21) Utbildning och kompetensutveckling För att långsiktigt kunna arbeta med dessa frågor och skapa giftfria förskolor är det viktigt med utbildning och kompetensutveckling både för anställda och förtroendevalda. För att stärka kompetensen inom området ska följande göras: 23. Öka kunskapen om kemikalier och miljögifter Utbildning om kemikalier och miljögifter i samhället Med anledning av denna handlingsplan och Sundbybergs satsning på att skapa giftfria förskolor ska en utbildning eller ett seminarium om miljögifter i samhället ordnas för anställda och förtroendevalda. Ansvarig: Kommunstyrelsens kansli Tidsplan: Under 2014 Klart Kommentar: På grund av stort intresse från andra kommuner arrangerades i början av september ett seminarium om Sundbybergs arbete för giftfria förskolor där vi bjöd in andra kommuner. Seminariet filmades och finns på flera anställda har tittat på hela eller delar av seminariet. Seminariet erbjuds nu som fortbildning via webben för anställda och förtroendevalda. Seminarium om inköp för förskolepersonal När den framtagna inköpsguiden blir klar ska två seminarium hållas för förskolepersonal som gör inköp. Ansvarig: Kommunstyrelsens kansli Tidsplan: Mars 2014 Klart Kommentar: Alla förskolechefer fick möjlighet att skicka personal till seminarierna. Drygt 20 personer deltog.

20 (21) Sprida kunskap om handlingsplanen i arbetsgrupperna Förskolorna och andra som utpekats som ansvariga för åtgärder i denna handlingsplan ska arbeta med planen på arbetsplatsträffar eller liknande. Det är viktigt att handlingsplanen sprids i berörda verksamheter. er och andra berörda chefer, till exempel på kommunlokaler och upphandling. Tidsplan: Under våren 2014 Klart 18 förskolor 13 förskolor Kommentar: Svaren ovan är från förskolechefer. På förskolorna liksom på andra enheterna bör handlingsplanen tas upp då och då som en påminnelse om hur vi ska arbeta. De som har punkter som inte är klara bör särskilt arbeta vidare med handlingsplanen. Fortsätta utbilda måltidspersonal Måltidspersonalen ska även fortsatt utbildas i frågor kring ekologisk mat och hur tillagning ska ske på bästa sätt. Maten är en viktig del eftersom det vi äter kommer direkt in i kroppen. Ansvarig: Måltidsservice Tidsplan: Löpande Ej påbörjat Kommentar: All måltidspersonal har tidigare gått utbildning i ekologisk matlagning. Ny utbildning är inte påbörjad. Kontinuerlig uppdatering kring upphandlingar Upphandlingsenheten har ett ansvar att se till att aktuell information finns på intranätet Kommunet och även information om vilka miljökrav som har ställts etcetera. Det är också viktigt att kunskap sprids om vad som är viktigt att tänka på vid inköp av olika produkter och tjänster. De som gör inköp måste förstå vikten av att välja bra produkter och att handla från rätt avtal, de ska bli motiverade att välja produkter med omsorg. Ansvarig: Upphandlingsavdelningen Tidsplan: Kontinuerligt Ej påbörjat Kommentar: Aktuella upphandlingar och gällande ramavtal läggs upp på kommunet men även andra kommunikationskanaler kan behövas för att nå ut.

21 (21) Miljökörkort- allmän miljöutbildning Alla anställda i Sundbyberg har möjlighet att genomgå en digital utbildning och ta ett miljökörkort på intranätet Kommunet. Denna utbildning ska även fortsättningsvis erbjudas eftersom den ger en bra grund att stå på i miljöarbetet, som ska vara en del av den ordinarie verksamheten. Utbildningen innehåller bland annat delar om miljögifter och metaller. Ansvarig: Miljösamordnare Tidsplan: Kontinuerligt Kommentar: I år har 14 % av alla anställda genomgått utbildningen och blivit godkända. Det är en ökning med 6 % från föregående år. På barn- och utbildningsförvaltningen är andelen godkände 3 % vilket är oförändrat från föregående år.

Handlingsplan för giftfria Förskolor

Handlingsplan för giftfria Förskolor Handlingsplan för giftfria Förskolor Billinge/Stehag Förskolor Innehåll Varför ska Billinge/Stehags förskolor bli giftfria? Sid 3 Varför är barn extra känsliga? Sid 4 Vem ska utföra åtgärderna? Sid 5 När

Läs mer

.hyl. Handlingsplan för en giftfri miljö i Piteå Kommuns förskolor. Piteå Kommun

.hyl. Handlingsplan för en giftfri miljö i Piteå Kommuns förskolor. Piteå Kommun .hyl Handlingsplan för en giftfri miljö i Piteå Kommuns förskolor Piteå Kommun 1 Varför ska Piteås förskolor vara giftfira? Utbildningsförvaltningen har av fullmäktige fått i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan

Läs mer

Plan för systematiskt arbete med giftfri förskola och skola

Plan för systematiskt arbete med giftfri förskola och skola Barn- och utbildningsförvaltningen Karin Sandberg Täpp Ärendenr BUN 2014/987 Handlingstyp Tjänsteskrivelse Datum 24 augusti 2015 1 (6) Barn- och utbildningsnämnden Plan för systematiskt arbete med giftfri

Läs mer

Handlingsplan för giftfria förskolor. 23 åtgärder för att minska miljögifterna på Sundbybergs förskolor

Handlingsplan för giftfria förskolor. 23 åtgärder för att minska miljögifterna på Sundbybergs förskolor Handlingsplan för giftfria förskolor 23 åtgärder för att minska miljögifterna på Sundbybergs förskolor Antagen av kommunstyrelsen den 14 april 2014 Innehåll Varför ska Sundbybergs förskolor bli giftfria?

Läs mer

Handlingsplan för giftfria förskolor. 23 åtgärder för att minska miljögifterna på Sundbybergs förskolor

Handlingsplan för giftfria förskolor. 23 åtgärder för att minska miljögifterna på Sundbybergs förskolor Handlingsplan för giftfria förskolor 23 åtgärder för att minska miljögifterna på Sundbybergs förskolor Innehåll Varför ska Sundbybergs förskolor bli giftfria? 4 Hur ser det ut på Sundbybergs förskolor?

Läs mer

Aktivitetsplan Giftfri förskola

Aktivitetsplan Giftfri förskola Aktivitetsplan Giftfri förskola Linköpings kommun linkoping.se 2 Inledning I kommunfullmäktiges mål för Linköping står skrivet att alla linköpingsbor ska ges förutsätt ningar att leva ett hälsosamt liv

Läs mer

Handlingsplan för giftfria förskolor

Handlingsplan för giftfria förskolor Handlingsplan för giftfria förskolor 151120 Innehåll Varför ska Höörs förskolor bli giftfria?... 4 Varför är barn extra känsliga... 4 Vem ska utföra åtgärderna?... 4 När ska åtgärderna utföras?... 5 Hur

Läs mer

Handlingsplan för giftfria förskolor i Ronneby kommun. - etapp 1

Handlingsplan för giftfria förskolor i Ronneby kommun. - etapp 1 Handlingsplan för giftfria förskolor i Ronneby kommun - etapp 1 1 2 Innehållsförteckning Giftfri förskolemiljö 4 Omfattning och begränsning 4 Kopplingar till styrdokument för Ronneby kommun 4 Vad säger

Läs mer

Tips och råd för en GIFTFRI LEKMILJÖ

Tips och råd för en GIFTFRI LEKMILJÖ Tips och råd för en GIFTFRI LEKMILJÖ Barn är särskilt känsliga för kemikalier. Eftersom de rör sig nära golvet och stoppar saker i munnen så är de även mer utsatta för de kemikalier som finns i damm och

Läs mer

Handlingsplan för giftfri för- och grundskola

Handlingsplan för giftfri för- och grundskola Handlingsplan för giftfri för- och grundskola Bakgrund Järfälla kommun antog 2010 en miljöplan med mål fram till år 2020. Ett av målområdena är: Det goda livet i Järfälla, där det står beskrivet att alla

Läs mer

Kemikaliesmart förskola. Hur barns exponering av skadliga kemikalier i förskolemiljön kan minska

Kemikaliesmart förskola. Hur barns exponering av skadliga kemikalier i förskolemiljön kan minska Kemikaliesmart förskola Hur barns exponering av skadliga kemikalier i förskolemiljön kan minska Inledning Nu ska förskolor och andra kommunala miljöer för små barn bli kemikaliesmarta. Under åren 2015-2016

Läs mer

Handlingsplan för en giftfri förskola

Handlingsplan för en giftfri förskola Handlingsplan för en giftfri förskola Handlingsplan för en giftfri förskola Barn är både mer känsliga och mer utsatta för kemikalier än vi vuxna. Små barn utforskar världen genom att smaka och tugga på

Läs mer

Giftfri förskola Handlingsplan

Giftfri förskola Handlingsplan Giftfri förskola Handlingsplan Datum160408 U N D E R R U B R I K Giftfri förskola Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se Webbplats: www.finspang.se

Läs mer

Motion om inventering av kemikalier på förskolor och handlingsplan för att uppnå en giftfri förskolemiljö. KS

Motion om inventering av kemikalier på förskolor och handlingsplan för att uppnå en giftfri förskolemiljö. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-12-16 394 Motion om inventering av kemikalier på förskolor och handlingsplan för att uppnå en giftfri förskolemiljö.

Läs mer

Vi rensar! Steg för steg handledning för en Giftfri förskola. Linköpings kommun linkoping.se

Vi rensar! Steg för steg handledning för en Giftfri förskola. Linköpings kommun linkoping.se Vi rensar! Steg för steg handledning för en Giftfri förskola Linköpings kommun linkoping.se 1 2 Handledning för en Giftfri förskola Barn är mer känsliga för kemikalier och miljögifter än vuxna. Det beror

Läs mer

Handlingsplan för. giftfria förskolor i Sölvesborgs kommun

Handlingsplan för. giftfria förskolor i Sölvesborgs kommun Handlingsplan för giftfria förskolor i Sölvesborgs kommun Allmänna råd 3 Behåll leksaker som är CE-märkta (tillverkade tidigast efter 2007, helst efter 20 juli 2013). Välj den bästa produkten i upphandlat

Läs mer

Plan för giftfria förskolor i Säters Kommun. Antagen av kommunfullmäktige SÄTERS KOMMUN

Plan för giftfria förskolor i Säters Kommun. Antagen av kommunfullmäktige SÄTERS KOMMUN Plan för giftfria förskolor i Säters Kommun Antagen av kommunfullmäktige 2017-01-26 SÄTERS KOMMUN 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Giftfri förskola... 3 Bakgrund... 3 Åtgärder för att befria

Läs mer

Handlingsplan för giftfria för- och grundskolor i Järfälla kommun Det goda livet i Järfälla

Handlingsplan för giftfria för- och grundskolor i Järfälla kommun Det goda livet i Järfälla Handlingsplan för giftfria för- och grundskolor i Järfälla kommun Det goda livet i Järfälla Foto: Michael Näsberg 1 Antagen av kommunstyrelsen den XX månad 2016 2 Innehåll Inledning och bakgrund 4 Tio

Läs mer

Motion om inventering av kemikalier på förskolor och handlingsplan för att uppnå en giftfri förskolemiljö. KS 2014-182

Motion om inventering av kemikalier på förskolor och handlingsplan för att uppnå en giftfri förskolemiljö. KS 2014-182 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-10-21 307 Motion om inventering av kemikalier på förskolor och handlingsplan för att uppnå en giftfri förskolemiljö.

Läs mer

Tips för en giftfri förskola

Tips för en giftfri förskola Tips för en giftfri förskola Barn är känsligare och mer utsatta för skadliga kemikalier än vuxna. Det kan vara svårt att veta vad vi kan göra i vardagen för att förbättra situationen för barnen. Denna

Läs mer

Operation Giftfri Förskola Ulrika Dahl, chef Miljögifter

Operation Giftfri Förskola Ulrika Dahl, chef Miljögifter Operation Giftfri Förskola Ulrika Dahl, chef Miljögifter Miljögifter på förskolan varför är det viktigt? Studier visar på att inomhusmiljöer är bland de mest exponerade På förskolor: - Hormonstörande ämnen

Läs mer

Giftfria inköp En vägledning för att minska miljögifterna i våra verksamheter

Giftfria inköp En vägledning för att minska miljögifterna i våra verksamheter Giftfria inköp En vägledning för att minska miljögifterna i våra verksamheter Idag omges vi av fler kemikalier och kemiska ämnen än någonsin. Kemikalierna finns i vardagssaker runt omkring oss i hemmet,

Läs mer

Hälsosam förskola. Handlingsplan för förskolor i Trosa kommun

Hälsosam förskola. Handlingsplan för förskolor i Trosa kommun Hälsosam förskola Handlingsplan för förskolor i Trosa kommun Antagen av: Humanistiska nämnden 2015-10-06, 79. Dnr HN 2015/38 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Handlingsplan Kommunkontoret Ekologienheten

Läs mer

Vägledning för en giftfriare förskola

Vägledning för en giftfriare förskola Vägledning för en giftfriare förskola 1 Inledning Många av de kemikalier som kan finnas i vardagsprodukter riskerar att vara allergena, hormonstörande, cancerogena eller på annat sätt öka riskerna för

Läs mer

Handlingsplan för giftfria förskolor - Åtgärder för att minska gifterna i Huddinges förskolor

Handlingsplan för giftfria förskolor - Åtgärder för att minska gifterna i Huddinges förskolor Handlingsplan för giftfria förskolor - Åtgärder för att minska gifterna i Huddinges förskolor Handlingsplanen är framtagen av barn- och utbildningsförvaltningen med stöd av representanter från dåvarande

Läs mer

Handlingsplan för en giftfri förskola

Handlingsplan för en giftfri förskola Handlingsplan för en giftfri förskola Åtgärder och förebyggande arbete för att minska gifterna på Tryserums Förskola 2016-2017 Minska skadliga kemikalier i förskolan Många små barn vistas i förskolan större

Läs mer

SBN 2014.0181 Bilaga 1. Kemikalieplan - för en giftfri förskola i. Karlskoga kommun. Antagen datum: 2015-12-15 KF 203.

SBN 2014.0181 Bilaga 1. Kemikalieplan - för en giftfri förskola i. Karlskoga kommun. Antagen datum: 2015-12-15 KF 203. SBN 2014.0181 Bilaga 1 Kemikalieplan - för en giftfri förskola i Antagen datum: 2015-12-15 KF 203 Innehållsförteckning 1. Inledning 1.1 s arbete med giftfria förskolor 1.2 Kemikalieplanen 1.3 Kemikalier

Läs mer

Inventering av förskola

Inventering av förskola April 2013 Inventeringsmall Operation Giftfri förskola Inventering av förskola Datum för inventering: Kommun: Namn på förskola: Avdelning: Kontaktperson förskola, namn och e-post/telefon: Inledande frågor:

Läs mer

Råd för en kemikaliesmart skola i Solna

Råd för en kemikaliesmart skola i Solna Råd för en kemikaliesmart skola i Solna solna.se I den här broschyren hittar du tips för att skapa en kemikaliesmart skola Vid inköp 1. Handla enligt avtal Upphandlingar som Solna stad genomfört innehåller

Läs mer

Handlingsplan för att skapa giftfria förskolor i Huddinge kommun

Handlingsplan för att skapa giftfria förskolor i Huddinge kommun BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-01-19 FSN-2014/728.641 1 (3) HANDLÄGGARE Berwing, Sandra 08-535 360 76 Sandra.Berwing@huddinge.se Förskolenämnden Handlingsplan

Läs mer

Kallelse till sammanträde med teknik- och servicenämnden

Kallelse till sammanträde med teknik- och servicenämnden Kallelse till sammanträde med teknik- och servicenämnden 2015-08-21 Tid: Torsdagen den 27 augusti 2015, kl. 15:00 Plats: Kyrkskolans matsal, Norrbyvägen 2, Västerljung Gruppmöte: Majoriteten har gruppmöte

Läs mer

Vägen mot en giftfri förskola

Vägen mot en giftfri förskola Vägen mot en giftfri förskola Varför en giftfri förskola? Enligt den Lokala utvecklingsplanen, det kommunala miljöprogrammet och Verksamhetsplan för förskolan ska giftiga ämnen identifi eras på varje förskola

Läs mer

Giftfria förskolor PROJEKTPLAN

Giftfria förskolor PROJEKTPLAN Giftfria förskolor PROJEKTPLAN INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. PROJEKTS UPPDRAG 2. BAKGRUND 3. PROJEKTETS SYFTE 4. MÅL OCH DELMÅL 5. AVGRÄNSNINGAR 6. INTRESSENTER 7. PROJEKTORGANISATION 8. AKTIVITETSPLAN 9. TIDSPLAN

Läs mer

Sammanställning av feriejobb - inventering av Alingsås kommuns förskolor

Sammanställning av feriejobb - inventering av Alingsås kommuns förskolor Sammanställning av feriejobb - inventering av Alingsås kommuns förskolor Siri Nordberg och Lovisa Ewerman Feriearbetare på Alingsås kommun 2014-06-16-2014-07-04 Handledare: Fredrik Bergman, miljöstrateg

Läs mer

GIFTBANTA FÖRSKOLAN. Om kemikaliearbetet i Karlstads kommuns förskolor

GIFTBANTA FÖRSKOLAN. Om kemikaliearbetet i Karlstads kommuns förskolor GIFTBANTA FÖRSKOLAN Om kemikaliearbetet i Karlstads kommuns förskolor MALIN HEDLUND Miljöhandläggare på Teknik- och fastighetsförvaltningen Projektanställd: projektledare Giftfri förskola 2014-2015 Klimat-

Läs mer

Operation Giftfri Förskola och Miljögifter i Vardagen

Operation Giftfri Förskola och Miljögifter i Vardagen Operation Giftfri Förskola och Miljögifter i Vardagen Naturskyddsföreningen Sveriges största miljöorganisation Bildad 1909, ideell, demokratisk och politiskt obunden. 203 000 medlemmar. Ca 60 samarbetsorganisationer

Läs mer

Handlingsplan för giftfria förskolor

Handlingsplan för giftfria förskolor Antagen av: Kommunstyrelsen 249 Datum: 2015-12-08 för giftfria förskolor Inledning varför är det viktigt att förskolorna är giftfria? I vår vardag omges vi ständigt av olika kemikalier. Kemikalier finns

Läs mer

Handlingsplan för giftfria förskolor

Handlingsplan för giftfria förskolor Handlingsplan för giftfria förskolor 2015-2018 Sektor lärande KS 15.278 Innehåll Inledning 1 Varför ska vi arbeta för giftfria förskolor? 2 Vad menar vi med gifter? 4 Vem ska utföra åtgärderna? 5 När och

Läs mer

Kemikaliesmarta rum Lek- och pedagogiskt material

Kemikaliesmarta rum Lek- och pedagogiskt material Kemikaliesmarta rum Lek- och pedagogiskt material Vägledning för att inventera och rensa ut lek- och pedagogiskt material som innehåller eller kan innehålla miljö- och hälsofarliga tillsatser Västra Götalandsregionens

Läs mer

Operation Giftfri Förskola Cecilia Hedfors, PhD, chef miljögifter

Operation Giftfri Förskola Cecilia Hedfors, PhD, chef miljögifter Operation Giftfri Förskola Cecilia Hedfors, PhD, chef miljögifter Naturskyddsföreningen Sveriges största miljöorganisation Bildad 1909, ideell, demokratisk och politiskt obunden. 221 000 medlemmar. Ca

Läs mer

Aktuell information från förskolan Giftfri vardag. Bilagor Information om kemikaliearbetet inom förskolan

Aktuell information från förskolan Giftfri vardag. Bilagor Information om kemikaliearbetet inom förskolan Yvonne Carehag Gustafsson - at314 E-post: yvonne.carehag.gustafsson@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2014-06-09 Dnr: 2014/488-BaUN-629 Barn- och ungdomsnämnden Aktuell information från förskolan

Läs mer

VÄLKOMNA TILL MILJÖTRÄFF

VÄLKOMNA TILL MILJÖTRÄFF VÄLKOMNA TILL MILJÖTRÄFF HÅLLPUNKTER: 13.00 - Inledning och presentation 13.10 - Järfälla kommuns kemikalieplan 13.30 - Handlingsplan för giftfria för- och grundskolor i Järfälla kommun 13.40 - Grupparbete

Läs mer

samordnar tillsynsmyndigheterna inom livsmedels-, miljö- och hälsoskyddsområdet i Gotlands och Kalmar län. Samverkan sker i genomförandet av valda

samordnar tillsynsmyndigheterna inom livsmedels-, miljö- och hälsoskyddsområdet i Gotlands och Kalmar län. Samverkan sker i genomförandet av valda samordnar tillsynsmyndigheterna inom livsmedels-, miljö- och hälsoskyddsområdet i Gotlands och Kalmar län. Samverkan sker i genomförandet av valda projekt och temadagar. Verksamheten finansieras genom

Läs mer

Giftfria inköp. En vägledning för att minska miljögifterna i förskolan

Giftfria inköp. En vägledning för att minska miljögifterna i förskolan Giftfria inköp En vägledning för att minska miljögifterna i förskolan Innehåll En förskola fri från gifter 3 Att tänka på vid inköp 4 Råd för inköp till förskolan 7 Plast 9 Kemikalier och ämnen i vår vardag

Läs mer

Plan för hållbarhet. Utbildningsförvaltningen

Plan för hållbarhet. Utbildningsförvaltningen Plan för hållbarhet Utbildningsförvaltningen 1 Innehåll 1. Bakgrund Klimat och energiplan... 3 2. Hållbarhetsplan Piteå Kommun... 3 Social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet inom Utbildningsförvaltningen...

Läs mer

Motion om inventering av kemikalier på förskolor och handlingsplan för att uppnå en giftfri förskolemiljö. (AU 394) KS 2014-182

Motion om inventering av kemikalier på förskolor och handlingsplan för att uppnå en giftfri förskolemiljö. (AU 394) KS 2014-182 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-01-13 30 Motion om inventering av kemikalier på förskolor och handlingsplan för att uppnå en giftfri förskolemiljö. (AU 394) KS 2014-182 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Inventering av förskolan med direkta åtgärdsförslag

Inventering av förskolan med direkta åtgärdsförslag Inventering av förskolan med direkta åtgärdsförslag Inledning Naturskyddsföreningen påbörjade projektet Operation Giftfri Förskola under år 2013. Som en del i projektet har 129 förskoleavdelningar i 41

Läs mer

Skadliga ämnen i förskola och skola

Skadliga ämnen i förskola och skola 2014-11-24 Handlingsplan för miljöarbetet inom social- och utbildningsförvaltningen: Skadliga ämnen i förskola och skola 0240-860 00 ludvika.se Innehåll Inledning... 2 1. Hur ser det ut på förskolor/skolor

Läs mer

KEMIKALIEPLAN för Göteborgs stad

KEMIKALIEPLAN för Göteborgs stad Utskriftsversion Göteborgs Stads KEMIKALIEPLAN för Göteborgs stad En kort presentation av kemikalieplanen. Läs mer på www.goteborg.se/kemikalieplan Foto: Peter Svenson EN GIFTFRI STAD Göteborg ska vara

Läs mer

Operation Giftfri Förskola Cecilia Hedfors, sakkunnig miljögifter, Naturskyddsförenigen

Operation Giftfri Förskola Cecilia Hedfors, sakkunnig miljögifter, Naturskyddsförenigen Operation Giftfri Förskola Cecilia Hedfors, sakkunnig miljögifter, Naturskyddsförenigen Sveriges största miljöorganisation Naturskyddsföreningen Bildad 1909, ideell, demokratisk och politiskt obunden 200

Läs mer

Sammanställning av frågor och behov - Om utfasning av farliga ämnen från förskolorna i Jämtlands län

Sammanställning av frågor och behov - Om utfasning av farliga ämnen från förskolorna i Jämtlands län Sammanställning av frågor och behov - Om utfasning av farliga ämnen från förskolorna i Jämtlands län 19 dec 2014 Lena Stigh Sammanfattning Vi på Jegreliusinstitutet har träffat förskolechefer från hela

Läs mer

Motion om (2012:12) barns rätt till en giftfri vardag inför miljödiplomering för giftfria skolor

Motion om (2012:12) barns rätt till en giftfri vardag inför miljödiplomering för giftfria skolor MILJÖFÖRVALTNINGEN HÄLSOSKYDD TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR: 2012-6831 SID 1 (6) 2012-05-29 Handläggare: Pia Winbladh Högfors Telefon: 08-508 28 125 Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2012-06-12 p. 10 Motion om

Läs mer

Remiss - Giftfria förskolor- motion väckt av Christina Axelsson (S)

Remiss - Giftfria förskolor- motion väckt av Christina Axelsson (S) BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2013-09-16 FSN-2013/230.640 1 (4) HANDLÄGGARE Berwing, Sandra 08-535 360 76 Sandra.Berwing@huddinge.se Förskolenämnden Remiss - Giftfria förskolor- motion väckt av Christina

Läs mer

Strategi för att bidra till Giftfri miljö

Strategi för att bidra till Giftfri miljö Strategi för att bidra till Giftfri miljö Länsstyrelsens regleringsbrev: åtgärdsprogram i bred förankring i länet för att nå miljömålen Giftfri miljö prioriterat mål av Miljömålsrådet Syfte: Identifiera

Läs mer

Dnr KK14/681 RIKTLINJER. Riktlinjer för en hälsosam förskola 2016. Antagen av KS 2016-04-04

Dnr KK14/681 RIKTLINJER. Riktlinjer för en hälsosam förskola 2016. Antagen av KS 2016-04-04 Dnr KK14/681 RIKTLINJER Riktlinjer för en hälsosam förskola 2016 Antagen av KS 2016-04-04 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund och syftet med riktlinjen... 3 Mål och inriktning... 5 Åtgärder

Läs mer

Projekt Giftfri förskola Slutrapport

Projekt Giftfri förskola Slutrapport Projekt Giftfri förskola Slutrapport Linköpings kommun linkoping.se Innehåll 1 Sammanfattning 3 2 Bakgrund 4 2.1 Projektorganisation 4 3 Projektmål och måluppfyllelse 5 4 Uppföljning aktivitetsplan Giftfri

Läs mer

Giftfri förskola inköpstips

Giftfri förskola inköpstips Giftfri förskola inköpstips Välj produkter som är tillverkade inom EU, Norden eller Sverige EU:s kemikalielagstiftning reglerar vilka ämnen som får finnas inom unionen. Det medför att produkter tillverkade

Läs mer

Giftfri vardag för barn och ungdomar

Giftfri vardag för barn och ungdomar Giftfri vardag för barn och ungdomar Handlingsplan för Barn- och ungdomsförvaltningen Barn och unga är särskilt känsliga för påverkan av kemikalier. Halmstads kommun har startat ett omfattande arbete kring

Läs mer

PROTOKOLL Svar på motion 2014:03 från Anders Grönvall (S) om giftfri förskola KS-2014/482

PROTOKOLL Svar på motion 2014:03 från Anders Grönvall (S) om giftfri förskola KS-2014/482 Kommunstyrelsens arbetsutskott 33 Utdrag ur PROTOKOLL 2015-03-09 Svar på motion 2014:03 från Anders Grönvall (S) om giftfri förskola KS-2014/482 Beslut Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Tillsynsprojekt Inventering kemikaliesmart förskola 2015

Tillsynsprojekt Inventering kemikaliesmart förskola 2015 Tillsynsprojekt Inventering kemikaliesmart förskola 2015 stockholm.se Tillsynsprojekt - Inventering för kemikaliesmart förskola 2015 Juni 2016 Dnr: 2015-12902 Utgivningsdatum: Juni 2016 Utgivare: Miljöförvaltningen

Läs mer

Så kan du minska kemikalierna i ditt barns vardag

Så kan du minska kemikalierna i ditt barns vardag Så kan du minska kemikalierna i ditt barns vardag Kontakta oss gärna Om du har frågor kan du vända dig till Arbets- och miljömedicin på Universitetssjukhuset Örebro. Arbets- och miljömedicin Universitetssjukhuset

Läs mer

Allt du (inte) vill veta om plast. Mikael Karlsson, ordförande Ulrika Dahl, chef miljögifter

Allt du (inte) vill veta om plast. Mikael Karlsson, ordförande Ulrika Dahl, chef miljögifter Allt du (inte) vill veta om plast Mikael Karlsson, ordförande Ulrika Dahl, chef miljögifter Plast i vardagen viktigt i vardagen! Plast behövs för att dagens samhälle ska fungera. Tex: dator, kylskåp, bilar,

Läs mer

Operation Giftfri Förskola och Miljögifter i Vardagen

Operation Giftfri Förskola och Miljögifter i Vardagen Operation Giftfri Förskola och Miljögifter i Vardagen Sveriges största miljöorganisation Naturskyddsföreningen Bildad 1909, ideell, demokratisk och politiskt obunden 221 000 medlemmar 24 länsförbund 270

Läs mer

Råd för en giftfri och kemikaliesmart förskola. Maj 2016. www.sollentuna.se

Råd för en giftfri och kemikaliesmart förskola. Maj 2016. www.sollentuna.se Råd för en giftfri och kemikaliesmart förskola Maj 2016 1 www.sollentuna.se Kemiska ämnen i vardagen I vår vardag omges vi av en stor mängd varor som innehåller olika kemiska ämnen. Dessa ämnen kan i en

Läs mer

Handlingsplan för Giftfria förskole- och skolmiljöer i Kalmar kommun

Handlingsplan för Giftfria förskole- och skolmiljöer i Kalmar kommun Handlingsplan för Giftfria förskole- och skolmiljöer i Kalmar kommun Samhällsbyggnadsnämnden Barn- och Ungdomsnämnden Servicenämnden 2 (18) Innehållsförteckning Projektets uppdrag... 3 Projektets syfte......

Läs mer

Nivå 1. Lätt att förändra på förskolan

Nivå 1. Lätt att förändra på förskolan 3. Handlingsplan giftfri förskola 1. 2. Vägledning Goda råd giftfri förskola till en giftfri förskola GIFTTFRI FÖRSKOLA VÄGLEDNING 1 GIFTTFRI FÖRSKOLA GODA RÅD 1 1 Handlingsplan Vår vision i Pysslingen

Läs mer

Checklista - åtgärder

Checklista - åtgärder Handlingsplan för miljöarbetet inom social- och utbildningsförvaltningen: Skadliga ämnen i förskola och skola Checklista - åtgärder 2014-11-24 0240-860 00 ludvika.se Leksaker med delar av: Trä Kontrollera

Läs mer

Handlingsplan för Giftfria förskole- och skolmiljöer i Kalmar kommun

Handlingsplan för Giftfria förskole- och skolmiljöer i Kalmar kommun Handläggare Datum Ärendebeteckning Daniel Jönsson 2016-12-08 2016-6118 0480 45 03 34 Samhällsbyggnadsnämnden Handlingsplan för Giftfria förskole- och skolmiljöer i Kalmar kommun Förslag till beslut Nämnden

Läs mer

Råd för en giftfri och kemikaliesmart förskola. www.sollentuna.se

Råd för en giftfri och kemikaliesmart förskola. www.sollentuna.se Råd för en giftfri och kemikaliesmart förskola 1 www.sollentuna.se Kemiska ämnen i vardagen I vår vardag omges vi av en stor mängd kemiska ämnen. Vissa är skadliga medan vi inte vet tillräckligt mycket

Läs mer

Vägen till en giftfri förskola så gör du

Vägen till en giftfri förskola så gör du INFORMATION TILL FÖRSKOLOR I NACKA Vägen till en giftfri förskola så gör du Förord I vår vardag omger vi oss av varor som textilier, elektronik och leksaker. Något man vanligtvis inte tänker på är att

Läs mer

Giftfri gymnasieskola i Järfälla kommun

Giftfri gymnasieskola i Järfälla kommun HANDLINGSPLAN 1 (5) 2015-11-24 Giftfri gymnasieskola i Järfälla kommun 2015-2020 I Järfälla kommuns strategiska miljöarbete är giftfri miljö ett prioriterat område. Ungdomar vistas dagligen i miljöer med

Läs mer

Arbete mot en giftfri förskola Vad kan vi på Hemmanet/ Copernicus göra på:

Arbete mot en giftfri förskola Vad kan vi på Hemmanet/ Copernicus göra på: Arbete mot en giftfri förskola Vad kan vi på Hemmanet/ Copernicus göra på: Kort sikt: Rensa/ gallra i byggen, figurlådan. Skadat material slängs, svart tågräls? Gammal elektronik, gamla plastleksaker.

Läs mer

Bilaga 5. Projekt Kemikalier i förskolan:

Bilaga 5. Projekt Kemikalier i förskolan: Bilaga 5. Projekt Kemikalier i förskolan: Handledning med åtgärdsförslag för Alingsås kommun Nedan presenteras åtgärder som kan göras för att minska barns exponering för onödiga kemikalier i Alingsås förskolor.

Läs mer

Allt vi gör har betydelse.

Allt vi gör har betydelse. PROGRAM POLICY STRATEGI RIKTLINJER Allt vi gör har betydelse. Handlingsplan för giftfria förskolor, skolor och fritidshem i Örebro kommun Remissversion 2016-05-10 Örebro kommun DATUM Ks 819/2014 orebro.se

Läs mer

Giftfri skola och förskola

Giftfri skola och förskola Barn- och utbildningsförvaltningen Ärendenr: KS 2016/227 Fastställd: KF 2016-08-29 Reviderad: - POLICY Giftfri skola och förskola 2/5 Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Policyns avgränsning

Läs mer

Steg för steg handledning för ett Kemikaliesmart fritidshem

Steg för steg handledning för ett Kemikaliesmart fritidshem Steg för steg handledning för ett Kemikaliesmart fritidshem Linköpings kommun linkoping.se/lhu 1 Handledning för ett Kemikaliesmart fritidshem Barn är mer känsliga för kemikalier och miljögifter än vuxna.

Läs mer

Kallelse till sammanträde med miljönämnden

Kallelse till sammanträde med miljönämnden Kallelse till sammanträde med miljönämnden 2015-08-24 Tid: Måndagen den 31 augusti 2015, kl. 13:30 Plats: Trosa kommunhus, sammanträdesrummet Ärenden: 1. Godkännande av föredragningslistan Dnr 2. Information

Läs mer

Kemikalier i barns vardag

Kemikalier i barns vardag Kemikalier i barns vardag www.sundahus.se 013-21 40 90 info@sundahus.se Copyright SundaHus i Linköping AB (publ) 2014 Agenda Presentation Kemikalier var finns de? Vad ska vi tänka på och hur undviker vi

Läs mer

Återrapportering giftfri förskola

Återrapportering giftfri förskola UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Holström Ingrid Datum 2016-02-01 Diarienummer UBN-2015-4689 Utbildningsnämnden Återrapportering giftfri förskola Förslag till beslut Utbildningsnämnden föreslås besluta

Läs mer

Kemikalieinspektionens tillsyn av kemikalier i varor

Kemikalieinspektionens tillsyn av kemikalier i varor Kemikalieinspektionens tillsyn av kemikalier i varor Mariana Pilenvik & Frida Ramström Inspektörer Kemikalieinspektionen Innehåll Kort om Kemikalieinspektionen Kemikalier i varor och Giftfri vardag Hur

Läs mer

Svar på motion 2014:03 från Anders Grönvall (S) om giftfri förskola UN-2014/357

Svar på motion 2014:03 från Anders Grönvall (S) om giftfri förskola UN-2014/357 Ordförandeförslag Diarienummer 2014-10-01 UN-2014/357 Utbildningsnämnden Svar på motion 2014:03 från Anders Grönvall (S) om giftfri förskola UN-2014/357 Förslag till beslut Utbildningsnämnden beslutar

Läs mer

Handlingsplanen för en giftfri vardag

Handlingsplanen för en giftfri vardag Handlingsplanen för en giftfri vardag Födda och ofödda barn Varför en handlingsplan för en giftfri vardag? bly bisfenol A kvicksilver kadmium allergiframkallande biocider Högfluorerade kemiska ämnen ämnen

Läs mer

Ta fram en övergripande kemikalieplan för Huddinge - motion väckt av Yosef Sigal (S) och Rikard Lingström (S)

Ta fram en övergripande kemikalieplan för Huddinge - motion väckt av Yosef Sigal (S) och Rikard Lingström (S) BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-06-09 GSN-2015/532.179 1 (2) HANDLÄGGARE Petersson, Anders Anders.Petersson@huddinge.se Grundskolenämnden Ta fram en övergripande kemikalieplan

Läs mer

Knocka ut vardagskemikalierna

Knocka ut vardagskemikalierna Knocka ut vardagskemikalierna Linda Rosendahl Nordin förälder och initiativtagare Toxboxnu Källor SAJTER naturskyddsföreningen.se kemi.se livsmedelsverket.se BÖCKER Handla rätt för en giftfri barndom,

Läs mer

Innehåll. Kemikalieplanen: Principer, visioner Exempel på pågående arbete

Innehåll. Kemikalieplanen: Principer, visioner Exempel på pågående arbete The Capital of Scandinavia Innehåll Kemikalieplanen: Principer, visioner Exempel på pågående arbete Barnperspektiv Vi är känsligare Vi är mer utsatta Vi är en viktig målgrupp för stadens verksamheter 2016-10-26

Läs mer

KÖPA NYTT? KÖPA RÄTT! Det här uppdraget handlar om att tänka kemikaliesmart vid inköp.

KÖPA NYTT? KÖPA RÄTT! Det här uppdraget handlar om att tänka kemikaliesmart vid inköp. Uppdrag #5 KÖPA NYTT? KÖPA RÄTT! Det här uppdraget handlar om att tänka kemikaliesmart vid inköp. Foto: BernardaSv / istockphoto.com Varför är det viktigt? Genom att tänka till vid inköp så kommer förskolan

Läs mer

Knocka ut vardagskemikalierna

Knocka ut vardagskemikalierna Knocka ut vardagskemikalierna Tips för en giftfriare vardag! Linda Rosendahl Nordin förälder och initiativtagare Toxboxnu Men vi bor ju i Sverige En ny kemikalie föds var 3:e sekund. ftalater!!! bromerade

Läs mer

Utsortering av leksaker. Rutiner och fakta kring farliga kemikalier

Utsortering av leksaker. Rutiner och fakta kring farliga kemikalier Utsortering av leksaker Rutiner och fakta kring farliga kemikalier Om Retoy Retoy erbjuder aktiviteter där barn får leka sig till en bättre värld genom att byta, låna, skapa och ge. Med leksaken som verktyg

Läs mer

Kompletterande stöd till åtgärderna

Kompletterande stöd till åtgärderna Kompletterande stöd till åtgärderna Plastguide Använd dina sinnen! LUKTA: Känner du en stark doft av parfym eller plast? Undvik! KÄNN: Känns plasten hal, oljig eller klibbig? Undvik! TITTA: Plaster kan

Läs mer

MILJÖLEDNINGSSYSTEM. Bröderna Näslund Byggare AB Januari 2008

MILJÖLEDNINGSSYSTEM. Bröderna Näslund Byggare AB Januari 2008 MILJÖLEDNINGSSYSTEM Bröderna Näslund Byggare AB Januari 2008 Revision A mars 2009 Revision B mars 2011 Revision C april 2012 INNEHÅLL MILJÖLEDNINGSSYSTEM 3 Vår miljöpolicy 3 Våra riktlinjer 3 Våra miljömål

Läs mer

Inventering av förskolan med direkta åtgärdsförslag

Inventering av förskolan med direkta åtgärdsförslag Inventering av förskolan med direkta åtgärdsförslag Naturskyddsföreningen Naturskyddsföreningen påbörjade projektet Operation Giftfri Förskola under år 2013. Som en del i projektet har 129 förskoleavdelningar

Läs mer

Cecilia Hedfors. t.f. avdelningschef miljögifter

Cecilia Hedfors. t.f. avdelningschef miljögifter Cecilia Hedfors t.f. avdelningschef miljögifter Sveriges största miljöorganisation Naturskyddsföreningen Bildad 1909, ideell, demokratisk och politiskt obunden Kemikalienätverket Med över 1200 ideellt

Läs mer

Kemikalier i barns vardag

Kemikalier i barns vardag Kemikalier i barns vardag Christina Larsson Kemikalieinspektionen Barn är särskilt känsliga Inte färdigutvecklade Utforskar sin omvärld, biter och suger på saker Nära golvet damm Små kroppar, hög ämnesomsättning

Läs mer

Så kan du minska kemikalierna i din vardag

Så kan du minska kemikalierna i din vardag Så kan du minska kemikalierna i din vardag Kontakta oss gärna Om du har frågor kan du vända dig till Arbets- och miljömedicin på Universitetssjukhuset Örebro. Arbets- och miljömedicin Universitetssjukhuset

Läs mer

Kemikaliebanta för en giftfri förskola. UPPDRAG Städkoll och sunt ren

Kemikaliebanta för en giftfri förskola. UPPDRAG Städkoll och sunt ren Kemikaliebanta för en giftfri förskola UPPDRAG Städkoll och sunt ren Städkoll och sunt ren Uppdraget tar upp: koll på kemikalier städrutiner sunt ren - hygien I damm på förskolor och i hem samlas oönskade

Läs mer

Ärende 16. Remiss Handlingsplan för en giftfri förskola i Karlskoga kommun

Ärende 16. Remiss Handlingsplan för en giftfri förskola i Karlskoga kommun Ärende 16 Remiss Handlingsplan för en giftfri förskola i Tjänsteskrivelse 1 (2) 2015-09-15 KS 2015.0248 Handläggare Anette Jonson Svar på remiss om handlingsplan för en giftfri förskola i Sammanfattning

Läs mer

Kallelse till sammanträde med kommunstyrelsens ekoutskott

Kallelse till sammanträde med kommunstyrelsens ekoutskott Kallelse till sammanträde med kommunstyrelsens ekoutskott 2015-06-10 Tid: Måndag den 15 juni 2015, kl. 16.00 Plats: Kungliga väntsalen, Vagnhärad. Ärenden: 1. Godkännande av föredragningslistan Dnr 2.

Läs mer

Hållbar stad öppen för världen. Vägen till en giftfri förskola

Hållbar stad öppen för världen. Vägen till en giftfri förskola Hållbar stad öppen för världen Vägen till en giftfri förskola Innehåll Bakgrund... 3 Varför är barn extra känsliga?... 3 Hur ser det ut på förskolor i Göteborg?... 3 Vad gör Göteborgs stad?... 3 Vem ska

Läs mer

2014-03-28 Dnr: 2013/2493-BaUN- 028. Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se. Barn- och ungdomsnämnden

2014-03-28 Dnr: 2013/2493-BaUN- 028. Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se. Barn- och ungdomsnämnden Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2014-03-28 Dnr: 2013/2493-BaUN- 028 Barn- och ungdomsnämnden Information- Rapportering av insatser som gjorts

Läs mer

Policy för golv med ftalater, svar på skrivelse från Katarina Luhr m fl (MP)

Policy för golv med ftalater, svar på skrivelse från Katarina Luhr m fl (MP) Miljöförvaltningen Hälsoskydd Tjänsteutlåtande Sida 1 (8) 2013-11-20 Handläggare Annkristin Axén Telefon: 08-508 27 994 Till Miljö-och hälsoskyddsnämnden 2013-12-18 p.8 Policy för golv med ftalater, svar

Läs mer