Sammanställning av feriejobb - inventering av Alingsås kommuns förskolor

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanställning av feriejobb - inventering av Alingsås kommuns förskolor"

Transkript

1 Sammanställning av feriejobb - inventering av Alingsås kommuns förskolor Siri Nordberg och Lovisa Ewerman Feriearbetare på Alingsås kommun Handledare: Fredrik Bergman, miljöstrateg Alingsås kommun BAKGRUND Den 27 februari 2014 offentliggjordes rapporten Kemikalier i förskolan, skriven utifrån en pilotstudie utförd på två förskolor i Alingsås kommun, av Helena Sandmer. Magra och Älvdansens förskolor inventerades noggrant och resultatet blev en punktlista med elva enkla åtgärder för en giftfriare förskolemiljö. Detta är utgångspunkten för att minska kemikalieexponeringen i förskolorna. Kemikaliesituationen på förskolor i Alingsås kommun är bland annat aktuell genom det nationella miljömålet Giftfri miljö samt Alingsås miljömål Under två veckor har resterande 30 förskolor i kommunen informerats om situationen och även genomgått en översiktlig inventering. Detta har gjorts på en avdelning per förskola. Syftet har varit att höja kunskapsnivån och att öka medvetenheten hos personalen. Resultatet visade bristande rutiner på ett flertal områden och därmed en ökad exponeringsrisk, vilket stämde överens med vad Helena Sandmer kom fram till genom sin pilotstudie. PROBLEM OCH RISKER På förskolor finns risker för kemikalieexponering inom olika områden: Damm som samlar kemikalier och överförs till barnen genom luften samt vid direkt kroppskontakt. Ytbehandling av textilier avger ofta en stor mängd kemikalier och bidrar på så sätt till den ökade exponeringen. Konstgräs och mjuk asfalt eller liknande gummimattor avger skadliga ämnen om barnen får det i munnen. Mjuka plaster kan ofta vara kladdiga eller ha en stark lukt vilket tyder på en stor mängd kemikalier. Elektronik används som leksaker. Lagstiftningen på leksaker är mycket strängare än på det som inte är ämnat för barn, exempelvis elektronik. Gammalt skumgummi innehåller ofta stora mängder flamskyddsmedel som i sin tur är hormonstörande och cancerframkallande. Plastöverdrag på sovmadrasser kan innehålla PVC om det är gammalt och kan då släppa ifrån sig ftalater. Dessa är hormonstörande. Handskar av vinyl är allergiframkallande och släpper ifrån sig hormonstörande ämnen. Mat som ligger i plastkärl vid mikrovärmning. Plasten kan läcka kemikalier direkt till maten. Gamla vaxdukar och plastförkläden kan innehålla PVC.

2 RESULTAT 1. Städ- och tvättrutiner En brist på många förskolor är rutiner för vädring av lokaler och textilier samt damning. Anledningen till detta sägs vara tidsbrist eller okunskap. De flesta förskolor är medvetna om att man bör tvätta textilier innan första användning på grund av behandling av olika slag, såsom flamskyddsmedel och antimögelmedel. Ändå saknas rutiner för detta på flertalet förskolor. I samband med tvätt används överlag parfymfritt och miljömärkt tvättmedel, vilket är positivt. På samtliga förskolor tvättar barnen händerna flera gånger om dagen. Det är också positivt. 2. Lek utomhus Alla förskolor är utomhus med barnen minst en gång per dag, ofta flera. Ett fåtal förskolor har konstgräs eller mjuk asfalt i direkt anslutning till förskolan. 3. Rensa bland leksakerna Mestadels används leksaker av hårdplast eller trä på förskolorna. På vissa ställen hittades däremot en hel del mjukplast- och skumgummileksaker som var gamla. Saker som inte är tillverkade i leksakssyfte är vanligt, exempelvis utklädningskläder, ofta i form av second hand-föremål. 4. Gammal elektronik På ett flertal förskolor fanns gammal elektronik bland barnens leksaker. Exempel på sådant som hittades var gamla mobiltelefoner, datortillbehör och kameror. 5. Gamla sovmadrasser På nästan alla förskolor användes sovmadrasser av skumgummi med plastöverdrag. Dessa är i regel tio år eller äldre. 6. Vinylhandskar Samtliga förskolor använde vinylhandskar vid blöjbyte. 7. Mat Frekvent värmning av mat i mikrovågsugn till barnen förekommer inte. Vaxdukar och plastförkläden är ofta gamla. 8. Ställ krav på leverantörerna Många i personalen var inte medvetna om att de kan ställa krav på leverantörerna genom att skicka tillbaka produkter de inte är nöjda med, exempelvis en starkt luktande plastleksak. 9. Vid inköp tänk kvalitet och inte kvantitet Personalen har informerats om att man aktivt kan minska kemikalieexponeringen genom att välja produkter av högre kvalitet. 10. Handla enligt avtal På samtliga förskolor handlar man enligt upphandlade avtal. 11. Produktlista Personalen har blivit tipsade om att skapa en produktlista för inköp.

3 SLUTSATS Sammanfattningsvis finns inga akuta problem på kommunens förskolor. Överlag finns en god medvetenhet i kemikaliefrågan hos personalen, särskilt på de nyare enheterna. Leksakerna består till största del av hårdplast och trä, vilka är bra material. Det slutliga resultatet har dock visat att det finns brister i rutiner på några plan. Ett exempel är städning. Det har visat sig att många förskolor är missnöjda med städningen vilket tyder på mindre bra kommunikation mellan personal och städ. Vädring och skakning av textilier ansvarar personalen själva för men här saknas rutiner. Detta är ett förbättringsområde. Det andra problemet är de vinylhandskar som används vid blöjbyten. Vinyl är som tidigare nämnts allergiframkallande och hormonstörande. En lösning på detta problem skulle vara att byta ut dessa mot nitrilhandskar som inte har samma skadliga effekter. För att detta ska vara ekonomiskt hållbart måste upphandlingsavtalen ändras då nitrilhandskar är mycket dyra utanför avtal. Det största problemet är de sovmadrasser av skumgummi som förekommer på alla förskolor. Ju äldre madrasserna är, desto större risk är det att de innehåller farliga ämnen. I och med att detta är ett problem i hela kommunen borde man prioritera att så snart som möjligt byta ut dessa. Madrasserna är i närkontakt med barnen, både genom kroppskontakt och inandning, på ett sätt som leksaker inte är. Detta gör frågan ännu mer akut. Genomgående är personalen positivt inställda till ett fortsatt förbättringsarbete för att minska kemikalieexponeringen på förskolorna. Varje förskola har blivit försedd med bilaga 5 - handledning med åtgärdsförslag för Alingsås kommun - ur Projekt Kemikalier i förskolan. Denna bilaga ska finnas som hjälp till förskoleenheterna för att aktivt minska kemikalieexponeringen. KÄLLFÖRTECKNING Projekt Kemikalier i förskolan av Helena Sandmer Alingsås miljömål

4 BILAGA Sammanställning av Alingsås kommuns förskolor. Sammanställningen är gjord utifrån information från en avdelning per förskola. Notera: sådant som förekommit på alla förskolor har inte skrivits med, exempelvis tvätt av händer och utomhuslek. Förskola Rävlyans förskola Sollebrunns förskola Gräfsnäs förskola St Mellby förskola Hemsjö förskola Ödenäs förskola Ingareds förskola Kastanjens förskola Nolhaga förskola Stadsskogens förskola Stadsskogens förskola 2 Parkens förskola Hasselgatans förskola (allergiförskola) Lendahls musikförskola Notering Bra: miljömärk tvättmedel, städ då barnen gått hem, tvättrutiner, nya vaxdukar och förkläden Dåligt: plast i mikron, vinylhandskar, gamla madrasser, skumgummileksaker, mjukplastleksaker Dåligt: vädring och skakning av textilier, tvättrutiner, vinylhandskar Bra: tvättrutiner, parfymfritt och miljömärkt tvättmedel, ingen elektronik Dåligt: gamla madrasser, vinylhandskar, handlat utanför avtal, vädring och skakning av textilier Bra: tvättrutiner, parfymfritt och miljömärkt tvättmedel, ingen elektronik, nitrilhandskar Dåligt: vädring och skakning av textilier, gamla madrasser, gamla vaxdukar och förkläden, damning Bra: tvättmedel, ingen elektronik Dåligt: tvättrutiner, damning, gamla madrasser, vinylhandskar Bra: vädring, tvättrutiner, vaxdukar Dåligt: gamla madrasser, vinylhandskar, plastförkläden, tvättmedel Bra: tvättrutiner, ingen elektronik Dåligt: gamla madrasser, vinylhandskar Dåligt: damning, vädring vid städning, elektronik, gamla madrasser, vinylhandskar Bra: vädring och skakning, parfymfritt och miljömärkt tvättmedel, nya vaxdukar Dåligt: tvättrutiner, vinylhandskar, elektronik Dåligt: konstgräs, gamla madrasser, vinylhandskar Bra: nya leksaker, inga madrasser, nya vaxdukar och förkläden Dåligt: tvättrutiner, konstgräs och mjuk asfalt, vinylhandskar, damning Bra: tvättrutiner, vädring och skakning, dammar själva vid behov, nya madrasser, nya vaxdukar och förkläden Dåligt: vinylhandskar Bra: vädring och skakning, parfymfritt och miljömärkt tvättmedel Dåligt: tvättrutiner, gamla madrasser, vinylhandskar, elektronik, gamla vaxdukar och förkläden Bra: tvättrutiner, parfymfritt och miljömärkt tvättmedel Dåligt: vädring och skakning, vinylhandskar, gamla förkläden och vaxdukar

5 Åkershults förskola Lindens förskola Stockens förskola Ängabo förskola Ängabo uteförskola Stockslycke förskola Herrgårdens förskola Östlyckans förskola Bolltorps förskola Brogårdens förskola Nolby förskola Lövhyddans förskola Nolängens förskola Noltorps förskola Bra: tvättrutiner, parfymfritt och miljömärkt tvättmedel, lite mjukplast Dåligt: vinylhandskar, mycket gamla madrasser och förkläden (1989) Bra: vädring och skakning, parfymfritt och miljömärkt tvättmedel, nya förkläden Dåligt: tvättrutiner, konstgräs, vinylhandskar, gamla vaxdukar, skumgummileksaker Bra: vädring och skakning, parfymfritt och miljömärkt tvättmedel, inga vaxdukar Dåligt: tvättrutiner, mjuk asfalt, vinylhandskar, värmning i mikro, nya vaxdukar och förkläden Dåligt: mjuk asfalt, vinylhandskar, tvättrutiner, elektronik, mycket textilier Bra: träleksaker, parfymfritt och miljömärkt tvättmedel Dåligt: gamla vaxdukar, vinylhandskar, elektronik Bra: nya madrasser Dåligt: tvättrutiner, vinylhandskar, gamla vaxdukar, damning Bra: tvättrutiner, ingen elektronik Dåligt: vädring och skakning, vinylhandskar Bra: få textilier, vädring Dåligt: tvättrutiner, sköljmedel, mjuk asfalt, vinylhandskar, gamla förkläden, dålig inneluft Bra: tvättrutiner, parfymfritt och miljömärkt tvättmedel Dåligt: damning, vinylhandskar, tvättrutiner, nya vaxdukar och förkläden Dåligt: vädring och skakning, vinylhandskar, skumgummileksaker, elektronik, tvättrutiner, nya madrasser, nya vaxdukar Dåligt: vädring och skakning, vinylhandskar, mjuk asfalt, ska få konstgräs Bra: vädring och skakning, parfymfritt och miljömärkt tvättmedel Dåligt: tvättrutiner, vinylhandskar, mycket gamla madrasser (>25 år), ventilation Bra: tvättrutiner, parfymfritt och miljömärkt tvättmedel, nya madrasser, nitrilhandskar på prov (dyrt utanför avtal) Dåligt: vädring av sådant barnen inte använder (ex gardiner) Bra: tvättrutiner, nya madrasser, parfymfritt och miljömärkt tvättmedel Dåligt: vädring och skakning, konstgräs, vinylhandskar, gamla vaxdukar Tegelslagarens förskola Bra: vädring och skakning, parfymfritt och miljömärkt tvättmedel, nya förkläden och vaxdukar Dåligt: tvättrutiner, vinylhandskar, mjukplast-/skumgummileksaker Långareds förskola Västra Bodarna förskola Bra: vädring och skakning av textilier, nya vaxdukar och förkläden Dåligt: tvättrutin, städning mitt på dagen, gamla madrasser, vinylhandskar, mjuk asfalt Bra: Tvättrutiner, 6 år gamla madrasser (Nya). Dåligt: Damning, vinylhandskar

Bilaga 5. Projekt Kemikalier i förskolan:

Bilaga 5. Projekt Kemikalier i förskolan: Bilaga 5. Projekt Kemikalier i förskolan: Handledning med åtgärdsförslag för Alingsås kommun Nedan presenteras åtgärder som kan göras för att minska barns exponering för onödiga kemikalier i Alingsås förskolor.

Läs mer

Projekt Kemikalier i förskolan

Projekt Kemikalier i förskolan Projekt Kemikalier i förskolan - en pilotstudie med inventeringar på två förskolor Magra förskola. Foto: Helena Sandmer Älvdansens förskola. Foto: Helena Sandmer Författare: Helena Sandmer (praktikant

Läs mer

Handledning till inventeringsmallen projekt Operation Giftfria Förskolor.

Handledning till inventeringsmallen projekt Operation Giftfria Förskolor. April 2013 Handledning till inventeringsmallen projekt Operation Giftfria Förskolor. Denna handledning är tänkt att vara ett stöd för att genomföra inventering av förskolor utifrån den inventeringsmall

Läs mer

Handlingsplan för giftfria förskolor. 23 åtgärder för att minska miljögifterna på Sundbybergs förskolor

Handlingsplan för giftfria förskolor. 23 åtgärder för att minska miljögifterna på Sundbybergs förskolor Handlingsplan för giftfria förskolor 23 åtgärder för att minska miljögifterna på Sundbybergs förskolor Antagen av kommunstyrelsen den 14 april 2014 Innehåll Varför ska Sundbybergs förskolor bli giftfria?

Läs mer

Operation Giftfri Förskola och Miljögifter i Vardagen

Operation Giftfri Förskola och Miljögifter i Vardagen Operation Giftfri Förskola och Miljögifter i Vardagen Naturskyddsföreningen Sveriges största miljöorganisation Bildad 1909, ideell, demokratisk och politiskt obunden. 203 000 medlemmar. Ca 60 samarbetsorganisationer

Läs mer

Handlingsplan för en giftfri förskola

Handlingsplan för en giftfri förskola Tjänsteskrivelse 1 (5) 2015-08-26 BUN 2015.0339 Handläggare Anneli Weman Barn- och utbildningsnämnden Handlingsplan för en giftfri förskola Sammanfattning Kommunfullmäktigt beslutade våren 2013 att alla

Läs mer

Ge oss kraft att förändra Pg.90 1909-2. Rapport Operation Giftfri Förskola. Tips till förskolor och föräldrar

Ge oss kraft att förändra Pg.90 1909-2. Rapport Operation Giftfri Förskola. Tips till förskolor och föräldrar Ge oss kraft att förändra Pg.90 1909-2 Rapport Operation Giftfri Förskola Tips till förskolor och föräldrar Innehåll Sammanfattning 1 Inledning 2 Bakgrund 3 Kemikalier i förskolan 4 Förskoletipsen saker

Läs mer

Remissvar, Kemikalieplan för en giftfri förskola

Remissvar, Kemikalieplan för en giftfri förskola Tjänsteskrivelse 1 (5) 2015-06-22 FHN 2015.0089 Handläggare Ulrika Lundgren Folkhälsonämnden Remissvar, Kemikalieplan för en giftfri förskola Sammanfattning Folkhälsonämnden har fått tillfälle att yttra

Läs mer

Kallelse till sammanträde med kommunstyrelsens ekoutskott

Kallelse till sammanträde med kommunstyrelsens ekoutskott Kallelse till sammanträde med kommunstyrelsens ekoutskott 2015-06-10 Tid: Måndag den 15 juni 2015, kl. 16.00 Plats: Kungliga väntsalen, Vagnhärad. Ärenden: 1. Godkännande av föredragningslistan Dnr 2.

Läs mer

en mer giftfri förskola

en mer giftfri förskola Hur vi arbetade med att nå en mer giftfri förskola inom projektet Projektet Inga gifter i våra förskolor genomförs med stöd av Malmö stads miljöanslag. Projektet är ett samarbete mellan Augustenborgs förskola,

Läs mer

Operation Giftfri Förskola och Miljögifter i Vardagen

Operation Giftfri Förskola och Miljögifter i Vardagen Operation Giftfri Förskola och Miljögifter i Vardagen Varmt välkomna! Om projektet Operation giftfri förskola Vilka är Naturskyddsföreningen och Kemikalienätverket? Bakgrund till dagens situation Exempel

Läs mer

Operation Giftfri Förskola och Miljögifter i Vardagen

Operation Giftfri Förskola och Miljögifter i Vardagen Operation Giftfri Förskola och Miljögifter i Vardagen Kemikalienätverket Nationellt nätverk sedan 2003. Över 1000 medlemmar som delar intresse, utbyter kunskaper, och/eller genomför aktiviteter. 6 lokala

Läs mer

Hygien i förskolan Resultat från ett nationellt tillsynsprojekt 2009

Hygien i förskolan Resultat från ett nationellt tillsynsprojekt 2009 Hygien i förskolan Resultat från ett nationellt tillsynsprojekt 2009 Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätten.

Läs mer

Inventering av förskolor och åtgärdsförslag till minskad exponering för hälsoskadliga ämnen

Inventering av förskolor och åtgärdsförslag till minskad exponering för hälsoskadliga ämnen Sveriges Lantbruksuniversitet Swedish University of Agricultural Sciences Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap Department of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health Giftfria

Läs mer

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Rapporten är skriven av Emelie Rydberg, projektledare för De Offentliga Arbetsgivarnas

Läs mer

Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem. En rapport från SlutaSnusa.net

Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem. En rapport från SlutaSnusa.net Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem En rapport från SlutaSnusa.net Innehåll Inledning... 3 Misstag #1: Nikotinnoja... 4 Misstag #2: Skenmotiv... 7 Misstag

Läs mer

Barnallergiforum 2014

Barnallergiforum 2014 Barnallergiforum 2014 1 Barnallergiforum 2014 Den 20 november 2014 arrangerades Barnallergiforum 2014 på Münchenbryggeriet i Stockholm. Det blev en fullbokad och mycket lyckad konferens, som var inriktad

Läs mer

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5 Sammanfattning Syftet med det här projektet är att lära oss och förstå så mycket som möjligt om företagets marknad, organisation, administration och framtidsplaner och sedan göra en nulägesanalys utifrån

Läs mer

BATTERIER OCH ELAVFALL

BATTERIER OCH ELAVFALL BATTERIER OCH ELAVFALL En kunskaps- och attitydundersökning för Naturvårdsverket Utförd av Trivector Information, maj 2015 Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2015-05-26 1 Inledning

Läs mer

Tillsyn på frisörsalonger

Tillsyn på frisörsalonger Tillsyn på frisörsalonger Kosmetiska och hygieniska produkter Tillsynsprojekt 2011-2012 2013-03-22 Sammanfattning Under 2011 och 2012 har bygg- och miljökontoret, miljöavdelningen, genomfört ett tillsynsprojekt

Läs mer

Handlingsplan för en giftfri vardag 2011 2014. Skydda barnen bättre. Kemikalieinspektionen

Handlingsplan för en giftfri vardag 2011 2014. Skydda barnen bättre. Kemikalieinspektionen Handlingsplan för en giftfri vardag 2011 2014 Skydda barnen bättre Kemikalieinspektionen Handlingsplan för en giftfri vardag 2011 2014 Skydda barnen bättre Best.nr. 511 003 Sundbyberg, mars 2011 Utgivare:

Läs mer

MILJÖ & HÄLSA I FÖRSKOLOR, SKOLOR OCH FRITIDSHEM

MILJÖ & HÄLSA I FÖRSKOLOR, SKOLOR OCH FRITIDSHEM Miljökontoret informerar om MILJÖ & HÄLSA I FÖRSKOLOR, SKOLOR OCH FRITIDSHEM För dig som arbetar med, driver eller vill starta en förskola, skola eller fritidshem Inledning Du som driver en förskola, skola

Läs mer

Tillsyn av förskolor Kommunerna i Västerbottens län 2004

Tillsyn av förskolor Kommunerna i Västerbottens län 2004 Tillsyn av förskolor Kommunerna i Västerbottens län 2004 Bilder från förskolor i Umeå Teckningar Hampus Söderlund, Rebecka Söderlund Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Bakgrund & syfte 4 Genomförande

Läs mer

I. Kvalitetsredovisning för läsåret 2008/2009

I. Kvalitetsredovisning för läsåret 2008/2009 I. Kvalitetsredovisning för läsåret 2008/2009 2. Verksamhet/förskola: Fyrklöverns Montessoriförskola Ättekulla Ansvarig skolchef/rektor: Stellan Hagström 3. Organisation och förutsättningar Förskolan hyr

Läs mer

Barns hälsa och miljö i Solna 2007

Barns hälsa och miljö i Solna 2007 SOLNA STAD Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen RAPPORT 6/2007 Barns hälsa och miljö i Solna 2007 MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSFÖRVALTNINGEN SOLNA DECEMBER 2007 Rapport 6/2007 Ärende MHN 2004:117 Projektet utfört

Läs mer

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av IT-hanteringen inom Vård- och omsorgsförvaltningen. Katrineholms kommun

Revisionsrapport. Granskning av IT-hanteringen inom Vård- och omsorgsförvaltningen. Katrineholms kommun Revisionsrapport Granskning av IT-hanteringen inom Vård- och omsorgsförvaltningen Katrineholms kommun Göran Persson Lingman, certifierad kommunal revisor Februari 2010 (1) Innehåll 1. Sammanfattande bedömning...3

Läs mer

Mars 2013. Vårdföretagarnas. modell för uppföljning och redovisning av kvalitet inom äldreomsorg

Mars 2013. Vårdföretagarnas. modell för uppföljning och redovisning av kvalitet inom äldreomsorg Mars 2013 Vårdföretagarnas modell för uppföljning och redovisning av kvalitet inom äldreomsorg en rapport från framtidens vård, skola, omsorg för att kunna fortsätta utveckla välfärden krävs mer systematiska

Läs mer

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a En totalanalys av Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a VARBERGS GYMNASIESKOLA PROJEKT 4 1(34) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 2 INLEDNING... 3 BAKGRUND... 3 SYFTE... 3 METOD... 3 FÖRETAGETS MARKNAD...

Läs mer

För det mesta fungerar det bra

För det mesta fungerar det bra För det mesta fungerar det bra en enkätundersökning om att ha personlig assistans Enkätundersökningen är genomförd av Susanne Sunnermark, programsekreterare Gunnel Dagh, koordinator personlig assistans

Läs mer