Operation Giftfri Förskola och Miljögifter i Vardagen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Operation Giftfri Förskola och Miljögifter i Vardagen"

Transkript

1 Operation Giftfri Förskola och Miljögifter i Vardagen

2 Naturskyddsföreningen Sveriges största miljöorganisation Bildad 1909, ideell, demokratisk och politiskt obunden medlemmar. Ca 60 samarbetsorganisationer i Afrika, Asien och Sydamerika. 24 länsförbund Ca 270 kretsar på kommunal nivå 5 nationella nätverk i sakfrågor Arbetat med miljögifter sedan 1950-tal.

3 Miljögifter ödesfråga? Forskare anser att kemikaliehotet är lika stort/större än klimathotet. Bara svårare att kommunicera. 2-bromo-2nitropropane-1,3-diol

4 Kemikalieindustrins utveckling I världen tillverkas många miljoner ton kemikalier per år Kunskap saknas även för vanliga kemikalier som det används mer än 1000 ton/år av inom EU 90 % 10 % Kunskap om Ingen kunskap om Ref: Den flamsäkra katten.

5 5

6 Miljögifter i inomhusmiljö vad är problemet? Mycket pekar på att miljögifter har en betydande påverkan på: - fetma, diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar, Alzheimer, Parkinson, hormonrelaterad cancer, svårare att få barn, tidigare pubertet, missbildningar på könsorgan, inlärningssvårigheter, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, infektioner, astma, autoimmuna sjukdomar. Folkhälsosjukdomar Ref: tex State of the Science of Endocrine Disruptive Chemicals. WHO/UNEP

7 Det finns ju gränsvärden? - Dosen avgör giftigheten gäller oftast och vår lagstiftning utgår från det. - Gränsvärdena sänks ofta över tid. För kadmium sänktes värdet nästan 3 gånger mellan åren 2008 och För BPA sänktes värdet 10 gånger mellan åren 2013 och Det som är säkert igår behöver alltså inte vara säkert idag.

8 Det finns ju gränsvärden? - För hormonstörande ämnen verkar det inte finnas gränsvärden som fungerar idag. Man hittar farliga effekter långt under gränsvärdesnivån. - Gränsvärden är dessutom satta för enstaka ämnen i enstaka produkter. I verkligheten så utsätts vi för 100-tals eller 1000-tals ämnens samtidigt, från 1000-tals olika produkter.

9 Cocktaileffekten =25: Kombinationer av ämnen är ofta giftigare än förväntat - Antalet kemikalier som används inom EU ger oändliga kombinationsmöjligheter - Dagens gränsvärden är satta ämne för ämne, inte för kombinationer + + =?

10 Barnen är mest känsliga Barn är mer känsliga för kemikalier än vuxna eftersom: - deras kroppar inte är färdigutvecklade. Till exempel fortsätter hjärnan och immunförsvaret att utvecklas efter födseln. - om barn utsätts för samma mängd av ett ämne som en vuxen kan de ändå få i sig mer, eftersom de har tunnare hud och andas snabbare än en vuxen. - barn befinner sig också nära golvet där kemikalierester kan samlas i dammet.

11

12 Naturskyddsföreningens kemikalienätverk Nationellt nätverk sedan Över 1200 medlemmar som delar intresse, utbyter kunskaper, och/eller genomför aktiviteter. Lokala arbetsgrupper runt om i landet. Anställd projektkoordinator på deltid. Verkar för att öka kunskapen samt minska användningen av miljö- och hälsofarliga kemikalier, genom rapporter, mediautspel, utbildningsmaterial. Driver Operation Giftfri Förskola under 2013 och framåt.

13 Operation Giftfri Förskola

14 Barn är små vuxna! - Det finns ett Leksaksdirektiv, nyss skärpa regler. Räcker inte långt. - Barn rör sig i samma miljöer och använder i stort samma produkter som vuxna. - Äter, sover, tvättar sig, klär på sig. - Sitter i soffan. Andas samma luft och damm. - Tittar på tv eller leker med datorer, åker bil. - Leksaker är endast en extra produktgrupp!

15 Miljögifter i förskolan varför är det viktigt? Studier visar på att inomhusmiljöer är bland de mest exponerade På förskolor: - Forskare hittar hormonstörande ämnen som ftalater, flamskyddsmedel och perfluorerade ämnen i damm på förskolor. - Många leksaker, samt saker som inte är ämnade att vara leksaker. Mycket plast. - Barnens lek på golvet, och sug på händer och leksaker, bidrar till problembilden.

16 Hormonstörande ämnen - exemplet ftalater - Grupp ämnen, mjukgörare i plast. En del av dem extra bekymmersamma. - Hittas i plastgolv, limmer, färger, tätningsmedel, tapeter, kablar, vävplast, sandaler, pennskrin, suddgummin, plasttryck på kläder, parfym, duschförhängen, badankor, matförpackningar - Läcker ur plasterna, kan tas upp av kroppen.

17 Hormonstörande ämnen - exemplet ftalater Värstingftalaterna: - kan påverka testikelutvecklingen hos små pojkar. - kan skada fortplantningsförmågan. - har kopplats till fetma, diabetes, allergier, astma. - barn anses vara känsligaste gruppen. - plastmattor med farliga ftalater fortfarande mkt vanligt.

18 Hormonstörande ämnen - exemplet BPA - Hittas idag i (vad man vet, källorna inte klart definierade): plastflaskor, plasttallrikar, plastskedar, leksaker, CD- och DVD-skivor, tandfyllningsmaterial, termopapper (kvitton), glasögonglas, konservburkar, aluminiumflaskor, mattuber, aluminiumoblater Alla källor sannolikt inte problematiska.

19 Hormonstörande ämnen Bisfenol A varför ett bekymmer? - Studier på försöksdjur har pekat på: - störd fortplantning (minskat antal ungar, lägre födelsevikt) - missbildningar på könsorgan hos ungar - störd utveckling på hjärnan - ökad risk för bröst- och prostatacancer - ökad risk för fetma och diabetes - förändrad tid för pubertet - ökad aggression

20 Hormonstörande ämnen Bisfenol A varför är det inte förbjudet då? - Ej omdiskuterat att bisfenol A är hormonstörande. - Dock oenighet rörande vilka effekter som följer vid lågdosexponering. - BPA-fritt är inte samma sak som bisfenol fritt! Industrin kan byta ut BPA mot BPS, BPF

21 Hormonstörande ämnen - exemplet bromerade flamskyddsmedel - Grupp ämnen. Förlänger tiden mellan glöd till flamma. - Räddningsverk och brandmän anser att folk dör i lika hög grad, mer giftig rökutveckling bildas. - Kan hittas i bl.a. skumgummi (sängar, soffor, madrasser), leksaker, elektronik. - Lång nedbrytningstid, ansamlas i kroppen över tid. - En del misstänks kunna skada utvecklingen av hjärnan (lägre IQ, autism, hyperaktivitet). Kopplingar till missbildade könsorgan. 2 1

22 Operation Giftfri Förskola Drivs av Naturskyddsföreningen och de aktiva i föreningens Kemikalienätverk, för att: - Få en kunskapsbas om miljögifter på förskolor - Påverka politiker, kommuner (upphandling och inköp) och förskolechefer att ta bättre medvetna val och beslut - Presentera förbättringsåtgärder förskoleavdelningar har inventerats i 40 kommuner landet runt. - Den mest heltäckande inventeringen som någonsin gjorts av miljögifter i barns vardag.

23 Projekt Operation Giftfri Förskola påbörjades förskoleavdelningar i 41 kommuner. Syfte: få en så giftfri miljö för barnen som möjligt.

24 Vilken typ av frågor ställde vi? Byggnad Väggar, golv, våtrum, rör. Material. Årtal. Radon. Ventilation. Äta Köksutrustning som plastkärl, plaststekspadar, konservburkar. Plasttallrikar och glas. Ekomat. Hygien Våtservetter, ftalathandskar, tvål. Hur ofta tvättas händerna? Städ & rengöring Påvilket sätt och med vilka produkter RESULTAT Ute Används mjukgjord asfalt runt lekställningar. Solskydd? Leksaker Mjukgjorda plastleksaker, skumgummi, parfymerade, elektronik, färger, modellera Möbler & inredning Sovmadrasser, nyinköpta textilier, duschdraperier, stoppade möbler

25 Resultat

26 Lägesbild: är lokalerna från början avsedda att användas som förskola? Nej Ja 35 % av lokalerna är inte är byggda för att vara förskola.

27 Åtgärd: är lokalerna från början avsedda att användas som förskola? - Lägenhetsförskolor har ofta fler barn per kvadratmeter och oftare ventilation ej anpassad till förskoleverksamhet. - Ju fler brukare desto mer damm = större exponering. - Åtgärdsförslag till kommuner: försök i första hand placera barnen i lokaler anpassade för förskoleverksamhet. - Åtgärdsförslag till förskolor: se till att hålla städrutinerna samt ha ett korsdrag om dagen i lokalerna.

28 Lägesbild: vad är det för material i golvbeläggningen? PVC Annat 33% av golven är av PVC

29 Åtgärd: vad är det för material i golvbeläggningen? - 60 % av förskolorna har PVC-golv inlagda före år 2000, och därmed högre risk att innehålla en av de mest farliga ftalaterna, DEHP. - Efter ca år 2000 började branschen frivilligt fasa ut DEHP. - Mycket vanligt att man istället använder DINP, som forskare nu börjar misstänka har samma effekter som DEHP. - Åtgärdsförslag till kommuner: bygg om och bygg rätt. Välj linoleum eller trägolv. I våtutrymmen kan PVC fortfarande behövas, välj då mjukgöraren DINCH. - Åtgärdsförslag till förskolor: se till att hålla städrutinerna. Ha ett extra korsdrag under dagtid.

30 Lägesbild: sovmadrasser med PVC-överdrag Nej Ja 72% av alla förskolor har sovmadrasser med PVCöverdrag.

31 Åtgärd: sovmadrasser med PVCöverdrag - De flesta över 10 år gamla. Många uppåt 30 år. Problematiskt eftersom en del farliga kemikalier byts bort under åren. - Studier visar att farliga kemikalier i plast och skumgummi inte försvinner med åren. - Åtgärdsförslag överdraget: undvik överdrag av PVC samt tyger som är fettoch vattenavstötande. - Åtgärdsförslag stoppningen: använd bomulls- eller polyestervadd. Undvik kallskum. Ställ krav på att halogenerade ämnen inte får ingå.

32 Lägesbild: tvättas alltid nya textilier innan användning? Nej Ja 49% Nej

33 Åtgärd: tvättas alltid nya textilier innan användning? - Textil kan ofta innehålla flamskyddsmedel, perfluorerade ämnen, biocider, allergena färgämnen och/eller konserveringsmedel, formaldehyd - Till textilier räknas produkter som filtar och kuddar, men även mjuka djur och dockor, utklädningskläder, gardiner osv. - Åtgärdsförslag: tvätta alla textilier före användning. Köp miljömärkta textilier om möjligt.

34 Leksaker

35 Lägesbild: Vilket finns det mest av (ungefär): leksaker i trä, plast eller metall? Leksaker i trä Leksaker i plast Leksaker i metall 26% trä 74% plast 0% metall

36 Åtgärd: Vilket finns det mest av (ungefär): leksaker i trä, plast eller metall? Mjukgjord plast ofta största problemet. 80% anger att det finns leksaker av mjukgjord plast, inte sällan år gammalt. - Åtgärdsförslag: - rensa bland mjukgjorda plastleksaker. Minimum är mjukgjorda leksaker tillverkade före Exempel på mjukgjord plast är bollar, dockor, plastdjur. - Leksaker tillverkade efter år 2013, inköpta av större leksakskedjor, är de som anses vara säkrast. - Leksaker som luktar plastigt eller känns lite kladdiga bör slängas omgående. - Undvik leksaker som luktar parfym. - Om möjligt: välj tillverkat inom EU.

37 Leksaker som ej är tillverkade som leksaker

38 Lägesbild: förekomst av leksaker som ej är tillverkade som leksaker Nej Ja 53 % av leksakerna som används på förskolan, är inte tillverkade att vara leksaker.

39 Åtgärd: leksaker som ej är tillverkade som leksaker - Leksakdirektivets kemikalieregler hanterar endast leksaker, inte andra produkter. - Exempel på icke-leksaker är: mobiltelefoner, tangentbord, datorskärmar, lågenergilampor, batterier, gamla bildäck, gammalt bygg- och industrimaterial. - Beroende på produkt, olika problematiskt. Oproblematiska icke-leksaker är tex kapsyler, korkar, livsmedelsförpackningar, papper och kartong. - Smink, teatersmink och utklädningskläder kan både anses vara leksak och icke-leksak. - Åtgärdsförslag: rensa ut leksaker som inte är avsedda att vara leksaker.

40 Lägesbild: används elektronik som leksaker Nej Ja 61% Ja

41 Åtgärd: elektronik som leksaker - Elektronik innehåller ofta flamskyddsmedel, ftalater, perfluorerade ämnen, bly, mm. - Plasten i elektronik ofta flamskyddsmedelsbehandlad. - 95% av all elektronik uppges vara icke miljömärkt. - En hel del gammal elektronik = ofta ännu värre problembild. - Åtgärdsförlag: - Rensa ut elektronik som används som leksaker. - Om elektronik används som pedagogiskt material så bör händerna tvättas efter användande. - Om elektronik är nödvändig, köp miljömärkt.

42 Ekologisk mat

43 Lägesbild: ekologisk mat - Stor variation mellan förskolorna. - Allt mellan 0-100% ekologisk mat ges till barnen. - 23% av förskolona ger barnen 0-10% ekologisk mat. Citat: 0% ekologisk mat. Jag gråter då mitt barn just börjat på förskolan. Jag skickar med en ekologisk frukt varje dag.

44 Åtgärd: ekologisk mat - Oekologisk mat innehåller ofta rester av bekämpningsmedel, bland annat hormonstörande ämnen. - Åtgärdsförslag: - Öka andelen ekologisk mat. Genom att minska köttkonsumtionen får man råd med mer eko. - Börja åtminstone med de viktigaste grupperna ekologiskt: bananer, vindruvor (russin!), kött, potatis. Och så kaffet till de vuxna.

45 Mat i metallkonserver?

46 Lägesbild: får barnen mat från metallkonserver? Nej Ja 84% Ja

47 Åtgärd: får barnen mat från metallkonserver - Metallkonserver innehåller i princip alltid hormonstörande bisfenol A. - Åtgärdsförslag: skippa konservburken. Köp vätskekartong, glasburk eller fryst i stället.

48 Används plasttallrikar och platsglas/muggar?

49 Lägesbild: används plasttallrikar och platsglas/muggar? Nej Ja 67% Ja

50 Lägesbild: används plastredskap för matlagning Nej Ja 82% Ja (slevar, vispar, stekspadar, etc)

51 Åtgärd: används plasttallrikar och platsglas, eller plastredskap för matlagning - Studier antyder att 90% av all kommersiell plast släpper hormonstörande ämnen, speciellt i kontakt med värme. - Åtgärdsförslag: - använd inte plast i kontakt med värme och livsmedel. - använd gärna glas och porslin till barnen att äta på. Ref: Most Plastic Products Release Estrogenic Chemicals: A Potential Health Problem That Can Be Solved. Yang et al

52 Lägesbild: handskar i köket 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Nitril Vinyl Latex Annat

53 Åtgärd: handskar i köket - Alla undersökta vinylhandskar innehåller ftalater (vanl. DEHP) - även de ftalatfria. - Några märken hade halva viktprocenten i ftalater. - Ftalaterna överförs till maten, men även till användaren. - Åtgärdsförslag: - Polyetenhandskar - Nitrilhandskar Det finns inget krav på att handskar ska användas i kök. Regelverket kräver att man iakttar god hygienpraxis. Gå tillbaka till handtvätt och handskar om så krävs (sår eller dylikt) kan vara ett alternativ.

54 Handtvätt och hygien

55 Lägesbild: handtvätt - Hand-till-mun-aktivitet viktig källa till miljögifter, pga damm på händerna. - Forskning visar på att ökad handtvätt leder till mindre kroppsbelastning av farliga kemikalier, t.ex. bromerade flamskyddsmedel. - Stor variation mellan förskolorna. Händerna tvättas mellan 2-10 gånger per dag. - 65% av förskolorna använder miljömärkt tvål. Bra! Ref. Watkins et al (2012). Impact of Dust from Multiple Microenvironments and Diet on PentaBDE Body Burden.

56 Blöjbyte, val av handskar Nitril Vinyl Latex Annat

57 När sker städning?

58 Lägesbild: när sker städning? På morgonen innan barnen kommer På dagtid kvällstid På kvällen dagtid 15% på morgonen 39% kvällstid 46% dagtid

59 Åtgärd: när sker städning? Eftersom damm är en källa till miljögifter är det oftast bättre att inte städa när barnen är närvarande, då damm rörs upp vid städtillfället. - Åtgärdsförslag: - Städa utanför öppettider - Använd korsdrag om städning ändå sker när barnen är i förskolan. - Använd vatten och såpa, alternativt miljömärkta städkemikalier.

60 Vad kan kommunerna göra? - Starta Operation Giftfri Förskola. Rensa i offentliga miljöer. - Informera om att miljögifter finns i vanliga vardagsprodukter, samt ge tips på hur man kan undvika dem. - Skärpa upphandlingskraven till att inkludera hälsa och miljö. - Ha åtgärder för brott mot upphandlingskraven. - Ställa frågor och krav till de största leverantörerna. - När det köps nytt köp rätt. - När det byggs om eller byggs nytt bygg rätt.

61 Vad kan du göra själv? Välja miljömärkta produkter Köpa second hand Använda mindre mängder av allt Var ute mycket Dra ned på snabbmat och halvfabrikat, värm ej mat i plast Undvik att köpa plastprylar & kasta gamla plastsaker Dammsug, fukttorka och vädra ofta Undvik fet fisk från Östersjön och håll koll på insjöfisken Välj parfymfritt & undvik farliga hårfärger Banta badrums- och städskåpet & ta bort sprayburkar Tvätta händerna ofta

62 Vill du veta mer? naturskyddsforeningen.se/giftfriforskola naturskyddsforeningen.se/nyheter/allt-du-inte-vill-veta-om-plast

63 Vad du och jag kan göra tillsammans! Gå med i Naturskyddsföreningen ju fler desto mer påverkan! Bli aktiv i Kemikalienätverket och/eller kretsens kemikaliearbetsgrupp. Nätverket eller arbetsgruppen kan t ex inventera, skicka in Medborgarförslag, insändare, artiklar, anordna föredrag och/eller studiecirklar. Fråga efter inköpspolicy hos privat eller offentlig verksamhet t ex på: skolan, gymmet, affären, etc. Våga fråga! 5 personer som frågar om samma sak = folkstorm! Utnyttja 45-dagars regeln! Du har rätt att få veta av butiken om varan innehåller något särskilt farligt ämne (www.kemi.se/sv/innehall/nyheter/konsumenter-har-ratt-till-information-om-farliga-amneni-varor/)

64

Ge oss kraft att förändra Pg.90 1909-2. Rapport Operation Giftfri Förskola. Tips till förskolor och föräldrar

Ge oss kraft att förändra Pg.90 1909-2. Rapport Operation Giftfri Förskola. Tips till förskolor och föräldrar Ge oss kraft att förändra Pg.90 1909-2 Rapport Operation Giftfri Förskola Tips till förskolor och föräldrar Innehåll Sammanfattning 1 Inledning 2 Bakgrund 3 Kemikalier i förskolan 4 Förskoletipsen saker

Läs mer

Barnallergiforum 2014

Barnallergiforum 2014 Barnallergiforum 2014 1 Barnallergiforum 2014 Den 20 november 2014 arrangerades Barnallergiforum 2014 på Münchenbryggeriet i Stockholm. Det blev en fullbokad och mycket lyckad konferens, som var inriktad

Läs mer

Handledning till inventeringsmallen projekt Operation Giftfria Förskolor.

Handledning till inventeringsmallen projekt Operation Giftfria Förskolor. April 2013 Handledning till inventeringsmallen projekt Operation Giftfria Förskolor. Denna handledning är tänkt att vara ett stöd för att genomföra inventering av förskolor utifrån den inventeringsmall

Läs mer

Handlingsplan för giftfria förskolor. 23 åtgärder för att minska miljögifterna på Sundbybergs förskolor

Handlingsplan för giftfria förskolor. 23 åtgärder för att minska miljögifterna på Sundbybergs förskolor Handlingsplan för giftfria förskolor 23 åtgärder för att minska miljögifterna på Sundbybergs förskolor Antagen av kommunstyrelsen den 14 april 2014 Innehåll Varför ska Sundbybergs förskolor bli giftfria?

Läs mer

Projekt Kemikalier i förskolan

Projekt Kemikalier i förskolan Projekt Kemikalier i förskolan - en pilotstudie med inventeringar på två förskolor Magra förskola. Foto: Helena Sandmer Älvdansens förskola. Foto: Helena Sandmer Författare: Helena Sandmer (praktikant

Läs mer

Remissvar, Kemikalieplan för en giftfri förskola

Remissvar, Kemikalieplan för en giftfri förskola Tjänsteskrivelse 1 (5) 2015-06-22 FHN 2015.0089 Handläggare Ulrika Lundgren Folkhälsonämnden Remissvar, Kemikalieplan för en giftfri förskola Sammanfattning Folkhälsonämnden har fått tillfälle att yttra

Läs mer

Handlingsplan för en giftfri förskola

Handlingsplan för en giftfri förskola Tjänsteskrivelse 1 (5) 2015-08-26 BUN 2015.0339 Handläggare Anneli Weman Barn- och utbildningsnämnden Handlingsplan för en giftfri förskola Sammanfattning Kommunfullmäktigt beslutade våren 2013 att alla

Läs mer

Bilaga 5. Projekt Kemikalier i förskolan:

Bilaga 5. Projekt Kemikalier i förskolan: Bilaga 5. Projekt Kemikalier i förskolan: Handledning med åtgärdsförslag för Alingsås kommun Nedan presenteras åtgärder som kan göras för att minska barns exponering för onödiga kemikalier i Alingsås förskolor.

Läs mer

Kallelse till sammanträde med kommunstyrelsens ekoutskott

Kallelse till sammanträde med kommunstyrelsens ekoutskott Kallelse till sammanträde med kommunstyrelsens ekoutskott 2015-06-10 Tid: Måndag den 15 juni 2015, kl. 16.00 Plats: Kungliga väntsalen, Vagnhärad. Ärenden: 1. Godkännande av föredragningslistan Dnr 2.

Läs mer

Inventering av förskolor och åtgärdsförslag till minskad exponering för hälsoskadliga ämnen

Inventering av förskolor och åtgärdsförslag till minskad exponering för hälsoskadliga ämnen Sveriges Lantbruksuniversitet Swedish University of Agricultural Sciences Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap Department of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health Giftfria

Läs mer

Miljöhandlingsplan för Skarpnäcks kommunala förskolor 2014-2015

Miljöhandlingsplan för Skarpnäcks kommunala förskolor 2014-2015 Miljöhandlingsplan för Skarpnäcks kommunala förskolor 2014-2015 Mod, kraft och nyfikenhet Miljöhandlingsplan för Skarpnäcks kommunala förskolor 2014-2015 Dnr: 1.1. 163/2014 Utgivningsdatum: 2014-05-22

Läs mer

Kemikaliebantarna Dalarna

Kemikaliebantarna Dalarna Kemikaliebantarna Dalarna 6 uppdrag på distans 2014 Naturskyddsföreningen Dalarna Strandgatan 10, 792 30 Mora 0250-166 33 http://dalarna.naturskyddsforeningen.se Naturskyddsföreningen Dalarna har bedrivit

Läs mer

Kemikalier i barns vardag

Kemikalier i barns vardag Kemikalier i barns vardag kemikalieinspektionen.se Kemikalieinspektionen är en myndighet under Miljödepartementet. Vi arbetar i Sverige, inom EU och internationellt för att utveckla lagstiftning och andra

Läs mer

Handlingsplan för en giftfri vardag 2011 2014. Skydda barnen bättre. Kemikalieinspektionen

Handlingsplan för en giftfri vardag 2011 2014. Skydda barnen bättre. Kemikalieinspektionen Handlingsplan för en giftfri vardag 2011 2014 Skydda barnen bättre Kemikalieinspektionen Handlingsplan för en giftfri vardag 2011 2014 Skydda barnen bättre Best.nr. 511 003 Sundbyberg, mars 2011 Utgivare:

Läs mer

Barns fysiska miljö på förskolan i Malmö

Barns fysiska miljö på förskolan i Malmö Barns fysiska miljö på förskolan i Malmö - Riskanalys och fokusförslag för effektivt hälsoskyddsarbete Lotta Hansson 2013 Miljö- och hälsoskyddsvetenskap Examensarbete för magisterexamen 15 hp Lunds universitet

Läs mer

Manus till bildserie om. hållbar utveckling och miljö i hemmet

Manus till bildserie om. hållbar utveckling och miljö i hemmet Manus till bildserie om hållbar utveckling och miljö i hemmet Materialet har sammanställts av Förbundet Agenda 21 i Västmanland, och har sitt ursprung i ett studiematerial från miljökontoret i Göteborg

Läs mer

en mer giftfri förskola

en mer giftfri förskola Hur vi arbetade med att nå en mer giftfri förskola inom projektet Projektet Inga gifter i våra förskolor genomförs med stöd av Malmö stads miljöanslag. Projektet är ett samarbete mellan Augustenborgs förskola,

Läs mer

Hjälp oss att få renare vatten!

Hjälp oss att få renare vatten! Hjälp oss att få renare vatten! Tillsammans kan vi minska utsläppen av miljögifter Vet du att dina barns leksaker, dina lakan och din tvättmaskin kan innehålla miljögifter, det vill säga kemikalier som

Läs mer

Hjälp oss att få ett renare vatten! Tillsammans kan vi minska utsläppen av miljögifter

Hjälp oss att få ett renare vatten! Tillsammans kan vi minska utsläppen av miljögifter Tillsammans kan vi minska utsläppen av miljögifter Vet du att din tandkräm, dina jeans och din tvättmaskin kan innehålla miljögifter, det vill säga kemikalier som är farliga för hälsa och miljö? Vet du

Läs mer

Medborgarförslag om miljögifter och farliga kemikalier i förskolor Dnr 2015-000102

Medborgarförslag om miljögifter och farliga kemikalier i förskolor Dnr 2015-000102 BESLUTSUNDERLAG Datum 2015-05-11 Kommunfullmäktige Ärende Uppföljningsmodell för äldreomsorgens värdegrund och lokala värdighetsgarantier Dnr 2015-000062 Motion om central hundrastgård Dnr 2015-000009

Läs mer

Hjälp oss att få ett renare vatten! Tillsammans kan vi minska utsläppen av miljögifter

Hjälp oss att få ett renare vatten! Tillsammans kan vi minska utsläppen av miljögifter Tillsammans kan vi minska utsläppen av miljögifter Vet du att din tandkräm, dina jeans och din tvättmaskin kan innehålla miljögifter, det vill säga kemikalier som är farliga för hälsa och miljö? Vet du

Läs mer

Skydda barnen bättre

Skydda barnen bättre Forum för Giftfri miljö 2011 Skydda barnen bättre Rapport från Kemikalieinspektionens konferens i Stockholm den 17 november 2011 1 Foto: Tommy Jansson Kemikalieinspektionens generaldirektör Nina Cromnier

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNFULLMÄKTIGE Plats och tid Fors Folkets hus, klockan 15:00-20.10 Beslutande Vid sammanträdets inledning framför Henrik Öhrn (MP) dikten Invandrarna av Bosse Parnevik. Lennart

Läs mer

Egenkontroll för hälsa och miljö så funkar det

Egenkontroll för hälsa och miljö så funkar det TILL DIG I FÖRSKOLA, SKOLA ELLER FRITIDSHEM Egenkontroll för hälsa och miljö så funkar det 1 Förord Otillräcklig städning, bristfällig ventilation och olämpliga material är några av de faktorer i en lokal

Läs mer

Tillsyn av förskolor Kommunerna i Västerbottens län 2004

Tillsyn av förskolor Kommunerna i Västerbottens län 2004 Tillsyn av förskolor Kommunerna i Västerbottens län 2004 Bilder från förskolor i Umeå Teckningar Hampus Söderlund, Rebecka Söderlund Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Bakgrund & syfte 4 Genomförande

Läs mer

döden i datorn Fakta Tänk på att lyfta fram både det som är bra och det som är dåligt. Genom bättre kunskaper kan vi bli bättre på att välja rätt.

döden i datorn Fakta Tänk på att lyfta fram både det som är bra och det som är dåligt. Genom bättre kunskaper kan vi bli bättre på att välja rätt. Inför briefingmötet Inför briefingmötet behöver alla grupper inom er SPN-avdelning göra en noggrann undersökning. Ta reda på mer om datorer: hur vi konsumerar, om vad som händer när de byts ut, om märkning,

Läs mer

risker i n n e h å l l e r e n S a m m a n F at t n i n g a v i F - å r e t 2 0 1 0

risker i n n e h å l l e r e n S a m m a n F at t n i n g a v i F - å r e t 2 0 1 0 Framtidens risker Ingen vet vilka risker vi kommer att möta i framtiden. Redan nu utgör internet en risk, liksom de tiotusentals kemikalier som vi kommer i kontakt med varje dag. Den hyllade nanotekniken

Läs mer

dyra dojor Fakta Tänk på att lyfta fram både det som är bra och det som är dåligt. Genom bättre kunskaper kan vi bli bättre på att välja rätt.

dyra dojor Fakta Tänk på att lyfta fram både det som är bra och det som är dåligt. Genom bättre kunskaper kan vi bli bättre på att välja rätt. Inför briefingmötet Inför briefingmötet behöver alla grupper inom er SPN-avdelning göra en noggrann undersökning. Ta reda på mer om skor: hur vi konsumerar, hur de tillverkas, vem som tillverkar dem, vilka

Läs mer

Stockholms stads. Kemikalieplan 2014-2019. För ett Giftfritt Stockholm 2030. kemikaliearbete i världsklass

Stockholms stads. Kemikalieplan 2014-2019. För ett Giftfritt Stockholm 2030. kemikaliearbete i världsklass Stockholms stads Kemikalieplan 2014-2019 För ett Giftfritt Stockholm 2030 kemikaliearbete i världsklass Stockholms stads kemikalieplan 2014-2019 December 2013 Dnr:2013-592 Utgivare: Miljöförvaltningen

Läs mer

Andra upplagan. produktkrav vid inköp

Andra upplagan. produktkrav vid inköp 3 2 Andra upplagan 3 2 Att ställa kemikalierelaterade 3 produktkrav vid inköp 2 2 3 4 3 2 3 4? 5 2! 3 4? 5! 4? 5! Guide för prioritering och identifiering av farliga ämnen i varor Genom att ställa rätt

Läs mer