CD-ORD Hjälp CD-ORD 8.2. Elevdata AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "CD-ORD Hjälp CD-ORD 8.2. Elevdata AB"

Transkript

1 CD-ORD Hjälp CD-ORD 8.2 Elevdata AB

2 CD-ORD Hjälp: CD-ORD 8.2 Elevdata AB

3 Innehållsförteckning Förord... vii 1. Verktygslisten C-Pen, Ordboken och SkanRead Uppläsning Uppläsningsknappar i verktygslisten Läs upp Läs upp i pdf-dokument Röster och språk Highlight och dubbelklick Läs upp från Urklipp Skärmläsning Läs upp under skrivning Ordprediktion Ordlistan Fackordlistor Jokertecken Alternativa förslag C-Pen Inställningar Inställningar - Generellt Verktygslisten Genvägstangenter Färger Inställningar - Uppläsning Uppläsning Strategier Röster och språk Skärmläsning Inställningar - Ordprediktion Fönster Förslag Nya ord Rätta ord Ordlistor Redigera fackordlistor och Egna ord Dialogen Redigera Dialogen Importera text Alternativa förslag Feltyperna Tal Inställningar - C-Pen Fönster Inställningar - Profiler Ny profil Egenskaper för profil Mer om profiler Standardprofiler Om användarinställningar och profiler Alla språkprofiler Mer om

4 iv CD-ORD Hjälp Mer om pdf-dokument CD-ORD i Windows-program... 62

5 Figurförteckning 1.1. Verktygslisten C-Pen, Ordboken, SkanRead i verktygslisten C-Pen, Ordboken, SkanRead Uppläsningsknappar i verktygslisten C-Pen - Fönster Inställningar visade med profilen SVENSKA som exempel Inställningar för verktygslisten Översikt över genvägar. Illustrationen visas med genvägar i profilen SVENSKA Inställningar för Word-färger Inställningar för Uppläsning - fliken Uppläsning Strategier - Standard Inställningar för uppläsning - fliken Röster och språk Inställningar för Uppläsning - fliken Skärmläsning Inställningar för Ordprediktion - fliken Fönster Inställningar för Ordprediktion - fliken Förslag Inställningar för Ordprediktion - fliken Ordlistor Dialogen Redigera Importera text till en fackordlista Inställningar för Ordprediktion - fliken Alternativa förslag Inställningar för Ordförslag - fliken Tal Inställningar för C-Pen - fliken Fönster... 49

6

7 Förord CD-ORD - med uppläsning av text, skärmläsning, ordförslag och alternativa förslag. Med CD-ORD kan du läsa och skriva på svenska, engelska, och flera andra språk. Från CD-ORDs verktygslist har du snabb åtkomst till skrivstöd och uppläsning av text. Du kan t.ex. använda CD-ORD på nätet, i textbehandling, i pdf-dokument och i e-post. CD-ORD kan läsa hel text, avsnitt, meningar, ord och bokstäver. Texten kan highlightas efterhand som den läses upp. Uppläsningen kan styras med paus och stopp och man kan kan dessutom ställa in röst och hastighet. CD-ORD har också uppläsning av menyer och annan skärmtext samt uppläsning under skrivning. I CD-ORD kan du också spara text som ljudfil. Ordförslagen i CD-ORD stöder olika skrivstilar och ordförråd. Ordlistor med kontextbaserade förslag under skrivning medföljer för svenska, engelska, tyska, norska, danska, franska och spanska. CD-ORD reagerar på stavfel på alla språken. Det är enkelt att skapa egna fackordlistor. I CD-ORD kan du också snabbt skifta mellan svensk och engelsk profil och dessutom skapa egna profiler. Man kan också komplettera med språkpaket på olika språk. För att få optimalt utbyte av uppläsningsfunktionerna och skärmläsningen, rekommenderar vi att CD-ORD som standard används med talsyntes. Videoguider till CD-ORD Läs mer om CD-ORD och se videopresentationer och videoinstruktioner på Målgrupper för programmet Personer med dyslexi eller andra läs- och skrivsvårigheter. Personer med nedsatt motorisk skrivfunktion. Alla, som kan ha glädje av stöd för läsning och skrivning av text - i skola, utbildning, arbete och privat. Copyright Copyright 2012 Elevdata AB, Fosievägen 13, MALMÖ.

8

9 Kapitel 1. Verktygslisten Överblick över CD-ORD Standard-placering är: Start/Alla program/elevdatas Skolavtal/CD-ORD. Figur 1.1. Verktygslisten Från CD-ORDs verktygslist har man snabb åtkomst för uppläsning och ordförslag. Verktygslisten lägger sig överst på skärmen, så att den alltid finns tillgänglig i det program man arbetar i. Du kan använda CD-ORD i t.ex. ordbehandling, på internet, i e-post mm. Profiler I profil-listan väljer du profil. Fem profiler medföljer i CD-ORD. SVENSKA är standard i CD-ORD. Profilen SVENSKA riktar sig till personer med läs- och skrivsvårigheter. Du kan också välja ENGELSKA. Du får automatiskt ordförslag och uppläsning på det språk du valt. Om du önskar färre och enklare funktioner, kan välja SVENSKA MINI. Med profilen AVANCERAD får du fler knappar i verktygslisten, samtidigt som du får tillgång till en större ordlista CD-ORD öppnas med den profil och de inställningar, du gjorde förra gången du använde programmet. Man kan även skapa egna profiler.

10 2 Verktygslisten 1.1. C-Pen, Ordboken och SkanRead Figur 1.2. C-Pen, Ordboken, SkanRead i verktygslisten Figur 1.3. C-Pen, Ordboken, SkanRead Om C-Pen, Ordboken och SkanRead är installerade, visas de i verktygslisten. C-Pen C-Pen är en enkel funktion för snabb inskanning av text med C-Pen för uppläsning. Läs mer om C-Pen i hjälp. Ordboken I Ordboken har du tillgång till ordförklaringar, exempelmeningar och grammatisk information. Slå upp i Ordboken direkt från CD-ORDs verktygslist för att få information om ett ord du har problem med. Läs mer i välkomsttexten i Ordboken! SkanRead SkanRead skapar textigenkänning (OCR), så att dina texter blir tillgägliga för uppläsning med CD-ORD. Med Bildläsaren kan du få text i bilder upplästa direkt i t.ex. dokument och på nätet. Läs mer i manualen i programmenyn under SkanRead. Alla Manualer finner du på under CD-ORD

11 Kapitel 2. Uppläsning 2.1. Uppläsningsknappar i verktygslisten Figur 2.1. Uppläsningsknappar i verktygslisten Den första knappen öppnar Menyn uppläsning. Övriga knappar för uppläsning är: Repetera sista, Läs upp, Paus, Stopp och Spara ljudfil. Du kan också använda funktionstangenterna överst på tangentbordet. F6=Repetera sista, F2=Läs upp, F3=Paus och F4=Stopp. Menyn Klicka på Menyn uppläsning för att se innehållet i menyn. Uppläsning ska vara påslagen. Spara ljudfil Knappen Spara ljudfil sparar text som ljudfil. Ljudfilen sparas med aktiv röst. Markera den text du vill spara som ljudfil och välj Spara ljudfil. Med mp3 kan du t.ex. spara ljudfilen på din mobila mp3-spelare, så att du kan ta den med dig och lyssna till texten var som helst. Du kan spara alla texter, som inte låsts mot kopiering.

12 4 Uppläsning 2.2. Läs upp Läs upp från markör. Läs upp markerad text Placera markören i din text eller markera en text. Texten läses nu upp med highlight av varje ord. Välj Läs upp. Från markör: Som standard läses texten upp från markör och framåt. Ord highlightas. Markerad text: Som standard läses hela den markerade texten upp. Ord highlightas. Du kan välja andra strategier i Menyn uppläsning Från Markör. Menyn uppläsning Markerad text.

13 Läs upp i pdf-dokument Läs upp i pdf-dokument Läs upp i pdf-dokument CD-ORD kan läsa upp med highlight i pdf-dokument. Använd knapparna Läs upp, Paus och Stopp för att styra uppläsningen - på samma sätt som i de övriga strategierna. Som standard sker uppläsning på samma sätt som i övriga strategier. Hela texten läses från markören och framåt. Ord highlightas. All markerad text läses upp. Ord highlightas. Menyerna PDF - Från markör och PDF - Markerad text är aktiva, när du har öppnat ett pdf-dokument i Adobe Reader. Du kan välja andra strategier i menyerna.

14 6 Uppläsning 2.4. Röster och språk Röster och språk Välj menypunkten Röster och språk för att ändra röst, språk och hastighet mm.

15 Röster och språk 7 Som standard är det Kristian-rösten, som läser upp på svenska. Med talsyntesen Kristian kan du få uppläst all svensk text. Du kan också välja den svenska talsyntesen Alva eller den digitala rösten Karin. I röstlistan kan du välja andra röster och språk, om rösten redan finns i datorn eller köpts till. Hastighet och volym kan ändras under uppläsning Med talsyntes kan du både öka och minska hastigheten under uppläsning. Öka hastigheten med Alt + högerpil. Minska hastigheten med Alt + vänsterpil. Var dock uppmärksam på, att ändringen först träder i kraft i nästa mening. Använd tangentbordsgenvägarna t.ex. vid växling mellan skumläsning och djupläsning av text.

16 8 Uppläsning Du kan höja respektive sänka volymen med Alt + pil upp och Alt + pil ned Highlight och dubbelklick Highlight Uppläsning med knappen Läs upp och highlight har speciellt designats för arbete i Word, Outlook, Outlook Express, Explorer, WordPad, Anteckningar och pdf-dokument. Uppläsning med highlight kan också användas i många andra program med vanliga skrivfält. Samma sak gäller för uppläsning med dubbelklick. Läs ord vid dubbelklick Ord kan läsas upp genom att man enbart dubbelklickar på dem. Uppläsning med dubbelklick slås på och av under Inställningar Uppläsning. Om du inte kan använda uppläsning med highlight och uppläsning med dubbelklick, kan du använda Läs upp från Urklipp Läs upp från Urklipp Med Urklipp kan du få uppläsning i alla program där text kan markeras och kopieras. Markera texten och välj en av dessa tre metoder för uppläsning: 1. Tryck Ctrl + C (kopiera). 2. Högerklicka och välj Kopiera. 3. Menyn Redigera/Kopiera. Slå på/av Läs upp från Urklipp i menyn.

17 Skärmläsning Skärmläsning Skärmläsning är ett extra stöd vid uppläsning av skärmtexter. När du pekar med musen eller använder t.ex. piltangenter i menyer, blir de upplästa. Du kan använda skärmläsning i menyer och dialogboxar i Windows-program, länkar på nätet, uppläsning i Words stavningskontroll, textavsnitt på nätet, i pdf mm. Skärmläsning kan snabbt slås på och av från menyn eller med genvägen Ctrl + F Läs upp under skrivning Du kan få uppläsning under skrivning i alla program där du skriver text. Öppna ett dokument, t.ex. i Word och skriv en text. Som standard läses ord upp, när du slår mellanslag. Hela meningen läses upp, när du sätter punkt. Du kan välja andra strategier i Menyn uppläsning Under skrivning.

18 10 Uppläsning Du kan slå på/av Läs upp under skrivning i menyn.

19 Kapitel 3. Ordprediktion 3.1. Ordlistan När ordprediktion valts visas CD-ORDs ordlista på skärmen. Använd knappen Ordprediktion på/av i verktygslisten. När du skriver i ett dokument eller i andra skrivfält, visas förslag i ordlistan. Ordförslag kan användas i alla program för att skriva text. Du kan bläddra i listan för att visa fler ord. Använd pilarna längst upp och längst ner i listan. Välj ett ord i listan med musen. Peka på det, för att lyssna. Klicka för att infoga det i din text. Eller infoga det med hjälp av genvägen till vänster om ordet. Du kan också använda Ctrl+pil upp/ned för att gå uppåt och neråt i listan. Orden läses upp. Infoga ordet med Ctrl+Enter. Som standard används siffertangenterna 1, 2, 3, 0 som genvägar för att infoga orden i texten. Du kan skriva siffror genom att använda genvägarna Fn + Num Lock på en bärbar dator. Du kan också ändra genväg.

20 12 Ordprediktion Genväg till ordlistan kan ändras under Inställningar Generellt Genvägstangenter. Ordlistan kan flyttas. Dra i den röda cirkeln överst till vänster. Om du dubbelklickar på den röda cirkeln, blir den grön och följer markören, när du skriver Fackordlistor Fackordlistor I CD-ORD kan du använda dig av fackordlistor. Om du använder fackordlistor tillsammans med en grundordlista, kan du få facktermerna visade i en separat lista. Fackordlistorna skapas och slås på under Inställningar Ordprediktion Ordlistor. Separat lista för facktermer slås på under Inställningar Ordförslag Fönster Jokertecken Jokertecken Du kan använda jokertecken, för att söka ord, som du har svårt att stava till. Om du t.ex. vill skriva undervisning, kan du skriva det, du är säker på. Skriv t.ex. u*vis. Nu visar ordlistan förslag som undervisningen, undervisning, undervisa, utvisa mm.

21 Alternativa förslag 13 Använd också jokertecknen för att undersöka ord. Använd * för att få förslag i ordlistan med ingen, en eller flera bokstäver på den plats, där * satts in. Du kan använda flera * tillsammans med jokertecknet #, när du är säker på hur ordet slutar. Du kan t.ex. skriva u*ning#, så visas bara ord, som slutar med..ning Alternativa förslag Alternativa förslag CD-ORD stöder skrivprocessen med kontextbaserade förslag. Med alternativa förslag får man extra stöd, när man har problem i början av ordet, med att omsätta ljud till bokstav och om man stavar ord, som de låter. Det visas förslag i ordlistan, även om man gör fel. Om man t.ex. skriver en syk..., visas ord som börjar med cyk..., och sju...

22 14 Ordprediktion Slå på alternativa förslag under Inställningar Ordförslag Alternativa förslag.

23 Kapitel 4. C-Pen Figur 4.1. C-Pen - Fönster C-Pen är en enkel funktion för snabb inskanning av text för uppläsning. Funktionen är särskilt lämplig för enstaka ord eller korta textavsnitt. C-Pen i verktygslisten Knappen för att öppna fönstret till C-Pen visas i verktygslisten, då C-Pen har installerats. Skanna och läs upp Skanna ett ord, en rad eller flera med C-Pen. Tryck sedan på funktionstangenten på din C- Pen, så läses texten upp med highlight av ord. Texten kan läsas upp flera gånger med funktionstangenten. När texten lästs upp, försvinner den från fönstret vid inskanning och uppläsning av ny text. Du kan också markera text för att få bestämda ord, avsnitt eller hel text uppläst med Urklipp. Använd Ctrl+C eller högerklicka och kopiera. Använd t.ex. CD-ORDs speciella funktion för C-Pen: När du läser en text eller arbetar med en uppgift på papper bredvid datorn och du stöter på ord eller små textavsnitt, som du snabbt vill ha upplästa. När du snabbt vill ha text uppläst från papper, med text som inte ska sparas. Det är dock möjligt att kopiera över text i ett annat program. När du vill ha ett naturligt flyt i arbetet, med snabb inskanning och uppläsning av text på papper. Du kan liksom tidigare skanna in med C-Pen i det program, du arbetar i. Här kan du använda CD-ORDs övriga funktioner för uppläsning av det, du skannat in.

24

25 Kapitel 5. Inställningar Figur 5.1. Inställningar visade med profilen SVENSKA som exempel. Under Inställningar har man överblick över alla inställningar i CD-ORD. Inställningarna gäller för vald profil. Profil väljs överst till vänster. Inställningar görs för varje modul för sig: Generellt, Uppläsning och Ordprediktion. Ordboken och C-Pen till CD-ORD visas också som moduler, då de installerats. Återställ inställningar Återställer standardinställningarna för vald profil.

26 18 Inställningar Ordlistorna bevaras. Hela ordlistor eller enstaka ord i ordlistor kan bara tas bort manuellt under Inställningar Ordprediktion Ordlistor. Om ordlistans frekvens för ord är uppdaterad i förhållande till användarens användning, kommer detta inte heller att ändras vid återställning. Det görs med knappen Nollställ användarfrekvens under Inställningar Ordprediktion Förslag. Hjälp Öppnar hjälpen och hoppar till det ställe i hjälpen, som beskriver den enskilda flikens inställningar, så att du snabbt får hjälp för de inställningar du håller på att göra. Kom ihåg att klicka på OK för att spara dina inställningar. Gör du inte det, genomförs inte dina inställningar.

27 Kapitel 6. Inställningar - Generellt 6.1. Verktygslisten Figur 6.1. Inställningar för verktygslisten Under Inställningar Generellt Verktygslisten anpassas verktygslisten. Du kan bestämma vilka funktioner, som ska visas i verktygslisten, om knapparna ska vara stora eller små. Du kan välja, var verktygslisten ska placeras på skärmen och du kan slå av/på skärmtips i verktygslisten. Position Under Position väljer du, vad som ska visas i verktygslisten.

28 20 Inställningar - Generellt Dölj verktygslisten, Här väljer du, om verktygslisten ska visas eller döljas. Om verktygslisten är dold visas CD-ORDs ikon med en meny i processlisten.

29 Genvägstangenter Genvägstangenter Figur 6.2. Översikt över genvägar. Illustrationen visas med genvägar i profilen SVENSKA. Inställningar Generellt Genvägar är en översikt över alla tangentbordsgenvägar i CD- ORD. Här kan genvägarna ändras samt slås på och av. Tangentbordsgenvägarna visas i verktygslisten och menyerna, på samma sätt som det finns möjlighet att visa genvägarna i ordlistan.

30 22 Inställningar - Generellt 6.3. Färger Figur 6.3. Inställningar för Word-färger Word-färger Här kan du välja teckenfärg och färg för sida i Word-dokument. Slå på Word-färger för att använda bestämd färg på text och sida-bakgrund i dina Worddokument. Om du vill sätta färgerna i Words egna inställningar för teckenfärg och bakgrundsfärg, ska inställningen i CD-ORD vara frånslagen.

31 Kapitel 7. Inställningar - Uppläsning 7.1. Uppläsning Figur 7.1. Inställningar för Uppläsning - fliken Uppläsning Läs upp under skrivning Sätt en markering för att få uppläsning under skrivning. Du kan slå på/av Läs upp under skrivning i Menyn uppläsning Läs upp under skrivning. Läs upp från Urklipp Uppläsning från Urklipp kan användas på alla ställen i Windows, där text kan markeras och kopieras. Använd t.ex. Ctrl + C för att få uppläsning. Uppläsning från Urklipp kan snabbt slås av/på i Menyn uppläsning Läs upp från Urklipp. Läs ord vid dubbelklick Sätt en markering för att få uppläsning, när du dubbelklickar på ett ord. Använd highlight Ord eller mening mm. highlightas under uppläsningen, när man använder knappen Läs upp. Highlight är beroende av vald strategi. Vid t.ex.läs framåt ord för ord, highlightas det enskilda ordet i texten. Highlight slås inte av i pdf-dokument. Här kommer det alltid att highlightas. Färg för highlight sätts automatiskt utifrån Windows och det program, som används. Highlightfärg i Word Highlightfärg kan väljas för uppläsning i Word.

32 24 Inställningar - Uppläsning Exempel visar, hur highlight-färgerna för text och bakgrund ser ut, vid highlight under uppläsning i Word Strategier Standard Figur 7.2. Strategier - Standard Strategiurval Strategiurvalet visar alla uppläsningsstrategier. Standardstrategier är grå och kan aldrig tas bort helt från översikten. Nya strategier kan skapas och namnges, så att de är beskrivande för den strategi de har. När en strategi skapats, läggs den automatiskt ned i Strategiurval. Skapa Du kan skapa en ny strategi med knappen Skapa. Man sätter en markering för de uppläsningsmetoder, som strategin ska innehålla. Sortera Välj knappen Sortera för att lägga den nya strategin i alfabetisk ordning i översikten.

33 Strategier 25 Ta bort En strategi kan tas bort helt från översikten. Markera strategin och välj Ta bort. Nu tas strategin bort från översikten, från Strategiurval och från Menyinnehåll. Strategiurval Här listas alla de strategier, som skapats i översikten. Meny Här väljs den meny, som strategin ska visas i. Man kan välja mellan menyerna Från markör, Markerad text och Under skrivning. Menyinnehåll Här visas en alfabetisk lista över innehållet till var och en av de tre menyerna. Det ska alltid finnas minst en strategi i varje meny. Du kan ta bort eller lägga till strategier. Valda strategier visas direkt i menyn: Lägg till Välj en strategi under Alla strategier och välj Lägg till. Ta bort Välj en strategi under Menyinnehåll och välj Ta bort. Pdf För uppläsning med highlight i pdf-dokument har man åtkomst till en rad fastlagda strategier. Man kan anpassa menyn på samma sätt som under Standard. dvs. lägga till respektive ta bort strategier i menyerna PDF - Från markör och PDF - Markerad text.

34 26 Inställningar - Uppläsning 7.3. Röster och språk Röstinställningar Figur 7.3. Inställningar för uppläsning - fliken Röster och språk

35 Röster och språk 27 Röstinställningar innehåller en lista med de röster som medföljer CD-ORD, samt andra SAPI-röster och språk, som installerats på datorn. Som standard är Kristian vald som röst i den svenska profil som medföljer CD-ORD. Andra röster kan väljas i listan. Volym, tonhöjd och hastighet Du kan ställa in volym (ljudstyrka), tonhöjd och hastighet för rösten direkt i CD-ORD, i de fall rösten tillåter det. Knappen Egenskaper Knappen Egenskaper öppnar vald rösts inställning. Här kan du kan göra flera inställningar, om rösten/talsyntesen tillåter det. Läs om den enskilda rösten i manualen till rösten. Avlyssna röst Gör dina inställningar för rösten. Skriv en text i skrivfältet. Välj Avlyssna röst. Läs upp bokstav Läs upp bokstav medger val för uppläsning av antingen bokstavsnamn eller bokstavsljud, när man använder en strategi med uppläsning av bokstäver. Bokstavsljud läser upp bokstäverna med ett grundfonem. Det finns ett bokstavsljud till varje bokstav i alfabetet. Bokstavsljud används som standard.

36 28 Inställningar - Uppläsning 7.4. Skärmläsning Figur 7.4. Inställningar för Uppläsning - fliken Skärmläsning Använd skärmläsning Här slår du på/av skärmläsning. Skärmläsning kan snabbt slås på/av i Menyn uppläsning eller med en genvägstangent Ctrl + F12 Strategier för uppläsning Här väljer du vilka skärmtexter, som ska läsas upp Som standard är allt tillslaget. Skärmläsaren läser menyer, knappar, radioknappar, avkryssningsfält, skärmtips, fönsterrubriker, listor, skrivfält, flikar och texter vid avkryssningsfält. Funktion Paus före skärmläsning (sek.) Här ställer du in hur lång tid som ska passera innan skärmläsningen påbörjas. Uppläsning Följer musen Skärmläsaren läser upp, när man pekar på en komponent. Följer fokus Skärmläsaren läser upp, när man klickar på en komonent eller när tangentbordet har fokus i en skärmtext (t.ex. bruk av pil-tangenter). Följer mus & fokus Skärmläsaren läser upp, när man pekar, klickar eller när tangentbordet har fokus i en skärmtext.

37 Skärmläsning 29 Ram Slå på Ram för att visa en ram runt den text, som skärmläsaren läser upp. Färg Här väljs färg för ramen. Standardfärgen är grön. Klicka på färgknappen för att välja färg.

38

39 Kapitel 8. Inställningar - Ordprediktion 8.1. Fönster Figur 8.1. Inställningar för Ordprediktion - fliken Fönster Här ställer man in ordlistans utseende och placering. Markera förslag med färg Här kan man välja, vilken färg ordförslagen ska markeras med. Standard i CD-ORD är: Grundordlista - ljusblå. Fackordlista - grön. Egna ord - mörkblå. Alternativa förslag - orange. Teckensnitt Här ställer man in skrift och bakgrund. Begränsa antal förslag Antal tecken innan förslag ges Inställningen avgör, när de första förslagen ska visas ordlistan. Om man t.ex. valt 3, visas det första förslaget i listan, när man själv skrivit tre bokstäver.

40 32 Inställningar - Ordprediktion Kortast ord Inställningen används om man bara behöver ord över ett visst antal bokstäver visade i ordlistan. Om man skriver 5, kommer alla ord i ordlistan att vara på fem bokstäver eller däröver. Det visas då snabbare fler relevanta, längre ord i ordlistan. Längst ord Inställningen används för att begränsa längden på orden i ordlistan. Om man skriver 10, kommer alla ord i ordlistan att innehålla maximalt 10 bokstäver. Det visas då snabbare fler relevanta, korta ord i ordlistan. Ordlistans visning Visas alltid När Visas alltid valts, visas ordlistan på skärmen hela tiden. När inställningen slagits av, visas ordlistan bara när man skriver. Följ markör Ordlistan kan följa markören, när man skriver, eller så kan man placera den på ett bestämt ställe på skärmen. Du kan snabbt välja mellan de båda inställningarna. Dubbelklicka i det övre vänstra hörnet av ordlistan. Grön cirkel visar, att ordlistan följer markören. Röd cirkel visar, att ordlistan är placerad på en bestämd plats. Ordlistan kan dras runt på skärmen. Tangentbordsgenvägar visas Här väljer man, om tangentbordsgenvägen för att infoga ord i texten ska visas i ordlistan. Visning av ordlista Endast en lista Endast en lista visar ord från alla ordlistor i samma lista. Den används när man använder enbart grundordlista eller enbart fackordlista. Den används också då man önskar visa grundord och facktermer samtidigt. Egna ord visas alltid tillsammans med grundordlistans ord. Separat lista för facktermer Visar ord från fackordlistor i en separat lista. Förslag från grundordlistan visas i den övre listan och facktermer i den nedre listan, där man snabbt når dem. Totalt kan man visa 15 ord åt gången. Vi rekommenderar 6 ord i grundlistan och 4 i facklistan. Rader i grundordlista Här väljer du hur många ord, som ska visas i listan med grundordlistans ord. Rader i fackordlista Här väljer du hur många ord, som ska visas i den separata fackordlistan.

41 Förslag Förslag Språkval för ordprediktion Figur 8.2. Inställningar för Ordprediktion - fliken Förslag Alternativa språk I listan väljer du vilket språk, som ska användas i ordlistan. Du kan välja mellan svenska, engelska, holländska, norska (bokmål och nynorsk) och danska. Du kan också komplettera med språkpaket för andra språk. När du valt språk, kommer CD-ORD automatiskt att välja samma språk i dina grundordlistor under Ordlistor och under Alternativa förslag. CD-ORDs profiler väljer automatiskt språket för profilen. Föreslagen metod Kontextbaserade förslag CD-ORDs ordförslag är kontextbaserade.

42 34 Inställningar - Ordprediktion Ordlistan visar förslag på ord utifrån det sammanhang, du skriver i - ord, som kan passa in i den text, du skriver. Kontextbaserade förslag ska vara ikryssad. Föreslå nästa ord (prediktion) Föreslå nästa ord ger automatiskt förslag för påföljande ord. När funktionen inte är ikryssad, skriver man själv första bokstaven i ordet, innan det visas förslag i ordlistan. Uppdatera ordräkning Tillfällig Uppdaterar ordlistan utifrån de ord, man använder i den aktuella skrivprocessen. När ordförslag stängs, sparas inte ändringarna. Permanent Uppdaterar ordlistan permanent utifrån de ord, man använder. Ändringarna sparas. Räkning av användarord kan tas bort genom att man återställer dem. Ingen uppdatering Uppdaterar inte räkning av användarorden. Standard för kontextbaserade förslag används. Återställ räkning av användarord All frekvens i grundordlistor, fackordlistor och egna ord nollställs. Härefter kommer det att vara programmets standard-ordning, som visas. Autokorrektion Stor bokstav i början av mening Alla ord i ordlistan visas med stor begynnelsebokstav i början av en mening. Gör paus efter ord av/på När Gör paus efter ord slagits av, trycker man själv mellanslag, när man skrivit klart ett ord. Man får då visat flera ord med samma inledning, när man infogat ett ord från ordlistan. När Gör paus efter ord slagits på, infogas mellanslag automatiskt, när ett ord infogats från ordlistan. Ta bort paus före skiljetecken Mellanslag görs inte när man sätter specialtecken som punkt och kommatecken. Nya ord Se också avsnittet Nya ord. Spara efter val Sparar nya ord löpande. Spara, i ordprediktion Sparar nya ord, när ordprediktionen avslutas. Visa nya ord i listan Nya ord visas i ordlistan direkt, även om det inte sparats eller kontrollerats

43 Nya ord Nya ord Nya ord är de ord, man själv skriver och som inte finns i den grundordlista man använder. Nya ord infogas i ordlistan Egna ord för aktuellt språk. För att visa Egna ord ska de vara påslaget under Inställningar Ordprediktion Ordlistor. Spara efter val Ord sparas efterhand som man skriver dem. Det visas en dialog med det ord, du har skrivit. Här kan du välja om ordet ska infogas. Ordet kan stavningskontrolleras, så att det inte sparas fel i ordlistan När du rättar ett ord, rättas det också i den text du skriver. Spara i ordprediktion Ord sparas när man stänger ordlistan.

44 36 Inställningar - Ordprediktion Alla nya ord visas i en lista. Här kan du välja, vilka ord som ska infogas. Orden kan stavningskontrolleras. Felen rättas inte i den text du skriver. Visa nya ord i lista Om du vill lägga till ordet, väljer du knappen Visa nya ord i lista. Så läggs ordet till under Egna ord. Du kan också själv rätta ordet. Välj knappen Redigera. Nu kan du rätta ordet. Stavningskontrollera Markera det ord, som ska stavningskontrolleras. Välj knappen Stavningskontroll. Om ordet inte är rätt stavat, eller om stavningskontrollen inte har ett förslag för ordet, visas ett utropstecken bredvid ordet.

45 Nya ord Rätta ord Dialogen Rätta ord ger förslag från stavningskontrollen för det ord, man skrivit. Ordet, man har skrivit, visas i det översta fältet. Ersätt ordet med det önskade ordet från stavningskontrollens lista, genom att dubbelklicka på ordet i listan. Ordet visas nu i det översta fältet. Välj knappen Rätta. Om du har valt Spara efter val, rättas felen också i den text, du skrivit. Detta gäller dock inte, om du har valt Spara i ordprediktion. Du kan få förslagen från stavningskontrollen upplästa. Välj Ctrl+F12 för att slå på skärmläsningen.

46 38 Inställningar - Ordprediktion 8.3. Ordlistor Figur 8.3. Inställningar för Ordprediktion - fliken Ordlistor Här väljer du vilka ordlistor, som ska användas i CD-ORDs ordlista. Språkrelaterade resurser för ordlistor Valt språk CD-ORD väljer automatiskt grundordlistor för valt språk under fliken Förslag. Alla grundordlistor för svenska, engelska, franska, holländska, norska (bokmål och nynorsk), spanska, danska och tyska ger kontextbaserade förslag. Grundordlistor Miniordlista Innehåller ett begränsat ordförråd för normalt språkbruk. Mellanstor ordlista Innehåller ett brett ordförråd för normalt språkbruk.

47 Ordlistor 39 Stor ordlista Innehåller ett avancerat ordförråd för normalt språkbruk. Maxiordlista Innehåller ett mycket avancerat ordförråd för normalt språkbruk.. Den valda grundordlistan kan kombineras med en eller flera fackordlistor. Om ett ord förekommer i både fackordlistan och i grundordlistan visas grundordlistans ord. Grundordlistan ska kunna slås av i de speciella situationer, då en fackordlista används utan att kombineras med en grundordlista. Egna ord Egna ord supplerar grundordlistan och visas alltid i ordlistan tillsammans med ord från grundordlistan. Egna ord knyts till det språk, som valts. Ord läggs till i ordlistan Egna ord, när man slår på Nya ord under Inställningar Ordprediktion Förslag. Ord kan också läggas till och redigeras med knappen Redigera. Fackordlistor Du kan själv skapa egna fackordlistor - för speciella ämnen och fackområden eller till andra språk. Fackordlistorna är inte beroende av vilket språk som valts. Välj fackordlista Du kan använda en eller flera fackordlistor. Gör en markering vid de fackordlistor som ska användas i ordlistan. Facktermerna kan visas i Separat lista för facktermer. Detta väljer du under Inställningar Ordprediktion Fönster Visning av ordlista. Skapa Välj knappen Skapa för att skapa en helt ny ordlista. Ta bort Markera den ordlista som ska tas bort. Välj knappen Ta bort för att ta bort ordlistan. Redigera Markera den ordlista som ska redigeras. Välj knappen Redigera för att öppna redigeringsdialogen.

48 40 Inställningar - Ordprediktion Importera och Exportera fackordlistor Du kan importera och exportera fackordlistor. Du kan t.ex exportera en fackordlista till ett usb-minne. Du kan importera fackordlistor, som du t.ex. hämtat i din e-post, på nätet eller via ett usb-minne Redigera fackordlistor och Egna ord Dialogen Redigera Figur 8.4. Dialogen Redigera Dialogen Redigera används för att redigera i fackordlistor och i ordlistan Egna ord. Redigeringsdialogen används också när du ska skapa helt nya fackordlistor.

49 Dialogen Redigera 41 Titel för ordlista Här visas ordlistans titel. Totalt ordantal Här visas det antal ord, som visas i ordlistan Sök och lägg till ord Nya ord kan läggas till ett i sänder genom att man skriver ett ord i sökfältet Ord. Välj knappen Lägg till. Det nya ordet läggs automatiskt i alfabetisk ordning. Om ordet redan finns, slås det automatiskt upp på ordet. Du kan också använda sökfältet för att slå upp ord i ordlistan - t.ex. för att se, om ett bestämt ord redan finns. Eller kan du använda uppslagsordet som utgångspunkt för att lägga till flera specialord med liknande stavning etc. Innehåll Visar innehållet i ordlistan. Ord Orden listas i alfabetisk ordning. Man skiljer mellan ord med stor bokstav och ord med liten bokstav. Ordet visas i ordlistan, som det står i ordlistan. Uppläsning Du kan använda CD-ORDs skärmläsning (Ctrl+F12) för att få ordlistan i redigeringsdialogen uppläst. Slå på skärmläsningen och peka med musen på ett ord. Frekvens I fackordlistorna kan man se frekvensen för det enskilda ordet (detta gäller inte för Egna ord). Ordets frekvens visas till höger om ordet. Ju högre ett ords frekvens är, desto tidigare visas det i ordlistan. Redigering av ord och frekvens Orden i ordlistan kan redigeras. Markera fältet med det ord, som ska rättas. Du kan markera med enkelklick. När fältet är markerat, kan du skriva. Eller kan du dubbelklicka i fältet för att redigera ordet. Ordets frekvens kan redigeras på samma sätt. Frekvensen ökas dock också automatiskt, när man använder ordet. Det är avhängigt av inställningen under Ordprediktion Förslag Uppdatera ordräkning. Ta bort Ord tas bort från ordlistan genom att man markerar ett eller flera ord och väljer knappen Ta bort. Knappen Importera Importera kan endast väljas i redigering av fackordlistor. Knappen Importera öppnar dialogen Importera text. Här kan du skapa din fackordlista utifrån hela texter.

50 42 Inställningar - Ordprediktion Dialogen Importera text Ordlista Här visas titeln på ordlistan. Figur 8.5. Importera text till en fackordlista Originaltext I skrivfältet infogas den text, som ska ligga som underlag för ordlistan. Text kan skrivas direkt i fältet, så att du kan lägga till flera ord i din fackordlista samtidigt.

51 Dialogen Importera text 43 Text kan kopieras från dokument, nätet mm. och infogas i skrivfältet med Kopiera/Klistra in. Text kan importeras från en fil via knappen Bläddra. Man kan lägga in flera texter i textfältet och därefter generera ordlistan. Listan kan också genereras efterhand, som en ny text sätts in i textfältet. Orden samlas i listan, där deras frekvens sammanställs. Import-funktionen kan också användas för att lägga till fler ord i en existerande ordlista. Bläddra Öppnar dialogen Öppna. Navigera fram till den fil, som ska användas till fackordlistan. Man kan använda text från vanliga textfiler (t.ex. txt-filer). En text i Word, en pdf-fil och andra format kan som regel sparas som vanlig text. Behåll stor bokstav efter radbyte Bevarar ordet med stor begynnelsebokstav efter radbyte, där man inte satt punkt. Ordet läggs i ordlistan med stor begynnelsebokstav. Detta ska bara väljas i speciella situationer, t.ex. när man skapar fackordlistor med utgångspunkt i ordlistor (indexlistor mm.), där orden ska läggas i ordlistan, som de står i listan. Generera När du infogat text i fältet Originaltext, skapar du ordlistan genom att klicka på knappen Generera. Knappen Generera skapar en ordlista av din text. Ord Här samlas alla ord från texten i en alfabetisk lista. Ta bort markeringen vid de ord, du inte vill ha i ordlistan. Du kan också ta bort oönskade ord, när de lagts till i ordlistan. Ord, som innehåller bindestreck, väljs inte automatiskt i listan. Sätt en markering vid ord med bindestreck, som ska med i ordlistan - t.ex. speciella facktermer, som innehåller bindestreck. Exempel: T-lymfocyter kommer in i ordlistan som T-lymfocyter. Eller använd Välj allt. Alla ord läggs till i ordlistan, där de kan redigeras. Frekvens Frekvensen är ett uttryck för, hur många gånger det enskilda ordet förekommer i den eller de texter, som ordlistan skapats utifrån. Välj allt Med Välj allt läggs alla ord till i ordlistan. Välj inget Knappen Välj inget används för att välja bort alla ord.

52 44 Inställningar - Ordprediktion Lägg till Knappen Lägg till lägger till alla valda ord i ordlistan. Dialogen Redigera ordlista öppnas automatiskt. Orden ligger nu i ordlistan. Välj OK. Ordlistan är nu klar att använda. Du kan eventuellt redigera ordlistan, innan du väljer OK. Du kan alltid senare vända tillbaka till ordlistan för att redigera den. Avbryt avbryter processen i dialogen och öppnar redigeringsdialogen Alternativa förslag Figur 8.6. Inställningar för Ordprediktion - fliken Alternativa förslag Alternativa förslag Här slås alternativa förslag av och på. Som standard är alternativa förslag frånslaget. Alternativa förslag ger extra stöd, när man har problem med inledningen av ord. Man får också alternativa förslag, när man stavar fel inne i ett ord. Man kan få extra hjälp med bokstäver, som kan vara svåra att uppfatta eller höra skillnad på. Om man skriver ordet, som det låter, får man många förslag, även om ordet stavats fel. Alternativa förslag fungerar i alla ordlistor - grundordlistor, fackordlistor och i egna ord. Förslagen visas som standard med orange färg. Valt språk CD-ORD väljer automatiskt alternativa förslag till valt språk under fliken Förslag. Bokstavsförslag i turordning Man kan ställa in när alternativa förslag ska visas. Standard är satt till 3. Alternativa förslag visas, när man har skrivit tre bokstäver. Ord som låter lika (homofoner) Homofona ord är ord, som stavas olika, men låter lika. De visas i ordlistan som alternativ till varandra. Om man t.ex. skriver "järv.." visas också förslag med "djärv" i ordlistan och omvänt.

53 Alternativa förslag 45 Feltyper Exempel på alternativa förslag i det svenska spåket Om man skriver " En syk...", visas också ord med "cy..." och "sju" i ordlistan. I exemplet visas bara alternativa förslag (med orange färg), då de mest sannolika förslagen från ordlistan är alternativa förslag till "sy...". Man kommer också att få alternativa förslag för ord, t.ex. vid sammansatta ord. Om man skriver "Han körde på sin motorsy...", visas"motorcykel" som förslag i ordlistan.

54 46 Inställningar - Ordprediktion Feltyperna Feltyper Under Feltyper har man möjlighet att slå på och av bestämda feltyper. Som standard har vi slagit på feltyper som ger särskild hjälp för inledning av ord och för många vanliga stavfel. Du kan se, vad som slagits på under varje enskild grupp. Feltyperna kan ställas in, så att de passar mer precist för den hjälp, man behöver. Lärare bör hjälpa till med att bedöma vilka feltyper, som ska slås på respektive av. Bilden överst visar svenska feltyper. I texten som följer ges exempel på utvalda feltyper i det svenska språket. Vi ger exempel med hela ord. Förslaget för det korrekta ordet visas som regel i ordlistan, innan man har skrivit klart ordet. När man använder Alternativa förslag, kombineras feltyperna, om man har flera fel i ett ord. Vokaler Ger hjälp, när man har problem med vokalljuden. "e -> ä". "jag eter mat.." -> "äter" visas i ordlistan. "u ->y". "Jag har en cukel..." -> "cykel" visas i ordlistan.

55 Feltyperna 47 En konsonant till dubbeltecknad konsonant Ger hjälp, när man skriver en konsonant, där det ska vara dubbeltecknad konsonant. "m -> mm". "komer..." -> "kommer" visas i ordlistan. Dubbeltecknad konsonant till en konsonant Ger hjälp, när man dubbeltecknar konsonant, där det ska vara en konsonant. "ss -> s". "Jag vill lässa..." -> "läsa" visas också i ordlistan. Stumma konsonanter Ger hjälp, när man tar bort/lägger till stumma konsonanter. Stumma konsonanter - utelämnande Ger hjälp, när man utelämnar stum konsonant i inledningen av ett ord och inne i ord, t.ex. p i psykologi och c i scen, osv. Konsonantförbindelser - utelämnade Ger hjälp, när man utelämnar konsonant i konsonantförbindelser t.ex. med feltypen "tr". Antal tecken innan förslag visas bör sättas till 2, när Konsonantförbindelser används. "t ->tr". "Jag är tött..." -> "trött" visas i ordlistan. Konsonantförväxlingar Ger hjälp, när man förväxlar konsonanter i inledningen av ord och inne i ord. "b ->d". "Cykeln har en sabel..." -> "sadel" visas i ordlistan. Konsonantombyten-reversibler Ger hjälp för reversibler "dr -> rd". "Jag ködre..." -> "körde" visas också i ordlistan. Ljudstridig stavning i början eller inne i ord Ger hjälp för ng-, j, sj och tj-ljud både i början och inne i ord. Om jag exempelvis skriver skukhus, visas sjukhus.

56 48 Inställningar - Ordprediktion 8.6. Tal Figur 8.7. Inställningar för Ordförslag - fliken Tal Läs ordförslag Här slås uppläsning av ordförslag av/på. Läs valda Denna funktion är automatiskt påslagen när uppläsning är påslagen. Peka med musen på ett ord för att få det uppläst Använd tangentbordet för att navigera uppåt/nedåt bland orden och få de olika orden upplästa. Som standard i CD-ORD används Ctrl+Pil upp/ned. Läs ord, som infogas Sätt en markering för att få ordet uppläst, när det infogas i texten.

57 Kapitel 9. Inställningar - C-Pen 9.1. Fönster Figur 9.1. Inställningar för C-Pen - fliken Fönster Teckensnitt Här kan du göra inställningar för teckensnitt, stil, storlek, samt markeringsfärg för text och bakgrundsfärg för fönstret till C-Pen. Profil till CD-ORD i C-Pen Det skapas automatiskt en profil till CD-ORD i C-Pens inställningar (C-Pen Core). Profilen används automatiskt, när fönstret till C-Pen öppnas i CD-ORD. Inställningar för C-Pen öppnas nederst till höger på skärmen, genom att man klickar på bilden av C-pen.

58 50 Inställningar - C-Pen Profilen fungerar så, att text över flera rader infogas utan radbyte. Mellan varje inskanning görs mellanslag. Text stroke separator står därför som standard till Space i profilen till CD-ORD. Om man önskar radbyte sätts Text stroke separator till Enter. Radbyte görs varje gång en text skannats (när pennan lyfts).

Communicate: In Print

Communicate: In Print Svensk version av Hargdata AB Published by Widgit Software Widgit Symbols Widgit Software 1994-2009 Widgit pictures Widgit Software 2009 Acknowledgements In print 2 Widgit Software 2009 We would like to

Läs mer

TextIT Hjälp. Om du vill ha all text uppläst trycker du på knappen spela

TextIT Hjälp. Om du vill ha all text uppläst trycker du på knappen spela TextIT Hjälp I textfältet kan du skriva din egen text eller kopiera in text ifrån andra källor som t.ex. Word, PDF, Internetsidor etc. Du kan sedan välja något av följande för att få texten uppläst. Ljudning!

Läs mer

Använda Hjälp. Använda direkthjälpen

Använda Hjälp. Använda direkthjälpen Använda Hjälp Använda Hjälp Innehåll Index Bakåt 1 Använda Hjälp Använda direkthjälpen Programvaran Adobe Acrobat Reader 5.1 innehåller fullständig dokumentation i ett lättillgängligt PDF-baserat hjälpsystem.

Läs mer

Communicate: In Print

Communicate: In Print Svensk version av Hargdata AB Published by Widgit Software Widgit Symbols Widgit Software 1994-2011 Widgit pictures Widgit Software 2011 Acknowledgements In print 2 Widgit Software 2011 We would like to

Läs mer

Wordread Plus USB Manual

Wordread Plus USB Manual Wordread Plus USB Manual Artikel.nr. 30240 www.icap.nu 1 W ord Re ad Plus Öve r s ik t W ordread Plus erbjuder en lättläst flytande verktygsrad som låser sig till det programfönster som för tillfället

Läs mer

IT ikapp. Handbok i dator- och internetanvändning. IT-ikapp är ett handledningsmaterial för utbildning av nybörjare inom dator och internet.

IT ikapp. Handbok i dator- och internetanvändning. IT-ikapp är ett handledningsmaterial för utbildning av nybörjare inom dator och internet. IT ikapp Handbok i dator- och internetanvändning IT-ikapp är ett handledningsmaterial för utbildning av nybörjare inom dator och internet. IT-ikapp Handbok i dator- och internetanvändning Version 1.0 2010

Läs mer

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Detta dokument skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Dokumentet får spridas fritt i

Läs mer

Hur man gör en poster i PowerPoint

Hur man gör en poster i PowerPoint Hur man gör en poster i PowerPoint Victoria Johansson Humanistlaboratoriet, Lunds universitet it-pedagog@sol.lu.se Senast uppdaterad av Susanne Schötz 080128 Innehåll 1 Inledning 2 1.1 Innehållet i denna

Läs mer

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet.

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Då du klickar på Användare öppnas denna bläddringslista.

Läs mer

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Handboken får spridas fritt, i

Läs mer

Handbok KWordQuiz. Peter Hedlund Översättare: Stefan Asserhäll

Handbok KWordQuiz. Peter Hedlund Översättare: Stefan Asserhäll Peter Hedlund Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Inledning 6 1.1 Enkelt att använda..................................... 6 1.1.1 Övningslägen.................................... 6 1.1.2 Provlägen......................................

Läs mer

Liten grundkurs i Microsoft Word (fo rutom sja lva skrivandet...)

Liten grundkurs i Microsoft Word (fo rutom sja lva skrivandet...) Liten grundkurs i Microsoft Word (fo rutom sja lva skrivandet...) Detta häfte går igenom några av de vanligaste och mest användbara funktionerna i Word. Det är mycket bra att behärska dessa när du ska

Läs mer

Förord. 2009 WordFinder Software Förord 1

Förord. 2009 WordFinder Software Förord 1 Förord Internet har öppnat många av världens gränser. Allt från privatpersoner till multinationella företag utvidgar sina kontaktnät. Språket behöver inte längre vara ett hinder för internationella affärer

Läs mer

SPRINT-HANDBOK (version 0.4)

SPRINT-HANDBOK (version 0.4) 1. FÄRG OCH FORM Detta är programmets startmeny. Texten överst på bilden (Avsluta, Ny användare, Om... och Välj användare) blir synlig då markören förs upp den blåa ramen. en ny användare. 6. 4. 5. får

Läs mer

Pinnacle Studio. Ditt liv i filmform. Version 17. Inklusive Pinnacle Studio Plus och Pinnacle Studio Ultimate

Pinnacle Studio. Ditt liv i filmform. Version 17. Inklusive Pinnacle Studio Plus och Pinnacle Studio Ultimate Pinnacle Studio Version 17 Inklusive Pinnacle Studio Plus och Pinnacle Studio Ultimate Ditt liv i filmform Copyright 2013 Corel Corporation. Alla rättigheter reserverade. Respektera upphovsrätten. Innehåll

Läs mer

Bygg sajten i flash html - Del 1

Bygg sajten i flash html - Del 1 Bygg sajten i flash html - Del 1 Drömmer du om en egen sajt? Glöm kodknackande och krångliga html-editorer. Gör som proffsen och skapa en sajt med animeringsprogrammet Flash. Text Andreas Weidman, (artikeln

Läs mer

Barnhack! Kom igång med programmering. Anders Thoresson Kom igång med Wordpress

Barnhack! Kom igång med programmering. Anders Thoresson Kom igång med Wordpress Anders Thoresson Kom igång med Wordpress förord 2 kapitel 1 att bygga en webbplats 3 Det här är Wordpress 3 Domännamn visar vägen på internet 4 kapitel 2 kom i gång med wordpress.com 6 Registrera ett konto

Läs mer

Word och Excel. - en kort handledning Av Dag Kihlman och Martin Gellerstedt

Word och Excel. - en kort handledning Av Dag Kihlman och Martin Gellerstedt Word och Excel - en kort handledning Av Dag Kihlman och Martin Gellerstedt Innehållsförteckning 1 Microsoft Word... 1 1.1 Formatering av stilar (eller rättare sagt formatmallar)... 1 1.1.1 Vad är en formatmall?...

Läs mer

1. Uppdateringsmodul (CMS)

1. Uppdateringsmodul (CMS) Innehåll 1. Uppdateringsmodul (CMS)... 2 2. Artiklar... 3 2.1 Upprätta din första artikel... 4 2.2 Skapa innehåll i artikeln... 5 2.2.1 RUBRIK I ARTIKELN:... 5 2.2.3 INFOGA BILDER:... 7 2.2.4 CELLER...

Läs mer

BLI VÄN MED DIN DATOR ENHETER MAPPAR FILER

BLI VÄN MED DIN DATOR ENHETER MAPPAR FILER BLI VÄN MED DIN DATOR ENHETER MAPPAR FILER Innehållsförteckning ENHETER...2 MAPPAR...2 VISNINGSLÄGEN...3 SORTERING...4 MAPPAR OCH FILER...5 FILNAMN...6 FILTILLÄGG...6 FILHANTERING KOPIERA FLYTTA BYTA NAMN

Läs mer

Manual för Vision 80/20 Informera Version 2.3

Manual för Vision 80/20 Informera Version 2.3 Manual för Vision 80/20 Informera Version 2.3 2 Innehåll 1. Välkommen till Vision 80/20 Informera 6 2. Introduktion 7 2.1 Innan du börjar 8 2.2 Inloggning 8 Begär nytt lösenord 8 Sök utan att logga in

Läs mer

Skapa snygga text- och bilddokument

Skapa snygga text- och bilddokument Skapa snygga text- och bilddokument Eskilstuna hösten 2011 Göran Thomasson Eskilstuna 2011-05-16 sida 1 Innehållsförteckning 1 Windows 7 och Picasa 3... 2 1.1 Grunder i Windows... 2 1.1.1 Höger musknapp...

Läs mer

Focus 14 Blue. Punktdisplay Användarmanual. Freedom Scientific Inc.

Focus 14 Blue. Punktdisplay Användarmanual. Freedom Scientific Inc. Focus 14 Blue Punktdisplay Användarmanual Freedom Scientific Inc. PUBLICERAD AV Freedom Scientific Inc. 11800 31 st Court North St. Petersburg, Florida 337161805 USA http://www.freedomscientific.com Informationen

Läs mer

EFT Jakt installations och användarinstruktion

EFT Jakt installations och användarinstruktion EFT Jakt installations och användarinstruktion EFT Jakt installations och användarinstruktion... 1 Inledning... 2 Systemkrav... 2 Installation... 3 Att starta programmet första gången... 6 Registrering

Läs mer

KOM I GÅNG I MITT FÖRSTA PROJEKT

KOM I GÅNG I MITT FÖRSTA PROJEKT KOM I GÅNG I MITT FÖRSTA PROJEKT Udviklet af PC SCHEMATIC A/S och översatt av CADMAC.SE Kopiering kun tilladt efter skriftlig tilladelse fra PC SCHEMATIC A/S ELLER CADMAC. Svensk generalagent; CADMAC La

Läs mer

1 INLEDNING...3 2 INSTÄLLNINGAR, SNABBKOMMANDON OCH GENVÄGAR I REDOVISNING...4 3 KLIENTUPPFÖLJNING, TIDSRAPPORTERING OCH AKTIVITETSSTYRNING...

1 INLEDNING...3 2 INSTÄLLNINGAR, SNABBKOMMANDON OCH GENVÄGAR I REDOVISNING...4 3 KLIENTUPPFÖLJNING, TIDSRAPPORTERING OCH AKTIVITETSSTYRNING... INLEDNING INNEHÅLL Kom i gång med Mamut Byrå 1 INLEDNING...3 2 INSTÄLLNINGAR, SNABBKOMMANDON OCH GENVÄGAR I REDOVISNING...4 2.1 Effektiv redovisning/ verifikatsregistrering...4 2.1.1 Översikt över verifikatsregistreringsfönstret...4

Läs mer

Del 1 Allmänt... 1. Del 2 Komma igång...3. Del 3 Systemspel med Jokersystemet... 17

Del 1 Allmänt... 1. Del 2 Komma igång...3. Del 3 Systemspel med Jokersystemet... 17 Användarhandbok Del 1 Allmänt... 1 Inledning... 1 Rättigheter... 1 Support... 1 Jokersystemet... 2 Om handboken... 2 Systemkrav... 2 Del 2 Komma igång...3 Köp Jokersystemet... 3 Installera Jokersystemet...

Läs mer

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003.

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003. Icarus 2.6 Manual är utskriven 2003-08-27 22:44 Copyright Keylogic AB 2003. 1 Innehållsförteckning 1 ALLMÄNT...3 1.1 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN...3 1.2 SYSTEMKRAV...3 1.3 HUR FUNGERAR ICARUS...4 1.4 STÖD FINNS

Läs mer

Kom igång med Kulturhusets Föreningsbokföring

Kom igång med Kulturhusets Föreningsbokföring Kom igång med Kulturhusets Föreningsbokföring Fortnox AB 2007-2013 Kulturhuset Ab och Svenska studiecentralen 7.2.2013 Version 1.7. Inledning Tack för att du har valt att använda Kulturhuset ab:s Bokföringsprogram

Läs mer

FileMaker 13. WebDirect Handbok

FileMaker 13. WebDirect Handbok FileMaker 13 WebDirect Handbok 2014 FileMaker Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är varumärken som tillhör FileMaker, Inc.

Läs mer