BLYGSAM LIVRÄDDARE FRÅN PEAB ASFALT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BLYGSAM LIVRÄDDARE FRÅN PEAB ASFALT"

Transkript

1 TIDNING FÖR PEABS AKTIEÄGARE, ANSTÄLLDA OCH KUNDER NR 4 DECEMBER 2011 BLYGSAM LIVRÄDDARE FRÅN PEAB ASFALT Läs mer om Jonas Karlsson sidan 6 SAMHÄLLSINSATS FÖR OLJESANERING PÅ TJÖRN Under drygt en månad har Peabs Robert Lindberg suttit som spindeln i nätet sidan 18 NOLL TOLERANS MOT ETISKA ÖVERTRÄDELSER Peab har en nolltolerans mot etiska överträdelser och överträdelser mot lagen. sidan 5

2 6 innehåll...6 Där oceangående fartyg en gång byggdes planerar nu Peab tillsammans med Malmö stad att skapa en helt ny stadsdel, där miljö och hållbarhet sätts i fokus på ett unikt sätt Renovering av gamla kommunhuset i Visby en spännande historieresa Med detta menar Peab att hem ska vara hållbara ur ett miljömässigt, ekonomiskt och tekniskt perspektiv. Men en bostad ska också hålla för olika familjesituationer Ett helt nytt gruvprojekt har startat i Pajala. Peab kommer att bygga hela logistikkedjan från gruvan till hamnen i Narvik I mitten på september gick larmet att Tjörn drab- hjälpa till och ställde en man till förfogande Vuxenpsykiatrin i Lund har länge behövt nya lokaler. I somras inledde Wihlborgs och Peab arbetet med att bygga om och till det gamla regionhuset på Baravägen ritat av arkitekten Klas Anshelm. Miljö för kropp och själ ska prägla den nya vårdverksamheten och det handlar inte bara om lummiga vinterträdgårdar Som första företag i den svenska byggbranschen, tecknade Peab den 18 oktober 2011 ett rikstäckande samarbetsavtal med Skatteverket. Därmed markerar Peab vikten av att arbeta aktivt med att stoppa svartjobb och ekonomisk brottslighet bland sina leverantörer En viktig pusselbit i Peabs strävan att minska sin miljöpåverkan utgörs av fordonsparken. Inom den sektorn pågår ett ständigt förbättringsarbete, även om det skett lite i skymundan Tänk dig att du håller på att installera ventilation i en fastighet. Plötsligt inser du att röret du ska montera kommer att gå rakt genom en dörr. Du viftar meter. Det låter kanske mer som Harry Potter än Peab, men är fullt möjligt. Åtminstone om ventilationen du installerade befann sig i BIM Att bättre planering kan ge stora vinster låter kanske självklart och det är precis det som Peabs satsning på förbättrade logistikprocesser går ut på. Effektivare logistikplanering av allt från projektering till hantering av material och avfall kan ge besparingar i miljardklassen. I VARJE NUMMER Notiser , 31 och 35 Analys av Anders Haskel Delårsrapport Skrönikan av Gösta Sjöström PEABJOURNALEN är en tidning för Peabs anställda, kunder och aktieägare. Utgiven av Peab AB, Kommunikation, Förslöv. Tfn REDAKTION Gösta Sjöström (ansvarig utgivare), samt journalister ur RHR Corporate Communications nätverk. Tidningen är producerad av RHR Corporate Communication AB, Malmö, REPRO OCH TRYCK Elanders, Falköping. FÖRSLAG PÅ INNEHÅLL i PeabJournalen kan lämnas till Du kan även kontakta kommunikationsavdelningen eller Peabs växel på tfn PEABJOURNALEN 4/2011

3 ledare Det måste byggas mer! 24 DET FINNS MYCKET SOM TALAR FÖR att byggandet måste öka på ett betydande sätt i Sve- mycket som talar för att byggandet kommer att ske på bred front, det vill säga inom praktiskt taget alla segment. Det är bra för samhället som helhet, det är bra för byggbranschen och det är bra för Peab. Ordet samhällsbyggare känns därför synnerligen relevant. Situationen är snarlik i både Norge och Finland, så begreppet Nordens Samhällsbyggare kommer rimligen att vara högaktuellt under många år framöver. konstigt med tanke på att befolkningen i Sverige ökat med nästan 1 miljon sedan millennieskiftet. För att tillgodose boendet för den ökningen, hade vi behövt bygga dubbelt så mycket som vi gjort. En redan stor bostadsbrist har blivit ännu större. För att komma till rätta med denna alltmer tillspetsade situation krävs att alla drar sitt strå till stacken. Bostadsbyggarna kan sänka produktionskostnaderna genom ett ökat industriellt byggande, genom effektivare inköp och genom en ständigt pågående utveckling av själva byggprocessen. Men faktum är att byggkostnaden utgör mindre än häften av boendekostnaden, resten är skatter och avgifter. Hushållen kan komma att tvingas till omprioriteringar och anslå en större andel av sin disponibla inkomst åt boendet, än idag. Hushållen måste kanske också vänja sig vid ett mindre antal kvadratmeter att bo på. Kommunerna kan säkert förenkla och skynda på planprocesserna och minska krånglet med bygglov, detaljplaner etc. Dessutom vore det önskvärt om kommunerna kunde enas om ett regelverk när det gäller krav och önskemål om hur projekten ska utformas. Frågor som rör miljö, energi, tillgänglighet måste kunna hanteras på samma sätt i kommunerna. Det skulle spara mycket pengar. Även när det gäller infrastrukturen är behovet av investeringar jättestort. Vi har många kilometer väg och järnväg som ständigt måste underhållas i de tre länder vi verkar. Det idoga och nödvändiga arbete med att förbättra säkerheten land och Norge jobbar med, måste fortsätta. lista om utbyggnad av vårt väg- och järnvägsnät, som snarast måste tillgodoses. Som sagt är situationen i Norge och Finland ungefär densamma som i Sverige. Så nog kommer det att fyllas på i orderböckerna hos Nordens Samhällsbyggare framöver, för Det Måste Byggas Mer! JAN JOHANSSON VD Peab 22 PEAB är ett av Nordens ledande företag inom bygg. Koncernen bedriver bygg- och anläggningsverksamhet främst i Sverige men även i Norge och Finland. Koncernen har anställda och omsätter 40 miljarder kronor. Peabs motto är att vara den lokala entreprenören nära kunden, med den stora koncernens möjligheter. PEABJOURNALEN 4/2011 3

4 Som samhällsutvecklare och samhällsbyggare känner vi oss stolta att bidra till bättre kommunikationslösningar. För boende i Ljungaviken kommer det framöver gå fortare att cykla till centrum än att ta bilen. Bron innebär att vi minskar det lokala bilåkandet i Sölvesborg och gynnar miljön, säger Oskar Bruneby, platschef på Peab. Bron som ska bli 756 meter lång kommer att uppföras med bland annat 600 ton stål, få fyra utsiktsplatser och ljussättas med energisnål diodbelysning. Kontraktssumman uppgår till cirka 47 Mkr. Beställare är Sölvesborgs kommun. Bron beräknas vara klar hösten FAKTA OM BRON 756 meter 3,5 meter 600 ton 2,3 meter cirka meter betongpålar. Bågarna som håller upp bron är 17 meter höga. Illustration: Afos Först ut i Sverige Peab Grundläggning valde i början av bolaget. Detta har skapat medvetenhet, yrkesstolthet och kvalitetssäkring. Tanken är att främja god etik, hög standard på teknisk utförandekompetens och god dokumentation, säkerhet och utbildning. kraven för yrkespersoner i branschen samt höjer kompetensnivån i utförandeskedet. Peab Grundlägging har själv drivit frågan tillsammans med medlemmar i SAFE (Swedish Association for Foundation Engineering). ment framtaget tillsammans med SP SITAC som är en oberoende tredjepartsgranskare Ännu är det ingen konkurrensfördel med abs långsiktiga mål är att det ska bli ett krav i förfrågningsunderlaget. Det vore ett välriktat steg i att förenkla kompetensgranskning av personal för uppdragsgivare i samband med beställning av grundläggningstjänster, menar Håkan Jacobsson, tidigare VD för Peab Grundläggning och numera vvd för Peab Asfalt. Foto: Bosse Åström, Alingsås Tidning arbetsmiljöpris 2011.Priset som syftar till att uppmärksamma engagemang och arbetsmiljöarbete delas ut i december och består av ett diplom samt en prissumma på kronor att användas till personalfrämjande åtgärder inom entreprenaden. splaner och hög medvetenhet hos de som arbetar där. hårdare med arbetsmiljön, säger Peabs platschef Fredrik Widman, som också vädjar till bilister att hålla fartgränserna vid vägbyggen. I år hade 41 entreprenader ansökt om att få priset, sju av

5 notiser Noll tolerans mot etiska överträdelser Ingvar Kamprad ny aktieägare Den 19 september valde IKEAs grundare Ingvar Kamprad att gå in som aktieägare i Peab genom att han köpte aktier av serie B till motsvarande 2,9 procent av kapitalet. Peab och IKEA har tidigare ingått ett samarbete avseende IKEA:s fortsatta expansion i Sverige, Norge och Finland. Överenskommelsen innebär att 10 nya varuhus kommer att byggas enligt respektive lands expansionsplan. Med den bakgrunden, samt vikten av att ha starka ägare, känns det mycket positivt att Ingvar Kamprad går in som ägare i Peab, säger Jan Johansson VD i Peab. Näringslivets Hus huvudkontor i Oslo har genomgått omfattande renovering. Projektet som genomfördes som totalentreprenad innefattade totalt kvm, varav kvm nybyggnation. 800 personer har sin arbetsplats i byggnaden och den rymmer bland annat utbildnings- och konferenslokaler samt ett antal servicefunktioner, vilket innebär att arbetet innefattade detaljerad planering och logistik. Huset är upprustat från en tråkig kontorsbyggnad till en toppmodern anläggning med konstnärlig utsmyckning. PEABJOURNALEN 4/2011 5

6 6 PEABJOURNALEN 4/2011

7 MILJÖCERTIFIERING dominerade Kockumsområdet bilden av Malmö. Den stora varvskranen var en symbol för hela staden. Men där oceangående fartyg en gång byggdes planerar nu Peab tillsammans med Malmö stad att skapa en helt ny stadsdel, där miljö och hållbarhet sätts i fokus på ett unikt sätt. PEABJOURNALEN 4/2011 7

8 EN VANLIG SYN I CENTRALA MALMÖ under en stor del av 1900-talet var det lämmeltåg av Kockumsanställda som cyklade till och från varvsområdet på givna klockslag. Sedan 1986 då fartygstillverkningen upphör- har området levt ett liv lite i skymundan av den utveckling som skett på nära håll i Västra Hamnen och på Dockanområdet. Men inte länge till. Under de kommande tjugo åren kommer det gamla varvsområdet på kvm att förvandlas till en helt ny stadsdel med bostäder och arbetsplatser. Många av de gamla industribyggnaderna som fortfarande står kvar ska bevaras och renoveras för att bli en del av den nya stadsdelen. Det pågår fortfarande viss industriell verksamhet på området bland annat tillverkas järnvägsvagnar och vindkraftstorn men senast år 2015 ska samtliga lokaler vara tomma och byggfasen ta fart på allvar. Varvsstaden är inte vilket utbyggnadsprojekt som helst. Det är en central del av Malmös historia och framtid, en utvidgning av atmosfär som ger osvenska associationer, med ruffa täta strukturer som kommer att blandas med moderna arkitektoniska uttryck och oväntade platser, säger Karin Månsson som är Peabs projektledare för Varvsstaden. Hundratio år av industriproduktion har satt sina spår. Enorma röda tegelbyggnader med tidstypiska detaljer samsas med rå betong och asfalt. Karin Månsson är fullt införstådd med att det kommer att bli en utmaning att bevara de gamla byggnadernas unika detaljer med dagens krav på moderna lokaler. För att de gamla byggnaderna ska kunna stå kvar måste de fyllas med nya funktioner och nytt innehåll. Samtidigt måste de möta dagens och framtidens krav på energi- och miljöfrågor. Varvsstaden ska inte bli ett musealt bevarande. Varvsstaden är ett exempel på hur Peab vill enstaka fastigheter utan hela stadsdelar. En tydligt uttalad fokusering på hållbarhet och miljö kommer därför att vara märkbar i hela projektet. Från planeringsstadiet och rakt igenom den långa byggnations- och renoveringsperioden. Vi gör redan en hel del av de saker som nom att göra det strukturerat fångar vi helheten på ett nytt och bättre sätt, säger Karin Månsson. Men den internationella standarden kan inte översättas direkt till vår verklighet utan vi måste delvis anpassa den efter våra lagar och regler. 8 PEABJOURNALEN 4/2011

9 detaljer samsas med rå Karin Månsson är fullt införstådd med att det kommer att bli en utmaning att bevara de gamla byggnadernas unika detaljer med dagens krav på moderna lokaler. görs enligt riktlinjer som tagits fram av den brittiska organisationen BRE Global. stadsutveckling och har tidigare endast använts i pilotprojekt i England. Syftet är att hjälpa planerare och exploatörer att hållbarhet under planeringsskedet för att driva på byggandet av hållbara stadsdelar. Riktlinjerna omfattar social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet och bedömer åtta områden som exempelvis klimat och energi, samhällsplanering och biologisk mångfald. Tillsammans med Malmö stad håller Peab på att ta fram en manual som ska användas i det fortsatta arbetet. Vi insåg redan tidigt att Varvsstaden skulle kunna vara ett lämpligt projekt att på, säger Peabs miljöchef Kristina Gabrielii. Malmö Stad har också uttryckt tydliga ambitioner om att stadsdelen ska utformas på ett hållbart och miljöanpassat sätt, vilket vi som samhällsbyggare givetvis välkomnar. Genom arbetet med Varvsstaden i Malmö får Peab också viktiga kunskaper och erfarenheter som kan tillämpas i kommande stadsutvecklingsprojekt. Självklart kommer vi att lära oss mycket i samband med utvecklingen av Varvsstaden. Inte minst genom att arbeta fram en manual och checklistor som vi kan använda i andra projekt inom Peab. Men standardiseringsprocessen tror jag också är nyttig för att den bidrar till att alla inblandade parter i större utsträckning jobbar mot ett gemensamt mål och den lärdomen kan vi ha nytta av framöver, menar Kristina Gabrielii. och socialt hållbara i framtiden. För att lyckas med det krävs utökad samordning mellan alla de parter som är delaktiga i utvecklingen. Därför driver Peab tillsammans med drygt tjugo andra samhällsaktörer statliga verk, kommuner, byggherrar med synsätt på hur man skapar en hållbar stadsutveckling i Sverige. Vi vill vara drivande i utvecklingen den svenska och nordiska byggbranschen. För det här är en utveckling som jag är övertygad om har kommit för att stanna, säger Kristina Gabrielii. Men exakt hur det kommer att se ut i Sverige är för tidigt att system som kan vara tänkbara. Det första steget som gruppen tagit är ringssystem för hållbar stadsutveckling kan utvecklas och på vilket sätt det kan införas PEABJOURNALEN 4/2011 9

10 »Om 30 år är Varvsstaden en plats för människor som värderar ett liv i Malmös innerstad. En urban tät miljö med en puls och dynamik som i äldre stadsdelar.«i Sverige. Nu är tanken att gå vidare och fördjupa insatserna avseende hållbarhets- förhållanden. SVT redan på plats spännande arkitekturen och vattnet alldeles Golvet härstammar från pestens tid Forskare vet var tallarna till Gamla kommunhuset växte Det byggdes hus i Visby även när pesten härjade på talet. Det kan Lundaforskare konstatera efter att ha analyserat två prover som tagits från bjälklaget vid en ombyggnad av Gamla kommunhuset. I det här fallet kan jag sätta en knappnål på en karta och säga var tallarna har växt, säger forskningsingenjör Hans Linderson, som berättar att många privatpersoner vänder sig till universitetet för att tidsbestämma sina hus. Text: Lena Breitner 10 PEABJOURNALEN 4/2011

11 NORDENS SAMHÄLLSBYGGARE Byggnadsantikvarien Peter Joseph har hållit ett vakande öka under renoveringen av Gamla kommunhuset som letts av Peabs platschef Mats Regin. I den gamla medeltida stadskärnan i Visby håller Peab på att bygga om och renovera ett helt kvarter till bostäder. Kvarteret längs Sankt Hansgatan består av hus från olika tidsperioder, från medeltiden och framåt. Den del som går under benämningen Gamla kommunhuset blev klar i våras, men dess renovering har under hösten uppmärksammats i lokaltidningen Gotlands Allehanda. Orsaken är analysresultaten från de sågskivor som togs i husets bjälklag. Den som tar sig ett samtal med forskningsingenjör Hans Linderson vid Lunds universitets institution för geo- och ekosystemvetenskaper inser att så kallad dendrokronologi, tidsbestämning av virke, är en omfattande vetenskap. Vädret under olika årstider påverkar hur mycket eller lite ett träd växer. Träets årsringar skapar mönster som är unika för just den plats där trädet växt. Men dendrokronologin är mer Foto: Henrik Radhe, Gotlands Allehanda komplex än så. Olika trädsorter reagerar olika på bland annat vädret. En ek växer till exempel inte på samma sätt som en tall. Forskarnas analyser bygger på insamlade data, ett bibliotek som hela tiden växer. Därför är det till ömsesidig nytta när företag och privatpersoner skickar in sågskivor eller borrkärnor från sina hus för en analys. I fallet med Peabs medeltida renoveringsobjekt i Visby blev det en fullträff, gnadsantikvarie Peter Joseph från Thyréns bestämt skulle tas i bjälklaget visade sig båda vara tallar från Gotland. En av dem hade samma växtmönster som träet i Ekeby kyrka. Det är därför som Hans Linderson kan säga var just den tallen har växt. Två mil sydost om Visby, konstaterar Hans Linderson. Det är också tur att plankornas så kallade vankanter är med. Om jag kan se att plankan är sågad med barken eller vankanten i behåll så kan jag göra en mer exakt datering, förklarar Hans Linderson. Har man riktig tur kan forskarna ange med fjorton dagars marginal när ett träd har fällts. Men riktigt så nära vågar inte Hans Linderson datera de två sågskivorna från Peabs renovering. Den ena sågskivan är från vintern år , säger han. På den tiden lagrade du nog virket bara något enstaka år, så det är rimligt att anta att den delen av huset är från Fast han understryker att man behöver byggnadstekniskt att byggnadsdelen är uppförd vid ursprunglig tidpunkt, allt för att vara helt säker på att det inte handlar om en enstaka återanvänd bjälke. Oavsett vilket tycker han att den yngre dateringen är väl så spännande som den äldre dateringen. Linderson har fastställt att virket i den andra sågskivan, som är från samma tallskog som Ekeby kyrkas virke, fälldes vintern Digerdöden kom till Visby i maj 1350, berättar Hans Linderson. Franciskanermunkarnas dödslistor visar att det mellan år 1324 och 1349 dog i snitt fem personer per år bland Visbyborgare, munkar och präster. Året då pesten slår mot Visby noteras plötsligt 153 döda. Efter det fördes inga dödslistor, vilket ytterligare markerar katastrofen, säger Hans Linderson. Det här provet visar att man byggde, trots att digerdöden härjade som värst i Visby under denna tid. Proverna från Gamla kommunhuset var lyckosamma då det fanns så många årsringar att granska. I det här fallet räckte det med två prover. Men vanligtvis kan det behövas omkring tio prover, säger Hans Linderson. I det Gamla kommunhuset bor nu människor som vandrar på golv med anor från pestens Visby. Peabs platschef Mats Regin och hans medarbetare arbetar vidare med de sista delarna av kvarteret. Den arkeologiske antikvariens vakande öga är inte lika strängt. Vi arbetar i en salig blandning av nytt och gammalt, säger Mats Regin. Det som är kvar nu är från 1800-talet och fram till 1970-talet. FAKTA Erik den läspe och halte Eriksson väljs till kung av Sverige. Hans handikapp gör att han inte kan delta i ridderliga sporter, en stor prestigeförlust för en herreman. Påvens utsände, Gregorius de Crescentio, besöker Norden för att inspektera kyrkolivet. Magnus Erikssons landslag stadfästs, liksom allmänna stadslagen för Sverigers städer. Digerdöden härjar som värst i Sverige. De trettios kamp, en vida besjungen och romantiserad riddardrabbning, utspelar sig i Bretagne. Petrus Thyrgilli blir ny svensk ärkebiskop. Digerdöden avtar och försvinner från Sverige-Finland. Sveriges kung Erik Magnusson, , dör i Digerdöden. Källa: Wikipedia PEABJOURNALEN 4/

12 HEM SOM HÅLLER FÖR SAMLIV. 12 PEABJOURNALEN 4/2011

13 NORDENS SAMHÄLLSBYGGARE Hem som håller för verkliga liv. Med detta menar Peab att hem ska vara hållbara ur ett miljömässigt, ekonomiskt och tekniskt perspektiv. Men en bostad ska också hålla för olika familjesituationer. Hem som håller MÄNNISKOR ÄR OLIKA. Därför bygger Peab hem som håller både för olika slags liv och genom livets skilda faser. Prisvärda och funktionella bostäder där livet verkligen fungerar. Både till vardag och fest, nu och i framtiden. Men det är inget nytt, detta har Peab gjort i ungefär 30 år. Men kundlöftet Hem som håller tar inte bara hänsyn till familjesituationer utan lovar också hållbarhet utifrån exempelvis miljömässigt och ekonomiskt perspektiv. Människor har olika drivkrafter. Några lockas av staden, andra av naturen. Några vill ha lättskötta lägenheter, andra uppskattar trädgården. Det gäller att hitta lösningar för dahl, chef för Division Bostad. att familjer ser väldigt olika ut idag. Därför måste vi kunna erbjuda bostäder som passar för olika livsstilar och familjekonstellationer. väljer att bo i lägenhet i stan. Det är inte man får barn. Många värdesätter ett lättskött boende samt närhet till kommunikationer, arbete, skola och aktiviteter. Yteffektiva, funktionella lägenheter med öppen planlösning och generösa förvaringsutrymmen tilltalar trångdbodda familjer och familjer med barn varannan vecka. Viktigast i Peabs bostadsplanering är ändå att hitta bra lägen. Det viktigaste för kunden är läget. Att hitta bra lägen är därför nummer ett för oss när vi ska bygga bostäder, säger So- dag kanske inte är det om tio år och tvärtom. Därför måste vi vara förutseende, följa med i stadsplaneringen och veta vad som är på gång. Vi deltar också aktivt i processen genom att vara med och jobba fram detaljplaner. Som samhällsbyggare är det viktigt att vara med och utveckla väl fungerande samhällen. Men det handlar inte bara om att är det också viktigt att bidra på andra sätt, PEABJOURNALEN 4/

14 Hållbart för alla Alla vill inte bo på samma sätt. Därför bygger vi många sorters bostäder, över hela landet. Lägenheter och radhus, kedjehus och villor. Stora bostäder och mindre, mitt i city och nära naturen kort sagt, bostäder för alla. Ekonomiskt hållbart Du köper alltid till fast pris utan budgivning. Det gör att du redan från början får bra underlag som visar boendekostnaden. På så sätt kan du planera din ekonomi så att du har råd att både bo och unna dig en och annan guldkant i tillvaron. Tekniskt hållbart Din bostad ska hålla i många år. Det ställer krav på de tekniska lösningarna. Som en av Nordens största entreprenörer har vi både de resurser och den erfarenhet som krävs för att bygga kloka hem med väl beprövad teknik som ger dig ett bekymmerfritt boende. Hållbar framtid Att spara energi och använda material som inte skadar miljön ligger i allas intresse. Som Nordens samhällsbyggare arbetar vi aktivt för energieffektivt byggande, resurseffektivt materialutnyttjande och hållbara produktval.»vår uppgift är att planera trygga, bekväma och attraktiva bostäder. Gamla industrioch militärområden ligger ofta bra till, nära kommunikationer och vatten.«exempelvis genom att öppna upp slutna områden, bygga bort mörka, otrygga partier och sanera förorenad mark. Vår uppgift är att planera trygga, bekväma och attraktiva bostäder. Gamla industri- och militärområden ligger ofta bra till, nära kommunikationer och vatten. Genom att bygga om och öppna upp dessa gör vi områdena tillgängliga för allmänheten samtidigt som vi tillför lägenheter till marknaden. Hem som håller har ibland fått kunden att dra lite på smilbanden. Det är väl självklart att lägenheten ska hålla! När vi säger att våra bostäder är tekniskt hållbara handlar det om att vi bygger med robusta och gedigna material och med beprövade metoder som vi vet fungerar. Att vara lyhörd gentemot kunderna är viktigt. Även om vi kanske inte kan tillgodose alla önskemål i ett pågående projekt tar vi med oss synpunkterna till nästa projekt. Vi vill självklart att våra kunder ska trivas med sitt boende. Kan de dessutom få en bra värdeutveckling på sin lägenhet tycker vi att det är jätteroligt. Då har vi tänkt rätt. 14 PEABJOURNALEN 4/2011

15 NORDENS SAMHÄLLSBYGGARE Malmens byggt anrikningsverk, krossverk och infrastruktur åt anrika gruvföretag som Boliden och LKAB. Under våren och sommaren 2011 har ett helt nytt gruvprojekt startat i Pajala, där Peab bygger åt Northland Resources. Förutom själva gruvanläggningen kommer de även att bygga hela logistikkedjan från gruvan till hamnen i Narvik. Text: Johan Bergquist PEABJOURNALEN 4/

16 I PAJALA HAR DET KANADENSISKA företaget Northland Resources funnit en oexploaterad malmåder och är i full gång med att bygga upp två helt ny järnmalmsgruvor i Kaunisvaara Tapuli och Sahavaara. Produktionen kommer att starta under sista kvartalet 2012 och distributionen första kvartalet Peab har fått i uppdrag att bygga upp anläggningarna vid gruvan och sköta alla installationer som el, ventilation och VVS. Men förutom detta har de även fått ansvar för att bygga logistikkedjan mellan Kaunisvaara och hamnen i Narvik. Bland annat kommer de att bygga en omlastningsterminal i Pitkäjärvi och en ny kaj i Narvik. Totalt är det ett projekt på mellan Mkr. Peab har också ett samordningsansvar för hela entreprenaden eftersom vissa delar köps in utifrån som exempelvis järnvägsspår, avisnings- och tippanläggning. Hur allt kommer att se ut i detalj blir dock inte klart förrän kontrakten skrivs i december. Från gruvan kommer malmkoncentratet att transporteras på lastbil till Pitkäjärvi utanför Svappavaara. Här bygger Peab en omlastningsstation som blir den första delstationen i logistikkedjan. Lastbilarna kör in i terminalen och sidotippar malmen som sedan lastas om till järnvägsvagnarna med hjullastare. Därifrån går det sedan vidare på malmbanan till hamnen i Narvik. Det är ett spännande projekt, menar Per Olofsson som är entreprenadingenjör på Peab Asfalts dotterbolag Asfaltbeläggningar i Boden AB och projektledare för terminalbygget. Just nu är platsen bara ett öde skogsområde mellan E10 och malmbanan. I entreprenaden ingår därför att bygga en ny infartsväg och 2,5 km nya järnvägsspår. Dessutom kommer Peab att bygga en terminalbyggnad på kvm, en uppställningsplats, ett lastningsspår, ett antal växlar och en anslutning till malmbanan. Det är många tekniska lösningar att ta hänsyn till, berättar Per Olofsson. Bland annat måste vi utgå ifrån hur järnmalmskoncentratet beter sig när det är -35 grader ute. Det innebär att vi till exempel måste hitta säkra och effektiva metoder att värma upp terminalen. I det här fallet har vi valt att installera bergvärme. När omlastningsterminalen är i full drift 2015 kommer cirka ton malmkoncentrat per dygn att passera igenom, men redan kring årsskiftet börjar malmen att komma när brytningen börjat. skedet, säger Per Olofsson. I den här typen av projekt är vi vana vid att mycket redan är bestämt när vi kommer in, men här har vi fått vara med att utforma allt vilket naturligtvis gör det extra roligt. Samtidigt är tidsplanen pressad och det är många myndigheter inblandade och tillstånd att söka. Det är allt från länsstyrelse, kommuner och arkeologer till miljöprövningar och vattendomar. Det är en stor process vi måste ta oss igenom innan vi kan sätta skopan i marken, berättar Per Olofsson. Den planerade byggstarten är i mars nästa år och redan ett år senare ska anläggningen tas i drift, vilket är halva tiden jämfört med normalt för projekt av den här kalibern. Det innebär att det blir många som måste samsas på samma plats samtidigt. Per Olofsson, Peabs projektledare för terminalbygget. 16 PEABJOURNALEN 4/2011

17 NORDENS SAMHÄLLSBYGGARE Stig Johansen arbetsledare för projektet i Narvik. Efter att ha lämnat omlastningsterminalen i Pitkäjärvi anländer malmkoncentratet med tåg till Fagernäshamnen i Narvik. Här bygger Peab ytterligare en terminal för omlastning, denna gång mellan järnväg och lastfartyg. Förutom en tömningsanläggning, ett mellanlager och en avisningsanläggning byggs även en ny kaj som är 245 meter lång och drygt 30 meter bred med två tillhörande pirar. Som mest kommer projektet att sysselsätta cirka 100 personer. Den nya kajen kommer att grundläggas på 300 stålpålar som är drygt 50 meter långa och 1 meter i diameter, säger Johan Hansson, distriktschef på Peab Anläggning i Norge och projektchef för utbyggnaden i Narvik. Pålarbetena utförs av det norska bolaget NSP som är ett helägt dotterbolag till Peab. Dessutom kommer Swerock att sätta upp en mobil betongfabrik på området, samtidigt som en lokal betongfabrik fungerar som backup. När tågen anländer har de hundra ton malm i varje vagn, berättar Johan Hansson. Eftersom malmen har transporterats över fjällen, inte sällan i både minusgrader ihop. För att det ska släppa när det tippas ut, byggs en avisningsanläggning där hela tågsättet ångas vagn för vagn. Därefter går vagnarna in i en tömningsanläggning där malmen tippas och transporteras på transportband till ett mellanupplag, för att slutligen lastas upp på transportbandet och vidare ut till skeppslastaren på kajen. Även för omlastningsstationen i Narvik är tidsschemat pressat, eftersom hela logistikkedjan måste vara färdigt när första båten kommer i mars Entreprenaden utförs tillsammans med Peabs dotterbolag Björn Bygg och hela projektet passar väl in i Peabs nordiska strategi. Det här innebär att Peab Anläggning etablerar sig även i Nordnorge, säger Johan Hansson. Vi har sökt folk här i regionen och vi har fått bra respons. Det betyder att vi nu kan bygga upp en organisation här och ytterligare stärka samarbetet över gränserna. Det känns också positivt att samarbetet med Northland fungerar så bra. Det här är projekt som i förlängningen skapar arbetstillfällen både i Narvik och Svappavaara, säger Per Olofsson. När Northland efter drygt 10 år lämnar hamnen kommer kommunen dessutom att ha en färdig containerhamn, något som hade varit Och när omlastningsterminalen i Pitkäjärvi är i full drift kommer den att vara bemannad med drygt sju personer dygnet runt, vilket innebär 20 personer totalt. Det ger nya bostäder och kringeffekter som ökad service. PEABJOURNALEN 4/

18 SAMHÄLLSINSATS 18 PEABJOURNALEN 4/2011

19 att Tjörn drabbats av en man till förfogande. Under en dryg månad har Robert Lindberg suttit som spindeln i nätet och skött logistik och transportledning. Det har rört sig om allt från helikoptertransporter till och från öarna till att se till att personalen fått mat och färskvatten. PEAB BIDROG MED LOGISTIK OCH TRANSPORTLEDNING

20 Haugen, till vardags vd på det kommunala bolaget Tjörns Miljö, kontaktade Peab för att få hjälp med logistik och transportledning.peabs Robert Lindberg tog uppdraget. ROBERT LINDBERG ARBETAR i vanliga fall som platschef för Peabs olika drift- och underhållsprojekt. Han hade precis avslutat ett jobb när oljekatastrofen drabbade Tjörn den 15 september. Det hela inträffade vid en helg och på måndagen ringde Tjörns kommun och undrade om inte Peab kunde hjälpa till med logistik och transportledning. Robert Lindberg ställdes till räddningsorganisationens förfogande. Ledande myndigheter inom räddningstjänstuppdraget var Kustbevakningen, Räddningsstjänsten och Tjörns kommun. Under den månad som uppdraget varade hann drygt 750 ton olja plockas upp. Minst 618 ton sögs upp av Kustbevakningen ute till havs. Resten har plockats för hand med De omkring 130 ton som tagits upp för insatsen har varit. Omkring 120 personer har arbetat med att sanera Tjörn och kringliggande öar. Flera har fått köras ut med båt för att plocka upp olja på de ofta hala klipporna. Robert Lindberg såg till att personalen En bedömning gjordes att regnställen destruktion. Det etablerades olika uppsamlingsplatser för olja och destruktionsmaterial. Transporter har skett med båt och lastbil, men säckar med olja har också fått hämtas med helikopter ute på öarna. Robert Lindberg har också hållit i transporter av båtar, som behövde Det har varit ett väldigt roligt arbete, organisation som inte funnits tidigare. Det har varit ett intensivt samarbete över gränserna mellan myndigheter och företag. Den statliga räddningsinsatsen är nu avslutad. Saneringsarbetet fortsätter dock, men då i Tjörns kommuns regi. Oljan som drabbade Tjörn tros komma från två fartyg som kolliderade utanför Danmark den 10 september. Bland de statliga organisationer som ingått i rädd- tjänsten och Tjörns kommun, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Länsstyrelsen, Försvarsmakten och Hem- deltagit i insatsen. 20 PEABJOURNALEN 4/2011

2 200 medarbetare i ledande positioner

2 200 medarbetare i ledande positioner 2 200 medarbetare i ledande positioner Vad tycker våra medarbetare om oss? Handslaget Mycket starkt kundfokus Bra samarbete mellan arbetskamrater Utvecklingsmöjligheter Stolt arbeta på Peab Bra ledarskap

Läs mer

Praktikrapport. Ingenjörsinriktad yrkesträning. Olof Rydman. Allbygg i Höganäs AB. Annika Mårtensson

Praktikrapport. Ingenjörsinriktad yrkesträning. Olof Rydman. Allbygg i Höganäs AB. Annika Mårtensson Praktikrapport Kurs: Ingenjörsinriktad yrkesträning Namn: Olof Rydman Företag: Allbygg i Höganäs AB Handledare: Annika Mårtensson Presentation av företaget Allbygg i Höganäs AB är ett byggföretag som huvudsakligen

Läs mer

LÄGENHETSBESKRIVNING.

LÄGENHETSBESKRIVNING. LÄGENHETSBERIVNING. Brf Ejdern,, GOTLAND Fem steg till ditt drömboende 1Intresseanmälan och säljpremiär Om du du är är intresserad av av en en lägenhet lägenhet börjar börjar du med du med att göra att

Läs mer

Tio bra anledningar till varför en karriär inom JSB är rätt för dig!

Tio bra anledningar till varför en karriär inom JSB är rätt för dig! Tio bra anledningar till varför en karriär inom JSB är rätt för dig! 1VI VÅGAR TÄNKA NYTT JSB vågar tänka nytt. På så sätt kan vi leverera vad samhället behöver både idag och imorgon. Det är ett nytänkande

Läs mer

Building Information Modelling

Building Information Modelling Building Information Modelling BIM som vi ser det Du har säkert märkt att man i byggbranschen idag pratar högt och lågt om BIM. BIM står för Building Information M M:et råder det delade meningar om. Många

Läs mer

Peabs kundsamverkan.

Peabs kundsamverkan. Peabs kundsamverkan. I Peabs Partnering deltar alla parter lika mycket Alla vinner på samverkan. Högre kvalitet. Lägre kostnader. Effektivare process. Roligare samarbete. Bättre information. Större engagemang.

Läs mer

Vi bygger bättre boenden för de många människorna

Vi bygger bättre boenden för de många människorna Vi bygger bättre boenden för de många människorna Vi måste bygga mer Det råder stor brist på bostäder och det måste byggas mer, det vet vi alla. Sedan början av 90-talet, då vi senast hade balans, har

Läs mer

Optimalt helt enkelt!

Optimalt helt enkelt! KylFab är en av Gotlands främsta totalleverantör av tjänster inom energioptimering, kyla, värmepumpar och luftbehandling. Allt från projektering & installation till service, underhåll. Optimalt helt enkelt!

Läs mer

Med Skeppsbron återfår göteborgarna kontakten med vattnet. Staden får en ny spännande mötesplats vid älven mitt i centrala Göteborg.

Med Skeppsbron återfår göteborgarna kontakten med vattnet. Staden får en ny spännande mötesplats vid älven mitt i centrala Göteborg. 2015-08-27 Q&A Skeppsbron Med Skeppsbron återfår göteborgarna kontakten med vattnet. Staden får en ny spännande mötesplats vid älven mitt i centrala Göteborg. Detta händer just nu I augusti i år invigdes

Läs mer

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Kvalitet & Arbetsmiljö Så här arbetar vi med kvalitet & arbetsmiljö Vi på Swea Energi och Qstar Oil har en grundfilosofi när det gäller att arbeta med

Läs mer

Tillsammans bygger vi Svevia.

Tillsammans bygger vi Svevia. Tillsammans bygger vi Svevia. För dig som arbetar på uppdrag av oss på Svevia. Vart är vi på väg? 2 Resan har börjat. Den här trycksaken vänder sig till dig som arbetar tillsammans med oss på Svevia. Du

Läs mer

B O S T A D. Trivsamma lokaler för alternativ boende. Lös lokalbehoven snabbt och lätt med moduler från Indus

B O S T A D. Trivsamma lokaler för alternativ boende. Lös lokalbehoven snabbt och lätt med moduler från Indus B O S T A D Trivsamma lokaler för alternativ boende Lös lokalbehoven snabbt och lätt med moduler från Indus Tryggt boende med god kvalitet Hyrmoduler kan många gånger vara den idealiska lösningen vid olika

Läs mer

Peabskolan Exempel på hållbar yrkesutbildning? Skolforum 2013-10-18

Peabskolan Exempel på hållbar yrkesutbildning? Skolforum 2013-10-18 Peabskolan Exempel på hållbar yrkesutbildning? Skolforum 2013-10-18 1 Maria Hernroth 0733-373855 maria.hernroth@peab.se Jag tänkte vi kunde prata lite om: Vad Peabskolan är och vad som är kärnan i verksamheten

Läs mer

Järnvägsentreprenörerna Balfour Beatty Rail och Strukton Rail samordnar personella och maskinella resurser

Järnvägsentreprenörerna Balfour Beatty Rail och Strukton Rail samordnar personella och maskinella resurser Balfour Beatty Rail AB - 2010-05-19 Järnvägsentreprenörerna Balfour Beatty Rail och Strukton Rail samordnar personella och maskinella resurser Balfour Beatty Rail AB meddelar idag att för att vinna kostnadseffektivitet

Läs mer

Våra viktigaste tips

Våra viktigaste tips Våra viktigaste tips Projektteamen bakom utvecklingsprojektet Hållbara Hökarängen har sammanfattat sina viktigaste lärdomar och tips för andra som vill jobba med hållbarhetprojekt och stadsdelsutveckling.

Läs mer

Nästa station: Framtiden!

Nästa station: Framtiden! Vi möter framtiden Nästa station: Framtiden! Hur föreställer du dig framtidens transporter? En vanlig bild är svävande fordon som rör sig med ljusets hastighet. Än är vi inte där men vi satsar stort för

Läs mer

Kommunen, en trög och byråkratisk koloss. Eller...?

Kommunen, en trög och byråkratisk koloss. Eller...? Kommunen, en trög och byråkratisk koloss. Eller...? Jonas Kamleh Enhetschef för Klimat och Naturresurser Avdelningen för Stadsutveckling och strategi Miljöförvaltningen, Malmö stad Ja. och kanske lite

Läs mer

E.ON Värme. Hållbar stadsutveckling i. Västra Hamnen

E.ON Värme. Hållbar stadsutveckling i. Västra Hamnen E.ON Värme Hållbar stadsutveckling i Västra Hamnen 2 I maj 2001 invigdes den europeiska bomässan Bo01 i Malmö. Redan från början var utgångspunkten att bomässan skulle lägga grunden för en attraktiv och

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

Text: Johan Bergquist

Text: Johan Bergquist Mitt i centrala Göteborg, i ett myller av spårvagnar och bussar, bygger Peab ett nytt hotell. Men trots att en lastbil anländer oftare än var 18:e minut har det efter tio månader inte varit några trafik

Läs mer

Ett riktigt hyggligt byggföretag

Ett riktigt hyggligt byggföretag Ett riktigt hyggligt byggföretag Anders Magnusson, Ola Magnusson och Niclas Carlbäck. Din kompletta byggare Sunne Byggnads AB är ett genuint familjeägt byggföretag som funnits i Sunne sedan Anders Magnusson

Läs mer

Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg

Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg 1 Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg I Varberg finns sedan länge en ambition att sprida aktionsforskning som en metod för kvalitetsarbete

Läs mer

din mångsidiga byggare

din mångsidiga byggare din mångsidiga byggare ANSVARSTAGANDE, LYHÖRDA, NY- TÄNKANDE OCH PROFESSIONELLA Oavsett om du behöver hjälp med att bygga nytt, bygga till eller bygga om kan du alltid vara säker på att du får rätt hjälp

Läs mer

STÖRST I SVERIGE H-Fönstret i Lysekil är Sveriges största tillverkare av aluminiumfönster med träbeklädd insida. Det underhållsfria fönstersystemet

STÖRST I SVERIGE H-Fönstret i Lysekil är Sveriges största tillverkare av aluminiumfönster med träbeklädd insida. Det underhållsfria fönstersystemet STÖRST I SVERIGE H-Fönstret i Lysekil är Sveriges största tillverkare av aluminiumfönster med träbeklädd insida. Det underhållsfria fönstersystemet av aluminium har vunnit stort förtroende hos arkitekter,

Läs mer

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land.

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land. Jag träffade Elmir för att prata om hans flykt från Bosnien till Sverige när kriget bröt ut och belägringen av Sarajevo inträffade i början på 1990-talet. Han berättade hur det var precis innan det bröt

Läs mer

Koncernen Sverige Bygg Göteborg Decom Bygg Syd. afgruppen.se

Koncernen Sverige Bygg Göteborg Decom Bygg Syd. afgruppen.se Koncernen Sverige Bygg Göteborg Decom Bygg Syd afgruppen.se Bygger för framtiden AF Gruppen ASA är en ledande entreprenörsoch industrikoncern. Vår verksamhet omfattar Projektutveckling, Bygg, Anläggning,

Läs mer

Bygg en bättre tillvaro med GRÖN FORM

Bygg en bättre tillvaro med GRÖN FORM Bygg en bättre tillvaro med GRÖN FORM Vi gör alla våra val i livet. En upptäckt lockar fram en annan och snart uppstår ett mönster som vi tidigare inte varit medvetna om. Så var det för oss. Vi var intresserade

Läs mer

BERGVÄRME FÖR EN BÄTTRE EKONOMI BRF STAREN 1

BERGVÄRME FÖR EN BÄTTRE EKONOMI BRF STAREN 1 BERGVÄRME FÖR EN BÄTTRE EKONOMI BRF STAREN 1 INFORMATION OM MÖJLIGHETEN ATT BYTA FRÅN FJÄRRVÄRME TILL BERGVÄRME UTSKICK TILL MEDLEMMARNA ǀ APRIL 2015 UNDERLAGET ÄR FRAMTAGET AV ENEO SOLUTIONS AB I SAMMARBETE

Läs mer

Utredning med anledning av rapporterad brist i omsorg, brist i tillsyn enligt 24 b LSS

Utredning med anledning av rapporterad brist i omsorg, brist i tillsyn enligt 24 b LSS Vård- och omsorgsnämndens handling nr 15/2014 UTREDNING 1 (6) Vår handläggare Lars Olsson, utredare Ert datum Er beteckning Utredning med anledning av rapporterad brist i omsorg, brist i tillsyn enligt

Läs mer

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist En fjärils flykt Gunnel G Bergquist Livet för en del människor, Är kantat av sorg och vemod. Framtiden för dem Saknar oftast ljus och glädje. För andra människor Flyter livet på som en dans. Tillvaron

Läs mer

Professionellt har det gett nya kontakter och framförallt kunskaper i de ämnen som avhandlas.

Professionellt har det gett nya kontakter och framförallt kunskaper i de ämnen som avhandlas. Dags att nätverka Svensk Byggtjänst har tagit fram ett program med nätverksträffar med syfte att hjälpa unga (under 30 år) talanger till en bra start i yrkeslivet. Idén är att erbjuda den senaste kunskapen

Läs mer

Granne med fåglarna i parken och 10 minuter från centrum!

Granne med fåglarna i parken och 10 minuter från centrum! Granne med fåglarna i parken och 10 minuter från centrum! Välkommen till kvarteret Lampan i Helsingborg. Perfekt läge i Olympiakvarteren. Välkommen hem till kvarteret Lampan! Tänk dig att cykla ner till

Läs mer

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Har du koll på fördelarna med rätt fart? I detta häfte finns bra argument för varför vi som kör lastbil ska hålla hastighetsgränserna och

Läs mer

RENEWS HANDBOK RENEW SERVICE AB

RENEWS HANDBOK RENEW SERVICE AB RENEWS HANDBOK Du som är leverantör och samarbetspartner är välkommen att leva upp till våra ambitioner att vi ska göra ett bra jobb tillsammans och se till att våra boende har det bra hos oss. RENEW SERVICE

Läs mer

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning.

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning. Utveckling för Skellefteå 2012 2014 Må alla samlas. Det här är det första steget i en lokal utvecklingsstrategi för allas vårt Skellefteå. Därför vill vi att så många som möjligt i Skellefteå ska läsa

Läs mer

Vem ska man välja som byggpartner?

Vem ska man välja som byggpartner? DET ÄR VI SOM BYGGER. Vem ska man välja som byggpartner? En medelstor aktör i Stockholm. Ett alternativ på din lista. I Sverige fanns det 2010 enligt svenskt Näringslivs Ekonomifakta 81 449 företag inom

Läs mer

Bättre kvalitet med arkitekt som byggherre?

Bättre kvalitet med arkitekt som byggherre? Bättre kvalitet med arkitekt som byggherre? Vi vill fördjupa oss i ämnet för att undersöka om man genom att vara både arkitekt och byggherre kan uppnå en arkitektur med högre kvalité. I sådant fall på

Läs mer

Malmö staden som samverkansarena. Jonas Kamleh, Enhetschef, Klimat och naturresurser, Miljöförvaltningen, Malmö stad

Malmö staden som samverkansarena. Jonas Kamleh, Enhetschef, Klimat och naturresurser, Miljöförvaltningen, Malmö stad Malmö staden som samverkansarena Jonas Kamleh, Enhetschef, Klimat och naturresurser, Miljöförvaltningen, Malmö stad Kommunen, en trög och byråkratisk koloss. Eller...? Ja. och kanske lite mer.. Den stora

Läs mer

Gamla Staden OMBYGGNAD LANDSKRONA

Gamla Staden OMBYGGNAD LANDSKRONA OMBYGGNAD LANDSKRONA Jurymotivering: Konvertering från rustik industrimiljö till bostäder står sig som trend. Här ett gammalt tryckeri vars äldsta byggnadsdelar härstammar från 1752, som känsligt omvandlats

Läs mer

Åtgärder för en enklare byggprocess

Åtgärder för en enklare byggprocess Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:2413 av Markus Wiechel (SD) Åtgärder för en enklare byggprocess Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att

Läs mer

Ökat bostadsbyggande och samordnade miljökrav genom enhetliga och förutsägbara byggregler (SOU 2012:86)

Ökat bostadsbyggande och samordnade miljökrav genom enhetliga och förutsägbara byggregler (SOU 2012:86) Till: Socialdepartementet 103 33 Stockholm YTTRANDE Ökat bostadsbyggande och samordnade miljökrav genom enhetliga och förutsägbara byggregler (SOU 2012:86) SABOs synpunkter SABO instämmer i regeringens

Läs mer

Enkelt, ekonomiskt & miljövänligt RETURSYSTEM BYGGPALL. byggbranschens pallsystem. www.byggpall.se

Enkelt, ekonomiskt & miljövänligt RETURSYSTEM BYGGPALL. byggbranschens pallsystem. www.byggpall.se Enkelt, ekonomiskt & miljövänligt RETURSYSTEM BYGGPALL byggbranschens pallsystem www.byggpall.se Röster från branschen Cecilia Johansson Arbetsledare, JM AB Region Stockholm Syd Byggpall är enkelt och

Läs mer

Mentorprogram Real diversity mentorskap Att ge adepten stöd och vägledning Adeptens personliga mål Att hantera utanförskap

Mentorprogram Real diversity mentorskap Att ge adepten stöd och vägledning Adeptens personliga mål Att hantera utanförskap Mentorprogram Real diversity mentorskap Real diversity är ett projekt som fokuserar på ungdomar i föreningsliv och arbetsliv ur ett mångfaldsperspektiv. Syftet med Real diversity är att utveckla nya metoder

Läs mer

Ingenjörsinriktad yrkesträning

Ingenjörsinriktad yrkesträning Ingenjörsinriktad yrkesträning Student: Handledare NCC: Mats Bergquist Handledare LTH: Annika Mårtensson Innehållsförteckning NCC... 3 PROJEKT SIGNALFABRIKEN... 3 MINA ARBETSUPPGIFTER... 4 AKTÖRER JAG

Läs mer

Klimat, vad är det egentligen?

Klimat, vad är det egentligen? Klimat, vad är det egentligen? Kan man se klimatet, beröra, höra eller smaka på det? Nej, inte på riktigt. Men klimatet påverkar oss. Vi känner temperaturen, när det regnar, snöar och blåser. Men vad skiljer

Läs mer

Information från (IBAB) Industribyggnader i Borås AB Ett kommunalt bolag Juni 2008

Information från (IBAB) Industribyggnader i Borås AB Ett kommunalt bolag Juni 2008 I detta Nyhetsbrev berättar vi om hur projektet med bl.a. ny storloge på Borås Arena fortskrider. Vilken artikel är storsäljaren under sommaren hos Harald Nyborg? Vi hälsar också en hyresgäst välkommen

Läs mer

ÅRETS BYGGEN 2003 MANNAGRYNSKVARNEN

ÅRETS BYGGEN 2003 MANNAGRYNSKVARNEN 72 BOSTAD NACKA Jurymotivering: Den funkisinspirerade Mannagrynskvarnen vid inloppet till Stockholms hamn givetvir q-märkt har förvandlats till ett flerbostadshus. Dock utan att den rustika fabriksmiljön

Läs mer

Miljöpolicy. Det innebär att vi ska:

Miljöpolicy. Det innebär att vi ska: Miljöpolicy Med bibehållen god lönsamhet skall vi bidra till en långsiktigt hållbar utveckling, genom att erbjuda och utveckla effektiva transport- och logistiklösningar, med låg miljöbelastning. Det innebär

Läs mer

Individuell mätning av el, kallt vatten och varmt vatten i AB Bostadens lägenheter

Individuell mätning av el, kallt vatten och varmt vatten i AB Bostadens lägenheter Individuell mätning av el, kallt vatten och varmt vatten i AB Bostadens lägenheter Projektledare Harry Jonsson Individuell mätning är en del av Life+projektet Green Citizens of Europe, Sustainable living

Läs mer

REHAU EVERLOC. Bygg Automotive Industri. www.rehau.se

REHAU EVERLOC. Bygg Automotive Industri. www.rehau.se Nu är det dags att få VVS-branschen att få upp ögonen för det många kallar marknadens klokaste PEX-rörsystem för tappvatten och värme. Installationen är enkel och pålitlig. Och sparar tid, slit och pengar.

Läs mer

Mälarvillan för Företag

Mälarvillan för Företag Mälarvillan för Företag Patrick Månsson Säljare på Mälarvillan. Smidig process En smidig process, skräddarsytt utbud, korta leveranstider och leveranssäkerhet gör Mälarvillans nyckelfärdiga hus och stommar

Läs mer

Välkommen till Folksam Fastigheter.

Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till oss! Vi på Folksam Fastigheter arbetar med att förvalta och utveckla fastigheter. Med en långsiktig horisont och stort hjärta strävar vi efter att ha

Läs mer

CSR. Hållbarhet på WH Bolagen

CSR. Hållbarhet på WH Bolagen CSR Hållbarhet på WH Bolagen Miljöansvar Vi utbildar medarbetare i vårt miljöansvar. Detta gör vi för att kunna bedriva ett framgångsrikt miljöarbete. Vi skapar på så sätt medvetenhet, sprider kunskap

Läs mer

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010 hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010 Om Agility Agility, ett företag med rötterna i marknader under utveckling, effektiviserar varuflödeskedjor i några av världens mest utmanande miljöer. Miljöpolicy

Läs mer

Optimalt inomhusklimat

Optimalt inomhusklimat Optimalt inomhusklimat Fördelar för människor, ekonomi och miljö. Gunnar Karlsen Region Öst Entreprenad Rådgivning Service Optimalt inomhusklimat Gunnar Karlsen Region Öst Sverige Sidan 1 Värdet av ren,

Läs mer

Kristianstad bygger för framtiden

Kristianstad bygger för framtiden Kristianstad bygger för framtiden Kristianstad behöver bygga och växa Kristianstad växer. Nu är vi nära 80 000 invånare i kommunen. Men de äldre ökar snabbare än de yngre. I praktiken innebär en ökad andel

Läs mer

Vårt kvalitets- och miljöarbete

Vårt kvalitets- och miljöarbete Vårt kvalitets- och miljöarbete MÅLINRIKTAT KVALITETS- OCH MILJÖARBETE Temporent är miljöcertifierade enligt ISO 14001 och kvalitetscertifierade enligt ISO 9001. Med kunden i fokus arbetar vi målinriktat

Läs mer

Miljöpolicy. Miljöpolicy

Miljöpolicy. Miljöpolicy Miljöpolicy Innehållsförteckning Falköpings kommun som förebild 3 Internt miljöarbete 3 Fokusområden 4 Transporter 4 Lokaler 4 Mat 5 Dokumenttyp Policy Antagen av Kommunfullmäktige 2011-01-31 Dokumentansvarig

Läs mer

Ny kundportal. Att hitta rätt personal Sparar miljoner Ekonomisk förvaltning

Ny kundportal. Att hitta rätt personal Sparar miljoner Ekonomisk förvaltning FASTIGHETSSNABBEN FEBRUARI 2016nabben Ny kundportal Att hitta rätt personal Sparar miljoner Ekonomisk förvaltning FEB 2016 SNABBEN 1 Vad är en miljöbesparing? Vi har precis sparat 6,4 miljoner per år åt

Läs mer

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12 Praktikrapport Facetime Media är en byrå belägen i Lund som hjälper företag att marknadsföra sig via sociala medier. I nuläget är det främst Facebook som är aktuellt men tanken är att företaget i framtiden

Läs mer

Nytänkande effektivt samarbete

Nytänkande effektivt samarbete Nytänkande effektivt samarbete HELHETSLÖSNINGAR FÖR TEKNISKA INSTALLATIONER Behov av nya lösningar Bygg- och installationsbranschen utvecklas snabbt. Idag är fastigheter mer tekniskt krävande än tidigare.

Läs mer

SPEF. trygghet för dig

SPEF. trygghet för dig RÄTT FRÅN BÖRJAN 1 SPEF trygghet för dig Sveriges Murnings- och Putsentreprenörförening, SPEF, är den rikstäckande branschorganisationen för murat och putsat byggande i Sverige. Föreningen grundades 1966

Läs mer

1800-talets Stockholm

1800-talets Stockholm Stockholm 1800-2200 1800-talets Stockholm Befolkning Omkring år 1850 hade Stockholm ca 93 000 invånare vilket är väldigt lite om man jämför med med de ca 900 000 människor som idag räknas tillhöra Stockholms

Läs mer

Peabskolan att bygga framtidens hållbara medarbetare. 126 www.peabskolan.se

Peabskolan att bygga framtidens hållbara medarbetare. 126 www.peabskolan.se Maria Hernroth Peabskolan att bygga framtidens hållbara medarbetare 126 www.peabskolan.se Peab ett nordiskt företag Omsättning: överstigande 43 mdkr Anställda: 13.000 Aktieägare: 33.000 Börsnoterat vid

Läs mer

Miljövinster och miljonvinster går hand i hand!

Miljövinster och miljonvinster går hand i hand! Miljövinster och miljonvinster går hand i hand! Trafikverket är en statlig myndighet som ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Vi ansvarar

Läs mer

Branschens egen kravmärkning.

Branschens egen kravmärkning. B i l d : L a s s e F o r s b e r g T v å b i l d a r e. Branschens egen kravmärkning. Utmärkt Bygge underlättar samarbetet och effekti- viserar byggprocessen för alla aktörer i ett projekt. Konkret innebär

Läs mer

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Utan frågor & svar stannar världen OM BISNODE Det finns små och stora frågor inom alla företag, organisationer och verksamheter. Frågor som kräver uppmärksamhet

Läs mer

Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron?

Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron? Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron? Av Ronny Brandqvist Sida 1 av 19 Lean är INTE ett statiskt tillstånd Sida 2 av 19 Hur kan det se ut? Attityder,

Läs mer

Malmö i mars 2011 Nr. 1/2011 BRAGDBLADET. Vad händer i huset? Informationsblad från Bostadsrättsföreningen Storbragden

Malmö i mars 2011 Nr. 1/2011 BRAGDBLADET. Vad händer i huset? Informationsblad från Bostadsrättsföreningen Storbragden Malmö i mars 2011 Nr. 1/2011 BRAGDBLADET Vad händer i huset? Informationsblad från Bostadsrättsföreningen Storbragden Styrelsen i vår förening består av tre ledamöter, Patrik Ekström, Lena Nilsson och

Läs mer

En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit?

En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit? En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit? Elbilsseminarium på IKEA i Älmhult 24 oktober 2011 Karin Nilsson (C) Riksdagsledamot från Tingsryd, ledamot i Skatteutskottet suppleant i Näringsutskott

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

Furulund. Naturnära boende i lugn miljö

Furulund. Naturnära boende i lugn miljö Furulund Naturnära boende i lugn miljö bo inbäddad i grönskan utan att vara långt från stan Det finns ett lugn och en trygghet vi mår bra av och det är den man finner i sitt hem. En del föredrar att söka

Läs mer

Nu bygger vi om i Husby

Nu bygger vi om i Husby Nu bygger vi om i Husby Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Husby Hus för hus Det tar upp till

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2009

Hållbarhetsredovisning 2009 09 Hållbarhetsredovisning 2009 Hertz är Sveriges ledande hyrbilsföretag. Med en så stark position följer ett stort ansvar gentemot miljön och företagets intressenter. Hertz arbetar därför sedan länge med

Läs mer

Det finns självklart en proffsdröm

Det finns självklart en proffsdröm Nummer 4, November Från Halmstads Energi och Miljö AB Det finns självklart en proffsdröm - Robert Bladh, HK Drott Värmeljus blir till proteser i Thailand Vintertider på våra ÅVC:er Nr. 4 Nov. 2014 Med

Läs mer

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Att jobba på Sto Det handlar om dig Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Som medarbetare på Sto är det i grunden dig och dina kollegor det handlar om. Utan att förringa vår fina produktportfölj, är det

Läs mer

Det handlar om Linköpings framtid.

Det handlar om Linköpings framtid. Det handlar om Linköpings framtid. Tre förslag från Socialdemokraterna för att få igång bostadsbyggandet i Linköping. Det byggs för lite i Linköping. Under flera år har antalet färdigställda bostäder underskjutit

Läs mer

Utrymme för vård och omsorgsarbete

Utrymme för vård och omsorgsarbete Utrymme för vård och omsorgsarbete Arbetsutrymme Arbetsutrymme Utrymme som behövs för hjälpmedel. Utrymme som behövs för hjälpmedel. DET ÄR VIKTIGT att det finns tillräckligt med plats för vårdarbete.

Läs mer

Snabba Hus. Resultat av jagvillhabostad.nu.:s förstudie om hur bra bonde för unga kan tas fram snabbare. Bild Spacebox www.spacebox.

Snabba Hus. Resultat av jagvillhabostad.nu.:s förstudie om hur bra bonde för unga kan tas fram snabbare. Bild Spacebox www.spacebox. Snabba Hus Resultat av jagvillhabostad.nu.:s förstudie om hur bra bonde för unga kan tas fram snabbare Bild Spacebox www.spacebox.nl Genomförd av Vanda Kehr och Anna Svensson 2009 Sammanfattning Den rådande

Läs mer

Remissvar Upphörande av underhåll på järnvägssträckan Snyten Kärrgruvan, bandel 334 i Norbergs kommun, Västmanlands län (TRV 2013/66625).

Remissvar Upphörande av underhåll på järnvägssträckan Snyten Kärrgruvan, bandel 334 i Norbergs kommun, Västmanlands län (TRV 2013/66625). 1(5) Trafikverket Ärendemottagningen Fredrik Brokvist, Söp Box 810 78128 Borlänge Remissvar Upphörande av underhåll på järnvägssträckan Snyten Kärrgruvan, bandel 334 i Norbergs kommun, Västmanlands län

Läs mer

Stockholm Årsta Kombiterminal

Stockholm Årsta Kombiterminal Stockholm Årsta Kombiterminal Jernhusen Stockholm Årsta Kombiterminal Sveriges modernaste logistikcenter Strategiskt läge. Centralt i Stockholm Jernhusen Stockholm Årsta Kombiterminal Gods vill helst åka

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

Innehåll. Kreativitet en introduktion 7 Varför vara kreativ på jobbet? 8. Öka kreativiteten hur gör man det? 10 Människor 11 Miljö 19 Metod 25

Innehåll. Kreativitet en introduktion 7 Varför vara kreativ på jobbet? 8. Öka kreativiteten hur gör man det? 10 Människor 11 Miljö 19 Metod 25 Innehåll Förord 5 Kreativitet en introduktion 7 Varför vara kreativ på jobbet? 8 Öka kreativiteten hur gör man det? 10 Människor 11 Miljö 19 Metod 25 Kreativa möten 27 Idédiamanten en strukturerad metod

Läs mer

Problemen känner du redan till.

Problemen känner du redan till. Problemen känner du redan till. Robert Harding Images / Masterfile / SCANPIX Så hur vore det om någon pratade lösningar istället? Det räcker med att slå upp en dagstidning för att inse att världen bara

Läs mer

Välj ett yrke där du bygger ett hållbart samhälle

Välj ett yrke där du bygger ett hållbart samhälle Välj ett yrke där du bygger ett hållbart samhälle Betong överraskar Betong är ett spännande material. Med sina unika egenskaper hjälper det arkitekter och byggare över hela världen att skapa hus, broar,

Läs mer

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet Valprogram för Skövde 2015-2018 FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet För allas bästa. I hela Skövde. Politiken måste alltid blicka framåt och ta

Läs mer

www.miljonaren.se Verksamhetshandbok Kvalitet och Miljö Miljönären Lindfeldts Måleri AB

www.miljonaren.se Verksamhetshandbok Kvalitet och Miljö Miljönären Lindfeldts Måleri AB www.miljonaren.se Verksamhetshandbok Kvalitet och Miljö Lindfeldts Måleri AB Inledning Lindfeldts Måleri AB är Dalarnas största målerikoncern med 150 medarbetare och en omsättning på nästan 100 miljoner

Läs mer

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2013

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2013 hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2013 Om Agility Agility, ett företag med rötterna i marknader under utveckling, effektiviserar varuflödeskedjor i några av världens mest utmanande miljöer. örnsköldsvik

Läs mer

Vi levererar helhetslösningar

Vi levererar helhetslösningar R TM Vi levererar helhetslösningar Ett badrum är en helhet. Vi levererar den. Ett nytt badrum ska du leva med under lång som vi alla tycker oss ha för lite av. Men tar du dig att läsa vår broschyr, får

Läs mer

Policy för Miljö och hållbarhet

Policy för Miljö och hållbarhet Policy för Miljö och hållbarhet Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2017-04-25 116 Datum för fastställelse 2017-04-25 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

www.jonsonsbygg.se 1

www.jonsonsbygg.se 1 www.jonsonsbygg.se 1 Din lokala byggare med Vätter bygden som bas. Kompetens från allt inom byggservice till totalentreprenad. Jonsons Byggnads ab har en över femtioårig tradition av att vara en lokal

Läs mer

KONE SKRÄDDARSYTT IN I MINSTA DETALJ. Case #16:2. Så optimerade den innovativa hisstillverkaren sin verksamhet med en specialanpassad lokal

KONE SKRÄDDARSYTT IN I MINSTA DETALJ. Case #16:2. Så optimerade den innovativa hisstillverkaren sin verksamhet med en specialanpassad lokal SKRÄDDARSYTT IN I MINSTA DETALJ KONE Case #16:2 Så optimerade den innovativa hisstillverkaren sin verksamhet med en specialanpassad lokal LOKALEN SOM SPRÅNGBRÄDA KONE ATRIUM LJUNGBERG Med hjälp av KONE

Läs mer

Nu bygger vi om i Akalla

Nu bygger vi om i Akalla Nu bygger vi om i Akalla Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Akalla Hus för hus Det tar omkring

Läs mer

S K O L A. Flexibla lokaler för en bra skolmiljö. Med skolmoduler från Indus löser du lokalbehoven snabbt och lätt

S K O L A. Flexibla lokaler för en bra skolmiljö. Med skolmoduler från Indus löser du lokalbehoven snabbt och lätt S K O L A Flexibla lokaler för en bra skolmiljö Med skolmoduler från Indus löser du lokalbehoven snabbt och lätt Stabil konstruktion och hög kvalitet Om elevantalet förändras eller om förutsättningarna

Läs mer

Välkommen till Bostaden!

Välkommen till Bostaden! Välkommen till Bostaden! Vi arbetar långsiktigt med smarta, hållbara lösningar; socialt, ekonomiskt och ekologiskt! Alla mål utifrån hållbarhetsperspektiven: Ekonomiskt Ekologiskt Socialt I vår affärsplan

Läs mer

PROCESSBESKRIVNING BYALAG. Hur det fungerar det när ni har bestämt er för fibernät

PROCESSBESKRIVNING BYALAG. Hur det fungerar det när ni har bestämt er för fibernät PROCESSBESKRIVNING BYALAG Hur det fungerar det när ni har bestämt er för fibernät Bredband i hela Sverige Målet för bredbandspolitiken är att Sverige ska ha bredband i världsklass. För att kunna realisera

Läs mer

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Har du koll på fördelarna med rätt fart? I detta häfte finns bra argument för varför vi som kör buss ska hålla hastighetsgränserna och de

Läs mer

Innehåll. VD har ordet 3 Referens 4 Miljö och Kvalitet 5 Året i siffror 6 Historik 7

Innehåll. VD har ordet 3 Referens 4 Miljö och Kvalitet 5 Året i siffror 6 Historik 7 Årsredovisning 2013 Innehåll VD har ordet 3 Referens 4 Miljö och Kvalitet 5 Året i siffror 6 Historik 7 2 VD HAR ORDET Bästa året någonsin trots tufft byggklimat Byggbranschen i Sverige ligger fortfarande

Läs mer

Någonting står i vägen

Någonting står i vägen Det här vänder sig till dig som driver ett företag, eller precis är på gång att starta upp Någonting står i vägen Om allting hade gått precis så som du tänkt dig och så som det utlovades på säljsidorna

Läs mer