Ex på vidareutbildningar:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ex på vidareutbildningar:"

Transkript

1 Ex på vidareutbildningar: Design och produktutveckling (Lunds Universitetet, Linköpings Universitet) Design och produktframtagning (KTH Ingvar Kamprads Designcenter Lund (IKDC) Civilingenjörsutbildning inom Innovation och produktdesign (Mälardalens högskola) Teknisk design (Chalmers, Mittuniversitet, Luleå tekniska högskola) Designhögskolan i Pukeberg (Filial till högskolan i Kalmar, Umeå Universitet, Växjö Universitet) Industridesign (Lunds Universitet, Tekniska högskolan i Jönköping) Designingenjör (Högskolan i Skövde) KY-utbildningen Design & Produktutveckling (Olofström, Hässleholm) Om du är kreativ och tycker om att teckna, lösa problem och är teknikintresserad ska du gå den här inriktningen. Här handlar det om att skapa produkter, miljöer och tjänster som underlättar vardagen. Du får lära dig designprocessen från idé till prototyp. Funktionella, miljömässiga och estetiska krav är viktiga perspektiv i utbildningen.

2 Design och produktutveckling Alla prylar runt omkring oss är det någon som har designat. Vare sig det gäller en penna, en bil eller en mjölkförpackning. Design och produktutveckling handlar om problemlösning, formgivning och produktutveckling. Som designer är du personen med helhetssyn. Du ska kunna förstå hur man anpassar tekniken till användarna och underlättar vår vardag. Tekniker med formkänsla är en bra kombination! På Polhemskolans karaktärskurser får du lära dig: Bild och form Färglära. Arbeta med konstnärliga processer, enskilt och i grupp. Du lär dig metoder för idéproduktion Gestalta bilder i två- och tredimensionella tekniker i olika material, metoder och medier. Bildens uttrycksmedel, till exempel linje, form, färg, ljus och skugga, och hur de hänger samman med det färdiga bilduttrycket Analysera och tolka bilder Bilders funktioner CAD 1 Göra skisser och ritningar i datorn Modellera tredimensionella detaljer Design 1 Människors olika behov och förutsättningar att samspela med produkter och miljöer Designhistoria och designens roll i samhället Designprocessen Materiallära Ta fram två- och tredimensionella modeller Presentera dina alster visuellt i tal/skrift Arbeta i projekt Konstruktion 1 Konstruktionsprocessen Välja och använda metoder, material, verktyg, komponenter och deras olika egenskaper Utföra mätningar simuleringar och tester Lösa konstruktionsuppgifter och utföra beräkningar Dokumentera, redovisa, presentera och utvärdera ditt konstruktionsarbete. Använda tekniska begrepp och modeller

3 Som produktionstekniker kan du jobba som processtekniker, kvalificerad operatör, produktionsberedare, produktionsutvecklare mm. Med erfarenhet från branschen kan man sedan avancera till arbetsledare, produktionschef, platschef etc. Ex på vidareutbildningar Möjliga vägar kan vara vidareutbildningar inom Universitet/Högskola eller KY_utbildningar. T ex: Automation Innovationsteknik Kvalitetsstyrning Materialteknik Mekatronik Processdesigner Processtekniker Produktionsteknik Produktionsutvecklare Robotautomation Om du är intresserad av människor och maskiner är denna inriktning för dig. Du får lära dig att du hur man arbetar med styrning, automation, planering och utveckling, vilket också innebär möten med människor. En viktig del är också att förstå hur människor och maskiner fungerar tillsammans. Arbetet är både tekniskt och teoretiskt.

4 På Polhemskolans karaktärskurser får du lära dig: Mekantronik (Mekatronik är exempel på hur teknisk utrustning samverkar med elektriska och mekaniska funktioner.) Planera, bygga och dokumentera mekatroniska system Använda ritningar och manualer Hur mekaniska strukturer, elektroteknik samt styroch reglerteknik kan fungera ihop Tekniska lösningar för information och energi Ellära, mekanik och enklare programmering Grundläggande mekaniska begrepp, till exempel hävstång, block, lutande planet, fackverk och balk Laddning, ström, spänning, resistans och sluten krets Produktionsutrustning 1 Planera, organisera och utföra arbete i manuell och automatiserad produktionsutrustning och kringutrustning enligt gällande säkerhetsföreskrifter Hantera verktyg, maskiner och styrtekniks utrustning Utföra funktionskontroll, mätningar, beräkningar och felsökning av produktionsutrustning, kringutrustning, verktyg, maskiner och styrteknisk utrustning Praktiska moment, t ex skärande bearbetning Hantera mätdon Utrustningens symboler, beteckningar och märkningar Läsa och tolka ritningar Heta arbeten Produktionskunskap 1 Hur en produktionsidé utvecklas. Organisation och arbetsuppgifter i teknisk produktion Hur design och kvalitet påverkar produktionen Produktionsekonomi, logistik och materialval

5 Vidareutbildning inom IT Här finns en uppsjö av vidareutbildning allt från civilingenjörsutbildningar, högskoleutbildningar, KY-utbildningar och privata aktörer. Tre av fyra nya jobb återfinns inom IT-branschen, visar en sammanställning från branschorganisationen IToch telekomföretagen som har ställt samman uppgifter från SCB och Soliditet. Någon form av vidareutbildning krävs för att få ett kvalificerat jobb. Här finns många möjligheter till jobb. T ex IT-ingenjör Systemutvecklare Spelutvecklare Applikationsutvecklare Projektledare IT-konsult Webbutvecklare Programvarutestare IT-arkitekt Datatekniker Gillar du datorer, programmering och att skapa hemsidor är detta inriktningen för dig. I inriktningskurserna får du grundläggande teoretiska kunskaper och praktiska tillämpningar inom dator- och programmeringsteknik Du kommer att få prova på att jobba i olika program och lära dig mer om hur människor och datorer kan samarbeta. Du får en bra grund att stå på om du vill läsa vidare inom IT-området..

6 I inriktningskurserna lär du dig: Webbutveckling 1 Webbplatser och Webbsidors uppbyggnad Skapa och designa användarvänliga, interaktiva webbsidor Hantera länkar och grafiska objekt på en webbsida Arbeta med olika programvaror för webb- och bildhantering. Lagar och andra bestämmelser som styr digital information Datorteknik 1a Praktiska och laborativa moment ingår. Programmering 1 C Sharp Skapa enklare program Grundläggande datatyper, regler och syntax Kontrollstrukturer, till exempel sekvens, selektion och iteration Grunderna för klasser, objekt, egenskaper och metoder Variablers och konstanters synlighet och livslängd Grundläggande algoritmer Skapa fönsterprogram som hanterar grafik Felsökning Datorsystems uppbyggnad, komponenter och kringutrustningar. Installation, konfigurering av olika operativsystem och mjukvaror Nätverksanslutningar

7 Arbetsförmedlingens bedömning är att utbildade arkitekter har goda möjligheter till arbete på fem års sikt. Eftersom behovet av samhällsplanering ökar samtidigt som många planerare går i pension de närmaste åren kan det bli brist på planeringsarkitekter. Ex på vidareutbildning: Tekniska högskolorna i Stockholm, Göteborg, Umeå och Lund. Fysisk planerare/planarkitekt utbildas vid Blekinge tekniska högskola i Karlskrona. Malmö Högskola Landskapsarkitekt, Alnarp och Ultuna Konstfack, inredningsarkitekt Olika utbildningar inom miljöteknik på flertalet universitet och högskolor Till arkitektutbildningen kan du också antas genom att göra Arkitektprovet - som är gemensamt för arkitekturskolorna. Är du intresserad av arkitektur, miljö och samhällsplanering ska du välja den här inriktningen. Du får lära dig byggprocessen ur ett brett perspektiv, där du måste väva samman tekniska kunskaper med funktionalitet, estetik och miljö. Du kommer att få en helhetssyn kring arkitektur och hållbart samhällsbyggande.

8 På Polhemskolans karaktärskurser får du lära dig: Miljö och energikunskap Ekosystemens och betydelsen av biologisk mångfald Miljöhot och utmaningar och ekologiska fotavtryck Kretsloppssamhällets organisation. Samhällets styrmedel med koppling till miljö- och energifrågor Miljöcertifiering, miljömärkning och gröna certifikat Energikällor Resursanvändning i samband med livsmedel, boende, transporter och övrig konsumtion Tekniska lösningar för resurseffektivisering Konsekvensanalys av olika handlingsalternativ Praktiska fallstudier Arkitektur hus Praktiska moment ingår i kursen Arkitekturhistoria Relevanta lagar och andra bestämmelser, planinstrument och handläggningsprocessen Göra ritningar, planer och modeller Göra modeller av byggnader Använda relevanta dataprogram Se samband mellan form, funktion och teknik Byggmaterial och hållbara byggtekniska lösningar Hållbart samhällsbyggande Planerings- och beslutsprocesser inom samhällsplanering Stadsbyggnadsidéer och samhällsutveckling ur ett historiskt och socialt perspektiv. Infrastrukturlösningar och tekniska system vid bostadsplanering Tekniska, estetiska, sociala, ekonomiska och etiska aspekter på samhällsbyggande Göra ritningar, planer och modeller Använda relevanta ritprogram i datorn

9 Efterfrågan på ingenjörer och maskintekniker ökar, framförallt i Skåne. Just nu drivs lönerna uppåt, och det finns en mängd olika företag som formligen skriker om att få tag kompetent personal inom tekniska områden. Med en specialistkompetens inom området, blir förhandlingsläget för den som tänker byta eller skaffa ett nytt jobb riktigt, riktigt bra. Om du vill vidareutbilda dig finns det Universitet och tekniska högskolor på väldigt många ställen i landet. På inriktning Teknikvetenskap får du möjlighet att utveckla din analytiska förmåga genom att planera och genomföra experiment, göra iakttagelser och tolka resultat. Du övar också upp din kreativitet, initiativförmåga och problemlösningsförmåga, allt viktiga egenskaper i framtidens arbetsliv. En naturlig fortsättning är någon typ av ingenjörsutbildning.

10 På Polhemskolans karaktärsämneskurser får du lära dig: Fysik 2 Rörelse och krafter Vågor, elektromagnetism och signaler Universums utveckling och struktur Fysikens karaktär, arbetssätt och matematiska metoder Matematik 4 Aritmetik, algebra och geometri Samband och förändring Problemlösning Teknik 2 Teori bl.a. digitalteknik, ellära, hållfasthetslära Tekniker för mätning och registrering av prestanda i digitaltekniska, mekaniska och elektriska system Samband för omvandling av elektrisk energi till mekanisk energi och vice versa. Dimensionsanalys och rimlighetsbedömning Energi- och dataöverföring i olika system med betoning på analys, beräkningar, simuleringar och rimlighetsbedömningar Mätteknik Genomföra experimentella undersökningar, genom simuleringar, konstruktioner och laborationer. Analys av tekniska system med hjälp av datorer Styrning av digitala system Legorobotar Praktiska fallstudier

NJE N S E N V U XEN UTBILD NI. Hösten 2014. 130 gymnasiala kurser 14 gymnasiala yrkesutbildningar 2 lärlingsutbildningar

NJE N S E N V U XEN UTBILD NI. Hösten 2014. 130 gymnasiala kurser 14 gymnasiala yrkesutbildningar 2 lärlingsutbildningar NJE N S E N V U XEN UTBILD NI Hösten 2014 130 gymnasiala kurser 14 gymnasiala yrkesutbildningar 2 lärlingsutbildningar G JENSEN drivs av passion för kunskap och människors utveckling - inte riskkapital.

Läs mer

En yrkesinriktning inom teknikprogrammet

En yrkesinriktning inom teknikprogrammet En yrkesinriktning inom teknikprogrammet Delbetänkande av Yrkesprogramsutredningen Stockholm 2015 SOU 2015:29 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47

Läs mer

Kompetensförsörjning Karriär & utbildningstrappa VVS branschen

Kompetensförsörjning Karriär & utbildningstrappa VVS branschen Kompetensförsörjning Karriär & utbildningstrappa VVS branschen Karriär & utbildningstrappa Civilingenjör Ingenjör (konstruktör) Tekniker(kalkylator) Civilingenjörsutbildningar Högskoleingenjörsutbildningar

Läs mer

Mats Lilja bitr programledare

Mats Lilja bitr programledare VÄLKOMMEN Vi är glada för förtroendet att du valt att påbörja dina studier till högskoleingenjör vid LTH Ingenjörshögskolan vid Campus Helsingborg. Självklart kommer vi göra vårt yttersta för att tillmötesgå

Läs mer

Guide. Till arbete med klimat och energi. För grundskolan, årskurs 1 6. Håll Sverige Rents skolprojekt delfinansieras av EU:s fond LIFE+

Guide. Till arbete med klimat och energi. För grundskolan, årskurs 1 6. Håll Sverige Rents skolprojekt delfinansieras av EU:s fond LIFE+ Guide Till arbete med klimat och energi För grundskolan, årskurs 1 6 Håll Sverige Rents skolprojekt delfinansieras av EU:s fond LIFE+ Materialet har tagits fram med i samarbete med Energimyndigheten Innehåll

Läs mer

Teknisk fysik och elektroteknik Teknisk fysik och elektroteknik - internationell

Teknisk fysik och elektroteknik Teknisk fysik och elektroteknik - internationell CIVILINGENJÖR I Teknisk fysik och elektroteknik Teknisk fysik och elektroteknik - internationell Tekniska högskolan vid Linköpings universitet LiU EXPANDING REALITY Det är både KUL & KRÄVANDE att plugga

Läs mer

VILL DU BLI. Civilingenjör, Spelutvecklare, Chalmerist, Programmerare, Raketforskare, Webbdesigner, IT-konsult, Apputvecklare, Interaktionsdesigner...

VILL DU BLI. Civilingenjör, Spelutvecklare, Chalmerist, Programmerare, Raketforskare, Webbdesigner, IT-konsult, Apputvecklare, Interaktionsdesigner... VILL DU BLI Civilingenjör, Spelutvecklare, Chalmerist, Programmerare, Raketforskare, Webbdesigner, IT-konsult, Apputvecklare, Interaktionsdesigner... VÄLJ TEKNIKPROGRAMMET Teknisk högskola & Spelutveckling

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Skapa din framtid! Innehållsförteckning Utbildningar inom försäljning IT-Säljare 8 Kvalificerad Säljare/Key Account Manager 9 Internationell Säljare/Marknadsförare 10 Key Account Manager 11 Utbildningar

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING INTRODUKTION: HÅLLBAR UTVECKLING Vad innebär hållbar utveckling? Begreppet hållbar utveckling blev känt i och med att FN startade den så kallade Brundtlandskommissionen

Läs mer

Teknik gör det osynliga synligt

Teknik gör det osynliga synligt Kvalitetsgranskning Rapport 2014:04 Teknik gör det osynliga synligt Om kvaliteten i grundskolans teknikundervisning Skolinspektionens rapport 2014:04 Diarienummer 2013:1536 Stockholm 2014 Foto: Monica

Läs mer

Svensk Produktionsforskning 2020

Svensk Produktionsforskning 2020 Teknikföretagen produktionsforskning Svensk Produktionsforskning 2020 strategisk forskningsagenda Förord Produktion i världsklass är en förutsättning för att svensk tillverkningsindustri ska kunna konkurrera

Läs mer

Högskoleverkets kvalitetsutvärderingar 2011 2014. Självvärdering

Högskoleverkets kvalitetsutvärderingar 2011 2014. Självvärdering Högskoleverkets kvalitetsutvärderingar 2011 20 Självvärdering Lärosäte: Lund universitet Utvärderingsärende reg.nr 643-01844-12 Område för yrkesexamen: Väg- och vattenbyggnad Civilingenjörsexamen Inledning

Läs mer

Förskola i utveckling. bakgrund till ändringar i förskolans läroplan

Förskola i utveckling. bakgrund till ändringar i förskolans läroplan Förskola i utveckling bakgrund till ändringar i förskolans läroplan Utbildningsdepartementet 2010 En omsorgsfull implementering av förtydliganden och kompletteringar i förskolans läroplan är viktig. Med

Läs mer

Den Globala Skolans rapport om lärande för hållbar utveckling i styrdokument för förskola och skola. Lärande för hållbar utveckling

Den Globala Skolans rapport om lärande för hållbar utveckling i styrdokument för förskola och skola. Lärande för hållbar utveckling Den Globala Skolans rapport om lärande för hållbar utveckling i styrdokument för förskola och skola. Lärande för hållbar utveckling Universitets- och högskolerådet 2013 1 Lärande för hållbar utveckling

Läs mer

LGR 11. Kursplaner. Läroplanens kapitel 3. - Syfte - Centralt innehåll - Kunskapskrav

LGR 11. Kursplaner. Läroplanens kapitel 3. - Syfte - Centralt innehåll - Kunskapskrav LGR 11 Läroplanens kapitel 3 Kursplaner - Syfte - Centralt innehåll - Kunskapskrav Vad är detta? Grundskoleavdelningens utvecklingsprojekt Bedömning och betyg i Stockholm stad har sammanställt kursplanerna

Läs mer

Miljö och hållbar utveckling i Chalmers utbildningar. Ulrika Lundqvist Universitetslektor, Pedagogisk utvecklingsledare Chalmers tekniska högskola

Miljö och hållbar utveckling i Chalmers utbildningar. Ulrika Lundqvist Universitetslektor, Pedagogisk utvecklingsledare Chalmers tekniska högskola Miljö och hållbar utveckling i Chalmers utbildningar Ulrika Lundqvist Universitetslektor, Pedagogisk utvecklingsledare Chalmers tekniska högskola Nationella examensordningen för civilingenjörsexamen Färdighet

Läs mer

Schemapositioner för individuella valet Blå position =Tisdag och torsdag morgon Gul position = Måndag och onsdag morgon

Schemapositioner för individuella valet Blå position =Tisdag och torsdag morgon Gul position = Måndag och onsdag morgon Vill du veta mer? Besök skolverkets hemsida : http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/ gymnasieskola/sok-amnen-kurser-och-program Läs din skolmail dagligen! Det är på den

Läs mer

MADE IN SWEDEN 2030 Strategisk innovationsagenda för svensk produktion

MADE IN SWEDEN 2030 Strategisk innovationsagenda för svensk produktion MADE IN SWEDEN 2030 Strategisk innovationsagenda för svensk produktion INNEHÅLL Nationell kraftsamling och innovation för produktion i Sverige...3 Produktion i Sverige 2030 en vision för svenskt välstånd...4

Läs mer

Projekt utan effekt?

Projekt utan effekt? DIALOGEN FORSKARE ALLMÄNHET VA-rapport 2007:7 Projekt utan effekt? utvärderingar av N&T-initiativ under luppen Förord Kunskapssamhället är ett kännetecken för vår tid och en eftersträvad vision. Men kunskapssamhället

Läs mer

Far och flyg Bygg ett glidflygplan Ingenjörsområde: Aerodynamik, krafter och material Läromedel för elever 9-12 år

Far och flyg Bygg ett glidflygplan Ingenjörsområde: Aerodynamik, krafter och material Läromedel för elever 9-12 år Far och flyg Bygg ett glidflygplan Ingenjörsområde: Aerodynamik, krafter och material Läromedel för elever 9-12 år 1 Introduktion Detta är ett av tio undervisningsmaterial i projektet ENGINEERsom är utvecklade

Läs mer

TEKNISK FYSIK. 300 hp TEKNISK MATEMATIK. 300 hp

TEKNISK FYSIK. 300 hp TEKNISK MATEMATIK. 300 hp TEKNISK FYSIK 300 hp TEKNISK MATEMATIK 300 hp BLI EN MÅNGSIDIG PROBLEM- LÖSARE Är du redo att ta dig an framtidens problem? Som teknisk fysiker eller teknisk matematiker blir du tränad i att hela tiden

Läs mer

Lärande för hållbar utveckling i nya styrdokument för förskola och skola

Lärande för hållbar utveckling i nya styrdokument för förskola och skola Lärande för hållbar utveckling i nya styrdokument för förskola och skola (inkl. rapporter från workshops) Hälsa Lärande för hållbar utveckling bör integreras i olika ämnen och vara ämnesövergripande. Livsstilar

Läs mer

Förord. Juni 2007. Christer Ericson SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign Region Norr. Foto: Erik Olsson

Förord. Juni 2007. Christer Ericson SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign Region Norr. Foto: Erik Olsson Förstudie Design Västerbotten Juni 2007 Förord Denna förstudie och den följande Mål 2 ansökan som kommer att lämnas in för handläggning under hösten 2007 avse r en större flerårig satsning på design i

Läs mer

LÄRANDE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING I STYRDOKUMENT FÖR FÖRSKOLA OCH SKOLA

LÄRANDE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING I STYRDOKUMENT FÖR FÖRSKOLA OCH SKOLA LÄRANDE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING I STYRDOKUMENT FÖR FÖRSKOLA OCH SKOLA LÄRANDE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING et t rät ren s Dju T i l l vä t efr i h e t Yttran d ka p ren be la r ä ll d h e Lärande för hållbar

Läs mer

FOTOGRAFISK BILD. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

FOTOGRAFISK BILD. Ämnets syfte. Kurser i ämnet FOTOGRAFISK BILD Fotografiet blir en allt viktigare kommunikationsform, och människor möts dagligen av meddelanden i form av fotografiska bilder med olika avsändare och varierande syften. Den digitala

Läs mer

Kursmål, programmål, betygskriterier och examination Viggo Kann

Kursmål, programmål, betygskriterier och examination Viggo Kann Kursmål, programmål, betygskriterier och examination Viggo Kann Kursmål och programmål består inte bara av fina ord utan har flera viktiga syften. Den här texten beskriver bland annat hur lärandemål hänger

Läs mer

En ny Ekonomisk geografi

En ny Ekonomisk geografi En ny Ekonomisk geografi Ett regionalt perspektiv på en global förändring i Östra mellansverige RAPPORT 5:2013 AttrAherAr företag och individer ökad marknadspotential ökad täthet ökad tillgänglighet växande

Läs mer

Kommentarmaterial till kursplanen i bild

Kommentarmaterial till kursplanen i bild Kommentarmaterial till kursplanen i bild Kommentarmaterial till kursplanen i bild Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Tel: 08-598 191 90 Fax: 08-598 191 91 E-post: order.fritzes@nj.se

Läs mer

Estetik, kultur och skapande i undervisningen digitala verktyg, lärande och kommunikation. Ett diskussionsunderlag

Estetik, kultur och skapande i undervisningen digitala verktyg, lärande och kommunikation. Ett diskussionsunderlag Estetik, kultur och skapande i undervisningen digitala verktyg, lärande och kommunikation Ett diskussionsunderlag 3 Foto: Sid 7: Susanne Walström / Johnér. Sid: 8 Cultura Creative. Sid 11: Amanda Sveed

Läs mer

Rapport 2009:33 R. Kartläggning av utbildning inom entreprenörskap och innovation

Rapport 2009:33 R. Kartläggning av utbildning inom entreprenörskap och innovation Rapport 2009:33 R Kartläggning av utbildning inom entreprenörskap och innovation Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se

Läs mer