Profilval NA. Lunds kommun Polhemskolan. Inför år 2 (Väljes under år 1) Inför år 3 (Väljes under år 2)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Profilval NA. Lunds kommun Polhemskolan. Inför år 2 (Väljes under år 1) Inför år 3 (Väljes under år 2)"

Transkript

1 Lunds kommun Polhemskolan Profilval NA Inför år 2 (Väljes under år 1) Inför år 3 (Väljes under år 2) Profil Idrott 300p Hela läsåret Träningslära 1 100p Åk2, Hela läsåret Bioteknik 100p Träningslära 2 100p H Mat. Spec. Linjär algebra 100p Psykologi 1 50p P1 Webbutveckling1 100p Psykologi 2b (Idrottspsykologi) 50p P1 Nat. Spec. Medicinsk fysik 100p Politik och hållbar utveckling 100p Geografi 2 100p Engelska 7 100p Engelska 7 CAE 100p Profil Europa 300p Period 1 Kultur - och idéhistoria 100p Åk2, P2 Nat. Spec. - Forskningsfronter 100p Engelska 7 CAE 100p H Matematik 5 100p Internationella relationer 100p P2 Programmering 1 100p Nat. Spec. Humanfysiologi 100p Entreprenörskap - globalt 100p Hållbart samhällsbyggande 100p Psykologi 1 50p + Filosofi 1 50p Period 2 Nat. Spec. - Naturvetenskapliga projekt 100p Programmering 2 100p Nat. Spec. Medicin och hälsa 100p Internationella relationer 100p Miljö och energikunskap 100p Historia 2 100p Polhemskolan januari

2 Profil Idrott Träningslära 1 100p (läses i åk 2) Kursen vänder sig till dig som vill utveckla dina kunskaper inom området träningslära ur ett eget och ur ett samhällsorienterat perspektiv. Du får lära dig planera, genomföra och utvärdera din individuella träning utifrån ditt eget idrottsintresse. Kursen innehåller även moment gällande etikoch moralbegrepp inom idrottens värld. Du får även fördjupade kunskaper om kroppens funktion ur ett fysiologiskt och psykologiskt perspektiv. Undervisningen är både praktisk och teoretisk. Träningslära 2 100p I denna kurs får du fördjupade kunskaper i träningslära. Du lär dig planera, genomföra och utvärdera din träning. Undervisning kommer vara både praktisk och teoretisk. Du får också lära dig mycket om kroppens funktion ur ett fysiologiskt och psykologiskt perspektiv. Psykologi 1-50 p Psykologi handlar om människans tankar, känslor och beteende. Utifrån olika synvinklar beskrivs och analyseras människans handlande i olika situationer. Detta utvecklar insikter kring egna och andras reaktioner och upplevelser. Dessa kunskaper kan du utnyttja i både vardagsliv som yrkesliv. Psykologi 2B idrottspsykologi 50p Idrottspsykologi handlar om människans tankar, känslor och beteenden kopplat till idrotten. I kursen tas områden som mental träning, stresshantering, självförtroende, motivation, målsättning, prestationer, roller samt grupper upp. Profil Europa Kultur och idéhistoria p (läses i åk 2) Denna kurs ger kunskap om samband mellan kulturuttryck, tankeströmningar och samhällsförändringar under olika kulturella epoker. Du läser kursen under din utlandstermin och får på så sätt ökad förståelse för landets kultur och historia. Kursen ger utrymme för studiebesök och kulturupplevelser av olika slag. Engelska 7 100p Du övar upp din läsförmåga för att förstå och analysera mer avancerade sakprosatexter och skönlitteratur från olika epoker. Du tränar din muntliga förmåga genom diskussioner och presentationer. Du skrivtränar inom olika genrer. Du förbereder dig, helt enkelt, för att klara av avancerade högskolestudier och ett framtida yrkesliv som kräver engelska som arbetsredskap. Kursen ger 1 meritpoäng vid ansökan till högskolan. Internationella Relationer 100p Här studerar vi olika aktörer (såsom nationer, organisationer och överstatliga samarbeten) i de internationella relationerna. Vi analyserar och förklarar konflikter utifrån olika teoretiska perspektiv. Kopplingen till pågående konflikter samt till folkrätt är viktig. Vi lär oss hur de internationella relationerna har förändrats sedan världskrigens och det kalla krigets slut. Den pågående globaliseringen och internationaliseringen studeras ingående. Polhemskolan januari

3 Övriga profiler Kurser på helår Bioteknik 100p I biotekniken dyker vi rakt ner i livets innersta hemligheter! Vi fördjupar oss i DNA-molekylen, RNA-molekylerna och proteinerna, hur de är uppbyggda och hur deras struktur hänger samman med deras funktion. På laborationerna -- vi gör t.ex. självlysande bakterier och isolerar plasmid- DNA -- får du lära dig samma tekniker som används på universitetet och på moderna forskningslab världen över. Det gör att du som läser vidare kemi, biologi eller medicin på universitetet redan är bekant med många av de tekniker som används där. Matematik Specialisering: Algebra p Linjär algebra LTH. I kursen tar vi åter upp vektorer men nu i tre dimensioner och ser hur man kan multiplicera vektorer, antingen som skalärprodukt eller vektorprodukt. Vi arbetar också med linjer och plan i rymden (tredimensionella koordinatsystem). Kursen kan ge dig meritpoäng vid ansökan till högskolan. Efter den här kursen ges du också möjlighet att tentera sex högskolepoäng på Lunds tekniska högskola Webbutveckling 1 100p Kursen Webbutveckling 1 ger dig kunskaper i att skapa och underhålla webbplatser. Genom att arbeta praktiskt med datorn lär du dig hur man programmerar en användarvänlig webbsida från grunden. Kursen tar även upp grunderna i bildhantering, animering och de upphovsrättsregler som har betydelse för området. NA Specialisering: Medicinsk fysik 100p Medicinsk fysik är en naturvetenskaplig specialiseringskurs där du får lära dig hur fysiken tillämpas inom medicinska områden. Kursen tar upp ett antal undersöknings- och behandlingsmetoder, t.ex. ultraljud, röntgen, datortomografi, strålbehandling och MR (magnetkamera). Du får också lära dig mer om strålningens biologiska verkan. I kursen tillämpar du fysikkunskaper från Fysik 1 och Fysik 2. Politik och hållbar utveckling 100p I kursen studerar vi internationella överenskommelser samt olika sätt att styra och genomföra miljölagstiftning och en hållbar utveckling. Vi studerar miljöhot både lokalt, regionalt och internationellt. Vi studerar också olika intresseorganisationers arbete och påverkan. I kursen ges stort utrymme för fördjupande studier enskilt eller i grupp. Geografi 2-100p Geografi 2 ger möjlighet att koppla samman naturvetenskapliga kunskaper med samhällsvetenskapliga perspektiv. Här studerar du sambandet människa, samhälle, miljö och naturresurser. Kursen ger dig fördjupade kunskaper om samhällsplanering, bebyggelse, infrastruktur och stadsplanering med hänsyn till global hållbarhet. Hur kan vi skapa ett samhälle där människor trivs och kan leva ett bra liv? Kursen Geografi 2 bygger på kursen Geografi 1. Polhemskolan januari

4 Engelska 7 100p Du övar upp din läsförmåga för att förstå och analysera mer avancerade sakprosatexter och skönlitteratur från olika epoker. Du tränar din muntliga förmåga genom diskussioner och presentationer. Du skrivtränar inom olika genrer. Du förbereder dig, helt enkelt, för att klara av avancerade högskolestudier och ett framtida yrkesliv som kräver engelska som arbetsredskap. Kursen ger 1 meritpoäng vid ansökan till högskolan. Engelska 7 CAE 100p I kursen förbereder du dig för att ta ett internationellt Cambridgediplom Certificate in Advanced English (CAE). Många internationella företag och universitet ser diplomet som ett bevis på att den anställde eller den studerande klara av att sköta sitt arbete och sina studier på engelska. Observera att examinationen kostar 1850 kr; en kostnad man får stå för själv, men att ta diplomet är inte obligatoriskt och hur det än går på Cambridgeexaminationen så får man både betyg och meritvärdespoäng i kursen. Kursen kan anses krävande och man bör ha minst betyget C i Engelska 6 för att klara av den. Kurser i P1 Naturvetenskaplig Specialisering. Forskningsfronter p Kursen bygger på föreläsningar på Lunds universitet, och dessa föreläsningar ska ge en bredd av aktuell forskning. Kursen innehåller 10 p forskningsmetodik, 30 p biologi, 30 p fysik samt 30 p kemi. Efter dessa föreläsningar får eleverna välja olika ämnen att titta närmare på, med utgångspunkt i föreläsningarna. Under kursen arbetar eleverna även med 1) Uppfinningar med naturen som utgångspunkt! 2) Nobelpris i medicin och kemi vad hände sedan? Matematik p I den här kursen fördjupas kunskaperna i differentialekvationer. Dessutom läses diskret matematik som innehåller heltalsmatematik, mängdlära, kombinatorik, talföljder, rekursion, grafteori samt induktionsbevis. Kursen kan ge dig meritpoäng vid ansökan till högskolan. Programmering 1 100p I kursen Programmering 1 får du lära dig att skapa enklare program genom att skriva programkod i C#. Hantering av olika typer av data studeras tillsammans med språkets syntax och kontrollstrukturer. Du får även lära dig grunderna för objektorienterad programmering samt hur man skapar fönsterprogram och hanterar grafik och grafiska gränssnitt. NA Specialisering: Humanfysiologi - 100p I denna kurs fördjupar vi kunskaperna kring hur människokroppen fungerar. Vad händer med smörgåsen du äter? Hur transporteras ämnen i kroppen? Hur ske gasutbytet? Och vad händer med de ämnen som kroppen inte vill ha? Här har du möjlighet att själv välja hur du vill arbeta och vad du vill fördjupa dig i. Kursen innehåller också föreläsningar och studiebesök. Polhemskolan januari

5 Entreprenörskap globalt 100p När du väljer att läsa kursen Entreprenörskap-globalt ska du tycka om att ta egna initiativ och att driva projekt enskilt och i grupp. Du får tillfälle att göra dina idéer till verklighet, kravet är endast att projektet syftar till att på något sätt förbättra världen. Du vill kanske göra en insats för att förbättra barns eller äldres vardag, driva ett alternativt energiprojekt eller arbeta med ett u- landsprojekt knutet till någon av våra ideella biståndsorganisationer. Kursen syftar till att träna dig i projektledning, men du lär dig också vilka förutsättningar som ger lyckosamma projekt. Hållbart samhällsbyggande 100p Den här kursen ger dig kunskaper om hållbar samhällsplanering. Hur har städer byggts genom tiderna och hur bör de se ut i framtiden? Hur planeras infrastruktur, bostäder och transportsystem på bästa sätt som är hållbart både nu och i framtiden? Du lär dig hur planerings- och beslutsprocesser går till och vilken hänsyn som tas till sociala, ekonomiska och estetiska värden. Du läser ritningar och använder ritprogram, studerar planer och modeller i praktiska fallstudier som Brunnshög i Lund och Hyllie Park i Malmö. Psykologi 1-50 p Psykologi handlar om människans tankar, känslor och beteende. Utifrån olika synvinklar beskrivs och analyseras människans handlande i olika situationer. Detta utvecklar insikter kring egna och andras reaktioner och upplevelser. Dessa kunskaper kan du utnyttja i både vardagsliv som yrkesliv. Filosofi 1 50p Detta är kursen för dig som är intresserad av att diskutera frågor som det inte finns något givet svar på: Vad är sanning? Vad är kunskap? Vad är rättvisa? Vad innebär ansvar? Du ges möjlighet att utveckla ett självständigt och kritiskt tänkande. Kurser i P2 Naturvetenskaplig Specialisering. Fördjupning - 100p I denna kurs fördjupar du dina kunskaper i naturvetenskap genom att välja 2 av ämnena kemi, biologi och fysik (50 p vardera). Delkurserna bygger till en del på elevernas önskemål och kan behandla t ex. biologisk mångfald, matlagningens kemi, och i fysik t ex. nanofysik. Programmering 2 100p I den här kursen får du fördjupade kunskaper i objektorienterad programmering och grafiska gränssnitt. Du får även lära dig att programmera mot databaser och filsystem och att planera programmeringsuppgifter med klassdiagram. NA Specialisering: Medicin och hälsa - 100p Den här kursen handlar om våra vanligaste folksjukdomar, drifter och laster. Du får veta mer om hjärtkärlsjukdomar, diabetes, migrän, fetma och IBS m.fl. Kursen tar upp hur alkohol fungerar i kroppen och vilka konsekvenserna blir av olika sorters missbruk. Har kosten någon betydelse för hälsan, och kan stress vara bra? Det kan du också få svar på! Internationella Relationer 100p Här studerar vi olika aktörer (såsom nationer, organisationer och överstatliga samarbeten) i de internationella relationerna. Vi analyserar och förklarar konflikter utifrån olika teoretiska perspektiv. Kopplingen till pågående konflikter samt till folkrätt är viktig. Vi lär oss hur de Polhemskolan januari

6 internationella relationerna har förändrats sedan världskrigens och det kalla krigets slut. Den pågående globaliseringen och internationaliseringen studeras ingående. Miljö- och energikunskap 100p På kursen studerar du biologins betydelse som utgångspunkt för samhällsutveckling. Du får fördjupade kunskaper om ekologi, kretslopp, förnybara och icke-förnybara energikällor samt energi- och resursfördelning. Du studerar livscykelanalyser, miljöcertifiering och miljömärkning som samhälleliga styrmedel för hållbarhet. Du gör egna miljö- och energiundersökningar där du själv hittar problemområden, formulerar en undersökning, genomför den och drar slutsatser samt presenterar den. Historia 2 100p I kursen Historia 2 kommer du att ta dig an historiska teman som behandlar individer, grupper och samhällen. Du kommer att fördjupa dina kunskaper i historiska frågeställningar, begrepp och förklaringsmodeller. Kursen kommer också att gå in på källor som arkiv, databaser, pressmaterial, och du kommer att närmre granska och tolka dem. Du kommer dessutom att lära dig hur historia har använts inom olika kulturformer, så som film, litteratur och musik. Polhemskolan januari

KURSKATALOG för årskurs 2012

KURSKATALOG för årskurs 2012 KURSKATALOG för årskurs 2012 Kurserna är sorterade i bokstavsordning Samtliga kurser kan läsas som individuellt val Förklaringar: Ämne: Vilket ämne kursen tillhör Eventuell begränsning, t.ex. att kursen

Läs mer

Kurskatalog för individuella val till läsåret 2015/16

Kurskatalog för individuella val till läsåret 2015/16 KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND Jenny Nyströmsskolan Stagneliusskolan Lars Kaggskolan Kurskatalog för individuella val till läsåret 2015/16 Stagneliusskolan Jenny Nyströmsskolan Lars Kaggskolan Rev. 2015-06-18

Läs mer

Komvux på distans. Personlig distansutbildning. Låter det motsägelsefullt? Inte på NTI-skolan. Hos oss får du en

Komvux på distans. Personlig distansutbildning. Låter det motsägelsefullt? Inte på NTI-skolan. Hos oss får du en Hösten 2014 Komvux på distans Personlig distansutbildning. Låter det motsägelsefullt? Inte på NTI-skolan. Hos oss får du en personlig kurslärare som följer dig hela vägen. Alla lärare arbetar heltid med

Läs mer

Kurskatalog för individuella val till läsåret 2014/15

Kurskatalog för individuella val till läsåret 2014/15 KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND Jenny Nyströmsskolan Stagneliusskolan Lars Kaggskolan Kurskatalog för individuella val till läsåret 2014/15 Stagneliusskolan Jenny Nyströmsskolan Lars Kaggskolan 2013-11-18

Läs mer

Vill du läsa mer om kurserna kan du hitta fullständiga kursplaner på Skolverkets hemsida.

Vill du läsa mer om kurserna kan du hitta fullständiga kursplaner på Skolverkets hemsida. Kursbeskrivningar Vill du läsa mer om kurserna kan du hitta fullständiga kursplaner på Skolverkets hemsida. http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sok-amnen-kurser-och-program

Läs mer

Kurskatalog för individuella val till läsåret 2013/14

Kurskatalog för individuella val till läsåret 2013/14 KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND Jenny Nyströmsskolan Stagneliusskolan Lars Kaggskolan Kurskatalog för individuella val till läsåret 2013/14 Reviderad 2013-02-20/Ani Stagneliusskolan Stagneliusskolan Jenny

Läs mer

KURSER INDIVIDUELLT VAL läsåret 2013/14

KURSER INDIVIDUELLT VAL läsåret 2013/14 Bild Kurskod BILBIL0 I denna kurs arbetar vi med konstnärliga bilduttryck i olika material och tekniker (teckning, målning, tryck och tredimensionellt). Vi arbetar tematiskt och mycket praktiskt. Digitalt

Läs mer

Komvux Malmö Pauli. Ett steg i rätt riktning! Kursutbud Hösten 2015. på Pauliskolan. Malmö Stad

Komvux Malmö Pauli. Ett steg i rätt riktning! Kursutbud Hösten 2015. på Pauliskolan. Malmö Stad Komvux Malmö Pauli Ett steg i rätt riktning! Kursutbud Hösten 2015 på Pauliskolan Malmö Stad 2 Innehåll Innehåll 3 Innehåll Komvux Malmö Pauli... 7 Information... 7 Receptionen... 7 Studie- och yrkesvägledning...

Läs mer

KURSER INDIVIDUELLT VAL på Spyken läsåret 2011/12

KURSER INDIVIDUELLT VAL på Spyken läsåret 2011/12 Nk = nationell kurs, Lk = lokal kurs Aktiekunskap/Lk 50 poäng Kurskod FE1501 Aldrig har så många i Sverige sparat i aktier som nu. Det finns inget land i världen som har så stor andel av befolkningen som

Läs mer

Om du önskar ytterligare information om kurserna gå in på www.skolverket.se 2012-2015

Om du önskar ytterligare information om kurserna gå in på www.skolverket.se 2012-2015 Om du önskar ytterligare information om kurserna gå in på www.skolverket.se 2012-2015 Kursnamn Kurskod Poäng Beskrivning av kurs Avhjälpande underhåll 1 DRIAVH01 100 Endast för IN Processteknik Belysningsteknik

Läs mer

KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL

KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL 1 KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL 2011/12 ÅK 3 Rudbeckianska Gymnasiet Individuellt val och valbara kurser åk 3 I din hand håller du den katalog som innehåller de kurser som Rudbeckianska gymnasiet erbjuder

Läs mer

HÄR BÖRJAR DITT IDROTT EKONOMI FRISÖR NATUR FYSIK HIPPOLOGI SAMHÄLL TEKNIK

HÄR BÖRJAR DITT IDROTT EKONOMI FRISÖR NATUR FYSIK HIPPOLOGI SAMHÄLL TEKNIK 2015/16 POLHEM AUG Välkomna! Vi hälsar alla nya & gamla elever varmt välkomna till ett nytt skolår! Ni är efterlängtade

Läs mer

KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL

KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL 2010/11 ÅK 3 Rudbeckianska Gymnasiet Individuellt val och valbara kurser åk 3 I din hand håller du den katalog som innehåller de kurser som Rudbeckianska gymnasiet erbjuder

Läs mer

Kort om inriktningsval och individuella val på ED

Kort om inriktningsval och individuella val på ED KURSKATALOG 2011-2012 STUDIEVAL PÅ ED Kort om inriktningsval och individuella val på ED I ditt studieval ska du välja inriktning/profil (se sida 1-7) samt kurser till ditt individuella val (se sida 8-30)

Läs mer

Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2014/2015

Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2014/2015 Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2014/2015 Ge dig själv ett kunskapslyft! Vellinge.se Studier på ditt sätt - vi ger dig möjligheten. Oavsett om du vill komplettera tidigare studier, förbereda

Läs mer

KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL

KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL 1 KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL 2013/14 ÅK 3 1 Rudbeckianska Gymnasiet Individuellt val och fördjupningskurser åk 3 I din hand håller du den katalog som innehåller de kurser som Rudbeckianska Gymnasiet

Läs mer

INDIVIDUELLA VAL TILL ÅRSKURS 3, LÄSÅRET 2015/2016

INDIVIDUELLA VAL TILL ÅRSKURS 3, LÄSÅRET 2015/2016 INDIVIDUELLA VAL TILL ÅRSKURS 3, LÄSÅRET 2015/2016 För elever på yrkesprogram som önskar grundläggande högskolebehörighet gäller Svenska 3/Svenska som andraspråk 3 i åk 3 som individuellt val. Individuellt

Läs mer

Önskar du ytterligare information om kurserna gå in på www.skolverket.se gymnasieskolan kursplaner Extern länk kursinfo 2010-12-16

Önskar du ytterligare information om kurserna gå in på www.skolverket.se gymnasieskolan kursplaner Extern länk kursinfo 2010-12-16 Önskar du ytterligare information om kurserna gå in på www.skolverket.se gymnasieskolan kursplaner Extern länk kursinfo 2010-12-16 Kursnamn i klartext Kurskod Poäng Beskrivning av kurs Aktie- och värdepapperskunskap

Läs mer

78 KURSER INDIVIDUELLT VAL

78 KURSER INDIVIDUELLT VAL 78 KURSER INDIVIDUELLT VAL 2015/2016 De Geer, Eber, Haga, Kungsgård Du har under din gymnasietid möjlighet att välja 200 poäng inom det individuella valet från de kommunala gymnasiernas katalog med 78

Läs mer

TEU1201 TEU1202 TEU1203

TEU1201 TEU1202 TEU1203 RK1201 Affärsjuridik 50 poäng (läses tillsammans med Rättskunskap 50 poäng) 3 block 1 Affärsjuridik är en fortsättning på kursen Rättskunskap och ger fördjupade kunskaper i t ex avtalsrätt och köprätt.

Läs mer

Teknikprogrammet (TE)

Teknikprogrammet (TE) 268 gymnasieskola 2011 Teknikprogrammet (TE) Examensmål för teknikprogrammet Teknikprogrammet är ett högskoleförberedande program. Efter examen från programmet ska eleverna ha kunskaper för högskolestudier

Läs mer

Information. inför val till årskurs 2

Information. inför val till årskurs 2 Information inför val till årskurs 2 Tidsplan December: information i klasserna 15/1 kl 15:15 information om kurserna i aulan vecka 5 valen registreras via skolans hemsida, lämna ifylld blankett till exp!

Läs mer

Information. inför val till årskurs 2

Information. inför val till årskurs 2 Information inför val till årskurs 2 Tidsplan 7-11/1: information i klasserna 14/1 kl 15:15 information om kurserna i aulan vecka 5 valen registreras via skolans hemsida, lämna ifylld blankett till exp!

Läs mer

I valet och kvalet 2012/2013. Att välja inför år två och tre ES1, HU1 & SA 1

I valet och kvalet 2012/2013. Att välja inför år två och tre ES1, HU1 & SA 1 I valet och kvalet 2012/2013 Att välja inför år två och tre ES1, HU1 & SA 1 Rektorsrådet I valet och kvalet Det kan vara svårt att välja, men det är inte livsavgörande. Vi tänkte försöka komma med lite

Läs mer

LÄSÅRET 2015 2016 KOMVUX. Information och kurskatalog. orebro.se/komvux

LÄSÅRET 2015 2016 KOMVUX. Information och kurskatalog. orebro.se/komvux LÄSÅRET 2015 2016 KOMVUX. Information och kurskatalog 1 orebro.se/komvux INNEHÅLL GRUNDLÄGGANDE KURSER 3 GYMNASIEKURSER 5 VÅRD- OCH OMSORGSUTBILDNING 11 EGET SCHEMA 16 SÄRSKILD UTBILDNING FÖR VUXNA SÄRVUX

Läs mer

SKOLA 2011. KURSPLANER Motiv- och syftestexter

SKOLA 2011. KURSPLANER Motiv- och syftestexter SKOLA 20 KURSPLANER Motiv- och syftestexter Innehåll BILD... 3 ENGELSKA... 3 HEM- och KONSUMENTKUNSKAP... 4 IDROTT och HÄLSA... 5 MATEMATIK... 6 MODERNA SPRÅK... 7 MODERSMÅL... 8 MUSIK... 9 Naturorienterande

Läs mer

Schillerska Gymnasiet Kurskatalog 2011/12. Kurskatalog. Individuellt val läsåret 2011/2012. Ny upplaga

Schillerska Gymnasiet Kurskatalog 2011/12. Kurskatalog. Individuellt val läsåret 2011/2012. Ny upplaga Kurskatalog Individuellt val läsåret 2011/2012 Ny upplaga 1 Översikt Information om antal poäng 4 Information till dig som går ES 4 Information till dig som går SE 4 Information till dig som går SP 4 Viktig

Läs mer

lerum.se/gymnasium/iv KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL för blivande årskurs 2-elever

lerum.se/gymnasium/iv KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL för blivande årskurs 2-elever lerum.se/gymnasium/iv KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL för blivande årskurs 2-elever - 2 - INNEHÅLL Innehåll...3 Vad är Individuellt val?...4 När och hur sker valet?...4 Utökat program...4 Att tänka på om

Läs mer

Vellinge Lärcenter. Kommunal vuxenutbildning

Vellinge Lärcenter. Kommunal vuxenutbildning Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2009/2010 Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Distansstudier på högskola Särvux SFI Uppdragsutbildning Allmän information Kostnader Undervisningen

Läs mer

KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL

KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL 1 KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL 2012/13 ÅK 3 1 2 Rudbeckianska Gymnasiet Individuellt val och valbara kurser åk 3 I din hand håller du den katalog som innehåller de kurser som Rudbeckianska gymnasiet erbjuder

Läs mer