MAMN25 Interaktionsdesign (7,5 HP)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MAMN25 Interaktionsdesign (7,5 HP)"

Transkript

1 MAMN25 Interaktionsdesign (7,5 HP)

2 Vad är interaktionsdesign?

3 Vilken fjärrkontroll hade ni valt?

4 Definition av interaktionsdesign Designing interactive products to support the way people communicate and interact in their everyday and working lives. Sharp, Rogers and Preece (2011)

5 Interaktionsdesign och användbarhet Användbarhet är en egenskap som visar sig i samspelet mellan produkten och dess användare över en tidsperiod kort sagt: i användning. Användbarhet är med andra ordinte en inneboende produktegenskap så som en färg eller en funktion. Användbarhet i praktiken

6 Mångdisciplinärt område

7 Varför studera interaktionsdesign?

8 Konkurrenskraft Usability och user experience blir allt viktigare ien tid då konkurrerande produkter har liknande teknisk prestanda

9 Säkerhet och risk (1) Tekniska system blir alltmer komplexa: misstag kan få mycket allvarliga konsekvenser

10 Harrisburg, 1979 Säkerhet och risk (2)

11 Japan, 2011 Säkerhet och risk (3)

12 Tillgänglighet (1)

13 Tillgänglighet (2)

14 Tillgänglighet (3)

15 Tillgänglighet (4) Enkelhet & tydlighet Ring ring utan bling bling Doro ökade sin försäljning med 52% under 2010

16 Arbetsmiljö

17 Teknikstress

18 Social förändring och hållbarhet Ex från forskningsprojektet ELIS Hur kan vi göra det lättare för slutanvändare att leva energisnålt med hjälp av olika tekniklösningar?

19 Social förändring och hållbarhet

20 Social förändring och hållbarhet https://www.youtube.com/watch?v=2l Xh2n0aPyw

21 ...eller så vill man helt enkelt tjäna en slant... Tre ios appar byggda av studenter som har läst interaktionsdesign på LTH

22 Några företag i regionen som jobbar mycket med interaktionsdesign

23 Interaktionsdesign (7,5 p)

24 Kursens syfte Kursen syftar till att ge förståelse för grundläggande tekniker inom interaktionsdesign, samt förmåga att utforma interaktiva produkter och system, med hänsyn till olika intressenters behov och villkor.

25 Kursutveckling Kritik i CEQ utvärderingen hösten 2012 Under 2013 gjordes kursen om helt och fick goda betyg i utvärderingen Hösten 2014 bygger vi vidare på 2013 års upplägg Fördjupningsuppgift i form av: Projekt som resulterar i prototyp, poster och muntlig redovisning Individuell skriftlig artikel

26 Fördjupningsarbete i kursen Projektarbete i grupp Genomgå designprocess och skapa en prototyp av ett koncept för ett Smart hem system Individuell inlämningsuppgift i form av konferensartikel på engelska Kritisk analys och diskussion av designprocessen som ni genomfört och utformingen av prototypen som ni skapat i ert projekt utifrån kurslitteraturen

27 Vad innebär egentligen en kurs på avancerad nivå? fördjupning avseende kunskaper, färdigheter och förmågor utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forskningsoch utvecklingsarbete

28 TD Kurskedjor D M, E, F etc. Avancerad interaktionsdesign Interaktionsdesign Interaktionsdesign Interaktionsdesign Belastnings och kognitionsergonomi Kognition Crash course i kognition

29 En titt på schemat

30 En förändring

31 Övriga lärare Föreläsare och projekthandledare Christofer Rydenfält Kirsten Rasmuss Gröhn (Kirre) Projekthandledare Kristina Gamm Sofia Isaksson Alexander Triebe Lars Thern

32 Pedagogiskt upplägg (1) Kolbs lärandecykel Konkret upplevelse Aktivt experimenterande Reflektion & observation Abstrakt tänkande

33 Pedagogiskt upplägg (2) Kolbs lärandecykel Utvärdering Implementering Reflektion Designkoncept

34 Kurslitteratur Material i form av vetenskapliga artiklar, rapporter, etc. tillhandahålles under kursens gång. Referenslitteratur: Preece, J, Rogers, Y. & Sharp, H.: Interaction design: Beyond human computer interaction, (3rd edition). John Wiley & Sons, Bohgard M et al.: Arbete och teknik på människans villkor. Prevent, 2008

35 För godkänd kurs krävs Godkänd individuell inlämningsuppgift Betyg: U G VG Godkänt projekt Betyg: U Deltagande på obligatoriska moment U på individuell uppgift eller på projekt kräver komplettering Sammanvägd bedömning enligt: Projektbetyg Indiv. betyg Slutbetyg 5 VG 5 4 VG 5 3 VG 4 5 G 4 4 G 3 3 G 3

36 Kursens hemsida

37 Kolla att era uppgifter är korrekta i listan (fyll i/ändra om något saknas/är fel) och skriv er namnteckning bredvid om de stämmer. Frågor om kursupplägg?

38 Då kör vi!

39 Användbarhet (usability)

40 Hur definiera användbarhet? Om ett verktyg eller system används, då är det användbart! Eason (1984)

41 ISO 9241 Användbarhet Den grad till vilken en produkt kan brukas av en viss användare i ett givet sammanhang för att uppnå specifika mål på ett ändamålsenligt, effektivt och för användaren tillfredsställande sätt. International Organization for Standardization (ISO)

42 ISO 9241 Användbarhet Användare Vem som gör Sammanhang När, var och hur det görs Mål Vad som ska uppnås och varför det görs Ändamålsenlighet Den noggranhet och fullständighet med vilken man uppnår givna mål (effectiveness) Effektivitet Resursåtgång i förhållande till noggrannhet och fullständighet av resultatet (efficiency) Tillfredsställelse frånvaro av obehag vid användandet och en positiv attityd (satisfaction)

43 Användbarhetsmål Effective to use Efficient to use Safe to use Have good utility Easy to learn Easy to remember how to use

44 Effective to use Är produkten relevant? Dvs. gör den det som den ska göra?

45 Efficient to use Hur effektiv, t ex med avseende på tid, blir användaren med produkten?

46 Hjälper produkten till att motverka ofrivilliga fel? Safe to use

47 Erbjuder produkten rätt sorts funktioner? Have good utility

48 Easy to learn Hur lätt är det att lära sig att använda produkten? vs.

49 Easy to remember how to use Hur lätt är det att komma ihåg hur man använder produkten? (speciellt viktig aspekt för produkter som används sällan)

50 Många varianter av användbarhetsmål eller principer Här följer några exempel

51 Effective Efficient Engaging Error tolerant Easy to learn Quesenbery (2007) De fem E:na What Does Usability Mean: Looking Beyond Ease of Use Whitney Quesenbery (2007)

52 Schneiderman s Eight golden rules of interface design Strive for consistency Cater to universal usability Offer informative feedback Design task flows to yield closuer Prevent errors Permit easy reversal of actions Make users feel they are in control Minimize short term memory load

53 Nielsen and Molich s heuristics Visibility of system status Match between system and the real world User control and freedom Consistency and standards Error prevention Recognition rather than recall Flexibility and efficiency of use Aesthetic and minimalist design Help users recognize, diagnose, and recover frpm errors Help and documentation

54 Användarvänlighet? Används mycket i vardagligt språk som säljargument i produkttester Ni bör använda det mer akademiska begreppet användbarhet men ni även måste känna till hur begreppet användarvänlighet används!

55 Räcker det med användbarhet?

56 Attractive things work better. Donald Norman

57 Some emotions affective states are driven by cognition, and cognition is influenced by affect. The surprise is that we now have evidence that pleasing things work better, are easier to learn, and produce a more harmonious result. Emotions & Design: Attractive things work better, Donald Norman (2002)

58 The user experience How a product behaves and is used by people in the real world Every product that is used by someone has a user experience: newspapers, ketchup bottles, reclining armchairs Cannot design a user experience, only design for a user experience

59

60

61 User experience (UX) A person's perceptions and responses that result from the use or anticipated use of a product, system or service. User experience includes all the users' emotions, beliefs, preferences, perceptions, physical and psychological responses, behaviors and accomplishments that occur before, during and after use. ISO

62 User experience mål

63 Överlappande begrepp Usability User experience

64 Lite förenklat kan man säga att Användbarhet fokuserar på pragmatiska aspekter User experience fokuserar på känslomässiga aspekter

65 Är användbarhetsmål och user experience mål alltid kompatibla?

66 Kan detta kontrollrum designas för att vara både säkert och roligt att använda?

67 Universell design

68 Universell design Användare har olika Ålder Kön Språk Kultur Fysisk och kognitiv förmåga Personlighet

69 That s the ultimate goal: addressing the needs of all users. Ben Shneiderman

70 Kritikerna Universell design leder bara till förenklad minsta gemensamma nämnare design Apples produker är så avskalade att man blir begränsad!

71 Motargument #1 Universell användbarhet leder ofta till förbättrad användbarhet och tillgänglighet för bredare användargrupper

72 Användbarhet är inte matematik. Det finns inte en lösning, utan flera lösningar som kan tillgodose behoven hos olika användargrupper samtidigt. Motargument #2

73 Därmed inte sagt att universell användbarhet är lätt...

74 ...och ibland måste man kompromissa Exempel Pekskärm underlättar för många men hur fungerar den för personer med nedsatt syn? Fysiska knappar = taktil återkoppling

75 Målgrupp och sammanhang

76 Referenser och resurser Interaction design foundation med massor av gratis utbildningsmaterial design.org Interaction design bokens webbsida book.com/ Whitney Quesenberys företagshemsida med mycket läsvärt. Extra fokus på universell design och tillgänglighet. Jakob Nielsens och Donald Normans företagshemsida med mycket läsvärt

77 Referenser och resurser Användbarhet i praktiken, Vad är användbarhet? Nyttan med användbarhet (övergripande) What Does Usability Mean: Looking Beyond Ease of Use Whitney Quesenbery (2007)

78 Kursombud?

79 Projektgrupper Ni kommer att arbeta i blandade grupper á fyra personer Max två D:are/TD:are per grupp Fundera på grupper till på torsdag!

80 Uppgift till i morgon onsdag Välj ut en produkt eller service (mobiltelefon, app, webbservice, hemsida el dyl) Välj ut ett av de användbarhetsmål vi har pratat om idag. Fundera på produktens eller servicens användbarhet med utgångspunkt från detta mål!

81 Frågor?

Melior journalsystem ur användarnas och förvaltarnas perspektiv

Melior journalsystem ur användarnas och förvaltarnas perspektiv Institutionen för Informatik Melior journalsystem Kandidatuppsats, 15 högskolepoäng, SYSK01 i informatik Framlagd: Juni, 2010 Författare: Handledare: Examinatorer: Nils Bylander Gustaf Öqvist Lars Fernebro

Läs mer

Handbok för uppföljning med hjälp av ORS - Outcome Rating Scale och SRS - Session Rating Scale

Handbok för uppföljning med hjälp av ORS - Outcome Rating Scale och SRS - Session Rating Scale Handbok för uppföljning med hjälp av ORS - Outcome Rating Scale och SRS - Session Rating Scale Systematisk uppföljning vid utredning, behandling, råd och stöd inom psykosocialt arbete Innehåll Förord 3

Läs mer

IT i välfärdens tjänst

IT i välfärdens tjänst september 2014 Rapport om välfärdens digitala arbetsmiljö IT i välfärdens tjänst Inledning Med hjälp av IT kan samhällsservicen nu vara mer tillgänglig än tidigare. Människor förväntar sig i allt högre

Läs mer

"DET ÄR VÄL DET VI SYSSLAT MED I ALLA ÅR?"

DET ÄR VÄL DET VI SYSSLAT MED I ALLA ÅR? Magisteruppsats i utbildningsvetenskap vid Institutionen för pedagogik - 2010 "DET ÄR VÄL DET VI SYSSLAT MED I ALLA ÅR?" Att förstå sig på formativ bedömning Kristin Häggkvist Arbetets art: Titel: Engelsk

Läs mer

Har man gjort det själv så spelar man det

Har man gjort det själv så spelar man det Har man gjort det själv så spelar man det Lärarattityder kring spelprogrammering i gymnasieskolans grundläggande programmeringskurser Mikael Bergström 2012 Examensarbete, Avancerad nivå (yrkesexamen),

Läs mer

Elevperspektiv på bedömning för lärande

Elevperspektiv på bedömning för lärande Elevperspektiv på bedömning för lärande Inger Ridderlind Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik Självständigt arbete på avancerad nivå 30 hp Matematikämnets didaktik Masterprogram

Läs mer

Matematikelevers första kontakt med CAS-räknare i gymnasiet

Matematikelevers första kontakt med CAS-räknare i gymnasiet Matematikelevers första kontakt med CAS-räknare i gymnasiet Ett studium av elever på Naturvetenskapliga programmets årskurs 3 när de för första gången använder CAS-räknare Matti Övermark Student Vt 2011

Läs mer

Institutionen för datavetenskap Department of Computer and Information Science

Institutionen för datavetenskap Department of Computer and Information Science Institutionen för datavetenskap Department of Computer and Information Science Examensarbete Mobilen först Framställning av en design för Östgötatrafikens mobila hemsida med fokus på användarna av Anna

Läs mer

Läranderum. Lösningar för lärande i en digital samtid. En innovationsprocess på Stadsbiblioteket i Malmö

Läranderum. Lösningar för lärande i en digital samtid. En innovationsprocess på Stadsbiblioteket i Malmö Läranderum Lösningar för lärande i en digital samtid En innovationsprocess på Stadsbiblioteket i Malmö Läranderum är ett Vinnova-finansierat planeringsprojekt och en innovationsprocess genomförd på Stadsbiblioteket

Läs mer

Handlingsbara IT-system design och utvärdering

Handlingsbara IT-system design och utvärdering Omarbetad oktober 2006 (version 2) Omarbetad mars 2007 (version 3) Omarbetad juli 2010 (version 4) Handlingsbara IT-system design och utvärdering Stefan Cronholm 1) 2) 1) 2) 3) & Göran Goldkuhl 1) Forskningsnätverket

Läs mer

Datormedierad kommunikation upprätthåller kontakten

Datormedierad kommunikation upprätthåller kontakten Datormedierad kommunikation upprätthåller kontakten IT som stöd för internationella studenter och soldater i utlandstjänst vid geografisk distansering Joel Andersson & Anders Berglund Institutionen för

Läs mer

KUNSKAP ETT STEG MOT TILLVÄXT

KUNSKAP ETT STEG MOT TILLVÄXT KUNSKAP ETT STEG MOT TILLVÄXT - EN FORMATIV STUDIE AV ERFARENHETSBASERAT LÄRANDE HOS DELTAGARNA I EN KRAFT-GRUPP A NNIKA G USTAFSSON Kunskap ett steg mot tillväxt - en formativ studie av erfarenhetsbaserat

Läs mer

Att kunna klara sig i ökänd natur

Att kunna klara sig i ökänd natur Att kunna klara sig i ökänd natur En studie av betyg och betygskriterier historiska betingelser och implementering av ett nytt system Jörgen Tholin Institutionen för pedagogik och didaktik Att kunna klara

Läs mer

EXAMENSARBETE. Webbdesign ur ett tillgänglighetsperspektiv för funktionshindrade

EXAMENSARBETE. Webbdesign ur ett tillgänglighetsperspektiv för funktionshindrade EXAMENSARBETE 2005:153 SHU Webbdesign ur ett tillgänglighetsperspektiv för funktionshindrade Varför utvecklas inte huvuddelen av alla webbapplikationer med användarstöd för funktionshindrade? Jörgen Lundin

Läs mer

Kommunicera att förmedla en möjlighet. Mälardalens Högskola. Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

Kommunicera att förmedla en möjlighet. Mälardalens Högskola. Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling Mälardalens Högskola Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling Kommunicera att förmedla en möjlighet En studie av den interna kommunikationen på ABB Sverige i Västerås Kandidatuppsats i företagsekonomi

Läs mer

Flexibel utbildning i praktiken.

Flexibel utbildning i praktiken. Flexibel utbildning i praktiken. En fallstudie av pedagogiska processer i en distansutbildning med en öppen design för samarbetslärande Anita Mattsson Title: Language: Keywords: Abstract Flexible education

Läs mer

Användning av mobilapplikationer i smartphones hos unga vuxna.

Användning av mobilapplikationer i smartphones hos unga vuxna. Södertörns högskola Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik Kandidatuppsats 15 hp Medieteknik Höstterminen 2012 Användning av mobilapplikationer i smartphones hos unga vuxna. En fallstudie bland

Läs mer

D-UPPSATS PROJEKTUTVÄRDERING. Ett slut och en början MATTIAS BERGLUND NILS SANDSTRÖM

D-UPPSATS PROJEKTUTVÄRDERING. Ett slut och en början MATTIAS BERGLUND NILS SANDSTRÖM D-UPPSATS 2005:05 PROJEKTUTVÄRDERING Ett slut och en början MATTIAS BERGLUND NILS SANDSTRÖM Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap Avdelningen för Industriell organisation Vetenskaplig

Läs mer

Lean och systemsyn i stat och kommun

Lean och systemsyn i stat och kommun Lean och systemsyn i stat och kommun förutsättningar, hinder och möjligheter Sekretariatsrapport Innovationsrådet Stockholm 2012 INNOVATIONSRÅDET Rapporten kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress:

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14. Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14. Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14 Rätten till kunskap En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever Skolinspektionens rapport 2010:14 Diarienummer 40-2009:2037 Stockholm 2010 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning

Läs mer

Det är bra med NTA. Vi gör inte saker för att tråka ut oss utan för att lära oss.

Det är bra med NTA. Vi gör inte saker för att tråka ut oss utan för att lära oss. Det är bra med NTA Vi gör inte saker för att tråka ut oss utan för att lära oss. Utvärdering av elevers och lärares lärande och utveckling inom NTA-projektet Jan Schoultz ITUF Linköpings Universitet Glenn

Läs mer

Vad påverkar sammansättningen av en Method-in-Action?

Vad påverkar sammansättningen av en Method-in-Action? 2004:127 SHU EXAMENSARBETE Vad påverkar sammansättningen av en Method-in-Action? ROBERT SUNDLÖF SEPPO TANSKANEN Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET C-NIVÅ Institutionen

Läs mer

Att arbeta i grupp, är det en bra metod?

Att arbeta i grupp, är det en bra metod? Södertörns högskola Examensarbete 15 hp Utbildningsvetenskap avancerad nivå 1 H-terminen 2009 Interkulturell lärarutbildning 210 hp Interkulturell lärarutbildning mot yngre åldrar 210 hp Att arbeta i grupp,

Läs mer

Pedagogisk utredning för elevens skull? Educational assessment in the benefit of the child?

Pedagogisk utredning för elevens skull? Educational assessment in the benefit of the child? Pedagogisk utredning för elevens skull? Educational assessment in the benefit of the child? Annica Eriksson Lill Persson Examensarbete: 15 hp Sektion: Lärarutbildningen Program: Speciallärarprogrammet/

Läs mer

Kunskap och kvalitet i socialtjänsten

Kunskap och kvalitet i socialtjänsten Kunskap och kvalitet i socialtjänsten En kartläggning av förutsättningar för kvalitetsarbete och verksamhetsutveckling i Katrineholms kommun Författare: Frogner, Louise Kullberg, Christian Oscarsson, Lars

Läs mer

Att bli bättre lärare

Att bli bättre lärare Att bli bättre lärare Hur undervisningsinnehållets behandling blir till samtalsämne lärare emellan Laila Gustavsson Doktorsavhandlingar inom den Nationella Forskarskolan i Pedagogiskt Arbete nr 12 Doktorsavhandlingar

Läs mer

HR som en värdeskapande del av organisationen

HR som en värdeskapande del av organisationen HR som en värdeskapande del av organisationen Chefers uppfattning om hur HR kan leverera värde till organisationen. Lisa Stål och Lina Svensson Pedagogiska Institutionen Examensarbete 15 hp Pedagogik PAO-programmet,

Läs mer

Hur uppmärksammas och delas tyst kunskap inom konsultföretag?

Hur uppmärksammas och delas tyst kunskap inom konsultföretag? Hur uppmärksammas och delas tyst kunskap inom konsultföretag? MARIA DANIELSSON ANNA KOCKUM MG101X Examensarbete inom Maskinteknik Stockholm, Sverige 2011 Hur uppmärksammas och delas tyst kunskap inom konsultföretag?

Läs mer

Den är klurig eftersom vi jobbar med människor

Den är klurig eftersom vi jobbar med människor LIU-IDA/KOGVET-A--13/004--SE Linköpings universitet Kognitionsvetenskap Linköping university Den är klurig eftersom vi jobbar med människor En kvalitativ intervjustudie om ledarskap i produktionen Masteruppsats

Läs mer

Fallstudie av designuppdrag för bridgeförbundshemsida

Fallstudie av designuppdrag för bridgeförbundshemsida Fallstudie av designuppdrag för bridgeförbundshemsida En studie i hur man kan hantera ett designuppdrag åt en förening med många olika användare. William Hernebrink Linköpings Universitet Vårterminen 2013

Läs mer