Forskning och mobil medborgarservice på försök, CIDRE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Forskning och mobil medborgarservice på försök, CIDRE"

Transkript

1 Forskning och mobil medborgarservice på försök, CIDRE Professor Karl W Sandberg Nätverksträff 24-timmarswebben, 14 oktober 2008 Sundsvalls konferenscenter, Scandic Sundsvall City CHAOS rapporten från Standish Group (1995) I USA spenderade 250 miljarder dollar på ca IT-projekt. ca 53 procent genomfördes med förändrade planer ca 31 procent avbröts ca 16 procent genomfördes planenligt Effektiv medverkan av användarna Tydlig kravspecifikation Stöd från ledningen 1

2 Drivkrafter för förändring Kund och andra intressentkrav förändras Arbetskraften förändras Världsbilden förändras (ekonomi, kultur) Tekniska förändringar Kunskap föråldras allt snabbare Konkurrensen ökar Informationstekniken driver på förändring genom bättre spridning av information Nya produkter hittas snabbare av kunderna Produkter kopieras fortare Vilka är användare? 2

3 Offentlig service till medborgare Mjuka infrastrukturer Inkomstskatter: deklarationer, underrättelse om taxering Arbetsförmedlingstjänster Socialförsäkring: arbetslöshetsförsäkring, familjestöd, studiestöd, sjukvårdskostnader. Personliga dokument: pass och körkort Bilregistrering: nya, begagnade och importerade bilar Byggnadstillstånd Polisanmälan Bibliotekstjänster Personbevis: beställning och leverans Inskrivning på universitet och högskola Adressändring Tjänster relaterade till hälso- och sjukvård. T. ex. interaktiv rådgivning om tillgången av service vid olika sjukhus, bokning av sjukhus Rätt fråga/ärende i rätt kanal med rätt kompetens Företag/ Verksamhet Kund-/medborgarbild Kompetensnivå Säljprocessen Ansikte mot Ansikte Telefon E-post, Fax Självservice Företags-/verksamhetsbild Nivån på frågan/ärendet Köp/konsumtionsprocessen Kund/ medborgare 3

4 CRM Affärsstrategier Strategiprocessen Kundstrategier Värdeprocessen (ax till limpa) Kundvärde Org. värde Kanalprocessen Öga-mot-öga Telefon DM Internet Mätprocessen Ledning Medarbetare Kunder Prestationer System Analysverktyg IT-processen Kvalité, acceptans och användbarhet Service provided End users Dimensions of quality Acceptance factors Individual properties System quality - functionality - usability Information accessibility Information quality - up to date, accurate - complete - well structured Support quality - training - guidelines Effort expectancy Performance expectancy Social influence Facilitating conditions Involvement in project Involvement in the information process IT skills & personality Company properties Management attitude Infrastructure Support from collegues Use User satisfaction 4

5 Olika aspekter på användbarhet Utvecklingen av systemet, framför allt om man har lyckats involvera användarna i utvecklingsprocessen på ett fruktbart sätt. Hur det är att använda systemet i arbetet och hur det fungerar i detta sammanhang. Hur användningen av systemet påverkar organisationens effektivitet och om den faktiskt tillför någon nytta på viktiga aspekter av verksamheten. Användarnas färdighet att använda systemet samt möjligheter att skaffa den kompetens och det stöd de behöver. Arbetsmiljön och vilken effekt systemets användning har på användarnas stressnivå och hälsa. Systemets anpassning till organisationen och hur det påverkar relationerna inom organisationen och utåt. Användbarhetsaspekter Preece(2002) Effektivt att använda (Effectiveness) Ändamålsenligt (Efficiency) God säkerhet att använda (Safty) Har nytta vid användning (Utility) Enkelt att lära (Learnability) Enkel att komma ihåg hanteringen (Memorability) 5

6 Användbarhet relaterat till andra begrepp Nielsen, 1994 Användvärdhet relaterat till andra begrepp 6

7 Användbarhet kan betyda olika saker 1. Design 2. Produktegenskap 3. Mätning 4. Subjektiva användbarhetsmätningar 1. Användbarhet som en designfråga Vattenfallsmetoden Förprototyping (med upprepning) Multiview Participative design Användarcentrerad design 7

8 Vattenfallsmodellen Projektera att planera Analys Design Genomförande Förprototyping (med upprepning) Krav Samla (analys) Snabb design Byggandeprototyp Utvärdera och Raffinera krav Iscensätta projekterar 8

9 Multiview metod 5. Teknisk design aspekter Enhet modellera Tekniska krav 4. Design HCI Enhet modellera Rolluppsättningar (RS), Folks uppgifter (PT), Datoruppgiftskrav (CTR) 2. Analysera information Funktionellt Modellera (FM) 3. Analysera och planlägg sociotekniska aspekter Den primära uppgiften modellerar 1. Analysera människans aktiviteter Användarcentrerad design (UCD) 9

10 2. Usability as a product attribute Usability Principles Source no: Consistency x x x x x x x User control x x x x Appropriate presentation x x x x x x x x Error handling and recovery x x x x x x x x Memory-load reduction x x x x x Task match x x x x x x Flexibility x x x x x Guidance, help x x x Referenser 1. Shneiderman (1986), 'Eight golden rules of dialogue design'; 2. Apple Computer (1987), 'Human interface guidelines'; 3. Donald A. Norman (1988), 'Seven principles that make difficult task easy'; 4. Polson and Lewis (1990), 'Design for successful guessing'; 5. Nielsen (1993), 'Usability heuristics'; 6. Ravden and Johnson (1989), 'Evaluation check list for software inspection'; 7. ISO , 'Dialogue principles' and 8. Holcomb and Tharp (1991), 'Design for succesful guessing'. 10

11 3. Mätning Två sidor av användbarhetsmätning: Objektiv interaktion Subjektiv perception av produkter och tjänster Definition av användbarhet enligt ISO : 1998 Den utsträckning i vilken en specifik användare kan använda en produkt för att uppnå specifika mål, med ändamålsenlighet, effektivitet och tillfredsställelse, i ett givet sammanhang. 11

12 Användbarhet som en mätning ISO Subjektiva användbarhetsmätningar 12

MAMN25 Interaktionsdesign (7,5 HP)

MAMN25 Interaktionsdesign (7,5 HP) MAMN25 Interaktionsdesign (7,5 HP) Vad är interaktionsdesign? Vilken fjärrkontroll hade ni valt? Definition av interaktionsdesign Designing interactive products to support the way people communicate and

Läs mer

Den direkta användarmedverkans problematik

Den direkta användarmedverkans problematik Examensarbete i Människa-datorinteraktion, Interaktionsdesign. Den direkta användarmedverkans problematik Lina Pettersson, Kalle Ulvstig Göteborg, Sweden 2005 REPORT NO. 2005/05 Den direkta användarmedverkans

Läs mer

En användbarhetsstudie av en B2B e-handel

En användbarhetsstudie av en B2B e-handel En användbarhetsstudie av en B2B e-handel Designkoncept framtagna med ett användarcentrerat perspektiv SOOLMAZ SHAHRIVAR Examensarbete Stockholm, Sverige 2010 En användbarhetsstudie av en B2B e-handel

Läs mer

Elektronisk publicering TNMK30

Elektronisk publicering TNMK30 Elektronisk publicering TNMK30 Muddycards ERD MySQL Säkerhet. Förra gången Idag Muddy cards resultat MySQL-kopplingar mellan tabeller Usability - användbarhet Interaktionsdesign Projektuppgift. Muddy Cards

Läs mer

Användarcentrerad förbättring av HR-system

Användarcentrerad förbättring av HR-system Teknik och samhälle Datavetenskap Examensarbete 5 högskolepoäng, grundnivå Användarcentrerad förbättring av HR-system User-centered improvement of HR-system Ali Rama Examen: Kandidatexamen 80 hp Huvudområde:

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Föreläsning 6 Konceptuell design och designprinciper. Kapitel 8-9 i Stone et al.

Föreläsning 6 Konceptuell design och designprinciper. Kapitel 8-9 i Stone et al. Föreläsning 6 Konceptuell design och designprinciper Kapitel 8-9 i Stone et al. Från krav till design hur gör man Work reengineering, dvs. att omstrukturera, konstruera om befintligt sätt Task allocation,

Läs mer

MOBILAPPLIKATIONS- UTVECKLING MED EN ANVÄNDARCENTRERAD DESIGNFILOSOFI ENLIGT ISO 9241-210. Examensarbete Systemarkitekturutbildningen

MOBILAPPLIKATIONS- UTVECKLING MED EN ANVÄNDARCENTRERAD DESIGNFILOSOFI ENLIGT ISO 9241-210. Examensarbete Systemarkitekturutbildningen MOBILAPPLIKATIONS- UTVECKLING MED EN ANVÄNDARCENTRERAD DESIGNFILOSOFI ENLIGT ISO 9241-210 Examensarbete Systemarkitekturutbildningen Jim Aho Hans Höijer VT 2012:KSAI05 Systemarkitekturutbildningen är en

Läs mer

Informationsarkitektur ur ett användbarhetsperspektiv

Informationsarkitektur ur ett användbarhetsperspektiv Örebro universitet Handelshögskolan Informatik med systemvetenskaplig inriktning C Johan Aderud Hannu Larsson HT13/2014-01-01 Informationsarkitektur ur ett användbarhetsperspektiv En fallstudie hos Länstrafiken

Läs mer

Strategier för mobila intranät

Strategier för mobila intranät UPTEC STS 14022 Examensarbete 30 hp Juli 2014 Strategier för mobila intranät Identifiering av framgångsfaktorer för mobila intranätlösningar Sebastian Källman Andersson Abstract Strategier för mobila intranät

Läs mer

Utvärdering av Jönköpings kommuns beslutsstödssystem QlikView Evaluation of Jönköping municipality decision support system QlikView

Utvärdering av Jönköpings kommuns beslutsstödssystem QlikView Evaluation of Jönköping municipality decision support system QlikView Utvärdering av Jönköpings kommuns beslutsstödssystem QlikView Evaluation of Jönköping municipality decision support system QlikView Camilla Rogvall Kim Huber EXAMENSARBETE 2012 Datateknik Detta examensarbete

Läs mer

Användbarhet i CRM-system: Visualisering av kundbild

Användbarhet i CRM-system: Visualisering av kundbild Slutrapport 2009/6/2 11:48 page 1 #1 Lunds Tekniska Högskola Examensarbete Användbarhet i CRM-system: Visualisering av kundbild Författare: Markus Andersson Manne Tornberg Handledare: Christian Balkenius

Läs mer

Övning. Tjänstedesign och organisationsutveckling. Era frågor. Användbarhet. Användbarhet är kvalitet. Användbarhet och Kontext

Övning. Tjänstedesign och organisationsutveckling. Era frågor. Användbarhet. Användbarhet är kvalitet. Användbarhet och Kontext Övning Tjänstedesign och Henrik Artman KTH Du jobbar på ITenheten. En avdelningschef kommer till dig och vill ha ett datorsystem som gör att kunderna kan få svar på alla sina frågor (det stör jobbet!!).

Läs mer

DOME Deployment of Online Medical records and Ehealth services

DOME Deployment of Online Medical records and Ehealth services DOME Deployment of Online Medical records and Ehealth services Resultat från utveckling och införande av ejournalen i Uppsala World Usability Day - 14 nov 2013 ISABELLA SCANDURRA, Uppsala Universitet Disputerad

Läs mer

Hållbar webbdesign: en litteraturstudie

Hållbar webbdesign: en litteraturstudie Hållbar webbdesign: en litteraturstudie Examensarbete Mediakultur 2010 EXAMENSARBETE Arcada Utbildningsprogram: Identifikationsnummer: Författare: Arbetets namn: Handledare (Arcada): Mediakultur - multimedia

Läs mer

Framtagning av användarvänligt gränssnitt till värmepump Examensarbete inom Designingenjörsprogrammet

Framtagning av användarvänligt gränssnitt till värmepump Examensarbete inom Designingenjörsprogrammet Framtagning av användarvänligt gränssnitt till värmepump Examensarbete inom Designingenjörsprogrammet RASMUS ERIKSSON & MAGNUS MOA Examinator: Oskar Rexfelt Institutionen för Produkt- and Produktionsutveckling

Läs mer

Magisteruppsats i Interaktionsdesign. Evaluering av Handelsbankens Internetlösning ur ett användarperspektiv. Anna Johansson

Magisteruppsats i Interaktionsdesign. Evaluering av Handelsbankens Internetlösning ur ett användarperspektiv. Anna Johansson Magisteruppsats i Interaktionsdesign Evaluering av Handelsbankens Internetlösning ur ett användarperspektiv Anna Johansson Göteborg, Sweden 2004 Institutionen för datavetenskap REPORT NO. xxxx/xxxx Evaluering

Läs mer

Innehåll 1 Inledning...5 1.1 Motivering till studien...5 1.2 Målsättning med examensarbetet...6 1.3 Begränsningar...7 1.4 Introduktion...7 1.

Innehåll 1 Inledning...5 1.1 Motivering till studien...5 1.2 Målsättning med examensarbetet...6 1.3 Begränsningar...7 1.4 Introduktion...7 1. Röststyrning på bilbesiktningen? av Per Gyllensvärd TT Centrum för talteknologi Stockholm februari 2003 Handledare: Kjell Elenius Godkänt den... Examinator:... (signature) Examensarbete i talteknologi

Läs mer

Viktiga faktorer vid val av Business Intelligence-verktyg

Viktiga faktorer vid val av Business Intelligence-verktyg Viktiga faktorer vid val av Business Intelligence-verktyg Kandidatuppsats, 15 högskolepoäng, SYSK02 i informatik Framlagd: 2012-05-21 Författare: Handledare: Examinatorer: Christoffer Karlsson Laura Kivimägi

Läs mer

EXAMENSARBETE. Webbdesign ur ett tillgänglighetsperspektiv för funktionshindrade

EXAMENSARBETE. Webbdesign ur ett tillgänglighetsperspektiv för funktionshindrade EXAMENSARBETE 2005:153 SHU Webbdesign ur ett tillgänglighetsperspektiv för funktionshindrade Varför utvecklas inte huvuddelen av alla webbapplikationer med användarstöd för funktionshindrade? Jörgen Lundin

Läs mer

Produktkvalitet som drivkraft för kundnöjdhet

Produktkvalitet som drivkraft för kundnöjdhet UPTEC STS 09045 Examensarbete 30 hp Januari 2009 Produktkvalitet som drivkraft för kundnöjdhet Kund- och partnererfarenheter gällande Microsofts CRM-system - Microsoft Dynamics CRM Zandra Cedén Abstract

Läs mer

Upplevelsen av e-postrelaterad stress vid tillämpning av särskild rutin för hantering.

Upplevelsen av e-postrelaterad stress vid tillämpning av särskild rutin för hantering. Beteckning: Akademin för Arbetsmiljö och Hälsa Upplevelsen av e-postrelaterad stress vid tillämpning av särskild rutin för hantering. Anita Härdelin April 2011 Examensarbetet 15 hp, avancerad nivå Psykologi

Läs mer

6KRSSLQJYLD,QWHUQHW.RQVXPHQWHQVHJHQVNDSHUDWWLW\GHURFKVDPVSHOHWPHG ZHEEGHVLJQHQPDUNQDGVI ULQJHQRFKWHNQRORJLQ

6KRSSLQJYLD,QWHUQHW.RQVXPHQWHQVHJHQVNDSHUDWWLW\GHURFKVDPVSHOHWPHG ZHEEGHVLJQHQPDUNQDGVI ULQJHQRFKWHNQRORJLQ 6KRSSLQJYLD,QWHUQHW.RQVXPHQWHQVHJHQVNDSHUDWWLW\GHURFKVDPVSHOHWPHG ZHEEGHVLJQHQPDUNQDGVI ULQJHQRFKWHNQRORJLQ Gudrun Balsvik Sektionen för Ekonomisk Psykologi Handelshögskolan i Stockholm SSE/EFI Working

Läs mer

Melior journalsystem ur användarnas och förvaltarnas perspektiv

Melior journalsystem ur användarnas och förvaltarnas perspektiv Institutionen för Informatik Melior journalsystem Kandidatuppsats, 15 högskolepoäng, SYSK01 i informatik Framlagd: Juni, 2010 Författare: Handledare: Examinatorer: Nils Bylander Gustaf Öqvist Lars Fernebro

Läs mer

E-strategi för Skellefteå kommun

E-strategi för Skellefteå kommun 1 E-strategi för Skellefteå kommun 1. Sammanfattning Informationstekniken kommer att spela en mycket viktig roll för Skellefteå kommun i strävan att på ett effektivt och framgångsrikt sätt ge service till

Läs mer

Användarcentrerad design i utvecklingsprocessen av Monitor Mobile K R I S T I N A R O M A N

Användarcentrerad design i utvecklingsprocessen av Monitor Mobile K R I S T I N A R O M A N Användarcentrerad design i utvecklingsprocessen av Monitor Mobile K R I S T I N A R O M A N Examensarbete Stockholm, Sverige 2013 Användarcentrerad design i utvecklingsprocessen av Monitor Mobile K R I

Läs mer

Customer Relationship Management

Customer Relationship Management Södertörns högskola Institutionen för Ekonomi och företagande Kandidatuppsats 15 hp Marknadsföring Vårterminen 2013 Customer Relationship Management Vad är de bakomliggande faktorerna till att olika företag

Läs mer

Högskolan på Åland serienummer: 23/2014. Informationsteknik. Mariehamn 2014 ISSN 1458-1531

Högskolan på Åland serienummer: 23/2014. Informationsteknik. Mariehamn 2014 ISSN 1458-1531 Bedömning av användarupplevelse med hjälp av enkät och heuristisk utvärdering Fallstudie från operationell affärsverksamhet Christopher Wolanski Högskolan på Åland serienummer: 23/2014 Informationsteknik

Läs mer

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GODA

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GODA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GODA RELATIONER INOM IT-PROJEKT RIKTLINJER FÖR ATT LYCKAS Kandidatuppsats i Informatik Rickard Ryttge Nicolas T Larsson VT 2010KI07 Svensk titel: Förutsättningar för goda relationer

Läs mer

Visualisering som stöd för beslutsfattandet:

Visualisering som stöd för beslutsfattandet: Institutionen för Lärande, Informatik, Management och Etik (LIME) Programmet för Medicinsk Informatik Examensarbete D-nivå, 30 hp Vårterminen 2009 Visualisering som stöd för beslutsfattandet: Optimering

Läs mer