Grupp 15 Rapport projektarbete

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Grupp 15 Rapport projektarbete"

Transkript

1 Grupp 15 Rapport projektarbete Magnus Källström Yvette Schudeck Elin Sigvardsson Matilda Sjöberg

2 Innehållsförteckning 1. Projektplan...s Ursprunglig synopsis...s Designdokument...s Revidering av den ursprungliga planen...s.2 2. Arbetsbeskrivning och resultat...s Arbetsbeskrivning...s Synligt resultat...s.1 3. Diskussion och sammanfattning...s Utvärdering av resultat...s Arbetsmetoder...s Lärdomar...s.2 4. Individuella reflektioner...s.3 5. Referenser...s.4

3 1. Projektplan 1.1 Ursprunglig synopsis Bakgrund Zamba Studio AB är ett mindre designföretag som jobbar med bland annat trycksaker, foton, utställningar, annonser och hemsidor. Kundkretsen består till stor del av återkommande projekt men de riktar sig även till nya kunder. Inom företaget finns en viss musikdel som skiljer sig från resterande verksamhet då företagets grundare, Owe Sigvardsson, är musiker. Den nuvarande hemsidan känns en aning omodern och speglar inte företagets verksamhet till fullo: Idé och syfte Vår idé är att bygga om Zamba Studio AB s befintliga hemsida till en snyggare och mer proffsig sida. Tanken är att hemsidan ska visa bredden på produkten och presentera innehållet på ett nytt sätt. Det är också viktigt att sidan blir responsiv. Projektets syfte är att hjälpa Zamba Studio AB att bättre nå ut med sin verksamhet. Målgrupp och konkurrens Målgruppen består av befintliga och nya beställare och kunder. Företaget jobbar mycket lokalt och därför vill vi inte att hemsidan ska vara för flashig eller likna en trendig stockholmsbyrå. Företagets främsta konkurrenter är Ord och Form i Mönsterås, Rönnfjord Utveckling AB och Effect Reklam. En av Zamba Studios främsta styrkor är att de jobbar så pass brett att de kan ta hand om hela processen från idé till tryck. Samtidigt är de ett litet företag och kan därmed hålla en personlig och nära kontakt med kunden. Detta vill vi spegla med en personlig hemsida som visar bredden på produkten och sticker ut från sina konkurrenter samtidigt som den är minimalistisk. Teknik Vi ska bygga en responsiv hemsida i publiceringsverktyget Wordpress. Sidans fokus ska ligga runt bild och relevant text. Aron Walter beskriver i Designing for Emotion (2011 s ) att kontraster kan vara ett effektivt verktyg men att det bör användas med måtta för att inte förvirra besökaren och tävla om uppmärksamhet. Därför vill vi skapa kontraster med hjälp av en enkel grafisk design som arbetar tillsammans med bild och text. Det ska dock inte vara för mycket text då beställaren vill att kunden ska behålla ett öppet sinne. Eventuellt tillkommer grafik för rörliga bilder. Övrig teknik som kommer användas är kontaktformulär och länk till karta som visar hitta hit via widget.

4 1.1 fortsättning... Användbarhet Våra mål för användarupplevelsen är följande: Hemsidan ska kännas professionell och trovärdig Hemsidan ska vara visuellt tilltalande Hemsidan ska göra besökaren nyfiken på verksamheten Funktioner och egenskaper/kravspecifikation Visuellt tilltalande - Då det rör sig om ett företag som delvis jobbar med grafisk design är det viktigt att hemsidan blir visuellt tilltalande. Lätt att navigera - Att eventuella kunder snabbt hittar vad de letar efter med få klick. Responsiv - Eftersom den mobila användningen av smartphones och surfplattor ökar drastiskt är det viktigt att designa webbplatser så att de anpassar sig efter enheten som används (Niederst Robbins 2012, s. 34). Därför ska vi anpassa Zamba Studios sida så att den blir tillgänglig på flera olika enheter (stor skärm, mobil och surfplatta). Kontakt - Tydlig flik för kontakt där det ska finnas kontaktformulär och en karta med hitta hit. Tydlighet - Vi vill presentera verksamheten tydligare redan på första sidan med en slagkraftig presentation. Musikdelen som i dagsläget presenteras på hemsidan skapar en viss förvirring om vad företaget egentligen gör och därför vill vi lyfta bort denna del från hemsidan. Istället gör vi en om oss flik där Owe presenteras och på denna sida länkar vi till en extern hemsida för musiken. Portfolio - Portfolio presenteras direkt under respektive tjänst efter en kort förklaring av tjänsten. Widgets - Möjlighet att dela hemsidan på facebook och en brevikon som tar dig till sidan för kontakt. Eventuellt tillkommer fler ikoner här.

5 1.2 Designdokument Logga - Företaget har en färdig logga som vi kommer använda oss av. Loggan är i typsnittet Bookman och finns i både ljus och mörk. Vi kommer troligtvis använda oss av den mörka versionen. Färger - Företagets befintliga grafiska profil utgår ifrån svart, grått och vitt. Svart dominerar på den nuvarande hemsidan som är väldigt mörk. Vi vill ljusa upp hemsidan och göra den mer stilren för att representera verksamheten bättre. Företaget identifierar sig inte med grälla färger och därför håller vi oss till diskreta färger. Främst arbetar vi i gråskalor men enstaka inslag av dova färger kan förekomma, exempelvis vid hovring över menyval. Detta skapar en subtil effekt som gör hemsidan lättare att interagera med. Just sådana subtila effekter med hjälp av hovring är något som Dan Cederholm (2010) belyser som ett bra verktyg i CSS då man skapar interaktiva webbsidor. De gråa färgerna i bakgrunden kan beskrivas som viskande, vilket enligt Bo Bergström (2012, s. 260) innebär att de går ton i ton, denna typ av färgsättning uppfattas ofta som harmonisk. Eftersom vi ville ha en sida som kändes lätt och ljus, i kontrast till den nuvarande mörka och tunga sidan, kändes viskande färger i gråa ljusa nyanser bra. Typsnitt - Då loggan är i typsnittet Bookman undviker vi detta typsnitt i övrig text. Till brödtexten använder vi i första hand det sans-serifa typsnittet PT-sans som har en bra läsbarhet på webben (Hellmark 2004). Dessutom används detta på företagets befintliga hemsida och kan kännas igen av återkommande kunder. Brödtexten kommer främst vara mörk text på ljus bakgrund. När det gäller rubriker och menyval kan ljus text mot mörk bakgrund förekomma. Vår fall-back font är Arial. Form - Hemsidan ska byggas med enkla former. Vi vill gärna lägga in någon enkel grafisk form för att skapa lite asymmetri och göra sidan mer levande. Olika block/rutor och de grafiska formerna ska skiljas genom subtila färgnyanser utan skarpa kanter. Övrigt - För att besökaren hela tiden ska känna igen sig på sidan kommer sidans header innehålla logga samt menyval och ligga statisk på samtliga sidor. Den undre delen av sidan ska vara rörlig på de sidor där allt inte får plats på förstasidan.

6 1.2 Fortsättning... Flödesschema Grafisk skiss Visuellt styrschema

7 2. Arbetsbeskrivning och synligt resultat 2.1 Arbetsbeskrivning Efter planeringsfasen inleddes arbetsprocessen med att vi installerade Wordpress och läste på lite om Quark, det aktuella temat. Efter den inledande föreläsningen om Wordpress skapade vi ett childtheme och började kolla på vad som kan göras med plugins eller widgets och vad som behöver göras med hjälp av CSS. Fortsatt har det varit ett löpande arbete med CSS, widgets, plugins, inställningar i wordpress, rapportering samt kontakt med beställare och insamling av material. Arbetet har till största del utförts i grupp där vi suttit gemensamt i datorsalen. På så sätt har alla varit mer eller mindre delaktiga i projektets olika delar och det har även underlättat vår kommunikation. Förkunskaper har självklart varit till hjälp i kodningen men det har också varit en hel del problemlösning via verktyget inspektera element och andra sökningar på nätet. Vi upptäckte snabbt att gruppen låg på varierande kunskapsnivå gällande de rent tekniska bitarna. Yvette och Magnus som hade den bästa förkunskapen i CSS har varit ledande i själva kodningen. Även Matilda har varit delaktig i kodning och tagit större ansvar över dokumentation till projektplan, lägesrapporter och projektrapport. Elin har jobbat mer med content på sidan, såsom insamling av material, copy och bildredigering. Alla har agerat bollplank åt varandra vilket underlättat problemlösning. Samtliga i gruppen har arbetat med widgets, plugins och inställningar i Wordpress. Alla har också varit delaktiga i beslut gällande sidans grafiska layout. 2.2 Synligt resultat Arbetet har skett genom en iterativ process. Till att börja med gjordes flertalet skisser inom gruppen. Vi valde ut de bästa och gjorde lo-fi prototyper i pappersform som utvärderades av en utomstående testrupp om 4 personer. Utifrån synpunkterna från den första utvärderingen gjorde vi en hi-fi prototyp som visades på seminarie två. Den färdiga sidan har blivit utvärderad av beställaren själv samt tre utomstående personer. Under den sista utvärderingen fick vi endast positiv respons. Resultatet är en responsiv hemsida som matchar de designdokument vi skapade i planeringsfasen. Hemsidan känns personlig samtidigt som den är stilren och proffsig i förhållande till Zamba Studios nuvarande sida. Vi upplever att vi möter den kravspecifikation och de mål vi satt för användarupplevelse. Beställaren själv är mycket nöjd med resultatet och kommer att använda sidan. Det Owe själv behöver göra är att aktivera spamskydd, exempelvis Akismet. Vi har inte gjort detta då man behöver registrera ett konto hos Akismet. Framöver kommer sidan dessutom flyttas från Södertörns server till Zambas eget webbhotell.

8 3. Diskussion och sammanfattning 3.1 Resultat Vi är mycket nöjda med resultatet av hemsidan. I stort sett har allting blivit som vi ville och de få ändringar som gjorts har varit medvetna val, exempelvis att skippa widgets. Vi är också nöjda med att hemsidan inte känns eller ser ut som en typisk wordpress sida. 3.2 Arbetsmetoder Alla i gruppen har lagt ner tid och energi i arbetet även om vi delat upp det på olika sätt. Det har fungerat väldigt bra att sitta gemensamt då detta underlättade kommunikationen. Genom att vi suttit tillsammans har vi haft möjlighet att lära oss av varandra och hjälpa till med problemlösning trots våra varierande förkunskaper. Något som fungerat mindre bra var att de med högre teknisk kunskapsnivå ibland kännt sig lämnade med de problem som ingen annan kunnat lösa. I det stora hela är vi dock väldigt nöjda med resultatet och de metoder vi använt för att ta oss dit. 3.3 Lärdomar Några av de rent tekniska lärdomarna vi tar med oss från projektet är följande: Hur användbart verktyget inspektera element är. Hur man lägger rätt detaljer på rätt sida med hjälp av korrekt selektor. Hur flexibelt Wordpress är om man anpassar sidan med CSS via childtheme. Det var bara en i gruppen som använt childtheme innan. Att hela tiden kontrollera sidan på olika skärmstorlekar och med olika webbläsare. Vi tar också med oss några lärdomar om att arbeta med ett projekt i grupp: Vikten av att i ett tidigt stadie sätta upp förhållningsregler inom gruppen och att anpassa oss efter dessa och varandra. Att vi har tjänat mycket på att befinna oss på samma plats rent fysiskt. Detta har underlättat kommunikationen samtidigt som vi kunnat bolla idéer, problem och lära oss av varandra. Även om vi haft en fungerande kommunikation hände det att vi ibland gjorde samma saker samtidigt. Av detta lär vi oss att ha en ännu bättre kommunikation och hela tiden uppdatera varandra om vad vi sitter med för stunden.

9 4. Individuella reflektioner Matilda Jag har lagt ned ca 30h/vecka i projektarbetet. Det mesta av arbetet har skett i skolan men jag har också gjort en del skrivande och rapportering hemifrån. Jag har tagit stort ansvar över de olika delrapporterna och den slutgiltiga rapporten samt stämt av gentemot tidsplanen. Detta har lett till att jag tagit någon form av projektledarroll rent planeringsmässigt. Jag har också varit delaktig i CSS-kodning efter bästa förmåga. När det gäller kodningen har jag lärt mig en hel del av Yvette och Magnus men också genom egna försök och sökningar på nätet. Jag tycker att jag till stor del har uppfyllt mina kunskapsmålen då jag lärt mig jättemycket om CSS och Wordpress som verktyg. Även om jag skulle ha svårt att bygga en lika fin hemsida helt på egen hand vet jag vad som går att göra i Wordpress och kan ta mig en lång väg på egen hand. Jag har också fått det helhetsperspektivet som jag önskade, det vill säga hur man skapar en hemsida från idé till färdig produkt Elin Då jag kom med idén för projektet, blev min huvudsakliga roll att ha kontakt med kunden och se till att vårt arbete mötte kundens krav. Jag var mycket engagerad och involverad i den visuella designen av sidan, då det kreativa och visuella är mitt främsta intresseområde. Jag har haft ansvar för att samla in material och hantera bilderna som ligger på hemsidan och har även skrivit ny copy samt presentationstexter. Jag har skapat en favicon och jobbat med bildhantering i photoshop. Vi har hittat naturliga roller i gruppen, och jag skulle vilja saga att min roll blev som AD/projektledare, medan den tekniska biten togs om hand av de som var mer intresserade av det. Vår grupp har fungerat mycket bra, vi har alla varit engagerade och har lagt ned ungefär lika mycket tid, trots att vi arbetat med olika områden. När jag utvärderar mina individuella kunskapsmål, ser jag att jag kanske inte lärt mig så mycket mer om kodning, men däremot om vad det innebär att arbeta i grupp med ett projekt, och tillsammas lyckas uppnå satta krav och mål. Detta har varit intressant och nyttig lärdom för mig, då jag tidigare har frilansat och mestadels arbetat ensam med mina projekt. Jag har även fått friska upp mitt minne i Wordpress, och känner att jag nu har fått en övergripande kunskap om hur det fungerar. Den viktigaste kunskapen jag har fått med mig från projektet är skapandet av designen på hemsidan, både visuellt och funktionellt. Det var mycket intressant och givande att arbeta med ett skarpt projekt, och jag vet nu hur en designidé kan jobbas fram med hjälp av skisser, utvärderingar och prototyper.

10 Yvette Jag har främst arbetat med hemsidans CSS men jag har också flyttat/lagt till html kod i olika PHP-filer för att få fram ett önskat resultat. Hemsidans utseende skapades utifrån från Hi-fi skissen jag skapade tidigare i planeringsprocessen. Något jag hade velat lära mig mer om vore PHP, då det är en stor del av Wordpress. Jag känner ändå att jag lärt mig mycket mer om möjligheterna inom Wordpress och jag känner att jag idag skulle kunna skapa min egen hemsida med hjälp av detta verktyg. Då vi har mötts som grupp nästintill dagligen har jag därför också arbetat samtliga dagar. Jag anser även att resten av gruppen arbetat lika engagerat. Vi har övervägande haft en god kommunikation, något jag lärt mig att värdesätta högt. En nackdel med att ha erfarenheter sen tidigare inom CSS var att jag ofta kunde hamna med dem olösliga problemen vilket kunde resultera i att jag satt väldigt länge med något som sen inte blev av. Men det gjorde också att jag fick en bättre förståelse i hur CSS fungerar, bland annat de olika selektorerna. Men som grupp gav vi inte upp, och efter en hel del experimenterande kunde jag, tillsammans med Matilda och Magnus tillslut komma på nya lösningar. Jag upplever även att jag fått en större förståelse över processen idé till färdig produkt. Magnus Mina huvudsakliga arbetsuppgifter under projektets gång har varit CSS-kodning. Verktyget granska komponent har jag använt flitigt under projektets gång och det har varit till stor hjälp. När något ska ändras med CSS har vi därför först experimenterat med detta verktyg för att sedan föra över koden till vårt child theme när resultatet var till belåtenhet. Jag har också varit med och påverkat det visuella utseendet på sidan, då vi i grupp har diskuterat färgval, layout och dylikt. Gruppen har setts kl. 10 i princip varje vardag och jag uppskattar att vi arbetat ungefär 30 timmar i veckan med projektet. När det gäller målen jag satte upp i början av projektet så tycker jag att de är uppfyllda. Under projektets gång har jag fått mycket bättre koll på WordPress samt utvecklat mina CSS kunskaper och fått vara kreativ och påverka hemsidans layout.

11 5. Referenser Böcker: Niederst Robbins, Jennifer (2007). Learning Web design: a beginner s guide to (X)HTML, style sheets, and web graphics. 3rd ed. Sebastopol, CA: O Reilly Bergström, Bo (2015). Effektiv visuell kommunikation: om nyheter, reklam och profilering i vår visuella kultur. 9., [rev.] uppl. Stockholm: Carlsson Walter, A (2011) Designing for Emotion, A book Apart, New York Hellmark, Christer (2004). Typografisk handbok. 5. uppl. Stockholm: Ordfront Wroblewski, Luke. (2011). Mobile first. New York: A Book Apart Cederholm, Dan (2010). CSS3 for Web Designers. New York: A Book Apart Preece, Jennifer, Rogers, Yvonne & Sharp, Helen (2002). Interaction design: beyond human-computer interaction. New York: Wiley Webbresurser: Wordpress Support [Elektronisk] Tillgänglig https://wordpress.org/support/ Hämtad: Löpande W3Schools [Elektronisk] Tillgänglig https://www.w3schools.com Hämtad: Löpande Stack Overflow [Elektronisk] Tillgänglig https://www.stackoverflow.com Hämtad: Löpande Lea Verou Beveled Corners & negative border-radius with CSS3gradients [Elektronisk] Tillgänglig Hämtad: Föreläsningar: Nico Arnold Wordpress Child Theme/Templates Nico Arnold Wordpress Templates/Grid/JavaScript

12 Plugins/tillägg Franken, A (version 4.3) All in one Favicon [Elektronisk] Tillgänglig Hämtad Nicholas, M (version 4.4.4) Clean and Simple Contact Form [Elektronisk] Tillgänglig Hämtad Labs, M (version 3.3.2) Meta Slider [Elektronisk] Tillgänglig https://www. metaslider.com Hämtad PepLamb (version 1.2.6) Linkable Title Html and Php Widget [Elektronisk] Tillgänglig Hämtad Archetyped (version 2.4.0) Simple Lightbox [Elektronisk] Tillgänglig Hämtad Trewartha, A (version 0.57) Widget Logic [Elektronisk] Tillgänglig https://wordpress.org/plugins/widget-logic/ Hämtad Baldelomar, C (version 1.39) WP Canvas Gallery [Elektronisk] Tillgänglig Hämtad WP Google Maps (version 6.1.7) WP Google Maps [Elektronisk] Tillgänglig Hämtad Ram, N (version 2.0.5) WP Responsive Menu [Elektronisk] Tillgänglig Hämtad Material på sidan: Bilder samt loggor från Zamba Studio AB med tillstånd.

PROJEKTRAPPORT GRUPP 10

PROJEKTRAPPORT GRUPP 10 PROJEKTRAPPORT GRUPP 10 AD/ID: Oskar Kiviniemi oskarkiviniemi@gmail.com Projektledare: Mikaela Olsson mikaela-olsson@live.se Teknik-/ljud-/bild-ansvarig: Filip Edde Martinsson filipeddemartinsson@gmail.com

Läs mer

Projektrapport. Projekt - Anna Broström Keramik

Projektrapport. Projekt - Anna Broström Keramik Projektrapport Projekt - Anna Broström Keramik Kurs: Medieteknik A, VT 2013 Delkurs: Interaktiva medier och Publicering via Internet Inlämningsdatum: 2013-06-04 FIMS: Freja Krogh-Andersen, Ida Josefsson,

Läs mer

Högskolan i Borås HT10 Webbredaktörsprogrammet distans Grafisk produktion för webb och tryck. Projektarbete Solveig Betnér

Högskolan i Borås HT10 Webbredaktörsprogrammet distans Grafisk produktion för webb och tryck. Projektarbete Solveig Betnér Högskolan i Borås HT10 Webbredaktörsprogrammet distans Grafisk produktion för webb och tryck Projektarbete Solveig Betnér Sammanfattning och syfte Företaget Solveig skapar textila handarbetade produkter

Läs mer

CMS. - Content management system

CMS. - Content management system CMS - Content management system Agenda CMS Server, webbhotell och FTP Wordpress, ställ mycket frågor Om vi hinner - Snabb genomgång av CMS - uppgiften Nu & Då Sidor med bara HTML och CSS kräver manuell

Läs mer

Varför ska man använda ett CMS? Vilka är fördelarna och är det alltid bra? Kattis Lodén 2010-03-18

Varför ska man använda ett CMS? Vilka är fördelarna och är det alltid bra? Kattis Lodén 2010-03-18 Varför ska man använda ett CMS? Vilka är fördelarna och är det alltid bra? Kattis Lodén 2010-03-18 Innehåll Inledning... 3 Fakta... 4 Innehåll... 4 Texthantering... 4 Granskning och versionshantering...

Läs mer

Projektplan Magasinet

Projektplan Magasinet Magasinet agnes.walmstedt@gmail.com juliask_y@hotmail.com ludvig93@live.se Bakgrund Projektets förutsättningar Detta projektarbete görs inom Medieteknik A på Södertörns högskola. Projektets syfte är att

Läs mer

WordPress fortsättning Anpassa teman, bildgalleri, fleranvändare, webshop, CSS mm

WordPress fortsättning Anpassa teman, bildgalleri, fleranvändare, webshop, CSS mm WordPress fortsättning Anpassa teman, bildgalleri, fleranvändare, webshop, CSS mm WordPress är ett kraftfullt publiceringsverktyg för webben som trots sin flexibilitet och styrka är lätt att komma igång

Läs mer

Hur hänger det ihop? För att kunna kommunicera krävs ett protokoll tcp/ip, http, ftp För att veta var man skall skicka

Hur hänger det ihop? För att kunna kommunicera krävs ett protokoll tcp/ip, http, ftp För att veta var man skall skicka Webben som verktyg Idag: Hur hänger det ihop? Viktiga tekniker Stegen i ett webbprojekt Verktyg Dreamweaver Photoshop Joomla CMS Storyboard och flödesschema Fixa webbhotell Hur hänger det ihop? För att

Läs mer

Projektrapport. Magnus Krantz Oscar Berggren Olof Hammarberg Daniel Kreivi. Diverse slutsatser i relation till ursprungligt projektplan

Projektrapport. Magnus Krantz Oscar Berggren Olof Hammarberg Daniel Kreivi. Diverse slutsatser i relation till ursprungligt projektplan Projektrapport Diverse slutsatser i relation till ursprungligt projektplan När det gäller projektet som slutprodukt i jämförelse med vår ursprungliga plan så är det en del som har ändrats. Då huvudidén

Läs mer

Guide till Mynewsdesk Hosted Newsroom - Kom igång och spegla ditt pressrum!

Guide till Mynewsdesk Hosted Newsroom - Kom igång och spegla ditt pressrum! Guide till Mynewsdesk Hosted Newsroom - Kom igång och spegla ditt pressrum! Hur du implementerar ditt Hosted Newsroom I den här guiden kan du läsa hur du skapar ert Hosted Newsroom ert pressrum på er egna

Läs mer

Bloggdesign { ALEXANDRA 299:- 359:- Lilla Designpaketet. Designpaketet Mellan. Prislista: Designpaket

Bloggdesign { ALEXANDRA 299:- 359:- Lilla Designpaketet. Designpaketet Mellan. Prislista: Designpaket Bloggdesign Dessa designpaket är utformade för dig som bloggar och vill ha en ny, proffsigare och mer personlig design. Jag gör designer för blogg.se/webblogg.se/blo.gg. När du har bestämt dig för vilket

Läs mer

Högskolan i Borås HT10 Webbredaktörsprogrammet distans Formgivning av webbsidor. Projektarbete Solveig Betnér

Högskolan i Borås HT10 Webbredaktörsprogrammet distans Formgivning av webbsidor. Projektarbete Solveig Betnér Högskolan i Borås HT10 Webbredaktörsprogrammet distans Formgivning av webbsidor Projektarbete Solveig Betnér Innehållsförteckning Syfte s. 3 Målgrupp s. 3 Genre s. 3 Funktionalitet s. 4 Prototyper s. 5

Läs mer

Kursplan Gränssnittsdesign och Webbutveckling 1 Vårtermin 2014

Kursplan Gränssnittsdesign och Webbutveckling 1 Vårtermin 2014 Kursplan Gränssnittsdesign och Webbutveckling 1 Vårtermin 2014 Kurswebb: www.creativerooms.se/edu, välj Gränssnittsdesign eller Webbutveckling 1 Lärare: Aino-Maria Kumpulainen, aino-maria.kumpulainen@it-gymnasiet.se

Läs mer

Hi-Fi Prototyping + laborationsgenomgång & verktyg

Hi-Fi Prototyping + laborationsgenomgång & verktyg Hi-Fi Prototyping + laborationsgenomgång & verktyg Karin Fahlquist 2015 Frågor att besvara Vad innebär prototyping? Vad är speciellt med hi-fi prototyping? Hur kan man använda dem? Hur väljer man nivå

Läs mer

Responsiv webbplats. Tips på hur innehållet ska ses över för en bra användarupplevelse på alla skärmstorlekar 2014-02-17 1

Responsiv webbplats. Tips på hur innehållet ska ses över för en bra användarupplevelse på alla skärmstorlekar 2014-02-17 1 Responsiv webbplats Tips på hur innehållet ska ses över för en bra användarupplevelse på alla skärmstorlekar 1 Vad är responsivt? Det betyder att webbplatsen känner av vilken skärmstorlek användaren surfar

Läs mer

ATT ARBETA MED VEKTORGRAFIK

ATT ARBETA MED VEKTORGRAFIK ATT ARBETA MED VEKTORGRAFIK Helene Brogeland Vektorgrafik och animation VT 2014 2014-04-29 Inledning Före aktuell kurs hade jag bara en vag uppfattning av innebörden av vektorgrafik och hade aldrig jobbat

Läs mer

HANDLEDARE: Jonny Pedersen Datum: (Detta skrevs i November 09)

HANDLEDARE: Jonny Pedersen Datum: (Detta skrevs i November 09) DOKUMENTATIONER IDÈSKISS ÄMNESOMRÅDE: Webbdesign och marknadsföring HANDLEDARE: Jonny Pedersen Datum: (Detta skrevs i November 09) Min idéskiss: Jag ska skapa en hemsida vars syfte är att tjäna pengar.

Läs mer

WORDPRESSGUIDE 2013. Uppdaterad 20131029. WORDPRESSGUIDE 2013 Sida 1

WORDPRESSGUIDE 2013. Uppdaterad 20131029. WORDPRESSGUIDE 2013 Sida 1 Uppdaterad 20131029 WORDPRESSGUIDE 2013 Sida 1 WordPress är ett modernt publiceringsverktyg med fokus på utseende, webbstandard och användarvänlighet. Det perfekta verktyget för både privatpersoner och

Läs mer

PROJEKT ALBYLEN. Datum: 25 mars 2011. AV: Magnus Lindgren, Mattias Jonsson, Alexander Paskota, Jimmie Yngvesson, Erik Nilsson

PROJEKT ALBYLEN. Datum: 25 mars 2011. AV: Magnus Lindgren, Mattias Jonsson, Alexander Paskota, Jimmie Yngvesson, Erik Nilsson PROJEKT ALBYLEN Datum: 25 mars 2011 AV: Magnus Lindgren, Mattias Jonsson, Alexander Paskota, Jimmie Yngvesson, Erik Nilsson 0 Sammanfattning: Föreningen Albylen som bedriver aktivitets- och friskvårdscentrum

Läs mer

Konfigurera Wordpress som Hemsida istället för blogg

Konfigurera Wordpress som Hemsida istället för blogg Konfigurera Wordpress som Hemsida istället för blogg - exempel från hemsidorna: www.vestus.se och www.thingsbym.se Copyrightinformation: Detta dokument är fritt att använda, även kommersiellt, så länge

Läs mer

Grafisk form för användargränssnitt

Grafisk form för användargränssnitt Grafisk form för användargränssnitt Petra Dryselius Designer, digitala plattformar Digital Communica.on Linköping AB Kompetens och lösningar inom digitala medier. Intranät, externwebb, webbsystem, digitala

Läs mer

Webbplats. Projektplan för webbplats. Karin Tuvell

Webbplats. Projektplan för webbplats. Karin Tuvell Webbplats Projektplan för webbplats Karin Tuvell Innehåll Syfte... 3 Mål... 3 Målgrupp... 3 Innehåll och avgränsningar... 3 Utformning... 3 Storyboard... 4 Flödesschema... 5 Tidsplan... 6 Resurser... 6

Läs mer

BLOGG PETER WALTONEN @ DPI.FI

BLOGG PETER WALTONEN @ DPI.FI BLOGG PETER WALTONEN @ DPI.FI WordPress är en väldigt användbar nätportal, som kan användas både som blogg men även för att bygga upp din hemsida på nätet. Verktygen är lätta att använda och det erbjuds

Läs mer

Manual - Inläsningstjänsts App (Android)

Manual - Inläsningstjänsts App (Android) Sidan 1 av 7 Manual - Inläsningstjänsts App (Android) App-release: Beta Innehållsförteckning 1 Kort om appen... 2 Funktionalitet i grova drag... 2 Kända begränsningar i denna version... 2 2 Var hittar

Läs mer

KÄ RLEKENS nya hemsida

KÄ RLEKENS nya hemsida HÖGSKOLAN I KRISTIANSTAD Internetpublicering och webbdesign 1 KÄ RLEKENS nya hemsida Rapport till slutuppgiften i kursen Internetpublicering och webbdesign 1 MIA NORSTEDT 811019-6626 VT 2014 Innehåll 1.

Läs mer

Frågor och svar - Diagnostisk prov ht14 - Webbutveckling 1

Frågor och svar - Diagnostisk prov ht14 - Webbutveckling 1 Frågor och svar - Diagnostisk prov ht14 - Webbutveckling 1 Bilder och optimering --- Vilken upplösning är lämplig för bilder som ska användas på Internet? Sträva efter korta nedladdningstider. 72 ppi/dpi

Läs mer

Wordpress handledning för distrikt, lokalavdelningar och personsidor

Wordpress handledning för distrikt, lokalavdelningar och personsidor Wordpresshandledning fördistrikt,lokalavdelningaroch personsidor 1 Index Adminpanel... 5 Användare... 21 BWS Plugins... 15 inlägg... 6 Inlägg skapa och hantera... 7 Kategorier... 7 Inställningar... 14

Läs mer

Grafisk profil 2015 Uppdaterad senast 2015-01-13

Grafisk profil 2015 Uppdaterad senast 2015-01-13 Grafisk profil 2015 Uppdaterad senast 2015-01-13 Innehåll Vad är en grafisk profil?... 3 Färger... 4 Profilfärg...4 Komplementfärger...4 Gråtoner...4 Tilläggsfärger...4 Färgkoder...5 SciLifeLabs logotyp...

Läs mer

Kravspecifika.on, pappersprototyp & CSS

Kravspecifika.on, pappersprototyp & CSS 1ME321 Webbteknik 1 Lek0on 4 Kravspecifika.on, pappersprototyp & CSS Rune Körnefors Medieteknik 1 2015 Rune Körnefors rune.kornefors@lnu.se Agenda Veckoplanen Vecka 39 UppgiI U2 = L4+L5+L6 UppgiI U3 Allmänna

Läs mer

ORDLISTA WEBBDESIGN 100P

ORDLISTA WEBBDESIGN 100P ORDLISTA WEBBDESIGN 100P HTML- TAGGAR M.M. (DE BLÅFÄRGADE ORDEN ÄR OLIKA ATTRIBUT SOM HÖR TILL DE OLIKA TAGGARNA.) HTML Står för Hyper Text Markup Language och är en uppsättning markeringskoder.

Läs mer

Kom-igång-hjälp för hemsida & e-butik. Praktiska tips för hur du lyckas med innehåll, design och sökmotoroptimering.

Kom-igång-hjälp för hemsida & e-butik. Praktiska tips för hur du lyckas med innehåll, design och sökmotoroptimering. Kom-igång-hjälp för hemsida & e-butik Praktiska tips för hur du lyckas med innehåll, design och sökmotoroptimering. Ta reda på dina behov Skapa förutsättningar för att lyckas. Skriv ner en tydlig sidstruktur

Läs mer

Portfolio Mathias Andelin www.webbformgivare.se mathias.andelin@gmail.com

Portfolio Mathias Andelin www.webbformgivare.se mathias.andelin@gmail.com Portfolio Mathias Andelin www.webbformgivare.se mathias.andelin@gmail.com 1 Innehåll Redesign.......................................................................3 Värvet........................................................................

Läs mer

INDIVIDUELL INLÄMNINGSUPPGIFT

INDIVIDUELL INLÄMNINGSUPPGIFT INDIVIDUELL INLÄMNINGSUPPGIFT Sofia Aronsson ANVÄNDBARHET OCH GRAFISK DESIGN MIS 13, Nackademin Yrkeshögskola Lärare: Ellinor Ihlström Inledning... 3! Analys... 3! Hitta... 3! Förstå... 5! Använda... 6!

Läs mer

Sökoptimerad hemsida från

Sökoptimerad hemsida från Sökoptimerad hemsida från Lätt att uppdatera, bra för Google Tack för att du har visat intresse för en hemsida från oss. Här kommer information om hemsidor som bygger på 0371:s egenutvecklade system. Vi

Läs mer

Elektronisk publicering TNMK30

Elektronisk publicering TNMK30 Elektronisk publicering TNMK30 Förra gången Färger CSS - layout och styling Lite repetition (X)HTML och SEO Att separera innehåll från presentation. CSS, layoutproblem med float och boxar CSS, layoutproblem

Läs mer

Den grafiska profilieringen för roar

Den grafiska profilieringen för roar Den grafiska profilieringen för roar 2013 edition INNEHÅLL LOGOTYP 04 LOGOTYPENS FRIZON 05 TYPOGRAFI 06 FÄRGER 07 KONTORSMATERIAL 08 ANNONS & BILDER 10 BROSCHYR 12 GRAFISKA ELEMENT/BYXMÄRKE 14 WEBBSIDA

Läs mer

Widgetguiden Vad är Publits widgetshop?

Widgetguiden Vad är Publits widgetshop? Widgetguiden Den här guiden är till för dig som vill använda Publits widgetshop för att enkelt sälja böcker direkt på din egen hemsida, blog eller Facebook. Här går vi steg för steg igenom processen för

Läs mer

Gekås-kläder gjort av plast: ett samarbete med Estet bild.

Gekås-kläder gjort av plast: ett samarbete med Estet bild. Medieproduktion Gekås-kläder gjort av plast: ett samarbete med Estet bild. Skolverket Projektets omfattning och innehåll styrs av skolverkets krav på det som kallas för "centrallt innehåll" dvs det du

Läs mer

WORDPRESS FÖR NEWBIES

WORDPRESS FÖR NEWBIES WORDPRESS FÖR NEWBIES 2015-03-09 Enkel handledning för nybörjare Vanliga frågor som dyker upp när du precis installerat din egen WordPress-installation, och inte riktigt vet vad du ska göra WordPress WordPress

Läs mer

Skriva och skapa med datorn

Skriva och skapa med datorn 2012-12-06 19:11 Sida 1 (av 6) Skriva och skapa med datorn En dator kan man använda i många olika syften. Kanske spelar du mest dataspel och umgås med vänner i communities och på Facebook? Kanske använder

Läs mer

SLUTRAPPORT. Sebastianlund.com. Individuellt mjukvaruutveckingsprojekt, 1DV430. Författare: Sebastian Lund WP11 Datum: 2012-05-21

SLUTRAPPORT. Sebastianlund.com. Individuellt mjukvaruutveckingsprojekt, 1DV430. Författare: Sebastian Lund WP11 Datum: 2012-05-21 SLUTRAPPORT Sebastianlund.com Individuellt mjukvaruutveckingsprojekt, 1DV430 Abstrakt Denna rapporten handlar om mitt arbete jag gjort i kursen Individuellt Mjukvaruprojekt under våren 2012. I rapporten

Läs mer

On-line produktion TDDC61

On-line produktion TDDC61 On-line produktion TDDC61 Förra veckan Kursupplägg HTML FTP Validering Laboration 1. Deadlines Laborationer: 12/10, kl 08 Lämna in efterhand ni blir färdiga Vi rättar inom 4 arbetsdagar Portfolio, tillfälle

Läs mer

PROSPEKT MEDIAS HANDBOK

PROSPEKT MEDIAS HANDBOK PROSPEKT MEDIAS HANDBOK 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 3 FACEBOOK 4-5 INSTAGRAM 6-7 TWITTER 8-9 LINKEDIN 10 YOUTUBE 11 2 INLEDNING Idag är sociala medier ett måste i ett företags mediemix. Det har blivit

Läs mer

Regler och rutiner för Högskolan Dalarnas grafiska profil

Regler och rutiner för Högskolan Dalarnas grafiska profil Regler och rutiner för Högskolan Dalarnas grafiska profil Beslut: Rektor 2012-11-19 Revidering: - Dnr: DUC 2012/1645/10 Gäller fr. o m: 2012-11-19 Ersätter: - Relaterade dokument: - Ansvarig för uppdatering:

Läs mer

Prototyper och användartest

Prototyper och användartest Föreläsning i webbdesign Prototyper och användartest Rune Körnefors Medieteknik 1 2012 Rune Körnefors rune.kornefors@lnu.se Prototyp för en webbplats! Utkast eller enkel variant av webbplatsen" Syfte"

Läs mer

Att skapa en webbplats

Att skapa en webbplats Att skapa en webbplats En introduktion till ämnet med vägledning, tips och råd Andreas Ellhar 2014 1 Innehållsförteckning 1. Syfte med webbplatsen s. 4 2. Domännamn s. 4-5 3. Webbhotell s. 5 4. Webbplatsens

Läs mer

Kursplan Webbutveckling 2, 100p Läsår 2013-2014

Kursplan Webbutveckling 2, 100p Läsår 2013-2014 Kursplan Webbutveckling 2, 100p Läsår 2013-2014 Kurswebb: www.creativerooms.se/edu, välj Webbutveckling 2 Lärare: Aino-Maria Kumpulainen, aino-maria.kumpulainen@it-gymnasiet.se Hösttermin 2013 Vecka Tema

Läs mer

Hemsideprojekt för Kulas Ponnystuteri

Hemsideprojekt för Kulas Ponnystuteri Beteckning: Institutionen för matematik, natur- och datavetenskap Hemsideprojekt för Kulas Ponnystuteri Ida Svedlund-Ståhl 06-2007 Examensarbete, 10 poäng, B Datavetenskap Internetteknologi Examinator:

Läs mer

Kunskapscentrumcentrum för Äldres Säkerhet

Kunskapscentrumcentrum för Äldres Säkerhet Kunskapscentrumcentrum för Äldres Säkerhet Kravspecifikation Webbplatsen ska vara uppbyggd så att den följer riktlinjerna från World Web Consortium (W3W). Webbplatsen ska följa standarder för uppmärkningskod.

Läs mer

Bild 1. Bild 2. Bild 3. Etrappa. Gävle-Dala E-marknad 2013

Bild 1. Bild 2. Bild 3. Etrappa. Gävle-Dala E-marknad 2013 Bild 1 Gävle-Dala E-marknad 2013 oberoende och neutral rådgivning i IT frågor för företagare och blivande företagare i Gävleborgs- och Dalarnas län. 1 Bild 2 Etrappa Utgår från behov och kunskapsnivå 2

Läs mer

Dokumentation för användning av administrationspanelen på Xtractor.se

Dokumentation för användning av administrationspanelen på Xtractor.se Dokumentation för användning av administrationspanelen på Xtractor.se Kontrollpanelen når man på: http://xtractor.se/admin Xtractors webbplats är uppbyggt på en skräddarsydd variant av publiceringssystemet

Läs mer

Datainsamling. Daniel Bosk. data.tex 1914 2014-08-26 13:33:45Z danbos

Datainsamling. Daniel Bosk. data.tex 1914 2014-08-26 13:33:45Z danbos 1 Datainsamling Daniel Bosk Avdelningen för informations- och kommunikationssytem (IKS), Mittuniversitetet, Sundsvall. data.tex 1914 2014-08-26 13:33:45Z danbos 2 Litteratur Du ska inför övningen ha läst

Läs mer

Hemsida till företaget Entusiastisk Coaching

Hemsida till företaget Entusiastisk Coaching Beteckning: Akademin för teknik och miljö Hemsida till företaget Entusiastisk Coaching Annelie Hammar Juni 2010 Examensarbete, 15 högskolepoäng, B Datavetenskap Internetteknologi Examinator: Anders Jackson

Läs mer

Skapa din egen blog och hemsida:

Skapa din egen blog och hemsida: Skapa din egen blog och hemsida: Följ denna steg-för-steg guide så kommer du i mål Välkommen och grattis! Du är nu endast ca 5 minuter från att ha din egen domän och egen blogg eller hemsida uppe. I den

Läs mer

Manual - Inläsningstjänsts App (ios för iphone och ipad)

Manual - Inläsningstjänsts App (ios för iphone och ipad) Sidan 1 av 7 App-release: 1.0 Manual - Inläsningstjänsts App (ios för iphone och ipad) Innehållsförteckning 1 Kort om appen... 2 Funktionaliteten i grova drag... 2 Kända begränsningar i denna version...

Läs mer

Användarmanual för Content tool version 7.5

Användarmanual för Content tool version 7.5 Användarmanual för Content tool version 7.5 TM WEB Express AB Manual Content tool 7.5 Sid 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 OM PUBLICERINGSVERKTYGET... 3 1.1 ALLMÄNT... 3 2 ÖVERSIKT... 3 3 ALLMÄNT OM WEBBSIDAN

Läs mer

Konverteringsskola Del 3: Vad är användbarhet?

Konverteringsskola Del 3: Vad är användbarhet? Konverteringsskolans andra del behandlade vikten av att lära känna sina besökare. Vi kommer nu att arbeta vidare med besökarna i åtanke och fokusera på hur pass väl de kan använda webbplatsen. Om webbplatsen

Läs mer

Prislista. Information. Se detaljerad info i dokumentet. Se detaljerad info i dokumentet. Se detaljerad info i dokumentet

Prislista. Information. Se detaljerad info i dokumentet. Se detaljerad info i dokumentet. Se detaljerad info i dokumentet Prislista Prislista Produkt Information Pris, SEK Kampanjsida 8.500 Nyhetsbrev 3.500 Banners 900-1200 Mobilwebapp 12.000 Logotyper 8.000-14.000 Informationswebbplats 13.500 Offertbaserade webbplatser Offertbaserade

Läs mer

Övning (X)HTML 2. Sidan 1 av 7 2010-11-11

Övning (X)HTML 2. Sidan 1 av 7 2010-11-11 Sidan 1 av 7 2010-11-11 Övning (X)HTML 2 Innan du börjar med laborationen ska du se till så att du har öppnat din editor (till exempel Notepad++). I denna editor ska du skriva (X)HTML-kod som du sedan

Läs mer

S.M.A.R.T UF 07/11 2014 GRAFISK PROFIL Emin Karalic. Grafisk profil 2014/2015

S.M.A.R.T UF 07/11 2014 GRAFISK PROFIL Emin Karalic. Grafisk profil 2014/2015 Grafisk profil 2014/2015 Förord Vi inom S.M.A.R.T UF arbetar för avstigmatiseringen kring psykisk ohälsa genom olika projekt. Talespersonen som agerar som en del av ansiktet utåt är Emin Agga. Han jobbar

Läs mer

Så skapar du fler affärer på nätet

Så skapar du fler affärer på nätet Så skapar du fler affärer på nätet Så skapar du fler affärer på nätet Sökmotoroptimeringens grunder Kunskapen som gör att ni kan börja arbeta med er synlighet redan idag. Det mobila söket växer Faktorer

Läs mer

Sammanfattning från Stormötet med skolorna 14 april

Sammanfattning från Stormötet med skolorna 14 april Sammanfattning från Stormötet med skolorna 14 april VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ NAR VI BYGGER VÅR WEBBPLATS! Målgruppen. Vilken är din målgrupp? Vad vill de veta? Vad vill de göra? Layout och design Tänk på placeringen

Läs mer

QR-KODER. En kort guide till hur du bör tänka när du använder QR-koder i dina kampanjer.

QR-KODER. En kort guide till hur du bör tänka när du använder QR-koder i dina kampanjer. QR-KODER En kort guide till hur du bör tänka när du använder QR-koder i dina kampanjer. Vad är QR-koder? QR-koder, (Quick Response-koder), har blivit oerhört populära på senare tid. Varför? QR-koden har

Läs mer

Skillnader mellan design för tryck och webbdesign

Skillnader mellan design för tryck och webbdesign Vad är en webbtext? Webbtexter är inte en specifik texttyp i likhet med protokoll, rapporter eller artiklar. Istället kan webbtexter vara precis vilken texttyp som helst, och det enda som förenar dem är

Läs mer

Compose Connect. Hosted Exchange

Compose Connect. Hosted Exchange Sida 1 av 15 Compose Connect Hosted Exchange Presentation av lösningen: Compose Hosted Exchange Följande möjligheter finns för hantering av e-post 1. Lokalinstallerad Outlook-klient För att kunna använda

Läs mer

Du hittar programmet här på Högskolan Dalarnas webb: http://www.du.se/gd

Du hittar programmet här på Högskolan Dalarnas webb: http://www.du.se/gd Du hittar programmet här på Högskolan Dalarnas webb: http://www.du.se/gd 1 Petter Kolseth Högskolan Dalarna, Grafisk Teknologi pkl@du.se och nsieme consulting, Norra Järnvägsgatan 7 petter@nsieme.se 79135

Läs mer

Evaluation Summary - CT3380 Grundäggande webbdesign HT06 Dan Levin

Evaluation Summary - CT3380 Grundäggande webbdesign HT06 Dan Levin Evaluation Summary - CT8 Grundäggande webbdesign HT6 Dan Levin Antal kursutvärderingar: Q. Anser du dig ha tillräckligt med förkunskaper för att klara kursen? (=JA =NEJ) Q. a Kurslitteratur? 6 Medel:,6

Läs mer

Hemsida. Lathund för medlemsföreningar. Funktioner för medlemsföreningar på hemsidan. Syfte med medlemsföreningens sidor

Hemsida. Lathund för medlemsföreningar. Funktioner för medlemsföreningar på hemsidan. Syfte med medlemsföreningens sidor Hemsida Lathund för medlemsföreningar 2015 10 13 Funktioner för medlemsföreningar på hemsidan Varje medlemsförening har en egen sektion på scuf.se Styrelsen kan redigera sin medlemsförenings sidor, skriva

Läs mer

Användbarhet för webben

Användbarhet för webben Användbarhet för webben Varför är webben extra viktig? Användningen av webbaserade aplikationer ökar mycket kraftigt och håller i vissa fall på att ersätta vanliga datorprogram. Webmail, Kallendrar, uppslagsverk

Läs mer

Användbarhet för webben

Användbarhet för webben Användbarhet för webben Varför är webben extra viktig? Användningen av webbaserade aplikationer ökar mycket kraftigt och håller i vissa fall på att ersätta vanliga datorprogram. Webmail, Kallendrar, uppslagsverk

Läs mer

Allt är Tobbes fel. Grafisk profil för förbundet. Ung Pirat

Allt är Tobbes fel. Grafisk profil för förbundet. Ung Pirat Allt är Tobbes fel. Grafisk profil för förbundet Ung Pirat Varför behövs en grafisk profil? En grafisk profil har man för att en organisation enkelt ska kännas igen. Här sammanställs olika riktlinjer för

Läs mer

Författare av denna guide är Peter Muld och finns att nå på info@pc-concept.se

Författare av denna guide är Peter Muld och finns att nå på info@pc-concept.se 3 Denna guiden är speciellt anpassad för att redigera sidor som är gjord av Pcconcept till dess kunder. Här kommer vi inte att gå igenom hur du installerar Wordpress på din webbhotell utan endast redigerar

Läs mer

RIKTLINJER KRING ANVÄNDANDE AV GRAFISK PROFIL FÖR ARBETE MED HEMSIDOR OCH TRYCKSAKER

RIKTLINJER KRING ANVÄNDANDE AV GRAFISK PROFIL FÖR ARBETE MED HEMSIDOR OCH TRYCKSAKER RIKTLINJER KRING ANVÄNDANDE AV GRAFISK PROFIL FÖR ARBETE MED HEMSIDOR OCH TRYCKSAKER DETTA DOKUMENT ÄR ETT KOMPLEMENT TILL NYFÖRETAGARCENTRUM SVERIGES GRAFISKA PROFIL. I DEN GRAFISKA PROFILEN SPECIFICERAS

Läs mer

Välkommen på kurs hos RIGHT EDUCATION!

Välkommen på kurs hos RIGHT EDUCATION! Välkommen på kurs hos RIGHT EDUCATION! När du startar på en ny kurs, börja med att orientera dig i kursupplägget så att du får en uppfattning om vad kursen innehåller. Du har full översikt över kursens

Läs mer

EPiSERVER 7.5. För nybörjare. Krister Holm - Kommunikationsavdelningen Uppdaterad 1 juli 2014

EPiSERVER 7.5. För nybörjare. Krister Holm - Kommunikationsavdelningen Uppdaterad 1 juli 2014 EPiSERVER 7.5 För nybörjare Krister Holm - Kommunikationsavdelningen Uppdaterad 1 juli 2014 1 Vad är nytt? Höger musknapp används inte. Ett nytt sätt att arbeta. Nytt utseende. Responsiv design. Det vill

Läs mer

Manual till publiceringsverktyg

Manual till publiceringsverktyg Manual till publiceringsverktyg Allmänt När man har loggat in hamnar man direkt på översikten över hela webbplatsen. Överst hittar man en meny som alltid ligger med i verktyget. Denna meny innehåller översikten

Läs mer

Bilaga 1. Teknisk kravspecifikation

Bilaga 1. Teknisk kravspecifikation Bilaga 1 Teknisk kravspecifikation 5.5.2014 Webbplatsen 1. Allmänt Korsholms kommun arbetar aktivt för att vara en ledande tvåspråkig landskommun i Österbotten och har drygt 19 100 invånare varav 68,9

Läs mer

En grundkurs i hemsidor och hur de är uppbyggda

En grundkurs i hemsidor och hur de är uppbyggda En grundkurs i hemsidor och hur de är uppbyggda Den här artikeln tänkte väldigt grundligt gå igenom koncepten kring en hemsida och hur den är uppbyggt, för att ge dig grundkunskap att bygga vidare på och

Läs mer

Min individuella uppgift om hamnens Webbsida

Min individuella uppgift om hamnens Webbsida Min individuella uppgift om hamnens Webbsida Tävlingar på FB Arrangera tävlingar över FB och dela ut fina priser till de som faktiskt vinner. Detta fungerar väldigt effektivt i nuläget. ETT bra pris/gilla

Läs mer

Inledning. Kontaktperson. Nils Holmberg, 0709-68 44 68 nils.holmberg@sanocon.se

Inledning. Kontaktperson. Nils Holmberg, 0709-68 44 68 nils.holmberg@sanocon.se Grafisk guide Inledning SANOCON AB är sprunget ur Rodhe Miljö AB. Avsikten med namnbytet är att ge utrymme för att modernisera och bredda företagets erbjudanden och det ska även synas i den grafiska profilen.

Läs mer

Webbtillgänglighet. Webbtillgänglighet. World Wide Web Consortium. Web Accessibility Initiative, WAI WCAG 2.0 WCAG 1.0

Webbtillgänglighet. Webbtillgänglighet. World Wide Web Consortium. Web Accessibility Initiative, WAI WCAG 2.0 WCAG 1.0 Webbtillgänglighet Webbtillgänglighet Att göra webbinnehåll så att de är tillgängliga för alla oavsett vilka funktionsnedsättningar man har Att göra webbinnehåll tillgängligt oavsett vilken in- och utmatningsutrustning

Läs mer

Att arbeta med. Müfit Kiper

Att arbeta med. Müfit Kiper Att arbeta med Müfit Kiper Att skriva nya inlägg Alla inlägg som är postade visas i kronologisk ordning, det vill säga det senast postade inlägget kommer visas först om inget annat angetts i temafilerna.

Läs mer

Kunskapscentrum för Äldres Säkerhet

Kunskapscentrum för Äldres Säkerhet Kunskapscentrum för Äldres Säkerhet Kravspecifikation för webbplats Webbplatsen ska vara uppbyggd så att den följer riktlinjerna från World Web Consortium (W3W). Webbplatsen ska följa standarder för uppmärkningskod.

Läs mer

Användargränssittet (Front-end) i mobilversionen bygger i stor utsträckning på jquery Mobile-ramverket.

Användargränssittet (Front-end) i mobilversionen bygger i stor utsträckning på jquery Mobile-ramverket. e-line mobilversion Pyramid Business Studio 3.42A servicepack 05 (2015-07-13) Mobilversionen av e-line är i grunden samma applikation som fullversionen av e-line. Skillnaden är att endast valda delar av

Läs mer

WEBB13: Bild och Grafisk produktion, 7,5 hp, H13 (31KBG1)

WEBB13: Bild och Grafisk produktion, 7,5 hp, H13 (31KBG1) Kursrapport för: WEBB13: Bild och Grafisk produktion, 7,5 hp, H13 (31KBG1) Kursansvarigas namn: Jan Buse & Daniel Birgersson Antal registrerade studenter: 30 st. Antal godkända studenter på hela kursen

Läs mer

Snabbkurs i Wordpress för IOGT-NTO

Snabbkurs i Wordpress för IOGT-NTO Snabbkurs i Wordpress för IOGT-NTO Välkommen till din nya sida! Det här materialet är till för att ge en snabb genomgång av din nya sida och de olika funktionerna så att du snabbt kan komma igång och arbeta

Läs mer

SMULTRON. Fredrik Li, Ester, Anders, Jessica, Philip. Malmö Högskola Konst Kultur Kommunikation OOP5 - Mobile Applications IDK 05 - April/Maj 2007

SMULTRON. Fredrik Li, Ester, Anders, Jessica, Philip. Malmö Högskola Konst Kultur Kommunikation OOP5 - Mobile Applications IDK 05 - April/Maj 2007 SMULTRON av Fredrik Li, Ester, Anders, Jessica, Philip Malmö Högskola Konst Kultur Kommunikation OOP5 - Mobile Applications IDK 05 - April/Maj 2007 - När man har turen att hitta en plats där man trivs

Läs mer

[ANVÄNDARMANUAL MYCLUB LAGSIDE-ADMINISTRATION]

[ANVÄNDARMANUAL MYCLUB LAGSIDE-ADMINISTRATION] 2015 HSK Fotboll Anna Nerlich [ANVÄNDARMANUAL MYCLUB LAGSIDE-ADMINISTRATION] Detta dokument hjälper hemsideansvarig att skapa innehåll till lagets lagsida på hskfotboll.se. Version 1.2 2015-02-15 Om hur

Läs mer

Kommunikationspolicy samt Grafisk profil för Kungsbacka Ridklubb

Kommunikationspolicy samt Grafisk profil för Kungsbacka Ridklubb Kommunikationspolicy samt Grafisk profil för Kungsbacka Ridklubb Den interna Kommunikationen skall ge kunskap om vad som sker inom och utom ridklubben, den skall också skapa motivation och delaktighet

Läs mer

ITK:P2 F1. Hemsidor med HTML HTML. FTP, HTTP, HTML, XML och XHTML

ITK:P2 F1. Hemsidor med HTML HTML. FTP, HTTP, HTML, XML och XHTML ITK:P2 F1 FTP, HTTP, HTML, XML och XHTML DSV Peter Mozelius 1 Hemsidor med HTML Hur många av er har provat på att bygga en egen hemsida med HTML eller XHTML? För hand eller med hjälpverktyg? Har ni lagt

Läs mer

Akademin för teknik och miljö. Projekt Växbo. Andreas Sundberg & Lars Kraft juni 2010. Examensarbetet, 15 högskolepoäng, B Datavetenskap

Akademin för teknik och miljö. Projekt Växbo. Andreas Sundberg & Lars Kraft juni 2010. Examensarbetet, 15 högskolepoäng, B Datavetenskap Beteckning: Akademin för teknik och miljö Projekt Växbo Andreas Sundberg & Lars Kraft juni 2010 Examensarbetet, 15 högskolepoäng, B Datavetenskap Internetteknologi Handledare: Carina Pettersson Examinator:

Läs mer

Webbdesign med multimedia, 5p Kurskod Kurstillfälle Hösten 2007 Kursansvarig lärare Ulf Larsson, Rum 3047 ulf.larsson@sh.

Webbdesign med multimedia, 5p Kurskod Kurstillfälle Hösten 2007 Kursansvarig lärare Ulf Larsson, Rum 3047 ulf.larsson@sh. Delkursbeskrivning: Webbdesign med multimedia, 5 poäng (Interactive Multimedia for the Web, 7.5 ECTS Credits) Kurs Webbdesign med multimedia, 5p Kurskod Kurstillfälle Kursansvarig lärare Ulf Larsson, Rum

Läs mer

Nätet. Uppgiften. Nivå

Nätet. Uppgiften. Nivå Nivå 1 Nätet All Code Clubs must be registered. Registered clubs appear on the map at codeclubworld.org - if your club is not on the map then visit jumpto.cc/ccwreg to register your club. Uppgiften Har

Läs mer

Lata marknadsföraren

Lata marknadsföraren Lata marknadsföraren *************************************************** * * * * Inre Cirkelns Månadsbrev 8, januari 2015 * * * * *************************************************** Checklista för ett

Läs mer

Den här veckan. Kapitel 7 och 11. Kom ihåg att boka tiden för handledning på fredag. Uppsamling av missade övningar på onsdag

Den här veckan. Kapitel 7 och 11. Kom ihåg att boka tiden för handledning på fredag. Uppsamling av missade övningar på onsdag Den här veckan Kapitel 7 och 11 Kom ihåg att boka tiden för handledning på fredag Uppsamling av missade övningar på onsdag Making it look good Visuell design Färger Typografi Exempel och patterns Komplex

Läs mer

INLEDNING. Inledning Logotyp Färger Teckensnitt Tillämpningar

INLEDNING. Inledning Logotyp Färger Teckensnitt Tillämpningar GRAFISK MANUAL INLEDNING Den här manualen beskriver hur vi arbetar med vår grafiska profil. I den hittar du allt från användandet av logotypen och hanterandet av färger och typografi, till mallar för utformning

Läs mer

Så vinner du fajten på Google

Så vinner du fajten på Google Så vinner du fajten på Google Så vinner du fajten på Google Sökmotoroptimeringens grunder Kunskapen som gör att ni kan börja arbeta med er synlighet redan idag. Innehållet viktigare än någonsin SEO = Content

Läs mer

SGH-A400 WAP Browser Användarhandbok

SGH-A400 WAP Browser Användarhandbok * Vissa innehåll i denna handbok kan skilja sig från din telefon beroende på mjukvaran som installerats eller din operatör. SGH-A400 WAP Browser Användarhandbok ELECTRONICS Behöver du hjälp eller har frågor,

Läs mer

Utvecklingsm odell och utvecklingsm etod för att skapa god kom m unikation

Utvecklingsm odell och utvecklingsm etod för att skapa god kom m unikation Kurs: Designm etodik, 3 p Delm om ent: Datum : 2 0 0 3-1 2-1 8 Utvecklingsm odell och utvecklingsm etod för att skapa god kom m unikation Nils Järgenstedt [ it3 jani@ituniv.se] Innehållsförteckning INLEDNING...

Läs mer