Grupp 15 Rapport projektarbete

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Grupp 15 Rapport projektarbete"

Transkript

1 Grupp 15 Rapport projektarbete Magnus Källström Yvette Schudeck Elin Sigvardsson Matilda Sjöberg

2 Innehållsförteckning 1. Projektplan...s Ursprunglig synopsis...s Designdokument...s Revidering av den ursprungliga planen...s.2 2. Arbetsbeskrivning och resultat...s Arbetsbeskrivning...s Synligt resultat...s.1 3. Diskussion och sammanfattning...s Utvärdering av resultat...s Arbetsmetoder...s Lärdomar...s.2 4. Individuella reflektioner...s.3 5. Referenser...s.4

3 1. Projektplan 1.1 Ursprunglig synopsis Bakgrund Zamba Studio AB är ett mindre designföretag som jobbar med bland annat trycksaker, foton, utställningar, annonser och hemsidor. Kundkretsen består till stor del av återkommande projekt men de riktar sig även till nya kunder. Inom företaget finns en viss musikdel som skiljer sig från resterande verksamhet då företagets grundare, Owe Sigvardsson, är musiker. Den nuvarande hemsidan känns en aning omodern och speglar inte företagets verksamhet till fullo: Idé och syfte Vår idé är att bygga om Zamba Studio AB s befintliga hemsida till en snyggare och mer proffsig sida. Tanken är att hemsidan ska visa bredden på produkten och presentera innehållet på ett nytt sätt. Det är också viktigt att sidan blir responsiv. Projektets syfte är att hjälpa Zamba Studio AB att bättre nå ut med sin verksamhet. Målgrupp och konkurrens Målgruppen består av befintliga och nya beställare och kunder. Företaget jobbar mycket lokalt och därför vill vi inte att hemsidan ska vara för flashig eller likna en trendig stockholmsbyrå. Företagets främsta konkurrenter är Ord och Form i Mönsterås, Rönnfjord Utveckling AB och Effect Reklam. En av Zamba Studios främsta styrkor är att de jobbar så pass brett att de kan ta hand om hela processen från idé till tryck. Samtidigt är de ett litet företag och kan därmed hålla en personlig och nära kontakt med kunden. Detta vill vi spegla med en personlig hemsida som visar bredden på produkten och sticker ut från sina konkurrenter samtidigt som den är minimalistisk. Teknik Vi ska bygga en responsiv hemsida i publiceringsverktyget Wordpress. Sidans fokus ska ligga runt bild och relevant text. Aron Walter beskriver i Designing for Emotion (2011 s ) att kontraster kan vara ett effektivt verktyg men att det bör användas med måtta för att inte förvirra besökaren och tävla om uppmärksamhet. Därför vill vi skapa kontraster med hjälp av en enkel grafisk design som arbetar tillsammans med bild och text. Det ska dock inte vara för mycket text då beställaren vill att kunden ska behålla ett öppet sinne. Eventuellt tillkommer grafik för rörliga bilder. Övrig teknik som kommer användas är kontaktformulär och länk till karta som visar hitta hit via widget.

4 1.1 fortsättning... Användbarhet Våra mål för användarupplevelsen är följande: Hemsidan ska kännas professionell och trovärdig Hemsidan ska vara visuellt tilltalande Hemsidan ska göra besökaren nyfiken på verksamheten Funktioner och egenskaper/kravspecifikation Visuellt tilltalande - Då det rör sig om ett företag som delvis jobbar med grafisk design är det viktigt att hemsidan blir visuellt tilltalande. Lätt att navigera - Att eventuella kunder snabbt hittar vad de letar efter med få klick. Responsiv - Eftersom den mobila användningen av smartphones och surfplattor ökar drastiskt är det viktigt att designa webbplatser så att de anpassar sig efter enheten som används (Niederst Robbins 2012, s. 34). Därför ska vi anpassa Zamba Studios sida så att den blir tillgänglig på flera olika enheter (stor skärm, mobil och surfplatta). Kontakt - Tydlig flik för kontakt där det ska finnas kontaktformulär och en karta med hitta hit. Tydlighet - Vi vill presentera verksamheten tydligare redan på första sidan med en slagkraftig presentation. Musikdelen som i dagsläget presenteras på hemsidan skapar en viss förvirring om vad företaget egentligen gör och därför vill vi lyfta bort denna del från hemsidan. Istället gör vi en om oss flik där Owe presenteras och på denna sida länkar vi till en extern hemsida för musiken. Portfolio - Portfolio presenteras direkt under respektive tjänst efter en kort förklaring av tjänsten. Widgets - Möjlighet att dela hemsidan på facebook och en brevikon som tar dig till sidan för kontakt. Eventuellt tillkommer fler ikoner här.

5 1.2 Designdokument Logga - Företaget har en färdig logga som vi kommer använda oss av. Loggan är i typsnittet Bookman och finns i både ljus och mörk. Vi kommer troligtvis använda oss av den mörka versionen. Färger - Företagets befintliga grafiska profil utgår ifrån svart, grått och vitt. Svart dominerar på den nuvarande hemsidan som är väldigt mörk. Vi vill ljusa upp hemsidan och göra den mer stilren för att representera verksamheten bättre. Företaget identifierar sig inte med grälla färger och därför håller vi oss till diskreta färger. Främst arbetar vi i gråskalor men enstaka inslag av dova färger kan förekomma, exempelvis vid hovring över menyval. Detta skapar en subtil effekt som gör hemsidan lättare att interagera med. Just sådana subtila effekter med hjälp av hovring är något som Dan Cederholm (2010) belyser som ett bra verktyg i CSS då man skapar interaktiva webbsidor. De gråa färgerna i bakgrunden kan beskrivas som viskande, vilket enligt Bo Bergström (2012, s. 260) innebär att de går ton i ton, denna typ av färgsättning uppfattas ofta som harmonisk. Eftersom vi ville ha en sida som kändes lätt och ljus, i kontrast till den nuvarande mörka och tunga sidan, kändes viskande färger i gråa ljusa nyanser bra. Typsnitt - Då loggan är i typsnittet Bookman undviker vi detta typsnitt i övrig text. Till brödtexten använder vi i första hand det sans-serifa typsnittet PT-sans som har en bra läsbarhet på webben (Hellmark 2004). Dessutom används detta på företagets befintliga hemsida och kan kännas igen av återkommande kunder. Brödtexten kommer främst vara mörk text på ljus bakgrund. När det gäller rubriker och menyval kan ljus text mot mörk bakgrund förekomma. Vår fall-back font är Arial. Form - Hemsidan ska byggas med enkla former. Vi vill gärna lägga in någon enkel grafisk form för att skapa lite asymmetri och göra sidan mer levande. Olika block/rutor och de grafiska formerna ska skiljas genom subtila färgnyanser utan skarpa kanter. Övrigt - För att besökaren hela tiden ska känna igen sig på sidan kommer sidans header innehålla logga samt menyval och ligga statisk på samtliga sidor. Den undre delen av sidan ska vara rörlig på de sidor där allt inte får plats på förstasidan.

6 1.2 Fortsättning... Flödesschema Grafisk skiss Visuellt styrschema

7 2. Arbetsbeskrivning och synligt resultat 2.1 Arbetsbeskrivning Efter planeringsfasen inleddes arbetsprocessen med att vi installerade Wordpress och läste på lite om Quark, det aktuella temat. Efter den inledande föreläsningen om Wordpress skapade vi ett childtheme och började kolla på vad som kan göras med plugins eller widgets och vad som behöver göras med hjälp av CSS. Fortsatt har det varit ett löpande arbete med CSS, widgets, plugins, inställningar i wordpress, rapportering samt kontakt med beställare och insamling av material. Arbetet har till största del utförts i grupp där vi suttit gemensamt i datorsalen. På så sätt har alla varit mer eller mindre delaktiga i projektets olika delar och det har även underlättat vår kommunikation. Förkunskaper har självklart varit till hjälp i kodningen men det har också varit en hel del problemlösning via verktyget inspektera element och andra sökningar på nätet. Vi upptäckte snabbt att gruppen låg på varierande kunskapsnivå gällande de rent tekniska bitarna. Yvette och Magnus som hade den bästa förkunskapen i CSS har varit ledande i själva kodningen. Även Matilda har varit delaktig i kodning och tagit större ansvar över dokumentation till projektplan, lägesrapporter och projektrapport. Elin har jobbat mer med content på sidan, såsom insamling av material, copy och bildredigering. Alla har agerat bollplank åt varandra vilket underlättat problemlösning. Samtliga i gruppen har arbetat med widgets, plugins och inställningar i Wordpress. Alla har också varit delaktiga i beslut gällande sidans grafiska layout. 2.2 Synligt resultat Arbetet har skett genom en iterativ process. Till att börja med gjordes flertalet skisser inom gruppen. Vi valde ut de bästa och gjorde lo-fi prototyper i pappersform som utvärderades av en utomstående testrupp om 4 personer. Utifrån synpunkterna från den första utvärderingen gjorde vi en hi-fi prototyp som visades på seminarie två. Den färdiga sidan har blivit utvärderad av beställaren själv samt tre utomstående personer. Under den sista utvärderingen fick vi endast positiv respons. Resultatet är en responsiv hemsida som matchar de designdokument vi skapade i planeringsfasen. Hemsidan känns personlig samtidigt som den är stilren och proffsig i förhållande till Zamba Studios nuvarande sida. Vi upplever att vi möter den kravspecifikation och de mål vi satt för användarupplevelse. Beställaren själv är mycket nöjd med resultatet och kommer att använda sidan. Det Owe själv behöver göra är att aktivera spamskydd, exempelvis Akismet. Vi har inte gjort detta då man behöver registrera ett konto hos Akismet. Framöver kommer sidan dessutom flyttas från Södertörns server till Zambas eget webbhotell.

8 3. Diskussion och sammanfattning 3.1 Resultat Vi är mycket nöjda med resultatet av hemsidan. I stort sett har allting blivit som vi ville och de få ändringar som gjorts har varit medvetna val, exempelvis att skippa widgets. Vi är också nöjda med att hemsidan inte känns eller ser ut som en typisk wordpress sida. 3.2 Arbetsmetoder Alla i gruppen har lagt ner tid och energi i arbetet även om vi delat upp det på olika sätt. Det har fungerat väldigt bra att sitta gemensamt då detta underlättade kommunikationen. Genom att vi suttit tillsammans har vi haft möjlighet att lära oss av varandra och hjälpa till med problemlösning trots våra varierande förkunskaper. Något som fungerat mindre bra var att de med högre teknisk kunskapsnivå ibland kännt sig lämnade med de problem som ingen annan kunnat lösa. I det stora hela är vi dock väldigt nöjda med resultatet och de metoder vi använt för att ta oss dit. 3.3 Lärdomar Några av de rent tekniska lärdomarna vi tar med oss från projektet är följande: Hur användbart verktyget inspektera element är. Hur man lägger rätt detaljer på rätt sida med hjälp av korrekt selektor. Hur flexibelt Wordpress är om man anpassar sidan med CSS via childtheme. Det var bara en i gruppen som använt childtheme innan. Att hela tiden kontrollera sidan på olika skärmstorlekar och med olika webbläsare. Vi tar också med oss några lärdomar om att arbeta med ett projekt i grupp: Vikten av att i ett tidigt stadie sätta upp förhållningsregler inom gruppen och att anpassa oss efter dessa och varandra. Att vi har tjänat mycket på att befinna oss på samma plats rent fysiskt. Detta har underlättat kommunikationen samtidigt som vi kunnat bolla idéer, problem och lära oss av varandra. Även om vi haft en fungerande kommunikation hände det att vi ibland gjorde samma saker samtidigt. Av detta lär vi oss att ha en ännu bättre kommunikation och hela tiden uppdatera varandra om vad vi sitter med för stunden.

9 4. Individuella reflektioner Matilda Jag har lagt ned ca 30h/vecka i projektarbetet. Det mesta av arbetet har skett i skolan men jag har också gjort en del skrivande och rapportering hemifrån. Jag har tagit stort ansvar över de olika delrapporterna och den slutgiltiga rapporten samt stämt av gentemot tidsplanen. Detta har lett till att jag tagit någon form av projektledarroll rent planeringsmässigt. Jag har också varit delaktig i CSS-kodning efter bästa förmåga. När det gäller kodningen har jag lärt mig en hel del av Yvette och Magnus men också genom egna försök och sökningar på nätet. Jag tycker att jag till stor del har uppfyllt mina kunskapsmålen då jag lärt mig jättemycket om CSS och Wordpress som verktyg. Även om jag skulle ha svårt att bygga en lika fin hemsida helt på egen hand vet jag vad som går att göra i Wordpress och kan ta mig en lång väg på egen hand. Jag har också fått det helhetsperspektivet som jag önskade, det vill säga hur man skapar en hemsida från idé till färdig produkt Elin Då jag kom med idén för projektet, blev min huvudsakliga roll att ha kontakt med kunden och se till att vårt arbete mötte kundens krav. Jag var mycket engagerad och involverad i den visuella designen av sidan, då det kreativa och visuella är mitt främsta intresseområde. Jag har haft ansvar för att samla in material och hantera bilderna som ligger på hemsidan och har även skrivit ny copy samt presentationstexter. Jag har skapat en favicon och jobbat med bildhantering i photoshop. Vi har hittat naturliga roller i gruppen, och jag skulle vilja saga att min roll blev som AD/projektledare, medan den tekniska biten togs om hand av de som var mer intresserade av det. Vår grupp har fungerat mycket bra, vi har alla varit engagerade och har lagt ned ungefär lika mycket tid, trots att vi arbetat med olika områden. När jag utvärderar mina individuella kunskapsmål, ser jag att jag kanske inte lärt mig så mycket mer om kodning, men däremot om vad det innebär att arbeta i grupp med ett projekt, och tillsammas lyckas uppnå satta krav och mål. Detta har varit intressant och nyttig lärdom för mig, då jag tidigare har frilansat och mestadels arbetat ensam med mina projekt. Jag har även fått friska upp mitt minne i Wordpress, och känner att jag nu har fått en övergripande kunskap om hur det fungerar. Den viktigaste kunskapen jag har fått med mig från projektet är skapandet av designen på hemsidan, både visuellt och funktionellt. Det var mycket intressant och givande att arbeta med ett skarpt projekt, och jag vet nu hur en designidé kan jobbas fram med hjälp av skisser, utvärderingar och prototyper.

10 Yvette Jag har främst arbetat med hemsidans CSS men jag har också flyttat/lagt till html kod i olika PHP-filer för att få fram ett önskat resultat. Hemsidans utseende skapades utifrån från Hi-fi skissen jag skapade tidigare i planeringsprocessen. Något jag hade velat lära mig mer om vore PHP, då det är en stor del av Wordpress. Jag känner ändå att jag lärt mig mycket mer om möjligheterna inom Wordpress och jag känner att jag idag skulle kunna skapa min egen hemsida med hjälp av detta verktyg. Då vi har mötts som grupp nästintill dagligen har jag därför också arbetat samtliga dagar. Jag anser även att resten av gruppen arbetat lika engagerat. Vi har övervägande haft en god kommunikation, något jag lärt mig att värdesätta högt. En nackdel med att ha erfarenheter sen tidigare inom CSS var att jag ofta kunde hamna med dem olösliga problemen vilket kunde resultera i att jag satt väldigt länge med något som sen inte blev av. Men det gjorde också att jag fick en bättre förståelse i hur CSS fungerar, bland annat de olika selektorerna. Men som grupp gav vi inte upp, och efter en hel del experimenterande kunde jag, tillsammans med Matilda och Magnus tillslut komma på nya lösningar. Jag upplever även att jag fått en större förståelse över processen idé till färdig produkt. Magnus Mina huvudsakliga arbetsuppgifter under projektets gång har varit CSS-kodning. Verktyget granska komponent har jag använt flitigt under projektets gång och det har varit till stor hjälp. När något ska ändras med CSS har vi därför först experimenterat med detta verktyg för att sedan föra över koden till vårt child theme när resultatet var till belåtenhet. Jag har också varit med och påverkat det visuella utseendet på sidan, då vi i grupp har diskuterat färgval, layout och dylikt. Gruppen har setts kl. 10 i princip varje vardag och jag uppskattar att vi arbetat ungefär 30 timmar i veckan med projektet. När det gäller målen jag satte upp i början av projektet så tycker jag att de är uppfyllda. Under projektets gång har jag fått mycket bättre koll på WordPress samt utvecklat mina CSS kunskaper och fått vara kreativ och påverka hemsidans layout.

11 5. Referenser Böcker: Niederst Robbins, Jennifer (2007). Learning Web design: a beginner s guide to (X)HTML, style sheets, and web graphics. 3rd ed. Sebastopol, CA: O Reilly Bergström, Bo (2015). Effektiv visuell kommunikation: om nyheter, reklam och profilering i vår visuella kultur. 9., [rev.] uppl. Stockholm: Carlsson Walter, A (2011) Designing for Emotion, A book Apart, New York Hellmark, Christer (2004). Typografisk handbok. 5. uppl. Stockholm: Ordfront Wroblewski, Luke. (2011). Mobile first. New York: A Book Apart Cederholm, Dan (2010). CSS3 for Web Designers. New York: A Book Apart Preece, Jennifer, Rogers, Yvonne & Sharp, Helen (2002). Interaction design: beyond human-computer interaction. New York: Wiley Webbresurser: Wordpress Support [Elektronisk] Tillgänglig https://wordpress.org/support/ Hämtad: Löpande W3Schools [Elektronisk] Tillgänglig https://www.w3schools.com Hämtad: Löpande Stack Overflow [Elektronisk] Tillgänglig https://www.stackoverflow.com Hämtad: Löpande Lea Verou Beveled Corners & negative border-radius with CSS3gradients [Elektronisk] Tillgänglig Hämtad: Föreläsningar: Nico Arnold Wordpress Child Theme/Templates Nico Arnold Wordpress Templates/Grid/JavaScript

12 Plugins/tillägg Franken, A (version 4.3) All in one Favicon [Elektronisk] Tillgänglig Hämtad Nicholas, M (version 4.4.4) Clean and Simple Contact Form [Elektronisk] Tillgänglig Hämtad Labs, M (version 3.3.2) Meta Slider [Elektronisk] Tillgänglig https://www. metaslider.com Hämtad PepLamb (version 1.2.6) Linkable Title Html and Php Widget [Elektronisk] Tillgänglig Hämtad Archetyped (version 2.4.0) Simple Lightbox [Elektronisk] Tillgänglig Hämtad Trewartha, A (version 0.57) Widget Logic [Elektronisk] Tillgänglig https://wordpress.org/plugins/widget-logic/ Hämtad Baldelomar, C (version 1.39) WP Canvas Gallery [Elektronisk] Tillgänglig Hämtad WP Google Maps (version 6.1.7) WP Google Maps [Elektronisk] Tillgänglig Hämtad Ram, N (version 2.0.5) WP Responsive Menu [Elektronisk] Tillgänglig Hämtad Material på sidan: Bilder samt loggor från Zamba Studio AB med tillstånd.

PROJEKTRAPPORT GRUPP 10

PROJEKTRAPPORT GRUPP 10 PROJEKTRAPPORT GRUPP 10 AD/ID: Oskar Kiviniemi oskarkiviniemi@gmail.com Projektledare: Mikaela Olsson mikaela-olsson@live.se Teknik-/ljud-/bild-ansvarig: Filip Edde Martinsson filipeddemartinsson@gmail.com

Läs mer

Projektrapport. Projekt - Anna Broström Keramik

Projektrapport. Projekt - Anna Broström Keramik Projektrapport Projekt - Anna Broström Keramik Kurs: Medieteknik A, VT 2013 Delkurs: Interaktiva medier och Publicering via Internet Inlämningsdatum: 2013-06-04 FIMS: Freja Krogh-Andersen, Ida Josefsson,

Läs mer

Projektplan för Website Project Japan

Projektplan för Website Project Japan HT11 Mediateknik A Södertörns högskola 2011-12-15 Projektplan för Website Project Japan Publicering via Internet Interaktiva medier Belsam Djehiche Carina Johansson Kim Olsson Johansson Innehåll Projektet

Läs mer

Högskolan i Borås HT10 Webbredaktörsprogrammet distans Grafisk produktion för webb och tryck. Projektarbete Solveig Betnér

Högskolan i Borås HT10 Webbredaktörsprogrammet distans Grafisk produktion för webb och tryck. Projektarbete Solveig Betnér Högskolan i Borås HT10 Webbredaktörsprogrammet distans Grafisk produktion för webb och tryck Projektarbete Solveig Betnér Sammanfattning och syfte Företaget Solveig skapar textila handarbetade produkter

Läs mer

Varför ska man använda ett CMS? Vilka är fördelarna och är det alltid bra? Kattis Lodén 2010-03-18

Varför ska man använda ett CMS? Vilka är fördelarna och är det alltid bra? Kattis Lodén 2010-03-18 Varför ska man använda ett CMS? Vilka är fördelarna och är det alltid bra? Kattis Lodén 2010-03-18 Innehåll Inledning... 3 Fakta... 4 Innehåll... 4 Texthantering... 4 Granskning och versionshantering...

Läs mer

WordPress fortsättning Anpassa teman, bildgalleri, fleranvändare, webshop, CSS mm

WordPress fortsättning Anpassa teman, bildgalleri, fleranvändare, webshop, CSS mm WordPress fortsättning Anpassa teman, bildgalleri, fleranvändare, webshop, CSS mm WordPress är ett kraftfullt publiceringsverktyg för webben som trots sin flexibilitet och styrka är lätt att komma igång

Läs mer

CMS. - Content management system

CMS. - Content management system CMS - Content management system Agenda CMS Server, webbhotell och FTP Wordpress, ställ mycket frågor Om vi hinner - Snabb genomgång av CMS - uppgiften Nu & Då Sidor med bara HTML och CSS kräver manuell

Läs mer

DESIGNDOKUMENT 1(8) 1. Idé & koncept. Grundidé, syfte & innehåll. Målgrupp, koncept & sammanhang

DESIGNDOKUMENT 1(8) 1. Idé & koncept. Grundidé, syfte & innehåll. Målgrupp, koncept & sammanhang DESIGNDOKUMENT 1. Idé & koncept Grundidé, syfte & innehåll Vad önskar du att du gjort mer av, när du var 20? Finns det böcker som påverkat ditt liv på något sätt? Vilka låtar ska jag lyssna på för att

Läs mer

Content Management System. Publiceringssystem

Content Management System. Publiceringssystem Content Management System Publiceringssystem Vad är ett Content Management System (CMS)? Ett verktyg för att separera innehåll från presentation Skapa webbsidor utan att kunna html Låt många skapa sidor

Läs mer

Introduktion Till WordPress

Introduktion Till WordPress Introduktion Till WordPress Vad är WordPress? ett blogg- och innehållshanteringssystem skrivet i PHP och som använder databasen MySQL för datalagringen Wordpress har under åren utvecklats från ett bloggsystem

Läs mer

Webbteknik för ingenjörer

Webbteknik för ingenjörer Institutionen för 2015-01-22 Tillämpad fysik och elektronik Karin Fahlquist Webbteknik för ingenjörer HTML5 & CSS laboration Målsättning Att skapa en webbplats utifrån en Lo-fi prototyp och implementera

Läs mer

Webbutveckling Laboration 1: HTML5 och CSS3.

Webbutveckling Laboration 1: HTML5 och CSS3. Institutionen för 2015-11-30 Tillämpad fysik och elektronik Karin Fahlquist Webbutveckling Laboration 1: HTML5 och CSS3. Målsättning Att skapa en webbplats genom att först skapa en Lo-fi prototyp och sedan

Läs mer

Projektplan Magasinet

Projektplan Magasinet Magasinet agnes.walmstedt@gmail.com juliask_y@hotmail.com ludvig93@live.se Bakgrund Projektets förutsättningar Detta projektarbete görs inom Medieteknik A på Södertörns högskola. Projektets syfte är att

Läs mer

Hur hänger det ihop? För att kunna kommunicera krävs ett protokoll tcp/ip, http, ftp För att veta var man skall skicka

Hur hänger det ihop? För att kunna kommunicera krävs ett protokoll tcp/ip, http, ftp För att veta var man skall skicka Webben som verktyg Idag: Hur hänger det ihop? Viktiga tekniker Stegen i ett webbprojekt Verktyg Dreamweaver Photoshop Joomla CMS Storyboard och flödesschema Fixa webbhotell Hur hänger det ihop? För att

Läs mer

M E D I E - O C H K O M M U N I K A T I O N S V E T E N S K A P A N N L U N D Q V I S T. Välkommen till kursen Projekt & produktion

M E D I E - O C H K O M M U N I K A T I O N S V E T E N S K A P A N N L U N D Q V I S T. Välkommen till kursen Projekt & produktion Välkommen till kursen Projekt & produktion målet Verkligt uppdrag - Trycksaksproduktion - kunskap God beställarkompetens Kännedom om alla led t ex: kund, fotograf, reklambyrå, tryckeri Projektledarens

Läs mer

Content Management System. Publiceringssystem

Content Management System. Publiceringssystem Content Management System Publiceringssystem Vad är ett Content Management System (CMS)? Ett verktyg för att separera innehåll från presentation Skapa webbsidor utan att kunna html Låt många skapa sidor

Läs mer

Projektrapport. Magnus Krantz Oscar Berggren Olof Hammarberg Daniel Kreivi. Diverse slutsatser i relation till ursprungligt projektplan

Projektrapport. Magnus Krantz Oscar Berggren Olof Hammarberg Daniel Kreivi. Diverse slutsatser i relation till ursprungligt projektplan Projektrapport Diverse slutsatser i relation till ursprungligt projektplan När det gäller projektet som slutprodukt i jämförelse med vår ursprungliga plan så är det en del som har ändrats. Då huvudidén

Läs mer

PROJEKT ALBYLEN. Datum: 25 mars 2011. AV: Magnus Lindgren, Mattias Jonsson, Alexander Paskota, Jimmie Yngvesson, Erik Nilsson

PROJEKT ALBYLEN. Datum: 25 mars 2011. AV: Magnus Lindgren, Mattias Jonsson, Alexander Paskota, Jimmie Yngvesson, Erik Nilsson PROJEKT ALBYLEN Datum: 25 mars 2011 AV: Magnus Lindgren, Mattias Jonsson, Alexander Paskota, Jimmie Yngvesson, Erik Nilsson 0 Sammanfattning: Föreningen Albylen som bedriver aktivitets- och friskvårdscentrum

Läs mer

INDIVIDUELL INLÄMNINGSUPPGIFT

INDIVIDUELL INLÄMNINGSUPPGIFT INDIVIDUELL INLÄMNINGSUPPGIFT Sofia Aronsson ANVÄNDBARHET OCH GRAFISK DESIGN MIS 13, Nackademin Yrkeshögskola Lärare: Ellinor Ihlström Inledning... 3! Analys... 3! Hitta... 3! Förstå... 5! Använda... 6!

Läs mer

Vägledningen 24-timmarswebben. Magnus Burell, Verva Uppdaterad: 2007-09-11

Vägledningen 24-timmarswebben. Magnus Burell, Verva Uppdaterad: 2007-09-11 Vägledningen 24-timmarswebben Magnus Burell, Verva Uppdaterad: 2007-09-11 Vägledningen 24-timmarswebben Vad? Ca 150 riktlinjer för utveckling av webb och e-tjänster i offentlig sektor Senaste version 2006

Läs mer

Bloggdesign { ALEXANDRA 299:- 359:- Lilla Designpaketet. Designpaketet Mellan. Prislista: Designpaket

Bloggdesign { ALEXANDRA 299:- 359:- Lilla Designpaketet. Designpaketet Mellan. Prislista: Designpaket Bloggdesign Dessa designpaket är utformade för dig som bloggar och vill ha en ny, proffsigare och mer personlig design. Jag gör designer för blogg.se/webblogg.se/blo.gg. När du har bestämt dig för vilket

Läs mer

Webbplats. Projektplan för webbplats. Karin Tuvell

Webbplats. Projektplan för webbplats. Karin Tuvell Webbplats Projektplan för webbplats Karin Tuvell Innehåll Syfte... 3 Mål... 3 Målgrupp... 3 Innehåll och avgränsningar... 3 Utformning... 3 Storyboard... 4 Flödesschema... 5 Tidsplan... 6 Resurser... 6

Läs mer

Kravspecifika.on, pappersprototyp & CSS

Kravspecifika.on, pappersprototyp & CSS 1ME321 Webbteknik 1 Lek0on 4 Kravspecifika.on, pappersprototyp & CSS Rune Körnefors Medieteknik 1 2015 Rune Körnefors rune.kornefors@lnu.se Agenda Veckoplanen Vecka 39 UppgiI U2 = L4+L5+L6 UppgiI U3 Allmänna

Läs mer

behövs för enhetlighet, tala samma språk, så att användaren kan lära sig och använda det vidare.

behövs för enhetlighet, tala samma språk, så att användaren kan lära sig och använda det vidare. 1 2 3 Grafisk profil reglerar grunddragen i utseendet (logga, färger, typsnitt) en helhet skapas Vi ska känna igen oss, vi ska förstå vad som avsändaren vill kommunicera. Kan vara svårt att direkt applicera

Läs mer

Konfigurera Wordpress som Hemsida istället för blogg

Konfigurera Wordpress som Hemsida istället för blogg Konfigurera Wordpress som Hemsida istället för blogg - exempel från hemsidorna: www.vestus.se och www.thingsbym.se Copyrightinformation: Detta dokument är fritt att använda, även kommersiellt, så länge

Läs mer

Hi-Fi Prototyping + laborationsgenomgång & verktyg

Hi-Fi Prototyping + laborationsgenomgång & verktyg Hi-Fi Prototyping + laborationsgenomgång & verktyg Karin Fahlquist 2015 Frågor att besvara Vad innebär prototyping? Vad är speciellt med hi-fi prototyping? Hur kan man använda dem? Hur väljer man nivå

Läs mer

Guide till Mynewsdesk Hosted Newsroom - Kom igång och spegla ditt pressrum!

Guide till Mynewsdesk Hosted Newsroom - Kom igång och spegla ditt pressrum! Guide till Mynewsdesk Hosted Newsroom - Kom igång och spegla ditt pressrum! Hur du implementerar ditt Hosted Newsroom I den här guiden kan du läsa hur du skapar ert Hosted Newsroom ert pressrum på er egna

Läs mer

Webbdesign Process till produkt

Webbdesign Process till produkt Webbdesign Process till produkt Umeå Universitet Mediaproduktion för www II 7,5hp Isak Madoun Introduktion; VÅR-KOKBOK Är en kokbok som i sin första upplgaga kom ut på 50-talet. Boken innehåller mer av

Läs mer

Grafisk form för användargränssnitt

Grafisk form för användargränssnitt Grafisk form för användargränssnitt Petra Dryselius Designer, digitala plattformar Digital Communica.on Linköping AB Kompetens och lösningar inom digitala medier. Intranät, externwebb, webbsystem, digitala

Läs mer

Användbarhet. Bryt rätt regler. Nils Ehrenberg nils.ehrenberg@mah.se

Användbarhet. Bryt rätt regler. Nils Ehrenberg nils.ehrenberg@mah.se Användbarhet Bryt rätt regler Nils Ehrenberg nils.ehrenberg@mah.se Agenda Intro till Användbarhet Användbarhet på nätet Exempel Fyra dörrar Inlämningsuppgift Viktigt En skala Subjektivt Användbarhet /

Läs mer

En beskrivning om den process och det arbete som lades ner på att skapa en sushiförpackning. B SKRIVNING

En beskrivning om den process och det arbete som lades ner på att skapa en sushiförpackning. B SKRIVNING En beskrivning om den process och det arbete som lades ner på att skapa en sushiförpackning. PROJ EKT B SKRIVNING Sushi Box Våra namn är Emil Palm och Thobias Löfqvist och vi valde att förpacka sushi.

Läs mer

Frågor och svar - Diagnostisk prov ht14 - Webbutveckling 1

Frågor och svar - Diagnostisk prov ht14 - Webbutveckling 1 Frågor och svar - Diagnostisk prov ht14 - Webbutveckling 1 Bilder och optimering --- Vilken upplösning är lämplig för bilder som ska användas på Internet? Sträva efter korta nedladdningstider. 72 ppi/dpi

Läs mer

HANDLEDARE: Jonny Pedersen Datum: (Detta skrevs i November 09)

HANDLEDARE: Jonny Pedersen Datum: (Detta skrevs i November 09) DOKUMENTATIONER IDÈSKISS ÄMNESOMRÅDE: Webbdesign och marknadsföring HANDLEDARE: Jonny Pedersen Datum: (Detta skrevs i November 09) Min idéskiss: Jag ska skapa en hemsida vars syfte är att tjäna pengar.

Läs mer

Responsiv webbplats. Tips på hur innehållet ska ses över för en bra användarupplevelse på alla skärmstorlekar 2014-02-17 1

Responsiv webbplats. Tips på hur innehållet ska ses över för en bra användarupplevelse på alla skärmstorlekar 2014-02-17 1 Responsiv webbplats Tips på hur innehållet ska ses över för en bra användarupplevelse på alla skärmstorlekar 1 Vad är responsivt? Det betyder att webbplatsen känner av vilken skärmstorlek användaren surfar

Läs mer

ATT ARBETA MED VEKTORGRAFIK

ATT ARBETA MED VEKTORGRAFIK ATT ARBETA MED VEKTORGRAFIK Helene Brogeland Vektorgrafik och animation VT 2014 2014-04-29 Inledning Före aktuell kurs hade jag bara en vag uppfattning av innebörden av vektorgrafik och hade aldrig jobbat

Läs mer

Kursplan Gränssnittsdesign och Webbutveckling 1 Vårtermin 2014

Kursplan Gränssnittsdesign och Webbutveckling 1 Vårtermin 2014 Kursplan Gränssnittsdesign och Webbutveckling 1 Vårtermin 2014 Kurswebb: www.creativerooms.se/edu, välj Gränssnittsdesign eller Webbutveckling 1 Lärare: Aino-Maria Kumpulainen, aino-maria.kumpulainen@it-gymnasiet.se

Läs mer

Manual - Inläsningstjänsts App (Android)

Manual - Inläsningstjänsts App (Android) Sidan 1 av 7 Manual - Inläsningstjänsts App (Android) App-release: Beta Innehållsförteckning 1 Kort om appen... 2 Funktionalitet i grova drag... 2 Kända begränsningar i denna version... 2 2 Var hittar

Läs mer

Några exempel. Principer för design. Vilka problem medför den här designen? Vilken av följande placeringar av piltangenterna är bäst?

Några exempel. Principer för design. Vilka problem medför den här designen? Vilken av följande placeringar av piltangenterna är bäst? Några exempel Principer för design Hur många kan ställa in klockan på sin video utan manual? Hur ofta vrider man på fel platta på spisen eller glömmer vrida av den när man är klar? Hur ofta knuffar man

Läs mer

Gekås-kläder gjort av plast: ett samarbete med Estet bild.

Gekås-kläder gjort av plast: ett samarbete med Estet bild. Medieproduktion Gekås-kläder gjort av plast: ett samarbete med Estet bild. Skolverket Projektets omfattning och innehåll styrs av skolverkets krav på det som kallas för "centrallt innehåll" dvs det du

Läs mer

B känns ny och ger en överblick över många delar av tidningen och får mig att leta mig vidare B

B känns ny och ger en överblick över många delar av tidningen och får mig att leta mig vidare B 2011-11-06 07.49.41 B Bra kontraster. 2011-11-06 11.13.50 A 2011-11-06 23.19.52 A 11.12.39 A 11.16.15 A 11.16.52 A 11.27.11 B 11.27.32 A luftig och stilren, man blir störd när man läser artiklar av att

Läs mer

Kursplan Webbutveckling 2, 100p Läsår 2013-2014

Kursplan Webbutveckling 2, 100p Läsår 2013-2014 Kursplan Webbutveckling 2, 100p Läsår 2013-2014 Kurswebb: www.creativerooms.se/edu, välj Webbutveckling 2 Lärare: Aino-Maria Kumpulainen, aino-maria.kumpulainen@it-gymnasiet.se Hösttermin 2013 Vecka Tema

Läs mer

SLUTRAPPORT. Sebastianlund.com. Individuellt mjukvaruutveckingsprojekt, 1DV430. Författare: Sebastian Lund WP11 Datum: 2012-05-21

SLUTRAPPORT. Sebastianlund.com. Individuellt mjukvaruutveckingsprojekt, 1DV430. Författare: Sebastian Lund WP11 Datum: 2012-05-21 SLUTRAPPORT Sebastianlund.com Individuellt mjukvaruutveckingsprojekt, 1DV430 Abstrakt Denna rapporten handlar om mitt arbete jag gjort i kursen Individuellt Mjukvaruprojekt under våren 2012. I rapporten

Läs mer

Kom-igång-hjälp för hemsida & e-butik. Praktiska tips för hur du lyckas med innehåll, design och sökmotoroptimering.

Kom-igång-hjälp för hemsida & e-butik. Praktiska tips för hur du lyckas med innehåll, design och sökmotoroptimering. Kom-igång-hjälp för hemsida & e-butik Praktiska tips för hur du lyckas med innehåll, design och sökmotoroptimering. Ta reda på dina behov Skapa förutsättningar för att lyckas. Skriv ner en tydlig sidstruktur

Läs mer

Bra konvertering Grunden till en lönsam affär för alla parter. A. Lägg grunden: Prioritera Strukturera - Fokusera

Bra konvertering Grunden till en lönsam affär för alla parter. A. Lägg grunden: Prioritera Strukturera - Fokusera Bra konvertering Grunden till en lönsam affär för alla parter. Bra konverteringsgrad är det superlim som binder ihop alla parter i en lönsam affär. Annonsörer som kan räkna hem sina kampanjer, återförsäljare

Läs mer

Hemsida till företaget Entusiastisk Coaching

Hemsida till företaget Entusiastisk Coaching Beteckning: Akademin för teknik och miljö Hemsida till företaget Entusiastisk Coaching Annelie Hammar Juni 2010 Examensarbete, 15 högskolepoäng, B Datavetenskap Internetteknologi Examinator: Anders Jackson

Läs mer

hannalabom.se Alexandra Jonasson Aj222im

hannalabom.se Alexandra Jonasson Aj222im hannalabom.se Alexandra Jonasson Aj222im 2012-05-15 1 ABSTRAKT Denna rapport handlar om hur jag skapade hannalabom.se med wordpress som mitt grundredskap. Jag jobbade mot en kund som ville ha en hemsida.

Läs mer

Högskolan i Borås HT10 Webbredaktörsprogrammet distans Formgivning av webbsidor. Projektarbete Solveig Betnér

Högskolan i Borås HT10 Webbredaktörsprogrammet distans Formgivning av webbsidor. Projektarbete Solveig Betnér Högskolan i Borås HT10 Webbredaktörsprogrammet distans Formgivning av webbsidor Projektarbete Solveig Betnér Innehållsförteckning Syfte s. 3 Målgrupp s. 3 Genre s. 3 Funktionalitet s. 4 Prototyper s. 5

Läs mer

Del 1 och 2 HTML/CSS. Webbutveckling Laboration 1 Nicklas Bostedt 850906-8550

Del 1 och 2 HTML/CSS. Webbutveckling Laboration 1 Nicklas Bostedt 850906-8550 Del 1 och 2 HTML/CSS Vi har fått i uppgift att göra en hemsida av eget val! Jag har bestämt mig för att skapa en hemsida åt en påhittad restaurang här i Umeå som inriktar sig på exklusiv nyttig mat och

Läs mer

S.M.A.R.T UF 07/11 2014 GRAFISK PROFIL Emin Karalic. Grafisk profil 2014/2015

S.M.A.R.T UF 07/11 2014 GRAFISK PROFIL Emin Karalic. Grafisk profil 2014/2015 Grafisk profil 2014/2015 Förord Vi inom S.M.A.R.T UF arbetar för avstigmatiseringen kring psykisk ohälsa genom olika projekt. Talespersonen som agerar som en del av ansiktet utåt är Emin Agga. Han jobbar

Läs mer

Projektrapport - Live commentary

Projektrapport - Live commentary Projektrapport - Live commentary Linnéa Åberg - la222pp Beskrivning Vision och översiktlig beskrivning Det är en applikation för den som vill skapa intressanta diskussioner för live event eller program

Läs mer

Hemsida. Lathund för medlemsföreningar. Funktioner för medlemsföreningar på hemsidan. Syfte med medlemsföreningens sidor

Hemsida. Lathund för medlemsföreningar. Funktioner för medlemsföreningar på hemsidan. Syfte med medlemsföreningens sidor Hemsida Lathund för medlemsföreningar 2015 10 13 Funktioner för medlemsföreningar på hemsidan Varje medlemsförening har en egen sektion på scuf.se Styrelsen kan redigera sin medlemsförenings sidor, skriva

Läs mer

Sabrinalle. WordPress v4.3.1, Bootstrap 3, 2015.

Sabrinalle. WordPress v4.3.1, Bootstrap 3, 2015. Sabrinalle WordPress v4.3.1, Bootstrap 3, 2015. 1 Innehåll 1.a - Wordpress och du.... 3 1.b - Uppdatera!... 3 1.c - Uppdatera Kontaktsidan?... 3 2.a - Skapa ett inlägg.... 4 2.b - Skriv en rubrik.... 4

Läs mer

WORDPRESSGUIDE 2013. Uppdaterad 20131029. WORDPRESSGUIDE 2013 Sida 1

WORDPRESSGUIDE 2013. Uppdaterad 20131029. WORDPRESSGUIDE 2013 Sida 1 Uppdaterad 20131029 WORDPRESSGUIDE 2013 Sida 1 WordPress är ett modernt publiceringsverktyg med fokus på utseende, webbstandard och användarvänlighet. Det perfekta verktyget för både privatpersoner och

Läs mer

Anvä ndärguide Nyä Expeditionsresor

Anvä ndärguide Nyä Expeditionsresor Anvä ndärguide Nyä Expeditionsresor Hjälpguide för att använda Wordpress och Nya Expeditionsresor.se 2014-08-10 Innehållsförteckning Logga in till Wordpress-panelen... 3 Skapa bildspel... 4 Färgkoder...

Läs mer

KOM IGÅNG MED DIN E-HANDEL! LATHUND 1.2

KOM IGÅNG MED DIN E-HANDEL! LATHUND 1.2 KOM IGÅNG MED DIN E-HANDEL! LATHUND 1.2 Innehåll 1, 2,3 och du är igång med din egen e-handel: Steg 1 Logga in din butiksadministration Steg 2 Lägg in dina första varor Steg 3 Butiksinställningar Kontakta

Läs mer

Dokumentation för användning av administrationspanelen på Xtractor.se

Dokumentation för användning av administrationspanelen på Xtractor.se Dokumentation för användning av administrationspanelen på Xtractor.se Kontrollpanelen når man på: http://xtractor.se/admin Xtractors webbplats är uppbyggt på en skräddarsydd variant av publiceringssystemet

Läs mer

Elektronisk publicering TNMK30

Elektronisk publicering TNMK30 Elektronisk publicering TNMK30 Förra gången Färger CSS - layout och styling Lite repetition (X)HTML och SEO Att separera innehåll från presentation. CSS, layoutproblem med float och boxar CSS, layoutproblem

Läs mer

Webbteknik. Innehåll. Historisk återblick Teknisk beskrivning Märkspråk Standardisering Trender. En kort introduktion

Webbteknik. Innehåll. Historisk återblick Teknisk beskrivning Märkspråk Standardisering Trender. En kort introduktion Webbteknik En kort introduktion Innehåll Historisk återblick Teknisk beskrivning Märkspråk Standardisering Trender 1 Historisk återblick 89 CERN Tim Berners Lee Ett plattformsoberoende sätt att sprida

Läs mer

BLOGG PETER WALTONEN @ DPI.FI

BLOGG PETER WALTONEN @ DPI.FI BLOGG PETER WALTONEN @ DPI.FI WordPress är en väldigt användbar nätportal, som kan användas både som blogg men även för att bygga upp din hemsida på nätet. Verktygen är lätta att använda och det erbjuds

Läs mer

Brandskyddsföreningen är en allmännyttig ideell förening som arbetar för ett brandsäkrare Sverige. Brandskydds föreningen är ett ledande

Brandskyddsföreningen är en allmännyttig ideell förening som arbetar för ett brandsäkrare Sverige. Brandskydds föreningen är ett ledande Vår grafiska manual Brandskyddsföreningen är en allmännyttig ideell förening som arbetar för ett brandsäkrare Sverige. Brandskydds föreningen är ett ledande kunskapscentrum som ökar fram tidens brandsäkerhet

Läs mer

Att utveckla en modern webbplats.

Att utveckla en modern webbplats. Södertörns högskola Institutionen för naturvetenskap, miljö & teknik Examensarbete 15hp Praktiskt examensarbete Vårterminen 2013 Att utveckla en modern webbplats. Är responsiv design framtiden? How to

Läs mer

Widgetguiden Vad är Publits widgetshop?

Widgetguiden Vad är Publits widgetshop? Widgetguiden Den här guiden är till för dig som vill använda Publits widgetshop för att enkelt sälja böcker direkt på din egen hemsida, blog eller Facebook. Här går vi steg för steg igenom processen för

Läs mer

Bild 1. Bild 2. Bild 3. Etrappa. Gävle-Dala E-marknad 2013

Bild 1. Bild 2. Bild 3. Etrappa. Gävle-Dala E-marknad 2013 Bild 1 Gävle-Dala E-marknad 2013 oberoende och neutral rådgivning i IT frågor för företagare och blivande företagare i Gävleborgs- och Dalarnas län. 1 Bild 2 Etrappa Utgår från behov och kunskapsnivå 2

Läs mer

Förra gången. jquery Lab 4 Muddy Cards resultat.

Förra gången. jquery Lab 4 Muddy Cards resultat. Förra gången jquery Lab 4 Muddy Cards resultat. Labgrupper Helklass alltid på lab-tiderna? Ingen föreläsning nästa vecka Bonus-info HTML - formulär Serverskript PHP Portfolio Sammanfattning. Idag Webblingo

Läs mer

Dokumentation och presentation av ert arbete

Dokumentation och presentation av ert arbete Dokumentation och presentation av ert arbete Reglerteknik Linköpings universitet Dagens föreläsning Första timmen Kursens mål Projektmodellen LIPS och dess användning i kursen Olika former av redovisning

Läs mer

Uppdateramera. Tio tips för en bättre webbplats. PRODUKTIONSBYRÅ AB. 1 Krokedil Produktionsbyrå AB www.krokedil.se

Uppdateramera. Tio tips för en bättre webbplats. PRODUKTIONSBYRÅ AB. 1 Krokedil Produktionsbyrå AB www.krokedil.se Uppdateramera Tio tips för en bättre webbplats. PRODUKTIONSBYRÅ AB 1 Krokedil Produktionsbyrå AB www.krokedil.se Välkommen Här har vi samlat tio grundläggande tips som hjälper dig att skapa en effektivare,

Läs mer

Manual - Inläsningstjänsts App (ios för iphone och ipad)

Manual - Inläsningstjänsts App (ios för iphone och ipad) Sidan 1 av 7 App-release: 1.0 Manual - Inläsningstjänsts App (ios för iphone och ipad) Innehållsförteckning 1 Kort om appen... 2 Funktionaliteten i grova drag... 2 Kända begränsningar i denna version...

Läs mer

GUIDE FÖR POWERPOINT PRESENTATIONER MICROSOFT OFFICE, POWERPOINT 2007

GUIDE FÖR POWERPOINT PRESENTATIONER MICROSOFT OFFICE, POWERPOINT 2007 GUIDE FÖR POWERPOINT PRESENTATIONER MICROSOFT OFFICE, POWERPOINT 2007 Vänligen tänk på miljön före du skriver ut denna manual. Behöver du den på papper? Hannu Sääskilahti hannu.saaskilahti@hanken.fi ÖPPNA

Läs mer

Datainsamling. Daniel Bosk. data.tex 1914 2014-08-26 13:33:45Z danbos

Datainsamling. Daniel Bosk. data.tex 1914 2014-08-26 13:33:45Z danbos 1 Datainsamling Daniel Bosk Avdelningen för informations- och kommunikationssytem (IKS), Mittuniversitetet, Sundsvall. data.tex 1914 2014-08-26 13:33:45Z danbos 2 Litteratur Du ska inför övningen ha läst

Läs mer

Jenny Dafgård, Fredrik Johansson, Nils Järgenstedt, Yael Katzellenbogen och Klara Mälarberg. IT-Universitetet i Göteborg, HT03

Jenny Dafgård, Fredrik Johansson, Nils Järgenstedt, Yael Katzellenbogen och Klara Mälarberg. IT-Universitetet i Göteborg, HT03 SAMMANFATTNING Denna rapport beskriver hur Grupp 8 gick till väga för att skapa en webbplats för företaget Polyplast+. Processen påbörjades med en förstudie om Polyplast+, och fortsatte sedan med användaranalys,

Läs mer

Laboration 2: Xhtml och CSS.

Laboration 2: Xhtml och CSS. Laboration 2: Xhtml och CSS. Målsättning Att prova på grundläggande html samt att separera innehåll och utseende. Slutresultatet kommer att bli en webbplats med layout, bakgrundsbilder, minst en meny och

Läs mer

Labbrapport: HTML och CSS

Labbrapport: HTML och CSS Labbrapport: HTML och CSS Utförd av: Natalie Olmosse Mailadress: natalie.olmosse@gmail.com Datum: 2015 12 18 Kursansvarig: Karin Fahlquist Övriga lärare: Ulrik Söderström Första inlämningen Resultat (Godkänd/Retur):

Läs mer

Användbarhet för webben MDI, Webb och speciella behov 1

Användbarhet för webben MDI, Webb och speciella behov 1 Användbarhet för webben MDI, Webb och speciella behov 1 Hur används webben? Webbsidor läses inte, de skummas! Således, designa för att de ska skommas scanability Vi gör inga optimala val, vi söker något

Läs mer

SLUTRAPPORT: TEXAS HOLDEM 4 FRIENDS

SLUTRAPPORT: TEXAS HOLDEM 4 FRIENDS SLUTRAPPORT: TEXAS HOLDEM 4 FRIENDS Individuellt Mjukvaruutvecklingsprojekt (Utvecklare av digitala tjänster) Den 1 juni 2011 ABSTRAKT Rapporten tar upp positiva och negativa erfarenheter som jag erhållit

Läs mer

Att skapa en webbplats

Att skapa en webbplats Att skapa en webbplats En introduktion till ämnet med vägledning, tips och råd Andreas Ellhar 2014 1 Innehållsförteckning 1. Syfte med webbplatsen s. 4 2. Domännamn s. 4-5 3. Webbhotell s. 5 4. Webbplatsens

Läs mer

Specifikation för ny hemsida

Specifikation för ny hemsida Specifikation för ny hemsida Företag: Kontaktperson: Adress: Telefon: E-post: Ev. domännamn (webbadress): Ev. webbhotell: www.bravowebb.se info@bravowebb.se Tel: 0703-39 38 33 Granitvägen 3, 619 34 Trosa

Läs mer

Svenska företag på webben

Svenska företag på webben Svenska företag på webben En rapport om webbnärvaron bland Sveriges företag och hur den uppfyller befolkningens förväntningar Svenska företag på webben 2017 - en rapport från Loopia Innehåll Hemsida eller

Läs mer

Inledning. Kontaktperson. Nils Holmberg, 0709-68 44 68 nils.holmberg@sanocon.se

Inledning. Kontaktperson. Nils Holmberg, 0709-68 44 68 nils.holmberg@sanocon.se Grafisk guide Inledning SANOCON AB är sprunget ur Rodhe Miljö AB. Avsikten med namnbytet är att ge utrymme för att modernisera och bredda företagets erbjudanden och det ska även synas i den grafiska profilen.

Läs mer

Skriva och skapa med datorn

Skriva och skapa med datorn 2012-12-06 19:11 Sida 1 (av 6) Skriva och skapa med datorn En dator kan man använda i många olika syften. Kanske spelar du mest dataspel och umgås med vänner i communities och på Facebook? Kanske använder

Läs mer

Grafisk profil 2015 Uppdaterad senast 2015-01-13

Grafisk profil 2015 Uppdaterad senast 2015-01-13 Grafisk profil 2015 Uppdaterad senast 2015-01-13 Innehåll Vad är en grafisk profil?... 3 Färger... 4 Profilfärg...4 Komplementfärger...4 Gråtoner...4 Tilläggsfärger...4 Färgkoder...5 SciLifeLabs logotyp...

Läs mer

Prototyper och användartest

Prototyper och användartest Föreläsning i webbdesign Prototyper och användartest Rune Körnefors Medieteknik 1 2012 Rune Körnefors rune.kornefors@lnu.se Prototyp för en webbplats! Utkast eller enkel variant av webbplatsen" Syfte"

Läs mer

ORDLISTA WEBBDESIGN 100P

ORDLISTA WEBBDESIGN 100P ORDLISTA WEBBDESIGN 100P HTML- TAGGAR M.M. (DE BLÅFÄRGADE ORDEN ÄR OLIKA ATTRIBUT SOM HÖR TILL DE OLIKA TAGGARNA.) HTML Står för Hyper Text Markup Language och är en uppsättning markeringskoder.

Läs mer

Kommunikationsstrategi Studentboet

Kommunikationsstrategi Studentboet Antagen av Studentboets styrgrupp den 24/05/2016 Detta dokument utgör riktlinjer för Studentboets kommunikation. Riktlinjerna omfattar all kommunikation där Studentboet står som avsändare. Riktlinjerna

Läs mer

Föreläsning 4. CSS Stilmallar för webben

Föreläsning 4. CSS Stilmallar för webben Föreläsning 4 CSS Stilmallar för webben Innehåll 1. CSS, vad är det? 2. Repetition av HTML-element 3. CSS, hur, var, när? 4. CSS & arv? CSS Cascading Style Sheet Same, same, but different Samma innehåll

Läs mer

Wordpress handledning för distrikt, lokalavdelningar och personsidor

Wordpress handledning för distrikt, lokalavdelningar och personsidor Wordpresshandledning fördistrikt,lokalavdelningaroch personsidor 1 Index Adminpanel... 5 Användare... 21 BWS Plugins... 15 inlägg... 6 Inlägg skapa och hantera... 7 Kategorier... 7 Inställningar... 14

Läs mer

Portfolio Mathias Andelin www.webbformgivare.se mathias.andelin@gmail.com

Portfolio Mathias Andelin www.webbformgivare.se mathias.andelin@gmail.com Portfolio Mathias Andelin www.webbformgivare.se mathias.andelin@gmail.com 1 Innehåll Redesign.......................................................................3 Värvet........................................................................

Läs mer

Användarmanual för Content tool version 7.5

Användarmanual för Content tool version 7.5 Användarmanual för Content tool version 7.5 TM WEB Express AB Manual Content tool 7.5 Sid 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 OM PUBLICERINGSVERKTYGET... 3 1.1 ALLMÄNT... 3 2 ÖVERSIKT... 3 3 ALLMÄNT OM WEBBSIDAN

Läs mer

Kom igång med Disgen 6

Kom igång med Disgen 6 Kom igång med Disgen 6 Gör en antavla med bilder. Distanskurs med Bengt Kjöllerström E-post: bengt@kj2.se www.kj2.se/dskimd Läs mer om 10. Antavla med foton 11. Säkerhetskopiering Kontrollera Disgens uppgifter

Läs mer

Grafisk manual. Studentkåren i Sundsvall 2013

Grafisk manual. Studentkåren i Sundsvall 2013 Grafisk manual Studentkåren i Sundsvall 2013 STUDENTKÅREN I SUNDSVALL GRAFISK MANUAL INLEDNING 2 Inledning Detta dokument reglerar Sundsvalls studentkårs grafiska profil med logotyper, typsnitt, färger

Läs mer

[Innehåll] Sida 2, Sida 3 - Persona Sida 4, Sida 5 - Persona Walk-Through Sida 6 - Reflektioner

[Innehåll] Sida 2, Sida 3 - Persona Sida 4, Sida 5 - Persona Walk-Through Sida 6 - Reflektioner [Innehåll] Sida 2, Sida 3 - Persona Sida 4, Sida 5 - Persona Walk-Through Sida 6 - Reflektioner [Rune Tennesmed] [Göran Hultgren] Profil Kön Ålder Arbete/roll [Kund] [Man] [46 år] [Sågverksoperatör] Personlighet

Läs mer

On-line produktion TDDC61

On-line produktion TDDC61 On-line produktion TDDC61 Sök till Legionen! Förra gången MuddyCards PHP Lab 4. Agenda Webbtermer och annat som är bra att veta Bildoptimering Javascript jquery Portfolio Avstämning kurs. Webbsida Webbsida

Läs mer

www.grade.com LUVIT LMS Quick Guide LUVIT Composer

www.grade.com LUVIT LMS Quick Guide LUVIT Composer www.grade.com LUVIT LMS Quick Guide LUVIT Composer LUVIT Composer LUVIT Composer är ett verktyg för att enkelt skapa snyggt innehåll direkt i LUVITs kurser. Verktyget innehåller designade mallar som du

Läs mer

Den grafiska profilieringen för roar

Den grafiska profilieringen för roar Den grafiska profilieringen för roar 2013 edition INNEHÅLL LOGOTYP 04 LOGOTYPENS FRIZON 05 TYPOGRAFI 06 FÄRGER 07 KONTORSMATERIAL 08 ANNONS & BILDER 10 BROSCHYR 12 GRAFISKA ELEMENT/BYXMÄRKE 14 WEBBSIDA

Läs mer

GRAFISK MANUAL A1M PHARMA. September 2016

GRAFISK MANUAL A1M PHARMA. September 2016 GRAFISK MANUAL A1M PHARMA September 2016 LOGOTYP A1M:s logotyp är den viktigaste komponenten i den grafiska profilen och ska finnas med på allt kommunikativt material som har A1M som avsändare. Den får

Läs mer

Webbprogrammering, grundkurs 725G54

Webbprogrammering, grundkurs 725G54 Webbprogrammering, grundkurs 725G54 Återblick Foreign key Normalisering Javascript XML AJAX Mash-up API för webbprogrammering Google Maps API. Idag Projekt Idag Idag Projekt Adobe Flash Idag Projekt Adobe

Läs mer

LUVIT LMS Quick Guide LUVIT Composer

LUVIT LMS Quick Guide LUVIT Composer www.grade.com LUVIT LMS Quick Guide LUVIT Composer LUVIT Composer LUVIT Composer är ett verktyg för att enkelt skapa snyggt innehåll direkt i LUVITs kurser. Verktyget innehåller designade mallar som du

Läs mer

PROSPEKT MEDIAS HANDBOK

PROSPEKT MEDIAS HANDBOK PROSPEKT MEDIAS HANDBOK 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 3 FACEBOOK 4-5 INSTAGRAM 6-7 TWITTER 8-9 LINKEDIN 10 YOUTUBE 11 2 INLEDNING Idag är sociala medier ett måste i ett företags mediemix. Det har blivit

Läs mer

QR-KODER. En kort guide till hur du bör tänka när du använder QR-koder i dina kampanjer.

QR-KODER. En kort guide till hur du bör tänka när du använder QR-koder i dina kampanjer. QR-KODER En kort guide till hur du bör tänka när du använder QR-koder i dina kampanjer. Vad är QR-koder? QR-koder, (Quick Response-koder), har blivit oerhört populära på senare tid. Varför? QR-koden har

Läs mer

EXAMENSARBETE. Hur skapar man en unik design? Christofer Källström. Filosofie kandidatexamen Mediedesign

EXAMENSARBETE. Hur skapar man en unik design? Christofer Källström. Filosofie kandidatexamen Mediedesign EXAMENSARBETE Hur skapar man en unik design? Christofer Källström Filosofie kandidatexamen Mediedesign Luleå tekniska universitet Institutionen för konst, kommunikation och lärande HUR SKAPAR MAN EN UNIK

Läs mer