Projektrapport. Magnus Krantz Oscar Berggren Olof Hammarberg Daniel Kreivi. Diverse slutsatser i relation till ursprungligt projektplan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projektrapport. Magnus Krantz Oscar Berggren Olof Hammarberg Daniel Kreivi. Diverse slutsatser i relation till ursprungligt projektplan"

Transkript

1 Projektrapport Diverse slutsatser i relation till ursprungligt projektplan När det gäller projektet som slutprodukt i jämförelse med vår ursprungliga plan så är det en del som har ändrats. Då huvudidén om hemsidan och dess funktioner inte har avvikit i några större avseenden från den ursprungliga planen så har dock vår design behövts genomgå en del förändringar. Detta har till större del berott på att vi inte varit nöjda med hur våra idéer såg ut när de väl sattes i praktik samt att vår tekniska kunskap inte var tillräcklig i vissa sammanhang och medförde då att vi inte kunde genomföra det vi ursprungligen tänkt. En del funktioner, både design- och funktionsmässiga, har också behövt slopas då vi inte lyckats ordna dessa funktioner. En del sökfunktioner var för komplicerade för hemsidan och skulle ha krävt för lång tid för att få till ordentligt. Vi fick vid flera tillfällen ta beslut om vi ville satsa på dessa funktioner eller lägga tid på att få en mer genomgående bra strukturerad hemsida med mindre avancerade funktioner. I många fall valde vi att arbeta vidare med hemsidan som helhet istället för att låsa fast hela arbetet och gruppen på små fragment. Detta gav oss mycket mer tid att arbeta med våra egna olika delar och samtidigt motarbeta den stress som gärna uppstår under ett projektarbete. Arbetssättet i gruppen Vi har arbetat som en grupp och hjälpt varandra i de olika momenten. Alla har på något sätt bidragit med sin kunskap. En del i gruppen har mer kunskap än andra i de olika momenten som kodning eller att skapa innehållet till sidan. Vi har gett varandra understöd i de olika delarna. Vi insåg relativt tidigt i arbetsprocessen att alla inte kunde arbeta med samma områden samtidigt. Detta blev i synnerhet tydligt gällande html-kodningen. Detta kunde skötas av max två personer och en dator samtidigt för att inte skapa obefogade diskussioner. Detta bidrog med att designen och layouten inte kunde bestämmas av alla till hundra procent och resulterade i att man i större utsträckning tillät sig själv att koncentrera sig på sitt område. Gruppen lärde sig även, genom detta, att känna tillit till varandra och lita på att stora förändringar diskuterades inom gruppen innan de genomfördes. Vi har på det sättet fått en sida vi är nöjda med. Vi har träffats dagligen och diskuterat samt arbetat med sidan på plats i skolan. Vi har haft en bra kommunikation i gruppen.

2 Sidans webbadress Vi tycker att en lämplig adress för vår sida är Eftersom vårt företagsnamn är Resestraand och det är igenkännings syfte bäst att också ha det namnet i webbadressen. Vi har också tänkt på möjliga adresser men har beslutat oss för att denna är den främsta. Alternativa adresser skulle kunna varit: sol.nu, medosstillsolen.se, medelhavet.se, resvarmt.se. För att få ett starkt varumärke i en så konkurrensmässig bransch är det viktigt med ett välkänt varumärke. Det kan därför vara viktigt att inte ha en adress som kan förvirra den potentiella kunden. Därför anser vi att den valda adressen är den bästa och mest slagkraftiga. Sidans adress är nu resestraand.staarcentrum.se. Vi skulle meta-märka sidan för sökmotorer med dessa ord: resa, sol, medelhavet, Grekland, Spanien, Italien, Sicilien och alla de öar som vi har resor till m fl. Plugins vi har använt för vår webbplats Advanced Code Editor Bookings Easy Flash Embed Exclude Pages from Navigation Facebook Button Plugin Kimili Flash Embed Relevanssi Twitter Button Individuell reflektion Jag har lärt mig att jobba bättre i grupp och lyssnat på allas åsikter och tankar, det är viktigt att allas röster blir hörda när man jobbar med denna typ av projekt. Vi har i detta grupparbete haft en bra demokrati. Tekniskt sätt har jag lärt mig att hantera Wordpress på ett mycket bättre sätt än tidigare. Jag har inte tidigare vetat om hur många olika typer av funktioner man kan använda sig av i Wordpress. Med Wordpress alla plugins kan man skapa en minst lika konkurrenskraftig hemsida som en vanlig html

3 kodad sida. Men de olika funktionerna är väldigt många och användbara. Jag känner mig nöjd med min individuella målsättning, som var att lära mig mer om Wordpress. Jag hade gärna arbetat mer i Wordpress under arbetets gång men det är något jag kan göra privat. Jag har arbetat både med kodning och skrivit innehåll till sidan. Magnus Krantz De arbetsuppgifter som hamnat under mig är till största del att sammanställa texter till vår sida då den kräver stora mängder fakta och information. Vi insåg tidigt att själva kodningen av hemsidan inte sköttes bäst av max två personer åt gången och inte fler. Jag har under projektet fått arbeta och underhålla mitt skrivande och mina färdigheter i att skriva intresseväckande texter. Dessutom har jag lärt mig mycket mer angående Wordpress, dess funktioner och dess begränsningar. Detta har inte varit ett problemfritt projekt men jus därför har vi som grupp lärt oss så pass mycket som vi gjort. Jag har också arbetat en del med våra plugins i Wordpress och har behövt lära mig allt från början igen för att verkligen förstå hur dessa fungerar. Jag hade personligen bara en målsättning innan detta projekt och detta var att få insikt i hur man skapar en hemsida från grunden, eller i detta fall från den grund som Wordpress erbjuder sina användare. Detta har uppfyllts med tanke på den tidsram vi haft för projektet men det finns alltid en önskan om att lära sig mer om allt. I vårt arbete med projektet har jag lärt mig massor. Min individuella målsättning var främst att utöka mina kunskaper om Wordpress. Wordpress känns som tidens melodi och därför har motivationen att lära sig varit hög. Mina uppgifter i gruppen har varierat. Jag har arbetet med både innehåll och layout. Jag har tyckt att layout-biten har varit särskilt intressant. Upplägget av information på en sida hör i mycket hög grad ihop med användarens varseblivning. Projektet Resestraand har varit omfattande och vi hade press på oss från början att minska ned antalet länder. Jag håller med om att det kanske skulle ha varit en bra idé, men inget vi ville gå efter. Tvärtom ville vi skapa något som visar mycket mer och på många fler exempel än att bara visa upp ett land, en destination och ett hotell.

4 Vad har då jag lärt mig av projektet? En sak jag har lärt mig är att kunna använda färdiga mallar till att bygga hemsidor, exempelvis Wordpress-format. Jag var till en början rätt skeptisk till detta, men eftersom man har varit tvungen att arbeta i det så har jag lärt mig mer. En annan sak jag har lärt mig är att tänka efter i designen. Vi har under arbetets gång haft vissa designproblem som vi har varit tvungna att lösa och har då fått komma fram till alternativa lösningar. Exempelvis har vi inte kunnat gör sidan efter den prototyp vi till en början gjorde. Jag har då lärt mig att man måste kompromissa i sitt designtänkande och göra något helt annat. Jag tycker att arbetet har varit mycket roligt och lärorikt. Gruppen har fungerat bra, kommunikationen har varit god och vi har kommit bra överrens och därmed sluppit småtjafs. Vi har på kort tid och med mycket arbete lyckats bygga upp en sajt för bloggverktyg och gjort det på ett bra sätt. Jag är imponerad på mina gruppmedlemmar och mig själv. Jag har varit gruppansvarig och arbetat mestadels med kodning av sidan samt sidans upplägg. Jag har också skrivit material.

5 Visuellt styrdokument För att kunna styra Resestraands hemsida krävs ett visuellt styrdokument. Anledningen är att det blir lättare att hålla koll på och kunna styra hur saker och ting förhåller sig på hemsidan. Dokumentet togs fram under arbetets gång med Resestraands hemsida. Färgval När vi skapade Resestraands hemsida ville vi använda oss av ljusa färger i solig kulör. Eftersom hemsidan är en resesida för resor till Medelhavet ville vi locka med värme och det gör man bäst med ljusa färger. Vi började med att skapa logotypen och utgick sedan från den när vi skapade de övriga färgerna. Primärfärger Hemsidan använder sig av tre primärfärger, vilka används till bakgrundsfärger på content & sidebar, logotypen och för meny, footer och avgränsande streck mellan stycken, rubriker och sluttext. R: 249 G: 176 B: 52 R: 186 G: 106 B: 40 R: 221 G: 221 B: 221 #f9b034 #ba6a28 #dddddd Sekundärfärger För rubriker, brödtext och länkar används konsekvent svart och vitt. Den gula färgen används endast som komplementfärg till logotypen, R: 0 G: 0 B: 0 # R: 255 G: 255 B: 255 #ffffff R: 247 G: 191 B: 53 #f7bf35

6 Logotyp Logotypen är skapad i stort format för att kunna passa på både stora och små format. Det är strängt förbjudet att göra något med logotypen mer än att minska den i proportionerlig storlek. Man får således inte förvränga den, byta färg eller form mer än att den ska passa i storlek vid rätt tillfälle. På hemsidan placeras logotypen i header-delen med 20 pixlars mariginal mot menyn (nav) och även samma mariginal ovanför logotypen. Typsnitt och färgton i logotyp Färgvalet är den orangea färg som nämns ovan i färgval för hela hemsidan. Utöver den tillkommer sedan en svag ram i en gulaktig ton (se komplementfärg ovan). Typsnittet i logotypen är LilyUPC. Vi valde dessa färger och typsnitt eftersom det återspeglar en färgglad ton i charter. Vi vill återspegla den varma känsla som finns vid Medelhavet och det solljus som man får känna på där. Orange blir därför en naturlig färg. För typsnittet ville vi att det skulle vara lättsamt men också lättläst så att man får en känsla av att det är charter och inget annat Resestraand sysslar med. Typsnitt för hemsidan För att få en lättsam stil på texten har vi valt att använda oss av samma typsnitt för både rubrik, länkar och brödtext. Typsnittet som vi valde heter Droid Sans (både för regular och bold) och är ett webbaserat typsnitt som vi hittade på Font Sqirrel. Tanken var från början att använda oss av LilyUPC (Logotypens typsnitt) även för rubriker, men då LilyUPC inte är webbsäkert letade vi upp ett nytt typsnitt, som blev Droid Sans. Att vi valde att ha samma typsnitt för både brödtext, rubriker och länkar beror på att det passade bra ihop, blev lättläst och snyggt.

7 Om man nu inte kan få in vårt valda typsnitt på sin dator kommer man, för rubriker, i första hand få Verdana, sedan Helvetica, därefter Arial och slutligen ett Sansserifftypsnitt. För brödtext och länkar blir det istället omvänd ordning med ett Sansserifftypsnitt, därefter Verdana, Helvetica eller Arial. Rubriknivåer Vi särskiljer på rubriknivåerna genom att göra de olika stora. Då vårt webbtypsnitt inte finns i Officeprogrammen visas rubriknivåerna med annat typsnitt. Huvudrubrik (H1) i 30px Rubrik 2 (H2) i 24px Rubrik 3 (H3) i 20px Rubrik 4 (H4) i 16px Rubrik 5 (H5) i 12px Bilder Samtliga bilder på sidan är hämtade från bildbank.

8 Resestraands sidstruktur När vi har skapat Resestraands hemsida har vi utgått från att skapa en hemsida som ska vara så enkel navigationsmässigt som möjligt. Vi har därför studerat de närmaste konkurrenterna Apollo, Fritidsresor och Ving för att komma fram till bästa resultat. Det visar sig att de har ganska många steg för att ta sig fram till det väsentliga, nämligen hotellen. Vägen dit kantas av fem-sex steg och det kan göra att man inte orkar ta sig fram, för att det är för många steg. Något annat vi upptäckte var att konkurrenterna har väldigt många saker man kan klicka på, särskilt på startsidan. Det handlar om ren reklam för orter, kampanjer och populäraste hotell. Det allmänna intrycket blir rätt rörigt. Resestraands sidstruktur har alltså gjorts enklare än konkurrenterna och har färre saker att trycka på när det väl kommer till kritan. Nedan en skiss på Resestraands sidstruktur. Vad som länkas vidare Navigationsmeny (överst) Hem Resor Boka resa Inför resan Fly Resestraand Kontakt Här länkas Boka en resa Information Information om Information undersidor (ej i funktion) om allt man vad som sker om hur man till alla behöver göra ombord på tar kontakt länder, flygplanet med resmål, orter, (Resestraands Resestraand. och hotell eget flygbolag) Resestraand erbjuder. Startsidan Länk till länderna och en inspirationsfilm. Charter Former av charter Resestraand erbjuder. Hotell Samlingssidor över alla hotell (sorterbar efter blandad, pris och A-Ö). Resevillkor Alla villkor resenären ska läsa igenom inför resan. Om Historik, fakta, siffror mm. Om Resestraand.

Grupp 15 Rapport projektarbete

Grupp 15 Rapport projektarbete Grupp 15 Rapport projektarbete http://student.mtstudent.se/~vt15_mta_15/wordpress/ Magnus Källström magnus01.kallstrom@student.sh.se Yvette Schudeck yvette01.schudeck@student.sh.se Elin Sigvardsson elin01.sigvardsson@student.sh.se

Läs mer

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA Projektarbete Medieprogrammet Niklas Kurvinen, MP07, 2 Maj 2010 Innehållsförteckning Introduktion...3 Inledning...3 Syfte...3 Metod...3 Förarbete... 4-5 Planering...4

Läs mer

Redesign av en hemsida Med sökmotoroptimering och användbarhet i fokus

Redesign av en hemsida Med sökmotoroptimering och användbarhet i fokus Södertörns högskola Institutionen för Naturvetenskap, miljö och teknik Praktiskt examensarbete 15 hp Medieteknik Vårterminen 2015 Programmet It, medier och design Redesign av en hemsida Med sökmotoroptimering

Läs mer

PROJEKT ALBYLEN. Datum: 25 mars 2011. AV: Magnus Lindgren, Mattias Jonsson, Alexander Paskota, Jimmie Yngvesson, Erik Nilsson

PROJEKT ALBYLEN. Datum: 25 mars 2011. AV: Magnus Lindgren, Mattias Jonsson, Alexander Paskota, Jimmie Yngvesson, Erik Nilsson PROJEKT ALBYLEN Datum: 25 mars 2011 AV: Magnus Lindgren, Mattias Jonsson, Alexander Paskota, Jimmie Yngvesson, Erik Nilsson 0 Sammanfattning: Föreningen Albylen som bedriver aktivitets- och friskvårdscentrum

Läs mer

Högskolan i Borås. Solveig Betnér 820211-2028. Webbredaktörsprogrammet distans Projekt: webbplatsutveckling 15 hp V11 (31RPW1)

Högskolan i Borås. Solveig Betnér 820211-2028. Webbredaktörsprogrammet distans Projekt: webbplatsutveckling 15 hp V11 (31RPW1) Högskolan i Borås Solveig Betnér 820211-2028 Webbredaktörsprogrammet distans Projekt: webbplatsutveckling 15 hp V11 (31RPW1) Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Bakgrund 4 Kursen 4 Rapporten 5 Valet

Läs mer

Projektplan. Grupp 10 - Gather Your Heroes Sodertorns Hogskola IMD HT13 Medieteknik A Interaktiva medier / Publicering via internet 8 Januari 2014

Projektplan. Grupp 10 - Gather Your Heroes Sodertorns Hogskola IMD HT13 Medieteknik A Interaktiva medier / Publicering via internet 8 Januari 2014 Projektplan Grupp 10 - Gather Your Heroes Sodertorns Hogskola IMD HT13 Medieteknik A Interaktiva medier / Publicering via internet 8 Januari 2014 Isabelle Borgkvist isabelle01.borgkvist@student.sh.se Magnus

Läs mer

Att skapa en hemsida med fokus på målgrupp och uppdateringsmöjligheter

Att skapa en hemsida med fokus på målgrupp och uppdateringsmöjligheter Att skapa en hemsida med fokus på målgrupp och uppdateringsmöjligheter Malin Dahlberg 2014 Examensarbete, C-nivå, 15hp Datavetenskap Examensarbete i Datavetenskap Creative Computer Graphics 1 Handledare:

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

SLUTRAPPORT. Sebastianlund.com. Individuellt mjukvaruutveckingsprojekt, 1DV430. Författare: Sebastian Lund WP11 Datum: 2012-05-21

SLUTRAPPORT. Sebastianlund.com. Individuellt mjukvaruutveckingsprojekt, 1DV430. Författare: Sebastian Lund WP11 Datum: 2012-05-21 SLUTRAPPORT Sebastianlund.com Individuellt mjukvaruutveckingsprojekt, 1DV430 Abstrakt Denna rapporten handlar om mitt arbete jag gjort i kursen Individuellt Mjukvaruprojekt under våren 2012. I rapporten

Läs mer

Att skapa en webbplats

Att skapa en webbplats Att skapa en webbplats En introduktion till ämnet med vägledning, tips och råd Andreas Ellhar 2014 1 Innehållsförteckning 1. Syfte med webbplatsen s. 4 2. Domännamn s. 4-5 3. Webbhotell s. 5 4. Webbplatsens

Läs mer

Laseria hair and tattoo removal

Laseria hair and tattoo removal Södertörns högskola Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik Praktiskt examensarbete 15 hp Medieteknik Vårterminen 2013 (Programmet för IT, medier och design) Laseria hair and tattoo removal

Läs mer

Att köpa webb En guide till en värld i daglig förändring.

Att köpa webb En guide till en värld i daglig förändring. Att köpa webb En guide till en värld i daglig förändring. Denna guide vänder sig till dig som kommer köpa kompetens inom webbområdet. Guiden är främst tänkt som en hjälp till dig. Med denna hjälp kan du

Läs mer

DIN FÖRSTA HEMSIDA: Det här är min första hemsida.

DIN FÖRSTA HEMSIDA: Det här är min <b>första</b> hemsida. 3 Grunderna Nu är det dags att börja skriva HTML på allvar. I det här kapitlet kommer vi att gå igenom allt du behöver veta för att göra en hemsida med rubriker i olika storlekar och text som är formaterad

Läs mer

Upptäck Robbans 7 trick för att få 160 000 besökare till sin hemsida varje månad som du enkelt kan kopiera

Upptäck Robbans 7 trick för att få 160 000 besökare till sin hemsida varje månad som du enkelt kan kopiera LYSTRING FÖRETAGARE: När du upptäcker de här hemligheterna kan du få fler kunder på en månad än vad du nu får på ett helt år! Upptäck Robbans 7 trick för att få 160 000 besökare till sin hemsida varje

Läs mer

av Per Hjalmarson, Interaktionsdesign i kursen Grafiska Gränssnitt vid IT-universitet i Göteborg 2004-10-22

av Per Hjalmarson, Interaktionsdesign i kursen Grafiska Gränssnitt vid IT-universitet i Göteborg 2004-10-22 INDIVIDUAL PROJECT 1: PAPER Analys och jämförelse av designvalen i Internetbaserade biobokningsystem på Sveriges två största biografer, SF Bio och Sandrew Metronome av Per Hjalmarson, Interaktionsdesign

Läs mer

Symmetry: Bortsett från menyn har innehållet av sidan viss symmetri när det kommer till videoklippen som är upplagda på sidan.

Symmetry: Bortsett från menyn har innehållet av sidan viss symmetri när det kommer till videoklippen som är upplagda på sidan. WorkShop II Checklistor 1.2 Överordnad Struktur Balance: Gränssnittet har just nu viss balans i innehållet, men menyn behöver justeras i förhållande med innehållet samt en fast container för innehållet

Läs mer

Selfhelp. Analys av webbplats www.selfhelp.se. Datum: 2012-03-30

Selfhelp. Analys av webbplats www.selfhelp.se. Datum: 2012-03-30 Selfhelp Analys av webbplats www.selfhelp.se Datum: 2012-03-30 Innehållsförteckning 1 FÖRORD... 3 1.1 BAKGRUND...3 1.2 MÅL OCH VISION...3 1.3 EFFEKTMÅL...4 2 ANVÄNDARVÄNLIGHET... 5 2.1 STRUKTUR OCH NAVIGERING...5

Läs mer

Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida?

Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida? Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida? Vi går igenom allt du bör tänka på innan köp. Råd som du tjänar på längre fram. sförteckning et i denna bok ser du till höger. Vill du gå direkt till något

Läs mer

Gör en egen webbplats

Gör en egen webbplats I det här avsnittet får du lära dig att bygga en egen minsida lägga till text och bilder skapa en egen design lägga till en bakgrund på webbplatsen I nästa nummer får du hjälp att bygga en större webbplats

Läs mer

C-UPPSATS. Designbank

C-UPPSATS. Designbank C-UPPSATS 2008:222 Designbank Funktions- och designprinciper för en ny typ av webbaserat system Robin Cox Johan Westling Luleå tekniska universitet C-uppsats Mediedesign Institutionen för Musik och medier

Läs mer

Interaktionsdesign med papper och penna

Interaktionsdesign med papper och penna Södertörns högskola 15 hp Medieteknik Vårterminen Vårenterminen 2012 2012 Interaktionsdesign med papper och penna Interactiondesign with paper and pencil Av: Amna Kodzaga & Alba Smitterberg Handledare:

Läs mer

PROJEKTLEDNING inom produktutveckling. Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10

PROJEKTLEDNING inom produktutveckling. Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10 PROJEKTLEDNING inom produktutveckling Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10 Innehållsförteckning Inledning... 3 Projektarbete... 4 Projektledning & Ledarskap...

Läs mer

Skapandet av en webbaserad informationsplattform

Skapandet av en webbaserad informationsplattform Södertörns högskola Examensarbete 15 hp Vårterminen 2012 Skapandet av en webbaserad informationsplattform Design process från koncept till slutprodukt The creation of a web based information platform Design

Läs mer

Analys av hemsidan www.merrild.se. Av Anneli Olsen, e0nannis@ituniv.se

Analys av hemsidan www.merrild.se. Av Anneli Olsen, e0nannis@ituniv.se Analys av hemsidan www.merrild.se Av Anneli Olsen, e0nannis@ituniv.se Innehållsförteckning Inledning... 2 Översikt... 2 Färger... 3 Bilder... 4 Förstasidan... 4 Navigationsområden... 4 Övre navigationsmenyn...

Läs mer

Barnhack! Kom igång med programmering. Anders Thoresson Kom igång med Wordpress

Barnhack! Kom igång med programmering. Anders Thoresson Kom igång med Wordpress Anders Thoresson Kom igång med Wordpress förord 2 kapitel 1 att bygga en webbplats 3 Det här är Wordpress 3 Domännamn visar vägen på internet 4 kapitel 2 kom i gång med wordpress.com 6 Registrera ett konto

Läs mer

Frontpage 2002/XP (2)

Frontpage 2002/XP (2) Frontpage 2002/XP Frontpage 2002 eller Frontpage XP som det också kallas är ett hemsideprogram där du inte behöver kunna koda som annars är fallet om man gör en hemsida. Att snabbt, enkelt och snyggt kunna

Läs mer

Förmedlande av säkerhetsinformation via Mittuniversitetets intranät

Förmedlande av säkerhetsinformation via Mittuniversitetets intranät Räddningsverket Rapport CRS Rosersberg Magnus Svensson SmO-5 Box 4090 Kurs: Systematiskt säkerhetsarbete 195 04 Rosersberg Datum: 2007-01-15 Förmedlande av säkerhetsinformation via Mittuniversitetets intranät

Läs mer

DESIGN OCH IMPLEMENTATION AV EN WEBSIDA MED TILLHÖRANDE ADMINISTRATIONSSYSTEM

DESIGN OCH IMPLEMENTATION AV EN WEBSIDA MED TILLHÖRANDE ADMINISTRATIONSSYSTEM IT-UNIVERSITETET, CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA GÖTEBORGS UNIVERSITET DESIGN OCH IMPLEMENTATION AV EN WEBSIDA MED TILLHÖRANDE ADMINISTRATIONSSYSTEM [ för AB Scandinavian Travel Agent DMC] Madeleine Afshar

Läs mer

Hur man lägger in saker på hemsidan En kortfattad handbok om något som inte är så himla svårt

Hur man lägger in saker på hemsidan En kortfattad handbok om något som inte är så himla svårt Pär Mattsson, 2006-04-11 Hur man lägger in saker på hemsidan En kortfattad handbok om något som inte är så himla svårt Inledning... 2 Hemsidans innehåll... 2 Tekniskt om HTML-koden... 3 Tekniskt om webb-servern...

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer