Med en egen profil är det så mycket lättare att lyckas

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Med en egen profil är det så mycket lättare att lyckas"

Transkript

1 Med en egen profil är det så mycket lättare att lyckas Sapa Profi ler: Du får tillgång till våra samlade resurser 1

2 Vi får idéer att blomstra och människor och företag att växa. Innehåll: Enkla och avancerade 4-5 Små och stora 6-7 Paneler av aluminiumprofi ler 8-9 Profi ler i praktiken produktexempel Mervärden för Sapas kunder Miljöaspekter Aluminiums egenskaper 22 Principen för strängpressning 23 2

3 För aluminiumprofiler fi nns inga begränsningar. Och inte heller för Sapa. Vad är det för skillnad mellan en tysk och en fransk aluminiumprofi l, mellan en svensk och en polsk konstruktör som använder aluminiumprofi ler, mellan en profi lbaserad produkt som tillverkats exempelvis i Holland, Danmark eller England? Med aluminiumprofi ler slipper du gränser och begränsningar. Detsamma gäller ditt samarbete med Sapa. Våra erfarenheter, kunskaper och samlade produktionsresurser är tillgängliga för alla kunder i alla länder. Du hittar Sapa-företag i ett 15-tal europeiska länder. Det gör oss till en av Europas tre ledande tillverkare av aluminiumprofi ler. Vi ser det som vår uppgift att fi nna nya användningsområden för aluminiumprofi ler och att utveckla och förfi na dagens lösningar. Det är ett arbete som vi vill bedriva i nära samarbete med företag och människor som vill se sina idéer blomstra och marknadsandelar växa. Våra tillgångar är en unik kunskaps- och erfarenhetsbank, tekniska resurser och kunniga, motiverade medarbetare. Vi strävar efter att skapa långsiktiga affärsrelationer där ömsesidig lönsamhet är det övergripande målet. Med produktion, profi ler och kunder över hela Europa vet vi att det är ett språk som alla förstår. 3

4 Vi gör dem enkla Nästan alla konstruktionsproblem kan få en enkel lösning: aluminiumprofi ler. Ibland är det en standardprofi l som motsvarar kraven. Men man har ändå alltid anledning att ställa en rad frågor, till exempel: Vad ska profi len användas till? Kan produktionen förenklas? Kan slutprodukten göras ännu konkurrenskraftigare? Kan tillverkningskostnaderna minskas? Det är frågor av det här slaget vi på Sapa ställer. Och svaren baserar vi på vår unika erfarenhet. Vi har strängressat profi ler sedan

5 Eller avancerade Aluminiumprofi len ovan ingår i taklyften GH2 från danska Guldmann A/S och ger säkrare lyft för patienter. Den 284 mm breda profi len har tre hålrum med plats för motor och batterier. Enkel bearbetning: kapning, fräsning av hål är det enda som behövs. 5

6 Se närmare på en konstruktion och du upptäcker ofta att en aluminiumprofi l ingår som en viktig del. Fler och fl er konstruktörer och designers har nämligen insett strängpressningsteknikens fördelar. Du kan skapa just den form som löser problemet. Du får bland annat låga verktygskostnader och enkel bearbetning. Allt i en handvändning. Vi gör dem små 6

7 Eller stora Även om du behöver en maximalt stor profi l kan du ändå skapa komplicerade tvärsnitt och räkna med snäva toleranser. Den här kylprofi len för en basradiostation är exempel på det. Inom telekomindustrin har profi ler fått en bred användning. Ett av skälen är att aluminium har en mycket god värmeledningsförmåga och genom att lägga in fl änsar i profi len får man en stor ökning av den kylande ytan. 7

8 Och ännu större Sapa kan leverera upp till 3 meter breda paneler som består av sammanfogade profi ler. Längder efter kundönskemål. 8

9 Prefabricerade paneler: Vi börjar med breda profi ler. Genom att sammanfoga dem med hjälp av Friction Stir Welding istället för traditionell smältsvetsning vinner man bland annat ökad planhet och rakhet. Dessutom ökar hållfastheten. FSW-svetsen är homogen och porfri utan inneslutningar. När Sapa levererar färdiga FSW-paneler betyder det lägre kostnader för kunden. Smältsvetsningen i kundens produktion minskar liksom materialhanteringen, genomloppstiderna kortas och toleranserna förbättras. (Läs mer om FSW på sidan 17.) Aluminium kombinerar låg vikt och hög hållfasthet. I det här kryssningsfartyget, byggt av Kvaerner Masa-Yards Inc, används panelerna i de övre däcken för att sänka fartygets tyngdpunkt. 9

10 Aluminium istället för stål, koppar plast, trä etc. Profiler istället för gjutning, formsprutning etc. Däcksluckor för de tuffaste förhållandena och de mest krävande kunderna. Lewmar utnyttjar aluminiumprofi lernas styrka, formbarhet och korrosionshärdighet. Banco Comercial Português har ett kontor i en intelligent byggnad i Tagus Park, ett centrum för vetenskap och teknologi utanför Lissabon. Solskyddet är en del av intelligensen. Aluminiumprofi lerna, som Sapa utvecklat, sparar energi genom att reglera inomhusklimatet. De motorstyrda aluminiumskenorna skyddar också fasaden och förhindrar regn-, sol- och vinderosion. Pelarna från Tally Key ser du på campingplatser och marinor. De levererar vatten och elektricitet och svarar också för belysning. Profi lerna, som döljer och skyddar elektronik och mekaniska delar, har en rad inbyggda funktioner, till exempel skruvfi ckor och spår. Korrosionshärdigheten ger lång livslängd och låga underhållskostnader 10

11 Varför valde du aluminiumprofi ler för din konstruktion? Med hydroformning kan tvärsnittet förändras, på en del av profi len eller i dess helhet. Komponenten ingår i en laddluftkylare i Volvo Car Corporations R-motorer. En komplicerad form med estetiska värden, mycket hög måttnoggrannhet och låg vikt är några av fördelarna. (Läs mer om hydroformning på sidan 17.) Jean-Philippe Schäfer, Alstom Transport: Aluminium kombinerar låg vikt och hög hållfasthet, avgörande egenskaper för alla transportlösningar. När Sapa kombinerar strängpressningstekniken och Friction Stir Welding får vi komplexa komponeter klara för montering till vår produktion. Det ger kostnadseffektivitet och en bättre produkt med högre kvalitet. Höghastighetståget Virgin Trains trafi kerar sträckan Glasgow London. Alstom Transport Ltd levererar totalt mer än 470 vagnar. Sapa bidrar med side skirts (kjolsluckor) och under-pans (täckpaneler), viktiga komponenter både som skydd och för att förbättra de aerodynamiska egenskaperna. Panelerna består av profi ler som sammanfogats med Friction Stir Welding. (Läs mer om FSW på sidan 17.) Bildväxlande skyltar med tre budskap från Prismaflex. En avancerad kvalitetslösning med aluminiumprofi ler i montageskenor, ram och prismor. Modulbaserad. Enkel montering tack vare profi ler med inbyggda lösningar för fogning och snäva toleranser. Den låga vikten underlättar transport och montage. High tech-högtalare från Sony med kabinett av aluminiumprofi l. Den borstade, anodiserade ytan uppfyller mycket höga kvalitetskrav. 11

12 Kostnadseffektiv produktion: En rad funktioner kan integreras i profi len. I den här konstruktionen från Seldén Mast rullas förseglet runt förstaget. Förstagsprofi len (bilden) har ett fl ertal inbyggda funktioner. Det är en krävande lösning, som bygger på formbarheten och styrkan hos aluminium och kunskapen hos Sapa. Skrivbordsarmaturen Mirage från Luxo. Den polerade och anodiserade skärmen visar att ytan på en Sapa-profi l kan få en fi nish som passar för lösningar med mycket höga ytkrav. Hammel Møbelfabrik vill göra produkter som andra vill kopiera. Aluminiumprofi ler stämmer bra med ett sådant koncept. Profi ler för skåpserien Imagine: Gångjärn som får dörrarna att svänga 180 grader samt profi ler för benen. Kalmar Science Park: Glasad fasad för att öppna byggnaden mot Kalmarsund. Sapa för att motsvara de höga tekniska kraven från alla inblandade, inklusive entreprenör och myndigheter. Fasader (SFB 4050), fönster (SFB 1074, SF 2074 E130) och dörrar (SFB 2074). Arkitekter: ATRIO. 12

13 Varför valde du aluminiumprofi ler för din konstruktion? JK Ergoline är Europas ledande tillverkare av solarier. I nära samarbete med Sapa har företaget utvecklat 12 profi ler för en ny serie. Sapas bidrag: tekniskt stöd och profi ler färdiga för montering. De bearbetade och anodiserade profi lerna motsvarar mycket höga ytkrav. FrontLine servicestavar från Thorsman. Ett nytt koncept för att skapa det fl exibla kontoret. Stavarna förser varje arbetsplats med uttag för kraft och kommunikation. Kurt Andreasen, Hammel Møbelfabrik, Danmark: Vår fi losofi är att vi vill göra produkter som andra vill kopiera. Aluminiumprofi ler stämmer bra med vårt koncept det är ett modernt material som ger tidlösa produkter. Formbarheten, den enkla bearbetningen och raden av fogningsmetoder några av fördelarna som gör din produktion mer effektiv, mer ekonomisk. Belönat byggprojekt i Cheltenham, England. Sapa Building Systems kund Bromsgrove Glass använde Sapa-lösningar för den imponerande fasaden. Projektet, som ritats av Beswick Partnership of Tewkesbury, är väl genomfört med noggrann kontroll över form, material och detaljer, enligt Civic Awards jury. 13

14 Aluminiumprofi ler kombinerar låg vikt och och hög hållfasthet. Aluminiumprofi ler ger konstrukörer och formgivare stora möjligheter att välja form och uttryck. Verktygskostnaderna är rimliga och de tekniska begränsningarna få. Scandisign valde en retro-look för sitt nödskåp. Den röda pulverlacken ger den uppmärksamhet som krävs. (Mer om lackering på sidan 18.) Glastornet rymmer Smart Cars på bara 67,24 kvadratmeters tomtyta. Den här lösningen, som verkligen väcker uppmärksamhet, har ett helautomatiskt parkeringssystem och används som utställningsfönster för Smart Cars återförsäljare. Sapa utvecklade aluminiumprofi lerna i samarbete med Greschbach GmbH & Co. Prefast Systeme i Herbholzheim, Tyskland. Pyramiden vid Louvren är en modern skapelse i en historisk omgivning. Arkitekten Ieoh Ming Peï: Där krävs det omfång, där krävs det ljus. Han valde pyramidformen och baserade proportionerna på den klassiska egyptiska pyramiden i Giza. Glaspartierna med aluminiumprofi ler ser till att pyramiden bevaras för kommande generationer. 14

15 Varför valde du aluminiumprofi ler för din konstruktion? Kombimodellen av Renault Laguna II har rails för laständamål och som ett designelement. Aluminium för att spara vikt. Profi ler för att dra nytta av aluminiums goda formbarhet. Jacco Zwart, Armada Outdoor: Två huvudorsaker: Man kan skapa smarta lösningar med aluminiumprofi ler, särskilt när det gäller fogning. Och aluminium passar utmärkt för utomhusapplikationer, där man har höga krav på styrka och korrosionshärdighet. Dessutom bidrar graffi tiavvisande lack till en lång estetisk livslängd. Salomon är ett av de stora märkena för världseliten inom alpin skidsport. I Salomons mest avancerade skidor sitter en Sapa-profi l mellan skidan och bindningen. Profi lens uppgift är att absorbera krafter mellan fot och skida. Ombord på fartyg vill man använda trä för att skapa rätt miljö. Trä har nackdelar ur brandsynpunkt, dessutom spricker det lätt och skadas av röta. På lyxkryssaren Carnival Legend använder Merima Oy bockade aluminiumprofi ler. De är intill förväxling lika solitt trä och har samtidigt aluminiums alla egenskaper. Metoden: Decoral, som är en utveckling av traditionell pulverlackering och ger mönstrade ytor. (Läs mer om Decoral på sidan 19.) Holländarna är ett cyklande folk. För att få fl er passagerare startade den holländska järnvägen ett projekt för att förbättra möjligheterna att parkera cyklar vid stationerna. Armada Outdoor tog fram det vinnande konceptet en ny typ av cykelskåp. Sapa deltog aktivt i utvecklings- och konstruktionsarbetet. Nu har man också blivit en logistikpartner som dagligen sköter materialfl öden och lagerhållning. 15

16 Mervärden Kapning och trumling Vid skärande bearbetning i aluminium kan man nå betydligt högre skärhastigheter än i stål. Om man använder en kapklinga, som är anpassad för aluminium, kan detaljen kapas så gradfri att det täcker de fl esta behov utan efterbearbetning av kapsnitten. Trumling: Används mest för gradning. Ger olika ytor beroende på tid och trumlingsmaterial. Höghastighetsbearbetning Med ett fl ertal CNC-styrda fl eroperationsmaskiner är Sapa väl rustat inom området höghastighetsbearbetning. Maskinerna har väsentligt förbättrad dynamik och avsevärt effektivare styrsystem än konventionella maskiner. Med skärhastigheter från m/min kan man öka matningshastigheterna. Därmed reduceras bearbetningstiden och man får också minskad gradbildning och längre livslängd för verktyget. Bockning Från enkel till avancerad bockning, från små till stora serier. Metoder: drag-, rull-, sträck- och pressbockning. Smältsvetsning Aluminium lämpar sig utmärkt för svetsning. MIG och TIG är de mest använda metoderna. FSW (nästa sida), limning och tejpning är andra beprövade fogningsmetoder. Totalleverantör Sapa kan ta ansvar för hela produktionskedjan. Arbetet kan, som för den här kunden, innefatta allt från strängpressning till inköp av tillsatsmaterial, montering, förpackning och distribution till återförsäljare. 16

17 Hur kan ett nära samarbete med Sapa förbättra ett företags konkurrenskraft? Den porfria svetsen Friction Stir Welding Processen: Ett roterande verktyg pressas ned i metallen och förs längs fogen. Vare sig tillsatsmaterial eller skyddsgas används. Med FSW utnyttjar man att metallen, vid höga temperaturer, dock ej över smältpunkten, tål mycket kraftig plastisk deformation. Rena metallytor på de profi ler som ska sammanfogas pressas ihop under högt tryck. Samtidigt skapas friktionsvärme genom mekanisk påverkan av ett roterande verktyg. Under inverkan av tryck och värme bildas en ny, homogen struktur. Jämför med smältsvetsning. Friction Stir Welding ger: Ökad hållfasthet. Ökad täthet helt porfria, täta fogar med högre hållfasthet än smältsvetsade fogar. Fogarna bygger endast marginellt. Minskad värmedeformation endast små värmespänningar i godset och därmed plana ytor. Ökad repeterbarhet produktionen har få och lätt kontrollerbara variabler, vilket också ger snäva toleranser. FSW är en etablerad teknik. Sapas serieproduktion startade Jari Anttila, Manager Hull Design and Manufacture, Kvaerner Masa-Yards, Turku Shipyard, om FSW: Den största vinsten för oss är att panelerna är avsevärt planare och rakare än smältsvetsade profi ler och har bättre toleranser. Därmed får vi en effektivare produktion. Simulering med FE-metoden för att studera kritiska punkter under formningsprocessen. Hydroformning Vi utgår från ett strängpressat rör av aluminium. Den färdigformade I en enda operation kan vi forma det tredimensionellt. komponenten. Med hydroformning kan tvärsnittet förändras, på en Observera variationen del av profi len eller i dess helhet. i tvärsnittsformen I ett och samma moment kan man skapa komplicerade utmed längden. detaljer med mycket hög måttnoggrannhet. Hydroformningsoperationen ger även möjlighet att göra lokala förändringar som tappar eller hål. På så vis sparas fl era bearbetningsoperationer vilket kan ge kortare ledtider. Principen: Profi len läggs i ett verktyg vars inre hålrum har samma geometri som den färdiga komponenten. Verktyget låses under stor kraft varefter ett hydrostatiskt tryck skapas inne i röret (profi len). När profi len pressas mot verktyget antar den verktygets form. Hösten 2001 påbörjade Sapa serieleveranser av detaljer till Volvo. Idag har Sapa kunskap och erfarenhet som är unik i världen när det gäller hydroformning av långa aluminiumbalkar. 17

18 Mer: ytor Anodisering Anodisering, en av de vanligaste ytbehandlingsmetoderna, används bland annat för att skapa: bibehållet nyutseende. korrosionsbeständighet. en smutsavvisande yta som motsvarar höga krav på hygien. en dekorativ yta med beständig färg och glans. en beröringsvänlig yta. en funktionsyta; en glidyta eller en nötningsbeständig yta för t.ex. maskindelar. en yta med elektriskt isolerande beläggning. ett underlag för applicering av lim eller tryckfärg. Den mest använda anodiseringen är naturanodisering. Sapa levererar också profi ler med infärgade oxidlager. Bland dessa fi nns kulörer med mycket god kulörbeständighet, lämpliga för utomhusbruk. Lackering Det fi nns i stort sett inga begränsningar då det gäller kulörer. Vi arbetar med RAL-, NCS S- och kundspecifi ka kulörer. Pulverlackering är den klart dominerande lackmetoden för aluminiumprofi ler. Det som framförallt karaktäriserar pulverlacken: Risken för rinning och kokblåsor är obefi ntlig. Hög repeterbarhet. Pulverlacken klarar slag och nötning betydligt bättre än våtlack. God formbarhet (kan t.ex. bockas efter lackering). Lämplig för utomhusbruk god UV-tålighet och korrosionshärdighet. Våtlackering: Sapa arbetar med skilda lacktyper och kan naturligtvis erbjuda vattenbaserade lacker. Sapa har ett fl ertal anläggningar för pulverlackering, var och en specialiserad för olika produkter. Bilden visar en vertikalanläggning för pulverlackering. Upp till 7 meter långa profi ler hänger vertikalt istället för att ligga horisontellt, därmed mångdubblas kapaciteten. 18

19 Hur kan ett nära samarbete med Sapa förbättra ett företags konkurrenskraft? Decoral Decoral är en utvecklad variant av pulverlackering som ger mönstrade ytor. Tekniken: Först appliceras en speciellt komponerad pulverlack. Därefter överförs mönstret till profi len. Originalet, som oftast är en fotografi sk avbildning av till exempel trä eller sten, är kopierat på en fi lm, som är bärare av de pigment som skapar bilden. Det som är helt avgörande för resultatet är nedträngningsförmågan. Ett ytligt mönster utsätts för stora påfrestningar. Decoral-tekniken säkerställer en djup nedträngning. Resultatet blir en yta, som har alla de egenskaper som karaktäriserar traditionell pulverlack. Decoral ger: Massivt trä med profi lens tålighet och en yta som inte bygger mer än vanlig pulverlack. Marmor med samma densitet som aluminium. När det gäller mönster och färger fi nns inga begränsningar. Före Efter Lennart Lindeberg, Proton Caretec, om företagets nyutvecklade säng för hemvård, E-bed: Sapa levererar en produkt som är klar för montering. Vi kan slimma vår organisation, vi får ökad fl exibilitet, större produktionsresurser och tillgång till unik know-how. Exempel på mönster. Välj mellan ett stort antal tillgängliga mönster eller skapa egna. Att förbättra ytkvaliteten Slipning är en av metoderna. Ytan kan göras mycket fi n, medium eller grov. Polering jämnar ytan. Söker man en högglansig yta följs poleringen av glansanodisering. Sapa HM White Sapa HM-vit är en elektroforetisk infärgning enligt Honnystone-Metoden. Med hjälp av likström appliceras lacken på ytan och i anodiseringsskiktet. Metoden ger en vit UV-tålig kulör med en rad fördelar: Mycket god glansbeständighet, kemikaliehärdighet, korrosionshärdighet och vidhäftning. Värdena för hårdhet, trycktålighet och nötning är nära nog identiska med dem för pulverlack. Färgen bygger inte extra vid kanter. Perfekt för konstruktionsprofi ler som ska passas mot varandra och när man utnyttjar snäpp- och teleskopfunktioner. 19

20 20 Aluminium fi nns naturligt i vår omgivning. Allt liv är därför anpassat till en miljö där aluminium utgör ett självklart inslag. En vanlig tegelvägg innehåller kg aluminium per kvadratmeter. En kvadratmeter vanlig aluminiumplåt för väggbeklädnad väger omkring 2 kg.

21 Ett bättre Europa ur miljösynpunkt Aluminium den gröna metallen Omkring 8 % av jordskorpan består av aluminium i form av olika mineraler. Därmed är aluminium en av de få metaller där råvarutillgången kan betraktas som obegränsad. Materialegenskaperna (se nästa sida) bidrar till låg miljöbelastning i vår produktion, i din produktion och hos slutförbrukaren. Återvinning: Aluminium kan återanvändas för samma ändamål om och om igen. Till skillnad från många andra material förlorar inte aluminium sina unika egenskaper. Dessutom: vid omsmältningen åtgår bara 5 % av den ursprungliga energiinsatsen. Profiler ger gröna konstruktioner Strängpressningsteknikens begränsningar är få. Du kan integrera en rad funktioner i profi len göra den enklare att bearbeta, enklare att montera. Du kan hushålla med metallen; placera godset just där det behövs och därigenom minska vikten. Verktygskostnaden är rimlig. Därför kan du lätt och snabbt ta fram prototyper där dina lösningar kan provas och förfi nas. Sapa erbjuder grönt samarbete Ett samarbete med Sapa ger stora möjligheter att minska påfrestningarna på miljön. Här bidrar såväl aluminiums egenskaper som profi lens möjligheter och Sapas miljöarbete. Därtill kan Sapa ta ansvar för all vidareförädling. Det ger avsevärda logistiska fördelar och minskad miljöbelastning. Naturligtvis kan vi ge närmare information om vår produktion och de miljöförbättrande åtgärder vi vidtagit. Kontakta oss gärna när du vill har fördjupad kunskap om hur aluminium, profi ler och Sapa samverkar för en bättre miljö. 21

22 Aluminiums egenskaper Vikt Aluminiums densitet är 2,7 g/cm 3, ungefär en tredjedel av stålets. Styrka Aluminiumlegeringar har draghållfastheter mellan 70 och 700 MPa. De vanligaste legeringarna för strängpressning: MPa. Till skillnad från de fl esta stålsorter blir aluminium inte sprött vid låga temperaturer, istället ökar hållfastheten. Vid höga temperaturer minskar hållfastheten. Vid kontinuerliga temperaturer över 100 C påverkas hållfast heten i så stor utsträck ning att man vid konstruktion måste ta särskild hänsyn till detta. Längdutvidgning Aluminium har relativt stor längdutvidgningskoeffi cient jämfört med andra metaller. I vissa konstruktioner krävs att man tar hänsyn till detta. Formbarhet Den goda formbarheten, som är en förutsättning för strängpressning av aluminiumprofi ler, utnyttjas också vid valsning av band och folie, vid bockning och annan plast isk bearbetning i såväl varmt som kallt tillstånd. Bearbetning Aluminium är lätt att bearbeta med de fl esta bearbetningsme toder: Skärande bearbetning fräsning, borrning, kapning. Stansning. Bockning. Energiinsatsen vid bearbetning är låg. Fogning Funktioner för fogning byggs ofta in i profi len. Dessutom fi nns det beprövade metoder för svetsning (smältsvetsning och Friction Stir Welding), limning och tejpning. Ledningsförmåga Aluminium har mycket god värme- och elledningsförmåga. En aluminiumledare väger ungefär hälften så mycket som en kopparledare med samma överföringskapacitet. Reflexionsförmåga Aluminium har god refl exionsförmåga för såväl synligt ljus som värmestrålning. Avskärmning EMC Täta lådor av aluminium utestänger eller skärmar av elektromagnetisk strålning effektivt. Ju bättre elektrisk ledningsförmåga materialet har, desto bättre blir avskärmningsegenskaperna. Korrosionshärdighet När aluminium reagerar med luftens syre bildas ett mycket tunt oxidskikt, endast några hundradels µm (1 µm är 1 tusendels millimeter). Skiktet är tätt och ger ett mycket bra korrosions skydd. Om oxidskiktet skadas återbildas det spontant. Vid anodisering ökas oxidskiktets tjocklek det naturliga korrosionsskyddet förstärks. (För utomhusbruk används tjocklekar mellan 15 och 25 µm, beroende på hur utsatt profi len är för korrosion och nötning.) Aluminium har mycket god härdighet i neutrala och måttligt sura miljöer. I starkt sura och basiska miljöer är korrosionshastigheten hög. Icke-magnetiskt material Aluminium är ett icke-magnetiskt (eg. paramagnetiskt) material. I magnetröntgenapparater används därför ofta aluminium för att undvika störningar av magnetfältet. Ogiftigt Aluminium är efter syre och kisel det vanligaste ämnet i jordskor pan och aluminiumföreningar förekommer naturligt i vår föda. 22

23 Principen för strängpressning Kylning Uppvärmning till rätt presstemperatur Pressning Strängpressning: Ett uppvärmt aluminiumgöt pressas med stor kraft genom ett verktyg och den färdiga profi len löper ut ur verktyget ungefär som när man spritsar grädde. Profi len formas efter hålet i verktyget. Profi llängden är vanligen mellan 25 och 45 meter. Kylning, med luft eller vatten, börjar så fort profi len lämnar verktyget. Efter kylningen: För att profi lerna ska få den rätta rakheten, och för att frigöra spänningar, sträcks de. Samtidigt kontrolleras alla funktionsviktiga mått och att profi len har rätt ytkvalitet. Därefter kapas profi lerna till lämplig längd eller exakt efter kundönskemål. Materialet ges slutlig hållfasthet genom kallåldring eller varmåldring. 23

24 Sapa/J&L. Vi förbehåller oss rätten till ändringar. 24 Sapa Profiler AB Vetlanda. Profiler Tel Fax info.profi Division System Tel Fax Sapa Automotive Tel Fax automotive.profi Vi formar framtiden

Full fart framåt MÖBLER TAR FORM I NYTT MATERIAL SÖRENSTAM SLÅR ETT SLAG FÖR BÄTTRE PUTTNING BILBRANSCHEN BLOMSTRAR I INDIEN

Full fart framåt MÖBLER TAR FORM I NYTT MATERIAL SÖRENSTAM SLÅR ETT SLAG FÖR BÄTTRE PUTTNING BILBRANSCHEN BLOMSTRAR I INDIEN Shape En tidning från Sapakoncernen Nr 1 2005 MÖBLER TAR FORM I NYTT MATERIAL SÖRENSTAM SLÅR ETT SLAG FÖR BÄTTRE PUTTNING Full fart framåt BILBRANSCHEN BLOMSTRAR I INDIEN KRAFTTAG I KINA KLARAR ÖKAT ENERGIBEHOV

Läs mer

Information och vägledning. - för produkter från Omni Trafikmiljö

Information och vägledning. - för produkter från Omni Trafikmiljö Information och vägledning - för produkter från Innehåll: Aluminium, ett miljövänligt framtidsmaterial 3 Ytbehandling 3 Förbehandling vid lackering 3 Pulverlackering 4 Decoral 4 Ytförstärkning av betongplatta

Läs mer

*1-32 tio i topp 02-10-28 13.26 Sida 1 KONSTRUKTIONSTIPSENS 10 I TOPP

*1-32 tio i topp 02-10-28 13.26 Sida 1 KONSTRUKTIONSTIPSENS 10 I TOPP *1-32 tio i topp 02--28 13.26 Sida 1 KONSTRUKTIONSTIPSENS I TOPP Plastforum nordica nr 9, del 2, augusti 2002 *1-32 tio i topp 02--28 13.26 Sida 3 KONSTRUKTIONSTIPSENS I TOPP Innehåll 7 Förord 8 Materialjämförelser

Läs mer

Formbarhet hos rostfritt stål

Formbarhet hos rostfritt stål Material och användningsområden, volym 8 Euro Inox Euro Inox är en europeisk organisation för marknadsutveckling av rostfritt stål. Medlemmarna i Euro Inox innefattar: Europeiska producenter av rostfritt

Läs mer

Sex Sigma lönar sig direkt

Sex Sigma lönar sig direkt Sex Sigma lönar sig direkt Definiera Mäta Analysera Förbättra Styra Hämta inspiration och idéer från 31 lyckade Sex Sigma-projekt som genomförts i samband med Black Belt-utbildningar hos Sandholm Associates

Läs mer

Varför isolera? Bevara din energi

Varför isolera? Bevara din energi Varför isolera? Bevara din energi Se över klimatskärmen! Varför isolera? Ibland glöms det bort vilka stora effekter en bra isolerad bostad kan innebära i sparade energikostnader, bättre inomhusmiljö, ökat

Läs mer

Kartong på Iggesunds vis

Kartong på Iggesunds vis Kartong på Iggesunds vis Kunskapsmaterial Kartong på Iggesunds vis är en del av Iggesunds Ankarmaterial - ett informationsmaterial som består av följande publikationer: Paperboard Referensmanual Paperboard

Läs mer

Innehåll - Teknisk information

Innehåll - Teknisk information Innehåll - Teknisk information 1 Vad är rostfritt stål? What is Stainless Steel? 2 Legeringstillsatser The Alloying Elements of Stainless Steel 3 Användningsområden för rostfria standardlegeringar Applications

Läs mer

Bodycote Värmebehandling

Bodycote Värmebehandling Värmebehandling Bodycote Värmebehandling Med över 170 verksamheter runt om i världen är Bodycote det världsledande företaget inom affärsområdet Värmebehandling. Värmebehandling är en vital del i våra kunders

Läs mer

SKAFFA KUNSKAP FRÅN EXPERTERNA

SKAFFA KUNSKAP FRÅN EXPERTERNA EN TIDNING OM OPTIMERAD SKRUVSÄKRING BOLTED NUMMER 10 WWW.BOLTED.COM NR 1 2014 BÄSTA SKRUVSÄKRINGSTIPSEN SKAFFA KUNSKAP FRÅN EXPERTERNA STOR BESTÄLLNING SÄKRAR SKRUVAR PÅ TOKYO SKYTREE LYSANDE UTSIKTER

Läs mer

SUPREME. förvärvet breddar vår verksamhet. AP&T efterfrågan på presshärdning ökar kraftigt. Superrena pulverstålen dubbel livslängd på verktygen

SUPREME. förvärvet breddar vår verksamhet. AP&T efterfrågan på presshärdning ökar kraftigt. Superrena pulverstålen dubbel livslängd på verktygen SUPREME UDDEHOLM SVERIGE Nr 1 2014 AP&T efterfrågan på presshärdning ökar kraftigt Superrena pulverstålen dubbel livslängd på verktygen A Teknik nu även verktygsmakare förvärvet breddar vår verksamhet

Läs mer

Nolato Magasin. Nolato Telecom fick pris som Sony Mobile Communications bästa mekanikleverantör! Ledande inom läkemedelsförpackningar

Nolato Magasin. Nolato Telecom fick pris som Sony Mobile Communications bästa mekanikleverantör! Ledande inom läkemedelsförpackningar Nolato Magasin Nr 23 / nov 2012 Ledande inom läkemedelsförpackningar Genom förvärv i England är nu Nolato Medical Pharma Packaging en av Europas ledande tillverkare. Läs mer på sidorna 4 7. Syn- och hörselskadade

Läs mer

Betonggjutning i kall väderlek. Ett häfte om temperaturens betydelse

Betonggjutning i kall väderlek. Ett häfte om temperaturens betydelse Betonggjutning i kall väderlek Ett häfte om temperaturens betydelse Januari 07 Betongens hållfasthetstillväxt Vid all betonggjutning är de närmaste timmarna och dagarna efter gjutningen avgörande för betongens

Läs mer

Minska företagets energikostnader nu!

Minska företagets energikostnader nu! Minska företagets energikostnader nu! energieffektivisering för smart företagande och bättre miljöarbete EMIL 3 Energi & Ekonomi, Miljö, Industri & Långsiktighet Förord Vi vill med denna skrift inspirera

Läs mer

En inspirationsbroschyr från Ljuskultur. LED för belysning inom- och utomhus

En inspirationsbroschyr från Ljuskultur. LED för belysning inom- och utomhus En inspirationsbroschyr från Ljuskultur LED för belysning inom- och utomhus LED är en intressant och relativt ny belysningsteknik, som erbjuder mycket stora möjligheter till helt andra lösningar än vi

Läs mer

RENOVERING AV MILJONPROGRAMMET TILL PASSIVHUS

RENOVERING AV MILJONPROGRAMMET TILL PASSIVHUS RENOVERING AV MILJONPROGRAMMET TILL PASSIVHUS -Implementering av Tysk prefabteknik Andreas Pihl Institutionen för geovetenskaper, Byggteknik, Uppsala universitet Examensarbeten 2009 Denna rapport är tryckt

Läs mer

Frågor och svar. om använt kärnbränsle

Frågor och svar. om använt kärnbränsle Frågor och svar om använt kärnbränsle 1 2 Innehåll Inledning... 5 Frågor om: Använt kärnbränsle... 7 Ansvar för slutförvaringen... 13 Hantering av det använda kärnbränslet idag... 19 Planer för slutförvaringen...

Läs mer

TRE EXEMPEL PÅ AKUSTIKLÖSNINGAR I TRÄBYGGANDE ID: En skrift för små och medelstora byggföretag som vill bygga med lätta stomsystem

TRE EXEMPEL PÅ AKUSTIKLÖSNINGAR I TRÄBYGGANDE ID: En skrift för små och medelstora byggföretag som vill bygga med lätta stomsystem ID: TRE EXEMPEL PÅ AKUSTIKLÖSNINGAR I TRÄBYGGANDE En skrift för små och medelstora byggföretag som vill bygga med lätta stomsystem Klas Hagberg 2013-05-31 FÖRORD Denna skrift är ett resultat av samarbete

Läs mer

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT - Handbok för miljöprövning av askor Så gör du en tillståndsansökan enligt miljöbalken för att få använda askor - tips, mallar och checklistor Sida 0 Askor en resurs rätt använd

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Akademin för Innovation, Design och Teknik

Akademin för Innovation, Design och Teknik Akademin för Innovation, Design och Teknik Fördjupningsarbete om gjutning Individuell inlämningsuppgift, INL1, 1,5 högskolepoäng, avancerad nivå KPP039 Produktutveckling 3 Författare: Daniel Nordin Handledare:

Läs mer

Juli. Hållbar utveckling

Juli. Hållbar utveckling Juli Hållbar utveckling KEMIKALENDERN Kemikalendern är ett samarbetsprojekt mellan Molecular Frontiers, Chalmers, Göteborgs universitet och Universeum, i samband med det Internationella Kemiåret 2011.

Läs mer

2. Keramik och byggkeramik

2. Keramik och byggkeramik 2. Keramik och byggkeramik Lerbrott i Skåne. Foto: Clas-Håkan Odelhög. Vad är keramik? Bränd lera svarar väl mycket riktigt de flesta, men vad är lera? Lera är ett av de vanligaste ämnena i jordskorpan

Läs mer

GUIDEBOK I TERMOGRAFI FÖR BYGG- OCH ENERGIBRANSCHEN

GUIDEBOK I TERMOGRAFI FÖR BYGG- OCH ENERGIBRANSCHEN GUIDEBOK I TERMOGRAFI FÖR BYGG- OCH ENERGIBRANSCHEN En utförlig guide om att använda värmekamera för inspektion av byggnader, solpaneler och vindkraftverk. Innehåll 1. Värmekameran och hur den fungerar

Läs mer

Järn- och stålframställning

Järn- och stålframställning JERNKONTORETS FORSKNING Järn- och stålframställning Bearbetning av långa produkter Jernkontorets utbildningspaket del 8 2000 1996 Förord På initiativ av Jernkontorets fullmäktige togs under 1990-talet

Läs mer

Större, starkare, snabbare, bättre

Större, starkare, snabbare, bättre ett affärs- och teknikmagasin från sandvik coromant 1/15 innovation: Tryck på "print" Större, starkare, snabbare, bättre Ny teknik leder till enorma tidsbesparingar vid Siemens tillverkning av gasturbinhus.

Läs mer

En starkare, lättare och mer hållbar värld. SSABs vision

En starkare, lättare och mer hållbar värld. SSABs vision Stålboken En starkare, lättare och mer hållbar värld SSABs vision Stålboken Innehåll Världen behöver stål 4 Så används stål 5 SSAB i stålvärlden 8 SÅ GÖR VI STÅL Malmbaserat råjärn och stål 10 Skrotbaserat

Läs mer

att Bygga i stål sid 5 Balk, stång och RÖRPRodUkteR sid 11 PlåtPRodUkteR sid 19 RostFRia PRodUkteR sid 23 sammanfogning sid 27

att Bygga i stål sid 5 Balk, stång och RÖRPRodUkteR sid 11 PlåtPRodUkteR sid 19 RostFRia PRodUkteR sid 23 sammanfogning sid 27 Byggståls Handboken innehåll Eiffeltornet i Paris, som byggdes 1887 1889, väger 10 000 ton och består av 12 000 balkar i smidesjärn sammanfogade med 2,5 miljoner nitar. Om det hade byggts i dag av höghållfast

Läs mer

Vi antar utmaningen. Är du också med?

Vi antar utmaningen. Är du också med? Hela bilagan Hela bilagan är en är annons en annons från Volvo från Volvo Lastvagnar, Lastvagnar, Preem, Preem, Chalmers, Vägverket Vägverket och Schenker och Schenker Vi antar utmaningen. Är du också

Läs mer