Med en egen profil är det så mycket lättare att lyckas

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Med en egen profil är det så mycket lättare att lyckas"

Transkript

1 Med en egen profil är det så mycket lättare att lyckas Sapa Profi ler: Du får tillgång till våra samlade resurser 1

2 Vi får idéer att blomstra och människor och företag att växa. Innehåll: Enkla och avancerade 4-5 Små och stora 6-7 Paneler av aluminiumprofi ler 8-9 Profi ler i praktiken produktexempel Mervärden för Sapas kunder Miljöaspekter Aluminiums egenskaper 22 Principen för strängpressning 23 2

3 För aluminiumprofiler fi nns inga begränsningar. Och inte heller för Sapa. Vad är det för skillnad mellan en tysk och en fransk aluminiumprofi l, mellan en svensk och en polsk konstruktör som använder aluminiumprofi ler, mellan en profi lbaserad produkt som tillverkats exempelvis i Holland, Danmark eller England? Med aluminiumprofi ler slipper du gränser och begränsningar. Detsamma gäller ditt samarbete med Sapa. Våra erfarenheter, kunskaper och samlade produktionsresurser är tillgängliga för alla kunder i alla länder. Du hittar Sapa-företag i ett 15-tal europeiska länder. Det gör oss till en av Europas tre ledande tillverkare av aluminiumprofi ler. Vi ser det som vår uppgift att fi nna nya användningsområden för aluminiumprofi ler och att utveckla och förfi na dagens lösningar. Det är ett arbete som vi vill bedriva i nära samarbete med företag och människor som vill se sina idéer blomstra och marknadsandelar växa. Våra tillgångar är en unik kunskaps- och erfarenhetsbank, tekniska resurser och kunniga, motiverade medarbetare. Vi strävar efter att skapa långsiktiga affärsrelationer där ömsesidig lönsamhet är det övergripande målet. Med produktion, profi ler och kunder över hela Europa vet vi att det är ett språk som alla förstår. 3

4 Vi gör dem enkla Nästan alla konstruktionsproblem kan få en enkel lösning: aluminiumprofi ler. Ibland är det en standardprofi l som motsvarar kraven. Men man har ändå alltid anledning att ställa en rad frågor, till exempel: Vad ska profi len användas till? Kan produktionen förenklas? Kan slutprodukten göras ännu konkurrenskraftigare? Kan tillverkningskostnaderna minskas? Det är frågor av det här slaget vi på Sapa ställer. Och svaren baserar vi på vår unika erfarenhet. Vi har strängressat profi ler sedan

5 Eller avancerade Aluminiumprofi len ovan ingår i taklyften GH2 från danska Guldmann A/S och ger säkrare lyft för patienter. Den 284 mm breda profi len har tre hålrum med plats för motor och batterier. Enkel bearbetning: kapning, fräsning av hål är det enda som behövs. 5

6 Se närmare på en konstruktion och du upptäcker ofta att en aluminiumprofi l ingår som en viktig del. Fler och fl er konstruktörer och designers har nämligen insett strängpressningsteknikens fördelar. Du kan skapa just den form som löser problemet. Du får bland annat låga verktygskostnader och enkel bearbetning. Allt i en handvändning. Vi gör dem små 6

7 Eller stora Även om du behöver en maximalt stor profi l kan du ändå skapa komplicerade tvärsnitt och räkna med snäva toleranser. Den här kylprofi len för en basradiostation är exempel på det. Inom telekomindustrin har profi ler fått en bred användning. Ett av skälen är att aluminium har en mycket god värmeledningsförmåga och genom att lägga in fl änsar i profi len får man en stor ökning av den kylande ytan. 7

8 Och ännu större Sapa kan leverera upp till 3 meter breda paneler som består av sammanfogade profi ler. Längder efter kundönskemål. 8

9 Prefabricerade paneler: Vi börjar med breda profi ler. Genom att sammanfoga dem med hjälp av Friction Stir Welding istället för traditionell smältsvetsning vinner man bland annat ökad planhet och rakhet. Dessutom ökar hållfastheten. FSW-svetsen är homogen och porfri utan inneslutningar. När Sapa levererar färdiga FSW-paneler betyder det lägre kostnader för kunden. Smältsvetsningen i kundens produktion minskar liksom materialhanteringen, genomloppstiderna kortas och toleranserna förbättras. (Läs mer om FSW på sidan 17.) Aluminium kombinerar låg vikt och hög hållfasthet. I det här kryssningsfartyget, byggt av Kvaerner Masa-Yards Inc, används panelerna i de övre däcken för att sänka fartygets tyngdpunkt. 9

10 Aluminium istället för stål, koppar plast, trä etc. Profiler istället för gjutning, formsprutning etc. Däcksluckor för de tuffaste förhållandena och de mest krävande kunderna. Lewmar utnyttjar aluminiumprofi lernas styrka, formbarhet och korrosionshärdighet. Banco Comercial Português har ett kontor i en intelligent byggnad i Tagus Park, ett centrum för vetenskap och teknologi utanför Lissabon. Solskyddet är en del av intelligensen. Aluminiumprofi lerna, som Sapa utvecklat, sparar energi genom att reglera inomhusklimatet. De motorstyrda aluminiumskenorna skyddar också fasaden och förhindrar regn-, sol- och vinderosion. Pelarna från Tally Key ser du på campingplatser och marinor. De levererar vatten och elektricitet och svarar också för belysning. Profi lerna, som döljer och skyddar elektronik och mekaniska delar, har en rad inbyggda funktioner, till exempel skruvfi ckor och spår. Korrosionshärdigheten ger lång livslängd och låga underhållskostnader 10

11 Varför valde du aluminiumprofi ler för din konstruktion? Med hydroformning kan tvärsnittet förändras, på en del av profi len eller i dess helhet. Komponenten ingår i en laddluftkylare i Volvo Car Corporations R-motorer. En komplicerad form med estetiska värden, mycket hög måttnoggrannhet och låg vikt är några av fördelarna. (Läs mer om hydroformning på sidan 17.) Jean-Philippe Schäfer, Alstom Transport: Aluminium kombinerar låg vikt och hög hållfasthet, avgörande egenskaper för alla transportlösningar. När Sapa kombinerar strängpressningstekniken och Friction Stir Welding får vi komplexa komponeter klara för montering till vår produktion. Det ger kostnadseffektivitet och en bättre produkt med högre kvalitet. Höghastighetståget Virgin Trains trafi kerar sträckan Glasgow London. Alstom Transport Ltd levererar totalt mer än 470 vagnar. Sapa bidrar med side skirts (kjolsluckor) och under-pans (täckpaneler), viktiga komponenter både som skydd och för att förbättra de aerodynamiska egenskaperna. Panelerna består av profi ler som sammanfogats med Friction Stir Welding. (Läs mer om FSW på sidan 17.) Bildväxlande skyltar med tre budskap från Prismaflex. En avancerad kvalitetslösning med aluminiumprofi ler i montageskenor, ram och prismor. Modulbaserad. Enkel montering tack vare profi ler med inbyggda lösningar för fogning och snäva toleranser. Den låga vikten underlättar transport och montage. High tech-högtalare från Sony med kabinett av aluminiumprofi l. Den borstade, anodiserade ytan uppfyller mycket höga kvalitetskrav. 11

12 Kostnadseffektiv produktion: En rad funktioner kan integreras i profi len. I den här konstruktionen från Seldén Mast rullas förseglet runt förstaget. Förstagsprofi len (bilden) har ett fl ertal inbyggda funktioner. Det är en krävande lösning, som bygger på formbarheten och styrkan hos aluminium och kunskapen hos Sapa. Skrivbordsarmaturen Mirage från Luxo. Den polerade och anodiserade skärmen visar att ytan på en Sapa-profi l kan få en fi nish som passar för lösningar med mycket höga ytkrav. Hammel Møbelfabrik vill göra produkter som andra vill kopiera. Aluminiumprofi ler stämmer bra med ett sådant koncept. Profi ler för skåpserien Imagine: Gångjärn som får dörrarna att svänga 180 grader samt profi ler för benen. Kalmar Science Park: Glasad fasad för att öppna byggnaden mot Kalmarsund. Sapa för att motsvara de höga tekniska kraven från alla inblandade, inklusive entreprenör och myndigheter. Fasader (SFB 4050), fönster (SFB 1074, SF 2074 E130) och dörrar (SFB 2074). Arkitekter: ATRIO. 12

13 Varför valde du aluminiumprofi ler för din konstruktion? JK Ergoline är Europas ledande tillverkare av solarier. I nära samarbete med Sapa har företaget utvecklat 12 profi ler för en ny serie. Sapas bidrag: tekniskt stöd och profi ler färdiga för montering. De bearbetade och anodiserade profi lerna motsvarar mycket höga ytkrav. FrontLine servicestavar från Thorsman. Ett nytt koncept för att skapa det fl exibla kontoret. Stavarna förser varje arbetsplats med uttag för kraft och kommunikation. Kurt Andreasen, Hammel Møbelfabrik, Danmark: Vår fi losofi är att vi vill göra produkter som andra vill kopiera. Aluminiumprofi ler stämmer bra med vårt koncept det är ett modernt material som ger tidlösa produkter. Formbarheten, den enkla bearbetningen och raden av fogningsmetoder några av fördelarna som gör din produktion mer effektiv, mer ekonomisk. Belönat byggprojekt i Cheltenham, England. Sapa Building Systems kund Bromsgrove Glass använde Sapa-lösningar för den imponerande fasaden. Projektet, som ritats av Beswick Partnership of Tewkesbury, är väl genomfört med noggrann kontroll över form, material och detaljer, enligt Civic Awards jury. 13

14 Aluminiumprofi ler kombinerar låg vikt och och hög hållfasthet. Aluminiumprofi ler ger konstrukörer och formgivare stora möjligheter att välja form och uttryck. Verktygskostnaderna är rimliga och de tekniska begränsningarna få. Scandisign valde en retro-look för sitt nödskåp. Den röda pulverlacken ger den uppmärksamhet som krävs. (Mer om lackering på sidan 18.) Glastornet rymmer Smart Cars på bara 67,24 kvadratmeters tomtyta. Den här lösningen, som verkligen väcker uppmärksamhet, har ett helautomatiskt parkeringssystem och används som utställningsfönster för Smart Cars återförsäljare. Sapa utvecklade aluminiumprofi lerna i samarbete med Greschbach GmbH & Co. Prefast Systeme i Herbholzheim, Tyskland. Pyramiden vid Louvren är en modern skapelse i en historisk omgivning. Arkitekten Ieoh Ming Peï: Där krävs det omfång, där krävs det ljus. Han valde pyramidformen och baserade proportionerna på den klassiska egyptiska pyramiden i Giza. Glaspartierna med aluminiumprofi ler ser till att pyramiden bevaras för kommande generationer. 14

15 Varför valde du aluminiumprofi ler för din konstruktion? Kombimodellen av Renault Laguna II har rails för laständamål och som ett designelement. Aluminium för att spara vikt. Profi ler för att dra nytta av aluminiums goda formbarhet. Jacco Zwart, Armada Outdoor: Två huvudorsaker: Man kan skapa smarta lösningar med aluminiumprofi ler, särskilt när det gäller fogning. Och aluminium passar utmärkt för utomhusapplikationer, där man har höga krav på styrka och korrosionshärdighet. Dessutom bidrar graffi tiavvisande lack till en lång estetisk livslängd. Salomon är ett av de stora märkena för världseliten inom alpin skidsport. I Salomons mest avancerade skidor sitter en Sapa-profi l mellan skidan och bindningen. Profi lens uppgift är att absorbera krafter mellan fot och skida. Ombord på fartyg vill man använda trä för att skapa rätt miljö. Trä har nackdelar ur brandsynpunkt, dessutom spricker det lätt och skadas av röta. På lyxkryssaren Carnival Legend använder Merima Oy bockade aluminiumprofi ler. De är intill förväxling lika solitt trä och har samtidigt aluminiums alla egenskaper. Metoden: Decoral, som är en utveckling av traditionell pulverlackering och ger mönstrade ytor. (Läs mer om Decoral på sidan 19.) Holländarna är ett cyklande folk. För att få fl er passagerare startade den holländska järnvägen ett projekt för att förbättra möjligheterna att parkera cyklar vid stationerna. Armada Outdoor tog fram det vinnande konceptet en ny typ av cykelskåp. Sapa deltog aktivt i utvecklings- och konstruktionsarbetet. Nu har man också blivit en logistikpartner som dagligen sköter materialfl öden och lagerhållning. 15

16 Mervärden Kapning och trumling Vid skärande bearbetning i aluminium kan man nå betydligt högre skärhastigheter än i stål. Om man använder en kapklinga, som är anpassad för aluminium, kan detaljen kapas så gradfri att det täcker de fl esta behov utan efterbearbetning av kapsnitten. Trumling: Används mest för gradning. Ger olika ytor beroende på tid och trumlingsmaterial. Höghastighetsbearbetning Med ett fl ertal CNC-styrda fl eroperationsmaskiner är Sapa väl rustat inom området höghastighetsbearbetning. Maskinerna har väsentligt förbättrad dynamik och avsevärt effektivare styrsystem än konventionella maskiner. Med skärhastigheter från m/min kan man öka matningshastigheterna. Därmed reduceras bearbetningstiden och man får också minskad gradbildning och längre livslängd för verktyget. Bockning Från enkel till avancerad bockning, från små till stora serier. Metoder: drag-, rull-, sträck- och pressbockning. Smältsvetsning Aluminium lämpar sig utmärkt för svetsning. MIG och TIG är de mest använda metoderna. FSW (nästa sida), limning och tejpning är andra beprövade fogningsmetoder. Totalleverantör Sapa kan ta ansvar för hela produktionskedjan. Arbetet kan, som för den här kunden, innefatta allt från strängpressning till inköp av tillsatsmaterial, montering, förpackning och distribution till återförsäljare. 16

17 Hur kan ett nära samarbete med Sapa förbättra ett företags konkurrenskraft? Den porfria svetsen Friction Stir Welding Processen: Ett roterande verktyg pressas ned i metallen och förs längs fogen. Vare sig tillsatsmaterial eller skyddsgas används. Med FSW utnyttjar man att metallen, vid höga temperaturer, dock ej över smältpunkten, tål mycket kraftig plastisk deformation. Rena metallytor på de profi ler som ska sammanfogas pressas ihop under högt tryck. Samtidigt skapas friktionsvärme genom mekanisk påverkan av ett roterande verktyg. Under inverkan av tryck och värme bildas en ny, homogen struktur. Jämför med smältsvetsning. Friction Stir Welding ger: Ökad hållfasthet. Ökad täthet helt porfria, täta fogar med högre hållfasthet än smältsvetsade fogar. Fogarna bygger endast marginellt. Minskad värmedeformation endast små värmespänningar i godset och därmed plana ytor. Ökad repeterbarhet produktionen har få och lätt kontrollerbara variabler, vilket också ger snäva toleranser. FSW är en etablerad teknik. Sapas serieproduktion startade Jari Anttila, Manager Hull Design and Manufacture, Kvaerner Masa-Yards, Turku Shipyard, om FSW: Den största vinsten för oss är att panelerna är avsevärt planare och rakare än smältsvetsade profi ler och har bättre toleranser. Därmed får vi en effektivare produktion. Simulering med FE-metoden för att studera kritiska punkter under formningsprocessen. Hydroformning Vi utgår från ett strängpressat rör av aluminium. Den färdigformade I en enda operation kan vi forma det tredimensionellt. komponenten. Med hydroformning kan tvärsnittet förändras, på en Observera variationen del av profi len eller i dess helhet. i tvärsnittsformen I ett och samma moment kan man skapa komplicerade utmed längden. detaljer med mycket hög måttnoggrannhet. Hydroformningsoperationen ger även möjlighet att göra lokala förändringar som tappar eller hål. På så vis sparas fl era bearbetningsoperationer vilket kan ge kortare ledtider. Principen: Profi len läggs i ett verktyg vars inre hålrum har samma geometri som den färdiga komponenten. Verktyget låses under stor kraft varefter ett hydrostatiskt tryck skapas inne i röret (profi len). När profi len pressas mot verktyget antar den verktygets form. Hösten 2001 påbörjade Sapa serieleveranser av detaljer till Volvo. Idag har Sapa kunskap och erfarenhet som är unik i världen när det gäller hydroformning av långa aluminiumbalkar. 17

18 Mer: ytor Anodisering Anodisering, en av de vanligaste ytbehandlingsmetoderna, används bland annat för att skapa: bibehållet nyutseende. korrosionsbeständighet. en smutsavvisande yta som motsvarar höga krav på hygien. en dekorativ yta med beständig färg och glans. en beröringsvänlig yta. en funktionsyta; en glidyta eller en nötningsbeständig yta för t.ex. maskindelar. en yta med elektriskt isolerande beläggning. ett underlag för applicering av lim eller tryckfärg. Den mest använda anodiseringen är naturanodisering. Sapa levererar också profi ler med infärgade oxidlager. Bland dessa fi nns kulörer med mycket god kulörbeständighet, lämpliga för utomhusbruk. Lackering Det fi nns i stort sett inga begränsningar då det gäller kulörer. Vi arbetar med RAL-, NCS S- och kundspecifi ka kulörer. Pulverlackering är den klart dominerande lackmetoden för aluminiumprofi ler. Det som framförallt karaktäriserar pulverlacken: Risken för rinning och kokblåsor är obefi ntlig. Hög repeterbarhet. Pulverlacken klarar slag och nötning betydligt bättre än våtlack. God formbarhet (kan t.ex. bockas efter lackering). Lämplig för utomhusbruk god UV-tålighet och korrosionshärdighet. Våtlackering: Sapa arbetar med skilda lacktyper och kan naturligtvis erbjuda vattenbaserade lacker. Sapa har ett fl ertal anläggningar för pulverlackering, var och en specialiserad för olika produkter. Bilden visar en vertikalanläggning för pulverlackering. Upp till 7 meter långa profi ler hänger vertikalt istället för att ligga horisontellt, därmed mångdubblas kapaciteten. 18

19 Hur kan ett nära samarbete med Sapa förbättra ett företags konkurrenskraft? Decoral Decoral är en utvecklad variant av pulverlackering som ger mönstrade ytor. Tekniken: Först appliceras en speciellt komponerad pulverlack. Därefter överförs mönstret till profi len. Originalet, som oftast är en fotografi sk avbildning av till exempel trä eller sten, är kopierat på en fi lm, som är bärare av de pigment som skapar bilden. Det som är helt avgörande för resultatet är nedträngningsförmågan. Ett ytligt mönster utsätts för stora påfrestningar. Decoral-tekniken säkerställer en djup nedträngning. Resultatet blir en yta, som har alla de egenskaper som karaktäriserar traditionell pulverlack. Decoral ger: Massivt trä med profi lens tålighet och en yta som inte bygger mer än vanlig pulverlack. Marmor med samma densitet som aluminium. När det gäller mönster och färger fi nns inga begränsningar. Före Efter Lennart Lindeberg, Proton Caretec, om företagets nyutvecklade säng för hemvård, E-bed: Sapa levererar en produkt som är klar för montering. Vi kan slimma vår organisation, vi får ökad fl exibilitet, större produktionsresurser och tillgång till unik know-how. Exempel på mönster. Välj mellan ett stort antal tillgängliga mönster eller skapa egna. Att förbättra ytkvaliteten Slipning är en av metoderna. Ytan kan göras mycket fi n, medium eller grov. Polering jämnar ytan. Söker man en högglansig yta följs poleringen av glansanodisering. Sapa HM White Sapa HM-vit är en elektroforetisk infärgning enligt Honnystone-Metoden. Med hjälp av likström appliceras lacken på ytan och i anodiseringsskiktet. Metoden ger en vit UV-tålig kulör med en rad fördelar: Mycket god glansbeständighet, kemikaliehärdighet, korrosionshärdighet och vidhäftning. Värdena för hårdhet, trycktålighet och nötning är nära nog identiska med dem för pulverlack. Färgen bygger inte extra vid kanter. Perfekt för konstruktionsprofi ler som ska passas mot varandra och när man utnyttjar snäpp- och teleskopfunktioner. 19

20 20 Aluminium fi nns naturligt i vår omgivning. Allt liv är därför anpassat till en miljö där aluminium utgör ett självklart inslag. En vanlig tegelvägg innehåller kg aluminium per kvadratmeter. En kvadratmeter vanlig aluminiumplåt för väggbeklädnad väger omkring 2 kg.

21 Ett bättre Europa ur miljösynpunkt Aluminium den gröna metallen Omkring 8 % av jordskorpan består av aluminium i form av olika mineraler. Därmed är aluminium en av de få metaller där råvarutillgången kan betraktas som obegränsad. Materialegenskaperna (se nästa sida) bidrar till låg miljöbelastning i vår produktion, i din produktion och hos slutförbrukaren. Återvinning: Aluminium kan återanvändas för samma ändamål om och om igen. Till skillnad från många andra material förlorar inte aluminium sina unika egenskaper. Dessutom: vid omsmältningen åtgår bara 5 % av den ursprungliga energiinsatsen. Profiler ger gröna konstruktioner Strängpressningsteknikens begränsningar är få. Du kan integrera en rad funktioner i profi len göra den enklare att bearbeta, enklare att montera. Du kan hushålla med metallen; placera godset just där det behövs och därigenom minska vikten. Verktygskostnaden är rimlig. Därför kan du lätt och snabbt ta fram prototyper där dina lösningar kan provas och förfi nas. Sapa erbjuder grönt samarbete Ett samarbete med Sapa ger stora möjligheter att minska påfrestningarna på miljön. Här bidrar såväl aluminiums egenskaper som profi lens möjligheter och Sapas miljöarbete. Därtill kan Sapa ta ansvar för all vidareförädling. Det ger avsevärda logistiska fördelar och minskad miljöbelastning. Naturligtvis kan vi ge närmare information om vår produktion och de miljöförbättrande åtgärder vi vidtagit. Kontakta oss gärna när du vill har fördjupad kunskap om hur aluminium, profi ler och Sapa samverkar för en bättre miljö. 21

22 Aluminiums egenskaper Vikt Aluminiums densitet är 2,7 g/cm 3, ungefär en tredjedel av stålets. Styrka Aluminiumlegeringar har draghållfastheter mellan 70 och 700 MPa. De vanligaste legeringarna för strängpressning: MPa. Till skillnad från de fl esta stålsorter blir aluminium inte sprött vid låga temperaturer, istället ökar hållfastheten. Vid höga temperaturer minskar hållfastheten. Vid kontinuerliga temperaturer över 100 C påverkas hållfast heten i så stor utsträck ning att man vid konstruktion måste ta särskild hänsyn till detta. Längdutvidgning Aluminium har relativt stor längdutvidgningskoeffi cient jämfört med andra metaller. I vissa konstruktioner krävs att man tar hänsyn till detta. Formbarhet Den goda formbarheten, som är en förutsättning för strängpressning av aluminiumprofi ler, utnyttjas också vid valsning av band och folie, vid bockning och annan plast isk bearbetning i såväl varmt som kallt tillstånd. Bearbetning Aluminium är lätt att bearbeta med de fl esta bearbetningsme toder: Skärande bearbetning fräsning, borrning, kapning. Stansning. Bockning. Energiinsatsen vid bearbetning är låg. Fogning Funktioner för fogning byggs ofta in i profi len. Dessutom fi nns det beprövade metoder för svetsning (smältsvetsning och Friction Stir Welding), limning och tejpning. Ledningsförmåga Aluminium har mycket god värme- och elledningsförmåga. En aluminiumledare väger ungefär hälften så mycket som en kopparledare med samma överföringskapacitet. Reflexionsförmåga Aluminium har god refl exionsförmåga för såväl synligt ljus som värmestrålning. Avskärmning EMC Täta lådor av aluminium utestänger eller skärmar av elektromagnetisk strålning effektivt. Ju bättre elektrisk ledningsförmåga materialet har, desto bättre blir avskärmningsegenskaperna. Korrosionshärdighet När aluminium reagerar med luftens syre bildas ett mycket tunt oxidskikt, endast några hundradels µm (1 µm är 1 tusendels millimeter). Skiktet är tätt och ger ett mycket bra korrosions skydd. Om oxidskiktet skadas återbildas det spontant. Vid anodisering ökas oxidskiktets tjocklek det naturliga korrosionsskyddet förstärks. (För utomhusbruk används tjocklekar mellan 15 och 25 µm, beroende på hur utsatt profi len är för korrosion och nötning.) Aluminium har mycket god härdighet i neutrala och måttligt sura miljöer. I starkt sura och basiska miljöer är korrosionshastigheten hög. Icke-magnetiskt material Aluminium är ett icke-magnetiskt (eg. paramagnetiskt) material. I magnetröntgenapparater används därför ofta aluminium för att undvika störningar av magnetfältet. Ogiftigt Aluminium är efter syre och kisel det vanligaste ämnet i jordskor pan och aluminiumföreningar förekommer naturligt i vår föda. 22

23 Principen för strängpressning Kylning Uppvärmning till rätt presstemperatur Pressning Strängpressning: Ett uppvärmt aluminiumgöt pressas med stor kraft genom ett verktyg och den färdiga profi len löper ut ur verktyget ungefär som när man spritsar grädde. Profi len formas efter hålet i verktyget. Profi llängden är vanligen mellan 25 och 45 meter. Kylning, med luft eller vatten, börjar så fort profi len lämnar verktyget. Efter kylningen: För att profi lerna ska få den rätta rakheten, och för att frigöra spänningar, sträcks de. Samtidigt kontrolleras alla funktionsviktiga mått och att profi len har rätt ytkvalitet. Därefter kapas profi lerna till lämplig längd eller exakt efter kundönskemål. Materialet ges slutlig hållfasthet genom kallåldring eller varmåldring. 23

24 Sapa/J&L. Vi förbehåller oss rätten till ändringar. 24 Sapa Profiler AB Vetlanda. Profiler Tel Fax info.profi Division System Tel Fax Sapa Automotive Tel Fax automotive.profi Vi formar framtiden

Friction Stir Welding. Ökad hållfasthet Ökad täthet Ökad repeterbarhet Minskad värmedeformation

Friction Stir Welding. Ökad hållfasthet Ökad täthet Ökad repeterbarhet Minskad värmedeformation Friction Stir Welding Ökad hållfasthet Ökad täthet Ökad repeterbarhet Minskad värmedeformation Upp till 14,5 meter långa paneler. Fogens struktur FSW är en etablerad teknik. Den skapades av The Welding

Läs mer

Lagerlista med fl er än 1000 lagerprofi ler och disponibla verktyg

Lagerlista med fl er än 1000 lagerprofi ler och disponibla verktyg Lagerlista med fl er än 1000 lagerprofi ler och disponibla verktyg Upptäck möjligheterna med aluminiumprofiler och Sapa 1 Du kan skapa din egen profi l och du kan välja bland en mängd lagerprofi ler och

Läs mer

PPU408 HT15. Aluminium. Lars Bark MdH/IDT 2015-12-03

PPU408 HT15. Aluminium. Lars Bark MdH/IDT 2015-12-03 Aluminium 1 1807 1824 1886 - Engelsmannen Humphrey Davy (1778-1829) insåg att metallen måste finnas men lyckades inte framställa den. - Han gav den dock namnet Aluminum. - Den danske vetenskapsmannen H.

Läs mer

Ytbehandling aluminiumprofiler

Ytbehandling aluminiumprofiler Ytbehandling aluminiumprofiler Innehåll Anodisering 2 3 Lackering 4 Mekanisk/ Kemisk ytbehandling 5 Övrig ytbehandling 6 Kontakt och prover 7 Aluminium har redan i naturligt tillstånd en snygg och korrosionshärdig

Läs mer

Produktutveckling 3 Handledare: Rolf Lövgren Utfört av: Adnan Silajdzic

Produktutveckling 3 Handledare: Rolf Lövgren Utfört av: Adnan Silajdzic PM Strängpressning Individuell inlämningsuppgift Produktutveckling 3 Handledare: Rolf Lövgren Utfört av: Adnan Silajdzic 1 Innehåll Inledning och Bakgrund... 3 Vad innebär Strängpressning?... 4 Hur går

Läs mer

Det kreativa alternativet. - aluminium

Det kreativa alternativet. - aluminium A L U M I N I U M P R O F I L E R Det kreativa alternativet - aluminium Nordic Aluminium - En stadig grund Vårt kunnande är ett resultat av mångårig erfarenhet. Verksamheten startade 1962 och 1995 avskiljdes

Läs mer

PM- Aluminium. källa: Företaget Alcoa Fjardaál som tillverkar aluminium i Island. Peyman Mohammadi. Ansvarig lärare: Rolf Lövgren

PM- Aluminium. källa: Företaget Alcoa Fjardaál som tillverkar aluminium i Island. Peyman Mohammadi. Ansvarig lärare: Rolf Lövgren PM- Aluminium källa: Företaget Alcoa Fjardaál som tillverkar aluminium i Island Peyman Mohammadi Ansvarig lärare: Rolf Lövgren Kurs: Produktutveckling 3, KPP039 HT2010 Innehållsförteckning 1 Inledning...3

Läs mer

Idéförädling Profilförädling

Idéförädling Profilförädling Idéförädling Profilförädling 1 Förr nöjde vi oss med att pressa och bearbeta profiler. Idag vill vi förädla idéer, profiler, människor och företag. Det är lätt att beskriva en produkt, en aluminiumprofil

Läs mer

PM Ytbehandling. Anodisering. Christoffer Löfstrand 2011 01 16

PM Ytbehandling. Anodisering. Christoffer Löfstrand 2011 01 16 PM Ytbehandling Anodisering Christoffer Löfstrand 2011 01 16 Fördjupningsarbetet beskrivet med ett PM behandlar området Ytbehandling, med speciell inriktning på anodisering av olika metaller, framförallt

Läs mer

Profiler och komponenter. Innovativ aluminiumförädling

Profiler och komponenter. Innovativ aluminiumförädling Profiler och komponenter Innovativ aluminiumförädling Marknadsledande förädling Nordic Aluminium planerar, tillverkar och marknadsför högklassiga aluminiumprofiler samt långt förädlade aluminiumkomponenter.

Läs mer

Sapa finns i 30 länder med cirka 13 000 anställda. Alla med fokus på kundnärhet.

Sapa finns i 30 länder med cirka 13 000 anställda. Alla med fokus på kundnärhet. Sapa i korthet Sapa finns i 30 länder med cirka 13 000 anställda. Alla med fokus på kundnärhet. Verksamheten i korthet Belgien Danmark Frankrike Holland Italien Kanada Kina Litauen Profilpressning Valsning

Läs mer

Ytbehandling. av aluminium

Ytbehandling. av aluminium Y T B E H A N D L I N G Ytbehandling av aluminium Aluminium är ett lätt och hållfast material samt det tredje vanligaste grundämnet Aluminium är lätt att bearbeta. Av aluminium kan man i en enda tillverkningsfas

Läs mer

PM STRÄNGPRESSNING AV ALUMINIUM

PM STRÄNGPRESSNING AV ALUMINIUM TILL ROLF LÖVGREN PM STRÄNGPRESSNING AV ALUMINIUM KPP039 PRODUKTUTVECKLING 3 LINA BJELKENÄS 2 Innehåll Inledning... 2 Syfte och mål... 2 Projektavgränsningar... 2 Vad innebär strängpressning och hur går

Läs mer

3M Industri. Tejp och lim. VHB tejp. Det beprövade alternativet. till skruvar, nitar och svetsning

3M Industri. Tejp och lim. VHB tejp. Det beprövade alternativet. till skruvar, nitar och svetsning 3M Industri Tejp och lim VHB tejp Det beprövade alternativet till skruvar, nitar och svetsning 30 år beprövad kvalitet 3M VHB tejp uppfanns av 3M för över 30 år sedan. Tejperna har visat sig ha en imponerande

Läs mer

SAPA YTBEHANDLING Anodisering, pulverlackering och Decoral

SAPA YTBEHANDLING Anodisering, pulverlackering och Decoral Anodisering, pulverlackering och Decoral Anodisering Anodisering är den starkaste ytbehandling som finns för aluminiumprofiler. Det är en elektrolytisk process i vilken ett oxidskikt byggs upp. Skiktet

Läs mer

FÖRETAGSPRESENTATION

FÖRETAGSPRESENTATION FÖRETAGSPRESENTATION CALIBRA - FÖRETAGET MED ALLT UNDER ETT TAK Calibra har sin verksamhet i Arlandastad, här har vi funnits sedan 2010. Som företag har vi funnits sedan 1991. Det gör att vi har en stor

Läs mer

Att beakta vid konstruktion i aluminium. Kap 19

Att beakta vid konstruktion i aluminium. Kap 19 Att beakta vid konstruktion i aluminium. Kap 19 1 Låg vikt (densitet = 2 700 kg/m3 ) - Låg vikt har betydelse främst när egentyngden är dominerande samt vid transport och montering. Låg elasticitetsmodul

Läs mer

Från idé till färdig komponent

Från idé till färdig komponent Från idé till färdig komponent Från idé till färdig produkt Hydal Aluminium Profiler är en ledande leverantörer av strängpressade, bearbetade och ytbehandlade aluminiumprofiler och komponenter. Vi levererar

Läs mer

SKRÄDDARSYDDA LÖSNINGAR INOM PLÅTBEARBETNING

SKRÄDDARSYDDA LÖSNINGAR INOM PLÅTBEARBETNING SKRÄDDARSYDDA LÖSNINGAR INOM PLÅTBEARBETNING 1 2 KOMPETENTA MEDARBETARE MED AVANCERAD MASKINPARK STARKA SKÄL ATT VÄLJA WERMLANDS TUNNPLÅT Framgångsrika industritillverkare kräver professionella partners.

Läs mer

Kyllösningar. baserade på strängpressat aluminium 12,5 45 ~ 12,05 ` 0,15 R 1,5

Kyllösningar. baserade på strängpressat aluminium 12,5 45 ~ 12,05 ` 0,15 R 1,5 Kyllösningar baserade på strängpressat aluminium,5 45 ~,5 `,5 f f R,5 Lokal närvaro global kompetens Upptäck s breda sortiment av kyllösningar, där vi kombinerar mångårig expertis med de unika egenskaperna

Läs mer

EdmoLift, din kompletta legoleverantör

EdmoLift, din kompletta legoleverantör Laserskärning Bockning Svetsning Ytbehandling Montering EdmoLift, din kompletta legoleverantör EdmoLift är en komplett legoleverantör med toppmodern maskinpark, vår personal har lång erfarenhet av legoarbeten

Läs mer

Ölands Vattenskärning AB. Vår leverans - din säkerhet

Ölands Vattenskärning AB. Vår leverans - din säkerhet Ölands Vattenskärning AB Vår leverans - din säkerhet Presentation Produktion Vi är ett komplett företag för dig som vill ha arbeten utförda med precision och snabb leverans. Vår styrka består av bred lagerhållning

Läs mer

Tranås Rostfria AB. Det lilla bolagets flexibilitet i stort format

Tranås Rostfria AB. Det lilla bolagets flexibilitet i stort format Tranås Rostfria AB Det lilla bolagets flexibilitet i stort format Det lilla bolagets flexibilitet i stort format Tranås Rostfria AB är en svenskägd legotillverkare som är inne i en stark expansionsfas

Läs mer

Aluminium som konstruktionsmaterial

Aluminium som konstruktionsmaterial 2010 Aluminium som konstruktionsmaterial Josephine Sörensen, 2010 01 11 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Råvara... 3 3 Egenskaper hos aluminium... 3 4 Legeringar... 4 5 Användningsområden för aluminium...

Läs mer

Sandwichpaneler ALUCORE 12:1

Sandwichpaneler ALUCORE 12:1 ALUCORE 12:1 ALUCORE är en sandwichpanel i aluminium med god styvhet och extremt låg vikt. Kärnan består av en bikakemönstrad aluminumfolie - honeycomb - vilket ger panelen dess styrka. Till skillnad från

Läs mer

F Ö R E T A G S P R E S E N T A T I O N GATUMÖBLER I ALUMINIUM HÅLLER LÄNGST DESIGNEN HÅLLER FÖR EVIGT

F Ö R E T A G S P R E S E N T A T I O N GATUMÖBLER I ALUMINIUM HÅLLER LÄNGST DESIGNEN HÅLLER FÖR EVIGT F Ö R E T A G S P R E S E N T A T I O N GATUMÖBLER I ALUMINIUM HÅLLER LÄNGST DESIGNEN HÅLLER FÖR EVIGT BRA KVALITET ÄR INGEN KOSTNADSFRÅGA DÅLIG KVALITET ÄR EN KOSTNADSFRÅGA OM ALUMINIUM Aluminium framställs

Läs mer

Laserskärning av plåt Laserskärning av rör Stansning Nibbling Pressning Andra typer av bearbetning Ytbehandling PLÅTBEARBETNING

Laserskärning av plåt Laserskärning av rör Stansning Nibbling Pressning Andra typer av bearbetning Ytbehandling PLÅTBEARBETNING PLÅTBEARBETNING Laserskärning av plåt Laserskärning av rör Stansning Nibbling Pressning Andra typer av bearbetning Ytbehandling 2 Innehåll Lager och konstruktion 3 Laserskärning av plåt 4-5 Laserskärning

Läs mer

LASERSKÄRNING. och plåtbearbetning

LASERSKÄRNING. och plåtbearbetning LASERSKÄRNING och plåtbearbetning Häfla Bruks AB grundades 1682 och har sedan dess kontinuerligt varit verksamma inom tillverkning av järn, stål och metallprodukter på samma plats i norra Östergötland.

Läs mer

Fasta förband metaller

Fasta förband metaller Akademin för Innovation, Design och Teknik Fasta förband metaller PM 1,5 Högskolepoäng Kurs KPP039 Produktutveckling 3 HT2010 Skrivet av: Sista revideringsdatum: 2011-01-08 Examinator: Rolf Lövgren INNEHÅLL

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Aluminium

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Aluminium INNEHÅLLSFÖRTECKNING METALSERVICE AB är leverantör till den svenska industri- och byggsektorn. Vi förser dessa med halvfabrikat inom aluminium, koppar, brons och mässing i alla dess former och legeringar.

Läs mer

LaserCentrum. med strålande kompetens

LaserCentrum. med strålande kompetens LaserCentrum med strålande kompetens Det är bara fantasin som sätter gränser... Med laser kan du skära, svetsa, härda, borra hål, ja dess användningsområden är oändliga. Det är just laserteknikens möjligheter

Läs mer

KRÄV MER AV DITT SLITSTARKA STÅL

KRÄV MER AV DITT SLITSTARKA STÅL KRÄV MER AV DITT SLITSTARKA STÅL SLITSTARKT STÅL FÖR KRÄVANDE PRODUKTER Slitstarkt Raex-stål är utformat för att klara även de mest krävande förhållanden, där stålkonstruktioner utsätts för nötning och

Läs mer

Skjutdörr Aluminiumprofil Diamant i silver, fyllning av betong melamin

Skjutdörr Aluminiumprofil Diamant i silver, fyllning av betong melamin lista 2015 Skjutdörr Aluminiumprofil Diamant i silver, fyllning av betong melamin SKJUTDÖRRAR Skjutdörrar & profi ler Opal Rubin Diamant Titan Symmetric Nordica Solid Belysning Avslutningssidor, paneler

Läs mer

Vi tar vår utomhusbelysning till nya höjder! Varför aluminium? Miljöperspektiv

Vi tar vår utomhusbelysning till nya höjder! Varför aluminium? Miljöperspektiv Stolpar Vi tar vår utomhusbelysning till nya höjder! 5% Satsningen på utomhusbelysning har tagit oss till nya 95 % höjder. Vår nya samarbetspartner är en tidigare erkänd leverantör till ateljé Lyktan och

Läs mer

sammenføyning / profilteknikk

sammenføyning / profilteknikk 47 Idéprofilerna är framtagna för att visa ett antal funktioner som kan integreras i profilen: skruvficka, mutterspår, snäpplås, led, dekorränder, "julgran" för infästning i träspår, kylfläns, rör, spår

Läs mer

MOLDMAX HH. Berylliumkoppar med hög hållfasthet FAKTA OM VERKTYGSSTÅL. www.uddeholm.com

MOLDMAX HH. Berylliumkoppar med hög hållfasthet FAKTA OM VERKTYGSSTÅL. www.uddeholm.com Berylliumkoppar med hög hållfasthet FAKTA OM VERKTYGSSTÅL www.uddeholm.com Uppgifterna i denna trycksak bygger på vårt nuvarande kunnande och är avsedda att ge allmän information om våra produkter och

Läs mer

VI ÖKAR ER SÄKERHET, KVALITET OCH LÖNSAMHET.

VI ÖKAR ER SÄKERHET, KVALITET OCH LÖNSAMHET. VI ÖKAR ER SÄKERHET, KVALITET OCH LÖNSAMHET. TORQUE ELITE startade sin verksamhet 2014. Vi är ett ungt företag men personalen har lång efarenhet av arbete med moment-, lyft- och hydrauliska verktyg. Vi

Läs mer

Vår process. Konstruktion Produktion Logistik Installation. Design. Exponera, förvara, producera

Vår process. Konstruktion Produktion Logistik Installation. Design. Exponera, förvara, producera Producera Din värld är vår inspiration Vår passion är inredningar och förvaringslösningar för professionell miljö. Hyllsystem, däckställ, butiksdisplayer, shop-in-shop-lösningar för att nämna några. Hos

Läs mer

Modulsystem 1100 Sverige 2008

Modulsystem 1100 Sverige 2008 Modulsystem 1100 Sverige 2008 Modulrännor en lösning längs med väggen Unidrain är ett koncentrat av fl exibelt nytänkande och snygg design. Unidrain var först med att fl ytta golvavloppet ända intill väggen

Läs mer

Plastbearbetning. Designprodukter. Formsprutning. Extrudering

Plastbearbetning. Designprodukter. Formsprutning. Extrudering Vi är Lilja Group Lilja Group är specialiserat på att forma plast. Vi arbetar huvudsakligen med extrudering, formsprutning och bearbetning. Med en flexibel produktion och korta beslutsvägar kan vi erbjuda

Läs mer

Inlämning etapp 7b IKOT 2011. Grupp B5. INNEHÅLL Inlämning av etapp 7b IKOT 2011-04-17. André Liljegren Martin Johansson Katrin Wahlström

Inlämning etapp 7b IKOT 2011. Grupp B5. INNEHÅLL Inlämning av etapp 7b IKOT 2011-04-17. André Liljegren Martin Johansson Katrin Wahlström Inlämning etapp 7b IKOT 2011 Grupp B5 INNEHÅLL Inlämning av etapp 7b IKOT 2011-04-17 Louise Fransson Helena Hellerqvist André Liljegren Martin Johansson Katrin Wahlström Handledare: Joakim Johansson Innehåll

Läs mer

BALKONG OCH INGLASNING

BALKONG OCH INGLASNING BALKONG OCH INGLASNING 02 teknova.se SVETSAREN BALKONGER, RÄCKEN & INGLASNINGAR LIVET UTANFÖR LÄGENHETEN Med de idéer, tankar och tekniska lösningar som finns idag kan balkongen få en både individuell

Läs mer

Fönster med goda framtidsutsikter

Fönster med goda framtidsutsikter Fönster med goda framtidsutsikter Fönsterteamet vi erbjuder fönster som håller vad de lovar Fönsterteamet ingår i samma koncern som Enomic Fönster. Enomic är ett svenskägt företag som startade sin produktion

Läs mer

PM i Punktsvetsning. Produktutveckling 3 KPP039 HT09. Lärare: Rolf Lövgren

PM i Punktsvetsning. Produktutveckling 3 KPP039 HT09. Lärare: Rolf Lövgren PM i Punktsvetsning Produktutveckling 3 KPP039 HT09 Lärare: Rolf Lövgren Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Svetsning...3 Historia...3 Medeltiden...3 1800-talet...3 1900-talet...3 Resistanssvetsning...3

Läs mer

Byggsystem i aluminium

Byggsystem i aluminium SVENSKA Byggsystem i aluminium Fasader, glastak, dörrar, fönster och lamellsystem 1 Fasader P50L/P50LE fasadsystem P50L/P50LE Fasadsystem stommens bredd 50 mm, även tillgänglig i modell P60L som är 60

Läs mer

SPECIALISTER INOM YTBEHANDLING AV METALL LEVERANTÖR TILL FLERA VÄRLDSLEDANDE FÖRETAG

SPECIALISTER INOM YTBEHANDLING AV METALL LEVERANTÖR TILL FLERA VÄRLDSLEDANDE FÖRETAG SPECIALISTER INOM YTBEHANDLING AV METALL LEVERANTÖR TILL FLERA VÄRLDSLEDANDE FÖRETAG VILKA ÄR VI OCH VAD KAN VI PÅ YTCENTER HJÄLPA DEJ MED? Ytcenter är ett företag där alla har mer än 30 års erfarenhet

Läs mer

Bearbetning Varia Dekorpaneler

Bearbetning Varia Dekorpaneler Bearbetning Varia Dekorpaneler Generellt Variapanelerna som är tillverkade av Ecoresin kan bearbetas med de flesta verktyg avsedda för plast-, trä-, och metallbearbetning. Det är viktigt att hastigheten

Läs mer

Presshärdade lagerkomponenter (PRELAG) Hans Bodin 2012-04-26 Hållbar Produktionsteknik

Presshärdade lagerkomponenter (PRELAG) Hans Bodin 2012-04-26 Hållbar Produktionsteknik Presshärdade lagerkomponenter (PRELAG) Hans Bodin 2012-04-26 Hållbar Produktionsteknik Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Bakgrund... 4 3. Syfte... 6 4. Genomförande... 7 5. Resultat... 8 5.1 Bidrag till

Läs mer

Industrigolv. Tilltalande skydd för golv och väggar. Högsta kvalitet för krävande industrier. För utrymmen med specifi ka krav

Industrigolv. Tilltalande skydd för golv och väggar. Högsta kvalitet för krävande industrier. För utrymmen med specifi ka krav Industrigolv Tilltalande skydd för golv och väggar Högsta kvalitet för krävande industrier För utrymmen med specifi ka krav Någon du kan lita på Välkommen till Indufl oor med fogfria lösningar för industrigolv

Läs mer

Om våra massiva och sköna trägolv.

Om våra massiva och sköna trägolv. Om våra massiva och sköna trägolv. rum att leva med Trä är världens naturligaste byggmaterial. Den här broschyren sammanfattar det viktigaste du behöver veta om trägolven från Norrlands trä som grundades

Läs mer

YOUR LOCAL SOURCE IN A GLOBAL WORLD GLOBAL OUTSOURCING

YOUR LOCAL SOURCE IN A GLOBAL WORLD GLOBAL OUTSOURCING GLOBAL OUTSOURCING Spara från 30 % till 75 % på maskinbearbetade produkter och gjutna komponenter från Kina. I Kina fi nns miljoner underleverantörer, endast några få kan leverera kvalitetstestade och

Läs mer

ALWAYS IN THE FRONTLINE

ALWAYS IN THE FRONTLINE ALWAYS IN THE FRONTLINE ROTAGE AB Rotage AB grundades 1979 och är beläget i Kvänum. Företagets ambition är att vara en attraktiv detalj- och komponentleverantör av plåtprodukter med inriktning på laserskärning

Läs mer

Kunskap och tradition

Kunskap och tradition Kunskap och tradition 2 Legotillverkning som bygger på traditioner Herman Anderssons Plåt AB är en komplett legotillverkare med tjänster och produkter med tonvikt inom rostfritt, aluminium och exotiska

Läs mer

Korrosion Under Isolering (CUI)

Korrosion Under Isolering (CUI) Korrosion Under Isolering (CUI) Typiskt isolerat rör Plåt beklädnad Rör Isolering Varför Används Isolering: Personligt Skydd Energi Effektivt Process Kontroll Buller Reducering Frysskydd Brandskydd CUI

Läs mer

Välkommen till Familjen PARS!

Välkommen till Familjen PARS! Babak Karimi inköp/it, Bo Karimi BTT, Johan Axelsson vice VD, Stefan Wängermark marknad, Ali Karimi styrelseordförande, Åsa Brovall ACAB, Ulf Liljewern ABL, Sofia Karimi controller, Seppo Laukkanen PREFORM,

Läs mer

customized Perfection HighLine

customized Perfection HighLine customized Perfection HighLine med ram. HighLine UNIDRAIN Unidrain står för flexibelt nytänkande och design i särklass. Vi var först med att flytta golvavloppet tätt intill väggen och utvecklade en lösning

Läs mer

kompetent korrekt komplett komposit

kompetent korrekt komplett komposit kompetent korrekt komplett komposit kompetent Lätta, urstarka och tåliga. Det är några av de egenskaper som kännetecknar kompositprodukter tillverkade av oss på Faiber AB. Sedan början av 80-talet har

Läs mer

Alcoa smidda aluminiumfälgar. Fakta och siffror

Alcoa smidda aluminiumfälgar. Fakta och siffror Alcoa smidda aluminiumfälgar Fakta och siffror VISSTE DU? Alcoas fälgar är de starkaste fälgarna Varje fälg utgår från ett stycke stark korrosionsresistent aluminiumlegering. Med en 8 000 tons press formas

Läs mer

Crawford Smart 42. Prismedvetna lösningar. Crawford Smart 42, modell Trend - brilliantstruktur i vit kulör (RAL 9016)

Crawford Smart 42. Prismedvetna lösningar. Crawford Smart 42, modell Trend - brilliantstruktur i vit kulör (RAL 9016) Crawford Smart 42 Prismedvetna lösningar Crawford Smart 42, modell Trend - brilliantstruktur i vit kulör (RAL 9016) Crawford Smart 42 - prismedvetet val Inifrån och ut Med Crawford Smart 42 får du en garageport,

Läs mer

MONTERINGSANVISNING Protecta Hårdskiva Plus

MONTERINGSANVISNING Protecta Hårdskiva Plus Hårda skivor för brandskydd av stålkonstruktioner Hårdskiva Plus är en skiva för användning bland annat till brandskydd av bärande stålkonstruktioner. Skivorna består av kalciumsilikat förstärkt med cellulosafibrer

Läs mer

ALLTID PERFEKT BOCKADE RÖR MED BENDING

ALLTID PERFEKT BOCKADE RÖR MED BENDING ALLTID PEFEKT BOCKADE Ö MED BENDING Bekvämt, eakt och utformat för att passa Letar du efter perfekt bockade rör i 2D eller 3D? Låt då oss utföra arbetet. Det enda du behöver göra är att ge oss önskade

Läs mer

Idéer och profi ler på lager

Idéer och profi ler på lager Idéer och profi ler på lager Lagerlista Innehåll: Kvadratstång, sexkantstång sid 2 Rektangulär stång sid 3-4 Rundstång sid 5 Likfl änsiga L-profi ler sid 6 Olikfl änsiga L-profi ler sid 7-8 T-profi ler

Läs mer

Vintergarden. Överensstämmelse mellan hus och trädgård

Vintergarden. Överensstämmelse mellan hus och trädgård Vintergarden Överensstämmelse mellan hus och trädgård 2015 Vi är producent av uterum,aluminium snickerier och även atypiska tak och takfönster. Bolagets började 1996. Huvudprodukten är uterum. Dessa produceras

Läs mer

for Finish and Function

for Finish and Function for Finish and Function Precisionsgjutning i gips är ypperligt för prototyper, 1 10 exemplar via Rapid Casting korta serier, 10-1000 exemplar komplicerad design med exempelvis inre hålrum tunt gods, ned

Läs mer

SVENSKA. Spiralformade låsringar Vågfjädrar

SVENSKA. Spiralformade låsringar Vågfjädrar SVENSKA www.smalley.com Spiralformade låsringar Vågfjädrar är Smalley Vad är Smalley Vad Företagets historia Smalley Steel Ring Company grundades 1918 och var från början en leverantör av kolvringar för

Läs mer

Nolato Hertila. April 2015. Nya produkter. Huvar, pluggar, tejp, etiketter, högtemperatur, 1 2 6, webbshop

Nolato Hertila. April 2015. Nya produkter. Huvar, pluggar, tejp, etiketter, högtemperatur, 1 2 6, webbshop April 2015 Nolato Hertila Nya produkter Huvar, pluggar, tejp, etiketter, högtemperatur, 1 2 6, webbshop Allt får inte plats i produktkatalogen. Fråga oss gärna om nya produkter samt möjligheten att ta

Läs mer

Med rätt kunskap kommer man långt.

Med rätt kunskap kommer man långt. PRODUKTION Med rätt kunskap kommer man långt. Har du egna byggprodukter att utveckla eller legotillverka? Vänd dig med förtroende till Arqdesign Produktion! Vi vet hur viktigt det är att allt material

Läs mer

Impressivo Ger dig valmöjligheter

Impressivo Ger dig valmöjligheter Impressivo Ger dig valmöjligheter BUSCH-JAEGER ABBs installationsprodukter har en lösning för alla hem och offentliga byggnader. Urvalet utvidgas ständigt med nya produkter, för att bibehålla kompatibilitet

Läs mer

Om våra paneler för väggar och tak.

Om våra paneler för väggar och tak. Om våra paneler för väggar och tak. rum att leva med Trä är världens naturligaste byggmaterial. Den här broschyren sammanfattar det viktigaste som du behöver veta om panelerna från Norrlands trä, grundat

Läs mer

FORDONSANPASSADE PÅBYGGNADSLÖSNINGAR FÖR ALLA BEHOV.

FORDONSANPASSADE PÅBYGGNADSLÖSNINGAR FÖR ALLA BEHOV. FORDONSANPASSADE PÅBYGGNADSLÖSNINGAR FÖR ALLA BEHOV. VI GER DIG SOM PÅBYGGARE FLER MÖJLIGHETER. I över 60 år har VBG drivit utvecklingen av lastbilskopplingar genom att koppla ihop säkerhet och ekonomi.

Läs mer

Guide för val av rätt tillsatsmaterial

Guide för val av rätt tillsatsmaterial Guide för val av rätt tillsatsmaterial Grundmaterial 443 7005 6061 6060 514 5454 5086 5052 5005 3004 3101 1060 356 7020 6070 6063 5154 5386 5652 5050 3003 1050A D712 5083, 5383 1200 7021 5456 1100 AA EN

Läs mer

Fasadsten i vit betong kryddad med marmor.

Fasadsten i vit betong kryddad med marmor. Fasadsten i vit betong kryddad med marmor. Marmoroc är ett typgodkänt, väl beprövat fasadsystem som funnits på marknaden i mer än 40 år. Fasadstenen är sammansatt av vit cement och krossad vit marmor.

Läs mer

Aluminium in Architecture. Gränslös öppenhet. WICSLIDE S82/S86 Skjutdörrar

Aluminium in Architecture. Gränslös öppenhet. WICSLIDE S82/S86 Skjutdörrar R Aluminium in Architecture Gränslös öppenhet WICSLIDE S82/S86 Skjutdörrar Dörrar som öppnar gränser Skjutdörrar som i stängt läge fungerar som en transparant vägg, släpper in ljus, suddar ut rummets

Läs mer

Metaller och legeringar

Metaller och legeringar Mål Metaller och legeringar Att kunna redogöra för metallers uppbyggnad och struktur Att kunna de vanligaste odontologiska metallernas tillverkningsegenskaper (gjutning, bearbetning) Metallstruktur Kristall

Läs mer

En strategisk partner i en krävande bransch Vi visste att det skulle bli bra, men det blev ju till och med bättre än vi kunde tänka oss!

En strategisk partner i en krävande bransch Vi visste att det skulle bli bra, men det blev ju till och med bättre än vi kunde tänka oss! En strategisk partner i en krävande bransch Vi visste att det skulle bli bra, men det blev ju till och med bättre än vi kunde tänka oss! Det är inte ovanligt att våra kunder blir glatt överraskade, eftersom

Läs mer

RULLPOLERING S.C.A.M.I.

RULLPOLERING S.C.A.M.I. S.C.A.M.I. Katalog 2011 2 Rullpolering är en plastisk bearbetning. Genom rullens tryck omfördelas material plastiskt och därmed uppnås en god ytjämnhet. Bearbetningen reducerar dessutom porer och repor

Läs mer

Det är Vink essåplasts vision att vara den bästa leverantören av produkter för byggsektorn.

Det är Vink essåplasts vision att vara den bästa leverantören av produkter för byggsektorn. VINK essåplast Group AB Sedan etableringen 1989 har Vink Sverige servat marknadssegmenten industri, bygg samt skylt&reklam med idén att leverera plast där plast kan användas med fördel. Vink vänder sig

Läs mer

Modern Betong. Fogfria golvlösningar. Hållbara och dekorativa golv i polyuretan, epoxi och Ucrete

Modern Betong. Fogfria golvlösningar. Hållbara och dekorativa golv i polyuretan, epoxi och Ucrete Modern Betong Fogfria golvlösningar Hållbara och dekorativa golv i polyuretan, epoxi och Ucrete Polyuretan Den mest övertygande egenskapen hos polyuretan är dess förmåga att tillmötesgå olika krav genom

Läs mer

antiphon MPM STOMLJUDSDÄMPANDE LAMINATPLÅT

antiphon MPM STOMLJUDSDÄMPANDE LAMINATPLÅT antiphon MPM STOMLJUDSDÄMPANDE LAMINATPLÅT Spar både vikt och utrymme antiphon MPM uppfyller två funktioner. Det dämpar inte bara stomburet ljud utan den ersätter också befintlig plåt. Det betyder att

Läs mer

Kundanpassade rullformade profiler

Kundanpassade rullformade profiler Kundanpassade rullformade profiler Under snart femtio år har vi gjort profiler till vår profil ROBUST RULLPROFILER tillverkar rullformade profiler för industrin. Det har vi gjort i snart femtio år. Utan

Läs mer

Crawford Smart 42. Prismedvetna lösningar. Crawford Smart 42, modell Trend - brilliantstruktur i vit kulör (RAL 9016)

Crawford Smart 42. Prismedvetna lösningar. Crawford Smart 42, modell Trend - brilliantstruktur i vit kulör (RAL 9016) Crawford Smart 42 Prismedvetna lösningar Crawford Smart 42, modell Trend - brilliantstruktur i vit kulör (RAL 9016) Crawford Smart 42 - prismedvetet val Inifrån och ut Med Crawford Smart 42 får du en garageport,

Läs mer

Holsbygruppen UTVECKLING GJUTNING BEARBETNING

Holsbygruppen UTVECKLING GJUTNING BEARBETNING Holsbygruppen UTVECKLING GJUTNING BEARBETNING Holsbygruppen Gruppen som består av Holsbyverken med dotterbolagen Älmhults Gjuteri, Nordcast, Rosenfors Bruk samt Vcast är en modern företagsgrupp som utvecklar,

Läs mer

SGG U-GLAS. Glasprofiler med U-tvärsnitt SAINT-GOBAIN GLASS DESIGN. emmabodaglas.se

SGG U-GLAS. Glasprofiler med U-tvärsnitt SAINT-GOBAIN GLASS DESIGN. emmabodaglas.se SGG U-GLS Glasprofiler med U-tvärsnitt emmabodaglas.se SINT-GOBIN GLSS DESIGN SINT-GOBIN GLSS DESIGN SGG U-GLS Ett U-profilerat glas med en strukturerad yta för diffusering av ljuset. Kan användas i enkla

Läs mer

Den första 3D-utskrivna cykelramen i metall har tillverkats av Renishaw åt Empire Cycles

Den första 3D-utskrivna cykelramen i metall har tillverkats av Renishaw åt Empire Cycles Fallstudie utförd av produktavdelningen inom additiv tillverkning Den första 3D-utskrivna cykelramen i metall har tillverkats av Renishaw åt Empire Cycles Ramen har tillverkats additivt i titanlegering

Läs mer

enkel och solid Enkel och solid design med KAVANI fi nns inga kompromisser,

enkel och solid Enkel och solid design med KAVANI fi nns inga kompromisser, Stålskorstenar 1 enkel och solid En skorsten i superligan skorstenen är den absolut viktigaste delen i ett eldningssystem. Det är här som rökgaserna leds bort från förbränningen och här ska man definitivt

Läs mer

TMPT06 Material & materialval

TMPT06 Material & materialval TMPT06 Material & materialval Del 2 av 2 Kerstin Johansen Industriell Produktion Baserat på kursboken Manufacturing Processes for Design Professionals av Rob Thompson Metaller Vanliga material som ni möter

Läs mer

Enclosure solutions for you. MultiFlex MultiK

Enclosure solutions for you. MultiFlex MultiK Enclosure solutions for you. MultiFlex MultiK Eldon MultiFlex golvskåp i stålplåt MultiFlex programmet av golvskåp består av: MultiFlex C (för kombination), skåp för sammanbyggnad med öppna sidor. och

Läs mer

KAPNING BORRNING, GRADNING, GÄNGNING

KAPNING BORRNING, GRADNING, GÄNGNING PRODUKTIONSSERVICE PRODUKTIONSSERVICE Vidareförädlingen av våra produkter, det vi inom BE Group kallar för produktionsservice, är en betydande och växande del av vår verksamhet. Vår ambition och målsättning

Läs mer

SOLRA tel 0152 715 680 info@solra.se - www.solra.se

SOLRA tel 0152 715 680 info@solra.se - www.solra.se SOLRA tel 0152 715 680 info@solra.se - www.solra.se DTH-CPC 10 Vakuumsolfångare med CPC reflektor och koaxialrör Solfångaren Solfångarna av DTH-CPC 10 serien är resultatet av många års arbete i strävan

Läs mer

Skapar konkurrenskraft.

Skapar konkurrenskraft. Skapar konkurrenskraft. Hela vägen från prototyp till serietillverkning På Brickpack är vi specialiserade på stansning och skärning. Från precisionsstansning med små toleranser till detaljer med större

Läs mer

Ha kunskaper om na gra vanliga tillverkningsmaterial Ka nna till hur man kan sammanfoga olika sorters material

Ha kunskaper om na gra vanliga tillverkningsmaterial Ka nna till hur man kan sammanfoga olika sorters material När du har läst det här avsnittet skall du: Ha kunskaper om na gra vanliga tillverkningsmaterial Ka nna till hur man kan sammanfoga olika sorters material Klicka och lyssna här på sidorna i läroboken Material

Läs mer

Ytbehandling ger aluminiumprofiler en extra dimension

Ytbehandling ger aluminiumprofiler en extra dimension Ytbehandling ger aluminiumprofiler en extra dimension Upptäck möjligheterna! Ytor upplevs på olika sätt. Färg, struktur och glans bidrar till att skapa intryck hos den som betraktar eller känner på ytan.

Läs mer

Fasadsystem SFB 4150 bästa U-värde för glasfasader

Fasadsystem SFB 4150 bästa U-värde för glasfasader Fasadsystem SFB 4150 bästa U-värde för glasfasader Fasadsystemet SFB 4150 når ett av marknadens bästa U-värden för glasfasader med 50 mm breda aluminiumprofiler. Det inre fogbandets och isolatorns konstruktion

Läs mer

Specialisten på skärande bearbetning

Specialisten på skärande bearbetning Specialisten på skärande bearbetning Företaget Ekets Ekets är ett av Sveriges 10 största företag när det gäller skärande bearbetning. Vi har en kapacitet på 500.000 timmar i mer än 100 CNC-styrda maskiner.

Läs mer

PRODUKTUTVECKLING 3. CAD & 3D-ritning. Erik Almers 2011-01-10

PRODUKTUTVECKLING 3. CAD & 3D-ritning. Erik Almers 2011-01-10 PRODUKTUTVECKLING 3 CAD & 3D-ritning PM Erik Almers 2011-01-10 Detta fördjupningsarbete handlar om hur man kan använda sig utav 3d-modelering i en produktutvecklingsprocess. Betonar även vikten av 3d-modeleringen

Läs mer

Hur profiler blir produkter. En företagspresentation.

Hur profiler blir produkter. En företagspresentation. Hur profiler blir produkter. En företagspresentation. Problemlösning Produktion Profiler laddade med kundnytta 4 Erfarenheten 6 Materialet ger möjligheterna 8 Strängpressningens princip 10 Kunskapsbanken

Läs mer

Elements of Vision. PAROC -elementlösningar

Elements of Vision. PAROC -elementlösningar Elements of Vision PAROC -elementlösningar Panel System 2.00 SE Juni 2012 Ersätter: Januari 2008 PAROC-ELEMENT ERBJUDER STORA ARKITEKTONISKA MÖJLIGHETER OCH INDIVIDUELLA LÖSNINGAR. VÅRA PRAKTISKA OCH SPECIALUTFORMADE

Läs mer

System för låglutande tak BauderTEC Det kompletta kallsjälvklistrande systemet

System för låglutande tak BauderTEC Det kompletta kallsjälvklistrande systemet System för låglutande tak BauderTEC Det kompletta kallsjälvklistrande systemet Enkelt, säkert, rent Taktätning utan eld och lågor En högre bearbetningssäkerhet vid taktätning blir allt viktigare. Till

Läs mer

TEKNISKA LÖSNINGAR FÖR BÄRANDE KONSTRUKTIONER. Mixon Separat limning av bärande konstruktioner 2800 Serien

TEKNISKA LÖSNINGAR FÖR BÄRANDE KONSTRUKTIONER. Mixon Separat limning av bärande konstruktioner 2800 Serien TEKNISKA LÖSNINGAR FÖR BÄRANDE KONSTRUKTIONER Mixons system för separat limning av bärande konstruktioner används för olika produkter där trälameller limmas ovanpå varandra genom att applicera lim på det

Läs mer