System för låglutande tak BauderTEC DUO kallsjälvklistrande system med variabel skarvförslutning (het och kall)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "System för låglutande tak BauderTEC DUO kallsjälvklistrande system med variabel skarvförslutning (het och kall)"

Transkript

1 System för låglutande tak BauderTEC DUO kallsjälvklistrande system med variabel skarvförslutning (het och kall)

2 Säker kallsjälvklistring Inte bara när vädret passar Tätning med kallsjälvklistrande tätskiktsmattor sparar tid och monteringsarbete. Nu går det att utnyttja den här fördelen även vid ogynnsamma väderförhållanden. Med det patenterade systemet BauderTEC DUO. Hittills har det bara varit möjligt att montera kallsjälvklistrande tätskiktsmattor på ett säkert sätt vid yttertemperaturer över +10 C. I regel krävdes en stegvis bearbetning av skikten, och en snabb nödtätning var inte möjlig. Alternativ i händelse av väderomslag fanns inte. Det kallsjälvklistrande systemet BauderTEC DUO sätter punkt för dessa begränsningar: Systemets patenterade DUO skarvförslutning gör det möjligt att välja mellan kallsjälvklistrade eller svetsade längdskarvar och ger således högsta säkerhet i det problematiska skarvområdet. Patenterad DUOskarvförslutningsteknik Mer väderoberoende Enkel och snabb nödtätning Mycket snabb montering, kortare monteringstid Mer säkerhet och flexibilitet Kan även användas vid kyla Entydiga färgsymboler (varm/kall) Kan kombineras med andra system Som ett komplett system av tätskiktsmattor som är perfekt anpassade till varandra, ger BauderTEC DUO en ytterst säker och homogen skiktuppbyggnad. Varje skikt kan valfritt monteras med varm eller kall skarvförslutning. Dessutom går det perfekt att kombinera alla tätskiktsmattor i BauderTEC DUO med traditionella kallsjälvklistrande eller svetsbara tätskiktsmattor om det behövs. Ovanskikt BauderTEC KSO SN För montering på lämpliga första tätskikt, t.ex. BauderTEC KSA DUO eller BauderTEC ELWS DUO. Första skikt BauderTEC KSA DUO För montering på värmeisoleringsskikt av styv isocyanuratcellplast (BauderPIR) eller polystyren, samt på skiljeskikt av BauderFLEX TA 600. Alternativt första skikt/skiljeskikt BauderTEC ELWS DUO För montering på värmeisoleringsskikt av styv isocyanurat cellplast (BauderPIR) eller polystyren, samt på underkonstruktioner av trä (utan extra skiljeskikt). Ångspärr/skiljeskikt BauderTEC KSD DUO För montering på trapetsplåt och underkonstruktioner av trä (utan extra skiljeskikt). 2

3 BauderTEC DUO Varm eller kall det bestämmer du Varm eller kall du kan välja! BauderTEC DUO erbjuder två monteringsmöjligheter i ett system: Kallklistring i skarvområdet och på hela ytan. Kallklistring på hela ytan och svetsning av längd- och tvärskarvarna. Den önskade metoden för skarvförslutning kan alltid bestämmas och ändras igen på plats. För att göra det byter man helt enkelt vådens monteringsriktning och därmed byts även skarvens undersida automatiskt. En kallsjälvklistrande skarv känner man igen på den blåmarkerade och en svetsbar skarv på den rödmarkerade kantremsan. För valet på plats gäller: VARM: montering med svetsskarv En varm skarvförslutning krävs alltid när yttertemperaturen ligger under +10 C, en nödtätning ska utföras, en stegvis montering inte är möjlig. KALL: montering med kallsjälvklistrande skarv En kall skarvförslutning är alltid möjlig vid torrt väder när yttertemperaturen ligger över +10 C, monteringen sker steg för steg. Blå kantremsa = kallsjälvklistrande Vid yttertemperaturer över +10 C och stegvis montering kan den blå skarven kallklistras på vanligt sätt. Dra då först av skyddsfolien på undersidan och foga sedan ihop skarvarna under högt tryck med hjälp av en pressrulle. I det här fallet påbörjas monteringen med den blå kantremsan vid takets kant. Röd kantremsa = svetsbar Om vädret inte medger kallklistring av skarvarna eller om det inte är möjligt att montera steg för steg, svetsas den rödmar-kerade längdskarven. I det här fallet monteras den första våden med den röda kantremsan vid takets kant. Vid byte från kallklistring till varmklistring vid en senare tidpunkt (t.ex. för nödtätning) fortsätter monteringen i omvänd riktning. För att få en säker sammanfogning även i tvärskarvar, är det tillrådligt att lägga under ett underlag (t.ex. en plåtremsa eller liknande) vid underkonstruktioner som inte är plana (t.ex. trapetsplåt). Mer väderoberoende BauderTEC DUO är det enda kallsjälvklistrande systemet som kan användas tillförlitligt även vid temperaturer under +10 C. De svetsbara längdsvetsarna möjliggör en säker och definierad skarvförslutning. Enkel och snabb nödtätning Ingen risk vid väderomslag! I och med att det är möjligt att svetsa skarvarna, går det när som helst att utföra en säker nödtätning med BauderTEC DUO. Det ger flexibilitet i alla lägen. Tidssparande montering Med Bauder TEC DUO kan man spara upp till 50 procent av monteringstiden jämfört med traditionella svetsbara tätskiktsmattor. Säkrare och kostnadseffektivare kan det inte bli. Säker skarvförslutning Den patenterade DUO tekniken för skarvförslutning sörjer i varje fall för högsta säkerhet: Vid kallklistring av skarven genom specialmassan av elastomermodifie rad asfalt med särskild stor häftför måga. Vid varmklistring genom svetsskarven som är enkel att aktivera. Flexibel systemlösning Systemet BauderTEC DUO omfattar ångspärr, första skikt och ovanskikt. Med de mångsidiga tätskiktsmattorna går det dessutom utmärkt att tillverka skikt för utjämning av ångtryck och skiljeskikt för underkonstruktioner av trä. Ett system, alltid rätt lösning. 3

4 BauderTEC KSO SN Kallsjälvklistrande ovanskikt med svetsskarv läggning på ytan sömförslutning med varmklistring väder- och temperaturbeständigt lång livslängd tål stor påfrestning visuellt tilltalande BauderTEC KSO SN Teknisk data: Sömförslutning Yta Armering Längd DIN EN m Bredd DIN EN m Tjocklek DIN EN ,2 mm Köldflexibilitet DIN EN C Värmemotstånd DIN EN C Draghållfasthet max dragkraft DIN EN töjning DIN EN svetsning ovan: skiffer natur nere: avdragbar folie, kallsjälvhäftande massa + svetsskarv Armeringsgaller längs: 1000 N / 50 mm, tvärs 1000 N / 50 mm längs 2 %, quer 2 % Monteringsvarianter: HET Kallklistrad över hela ytan med hetklistrad skarv KALL Som kallklistrad ovanskikt utan svetsskarv kan vid behov BauderTEC KSO användas. Montering börjar med svetskarv på undesidan vid takkant Slut sömmar med svetsbrännaren 4

5 BauderTEC KSA DUO 1. tätskikt med tvist användbar som 1:a skikt, kallklistrad över hela ytan med hetklistrad eller kallklistrad skarv säker nödtätning vid hetklistrad skarv snabb och enkel montering låg vådtjocklek bra detaljbearbetning BauderTEC KSA DUO Teknisk data: Sömförslutning Yta Armering Längd DIN EN ,5 m Bredd DIN EN m Tjocklek DIN EN mm Köldflexibilitet DIN EN C Värmemotstånd DIN EN C Draghållfasthet max dragkraft DIN EN töjning DIN EN kallsjälvhäftande/svetsning ovan: folienkascherad nere: avdragbar folie/kallsjälvhäftande massa Armeringsgaller längs: 1000 N / 50 mm, tvärs 1000 N / 50 mm längs 2 %, quer 2 % Monteringsvarianter: HET Kallklistrad över hela ytan med hetklistrad skarv KALL Kallklistrad över hela ytan Slut sömmar med svetsbrännaren Sömmar kallklistras 5

6 BauderTEC ELWS DUO Första tätskikt, skiljeskikt och ångtryck utjämningsskikt 6x- perforerad avdragbar folie på undersidan inget extra skiljeskikt kräva på träpanel säker nödtätning vid hetklistrad skarv låg vådtjocklek bra detaljbearbetning förenklad lagerhållning tack vare brett användningsområde BauderTEC ELWS DUO Teknisk data: Sömförslutning Yta Armering Längd DIN EN ,5 m Bredd DIN EN m Tjocklek DIN EN mm Köldflexibilitet DIN EN C Värmemotstånd DIN EN C Draghållfasthet max dragkraft DIN EN töjning DIN EN kallsjälvklistrande/svetsning ovan: foliekascherad, nere: multi perforerad avdragbar folie/kallsjälvhäftande massa gallerarmering längs: 1000 N / 50 mm, tvärs 1000 N / 50 mm längs 2 %, quer 2 % Monteringsvarianter: HET Kallklistrad över hela ytan med hetklistrad skarv och nödtätning Som ångtryck- utjämningsskikt och nödtätning Som skiljeskikt och nödtätning Slut sömmar, stosar med svetsbrännare och tryckrulle Dra av skyddsfolien som är perforerad på undersidan av de båda kantremsorna liksom de båda breda ångtryckutjämningsremsorna Slut sömmar, stosar med svetsbrännare och tryckrulle, bredd svetsskarv ca. 8 cm Skyddsfolien som är perforerad på undersidan får endast dras av under den röda kantremsan Slut sömmar, stosar med svetsbrännare och tryckrulle KALL Kallklistrad över hela ytan Som ångtryck- utjämningsskikt Som skiljeskikt på trä Dra av skyddsfolien som är perforerad på undersidan av de båda kantremsorna liksom de båda breda ångtryckutjämningsremsorna Skyddsfolien som är perforerad på undersidan får endast dras av under den blå kantremsan 6

7 BauderTEC KSD DUO Ångspärr med variabel skarvklistring dubbelt perforerad avdragbar folie på undersidan klistring över hela ytan möjlig eller endast skarvklistring inget extra skiljeskikt krävs på träpanel säker nödtätning vid hetklistrad skarv endast 1,5 mm tjock, därför nästan ingen nivåskillnad vid skarvarna mekanisk belastbar och genomtrampsäker BauderTEC KSD DUO Teknisk data: Sömförslutning Yta Armering Längd DIN EN m Bredd DIN EN m Tjocklek DIN EN ,5 mm Köldflexibilitet DIN EN C Värmemotstånd DIN EN C Draghållfasthet max dragkraft DIN EN töjning DIN EN kallsjälvklistrande/svetsning ovan: special-aluminiumfolie nere: perforerad avdragbar folie/kallsjälvhäftande massa aluminium-polyester-kombination + glasfleece längs: 400 N / 50 mm, quer 300 N / 50 mm längs 4 %, quer 4 % Monteringsvarianter: HET Kallklistrad över hela ytan med hetklistrad skarv och nödtätning Skiljeskikt på trä med nödtätning med den röda kantremsan vid takkanten Slut sömmar, stosar med svetsbrännare och tryckrulle Vid läggning på TRP högprofil plåt sker läggningsriktningen parallellt med de övre banden (se monteringsanvisningar). Skyddsfolien som är perforerad på undersidan får endast dras av under den röda kantremsan Slut sömmar, stosar med svetsbrännare och tryckrulle KALL Kallklistrad över hela ytan Skiljeskikt på trä med den blå kantremsan vid takkanten Vid läggning på TRP högprofil plåt sker läggningsriktningen parallellt med de övre banden (se monteringsanvisningar). Skyddsfolien som är perforerad på undersidan får endast dras av under den blå kantremsan 7

8 Paul Bauder GmbH & Co. KG Korntaler Landstraße 63 D Stuttgart Telefon 0711/ Telefax 0711/ Tak och Tillbehör Maki Edvin Widéns Väg Vinslöv Telefon +46 (0) Mobil +46 (73) Alla uppgifter i den här broschyren baserar sig på aktuell teknisk kunskapsnivå. Vi förbehåller oss rätten att genomföra ändringar. Se till att informera dig om gällande tekniska kunskapsnivå när du gör din beställning. 1005BR/0612 DE

VACKERT VÄDER VARJE DAG MED UBIX

VACKERT VÄDER VARJE DAG MED UBIX UBIX Väderskyddstak är unikt VACKERT VÄDER VARJE DAG MED UBIX Var lugn med Combisafe får du vad du räknat med VACKERT VÄDER VAR TORRT LÄTTVIKTIGT FLEXIBELT SNABBMONTERAT MÅNGSID När du behöver ett tillfälligt

Läs mer

Innehåll. Varför taksäkerhet?

Innehåll. Varför taksäkerhet? TAKSÄKERHET Innehåll Sid. Att välja rätt takskydd 2 Certifierade produkter 3 Begreppsförklaringar 3 Bestämmelser 4-5 Takbrygga 6 Skyddsräcke 7 Nock- och takfotsräcke 8 Snörasskydd 9 Takstegar 10-11 Fasadstegar

Läs mer

20 KOMPLETTA SYSTEM OCH MYCKET mer

20 KOMPLETTA SYSTEM OCH MYCKET mer 0 KOMPLETTA SYSTEM OCH MYCKET mer Nu finns Sopro i din iphone också! Sopro är en av de ledande tillverkarna av byggkemiskt material med produkter som täcker de flesta områden, situationer och miljöer.

Läs mer

Monteringsanvisning av LIP Tätskikt VS 30 system 17 med LIP VS 20 Ångspärr för vägg och golv

Monteringsanvisning av LIP Tätskikt VS 30 system 17 med LIP VS 20 Ångspärr för vägg och golv 00- juli 00 www.lip.dk Monteringsanvisning av LIP Tätskikt VS 0 system 7 med LIP VS 0 Ångspärr för vägg och golv Branschregler för våtrum Hur ett våtrum används över tid ändras också över tid, därför förändras

Läs mer

optimail 30 Frankeringsmaskin Användarhandbok MMI version

optimail 30 Frankeringsmaskin Användarhandbok MMI version optimail 30 MMI version Frankeringsmaskin Användarhandbok 2 optimail 30 display och tangentbord Display Multifunktionstangenter (Softkeys) Piltangenter Navigera Bläddra Höja / sänka värden Bekräfta inmatning

Läs mer

PixlrGuiden - av AlizonWeb PIXLRGUIDEN. av AlizonWeb. Copyright Notice: Copyright AlizonWeb, All rights reserved. Sida 1

PixlrGuiden - av AlizonWeb PIXLRGUIDEN. av AlizonWeb. Copyright Notice: Copyright AlizonWeb, All rights reserved. Sida 1 PIXLRGUIDEN av AlizonWeb Copyright Notice: Copyright AlizonWeb, All rights reserved. Sida 1 Innehåll Introduktion 3 Vad är Pixlr? 3 Fördelar med Pixlr 3 Om denna guide 3 Kapitel 1: Genomgång av arbetsyta

Läs mer

... skyddar värden. Taksystem Protan SE, SE-B, EX, EXG. För nybyggnation och omtäckning av mekaniskt infästa tak utan övertäckning

... skyddar värden. Taksystem Protan SE, SE-B, EX, EXG. För nybyggnation och omtäckning av mekaniskt infästa tak utan övertäckning ... skyddar värden Taksystem Protan SE, SE-B, EX, EXG För nybyggnation och omtäckning av mekaniskt infästa tak utan övertäckning Systembeskrivning Produktinformation Protan SE består av en polyesterarmering

Läs mer

LÄGGNINGSANVISNINGAR KÄHRS TRÄGOLV MED WOODLOC 5S OCH TILLBEHÖR FLYTANDE LÄGGNING

LÄGGNINGSANVISNINGAR KÄHRS TRÄGOLV MED WOODLOC 5S OCH TILLBEHÖR FLYTANDE LÄGGNING LÄGGNINGSANVISNINGAR FÖR KÄHRS TRÄGOLV 1 2014-05 SE LÄGGNINGSANVISNINGAR KÄHRS TRÄGOLV MED WOODLOC 5S OCH TILLBEHÖR FLYTANDE LÄGGNING AB Gustaf Kähr Box 805 382 28 Nybro Tel 0481-460 00 Fax 0481-178 31

Läs mer

Välj din egen dörr! NYHET! NYHET! NYHET! DÖRR ENERGI. Inspiration Råd Sortiment

Välj din egen dörr! NYHET! NYHET! NYHET! DÖRR ENERGI. Inspiration Råd Sortiment Välj din egen dörr! NYHET! EKODOOR S ENERGI DÖRR Vår lågenergidörr minskar värmeförlusten genom dörren med 30 procent! Sid 6-7 NYHET! FEM ÅRS GARANTI Dörren för de mest väderutsatta lägena. Med 5 års garanti!

Läs mer

Lindab Seamline Handbok bandtäckning. Lindab Seamline TM. Lindab bandtäckning Handbok

Lindab Seamline Handbok bandtäckning. Lindab Seamline TM. Lindab bandtäckning Handbok Lindab Seamline Handbok bandtäckning Lindab Seamline TM Lindab bandtäckning Handbok Denna handbok behandlar bandtäckning med Lindab Nova och aluminium-zink på underlag av träpanel. Anvisningarna i denna

Läs mer

TRE EXEMPEL PÅ AKUSTIKLÖSNINGAR I TRÄBYGGANDE ID: En skrift för små och medelstora byggföretag som vill bygga med lätta stomsystem

TRE EXEMPEL PÅ AKUSTIKLÖSNINGAR I TRÄBYGGANDE ID: En skrift för små och medelstora byggföretag som vill bygga med lätta stomsystem ID: TRE EXEMPEL PÅ AKUSTIKLÖSNINGAR I TRÄBYGGANDE En skrift för små och medelstora byggföretag som vill bygga med lätta stomsystem Klas Hagberg 2013-05-31 FÖRORD Denna skrift är ett resultat av samarbete

Läs mer

Fyll ut och isolera med cellbetong, helt utan sand!

Fyll ut och isolera med cellbetong, helt utan sand! Lätta tak! Lätta bjälklag! Blanda enkelt utan sand! Fyll ut stora hålrum! Lätt att hantera! Fyll ut och isolera med cellbetong, helt utan sand! Isolera lätt allt från krypgrunder och badrum till hålrum

Läs mer

NORGIPS MELLANVÄGGSSYSTEM MED STÅLSTOMME

NORGIPS MELLANVÄGGSSYSTEM MED STÅLSTOMME NORGIPS MELLANVÄGGSSYSTEM MED STÅLSTOMME ALLMÄNT ALLSIDIGT VÄGGSYSTEM Med Norgips gipsskiva på stomme av stålprofiler, kan alla krav på lätta, ickebärande väggar uppnås. Väggsystemet är utprovat både teoretiskt

Läs mer

MILJÖBYGGSYSTEM. Bygg lufttätt med cellulosaisolering - För sunda hus. isocell.se

MILJÖBYGGSYSTEM. Bygg lufttätt med cellulosaisolering - För sunda hus. isocell.se MILJÖBYGGSYSTEM Bygg lufttätt med cellulosaisolering - För sunda hus :: ISOCELL MILJÖBYGGSYSTEM - Tätskikt & Cellulosaisolering Med IsoCell miljöbyggsystem går det att bygga sunda hus eller hus som andas,

Läs mer

Konsultarbete, Hitta maximal volym fo r en la da

Konsultarbete, Hitta maximal volym fo r en la da Konsultarbete, Hitta maximal volym fo r en la da Uppgift 2. Maximal låda. I de fyra hörnen på en rektangulär pappskiva klipper man bort lika stora kvadrater. Flikarna viks sedan upp så att vi får en öppen

Läs mer

Att tilläggsisolera hus fakta, fördelar och fallgropar

Att tilläggsisolera hus fakta, fördelar och fallgropar Att tilläggsisolera hus fakta, fördelar och fallgropar Vi har fått det betydligt varmare i vårt hus under vinterhalvåret och svalare på sommaren. En nöjd tilläggsisolerare Deltagare projekt för tilläggsisolering

Läs mer

SPACKEL & FOG FÖR VÄGGAR, TAK, SNICKERIER & METALL INOMHUS

SPACKEL & FOG FÖR VÄGGAR, TAK, SNICKERIER & METALL INOMHUS SPACKEL & FOG FÖR VÄGGAR, TAK, SNICKERIER & METALL INOMHUS Beckers Spackel och Fog Det här är en liten skrift som innehåller det mesta du behöver veta om spackel och fog, oavsett om du är yrkesmålare eller

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Vad händer i kroppen när man tränar?

Vad händer i kroppen när man tränar? Vad händer i kroppen när man tränar? För att du ska kunna spela fotboll, hoppa hopprep, leka jaga, klättra i träd och springa i skogen, så måste din kropp fungera. Det är inte bara armar och ben som måste

Läs mer

och du når högre än andra!

och du når högre än andra! och du når högre än andra! A Yhdystie 40, 62 800 Vimpeli Finland tfn +358 207 609 250 fax + 358 207 609 251 e-post förnamn.efternamn @ tikli.com www.tikli.com Säkerhet 2 Trappstegar 3 Yrkesstegar 4 Utskjutsstegar

Läs mer

DISGEN I TVÅ DATORER med en eller två användare

DISGEN I TVÅ DATORER med en eller två användare Normalt ligger det mycket arbete bakom det material som man successivt skriver in i Disgen. I vissa fall kan ett ambitiöst och noggrant forskningsarbete betraktas som ett livsverk. När bärbara datorer

Läs mer

Så här används Cylinda spisar Modellerna med keramikhäll: 7 11, 6 11, 7 31, 6 31

Så här används Cylinda spisar Modellerna med keramikhäll: 7 11, 6 11, 7 31, 6 31 Så här används Cylinda spisar Modellerna med keramikhäll: 7 11, 6 11, 7 31, 6 31 Läs hela bruksanvisningen innan du börjar använda spisen. Då lär du dig använda och sköta den rätt från början. 1 Varning!

Läs mer

Både bredd och spets vem tror på det idag? VI GÖR DET

Både bredd och spets vem tror på det idag? VI GÖR DET V Ä L K O M M E N T I L L A X I P T O I N N O V A T I V F Ö R Ä D L I N G Både bredd och spets vem tror på det idag? VI GÖR DET Vi tar ett steg tillbaka och går framåt. Axipto AB är ett ungt och nytänkande

Läs mer

Måla rätt inomhus VÄGGAR & TAK

Måla rätt inomhus VÄGGAR & TAK Måla rätt inomhus VÄGGAR & TAK Förord Med ny färg på väggarna kan du förändra hela upplevelsen av ett rum. Därför är det ett spännande och mycket roligt projekt du har framför dig när du ska måla ditt

Läs mer

Hydraulstyrning för Extra Styrplats GE30DS-GE75DS-GE100DS

Hydraulstyrning för Extra Styrplats GE30DS-GE75DS-GE100DS Hydraulstyrning för Extra Styrplats GE30DS-GE75DS-GE100DS Installationsmanual Blank sida 1. Inledning Gratulerar till ditt val av Mavimare rattpump för extra styrplats till din båt. Rätt monterad kommer

Läs mer

Med en rökgasfläkt blir det också lätt att tända i eldstaden

Med en rökgasfläkt blir det också lätt att tända i eldstaden Med en rökgasfläkt blir det också lätt att tända i eldstaden 2 Var fjärde har problem I vart fjärde hem med braskamin eller öppen spis uppstår det problem när brasan ska tändas. Några av de vanligaste

Läs mer

3.1. UNDERGOLV. Med flytande massiva trägolv avses bygelläggning.

3.1. UNDERGOLV. Med flytande massiva trägolv avses bygelläggning. 3.1. UNDERGOLV 1. GENERELLA KRAV PÅ UNDERGOLV Vid läggning skall material, underlag och arbetsställe vara uppvärmda till minst 18ºC Den relativa luftfuktigheten i lokalen skall vara mellan 30-60 % Underlaget

Läs mer

Frågor och svar om utredningens förslag SOU 2015:20. Varför föreslår ni att den gamla lagens skrotas?

Frågor och svar om utredningens förslag SOU 2015:20. Varför föreslår ni att den gamla lagens skrotas? Promemoria 2015-03-03 Utredningen om betalningsansvarslagen S 2014:05 Huvudsekreterare Anna Ingmanson Mobil 070-5323870 E-post anna.ingmanson@regeringskansliet.se Frågor och svar om utredningens förslag

Läs mer

De första viktiga timmarna. Plastiska krympsprickor

De första viktiga timmarna. Plastiska krympsprickor De första viktiga timmarna Plastiska krympsprickor 4 De första viktiga timmarna Risken för så kallade plastiska krympsprickor finns alltid vid betonggjutning. Risken är som störst under de första timmarna

Läs mer

Följande varumärken är basen i vårt sortiment av kvalitetsprodukter.

Följande varumärken är basen i vårt sortiment av kvalitetsprodukter. PRODUKTKATALOG 2014 JAN COMSTEDT AB är ett grossistföretag i marin- och industribranschen. Det startades 1983 av Jan Comstedt, med hans då trettioåriga erfarenhet av den svenska marinmarknaden. Nu 31 år

Läs mer