Aluminium som konstruktionsmaterial

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Aluminium som konstruktionsmaterial"

Transkript

1 2010 Aluminium som konstruktionsmaterial Josephine Sörensen,

2 Innehållsförteckning 1 Inledning Råvara Egenskaper hos aluminium Legeringar Användningsområden för aluminium Hopfogning Limning Svetsning Bearbetning Ytbehandling Anodisering Korrosion Galvanisk korrosion Gropfrätning Spaltkorrosion Ekonomiska aspekter Aluminium för mig som konstruktör Källor Tryckta källor Bildkällor

3 1 Inledning Aluminium, som rätt så nyligt upptäckts och förädlats, är idag den näst mest använda metallen i byggkonstruktioner. Den vanligaste metallen är ännu så länge järn. Aluminium är ett så pass populärt material eftersom det besitter många positiva egenskaper. Aluminium har låg vikt, hög hållfasthet, bra formbarhet, är korrosionshärdig, har bra värme och elektricitetsledningsförmåga. 2 Råvara I jordskorpan finns det mycket aluminium. Hela 8 % av jordskorpan består av aluminiumföreningar i olika former. Det vikigaste råvarumaterialet när aluminium ska framställas är bauxit. Bauxiten bildas när aluminiumrika bergarter vittrat och det består av oxider av aluminium, järn och kisel. Bauxit bryts i gruvor och man har funnit så stora mängder av materialet att det räcker i år till med nuvarande produktionstakt. De största gruvorna finns i Australien, Brasilien och Jamaica. Ur bauxiten framställs aluminiumoxid Al 2 O 3 och ur aluminiumoxiden framställs aluminium genom smältelektrolys, (aluminiumoxiden löses upp och elektrolyseras i hög värme i en ugn). För att producera 1 kg aluminiummetall krävs 2 kg aluminiumoxid, som i sin tur kräver 4 kg bauxit för att framställas. Det krävs mycket ström för att bryta ner oxiden till metall. För att framställa 1 kg aluminiummetall med smältelektrolys krävs 47 MJ, dvs ca 13 kwh, jämför med en vanlig spisplatta som påslagen förbrukar ungefär 1 kwh per timme. All den använda energin som krävs vid aluminiumframställning sparas dock snabbt in, t ex i reducerad vikt i bilar som medför att bilen drar mindre bensin. En fördel med aluminium är att det är mycket lätt att återvinna materialet. Återvinningen kräver bara 5 % energi av den ursprungliga energiinsatsen, som krävdes för att framställa metallen. Återvinningen av aluminium försämrar eller förändrar inte metallens egenskaper vilket medför att en aluminiumbit kan återvinnas närmast oändligt många gånger. 3 Egenskaper hos aluminium Densiteten hos aluminium är 2.7 kg/dm 3 och det är ungefär en tredjedel av densiteten hos stål. Aluminiumlegeringar har draghållfasthet mellan N/mm 2. Aluminium blir heller inte sprött när det utsätts för kyla, något som kännetecknar stål och som är direkt farligt t ex i tågräls på kyliga platser. Vid höga temperaturer minskar dock aluminiums hållfasthet. Om en konstruktion i aluminium ska utsättas för konstant temperatur av 100 C påverkas hållfastheten i stor utsträckning och detta måste garderas för i konstruktionen. Längdutvidgningen hos aluminium är också större jämfört med andra metaller. Värme och elledningsförmågan i materialet är god, aluminium leder lika bra som koppar men väger ungefär hälften så mycket. Aluminium har god formbarhet i kallt och varmt tillstånd och är lätt att strängpressa, valsa och bocka. Det är lätt att bearbeta materialet och det finns bra metoder för att svetsning och limning. Korrosionshärdigheten är god eftersom aluminium får ett skyddande oxidskikt på ytan så snart metallen reagerar med syret i luften. Skiktet bildas och återbildas spontant, läs mer under rubriken 9 Korrosion. Aluminium är inte giftigt och det förekommer aluminiumföreningar naturligt i maten. 3

4 Här är en jämförelsetabell över de vanligaste bruksmetallerna och konstruktionsplasterna, källa Sapa Handbok för konstruktörer. Al Fe Cu Zn Nylon Delrin Densitet, g/cm Smältpunkt, C Värmekapacitet J/kg, C Värmekonduktivitet, W/m, C Längdutv.koeff., x 10 6 / C El. konduktivitet, % I.A.C.S * El. resistivitet, x 10 9 Ωm Elasticitetsmodul, GPa *100 % I.A.C.S ( International Annealed Copper Standard) är den konduktivitet som vid 20 C motsvarar 58 m/ω, mm Tabellen visar alltså att aluminium är lättast av dessa metaller och en låg smältpunkt i förhållande till järn och koppar. Plasterna är visserligen lätta men är inte så starka och klarar inte värme så bra. Zink vinner över aluminium i lägst smältpunkt men har istället hög densitet och stor längdutvidgningskoefficient. 4 Legeringar Olegerat aluminium är mjukt och hållfastheten är inte så hög. För att förbättra materialets egenskaper blandas olika legeringsämnen i. Nästan all aluminium som används är legerat med ett eller flera ämnen. Legeringsämne Legeringsbeteckning Legeringstyp Renaluminium 1000 serien Ej härdbar Koppar 2000 Härdbar Mangan 3000 Ej härdbar Kisel 4000 Ej härdbar Magnesium 5000 Ej härdbar Magnesium + kisel 6000 Härdbar Zink 7000 Härdbar Andra legeringsämnen 8000 De icke härdbara legeringarna används mest till valsning eftersom det är det enda sättet att höja dess hållfasthet genom kallbearbetning. Aluminium som strängpressas är av de härdbara legeringarna, vanligast är legeringar ur 6000 serien. De härdbara legeringarna uppnår sin högsta hållfasthet efter att de blivit upplösningsbehandlade och åldrade. Antingen blir legeringen kallåldrat eller varmåldrat. Varmåldringen går till så att aluminiumet läggs i en ugn ett par timmar. Kallåldring innebär att aluminiumet ligger och stabiliseras i rumstemperatur. Det finns ytterligare beteckningar 4

5 på legeringarna som visar om den blivit kall eller varmåldrad. T4 innebär upplösningsbehandlad och kallåldrat, T5 och T6 innebär upplösningsbehandlat och varmåldrat. 5 Användningsområden för aluminium Det finns en rad olika användningsområden för aluminium. Framförallt används det i konstruktioner och byggnationer, bilkarosser och fälgar, båtar, motorer, flygplanskroppar, läskburkar, hushållsfolie, designprylar, mm. 5

6 6 Hopfogning Det finns några olika metoder för att hopfoga aluminium. Framför allt kan det skruvas ihop med hjälp av skruvar eller muttrar. Snäppfogar är ett sätt att hopfoga delar. Antingen kan de konstrueras för att det ska gå att ta isär delarna eller för att de aldrig ska gå att ta isär. Snäppfogar tar minst tid att sammanställa och är ekonomiskt eftersom det inte kräver att något annat material tillsätts. Nitning, limning och svetsning är andra vanliga hopfogningstekniker. 6.1 Limning Limning användes redan på 40 talet i flygplansindustrin. Dagens flygplan limmas fortfarande och aluminium är den mest limmade metallen på marknaden. Limförbanden är många gånger starkare än exempelvis skruvförband och limförbanden tar upp skjuvkrafter bättre. En korrekt och hållbar limfog kräver att ytorna som ska limmas är rena. Föroreningar och oxider på ytan försämrar chanserna för en duglig limfog. Limmet måste väta den ytan som ska limmas. Detta betyder att limmet ska ha lägre ytspänning än materialet, annars kommer limmet bara bli liggande som en droppe istället för att flyta ut. Här är en bild på hur en yta kan se ut i ett mikroskåp. Det får inte vara allt för stor skillnad mellan topparna och dalarna i ytan. Förstorad yta Ett bra lim ska väta överallt på ytan. Limmet ska nå ända ner i dalarna på ytan för att ett bra resultat ska uppnås. Lim Alla lim väter aluminium bra. Om aluminium ska limmas ihop med ett annat material ska detta materials egenskaper vara styrande för limvalet. Det svåraste materialet att limma är plast eftersom det har så låg ytspänning. 6.2 Svetsning När aluminium ska svetsas måste hänsyn tas till att metallen reagerar med syre och att det snabbt bildas oxid på ytan. Oxiden är stark och har en hög smältpunkt (2050 C) så det är lätt att få svetsfel. 6

7 Oxiden är tyngre än smältan och kan ge inneslutningar. Därför är det viktigt att ta bort oxiden från fogytorna innan se ska svetsas ihop. Det kan göras genom att borsta med en stålborste. Det är också risk för porbildning. Vätgas (hydrogen) från fukt och föroreningar på metallbiten eller i luften har stor löslighet i smält aluminium men nästan ingen alls i stelnat material. När smältan stelnar utskiljs vätgasen i form av bubblor som kan fångas i den stelnande metallen och bilda porer. De vanligaste svetsmetoderna är gasbågsvetsmetoder som MIG och TIG. Argon och helium används som skyddsgaser. Argon och helium är ädelgaser (inerta gaser) vilket innebär att de inte kan ingå i en kemisk förening med något annat ämne. En blandning av argon och helium används vid MIGsvetsning och svetsningen används på godstjocklekar från 1 mm och uppåt. En tråd genom svetspistolen ger tillsatsmaterial så ytorna kan fogas samman. TIG svetsning är mer lämpligt vid tunt gods. Tillsatsmaterialet tillsätts från sidan och TIG svetsning som är rätt utfört ger den mest felfria svetsen. 7 Bearbetning Även om aluminium kan bearbetas lätt att det smartast att i största möjliga mån skapa en form som kräver så lite efterbearbetning som möjligt. Stansning heter egentligen klippning. För några år sedan stansades aluminium i högre utsträckning men höghastighetsbearbetning som borrning och fräsning är bättre lämpade ur produktionskostnadsperspektiv eftersom det inte kräver höga verktygskostnader och långa ledtider. Svarvning är möjligt för legeringar som ger korta spånor. Svarvning bör göras på en legering i så hårt tillstånd som möjligt eftersom mjuka material som svarvas ger problem såsom spånstockning, kraftig gasbildning och svårighet att hålla toleranser. En borr anpassad för aluminium har ca 130 spetsvinkel, ca 40 spiralvinkel och ett stort spånutrymme. Rätt verktyg ger snabb bearbetning, exempelvis ett 10 mm hål, 30 mm djupt borras på 0.3 sekunder. Fräsning används med bra resultat vad gäller toleranser, yta och avverkningshastighet. Vid kapning bör varvtalet ligga runt 3000 rpm och kapklingans diameter ska vara mellan mm. Detaljen som kapas kan bli så gradfri att ingen efterbearbetning behövs. Tid och pengar sparas. Dragbockning används mest när radierna ska vara snäva. Dragbockning kan inte göras på anodiserade profiler då oxidskiktet är så hårt och sprött att bockningen spricker upp i fina sprickor. Rullbockning används för bockning av detaljer med stora radier. Sträckbockning medger mycket hög noggrannhet men det är en stor investering att köpa verktygspaketet så metoden kräver att det är stora serier som ska tillverkas. Pressbockning används för enklare bockning i stora serier. Detaljerna som ska formas stukas. 8 Ytbehandling Ytbehandling av aluminium är inte nödvändigt ur korrosionssynpunkt eftersom ett oxidskikt bildas spontant på ytan. Oxidskiktet återbildas om det repas och är mycket tunt, bara några hundradels µm. Aluminium har mycket hög härdbarhet i neutrala och måttligt sura miljöer medan det i sura och starkt basiska miljöer korroderar snabbt. Att ytbehandla en aluminiumprofil kan ha andra orsaker än korrosionsmotstånd t ex få en förändrad ytstruktur, färgval, hårdhet, slitstyrka, reflexionsförmåga 7

8 eller elektrisk isoleringsförmåga. En yta kan slipas för att förbättra ytkvaliteten. Ofta anodiseras ytan eller lackas. Polering ger glansig yta och en glansanodisering efter det ger en högglansig yta. För att slippa slipa på en massa smådelar för att få bort grader, dvs små vassa taggar efter tillverkningen av dessa delar, så trumblas de tillsammans i en trumma. Då skaver delarna mot varandra och vassa delar blir nedslipade. Vid lackering är det främst pulverlackering som är vanligt eftersom detaljer kan bockas efter lackering, det har beständig yta, är tålig i utomhusbruk och är tålig för slag och repor. 8.1 Anodisering Anodisering är en av de vanligaste ytbehandlingsmetoderna för aluminium och det används för att bibehålla nyutseendet, korrosionsbeständigheten, ger en smutsavvisande yta vid höga krav på hygien, ger en dekorativ yta med beständig färg och glans, ger en yta som inte får fingeravtryck, ger ytor som klarar att nötas på eller ytor som är elektriskt isolerade. Själva anodiseringsprocessen går till i fyra steg; förbehandling, anodisering, infärgning om det ska vara en speciell färg och eftertätning. Metalldetaljen får en mekanisk eller kemisk förbehandling och är ordentligt rengjord. Likström ansluts till metalldetaljen och blir anod. En elektrolytisk cell bildas. Elektrolyten brukar bestå av utspädd svavelsyra i rumstemperatur. Vid elektrolysen omvandlas ytmetallen till oxid. Processen fortsätter tills rätt tjocklek uppnåtts. Vanligast är skikttjocklekar mellan 5 25 µm. Oxidskiktet är nu oskyddat och innehåller ett stort antal porer. Pordiametern är mellan Å. Porerna måste slutas och detta görs genom att doppa metalldetaljen i gradigt avjoniserat vatten. Aluminiumoxiden omvandlas till böhmit, volymen ökar och porerna sluts. Korrosionsbeständigheten för anodiserade bitar är mycket hög, speciellt om metallbiten befinner sig i en miljö som har ett ph värde på 4 9. Ytan är underhållsfri. De flesta bearbetningarna av detaljen bör ske innan anodiseringen eftersom kallformbarheten är dålig. Återvinning av anodiserade detaljer behöver ingen förbehandling som t ex lackade metalldetaljer där det krävs att lacken tas bort innan metallen återvinns. Det går att få vilken kulör som helst på den anodiserade detaljen, undantaget vit. Ännu så länge finns inget pigment som klarar att göra den grå aluminiumytan helt vit. Pigmentet som tillsätts i anodiseringsbadet, innan slutning, är tennsalt. 9 Korrosion Aluminium korroderar inte i miljöer med ph värde mellan 4 9. I sura eller alkaliska miljöer korroderar däremot aluminium snabbt. De vanligaste korrosionstyperna är galvanisk korrosion, gropfrätning och spaltkorrosion. 8

9 9.1 Galvanisk korrosion Galvanisk korrosion, som bilden ovan visar, kan uppstå när olika metaller ligger i direktkontakt med varandra och det samtidigt är en kontinuerlig elektrolytbrygga mellan metallerna. Den oädlare metallen, anoden, korroderar medan den ädlaste metallen, katoden, skyddas mot korrosion. En liten katod yta (exempelvis en stålskruv) och en stor anod yta (exempelvis en aluminiumplåt) ger en mycket liten korrosion. Är läget tvärt om kan det snabbt ge svåra korrosionsangrepp. Bilden visar en zinkskruv i en järnplåt vilket gör att skruven korroderar. Det är inte bra för skruven riskerar att försvinna och kan därför inte utföra det den är tänkt för. På den andra bilden ses en kopparskruv i en järnplåt vilket gör att skruven förblir intakt medan plåten förändras något, däremot inte så mycket så det innebär några risker. Galvanisk korrosion kan uppkomma då metallen utsätts för kloridhaltig miljö, t ex i havsmiljö. Det går att förhindra galvanisk korrosion genom att sätta elektrisk isolation mellan metallerna i t ex ett skruvförband. På så sätt får inte metallytorna direkt kontakt med varandra. Är det stora konstruktioner kan en annan lösning vara att måla katodytan för att bryta elektrolytbryggan. För att skydda exempelvis båtmotorer i aluminium monteras en offeranod i ett oädlare material på båten. Det oädlare materialet offrar sig, korroderar istället för att det blir något korrosionsingrepp på båtmotorn. 9.2 Gropfrätning Gropfrätning är den absolut vanligaste formen av korrosion på aluminium. Det uppstår när metallen utsätts för en enda elektrolyt, vatten eller fukt med lösta salter, vanligtvis klorider. Angreppen är inte stora och påverkar oftast inte hållfastheten men ger en ful och ojämn yta. Angreppen är värst på obehandlad aluminium och på konstruktioner med snäva hörn och fickor. Där kan exempelvis regnvatten ligga kvar och angripa ytan. Alla sådana samlingsställen för vatten bör konstrueras bort. 9.3 Spaltkorrosion Spaltkorrosion kan utvecklas i trånga vätskefyllda spalter. Aluminiumdetaljer som lagras eller transporteras kan ibland få vatten mellan ytor på olika detaljer som ligger mot varandra. Detta kan ge en ytlig korrosion som är vattenfläckar på materialet. Spaltkorrosion kan motverkas genom att tätningsmassa eller dubbelhäftande tejp används innan två ytor fogas samman. Det motverkar att vatten tränger in mellan ytorna. 9

10 10 Ekonomiska aspekter Även om aluminium har ett högre kilopris än stål kan detta kompenseras av de fördelar som användning av aluminium innebär. Aluminium har hög formbarhet, låga verktygskostnader, låga bearbetningskostnader, låg vikt men hög hållfasthet, lång livslängd, kräver inget underhåll och har ett högt återvinningsvärde. Om hållfastheten inte är högre än nödvändigt, ytfinheten inte är den finaste och toleranserna inte allt för snäva finns mycket pengar att spara i en aluminiumkonstruktion. 11 Aluminium för mig som konstruktör Att arbeta med ett material som aluminium ger en otrolig frihet. Nästan vad som helst är möjligt att konstruera. Att ha förståelse för materialet och vilka egenskaper det har gör det möjligt att konstruera smarta lösningar och utnyttja tilltalande egenskaper som t ex fjädring i ett snäppförband eller aluminiums låga vikt. Med ökad förståelse är det ju också lättare att undvika att göra misstag som att konstruera en produkt som resulterar i galvanisk korrosion. I höstas var jag på en veckas utbildning i Danmark. Utbildningen tog upp aluminium som konstruktionsmaterial och jag lärde mig mycket nytt. Jag har alltid varit intresserad av material och val av material i olika produkter. Vi fick lära oss bakgrundsfakta om aluminium, korrosionsrisker, se byggnader konstruerade i aluminium och lyssnade på gästföreläsare som berättade om sina företag som sysslade med aluminium. En dag åkte vi på studiebesök till Bang & Olufsens fabrik i Sturer. De har en stor flashig anläggning med kontor, museum, visningsrum med deras produkter i, matsal, och också en stor modern fabrik som tillverkar alla deras telefoner, högtalare, bilstereos, tv apparater osv. De hade egna anodiseringsbad och mycket automatiserad verksamhet. Det var riktigt intressant och lärorikt att se allting. Efter den kursen har jag upptäckt aluminium på flera ställen, framförallt i byggnader, och försökt reda ut hur detaljen är utformad och tillverkad. Stål är ett bra konstruktionsmaterial men jag tror att vi kommer se mer aluminium i konstruktioner i framtiden. Eftersom återvinningsvinsten är så hög i aluminium är det ett attraktivt material. Jag tycker mig se mer och mer miljömedvetenhet i industrierna. Tillverkande företag måste ta hänsyn till hur tillverkningsprocessen går till ur miljösynpunkt eftersom det krävs av lagstiftare och konsumenter. Ett material som går att återvinna om och om igen utan att egenskaperna försämras är därför väldigt bra. Det ultimata vore ju självklart att konstruera så mycket som möjligt i återvunnet aluminium för att på så sätt minimera energiåtgången. Att skapa aluminium från råvara är ju som sagt väldigt energikrävande. Att arbeta uteslutande med återvunnet aluminium skulle också kunna vara ett försäljningsargument för företaget. 10

11 12 Källor Tryckta källor SAPA (Svenska Aluminium Profiler AB) Handbok för konstruktörer, första upplagan 1995 Bildkällor Läskburk: go.com/files/image/press/aluminium_beverage_can01.jpg kl Husfasad: g/metal facade cladding aluminium jpg kl Flygplan: medium/spartan executive 7w gene ritchhart.jpg kl Båt: boat building/1982d aluminium boat design building skylark sea trial 1.jpg kl Hushållsfolie: pg kl Designhögtalare: olufsen.com/sound system kl ipod MP3 spelare, kl Galvanisk korrosion: kl

Fasta förband metaller

Fasta förband metaller Akademin för Innovation, Design och Teknik Fasta förband metaller PM 1,5 Högskolepoäng Kurs KPP039 Produktutveckling 3 HT2010 Skrivet av: Sista revideringsdatum: 2011-01-08 Examinator: Rolf Lövgren INNEHÅLL

Läs mer

Uppgiften Materiel Brunn nummer Metall eller metallkombination

Uppgiften Materiel Brunn nummer Metall eller metallkombination Hemlaboration 5 B (Härnösand) Korrosions och korrosionsskydd Teori En galvanisk cell består av två elektroder (anod och katod), en förbindelse mellan dessa och en elektrolyt.. Galvanisk korrosion kan liknas

Läs mer

Korrosionsinstitutet. Swedish Corrosion Institute. Uppdragsgivare: Nicholas T Rolander Morbygden 44 SE-791 94 Falun

Korrosionsinstitutet. Swedish Corrosion Institute. Uppdragsgivare: Nicholas T Rolander Morbygden 44 SE-791 94 Falun Korrosionsinstitutet Swedish Corrosion Institute Uppdragsgivare: TOWNSHEND TRADE COMPANY Nicholas T Rolander Morbygden 44 SE-791 94 Falun Ärende: Provning av produkten Tef-Gel s förmåga att minska galvanisk

Läs mer

Friction Stir Welding. Ökad hållfasthet Ökad täthet Ökad repeterbarhet Minskad värmedeformation

Friction Stir Welding. Ökad hållfasthet Ökad täthet Ökad repeterbarhet Minskad värmedeformation Friction Stir Welding Ökad hållfasthet Ökad täthet Ökad repeterbarhet Minskad värmedeformation Upp till 14,5 meter långa paneler. Fogens struktur FSW är en etablerad teknik. Den skapades av The Welding

Läs mer

PM i Punktsvetsning. Produktutveckling 3 KPP039 HT09. Lärare: Rolf Lövgren

PM i Punktsvetsning. Produktutveckling 3 KPP039 HT09. Lärare: Rolf Lövgren PM i Punktsvetsning Produktutveckling 3 KPP039 HT09 Lärare: Rolf Lövgren Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Svetsning...3 Historia...3 Medeltiden...3 1800-talet...3 1900-talet...3 Resistanssvetsning...3

Läs mer

Capo Sweden har ett utav Sveriges mest kompletta sortiment på kakellister, rörelsefogprofiler och listellos. Är det ändå något som saknas?

Capo Sweden har ett utav Sveriges mest kompletta sortiment på kakellister, rörelsefogprofiler och listellos. Är det ändå något som saknas? Capo Sweden har ett utav Sveriges mest kompletta sortiment på kakellister, rörelsefogprofiler och listellos. Är det ändå något som saknas? Hör i så fall av dig. Nämnde vi föresten att Capo Sweden säljer

Läs mer

Aluminium - den gröna metallen

Aluminium - den gröna metallen Aluminium - den gröna metallen Förekomst Aluminium är näst efter syre och kisel det vanligaste grundämnet i jordskorpan. Ur mineralen bauxit framställs aluminiumoxid, utgångsmaterialet vid metalltillverkningen.

Läs mer

Addion. Matt mässing. Krom. Brunoxid. Kort om ytbehandling. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

Addion. Matt mässing. Krom. Brunoxid. Kort om ytbehandling. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. Polygiene Technology Addion Matt mässing Brunoxid Krom Kort om ytbehandling ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. Innehållsförteckning Ytbehandling förhindrar eller fördröjer korrosion

Läs mer

Svar till Tänk ut-frågor i faktaboken

Svar till Tänk ut-frågor i faktaboken Sid. 269 13.1 Vad menas med att en metall ar adel? Den reagerar inte sa latt med andra amnen, den reagerar inte med saltsyra. 13.2 Ge exempel pa tre oadla metaller. Li, Mg, Al, Zn, Fe, Pb 13.3 Ge exempel

Läs mer

Laserskärning av plåt Laserskärning av rör Stansning Nibbling Pressning Andra typer av bearbetning Ytbehandling PLÅTBEARBETNING

Laserskärning av plåt Laserskärning av rör Stansning Nibbling Pressning Andra typer av bearbetning Ytbehandling PLÅTBEARBETNING PLÅTBEARBETNING Laserskärning av plåt Laserskärning av rör Stansning Nibbling Pressning Andra typer av bearbetning Ytbehandling 2 Innehåll Lager och konstruktion 3 Laserskärning av plåt 4-5 Laserskärning

Läs mer

Övergripande ändringsförtäckning för kapitel L. Texten i AMA och RA har blivit tydligare genom okodad underrubrik

Övergripande ändringsförtäckning för kapitel L. Texten i AMA och RA har blivit tydligare genom okodad underrubrik Övergripande ändringsförtäckning för kapitel L LC MÅLNING M M Texten i AMA och RA har blivit tydligare genom okodad underrubrik LD - SKYDDSBELÄGGNING Text rensad från metoder som inte används och ovidkommande

Läs mer

RULLPOLERING S.C.A.M.I.

RULLPOLERING S.C.A.M.I. S.C.A.M.I. Katalog 2011 2 Rullpolering är en plastisk bearbetning. Genom rullens tryck omfördelas material plastiskt och därmed uppnås en god ytjämnhet. Bearbetningen reducerar dessutom porer och repor

Läs mer

Måla direkt på rostiga ytor och spar tid och pengar!

Måla direkt på rostiga ytor och spar tid och pengar! Isotrol gör rostskyddsmålningen enkel. Måla direkt på rostiga ytor och spar tid och pengar! Oavsett om det är järnvägsbroar, kraftledningsstolpar, hamnkranar eller mindre ståldetaljer garanterar Isotrolsystemet

Läs mer

Metaller och legeringar

Metaller och legeringar Mål Metaller och legeringar Att kunna redogöra för metallers uppbyggnad och struktur Att kunna de vanligaste odontologiska metallernas tillverkningsegenskaper (gjutning, bearbetning) Metallstruktur Kristall

Läs mer

FÖRETAGSPRESENTATION

FÖRETAGSPRESENTATION FÖRETAGSPRESENTATION CALIBRA - FÖRETAGET MED ALLT UNDER ETT TAK Calibra har sin verksamhet i Arlandastad, här har vi funnits sedan 2010. Som företag har vi funnits sedan 1991. Det gör att vi har en stor

Läs mer

Defektreduktion vid svetsning av ho gha llfasta sta l

Defektreduktion vid svetsning av ho gha llfasta sta l Defektreduktion vid svetsning av ho gha llfasta sta l Höghållfasta stål används mer och mer i olika konstruktioner, för att spara material och vikt. Ur miljösynpunkt är det alltså viktigt att trenden att

Läs mer

Innehållsförteckning.

Innehållsförteckning. Metallarbete 1 Innehållsförteckning. Olika Metaller.! 4 Järn.! 4 Koppar.! 4 Mässing.! 4 Silver.! 4 Aluminium.! 4 Lödning! 5 Verktygskunskap! 6 Planering! 8 1. Skissa! 8 2. Design och formgivning.! 8 3.materialval!

Läs mer

Utvärderingar för processkännedom och utveckling några exempel på hur analyser/provning ger nyttig kunskap. Karin Lindqvist, Swerea IVF

Utvärderingar för processkännedom och utveckling några exempel på hur analyser/provning ger nyttig kunskap. Karin Lindqvist, Swerea IVF Utvärderingar för processkännedom och utveckling några exempel på hur analyser/provning ger nyttig kunskap Karin Lindqvist, Swerea IVF Exempel 1) Vad finns under ytan? Företaget X hade sett sjunkande kvalité

Läs mer

Lim Klubbmaterial för åk 4-6 Anna Karin Jern och Berit Kurtén-Finnäs

Lim Klubbmaterial för åk 4-6 Anna Karin Jern och Berit Kurtén-Finnäs Lim Klubbmaterial för åk 4-6 Anna Karin Jern och Berit Kurtén-Finnäs Mål Eleverna ska inse att lim är något man kan tillverka själv av vanliga ingredienser och att människor förr i tiden tog tillvara det

Läs mer

Tekniska data Bult & Mutter

Tekniska data Bult & Mutter Tekniska data Bult & Tekniska data 1. Skillnad i nyckelvidd mellan ISO och DIN För M6S-sexkantskruv och M6M-mutter där nyckelvidderna skiljer sig mellan ISO och DIN standard. Gängdiameter Nyckelvidd M6S

Läs mer

Kyllösningar. baserade på strängpressat aluminium 12,5 45 ~ 12,05 ` 0,15 R 1,5

Kyllösningar. baserade på strängpressat aluminium 12,5 45 ~ 12,05 ` 0,15 R 1,5 Kyllösningar baserade på strängpressat aluminium,5 45 ~,5 `,5 f f R,5 Lokal närvaro global kompetens Upptäck s breda sortiment av kyllösningar, där vi kombinerar mångårig expertis med de unika egenskaperna

Läs mer

Lödning. Lödning innebär att man smälter in en lättsmält metall mellan två andra metaller. ( Man liksom limmar ihop metaller med ett lödmedel.

Lödning. Lödning innebär att man smälter in en lättsmält metall mellan två andra metaller. ( Man liksom limmar ihop metaller med ett lödmedel. Lödning. Lödning innebär att man smälter in en lättsmält metall mellan två andra metaller. ( Man liksom limmar ihop metaller med ett lödmedel.) Man skiljer på två typer av lödning. Mjuklödning och hårdlödning.

Läs mer

Makes Industry Grow. Rostfritt Material. Korrosion

Makes Industry Grow. Rostfritt Material. Korrosion Rostfritt Material Korrosion Korrosionsmotstånd beror på omgivning och miljö Begränsningar beroende på media ger olika korrosionsbeständighet Kol och kol-mangan-stål Mikrolegerade stål Låglegerade stål

Läs mer

EdmoLift, din kompletta legoleverantör

EdmoLift, din kompletta legoleverantör Laserskärning Bockning Svetsning Ytbehandling Montering EdmoLift, din kompletta legoleverantör EdmoLift är en komplett legoleverantör med toppmodern maskinpark, vår personal har lång erfarenhet av legoarbeten

Läs mer

SKUM OCH DESS TILLVERKNING,

SKUM OCH DESS TILLVERKNING, SKUM OCH DESS TILLVERKNING, BEARBETNING SAMT ANVÄNDNINGSOMRÅDEN Marina Wiklöf Handledare: Rolf Lövgren Mälardalens Högskola Produktutveckling 3 INNEHÅLL Inledning... 3 Historia... 3 Tillverkning... 4 Bearbetningsmetoder...

Läs mer

Klassificerat enligt EU-direktiv 1999/45/EC. För ytterligare information se våra Materialsäkerhetsdatablad.

Klassificerat enligt EU-direktiv 1999/45/EC. För ytterligare information se våra Materialsäkerhetsdatablad. Uppgifterna i denna trycksak bygger på vårt nuvarande kunnande och är avsedda att ge allmän information om våra produkter och deras användningsområden. De får således inte anses utgöra någon garanti för

Läs mer

12 ELEKTROKEMISK KORROSION

12 ELEKTROKEMISK KORROSION 12 ELEKTROKEMISK KORROSION 12.1 INLEDNING Korrosion i fartyg har varit ett känt problem ända sedan slutet av 1700-talet då man fick stora problem i s.k. kompositbyggen med stävar, spant och roder av stål

Läs mer

PUTSARBETSBESKRIVNING

PUTSARBETSBESKRIVNING ARBETSBESKRIVNING 16.3 1 (5) PUTSARBETSBESKRIVNING Förbehandling av underlaget Ytorna som skall putsas rengörs från smuts och löst damm. Det puts som skadats när den gamla brukytan reparerats, avlägsnas

Läs mer

FORMICA MAGNETIC LAMINATE

FORMICA MAGNETIC LAMINATE FORMICA MAGNETIC LAMINATE Formica Magnetic är ett dekorativt laminat med alla fördelar och samma garanterade kvalitet som traditionella Formica laminat men med ytterligare fördelar perfekta för kommunikation

Läs mer

Vad är rostfritt stål? Fe Cr > 10,5% C < 1,2%

Vad är rostfritt stål? Fe Cr > 10,5% C < 1,2% Cr > 10,5% C < 1,2% Vad är rostfritt stål? Järnlegering med 10,5 % krom och 1,2 % kol, vilket krävs för att det självläkande ytskiktet (passiva skiktet) som ger korrosionshärdigheten skall kunna bildas

Läs mer

CorEr. Boden Energi AB utför prov med CoreEr i sopförbrännigspanna

CorEr. Boden Energi AB utför prov med CoreEr i sopförbrännigspanna CorEr Boden Energi AB utför prov med CoreEr i sopförbrännigspanna År 2007 startade Boden Energi AB sin senaste sopförbränningspanna av typen Roster, levererad av B&W Volund. Pannan förbränner cirka 50

Läs mer

sammenføyning / profilteknikk

sammenføyning / profilteknikk 47 Idéprofilerna är framtagna för att visa ett antal funktioner som kan integreras i profilen: skruvficka, mutterspår, snäpplås, led, dekorränder, "julgran" för infästning i träspår, kylfläns, rör, spår

Läs mer

Evercrete Vetrofluid

Evercrete Vetrofluid Evercrete Vetrofluid Evercrete Vetrofluid är ett speciellt impregneringsmedel som skyddar betong från försämring. Dess huvudsakliga formula baseras på vattenglas med en speciell katalysator som tillåter

Läs mer

Ytbehandling ger aluminiumprofiler en extra dimension

Ytbehandling ger aluminiumprofiler en extra dimension Ytbehandling ger aluminiumprofiler en extra dimension Upptäck möjligheterna! Ytor upplevs på olika sätt. Färg, struktur och glans bidrar till att skapa intryck hos den som betraktar eller känner på ytan.

Läs mer

http://www.kennethshem.se/loedkurs.htm Liten lödkurs Skrivet av Kenneth Johansson http://welcome.to/kenneth.johansson

http://www.kennethshem.se/loedkurs.htm Liten lödkurs Skrivet av Kenneth Johansson http://welcome.to/kenneth.johansson Liten lödkurs Skrivet av Kenneth Johansson http://welcome.to/kenneth.johansson Här följer en liten lödkurs som ska hjälpa er att löda till husbehov så ni slipper kall-lödningar och onödiga glappkontakter

Läs mer

Stål en del av vår vardag

Stål en del av vår vardag Stål en del av vår vardag Stål finns i det mesta vi har runtomkring oss, bilar, strykjärn, mobiler, bestick och gatlampor. Produkter som inte innehåller stål är ofta plastprodukter som tillverkats i stålformar.

Läs mer

Absol. det mångsidiga saneringsmedlet

Absol. det mångsidiga saneringsmedlet Absol det mångsidiga saneringsmedlet Absol absolut rätt när du hanterar och sanerar miljöfarliga vätskor Absol suger upp, sanerar och neutraliserar snabbt och effektivt miljöfarliga vätskor. Produkten

Läs mer

Instruktion för isolering av beslag på målade master.

Instruktion för isolering av beslag på målade master. 1(5) Instruktion för isolering av beslag på målade master. Allmänt: Principen är att isoleringen mellan beslag och mastväggen skall göras så tät som möjligt för att minimera möjligheten för fukt att tränga

Läs mer

Produktinformation Santex vikdörrar

Produktinformation Santex vikdörrar Produktinformation Santex vikdörrar Santex vikdörrar är lättmanövrerade och man får största möjliga öppning med dessa partier. Uw-värde på hela konstruktionen är vid 3-glas låga 1,29. Aluminium: Karmdimension:

Läs mer

En ny funktionellmodell som motsvarar det valda konceptet flytbojen, har skapats för att kunna dela in konceptet i moduler, se figur 1.

En ny funktionellmodell som motsvarar det valda konceptet flytbojen, har skapats för att kunna dela in konceptet i moduler, se figur 1. Ikot grupp C4 Veckorapparort 7 (lv3) 240310 7.1 Systemarkitektur Modulisering av produkten Genom modularisering av konceptet delas olika delsystem in i sammanhängande grupper, moduler. En modul kan testas

Läs mer

Lösningar kan vara sura, neutrala eller basiska Gemensamt för sura och basiska ämnen är att de är frätande.

Lösningar kan vara sura, neutrala eller basiska Gemensamt för sura och basiska ämnen är att de är frätande. Syror och baser Lösningar Lösningar kan vara sura, neutrala eller basiska Gemensamt för sura och basiska ämnen är att de är frätande. Om man blandar en syra och en bas kan man få det att bli neutralt.

Läs mer

HITTA RÄTT STEKPANNA En lit en guide som leder dig rät t bland gjutjär n och kolstål.

HITTA RÄTT STEKPANNA En lit en guide som leder dig rät t bland gjutjär n och kolstål. HITTA RÄTT STEKPANNA En lit en guide som leder dig rät t bland gjutjär n och kolstål. EMALJERAT GJUTJÄRN GJUTJÄRN Ex. Le creuset och Staub Emaljerat gjutjärn är ett slitstarkt material och kan användas

Läs mer

Rostdoktorn Dr. Sabina Ronneteg

Rostdoktorn Dr. Sabina Ronneteg Rostdoktorn Dr. Sabina Ronneteg Vem är jag? Sabina Ronneteg Naturvetenskapligt program, Katedralskolan, Linköping Magisterexamen i kemi vid Linköpings Tekniska Högskola och Uppsala Universitet Doktorerade

Läs mer

grundämne När man blandar två eller flera ämnen till ett nytt ämne

grundämne När man blandar två eller flera ämnen till ett nytt ämne Namn: Kemiprov åk 4 Datum: Para ihop ord och förklaring grundämne När man blandar två eller flera ämnen till ett nytt ämne hypotes När ett ämne försvinner i ett annat ämne och man ser det inte men kan

Läs mer

FÖRSVARETS MATERIELVERK FÖRSVARSSTANDARD FSD 7402

FÖRSVARETS MATERIELVERK FÖRSVARSSTANDARD FSD 7402 2003-04-04 2 1 (6) Grupp M07 ANTIFOULINGFÄRG 1 ALLMÄNT 1.1 Typuppgifter Färg enligt denna standard är avsedd för bottenmålning på fartyg av stål som korrosionskyddsmålats. Färgen är lufttorkande, påväxthämmande

Läs mer

Med en egen profil är det så mycket lättare att lyckas

Med en egen profil är det så mycket lättare att lyckas Med en egen profil är det så mycket lättare att lyckas Sapa Profi ler: Du får tillgång till våra samlade resurser 1 Vi får idéer att blomstra och människor och företag att växa. Innehåll: Enkla och avancerade

Läs mer

SVENSKA. Spiralformade låsringar Vågfjädrar

SVENSKA. Spiralformade låsringar Vågfjädrar SVENSKA www.smalley.com Spiralformade låsringar Vågfjädrar är Smalley Vad är Smalley Vad Företagets historia Smalley Steel Ring Company grundades 1918 och var från början en leverantör av kolvringar för

Läs mer

GASOL NJUT AV SÄKER OCH MILJÖVÄNLIG ENERGI. MyAGA.se

GASOL NJUT AV SÄKER OCH MILJÖVÄNLIG ENERGI. MyAGA.se GASOL NJUT AV SÄKER OCH MILJÖVÄNLIG ENERGI MyAGA.se Varmt eller kallt - oändliga möjligheter med gasol. I den här broschyren får du veta mer om gasol och hur du med några enkla grundregler kan ta del av

Läs mer

MiniGuide. För gasbågssvetsning av rostfria stål.

MiniGuide. För gasbågssvetsning av rostfria stål. MiniGuide. För gasbågssvetsning av rostfria stål. 2 Innehåll. 3 Rostfria stål 4 Hållfasthet och korrosionsmotstånd hos olika typer av rostfritt stål 4 Svetsning av rostfria stål - praktiska råd 6 Grundfakta

Läs mer

Sammanfogningslösningar För Skyltindustrin

Sammanfogningslösningar För Skyltindustrin Sammanfogningslösningar För Skyltindustrin Erbjuder dig starka, pålitliga och kostnadseffektiva monteringstekniker Traditionella tillverkningsmetoder som nitar, skruvar och punktsvets innebär ibland att

Läs mer

Fönster med goda framtidsutsikter

Fönster med goda framtidsutsikter Fönster med goda framtidsutsikter Fönsterteamet vi erbjuder fönster som håller vad de lovar Fönsterteamet ingår i samma koncern som Enomic Fönster. Enomic är ett svenskägt företag som startade sin produktion

Läs mer

INNEHÅLLS DEKLARATION

INNEHÅLLS DEKLARATION INNEHÅLLS DEKLARATION INNEHÅLLSDEKLARATION MÖBLER Tillverkningsland Sverige TRÄRÅVARA Virke Vi använder virke från företag som är medvetna om sitt ekologiska ansvar och följer befintliga regler och normer.

Läs mer

Bara fötter förtjänar ett riktigt trägolv

Bara fötter förtjänar ett riktigt trägolv Norlida golv Bara fötter förtjänar ett riktigt trägolv Det är något speciellt med ett golv i massivt trä. Det är ett golv med naturlig värme som är mjukt och skönt att gå på. Det är dessutom vackert och

Läs mer

Herdins golvguide. Golvlut Golvolja Golvsåpa Golvlack. Ytbehandla ditt trägolv

Herdins golvguide. Golvlut Golvolja Golvsåpa Golvlack. Ytbehandla ditt trägolv Herdins golvguide Golvlut Golvolja Golvsåpa Golvlack Ytbehandla ditt trägolv När du vill ha ett ljust och vackert trägolv Herdins Golvlut vit Lutbehandling med Golvlut, görs för att bromsa träets mörkergulning

Läs mer

Solceller Fusion Energin från solen kommer från då 2 väteatomer slås ihop till 1 heliumatom, fusion Väte har en proton, helium har 2 protoner Vid ekvatorn ger solen 3400 kwh/m 2 och år I Sverige ger solen

Läs mer

Kundanpassade rullformade profiler

Kundanpassade rullformade profiler Kundanpassade rullformade profiler Under snart femtio år har vi gjort profiler till vår profil ROBUST RULLPROFILER tillverkar rullformade profiler för industrin. Det har vi gjort i snart femtio år. Utan

Läs mer

AvantGuard Omdefinierar korrosionsskydd

AvantGuard Omdefinierar korrosionsskydd AvantGuard Omdefinierar korrosionsskydd AvantGuard Omdefinierar korrosionsskydd använder en ny kombination av zink, ihåliga glaspärlor och en upphovsrättsskyddad aktivator som aktiverar zinken och förbättrar

Läs mer

Steg 7 Konstruera konceptet, del 2. IKOT D1 tisdag den 21 april 2009

Steg 7 Konstruera konceptet, del 2. IKOT D1 tisdag den 21 april 2009 D1 Steg 7 Konstruera konceptet, del 2 0 7.2 Inledning När alla delsystem nu har utformats översiktligt och deras funktioner definierats i detalj är det dags att slutgiltigt dimensionera alla ingående komponenter

Läs mer

Optidrain Monteringsanvisning

Optidrain Monteringsanvisning Optidrain Monteringsanvisning En varm och torr grund ger dig kvalitet i ditt boende Utvändig isolering är bäst Källarväggar bör man isolera utvändigt. Utvändig isolering ger alltid den varmaste och torraste

Läs mer

Laga och spackla ute och inne

Laga och spackla ute och inne Laga och spackla ute och inne Handledning för dig som gör det själv Den här arbetsbeskrivningen har vi tagit fram för att underlätta för dig som ska laga och spackla ute och inne. Det kan till eempel vara

Läs mer

Dränkbara slitstarka pumpar för uthyrning, bygg och anläggning, tunnelarbeten, gruvor och andra krävande användningsområden

Dränkbara slitstarka pumpar för uthyrning, bygg och anläggning, tunnelarbeten, gruvor och andra krävande användningsområden Dränkbara slitstarka pumpar för uthyrning, bygg och anläggning, tunnelarbeten, gruvor och andra krävande användningsområden Länspumpar: Minex Minette Minor Major Master Matador Master S Maxi Magnum Slampumpar:

Läs mer

Förstudie av formfräsning

Förstudie av formfräsning Förstudie av formfräsning För tillverkning av formar för cement- plast- och gjuteriföretag sker modellframställning i olika stadier. För att möta framtiden med snabba omställningar och innovationer framställer

Läs mer

FE/MMT/PMT/WS MIG/MAG svetspistoler sortiment

FE/MMT/PMT/WS MIG/MAG svetspistoler sortiment Högkvalitativa material och effektiv design Svetspistolalternativ Den bästa kombinationen av vikt och balans gör att skickliga svetsare utan besvär kan demonstrera sitt kunnande i svets efter svets. Välj

Läs mer

ARBETSBESKRIVNING. Alla underlag som är stabila och utan sprickor. Här är några exempel på lämpliga ytor.

ARBETSBESKRIVNING. Alla underlag som är stabila och utan sprickor. Här är några exempel på lämpliga ytor. ARBETSBESKRIVNING Förbehandling av underlaget Underlaget ska vara väl rengjort, stabilt, torrt och fritt från spår av olja, fett, gammal färg eller andra ämnen som kan påverka vidhäftningen. Underlaget

Läs mer

SKRUVKLÄMMOR FÖR 220 kv OCH 400 kv LEDNINGAR

SKRUVKLÄMMOR FÖR 220 kv OCH 400 kv LEDNINGAR TEKNISK RIKTLINJE 1 (17) Enhet, verksamhetsområde Datum Version NT, Teknik 08-07-09 A TR 5-15 Samråd SKRUVKLÄMMOR FÖR 220 kv OCH 400 kv LEDNINGAR Inledning Dessa riktlinjer beskriver krav på skruvklämmor

Läs mer

Lilla städboken från MP52

Lilla städboken från MP52 Lilla städboken från MP52 små & smarta städtips Vem torkar rent mikron varje dag? Ingen. För att mjuka upp gamla matstänk kan du koka upp en skål vatten inne i ugnen. Då blir det genast lättare att torka

Läs mer

Sto Scandinavia AB I Fasad. Fasadsystem StoNordic Putssystem

Sto Scandinavia AB I Fasad. Fasadsystem StoNordic Putssystem Sto Scandinavia AB I Fasad Fasadsystem StoNordic Putssystem StoNordic Putssystem I Fördelar Systemet för alla underlag Magasinstorget, Linköping, Sverige StoNordic Putssystem är kompletta system med utprovade

Läs mer

Hur kan utförandet på arbetsplatsen minska riskerna för skador

Hur kan utförandet på arbetsplatsen minska riskerna för skador Hur kan utförandet på arbetsplatsen minska riskerna för skador - Tätskiktssystem för våtrum, utbildning och egenkontroll. Sari Aarnio R&D Manager, Tiling Materials maxit Oy Ab Direktiv gällande vattenisolering

Läs mer

IMPREG + DET STARKASTE ALTERNATIVET UTOMHUS

IMPREG + DET STARKASTE ALTERNATIVET UTOMHUS IMPREG + DET STARKASTE ALTERNATIVET UTOMHUS BESTÅENDE RESULTAT MED IMPREG + trallskruv impreg + Funktion, enkelhet & bestående resultat Impreg+ garanterar lång livslängd Slitstark och okänslig Självläkande

Läs mer

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 Produkt Zinc Air-batteri Modellnamn IEC Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41

Läs mer

balja ett stort kärl av metall eller plast som man t.ex. diskar eller tvättar i bank ett företag där man t.ex. kan låna pengar eller spara pengar

balja ett stort kärl av metall eller plast som man t.ex. diskar eller tvättar i bank ett företag där man t.ex. kan låna pengar eller spara pengar TUMBA BRUK anlägga börja bygga något anonym som inte talar om sitt namn ark ett blad av papper balja ett stort kärl av metall eller plast som man t.ex. diskar eller tvättar i bank ett företag där man t.ex.

Läs mer

RÅD OCH ANVISNINGAR VID BASSÄNGMÅLNING 2009-02-18

RÅD OCH ANVISNINGAR VID BASSÄNGMÅLNING 2009-02-18 1 (7) RÅD OCH ANVISNINGAR VID BASSÄNGMÅLNING 2009-02-18 Tikkurila Coatings AB Besöksadress : Textilgatan 31 120 86 STOCKHOLM Telefon: 08-598 91600 Telefax: 08-598 91700 E-post : coatings@tikkurila.se Styrelsens

Läs mer

Köldbryggor. Årets vintermode: Prickigt och rutigt. Frosten får inte fäste. Köldbryggan förbinder ute med inne

Köldbryggor. Årets vintermode: Prickigt och rutigt. Frosten får inte fäste. Köldbryggan förbinder ute med inne Köldbryggor Köldbryggor består av icke isolerande material som förbinder en kall yta med en varm yta, t ex ute med inne. Årets vintermode: Prickigt och rutigt Bilderna är från Kalhäll i norra Stockholm.

Läs mer

Att foga och täta. Handledning för dig som gör det själv

Att foga och täta. Handledning för dig som gör det själv Att foga och täta Handledning för dig som gör det själv När ska man foga och täta? Fogmassan fyller ut hålrum i en konstruktion där det finns risk för rörelser mellan olika byggnadsmaterial, till exempel

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Varunamn Lineo 1 Ny deklaration Ändrad deklaration Upprättad/ändrad den 2012-11-01 Artikel-nr/ID-begrepp

Läs mer

Gör livet enklare Uddeholm Machining

Gör livet enklare Uddeholm Machining Gör livet enklare Uddeholm Machining komponenter i världens bästa verktygsstål Tid är viktigt Att spara tid är centralt i industrin. Därför betalar det sig att låta någon annan göra en del av jobbet. Uddeholm

Läs mer

April 2014. Råd om val av material och underhåll

April 2014. Råd om val av material och underhåll April 2014 Råd om val av material och underhåll Råd om val av basmaterial och beläggningssystem samt besiktning och underhåll av Plannjaprodukter Som köpare av Plannjaprodukter kan Du påverka livslängden

Läs mer

Vindkraftverk. Principen bakom vårt vindkraftverk

Vindkraftverk. Principen bakom vårt vindkraftverk Vindkraftverk Min grupp har gjort ett speciellt vindkraftverk som är inspirerat av det flygande vindkraftverket Buoyant airborne turbine. Det som gör vårt vindkraftverk annorlunda jämfört med andra är

Läs mer

Monteringsinfo. Produkter. Generellt. Platttyper. Nr. 2.101 - S Mar. 2000 SfB (4-) Sq 4 Sida 1

Monteringsinfo. Produkter. Generellt. Platttyper. Nr. 2.101 - S Mar. 2000 SfB (4-) Sq 4 Sida 1 Sida 1 Plattsättning med cementbaserat sättmedel. Dessa anvisningar redogör för de viktigaste momenten vid sättning och läggning av keramiska plattor enligt tunnsättningsmetoden. De gäller för arbeten

Läs mer

OBS!! För att kunna få chans på priset måste du ha skapat ditt konto, fyllt i dina referenser och gjort inläsningar av mätardata för hela februari.

OBS!! För att kunna få chans på priset måste du ha skapat ditt konto, fyllt i dina referenser och gjort inläsningar av mätardata för hela februari. På www.toptensverige.se och energimyndigheten hittar du bra produkter. * värsta = används många timmar (h) per dag och använder mycket energi (kwh) OBS!! För att kunna få chans på priset måste du ha skapat

Läs mer

UPPDRAG: STÅLPRODUKTER Konstruktion, bearbetning och efterbehandling

UPPDRAG: STÅLPRODUKTER Konstruktion, bearbetning och efterbehandling UPPDRAG: STÅLPRODUKTER Konstruktion, bearbetning och efterbehandling www.hafla.se HÄFLA BRUK Tradition, kunskap och utveckling Häfla Bruk grundades för 300 år sedan och även om det inte är samma personal

Läs mer

SÅ SIMPELT SOM EN SKRUV

SÅ SIMPELT SOM EN SKRUV SÅ SIMPELT SOM EN SKRUV Finns det något mer trivialt än en skruv? Idag befriade från att vara instängda i en arbetares verktygslåda kan man se dem dagligen på ett flertal ställen. Även den medicinska industrin

Läs mer

FÖR PROJEKTERING OCH LÄGGNING AV TAK I ROSTFRITT STÅL

FÖR PROJEKTERING OCH LÄGGNING AV TAK I ROSTFRITT STÅL TEKNISKA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING OCH LÄGGNING AV TAK I ROSTFRITT STÅL Följande anvisningar gäller för taktäckning med a) sömsvetsad rostfri bandplåt...sida 2 b) dubbelfalsad rostfri bandplåt...sida

Läs mer

Materialens påverkan på dricksvatten. Olivier Rod olivier.rod@swerea.se

Materialens påverkan på dricksvatten. Olivier Rod olivier.rod@swerea.se Materialens påverkan på dricksvatten Olivier Rod olivier.rod@swerea.se Swerea KIMAB experter inom metalliska material, korrosion och korrosionsskydd Forskningsinstitut Forskningsinstitut Del av Swerea

Läs mer

Corrosion of steel in concrete at various mouisture and chloride conditions. Licentiate work Johan Ahlström

Corrosion of steel in concrete at various mouisture and chloride conditions. Licentiate work Johan Ahlström Corrosion of steel in concrete at various mouisture and chloride conditions. Licentiate work Johan Ahlström Påträffade korrosionsskador i betongkonstruktioner Konstruktioner i kloridhaltiga miljöer. -Många

Läs mer

Korroterm AB. Översiktlig studie av miljöpåverkan vid jämförelse mellan att byta ut eller renovera en belysningsstolpe. Envima AB.

Korroterm AB. Översiktlig studie av miljöpåverkan vid jämförelse mellan att byta ut eller renovera en belysningsstolpe. Envima AB. Uppdrag Uppdragsgivare Korroterm AB Bernt Karlsson Projektledare Datum Ersätter Ladan Sharifian 2009-06-08 2009-06-05 Antal sidor 12 1 Antal bilagor Projektnummer Rapportnummer Granskad av 2009006 09054ÖLS

Läs mer

Måål!-vägg. Fullträff! Måål!-vägg Nu behöver du inte åka till sporthallen för att skjuta boll på en målvägg, du kan göra det hemma i trädgården.

Måål!-vägg. Fullträff! Måål!-vägg Nu behöver du inte åka till sporthallen för att skjuta boll på en målvägg, du kan göra det hemma i trädgården. Måål!-vägg Fullträff! Måål!-vägg Nu behöver du inte åka till sporthallen för att skjuta boll på en målvägg, du kan göra det hemma i trädgården. 1 Inledning Målväggen är klassikern med stort K för fotbollsfantaster.

Läs mer

Fyll ut och isolera med cellbetong, helt utan sand!

Fyll ut och isolera med cellbetong, helt utan sand! Lätta tak! Lätta bjälklag! Blanda enkelt utan sand! Fyll ut stora hålrum! Lätt att hantera! Fyll ut och isolera med cellbetong, helt utan sand! Isolera lätt allt från krypgrunder och badrum till hålrum

Läs mer

Laga och spackla ute och inne

Laga och spackla ute och inne Handledning för dig som gör det själv Mars 2013. Ersätter tidigare anvisning från oktober 2002. Laga och spackla ute och inne www.casco.se Den här arbetsbeskrivningen har vi tagit fram för att underlätta

Läs mer

Kemiskafferiet modul 6 kemiteori. Bränslen och energi.

Kemiskafferiet modul 6 kemiteori. Bränslen och energi. Bränslen och energi. Det här avsnittet handlar om energi, ett begrepp vi har berört många gånger i samband med ämnens aggregationstillstånd, salters upplösning i vatten mm. Vi har diskuterat t ex vattenmolekyler

Läs mer

Konstruktion av ställbar arbetsplattform för motorcell. André Ahlskog

Konstruktion av ställbar arbetsplattform för motorcell. André Ahlskog Konstruktion av ställbar arbetsplattform för motorcell André Ahlskog Examensarbete för ingenjörs (YH)-examen Utbildningsprogrammet för maskin- och produktionsteknik Vasa 2014 EXAMENSARBETE Författare:

Läs mer

Ge nytt liv till villan och spara energi! GLAS & ALUMINIUM. Fönster Fasader Skjut- och vikpartier

Ge nytt liv till villan och spara energi! GLAS & ALUMINIUM. Fönster Fasader Skjut- och vikpartier Ge nytt liv till villan och spara energi! GLAS & ALUMINIUM Fönster Fasader Skjut- och vikpartier Innehåll Fönster 4-6 Glas 7 Profilsystem 8-9 Skjut-och vikpartier 10-11 Fasader 12-13 Entré 14-15 Energi

Läs mer

En professionell partner till industrin

En professionell partner till industrin En professionell partner till industrin Det handlar om att svara upp mot högt ställda krav LAGERKOMPONENTER I NORDEN AB erbjuder ett genomtänkt program av kvalitetskomponenter till industrin. Sortimentet

Läs mer

Version OPM 3-15. Monteringsanvisning för fuktskyddsisolering

Version OPM 3-15. Monteringsanvisning för fuktskyddsisolering Version OPM 3-15 Monteringsanvisning för fuktskyddsisolering En varm och torr grund ger dig kvalitet i ditt boende. Utvändig isolering är bäst. Källarväggar bör man isolera utvändigt. Utvändig isolering

Läs mer

Innehåll Rekommendationer Ömtåliga föremål Flytande innehåll Hårda och oregelbundna föremål Långsmala föremål Platta och sköra föremål

Innehåll Rekommendationer Ömtåliga föremål Flytande innehåll Hårda och oregelbundna föremål Långsmala föremål Platta och sköra föremål Förpackningsguide Innehåll Rekommendationer 1 Ömtåliga föremål 2 Flytande innehåll 3 Hårda och oregelbundna föremål 4 Långsmala föremål 5 Platta och sköra föremål 6 Stora och lätta föremål 7 Vassa och

Läs mer

Art nr Beskrivning 744691 Senza Tempo iphone 4/4s skinnskal

Art nr Beskrivning 744691 Senza Tempo iphone 4/4s skinnskal 744691 Senza Tempo iphone 4/4s skinnskal Ett stilrent och härligt fodral som ger det där lilla extra. Äkta skinn kombinerad med en aluminiumram för iphone 4. Skinnet och metallramen är av hög kvalitet

Läs mer

Aluminium in Architecture. För uterum med krav. WICSLIDE 24 Skjutdörrar

Aluminium in Architecture. För uterum med krav. WICSLIDE 24 Skjutdörrar R Aluminium in Architecture För uterum med krav WICSLIDE 24 Skjutdörrar I skapandet av vårt mest flexibla skjutdörrsystem, anpassat för uterum och villor, har vi lånat kunnande och teknologi från vår position

Läs mer

Vägen till rätt diskkontroll!

Vägen till rätt diskkontroll! Vi förenklar din vardag! Vägen till rätt diskkontroll! Mjölkningsanläggningarna i uppbundna system är relativt enkla i sin konstruktion och lättdiskade. Men diskningen i mjölkgropar, karuseller och robotar

Läs mer

530117 Materialfysik vt 2007. 5. Kinetik 5.3. Korrosion. 5.3.1 Allmänt om korrosion

530117 Materialfysik vt 2007. 5. Kinetik 5.3. Korrosion. 5.3.1 Allmänt om korrosion 530117 Materialfysik vt 2007 5. Kinetik 5.3. Korrosion [Mitchell 3.1; Callister 17; en del bilder ur http://www.coe.montana.edu/composites/213%20files/chbe%20213%20 Ch%2017%20Corrosion_2.pdf ] 5.3.1 Allmänt

Läs mer

marmoleum LÄGGNINGSANVISNING

marmoleum LÄGGNINGSANVISNING marmoleum LÄGGNINGSANVISNING creating better environments LÄGGNINGSANVISNING Läggningsanvisning för Marmoleum click Allmän information Marmoleum Click har en ytbeläggning av linoleum som i huvudsak är

Läs mer