Aluminium som konstruktionsmaterial

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Aluminium som konstruktionsmaterial"

Transkript

1 2010 Aluminium som konstruktionsmaterial Josephine Sörensen,

2 Innehållsförteckning 1 Inledning Råvara Egenskaper hos aluminium Legeringar Användningsområden för aluminium Hopfogning Limning Svetsning Bearbetning Ytbehandling Anodisering Korrosion Galvanisk korrosion Gropfrätning Spaltkorrosion Ekonomiska aspekter Aluminium för mig som konstruktör Källor Tryckta källor Bildkällor

3 1 Inledning Aluminium, som rätt så nyligt upptäckts och förädlats, är idag den näst mest använda metallen i byggkonstruktioner. Den vanligaste metallen är ännu så länge järn. Aluminium är ett så pass populärt material eftersom det besitter många positiva egenskaper. Aluminium har låg vikt, hög hållfasthet, bra formbarhet, är korrosionshärdig, har bra värme och elektricitetsledningsförmåga. 2 Råvara I jordskorpan finns det mycket aluminium. Hela 8 % av jordskorpan består av aluminiumföreningar i olika former. Det vikigaste råvarumaterialet när aluminium ska framställas är bauxit. Bauxiten bildas när aluminiumrika bergarter vittrat och det består av oxider av aluminium, järn och kisel. Bauxit bryts i gruvor och man har funnit så stora mängder av materialet att det räcker i år till med nuvarande produktionstakt. De största gruvorna finns i Australien, Brasilien och Jamaica. Ur bauxiten framställs aluminiumoxid Al 2 O 3 och ur aluminiumoxiden framställs aluminium genom smältelektrolys, (aluminiumoxiden löses upp och elektrolyseras i hög värme i en ugn). För att producera 1 kg aluminiummetall krävs 2 kg aluminiumoxid, som i sin tur kräver 4 kg bauxit för att framställas. Det krävs mycket ström för att bryta ner oxiden till metall. För att framställa 1 kg aluminiummetall med smältelektrolys krävs 47 MJ, dvs ca 13 kwh, jämför med en vanlig spisplatta som påslagen förbrukar ungefär 1 kwh per timme. All den använda energin som krävs vid aluminiumframställning sparas dock snabbt in, t ex i reducerad vikt i bilar som medför att bilen drar mindre bensin. En fördel med aluminium är att det är mycket lätt att återvinna materialet. Återvinningen kräver bara 5 % energi av den ursprungliga energiinsatsen, som krävdes för att framställa metallen. Återvinningen av aluminium försämrar eller förändrar inte metallens egenskaper vilket medför att en aluminiumbit kan återvinnas närmast oändligt många gånger. 3 Egenskaper hos aluminium Densiteten hos aluminium är 2.7 kg/dm 3 och det är ungefär en tredjedel av densiteten hos stål. Aluminiumlegeringar har draghållfasthet mellan N/mm 2. Aluminium blir heller inte sprött när det utsätts för kyla, något som kännetecknar stål och som är direkt farligt t ex i tågräls på kyliga platser. Vid höga temperaturer minskar dock aluminiums hållfasthet. Om en konstruktion i aluminium ska utsättas för konstant temperatur av 100 C påverkas hållfastheten i stor utsträckning och detta måste garderas för i konstruktionen. Längdutvidgningen hos aluminium är också större jämfört med andra metaller. Värme och elledningsförmågan i materialet är god, aluminium leder lika bra som koppar men väger ungefär hälften så mycket. Aluminium har god formbarhet i kallt och varmt tillstånd och är lätt att strängpressa, valsa och bocka. Det är lätt att bearbeta materialet och det finns bra metoder för att svetsning och limning. Korrosionshärdigheten är god eftersom aluminium får ett skyddande oxidskikt på ytan så snart metallen reagerar med syret i luften. Skiktet bildas och återbildas spontant, läs mer under rubriken 9 Korrosion. Aluminium är inte giftigt och det förekommer aluminiumföreningar naturligt i maten. 3

4 Här är en jämförelsetabell över de vanligaste bruksmetallerna och konstruktionsplasterna, källa Sapa Handbok för konstruktörer. Al Fe Cu Zn Nylon Delrin Densitet, g/cm Smältpunkt, C Värmekapacitet J/kg, C Värmekonduktivitet, W/m, C Längdutv.koeff., x 10 6 / C El. konduktivitet, % I.A.C.S * El. resistivitet, x 10 9 Ωm Elasticitetsmodul, GPa *100 % I.A.C.S ( International Annealed Copper Standard) är den konduktivitet som vid 20 C motsvarar 58 m/ω, mm Tabellen visar alltså att aluminium är lättast av dessa metaller och en låg smältpunkt i förhållande till järn och koppar. Plasterna är visserligen lätta men är inte så starka och klarar inte värme så bra. Zink vinner över aluminium i lägst smältpunkt men har istället hög densitet och stor längdutvidgningskoefficient. 4 Legeringar Olegerat aluminium är mjukt och hållfastheten är inte så hög. För att förbättra materialets egenskaper blandas olika legeringsämnen i. Nästan all aluminium som används är legerat med ett eller flera ämnen. Legeringsämne Legeringsbeteckning Legeringstyp Renaluminium 1000 serien Ej härdbar Koppar 2000 Härdbar Mangan 3000 Ej härdbar Kisel 4000 Ej härdbar Magnesium 5000 Ej härdbar Magnesium + kisel 6000 Härdbar Zink 7000 Härdbar Andra legeringsämnen 8000 De icke härdbara legeringarna används mest till valsning eftersom det är det enda sättet att höja dess hållfasthet genom kallbearbetning. Aluminium som strängpressas är av de härdbara legeringarna, vanligast är legeringar ur 6000 serien. De härdbara legeringarna uppnår sin högsta hållfasthet efter att de blivit upplösningsbehandlade och åldrade. Antingen blir legeringen kallåldrat eller varmåldrat. Varmåldringen går till så att aluminiumet läggs i en ugn ett par timmar. Kallåldring innebär att aluminiumet ligger och stabiliseras i rumstemperatur. Det finns ytterligare beteckningar 4

5 på legeringarna som visar om den blivit kall eller varmåldrad. T4 innebär upplösningsbehandlad och kallåldrat, T5 och T6 innebär upplösningsbehandlat och varmåldrat. 5 Användningsområden för aluminium Det finns en rad olika användningsområden för aluminium. Framförallt används det i konstruktioner och byggnationer, bilkarosser och fälgar, båtar, motorer, flygplanskroppar, läskburkar, hushållsfolie, designprylar, mm. 5

6 6 Hopfogning Det finns några olika metoder för att hopfoga aluminium. Framför allt kan det skruvas ihop med hjälp av skruvar eller muttrar. Snäppfogar är ett sätt att hopfoga delar. Antingen kan de konstrueras för att det ska gå att ta isär delarna eller för att de aldrig ska gå att ta isär. Snäppfogar tar minst tid att sammanställa och är ekonomiskt eftersom det inte kräver att något annat material tillsätts. Nitning, limning och svetsning är andra vanliga hopfogningstekniker. 6.1 Limning Limning användes redan på 40 talet i flygplansindustrin. Dagens flygplan limmas fortfarande och aluminium är den mest limmade metallen på marknaden. Limförbanden är många gånger starkare än exempelvis skruvförband och limförbanden tar upp skjuvkrafter bättre. En korrekt och hållbar limfog kräver att ytorna som ska limmas är rena. Föroreningar och oxider på ytan försämrar chanserna för en duglig limfog. Limmet måste väta den ytan som ska limmas. Detta betyder att limmet ska ha lägre ytspänning än materialet, annars kommer limmet bara bli liggande som en droppe istället för att flyta ut. Här är en bild på hur en yta kan se ut i ett mikroskåp. Det får inte vara allt för stor skillnad mellan topparna och dalarna i ytan. Förstorad yta Ett bra lim ska väta överallt på ytan. Limmet ska nå ända ner i dalarna på ytan för att ett bra resultat ska uppnås. Lim Alla lim väter aluminium bra. Om aluminium ska limmas ihop med ett annat material ska detta materials egenskaper vara styrande för limvalet. Det svåraste materialet att limma är plast eftersom det har så låg ytspänning. 6.2 Svetsning När aluminium ska svetsas måste hänsyn tas till att metallen reagerar med syre och att det snabbt bildas oxid på ytan. Oxiden är stark och har en hög smältpunkt (2050 C) så det är lätt att få svetsfel. 6

7 Oxiden är tyngre än smältan och kan ge inneslutningar. Därför är det viktigt att ta bort oxiden från fogytorna innan se ska svetsas ihop. Det kan göras genom att borsta med en stålborste. Det är också risk för porbildning. Vätgas (hydrogen) från fukt och föroreningar på metallbiten eller i luften har stor löslighet i smält aluminium men nästan ingen alls i stelnat material. När smältan stelnar utskiljs vätgasen i form av bubblor som kan fångas i den stelnande metallen och bilda porer. De vanligaste svetsmetoderna är gasbågsvetsmetoder som MIG och TIG. Argon och helium används som skyddsgaser. Argon och helium är ädelgaser (inerta gaser) vilket innebär att de inte kan ingå i en kemisk förening med något annat ämne. En blandning av argon och helium används vid MIGsvetsning och svetsningen används på godstjocklekar från 1 mm och uppåt. En tråd genom svetspistolen ger tillsatsmaterial så ytorna kan fogas samman. TIG svetsning är mer lämpligt vid tunt gods. Tillsatsmaterialet tillsätts från sidan och TIG svetsning som är rätt utfört ger den mest felfria svetsen. 7 Bearbetning Även om aluminium kan bearbetas lätt att det smartast att i största möjliga mån skapa en form som kräver så lite efterbearbetning som möjligt. Stansning heter egentligen klippning. För några år sedan stansades aluminium i högre utsträckning men höghastighetsbearbetning som borrning och fräsning är bättre lämpade ur produktionskostnadsperspektiv eftersom det inte kräver höga verktygskostnader och långa ledtider. Svarvning är möjligt för legeringar som ger korta spånor. Svarvning bör göras på en legering i så hårt tillstånd som möjligt eftersom mjuka material som svarvas ger problem såsom spånstockning, kraftig gasbildning och svårighet att hålla toleranser. En borr anpassad för aluminium har ca 130 spetsvinkel, ca 40 spiralvinkel och ett stort spånutrymme. Rätt verktyg ger snabb bearbetning, exempelvis ett 10 mm hål, 30 mm djupt borras på 0.3 sekunder. Fräsning används med bra resultat vad gäller toleranser, yta och avverkningshastighet. Vid kapning bör varvtalet ligga runt 3000 rpm och kapklingans diameter ska vara mellan mm. Detaljen som kapas kan bli så gradfri att ingen efterbearbetning behövs. Tid och pengar sparas. Dragbockning används mest när radierna ska vara snäva. Dragbockning kan inte göras på anodiserade profiler då oxidskiktet är så hårt och sprött att bockningen spricker upp i fina sprickor. Rullbockning används för bockning av detaljer med stora radier. Sträckbockning medger mycket hög noggrannhet men det är en stor investering att köpa verktygspaketet så metoden kräver att det är stora serier som ska tillverkas. Pressbockning används för enklare bockning i stora serier. Detaljerna som ska formas stukas. 8 Ytbehandling Ytbehandling av aluminium är inte nödvändigt ur korrosionssynpunkt eftersom ett oxidskikt bildas spontant på ytan. Oxidskiktet återbildas om det repas och är mycket tunt, bara några hundradels µm. Aluminium har mycket hög härdbarhet i neutrala och måttligt sura miljöer medan det i sura och starkt basiska miljöer korroderar snabbt. Att ytbehandla en aluminiumprofil kan ha andra orsaker än korrosionsmotstånd t ex få en förändrad ytstruktur, färgval, hårdhet, slitstyrka, reflexionsförmåga 7

8 eller elektrisk isoleringsförmåga. En yta kan slipas för att förbättra ytkvaliteten. Ofta anodiseras ytan eller lackas. Polering ger glansig yta och en glansanodisering efter det ger en högglansig yta. För att slippa slipa på en massa smådelar för att få bort grader, dvs små vassa taggar efter tillverkningen av dessa delar, så trumblas de tillsammans i en trumma. Då skaver delarna mot varandra och vassa delar blir nedslipade. Vid lackering är det främst pulverlackering som är vanligt eftersom detaljer kan bockas efter lackering, det har beständig yta, är tålig i utomhusbruk och är tålig för slag och repor. 8.1 Anodisering Anodisering är en av de vanligaste ytbehandlingsmetoderna för aluminium och det används för att bibehålla nyutseendet, korrosionsbeständigheten, ger en smutsavvisande yta vid höga krav på hygien, ger en dekorativ yta med beständig färg och glans, ger en yta som inte får fingeravtryck, ger ytor som klarar att nötas på eller ytor som är elektriskt isolerade. Själva anodiseringsprocessen går till i fyra steg; förbehandling, anodisering, infärgning om det ska vara en speciell färg och eftertätning. Metalldetaljen får en mekanisk eller kemisk förbehandling och är ordentligt rengjord. Likström ansluts till metalldetaljen och blir anod. En elektrolytisk cell bildas. Elektrolyten brukar bestå av utspädd svavelsyra i rumstemperatur. Vid elektrolysen omvandlas ytmetallen till oxid. Processen fortsätter tills rätt tjocklek uppnåtts. Vanligast är skikttjocklekar mellan 5 25 µm. Oxidskiktet är nu oskyddat och innehåller ett stort antal porer. Pordiametern är mellan Å. Porerna måste slutas och detta görs genom att doppa metalldetaljen i gradigt avjoniserat vatten. Aluminiumoxiden omvandlas till böhmit, volymen ökar och porerna sluts. Korrosionsbeständigheten för anodiserade bitar är mycket hög, speciellt om metallbiten befinner sig i en miljö som har ett ph värde på 4 9. Ytan är underhållsfri. De flesta bearbetningarna av detaljen bör ske innan anodiseringen eftersom kallformbarheten är dålig. Återvinning av anodiserade detaljer behöver ingen förbehandling som t ex lackade metalldetaljer där det krävs att lacken tas bort innan metallen återvinns. Det går att få vilken kulör som helst på den anodiserade detaljen, undantaget vit. Ännu så länge finns inget pigment som klarar att göra den grå aluminiumytan helt vit. Pigmentet som tillsätts i anodiseringsbadet, innan slutning, är tennsalt. 9 Korrosion Aluminium korroderar inte i miljöer med ph värde mellan 4 9. I sura eller alkaliska miljöer korroderar däremot aluminium snabbt. De vanligaste korrosionstyperna är galvanisk korrosion, gropfrätning och spaltkorrosion. 8

9 9.1 Galvanisk korrosion Galvanisk korrosion, som bilden ovan visar, kan uppstå när olika metaller ligger i direktkontakt med varandra och det samtidigt är en kontinuerlig elektrolytbrygga mellan metallerna. Den oädlare metallen, anoden, korroderar medan den ädlaste metallen, katoden, skyddas mot korrosion. En liten katod yta (exempelvis en stålskruv) och en stor anod yta (exempelvis en aluminiumplåt) ger en mycket liten korrosion. Är läget tvärt om kan det snabbt ge svåra korrosionsangrepp. Bilden visar en zinkskruv i en järnplåt vilket gör att skruven korroderar. Det är inte bra för skruven riskerar att försvinna och kan därför inte utföra det den är tänkt för. På den andra bilden ses en kopparskruv i en järnplåt vilket gör att skruven förblir intakt medan plåten förändras något, däremot inte så mycket så det innebär några risker. Galvanisk korrosion kan uppkomma då metallen utsätts för kloridhaltig miljö, t ex i havsmiljö. Det går att förhindra galvanisk korrosion genom att sätta elektrisk isolation mellan metallerna i t ex ett skruvförband. På så sätt får inte metallytorna direkt kontakt med varandra. Är det stora konstruktioner kan en annan lösning vara att måla katodytan för att bryta elektrolytbryggan. För att skydda exempelvis båtmotorer i aluminium monteras en offeranod i ett oädlare material på båten. Det oädlare materialet offrar sig, korroderar istället för att det blir något korrosionsingrepp på båtmotorn. 9.2 Gropfrätning Gropfrätning är den absolut vanligaste formen av korrosion på aluminium. Det uppstår när metallen utsätts för en enda elektrolyt, vatten eller fukt med lösta salter, vanligtvis klorider. Angreppen är inte stora och påverkar oftast inte hållfastheten men ger en ful och ojämn yta. Angreppen är värst på obehandlad aluminium och på konstruktioner med snäva hörn och fickor. Där kan exempelvis regnvatten ligga kvar och angripa ytan. Alla sådana samlingsställen för vatten bör konstrueras bort. 9.3 Spaltkorrosion Spaltkorrosion kan utvecklas i trånga vätskefyllda spalter. Aluminiumdetaljer som lagras eller transporteras kan ibland få vatten mellan ytor på olika detaljer som ligger mot varandra. Detta kan ge en ytlig korrosion som är vattenfläckar på materialet. Spaltkorrosion kan motverkas genom att tätningsmassa eller dubbelhäftande tejp används innan två ytor fogas samman. Det motverkar att vatten tränger in mellan ytorna. 9

10 10 Ekonomiska aspekter Även om aluminium har ett högre kilopris än stål kan detta kompenseras av de fördelar som användning av aluminium innebär. Aluminium har hög formbarhet, låga verktygskostnader, låga bearbetningskostnader, låg vikt men hög hållfasthet, lång livslängd, kräver inget underhåll och har ett högt återvinningsvärde. Om hållfastheten inte är högre än nödvändigt, ytfinheten inte är den finaste och toleranserna inte allt för snäva finns mycket pengar att spara i en aluminiumkonstruktion. 11 Aluminium för mig som konstruktör Att arbeta med ett material som aluminium ger en otrolig frihet. Nästan vad som helst är möjligt att konstruera. Att ha förståelse för materialet och vilka egenskaper det har gör det möjligt att konstruera smarta lösningar och utnyttja tilltalande egenskaper som t ex fjädring i ett snäppförband eller aluminiums låga vikt. Med ökad förståelse är det ju också lättare att undvika att göra misstag som att konstruera en produkt som resulterar i galvanisk korrosion. I höstas var jag på en veckas utbildning i Danmark. Utbildningen tog upp aluminium som konstruktionsmaterial och jag lärde mig mycket nytt. Jag har alltid varit intresserad av material och val av material i olika produkter. Vi fick lära oss bakgrundsfakta om aluminium, korrosionsrisker, se byggnader konstruerade i aluminium och lyssnade på gästföreläsare som berättade om sina företag som sysslade med aluminium. En dag åkte vi på studiebesök till Bang & Olufsens fabrik i Sturer. De har en stor flashig anläggning med kontor, museum, visningsrum med deras produkter i, matsal, och också en stor modern fabrik som tillverkar alla deras telefoner, högtalare, bilstereos, tv apparater osv. De hade egna anodiseringsbad och mycket automatiserad verksamhet. Det var riktigt intressant och lärorikt att se allting. Efter den kursen har jag upptäckt aluminium på flera ställen, framförallt i byggnader, och försökt reda ut hur detaljen är utformad och tillverkad. Stål är ett bra konstruktionsmaterial men jag tror att vi kommer se mer aluminium i konstruktioner i framtiden. Eftersom återvinningsvinsten är så hög i aluminium är det ett attraktivt material. Jag tycker mig se mer och mer miljömedvetenhet i industrierna. Tillverkande företag måste ta hänsyn till hur tillverkningsprocessen går till ur miljösynpunkt eftersom det krävs av lagstiftare och konsumenter. Ett material som går att återvinna om och om igen utan att egenskaperna försämras är därför väldigt bra. Det ultimata vore ju självklart att konstruera så mycket som möjligt i återvunnet aluminium för att på så sätt minimera energiåtgången. Att skapa aluminium från råvara är ju som sagt väldigt energikrävande. Att arbeta uteslutande med återvunnet aluminium skulle också kunna vara ett försäljningsargument för företaget. 10

11 12 Källor Tryckta källor SAPA (Svenska Aluminium Profiler AB) Handbok för konstruktörer, första upplagan 1995 Bildkällor Läskburk: go.com/files/image/press/aluminium_beverage_can01.jpg kl Husfasad: g/metal facade cladding aluminium jpg kl Flygplan: medium/spartan executive 7w gene ritchhart.jpg kl Båt: boat building/1982d aluminium boat design building skylark sea trial 1.jpg kl Hushållsfolie: pg kl Designhögtalare: olufsen.com/sound system kl ipod MP3 spelare, kl Galvanisk korrosion: kl

Fasta förband metaller

Fasta förband metaller Akademin för Innovation, Design och Teknik Fasta förband metaller PM 1,5 Högskolepoäng Kurs KPP039 Produktutveckling 3 HT2010 Skrivet av: Sista revideringsdatum: 2011-01-08 Examinator: Rolf Lövgren INNEHÅLL

Läs mer

Ytbehandling. av aluminium

Ytbehandling. av aluminium Y T B E H A N D L I N G Ytbehandling av aluminium Aluminium är ett lätt och hållfast material samt det tredje vanligaste grundämnet Aluminium är lätt att bearbeta. Av aluminium kan man i en enda tillverkningsfas

Läs mer

MiniGuide. Aluminiumsvetsning.

MiniGuide. Aluminiumsvetsning. MiniGuide. Aluminiumsvetsning. 2 Innehåll. 3 Aluminium 4 Aluminiumlegeringar 5 Svetsning av aluminium Deformationer 6 Rengöring före svetsning Tillsatsmaterial 7 Skyddsgaser MISON skyddsgaser 8 Skyddsgaser

Läs mer

Uppgiften Materiel Brunn nummer Metall eller metallkombination

Uppgiften Materiel Brunn nummer Metall eller metallkombination Hemlaboration 5 B (Härnösand) Korrosions och korrosionsskydd Teori En galvanisk cell består av två elektroder (anod och katod), en förbindelse mellan dessa och en elektrolyt.. Galvanisk korrosion kan liknas

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Aluminium

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Aluminium INNEHÅLLSFÖRTECKNING METALSERVICE AB är leverantör till den svenska industri- och byggsektorn. Vi förser dessa med halvfabrikat inom aluminium, koppar, brons och mässing i alla dess former och legeringar.

Läs mer

Korrosionsinstitutet. Swedish Corrosion Institute. Uppdragsgivare: Nicholas T Rolander Morbygden 44 SE-791 94 Falun

Korrosionsinstitutet. Swedish Corrosion Institute. Uppdragsgivare: Nicholas T Rolander Morbygden 44 SE-791 94 Falun Korrosionsinstitutet Swedish Corrosion Institute Uppdragsgivare: TOWNSHEND TRADE COMPANY Nicholas T Rolander Morbygden 44 SE-791 94 Falun Ärende: Provning av produkten Tef-Gel s förmåga att minska galvanisk

Läs mer

Ha kunskaper om na gra vanliga tillverkningsmaterial Ka nna till hur man kan sammanfoga olika sorters material

Ha kunskaper om na gra vanliga tillverkningsmaterial Ka nna till hur man kan sammanfoga olika sorters material När du har läst det här avsnittet skall du: Ha kunskaper om na gra vanliga tillverkningsmaterial Ka nna till hur man kan sammanfoga olika sorters material Klicka och lyssna här på sidorna i läroboken Material

Läs mer

Friction Stir Welding. Ökad hållfasthet Ökad täthet Ökad repeterbarhet Minskad värmedeformation

Friction Stir Welding. Ökad hållfasthet Ökad täthet Ökad repeterbarhet Minskad värmedeformation Friction Stir Welding Ökad hållfasthet Ökad täthet Ökad repeterbarhet Minskad värmedeformation Upp till 14,5 meter långa paneler. Fogens struktur FSW är en etablerad teknik. Den skapades av The Welding

Läs mer

PM i Punktsvetsning. Produktutveckling 3 KPP039 HT09. Lärare: Rolf Lövgren

PM i Punktsvetsning. Produktutveckling 3 KPP039 HT09. Lärare: Rolf Lövgren PM i Punktsvetsning Produktutveckling 3 KPP039 HT09 Lärare: Rolf Lövgren Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Svetsning...3 Historia...3 Medeltiden...3 1800-talet...3 1900-talet...3 Resistanssvetsning...3

Läs mer

Materia Sammanfattning. Materia

Materia Sammanfattning. Materia Materia Sammanfattning Material = vad föremålet (materiel) är gjort av. Materia finns överallt (består av atomer). OBS! Materia Något som tar plats. Kan mäta hur mycket plats den tar eller väga. Materia

Läs mer

Capo Sweden har ett utav Sveriges mest kompletta sortiment på kakellister, rörelsefogprofiler och listellos. Är det ändå något som saknas?

Capo Sweden har ett utav Sveriges mest kompletta sortiment på kakellister, rörelsefogprofiler och listellos. Är det ändå något som saknas? Capo Sweden har ett utav Sveriges mest kompletta sortiment på kakellister, rörelsefogprofiler och listellos. Är det ändå något som saknas? Hör i så fall av dig. Nämnde vi föresten att Capo Sweden säljer

Läs mer

Aluminium - den gröna metallen

Aluminium - den gröna metallen Aluminium - den gröna metallen Förekomst Aluminium är näst efter syre och kisel det vanligaste grundämnet i jordskorpan. Ur mineralen bauxit framställs aluminiumoxid, utgångsmaterialet vid metalltillverkningen.

Läs mer

Aluminium gör livet lite lättare

Aluminium gör livet lite lättare Aluminium gör livet lite lättare Återvinning av aluminiumförpackningar utan pant Svenska MetallKretsen driver ett insamlings- och återvinningssystem för de aluminiumförpackningar som inte är pantbelagda.

Läs mer

Svar till Tänk ut-frågor i faktaboken

Svar till Tänk ut-frågor i faktaboken Sid. 269 13.1 Vad menas med att en metall ar adel? Den reagerar inte sa latt med andra amnen, den reagerar inte med saltsyra. 13.2 Ge exempel pa tre oadla metaller. Li, Mg, Al, Zn, Fe, Pb 13.3 Ge exempel

Läs mer

Addion. Matt mässing. Krom. Brunoxid. Kort om ytbehandling. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

Addion. Matt mässing. Krom. Brunoxid. Kort om ytbehandling. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. Polygiene Technology Addion Matt mässing Brunoxid Krom Kort om ytbehandling ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. Innehållsförteckning Ytbehandling förhindrar eller fördröjer korrosion

Läs mer

Laserskärning av plåt Laserskärning av rör Stansning Nibbling Pressning Andra typer av bearbetning Ytbehandling PLÅTBEARBETNING

Laserskärning av plåt Laserskärning av rör Stansning Nibbling Pressning Andra typer av bearbetning Ytbehandling PLÅTBEARBETNING PLÅTBEARBETNING Laserskärning av plåt Laserskärning av rör Stansning Nibbling Pressning Andra typer av bearbetning Ytbehandling 2 Innehåll Lager och konstruktion 3 Laserskärning av plåt 4-5 Laserskärning

Läs mer

Övergripande ändringsförtäckning för kapitel L. Texten i AMA och RA har blivit tydligare genom okodad underrubrik

Övergripande ändringsförtäckning för kapitel L. Texten i AMA och RA har blivit tydligare genom okodad underrubrik Övergripande ändringsförtäckning för kapitel L LC MÅLNING M M Texten i AMA och RA har blivit tydligare genom okodad underrubrik LD - SKYDDSBELÄGGNING Text rensad från metoder som inte används och ovidkommande

Läs mer

Måla direkt på rostiga ytor och spar tid och pengar!

Måla direkt på rostiga ytor och spar tid och pengar! Isotrol gör rostskyddsmålningen enkel. Måla direkt på rostiga ytor och spar tid och pengar! Oavsett om det är järnvägsbroar, kraftledningsstolpar, hamnkranar eller mindre ståldetaljer garanterar Isotrolsystemet

Läs mer

RULLPOLERING S.C.A.M.I.

RULLPOLERING S.C.A.M.I. S.C.A.M.I. Katalog 2011 2 Rullpolering är en plastisk bearbetning. Genom rullens tryck omfördelas material plastiskt och därmed uppnås en god ytjämnhet. Bearbetningen reducerar dessutom porer och repor

Läs mer

FÖRETAGSPRESENTATION

FÖRETAGSPRESENTATION FÖRETAGSPRESENTATION CALIBRA - FÖRETAGET MED ALLT UNDER ETT TAK Calibra har sin verksamhet i Arlandastad, här har vi funnits sedan 2010. Som företag har vi funnits sedan 1991. Det gör att vi har en stor

Läs mer

Metaller och legeringar

Metaller och legeringar Mål Metaller och legeringar Att kunna redogöra för metallers uppbyggnad och struktur Att kunna de vanligaste odontologiska metallernas tillverkningsegenskaper (gjutning, bearbetning) Metallstruktur Kristall

Läs mer

Defektreduktion vid svetsning av ho gha llfasta sta l

Defektreduktion vid svetsning av ho gha llfasta sta l Defektreduktion vid svetsning av ho gha llfasta sta l Höghållfasta stål används mer och mer i olika konstruktioner, för att spara material och vikt. Ur miljösynpunkt är det alltså viktigt att trenden att

Läs mer

TMPT06 Material & materialval

TMPT06 Material & materialval TMPT06 Material & materialval Del 2 av 2 Kerstin Johansen Industriell Produktion Baserat på kursboken Manufacturing Processes for Design Professionals av Rob Thompson Metaller Vanliga material som ni möter

Läs mer

Innehållsförteckning.

Innehållsförteckning. Metallarbete 1 Innehållsförteckning. Olika Metaller.! 4 Järn.! 4 Koppar.! 4 Mässing.! 4 Silver.! 4 Aluminium.! 4 Lödning! 5 Verktygskunskap! 6 Planering! 8 1. Skissa! 8 2. Design och formgivning.! 8 3.materialval!

Läs mer

1.6 Zinkens korrosion

1.6 Zinkens korrosion 1.6 Zinkens korrosion Stål är vår tids mest använda material. Men stål har en stor nackdel och det är dess höga korrosionshastighet. Att skydda stålkonstruktioner och detaljer mot rost har därför stort

Läs mer

Utvärderingar för processkännedom och utveckling några exempel på hur analyser/provning ger nyttig kunskap. Karin Lindqvist, Swerea IVF

Utvärderingar för processkännedom och utveckling några exempel på hur analyser/provning ger nyttig kunskap. Karin Lindqvist, Swerea IVF Utvärderingar för processkännedom och utveckling några exempel på hur analyser/provning ger nyttig kunskap Karin Lindqvist, Swerea IVF Exempel 1) Vad finns under ytan? Företaget X hade sett sjunkande kvalité

Läs mer

Dragprov, en demonstration

Dragprov, en demonstration Dragprov, en demonstration Stål Grundämnet järn är huvudbeståndsdelen i stål. I normalt konstruktionsstål, som är det vi ska arbeta med, är kolhalten högst 0,20-0,25 %. En av anledningarna är att stålet

Läs mer

LASERSKÄRNING. och plåtbearbetning

LASERSKÄRNING. och plåtbearbetning LASERSKÄRNING och plåtbearbetning Häfla Bruks AB grundades 1682 och har sedan dess kontinuerligt varit verksamma inom tillverkning av järn, stål och metallprodukter på samma plats i norra Östergötland.

Läs mer

Förnya dina metallytor

Förnya dina metallytor Måla metall Arbetsråd för Metallprimer Grundfärg, Roststopp Grundfärg, Allround Grundfärg, Komplett Grund- & täckfärg, Mekanlack Aqua Täckfärg, Plåttak Aqua Täckfärg, Plåtfasad Täckfärg och Hammarlack

Läs mer

Lim Klubbmaterial för åk 4-6 Anna Karin Jern och Berit Kurtén-Finnäs

Lim Klubbmaterial för åk 4-6 Anna Karin Jern och Berit Kurtén-Finnäs Lim Klubbmaterial för åk 4-6 Anna Karin Jern och Berit Kurtén-Finnäs Mål Eleverna ska inse att lim är något man kan tillverka själv av vanliga ingredienser och att människor förr i tiden tog tillvara det

Läs mer

for Finish and Function

for Finish and Function for Finish and Function Precisionsgjutning i gips är ypperligt för prototyper, 1 10 exemplar via Rapid Casting korta serier, 10-1000 exemplar komplicerad design med exempelvis inre hålrum tunt gods, ned

Läs mer

Tekniska data Bult & Mutter

Tekniska data Bult & Mutter Tekniska data Bult & Tekniska data 1. Skillnad i nyckelvidd mellan ISO och DIN För M6S-sexkantskruv och M6M-mutter där nyckelvidderna skiljer sig mellan ISO och DIN standard. Gängdiameter Nyckelvidd M6S

Läs mer

Manual Aluminiumstolpar

Manual Aluminiumstolpar Manual Aluminiumstolpar 2012-02-22. Morastolpe MSX Produkter. Moramast AB konstruerar och tillverkar stolpar för trafikbelysning med produktnamnet Morastolpen och varumärket Vänliga vägen Morastolpen.

Läs mer

Keramiska plattor. Keramiska egenskaper

Keramiska plattor. Keramiska egenskaper 1 Keramiska plattor Keramiska egenskaper Hög mekanisk hållfasthet även vid höga temperaturer. Utmärkt kemisk beständighet (hög resistens mot påverkan av syror, saltlösningar, baser osv.). Mycket hög hårdhet

Läs mer

Lödning. Lödning innebär att man smälter in en lättsmält metall mellan två andra metaller. ( Man liksom limmar ihop metaller med ett lödmedel.

Lödning. Lödning innebär att man smälter in en lättsmält metall mellan två andra metaller. ( Man liksom limmar ihop metaller med ett lödmedel. Lödning. Lödning innebär att man smälter in en lättsmält metall mellan två andra metaller. ( Man liksom limmar ihop metaller med ett lödmedel.) Man skiljer på två typer av lödning. Mjuklödning och hårdlödning.

Läs mer

Miljödeklaration för ventilationsbatterier

Miljödeklaration för ventilationsbatterier Miljödeklaration för ventilationsbatterier Inom Coiltech arbetar vi med resurssnål tillverkning och ett integrerat miljötänkande i enlighet med miljö- och kvalitetsledningssystemen ISO 14001 samt ISO 9001.

Läs mer

Den genomfärgade träfiberskivan

Den genomfärgade träfiberskivan Den genomfärgade träfiberskivan Fakta/fördelar Åtta färger Helt genomfärgad Sju tjocklekar Hög hållfasthet/stark Fuktbeständig Verktygsvänlig Minimal putsning Lågabsorberande yta Ekonomisk Ekologisk Med

Läs mer

Makes Industry Grow. Rostfritt Material. Korrosion

Makes Industry Grow. Rostfritt Material. Korrosion Rostfritt Material Korrosion Korrosionsmotstånd beror på omgivning och miljö Begränsningar beroende på media ger olika korrosionsbeständighet Kol och kol-mangan-stål Mikrolegerade stål Låglegerade stål

Läs mer

EdmoLift, din kompletta legoleverantör

EdmoLift, din kompletta legoleverantör Laserskärning Bockning Svetsning Ytbehandling Montering EdmoLift, din kompletta legoleverantör EdmoLift är en komplett legoleverantör med toppmodern maskinpark, vår personal har lång erfarenhet av legoarbeten

Läs mer

PUTSARBETSBESKRIVNING

PUTSARBETSBESKRIVNING ARBETSBESKRIVNING 16.3 1 (5) PUTSARBETSBESKRIVNING Förbehandling av underlaget Ytorna som skall putsas rengörs från smuts och löst damm. Det puts som skadats när den gamla brukytan reparerats, avlägsnas

Läs mer

SKUM OCH DESS TILLVERKNING,

SKUM OCH DESS TILLVERKNING, SKUM OCH DESS TILLVERKNING, BEARBETNING SAMT ANVÄNDNINGSOMRÅDEN Marina Wiklöf Handledare: Rolf Lövgren Mälardalens Högskola Produktutveckling 3 INNEHÅLL Inledning... 3 Historia... 3 Tillverkning... 4 Bearbetningsmetoder...

Läs mer

Kyllösningar. baserade på strängpressat aluminium 12,5 45 ~ 12,05 ` 0,15 R 1,5

Kyllösningar. baserade på strängpressat aluminium 12,5 45 ~ 12,05 ` 0,15 R 1,5 Kyllösningar baserade på strängpressat aluminium,5 45 ~,5 `,5 f f R,5 Lokal närvaro global kompetens Upptäck s breda sortiment av kyllösningar, där vi kombinerar mångårig expertis med de unika egenskaperna

Läs mer

Miljödeklaration Arbetsbord OFI S sitta/stå, A94C87

Miljödeklaration Arbetsbord OFI S sitta/stå, A94C87 Miljödeklaration Arbetsbord OFI S sitta/stå, A94C87 Företaget EFG European Furniture Group AB Box 1017 573 28 TRANÅS Org.nr: 556236-7259 ISO 14001 certifikat nr: 194848 FSC-COC certifikat nr: EUR-COC-061003

Läs mer

CorEr. Boden Energi AB utför prov med CoreEr i sopförbrännigspanna

CorEr. Boden Energi AB utför prov med CoreEr i sopförbrännigspanna CorEr Boden Energi AB utför prov med CoreEr i sopförbrännigspanna År 2007 startade Boden Energi AB sin senaste sopförbränningspanna av typen Roster, levererad av B&W Volund. Pannan förbränner cirka 50

Läs mer

Terminsplanering i Kemi för 7P4 HT 2012

Terminsplanering i Kemi för 7P4 HT 2012 Terminsplanering i Kemi för 7P4 HT 2012 Vecka Tema Dag Planering Atomer och kemiska V35 reaktioner V36 V37 V38 Atomer och kemiska reaktioner Luft Luft V40 V41 V42 Vatten Vissa förändringar kan förekomma

Läs mer

12 ELEKTROKEMISK KORROSION

12 ELEKTROKEMISK KORROSION 12 ELEKTROKEMISK KORROSION 12.1 INLEDNING Korrosion i fartyg har varit ett känt problem ända sedan slutet av 1700-talet då man fick stora problem i s.k. kompositbyggen med stävar, spant och roder av stål

Läs mer

Klassificerat enligt EU-direktiv 1999/45/EC. För ytterligare information se våra Materialsäkerhetsdatablad.

Klassificerat enligt EU-direktiv 1999/45/EC. För ytterligare information se våra Materialsäkerhetsdatablad. Uppgifterna i denna trycksak bygger på vårt nuvarande kunnande och är avsedda att ge allmän information om våra produkter och deras användningsområden. De får således inte anses utgöra någon garanti för

Läs mer

CANDOR Sweden AB. n WWW.CANDORSWEDEN.COM

CANDOR Sweden AB. n WWW.CANDORSWEDEN.COM CANDOR Sweden AB n Established in 1946 n Swedish Owned Company by LOTORPGRUPPEN (www.lotorp.com) n Head office in Sweden with subsidiaries in all Nordic countries n 50 employees n ISO 9000 and ISO 14000

Läs mer

Åke Mård presenterar energiklokt och fuktsäkert byggande. Ny teknik: Koljern

Åke Mård presenterar energiklokt och fuktsäkert byggande. Ny teknik: Koljern Åke Mård presenterar energiklokt och fuktsäkert byggande. Ny teknik: Koljern FOAMGLAS cellglasisolering Ekologiskt och Hållbart: Cellglas är det enda isoleringsmaterial, som håller ett helt liv: det försämras

Läs mer

Skåform hållbara badrumsskåp för våtrumsmiljöer

Skåform hållbara badrumsskåp för våtrumsmiljöer Skåform hållbara badrumsskåp för våtrumsmiljöer Instruktioner, produktinfo, drift och skötsel Skåform är en serie badrumsskåp, som är specialtillverkade för lång hållbarhet i fuktiga miljöer. Skåpen är

Läs mer

FORMICA MAGNETIC LAMINATE

FORMICA MAGNETIC LAMINATE FORMICA MAGNETIC LAMINATE Formica Magnetic är ett dekorativt laminat med alla fördelar och samma garanterade kvalitet som traditionella Formica laminat men med ytterligare fördelar perfekta för kommunikation

Läs mer

Vad är rostfritt stål? Fe Cr > 10,5% C < 1,2%

Vad är rostfritt stål? Fe Cr > 10,5% C < 1,2% Cr > 10,5% C < 1,2% Vad är rostfritt stål? Järnlegering med 10,5 % krom och 1,2 % kol, vilket krävs för att det självläkande ytskiktet (passiva skiktet) som ger korrosionshärdigheten skall kunna bildas

Läs mer

http://www.kennethshem.se/loedkurs.htm Liten lödkurs Skrivet av Kenneth Johansson http://welcome.to/kenneth.johansson

http://www.kennethshem.se/loedkurs.htm Liten lödkurs Skrivet av Kenneth Johansson http://welcome.to/kenneth.johansson Liten lödkurs Skrivet av Kenneth Johansson http://welcome.to/kenneth.johansson Här följer en liten lödkurs som ska hjälpa er att löda till husbehov så ni slipper kall-lödningar och onödiga glappkontakter

Läs mer

Bränslecell. Av: Petter Andersson Klass:EE1b Kaplanskolan, Skellefteå 2015-02-12

Bränslecell. Av: Petter Andersson Klass:EE1b Kaplanskolan, Skellefteå 2015-02-12 Bränslecell Av: Petter Andersson Klass:EE1b Kaplanskolan, Skellefteå 2015-02-12 Innehållsförteckning S. 2-3 Utvinning av energi S. 4-5 Kort historik S. 6-7 Energiomvandlingar S. 8-9 Miljövänlighet S.

Läs mer

Monteringsanvisning för träkomposittrall

Monteringsanvisning för träkomposittrall Monteringsanvisning för träkomposittrall Grattis till ert val av trall från Scandinavian Plank. Vi har längre erfarenhet av trall i träkomposit än många av våra konkurrenter därför vet vi också vad man

Läs mer

Stål en del av vår vardag

Stål en del av vår vardag Stål en del av vår vardag Stål finns i det mesta vi har runtomkring oss, bilar, strykjärn, mobiler, bestick och gatlampor. Produkter som inte innehåller stål är ofta plastprodukter som tillverkats i stålformar.

Läs mer

Instruktioner för montage av rutschkanor i rostfritt stål av typerna DPP och Basic

Instruktioner för montage av rutschkanor i rostfritt stål av typerna DPP och Basic Instruktioner för montage av rutschkanor i rostfritt stål av typerna DPP och Basic Tack för ditt förtroende. Din belöning kommer att vara en kvalitetsprodukt och dina barns glädje. Inledning I handen har

Läs mer

Modern Betong. Fogfria golvlösningar. Hållbara och dekorativa golv i polyuretan, epoxi och Ucrete

Modern Betong. Fogfria golvlösningar. Hållbara och dekorativa golv i polyuretan, epoxi och Ucrete Modern Betong Fogfria golvlösningar Hållbara och dekorativa golv i polyuretan, epoxi och Ucrete Polyuretan Den mest övertygande egenskapen hos polyuretan är dess förmåga att tillmötesgå olika krav genom

Läs mer

Absol. det mångsidiga saneringsmedlet

Absol. det mångsidiga saneringsmedlet Absol det mångsidiga saneringsmedlet Absol absolut rätt när du hanterar och sanerar miljöfarliga vätskor Absol suger upp, sanerar och neutraliserar snabbt och effektivt miljöfarliga vätskor. Produkten

Läs mer

Från idé till färdig komponent

Från idé till färdig komponent Från idé till färdig komponent Från idé till färdig produkt Hydal Aluminium Profiler är en ledande leverantörer av strängpressade, bearbetade och ytbehandlade aluminiumprofiler och komponenter. Vi levererar

Läs mer

PLAST. För många är plast ett värdeladdat ord. Vissa förknippar plast med resursslöseri och nedskräpning, andra med högteknologi och bra produkter.

PLAST. För många är plast ett värdeladdat ord. Vissa förknippar plast med resursslöseri och nedskräpning, andra med högteknologi och bra produkter. PLAST För många är plast ett värdeladdat ord. Vissa förknippar plast med resursslöseri och nedskräpning, andra med högteknologi och bra produkter. Det kan bero på att plast är ett material med många olika

Läs mer

sammenføyning / profilteknikk

sammenføyning / profilteknikk 47 Idéprofilerna är framtagna för att visa ett antal funktioner som kan integreras i profilen: skruvficka, mutterspår, snäpplås, led, dekorränder, "julgran" för infästning i träspår, kylfläns, rör, spår

Läs mer

Evercrete Vetrofluid

Evercrete Vetrofluid Evercrete Vetrofluid Evercrete Vetrofluid är ett speciellt impregneringsmedel som skyddar betong från försämring. Dess huvudsakliga formula baseras på vattenglas med en speciell katalysator som tillåter

Läs mer

Fouling? Don t fight it. Release it.

Fouling? Don t fight it. Release it. Fouling? Don t fight it. Release it. Upptäck HEMPEL:s senaste innovation och tekniska landvinning nya SilicOne bexäxningssläppande silikonbottenfärgssystem! + + Grundfärg Silikongrundfärg Silikonbottenfärg

Läs mer

Monteringsanvisning för träkomposittrall

Monteringsanvisning för träkomposittrall Monteringsanvisning för träkomposittrall Grattis till ert val av trall från Scandinavian Plank. Vi har längre erfarenhet av trall i träkomposit än många av våra konkurrenter därför vet vi också vad man

Läs mer

YOUR LOCAL SOURCE IN A GLOBAL WORLD GLOBAL OUTSOURCING

YOUR LOCAL SOURCE IN A GLOBAL WORLD GLOBAL OUTSOURCING GLOBAL OUTSOURCING Spara från 30 % till 75 % på maskinbearbetade produkter och gjutna komponenter från Kina. I Kina fi nns miljoner underleverantörer, endast några få kan leverera kvalitetstestade och

Läs mer

En ny funktionellmodell som motsvarar det valda konceptet flytbojen, har skapats för att kunna dela in konceptet i moduler, se figur 1.

En ny funktionellmodell som motsvarar det valda konceptet flytbojen, har skapats för att kunna dela in konceptet i moduler, se figur 1. Ikot grupp C4 Veckorapparort 7 (lv3) 240310 7.1 Systemarkitektur Modulisering av produkten Genom modularisering av konceptet delas olika delsystem in i sammanhängande grupper, moduler. En modul kan testas

Läs mer

Ytbehandling ger aluminiumprofiler en extra dimension

Ytbehandling ger aluminiumprofiler en extra dimension Ytbehandling ger aluminiumprofiler en extra dimension Upptäck möjligheterna! Ytor upplevs på olika sätt. Färg, struktur och glans bidrar till att skapa intryck hos den som betraktar eller känner på ytan.

Läs mer

Instruktion för isolering av beslag på målade master.

Instruktion för isolering av beslag på målade master. 1(5) Instruktion för isolering av beslag på målade master. Allmänt: Principen är att isoleringen mellan beslag och mastväggen skall göras så tät som möjligt för att minimera möjligheten för fukt att tränga

Läs mer

1. Inledning. 1.1 Om detta dokument. 1.2 Om Fjäråskupan

1. Inledning. 1.1 Om detta dokument. 1.2 Om Fjäråskupan Miljöinformation Miljöinfoinformation 1. Inledning 1.1 Om detta dokument 1.2 Om Fjäråskupan 2. En fläktkupas livscykel 3. Råvaror 3.1 Materialsammansättning 3.2 Fläktsystemet 3.3 Elektronik & belysning

Läs mer

Produktinformation Santex vikdörrar

Produktinformation Santex vikdörrar Produktinformation Santex vikdörrar Santex vikdörrar är lättmanövrerade och man får största möjliga öppning med dessa partier. Uw-värde på hela konstruktionen är vid 3-glas låga 1,29. Aluminium: Karmdimension:

Läs mer

Fönster med goda framtidsutsikter

Fönster med goda framtidsutsikter Fönster med goda framtidsutsikter Fönsterteamet vi erbjuder fönster som håller vad de lovar Fönsterteamet ingår i samma koncern som Enomic Fönster. Enomic är ett svenskägt företag som startade sin produktion

Läs mer

I vår natur finns det mängder av ämnen. Det finns några ämnen som vi kallar grundämnen. Grundämnen är uppbyggda av likadana atomer.

I vår natur finns det mängder av ämnen. Det finns några ämnen som vi kallar grundämnen. Grundämnen är uppbyggda av likadana atomer. TEORI Kemi I vår natur finns det mängder av ämnen. Det finns några ämnen som vi kallar grundämnen. Grundämnen är uppbyggda av likadana atomer. Länge trodde man att atomer var de minsta byggstenarna. Idag

Läs mer

Setra Trägolv. Upplev skillnaden med ett massivt trägolv. Tidlöst. Unikt. Äkta.

Setra Trägolv. Upplev skillnaden med ett massivt trägolv. Tidlöst. Unikt. Äkta. Setra Trägolv Upplev skillnaden med ett massivt trägolv. Tidlöst. Unikt. Äkta. 1 Noga utvalt Det är något speciellt med massiva trägolv. De är genuina och rejäla, samtidigt som de har tidlös design och

Läs mer

3M Tejp- och Lim. Produktguide. Bästa fäste. med rätt teknik

3M Tejp- och Lim. Produktguide. Bästa fäste. med rätt teknik 3M Tejp- och Lim Produktguide Bästa fäste med rätt teknik det att fästa? Hur får jag Tejp- och limskolan 3M TEJP- & LIMSKOLAN 29 Hur får jag det att fästa? Stegen till rätt produktval Välkommen till 3M:s

Läs mer

Skötsel av Kährs lackerade trägolv i bostadsmiljö

Skötsel av Kährs lackerade trägolv i bostadsmiljö Skötsel av Kährs lackerade trägolv i bostadsmiljö Följande text är ett utdrag är Kährs tekniska handbok. Den finns i sin helhet på www.kahrs.se 9.1 Skötsel och reparation av Kährs trägolv i bostadsmiljö

Läs mer

SPIRAL TRAPPOR FÖR BOSTAD, UTRYMNING & INDUSTRI STÅL

SPIRAL TRAPPOR FÖR BOSTAD, UTRYMNING & INDUSTRI STÅL SPIRAL TRAPPOR FÖR BOSTAD, UTRYMNING & INDUSTRI STÅL www.abcsolutions.se Om ABC Solutions VÄLKOMMEN TILL ABC SOLUTIONS! ABC SOLUTIONS Företaget för dig som vill ha en långsiktig produktions- och konstruktionspartner

Läs mer

LÄGGNINGSANVISNING. Datum: 22.11.2011. Dok.no: LA-1111-5O. Sida: 1 av 5. Ersätter: LA-1005-5O

LÄGGNINGSANVISNING. Datum: 22.11.2011. Dok.no: LA-1111-5O. Sida: 1 av 5. Ersätter: LA-1005-5O 1 av 5 LÄGGNINGSANVISNING VIKTIGT! Förvara golvplankorna i oöppnad förpackning i rumstemperatur i minst 48 timmar före läggning. Ideal rumtemperatur är 18-22 C vid en relativ luftfuktighet på 40-60 % RF.

Läs mer

Lösningar kan vara sura, neutrala eller basiska Gemensamt för sura och basiska ämnen är att de är frätande.

Lösningar kan vara sura, neutrala eller basiska Gemensamt för sura och basiska ämnen är att de är frätande. Syror och baser Lösningar Lösningar kan vara sura, neutrala eller basiska Gemensamt för sura och basiska ämnen är att de är frätande. Om man blandar en syra och en bas kan man få det att bli neutralt.

Läs mer

Rostdoktorn Dr. Sabina Ronneteg

Rostdoktorn Dr. Sabina Ronneteg Rostdoktorn Dr. Sabina Ronneteg Vem är jag? Sabina Ronneteg Naturvetenskapligt program, Katedralskolan, Linköping Magisterexamen i kemi vid Linköpings Tekniska Högskola och Uppsala Universitet Doktorerade

Läs mer

Idéförädling Profilförädling

Idéförädling Profilförädling Idéförädling Profilförädling 1 Förr nöjde vi oss med att pressa och bearbeta profiler. Idag vill vi förädla idéer, profiler, människor och företag. Det är lätt att beskriva en produkt, en aluminiumprofil

Läs mer

Vill du veta mer? www.briggsandstratton.se 08-449 56 30 info.se@basco.com Box 6057, 141 06 Kungens Kurva

Vill du veta mer? www.briggsandstratton.se 08-449 56 30 info.se@basco.com Box 6057, 141 06 Kungens Kurva Vill du veta mer? www.briggsandstratton.se 08-449 56 30 info.se@basco.com Box 6057, 141 06 Kungens Kurva och 7 sanningar Vad vet du om gräsklippning, motorer och deras påverkan på miljön? I över 100 år

Läs mer

MEJSLAR SDS-MAX SDS-PLUS BORRNING OCH MEJSLING

MEJSLAR SDS-MAX SDS-PLUS BORRNING OCH MEJSLING MEJSLAR SDS-MAX SDS-PLUS BORRNING OCH MEJSLING www..se BETONGBORRNING OCH MEJSLING Du har köpt det bästa verktyget, nu kan du köpa det bästa tillbehöret för arbetsuppgiften. FRÅGA EFTER DEWALT BORR OCH

Läs mer

SVENSKA. Spiralformade låsringar Vågfjädrar

SVENSKA. Spiralformade låsringar Vågfjädrar SVENSKA www.smalley.com Spiralformade låsringar Vågfjädrar är Smalley Vad är Smalley Vad Företagets historia Smalley Steel Ring Company grundades 1918 och var från början en leverantör av kolvringar för

Läs mer

Weland skötselinstruktion. Handhavandebeskrivning, balkonger och räcken

Weland skötselinstruktion. Handhavandebeskrivning, balkonger och räcken Weland skötselinstruktion Handhavandebeskrivning, balkonger och räcken Weland Aluminium handhavandebeskrivning Sid Smide varmförzinkat 3 Smide (lackat, duplex) 4 Balkong (betong) 5 Balkong (aluminium)

Läs mer

Solpaneler. Solpanelssystem: Solpanelssystemet består av: Solpanel Regulator Batteribank

Solpaneler. Solpanelssystem: Solpanelssystemet består av: Solpanel Regulator Batteribank Solpaneler Solpanelen är en anordning som omvandlar solenergin till elektricitet. Solljuset absorberas av solcellsmaterialet därefter sparkas elektroner ut ur materialet, dessa leds i en externkrets och

Läs mer

HITTA RÄTT STEKPANNA En lit en guide som leder dig rät t bland gjutjär n och kolstål.

HITTA RÄTT STEKPANNA En lit en guide som leder dig rät t bland gjutjär n och kolstål. HITTA RÄTT STEKPANNA En lit en guide som leder dig rät t bland gjutjär n och kolstål. EMALJERAT GJUTJÄRN GJUTJÄRN Ex. Le creuset och Staub Emaljerat gjutjärn är ett slitstarkt material och kan användas

Läs mer

Elektronik i var mans hand

Elektronik i var mans hand Elektronik i var mans hand I vår vardag använder vi allt fler elektriska och elektroniska apparater. Många länder inför också lagstiftning om att kasserad elektronik ska samlas in. Det ger en ökad marknad

Läs mer

grundämne När man blandar två eller flera ämnen till ett nytt ämne

grundämne När man blandar två eller flera ämnen till ett nytt ämne Namn: Kemiprov åk 4 Datum: Para ihop ord och förklaring grundämne När man blandar två eller flera ämnen till ett nytt ämne hypotes När ett ämne försvinner i ett annat ämne och man ser det inte men kan

Läs mer

Kundanpassade rullformade profiler

Kundanpassade rullformade profiler Kundanpassade rullformade profiler Under snart femtio år har vi gjort profiler till vår profil ROBUST RULLPROFILER tillverkar rullformade profiler för industrin. Det har vi gjort i snart femtio år. Utan

Läs mer

Golvplattor KMAB 200803-03

Golvplattor KMAB 200803-03 Golvplattor KMAB 200803-03 Iron black Tack vare en ny tillverkningsmetod så kan golvplattor tillverkas till hållbara och slitstarka mosaikplattor i magnetit. Pressningen bygger på en teknik med endast

Läs mer

UNIT. unitark.se. Anna-Karin och Alf. STORLEK: Tillbyggnad 65 m 2. STATUS: Inflyttning 2009. UPPVÄRMNING: Bergvärmepump KONSTRUKTÖR: KIB

UNIT. unitark.se. Anna-Karin och Alf. STORLEK: Tillbyggnad 65 m 2. STATUS: Inflyttning 2009. UPPVÄRMNING: Bergvärmepump KONSTRUKTÖR: KIB IDÉ? Kring sjön Gärdsken, som ligger i södra Alingsås, ligger ett villaområde med villor huvudsakligen från 20-talet. Ursprungligen var det små trähus med en källarvåning i sten och 1 ½-plan i trä med

Läs mer

Optidrain Monteringsanvisning

Optidrain Monteringsanvisning Optidrain Monteringsanvisning En varm och torr grund ger dig kvalitet i ditt boende Utvändig isolering är bäst Källarväggar bör man isolera utvändigt. Utvändig isolering ger alltid den varmaste och torraste

Läs mer

KEIM Lignosil. Silikatfärg till trä

KEIM Lignosil. Silikatfärg till trä KEIM Lignosil Silikatfärg till trä Trä Ett byggmaterial med själ och karaktär Det finns knappast något annat byggmaterial som har så nära koppling till oss människor som trä. Ett gammalt ordspråk säger

Läs mer

FÖRSVARETS MATERIELVERK FÖRSVARSSTANDARD FSD 7402

FÖRSVARETS MATERIELVERK FÖRSVARSSTANDARD FSD 7402 2003-04-04 2 1 (6) Grupp M07 ANTIFOULINGFÄRG 1 ALLMÄNT 1.1 Typuppgifter Färg enligt denna standard är avsedd för bottenmålning på fartyg av stål som korrosionskyddsmålats. Färgen är lufttorkande, påväxthämmande

Läs mer

GASOL NJUT AV SÄKER OCH MILJÖVÄNLIG ENERGI. MyAGA.se

GASOL NJUT AV SÄKER OCH MILJÖVÄNLIG ENERGI. MyAGA.se GASOL NJUT AV SÄKER OCH MILJÖVÄNLIG ENERGI MyAGA.se Varmt eller kallt - oändliga möjligheter med gasol. I den här broschyren får du veta mer om gasol och hur du med några enkla grundregler kan ta del av

Läs mer

Bergarter. 1. Lägg stenarna på rätt bild. 2. Om det finns tid: hämta några stenar från skolgården och sortera dem på samma sätt.

Bergarter. 1. Lägg stenarna på rätt bild. 2. Om det finns tid: hämta några stenar från skolgården och sortera dem på samma sätt. Ämnen i jordskorpan; station a) Bergarter Stenar av olika sorter: granit, gnejs, fältspat, kvarts, ev glimmer. Bilder av stenarterna, se webbsidan för temadagen. Granit och gnejs är våra vanligaste bergarter.

Läs mer

Flat Carbon Europe. Magnelis En nyskapade metallbeläggning som ger skydd i de tuffaste av miljöer

Flat Carbon Europe. Magnelis En nyskapade metallbeläggning som ger skydd i de tuffaste av miljöer Flat Carbon Europe Magnelis En nyskapade metallbeläggning som ger skydd i de tuffaste av miljöer Magnelis I de tuffaste miljöerna behövs det starkaste skyddet är en ny och stark metallbeläggning som skyddar

Läs mer

Steg 7 Konstruera konceptet, del 2. IKOT D1 tisdag den 21 april 2009

Steg 7 Konstruera konceptet, del 2. IKOT D1 tisdag den 21 april 2009 D1 Steg 7 Konstruera konceptet, del 2 0 7.2 Inledning När alla delsystem nu har utformats översiktligt och deras funktioner definierats i detalj är det dags att slutgiltigt dimensionera alla ingående komponenter

Läs mer