Aluminium som konstruktionsmaterial

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Aluminium som konstruktionsmaterial"

Transkript

1 2010 Aluminium som konstruktionsmaterial Josephine Sörensen,

2 Innehållsförteckning 1 Inledning Råvara Egenskaper hos aluminium Legeringar Användningsområden för aluminium Hopfogning Limning Svetsning Bearbetning Ytbehandling Anodisering Korrosion Galvanisk korrosion Gropfrätning Spaltkorrosion Ekonomiska aspekter Aluminium för mig som konstruktör Källor Tryckta källor Bildkällor

3 1 Inledning Aluminium, som rätt så nyligt upptäckts och förädlats, är idag den näst mest använda metallen i byggkonstruktioner. Den vanligaste metallen är ännu så länge järn. Aluminium är ett så pass populärt material eftersom det besitter många positiva egenskaper. Aluminium har låg vikt, hög hållfasthet, bra formbarhet, är korrosionshärdig, har bra värme och elektricitetsledningsförmåga. 2 Råvara I jordskorpan finns det mycket aluminium. Hela 8 % av jordskorpan består av aluminiumföreningar i olika former. Det vikigaste råvarumaterialet när aluminium ska framställas är bauxit. Bauxiten bildas när aluminiumrika bergarter vittrat och det består av oxider av aluminium, järn och kisel. Bauxit bryts i gruvor och man har funnit så stora mängder av materialet att det räcker i år till med nuvarande produktionstakt. De största gruvorna finns i Australien, Brasilien och Jamaica. Ur bauxiten framställs aluminiumoxid Al 2 O 3 och ur aluminiumoxiden framställs aluminium genom smältelektrolys, (aluminiumoxiden löses upp och elektrolyseras i hög värme i en ugn). För att producera 1 kg aluminiummetall krävs 2 kg aluminiumoxid, som i sin tur kräver 4 kg bauxit för att framställas. Det krävs mycket ström för att bryta ner oxiden till metall. För att framställa 1 kg aluminiummetall med smältelektrolys krävs 47 MJ, dvs ca 13 kwh, jämför med en vanlig spisplatta som påslagen förbrukar ungefär 1 kwh per timme. All den använda energin som krävs vid aluminiumframställning sparas dock snabbt in, t ex i reducerad vikt i bilar som medför att bilen drar mindre bensin. En fördel med aluminium är att det är mycket lätt att återvinna materialet. Återvinningen kräver bara 5 % energi av den ursprungliga energiinsatsen, som krävdes för att framställa metallen. Återvinningen av aluminium försämrar eller förändrar inte metallens egenskaper vilket medför att en aluminiumbit kan återvinnas närmast oändligt många gånger. 3 Egenskaper hos aluminium Densiteten hos aluminium är 2.7 kg/dm 3 och det är ungefär en tredjedel av densiteten hos stål. Aluminiumlegeringar har draghållfasthet mellan N/mm 2. Aluminium blir heller inte sprött när det utsätts för kyla, något som kännetecknar stål och som är direkt farligt t ex i tågräls på kyliga platser. Vid höga temperaturer minskar dock aluminiums hållfasthet. Om en konstruktion i aluminium ska utsättas för konstant temperatur av 100 C påverkas hållfastheten i stor utsträckning och detta måste garderas för i konstruktionen. Längdutvidgningen hos aluminium är också större jämfört med andra metaller. Värme och elledningsförmågan i materialet är god, aluminium leder lika bra som koppar men väger ungefär hälften så mycket. Aluminium har god formbarhet i kallt och varmt tillstånd och är lätt att strängpressa, valsa och bocka. Det är lätt att bearbeta materialet och det finns bra metoder för att svetsning och limning. Korrosionshärdigheten är god eftersom aluminium får ett skyddande oxidskikt på ytan så snart metallen reagerar med syret i luften. Skiktet bildas och återbildas spontant, läs mer under rubriken 9 Korrosion. Aluminium är inte giftigt och det förekommer aluminiumföreningar naturligt i maten. 3

4 Här är en jämförelsetabell över de vanligaste bruksmetallerna och konstruktionsplasterna, källa Sapa Handbok för konstruktörer. Al Fe Cu Zn Nylon Delrin Densitet, g/cm Smältpunkt, C Värmekapacitet J/kg, C Värmekonduktivitet, W/m, C Längdutv.koeff., x 10 6 / C El. konduktivitet, % I.A.C.S * El. resistivitet, x 10 9 Ωm Elasticitetsmodul, GPa *100 % I.A.C.S ( International Annealed Copper Standard) är den konduktivitet som vid 20 C motsvarar 58 m/ω, mm Tabellen visar alltså att aluminium är lättast av dessa metaller och en låg smältpunkt i förhållande till järn och koppar. Plasterna är visserligen lätta men är inte så starka och klarar inte värme så bra. Zink vinner över aluminium i lägst smältpunkt men har istället hög densitet och stor längdutvidgningskoefficient. 4 Legeringar Olegerat aluminium är mjukt och hållfastheten är inte så hög. För att förbättra materialets egenskaper blandas olika legeringsämnen i. Nästan all aluminium som används är legerat med ett eller flera ämnen. Legeringsämne Legeringsbeteckning Legeringstyp Renaluminium 1000 serien Ej härdbar Koppar 2000 Härdbar Mangan 3000 Ej härdbar Kisel 4000 Ej härdbar Magnesium 5000 Ej härdbar Magnesium + kisel 6000 Härdbar Zink 7000 Härdbar Andra legeringsämnen 8000 De icke härdbara legeringarna används mest till valsning eftersom det är det enda sättet att höja dess hållfasthet genom kallbearbetning. Aluminium som strängpressas är av de härdbara legeringarna, vanligast är legeringar ur 6000 serien. De härdbara legeringarna uppnår sin högsta hållfasthet efter att de blivit upplösningsbehandlade och åldrade. Antingen blir legeringen kallåldrat eller varmåldrat. Varmåldringen går till så att aluminiumet läggs i en ugn ett par timmar. Kallåldring innebär att aluminiumet ligger och stabiliseras i rumstemperatur. Det finns ytterligare beteckningar 4

5 på legeringarna som visar om den blivit kall eller varmåldrad. T4 innebär upplösningsbehandlad och kallåldrat, T5 och T6 innebär upplösningsbehandlat och varmåldrat. 5 Användningsområden för aluminium Det finns en rad olika användningsområden för aluminium. Framförallt används det i konstruktioner och byggnationer, bilkarosser och fälgar, båtar, motorer, flygplanskroppar, läskburkar, hushållsfolie, designprylar, mm. 5

6 6 Hopfogning Det finns några olika metoder för att hopfoga aluminium. Framför allt kan det skruvas ihop med hjälp av skruvar eller muttrar. Snäppfogar är ett sätt att hopfoga delar. Antingen kan de konstrueras för att det ska gå att ta isär delarna eller för att de aldrig ska gå att ta isär. Snäppfogar tar minst tid att sammanställa och är ekonomiskt eftersom det inte kräver att något annat material tillsätts. Nitning, limning och svetsning är andra vanliga hopfogningstekniker. 6.1 Limning Limning användes redan på 40 talet i flygplansindustrin. Dagens flygplan limmas fortfarande och aluminium är den mest limmade metallen på marknaden. Limförbanden är många gånger starkare än exempelvis skruvförband och limförbanden tar upp skjuvkrafter bättre. En korrekt och hållbar limfog kräver att ytorna som ska limmas är rena. Föroreningar och oxider på ytan försämrar chanserna för en duglig limfog. Limmet måste väta den ytan som ska limmas. Detta betyder att limmet ska ha lägre ytspänning än materialet, annars kommer limmet bara bli liggande som en droppe istället för att flyta ut. Här är en bild på hur en yta kan se ut i ett mikroskåp. Det får inte vara allt för stor skillnad mellan topparna och dalarna i ytan. Förstorad yta Ett bra lim ska väta överallt på ytan. Limmet ska nå ända ner i dalarna på ytan för att ett bra resultat ska uppnås. Lim Alla lim väter aluminium bra. Om aluminium ska limmas ihop med ett annat material ska detta materials egenskaper vara styrande för limvalet. Det svåraste materialet att limma är plast eftersom det har så låg ytspänning. 6.2 Svetsning När aluminium ska svetsas måste hänsyn tas till att metallen reagerar med syre och att det snabbt bildas oxid på ytan. Oxiden är stark och har en hög smältpunkt (2050 C) så det är lätt att få svetsfel. 6

7 Oxiden är tyngre än smältan och kan ge inneslutningar. Därför är det viktigt att ta bort oxiden från fogytorna innan se ska svetsas ihop. Det kan göras genom att borsta med en stålborste. Det är också risk för porbildning. Vätgas (hydrogen) från fukt och föroreningar på metallbiten eller i luften har stor löslighet i smält aluminium men nästan ingen alls i stelnat material. När smältan stelnar utskiljs vätgasen i form av bubblor som kan fångas i den stelnande metallen och bilda porer. De vanligaste svetsmetoderna är gasbågsvetsmetoder som MIG och TIG. Argon och helium används som skyddsgaser. Argon och helium är ädelgaser (inerta gaser) vilket innebär att de inte kan ingå i en kemisk förening med något annat ämne. En blandning av argon och helium används vid MIGsvetsning och svetsningen används på godstjocklekar från 1 mm och uppåt. En tråd genom svetspistolen ger tillsatsmaterial så ytorna kan fogas samman. TIG svetsning är mer lämpligt vid tunt gods. Tillsatsmaterialet tillsätts från sidan och TIG svetsning som är rätt utfört ger den mest felfria svetsen. 7 Bearbetning Även om aluminium kan bearbetas lätt att det smartast att i största möjliga mån skapa en form som kräver så lite efterbearbetning som möjligt. Stansning heter egentligen klippning. För några år sedan stansades aluminium i högre utsträckning men höghastighetsbearbetning som borrning och fräsning är bättre lämpade ur produktionskostnadsperspektiv eftersom det inte kräver höga verktygskostnader och långa ledtider. Svarvning är möjligt för legeringar som ger korta spånor. Svarvning bör göras på en legering i så hårt tillstånd som möjligt eftersom mjuka material som svarvas ger problem såsom spånstockning, kraftig gasbildning och svårighet att hålla toleranser. En borr anpassad för aluminium har ca 130 spetsvinkel, ca 40 spiralvinkel och ett stort spånutrymme. Rätt verktyg ger snabb bearbetning, exempelvis ett 10 mm hål, 30 mm djupt borras på 0.3 sekunder. Fräsning används med bra resultat vad gäller toleranser, yta och avverkningshastighet. Vid kapning bör varvtalet ligga runt 3000 rpm och kapklingans diameter ska vara mellan mm. Detaljen som kapas kan bli så gradfri att ingen efterbearbetning behövs. Tid och pengar sparas. Dragbockning används mest när radierna ska vara snäva. Dragbockning kan inte göras på anodiserade profiler då oxidskiktet är så hårt och sprött att bockningen spricker upp i fina sprickor. Rullbockning används för bockning av detaljer med stora radier. Sträckbockning medger mycket hög noggrannhet men det är en stor investering att köpa verktygspaketet så metoden kräver att det är stora serier som ska tillverkas. Pressbockning används för enklare bockning i stora serier. Detaljerna som ska formas stukas. 8 Ytbehandling Ytbehandling av aluminium är inte nödvändigt ur korrosionssynpunkt eftersom ett oxidskikt bildas spontant på ytan. Oxidskiktet återbildas om det repas och är mycket tunt, bara några hundradels µm. Aluminium har mycket hög härdbarhet i neutrala och måttligt sura miljöer medan det i sura och starkt basiska miljöer korroderar snabbt. Att ytbehandla en aluminiumprofil kan ha andra orsaker än korrosionsmotstånd t ex få en förändrad ytstruktur, färgval, hårdhet, slitstyrka, reflexionsförmåga 7

8 eller elektrisk isoleringsförmåga. En yta kan slipas för att förbättra ytkvaliteten. Ofta anodiseras ytan eller lackas. Polering ger glansig yta och en glansanodisering efter det ger en högglansig yta. För att slippa slipa på en massa smådelar för att få bort grader, dvs små vassa taggar efter tillverkningen av dessa delar, så trumblas de tillsammans i en trumma. Då skaver delarna mot varandra och vassa delar blir nedslipade. Vid lackering är det främst pulverlackering som är vanligt eftersom detaljer kan bockas efter lackering, det har beständig yta, är tålig i utomhusbruk och är tålig för slag och repor. 8.1 Anodisering Anodisering är en av de vanligaste ytbehandlingsmetoderna för aluminium och det används för att bibehålla nyutseendet, korrosionsbeständigheten, ger en smutsavvisande yta vid höga krav på hygien, ger en dekorativ yta med beständig färg och glans, ger en yta som inte får fingeravtryck, ger ytor som klarar att nötas på eller ytor som är elektriskt isolerade. Själva anodiseringsprocessen går till i fyra steg; förbehandling, anodisering, infärgning om det ska vara en speciell färg och eftertätning. Metalldetaljen får en mekanisk eller kemisk förbehandling och är ordentligt rengjord. Likström ansluts till metalldetaljen och blir anod. En elektrolytisk cell bildas. Elektrolyten brukar bestå av utspädd svavelsyra i rumstemperatur. Vid elektrolysen omvandlas ytmetallen till oxid. Processen fortsätter tills rätt tjocklek uppnåtts. Vanligast är skikttjocklekar mellan 5 25 µm. Oxidskiktet är nu oskyddat och innehåller ett stort antal porer. Pordiametern är mellan Å. Porerna måste slutas och detta görs genom att doppa metalldetaljen i gradigt avjoniserat vatten. Aluminiumoxiden omvandlas till böhmit, volymen ökar och porerna sluts. Korrosionsbeständigheten för anodiserade bitar är mycket hög, speciellt om metallbiten befinner sig i en miljö som har ett ph värde på 4 9. Ytan är underhållsfri. De flesta bearbetningarna av detaljen bör ske innan anodiseringen eftersom kallformbarheten är dålig. Återvinning av anodiserade detaljer behöver ingen förbehandling som t ex lackade metalldetaljer där det krävs att lacken tas bort innan metallen återvinns. Det går att få vilken kulör som helst på den anodiserade detaljen, undantaget vit. Ännu så länge finns inget pigment som klarar att göra den grå aluminiumytan helt vit. Pigmentet som tillsätts i anodiseringsbadet, innan slutning, är tennsalt. 9 Korrosion Aluminium korroderar inte i miljöer med ph värde mellan 4 9. I sura eller alkaliska miljöer korroderar däremot aluminium snabbt. De vanligaste korrosionstyperna är galvanisk korrosion, gropfrätning och spaltkorrosion. 8

9 9.1 Galvanisk korrosion Galvanisk korrosion, som bilden ovan visar, kan uppstå när olika metaller ligger i direktkontakt med varandra och det samtidigt är en kontinuerlig elektrolytbrygga mellan metallerna. Den oädlare metallen, anoden, korroderar medan den ädlaste metallen, katoden, skyddas mot korrosion. En liten katod yta (exempelvis en stålskruv) och en stor anod yta (exempelvis en aluminiumplåt) ger en mycket liten korrosion. Är läget tvärt om kan det snabbt ge svåra korrosionsangrepp. Bilden visar en zinkskruv i en järnplåt vilket gör att skruven korroderar. Det är inte bra för skruven riskerar att försvinna och kan därför inte utföra det den är tänkt för. På den andra bilden ses en kopparskruv i en järnplåt vilket gör att skruven förblir intakt medan plåten förändras något, däremot inte så mycket så det innebär några risker. Galvanisk korrosion kan uppkomma då metallen utsätts för kloridhaltig miljö, t ex i havsmiljö. Det går att förhindra galvanisk korrosion genom att sätta elektrisk isolation mellan metallerna i t ex ett skruvförband. På så sätt får inte metallytorna direkt kontakt med varandra. Är det stora konstruktioner kan en annan lösning vara att måla katodytan för att bryta elektrolytbryggan. För att skydda exempelvis båtmotorer i aluminium monteras en offeranod i ett oädlare material på båten. Det oädlare materialet offrar sig, korroderar istället för att det blir något korrosionsingrepp på båtmotorn. 9.2 Gropfrätning Gropfrätning är den absolut vanligaste formen av korrosion på aluminium. Det uppstår när metallen utsätts för en enda elektrolyt, vatten eller fukt med lösta salter, vanligtvis klorider. Angreppen är inte stora och påverkar oftast inte hållfastheten men ger en ful och ojämn yta. Angreppen är värst på obehandlad aluminium och på konstruktioner med snäva hörn och fickor. Där kan exempelvis regnvatten ligga kvar och angripa ytan. Alla sådana samlingsställen för vatten bör konstrueras bort. 9.3 Spaltkorrosion Spaltkorrosion kan utvecklas i trånga vätskefyllda spalter. Aluminiumdetaljer som lagras eller transporteras kan ibland få vatten mellan ytor på olika detaljer som ligger mot varandra. Detta kan ge en ytlig korrosion som är vattenfläckar på materialet. Spaltkorrosion kan motverkas genom att tätningsmassa eller dubbelhäftande tejp används innan två ytor fogas samman. Det motverkar att vatten tränger in mellan ytorna. 9

10 10 Ekonomiska aspekter Även om aluminium har ett högre kilopris än stål kan detta kompenseras av de fördelar som användning av aluminium innebär. Aluminium har hög formbarhet, låga verktygskostnader, låga bearbetningskostnader, låg vikt men hög hållfasthet, lång livslängd, kräver inget underhåll och har ett högt återvinningsvärde. Om hållfastheten inte är högre än nödvändigt, ytfinheten inte är den finaste och toleranserna inte allt för snäva finns mycket pengar att spara i en aluminiumkonstruktion. 11 Aluminium för mig som konstruktör Att arbeta med ett material som aluminium ger en otrolig frihet. Nästan vad som helst är möjligt att konstruera. Att ha förståelse för materialet och vilka egenskaper det har gör det möjligt att konstruera smarta lösningar och utnyttja tilltalande egenskaper som t ex fjädring i ett snäppförband eller aluminiums låga vikt. Med ökad förståelse är det ju också lättare att undvika att göra misstag som att konstruera en produkt som resulterar i galvanisk korrosion. I höstas var jag på en veckas utbildning i Danmark. Utbildningen tog upp aluminium som konstruktionsmaterial och jag lärde mig mycket nytt. Jag har alltid varit intresserad av material och val av material i olika produkter. Vi fick lära oss bakgrundsfakta om aluminium, korrosionsrisker, se byggnader konstruerade i aluminium och lyssnade på gästföreläsare som berättade om sina företag som sysslade med aluminium. En dag åkte vi på studiebesök till Bang & Olufsens fabrik i Sturer. De har en stor flashig anläggning med kontor, museum, visningsrum med deras produkter i, matsal, och också en stor modern fabrik som tillverkar alla deras telefoner, högtalare, bilstereos, tv apparater osv. De hade egna anodiseringsbad och mycket automatiserad verksamhet. Det var riktigt intressant och lärorikt att se allting. Efter den kursen har jag upptäckt aluminium på flera ställen, framförallt i byggnader, och försökt reda ut hur detaljen är utformad och tillverkad. Stål är ett bra konstruktionsmaterial men jag tror att vi kommer se mer aluminium i konstruktioner i framtiden. Eftersom återvinningsvinsten är så hög i aluminium är det ett attraktivt material. Jag tycker mig se mer och mer miljömedvetenhet i industrierna. Tillverkande företag måste ta hänsyn till hur tillverkningsprocessen går till ur miljösynpunkt eftersom det krävs av lagstiftare och konsumenter. Ett material som går att återvinna om och om igen utan att egenskaperna försämras är därför väldigt bra. Det ultimata vore ju självklart att konstruera så mycket som möjligt i återvunnet aluminium för att på så sätt minimera energiåtgången. Att skapa aluminium från råvara är ju som sagt väldigt energikrävande. Att arbeta uteslutande med återvunnet aluminium skulle också kunna vara ett försäljningsargument för företaget. 10

11 12 Källor Tryckta källor SAPA (Svenska Aluminium Profiler AB) Handbok för konstruktörer, första upplagan 1995 Bildkällor Läskburk: go.com/files/image/press/aluminium_beverage_can01.jpg kl Husfasad: g/metal facade cladding aluminium jpg kl Flygplan: medium/spartan executive 7w gene ritchhart.jpg kl Båt: boat building/1982d aluminium boat design building skylark sea trial 1.jpg kl Hushållsfolie: pg kl Designhögtalare: olufsen.com/sound system kl ipod MP3 spelare, kl Galvanisk korrosion: kl

PM- Aluminium. källa: Företaget Alcoa Fjardaál som tillverkar aluminium i Island. Peyman Mohammadi. Ansvarig lärare: Rolf Lövgren

PM- Aluminium. källa: Företaget Alcoa Fjardaál som tillverkar aluminium i Island. Peyman Mohammadi. Ansvarig lärare: Rolf Lövgren PM- Aluminium källa: Företaget Alcoa Fjardaál som tillverkar aluminium i Island Peyman Mohammadi Ansvarig lärare: Rolf Lövgren Kurs: Produktutveckling 3, KPP039 HT2010 Innehållsförteckning 1 Inledning...3

Läs mer

PPU408 HT15. Aluminium. Lars Bark MdH/IDT 2015-12-03

PPU408 HT15. Aluminium. Lars Bark MdH/IDT 2015-12-03 Aluminium 1 1807 1824 1886 - Engelsmannen Humphrey Davy (1778-1829) insåg att metallen måste finnas men lyckades inte framställa den. - Han gav den dock namnet Aluminum. - Den danske vetenskapsmannen H.

Läs mer

PM Ytbehandling. Anodisering. Christoffer Löfstrand 2011 01 16

PM Ytbehandling. Anodisering. Christoffer Löfstrand 2011 01 16 PM Ytbehandling Anodisering Christoffer Löfstrand 2011 01 16 Fördjupningsarbetet beskrivet med ett PM behandlar området Ytbehandling, med speciell inriktning på anodisering av olika metaller, framförallt

Läs mer

Fasta förband metaller

Fasta förband metaller Akademin för Innovation, Design och Teknik Fasta förband metaller PM 1,5 Högskolepoäng Kurs KPP039 Produktutveckling 3 HT2010 Skrivet av: Sista revideringsdatum: 2011-01-08 Examinator: Rolf Lövgren INNEHÅLL

Läs mer

Ytbehandling aluminiumprofiler

Ytbehandling aluminiumprofiler Ytbehandling aluminiumprofiler Innehåll Anodisering 2 3 Lackering 4 Mekanisk/ Kemisk ytbehandling 5 Övrig ytbehandling 6 Kontakt och prover 7 Aluminium har redan i naturligt tillstånd en snygg och korrosionshärdig

Läs mer

Produktutveckling 3 Handledare: Rolf Lövgren Utfört av: Adnan Silajdzic

Produktutveckling 3 Handledare: Rolf Lövgren Utfört av: Adnan Silajdzic PM Strängpressning Individuell inlämningsuppgift Produktutveckling 3 Handledare: Rolf Lövgren Utfört av: Adnan Silajdzic 1 Innehåll Inledning och Bakgrund... 3 Vad innebär Strängpressning?... 4 Hur går

Läs mer

PM STRÄNGPRESSNING AV ALUMINIUM

PM STRÄNGPRESSNING AV ALUMINIUM TILL ROLF LÖVGREN PM STRÄNGPRESSNING AV ALUMINIUM KPP039 PRODUKTUTVECKLING 3 LINA BJELKENÄS 2 Innehåll Inledning... 2 Syfte och mål... 2 Projektavgränsningar... 2 Vad innebär strängpressning och hur går

Läs mer

SAPA YTBEHANDLING Anodisering, pulverlackering och Decoral

SAPA YTBEHANDLING Anodisering, pulverlackering och Decoral Anodisering, pulverlackering och Decoral Anodisering Anodisering är den starkaste ytbehandling som finns för aluminiumprofiler. Det är en elektrolytisk process i vilken ett oxidskikt byggs upp. Skiktet

Läs mer

Profiler och komponenter. Innovativ aluminiumförädling

Profiler och komponenter. Innovativ aluminiumförädling Profiler och komponenter Innovativ aluminiumförädling Marknadsledande förädling Nordic Aluminium planerar, tillverkar och marknadsför högklassiga aluminiumprofiler samt långt förädlade aluminiumkomponenter.

Läs mer

Ytbehandling. av aluminium

Ytbehandling. av aluminium Y T B E H A N D L I N G Ytbehandling av aluminium Aluminium är ett lätt och hållfast material samt det tredje vanligaste grundämnet Aluminium är lätt att bearbeta. Av aluminium kan man i en enda tillverkningsfas

Läs mer

Framställning av järn

Framställning av järn Ämnen i jordskorpan Få rena grundämnen i naturen Ingår i kemiska föreningar I berggrunden (fasta massan i jordskorpan) finns många olika kemiska föreningar. De flesta berggrund innehåller syre Berggrunden

Läs mer

Uppgiften Materiel Brunn nummer Metall eller metallkombination

Uppgiften Materiel Brunn nummer Metall eller metallkombination Hemlaboration 5 B (Härnösand) Korrosions och korrosionsskydd Teori En galvanisk cell består av två elektroder (anod och katod), en förbindelse mellan dessa och en elektrolyt.. Galvanisk korrosion kan liknas

Läs mer

MiniGuide. Aluminiumsvetsning.

MiniGuide. Aluminiumsvetsning. MiniGuide. Aluminiumsvetsning. 2 Innehåll. 3 Aluminium 4 Aluminiumlegeringar 5 Svetsning av aluminium Deformationer 6 Rengöring före svetsning Tillsatsmaterial 7 Skyddsgaser MISON skyddsgaser 8 Skyddsgaser

Läs mer

Guide för val av rätt tillsatsmaterial

Guide för val av rätt tillsatsmaterial Guide för val av rätt tillsatsmaterial Grundmaterial 443 7005 6061 6060 514 5454 5086 5052 5005 3004 3101 1060 356 7020 6070 6063 5154 5386 5652 5050 3003 1050A D712 5083, 5383 1200 7021 5456 1100 AA EN

Läs mer

PM i Punktsvetsning. Produktutveckling 3 KPP039 HT09. Lärare: Rolf Lövgren

PM i Punktsvetsning. Produktutveckling 3 KPP039 HT09. Lärare: Rolf Lövgren PM i Punktsvetsning Produktutveckling 3 KPP039 HT09 Lärare: Rolf Lövgren Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Svetsning...3 Historia...3 Medeltiden...3 1800-talet...3 1900-talet...3 Resistanssvetsning...3

Läs mer

ALLMÄNNA EGENSKAPER ///////////////////////////////////////////////////////////////

ALLMÄNNA EGENSKAPER /////////////////////////////////////////////////////////////// ALLOY 400 UNS N04400, NiCu30Fe, 2.4360 ALLMÄNNA EGENSKAPER /////////////////////////////////////////////////////////////// //// Alloy 400 (UNS benämning N04400) är en nickel-koppar legering med hög mekanisk

Läs mer

Att beakta vid konstruktion i aluminium. Kap 19

Att beakta vid konstruktion i aluminium. Kap 19 Att beakta vid konstruktion i aluminium. Kap 19 1 Låg vikt (densitet = 2 700 kg/m3 ) - Låg vikt har betydelse främst när egentyngden är dominerande samt vid transport och montering. Låg elasticitetsmodul

Läs mer

Ha kunskaper om na gra vanliga tillverkningsmaterial Ka nna till hur man kan sammanfoga olika sorters material

Ha kunskaper om na gra vanliga tillverkningsmaterial Ka nna till hur man kan sammanfoga olika sorters material När du har läst det här avsnittet skall du: Ha kunskaper om na gra vanliga tillverkningsmaterial Ka nna till hur man kan sammanfoga olika sorters material Klicka och lyssna här på sidorna i läroboken Material

Läs mer

Material föreläsning 7. HT2 7,5 p halvfart Janne Färm

Material föreläsning 7. HT2 7,5 p halvfart Janne Färm Material föreläsning 7 HT2 7,5 p halvfart Janne Färm Fredag 11:e December 10:15 12:00 PPU105 Material Förmiddagens agenda Hållbarhet: oxidation och korrosion ch 17 Paus Processers egenskaper ch 18 2 Hållbarhet:

Läs mer

Bearbetning Varia Dekorpaneler

Bearbetning Varia Dekorpaneler Bearbetning Varia Dekorpaneler Generellt Variapanelerna som är tillverkade av Ecoresin kan bearbetas med de flesta verktyg avsedda för plast-, trä-, och metallbearbetning. Det är viktigt att hastigheten

Läs mer

Korrosion laboration 1KB201 Grundläggande Materialkemi

Korrosion laboration 1KB201 Grundläggande Materialkemi Korrosion laboration 1KB201 Grundläggande Materialkemi Utförs av: William Sjöström (SENSUR) Rapport skriven av: William Sjöström Sammanfattning Om en metall inte är stabil i den omgivande miljön så kan

Läs mer

Rör enligt DIN 1626 Svetsat stålrör Ny förstandard EN 10217-1/3. Rör. Bröderna Edstrand. Rör

Rör enligt DIN 1626 Svetsat stålrör Ny förstandard EN 10217-1/3. Rör. Bröderna Edstrand. Rör Indelningsgrunder för rör... 218 enligt DIN 1626... 219 Varmvalsade sömlösa stålrör enligt DIN 1629... 220 Varmvalsade sömlösa stålrör enligt DIN 1630... 222 Varmvalsade sömlösa stålrör enligt DIN 17121...

Läs mer

Det kreativa alternativet. - aluminium

Det kreativa alternativet. - aluminium A L U M I N I U M P R O F I L E R Det kreativa alternativet - aluminium Nordic Aluminium - En stadig grund Vårt kunnande är ett resultat av mångårig erfarenhet. Verksamheten startade 1962 och 1995 avskiljdes

Läs mer

DUBO skruvsäkringar. DUBO skruvsäkringar för insexskruvar. DUBO tandade stålbrickor. KORREX mutterskydd. KORREX runda mutterskydd. KORREX snäpphättor

DUBO skruvsäkringar. DUBO skruvsäkringar för insexskruvar. DUBO tandade stålbrickor. KORREX mutterskydd. KORREX runda mutterskydd. KORREX snäpphättor DUBO skruvsäkringar 10 10 DUBO skruvsäkringar för insexskruvar 11 DUBO tandade stålbrickor 15 KORREX mutterskydd 22 DUBO WORLDWIDE KORREX runda mutterskydd KORREX snäpphättor 24 17 KORREX skyddsknappar

Läs mer

SPECIALISTER INOM YTBEHANDLING AV METALL LEVERANTÖR TILL FLERA VÄRLDSLEDANDE FÖRETAG

SPECIALISTER INOM YTBEHANDLING AV METALL LEVERANTÖR TILL FLERA VÄRLDSLEDANDE FÖRETAG SPECIALISTER INOM YTBEHANDLING AV METALL LEVERANTÖR TILL FLERA VÄRLDSLEDANDE FÖRETAG VILKA ÄR VI OCH VAD KAN VI PÅ YTCENTER HJÄLPA DEJ MED? Ytcenter är ett företag där alla har mer än 30 års erfarenhet

Läs mer

Korrosionsinstitutet. Swedish Corrosion Institute. Uppdragsgivare: Nicholas T Rolander Morbygden 44 SE-791 94 Falun

Korrosionsinstitutet. Swedish Corrosion Institute. Uppdragsgivare: Nicholas T Rolander Morbygden 44 SE-791 94 Falun Korrosionsinstitutet Swedish Corrosion Institute Uppdragsgivare: TOWNSHEND TRADE COMPANY Nicholas T Rolander Morbygden 44 SE-791 94 Falun Ärende: Provning av produkten Tef-Gel s förmåga att minska galvanisk

Läs mer

F Ö R E T A G S P R E S E N T A T I O N GATUMÖBLER I ALUMINIUM HÅLLER LÄNGST DESIGNEN HÅLLER FÖR EVIGT

F Ö R E T A G S P R E S E N T A T I O N GATUMÖBLER I ALUMINIUM HÅLLER LÄNGST DESIGNEN HÅLLER FÖR EVIGT F Ö R E T A G S P R E S E N T A T I O N GATUMÖBLER I ALUMINIUM HÅLLER LÄNGST DESIGNEN HÅLLER FÖR EVIGT BRA KVALITET ÄR INGEN KOSTNADSFRÅGA DÅLIG KVALITET ÄR EN KOSTNADSFRÅGA OM ALUMINIUM Aluminium framställs

Läs mer

Friction Stir Welding. Ökad hållfasthet Ökad täthet Ökad repeterbarhet Minskad värmedeformation

Friction Stir Welding. Ökad hållfasthet Ökad täthet Ökad repeterbarhet Minskad värmedeformation Friction Stir Welding Ökad hållfasthet Ökad täthet Ökad repeterbarhet Minskad värmedeformation Upp till 14,5 meter långa paneler. Fogens struktur FSW är en etablerad teknik. Den skapades av The Welding

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Aluminium

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Aluminium INNEHÅLLSFÖRTECKNING METALSERVICE AB är leverantör till den svenska industri- och byggsektorn. Vi förser dessa med halvfabrikat inom aluminium, koppar, brons och mässing i alla dess former och legeringar.

Läs mer

Materia Sammanfattning. Materia

Materia Sammanfattning. Materia Materia Sammanfattning Material = vad föremålet (materiel) är gjort av. Materia finns överallt (består av atomer). OBS! Materia Något som tar plats. Kan mäta hur mycket plats den tar eller väga. Materia

Läs mer

Föreläsning om metallers korrosion Prof. Christofer Leygraf, Materialvetenskap, KTH

Föreläsning om metallers korrosion Prof. Christofer Leygraf, Materialvetenskap, KTH Materiallära för Maskinteknik, 4H1063, 4p Föreläsning om metallers korrosion Prof. Christofer Leygraf, Materialvetenskap, Korrosion Corrodere (latin) = gnaga sönder Fritt efter Callisters bok: avsnitt

Läs mer

REPETITION AV NÅGRA KEMISKA BEGREPP

REPETITION AV NÅGRA KEMISKA BEGREPP KEMI RUNT OMKRING OSS Man skulle kunna säga att kemi handlar om ämnen och hur ämnena kan förändras. Kemi finns runt omkring oss hela tiden. När din mage smälter maten är det kemi, när din pappa bakar sockerkaka

Läs mer

Kunskap och tradition

Kunskap och tradition Kunskap och tradition 2 Legotillverkning som bygger på traditioner Herman Anderssons Plåt AB är en komplett legotillverkare med tjänster och produkter med tonvikt inom rostfritt, aluminium och exotiska

Läs mer

SVETSNING I RF & PE FÖRELÄSNING 4

SVETSNING I RF & PE FÖRELÄSNING 4 SVETSNING I RF & PE FÖRELÄSNING 4 1 SVETSMETODER Svetsning förekommer inom en mängd olika branscher. Svetsning kan utföras manuellt men i vissa fall så sker det lämpligen i en maskin. De metoder som främst

Läs mer

Produkten är inte klassificerad som farlig. Profilerna i den form de levereras är inte skadliga för människa eller omgivning.

Produkten är inte klassificerad som farlig. Profilerna i den form de levereras är inte skadliga för människa eller omgivning. Gäller för legeringar Sapa 6060 F22 och Sapa EN AW 6060, 6063, 6005, 6005A, 6082, gulkromaterad ytbehandling, med eller utan pulverlack. 1. Namnet på blandningen och företaget Produktnamn:, (legeringar

Läs mer

Materien. Vad är materia? Atomer. Grundämnen. Molekyler

Materien. Vad är materia? Atomer. Grundämnen. Molekyler Materien Vad är materia? Allt som går att ta på och väger någonting är materia. Detta gäller även gaser som t.ex. luft. Om du sticker ut handen genom bilrutan känner du tydligt att det finns något där

Läs mer

ALLOY 825 UNS N08825, NiCr21Mo, 2.4858

ALLOY 825 UNS N08825, NiCr21Mo, 2.4858 ALLOY 825 UNS N08825, NiCr21Mo, 2.4858 ALLMÄNNA EGENSKAPER //////////////////////////////////////////////// //// Alloy 825 (UNS beteckning N08825) är en titanstabiliserad nickel-kromlegering med tillsatser

Läs mer

Capo Sweden har ett utav Sveriges mest kompletta sortiment på kakellister, rörelsefogprofiler och listellos. Är det ändå något som saknas?

Capo Sweden har ett utav Sveriges mest kompletta sortiment på kakellister, rörelsefogprofiler och listellos. Är det ändå något som saknas? Capo Sweden har ett utav Sveriges mest kompletta sortiment på kakellister, rörelsefogprofiler och listellos. Är det ändå något som saknas? Hör i så fall av dig. Nämnde vi föresten att Capo Sweden säljer

Läs mer

MOLDMAX HH. Berylliumkoppar med hög hållfasthet FAKTA OM VERKTYGSSTÅL. www.uddeholm.com

MOLDMAX HH. Berylliumkoppar med hög hållfasthet FAKTA OM VERKTYGSSTÅL. www.uddeholm.com Berylliumkoppar med hög hållfasthet FAKTA OM VERKTYGSSTÅL www.uddeholm.com Uppgifterna i denna trycksak bygger på vårt nuvarande kunnande och är avsedda att ge allmän information om våra produkter och

Läs mer

Gjutjärn som konstruktionsmaterial

Gjutjärn som konstruktionsmaterial Gjutjärn som konstruktionsmaterial Inlämningsuppgift i kursen kpp039 Kari Haukirauma 2011-01-06 Produktutveckling 3 Handledare Rolf Lövgren Innehåll Inledning... 3 Vad är gjutjärn?... 4 Gråjärn... 6 Användningsområden

Läs mer

Måla direkt på rostiga ytor och spar tid och pengar!

Måla direkt på rostiga ytor och spar tid och pengar! Isotrol gör rostskyddsmålningen enkel. Måla direkt på rostiga ytor och spar tid och pengar! Oavsett om det är järnvägsbroar, kraftledningsstolpar, hamnkranar eller mindre ståldetaljer garanterar Isotrolsystemet

Läs mer

VAD ÄR KEMI? Vetenskapen om olika ämnens: Egenskaper Uppbyggnad Reaktioner med varandra KEMINS GRUNDER

VAD ÄR KEMI? Vetenskapen om olika ämnens: Egenskaper Uppbyggnad Reaktioner med varandra KEMINS GRUNDER VAD ÄR KEMI? Vetenskapen om olika ämnens: Egenskaper Uppbyggnad Reaktioner med varandra ANVÄNDNINGSOMRÅDEN Bakning Läkemedel Rengöring Plast GoreTex o.s.v. i all oändlighet ÄMNENS EGENSKAPER Utseende Hårdhet

Läs mer

Laserskärning av plåt Laserskärning av rör Stansning Nibbling Pressning Andra typer av bearbetning Ytbehandling PLÅTBEARBETNING

Laserskärning av plåt Laserskärning av rör Stansning Nibbling Pressning Andra typer av bearbetning Ytbehandling PLÅTBEARBETNING PLÅTBEARBETNING Laserskärning av plåt Laserskärning av rör Stansning Nibbling Pressning Andra typer av bearbetning Ytbehandling 2 Innehåll Lager och konstruktion 3 Laserskärning av plåt 4-5 Laserskärning

Läs mer

Karl Johans skola Åk 6 MATERIA

Karl Johans skola Åk 6 MATERIA MATERIA Vad är materia? Överallt omkring dig finns det massor av föremål som du kan se eller känna på. De kan bestå av olika material som sten, trä, järn, koppar, guld, plast eller annat. Oavsett vilket

Läs mer

Sandwichpaneler ALUCORE 12:1

Sandwichpaneler ALUCORE 12:1 ALUCORE 12:1 ALUCORE är en sandwichpanel i aluminium med god styvhet och extremt låg vikt. Kärnan består av en bikakemönstrad aluminumfolie - honeycomb - vilket ger panelen dess styrka. Till skillnad från

Läs mer

RULLPOLERING S.C.A.M.I.

RULLPOLERING S.C.A.M.I. S.C.A.M.I. Katalog 2011 2 Rullpolering är en plastisk bearbetning. Genom rullens tryck omfördelas material plastiskt och därmed uppnås en god ytjämnhet. Bearbetningen reducerar dessutom porer och repor

Läs mer

FÖRETAGSPRESENTATION

FÖRETAGSPRESENTATION FÖRETAGSPRESENTATION CALIBRA - FÖRETAGET MED ALLT UNDER ETT TAK Calibra har sin verksamhet i Arlandastad, här har vi funnits sedan 2010. Som företag har vi funnits sedan 1991. Det gör att vi har en stor

Läs mer

Svar till Tänk ut-frågor i faktaboken

Svar till Tänk ut-frågor i faktaboken Sid. 269 13.1 Vad menas med att en metall ar adel? Den reagerar inte sa latt med andra amnen, den reagerar inte med saltsyra. 13.2 Ge exempel pa tre oadla metaller. Li, Mg, Al, Zn, Fe, Pb 13.3 Ge exempel

Läs mer

Metaller och legeringar

Metaller och legeringar Mål Metaller och legeringar Att kunna redogöra för metallers uppbyggnad och struktur Att kunna de vanligaste odontologiska metallernas tillverkningsegenskaper (gjutning, bearbetning) Metallstruktur Kristall

Läs mer

Inlämning etapp 7b IKOT 2011. Grupp B5. INNEHÅLL Inlämning av etapp 7b IKOT 2011-04-17. André Liljegren Martin Johansson Katrin Wahlström

Inlämning etapp 7b IKOT 2011. Grupp B5. INNEHÅLL Inlämning av etapp 7b IKOT 2011-04-17. André Liljegren Martin Johansson Katrin Wahlström Inlämning etapp 7b IKOT 2011 Grupp B5 INNEHÅLL Inlämning av etapp 7b IKOT 2011-04-17 Louise Fransson Helena Hellerqvist André Liljegren Martin Johansson Katrin Wahlström Handledare: Joakim Johansson Innehåll

Läs mer

Aluminium gör livet lite lättare

Aluminium gör livet lite lättare Aluminium gör livet lite lättare Återvinning av aluminiumförpackningar utan pant Svenska MetallKretsen driver ett insamlings- och återvinningssystem för de aluminiumförpackningar som inte är pantbelagda.

Läs mer

ALLMÄNNA EGENSKAPER ///////////////////////////////////////////////////////////////

ALLMÄNNA EGENSKAPER /////////////////////////////////////////////////////////////// ALLOY 625 UNS N06625, NiCr22Mo9Nb, 2.4856 ALLMÄNNA EGENSKAPER /////////////////////////////////////////////////////////////// //// Alloy 625 (UNS beteckning N06625) är en nickel-krom-molybden-legering

Läs mer

ZERUST korrosionsskydd för elektronik och elektronisk utrustning

ZERUST korrosionsskydd för elektronik och elektronisk utrustning ZERUST korrosionsskydd för elektronik och elektronisk utrustning Varför ZERUST? Reducerad produktivitet och fel på elektronisk utrustning är två problem som orsakas av korrosion. Korrosion kan uppstå när

Läs mer

Vi tar vår utomhusbelysning till nya höjder! Varför aluminium? Miljöperspektiv

Vi tar vår utomhusbelysning till nya höjder! Varför aluminium? Miljöperspektiv Stolpar Vi tar vår utomhusbelysning till nya höjder! 5% Satsningen på utomhusbelysning har tagit oss till nya 95 % höjder. Vår nya samarbetspartner är en tidigare erkänd leverantör till ateljé Lyktan och

Läs mer

SANODAL Deep Black MLW

SANODAL Deep Black MLW TEKNISK INFORMATION ALUMINIUM SANODAL Deep Black MLW Sanodal Deep Black MLW är ett färgämne med mycket goda all-round egenskaper, framförallt hög ljushärdighet och mycket god väderbeständighet. Huvudsakliga

Läs mer

Repetition av hur en atom blir en jon.

Repetition av hur en atom blir en jon. Repetition av hur en atom blir en jon. ex. 11 Na Det finns en elektron i det yttersta skalet. Natrium vill bli av med den för att få fullt i sitt yttersta skal. Natrium ger då bort den och natriumatomen

Läs mer

Aluminium - den gröna metallen

Aluminium - den gröna metallen Aluminium - den gröna metallen Förekomst Aluminium är näst efter syre och kisel det vanligaste grundämnet i jordskorpan. Ur mineralen bauxit framställs aluminiumoxid, utgångsmaterialet vid metalltillverkningen.

Läs mer

Så jobbar du med varmförzinkat stål

Så jobbar du med varmförzinkat stål Från projektering till montering Så jobbar du med varmförzinkat stål Annikki Hirn Nordic Galvanizers Nordic Galvanizers - branschföreningen för varmförzinkningsföretag i Norden Driver ett informationskontor

Läs mer

Övergripande ändringsförtäckning för kapitel L. Texten i AMA och RA har blivit tydligare genom okodad underrubrik

Övergripande ändringsförtäckning för kapitel L. Texten i AMA och RA har blivit tydligare genom okodad underrubrik Övergripande ändringsförtäckning för kapitel L LC MÅLNING M M Texten i AMA och RA har blivit tydligare genom okodad underrubrik LD - SKYDDSBELÄGGNING Text rensad från metoder som inte används och ovidkommande

Läs mer

Ölands Vattenskärning AB. Vår leverans - din säkerhet

Ölands Vattenskärning AB. Vår leverans - din säkerhet Ölands Vattenskärning AB Vår leverans - din säkerhet Presentation Produktion Vi är ett komplett företag för dig som vill ha arbeten utförda med precision och snabb leverans. Vår styrka består av bred lagerhållning

Läs mer

ämnen omkring oss bildspel ny.notebook October 06, 2014 Ämnen omkring oss

ämnen omkring oss bildspel ny.notebook October 06, 2014 Ämnen omkring oss Ämnen omkring oss 1 Mål Eleverna ska kunna > Kunna förklara vad en atom och molekyl är. > Vet a vad ett grundämne är och ge exempel > Veta vad en kemisk förening är och ge exempel > Veta att ämnen har

Läs mer

Skötsel och handhavandeinstruktioner för badrumsmodul Racks.

Skötsel och handhavandeinstruktioner för badrumsmodul Racks. Skötsel och handhavandeinstruktioner för badrumsmodul Racks. Sida ~ 1 2. Innehållsförteckning Benämning Sida / sidor 1. Försättsblad 1 2. Innehållsförteckning 2 3. Underhåll och skötselinstruktioner 3-4

Läs mer

Keramiska plattor. Keramiska egenskaper

Keramiska plattor. Keramiska egenskaper 1 Keramiska plattor Keramiska egenskaper Hög mekanisk hållfasthet även vid höga temperaturer. Utmärkt kemisk beständighet (hög resistens mot påverkan av syror, saltlösningar, baser osv.). Mycket hög hårdhet

Läs mer

Defektreduktion vid svetsning av ho gha llfasta sta l

Defektreduktion vid svetsning av ho gha llfasta sta l Defektreduktion vid svetsning av ho gha llfasta sta l Höghållfasta stål används mer och mer i olika konstruktioner, för att spara material och vikt. Ur miljösynpunkt är det alltså viktigt att trenden att

Läs mer

Addion. Matt mässing. Krom. Brunoxid. Kort om ytbehandling. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

Addion. Matt mässing. Krom. Brunoxid. Kort om ytbehandling. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. Polygiene Technology Addion Matt mässing Brunoxid Krom Kort om ytbehandling ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. Innehållsförteckning Ytbehandling förhindrar eller fördröjer korrosion

Läs mer

Bygga fartyg i moderna rostfria stål, ett nytt koncept

Bygga fartyg i moderna rostfria stål, ett nytt koncept Bygga fartyg i moderna rostfria stål, ett nytt koncept Svetslärarmötet 2017 2017-01-12 Per Bengtsson, AGA Gas AB WELDONOVA - Starkare -Lättare -Underhållsfritt Kombination av ny konstruktion (patenterad)

Läs mer

Kap 8 Redox-reaktioner. Reduktion/Oxidation (elektrokemi)

Kap 8 Redox-reaktioner. Reduktion/Oxidation (elektrokemi) Kap 8 Redox-reaktioner Reduktion/Oxidation (elektrokemi) Zinkbleck (zinkplåt) i en kopparsulfatlösning Zn (s) + CuSO 4 (aq) Zn (s) + Cu 2+ (aq) + SO 4 2+ (aq) Vad händer? Magnesium brinner i luft Vad

Läs mer

Bedömning av korrosionstillstånd i armering med elektrokemiska mätmetoder. Johan Ahlström Johan.ahlstrom@swerea.se

Bedömning av korrosionstillstånd i armering med elektrokemiska mätmetoder. Johan Ahlström Johan.ahlstrom@swerea.se Bedömning av korrosionstillstånd i armering med elektrokemiska mätmetoder Johan Ahlström Johan.ahlstrom@swerea.se 1 Innehåll Kort teori Potentialkartering Linjär polarisationsresistansteknik 2 Teori Jonledare:

Läs mer

Miljödeklaration Arbetsbord OFI S sitta/stå, A94C87

Miljödeklaration Arbetsbord OFI S sitta/stå, A94C87 Miljödeklaration Arbetsbord OFI S sitta/stå, A94C87 Företaget EFG European Furniture Group AB Box 1017 573 28 TRANÅS Org.nr: 556236-7259 ISO 14001 certifikat nr: 194848 FSC-COC certifikat nr: EUR-COC-061003

Läs mer

Lagerlista med fl er än 1000 lagerprofi ler och disponibla verktyg

Lagerlista med fl er än 1000 lagerprofi ler och disponibla verktyg Lagerlista med fl er än 1000 lagerprofi ler och disponibla verktyg Upptäck möjligheterna med aluminiumprofiler och Sapa 1 Du kan skapa din egen profi l och du kan välja bland en mängd lagerprofi ler och

Läs mer

Lim Klubbmaterial för åk 4-6 Anna Karin Jern och Berit Kurtén-Finnäs

Lim Klubbmaterial för åk 4-6 Anna Karin Jern och Berit Kurtén-Finnäs Lim Klubbmaterial för åk 4-6 Anna Karin Jern och Berit Kurtén-Finnäs Mål Eleverna ska inse att lim är något man kan tillverka själv av vanliga ingredienser och att människor förr i tiden tog tillvara det

Läs mer

en handledning i hur du tillverkar

en handledning i hur du tillverkar Modellteknik en handledning i hur du tillverkar modeller och prototyper Vad är modellteknik? Modellteknik är en arbetsprocess som du utför för att tillverka modeller och prototyper. Du bör veta skillnaden

Läs mer

KRÄV MER AV DITT SLITSTARKA STÅL

KRÄV MER AV DITT SLITSTARKA STÅL KRÄV MER AV DITT SLITSTARKA STÅL SLITSTARKT STÅL FÖR KRÄVANDE PRODUKTER Slitstarkt Raex-stål är utformat för att klara även de mest krävande förhållanden, där stålkonstruktioner utsätts för nötning och

Läs mer

Korrosion Under Isolering (CUI)

Korrosion Under Isolering (CUI) Korrosion Under Isolering (CUI) Typiskt isolerat rör Plåt beklädnad Rör Isolering Varför Används Isolering: Personligt Skydd Energi Effektivt Process Kontroll Buller Reducering Frysskydd Brandskydd CUI

Läs mer

BEHANDLINGSSYSTEM FÖR BYGGKERAMIK

BEHANDLINGSSYSTEM FÖR BYGGKERAMIK BEHANDLINGSSYSTEM FÖR BYGGKERAMIK Guiden nedan är endast förslag på användningsområden för respektive material. Valet av filaprodukt kan av vika beroende på önskat resultat. EFTER PLATTSÄTTNING Byggkeramik

Läs mer

MONTERINGSANVISNINGAR TRÄGOLV OCH HEAVY DUTY ALLMÄNT

MONTERINGSANVISNINGAR TRÄGOLV OCH HEAVY DUTY ALLMÄNT MONTERINGSANVISNINGAR TRÄGOLV OCH HEAVY DUTY ALLMÄNT Läs noggrant igenom monteringsanvisningarna innan du monterar golvet. Trä är ett levande naturmaterial och varje golvbräda är unik. De massiva trägolven

Läs mer

Material och underhåll

Material och underhåll Material och underhåll Nolas produkter tillverkas i ett stort antal material. Materialvalet görs med tanke på produktens estetiska och praktiska hållbarhet. Vi står för kvalitet och vi anser att livslängden

Läs mer

3M RITE-LOK Anaeroba limmer

3M RITE-LOK Anaeroba limmer 8 3M RITE-LOK LIMMER 3M RITE-LOK Anaeroba limmer Enkomponentslimmer för krävande applikationer inom tillverkning, underhåll och reparation RITE-LOK anaeroba limmer härdar i frånvaro av syre när de kommer

Läs mer

Nya begrepp i elektrokemi

Nya begrepp i elektrokemi Nya begrepp i elektrokemi 1 Elektrolys och elektroly4ska processer Laddningsmängd i elektrokemiska processer Rening av råkoppar Galvanisering av järn (elförzinkning) Energiförbrukning Klor- alkaliprocessen

Läs mer

1. Råvaror och förnödenheter 273

1. Råvaror och förnödenheter 273 1. Råvaror och förnödenheter 273 Specificera förbrukningen av råvaror, halvfabrikat, tillsatsvaror, förbrukningsmaterial, lego/underentreprenad, produktemballage m.m. på varunivå. Till Er hjälp har vi

Läs mer

Pappersindustri REFERENSER. GL&V Sweden, Cellwood Machyneri Sweden, Voith papper Tyskland, Voith papper Norge, IBS Österrike, Corbelini Italien

Pappersindustri REFERENSER. GL&V Sweden, Cellwood Machyneri Sweden, Voith papper Tyskland, Voith papper Norge, IBS Österrike, Corbelini Italien 1 Pappersindustri På alla ställen där slitage, kemiska påverkan och hög temperatur är som störst har keramiken mycket bättre egenskaper än hård metal eller härdad metal samt har keramiken mycket längre

Läs mer

Dragprov, en demonstration

Dragprov, en demonstration Dragprov, en demonstration Stål Grundämnet järn är huvudbeståndsdelen i stål. I normalt konstruktionsstål, som är det vi ska arbeta med, är kolhalten högst 0,20-0,25 %. En av anledningarna är att stålet

Läs mer

Den genomfärgade träfiberskivan

Den genomfärgade träfiberskivan Den genomfärgade träfiberskivan Fakta/fördelar Åtta färger Helt genomfärgad Sju tjocklekar Hög hållfasthet/stark Fuktbeständig Verktygsvänlig Minimal putsning Lågabsorberande yta Ekonomisk Ekologisk Med

Läs mer

Rücker Nord AB - Miljöhandbok

Rücker Nord AB - Miljöhandbok Rücker Nord AB - Miljöhandbok BL-305 page 1 of 12 Inledning Syftet med denna handbok är att underlätta och ge tips och idéer om vad man kan göra för att förbättra miljöegenskaper när man arbetar med produktutveckling.

Läs mer

LASERSKÄRNING. och plåtbearbetning

LASERSKÄRNING. och plåtbearbetning LASERSKÄRNING och plåtbearbetning Häfla Bruks AB grundades 1682 och har sedan dess kontinuerligt varit verksamma inom tillverkning av järn, stål och metallprodukter på samma plats i norra Östergötland.

Läs mer

for Finish and Function

for Finish and Function for Finish and Function Precisionsgjutning i gips är ypperligt för prototyper, 1 10 exemplar via Rapid Casting korta serier, 10-1000 exemplar komplicerad design med exempelvis inre hålrum tunt gods, ned

Läs mer

Utvärderingar för processkännedom och utveckling några exempel på hur analyser/provning ger nyttig kunskap. Karin Lindqvist, Swerea IVF

Utvärderingar för processkännedom och utveckling några exempel på hur analyser/provning ger nyttig kunskap. Karin Lindqvist, Swerea IVF Utvärderingar för processkännedom och utveckling några exempel på hur analyser/provning ger nyttig kunskap Karin Lindqvist, Swerea IVF Exempel 1) Vad finns under ytan? Företaget X hade sett sjunkande kvalité

Läs mer

MIG/MAG Svetsning: Svetskurs. XP har ett antal olika svetsar och metalbearbetningsverktyg till förfogan. Bl.a. TIG, MIG och plasmaskärare.

MIG/MAG Svetsning: Svetskurs. XP har ett antal olika svetsar och metalbearbetningsverktyg till förfogan. Bl.a. TIG, MIG och plasmaskärare. Svetskurs XP har ett antal olika svetsar och metalbearbetningsverktyg till förfogan. Bl.a. TIG, MIG och plasmaskärare. MIG/MAG Svetsning: Metal Inert/Active Gas är en bågsvetsmetod som lämpar sig till

Läs mer

SKUM OCH DESS TILLVERKNING,

SKUM OCH DESS TILLVERKNING, SKUM OCH DESS TILLVERKNING, BEARBETNING SAMT ANVÄNDNINGSOMRÅDEN Marina Wiklöf Handledare: Rolf Lövgren Mälardalens Högskola Produktutveckling 3 INNEHÅLL Inledning... 3 Historia... 3 Tillverkning... 4 Bearbetningsmetoder...

Läs mer

Förnya dina metallytor

Förnya dina metallytor Måla metall Arbetsråd för Metallprimer Grundfärg, Roststopp Grundfärg, Allround Grundfärg, Komplett Grund- & täckfärg, Mekanlack Aqua Täckfärg, Plåttak Aqua Täckfärg, Plåtfasad Täckfärg och Hammarlack

Läs mer

Stål en del av vår vardag

Stål en del av vår vardag Stål en del av vår vardag Stål finns i det mesta vi har runtomkring oss, bilar, strykjärn, mobiler, bestick och gatlampor. Produkter som inte innehåller stål är ofta plastprodukter som tillverkats i stålformar.

Läs mer

PUTSARBETSBESKRIVNING

PUTSARBETSBESKRIVNING ARBETSBESKRIVNING 16.3 1 (5) PUTSARBETSBESKRIVNING Förbehandling av underlaget Ytorna som skall putsas rengörs från smuts och löst damm. Det puts som skadats när den gamla brukytan reparerats, avlägsnas

Läs mer

Lödning. Lödning innebär att man smälter in en lättsmält metall mellan två andra metaller. ( Man liksom limmar ihop metaller med ett lödmedel.

Lödning. Lödning innebär att man smälter in en lättsmält metall mellan två andra metaller. ( Man liksom limmar ihop metaller med ett lödmedel. Lödning. Lödning innebär att man smälter in en lättsmält metall mellan två andra metaller. ( Man liksom limmar ihop metaller med ett lödmedel.) Man skiljer på två typer av lödning. Mjuklödning och hårdlödning.

Läs mer

Sortimentsbroschyr Cascol trälim. Limning av trä och andra material

Sortimentsbroschyr Cascol trälim. Limning av trä och andra material Sortimentsbroschyr Cascol trälim Limning av trä och andra material Cascol trälim en ikon på marknaden 1953 lanserade Casco ett trälim som så småningom skulle bli det mest erkända trälimmet på marknaden.

Läs mer

DURA-BRIGHT. WHEELS Snyggt utseende - Enkelt underhåll DURA-BRIGHT

DURA-BRIGHT. WHEELS Snyggt utseende - Enkelt underhåll DURA-BRIGHT DURA-BRIGHT WHEELS Snyggt utseende - Enkelt underhåll DURA-BRIGHT Alcoa Dura-Bright EVO wheels Nästa generation Dura-Bright behandling med ännu bättre ytskydd. Nu kan Alcoa erbjuda ett revolutionerande

Läs mer

30.04.2010 Behandling av fabriksmålad 1 plat sid 1 av 5

30.04.2010 Behandling av fabriksmålad 1 plat sid 1 av 5 Behandling av fabriksmålad plåt Flügger har utvecklat Metal Pro serien för behandling av olika typer av metall. Vid ommålning av fabriksmålad plåt, är det många saker man skall vara uppmärksam på för att

Läs mer

Bränslecell. Av: Petter Andersson Klass:EE1b Kaplanskolan, Skellefteå 2015-02-12

Bränslecell. Av: Petter Andersson Klass:EE1b Kaplanskolan, Skellefteå 2015-02-12 Bränslecell Av: Petter Andersson Klass:EE1b Kaplanskolan, Skellefteå 2015-02-12 Innehållsförteckning S. 2-3 Utvinning av energi S. 4-5 Kort historik S. 6-7 Energiomvandlingar S. 8-9 Miljövänlighet S.

Läs mer

Miljödeklaration för ventilationsbatterier

Miljödeklaration för ventilationsbatterier Miljödeklaration för ventilationsbatterier Inom Coiltech arbetar vi med resurssnål tillverkning och ett integrerat miljötänkande i enlighet med miljö- och kvalitetsledningssystemen ISO 14001 samt ISO 9001.

Läs mer

Fasta förband. Funktion - Hålla fast

Fasta förband. Funktion - Hålla fast KPU207 HT16 Fasta förband 1 Funktion - Hålla fast Indelning - M.a.p. sätt att hålla saan Kraftsaanhållande friktionskrafter verksaa - Skruv-, krymp-, pressförband Formsaanhållande håller ihop m.h.a. geometrisk

Läs mer

Modellteknik. pro.form industridesign

Modellteknik. pro.form industridesign Modellteknik pro.form industridesign MODELLER Avsikten med att bygga en modell är för att skapa en illusion av en färdig produkt, för att kommunicera en gestaltning av en produkt, idé eller problemlösning.

Läs mer