Korrosionsinstitutet. Swedish Corrosion Institute. Uppdragsgivare: Nicholas T Rolander Morbygden 44 SE Falun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Korrosionsinstitutet. Swedish Corrosion Institute. Uppdragsgivare: Nicholas T Rolander Morbygden 44 SE-791 94 Falun"

Transkript

1 Korrosionsinstitutet Swedish Corrosion Institute Uppdragsgivare: TOWNSHEND TRADE COMPANY Nicholas T Rolander Morbygden 44 SE Falun Ärende: Provning av produkten Tef-Gel s förmåga att minska galvanisk korrosion mellan olika material i ett skruvförband Handläggare: Bertil Sandberg Reg. nr: Datum: Innehållsförtäckning: 1. Inledning sid Utförande sid Resultat sid Diskussion sid Slutsatser sid. 7 1 Inledning TOWNSHEND TRADE COMPANY marknadsför en produkt med varumärket Tef-Gel. Detta är en pasta som påstås eliminera den galvaniska korrosion som annars uppstår vid sammankopplingen av olika ädla metaller om dessa samtidigt exponeras för en gemensam elektrolyt. Som exempel påstås pastan eliminera galvanisk korrosion mellan en rostfri skruv och ett grundmaterial av aluminium. För att erhålla en oberoende test har en saltdimprovning utförts på Korrosionsinstitutet. 2 Utförande 5 st rostfria skruvar, SS 2343, skruvades in i förgängade hål i en aluminiumplatta. 3 av skruvarna hade före monteringen pålagts Tef-Gel på gängorna och två monterades utan pasta. Proverna benämns enligt nedan och deras placering framgår av skissen på nästa sida. Reg. nr:

2 Prov, nr Typ Med pasta 2 Med pasta 3 Med pasta 4 Utan pasta 5 Utan pasta 4 5 Plattan exponerades i 4 dygn i en saltdimkammare. 3 Resultat Av figurerna 1-5 framgår hur aluminiumplåten med de fem skruvarna såg ut efter 1, 2, 3 respektive 4 dygns exponering. Figur 1. Prov efter 1 dygn i saltdimma. Figur 2. Prov efter 2 dygn i saltdimma. Reg. nr:

3 Figur 3. Prov efter 3 dygn i saltdimma. Figur 4. Prov efter 4 dygn i saltdimma (framsida). Figur 5. Prov efter 4 dygn i saltdimma (baksida). Redan efter ett dygn uppstod korrosion på prov 4 och 5. Detta syns som svaga rinningar under skruvarna. Inga angrepp kunde observeras på prov 1-3. Resultatet efter två dygn överensstämde med det efter ett dygn. Efter 3 dygn hade angrepp även uppstått på prov 3. Då försöket avslutades efter 4 dygn kunde angrepp/rinningar observeras på prov 2, 3, 4 och 5, dock inte på prov 1. Reg. nr:

4 Ytorna studerades i stereomikroskop både före och efter demontering av skruvarna. Utseendet före demontering återges i figurerna Figur 6. Prov 1 efter slutförd test. Figur 7. Prov 2 efter slutförd test. Figur 8. Prov 3 efter slutförd test. Figur 9. Prov 4 efter slutförd test. Figur 10. Prov 5 efter slutförd test. Som framgår av figurerna syns inga korrosionsprodukter kring skruv 1, lite vid skruv 2 och ytterligare något mer runt skruv 3. Mest korrosionsprodukter syns dock vid skruvarna 4 och 5. Reg. nr:

5 Efter demontering kunde man konstatera att prov 4 och 5 uppvisade angrepp dels på fritt exponerade aluminiumytor dels i det gängade hålet, se figur Figur 11. Prov 4 efter demontering av skruv. Figur 12. Prov 5 efter demontering. Figur 13. Korrosionsprodukter från aluminium i gängorna på skruv 5. Skruv 2 och 3 uppvisade angrepp på de fritt exponerade aluminiumytorna, medan skruv 1 inte hade några angrepp på dessa ytor, se figurerna Gemensamt för dessa tre skruvar med påförd pasta var dock att inga angrepp kunde identifieras i det gängade hålet se figur 17. Figur 14. Prov 1 efter demontering. Figur 15. Prov 2 efter demontering. Reg. nr:

6 Figur 16. Prov 3 efter demontering. Figur 17. Skruv 1 efter demontering. 4 Diskussion Det utförda försöket visar att pastan effektivt förhindrar korrosion i gängorna dvs. både den för aluminium naturliga korrosionen såväl som den galvaniska korrosionen orsakad av sammankopplingen med rostfritt stål. Detta beror troligen på att pastan fyller ut håligheter mellan skruv och grundmaterial och på så sätt effektivt förhindrar vatten från att tränga in i dessa håligheter. Pastan bryter inte den metalliska kontakten mellan skruv och grundmaterial och eliminerar därför inte den galvaniska korrosionen mellan skruv och de fritt exponerade aluminiumytorna. Orsaken till att aluminiumet angrips mindre på de fria ytorna i de fallet att pastan appliceras är att avståndet mellan skruv och aluminium ökas, se figur nedan. Aluminium pasta skruv Vid atmosfärisk galvanisk korrosion har nämligen avståndet mellan anod (aluminium) och katod (rostfri skruv) stor betydelse för korrosionshastigheten. Låt oss göra en enkel överslagsberäkning. Katodyta Anodyta Låt oss anta följande: Skruvskallens diameter = 7 mm vilket ger en katodyta på 38 mm 2. Den aktiva anodytan är lika stor som katodytan. Reg. nr:

7 Den applicerade pastan ökar avståndet mellan skruv och aluminiumyta (dubbelpilen ovan) från 0 till 1 mm. Fuktfilmen har en tjocklek av 0,2 mm. De olika resistanserna i kretsen kan beräknas enligt nedan: Rkatod = Ranod = 0,315. ρ / rot(a) Där ρ är vattenfilmens resistivitet och A är den aktiva ytan, vilket ger: Rkatod = Ranod = 51 ρ Ωm Moståndet i vattenfilmen mellan anod och katod ges av: Rvatten = ρ. l / A Där l är avståndet mellan anod- och katodyta (1 mm) och A är arean hos elektrolyttvärsnittet (7. 0,2 = 1,4 mm 2 ), vilket ger: Rvatten = 714. ρ Ωm Den totala resistansen i den galvaniska cellen blir således 51 ρ + 51 ρ ρ = 816, varav nästan 90 % av resistansen ligger i fuktfilmen mellan anod och katod. Resistansen i kretsen är direkt omvänt proportionellt mot den galvaniska korrosionshastigheten. Av detta kan vi se vilken enorm betydelse det har om pastan tränger ut runt skruven. Avsaknaden av angrepp på de fria aluminiumytorna på prov 1 sammanföll med god täckning av pasta runt utstickande delar av skruven. 5 Slutsatser Den genomförda undersökningen medger följande slutsatser - Pastan förhindrar effektivt korrosion i gängor mellan två olika metaller. - I de fall pasta hamnar tränger upp och bildar en vall mellan skruv och grundmaterial erhålls även en kraftig reduktion av den atmosfäriska galvaniska korrosionen på de fritt exponerade ytorna runt skruven. GENERALAGENT TOWNSHEND TRADE COMPANY Morbygden 44, SE FALUN. SWEDEN Tel Fax Reg. nr:

12 ELEKTROKEMISK KORROSION

12 ELEKTROKEMISK KORROSION 12 ELEKTROKEMISK KORROSION 12.1 INLEDNING Korrosion i fartyg har varit ett känt problem ända sedan slutet av 1700-talet då man fick stora problem i s.k. kompositbyggen med stävar, spant och roder av stål

Läs mer

LÖSNING: VÅR NYA HANDBOK OM AVGASNING

LÖSNING: VÅR NYA HANDBOK OM AVGASNING PROBLEM: UTAN KUNSKAP OM AVGASNING ÄR DET MYCKET SOM KAN BLI FEL I VÄRME OCH KYLSYSTEM LÖSNING: VÅR NYA HANDBOK OM AVGASNING Solutions for heating and cooling systems 2 AVGASNING Att driftstörningar och

Läs mer

Rostfritt stål i kontakt med andra metalliska material

Rostfritt stål i kontakt med andra metalliska material Rostfritt stål i kontakt med andra metalliska material Metall 1 Anod Electrolyt e - Metall 2 Katod Serien: Material och användning, volym 10 Euro Inox Euro Inox är en europeisk organisation för marknadsutveckling

Läs mer

Ommålning av fyra kraftledningsstolpar längs KL 2 S4 Ljusdal-Dönje

Ommålning av fyra kraftledningsstolpar längs KL 2 S4 Ljusdal-Dönje Ommålning av fyra kraftledningsstolpar längs KL 2 S4 Ljusdal-Dönje Utfört av: Patrik Reuterswärd Avdelning: Infrastruktur Datum: 2006-06-12 Er referens: Göran Brofeldt Svenska Kraftnät Vårt referensnr:

Läs mer

Del 2 Korrelation. Strukturakademin

Del 2 Korrelation. Strukturakademin Del 2 Korrelation Strukturakademin Innehåll 1. Implicita tillgångar 2. Vad är korrelation? 3. Hur fungerar sambanden? 4. Hur beräknas korrelation? 5. Diversifiering 6. Korrelation och Strukturerade Produkter

Läs mer

Kortaste Ledningsdragningen mellan Tre Städer

Kortaste Ledningsdragningen mellan Tre Städer Kortaste Ledningsdragningen mellan Tre Städer Tre städer A, B och C, belägna som figuren till höger visar, ska förbindas med fiberoptiska kablar. En så kort ledningsdragning som möjligt vill uppnås för

Läs mer

Fokusprocessen -instruktioner 1

Fokusprocessen -instruktioner 1 Fokusprocessen -instruktioner 1 Inför Fokusprocessen Med resultatet i hand börjar nu den viktigaste delen i processen, nämligen att förbättra ert arbetsklimat. I ett första steg ska ni diskutera resultatet

Läs mer

Fönster och ljudreduktion Uppbyggnad, konstruktion och påverkan på ljudreduktion

Fönster och ljudreduktion Uppbyggnad, konstruktion och påverkan på ljudreduktion Fönster och ljudreduktion Uppbyggnad, konstruktion och påverkan på ljudreduktion Beställare: Malmö stad 2009-11-09 Fönster och ljudreduktion, uppdragsnummer: 219458 Fönster och ljudreduktion Uppbyggnad,

Läs mer

Försäkringskassans kundundersökning

Försäkringskassans kundundersökning Social Insurance Report Försäkringskassans kundundersökning Riksmätning 2009:2 ISSN 1654-8574 Utgivare: Upplysningar: Hemsida: Försäkringskassan Analys och prognos Fredrik Lindström 010-116 94 98 fredrik.lindstrom@forsakringskassan.se

Läs mer

De svenska hushållens skuldsättning och betalningsförmåga en analys på hushållsdata

De svenska hushållens skuldsättning och betalningsförmåga en analys på hushållsdata De svenska hushållens skuldsättning och betalningsförmåga en analys på hushållsdata DE SVENSKA HUSHÅLLENS SKULDSÄTTNING OCH BETALNINGSFÖRMÅGA EN ANALYS PÅ HUSHÅLLSDATA Trots den kraftiga kreditexpansion

Läs mer

RULLPOLERING S.C.A.M.I.

RULLPOLERING S.C.A.M.I. S.C.A.M.I. Katalog 2011 2 Rullpolering är en plastisk bearbetning. Genom rullens tryck omfördelas material plastiskt och därmed uppnås en god ytjämnhet. Bearbetningen reducerar dessutom porer och repor

Läs mer

Kognitionsergonomi Lisa, Cecilia, Pernilla, Kajsa B, ID01

Kognitionsergonomi Lisa, Cecilia, Pernilla, Kajsa B, ID01 Kognitionsergonomi Lisa, Cecilia, Pernilla, Kajsa B, ID01 Gruppuppgift 1 Uttagsautomater Inledning Uppgiften vi fick gick ut på att analysera och undersöka användartillgängligheten hos två olika typer

Läs mer

Monteringsanvisning Okapad Limträstomme Sadeltak

Monteringsanvisning Okapad Limträstomme Sadeltak Monteringsanvisning Okapad Limträstomme Sadeltak Art nr: 61-2428 Rev.nr: 140127 Borrmaskin/ Vinkelhake Skruvdragare+ Såg Torx & Kryssbits Skiftnyckel Vattenpass Hammare Trälim för utomhusbruk Tumstock

Läs mer

Jämförande kvalitetsutvärdering av glasögon

Jämförande kvalitetsutvärdering av glasögon Datum Beteckning Sida 2010-06-07 MTkPX02503 1 (15) Handläggare, enhet Stefan Källberg Mätteknik 010-516 56 26, stefan.kallberg@sp.se Specsavers Sweden AB Odinsplatsen 2A 411 02 GÖTEBORG Jämförande kvalitetsutvärdering

Läs mer

4 steg till betning. sida 1 Produktinformation + handbok i betning för rostfria stål. Version 15. Teori Produktinfo Instruktion Säkerhet

4 steg till betning. sida 1 Produktinformation + handbok i betning för rostfria stål. Version 15. Teori Produktinfo Instruktion Säkerhet sida 1 Version 15 4 steg till betning 1 2 3 4 eori Produktinfo nstruktion Säkerhet A Chemistry AB, ierpsvägen 2, 81575 Söderfors, 0293-308 85, contact@tachemistry.com sida 2 EHÅLLSFÖECG kapitel sida FÖD

Läs mer

Observera också att det inte går att både se kanten på fönstret och det där ute tydligt samtidigt.

Observera också att det inte går att både se kanten på fönstret och det där ute tydligt samtidigt. Om förstoringsglaset Du kan göra mycket med bara ett förstoringsglas! I många sammanhang i det dagliga livet förekommer linser. Den vanligast förekommande typen är den konvexa linsen, den kallas också

Läs mer

Eulers polyederformel och de platonska kropparna

Eulers polyederformel och de platonska kropparna Eulers polyederformel och de platonska kropparna En polyeder är en kropp i rummet som begränsas av sidoytor som alla är polygoner. Exempel är tetraedern och kuben, men klotet och konen är inte polyedrar.

Läs mer

Tema Vintermodell. Fordonskorrosion beroende på vintervägsaltning. Kunskapssammanställning. VTI notat 24-2006 Utgivningsår 2006

Tema Vintermodell. Fordonskorrosion beroende på vintervägsaltning. Kunskapssammanställning. VTI notat 24-2006 Utgivningsår 2006 VTI notat 24-2006 Utgivningsår 2006 www.vti.se/publikationer Tema Vintermodell Fordonskorrosion beroende på vintervägsaltning Kunskapssammanställning Gudrun Öberg Förord Denna studie ingår i projektet

Läs mer

NS O INGR RD ILE FO OFRP

NS O INGR RD ILE FO OFRP FORDONS PROFILERING INNEHÅLL 1 PROFILERING 2 LOGOTYP 3 STORA FORDON 4 MINDRE FORDON 5 MASKINER 6 TAKSKYLTAR 1PROFILERING PROFILERING REGLER Fordon och maskiner ska profileras enligt de grafiska riktlinjerna

Läs mer

Dekontamineringshandbok Volym 1

Dekontamineringshandbok Volym 1 Rapport R-15-10 Maj 2015 Dekontamineringshandbok Volym 1 Dekontaminering vid återanvändning SVENSK KÄRNBRÄNSLEHANTERING AB SWEDISH NUCLEAR FUEL AND WASTE MANAGEMENT CO Box 250, SE-101 24 Stockholm Phone

Läs mer

INLEDANDE FÄLTFÖRSÖK PROJEKT AIS 32. Delrapport 2

INLEDANDE FÄLTFÖRSÖK PROJEKT AIS 32. Delrapport 2 R A P P O R T V R 2 0 0 3 : 9 INLEDANDE FÄLTFÖRSÖK PROJEKT AIS 32 Delrapport 2 M G U S T A F S S O N Titel / Title: Inledande fältförsök, Projekt AIS 32 - Delrapport 2 Författare / Author: Gustafsson M

Läs mer

Konsultarbete, Hitta maximal volym fo r en la da

Konsultarbete, Hitta maximal volym fo r en la da Konsultarbete, Hitta maximal volym fo r en la da Uppgift 2. Maximal låda. I de fyra hörnen på en rektangulär pappskiva klipper man bort lika stora kvadrater. Flikarna viks sedan upp så att vi får en öppen

Läs mer

7-2 Sammansatta händelser.

7-2 Sammansatta händelser. Namn: 7-2 Sammansatta händelser. Inledning Du vet nu vad som menas med sannolikhet. Det lärde du dig i kapitlet om just sannolikhet. Nu skall du tränga lite djupare i sannolikhetens underbara värld och

Läs mer

Testning av ytbeläggande material på metallyta

Testning av ytbeläggande material på metallyta Testning av ytbeläggande material på metallyta Tony Oskar Breilin Examensarbete / Degree Thesis Maskin och produktionteknik/maschine and produktiontechnic 2012 Förnamn Efternamn EXAMENSARBETE Arcada Utbildningsprogram:

Läs mer

Tekniska data Bult & Mutter

Tekniska data Bult & Mutter Tekniska data Bult & Tekniska data 1. Skillnad i nyckelvidd mellan ISO och DIN För M6S-sexkantskruv och M6M-mutter där nyckelvidderna skiljer sig mellan ISO och DIN standard. Gängdiameter Nyckelvidd M6S

Läs mer

Rapport. Medarbetarundersökning bland kollektivanställda och tjänstemän i Göteborgs Hamn

Rapport. Medarbetarundersökning bland kollektivanställda och tjänstemän i Göteborgs Hamn Rapport Medarbetarundersökning bland kollektivanställda och tjänstemän i Göteborgs Hamn Innehållsförteckning Sida Sammanfattning och Åtgärdsarbete 3-4 Bakgrund och Syfte 5 Metod och Svarsfrekvens 5-7 Information

Läs mer

Murverksskador. Reparation av skador i murverkskonstruktioner. Reparation av skadade balkar i skalmurar. Reparation/omfogning av murverksfogar

Murverksskador. Reparation av skador i murverkskonstruktioner. Reparation av skadade balkar i skalmurar. Reparation/omfogning av murverksfogar BSAB 96 FS November -08 Murverksskador Reparation av skador i murverkskonstruktioner Reparation av skadade balkar i skalmurar Reparation/omfogning av murverksfogar Reparation av grova sprickor i murverk

Läs mer

Blyfritt lod SN100C, framtidens standard?

Blyfritt lod SN100C, framtidens standard? Blyfritt lod SN100C, framtidens standard? SN100C är en blyfri legering bestående av tenn (Sn) 99,3 % och koppar(cu) ca 0,7 % som är dopat med nickel (Ni). SN100C är patenterad av Nihon Superior i Japan

Läs mer

Rörmaterial i svenska VA-ledningar egenskaper och livslängd

Rörmaterial i svenska VA-ledningar egenskaper och livslängd Rapport Nr 2011 14 (2:a revidering) Rörmaterial i svenska VA-ledningar egenskaper och livslängd Annika Malm Anders Horstmark Göran Larsson, Jenny Uusijärvi André Meyer Elin Jansson PVC, 12,5 % Segjärn,

Läs mer

Kvinnor och män utan barn

Kvinnor och män utan barn 18 och män utan barn Många av dem som ännu inte hade fått något barn räknade med att bli förälder så småningom. Orsaken till att man inte hade fått barn än varierade med respondentens ålder och familjesituation.

Läs mer