Corrosion of steel in concrete at various mouisture and chloride conditions. Licentiate work Johan Ahlström

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Corrosion of steel in concrete at various mouisture and chloride conditions. Licentiate work Johan Ahlström"

Transkript

1 Corrosion of steel in concrete at various mouisture and chloride conditions. Licentiate work Johan Ahlström

2 Påträffade korrosionsskador i betongkonstruktioner Konstruktioner i kloridhaltiga miljöer. -Många rapporterade kloridtröskelvärden. Finns det ett kloridtröskelvärde? Korrosionsskador i vattenmättad betong. Varför?

3 Två möjliga korrosionsmekanismer 1: Armering som är ihopkopplad med mer ädelt material Galvanisk korrosion 2-3: Optimal fuktmiljö för korrosion.

4 Kloridtröskelvärden Många rapporterade kloridtröskelvärden i litteraturen, pga olika mätmetoder och miljöfaktorer. (0,02-3 -vikt% Cl per bindemedel)

5

6 Varför är fukten viktig? Elektrokemiska reaktioner sker på armeringsytan i närvaro av elektrolyt (Fukt) Katodisk reaktion på katodyta (syrgasreduktion) Anodisk reaktion på anodyta (Oxidation av metall) Betongens fukthalt påverkar korrosionsprocesser- Styr både syretillgång och elektrolyt vid armering

7 Definierad initieringsström: 10 µa/cm 2 (Vanligen används 0,1-0,2 µa/cm^2) Source: Karin Pettersson. CBI report 3:96

8 Betongens fukthalt påverkar korrosionsprocesser- Styr både syretillgång och elektrolyt vid armering Möjliga korrosionsförlopp vid varierande fukt och klorid miljö Low Hög resistivitet, mycket syrgas Incomplete passivity Moisture content Passivity Pitting corrosion Narrow moisture interval (saturated) High Low active corrosion Immunity Låg resistivitet, lite syrgas Chloride threshold level Chloride content

9 Delstudie 1. optimala fukttillstånd Försöksförlopp Exponera prover med olika kloridkoncentrationer i olika relativa fuktigheter Bryta prover vid konstanta förhållanden Vänta en viss period och bryta prover igen. Korrosion (Massförlust) Tid

10 Mättad saltlösning RF i exsickator NaCl 75% KCl 85% BaCl 2 91% KNO 3 94,7% K 2 SO 4 97% H 2 O 100%

11 Exponering av asymmetriska prover i olika RF-nivåer Exponering av prover i fuktcykler (75%-100%) Analys Korrosionshastighet Massförlust genom upprepad betning. RF-nivå i bruk Vattenmättnadsgrad

12 Vattenmättad betong 1: Armering som är ihopkopplad med mer ädelt material Galvanisk korrosion 2-3: Optimal fuktmiljö för korrosion.

13 Vattenmättad betong. När finns risk för galvanisk korrosion? Laboratorieförsök Polarisera armering till olika potentialer: -100 mv to -800 mv vs SCE Mäta korrosionshastighet över tid vid olika potentialer VCT: 0,6 Täckskikt: 6 cm

14 % Resultat laboratorieförsök [µa/cm^2] mv -200 mv -300 mv -400 mv -500 mv and lower Om armeringens polariseras i positiv riktning så ökar korrosionshastigheten Dygn 1% 0,6 Ökad risk för galvavanisk korrosion: 2%: över -300/-400 mv 1%: över -100/-200 mv i [µa/cm^2] 0,4 0,2 0-0, mv -200 mv -300 mv -400 mv -500 mv -600 mv -700 mv -800 mv -0,4 dygn

15 Fältförsök: Ringhals Bakgrund Offeranoder förbrukas i en snabb takt. Varför? Finns det en risk för galvanisk korrosion? Mätningar Mäta korrosionspotential och vattnets temperatur över tid. Normal korrosionspotential för: Rostfritt stål i havsvatten: ca -100 mv Armering i vattenmättad betong: ca -650 mv Aluminium i havsvatten: ca mv

16 Berg Betong Vänstra kanalen Rostfri pump Högra kanalen Rostfri pump Logger V-nära Luft Logger H-nära Offeranod Logger V-mitt Logger H-mitt Armering Armering Logger V-bort Logger H-bort Flöde av Havsvatten

17

18 Potential strömkurva: Logaritmiskt samband C B A: Aluminiums oxidationslinje B: Armerings reduktionslinje C: Armering + pump reduktionslinje A Log I

19 Slutsats Försök pågår för att undersöka samband mellan korrosion, klorider och fukt. Förhöjd galvanisk korrosionsrisk vid -100/-200 mv i betong med 1 vikt-% Cl per cementvikt och -300/-400 mv med 2 vikt-% Cl per cementvikt Hög förbrukning av offeranoder p.g.a. potentialskillnad mellan anod och armering+pump Uppmätta potentialer indikerar inte förhöjd korrosionshastighet på armering i anslutning till pumpar.

20 Tack! Finansiering Elforsk, SBUF, Handledning Johan Tidblad (KIMAB), Lars Wadsö (LTH)

07-04-2014. Statusbedömning av stål- och betongkonstruktioner i marin miljö

07-04-2014. Statusbedömning av stål- och betongkonstruktioner i marin miljö 1 "Service Life Assessment of Harbor Structures Case studies of chloride ingress into concrete structures and sheet piling corrosion rates" Metoder och verktyg för förebyggande underhåll av hamnanläggningar

Läs mer

12 ELEKTROKEMISK KORROSION

12 ELEKTROKEMISK KORROSION 12 ELEKTROKEMISK KORROSION 12.1 INLEDNING Korrosion i fartyg har varit ett känt problem ända sedan slutet av 1700-talet då man fick stora problem i s.k. kompositbyggen med stävar, spant och roder av stål

Läs mer

Korrosion på kolstål, förzinkat stål och zink i jord långtidsundersökning

Korrosion på kolstål, förzinkat stål och zink i jord långtidsundersökning Rapport Nr 214-18 Korrosion på kolstål, förzinkat stål och zink i jord långtidsundersökning Tor-Gunnar Vinka Svenskt Vatten Utveckling Svenskt Vatten Utveckling Svenskt Vatten Utveckling (SVU) är kommunernas

Läs mer

Rostfritt stål i kontakt med andra metalliska material

Rostfritt stål i kontakt med andra metalliska material Rostfritt stål i kontakt med andra metalliska material Metall 1 Anod Electrolyt e - Metall 2 Katod Serien: Material och användning, volym 10 Euro Inox Euro Inox är en europeisk organisation för marknadsutveckling

Läs mer

Rörmaterial i svenska VA-ledningar egenskaper och livslängd

Rörmaterial i svenska VA-ledningar egenskaper och livslängd Rapport Nr 2011 14 (2:a revidering) Rörmaterial i svenska VA-ledningar egenskaper och livslängd Annika Malm Anders Horstmark Göran Larsson, Jenny Uusijärvi André Meyer Elin Jansson PVC, 12,5 % Segjärn,

Läs mer

Del 2a: Degrad. proc. kap. - punkt 1

Del 2a: Degrad. proc. kap. - punkt 1 Del 2a: Degrad. proc. kap. - punkt 1 Punkt 1 Redovisning av kopparkorrosion innan återmättnad av buffert då kapseln är i kontakt med en gasfas. SSM önskar ett klarläggande från omättad fas, hur påverkas

Läs mer

Avgasning av färskkylvattensystem för marina dieselmotorer

Avgasning av färskkylvattensystem för marina dieselmotorer Sjöingenjörsprogrammet Examensarbete Avgasning av färskkylvattensystem för marina dieselmotorer Andreas Idberg 2010-03-01 Sjöingenjörsprogrammet Examensarbete 7,5 hp I Linnéuniversitetet Sjöfartshögskolan

Läs mer

Ekonomisk och termodynamisk konsekvensanalys vid val av köldbärare

Ekonomisk och termodynamisk konsekvensanalys vid val av köldbärare Ekonomisk och termodynamisk konsekvensanalys vid val av köldbärare Författare Handledare Lars Moberg, Lunds Tekniska Högskola Pontus Holmström, Stainless Engineering AB Mohsen Assadi, Institutionen för

Läs mer

IMPREGNERING MOT VATTEN OCH SALT SKYDD MOT KLOTTER

IMPREGNERING MOT VATTEN OCH SALT SKYDD MOT KLOTTER IMPREGNERING MOT VATTEN OCH SALT SKYDD MOT KLOTTER SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET Svenska Kommunförbundet 1997 Adress: 118 82 STOCKHOLM, tfn 08-772 41 00 E-post: gata@svekom.se Webbplats: www.svekom.se ISBN:

Läs mer

Trådlösa sensorer för fuktindikering Moisture indication with wireless sensors

Trådlösa sensorer för fuktindikering Moisture indication with wireless sensors Trådlösa sensorer för fuktindikering Moisture indication with wireless sensors Erik Arvidsson Examensarbete i byggnadsteknik, KTH Byggvetenskap, Stockholm Förord Examensarbetet har utförts under 2011 på

Läs mer

Tema Vintermodell. Fordonskorrosion beroende på vintervägsaltning. Kunskapssammanställning. VTI notat 24-2006 Utgivningsår 2006

Tema Vintermodell. Fordonskorrosion beroende på vintervägsaltning. Kunskapssammanställning. VTI notat 24-2006 Utgivningsår 2006 VTI notat 24-2006 Utgivningsår 2006 www.vti.se/publikationer Tema Vintermodell Fordonskorrosion beroende på vintervägsaltning Kunskapssammanställning Gudrun Öberg Förord Denna studie ingår i projektet

Läs mer

Dekontamineringshandbok Volym 1

Dekontamineringshandbok Volym 1 Rapport R-15-10 Maj 2015 Dekontamineringshandbok Volym 1 Dekontaminering vid återanvändning SVENSK KÄRNBRÄNSLEHANTERING AB SWEDISH NUCLEAR FUEL AND WASTE MANAGEMENT CO Box 250, SE-101 24 Stockholm Phone

Läs mer

Sammanställning av existerande beräkningsmodeller för bedömning av icke-termiska skador från sot och korrosiva produkter

Sammanställning av existerande beräkningsmodeller för bedömning av icke-termiska skador från sot och korrosiva produkter Sammanställning av existerande beräkningsmodeller för bedömning av icke-termiska skador från sot och korrosiva produkter Martin Johansson, Johan Rigberth Department of Fire Safety Engineering Lund University,

Läs mer

Mätning och utvärdering av broars tillstånd

Mätning och utvärdering av broars tillstånd Vägverket 1(41) Förstudie Mätning och utvärdering av broars tillstånd 2000-03-20 Enheten för statlig väghållning Vägverket 2(41) Förord Föreliggande förstudie inom ramprojektet Mätning och utvärdering

Läs mer

Material och Kemi för framtiden

Material och Kemi för framtiden Material och Kemi för framtiden Engagerad i: E.ON Värme, Norrköping; Kraftringen Produktion, Lund; Mälarenergi, Västerås Chalmers, Materialkemi; HTC; KME; GREEN 1 Material/Kemi-relaterade program finansierade

Läs mer

13 års studier visar gör brobetong mer

13 års studier visar gör brobetong mer 13 års studier visar gör brobetong mer AV DOCENT BERTIL PERSSON Ölandsbron är för gemene man det mest ökända exemplet på dålig brobyggnadsteknik, där man 1972, med dåtidens bästa betong, åstadkom i stort

Läs mer

SVENSKA 1. Chlorinator Auto-Chl 12 & 25 Art.nr 418100 & 418125. Produktbeskrivning. Tekniska data. Rekommendationer beträffande vattenkvalitet:

SVENSKA 1. Chlorinator Auto-Chl 12 & 25 Art.nr 418100 & 418125. Produktbeskrivning. Tekniska data. Rekommendationer beträffande vattenkvalitet: R SVENSKA 1 Chlorinator Auto-Chl 12 & 25 Produktbeskrivning Genom att tillsätta salt i poolvattnet och pumpa vattnet genom klorinatorn får du ett system som egenproducerar klor. Under normala förhållanden

Läs mer

Utvärdering utvändig isolering på 1½ plans hus

Utvärdering utvändig isolering på 1½ plans hus Utvärdering utvändig isolering på 1½ plans hus Referenstest av utvändig isolering på 1½-plans hus Bakgrund Monier har lång internationell erfarenhet av att arbeta med olika metoder för att isolera tak.

Läs mer

UNDERSÖKNING AV PARKERINGSGARAGE, P2. BRF KANTARELLEN. Projektnummer: 40990

UNDERSÖKNING AV PARKERINGSGARAGE, P2. BRF KANTARELLEN. Projektnummer: 40990 UNDERSÖKNING AV PARKERINGSGARAGE, P2. BRF KANTARELLEN Projektnummer: 40990 UNDERSÖKNING AV PARKERINGSGARAGE BRF STATAREN Projektnummer: 40990 Tor Powell HSB Stockholm Konsult 0727-377090 Tor.Powell@hsb.se

Läs mer

Stöd vid ärendehantering för att minska risken för saltvatteninträngning

Stöd vid ärendehantering för att minska risken för saltvatteninträngning Handledning 2012 Stöd vid ärendehantering för att minska risken för saltvatteninträngning Innehåll Inledning... 3 Lagstiftning... 3 Definitioner... 3 Sveriges geologiska undersökning, SGU... 4 Övrigt...

Läs mer

Betonggjutning i kall väderlek. Temperaturens betydelse

Betonggjutning i kall väderlek. Temperaturens betydelse Betonggjutning i kall väderlek Temperaturens betydelse Betongens hållfasthetstillväxt Vid all betonggjutning är de närmaste timmarna och dagarna efter gjutningen avgörande för betongens hållfasthetstillväxt.

Läs mer

Betonggjutning i kall väderlek. Ett häfte om temperaturens betydelse

Betonggjutning i kall väderlek. Ett häfte om temperaturens betydelse Betonggjutning i kall väderlek Ett häfte om temperaturens betydelse Januari 07 Betongens hållfasthetstillväxt Vid all betonggjutning är de närmaste timmarna och dagarna efter gjutningen avgörande för betongens

Läs mer

ALAN HAMID HOGER AKRAM

ALAN HAMID HOGER AKRAM FUKTFÖRHÅLLANDE MELLAN VÄGGAR SOM BEHANDLATS MED KALKSTARK OCH IMPREGNERAD MED C2, ENDAST IMPREGNERAD MED C2, ELLER OIMPREGNERAD RELATIVE HUMIDITY BETWEEN WALLS THATS BEEN TREATED WITH STRONGLIME AND IMPREGNATED

Läs mer

Addion. Matt mässing. Krom. Brunoxid. Kort om ytbehandling. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

Addion. Matt mässing. Krom. Brunoxid. Kort om ytbehandling. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. Polygiene Technology Addion Matt mässing Brunoxid Krom Kort om ytbehandling ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. Innehållsförteckning Ytbehandling förhindrar eller fördröjer korrosion

Läs mer

UTTORKNINGSMÖJLIGHETER I ETT FUKTSKADAT BADRUM MED HJÄLP AV SPALTMETODEN

UTTORKNINGSMÖJLIGHETER I ETT FUKTSKADAT BADRUM MED HJÄLP AV SPALTMETODEN KTH Byggvetenskap Samhällsbyggnad Kungliga Tekniska Högskolan UTTORKNINGSMÖJLIGHETER I ETT FUKTSKADAT BADRUM MED HJÄLP AV SPALTMETODEN THE DRYING OUT POSSIBILITIES IN A WATER DAMAGED BATHROOM WITH THE

Läs mer

Fotosyntes i ljus och mörker

Fotosyntes i ljus och mörker Inledning Fotosyntes i ljus och mörker Vi ställer krukväxterna i fönstret av en anledning och det är för att det är där det är som ljusast i ett hus. Varför? Alla levande organismer är beroende av näring

Läs mer

AVVATTNING AV ASKA FRÅN BLANDBRÄNSLEN

AVVATTNING AV ASKA FRÅN BLANDBRÄNSLEN ANLÄGGNINGSTEKNIK 846 AVVATTNING AV ASKA FRÅN BLANDBRÄNSLEN Erfarenheter och resultat från Tekniska Verken i Linköping Ulf Carlsson, Anders Fredriksson, Inge Lindahl, Anna Arevius, Rolf Sjöblom AVVATTNING

Läs mer

Spaltmetoden Renoverar fuktskadade bostäder utan separat torktid

Spaltmetoden Renoverar fuktskadade bostäder utan separat torktid Spaltmetoden Renoverar fuktskadade bostäder utan separat torktid A. Bakgrund Allmän bakgrund Fuktskador kostar uppskattningsvis miljarder kr varje år, bara i Sverige, (Ström et al 00). Det är främst badrum

Läs mer

Innehåll - Teknisk information

Innehåll - Teknisk information Innehåll - Teknisk information 1 Vad är rostfritt stål? What is Stainless Steel? 2 Legeringstillsatser The Alloying Elements of Stainless Steel 3 Användningsområden för rostfria standardlegeringar Applications

Läs mer

Fuktrörelser i oorganiska våtrums- och vindskyddsskivor. Moisture movement in inorganic wetroom boards and windbreaking boards.

Fuktrörelser i oorganiska våtrums- och vindskyddsskivor. Moisture movement in inorganic wetroom boards and windbreaking boards. LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA LUNDS UNIVERSITET Institutionen för Bygg- och Miljöteknologi Avdelningen för Byggnadsmaterial Fuktrörelser i oorganiska våtrums- och vindskyddsskivor Moisture movement in inorganic

Läs mer