Betongtekniskt program Kärnkraft

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Betongtekniskt program Kärnkraft"

Transkript

1 Betongtekniskt program Kärnkraft Monika Adsten Elforsk AB Programområdesansvarig Kärnkraft Manouchehr Hassanzadeh Vattenfall Research and Development Teknisk expert i Betongprogrammet

2 Ägs av Svensk Energi och Svenska Kraftnät Arbetar med gemensamma FoUfrågor inom elföretagens alla verksamhetsområden Beställarorganisation, 12 st anställda Konsulter Universitet Institut Tillverkare Energiföretag Myndigheter Branscher

3 FoU kärnkraft, ca 9 Mkr/år Forskningsprogram: Betongteknik I&C Vibrationer Omvärldsbevakning Seminarium januari Nyhetsbrev Enstaka projekt, t.ex. Nödelförsörjning Tillståndsprocesser Miljö Lastföljning

4 Finansiärer

5 Betongtekniskt program Budget ca 4,5 Mkr Utförare: Universitetsforskare Kvalificerade konsulter Ansökan till programmet: Projektförslag granskas av programstyrelse Projektidé + ansökan eller ansökan direkt Ansökningar inom prioriterade områden tas emot kontinuerligt Mall för ansökan finns på

6 Vision Vision: Utgöra ett kvalificerat stöd i de byggfrågor som faller under hela den tekniska förvaltningskedjan. I högre utsträckning nyttja FoU-resurser inom industri och högskola för att stärka kärnkraftsindustrins verksamhet

7 Mål Identifiera angelägna problem som kärnkraftindustrin står inför och bearbeta dessa i form av forskningsprojekt. Ta fram verktyg, riktlinjer, utförandebeskrivningar och teknik som tillgodoser industrins och myndighetens intressen och behov. Bygga upp ledande kompetens inom området och bredda kretsen av utförare inom programmet. Medverka till att det kommer fram studenter och forskarstuderande som har genomfört arbeten inom områden som ligger nära branschens intressen

8 Prioriterade områden Reaktorinneslutning Polymera material Vattenvägar Specifika ämnesområden som gagnar ovannämnda områden: Beräkningsmodeller för beskrivning av betongkonstruktioners fysikaliska och mekaniska beteende Oförstörande provningsmetoder för bl. a. detektering av skador, gap och delamineringar kring ingjutna spännkablar och tätplåt

9 Prestanda och livslängd Jontransport från betong Inget vattenutbyte 70 mm 50 mm Ursprungligt krav Reviderat krav x Vattenmättad por Mättad kalciumhydroxid lösning Vattenmättad betong Avjoniserat vatten Wetwell är byggd med armerad betong. Den innehåller avjoniserat vatten. Betongens yta är påklädd med rostfritt stål för att förhindra betongens urlakning. Urlakning sänker betongs ph, vilket minskar dess möjlighet att skydda armeringen mot korrosion.

10 Urlakad portlandit x 10 6, kg/(hxm 2 ) Prestanda och livslängd Urlakat djup, 60 år 30 C t ( ( M x CH C ) ) x Urlakat djup, 30 år x 70 mm Tid, månad Vattenmättad betong Avjoniserat vatten

11 Prestanda och livslängd Prestanda = Bärförmåga, täthet, täckskikt, mm. Verklig Dimensionerad Lägsta acceptabla Resterande livslängd Aktuell tid Tid Strålsäkerhetsmyndigheten oktober 11

12 Strategi och tillvägagångssätt Detektera nedbrytning och kvantifiera nedbrytningens effekter. Identifiera skadeorsaken/orsakerna. Förutse framtida nedbrytningar. Utreda de strukturella konsekvenserna Ta fram de lägsta acceptabla prestandanivåerna. Fatta beslut om framtida åtgärder Strålsäkerhetsmyndigheten oktober 12

13 Utförda och pågående projekt Spännkablarnas spännkraft är viktig för reaktorinneslutningens bärförmåga och täthet. Deras uppspänning och mekaniska egenskaper bör bestämmas. De icke injekterade spännkablarnas spännkraft kan bestämmas, men arbete kvarstår att uppskatta de injekterade spännkablarnas spännkraft. PROJEKT Två doktorandprojekt om status för reaktorinneslutningar med cementinjekterade respektive icke injekterade spännkablar har utförts. Ett studie om av spänntrådars långtidsstabilitet har utförts En workshop om spännkablar anordnas Inverkan av interaktionen mellan vatten och struktur på kärnkraftverk vid seismisk analys Infästningar i betongkonstruktioner Doktorandprojekt Strålsäkerhetsmyndigheten oktober 13

14 Utförda och pågående projekt Reaktorinneslutningens respons på mekaniska och miljörelaterade belastningar studeras. Studierna inkluderar modellering av RI, verifiering av modeller, mätning av deformationer och töjningar på verkliga RI respektive mock-up, etc. Resultaten hittills visar att det är möjligt att simulera RI:s beteende vid olika belastningsfall. Den största svårigheten är, dock, att bestämma det aktuella, spännings- och töjningstillståndet. PROJEKT Programmet har stött svenska deltagare i internationella FoU projekt: Standard problem standard exercise (SPE) on performance of containment vessel under severe accident condition. Aging of concrete and civil structures in nuclear power plants (ACCEPPT) within NUGENIA Strålsäkerhetsmyndigheten oktober 14

15 Utförda och pågående projekt Fukt- och temperaturtillståndet i betong och i RI påverkar spännkraften och korrosionen hos spännstål, korrosionen hos tätplåt, kondens i spalter mellan olika material samt tätheten, sprickbildningen samt kemiska reaktioner hos betongen. Resultaten hittills visar att betongens uttorkning har varit betydligt långsammare än förväntat, vilken kan ha stor inverkan på de yttre betongkonstruktionernas aktuella och framtida spännings- och töjningstillstånd. PROJEKT Förändringsprocessen i reaktorinneslutningar Climatic conditions inside nuclear reactor containments (doktorandprojekt) Gasinträngning i betong i reaktorinneslutningar Strålsäkerhetsmyndigheten oktober 15

16 Utförda och pågående projekt Oförstörande provningsmetoder behövs för att detektera delamineringar, gap och spalter i material och mellan olika material orsakade av korrosion eller andra skademekanismer. Under vissa förhållanden kan betongskador och delamineringar upptäckas. Detekterbarheten styrs bl.a. av skadans djup och omfattning. Resultaten används för att utveckla en tids- och kostnadseffektiv inspektionsmetod. PROJEKT Litteraturstudier och test av oförstörande provningsmetoder (OFP) med tillämpningar på kärnkraftens betongkonstruktioner Impulsresponsmätningars beroende av sprickdjup Instrumenterad bomknackning med projektorstyrd avsökning Projektet är samfinansierat med SBUF för att utveckla metod och utrustning för positionering av mätpukter, bearbetning och lagring av data samt skadeanalys Strålsäkerhetsmyndigheten oktober 16

17 Utförda och pågående projekt Korrosion av armering i betong är bland de viktigaste nedbrytningsmekanismerna. Efter många års forskning är det fortfarande svårt att avgöra när och var korrosion uppstår. Ofta upptäcks korrosionen när den har skadat konstruktionen. Resultaten visar att de offeranoder som används för att skydda armering i vattenvägars betongkonstruktioner förbrukas betydligt snabbare än beräknat. Det har klarlagts att detta orsakas av pumpar i anslutning till vattenvägar. Vidare visar resultaten att ingjutet rostfritt stål inte utgör någon fara för armeringsstång av kolstål. Projekt Galvanisk korrosion på armering i nära anslutning till kylvattenpumpar Rostfria ståls galvaniska inverkan hos kolstål i betong med hög fukthalt/vattenmättad betong Strålsäkerhetsmyndigheten oktober 17

18 Utförda och pågående projekt Korrosion av armering i betong är bland de viktigaste nedbrytningsmekanismerna. Efter många års forskning är det fortfarande svårt att avgöra när och var korrosion uppstår. Ofta upptäcks korrosionen när den har skadat konstruktionen. Projekt Studie av vattenlinjekorrosion på ingjuten tätplåt i cylinderväggen Korrosion på stål i betong i kylvattenvägar Katodiskt skydd av betongkonstruktioner med termiskt sprutade offeranoder av zink Korrosionsskydd av bergbultar Kloridinitierad armeringskorrosion samfinansierat doktorandprojekt Strålsäkerhetsmyndigheten oktober 18

19 Utförda och pågående projekt Projekt Utredning avseende inverkan på betong av ämnen innehållande bor Utredning avseende inverkan av salter på betong Fogband och fogmassor Strålsäkerhetsmyndigheten oktober 19

20 Vad har uppnåtts? Programmet har identifierat de nedbrytningsmekanismer som kan påverka de nordiska kärnkraftverkens livslängd, möjliggjort utveckling av prognos- och analysmetoder. Programmet har möjliggjort för forskare och konsulter att vidareutveckla sina modeller och analysverktyg. Programmet har möjliggjort utveckling av metoder och instrument som kommer att användas för tillståndsbedömning av konstruktioner Strålsäkerhetsmyndigheten oktober 20

21 Kom ihåg: Att reparera en fiol kan vara mycket svårare än att bygga en Roland Wiklund fick Kungliga Musikaliska akademins medalj För tonkonstens främjande. Medaljen fick han för att han i 65 av sina 80 år ägnat sig åt att vårda och reparera känsliga och dyrbara musikinstrument, han har till och med byggt egna. Bland annat ett 20-tal fioler. DN

22 Strålsäkerhetsmyndigheten oktober 22

universitet, nationella forskningslaboratorier och myndigheter. Workshopens fokus var, som namnet antyder, anläggningsförvaltning

universitet, nationella forskningslaboratorier och myndigheter. Workshopens fokus var, som namnet antyder, anläggningsförvaltning Anläggningsteknik ETT NYHETSBREV FRÅN NUMMER 1 JUNI 2011 Vattenkraftföretagen, Vattenfall Vattenkraft, Fortum Generation, E.ON Vattenkraft Sverige, Skellefteå Kraft, Statkraft Sverige, Jämtkraft, Sollefteåforsens,

Läs mer

Mätning och utvärdering av broars tillstånd

Mätning och utvärdering av broars tillstånd Vägverket 1(41) Förstudie Mätning och utvärdering av broars tillstånd 2000-03-20 Enheten för statlig väghållning Vägverket 2(41) Förord Föreliggande förstudie inom ramprojektet Mätning och utvärdering

Läs mer

ELFORSK. Elforsk initierar och driver gemensam forskning och utveckling

ELFORSK. Elforsk initierar och driver gemensam forskning och utveckling ELFORSK 2012 Elforsk initierar och driver gemensam forskning och utveckling vd har ordet 4 Utveckling genom samarbete vattenkraft 6 Flexibel kraft EL- OCH VÄRMEPRODUKTION, kärnkraft 8 Robusta och uthålliga

Läs mer

ELFORSK. Elforsk initierar och driver gemensam forskning och utveckling

ELFORSK. Elforsk initierar och driver gemensam forskning och utveckling ELFORSK 2013 Elforsk initierar och driver gemensam forskning och utveckling vd har ordet 4 Forskning med behoven i fokus vattenkraft 8 Flexibel kraft EL- OCH VÄRMEPRODUKTION 10 Robusta och uthålliga produktionslösningar

Läs mer

Stiftelsen Bergteknisk Forskning

Stiftelsen Bergteknisk Forskning Stiftelsen Bergteknisk Forskning Verksamheten2012 Verksamheten 2012 Programrådets årliga studiebesök med efterföljande programrådsmöte gick till London där två Skanska-projekt besöktes i oktober. Foto:

Läs mer

NDT och SHM Metodöversikt och aktuella exempel PETER ULRIKSEN, DOCENT LTH

NDT och SHM Metodöversikt och aktuella exempel PETER ULRIKSEN, DOCENT LTH NDT och SHM Metodöversikt och aktuella exempel PETER ULRIKSEN, DOCENT LTH Två viktiga begrepp Tillståndskontroll (NDT) innebär att man i ett utvalt område, vid ett valt tillfälle på tidslinjen skaffar

Läs mer

Korrosionen kostar miljarder, men botemedel finns

Korrosionen kostar miljarder, men botemedel finns Korrosionen kostar miljarder, men botemedel finns Ytskyddsgruppen och Auktorisation för Rostskyddsmålning AV KJELL-ARNE LARSSON Korrosion orsakar varje år metallförstörelse för mer än 100 miljarder kronor,

Läs mer

Sven Jansson ledde det svenska deltagandet i framtagandet av en ny standard för effektiv förvaltning.11

Sven Jansson ledde det svenska deltagandet i framtagandet av en ny standard för effektiv förvaltning.11 Ett nyhetsmagasin från Elforsk #1 2014 Sven Jansson ledde det svenska deltagandet i framtagandet av en ny standard för effektiv förvaltning.11 Efterfrågeflexibilitet En flexibel elanvändning kan göra en

Läs mer

Redovisning av åldringsrelaterade tidsberoende analyser för långa drifttider i samband med återkommande helhetsbedömningar

Redovisning av åldringsrelaterade tidsberoende analyser för långa drifttider i samband med återkommande helhetsbedömningar Sida: 1/21 UTREDNINGSRAPPORT Datum: 2012-04-04 Dok nr: SSM2012-1302 Författare: Björn Brickstad Samråd: Peter Ekström, Kostas Xanthopoulos Fastställd: Lars Skånberg, ckr Redovisning av åldringsrelaterade

Läs mer

VINDFORSK. Slutrapport för perioden 2009 2012

VINDFORSK. Slutrapport för perioden 2009 2012 VINDFORSK Slutrapport för perioden 2009 2012 1 Vindforsk III är till hälften finansierat av Energimyndigheten och till hälften av 28 kunder till programmet. Kunderna är 26 företag med intresse inom vindkraftsområdet,

Läs mer

Drift av kärnkraftreaktorer längre än ursprungligt analyserad eller konstruerad tid med hänsyn till åldringsfrågor

Drift av kärnkraftreaktorer längre än ursprungligt analyserad eller konstruerad tid med hänsyn till åldringsfrågor UTREDNINGSSRAPPORT 2012-10-31 Process: Utreda Vår referens: Arbetsgrupp: Björn Brickstad, Peter Ekström, Fritz Maier, Åsa Rydén, Richard Sundberg, Kostas Xanthopoulos Författare: Björn Brickstad Fastställd:

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling

Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN: 2000-0987 SSMFS 2008:13 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om mekaniska anordningar i vissa kärntekniska anläggningar Strålsäkerhetsmyndighetens

Läs mer

Programbeskrivning Miljöriktig användning av askor 2014-2016

Programbeskrivning Miljöriktig användning av askor 2014-2016 Programbeskrivning Miljöriktig användning av askor 2014-2016 Innehåll 1 Sammanfattning 3 2 Programmets inriktning 4 2.1 Vision... 4 2.2 Syfte... 4 2.3 Mål... 4 2.4 Framgångskriterier... 6 2.5 Forsknings-,

Läs mer

CBInytt. 1 feb 06. Datorstödd simulering av SKB. Se in i betongens framtid! Picasso i Kristinehamn. CBIs informationsdag 16 mars

CBInytt. 1 feb 06. Datorstödd simulering av SKB. Se in i betongens framtid! Picasso i Kristinehamn. CBIs informationsdag 16 mars CBInytt Cement och Betong Institutet 100 44 Stockholm Tel: 08-696 11 00 Fax: 08-24 31 37 1 feb 06 i detta nummer: Datorstödd simulering av SKB Se in i betongens framtid! Picasso i Kristinehamn CBIs informationsdag

Läs mer

SPECIALISTEN PÅ RENOVERING AV BETONGKONSTRUKTIONER

SPECIALISTEN PÅ RENOVERING AV BETONGKONSTRUKTIONER 1 TECAB 30 ÅR 2015 SPECIALISTEN PÅ RENOVERING AV BETONGKONSTRUKTIONER Rekrytering Stockholm Byrå AB 2 SPECIALISTER PÅ BETONG AV ALLA SLAG Tecab Ytskyddsprodukter AB grundades 1985. Här har vi specialiserat

Läs mer

IMPREGNERING MOT VATTEN OCH SALT SKYDD MOT KLOTTER

IMPREGNERING MOT VATTEN OCH SALT SKYDD MOT KLOTTER IMPREGNERING MOT VATTEN OCH SALT SKYDD MOT KLOTTER SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET Svenska Kommunförbundet 1997 Adress: 118 82 STOCKHOLM, tfn 08-772 41 00 E-post: gata@svekom.se Webbplats: www.svekom.se ISBN:

Läs mer

UTKAST Version 2006-05-31

UTKAST Version 2006-05-31 Strategiskt stålforskningsprogram för Sverige samarbetsavtal mellan Jernkontoret och VINNOVA UTKAST Version 2006-05-31 Samarbetsavtal slutförhandlat den (datum) (VINNOVAs diarienummer 2006-xx) 1 Inledning...

Läs mer

NYHETSBREV NUMMER 3 2011 FRÅN SWEREA KIMAB. Relining eller stambyte? Swerea KIMAB satsar på pappersbruken

NYHETSBREV NUMMER 3 2011 FRÅN SWEREA KIMAB. Relining eller stambyte? Swerea KIMAB satsar på pappersbruken NYHETSBREV NUMMER 3 2011 FRÅN SWEREA KIMAB Processindustri Plastskorsten bäst i det långa loppet Relining eller stambyte? Swerea KIMAB satsar på pappersbruken Processindustri Processindustrin som inkluderar

Läs mer

Var står vi idag? På väg mot geologisk slutförvaring av radioaktivt avfall: En internationell bedömning

Var står vi idag? På väg mot geologisk slutförvaring av radioaktivt avfall: En internationell bedömning På väg mot geologisk slutförvaring av radioaktivt avfall: Var står vi idag? En internationell bedömning KÄRNENERGIBYRÅN (NEA) ORGANISATIONEN FÖR EKONOMISKT SAMARBETE OCH UTVECKLING (OECD) 3 Kommentus Förlag

Läs mer

Forskningsinformation 3.0

Forskningsinformation 3.0 1 (75) U2012/737/F Dnr 111-2012-203 Forskningsinformation 3.0 Fokus på processtöd och kunskapsdelning Redovisning av regeringsuppdrag angående förvaltning och vidareutveckling av Sweden ScienceNet (SSN)

Läs mer

Innehåll. Detta är Swerea. Vision, affärsidé, mål och strategi Det krävs en tydlig riktning för att driva en marknadsmässig kunskapskoncern.

Innehåll. Detta är Swerea. Vision, affärsidé, mål och strategi Det krävs en tydlig riktning för att driva en marknadsmässig kunskapskoncern. Årsberättelse 2008 Innehåll Detta är Swerea 4 5 10 11 Swerea stärker konkurrens- och innovationsförmågan 6 7 8 9 hos näringslivet i Sverige. En koncernöversikt. Ord från VD Mitt i en lågkonjunktur av sällan

Läs mer

Rapport 2011:1 från Kärnavfallsrådet. Bästa möjliga teknik (BAT) tolkning och användning inom olika avfallsområden

Rapport 2011:1 från Kärnavfallsrådet. Bästa möjliga teknik (BAT) tolkning och användning inom olika avfallsområden Rapport 2011:1 från Kärnavfallsrådet Bästa möjliga teknik (BAT) tolkning och användning inom olika avfallsområden Rapport från Kärnavfallsrådets seminarium den 17 november 2010 Kärnavfallsrådet har följande

Läs mer

Strategiskt stålforskningsprogram för Sverige 2007 2012

Strategiskt stålforskningsprogram för Sverige 2007 2012 Strategiskt stålforskningsprogram för Sverige 2007 2012 SEPTEMBER 2006 1 Inledning Stålet är en av Sveriges viktigaste exportvaror. Svensk stålindustri är världsledande. Stål och metaller ingår i 60 %

Läs mer

SBR Svenska Byggingenjörers Riksförbund BYGG B EL B VVS B ANLÄGGNING. Nedanstående är en annons från Abetong. Bygg för framtiden.

SBR Svenska Byggingenjörers Riksförbund BYGG B EL B VVS B ANLÄGGNING. Nedanstående är en annons från Abetong. Bygg för framtiden. SBR Svenska Byggingenjörers Riksförbund BYGG B EL B VVS B ANLÄGGNING 210 Nedanstående är en annons från Abetong Bygg för framtiden. nr 2 B 2010 husbyggaren 1 2 husbyggaren nr 2 B 2010 nr 2 B 2010 husbyggaren

Läs mer

Elkraftteknisk samverkan

Elkraftteknisk samverkan 2005-04-29 Elkraftteknisk samverkan Rapport från första etappen av Svenska Kraftnäts regeringsuppdrag att ta fram förslag på förstärkt forsknings-, utvecklings- och demonstrationsverksamhet inom elteknikområdet.

Läs mer

I Tema I Parkeringshus I. Parkeringshus och garage Våra svar är dina lösningar

I Tema I Parkeringshus I. Parkeringshus och garage Våra svar är dina lösningar I Tema I Parkeringshus I Parkeringshus och garage Våra svar är dina lösningar Innehåll Parkeringshus Koncept för parkeringshus och garage 4 Trygga helhetslösningar från Sto Låt Sto vara navet i byggprocessen

Läs mer

Forskningsbaserad kunskap i svensk förvaltning

Forskningsbaserad kunskap i svensk förvaltning Forskningsbaserad kunskap i svensk förvaltning En rapport från IVA-projektet Agenda för forskning Agenda för FORSKNING KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående akademi med uppgift att

Läs mer

Basprogram 2012-2015 Processtyrning

Basprogram 2012-2015 Processtyrning Basprogram 2012-2015 Processtyrning Allmän inriktning De övergripande målen inom Värmeforsks basprogram är att ta fram och stödja utveckling av lösningar som bidrar till ökad verkningsgrad, ökad tillgänglighet

Läs mer

SBR Svenska Byggingenjörers Riksförbund BYGG B EL B VVS B ANLÄGGNING. Nedanstående är en annons från Protan

SBR Svenska Byggingenjörers Riksförbund BYGG B EL B VVS B ANLÄGGNING. Nedanstående är en annons från Protan SBR Svenska Byggingenjörers Riksförbund BYGG B EL B VVS B ANLÄGGNING 110 Nedanstående är en annons från Protan Go Green Vi på ThermiSol Panels strävar, i all vår verksamhet, efter att uppfylla principerna

Läs mer

Rivning av nedlagda kärntekniska anläggningar i Sverige

Rivning av nedlagda kärntekniska anläggningar i Sverige Rapport 2007:7 från Statens råd för kärnavfallsfrågor Rivning av nedlagda kärntekniska anläggningar i Sverige Rapport från Kärnavfallsrådets utfrågning den 11 december 2007 Statens råd för kärnavfallsfrågor

Läs mer