4 Hållfasthet. 4 Hållfasthet. 4.1 Stålskruv Utdrag ur ISO 898-1:1999.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "4 Hållfasthet. 4 Hållfasthet. 4.1 Stålskruv Utdrag ur ISO 898-1:1999."

Transkript

1 4 Hållfasthet 4.1 Stålskruv Utdrag ur ISO 898-1: Omfattning och tillämpning Denna del av ISO 898-1:1999 anger mekaniska egenskaper för skruvar och pinnskruvar av kolstål och legerat stål i omgivningstemperaturer mellan 10 C till 35 C. Produkter som uppfyller kraven i denna del av ISO 898 utvärderas endast i angivet område för omgivningstemperatur och innehåller kanske inte de angivna mekaniska och fysikaliska egenskaperna vid högre eller lägre temperaturer. Uppmärksamhet riktas mot annex A som ger exempel på undre sträckgräns och förlängningsgräns R p0,2, vid förhöjda temperaturer. Vid temperaturer lägre än området för omgivningstemperaturen kan betydande förändringar av egenskaperna särskilt slagseghet inträffa. När fästelement skall användas över eller under området för omgivningstemperaturen är det användarens ansvar att se till att de mekaniska och fysikaliska egenskaperna är lämpliga för dennes specifika arbetsförhållanden. Vissa fästelement kan inte uppfylla kraven på drag- eller vridhållfasthet enligt denna del av ISO 898 beroende på huvudets geometri som minskar skjuvarean i huvudet jämfört med spänningsarean hos gängan, såsom för sänkhuvud och cylinderhuvud. Denna del av ISO 898 gäller för skruvar och pinnskruvar. - med grovgänga M1,6 till och med M39, och fingänga M8 x 1 till och med M39 x 3 - med triangulär ISO-gänga enligt ISO med diameter/stigningskombinationer enligt ISO 261 och ISO med gängtoleranser enligt ISO och ISO tillverkade av kolstål eller legerat stål Den gäller ej för stoppskruvar och liknande gängade fästelement som inte utsätts för dragspänningar (se ISO 898-5). Den anger ej krav på sådana egenskaper som - svetsbarhet - korrosionsbeständighet - förmåga att motstå temperaturer över 300 C (+250 C för 10.9) eller under -50 C; - motstånd mot skjuvspänning - utmattningsmotstånd. ANM. - Beteckningssystemet enligt denna del av ISO 898 får även användas för storlekar utanför de gränser som anges i detta avsnitt (t.ex. d > 39 mm), under förutsättning att alla mekaniska egenskaper för de olika hållfasthetsklasserna innehålls. 19

2 4.1.2 Beteckningssystem Beteckningssystemet för skruvar och pinnskruvar framgår av tabell 11. Abskissan (X-axeln) ger värden för nominell brottgräns, R m, i N/mm 2, medan ordinatan (Y-axeln) ger värden för minimum brottförlängning, A min, uttryckt i procent. Symbolen för hållfasthetsklassen består av två siffror: - den första anger 1/100 av den nominella brottgränsen i Newton per kvadratmillimeter (se R m i tabell 13) - den andra anger 10 gånger förhållandet mellan undre sträckgräns R el (eller förlängningsgräns R p0,2 ) och nominell brottgräns R m (sträckgränsförhållande) Multiplicering av dessa två siffror ger 1/10 av sträckgränsen i Newton per kvadratmillimeter. Undre sträckgränsen R el (eller förlängningen R p0,2 ) och minimum brottgräns R m är lika eller större än de nominella värdena (se tabell 13) Tabell 11: Koordinatsystem Nominell brottsgräns, R m N/mm Min. brottförlängning, A min % Förhållande mellan sträckgräns och brottgräns Beteckningens andra siffra Undre sträckgräns R el eller förlängningsgräns R p0,2 Nominell brottsgräns, R m x ) Gäller endast t.o.m. M16 gängdiameter ANM. Trots att ett stort antal hållfasthetsklasser är specificerade i denna del av ISO 898 betyder det inte att alla klasser är lämpliga för alla produkter. Ytterligare upplysningar beträffande tillämpning av de specifika hållfasthetsklasserna ges i respektive produktstandarder. För ej standardiserade produkter rekommenderas att följa det val som redan gjorts för liknande standardiserade produkter. 20 Tel: Fax: E-post:

3 4.1.3 Material Tabell 12 specificerar stål för de olika hållfasthetsklasserna för skruvar och pinnskruvar. Minimum anlöpningstemperatur enligt tabell 12 är tvingande för hållfasthetsklasserna 8.8 t.o.m Den kemiska sammansättningen är tvingande endast för skruvar som ej dragprovas. Hållfast hetsklass Material och värmebehandling Tabell 12: Stål Gränser för kemisk sammansättning C P S B 1 Anlöpningstemperatur min min max max max max 3.6 2) - 0,2 0,05 0,06 0, ) - 0,55 0,05 0,06 0, ) Kolstål - 0,55 0,05 0, ,15 0,55 0,05 0,06 0, ) - 0,55 0,05 0, ) - 0,55 0,05 0, ) Kolstål med tillsatser (t.ex. bor, Mn eller Cr), härdat och anlöpt 0,15 4) 0,4 0,035 0,035 0, Kolstål härdat och anlöpt 0,25 0,55 0,035 0, Kolstål med tillsatser (t.ex. bor, Mn eller Cr), härdat och anlöpt 0,15 4) 0,35 0,035 0,035 0, Kolstål härdat och anlöpt 0,25 0,55 0,035 0, ) Kolstål med tillsatser (t.ex. bor, Mn eller Cr), härdat och anlöpt 0,15 0,35 0,035 0,035 0, ) Kolstål härdat och anlöpt 0,25 0,55 0,035 0,035 0, Kolstål med tillsatser (t.ex. bor, Mn eller Cr), härdat och anlöpt 0,2 4) 0,55 0,035 0, Legerat stål härdat och anlöpt 7) 0,2 0,55 0,035 0, ) 8) 9) Legerat stål härdat och anlöpt 7) 0,28 0,5 0,035 0,035 0, ) Borinnehållet får uppgå till 0,005% förutsatt att det icke effektiva boret kontrolleras genom tillskott av titan och/eller aluminium. 2) Automatstål tillåts för dessa hållfasthetsklasser med följande maximihalter av svavel 0,34%, fosfor 0,11% och bly 0,35%. 3) För nominella diametrar över M20 kan det vara nödvändigt att använda stål föreskrivna för hållfasthetsklass 10.9 för att uppnå tillräcklig härdbarhet. 4) För enkla kolstål med bortillsats med en kolhalt under 0,25% (chargeanalys) skall minsta manganhalten vara 0,6% för hållfasthetsklass 8.8 och 0,7% för 9.8, 10.9 och ) Produkter skall ytterligare märkas genom att symbolen för hållfasthetsklass stryks under (se avsnitt 9). Alla egenskaper för 10.9 som anges i tabell 3 skall uppfyllas av 10.9, men dess lägre anlöpningstemperatur ger den andra egenskaper beträffande spänningsrelaxation vid förhöjda temperaturer (se bilaga A). 6) För materialen i dessa hållfasthetsklasser, är det tänkt att de bör ha tillräcklig härdbarhet för att säkerställa att strukturen i kärnan hos den gängade delen av fästelementet till omkring 90% består av martensit i härdat tillstånd före anlöpning. 7) Detta legerade stål skall åtminstone innehålla följande minimimängd av ett av följande grundämnen: krom 0,30%, nickel 0,30%, molybden 0,20%, vanadin 0,10%. Där grundämnena anges som en kombination av två, tre eller fyra och har ett legeringsinnehåll lägre än de som anges ovan, är det gränsvärde som skall tillämpas för klassbestämning, 70% av summan av de individuella gränsvärden som anges ovan för de två, tre eller fyra grundämnen som berörs. 8) Ett vitt fosfatberikat ytskikt som kan upptäckas vid metallografisk undersökning tillåts inte på ytor utsatta för dragspänningar hos hållfasthetsklass ) Den kemiska sammansättningen och anlöpningstemperaturen är under utredning. 21

4 4.1.4 Mekaniska egenskaper Vid provning ISO 898-1:1988 skall skruvarna vid rumstemperatur uppfylla hållfasthetskraven enligt tabell 13. Tabell 13: Hållfasthetskrav för skruvar och pinnskruvar Hållfasthetskrav ) 9.8 2) d 16 d>16 Brottgräns, nom Rm 4) 5), Vickershårdhet, HV, F 98 N ,94 0,94 0,91 0,93 0,9 0,92 Brinellhårdhet, min HB, F = 30D 2 max 209 6) Rockwellhårdhet, HR min HRB min HRC max HRB 95,0 6) 99,5 max HRC Ythårdhet, HV 0,3 max 7) Undre sträckgräns 8) nom R el, Förlängningsgräns 9) nom 720 R p0,2, Spänning vid 0,91 0,91 0,9 0,88 0,88 provbelastning, S p N/mm Brottförlängning, A min Spänning vid sneddragning 5) Värdena för fullgrova skruvar (ej pinnskruvar) ska inte vara mindre än min-värdena för brottgräns enligt ovan. Slagseghet, J min Snedslagning av huvud Inget brott Min. Höjd på ej avkolad zon på gängan, E 1/2H 1 2/3H 1 3/4H 1 Max. Djup av fullständig avkolning, G, mm 0,015 1) För skruvar i hållfasthetsklass 8.8 med diameter d 16 mm finns en ökad risk för att gängan i muttern skjuvas av i händelse av oavsiktlig överförspänning som ger en kraft större än provkraften. Hänvisning till ISO rekommenderas. 2) Gäller endast för nominella gängdiametrar d 16 mm. 3) För stålbyggnadsskruv är gränsen 12 mm. 4) Minsta dragbrottgräns gäller för produkter med nominell längd l 2,5d. Minsta hårdhet gäller för produkter med längd l < 2,5d och övriga produkter som inte kan dragprovas (t.ex. beroende på huvudform). 5) Vid provning av färdiga skruvar och pinnskruvar skall de dragbrottskrafter som skall användas för uträkning av R m uppfylla de värden som anges i tabell 6 och 8. 6) Det avlästa värdet vid en hårdhetsmätning gjord på änden av en skruv eller pinnskruv får maximalt vara 250 HV, 238 HB eller 99,5 HRB. 7) Ythårdheten får inte vara mer än 30 Vickersenheter högre än den uppmätta kärnhårdheten på produkten när både yt- och kärnhårdhet bestäms med HV 0,3. För hållfasthetsklass 10.9 godtas ingen hårdhetsökning vid ytan som indikerar att ythårdheten överskrider 390 HV. 8) Om undre sträckgränsen R el ej kan bestämmas är det tillåtet att mäta förlängningsgränsen R p02. För hållfasthetsklasserna 4.8, 5.8 och 6.8 ges värdena R el endast för uträkning. De är inte provningsvärden. 9) Sträckgränsförhållandet enligt beteckningssystemet för hållfasthetsklass och minsta förlängningsgränsen R p02 gäller för svarvade provstavar. Om dessa värden har erhållits med färdiga skruvar kan de avvika beroende på tillverkninngmetod och inflytande från storlek Min. Brottkrafter Gänga 1) (d) Nom. Spänningsarea mm 2 min max 220 6) Tabell 14: Min brottkrafter, Metrisk ISO gänga med grov stigning Min. Brottkraft (A s x R m ), N M3 5, M3,5 6, M4 8, M5 14, M6 20, M7 28, M8 36, M M12 84, ) M ) M ) M M M M M M M M M ) När ingen annan gängstigning anges i gängbeteckningen avses grov stigning. Detta anges i ISO 261 och ISO ) För stålbyggnadsskruv gäller värdena , respektive N 22 Tel: Fax: E-post:

5 Gänga Nom. Spänningsarea mm 2 Tabell 15: Min brottkrafter, Metrisk ISO gänga med fin stigning Min. Brottkraft (A s x R m ), N M8 x 1 39, M10 x 1 64, M10 x 1,25 61, M12 x 1,25 92, M12 x 1,5 88, M14 x 1, M16 x 1, M18 x 1, M20 x 1, M22 x 1, M24 x M27 x M30 x M33 x M36 x M39 x Sträckgräns vid förhöjda temperaturer De mekaniska egenskaperna på skruv varierar på en mängd olika sätt när temperaturen ökar. Tabell 16, som endast är en orientering, ger en ungefärlig bild av reduktionen i sträckgränsen, eller förlängningsgränsen, som kan upplevas vid olika förhöjda temperaturer. Dessa data kan, och skall, därför ej användas som krav Tabell 16: Undre sträckgräns eller förlängningsgräns vid förhöjda temperaturer Temperatur C Undre sträckgräns, R el eller förlängningsgräns R p0,2 N/mm Kontinuerlig användning av dessa hållfasthetsklasser i förhöjda temperaturer kan resultera i betydande förluster i klämkraft. 100 timmar i 300 C resulterar typiskt i klämkraftsförluster som överstiger 25% av den initiala klämkraften beroende på reduktionen i sträckgräns. 4.2 ISO-Specificerade Stålmuttrar Utdrag ur ISO 898-2:1992 och ISO 898-6: Omfattning och tillämpning ISO 898-2:1992 och ISO 898-6:1994 specificerar hållfasthetsegenskaper för muttrar med specificerade provkrafter vid provning i rumstemperatur (se ISO 1). Egenskaperna är olika vid högre respektive lägre temperatur. Standarderna gäller för muttrar; - med nominell diametrar, d, (fingänga från M8) upp till och med M39; - med triangulär ISO gänga och med diameter och stigning enligt ISO 68 och ISO 262; - med diameter/delningskombinationer enligt ISO med gängtolerans 6H enligt ISO och 965-2; - med specificerade mekaniska krav; - med nyckelvidder enligt ISO 272 eller motsvarande; - med nominella höjder 0,5 D; - tillverkade av kolstål eller legerat stål. 23

6 Den gäller inte för muttrar med särskilda egenskaper såsom: - låsegenskaper (se ISO 2320); - svetsbarhet; - korrosionsbeständighet (se ISO 3506); - förmåga att motstå temperaturer över +300 C eller under -50 C. ANM - Muttrar tillverkade av automatstål får ej användas över +250 C. - För speciella produkter, som t ex höghållfasta muttrar för stålbyggnadsändamål och muttrar med överdimensionerade gängor för användning tillsammans med varmförzinkade skruvar, framgår lämpliga värden av respektive produktstandarder. - För skruvförband med större gängtoleranser an 6H/6g ökar risken för gängskjuvning; se också tabell Vid gängtoleranser andra eller större än 6H måste den ökade risken för gängskjuvning uppmärksammas (se tabell 17). Tabell 17: Reducering av gänghållfasthet Gänga Provkraft, % Gängtoleranser över t o m 6H 7H 6G M2, ,5 M2,5 M ,5 97 M7 M ,5 M16 M , Beteckningssystem Muttrar med nominella höjder 0,8 D (effektiv gänglängd 0,6 D) Muttrar med nominell höjd 0,8 D (effektiv gänglängd 0,6 D) betecknas med en siffra som indikerar den högsta hållfasthetsklassen för de skruvar med vilka de kan paras. Fästelement kan brista genom överförspänning. Denna bristning kan uppträda som brott i skruvstammen eller avskjuvning av gängorna i muttern eller på skruven. Brott i stammen sker plötsligt och är därför lätt att uppmärksamma. Avskjuvning av gängor sker gradvis och är därför svårare att upptäcka. Detta medför en risk för att delvis skadade fästelement blir kvar i skruvförbandet. Det är därför önskvärt att skruvförband konstrueras så att brott alltid uppstår i skruvstammen, men tyvärr beror hållfastheten mot avskjuvning av gängor på så många faktorer (hållfasthet hos mutter- och skruvmaterial, spel mellan gängor, nyckelviddsmått etc) att muttrarna skulle tvingas bli orimligt höga för att garantera ett sådant brott vid alla tillfällen. En skruv med gänga M5 (M8 för fingänga) t o m M39 i en viss hållfasthetsklass monterad ihop med en mutter i motsvarande hållfasthetsklass (se tabell 18 för grovgänga och tabell 19 för fingänga) är tänkt att utgöra ett förband som kan förspännas till skruvens provkraft utan risk för avskjuvning av gängor. Skulle emellertid förspänningen ske till ett värde över provkraften, är avsikten att muttrarna skall vara så utformade att 10% av de för högt förspända förbanden brister genom brott i skruven för att varna användaren att den använda monteringsmetodiken är olämplig. ANM - För mer detaljerad information om påkänningar i skruvförband, se bilaga A i ISO 898-2: Tel: Fax: E-post:

7 Tabell 18: Beteckningssystem för muttrar med nominell höjd 0,8 D och grovgänga Mutterns Mutter hållfasthetsklass Motgående skruv Typ 1 1) Typ 2 1 ) Nominell diameter Nominell diameter 4 3.6; 4.6; 4.8 d > 16 d > ; 4.6; 4.8 d 16 d ; 5.8 d d 39 d d 39 d 39 d > 16 d d 16 - d d 39 d d 39 d 16 d 39 ANM - Allmänt gäller att muttrar i högre hållfasthetsklass kan ersätta muttrar i lägre hållfasthetsklass. Detta rekommenderas för skruv-mutterförband som kommer att belastas högre än sträckgränsen eller provspänningen. Tabell 19: Beteckningssystem för muttrar med nominell höjd 0,8 D och ISO metrisk fingänga Mutterns Mutter hållfasthetsklass Motgående skruv Typ 1 1) Typ 2 1 ) Nominell diameter Nominell diameter d 39 d d 39 d 39 d d 39 d 16 d d 16 - d 16 1) Våra ISO-muttrar är f.n. endast av typ 1 (ISO 4032) Muttrar med nominella höjder 0,5 D och < 0,8 D (effektiv gänglängd 0,4 D och < 0,6 D) Muttrar med nominella höjder 0,5 D och < 0,8 D (effektiv gänglängd 0,4 D och < 0,6 D) betecknas med en kombination av två siffror; den andra siffran anger nominell spänning vid provbelastning med en härdad dorn; medan den första siffran anger att belastbarheten i ett skruvförband är lägre i jämförelse med belastbarheten med en härdad dorn samt även i jämförelse med ett skruvförband såsom beskrivet i avsnitt , se tabell 18. Den effektiva belastbarheten bestäms inte enbart av hårdheten och den effektiva gänglängden, utan även av brottgränsen på den skruv med vilken muttrarna monteras. Beteckningssystem och spänningar vid provbelastning av muttrarna framgår av tabell 20. Provkraftvärden framgår av tabell 21. Tabell 23 ger en vägledning för minsta förväntade brottkraft vid avskjuvning av gängan när dessa muttrar monteras med skruvar i olika hållfasthetsklasser. Tabell 20: Beteckningssystem och spänningar vid provbelastning av muttrar med nominell höjd 0,5 D och < 0,8 D Mutterns hållfasthetsklass Nominell spänning vid provbelastning N/mm 2 Aktuell spänning vid provbelastning N/mm

8 4.2.3 Provkrafter Provkrafter för grovgänga är specificerade i tabell 21 och för metrisk ISO gänga med fin stigning tabell 22. Tabell 21: Provkrafter, grovgänga Gänga 1) Nom. Spänningsarea mm Provkraft (A s x S p ), N Typ 1 1) Typ 1 1) Typ 1 1) Typ 1 1) Typ 2 1) Typ 2 1) Typ 1 1) Typ 1 1) Typ 2 1) M3 5, M3,5 6, M4 8, M5 14, M6 20, M7 28, M8 36, M M12 84, M M M M M M M M M M M Gänga 1) Tabell 22: Provkrafter, metrisk ISO gänga med fin stigning Nom. Spänningsarea mm Provkraft (As x Sp ), N Typ 1 1) Typ 1 1) Typ2 1) Typ 1 1) Typ 2 1) Typ 2 1) M8 x 1 39, M10 x 1 64, M10 x 1,25 61, M12 x 1,25 92, M12 x 1,5 88, M14 x 1, M16 x 1, M18 x 1, M18 x M20 x 1, M20 x M22 x 1, M22 x M24 x M27 x M30 x M33 x M36 x M39 x ) Våra ISO-muttrar är f.n. endast av typ 1 (ISO 4032). 26 Tel: Fax: E-post:

9 4.2.4 Brottkrafter för muttrar med nominell höjd 0,5 D och < 0,8 D De värden på brottkrafter som, för vägledning, anges i tabell 23, gäller skruvar i olika hållfasthetsklasser. Avskjuvning av skruvens gänga är den troliga orsaken till brott för skruvar i lägre hållfasthetsklasser, medan avskjuvning av mutterns gängor kan förväntas i kombination med skruvar i högre hållfasthetsklasser. Mutterns hållfasthetsklass Tabell 23: Min spänning i skruven vid gängskjuvning Mutterns spänning vid provbelastning N/mm 2 Min spänning i skruven vid gängskjuvning N/mm 2 för skruvar i hållfasthetsklass DIN-Specificerade stålmuttrar Utdrag ur DIN 267-4:Augusti Omfattning och tillämpning DIN 267 Del 4:Augusti 1983 specificerar hållfasthetsegenskaper för muttrar med specificerade provkrafter. Standarden gäller för muttrar; - med specificerade mekaniska krav; - med nominell diameter, d, (fingänga från M8) upp till och med M39; - med triangulär ISO gänga enligt DIN 13 Del 13; - med gängtolerans 6G och 4H - 7H enligt DIN 13 Del 15; - med nominella höjder 0,8 D; - med nyckelvidder 1,45 D; Denna standard gäller inte för muttrar med hållfasthetsklasser enligt ISO eller DIN 267 Del 23 (ISO-Klasser) Den gäller heller inte för muttrar med särskilda egenskaper såsom: - låsegenskaper (se DIN 267 Del 15); - svetsbarhet; - korrosionsbeständighet (se DIN 267 Del 11); - förmåga att motstå temperaturer över +300 C eller under -50 C (DIN 267 Del 13). ANM - Muttrar tillverkade av automatstål får ej användas över +250 C. - För skruvförband med större gängtoleranser än 6H/6g ökar risken för gängskjuvning Beteckningssystem Tabell 24: Beteckningssymboler för DIN-muttrar 4 1) Provspänning, Sp N/mm Beteckningssymbol ) Endast över M16 27

10 4.3.3 Provkrafter Muttrar med provkrafter över N (värden under trappstegslinjen) behöver inte testas med provkraft. För dessa muttrar kan en min hårdhet avtalas mellan leverantör och köpare. Gänga 1) Nom. Spänningsarea mm 2 Tabell 25: Provkrafter, Grovgänga Provkraft (A s x S p ), N M3 5, M3,5 6, M4 8, M5 14, M6 20, M7 28, M8 36, M M12 84, M M M M M M M M M M M Gänga 1) Tabell 26: Provkrafter, Metrisk DIN gänga med fin stigning Nom. Spänningsarea mm Provkraft (A s x S p ), N M8 x 1 39, M10 x 1 64, M10 x 1,25 61, M12 x 1,25 92, M12 x 1,5 88, M14 x 1, M16 x 1, M18 x 1, M18 x M20 x 1, M20 x M22 x 1, M22 x M24 x M27 x M30 x M33 x M36 x M39 x Tel: Fax: E-post:

11 4.4 Skruvar och muttrar i rostfritt material Följande avsnitt är ett utdrag ur ISO 3506:1997 med undantag av avsnitt val av material Omfattning och tillämpning ISO 3506:1997 omfattar allmänna tekniska data för skruvar och muttrar tillverkande av austenitiska, ferritiska och martensitiska rostfria stål. ISO 3506:1997 används till bult, skruv och pinnskruv: - med nominell diameter från och med 1,6 upp till och med M39 - för alla ISO metriska trilobulära gängor i enlighet med ISO 68 och med diameter och stigningar i enlighet med ISO 261 och oberoende form För mutter av oberoende form där: - med nyckelvidd på mutter som är specificerad i ISO nominell höjd större än eller lika med 0,5 d. ISO 3506:1997 definierar inte korrosions- eller oxidationsbeständighet i viss miljö. Den fastlägger endast stålsorter för fästelement av rostfria stål. Några har mekaniska egenskaper som är lämpliga för användning vid temperaturer ned till -200 C i luft. Några har oxidationsbeständighet för användning vid temperaturer upp till +800 C i luft. Acceptabel korrosions- och oxidationsbeständighet samt mekaniska hållfasthetsvärden för användning vid förhöjd temperatur eller vid temperaturer under 0 C måste bli föremål för överenskommelser mellan förbrukare och leverantör Beteckningssystem Beteckning för fästelement visas i figur 25. Stålsorter och hållfasthetsklasser anges med en fyrställig beteckning bestående av en bokstav följd av tre siffror. Bokstaven anger den allmänna ståltypen enligt följande: A för austenitiskt stål C för martensitiskt stål F för ferritiskt stål Den första siffran efter bokstaven betecknar legeringselementen som ingår i ståltyperna A, C eller F. De två sista siffrorna anger hållfasthetsklass (glödgat, kallbearbetat eller härdat tillstånd), t.ex.; A2-70 = austenitiskt stål, kallbearbetat, dragbrottgräns min 700 N/mm 2 C4-70 = martensitiskt 12% kromstål, härdat och anlöpt, dragbrottgräns min 700 N/mm 2 Ståltyper 1) Austenitiska Ferritiska Martensitiska Identifiering av stålsorter 2) Seghärdad A1 A2 A4 F1 C1 C4 C Mjuk Mjuk Kallbearbetad Höghållfast Kallbearbetad Mjuk Seghärdad Figur 25 Beteckningssystem för fästelement av rostfria stål 29

12 4.4.3 Mekaniska egenskaper Värden för mekaniska egenskaper för olika stålsorter ges i tabell 27 och tabell 29. Ståltyp Stålsort Tabell 27: Mekaniska egenskaper för fästelement av austenitiska stål Gängdiameter Skruv 1) Mutter Brottgräns R m Sträckgräns R p0,2 Förlängning A l 3) min Provspänning S p A1, A2 50 M ,6d 500 Austenitisk och 70 M24 4) ,4d 700 A4 80 M24 4) ,3d 800 1) Avser färdig skruv (ej provstav). 2) Alla mekaniska hållfasthetsvärden är beräknade med avseende på gängans spänningsarea. 3) Förlängning anges i mm x nominell skruvdiameter. Kortaste skruvlängd=3d (inspänningslängd=2d). Längsta skruvlängd=8d. 4) För diametrar d M20 i höghållfasta stål skall överenkommelse om hållfasthetsvärdena träffas mellan förbrukare och tillverkare eftersom det för de givna värdena för brottgräns enligt tabell 27 kan förekomma alternativa värden för sträckgräns. ANM Observera att själva hållfastheten på klass 70 skiljer sig avsevärt mellan DIN- och ISO-specificerade fästelement, se tabell 28. Tabell 28: Mekaniska egenskaper för DIN-specificerade fästelement av austenitiska stål i klass 70 Gängdiameter Skruv 1) Mutter 2) Brottgräns R m Sträckgräns R N/mm 2 p0,2 Förlängning Provspänning S min A 3) p l min M ,4d > M20 M30 4) ,4d 500 Fotnot 1) 3) överenstämmer med de som finns i tabell 27 4) För diametrar d M30, respektive d M20, i höghållfasta stål skall överenkommelse om hållfasthetsvärdena träffas mellan förbrukare och tillverkare eftersom det för de givna värdena för brottgräns enligt tabell 28 kan förekomma alternativa värden för sträckgräns Martensit Ferrit Tabell 29: Mekaniska egenskaper för fästelement av martensitiska och ferritiska stål Ståltyp Stålsort Brottgräns R m Skruv 1) Sträckgräns R p0,2 Förlängning A l 3) min Provspänning S p Mutter HV HB HRC min max min max min max C ,2d ,2d C ,2d C ,2d ,2d F1 4) ,2d ,2d 600 1) Avser färdig skruv (ej provstav). 2) Alla mekaniska hållfasthetsvärden är beräknade med avseende på gängans spänningsarea. 3) Förlängning anges i mm x nominell skruvdiameter. Kortaste skruvlängd=3d (inspänningslängd=2d). Längsta skruvlängd=8d. 4) Max diameter för F1 = M Val av material Rostfritt stål, A2, kan användas tillsammans med de flesta rostfria stålsorter med samma eller lägre korrosionsmotstånd. A2 är lämpligt för utomhusbruk, dock ej i havsklimat, samt i begränsad omfattning i oxiderande syror. De syrafasta stålen, A4 är avsedda för normala korrosionspåkänningar i exempelvis havsklimat. A4 kan även användas i begränsad omfattning i kloridhaltigt vatten samt i icke oxiderande syror. För svåra korrosionsförhållanden rekommenderas materialval i samråd med våra tekniker. Vi kan även erbjuda andra rostfria och syrafasta stålsorter under förutsättning att volymen är tillräckligt stor. Även sk. superlegeringar som t.ex. Waspaloy, Hastelloy, Titan, Nimonic, Monel, Inconel, Zirkalloy samt aluminium och koppar, mm. 30 Tel: Fax: E-post:

Tekniska data Bult & Mutter

Tekniska data Bult & Mutter Tekniska data Bult & Tekniska data 1. Skillnad i nyckelvidd mellan ISO och DIN För M6S-sexkantskruv och M6M-mutter där nyckelvidderna skiljer sig mellan ISO och DIN standard. Gängdiameter Nyckelvidd M6S

Läs mer

Teknikbok. Teknisk information om fästelement

Teknikbok. Teknisk information om fästelement Teknikbok Teknisk information om fästelement Teknik, Arvid Nilsson AB, 2007 Innehållet i Teknik är baserat på många års forskning och utveckling inom fästelement och sammanfogningar. Informationen är kontrollerad

Läs mer

T-26727. Pac2 standard för mikrokapslad gänglåsning Dri-Loc Dimension och provningsspecifikationer

T-26727. Pac2 standard för mikrokapslad gänglåsning Dri-Loc Dimension och provningsspecifikationer Pac2 standard för mikrokapslad gänglåsning Dri-Loc Dimension och provningsspecifikationer Introduktion Denna standard överensstämmer i tillämpliga ej avgränsade delar med DIN 267 del 27 och ISO 10964.

Läs mer

Utgåva Ändringsnot Datum. 1 (A) Byte av mall 09 / 07 / 2008

Utgåva Ändringsnot Datum. 1 (A) Byte av mall 09 / 07 / 2008 Uppdateringar Utgåva Ändringsnot Datum 1 (A) Byte av mall 09 / 07 / 2008 2 Byte av mall. Kapitel 12.5.4.1 varmvalsat infört, 12.5.4.2 Kopplingen utformas ur ett materialstycke infört. Kapitel 12.5.2.4,

Läs mer

Utgåva Ändringsnot Datum. 1 (A) Ny mall 09 / 07 / 2008. 2 Ny mall. Kapitel 6.5.3.1, 6.5.3.7, 6.8.2.7 och 6.9 reviderad. Kapitel 6.8.3 införd.

Utgåva Ändringsnot Datum. 1 (A) Ny mall 09 / 07 / 2008. 2 Ny mall. Kapitel 6.5.3.1, 6.5.3.7, 6.8.2.7 och 6.9 reviderad. Kapitel 6.8.3 införd. Uppdateringar Utgåva Ändringsnot Datum 1 (A) Ny mall 09 / 07 / 2008 2 Ny mall. Kapitel 6.5.3.1, 6.5.3.7, 6.8.2.7 och 6.9 reviderad. Kapitel 6.8.3 införd. 02 / 04 / 2012 2/12 Innehåll 6.1 Referenser...

Läs mer

Belagda elektroder. Elektrodtyper och beteckningar

Belagda elektroder. Elektrodtyper och beteckningar Beskrivning Tillsatsmaterial för svetsning av rostfritt stål och nickelbaslegeringar Optimala korrosionsegenskaper För alla svetslägen Enkel och flexibel svetsmetod Produktsortiment Avesta Welding tillverkar

Läs mer

konstruera Med POndUs Dimensionering baserad på provningar utförda av SP Sveriges tekniska forskningsinstitut

konstruera Med POndUs Dimensionering baserad på provningar utförda av SP Sveriges tekniska forskningsinstitut konstruera Med POndUs Dimensionering baserad på provningar utförda av SP Sveriges tekniska forskningsinstitut Rostskyddsbeläggning (KTCO) godkänd för korrosivitetsklass C4. Swedish technical approval SC

Läs mer

Mottagningskontroll av vändkransskruvar, art. nr med tillhörande muttrar, art. nr tillverkade i Kina.

Mottagningskontroll av vändkransskruvar, art. nr med tillhörande muttrar, art. nr tillverkade i Kina. TEKNISK RAPPORT 1(7) Responsible Date Document No. Rev. letter TGB / Bertil Mårtensson 2003-09-02 M083 Project, Customer Review by Ref. doc., Rev. letter Classification Raimo Loiske TG / UE - PDA title

Läs mer

Innehåll. Din leverantör av höghållfasta rostfria fästelement 3 Bumax prestanda i världsklass 4 Etiketten och spårbarheten 9

Innehåll. Din leverantör av höghållfasta rostfria fästelement 3 Bumax prestanda i världsklass 4 Etiketten och spårbarheten 9 Innehåll Din leverantör av höghållfasta rostfria fästelement 3 Bumax prestanda i världsklass 4 Etiketten och spårbarheten 9 Sexkantsskruv 10 Bumax 109-M6S 11 Bumax 88-M6S 12 Bumax 109-M6S-H 13 Bumax 88-M6S-H

Läs mer

Rör enligt DIN 1626 Svetsat stålrör Ny förstandard EN 10217-1/3. Rör. Bröderna Edstrand. Rör

Rör enligt DIN 1626 Svetsat stålrör Ny förstandard EN 10217-1/3. Rör. Bröderna Edstrand. Rör Indelningsgrunder för rör... 218 enligt DIN 1626... 219 Varmvalsade sömlösa stålrör enligt DIN 1629... 220 Varmvalsade sömlösa stålrör enligt DIN 1630... 222 Varmvalsade sömlösa stålrör enligt DIN 17121...

Läs mer

Hårdmetall Gängfräsar

Hårdmetall Gängfräsar Hårdmetall Gängfräsar Introduktion INNEHÅLL Introduktion 2 Egenskaper // Fördelar 3 rograering med Rprg // gängfräsrekoendationer 4 rograeringsexempel 5 Materialgrupp (AMG) 6 Matningstabell 7 rodukter

Läs mer

Stålprodukter för Hydraulik

Stålprodukter för Hydraulik Stålprodukter för Hydraulik Sortiment Toleranser Produktion FÖR HYDRAULIKENS KRÄVANDE VÄRLD Om du letar efter material eller produkter som passar hydraulikapplikationer så har du hamnat rätt. Vi har anpassat

Läs mer

RÖRELEKTRODER AVESTA FCW-2D OCH FCW-3D maximal och flexibel svetsning

RÖRELEKTRODER AVESTA FCW-2D OCH FCW-3D maximal och flexibel svetsning RÖRELEKTRODER AVESTA FCW-2D OCH FCW-3D maximal och flexibel svetsning Hög produktivitet i alla svetslägen! Svetsning med rörelektroder, FCW, är en flexibel svetsmetod som ger ett högt insvetstal. Den kan

Läs mer

HCR1325 Stickning i stål

HCR1325 Stickning i stål New Mars 2015 Nya produkter för skärteknikern Stickning i stål WNT Scandinavia AB Munkerödsvägen 27 444 32 Stenungsund Tel. +46 303 726 3-60 Fax +46 303 726 3-69 wnt-se@wnt.com www.wnt.com NEW Legendary

Läs mer

Vad är rostfritt stål? Fe Cr > 10,5% C < 1,2%

Vad är rostfritt stål? Fe Cr > 10,5% C < 1,2% Cr > 10,5% C < 1,2% Vad är rostfritt stål? Järnlegering med 10,5 % krom och 1,2 % kol, vilket krävs för att det självläkande ytskiktet (passiva skiktet) som ger korrosionshärdigheten skall kunna bildas

Läs mer

WSX445 NÄSTA GENERATION PLANFRÄSAR LÅGA SKÄRKRAFTER DUBBELSIDIGA VÄNDSKÄR

WSX445 NÄSTA GENERATION PLANFRÄSAR LÅGA SKÄRKRAFTER DUBBELSIDIGA VÄNDSKÄR WSX445 NÄSTA GENERATION PLANFRÄSAR LÅGA SKÄRKRAFTER DUBBELSIDIGA VÄNDSKÄR Nya dubbelsidiga Z-formade vändskär har vassa skäreggar för låga skärkrafter genom att kombinera ihop egenskaperna från konventionella

Läs mer

ALLMÄNNA EGENSKAPER ///////////////////////////////////////////////////////////////

ALLMÄNNA EGENSKAPER /////////////////////////////////////////////////////////////// ALLOY 625 UNS N06625, NiCr22Mo9Nb, 2.4856 ALLMÄNNA EGENSKAPER /////////////////////////////////////////////////////////////// //// Alloy 625 (UNS beteckning N06625) är en nickel-krom-molybden-legering

Läs mer

Ett ställe för automatindustrin

Ett ställe för automatindustrin M ASKINBEARBETNING Ett ställe för automatindustrin Tibnor har lång erfarenhet av materialleveranser till automatindustrin. Vi vet att material som används vid maskinbearbetning ska ha en sammansättning

Läs mer

UDDEHOLM RAMAX LH. Uddeholm Ramax LH ingår i Uddeholm Stainless Concept.

UDDEHOLM RAMAX LH. Uddeholm Ramax LH ingår i Uddeholm Stainless Concept. UDDEHOLM RAMAX LH LYFTER STANDARDEN TILL EN HÖGRE NIVÅ Uddeholm Ramax LH är ett förstklassigt hållarstål, som möter de högt ställda kraven inom verktygsindustrin. Uddeholm Ramax LH erbjuder utmärkt bearbetbarhet

Läs mer

Rostfritt stål, korrosion & Eurocode

Rostfritt stål, korrosion & Eurocode Rostfritt stål, korrosion & Eurocode Hasse Groth Avesta Research Center 2015-11-11 Innehåll 1. Vad är rostfritt stål och olika typer och korrosionsegenskaper 2. Skillnad: Rostfritt kolstål (Varför finns

Läs mer

DUBO skruvsäkringar. DUBO skruvsäkringar för insexskruvar. DUBO tandade stålbrickor. KORREX mutterskydd. KORREX runda mutterskydd. KORREX snäpphättor

DUBO skruvsäkringar. DUBO skruvsäkringar för insexskruvar. DUBO tandade stålbrickor. KORREX mutterskydd. KORREX runda mutterskydd. KORREX snäpphättor DUBO skruvsäkringar 10 10 DUBO skruvsäkringar för insexskruvar 11 DUBO tandade stålbrickor 15 KORREX mutterskydd 22 DUBO WORLDWIDE KORREX runda mutterskydd KORREX snäpphättor 24 17 KORREX skyddsknappar

Läs mer

Gjutjärn som konstruktionsmaterial

Gjutjärn som konstruktionsmaterial Gjutjärn som konstruktionsmaterial Inlämningsuppgift i kursen kpp039 Kari Haukirauma 2011-01-06 Produktutveckling 3 Handledare Rolf Lövgren Innehåll Inledning... 3 Vad är gjutjärn?... 4 Gråjärn... 6 Användningsområden

Läs mer

Kätting halvlånglänkad, HL, klass 2 4:7. Kätting kortlänkad, KL, Classic 4:4. Kätting kortlänkad, KL, GrabiQ 4:3. Kätting kortlänkad, KL, klass 2 4:6

Kätting halvlånglänkad, HL, klass 2 4:7. Kätting kortlänkad, KL, Classic 4:4. Kätting kortlänkad, KL, GrabiQ 4:3. Kätting kortlänkad, KL, klass 2 4:6 Kätting Kätting halvlånglänkad, HL, klass 2 :7 Kätting kortlänkad, KL, Classic : Kätting kortlänkad, KL, GrabiQ :3 Kätting kortlänkad, KL, klass 2 :6 Kätting långlänkad, LL, klass 2 :8 Kätting långlänkad,

Läs mer

HIGH PERFORMANCE - V1.4 Standardverktyg och specialverktyg MBT FRÄSAR

HIGH PERFORMANCE - V1.4 Standardverktyg och specialverktyg MBT FRÄSAR HIGH PERFORMANCE - V1.4 Standardverktyg och specialverktyg MBT FRÄSAR Om MBT Ett exklusivt verktygssortiment i Wolf övriga utbud MBT Verktyg Tillverkas av Wolf Gruppe i Tyskland som levererar verktyg till

Läs mer

Företagspresentation 1. Konstruktionsstål 2. Konstruktionsstål 3. Verktygsstål 4. Rostfritt 5. Metaller 6. Övrigt 7

Företagspresentation 1. Konstruktionsstål 2. Konstruktionsstål 3. Verktygsstål 4. Rostfritt 5. Metaller 6. Övrigt 7 Företagspresentation 1 Konstruktionsstål 2 Automatstål Kalldragen Plattstång Stränggjutgods Konstruktionsstål 3 Seg- och Sätthärdningsstål Nitrér- och Fjäderstål Maskin- och allmänna konstr. Stål Obearbetad

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 0777229001 1 /44 Fil. 72290010.doc

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 0777229001 1 /44 Fil. 72290010.doc EEKTRODKATAOG INNEHÅSFÖRTECKNING DEFINITIONER... 3 PUNKTSVETSEEKTRODER... 4 Kona 1:10, största diameter 19 mm (3/4 ).... 4 Kona 1:10, största diameter 19 mm (3/4 ).... 5 Kona 1:10, största diameter 19

Läs mer

BULTENS TEKNIKHANDBOK. 1999 BULTEN AB TEXTER OCH BEARBETNING Magnus Carlunger Carl-Gösta Dock Torsten Friedler Ingvar Isaksson

BULTENS TEKNIKHANDBOK. 1999 BULTEN AB TEXTER OCH BEARBETNING Magnus Carlunger Carl-Gösta Dock Torsten Friedler Ingvar Isaksson Ordning ur kaos BULTENS TEKNIKHANDBOK 1999 BULTEN AB TEXTER OCH BEARBETNING Magnus Carlunger Carl-Gösta Dock Torsten Friedler Ingvar Isaksson PRODUKTION IDÉ bild 3 4 INNEHÅLLS- FÖRTECKNING 1. Förord..............................................

Läs mer

ALLMÄNNA EGENSKAPER ///////////////////////////////////////////////////////////////

ALLMÄNNA EGENSKAPER /////////////////////////////////////////////////////////////// ALLOY 400 UNS N04400, NiCu30Fe, 2.4360 ALLMÄNNA EGENSKAPER /////////////////////////////////////////////////////////////// //// Alloy 400 (UNS benämning N04400) är en nickel-koppar legering med hög mekanisk

Läs mer

Åtdragningsmoment - en hel vetenskap...

Åtdragningsmoment - en hel vetenskap... Åtdragningsmoment - en hel vetenskap... 1 Är vi på rätt väg Idag finns det uppskattningsvis 10 000 tillverkare av fästelement runt om i världen. De tillverkar ca 500 000 olika typer av fästelement till

Läs mer

TEKNISK INFORMATION. Nordiska Bult din leverantör av special. Kapitel 10 - Teknisk information

TEKNISK INFORMATION. Nordiska Bult din leverantör av special. Kapitel 10 - Teknisk information TEKNISK INFORMATION Kapitel 10 - Teknisk information Innehåll Sida 0. Typer av kontrolldokument 366 1. Märkning av fästelement 367 2. Hållfasthet 369 3. Korrosion Ytbehandling 376 4. Monteringsmoment 379

Läs mer

Makes Industry Grow. Rostfritt Material. Korrosion

Makes Industry Grow. Rostfritt Material. Korrosion Rostfritt Material Korrosion Korrosionsmotstånd beror på omgivning och miljö Begränsningar beroende på media ger olika korrosionsbeständighet Kol och kol-mangan-stål Mikrolegerade stål Låglegerade stål

Läs mer

Douglas Hellström AB T F E

Douglas Hellström AB T F E T 046-71 4 90 F 046-71 4 91 E info@sirdouglas.com www.sirdouglas.com Gängtappar 2012 Symboler Artikelmarkeringar = Utgående artikel = Begränsad lagerhållning = Ej lagerförd artikel Material C - Kol Cr

Läs mer

Teknisk data för stålsorter

Teknisk data för stålsorter Teknisk data för stålsorter Allmänt konstruktionsstål, kemisk sammansättning... 20 Allmänt konstruktionsstål, mekaniska egenskaper... 22 Tryckkärlsstål, uppdelning efter formvara... 24 Tryckkärlsstål,

Läs mer

DYSKANALEN ROL ROL-S JUSTERINGS- OCH DÄMPNINGSDEL

DYSKANALEN ROL ROL-S JUSTERINGS- OCH DÄMPNINGSDEL . DYSKANALEN ROL ROL-S JUSTERINGS- OCH DÄMPNINGSDEL www.climecon.fi Den snygga, tystgående dyskanalen ROL är konstruerad för rum där stora luftvolymer behöver fördelas jämnt och dragfritt. ROL-S justerings-

Läs mer

Idrifttagande & underhållsmanual för Arcos Hydraulcylindrar

Idrifttagande & underhållsmanual för Arcos Hydraulcylindrar Idrifttagande & underhållsmanual för Arcos Hydraulcylindrar Januari 2014 Innehåll 1. Generell information 1.1 Dokumentation 1.2 Användningsområde cylinder 1.3 Transport 1.4 Lagring 2. Idrifttagande och

Läs mer

Monteringsanvisningar och skötselinstruktioner

Monteringsanvisningar och skötselinstruktioner Teknik för nyttofordon och industri Monteringsanvisningar och skötselinstruktioner Kardanaxlar från ELBE Tillverkning Utbyte Reparation K3-0262/0909 Monteringsanvisningarr transport och förvaring Våra

Läs mer

Specialty Stainless Steel Processes

Specialty Stainless Steel Processes Specialty Stainless Steel Processes Bodycote Din självklara samarbetspartner Exakt det du behöver. Bodycote erbjuder lösningar för alla dina behov inom värmebehandling, ytbehandling samt het isostatisk

Läs mer

Konisk Kugg. Material och Verktyg. www.geartechnologycentre.se 1

Konisk Kugg. Material och Verktyg. www.geartechnologycentre.se 1 Konisk Kugg Material och Verktyg www.geartechnologycentre.se 1 Temperatur Arbetsmaterialet Smitt stålämne Vad är stål? Järn legerat med kol ( 2 %) Låglegerat stål, Järnhalt >95 % (legeringsämnen: kol,

Läs mer

OBS: Borr med röda priser = NETTOPRIS

OBS: Borr med röda priser = NETTOPRIS Hårdmetallborr OBS: Borr med röda priser = NETTOPRIS Index Z Hårdmetallborr Art. Nr Sida Index Z= 40 o 3xd AlCrTiN SDP.8 Z= 40 o 5xd AlCrTiN SDP.9 Skärdata Sumitomo.0 Z= 90 o 895. Z= 0 o 89. Z= 40 o 890.

Läs mer

EN ISO 1461:2009. Förändringar och nyheter!

EN ISO 1461:2009. Förändringar och nyheter! EN ISO 1461:2009 Förändringar och nyheter! Största förändringen skikttjocklekarna! Tabell 3: Minimumvärden för skikttjocklek och skiktmassa på föremål som inte är centrifugerade Föremål och godstjocklek

Läs mer

Användning av LB-ugnsslagg från stålverket i Smedjebacken Bakgrund och förutsättningar

Användning av LB-ugnsslagg från stålverket i Smedjebacken Bakgrund och förutsättningar 1 (7) Miljö- och byggkontoret April 2005 Bo Jernberg PM Användning av LB-ugnsslagg från stålverket i Smedjebacken Bakgrund och förutsättningar I Stålverket i Smedjebacken, Fundia Special Bar AB, tillverkas

Läs mer

Batterier ~SVENSKA - KRAFTNÄT TEKNISK RIKTLINJE. TEKNISK RIKTLINJE 2014-08-14 TR02-09-2 utg 4 2014-08-14

Batterier ~SVENSKA - KRAFTNÄT TEKNISK RIKTLINJE. TEKNISK RIKTLINJE 2014-08-14 TR02-09-2 utg 4 2014-08-14 ~SVENSKA - KRAFTNÄT ENHET, VERKSAMHETSOMRÅDE NK, Kontrolla/iläggning VAR BETECKNING TR02-09-2 DATUM 2014-08-14 SAMRÄD AFS, DP, NS TEKNISK RIKTLINJE UTGAVA 4 FASTSTÄLLD TD / 7 Batterier Uppdateringar Utgåva

Läs mer

KERAMISK SPIS. Installations- och användningsanvisningar

KERAMISK SPIS. Installations- och användningsanvisningar KERAMISK SPIS ARDOX C TYP: C4, C6 Tillbehör Chef 220 Chef 240 Installations- och användningsanvisningar Översättning av de ursprungliga anvisningarna S/N: 085528/01 Rev.: 3.0 22.3.2010 Rev. 3.0 Bästa

Läs mer

TRYCKSTEGRARE (BOOSTER)

TRYCKSTEGRARE (BOOSTER) TRYCKSTEGRARE (BOOSTER) Tryckstegraren, eller boostern, är ett automatiskt system som komprimerar luft för att ge ett utgångstryck som är dubbelt så stort som ingångstrycket. Enheten användes oftast till

Läs mer

hjultillbehör Fälginsatser Fälgsidor mutterskydd mutterkåpor Färlgringar hjulkapslar

hjultillbehör Fälginsatser Fälgsidor mutterskydd mutterkåpor Färlgringar hjulkapslar hjultillbehör Fälginsatser Fälgsidor mutterskydd mutterkåpor färlgringar hjulkapslar Fälginsatser Till fälg: 8,25x22,5 bak Djup: 280mm Bultcirkel: 335 mm Artikelnr: 1746 Till fälg: 9,00x22,5 bak Djup:

Läs mer

Tryckförmedlare med utvändig processanslutning. Komplett med vätskedämpad, syrafast tryckmätare.

Tryckförmedlare med utvändig processanslutning. Komplett med vätskedämpad, syrafast tryckmätare. Utförande Tryckförmedlare med utvändig processanslutning. Komplett med vätskedämpad, syrafast tryckmätare. Standard 990.10 Spännfläns/bultar av syrafast stål 316L, packning PTFE Underdel med G1/2 eller

Läs mer

Långsamtgående omrörare. En serie med överlägsen prestanda

Långsamtgående omrörare. En serie med överlägsen prestanda Långsamtgående omrörare En serie med överlägsen prestanda 2 Effektivare omrörning och lägre effektförbrukning Dränkbar omrörning Om jetstrålen får utbredas så långt och obehindrat som möjligt leder det

Läs mer

Korrosion i rökgaskondenseringsanläggningar

Korrosion i rökgaskondenseringsanläggningar Korrosion i rökgaskondenseringsanläggningar Värmeforskrapport M08-831 Per-Åke Stenqvist Installed HB 1 Såväl brukare som leverantörer av pann- och rökgaskondenseringsanläggningar samt bränsleleverantörer

Läs mer

TEKNISKA SIDOR. Innehållsförteckning...T:1. Nollfel...T:2. Materialanalys...T:3. Brottkrafter för metriska skruvar...t:4

TEKNISKA SIDOR. Innehållsförteckning...T:1. Nollfel...T:2. Materialanalys...T:3. Brottkrafter för metriska skruvar...t:4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Innehållsförteckning...T:1 Nollfel...T:2 Materialanalys...T:3 Brottkrafter för metriska skruvar...t:4 Provkrafter för metriska muttrar...t:5 Rekommenderade åtdragningsmoment...t:6

Läs mer

Information från leverantören av originalutrustningen

Information från leverantören av originalutrustningen Verkstadstips Information från leverantören av originalutrustningen GKN Driveline är världens ledande leverantör av komponenter och system till kraftöverföringar för fordonsindustrin. Vår globala marknadsledande

Läs mer

Guide. Outokumpu Kopparrör heter nu Cupori. www.cupori.com. Cupori Oy

Guide. Outokumpu Kopparrör heter nu Cupori. www.cupori.com. Cupori Oy Guide Guide Outokumpu Kopparrör heter nu Cupori. www.cupori.com Cupori Oy 04 Kopparrör 06 System 08 Tappvatten 10 Värme 12 Kyla 14 Övrigt 16 Teknisk information 18 Cupori 110 Premium 22 Cupori 115 24 Cupori

Läs mer

Instruktionsbok DeLaval propellerfläkt PFE

Instruktionsbok DeLaval propellerfläkt PFE Bruksanvisning i orginal Instruktionsbok DeLaval propellerfläkt PFE - 0906 - Innehållsförteckning DeLaval propellerfläkt PFE... 3 Allmän beskrivning... 3 Ventilationsfläktar för alla behov... 3 Aerodynamiskt

Läs mer

Skorstene og aftræk. Mikael Näslund mna@dgc.dk I N T E L L I G E N T G A S T E C H N O L O G Y. DGF Gastekniske Dage, 11. 12.

Skorstene og aftræk. Mikael Näslund mna@dgc.dk I N T E L L I G E N T G A S T E C H N O L O G Y. DGF Gastekniske Dage, 11. 12. Skorstene og aftræk Mikael Näslund mna@dgc.dk Bakgrund Byggvarudirektivet kräver CE-märkning av delarna i avgaskanalen CE-märkta produkter kan säljas i hela EU Nationella regler Nya DGC vägledningar Tidigare

Läs mer

Analyslaboratoriet, 4380 A OES 0,003 5,5 vikt% Stål Nej Nej ASTM E415, mod OES 0,003 1,5 vikt% Stål Nej Nej ASTM E572, mod/ss-en 10315:2006

Analyslaboratoriet, 4380 A OES 0,003 5,5 vikt% Stål Nej Nej ASTM E415, mod OES 0,003 1,5 vikt% Stål Nej Nej ASTM E572, mod/ss-en 10315:2006 Ackrediteringens omfattning AB Sandvik Materials Technology Sandviken Ackrediteringsnummer 1636 Analyslaboratoriet, 4380 A001539-001 Kemisk analys Teknikområde Parameter Metod Mätprincip Mätområde Provtyp

Läs mer

MS-250M. Elektriskt ställdon för styrning/reglering av spjäll, ledskenor och ventiler

MS-250M. Elektriskt ställdon för styrning/reglering av spjäll, ledskenor och ventiler Elektriskt ställdon för styrning/reglering av spjäll, ledskenor och ventiler Mimablad : Mi-166se/060404 MS-250M Innehåll Sida Tekniska data ställdon 2 Tekniska data potentiometer 3 Dimensioner ställdon

Läs mer

1. Allmänna säkerhetsinstruktioner Definition av symboler som används i denna manual.

1. Allmänna säkerhetsinstruktioner Definition av symboler som används i denna manual. BRUKSANVISNING 1. Allmänna säkerhetsinstruktioner Definition av symboler som används i denna manual. I denna instruktionsmanual har instruktionerna gällande säkerhet märkts med den allmänna symbolen för

Läs mer

Aluminiumlegeringar för gjuterier och desox för stålverk Stena Aluminium

Aluminiumlegeringar för gjuterier och desox för stålverk Stena Aluminium Stena Aluminium AB Gotthards Gata 5 Box 44 SE-343 Älmhult, Sverige Tel +46 (0)0 445 95 00 Fax +46 (0)0 445 95 0 Stena Aluminium A/S Metalvej 0 DK-6000 Kolding, Danmark Tel +45 76 30 56 00 Fax +45 76 30

Läs mer

5 Klämkraft och monteringsmoment

5 Klämkraft och monteringsmoment 5 Klämraft och monteringsmoment 5 Klämraft och monteringsmoment Målsättningen med ett sruvförband är att sapa en lämraft mellan de sammanfogade delarna. Sruvförbandets målvärde är således dess lämraft.

Läs mer

Glasräcken! Räckesystem. Före. Efter. www.rydsglas.se 020-80 80 00

Glasräcken! Räckesystem. Före. Efter. www.rydsglas.se 020-80 80 00 Inred och designa med räcken Beräkningsprogram online/pris dygnet runt Före Prova gärna vårt nya webb baserade beräkningsprogram där du kan få en offert på några minuter. Där kan du rita upp ditt räcke

Läs mer

BSKC6 Rostfritt. BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BSKC6 Rostfritt. BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 BSKC6 Rostfritt Branschstandard enligt BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Varunamn BSKC6 Rostfritt Artikel-nr/ID-begrepp BSKC6-XXX-2-X,

Läs mer

Sexkanthålskruv. Sexkanthålskruv. Stålbyggnadsskruv. Sexkanthålskruv med försänkt huvud. Stålbyggnadsskruv. Stålbyggnadsmutter SB-mutter

Sexkanthålskruv. Sexkanthålskruv. Stålbyggnadsskruv. Sexkanthålskruv med försänkt huvud. Stålbyggnadsskruv. Stålbyggnadsmutter SB-mutter Sexkanthålskruv Sexkantsskruv, helgängad Gänga Typ Norm Kvalitet Ytbeh. M MC6S DIN 912 12.9 OBEH 269 Sexkanthålskruv Gänga Typ Norm Kvalitet Ytbeh. M M6S ISO 017 8.8 FZB 299 M M6S ISO 017 8.8 FZV 300 Stålbyggnadsskruv

Läs mer

Enkeltätningspatron för slurry. Typ 5840

Enkeltätningspatron för slurry. Typ 5840 Enkeltätningspatron för slurry Typ 5840 Typ 5840 Slurrytätning för mineral- och processindustrier Slurrytätning - Typ 5840 Tryck: Upp till 21 bar(g)/300 psi(g) Temperatur: Upp till 75 C/167 F eller 120

Läs mer

10. Universalklämmor. 198 Produktkatalog fr.o.m. 2015-01-01 Vi reserverar oss för fel eller framtida ändringar.

10. Universalklämmor. 198 Produktkatalog fr.o.m. 2015-01-01 Vi reserverar oss för fel eller framtida ändringar. 10. Universalklämmor Oavsett om du behöver tak-, vägg- eller golvmonterade klämmor har lösningen. e patenterade S-klämmorna har ljudabsorberade gummibelägg och är enkla att montera med hjälp av spärrfjädersystemet.

Läs mer

SLE SLE EGENSKAPER. Dimensioner. Åkrörelse. Hastighet. Acceleration. Driftstemperatur. Specialversioner. kapslad + öppen. Användningsområden SLE

SLE SLE EGENSKAPER. Dimensioner. Åkrörelse. Hastighet. Acceleration. Driftstemperatur. Specialversioner. kapslad + öppen. Användningsområden SLE SLE 60 50 40 30 20 10 0 0 SLE användningsområden 81 SLE mått 82 SLE modeller 84 SLE dimensioner 86 SLE delar 87 SLE montering 88 SLE fästen 83 SLE artikelnummer 92 SLE tillbehör 98 last / (kg/m) invändig

Läs mer

Material. VT1 1,5 p Janne Färm

Material. VT1 1,5 p Janne Färm Material VT1 1,5 p Janne Färm Torsdag 19:e Februari 10:15 12:00 Föreläsning M5 KPP045 Material-delen Förmiddagens agenda Utskiljningshärdning och eutektiska fasdiagram: Kapitel 11 Utskiljningshärdning

Läs mer

GRENKLÄMMOR E 06 510 00-14 E 06 510 20-24 E 06 510 40-42

GRENKLÄMMOR E 06 510 00-14 E 06 510 20-24 E 06 510 40-42 GRENKLÄMMOR E 06 510 00-14 E 06 510 20-24 E 06 510 40-42 Grenklämma av koppar Klämors överdel är utformad så att bultarna alltid dras mot en plan yta, trots att ledarna har olika areor. Ledarspåren ger

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 10 december 2014 (OR. en)

Europeiska unionens råd Bryssel den 10 december 2014 (OR. en) Europeiska unionens råd Bryssel den 10 december 2014 (OR. en) 16756/14 ADD 1 CONSOM 274 MI 989 FÖLJENOT från: Europeiska kommissionen inkom den: 21 november 2014 till: Ärende: Rådets generalsekretariat

Läs mer

THG är varumräkesregistrerat i Sverige och inom EU.

THG är varumräkesregistrerat i Sverige och inom EU. UDDEHOLM THG 2000 THG är varumräkesregistrerat i Sverige och inom EU. Uppgifterna i denna trycksak bygger på vårt nuvarande kunnande och är avsedda att ge allmän information om våra produkter och deras

Läs mer

Roterande ledningskopplingar. Serie H

Roterande ledningskopplingar. Serie H Roterande ledningskopplingar Serie H Roterande ledningskopplingar serie H Serie H roterande ledningskopplingar är avsedda för roterande överföring av vatten, ånga och hetolja. Det finns en standardserie

Läs mer

STATIONÄRA PERSONLYFTAR. Hjälpmedelsinstitutets rekommendationer för

STATIONÄRA PERSONLYFTAR. Hjälpmedelsinstitutets rekommendationer för STATIONÄRA PERSONLYFTAR Hjälpmedelsinstitutets rekommendationer för Förstagångsprovning och Återkommande provning Av tak/väggmonterade och fristående stationära personlyftar. Efter utförd typprovning ska

Läs mer

Förstudie av elektrolytpolering vid HZ Rostfria AB

Förstudie av elektrolytpolering vid HZ Rostfria AB Förstudie av elektrolytpolering vid HZ Rostfria AB Examensarbete utfört vid LiTH och HZ Rostfria AB i Sandviken av Per Blom LITH-IKP-EX--06/2385--SE II Förord Examensarbetet som ligger till grund för denna

Läs mer

BIS Rörklammer utan gummi inlägg

BIS Rörklammer utan gummi inlägg B BIS Rörklammer utan gummi inlägg BIS Klammor BIS Bifix G2 (M8/10) (BUP1000) BIS Bifix 300 (M16) BIS 2S Klammor (M8/10) BIS 2S Klammor (M8/10, G½") 2 3 4 5 BIS Industri Klammor BIS Heavy Duty Klammor

Läs mer

Marknadskontroll av byggprodukter, slutrapport för produktgruppen bultar

Marknadskontroll av byggprodukter, slutrapport för produktgruppen bultar Marknadskontroll av byggprodukter, slutrapport för produktgruppen bultar Boverket juli 2013 Marknadskontroll av byggprodukter slutrapport för produktgruppen bultar. Dnr 1102-4607/2008 Boverket 2013 Innehåll

Läs mer

Kunskap och tradition

Kunskap och tradition Kunskap och tradition 2 Legotillverkning som bygger på traditioner Herman Anderssons Plåt AB är en komplett legotillverkare med tjänster och produkter med tonvikt inom rostfritt, aluminium och exotiska

Läs mer

Temperaturgivare med Pt-100 element. Med helsvarvad skyddsficka för flänsmontage Med eller utan monterad temptransmitter

Temperaturgivare med Pt-100 element. Med helsvarvad skyddsficka för flänsmontage Med eller utan monterad temptransmitter Utförande Typ Temperaturgivare med Pt-100 element. Med helsvarvad skyddsficka för flänsmontage Med eller utan monterad temptransmitter TR10-B Mätelement Pt-100 element enligt DIN EN 60751 1 x Pt100 klass

Läs mer

Fk 46.72(16)SE. Säkerhetsventiler. Primära egenskaper Kägla med lyftkrage ger ett högt kägellyft och stor avblåsningsförmåga.

Fk 46.72(16)SE. Säkerhetsventiler. Primära egenskaper Kägla med lyftkrage ger ett högt kägellyft och stor avblåsningsförmåga. Säkerhetsventiler NAF 546340-546641, PN 16 och PN 25/40 Höglyftande fjäderbelastade Fk 46.72(16)SE 05.05 Primära egenskaper Kägla med lyftkrage ger ett högt kägellyft och stor avblåsningsförmåga. Ventilerna

Läs mer

Så jobbar du med varmförzinkat stål

Så jobbar du med varmförzinkat stål Från projektering till montering Så jobbar du med varmförzinkat stål Annikki Hirn Nordic Galvanizers Nordic Galvanizers - branschföreningen för varmförzinkningsföretag i Norden Driver ett informationskontor

Läs mer

Riello Gulliver RG2 Montage- och driftsinstruktion Oljebrännare Enstegsfunktion

Riello Gulliver RG2 Montage- och driftsinstruktion Oljebrännare Enstegsfunktion Montage- och driftsinstruktion Oljebrännare Enstegsfunktion 1 INNEHÅLL 1. BRÄNNAREBESKRIVNING 2 1.1 Utrustning 2 2. TEKNISKA DATA 3 2.1 Tekniska data 3 2.2 Mått 3 2.3 Arbetsdiagram 3 3. INSTALLATION 4

Läs mer

Rostfria stål i BASTA

Rostfria stål i BASTA Rostfria stål i BASTA Camilla Kaplin Product Stewardship Outokumpu BASTA dagen 13 November 2013 Översikt över nya Outokumpu Outokumpu slutförde förvärvet av Inoxum, ThyssenKrupps enhet för rostfritt stål,

Läs mer

IBECO RepaFlex reparationsmuffar/kopplingar

IBECO RepaFlex reparationsmuffar/kopplingar IBECO RepaFlex reparationsmuffar/kopplingar IBECO Repaflex är tillverkad av en enda fabricerad rostfri 2333 stålkonstruktion utan, svetsfogar för att förebygga korrosionsskador. Packningen i IBECO Repaflex

Läs mer

NAF-Check spjällbackventiler PN 10 - PN 100 NAF 526520-528530

NAF-Check spjällbackventiler PN 10 - PN 100 NAF 526520-528530 NAF-Check spjällbackventiler PN 0 - PN 00 NAF 5650-5850 Fk 0.70(4)SE 8.98 Ersätter Fk 0.70()SE.95 Primära egenskaper NAF-Check spjällbackventiler tillverkas i kolstål, låglegerat stål och rostfritt stål.

Läs mer

Montering och installation av solfångare

Montering och installation av solfångare Montering och installation av solfångare 2007-07-01 Innehåll www.trebema.se 1. Allmänna monteringsråd... 2 2. Montering och uppsättning av solfångarna... 4 3. Driftsättning av solfångarna... 5 4. Service

Läs mer

Korrosion av rostfria stål Vad säger korrosionsprovningen? 2013-04-17

Korrosion av rostfria stål Vad säger korrosionsprovningen? 2013-04-17 Korrosion av rostfria stål Vad säger korrosionsprovningen? 1 Innehåll Inledning ASTM G 48 ASTM G 36 Allmänkorrosion Slutsatser 2 Inledning 3 Lite jargong CPT = Critical Pitting Temperature = Kritisk gropfrätningstemperatur

Läs mer

Datablad Epoxy Yacht HB

Datablad Epoxy Yacht HB Datablad Epoxy Yacht HB Produktbeskrivning Epoxy Yacht HB är en två-komponent, rostförhindrande epoxyfärg med hög torrhalt som kan påföras i hög filmtjocklek. Eftersom den innehåller höga halter av aluminiumflak

Läs mer

PM F08 110 Metaller i vattenmossa

PM F08 110 Metaller i vattenmossa Version: _ 1(11) PM F08 110 Metaller i vattenmossa Upprättad av: Hanna Larsson, Medins Biologi AB Granskad av: Alf Engdahl, Medins Biologi AB Version: _ 2(11) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3

Läs mer

Innehållsförteckning. Miljöskydd Beskrivning av värmelådan Säkerhetstips Installation Inneslutning Använda värmelådan Rengöring och underhåll

Innehållsförteckning. Miljöskydd Beskrivning av värmelådan Säkerhetstips Installation Inneslutning Använda värmelådan Rengöring och underhåll SE Innehållsförteckning Miljöskydd Beskrivning av värmelådan Säkerhetstips Installation Inneslutning Använda värmelådan Rengöring och underhåll MILJÖSKYDD Förpackningsmaterialen som används för denna apparat

Läs mer

VÄRMEBEHANDLAD STÅNG FRÅN OVAKO

VÄRMEBEHANDLAD STÅNG FRÅN OVAKO VÄRMEBEHANDLAD STÅNG FRÅN OVAKO VARFÖR VÄRMEBEHANDLING? GÖRA HÅRT (HÄRDA) GÖRA MJUKT (GLÖDGA) GÖRA SEGT (SEGHÄRDA, NORMALISERA) FÖRBÄTTRA SKÄRBARHETEN (ETAPPGLÖDGA) TA BORT SPÄNNINGAR (AVSPÄNNINGSGLÖDGNING)

Läs mer

slangupprullare elkabelvindor

slangupprullare elkabelvindor scandinavia ab slangupprullare elkabelvindor Norlub Scandinavia AB, Stormgatan 11, 652 21 Karlstad, Sweden Tel. 054-85 19 70 Fax. 054-85 19 42 Mail. info@norlub.se www.norlub.se 132 133 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Miljödeklaration för ventilationsbatterier

Miljödeklaration för ventilationsbatterier Fläkt Woods AB 614 81 Söderköping Besöksadress: Industrigatan 2, Söderköping t 0121 191 00 f 0121 101 01 (adm, prod) 0121 148 50 (försäljn) w www.flaktwoods.com för ventilationsbatterier Inom Fläkt Woods

Läs mer

Tryckklass. k VS värde [m 3 /h] vid 220 C 29.4 bar DN 15...50 20 mm

Tryckklass. k VS värde [m 3 /h] vid 220 C 29.4 bar DN 15...50 20 mm 56.126/1 BUS: Flänsad 3-vägs ventil, PN Reglerventil, fri från silionfett, för kontinuerlig reglering av kallvatten, varmvatten, hetvatten, ånga eller luft i HVAC installationer. Vattenkvalitet motsvarande

Läs mer

Lågtemperaturkorrosion

Lågtemperaturkorrosion Feb-2007 Lågtemperaturkorrosion Erfarenheter från Våt/Torra Rökgasreningsanläggningar efter Biobränsle och Avfallseldning Tina Edvardsson Lågtemperaturkorrosion Introduktion - Definition Lågtemperaturkorrosion

Läs mer

Dovre 500 CB. Utgåva 01/06

Dovre 500 CB. Utgåva 01/06 M O N T E R I N G S - & S K Ö T S E L A N V I S N I N G Dovre 500 CB Utgåva 01/06 Allmänna råd Mottagning av gods När du tar emot godset är det viktigt att du noggrant kontrollerar så att godset inte är

Läs mer

Snabbståls Borr Stegborr NC-borr Centrumborr

Snabbståls Borr Stegborr NC-borr Centrumborr Snabbståls Borr Stegborr NC-borr Centrumborr -1- Innehåll IZAR IZAR startades år 1910 och har idag vuxit till ca 140 personer. De är nu Spaniens ledande tillverkare av och Co verktyg och exporterar till

Läs mer

Hilco kommer från Holland

Hilco kommer från Holland Hilco koer från Holland Hilco startade sin verksamhet 191. De har därför en lång och gedigen erfarenhet från svetsbranschen, som koer kunderna tillgodo genom att de under åren byggt upp den kunskap som

Läs mer

MAXITHERM Kopparrörskulvert

MAXITHERM Kopparrörskulvert MAITHERM VVS AB Grundades 1942 MAITHERM skulvert Värme- och tappvarmvatten Kulverten är kvalitets- och miljöcertifierad enligt ISO 9001/14001 Innehållsförteckning MAITHERM skulvert 79 Innehållsförteckning

Läs mer

Anvisningar till protokoll vid besiktning av VÅRDSÄNG/SÄNGLYFT 2015-05-29

Anvisningar till protokoll vid besiktning av VÅRDSÄNG/SÄNGLYFT 2015-05-29 Sid 1(10) Anvisningar till besiktningspunkter vid BESIKTNING AV 181210 Sängar och lösa sängbottnar, motoriserat reglerbara 181212 Sänglyftar Anvisningarna baseras på gällande standard och direktiv. Observera

Läs mer

Dragprov, en demonstration

Dragprov, en demonstration Dragprov, en demonstration Stål Grundämnet järn är huvudbeståndsdelen i stål. I normalt konstruktionsstål, som är det vi ska arbeta med, är kolhalten högst 0,20-0,25 %. En av anledningarna är att stålet

Läs mer

Ett komplett sortiment av trådar

Ett komplett sortiment av trådar Katalog 2011 Ett komplett sortiment av trådar Vi är ett företag med målsättning att förse alla svetsare med kunskap och det bästa material av elektroder, MIG-tråd, TIG-tråd, GAS-tråd, lod, maskiner, tillbehör,

Läs mer

3M RITE-LOK Anaeroba limmer

3M RITE-LOK Anaeroba limmer 8 3M RITE-LOK LIMMER 3M RITE-LOK Anaeroba limmer Enkomponentslimmer för krävande applikationer inom tillverkning, underhåll och reparation RITE-LOK anaeroba limmer härdar i frånvaro av syre när de kommer

Läs mer

Ackrediteringens omfattning

Ackrediteringens omfattning Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Enheten för Kalibrering och Verifiering, Borås - 1002 Ackrediterad kalibreringsverksamhet bedrivs vid följande laboratorier: Box 56 230 53 ALNARP Sundsvägen 8 Box

Läs mer