Effekt & Miljö Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi December 2006

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Effekt & Miljö Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi December 2006"

Transkript

1 Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi December 2006 Nu gör vi energi på Hisingen Göteborg Energis nya anläggning Rya Kraftvärmeverk är nu invigd. Sidan 7 Energin i konsten Konstnärerna berättar hur de har utsmyckat Rya Kraftvärmeverk. Sidan 3 Bostadsrättsmässan Göteborg Energi mötte föreningar och pratade om sänkta energikostnader. Sidan 10

2 Vi presenterar stolt vår senaste och skönaste nyhet Rya Kraftvärmeverk! Göteborg Energi har ett uppdrag att arbeta för ett långsiktigt hållbart Göteborgssamhälle. Uppdraget innebär att vi ska arbeta med energiinfrastrukturer och tjänster kopplade till dessa. Vi ska verka för ekologiskt riktiga lösningar men även se till ekonomiska och sociala aspekter. Vi ska medverka till att Göteborg blir ett samhälle där morgondagens människor och företag vill bo och verka. Konstnärernas bild av vår nya energikälla. Skulpturen Havsspegel framför Rya Kraftvärmeverk är ett lysande landmärke i Göta älvs inlopp. Glaskonstverket Kärlekssaga i byggnadens entré är en färgrik symbol för den goda kraften. Konsten måste förhålla sig till omgivningen, säger Anders Hedenstedt, vd för Göteborg Energi. Havsspegel och Kärlekssaga ska få göteborgarna att tycka och känna. Vi arbetar med framsynta lösningar och har nu byggt Rya Kraftvärmeverk ett modernt kraftvärmeverk som kommer att bidra till Göteborgs energiförsörjning i många årtionden. Konsten gör tekniken vacker Den tekniska funktionen i ett kraftvärmeverk är inte så lätt att kommunicera snabbt och enkelt, men konst ger alla människor ett omedelbart intryck. Utan konst vore Göteborg inte intressant att bo och verka i. Vi har valt att låta två göteborgskonstnärer hjälpa oss att förmedla en positiv och framsynt bild av vårt kraftvärmeverk, en bild som alla göteborgare kan ta till sig omedelbart. Vill du veta mer om tekniken på Rya Kraftvärmeverk kan du gå in på vår webbplats goteborgenergi.se och få en guidad tur av anläggningen och dess funktioner. får nya läsare Denna gång går förutom till alla vanliga mottagare, även ut till ett stort antal småföretagare. Dels för att det finns information speciellt riktad till er som handlar om er kontakt med oss. Men självklart vill vi gärna att också ni ska veta hur Rya Kraftvärmeverk ser ut och vad det innebär för vår stad. Trevlig läsning Anders Hedenstedt VD Konstnärerna Pål Svensson och Helena Gibson fick i uppdrag att ge sina bilder av Rya Kraftvärmeverk. Vid vernissagen på anläggningen berättade de hur de arbetat utifrån egen erfarenhet men också i samarbete med personal från Göteborg Energi. Helena Gibsons Kärlekssaga är en symbol för det goda livet och den goda kraften. Jag satte mig in i Göteborg Energis verksamhet och studerade noga Rya Kraftvärmeverk, säger hon. Jag ser anläggningen som ett avancerat miljöprojekt. Detta stämmer med min bild av det goda livet. Rya Kraftvärmeverk står för förfining av vår energianvändning, säger Pål Svensson. Jag blev mycket fascinerad av denna högteknologiska byggnad som ska skötas från annat håll. Han har i sin spegel av rostfritt stål fått inspiration av Gustaf Dahlén, Nobelpristagaren som utvecklade fyrbelysningen. Jag uppfattar honom som en man som tänkte energisnålt när han konstruerade sina fyrar. Pål Svenssons Havsspegel. En spegling av havet och kärleken. Pål Svensson gillar Havsspegels placering, ut mot vattnet, på gammal cisterngrund. Runt Rya Kraftvärmeverk finns kraftiga säkerhetsavspärrningar. Ändå kan många människor se konstverket. Konst ska synas, säger han. Hamninloppet är det första många ser av Göteborg. Det är viktigt med vackra stadsentréer. Infarter till städer går ofta igenom trista industriområden, som inte alls är välkomnande. Dagtid speglas himmel och älv i konstverkets högglanspolerade stålyta. När det är mörkt skall Havsspegel reflektera ljuset från en liten strålkastare ut över vattnet. 2 3

3 Helena Gibsons konstverk Kärlekssaga är en bildvägg av glasfönster. Jag fick en hel vägg att släppa loss på, säger hon. Det var en fantastisk utgångspunkt. Varje bild i konstverket symboliserar ett kapitel i kärlekssagan och en del av en människas liv. Den översta raden består av ögon som vakar över livet. Fiskarna i den andra raden symboliserar våra relationer med andra människor och husen på den tredje raden symboliserar jaget. Bilderna är i huvudsak tillverkade av tyskt planglas. Glaset är skuret efter mallar och därefter ihoplött enligt samma metod som kyrkfönster. Konsten ger god energi. Anders Hedenstedt, vd för Göteborg Energi, ligger bakom företagets satsning på kultur. Vi har nu byggt ett kraftvärmeverk som kommer att bidra till Göteborgs energiförsörjning i årtionden, säger han. Men jag tycker också att det är viktigt att skapa positiva känslor kring byggnaden. Vi vill att människor som kommer hit och ser Kärlekssaga ska känna att Här bor det inte bara ingenjörer. Med konsten vill ett företag naturligtvis väcka intresse även för andra delar av sin verksamhet. Kan konst skapa tillväxt? frågade kvällens moderator vid invigningen, Emma Stenström, forskare och lärare i konst och företagande vid Handelshögskolan i Stockholm. Självklart är konst bra för tillväxten, säger Helena Gibson. Men konsten får inte bara vara ett försök att dölja fula industribyggnader. Det måste fi nnas en växelverkan för att resultatet ska bli bra. Det är svårt att förstå stora företag som lägger ned miljoner på att bygga enorma skyltar med sina logotyper, säger Pål Svensson. Fräcka och nytänkande konstverk som köpts in av ett företag kan få människor att vallfärda dit. Allt som engagerar fi lm, teater, litteratur lyfter människan och gör henne kreativ. Djärv konst ger människor energi. Precis som den fega och tråkiga konsten tar energi, fortsätter Pål Svensson. På Svensson är en av Sveriges mest offentligt representerade samtida skulptörer. Han är bl a känd för sina infartsskulpturer, en på väg in i Stockholm från Arlanda och de två som står i Götatunnelns båda ändar. Pål Svensson har nyligen haft en utställning i New York. Han har också precis påbörjat arbetet med ännu en skål i stål den här gången liggande i stället för stående. Det 28 meter långa konstverket skall vila på en kulle i nordöstra England. Här syns Pål Svensson tillsammans med Helena Gibson. Helena Gibson är en glaskonstnär som ställt ut i många delar av världen förutom runt om Europa även i Hong Kong, Japan och Brasilien. Hennes offentliga verk kan ses på Falkenbergs bibliotek och Sahlgrenska sjukhuset. Hon samarbetar också med Statens Konstråd och kommuner och håller kurser i kreativitet för företag. 4 5

4 Rya Kraftvärmeverk en stabil nyhet som blickar mot framtiden. Rya Kraftvärmeverk är den största elproduktionsanläggning som byggts i landet sedan kärnkraftverket i Forsmark satte sin sista enhet i drift. Detta är vårt viktigaste klimat- och miljöprojekt, säger Anders Hedenstedt, vd för Göteborg Energi. När anläggningen är i full gång minskar koldioxidutsläppen direkt med en procent i Sverige. Rya Kraftvärmeverk vid Rya skog på Hisingen ska producera cirka en tredjedel av Göteborgs behov av el och fjärrvärme. Anläggningen eldas med naturgas som kommer i ledningar under havet från Danmark. Gasturbinprocessen för elproduktion kombineras med en ångturbinprocess för såväl el- som värmeproduktion. Verkningsgraden blir 92,5 procent, berättar projektchefen Ola Nordgren på Göteborg Energi. Detta är väldigt högt. Genom att man också tar vara på den värme som utvecklas vid elproduktionen blir anläggningen extra effektiv och miljövänlig. Det här känns väldigt bra, säger Anders Hedenstedt. Att inte bara prata om ett sådant här projekt, utan också ha fått möjlighet att genomföra det. Miljövänligare och tystare teknik finns inte. Vid större avbrott kan Rya Kraftvärmeverk säkra upp samhällsviktiga funktioner i Göteborg som till exempel sjukhus, reningsverk och kollektivtrafik. Eftersom kapaciteten nu ökar kan vi dessutom minska användningen av äldre anläggningar. 6 7

5 Det känns som vi har sällsynt bra tajming i en tid med ökande elpriser och diskussioner om behoven av att minska utsläpp. Inga befi ntliga anläggningar i Göteborg ska läggas ned, men de kommer att köras mindre. Titta, är det inte ett fantastiskt ställe! säger Anders Hedenstedt entusiastiskt när Stena Rail Ferry långsamt tuffar förbi uppför älven i sällskap med andra mindre båtar. En lysande konstruktion. Kraftvärmeverket ligger på gammal cisterngrund mellan Älvsborgsbrons fäste på hisingssidan och Rya skog. Det har ett ovanligt påkostat utseende för en industri. Mot älven vetter en 150 meter lång glasfasad och inne i maskinhallen har alla större enheter färgsatts i gult, alla bärande balkar i ljusgrått och rördragningarna i grafitgrått. Tanken hos Bjarni Ingvason från Liljevall Arkitekter AB, är att när man ser hallen utifrån i mörker ska maskinerna lysas upp. Den cirka 100 m höga skorstenen har fått slitsar som också ska belysas. Utanför fi nns plats för utbyggnad av ytter - ligare en gasturbin i framtiden, men det är den enda som kommer att ske på platsen. Rya skog är skyddad och tanken i stadsplanen är att skapa en öppen yta mellan skogen och älven. Kraftvärmeverket har en minimal fast arbetsstyrka, max sex till åtta man som sköter underhållet. Själva driften fjärrövervakas och styrs av personal på Sävenäs. Anläggningen kommer att vara igång mellan september och maj när behoven är som störst. På sommaren räcker det att använda bland annat spillvärme från raffi naderier och avfallsförbränning från Renova. Rya Kraftvärmeverk har provkörts i ett par månader. Den officiella invigningen skedde den 15 november och anläggningen tas i fullt bruk 15 december. Enklare kontakt med ditt elhandelsföretag. Det blir enklare att byta elhandelsföretag eller flytta när Göteborg Energi inför den nya standarden för identifiering av elanläggningar. Förändringen, som genomförs från den 1 februari 2007, syns genom att en ny nummerserie anges under rubriken anläggnings-id på din elnätsfaktura. Det nya numret består av 18 siffror och kommer i framtiden att användas för identifi kation av din elanläggning av både elnätsbolag och elhandelsföretag. Nummerbytet innebär bland annat en enklare hantering om du vill byta elhandelsföretag. När du kontaktar elhandelsföretaget behöver du ange ditt anläggnings -id för att leverantören ska kunna genomföra bytet. Syftet med förändringen är att uppnå ett enhetligt system för identifi kation av kundernas elanläggningar och bygger på ett globalt system (så kallade GS1-nummer). Förändringen genomförs hos alla energiföretag i Sverige och är ett led i det förbättringsarbete som pågår för att underlätta kontakten mellan kunder och energiföretag. I full drift ska Rya Kraftvärmeverk producera 1250 GWh el som bjuds ut till försäljning på Nordpool och GWh värme per år till fjärrvärmenätet. Det motsvarar elvärme till ca villor och fjärrvärme för uppvärmning till ca villor. Anläggningen ska vara igång under ca timmar av året. Även vid större störningar och strömavbrott fungerar anläggningen och kan förse viktiga funktioner som sjukhus, reningsverk och kollektivtrafik med el och värme. Kortare anmälningstid vid byte av elhandelsföretag. Från den 1 januari 2007 kortas anmälningstiden för att byta elhandelsföretag. Kunden kan teckna avtal med det nya elhandelsföretaget fram till och med den 15:e i månaden före avtalsstarten. Avtalet gäller då från följande månadsskifte. Förändringen är ett led i arbetet att göra det enklare för kunderna att agera på elmarknaden. Om du vill byta elhandelsföretag ska du även tänka på att det numera ska vara samma person i hushållet som står för både elnäts avtal och elhandelsavtal. Månad Datum 15 1 Sista dagen att anmäla byte Avtalet med det nya elhandelsav elhandelsföretag företaget börjar gälla i Nya avtalsvillkor på gång. Branschorganisationen Svensk Energi omarbetar för närvarande de allmänna av talsvillkor som gäller för elnät sedan Ambitionen är att de ska vara klara till årsskiftet 2006/2007. Tidpunkt för när de nya avtalsvillkoren börjar gälla publiceras via kungörelse i Göteborgs-Posten minst tre månader innan de träder i kraft. Det är fram förallt på grund av förändringar i ellagen som avtalsvillkoren omarbetas. Det gäller dels förkortad tid vid byte av elhandelsföretag, dels nya avbrottsersättningar som gäller från i 8 9

6 Engagerade samtal på mässan. Energi engagerar bostadsrättsföreningar. Inte bara för att få billigare omkostnader utan också för ett bättre hushållande med jordens resurser. Intresset är stort från både styrelsemedlemmar och boende. Vi berättar hur de kan sänka sin förbrukning, säger Jan Nilsson. Den november ställde bland andra Göteborg Energi ut på Bostadsrättsmässan. Mässan presenterar idéer, erbjuder rådgivning för styrelser, bostadsrättsinnehavare och förvaltare. Det är ett samarrangemang av SBC Sveriges Bostadsrätts Centrum, HSB och Riksbyggen. Jan Nilsson och Tommy Sundin, säljare på Göteborg Energi, var några av dem som tog hand om kunderna i Göteborg Energis monter. Temat var att spara energi. Gör föreningen en energitjänst teckna Klimatavtal. Vi vill visa besökarna på bekvämligheten och tryggheten i att låta oss sköta driften av deras fastighet, säger Jan Nilsson. De flesta som kommer in i montern undrar hur de ska kunna sänka sina energikostnader. Camilla Nilsson, från bostadsrättsföreningen Skanstorget 7 Jag har varit här och pratat om gasavvecklingen i Göteborg. I vår fastighet har vi gas och jag är intresserad av vilka alternativ som finns och vad som händer i övergången. Lars Axvi, ordförande i bostadsrättsföreningen Skanstorget. Jag tycker att vi har onödigt höga energikostnader. Det är dyrt och otillfredställande. Därför kom jag hit idag och fick titta på historiken över fastighetens förbrukning. Det var väldigt intressant. Nu ska jag gå hem och tillsammans med de övriga i styrelsen gå igenom föreningens drift och sedan återkomma till Göteborg Energi. Det är den största utgiften i en bostadsrättsförening idag, säger Jan Nilsson. Nu när lånen håller på att bli allt dyrare så är ju energiförbrukningen en sak som man kan påverka. På datorer i montern fick kunderna direkt se hur mycket deras egen fastighet förbrukar. Och vi berättade vad de kan göra för att kunna behålla kostnaderna på en rimlig nivå. Det fi nns uträknade nyckeltal som gör att man kan se hur mycket fastigheten förbrukar. Ligger det högt berättar vi vad man kan göra åt detta. Många är framförallt nyfi kna på nyckeltal för den typ av fastighet man har, säger Jan Nilsson. Leif Bengtsson, från bostadsrättsföreningen Slottet, Sannegårdshamnen. Jag är mycket intresserad av vad som händer på energiområdet. Vi vill ha det goda boendet, bekvämt, behagligt men ändå så miljövänligt som möjligt. Jag har frågat om hur man kan spara energi på olika sätt. Det är bra att kunna få personliga råd och upplysningar

7 Göteborg Energi AB Box Göteborg Telefon