Verksamhetsberättelse 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2010"

Transkript

1 1 (13) Verksamhetsberättelse 2010 Styrelsen för pensionärsföreningen SPF Kvarnen Järfälla får härmed avge verksamhetsberättelsen för kalenderåret Föreningens funktionärer mm Styrelse Årsmötet den 22 februari 2010 valde följande styrelse: Alva Sundström, ordförande samt Krister Björnsjö, Ann-Britt Elstorp, Herbert Aldenbjörk, Viveka Söderberg, Gunnel Alkestrand, Kerstin Frodener-Andersson, Christer Norling, Curt Tedebark, Kerstin Andersén och Inger Holmgren, ledamöter. Styrelsen har inom sig utsett följande arbetsutskott: Alva Sundström, Krister Björnsjö, Ann-Britt Elstorp och Kerstin Andersén. Följande ansvarsfördelning inom styrelsen har gjorts: Vice ordförande och sekreterare:krister Björnsjö Sociala frågor: Kerstin Andersén Ekonomi: Ann-Britt Elstorp Administration: Kerstin Frodener-Andersson Christer Norling Curt Tedebark Aktiviteter: Medlemsfrågor: Information: Viveka Söderberg Herbert Aldenbjörk Gunnel Alkestrand Inger Holmgren Styrelsesammanträden mm Styrelsen har under 2010 hållit 12 protokollförda sammanträden. För vissa frågor har styrelsen utsett arbetsgrupper av medlemmar i styrelsen och i vissa fall även experter bland föreningens medlemmar. Revisorer Ordinarie revisorer har varit Kurt Holmström och Barbro M C Johansson med Gunnel Britting och Per Wallenthin som revisorsersättare. Valberedning Föreningens valberedning har bestått av Kerstin Billing, sammankallande, Barbro Airijoki, Birgitta Pontén, Britta Lindberg och Lars Nilsson. Adress: Telefon: Plusgiro: Org.nr Engelbrektsvägen 24 A Expeditionstid: e-post: Hemsida: Järfälla Måndagar kl Tisdagar kl Torsdagar kl 9 12

2 SPF Kvarnen Järfälla Verksamhetsberättelse (13) Representanter i Järfälla kommunala pensionärsråd (KPR) Ordinarie: Kerstin Andersén (vice ordf), Lennart Backman och Barbro M C Johansson. Ersättare: Björn Friberg, Kerstin Frodener-Andersson och Ulla Zachrison. Övriga funktionärer Övriga funktionärsuppgifter i huvudsak har utförts av följande medlemmar: Lokala aktiviteter i kommundelarna: - Barkarby och Skälby Barbro Hedenberg Inger Weingartner Kerstin Billing (t o m juni) Karin Marklund (fr o m juli) - Jakobsberg Ingrid Arvidsson Jenny Fagerlund AnneLi Lundahl - Kallhäll och Stäket Barbro Airijoki Anders Folkeson Ann-Christin Karnock - Viksjö Anne Lundberg Gerhild Kullberg Stig Jansson Ulla Sjögren Annonser: Lennart Backman Avgiftskontroll: Erik Andersson Stig Svensson Begravningsombud: Kerstin Andersén Bordtennis: Allan Goldman Olle Sundström Boule: Eivor Meijer Bengt Öberg Bowling: Bertil Rydén Gudrun Starkenberg Bridge: Jan Hjort Distribution: Anders Eriksson Miriam Hall Evenemang: Kerstin Mellstrand Film: Siv Hedin Kant Friskvård: Leif Malander Föreningsmöten: Jan Möller Försäkringsombud: Hans Wikström Golf: Bertil Hammar (första halvåret) Olle Wikström (andra halvåret) Gymnastik: Solveig Falk Hagelin Jourgrupp: Berit Jarlemar Elwin Barbro M C Johansson Lucy Källebring Lena Larsson Marianne Lehnström (t o m okt) Hemsidan (webmaster): Inge Nodfors Kostombud: Ulla Elers Lokalansvarig: Ulla Jakobsson (t o m april) Ingrid Nordqvist (fr o m okt) Lokalvärdar: Margareta och Stig Svensson Mattcurling: Sven Jansson Karl Nissar Medlemsregistrering: John-Olof Thulin Christina Eriksson Ombud i syn- och hörselfrågor: Clarence Franc Pensionsombud: Björn Friberg Resor: Björn Lundahl Studiebesök/Studieombud: Lucy Källebring Sångkören Kvarnen: Ingrid Wahlman Säkerhetsombud: Sture Höglund Teater- och konsertbiljetter: Berit Nordberg Träslöjd: Bengt Sundström Vandringar: Leif Malander Vattengymnastik: Märtha Thumser Väntjänst: - Övergripande Kerstin Andersén Ove Bengtsson Lars Johansson (t o m okt) Max Fagerström (fr o m nov) - Barkarby och Skälby Eijan Söderberg Margareta Bengtsson - Jakobsberg Liisa Edström Raili Buresund Ahlfors Mona Persson Gunvor Jahnson - Kallhäll och Stäket Barbro M C Johansson Barbro E Johansson (t o m okt) Gudrun Dahl Reidun Byggdal - Viksjö Linnéa Landgren Vuokko Stolpe Kerstin Carlén

3 SPF Kvarnen Järfälla Verksamhetsberättelse (13) 2 Medlemmar Antalet medlemmar i SPF Kvarnen Järfälla har under året ökat med 56, dvs. en ökning med 1,9 %. Medlemsutvecklingen i detalj var under året: 1 jan: Nya medlemmar: 219 Återregistrerade: 11 Tillflyttade: 11 Frånflyttade: 17 Avlidna 61 Avregistrerade: dec: Föreningen har även 109 vänmedlemmar, dvs föreningens totala antal medlemmar vid årets utgång var I Stockholmsdistriktet av Sveriges Pensionärsförbund har antalet medlemmar minskat med 0,2 % till , och förbundet i sin helhet har ökat med 0,4 % till medlemmar. Av medlemmarna i SPF Kvarnen Järfälla var vid årets slut 59 % kvinnor och 41 % män. Den procentuella fördelningen i de största åldersgrupperna var: år: 32 % år: 49 % år: 17 % Vår förenings äldsta medlem fyllde 100 år i september. Hon uppvaktades i sin bostad med blommor av ordföranden och medlemssekreteraren. För att stimulera värvandet av nya medlemmar anordnades i september-oktober en rekryteringstävling. Vinnare blev Alva Sundström som hade värvat 12 nya medlemmar. 3 Medlemsservice Expedition och föreningslokal Föreningen har hyrt lokaler på Engelbrektsvägen 24 A för expedition och sammankomster med upp till c:a 40 deltagare. I lokalerna har genomförts sammanträden, bridgespel, studiecirklar och många evenemang. På expeditionen har man tillhandahållit medlemsservice för besökande samt per telefon och e-post, huvudsakligen mottagning av anmälningar till föreningens evenemang och andra aktiviteter, utlämning av beställda biljetter, etc. Expeditionen har under öppethållande varit bemannad av en styrelseledamot och en medlem i den s k jourgruppen. Jourgruppen utgörs av fem medlemmar som är erfarna i föreningens arbete. Styrelsens och jourgruppens medlemmar har tjänstgjort enligt schema. Expeditionen har hållits öppen - kl 9 12 helgfria måndagar året runt - kl 9 12 helgfria torsdagar året runt utom 16 juni 15 aug - kl helgfria tisdagar på prov 26 januari 27 maj och 17 augusti 7 december. Information Häftet Föreningsmeddelande med aktuell information till medlemmarna om föreningens verksamhet har sammanställts och distribuerats i fem nummer under året. Visst redigeringsarbete har köpts externt. Efter förra årets vikande annonsering har annonseringen i årets utgåvor av Föreningsmeddelande ökat markant.

4 SPF Kvarnen Järfälla Verksamhetsberättelse (13) Med en upplaga på ex har Föreningsmeddelande, tillsammans med bilagor och viss intern korrespondens, distribuerats av ett drygt 60-tal frivilliga medlemmar, s k brevduvor, till så gott som alla medlemmar i Järfälla. Till övriga medlemmar har utsändning per post ordnats. Brevduvornas arbete har medfört en besparing på c:a 20 kr per medlem. Det kan nämnas att den stora upplagan medför att arbetet med packning av materialet som skall distribueras också blir omfattande. Tio medlemmar har under två dagar före distribution arbetat med att vika A4-blad, klistra etiketter på kuverten, stoppa häften med bilagor i kuverten och klistra igen dem. Föreningens hemsida finns numera på förbundets plattform och innehåller aktuell information om föreningen och dess arrangemang och aktiviteter. Ambitionsnivån har höjts beträffande informationens aktualitet. Detta innebär bl a att information om resor och evenemang tas bort när de ägt rum. Från hemsidan kan man även länka sig till ett omfattande fotoalbum, till vilket medlemmarna kan sända in foton från föreningsaktiviteter som de har deltagit i. Det finns även länkar till aktuell information från förbundet och Stockholmsdistriktet. Väntjänst Väntjänst, d v s hjälp som kan fås genom insatser av våra medlemmar, har erbjudits behövande medlemmar utan kostnad. Under året har väntjänstutövare hjälpt medlemmar vid besök på sjukhus/vårdcentraler och apotek, som sällskap vid promenader, hänga upp gardiner, byta lampor m.m. Medlemmar som bor på äldreboende har besökts. Representanter från styrelsen och väntjänsten har i december delat ut julblommor till medlemmar som fyllt 90 år och till medlemmar som bor på äldreboenden. För representanterna i väntjänsten har ordnats med information och utbildning. Studiebesök har skett vid korttidsboendet Kastanjen i Jakobsberg och vid Stockholms äldsta äldreboende Drottninghuset vid Johannes kyrka. Representanter för SPF:s väntjänst ingår i verksamhetsrådet för mötesplatserna i Kallhäll och Barkarby 4 Möten, arrangemang och aktiviteter Föreningsmöten Under året har hållits fem föreningsmöten, alla i Folkets hus, Kallhäll: - 23 mars: Minnesträning med sjukgymnast Tove Dyrssen april: Povel Ramel lekare och filosof; fil dr Johanna Broman Åkesson berättade och spelade musikexempel september: Information om hantering av pengar och skydd mot brott mot äldre. Underhållning av Annica Risberg, Kjell Fernström och Staffan Hallgren oktober: Om livskvalitet med Alexandra Charles. Nominering av kandidater till KPR. - 7 december: Föreningens sångkör Kvarnen samt Bengt Feldreich, som kåserade om sina 40 år i radio och TV. Prisutdelning i höstens tävlan att värva nya medlemmar. Utöver information och underhållning har kaffe och te med dopp serverats, och lotterier har anordnats. Lokala träffar Fyra arbetsgrupper har arrangerat lokala träffar kommundelsvis var tredje vecka i Barkarby/ Skälby, Jakobsberg, Kallhäll/Stäket och Viksjö med varierande slag av föredrag, kåseri eller underhållning samt kaffe och te med dopp.

5 SPF Kvarnen Järfälla Verksamhetsberättelse (13) Resor Under året har SPF Kvarnen Järfälla arrangerat följande resor: - Egypten 30 jan 13 feb, - Göteborg med musikalen Guys and Dolls mars, - Trandansen vid Hornborgasjön 7 april och 14 april, - Kryssning med Cinderella april, - OD-körens vårkonsert i Uppsala 24 april, - Kroatien, Dalmatien och Bosnien Hercegovina 1 8 maj och 8 15 maj, - Möt våren på Gotland maj, - Ängsö naturreservat 27 maj, - Skåne med Ven slott, trädgårdar mm 31 maj 3 juni, - Högbo bruk, Björk & Berries och Wij trädgårdar 30 juni, - Sommarkryssning med Götakanalbåten m/s Diana 8 9 juli, - Vackra Åland Ålands svenska och ryska historia 4 aug, - Sköna Värmland en resa med guldkant kring dikt och verklighet aug, - S:t Petersburg Finska viken runt med Saima Kanal och Estland 31 aug 6 sep, - Bad Gastein september, - Strömsholms slott o Jazzens museum 28 sep, - Les Misérables teaterresa till Åbo okt, - Om Cinderella på Cinderella kryssning 8 9 nov samt - Julmarknads- och operaresa till Riga 2 5 dec. De flesta av resorna har haft stort deltagande. I de fall där det inte var tillräckligt många anmälda för att täcka resans pris har platser erbjudits SPF-medlemmar i Stockholmsområdet genom information på SPF Stockholmsdistrikts hemsida. Till sommarkryssningen med Diana såldes överblivna platser av Järfälla resebyrå. Bussresorna till Värmland och Strömsholm fick oväntat få anmälningar, 33 deltagare av max 48 resp. 23 deltagare av max 40. Underskottet på dessa resor har subventionerats av föreningen. Studiebesök Föreningen har arrangerat studiebesök på - Stockholms Borgargille 21 jan, - Kungl Operan 9 feb, - Stockholms spökslott 2 mars, - Auktionskompaniet.com (dubblerat) 24 och 25 mars, - Världsarvet Skogskyrkogården 13 april och 12 juli, - Tulpanens Hus Pelargonutställning 20 och 27 maj, - Alfred Nobels Vinterviken 13 juli, - Gustav III:s paviljong vid Haga Slott 26 aug, - Rörstrands slott 15 sept (dubblerat), - Kungl Dramatiska teatern 6 okt, - Immanuelskyrkan 27 okt och - Riksarkivet 17 nov (dubblerat). Teater och musik I samarbete med PRO och Folkets Hus i Kallhäll har två dubblerade konserter arrangerats i Folkets Hus: - Cornelis Vreeswijk vi njuter och minns med Claes Jansson den 22 april. - Jazzkonsert med Kustbandet den 15 november. Dessutom anordnade föreningen en konsert med anledning av Lennart Backmans 80-årsdag, Njut och minns med Jack Lidström och Hep Cats den 19 januari.

6 SPF Kvarnen Järfälla Verksamhetsberättelse (13) Musikprogram med olika teman, s k Torsdagsblandning under ledning av vår medlem Gerth Ström, har under året arrangerats fyra gånger i föreningslokalen. Torsdagsblandningen den 11 november var den sista musikunderhållningen Gerth presenterade efter 258 program under en lång serie av år. De första åren presenterade han ett program varje vecka. Föreningen har förmedlat köp av biljetter till 33 teaterföreställningar och konserter i Stockholms centrum. I de flesta fall har biljetter per föreställning kunnat tillhandahållas. Vid större efterfrågan har biljetter till ytterligare en eller flera föreställningar i allmänhet kunnat beställas och tillhandahållas. Föreningen har överenskommelser med lokala musik- och sångföreningar om försäljning på expeditionen av rabatterade biljetter till föreningens medlemmar till konserter och andra arrangemang i Järfälla. Övriga evenemang Föreningens 30-årsjubileum firades med två evenemang som arrangerats av medlemmar: - Musikaliskt underhållningsprogram den 18 september med såväl egna medlemmar som professionella artister, Monica och Carl-Axel Dominique, i Jakobsbergsskolans aula samt - Jubileumsfest i Berns salonger den 20 september med trerätters middag, underhållning av artisten Lill-Babs och dans. I övrigt har evenemang arrangerats av medlemmar i föreningen, i föreningens lokal om ej annat anges: - Bildspel om Herman Bergmans konstgjuteri och Dan Andersson av Anders Hanser i dennes biograf, Kommendörsgatan - Bildspel i Nils Holgerssons fotspår, Med blågula ögon av Anders Hanser i dennes biograf - Båttur i Stockholms skärgård med Jens Wahlstedt - Fågelmorgon på Järvafältet - Gotländsk afton (3) - Gubbarna bjuder till, lunch (2) - Informationsträff för nya medlemmar (4) - Jubilarlunch (2) festlig lunch till vilken de av våra medlemmar som under vardera halvåret fyllde 80, 85 och 90 år inbjudits - Julfest i Nibbleskolans matsal - Kräftkalas (2) - Låt hjärtat va me, middag med guldkant och dans (brf Jakobs lokal, Allmogevägen 8-10) - Mårtensafton - New Orleans-kväll med Jambalaya (Kärnmakaren) - Persisk kulturafton (Hornsgatan 94) (4) - Pubaftnar (brf Jakobs lokal) (6) - Räkafton på m/s Vindhem - Sillunch - Surströmmingsfest - Vinprovning (franska viner) (3) - Vårlunch på Furusunds värdshus - Ärter med punsch (2) Under sommaren arrangerade kommundelsgrupperna utflykter och träffar med aktiviteter i närområdet. Traditionsenligt arrangerades en loppmarknad i Maria kyrkas lokaler den 23 oktober, varvid nettot blev ca kr. En presentation av 2011 års reseprogram arrangerades den 3 november i Folkets hus, Kallhäll. Föreningens resegrupp gav tillsammans med några researrangörer information om ett axplock ur det kommande årets resor. Tillfälle gavs också för medlemmarna att träffa reseföretagens representanter i samband med en liten utställning med förfriskningar och tilltugg.

7 SPF Kvarnen Järfälla Verksamhetsberättelse (13) Föreningsaktiviteter Följande aktiviteter har arrangerats under året - bordtennis, två ggr/vecka (ej på sommaren), - boule, utomhus tre ggr/vecka sommarhalvåret och en gång/vecka under vinterhalvåret, - bowling, en gång/vecka (ej på sommaren), - golf, i regel en gång/månad sommartid samt i september det avslutande mästerskapsspelet Höstslaget, - gymnastik, en gång/vecka (ej på sommaren), - mattcurling, en gång/vecka under vinterhalvåret, - körsång sångkören Kvarnen har övat och framträtt, - träslöjd, en gång/vecka (ej på sommaren), - vandringar, i regel 7 10 km har genomförts en gång/vecka vår och höst, - kortare vandringar har gjorts i de fyra kommundelarna under våren och hösten och - vattengymnastik har ordnats en gång/vecka (ej på sommaren). Föreningens Bridgesektion har arrangerat bridgespel i tre grupper, måndagar och onsdagar i föreningslokalen, torsdagar i Folkets hus Kallhäll samt en fortsättningskurs i bridge på fredagar i Folkets hus. Sommartid har bridge arrangerats enbart på måndagar. SPF Kvarnen Järfälla är medlem i Studieförbundet Vuxenskolan Järfälla Upplands-Bro (SV) och har under året fortsatt samarbetet med SV. Det omfattar studiecirklar och kulturarrangemang, men även i andra sammanhang har samarbete förekommit. Bland studiecirklar under året kan nämnas: Matlagning för herrar, litteratur, engelsk konversation, antikviteter, släktforskning, fotokurser och itkurser. Det arrangerades också studiecirkel om Kroatien och Indien i samband med föreningens resor till dessa länder. I samarbete mellan vår förening, PRO Jakobsberg, Järfälla kommun och biografen Falken har pensionärer erbjudits se kvalitetsfilmer under dagtid (ej sommartid) till reducerat pris. På motsvarande sätt har kvalitetsfilmer visats en gång/månad på Folkets Hus Bio i Kallhäll i samarbete mellan Folkets Hus, PRO Kallhäll-Stäket och vår förening. 5 Övrigt om föreningens verksamhet Pensionärspolitiska frågor I Järfällas kommunala pensionärsråd, KPR, ingår representanter för de tre pensionärsorganisationerna SPF, PRO och RPG. Organisationerna nominerar kandidater, och kommunfullmäktige tar det formella beslutet om rådets sammansättning. Medlemmarna i KPR väljs på fyra år. För perioden har överenskommits att SPF Kvarnen Järfälla skall ha 4 ordinarie medlemmar och 2 ersättare (PRO 2 resp 2 och RPG 1 resp 1). Vid föreningsmötet den 26 oktober nominerades följande representanter för SPF Kvarnen Järfälla. Ordinarie: Ersättare: Alva Sundström, Vuokko Stolpe, Lennart Backman och Kerstin Frodener-Andersson. Anita Jonsson och Björn Friberg Det kommunala pensionärsrådet har haft fyra sammanträden och ordnat ett KPR-seminarium. Kommunpolitiker från samtliga partier i Järfälla inbjöds att inför valet svara på aktuella pensionärsfrågor. Utöver att KPR behandlat aktuella vård-, boende- och hemtjänstärenden har pensionärsorganisationerna deltagit i planeringsarbetet för äldreboendet Flottiljen med Träffpunkt. Första spadtaget togs den 20 augusti 2010 med tal och medverkan av äldre-och folkhälsominister Maria Larsson. Beräknad driftstart av Flottiljen med Träffpunkt är hösten En gemensam skrivelse från pensionärsorganisationerna i Järfälla har inlämnats till socialnämnden gällande bristen på lokaler för pensionärsverk-

8 SPF Kvarnen Järfälla Verksamhetsberättelse (13) samhet i kommunen och yttrande gällande höjning av hemtjänsttaxan för år Pensionärsorganisationerna har varit inbjudna till MBL 19-information i samband med upphandlingar av äldreboenden. Föreningens pensionärspolitiska kommitté, som är rådgivande i pensionärspolitiska frågor, har hållit fyra sammanträden. Liksom under 2009 utlyste förbundet en tävling om årets Bästa kommun för seniorer. Även i år föreslog vi att Järfälla skulle nomineras av förbundets Stockholmsdistrikt. Distriktet nominerade dock denna gång inte Järfälla, utan utsåg Nacka som sin kandidat. Organisationsutveckling I november hölls en konferens med medlemmar som har vissa viktiga funktioner i föreningen. Tillsammans med styrelseledamöterna gjordes bl a en genomgång av frågor om vad som är bra och vad som kan förbättras i föreningens arbete på fem områden: - Samspelet styrelsen kommundelsgrupperna arbetsgrupperna, - jourverksamhet expeditionens öppettider betalningskontroll, - föreningens information till medlemmarna, - rekrytering av nya medlemmar behålla befintliga medlemmar samt - väntjänsten. En sammanställning av resultaten av genomgången presenteras vid årsmötet. För att rationalisera viktiga delar av föreningens administration har sedan 2008 ett omfattande arbete med att utveckla ett datoriserat system för evenemangsbokning, fakturering och uppföljning av betalningar utförts av några medlemmar med expertis inom IT-området under ledning av Christer Norling. Förbundet engagerade sig i ett första skede, men lämnade projektet hösten Under första halvåret 2010 gjordes ett mycket ingående arbete med att ta fram kravspecifikationer som på försommaren lämnades till ett systemutvecklingsföretag för offert. Efter analys av IT-experterna tillsatte styrelsen en arbetsgrupp som konkluderade att systemutvecklingen av det planerade datorbaserade aktivitetssystemet skulle bli mycket kostsam. Vidare hade noterats att leverantören skulle kräva en icke ringa årlig licensavgift. Mot bakgrund av detta och med tanke på att föreningen inte kunde räkna med den kontinuitet i bemanningen som skulle bli nödvändig för att föreningens funktionärer skulle kunna använda systemet utan störningar beslöt styrelsen att föreningen inte skulle köpa ett sådant system. Eftersom många av föreningarna i SPF kan antas få stor nytta av ett datoriserat administrativt system av det slag som vi arbetat med beslöt styrelsen att utarbeta en motion till förbundskongressen 2011 om utveckling i förbundets regi av ett system som skall kunna användas av föreningarna på liknande sätt som med medlemsregistret. För att i viss mån effektivisera hanteringen av anmälningar till evenemang mm skall den påbörjade användningen av Microsofts Excel för administrering av anmälningar till resor utökas och vidareutvecklas under Beslut har tagits att från början av 2011 införa ett internetbaserat program för bokning av föreningens lokaler och viss utrustning, såsom datorer och datorprojektor. Under en övergångstid skall man fortsätta att skriva in lokalbokningar i en kalender på expeditionen. Arkivering av föreningsmaterial På förslag i en motion beslutade årsmötet 2010 att viktigare föreningsmaterial från Lennart Backmans ordförandeperiod ska arkiveras i Järfälla Kommuns arkiv. Materialet utgörs huvudsakligen av - Årsmöteshandlingar med bilagor, - Styrelseprotokoll med bilagor, - Yttranden och andra skrivelser till och från föreningen samt

9 SPF Kvarnen Järfälla Verksamhetsberättelse (13) - Föreningsmeddelanden. Eftersom dokument från de senaste åren fortfarande kan behövas som referens för styrelsen, andra funktionärer och övriga medlemmar har årsmötesbeslutet tolkats så att det är dokument t o m 2005 från Lennart Backmans ordförandetid som ska överföras. Materialet har samlats ihop och packats i kartonger för överföring till kommunens arkiv när detta åter öppnas den 1 mars efter förändringsarbete. Övrigt 248 medlemmar som gjort värdefulla insatser under året har som uppskattning fått presentkort i förhållande till insatsen, i de flesta fall en amaryllis av hög kvalitet. Inför julhelgen har också en amaryllis personligen överlämnats till de medlemmar som fyllt 90 år och/eller bor i äldreboenden, totalt 74 medlemmar. Dessa medlemmar kan oftast inte delta i våra aktiviteter. Föreningen har fortsatt att subventionera kursavgifter för de medlemmar som deltar i viss datautbildning. I samarbete med PRO och Folkets Hus, Kallhäll arrangerades en loppmarknad i Folkets Hus för att bidra till finansiering av en modernare ljudanläggning i biosalen. Den gav c:a kr. 6 Förbundet I Sveriges Pensionärsförbund (SPF) ingår SPF Kvarnen Järfälla i Stockholmsdistriktet, där det finns 77 SPF-föreningar. SPF-kongressen 2008 tillsatte en arbetsgrupp med uppdrag att se över arbetsfördelningen inom organisationen, FAFO (Förbundets arbetsgrupp för organisationsöversyn). I ett första utkast från FAFO hade bl a föreslagits att vissa tjänster, som förbundskansliet tillhandahåller föreningarna, skulle föras över till de 27 distrikten, dock utan att ha studerat de ekonomiska konsekvenserna. I ett remissyttrande till distriktstyrelsen föreslog SPF Kvarnens styrelse att man skulle utreda möjligheten att avlasta operativa tjänster från förbundskansliet till fem à sju regionala kontor för att betjäna i medeltal runt 150 föreningar. Det skulle kunna bli ekonomiskt rättfärdigat att ha anställd kompetent personal på sådana kontor. Vid Stockholmsdistriktets ordförandekonferens i oktober presenterade SPF Kvarnens ordförande övervägandena om administrativt datorsystem i vår förening och att vi sökte stöd för motionsförslaget till kongressen 2011, eftersom föreningen ensam inte kan finansiera ett system. Distriktets kanslichef hade inte stött tankarna på ett gemensamt administrativt datorsystem för SPF och dess föreningar. I juni 2009 träffade förbundsstyrelserna för SPF och SPRF en överenskommelse i vilken de konstaterar att det finns en betydande intressegemenskap mellan förbunden. Denna ligger till grund för ett närmare samarbete i syfte att gå samman och bilda ett nytt förbund. Ett detaljerat förslag till sammanslagning av SPF och SPRF sändes ut på remiss till distriktstyrelserna i november. SPF Kvarnen Järfälla har i remissyttrande till Stockholmsdistriktet bl a framhållit att en förnyelse är nödvändig för att vårt förbund skall kunna växa. Det är två faktorer, som är ytterst viktiga för tillväxt, bra aktiviteter och en fin anda, främst i föreningarna. Vidare uttalades att vi i grunden är positiva till ett samgående. Det kan främst ge ökad tyngd och slagstyrka. Beträffande namn på ett sammanslaget förbund framhölls att symbolord som leva eller liv inte bör ingå i namnet. 7 Ekonomi Medlemsavgiften har varit 200 kr för boende i Järfälla och 230 kr för övriga. Vid inträde 1 september eller senare har avgiften för inträdesåret varit 90 resp 100 kr. För vänmedlem, d v s medlem som är huvudmedlem i annan SPF-förening, har avgiften varit 80 kr, fr o m september 40 kr. Den lägre avgif-

10 SPF Kvarnen Järfälla Verksamhetsberättelse (13) ten för vänmedlemmar beror på att föreningen inte behöver betala avgifter till förbund och distrikt för dessa. I den fastställda budgeten antogs det ekonomiska resultatet bli en vinst på 25 tkr. Utfallet blev en vinst på 8,7 tkr efter avsättningar. I bokslutet har följande speciella avsättningar gjorts: - Datautbildning 10 tkr - Utjämning av resekostnader 20 tkr - Marknadsföringsåtgärder 40 tkr - Subvention av framtida aktiviteter 30 tkr - Lotterivinster vid årsmötet tkr Vid årets slut utgör det egna kapitalet kr. Målsättningen är att ha ett eget kapital som motsvarar ca 100 kr/medlem. Resultaträkning och balansräkning 2010 bifogas i bilaga 1. 8 Slutord Styrelsen riktar ett stort tack till alla som medverkat till att genomföra vår mycket omfattande verksamhet. Vi vill också tacka alla medlemmar, som på många sätt stött vår verksamhet. Vi har känt stort gensvar för våra ansträngningar att ordna en varierande och intressant verksamhet, ha en fin anda i vår förening samt att ta tillvara medlemmarnas intressen i det pensionärspolitiska arbetet. Vi vill också tacka förre ordföranden Lennart Backman för råd och erfarenheter. Slutligen tackar vi Järfälla kommun för det kommunala bidraget, Studieförbundet Vuxenskolan för aktivitetsbidrag, företag och enskilda som skänkt varor o dyl till vår loppmarknad samt till alla våra sponsorer som främst genom annonsering bidragit till att vi kunnat genomföra vår verksamhet med förhållandevis låga medlemsavgifter och i flera fall kunnat subventionera deltagaravgifter.

11 SPF Kvarnen Järfälla Verksamhetsberättelse (13) Organisationsnummer Bilaga 1 RESULTATRÄKNING år 2010 Budget 2010 år 2009 INTÄKTER Medlemsavgifter , , ,00 Bidrag - från kommunen , , ,68 - från övriga , , ,88 S:a intäkter , , ,56 KOSTNADER Avg. till distr. o förb , , ,00 Arrangemang , , ,14 Hyra , , ,00 Drift o underhåll , , ,50 Förbrukningsinventarier , , ,50 Telefon , , ,00 Porto , , ,70 Kontorsmtrl , , ,90 Datorkommunikation , , ,00 Info-Tryck , , ,00 Uppvaktn. o uppmuntran , , ,32 Resekostnader , , ,42 Konferenser , , ,50 Styrelsen , , ,50 Övrigt , , ,00 S:a kostnader , , ,48 Resultat före finansiella int o kostn , , ,08 Finansiella int o kostn Kapitalintäkter , , ,92 Kostnader , , ,80 Resultat efter finansiella int o kostn , , ,20 Avsättningar , ,00 för framtida kostnader Återföring av avsättning ,00 ÅRSRESULTAT 8 706, , ,20

12 SPF Kvarnen Järfälla Verksamhetsberättelse (13) Organisationsnummer Bilaga 1 BALANSRÄKNING PER 31 DEC 2010 TILLGÅNGAR Fordringar Annonser och övr. Fordringar , ,00 Förbetalda hyror , ,00 Förbetalda fakturor 8 155, ,00 Upplupen ränta , ,11 S:a fordringar , ,11 Kassa och bank Kassa 1 600, ,00 Plusgiro + Nordeakonto , ,99 Riksgäldsspar , ,39 SEB , ,44 S.a kassa och bank , ,82 S:a TILLGÅNGAR , ,93 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital Ingående balans , ,43 Resultat , ,20 S.a Eget kapital , ,63 Avsättningar ,00¹ ,50 Skulder Förbet. medlavg , ,00 Förbet. avg. för arrangemang , ,00 Övriga skulder , ,80 S:a Skulder , ,80 S.a KAPITAL, AVSÄTTN. OCH SKULDER , ,93 1 avsatt till datautb. för styrelsemedl. och övriga medlemmar kr, till jubileumsfond ,50 kr, till utjämning av resekostnader kr, till särskilda arrangemang ,50 kr, till marknadsföringsåtgärder kr, till utveckling av datarutiner kr, till datorinköp kr, till lotterivinster vid årsmötet , till subvention av framtida aktiviteter kr.

13 SPF Kvarnen Järfälla Revisionsberättelse (13)