Verksamhetsberättelse 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2010"

Transkript

1 1 (13) Verksamhetsberättelse 2010 Styrelsen för pensionärsföreningen SPF Kvarnen Järfälla får härmed avge verksamhetsberättelsen för kalenderåret Föreningens funktionärer mm Styrelse Årsmötet den 22 februari 2010 valde följande styrelse: Alva Sundström, ordförande samt Krister Björnsjö, Ann-Britt Elstorp, Herbert Aldenbjörk, Viveka Söderberg, Gunnel Alkestrand, Kerstin Frodener-Andersson, Christer Norling, Curt Tedebark, Kerstin Andersén och Inger Holmgren, ledamöter. Styrelsen har inom sig utsett följande arbetsutskott: Alva Sundström, Krister Björnsjö, Ann-Britt Elstorp och Kerstin Andersén. Följande ansvarsfördelning inom styrelsen har gjorts: Vice ordförande och sekreterare:krister Björnsjö Sociala frågor: Kerstin Andersén Ekonomi: Ann-Britt Elstorp Administration: Kerstin Frodener-Andersson Christer Norling Curt Tedebark Aktiviteter: Medlemsfrågor: Information: Viveka Söderberg Herbert Aldenbjörk Gunnel Alkestrand Inger Holmgren Styrelsesammanträden mm Styrelsen har under 2010 hållit 12 protokollförda sammanträden. För vissa frågor har styrelsen utsett arbetsgrupper av medlemmar i styrelsen och i vissa fall även experter bland föreningens medlemmar. Revisorer Ordinarie revisorer har varit Kurt Holmström och Barbro M C Johansson med Gunnel Britting och Per Wallenthin som revisorsersättare. Valberedning Föreningens valberedning har bestått av Kerstin Billing, sammankallande, Barbro Airijoki, Birgitta Pontén, Britta Lindberg och Lars Nilsson. Adress: Telefon: Plusgiro: Org.nr Engelbrektsvägen 24 A Expeditionstid: e-post: Hemsida: Järfälla Måndagar kl Tisdagar kl Torsdagar kl 9 12

2 SPF Kvarnen Järfälla Verksamhetsberättelse (13) Representanter i Järfälla kommunala pensionärsråd (KPR) Ordinarie: Kerstin Andersén (vice ordf), Lennart Backman och Barbro M C Johansson. Ersättare: Björn Friberg, Kerstin Frodener-Andersson och Ulla Zachrison. Övriga funktionärer Övriga funktionärsuppgifter i huvudsak har utförts av följande medlemmar: Lokala aktiviteter i kommundelarna: - Barkarby och Skälby Barbro Hedenberg Inger Weingartner Kerstin Billing (t o m juni) Karin Marklund (fr o m juli) - Jakobsberg Ingrid Arvidsson Jenny Fagerlund AnneLi Lundahl - Kallhäll och Stäket Barbro Airijoki Anders Folkeson Ann-Christin Karnock - Viksjö Anne Lundberg Gerhild Kullberg Stig Jansson Ulla Sjögren Annonser: Lennart Backman Avgiftskontroll: Erik Andersson Stig Svensson Begravningsombud: Kerstin Andersén Bordtennis: Allan Goldman Olle Sundström Boule: Eivor Meijer Bengt Öberg Bowling: Bertil Rydén Gudrun Starkenberg Bridge: Jan Hjort Distribution: Anders Eriksson Miriam Hall Evenemang: Kerstin Mellstrand Film: Siv Hedin Kant Friskvård: Leif Malander Föreningsmöten: Jan Möller Försäkringsombud: Hans Wikström Golf: Bertil Hammar (första halvåret) Olle Wikström (andra halvåret) Gymnastik: Solveig Falk Hagelin Jourgrupp: Berit Jarlemar Elwin Barbro M C Johansson Lucy Källebring Lena Larsson Marianne Lehnström (t o m okt) Hemsidan (webmaster): Inge Nodfors Kostombud: Ulla Elers Lokalansvarig: Ulla Jakobsson (t o m april) Ingrid Nordqvist (fr o m okt) Lokalvärdar: Margareta och Stig Svensson Mattcurling: Sven Jansson Karl Nissar Medlemsregistrering: John-Olof Thulin Christina Eriksson Ombud i syn- och hörselfrågor: Clarence Franc Pensionsombud: Björn Friberg Resor: Björn Lundahl Studiebesök/Studieombud: Lucy Källebring Sångkören Kvarnen: Ingrid Wahlman Säkerhetsombud: Sture Höglund Teater- och konsertbiljetter: Berit Nordberg Träslöjd: Bengt Sundström Vandringar: Leif Malander Vattengymnastik: Märtha Thumser Väntjänst: - Övergripande Kerstin Andersén Ove Bengtsson Lars Johansson (t o m okt) Max Fagerström (fr o m nov) - Barkarby och Skälby Eijan Söderberg Margareta Bengtsson - Jakobsberg Liisa Edström Raili Buresund Ahlfors Mona Persson Gunvor Jahnson - Kallhäll och Stäket Barbro M C Johansson Barbro E Johansson (t o m okt) Gudrun Dahl Reidun Byggdal - Viksjö Linnéa Landgren Vuokko Stolpe Kerstin Carlén

3 SPF Kvarnen Järfälla Verksamhetsberättelse (13) 2 Medlemmar Antalet medlemmar i SPF Kvarnen Järfälla har under året ökat med 56, dvs. en ökning med 1,9 %. Medlemsutvecklingen i detalj var under året: 1 jan: Nya medlemmar: 219 Återregistrerade: 11 Tillflyttade: 11 Frånflyttade: 17 Avlidna 61 Avregistrerade: dec: Föreningen har även 109 vänmedlemmar, dvs föreningens totala antal medlemmar vid årets utgång var I Stockholmsdistriktet av Sveriges Pensionärsförbund har antalet medlemmar minskat med 0,2 % till , och förbundet i sin helhet har ökat med 0,4 % till medlemmar. Av medlemmarna i SPF Kvarnen Järfälla var vid årets slut 59 % kvinnor och 41 % män. Den procentuella fördelningen i de största åldersgrupperna var: år: 32 % år: 49 % år: 17 % Vår förenings äldsta medlem fyllde 100 år i september. Hon uppvaktades i sin bostad med blommor av ordföranden och medlemssekreteraren. För att stimulera värvandet av nya medlemmar anordnades i september-oktober en rekryteringstävling. Vinnare blev Alva Sundström som hade värvat 12 nya medlemmar. 3 Medlemsservice Expedition och föreningslokal Föreningen har hyrt lokaler på Engelbrektsvägen 24 A för expedition och sammankomster med upp till c:a 40 deltagare. I lokalerna har genomförts sammanträden, bridgespel, studiecirklar och många evenemang. På expeditionen har man tillhandahållit medlemsservice för besökande samt per telefon och e-post, huvudsakligen mottagning av anmälningar till föreningens evenemang och andra aktiviteter, utlämning av beställda biljetter, etc. Expeditionen har under öppethållande varit bemannad av en styrelseledamot och en medlem i den s k jourgruppen. Jourgruppen utgörs av fem medlemmar som är erfarna i föreningens arbete. Styrelsens och jourgruppens medlemmar har tjänstgjort enligt schema. Expeditionen har hållits öppen - kl 9 12 helgfria måndagar året runt - kl 9 12 helgfria torsdagar året runt utom 16 juni 15 aug - kl helgfria tisdagar på prov 26 januari 27 maj och 17 augusti 7 december. Information Häftet Föreningsmeddelande med aktuell information till medlemmarna om föreningens verksamhet har sammanställts och distribuerats i fem nummer under året. Visst redigeringsarbete har köpts externt. Efter förra årets vikande annonsering har annonseringen i årets utgåvor av Föreningsmeddelande ökat markant.

4 SPF Kvarnen Järfälla Verksamhetsberättelse (13) Med en upplaga på ex har Föreningsmeddelande, tillsammans med bilagor och viss intern korrespondens, distribuerats av ett drygt 60-tal frivilliga medlemmar, s k brevduvor, till så gott som alla medlemmar i Järfälla. Till övriga medlemmar har utsändning per post ordnats. Brevduvornas arbete har medfört en besparing på c:a 20 kr per medlem. Det kan nämnas att den stora upplagan medför att arbetet med packning av materialet som skall distribueras också blir omfattande. Tio medlemmar har under två dagar före distribution arbetat med att vika A4-blad, klistra etiketter på kuverten, stoppa häften med bilagor i kuverten och klistra igen dem. Föreningens hemsida finns numera på förbundets plattform och innehåller aktuell information om föreningen och dess arrangemang och aktiviteter. Ambitionsnivån har höjts beträffande informationens aktualitet. Detta innebär bl a att information om resor och evenemang tas bort när de ägt rum. Från hemsidan kan man även länka sig till ett omfattande fotoalbum, till vilket medlemmarna kan sända in foton från föreningsaktiviteter som de har deltagit i. Det finns även länkar till aktuell information från förbundet och Stockholmsdistriktet. Väntjänst Väntjänst, d v s hjälp som kan fås genom insatser av våra medlemmar, har erbjudits behövande medlemmar utan kostnad. Under året har väntjänstutövare hjälpt medlemmar vid besök på sjukhus/vårdcentraler och apotek, som sällskap vid promenader, hänga upp gardiner, byta lampor m.m. Medlemmar som bor på äldreboende har besökts. Representanter från styrelsen och väntjänsten har i december delat ut julblommor till medlemmar som fyllt 90 år och till medlemmar som bor på äldreboenden. För representanterna i väntjänsten har ordnats med information och utbildning. Studiebesök har skett vid korttidsboendet Kastanjen i Jakobsberg och vid Stockholms äldsta äldreboende Drottninghuset vid Johannes kyrka. Representanter för SPF:s väntjänst ingår i verksamhetsrådet för mötesplatserna i Kallhäll och Barkarby 4 Möten, arrangemang och aktiviteter Föreningsmöten Under året har hållits fem föreningsmöten, alla i Folkets hus, Kallhäll: - 23 mars: Minnesträning med sjukgymnast Tove Dyrssen april: Povel Ramel lekare och filosof; fil dr Johanna Broman Åkesson berättade och spelade musikexempel september: Information om hantering av pengar och skydd mot brott mot äldre. Underhållning av Annica Risberg, Kjell Fernström och Staffan Hallgren oktober: Om livskvalitet med Alexandra Charles. Nominering av kandidater till KPR. - 7 december: Föreningens sångkör Kvarnen samt Bengt Feldreich, som kåserade om sina 40 år i radio och TV. Prisutdelning i höstens tävlan att värva nya medlemmar. Utöver information och underhållning har kaffe och te med dopp serverats, och lotterier har anordnats. Lokala träffar Fyra arbetsgrupper har arrangerat lokala träffar kommundelsvis var tredje vecka i Barkarby/ Skälby, Jakobsberg, Kallhäll/Stäket och Viksjö med varierande slag av föredrag, kåseri eller underhållning samt kaffe och te med dopp.

5 SPF Kvarnen Järfälla Verksamhetsberättelse (13) Resor Under året har SPF Kvarnen Järfälla arrangerat följande resor: - Egypten 30 jan 13 feb, - Göteborg med musikalen Guys and Dolls mars, - Trandansen vid Hornborgasjön 7 april och 14 april, - Kryssning med Cinderella april, - OD-körens vårkonsert i Uppsala 24 april, - Kroatien, Dalmatien och Bosnien Hercegovina 1 8 maj och 8 15 maj, - Möt våren på Gotland maj, - Ängsö naturreservat 27 maj, - Skåne med Ven slott, trädgårdar mm 31 maj 3 juni, - Högbo bruk, Björk & Berries och Wij trädgårdar 30 juni, - Sommarkryssning med Götakanalbåten m/s Diana 8 9 juli, - Vackra Åland Ålands svenska och ryska historia 4 aug, - Sköna Värmland en resa med guldkant kring dikt och verklighet aug, - S:t Petersburg Finska viken runt med Saima Kanal och Estland 31 aug 6 sep, - Bad Gastein september, - Strömsholms slott o Jazzens museum 28 sep, - Les Misérables teaterresa till Åbo okt, - Om Cinderella på Cinderella kryssning 8 9 nov samt - Julmarknads- och operaresa till Riga 2 5 dec. De flesta av resorna har haft stort deltagande. I de fall där det inte var tillräckligt många anmälda för att täcka resans pris har platser erbjudits SPF-medlemmar i Stockholmsområdet genom information på SPF Stockholmsdistrikts hemsida. Till sommarkryssningen med Diana såldes överblivna platser av Järfälla resebyrå. Bussresorna till Värmland och Strömsholm fick oväntat få anmälningar, 33 deltagare av max 48 resp. 23 deltagare av max 40. Underskottet på dessa resor har subventionerats av föreningen. Studiebesök Föreningen har arrangerat studiebesök på - Stockholms Borgargille 21 jan, - Kungl Operan 9 feb, - Stockholms spökslott 2 mars, - Auktionskompaniet.com (dubblerat) 24 och 25 mars, - Världsarvet Skogskyrkogården 13 april och 12 juli, - Tulpanens Hus Pelargonutställning 20 och 27 maj, - Alfred Nobels Vinterviken 13 juli, - Gustav III:s paviljong vid Haga Slott 26 aug, - Rörstrands slott 15 sept (dubblerat), - Kungl Dramatiska teatern 6 okt, - Immanuelskyrkan 27 okt och - Riksarkivet 17 nov (dubblerat). Teater och musik I samarbete med PRO och Folkets Hus i Kallhäll har två dubblerade konserter arrangerats i Folkets Hus: - Cornelis Vreeswijk vi njuter och minns med Claes Jansson den 22 april. - Jazzkonsert med Kustbandet den 15 november. Dessutom anordnade föreningen en konsert med anledning av Lennart Backmans 80-årsdag, Njut och minns med Jack Lidström och Hep Cats den 19 januari.

6 SPF Kvarnen Järfälla Verksamhetsberättelse (13) Musikprogram med olika teman, s k Torsdagsblandning under ledning av vår medlem Gerth Ström, har under året arrangerats fyra gånger i föreningslokalen. Torsdagsblandningen den 11 november var den sista musikunderhållningen Gerth presenterade efter 258 program under en lång serie av år. De första åren presenterade han ett program varje vecka. Föreningen har förmedlat köp av biljetter till 33 teaterföreställningar och konserter i Stockholms centrum. I de flesta fall har biljetter per föreställning kunnat tillhandahållas. Vid större efterfrågan har biljetter till ytterligare en eller flera föreställningar i allmänhet kunnat beställas och tillhandahållas. Föreningen har överenskommelser med lokala musik- och sångföreningar om försäljning på expeditionen av rabatterade biljetter till föreningens medlemmar till konserter och andra arrangemang i Järfälla. Övriga evenemang Föreningens 30-årsjubileum firades med två evenemang som arrangerats av medlemmar: - Musikaliskt underhållningsprogram den 18 september med såväl egna medlemmar som professionella artister, Monica och Carl-Axel Dominique, i Jakobsbergsskolans aula samt - Jubileumsfest i Berns salonger den 20 september med trerätters middag, underhållning av artisten Lill-Babs och dans. I övrigt har evenemang arrangerats av medlemmar i föreningen, i föreningens lokal om ej annat anges: - Bildspel om Herman Bergmans konstgjuteri och Dan Andersson av Anders Hanser i dennes biograf, Kommendörsgatan - Bildspel i Nils Holgerssons fotspår, Med blågula ögon av Anders Hanser i dennes biograf - Båttur i Stockholms skärgård med Jens Wahlstedt - Fågelmorgon på Järvafältet - Gotländsk afton (3) - Gubbarna bjuder till, lunch (2) - Informationsträff för nya medlemmar (4) - Jubilarlunch (2) festlig lunch till vilken de av våra medlemmar som under vardera halvåret fyllde 80, 85 och 90 år inbjudits - Julfest i Nibbleskolans matsal - Kräftkalas (2) - Låt hjärtat va me, middag med guldkant och dans (brf Jakobs lokal, Allmogevägen 8-10) - Mårtensafton - New Orleans-kväll med Jambalaya (Kärnmakaren) - Persisk kulturafton (Hornsgatan 94) (4) - Pubaftnar (brf Jakobs lokal) (6) - Räkafton på m/s Vindhem - Sillunch - Surströmmingsfest - Vinprovning (franska viner) (3) - Vårlunch på Furusunds värdshus - Ärter med punsch (2) Under sommaren arrangerade kommundelsgrupperna utflykter och träffar med aktiviteter i närområdet. Traditionsenligt arrangerades en loppmarknad i Maria kyrkas lokaler den 23 oktober, varvid nettot blev ca kr. En presentation av 2011 års reseprogram arrangerades den 3 november i Folkets hus, Kallhäll. Föreningens resegrupp gav tillsammans med några researrangörer information om ett axplock ur det kommande årets resor. Tillfälle gavs också för medlemmarna att träffa reseföretagens representanter i samband med en liten utställning med förfriskningar och tilltugg.

7 SPF Kvarnen Järfälla Verksamhetsberättelse (13) Föreningsaktiviteter Följande aktiviteter har arrangerats under året - bordtennis, två ggr/vecka (ej på sommaren), - boule, utomhus tre ggr/vecka sommarhalvåret och en gång/vecka under vinterhalvåret, - bowling, en gång/vecka (ej på sommaren), - golf, i regel en gång/månad sommartid samt i september det avslutande mästerskapsspelet Höstslaget, - gymnastik, en gång/vecka (ej på sommaren), - mattcurling, en gång/vecka under vinterhalvåret, - körsång sångkören Kvarnen har övat och framträtt, - träslöjd, en gång/vecka (ej på sommaren), - vandringar, i regel 7 10 km har genomförts en gång/vecka vår och höst, - kortare vandringar har gjorts i de fyra kommundelarna under våren och hösten och - vattengymnastik har ordnats en gång/vecka (ej på sommaren). Föreningens Bridgesektion har arrangerat bridgespel i tre grupper, måndagar och onsdagar i föreningslokalen, torsdagar i Folkets hus Kallhäll samt en fortsättningskurs i bridge på fredagar i Folkets hus. Sommartid har bridge arrangerats enbart på måndagar. SPF Kvarnen Järfälla är medlem i Studieförbundet Vuxenskolan Järfälla Upplands-Bro (SV) och har under året fortsatt samarbetet med SV. Det omfattar studiecirklar och kulturarrangemang, men även i andra sammanhang har samarbete förekommit. Bland studiecirklar under året kan nämnas: Matlagning för herrar, litteratur, engelsk konversation, antikviteter, släktforskning, fotokurser och itkurser. Det arrangerades också studiecirkel om Kroatien och Indien i samband med föreningens resor till dessa länder. I samarbete mellan vår förening, PRO Jakobsberg, Järfälla kommun och biografen Falken har pensionärer erbjudits se kvalitetsfilmer under dagtid (ej sommartid) till reducerat pris. På motsvarande sätt har kvalitetsfilmer visats en gång/månad på Folkets Hus Bio i Kallhäll i samarbete mellan Folkets Hus, PRO Kallhäll-Stäket och vår förening. 5 Övrigt om föreningens verksamhet Pensionärspolitiska frågor I Järfällas kommunala pensionärsråd, KPR, ingår representanter för de tre pensionärsorganisationerna SPF, PRO och RPG. Organisationerna nominerar kandidater, och kommunfullmäktige tar det formella beslutet om rådets sammansättning. Medlemmarna i KPR väljs på fyra år. För perioden har överenskommits att SPF Kvarnen Järfälla skall ha 4 ordinarie medlemmar och 2 ersättare (PRO 2 resp 2 och RPG 1 resp 1). Vid föreningsmötet den 26 oktober nominerades följande representanter för SPF Kvarnen Järfälla. Ordinarie: Ersättare: Alva Sundström, Vuokko Stolpe, Lennart Backman och Kerstin Frodener-Andersson. Anita Jonsson och Björn Friberg Det kommunala pensionärsrådet har haft fyra sammanträden och ordnat ett KPR-seminarium. Kommunpolitiker från samtliga partier i Järfälla inbjöds att inför valet svara på aktuella pensionärsfrågor. Utöver att KPR behandlat aktuella vård-, boende- och hemtjänstärenden har pensionärsorganisationerna deltagit i planeringsarbetet för äldreboendet Flottiljen med Träffpunkt. Första spadtaget togs den 20 augusti 2010 med tal och medverkan av äldre-och folkhälsominister Maria Larsson. Beräknad driftstart av Flottiljen med Träffpunkt är hösten En gemensam skrivelse från pensionärsorganisationerna i Järfälla har inlämnats till socialnämnden gällande bristen på lokaler för pensionärsverk-

8 SPF Kvarnen Järfälla Verksamhetsberättelse (13) samhet i kommunen och yttrande gällande höjning av hemtjänsttaxan för år Pensionärsorganisationerna har varit inbjudna till MBL 19-information i samband med upphandlingar av äldreboenden. Föreningens pensionärspolitiska kommitté, som är rådgivande i pensionärspolitiska frågor, har hållit fyra sammanträden. Liksom under 2009 utlyste förbundet en tävling om årets Bästa kommun för seniorer. Även i år föreslog vi att Järfälla skulle nomineras av förbundets Stockholmsdistrikt. Distriktet nominerade dock denna gång inte Järfälla, utan utsåg Nacka som sin kandidat. Organisationsutveckling I november hölls en konferens med medlemmar som har vissa viktiga funktioner i föreningen. Tillsammans med styrelseledamöterna gjordes bl a en genomgång av frågor om vad som är bra och vad som kan förbättras i föreningens arbete på fem områden: - Samspelet styrelsen kommundelsgrupperna arbetsgrupperna, - jourverksamhet expeditionens öppettider betalningskontroll, - föreningens information till medlemmarna, - rekrytering av nya medlemmar behålla befintliga medlemmar samt - väntjänsten. En sammanställning av resultaten av genomgången presenteras vid årsmötet. För att rationalisera viktiga delar av föreningens administration har sedan 2008 ett omfattande arbete med att utveckla ett datoriserat system för evenemangsbokning, fakturering och uppföljning av betalningar utförts av några medlemmar med expertis inom IT-området under ledning av Christer Norling. Förbundet engagerade sig i ett första skede, men lämnade projektet hösten Under första halvåret 2010 gjordes ett mycket ingående arbete med att ta fram kravspecifikationer som på försommaren lämnades till ett systemutvecklingsföretag för offert. Efter analys av IT-experterna tillsatte styrelsen en arbetsgrupp som konkluderade att systemutvecklingen av det planerade datorbaserade aktivitetssystemet skulle bli mycket kostsam. Vidare hade noterats att leverantören skulle kräva en icke ringa årlig licensavgift. Mot bakgrund av detta och med tanke på att föreningen inte kunde räkna med den kontinuitet i bemanningen som skulle bli nödvändig för att föreningens funktionärer skulle kunna använda systemet utan störningar beslöt styrelsen att föreningen inte skulle köpa ett sådant system. Eftersom många av föreningarna i SPF kan antas få stor nytta av ett datoriserat administrativt system av det slag som vi arbetat med beslöt styrelsen att utarbeta en motion till förbundskongressen 2011 om utveckling i förbundets regi av ett system som skall kunna användas av föreningarna på liknande sätt som med medlemsregistret. För att i viss mån effektivisera hanteringen av anmälningar till evenemang mm skall den påbörjade användningen av Microsofts Excel för administrering av anmälningar till resor utökas och vidareutvecklas under Beslut har tagits att från början av 2011 införa ett internetbaserat program för bokning av föreningens lokaler och viss utrustning, såsom datorer och datorprojektor. Under en övergångstid skall man fortsätta att skriva in lokalbokningar i en kalender på expeditionen. Arkivering av föreningsmaterial På förslag i en motion beslutade årsmötet 2010 att viktigare föreningsmaterial från Lennart Backmans ordförandeperiod ska arkiveras i Järfälla Kommuns arkiv. Materialet utgörs huvudsakligen av - Årsmöteshandlingar med bilagor, - Styrelseprotokoll med bilagor, - Yttranden och andra skrivelser till och från föreningen samt

9 SPF Kvarnen Järfälla Verksamhetsberättelse (13) - Föreningsmeddelanden. Eftersom dokument från de senaste åren fortfarande kan behövas som referens för styrelsen, andra funktionärer och övriga medlemmar har årsmötesbeslutet tolkats så att det är dokument t o m 2005 från Lennart Backmans ordförandetid som ska överföras. Materialet har samlats ihop och packats i kartonger för överföring till kommunens arkiv när detta åter öppnas den 1 mars efter förändringsarbete. Övrigt 248 medlemmar som gjort värdefulla insatser under året har som uppskattning fått presentkort i förhållande till insatsen, i de flesta fall en amaryllis av hög kvalitet. Inför julhelgen har också en amaryllis personligen överlämnats till de medlemmar som fyllt 90 år och/eller bor i äldreboenden, totalt 74 medlemmar. Dessa medlemmar kan oftast inte delta i våra aktiviteter. Föreningen har fortsatt att subventionera kursavgifter för de medlemmar som deltar i viss datautbildning. I samarbete med PRO och Folkets Hus, Kallhäll arrangerades en loppmarknad i Folkets Hus för att bidra till finansiering av en modernare ljudanläggning i biosalen. Den gav c:a kr. 6 Förbundet I Sveriges Pensionärsförbund (SPF) ingår SPF Kvarnen Järfälla i Stockholmsdistriktet, där det finns 77 SPF-föreningar. SPF-kongressen 2008 tillsatte en arbetsgrupp med uppdrag att se över arbetsfördelningen inom organisationen, FAFO (Förbundets arbetsgrupp för organisationsöversyn). I ett första utkast från FAFO hade bl a föreslagits att vissa tjänster, som förbundskansliet tillhandahåller föreningarna, skulle föras över till de 27 distrikten, dock utan att ha studerat de ekonomiska konsekvenserna. I ett remissyttrande till distriktstyrelsen föreslog SPF Kvarnens styrelse att man skulle utreda möjligheten att avlasta operativa tjänster från förbundskansliet till fem à sju regionala kontor för att betjäna i medeltal runt 150 föreningar. Det skulle kunna bli ekonomiskt rättfärdigat att ha anställd kompetent personal på sådana kontor. Vid Stockholmsdistriktets ordförandekonferens i oktober presenterade SPF Kvarnens ordförande övervägandena om administrativt datorsystem i vår förening och att vi sökte stöd för motionsförslaget till kongressen 2011, eftersom föreningen ensam inte kan finansiera ett system. Distriktets kanslichef hade inte stött tankarna på ett gemensamt administrativt datorsystem för SPF och dess föreningar. I juni 2009 träffade förbundsstyrelserna för SPF och SPRF en överenskommelse i vilken de konstaterar att det finns en betydande intressegemenskap mellan förbunden. Denna ligger till grund för ett närmare samarbete i syfte att gå samman och bilda ett nytt förbund. Ett detaljerat förslag till sammanslagning av SPF och SPRF sändes ut på remiss till distriktstyrelserna i november. SPF Kvarnen Järfälla har i remissyttrande till Stockholmsdistriktet bl a framhållit att en förnyelse är nödvändig för att vårt förbund skall kunna växa. Det är två faktorer, som är ytterst viktiga för tillväxt, bra aktiviteter och en fin anda, främst i föreningarna. Vidare uttalades att vi i grunden är positiva till ett samgående. Det kan främst ge ökad tyngd och slagstyrka. Beträffande namn på ett sammanslaget förbund framhölls att symbolord som leva eller liv inte bör ingå i namnet. 7 Ekonomi Medlemsavgiften har varit 200 kr för boende i Järfälla och 230 kr för övriga. Vid inträde 1 september eller senare har avgiften för inträdesåret varit 90 resp 100 kr. För vänmedlem, d v s medlem som är huvudmedlem i annan SPF-förening, har avgiften varit 80 kr, fr o m september 40 kr. Den lägre avgif-

10 SPF Kvarnen Järfälla Verksamhetsberättelse (13) ten för vänmedlemmar beror på att föreningen inte behöver betala avgifter till förbund och distrikt för dessa. I den fastställda budgeten antogs det ekonomiska resultatet bli en vinst på 25 tkr. Utfallet blev en vinst på 8,7 tkr efter avsättningar. I bokslutet har följande speciella avsättningar gjorts: - Datautbildning 10 tkr - Utjämning av resekostnader 20 tkr - Marknadsföringsåtgärder 40 tkr - Subvention av framtida aktiviteter 30 tkr - Lotterivinster vid årsmötet tkr Vid årets slut utgör det egna kapitalet kr. Målsättningen är att ha ett eget kapital som motsvarar ca 100 kr/medlem. Resultaträkning och balansräkning 2010 bifogas i bilaga 1. 8 Slutord Styrelsen riktar ett stort tack till alla som medverkat till att genomföra vår mycket omfattande verksamhet. Vi vill också tacka alla medlemmar, som på många sätt stött vår verksamhet. Vi har känt stort gensvar för våra ansträngningar att ordna en varierande och intressant verksamhet, ha en fin anda i vår förening samt att ta tillvara medlemmarnas intressen i det pensionärspolitiska arbetet. Vi vill också tacka förre ordföranden Lennart Backman för råd och erfarenheter. Slutligen tackar vi Järfälla kommun för det kommunala bidraget, Studieförbundet Vuxenskolan för aktivitetsbidrag, företag och enskilda som skänkt varor o dyl till vår loppmarknad samt till alla våra sponsorer som främst genom annonsering bidragit till att vi kunnat genomföra vår verksamhet med förhållandevis låga medlemsavgifter och i flera fall kunnat subventionera deltagaravgifter.

11 SPF Kvarnen Järfälla Verksamhetsberättelse (13) Organisationsnummer Bilaga 1 RESULTATRÄKNING år 2010 Budget 2010 år 2009 INTÄKTER Medlemsavgifter , , ,00 Bidrag - från kommunen , , ,68 - från övriga , , ,88 S:a intäkter , , ,56 KOSTNADER Avg. till distr. o förb , , ,00 Arrangemang , , ,14 Hyra , , ,00 Drift o underhåll , , ,50 Förbrukningsinventarier , , ,50 Telefon , , ,00 Porto , , ,70 Kontorsmtrl , , ,90 Datorkommunikation , , ,00 Info-Tryck , , ,00 Uppvaktn. o uppmuntran , , ,32 Resekostnader , , ,42 Konferenser , , ,50 Styrelsen , , ,50 Övrigt , , ,00 S:a kostnader , , ,48 Resultat före finansiella int o kostn , , ,08 Finansiella int o kostn Kapitalintäkter , , ,92 Kostnader , , ,80 Resultat efter finansiella int o kostn , , ,20 Avsättningar , ,00 för framtida kostnader Återföring av avsättning ,00 ÅRSRESULTAT 8 706, , ,20

12 SPF Kvarnen Järfälla Verksamhetsberättelse (13) Organisationsnummer Bilaga 1 BALANSRÄKNING PER 31 DEC 2010 TILLGÅNGAR Fordringar Annonser och övr. Fordringar , ,00 Förbetalda hyror , ,00 Förbetalda fakturor 8 155, ,00 Upplupen ränta , ,11 S:a fordringar , ,11 Kassa och bank Kassa 1 600, ,00 Plusgiro + Nordeakonto , ,99 Riksgäldsspar , ,39 SEB , ,44 S.a kassa och bank , ,82 S:a TILLGÅNGAR , ,93 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital Ingående balans , ,43 Resultat , ,20 S.a Eget kapital , ,63 Avsättningar ,00¹ ,50 Skulder Förbet. medlavg , ,00 Förbet. avg. för arrangemang , ,00 Övriga skulder , ,80 S:a Skulder , ,80 S.a KAPITAL, AVSÄTTN. OCH SKULDER , ,93 1 avsatt till datautb. för styrelsemedl. och övriga medlemmar kr, till jubileumsfond ,50 kr, till utjämning av resekostnader kr, till särskilda arrangemang ,50 kr, till marknadsföringsåtgärder kr, till utveckling av datarutiner kr, till datorinköp kr, till lotterivinster vid årsmötet , till subvention av framtida aktiviteter kr.

13 SPF Kvarnen Järfälla Revisionsberättelse (13)

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013, del 1

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013, del 1 Frösön VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013, del 1 Styrelsen för SPF Frösön får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2013. STYRELSE OCH FÖRTROENDEVALDA Ordförande Ingrid Borgström Vice ordförande

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

Innehållsförteckning. Inledning: 1. Medlemsantal, Möten, Styrelsen, Ombud, Revisorer, Valberedning: Månadsmöten/händelser: 3.

Innehållsförteckning. Inledning: 1. Medlemsantal, Möten, Styrelsen, Ombud, Revisorer, Valberedning: Månadsmöten/händelser: 3. Innehållsförteckning Rubrik Sidnummer Inledning: 1. Medlemsantal, Möten, Styrelsen, Ombud, Revisorer, Valberedning: 2. Månadsmöten/händelser: 3. Fortsättning månadsmöten/händelser: 4. Aktiviteter: 5. Statistik:

Läs mer

PRO Karlskoga Södra Verksamhetsberättelse 2011

PRO Karlskoga Södra Verksamhetsberättelse 2011 2011 PRO Karlskoga Södra Verksamhetsberättelse 2011 Styrelsen har under året bestått av: Ordförande / studieorganisatör Vice ordförande / pressombud Kassör Sekreterare Styrelseledamot / medlemsvärvare

Läs mer

PROGRAM CLUB FREJA. Vår och höst 2014 Våren 2015. För deltagande i aktivitet krävs medlemskap i SPF Club Freja

PROGRAM CLUB FREJA. Vår och höst 2014 Våren 2015. För deltagande i aktivitet krävs medlemskap i SPF Club Freja PROGRAM CLUB FREJA Vår och höst 2014 Våren 2015 För deltagande i aktivitet krävs medlemskap i SPF Club Freja Månadsmöten Vår och höst 2014 Club Freja Månadsmöten hålls vanligen första tisdagen i månaden

Läs mer

PRO Husie. Verksamhetsberättelse för 2013. Inledning

PRO Husie. Verksamhetsberättelse för 2013. Inledning PRO Husie Verksamhetsberättelse för 2013 Inledning Föreningens huvuduppgift är att ta tillvara på medlemmarnas intressen och skapa gemenskap i föreningen. Detta ska ske genom att föreningen har ett omfattande

Läs mer

1/5. Verksamhetsberättelse för SPF Bräkne-Hoby år 2014. Styrelsen har under året haft följande sammansättning. Elisabet Petersson

1/5. Verksamhetsberättelse för SPF Bräkne-Hoby år 2014. Styrelsen har under året haft följande sammansättning. Elisabet Petersson 1/5 Verksamhetsberättelse för SPF Bräkne-Hoby år 2014. Styrelsen har under året haft följande sammansättning. Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Erika von Buxhoeveden Lars Åke Nilsson Bengt

Läs mer

SPF MÄLARHÖJDEN-HÄGERSTEN FÖRENING 149 INOM SPF, SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND

SPF MÄLARHÖJDEN-HÄGERSTEN FÖRENING 149 INOM SPF, SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND SPF MÄLARHÖJDEN-HÄGERSTEN FÖRENING 149 INOM SPF, SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND Protokoll fört vid årsmöte 2012-02-17 i SPF förening 149 Mälarhöjden- Hägersten i Axelsbergs servicehus Närvarande enligt röstlängd

Läs mer

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Stockholm i januari 2015 Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Vid SPFs kongress 11-14 juni 2014 togs beslut om ändrade stadgar för förbundet samt förändring av normalstadgar för

Läs mer

Höstsäsongen inleddes på numera sedvanligt sätt med en träff för funktionärer och respektive med enkel buffé och samvaro samt information om hösten.

Höstsäsongen inleddes på numera sedvanligt sätt med en träff för funktionärer och respektive med enkel buffé och samvaro samt information om hösten. 1 Täby Seniorbridge Verksamhetsberättelse för året 2013 Styrelsens redogörelse för året lämnas nedan. Styrelse, revisorer och valberedning. På årsmötet 11 mars 2013 omvaldes Ulla Eriksson som ordförande.

Läs mer

Höstprogram SENIORER I TIDEN LIVSKVALITET - INFLYTANDE - VALFRIHET. Foto Bengt Backström

Höstprogram SENIORER I TIDEN LIVSKVALITET - INFLYTANDE - VALFRIHET. Foto Bengt Backström Höstprogram SENIORER I TIDEN LIVSKVALITET - INFLYTANDE - VALFRIHET Foto Bengt Backström 485 BJÖRKEN, 2012 Höstens Program 2012 5.9 Styrelsemöte 12.9 Månadsmöte, Bra för hjärtat - bra för hjärnan Från Landstinget

Läs mer

Täby Centrum c/o Träffpunkten Åkerbyvägen 84, 183 35 TÄBY. PRO Täby Centrums VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Täby Centrum c/o Träffpunkten Åkerbyvägen 84, 183 35 TÄBY. PRO Täby Centrums VERKSAMHETSBERÄTTELSE c/o Träffpunkten Åkerbyvägen 84, 183 35 TÄBY PRO Täby Centrums VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Styrelsen har efter årsmötet och konstituerande sammanträde haft följande ledamöter Namn Befattning Mandatperiod

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HRF DISTRIKTET I VÄSTERNORRLAND

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HRF DISTRIKTET I VÄSTERNORRLAND VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HRF DISTRIKTET I VÄSTERNORRLAND 2012 Styrelse och ombudsförteckning. Styrelsen Jan-Olav Lindberg tom 120514 Stig-Axel Nilsson, Kassör, Sekr. Siv Fotmeijer-Jovanovic, Vice Ordf.

Läs mer

9. Kassörens rapport Ekonomisk Redovisning, Resultat- och Balansräkning. 12. Fastställande av kostnadsersättning till styrelse och revisorer.

9. Kassörens rapport Ekonomisk Redovisning, Resultat- och Balansräkning. 12. Fastställande av kostnadsersättning till styrelse och revisorer. Dagordning Årsmöte 2014 1. Årsmötets öppnande. 2. Parentation. 3. Val av ordförande för mötet. 4. Val av sekreterare för mötet. 5. Val av två protokolljusterare.. 6. Fråga om årsmötet kungjorts i laga

Läs mer

VARMT VÄLKOMNA I VÅR GEMENSKAP!

VARMT VÄLKOMNA I VÅR GEMENSKAP! Lokalförening 0357 Klubb 77 Oskarshamn Bankgiro 5445-2040 Slottsgatan 15, 572 42 Oskarshamn Postadress: Södra Långgatan 11C, 572 55 Oskarshamn PROGRAM hösten 2013 Våra sammankomster hålls i ODD Fellows

Läs mer

Tävlingsledarutbildning för spelledare m.fl anordnades under våren med lärare från bridgeförbundet.

Tävlingsledarutbildning för spelledare m.fl anordnades under våren med lärare från bridgeförbundet. 1 Täby Seniorbridge Verksamhetsberättelse för året 2011 Styrelsens redogörelse för året lämnas nedan. Styrelse, revisorer och valberedning. På årsmötet 7 mars omvaldes Ulla Eriksson som ordförande. Till

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE sida 1,

VERKSAMHETSBERÄTTELSE sida 1, VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015-01-01-2015-12-31 sida 1, Styrelsen för SPF Seniorerna Flensbygden Flen avger Årsberättelse för år 2015. Föreningen verkar inom Flens Kommun, utom Malmköping och Sparreholm, men

Läs mer

SPF Jarlabanke i Täby Stadgar årsmötet 2015 Sidan 1 av 5 STADGAR. När medlem flyttar till en annan förening ska överföring ske senast den 1 december.

SPF Jarlabanke i Täby Stadgar årsmötet 2015 Sidan 1 av 5 STADGAR. När medlem flyttar till en annan förening ska överföring ske senast den 1 december. Sidan 1 av 5 STADGAR 1 Namn Föreningens namn är SPF Seniorerna Jarlabanke Täby inom Stockholmsdistriktet av SPF Seniorerna. Föreningens organisationsnummer är 816000-2807. Föreningen är ideell och partipolitiskt

Läs mer

SPF 526, Vinslöv Verksamhetsberättelse för år 2015

SPF 526, Vinslöv Verksamhetsberättelse för år 2015 SPF 526, Vinslöv Verksamhetsberättelse för år 2015 Föreningens medlemsantal 2015-12-31 185 st., Män 66 st., Kvinnor 119 st. Verksamheten har letts av en styrelse och funktionärer enligt nedan: Styrelse

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse SKPF:s avdelning 29 i Degerfors år 2016 Den 14 juni på resan till Södermanland stannade vi och tittade på Stora Sundby Slott Dagordning vid årsmöte med SKPF avd. 29 Degerfors. Onsdag

Läs mer

Verksamhetsberättelse SPF Skärholmen 2008

Verksamhetsberättelse SPF Skärholmen 2008 Verksamhetsberättelse SPF Skärholmen 2008 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2008 2 STYRELSEN har under året haft följande sammansättning: Ordförande Vice ordförande Kassör + medlemssekreterare Sekreterare + vice

Läs mer

Årsmöteshandlingar SPF Tölö-Älvsåker 2015

Årsmöteshandlingar SPF Tölö-Älvsåker 2015 Årsmöteshandlingar SPF Tölö-Älvsåker 2015 1 Årsmöteshandlingar Årsmöte med SPF Tölö-Älvsåker den 5 februari 2015 Tölö Församlingshem Dagordning 1. Årsmötets öppnande Parentation 2. Val av ordförande för

Läs mer

VARMT VÄLKOMNA I VÅR GEMENSKAP!

VARMT VÄLKOMNA I VÅR GEMENSKAP! Lokalförening 0357 Klubb 77 Oskarshamn Bankgiro 5445-2040 PROGRAM hösten 2012 Våra sammankomster hålls i Hantverkslokalen kl. 14.oo Slottsgatan plan 3 första och tredje onsdagen i månaden om ej annat anges.

Läs mer

Ordflorande V ordforande. Sekreterare Kassör Ledamöter. Friskvård AivY Häll Boule Hörsel KPR. Program Arne Hag Resor Studier Syn.

Ordflorande V ordforande. Sekreterare Kassör Ledamöter. Friskvård AivY Häll Boule Hörsel KPR. Program Arne Hag Resor Studier Syn. SPF HUSBY VERKSAMHET SBERÄTTEL SE 20 1 4 Styrelsens sammansättning ör år 2014 Ordflorande V ordforande Sekreterare Kassör Ledamöter Arne Hag Inger Hag Sonja Joas Birgifra Hammarström Verksamhetsansvariga

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 13 februari 2014 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala.

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 13 februari 2014 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Sida 1 av 5 SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND Svartbäcken 868 Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 13 februari 2014 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Närvarande

Läs mer

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Skara-Götene FUB Verksamhetsberättelse 2014 Sid 1 (5) Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Styrelsen för FUB, Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning i Skara-Götene får härmed

Läs mer

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Innehåll sid 1 Namn 2 2 Ändamål 2 3 Medlemskap 2 4 Möten 2 Tid för årsmötekallelse motioner 2 Extra årsmöte 3 Antal möten 3

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala.

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Sida 1 av 5 SPF Seniorerna Svartbäcken Uppsala Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Närvarande 55 medlemmar.

Läs mer

Vice ordförande, Webbansvarig, Trafikombud. Ansvarig för underhållning vid månadsmöten. Arne Nilsson, Eva Ekerén Kristensson och Marianne Jungbeck

Vice ordförande, Webbansvarig, Trafikombud. Ansvarig för underhållning vid månadsmöten. Arne Nilsson, Eva Ekerén Kristensson och Marianne Jungbeck SPF Seniorerna Jägersro Malmö 2016 01 02 1(5) Verksamhetsberättelse för år 2015 Styrelsen Styrelsen för SPF Seniorerna Jägersro Malmö, avd. 883, får härmed avge sin verksamhetsberättelse för år 2015. Anita

Läs mer

PRO-Skellefteå. Vår föreningslokal det s.k. PRO-huset är belägen på Kanalgatan 6.(f.d. gamla seminariet)

PRO-Skellefteå. Vår föreningslokal det s.k. PRO-huset är belägen på Kanalgatan 6.(f.d. gamla seminariet) PRO-Skellefteå Program hösten 2014 och våren 2015 Vår föreningslokal det s.k. PRO-huset är belägen på Kanalgatan 6.(f.d. gamla seminariet) Vi vill med vår verksamhet stimulera våra medlemmar till aktiviteter

Läs mer

SPF Trångsundsveteranerna

SPF Trångsundsveteranerna Årsmötesprotokoll fört vid SPF Trångsundsveteranernas årsmöte den 18 februari 2014 kl 12.00 i Mariakyrkans församlingssal, Skogås Centrum. Närvarande medlemmar: 54 1. Årsmötets öppnande Föreningens ordförande

Läs mer

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2014 Verksamhetsberättelse för Nordmalings PRO-förening 1 januari 31 december 2014 Styrelse Ordförande Vice ordförande Studieorganisatör Sekreterare Kassör Övriga ledamöter Suppleanter:

Läs mer

Till medlemmar i SeniorNet Östersund

Till medlemmar i SeniorNet Östersund Östersund den 11 jan 2015 Kallelse till årsmöte Till medlemmar i SeniorNet Östersund Härmed kallas alla medlemmar till SeniorNet Östersunds årsmöte Dag och tid: onsdagen den 11 mars 2015, kl 13.00 Plats:

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 SPF SENIORERNA ARBRÅ 320

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 SPF SENIORERNA ARBRÅ 320 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 SPF SENIORERNA ARBRÅ 320 Styrelsen: Styrelsen har under året bestått av ordförande Gunilla Lundkvist, vice ordförande Marjatta Onkenhout, kassör Barbro Englund, sekreterare Lillemor

Läs mer

Röda Korset 2014-02-13 Region Gotland Mellersta samverkansrådet. Ordförande Janne Nilsson 2014 Barn- o ungd. kretsen

Röda Korset 2014-02-13 Region Gotland Mellersta samverkansrådet. Ordförande Janne Nilsson 2014 Barn- o ungd. kretsen Sida: 1 ( 4) Röda Korset 2014-02-13 Region Gotland Mellersta samverkansrådet Verksamhetsberättelse 2013 1. Arbetsutskottets (AU) sammansättning Ordförande Janne Nilsson 2014 Barn- o ungd. kretsen Vice

Läs mer

Brodalen. Verksamhetsberättelse och Ekonomisk berättelse 2013

Brodalen. Verksamhetsberättelse och Ekonomisk berättelse 2013 Brodalen Verksamhetsberättelse och Ekonomisk berättelse 2013 Styrelsen för Brodalens PRO-förening avger härmed följande verksamhetsberättelse för 2013 Medlemmar Antal medlemmar 2013-12 -31, 225 10 nya

Läs mer

MEDLEMMARNA I FÖRENINGEN SVEDALA-BARABYGDEN KALLAS HÄRMED TILL. Måndagen den 9:e mars 2009 klockan 19.00 I Svedala Folkets Hus.

MEDLEMMARNA I FÖRENINGEN SVEDALA-BARABYGDEN KALLAS HÄRMED TILL. Måndagen den 9:e mars 2009 klockan 19.00 I Svedala Folkets Hus. Medlemsblad Nr 1 Årg.19 (2010) MEDLEMMARNA I FÖRENINGEN SVEDALA-BARABYGDEN KALLAS HÄRMED TILL ÅRSMÖTE Måndagen den 9:e mars 2009 klockan 19.00 I Svedala Folkets Hus. Program: Årsmötesförhandlingar. Efter

Läs mer

Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus.

Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus. Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus. 1 Årsmötets öppnande Ordf. Barbro Ekberg hälsade alla hjärtligt välkomna till årsmötet. Hon hälsade även representanterna

Läs mer

Verksamhets- berättelse 2013

Verksamhets- berättelse 2013 Verksamhets- berättelse 2013 PRO Skogås förening PRO SKOGÅS ÅRSMÖTE 2014 Förslag till dagordning 1 Mötets öppnande 2 Frågan om årsmötet är stadgeenligt utlyst 3 Fastställande av dagordning 4 Nya medlemmar

Läs mer

Årsmöte Onsdag , 18.30

Årsmöte Onsdag , 18.30 Årsmöte Onsdag 2016-04-27, 18.30 Stjärnholms Slott Årsmöteshandlingar Version 1.0 Innehåll FÖRSLAG TILL DAGORDNING... 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015... 3 REVISIONSBERÄTTELSE... 4 ÅRSREDOVISNING FÖR 2015...

Läs mer

PROGRAM 485 BJÖRKEN 2016

PROGRAM 485 BJÖRKEN 2016 PROGRAM 485 BJÖRKEN 2016 Program 2016-2017 14 september: Månadsträff med Vikstasonen Torsten Hallman, fyrfaldig världsmästare i motocross. Berättar om sina framgångar världen över. 4 oktober: Kl 19.00

Läs mer

Årsavgift 150:- Huvudmedlem och stödjande medlem 90:- Familjemedlem med samma

Årsavgift 150:- Huvudmedlem och stödjande medlem 90:- Familjemedlem med samma 1 (6) Verksamhetsberättelse för 2008 Styrelsen för Afasiföreningen i Umeå får härmed avlämna följande berättelse över föreningens verksamhet under tiden 2008.01.01 2008.12.31 Medlemsantal 121 Styrelse

Läs mer

Sävsjö PRO-förening Verksamhetsberättelse för år 2014

Sävsjö PRO-förening Verksamhetsberättelse för år 2014 Sävsjö PRO-förening Verksamhetsberättelse för år 2014 Bilagor: 1. Resultaträkning 2. Balansräkning 3. Revisionsberättelse Verksamhetsberättelse för Sävsjö PRO-förening 2014 Styrelsen har under året haft

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Båtsällskapet Karlslund 2015/2016

Verksamhetsberättelse för Båtsällskapet Karlslund 2015/2016 Verksamhetsberättelse för Båtsällskapet Karlslund 2015/2016 Styrelsen för Båtsällskapet Karlslund får avge följande berättelse för verksamhetsåret 1 september 2015 till 31 augusti 2016. Vid årsmötet den

Läs mer

PRO Karlskoga Södra Verksamhetsberättelse 2012

PRO Karlskoga Södra Verksamhetsberättelse 2012 2012 PRO Karlskoga Södra Verksamhetsberättelse 2012 Styrelsen har under året bestått av: Ordförande / studieorganisatör Vice ordförande / pressombud Kassör Sekreterare Styrelseledamot / medlemsvärvare

Läs mer

Verksamhetsberättelse PRO Kungsängen för år 2013

Verksamhetsberättelse PRO Kungsängen för år 2013 Verksamhetsberättelse PRO Kungsängen för år 2013 Styrelsen Leif Håkansson, ordförande Christina Högmark Bergman, programansvarig Annika Falk, kassör Hans Bergström, sekreterare och informationsansvarig

Läs mer

Information från hemtjänst egenregin och särskilt boende 4

Information från hemtjänst egenregin och särskilt boende 4 Kommunala pensionärsrådet Sammanträdesdatum Sida 1 Innehållsförteckning Sida Föregående protokoll 3 Information från hemtjänst egenregin och särskilt boende 4 Rapport angående Mötesplats i Lit 5 Information

Läs mer

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2007-2008 avseende Stockholmspostens Konstförening

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2007-2008 avseende Stockholmspostens Konstförening Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2007-2008 avseende Stockholmspostens Konstförening Medlemsantal Antalet medlemmar den sista oktober 2008 var 120 (116) stycken medlemmar. Vi har fått 14 nya medlemmar

Läs mer

Verksamhetsberättelse för år 2015

Verksamhetsberättelse för år 2015 Verksamhetsberättelse för år 2015 Styrelsen för SeniorNet Södermalm får avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2015. 1. FUNKTIONÄRER Styrelsen Lars Bogren, ordförande Bengt Könberg, vice ordförande

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR Styrelsen har under verksamhetsåret haft 9 protokollförda sammanträden.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR Styrelsen har under verksamhetsåret haft 9 protokollförda sammanträden. 1 PRO Tierp VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2013. Styrelse Ordförande Vice ordförande Kassör Sekreterare 47 2013-0515 Studieorganisatör, Reseansv. och Webbansvarig Gert Berlin Per Axelsson Eivor Johansson Ingbritt

Läs mer

Historik inför SPF Distriktets 30 års jubileum

Historik inför SPF Distriktets 30 års jubileum Historik inför SPF Distriktets 30 års jubileum Först i slutet av 1930-talet kom en organiserad samverkan mellan pensionärer till stånd. Diskussionerna var många och inte alltid så eniga, men den 6 september

Läs mer

Täby Centrum c/o Träffpunkten Åkerbyvägen 84, TÄBY. PRO Täby Centrums VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Täby Centrum c/o Träffpunkten Åkerbyvägen 84, TÄBY. PRO Täby Centrums VERKSAMHETSBERÄTTELSE c/o Träffpunkten Åkerbyvägen 84, 183 35 TÄBY PRO Täby Centrums VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Styrelsen har efter årsmötet och konstituerande sammanträde haft följande ledamöter Namn Befattning Mandatperiod

Läs mer

ERICSSON SENIORER Org.nr

ERICSSON SENIORER Org.nr ERICSSON SENIORER Org.nr 802018 0413 Verksamhetsberättelse för 2011 Funktionärer Styrelse Torvald Lundmark, Ordförande Jan Stellan, Vice ordförande Erik Hoving, Sekreterare Sten Grusell, Kassör Jan Gars

Läs mer

SPF Högsboseniorerna. Foto Sia Magnusson

SPF Högsboseniorerna. Foto Sia Magnusson SPF Högsboseniorerna Foto Sia Magnusson PROGRAM HÖSTEN 2014 Göteborg i augusti 2014 Hjärtligt välkomna tillbaka efter sommaruppehållet! Hoppas att ni alla kunnat njuta av den sköna sommaren. En i mitt

Läs mer

PRO Vivalla-Lundby. Verksamhetsberättelse. 1 januari 31 december 2014

PRO Vivalla-Lundby. Verksamhetsberättelse. 1 januari 31 december 2014 PRO Vivalla-Lundby Verksamhetsberättelse 1 januari 31 december 2014 Verksamhetsberättelse 1 januari 31 december 2014 Styrelse Ordförande Kassör Sekreterare Studieorganisatör Ledamot Ledamot Ledamot Revisorer

Läs mer

Hösten Möten, dans, resor, studier, fester, auktion, bingo, boule, gymnastik, påverkan m.m. Spara programmet!

Hösten Möten, dans, resor, studier, fester, auktion, bingo, boule, gymnastik, påverkan m.m. Spara programmet! Hösten 2016 Möten, dans, resor, studier, fester, auktion, bingo, boule, gymnastik, påverkan m.m. Spara programmet! 1 PRO-DANS Vallmogården 3 km norr om Malung. Lördagar 17-21 17 september Tång& C:o 19

Läs mer

VERKSAMHETEN 2012. Ordinarie ledamöter. Suppleanter. Fest- och stugkommittén. Fornminneskommittén. Revisorer. Revisorsuppleanter.

VERKSAMHETEN 2012. Ordinarie ledamöter. Suppleanter. Fest- och stugkommittén. Fornminneskommittén. Revisorer. Revisorsuppleanter. VERKSAMHETEN 2012 Styrelsen och kommittéerna har haft följande sammansättning: Ordförande Roger Axell Kassör Lennart Dannebro Vice ordförande Brita Belfrage Sekreterare Soija Holgersson Ordinarie ledamöter

Läs mer

Du och alla andra är HJÄRTLIGT VÄLKOMNA till oss i vår.

Du och alla andra är HJÄRTLIGT VÄLKOMNA till oss i vår. Adress Hjärt- och Lungsjukas Förening i Lund MO Vårvädersvägen 4 D 22227 Lund Expeditionstid onsdag 10.00 12.00 Telefon 046 211 49 90 E-post info@lund.hjart-lung.se PlusGiro 13 58 61 3 Kontakt under sommaren:

Läs mer

PRO Samorganisation Örebro. Verksamhetsberättelse 2014

PRO Samorganisation Örebro. Verksamhetsberättelse 2014 PRO Samorganisation Örebro Verksamhetsberättelse 2014 PRO Samorganisation i Örebro kommun Verksamhetsberättelse för 2014 Styrelsens sammansättning efter årsmötet 27 mars 2014 Ordinarie Ing-Britt Claesson

Läs mer

Distriktsstämma Uppsala

Distriktsstämma Uppsala Distriktsstämma 2012 Uppsala Verksamhetsberättelse 2011 Tack för ett fint verksamhetsår! Det är första året på länge som Uppsala Vi Unga distrikt har haft en egen styrelse. Därför har det varit ett år

Läs mer

INFORMATION OCH VERKSAMHET för äldre och daglediga

INFORMATION OCH VERKSAMHET för äldre och daglediga TÖREBODA KOMMUN 2011-03-01 Vård och omsorg INFORMATION OCH VERKSAMHET för äldre och daglediga Äldreomsorgens dagverksamhet i samarbete med föreningslivet Om du undrar över något eller känner någon som

Läs mer

Medlemsavgiften betalas från och med nu in till Riksförbundet. Därför får du ingen PlusGiro-avi med programmet i fortsättningen.

Medlemsavgiften betalas från och med nu in till Riksförbundet. Därför får du ingen PlusGiro-avi med programmet i fortsättningen. Adress Vårvädersvägen 4 D, 22227 Lund Expeditionstid onsdag 10.00 12.00. Vi har sommarstängt 22/6 17/8 Telefon 046 211 49 90 E-post info@lund.hjart-lung.se PlusGiro 13 58 61 3 Nyhet! Medlemsavgiften betalas

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 MSVR Sida: 1 ( 7) Region Gotland 2015-02-10 Mellersta samverkansrådet Verksamhetsberättelse 2014 Förslag till verksamhetsberättelse att antas vid granskande möte 2015-02-11 1. Arbetsutskottets (AU) sammansättning

Läs mer

Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26

Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26 Till PRO - Föreningar och Samorganisationer/Samrådsgrupper Malmö 2014-12-17 Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26 Välkomna till årsmöte torsdagen den 26 mars 2015 med början kl. 09.30 på Sommarlust

Läs mer

SPF Seniorerna Tibble Täby Org.nr 802409-1814. Under verksamhetsåret 18 februari 2015 17 februari 2016 har följande medlemmar utgjort

SPF Seniorerna Tibble Täby Org.nr 802409-1814. Under verksamhetsåret 18 februari 2015 17 februari 2016 har följande medlemmar utgjort Under verksamhetsåret 18 februari 2015 17 februari 2016 har följande medlemmar utgjort Styrelse från och med ordinarie årsmöte den 18 februari 2015 Leif Söderström Ordförande, 18 februari till 20 maj Rolf

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 Styrelsen för Hjärt- och Lungsjukas förening i Östhammars kommun, org.nr 802429 3352, får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2016. Styrelsen har under året haft

Läs mer

Protokoll från SPF Malmabygdens ordinarie styrelsemöte 2009-08-03 kl 9.00-11.30 i föreningens lokaler i Malmköping.

Protokoll från SPF Malmabygdens ordinarie styrelsemöte 2009-08-03 kl 9.00-11.30 i föreningens lokaler i Malmköping. Protokoll S8/2009 Protokoll från SPF Malmabygdens ordinarie styrelsemöte 20090803 kl 9.0011.30 i föreningens lokaler i Malmköping. Närvarande: Stig Karlsson, ordf., Ingrid Lundh, v ordf., KarlErik Lööv,

Läs mer

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Styrelsen för Porsche Racing Club förelägger årsmötet följande förslag till verksamhetsplan för verksamhetsåret 2003. Tävlingar och andra aktiviteter Feb 26 Michelin

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2015 MSVR Sida: 1 ( 7) Region Gotland 2016-02-07 Mellersta samverkansrådet Fastställd: 2016-02-10 vid samverkansråd. Verksamhetsberättelse 2015 Förslag till verksamhetsberättelse att antas vid granskande möte

Läs mer

RUNE VIKING SVENSSON

RUNE VIKING SVENSSON SEDVANLIGA ÅRSMÖTESFÖRHANDLINGAR Underhållning, kåseri av RUNE VIKING SVENSSON Hummerlotteri m.m. Plats: Kvarnbergshemmet, Kungshamn Datum: 26 februari 2014 Tid: 15:00 DAGORDNING 1 Årsmötets öppnande 2

Läs mer

Våren fester, auktion, bingo, boule, Möten, dans, resor, studier, gymnastik, påverkan

Våren fester, auktion, bingo, boule, Möten, dans, resor, studier, gymnastik, påverkan Våren 2016 Möten, dans, resor, studier, fester, auktion, bingo, boule, gymnastik, påverkan m.m. 1 PRO-DANS Vallmogården 3 km norr om Malung. Lördagar 17-21 23 april Löpsjötorparns 28 maj Rios PUB-AFTNAR

Läs mer

1957-2007. 50-årsjubileum PRO JÄRBO

1957-2007. 50-årsjubileum PRO JÄRBO 1957-2007 50-årsjubileum PRO JÄRBO Historik för PRO Järbo:s 50-årsjubileum den 19 augusti 2007 i Hembygdsgården. Järbo Pensionärsförening bildades den 7 april 1957. Föredrag hade då hållits av ledamoten

Läs mer

Husie. Verksamhetsberättelse för Inledning

Husie. Verksamhetsberättelse för Inledning Husie Verksamhetsberättelse för 2015 Inledning Föreningens huvuduppgift är att ta tillvara på medlemmarnas intressen och skapa gemenskap i föreningen. Detta ska ske genom att föreningen har ett omfattande

Läs mer

Medlemsbladet. februari - augusti. kalendarium årsmötet månadsmöten Havsbris caféer resor friskvård studier födelsedagar kontaktuppgifter

Medlemsbladet. februari - augusti. kalendarium årsmötet månadsmöten Havsbris caféer resor friskvård studier födelsedagar kontaktuppgifter Medlemsbladet 2016 februari - augusti kalendarium årsmötet månadsmöten Havsbris caféer resor friskvård studier födelsedagar kontaktuppgifter Ordföranden har ordet Se i medlemsbladet, det finns säkert något

Läs mer

GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27

GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27 Verksamhetsberättelse 2007 2 GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27 Gotlands Idrottshistoriska Förenings medlemmar inbjudes härmed till årsmöte torsdag 27 mars 2008 kl 18.30 i Polishuset i Visby.

Läs mer

Protokoll från årsmötet i Hackvads Bygdeförening, söndagen den 10 februari år 2013

Protokoll från årsmötet i Hackvads Bygdeförening, söndagen den 10 februari år 2013 Sida 1 av 6 Protokoll från årsmötet i Hackvads Bygdeförening, söndagen den 10 februari år 2013 1 Årsmötets öppnande. Klas Wetter hälsade alla 25 medlemmar välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2 Godkännande

Läs mer

Program våren 2015. Foto: Britt Tellow

Program våren 2015. Foto: Britt Tellow Program våren 2015 Foto: Britt Tellow Tag vara på livet det går inte i repris! Vi träffas på våra månadsmöten i Carl Johans församlingshem som ligger intill Carl Johans kyrka, Kyrkoplan 1 Känn dig varmt

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening

Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening Styrelsen för lokalföreningen i Karlskoga-Degerfors får härmed avge följande rapport för verksamheten 2013. Styrelsen har under året bestått av Ordförande:

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsåret har omfattat perioden 1 januari till 31 december 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsåret har omfattat perioden 1 januari till 31 december 2014 1. (7) Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsåret har omfattat perioden 1 januari till 31 december 2014 Styrelsen Styrelsen har sedan årsmötet 2014-02-05 bestått av ordförande, 8 ledamöter och 2 ersättare.

Läs mer

BK Allians Årsmöteshandlingar 2008

BK Allians Årsmöteshandlingar 2008 BK Allians Årsmöteshandlingar 2008 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsen Styrelsen för BK Allians får härmed redogöra för verksamheten under verksamhetsåret 2007/08. Styrelsen har haft 9 protokollförda styrelsemöten.

Läs mer

Ordföranden har ordet

Ordföranden har ordet Verksamhetsberättelse 2014 Ordföranden har ordet Under år 2014 anordnade Vaksala hembygdsförening flera aktiviteter för medlemmarna i föreningen. Jag vill tacka alla Er som deltagit i arrangemangen och

Läs mer

Enköping. Sida 1 av 6

Enköping. Sida 1 av 6 Enköping Sida 1 av 6 Styrelsen för PRO-Enköping lämnar här sin berättelse för verksamheten 2015-01-01 2015-12-31. Ordförande Vice ordförande Kassör Sekreterare Studieorganisatör Medlemsansvarig Reseansvarig

Läs mer

Du och alla andra är HJÄRTLIGT VÄLKOMNA till oss i höst.

Du och alla andra är HJÄRTLIGT VÄLKOMNA till oss i höst. Adress Hjärt- och Lungsjukas Förening i Lund MO Vårvädersvägen 4 D 22227 Lund Expeditionstid onsdag 10.00 12.00 Telefon 046 211 49 90 E-post info@lund.hjart-lung.se PlusGiro 13 58 61 3 Kontakt Eva Sjödahl

Läs mer

VÄNTJÄNST. Hosjö. Danholn. Bjursås

VÄNTJÄNST. Hosjö. Danholn. Bjursås VÄNTJÄNST I väntjänsten kan Du finna en medmänniska som vill vara till hjälp och sällskap. Det kan gälla småtjänster i hemmet, sällskap på promenader eller läkarbesök, smakråd vid klädinköp, skjuts till

Läs mer

Programblad Hösten 2015

Programblad Hösten 2015 Programblad Hösten 2015 INFLYTANDE VALFRIHET LIVSKVALITET ENSKEDE - ÅRSTA Ordföranden har ordet Hej igen och välkomna åter. Nu är det dags för höstens aktiviteter. Vår duktiga programkommitté: Ingrid,

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2011.

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2011. Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2011. Styrelsen för Scenkonst Kalmar lämnar härmed följande rapport för året 2011. 1 Styrelsens sammansättning Ordinarie ledamöter:

Läs mer

Protokoll fört vid Gotlands distrikt av Sveriges pensionärsförbunds årsstämma torsdagen den 3 april 2014 på Toftagården.

Protokoll fört vid Gotlands distrikt av Sveriges pensionärsförbunds årsstämma torsdagen den 3 april 2014 på Toftagården. Protokoll fört vid Gotlands distrikt av Sveriges pensionärsförbunds årsstämma torsdagen den 3 april 2014 på Toftagården. Närvarande: 48 valda ombud + 7 från distriktsstyrelsen, sammanlagt 55 personer.

Läs mer

Samorganisation Sundsvall

Samorganisation Sundsvall Samorganisation Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 PRO Alnö, PRO Attmar, PRO City Sundsvall, PRO Holm, Pro Indal, PRO Liden, PRO Matfors-Tuna PRO Njurunda, PRO Selånger, PRO Sköns Norra, PRO Sköns Södra,

Läs mer

Verksamhetsplan SPF Seniorerna Bohusdistriktet

Verksamhetsplan SPF Seniorerna Bohusdistriktet Verksamhetsplan 2016-2017 SPF Seniorerna Bohusdistriktet 1 Mål och inriktning 2016-2017 Vår verksamhetsplan tar utgångspunkt i Mål och Riktlinjer för kongressperioden 2015-2017 som beslöts av SPF Seniorernas

Läs mer

Våren 2015. Möten, dans, resor, studier, fester, auktion, bingo, boule, bowling, gymnastik, påverkan m.m. och annan verksamhet

Våren 2015. Möten, dans, resor, studier, fester, auktion, bingo, boule, bowling, gymnastik, påverkan m.m. och annan verksamhet Våren 2015 Möten, dans, resor, studier, fester, auktion, bingo, boule, bowling, gymnastik, påverkan m.m. och annan verksamhet MOTIONSDANS OBS! Ny lokal, ny tid och ny dag: Vallmogården 3 km norr om Malung

Läs mer

Verksamhetsberättelse Kallinge Folkets Hus 2016

Verksamhetsberättelse Kallinge Folkets Hus 2016 216 216 Dagordning vid årsstämma den 23/3 217 1 Stämmans öppnande 2 Stämmans behöriga utlysande 3 Godkännande av dagordning 4 Val av ordförande för stämman 5 Val av sekreterare för stämman 6 Val av justerare

Läs mer

Bilaga 1 FÖRENINGENS VERKSAMHET ÅR 2014

Bilaga 1 FÖRENINGENS VERKSAMHET ÅR 2014 Bilaga 1 FÖRENINGENS VERKSAMHET ÅR 2014 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkningskapsåret 1 januari 31 december 2014. (Siffror inom parentes avser i förekommande fall jämförelse med verksamhetsåret

Läs mer

Kom med och forma framtiden för pensionärer. Medlemsmöten-Cirklar-Friskvård-Utflykter med buss o bil. Motionsdanser-Temakvällar

Kom med och forma framtiden för pensionärer. Medlemsmöten-Cirklar-Friskvård-Utflykter med buss o bil. Motionsdanser-Temakvällar Höör 2016 höst - vinter Kom med och forma framtiden för pensionärer Medlemsmöten-Cirklar-Friskvård-Utflykter med buss o bil Motionsdanser-Temakvällar PRO Höör Expedition Storgatan 7 Hemsida: pro.se/hoor

Läs mer

Biblioteket (Ekebyhovs slott) kl. 08:30 Sluttid:11:00

Biblioteket (Ekebyhovs slott) kl. 08:30 Sluttid:11:00 Plats och tid Beslutande ledamöter Biblioteket (Ekebyhovs slott) kl. 08:30 Sluttid:11:00 Anna Jakobsson (FP) Rolf Eriksson (C) Göran Tode, SPF Monica Persson, SPF Monica Granér, SPF Britta-Lena Rodell,

Läs mer

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 1. Årsmötets öppnande. 2. Parentation 3. Val av presidium a) mötesordförande b) sekreterare. c) protokolljusterare tillika rösträknare. 4.

Läs mer

Vid PRO Skarpnäcks årsmöte tisdagen den 10 mars 2015

Vid PRO Skarpnäcks årsmöte tisdagen den 10 mars 2015 DAGORDNING 2 (8) Vid PRO Skarpnäcks årsmöte tisdagen den 10 mars 2015 1. Årsmötets öppnande 2. Parentationer (en tyst minut) 3. Fråga om mötet har behörig kallas 4. Fastställande av dagordning 5. Val av

Läs mer

Program våren 2016 Föreningen präglas av nyckelorden GLÄDJE KVALITET GEMENSKAP Gamla som nya medlemmar är välkomna!

Program våren 2016 Föreningen präglas av nyckelorden GLÄDJE KVALITET GEMENSKAP Gamla som nya medlemmar är välkomna! Gävle Program våren 2016 Föreningen präglas av nyckelorden GLÄDJE KVALITET GEMENSKAP Gamla som nya medlemmar är välkomna! Jack and the Rippers inleder vårsäsongen med musiken vi minns från 60- och 70-talen.

Läs mer

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret avseende Stockholmspostens konstförening

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret avseende Stockholmspostens konstförening Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2010-2011 avseende Stockholmspostens konstförening Medlemsantal Antalet medlemmar den sista oktober 2011 var 102 (111). Vi har fått två nya medlemmar under året

Läs mer

FRISKVÅRD. Motionera Mera-lotteriet

FRISKVÅRD. Motionera Mera-lotteriet FRISKVÅRD Motionera Mera-lotteriet Årets motionslotteri har nu avslutats och vinnarna har lottats fram. Alla vinnare har meddelats särskilt. Dorthy Hallqvist heter vinnaren av resan i föreningens reseprogram.

Läs mer

Årsmöte Trollhättesektionen 2015-01-30

Årsmöte Trollhättesektionen 2015-01-30 Årsmöte Trollhättesektionen 2015-01-30 DAGORDNING vid årsmötet fredagen den 30 januari 2015 1 Mötets öppnande 2 Fråga om mötets behöriga utlysande 3 Val av ordförande och sekreterare för mötet 4 Val av

Läs mer