Verksamhetsberättelse IAL - Internationella Arbetslag 2006 Innehåll:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse IAL - Internationella Arbetslag 2006 Innehåll:"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse IAL - Internationella Arbetslag 2006 Innehåll: 1. Volontärläger och volontärer i Sverige 2. Svenska volontärer utomlands 3. Aktiviteter av/för medlemmar i Sverige 4. Lokala aktiviteter 5. Organisationsutveckling 6. Samverkan med andra organisationer 7. Kontoret 8. Styrelsen 9. Statistik

2 Inledning IAL är en fredsorganisation som varje år arrangerar ett antal volontärläger och tar emot några långtidsvolontärer i Sverige. Att åka som volontär genom IAL innebär att på ett konkret och nära sätt arbeta tillsammans med människor från andra länder och därigenom få en ökad kunskap och förståelse för olika samhällen och kulturer. Samtidigt gör man som volontär en viktig insats för ett ideellt projekt som inte skulle kunna genomföras utan frivilligt arbete. Den styrelse som valdes vid årsmötet hösten 2005 var med undantag av ordförande Jens Thulin helt ny. Vintern/våren kom styrelsearbetet därför att handla om att sätta sig in i arbetet, förstå IALs struktur och styrelsens arbete under året. I samband med att den nya styrelsen tog över infördes ett nytt kommunikationssystem. E-postlistorna lades ner och istället började man använda ett internetbaserat forum. Dessa faktorer, i kombination med ett överbelastat kontor och en tämligen sent anländande Placement Officer, gjorde att lägersäsongen inte kom igång på ett tillfredsställande sätt. Därmed minskade också antalet placeringar av volontärer på internationella volontärläger. Trots det låga antalet utgående volontärer har 2006 varit ett bra år för IAL. Under hösten arrangerades flera utbildningar och inspirerande helger nationellt. IAL har varit representerat vid många viktiga seminarier och möten, och lägerverksamheten har fått en helt ny struktur. En nygammal styrelse arbetar nu vidare för att IAL ska fortsätta vara den spännande organisation det är! 2

3 1. Volontärläger och volontärer i Sverige IAL arrangerade sammanlagt sju volontärläger under Totalt deltog 72 personer i dessa volontärläger. VM i Samarbete, 20/5 6/6 VM i samarbete är ett stort möte mellan 7000 barn från Sverige och andra länder och vuxna under en vecka som resulterade i en stor manifestation i Stockholm. Lägret började en vecka före mötet och slutade några dagar efter mötet. Arbetet bestod i att hjälpa till att arrangera mötet och ta hand om mötesdeltagarna. Hasselängen, 18/6 2/7 Hasselängen är en biodynamisk gård utanför Trollhättan. De sex volontärerna arbetade med plantering, ogräsrensning, vedhuggning, reparation av stängel och byggandet av en kompost. Några dagar hjälpte de också till med att rengöra fårstallet och klippa fåren. På fritiden gavs möjlighet till bland annat bad och utflykt till Trollhättan med omgivning. Volontärerna fick också lära sig om betydelsen av biodynamisk och ekologisk odling i världen. Lägret var som helhet lyckat enligt volontärerna. Esperantogården, 19/7 9/7 Esperantogården i Lesjöfors är en kombinerad kursgård och vandrarhem. Under lägret arrangerades en veckas esperantokurs där volontärerna arbetade med köksarbete och städning och även deltog på kursen. Efter kursen utfördes olika mindre renoveringsarbeteen och trädgårdsarbeten samt fortsatta esperantostuder. Studiedelen var mycket uppskattad av volontärerna. Tipifesten, 22/7 1/8 Tipifesten är en tvådagars musik-, film- och teaterfestival i Jonstorp i Skåne. Volontärerna hjälpte arrangörerna att ställa i ordning festivalområdet och arbetade sedan som funktionärer under själva festivalen. De fick också möjlighet att ta del av det kulturella utbudet av musik, teater och film. Emmaus Björkå, 23/7 5/8 Emmaus Björkå har arrangerat volontärläger så länge de flesta IAL:are kan minnas. I år arrangerades detta läger tillsammans med Fritidsnatur, en dansk organisation som också arrangerar läger, kurser, med mera, i Björkå. Emmaus säljer kläder och annat till förmån för länder i Syd. De tolv volontärernas arbete var målning och renovering, lägret avslutades med en stor fest. Dellenbanan, 31/7 13/8 Järnvägen Dellenbanan sträcker sig de 6 milen från Hudiksvall till Ljusdal. Dellenbanan började användas på 1860-talet och var under en tid världens nordligaste järnvägsbana slutade den kommersiella trafiken och sedan dess jobbar den ideella föreningen Dellenbanans Vänner för att hålla igång verksamhet och liv i historien kring banan. De senaste åren har IAL tillsammans med föreningen haft läger som bidragit till öppnandet av dressintrafik och snart även rälsbusstrafik på en kortare del av banan samt upprustning av stationshuset i 3

4 Delsbo. Årets läger fortsatte i samma stil som tidigare läger. De huvudsakliga uppgifterna var att klippa sly och rycka rötter längs banvallen. Uppsala Waldorfskola, 6/8 22/8 Inför terminsstart och i samband med en jubileumsfest arrangerade Uppsala Waldorfskola ett volontärläger. Uppgifterna var trädgårdsarbete och grovstädning. Som studiedel ordnades en workshop om Waldorf-filosofi. Kvalitén på denna var under förväntan eftersom lägret var PVP-märkt, det vill säga det förväntades ha ett starkt fredstema med välorganiserad studiedel. Arbetet var också ganska dåligt organiserat enligt volontärerna. Däremot var maten och boendet bra. Långtidsvolontärer till Sverige Under året hade IAL två stycken långtidsvolontärer, Erika Buchmayer från UTILAPU- Ungern och Cristina Gutu från AVI-Moldavien. Erika kom i maj och stannade i 7 månader. Under sin tid hos IAL fungerade Erika som placement officer på kontoret under lägersäsongen och jobbade därefter med ett projekt gällande utbildning på volontärläger. Cristina kom i juni och stannar i ett år. Cristinas projekt började med att hon som Peace Messenger reste runt till alla IALs lägerprojekt och ledde workshops kring fredsfrågor. Under sommaren var hon dessutom ledare för lägret Tipifesten. Efter lägersäsongen har Cristina startat och lett en LTV-grupp för aktiva IALare i Stockholm, arbetat som redaktör för IAL-bladet, utbildat IALs aktiva i SCIs nya fredsmärkning av läger (så kallad PVP-märkning, Pacifist Voluntary Projects), varit delaktig i planering och genomförande av nationellt efterlägermöte och lägerledarutbildning, representerat IAL externt, varit delaktig i informationsspridning samt hjälpt till på kontoret. Peace Messenger-projektet och Pacifist Voluntary Projects Sedan 2004 driver IAL Peace Messenger-projekt varje sommar. I syfte att försäkra en stark fredsanknytning på de läger som IAL arrangerar är målsättningen att varje läger ska besökas av en så kallad Peace Messenger. Denna person ska vara kunnig om den verksamhet som IAL och SCI bedriver och väl bevandrad i olika metoder att arbeta för fred inom ramen för ett SCI-läger. Under 2006 genomförde EVSvolontären Cristina Gutu en Peace Messenger-turné och besökte fyra av IALs läger i Sverige (totalt 39 deltagare). Med icke-formella metoder arbetade hon med fredsrelaterade frågor tillsammans med volontärerna ett välkommet inslag på lägren. Som en fortsättning på det ökade fredsfokuset på läger började IAL så smått att implementera SCIs Peace Education Policy och den så kallade PVP-märkningen under Pacifist Voluntary Projects (läger som blir PVP-märkta) ska bland annat ha en välorganiserad studiedel med fredstema samt god kontakt med lokalbefolkningen. Arbetet med PVP på IALs läger fortsätter under

5 2. Svenska volontärer utomlands Under 2006 förmedlade IAL plats på 2-4 veckor långa volontärläger utomlands för 79 personer. Fem av dessa volontärer åkte till länder som ingår i det så kallade NordSyd-utbytet. Kraven för NordSyd-utbytet sågs över och man har tydliggjort kriterierna samt ökat möjligheten för yngre sökande med tidigare erfarenhet av volontärarbete att delta. Följande fem personer har dessutom under året fått möjligheten att åka som långtidsvolontärer med IAL, genom EU-programmet Ungdoms Europeisk Volontärtjänst (EVS): Nina Isaksson, Social and Information strenghening through International volunteering, Kroatien till Nina Zita, Awarness of cultural diversity and Fair Trade, Malta till Josefin Lundén, Development of youth information service and workcamps service in Croatia, Kroatien till Daniel Nilsson, Social Cantina, Moldavien till Cornelia Forsberg, projekt i Palestina till

6 3. Aktiviteter av/för medlemmar i Sverige Under året genomfördes en rad nationella utbildningar och seminarier, till vilka IALs alla medlemmar var inbjudna: Organisationsutvecklingshelg, 4-5 februari Under tre intensiva dagar diskuterades IALs vision, mission, kommunikation, verksamhet, ansvarsfördelning, dokumentation, marknadsföring och aktivering av medlemmar. IALs struktur med lokalgrupper och arbetsgrupper sågs över och lägerprojekten gicks igenom. Ett dussintal gamla och nya aktiva medlemmar deltog i helgen. NordSyd-förberedelseutbildning, Göteborg, juni En dags förberedelseutbildning arrangerades av Fernando Garcia. Deltog gjorde de volontärer som skulle delta i NordSyd-utbytet. Nationellt efterlägermöte, Älvsjö, september Med syfte att inspirera medlemmar som varit på läger under året att bli aktiva i IAL inbjöds till nationellt efterlägermöte. Erfarenheter utbyttes, information om IAL/SCI och vilka möjligheter till engagemang som finns gavs och verksamhet planerades. Ett femtontal personer deltog. Inspirationshelg, Göteborg, oktober I samband med höstens årsmöte genomfördes en inspirationshelg med tema Tänk globalt agera lokalt. Bland annat höll Hanna Hallin från LSU en workshop och rättvis handel diskuterades. Ett 20-tal personer deltog. Lägerledar/lägerkoordinatörutbildning med PVP-fokus, Älvsjö, november En kombinerad lägerledar/lägerkoordinatörsutbildning med fokus på fredsutbildning arrangerades. Deltagare var dels IAL-medlemmar med lägererfarenhet, dels personer som hittat till IAL genom andra organisationer (bland annat Artister för Fred) samt genom Volontärbyrån. Genom att man kunde tillföra många olika erfarenheter blev utbildningen mycket lyckad och förhoppningen är att många nya lägerledare rekryterades till lägersäsongen personer deltog i utbildningen. 6

7 4. Lokala aktiviteter IAL har under året haft lokala aktiviteter i Stockholm/Uppsala, Göteborg, Malmö/Lund, Karlstad och Umeå. Stockholm/Uppsala Lokalgruppen anordnade ett förlägermöte med information och rollspel och en efterlägerfest. Man arrangerade ett nationellt efterlägermöte och hjälpte till att arrangera vårårsmötet. En lokal arbetsgrupp för Long-term Volonteers (LTV) startade i Stockholm under hösten och har hittills haft två träffar. En utbildning för dem arrangerades av Cristina Gutu den 16 december. Då utbildades gruppens medlemmar i frågor som rör IAL/SCI i allmänhet och LTV i synnerhet. En handlingsplan för gruppens arbete under 2007 togs fram. Lokalgruppen tog även emot två långtidsvolontärer och hjälpte dem få en bra första tid i Sverige. Man hjälpte till på kontoret under placeringssäsongen och publicerade ett IAL-blad i januari som följd av en kurs i publiceringsverktyget Scribus. Medlemmar från Stockholms lokalgrupp representerade IAL på Zenits Vad kan jag göra? -helg där workshopen Kulturkrock Live! genomfördes, på Jorden Runts resemässa samt på Internationella Veckan vid Stockholms Universitet. Flera arbetsmöten för lägerverksamheten och kontorsuppgifter hölls. Göteborg Lokalgruppen i Göteborg anordnade för- och efterlägermöten för volontärer från Västsverige. Lokalgruppen var även engagerad i att arrangera höstens årsmöte med Fredsfest i kollektivhuset Trädet i Göteborg. I maj deltog medlemmar från Göteborgs lokalgrupp i en arbetshelg på lägerprojektet Hasselängen. Den lokala lägergruppen hade flera arbetsmöten och höll kontakten med fyra lägerprojekt. Malmö/Lund Lokalgruppen i Malmö/Lund arbetade framförallt med lägerverksamheten genom att utvärdera de läger som hölls och upprätthålla/skapa kontakt med lägerprojekt inför sommaren Detta arbete gjordes vid regelbundna arbetsmöten. Vidare hölls ett förlägermöte på våren och en efterläger-träff tidigt på hösten. Lokalgruppen representerade IAL på två aktiviteter på Zenit under våren: dels Vad kan jag göra? -helgen där man deltog med Kulturkrock Live! och informationsbord, dels på FNunplugged (arrangör LSU). Karlstad En förlägerträff arrangerades. Umeå Lokalgruppen i Umeå arrangerade tillsammans med Utrikespolitiska Föreningen i Umeå ett konfliktrollspel om Iran och kärnteknik under en halvdag. 7

8 5. Organisationsutveckling I februari genomfördes en organisationsutvecklingshelg som var öppen för alla IALs medlemmar att delta i. Vad som främst framkom under den här helgen var att IAL saknar en tydligt formulerad vision och mission samt en klar och välgenomarbetat strategi. IAL arbetar reaktivt istället för proaktivt. Efter att ha dragit denna slutsats, och efter en motion som lades fram på höstens årsmöte, påbörjade IAL under vintern 2006/2007 arbetet med en organisationsanalys. Ett organisationsutvecklingsprojekt startades och styrelsen planerar att under våren 2007 söka pengar från Ungdomsstyrelsen för att vidareutveckla detta projekt. Under året gjordes organisationen av lägergruppen om. Den nationella lägergruppen försvann och kontakten med lägerprojekten fördes istället på lokal nivå, detta arbete har beskrivits under Lokala aktiviteter. Vidare påbörjades arbetet med att ta fram tydliga rollbeskrivningar för de personer som är inblandade i att arrangera läger: Lägerkoordinatören i de lokala lägergrupperna och lägerledaren som är med under själva lägret. IT-projektet som inleddes under 2005 fortsatte och ett digitalt anmälningssystem infördes våren Dessutom infördes ett nytt sätt att kommunicera inom IAL i och med att man gick över från e-postlistor till IAL Forum (tidigare kallat Beacon/Igloo). Ett digitalt filarkiv har också upprättats. Detta har lett till förbättrade möjligheter för styrelsemedlemmar och andra aktiva att arbeta på distans samtidigt som det ger möjlighet till större genomskinlighet i organisationen. Arbetet med att förbättra IALs digitala lösningar för kommunikation (forumet som inte fungerat tillfredsställande, hemsida, med mera) fortsätter under

9 6. Samverkan med andra organisationer Svenska samarbeten och representation IAL är medlem i flera svenska organisationer; Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer (LSU), Forum Syd, Centrum för Internationellt Ungdomsutbyte (CIU), SHEF, Svenska FN-förbundet, Nätverket mot rasism, Uppsala sociala forum, Göteborgs sociala forum, Stockholms social forum, IDEA och Färnebo folkhögskola. Främst LSU och Forum Syd anordnar regelbundet kurser som är till stor nytta för IAL i det ständiga arbetet med att utveckla organisationen. Under 2006 har IAL varit representerade på följande: LSU:s årsmöte Repskapet (november). IAL representerades av Johanna Stål och Homa Heydarian. Forums Syds årsmöte (maj). IAL representerades av Homa Heydarian och Fernando García. Forum Syds medlemsmöte (november). IAL representerades av Ylva Mattson- Wallinder. Forum Syd-kurserna Söka bidrag genom Forum Syd och Kurs i projektplanering (våren). Fernando García deltog. LSU:s Globalkonferensen 2006 Weapons of Development (juni). IAL representerades av Johanna Stål och Ylva Mattson-Wallinder. Ungdomsmötet (diverse organisationer, juli). Fernando García deltog. Föreningen för Utvecklingsfrågors Att arbeta för världen -dag (september). IAL representerades av Erica Buchmayer. LSUs kurs Värderingsstyrt ledarskap (oktober). Maja Permerup och Ylva Mattson-Wallinder deltog. Internationella samarbeten och representation IAL är medlem i den internationella organisationen Service Civil International (SCI) som har cirka 40 medlemsorganisationer världen över. Mycket av det praktiska arbetet inom SCI utförs i arbetsgrupper som fokuserar på olika områden. SCI organiserar årligen ett antal möten och seminarier för att koordinera det internationella volontärutbytet, planera gemensamma aktiviteter och projekt och för att hålla samman organisationen. I möjligaste mån deltar representanter från IAL i dessa SCI-aktiviteter. Under året har IAL varit representerat på följande möten och seminarier: TEM, Technical European Meeting, Nederländerna, 2-5 mars TEM är ett årligt återkommande tekniskt möte då alla som jobbar på SCI:s olika kontor runt om i världen (men framför allt Europa) träffas för att komma överens om riktlinjer för samarbetet mellan kontoren under lägersäsongen. På årets möte deltog ett 60-tal personer. Under mötet utvärderades den gångna lägersäsongen och mötesdeltagarna gick igenom de praktiska riktlinjerna inför den kommande säsongen där varje gren redogjorde för sitt program för Mycket utrymme gavs 9

10 för bilaterala möten mellan alla samlade organisationer. Deltagare från IAL var Nina Lindholm och Homa Heydarian. Workcamp coordinator training, Finland maj SCI: s Finska gren KVT arrangerade en internationell lägerledarutbildning i Helsingfors. Deltagarna som kom från Finland, Sverige, Norge, Belgien och Holland fick lära sig om kulturella möten, ledarskap, praktisk information om hur ett läger går till samt om organisationen SCI. Deltagare från IAL var Karin Westerberg. Long Term Volunteers are Looking Forward seminarium, Finland augusti Under seminariet arbetade deltagarna med koordinering av LTV-aktiviteter internationellt, standardisering av utbytesprocessen och hur man ska göra samarbetet bättre mellan partnerorganisationerna och SCI-grenarna. Deltagarna fick även lära sig om arbetet som LTV-volontär och uppgifterna som medföljer detta uppdrag. Deltagare från IAL var Cristina Gutu och Erika Buchmayer. Volunteer Management Training, Serbien 27 oktober-3 november Under en vecka fick deltagare från Sverige, Tyskland, Polen, Makedonien, Serbien, Bulgarien och Kroatien utbildning i handledning, rekrytering, motivering, placering, bekräftelse, utvärdering m.m. av volontärer i den egna organisationen. Erfarna ledare från VCV samt MTP Oradea från Rumänien och Volonterski Centar Zagreb från Kroatien lärde även ut kunskap kring organisationsutveckling. Deltagare från IAL var Josefin Lundén och Anna-Karin Darpö. Pacifist Voluntary Projects - Striving towards quality standards in peace education, Bulgarien, 7-12 november Skapandet av Pacifist Voluntary Projects (PVP) är viktiga för genomförandet av det stärkande av fredstanken som ingår i SCIs Strategiska plan. Syftet med detta seminarium var att sprida kunskap kring PVP-tanken och inspirera frivilliga i SCIs medlemsorganisationer att aktivt arbeta för att deras organisationer ska arrangera fler projekt med en tydlig fredskoppling. IALs strategiska plan analyserades och kriterierna för utvärdering av PVP utvecklades. Maja Permerup från IAL deltog i projektledningsgruppen (SCIs prep-team). Deltagare från IAL var Cristina Gutu. The experience of a lifetime the impact of EVS and voluntary service on young people. Portugal, 5-8 december Mötets syfte var att samla kunniga volontärkoordinatörer och volontärarbetare för att arbeta fram en giltig och varaktig metod att mäta värdet av volontärarbete och EVS-projekt. Seminariet fokuserade även på hur man ska kunna öka möjligheterna för unga att delta i EU-programmet Ungdom. Deltagare från IAL var Cristina Gutu. ICM, International Committee Meeting, Nepal, 8-11 december ICM är SCI:s högsta beslutande organ dit alla grenar skickar sina delegater för att fatta beslut om budget, verksamhetsplan, inval av nya medlemmar i den internationella styrelsen och andra frågor som berör SCI. På detta ICM diskuterades bland annat den internationella verksamhetsplan som antogs och löd: (i prioriteringsordning) Öka SCI kapacitet, säkra SCI finansiella position, upprätthålla volontärutbyten, freds utbildning och fredsarbete samt extern representation. Delegat från IAL var Homa Heydarian. 10

11 7. Kontoret Nina Lindholm som haft en 60-procentig tjänst på kontoret sedan februari 2005 slutade i maj Danilo Brozovic (EVS-volontär april 2005 februari 2006) från Kroatien erbjöds tjänsten men på grund av Migrationsverkets väntetider för att få arbetstillstånd påbörjade han inte sitt arbete förrän i oktober I maj-oktober arbetade därför Joakim Sundqvist på kontoret. Joakim har också gjort en stor insats på frivillig basis under året, bland annat som samordnare för lokalgrupperna runt om i landet. I övrigt har volontärer i Stockholm hjälpt till att utföra arbete på kontoret. En särskilt stor insats har gjorts av Erika Buchmayer och Cristina Gutu som haft sina EVS-placeringar i IAL sedan i våras. Bokförare under året var Andreas Skälegård. 8. Styrelsen Vid IALs årsmöte i maj 2006 bytte IALs råd namn till styrelse. Namnändringen kom till för att tydliggöra den roll som styrande och beslutsfattande organ som rådet/styrelsen fått i och med den minskning av antal rådsmedlemmar som genomfördes för några år sedan. Under 2006 sammanträdde styrelsen vid följande sex tillfällen: februari Göteborg mars Göteborg maj Stockholm 9-10 september Göteborg 27 oktober Göteborg 1-3 december Göteborg Årsmöte I: 31 mars-2 april i Stockholm Årsmöte II: oktober i Göteborg Styrelsens medlemmar under 2006: Ordförande: Jens Thulin 2:e vice ordförande: Johanna Stål (tf ordförande augusti-nov) Viktor Söderqvist Ylva Mattson-Wallinder 1:e vice ordförande: Homa Heydarian (tf ordförande maj-aug, november-dec) Maja Permerup Fernando García Ingrid Houdin Satu Aho 11

12 Övriga förtroendevalda under 2006 har varit: Revisor Hanna Stymne Revisorssuppleant Malin Friberg Valberedning Andreas Skälegård Gellert Kovacs Josefin Lundén 12

13 9. Statistik volontärer Land Utgående Inkommande Albanien Azerbajzdjan Bosnien- Herzegovina 3 Belgien 4 3 Bulgarien 1 Danmark Estland Finland 1 Frankrike 4 3 Ghana 1 Grekland Irland 4 Island 7 Italien 4 7 Japan 3 Kanada Kroatien 2 1 Makedonien 2 Marocko 1 Mexiko Nederländerna 5 Norge Peru 1 Polen 4 Portugal 3 Rumänien Ryssland 3 1 Schweiz 3 1 Senegal 1 Serbien 3 2 Slovakien 1 Slovenien 1 3 Spanien 7 9 Storbritannien 4 1 Sverige Sri Lanka Sydkorea 3 Tajikistan 1 Thailand 3 Tjeckien 5 2 Turkiet 3 Tyskland 6 9 Ukraina 4 Ungern 1 USA 1 Vitryssland Österrike Totalt Statistiken gäller

14 Utgående volontärer Kön Antal Andel Kvinnor Män Totalt Ålder Antal Andel >66 Totalt Sysselsättning Antal Andel Studerande Anställda Arbetslösa 3 4 Annat 1 1 Okänt 3 4 Totalt Inkommande volontärer Kön Antal Andel Kvinnor Män Totalt Ålder Antal Andel > Okänt 0 0 Totalt Sysselsättning Antal Andel Studerande Anställda Arbetslösa 2 3 Annat 2 3 Okänt 0 0 Totalt Vid utgången av år 2006 hade IAL 265 medlemmar. IAL tackar för stöd från Folke Bernadottes minnesfond, Gustav V 90-årsfond, Ungdomsstyrelsen, Kronprinsessan Margaretas minnesfond, Forum Syd och Folke Bernadotte Akademin, utan vars hjälp IAL inte kunnat genomföra viktiga delar av sin verksamhet. 14

Verksamhetsberättelse IAL, Internationella Arbetslag 2005

Verksamhetsberättelse IAL, Internationella Arbetslag 2005 Verksamhetsberättelse IAL, Internationella Arbetslag 2005 Innehåll: Volontärläger Långtidsvolontärer Medlemsaktiviteter Samverkan med andra organisationer Organisationsutveckling Internationell verksamhet

Läs mer

Verksamhetsplan. Internationella Arbetslag 2008. Volontärförmedling

Verksamhetsplan. Internationella Arbetslag 2008. Volontärförmedling Verksamhetsplan Internationella Arbetslag 2008 Volontärförmedling En viktig del av IAL:s verksamhet och den som berör flest medlemmar är att förmedla platser på volontärläger utanför Sverige. Under flera

Läs mer

Protokoll från öppet styrelsemöte i Stockholm 25-26 maj 2006

Protokoll från öppet styrelsemöte i Stockholm 25-26 maj 2006 Protokoll från öppet styrelsemöte i Stockholm 25-26 maj 2006 Närvarande: Viktor Söderqvist, Homa Heydarian, Ylva Wallinder-Mattson, Fernando Garcia, Magnus Hansson, Anja Björkman, Jocke Sundqvist, Johanna

Läs mer

Verksamhetsberättelse Internationella Arbetslag 2008

Verksamhetsberättelse Internationella Arbetslag 2008 Verksamhetsberättelse Internationella Arbetslag 2008 Innehåll Verksamhetsberättelse...1 Internationella Arbetslag... 1 2008... 1... 1 Innehåll... 1 Sammanfattning... 2 Internationella Arbetslag... 2 Volontärförmedling...

Läs mer

Verksamhetsplan för Internationella Arbetslag 2007-2008

Verksamhetsplan för Internationella Arbetslag 2007-2008 Verksamhetsplan för Internationella Arbetslag 2007-2008 Internationella arbetslag (IAL) är en organisation som verkar för fred genom att skapa mötesplatser mellan människor. Vi arbetar förebyggande genom

Läs mer

Uppdragsbeskrivning Styrelseledamot i Internationella Arbetslag

Uppdragsbeskrivning Styrelseledamot i Internationella Arbetslag Du Uppdragsbeskrivning Styrelseledamot i Internationella Arbetslag IAL:s vision är en fredlig och gränslös värld där människor möts med kärlek, förståelse och respekt för varandra, sig själva och de sociala

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juli 2015

Stockholms besöksnäring. Juli 2015 Stockholms besöksnäring. Under juli månad registrerades över 1,6 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 20 jämfört med juli månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Internationella Arbetslag 2007 Innehåll Sammanfattning... - 2 - Internationella Arbetslag... - 2 - Volontärläger... - 3 - Långtidsvolontärer... - 4 - Nord Syd... - 5 - Lokalgrupper...

Läs mer

Besöka fem skolor/mässor och berätta om IAL, t ex Stockholms universitet 8/3, samt i samband med detta eventuellt genomföra fredsworkshops

Besöka fem skolor/mässor och berätta om IAL, t ex Stockholms universitet 8/3, samt i samband med detta eventuellt genomföra fredsworkshops Rekrytering Besöka fem skolor/mässor och berätta om IAL, t ex Stockholms universitet 8/3, samt i samband med detta eventuellt genomföra fredsworkshops Minst tre utgående volontärer berättar om sina upplevelser

Läs mer

Stockholms besöksnäring. April 2015

Stockholms besöksnäring. April 2015 Stockholms besöksnäring. Under april månad registrerades cirka 885 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 9 jämfört med april månad 214. Över två tredjedelar av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juli 2016

Stockholms besöksnäring. Juli 2016 Stockholms besöksnäring. Under juli månad registrerades över 1,6 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en minskning med 3 jämfört med juli månad 2015. Cirka 57 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Augusti 2015

Stockholms besöksnäring. Augusti 2015 Stockholms besöksnäring. Under augusti månad registrerades över 1,5 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 7 jämfört med augusti månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2015

Stockholms besöksnäring. Oktober 2015 Stockholms besöksnäring. Under oktober månad registrerades över 1,1 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 7 jämfört med oktober månad 2014. Cirka 68 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juni 2015

Stockholms besöksnäring. Juni 2015 Stockholms besöksnäring. Under juni månad registrerades över 1 200 000 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 6 jämfört med juni månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Maj 2015

Stockholms besöksnäring. Maj 2015 Stockholms besöksnäring. Under maj månad registrerades cirka 1 200 000 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 4 jämfört med maj månad 2014. Över två tredjedelar av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Februari 2016

Stockholms besöksnäring. Februari 2016 Stockholms besöksnäring. Under februari månad registrerades närmare 820 tusen gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 12 jämfört med februari månad 2015. Cirka 70 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. November 2016

Stockholms besöksnäring. November 2016 Stockholms besöksnäring. Under november månad registrerades ca 1,1 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 5 jämfört med november 2015. Cirka 74 av övernattningarna

Läs mer

14 Internationella uppgifter om jordbruket

14 Internationella uppgifter om jordbruket 14 Internationella uppgifter om jordbruk 249 14 Internationella uppgifter om jordbruket Kapitel 14 innehåller internationella uppgifter om Åkerarealens användning Totalskördar Antal husdjur Animalieproduktion

Läs mer

14 Internationella uppgifter om jordbruk

14 Internationella uppgifter om jordbruk 249 Kapitel 14 innehåller internationella uppgifter om Åkerarealens användning Totalskördar Antal husdjur Animalieproduktion Förvärvsarbetande befolkning inom jordbruk med binäringar, med uppdelning på

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2016

Stockholms besöksnäring. Oktober 2016 Stockholms besöksnäring. Oktober 216 Under oktober månad registrerades ca 1,2 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 5 jämfört med oktober 215. Cirka 69 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Maj 2016

Stockholms besöksnäring. Maj 2016 Stockholms besöksnäring. Under maj månad registrerades över 1,2 miljon gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 4 jämfört med maj månad 2015. Cirka 64 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. April 2016

Stockholms besöksnäring. April 2016 Stockholms besöksnäring. Under april månad registrerades över 1 miljon gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 16 jämfört med april månad 2015. Cirka 70 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Augusti 2016

Stockholms besöksnäring. Augusti 2016 Stockholms besöksnäring. Under augusti månad registrerades över 1,5 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 2 jämfört med augusti månad 2015. Cirka 57 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juni 2016

Stockholms besöksnäring. Juni 2016 Stockholms besöksnäring. Under juni månad registrerades närmare 1,3 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 3 jämfört med juni månad 2015. Cirka 58 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Sommaren 2016

Stockholms besöksnäring. Sommaren 2016 Stockholms besöksnäring. Sommaren Under de tre sommarmånaderna juni, juli och augusti registrerades över 4,4 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 1 jämfört med

Läs mer

Reviderad projektplan

Reviderad projektplan Reviderad projektplan för Medlingsutbildning - en utbildning om konflikthantering genom medling som förbereder för att leda volontärläger med fredstema Inledning Intresset för IAL:s medlingsutbildning

Läs mer

Verksamhetsplan för Internationella Arbetslag 2009-2010

Verksamhetsplan för Internationella Arbetslag 2009-2010 Verksamhetsplan för Internationella Arbetslag 2009-2010 Under 2009-2010 vill IAL satsa extra mycket på att stärka vår fredsprofil i såväl vårt utåtriktade som vårt interna arbete, på volontärsamordning

Läs mer

Utfall 2008-12- 31. 327X EVS-2009 130 000 327X EVS 2010 9 000 Övriga Fonder Summa Erhållna fondmedel 814 401 495 250 478 031 39 000

Utfall 2008-12- 31. 327X EVS-2009 130 000 327X EVS 2010 9 000 Övriga Fonder Summa Erhållna fondmedel 814 401 495 250 478 031 39 000 BUDGET 2010 Utfall 2008-12- 31 Budget ÅM 2009* Utfall 2009 Budget ÅM 2010 INTÄKTER Medlemsintäkter 3111 Medlemsavgift 30 300 30 000 19 900 20 000 3112 Stödmedlem 650 1 000 3113 Gåvor till IAL 2 400 3 000

Läs mer

Protokoll. IAL styrelsemöte (Skype) 15 februari 2011 kl 19.00-22.00. Närvarande: Gilbert Blondeau, Erika Jansson och Sara Malmgren

Protokoll. IAL styrelsemöte (Skype) 15 februari 2011 kl 19.00-22.00. Närvarande: Gilbert Blondeau, Erika Jansson och Sara Malmgren Protokoll IAL styrelsemöte (Skype) 15 februari 2011 kl 19.00-22.00 Närvarande: Gilbert Blondeau, Erika Jansson och Sara Malmgren Formalia 1. Mötets öppnande Mötet öppnades. 2. Val av ordförande, sekreterare

Läs mer

PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse, naturvetenskap och digital problemlösning

PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse, naturvetenskap och digital problemlösning PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse, naturvetenskap och digital problemlösning Vad är PISA? OECD:s Programme for International Student Assessment. Matematik, läsförståelse och naturvetenskap,

Läs mer

Stockholms besöksnäring. September 2014

Stockholms besöksnäring. September 2014 Stockholms besöksnäring. September 214 Under september noterades 1,68 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var 95, eller 1 %, fler än under september 213, vilket i sin tur innebär

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014 Stockholms besöksnäring. Oktober 214 För första gången nådde antalet gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i över en miljon under oktober månad och redan under oktober har över 1 miljoner övernattningar

Läs mer

Protokoll. Styrelsemöte Söndagen den 12:e Juni 2011 kl 10.00-13, Ramsjö Gård, Uppsala

Protokoll. Styrelsemöte Söndagen den 12:e Juni 2011 kl 10.00-13, Ramsjö Gård, Uppsala Protokoll Styrelsemöte Söndagen den 12:e Juni 2011 kl 10.00-13, Ramsjö Gård, Uppsala Närvarande: Erika Rydegård (punkt 7-13), Gilbert Blondeau (styrelsemedlem), Josefin Gasic (skype, punkt 4-7), Josefin

Läs mer

Europeiska unionens ungdomsprogram

Europeiska unionens ungdomsprogram Youth in Action Europeiska unionens ungdomsprogram Youth in Action är en resa uti europeism och inom dig. Om du vill påverka din egen livsmiljö, skaffa dig internationell erfarenhet, göra din röst hörd

Läs mer

EUROPARÅDET VÄKTARE AV DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA EN ÖVERSIKT

EUROPARÅDET VÄKTARE AV DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA EN ÖVERSIKT EUROPARÅDET VÄKTARE AV DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA EN ÖVERSIKT Non-member state of the Council of Europe (Belarus) MEDLEMSSTATER SÄTE OCH KONTOR BUDGET Albanien, Andorra, Armenien, Azerbajdzjan, Belgien,

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2011

Finländska dotterbolag utomlands 2011 Företag 2013 Finländska dotterbolag utomlands 2011 Finländska företag utomlands: drygt 4 600 dotterbolag i 119 länder år 2011 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2013

Finländska dotterbolag utomlands 2013 Företag 2015 Finländska dotterbolag utomlands 2013 Finländska företag utomlands: nästan 4800 dotterbolag i 125 länder år 2013 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Verksamhetsberättelse Internationella Arbetslag 2011

Verksamhetsberättelse Internationella Arbetslag 2011 Verksamhetsberättelse Internationella Arbetslag 2011 Sammanfattning...2 Internationella Arbetslag...2 Volontärförmedling...2 Direktutbyte & Nord/Syd...2 Volontärläger...2 Långtidsvolontärer...3 Inkommande...3

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2014

Stockholms besöksnäring. December 2014 Stockholms besöksnäring. December 214 När 214 summeras överträffas års rekordsiffor för övernattningar på länets kommersiella boendeanläggningar varje månad. Drygt 11,8 miljoner övernattningar under 214

Läs mer

Inresande studenter 1997/98 2000/01 2003/04 2006/07

Inresande studenter 1997/98 2000/01 2003/04 2006/07 Statistisk analys Torbjörn Lindqvist Avdelningen för statistik och analys 08-563 087 07 torbjorn.lindqvist@hsv.se www.hsv.se 2008-02-26 2008/2 Allt fler utländska studenter i Sverige Enligt senast tillgängliga

Läs mer

Europeiska unionens ungdomsprogram

Europeiska unionens ungdomsprogram Youth in Action Europeiska unionens ungdomsprogram Youth in Action är en resa uti europeism och inom dig. Om du vill påverka din egen livsmiljö, skaffa dig internationell erfarenhet, göra din röst hörd

Läs mer

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa Privatpersoners användning av datorer och Internet - i Sverige och övriga Europa Undersökningen Görs årligen sedan år Omfattar personer i åldern - år ( och - år) Data samlas in i telefonintervjuer som

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2014

Finländska dotterbolag utomlands 2014 Företag 2016 Finländska dotterbolag utomlands 201 Finländska företag utomlands, nästan 900 dotterbolag i 121 länder år 201 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Verksamhetsberättelse Internationella Arbetslag 2010

Verksamhetsberättelse Internationella Arbetslag 2010 Verksamhetsberättelse Internationella Arbetslag 2010 Sammanfattning... 2 Internationella Arbetslag... 2 Volontärförmedling... 2 Lokala aktiviteter... 3 Nationella projekt... 4 Info/Pr... 4 Deltagande på

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Tillkännagivande i fråga om konventionen den 25 oktober 1980 om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn; SFS 2004:636 Utkom från trycket den 30 juni 2004

Läs mer

Räddnings och bärgningsförsäkring PS602. i samarbete med Protector Försäkring Giltig från 2015-06- 09

Räddnings och bärgningsförsäkring PS602. i samarbete med Protector Försäkring Giltig från 2015-06- 09 Räddnings och bärgningsförsäkring PS602 i samarbete med Protector Försäkring Giltig från 2015-06- 09 Inledning Försäkringstagare är GoMore ApS, nedan kallad GoMore, som driver webbplatsen GoMore.se Bilägare

Läs mer

NYHETSBREV från EUROPA DIREKT FYRBODAL September 2012

NYHETSBREV från EUROPA DIREKT FYRBODAL September 2012 VETA MER OM EU Ny tillväxt- och sysselsättningsstrategi Europeiska kommissionen drar igång en ny strategi för att främja tillväxten och öka sysselsättningen i de kulturella och kreativa sektorerna. Strategin

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2012

Finländska dotterbolag utomlands 2012 Företag 2014 Finländska dotterbolag utomlands 2012 Finländska företag utomlands: nästan 4900 dotterbolag i 119 länder år 2012. Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Information om ansökan per land

Information om ansökan per land Information om ansökan per land OBS! Till ansökan bifogade handlingar skall vara översatta till landets officiella språk, eller, om det är svårt att få till stånd en sådan översättning till engelska eller

Läs mer

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Linköpings Kommun Statistik & Utredningar Statistikinfo 2009:09 Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Vid årsskiftet 2008 uppgick befolkningen i Linköping till 141 863 personer. Av dessa var 17 156 utrikes

Läs mer

Arbetslösa enligt AKU resp. AMS jan 2002 t.o.m. maj 2006,1 000 tal

Arbetslösa enligt AKU resp. AMS jan 2002 t.o.m. maj 2006,1 000 tal AKU Almedalen 2006 AKU-AMS Vem är arbetslös? Arbetslöshet och sysselsättning i ett internationellt perspektiv Inrikes/utrikes födda Verksamhetssektorer i ett internationellt perspektiv Val Arbetslösa enligt

Läs mer

Verksamhetsberättelse Internationella Arbetslag, IAL, 2004

Verksamhetsberättelse Internationella Arbetslag, IAL, 2004 Verksamhetsberättelse Internationella Arbetslag, IAL, 2004 Innehåll: Volontärläger Peace Messenger - projektet Medlemsaktiviteter i Sverige Arbetsgrupper Organisationsutveckling Internationell verksamhet

Läs mer

PIRLS 2011 & TIMSS 2011

PIRLS 2011 & TIMSS 2011 PIRLS 2011 & TIMSS 2011 Om PIRLS-studien 2011 Läsförmåga i årskurs 4 Ca 300 000 elever i 49 länder Ca 4660 elever i Sverige Enkäter till rektorer, lärare, föräldrar och elever Resultat i läsning Signifikant

Läs mer

Statistik barn 0-12 år i Östergötland Bilaga till ABC bokstavslek - en förstudie Vanligaste språk förutom svenska Finspång

Statistik barn 0-12 år i Östergötland Bilaga till ABC bokstavslek - en förstudie Vanligaste språk förutom svenska Finspång Statistik barn 0-12 år i Östergötland Bilaga till ABC bokstavslek - en förstudie Vanligaste språk förutom svenska Finspång Polen 1 till 5 1 till 5 Storbritanien, Irland 1 till 5 1 till 5 Tyskland, Österrike

Läs mer

ECAD Sverige, Gävle 18 september 2012

ECAD Sverige, Gävle 18 september 2012 ECAD Sverige, Gävle 18 september 2012 Narkotika i Europa kort översikt Motvind? Medvind? Sidvind! ECAD kommande aktiviteter AB-möte Gbg / Financial Committee San Patrignano 5-7 sept Lissabon 10-12 okt

Läs mer

14 Internationella uppgifter om jordbruk

14 Internationella uppgifter om jordbruk 211 Kapitel 14 innehåller internationella uppgifter om Åkerarealens användning Totalskördar Antal husdjur Animalieproduktion Förvärvsarbetande befolkning inom jordbruk med binäringar Sammanfattning Statistik

Läs mer

Erasmus+ Utbildningssamarbete i Europa 2014-2020 Informationsmöte om KA1 mobilitetsprojekt. Katrin Lilliehöök

Erasmus+ Utbildningssamarbete i Europa 2014-2020 Informationsmöte om KA1 mobilitetsprojekt. Katrin Lilliehöök Erasmus+ Utbildningssamarbete i Europa 2014-2020 Informationsmöte om KA1 mobilitetsprojekt Katrin Lilliehöök Varför ett europeiskt utbildningsprogram? Erasmus+ Strategi: Europa 2020 Tillväxtstrategi som

Läs mer

Projektplan. för. Sharing Resources. time, space, money, energy, knowledge or shortly: life on Earth

Projektplan. för. Sharing Resources. time, space, money, energy, knowledge or shortly: life on Earth Projektplan för Sharing Resources time, space, money, energy, knowledge or shortly: life on Earth Syfte IAL:s vision är en fredlig och gränslös värld där människor möts med kärlek, förståelse och respekt

Läs mer

IAL:s strategiska plan 2007-2013

IAL:s strategiska plan 2007-2013 IAL:s strategiska plan 2007-2013 Huvudmål 1. En proaktiv attraktiv organisation där medlemmarna känner delaktighet och ansvar. (medlemsengagemang, struktur/planering, demokrati) 2. Välutvecklade lokalgrupper

Läs mer

1. Vad är ett volontärläger?

1. Vad är ett volontärläger? Ni funderar på att vara värdar för ett internationellt volontärläger Kul! Tycker vi i IAL! Den här texten är till för att berätta lite mer om och ge er ett diskussionsunderlag för att fundera kring vad

Läs mer

Europa Direkt nätverk EU på lokal och regional nivå. Katarina ARESKOUG MASCARENHAS Chef för EU-kommissionen i Sverige

Europa Direkt nätverk EU på lokal och regional nivå. Katarina ARESKOUG MASCARENHAS Chef för EU-kommissionen i Sverige EU på lokal och regional nivå Katarina ARESKOUG MASCARENHAS Chef för EU-kommissionen i Sverige Syftet med EDIC Nätverket av Europa Direkt informationskontor (EDIC) är sedan 2005 ett av EU:s viktigaste

Läs mer

Wholesaleprislista - IQ Telecom 11-19-2014

Wholesaleprislista - IQ Telecom 11-19-2014 Wholesaleprislista - IQ Telecom 11-19-2014 Alla priser i svenska kronor exklusive moms. Debiteringsintervall 50 kb för datatrafik. I i Zon 1-2 är debiteringsintervallet 1Kb 1 EUR = 9,0723 Land/nät Zon

Läs mer

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Rapport 2015:4 EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Varje år tar EU-kommissionen fram en rapport som mäter EU-ländernas forsknings och innovationsförmåga (Innovation Union Scoreboard).

Läs mer

Kära förälder, kära värdfamilj

Kära förälder, kära värdfamilj Kära förälder, kära värdfamilj YFU tror att ett av de bästa sätten att lära känna en kultur, ett språk och ett annat land är genom att bo ett år hos en värdfamilj och att gå i landets skola. Under ett

Läs mer

In- och utvandring. 6. In- och utvandrare Immigrants and emigrants Statistiska centralbyrån 289. Tusental 120.

In- och utvandring. 6. In- och utvandrare Immigrants and emigrants Statistiska centralbyrån 289. Tusental 120. Tabeller över Sveriges befolkning 2007 Befolkningsförändringar in- och utvandring In- och utvandring Under år 2007 invandrade 99 485 personer till Sverige. Det innebär att invandringen, som slog rekord

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom; SFS 2010:1161 Utkom från trycket den

Läs mer

Det livslånga lärandet

Det livslånga lärandet Det livslånga lärandet 6 6. Det livslånga lärandet Totalt deltagande i lärande Livslångt lärande är ett vitt begrepp som sträcker sig från vaggan till graven. Enligt EU täcker det livslånga lärandet in

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2010

Internationell prisjämförelse 2010 Priser kostnader 2011 Internationell prisjämförelse 2010 Stora europeiska skillnader i konsumentpriser år 2010 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika länder i Europa år

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Mars 2016

Stockholms besöksnäring. Mars 2016 Stockholms besöksnäring. Under mars månad registrerades över 870 tusen gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var i nivå med mars månad 2015. Cirka 70 av övernattningarna kom från inhemska

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2008

Finländska dotterbolag utomlands 2008 Företag 21 Finländska dotterbolag utomlands 28 Anställda i finländska företag utomlands var koncentrerade till EU-länderna år 28 Mätt med antalet anställda var finländska företags verksamhet utomlands

Läs mer

Verksamhetsberättelse Internationella Arbetslag, IAL, 2003

Verksamhetsberättelse Internationella Arbetslag, IAL, 2003 Verksamhetsberättelse Internationella Arbetslag, IAL, 2003 Innehåll: Volontärläger Medlemsaktiviteter i Sverige (Lokalgrupper, Medlemshelger) Arbetsgrupper Organisationsutveckling Internationell verksamhet

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2011

Internationell prisjämförelse 2011 Priser kostnader 2012 Internationell prisjämförelse 2011 Stora europeiska skillnader i konsumentpriser år 2011 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika länder i Europa år

Läs mer

Youth in Action Europeiska unionens ungdomsprogram på lättläst svenska

Youth in Action Europeiska unionens ungdomsprogram på lättläst svenska Youth in Action Europeiska unionens ungdomsprogram på lättläst svenska Europeiska unionens ungdomsprogr Youth in Action, gemensam verksamhet för ungdomar Vill du resa och träffa andra ungdomar i ett annat

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2015

Stockholms besöksnäring. December 2015 Stockholms besöksnäring. När summeras kan vi se att närmare 13 miljoner gästnätter registrerats på kommersiella boendeanläggningar i, en ökning med 10 jämfört med 2014. Under december registrerades ca

Läs mer

Var med och påverka kommande arbete inom Human resource management 2015-03-30

Var med och påverka kommande arbete inom Human resource management 2015-03-30 Var med och påverka kommande arbete inom Human resource management 2015-03-30 SIS på 1 minut Sveriges medlem i CEN och ISO Neutral plattform + processmetodik INNEHÅLLET skapar experter! Ideell förening

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2012

Internationell prisjämförelse 2012 Priser och kostnader 2013 Internationell prisjämförelse 2012 Mat och alkoholfria drycker 19 procent dyrare i Finland än i EU i genomsnitt Enligt en jämförelse av priserna på mat och alkoholfria drycker

Läs mer

ANTAL UTLANDSSTUDERANDE MED STUDIESTÖD Asut1415.xlsx Sida 1

ANTAL UTLANDSSTUDERANDE MED STUDIESTÖD Asut1415.xlsx Sida 1 ANTAL UTLANDSSTUDERANDE MED STUDIESTÖD 2014-2015 22.3.2016 Asut1415.xlsx Sida 1 gymnasienivå GYMNASIESTUDIER YRKESINRIKTADE STUDIER Till \ Från Danmark Finland Island Norge Sverige Färöar Grönl. Åland

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2013

Internationell prisjämförelse 2013 Priser kostnader 2014 Internationell prisjämförelse 2013 Stora skillnader mellan priser som europeiska konsumenter betalade år 2013 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika

Läs mer

PISA 2012. 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap

PISA 2012. 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap Vad är PISA? OECD:s Programme for International Student Assessment 15-åringar Matematik, läsförståelse och naturvetenskap 65

Läs mer

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Information angående UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Utgiven: juni 2013 Enheten för lagreglerade läkare och sjukgymnaster Så här gör du för att få ersättning för besök av utländska patienter/utlandssvenskar

Läs mer

UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013. Beslutad av årsmötet 29 april 2012

UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013. Beslutad av årsmötet 29 april 2012 UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013 Beslutad av årsmötet 29 april 2012 Reviderad 6 december 2012 1 Verksamhetsplan 2013 Det här är vår verksamhetsplan för 2013. Den är en viktig riktlinje för de aktiva

Läs mer

BEFPAK-Folkmängd Tabell C20KF: Utrikes födda och födda i Sverige med båda¹ föräldrarna födda utomlands efter ursprungsland, kön och ålder.

BEFPAK-Folkmängd Tabell C20KF: Utrikes födda och födda i Sverige med båda¹ föräldrarna födda utomlands efter ursprungsland, kön och ålder. 1 (8) Samtliga Födda i Danmark Födda i Finland Födda i Norge Födda i 448 1 6 6 2 13 19 27 29 62 185 35 17 11 6 6 1 644 1 9 1 5 18 9 14 25 37 74 277 57 32 26 29 12 7 59 6 6 4 1 2 2 1 2 3 3 18 34 4 6 2 2

Läs mer

Ett Europa för medborgarna. Ett program. som stödjer aktivt. medborgarskap

Ett Europa för medborgarna. Ett program. som stödjer aktivt. medborgarskap Ett Europa för medborgarna Ett program som stödjer aktivt medborgarskap Ett Europa för medborgarna programmet för oss alla Programmet Ett Europa för medborgarna stödjer aktivt medborgarskap och tolerans

Läs mer

1995 IIHF World Championship

1995 IIHF World Championship 1995 IIHF World Championship Matcherna spelades i Globen, Stockholm, och Gavlerinken, Gävle, Sverige den 23 april 7 maj. B-VM spelades den 12 21 april i Bratislava, Slovakien. C-VM spelades den 20 30 mars

Läs mer

Protokoll. Styrelsemöte, söndag 5 februari 2012 kl Sturegatan 12, Uppsala

Protokoll. Styrelsemöte, söndag 5 februari 2012 kl Sturegatan 12, Uppsala Protokoll Styrelsemöte, söndag 5 februari 2012 kl 10 00-15 30 Sturegatan 12, Uppsala Närvarande: Sara Malmgren, Sandra Bergfeldt, Gilbert Blondeau, Edith Elgenstierna, Emelie Aho(skype), Maud Gustavsson,

Läs mer

Uppsala 2015. Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping. Mars

Uppsala 2015. Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping. Mars 1 Uppsala 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping 2 18 16 14 12 1 8 6 4 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 2 Region +/- % +/- 214 Jan- +/-% +/- 214 Stockholms län 867588 7,8%

Läs mer

Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare

Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Att köra buss och lastbil i sitt yrke är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. För att säkerställa att alla förare har den

Läs mer

5. Högskolenivå. Svensk högskoleutbildning i ett internationellt perspektiv

5. Högskolenivå. Svensk högskoleutbildning i ett internationellt perspektiv Högskolenivå 5 5. Högskolenivå Svensk högskoleutbildning i ett internationellt perspektiv ISCED Klassificering av utbildningarna på primär-, sekundär- och tertiärskolenivå finns i utbildningsnomenklaturen

Läs mer

International Civic and Citizenship Education Study 2009 (ICCS)

International Civic and Citizenship Education Study 2009 (ICCS) Vetenskapsrådets forskarmöte om internationella studier på skolområdet 2007-02-02 International Civic and Citizenship Education Study 2009 (ICCS) I detta blad finns information om: Bakgrund och syfte Instrument

Läs mer

Uppsala Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping. Feb

Uppsala Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping. Feb 1 Uppsala 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping 2 18 16 14 12 1 8 6 4 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 2 Region +/- % +/- 214 Jan- +/-% +/- 214 Stockholms län 73555 6,8%

Läs mer

Andel av befolkningen med högre utbildning efter ålder Högskoleutbildning, kortare år år år år år

Andel av befolkningen med högre utbildning efter ålder Högskoleutbildning, kortare år år år år år 196 Bilaga A Tabeller Tabell 5.1 Andel av befolkningen med högre efter ålder 2001 Andel i procent Högskole, kortare 25 64 år 25 34 år 35 44 år 45 54 år 55 64 år Australien 10 10 10 10 9 Belgien 1 15 19

Läs mer

Projektplan. för. Peace Facilitator

Projektplan. för. Peace Facilitator Projektplan för Peace Facilitator Bakgrund IAL:s vision är en fredlig och gränslös värld där människor möts med kärlek, förståelse och respekt för varandra, sig själva och de sociala och ekologiska sammanhang

Läs mer

Uppsala Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping. Juni

Uppsala Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping. Juni 1 Uppsala 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping 7 6 5 4 3 2 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 Region +/- % +/- 214 Jan- +/-% +/- 214 Stockholms län 123161 5,7% 66188 5646391

Läs mer

Lättläst om svenskt studiestöd

Lättläst om svenskt studiestöd Lättläst om svenskt studiestöd Grundläggande rätt för utländska medborgare 2014/15 1 2 Innehåll Vilka är länderna inom EU och EES?...7 Vilka krav behöver du uppfylla för att få svenskt studiestöd?...8

Läs mer

Stockholms besöksnäring

Stockholms besöksnäring Stockholms besöksnäring 9,4 miljoner gästnätter på hotell, vandrarhem, stugbyar och camping För Stockholms hotell, vandrarhem, stugbyar och campingplatser präglades av en svag inledning, ett par riktigt

Läs mer

ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD

ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD 2012 I KORTHET Fortsatt utmanande för klädhandeln på flera av H&M:s marknader Försäljningen +11% i lokala valutor jämförbara enheter +1% Bruttomarginal 59,5 procent

Läs mer

EPSU/ PSI Arbetsgrupp

EPSU/ PSI Arbetsgrupp EPSU/ PSI Arbetsgrupp 4-5 maj 2006, Bryssel En ny federation Vår röst i Europa Den Europeiska federationen behöver en konstitution som återspeglar våra målsättningar och ger oss struktur, styrande organ

Läs mer

Hej, kul att du ska vara lägerledare på ett IAL läger i sommar!

Hej, kul att du ska vara lägerledare på ett IAL läger i sommar! Hej, kul att du ska vara lägerledare på ett IAL läger i sommar! Här har vi samlat information som hjälper dig att få koll på IAL och din roll som lägerledare. Inget läger är det andra likt, men en hel

Läs mer

Uppsala Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping. Jan. C-län Uppsala

Uppsala Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping. Jan. C-län Uppsala 1 R-C-län Uppsala län C-län Uppsala Uppsala 9 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping 7 6 5 4 3 2 1 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 Region +/- % +/- 214 - +/-% +/- 214 Stockholms

Läs mer