Verksamhetsberättelse Internationella Arbetslag 2008

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse Internationella Arbetslag 2008"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse Internationella Arbetslag 2008 Innehåll Verksamhetsberättelse...1 Internationella Arbetslag Innehåll... 1 Sammanfattning... 2 Internationella Arbetslag... 2 Volontärförmedling... 2 Volontärläger... 2 Långtidsvolontärer... 3 Nord Syd... 3 Lokala aktiviteter... 4 Nationella projekt... 4 Kurser, möten och seminarier... 5 Årsmöten... 6 Förtroendevalda... 6 Kontoret... 7 Finansiering... 7 Volontärstatistik... 8

2 Sammanfattning 2008 rivstartade med att IAL Special, tidningen som innehåller allt medlemmar behöver veta för att engagera sig i IAL kom ut. På årsmötet i mars antog dessutom IAL:s Strategiska Plan som varit en viktig del av föreningens utvecklingsarbete. På kontoret arbetade organisationssamordnaren Danilo Brozovic med EVS-volontären Franja Cok från Slovenien. IAL tog emot 109 inkommande volontärer till 9 läger varav flera var nya och mycket lyckade; tyvärr fortsatte trenden med minskat antal utgående volontärer och bara 69 placerades under året. Projektet Organisationsutveckling genom volontärsamordning avslutades och Jocke Sundqvist slutade därmed som anställd organisationsutvecklare. Två volontärer sändes till Venezuela med stöd från Forum Syd. Internationella Arbetslag Internationella Arbetslag, IAL, är en partipolitiskt och religiöst obunden fredsförening som verkar för fred genom att skapa möten över alla typer av gränser och låta människor få personlig erfarenhet av att arbeta, lära och leva tillsammans. Vår huvudsakliga verksamhet är att arrangera volontärläger i Sverige tillsammans med andra ideella föreningar och stiftelser som står som värdar för lägren samt att förmedla platser för svenska volontärer på läger utomlands. Vi ingår i den internationella organisationen Service Civil International, SCI, och de lägerplatser vi förmedlar går genom detta nätverk. Volontärutbytet delas in i tre delar: direktutbyte, Nord Syd och Långtidsvolontärer. Utöver volontärutbytet arrangerar IAL kurser och seminarier samt deltar i och arrangerar andra projekt som syftar till fred och interkulturell förståelse. IAL har lokalgrupper som arbetar med att koordinera läger i Sverige, sprida information om IAL och förbereda utgående volontärer. IAL har en styrelse som väljs av årsmötet och sammanträder cirka 6 gånger om året och ett kontor i Solidaritetshuset i Stockholm där anställda och volontärer arbetar. Volontärförmedling Under året sände IAL ut 69 volontärer och tog emot 107 till 9 olika volontärläger. Antalet utgående volontärer har minskat under en rad år och den negativa trenden fortsatte även Volontärläger Under 2008 anordnade IAL 9 volontärläger i Sverige. Vi hade som mål att ha två lägerledare på så många läger som möjligt och lyckades bra med detta mål, då fler än hälften av lägren hade detta. EMMAUS, Småland 4/8-17/8 Arbetet bestod i trädgårdsarbete och renovering av föreningens lokaler. Koordinatör var Bo Henrysson och ledare var Bo Henrysson och Jenny Hillström. FÄRNEBO FOLKHÖGSKOLA Österfärnebo 21/07-1/08 Lägret fungerade som vanligt bra. Koordinatör var Josefin Lindgren. Ledare var Franja Čok & Youssef Boukaoui. VÄXTHUSET, Söderhamn 20/7-2/8. Arbetet bestod av att bygga på Växhusets jordskepp, ett hus byggt av bildäck, grus och lera. Även visst arbete i trädgården gjordes. Lägret fungerade bra; bra kontakt med 2

3 projektet, omgivningen var bra med ett helt ekologiskt mat och nära till en sjö och till skogen. Ledare var Josefin Lindgren & Timon Bulthuis. NON-VIOLENT LIVING, Stockholm 20/07-3/08 Läger med focus på kopplingen mellan ekologi, icke-våld, enkel livsstil och vegetarianism och kollektivt boende. Ledare var Joakim Sundqvist. GEBERS WORKING WEEK, Stockholm 14/06-23/06 Varierat arbete i ekobyn Ekbo. Ledare var Caroline Artner & Franja Čok. WADSTENA FOGELSTA JÄRNVÄG, Vadstena 29/06 13/07 Arbetet på lägret bestod av att röja undan efter spåret på den gamla järnvägen utanför Vadstena. Hanna Dahlgren var koordinatör och Sara Malmgren var ledare. WEST COAST FOUNDATION, Skärbo 3/08-16/08 Arbetet bestod av diverse underhållningsarbete i naturreservatet Skärbo. Lägerkoordinatör och lägerledare: Maja Waern. BREDSJÖ, Bredsjö 11/8 23/8 Lägret anordnas i samarbete med Bredsjö kulturkooperativ och arbetet bestod av fortsatt renovering av stationshuset. Kontakten med lokalsamhället var mycket bra och lägret fungerade bra. Koordinatör var Torun Jansson. Ledare var Anna Andersson & Florian van Kuijk. SUDERBYN, Gotland 21/9-4/10 Manuellt arbete i den nystartade ekobyn och studiedel om permakultur. Ledare var Cinzia Bersani. Utvärdering av lägerverksamheten En utvärdering för lägerledare, lägerkoordinatörer och lägeransvariga i styrelsen genomfördes i Malmö i samband med höstårsmötet den 12 oktober. 8 aktiva deltog och utvärderade sina roller och samarbetet med andra aktiva inom lägerverksamheten. Förslag på förbättringar till nästa år togs fram. Långtidsvolontärer Inkommande Franja Čok från Zavod Voluntariat SCI Slovenien var EVS volontär som Placement Officer och lägerledare under mars-augusti Hon ledde lägren Gebers Working Week och Färnebo och hjälpte också Danilo med att värva volontärer på Stockholms Universitet. Utgående Maud Gustavsson & Linda Nilsson fortsatte med sina projekt i Ukraina och återvände hem i september. Nord Syd IAL saknade en arbetsgrupp och kontaktperson för NordSydutbytet och kunde inte genomföra någon förberedelsehelg eller fokuserad volontärvärvning. Fyra utgående volontärer placerades: en till Indien, en till Kenya, och två till Moçambique. 3

4 Lokala aktiviteter Skånes lokalgrupp Under våren hade Skånes lokalgrupp tre lokalgruppsmöten. Mötena var organiserade kring olika konkreta uppgifter så som att gå igenom lägerutvärderingar och sätta upp affischer. I samband med IAL:s styrelsemöte i Malmö den april anordnades en workshop som ett flertal medlemmar i Skånes lokalgrupp närvarade. Lokalgruppen arrangerade även en förberedelseträff för utgående volontärer som gick av stapeln den 17:e maj på Stiftelsen Holmas ekologiska gård strax utanför Höör. Förberedelseträffen hade 10 deltagare som tillsammans utförde ett par timmars volontärt arbete för att sedan laga och äta mat tillsammans. Deltagarnas förväntningar inför lägren samt frågor diskuterades även dels under måltiden och mer informellt under trädgårdsarbetet. Under hösten arrangerade lokalgruppen Höstårsmötet i samarbete med Kvarnby Folkhögskola. En efterlägerträff var planerad men ställdes in då inga utgående volontärer valde att delta. Medlemmar från lokalgruppen deltog också i träffar för det nystartade nätverket Ensemble som samlar ideella organisationer i Malmö. Stockholms lokalgrupp Under året träffades Stockholms lokalgrupp ett antal gånger för att diskutera läger. De planerade och genomförde tre nya läger: Gebers, Non-violent living och Suderbyn. Gebers och Nonviolent living hade lokala lägerledare. Uppsala Uppsala har ännu ingen riktig lokalgrupp men under slutet av året anordnades några bullefreddagar, där det fikades och funderades kring möjliga projekt inför Man höll också en studiecirkel i Non-violent Communication som ledde fram till idéer om hur konceptet kan föras in i lägerverksamheten. Nationella projekt Organisationsutveckling genom volontärsamordning Detta projekt påbörjades under 2007 och bedrevs med stöd från Ungdomsstyrelsen. Jocke Sundqvist var projektledare och till och med februari deltidsanställd som organisationsutvecklare och nationell volontärsamordnare. Projektet avslutades och i juni. Under 2008 togs IAL:s grafiska profil fram och den första utgåvan av IAL Special, ett extra tjockt nummer av medlemstidningen IAL Bladet som innehåller allt medlemmar behöver veta för att engagera sig i föreningen, trycktes. Det genomfördes även medlemsträffar, en studiecirkel och en projektledarutbildning inom ramen för projektet. Kurser Projektledarutbildning Stockholm 4

5 Utbildningen var en del av projektet Organisationsutveckling genom volontärsamordning och samlade 8 deltagare under en helg i Stockholm. Gruppdynamik, konfliktlösning, planering, ekonomi och marknadsföring behandlades. Kursledare var Gellert Kovacs. Det finns ingen väg till fred- fred är vägen Cecilia Carlsson höll i Uppsala den 5-7/12 en utbildning inspirerad av nonviolent communication om grupper, kommunikation för lägerledare och andra intresserade. 9 personer deltiog under helgen, inklusive Sara Malmgren och Gilbert Blondeau som även var matlag. Venezuela Under våren 2008 godkändes IAL:s projektansökan till Forum Syd för att sända 2 volontärer till vår samarbetsorganisation Servicio Jesuita a Refugiados under ett år. Volontärerna rekryterades och förbereddes under mars/april och åkte iväg den 15 maj. Där har de sedan arbetat med att stödja Colombianska flyktingars rättigheter och inflytande i den lokala demokratin i regionen Alto Apure. Projektet har haft sina svårigheter men i stort fungerat bra. Kurser, möten och seminarier TEM (Technical Meeting) Palermo, Italien mars. Karin Westerberg (styrelsen) representerade IAL. Det viktigaste beslutet, som IAL ställde sig bakom, var att rekommendera att TEM görs om till ett möte för att utvärdera lägersäsongen varje höst från att som nu vara ett planeringsmöte på våren. Lägerledarutbildning hos MS Danmark. Deltog från IAL gjorde Sara Malmgren. Nordic-baltic LTS (leader training seminar), Broby, Finland, 5-8 juni. Lägerledarutbildning med deltagare från Norge, Finland, Island, Estland, Ryssland, Sverige och Litauen. Deltog från IAL gjorde Caroline Artner, Åsa Ljusenius, Franja Cok, Jesper Cervin och Jenny Hillström. Josefin Lindgren ingick i prep-teamet som annars bestod av medlemmar från KVT Finland och var en av tränarna på utbildningen. Förhoppning finns att detta ska leda till ökat samarbete mellan SCIgrenarna/partnerorganisationerna i nord-europa och att IAL under 2009 ska hålla en liknande utbildning. SCI Summer University 4, Ulmerfeld, Österrike, augusti. Fokus låg på strategisk planering och fredsutbildning. Deltog från IAL gjorde Josefin Lindgren. ICM (International Comittee Meeting) hölls december utanför Dublin, Irland. Josefin Lindgren och Ingrid Olsson (styrelsen) representerade IAL. Två viktiga beslut var införandet av EEM (European Evaluation Meeting) som kommer att ersätta TEM samt att SCI ska införa ett online-placeringssystem. FM 4 NGOs (Financial Management for NGOs), Island, juni - Seminariet sponsrat av EU:s Unga och aktiva var teoretisk och praktisk överblick av finansiell samordning för föreningar. Seminariet resulterade dessutom i återknytning av gamla kontakter med föreningar från Norden och Baltikum. Värdorganisationen var IAL:s isländska partner SEEDS, och vår representant Danilo Brozovic. 5

6 Marknadsföring på webben ordnades av Globalportalen i hösten. Seminariet var en rad föreläsningar och workshops om olika verktyg, tips och tricks som hjälper till att en hemsida uppmärksammas på bästa möjliga sätt. Deltagaren från IAL var Danilo Brozovic. Årsmöten Vårårsmöte Uppsala, mars Workshop i Non-Violent Communication av Cecilia Carlsson. 16 personer deltog på mötet, där den strategiska planen för antogs som styrande dokument för föreningen. Fyllnadsval till valberedning och revisorsposten. Höstårsmöte Skåne, oktober Årsmötet genomfördes i samarbete med Kvarnby Folkhögskola i deras lokal Röda Huset i centrala Malmö. På årsmötet beslutades om införande av depositionsavgift för EVS-utbytet för att undvika att volontärer hoppar av samt förenklingar i IAL:s reseersättningspolicy. Nya förtroendevalda för 2009 valdes. Utöver mötet presenterade Karolina Näsman Venezuelaprojektet och Jocke Sundqvist gav en workshop i hur vi lyssnar. Mötet hade 15 deltagare under första dagen och 16 under andra. Förtroendevalda Styrelse 2008 bestod IAL:s styrelse av: Karin Westerberg, ordförande; Sara Malmgren, lägeransvarig och kontaktperson för inkommande EVS; Josefin Lindgren, lägeransvarig; Fernando García, Nord Syd och projektledare för Venezuelautbytet; Ingrid Olsson, ekonomiansvarig och personalansvarig under andra halvåret; Sandra Nielsen; personalansvarig; Jesper Cervin, info/pr och IT ansvarig samt Ylva Mattson-Wallinder, ledamot. Styrelsemöten Styrelsen genomförde fyra styrelsemöten under året samt arrangerade en överlämningshelg med den tillträdande styrelsen i november. Uppsala januari. Tema verksamhetsplanering och den strategiska planen. Förutom styrelsen deltog Danilo och Jocke. Göteborg 1-2 mars. Tema marknadsföring. Förutom styrelsen deltog Danilo och Franja. Malmö april. Tema läger och fredsutbildning. Förutom styrelsen deltog Danilo, Franja och Kajsa. På söndagen hölls en workshop tillsammans med Skånes lokalgrupp. Stockholm augusti. Förutom styrelsen deltog Franja. 6

7 Revisor Malin Friberg tom. vårårsmötet 16 mars, Victor Tang valdes på styrelsemötet 27 april. Bokförare Andreas Skälegård Kontoret På IAL:s kontor i Solhuset i Stockholm har följande personer synts under året: Danilo Brozovic - organisationssamordnare och info/pr Joakim Sundkvist - volontärsamordnare och organisationsutvecklare under första månaderna av året. Franja Cok - EVS volontär, Placement Officer och lägerledare. Finansiering Folke Bernadottes Academy gav verksamhetsstöd till ett belopp av kr. Ungdomsstyrelsen gav projektstöd till projektet Organisationsutveckling genom Volontärsamordning till ett belopp av kr för Genom Ungdomsstyrelsen erhöll IAL även EVS-programstöd till ett belopp av kr. Gustav V 90årsfond gav stöd till utbildningen Det finns ingen väg till fred med kr. Folke Bernadottes Minnesfond gav resebidrag för deltagande i ICM till ett belopp av 5000 kr. Dessutom har Projektstöd erhållits från Forum Syd för Venezuelaprojektet. Övrig verksamhet har finansierats av medlemsintäkter. IAL tackar hjärtligt alla fondgivare och medlemmar som möjliggjort verksamheten under året. 7

8 Volontärstatistik In- och utreseländer Land Utgående Inkommande Albanien Armenien 1 Azerbajzdjan Bosnien- Herzegovina 1 Belgien 3 3 Bulgarien 1 Danmark 1 Estland 3 Finland 2 Frankrike 2 Grekland 1 Indien 1 Irland 2 Island 5 Israel Israel (Palestina) 1 Italien 3 Japan 3 4 Kenya 1 Kroatien 1 Makedonien Marocko 2 Mexiko Moçambique 2 Mongolien 1 Nederländerna 1 6 Nepal Norge Polen 5 Portugal 1 Rumänien Ryssland 2 9 Schweiz 2 4 Senegal Serbien 1 8 Slovakien 2 Slovenien 1 3 Spanien 2 7 Storbritannien 1 Sverige Sydkorea 1 Syrien 1 Tadzjikistan Tanzania Thailand Tjeckien 1 11 Turkiet 1 Tyskland 3 8 Uganda Ukraina 3 Ungern 3 USA 2 1 Vitryssland Österrike 2 2 Övriga länder Totalt Statistiken gäller

9 Utgående volontärer Inkommande volontärer Kön Antal Andel Kvinnor 43 62% Män 26 38% Totalt % Ålder Antal Andel % % % % >65 Ej angivet Totalt % Sysselsättning Antal Andel Studerande 44 64% Anställda 23 33% Arbetslösa 2 3% Annat Okänt Totalt % Kön Antal Andel Kvinnor 65 61% Män 42 39% Totalt % Ålder Antal Andel % % % % >65 1 1% Okänt Totalt % Sysselsättning Antal Andel Studerande 69 64% Anställda 34 32% Arbetslösa 1 1% Annat 2 2% Okänt 1 1% Totalt % Vid utgången av år 2008 hade IAL exakt 200 medlemmar. 9

Verksamhetsberättelse Internationella Arbetslag 2010

Verksamhetsberättelse Internationella Arbetslag 2010 Verksamhetsberättelse Internationella Arbetslag 2010 Sammanfattning... 2 Internationella Arbetslag... 2 Volontärförmedling... 2 Lokala aktiviteter... 3 Nationella projekt... 4 Info/Pr... 4 Deltagande på

Läs mer

Verksamhetsberättelse Internationella Arbetslag 2011

Verksamhetsberättelse Internationella Arbetslag 2011 Verksamhetsberättelse Internationella Arbetslag 2011 Sammanfattning...2 Internationella Arbetslag...2 Volontärförmedling...2 Direktutbyte & Nord/Syd...2 Volontärläger...2 Långtidsvolontärer...3 Inkommande...3

Läs mer

Verksamhetsberättelse IAL, Internationella Arbetslag 2005

Verksamhetsberättelse IAL, Internationella Arbetslag 2005 Verksamhetsberättelse IAL, Internationella Arbetslag 2005 Innehåll: Volontärläger Långtidsvolontärer Medlemsaktiviteter Samverkan med andra organisationer Organisationsutveckling Internationell verksamhet

Läs mer

HANDBOKEN Din nyckel till IAL

HANDBOKEN Din nyckel till IAL HANDBOKEN Din nyckel till IAL 1 Uppdateringar sedan tidigare versioner Handboken 2006a 1. Bytt till typsnittet på all text till IALs typsnitt Trebuchet MS 2. Uppdaterat e-postlistförteckningen 3. Uppdaterat

Läs mer

FredAktion ÅRSKRÖNIKA FÖR UNGA #2012 UNGAS FREDSARBETE

FredAktion ÅRSKRÖNIKA FÖR UNGA #2012 UNGAS FREDSARBETE FredAktion ÅRSKRÖNIKA FÖR UNGA #2012 UNGAS FREDSARBETE Det handlar om unga Förord PeaceWorks tror på ungas kraft att avnormalisera och synliggöra våldet i Sverige och i världen genom att kritiskt ifrågasätta

Läs mer

SVERIGES EKUMENISKA KVINNORÅD

SVERIGES EKUMENISKA KVINNORÅD SVERIGES EKUMENISKA KVINNORÅD VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 SVERIGES EKUMENISKA KVINNORÅD, SEK består av cirka 1 000 enskilda medlemmar, representanter för 13 kristna samfund och organisationer samt 12 lokala

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE Svenska Kyrkans Unga i Uppsala stift 2012 Sida 1 av 12 Funkisdygn Den 21-22 januari träffades distriktets funktionärer för teambuilding i Valbo. Där gick de igenom Första hjälpen

Läs mer

Innehåller ännu fler viktiga papper. OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet

Innehåller ännu fler viktiga papper. OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet VITA HÄFTET! Innehåller ännu fler viktiga papper OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet I det här häftet hittar du: Ordlista (med förklaringar till

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011 för IM Göteborgs lokalförening

Verksamhetsberättelse 2011 för IM Göteborgs lokalförening Verksamhetsberättelse 2011 för IM Göteborgs lokalförening Om organisationen Riksorganisationen Individuell Människohjälp, IM, har sitt huvudkontor i Lund. Härifrån leds IMs verksamhet. På fyra orter finns

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011-12

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011-12 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011-12 2 4 6 8 FOKUSOMRÅDE: Profilfrågan FOKUSOMRÅDE: Antidiskriminering med fokus på kön och sexualitet FOKUSOMRÅDE: Lokal utveckling FOKUSOMRÅDE: Stabil organisationsutveckling

Läs mer

Årsberättelse Göteborg 2014-2015 Innehållsförteckning

Årsberättelse Göteborg 2014-2015 Innehållsförteckning Årsberättelse Göteborg 2014-2015 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2 2. Medlemmar 2 3. Styrelsen 2 3.1 Förtroendevalda 3 3.2 Styrelsens arbete 2-5 4 Verksamheter 5 4.1 Läxhjälp 5 4.2 Frukostklubben

Läs mer

ÅRSMÖTE FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND 13-14 APRIL 2013 UMEÅ

ÅRSMÖTE FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND 13-14 APRIL 2013 UMEÅ ÅRSMÖTE FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND 13-14 APRIL 2013 UMEÅ Handlingar till FNUF:s årsmöte 12-13 april i Umeå 1. Innehållsförteckning Sid. 2 2. Välkommen och praktisk information, inkl schema Sid.

Läs mer

Bilaga 1 Redovisning- Peace Facilitator

Bilaga 1 Redovisning- Peace Facilitator Bilaga 1 Redovisning Peace Facilitator För att underlätta läsnigen av redovisningen av peace facilitator har vi gjort en övergripande redovisning med våra övergripande mål och totala kostnader. Vill ni

Läs mer

Verksamhetsplan IM Malmö 2014

Verksamhetsplan IM Malmö 2014 Verksamhetsplan IM Malmö 2014 Namn på verksamheten: Läxläsning Lindängen Antal volontärer: Ett 10 tal på ett år. Antal deltagare: Ett 30 tal på ett år. Volontärsamordning: Den hjälp och det stöd som skulle

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Utrikespolitiska Föreningen Stockholm

Verksamhetsberättelse. Utrikespolitiska Föreningen Stockholm Verksamhetsberättelse Utrikespolitiska Föreningen Stockholm 2013 Härmed överlämnar Utrikespolitiska Föreningen Stockholms styrelse sin verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2013 till Årsmötet för vederbörlig

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010 Svenska Downföreningen

Verksamhetsberättelse 2010 Svenska Downföreningen Verksamhetsberättelse 2010 Svenska Downföreningen 1 (18) 1 Svenska Downföreningens verksamhet... 3 2 Medlemmar... 3 2.1 Medlemsutveckling... 4 2.2 Geografisk spridning per län... 5 2.3 Medlemsavgift...

Läs mer

Verksamhetsberättelse Riksförbundet Sveriges 4H 2014. Huvud Hjärta Hand Hälsa

Verksamhetsberättelse Riksförbundet Sveriges 4H 2014. Huvud Hjärta Hand Hälsa Verksamhetsberättelse Riksförbundet Sveriges 4H 2014 Huvud Hjärta Hand Hälsa Riksförbundet Sveriges 4H Vad är 4H? 4H:s vision är att alla barn och ungdomar ska utvecklas till engagerade, välmående och

Läs mer

Redovisning. Sharing Resources

Redovisning. Sharing Resources Redovisning Sharing Resources time, space, money, energy, knowledge or shortly: life on Earth 21 deltagare från 15 länder och 10 prep team medlemmar från 3 länder deltog i Sharing resources, som gick av

Läs mer

Innehåll. - Allmänt om ESF. - Folkrörelser på ESF. - Analyser av ESF

Innehåll. - Allmänt om ESF. - Folkrörelser på ESF. - Analyser av ESF Innehåll 1. Förord: Folkrörelserna i Norden efter ESF - Allmänt om ESF 2a. Dokumentationen av ESF 2b. Deltagarantal på ESF i Malmö och tidigare 2c. Föreningen ESF Norden om forumet 2d. Brev om avvecklingsbidrag

Läs mer

TAMAMS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010

TAMAMS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 TAMAMS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 TAMAM VÄNSKAP UTAN GRÄNSER!... 2 LEDARE... 2 TAMAM RIKS... 3 LEDNING... 3 ÅRSMÖTE 2010... 3 MEDLEMSAVGIFT OCH MEDLEMSANTAL... 3 HUVUDKONTOR OCH BEMANNING... 3 SYNLIGHET

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2005

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2005 Klubbkonferens, Vaxholms Kastell Inspirationshelg, Stockholm Teaterläger, Skinnskatteberg Personalutbildning, Ånnaboda Inspirationshelg, Heron city Världsjuniorläger, Leksand Klubbkonferens, Vaxholms Kastell

Läs mer

Verksamhetsberättelse MARS 2013 TILL FEBRUARI 2014

Verksamhetsberättelse MARS 2013 TILL FEBRUARI 2014 Verksamhetsberättelse MARS 2013 TILL FEBRUARI 2014 Svenska Hydrologiska Rådet Svenska Hydrologiska Rådet Svenska hydrologiska rådet (SHR) verkar för en helhetssyn på vattnet i natur och samhälle. Många

Läs mer

Rättviseförmedlingens verksamhetsberättelse 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012

Rättviseförmedlingens verksamhetsberättelse 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Rättviseförmedlingens verksamhetsberättelse 2012 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 2 Rättviseförmedlingens verksamhetsberättelse 2012 Innehåll 3 4 6 7 8 9 10 19 20 21 Så arbetar Rättviseförmedlingen Efterlysare

Läs mer

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5 Innehåll 1. Program... 1 2. Praktiska anvisningar... 2 3. Mötesregler... 3 4. Föredragningslista... 4 5. Röstlängd/Delegater... 5 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014... 7 (6.1)

Läs mer

Internationella programkontorets rapportserie nr 33. Internationella utbyten för högre utbildning 2010 Internationella programkontoret

Internationella programkontorets rapportserie nr 33. Internationella utbyten för högre utbildning 2010 Internationella programkontoret Internationella programkontorets rapportserie nr 33 Internationella utbyten för högre utbildning 2010 Internationella programkontoret LU representanter i samspråk med flickor i en moské i Damaskus. foto:

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Verksamhetsplan 2014 - redogörelse FOKUSFRÅGOR Organisationen beslutade under årsmötet att arbeta med två fokusfrågor. Den ena är av organisatorisk form och den andra av mer

Läs mer

Verksamhetsrapport juni-augusti 2014

Verksamhetsrapport juni-augusti 2014 Verksamhetsrapport juni-augusti 2014 Dnr: V10-6-2014 Innehåll Medlemsutveckling 2 Kommunikation 4 Utveckling 5 Utbildning 8 Ledning 10 Service, Förvaltning & Försäljning 11 Scouterna Box 420 34 Telefon:

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖRENINGEN RÄDDA REGNSKOG

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖRENINGEN RÄDDA REGNSKOG VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖRENINGEN RÄDDA REGNSKOG 2012 Inledning Föreningen Rädda Regnskog, nedan kallad Rädda Regnskog, bildades våren 2005. Föreningens syfte lyder: Föreningen skall verka för att tropisk

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med förbundsstyrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund 2011-09-23 25 på Kansliet, Stockholm

Protokoll fört vid sammanträde med förbundsstyrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund 2011-09-23 25 på Kansliet, Stockholm UNF FS 2011-09-23 25 Protokoll nr 3 Protokoll fört vid sammanträde med förbundsstyrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund 2011-09-23 25 på Kansliet, Stockholm Närvarande ledamöter: Närvarande tjänstemän:

Läs mer

erksamhets erättelse Jobbkongressen 2009

erksamhets erättelse Jobbkongressen 2009 erksamhets erättelse 007 2008 Jobbkongressen 2009 Verksamhetsberättelse och Ekonomisk berättelse 2007 2008 Socialdemokratiska partistyrelsen överlämnar härmed till partiets 36e ordinarie kongress, den

Läs mer