Verksamhetsberättelse IAL, Internationella Arbetslag 2005

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse IAL, Internationella Arbetslag 2005"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse IAL, Internationella Arbetslag 2005 Innehåll: Volontärläger Långtidsvolontärer Medlemsaktiviteter Samverkan med andra organisationer Organisationsutveckling Internationell verksamhet Kontoret Rådet Statistik

2 VOLONTÄRLÄGER IAL arrangerade sammanlagt 10 volontärläger under Totalt deltog 74 personer i dessa volontärläger. Emmaus Björkå, 12/6-26/6 Emmaus Björkå säljer kläder och annat till förmån för länder i tredje världen. Utöver att informera om Emmaus verksamhet och sortera kläder målade de tak. Volontärerna bodde i ett stort hus med ett stort kök, badrum och sällskapsrum till förfogande. Fritiden var trevligt anordnad av engagerad personal från Emmaus: Hasselängen, 20/6-3/7 Hasselängen är en biodynamisk gård utanför Trollhättan. Volontärerna arbetade med plantering, ogräsrensning, reparering av stängsel och vedhuggning. Några dagar hjälpte de också till att rengöra fårstallet samt att klippa fåren. På fritiden gavs möjlighet till bland annat bad och utflykt till Trollhättan med omgivning. Dellenbanan, 1/8 14/8 Järnvägen Dellenbanan sträcker sig de 6 milen från Hudiksvall till Ljusdal. Dellenbanan började 1860-talet och var i och under en tid var banan världens nordligaste slutade den kommersiella trafiken och sedan dess jobbar den ideella föreningen Dellenbanans Vänner för att hålla igång verksamhet och liv i historien kring banan. De senaste åren har IAL haft läger tillsammans med Vännerna som bidragit till öppnandet av dressintrafik och snart även rälsbusstrafik på en kortare del samt upprustning av stationshuset i Delsbo. Årets läger fortsatte i samma stil som tidigare läger. De huvudsakliga uppgifterna var att klippa sly och rycka rötter längs banvallen. Vidare målades ett antal gamla avståndstavlor. Färnebo folkhögskola, 11/7-22/7 Farnebo Folkhogskola har satt en stark prägel på det lilla samhället Gysinge. Har arbetade en grupp volontärer via IAL i samverkan med bygdens befolkning och diverse entusiaster med att måla hus samt utföra diverse trädgårdsarbete. Tid ägnades även åt att avnjuta den svenska naturen i denna behagliga landsortsmiljö med naturreservat, vattendrag och skogområden. Alby, 16/7-30/7 Lägret finns till för att ordna aktiviteter för barnen i Alby. Alla fritidsgårdar stänger under sommaren, utom parkleken, där volontärerna ser till att anordna spel, lekar och tävlingar bland annat, så att det händer lite mer än vanligt där under två sommarveckor. Lägret syftar till att arbeta för integration, vilket vissa studiedelar under lägret knyter an till. Volontärerna bodde på kulturhuset Rotemannen. Under helgerna hade de möjlighet att se mer av Stockholm och övernatta där. Gamleby, 10/10-28/10 Stiftelsen Människan och Havet i Gamleby arbetar med att bevara gamla segelfartyg för framtiden. Volontärerna arbetade med att bygga en smedja vid skeppsvarvet, slyröjning, tjärning m.m. Volontärerna bodde i ett mysigt hus med kök, badrum och sovsalar. Bredsjö, 12/7-25/7 Bredsjö Kulturkooperativ arbetar med politisk teater och teaterpedagogik i den lilla byn i Bergslagen. Kooperativet äger byns gamla stationshus som ska rustas upp för att rymma teater- och möteslokaler. Volontärerna arbetade med att skrapa rent stationsbyggnaden från plast- och oljefärg samt måla med falu rödfärg. Vissa invändiga reparationsarbeten utfördes också. På fritiden hölls workshops i fysisk teater och måleri, badades finsk rökbastu mm. Esperantogården, 19/7-9/7 Esperantogården i Lesjöfors är en kombinerad kursgård och vandrarhem. Volontärerna arbetade med att lägga om tak, måla, klippa gräs samt olika mindre renoveringsarbeteen. Som studietema ingick utöver fredsövningar en veckolång kurs i Esperanto. Kursen genomfördes väl och var mycket uppskattad av volontärerna. Härjedalens fjällmuséum, 11/7 29/7 Härjedalens fjällmuseum har utställningar om samerna, gruvnäringen och det norrländska jordbruket.. I år hölls en utställning om beredskapstiden. Volontärerna agerade figuranter i utställningen och klädde sig tidsenligt. De utförde olika sysslar i själva utställningen för att levandegöra beredskapstidens verklighet för muséets besökare. Möjligheter gavs även till kontakter med ortsbefolkningen Subörb festival, 6/8 19/8 I Fittja utanför Stockholm arrangerades Subörbfestivalen. Uppvisningar i nycirkus genomfördes av Cirkus Cirkör och deltagarna gavs möjlighet att prova. Volontärerna byggde scener, reste tält och vägledde besökare. Ett studietema genomfördes om sambandet mellan ungdomskultur och integration. 1

3 LÅNGTIDSVOLONTÄRER Under året hade IAL två stycken långtidsvolontärer, Ossi Lemström från Finland och Danilo Brozovic från Kroatien. Ossi hjälpte till på IAL:s kontor i början av året. Danilo har bland annat hjälpt till med placeringar och genomfört Peace messenger-turnén. Han har även varit delaktig i informationsspridning och organiserande av medlemsaktiviteter. Peace messenger Under 2003 arrangerades ett stort internationellt mänskliga rättigheter-projekt inom SCI. Syftet var att bättre nå fram med fredsbudskapet på volontärläger arrangerade av SCI. Med inspiration i detta projekt genomförde IAL under 2004 ett projekt med samma grundidé. I syfte att försäkra en stark fredsanknytning på de läger som IAL arrangerar är målsättningen att varje läger ska besökas av en så kallad Peace Messenger. Denna person ska vara kunnig om den verksamhet som IAL och SCI bedriver och väl bevandrad i olika metoder att arbeta för fred inom ramen för ett SCIläger. Under 2005 genomfördes en Peace-messenger turné till IAL:s läger i Sverige. Danilo Brozovic ledde övningar med fredstema, något som uppskattades av volontärerna. Under 2006 kommer en ny turné att genomföras. MEDLEMSAKTIVITETER Lärande för fred Under oktober organiserade IAL seminariet Lärande för fred utanför Göteborg. Syftet var att stärka organisationens fredsprofil genom att göra ett antal medlemmar till fredsutbildare. Under fyra dagar genomfördes ett intensivt program med workshops ledda av erfarna IAL:are. Seminariet hade tre teman som anknyter till IAL: s verksamhet; konflikthantering, interkulturell kommunikation och samarbete. Deltagarna fick både teoretiska kunskaper och möjlighet att delta i och själva leda övningar på de tre temana. Målsättningen är att man efter seminariet självständigt skall leda egna övningar på till exempel skolor eller andra organisationer. Programmet var mycket uppskattat och planer finns på att genomföra en andra omgång med liknande innehåll. Jämställdhet i öst och väst Under november hölls seminariet Jämställdhet i öst och väst i Stockholm. Till seminariet hade vi bjudit in deltagare från IAL:s systerorganisationer i Moldavien, Ukraina och Kroatien. Under en vecka genomfördes ett program med workshops, diskussioner, studiebesök och sociala aktiviteter. Syftet var att stärka medvetenheten kring jämställdhet inom IAL samt att lägga grund för ett fortsatt samarbete med partners i öst. Seminariet var lyckat och uppskattades av deltagarna. Inspirationshelg Som avslutning på Jämställdhet i öst och väst hölls inspirationshelg på Barnens ö utanför Norrtälje. Inspirationshelgen hade jämställdhetstema och hade ca 25 deltagare. Annika Holmberg från Forum Syd höll i en mycket uppskattad workshop med metoder för att arbeta med jämställdhet. Lägerledarseminarium Under våren hölls ett kombinerat lägerledarseminarium och NordSyd-utbildning i Kallhäll norr om Stockholm. Två medlemmar från Kurdistans studentförbund i Sverige medverkade på lägerledarträningen. Göteborgs fredsfestival I september organiserade IAL tillsammans med andra fredsorganisationer en fredsfestival i Göteborg. Programmets huvudpunkter var filmvisning, workshops och diskussioner. Ett antal olika filmer om konflikter runt om i världen visades och diskuterades. Festivalen lockade ett stort antal besökare. 2

4 Lokala aktiviteter Göteborg Göteborgs lokalgrupp anordnade under våren/sommaren en lokalgruppsträff, en affischeringsdag, en arbetshelg och ett förlägermöte för utgående volontärer. Man arbetade också under sommaren med mottagandet av de två långtidsvolontärerna Namil från Sri Lanka och Laura från Mexico. Tillsammans med lokalgruppen besökte de långväga volontärerna olika delar av Göteborg, bland annat skärgården, Universeum, Världskulturmuséet och Moskén i Bellevue. En lokalgruppsträff anordnades också där Namil och Laura fick berätta om sina länder och organisationer. Under hösten genomfördes ett efterlägermöte och lokalgruppen arbetade också aktivt med Göteborgs Fredsfestival som initierades av IAL och genomfördes i samarbete med andra fredsorganisationer i Göteborg. Malmö / Lund Malmö och Lunds lokalgrupp hade förlägermöte och efterlägermöte i Malmö. Under våren hade gruppen ett par träffar då affischer sattes upp för att sprida information om IAL i Malmö. Under hösten arbetade gruppen med att utvärdera sommarens läger runt om i Sverige. Vi deltog även på SIDA / Zenit:s Vad kan du göra -helg. IAL:s fredsworkshop Kulturkrock live! genomfördes där. Stockholm Stockholmsgruppen genomförde under våren två förlägermöten med hela 30 deltagare samt en ukrainsk afton. Gruppen deltog även på internationella veckan på Stockholmsuniversitet. Under hösten genomförde Stockholmsgruppen en omfattande insats kring seminariet Jämställdhet i öst och väst. Vi har även funnits representerade under SIDA:s café Zenits informationsdagar då vi hade informationsbord och höll i fredsworkshopen Kulturkrock Live! tillsammans med IKU. Det har även arrangerats efterlägermöte och arbetsmöten på kontoret. Året avslutades med en glöggafton. Uppsala Uppsala lokalgrupp har under 2005 samarbetat med lokalgruppen i Stockholm och bidragit till att genomföra verksamheten där. Tillsammans med Stockholms lokalgruppen deltog vi i mars i en aktivitetsdag på Bolandsskolan i Uppsala. En workshop om volontärläger och fred genomfördes. En liknande aktivitet genomfördes även på Fyrisskolan Umeå Umeå lokalgrupp arrangerade förlägermöte men hade i övrigt liten aktivitet under verksamhetsår

5 ORGANISATIONSUTVECKLING IAL beviljades under året ett bidrag från Ungdomsstyrelsen för att finansiera en satsning på ökade informationsinsatser, nationella sammankomster för medlemmar samt utveckling av lokalgrupper. Bidraget har på ett väsentligt sätt bidragit till att möjliggöra utveckling av verksamheten under Ekonomin i övrigt har varit hårt ansträngd vilket begränsat möjligheterna till utvecklande insatser för medlemmarna. Ett viktigt utvecklingsprojekt som genomförts under året är Ett flertal olika insatser har gjorts för att utveckla IT-strukturen inom IAL. Under 2005 har den tekniska miljön för hemsidan utvecklats och nya fria programvaror införskaffats till kontoret. IT-projektet fortsätter under 2006 och har mycket vidsträckta mål. Ett nytt kommunikationssystem, en ny hemsida, förbättrade kommunikationsmöjligheter för medlemmar och ökade möjligheter att på distans jobba med centrala delar av verksamheten är några av de möjligheter som IT-projektets realiserande kommer att medföra. SAMVERKAN MED ANDRA ORGANISATIONER IAL är medlem i flera svenska organisationer; Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer (LSU), Forum Syd, Centrum för Internationellt Ungdomsutbyte (CIU), SHEF, Svenska FN-förbundet, Nätverket mot rasism, Uppsala sociala forum, Göteborgs sociala forum, Stockholms social forum, IDEA och Färnebo folkhögskola. Främst Forum Syd och LSU anordnar regelbundet kurser som är till stor nytta för IAL. Under 2005 har IAL varit representerade på bland annat följande: LSU:s årsmöte 26/11, IAL representerades av Jens Thulin LSU:s vitrysslandsträffar. Deltagare från IAL: Jens Thulin Forum Syd kurs om jämställdhet. Deltagare från IAL: Nina Isaksson LSU:s nationella konferens Re:Act. IAL representerades av Joakim Sundqvist och Jens Thulin LSU / Europarådet Språkkurs. Via nominering från IAL & LSU deltog Homa Heydarian i Europarådets språkkurs i Franska, i Strasbourg. INTERNATIONELL VERKSAMHET IAL är medlem i den internationella organisationen Service Civil International (SCI) som har cirka 40 medlemsorganisationer världen över. Mycket av det praktiska arbetet inom SCI utförs i arbetsgrupper som fokuserar på olika områden. SCI organiserar årligen ett antal möten och seminarier för att koordinera det internationella volontärutbytet, planera gemensamma aktiviteter och projekt för att hålla samman organisationen. I möjligaste mån deltar representanter från IAL i dessa SCI-aktiviteter. Under året har IAL varit representerat på följande möten och seminarier. Training course in Conflict transformation, Minsk, Vitryssland jan Erfarna fredutbildare från Sverige, Polen, Tyskland, Vitryssland, Ryssland, Finland, Ukraina, Italien, Holland, Moldavien, Spanien och Azerbajan delade på olika sätt med sig av sina egna metoder att genomföra undervisning på temat konflikttransformering. Deltagare från IAL: Joakim Sundqvist, Nina Lindholm TEM, Technical European Meeting, Budapest, Ungern 4-6 mars TEM är ett årligt återkommande tekniskt möte då alla som jobbar på SCI:s olika kontor runt omkring Europa/världen träffas för att komma överens om riktlinjer för samarbetet mellan kontoren under lägersäsongen. Till detta möte är även SCI:s partnerorganisationer inbjudna. På årets möte deltog ett 50-tal personer som representerade ett 40-tal olika organisationer. Under mötet utvärderades den gångna lägersäsongen och 4

6 mötesdeltagarna gick igenom de praktiska riktlinjerna inför den kommande säsongen. Mycket utrymme gavs för bilaterala möten mellan alla samlade organisationer. Deltagare från IAL: Nina Lindholm Abya-Yala seminar, Guatemala mars Abya-Yala är SCI:s internationella arbetsgrupp för Latinamerika. Under mars hölls ett seminarium där det diskuterades hur SCI ska kunna fördjupa sitt samarbete med partners i regionen. Deltagare från IAL: Veronica Persson, Fernando García och Maja Permerup. Bridging the gap seminarium, Helsingsfors, Finland maj Under seminariet diskuterades hur SCI internationellt ska kunna fördjupa och förstärka sin fredsprofil. Detta arbete genomförs utifrån den strategiska plan som antogs Deltagare från IAL: Fernando García. Contact-making seminar for northern Caucasus, Kiev, Ukraina april Under seminariet sammanfördes deltagare från hela Europa med representanter från två tjetjenska organisationer. Diskussioner fördes om hur man kan jobba med volontärläger och/eller långtidsprojekt i eller i anslutning till Tjetjenien. Deltagare från IAL: Åsa Månsson och Jens Thulin Training course in Organizational management, Budapest, Ungern mars Kursen behandlade metoder för att få en organization att fungera bra, locka volontärer, hantera budget på ett professionellt sätt med mera. Deltagare från IAL: Jens Thulin SCI summer university, Madrid, Spanien 3-10 september Denna aktivitet samlade ett stort antal SCI-medlemmar från hela Europa för att få fördjupade perspektiv inom områden som projekthantering, volontär-management, kommunikation och flera andra viktiga ämnen. Deltagare från IAL: Jens Thulin och Maja Permerup ICM, International Committe Meeting, Broc, Schweiz 8-11/12 ICM är SCI:s högsta beslutande organ dit alla grenar skickar sina delegater för att ta beslut om budget, verksamhetsplan, nya medlemmar i den internationella styrelsen och andra frågor som berör SCI. På detta ICM diskuterades bland annat hur det har gått med SCI:s strategiska plan, som röstades igenom på föregående ICM. Det hölls även ett möte där nya former för SCI:s internationella samarbete med Östeuropa diskuterades. Deltagare från IAL: Hanna Zandin (delegat), Nuno Doria (observatör) 5

7 KONTORET Nina Lindholm har haft en 60% tjänst på kontoret sedan februari I övrigt har volontärer i Stockholm hjälpt till att utföra arbete på kontoret. En särskilt stor insats har gjorts av Danilo Brozovic som haft sin EVS-placering på kontoret sedan april månad. Joakim Sundqvist har också gjort en mycket betydande insats för att underlätta arbetet på kontoret, inte minst i rollen som samordnare för övriga volontärer. Bokförare var under året Andreas Skälegård. RÅDET Under 2005 har rådet sammanträtt vid följande tillfällen: 5-6 februari Göteborg 5 juni Kallhäll september Göteborg 2-4 december Kallhäll Årsmöte I mars i Stockholm Årsmöte II 20 november på Barnens ö Rådets medlemmar under året: Ordförande: Cornelia Björk Nuna Doria Torun Jansson Jens Thulin Vice ordförande: Sara Johansson Nina Isaksson Disa Angbratt Veronica Persson Erica Lindroos Övriga förtroendevalda under 2005 har varit: Revisor Anna-Lena Heydar Revisorssuppleant Malin Friberg Valberedning Andreas Skälegård Gellert Kovacs Hanna Zandin 6

8 STATISTIK VOLONTÄRER Land Utgående Inkommande Albanien 2 0 Azerbaijan 3 0 Bosnien 2 2 Belgien 7 2 Bulgarien 6 0 Danmark 0 1 Estland 4 0 Finland 3 4 Frankrike 2 1 Grekland 1 2 Grönland 3 0 Irland 2 1 Island 4 0 Italien 8 2 Japan 0 1 Kanada 1 0 Kroatien 16 1 Litauen 1 0 Mexiko 1 1 Nederländerna 2 6 Norge 3 1 Polen 1 0 Rumänien 1 0 Ryssland 4 3 Schweiz 3 4 Serbien 6 3 Slovakien 2 3 Slovenien 2 0 Spanien 2 2 Storbritannien 7 0 Sverige 13 Sri Lanka 1 0 Sydkorea 0 1 Tjeckien 4 1 Tyskland Ukraina 8 0 Ungern 3 2 USA 2 2 Vitryssland 2 Österrike 2 5 Utgående volontärer Kön Antal Andel Kvinnor Män Totalt Ålder Antal Andel > Totalt Sysselsättning Antal Andel Studerande Anställda Arbetslösa 10 7 Annat Okänt Totalt Inkommande volontärer Kön Antal Andel Kvinnor Män Totalt Ålder Antal Andel >65 0 Okänt 0 0 Totalt Sysselsättning Antal Andel Studerande Anställda Arbetslösa 5 7 Annat Okänt 5 7 Totalt Vid utgången av år 2005 hade IAL 404 medlemmar. Totalt Statistiken gäller IAL tackar för stöd från Folke Bernadottes minnesfond, Gustav V 90-årsfond, Ungdomsstyrelsen, Kronprinsessan Margaretas minnesfond, Forum Syd,, Folkuniversitetet och Folke Bernadotte Akademin, utan vars hjälp IAL inte kunnat genomföra viktiga delar av sin verksamhet. 7

Verksamhetsberättelse IAL - Internationella Arbetslag 2006 Innehåll:

Verksamhetsberättelse IAL - Internationella Arbetslag 2006 Innehåll: Verksamhetsberättelse IAL - Internationella Arbetslag 2006 Innehåll: 1. Volontärläger och volontärer i Sverige 2. Svenska volontärer utomlands 3. Aktiviteter av/för medlemmar i Sverige 4. Lokala aktiviteter

Läs mer

Verksamhetsberättelse Internationella Arbetslag, IAL, 2004

Verksamhetsberättelse Internationella Arbetslag, IAL, 2004 Verksamhetsberättelse Internationella Arbetslag, IAL, 2004 Innehåll: Volontärläger Peace Messenger - projektet Medlemsaktiviteter i Sverige Arbetsgrupper Organisationsutveckling Internationell verksamhet

Läs mer

Verksamhetsberättelse Internationella Arbetslag 2008

Verksamhetsberättelse Internationella Arbetslag 2008 Verksamhetsberättelse Internationella Arbetslag 2008 Innehåll Verksamhetsberättelse...1 Internationella Arbetslag... 1 2008... 1... 1 Innehåll... 1 Sammanfattning... 2 Internationella Arbetslag... 2 Volontärförmedling...

Läs mer

Verksamhetsberättelse Internationella Arbetslag, IAL, 2003

Verksamhetsberättelse Internationella Arbetslag, IAL, 2003 Verksamhetsberättelse Internationella Arbetslag, IAL, 2003 Innehåll: Volontärläger Medlemsaktiviteter i Sverige (Lokalgrupper, Medlemshelger) Arbetsgrupper Organisationsutveckling Internationell verksamhet

Läs mer

Verksamhetsberättelse Internationella Arbetslag 2010

Verksamhetsberättelse Internationella Arbetslag 2010 Verksamhetsberättelse Internationella Arbetslag 2010 Sammanfattning... 2 Internationella Arbetslag... 2 Volontärförmedling... 2 Lokala aktiviteter... 3 Nationella projekt... 4 Info/Pr... 4 Deltagande på

Läs mer

Verksamhetsplan. Internationella Arbetslag 2008. Volontärförmedling

Verksamhetsplan. Internationella Arbetslag 2008. Volontärförmedling Verksamhetsplan Internationella Arbetslag 2008 Volontärförmedling En viktig del av IAL:s verksamhet och den som berör flest medlemmar är att förmedla platser på volontärläger utanför Sverige. Under flera

Läs mer

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa Privatpersoners användning av datorer och Internet - i Sverige och övriga Europa Undersökningen Görs årligen sedan år Omfattar personer i åldern - år ( och - år) Data samlas in i telefonintervjuer som

Läs mer

Verksamhetsberättelse Internationella Arbetslag 2011

Verksamhetsberättelse Internationella Arbetslag 2011 Verksamhetsberättelse Internationella Arbetslag 2011 Sammanfattning...2 Internationella Arbetslag...2 Volontärförmedling...2 Direktutbyte & Nord/Syd...2 Volontärläger...2 Långtidsvolontärer...3 Inkommande...3

Läs mer

Stockholms besöksnäring. September 2014

Stockholms besöksnäring. September 2014 Stockholms besöksnäring. September 214 Under september noterades 1,68 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var 95, eller 1 %, fler än under september 213, vilket i sin tur innebär

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2014

Stockholms besöksnäring. December 2014 Stockholms besöksnäring. December 214 När 214 summeras överträffas års rekordsiffor för övernattningar på länets kommersiella boendeanläggningar varje månad. Drygt 11,8 miljoner övernattningar under 214

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014 Stockholms besöksnäring. Oktober 214 För första gången nådde antalet gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i över en miljon under oktober månad och redan under oktober har över 1 miljoner övernattningar

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Internationella Arbetslag 2007 Innehåll Sammanfattning... - 2 - Internationella Arbetslag... - 2 - Volontärläger... - 3 - Långtidsvolontärer... - 4 - Nord Syd... - 5 - Lokalgrupper...

Läs mer

Utfall 2008-12- 31. 327X EVS-2009 130 000 327X EVS 2010 9 000 Övriga Fonder Summa Erhållna fondmedel 814 401 495 250 478 031 39 000

Utfall 2008-12- 31. 327X EVS-2009 130 000 327X EVS 2010 9 000 Övriga Fonder Summa Erhållna fondmedel 814 401 495 250 478 031 39 000 BUDGET 2010 Utfall 2008-12- 31 Budget ÅM 2009* Utfall 2009 Budget ÅM 2010 INTÄKTER Medlemsintäkter 3111 Medlemsavgift 30 300 30 000 19 900 20 000 3112 Stödmedlem 650 1 000 3113 Gåvor till IAL 2 400 3 000

Läs mer

1. Vad är ett volontärläger?

1. Vad är ett volontärläger? Ni funderar på att vara värdar för ett internationellt volontärläger Kul! Tycker vi i IAL! Den här texten är till för att berätta lite mer om och ge er ett diskussionsunderlag för att fundera kring vad

Läs mer

Verksamhetsberättelse för CISV Umeå år 2009

Verksamhetsberättelse för CISV Umeå år 2009 Verksamhetsberättelse för CISV Umeå år 2009 1. Verksamhetens inriktning 2. Utveckling 3. Förtroendevalda 4. Lokalförening och medlemmar 5. Programverksamhet 6. Forum 7. Utbildningar 8. Nätverk 9. Finansiering

Läs mer

Information om ansökan per land

Information om ansökan per land Information om ansökan per land OBS! Till ansökan bifogade handlingar skall vara översatta till landets officiella språk, eller, om det är svårt att få till stånd en sådan översättning till engelska eller

Läs mer

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 2005-05-02 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Redovisning... 3 2.1 Ärenden

Läs mer

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Linköpings Kommun Statistik & Utredningar Statistikinfo 2009:09 Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Vid årsskiftet 2008 uppgick befolkningen i Linköping till 141 863 personer. Av dessa var 17 156 utrikes

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2010

Internationell prisjämförelse 2010 Priser kostnader 2011 Internationell prisjämförelse 2010 Stora europeiska skillnader i konsumentpriser år 2010 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika länder i Europa år

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2011

Internationell prisjämförelse 2011 Priser kostnader 2012 Internationell prisjämförelse 2011 Stora europeiska skillnader i konsumentpriser år 2011 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika länder i Europa år

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2013

Internationell prisjämförelse 2013 Priser kostnader 2014 Internationell prisjämförelse 2013 Stora skillnader mellan priser som europeiska konsumenter betalade år 2013 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell 2011

Inkvarteringsstatistik för hotell 2011 Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2011:13 12.01.2012 Inkvarteringsstatistik för hotell 2011 Hotellövernattningarna ökade under året Totala antalet övernattningar för alla

Läs mer

Uppsala kommun Månad 7 2015

Uppsala kommun Månad 7 2015 1 Arkets namn R-C-Uppsala Län C-län Kommun Uppsala Månad 7 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping 8 7 6 5 4 3 2 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 Region +/- % +/- 214 Jan-Sep

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005 2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning - fjärde kvartalet 2005 Sidan 2 (10) Innehåll 1. Inledning...5

Läs mer

Youth in Action Europeiska unionens ungdomsprogram på lättläst svenska

Youth in Action Europeiska unionens ungdomsprogram på lättläst svenska Youth in Action Europeiska unionens ungdomsprogram på lättläst svenska Europeiska unionens ungdomsprogr Youth in Action, gemensam verksamhet för ungdomar Vill du resa och träffa andra ungdomar i ett annat

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2013

Finländska dotterbolag utomlands 2013 Företag 2015 Finländska dotterbolag utomlands 2013 Finländska företag utomlands: nästan 4800 dotterbolag i 125 länder år 2013 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

EUROPA PÅ KARTAN. Till läraren. Landområdeskartorna

EUROPA PÅ KARTAN. Till läraren. Landområdeskartorna EUROPA PÅ KARTAN Till läraren Europa på kartan riktar sig mot det centrala innehållet Geografins metoder, begrepp och arbetssätt i ämnet geografi i Lgr11. Framförallt passar materialet för åk 4-6 då Europas

Läs mer

Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare

Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Att köra buss och lastbil i sitt yrke är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. För att säkerställa att alla förare har den

Läs mer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer EUROPA blir äldre I EU:s 27 medlemsländer bor 500 miljoner människor. En allt större del av befolkningen är äldre, medan andelen unga minskar. På sikt kommer det innebära att försörjningskvoten ökar. Foto:

Läs mer

Familjeförmåner inom EU

Familjeförmåner inom EU Familjeförmåner inom EU Dessa regler gäller även EES-länder och Schweiz Föräldrar som arbetar eller bor och arbetar i olika länder inom EU kan ha rätt till förmåner från båda länderna. Det betyder att

Läs mer

ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD

ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD 2012 I KORTHET Fortsatt utmanande för klädhandeln på flera av H&M:s marknader Försäljningen +11% i lokala valutor jämförbara enheter +1% Bruttomarginal 59,5 procent

Läs mer

Statistik barn 0-12 år i Östergötland Bilaga till ABC bokstavslek - en förstudie Vanligaste språk förutom svenska Finspång

Statistik barn 0-12 år i Östergötland Bilaga till ABC bokstavslek - en förstudie Vanligaste språk förutom svenska Finspång Statistik barn 0-12 år i Östergötland Bilaga till ABC bokstavslek - en förstudie Vanligaste språk förutom svenska Finspång Polen 1 till 5 1 till 5 Storbritanien, Irland 1 till 5 1 till 5 Tyskland, Österrike

Läs mer

Uppdragsbeskrivning Styrelseledamot i Internationella Arbetslag

Uppdragsbeskrivning Styrelseledamot i Internationella Arbetslag Du Uppdragsbeskrivning Styrelseledamot i Internationella Arbetslag IAL:s vision är en fredlig och gränslös värld där människor möts med kärlek, förståelse och respekt för varandra, sig själva och de sociala

Läs mer

Projektplan. för. Sharing Resources. time, space, money, energy, knowledge or shortly: life on Earth

Projektplan. för. Sharing Resources. time, space, money, energy, knowledge or shortly: life on Earth Projektplan för Sharing Resources time, space, money, energy, knowledge or shortly: life on Earth Syfte IAL:s vision är en fredlig och gränslös värld där människor möts med kärlek, förståelse och respekt

Läs mer

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Rapport 2015:4 EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Varje år tar EU-kommissionen fram en rapport som mäter EU-ländernas forsknings och innovationsförmåga (Innovation Union Scoreboard).

Läs mer

Snabb bruksanvisning för MO-Call BlackBerry

Snabb bruksanvisning för MO-Call BlackBerry Vad behöver jag för att starta MO-Call? Innan man kan ringa ett samtal, behöver man det nedanstående: Ett registrerat MO-Call konto. MO-Call kredit på ditt konto. MO-Call programvaran på din mobiltelefon.

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2011

Finländska dotterbolag utomlands 2011 Företag 2013 Finländska dotterbolag utomlands 2011 Finländska företag utomlands: drygt 4 600 dotterbolag i 119 länder år 2011 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Västmanlands länmånad 12 2015

Västmanlands länmånad 12 2015 Forum för Turismanalys 1 Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Västmanlands länmånad 12 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 14 12 1 8 6 4 2 År 21 År 211 År 212 År

Läs mer

Lättläst om svenskt studiestöd

Lättläst om svenskt studiestöd Lättläst om svenskt studiestöd Grundläggande rätt för utländska medborgare 2014/15 1 2 Innehåll Vilka är länderna inom EU och EES?...7 Vilka krav behöver du uppfylla för att få svenskt studiestöd?...8

Läs mer

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort!

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! MEMO/11/4 Bryssel den 16 juni 2011 Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! Njut av semestern ta det säkra för det osäkra! Planerar du att resa inom EU eller

Läs mer

Student-UT försäkring

Student-UT försäkring Student-UT försäkring All information om Student-UT försäkringen hittar du på www.liu.se/ut eller på din fakultets hemsida/virtuella mapp. Länkar till hemsidorna: LiU LiU student utlandsstudier 1 Student-UT

Läs mer

Lättläst. Om du bor eller arbetar utomlands

Lättläst. Om du bor eller arbetar utomlands Lättläst Om du bor eller arbetar utomlands Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller

Läs mer

Hyreslösningar Rätt truck för rätt tillfälle

Hyreslösningar Rätt truck för rätt tillfälle EMPOWERING YOUR BUSINESS Hyreslösningar Rätt truck för rätt tillfälle www.toyota-forklifts.se HYRESLÖSNINGAR Rätt truck för rätt tillfälle Olika situationer kräver olika lösningar. Vilken truck passar

Läs mer

Svenska Finska Estniska. Ryska Engelska Koreanska. Franska Tyska Italienska. Grekiska Danska Norska. Isländska Ungerska Spanska

Svenska Finska Estniska. Ryska Engelska Koreanska. Franska Tyska Italienska. Grekiska Danska Norska. Isländska Ungerska Spanska Kapitel 4 - Nationalitet och språk Aktivering 4.1. Vilka språk talar Åsa och Jens? Vi undersöker vilka språk som talas i gruppen och i världen. Material: språkplansch på väggen med olika språk. Affisch

Läs mer

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Information angående UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Utgiven: juni 2013 Enheten för lagreglerade läkare och sjukgymnaster Så här gör du för att få ersättning för besök av utländska patienter/utlandssvenskar

Läs mer

Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend!

Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend! Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend! Regeringens höjning av arbetsgivaravgifterna för unga, den 1 augusti i ett första steg följt av helt avskaffad nedsättning

Läs mer

Turism 2015:6 27.7.2015. Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491. - Ålands officiella statistik - Beskrivning av statistiken

Turism 2015:6 27.7.2015. Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491. - Ålands officiella statistik - Beskrivning av statistiken Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2015:6 27.7.2015 Inkvarteringsstatistik för hotell Juni 2015 Många hotellgästnätter i juni Totala antalet övernattningar på hotellen var

Läs mer

Bli värdfamilj åt en utbytesstudent

Bli värdfamilj åt en utbytesstudent Connecting Lives, Sharing Cultures Ta hem världen till dig Bli värdfamilj åt en utbytesstudent Att vara värdfamilj är att växa som individer, lära nytt & få uppleva ett fantastiskt år tillsammans. Att

Läs mer

Infrastrukturskulden hur finansierar vi den?

Infrastrukturskulden hur finansierar vi den? JANUARI 2015 Infrastrukturskulden hur finansierar vi den? LARS-JOHAN BLOM SVERIGES BYGGINDUSTRIER Infrastrukturskulden Sverige har en infrastrukturskuld på 300 Mdr kr. Hälften eller 150 Mdr kr är relaterat

Läs mer

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan En internationell jämförelse Entreprenörskap i skolan september 2008 Sammanfattning Förhållandevis få svenskar väljer att bli företagare. Trots den nya regeringens ambitioner inom området har inte mycket

Läs mer

uppdaterings - guide för

uppdaterings - guide för uppdaterings - guide för Media Nav navigationssystemet i din Renault Uppdatera GRATIS! * www.renault.naviextras.com *Inom 90 dagar efter leverans av din bil. Välkommen in i media navs värld! Du har precis

Läs mer

Besöka fem skolor/mässor och berätta om IAL, t ex Stockholms universitet 8/3, samt i samband med detta eventuellt genomföra fredsworkshops

Besöka fem skolor/mässor och berätta om IAL, t ex Stockholms universitet 8/3, samt i samband med detta eventuellt genomföra fredsworkshops Rekrytering Besöka fem skolor/mässor och berätta om IAL, t ex Stockholms universitet 8/3, samt i samband med detta eventuellt genomföra fredsworkshops Minst tre utgående volontärer berättar om sina upplevelser

Läs mer

OECD:s Teaching And Learning International Survey. Enkätstudie, åk 7-9 lärare och deras rektorer. 34 deltagande länder, varav 24 OECD-länder

OECD:s Teaching And Learning International Survey. Enkätstudie, åk 7-9 lärare och deras rektorer. 34 deltagande länder, varav 24 OECD-länder TALIS 2013 Vad är TALIS? OECD:s Teaching And Learning International Survey Enkätstudie, åk 7-9 lärare och deras rektorer 34 deltagande länder, varav 24 OECD-länder I Sverige deltog drygt 3300 lärare och

Läs mer

Snabbreferensguide Pro Focus 2202 Färg

Snabbreferensguide Pro Focus 2202 Färg Snabbreferensguide Pro Focus 2202 Färg 2 Slå på och av scannern Mekaniskt uttag Standby-strömbrytare Array-uttag Anslut transducers Använd den gröna standby-strömbrytaren. För att slå på scannern: Tryck

Läs mer

EU på 10 minuter. eu-upplysningen

EU på 10 minuter. eu-upplysningen ! EU på 10 minuter eu-upplysningen EU på 10 minuter EU-upplysningen 3 Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro

Läs mer

Regelverk för registrering av utländska patienter

Regelverk för registrering av utländska patienter Versionsdatum: 2013-10-18 Regelverk för registrering av utländska patienter Landstingets resurscentrum Patientadministrationen Virdings Allé 26 Landstingets resurscentrum 751 85 Uppsala tfn vx 018-611

Läs mer

RESA INOM NORDEN OCH EUROPA

RESA INOM NORDEN OCH EUROPA RESA INOM NORDEN OCH EUROPA - Pass eller id-kort? Här får du svaren! Inom Sverige kräver vi ingen legitimation. (Men inom Sverige ses körkort, pass eller nationellt id-kort som godkänd legitimation) Medborgare

Läs mer

IAL:s strategiska plan 2007-2013

IAL:s strategiska plan 2007-2013 IAL:s strategiska plan 2007-2013 Huvudmål 1. En proaktiv attraktiv organisation där medlemmarna känner delaktighet och ansvar. (medlemsengagemang, struktur/planering, demokrati) 2. Välutvecklade lokalgrupper

Läs mer

Swedavias resvanebarometer

Swedavias resvanebarometer Swedavias resvanebarometer 2011 Kommentarer: Antalet passagerare vid Swedavias flygplatser ökade med 13 procent under 2011, en historiskt mycket hög siffra och oöverträffad sedan 1980-talet. Swedavias

Läs mer

Projektplan. för. Peace Facilitator

Projektplan. för. Peace Facilitator Projektplan för Peace Facilitator Bakgrund IAL:s vision är en fredlig och gränslös värld där människor möts med kärlek, förståelse och respekt för varandra, sig själva och de sociala och ekologiska sammanhang

Läs mer

Kursrapport Ett sommarmöte på Axevalla folkhögskola 24 juli -10 augusti 2012

Kursrapport Ett sommarmöte på Axevalla folkhögskola 24 juli -10 augusti 2012 1 Kursrapport Ett sommarmöte på Axevalla folkhögskola 24 juli -10 augusti 2012 Axevalla folkhögskola anordnade sommaren 2012 i samarbete med Svenska Institutet en språkkurs i svenska språket, Ett Sommarmöte

Läs mer

Resultattavla för innovationsunionen 2014

Resultattavla för innovationsunionen 2014 Resultattavla för innovationsunionen 2014 Innovationsunionens resultattavla för forskning och innovation Sammanfattning SV version Enterprise and Industry Sammanfattning Resultattavlan för innovationsunionen

Läs mer

HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA?

HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA? HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA? 2/09/2008-22/10/2008 Det finns 329 svar, av totalt 329, som motsvarar dina sökvillkor DELTAGANDE Land DE - Tyskland 55 (16.7%) PL - Polen 41 (12.5%) DK - Danmark

Läs mer

Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS. för förare av buss och tung lastbil

Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS. för förare av buss och tung lastbil Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS för förare av buss och tung lastbil Att köra buss och lastbil i yrkestrafik är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. Därför införs en

Läs mer

InterRail Res fritt och bekvämt i hela Europa.

InterRail Res fritt och bekvämt i hela Europa. 2264 InterRail Res fritt och bekvämt i hela Europa. Äventyr, valfrihet, bekvämlighet. Europa har så mycket att erbjuda: storstäder, pittoreska byar, vacker natur och spännande evenemang. Med InterRail

Läs mer

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Sälja och köpa tjänster inom EU samma villkor som hemma Inom EU råder fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och personer. För dig och ditt företag

Läs mer

Du ska kunna resa, flytta och studera. EU i din vardag

Du ska kunna resa, flytta och studera. EU i din vardag ! EU på 10 minuter 2 EU på 10 minuter EU på 10 minuter 3 EU i din vardag Visste du att ungefär 60 procent av besluten som politikerna i din kommun tar påverkas av EU-regler? Det kan till exempel handla

Läs mer

Introduktion till utlastningen SLS.

Introduktion till utlastningen SLS. Innehållsförteckning Group Slide 2 5 februari 13 1. Index 2. Presentation 3. Karta över :s europahubbar 4. Lista över Schweinfurts och Tongerens distributionsländer 5. Sekvenslastning från Göteborg till

Läs mer

Sveriges internationella överenskommelser

Sveriges internationella överenskommelser Sveriges internationella överenskommelser ISSN 1102-3716 Utgiven av utrikesdepartementet SÖ 2013:20 Nr 20 Protokoll om det irländska folkets oro rörande Lissabonfördraget Bryssel den 13 juni 2012 Regeringen

Läs mer

TOYOTA I_SITE Mer än fleet management

TOYOTA I_SITE Mer än fleet management EMPOWERING YOUR BUSINESS TOYOTA I_SITE Mer än fleet management www.toyota-forklifts.se TOYOTA I_SITE Mer än fleet management Toyota I_Site är ett kontinuerligt partnerskap för effektiv materialhantering.

Läs mer

DFDS Fraktarna fusioneras med DFDS Nordisk Transport. DFDS Transport Group delas in i 3 divisioner. DSV köper tillbaka 50% av aktiekapitalet

DFDS Fraktarna fusioneras med DFDS Nordisk Transport. DFDS Transport Group delas in i 3 divisioner. DSV köper tillbaka 50% av aktiekapitalet DSV 2015 Vår historia 10 självständiga åkerier etablerar DSV: De Sammensluttede Vognmænd den 13/7-1976 DSV köper Samson Transport som blir DSV Samson Transport DFDS Fraktarna fusioneras med DFDS Nordisk

Läs mer

Introduktion till nyvalda ledamöter

Introduktion till nyvalda ledamöter Introduktion till nyvalda ledamöter SSF:s organisation SSF:s kongressen Kongressen är SSF:s högst beslutande organ. Den består av representanter från alla distriktsförbunden. Kongressen är föreningen SSF:s

Läs mer

Ung och Aktiv i Europa 1 YOUTH IN ACTION

Ung och Aktiv i Europa 1 YOUTH IN ACTION Ung och Aktiv i Europa 1 YOUTH IN ACTION Jag har lärt mig att tänka på att alla inte har samma förutsättningar som vi i Sverige och att man ska ta vara på sina möjligheter. Man tjänar ingenting på att

Läs mer

Verksamhetsberättelse2013-01-01 t.o.m. 2013-12-31

Verksamhetsberättelse2013-01-01 t.o.m. 2013-12-31 Verksamhetsberättelse2013-01-01 t.o.m. 2013-12-31 Inledning I CISV möts individer och perspektiv. I mötet skapar vi fredsutbildning.med konkreta metoder och utifrån samhällets utmaningar uppmanar vi till

Läs mer

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Inledning Inledande anmärkning: Följande dokument har tagits fram av generaldirektoratet för inre marknaden och tjänster för att bedöma

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 KFUM Stockholm Gotland

Verksamhetsberättelse 2012 KFUM Stockholm Gotland Verksamhetsberättelse 2012 KFUM Stockholm Gotland KFUM Stockholm Gotland är en distriktsorganisation för de till KFUM Sverige anslutna KFUMföreningarna inom Stockholms och Gotlands län. Verksamhetsinriktning

Läs mer

Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012

Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012 PRESSMEDDELANDE Kontaktpersoner: Gérard Dubuy, vd CFO Magnus Bergendorff Telefon: 08-683 73 00 Internet inklusive bildarkiv: www.hl-display.com Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012

Läs mer

Verksamhetsplan för Internationella Arbetslag 2009-2010

Verksamhetsplan för Internationella Arbetslag 2009-2010 Verksamhetsplan för Internationella Arbetslag 2009-2010 Under 2009-2010 vill IAL satsa extra mycket på att stärka vår fredsprofil i såväl vårt utåtriktade som vårt interna arbete, på volontärsamordning

Läs mer

Västmanlands länmånad 12 2014

Västmanlands länmånad 12 2014 Forum för Turismanalys 1 Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Västmanlands länmånad 12 214 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 14 12 1 8 6 4 År 21 År 211 År 212 År 213

Läs mer

Kursrapport Mötesplats Axevalla; en sommarkurs i svenska på Axevalla folkhögskola 28 juli -14 augusti 2014

Kursrapport Mötesplats Axevalla; en sommarkurs i svenska på Axevalla folkhögskola 28 juli -14 augusti 2014 1 Kursrapport Mötesplats Axevalla; en sommarkurs i svenska på Axevalla folkhögskola 28 juli -14 augusti 2014 Axevalla folkhögskola anordnade i samarbete med Svenska Institutet en språkkurs i svenska. Vi

Läs mer

Sommaren 2015 i besöksnäringen

Sommaren 2015 i besöksnäringen Sommaren 2015 i besöksnäringen SOMMAREN 2015 I BESÖKSNÄRINGEN I denna rapport sammanfattar Visita sommaren 2015. Med sommaren menas här juni och juli. När utvecklingen kommenteras jämförs med motsvarande

Läs mer

Säkerhet och god ljudmiljö i det urbana stationssamhället. Presentation av förstudie 2015-03-27

Säkerhet och god ljudmiljö i det urbana stationssamhället. Presentation av förstudie 2015-03-27 Säkerhet och god ljudmiljö i det urbana stationssamhället Presentation av förstudie 2015-03-27 Förstudie Studien är en kartläggning av regelverk och aktörers roller. Förstudie Studien är en kartläggning

Läs mer

Högskoleverket. Delprov DTK 2005-04-09

Högskoleverket. Delprov DTK 2005-04-09 Högskoleverket Delprov DTK 2005-04-09 2 ALKOHOLFÖRSÄLJNING Folkmängden i de redovisade länderna 1995. Miljoner invånare. Land Invånare (miljoner) Liter 100-procentig alkohol/inv. Försäljningen av alkoholhaltiga

Läs mer

Redo att leda. ett nätverk för kvinnliga ledare inom Scouterna

Redo att leda. ett nätverk för kvinnliga ledare inom Scouterna Redo att leda ett nätverk för kvinnliga ledare inom Scouterna Kvinna, scout & ledare? Missa inte chansen att delta i Scouternas nystartade nätverk för kvinnliga ledare. Nätverket Redo Att Leda erbjuder

Läs mer

Var med och påverka kommande arbete inom Human resource management 2015-03-30

Var med och påverka kommande arbete inom Human resource management 2015-03-30 Var med och påverka kommande arbete inom Human resource management 2015-03-30 SIS på 1 minut Sveriges medlem i CEN och ISO Neutral plattform + processmetodik INNEHÅLLET skapar experter! Ideell förening

Läs mer

EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna

EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna IP/08/836 Bryssel den 3 juni 2008 EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna Europeiska kommissionen intensifierar i dag sina ansträngningar för att främja användningen av det kostnadsfria

Läs mer

Enmansbolag med begränsat ansvar

Enmansbolag med begränsat ansvar Enmansbolag med begränsat ansvar Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster Inledande anmärkning: Enkäten har tagits fram av generaldirektorat för inre marknaden och

Läs mer

Totalundersökning av Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter. Antalet gästnätter oförändrat

Totalundersökning av Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter. Antalet gästnätter oförändrat NV 41 SM 1305 Inkvarteringsstatistik för Sverige 2012 Totalundersökning av Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter Accommodation statistics 2012,

Läs mer

EU i din vardag. EU påverkar allas vardag.

EU i din vardag. EU påverkar allas vardag. EU på 10 minuter Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro peiska unionen. Vad sysslar EU med? Hur går sam arbetet

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-01-27 1 (6) Plats och tid Kommunkontoret, Ormön (SR3), Östhammar, kl. 13.00-16.05 Beslutande Bertil Alm Inger Arvidsson Reinhold Delwall Ingrid Gustafsson Christina Haaga Harri Lundgren Sune Pettersson

Läs mer

IKFF vill vidare genom projektet verka för ett ökat samarbete i frågor som rör europeisk säkerhetspolitik mellan IKFF: s kretsar i Sverige men också

IKFF vill vidare genom projektet verka för ett ökat samarbete i frågor som rör europeisk säkerhetspolitik mellan IKFF: s kretsar i Sverige men också Politics for Peace Under år 2007 beviljades IKFF medel för att utbilda sina medlemmar om europeisk säkerhetspolitik (ESP) med fokus på ett genusperspektiv. Nu fortsätter den här satsningen genom projektet

Läs mer

Totalundersökning av Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter

Totalundersökning av Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter NV 41 SM 1403 Inkvarteringsstatistik för Sverige 2013 Totalundersökning av Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter Accommodation statistics 2013,

Läs mer

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 Styrelsen hälsar medlemmarna välkomna till årets verksamhet i Piteå. Kallelse till årsmöte. Tisdagen den 14 februari 2012 Plats: Vardagsrummet, Gamla Bryggeriet samma

Läs mer

Möjligheter och framtidsutmaningar

Möjligheter och framtidsutmaningar Möjligheter och framtidsutmaningar Peter Norman, finansmarknadsminister Terminsstart pension, 8 februari 101 100 Djupare fall och starkare återhämtning av BNP jämfört med omvärlden BNP 101 100 101 100

Läs mer

EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter

EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter Plan arbetar över hela världen för att förbättra situationen för barn som lever i fattigdom

Läs mer

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.10.2014 C(2014) 7594 final KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 22.10.2014 om ändring av genomförandebeslut K (2011) 5500 slutlig, vad gäller titeln och förteckningen

Läs mer

För dig som söker arbete i annat EU-land. Uppdaterad augusti 2010

För dig som söker arbete i annat EU-land. Uppdaterad augusti 2010 För dig som söker arbete i annat EU-land Uppdaterad augusti 2010 För dig som söker arbete i annat EU-land INNEHÅLL Lagarna i arbetslandet gäller... 3 Arbetslöshetsförsäkringen i Sverige... 3 Ersättning

Läs mer

Europa i ett nötskal

Europa i ett nötskal Europa i ett nötskal Vad är Europeiska unionen? Den är europeisk Den är en union = unionen ligger i Europa. = den förenar länder och människor. Kom så tar vi en närmare titt. Vad har alla européer gemensamt?

Läs mer