Verksamhetsberättelse IAL, Internationella Arbetslag 2005

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse IAL, Internationella Arbetslag 2005"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse IAL, Internationella Arbetslag 2005 Innehåll: Volontärläger Långtidsvolontärer Medlemsaktiviteter Samverkan med andra organisationer Organisationsutveckling Internationell verksamhet Kontoret Rådet Statistik

2 VOLONTÄRLÄGER IAL arrangerade sammanlagt 10 volontärläger under Totalt deltog 74 personer i dessa volontärläger. Emmaus Björkå, 12/6-26/6 Emmaus Björkå säljer kläder och annat till förmån för länder i tredje världen. Utöver att informera om Emmaus verksamhet och sortera kläder målade de tak. Volontärerna bodde i ett stort hus med ett stort kök, badrum och sällskapsrum till förfogande. Fritiden var trevligt anordnad av engagerad personal från Emmaus: Hasselängen, 20/6-3/7 Hasselängen är en biodynamisk gård utanför Trollhättan. Volontärerna arbetade med plantering, ogräsrensning, reparering av stängsel och vedhuggning. Några dagar hjälpte de också till att rengöra fårstallet samt att klippa fåren. På fritiden gavs möjlighet till bland annat bad och utflykt till Trollhättan med omgivning. Dellenbanan, 1/8 14/8 Järnvägen Dellenbanan sträcker sig de 6 milen från Hudiksvall till Ljusdal. Dellenbanan började 1860-talet och var i och under en tid var banan världens nordligaste slutade den kommersiella trafiken och sedan dess jobbar den ideella föreningen Dellenbanans Vänner för att hålla igång verksamhet och liv i historien kring banan. De senaste åren har IAL haft läger tillsammans med Vännerna som bidragit till öppnandet av dressintrafik och snart även rälsbusstrafik på en kortare del samt upprustning av stationshuset i Delsbo. Årets läger fortsatte i samma stil som tidigare läger. De huvudsakliga uppgifterna var att klippa sly och rycka rötter längs banvallen. Vidare målades ett antal gamla avståndstavlor. Färnebo folkhögskola, 11/7-22/7 Farnebo Folkhogskola har satt en stark prägel på det lilla samhället Gysinge. Har arbetade en grupp volontärer via IAL i samverkan med bygdens befolkning och diverse entusiaster med att måla hus samt utföra diverse trädgårdsarbete. Tid ägnades även åt att avnjuta den svenska naturen i denna behagliga landsortsmiljö med naturreservat, vattendrag och skogområden. Alby, 16/7-30/7 Lägret finns till för att ordna aktiviteter för barnen i Alby. Alla fritidsgårdar stänger under sommaren, utom parkleken, där volontärerna ser till att anordna spel, lekar och tävlingar bland annat, så att det händer lite mer än vanligt där under två sommarveckor. Lägret syftar till att arbeta för integration, vilket vissa studiedelar under lägret knyter an till. Volontärerna bodde på kulturhuset Rotemannen. Under helgerna hade de möjlighet att se mer av Stockholm och övernatta där. Gamleby, 10/10-28/10 Stiftelsen Människan och Havet i Gamleby arbetar med att bevara gamla segelfartyg för framtiden. Volontärerna arbetade med att bygga en smedja vid skeppsvarvet, slyröjning, tjärning m.m. Volontärerna bodde i ett mysigt hus med kök, badrum och sovsalar. Bredsjö, 12/7-25/7 Bredsjö Kulturkooperativ arbetar med politisk teater och teaterpedagogik i den lilla byn i Bergslagen. Kooperativet äger byns gamla stationshus som ska rustas upp för att rymma teater- och möteslokaler. Volontärerna arbetade med att skrapa rent stationsbyggnaden från plast- och oljefärg samt måla med falu rödfärg. Vissa invändiga reparationsarbeten utfördes också. På fritiden hölls workshops i fysisk teater och måleri, badades finsk rökbastu mm. Esperantogården, 19/7-9/7 Esperantogården i Lesjöfors är en kombinerad kursgård och vandrarhem. Volontärerna arbetade med att lägga om tak, måla, klippa gräs samt olika mindre renoveringsarbeteen. Som studietema ingick utöver fredsövningar en veckolång kurs i Esperanto. Kursen genomfördes väl och var mycket uppskattad av volontärerna. Härjedalens fjällmuséum, 11/7 29/7 Härjedalens fjällmuseum har utställningar om samerna, gruvnäringen och det norrländska jordbruket.. I år hölls en utställning om beredskapstiden. Volontärerna agerade figuranter i utställningen och klädde sig tidsenligt. De utförde olika sysslar i själva utställningen för att levandegöra beredskapstidens verklighet för muséets besökare. Möjligheter gavs även till kontakter med ortsbefolkningen Subörb festival, 6/8 19/8 I Fittja utanför Stockholm arrangerades Subörbfestivalen. Uppvisningar i nycirkus genomfördes av Cirkus Cirkör och deltagarna gavs möjlighet att prova. Volontärerna byggde scener, reste tält och vägledde besökare. Ett studietema genomfördes om sambandet mellan ungdomskultur och integration. 1

3 LÅNGTIDSVOLONTÄRER Under året hade IAL två stycken långtidsvolontärer, Ossi Lemström från Finland och Danilo Brozovic från Kroatien. Ossi hjälpte till på IAL:s kontor i början av året. Danilo har bland annat hjälpt till med placeringar och genomfört Peace messenger-turnén. Han har även varit delaktig i informationsspridning och organiserande av medlemsaktiviteter. Peace messenger Under 2003 arrangerades ett stort internationellt mänskliga rättigheter-projekt inom SCI. Syftet var att bättre nå fram med fredsbudskapet på volontärläger arrangerade av SCI. Med inspiration i detta projekt genomförde IAL under 2004 ett projekt med samma grundidé. I syfte att försäkra en stark fredsanknytning på de läger som IAL arrangerar är målsättningen att varje läger ska besökas av en så kallad Peace Messenger. Denna person ska vara kunnig om den verksamhet som IAL och SCI bedriver och väl bevandrad i olika metoder att arbeta för fred inom ramen för ett SCIläger. Under 2005 genomfördes en Peace-messenger turné till IAL:s läger i Sverige. Danilo Brozovic ledde övningar med fredstema, något som uppskattades av volontärerna. Under 2006 kommer en ny turné att genomföras. MEDLEMSAKTIVITETER Lärande för fred Under oktober organiserade IAL seminariet Lärande för fred utanför Göteborg. Syftet var att stärka organisationens fredsprofil genom att göra ett antal medlemmar till fredsutbildare. Under fyra dagar genomfördes ett intensivt program med workshops ledda av erfarna IAL:are. Seminariet hade tre teman som anknyter till IAL: s verksamhet; konflikthantering, interkulturell kommunikation och samarbete. Deltagarna fick både teoretiska kunskaper och möjlighet att delta i och själva leda övningar på de tre temana. Målsättningen är att man efter seminariet självständigt skall leda egna övningar på till exempel skolor eller andra organisationer. Programmet var mycket uppskattat och planer finns på att genomföra en andra omgång med liknande innehåll. Jämställdhet i öst och väst Under november hölls seminariet Jämställdhet i öst och väst i Stockholm. Till seminariet hade vi bjudit in deltagare från IAL:s systerorganisationer i Moldavien, Ukraina och Kroatien. Under en vecka genomfördes ett program med workshops, diskussioner, studiebesök och sociala aktiviteter. Syftet var att stärka medvetenheten kring jämställdhet inom IAL samt att lägga grund för ett fortsatt samarbete med partners i öst. Seminariet var lyckat och uppskattades av deltagarna. Inspirationshelg Som avslutning på Jämställdhet i öst och väst hölls inspirationshelg på Barnens ö utanför Norrtälje. Inspirationshelgen hade jämställdhetstema och hade ca 25 deltagare. Annika Holmberg från Forum Syd höll i en mycket uppskattad workshop med metoder för att arbeta med jämställdhet. Lägerledarseminarium Under våren hölls ett kombinerat lägerledarseminarium och NordSyd-utbildning i Kallhäll norr om Stockholm. Två medlemmar från Kurdistans studentförbund i Sverige medverkade på lägerledarträningen. Göteborgs fredsfestival I september organiserade IAL tillsammans med andra fredsorganisationer en fredsfestival i Göteborg. Programmets huvudpunkter var filmvisning, workshops och diskussioner. Ett antal olika filmer om konflikter runt om i världen visades och diskuterades. Festivalen lockade ett stort antal besökare. 2

4 Lokala aktiviteter Göteborg Göteborgs lokalgrupp anordnade under våren/sommaren en lokalgruppsträff, en affischeringsdag, en arbetshelg och ett förlägermöte för utgående volontärer. Man arbetade också under sommaren med mottagandet av de två långtidsvolontärerna Namil från Sri Lanka och Laura från Mexico. Tillsammans med lokalgruppen besökte de långväga volontärerna olika delar av Göteborg, bland annat skärgården, Universeum, Världskulturmuséet och Moskén i Bellevue. En lokalgruppsträff anordnades också där Namil och Laura fick berätta om sina länder och organisationer. Under hösten genomfördes ett efterlägermöte och lokalgruppen arbetade också aktivt med Göteborgs Fredsfestival som initierades av IAL och genomfördes i samarbete med andra fredsorganisationer i Göteborg. Malmö / Lund Malmö och Lunds lokalgrupp hade förlägermöte och efterlägermöte i Malmö. Under våren hade gruppen ett par träffar då affischer sattes upp för att sprida information om IAL i Malmö. Under hösten arbetade gruppen med att utvärdera sommarens läger runt om i Sverige. Vi deltog även på SIDA / Zenit:s Vad kan du göra -helg. IAL:s fredsworkshop Kulturkrock live! genomfördes där. Stockholm Stockholmsgruppen genomförde under våren två förlägermöten med hela 30 deltagare samt en ukrainsk afton. Gruppen deltog även på internationella veckan på Stockholmsuniversitet. Under hösten genomförde Stockholmsgruppen en omfattande insats kring seminariet Jämställdhet i öst och väst. Vi har även funnits representerade under SIDA:s café Zenits informationsdagar då vi hade informationsbord och höll i fredsworkshopen Kulturkrock Live! tillsammans med IKU. Det har även arrangerats efterlägermöte och arbetsmöten på kontoret. Året avslutades med en glöggafton. Uppsala Uppsala lokalgrupp har under 2005 samarbetat med lokalgruppen i Stockholm och bidragit till att genomföra verksamheten där. Tillsammans med Stockholms lokalgruppen deltog vi i mars i en aktivitetsdag på Bolandsskolan i Uppsala. En workshop om volontärläger och fred genomfördes. En liknande aktivitet genomfördes även på Fyrisskolan Umeå Umeå lokalgrupp arrangerade förlägermöte men hade i övrigt liten aktivitet under verksamhetsår

5 ORGANISATIONSUTVECKLING IAL beviljades under året ett bidrag från Ungdomsstyrelsen för att finansiera en satsning på ökade informationsinsatser, nationella sammankomster för medlemmar samt utveckling av lokalgrupper. Bidraget har på ett väsentligt sätt bidragit till att möjliggöra utveckling av verksamheten under Ekonomin i övrigt har varit hårt ansträngd vilket begränsat möjligheterna till utvecklande insatser för medlemmarna. Ett viktigt utvecklingsprojekt som genomförts under året är Ett flertal olika insatser har gjorts för att utveckla IT-strukturen inom IAL. Under 2005 har den tekniska miljön för hemsidan utvecklats och nya fria programvaror införskaffats till kontoret. IT-projektet fortsätter under 2006 och har mycket vidsträckta mål. Ett nytt kommunikationssystem, en ny hemsida, förbättrade kommunikationsmöjligheter för medlemmar och ökade möjligheter att på distans jobba med centrala delar av verksamheten är några av de möjligheter som IT-projektets realiserande kommer att medföra. SAMVERKAN MED ANDRA ORGANISATIONER IAL är medlem i flera svenska organisationer; Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer (LSU), Forum Syd, Centrum för Internationellt Ungdomsutbyte (CIU), SHEF, Svenska FN-förbundet, Nätverket mot rasism, Uppsala sociala forum, Göteborgs sociala forum, Stockholms social forum, IDEA och Färnebo folkhögskola. Främst Forum Syd och LSU anordnar regelbundet kurser som är till stor nytta för IAL. Under 2005 har IAL varit representerade på bland annat följande: LSU:s årsmöte 26/11, IAL representerades av Jens Thulin LSU:s vitrysslandsträffar. Deltagare från IAL: Jens Thulin Forum Syd kurs om jämställdhet. Deltagare från IAL: Nina Isaksson LSU:s nationella konferens Re:Act. IAL representerades av Joakim Sundqvist och Jens Thulin LSU / Europarådet Språkkurs. Via nominering från IAL & LSU deltog Homa Heydarian i Europarådets språkkurs i Franska, i Strasbourg. INTERNATIONELL VERKSAMHET IAL är medlem i den internationella organisationen Service Civil International (SCI) som har cirka 40 medlemsorganisationer världen över. Mycket av det praktiska arbetet inom SCI utförs i arbetsgrupper som fokuserar på olika områden. SCI organiserar årligen ett antal möten och seminarier för att koordinera det internationella volontärutbytet, planera gemensamma aktiviteter och projekt för att hålla samman organisationen. I möjligaste mån deltar representanter från IAL i dessa SCI-aktiviteter. Under året har IAL varit representerat på följande möten och seminarier. Training course in Conflict transformation, Minsk, Vitryssland jan Erfarna fredutbildare från Sverige, Polen, Tyskland, Vitryssland, Ryssland, Finland, Ukraina, Italien, Holland, Moldavien, Spanien och Azerbajan delade på olika sätt med sig av sina egna metoder att genomföra undervisning på temat konflikttransformering. Deltagare från IAL: Joakim Sundqvist, Nina Lindholm TEM, Technical European Meeting, Budapest, Ungern 4-6 mars TEM är ett årligt återkommande tekniskt möte då alla som jobbar på SCI:s olika kontor runt omkring Europa/världen träffas för att komma överens om riktlinjer för samarbetet mellan kontoren under lägersäsongen. Till detta möte är även SCI:s partnerorganisationer inbjudna. På årets möte deltog ett 50-tal personer som representerade ett 40-tal olika organisationer. Under mötet utvärderades den gångna lägersäsongen och 4

6 mötesdeltagarna gick igenom de praktiska riktlinjerna inför den kommande säsongen. Mycket utrymme gavs för bilaterala möten mellan alla samlade organisationer. Deltagare från IAL: Nina Lindholm Abya-Yala seminar, Guatemala mars Abya-Yala är SCI:s internationella arbetsgrupp för Latinamerika. Under mars hölls ett seminarium där det diskuterades hur SCI ska kunna fördjupa sitt samarbete med partners i regionen. Deltagare från IAL: Veronica Persson, Fernando García och Maja Permerup. Bridging the gap seminarium, Helsingsfors, Finland maj Under seminariet diskuterades hur SCI internationellt ska kunna fördjupa och förstärka sin fredsprofil. Detta arbete genomförs utifrån den strategiska plan som antogs Deltagare från IAL: Fernando García. Contact-making seminar for northern Caucasus, Kiev, Ukraina april Under seminariet sammanfördes deltagare från hela Europa med representanter från två tjetjenska organisationer. Diskussioner fördes om hur man kan jobba med volontärläger och/eller långtidsprojekt i eller i anslutning till Tjetjenien. Deltagare från IAL: Åsa Månsson och Jens Thulin Training course in Organizational management, Budapest, Ungern mars Kursen behandlade metoder för att få en organization att fungera bra, locka volontärer, hantera budget på ett professionellt sätt med mera. Deltagare från IAL: Jens Thulin SCI summer university, Madrid, Spanien 3-10 september Denna aktivitet samlade ett stort antal SCI-medlemmar från hela Europa för att få fördjupade perspektiv inom områden som projekthantering, volontär-management, kommunikation och flera andra viktiga ämnen. Deltagare från IAL: Jens Thulin och Maja Permerup ICM, International Committe Meeting, Broc, Schweiz 8-11/12 ICM är SCI:s högsta beslutande organ dit alla grenar skickar sina delegater för att ta beslut om budget, verksamhetsplan, nya medlemmar i den internationella styrelsen och andra frågor som berör SCI. På detta ICM diskuterades bland annat hur det har gått med SCI:s strategiska plan, som röstades igenom på föregående ICM. Det hölls även ett möte där nya former för SCI:s internationella samarbete med Östeuropa diskuterades. Deltagare från IAL: Hanna Zandin (delegat), Nuno Doria (observatör) 5

7 KONTORET Nina Lindholm har haft en 60% tjänst på kontoret sedan februari I övrigt har volontärer i Stockholm hjälpt till att utföra arbete på kontoret. En särskilt stor insats har gjorts av Danilo Brozovic som haft sin EVS-placering på kontoret sedan april månad. Joakim Sundqvist har också gjort en mycket betydande insats för att underlätta arbetet på kontoret, inte minst i rollen som samordnare för övriga volontärer. Bokförare var under året Andreas Skälegård. RÅDET Under 2005 har rådet sammanträtt vid följande tillfällen: 5-6 februari Göteborg 5 juni Kallhäll september Göteborg 2-4 december Kallhäll Årsmöte I mars i Stockholm Årsmöte II 20 november på Barnens ö Rådets medlemmar under året: Ordförande: Cornelia Björk Nuna Doria Torun Jansson Jens Thulin Vice ordförande: Sara Johansson Nina Isaksson Disa Angbratt Veronica Persson Erica Lindroos Övriga förtroendevalda under 2005 har varit: Revisor Anna-Lena Heydar Revisorssuppleant Malin Friberg Valberedning Andreas Skälegård Gellert Kovacs Hanna Zandin 6

8 STATISTIK VOLONTÄRER Land Utgående Inkommande Albanien 2 0 Azerbaijan 3 0 Bosnien 2 2 Belgien 7 2 Bulgarien 6 0 Danmark 0 1 Estland 4 0 Finland 3 4 Frankrike 2 1 Grekland 1 2 Grönland 3 0 Irland 2 1 Island 4 0 Italien 8 2 Japan 0 1 Kanada 1 0 Kroatien 16 1 Litauen 1 0 Mexiko 1 1 Nederländerna 2 6 Norge 3 1 Polen 1 0 Rumänien 1 0 Ryssland 4 3 Schweiz 3 4 Serbien 6 3 Slovakien 2 3 Slovenien 2 0 Spanien 2 2 Storbritannien 7 0 Sverige 13 Sri Lanka 1 0 Sydkorea 0 1 Tjeckien 4 1 Tyskland Ukraina 8 0 Ungern 3 2 USA 2 2 Vitryssland 2 Österrike 2 5 Utgående volontärer Kön Antal Andel Kvinnor Män Totalt Ålder Antal Andel > Totalt Sysselsättning Antal Andel Studerande Anställda Arbetslösa 10 7 Annat Okänt Totalt Inkommande volontärer Kön Antal Andel Kvinnor Män Totalt Ålder Antal Andel >65 0 Okänt 0 0 Totalt Sysselsättning Antal Andel Studerande Anställda Arbetslösa 5 7 Annat Okänt 5 7 Totalt Vid utgången av år 2005 hade IAL 404 medlemmar. Totalt Statistiken gäller IAL tackar för stöd från Folke Bernadottes minnesfond, Gustav V 90-årsfond, Ungdomsstyrelsen, Kronprinsessan Margaretas minnesfond, Forum Syd,, Folkuniversitetet och Folke Bernadotte Akademin, utan vars hjälp IAL inte kunnat genomföra viktiga delar av sin verksamhet. 7

Verksamhetsberättelse Internationella Arbetslag 2010

Verksamhetsberättelse Internationella Arbetslag 2010 Verksamhetsberättelse Internationella Arbetslag 2010 Sammanfattning... 2 Internationella Arbetslag... 2 Volontärförmedling... 2 Lokala aktiviteter... 3 Nationella projekt... 4 Info/Pr... 4 Deltagande på

Läs mer

Innehåll. - Allmänt om ESF. - Folkrörelser på ESF. - Analyser av ESF

Innehåll. - Allmänt om ESF. - Folkrörelser på ESF. - Analyser av ESF Innehåll 1. Förord: Folkrörelserna i Norden efter ESF - Allmänt om ESF 2a. Dokumentationen av ESF 2b. Deltagarantal på ESF i Malmö och tidigare 2c. Föreningen ESF Norden om forumet 2d. Brev om avvecklingsbidrag

Läs mer

Kort om Fritidsforum

Kort om Fritidsforum Kort om Fritidsforum Fritidsforum är en ideell organisation bildad 1937. Vi arbetar för människoras tillgång till mötesplatser, inte bara för stunden, utan även för framtiden. Tillgång till demokratiska

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011 för IM Göteborgs lokalförening

Verksamhetsberättelse 2011 för IM Göteborgs lokalförening Verksamhetsberättelse 2011 för IM Göteborgs lokalförening Om organisationen Riksorganisationen Individuell Människohjälp, IM, har sitt huvudkontor i Lund. Härifrån leds IMs verksamhet. På fyra orter finns

Läs mer

Innehåller ännu fler viktiga papper. OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet

Innehåller ännu fler viktiga papper. OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet VITA HÄFTET! Innehåller ännu fler viktiga papper OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet I det här häftet hittar du: Ordlista (med förklaringar till

Läs mer

Verksamhetsrapport juni-augusti 2014

Verksamhetsrapport juni-augusti 2014 Verksamhetsrapport juni-augusti 2014 Dnr: V10-6-2014 Innehåll Medlemsutveckling 2 Kommunikation 4 Utveckling 5 Utbildning 8 Ledning 10 Service, Förvaltning & Försäljning 11 Scouterna Box 420 34 Telefon:

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 Innehåll: 1 INLEDNING... 1 2 STYRELSEN... 2 3 EKONOMI... 2 3.1 SOCIALSTYRELSEN... 2 4 PR, MEDIA OCH HEMSIDA... 3 4.1 SOCIALA MEDIER... 3 5 SAMARBETE INÅT OCH FÖRENINGSVÅRD...

Läs mer

//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2013 //////////////////// //////////////////// ////////////////////

//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2013 //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2013 //////////////////// //////////////////// //////////////////// 2013 ORDFÖRANDE SAMMANFATTAR Under våren 2013 genomförde

Läs mer

Verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport 2012

Verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport 2012 Verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport 2012 Innehållsförteckning Verksamhetsberättelse 2012 1. Inledning 4 2. Arbete med EU:s och Sveriges utvecklingspolitik 4 2.1 Samstämmighet 4 2.2 EU:s och Sveriges

Läs mer

1. Inledning. Varma scouthälsningar, Maria Graner

1. Inledning. Varma scouthälsningar, Maria Graner Verksamhetsrapport För det gemensamma arbetet i Svenska Scoutrådet och Scouterna Riksorganisationen april till augusti 2012 1 1. Inledning Scouthösten är igång, det är full fart ute i landets alla kårer

Läs mer

erksamhets erättelse Jobbkongressen 2009

erksamhets erättelse Jobbkongressen 2009 erksamhets erättelse 007 2008 Jobbkongressen 2009 Verksamhetsberättelse och Ekonomisk berättelse 2007 2008 Socialdemokratiska partistyrelsen överlämnar härmed till partiets 36e ordinarie kongress, den

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

Internationella programkontorets rapportserie nr 33. Internationella utbyten för högre utbildning 2010 Internationella programkontoret

Internationella programkontorets rapportserie nr 33. Internationella utbyten för högre utbildning 2010 Internationella programkontoret Internationella programkontorets rapportserie nr 33 Internationella utbyten för högre utbildning 2010 Internationella programkontoret LU representanter i samspråk med flickor i en moské i Damaskus. foto:

Läs mer

SVENSKA FREDS ÅRSBERÄTTELSE 2013

SVENSKA FREDS ÅRSBERÄTTELSE 2013 SVENSKA FREDS ÅRSBERÄTTELSE 2013 Ge freden en chans! Kriget i Syrien har nu pågått sedan 2011 och har skördat över 100 000 dödsoffer samt tvingat miljontals människor på flykt. Den humanitära nöden är

Läs mer

SLUTRAPPORT FÅTT OCH GJORT. Nationella minoriteters projekt för jämställdhet och mot diskriminering

SLUTRAPPORT FÅTT OCH GJORT. Nationella minoriteters projekt för jämställdhet och mot diskriminering SLUTRAPPORT FÅTT OCH GJORT 2011 2014 Nationella minoriteters projekt för jämställdhet och mot diskriminering SLUTRAPPORT Fått och gjort 2011 2014 Nationella minoriteters projekt för jämställdhet och mot

Läs mer

Upptäck världen - BLI UTBYTESSTUDENT!

Upptäck världen - BLI UTBYTESSTUDENT! Upptäck världen - BLI UTBYTESSTUDENT! Varför ska jag åka iväg som utbytesstudent? LÄR DIG SPANSKA I ECUADOR, spela musik i Ungern, teckna manga i Japan, spela amerikansk fotboll i USA eller varför inte

Läs mer

CHARLY WASSBERG BORBOS, ATRs ORDFÖRANDE:

CHARLY WASSBERG BORBOS, ATRs ORDFÖRANDE: Charly Wassberg Borbos valdes till förbundsordförande på kongressen i Göteborg 2010. För sitt ideella arbete förväntas hon avsätta minst 20 timmar per månad. Charly sitter i egenskap av ATRs ordförande,

Läs mer

Utrikespolitiska föreningen i Uppsala. Verksamhetsberättelse 2013-2014

Utrikespolitiska föreningen i Uppsala. Verksamhetsberättelse 2013-2014 Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Verksamhetsberättelse 2013-2014 Förord Utrikespolitiska föreningens i Uppsalas verksamhetsår 2013 2014 har varit väldigt lyckat. Programverksamheten har lockat ambassadörer,

Läs mer

Slutrapport. Ge och Ta varje dag

Slutrapport. Ge och Ta varje dag Slutrapport Ge och Ta varje dag Projektanordnare: Södertörns polismästardistrikt Projektperiod: 2011-01-11 2011-12-31 ESF dnr: IF-2010-0037 Dnr: 2009-58 Projektnamn: Ge och Ta-varje dag Projektanordnare:

Läs mer

Nu blir vi yngre! Utveckling av barn- och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen

Nu blir vi yngre! Utveckling av barn- och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen Nu blir vi yngre! Utveckling av barn och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen Inledning Bakgrunden till denna förstudie är det föryngringsarbete som påbörjats genom Heimbygdas

Läs mer

Verksam hetsber ättelse

Verksam hetsber ättelse Verksam hetsber ättelse 2011 Verksamhetsberättelse för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Innehållsförteckning Inledning 4 Ordföranden har ordet 4 Detta är STIL 7 Styrelsen 7 Intressepolitik

Läs mer

Även vi kan DISKRIMINERA

Även vi kan DISKRIMINERA 3 Även vi kan DISKRIMINERA Slutrapport om organisationers interna arbete mot diskriminering och för jämställdhet under 2010 2012 ÄVEN VI KAN DISKRIMINERA 3 Slutrapport om organisationers interna arbete

Läs mer

..den fortsatta tiden

..den fortsatta tiden Verksamhetsrapport från 2007..den fortsatta tiden Om engagemang efter ett år på Röda Korsets folkhögskola. Innehåll Förord 3 Statistik 4 Sammanfattning 8 Intervjuer 10 Emilia Erixon Bodil Markendahl Lisa

Läs mer

RAPPORT OM SOCIAL REDOVISNING. Kooperativ VALBORG

RAPPORT OM SOCIAL REDOVISNING. Kooperativ VALBORG RAPPORT 2006 OM SOCIAL REDOVISNING 2006 Kooperativ VALBORG FÖRORD Du håller i din hand en rapport om en social redovisning gjord i ett socialt arbetskooperativ. Den har kommit till genom idogt, men också

Läs mer

Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig själv

Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig själv Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig själv Effekter av internationella ungdomsprojekt inom Ung och Aktiv i Europa på unga och ungdomsledare Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig

Läs mer

MINORITETSPOLITISKA MÅLET

MINORITETSPOLITISKA MÅLET VÄGAR TILL DET MINORITETSPOLITISKA MÅLET UPPFÖLJNING AV UNGDOMSSTYRELSENS ARBETE 2011 2012 VÄGAR TILL DET MINORITETSPOLITISKA MÅLET UPPFÖLJNING AV UNGDOMSSTYRELSENS ARBETE 2011-2012 Förord I februari

Läs mer

För första gången förstod någon

För första gången förstod någon 1973 2013 För första gången förstod någon från föreningen för psykotiska barn till autism- och aspergerförbundet Inför Autism- och Aspergerförbundets 40-jubileum beslutades att ta fram en historik som

Läs mer

Hungerprojektets Årsberättelse 2014 Jordens bästa affärsidé

Hungerprojektets Årsberättelse 2014 Jordens bästa affärsidé Hungerprojektets Årsberättelse 2014 Jordens bästa affärsidé 2 Innehåll Ordförande har ordet 3 Vd har ordet 3 Året i korthet 4 vad gör hungerprojektet 5 De nya hållbarhetsmålen 6 Hållbarhetsmål 5: Jämställdhet

Läs mer

Sydost - Skåne - Väst - Öst - Uppsala - Norr. i Sverige

Sydost - Skåne - Väst - Öst - Uppsala - Norr. i Sverige Sydost - Skåne - Väst - Öst - Uppsala - Norr i Sverige Verksamhetsberättelse 2012 1 Index 5 6 8 Godkänd affärsplan, mentor Presentationsträning Kompetenspanel Uppföljning Riskkapital, kompetensforum SPRÅNGBRÄDAN

Läs mer

Engagemang. som gör skillnad

Engagemang. som gör skillnad Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Förord Engagemang som gör skillnad är Ungdomsstyrelsens tredje

Läs mer