Verksamhetsberättelse IAL, Internationella Arbetslag 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse IAL, Internationella Arbetslag 2005"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse IAL, Internationella Arbetslag 2005 Innehåll: Volontärläger Långtidsvolontärer Medlemsaktiviteter Samverkan med andra organisationer Organisationsutveckling Internationell verksamhet Kontoret Rådet Statistik

2 VOLONTÄRLÄGER IAL arrangerade sammanlagt 10 volontärläger under Totalt deltog 74 personer i dessa volontärläger. Emmaus Björkå, 12/6-26/6 Emmaus Björkå säljer kläder och annat till förmån för länder i tredje världen. Utöver att informera om Emmaus verksamhet och sortera kläder målade de tak. Volontärerna bodde i ett stort hus med ett stort kök, badrum och sällskapsrum till förfogande. Fritiden var trevligt anordnad av engagerad personal från Emmaus: Hasselängen, 20/6-3/7 Hasselängen är en biodynamisk gård utanför Trollhättan. Volontärerna arbetade med plantering, ogräsrensning, reparering av stängsel och vedhuggning. Några dagar hjälpte de också till att rengöra fårstallet samt att klippa fåren. På fritiden gavs möjlighet till bland annat bad och utflykt till Trollhättan med omgivning. Dellenbanan, 1/8 14/8 Järnvägen Dellenbanan sträcker sig de 6 milen från Hudiksvall till Ljusdal. Dellenbanan började 1860-talet och var i och under en tid var banan världens nordligaste slutade den kommersiella trafiken och sedan dess jobbar den ideella föreningen Dellenbanans Vänner för att hålla igång verksamhet och liv i historien kring banan. De senaste åren har IAL haft läger tillsammans med Vännerna som bidragit till öppnandet av dressintrafik och snart även rälsbusstrafik på en kortare del samt upprustning av stationshuset i Delsbo. Årets läger fortsatte i samma stil som tidigare läger. De huvudsakliga uppgifterna var att klippa sly och rycka rötter längs banvallen. Vidare målades ett antal gamla avståndstavlor. Färnebo folkhögskola, 11/7-22/7 Farnebo Folkhogskola har satt en stark prägel på det lilla samhället Gysinge. Har arbetade en grupp volontärer via IAL i samverkan med bygdens befolkning och diverse entusiaster med att måla hus samt utföra diverse trädgårdsarbete. Tid ägnades även åt att avnjuta den svenska naturen i denna behagliga landsortsmiljö med naturreservat, vattendrag och skogområden. Alby, 16/7-30/7 Lägret finns till för att ordna aktiviteter för barnen i Alby. Alla fritidsgårdar stänger under sommaren, utom parkleken, där volontärerna ser till att anordna spel, lekar och tävlingar bland annat, så att det händer lite mer än vanligt där under två sommarveckor. Lägret syftar till att arbeta för integration, vilket vissa studiedelar under lägret knyter an till. Volontärerna bodde på kulturhuset Rotemannen. Under helgerna hade de möjlighet att se mer av Stockholm och övernatta där. Gamleby, 10/10-28/10 Stiftelsen Människan och Havet i Gamleby arbetar med att bevara gamla segelfartyg för framtiden. Volontärerna arbetade med att bygga en smedja vid skeppsvarvet, slyröjning, tjärning m.m. Volontärerna bodde i ett mysigt hus med kök, badrum och sovsalar. Bredsjö, 12/7-25/7 Bredsjö Kulturkooperativ arbetar med politisk teater och teaterpedagogik i den lilla byn i Bergslagen. Kooperativet äger byns gamla stationshus som ska rustas upp för att rymma teater- och möteslokaler. Volontärerna arbetade med att skrapa rent stationsbyggnaden från plast- och oljefärg samt måla med falu rödfärg. Vissa invändiga reparationsarbeten utfördes också. På fritiden hölls workshops i fysisk teater och måleri, badades finsk rökbastu mm. Esperantogården, 19/7-9/7 Esperantogården i Lesjöfors är en kombinerad kursgård och vandrarhem. Volontärerna arbetade med att lägga om tak, måla, klippa gräs samt olika mindre renoveringsarbeteen. Som studietema ingick utöver fredsövningar en veckolång kurs i Esperanto. Kursen genomfördes väl och var mycket uppskattad av volontärerna. Härjedalens fjällmuséum, 11/7 29/7 Härjedalens fjällmuseum har utställningar om samerna, gruvnäringen och det norrländska jordbruket.. I år hölls en utställning om beredskapstiden. Volontärerna agerade figuranter i utställningen och klädde sig tidsenligt. De utförde olika sysslar i själva utställningen för att levandegöra beredskapstidens verklighet för muséets besökare. Möjligheter gavs även till kontakter med ortsbefolkningen Subörb festival, 6/8 19/8 I Fittja utanför Stockholm arrangerades Subörbfestivalen. Uppvisningar i nycirkus genomfördes av Cirkus Cirkör och deltagarna gavs möjlighet att prova. Volontärerna byggde scener, reste tält och vägledde besökare. Ett studietema genomfördes om sambandet mellan ungdomskultur och integration. 1

3 LÅNGTIDSVOLONTÄRER Under året hade IAL två stycken långtidsvolontärer, Ossi Lemström från Finland och Danilo Brozovic från Kroatien. Ossi hjälpte till på IAL:s kontor i början av året. Danilo har bland annat hjälpt till med placeringar och genomfört Peace messenger-turnén. Han har även varit delaktig i informationsspridning och organiserande av medlemsaktiviteter. Peace messenger Under 2003 arrangerades ett stort internationellt mänskliga rättigheter-projekt inom SCI. Syftet var att bättre nå fram med fredsbudskapet på volontärläger arrangerade av SCI. Med inspiration i detta projekt genomförde IAL under 2004 ett projekt med samma grundidé. I syfte att försäkra en stark fredsanknytning på de läger som IAL arrangerar är målsättningen att varje läger ska besökas av en så kallad Peace Messenger. Denna person ska vara kunnig om den verksamhet som IAL och SCI bedriver och väl bevandrad i olika metoder att arbeta för fred inom ramen för ett SCIläger. Under 2005 genomfördes en Peace-messenger turné till IAL:s läger i Sverige. Danilo Brozovic ledde övningar med fredstema, något som uppskattades av volontärerna. Under 2006 kommer en ny turné att genomföras. MEDLEMSAKTIVITETER Lärande för fred Under oktober organiserade IAL seminariet Lärande för fred utanför Göteborg. Syftet var att stärka organisationens fredsprofil genom att göra ett antal medlemmar till fredsutbildare. Under fyra dagar genomfördes ett intensivt program med workshops ledda av erfarna IAL:are. Seminariet hade tre teman som anknyter till IAL: s verksamhet; konflikthantering, interkulturell kommunikation och samarbete. Deltagarna fick både teoretiska kunskaper och möjlighet att delta i och själva leda övningar på de tre temana. Målsättningen är att man efter seminariet självständigt skall leda egna övningar på till exempel skolor eller andra organisationer. Programmet var mycket uppskattat och planer finns på att genomföra en andra omgång med liknande innehåll. Jämställdhet i öst och väst Under november hölls seminariet Jämställdhet i öst och väst i Stockholm. Till seminariet hade vi bjudit in deltagare från IAL:s systerorganisationer i Moldavien, Ukraina och Kroatien. Under en vecka genomfördes ett program med workshops, diskussioner, studiebesök och sociala aktiviteter. Syftet var att stärka medvetenheten kring jämställdhet inom IAL samt att lägga grund för ett fortsatt samarbete med partners i öst. Seminariet var lyckat och uppskattades av deltagarna. Inspirationshelg Som avslutning på Jämställdhet i öst och väst hölls inspirationshelg på Barnens ö utanför Norrtälje. Inspirationshelgen hade jämställdhetstema och hade ca 25 deltagare. Annika Holmberg från Forum Syd höll i en mycket uppskattad workshop med metoder för att arbeta med jämställdhet. Lägerledarseminarium Under våren hölls ett kombinerat lägerledarseminarium och NordSyd-utbildning i Kallhäll norr om Stockholm. Två medlemmar från Kurdistans studentförbund i Sverige medverkade på lägerledarträningen. Göteborgs fredsfestival I september organiserade IAL tillsammans med andra fredsorganisationer en fredsfestival i Göteborg. Programmets huvudpunkter var filmvisning, workshops och diskussioner. Ett antal olika filmer om konflikter runt om i världen visades och diskuterades. Festivalen lockade ett stort antal besökare. 2

4 Lokala aktiviteter Göteborg Göteborgs lokalgrupp anordnade under våren/sommaren en lokalgruppsträff, en affischeringsdag, en arbetshelg och ett förlägermöte för utgående volontärer. Man arbetade också under sommaren med mottagandet av de två långtidsvolontärerna Namil från Sri Lanka och Laura från Mexico. Tillsammans med lokalgruppen besökte de långväga volontärerna olika delar av Göteborg, bland annat skärgården, Universeum, Världskulturmuséet och Moskén i Bellevue. En lokalgruppsträff anordnades också där Namil och Laura fick berätta om sina länder och organisationer. Under hösten genomfördes ett efterlägermöte och lokalgruppen arbetade också aktivt med Göteborgs Fredsfestival som initierades av IAL och genomfördes i samarbete med andra fredsorganisationer i Göteborg. Malmö / Lund Malmö och Lunds lokalgrupp hade förlägermöte och efterlägermöte i Malmö. Under våren hade gruppen ett par träffar då affischer sattes upp för att sprida information om IAL i Malmö. Under hösten arbetade gruppen med att utvärdera sommarens läger runt om i Sverige. Vi deltog även på SIDA / Zenit:s Vad kan du göra -helg. IAL:s fredsworkshop Kulturkrock live! genomfördes där. Stockholm Stockholmsgruppen genomförde under våren två förlägermöten med hela 30 deltagare samt en ukrainsk afton. Gruppen deltog även på internationella veckan på Stockholmsuniversitet. Under hösten genomförde Stockholmsgruppen en omfattande insats kring seminariet Jämställdhet i öst och väst. Vi har även funnits representerade under SIDA:s café Zenits informationsdagar då vi hade informationsbord och höll i fredsworkshopen Kulturkrock Live! tillsammans med IKU. Det har även arrangerats efterlägermöte och arbetsmöten på kontoret. Året avslutades med en glöggafton. Uppsala Uppsala lokalgrupp har under 2005 samarbetat med lokalgruppen i Stockholm och bidragit till att genomföra verksamheten där. Tillsammans med Stockholms lokalgruppen deltog vi i mars i en aktivitetsdag på Bolandsskolan i Uppsala. En workshop om volontärläger och fred genomfördes. En liknande aktivitet genomfördes även på Fyrisskolan Umeå Umeå lokalgrupp arrangerade förlägermöte men hade i övrigt liten aktivitet under verksamhetsår

5 ORGANISATIONSUTVECKLING IAL beviljades under året ett bidrag från Ungdomsstyrelsen för att finansiera en satsning på ökade informationsinsatser, nationella sammankomster för medlemmar samt utveckling av lokalgrupper. Bidraget har på ett väsentligt sätt bidragit till att möjliggöra utveckling av verksamheten under Ekonomin i övrigt har varit hårt ansträngd vilket begränsat möjligheterna till utvecklande insatser för medlemmarna. Ett viktigt utvecklingsprojekt som genomförts under året är Ett flertal olika insatser har gjorts för att utveckla IT-strukturen inom IAL. Under 2005 har den tekniska miljön för hemsidan utvecklats och nya fria programvaror införskaffats till kontoret. IT-projektet fortsätter under 2006 och har mycket vidsträckta mål. Ett nytt kommunikationssystem, en ny hemsida, förbättrade kommunikationsmöjligheter för medlemmar och ökade möjligheter att på distans jobba med centrala delar av verksamheten är några av de möjligheter som IT-projektets realiserande kommer att medföra. SAMVERKAN MED ANDRA ORGANISATIONER IAL är medlem i flera svenska organisationer; Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer (LSU), Forum Syd, Centrum för Internationellt Ungdomsutbyte (CIU), SHEF, Svenska FN-förbundet, Nätverket mot rasism, Uppsala sociala forum, Göteborgs sociala forum, Stockholms social forum, IDEA och Färnebo folkhögskola. Främst Forum Syd och LSU anordnar regelbundet kurser som är till stor nytta för IAL. Under 2005 har IAL varit representerade på bland annat följande: LSU:s årsmöte 26/11, IAL representerades av Jens Thulin LSU:s vitrysslandsträffar. Deltagare från IAL: Jens Thulin Forum Syd kurs om jämställdhet. Deltagare från IAL: Nina Isaksson LSU:s nationella konferens Re:Act. IAL representerades av Joakim Sundqvist och Jens Thulin LSU / Europarådet Språkkurs. Via nominering från IAL & LSU deltog Homa Heydarian i Europarådets språkkurs i Franska, i Strasbourg. INTERNATIONELL VERKSAMHET IAL är medlem i den internationella organisationen Service Civil International (SCI) som har cirka 40 medlemsorganisationer världen över. Mycket av det praktiska arbetet inom SCI utförs i arbetsgrupper som fokuserar på olika områden. SCI organiserar årligen ett antal möten och seminarier för att koordinera det internationella volontärutbytet, planera gemensamma aktiviteter och projekt för att hålla samman organisationen. I möjligaste mån deltar representanter från IAL i dessa SCI-aktiviteter. Under året har IAL varit representerat på följande möten och seminarier. Training course in Conflict transformation, Minsk, Vitryssland jan Erfarna fredutbildare från Sverige, Polen, Tyskland, Vitryssland, Ryssland, Finland, Ukraina, Italien, Holland, Moldavien, Spanien och Azerbajan delade på olika sätt med sig av sina egna metoder att genomföra undervisning på temat konflikttransformering. Deltagare från IAL: Joakim Sundqvist, Nina Lindholm TEM, Technical European Meeting, Budapest, Ungern 4-6 mars TEM är ett årligt återkommande tekniskt möte då alla som jobbar på SCI:s olika kontor runt omkring Europa/världen träffas för att komma överens om riktlinjer för samarbetet mellan kontoren under lägersäsongen. Till detta möte är även SCI:s partnerorganisationer inbjudna. På årets möte deltog ett 50-tal personer som representerade ett 40-tal olika organisationer. Under mötet utvärderades den gångna lägersäsongen och 4

6 mötesdeltagarna gick igenom de praktiska riktlinjerna inför den kommande säsongen. Mycket utrymme gavs för bilaterala möten mellan alla samlade organisationer. Deltagare från IAL: Nina Lindholm Abya-Yala seminar, Guatemala mars Abya-Yala är SCI:s internationella arbetsgrupp för Latinamerika. Under mars hölls ett seminarium där det diskuterades hur SCI ska kunna fördjupa sitt samarbete med partners i regionen. Deltagare från IAL: Veronica Persson, Fernando García och Maja Permerup. Bridging the gap seminarium, Helsingsfors, Finland maj Under seminariet diskuterades hur SCI internationellt ska kunna fördjupa och förstärka sin fredsprofil. Detta arbete genomförs utifrån den strategiska plan som antogs Deltagare från IAL: Fernando García. Contact-making seminar for northern Caucasus, Kiev, Ukraina april Under seminariet sammanfördes deltagare från hela Europa med representanter från två tjetjenska organisationer. Diskussioner fördes om hur man kan jobba med volontärläger och/eller långtidsprojekt i eller i anslutning till Tjetjenien. Deltagare från IAL: Åsa Månsson och Jens Thulin Training course in Organizational management, Budapest, Ungern mars Kursen behandlade metoder för att få en organization att fungera bra, locka volontärer, hantera budget på ett professionellt sätt med mera. Deltagare från IAL: Jens Thulin SCI summer university, Madrid, Spanien 3-10 september Denna aktivitet samlade ett stort antal SCI-medlemmar från hela Europa för att få fördjupade perspektiv inom områden som projekthantering, volontär-management, kommunikation och flera andra viktiga ämnen. Deltagare från IAL: Jens Thulin och Maja Permerup ICM, International Committe Meeting, Broc, Schweiz 8-11/12 ICM är SCI:s högsta beslutande organ dit alla grenar skickar sina delegater för att ta beslut om budget, verksamhetsplan, nya medlemmar i den internationella styrelsen och andra frågor som berör SCI. På detta ICM diskuterades bland annat hur det har gått med SCI:s strategiska plan, som röstades igenom på föregående ICM. Det hölls även ett möte där nya former för SCI:s internationella samarbete med Östeuropa diskuterades. Deltagare från IAL: Hanna Zandin (delegat), Nuno Doria (observatör) 5

7 KONTORET Nina Lindholm har haft en 60% tjänst på kontoret sedan februari I övrigt har volontärer i Stockholm hjälpt till att utföra arbete på kontoret. En särskilt stor insats har gjorts av Danilo Brozovic som haft sin EVS-placering på kontoret sedan april månad. Joakim Sundqvist har också gjort en mycket betydande insats för att underlätta arbetet på kontoret, inte minst i rollen som samordnare för övriga volontärer. Bokförare var under året Andreas Skälegård. RÅDET Under 2005 har rådet sammanträtt vid följande tillfällen: 5-6 februari Göteborg 5 juni Kallhäll september Göteborg 2-4 december Kallhäll Årsmöte I mars i Stockholm Årsmöte II 20 november på Barnens ö Rådets medlemmar under året: Ordförande: Cornelia Björk Nuna Doria Torun Jansson Jens Thulin Vice ordförande: Sara Johansson Nina Isaksson Disa Angbratt Veronica Persson Erica Lindroos Övriga förtroendevalda under 2005 har varit: Revisor Anna-Lena Heydar Revisorssuppleant Malin Friberg Valberedning Andreas Skälegård Gellert Kovacs Hanna Zandin 6

8 STATISTIK VOLONTÄRER Land Utgående Inkommande Albanien 2 0 Azerbaijan 3 0 Bosnien 2 2 Belgien 7 2 Bulgarien 6 0 Danmark 0 1 Estland 4 0 Finland 3 4 Frankrike 2 1 Grekland 1 2 Grönland 3 0 Irland 2 1 Island 4 0 Italien 8 2 Japan 0 1 Kanada 1 0 Kroatien 16 1 Litauen 1 0 Mexiko 1 1 Nederländerna 2 6 Norge 3 1 Polen 1 0 Rumänien 1 0 Ryssland 4 3 Schweiz 3 4 Serbien 6 3 Slovakien 2 3 Slovenien 2 0 Spanien 2 2 Storbritannien 7 0 Sverige 13 Sri Lanka 1 0 Sydkorea 0 1 Tjeckien 4 1 Tyskland Ukraina 8 0 Ungern 3 2 USA 2 2 Vitryssland 2 Österrike 2 5 Utgående volontärer Kön Antal Andel Kvinnor Män Totalt Ålder Antal Andel > Totalt Sysselsättning Antal Andel Studerande Anställda Arbetslösa 10 7 Annat Okänt Totalt Inkommande volontärer Kön Antal Andel Kvinnor Män Totalt Ålder Antal Andel >65 0 Okänt 0 0 Totalt Sysselsättning Antal Andel Studerande Anställda Arbetslösa 5 7 Annat Okänt 5 7 Totalt Vid utgången av år 2005 hade IAL 404 medlemmar. Totalt Statistiken gäller IAL tackar för stöd från Folke Bernadottes minnesfond, Gustav V 90-årsfond, Ungdomsstyrelsen, Kronprinsessan Margaretas minnesfond, Forum Syd,, Folkuniversitetet och Folke Bernadotte Akademin, utan vars hjälp IAL inte kunnat genomföra viktiga delar av sin verksamhet. 7

Verksamhetsberättelse IAL - Internationella Arbetslag 2006 Innehåll:

Verksamhetsberättelse IAL - Internationella Arbetslag 2006 Innehåll: Verksamhetsberättelse IAL - Internationella Arbetslag 2006 Innehåll: 1. Volontärläger och volontärer i Sverige 2. Svenska volontärer utomlands 3. Aktiviteter av/för medlemmar i Sverige 4. Lokala aktiviteter

Läs mer

Verksamhetsberättelse Internationella Arbetslag, IAL, 2004

Verksamhetsberättelse Internationella Arbetslag, IAL, 2004 Verksamhetsberättelse Internationella Arbetslag, IAL, 2004 Innehåll: Volontärläger Peace Messenger - projektet Medlemsaktiviteter i Sverige Arbetsgrupper Organisationsutveckling Internationell verksamhet

Läs mer

Verksamhetsberättelse Internationella Arbetslag 2008

Verksamhetsberättelse Internationella Arbetslag 2008 Verksamhetsberättelse Internationella Arbetslag 2008 Innehåll Verksamhetsberättelse...1 Internationella Arbetslag... 1 2008... 1... 1 Innehåll... 1 Sammanfattning... 2 Internationella Arbetslag... 2 Volontärförmedling...

Läs mer

PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse, naturvetenskap och digital problemlösning

PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse, naturvetenskap och digital problemlösning PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse, naturvetenskap och digital problemlösning Vad är PISA? OECD:s Programme for International Student Assessment. Matematik, läsförståelse och naturvetenskap,

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juli 2015

Stockholms besöksnäring. Juli 2015 Stockholms besöksnäring. Under juli månad registrerades över 1,6 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 20 jämfört med juli månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. April 2015

Stockholms besöksnäring. April 2015 Stockholms besöksnäring. Under april månad registrerades cirka 885 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 9 jämfört med april månad 214. Över två tredjedelar av övernattningarna

Läs mer

14 Internationella uppgifter om jordbruket

14 Internationella uppgifter om jordbruket 14 Internationella uppgifter om jordbruk 249 14 Internationella uppgifter om jordbruket Kapitel 14 innehåller internationella uppgifter om Åkerarealens användning Totalskördar Antal husdjur Animalieproduktion

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Maj 2015

Stockholms besöksnäring. Maj 2015 Stockholms besöksnäring. Under maj månad registrerades cirka 1 200 000 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 4 jämfört med maj månad 2014. Över två tredjedelar av övernattningarna

Läs mer

14 Internationella uppgifter om jordbruk

14 Internationella uppgifter om jordbruk 249 Kapitel 14 innehåller internationella uppgifter om Åkerarealens användning Totalskördar Antal husdjur Animalieproduktion Förvärvsarbetande befolkning inom jordbruk med binäringar, med uppdelning på

Läs mer

Stockholms besöksnäring. November 2016

Stockholms besöksnäring. November 2016 Stockholms besöksnäring. Under november månad registrerades ca 1,1 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 5 jämfört med november 2015. Cirka 74 av övernattningarna

Läs mer

Verksamhetsplan. Internationella Arbetslag 2008. Volontärförmedling

Verksamhetsplan. Internationella Arbetslag 2008. Volontärförmedling Verksamhetsplan Internationella Arbetslag 2008 Volontärförmedling En viktig del av IAL:s verksamhet och den som berör flest medlemmar är att förmedla platser på volontärläger utanför Sverige. Under flera

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Augusti 2015

Stockholms besöksnäring. Augusti 2015 Stockholms besöksnäring. Under augusti månad registrerades över 1,5 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 7 jämfört med augusti månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2015

Stockholms besöksnäring. Oktober 2015 Stockholms besöksnäring. Under oktober månad registrerades över 1,1 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 7 jämfört med oktober månad 2014. Cirka 68 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juni 2015

Stockholms besöksnäring. Juni 2015 Stockholms besöksnäring. Under juni månad registrerades över 1 200 000 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 6 jämfört med juni månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Februari 2016

Stockholms besöksnäring. Februari 2016 Stockholms besöksnäring. Under februari månad registrerades närmare 820 tusen gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 12 jämfört med februari månad 2015. Cirka 70 av övernattningarna

Läs mer

Verksamhetsberättelse Internationella Arbetslag, IAL, 2003

Verksamhetsberättelse Internationella Arbetslag, IAL, 2003 Verksamhetsberättelse Internationella Arbetslag, IAL, 2003 Innehåll: Volontärläger Medlemsaktiviteter i Sverige (Lokalgrupper, Medlemshelger) Arbetsgrupper Organisationsutveckling Internationell verksamhet

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2016

Stockholms besöksnäring. Oktober 2016 Stockholms besöksnäring. Oktober 216 Under oktober månad registrerades ca 1,2 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 5 jämfört med oktober 215. Cirka 69 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Maj 2016

Stockholms besöksnäring. Maj 2016 Stockholms besöksnäring. Under maj månad registrerades över 1,2 miljon gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 4 jämfört med maj månad 2015. Cirka 64 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juli 2016

Stockholms besöksnäring. Juli 2016 Stockholms besöksnäring. Under juli månad registrerades över 1,6 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en minskning med 3 jämfört med juli månad 2015. Cirka 57 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. April 2016

Stockholms besöksnäring. April 2016 Stockholms besöksnäring. Under april månad registrerades över 1 miljon gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 16 jämfört med april månad 2015. Cirka 70 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Augusti 2016

Stockholms besöksnäring. Augusti 2016 Stockholms besöksnäring. Under augusti månad registrerades över 1,5 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 2 jämfört med augusti månad 2015. Cirka 57 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juni 2016

Stockholms besöksnäring. Juni 2016 Stockholms besöksnäring. Under juni månad registrerades närmare 1,3 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 3 jämfört med juni månad 2015. Cirka 58 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Sommaren 2016

Stockholms besöksnäring. Sommaren 2016 Stockholms besöksnäring. Sommaren Under de tre sommarmånaderna juni, juli och augusti registrerades över 4,4 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 1 jämfört med

Läs mer

Protokoll från öppet styrelsemöte i Stockholm 25-26 maj 2006

Protokoll från öppet styrelsemöte i Stockholm 25-26 maj 2006 Protokoll från öppet styrelsemöte i Stockholm 25-26 maj 2006 Närvarande: Viktor Söderqvist, Homa Heydarian, Ylva Wallinder-Mattson, Fernando Garcia, Magnus Hansson, Anja Björkman, Jocke Sundqvist, Johanna

Läs mer

Verksamhetsplan för Internationella Arbetslag 2007-2008

Verksamhetsplan för Internationella Arbetslag 2007-2008 Verksamhetsplan för Internationella Arbetslag 2007-2008 Internationella arbetslag (IAL) är en organisation som verkar för fred genom att skapa mötesplatser mellan människor. Vi arbetar förebyggande genom

Läs mer

EUROPARÅDET VÄKTARE AV DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA EN ÖVERSIKT

EUROPARÅDET VÄKTARE AV DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA EN ÖVERSIKT EUROPARÅDET VÄKTARE AV DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA EN ÖVERSIKT Non-member state of the Council of Europe (Belarus) MEDLEMSSTATER SÄTE OCH KONTOR BUDGET Albanien, Andorra, Armenien, Azerbajdzjan, Belgien,

Läs mer

Arbetslösa enligt AKU resp. AMS jan 2002 t.o.m. maj 2006,1 000 tal

Arbetslösa enligt AKU resp. AMS jan 2002 t.o.m. maj 2006,1 000 tal AKU Almedalen 2006 AKU-AMS Vem är arbetslös? Arbetslöshet och sysselsättning i ett internationellt perspektiv Inrikes/utrikes födda Verksamhetssektorer i ett internationellt perspektiv Val Arbetslösa enligt

Läs mer

Stockholms besöksnäring. September 2014

Stockholms besöksnäring. September 2014 Stockholms besöksnäring. September 214 Under september noterades 1,68 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var 95, eller 1 %, fler än under september 213, vilket i sin tur innebär

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014 Stockholms besöksnäring. Oktober 214 För första gången nådde antalet gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i över en miljon under oktober månad och redan under oktober har över 1 miljoner övernattningar

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2014

Stockholms besöksnäring. December 2014 Stockholms besöksnäring. December 214 När 214 summeras överträffas års rekordsiffor för övernattningar på länets kommersiella boendeanläggningar varje månad. Drygt 11,8 miljoner övernattningar under 214

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Tillkännagivande i fråga om konventionen den 25 oktober 1980 om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn; SFS 2004:636 Utkom från trycket den 30 juni 2004

Läs mer

Reviderad projektplan

Reviderad projektplan Reviderad projektplan för Medlingsutbildning - en utbildning om konflikthantering genom medling som förbereder för att leda volontärläger med fredstema Inledning Intresset för IAL:s medlingsutbildning

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Internationella Arbetslag 2007 Innehåll Sammanfattning... - 2 - Internationella Arbetslag... - 2 - Volontärläger... - 3 - Långtidsvolontärer... - 4 - Nord Syd... - 5 - Lokalgrupper...

Läs mer

Verksamhetsberättelse Internationella Arbetslag 2010

Verksamhetsberättelse Internationella Arbetslag 2010 Verksamhetsberättelse Internationella Arbetslag 2010 Sammanfattning... 2 Internationella Arbetslag... 2 Volontärförmedling... 2 Lokala aktiviteter... 3 Nationella projekt... 4 Info/Pr... 4 Deltagande på

Läs mer

Stockholms besöksnäring

Stockholms besöksnäring Stockholms besöksnäring 9,4 miljoner gästnätter på hotell, vandrarhem, stugbyar och camping För Stockholms hotell, vandrarhem, stugbyar och campingplatser präglades av en svag inledning, ett par riktigt

Läs mer

PISA 2012. 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap

PISA 2012. 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap Vad är PISA? OECD:s Programme for International Student Assessment 15-åringar Matematik, läsförståelse och naturvetenskap 65

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell 2003

Inkvarteringsstatistik för hotell 2003 Iris Åkerberg, statistiker Inkvartering 2003:13 Tel. 25496 20.1.2004 Inkvarteringsstatistik för hotell 2003 Övernattningarna minskade under året Hotellstatistiken för hela 2003 är klar. Totala antalet

Läs mer

Protokoll. Styrelsemöte Söndagen den 12:e Juni 2011 kl 10.00-13, Ramsjö Gård, Uppsala

Protokoll. Styrelsemöte Söndagen den 12:e Juni 2011 kl 10.00-13, Ramsjö Gård, Uppsala Protokoll Styrelsemöte Söndagen den 12:e Juni 2011 kl 10.00-13, Ramsjö Gård, Uppsala Närvarande: Erika Rydegård (punkt 7-13), Gilbert Blondeau (styrelsemedlem), Josefin Gasic (skype, punkt 4-7), Josefin

Läs mer

14 Internationella uppgifter om jordbruk

14 Internationella uppgifter om jordbruk 211 Kapitel 14 innehåller internationella uppgifter om Åkerarealens användning Totalskördar Antal husdjur Animalieproduktion Förvärvsarbetande befolkning inom jordbruk med binäringar Sammanfattning Statistik

Läs mer

Uppsala 2015. Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping. Mars

Uppsala 2015. Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping. Mars 1 Uppsala 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping 2 18 16 14 12 1 8 6 4 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 2 Region +/- % +/- 214 Jan- +/-% +/- 214 Stockholms län 867588 7,8%

Läs mer

Olika typer av kartor Tematiska kartor Topografiska kartor En karta kan visa olika saker Europas födelse Jordens tektoniska plattor Europas utseende Naturlandskap Landskap som naturen format Kulturlandskap

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell 2005

Inkvarteringsstatistik för hotell 2005 Christina Lindström, bitr. statistiker Inkvartering 2005:13 Tel. 25491 6.2.2006 Inkvarteringsstatistik för hotell 2005 Övernattningarna minskade under året Totala antalet övernattningar för alla hotell

Läs mer

Verksamhetsberättelse Internationella Arbetslag 2011

Verksamhetsberättelse Internationella Arbetslag 2011 Verksamhetsberättelse Internationella Arbetslag 2011 Sammanfattning...2 Internationella Arbetslag...2 Volontärförmedling...2 Direktutbyte & Nord/Syd...2 Volontärläger...2 Långtidsvolontärer...3 Inkommande...3

Läs mer

Uppsala Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping. Feb

Uppsala Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping. Feb 1 Uppsala 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping 2 18 16 14 12 1 8 6 4 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 2 Region +/- % +/- 214 Jan- +/-% +/- 214 Stockholms län 73555 6,8%

Läs mer

Information om ansökan per land

Information om ansökan per land Information om ansökan per land OBS! Till ansökan bifogade handlingar skall vara översatta till landets officiella språk, eller, om det är svårt att få till stånd en sådan översättning till engelska eller

Läs mer

Utfall 2008-12- 31. 327X EVS-2009 130 000 327X EVS 2010 9 000 Övriga Fonder Summa Erhållna fondmedel 814 401 495 250 478 031 39 000

Utfall 2008-12- 31. 327X EVS-2009 130 000 327X EVS 2010 9 000 Övriga Fonder Summa Erhållna fondmedel 814 401 495 250 478 031 39 000 BUDGET 2010 Utfall 2008-12- 31 Budget ÅM 2009* Utfall 2009 Budget ÅM 2010 INTÄKTER Medlemsintäkter 3111 Medlemsavgift 30 300 30 000 19 900 20 000 3112 Stödmedlem 650 1 000 3113 Gåvor till IAL 2 400 3 000

Läs mer

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa Privatpersoners användning av datorer och Internet - i Sverige och övriga Europa Undersökningen Görs årligen sedan år Omfattar personer i åldern - år ( och - år) Data samlas in i telefonintervjuer som

Läs mer

Inresande studenter 1997/98 2000/01 2003/04 2006/07

Inresande studenter 1997/98 2000/01 2003/04 2006/07 Statistisk analys Torbjörn Lindqvist Avdelningen för statistik och analys 08-563 087 07 torbjorn.lindqvist@hsv.se www.hsv.se 2008-02-26 2008/2 Allt fler utländska studenter i Sverige Enligt senast tillgängliga

Läs mer

Uppsala Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping. Juni

Uppsala Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping. Juni 1 Uppsala 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping 7 6 5 4 3 2 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 Region +/- % +/- 214 Jan- +/-% +/- 214 Stockholms län 123161 5,7% 66188 5646391

Läs mer

ANTAL UTLANDSSTUDERANDE MED STUDIESTÖD Asut1415.xlsx Sida 1

ANTAL UTLANDSSTUDERANDE MED STUDIESTÖD Asut1415.xlsx Sida 1 ANTAL UTLANDSSTUDERANDE MED STUDIESTÖD 2014-2015 22.3.2016 Asut1415.xlsx Sida 1 gymnasienivå GYMNASIESTUDIER YRKESINRIKTADE STUDIER Till \ Från Danmark Finland Island Norge Sverige Färöar Grönl. Åland

Läs mer

Matematik Läsförståelse Naturvetenskap

Matematik Läsförståelse Naturvetenskap PISA 212 RESULTAT 52 515 51 55 5 495 49 Matematik Läsförståelse Naturvetenskap 485 48 475 47 2 23 26 29 212 Länder med bättre resultat än Sverige Länder med liknande resultat som Sverige Länder med sämre

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell 2011

Inkvarteringsstatistik för hotell 2011 Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2011:13 12.01.2012 Inkvarteringsstatistik för hotell 2011 Hotellövernattningarna ökade under året Totala antalet övernattningar för alla

Läs mer

Uppsala Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping. Jan. C-län Uppsala

Uppsala Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping. Jan. C-län Uppsala 1 R-C-län Uppsala län C-län Uppsala Uppsala 9 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping 7 6 5 4 3 2 1 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 Region +/- % +/- 214 - +/-% +/- 214 Stockholms

Läs mer

Protokoll. IAL styrelsemöte (Skype) 15 februari 2011 kl 19.00-22.00. Närvarande: Gilbert Blondeau, Erika Jansson och Sara Malmgren

Protokoll. IAL styrelsemöte (Skype) 15 februari 2011 kl 19.00-22.00. Närvarande: Gilbert Blondeau, Erika Jansson och Sara Malmgren Protokoll IAL styrelsemöte (Skype) 15 februari 2011 kl 19.00-22.00 Närvarande: Gilbert Blondeau, Erika Jansson och Sara Malmgren Formalia 1. Mötets öppnande Mötet öppnades. 2. Val av ordförande, sekreterare

Läs mer

1. Vad är ett volontärläger?

1. Vad är ett volontärläger? Ni funderar på att vara värdar för ett internationellt volontärläger Kul! Tycker vi i IAL! Den här texten är till för att berätta lite mer om och ge er ett diskussionsunderlag för att fundera kring vad

Läs mer

Andel av befolkningen med högre utbildning efter ålder Högskoleutbildning, kortare år år år år år

Andel av befolkningen med högre utbildning efter ålder Högskoleutbildning, kortare år år år år år 196 Bilaga A Tabeller Tabell 5.1 Andel av befolkningen med högre efter ålder 2001 Andel i procent Högskole, kortare 25 64 år 25 34 år 35 44 år 45 54 år 55 64 år Australien 10 10 10 10 9 Belgien 1 15 19

Läs mer

Europeiska unionens ungdomsprogram

Europeiska unionens ungdomsprogram Youth in Action Europeiska unionens ungdomsprogram Youth in Action är en resa uti europeism och inom dig. Om du vill påverka din egen livsmiljö, skaffa dig internationell erfarenhet, göra din röst hörd

Läs mer

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 2005-05-02 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Redovisning... 3 2.1 Ärenden

Läs mer

In- och utvandring. 6. In- och utvandrare Immigrants and emigrants Statistiska centralbyrån 289. Tusental 120.

In- och utvandring. 6. In- och utvandrare Immigrants and emigrants Statistiska centralbyrån 289. Tusental 120. Tabeller över Sveriges befolkning 2007 Befolkningsförändringar in- och utvandring In- och utvandring Under år 2007 invandrade 99 485 personer till Sverige. Det innebär att invandringen, som slog rekord

Läs mer

1995 IIHF World Championship

1995 IIHF World Championship 1995 IIHF World Championship Matcherna spelades i Globen, Stockholm, och Gavlerinken, Gävle, Sverige den 23 april 7 maj. B-VM spelades den 12 21 april i Bratislava, Slovakien. C-VM spelades den 20 30 mars

Läs mer

Ett Europa för medborgarna. Ett program. som stödjer aktivt. medborgarskap

Ett Europa för medborgarna. Ett program. som stödjer aktivt. medborgarskap Ett Europa för medborgarna Ett program som stödjer aktivt medborgarskap Ett Europa för medborgarna programmet för oss alla Programmet Ett Europa för medborgarna stödjer aktivt medborgarskap och tolerans

Läs mer

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Linköpings Kommun Statistik & Utredningar Statistikinfo 2009:09 Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Vid årsskiftet 2008 uppgick befolkningen i Linköping till 141 863 personer. Av dessa var 17 156 utrikes

Läs mer

Uppdragsbeskrivning Styrelseledamot i Internationella Arbetslag

Uppdragsbeskrivning Styrelseledamot i Internationella Arbetslag Du Uppdragsbeskrivning Styrelseledamot i Internationella Arbetslag IAL:s vision är en fredlig och gränslös värld där människor möts med kärlek, förståelse och respekt för varandra, sig själva och de sociala

Läs mer

Uppsala kommun Månad

Uppsala kommun Månad 1 Arkets namn R-C-Uppsala Län C-län Kommun Uppsala Månad 7 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping 8 7 6 5 4 3 2 1 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 Region +/- % +/- 214 Jan-Dec

Läs mer

Europeiska unionens ungdomsprogram

Europeiska unionens ungdomsprogram Youth in Action Europeiska unionens ungdomsprogram Youth in Action är en resa uti europeism och inom dig. Om du vill påverka din egen livsmiljö, skaffa dig internationell erfarenhet, göra din röst hörd

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Mars 2016

Stockholms besöksnäring. Mars 2016 Stockholms besöksnäring. Under mars månad registrerades över 870 tusen gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var i nivå med mars månad 2015. Cirka 70 av övernattningarna kom från inhemska

Läs mer

Verksamhetsberättelse för CISV Umeå år 2009

Verksamhetsberättelse för CISV Umeå år 2009 Verksamhetsberättelse för CISV Umeå år 2009 1. Verksamhetens inriktning 2. Utveckling 3. Förtroendevalda 4. Lokalförening och medlemmar 5. Programverksamhet 6. Forum 7. Utbildningar 8. Nätverk 9. Finansiering

Läs mer

Uppsala kommun Månad 7 2015

Uppsala kommun Månad 7 2015 1 Arkets namn R-C-Uppsala Län C-län Kommun Uppsala Månad 7 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping 8 7 6 5 4 3 2 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 Region +/- % +/- 214 Jan-Sep

Läs mer

Erasmus+ Utbildningssamarbete i Europa 2014-2020 Informationsmöte om KA1 mobilitetsprojekt. Katrin Lilliehöök

Erasmus+ Utbildningssamarbete i Europa 2014-2020 Informationsmöte om KA1 mobilitetsprojekt. Katrin Lilliehöök Erasmus+ Utbildningssamarbete i Europa 2014-2020 Informationsmöte om KA1 mobilitetsprojekt Katrin Lilliehöök Varför ett europeiskt utbildningsprogram? Erasmus+ Strategi: Europa 2020 Tillväxtstrategi som

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2015

Stockholms besöksnäring. December 2015 Stockholms besöksnäring. När summeras kan vi se att närmare 13 miljoner gästnätter registrerats på kommersiella boendeanläggningar i, en ökning med 10 jämfört med 2014. Under december registrerades ca

Läs mer

YRKESKOMPETENS (YKB) Implementeringstid för YKB

YRKESKOMPETENS (YKB) Implementeringstid för YKB Implementeringstid för YKB Fakta och implementeringstider är hämtade ifrån EUkommissionens dokument: National timetables for implementation of periodic training for drivers with acquired rights deadlines

Läs mer

Wholesaleprislista - IQ Telecom 11-19-2014

Wholesaleprislista - IQ Telecom 11-19-2014 Wholesaleprislista - IQ Telecom 11-19-2014 Alla priser i svenska kronor exklusive moms. Debiteringsintervall 50 kb för datatrafik. I i Zon 1-2 är debiteringsintervallet 1Kb 1 EUR = 9,0723 Land/nät Zon

Läs mer

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Rapport 2015:4 EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Varje år tar EU-kommissionen fram en rapport som mäter EU-ländernas forsknings och innovationsförmåga (Innovation Union Scoreboard).

Läs mer

Det livslånga lärandet

Det livslånga lärandet Det livslånga lärandet 6 6. Det livslånga lärandet Totalt deltagande i lärande Livslångt lärande är ett vitt begrepp som sträcker sig från vaggan till graven. Enligt EU täcker det livslånga lärandet in

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2013

Finländska dotterbolag utomlands 2013 Företag 2015 Finländska dotterbolag utomlands 2013 Finländska företag utomlands: nästan 4800 dotterbolag i 125 länder år 2013 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2012

Internationell prisjämförelse 2012 Priser och kostnader 2013 Internationell prisjämförelse 2012 Mat och alkoholfria drycker 19 procent dyrare i Finland än i EU i genomsnitt Enligt en jämförelse av priserna på mat och alkoholfria drycker

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2010

Internationell prisjämförelse 2010 Priser kostnader 2011 Internationell prisjämförelse 2010 Stora europeiska skillnader i konsumentpriser år 2010 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika länder i Europa år

Läs mer

Europa Direkt nätverk EU på lokal och regional nivå. Katarina ARESKOUG MASCARENHAS Chef för EU-kommissionen i Sverige

Europa Direkt nätverk EU på lokal och regional nivå. Katarina ARESKOUG MASCARENHAS Chef för EU-kommissionen i Sverige EU på lokal och regional nivå Katarina ARESKOUG MASCARENHAS Chef för EU-kommissionen i Sverige Syftet med EDIC Nätverket av Europa Direkt informationskontor (EDIC) är sedan 2005 ett av EU:s viktigaste

Läs mer

Hej, kul att du ska vara lägerledare på ett IAL läger i sommar!

Hej, kul att du ska vara lägerledare på ett IAL läger i sommar! Hej, kul att du ska vara lägerledare på ett IAL läger i sommar! Här har vi samlat information som hjälper dig att få koll på IAL och din roll som lägerledare. Inget läger är det andra likt, men en hel

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2011

Internationell prisjämförelse 2011 Priser kostnader 2012 Internationell prisjämförelse 2011 Stora europeiska skillnader i konsumentpriser år 2011 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika länder i Europa år

Läs mer

Uppsala kommun Månad

Uppsala kommun Månad 1 Arkets namn R-C-Uppsala Län C-län Kommun Uppsala Uppsala kommun Månad 7 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping 8 7 6 5 4 3 2 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 Region +/-

Läs mer

Hur bor man i Europa? Har vi det bättre eller sämre här i Sverige?

Hur bor man i Europa? Har vi det bättre eller sämre här i Sverige? Hur bor man i Europa? Har vi det bättre eller sämre här i Sverige? Philip Andö 1 EU-SILC Bakgrund Statistics on Income and Living Conditions (SILC) är en gemensam undersökning där de 27 EU- länderna samt

Läs mer

International Civic and Citizenship Education Study 2009 (ICCS)

International Civic and Citizenship Education Study 2009 (ICCS) Vetenskapsrådets forskarmöte om internationella studier på skolområdet 2007-02-02 International Civic and Citizenship Education Study 2009 (ICCS) I detta blad finns information om: Bakgrund och syfte Instrument

Läs mer

ECAD Sverige, Gävle 18 september 2012

ECAD Sverige, Gävle 18 september 2012 ECAD Sverige, Gävle 18 september 2012 Narkotika i Europa kort översikt Motvind? Medvind? Sidvind! ECAD kommande aktiviteter AB-möte Gbg / Financial Committee San Patrignano 5-7 sept Lissabon 10-12 okt

Läs mer

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005 2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning - fjärde kvartalet 2005 Sidan 2 (10) Innehåll 1. Inledning...5

Läs mer

Västmanlands länmånad 12 2015

Västmanlands länmånad 12 2015 Forum för Turismanalys 1 Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Västmanlands länmånad 12 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 14 12 1 8 6 4 2 År 21 År 211 År 212 År

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Tillkännagivande i fråga om konventionen den 25 oktober 1980 om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn; SFS 2002:706 Utkom från trycket den 27 augusti 2002

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2013

Internationell prisjämförelse 2013 Priser kostnader 2014 Internationell prisjämförelse 2013 Stora skillnader mellan priser som europeiska konsumenter betalade år 2013 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2014

Finländska dotterbolag utomlands 2014 Företag 2016 Finländska dotterbolag utomlands 201 Finländska företag utomlands, nästan 900 dotterbolag i 121 länder år 201 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Verksamhetsberättelse Internationella Arbetslag, IAL, 2002

Verksamhetsberättelse Internationella Arbetslag, IAL, 2002 Verksamhetsberättelse Internationella Arbetslag, IAL, 2002 Innehåll: Volontärläger Medlemsaktiviteter i Sverige (Lokalgrupper, Medlemshelger) Arbetsgrupper Organisationsutveckling Internationell verksamhet

Läs mer

NYHETSBREV från EUROPA DIREKT FYRBODAL September 2012

NYHETSBREV från EUROPA DIREKT FYRBODAL September 2012 VETA MER OM EU Ny tillväxt- och sysselsättningsstrategi Europeiska kommissionen drar igång en ny strategi för att främja tillväxten och öka sysselsättningen i de kulturella och kreativa sektorerna. Strategin

Läs mer

Ert pris. Ert pris. Till Danmark. Till Estland Per kolli. Per kolli

Ert pris. Ert pris. Till Danmark. Till Estland Per kolli. Per kolli DPD Kund Avtalsnummer Kammarkollegiet 7501444430 Kundnummer Pris i prisbilagan gäller fr.o.m. 2016-04-01 Prisbilaga (Priserna är angivna i svenska kronor exklusive moms) DPD-länder Till Belgien Till Bulgarien

Läs mer

Ett Sverige i förändring: betydelsen av social sammanhållning

Ett Sverige i förändring: betydelsen av social sammanhållning Ett i förändring: betydelsen av social sammanhållning Jesper Strömbäck 2013-10-10 Om man vägrar se bakåt och inte vågar se framåt måste man se upp Tage Danielsson Framtidskommissionens uppdrag Identifiera

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

Turism 2015:6 27.7.2015. Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491. - Ålands officiella statistik - Beskrivning av statistiken

Turism 2015:6 27.7.2015. Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491. - Ålands officiella statistik - Beskrivning av statistiken Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2015:6 27.7.2015 Inkvarteringsstatistik för hotell Juni 2015 Många hotellgästnätter i juni Totala antalet övernattningar på hotellen var

Läs mer

Digitala reklaminvesteringar i Europa 2013 AdEx Benchmark 2013

Digitala reklaminvesteringar i Europa 2013 AdEx Benchmark 2013 Digitala reklaminvesteringar i Europa 2013 AdEx Benchmark 2013 2014-09-24 hemsida: www.irm-media.se, e-post: info@irm-media.se, Tel +46 8 663 04 90, Adress: Brahegatan 9 IV tr. 114 37 Stockholm Dagens

Läs mer

Räddnings och bärgningsförsäkring PS602. i samarbete med Protector Försäkring Giltig från 2015-06- 09

Räddnings och bärgningsförsäkring PS602. i samarbete med Protector Försäkring Giltig från 2015-06- 09 Räddnings och bärgningsförsäkring PS602 i samarbete med Protector Försäkring Giltig från 2015-06- 09 Inledning Försäkringstagare är GoMore ApS, nedan kallad GoMore, som driver webbplatsen GoMore.se Bilägare

Läs mer

Arkets namn R-T-Örebro Län T-län Kommun Örebro. Örebro län. Örebro

Arkets namn R-T-Örebro Län T-län Kommun Örebro. Örebro län. Örebro Arkets namn R-T- Län T-län Kommun Månad 1 215 Län län Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping 16 14 12 1 8 6 4 2 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 År 216 Region +/- % +/- 215 Jan-mars

Läs mer

Demoenkät Turism Denna enkät är ett referensexemplar. Om du vill arbeta med den - vänligen kontakta ImproveIT Sweden AB, 035-22 70 50

Demoenkät Turism Denna enkät är ett referensexemplar. Om du vill arbeta med den - vänligen kontakta ImproveIT Sweden AB, 035-22 70 50 Demoenkät Turism Denna enkät är ett referensexemplar. Om du vill arbeta med den - vänligen kontakta ImproveIT Sweden AB, 035-22 70 50 1. Av vilken anledning är du i XXX? Åretruntboende Sommarboende Semesterboende

Läs mer