Naturresurser, konflikter och hållbar utveckling (NAKOHÅ)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Naturresurser, konflikter och hållbar utveckling (NAKOHÅ)"

Transkript

1 Naturresurser, konflikter och hållbar utveckling (NAKOHÅ) Syfte I detta område kommer du att få lära dig om hur naturresurser hänger samman med konflikter. Du kommer också att få lära dig om hur människa, samhälle, historia och natur hänger samman. Syftet är att du ska kunna se världen ur ett helhetsperspektiv där det hållbara samhället är centralt. Med hjälp av det du lär dig om historia och geografi ska du kunna dra egna slutsatser och kunna göra egna analyser om världen. Med hjälp av historia får du en förklaring till hur vår nutid ser ut. Centralt innehåll Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data, till exempel om klimat, hälsa och handel, med hjälp av kartor, geografiska informationssystem (GIS) och geografiska verktyg som finns tillgängliga på Internet, till exempel satellitbilder. Samhällsplanering i närsamhället. Förekomst av och orsaker till fattigdom och ohälsa i olika delar av världen. Samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat och naturresurser. Intressekonflikter om naturresurser, till exempel om tillgång till vatten och mark. Aktuella konflikter i världen och historiska perspektiv på dessa. Hur historiska källor och berättelser om en familjs eller släkts historia speglar övergripande förändringar i människors levnadsvillkor. Olika slags medier, deras uppbyggnad och innehåll, till exempel en dagstidnings olika delar. Nyhetsvärdering och hur den kan påverka människors bilder av omvärlden. Hur individer och grupper framställs, till exempel utifrån kön och etnicitet. Förtryck, folkfördrivningar och folkmord. Förintelsen och Gulag. De mänskliga rättigheterna inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen. Deras innebörd och betydelse samt diskrimineringsgrunderna i svensk lag. Olika organisationers arbete för att främja mänskliga rättigheter. Hur mänskliga rättigheter kränks i olika delar av världen. Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter. Hur länders och regioners ekonomier hänger samman och hur olika regioners ekonomier förändras i en globaliserad värld. Aktuella samhällsfrågor, hotbilder och konflikter i Sverige och världen. FN:s syfte och huvudsakliga uppdrag, andra former av internationell konflikthantering och folkrätten i väpnade konflikter. Immigration till Sverige förr och nu. Integration och segregation i samhället.

2 Arbetsformer Filmer Skrivuppgifter Ordkunskapstest Muntligt seminarium Muntligt prov Kartkunskap Skönlitterärläsning Planering 1-3 Efterkrigstiden och Kalla krigets tid OBS! Årets nior (15/16) repeterar muntligt efterkrigstidens historia, lektion 1-9. Men vi läser kapitlet om koloniernas befrielse och Mirtha får berätta om sina erfarenheter. Introduktion och genomgång av området, betygskriterier och upplägg. Kommer ni ihåg? Repetition av kolonialism, imperialism och hur historia påverkar vår samtid. Vi läser kapitlet Imperialismen - Europa erövrar Afrika och Asien i historieboken. Vi tittar på faktafilmen: Rasismens historia: Ta vad man vill ha (Mediecentrum) ca 28 min. Centrala begrepp ( Efterkrigstiden): Marshallplanen, Välfärdssamhälle, Koloch stålunionen, Europeiska unionen, Ungdomskultur, Rekordåren Vi hoppar tillbaka till nutid till förintelsen med kopplingar till rasismen. Repetera kort Europas historia med WWI och WWII och kopplingen till kolonialismen. Vi pratar om tiden efter kriget och trycker på suget efter livet, ungdomskultur som växer fram, att det tidigare inte funnits några ungdomar (utan bara barn och vuxna), Marshallplanen, Sverige efter kriget. Läs om efterkrigstiden s i Hi-boken. Film: Hur Sverige blev rikt: Den svenska modellen 60 min (filmhyllan), Lektion 4-7 Kalla krigets tid Kommer ni ihåg? Begreppet stormakt, USA och Sovjets som militärmakter, begreppet kalla krigets tid och hur världen var livrädd. Centrala begrepp (Kalla kriget): Demokrati, Kommunismen, Kapprustning, Järnridån, Östtyskland/Västtyskland, Berlinmuren, Koreakriget, Cubakrisen, Vietnamkriget, R. Reagan, Gorbatjov

3 Läs kapitlet om fiendeskap mellan USA och Sovjetunionen s Faktafilm: Ramp om historia: Bakom järnridån, 28 min (Mediecentrum), Berlinmurens fall (Youtube) 60 min Muntlig uppgift: Enskild uppgift om olika Kalla Kriget-konflikter. Läraren delar ut en konflikt per elev. En lektions förberedelse. Uppgiften ska redovisas i grupp där eleverna ska lära varandra om fiendskapen. (uppgiften finns på gemensam) Detta ingår i ditt betyg i historia. 4-5 Självständiga kolonier hi-boken Kommer ni ihåg? Efter WWII bestämdes det att kolonierna skulle bli självständiga från de Europeiska kolonialmakterna. På några årtionden bildades nya stater i Asien och Afrika. Uppgift Följande länder har på något sätt påverkats av imperialism och kolonialism: Israel, Syrien, Kongo, Sydafrika, Afghanistan, Egypten, Somalia, Argentina, Kanada, Eritrea, Australien, Vietnam, Taiwan och USA. Beskriv HUR dessa länder påverkats och vilka konsekvenser det fått för länderna? Den historiska kopplingen skall vara mycket tydlig. Kom ihåg att skriva ner era källor, redovisningen sker muntligt. Bjud in Mirtha som berättar om sina egna erfarenheter från Chile. Vad händer i Västsahara? Genomgång om Västsahara se PP för info. Lektion Innehåll 6-9 Kommunismens fall: PP-genomgång om kommunismens fall s i hi. Faktafilm: Berlinmurens fall (Youtube) 60 min, Skrivuppgift: Förklara varför Sovjetunionen föll och hur det påverkade resten av världen. Förklara även hur du tror att sönderfallet av Sovjet påverkar Ryssland idag och omvärlden. Använd läroboken som hjälpmedel. Jobba enskilt eller i par. Skrivuppgiften ska vara max en A4-sida, 12 pkt, Times New Roman. Glöm inte styckeindelning. Denna uppgift kan även tas muntligt på tavlan. Detta ingår i ditt betyg i historia Genomgång och presentation av seminarieuppgiften innan vi tittar på Avatar.

4 Film: Avatar Anteckna under filmvisningen. För ett högre betyg är det viktigt att du kan visa att du ser sammanhang, därför är anteckningar viktiga. Skrivuppgift (finns på gemensam) Detta blir ditt betyg i historia. Tydlig koppling till kolonialism och imperialism krävs i ditt muntliga seminarie Genomgång av sårbara platser och vad hållbar utveckling är. Är det människorna gör på planeten Pandora hållbart exempelvis? Hur kan naturresurser och råvaror användas på ett hållbart sätt? Hållbar utveckling Film: Det grå guldet i Kongo Ändliga energikällor Förnybara energikällor HDI Hållbara städer och stadsplanering Hans Rosling Läs: Hållbar utveckling s i GE Genomgång av hur och vart människor lever i världen idag. Vi kommer prata om befolkningsökning, globalisering samt hur städer planeras. Hur kan en stad byggas för att vara hållbar exempelvis? Sopor i städerna Glesbyggd, tätbygd, världens största städer. Befolkningsökning och demografiska modeller. Lösningar som Peepoo Globalisering och urbanisering. Hur kommer vi leva i framtiden? Film: Megastäder: Lagos Övningar och analyser av diagram, kartor och demografiska modeller. Uppgift: Planera din egen stad. Tänk på hållbar utveckling, trafikplanering, skolor, miljö och utveckling. Uppgiften presenteras på ett A3, diskussionen skriver ni på separat A4 i flytande text. Detta blir ditt betyg i geografi. (Läs: s GE, s GE och s SH) Genomgång av hur världen mår idag, vi kommer titta på ekonomi, miljö, rik och fattig, sjukdomar och sociala förhållanden. De mänskliga rättigheterna ska läsas igenom och diskuteras. Läsning och genomgång av kapitlet Hur mår världen? Mänskliga rättigheter PP Hjälporganisationer Bistånd Välgörenhet riktar sig till symptom istället för orsak George

5 Bernard Shaw. Hur tänker du? Film: Somalias pirater Kom ihåg att anteckna under filmen. Förberedelser och genomgång av hur man skriver en debattartikel eller insändare. Använd fakta ur SH-boken och fakta från filmerna vi sett. Uppgift: Debattartikel, använd Fixa Texten 1 eller Fixa Texten 2. Detta blir ditt betyg i samhällskunskap Läsläxa: s SH Repetition av svåra ord och begrepp. Förberedelser inför seminariet om kapitlet Krig eller fred, se separat uppgift på gemensam. Vi läser kapitlet Krig eller fred Kartkunskap- och diagramstest om Asien Muntligt prov, gruppseminarier Ordkunskapstest Seminariet om Krig och fred blir ditt betyg i samhällskunskap Genomgång av folkfördrivningar och aktuella konflikter. Vi kommer prata om varför det blir krig och vilka lagar som finns runt krig. Kan vi få fred i världen? Vad har krig med rasism och naturresurser att göra? Vi kommer läsa artiklar och se på nyheter tillsammans för att få en överblick på det som händer i världen idag. Artikelläsning om olika aktuella konflikter Introduktion av boken Om det var krig i Norden Arbete och läsning av boken. Terrorism. Vi läser serien Jihad Jane av Liv Strömqvist Detta är ditt betyg i samhällskunskap. Läsläxa: s SH Kunskapskrav Ämne Betyget E Betyget C Betyget A Samhällskunskap Du har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer, det kan exempelvis vara hur ett land med eller utan demokrati fungerar. Du visar att du kan det genom att förklara enklare Du har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer, det kan exempelvis vara hur ett land med eller utan demokrati fungerar. Du visar att du kan det genom att förklara förhållandevis Du har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer, det kan exempelvis vara hur ett land med eller utan demokrati fungerar. Du visar att du kan det genom att förklara komplexa samband mellan hur

6 samband mellan hur människor påverkas av det styrelsesätt som finns i det land de lever i. Du kan på ett enklare sätt undersöka olika frågor som har med samhället att göra och se saker ur olika perspektiv. Du kan uttrycka olika åsikter med enkla resonemang och till viss del argument. Du kan redogöra för de mänskliga rättigheterna och dess betydelse. komplexa samband mellan hur människor påverkas av olika styrelsesätt och det land de lever i. Du kan på ett enklare sätt undersöka olika frågor som har med samhället att göra och se saker ur olika perspektiv. Du kan uttrycka olika åsikter med välutvecklade resonemang och väl argument. Du kan redogöra för de mänskliga rättigheterna och dess betydelse. människor påverkas av olika styrelsesätt och det land de lever i. Du kan på ett komplext sätt undersöka olika frågor som har med samhället att göra och se saker ur olika perspektiv. Du kan uttrycka olika åsikter med välutvecklade resonemang och väl argument. Du kan redogöra för de mänskliga rättigheterna och dess betydelse. Geografi Du har grundläggande kunskap om hur människa, samhälle och natur hör ihop. Du kan föra enkla och till viss del resonemang kring det som vi går igenom. Det gör du genom att koppla ihop hur exempelvis extrema naturförändringar som t.ex. vattenbrist eller utfiskning kan leda till konflikter eller migration. Du kan på ett enklare sätt även diskutera hur resursfördelning av mat, vatten och mark påverkar människa, natur och miljö. Du ska till viss del kunna ge förslag på hur vi människor kan lösa olika Du har goda kunskaper om hur människa, samhälle och natur hör ihop. Du kan föra utvecklade och relativt väl resonemang kring det som vi går igenom. Det gör du genom att koppla ihop hur exempelvis extrema naturförändringar som t.ex. vattenbrist eller utfiskning kan leda till konflikter eller migration. Du kan på ett relativt väl utvecklat sätt även diskutera hur resursfördelning av mat, vatten och mark påverkar människa, natur och miljö. Du ska till viss del kunna ge förslag på hur vi människor kan lösa Du har mycket goda kunskaper om hur människa, samhälle och natur hör ihop. Du kan föra välutvecklade och väl resonemang kring det som vi går igenom. Det gör du genom att koppla ihop hur exempelvis extrema naturförändringar som t.ex. vattenbrist eller utfiskning kan leda till konflikter eller migration. Du kan på ett välutvecklat sätt även diskutera hur resursfördelning av mat, vatten och mark påverkar människa, natur och miljö. Du ska kunna ge förslag på hur vi människor kan lösa olika ekologiska och

7 ekologiska och sociala hållbarhetsfrågor. Du kan tänka på att du ska kunna diskutera hur vi människor tillsammans skall lösa konflikter, miljöproblem och klimatproblem. olika ekologiska och sociala hållbarhetsfrågor. Du kan tänka på att du ska kunna diskutera hur vi människor tillsammans skall lösa konflikter, miljöproblem och klimatproblem. sociala hållbarhetsfrågor. Du kan tänka på att du ska kunna diskutera hur vi människor tillsammans skall lösa konflikter, miljöproblem och klimatproblem. Historia Du har grundläggande kunskaper om historiska händelser. Du kan se hur det som hänt i historien till exempel påverkar de konflikter du läser om i området NAKOHÅ. Du skall kunna föra till viss del resonemang om konsekvenserna och orsakerna till olika händelser. Du skall kunna förklara hur konflikter exempelvis hänger samman med de resurser som finns i naturen. Du skall även kunna beskriva enkla samband mellan olika tidsperioder och kunna diskutera framtiden med hänvisningar till det som händer nu och det som redan hänt. Du skall på ett enkelt sätt kunna resonera kring de källor du använder. De ord och begrepp du lär dig skall du kunna använda på ett fungerande sätt. Du har goda kunskaper om historiska händelser. Du kan se hur det som hänt i historien till exempel påverkar de konflikter du läser om i området NAKOHÅ. Du skall kunna föra utvecklade och relativt väl resonemang om konsekvenserna och orsakerna till olika händelser. Du skall kunna förklara hur konflikter exempelvis hänger samman med de resurser som finns i naturen. Du skall även kunna beskriva förhållandevis komplexa samband mellan olika tidsperioder och kunna diskutera framtiden med hänvisningar till det som händer nu och det som redan hänt. Du skall på ett utvecklat sätt kunna resonera kring de källor du använder. De ord och begrepp du lär dig skall du Du har mycket goda kunskaper om historiska händelser. Du kan se hur det som hänt i historien till exempel påverkar de konflikter du läser om i området NAKOHÅ. Du skall kunna föra välutvecklade och väl resonemang om konsekvenserna och orsakerna till olika händelser. Du skall kunna förklara hur konflikter exempelvis hänger samman med de resurser som finns i naturen. Du skall även kunna beskriva komplexa samband mellan olika tidsperioder och kunna diskutera framtiden med hänvisningar till det som händer nu och det som redan hänt. Du skall på ett välutvecklat sätt kunna resonera kring de källor du använder. De ord och begrepp du lär dig skall du kunna använda på ett

8 kunna använda på ett relativt välfungerande sätt. välfungerande sätt.