Diagnoskoder - ICD-10 A00-B99 Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar A00-A09 A15-A19 A20-A28 A30-A49 A50-A64 A65-A69 A70-A74 A75-A79 A80-A89

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Diagnoskoder - ICD-10 A00-B99 Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar A00-A09 A15-A19 A20-A28 A30-A49 A50-A64 A65-A69 A70-A74 A75-A79 A80-A89"

Transkript

1 Diagnoskoder - ICD-10 Vanliga diagnoser och diagnoskoder för sjukdomar i muskuloskeletala systemet enligt den tionde revisionen av WHO - The International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems (ICD-10). Den är hierarkiskt uppbyggd i grupper och undergrupper och här kommer den första visningen i grupper. I kapitlet bakom finns sedan de vanligaste diagnoserna för en medicinsk massageterapeut eller annan manuell terapeut. A00-B99 Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar A00-A09 Infektionssjukdomar utgående från mag-tarmkanalen A15-A19 Tuberkulos A20-A28 Vissa djurburna bakteriesjukdomar A30-A49 Andra bakteriesjukdomar A50-A64 Huvudsakligen sexuellt överförda infektioner A65-A69 Andra spiroketsjukdomar A70-A74 Andra sjukdomar orsakade av klamydia A75-A79 Sjukdomar orsakade av rickettsiaarter A80-A89 Virussjukdomar i centrala nervsystemet A90-A99 Febersjukdomar orsakade av virus överförda av leddjur och virusorsakade hemorragiska febrar B00-B09 Virussjukdomar med hudutslag och slemhinneutslag B15-B19 Virushepatit B20-B24 Sjukdom orsakad av humant immunbristvirus [HIV] B25-B34 Andra virussjukdomar B35-B49 Svampsjukdomar B50-B64 Protozosjukdomar B65-B83 Masksjukdomar B85-B89 Lusangrepp, acarinos (angrepp av kvalster) och andra infestationer B90-B94 Sena effekter av infektionssjukdomar och parasitsjukdomar B95-B98 Bakterier, virus och andra infektiösa organismer B99-B99 Andra infektionssjukdomar C00-D48 Tumörer C00-C14 Maligna tumörer i läpp, munhåla och svalg C15-C26 Maligna tumörer i matsmältningsorganen C30-C39 Maligna tumörer i andningsorganen och brösthålans organ C40-C41 Maligna tumörer i ben och ledbrosk C43-C44 Melanom och andra maligna tumörer i huden C45-C49 Maligna tumörer i mesotelial (kroppshåletäckande) vävnad och mjuk vävnad C50-C50 Malign tumör i bröstkörtel C51-C58 Maligna tumörer i de kvinnliga könsorganen C60-C63 Maligna tumörer i de manliga könsorganen C64-C68 Maligna tumörer i urinorganen C69-C72 Maligna tumörer i öga, hjärnan och andra delar av CNS C73-C75 Maligna tumörer i tyreoidea och andra endokrina körtlar C76-C80 Maligna tumörer med ofullständigt angivna, sekundära och icke specificerade lokalisationer C81-C96 Maligna tumörer i lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C97-C97 Flera (primära) maligna tumörer med olika utgångspunkter D00-D09 Cancer in situ (lokalt begränsad cancer utgången från epitel D10-D36 Benigna tumörer D37-D48 Tumörer av osäker eller okänd natur 196

2 D50-D89 Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemet D50-D53 Nutritionsanemier D55-D59 Hemolytiska anemier (blodbrist på grund av ökad nedbrytning av röda blodkroppar) D60-D64 Aplastisk anemi (blodbrist på grund av upphörd eller minskad blodbildning i benmärgen) och andra anemier D65-D69 Koagulationsrubbningar, purpura (punktformiga blödningar i huden mm) och andra blödningstillstånd D70-D77 Andra sjukdomar i blod och blodbildande organ D80-D89 Vissa rubbningar i immunsystemet E00-E90 Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar E00-E07 Sjukdomar i sköldkörteln E10-E14 Diabetes (sockersjuka) E15-E16 Andra rubbningar i glukosreglering och bukspottkörtelns inre sekretion E20-E35 Sjukdomar i andra endokrina körtlar E40-E46 Näringsbrist E50-E64 Andra näringsbristtillstånd E65-E68 Fetma och andra övernäringstillstånd E70-E90 Ämnesomsättningssjukdomar F00-F99 Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar F00-F09 Organiska, inklusive symtomatiska, psykiska störningar F10-F19 Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av psykoaktiva substanser F20-F29 Schizofreni, schizotypa störningar och vanföreställningssyndrom F30-F39 Förstämningssyndrom F40-F48 Neurotiska, stressrelaterade och somatoforma syndrom F50-F59 Beteendestörningar förenade med fysiologiska rubbningar och fysiska faktorer F60-F69 Personlighetsstörningar och beteendestörningar hos vuxna F70-F79 Psykisk utvecklingsstörning F80-F89 Störningar av psykisk utveckling F90-F98 Beteendestörningar och emotionella störningar med debut vanligen under barndom och ungdomstid G00-G99 Sjukdomar i nervsystemet G00-G09 Inflammatoriska sjukdomar i centrala nervsystemet G10-G14 Systemiska atrofier som primärt engagerar centrala nervsystemet G20-G26 Basalgangliesjukdomar och rörelserubbningar G30-G32 Andra degenerativa sjukdomar i nervsystemet G35-G37 Myelinförstörande sjukdomar i centrala nervsystemet G40-G47 Episodiska och paroxysmala sjukdomar G50-G59 Sjukdomar i nerver, nervrötter och nervplexus G60-G64 Polyneuropatier (samtidig sjukdom i flera perifera nerver) och andra sjukdomar i perifera nervsystemet G70-G73 Neuromuskulära transmissionsrubbningar (rubbningar i överföring av impulser mellan nerver och muskler) och sjukdomar i muskler G80-G83 Cerebral pares och andra förlamningssyndrom G90-G99 Andra sjukdomar i nervsystemet 197

3 H00-H59 Sjukdomar i ögat och närliggande organ H00-H06 Sjukdomar i ögonlock, tårapparat och ögonhåla H10-H13 Sjukdomar i bindehinnan H15-H22 Sjukdomar i senhinnan, hornhinnan, regnbågshinnan och ciliarkroppen H25-H28 Sjukdomar i linsen H30-H36 Sjukdomar i åderhinnan och näthinnan H40-H42 Glaukom (grön starr) H43-H45 Sjukdomar i glaskroppen och ögongloben H46-H48 Sjukdomar i synnerven och synbanorna H49-H52 Sjukdomar i ögonmusklerna, förändringar i de binokulära rörelserna samt ögats ackommodation och refraktion H53-H54 Synstörningar och blindhet H55-H59 Andra sjukdomar i ögat och närliggande organ H60-H95 Sjukdomar i örat och mastoidutskottet H60-H62 Sjukdomar i ytterörat och hörselgången H65-H75 Sjukdomar i mellanörat och mastoidutskottet H80-H83 Sjukdomar i innerörat H90-H95 Andra öronsjukdomar I00-I99 Cirkulationsorganens sjukdomar I00-I02 Akut reumatisk feber I05-I09 Kroniska reumatiska hjärtsjukdomar I10-I15 Hypertonisjukdomar (högt blodtryck och därmed sammanhängande sjukdomar) I20-I25 Ischemiska hjärtsjukdomar (sjukdomar orsakade av otillräcklig blodtillförsel till hjärtmuskeln) I26-I28 Sjukdomstillstånd inom lungcirkulationen I30-I52 Andra former av hjärtsjukdom I60-I69 Sjukdomar i hjärnans kärl I70-I79 Sjukdomar i artärer, arterioler (småartärer) och kapillärer I80-I89 Sjukdomar i vener, lymfkärl och lymfkörtlar som ej klassificeras annorstädes I95-I99 Andra och icke specificerade sjukdomar i cirkulationsorganen J00-J9 Andningsorganens sjukdomar J00-J06 Akuta infektioner i övre luftvägarna J09-J18 Influensa och lunginflammation J20-J22 Andra akuta infektioner i nedre luftvägarna J30-J39 Andra sjukdomar i övre luftvägarna J40-J47 Kroniska sjukdomar i nedre luftvägarna J60-J70 Lungsjukdomar av yttre orsaker J80-J84 Andra lungsjukdomar som huvudsakligen engagerar interstitiet (lungornas stödjevävnad) J85-J86 Variga och nekrotiska tillstånd i nedre luftvägarna J90-J94 Andra sjukdomar i lungsäcken J95-J99 Andra sjukdomar i andningsorganen K00-K93 Matsmältningsorganens sjukdomar K00-K14 Sjukdomar i munhåla, spottkörtlar och käkar K20-K31 Matstrupens, magsäckens och tolvfingertarmens sjukdomar K35-K38 Sjukdomar i blindtarmen K40-K46 Bråck K50-K52 Icke infektiös inflammation i tunntarmen och tjocktarmen K55-K64 Andra sjukdomar i tarmen K65-K67 Sjukdomar i bukhinnan 198

4 K70-K77 K80-K87 K90-K93 Sjukdomar i levern Sjukdomar i gallblåsan, gallvägarna och bukspottkörteln Andra sjukdomar i matsmältningsorganen L00-L99 Hudens och underhudens sjukdomar L00-L08 Infektioner i hud och underhud L10-L14 Blåsdermatoser (hudsjukdomar med blåsor) L20-L30 Dermatit och eksem L40-L45 Papuloskvamösa sjukdomar L50-L54 Urtikaria (nässelfeber) och erytematösa tillstånd (tillstånd med hudrodnad) L55-L59 Strålningsrelaterade sjukdomar i hud och underhud L60-L75 Sjukdomar i hår, hårfolliklar, naglar, talgkörtlar och svettkörtlar L80-L99 Andra sjukdomar i hud och underhud M00-M99 Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven M00-M03 Infektiösa ledsjukdomar M05-M14 Inflammatoriska polyartriter M15-M19 Artros M20-M25 Andra ledsjukdomar M30-M36 Inflammatoriska systemsjukdomar M40-M43 Deformerande ryggsjukdomar M45-M49 Spondylopatier M50-M54 Andra ryggsjukdomar M60-M63 Muskelsjukdomar M65-M68 Sjukdomar i ledhinnor och senor M70-M79 Andra sjukdomar i mjukvävnader M80-M85 Rubbningar i bentäthet och benstruktur M86-M90 Andra sjukdomar i benvävnad M91-M94 Sjukdomar i broskvävnad M95-M99 Andra sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven N00-N99 Sjukdomar i urin- och könsorganen N00-N08 Glomerulussjukdomar N10-N16 Tubulo-interstitiella njursjukdomar N17-N19 Njursvikt N20-N23 Sten i urinvägarna N25-N29 Andra sjukdomar i njure och urinledare N30-N39 Andra sjukdomar i urinorganen N40-N51 Sjukdomar i de manliga könsorganen N60-N64 Sjukdomar i bröstkörtel N70-N77 Inflammatoriska sjukdomar i de kvinnliga bäckenorganen N80-N98 Icke inflammatoriska sjukdomar i de kvinnliga könsorganen N99-N99 Andra sjukliga tillstånd i urin- och könsorganen O00-O99 Graviditet, förlossning och barnsängstid O00-O08 Graviditet som avslutas med abort O10-O16 Ödem, proteinuri (äggvita i urinen) och hypertoni under graviditet, förlossning och barnsängstid O20-O29 Andra sjukdomar hos den blivande modern i huvudsak sammanhängande med graviditeten O30-O48 Vård under graviditet på grund av problem relaterade till fostret och amnionhålan samt befarade förlossningsproblem O60-O75 Komplikationer vid värkarbete och förlossning O80-O84 Förlossning O85-O92 Komplikationer huvudsakligen sammanhängande med barnsängstiden O94-O99 Andra obstetriska tillstånd som ej klassificeras annorstädes 199

5 P00-P96 Vissa perinatala tillstånd P00-P04 Foster och nyfödd som påverkats av tillstånd hos modern och av komplikationer vid graviditet, värkarbete och förlossning P05-P08 Sjukdomar som har samband med graviditetslängd och fostertillväxt P10-P15 Förlossningsskador P20-P29 Sjukdomar i andningsorgan och cirkulationsorgan specifika för den perinatala perioden P35-P39 Infektioner specifika för den perinatala perioden P50-P61 Blödningssjukdomar och blodsjukdomar hos foster och nyfödd P70-P74 Övergående endokrina rubbningar och ämnesomsättningsrubbningar specifika för foster och nyfödd P75-P78 Sjukdomar i matsmältningsorganen hos foster och nyfödd P80-P83 Tillstånd som engagerar hud och temperaturreglering hos foster och nyfödd P90-P96 Andra sjukdomar och rubbningar under den perinatala perioden Q00-Q99 Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser Q00-Q07 Medfödda missbildningar av nervsystemet Q10-Q18 Medfödda missbildningar av öga, öra, ansikte och hals Q20-Q28 Medfödda missbildningar av cirkulationsorganen Q30-Q34 Medfödda missbildningar av andningsorganen Q35-Q37 Kluven läpp och gom Q38-Q45 Andra medfödda missbildningar av matsmältningsorganen Q50-Q56 Medfödda missbildningar av könsorganen Q60-Q64 Medfödda missbildningar av urinorganen Q65-Q79 Medfödda missbildningar och deformiteter av muskler och skelett Q80-Q89 Andra medfödda missbildningar Q90-Q99 Kromosomavvikelser som ej klassificeras annorstädes R00-R99 Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras annorstädes R00-R09 Symtom och sjukdomstecken från cirkulationsorganen och andningsorganen R10-R19 Symtom och sjukdomstecken från matsmältningsorganen och buken R20-R23 Symtom och sjukdomstecken från huden och underhuden R25-R29 Symtom och sjukdomstecken från nervsystemet och muskuloskeletala systemet R30-R39 Symtom och sjukdomstecken från urinorganen R40-R46 Symtom och sjukdomstecken avseende intellektuella funktioner, uppfattningsförmåga, känsloläge och beteende R47-R49 Symtom och sjukdomstecken avseende talet och rösten R50-R69 Allmänna symtom och sjukdomstecken R70-R79 Onormala fynd vid blodundersökning utan diagnos R80-R82 Onormala fynd vid urinundersökning utan diagnos R83-R89 Onormala fynd vid undersökning av andra kroppsvätskor, substanser och vävnader, utan diagnos R90-R94 Onormala fynd vid radiologisk diagnostik och vid funktionsundersökning utan diagnos R95-R99 Ofullständigt definierade och okända orsaker till död S00-T98 Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker S00-S09 Skador på huvudet S10-S19 Skador på halsen S20-S29 Skador i bröstregionen S30-S39 Skador i buken, nedre delen av ryggen, ländkotpelaren och bäckenet S40-S49 Skador på skuldra och överarm S50-S59 Skador på armbåge och underarm 200

6 S60-S69 S70-S79 S80-S89 S90-S99 T00-T07 T08-T14 T15-T19 T20-T25 T26-T28 T29-T32 T33-T35 T36-T50 T51-T65 T66-T78 T79-T79 T80-T88 T90-T98 Skador på handled och hand Skador på höft och lår Skador på knä och underben Skador på fotled och fot Skador som engagerar flera kroppsregioner Skador på icke specificerad del av bålen, extremitet eller annan kroppsregion Effekter av främmande kropp som trängt in genom naturlig öppning Brännskador och frätskador på yttre kroppsyta med specificerad lokalisation Brännskador och frätskador begränsade till ögat och inre organ Brännskador och frätskador på multipla och icke specificerade kroppsregioner Köldskada Förgiftning av droger, läkemedel och biologiska substanser Toxisk effekt av substanser med i huvudsak icke-medicinsk användning Andra och icke specificerade effekter av yttre orsaker Vissa tidiga komplikationer till skada genom yttre våld Komplikationer till kirurgiska åtgärder och medicinsk vård som ej klassificeras annorstädes Sena besvär av skador, förgiftningar och andra följder av yttre orsaker U00-U99 Koder för särskilda ändamål U00-U49 Interimistiska koder för nya sjukdomar med osäker etiologi eller koder som kan tas i bruk med kort varsel U82-U85 Resistens mot antimikrobiella och antineoplastiska läkemedel U98-U99 Koder för särskilda nationella behov V00-Y98 Yttre orsaker till sjukdom och död V01-V09 Fotgängare skadad i transportolycka V10-V19 Cyklist (förare eller passagerare) skadad i transportolycka V20-V29 Motorcyklist (förare eller passagerare) skadad i transportolycka V30-V39 Förare av eller passagerare i trehjuligt motorfordon skadad i transportolycka V40-V49 Förare av eller passagerare i personbil skadad i transportolycka V50-V59 Förare av eller passagerare i lätt lastbil skadad i transportolycka V60-V69 Förare av eller passagerare i tung lastbil skadad i transportolycka V70-V79 Förare av eller passagerare i buss skadad i transportolycka V80-V89 Andra transportolyckor på land V90-V94 Transportolyckor på vatten V95-V97 Transportolyckor i luften och rymden V98-V99 Andra och icke specificerade transportolyckor W00-W19 Fallolyckor W20-W49 Exponering för icke levande mekaniska krafter W50-W64 Exponering för levande mekaniska krafter W65-W74 Drunkning och drunkningstillbud genom olyckshändelse W75-W84 Annan kvävning och annat kvävningstillbud genom olyckshändelse W85-W99 Exponering för elektrisk ström, strålning, extrem lufttemperatur och extremt lufttryck i omgivningen X00-X09 Exponering för rök och öppen eld X10-X19 Kontakt med heta föremål och heta ämnen X20-X29 Kontakt med giftiga djur och växter X30-X39 Exponering för naturkrafter X40-X49 Förgiftningsolyckor och exponering för skadliga ämnen genom olyckshändelse X50-X57 Överansträngning och umbäranden X58-X59 Exponering genom olyckshändelse för andra och icke specificerade faktorer 201

7 X60-X84 X85-Y09 Y10-Y34 Y35-Y36 Y40-Y59 Y60-Y69 Y70-Y82 Y83-Y84 Y85-Y89 Y90-Y98 Avsiktligt självdestruktiv handling Övergrepp av annan person Skadehändelser med oklar avsikt Polisingripande och krigshandling Läkemedel, droger och biologiska substanser i terapeutiskt bruk som orsak till ogynnsam effekt Missöden som inträffat med patienter under kirurgisk och medicinsk vård Missöden orsakade av medicinska instrument i diagnostiskt och terapeutiskt bruk Kirurgiska och andra medicinska åtgärder som orsak till onormal reaktion eller sen komplikation hos patient utan anknytning till missöde vid operations- eller behandling Sena effekter av yttre orsaker till sjukdom och död Bidragande faktorer som har samband med yttre orsaker till sjukdom och död, vilka klassificeras annorstädes Z00-Z99 Faktorer av betydelse för hälsotillståndet och för kontakter med hälso- och sjukvården Z00-Z13 Kontakt med hälso- och sjukvården för undersökning och utredning Z20-Z29 Potentiella hälsorisker avseende smittsamma sjukdomar Z30-Z39 Kontakter med hälso- och sjukvården i samband med fortplantning Z40-Z54 Kontakter med hälso- och sjukvården för speciella åtgärder och vård Z55-Z65 Potentiella hälsorisker avseende socioekonomiska och psykosociala förhållanden Z70-Z76 Kontakter med hälso- och sjukvården i andra situationer Z80-Z99 Potentiella hälsorisker i familjens och patientens sjukhistoria samt vissa tillstånd och förhållanden som påverkar hälsan 202

8 Sammanställning av de vanligaste diagnoskoderna regionsvis Huvud, Käke och Halsrygg G43.0 Migrän G43.9 Migrän, ospecifik G44 Huvudvärk G44.2 Spänningshuvudvärk G44 8 Andra specificerade huvudvärkssyndrom G54.0 TOS- Thoracic Outlet Syndrom G55.2 Kompression av nervrötter och nervplexus vid spondylos G55.3 Kompression av nervrötter och nervplexus vid andra ryggåkommor H81.3 Annan perifer yrsel H81.4 Yrsel av central orsak K07.6 Rubbningar i käkleden M40.0 Hållningskyfos M40.4 Annan lordos (förvärvad eller hållningslordos) M40.5 Lordos, ospecifik M41.0 Infantil idiopatisk skolios M41.1 Juvenil idiopatisk skolios M41.2 Annan idiopatisk skolios M43.0 Spondylolys M43.1 Spondylolistes M43.6 Tortikollis M48.0 Spinal stenos M48.0A Central spinal stenos i halsryggen M50 Disksjukdom med halsryggsmärtor M50.0 Diskbråck i halskotpelaren med myelopati M50.1 Diskbråck i halskotpelaren med radikulopati M50.2 Annan diskdislokation i halskotpelaren M50.3 Annan diskdegeneration i halskotpelaren M50.9 Disksjukdom i halskotpelaren, ospecifik M51.9 Intervertebraldisksjukdom, ospecifik M53.0 Cervikokranialt syndrom M53.1 Cervikobrakialt syndrom M53.2 Instabilitet i kotpelaren M53.9 Ryggsjukdom, ospecifik M54.2 Cervikalgi M79.1 Myalgi M99.0A Segmentell dysfunktion i halsryggen M99.1A Segmentell hypermobilitet/instabilitet i halsryggen 203

9 R42.0 Yrsel R42.9 Yrsel och svindel S03.0 Luxation i käkled S03.4 Distorsion i käkled S09.1 Skada på muskel och sena i huvudet S13.4 Whiplashskada distorsion i halsryggraden S13.4A Whiplashskada WAD I S13.4B Whiplashskada WAD II S13.4C Whiplashskada WAD III S13.4W Andra distorsion i halskotpelaren än Whiplashskada S16 9 Skada på muskel och sena i halsregionen Bröstrygg G54.0 TOS- Thoracic Outlet Syndrom G58.0 Interkostalneuropati M40.0 Hållningskyfos M40.4 Annan lordos M41.0 Infantil idiopatisk skolios M41.1 Juvenil idiopatisk skolios M41.2 Annan idiopatisk skolios M41.9 Skolios, ospecificerad M43.0 Spondylolys M43.1 Spondylolistes M45 Pelvospondylit (Mb Bechterew) M47.9J Spondylos thorakalryggen M48.0J Central spinal stenos i thorakalryggen M50.0 Disksjukdomar i thorakalryggen M51.0J Diskdegeneration/diskbråck med myelopati i thorakalryggen M51.1J Diskdegeneration/diskbråck med radikulit i thorakalryggen M51.9 Intervertebraldisksjukdom, ospecifik M53.2 Instabilitet i thorakalryggen M53.9 Ryggvärk, ospecifik M54.6 Smärtor i bröstryggen M79.1 Myalgi M81.9 Osteoporos M99.0J Segmentell dysfunktion i thorakalryggen M99.1J Segmentell instabilitet i thorakalryggen R07.4 Bröstsmärta S22.0 Fraktur på bröstkota S22.2 Fraktur på sternum S22.3 Fraktur på revben S23.3 Distorsion i thorakalryggen S23.4 Distorsion i revben och sternum S29.0 Skada på muskel/sena på bröstkorgsnivå 204

10 Ländrygg G55.2 Kompression av nervrötter och plexus vid andra ryggåkommor G55.3 Kompression av nervrötter och plexus vid spondylos M41.0 Infantil idiopatisk skolios M41.1 Juvenil idiopatisk skolios M41.2 Annan idiopatisk skolios M41.9 Skolios, ospecifik M41.9 Skolios, ospecifik M43.0 Spondylolys M43.1 Spondylolistes M47.9 Spondylos, ospecifik M48.0 Spinal stenos M48.4 Utmattningsfraktur i ryggkota M53.2 Instabilitet i kotpelaren M54.3 Ischias M54.4 Lumbago med ischias, ej diskbråck M54.5 Lumbago M51.0K Diskdegeneration men myelopati I i ländryggen M51.1K Diskdegeneration/diskbråck med radikulit i ländryggen (ischias) M99-0K Segmentell dysfunktion i ländryggen M99.1K Segmentell hypermobilitet/instabilitet i ländryggen S32.0 Fraktur på ländkota S32.1 Fraktur på sakrum S32.2 Fraktur på coccyx S33.5 Distorsion i ländryggraden S39.0 Skada på muskel/sena i buken, nedre delen av ryggen och bäckenet Bäcken G57.0 Lesion av n ischiadicus G57.2 Lesion av n femoralis M45 Pelvospondylit (Mb Bechterew) M46.1 Sacroilit M53.3 Coccygodoni M79.1 Myalgi i bäckenet M84.3 Stressfraktur i bäckenet M99.0 Segmentell dysfunktion i sacroiliacaleden S32.1 Fraktur på sakrum S32.3 Fraktur på coccyx S33.6 Distorsion i sacroiliacaleden 205

11 Skuldra G54.0 TOS- Thoracic Outlet Syndrom G56.1 Andra lesioner av n medianus G56.2 Lesion av n ulnaris G56.2B Entrapment n ulnaris G56.3 Lesion av n radialis G56.3B Radialisentrapment i axel/överarm M19.0B Primär artros i axelled M19.2B Annan sekundär artros i axelled M24.2 Ligamentell instabilitet i axelled M24.4B Recidivluxation/subluxation i axelled M24.5B Kontraktur i axelled M62.1B Muskelruptur i axelled/överarm (ej traumatisk) M66.2B Spontanruptur triceps brachii M66.3B Spontanruptur biceps brachii M75.0 Adhesiv kapsulit i skulderled M75.1 Rotatorkuff-syndrom i skulderled M75.2 Bicepstendinit M75.3 Tendinit med förkalkning i skulderled M75.4 lmpingement syndrom i skulderled M75:5 Bursit i skulderled M75.8 Andra specificerade sjukdomstillstånd i skulderled M75:9 Sjukdomstillstånd i skulderleden. Ospecificerat M76.6 Smärta ospecifikt i axelled/överarm M79.1B Myalgi axelled/skuldra M84.3B Stressfraktur axelled/överarm S40.0 Kontusion på skuldra och överarm S42.0 Nyckelbensfraktur S42.1 Skulderbladsfraktur S42.2 Fraktur övre delen av humerus S43.0 Luxation i skuldergördeln S43.1 Luxation i akromioklavikularled S43.2 Luxation i sternoklavikularled S43.4 Distorsion i skulderled S43.5 Distorsion i akromioklavikularled S43.6 Distorsion i sternoklavikularled S44.0 Skada på n ulnaris på överarm S44.1 Skada på n medianus på överarm S44.2 Skada på n radialis på överarm S44.3 Skada på n axillaris S44.4 Skada på n musculocutaneus S45.1 Skada på muskel eller sena tillhörande biceps långa huvud S45.2 Skada på muskel eller sena på andra delar av biceps S45.3 Skada på muskel och sena tillhörande triceps S46.0 Skada på sena i rotatorkuffen i skulderled S46.1 Skada på biceps brachii caput longum S46.2 Skada på andra delar av biceps brachii S46.3 Skada på triceps brachii 206

12 Armbåge/ Hand G56.0 Karpaltunnelsyndrom G56.2C Entrapment n ulnaris i armbåge/underarm G56.2D Entrapment n ulnaris i handled/hand G56.3C Entrapment n radialis i armbågsled/underarm G56.3D Entrapment n radialis i handled/hand M18.9 Artros i första karpometakarpalleden, ospecificerad M19.0C Primär artros i armbågsled M19.0D Primär artros i handled/hand M24.2C Ligamentell instabilitet i armbåge M24.2D Ligamentell instabilitet i handled/fingrar M24.4C Recidivluxation/subluxation i armbågsled M24.4D Recidivluxation/subluxation i handled/hand M24.5C Kontraktur i armbågsled M24.5D Kontraktur i handled/fingrar M25.5C Ledvärk i armbågsled M25.5D Ledvärk i handled/fingrar M62.1C Muskelruptur i armbåge/underarm M62.1D Muskelruptur i handled/hand M65.3 Triggerfinger M65.9C Synovit/tendosynovit i armbåge/underarm, ospecifik M65.9D Synovit/tendosynovit i handled/hand, ospecifik M66.2C Spontanruptur i sträcksena i armbåge/underarm M66.2D Spontanruptur i sträcksena i handled/hand M66.3C Spontanruptur böjsena i armbåge/underarm M66.3D Spontanruptur böjsena i handled/hand M70.1 Bursit i hand M70.2 Olekranonbursit M70.3 Annan bursit i armbågen M72.0 Dupuytrens kontraktur M77.0 Medial epicondylit M77.1 Lateral epicondylit M77.2 Periartrit i handled M79.1C Myalgi i armbåge/underarm M79.1D Myalgi i handled/hand M79.6C Smärta, ospecifik i armbåge/underarm M79.6D Smärta, ospecifik i handled/hand M84.3C Stressfraktur i armbåge/underarm M85.3D Stressfraktur i handled/hand M99.8 Biomekanisk dysfunktion i perifer led O26.8 Karpaltunnelsyndrom under graviditet S50.0 Kontusion på armbåge S52.5 Fraktur på nedre delen av radius S53.0 Luxation av radiushuvudet S53.4 Distorsion i armbåge S54.0 Skada på n ulnaris i underarmsnivå S54.1 Skada på n medianus i underarmsnivå 207

13 S54.2 Skada på n radialis i underarmsnivå S56.1 Skada på övriga fingrars böjmuskel och dess sena på underarmsnivå S56.2 Skada på annan böjmuskel och dess sena på underarmsnivå S56.5 Skada på annan sträckmuskel och dess sena på underarmsnivå S56.8 Skada på muskler och senor på underarmsnivå S50.2 Kontusion på andra delar av handled och hand S53.1 Luxation armbåge, ospecifik S53.2 Traumatisk ruptur av radiala kollateralligamentet S53.3 Traumatisk ruptur av ulnara kollateralligamentet S56.0 Skada på tummens böjmuskel och deras senor på handleds- och handnivå S56.1 Skada på övriga fingrars böjmuskel och dess sena på underarmsnivå S56.3 Skada på tummens sträck-eller abduktormuskler och deras senor på underarmsnivå S56.4 Skada på övriga fingrars sträckmuskel och dess sena på underarmsnivå S62.0 Fraktur på os scaphoideum S62.2 Fraktur på första metakarpalbenet S62.3 Fraktur på annat metakarpalbenet S62.5 Fraktur på tumme S62.6 Fraktur på annat finger S62.8 Fraktur på andra och icke specificerade delar av handled och hand S63.0 Luxation i handled S63.1 Luxation i finger eller tumme S63.3 Traumatisk ruptur av ligament i handled/hand S63.5 Distorsion i handled S63.6 Distorsion i finger eller tumme S64.0 Skada på n ulnaris på handleds- och handnivå S64.1 Skada på n medianus på handleds- och handnivå S64.2 Skada på n radialis på handleds- och handnivå S64.8 Skada på andra nerver på handleds- och handnivå S66.0 Skada på tummens långa böjmuskel och dess sena på handleds-och handnivå S66.1 Skada på böjmuskel och dess sena till övriga fingrar på handleds- och handnivå S66.2 Skada på tummens sträckmuskel och dess sena på handleds-och handnivå S66.3 Skada på sträckmuskel och dess sena till andra fingrar handleds- och handnivå S66.4 Skada på tummens korta muskler och deras senor på handleds-och handnivå S66.5 Skada på korta muskler och dess senor till andra fingrar i handen S66.8 Skada på andra muskler och senor på handleds- och handnivå S66.9 Skada på icke specificerad muskel och sena på handleds- och handnivå Höft/ lår G57.1 Meralgia paraesthetica G57.2 Lesion av n ischiadicus M16.9 Höftledsartros, ospecifik M21.7F Benlängdsskillnad i lårben M21.7X Benlängdsskillnad ospecifik M24.4F Recidivluxation/subluxation i höftled M24.5F Kontraktur i höftled M25.5 Ledvärk höftled M25.8F Snapping hip M62.1F Muskelruptur i höftled/lårben 208

14 M65.9F Ospecifik synovit/tendosynovit i höftled/lårben M66.2F Spontanruptur sträcksena i höftled/lårben M66.3F Spontanruptur böjsena i höftled/lårben M70.6 Trokanterbursit eller trokantertendinit M70.7 Annan bursit i höft M76.0 Gluteal tendinit M76.1 Psoastendinit M76.3 Iliotibial band syndrom M79.1F Myalgi i höftled/lårben M79.6F Smärta ospecifik i höft/lårnivå M84.3F Stressfraktur i höftled/lårben M91.2 Coxa plana S70 0 Kontusion på höft S70.1 Kontusion på lår S72.0 Collum femoris fraktur S72.1 Petrokantär fraktur S73.0 Luxation i höft S73.1 Distorsion i höft S74.0 Skada på n ischiadicus på höft-/ lårnivå S74.1 Skada på n femoralis på höft-/lårnivå S74.2 Skada på sensorisk hudnerv på höft- och lårnivå S74.8 Skada på andra specifika nerver på höft/lårnivå S76.0 Skada på muskel och sena i höften S76.1 Skada på quadricepsmuskeln eller dess sena S76 2 Skada på lårets adduktormuskel och dess sena på låret S76.3 Skada på muskel och sena i bakre muskelgruppen på lårnivå S76.4 Skada på andra och icke specificerade muskler och senor på lårnivå Knä/underben G57.3 Lesion av n fibularis G57.4 Lesion av n tibialis G57.8 Andra specificerade mononeuropatier i nedre extremitet M17.9 Knäledsartros, ospecifik M21.7 Benlängdsskillnad i underben M22.0 Recidiverade luxation av patella M22.1 Recidiverade subluxation av patella M22.2 Sjukdomar i femuropatellarleden M22.4 PFSS, Chondromalacia patellae M23.2 Förändringar av menisken orsakad av gammal ruptur M23.3 Andra meniskförändringar M23.4 Fri kropp i knäled M23.5 Kronisk instabilitet i knä led M23.6 Annan spontan bristning i knäligament M23.8 Andra specifika förändringar i knäled M24.4G Recidiverade luxation/subluxation i knäled (utom patella) M24.5G Kontraktur i knäled M25.5G Ledvärk knäled 209

15 M62.1G Muskelruptur i knäled/underben M66.2G Spontanruptur i sträcksena i knäled/underben M66.3G Spontanruptur i böjsena i knäled/underben M70.4 Prepatellarbursit M70.5 Annan bursit i knä M76.3 Tractus iliotibialis syndrom M76.5 Patellatendinit M79.1G Myalgi i knäled/underben M79.6G Smärta, ospecifik i knäled/underben M84.3G Stressfraktur i knäled/underben S80.0 Kontusion på knä S82.0 Fraktur på patella S82.1 Fraktur på övre delen av tibia S83.0 Luxation av patella S83.1 Luxation av knäled S83.2L Lateral meniskruptur S83.2M Medial meniskruptur S83.3L Lateral broskskada i knäled S83.3M Medial broskskada i knäled S83.3Q Patellär broskskada i knäled S83.4L Lateral kollateralligament distorsion/ ruptur i knäled S83.4M Medial kollateralligament distorsion/ruptur i knäled S83.5R Främre korsbandsdistorsion/ ruptur S83.5S Bakre korsbandsdistorsion/ruptur S83.6 Distorsion i andra och icke specificerade delar av knä S84.0 Skada på n tibialis på underbensnivå S84.1 Skada på n peroneus på underbensnivå S84.8 Skada på andra specificerade nerver på underbensnivå S86.8 Skada på andra specificerade muskler och senor på underbensnivå Fot G57.3 Lesion av n fibularis G57.4 Lesion av n tibialis G57.5 Tarsaltunnelsyndrom G57.6 Lesion av n plantaris, Mortons metatarsalgi M19.0H Primär artros i fotled/fot M20.1 Hallux valgus M20.2 Hallux rigidus M20.3 Annan deformitet i stortå M20.4 Hammartå M20.5 Andra tådeformiteter M21.4 Förvärvad plattfot M24.2H Ligamentell instabilitet i fotled M24.4H Recidivluxation/subluxation i fotled/fot M24.5H Kontraktur i fotled M25.5H Ledvärk i fotled/fot M62.1H Muskelruptur i fotled/fot 210

16 M66.2H Spontanruptur sträcksena i fotled/fot M66.3H Spontanruptur böjsena i fotled/fot M67.0 Kort akillessena M72.2 Plantarfasciit M76.6 Akilles tendinit M76.7 Peroneus tendinit M76.8 Tibialis anterior syndrom M77.3 Hälsporre M77.4 Metatarsalgi M79.1H Myalgi i fotled/fot M79.6H Smärta ospecifik i fotled/fot M84.3H Stressfraktur i fotled/fot I80.2 Djup ventrombos S82.1 Fraktur på proximala tibia eller på tibiakondylerna S82.4 Fraktur på fibula S82.5 Fraktur på mediala malleolen S82.6 Fraktur på laterala malleolen S86.0 Skada på akillessenan S86.1 Skada på annan muskel och sena i underbenets bakre muskelgrupp S86.2 Skada på muskel och sena i underbenets främre muskelgrupp S86.3 Skada på muskel och sena i underbenets peroneusmuskelgrupp S90.0 Kontusion på fotled S92.0 Fraktur på kalkaneus S92.1 Fraktur på talus S92.2 Fraktur på andra tarsalben S92.3 Fraktur på metatarsalben S92.4 Fraktur på stortå S92.5 Fraktur på annan tå S92.9 Icke specificerad fraktur på fot S93.0 Luxation i fotled S93.1 Luxation i tå S93.2 Ruptur av ligament i fotled och fot S93.4 Distorsion i fotled S93.5 Distorsion i tå S94.0 Skada på n plantaris lateralis S94.1 Skada på n plantaris medialis S94.8 Skada på andra specificerade nerver på fotleds- och fotnivå S96.8 Skada på andra specificerade muskler och senor på fotleds- och fotnivå T79.6 Traumatisk ischemi i muskel 211

17 Allmänna diagnoser M06.9 Reumatoid artrit, ospecificerad M08.0 Juvenil reumatoid artrit M13.9 Artrit, ospecificerad M19.9 Artros, ospecificerad M24.0 Fri kropp i led M24.1 Andra sjukdomar i ledbrosk M24.2 Sjukdomar i ligament M24.4 Recidiverade luxation och subluxation av led M24.5 Kontraktur i led M25.2 Kramp och spasm M25.5 Ledvärk M35.7 Hypermobilitetssyndrom M40.0 Hållningskylos M48.0W Central spinal stenos med icke specifik lokalisation M53.2 Instabilitet i kotpelare M54.8 Annan specifik ryggvärk M60.0X Lokaliserat ödem, ospecifik M60.9 Myosit, ospecificerad M62.1 Annan muskelruptur (ej traumatisk) M62.4 Muskelkontraktur M62.6 Muskelöveransträngning M65.2 Tendinit med förkalkning M67.1 Annan kontraktur i sena och senskida M67.4 Ganglion M70.8 Andra specificerade sjukdomstillstånd i mjukvävnader som har samband med användning, överansträngning och tryck M71.9 Sjukdom i bursa, ospecifik M79.1 Myalgi M79.6 Smärtor i extremitet M79.7 Fibromyalgi MBl.9 Osteoporos, ospecificerad M99.0 Segmentell dysfunktion M99.8 Annan biomekanisk dysfunktion R52.2A R52.2B R52.2C Långvarig smärta nociceptiv Långvarig smärta, neuropatisk Långvarig smärta utan känd orsak T79.6 Traumatisk ischemi i muskel 212

INNEHÅLL... Sida 1 ANTALSUPPGIFTER OCH SAMMANDRAG MÄN 2001... 2. 1.1 Antalsuppgifter m.m...2

INNEHÅLL... Sida 1 ANTALSUPPGIFTER OCH SAMMANDRAG MÄN 2001... 2. 1.1 Antalsuppgifter m.m...2 INNEHÅLL... Sida 1 ANTALSUPPGIFTER OCH SAMMANDRAG MÄN 2001... 2 1.1 Antalsuppgifter m.m...2 1.2 Fördelning på uttagning...3 1.3 Inskrivna till värnplikt per befattningsnivå och försvarsgren...3 1.4 Inskrivna

Läs mer

Diagnossättning för sjukgymnaster inom primärvården i Landstinget i Jönköpings län

Diagnossättning för sjukgymnaster inom primärvården i Landstinget i Jönköpings län Diagnossättning för sjukgymnaster inom primärvården i Landstinget i Jönköpings län Enligt Socialstyrelsens regler ska besök och kontakter inom sjukvården diagnossättas. För att ställa en diagnos krävs

Läs mer

1 ANTALSUPPGIFTER OCH SAMMANDRAG...2. 1.1 Antalsuppgifter m.m...2. 1.2 Mönstrade...3. 1.3 Kategorifördelning...4

1 ANTALSUPPGIFTER OCH SAMMANDRAG...2. 1.1 Antalsuppgifter m.m...2. 1.2 Mönstrade...3. 1.3 Kategorifördelning...4 INNEHÅLL Sida 1 ANTALSUPPGIFTER OCH SAMMANDRAG...2 1.1 Antalsuppgifter m.m...2 1.2 Mönstrade...3 1.3 Kategorifördelning...4 1.4 Kategori- och försvarsgrensfördelning...5 2 PSYKOLOGISK PROFIL...7 3 MEDICINSKA

Läs mer

88 Kraftnedsättning/förlamning Förkunskaper

88 Kraftnedsättning/förlamning Förkunskaper 88 Kraftnedsättning/förlamning Neuroanatomi och neurofysiologi Utbredningen av dermatom och myotom Nociceptiv och neurogen smärta Diagnostik och behandling vid perifer nervinklämning Diagnostik och handläggning

Läs mer

Vad kostar olika sjukdomar i sjukförsäkringen?

Vad kostar olika sjukdomar i sjukförsäkringen? Social Insurance Report Vad kostar olika sjukdomar i sjukförsäkringen? Kostnader för sjukpenning i sjukskrivningar (över 14 dagar) samt sjukersättning och aktivitetsersättning år 2009 fördelat på diagnos

Läs mer

Utredning och handläggning av nack- och ryggbesvär

Utredning och handläggning av nack- och ryggbesvär Utredning och handläggning av nack- och ryggbesvär Hannu Määttänen Doktorand, spec. ortopedisk kirurgi Enheten för interventions- och implementeringsforskning Institutet för Miljömedicin Karolinska Institutet

Läs mer

Redovisning uppdaterad handlingsplan för jämställd sjukskrivning, villkor 1

Redovisning uppdaterad handlingsplan för jämställd sjukskrivning, villkor 1 Sida: Sjukskrivningsmiljarden 2012-08-24 1 (7) Margareta Lilja-Svensson, Beställarenheten Dnr 100615 Till Magnus Adolfsson Försäkringskassan Redovisning uppdaterad handlingsplan för jämställd sjukskrivning,

Läs mer

Tabellbilaga till rapporten Psykisk ohälsa

Tabellbilaga till rapporten Psykisk ohälsa Tabellbilaga till rapporten Psykisk ohälsa Innehåll Tabell 1. Nya sjukfall fördelat på diagnoser och kön. AGS och AGS KL 2011... 4 Tabell 2. Nya sjukfall fördelat på diagnoser och kön. AGS 2011... 4 Tabell

Läs mer

Vad kostar sjukdomarna för kvinnor och män?

Vad kostar sjukdomarna för kvinnor och män? REDOVISAR 2004:5 Vad kostar sjukdomarna för kvinnor och män? kostnaderna fördelade efter kön och sjukskrivningsdiagnos Sammanfattning Rörelseorganens sjukdomar och psykiska sjukdomar står för sammanlagt

Läs mer

Områden om människokroppen. Celler

Områden om människokroppen. Celler Celler Vad är en cell? Var finns celler, hur och när upptäcktes dem? Hur många celler består en människa av. Vad finns det för olika typer av celler i människokroppen. Förklara skillnaden mellan cell,

Läs mer

Blekinge Antal vårdade per år Antal vårdade per 100 000 barn och år Pojkar Flickor Totalt Pojkar Flickor Totalt 1. Transportolycksfall med fordon

Blekinge Antal vårdade per år Antal vårdade per 100 000 barn och år Pojkar Flickor Totalt Pojkar Flickor Totalt 1. Transportolycksfall med fordon Appendix 2 till rapporten Statistik över skador bland barn i Sverige avsiktliga och oavsiktliga. Socialstyrelsen, Epidemiologiskt Centrum, februari 2007 Barn, 0-17 år, som vårdats inskrivna på sjukhus

Läs mer

Ryggbesvär, sjukskrivning och arbetsbelastning i ett primärvårdsperspektiv

Ryggbesvär, sjukskrivning och arbetsbelastning i ett primärvårdsperspektiv Ryggbesvär, sjukskrivning och arbetsbelastning i ett primärvårdsperspektiv Mahadeb Sarker Handledare Klas Berlin, överläkare, Arbets- och miljömedicin, Akademiska sjukhuset, Uppsala. Projektarbete vid

Läs mer

Addisons sjukdom 51 MEDICIN. Barnmisshandel vägledning 199. Allergi 43 143 MEDICIN. Balanssvårigheter 111. Andningsbesvär 4 104 ANDNING

Addisons sjukdom 51 MEDICIN. Barnmisshandel vägledning 199. Allergi 43 143 MEDICIN. Balanssvårigheter 111. Andningsbesvär 4 104 ANDNING Addisons sjukdom 51 MEDICIN Allergi 43 143 MEDICIN Andningsbesvär 4 104 ANDNING Andnöd 4 104 ANDNING Andningsuppehåll 104 Andningsstillestånd VP VP Anemi 48 148 MEDICIN Apné 104 Ascites 8 108 KIRURGI Barnmisshandel

Läs mer

Lars Öhberg, MD, PhD Norrlands Universitetssjukhus, Umeå

Lars Öhberg, MD, PhD Norrlands Universitetssjukhus, Umeå Lars Öhberg, MD, PhD Norrlands Universitetssjukhus, Umeå Axelleder Senor Muskulatur Bursor Mjukdelstumörer Icke mineraliserade barnskelettet Punktionshjälp Trauma Preoperativt Ej ungdomar - sällsynt med

Läs mer

RTA RYGGSMÄRTA. Radiologi vid ryggsmärta. rta och tumör i skelett och mjukdelar Barbro Danielson med.dr MSKsektionen Röntgen SU/SS.

RTA RYGGSMÄRTA. Radiologi vid ryggsmärta. rta och tumör i skelett och mjukdelar Barbro Danielson med.dr MSKsektionen Röntgen SU/SS. Radiologi vid ryggsmärta rta och tumör i skelett och mjukdelar Barbro Danielson med.dr MSKsektionen Röntgen SU/SS RYGGSMÄRTA RTA När skall patienten utredas? Hur? När ska ytterligare radiologisk utredning

Läs mer

Slutrapport gränsöverskridande hälso- och sjukvård. Version: 2. Ansvarig: Ingela Jönsson

Slutrapport gränsöverskridande hälso- och sjukvård. Version: 2. Ansvarig: Ingela Jönsson Slutrapport gränsöverskridande hälso- och sjukvård Version: 2 Ansvarig: 2(11) ÄNDRI NGSFÖRTECKNI NG Version Datum Ändring Beslutat av Datum 1. 2008-12-08 Nyutgåva. 2. 2008-12-11 Justeringar efter synpunkter

Läs mer

Dödsorsaker i Jönköpings kommun 1971 2012

Dödsorsaker i Jönköpings kommun 1971 2012 Dödsorsaker i Jönköpings kommun 1971 212 STADSKONTORET l NOVEMBER 213 Stadskontorets utredningsenhet Utredare Lars Lundström (huvudförfattare) Louise Sundberg Andreas Zeidlitz Omslag och layout Lena Holmberg

Läs mer

RS 2015-2.0 Gäller från 1 januari 2015. Prislista 2015 Region Skåne

RS 2015-2.0 Gäller från 1 januari 2015. Prislista 2015 Region Skåne RS 2015-2.0 Gäller från 1 januari 2015 Prislista 2015 Region Skåne Nytt namn samma professionella team www.ptjrontgen.se Prislista 2015 Region Skåne Gäller från 1 januari 2015 Praktikertjänst Röntgen i

Läs mer

Röntgenkliniken Västmanland Prislista 2015

Röntgenkliniken Västmanland Prislista 2015 Röntgenkliniken Västmanland Prislista 2015 Grund Prislista 2015 Debiteras patienter från andra landsting eller länder 2015 +16% (Abon= Debiteras via abonnemang) Kod Undersökning 2015 2015 00031 Ett stent

Läs mer

Kvinnor och mäns sjukskrivningsmönster. Stockholms län 2010 och 2011

Kvinnor och mäns sjukskrivningsmönster. Stockholms län 2010 och 2011 Kvinnor och mäns sjukskrivningsmönster Stockholms län 2010 och 2011 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Sara Dahlin och Gunilla Röjdalen Juni 2012 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Sara Dahlin

Läs mer

REHABILITERINGSGARANTI RIKTLINJER 2011

REHABILITERINGSGARANTI RIKTLINJER 2011 Sida 1(6) Datum 2011-02-09 Diarienummer RSK 868-2010 BESLUTAD HSU 2011-02-23 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Handläggare Christina Möller/A-S Bäck REHABILITERINGSGARANTI RIKTLINJER 2011 Socialdepartementet

Läs mer

och muskler Hud, skelett

och muskler Hud, skelett Hud, skelett och muskler Mycket av det som du lägger märke till hos en annan människa har att göra med hud, skelett och muskler. Hela kroppen täcks ju av hud. Och det är skelettet och musklerna som ger

Läs mer

Psoriasis och samsjuklighet

Psoriasis och samsjuklighet Psoriasis och samsjuklighet Förra året uppgraderade Världshälsoorganisationen WHO psoriasis till en allvarlig, ickesmittsam kronisk sjukdom. Kunskapen om psoriasis och dess koppling till andra allvarliga

Läs mer

Nya, ändrade och borttagna koder samt ändrade beskrivningstexter i Klassifikation av vårdåtgärder (KVÅ), gällande version 2015

Nya, ändrade och borttagna koder samt ändrade beskrivningstexter i Klassifikation av vårdåtgärder (KVÅ), gällande version 2015 1 Avdelningen för regler och tillstånd Enheten för klassifikationer och terminologi 2014-10-22 Nya, ändrade och borttagna koder samt ändrade beskrivningstexter i Klassifikation av vårdåtgärder (KVÅ), gällande

Läs mer

Västerbottensläns landsting Norrlands Universitetssjukhus NUS

Västerbottensläns landsting Norrlands Universitetssjukhus NUS Ev. avsändare/enhet/namn 1 Västerbottensläns landsting Norrlands Universitetssjukhus NUS Neurocentrum Xiaolei Hu MD; PhD Ev. avsändare/enhet/namn 2 Sammanfattning av NUS 900 000 människor halva Sveriges

Läs mer

Vårdbidraget. utvecklingen fram till idag och försörjningssituationen i morgon. SVAR PÅ REGERINGSUPPDRAG Vår beteckning 2012-06-11 Dnr 005507-2012

Vårdbidraget. utvecklingen fram till idag och försörjningssituationen i morgon. SVAR PÅ REGERINGSUPPDRAG Vår beteckning 2012-06-11 Dnr 005507-2012 SVAR PÅ REGERINGSUPPDRAG Datum Vår beteckning 2012-06-11 Dnr 005507-2012 1 (84) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Vårdbidraget utvecklingen fram till idag och försörjningssituationen i morgon Sammanfattning

Läs mer

Begreppet allvarlig sjukdom/skada i ett försäkringsmedicinskt sammanhang

Begreppet allvarlig sjukdom/skada i ett försäkringsmedicinskt sammanhang [1] Begreppet allvarlig sjukdom/skada i ett försäkringsmedicinskt sammanhang Utgångspunkter Utgångspunkter för Socialstyrelsens beskrivning av vad begreppet allvarlig sjukdom/skada kan omfatta har varit

Läs mer

Sjukskrivningsmönster hos kvinnor och män FÖRSÄKRING

Sjukskrivningsmönster hos kvinnor och män FÖRSÄKRING Sjukskrivningsmönster hos kvinnor och män FÖRSÄKRING Innehåll Sammanfattning... Bakgrund...4 Om rapporten...4 Sjukperioder 2005-201...6 Individer som har haft en sjukperiod jämfört med individer som har

Läs mer

Din guide till YERVOY Patientbroschyr

Din guide till YERVOY Patientbroschyr Innehållet i denna broschyr är förenligt med villkor, enligt marknadsföringstillståndet, avseende en säker och effektiv användning av YERVOY TM Din guide till YERVOY Patientbroschyr Bristol-Myers Squibb

Läs mer

Analyser av sjukfall som passerar 180 dagars sjukskrivning

Analyser av sjukfall som passerar 180 dagars sjukskrivning Social Insurance Report Analyser av sjukfall som passerar 180 dagars sjukskrivning ISSN 1654-8574 Utgivare: Upplysningar: Försäkringskassan Analys och prognos Peje Bengtsson 010-116 90 62 pererik.bengtsson@forsakringskassan.se

Läs mer

Din kropp består av 100000 miljarder celler! Alla celler ser inte ut på samma sätt

Din kropp består av 100000 miljarder celler! Alla celler ser inte ut på samma sätt Din kropp består av 100000 miljarder celler Alla celler ser inte ut på samma sätt Det som skiljer levande varelser från sådant som inte lever är att: Det som lever är uppbyggt av celler. Det som lever

Läs mer

Din guide till YERVOY (ipilimumab)

Din guide till YERVOY (ipilimumab) Detta utbildningsmaterial är obligatoriskt enligt ett villkor i godkännandet för försäljning av YERVOY TM för att ytterligare minimera särskilda risker. Din guide till YERVOY (ipilimumab) Patientbroschyr

Läs mer

Debiteras patienter från andra landsting eller länder 2014 +14% Grund Prislista 2014. Radiolog ikod

Debiteras patienter från andra landsting eller länder 2014 +14% Grund Prislista 2014. Radiolog ikod 00005 Narkos på röntgenavdelning 382 435 00013 Rotablator 6 294 7 175 00067 Tryckmätning intravaskulärt 6 294 7 175 00095 Ultraljud endovaskulärt 6 294 7 175 00087 Resistmätning 1 043 1 190 10001 Eftergranskning

Läs mer

Hur påverkar psykisk ohälsa Blekinges befolkning? och den kroppsliga hälsan?

Hur påverkar psykisk ohälsa Blekinges befolkning? och den kroppsliga hälsan? Hur påverkar psykisk ohälsa Blekinges befolkning? och den kroppsliga hälsan? Psykisk ohälsa och folkhälsomålen Påverkar Delaktighet i samhället Ekonomisk och social trygghet Trygga och goda uppväxtvillkor

Läs mer

Bröstrygg och Skuldra

Bröstrygg och Skuldra Bröstrygg och Skuldra 2:1 Deltoideus. Armens starkaste lyftare. Sitter som en axelklaff från nyckelbenets yttre tredjedel, från skulderbladets övre utskott och dess bakre utskott och går ner till överarmens

Läs mer

Ortopedtekniska hjälpmedel, Ordinationsanvisningar

Ortopedtekniska hjälpmedel, Ordinationsanvisningar Ortopedtekniska hjälpmedel, Ordinationsanvisningar Innehållsförteckning: Sid Specifika regler för området 2 06 Ortoser och proteser 06 03 Spinala ortoser 06 03 09 Thoraco- lumbo- sacrala ortoser 4 06 03

Läs mer

Den internationella smärtorganisationen IASP definierar den nociceptiva smärtan som:

Den internationella smärtorganisationen IASP definierar den nociceptiva smärtan som: Manus Nociceptiv smärta Bild 2 Denna föreläsning handlar om nociceptiv smärta, vävnadsskadesmärta, en smärta som drabbar alla, en eller flera gånger i livet och även om du just nu inte har någon smärta

Läs mer

Manus Neuropatisk smärta. Bild 2

Manus Neuropatisk smärta. Bild 2 Manus Neuropatisk smärta Bild 2 Denna föreläsning handlar om neuropatisk smärta. Även om du inte just nu har någon smärta från rörelseapparaten eller från de inre organen rekommenderar jag att du tar del

Läs mer

Prislista 2015 Medicinsk service. Hälsoval Blekinge. Röntgen

Prislista 2015 Medicinsk service. Hälsoval Blekinge. Röntgen Prislista 2015 Medicinsk service Hälsoval Blekinge Röntgen 13000 Myelografi lumbal 4 690 kr 13300 Myelografi cervikal 4 690 kr 17900 AI Hjärndödsundersökning 8 252 kr 19600 Nervblockad 2 372 kr 30002 Demo

Läs mer

Distorsion knä och fotled

Distorsion knä och fotled Distorsion knä och fotled Distorsion = glider delvis ur led och återtar sedan normalläge Luxation = hoppar helt ur led Enkla luxationer -utan samtidig fraktur Komplexa luxationer -med samtidig fraktur

Läs mer

KAPITEL I. Klassifikation av sjukdomar 1987

KAPITEL I. Klassifikation av sjukdomar 1987 1 KAPITEL I INFEKTIONSSJUKDOMAR OCH PARASITSJUKDOMAR 008- Tarminfektion orsakad av känd mikroorganism 001-008 (utom 008W) 009- Tarminfektion, ofullständigt definierad 008W, 009 011- Tuberkulos 010-018,

Läs mer

2014-01-13 MEBA. Medicinsk kontroll vid Ergonomiskt Belastande Arbete. Namn: Personnummer: Datum: Undersökare:

2014-01-13 MEBA. Medicinsk kontroll vid Ergonomiskt Belastande Arbete. Namn: Personnummer: Datum: Undersökare: 2014-01-13 MEBA Medicinsk kontroll vid Ergonomiskt Belastande Arbete Namn: Personnummer: Datum: Undersökare: 1 MEBA är uppdelad i två delar, nacke och axlar samt armbåge och handleder/händer. Vardera del

Läs mer

Mjukdelssmärtor. mot reumatisk sjukdom. Dr Göran Lindahl Reumatologkliniken Danderyds sjukhus

Mjukdelssmärtor. mot reumatisk sjukdom. Dr Göran Lindahl Reumatologkliniken Danderyds sjukhus Mjukdelssmärtor differentialdiagnoser mot reumatisk sjukdom Dr Göran Lindahl Reumatologkliniken Danderyds sjukhus Värk i rörelseorganen Ca 40% av befolkningen 50-70 år har värk en given tidpunkt (Malmö

Läs mer

Smärttillstånd i axeln. Kliniska symtom Impingement. Klinisk undersökning Impingement

Smärttillstånd i axeln. Kliniska symtom Impingement. Klinisk undersökning Impingement Smärttillstånd i axeln / subacromiellt smärttillstånd Axelinstabilitet Uni- kontra multidirektionell Kliniska symtom Rörelsesmärta painful arc Ofta postfunktionell smärta och värk Uttalad nattligvärk ska

Läs mer

Poängfördelning: Godfried Roomans (1-27; 117 poäng), Eva Funk (28; 7 poäng) Datum 120211 Skrivtid 4 timmar

Poängfördelning: Godfried Roomans (1-27; 117 poäng), Eva Funk (28; 7 poäng) Datum 120211 Skrivtid 4 timmar Tentamen (omtentamen 2) Kursens namn Anatomi (Medicin B) Kurskod: Kursansvarig: MC1403-70570H11 Godfried Roomans Totalpoäng: 124 poäng Poängfördelning: Godfried Roomans (1-27; 117 poäng), Eva Funk (28;

Läs mer

Ortopedi. Arbetsterapeutprogrammet VT 2015

Ortopedi. Arbetsterapeutprogrammet VT 2015 Ortopedi Arbetsterapeutprogrammet VT 2015 Åsa Niper Forskar-ST-läkare, specialist i allmänmedicin Akademiskt primärvårdscentrum/nvs, KI & Capio Vårdcentral Farsta Innehåll Allmänt om ortopedi Vad är ortopedi?

Läs mer

Checklista för ST-läkare i Infektionsmedicin vid sidotjänstgöring på Internmedicinsk klinik

Checklista för ST-läkare i Infektionsmedicin vid sidotjänstgöring på Internmedicinsk klinik Checklista för ST-läkare i Infektionsmedicin vid sidotjänstgöring på Internmedicinsk klinik Checklistan är utformad för att vara ett stöd för vad ST-läkaren skall kunna efter fullgjord sidoutbildning.

Läs mer

Tentamen Medicin A, Sjukdomslära med inriktning arbetsterapi (15 p) Kurskod: MC1006

Tentamen Medicin A, Sjukdomslära med inriktning arbetsterapi (15 p) Kurskod: MC1006 Tentamen Medicin A, Sjukdomslära med inriktning arbetsterapi (15 p) Kurskod: MC1006 Kursansvarig: Sara Nordkvist 2012-08-25 Skrivtid 300 min Totalpoäng: 67 Poängfördelning: Tentamen neurologi: Ulrika Fernberg

Läs mer

REKOMMENDATIONER AV DELEGATIONEN FÖR PERSONSKADEÄRENDEN

REKOMMENDATIONER AV DELEGATIONEN FÖR PERSONSKADEÄRENDEN REKOMMENDATIONER AV DELEGATIONEN FÖR PERSONSKADEÄRENDEN OM BELOPPEN AV DE ERSÄTTNINGAR SOM BETALAS FÖR SVEDA OCH VÄRK OCH ANDRA TILLFÄLLIGA MEN, BESTÅENDE MEN SAMT LIDANDE ENLIGT BESTÄMMELSERNA I 5 KAP.

Läs mer

Hälsoenkät 2010 Welsh Corgi Cardigan SVENSKA WELSH CORGI KLUBBEN

Hälsoenkät 2010 Welsh Corgi Cardigan SVENSKA WELSH CORGI KLUBBEN Hälsoenkät 2010 Welsh Corgi Cardigan SVENSKA WELSH CORGI KLUBBEN Kön: Hane Tik Födelseår:.. Är din hund veterinärvårdsförsäkrad? Ja Om ja - i vilket bolag? 1) Hur bedömer du hundens allmäntillstånd? Mycket

Läs mer

Grafisk profilmanual. Grafisk profilmanual

Grafisk profilmanual. Grafisk profilmanual Grafisk profilmanual 1 INNEHÅLL Inledning 3 Logotyp Färg 4 Logotyp Svart/vit 5 Logotyp Inverterad 6 Färger 7 Typsnitt Trycksaker/utskrifter 8 2 En enhetlig grafisk profil gör Rekal tydligare En grafisk

Läs mer

Nej, i förhållande till den beräknade besparing som Bioptron ger, innebär den en avsevärd vård och kostnadseffektivisering.

Nej, i förhållande till den beräknade besparing som Bioptron ger, innebär den en avsevärd vård och kostnadseffektivisering. Hur hjälper behandling med Bioptron immunsystemet? Ljusbehandling har visat sig minska smärta på flera olika sätt. Activerar celler som gör bakterierna till sitt byte. Aktiverar celler som bryter ner mikrober.

Läs mer

Palpationsömhet, ev. påverkan* utbredning Ev Passiv rörelseinskränkning. kontraktionssmärta. Palpationsömhet, ev

Palpationsömhet, ev. påverkan* utbredning Ev Passiv rörelseinskränkning. kontraktionssmärta. Palpationsömhet, ev Nacke & Ländrygg Minimichecklista vid läkarundersökning 1 Patient Undersökare Datum Smärtgradering +=säger ömt, ++=blinkar eller grimaserar,+++=drar sig undan/avvärjer Ange även om allodyni förekommer

Läs mer

Din vägledning för KEYTRUDA

Din vägledning för KEYTRUDA Din vägledning för KEYTRUDA (pembrolizumab) Information till patienter Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation.

Läs mer

Kursens namn: Medicin C, Diagnostik inom radiologi Kurskod: MC1709 Kursansvarig: Eva Funk

Kursens namn: Medicin C, Diagnostik inom radiologi Kurskod: MC1709 Kursansvarig: Eva Funk Kursens namn: Medicin C, Diagnostik inom radiologi Kurskod: MC1709 Kursansvarig: Eva Funk Datum: 2011-03-28 Skrivtid: 4 timmar Totalpoäng: 71,5 poäng Poängfördelning: Krzysztof Musial Wafa Sabir I Wolfgang

Läs mer

Berne Eriksson. Medicinkliniken, Halmstad. Doktorand, IMM, KI Workshop, RDK Kalmar 120314

Berne Eriksson. Medicinkliniken, Halmstad. Doktorand, IMM, KI Workshop, RDK Kalmar 120314 När lungan är sjuk Berne Eriksson Medicinkliniken, Halmstad Doktorand, IMM, KI Workshop, RDK Kalmar 120314 ICD 10 10. Andningsorganens sjukdomar (J00-J99) +Akuta infektioner i övre luftvägarna (J00-J06)

Läs mer

Handläggning av lindrigt sjuka patienter med misstänkt influensasjukdom

Handläggning av lindrigt sjuka patienter med misstänkt influensasjukdom 2013-01-11 Information till 1177/Vårdguiden Handläggning av lindrigt sjuka patienter med misstänkt influensasjukdom Influensaaktiviteten kommer att öka de närmaste veckorna. Svininfluensa (influensa A(H1N1)pdn09

Läs mer

OBS! Under rubriken lärares namn på gröna omslaget ange istället skrivningsområde. Lycka till!

OBS! Under rubriken lärares namn på gröna omslaget ange istället skrivningsområde. Lycka till! Kursens namn: Medicin B, Klinisk medicin vid medicinska och kirurgiska sjukdomstillstånd III Kurskod: MC1429 Kursansvarig: Britt Marie Nygren Datum: 2014 03 29 Skrivtid: 3 timmar Totalpoäng: 55 Poängfördelning:

Läs mer

HAND- OCH HANDLEDS- SKADOR

HAND- OCH HANDLEDS- SKADOR 2014-06- 14 Vad skall Pe5er prata om? HAND- OCH HANDLEDS- SKADOR Idro5smedicinkursen i Visby 13/6-14 Pe5er Gustavsson Ortoped Visby lasare5 Ortopedisk synvinkel på handbesvär Fall mot öppen hand Fingerdistorsioner

Läs mer

Korta sjukskrivningar för olika diagnoser och betydelsen för genomsnittlig sjukskrivningslängd

Korta sjukskrivningar för olika diagnoser och betydelsen för genomsnittlig sjukskrivningslängd Korta sjukskrivningar för olika diagnoser och betydelsen för genomsnittlig sjukskrivningslängd En registerstudie över offentliga vårdgivare i Nordvästra Skåne The proportion and impact of short sick leave

Läs mer

Onnuri Kristallterapi Lithoterapi Behandling med hjälp av halvädelstenar

Onnuri Kristallterapi Lithoterapi Behandling med hjälp av halvädelstenar Onnuri Kristallterapi Lithoterapi Behandling med hjälp av halvädelstenar Kristallterapi Kristaller av olika sorter har sedan tusentals år använts för olika ändamål i många kulturer, bland annat Egypten

Läs mer

Vad kostar olika sjukdomar?

Vad kostar olika sjukdomar? REDOVISAR 2002:2 Vad kostar olika sjukdomar? sjukpenningkostnaderna fördelade efter sjukskrivningsdiagnos Sammanfattning Rörelseorganens sjukdomar och psykiska sjukdomar står för sammanlagt 59 procent

Läs mer

Anvisningar för kodning av bruk och missbruk av alkohol

Anvisningar för kodning av bruk och missbruk av alkohol Anvisningar för kodning av bruk och missbruk av alkohol Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

www.pediatric-rheumathology.printo.it JUVENIL SPONDYLOARTROPATI

www.pediatric-rheumathology.printo.it JUVENIL SPONDYLOARTROPATI www.pediatric-rheumathology.printo.it JUVENIL SPONDYLOARTROPATI Vad är det? Juvenil spondyloartropati är en grupp av sjukdomar som påverkar leder (ledinflammation = artrit) och senfästen (entesit). Den

Läs mer

Överenskommelse. mellan Primärvården södra Bohuslän och ortopedisk specialistvård på Kungälvs sjukhus

Överenskommelse. mellan Primärvården södra Bohuslän och ortopedisk specialistvård på Kungälvs sjukhus Fler exemplar av denna broschyr kan beställas från kirurg-/ortopedkliniken på Kungälvs sjukhus: kirort.ksh@vgregion.se Överenskommelse en södra Bohuslän Kämpegatan 3 411 04 Göteborg Tfn 0303-72 85 50 www.vgregion.se/primarvardensodrabohuslan

Läs mer

Nationellt uppföljningsprogram CPUP Neuropediatrik Pappersformulär 110206 1

Nationellt uppföljningsprogram CPUP Neuropediatrik Pappersformulär 110206 1 Nationellt uppföljningsprogram CPUP Neuropediatrik Pappersformulär 110206 1 Nationellt uppföljningsprogram - CPUP - Neuropediatrik Personnummer: Efternamn: Förnamn: Barnets tillhörande region: Barnets

Läs mer

Diabetesfoten. Diabetesfoten. Angiopati. Neuropati. Diabetes. Claudicatio - Gangrän. Makro. Mikro

Diabetesfoten. Diabetesfoten. Angiopati. Neuropati. Diabetes. Claudicatio - Gangrän. Makro. Mikro Diabetesfoten Diabetesfoten Björn Lundin, doc, öl Verksamhetsområde (VO) Bild och Funktion (BoF) Skånes universitetssjukhus, Lund Diabetes Typ 1 Insulinkrävande / Ungdomsdiabetes (vid debut ofta ung, men

Läs mer

Ibuprofen ratiopharm. Vid behandling av tillfällig smärta, inflammation och feber

Ibuprofen ratiopharm. Vid behandling av tillfällig smärta, inflammation och feber Ibuprofen ratiopharm Vid behandling av tillfällig smärta, inflammation och feber Du ska inte använda Ibuprofen ratiopharm: Om du har astma eller tidigare fått allergiska reaktioner av smärtstillande medel.

Läs mer

efter knä- eller höftledsoperation

efter knä- eller höftledsoperation PA T I E N T I N F O R M A T I O N T I L L D I G S O M F ÅT T P R A D A X A efter knä- eller höftledsoperation Innehåll: Inledning 3 Vad är en blodpropp? 4 Behandling med Pradaxa 6 Ordlista 8 Doseringsanvisningar

Läs mer

Results from exams, 1218 students

Results from exams, 1218 students Results from exams, 1218 students Test result points 90 80 70 60 Points 50 40 30 42 2000-2006 2006-2010 20 10 0 1 40 79 118 157 196 235 274 313 352 391 430 469 508 547 586 625 Frågelådan RDK-möte 2011-03-23

Läs mer

Diane huvudversion av patientkort och checklista för förskrivare 17/12/2014. Patientinformationskort:

Diane huvudversion av patientkort och checklista för förskrivare 17/12/2014. Patientinformationskort: Patientinformationskort: Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de

Läs mer

Användbara ICD 10-diagnoser & KVÅ-koder

Användbara ICD 10-diagnoser & KVÅ-koder Användbara ICD 10-diagnoser & KVÅ-koder för sjuksköterskor med inkontinensmottagning - en översikt Användbara diagnoskoder enligt KSH 97 P (ICD prim) och koder för klassifikation av vårdåtgärder, KVÅ,

Läs mer

Ben. Underarm. Ryggrad. Underben. Synovialleder. Leder

Ben. Underarm. Ryggrad. Underben. Synovialleder. Leder Grundläggande plan Grundläggande anatomi Björn Carlsvärd & Johan Wänström Anatomisk grundställning: Huvud och blick riktade anteriort Armarna längs sidorna och handflatorna framåt Benen tätt ihop med fötterna

Läs mer

ALLT OM SMÄRTA. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALLT OM SMÄRTA. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALLT OM SMÄRTA www.almirall.com Solutions with you in mind VAD ÄR DET? Smärta beskrivs som en obehaglig sensorisk och känslomässig upplevelse som är förknippad med en skadlig stimulus. Hos personer som

Läs mer

Algoritm för långvarig smärta efter traumatisk hjärnskada

Algoritm för långvarig smärta efter traumatisk hjärnskada Algoritm för långvarig smärta efter traumatisk hjärnskada framtaget av Ann Sörbo Överläkare och specialistläkare i Rehabiliteringsmedicin Södra Älvsborgs Sjukhus Borås och Jörgen Boivie Docent Neurologiska

Läs mer

MEBA. Medicinsk kontroll vid Ergonomiskt Belastande Arbete. Bruksanvisning

MEBA. Medicinsk kontroll vid Ergonomiskt Belastande Arbete. Bruksanvisning MEBA Medicinsk kontroll vid Ergonomiskt Belastande Arbete Bruksanvisning Kontaktpersoner vid Arbets- och miljömedicinska kliniker: AMM Lund: Jenny Gremark Simonsen 046 173185, Jenny.Gremark-Simonsen@skane.se

Läs mer

Tentamen i Medicin B, Sjukdomslära med farmakologi del II, 2013-09-21 Kurskod MC1402 (prov 0900)

Tentamen i Medicin B, Sjukdomslära med farmakologi del II, 2013-09-21 Kurskod MC1402 (prov 0900) Tentamen i Medicin B, Sjukdomslära med farmakologi del II, 2013-09-21 Kurskod MC1402 (prov 0900) Kursansvarig: Per Odencrants Skrivtid: 4 tim Föreläsare: Torbjörn Noren, fråga 1-14, 16p. Birgitta Olsen,

Läs mer

Problem i NordDRG 2012, svensk CC-version Versionsbeteckning = NordDRG SWE2012CC-SOS

Problem i NordDRG 2012, svensk CC-version Versionsbeteckning = NordDRG SWE2012CC-SOS Problem i NordDRG 2012, svensk CC-version Versionsbeteckning = NordDRG SWE2012CC-SOS I detta dokument presenteras kända fel i grupperingslogiken för CC-versionen av NordDRG för år 2012. (Fel i den traditionella

Läs mer

överlämnas samråd Part-MED

överlämnas samråd Part-MED Part-MED Vägledande förteckning över vilka tillstånd hos klass 1 resp klass 2-piloter som skall hanteras av respektive TS. Rekommendationerna bör läsas tillsammans med Acceptable Means of Compliance (AMC)

Läs mer

Handläggningsöverenskommelse mellan närsjukvården och ortopedisk specialistvård

Handläggningsöverenskommelse mellan närsjukvården och ortopedisk specialistvård Handläggningsöverenskommelse mellan närsjukvården och ortopedisk specialistvård handläggningsöverenskommelse januari 2014 innehåll Övre extremiteter Halsrygg...10 Ländrygg...12 Axel...16 Armbåge...23

Läs mer

Tobaksrelaterad sjuklighet och dödlighet. Maria Kölegård Magnus Stenbeck Hans Gilljam Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten, Karolinska Institutet

Tobaksrelaterad sjuklighet och dödlighet. Maria Kölegård Magnus Stenbeck Hans Gilljam Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten, Karolinska Institutet Tobaksrelaterad sjuklighet och dödlighet Maria Kölegård Magnus Stenbeck Hans Gilljam Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten, Karolinska Institutet Regeringsuppdrag I En samlad strategi för alkohol-, narkotika-,

Läs mer

En ny behandlingsform inom RA

En ny behandlingsform inom RA En ny behandlingsform inom RA Du som lever med reumatoid artrit har antagligen redan genomgått en hel del olika behandlingsformer. Nu har din läkare ordinerat MabThera (rituximab) för din RA. Din läkare

Läs mer

Patientinformation Patientinformation. Ibuprofen ratiopharm

Patientinformation Patientinformation. Ibuprofen ratiopharm Patientinformation Patientinformation Amlodipin Ibuprofen ratiopharm ratiopharm vid vid behandling av av tillfällig högt blodtryck inflammation och kärlkramp och smärta, feber Observera! Kontakta läkare

Läs mer

2:2 Ange två ytterligare blodprov (förutom serumjärn) som belyser om Börje har järnbrist, samt utfall av bådadera (högt/lågt) vid järnbrist?

2:2 Ange två ytterligare blodprov (förutom serumjärn) som belyser om Börje har järnbrist, samt utfall av bådadera (högt/lågt) vid järnbrist? MEQ 2 (17 poäng) På vårdcentralen träffar Du Börje, en 67-årig man som en månad tidigare sökt för smärtor i ryggen och feber, varvid en pneumoni konstaterats och behandlats med antibiotika och analgetika.

Läs mer

Om äldre (65 och äldre)

Om äldre (65 och äldre) Om äldre (65 och äldre) Självupplevd hälsa Förekomst av sjukdom Hälsovanor 2007-02-07 Framtidens hälso- och sjukvård BILD 1 De äldres hälsa (65 år eller äldre) Åldrandet i sig är ingen sjukdom men i det

Läs mer

Erica Grealish Leg sjukgymnast Klarälvskliniken

Erica Grealish Leg sjukgymnast Klarälvskliniken Erica Grealish Leg sjukgymnast Klarälvskliniken Fotens ben 1 Calcaneus 2 Talus 3 Naviculare 4 Cuneiforme I 5 Cuneiforme II 6 Cuneiforme III 7 Cuboideum 8-12 Metatarsalia I-V 13-17 Falanger Leder Talocruralled

Läs mer

Hälsokontroller inom företagshälsovården. som exponeras för handvibration. Inverkan av vibration på de övre extremiteterna

Hälsokontroller inom företagshälsovården. som exponeras för handvibration. Inverkan av vibration på de övre extremiteterna Hälsokontroller inom företagshälsovården för arbetstagare som exponeras för handvibration Syftet med denna anvisning är att ge handledning åt dem som arbetar inom företagshälsovården rörande ordnandet

Läs mer

(O)hälsoutmaning: Norrbotten

(O)hälsoutmaning: Norrbotten (O)hälsoutmaning: Norrbotten Vi har mer hjärtinfarkt, stroke och högt blodtryck än i övriga riket. 61% av männen och 47 % kvinnorna är överviktiga/feta i åldern16-84 år. Var fjärde ung kvinna visar symptom

Läs mer

NÅGRA ORTOPEDISKA v 140108 ORD/BEGREPP Betydelse Rörelse ut från medellinjen Rörelse in mot medellinjen. Avlägsnande av kroppsdel

NÅGRA ORTOPEDISKA v 140108 ORD/BEGREPP Betydelse Rörelse ut från medellinjen Rörelse in mot medellinjen. Avlägsnande av kroppsdel NÅGRA ORTOPEDISKA v 140108 ORD/BEGREPP Ord Betydelse Abduktion Rörelse ut från medellinjen Adduktion Rörelse in mot medellinjen Akillotenotomi Hälseneförlängning Amputation Avlägsnande av kroppsdel Ankylos

Läs mer

Offentlig sammanfattning av riskhanteringsplanen för Ristempa (pegfilgrastim)

Offentlig sammanfattning av riskhanteringsplanen för Ristempa (pegfilgrastim) EMA/183255/2015 Offentlig sammanfattning av riskhanteringsplanen för Ristempa (pegfilgrastim) Detta är en sammanfattning av riskhanteringsplanen (risk management plan, RMP) för Ristempa som beskriver de

Läs mer

Kursens namn: Medicin B, Klinisk medicin vid medicinska och kirurgiska sjukdomstillstånd III Kurskod: MC1429 Kursansvarig: Britt-Marie Nygren

Kursens namn: Medicin B, Klinisk medicin vid medicinska och kirurgiska sjukdomstillstånd III Kurskod: MC1429 Kursansvarig: Britt-Marie Nygren Kursens namn: Medicin B, Klinisk medicin vid medicinska och kirurgiska sjukdomstillstånd III Kurskod: MC1429 Kursansvarig: Britt-Marie Nygren Datum: 2013-02-17 Totalpoäng: 50 Poängfördelning: Artai Pirouzram

Läs mer

Kursens namn: Medicin B, Klinisk medicin vid medicinska och kirurgiska sjukdomstillstånd III Kurskod: MC1429 Kursansvarig: Britt-Marie Nygren

Kursens namn: Medicin B, Klinisk medicin vid medicinska och kirurgiska sjukdomstillstånd III Kurskod: MC1429 Kursansvarig: Britt-Marie Nygren Kursens namn: Medicin B, Klinisk medicin vid medicinska och kirurgiska sjukdomstillstånd III Kurskod: MC1429 Kursansvarig: Britt-Marie Nygren Datum: 2013-10-03 Totalpoäng: 48 Poängfördelning: Artai Pirouzram

Läs mer

Information: hiv och STI

Information: hiv och STI Information: hiv och STI Smittskyddslagen För att förhindra spridningen av infektioner som är farliga för allmänheten finns i Sverige en speciell lag för vissa smittsamma infektioner. Den heter smittskyddslagen

Läs mer

Diclofenac T ratiopharm

Diclofenac T ratiopharm Diclofenac T ratiopharm För korttidsbehandling av lätta till måttliga smärttillstånd, inflammationer och feber Observera! Innan du börjar behandlingen bör du först läsa igenom bipacksedeln som finns i

Läs mer

Beslutsstödet. Socialförsäkringsrapport 2009:5 Social Insurance Report

Beslutsstödet. Socialförsäkringsrapport 2009:5 Social Insurance Report Social Insurance Report Beslutsstödet Sjukskrivningsmönster före och efter införandet av försäkringsmedicinska rekommendationer för fysiska sjukdomar ISSN 1654-8574 Utgivare: Upplysningar: Hemsida: Försäkringskassan

Läs mer

Tentamen Medicin A, Sjukdomslära med inriktning arbetsterapi (15 p) Kurskod: MC1006

Tentamen Medicin A, Sjukdomslära med inriktning arbetsterapi (15 p) Kurskod: MC1006 Tentamen Medicin A, Sjukdomslära med inriktning arbetsterapi (15 p) Kurskod: MC1006 Kursansvarig: Sara Nordkvist 2010-12-14 Skrivtid 300 min Totalpoäng: 83 Poängfördelning: Tentamen neurologi: Sara Nordkvist

Läs mer

Kroppen. Cirkulation. Skelett. Muskler. Nervsystem Hormonsystem

Kroppen. Cirkulation. Skelett. Muskler. Nervsystem Hormonsystem Kroppen Cirkulation Skelett Muskler Nervsystem Hormonsystem Kroppen Skelett: Muskelfästen, skydd, stöd Muskler: Rörelse, inre transport Cirkulation: Ämnestransport, skydd, temperaturreglering Nervsystem:

Läs mer

Tentamen Kursens namn: Medicin A, Klinisk medicin vid medicinska sjukdomstillstånd II

Tentamen Kursens namn: Medicin A, Klinisk medicin vid medicinska sjukdomstillstånd II Tentamen Kursens namn: Medicin A, Klinisk medicin vid medicinska sjukdomstillstånd II Kurskod: MC 1028 Kursansvarig: Rolf Pettersson Lärare: Eva Rask 4p Ann Dalius 4p Nils Nyhlin 7p Torbjörn Noren 19p

Läs mer