Diagnoskoder - ICD-10 A00-B99 Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar A00-A09 A15-A19 A20-A28 A30-A49 A50-A64 A65-A69 A70-A74 A75-A79 A80-A89

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Diagnoskoder - ICD-10 A00-B99 Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar A00-A09 A15-A19 A20-A28 A30-A49 A50-A64 A65-A69 A70-A74 A75-A79 A80-A89"

Transkript

1 Diagnoskoder - ICD-10 Vanliga diagnoser och diagnoskoder för sjukdomar i muskuloskeletala systemet enligt den tionde revisionen av WHO - The International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems (ICD-10). Den är hierarkiskt uppbyggd i grupper och undergrupper och här kommer den första visningen i grupper. I kapitlet bakom finns sedan de vanligaste diagnoserna för en medicinsk massageterapeut eller annan manuell terapeut. A00-B99 Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar A00-A09 Infektionssjukdomar utgående från mag-tarmkanalen A15-A19 Tuberkulos A20-A28 Vissa djurburna bakteriesjukdomar A30-A49 Andra bakteriesjukdomar A50-A64 Huvudsakligen sexuellt överförda infektioner A65-A69 Andra spiroketsjukdomar A70-A74 Andra sjukdomar orsakade av klamydia A75-A79 Sjukdomar orsakade av rickettsiaarter A80-A89 Virussjukdomar i centrala nervsystemet A90-A99 Febersjukdomar orsakade av virus överförda av leddjur och virusorsakade hemorragiska febrar B00-B09 Virussjukdomar med hudutslag och slemhinneutslag B15-B19 Virushepatit B20-B24 Sjukdom orsakad av humant immunbristvirus [HIV] B25-B34 Andra virussjukdomar B35-B49 Svampsjukdomar B50-B64 Protozosjukdomar B65-B83 Masksjukdomar B85-B89 Lusangrepp, acarinos (angrepp av kvalster) och andra infestationer B90-B94 Sena effekter av infektionssjukdomar och parasitsjukdomar B95-B98 Bakterier, virus och andra infektiösa organismer B99-B99 Andra infektionssjukdomar C00-D48 Tumörer C00-C14 Maligna tumörer i läpp, munhåla och svalg C15-C26 Maligna tumörer i matsmältningsorganen C30-C39 Maligna tumörer i andningsorganen och brösthålans organ C40-C41 Maligna tumörer i ben och ledbrosk C43-C44 Melanom och andra maligna tumörer i huden C45-C49 Maligna tumörer i mesotelial (kroppshåletäckande) vävnad och mjuk vävnad C50-C50 Malign tumör i bröstkörtel C51-C58 Maligna tumörer i de kvinnliga könsorganen C60-C63 Maligna tumörer i de manliga könsorganen C64-C68 Maligna tumörer i urinorganen C69-C72 Maligna tumörer i öga, hjärnan och andra delar av CNS C73-C75 Maligna tumörer i tyreoidea och andra endokrina körtlar C76-C80 Maligna tumörer med ofullständigt angivna, sekundära och icke specificerade lokalisationer C81-C96 Maligna tumörer i lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C97-C97 Flera (primära) maligna tumörer med olika utgångspunkter D00-D09 Cancer in situ (lokalt begränsad cancer utgången från epitel D10-D36 Benigna tumörer D37-D48 Tumörer av osäker eller okänd natur 196

2 D50-D89 Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemet D50-D53 Nutritionsanemier D55-D59 Hemolytiska anemier (blodbrist på grund av ökad nedbrytning av röda blodkroppar) D60-D64 Aplastisk anemi (blodbrist på grund av upphörd eller minskad blodbildning i benmärgen) och andra anemier D65-D69 Koagulationsrubbningar, purpura (punktformiga blödningar i huden mm) och andra blödningstillstånd D70-D77 Andra sjukdomar i blod och blodbildande organ D80-D89 Vissa rubbningar i immunsystemet E00-E90 Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar E00-E07 Sjukdomar i sköldkörteln E10-E14 Diabetes (sockersjuka) E15-E16 Andra rubbningar i glukosreglering och bukspottkörtelns inre sekretion E20-E35 Sjukdomar i andra endokrina körtlar E40-E46 Näringsbrist E50-E64 Andra näringsbristtillstånd E65-E68 Fetma och andra övernäringstillstånd E70-E90 Ämnesomsättningssjukdomar F00-F99 Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar F00-F09 Organiska, inklusive symtomatiska, psykiska störningar F10-F19 Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av psykoaktiva substanser F20-F29 Schizofreni, schizotypa störningar och vanföreställningssyndrom F30-F39 Förstämningssyndrom F40-F48 Neurotiska, stressrelaterade och somatoforma syndrom F50-F59 Beteendestörningar förenade med fysiologiska rubbningar och fysiska faktorer F60-F69 Personlighetsstörningar och beteendestörningar hos vuxna F70-F79 Psykisk utvecklingsstörning F80-F89 Störningar av psykisk utveckling F90-F98 Beteendestörningar och emotionella störningar med debut vanligen under barndom och ungdomstid G00-G99 Sjukdomar i nervsystemet G00-G09 Inflammatoriska sjukdomar i centrala nervsystemet G10-G14 Systemiska atrofier som primärt engagerar centrala nervsystemet G20-G26 Basalgangliesjukdomar och rörelserubbningar G30-G32 Andra degenerativa sjukdomar i nervsystemet G35-G37 Myelinförstörande sjukdomar i centrala nervsystemet G40-G47 Episodiska och paroxysmala sjukdomar G50-G59 Sjukdomar i nerver, nervrötter och nervplexus G60-G64 Polyneuropatier (samtidig sjukdom i flera perifera nerver) och andra sjukdomar i perifera nervsystemet G70-G73 Neuromuskulära transmissionsrubbningar (rubbningar i överföring av impulser mellan nerver och muskler) och sjukdomar i muskler G80-G83 Cerebral pares och andra förlamningssyndrom G90-G99 Andra sjukdomar i nervsystemet 197

3 H00-H59 Sjukdomar i ögat och närliggande organ H00-H06 Sjukdomar i ögonlock, tårapparat och ögonhåla H10-H13 Sjukdomar i bindehinnan H15-H22 Sjukdomar i senhinnan, hornhinnan, regnbågshinnan och ciliarkroppen H25-H28 Sjukdomar i linsen H30-H36 Sjukdomar i åderhinnan och näthinnan H40-H42 Glaukom (grön starr) H43-H45 Sjukdomar i glaskroppen och ögongloben H46-H48 Sjukdomar i synnerven och synbanorna H49-H52 Sjukdomar i ögonmusklerna, förändringar i de binokulära rörelserna samt ögats ackommodation och refraktion H53-H54 Synstörningar och blindhet H55-H59 Andra sjukdomar i ögat och närliggande organ H60-H95 Sjukdomar i örat och mastoidutskottet H60-H62 Sjukdomar i ytterörat och hörselgången H65-H75 Sjukdomar i mellanörat och mastoidutskottet H80-H83 Sjukdomar i innerörat H90-H95 Andra öronsjukdomar I00-I99 Cirkulationsorganens sjukdomar I00-I02 Akut reumatisk feber I05-I09 Kroniska reumatiska hjärtsjukdomar I10-I15 Hypertonisjukdomar (högt blodtryck och därmed sammanhängande sjukdomar) I20-I25 Ischemiska hjärtsjukdomar (sjukdomar orsakade av otillräcklig blodtillförsel till hjärtmuskeln) I26-I28 Sjukdomstillstånd inom lungcirkulationen I30-I52 Andra former av hjärtsjukdom I60-I69 Sjukdomar i hjärnans kärl I70-I79 Sjukdomar i artärer, arterioler (småartärer) och kapillärer I80-I89 Sjukdomar i vener, lymfkärl och lymfkörtlar som ej klassificeras annorstädes I95-I99 Andra och icke specificerade sjukdomar i cirkulationsorganen J00-J9 Andningsorganens sjukdomar J00-J06 Akuta infektioner i övre luftvägarna J09-J18 Influensa och lunginflammation J20-J22 Andra akuta infektioner i nedre luftvägarna J30-J39 Andra sjukdomar i övre luftvägarna J40-J47 Kroniska sjukdomar i nedre luftvägarna J60-J70 Lungsjukdomar av yttre orsaker J80-J84 Andra lungsjukdomar som huvudsakligen engagerar interstitiet (lungornas stödjevävnad) J85-J86 Variga och nekrotiska tillstånd i nedre luftvägarna J90-J94 Andra sjukdomar i lungsäcken J95-J99 Andra sjukdomar i andningsorganen K00-K93 Matsmältningsorganens sjukdomar K00-K14 Sjukdomar i munhåla, spottkörtlar och käkar K20-K31 Matstrupens, magsäckens och tolvfingertarmens sjukdomar K35-K38 Sjukdomar i blindtarmen K40-K46 Bråck K50-K52 Icke infektiös inflammation i tunntarmen och tjocktarmen K55-K64 Andra sjukdomar i tarmen K65-K67 Sjukdomar i bukhinnan 198

4 K70-K77 K80-K87 K90-K93 Sjukdomar i levern Sjukdomar i gallblåsan, gallvägarna och bukspottkörteln Andra sjukdomar i matsmältningsorganen L00-L99 Hudens och underhudens sjukdomar L00-L08 Infektioner i hud och underhud L10-L14 Blåsdermatoser (hudsjukdomar med blåsor) L20-L30 Dermatit och eksem L40-L45 Papuloskvamösa sjukdomar L50-L54 Urtikaria (nässelfeber) och erytematösa tillstånd (tillstånd med hudrodnad) L55-L59 Strålningsrelaterade sjukdomar i hud och underhud L60-L75 Sjukdomar i hår, hårfolliklar, naglar, talgkörtlar och svettkörtlar L80-L99 Andra sjukdomar i hud och underhud M00-M99 Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven M00-M03 Infektiösa ledsjukdomar M05-M14 Inflammatoriska polyartriter M15-M19 Artros M20-M25 Andra ledsjukdomar M30-M36 Inflammatoriska systemsjukdomar M40-M43 Deformerande ryggsjukdomar M45-M49 Spondylopatier M50-M54 Andra ryggsjukdomar M60-M63 Muskelsjukdomar M65-M68 Sjukdomar i ledhinnor och senor M70-M79 Andra sjukdomar i mjukvävnader M80-M85 Rubbningar i bentäthet och benstruktur M86-M90 Andra sjukdomar i benvävnad M91-M94 Sjukdomar i broskvävnad M95-M99 Andra sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven N00-N99 Sjukdomar i urin- och könsorganen N00-N08 Glomerulussjukdomar N10-N16 Tubulo-interstitiella njursjukdomar N17-N19 Njursvikt N20-N23 Sten i urinvägarna N25-N29 Andra sjukdomar i njure och urinledare N30-N39 Andra sjukdomar i urinorganen N40-N51 Sjukdomar i de manliga könsorganen N60-N64 Sjukdomar i bröstkörtel N70-N77 Inflammatoriska sjukdomar i de kvinnliga bäckenorganen N80-N98 Icke inflammatoriska sjukdomar i de kvinnliga könsorganen N99-N99 Andra sjukliga tillstånd i urin- och könsorganen O00-O99 Graviditet, förlossning och barnsängstid O00-O08 Graviditet som avslutas med abort O10-O16 Ödem, proteinuri (äggvita i urinen) och hypertoni under graviditet, förlossning och barnsängstid O20-O29 Andra sjukdomar hos den blivande modern i huvudsak sammanhängande med graviditeten O30-O48 Vård under graviditet på grund av problem relaterade till fostret och amnionhålan samt befarade förlossningsproblem O60-O75 Komplikationer vid värkarbete och förlossning O80-O84 Förlossning O85-O92 Komplikationer huvudsakligen sammanhängande med barnsängstiden O94-O99 Andra obstetriska tillstånd som ej klassificeras annorstädes 199

5 P00-P96 Vissa perinatala tillstånd P00-P04 Foster och nyfödd som påverkats av tillstånd hos modern och av komplikationer vid graviditet, värkarbete och förlossning P05-P08 Sjukdomar som har samband med graviditetslängd och fostertillväxt P10-P15 Förlossningsskador P20-P29 Sjukdomar i andningsorgan och cirkulationsorgan specifika för den perinatala perioden P35-P39 Infektioner specifika för den perinatala perioden P50-P61 Blödningssjukdomar och blodsjukdomar hos foster och nyfödd P70-P74 Övergående endokrina rubbningar och ämnesomsättningsrubbningar specifika för foster och nyfödd P75-P78 Sjukdomar i matsmältningsorganen hos foster och nyfödd P80-P83 Tillstånd som engagerar hud och temperaturreglering hos foster och nyfödd P90-P96 Andra sjukdomar och rubbningar under den perinatala perioden Q00-Q99 Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser Q00-Q07 Medfödda missbildningar av nervsystemet Q10-Q18 Medfödda missbildningar av öga, öra, ansikte och hals Q20-Q28 Medfödda missbildningar av cirkulationsorganen Q30-Q34 Medfödda missbildningar av andningsorganen Q35-Q37 Kluven läpp och gom Q38-Q45 Andra medfödda missbildningar av matsmältningsorganen Q50-Q56 Medfödda missbildningar av könsorganen Q60-Q64 Medfödda missbildningar av urinorganen Q65-Q79 Medfödda missbildningar och deformiteter av muskler och skelett Q80-Q89 Andra medfödda missbildningar Q90-Q99 Kromosomavvikelser som ej klassificeras annorstädes R00-R99 Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras annorstädes R00-R09 Symtom och sjukdomstecken från cirkulationsorganen och andningsorganen R10-R19 Symtom och sjukdomstecken från matsmältningsorganen och buken R20-R23 Symtom och sjukdomstecken från huden och underhuden R25-R29 Symtom och sjukdomstecken från nervsystemet och muskuloskeletala systemet R30-R39 Symtom och sjukdomstecken från urinorganen R40-R46 Symtom och sjukdomstecken avseende intellektuella funktioner, uppfattningsförmåga, känsloläge och beteende R47-R49 Symtom och sjukdomstecken avseende talet och rösten R50-R69 Allmänna symtom och sjukdomstecken R70-R79 Onormala fynd vid blodundersökning utan diagnos R80-R82 Onormala fynd vid urinundersökning utan diagnos R83-R89 Onormala fynd vid undersökning av andra kroppsvätskor, substanser och vävnader, utan diagnos R90-R94 Onormala fynd vid radiologisk diagnostik och vid funktionsundersökning utan diagnos R95-R99 Ofullständigt definierade och okända orsaker till död S00-T98 Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker S00-S09 Skador på huvudet S10-S19 Skador på halsen S20-S29 Skador i bröstregionen S30-S39 Skador i buken, nedre delen av ryggen, ländkotpelaren och bäckenet S40-S49 Skador på skuldra och överarm S50-S59 Skador på armbåge och underarm 200

6 S60-S69 S70-S79 S80-S89 S90-S99 T00-T07 T08-T14 T15-T19 T20-T25 T26-T28 T29-T32 T33-T35 T36-T50 T51-T65 T66-T78 T79-T79 T80-T88 T90-T98 Skador på handled och hand Skador på höft och lår Skador på knä och underben Skador på fotled och fot Skador som engagerar flera kroppsregioner Skador på icke specificerad del av bålen, extremitet eller annan kroppsregion Effekter av främmande kropp som trängt in genom naturlig öppning Brännskador och frätskador på yttre kroppsyta med specificerad lokalisation Brännskador och frätskador begränsade till ögat och inre organ Brännskador och frätskador på multipla och icke specificerade kroppsregioner Köldskada Förgiftning av droger, läkemedel och biologiska substanser Toxisk effekt av substanser med i huvudsak icke-medicinsk användning Andra och icke specificerade effekter av yttre orsaker Vissa tidiga komplikationer till skada genom yttre våld Komplikationer till kirurgiska åtgärder och medicinsk vård som ej klassificeras annorstädes Sena besvär av skador, förgiftningar och andra följder av yttre orsaker U00-U99 Koder för särskilda ändamål U00-U49 Interimistiska koder för nya sjukdomar med osäker etiologi eller koder som kan tas i bruk med kort varsel U82-U85 Resistens mot antimikrobiella och antineoplastiska läkemedel U98-U99 Koder för särskilda nationella behov V00-Y98 Yttre orsaker till sjukdom och död V01-V09 Fotgängare skadad i transportolycka V10-V19 Cyklist (förare eller passagerare) skadad i transportolycka V20-V29 Motorcyklist (förare eller passagerare) skadad i transportolycka V30-V39 Förare av eller passagerare i trehjuligt motorfordon skadad i transportolycka V40-V49 Förare av eller passagerare i personbil skadad i transportolycka V50-V59 Förare av eller passagerare i lätt lastbil skadad i transportolycka V60-V69 Förare av eller passagerare i tung lastbil skadad i transportolycka V70-V79 Förare av eller passagerare i buss skadad i transportolycka V80-V89 Andra transportolyckor på land V90-V94 Transportolyckor på vatten V95-V97 Transportolyckor i luften och rymden V98-V99 Andra och icke specificerade transportolyckor W00-W19 Fallolyckor W20-W49 Exponering för icke levande mekaniska krafter W50-W64 Exponering för levande mekaniska krafter W65-W74 Drunkning och drunkningstillbud genom olyckshändelse W75-W84 Annan kvävning och annat kvävningstillbud genom olyckshändelse W85-W99 Exponering för elektrisk ström, strålning, extrem lufttemperatur och extremt lufttryck i omgivningen X00-X09 Exponering för rök och öppen eld X10-X19 Kontakt med heta föremål och heta ämnen X20-X29 Kontakt med giftiga djur och växter X30-X39 Exponering för naturkrafter X40-X49 Förgiftningsolyckor och exponering för skadliga ämnen genom olyckshändelse X50-X57 Överansträngning och umbäranden X58-X59 Exponering genom olyckshändelse för andra och icke specificerade faktorer 201

7 X60-X84 X85-Y09 Y10-Y34 Y35-Y36 Y40-Y59 Y60-Y69 Y70-Y82 Y83-Y84 Y85-Y89 Y90-Y98 Avsiktligt självdestruktiv handling Övergrepp av annan person Skadehändelser med oklar avsikt Polisingripande och krigshandling Läkemedel, droger och biologiska substanser i terapeutiskt bruk som orsak till ogynnsam effekt Missöden som inträffat med patienter under kirurgisk och medicinsk vård Missöden orsakade av medicinska instrument i diagnostiskt och terapeutiskt bruk Kirurgiska och andra medicinska åtgärder som orsak till onormal reaktion eller sen komplikation hos patient utan anknytning till missöde vid operations- eller behandling Sena effekter av yttre orsaker till sjukdom och död Bidragande faktorer som har samband med yttre orsaker till sjukdom och död, vilka klassificeras annorstädes Z00-Z99 Faktorer av betydelse för hälsotillståndet och för kontakter med hälso- och sjukvården Z00-Z13 Kontakt med hälso- och sjukvården för undersökning och utredning Z20-Z29 Potentiella hälsorisker avseende smittsamma sjukdomar Z30-Z39 Kontakter med hälso- och sjukvården i samband med fortplantning Z40-Z54 Kontakter med hälso- och sjukvården för speciella åtgärder och vård Z55-Z65 Potentiella hälsorisker avseende socioekonomiska och psykosociala förhållanden Z70-Z76 Kontakter med hälso- och sjukvården i andra situationer Z80-Z99 Potentiella hälsorisker i familjens och patientens sjukhistoria samt vissa tillstånd och förhållanden som påverkar hälsan 202

8 Sammanställning av de vanligaste diagnoskoderna regionsvis Huvud, Käke och Halsrygg G43.0 Migrän G43.9 Migrän, ospecifik G44 Huvudvärk G44.2 Spänningshuvudvärk G44 8 Andra specificerade huvudvärkssyndrom G54.0 TOS- Thoracic Outlet Syndrom G55.2 Kompression av nervrötter och nervplexus vid spondylos G55.3 Kompression av nervrötter och nervplexus vid andra ryggåkommor H81.3 Annan perifer yrsel H81.4 Yrsel av central orsak K07.6 Rubbningar i käkleden M40.0 Hållningskyfos M40.4 Annan lordos (förvärvad eller hållningslordos) M40.5 Lordos, ospecifik M41.0 Infantil idiopatisk skolios M41.1 Juvenil idiopatisk skolios M41.2 Annan idiopatisk skolios M43.0 Spondylolys M43.1 Spondylolistes M43.6 Tortikollis M48.0 Spinal stenos M48.0A Central spinal stenos i halsryggen M50 Disksjukdom med halsryggsmärtor M50.0 Diskbråck i halskotpelaren med myelopati M50.1 Diskbråck i halskotpelaren med radikulopati M50.2 Annan diskdislokation i halskotpelaren M50.3 Annan diskdegeneration i halskotpelaren M50.9 Disksjukdom i halskotpelaren, ospecifik M51.9 Intervertebraldisksjukdom, ospecifik M53.0 Cervikokranialt syndrom M53.1 Cervikobrakialt syndrom M53.2 Instabilitet i kotpelaren M53.9 Ryggsjukdom, ospecifik M54.2 Cervikalgi M79.1 Myalgi M99.0A Segmentell dysfunktion i halsryggen M99.1A Segmentell hypermobilitet/instabilitet i halsryggen 203

9 R42.0 Yrsel R42.9 Yrsel och svindel S03.0 Luxation i käkled S03.4 Distorsion i käkled S09.1 Skada på muskel och sena i huvudet S13.4 Whiplashskada distorsion i halsryggraden S13.4A Whiplashskada WAD I S13.4B Whiplashskada WAD II S13.4C Whiplashskada WAD III S13.4W Andra distorsion i halskotpelaren än Whiplashskada S16 9 Skada på muskel och sena i halsregionen Bröstrygg G54.0 TOS- Thoracic Outlet Syndrom G58.0 Interkostalneuropati M40.0 Hållningskyfos M40.4 Annan lordos M41.0 Infantil idiopatisk skolios M41.1 Juvenil idiopatisk skolios M41.2 Annan idiopatisk skolios M41.9 Skolios, ospecificerad M43.0 Spondylolys M43.1 Spondylolistes M45 Pelvospondylit (Mb Bechterew) M47.9J Spondylos thorakalryggen M48.0J Central spinal stenos i thorakalryggen M50.0 Disksjukdomar i thorakalryggen M51.0J Diskdegeneration/diskbråck med myelopati i thorakalryggen M51.1J Diskdegeneration/diskbråck med radikulit i thorakalryggen M51.9 Intervertebraldisksjukdom, ospecifik M53.2 Instabilitet i thorakalryggen M53.9 Ryggvärk, ospecifik M54.6 Smärtor i bröstryggen M79.1 Myalgi M81.9 Osteoporos M99.0J Segmentell dysfunktion i thorakalryggen M99.1J Segmentell instabilitet i thorakalryggen R07.4 Bröstsmärta S22.0 Fraktur på bröstkota S22.2 Fraktur på sternum S22.3 Fraktur på revben S23.3 Distorsion i thorakalryggen S23.4 Distorsion i revben och sternum S29.0 Skada på muskel/sena på bröstkorgsnivå 204

10 Ländrygg G55.2 Kompression av nervrötter och plexus vid andra ryggåkommor G55.3 Kompression av nervrötter och plexus vid spondylos M41.0 Infantil idiopatisk skolios M41.1 Juvenil idiopatisk skolios M41.2 Annan idiopatisk skolios M41.9 Skolios, ospecifik M41.9 Skolios, ospecifik M43.0 Spondylolys M43.1 Spondylolistes M47.9 Spondylos, ospecifik M48.0 Spinal stenos M48.4 Utmattningsfraktur i ryggkota M53.2 Instabilitet i kotpelaren M54.3 Ischias M54.4 Lumbago med ischias, ej diskbråck M54.5 Lumbago M51.0K Diskdegeneration men myelopati I i ländryggen M51.1K Diskdegeneration/diskbråck med radikulit i ländryggen (ischias) M99-0K Segmentell dysfunktion i ländryggen M99.1K Segmentell hypermobilitet/instabilitet i ländryggen S32.0 Fraktur på ländkota S32.1 Fraktur på sakrum S32.2 Fraktur på coccyx S33.5 Distorsion i ländryggraden S39.0 Skada på muskel/sena i buken, nedre delen av ryggen och bäckenet Bäcken G57.0 Lesion av n ischiadicus G57.2 Lesion av n femoralis M45 Pelvospondylit (Mb Bechterew) M46.1 Sacroilit M53.3 Coccygodoni M79.1 Myalgi i bäckenet M84.3 Stressfraktur i bäckenet M99.0 Segmentell dysfunktion i sacroiliacaleden S32.1 Fraktur på sakrum S32.3 Fraktur på coccyx S33.6 Distorsion i sacroiliacaleden 205

11 Skuldra G54.0 TOS- Thoracic Outlet Syndrom G56.1 Andra lesioner av n medianus G56.2 Lesion av n ulnaris G56.2B Entrapment n ulnaris G56.3 Lesion av n radialis G56.3B Radialisentrapment i axel/överarm M19.0B Primär artros i axelled M19.2B Annan sekundär artros i axelled M24.2 Ligamentell instabilitet i axelled M24.4B Recidivluxation/subluxation i axelled M24.5B Kontraktur i axelled M62.1B Muskelruptur i axelled/överarm (ej traumatisk) M66.2B Spontanruptur triceps brachii M66.3B Spontanruptur biceps brachii M75.0 Adhesiv kapsulit i skulderled M75.1 Rotatorkuff-syndrom i skulderled M75.2 Bicepstendinit M75.3 Tendinit med förkalkning i skulderled M75.4 lmpingement syndrom i skulderled M75:5 Bursit i skulderled M75.8 Andra specificerade sjukdomstillstånd i skulderled M75:9 Sjukdomstillstånd i skulderleden. Ospecificerat M76.6 Smärta ospecifikt i axelled/överarm M79.1B Myalgi axelled/skuldra M84.3B Stressfraktur axelled/överarm S40.0 Kontusion på skuldra och överarm S42.0 Nyckelbensfraktur S42.1 Skulderbladsfraktur S42.2 Fraktur övre delen av humerus S43.0 Luxation i skuldergördeln S43.1 Luxation i akromioklavikularled S43.2 Luxation i sternoklavikularled S43.4 Distorsion i skulderled S43.5 Distorsion i akromioklavikularled S43.6 Distorsion i sternoklavikularled S44.0 Skada på n ulnaris på överarm S44.1 Skada på n medianus på överarm S44.2 Skada på n radialis på överarm S44.3 Skada på n axillaris S44.4 Skada på n musculocutaneus S45.1 Skada på muskel eller sena tillhörande biceps långa huvud S45.2 Skada på muskel eller sena på andra delar av biceps S45.3 Skada på muskel och sena tillhörande triceps S46.0 Skada på sena i rotatorkuffen i skulderled S46.1 Skada på biceps brachii caput longum S46.2 Skada på andra delar av biceps brachii S46.3 Skada på triceps brachii 206

12 Armbåge/ Hand G56.0 Karpaltunnelsyndrom G56.2C Entrapment n ulnaris i armbåge/underarm G56.2D Entrapment n ulnaris i handled/hand G56.3C Entrapment n radialis i armbågsled/underarm G56.3D Entrapment n radialis i handled/hand M18.9 Artros i första karpometakarpalleden, ospecificerad M19.0C Primär artros i armbågsled M19.0D Primär artros i handled/hand M24.2C Ligamentell instabilitet i armbåge M24.2D Ligamentell instabilitet i handled/fingrar M24.4C Recidivluxation/subluxation i armbågsled M24.4D Recidivluxation/subluxation i handled/hand M24.5C Kontraktur i armbågsled M24.5D Kontraktur i handled/fingrar M25.5C Ledvärk i armbågsled M25.5D Ledvärk i handled/fingrar M62.1C Muskelruptur i armbåge/underarm M62.1D Muskelruptur i handled/hand M65.3 Triggerfinger M65.9C Synovit/tendosynovit i armbåge/underarm, ospecifik M65.9D Synovit/tendosynovit i handled/hand, ospecifik M66.2C Spontanruptur i sträcksena i armbåge/underarm M66.2D Spontanruptur i sträcksena i handled/hand M66.3C Spontanruptur böjsena i armbåge/underarm M66.3D Spontanruptur böjsena i handled/hand M70.1 Bursit i hand M70.2 Olekranonbursit M70.3 Annan bursit i armbågen M72.0 Dupuytrens kontraktur M77.0 Medial epicondylit M77.1 Lateral epicondylit M77.2 Periartrit i handled M79.1C Myalgi i armbåge/underarm M79.1D Myalgi i handled/hand M79.6C Smärta, ospecifik i armbåge/underarm M79.6D Smärta, ospecifik i handled/hand M84.3C Stressfraktur i armbåge/underarm M85.3D Stressfraktur i handled/hand M99.8 Biomekanisk dysfunktion i perifer led O26.8 Karpaltunnelsyndrom under graviditet S50.0 Kontusion på armbåge S52.5 Fraktur på nedre delen av radius S53.0 Luxation av radiushuvudet S53.4 Distorsion i armbåge S54.0 Skada på n ulnaris i underarmsnivå S54.1 Skada på n medianus i underarmsnivå 207

13 S54.2 Skada på n radialis i underarmsnivå S56.1 Skada på övriga fingrars böjmuskel och dess sena på underarmsnivå S56.2 Skada på annan böjmuskel och dess sena på underarmsnivå S56.5 Skada på annan sträckmuskel och dess sena på underarmsnivå S56.8 Skada på muskler och senor på underarmsnivå S50.2 Kontusion på andra delar av handled och hand S53.1 Luxation armbåge, ospecifik S53.2 Traumatisk ruptur av radiala kollateralligamentet S53.3 Traumatisk ruptur av ulnara kollateralligamentet S56.0 Skada på tummens böjmuskel och deras senor på handleds- och handnivå S56.1 Skada på övriga fingrars böjmuskel och dess sena på underarmsnivå S56.3 Skada på tummens sträck-eller abduktormuskler och deras senor på underarmsnivå S56.4 Skada på övriga fingrars sträckmuskel och dess sena på underarmsnivå S62.0 Fraktur på os scaphoideum S62.2 Fraktur på första metakarpalbenet S62.3 Fraktur på annat metakarpalbenet S62.5 Fraktur på tumme S62.6 Fraktur på annat finger S62.8 Fraktur på andra och icke specificerade delar av handled och hand S63.0 Luxation i handled S63.1 Luxation i finger eller tumme S63.3 Traumatisk ruptur av ligament i handled/hand S63.5 Distorsion i handled S63.6 Distorsion i finger eller tumme S64.0 Skada på n ulnaris på handleds- och handnivå S64.1 Skada på n medianus på handleds- och handnivå S64.2 Skada på n radialis på handleds- och handnivå S64.8 Skada på andra nerver på handleds- och handnivå S66.0 Skada på tummens långa böjmuskel och dess sena på handleds-och handnivå S66.1 Skada på böjmuskel och dess sena till övriga fingrar på handleds- och handnivå S66.2 Skada på tummens sträckmuskel och dess sena på handleds-och handnivå S66.3 Skada på sträckmuskel och dess sena till andra fingrar handleds- och handnivå S66.4 Skada på tummens korta muskler och deras senor på handleds-och handnivå S66.5 Skada på korta muskler och dess senor till andra fingrar i handen S66.8 Skada på andra muskler och senor på handleds- och handnivå S66.9 Skada på icke specificerad muskel och sena på handleds- och handnivå Höft/ lår G57.1 Meralgia paraesthetica G57.2 Lesion av n ischiadicus M16.9 Höftledsartros, ospecifik M21.7F Benlängdsskillnad i lårben M21.7X Benlängdsskillnad ospecifik M24.4F Recidivluxation/subluxation i höftled M24.5F Kontraktur i höftled M25.5 Ledvärk höftled M25.8F Snapping hip M62.1F Muskelruptur i höftled/lårben 208

14 M65.9F Ospecifik synovit/tendosynovit i höftled/lårben M66.2F Spontanruptur sträcksena i höftled/lårben M66.3F Spontanruptur böjsena i höftled/lårben M70.6 Trokanterbursit eller trokantertendinit M70.7 Annan bursit i höft M76.0 Gluteal tendinit M76.1 Psoastendinit M76.3 Iliotibial band syndrom M79.1F Myalgi i höftled/lårben M79.6F Smärta ospecifik i höft/lårnivå M84.3F Stressfraktur i höftled/lårben M91.2 Coxa plana S70 0 Kontusion på höft S70.1 Kontusion på lår S72.0 Collum femoris fraktur S72.1 Petrokantär fraktur S73.0 Luxation i höft S73.1 Distorsion i höft S74.0 Skada på n ischiadicus på höft-/ lårnivå S74.1 Skada på n femoralis på höft-/lårnivå S74.2 Skada på sensorisk hudnerv på höft- och lårnivå S74.8 Skada på andra specifika nerver på höft/lårnivå S76.0 Skada på muskel och sena i höften S76.1 Skada på quadricepsmuskeln eller dess sena S76 2 Skada på lårets adduktormuskel och dess sena på låret S76.3 Skada på muskel och sena i bakre muskelgruppen på lårnivå S76.4 Skada på andra och icke specificerade muskler och senor på lårnivå Knä/underben G57.3 Lesion av n fibularis G57.4 Lesion av n tibialis G57.8 Andra specificerade mononeuropatier i nedre extremitet M17.9 Knäledsartros, ospecifik M21.7 Benlängdsskillnad i underben M22.0 Recidiverade luxation av patella M22.1 Recidiverade subluxation av patella M22.2 Sjukdomar i femuropatellarleden M22.4 PFSS, Chondromalacia patellae M23.2 Förändringar av menisken orsakad av gammal ruptur M23.3 Andra meniskförändringar M23.4 Fri kropp i knäled M23.5 Kronisk instabilitet i knä led M23.6 Annan spontan bristning i knäligament M23.8 Andra specifika förändringar i knäled M24.4G Recidiverade luxation/subluxation i knäled (utom patella) M24.5G Kontraktur i knäled M25.5G Ledvärk knäled 209

15 M62.1G Muskelruptur i knäled/underben M66.2G Spontanruptur i sträcksena i knäled/underben M66.3G Spontanruptur i böjsena i knäled/underben M70.4 Prepatellarbursit M70.5 Annan bursit i knä M76.3 Tractus iliotibialis syndrom M76.5 Patellatendinit M79.1G Myalgi i knäled/underben M79.6G Smärta, ospecifik i knäled/underben M84.3G Stressfraktur i knäled/underben S80.0 Kontusion på knä S82.0 Fraktur på patella S82.1 Fraktur på övre delen av tibia S83.0 Luxation av patella S83.1 Luxation av knäled S83.2L Lateral meniskruptur S83.2M Medial meniskruptur S83.3L Lateral broskskada i knäled S83.3M Medial broskskada i knäled S83.3Q Patellär broskskada i knäled S83.4L Lateral kollateralligament distorsion/ ruptur i knäled S83.4M Medial kollateralligament distorsion/ruptur i knäled S83.5R Främre korsbandsdistorsion/ ruptur S83.5S Bakre korsbandsdistorsion/ruptur S83.6 Distorsion i andra och icke specificerade delar av knä S84.0 Skada på n tibialis på underbensnivå S84.1 Skada på n peroneus på underbensnivå S84.8 Skada på andra specificerade nerver på underbensnivå S86.8 Skada på andra specificerade muskler och senor på underbensnivå Fot G57.3 Lesion av n fibularis G57.4 Lesion av n tibialis G57.5 Tarsaltunnelsyndrom G57.6 Lesion av n plantaris, Mortons metatarsalgi M19.0H Primär artros i fotled/fot M20.1 Hallux valgus M20.2 Hallux rigidus M20.3 Annan deformitet i stortå M20.4 Hammartå M20.5 Andra tådeformiteter M21.4 Förvärvad plattfot M24.2H Ligamentell instabilitet i fotled M24.4H Recidivluxation/subluxation i fotled/fot M24.5H Kontraktur i fotled M25.5H Ledvärk i fotled/fot M62.1H Muskelruptur i fotled/fot 210

16 M66.2H Spontanruptur sträcksena i fotled/fot M66.3H Spontanruptur böjsena i fotled/fot M67.0 Kort akillessena M72.2 Plantarfasciit M76.6 Akilles tendinit M76.7 Peroneus tendinit M76.8 Tibialis anterior syndrom M77.3 Hälsporre M77.4 Metatarsalgi M79.1H Myalgi i fotled/fot M79.6H Smärta ospecifik i fotled/fot M84.3H Stressfraktur i fotled/fot I80.2 Djup ventrombos S82.1 Fraktur på proximala tibia eller på tibiakondylerna S82.4 Fraktur på fibula S82.5 Fraktur på mediala malleolen S82.6 Fraktur på laterala malleolen S86.0 Skada på akillessenan S86.1 Skada på annan muskel och sena i underbenets bakre muskelgrupp S86.2 Skada på muskel och sena i underbenets främre muskelgrupp S86.3 Skada på muskel och sena i underbenets peroneusmuskelgrupp S90.0 Kontusion på fotled S92.0 Fraktur på kalkaneus S92.1 Fraktur på talus S92.2 Fraktur på andra tarsalben S92.3 Fraktur på metatarsalben S92.4 Fraktur på stortå S92.5 Fraktur på annan tå S92.9 Icke specificerad fraktur på fot S93.0 Luxation i fotled S93.1 Luxation i tå S93.2 Ruptur av ligament i fotled och fot S93.4 Distorsion i fotled S93.5 Distorsion i tå S94.0 Skada på n plantaris lateralis S94.1 Skada på n plantaris medialis S94.8 Skada på andra specificerade nerver på fotleds- och fotnivå S96.8 Skada på andra specificerade muskler och senor på fotleds- och fotnivå T79.6 Traumatisk ischemi i muskel 211

17 Allmänna diagnoser M06.9 Reumatoid artrit, ospecificerad M08.0 Juvenil reumatoid artrit M13.9 Artrit, ospecificerad M19.9 Artros, ospecificerad M24.0 Fri kropp i led M24.1 Andra sjukdomar i ledbrosk M24.2 Sjukdomar i ligament M24.4 Recidiverade luxation och subluxation av led M24.5 Kontraktur i led M25.2 Kramp och spasm M25.5 Ledvärk M35.7 Hypermobilitetssyndrom M40.0 Hållningskylos M48.0W Central spinal stenos med icke specifik lokalisation M53.2 Instabilitet i kotpelare M54.8 Annan specifik ryggvärk M60.0X Lokaliserat ödem, ospecifik M60.9 Myosit, ospecificerad M62.1 Annan muskelruptur (ej traumatisk) M62.4 Muskelkontraktur M62.6 Muskelöveransträngning M65.2 Tendinit med förkalkning M67.1 Annan kontraktur i sena och senskida M67.4 Ganglion M70.8 Andra specificerade sjukdomstillstånd i mjukvävnader som har samband med användning, överansträngning och tryck M71.9 Sjukdom i bursa, ospecifik M79.1 Myalgi M79.6 Smärtor i extremitet M79.7 Fibromyalgi MBl.9 Osteoporos, ospecificerad M99.0 Segmentell dysfunktion M99.8 Annan biomekanisk dysfunktion R52.2A R52.2B R52.2C Långvarig smärta nociceptiv Långvarig smärta, neuropatisk Långvarig smärta utan känd orsak T79.6 Traumatisk ischemi i muskel 212

Diagnossättning för sjukgymnaster inom primärvården i Landstinget i Jönköpings län

Diagnossättning för sjukgymnaster inom primärvården i Landstinget i Jönköpings län Diagnossättning för sjukgymnaster inom primärvården i Landstinget i Jönköpings län Enligt Socialstyrelsens regler ska besök och kontakter inom sjukvården diagnossättas. För att ställa en diagnos krävs

Läs mer

Lathund Diagnoser. Riktlinjer, vanliga diagnoser och alfabetisk lista. Hälsoval Värmland

Lathund Diagnoser. Riktlinjer, vanliga diagnoser och alfabetisk lista. Hälsoval Värmland Lathund Diagnoser Riktlinjer, vanliga diagnoser och alfabetisk lista Hälsoval Värmland Riktlinjer för diagnossättning Diagnoserna används i det kliniska arbetet som en sammanfattande bedömning av ett tillstånd.

Läs mer

Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem 1997

Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem 1997 Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem 1997 Primärvård Version KSH97-P Socialstyrelsen 1996 Förord Socialstyrelsen publicerar härmed Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem 1997. Primärvård.

Läs mer

A09.-P Infektiös diarré Män 37 15 8 2 13 75 Kv 33 23 19 13 21 109 Tot 70 38 27 15 34 184

A09.-P Infektiös diarré Män 37 15 8 2 13 75 Kv 33 23 19 13 21 109 Tot 70 38 27 15 34 184 TABELL 2 ANTAL DIAGNOSER I SAMBAND MED LÄKARBESÖK VID VÅRDCENTRALEN I TIERP ÅR 1998 EFTER DIAGNOS, ÅLDER OCH KÖN. A09.-P Infektiös diarré Män 37 15 8 2 13 75 Kv 33 23 19 13 21 109 Tot 70 38 27 15 34 184

Läs mer

Användbara ICD 10-diagnoser

Användbara ICD 10-diagnoser Användbara ICD 10-diagnoser för sjuksköterskor/undersköterskor inom primärvården - en översikt Användbara diagnoskoder enligt KSH 97 P (ICD prim) för distriktssköterskor, sjuksköterskor och undersköterskor

Läs mer

Ansvarig författare: Pär Lindgren Version: 11.0 Fastställd: 2012-11-14 Gäller från: 2013-01-01

Ansvarig författare: Pär Lindgren Version: 11.0 Fastställd: 2012-11-14 Gäller från: 2013-01-01 Ansvarig författare: Pär Lindgren Version: 11.0 Fastställd: 2012-11-14 Gäller från: 2013-01-01 Diagnosförteckning för registrering enligt SIR inom Intensivvård i Sverige Detta dokument innehåller ICD-10-SE-diagnoser

Läs mer

Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem 1997 Tandvård

Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem 1997 Tandvård Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem 1997 Tandvård Klassifikationen är publicerad av Världshälsoorganisationen (WHO) 1995 med titeln Application of the International Classification of Diseases

Läs mer

Utomlänspriser 2005. För vårdtjänster enligt samverkansavtal om hälso- och sjukvård inom Västra sjukvårdsregionen

Utomlänspriser 2005. För vårdtjänster enligt samverkansavtal om hälso- och sjukvård inom Västra sjukvårdsregionen Samverkansnämnden Utomlänspriser 2005 För vårdtjänster enligt samverkansavtal om hälso- och sjukvård inom Västra sjukvårdsregionen POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON FAX E-POST Västra Götalandsregionen Lillhagsparken

Läs mer

Handbok för Terapeuter

Handbok för Terapeuter Handbok för Terapeuter Behandling av Ledproblem, Nackbesvär och Ryggont Johnny Grimståhl Titel: HANDBOK FÖR TERAPEUTER Behandling av ledproblem, nackbesvär och ryggont. 2:a omarbetade upplagan 2009 Johnny

Läs mer

Reumatologi i primärvården - Västmanland

Reumatologi i primärvården - Västmanland Reumatologi i primärvården - Västmanland Bakgrund Behovet av ett nytt samverkansdokument mellan reumatologen och primärvården i Västmanland har gjort sig gällande sedan 2008 då det gamla slutade att gälla

Läs mer

framkallad abort, men fackspråkligt kan abort äv. avse spontan abort Jfr missfall

framkallad abort, men fackspråkligt kan abort äv. avse spontan abort Jfr missfall A abnorm abnormis * icke normal; missbildad abort abortus * avbrytande av graviditet; i dagligt tal aves med abort endast framkallad abort, men fackspråkligt kan abort äv. avse spontan abort Jfr missfall

Läs mer

101. (metts-p) - Onormal hjärtrytm/arytmi R00 Bakgrund

101. (metts-p) - Onormal hjärtrytm/arytmi R00 Bakgrund 101. Onormal hjärtrytm 103. Näsblödning (epistaxis) Blodig hosta (hemoptys) Postop. tonsillblödning 104. Andningsbesvär (dyspné), Hyperventilation Bröstsmärta vid andning, Främmande kropp i nedre luftvägar

Läs mer

Beslutsstödet. Socialförsäkringsrapport 2009:5 Social Insurance Report

Beslutsstödet. Socialförsäkringsrapport 2009:5 Social Insurance Report Social Insurance Report Beslutsstödet Sjukskrivningsmönster före och efter införandet av försäkringsmedicinska rekommendationer för fysiska sjukdomar ISSN 1654-8574 Utgivare: Upplysningar: Hemsida: Försäkringskassan

Läs mer

Skolverkets beskrivning av ämnet Medicin. Ämnets syfte. Ämnet Medicin omfattas av följande två kurser: - Medicin 1, 150 poäng - Medicin 2, 50 poäng.

Skolverkets beskrivning av ämnet Medicin. Ämnets syfte. Ämnet Medicin omfattas av följande två kurser: - Medicin 1, 150 poäng - Medicin 2, 50 poäng. Skolverkets beskrivning av ämnet Medicin Ämnet Medicin omfattas av följande två kurser: - Medicin 1, 150 poäng - Medicin 2, 50 poäng. Kursen Medicin 1 är obligatorisk på Vård- och omsorgsprogrammet. Ämnet

Läs mer

för Kvinnosjukvården 2010

för Kvinnosjukvården 2010 SVENSK FÖRENING FÖR OBSTETRIK OCH GYNEKOLOGI DIAGNOSHANDBOK för Kvinnosjukvården 010 Fjärde upplagan Baserad på Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem 1997 Klassifikation av kirurgiska åtgärder 1997

Läs mer

Klassifikation av kirurgiska åtgärder 1997

Klassifikation av kirurgiska åtgärder 1997 Klassifikation av kirurgiska åtgärder 1997 Reviderad november 2004 Svensk version av NOMESCO Classification of Surgical Procedures Version 1.9 Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper.

Läs mer

Reumatologi i primärvård

Reumatologi i primärvård Reumatologi i primärvård Riktlinjer utarbetade i samverkan mellan reumatologer vid Akademiska sjukhuset och primärvårdsspecialister i Uppsala län Kontaktperson Överläkare Ann Knight, VO Reumatologi, Akademiska

Läs mer

för Kvinnosjukvården 2014

för Kvinnosjukvården 2014 SVENSK FÖRENING FÖR OBSTETRIK OCH GYNEKOLOGI DIAGNOSHANDBOK för Kvinnosjukvården 014 Femte upplagan Baserad på Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem 1997 Klassifikation av kirurgiska åtgärder 1997

Läs mer

Reumatologi i primärvård

Reumatologi i primärvård Reumatologi i primärvård Riktlinjer utarbetade i samverkan med reumatologklinikerna inom Uppsala/Örebroregionen och med medicinsk ansvariga inom primärvården i Sörmland Kontaktpersoner Överläkare Birgir

Läs mer

Analyser av sjukfall som passerar 180 dagars sjukskrivning

Analyser av sjukfall som passerar 180 dagars sjukskrivning Social Insurance Report Analyser av sjukfall som passerar 180 dagars sjukskrivning ISSN 1654-8574 Utgivare: Upplysningar: Försäkringskassan Analys och prognos Peje Bengtsson 010-116 90 62 pererik.bengtsson@forsakringskassan.se

Läs mer

Utbildning i Klinisk Ortopedisk Medicin för legitimerade Läkare, Sjukgymnaster och Naprapater. Svensk Version

Utbildning i Klinisk Ortopedisk Medicin för legitimerade Läkare, Sjukgymnaster och Naprapater. Svensk Version Utbildning i Klinisk Ortopedisk Medicin för legitimerade Läkare, Sjukgymnaster och Naprapater Svensk Version Författare Are Ingemann OMI Norge Internationell lärarexamen OMI Spec. Klinisk Ortopedisk Fysioterapi

Läs mer

Reumatologi Gävleborgs län - Vårdprogram

Reumatologi Gävleborgs län - Vårdprogram Diarienr: Ej tillämpligt 1(44) Dokument ID: 09-31192 Fastställandedatum: 2013-09-19 Giltigt t.o.m.: 2014-09-19 Upprättare: Thomas U Weitoft Fastställare: Tova Johansson Marknell Reumatologi Gävleborgs

Läs mer

Så här samverkar vi med ortopeden

Så här samverkar vi med ortopeden Så här samverkar vi med ortopeden Överenskommelse om samverkan mellan primärvård och ortopedi i Landstinget i Östergötland www.lio.se Innehållsförteckning Förord Överenskommelse om samverkan 6 Syfte 6

Läs mer

Sammanfattning målbeskrivning för specialistkompetens i allmänmedicin

Sammanfattning målbeskrivning för specialistkompetens i allmänmedicin Sammanfattning målbeskrivning för specialistkompetens i allmänmedicin Den nuvarande målbeskrivningen är översiktlig vad gäller den medicinska kompetensen. De här sammanfattningarna är tänkta att underlätta

Läs mer

Genomsnittligt allmänmedicinskt specialistarbete i Sverige

Genomsnittligt allmänmedicinskt specialistarbete i Sverige Genomsnittligt allmänmedicinskt specialistarbete i Sverige Det allmänmedicinska specialistarbetet i Sverige skiljer sig från de flesta andra EUländers genom att det innefattar arbetsuppgifter som kräver

Läs mer

Idrottsskador 1 Inledning... 2 1.1 OLYCKSFALLSKADOR... 2 1.2 FÖRSLITNINGSKADOR... 2 1.3 Skador på rörelseapparaten... 4 1.3.1 Ruptur/bristning...

Idrottsskador 1 Inledning... 2 1.1 OLYCKSFALLSKADOR... 2 1.2 FÖRSLITNINGSKADOR... 2 1.3 Skador på rörelseapparaten... 4 1.3.1 Ruptur/bristning... Idrottsskador 1 Inledning... 2 1.1 OLYCKSFALLSKADOR... 2 1.2 FÖRSLITNINGSKADOR... 2 1.3 Skador på rörelseapparaten... 4 1.3.1 Ruptur/bristning... 4 1.3.2 Stukning/vrickning... 5 1.3.3 Frakturer... 6 1.3.4

Läs mer

Att tänka på innan behandling 1 C MMV-terapi 2 Candida 42 FRI-terapi 3-5, 56, 101 Chakrabehandling 23 Crohns sjukdom 43 A

Att tänka på innan behandling 1 C MMV-terapi 2 Candida 42 FRI-terapi 3-5, 56, 101 Chakrabehandling 23 Crohns sjukdom 43 A Innehållsförteckning Att tänka på innan behandling 1 C MMV-terapi 2 Candida 42 FRI-terapi 3-5, 56, 101 Chakrabehandling 23 Crohns sjukdom 43 A Aktivering 23, 27-28 D Akupunkturpunkter, bra att känna till

Läs mer

REKOMMENDATIONER AV DELEGATIONEN FÖR PERSONSKADEÄRENDEN

REKOMMENDATIONER AV DELEGATIONEN FÖR PERSONSKADEÄRENDEN REKOMMENDATIONER AV DELEGATIONEN FÖR PERSONSKADEÄRENDEN OM BELOPPEN AV DE ERSÄTTNINGAR SOM BETALAS FÖR SVEDA OCH VÄRK OCH ANDRA TILLFÄLLIGA MEN, BESTÅENDE MEN SAMT LIDANDE ENLIGT BESTÄMMELSERNA I 5 KAP.

Läs mer

HAKUNA MATATA TENTAMEN 1 (20040816)

HAKUNA MATATA TENTAMEN 1 (20040816) HAKUNA MATATA TENTAMEN 1 (20040816) 1. Vilka fysiologiska processer medverkar till exsudat 3p ödembildning vid lokala inflammatoriska reaktioner (tex brännskador). Beskriv vad som sker! Utgå från att skadan

Läs mer

Avdelningen för klinisk neurofysiologi Akademiska sjukhuset presenterar Metoder och Indikationer

Avdelningen för klinisk neurofysiologi Akademiska sjukhuset presenterar Metoder och Indikationer Avdelningen för klinisk neurofysiologi Akademiska sjukhuset presenterar Metoder och Indikationer Neurocentrum Neurodivisionen 1 Vad är klinisk neurofysiologi? Den neurofysiologiska undersökningen syftar

Läs mer