Diagnoskoder - ICD-10 A00-B99 Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar A00-A09 A15-A19 A20-A28 A30-A49 A50-A64 A65-A69 A70-A74 A75-A79 A80-A89

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Diagnoskoder - ICD-10 A00-B99 Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar A00-A09 A15-A19 A20-A28 A30-A49 A50-A64 A65-A69 A70-A74 A75-A79 A80-A89"

Transkript

1 Diagnoskoder - ICD-10 Vanliga diagnoser och diagnoskoder för sjukdomar i muskuloskeletala systemet enligt den tionde revisionen av WHO - The International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems (ICD-10). Den är hierarkiskt uppbyggd i grupper och undergrupper och här kommer den första visningen i grupper. I kapitlet bakom finns sedan de vanligaste diagnoserna för en medicinsk massageterapeut eller annan manuell terapeut. A00-B99 Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar A00-A09 Infektionssjukdomar utgående från mag-tarmkanalen A15-A19 Tuberkulos A20-A28 Vissa djurburna bakteriesjukdomar A30-A49 Andra bakteriesjukdomar A50-A64 Huvudsakligen sexuellt överförda infektioner A65-A69 Andra spiroketsjukdomar A70-A74 Andra sjukdomar orsakade av klamydia A75-A79 Sjukdomar orsakade av rickettsiaarter A80-A89 Virussjukdomar i centrala nervsystemet A90-A99 Febersjukdomar orsakade av virus överförda av leddjur och virusorsakade hemorragiska febrar B00-B09 Virussjukdomar med hudutslag och slemhinneutslag B15-B19 Virushepatit B20-B24 Sjukdom orsakad av humant immunbristvirus [HIV] B25-B34 Andra virussjukdomar B35-B49 Svampsjukdomar B50-B64 Protozosjukdomar B65-B83 Masksjukdomar B85-B89 Lusangrepp, acarinos (angrepp av kvalster) och andra infestationer B90-B94 Sena effekter av infektionssjukdomar och parasitsjukdomar B95-B98 Bakterier, virus och andra infektiösa organismer B99-B99 Andra infektionssjukdomar C00-D48 Tumörer C00-C14 Maligna tumörer i läpp, munhåla och svalg C15-C26 Maligna tumörer i matsmältningsorganen C30-C39 Maligna tumörer i andningsorganen och brösthålans organ C40-C41 Maligna tumörer i ben och ledbrosk C43-C44 Melanom och andra maligna tumörer i huden C45-C49 Maligna tumörer i mesotelial (kroppshåletäckande) vävnad och mjuk vävnad C50-C50 Malign tumör i bröstkörtel C51-C58 Maligna tumörer i de kvinnliga könsorganen C60-C63 Maligna tumörer i de manliga könsorganen C64-C68 Maligna tumörer i urinorganen C69-C72 Maligna tumörer i öga, hjärnan och andra delar av CNS C73-C75 Maligna tumörer i tyreoidea och andra endokrina körtlar C76-C80 Maligna tumörer med ofullständigt angivna, sekundära och icke specificerade lokalisationer C81-C96 Maligna tumörer i lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C97-C97 Flera (primära) maligna tumörer med olika utgångspunkter D00-D09 Cancer in situ (lokalt begränsad cancer utgången från epitel D10-D36 Benigna tumörer D37-D48 Tumörer av osäker eller okänd natur 196

2 D50-D89 Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemet D50-D53 Nutritionsanemier D55-D59 Hemolytiska anemier (blodbrist på grund av ökad nedbrytning av röda blodkroppar) D60-D64 Aplastisk anemi (blodbrist på grund av upphörd eller minskad blodbildning i benmärgen) och andra anemier D65-D69 Koagulationsrubbningar, purpura (punktformiga blödningar i huden mm) och andra blödningstillstånd D70-D77 Andra sjukdomar i blod och blodbildande organ D80-D89 Vissa rubbningar i immunsystemet E00-E90 Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar E00-E07 Sjukdomar i sköldkörteln E10-E14 Diabetes (sockersjuka) E15-E16 Andra rubbningar i glukosreglering och bukspottkörtelns inre sekretion E20-E35 Sjukdomar i andra endokrina körtlar E40-E46 Näringsbrist E50-E64 Andra näringsbristtillstånd E65-E68 Fetma och andra övernäringstillstånd E70-E90 Ämnesomsättningssjukdomar F00-F99 Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar F00-F09 Organiska, inklusive symtomatiska, psykiska störningar F10-F19 Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av psykoaktiva substanser F20-F29 Schizofreni, schizotypa störningar och vanföreställningssyndrom F30-F39 Förstämningssyndrom F40-F48 Neurotiska, stressrelaterade och somatoforma syndrom F50-F59 Beteendestörningar förenade med fysiologiska rubbningar och fysiska faktorer F60-F69 Personlighetsstörningar och beteendestörningar hos vuxna F70-F79 Psykisk utvecklingsstörning F80-F89 Störningar av psykisk utveckling F90-F98 Beteendestörningar och emotionella störningar med debut vanligen under barndom och ungdomstid G00-G99 Sjukdomar i nervsystemet G00-G09 Inflammatoriska sjukdomar i centrala nervsystemet G10-G14 Systemiska atrofier som primärt engagerar centrala nervsystemet G20-G26 Basalgangliesjukdomar och rörelserubbningar G30-G32 Andra degenerativa sjukdomar i nervsystemet G35-G37 Myelinförstörande sjukdomar i centrala nervsystemet G40-G47 Episodiska och paroxysmala sjukdomar G50-G59 Sjukdomar i nerver, nervrötter och nervplexus G60-G64 Polyneuropatier (samtidig sjukdom i flera perifera nerver) och andra sjukdomar i perifera nervsystemet G70-G73 Neuromuskulära transmissionsrubbningar (rubbningar i överföring av impulser mellan nerver och muskler) och sjukdomar i muskler G80-G83 Cerebral pares och andra förlamningssyndrom G90-G99 Andra sjukdomar i nervsystemet 197

3 H00-H59 Sjukdomar i ögat och närliggande organ H00-H06 Sjukdomar i ögonlock, tårapparat och ögonhåla H10-H13 Sjukdomar i bindehinnan H15-H22 Sjukdomar i senhinnan, hornhinnan, regnbågshinnan och ciliarkroppen H25-H28 Sjukdomar i linsen H30-H36 Sjukdomar i åderhinnan och näthinnan H40-H42 Glaukom (grön starr) H43-H45 Sjukdomar i glaskroppen och ögongloben H46-H48 Sjukdomar i synnerven och synbanorna H49-H52 Sjukdomar i ögonmusklerna, förändringar i de binokulära rörelserna samt ögats ackommodation och refraktion H53-H54 Synstörningar och blindhet H55-H59 Andra sjukdomar i ögat och närliggande organ H60-H95 Sjukdomar i örat och mastoidutskottet H60-H62 Sjukdomar i ytterörat och hörselgången H65-H75 Sjukdomar i mellanörat och mastoidutskottet H80-H83 Sjukdomar i innerörat H90-H95 Andra öronsjukdomar I00-I99 Cirkulationsorganens sjukdomar I00-I02 Akut reumatisk feber I05-I09 Kroniska reumatiska hjärtsjukdomar I10-I15 Hypertonisjukdomar (högt blodtryck och därmed sammanhängande sjukdomar) I20-I25 Ischemiska hjärtsjukdomar (sjukdomar orsakade av otillräcklig blodtillförsel till hjärtmuskeln) I26-I28 Sjukdomstillstånd inom lungcirkulationen I30-I52 Andra former av hjärtsjukdom I60-I69 Sjukdomar i hjärnans kärl I70-I79 Sjukdomar i artärer, arterioler (småartärer) och kapillärer I80-I89 Sjukdomar i vener, lymfkärl och lymfkörtlar som ej klassificeras annorstädes I95-I99 Andra och icke specificerade sjukdomar i cirkulationsorganen J00-J9 Andningsorganens sjukdomar J00-J06 Akuta infektioner i övre luftvägarna J09-J18 Influensa och lunginflammation J20-J22 Andra akuta infektioner i nedre luftvägarna J30-J39 Andra sjukdomar i övre luftvägarna J40-J47 Kroniska sjukdomar i nedre luftvägarna J60-J70 Lungsjukdomar av yttre orsaker J80-J84 Andra lungsjukdomar som huvudsakligen engagerar interstitiet (lungornas stödjevävnad) J85-J86 Variga och nekrotiska tillstånd i nedre luftvägarna J90-J94 Andra sjukdomar i lungsäcken J95-J99 Andra sjukdomar i andningsorganen K00-K93 Matsmältningsorganens sjukdomar K00-K14 Sjukdomar i munhåla, spottkörtlar och käkar K20-K31 Matstrupens, magsäckens och tolvfingertarmens sjukdomar K35-K38 Sjukdomar i blindtarmen K40-K46 Bråck K50-K52 Icke infektiös inflammation i tunntarmen och tjocktarmen K55-K64 Andra sjukdomar i tarmen K65-K67 Sjukdomar i bukhinnan 198

4 K70-K77 K80-K87 K90-K93 Sjukdomar i levern Sjukdomar i gallblåsan, gallvägarna och bukspottkörteln Andra sjukdomar i matsmältningsorganen L00-L99 Hudens och underhudens sjukdomar L00-L08 Infektioner i hud och underhud L10-L14 Blåsdermatoser (hudsjukdomar med blåsor) L20-L30 Dermatit och eksem L40-L45 Papuloskvamösa sjukdomar L50-L54 Urtikaria (nässelfeber) och erytematösa tillstånd (tillstånd med hudrodnad) L55-L59 Strålningsrelaterade sjukdomar i hud och underhud L60-L75 Sjukdomar i hår, hårfolliklar, naglar, talgkörtlar och svettkörtlar L80-L99 Andra sjukdomar i hud och underhud M00-M99 Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven M00-M03 Infektiösa ledsjukdomar M05-M14 Inflammatoriska polyartriter M15-M19 Artros M20-M25 Andra ledsjukdomar M30-M36 Inflammatoriska systemsjukdomar M40-M43 Deformerande ryggsjukdomar M45-M49 Spondylopatier M50-M54 Andra ryggsjukdomar M60-M63 Muskelsjukdomar M65-M68 Sjukdomar i ledhinnor och senor M70-M79 Andra sjukdomar i mjukvävnader M80-M85 Rubbningar i bentäthet och benstruktur M86-M90 Andra sjukdomar i benvävnad M91-M94 Sjukdomar i broskvävnad M95-M99 Andra sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven N00-N99 Sjukdomar i urin- och könsorganen N00-N08 Glomerulussjukdomar N10-N16 Tubulo-interstitiella njursjukdomar N17-N19 Njursvikt N20-N23 Sten i urinvägarna N25-N29 Andra sjukdomar i njure och urinledare N30-N39 Andra sjukdomar i urinorganen N40-N51 Sjukdomar i de manliga könsorganen N60-N64 Sjukdomar i bröstkörtel N70-N77 Inflammatoriska sjukdomar i de kvinnliga bäckenorganen N80-N98 Icke inflammatoriska sjukdomar i de kvinnliga könsorganen N99-N99 Andra sjukliga tillstånd i urin- och könsorganen O00-O99 Graviditet, förlossning och barnsängstid O00-O08 Graviditet som avslutas med abort O10-O16 Ödem, proteinuri (äggvita i urinen) och hypertoni under graviditet, förlossning och barnsängstid O20-O29 Andra sjukdomar hos den blivande modern i huvudsak sammanhängande med graviditeten O30-O48 Vård under graviditet på grund av problem relaterade till fostret och amnionhålan samt befarade förlossningsproblem O60-O75 Komplikationer vid värkarbete och förlossning O80-O84 Förlossning O85-O92 Komplikationer huvudsakligen sammanhängande med barnsängstiden O94-O99 Andra obstetriska tillstånd som ej klassificeras annorstädes 199

5 P00-P96 Vissa perinatala tillstånd P00-P04 Foster och nyfödd som påverkats av tillstånd hos modern och av komplikationer vid graviditet, värkarbete och förlossning P05-P08 Sjukdomar som har samband med graviditetslängd och fostertillväxt P10-P15 Förlossningsskador P20-P29 Sjukdomar i andningsorgan och cirkulationsorgan specifika för den perinatala perioden P35-P39 Infektioner specifika för den perinatala perioden P50-P61 Blödningssjukdomar och blodsjukdomar hos foster och nyfödd P70-P74 Övergående endokrina rubbningar och ämnesomsättningsrubbningar specifika för foster och nyfödd P75-P78 Sjukdomar i matsmältningsorganen hos foster och nyfödd P80-P83 Tillstånd som engagerar hud och temperaturreglering hos foster och nyfödd P90-P96 Andra sjukdomar och rubbningar under den perinatala perioden Q00-Q99 Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser Q00-Q07 Medfödda missbildningar av nervsystemet Q10-Q18 Medfödda missbildningar av öga, öra, ansikte och hals Q20-Q28 Medfödda missbildningar av cirkulationsorganen Q30-Q34 Medfödda missbildningar av andningsorganen Q35-Q37 Kluven läpp och gom Q38-Q45 Andra medfödda missbildningar av matsmältningsorganen Q50-Q56 Medfödda missbildningar av könsorganen Q60-Q64 Medfödda missbildningar av urinorganen Q65-Q79 Medfödda missbildningar och deformiteter av muskler och skelett Q80-Q89 Andra medfödda missbildningar Q90-Q99 Kromosomavvikelser som ej klassificeras annorstädes R00-R99 Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras annorstädes R00-R09 Symtom och sjukdomstecken från cirkulationsorganen och andningsorganen R10-R19 Symtom och sjukdomstecken från matsmältningsorganen och buken R20-R23 Symtom och sjukdomstecken från huden och underhuden R25-R29 Symtom och sjukdomstecken från nervsystemet och muskuloskeletala systemet R30-R39 Symtom och sjukdomstecken från urinorganen R40-R46 Symtom och sjukdomstecken avseende intellektuella funktioner, uppfattningsförmåga, känsloläge och beteende R47-R49 Symtom och sjukdomstecken avseende talet och rösten R50-R69 Allmänna symtom och sjukdomstecken R70-R79 Onormala fynd vid blodundersökning utan diagnos R80-R82 Onormala fynd vid urinundersökning utan diagnos R83-R89 Onormala fynd vid undersökning av andra kroppsvätskor, substanser och vävnader, utan diagnos R90-R94 Onormala fynd vid radiologisk diagnostik och vid funktionsundersökning utan diagnos R95-R99 Ofullständigt definierade och okända orsaker till död S00-T98 Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker S00-S09 Skador på huvudet S10-S19 Skador på halsen S20-S29 Skador i bröstregionen S30-S39 Skador i buken, nedre delen av ryggen, ländkotpelaren och bäckenet S40-S49 Skador på skuldra och överarm S50-S59 Skador på armbåge och underarm 200

6 S60-S69 S70-S79 S80-S89 S90-S99 T00-T07 T08-T14 T15-T19 T20-T25 T26-T28 T29-T32 T33-T35 T36-T50 T51-T65 T66-T78 T79-T79 T80-T88 T90-T98 Skador på handled och hand Skador på höft och lår Skador på knä och underben Skador på fotled och fot Skador som engagerar flera kroppsregioner Skador på icke specificerad del av bålen, extremitet eller annan kroppsregion Effekter av främmande kropp som trängt in genom naturlig öppning Brännskador och frätskador på yttre kroppsyta med specificerad lokalisation Brännskador och frätskador begränsade till ögat och inre organ Brännskador och frätskador på multipla och icke specificerade kroppsregioner Köldskada Förgiftning av droger, läkemedel och biologiska substanser Toxisk effekt av substanser med i huvudsak icke-medicinsk användning Andra och icke specificerade effekter av yttre orsaker Vissa tidiga komplikationer till skada genom yttre våld Komplikationer till kirurgiska åtgärder och medicinsk vård som ej klassificeras annorstädes Sena besvär av skador, förgiftningar och andra följder av yttre orsaker U00-U99 Koder för särskilda ändamål U00-U49 Interimistiska koder för nya sjukdomar med osäker etiologi eller koder som kan tas i bruk med kort varsel U82-U85 Resistens mot antimikrobiella och antineoplastiska läkemedel U98-U99 Koder för särskilda nationella behov V00-Y98 Yttre orsaker till sjukdom och död V01-V09 Fotgängare skadad i transportolycka V10-V19 Cyklist (förare eller passagerare) skadad i transportolycka V20-V29 Motorcyklist (förare eller passagerare) skadad i transportolycka V30-V39 Förare av eller passagerare i trehjuligt motorfordon skadad i transportolycka V40-V49 Förare av eller passagerare i personbil skadad i transportolycka V50-V59 Förare av eller passagerare i lätt lastbil skadad i transportolycka V60-V69 Förare av eller passagerare i tung lastbil skadad i transportolycka V70-V79 Förare av eller passagerare i buss skadad i transportolycka V80-V89 Andra transportolyckor på land V90-V94 Transportolyckor på vatten V95-V97 Transportolyckor i luften och rymden V98-V99 Andra och icke specificerade transportolyckor W00-W19 Fallolyckor W20-W49 Exponering för icke levande mekaniska krafter W50-W64 Exponering för levande mekaniska krafter W65-W74 Drunkning och drunkningstillbud genom olyckshändelse W75-W84 Annan kvävning och annat kvävningstillbud genom olyckshändelse W85-W99 Exponering för elektrisk ström, strålning, extrem lufttemperatur och extremt lufttryck i omgivningen X00-X09 Exponering för rök och öppen eld X10-X19 Kontakt med heta föremål och heta ämnen X20-X29 Kontakt med giftiga djur och växter X30-X39 Exponering för naturkrafter X40-X49 Förgiftningsolyckor och exponering för skadliga ämnen genom olyckshändelse X50-X57 Överansträngning och umbäranden X58-X59 Exponering genom olyckshändelse för andra och icke specificerade faktorer 201

7 X60-X84 X85-Y09 Y10-Y34 Y35-Y36 Y40-Y59 Y60-Y69 Y70-Y82 Y83-Y84 Y85-Y89 Y90-Y98 Avsiktligt självdestruktiv handling Övergrepp av annan person Skadehändelser med oklar avsikt Polisingripande och krigshandling Läkemedel, droger och biologiska substanser i terapeutiskt bruk som orsak till ogynnsam effekt Missöden som inträffat med patienter under kirurgisk och medicinsk vård Missöden orsakade av medicinska instrument i diagnostiskt och terapeutiskt bruk Kirurgiska och andra medicinska åtgärder som orsak till onormal reaktion eller sen komplikation hos patient utan anknytning till missöde vid operations- eller behandling Sena effekter av yttre orsaker till sjukdom och död Bidragande faktorer som har samband med yttre orsaker till sjukdom och död, vilka klassificeras annorstädes Z00-Z99 Faktorer av betydelse för hälsotillståndet och för kontakter med hälso- och sjukvården Z00-Z13 Kontakt med hälso- och sjukvården för undersökning och utredning Z20-Z29 Potentiella hälsorisker avseende smittsamma sjukdomar Z30-Z39 Kontakter med hälso- och sjukvården i samband med fortplantning Z40-Z54 Kontakter med hälso- och sjukvården för speciella åtgärder och vård Z55-Z65 Potentiella hälsorisker avseende socioekonomiska och psykosociala förhållanden Z70-Z76 Kontakter med hälso- och sjukvården i andra situationer Z80-Z99 Potentiella hälsorisker i familjens och patientens sjukhistoria samt vissa tillstånd och förhållanden som påverkar hälsan 202

8 Sammanställning av de vanligaste diagnoskoderna regionsvis Huvud, Käke och Halsrygg G43.0 Migrän G43.9 Migrän, ospecifik G44 Huvudvärk G44.2 Spänningshuvudvärk G44 8 Andra specificerade huvudvärkssyndrom G54.0 TOS- Thoracic Outlet Syndrom G55.2 Kompression av nervrötter och nervplexus vid spondylos G55.3 Kompression av nervrötter och nervplexus vid andra ryggåkommor H81.3 Annan perifer yrsel H81.4 Yrsel av central orsak K07.6 Rubbningar i käkleden M40.0 Hållningskyfos M40.4 Annan lordos (förvärvad eller hållningslordos) M40.5 Lordos, ospecifik M41.0 Infantil idiopatisk skolios M41.1 Juvenil idiopatisk skolios M41.2 Annan idiopatisk skolios M43.0 Spondylolys M43.1 Spondylolistes M43.6 Tortikollis M48.0 Spinal stenos M48.0A Central spinal stenos i halsryggen M50 Disksjukdom med halsryggsmärtor M50.0 Diskbråck i halskotpelaren med myelopati M50.1 Diskbråck i halskotpelaren med radikulopati M50.2 Annan diskdislokation i halskotpelaren M50.3 Annan diskdegeneration i halskotpelaren M50.9 Disksjukdom i halskotpelaren, ospecifik M51.9 Intervertebraldisksjukdom, ospecifik M53.0 Cervikokranialt syndrom M53.1 Cervikobrakialt syndrom M53.2 Instabilitet i kotpelaren M53.9 Ryggsjukdom, ospecifik M54.2 Cervikalgi M79.1 Myalgi M99.0A Segmentell dysfunktion i halsryggen M99.1A Segmentell hypermobilitet/instabilitet i halsryggen 203

9 R42.0 Yrsel R42.9 Yrsel och svindel S03.0 Luxation i käkled S03.4 Distorsion i käkled S09.1 Skada på muskel och sena i huvudet S13.4 Whiplashskada distorsion i halsryggraden S13.4A Whiplashskada WAD I S13.4B Whiplashskada WAD II S13.4C Whiplashskada WAD III S13.4W Andra distorsion i halskotpelaren än Whiplashskada S16 9 Skada på muskel och sena i halsregionen Bröstrygg G54.0 TOS- Thoracic Outlet Syndrom G58.0 Interkostalneuropati M40.0 Hållningskyfos M40.4 Annan lordos M41.0 Infantil idiopatisk skolios M41.1 Juvenil idiopatisk skolios M41.2 Annan idiopatisk skolios M41.9 Skolios, ospecificerad M43.0 Spondylolys M43.1 Spondylolistes M45 Pelvospondylit (Mb Bechterew) M47.9J Spondylos thorakalryggen M48.0J Central spinal stenos i thorakalryggen M50.0 Disksjukdomar i thorakalryggen M51.0J Diskdegeneration/diskbråck med myelopati i thorakalryggen M51.1J Diskdegeneration/diskbråck med radikulit i thorakalryggen M51.9 Intervertebraldisksjukdom, ospecifik M53.2 Instabilitet i thorakalryggen M53.9 Ryggvärk, ospecifik M54.6 Smärtor i bröstryggen M79.1 Myalgi M81.9 Osteoporos M99.0J Segmentell dysfunktion i thorakalryggen M99.1J Segmentell instabilitet i thorakalryggen R07.4 Bröstsmärta S22.0 Fraktur på bröstkota S22.2 Fraktur på sternum S22.3 Fraktur på revben S23.3 Distorsion i thorakalryggen S23.4 Distorsion i revben och sternum S29.0 Skada på muskel/sena på bröstkorgsnivå 204

10 Ländrygg G55.2 Kompression av nervrötter och plexus vid andra ryggåkommor G55.3 Kompression av nervrötter och plexus vid spondylos M41.0 Infantil idiopatisk skolios M41.1 Juvenil idiopatisk skolios M41.2 Annan idiopatisk skolios M41.9 Skolios, ospecifik M41.9 Skolios, ospecifik M43.0 Spondylolys M43.1 Spondylolistes M47.9 Spondylos, ospecifik M48.0 Spinal stenos M48.4 Utmattningsfraktur i ryggkota M53.2 Instabilitet i kotpelaren M54.3 Ischias M54.4 Lumbago med ischias, ej diskbråck M54.5 Lumbago M51.0K Diskdegeneration men myelopati I i ländryggen M51.1K Diskdegeneration/diskbråck med radikulit i ländryggen (ischias) M99-0K Segmentell dysfunktion i ländryggen M99.1K Segmentell hypermobilitet/instabilitet i ländryggen S32.0 Fraktur på ländkota S32.1 Fraktur på sakrum S32.2 Fraktur på coccyx S33.5 Distorsion i ländryggraden S39.0 Skada på muskel/sena i buken, nedre delen av ryggen och bäckenet Bäcken G57.0 Lesion av n ischiadicus G57.2 Lesion av n femoralis M45 Pelvospondylit (Mb Bechterew) M46.1 Sacroilit M53.3 Coccygodoni M79.1 Myalgi i bäckenet M84.3 Stressfraktur i bäckenet M99.0 Segmentell dysfunktion i sacroiliacaleden S32.1 Fraktur på sakrum S32.3 Fraktur på coccyx S33.6 Distorsion i sacroiliacaleden 205

11 Skuldra G54.0 TOS- Thoracic Outlet Syndrom G56.1 Andra lesioner av n medianus G56.2 Lesion av n ulnaris G56.2B Entrapment n ulnaris G56.3 Lesion av n radialis G56.3B Radialisentrapment i axel/överarm M19.0B Primär artros i axelled M19.2B Annan sekundär artros i axelled M24.2 Ligamentell instabilitet i axelled M24.4B Recidivluxation/subluxation i axelled M24.5B Kontraktur i axelled M62.1B Muskelruptur i axelled/överarm (ej traumatisk) M66.2B Spontanruptur triceps brachii M66.3B Spontanruptur biceps brachii M75.0 Adhesiv kapsulit i skulderled M75.1 Rotatorkuff-syndrom i skulderled M75.2 Bicepstendinit M75.3 Tendinit med förkalkning i skulderled M75.4 lmpingement syndrom i skulderled M75:5 Bursit i skulderled M75.8 Andra specificerade sjukdomstillstånd i skulderled M75:9 Sjukdomstillstånd i skulderleden. Ospecificerat M76.6 Smärta ospecifikt i axelled/överarm M79.1B Myalgi axelled/skuldra M84.3B Stressfraktur axelled/överarm S40.0 Kontusion på skuldra och överarm S42.0 Nyckelbensfraktur S42.1 Skulderbladsfraktur S42.2 Fraktur övre delen av humerus S43.0 Luxation i skuldergördeln S43.1 Luxation i akromioklavikularled S43.2 Luxation i sternoklavikularled S43.4 Distorsion i skulderled S43.5 Distorsion i akromioklavikularled S43.6 Distorsion i sternoklavikularled S44.0 Skada på n ulnaris på överarm S44.1 Skada på n medianus på överarm S44.2 Skada på n radialis på överarm S44.3 Skada på n axillaris S44.4 Skada på n musculocutaneus S45.1 Skada på muskel eller sena tillhörande biceps långa huvud S45.2 Skada på muskel eller sena på andra delar av biceps S45.3 Skada på muskel och sena tillhörande triceps S46.0 Skada på sena i rotatorkuffen i skulderled S46.1 Skada på biceps brachii caput longum S46.2 Skada på andra delar av biceps brachii S46.3 Skada på triceps brachii 206

12 Armbåge/ Hand G56.0 Karpaltunnelsyndrom G56.2C Entrapment n ulnaris i armbåge/underarm G56.2D Entrapment n ulnaris i handled/hand G56.3C Entrapment n radialis i armbågsled/underarm G56.3D Entrapment n radialis i handled/hand M18.9 Artros i första karpometakarpalleden, ospecificerad M19.0C Primär artros i armbågsled M19.0D Primär artros i handled/hand M24.2C Ligamentell instabilitet i armbåge M24.2D Ligamentell instabilitet i handled/fingrar M24.4C Recidivluxation/subluxation i armbågsled M24.4D Recidivluxation/subluxation i handled/hand M24.5C Kontraktur i armbågsled M24.5D Kontraktur i handled/fingrar M25.5C Ledvärk i armbågsled M25.5D Ledvärk i handled/fingrar M62.1C Muskelruptur i armbåge/underarm M62.1D Muskelruptur i handled/hand M65.3 Triggerfinger M65.9C Synovit/tendosynovit i armbåge/underarm, ospecifik M65.9D Synovit/tendosynovit i handled/hand, ospecifik M66.2C Spontanruptur i sträcksena i armbåge/underarm M66.2D Spontanruptur i sträcksena i handled/hand M66.3C Spontanruptur böjsena i armbåge/underarm M66.3D Spontanruptur böjsena i handled/hand M70.1 Bursit i hand M70.2 Olekranonbursit M70.3 Annan bursit i armbågen M72.0 Dupuytrens kontraktur M77.0 Medial epicondylit M77.1 Lateral epicondylit M77.2 Periartrit i handled M79.1C Myalgi i armbåge/underarm M79.1D Myalgi i handled/hand M79.6C Smärta, ospecifik i armbåge/underarm M79.6D Smärta, ospecifik i handled/hand M84.3C Stressfraktur i armbåge/underarm M85.3D Stressfraktur i handled/hand M99.8 Biomekanisk dysfunktion i perifer led O26.8 Karpaltunnelsyndrom under graviditet S50.0 Kontusion på armbåge S52.5 Fraktur på nedre delen av radius S53.0 Luxation av radiushuvudet S53.4 Distorsion i armbåge S54.0 Skada på n ulnaris i underarmsnivå S54.1 Skada på n medianus i underarmsnivå 207

13 S54.2 Skada på n radialis i underarmsnivå S56.1 Skada på övriga fingrars böjmuskel och dess sena på underarmsnivå S56.2 Skada på annan böjmuskel och dess sena på underarmsnivå S56.5 Skada på annan sträckmuskel och dess sena på underarmsnivå S56.8 Skada på muskler och senor på underarmsnivå S50.2 Kontusion på andra delar av handled och hand S53.1 Luxation armbåge, ospecifik S53.2 Traumatisk ruptur av radiala kollateralligamentet S53.3 Traumatisk ruptur av ulnara kollateralligamentet S56.0 Skada på tummens böjmuskel och deras senor på handleds- och handnivå S56.1 Skada på övriga fingrars böjmuskel och dess sena på underarmsnivå S56.3 Skada på tummens sträck-eller abduktormuskler och deras senor på underarmsnivå S56.4 Skada på övriga fingrars sträckmuskel och dess sena på underarmsnivå S62.0 Fraktur på os scaphoideum S62.2 Fraktur på första metakarpalbenet S62.3 Fraktur på annat metakarpalbenet S62.5 Fraktur på tumme S62.6 Fraktur på annat finger S62.8 Fraktur på andra och icke specificerade delar av handled och hand S63.0 Luxation i handled S63.1 Luxation i finger eller tumme S63.3 Traumatisk ruptur av ligament i handled/hand S63.5 Distorsion i handled S63.6 Distorsion i finger eller tumme S64.0 Skada på n ulnaris på handleds- och handnivå S64.1 Skada på n medianus på handleds- och handnivå S64.2 Skada på n radialis på handleds- och handnivå S64.8 Skada på andra nerver på handleds- och handnivå S66.0 Skada på tummens långa böjmuskel och dess sena på handleds-och handnivå S66.1 Skada på böjmuskel och dess sena till övriga fingrar på handleds- och handnivå S66.2 Skada på tummens sträckmuskel och dess sena på handleds-och handnivå S66.3 Skada på sträckmuskel och dess sena till andra fingrar handleds- och handnivå S66.4 Skada på tummens korta muskler och deras senor på handleds-och handnivå S66.5 Skada på korta muskler och dess senor till andra fingrar i handen S66.8 Skada på andra muskler och senor på handleds- och handnivå S66.9 Skada på icke specificerad muskel och sena på handleds- och handnivå Höft/ lår G57.1 Meralgia paraesthetica G57.2 Lesion av n ischiadicus M16.9 Höftledsartros, ospecifik M21.7F Benlängdsskillnad i lårben M21.7X Benlängdsskillnad ospecifik M24.4F Recidivluxation/subluxation i höftled M24.5F Kontraktur i höftled M25.5 Ledvärk höftled M25.8F Snapping hip M62.1F Muskelruptur i höftled/lårben 208

14 M65.9F Ospecifik synovit/tendosynovit i höftled/lårben M66.2F Spontanruptur sträcksena i höftled/lårben M66.3F Spontanruptur böjsena i höftled/lårben M70.6 Trokanterbursit eller trokantertendinit M70.7 Annan bursit i höft M76.0 Gluteal tendinit M76.1 Psoastendinit M76.3 Iliotibial band syndrom M79.1F Myalgi i höftled/lårben M79.6F Smärta ospecifik i höft/lårnivå M84.3F Stressfraktur i höftled/lårben M91.2 Coxa plana S70 0 Kontusion på höft S70.1 Kontusion på lår S72.0 Collum femoris fraktur S72.1 Petrokantär fraktur S73.0 Luxation i höft S73.1 Distorsion i höft S74.0 Skada på n ischiadicus på höft-/ lårnivå S74.1 Skada på n femoralis på höft-/lårnivå S74.2 Skada på sensorisk hudnerv på höft- och lårnivå S74.8 Skada på andra specifika nerver på höft/lårnivå S76.0 Skada på muskel och sena i höften S76.1 Skada på quadricepsmuskeln eller dess sena S76 2 Skada på lårets adduktormuskel och dess sena på låret S76.3 Skada på muskel och sena i bakre muskelgruppen på lårnivå S76.4 Skada på andra och icke specificerade muskler och senor på lårnivå Knä/underben G57.3 Lesion av n fibularis G57.4 Lesion av n tibialis G57.8 Andra specificerade mononeuropatier i nedre extremitet M17.9 Knäledsartros, ospecifik M21.7 Benlängdsskillnad i underben M22.0 Recidiverade luxation av patella M22.1 Recidiverade subluxation av patella M22.2 Sjukdomar i femuropatellarleden M22.4 PFSS, Chondromalacia patellae M23.2 Förändringar av menisken orsakad av gammal ruptur M23.3 Andra meniskförändringar M23.4 Fri kropp i knäled M23.5 Kronisk instabilitet i knä led M23.6 Annan spontan bristning i knäligament M23.8 Andra specifika förändringar i knäled M24.4G Recidiverade luxation/subluxation i knäled (utom patella) M24.5G Kontraktur i knäled M25.5G Ledvärk knäled 209

15 M62.1G Muskelruptur i knäled/underben M66.2G Spontanruptur i sträcksena i knäled/underben M66.3G Spontanruptur i böjsena i knäled/underben M70.4 Prepatellarbursit M70.5 Annan bursit i knä M76.3 Tractus iliotibialis syndrom M76.5 Patellatendinit M79.1G Myalgi i knäled/underben M79.6G Smärta, ospecifik i knäled/underben M84.3G Stressfraktur i knäled/underben S80.0 Kontusion på knä S82.0 Fraktur på patella S82.1 Fraktur på övre delen av tibia S83.0 Luxation av patella S83.1 Luxation av knäled S83.2L Lateral meniskruptur S83.2M Medial meniskruptur S83.3L Lateral broskskada i knäled S83.3M Medial broskskada i knäled S83.3Q Patellär broskskada i knäled S83.4L Lateral kollateralligament distorsion/ ruptur i knäled S83.4M Medial kollateralligament distorsion/ruptur i knäled S83.5R Främre korsbandsdistorsion/ ruptur S83.5S Bakre korsbandsdistorsion/ruptur S83.6 Distorsion i andra och icke specificerade delar av knä S84.0 Skada på n tibialis på underbensnivå S84.1 Skada på n peroneus på underbensnivå S84.8 Skada på andra specificerade nerver på underbensnivå S86.8 Skada på andra specificerade muskler och senor på underbensnivå Fot G57.3 Lesion av n fibularis G57.4 Lesion av n tibialis G57.5 Tarsaltunnelsyndrom G57.6 Lesion av n plantaris, Mortons metatarsalgi M19.0H Primär artros i fotled/fot M20.1 Hallux valgus M20.2 Hallux rigidus M20.3 Annan deformitet i stortå M20.4 Hammartå M20.5 Andra tådeformiteter M21.4 Förvärvad plattfot M24.2H Ligamentell instabilitet i fotled M24.4H Recidivluxation/subluxation i fotled/fot M24.5H Kontraktur i fotled M25.5H Ledvärk i fotled/fot M62.1H Muskelruptur i fotled/fot 210

16 M66.2H Spontanruptur sträcksena i fotled/fot M66.3H Spontanruptur böjsena i fotled/fot M67.0 Kort akillessena M72.2 Plantarfasciit M76.6 Akilles tendinit M76.7 Peroneus tendinit M76.8 Tibialis anterior syndrom M77.3 Hälsporre M77.4 Metatarsalgi M79.1H Myalgi i fotled/fot M79.6H Smärta ospecifik i fotled/fot M84.3H Stressfraktur i fotled/fot I80.2 Djup ventrombos S82.1 Fraktur på proximala tibia eller på tibiakondylerna S82.4 Fraktur på fibula S82.5 Fraktur på mediala malleolen S82.6 Fraktur på laterala malleolen S86.0 Skada på akillessenan S86.1 Skada på annan muskel och sena i underbenets bakre muskelgrupp S86.2 Skada på muskel och sena i underbenets främre muskelgrupp S86.3 Skada på muskel och sena i underbenets peroneusmuskelgrupp S90.0 Kontusion på fotled S92.0 Fraktur på kalkaneus S92.1 Fraktur på talus S92.2 Fraktur på andra tarsalben S92.3 Fraktur på metatarsalben S92.4 Fraktur på stortå S92.5 Fraktur på annan tå S92.9 Icke specificerad fraktur på fot S93.0 Luxation i fotled S93.1 Luxation i tå S93.2 Ruptur av ligament i fotled och fot S93.4 Distorsion i fotled S93.5 Distorsion i tå S94.0 Skada på n plantaris lateralis S94.1 Skada på n plantaris medialis S94.8 Skada på andra specificerade nerver på fotleds- och fotnivå S96.8 Skada på andra specificerade muskler och senor på fotleds- och fotnivå T79.6 Traumatisk ischemi i muskel 211

17 Allmänna diagnoser M06.9 Reumatoid artrit, ospecificerad M08.0 Juvenil reumatoid artrit M13.9 Artrit, ospecificerad M19.9 Artros, ospecificerad M24.0 Fri kropp i led M24.1 Andra sjukdomar i ledbrosk M24.2 Sjukdomar i ligament M24.4 Recidiverade luxation och subluxation av led M24.5 Kontraktur i led M25.2 Kramp och spasm M25.5 Ledvärk M35.7 Hypermobilitetssyndrom M40.0 Hållningskylos M48.0W Central spinal stenos med icke specifik lokalisation M53.2 Instabilitet i kotpelare M54.8 Annan specifik ryggvärk M60.0X Lokaliserat ödem, ospecifik M60.9 Myosit, ospecificerad M62.1 Annan muskelruptur (ej traumatisk) M62.4 Muskelkontraktur M62.6 Muskelöveransträngning M65.2 Tendinit med förkalkning M67.1 Annan kontraktur i sena och senskida M67.4 Ganglion M70.8 Andra specificerade sjukdomstillstånd i mjukvävnader som har samband med användning, överansträngning och tryck M71.9 Sjukdom i bursa, ospecifik M79.1 Myalgi M79.6 Smärtor i extremitet M79.7 Fibromyalgi MBl.9 Osteoporos, ospecificerad M99.0 Segmentell dysfunktion M99.8 Annan biomekanisk dysfunktion R52.2A R52.2B R52.2C Långvarig smärta nociceptiv Långvarig smärta, neuropatisk Långvarig smärta utan känd orsak T79.6 Traumatisk ischemi i muskel 212

Skador bland äldre i Sverige 2014

Skador bland äldre i Sverige 2014 Skador bland äldre i Sverige 2014 Pernilla Fagerström Avdelningen för statistik och jämförelser 2015-12-18 Dnr 29870/2015 Datakällor Dödsorsaksregistret Innehåller information om samtliga i Sverige folkbokförda

Läs mer

A389 Scharlakansfeber A S060 Hjärnskakning S S224 Multipla frakturer på revben S B279 Infektiös mononukleos, ospecificerad B S3200 Fraktur på

A389 Scharlakansfeber A S060 Hjärnskakning S S224 Multipla frakturer på revben S B279 Infektiös mononukleos, ospecificerad B S3200 Fraktur på Gula diagnoser Röda diagnoser Kapitel Kapitel A389 charlakansfeber A 060 Hjärnskakning 224 Multipla frakturer på revben B279 Infektiös mononukleos, ospecificerad B 3200 Fraktur på ländkota, sluten 4210

Läs mer

ICD10 och de olika kapitlen

ICD10 och de olika kapitlen LATHUND för diagnosregistrering 1 (9) Lathunden har tagits fram av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i samarbete med professionerna inom primärvårdsrehabilitering. Den är tänkt som en hjälp vid diagnosregistrering

Läs mer

INNEHÅLL... Sida 1 ANTALSUPPGIFTER OCH SAMMANDRAG MÄN 2001... 2. 1.1 Antalsuppgifter m.m...2

INNEHÅLL... Sida 1 ANTALSUPPGIFTER OCH SAMMANDRAG MÄN 2001... 2. 1.1 Antalsuppgifter m.m...2 INNEHÅLL... Sida 1 ANTALSUPPGIFTER OCH SAMMANDRAG MÄN 2001... 2 1.1 Antalsuppgifter m.m...2 1.2 Fördelning på uttagning...3 1.3 Inskrivna till värnplikt per befattningsnivå och försvarsgren...3 1.4 Inskrivna

Läs mer

INNEHÅLL...Sida 1 ANTALSUPPGIFTER OCH SAMMANDRAG MÄN 2000...2. 1.1 Antalsuppgifter m.m...2. 1.2 Fördelning på uttagning...3

INNEHÅLL...Sida 1 ANTALSUPPGIFTER OCH SAMMANDRAG MÄN 2000...2. 1.1 Antalsuppgifter m.m...2. 1.2 Fördelning på uttagning...3 INNEHÅLL...Sida 1 ANTALSUPPGIFTER OCH SAMMANDRAG MÄN 2000...2 1.1 Antalsuppgifter m.m....2 1.2 Fördelning på uttagning...3 1.3 Inskrivna till värnplikt per befattningsnivå och försvarsgren...3 1.4 Inskrivna

Läs mer

INNEHÅLL 1 ANTALSUPPGIFTER OCH SAMMANDRAG MÄN 1998...2. 1.3 Inskrivna till värnplikt per befattningsnivå och försvarsgren...3

INNEHÅLL 1 ANTALSUPPGIFTER OCH SAMMANDRAG MÄN 1998...2. 1.3 Inskrivna till värnplikt per befattningsnivå och försvarsgren...3 INNEHÅLL 1 ANTALSUPPGIFTER OCH SAMMANDRAG MÄN 1998...2 1.1 Antalsuppgifter m.m....2 1.2 Fördelning på uttagning...3 1.3 Inskrivna till värnplikt per befattningsnivå och försvarsgren...3 1.4 Inskrivna till

Läs mer

1 ANTALSUPPGIFTER OCH SAMMANDRAG MÄN 1999...2. 1.1 Antalsuppgifter m.m...2 2 MEDICINSKA FÖRHÅLLANDEN 1999...6

1 ANTALSUPPGIFTER OCH SAMMANDRAG MÄN 1999...2. 1.1 Antalsuppgifter m.m...2 2 MEDICINSKA FÖRHÅLLANDEN 1999...6 INNEHÅLL 1 ANTALSUPPGIFTER OCH SAMMANDRAG MÄN 1999...2 1.1 Antalsuppgifter m.m....2 1.2 Fördelning på uttagning...3 1.3 Inskrivna till värnplikt per befattningsnivå och försvarsgren...3 1.4 Inskrivna till

Läs mer

INNEHÅLL... Sida 1 ANTALSUPPGIFTER OCH SAMMANDRAG MÄN Antalsuppgifter m.m MEDICINSKA OCH PSYKOLOGISKA FÖRHÅLLANDEN

INNEHÅLL... Sida 1 ANTALSUPPGIFTER OCH SAMMANDRAG MÄN Antalsuppgifter m.m MEDICINSKA OCH PSYKOLOGISKA FÖRHÅLLANDEN INNEHÅLL... Sida 1 ANTALSUPPGIFTER OCH SAMMANDRAG MÄN 2005...2 1.1 Antalsuppgifter m.m...2 1.2 Inskrivna till värnplikt per befattningsnivå och försvarsgren...3 1.3 Inskrivna till civilplikt per befattning

Läs mer

Diagnossättning för sjukgymnaster inom primärvården i Landstinget i Jönköpings län

Diagnossättning för sjukgymnaster inom primärvården i Landstinget i Jönköpings län Diagnossättning för sjukgymnaster inom primärvården i Landstinget i Jönköpings län Enligt Socialstyrelsens regler ska besök och kontakter inom sjukvården diagnossättas. För att ställa en diagnos krävs

Läs mer

Tabell l Nybeviljade sjukersättningar och aktivitetserssättningar med fördelning efter omfattning och kön

Tabell l Nybeviljade sjukersättningar och aktivitetserssättningar med fördelning efter omfattning och kön Tabell l Nybeviljade sjukersättningar och aktivitetserssättningar med fördelning efter omfattning och kön År Kvinnor och män Kvinnor Män 1/1 3/4 1/2 1/4 Summa Heltids- Tidsbe- 1/1 3/4 1/2 1/4 Summa Heltids-

Läs mer

Skador bland barn i Sverige 2014

Skador bland barn i Sverige 2014 Skador bland barn i Sverige 2014 Pernilla Fagerström Avdelningen för statistik och jämförelser 2015-12-18 Dnr 29870/2015 Datakällor Dödsorsaksregistret Innehåller information om samtliga i Sverige folkbokförda

Läs mer

INNEHÅLL... Sida 1 ANTALSUPPGIFTER OCH SAMMANDRAG MÄN Antalsuppgifter m.m ANTAGNINGSPRÖVADE KVINNOR

INNEHÅLL... Sida 1 ANTALSUPPGIFTER OCH SAMMANDRAG MÄN Antalsuppgifter m.m ANTAGNINGSPRÖVADE KVINNOR INNEHÅLL... Sida 1 ANTALSUPPGIFTER OCH SAMMANDRAG MÄN 2004...2 1.1 Antalsuppgifter m.m...2 1.2 Inskrivna till värnplikt per befattningsnivå och försvarsgren...3 1.3 Inskrivna till civilplikt per befattning

Läs mer

1 ANTALSUPPGIFTER OCH SAMMANDRAG...2. 1.1 Antalsuppgifter m.m...2. 1.2 Mönstrade...3. 1.3 Kategorifördelning...4

1 ANTALSUPPGIFTER OCH SAMMANDRAG...2. 1.1 Antalsuppgifter m.m...2. 1.2 Mönstrade...3. 1.3 Kategorifördelning...4 INNEHÅLL Sida 1 ANTALSUPPGIFTER OCH SAMMANDRAG...2 1.1 Antalsuppgifter m.m...2 1.2 Mönstrade...3 1.3 Kategorifördelning...4 1.4 Kategori- och försvarsgrensfördelning...5 2 PSYKOLOGISK PROFIL...7 3 MEDICINSKA

Läs mer

Sjukfallskartläggning. Västra Götaland inför 2008

Sjukfallskartläggning. Västra Götaland inför 2008 inför 2008 s län Sjukfallskartläggning inför 2008 En kartläggning av långtidssjukskrivna har genomförts under 2007 i i samverkan med Skåne. Statistiken omfattar 22 261 sjukfall, 60 dgr och längre från

Läs mer

Sjukskrivningar och sjukskrivningslängder exempel från projektet korta sjukskrivningar

Sjukskrivningar och sjukskrivningslängder exempel från projektet korta sjukskrivningar Sjukskrivningar och sjukskrivningslängder exempel från projektet korta sjukskrivningar Jenny Hubertsson, Statsvetare, doktorand försäkringsmedicin Ingemar Petersson, Professor i försäkringsmedicin Epi-centrum

Läs mer

INNEHÅLL 1 BEGREPPSFÖRKLARINGAR Karta VK och län ANTALSUPPGIFTER OCH SAMMANDRAG Antalsuppgifter m.m Prövade...

INNEHÅLL 1 BEGREPPSFÖRKLARINGAR Karta VK och län ANTALSUPPGIFTER OCH SAMMANDRAG Antalsuppgifter m.m Prövade... INSKRIVNINGSSTATISTIK 99 Sida A INNEHÅLL Sida BEGREPPSFÖRKLARINGAR... Karta VK och län... ANTALSUPPGIFTER OCH SAMMANDRAG... 5. Antalsuppgifter m.m... 5. Prövade.... Helt befriade m.fl... 7. Helt befriade,

Läs mer

FLISA-Bedömningskoder ver 1.1 2004-10-15. Grupp Kod Bedömningstext ICD10 ICD10 Text

FLISA-Bedömningskoder ver 1.1 2004-10-15. Grupp Kod Bedömningstext ICD10 ICD10 Text Grupp Kod Bedömningstext ICD10 ICD10 Text Andning A01 Andningsbesvär med pip, astma J459 Astma ospecificerad Andning A02 Andningsbesvär med främmande kropp T179 Främmande kropp i andningsvägarna med icke

Läs mer

Diagnossättning inom specialiserad smärtvård

Diagnossättning inom specialiserad smärtvård 2011-10-10 1(5) Diagnossättning inom specialiserad smärtvård Detta gäller patient som är färdigutredd avseende underliggande organisk sjukdom som eventuell till smärta. Vårdkontakten är inriktad mot bedömning,

Läs mer

Mats Fernström CPK/EpC/SoS. VAD ÄR DRG? Fördjupning

Mats Fernström CPK/EpC/SoS. VAD ÄR DRG? Fördjupning MDC Major Diagnostic Category 1 Sjukdomar i nervsystemet 2 Sjukdomar i öga och närliggande organ 3 Sjukdomar i öra, näsa, mun och hals 4 Andningsorganens sjukdomar 5 Cirkulationsorganens sjukdomar 6 Matsmältningsorganens

Läs mer

INNEHÅLL... Sida 1 ANTALSUPPGIFTER OCH SAMMANDRAG MÄN Antalsuppgifter m.m...2

INNEHÅLL... Sida 1 ANTALSUPPGIFTER OCH SAMMANDRAG MÄN Antalsuppgifter m.m...2 INNEHÅLL... Sida 1 ANTALSUPPGIFTER OCH SAMMANDRAG MÄN 2002...2 1.1 Antalsuppgifter m.m...2 1.2 Fördelning på uttagning...3 1.3 Inskrivna till värnplikt per befattningsnivå och försvarsgren...3 1.4 Inskrivna

Läs mer

Vårdkostnader för kvinnor och män vid olika diagnoser

Vårdkostnader för kvinnor och män vid olika diagnoser Vårdkostnader för kvinnor och män vid olika diagnoser Analys från register i sluten och öppen vård Behov av forskning och utveckling inom hälso- och sjukvården i Region Skåne Rapport 6 från analysgruppen

Läs mer

88 Kraftnedsättning/förlamning Förkunskaper

88 Kraftnedsättning/förlamning Förkunskaper 88 Kraftnedsättning/förlamning Neuroanatomi och neurofysiologi Utbredningen av dermatom och myotom Nociceptiv och neurogen smärta Diagnostik och behandling vid perifer nervinklämning Diagnostik och handläggning

Läs mer

Ändringar i och tillägg till Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem 1997 primärvård (KSH97-P) Kumulativ lista 1997-2015 Uppdaterad 2014-10-22

Ändringar i och tillägg till Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem 1997 primärvård (KSH97-P) Kumulativ lista 1997-2015 Uppdaterad 2014-10-22 1 Avdelningen för regler och behörighet Enheten för klassifikationer och terminologi Ändringar i och tillägg till Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem 1997 primärvård (-P) Kumulativ lista 1997-2015

Läs mer

Förstudie för bedömning av omfattningen av mångbesökare i. Västra Götalandsregionen

Förstudie för bedömning av omfattningen av mångbesökare i. Västra Götalandsregionen Referens Datum Diarienummer Hälso- och sjukvårdsavdelningen 2008-09-22 RSK 345-2008 TU Förstudie för bedömning av omfattningen av mångbesökare i Bakgrund och uppdrag Västra Götalandsregionen I motion från

Läs mer

Målbeskrivning för kursen i Ortopedi

Målbeskrivning för kursen i Ortopedi Målbeskrivning för kursen i Ortopedi Läkarprogrammet, Uppsala Universitet Mål för teoretiska färdigheter OMHÄNDERTAGANDE AV FRAKTURPATIENTER Lära sig akut handläggning av patienter med vanliga slutna extremitetsfrakturer

Läs mer

Läkares sjukskrivning av kvinnor och män. Ola Leijon Jenny Lindblad Niklas Österlund Kontakt:

Läkares sjukskrivning av kvinnor och män. Ola Leijon Jenny Lindblad Niklas Österlund Kontakt: Läkares sjukskrivning av kvinnor och män Ola Leijon Jenny Lindblad Niklas Österlund Kontakt: ola.leijon@inspsf.se www.inspsf.se Fokus i studien är läkarintyget Bild 2 och den sjukskrivningstid som läkaren

Läs mer

Utredning och handläggning av nack- och ryggbesvär

Utredning och handläggning av nack- och ryggbesvär Utredning och handläggning av nack- och ryggbesvär Hannu Määttänen Doktorand, spec. ortopedisk kirurgi Enheten för interventions- och implementeringsforskning Institutet för Miljömedicin Karolinska Institutet

Läs mer

INNEHÅLL... Sida 1 ANTALSUPPGIFTER OCH SAMMANDRAG MÄN Antalsuppgifter m.m Resultat efter urvals- och inskrivningstillfällen...

INNEHÅLL... Sida 1 ANTALSUPPGIFTER OCH SAMMANDRAG MÄN Antalsuppgifter m.m Resultat efter urvals- och inskrivningstillfällen... INNEHÅLL... Sida 1 ANTALSUPPGIFTER OCH SAMMANDRAG MÄN 2006...2 1.1 Antalsuppgifter m.m...2 1.2 Inskrivna till värnplikt per befattningsnivå och försvarsgren...3 1.3 Inskrivna till civilplikt per befattning

Läs mer

Smärta och inflammation i rörelseapparaten

Smärta och inflammation i rörelseapparaten Smärta och inflammation i rörelseapparaten Det finns mycket man kan göra för att lindra smärta, och ju mer kunskap man har desto snabbare kan man sätta in åtgärder som minskar besvären. Det är viktigt

Läs mer

Undersökning (M3) Att skilja onormalt från normalt genom att undersöka rörelseorganen.

Undersökning (M3) Att skilja onormalt från normalt genom att undersöka rörelseorganen. Curriculum Ortopedi Utgår från rekommendationerna för ortopedi från Global core recommendations for muscular skeletal undergraduate curriculum (Ann Rheum Dis. 2004:63:517-524). Kunskaperna är nivåindelade

Läs mer

Tabell 1 Nybeviljade sjukersättningar/aktivitetsersättningar 2004 Kvinnor och män

Tabell 1 Nybeviljade sjukersättningar/aktivitetsersättningar 2004 Kvinnor och män Statistikinformation 2005:6 Bilaga Tabell 1 Nybeviljade sjukersättningar/aktivitetsersättningar 2004 Kvinnor och män Diagnosgrupp Ålder vid inrapporteringen 16-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54

Läs mer

Vad kostar olika sjukdomar i sjukförsäkringen?

Vad kostar olika sjukdomar i sjukförsäkringen? Social Insurance Report Vad kostar olika sjukdomar i sjukförsäkringen? Kostnader för sjukpenning i sjukskrivningar (över 14 dagar) samt sjukersättning och aktivitetsersättning år 2009 fördelat på diagnos

Läs mer

Sjukfallskartläggning

Sjukfallskartläggning December 2007 1(14) Sjukfallskartläggning Västra Götaland inför 2008 Sammanställning från Sjukfallskartläggning, Försäkringskassan Västra Götalands län. Annika Mansén 031-700 5101 Seppo Kerola 033-16 60

Läs mer

Tabellbilaga till rapporten Psykisk ohälsa

Tabellbilaga till rapporten Psykisk ohälsa Tabellbilaga till rapporten Psykisk ohälsa Innehåll Tabell 1. Nya sjukfall fördelat på diagnoser och kön. AGS och AGS KL 2011... 4 Tabell 2. Nya sjukfall fördelat på diagnoser och kön. AGS 2011... 4 Tabell

Läs mer

Redovisning uppdaterad handlingsplan för jämställd sjukskrivning, villkor 1

Redovisning uppdaterad handlingsplan för jämställd sjukskrivning, villkor 1 Sida: Sjukskrivningsmiljarden 2012-08-24 1 (7) Margareta Lilja-Svensson, Beställarenheten Dnr 100615 Till Magnus Adolfsson Försäkringskassan Redovisning uppdaterad handlingsplan för jämställd sjukskrivning,

Läs mer

Klassifikationsskrivning RDK:s fortbildningsdagar 2011

Klassifikationsskrivning RDK:s fortbildningsdagar 2011 Klassifikationsskrivning RDK:s fortbildningsdagar 2011 2011 1 (5) En klassifikationsskrivning för dig som vill testa din egen kodningskunskap - inte kunskap i att slå i boken. Alla frågor i skrivningen

Läs mer

Områden om människokroppen. Celler

Områden om människokroppen. Celler Celler Vad är en cell? Var finns celler, hur och när upptäcktes dem? Hur många celler består en människa av. Vad finns det för olika typer av celler i människokroppen. Förklara skillnaden mellan cell,

Läs mer

Frågelåda för pilotskrivning RDK fortbildningsdagar 2010

Frågelåda för pilotskrivning RDK fortbildningsdagar 2010 Frågelåda för pilotskrivning RDK fortbildningsdagar 2010 2010-03-18 1 (6) En pilotskrivning för dig som vill testa din egen kodningskunskap - inte kunskap i att slå i boken. Alla frågor i skrivningen avser

Läs mer

RYGGSMÄRTA. Radiologi vid ryggsmärta och tumör i skelett och mjukdelar Barbro Danielson med.dr MSKsektionen Röntgen SU/SS. SKELETT och MJUKDELSTUMÖR

RYGGSMÄRTA. Radiologi vid ryggsmärta och tumör i skelett och mjukdelar Barbro Danielson med.dr MSKsektionen Röntgen SU/SS. SKELETT och MJUKDELSTUMÖR Radiologi vid ryggsmärta och tumör i skelett och mjukdelar Barbro Danielson med.dr MSKsektionen Röntgen SU/SS RYGGSMÄRTA När och hur ska patienten utredas? När ska ytterligare radiologisk utredning Radiologiskt

Läs mer

Vad kostar sjukdomarna för kvinnor och män?

Vad kostar sjukdomarna för kvinnor och män? REDOVISAR 2004:5 Vad kostar sjukdomarna för kvinnor och män? kostnaderna fördelade efter kön och sjukskrivningsdiagnos Sammanfattning Rörelseorganens sjukdomar och psykiska sjukdomar står för sammanlagt

Läs mer

Tentamen i ortopedi för sjukgymnaster 2008-12-11

Tentamen i ortopedi för sjukgymnaster 2008-12-11 Tentamen i ortopedi för sjukgymnaster 2008-12-11 NAMN:..... 1. Vad menas med sluten respektive öppen fraktur (2p)? 2. Ge tre exempel på faktorer som avgör prognosen av en fraktur (3p)? 3. Vad kallar man

Läs mer

Blekinge Antal vårdade per år Antal vårdade per 100 000 barn och år Pojkar Flickor Totalt Pojkar Flickor Totalt 1. Transportolycksfall med fordon

Blekinge Antal vårdade per år Antal vårdade per 100 000 barn och år Pojkar Flickor Totalt Pojkar Flickor Totalt 1. Transportolycksfall med fordon Appendix 2 till rapporten Statistik över skador bland barn i Sverige avsiktliga och oavsiktliga. Socialstyrelsen, Epidemiologiskt Centrum, februari 2007 Barn, 0-17 år, som vårdats inskrivna på sjukhus

Läs mer

Sjukskrivningsmönster hos kvinnor och män. Tabellbilaga

Sjukskrivningsmönster hos kvinnor och män. Tabellbilaga Sjukskrivningsmönster hos kvinnor och män Tabellbilaga Innehåll Tabell 1. sjukperioder i genomsnitt, medelålder vid sista periodens början, antal sjukdagar i genomsnitt och antal individer fördelat på

Läs mer

Datakällor och definitioner Statistikverktyget- Folkhälsa på karta

Datakällor och definitioner Statistikverktyget- Folkhälsa på karta Datakällor och definitioner Statistikverktyget- Folkhälsa på karta Följande dokument redovisar datakällor och definitioner för indikatorerna i Statistikverktyget på Folkhälsa på karta. Samtliga indikatorer

Läs mer

Lars Öhberg, MD, PhD Norrlands Universitetssjukhus, Umeå

Lars Öhberg, MD, PhD Norrlands Universitetssjukhus, Umeå Lars Öhberg, MD, PhD Norrlands Universitetssjukhus, Umeå Axelleder Senor Muskulatur Bursor Mjukdelstumörer Icke mineraliserade barnskelettet Punktionshjälp Trauma Preoperativt Ej ungdomar - sällsynt med

Läs mer

Har du någonsin stannat för att tänka på vad som händer under halsbandet?

Har du någonsin stannat för att tänka på vad som händer under halsbandet? Har du någonsin stannat för att tänka på vad som händer under halsbandet? För människor vet vi att bara 1 whiplash olycka kan orsaka långvarig smärta och lidande. Hundens anatomi är i princip samma som

Läs mer

Addisons sjukdom 51 MEDICIN. Barnmisshandel vägledning 199. Allergi 43 143 MEDICIN. Balanssvårigheter 111. Andningsbesvär 4 104 ANDNING

Addisons sjukdom 51 MEDICIN. Barnmisshandel vägledning 199. Allergi 43 143 MEDICIN. Balanssvårigheter 111. Andningsbesvär 4 104 ANDNING Addisons sjukdom 51 MEDICIN Allergi 43 143 MEDICIN Andningsbesvär 4 104 ANDNING Andnöd 4 104 ANDNING Andningsuppehåll 104 Andningsstillestånd VP VP Anemi 48 148 MEDICIN Apné 104 Ascites 8 108 KIRURGI Barnmisshandel

Läs mer

Diagnoslathund för sjuksköterskor

Diagnoslathund för sjuksköterskor Informerande dokument Information Sida 1 (6) Diagnoslathund för sjuksköterskor Skilj mellan: Diagnos: Det tillstånd hos patienten som föranlett besöket Åtgärd: De insatser hälso- och sjukvårdspersonalen

Läs mer

Patientregistret Epidemiologiskt Centrum. Anders Jacobsson. www.socialstyrelsen.se/epc

Patientregistret Epidemiologiskt Centrum. Anders Jacobsson. www.socialstyrelsen.se/epc Patientregistret Epidemiologiskt Centrum Anders Jacobsson www.socialstyrelsen.se/epc Hälsodataregister Cancerregistret 1958 Psykiatrisk vård 1962 Missbildningsregistret 1964 Antal födda per 1000 16 15,5

Läs mer

Diagnostiskt prov i klinisk anatomi

Diagnostiskt prov i klinisk anatomi ortopeden SöS 080820 Ortopedkursen T8 Södersjukhuset HT 2008 Diagnostiskt prov i klinisk anatomi 1. a)markera clavikeln och acromioclavikualr leden. b) Rita ut hur hudkonturen över clavikeln ser ut vid

Läs mer

RTA RYGGSMÄRTA. Radiologi vid ryggsmärta. rta och tumör i skelett och mjukdelar Barbro Danielson med.dr MSKsektionen Röntgen SU/SS.

RTA RYGGSMÄRTA. Radiologi vid ryggsmärta. rta och tumör i skelett och mjukdelar Barbro Danielson med.dr MSKsektionen Röntgen SU/SS. Radiologi vid ryggsmärta rta och tumör i skelett och mjukdelar Barbro Danielson med.dr MSKsektionen Röntgen SU/SS RYGGSMÄRTA RTA När skall patienten utredas? Hur? När ska ytterligare radiologisk utredning

Läs mer

Ortopedisk ohälsa. Ingemar Petersson, professor Enhetschef och överläkare Epi-centrum Skåne

Ortopedisk ohälsa. Ingemar Petersson, professor Enhetschef och överläkare Epi-centrum Skåne Ortopedisk ohälsa Ingemar Petersson, professor Enhetschef och överläkare Epi-centrum Skåne Ingemar.petersson@med.lu.se www.skane.se/ecs Jenny Hubertsson Utredare och doktorand Epi-centrum Skåne SUS, Lund

Läs mer

Avdelningen för regler och behörighet Enheten för klassifikationer och terminologi

Avdelningen för regler och behörighet Enheten för klassifikationer och terminologi 1 Avdelningen för regler och behörighet Enheten för klassifikationer och terminologi Ändringar i och tillägg till Internationell statistisk klassifikation av sjukdomar och relaterade hälsoproblem - systematisk

Läs mer

Ryggbesvär, sjukskrivning och arbetsbelastning i ett primärvårdsperspektiv

Ryggbesvär, sjukskrivning och arbetsbelastning i ett primärvårdsperspektiv Ryggbesvär, sjukskrivning och arbetsbelastning i ett primärvårdsperspektiv Mahadeb Sarker Handledare Klas Berlin, överläkare, Arbets- och miljömedicin, Akademiska sjukhuset, Uppsala. Projektarbete vid

Läs mer

1 EN DRAKE. Kom, My. Vänta, Jon. Kom nu, My. Jag såg en drake!

1 EN DRAKE. Kom, My. Vänta, Jon. Kom nu, My. Jag såg en drake! 1 EN DRAKE Kom, My. Vänta, Jon. Kom nu, My. Jag såg en drake! 2 FEL, FEL, FEL Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Xx Yy Zz Åå Ää Öö Moa VÄLKOMMEN! Hej, säger Moa. Hej, säger My.

Läs mer

Hur har de mobila omvårdnadsteamen påverkat användningen av psykiatrisk slutenvård?

Hur har de mobila omvårdnadsteamen påverkat användningen av psykiatrisk slutenvård? Delrapport 3, augusti 2016 Hur har de mobila omvårdnadsteamen påverkat användningen av psykiatrisk slutenvård? Rapport från ett utvecklingsarbete i Landstinget Sörmland MATS EKERMO ROLAND SVENSSON Delrapport

Läs mer

Psykiatriska patienter i NordDRG. Martti Virtanen Nordiskt center för klassifikationer i hälsooch sjukvården Uppsala

Psykiatriska patienter i NordDRG. Martti Virtanen Nordiskt center för klassifikationer i hälsooch sjukvården Uppsala Psykiatriska patienter i NordDRG Martti Virtanen Nordiskt center för klassifikationer i hälsooch sjukvården Uppsala Grundprinciperna i DRG Analysmetod för casemix Medicinsk och ekonomisk spektrum av behandlade

Läs mer

Skuldran. Sjukdomar och skador. SUS 2014-03-28 Ortopediska kliniken. Petra Petersson / Christian Olsson

Skuldran. Sjukdomar och skador. SUS 2014-03-28 Ortopediska kliniken. Petra Petersson / Christian Olsson Skuldran Sjukdomar och skador SUS 2014-03-28 Ortopediska kliniken Petra Petersson / Christian Olsson Skuldran Humerus, klavikel, scapula Klavikeln enda skelett förankringen till axiala skelettet Lös struktur

Läs mer

1. Idrottsmedicin, idrottsskador och samhället Grundorsakerna till idrottsskador Prevention förebyggande av skador 33

1. Idrottsmedicin, idrottsskador och samhället Grundorsakerna till idrottsskador Prevention förebyggande av skador 33 Om författarna Författarnas tack Förord xiv Inledning xv x xii 1. Idrottsmedicin, idrottsskador och samhället 1 Introduktion 1 Skador vid idrottande och fysisk aktivitet 3 Kunskapsutbyte med den allmänna

Läs mer

PATIENTSKADEANMÄLNINGAR UNDER ÅREN

PATIENTSKADEANMÄLNINGAR UNDER ÅREN PATIENTSKADEANMÄLNINGAR UNDER ÅREN 2009-2014 9000 8000 ANTALET SKADEANMÄLNINGAR 7000 6000 5000 4000 3000 7271 7328 7735 7797 7 951 7 952 2000 1000 0 ANMÄLNINGSÅR UNDER ÅREN 2009-2014 AVGJORDA SKADEANMÄLNINGAR

Läs mer

Begreppet allvarlig sjukdom/skada i ett försäkringsmedicinskt sammanhang

Begreppet allvarlig sjukdom/skada i ett försäkringsmedicinskt sammanhang 2010-06-08 Dnr 4139/2010 Begreppet allvarlig sjukdom/skada i ett försäkringsmedicinskt sammanhang Utgångspunkter Utgångspunkter för Socialstyrelsens beskrivning av vad begreppet allvarlig sjukdom/skada

Läs mer

Indelning av tumörer i ICD-10

Indelning av tumörer i ICD-10 Kapitel II Tumörer Gunnar Henriksson Olafr Steinum drg.henriksson@telia.com 1 Indelning av tumörer i ICD-10 C00 - C97 Maligna tumörer primära eller sekundära D00 - D09 Cancer in situ D10 - D36 Benigna

Läs mer

En jämförelse mellan olika vårdcentraler i Region Skåne avseende patienter med F-diagnoser

En jämförelse mellan olika vårdcentraler i Region Skåne avseende patienter med F-diagnoser 1 (av 10) Hässleholms sjukhusorganisation Inger Andersson, 0451-86176 Lennart Kanelind, 0451-86634 En jämförelse mellan olika vårdcentraler i Region Skåne avseende patienter med F-diagnoser Konklusion

Läs mer

Ledstatus Klinisk diagnostik. Christina Stranger 2013

Ledstatus Klinisk diagnostik. Christina Stranger 2013 Ledstatus Klinisk diagnostik Christina Stranger 2013 Behöver alla kunna ledstatus? Måste man göra ledstatus på alla patienter? Man måste göra ledstatus n Om pat har minst en svullen eller öm led och/eller

Läs mer

Begreppet allvarlig sjukdom eller skada i ett försäkringsmedicinskt sammanhang

Begreppet allvarlig sjukdom eller skada i ett försäkringsmedicinskt sammanhang 2014-05-09 Dnr 3.1-10780/2014 1(5) Begreppet allvarlig sjukdom skada i ett försäkringsmedicinskt sammanhang Utgångspunkter Utgångspunkter för Socialstyrelsens beskrivning av vad begreppet allvarlig sjukdom

Läs mer

Anatomi. Benet och foten. Ytanatomi Landmärken Vad döljer sig under huden? Ola Wahlström ortopedi

Anatomi. Benet och foten. Ytanatomi Landmärken Vad döljer sig under huden? Ola Wahlström ortopedi Anatomi Benet och foten Ola Wahlström ortopedi Ytanatomi Landmärken Vad döljer sig under huden? 1 1 2 1 Henrik, 28 år, fotbollspelare Fälld under löpning på vänsterkanten Intensiv smärta benet Helt instabilt

Läs mer

BEHOV AV HÄLSO- OCH SJUKVÅRD I UPPSALA LÄN

BEHOV AV HÄLSO- OCH SJUKVÅRD I UPPSALA LÄN BEHOV AV HÄLSO- OCH SJUKVÅRD I UPPSALA LÄN Prognos för länsdelarna fram till år 21 Bilagor Kenneth Berglund och Inna Feldman Hälso- och sjukvårdsstaben Landstinget i Uppsala län SAMTLIGA SJUKDOMAR...1

Läs mer

SLL 2015-1.0 Gäller från 1 juli 2015. Prislista 2015 Stockholms läns landsting SLL

SLL 2015-1.0 Gäller från 1 juli 2015. Prislista 2015 Stockholms läns landsting SLL SLL 2015-1.0 Gäller från 1 juli 2015 Prislista 2015 Stockholms läns landsting SLL Nytt namn samma professionella team www.ptjrontgen.se Prislista 2015 Stockholms läns landsting SLL Gäller från 1 juli 2015

Läs mer

Ledstatus. Patienten stående

Ledstatus. Patienten stående Introduktion till ledstatus Reumatologkliniken Danderyds sjukhus AB Screening-anamnes för problem i rörelseorganen 1. Känner du någon smärta eller stelhet i nacke, rygg, armar eller ben? 2. Kan du gå upp-

Läs mer

Röntgenkliniken Västmanland Prislista 2015

Röntgenkliniken Västmanland Prislista 2015 Röntgenkliniken Västmanland Prislista 2015 Grund Prislista 2015 Debiteras patienter från andra landsting eller länder 2015 +16% (Abon= Debiteras via abonnemang) Kod Undersökning 2015 2015 00031 Ett stent

Läs mer

PRISLISTA 2011 ENLIGT SLL-AVTAL FÖR: PRIMÄRVÅRD, GERIATRIK, PSYKIATRI, PRIVATA SPECIALISTLÄKARE

PRISLISTA 2011 ENLIGT SLL-AVTAL FÖR: PRIMÄRVÅRD, GERIATRIK, PSYKIATRI, PRIVATA SPECIALISTLÄKARE Prislista 2011 (gäller fr o m 2011-07-01), Röntgenklinik Us-kod Undersökning Pris 2011 200 01 Granskning: 1-2 us rtg/ultraljud Ersta 290 200 02 Granskning: Mer än 2 us rtg/ultraljud Ersta 290 201 01 Granskning:

Läs mer

Idrottsskador? jag arbetar på ortopedkliniken, sektionen för artroskopi och idrottsortopedi, Karolinska sjukhuset som biträdande överläkare

Idrottsskador? jag arbetar på ortopedkliniken, sektionen för artroskopi och idrottsortopedi, Karolinska sjukhuset som biträdande överläkare Hej, jag heter Göran Ohlén och tänkte starta nu om det går bra.. jag arbetar på ortopedkliniken, sektionen för artroskopi och idrottsortopedi, Karolinska sjukhuset som biträdande överläkare Göran Ohlén

Läs mer

Bokslutsprognos 2011 Landstingsservice

Bokslutsprognos 2011 Landstingsservice sprognos Landstingsservice 2 (3) Preliminärt bokslut Nämnd/förvaltning: Landstingsservice Rapportdatum till Landstingets kansli 2012-01-18 Prognosen baseras på utfall t.o.m. december månad Ekonomi Resultaträkning

Läs mer

S K E L E T T R Ö N T G E N

S K E L E T T R Ö N T G E N S K E L E T T R Ö N T G E N Ett försök att krympa ner ett stort ämne till hanterligt format Anita Lapidus överläkare Röntgenkliniken Solna DISPOSITION I. Något om teknik II. Röntgenfynd vid: A. Trauma

Läs mer

RS 2015-2.0 Gäller från 1 januari 2015. Prislista 2015 Region Skåne

RS 2015-2.0 Gäller från 1 januari 2015. Prislista 2015 Region Skåne RS 2015-2.0 Gäller från 1 januari 2015 Prislista 2015 Region Skåne Nytt namn samma professionella team www.ptjrontgen.se Prislista 2015 Region Skåne Gäller från 1 januari 2015 Praktikertjänst Röntgen i

Läs mer

FPA:s handikappförmåner

FPA:s handikappförmåner Figurer Tilläggsuppgifter: tilastot@kela.fi FPA:s handikappförmåner 11.1 Utbetalda handikappförmåner 1990 2015 (23.2.2016) Figur Data 11.2 Mottagare av handikappförmåner 1990 2015 (23.2.2016) Figur Data

Läs mer

Sida Ursprungstext i ICD-10-SE, version 2016 Ändring/tillägg i ICD-10-SE, version 2016 Kommentar. Utesluter: A06.5 B34.1A

Sida Ursprungstext i ICD-10-SE, version 2016 Ändring/tillägg i ICD-10-SE, version 2016 Kommentar. Utesluter: A06.5 B34.1A 1 Avdelningen för statistik och jämförelser Enheten för klassifikationer och terminologi Ändringar i och tillägg till Internationell statistisk klassifikation av sjukdomar och relaterade hälsoproblem -

Läs mer

Sjukfallskartläggning

Sjukfallskartläggning December 2006 1(40) Sjukfallskartläggning Västra Götaland inför 2007 Sammanställning från Sjukfallskartläggning, Försäkringskassan Västra Götalands län. Göteborg Christer Lindgren 031-700 55 78 Seppo Kerola

Läs mer

Västerbottensläns landsting Norrlands Universitetssjukhus NUS

Västerbottensläns landsting Norrlands Universitetssjukhus NUS Ev. avsändare/enhet/namn 1 Västerbottensläns landsting Norrlands Universitetssjukhus NUS Neurocentrum Xiaolei Hu MD; PhD Ev. avsändare/enhet/namn 2 Sammanfattning av NUS 900 000 människor halva Sveriges

Läs mer

Medicinska Prioriteringar

Medicinska Prioriteringar Sektorsrådet för Neurosjukvård Västra Götaland Medicinska Prioriteringar 2006-02-06 1 Prioritering Sektorsrådet för Neurosjukvård ICD-nr, Diagnos Åtgärd 1 Prio Angelägen het 2 G41 Status epilepticus G

Läs mer

REHABILITERINGSGARANTI RIKTLINJER 2011

REHABILITERINGSGARANTI RIKTLINJER 2011 Sida 1(6) Datum 2011-02-09 Diarienummer RSK 868-2010 BESLUTAD HSU 2011-02-23 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Handläggare Christina Möller/A-S Bäck REHABILITERINGSGARANTI RIKTLINJER 2011 Socialdepartementet

Läs mer

Leflunomide STADA. Version, V1.0

Leflunomide STADA. Version, V1.0 Leflunomide STADA Version, V1.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning Leflunomide STADA 10 mg filmdragerade tabletter Leflunomide STADA 20 mg filmdragerade

Läs mer

Slutrapport gränsöverskridande hälso- och sjukvård. Version: 2. Ansvarig: Ingela Jönsson

Slutrapport gränsöverskridande hälso- och sjukvård. Version: 2. Ansvarig: Ingela Jönsson Slutrapport gränsöverskridande hälso- och sjukvård Version: 2 Ansvarig: 2(11) ÄNDRI NGSFÖRTECKNI NG Version Datum Ändring Beslutat av Datum 1. 2008-12-08 Nyutgåva. 2. 2008-12-11 Justeringar efter synpunkter

Läs mer

HANDKIRURGI HANDKIRURGI HANDKIRURGI. 1/3 Trauma. 1/3 RA 1/3 Övrigt. Anna Gerber Ekblom Handkirurgiska Kliniken Södersjukhuset

HANDKIRURGI HANDKIRURGI HANDKIRURGI. 1/3 Trauma. 1/3 RA 1/3 Övrigt. Anna Gerber Ekblom Handkirurgiska Kliniken Södersjukhuset HANDKIRURGI Anna Gerber Ekblom Handkirurgiska Kliniken Södersjukhuset HANDKIRURGI Nerver Senor Blodkärl Skelett Skuldran (hela kroppen) Armbågen Underarm - Handled Handled Hand HANDKIRURGI 1/3 Trauma 1/3

Läs mer

Dödsorsaker i Jönköpings kommun 1971 2012

Dödsorsaker i Jönköpings kommun 1971 2012 Dödsorsaker i Jönköpings kommun 1971 212 STADSKONTORET l NOVEMBER 213 Stadskontorets utredningsenhet Utredare Lars Lundström (huvudförfattare) Louise Sundberg Andreas Zeidlitz Omslag och layout Lena Holmberg

Läs mer

33 Rörelseapparaten. Diabeteshanden. Tendovaginitis stenosans, triggerfinger. 2015-12- 16 diabeteshandboken.se

33 Rörelseapparaten. Diabeteshanden. Tendovaginitis stenosans, triggerfinger. 2015-12- 16 diabeteshandboken.se 33 Rörelseapparaten Vid diabetes har man en större benägenhet än andra att få problem med smärta och stelhet i händer, axlar och höfter. Det finns ett samband mellan ålder, lång diabetesduration samt grad

Läs mer

Mphi Vet-Användarhandbok

Mphi Vet-Användarhandbok Mphi Vet-Användarhandbok Tenosynovit i tåns abductor longus-muskel Ett nyligen beskrivet ortopediskt tillstånd på hundar orsakat av en kronisk inflammation i tåns m.abductor longus synovialhinnan. Den

Läs mer

INSTRUKTIONER INTYG FÖR F-TANDVÅRD. Tandvård för personer med stora behov på grund av långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning

INSTRUKTIONER INTYG FÖR F-TANDVÅRD. Tandvård för personer med stora behov på grund av långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning INSTRUKTIONER INTYG FÖR F-TANDVÅRD Tandvård för personer med stora behov på grund av långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning F-tandvårdsintyget ska utfärdas till personer som har stora svårigheter

Läs mer

Foten något om fotens anatomi och funktion Ola Wahlström Ortopedi

Foten något om fotens anatomi och funktion Ola Wahlström Ortopedi Foten något om fotens anatomi och funktion Ola Wahlström Ortopedi Foten introduktion Fall 1 a Kvinna, 24 år, fotboll trampar snett Laterala fotranden Supination Ligamentum fibulo-talare anterior Ligament

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS BESLUT

REGERINGSRÄTTENS BESLUT REGERINGSRÄTTENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 8 december 2010 SÖKANDE 1. AA 2. BB 3. CC 4. DD 5. EE 6. FF 7. GG 8. HH 9. II 10. JJ 11. KK 12. LL 13. MM 14. NN 15. OO 16. PP 17. QQ 18. RR 19. SS

Läs mer

Registerstudier av cancersjukdomar i Södra sjukvårdsregionen

Registerstudier av cancersjukdomar i Södra sjukvårdsregionen Registerstudier av cancersjukdomar i Södra sjukvårdsregionen Kolon-, Rektal-, Bröst-, Prostata- och Lungcancer Etapp 2 Vård före insjuknande Rapport 2008-09-15 Bo Attner Thor Lithman Dennis Noreen Håkan

Läs mer

Kvinnor och mäns sjukskrivningsmönster. Stockholms län 2010 och 2011

Kvinnor och mäns sjukskrivningsmönster. Stockholms län 2010 och 2011 Kvinnor och mäns sjukskrivningsmönster Stockholms län 2010 och 2011 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Sara Dahlin och Gunilla Röjdalen Juni 2012 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Sara Dahlin

Läs mer

Grupp F1 Utdrag ur Socialstyrelsens blankett SOSFS2012:17 Läkarintyg vid långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning:

Grupp F1 Utdrag ur Socialstyrelsens blankett SOSFS2012:17 Läkarintyg vid långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning: Landstingets kansli Folkhälsa och sjukvård/bedömning tandvård bedomningstandlakare@lj.se Grupp F1 3.1 Svår psykisk funktionsnedsättning b 164 Kognitiva funktioner d 2102 d 2301 d 240 Att hantera psykologiska

Läs mer

FOTKIRURGI Den onda foten

FOTKIRURGI Den onda foten FOTKIRURGI Den onda foten Jonas Weidow Foten är komplex Anatomi 2 längsgående pelare/ brovalv Metatarsale 1-3 Metatarsale 4-5 Anatomi Skelettets byggstenar: statiskt? Senor: dynamisk funktion Skapar

Läs mer

Postadress Besöksadress Telefon Stockholm Vasagatan

Postadress Besöksadress Telefon Stockholm Vasagatan trots allt sjukast 1 (11) Utvecklingen av kvinnors och mäns utnyttjande av sjukförsäkringen Ohälsostatistiken visar sammanfattningsvis följande: Ohälsotalet är högre för kvinnor än för män. Skillnaderna

Läs mer

TENTAMEN Klinisk anatomi och rörelselära kl Skrivsalen Bergsbrunnagatan 15 Sal 2

TENTAMEN Klinisk anatomi och rörelselära kl Skrivsalen Bergsbrunnagatan 15 Sal 2 Namn:... Personnummer: Kod:... TENTAMEN Klinisk anatomi och rörelselära 2012-01-12 kl. 08.00-13.00. Skrivsalen Bergsbrunnagatan 15 Sal 2 Skrivningen omfattar 30 frågor. Totalt ger skrivningen 80 poäng.

Läs mer

Psoriasis och samsjuklighet

Psoriasis och samsjuklighet Psoriasis och samsjuklighet Förra året uppgraderade Världshälsoorganisationen WHO psoriasis till en allvarlig, ickesmittsam kronisk sjukdom. Kunskapen om psoriasis och dess koppling till andra allvarliga

Läs mer

Stretchövningar Ishockey

Stretchövningar Ishockey Stretchövningar Ishockey 2:5 Latissimus dorsi. Kroppens till ytan största muskel. Går från mitten av bröstryggen och hela vägen ner till bäckenet varifrån den löper uppåt/utåt och smalnar kraftigt av på

Läs mer

Fysisk aktivitet som behandling av rörelseapparatens sjukdomar. Pär Herbertsson Överläkare, MD Ortoped kliniken Universitetssjukhuset i Lund

Fysisk aktivitet som behandling av rörelseapparatens sjukdomar. Pär Herbertsson Överläkare, MD Ortoped kliniken Universitetssjukhuset i Lund Fysisk aktivitet som behandling av rörelseapparatens sjukdomar Pär Herbertsson Överläkare, MD Ortoped kliniken Universitetssjukhuset i Lund Varför fysisk aktivitet på recept? 20 % rör sig inte alls 20

Läs mer

Diagnostiskt prov i klinisk anatomi

Diagnostiskt prov i klinisk anatomi ortopeden SöS 080820 Ortopedkursen T8 Södersjukhuset HT 2008 Diagnostiskt prov i klinisk anatomi 1. a)markera clavikeln och acromioclavikualr leden. b) Rita ut hur hudkonturen över clavikeln ser ut vid

Läs mer