Skador bland barn i Sverige 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skador bland barn i Sverige 2014"

Transkript

1 Skador bland barn i Sverige 2014 Pernilla Fagerström Avdelningen för statistik och jämförelser Dnr 29870/2015

2 Datakällor Dödsorsaksregistret Innehåller information om samtliga i Sverige folkbokförda personer som avlidit under ett kalenderår. Senast tillgängliga årgång är Patientregistret Innehåller information om samtliga patienter som under ett kalenderår blivit utskrivna efter vård på svenskt sjukhus. Senast tillgängliga årgång är Injury Database (IDB) Sverige Innehåller detaljerad information om skadehändelser som lett till att den skadade sökt akut sjukvård för behandling. Insamling av data sker vid ett mindre antal sjukhus. Data skattas till nationella tal. Senaste tillgängliga årgång är

3 Definitioner Barn definieras i denna presentation i enlighet med FN:s barnkonvention som personer i åldrarna 0 17 år (för slutenvårdade används ålder vid årets slut, nytt för i år) Statistiken i denna presentation är i vissa fall uppdelad på åldersgrupper och alltid på kön. Statistiken redovisas som absoluta eller skattade nationella antal, antal per barn och/eller som procentuella fördelningar. Skattningarna har avrundats. 3

4 Antal döda barn, 1 17 år*, i Sverige Jämförelse av dödsorsaker. Ålder 1-17 år Antal Procent (%) Pojkar Flickor Totalt Pojkar Flickor Totalt V01-Y98 Yttre orsaker till sjukdom och död ,7 33,3 34,0 C00-D48 Tumörer ,7 18,4 26,6 Q00-Q99 Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser ,9 14,9 11,7 G00-G99 Sjukdomar i nervsystemet ,9 6,9 7,4 E00-E90 Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar R00-R99 Symtom, sjukdomstecken och onormala fynd som ej klassificeras annorstädes ,0 5,7 5, ,0 5,7 4,8 A00-B99 Vissa infektions- och parasitsjukdomar ,0 4,6 3,2 I00-I99 Cirkulationsorganens sjukdomar ,6 2,1 K00-K93 Matsmältningsorganens sjukdomar ,0 1,1 1,6 J00-J99 Andningsorganens sjukdomar ,0 0 1,1 M00-M99 Sjukdomar i muskler, skelett och bindväv ,3 1,1 D50-D89 Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemet ,1 0,5 F00-F99 Psykiska sjukdomar och beteendestörningar ,1 0,5 Totalt *Observera att barn under 1 år är exkluderade Källa: Dödsorsaksregistret, Socialstyrelsen

5 Antal* barn som blivit utskrivna från sluten vård vid sjukhus i Sverige Jämförelse av sjukdomspanorama år Antal Procent (%) Pojkar Flickor Totalt Pojkar Flickor Totalt S00-T98 Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker ,2 16,8 18,1 J00-J99 Andningsorganens sjukdomar ,1 15,1 16,2 P00-P96 Vissa perinatala tillstånd ,7 15,5 15,6 R00-R99 Symtom, sjukdomstecken och onormala fynd som ej klassificeras annorstädes ,0 13,9 12,9 A00-B99 Vissa infektions- och parasitsjukdomar ,8 9,4 9,1 K00-K93 Matsmältningsorganens sjukdomar ,9 5,8 6,4 Z00-Z99 Faktorer av betydelse för hälsotillståndet och för kontakter med hälso- och sjukvården Q00-Q99 Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser ,8 6,2 5, ,4 5,0 5,8 N00-N99 Sjukdomar i urin- och könsorganen ,6 3,7 3,7 F00-F99 Psykiska sjukdomar och beteendestörningar ,2 4,7 3,3 G00-G99 Sjukdomar i nervsystemet ,3 3,2 3,2 E00-E90 Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar ,6 3,1 2,8 M00-M99 Sjukdomar i muskler, skelett och bindväv ,3 3,4 2,8 L00-L99 Hudens och underhudens sjukdomar ,5 1,7 1,6 H60-H95 Sjukdomar i örat och mastoidutskottet ,5 1,4 1,5 C00-D48 Tumörer ,1 1,3 1,2 I00-I99 Cirkulationsorganens sjukdomar ,2 1,0 1,1 D50-D89 Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemet ,9 0,9 0,9 H00-H59 Sjukdomar i ögat och närliggande organ ,3 0,4 0,4 O00-O99 Graviditet, förlossning och barnsängstid ,0 0,4 0,2 Totalt * * * *Observera att summan av de olika kategorierna överstiger totalsumman eftersom samma person kan inkluderas i flera kategorier. Det samma gäller följaktligen även procentandelarna. Källa: Patientregistret, Socialstyrelsen

6 Skadepyramid för barn 0 17 år. Antalet avlidna (2014), vårdade i sluten vård (2014) samt vårdade i öppen vård (2014) till följd av skadehändelse. Döda* 69 Pojkar 57 % Flickor 43 % Vårdade i sluten vård vid sjukhus** Pojkar 58 % Flickor 42 % Vårdade i öppen vård vid sjukhus eller vid sjukhusansluten jourcentral*** Pojkar 60 % Flickor 40 % *Dödsorsaksregistret, **Patientregistret, ***IDB

7 Utveckling av antal barn per barn som avlidit till följd av skadehändelse Diskoteksbranden, Göteborg Tsunamin, Sydostasien Källa: Dödsorsaksregistret, Socialstyrelsen

8 Skadepanorama för barn 0 17 år som avlidit genom skadehändelse 2014 Självmord*: 26 37,7% Övergrepp: 5 7,2% Alla skador: 69 Pojkar: 39 (56,5 %) Flickor: 30 (43,5 %) Olycksfall: 37 53,6% Andra skador: 1 1,5 % Transportolycksfall: 19 51,4% Drunkning: 10 27,0 % Fallolycka: 3 8,1% Annat olycksfall: 5 13,5% * Inklusive skada med oklar avsikt Källa: Dödsorsaksregistret, Socialstyrelsen

9 Utveckling av antal barn per barn som skrivits ut från sjukhus efter vård till följd av skadehändelse Källa: Patientregistret, Socialstyrelsen

10 Skadepanorama för barn 0 17 år som vårdats i sluten vård till följd av skadehändelse 2014 Alla skador: Pojkar: (58,3 %) Flickor: (41,7 %) Avsiktligt sj ä lvdestruktiv handling: 652 3,9 % Ö vergrepp: 138 0,8 % Olycksfall: ,9 % Andra skador*: ,4 % Transportolycksfall: ,7 % Fallolycka: ,0 % Exponering för levande mekaniska krafter: 728 5,1 % Exponering för icke levande mekaniska krafter: ,1 % Annat olycksfall: ,1% * Inkluderar skada med oklar avsikt Observera att samma barn räknas max en gång per kategori och år, dvs. summan av underkategorierna blir större än totalsummorna för olycksfall resp. samtliga skador. Källa: Patientregistret, Socialstyrelsen

11 Barn, 0 17 år, som sökt vård vid akutmottagning för behandling av skada 2014, fördelat på ålder. Nationell antalsskattning och procentuell könsfördelning*. Skattat antal Skattat antal per Procent (%) Ålder Pojkar Flickor Totalt Pojkar Flickor Totalt Pojkar Flickor Totalt Totalt *Observera att siffrorna är skattningar och därför kan de adderade delsummor skilja sig från totalsumman. Källa: Injury Database (IDB) Sverige, Socialstyrelsen 11

12 Barn, 0 17 år, som sökt vård vid akutmottagning för behandling av skada 2014, procentuellt fördelat på behandlingsform Pojkar Flickor Totalt Ålder Öppen vård Sluten vård Öppen vård Sluten vård Öppen vård Sluten vård Totalt Källa: Injury Database (IDB) Sverige, Socialstyrelsen

13 Barn, 0 17 år, som sökt vård vid akutmottagning för behandling av skada Fördelning efter kontaktorsak. Nationell antalsskattning och procentuell fördelning.* Kontaktorsak Skattat antal Skattat antal per Procent (%) Pojkar Flickor Totalt Pojkar Flickor Totalt Pojkar Flickor Totalt Transportolycka Olycksfall annat än transportolycka Skada till följd av våldshandling Avsiktlig självtillfogad skada Annan eller ospec, 100 < <50 <50 <50 <0,5 <0,5 <0,5 Totalt *Observera att siffrorna är skattningar och därför kan de adderade delsummor skilja sig från totalsumman. Källa: Injury Database (IDB) Sverige, Socialstyrelsen

14 Barn, 0 17 år, som sökt vård vid akutmottagning för behandling av skada Skadans uppkomstsätt (skademekanism). Nationell antalsskattning och procentuell fördelning.* Skattat antal Skattat antal per Procent (%) Skademekanism Pojkar Flickor Totalt Pojkar Flickor Totalt Pojkar Flickor Totalt Fall Kontakt med föremål, person eller djur Klämning, skärning, stick Främmande föremål i naturlig kroppsöppning Kvävning <50 <50 <50 <0,5 <0,5 <0,5 Kemisk påverkan Termisk påverkan Elektricitet, strålning och effekt av annan energipåverkan <50 <50 <50 <0,5 <0,5 <0,5 Akut överansträngning Annat och ospecificerat Totalt *Observera att siffrorna är skattningar och därför kan de adderade delsummor skilja sig från totalsumman. Källa: Injury Database (IDB) Sverige, Socialstyrelsen

15 Barn, 0 17 år, som sökt vård vid akutmottagning för behandling av skada Plats (område) där skadehändelsen ägt rum. Nationell antalsskattning och procentuell fördelning.* Skadeplats Skattat antal Skattat antal per Procent (%) Pojkar Flickor Totalt Pojkar Flickor Totalt Pojkar Flickor Totalt Transportområde Bostad inne Bostad ute Bostad ospecificerad Produktions- och verkstadsområde Butiks-, handels- och serviceområde Daghem, fritidshem, ungdomsgård Skola, universitet, högskola Lekplats (inkl. skolgård) Offentliga lokaler, institutionsområde Idrotts- och sportanläggningar Nöjes-, kultur-, parkområden Fri natur Hav, sjö, älv <50 <50 <50 <0,5 <0,5 <0,5 Annat och ospecificerat skadeområde Totalt *Observera att siffrorna är skattningar och därför kan de adderade delsummor skilja sig från totalsumman. Källa: Injury Database (IDB) Sverige, Socialstyrelsen

16 Barn, 0 17 år, som sökt vård vid akutmottagning för behandling av skada Barnets aktivitet vid skadetillfället. Nationell antalsskattning och procentuell fördelning.* Aktivitet Skattat antal Skattat antal per Procent (%) Pojkar Flickor Totalt Pojkar Flickor Totalt Pojkar Flickor Totalt Förvärvsarbete <50 <50 <50 <0,5 <0,5 <0,5 Hushållsarbete Gör-det-självarbete <50 <50 <50 <0,5 <0,5 <0,5 Utbildning Lek och fritidsaktivitet Sport, idrott, träning, motion Vitalaktivitet Skördande av naturresurser <50 <50 <50 <0,5 <0,5 <0,5 Annan specificerad aktivitet Ospecificerad aktivitet Totalt *Observera att siffrorna är skattningar och därför kan de adderade delsummor skilja sig från totalsumman. Källa: Injury Database (IDB) Sverige, Socialstyrelsen

17 Barn, 0 17 år, som sökt vård vid akutmottagning för behandling av skada Barnets huvudsakliga sysselsättning vid skadetillfället. Nationell antalsskattning och procentuell fördelning.* Situation Skattat antal Skattat antal per Procent (%) Pojkar Flickor Totalt Pojkar Flickor Totalt Pojkar Flickor Totalt Fritid/privat tid Skoltid/utbildningstid Barnomsorgstid Arbetstid <50 <50 <50 <0,5 <0,5 <0,5 Färd till/från arbete <50 <50 <50 <0,5 <0,5 <0,5 Färd till/från utbildning Annan specificerad tid < <50 <50 <50 <0,5 <0,5 <0,5 Ospecificerad tid Totalt *Observera att siffrorna är skattningar och därför kan de adderade delsummor skilja sig från totalsumman Källa: Injury Database (IDB) Sverige, Socialstyrelsen

18 Barn, 0 17 år, som sökt vård vid akutmottagning för behandling av skada Typ av skada barnet drabbats av. Nationell antalsskattning och procentuell fördelning.* Typ av skada Skattat antal Skattat antal per Procent (%) Pojkar Flickor Totalt Pojkar Flickor Totalt Pojkar Flickor Totalt Hjärnskakning Kontusion, blåmärke Skrubbsår Öppet sår Fraktur Luxation (urledvridning) Distorsion (vrickning, stukning) Sen- och/eller muskelskada Förgiftning Brännskada, skållning Ingen skada diagnosticerad Annan specificerad skadetyp Totalt *Observera att siffrorna är skattningar och därför kan de adderade delsummor skilja sig från totalsumman Källa: Injury Database (IDB) Sverige, Socialstyrelsen

19 Mer information finns på:

Skador bland äldre i Sverige 2014

Skador bland äldre i Sverige 2014 Skador bland äldre i Sverige 2014 Pernilla Fagerström Avdelningen för statistik och jämförelser 2015-12-18 Dnr 29870/2015 Datakällor Dödsorsaksregistret Innehåller information om samtliga i Sverige folkbokförda

Läs mer

INNEHÅLL... Sida 1 ANTALSUPPGIFTER OCH SAMMANDRAG MÄN 2001... 2. 1.1 Antalsuppgifter m.m...2

INNEHÅLL... Sida 1 ANTALSUPPGIFTER OCH SAMMANDRAG MÄN 2001... 2. 1.1 Antalsuppgifter m.m...2 INNEHÅLL... Sida 1 ANTALSUPPGIFTER OCH SAMMANDRAG MÄN 2001... 2 1.1 Antalsuppgifter m.m...2 1.2 Fördelning på uttagning...3 1.3 Inskrivna till värnplikt per befattningsnivå och försvarsgren...3 1.4 Inskrivna

Läs mer

Självmord och avsiktlig självdestruktiv handling

Självmord och avsiktlig självdestruktiv handling Självmord och avsiktlig självdestruktiv handling Pernilla Fagerström Avdelningen för Statistik och Jämförelser 2014-02-25 Datakällor Dödsorsaksregistret Innehåller information om samtliga i Sverige folkbokförda

Läs mer

Personskador i Sverige. 2012 års utgåva

Personskador i Sverige. 2012 års utgåva Personskador i Sverige 2012 års utgåva Personskador i Sverige 2012 års utgåva Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Kontaktperson: Jan Schyllander Layout: Advant Produktionsbyrå AB Publ.nr

Läs mer

INNEHÅLL... Sida 1 ANTALSUPPGIFTER OCH SAMMANDRAG MÄN Antalsuppgifter m.m...2

INNEHÅLL... Sida 1 ANTALSUPPGIFTER OCH SAMMANDRAG MÄN Antalsuppgifter m.m...2 INNEHÅLL... Sida 1 ANTALSUPPGIFTER OCH SAMMANDRAG MÄN 2002...2 1.1 Antalsuppgifter m.m...2 1.2 Fördelning på uttagning...3 1.3 Inskrivna till värnplikt per befattningsnivå och försvarsgren...3 1.4 Inskrivna

Läs mer

INNEHÅLL... Sida 1 ANTALSUPPGIFTER OCH SAMMANDRAG MÄN Antalsuppgifter m.m MEDICINSKA OCH PSYKOLOGISKA FÖRHÅLLANDEN

INNEHÅLL... Sida 1 ANTALSUPPGIFTER OCH SAMMANDRAG MÄN Antalsuppgifter m.m MEDICINSKA OCH PSYKOLOGISKA FÖRHÅLLANDEN INNEHÅLL... Sida 1 ANTALSUPPGIFTER OCH SAMMANDRAG MÄN 2005...2 1.1 Antalsuppgifter m.m...2 1.2 Inskrivna till värnplikt per befattningsnivå och försvarsgren...3 1.3 Inskrivna till civilplikt per befattning

Läs mer

INNEHÅLL... Sida 1 ANTALSUPPGIFTER OCH SAMMANDRAG MÄN Antalsuppgifter m.m Resultat efter urvals- och inskrivningstillfällen...

INNEHÅLL... Sida 1 ANTALSUPPGIFTER OCH SAMMANDRAG MÄN Antalsuppgifter m.m Resultat efter urvals- och inskrivningstillfällen... INNEHÅLL... Sida 1 ANTALSUPPGIFTER OCH SAMMANDRAG MÄN 2006...2 1.1 Antalsuppgifter m.m...2 1.2 Inskrivna till värnplikt per befattningsnivå och försvarsgren...3 1.3 Inskrivna till civilplikt per befattning

Läs mer

INNEHÅLL... Sida 1 ANTALSUPPGIFTER OCH SAMMANDRAG MÄN Antalsuppgifter m.m ANTAGNINGSPRÖVADE KVINNOR

INNEHÅLL... Sida 1 ANTALSUPPGIFTER OCH SAMMANDRAG MÄN Antalsuppgifter m.m ANTAGNINGSPRÖVADE KVINNOR INNEHÅLL... Sida 1 ANTALSUPPGIFTER OCH SAMMANDRAG MÄN 2004...2 1.1 Antalsuppgifter m.m...2 1.2 Inskrivna till värnplikt per befattningsnivå och försvarsgren...3 1.3 Inskrivna till civilplikt per befattning

Läs mer

INNEHÅLL 1 ANTALSUPPGIFTER OCH SAMMANDRAG MÄN 1998...2. 1.3 Inskrivna till värnplikt per befattningsnivå och försvarsgren...3

INNEHÅLL 1 ANTALSUPPGIFTER OCH SAMMANDRAG MÄN 1998...2. 1.3 Inskrivna till värnplikt per befattningsnivå och försvarsgren...3 INNEHÅLL 1 ANTALSUPPGIFTER OCH SAMMANDRAG MÄN 1998...2 1.1 Antalsuppgifter m.m....2 1.2 Fördelning på uttagning...3 1.3 Inskrivna till värnplikt per befattningsnivå och försvarsgren...3 1.4 Inskrivna till

Läs mer

1 ANTALSUPPGIFTER OCH SAMMANDRAG MÄN 1999...2. 1.1 Antalsuppgifter m.m...2 2 MEDICINSKA FÖRHÅLLANDEN 1999...6

1 ANTALSUPPGIFTER OCH SAMMANDRAG MÄN 1999...2. 1.1 Antalsuppgifter m.m...2 2 MEDICINSKA FÖRHÅLLANDEN 1999...6 INNEHÅLL 1 ANTALSUPPGIFTER OCH SAMMANDRAG MÄN 1999...2 1.1 Antalsuppgifter m.m....2 1.2 Fördelning på uttagning...3 1.3 Inskrivna till värnplikt per befattningsnivå och försvarsgren...3 1.4 Inskrivna till

Läs mer

Skador bland barn i Sverige. Olycksfall, övergrepp och avsiktligt självdestruktiva handlingar Rapport 2015

Skador bland barn i Sverige. Olycksfall, övergrepp och avsiktligt självdestruktiva handlingar Rapport 2015 Skador bland barn i Sverige Olycksfall, övergrepp och avsiktligt självdestruktiva handlingar Rapport 2015 Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge bilder,

Läs mer

INNEHÅLL...Sida 1 ANTALSUPPGIFTER OCH SAMMANDRAG MÄN 2000...2. 1.1 Antalsuppgifter m.m...2. 1.2 Fördelning på uttagning...3

INNEHÅLL...Sida 1 ANTALSUPPGIFTER OCH SAMMANDRAG MÄN 2000...2. 1.1 Antalsuppgifter m.m...2. 1.2 Fördelning på uttagning...3 INNEHÅLL...Sida 1 ANTALSUPPGIFTER OCH SAMMANDRAG MÄN 2000...2 1.1 Antalsuppgifter m.m....2 1.2 Fördelning på uttagning...3 1.3 Inskrivna till värnplikt per befattningsnivå och försvarsgren...3 1.4 Inskrivna

Läs mer

Tabell l Nybeviljade sjukersättningar och aktivitetserssättningar med fördelning efter omfattning och kön

Tabell l Nybeviljade sjukersättningar och aktivitetserssättningar med fördelning efter omfattning och kön Tabell l Nybeviljade sjukersättningar och aktivitetserssättningar med fördelning efter omfattning och kön År Kvinnor och män Kvinnor Män 1/1 3/4 1/2 1/4 Summa Heltids- Tidsbe- 1/1 3/4 1/2 1/4 Summa Heltids-

Läs mer

Blekinge Antal vårdade per år Antal vårdade per 100 000 barn och år Pojkar Flickor Totalt Pojkar Flickor Totalt 1. Transportolycksfall med fordon

Blekinge Antal vårdade per år Antal vårdade per 100 000 barn och år Pojkar Flickor Totalt Pojkar Flickor Totalt 1. Transportolycksfall med fordon Appendix 2 till rapporten Statistik över skador bland barn i Sverige avsiktliga och oavsiktliga. Socialstyrelsen, Epidemiologiskt Centrum, februari 2007 Barn, 0-17 år, som vårdats inskrivna på sjukhus

Läs mer

Förstudie för bedömning av omfattningen av mångbesökare i. Västra Götalandsregionen

Förstudie för bedömning av omfattningen av mångbesökare i. Västra Götalandsregionen Referens Datum Diarienummer Hälso- och sjukvårdsavdelningen 2008-09-22 RSK 345-2008 TU Förstudie för bedömning av omfattningen av mångbesökare i Bakgrund och uppdrag Västra Götalandsregionen I motion från

Läs mer

Sjukfallskartläggning. Västra Götaland inför 2008

Sjukfallskartläggning. Västra Götaland inför 2008 inför 2008 s län Sjukfallskartläggning inför 2008 En kartläggning av långtidssjukskrivna har genomförts under 2007 i i samverkan med Skåne. Statistiken omfattar 22 261 sjukfall, 60 dgr och längre från

Läs mer

Statistik över avsiktligt våld mot barn

Statistik över avsiktligt våld mot barn Statistik över avsiktligt våld mot barn Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Skrivelse. Det innebär att den innehåller nya eller ändrade ställningstaganden från

Läs mer

Om skador och skadeutvecklingen

Om skador och skadeutvecklingen Om skador och skadeutvecklingen Jan Schyllander jan.schyllander@msb.se Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Fredagen den 13:e är det inte fler dödsfall till följd av olyckor än andra dagar

Läs mer

Statistik över våld mot barn. Femårsrapport 2005

Statistik över våld mot barn. Femårsrapport 2005 Statistik över våld mot barn Femårsrapport 2005 Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är Statistik. Det innebär att rapporten innehåller sifferuppgifter som Socialstyrelsen

Läs mer

BEHOV AV HÄLSO- OCH SJUKVÅRD I UPPSALA LÄN

BEHOV AV HÄLSO- OCH SJUKVÅRD I UPPSALA LÄN BEHOV AV HÄLSO- OCH SJUKVÅRD I UPPSALA LÄN Prognos för länsdelarna fram till år 21 Bilagor Kenneth Berglund och Inna Feldman Hälso- och sjukvårdsstaben Landstinget i Uppsala län SAMTLIGA SJUKDOMAR...1

Läs mer

Redovisning uppdaterad handlingsplan för jämställd sjukskrivning, villkor 1

Redovisning uppdaterad handlingsplan för jämställd sjukskrivning, villkor 1 Sida: Sjukskrivningsmiljarden 2012-08-24 1 (7) Margareta Lilja-Svensson, Beställarenheten Dnr 100615 Till Magnus Adolfsson Försäkringskassan Redovisning uppdaterad handlingsplan för jämställd sjukskrivning,

Läs mer

Mats Fernström CPK/EpC/SoS. VAD ÄR DRG? Fördjupning

Mats Fernström CPK/EpC/SoS. VAD ÄR DRG? Fördjupning MDC Major Diagnostic Category 1 Sjukdomar i nervsystemet 2 Sjukdomar i öga och närliggande organ 3 Sjukdomar i öra, näsa, mun och hals 4 Andningsorganens sjukdomar 5 Cirkulationsorganens sjukdomar 6 Matsmältningsorganens

Läs mer

Statistik över skador bland barn i Sverige avsiktliga och oavsiktliga

Statistik över skador bland barn i Sverige avsiktliga och oavsiktliga Statistik över skador bland barn i Sverige avsiktliga och oavsiktliga Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är Statistik. Det innebär att rapporten innehåller sifferuppgifter

Läs mer

De odödliga Skador och säkerhetsarbete bland ungdomar och yngre vuxna

De odödliga Skador och säkerhetsarbete bland ungdomar och yngre vuxna De odödliga Skador och säkerhetsarbete bland ungdomar och yngre vuxna Ragnar Andersson, Staffan Janson, Diana Stark Ekman, Karlstads universitet Jan Schyllander, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Läs mer

FPA:s handikappförmåner

FPA:s handikappförmåner Figurer Tilläggsuppgifter: tilastot@kela.fi FPA:s handikappförmåner 11.1 Utbetalda handikappförmåner 1990 2015 (23.2.2016) Figur Data 11.2 Mottagare av handikappförmåner 1990 2015 (23.2.2016) Figur Data

Läs mer

HÄLSOSAMT FÖREBYGGANDE KRÄVER SAMARBETE. Robert Ekman Docent,Karolinska institutet Lektor, Högskolan i Skövde

HÄLSOSAMT FÖREBYGGANDE KRÄVER SAMARBETE. Robert Ekman Docent,Karolinska institutet Lektor, Högskolan i Skövde HÄLSOSAMT FÖREBYGGANDE KRÄVER SAMARBETE. Robert Ekman Docent,Karolinska institutet Lektor, Högskolan i Skövde Hälsosamt förebyggande kräver samarbete Robert Ekman, medicine doktor, Docent Lektor robert.ekman@his.se

Läs mer

Skadehändelser som föranlett läkarbesök vid akutmottagning

Skadehändelser som föranlett läkarbesök vid akutmottagning Skadehändelser som föranlett läkarbesök vid akutmottagning Statistik från Injury Database (IDB) Sverige, 2008 Artikelnr 2009-11-16 Publicerad www.socialstyrelsen.se, november 2009 2 Förord I den här rapporten

Läs mer

Postadress Besöksadress Telefon Stockholm Vasagatan

Postadress Besöksadress Telefon Stockholm Vasagatan trots allt sjukast 1 (11) Utvecklingen av kvinnors och mäns utnyttjande av sjukförsäkringen Ohälsostatistiken visar sammanfattningsvis följande: Ohälsotalet är högre för kvinnor än för män. Skillnaderna

Läs mer

Sjukskrivningsmönster hos kvinnor och män. Tabellbilaga

Sjukskrivningsmönster hos kvinnor och män. Tabellbilaga Sjukskrivningsmönster hos kvinnor och män Tabellbilaga Innehåll Tabell 1. sjukperioder i genomsnitt, medelålder vid sista periodens början, antal sjukdagar i genomsnitt och antal individer fördelat på

Läs mer

Födelsevikt och längd Tabell 11.1 Genomsnittlig födelsevikt, födelselängd och graviditetstid efter kön och typ av börd år 2000.

Födelsevikt och längd Tabell 11.1 Genomsnittlig födelsevikt, födelselängd och graviditetstid efter kön och typ av börd år 2000. Födelsevikt och längd Tabell 11.1 Genomsnittlig födelsevikt, födelselängd och graviditetstid efter kön och typ av börd år 2000. Bördtyp, kön Födelsevikt, Födelselängd, Graviditetstid, gram cm dagar Enkelbörd

Läs mer

Dödsorsaker i Jönköpings kommun 1971 2012

Dödsorsaker i Jönköpings kommun 1971 2012 Dödsorsaker i Jönköpings kommun 1971 212 STADSKONTORET l NOVEMBER 213 Stadskontorets utredningsenhet Utredare Lars Lundström (huvudförfattare) Louise Sundberg Andreas Zeidlitz Omslag och layout Lena Holmberg

Läs mer

Bokslutsprognos 2011 Landstingsservice

Bokslutsprognos 2011 Landstingsservice sprognos Landstingsservice 2 (3) Preliminärt bokslut Nämnd/förvaltning: Landstingsservice Rapportdatum till Landstingets kansli 2012-01-18 Prognosen baseras på utfall t.o.m. december månad Ekonomi Resultaträkning

Läs mer

De odödliga. Jan Schyllander Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) jan.schyllander@msb.se

De odödliga. Jan Schyllander Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) jan.schyllander@msb.se De odödliga Jan Schyllander Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) jan.schyllander@msb.se Skadebild och säkerhetsarbete bland ungdomar och yngre vuxna Studien genomfördes av MSB och Karlstads

Läs mer

Dödsorsaker efter utbildningsnivå 1992 2014. Jesper Hörnblad Avdelningen för statistik och jämförelser Statistik 1 2015-08-18

Dödsorsaker efter utbildningsnivå 1992 2014. Jesper Hörnblad Avdelningen för statistik och jämförelser Statistik 1 2015-08-18 Dödsorsaker efter utbildningsnivå 1992 214 Jesper Hörnblad Avdelningen för statistik och jämförelser Statistik 1 215-8-18 Sammanfattning De totala dödstalen har minskat för samtliga utbildningsgrupper

Läs mer

Skadehändelser som föranlett läkarbesök vid akutmottagning

Skadehändelser som föranlett läkarbesök vid akutmottagning Skadehändelser som föranlett läkarbesök vid akutmottagning Statistik från Socialstyrelsens Injury Database (IDB) Sverige, 2009 Citera gärna Socialstyrelsens rapporter och uppge källan. Bilder, fotografier

Läs mer

Vårdbidraget. utvecklingen fram till idag och försörjningssituationen i morgon. SVAR PÅ REGERINGSUPPDRAG Vår beteckning 2012-06-11 Dnr 005507-2012

Vårdbidraget. utvecklingen fram till idag och försörjningssituationen i morgon. SVAR PÅ REGERINGSUPPDRAG Vår beteckning 2012-06-11 Dnr 005507-2012 SVAR PÅ REGERINGSUPPDRAG Datum Vår beteckning 2012-06-11 Dnr 005507-2012 1 (84) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Vårdbidraget utvecklingen fram till idag och försörjningssituationen i morgon Sammanfattning

Läs mer

Skadehändelser som föranlett läkarbesök vid akutmottagning

Skadehändelser som föranlett läkarbesök vid akutmottagning Skadehändelser som föranlett läkarbesök vid akutmottagning Statistik från Socialstyrelsens Injury Database (IDB) Sverige, 2010 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis

Läs mer

Fotbollsskador ur ett svenskt folkhälsoperspektiv

Fotbollsskador ur ett svenskt folkhälsoperspektiv Fotbollsskador ur ett svenskt folkhälsoperspektiv Jan Schyllander, Robert Ekman och Linda Ryen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Karlstad. Toomas Timpka, Örjan Dahlström och Joakim Ekberg,

Läs mer

Statistik om barn och unga. En trygg uppväxt. 1 Barnombudsmannen analyserar. Senast uppdaterad

Statistik om barn och unga. En trygg uppväxt. 1 Barnombudsmannen analyserar. Senast uppdaterad Statistik om barn och unga En trygg uppväxt 1 Barnombudsmannen analyserar Senast uppdaterad 2016-03-23 Innehållsförteckning En trygg uppväxt... 3 Andel barn som känner sig trygga i skolan... 4 Andel barn

Läs mer

A C T I O. Personskador. Kaj Sundström. Rapport 1/09 Folkhälsa och samhällsmedicin Landstinget i Värmland

A C T I O. Personskador. Kaj Sundström. Rapport 1/09 Folkhälsa och samhällsmedicin Landstinget i Värmland A C T I O [ Lat. handling ] Personskador som uppkommit i samband med skadehändelser, Värmland 2007 Kaj Sundström Rapport 1/09 Folkhälsa och samhällsmedicin Landstinget i Värmland PERSONSKADOR som uppkommit

Läs mer

Injury Database. Personskador som uppkommit i samband med skadehändelser och som föranlett läkarbesök på akutmottagning i.

Injury Database. Personskador som uppkommit i samband med skadehändelser och som föranlett läkarbesök på akutmottagning i. Injury Database Personskador som uppkommit i samband med skadehändelser och som föranlett läkarbesök på akutmottagning i Värmland 2015 I rapporten presenteras data om personskador som uppkommit i samband

Läs mer

Klassifikationsskrivning RDK:s fortbildningsdagar 2011

Klassifikationsskrivning RDK:s fortbildningsdagar 2011 Klassifikationsskrivning RDK:s fortbildningsdagar 2011 2011 1 (5) En klassifikationsskrivning för dig som vill testa din egen kodningskunskap - inte kunskap i att slå i boken. Alla frågor i skrivningen

Läs mer

Delårsrapport 07 år 2009

Delårsrapport 07 år 2009 1 (1) Ledningsstaben Ekonomi och uppföljningsgruppen -08-21 LiÖ -28 Hälso- och sjukvårdsnämnden Delårsrapport år Delårsrapport är det sammanfattande namnet på helårsbedömning, delårsbokslut samt uppföljning

Läs mer

Skador bland barn i Sverige

Skador bland barn i Sverige Skador bland barn i Sverige Olycksfall, övergrepp och avsiktligt självdestruktiv handling Rapport 2011 Citera gärna Socialstyrelsens rapporter och uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer är

Läs mer

Ungas män drabbas mer än unga kvinnor Skaderisk per tusen sysselsatt

Ungas män drabbas mer än unga kvinnor Skaderisk per tusen sysselsatt Ungas arbetsskador Sammanfattning Skaderisken per tusen sysselsatt har ökat mer för unga i åldrarna 16-25 år jämfört med sysselsatta i åldrarna 26-64 år under de senaste åren. Det finns skillnader mellan

Läs mer

MSB:s kontaktpersoner: Jan Schyllander, 010-240 56 66. Publikationsnummer MSB752 Oktober 2014 ISBN 978-91-7383-487-2

MSB:s kontaktpersoner: Jan Schyllander, 010-240 56 66. Publikationsnummer MSB752 Oktober 2014 ISBN 978-91-7383-487-2 Fallolyckor 2 MSB:s kontaktpersoner: Jan Schyllander, 010-240 56 66 Publikationsnummer MSB752 Oktober 2014 ISBN 978-91-7383-487-2 3 Förord Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har regeringens

Läs mer

Datakällor och definitioner Statistikverktyget- Folkhälsa på karta

Datakällor och definitioner Statistikverktyget- Folkhälsa på karta Datakällor och definitioner Statistikverktyget- Folkhälsa på karta Följande dokument redovisar datakällor och definitioner för indikatorerna i Statistikverktyget på Folkhälsa på karta. Samtliga indikatorer

Läs mer

Barns skador i förskola, skola och fritidshem. en översikt

Barns skador i förskola, skola och fritidshem. en översikt Barns skador i förskola, skola och fritidshem en översikt 1 MSB:s kontaktperson: Jan Schyllander, 010-240 5666 Publikationsnummer MSB796 december 2014 ISBN 978-91-7383-525-1 2 Förord Myndigheten för samhällsskydd

Läs mer

Sjukskrivningsmönster hos kvinnor och män FÖRSÄKRING

Sjukskrivningsmönster hos kvinnor och män FÖRSÄKRING Sjukskrivningsmönster hos kvinnor och män FÖRSÄKRING Innehåll Sammanfattning... Bakgrund...4 Om rapporten...4 Sjukperioder 2005-201...6 Individer som har haft en sjukperiod jämfört med individer som har

Läs mer

Frågelåda för pilotskrivning RDK fortbildningsdagar 2010

Frågelåda för pilotskrivning RDK fortbildningsdagar 2010 Frågelåda för pilotskrivning RDK fortbildningsdagar 2010 2010-03-18 1 (6) En pilotskrivning för dig som vill testa din egen kodningskunskap - inte kunskap i att slå i boken. Alla frågor i skrivningen avser

Läs mer

Förord. Statistiska centralbyrån i juni 2003. Berndt Öhman. Torbjörn Israelsson

Förord. Statistiska centralbyrån i juni 2003. Berndt Öhman. Torbjörn Israelsson Förord SCB framställer på uppdrag av Socialdepartementet årlig statistik över barns levnadsförhållanden. I uppdraget ingår dels produktion av en årlig publikation Barn och deras familjer dels framställning

Läs mer

Självtillfogade skador

Självtillfogade skador Självtillfogade skador 2 MSB:s kontaktpersoner: Jan Schyllander, 010-240 5666 Publikationsnummer MSB742 augusti 2014 ISBN 978-91-7383-479-7 3 1. Förord Numera tar drygt 800 män (18 per 100 000 inv.) och

Läs mer

Skadeutvecklingen i Sverige

Skadeutvecklingen i Sverige Skadeutvecklingen i Sverige Jan Schyllander Vad menas med olycka respektive skada? Olycka är ett svåravgränsat begrepp som dessutom är svårt att mäta i verkliga livet. Flertalet vetenskapliga definitioner

Läs mer

Slutrapport gränsöverskridande hälso- och sjukvård. Version: 2. Ansvarig: Ingela Jönsson

Slutrapport gränsöverskridande hälso- och sjukvård. Version: 2. Ansvarig: Ingela Jönsson Slutrapport gränsöverskridande hälso- och sjukvård Version: 2 Ansvarig: 2(11) ÄNDRI NGSFÖRTECKNI NG Version Datum Ändring Beslutat av Datum 1. 2008-12-08 Nyutgåva. 2. 2008-12-11 Justeringar efter synpunkter

Läs mer

Hur många drunknar? Vilka drunknar? Var drunknar vi? Varför drunknar vi? Vad vet vi egentligen? Jan Schyllander MSB

Hur många drunknar? Vilka drunknar? Var drunknar vi? Varför drunknar vi? Vad vet vi egentligen? Jan Schyllander MSB Hur många drunknar? Vilka drunknar? Var drunknar vi? Varför drunknar vi? Vad vet vi egentligen? Jan Schyllander MSB Drunkning/dränkning år 2013 Statistik Oavsiktliga skadehändelser (olyckor) Avsiktliga

Läs mer

Om NordDRG 2012 SWE CC

Om NordDRG 2012 SWE CC Om NordDRG 2012 SWE CC År 2012 introduceras i Sverige en ny version av NordDRG benämnd NordDRG-CC. Den skiljer sig från ordinarie NordDRG-version avseende möjligheten att beskriva patienternas komplikationer

Läs mer

(O)hälsoutmaning: Norrbotten

(O)hälsoutmaning: Norrbotten (O)hälsoutmaning: Norrbotten Vi har mer hjärtinfarkt, stroke och högt blodtryck än i övriga riket. 61% av männen och 47 % kvinnorna är överviktiga/feta i åldern16-84 år. Var fjärde ung kvinna visar symptom

Läs mer

MSB:s kontaktpersoner: Jan Schyllander, 010-240 5666. Publikationsnummer MSB744 september 2014 ISBN 978-91-7383-481-

MSB:s kontaktpersoner: Jan Schyllander, 010-240 5666. Publikationsnummer MSB744 september 2014 ISBN 978-91-7383-481- Fotgängarolyckor 2 MSB:s kontaktpersoner: Jan Schyllander, 010-240 5666 Publikationsnummer MSB744 september 2014 ISBN 978-91-7383-481- 3 Förord Under senare år har oskyddade trafikanter som fotgängare

Läs mer

Vårdkostnader för kvinnor och män vid olika diagnoser

Vårdkostnader för kvinnor och män vid olika diagnoser Vårdkostnader för kvinnor och män vid olika diagnoser Analys från register i sluten och öppen vård Behov av forskning och utveckling inom hälso- och sjukvården i Region Skåne Rapport 6 från analysgruppen

Läs mer

MSB:s kontaktperson: Jan Schyllander, 010-240 56 66. Publikationsnummer MSB737 juli 2014 ISBN 978-91-7383-476-6

MSB:s kontaktperson: Jan Schyllander, 010-240 56 66. Publikationsnummer MSB737 juli 2014 ISBN 978-91-7383-476-6 Elolyckor i Sverige 2 MSB:s kontaktperson: Jan Schyllander, 010-240 56 66 Publikationsnummer MSB737 juli 2014 ISBN 978-91-7383-476-6 Förord 3 Elsäkerhetsverket har under en rad år publicerat årliga olycksfallsrapporter

Läs mer

Hem- och fritidsolycksfall i Sverige

Hem- och fritidsolycksfall i Sverige Hem- och fritidsolycksfall i Sverige Årsrapport - EHLASS 1999 Det övergripande målet för Socialstyrelsens Epidemiologiska Centrum (EpC) är att följa, analysera och rapportera om hälsa och sociala förhållanden

Läs mer

Tabell 1 Nybeviljade sjukersättningar/aktivitetsersättningar 2004 Kvinnor och män

Tabell 1 Nybeviljade sjukersättningar/aktivitetsersättningar 2004 Kvinnor och män Statistikinformation 2005:6 Bilaga Tabell 1 Nybeviljade sjukersättningar/aktivitetsersättningar 2004 Kvinnor och män Diagnosgrupp Ålder vid inrapporteringen 16-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54

Läs mer

Hälso- och sjukvård. 6.1 Genomsnittligt antal disponibla vårdplatser 1), per sjukhus och specialitet 2010

Hälso- och sjukvård. 6.1 Genomsnittligt antal disponibla vårdplatser 1), per sjukhus och specialitet 2010 Hälso- och sjukvård Den hälso- och sjukvård som landstinget i Stockholm ansvarar för består av flera verksamheter på olika nivåer. Det sträcker sig från sjukvårdsrådgivning över telefon till högspecialiserad

Läs mer

Hem- och fritidsolycksfall i Sverige. Årsrapport - EHLASS 2003

Hem- och fritidsolycksfall i Sverige. Årsrapport - EHLASS 2003 Hem- och fritidsolycksfall Årsrapport - EHLASS 2003 Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är Statistik. Det innebär att rapporten innehåller sifferuppgifter som Socialstyrelsen

Läs mer

Skadebild och säkerhetsarbete bland ungdomar och yngre vuxna

Skadebild och säkerhetsarbete bland ungdomar och yngre vuxna De odödliga Skadebild och säkerhetsarbete bland ungdomar och yngre vuxna Studien genomfördes av MSB och Karlstads universitet gemensamt Ragnar Andersson, Diana Stark-Ekman, Staffan Janson och Jan Schyllander.

Läs mer

Statistik över självmord och självmordsförsök i Sverige och Stockholms län

Statistik över självmord och självmordsförsök i Sverige och Stockholms län NASP Nationellt och Stockholms läns landstings centrum för suicidprevention och prevention av psykisk ohälsa Statistik över självmord 1980-2004 och självmordsförsök 1987-2004 i Sverige och Stockholms län

Läs mer

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD. Publiceringsår 2010. Dödsorsaksstatistik. Historik, produktionsmetoder och tillförlitlighet

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD. Publiceringsår 2010. Dödsorsaksstatistik. Historik, produktionsmetoder och tillförlitlighet HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Publiceringsår 2010 Dödsorsaksstatistik Historik, produktionsmetoder och tillförlitlighet Komplement till rapporten Dödsorsaker 2008 Artikelnr 2010-4-33 Publicerad www.socialstyrelsen.se,

Läs mer

Olycksfall i Östergötland 2009

Olycksfall i Östergötland 2009 Olycksfall i Östergötland 29 Skaderegistrering på akutklinikerna i länet Skador till följd av olycksfall är ett folkhälsoproblem. Risken att drabbas av skador finns i alla miljöer där människor vistas

Läs mer

Hem- och fritidsolycksfall i Sverige

Hem- och fritidsolycksfall i Sverige Hem- och fritidsolycksfall i Sverige Årsrapport EHLASS 2000 Dokumentty Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är Statistik. Det innebär att rapporten innehåller sifferuppgifter

Läs mer

Tabellbilaga till rapporten Psykisk ohälsa

Tabellbilaga till rapporten Psykisk ohälsa Tabellbilaga till rapporten Psykisk ohälsa Innehåll Tabell 1. Nya sjukfall fördelat på diagnoser och kön. AGS och AGS KL 2011... 4 Tabell 2. Nya sjukfall fördelat på diagnoser och kön. AGS 2011... 4 Tabell

Läs mer

Olycksfall bland barn och ungdomar

Olycksfall bland barn och ungdomar Olycksfall bland barn och ungdomar Fakta om olycksfall bland barn och unga 0 till och med 17 år Sedan 1950-talet har antalet dödsfall till följd av olyckor minskat i Sverige. Trots detta: är skador den

Läs mer

Nationella riktlinjer för antipsykotisk läkemedelsbehandling vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd

Nationella riktlinjer för antipsykotisk läkemedelsbehandling vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd Nationella riktlinjer för antipsykotisk läkemedelsbehandling vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd Indikatorer Bilaga Preliminär version Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du

Läs mer

Självmord i Stockholms län och Sverige

Självmord i Stockholms län och Sverige Självmord i Stockholms län och Sverige 1980-2007 Karolinska Institutets folkhälsoakademi 2009:22 På uppdrag av Stockholms läns landsting Karolinska Institutets folkhälsoakademi (KFA) etablerades den 1

Läs mer

Foto: Christer Sandqvist, RTK. Hälso- och sjukvård

Foto: Christer Sandqvist, RTK. Hälso- och sjukvård Foto: Christer Sandqvist, RTK 6 Hälso- och sjukvård Hälso- och sjukvården i SLL Den hälso- och sjukvård som landstinget i Stockholm ansvarar för består av flera verk samheter på olika nivåer. Det sträcker

Läs mer

DEN TIDSINSTÄLLDA BOOMEN Befolkningsutveckling, vårdkontakter och kostnader

DEN TIDSINSTÄLLDA BOOMEN Befolkningsutveckling, vårdkontakter och kostnader DEN TIDSINSTÄLLDA BOOMEN Befolkningsutveckling, vårdkontakter och kostnader Nationella nätverkskonferensen Piteå 10 februari 2010 Bengt Göran Emtinger Landstinget i Östergötland DN debatt sommaren 2008

Läs mer

Landsting. Politiker. Landsting. Invånare. val skatt. Ekonomiska ramar. Verksamhetsinriktning. Utbud till befolkningen.

Landsting. Politiker. Landsting. Invånare. val skatt. Ekonomiska ramar. Verksamhetsinriktning. Utbud till befolkningen. Landsting val skatt Politiker Verksamhetsinriktning Ekonomiska ramar Invånare Utbud till befolkningen Patientavgifter Landsting 1 Behovs- och verksamhetsstyrning Totalansvarig LF LF Finansiär LS Ägare

Läs mer

Framtidens sjukvård. Aronsborg 27 november 2013 Göran Stiernstedt

Framtidens sjukvård. Aronsborg 27 november 2013 Göran Stiernstedt Framtidens sjukvård Aronsborg 27 november 2013 Göran Stiernstedt Samhällets utmaning 2 Demografins effekter Större behov av och kostnad för hälso- och sjukvård för äldre En minskad andel i arbetsför ålder:

Läs mer

1 ANTALSUPPGIFTER OCH SAMMANDRAG...2. 1.1 Antalsuppgifter m.m...2. 1.2 Mönstrade...3. 1.3 Kategorifördelning...4

1 ANTALSUPPGIFTER OCH SAMMANDRAG...2. 1.1 Antalsuppgifter m.m...2. 1.2 Mönstrade...3. 1.3 Kategorifördelning...4 INNEHÅLL Sida 1 ANTALSUPPGIFTER OCH SAMMANDRAG...2 1.1 Antalsuppgifter m.m...2 1.2 Mönstrade...3 1.3 Kategorifördelning...4 1.4 Kategori- och försvarsgrensfördelning...5 2 PSYKOLOGISK PROFIL...7 3 MEDICINSKA

Läs mer

Ändringar i och tillägg till Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem 1997 primärvård (KSH97-P) Kumulativ lista 1997-2015 Uppdaterad 2014-10-22

Ändringar i och tillägg till Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem 1997 primärvård (KSH97-P) Kumulativ lista 1997-2015 Uppdaterad 2014-10-22 1 Avdelningen för regler och behörighet Enheten för klassifikationer och terminologi Ändringar i och tillägg till Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem 1997 primärvård (-P) Kumulativ lista 1997-2015

Läs mer

Barn- och babymöbler F A K T A

Barn- och babymöbler F A K T A MSB-89.5 F A K T A 2 0 1 5-0 7-0 8 Barn- och babymöbler Totalt inträffar ungefär 2 000 skador varje år där barn- och babymöbler är involverade. Till barn- och babymöbler räknas här höga och låga barnstolar,

Läs mer

Olyckor i siffror En rapport om olycksutvecklingen i Sverige

Olyckor i siffror En rapport om olycksutvecklingen i Sverige NCO 2004:2 Olyckor i siffror En rapport om olycksutvecklingen i Sverige 2004 års utgåva Olyckor i siffror 2004 Räddningsverket, Karlstad Utarbetad av Nationellt centrum för erfarenhetsåterföring från olyckor,

Läs mer

Registrering av akuta olycksfallsskador i Dalarna. Åren

Registrering av akuta olycksfallsskador i Dalarna. Åren Registrering av akuta olycksfallsskador i Dalarna Åren 22-26 SAMMANFATTNING I Dalarna pågår sedan 21 en registrering av olycksfallsskador på landstingets fyra lasarett och sedan 25 görs även en skaderegistrering

Läs mer

Hälso- och sjukvård 7.

Hälso- och sjukvård 7. Hälso- och sjukvård 7. Hälso- och sjukvård Slutsatser Den vanligaste orsaken till besök inom primärvården är infektioner, och de regionala skillnaderna är stora i besöksfrekvensen för barn och unga. De

Läs mer

Att forska på hälsodataregister Hälsodataregister att forska på!

Att forska på hälsodataregister Hälsodataregister att forska på! Att forska på hälsodataregister Hälsodataregister att forska på! Henrik Nordin SCB:s forskardag 2013-10-08 Hälsodataregister Cancerregistret Medicinska födelseregistret Patientregistret Läkemedelsregistret

Läs mer

Statistik. t o m augusti , Malin Sucksdorff

Statistik. t o m augusti , Malin Sucksdorff Statistik t o m augusti 2017 2017-09-25, Malin Sucksdorff Trend t o m augusti 2015-2017 2 Tom augusti Vårdtillfälle DRG-vikt sv DRG Medelvikt sv DRG-vikt ov Sjukv behandling Indirekt Kontakt Östergötland

Läs mer

Sjukskrivningar och sjukskrivningslängder exempel från projektet korta sjukskrivningar

Sjukskrivningar och sjukskrivningslängder exempel från projektet korta sjukskrivningar Sjukskrivningar och sjukskrivningslängder exempel från projektet korta sjukskrivningar Jenny Hubertsson, Statsvetare, doktorand försäkringsmedicin Ingemar Petersson, Professor i försäkringsmedicin Epi-centrum

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämndens årsredovisning 2009

Hälso- och sjukvårdsnämndens årsredovisning 2009 Hälso- och sjukvårdsnämndens årsredovisning 2009 Inledning Verksamhet Denna årsredovisning omfattar en kort beskrivning av hälso- och sjukvårdsnämndens interna aktiviteter samt nämndens ekonomiska bokslut.

Läs mer

ANALYSERAR 2002:10. Vårdbidragen ökar en kartläggning av orsakerna

ANALYSERAR 2002:10. Vårdbidragen ökar en kartläggning av orsakerna ANALYSERAR 2002:10 Vårdbidragen ökar en kartläggning av orsakerna I serien RFV ANALYSERAR publicerar Riksförsäkringsverket sammanställningar av resultat av utrednings- och utvärderinsarbete I huvudsak

Läs mer

Sjukfallskartläggning

Sjukfallskartläggning December 2007 1(14) Sjukfallskartläggning Västra Götaland inför 2008 Sammanställning från Sjukfallskartläggning, Försäkringskassan Västra Götalands län. Annika Mansén 031-700 5101 Seppo Kerola 033-16 60

Läs mer

Vårdbidraget. Utvecklingen fram till i dag och försörjningssituationen i morgon. Socialförsäkringsrapport 2012:8. Social Insurance Report

Vårdbidraget. Utvecklingen fram till i dag och försörjningssituationen i morgon. Socialförsäkringsrapport 2012:8. Social Insurance Report Social Insurance Report Vårdbidraget Utvecklingen fram till i dag och försörjningssituationen i morgon ISSN 1654-8574 Utgivare: Upplysningar: Försäkringskassan Analys och prognos Heléne von Granitz 010-116

Läs mer

SKADEMÖNSTER BLAND SVENSKA BARN

SKADEMÖNSTER BLAND SVENSKA BARN SKADEMÖNSTER BLAND SVENSKA BARN Diana Stark Ekman, Docent Public Health Sciences Bild 1 MAN SKA ALDRIG BÖRJA MED EN URSÄKT En stor utmaning Säg till om ni inte hänger med Bild 2 www.expressen.se www.svd.se

Läs mer

Diagnoslathund för sjuksköterskor

Diagnoslathund för sjuksköterskor Informerande dokument Information Sida 1 (6) Diagnoslathund för sjuksköterskor Skilj mellan: Diagnos: Det tillstånd hos patienten som föranlett besöket Åtgärd: De insatser hälso- och sjukvårdspersonalen

Läs mer

Om äldre (65 och äldre)

Om äldre (65 och äldre) Om äldre (65 och äldre) Självupplevd hälsa Förekomst av sjukdom Hälsovanor 2007-02-07 Framtidens hälso- och sjukvård BILD 1 De äldres hälsa (65 år eller äldre) Åldrandet i sig är ingen sjukdom men i det

Läs mer

Foto: Christer Sandqvist, RTK. Hälso- och sjukvård

Foto: Christer Sandqvist, RTK. Hälso- och sjukvård Foto: Christer Sandqvist, RTK 6 Hälso- och sjukvård Hälso- och sjukvård Hälso- och sjukvårdsnämnden ansvarar för att det finns ett utbud av hälso- och sjukvård som svarar mot befolkningens behov. Hälso-

Läs mer

Samhällsekonomiska kostnader för arbetsmiljöproblem. Gabriella Sjögren Lindquist Institutet för social forskning Stockholms universitet

Samhällsekonomiska kostnader för arbetsmiljöproblem. Gabriella Sjögren Lindquist Institutet för social forskning Stockholms universitet Samhällsekonomiska kostnader för arbetsmiljöproblem Gabriella Sjögren Lindquist Institutet för social forskning Stockholms universitet Vad kostar arbetsskadorna? År 2011 anmäldes ca106 000 arbetsskador

Läs mer

Skador och skadeprevention. en antologi

Skador och skadeprevention. en antologi Skador och skadeprevention en antologi Inledning Den här antologin är en samling texter om skador på människor och säkerhetsfrämjande arbete. Antologin behandlar vad personskador är, hur utvecklingen av

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning SKADOR OCH OLYCKSFALL I MORA, ORSA OCH ÄLVDALEN 212 Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund... 3 Att tänka på... 4 Antal skadade per 1 invånare fördelat på akutmottagningar och vårdcentraler, år -...

Läs mer

Rapport 2007:12. Skador i bostad och bostadsområde. Skaderegistrering år 2006 i Östergötland. www.lio.se/fhvc. Linköping december 2007

Rapport 2007:12. Skador i bostad och bostadsområde. Skaderegistrering år 2006 i Östergötland. www.lio.se/fhvc. Linköping december 2007 Rapport 2007:12 Skador i bostad och bostadsområde Skaderegistrering år 2006 i Östergötland Linköping december 2007 Susanne Stålhammar Madeleine Borgstedt-Risberg www.lio.se/fhvc Skador i bostad och bostadsområde

Läs mer

Ungas arbetsskador FÖRSÄKRING

Ungas arbetsskador FÖRSÄKRING Ungas arbetsskador FÖRSÄKRING Sammanfattning Skaderisken per tusen sysselsatt har ökat mer för unga i åldrarna 16-25 år jämfört med sysselsatta i åldrarna 26-64 år under de senaste åren. Det finns skillnader

Läs mer

Dom kallar oss arbetslösa en granskning av bred arbetslöshet

Dom kallar oss arbetslösa en granskning av bred arbetslöshet Dom kallar oss arbetslösa en granskning av bred arbetslöshet Inledning Just nu sker en stark vändning på arbetsmarknaden. Arbetslösheten minskar samtidigt som sysselsättningen ökar stadigt. Arbetslösheten

Läs mer