Årsberättelse vår verksamhet ur ett hållbarhetsperspektiv

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsberättelse 2014 - vår verksamhet ur ett hållbarhetsperspektiv"

Transkript

1 Årsberättelse vår verksamhet ur ett hållbarhetsperspektiv

2 NUARI FEBRUARI MARS APRIL MAJ JUNI JULI AUGUSTI OKTOBER NOVEM I OKTOBER ÅRET NOVEMBER SOM DECEMBER GÅTT JANUARI 2014 FEBRUARI MARS APRIL MAJ J ARS APRIL MAJ JUNI JULI AUGUSTI OKTOBER NOVEMBER DECEMBER JAN ER DECEMBER JANUARI FEBRUARI MARS APRIL MAJ JUNI JULI AUGUSTI O NI JULI AUGUSTI OKTOBER 2014 NOVEMBER var: DECEMBER JANUARI FEBRUARI M NUARI FEBRUARI MARS APRIL supervalåret MAJ JUNI JULI AUGUSTI OKTOBER NOVEM I OKTOBER NOVEMBER DECEMBER JANUARI FEBRUARI MARS APRIL MAJ J ARS APRIL MAJ JUNI JULI AUGUSTI OKTOBER NOVEMBER DECEMBER JAN ER DECEMBER JANUARI FEBRUARI MARS APRIL MAJ JUNI JULI AUGUSTI O Aspiranter vintern 2014 NI JULI AUGUSTI OKTOBER NOVEMBER DECEMBER JANUARI FEBRUARI M NUARI Nya polisaspiranter FEBRUARI MARS APRIL MAJ JUNI JULI AUGUSTI OKTOBER NOVEM JANUARI I januari fick Polismyndigheten i I OKTOBER Stockholms län 141 NOVEMBER nya polisaspiranter. DECEMBER JANUARI FEBRUARI MARS APRIL MAJ J ARS Boka APRIL tid för MAJ pass JUNI JULI AUGUSTI OKTOBER NOVEMBER DECEMBER JAN JANUARI Under 2014 infördes tidsbokning ER DECEMBER JANUARI FEBRUARI MARS APRIL MAJ JUNI JULI AUGUSTI O på alla passexpeditioner i hela länet. Syftet var NI JULI att förbättra AUGUSTI servicen och minska kötiderna OKTOBER på NOVEMBER DECEMBER JANUARI FEBRUARI M de centrala passexpeditionerna dit flest personer NUARI sökte sig. Snittväntetiden FEBRUARI för ett pass MARS efter APRIL MAJ JUNI JULI AUGUSTI OKTOBER NOVEM införandet av tidsbokning är 3 minuter och 48 I OKTOBER sekunder. Det kan jämföras NOVEMBER med att väntetiderna DECEMBER JANUARI FEBRUARI MARS APRIL MAJ J tidigare kunde uppgå till flera timmar under ARS högsäsong APRIL på en välbesökt MAJ passexpedition. JUNI JULI AUGUSTI OKTOBER NOVEMBER DECEMBER JAN ER DECEMBER Under året tog en utredningsgrupp JANUARI i FEBRUARI MARS APRIL MAJ JUNI JULI AUGUSTI O NI JULI City polismästardistrikt AUGUSTI över länets alla OKTOBER NOVEMBER DECEMBER JANUARI FEBRUARI M medborgarskapsutredningar (förutom MAJ OCH SEPTEMBER Eftersom det var val För att få hålla ett tal eller en demonstration krävs NUARI gränspolisavdelningens)för FEBRUARI att skapa en MARS APRIL både i maj och MAJ september fick JUNI året benämningen JULI AUGUSTI ett tillstånd från polisen. OKTOBER Det var myndighetens NOVEM enhetlig bedömning. supervalåret. Stockholmspolisen arbetade med tillståndsenhet som hade hand om alla tillstånd I OKTOBER NOVEMBER DECEMBER EU-valet på våren, Almedalsveckan JANUARI mitt i sommaren FEBRUARI i hela Stockholms län. MARS Under 2014 jobbade APRIL fem MAJ J och med valet till kommun, landsting och riksdag på extra personer för att klara av alla ärenden. Redan ARS APRIL MAJ JUNI JULI AUGUSTI OKTOBER NOVEMBER DECEMBER JAN Under året öppnades en ny hösten. Alla partier och organisationer ville synas i mitten av maj var platser, som hade passexpedition i Globen. genom torgmöten, debatter och samtal och vissa med valåret att göra, bokade. De mest attraktiva ER DECEMBER JANUARI FEBRUARI partier lockade fler motdemonstranter MARS än APRIL åhörare. platserna MAJ i Stockholm JUNI var Medborgarplatsen, JULI AUGUSTI O NI JULI AUGUSTI OKTOBER Stockholmspolisen NOVEMBER var väl förberedd DECEMBER längs hela Sergels torg, Mynttorget JANUARI och Norrmalmstorg. Totalt utfärdades FEBRUARI M kedjan - från tillståndsgivning till demonstrationer. resehandlingar i länet under Almedalsveckan hade cirka arrangemang. NUARI FEBRUARI MARS APRIL I polisens uppdrag MAJ ingår JUNI allt från att JULI besöka AUGUSTI Under sommarhalvåret kom OKTOBER även runt NOVEM valstugor till att bevaka demonstrationer och tal och turister till Gotland. Eftersom polisen på Gotland I OKTOBER AVVECKLG AV NOVEMBER PUST DECEMBER se över var det är lämpligt JANUARI att göra avspärrningar FEBRUARI hade fullt upp med det MARS dagliga arbetet APRIL kom MAJ J FEBRUARI Den 20 februari beslutade samt om det finns pågående arbeten på platsen de medarbetare som arbetade med Almedalen ARS rikspolischefen APRIL att avrapporteringssystemet MAJ JUNI Pust JULI som AUGUSTI kan ställa till problem. OKTOBER NOVEMBER DECEMBER JAN mestadels från Stockholmspolisen. skulle avvecklas under Pust skulle vara ER DECEMBER ett modernt avrapporteringssystem JANUARI som skulle FEBRUARI MARS APRIL MAJ JUNI JULI AUGUSTI O hjälpa polisen att även kunna avrapportera ute Våldtäkt - brottet mellan stolarna? NI JULI AUGUSTI OKTOBER NOVEMBER DECEMBER JANUARI FEBRUARI M på fältet. Till exempel skulle ett snatteriärende OKTOBER Tekniska roteln på länskriminalpolisen hade i oktober en hearing för att synliggöra NUARI i en matbutik FEBRUARI kunna avrapporteras MARS på en APRIL problematiken MAJ kring utredning JUNI av våldtäkter JULI där AUGUSTI brottsutsatt och gärningsperson OKTOBER inte känner NOVEM bärbar dator på plats i butiken där brottet skett. varandra. Hearingen Våldtäkt - brottet mellan stolarna? tog upp yrkesrollers ansvar och vad I OKTOBER Men systemet led NOVEMBER av dålig funktionalitet och DECEMBER som kan förbättras JANUARI för att hjälpa den utsatta, FEBRUARI utan att riskera rättssäkerheten. MARS På APRIL hearingen MAJ J tekniska problem. Ungefär personer inom presenterade Eva von Vogelsang vid Rikspolisstyrelsen en rapport med förslag på hur polisen kan ARS Stockholmspolisen APRIL hade MAJ utbildats JUNI i Pust och JULI AUGUSTI bli bättre på att utreda våldtäktsfall. OKTOBER Bland annat NOVEMBER föreslogs det i rapporten att lagen DECEMBER bör ändras så JAN den numera upplösta införandeorganisationen att alla utsatta får rätt till målsägarbiträde. ER DECEMBER bestod av ett 30-tal medarbetare. JANUARI Pust FEBRUARI MARS APRIL MAJ JUNI JULI AUGUSTI O NI JULI stängdes ner AUGUSTI den första oktober och OKTOBER då hade NOVEMBER DECEMBER JANUARI FEBRUARI M Stockholmspolisen registrerat ärenden NUARI i systemet. FEBRUARI De äldre avrapporteringssystemen MARS APRIL PRIDE stockholm MAJ JUNI JULI AUGUSTI OKTOBER NOVEM RAR och DUR2 är systemen som idag används AUGUSTI Polismyndigheten i I OKTOBER för avrapportering. NOVEMBER DECEMBER Stockholms län deltog JANUARI även i år på FEBRUARI MARS APRIL MAJ J Stockholm Pride. Under parollen ARS VIGNG APRIL AV MAJ NYTT POLISHUS JUNI JULI Polisen AUGUSTI - för alla fanns OKTOBER myndigheten NOVEMBER DECEMBER JAN MAJ 400 polisblå ballonger invigde på plats på Östermalms IP och deltog ER DECEMBER JANUARI FEBRUARI även i Prideparaden. MARS Både biträdande APRIL att MAJ få mer kunskap JUNI om de JULI villkor som AUGUSTI olika O Södertäljes nya polishus. Inflyttningen länspolismästaren Ulf Johansson och grupper i samhället lever under. Varje dag var NI JULI till AUGUSTI huset startade i februari OKTOBER men den NOVEMBER DECEMBER JANUARI FEBRUARI M officiella invigningen skedde i maj personaldirektören Christer Birgersson deltog i särskilda gäster inbjudna till polisens tält för att NUARI FEBRUARI med öppet hus och aktiviteter MARS för APRIL aktiviteterna och MAJ såg veckan JUNI som ett bra JULI tillfälle diskutera AUGUSTI olika frågeställningar OKTOBER med besökarna. NOVEM alla besökare. att sprida information om polisens arbete samt I OKTOBER NOVEMBER DECEMBER JANUARI FEBRUARI MARS APRIL MAJ J ARS APRIL MAJ JUNI JULI AUGUSTI OKTOBER NOVEMBER DECEMBER JAN ER DECEMBER JANUARI FEBRUARI MARS APRIL MAJ JUNI JULI AUGUSTI O

3 BER DECEMBER JANUARI FEBRUARI MARS APRIL MAJ JUNI JULI AUGUS- UNI JULI AUGUSTI OKTOBER NOVEMBER DECEMBER JANUARI FEBRUARI UARI FEBRUARI MARS APRIL MAJ JUNI JULI AUGUSTI OKTOBER NOVEM- KTOBER NOVEMBER DECEMBER JANUARI FEBRUARI MARS APRIL MAJ ARS APRIL MAJ JUNI JULI AUGUSTI OKTOBER NOVEMBER DECEMBER BER DECEMBER JANUARI FEBRUARI MARS APRIL MAJ JUNI JULI AUGUS- UNI JULI AUGUSTI OKTOBER NOVEMBER DECEMBER JANUARI FEBRUARI UARI FEBRUARI MARS APRIL MAJ JUNI JULI AUGUSTI OKTOBER NOVEM- KTOBER NOVEMBER DECEMBER JANUARI FEBRUARI MARS APRIL MAJ Aspiranter sommaren 2014 ARS APRIL MAJ JUNI JULI AUGUSTI OKTOBER NOVEMBER DECEMBER BER DECEMBER Nya polisaspiranter JANUARI FEBRUARI MARS APRIL MAJ JUNI JULI AUGUS- JUNI I juni fick Polismyndigheten i UNI JULI Stockholms AUGUSTI län 152 nya polisaspiranter. OKTOBER NOVEMBER DECEMBER JANUARI FEBRUARI UARI FEBRUARI MARS APRIL AUGUSTI Nationellt MAJ JUNI JULI AUGUSTI OKTOBER NOVEMbedrägericenter KTOBER NOVEMBER DECEMBER JANUARI FEBRUARI MARS APRIL MAJ JANUARI Vid årsskiftet 2013/2014 ARS APRIL startade ett MAJ nationellt bedrägericenter, JUNI JULI AUGUSTI OKTOBER NOVEMBER DECEMBER NBC, vid Polismyndigheten i Stockholms län. förstärkning mot branden BER DECEMBER Syftet med centret är att nationellt JANUARI förbättra FEBRUARI AUGUSTI Den 31 MARS juli bröt en stor APRIL skogsbrand MAJ JUNI JULI AUGUSsamordningen av bedrägeriärenden ut i Västmanland. Stockholmspolisen bistod i i västmanland UNI JULI och att AUGUSTI göra brottsbekämpningen OKTOBER mer räddningsarbetet NOVEMBER med 52 poliser. DECEMBER Polisernas uppgifter var främst JANUARI att se till att alla boende FEBRUARI verkligen lämnade effektiv och strukturerad. I början på de evakuerande områdena samt att förhindra plundring. Som mest var ett område på hektar UARI FEBRUARI mars hölls det första videomötet MARS med APRIL avspärrat MAJ i samband JUNI med branden. JULI Räddningsinsatsen AUGUSTI avslutades OKTOBER officiellt den 11 september. NOVEM- KTOBER de brottsförebyggande NOVEMBER funktionerna DECEMBER i JANUARI FEBRUARI MARS APRIL MAJ respektive region/samverkansområde, i ARS APRIL syfte att gemensamt MAJ påbörja JUNI ett nationellt JULI AUGUSTI OKTOBER NOVEMBER DECEMBER förebyggande arbete. I NBC:s uppdrag BER DECEMBER ingår främst att samordna och JANUARI arbeta med FEBRUARI MARS APRIL MAJ JUNI JULI AUGUSorganiserade seriebedrägerier, som olika UNI JULI former av AUGUSTI id-kapningar, fakturabedrägerier OKTOBER NOVEMBER DECEMBER JANUARI FEBRUARI och skimning. Centret fortsätter sin UARI FEBRUARI MARS APRIL MAJ JUNI Populär JULI AUGUSTI vardagsstafett OKTOBER NOVEMverksamhet in i den nya Polismyndigheten KTOBER. NOVEMBER DECEMBER JANUARI FEBRUARI på instagram MARS APRIL MAJ ARS APRIL ALKOBOM MAJ I FRIHAMNEN JUNI JULI AUGUSTI OKTOBER NOVEMBER DECEMBER SEPTEMBER Den 10 september BER DECEMBER startade ett projekt med JANUARI automatisk FEBRUARI MARS APRIL MAJ JUNI JULI AUGUSalkoholkontroll av förare som kommer UNI JULI med färjor AUGUSTI till Frihamnen. Alla förare OKTOBER som NOVEMBER DECEMBER JANUARI FEBRUARI lämnar färjorna får köra fram till en av HELA ÅRET Under 2014 fördes myndighetens Instagramkonto som en stafettpinne mellan olika UARI FEBRUARI MARS APRIL MAJ JUNI JULI AUGUSTI OKTOBER NOVEMde sex kontrollstationerna med bommar, verksamheter. Bland andra rytteriet, gränspolisen, hundenheten, familjevåldsgruppen i Söderort och KTOBER två för NOVEMBER tunga fordon och fyra för lätta, vapenhandläggarna turades om att berätta om sin vardag och svara på frågor. Polisen i Stockholm finns DECEMBER JANUARI FEBRUARI MARS APRIL MAJ och blåsa i ett mätinstrument. Om sedan flera år tillbaka i sociala medier och hade vid årsskiftet cirka 50 Facebooksidor, cirka femton ARS APRIL föraren har alkohol MAJ i utandningsluften JUNI JULI AUGUSTI Twitterkonton, två OKTOBER Instagramkonton samt poddradio. NOVEMBER Kontona sköts till största DECEMBER del av polisen lokalt och tillkallas personal från polisen, Tullen har under 2014 fortsatt att öka i popularitet. Totalt har Stockholmspolisen drygt följare men BER DECEMBER eller Kustbevakningen. Projektet JANUARI leds av FEBRUARI når ofta långt många MARS fler än så. APRIL MAJ JUNI JULI AUGUS- Motormännens Helnykterhetsförbund, REE blev PRISAD FÖR UNI JULI MHF, i samarbete AUGUSTI med polisen, Tullen OKTOBER och NOVEMBER DECEMBER JANUARI S SATS PÅ FEBRUARI FACEBOOK Kustbevakningen. UARI FEBRUARI MARS APRIL MAJ JUNI JULI AUGUSTI OKTOBER Vid kommunfullmäktiges NOVEM- sammanträde Märk-DNA i Huddinge måndagen den 9 december KTOBER EUROPAS NOVEMBER STÖRSTA BARNAHUS DECEMBER År 2014 JANUARI inleddes en satsning FEBRUARI på att stärka MARS tilldelades Reine APRIL Berglund, yttre MAJ befäl AUGUSTI I augusti invigdes Europas det brottsförebyggande arbetet till privatpersoner i Huddinge, Huddinges demokratipris ARS APRIL största barnahus MAJ på Södermalm. JUNI Barnahus JULI AUGUSTI i Stockholms län. OKTOBER Det handlar om att märka NOVEMBER gods Reine DECEMBER fick priset med anledning Stockholm är ett samarbete mellan med något form av märk-dna som polisen och av sitt engagemang och sina insatser BER DECEMBER Stockholmspolisen, åklagarkamrarna JANUARI i FEBRUARI sekundärhandeln MARS (exempelvis pantbanker APRIL och MAJ JUNI JULI AUGUSpå Huddingepolisens Facebooksida. City, Västerort och Söderort, Stockholms skrothandlare) kan dekretera genom UV-ljus. Syftet UNI JULI läns landsting, AUGUSTI Stockholms stad OKTOBER samt NOVEMBER DECEMBER JANUARI Polisen i Huddinge har FEBRUARI följare är att minska bostadsinbrott och inbrott i fordon. Tre på sin Facebooksida. Sidan är ett bra kommunerna Ekerö, Lidingö, Solna UARI FEBRUARI MARS APRIL inbrottsdrabbade MAJ JUNI områden JULI i Danderyd, AUGUSTI Lidingö och OKTOBER och naturligt sätt för polisen NOVEM- att ha och Sundbyberg. I Stockholms län får Tyresö valdes ut för att testa märk-dna och projektet en kontakt och dialog med samhället. KTOBER polisen NOVEMBER in cirka barnärenden DECEMBER ska pågå till JANUARI slutet av. Samtliga FEBRUARI målade polisbilar MARS Det finns flera APRIL goda exempel MAJ på när varje år. Tillsammans med nämnda i Stockholms län har utrustats med uv-lampor. Dessa Facebooksidan kunnat ARS APRIL samverkanspartners MAJ ska JUNI polisen JULI AUGUSTI specialficklampor används OKTOBER för att kontrollera NOVEMBER äktheten hjälpa till DECEMBER i operativa gemensamt arbeta för att barn som utsätts på olika id-handlingar och för att lättare hitta dnamärkt stöldgods. AUGUS- BER DECEMBER för våld eller övergrepp JANUARI får ett tryggt, FEBRUARI MARS APRIL MAJ ärenden, JUNI JULI som exempelvis att samordnat och rättssäkert bemötande. UNI JULI AUGUSTI OKTOBER NOVEMBER DECEMBER JANUARI söka vittnen FEBRUARI eller att söka UARI FEBRUARI MARS APRIL MAJ JUNI JULI AUGUSTI OKTOBER efter försvunna NOVEMpersoner. KTOBER NOVEMBER DECEMBER JANUARI FEBRUARI MARS APRIL MAJ

4 Ordlista ANDT: Förkortning för Alkohol, Narkotika, Doping och Tobak. Inkomna ärenden: Inkomna ärenden kan bestå av en eller flera anmälningar, oftast avseende ett eller flera brott, men även andra händelser, avgränsade i tid och rum, som blir föremål för utredningsåtgärder. VIT: Förkortning för Insats mot Vaneförbrytare i trafiken. En kartläggning av människor som vanemässigt begår grova trafikbrott såsom olovlig körning, rattfylleri under påverkan av alkohol eller droger. Lagföring: Innebär att en person dömts i tingsrätt som skyldig till brott, eller meddelats strafföreläggande efter åtalsunderlåtelse. LOKUS: LOKUS är en förkortning för lokal brottsplatsundersökare. En lokus utför brottsplatsundersökningar i samband med mängdbrottslighet, t.ex. inbrott i bostad, andra stölder, fordonsrelaterade tillgreppsbrott och skadegörelse. Mumin: Maria Ungdom Motiverande Interventioner. Arbetet bygger på att ungdomar som påträffas narkotikapåverkade ska erbjudas vård i direkt samband med polisens ingripande. Mängdbrott: Mängdbrott kallas en rad brott som förekommer ofta och drabbar många människor. Det kan vara stölder, inbrott, skadegörelse och misshandel. Brottsutredningarna i dessa brott leds i normalfallet av polisen. Av den totala mängden anmälda brott är majoriteten, ungefär tre fjärdedelar, mängdbrott. Personuppklaring: Personuppklaring innebär att en person bundits till brottet genom att åtal har väckts, strafföreläggande har utfärdats eller åtalsunderlåtelse har meddelats. Teknisk uppklaring innebär att en annan typ av klarläggande beslutats, till exempel att förundersökningen lagts ned med beslutsgrunden gärningen ej brott, att brott inte kan styrkas, att den misstänkte är minderårig (under 15 år) eller att brottet är preskriberat. Att ett brott är tekniskt uppklarat innebär förenklat att polisen arbetat med ärendet och konstaterat att ingen kan ställas till ansvar för brottet eller att brott inte kan styrkas. PUST: Polisens utredningsstöd, ett mobilt utredningsstöd. Redovisade ärenden: Ärenden som redovisats till åklagare. SMADIT: Samverkan Mot Alkohol och Droger I Trafiken, är ett myndighetsövergripande samarbete avseende att motivera rattfyllerister att söka beroendevård. STAD: STAD står för Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem. Projektet startade 1995 och finns sedan årsskiftet 2010 inom Centrum för psykiatriforskning, Stockholm. STAD bedriver ett långsiktigt utvecklingsarbete inom alkohol- och drogprevention genom att utveckla och utvärdera metoder inom området.

5 Om oss - Polismyndigheten i Stockholms län Ordlista (sid. 4) Regionpolischefen har ordet (sid. 6) Vår värdegrund och medarbetarpolicy (sid. 7) Stockholms län (sid. 8) Så styrdes Polismyndigheten i Stockholms län (sid. 9) Ekonomi (sid. 11) Årsberättelse och hållbarhetsredovisning (sid. 13) Kommunikation med intressenter (sid. 14) Polismyndighetens i Stockholms läns bidrag till en hållbar utveckling (sid. 16) VerksamhetEN Brottsutveckling (sid. 20) Mål för kärnverksamheten (sid. 22) Medborgarnas förtroende och trygghet (sid. 31) MYNDIGHETENS bidrag till en hållbar miljö Miljöarbete - vi tar ansvar (sid. 34) Myndighetens klimatpåverkan (sid. 36) myndigheten som arbetsplats Medarbetarna (sid. 40) Kompetensförsörjning (sid. 46) Vår arbetsmiljö (sid. 48) Jämställdhet och mångfald (sid. 51) Rättssäkerhet inom polisen (sid. 53) Måltabell (sid. 54) GRI-index (sid. 55) PRODUKTION Utgivare: Polismyndigheten, polisregion Stockholm Norra Agnegatan 33-37, Stockholm Diarienummer: A / Produktion: Regionskansli Stockholm, verksamhetsstyrning och analys Kommunikationsavdelningen, polisregion Stockholm Grafisk form: Minna Ridderstolpe Fotografer: Jimmy Gustafsson, Lars Hedelin Omslagsfoto: Hesam Akbari Grafik: Minna Ridderstolpe Tryckeri: Taberg Media Group AB Papper: Omslag: 240 gr Munken Polar Inlaga: 120 gr Munken Polar Upplaga: 400 ex. Utgiven: Mars Film: Jimmy Gustafsson, Robert Haecks, Lars Hedelin och Diggin Kontakt: David Eriksson, regionkansli Stockholm, verksamhetsstyrning och analys

6 Om oss - regionpolischefen har ordet 6 Regionspolischefen har ordet 2014 var ett speciellt år på många sätt. Vårt arbete i Polismyndigheten Stockholms län präglades till stor del av förberedelser. Vi förberedde oss på något historiskt. En ny myndighet. Men 2014 innehöll även andra utmaningar. Det var till exempel riksdagsval och året präglades av operativa uppgifter med lokalt arbete mot såväl synlig som dold brottslighet. Vi arbetade mot den grova och organiserade kriminaliteten, vi utmanades med perioder av social oro, vi satsade på att bekämpa den öppna droghandeln genom en synlig och närvarande polis och vi genomförde insatser mot starka och slutna kriminella nätverk samt insatser med fokus på särskilt brottsaktiva individer i utpekade områden. Under året som gick förberedde vi oss bland annat för att ta oss an ett arbete med medborgarlöften, kommunpoliser och en - över hela linjen - närvarande polis i lokalsamhället. Sakta men säkert började en bild av vår region i den nya polismyndigheten växa fram. Ett tydligt uppdrag inom ramen av omorganiseringen har varit att ingripandeverksamheten ska närmare integreras med utredningsverksamheten och närpolisen. Det ledde fram till förslaget att arbeta i team i de nya polisområdena som började ta form. Något jag verkligen tror på är: tillsammans blir vi starkast. I vårt uppdrag, kärnan i polisens verksamhet - att skydda, hjälpa och ställa tillrätta, är även långsiktighet och uthållighet helt avgörande, och året 2014 innebar att bedriva en bra och effektiv verksamhet trots strikta besparingskrav. Stockholm utmärks av många aktiviteter som kräver stora resurser. Därtill har vi en ständig befolkningsökning. En budgetram innebär alltid prioriteringar och val men under 2014 var det särskilt påtagligt. Jag vill rikta ett tack till alla medarbetare för engagerat arbete under de särskilda förutsättningarna som rådde. Trots omställningsarbetet som periodvis väckte fler frågor än svar och som alla varit delaktiga i, har vi lyckats hålla fanan högt under I skrivande stund är vi i mål med själva verksamhetsövergången men vi är långt ifrån klara. Nu tar genomförandet vid, ett omfattande och viktigt uppdrag, som vi bara kan klara av om vi gör det tillsammans. Det är många åtgärder kvar. En av de viktigaste blir att kliva in i den beslutade nya geografiska indelningen, från att vara åtta polisområden till att bli tre polisområden och 17 lokalpolisområden. Ulf Johansson mars

7 Om oss - Polismyndigheten i Stockholms län 7 Polisens värdegrund Polisens uppdrag är att öka tryggheten och minska brottsligheten. Vi genomför vårt uppdrag professionellt och skapar förtroende genom att vara: Engagerade med ansvar och respekt. Vi tar ansvar för vår uppgift och värnar om allas lika värde. Effektiva för resultat och utveckling. Vi är fokuserade på resultat, samarbete och ständig utveckling. Tillgängliga för allmänheten och för varandra. Vi är hjälpsamma, flexibla och stödjande. Polisens värdegrund fastställdes av rikspolischefen i januari Värdegrunden är gemensam för svensk polis och ska genomsyra all verksamhet med ledorden engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Värdegrunden är ett stöd i arbetet med att nå Polisens mål - att öka tryggheten och minska brottsligheten. Polisens medarbetarpolicy handlar om hur alla anställda inom polisen ska agera i sitt uppdrag. Den klargör vilka krav och förväntningar som ställs på var och en och vilka möjligheter som finns. Det som beskrivs i medarbetarpolicyn utgår från polisens uppdrag och värdegrund. Policyn ligger till grund för den interna dialogen om uppdrag, mål och resultat till exempel i utvecklingssamtal, vid lönesamtal och på arbetsplatsträffar. Den är också utgångspunkt vid rekrytering och introduktion av nya medarbetare och för utvecklingen av medarbetarskap och ledarskap inom polisen. PRISER 2014 Årets säkerhetsrookie Märk-DNA-projektet fick ta emot utmärkelsen Årets Säkerhetsrookie när Security Awards 2014 delades ut på branschmässan SKYDD i oktober Projektet är ett samarbete med SSF Stöldskyddsföreningen, flera försäkringsbolag och leverantörerna av märk-dna i Sverige. Motiveringen lyder: Framgång bygger på innovation, mod och samverkan. Framgång bygger också på strategi och synlighet. Årets säkerhetsrookie har kombinerat allt detta utifrån det identifierade behovet och väl avvägda åtgärder. Viljan att nå ett gemensamt mål trots olika bakgrund och olika förutsättningar och ambitionen att bidra med något nytt, har på kort tid resulterat i framgångar som på sikt kan komma många andra till del. Trygghetspriset 2014 Närpolisen i Södra Järva och Kista fick i oktober ta emot Trygghetspriset för sin breda samverkan och förmåga att skapa trygghet i det offentliga rummet i Hjulsta och Tensta. Priset, som ges ut av Stockholms stad, delade de med andra lokala aktörer i områdena. Kärnan i polisens del av priset är att man numera har tre särskilt utvalda poliser på plats i Hjulsta, som ska arbeta brottsförebyggande och relationsskapande. Det som juryn sett som nyskapande i samverkansprojektet är att polisen lyckats engagera en privat fastighetsägare som en likvärdig part i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i området. Se en film om det trygghetsskapande arbetet i Hjulsta

8 Om oss - Polismyndigheten i Stockholms län 8 Hallstavik Stockholms län Stockholms län är en storstadsregion med cirka 2,2 miljoner invånare. Under ett antal år har länets befolkning ökat kraftigt och befolkningsökningen i Stockholm utgör 35 procent av den totala ökningen i Sverige. Prognoser visar att utvecklingen förväntas fortsätta och Stockholms län beräknas ha cirka 2,5 miljoner invånare år Stockholms befolkning är relativt ung i förhållande till riket och särskilt invå- Märsta nare i åldrarna 0 19 år och år är fler andelsmässigt än NORRORT i Sverige som helhet. Vallentuna ROSLAGEN Norrtälje Stockholms län är en attraktiv region att bo i, men en växande befolkning skapar också nya utmaningar på många områden så som exempelvis bostadsbyggande och utveckling av infrastruktur. Som huvudstad har Stockholm en unik position i Sverige. Det politiska styret finns här liksom SÖDERTÄLJE huvudkontoren för flera stora företag, kulturinstitutioner, utländska beskickningar och evenemangsa- Järna renor. Allt detta bidrar till Stockholms attraktivitet men tar också stora polisiära resurser i anspråk för bevakning samt för att upprätthålla ordning och säkerhet. Sollentuna VÄSTERORT Ekerö Södertälje Solna Täby Huddinge Nynäshamn CITY SÖDERORT SÖDERTÖRN Västerhaninge Gustavsberg NACKA Saltsjöbaden Polismyndigheten i Stockholms län var indelad i åtta geografiska distrikt. I Stockholms län finns: cirka 180 olika nationaliteter representerade Sveriges riksdag och regering stora hamnar för både gods- och passagerartrafik samt internationella flygplatser landets enda tunnelbanenät flera stora arenor ambassader kungahuset

9 Om oss - Polismyndigheten i Stockholms län 9 Så styrdes Polismyndigheten i Stockholms län Riksdagen fastställer de övergripande målen för polisen och tilldelar anslag. Regeringen styr polisens verksamhet genom förordningar och särskilda beslut. Regeringen anger i det årliga regleringsbrevet mål för polisen och olika återrapporteringskrav. I regleringsbrevet för 2014 står följande: Brottsligheten ska minska och människors trygghet ska öka. Polisen ska arbeta brottsbekämpande bland annat genom att förhindra att brott begås och att utreda brott i syfte att möjliggöra lagföring. Polisen ska även tillförsäkra allmänheten skydd och annan hjälp. Förtroendet för polisen ska vara högt och polisen ska vara synlig och tillgänglig i hela landet. Polisens verksamhetsresultat ska förbättras. Arbetet ska bedrivas med högt ställda krav på rättssäkerhet, kvalitet och effektivitet samt präglas av långsiktighet och en helhetssyn på verksamheten. I den polisorganisation som gällde till och med 2014 tolkades regleringsbrevet av rikspolischefen i dennes inriktningsdokument. Utifrån inriktningsdokumentet och Rikspolisstyrelsens (RPS) dialog med polismyndigheternas länspolismästare utformade RPS polisens interna styrdokument, planeringsförutsättningarna. Planeringsförutsättningarna, som årligen reviderades, har tidigare omfattat tre år, men i och med övergången till en polismyndighet så omfattade de för 2014 enbart I planeringsförutsättningarna tilldelade RPS även polismyndigheterna ekonomiska anslag. Planeringsförutsättningarna låg till grund för Polismyndigheten i Stockholms läns verksamhetsplan. I verksamhetsplanen, som utgjorde myndighetens strategiska styrdokument, angavs de mål och strategier som i huvudsak skulle användas för att uppfylla polisens uppdrag. Polisstyrelsen beslutade om myndighetens verksamhetsplan. Varje polismästardistrikt och avdelning hade en egen verksamhetsplan, som utgick från myndighetens övergripande verksamhetsplan, tillsammans med lokala behov och prioriteringar. Några av de lagar och förordningar som styr polisens verksamhet: Polislagen (1984:387) Lagen behandlar bland annat polisens uppgifter, hur samverkan med andra myndigheter ska ske och vilka befogenheter polisen har. Polisförordningen (1998:1558) Regeringen har utfärdat denna förordning som innehåller uppgifter om hur en polismyndighet både lokalt och regionalt får vara organiserad. Förordningen reglerar också vem som har beslutanderätt i olika frågor inom polisen samt den enskilde polisens anställningsförhållande till respektive myndighet. Polisdatalagen (1998:622) Lagen behandlar vad polisen får datorregistrera samt att polisen får ha ett kriminalunderrättelseregister och ett DNA-register. Förvaltningslagen (1986:223) Lagen innehåller uppgifter om hur en myndighet ska handlägga ärenden, serviceskyldighet, samarbete mellan myndigheter och vad som räknas som allmänna handlingar med mera. Lag om belastningsregister (1998:620) Lagen säger att Rikspolisstyrelsen ska ha ett register över domar och domslut som rör svenska medborgare. Lagen talar också om vilka som har rätt att få ut information ur detta register. Generellt sett är uppgifterna sekretessbelagda. Lag om misstankeregister (1998:621) Lagen säger att Rikspolisstyrelsen ska ha ett register över personer som är skäligen misstänkta för brott. I lagen står också vilka myndigheter som har rättighet att få information från registret. Generellt är uppgifterna sekretessbelagda. Förordningen med instruktion för Rikspolisstyrelsen (1989:773) Förordningen, som är utfärdad av regeringen, innehåller uppgifter om Rikspolisstyrelsens uppdrag och skyldigheter. Här finns också information om vilka tjänstemän som regeringen tillsätter, vilka stora enheter som ska ingå i Rikspolisstyrelsen och vilka tjänster som Rikspolisstyrelsen själv får tillsätta. I förordningen står bland annat att Rikspolisstyrelsen är polisens förvaltningsmyndighet och som sådan ska utöva tillsyn över polisen. Polisutbildningsförordningen (1999:740) Förordningen behandlar polisutbildningens omfattning och elevernas studieförhållande i form av disciplinpåföljd och avstängning med mera. Rättegångsbalken (1942:740) och Brottsbalken (1962:700) Reglerar förutsättningarna för den brottsutredande verksamheten.

10 Om oss - Polismyndigheten i Stockholms län 10 MYNDigHeteNs OrgANisAtiON regeringen / Justitiedepartementet rikspolisstyrelsen Polisstyrelsen Polismyndigheten i stockholms län stabsenheter enheten för interna utredningar rättsenheten länspolismästarens kansli Polismästardistrikt Avdelningar City söderort Västerort södertörn gränspolisavdelningen Operativa avdelningen länskriminalpolisavdelningen roslagen Norrort Nacka södertälje Personal- och utvecklingsavdelningen ekonomiavdelningen Medborgarnas representanter Polisstyrelsen Före övergången till en nationell polismyndighet hade varje länspolismyndighet en polisstyrelse. Polisstyrelsen bestod av länspolismästaren och 13 politiskt tillsatta ledamöter samt två fackliga representanter. Regeringen utsåg ledamöterna och mandatperioden omfattade fyra år. Polisstyrelsen var medborgarnas representanter och hade som uppgift att se till att arbetet bedrevs i enlighet med de prioriteringar och riktlinjer som riksdag och regering hade beslutat om. Under mandatperioden 1 januari 2011 till 31 december 2014 var polisstyrelsens ordförande Anna König-Jerlmyr (M) och vice ordförande var Katarina Berggren (S). Polismästardistrikt och centrala avdelningar De enskilda polismyndigheterna leddes av en länspolismästare med verkställande funktion. Länspolismästaren utsågs av regeringen efter anmälan från Rikspolisstyrelsen. Polismästardistrikten och avdelningarna leddes av en polismästare/avdelningschef som tillsattes av Rikspolisstyrelsen efter anmälan från polismyndigheten. Polismyndigheten i Stockholms län omfattade åtta polismästardistrikt, fem centrala avdelningar och tre stabsenheter. Polismästardistrikten var indelade i geografiska ansvarsområden, inom vilka det bland annat bedrevs lokalt brottsförebyggande arbete och utredningsverksamhet. I varje polismästardistrikt fanns en polisnämnd. Polisnämnderna bestod av nio politiskt tillsatta ledamöter och chefen för polismästardistriktet. De centrala avdelningarna verkade över hela länet och hade som uppgift att stödja organisationen med insatser och kunskap inom respektive ansvarsområde. Myndighetens tre stabsenheter: enheten för interna utredningar, rättsenheten och länspolismästarens kansli, var direkt underställda länspolismästaren. Polismyndighetens ledning Polismyndigheten i Stockholms läns ledningsgrupp leddes av myndighetens länspolismästare och i ledningsgruppen ingick även biträdande länspolismästaren, cheferna för länets åtta polismästardistrikt, de fem avdelningscheferna, kommunikationschefen, chefen för rättsenheten samt funktionsansvariga för utredning och lagföring och det brottsförebyggande arbetet. Ledningsgruppen sammanträdde i regel varannan vecka.

11 Om oss - Polismyndigheten i Stockholms län 11 Ekonomi Enligt de planeringsförutsättningar som Rikspolisstyrelsen angav för 2014 skulle all verksamhet inom polisen bedrivas effektivt. Respektive polismyndighetsledning ansvarade för att myndigheten skulle hushålla med tilldelade medel. Alla möjligheter till effektivisering av verksamheten skulle identifieras och genomföras. Genomfört effektiviserings- och besparingsarbete skulle följas upp. Årets resultat (mnkr) Inkomster Anslag Intäkter 233 Summa intäkter Kostnader Personalkostnader Övertidsersättning 124 Lokalkostnader 537 Produktionskostnader 613 Avskrivningar 116 Genomförda besparingsåtgärder samt lägre personalkostnader än förväntat bidrog till det positiva resultatet, detta trots att produktionskostnaderna ökade i förhållande till den fastställda budgeten. De lägre personalkostnaderna berodde främst på högre frånvaro, långsammare rekryteringstakt samt lägre Spåavgift. 1 Omprioritering av besparingsmål avseende arrestbevakning, omkostnader för nya lokaler samt ökade kostnader på grund av valet bidrog till de högre produktionskostnaderna. Fördelning av kostnader Polisen har en personalintensiv verksamhet och därför utgör personalkostnaderna den största andelen av myndighetens totala kostnader. Produktionskostnaderna är myndighetens näst största kostnad och avser samtliga driftkostnader som genereras för att direkt eller indirekt hantera ett ärende. Dessa är bland annat provtagningar, tolkningstjänster, teknisk utrustning, rättsintyg, fordon, uniformer, vapen, kommunikationsutrustning, pass och id-kort med mera. Summa kostnader Årets resultat 59 Ingående ackumulerat resultat -22 Ackumulerat resultat 37 Övertidsersättning 124 mnkr Lokalkostnader 537 mnkr Avskrivningar 116 mnkr År 2013 prognostiserade Polismyndigheten i Stockholms län ett underskott på cirka 260 miljoner kr vid utgången av Det prognostiserade underskottet var bland annat kopplat till att anslagstilldelningen inte fullt ut kompenserade för ökade pris- och lönekostnader. Länspolismästaren fattade därför beslut om en rad besparingsåtgärder som avsåg hösten 2013 och hela året Syftet var att sänka kostnadsnivån för att få en ekonomi i balans och därmed skapa förutsättningar för ombildningen till en polismyndighet. Besparingsåtgärderna omfattade restriktiv personalbesättning, lägre övertidskostnader samt återhållsamhet avseende driftkostnader och investeringar. Myndighetens ekonomiska resultat 2014 blev 59 miljoner mnkr. Ett ingående underskott på -22 mnkr från föregående år resulterade i ackumulerat resultat på 37 mnkr för I förhållande till de totala kostnaderna är det 0,7 procent, det vill säga ett litet överskott. Produktionskostnader 613 mnkr Personalkostnader 3 752mnkr Myndighetens produktionskostnader: 25% Telefon, radio och IT 17% Fordonsdrift, vapen och uniform 14% Utredningskostnader 6% Bevakning 9% Pass & id-kort 29% Övriga produktionskostnader 1 Premie till statliga avtalsförsäkringar.

12 Om oss - Polismyndigheten i Stockholms län 12 Supervalåret tog stora personalresurser i anspråk. Kostnadsutveckling Ökningen av personalkostnader mellan 2011 och 2012 avser ökat antal anställda samt de sedvanliga kostnaderna i samband med avtalsförhandlingar. Antalet anställda 2012 ökade bland annat på grund av den särskilda satsningen på civil kompetens. Under 2013 och 2014 påverkades personalkostnaderna bland annat av besparingskrav. Antalet större evenemang och kommenderingar har ökat under de senaste fyra åren, vilket har medfört ökade övertidskostnader. Övertidskostnaderna 2014 påverkades även av personalbrist, en effekt av besparingsåtgärderna. Nödvändiga moderniseringar av lokaler med verksamhet kopplat till andra rättsvårdande myndigheter och hyresökningar bidrog till ökade lokalkostnader under åren 2011 till Det har framförallt gett effekt under Även avskrivningarna har påverkats av de nödvändiga ombyggnationerna. Produktionskostnaderna för arrest- och rättegångsbevakning stod för en stor del av kostnadsutveckligen mellan 2011 och Mellan 2012 och 2013 utmärktes kostnadsökningen av särskilda händelser, insatser och evenemang samt ökade kostnader för IT, data och kommunikation visar en liten kostnadsminskning trots besparingar framförallt inom arrestantbevakning. Detta berodde främst på verksamhetsflytt av telefonväxeln till RPS vilket innebar kostnader i form av tjänster istället för personalkostnader. Kostnadsutveckling (mnkr) samt jämförelse mellan åren Förändring i mnkr Personal Övertidsersättning Lokalkostnader Produktionskostnader Avskrivningar Summa

13 Om oss - Polismyndigheten i Stockholms län 13 Årsberättelse och hållbarhetsredovisning Syftet med redovisningen är att förmedla en helhetsbild av myndighetens uppdrag, verksamhet och resultat. Urval av innehåll Väsentlighetsanalys Årsberättelsen ska innehålla uppföljning av nationella och lokala mål, händelser som påverkat verksamheten, samt den information om verksamheten som krävs enligt GRI:s (Global Reporting Initiative) riktlinjer för hållbarhetsredovisning. Utöver detta fokuserar hållbarhetsredovisningens innehåll på de aspekter av verksamheten som myndigheten identifierat som betydande ur ett hållbarhetsperspektiv. Även det underlag som framkommit vid intressentdialoger har använts för att anpassa innehållet till intressenternas behov av information om verksamheten. Årsberättelse och hållbarhetsredovisning 2014 är myndighetens sjunde hållbarhetsredovisning. Redovisningen omfattar verksamhetens mål och är skriven ur ett myndighetsövergripande perspektiv. Denna redovisning följer GRI:s riktlinjer för B-nivå. I GRI-tabellen på sidan 55 anges de indikatorer som redovisas i hållbarhetsredovisningen. I och med det att polisen omorganiserades till en enad polismyndighet vid årsskiftet 2014/ så var verksamhetsåret 2014 Polismyndigheten i Stockholms läns sista år. Detta innebär att en stor del av den verksamhet som beskrivs i årsberättelsen inte är organiserad på samma sätt som den var Även om myndighetens olika verksamhetsområden fortfarande finns kvar i den nya enade polismyndigheten så benämns de i årsberättelsen i tidsformen dåtid. Redovisningens tillämpningsnivå C C + B B + A A + Standardupplysningar G3 Upplysningar om profil G3 Upplysningar om hållbarhetsstyrningen G3 Resultatindikatorer & branschspecifika resultatindikatorer FORMATION FORMATION FORMATION Redovisa: , , Behövs ej Redovisa minst tio resultatindikatorer, och åtminstone en från vardera: social, ekonomisk och miljöpåverkan Redovisningen bestyrkt av utomstående Redovisa alla punkter för nivå C och: , Upplysningar om hållbarhetsstyrningen för varje indikatorkategori Redovisa minst 20 resultatindikatorer, och åtminstone en från vardera: ekonomisk påverkan, miljöpåverkan, mänskliga rättigheter, anställningsförhållanden och arbetsvillkor, organisationens roll i samhället, produktansvar. Redovisningen bestyrkt av utomstående Samma krav som för nivå B Upplysningar om hållbarhetsstyrningen för varje indikatorkategori Redovisa varje kärnindikator I G3 och varje branschspecifik* indikator med hänsyn till väsentlighetsprincipen genom att antingen a) redovisa indikatorinformation eller b) förklara skälen för att inte redovisa Redovisningen bestyrkt av utomstående *Branschspecifika tillägg i slutlig version

14 Om oss - Polismyndigheten i Stockholms län 14 Kommunikation med intressenter Intressentanalys Polismyndigheten i Stockholms län använde sin årsberättelse och hållbarhetsredovisning som ett verktyg för att kommunicera med myndighetens intressenter och skapa förståelse för verksamheten. Myndigheten hade många intressenter som påverkade och påverkades av polisens verksamhet. Alla länets invånare påverkades av myndighetens brottsförebyggande och trygghetsskapande uppdrag och myndigheten strävade efter att anpassa sin verksamhet till medborgarnas behov. Ett gott samarbete med medborgarna är även en förutsättning för en effektiv brottsutredande verksamhet. Eftersom olika grupper i samhället påverkas olika mycket och på olika sätt av polisens arbete är analysen av intressentgrupperna betydelsefull. Exempelvis hörde ungdomar, och framför allt unga män, till de mest brottsutsatta grupperna. Riksdagen, regeringen och Rikspolisstyrelsen hörde till de mest inflytelserika intressentgrupperna för myndigheten. Även medarbetarna var en viktig intressentgrupp då deras engagemang och kompetens var avgörande för myndighetens förmåga att fullfölja sitt uppdrag. Intressentdialog Polismyndigheten i Stockholms län förde ständigt intressentdialoger med de interna och externa intressenterna i syfte att ta reda på deras syn på verksamheten. Exempel på intressentdialoger som fördes av Polismyndigheten i Stockholms län: Chefssamråd Chefssamråd fanns i alla polismästardistrikt i Stockholms län och var ett komplement till de lokala brottsförebyggande råden. Vilka aktörer som deltog i de olika distriktens chefssamråd skiljde sig något åt beroende på de lokala behoven. I chefssamråden träffade polismästaren andra aktörers strategiska ledare såsom kommun- eller stadsdelsdirektörer och chefer för kommunala förvaltningar. De aktörer som fanns med i alla chefssamråd var polisen, Åklagarmyndigheten, Kriminalvården, brandförsvaret, kommuner (till exempel socialtjänst och skola), landstinget och Storstockholms Lokaltrafik (SL). Även andra aktörer kunde delta, såsom företrädare för Svenskt Näringsliv, lokala företag och lokala organisationer. intressenter förväntningar KrAV KOMMUNiKAtiONs- VägAr UPPDrAgsgiVAre regeringen rikspolisstyrelsen återrapportering länspolismästarmöten resultatdialog Måluppfyllelse Ansvarsfull förvaltning av medel leverantörer Affärsrelationer leverantörer av varor och tjänster Avtal leveranser beställningar MeDbOrgAre brottsoffer lagöverträdare besökare i länet Ungdomar Vittnen polisen.se Växeln receptioner Personliga möten social media trygghetsundersökningar Avtalsuppfyllnad trygghet rättsäkerhet insyn i verksamheten service (tillstånd, pass och id-kort) Assistans ideella OrgANisAtiONer brottsofferjourer Djurrättsorganisationer Kvinnojourer idrottsföreningar invandrarföreningar rädda barnen Kris och bris Projekt samverkan OffeNtligA OrgANisAtiONer statliga myndigheter stockholms läns landsting Kommuner i länet Projekt samverkan Chefssamråd trygghet rättsäkerhet samverkan samverkan MeDArbetAre fackförbund Poliser och civila Chefer Personaltidning intrapolis (intranät) Arbetsplatsträffar enskilda medarbetarsamtal Medarbetarundersökning intressentdialoger bransch- OrgANisAtiONer svenska bussbranschens riksförbund svenska taxiförbundet samverkan Påverkansmöjlighet samverkan

15 Om oss - Polismyndigheten i Stockholms län 15 Myndighetens hemsida Via polisens hemsida kan allmänheten få information om polisens organisation och hur de kan kontakta polisen. Där finns information om aktuella projekt och händelser, både på nationell och lokal nivå. Det går även att anmäla vissa brott. På hemsidan finns också information om hur olika regler ser ut, till exempel regler kring vinterdäck och reglerna kring utdrag ur belastningsregistret. Där finns även information om ansökan om pass och nationella id-kort. Sociala medier Myndigheten har i dag cirka 60 sidor/kanaler på Facebook, Twitter och Instagram med drygt följare. Närmare 200 administratörer skriver på sidorna och de flesta av dem är poliser i yttre tjänst. Många olika delar av myndighetens verksamhet finns representerade i de sociala medierna, allt ifrån närpolisområden till hundenheten, sjöpolisen och bedrägeriroteln. Syftet med myndighetens närvaro i sociala medier är att komma nära allmänheten och skapa engagemang och förståelse för polisens verksamhet samt att öka möjligheten till dialog med allmänheten. Det är också ett effektivt sätt att nå ut med brottsförebyggande information och efterfråga tips och vittnesuppgifter. Samverkansavtal Polisen skall samarbeta med åklagarmyndigheterna. Samarbete skall också äga rum med andra myndigheter och organisationer vilkas verksamhet berör polisverksamheten. 3 Polislagen I Polismyndigheten i Stockholms läns verksamhetsplan för 2014 står det att myndigheten inom ramen för det brottsförebyggande arbetet ska skapa överenskommelser för samverkan mellan polis och kommuner i Stockholms län. mallar för samverkansavtal mellan polis och kommun. Målsättningen med pilotprojektet var tydligare ramar och en ökad enhetlighet i samarbetet mellan kommun och polis samt att öka det lokala engagemanget. Ambitionen är att en förbättrad samverkan ska leda till ökad trygghet och minskad brottslighet i lokalsamhället. Pilotprojektet resulterade i att de fyra pilotkommunerna/ stadsdelarna som ingick, Stockholm (Stadsdelsförvaltningarna Spånga Tensta och Bromma), Botkyrka kommun, Södertälje kommun och Region Gotland undertecknade ett samverkansavtal med hjälp av den nya avtalsmallen. Inom ramen för projektet har också en handbok för avtalsarbetet mellan polis och kommun tagits fram. Medborgardialoger och medborgarlöften Under 2014 påbörjades ett nationellt projekt för att ta fram så kallade så kallade medborgarlöften i 13 av landets kommuner. Två av länets kommuner, Södertälje och Nykvarn, ingick i projektet som är en vidareutveckling av samverkansöverenskommelserna mellan polis och kommun. För att ta fram medborgarlöften har både polis och kommun arbetat med att involvera medborgarna och medarbetarna för att ta reda på vad de upplever som problem i sin kommun. Detta har gjorts genom medborgardialoger där polisen mött medborgarna i olika forum och genom trygghetsenkäter som medborgarna fyllt i. Arbetet med medborgardialoger och medborgarlöften har gett polisen inblick i vad medborgarna anser vara viktigt för att öka deras trygghet. Det har också gett medborgarna möjlighet till inflytande över hur polisen ska arbeta i deras närområde. Under 2014 bedrev myndigheten tillsammans med fyra kommuner ett pilotprojekt för att utveckla samverkan och utarbeta

16 Om oss - Polismyndigheten i Stockholms län 16 Polismyndigheten i Stockholms läns bidrag till en hållbar utveckling Det är genom kärnverksamheten som polisen har störst möjlighet att bidra till en hållbar utveckling. Polisens huvudintressenter, medborgarna, är beroende av polisiär närvaro i samhället. Polisens främsta uppgift är att skydda medborgarnas lagstadgade rättigheter genom att minska brottsligheten och öka tryggheten. I enlighet med polisens uppdrag arbetade myndigheten under 2014 för att: Minska brottsligheten och öka tryggheten. Bedriva en rättssäker och enhetlig verksamhet. Minska våldsbrottsligheten. Klara upp fler mängdbrott. Försämra förutsättningarna för att bedriva organiserad brottslighet. Identifiera ungdomar som riskerar att välja en kriminell livsstil. Bedriva ungdomsutredningar skyndsamt och effektivt. Bidra till att antalet skadade och dödade i trafiken minskar. Bidra till att minska tillgången på och användningen av narkotika i samhället. Öka förmågan att bemöta och stödja brottsoffer. Bedriva ett systematiskt miljöledningsarbete för att bidra till uppfyllelse av de nationella miljökvalitetsmålen och en miljömässigt hållbar utveckling. Ovanstående uppdrag utgör polisens främsta utmaningar, men de utgör även polisens största möjligheter att bidra till en hållbar samhällsutveckling. Måluppföljning, intern styrning och kontroll Inom ramen för arbetet med intern styrning och kontroll har myndigheten varje år genomfört en riskanalys vid polismästardistrikt, avdelningar och stabsenheter. Riskanalysen har bland annat innefattat en bedömning av huruvida arbetet bedrivs enligt prioriteringarna i Rikspolisstyrelsens planeringsförutsättningar. Resultatet av arbetet med andra prioriterade mål och åtaganden har följts upp på samma sätt. När förhållanden påträffats som bedöms utgöra risker för att arbetet inte bedrivs på ett tillfredsställande sätt eller för att verksamhetsmålen inte kommer att nås har handlingsplaner upprättats. Förhållanden som bedömts utgöra verksamhetsrisker har beaktats i myndighetens verksamhetsplanering inför kommande år.

17 Titel 17

18 Vår verksamhet 18

19 Vår verksamhet 19 Verksamheten Under 2014 arbetade Polismyndigheten i Stockholms län långsiktigt för att minska brottsligheten och öka tryggheten i länet. I första hand gjorde myndigheten detta genom att utveckla den brottsförebyggande och den brottsutredande verksamheten. En viktig utgångspunkt för det brottsförebyggande arbetet var åtgärder mot ungdomskriminalitet, bland annat att förhindra nyrekrytering av unga till kriminella nätverk. Ett annat viktigt inslag har varit att förbättra samverkan med andra samhällsaktörer. Myndigheten har också haft som målsättning att öka allmänhetens förtroende för polisen genom engagemang i lokalsamhället. Polismyndigheten i Stockholms län har under 2014 arbetat mycket med att öka kostadsmedvetenheten för att kunna nå målet med en budget i balans. Det gav ett gott resultat och målet uppnåddes. I inledningen av 2014 beslutade biträdande länspolismästaren att myndigheten under året skulle arbeta för att antalet ärenden som redovisades till åklagare skulle öka jämfört med Regionala operativa ledningsgruppen (ROLG) beslutade om sex åtgärder i syfte att nå målet. Åtgärderna var delvis lokala och delvis avsedda att ske i samverkan mellan distrikt och avdelningar. De lokala insatserna handlade om att öka antalet inkomna så kallade egeninitierade ärenden (till exempel narkotika- och trafikbrott), införande av veckovis uppföljning på gruppnivå i utredningsverksamheten, införande av forum för polisiära förundersökningsledare samt att lägga fokus på tidiga utredningsåtgärder genom att optimera planeringen av helgtjänstgöring. Samverkansåtgärderna handlade bland annat om att i samverkan arbeta med vaneförbrytare och att minska den ärendebalans som vanligtvis uppstår under sommarmånaderna. Under sommaren reviderades de 19 besluten angående utredning och lagföring från 2013 och utifrån detta fattade länspolismästaren 13 UL-beslut, som ersatte de tidigare besluten. Bland de 13 UL-besluten ingick beslut om att rikta särskild uppmärksamhet mot de ärenden som berör barn och ungdomar där de lagstadgade tidsfristerna överskridits och där anledningen till överskridandet troligen hos hos polisen. Ett annat beslut rörde att polismästardistrikten och de brottsutredande avdelningarna skulle formulera mål avseende förverkande av brottsvinster.

Årsberättelse 2012 vår verksamhet ur ett hållbarhetsperspektiv

Årsberättelse 2012 vår verksamhet ur ett hållbarhetsperspektiv Årsberättelse 2012 vår verksamhet ur ett hållbarhetsperspektiv Innehållsförteckning Kapitel 1 Om oss Polismyndigheten i Stockholms län Länspolismästaren har ordet... 3 Utmärkelser 2012... 4 Stockholms

Läs mer

1.3 Utgångspunkter och principer för detaljorganisationen (sid 9-11)

1.3 Utgångspunkter och principer för detaljorganisationen (sid 9-11) Utdrag från den särskilde utredarens beslut om huvuddragen i den nya polismyndighetens detaljorganisation 2014-05-15 1.3 Utgångspunkter och principer för detaljorganisationen (sid 9-11) Närmare medborgarna

Läs mer

VÄGEN TILL EN POLISMYNDIGHET 2015. 2013 10 21 Arbetet med Polissamordningen

VÄGEN TILL EN POLISMYNDIGHET 2015. 2013 10 21 Arbetet med Polissamordningen VÄGEN TILL EN POLISMYNDIGHET 2015 2013 10 21 Arbetet med Polissamordningen Vad? 21>1 Dagens 21 polismyndigheter, RPS och SKL slås samman Enig riksdag En enig riksdag bakom sammanslagningen Thomas Rolén

Läs mer

Chef för lokalpolisområde till Polismyndigheten

Chef för lokalpolisområde till Polismyndigheten Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef för lokalpolisområde till Polismyndigheten Vill du arbeta med polismyndighetens viktigaste uppdrag; att skapa trygghet för medborgarna och förtroende

Läs mer

INRIKTNINGSBESLUT FÖR DEN NYA POLISMYNDIGHETEN 2015. Underlag för diskussioner i arbetsgrupper

INRIKTNINGSBESLUT FÖR DEN NYA POLISMYNDIGHETEN 2015. Underlag för diskussioner i arbetsgrupper INRIKTNINGSBESLUT FÖR DEN NYA POLISMYNDIGHETEN 2015 Underlag för diskussioner i arbetsgrupper HÄR ÄR VI I ARBETET I och med att inriktningsbeslutet fattades i oktober 2013 är fas 3 och 4 avslutat. Ungefär

Läs mer

Brå rapport 2013:21. Enkäter. Enkät till närpolischefer... 2 Enkät till poliser i yttre tjänst... 11

Brå rapport 2013:21. Enkäter. Enkät till närpolischefer... 2 Enkät till poliser i yttre tjänst... 11 Enkäter Enkät till närpolischefer... 2 Enkät till poliser i yttre tjänst... 11 1 Enkät till närpolischefer 1. a) Skriv ditt namn. b) Skriv din chefstitel. Till exempel närpolischef, områdeschef eller liknande.

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2018. Brottsförebyggande rådet i Arboga

Verksamhetsplan 2015-2018. Brottsförebyggande rådet i Arboga Verksamhetsplan 2015-2018 Brottsförebyggande rådet i Arboga Brottsförebyggande rådet i Arboga Innehåll 1 Bakgrund 3 1.1 Brottsförebyggande rådets syfte... 3 1.2 Rådets uppgifter... 3 1.3 Rådets sammansättning...

Läs mer

Projektplan för pilotprojekt lokala medborgarlöften

Projektplan för pilotprojekt lokala medborgarlöften 2014-09-04 Version 1.0 Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten Ju 2012:16 Projektplan för pilotprojekt lokala medborgarlöften 2 Bakgrund De lokala medborgarlöftena är en del av Polismyndighetens

Läs mer

Chefer till avdelningen för särskilda utredningar, chefer till regionala verksamheter

Chefer till avdelningen för särskilda utredningar, chefer till regionala verksamheter Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chefer till avdelningen för särskilda utredningar, chefer till regionala verksamheter Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten

Läs mer

Handbok för avtalsarbete mellan polis och kommun

Handbok för avtalsarbete mellan polis och kommun Handbok för avtalsarbete mellan polis och kommun Utgivare Polismyndigheten i Stockholms län, 2014 Produktion Kommunikationssektionen Foto Lars Hedelin Guide för avtalsarbete Sedan hösten 2012 har Polismyndigheterna

Läs mer

Detta avtal reglerar samverkan mellan parterna om kommunal energi- och klimatrådgivning (EKR) under perioden 2015 2017.

Detta avtal reglerar samverkan mellan parterna om kommunal energi- och klimatrådgivning (EKR) under perioden 2015 2017. AVTAL 2014-11-??? Dnr 2014/?? Samarbetsavtal avseende Kommunal Energioch klimatrådgivning mellan kommunerna i Stockholms län, Håbo kommun (Uppsala län), samt Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) 1 PARTER

Läs mer

DEN NYA POLISMYNDIGHETEN

DEN NYA POLISMYNDIGHETEN 2015 DEN NYA POLISMYNDIGHETEN DEN NYA POLISMYNDIGHETEN Polismyndigheten består av: 85 90 lokalpolisområden 27 polisområden 7 regioner 1 nationell operativ avdelning 1 nationellt forensiskt centrum 6 gemensamma

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Bostadsmarknadsenkäten 2010 Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Befolkningsökning i Stockholms län 40 000 35 000 30 000 Inflyttningsnetto Födelsenetto 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 1991

Läs mer

Ekobrottsmyndighetens problembeskrivning inför ändringar i polisdatalagen från den 1 januari 2015

Ekobrottsmyndighetens problembeskrivning inför ändringar i polisdatalagen från den 1 januari 2015 Bilaga 1 Datum Sida 2014-06-30 1 (8) Lena Lindgren Schelin Ert datum Dnr Chefsjurist, personuppgiftsombud EBM A-2014/0261 Ekobrottsmyndighetens problembeskrivning inför ändringar i polisdatalagen från

Läs mer

Utsatta EU-medborgare i Sverige lägesrapport ur ett människohandelsperspektiv

Utsatta EU-medborgare i Sverige lägesrapport ur ett människohandelsperspektiv Utsatta EU-medborgare i Sverige lägesrapport ur ett människohandelsperspektiv Vad är uppdraget? Vi jobbar mot människohandel Inte mot generell social utsatthet och inte med minoritetsfrågor Det finns indikationer

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Polisorganisationskommittén (Ju 2010:09) Dir. 2012:13. Beslut vid regeringssammanträde den 23 februari 2012

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Polisorganisationskommittén (Ju 2010:09) Dir. 2012:13. Beslut vid regeringssammanträde den 23 februari 2012 Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till Polisorganisationskommittén (Ju 2010:09) Dir. 2012:13 Beslut vid regeringssammanträde den 23 februari 2012 Utvidgning av och förlängd tid för uppdraget Regeringen

Läs mer

Biträdande regionpolischefer och polisområdeschefer

Biträdande regionpolischefer och polisområdeschefer Biträdande regionpolischefer och polisområdeschefer Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Svensk polis står inför den största förändringen i modern tid. Dagens 22 fristående polismyndigheter

Läs mer

Fem Fokus för ökad trygghet i Malmö HANDLINGSPLAN 2011

Fem Fokus för ökad trygghet i Malmö HANDLINGSPLAN 2011 Fem Fokus för ökad trygghet i Malmö HANDLINGSPLAN 2011 1 Bakgrund Fem Fokus Våren 2010 antogs en ny samverkansöverenskommelse mellan Malmö stad och Polisområde Malmö Fem Fokus för ökad trygghet i Malmö.

Läs mer

Polisens årsredovisning 2012

Polisens årsredovisning 2012 Årsredovisning 212 Polisens årsredovisning 212 Produktion: Rikspolisstyrelsen Dnr: EA-92-6625/11 ISBN: 978-91-86791--1 Grafisk form och layout: Citat Foto: Robert Kindroth sid 22, Lars Hedelin övriga Tryck:

Läs mer

Hanteringen av mängdbrott

Hanteringen av mängdbrott RiR 2010:10 Hanteringen av mängdbrott en kärnuppgift för polis och åklagare ISBN 978 91 786 218 2 RiR 2010:10 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2010 Till regeringen Justitiedepartementet Datum: 2010-05-20

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 avseende Huddinges brottsförebyggande råd

Verksamhetsberättelse 2012 avseende Huddinges brottsförebyggande råd 2013-02-04 KS-2013/166.173 1 (2) HANDLÄGGARE Lindblom, Linda 0708-790 588 Linda.Lindblom@huddinge.se Kommunstyrelsen Verksamhetsberättelse 2012 avseende s brottsförebyggande råd Förslag till beslut s brottsförebyggande

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Åklagarmyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Åklagarmyndigheten Regeringsbeslut I:11 Justitiedepartementet 2012-12-20 Ju2012/8171/Å Ju2012/8527/KRIM(delvis) Åklagarmyndigheten Box 5553 11485 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Åklagarmyndigheten Riksdagen

Läs mer

Medarbetarpolicy. för Institutet för språk och folkminnen

Medarbetarpolicy. för Institutet för språk och folkminnen BILAGA Medarbetarpolicy för Medarbetarpolicyn har tagits fram i samarbete mellan institutets samtliga avdelningar. Policyn gäller i första hand i två år, och ska sedan utvärderas och revideras. Fastställd

Läs mer

Umeå universitets chefs- och ledarskapspolicy

Umeå universitets chefs- och ledarskapspolicy Umeå universitets chefs- och ledarskapspolicy Fastställd av rektor 2013-09-03 1 INNEHÅLL Inledning ledarskapets strategiska roll 3 En policy för alla chefer och ledare 4 Ditt uppdrag 5 Förhållningssätt

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Ekobrottsmyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Ekobrottsmyndigheten Regeringsbeslut I:10 Justitiedepartementet 2013-12-19 Ju2013/8598/Å Ju2013/5736/Å Ju2013/8610/KRIM (delvis) Ekobrottsmyndigheten Box 22098 104 22 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Ekobrottsmyndigheten

Läs mer

Polisens årsredovisning 2011

Polisens årsredovisning 2011 Årsredovisning 211 Polisens årsredovisning 211 Produktion: Rikspolisstyrelsen Dnr: EA-92-6475/1 ISBN: 13 978-91-89475-93-9 Grafisk form och layout: Citat Foto omslag: Dan Paulsen Foto kollage: Robert Blombäck

Läs mer

Verksamhetsplan -etiska riktlinjer för anställda och förtroendevalda

Verksamhetsplan -etiska riktlinjer för anställda och förtroendevalda Diarienummer: Ks2013/0256.103 Verksamhetsplan -etiska riktlinjer för anställda och förtroendevalda Gäller från: 2013-07-01 Gäller för: Medarbetare och förtroendevalda i Ljungby kommun samt Kommunala bolag

Läs mer

Stöld och snatteri i butik. Informationsfolder från Polismyndigheten i Jämtlands län

Stöld och snatteri i butik. Informationsfolder från Polismyndigheten i Jämtlands län Stöld och snatteri i butik Informationsfolder från Polismyndigheten i Jämtlands län Polismyndigheten i Jämtlands län Information om stöld och snatteri ur butik Birgitta Persson Brottsförebyggande arbetet

Läs mer

Remiss - Personalpolicy för Huddinge kommun

Remiss - Personalpolicy för Huddinge kommun BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-06-22 GSN-2015/406.199 1 (2) HANDLÄGGARE Tullgren, Elisabet 08-535 360 30 elisabet.tullgren@huddinge.se Grundskolenämnden Remiss

Läs mer

Revisionsrapport. Polisens årsredovisning 2008

Revisionsrapport. Polisens årsredovisning 2008 Revisionsrapport Rikspolisstyrelsen Box 12 256 102 26 Stockholm Datum Dnr 2009-04-02 32-2008-0596 Polisens årsredovisning 2008 Riksrevisionen har granskat Polisens årsredovisning, daterad 2009-02-12. Syftet

Läs mer

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun STYRDOKUMENT Personalpolitiskt styrdokument för Hudiksvalls kommun Kommunen Hudiksvalls kommun ska vara en bra kommun att leva och verka i. Därför är det viktigt att vi har en kommunal verksamhet som kännetecknas

Läs mer

Arbetsgivarpolitiskt

Arbetsgivarpolitiskt Arbetsgivarpolitiskt Innehåll Medarbetarskap... 7 Ledarskap... 9 Arbetsmiljö...11 Hälsa...13 Jämställdhet...15 Kompetensförsörjning...17 Lönepolitik...19 Mångfald...21 Arbetsgivarpolitiskt program Ljungby

Läs mer

Chef för Regionalt utvecklingscentrum

Chef för Regionalt utvecklingscentrum Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef för Regionalt utvecklingscentrum till Polismyndigheten Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens

Läs mer

Yttrande avseende slutrapporten Polisens brottsutredningsverksamhet utredning om säkerhet, arbetsvillkor och arbetsmiljö m.m.

Yttrande avseende slutrapporten Polisens brottsutredningsverksamhet utredning om säkerhet, arbetsvillkor och arbetsmiljö m.m. 2008-11-25 Rikspolisstyrelsen Box 12256 102 26 STOCKHOLM Yttrande avseende slutrapporten Polisens brottsutredningsverksamhet utredning om säkerhet, arbetsvillkor och arbetsmiljö m.m. (PoA-400-6355/07)

Läs mer

Kalix kommuns ledarplan

Kalix kommuns ledarplan Kalix kommuns ledarplan Inledning Dagens ledarskap handlar till stor del om att styra genom mål och visioner, att vara tydlig och att kunna föra en dialog med medarbetare och kunna delegera. Arbetsmiljön,

Läs mer

KRAVSPECIFIKATION FÖR TRYGGHETSMÄTNING (9 bilagor)

KRAVSPECIFIKATION FÖR TRYGGHETSMÄTNING (9 bilagor) BILAGA KRAVSPECIFIKATION Polismyndigheten Ekonomiavdelningen Enheten för verksamhetsstyrning och analys Datum 2015-06-10 Saknr och diarienummer 999-A168.467/2015 KRAVSPECIFIKATION FÖR TRYGGHETSMÄTNING

Läs mer

Överenskommelse avseende verksamhetsförlagda inslag i internationella studenters studiegångar samt inom utbildningsvetenskapligt basår

Överenskommelse avseende verksamhetsförlagda inslag i internationella studenters studiegångar samt inom utbildningsvetenskapligt basår Överenskommelse avseende verksamhetsförlagda inslag i internationella studenters studiegångar samt inom utbildningsvetenskapligt basår Överenskommelsen har tagits fram av företrädare för Stockholms universitet,

Läs mer

Egna anteckningar och telefonnummer

Egna anteckningar och telefonnummer Egna anteckningar och telefonnummer Polismyndigheten i Stockholms län Information till dig som utsatts för brott Mer information finns på vår hemsida www.stockholm.polisen.se Läs under Utsatt för brott?

Läs mer

Rikspolisstyrelsen - Åklagarmyndigheten

Rikspolisstyrelsen - Åklagarmyndigheten Delrapport utredning och lagföring 2013 Rikspolisstyrelsens och Åklagarmyndighetens gemensamma redovisning av resultatet avseende utredning och lagföring enligt regleringsbrevets återrapporteringskrav

Läs mer

LOKALA MEDBORGARLÖFTEN PILOTPROJEKT

LOKALA MEDBORGARLÖFTEN PILOTPROJEKT LOKALA MEDBORGARLÖFTEN PILOTPROJEKT Polissamordningen hittills Juni 2013 Regionbeslutet Oktober 2013 Inriktningsbeslutet Maj 2014 Detaljbeslutet 23 1 Jämnstora, bärkraftiga regioner Huvudorter Tydlig ledning,

Läs mer

Stockholms stad når inte hela vägen i kvinnofridsarbetet

Stockholms stad når inte hela vägen i kvinnofridsarbetet Stockholms stad når inte hela vägen i kvinnofridsarbetet - en halvtidsavstämning av hur stadsdelarna når upp till målen i Stockholms stads program för kvinnofridmot våld i nära relationer Alla Kvinnors

Läs mer

NÄRMARE MEDBORGARNA OCH MER ENHETLIGT. Arbetet inför beslut om polismyndighetens detaljorganisation 2015

NÄRMARE MEDBORGARNA OCH MER ENHETLIGT. Arbetet inför beslut om polismyndighetens detaljorganisation 2015 NÄRMARE MEDBORGARNA OCH MER ENHETLIGT Arbetet inför beslut om polismyndighetens detaljorganisation 2015 Riksdag och regering: skapa en Polis DECEMBER 2012 119 21 1 1965 1990-tal 2015 Fas 1 beslut om arbetsplan

Läs mer

Kriminalteknisk strategi med handlingsplan. www.polisen.se

Kriminalteknisk strategi med handlingsplan. www.polisen.se Kriminalteknisk strategi med handlingsplan www.polisen.se Utgivare Rikspolisstyrelsen Box 12256 102 26 Stockholm ISBN: 978-91-89475-73-1 Diarienr.: POA-470-7282/08 Upplaga: 1 000 ex juni 2007 1 000 ex

Läs mer

Domstolarna och mäns våld mot kvinnor

Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Ett utbildningsmaterial för personal inom rättsväsendet, hälso- och sjukvården, socialtjänsten och kriminalvården Innehåll Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Domstolarna

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Presschef, Kommunikationsavdelningen

Presschef, Kommunikationsavdelningen Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Presschef, Kommunikationsavdelningen till Polismyndigheten Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens

Läs mer

Ledningssystem för arbetsmiljöarbetet i Sigtuna kommun

Ledningssystem för arbetsmiljöarbetet i Sigtuna kommun Ledningssystem för arbetsmiljöarbetet i Sigtuna kommun Antagen av: KS den 2009-06-15 138 Arbetsgivardelegationen 2009-05-29 Innehåll Värdegrund 4 Inledning 5 1 Arbetsmiljöpolicy 6 1.1 Viljeinriktning...

Läs mer

Djurskyddspolisen i Stockholms län

Djurskyddspolisen i Stockholms län Djurskyddspolisen i Stockholms län Den här satsningen leder till mindre lidande för både människor och djur. Det går att använda flera mjuka instrument som förelägganden och tillsyn. Det gör att vi kan

Läs mer

KVALITETSPOLICY. Fastställd av kommunstyrelsen 24 maj 2010 POLICY

KVALITETSPOLICY. Fastställd av kommunstyrelsen 24 maj 2010 POLICY KVALITETSPOLICY Fastställd av kommunstyrelsen 24 maj 2010 POLICY Kvalitetspolicy Haninge kommun Avsiktsförklaring Ramen för kvalitetsarbetet utgörs av kommunfullmäktiges mål och budget-dokument. Policyn

Läs mer

Personalpolicy 2012-2015

Personalpolicy 2012-2015 2012-01-02 Personalpolicy 2012-2015 Den här policyn är för dig som arbetar i Järfälla kommun. Omvärlden förändras ständigt och vi måste vara beredda att ifrågasätta, förnya och utveckla våra verksamheter

Läs mer

Dnr KK13/167 POLICY. Kommunikationspolicy. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-10-22

Dnr KK13/167 POLICY. Kommunikationspolicy. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-10-22 POLICY Dnr KK13/167 Kommunikationspolicy Antagen av Kommunfullmäktige 2013-10-22 Dnr 2/10 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 3 2 Syfte... 3 3 Utgångspunkter och principer... 3 3.1

Läs mer

Polisens årsredovisning 2014

Polisens årsredovisning 2014 Årsredovisning 2014 Polisens årsredovisning 2014 Produktion: Polismyndigheten Dnr: A001.274/2014, Saknr: 902 ISBN: 978-91-86791-34-6 Grafisk form och layout: Citat Foto: Lars Hedelin, Polismyndigheten

Läs mer

Kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy Tyresö kommun / 2011-12-15 2 (9) Innehållsförteckning Kommunikationspolicy för Tyresö kommun... 3 1 Krav på kommunikationsarbetet... 4 1.1 Tyresö kommuns kommunikation... 4 2 Grafisk

Läs mer

Samverkansavtal och handlingsplan för år 2013

Samverkansavtal och handlingsplan för år 2013 Samverkansavtal och handlingsplan för år 2013 För brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete i Gullspångs kommun Samverkan mellan Gullspångs kommun och Polismyndigheten i Västra Götalands län, Polisområde

Läs mer

Att arbeta i statlig tjänst. - styrning och värden

Att arbeta i statlig tjänst. - styrning och värden Att arbeta i statlig tjänst - styrning och värden Att arbeta i statlig tjänst styrning och värden Produktion: Statens kvalitets- och kompetensråd Grafisk utformning: Statens kvalitets- och kompetensråd

Läs mer

RIKTLINJER AVSEENDE SPONSRING. Riktlinjer avseende sponsring. Definitioner av sponsring

RIKTLINJER AVSEENDE SPONSRING. Riktlinjer avseende sponsring. Definitioner av sponsring RIKTLINJER AVSEENDE SPONSRING Riktlinjer avseende sponsring Eslövs kommun har kontakter och samarbeten med en rad olika verksamheter, såväl offentliga som privata och ideella. I en del av dessa samarbeten

Läs mer

Chef till nationella forensiska centrumets laboratorium i Stockholm

Chef till nationella forensiska centrumets laboratorium i Stockholm Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef till nationella forensiska centrumets laboratorium i Stockholm Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter

Läs mer

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 norrstyrelsen rapport 2009: 32 Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 Förord Norrstyrelsen har bildats för att förbereda sammanslagningen av landstingen i Norrbottens, Västerbottens

Läs mer

Villainbrott En statistisk kortanalys. Brottsförebyggande rådet

Villainbrott En statistisk kortanalys. Brottsförebyggande rådet Brottsförebyggande rådet Villainbrott En statistisk kortanalys Villainbrott En statistisk kortanalys Villainbrotten har ökat med 25 procent under den senaste treårsperioden jämfört med föregående tre

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Året 2009. med hållbarhetsredovisning

Året 2009. med hållbarhetsredovisning Året 2009 med hållbarhetsredovisning Visste du att vårt anslag för 2009 var 4 340 miljoner kronor n den största sammanlagda delen av medarbetarnas arbetstid går åt till att utreda och lagföra brott n polisen

Läs mer

Verksamhetsplan. Polismyndigheten i Gävleborgs län

Verksamhetsplan. Polismyndigheten i Gävleborgs län Verksamhetsplan 2011 Polismyndigheten i Gävleborgs län Innehåll Länspolismästaren har ordet 3 Myndighetens strategier: Utveckling i vardagen 6 Mängdbrott 6 Brott i nära relation 6 Gemensamma jurister -

Läs mer

Strategiska förutsättningar

Strategiska förutsättningar ska förutsättningar De statliga myndigheterna är regeringens redskap för att realisera riksdagens och regeringens beslutade politik. Verksamhetsstyrningen av myndigheterna utgår från den av riksdagen beslutade

Läs mer

Policy för chefsuppdrag

Policy för chefsuppdrag 1(5) BILAGA 1 DNR: SLU ua 2013.1.1.1-5596 2014-01-14 STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Personal Dokumenttyp: Policy Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli: Personalavdelningen Handläggare: Eva Jeppson-Eldrot

Läs mer

Chefer till gemensam HR

Chefer till gemensam HR Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chefer till gemensam HR Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens 21 fristående polismyndigheter, Rikspolisstyrelsen

Läs mer

Gemensam årsrapport utredning och lagföring 2013

Gemensam årsrapport utredning och lagföring 2013 Gemensam årsrapport utredning och lagföring 2013 Rikspolisstyrelsens och Åklagarmyndighetens gemensamma redovisning av resultatet avseende utredning och lagföring enligt regleringsbrevets återrapporteringskrav

Läs mer

Trafikinsats Region Mitt Västernorrland

Trafikinsats Region Mitt Västernorrland Trafikinsats Region Mitt Västernorrland 2010-09-13--15 Resultatredovisning Trafikinsats Region Mitt Ett vinnande koncept I den handlingsplan som arbetats fram i samverkan mellan Polisen, Trafikverket och

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Södertälje kommuns chefspolicy omfattar fyra delar Din mission som chef i en demokrati. Förmågor, egenskaper och attityder. Ditt konkreta

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy

Informations- och kommunikationspolicy Informations- och kommunikationspolicy Beslutad i kommunstyrelsen i Örebro kommun 2003-09-15 Diarienummer: 691-02-004 2 Innehållsförteckning Örebro kommuns informationsinsatser präglas av 4 Saklighet 4

Läs mer

En nationell strategi för att minska otrygghet, brott och ordningsstörningar i samband med idrottsevenemang, 2014-2017

En nationell strategi för att minska otrygghet, brott och ordningsstörningar i samband med idrottsevenemang, 2014-2017 En nationell strategi för att minska otrygghet, brott och ordningsstörningar i samband med idrottsevenemang, 2014-2017 Förord Samverkansrådet mot idrottsrelaterad brottslighet, som leds av Rikspolisstyrelsen

Läs mer

Användningen av kvalificerade skyddsidentiteter inom det särskilda personsäkerhetsarbetet

Användningen av kvalificerade skyddsidentiteter inom det särskilda personsäkerhetsarbetet Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2012-06-14 Dnr 139-2011 Användningen av kvalificerade skyddsidentiteter inom det särskilda personsäkerhetsarbetet 1 SAMMANFATTNING Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens

Läs mer

Chef för leverans och support, IT-avdelningen

Chef för leverans och support, IT-avdelningen Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef för leverans och support, IT-avdelningen Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens 21 fristående

Läs mer

Årsredovisning Miljö- och byggnämnd

Årsredovisning Miljö- och byggnämnd Årsredovisning Miljö- och byggnämnd Sammanfattning Miljö och bygg Ove Johansson, verksamhetschef "Vi är mycket stolta över att vi lyckades med nämndens mål för bra bemötande och tillgänglighet. Det gav

Läs mer

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun.

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Stöd och lärande Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Kvalitetsindikatorer... 3 Lagrum... 3 Berörda... 3 Utveckling...

Läs mer

2014-06-25 Rev 2014-08-07. Principer för inmappning. Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten Ju 2012:16

2014-06-25 Rev 2014-08-07. Principer för inmappning. Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten Ju 2012:16 PM 2014-06-25 Rev 2014-08-07 Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten Ju 2012:16 Principer för inmappning Principer för inmappning Mappningen innebär att alla medarbetare som berörs av verksamhetsövergång

Läs mer

SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY

SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY Man kan se det som att vi alla har två arbeten - ett arbete där vi utför de arbetsuppgifter vi är utbildade för, och ett arbete där vi aktivt bidrar till att utveckla verksamheten.

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande Carina Schön (S) Kristina Pettersson (S) Sekreterare Paragrafer 1-7 ANSLAG/BEVIS

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande Carina Schön (S) Kristina Pettersson (S) Sekreterare Paragrafer 1-7 ANSLAG/BEVIS - TRYGGHETSRÅDET- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Stora konferensrummet, Kommunkontoret, kl 13.00-15.30 Beslutande Marie Wilén (C) ordförande Margareta Gadde-Jenniche (M) Gösta Persson (M) Rose-Marie

Läs mer

Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland

Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland 1(6) Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland Medbestämmandeavtal 2002 har här, av parterna gemensamt, utvecklats utifrån FAS 05. 1. Utgångspunkter för samverkan Medbestämmandelagen (MBL), arbetsmiljölagen

Läs mer

Verksamhetsplan 2014. Polismyndigheten i Norrbotten

Verksamhetsplan 2014. Polismyndigheten i Norrbotten Verksamhetsplan 2014 Polismyndigheten i Norrbotten Utgivare: Polismyndigheten i Norrbotten, Box 50135, 973 24 Luleå Diarienummer: A266.465/2013 Foto: Roine Norström, Magnus Carlborg, Lars Hedelin, Elisabeth

Läs mer

Att bygga strukturer för kunskapsutveckling

Att bygga strukturer för kunskapsutveckling Att bygga strukturer för kunskapsutveckling Halmstad 1 december 2011 Per Albinsson Att bygga strukturer för kunskapsutveckling Målet med de regionala stödstrukturerna är att de långsiktigt ska kunna försörja

Läs mer

Brottsförebyggande arbete i Hylte kommun

Brottsförebyggande arbete i Hylte kommun Brottsförebyggande arbete i Hylte kommun Information & råd från Brottsförebyggande rådet i Hylte 1 Du ska känna dig trygg! Brottsförebyggande rådets viktigaste uppgift är att inspirera till och sprida

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

HANDLINGSPLAN MOT DROGER MÅL: SYFTE:

HANDLINGSPLAN MOT DROGER MÅL: SYFTE: 1 Härnösands gymnasium HANDLINGSPLAN MOT DROGER Upprättad februari 2009 i samverkan mellan skola, polis och socialtjänst. Revideras vartannat år eller vid behov. Skolan ansvarar för att initiera revideringen.

Läs mer

Chef för utveckling och förvaltning, IT-avdelningen

Chef för utveckling och förvaltning, IT-avdelningen Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef för utveckling och förvaltning, IT-avdelningen Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens 21 fristående

Läs mer

Förbud mot köp av sexuell tjänst Erfarenheter av 10 år med den svenska sexköpslagen

Förbud mot köp av sexuell tjänst Erfarenheter av 10 år med den svenska sexköpslagen Förbud mot köp av sexuell tjänst Erfarenheter av 10 år med den svenska sexköpslagen Anförande av justitiekansler Anna Skarhed vid seminariet Sexköp som brott och fenomen Helsingfors den 7 november 2012

Läs mer

Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109

Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 77 Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109 KF Beslut Kommunstyrelsen tillstyrker kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Samverkansfunktion Stockholmsregionen

Samverkansfunktion Stockholmsregionen Samverkansfunktion Stockholmsregionen Uppdrag och bakgrund Hösten 2009 togs initiativet att samla ett tiotal aktörer för att diskutera möjligheterna att skapa ett mer formaliserat samverkansforum. Projektet

Läs mer

Polisens årsredovisning 2010

Polisens årsredovisning 2010 Polisens årsredovisning 2010 Produktion Rikspolisstyrelsen Version 1 EA - 902-7088/09 ISBN-13 978-91-89475-88-5 Grafisk form och layout Blomquist Annonsbyrå AB Foto omslag Elisabeth Hammami Foto inlaga

Läs mer

Folkhälsoplan för Lekebergs kommun 2014-15

Folkhälsoplan för Lekebergs kommun 2014-15 Folkhälsoplan för Lekebergs kommun 2014-15 Det övergripande målet för folkhälsa är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Vad är folkhälsa? Folkhälsa

Läs mer

LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET

LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY 1 Innehåll Ledar- och medarbetarpolicy...3 Universitetets värdegrund och förhållningssätt...4 Medarbetarskap och ledarskap

Läs mer

Kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy Enligt beslut av kommunstyrelsen 2012-01-09 Innehållsförteckning 1 Syftet med policyn... 3 2 Krav på kommunikationsarbetet... 4 2.1 Grafisk profil... 4 3 Ansvar och organisation... 5 4 Våra gemensamma

Läs mer

Täby kommun Din arbetsgivare

Täby kommun Din arbetsgivare Täby kommun Din arbetsgivare 1 4 Ledar- och medarbetarskapspolicy 6 KOMPETENSPOLICY 8 Hälsofrämjande policy Täby kommun en arbetsgivare i ständig utveckling att arbeta i täby kommun 10 Lönepolicy Antagen

Läs mer

En ambitionshöjning i den lokala polisverksamheten längst fram nära medborgarna

En ambitionshöjning i den lokala polisverksamheten längst fram nära medborgarna Projektrapport 2014-06-30 Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten Ju 2012:16 Version 1.0 En ambitionshöjning i den lokala polisverksamheten längst fram nära medborgarna 2 Innehållsförteckning Varför

Läs mer

Tjänsteskrivelse bidragsansökan kvinnojouren 2014

Tjänsteskrivelse bidragsansökan kvinnojouren 2014 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING 2014-08-25 DNR SN 2014.126 URBAN JONSSON SID 1/1 SUTVECKLARE URBAN.JONSSON@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse bidragsansökan kvinnojouren

Läs mer

Kompetensprofiler för Polisens ledarskapsnivåer. en nationell inriktning

Kompetensprofiler för Polisens ledarskapsnivåer. en nationell inriktning Kompetensprofiler för Polisens ledarskapsnivåer en nationell inriktning Frågor och svar om kompetensprofiler för Polisens ledarskapsnivåer Varför behövs kompetensprofiler? Syftet med kompetensprofilerna

Läs mer

Chef till Nationellt forensiskt centrum

Chef till Nationellt forensiskt centrum Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef till Nationellt forensiskt centrum Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens 21 fristående polismyndigheter

Läs mer

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT Personalpolicy DOKUMENTNAMN Personalpolicy GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2014-06-16 DOKUMENTTYP Policy BESLUTAT/ANTAGET KF 2014-06-16 16 DOKUMENTÄGARE Pajala kommun VERSION 1.0 DOKUMENTANSVARIG Personal- och

Läs mer