European Family Empowerment. Enkät till ungdomar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "European Family Empowerment. Enkät till ungdomar"

Transkript

1 European Family Empowerment Enkät till ungdomar

2 ANONYMITET Ingen annan än vi forskare kommer att kunna se dina svar. Dina svar kommer att kodas och kommer inte att visas för någon annan. Resultatet kommer att presenteras så att ingen elev, förälder eller skola kan kännas igen. Eftersom detta projekt berör familjer så kommer dina svar att kopplas samman med svaren din förälder/vårdnadshavare som är med i undersökningen. Deltagandet är frivilligt och du kan när som helst avbryta ifyllandet av enkäten utan att behöva förklara varför. Skulle du uppleva någon fråga som känslig så kan du hoppa över denna. Det huvudsakliga syftet är att utforska och lyfta fram de möjligheter som europeiska familjer har för att förebygga alkohol- och drogbruk, samt missbruk hos sina barn och att utforska hur detta förebyggande arbete kan stärkas. Studien syftar även till att identifiera de omständigheter som kan hjälpa föräldrar att hantera sina barns riskbeteende, med fokus på droganvändning. Deltagande länder förutom Sverige är: Spanien, Storbritannien, Slovenien, Tjeckien och Portugal. SÅ FYLLER DU I ENKÄTEN: De flesta frågorna i denna enkät besvaras genom att kryssa i den ruta som stämmer överens med ditt svar så här. Du kommer också att fylla i en del tomma rutor så här: 2 5 Om du ska skriva ett svar, vänligen TEXTA och använd STORA BOKSTÄVER så här: MOR En del frågor kan du bli ombedd att hoppa över. Om detta händer kommer du att se en pil som säger vilken fråga du ska gå till: Gå till F 4.16 (Fråga 4.16) Om du skriver fel på någon fråga ska du stryka över det och skriva det rätta svaret bredvid Till exempel: 1.1 Hur gammal är du? (Skriv din ålder i rutan) Office use only: Code Site postcode Country code 2

3 Sektion 1 Om dig 1.1 Hur gammal är du? (skriv din ålder i rutan) år 1.2 Är du kille eller tjej? (kryssa) Kille Tjej 1.3 Vem bor du tillsammans med? (kryssa i alla som stämmer) 1) Mor och far 2) Endast mor 3) Endast far 4) Mor- eller farföräldrar 5) Mor och styvfar 6) Far och styvmor 7) Bror/bröder 8) Syster/systrar 9) Andra (skriv vem/vilka i rutan) 1.4 Hur många bröder har du? (skriv i rutan) 1.5 Hur många systrar har du? (skriv i rutan) 1.6 Är du (det) barnet? 1.7 I vilket land är du född? (t.ex. Sverige) Äldsta Mellan Yngsta Tvilling 1.8 Var är dina föräldrar födda? 1) Född i Sverige 2) Född i Norden 3) Född i Europa 4) Född utanför Europa 5) 6) 1.9 Hur många gånger har du flyttat under de senaste fem åren? g har flyttat gånger Sektion 2 Om alkohol 2.1 Hur ofta dricker du alkohol? (räkna inte med om du bara smakat en klunk från någon) 1) g har aldrig druckit alkohol Gå till F 2.7 2) Mindre än en gång i månaden 3) Varje månad 4) Varje vecka 5) 2-4 gånger i veckan 6) Nästan dagligen 7) 2.2 Hur gammal var du när du drack alkohol för första gången? (räkna inte om du bara smakat en klunk från någon) g var år gammal Code Site postcode Country code 3

4 Sektion 2 Om alkohol 2.3 Hur många gånger har du varit berusad den senaste månaden? (är du berusad en gång i veckan blir det alltså fyra gånger per månad) gånger 2.4 Vid hur många tillfällen har du druckit något av följande under de senaste 30 dagarna? (kryssa i en ruta per rad) 40 eller fler 1) Folköl (3,5%) 2) Alkoläsk eller cider (räkna inte med cider med lite eller ingen alkohol i) 3) Starköl (5,3%) 4) Vin 5) Sprit (räkna även drinkar) 2.5 Var får du oftast din alkohol ifrån? (kryssa i alla som stämmer) 1) 6) Annan vuxen 2) Förälder 7) Stjäl hemifrån 3) Äldre syskon 8) Krog/nattklubb 4) Vänner 9) Livsmedelsbutik/systembolag 5) Vänners föräldrar 10) Annat ställe (specifiera) 2.6 Var dricker du oftast alkohol? (kryssa i alla som stämmer) 1) 2) Hemma 3) På offentlig plats (park, gata, strand etc) 4) Hemma hos vänner 5) Hemma hos någon familjemedlem 6) På krog/nattklubb 7) Någon annanstans (specifiera) 2.7 Hur många av dina vänner dricker alkohol? (kryssa endast i en ruta) 1) Ingen 2) Några 3) De flesta 4) Alla 2.8 Hur ofta tror du att din mor/kvinnliga vårdnadshavare och/eller far/manliga vårdnadshavare dricker alkohol? (kryssa i en ruta per förälder) Mor Far 1) Aldrig 2) Mindre än en gång per månad 3) Varje månad 4) Varje vecka 5) 2-4 gånger i veckan 6) Nästan dagligen Sektion Kryssa i rutan vid det av följande påståenden som stämmer bäst in på dig: 1) g har aldrig rökt 2) g har endast provat att röka en gång 3) g rökte ibland förut, men inte nu längre 4) g röker, men mindre än en cigarett per vecka 5) g röker oftast mellan en till sex cigaretter per vecka 6) g röker oftast mer än sex cigaretter per vecka Om rökning Gå till F Hur gammal var du när du rökte första gången? g var år gammal 4 Code Site postcode Country code

5 3.3 Hur många av dina vänner röker? (kryssa endast i en ruta) 1) Ingen 2) Några 3) De flesta 4) Alla 3.4 Röker någon av dina familjemedlemmar? (kryssa i en ruta per rad) Sektion 4 Om narkotika 4.1 Har du någon gång använt narkotika? (kryssa en ruta per rad) Om du svarar JA, skriv i sista rutan hur gammal du var när du provade första gången, under de senaste 30 dagarna, under de senaste året, någon gång under livet Om, hur gammal var du när du provade denna drog första gången? 1) Cannabis (marijuana, hasch) 2) Kokain 3) Ecstasy 4) Amfetamin 5) Semeron 6) Heroin 7) Mefedron 8) Annan drog (skriv namnet i rutan) 4.2 Hur svårt skulle det vara för dig att få tag i narkotika om du ville? (kryssa en ruta per rad) Mycket svårt Ganska svårt Ganska lätt Mycket lätt 1) Cannabis (marijuana, hasch) 2) Kokain 3) Ecstasy 4) Amfetamin 5) Semeron 6) Heroin 7) Mefedron 4.3 Hur många av dina vänner använder narkotika? (kryssa i en ruta per rad) Ingen Några De flesta Alla 4.4 Hur stor risk (fysiskt eller på annat sätt) tror du folk utsätter sig för om de... (kryssa i en ruta per rad) Ingen risk Viss risk Måttlig risk Stor risk Har ingen/ träffar inte 1) Mor 2) Far 3) Bror 4) Syster 1) Röker marijuana eller hasch (cannabis) ibland 2) Röker marijuana eller hasch (cannabis) regelbundet 3) Provar ecstasy en eller två gånger 4) Tar ecstasy regelbundet 5) Provar amfetamin en eller två gånger 6) Tar amfetamin regelbundet Code Site postcode Country code 5

6 Sektion 5 Om familjeliv 5.1 Nedan följer en lista med påståenden om familjeliv och regler som kanske används av dina föräldrar/vårdnadshavare. Kryssa i den ruta som stämmer med hur varje påstående/regel stämmer överens med din situation. (kryssa en ruta per rad) Aldrig Ibland Ofta Alltid 1) Mina föräldrar/vårdnadshavare frågar om jag gjort mina läxor 2) Mina föräldrar/vårdnadshavare vill att jag ringer om jag kommer hem sent 3) Reglerna i min familj är tydliga 4) När jag inte är hemma så vet någon av mina föräldrar/vårdnadshavare om var och med vem jag är 5) g får röka 6) g får dricka alkohol hemma 7) g får dricka alkohol utanför hemmet 8) Vi har alkohol hemma, men jag får inte dricka den 9) Mina föräldrar/vårdnadshavare pratar med mig om alkohol och dess risker och skadeverkningar 10) Mina föräldrar/vårdnadshavare pratar med mig om narkotika och dess risker och skadeverkningar 11) Mina föräldrar/vårdnadshavare pratar med mig om rökning och dess risker och skadeverkningar 12) Mina föräldrar/vårdnadshavare känner de vänner jag oftast umgås med 13) Mina föräldrar har kontakt med mina vänners föräldrar 14) Mina föräldrar/vårdnadshavare bråkar 5.2 Läs följande påståenden som beskriver hur mammor/styvmammor ibland beter sig mot sina barn. Kryssa i den ruta som stämmer överens med hur din mamma/styvmamma behandlar dig. Kom ihåg att det inte finns något rätt eller fel svar. Om du inte har en mamma/styvmamma gå till F.5.3 STÄMMER FÖR MIG STÄMMER INTE FÖR MIG M I N M A M M A / S T Y V M A M M A Stämmer nästan alltid Stämmer ibland Stämmer sällan Stämmer nästan aldrig 1) Ser till att jag vet exakt vad jag får och inte får göra 2) Säger åt mig exakt vilken tid jag ska vara hemma när jag går ut 3) Säger alltid åt mig hur jag ska bete mig 4) Tror på att ha massor av regler och att alltid följa dem 5) Ger mig så mycket frihet jag vill ha 6) Säger åt mig exakt hur jag ska sköta mitt arbete (t.ex läxor och hemarbete) 7) Låter mig gå vart jag vill utan att fråga 8) Betonar att jag måste göra exakt som jag blir tillsagd 9) Låter mig gå ut när jag vill 10) Skulle vilja tala om för mig vad jag ska göra hela tiden 11) Ger mig vissa uppgifter att göra och låter mig inte göra någonting annat innan de är utförda 12) Låter mig göra vad jag vill 13) Vill kontrollera vad jag gör 14) Säger snälla saker om mig 15) Gör det lätt för mig att berätta viktiga saker för henne 16) Är verkligen intresserad av vad jag gör 17) Får mig att känna mig behövd 18) Får mig att känna att det jag gör är viktigt 19) Bryr sig om vad jag tycker och uppmuntrar mig att prata om det 20) Låter mig veta att hon älskar mig 21) Behandlar mig bra och vänligt 6 Code Site postcode Country code

7 Sektion 5 Om familjeliv 5.3 Läs följande påståenden som beskriver hur pappor/styvpappor ibland beter sig mot sina barn. Kryssa i den ruta som stämmer överens med hur din pappa/styvpappa behandlar dig. Kom ihåg att det inte finns något rätt eller fel svar. Om du inte har en pappa/styvpappa gå till F 5.4 STÄMMER FÖR MIG STÄMMER INTE FÖR MIG M I N P A P P A / S T Y V P A P P A Stämmer nästan alltid Stämmer ibland Stämmer sällan Stämmer nästan aldrig 1) Ser till att jag vet exakt vad jag får och inte får göra 2) Säger åt mig exakt vilken tid jag ska vara hemma när jag går ut 3) Säger alltid åt mig hur jag ska bete mig 4) Tror på att ha massor av regler och att alltid följa dem 5) Ger mig så mycket frihet jag vill ha 6) Säger åt mig exakt hur jag ska sköta mitt arbete (t.ex läxor och hemarbete) 7) Låter mig gå vart jag vill utan att fråga 8) Betonar att jag måste göra exakt som jag blir tillsagd 9) Låter mig gå ut när jag vill 10) Skulle vilja tala om för mig vad jag ska göra hela tiden 11) Ger mig vissa uppgifter att göra och låter mig inte göra någonting annat innan de är utförda 12) Låter mig göra vad jag vill 13) Vill kontrollera vad jag gör 14) Säger snälla saker om mig 15) Gör det lätt för mig att berätta viktiga saker för honom 16) Är verkligen intresserad av vad jag gör 17) Får mig att känna mig behövd 18) Får mig att känna att det jag gör är viktigt 19) Bryr sig om vad jag tycker och uppmuntrar mig att prata om det 20) Låter mig veta att han älskar mig 21) Behandlar mig bra och vänligt 5.4 Hur ofta diskuterar du problem kring följande frågor med dina föräldrar/vårdnadshavare? Problem med: Aldrig Ibland Ofta Alltid 1) Prestation i skolan (läxor betyg) 2) Vilka slags vänner du har 3) Att du kommer hem senare än förväntat 4) Din klädstil 5) Ditt Internetanvändande 6) Dina tevevanor 7) Mängden hushållsarbete du utför 8) Din eventuella alkoholkonsumtion 9) Din eventuella tobakskonsumtion 10) Ditt eventuella cannabisanvändande 11) Ditt mobiltelefonanvändande 12) Dina eventuella sexvanor 13) Hur mycket pengar du spenderar Code Site postcode Country code 7

8 Sektion 6 Om utbildning 6.1 Kryssa i hur väl följande saker stämmer överens med hur du har haft det i skolan under de senaste två veckorna Aldrig Ibland Ofta Alltid 1) Det är svårt att vara uppmärksam på lektionerna 2) g glömmer bort saker 3) g har problem att klara av skolarbetet 4) g är frånvarande från skolan för att jag inte mår bra 5) g går till skolan men missar ibland lektioner (skolkar) 6) Ibland går jag inte till skolan, för att jag inte vill 7) g går inte till skolan ibland för att mina föräldrar/vårdnadshavare låter mig stanna hemma 8) g trivs i skolan 9) g känner mig trygg i skolan 6.2 Vad tror du att du kommer att göra i framtiden? (kryssa i en ruta per rad) Gör detta redan 1) g kommer att fortsätta studera (men inte på universitet) 2) Gå på universitet/högskola 3) Vara arbetslös 4) Gå ut skolan och skaffa ett jobb (utan ytterligare studier) 5) Starta eget företag 6) Annat Sektion 7 Om dig och problem du kan ha upplevt 7.1 Har något av följande hänt dig under de senaste sex månaderna? (kryssa en ruta per rad) 1) Slutat med idrott eller hobby 2) Skadat mig efter att ha druckit alkohol 3) Haft problem med polisen 4) Använt narkotika 5) Inte haft tillräckligt med pengar 6) Haft problem med en familjerelation 7) Haft sex och ångrat det 8) Fått en sexuellt överförbar sjukdom 9) Förlorat/bytt vänner 10) Gått upp i vikt 7.2 Nedan följer en lista med påståenden om dina allmänna känslor kring dig själv, kryssa i det svar som stämmer bäst överens med hur du känner Håller verkligen med Håller med Håller inte med Håller verkligen inte med 1) g känner att jag är en värdefull person, i alla fall jämlik med andra 2) g känner att jag har ett antal goda egenskaper 3) g har ofta lätt för att känna mig misslyckad 4) g är lika bra på att göra saker som de flesta andra 5) g upplever att jag inte har mycket att vara stolt över 6) g tänker positivt om mig själv 7) På det hela taget är jag nöjd med mig själv 8) g önskar att jag hade mer respekt för mig själv 9) g känner mig värdelös ibland 10) Ibland tänker jag att jag inte är bra överhuvudtaget 8 Code Site postcode Country code

9 Sektion 8 Om internet 8.1 Använder du Internet? Gå till F 8.2 Svara först på F 8.1b. Gå sedan till F b Om inte, varför använder du inte Internet? (skriv i rutan nedan) 8.2 Var använder du Internet? (kryssa i alla som stämmer) 1) Hemma 2) Skola 3) Internetkafé 4) Från mobilen 5) Bibliotek/fritidsgård 6) Annan plats (skriv var) 8.3 Ungefär hur länge surfar du på Internet HEMIFRÅN varje vecka? (kryssa i en ruta) 1) Aldrig 2) 1-5 timmar per vecka 3) 6-10 timmar per vecka 4) timmar per vecka 5) 20+ timmar per vecka 8.4 Ungefär hur länge surfar du på Internet PÅ ANDRA STÄLLEN ÄN HEMIFRÅN varje vecka? (kryssa i en ruta) 1) Aldrig 2) 1-5 timmar per vecka 3) 6-10 timmar per vecka 4) timmar per vecka 5) 20+ timmar per vecka 8.5 Vilka aktiviteter ägnar du mest tid åt på Internet? 1) Sociala nätverk (t.ex. Facebook) 2) Chatta 3) Ladda ned musik 4) Kolla på TV (t.ex SVT Play) 5) Shoppa 6) E-post eller MSN 7) Spela (t.ex. WoW, CS) 8) Skolarbete 9) Annat (skriv vad) 8.6 Begränsar dina föräldrar/vårdnadshavare hur mycket tid du får surfa? 8.7 Vet du om dina föräldrar/vårdnadshavare håller koll på vilka websidor du besöker? 8.8 Har du någonsin sett reklam för alkohol på Internet? Code Site postcode Country code 9

10 Sektion 9 Om vänner, familj, fritid och där du bor 9.1 De följande frågorna berör hur ofta du personligen kontaktar släktingar, vänner och grannar. (kryssa en ruta per rad) De flesta dagar En eller två gånger per vecka En eller två gånger per månad Mindre än en gång per månad Aldrig 1) Pratar du i telefon med släktingar? 2) Pratar du i telefon med vänner? 3) Pratar du (ansikte mot ansikte) med grannar? 4) Träffar du släktingar som inte bor med dig? 5) Träffar du vänner? 9.2 Tänk tillbaka på de senaste fem gångerna du har umgåtts med vänner. Hur många tjejer och killar har du i genomsnitt umgåtts med? (skriv antal i rutan, skriv noll om du inte umgicks med någon av det könet) g umgicks med g umgicks med killar tjejer 9.3 Hur ofta (om någonsin) gör du följande saker? Aldrig Ett par gånger om året En eller två gånger i månaden Åtminstone en gång per vecka Nästan varje dag 1) Spelar data/tevespel 2) Tar aktiv del i idrott eller träning 3) Läser böcker för nöjes skull 4) Går ut om kvällen (på klubb, kafé, fest etc) 5) Andra fritidsintressen (spela ett instrument, dansa, rita, skriva) 6) Hänger med kompisar på gallerior, gatan, parker etc 7) Surfar på nätet som fritidsaktivitet 8) Spelar på spelautomat (den sorten man kan vinna pengar på) 9.4 Kommer du in på ställen (t.ex. klubbar) där personer i din ålder inte får komma in (d.v.s. är du där som underårig )? 9.5 Under hur många av de fyra senaste helgerna har du gått ut på en krog/nattklubb? (skriv antal gånger i rutan) helger 9.6 Under hur många kvällar på en helg (fredag, lördag, söndag) går du normalt ut på krog/nattklubb? (skriv antal kvällar i rutan) kvällar 10 Code Site postcode Country code

11 Sektion 9 Om vänner, familj, fritid och där du bor 9.7 Allmänt sett, anser du att man kan lita på de flesta människor eller att man inte kan vara nog försiktig när man har med andra människor att göra? (kryssa i en ruta) 1) Man kan lita på de flesta 2) Man kan inte vara nog försiktig när man har med andra att göra 3) Det beror på personerna/omständigheterna 4) 9.8 Har du arbetat ideellt (utan lön) med något av följande under de senaste 12 månaderna? (kryssa i alla som stämmer och skriv antal timmar du gjort detta per vecka) Typ av ideellt arbete Deltagit 1) Inom skolan 2) Inom politiken 3) Inom kyrkan 4) Med ungdomsgrupper (t.ex. scouter) 5) Inom idrottsförening 6) Annan form av ideellt arbete (skriv vad): Genomsnittligt antal timmar per vecka 9.9 Läs följande påståenden och fyll i hur mycket du håller med (kryssa i den ruta som stämmer bäst överens med dina åsikter) Mycket Till ganska stor del Inte särskilt mycket Inte alls Har ingen erfarenhet av dem 1) g kan lita på polisen 2) g kan lita på mina lärare 3) g kan lita på politiker i riksdag och regering 4) g kan lita på min doktor 5) Folk där jag bor försöker vara hjälpsamma 6) Folk där jag bor sköter sig oftast själva 7) Man kan lita på folk där jag bor 8) Det är stor grannsämja där jag bor (dvs. det är stor gemenskap och folk håller ihop) 9) Folk där jag bor är beredda att hjälpa sina grannar 10) Folk där jag bor kommer oftast bra överens 11) Folk där jag bor delar inte samma värderingar (dvs. om vad som är viktigt i livet) Code Site postcode Country code 11

12 Stort tack för att du tagit dig tid att fylla i denna enkät! Kom ihåg att ingen annan kommer att få se dina svar. 12 Code Site postcode Country code