European Family Empowerment. Enkät till ungdomar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "European Family Empowerment. Enkät till ungdomar"

Transkript

1 European Family Empowerment Enkät till ungdomar

2 ANONYMITET Ingen annan än vi forskare kommer att kunna se dina svar. Dina svar kommer att kodas och kommer inte att visas för någon annan. Resultatet kommer att presenteras så att ingen elev, förälder eller skola kan kännas igen. Eftersom detta projekt berör familjer så kommer dina svar att kopplas samman med svaren din förälder/vårdnadshavare som är med i undersökningen. Deltagandet är frivilligt och du kan när som helst avbryta ifyllandet av enkäten utan att behöva förklara varför. Skulle du uppleva någon fråga som känslig så kan du hoppa över denna. Det huvudsakliga syftet är att utforska och lyfta fram de möjligheter som europeiska familjer har för att förebygga alkohol- och drogbruk, samt missbruk hos sina barn och att utforska hur detta förebyggande arbete kan stärkas. Studien syftar även till att identifiera de omständigheter som kan hjälpa föräldrar att hantera sina barns riskbeteende, med fokus på droganvändning. Deltagande länder förutom Sverige är: Spanien, Storbritannien, Slovenien, Tjeckien och Portugal. SÅ FYLLER DU I ENKÄTEN: De flesta frågorna i denna enkät besvaras genom att kryssa i den ruta som stämmer överens med ditt svar så här. Du kommer också att fylla i en del tomma rutor så här: 2 5 Om du ska skriva ett svar, vänligen TEXTA och använd STORA BOKSTÄVER så här: MOR En del frågor kan du bli ombedd att hoppa över. Om detta händer kommer du att se en pil som säger vilken fråga du ska gå till: Gå till F 4.16 (Fråga 4.16) Om du skriver fel på någon fråga ska du stryka över det och skriva det rätta svaret bredvid Till exempel: 1.1 Hur gammal är du? (Skriv din ålder i rutan) Office use only: Code Site postcode Country code 2

3 Sektion 1 Om dig 1.1 Hur gammal är du? (skriv din ålder i rutan) år 1.2 Är du kille eller tjej? (kryssa) Kille Tjej 1.3 Vem bor du tillsammans med? (kryssa i alla som stämmer) 1) Mor och far 2) Endast mor 3) Endast far 4) Mor- eller farföräldrar 5) Mor och styvfar 6) Far och styvmor 7) Bror/bröder 8) Syster/systrar 9) Andra (skriv vem/vilka i rutan) 1.4 Hur många bröder har du? (skriv i rutan) 1.5 Hur många systrar har du? (skriv i rutan) 1.6 Är du (det) barnet? 1.7 I vilket land är du född? (t.ex. Sverige) Äldsta Mellan Yngsta Tvilling 1.8 Var är dina föräldrar födda? 1) Född i Sverige 2) Född i Norden 3) Född i Europa 4) Född utanför Europa 5) 6) 1.9 Hur många gånger har du flyttat under de senaste fem åren? g har flyttat gånger Sektion 2 Om alkohol 2.1 Hur ofta dricker du alkohol? (räkna inte med om du bara smakat en klunk från någon) 1) g har aldrig druckit alkohol Gå till F 2.7 2) Mindre än en gång i månaden 3) Varje månad 4) Varje vecka 5) 2-4 gånger i veckan 6) Nästan dagligen 7) 2.2 Hur gammal var du när du drack alkohol för första gången? (räkna inte om du bara smakat en klunk från någon) g var år gammal Code Site postcode Country code 3

4 Sektion 2 Om alkohol 2.3 Hur många gånger har du varit berusad den senaste månaden? (är du berusad en gång i veckan blir det alltså fyra gånger per månad) gånger 2.4 Vid hur många tillfällen har du druckit något av följande under de senaste 30 dagarna? (kryssa i en ruta per rad) 40 eller fler 1) Folköl (3,5%) 2) Alkoläsk eller cider (räkna inte med cider med lite eller ingen alkohol i) 3) Starköl (5,3%) 4) Vin 5) Sprit (räkna även drinkar) 2.5 Var får du oftast din alkohol ifrån? (kryssa i alla som stämmer) 1) 6) Annan vuxen 2) Förälder 7) Stjäl hemifrån 3) Äldre syskon 8) Krog/nattklubb 4) Vänner 9) Livsmedelsbutik/systembolag 5) Vänners föräldrar 10) Annat ställe (specifiera) 2.6 Var dricker du oftast alkohol? (kryssa i alla som stämmer) 1) 2) Hemma 3) På offentlig plats (park, gata, strand etc) 4) Hemma hos vänner 5) Hemma hos någon familjemedlem 6) På krog/nattklubb 7) Någon annanstans (specifiera) 2.7 Hur många av dina vänner dricker alkohol? (kryssa endast i en ruta) 1) Ingen 2) Några 3) De flesta 4) Alla 2.8 Hur ofta tror du att din mor/kvinnliga vårdnadshavare och/eller far/manliga vårdnadshavare dricker alkohol? (kryssa i en ruta per förälder) Mor Far 1) Aldrig 2) Mindre än en gång per månad 3) Varje månad 4) Varje vecka 5) 2-4 gånger i veckan 6) Nästan dagligen Sektion Kryssa i rutan vid det av följande påståenden som stämmer bäst in på dig: 1) g har aldrig rökt 2) g har endast provat att röka en gång 3) g rökte ibland förut, men inte nu längre 4) g röker, men mindre än en cigarett per vecka 5) g röker oftast mellan en till sex cigaretter per vecka 6) g röker oftast mer än sex cigaretter per vecka Om rökning Gå till F Hur gammal var du när du rökte första gången? g var år gammal 4 Code Site postcode Country code

5 3.3 Hur många av dina vänner röker? (kryssa endast i en ruta) 1) Ingen 2) Några 3) De flesta 4) Alla 3.4 Röker någon av dina familjemedlemmar? (kryssa i en ruta per rad) Sektion 4 Om narkotika 4.1 Har du någon gång använt narkotika? (kryssa en ruta per rad) Om du svarar JA, skriv i sista rutan hur gammal du var när du provade första gången, under de senaste 30 dagarna, under de senaste året, någon gång under livet Om, hur gammal var du när du provade denna drog första gången? 1) Cannabis (marijuana, hasch) 2) Kokain 3) Ecstasy 4) Amfetamin 5) Semeron 6) Heroin 7) Mefedron 8) Annan drog (skriv namnet i rutan) 4.2 Hur svårt skulle det vara för dig att få tag i narkotika om du ville? (kryssa en ruta per rad) Mycket svårt Ganska svårt Ganska lätt Mycket lätt 1) Cannabis (marijuana, hasch) 2) Kokain 3) Ecstasy 4) Amfetamin 5) Semeron 6) Heroin 7) Mefedron 4.3 Hur många av dina vänner använder narkotika? (kryssa i en ruta per rad) Ingen Några De flesta Alla 4.4 Hur stor risk (fysiskt eller på annat sätt) tror du folk utsätter sig för om de... (kryssa i en ruta per rad) Ingen risk Viss risk Måttlig risk Stor risk Har ingen/ träffar inte 1) Mor 2) Far 3) Bror 4) Syster 1) Röker marijuana eller hasch (cannabis) ibland 2) Röker marijuana eller hasch (cannabis) regelbundet 3) Provar ecstasy en eller två gånger 4) Tar ecstasy regelbundet 5) Provar amfetamin en eller två gånger 6) Tar amfetamin regelbundet Code Site postcode Country code 5

6 Sektion 5 Om familjeliv 5.1 Nedan följer en lista med påståenden om familjeliv och regler som kanske används av dina föräldrar/vårdnadshavare. Kryssa i den ruta som stämmer med hur varje påstående/regel stämmer överens med din situation. (kryssa en ruta per rad) Aldrig Ibland Ofta Alltid 1) Mina föräldrar/vårdnadshavare frågar om jag gjort mina läxor 2) Mina föräldrar/vårdnadshavare vill att jag ringer om jag kommer hem sent 3) Reglerna i min familj är tydliga 4) När jag inte är hemma så vet någon av mina föräldrar/vårdnadshavare om var och med vem jag är 5) g får röka 6) g får dricka alkohol hemma 7) g får dricka alkohol utanför hemmet 8) Vi har alkohol hemma, men jag får inte dricka den 9) Mina föräldrar/vårdnadshavare pratar med mig om alkohol och dess risker och skadeverkningar 10) Mina föräldrar/vårdnadshavare pratar med mig om narkotika och dess risker och skadeverkningar 11) Mina föräldrar/vårdnadshavare pratar med mig om rökning och dess risker och skadeverkningar 12) Mina föräldrar/vårdnadshavare känner de vänner jag oftast umgås med 13) Mina föräldrar har kontakt med mina vänners föräldrar 14) Mina föräldrar/vårdnadshavare bråkar 5.2 Läs följande påståenden som beskriver hur mammor/styvmammor ibland beter sig mot sina barn. Kryssa i den ruta som stämmer överens med hur din mamma/styvmamma behandlar dig. Kom ihåg att det inte finns något rätt eller fel svar. Om du inte har en mamma/styvmamma gå till F.5.3 STÄMMER FÖR MIG STÄMMER INTE FÖR MIG M I N M A M M A / S T Y V M A M M A Stämmer nästan alltid Stämmer ibland Stämmer sällan Stämmer nästan aldrig 1) Ser till att jag vet exakt vad jag får och inte får göra 2) Säger åt mig exakt vilken tid jag ska vara hemma när jag går ut 3) Säger alltid åt mig hur jag ska bete mig 4) Tror på att ha massor av regler och att alltid följa dem 5) Ger mig så mycket frihet jag vill ha 6) Säger åt mig exakt hur jag ska sköta mitt arbete (t.ex läxor och hemarbete) 7) Låter mig gå vart jag vill utan att fråga 8) Betonar att jag måste göra exakt som jag blir tillsagd 9) Låter mig gå ut när jag vill 10) Skulle vilja tala om för mig vad jag ska göra hela tiden 11) Ger mig vissa uppgifter att göra och låter mig inte göra någonting annat innan de är utförda 12) Låter mig göra vad jag vill 13) Vill kontrollera vad jag gör 14) Säger snälla saker om mig 15) Gör det lätt för mig att berätta viktiga saker för henne 16) Är verkligen intresserad av vad jag gör 17) Får mig att känna mig behövd 18) Får mig att känna att det jag gör är viktigt 19) Bryr sig om vad jag tycker och uppmuntrar mig att prata om det 20) Låter mig veta att hon älskar mig 21) Behandlar mig bra och vänligt 6 Code Site postcode Country code

7 Sektion 5 Om familjeliv 5.3 Läs följande påståenden som beskriver hur pappor/styvpappor ibland beter sig mot sina barn. Kryssa i den ruta som stämmer överens med hur din pappa/styvpappa behandlar dig. Kom ihåg att det inte finns något rätt eller fel svar. Om du inte har en pappa/styvpappa gå till F 5.4 STÄMMER FÖR MIG STÄMMER INTE FÖR MIG M I N P A P P A / S T Y V P A P P A Stämmer nästan alltid Stämmer ibland Stämmer sällan Stämmer nästan aldrig 1) Ser till att jag vet exakt vad jag får och inte får göra 2) Säger åt mig exakt vilken tid jag ska vara hemma när jag går ut 3) Säger alltid åt mig hur jag ska bete mig 4) Tror på att ha massor av regler och att alltid följa dem 5) Ger mig så mycket frihet jag vill ha 6) Säger åt mig exakt hur jag ska sköta mitt arbete (t.ex läxor och hemarbete) 7) Låter mig gå vart jag vill utan att fråga 8) Betonar att jag måste göra exakt som jag blir tillsagd 9) Låter mig gå ut när jag vill 10) Skulle vilja tala om för mig vad jag ska göra hela tiden 11) Ger mig vissa uppgifter att göra och låter mig inte göra någonting annat innan de är utförda 12) Låter mig göra vad jag vill 13) Vill kontrollera vad jag gör 14) Säger snälla saker om mig 15) Gör det lätt för mig att berätta viktiga saker för honom 16) Är verkligen intresserad av vad jag gör 17) Får mig att känna mig behövd 18) Får mig att känna att det jag gör är viktigt 19) Bryr sig om vad jag tycker och uppmuntrar mig att prata om det 20) Låter mig veta att han älskar mig 21) Behandlar mig bra och vänligt 5.4 Hur ofta diskuterar du problem kring följande frågor med dina föräldrar/vårdnadshavare? Problem med: Aldrig Ibland Ofta Alltid 1) Prestation i skolan (läxor betyg) 2) Vilka slags vänner du har 3) Att du kommer hem senare än förväntat 4) Din klädstil 5) Ditt Internetanvändande 6) Dina tevevanor 7) Mängden hushållsarbete du utför 8) Din eventuella alkoholkonsumtion 9) Din eventuella tobakskonsumtion 10) Ditt eventuella cannabisanvändande 11) Ditt mobiltelefonanvändande 12) Dina eventuella sexvanor 13) Hur mycket pengar du spenderar Code Site postcode Country code 7

8 Sektion 6 Om utbildning 6.1 Kryssa i hur väl följande saker stämmer överens med hur du har haft det i skolan under de senaste två veckorna Aldrig Ibland Ofta Alltid 1) Det är svårt att vara uppmärksam på lektionerna 2) g glömmer bort saker 3) g har problem att klara av skolarbetet 4) g är frånvarande från skolan för att jag inte mår bra 5) g går till skolan men missar ibland lektioner (skolkar) 6) Ibland går jag inte till skolan, för att jag inte vill 7) g går inte till skolan ibland för att mina föräldrar/vårdnadshavare låter mig stanna hemma 8) g trivs i skolan 9) g känner mig trygg i skolan 6.2 Vad tror du att du kommer att göra i framtiden? (kryssa i en ruta per rad) Gör detta redan 1) g kommer att fortsätta studera (men inte på universitet) 2) Gå på universitet/högskola 3) Vara arbetslös 4) Gå ut skolan och skaffa ett jobb (utan ytterligare studier) 5) Starta eget företag 6) Annat Sektion 7 Om dig och problem du kan ha upplevt 7.1 Har något av följande hänt dig under de senaste sex månaderna? (kryssa en ruta per rad) 1) Slutat med idrott eller hobby 2) Skadat mig efter att ha druckit alkohol 3) Haft problem med polisen 4) Använt narkotika 5) Inte haft tillräckligt med pengar 6) Haft problem med en familjerelation 7) Haft sex och ångrat det 8) Fått en sexuellt överförbar sjukdom 9) Förlorat/bytt vänner 10) Gått upp i vikt 7.2 Nedan följer en lista med påståenden om dina allmänna känslor kring dig själv, kryssa i det svar som stämmer bäst överens med hur du känner Håller verkligen med Håller med Håller inte med Håller verkligen inte med 1) g känner att jag är en värdefull person, i alla fall jämlik med andra 2) g känner att jag har ett antal goda egenskaper 3) g har ofta lätt för att känna mig misslyckad 4) g är lika bra på att göra saker som de flesta andra 5) g upplever att jag inte har mycket att vara stolt över 6) g tänker positivt om mig själv 7) På det hela taget är jag nöjd med mig själv 8) g önskar att jag hade mer respekt för mig själv 9) g känner mig värdelös ibland 10) Ibland tänker jag att jag inte är bra överhuvudtaget 8 Code Site postcode Country code

9 Sektion 8 Om internet 8.1 Använder du Internet? Gå till F 8.2 Svara först på F 8.1b. Gå sedan till F b Om inte, varför använder du inte Internet? (skriv i rutan nedan) 8.2 Var använder du Internet? (kryssa i alla som stämmer) 1) Hemma 2) Skola 3) Internetkafé 4) Från mobilen 5) Bibliotek/fritidsgård 6) Annan plats (skriv var) 8.3 Ungefär hur länge surfar du på Internet HEMIFRÅN varje vecka? (kryssa i en ruta) 1) Aldrig 2) 1-5 timmar per vecka 3) 6-10 timmar per vecka 4) timmar per vecka 5) 20+ timmar per vecka 8.4 Ungefär hur länge surfar du på Internet PÅ ANDRA STÄLLEN ÄN HEMIFRÅN varje vecka? (kryssa i en ruta) 1) Aldrig 2) 1-5 timmar per vecka 3) 6-10 timmar per vecka 4) timmar per vecka 5) 20+ timmar per vecka 8.5 Vilka aktiviteter ägnar du mest tid åt på Internet? 1) Sociala nätverk (t.ex. Facebook) 2) Chatta 3) Ladda ned musik 4) Kolla på TV (t.ex SVT Play) 5) Shoppa 6) E-post eller MSN 7) Spela (t.ex. WoW, CS) 8) Skolarbete 9) Annat (skriv vad) 8.6 Begränsar dina föräldrar/vårdnadshavare hur mycket tid du får surfa? 8.7 Vet du om dina föräldrar/vårdnadshavare håller koll på vilka websidor du besöker? 8.8 Har du någonsin sett reklam för alkohol på Internet? Code Site postcode Country code 9

10 Sektion 9 Om vänner, familj, fritid och där du bor 9.1 De följande frågorna berör hur ofta du personligen kontaktar släktingar, vänner och grannar. (kryssa en ruta per rad) De flesta dagar En eller två gånger per vecka En eller två gånger per månad Mindre än en gång per månad Aldrig 1) Pratar du i telefon med släktingar? 2) Pratar du i telefon med vänner? 3) Pratar du (ansikte mot ansikte) med grannar? 4) Träffar du släktingar som inte bor med dig? 5) Träffar du vänner? 9.2 Tänk tillbaka på de senaste fem gångerna du har umgåtts med vänner. Hur många tjejer och killar har du i genomsnitt umgåtts med? (skriv antal i rutan, skriv noll om du inte umgicks med någon av det könet) g umgicks med g umgicks med killar tjejer 9.3 Hur ofta (om någonsin) gör du följande saker? Aldrig Ett par gånger om året En eller två gånger i månaden Åtminstone en gång per vecka Nästan varje dag 1) Spelar data/tevespel 2) Tar aktiv del i idrott eller träning 3) Läser böcker för nöjes skull 4) Går ut om kvällen (på klubb, kafé, fest etc) 5) Andra fritidsintressen (spela ett instrument, dansa, rita, skriva) 6) Hänger med kompisar på gallerior, gatan, parker etc 7) Surfar på nätet som fritidsaktivitet 8) Spelar på spelautomat (den sorten man kan vinna pengar på) 9.4 Kommer du in på ställen (t.ex. klubbar) där personer i din ålder inte får komma in (d.v.s. är du där som underårig )? 9.5 Under hur många av de fyra senaste helgerna har du gått ut på en krog/nattklubb? (skriv antal gånger i rutan) helger 9.6 Under hur många kvällar på en helg (fredag, lördag, söndag) går du normalt ut på krog/nattklubb? (skriv antal kvällar i rutan) kvällar 10 Code Site postcode Country code

11 Sektion 9 Om vänner, familj, fritid och där du bor 9.7 Allmänt sett, anser du att man kan lita på de flesta människor eller att man inte kan vara nog försiktig när man har med andra människor att göra? (kryssa i en ruta) 1) Man kan lita på de flesta 2) Man kan inte vara nog försiktig när man har med andra att göra 3) Det beror på personerna/omständigheterna 4) 9.8 Har du arbetat ideellt (utan lön) med något av följande under de senaste 12 månaderna? (kryssa i alla som stämmer och skriv antal timmar du gjort detta per vecka) Typ av ideellt arbete Deltagit 1) Inom skolan 2) Inom politiken 3) Inom kyrkan 4) Med ungdomsgrupper (t.ex. scouter) 5) Inom idrottsförening 6) Annan form av ideellt arbete (skriv vad): Genomsnittligt antal timmar per vecka 9.9 Läs följande påståenden och fyll i hur mycket du håller med (kryssa i den ruta som stämmer bäst överens med dina åsikter) Mycket Till ganska stor del Inte särskilt mycket Inte alls Har ingen erfarenhet av dem 1) g kan lita på polisen 2) g kan lita på mina lärare 3) g kan lita på politiker i riksdag och regering 4) g kan lita på min doktor 5) Folk där jag bor försöker vara hjälpsamma 6) Folk där jag bor sköter sig oftast själva 7) Man kan lita på folk där jag bor 8) Det är stor grannsämja där jag bor (dvs. det är stor gemenskap och folk håller ihop) 9) Folk där jag bor är beredda att hjälpa sina grannar 10) Folk där jag bor kommer oftast bra överens 11) Folk där jag bor delar inte samma värderingar (dvs. om vad som är viktigt i livet) Code Site postcode Country code 11

12 Stort tack för att du tagit dig tid att fylla i denna enkät! Kom ihåg att ingen annan kommer att få se dina svar. 12 Code Site postcode Country code

European Family Empowerment. Enkät till förälder/vårdnadshavare

European Family Empowerment. Enkät till förälder/vårdnadshavare European Family Empowerment Enkät till förälder/vårdnadshavare ANONYMITET Ingen annan än vi forskare kommer att kunna se dina svar. Dina svar är konfidentiella och kommer inte att visas för någon annan.

Läs mer

Flik Rubrik Underrubrik SVARANDE Antal som svarat på enkäten A1_ Hur mår du? Andel som svarat Mycket bra eller Bra ISOBMI BMI Andel ISOBMI_COLE BMI

Flik Rubrik Underrubrik SVARANDE Antal som svarat på enkäten A1_ Hur mår du? Andel som svarat Mycket bra eller Bra ISOBMI BMI Andel ISOBMI_COLE BMI Flik Rubrik Underrubrik SVARANDE Antal som svarat på enkäten A1_ Hur mår du? Andel som svarat Mycket bra eller Bra ISOBMI BMI Andel ISOBMI_COLE BMI (Cole) Andel (endast för årskurs 9) B13_1 Ta ställning

Läs mer

Sammanställning Drogvaneundersökning Åre kommun, Åk 2 Åre Gymnasieskola

Sammanställning Drogvaneundersökning Åre kommun, Åk 2 Åre Gymnasieskola Sammanställning Drogvaneundersökning Åre kommun, Åk 2 Åre Gymnasieskola Skola a Valid Gymnasiet 91 100,0 100,0 100,0 Är du kille eller tjej? a Kille 66 72,5 72,5 72,5 Tjej 25 27,5 27,5 100,0 Total 91 100,0

Läs mer

Drogvaneundersökning Barn och elevhälsa. Vilken klass går du i? : Årskurs 9. Antal svar: 97

Drogvaneundersökning Barn och elevhälsa. Vilken klass går du i? : Årskurs 9. Antal svar: 97 Barn och elevhälsa Vilken klass går du i? : Årskurs 9. Antal svar: 97 Den här undersökningen har totalt 97 respondenter och en svarsfrekvens på 0%. Undersökningen utfördes från 2014-05-05 till 2014-08-04.

Läs mer

Drogvaneundersökning Barn och elevhälsa. Vilken klass går du i? : Årskurs 2 på gymnasiet. Antal svar: 59

Drogvaneundersökning Barn och elevhälsa. Vilken klass går du i? : Årskurs 2 på gymnasiet. Antal svar: 59 Barn och elevhälsa Vilken klass går du i? : Årskurs 2 på gymnasiet. Antal svar: 59 Den här undersökningen har totalt 59 respondenter och en svarsfrekvens på 0%. Undersökningen utfördes från 2014-05-05

Läs mer

Drogvaneundersökning februari 2010 Åk 9. Urval: alla

Drogvaneundersökning februari 2010 Åk 9. Urval: alla Drogvaneundersökning februari 2010 Åk 9 Urval: alla Är du pojke eller flicka? A. Pojke 43 51,2 B. Flicka 41 48,8 Total 84 100 100% (84/84) Ålder? A. 13 år 0 0 B. 14 år 1 1,2 C. 15 år 45 55,6 D. 16 år 35

Läs mer

Drogvaneundersökning bland elever i år 7 i Tyresö kommun. Resultat 2014

Drogvaneundersökning bland elever i år 7 i Tyresö kommun. Resultat 2014 Drogvaneundersökning bland elever i år 7 i Tyresö kommun Resultat 2014 Drogvaneundersökning i år 7, Tyresö kommun 2014 Svarsfrekvens: 2014: 84% (tot antal svarade 428 st) varav 195 flickor och 233 pojkar

Läs mer

Drogvaneundersökning vt 2012

Drogvaneundersökning vt 2012 Drogvaneundersökning vt 2012 DVE Åre 2012 Årskurs grupp Översikt Totalt antal svar 172 Filter Vilken klass går du i? är lika med Årskurs 2 på gymnasiet Resulterande svar 99 Gruppera efter fråga nej Är

Läs mer

Drogvaneundersökning bland elever i år 6 i Tyresö kommun. Resultat

Drogvaneundersökning bland elever i år 6 i Tyresö kommun. Resultat Drogvaneundersökning bland elever i år 6 i Tyresö kommun Resultat 2004-2011 Drogvaneundersökning i år 6, Tyresö kommun 2011 Svarsfrekvens: 2004:84% (tot antal svarande elever 485 st) 2005:85% (urvalsundersökning,

Läs mer

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 8

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 8 Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 8 Hur mår du? Anledningen till att vi gör den här undersökningen är att vi vill få kunskap om ungas hälsa och levnadsvanor. Alla elever i årskurserna 5,

Läs mer

Tabeller Bilaga 12. Södra Älvsborg gymnasiet, år 2

Tabeller Bilaga 12. Södra Älvsborg gymnasiet, år 2 Tabeller Bilaga 12 Södra Älvsborg gymnasiet, år 2 1. Hur bor du? Procentuell fördelning efter boendekommun i Södra Älvsborg, gymnasiet, år 2.... 5 2. Vad gör din pappa? Procentuell fördelning efter boendekommun

Läs mer

Drogvaneundersökning vt 2012

Drogvaneundersökning vt 2012 Drogvaneundersökning vt 2012 DVE Åre 2012 Årskurs grupp Översikt Totalt antal svar 172 Filter Vilken klass går du i? är lika med Årskurs 9 Resulterande svar 73 Gruppera efter fråga nej Är du kille eller

Läs mer

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Hur mår du? Anledningen till att vi gör den här undersökningen är att vi vill få kunskap om ungas hälsa och levnadsvanor. Alla elever i årskurserna 5,

Läs mer

Drogvaneundersökning Åre Kommun Vårterminen 2011

Drogvaneundersökning Åre Kommun Vårterminen 2011 Drogvaneundersökning Åre Kommun Vårterminen 2011 Drogvaneundersökning Åre Kommun Vårterminen 2011 Översikt Totalt antal svar 194 Filter Hur gammal är du? är lika med 16 år (född 1995) Resulterande svar

Läs mer

1 Är du flicka eller pojke? Flicka. Vilken månad är du född? 3 Vilket år är du född? 1993 eller tidigare. 4 I vilket land är du född?

1 Är du flicka eller pojke? Flicka. Vilken månad är du född? 3 Vilket år är du född? 1993 eller tidigare. 4 I vilket land är du född? 1 Är du flicka eller pojke? Flicka Pojke 2 Vilken månad är du född? Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December 3 Vilket år är du född? 1993 eller tidigare 1994

Läs mer

Drogvaneundersökning Åre Kommun Vårterminen 2011

Drogvaneundersökning Åre Kommun Vårterminen 2011 Drogvaneundersökning Åre Kommun Vårterminen 2011 Drogvaneundersökning Åre Kommun Vårterminen 2011 Översikt Totalt antal svar 194 Filter Hur gammal är du? är lika med 18 år (född 1993) Resulterande svar

Läs mer

EU-DAP PROJEKT FRÅGEFORMULÄR

EU-DAP PROJEKT FRÅGEFORMULÄR _ _ - _ _ - _ _ - _ _ centre-school-class-questionnaire code EU-DAP PROJEKT FRÅGEFORMULÄR Kontaktperson : Ann-Marie Lindahl, Centrum för Tobaksprevention Tfn : 08 517 780 43 Fax: 08 51778072 E-post : ann-marie.lindahl@smd.sll.se

Läs mer

Om mig 2014. Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön

Om mig 2014. Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön Om mig 2014 Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön Om mig är en webbaserad enkät om ungdomars hälsa och livsstil som genomfördes för första gången under hösten 2014. Enkäten är ett samarbete mellan

Läs mer

Redovisning av ANT-undersökningen vt 2013

Redovisning av ANT-undersökningen vt 2013 Redovisning av ANT-undersökningen vt 2013 Innehåll: Sid 2 Förord Sid 3-7 Samtliga frågor och svar Sid 8-13 Jämförelser av vissa frågor avseende pojke/flicka och årskurs. Sid 14-17 Jämförelser med tidigare

Läs mer

Drogvaneundersökning 2015

Drogvaneundersökning 2015 Drogvaneundersökning 215 Drogvaneundersökning 215 Genomfördes på Arenaskolan och Ala skola den 26-27 augusti 215 Utomstående funktionärer 513 av 579 elever deltog Åk 7: 165 av 184 elever Åk 8: 162 av 188

Läs mer

Om mig 2015. Snabbrapport år 8. Norrköpings kommun. Detta är en automatiserad rapport baserad på ogranskad data.

Om mig 2015. Snabbrapport år 8. Norrköpings kommun. Detta är en automatiserad rapport baserad på ogranskad data. Om mig 2015 Snabbrapport år 8 Norrköpings kommun Detta är en automatiserad rapport baserad på ogranskad data. Rapporten innehåller resultat för grupper om minst fem elever. 1. Skola: Antal svarande: 1072

Läs mer

Tabeller Bilaga 6. Fyrbodal gymnasiet, år 2

Tabeller Bilaga 6. Fyrbodal gymnasiet, år 2 Tabeller Bilaga 6 Fyrbodal gymnasiet, år 2 1. Hur bor du? Procentuell fördelning efter boendekommun i Fyrbodal, gymnasiet, år 2.... 5 2. Vad gör din pappa? Procentuell fördelning efter boendekommun i Fyrbodal,

Läs mer

Drogvaneundersökning. Vimmerby Gymnasium

Drogvaneundersökning. Vimmerby Gymnasium Drogvaneundersökning Vimmerby Gymnasium 29 Sammanfattning, drogvaneundersökning år två på gymnasiet Vimmerby kommun 29. Drogvaneundersökningen genomförs vartannat år i årskurs åtta och vartannat år i årskurs

Läs mer

Drogvaneundersökning bland elever i år 2 på Tyresö gymnasium Tyresö kommun. Resultat

Drogvaneundersökning bland elever i år 2 på Tyresö gymnasium Tyresö kommun. Resultat Drogvaneundersökning bland elever i år 2 på Tyresö gymnasium Tyresö kommun Resultat 2004-2010 Drogvaneundersökning i år 2, Tyresö kommun 2010 Svarsfrekvens: 2004: 83% (tot antal svarande elever 354st)

Läs mer

+ + KUPOL en studie om skolmiljöns betydelse för ungdomars hälsa SAMPLE ENKÄT TILL ELEV I ÅRSKURS 7. kupolstudien.

+ + <Löpnummer> KUPOL en studie om skolmiljöns betydelse för ungdomars hälsa SAMPLE ENKÄT TILL ELEV I ÅRSKURS 7. kupolstudien. KUPOL en studie om skolmiljöns betydelse för ungdomars hälsa ENKÄT TILL ELEV I ÅRSKURS 7 kupolstudien.se Vad är Kupol? Unga människor i Sverige, särskilt tjejer, mår allt sämre psykiskt. Därför ska

Läs mer

UNDERSÖKNING AV GYMNASIEELEVERS DROGVANOR I ÅR 2 OSKARSHAMN 2007 FÄLTARNA I OSKARSHAMN

UNDERSÖKNING AV GYMNASIEELEVERS DROGVANOR I ÅR 2 OSKARSHAMN 2007 FÄLTARNA I OSKARSHAMN UNDERSÖKNING AV GYMNASIEELEVERS DROGVANOR I ÅR 2 OSKARSHAMN 27 FÄLTARNA I OSKARSHAMN Redovisning gymnasieenkäten 27... 3 Inledning/Bakgrund... 3 Samfattning... 4 Resultat... 5 2 Redovisning gymnasieenkäten

Läs mer

Vårterminen 2012. Besvara frågorna genom att sätta kryss för det alternativ som stämmer bäst för dig. Sätt bara kryss i en ruta om inte annat anges.

Vårterminen 2012. Besvara frågorna genom att sätta kryss för det alternativ som stämmer bäst för dig. Sätt bara kryss i en ruta om inte annat anges. Vårterminen 2012 Sedan 1971 har det genomförts årliga undersökningar om alkohol-, narkotika- och tobaksvanorna bland skolungdomar i Sverige. I samband med 2012 års undersökning, som omfattar ett urval

Läs mer

Dnr Id. Kultur och fritidsförvaltningen Folkhälsa och ungdomsfrågor. Drogvaneundersökning 2015. Gymnasiet

Dnr Id. Kultur och fritidsförvaltningen Folkhälsa och ungdomsfrågor. Drogvaneundersökning 2015. Gymnasiet Dnr Id Folkhälsa och ungdomsfrågor Drogvaneundersökning 21 Gymnasiet Drogvaneundersökning 21, gymnasiet Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 BAKGRUND... 4 DEL I: TOBAK... DEL II:

Läs mer

Ungdomsenkät Om mig 1

Ungdomsenkät Om mig 1 Ungdomsenkät Om mig 1 Om mig Det här är en enkät med frågor om hur du mår och vad du gillar att göra. Enkäten har tagits fram tillsammans med andra ungdomar i Östergötland och kommer att användas så att

Läs mer

årskurs 9... 10 13. Är det någon i din familj som snusar? Procentuell fördelning efter kön i Norrbotten,

årskurs 9... 10 13. Är det någon i din familj som snusar? Procentuell fördelning efter kön i Norrbotten, Tabeller Norrbottens län årskurs 9 Bilaga 2 1. Hur bor du? Procentuell fördelning efter kön i Norrbotten, årskurs 9.... 5 2. Vad gör din pappa? Procentuell fördelning efter kön i Norrbotten, årskurs 9....

Läs mer

Drogvanor hos gymnasieelever i år 2 på gymnasiet folkbokförda i Kalmar kommun Vt. 2007.

Drogvanor hos gymnasieelever i år 2 på gymnasiet folkbokförda i Kalmar kommun Vt. 2007. Drogvanor hos gymnasieelever i år 2 på gymnasiet folkbokförda i Kalmar kommun Vt. 7. Undersökningen genomfördes under vårterminen 7 och bygger på 578 inlämnade svar av elever i år 2 på gymnasiet som var

Läs mer

Att tänka på innan du börjar:

Att tänka på innan du börjar: Årskurs 7 2014 Hej! Det här är ett häfte med frågor om hur du mår och hur du har det i skolan, hemma och på fritiden. Undersökningen genomförs av Landstinget Sörmland och resultaten används för att förbättra

Läs mer

Drogvaneundersökning på Tyresö gymnasium 2009 år 2

Drogvaneundersökning på Tyresö gymnasium 2009 år 2 Drogvaneundersökning på gymnasium 2009 år 2 Sedan 2004 har Kommun genomfört drogvaneundersökningar i år 6, 9 och 2 på gymnasiet. Detta är en kort sammanställning efter undersökning under november 2009

Läs mer

Resultat från Levnadsvaneundersökningen 2007

Resultat från Levnadsvaneundersökningen 2007 Resultat från Levnadsvaneundersökningen 2007 Tabell: -9 UFFE - Utvecklings- och fältforskningsenheten vid Socialtjänst 2008-01-08 Tabell: -9 I följande tabell presenteras resultatet från Leva, levnadsvaneundersökningen.

Läs mer

Drogvanor hos gymnasieelever i år 2 på gymnasiet folkbokförda i Kalmar kommun Vt Nästa enkät i år 2 planeras att genomföras 2007.

Drogvanor hos gymnasieelever i år 2 på gymnasiet folkbokförda i Kalmar kommun Vt Nästa enkät i år 2 planeras att genomföras 2007. Drogvanor hos gymnasieelever i år 2 på gymnasiet folkbokförda i Kalmar kommun Vt. 25. Undersökningen genomfördes under vårterminen 25 och bygger på 429 inlämnade svar av elever i år 2 på gymnasiet som

Läs mer

Ungdomsenkät Om mig 1

Ungdomsenkät Om mig 1 Ungdomsenkät Om mig 1 Om mig Det här är en enkät om hälsa och livsstil som har tagits fram tillsammans med ungdomar i Östergötland. Resultaten kommer att användas för att ta hänsyn till vad unga tycker.

Läs mer

ELEVFRÅGOR. International Association for the Evaluation of Educational Achievement. Bo Palaszewski, projektledare Skolverket 106 20 Stockholm

ELEVFRÅGOR. International Association for the Evaluation of Educational Achievement. Bo Palaszewski, projektledare Skolverket 106 20 Stockholm ELEVFRÅGOR International Association for the Evaluation of Educational Achievement Bo Palaszewski, projektledare Skolverket 106 20 Stockholm Instruktioner I det här häftet finns frågor om dig själv och

Läs mer

Besvara frågorna genom att sätta kryss för det alternativ som stämmer bäst för dig. Sätt bara kryss i en ruta om inget annat anges.

Besvara frågorna genom att sätta kryss för det alternativ som stämmer bäst för dig. Sätt bara kryss i en ruta om inget annat anges. Den här undersökningen handlar om ungdomars drogvanor. Undersökningen är anonym, därför ska du inte skriva ditt namn på formuläret. När du fyllt i formuläret ska du stoppa det i kuvertet och klistra igen

Läs mer

2 I vilken kommun bor du? Är du pojke eller flicka?

2 I vilken kommun bor du? Är du pojke eller flicka? Sedan 2001 har Skånes kommuner genomfört drogvaneundersökningar vartannat år bland grundskole- och gymnasieelever. Undersökningen genomförs av Kommunförbundet Skåne, Länsstyrelsen i Skåne län, Region Skåne

Läs mer

Ej för användning. 4 Hur nöjd är du vanligtvis med... Markera en ruta på varje delfråga.

Ej för användning. 4 Hur nöjd är du vanligtvis med... Markera en ruta på varje delfråga. Årskurs 9, 2014 Den här undersökningen handlar om ungdomars drogvanor. Undersökningen är anonym, skriv därför inte ditt namn på kuvertet. När du fyllt i formuläret stoppar du det i kuvertet och klistrar

Läs mer

Drogvanor. årskurs 2 i gymnasiet i Västernorrland

Drogvanor. årskurs 2 i gymnasiet i Västernorrland Drogvanor årskurs 2 i gymnasiet i Västernorrland Undersökningens genomförande Denna statistiksammanställning baseras på Centralförbundet för alkohol & narkotikaupplysning, CAN: s undersökning av skolelevers

Läs mer

Sammanställning av Folkhälsoenkät Ung 2015 GYMNASIET ÅR 2

Sammanställning av Folkhälsoenkät Ung 2015 GYMNASIET ÅR 2 Sammanställning av Folkhälsoenkät Ung 2015 GYMNASIET ÅR 2 1 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid Är du? 7 I vilket skolår går du? 9 Vilka bor du tillsammans med? 10 Var är du och dina föräldrar födda? 11 - Du själv

Läs mer

Kultur- och fritidsförvaltningen Folkhälsa. Drogvaneundersökning

Kultur- och fritidsförvaltningen Folkhälsa. Drogvaneundersökning Kultur- och fritidsförvaltningen Folkhälsa Drogvaneundersökning Grundkolan År Fråga. Röker du? Tabell. Antal efter kön som angett att de röker Röker Röker vid enstaka tillfällen Röker varje Summa inte

Läs mer

NÅGON ATT VÄNDA SIG TILL.

NÅGON ATT VÄNDA SIG TILL. 1 Töreboda kommun Töreboda kommun NÅGON ATT VÄNDA SIG TILL. I år 9 hade ofta flickor och pojkar lika lätt att vända sig till olika personer. Det var bara fler flickor än pojkar i år 9 som ansåg att de

Läs mer

Resultat från Levnadsvaneundersökningen 2007

Resultat från Levnadsvaneundersökningen 2007 Resultat från Levnadsvaneundersökningen 2007 Tabell: Finnbacksskolan UFFE - Utvecklings- och fältforskningsenheten vid Socialtjänst 2008-01-08 Tabell: Finnbacksskolan I följande tabell presenteras resultatet

Läs mer

Resultat från Levnadsvaneundersökningen 2007

Resultat från Levnadsvaneundersökningen 2007 Resultat från Levnadsvaneundersökningen 2007 Tabell: Liljaskolan UFFE - Utvecklings- och fältforskningsenheten vid Umeå Socialtjänst Umeå 2008-01-08 Tabell: Liljaskolan I följande tabell presenteras resultatet

Läs mer

BILAGA 1. LIV OCH HÄLSA UNG 2015 ENKÄT

BILAGA 1. LIV OCH HÄLSA UNG 2015 ENKÄT BILAGA 1. LIV OCH HÄLSA UNG 2015 ENKÄT Fråga Svarsalternativ 1 Hur mår du? Styrkor och svårigheter (SDQ-Sve) Mycket bra Bra Varken bra eller dåligt Dåligt Mycket dåligt Jag försöker vara vänlig mot andra.

Läs mer

TORSÅS KOMMUN, 2012 ÅRSKURS 8 BAKGRUNDSVARIABLER. * Den totala summan av antal/andel tjejer, killar och annan könstillhörighet.

TORSÅS KOMMUN, 2012 ÅRSKURS 8 BAKGRUNDSVARIABLER. * Den totala summan av antal/andel tjejer, killar och annan könstillhörighet. TORSÅS KOMMUN, 2012 ÅRSKURS 8 * Den totala summan av antal/andel tjejer, killar och annan könstillhörighet. BAKGRUNDSVARIABLER KÖN Tjejer Killar Annan Totalt* Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal

Läs mer

KONTAKTINFORMATION ÅHÖRARKOPIOR (FÖRÄLDRAR) GÄSTBOK BLOGG

KONTAKTINFORMATION ÅHÖRARKOPIOR (FÖRÄLDRAR) GÄSTBOK BLOGG VIKTEN MAN KVINNA ALKOHOLSTYRKAN HUR FORT MAN DRICKER OM MAN ÄTER SAMTIDIGT MAN DRICKER STANDARDGLAS INNEHÅLLER 12 G 100% ALKOHOL 33 cl starköl 50 cl folköl 15 cl vin 4 cl starksprit 8 cl starkvin FÖRÄLDRARS

Läs mer

DROGVANE- UNDERSÖKNING GYMNASIET ÅK 2

DROGVANE- UNDERSÖKNING GYMNASIET ÅK 2 DROGVANE- UNDERSÖKNING 25 GYMNASIET ÅK 2 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning/bakgrund...3 Sammanfattning av resultat...4,5 Enkätfråga 4 Rökning...6 Enkätfråga 5 Rökning...7 Enkätfråga 6 Rökning...8 Enkätfråga

Läs mer

Idrott och alkohol? Ett diskussionsmaterial för dig som är aktiv

Idrott och alkohol? Ett diskussionsmaterial för dig som är aktiv Idrott och alkohol? Ett diskussionsmaterial för dig som är aktiv IQ Stars är ett samarbete mellan IQ-initiativet och Riksidrottsförbundet. Läs mer på www.iqstars.se Detta häfte tillhör: Hur gör vi svensk

Läs mer

1b Vilken är din hemkommun?

1b Vilken är din hemkommun? Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning Vårterminen 2011 Sedan 1971 har det genomförts årliga undersökningar om alkohol-, narkotika- och tobaksvanorna bland skolungdomar i Sverige. I samband

Läs mer

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF STATISTISKA CENTRALBYRÅN 2011-06-09 1(29) Definition av svarsalternativ i Barn-ULF I nedanstående tabeller visas hur svaren på de olika frågorna i undersökningen av barns levnadsförhållanden har grupperats

Läs mer

Unga 16-19 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP HJTF29

Unga 16-19 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP HJTF29 X Unga 16-19 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP 2 0 1 5 HJTF29 Ungdomsenkäten Lupp Unga 16-19 år Till dig som ska fylla i enkäten Den här enkätundersökningen genomförs för att din NN ska få bättre kunskap om hur unga

Läs mer

Skolbarns hälsovanor

Skolbarns hälsovanor Skolbarns hälsovanor (Health Behaviour in School-Aged Children) 2001/2002 ÅK 9 FRÅGEFORMULÄR Internationell standardiserad version En nationsjämförande kartläggning från Världshälsoorganisationen (A WHO

Läs mer

Ej för användning Ja Nej Vet ej. 4 Hur nöjd är du vanligtvis med... Markera en ruta på varje delfråga.

Ej för användning Ja Nej Vet ej. 4 Hur nöjd är du vanligtvis med... Markera en ruta på varje delfråga. Drogvanor i gymnasiet år 2, 2015 Syftet med denna undersökning är att öka kunskapen om ungas erfarenheter av bland annat alkohol, tobak och narkotika. Genom att svara på frågorna hjälper du oss att få

Läs mer

4 Hur nöjd är du vanligtvis med... Markera en ruta på varje delfråga.

4 Hur nöjd är du vanligtvis med... Markera en ruta på varje delfråga. Drogvanor i gymnasiet år 2, 2015 Syftet med denna undersökning är att öka kunskapen om ungas erfarenheter av bland annat alkohol, tobak och narkotika. Genom att svara på frågorna hjälper du oss att få

Läs mer

Drogvaneundersökning. Grundskolan År 8

Drogvaneundersökning. Grundskolan År 8 Drogvaneundersökning Grundskolan År 8 212 Andel % Fråga 2. Röker du? Tabell 2. Antal efter kön som angett att de röker Röker inte Röker vid enstaka tillfällen Röker varje dag Summa 61 6 1 68 47 12 3 62

Läs mer

Tabeller Bilaga 5. Fyrbodal årskurs 9

Tabeller Bilaga 5. Fyrbodal årskurs 9 Tabeller Bilaga 5 Fyrbodal årskurs 9 1. Hur bor du? Procentuell fördelning efter boendekommun i Fyrbodal, årskurs 9.... 5 2. Vad gör din pappa? Procentuell fördelning efter boendekommun i Fyrbodal, årskurs

Läs mer

Skolelevers drogvanor 2006. Thomas Hvitfeldt Linnéa Rask

Skolelevers drogvanor 2006. Thomas Hvitfeldt Linnéa Rask Skolelevers drogvanor 2006 Thomas Hvitfeldt Linnéa Rask Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning Rapport nr 103 Stockholm 2007 Innehåll Tabellförteckning... 5 Inledning... 25 Undersökningen

Läs mer

Tabellbilaga Folkhälsoenkät Ung 2015

Tabellbilaga Folkhälsoenkät Ung 2015 Tabellbilaga Folkhälsoenkät Ung 2015 Tabellbilagan innehåller resultaten för Folkhälsoenkät Ung 2015 på kommunnivå för årskurs nio (åk 9) och år två på gymnasiet (gy 2), uppdelat på kön. Där det är få

Läs mer

Om mig 2014. Snabbrapport år 8 Norrköpings kommun. Detta är en automatiserad rapport baserad på ogranskad data.

Om mig 2014. Snabbrapport år 8 Norrköpings kommun. Detta är en automatiserad rapport baserad på ogranskad data. Om mig 2014 Snabbrapport år 8 Norrköpings kommun Detta är en automatiserad rapport baserad på ogranskad data. Rapporten innehåller resultat för grupper om minst fem elever. 1. Skola: (N=479) (N=410) Djäkneparksskolan

Läs mer

X Unga 13-16 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP HJTF29

X Unga 13-16 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP HJTF29 X Unga 13-16 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP 2 0 1 5 HJTF29 Ungdomsenkäten LUPP Unga 13-16 år Till dig som ska fylla i enkäten Den här enkätundersökningen genomförs för att din NN ska få bättre kunskap om hur unga

Läs mer

Namn: Klass: Mejladress: Mobilnr: Datum: Frågor till dig som går i gymnasiet

Namn: Klass: Mejladress: Mobilnr: Datum: Frågor till dig som går i gymnasiet Namn: Klass: Mejladress: Mobilnr: Datum: Min hälsa Frågor till dig som går i gymnasiet Hej! I det här häftet finns frågor som förberedelse inför det hälsosamtal du kommer att ha med din skolsköterska.

Läs mer

Vilka tycker du är de bästa valen?

Vilka tycker du är de bästa valen? Vilka tycker du är de bästa valen? På vår webbplats www.respect4me.org kan du titta på berättelserna om våra liv och de situationer vi råkar ut för. Varje berättelse börjar på samma sätt med en kort film,

Läs mer

Om mig Snabbrapport gymnasieskolan åk 2 per kön

Om mig Snabbrapport gymnasieskolan åk 2 per kön Om mig 2014 Snabbrapport gymnasieskolan åk 2 per kön Om mig är en webbaserad enkät om ungdomars hälsa och livsstil som genomfördes för första gången under hösten 2014. Enkäten är ett samarbete mellan länets

Läs mer

Besvara frågorna genom att sätta kryss för det alternativ som stämmer bäst för dig. Sätt bara kryss i en ruta om inget annat anges.

Besvara frågorna genom att sätta kryss för det alternativ som stämmer bäst för dig. Sätt bara kryss i en ruta om inget annat anges. Den här undersökningen handlar om ungdomars drogvanor. Undersökningen är anonym, därför ska du inte skriva namn på formuläret. När du fyllt i formuläret stoppar du det i kuvertet och klistrar igen det.

Läs mer

INTERVJUARENS FORMULÄR Familjetyp 1

INTERVJUARENS FORMULÄR Familjetyp 1 Statistiska Centralbyrån 701 89 Örebro (019-176000) Institutet för social forskning 106 91 Stockholm (08-162000) Levnadsnivåundersökningen 2010 - Barn och ungdomar INTERVJUARENS FORMULÄR Familjetyp 1 Familjetyp:

Läs mer

HÄLSOFRÅGOR TILL DIG SOM GÅR I GYMNASIET

HÄLSOFRÅGOR TILL DIG SOM GÅR I GYMNASIET HÄLSOFRÅGOR TILL DIG SOM GÅR I GYMNASIET I den här enkäten ställer vi frågor om mat och sovvanor, fysisk aktivitet och fritid, skola och arbetsmiljö, trivsel och relationer och din hälsa som sen utgör

Läs mer

Innehåll. Inledning 3

Innehåll. Inledning 3 Individ- och familjeförvaltningen Februari 2014 1 2 Innehåll Inledning 3 Tobak 4 Röker du? 4 F du röka för dina föräldrar? 5 Hur f du tag på cigaretter? 6 Susar du? 7 F du snusa för dina föräldrar? 8 Hur

Läs mer

Grundskoleelevers drogvanor och hälsa år 8 i Kalmar kommun, 2008

Grundskoleelevers drogvanor och hälsa år 8 i Kalmar kommun, 2008 Grundskoleelevers drogvanor och hälsa år 8 i Kalmar kommun, 28 en statistisk sammanställning av enkäten Av: Christian Johansson Bortfall Kalmar har enligt uppgift: 785 elever i åk 8 Antal enkätsvar: 69

Läs mer

Du svarar anonymt Du skall inte uppge ditt namn någonstans. Ingen kommer att kunna koppla svaren till dig som person.

Du svarar anonymt Du skall inte uppge ditt namn någonstans. Ingen kommer att kunna koppla svaren till dig som person. Årskurs 9 & Årskurs 2 2006 Vad är Liv och Hälsa ung 2006? Landstinget Sörmland gör i samarbete med länets kommuner undersökningen Liv och Hälsa ung 2006. Vi ställer i denna enkät frågor om hur du mår,

Läs mer

Drogvaneundersökning bland elever i år 6 i Tyresö kommun. Resultat 2004-2010

Drogvaneundersökning bland elever i år 6 i Tyresö kommun. Resultat 2004-2010 Drogvaneundersökning bland elever i år 6 i Tyresö kommun Resultat 2004-2010 Drogvaneundersökning i år 6, Tyresö kommun 2010 Svarsfrekvens: 2004:84% (tot antal svarande elever 485 st) 2005:85% (urvalsundersökning,

Läs mer

Kupol en studie om skolmiljöns betydelse för ungdomars psykiska hälsa

Kupol en studie om skolmiljöns betydelse för ungdomars psykiska hälsa Kupol en studie om skolmiljöns betydelse för ungdomars psykiska hälsa ENKÄT TILL ELEV I ÅRSKURS 8 kupolstudien.se Vad är Kupol? Unga människor i Sverige mår allt sämre psykiskt. Därför försöker en forskargrupp

Läs mer

INTERVJUARENS FORMULÄR Familjetyp 3

INTERVJUARENS FORMULÄR Familjetyp 3 Statistiska Centralbyrån 701 89 Örebro (019-176000) Institutet för social forskning 106 91 Stockholm (08-162000) Levnadsnivåundersökningen 2010 - Barn och ungdomar INTERVJUARENS FORMULÄR Familjetyp 3 Familjetyp:

Läs mer

Drogvaneundersökning i Tyresö skolor 2009 år 6

Drogvaneundersökning i Tyresö skolor 2009 år 6 Datum 2009-09-01 1 (6) Drogvaneundersökning i Tyresö skolor år 6, 2009 Drogvaneundersökning i Tyresö skolor 2009 år 6 Sedan 2004 har Tyresö Kommun genomfört drogvaneundersökningar i år 6, 9 och 2 på gymnasiet.

Läs mer

4 Hur nöjd är du vanligtvis med... Markera en ruta på varje delfråga.

4 Hur nöjd är du vanligtvis med... Markera en ruta på varje delfråga. Gymnasiet år 2, 2017 Syftet med denna undersökning är att öka kunskapen om ungas erfarenheter av bland annat alkohol, tobak och narkotika. Genom att svara på frågorna hjälper du oss att få reda på mer

Läs mer

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Gymnasiet åk 2

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Gymnasiet åk 2 Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Gymnasiet åk 2 Hur mår du? Anledningen till att vi gör den här undersökningen är att vi vill få kunskap om ungas hälsa och levnadsvanor. Alla elever i årskurserna

Läs mer

Dnr Id. Kommunstyrelseförvaltningen Folkhälsa och ungdomsfrågor. Drogvaneundersökning Årskurs 8, högstadiet

Dnr Id. Kommunstyrelseförvaltningen Folkhälsa och ungdomsfrågor. Drogvaneundersökning Årskurs 8, högstadiet Dnr Id Folkhälsa och ungdomsfrågor Drogvaneundersökning 216 Årskurs 8, högstadiet Drogvaneundersökning 216, högstadiet Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 BAKGRUND... 5 DEL I:

Läs mer

Grundskolan Norsjöskolan år 9 Kille Tjej Totalt Andel procent

Grundskolan Norsjöskolan år 9 Kille Tjej Totalt Andel procent Grundskolan 2008 Norsjöskolan år 9 Kille Tjej Totalt Andel procent 46 54 100 Hur trivs du i skolan? Mycket bra 12,0 24,1 18,4 Bra 56,0 48,3 51,9 Varken eller 28,0 27,6 27,8 Dåligt 4,0 0,0 1,9 Mycket dåligt

Läs mer

Enkätundersökning. Ungdomars användning av droger. Gymnasiet år 2. Ambjörn Thunberg

Enkätundersökning. Ungdomars användning av droger. Gymnasiet år 2. Ambjörn Thunberg Enkätundersökning Ungdomars användning av droger Gymnasiet 2 2013 Ambjörn Thunberg Innehåll: Sammanfattning Diagram Redovisning av resultat Om ni har frågor kring undersökningen kontakta: Fältsekreterare

Läs mer

Skolelevers drogvanor 2007

Skolelevers drogvanor 2007 Skolelevers drogvanor 2007 - en enkätstudie i årskurs 9 och gymnasiets årskurs 2 Hanna Mann och Maria Selway Alkohol- och drogförebyggande samordnare Ängelholms kommun DROGVANOR I ÅRSKURS 9 4 TOBAK 4 Rökning

Läs mer

SAMMANFATTNING AV ELEVERS DROGVANOR STOCKHOLMSENKÄTEN TABELLER OCH GRAFER. StockholmsEnkäten 2004 /Sammanfattning av elevers drogvanor 1

SAMMANFATTNING AV ELEVERS DROGVANOR STOCKHOLMSENKÄTEN TABELLER OCH GRAFER. StockholmsEnkäten 2004 /Sammanfattning av elevers drogvanor 1 StockholmsEnkäten 04 /Sammanfattning av elevers drogvanor 1 SAMMANFATTNING AV ELEVERS DROGVANOR STOCKHOLMSENKÄTEN 04 TABELLER OCH GRAFER K O M P L E M E N T T I L L P M S E 4 / 1 P R E C E N S S O C I

Läs mer

Tonårsförälder? Finns det droger bland ungdomarna? Hur mycket dricker unga i vår kommun? Men inte skulle väl mitt barn...?

Tonårsförälder? Finns det droger bland ungdomarna? Hur mycket dricker unga i vår kommun? Men inte skulle väl mitt barn...? Tonårsförälder? Hur mycket dricker unga i vår kommun? Men inte skulle väl mitt barn...? Finns det droger bland ungdomarna? En broschyr om alkohol och droger DANDERYDS KOMMUN 1 Varför har du fått den här

Läs mer

Norrtälje kommun, Gymnasiet

Norrtälje kommun, Gymnasiet 10 9 8 7 6 5 4 3 Röker du? Norrtälje kommun, Gymnasiet Nej, har aldrig rökt Nej, har bara prövat Nej, har slutat Ja, när jag blir bjuden Ja, 1-5 cigaretter per dag Ja, mer än fem cigaretter per dag Pojkar

Läs mer

X Unga vuxna 19-25 år

X Unga vuxna 19-25 år X Unga vuxna 19-25 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP 2 0 1 5 HJTF11 Ungdomsenkäten LUPP Ålder 19-25 Till dig som ska fylla i enkäten Den här enkätundersökningen genomförs för att din NN ska få bättre kunskap om hur

Läs mer

Children of Immigrants Longitudinal Survey in Four European Countries (CILS4EU) Wave 3. Field Questionnaire Sweden

Children of Immigrants Longitudinal Survey in Four European Countries (CILS4EU) Wave 3. Field Questionnaire Sweden ZA5353 / ZA5656 Children of Immigrants Longitudinal Survey in Four European Countries (CILS4EU) Wave 3 Field Questionnaire Sweden 1. Är du? 1 Pojke 2 Flicka 2. Vad är ditt födelsedatum? Å Å M M D D 3.

Läs mer

Är du man eller kvinna? Har du fyllt 18 år? Har dina föräldrar/vårdnadshavare studerat på universitet eller högskola? Hur nöjd är du vanligtvis med...

Är du man eller kvinna? Har du fyllt 18 år? Har dina föräldrar/vårdnadshavare studerat på universitet eller högskola? Hur nöjd är du vanligtvis med... Drogvanor i gymnasiet år 2, 2016 Syftet med denna undersökning är att öka kunskapen om ungas erfarenheter av bland annat alkohol, tobak och narkotika. Genom att svara på frågorna hjälper du oss att få

Läs mer

Om mig 2014. Snabbrapport gymnasiet åk 2 Norrköpings kommun. Detta är en automatiserad rapport baserad på ogranskad data.

Om mig 2014. Snabbrapport gymnasiet åk 2 Norrköpings kommun. Detta är en automatiserad rapport baserad på ogranskad data. Om mig 2014 Snabbrapport gymnasiet åk 2 Norrköpings kommun Detta är en automatiserad rapport baserad på ogranskad data. Rapporten innehåller resultat för grupper om minst fem elever. 1. Skola: (N=547)

Läs mer

Textstöd till oh-bild 1 Myter

Textstöd till oh-bild 1 Myter Textstöd till oh-bild 1 Myter Genom att servera och köpa ut alkohol till mitt barn lär jag henne/honom att dricka måttligt! Mängder av undersökningar visar istället att du förmedlar till ditt barn att

Läs mer

Gymnasiet 2016 Skellefteå elever Kön Man Kvinna Total Man ,1 Kvinna ,8 Blank 0 0 1,1 Summa

Gymnasiet 2016 Skellefteå elever Kön Man Kvinna Total Man ,1 Kvinna ,8 Blank 0 0 1,1 Summa Gymnasiet 2016 Skellefteå 338 291 636 elever Kön Man Kvinna Total Man 100 0 53,1 Kvinna 0 100 45,8 Blank 0 0 1,1 Ålder 16 13,6 16,5 14,8 17 67,8 72,2 69,8 18 8,3 7,2 7,7 19 3,6 2,1 2,8 20 4,4 1,4 3 Blank

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING AV Nybro kommun resultat i 2014 års drogvaneundersökning i grundskolan år 8

SAMMANSTÄLLNING AV Nybro kommun resultat i 2014 års drogvaneundersökning i grundskolan år 8 SAMMANSTÄLLNING AV Nybro kommun resultat i 2014 års drogvaneundersökning i grundskolan år 8 IFF, Individ- och familjeförvaltningen Maj 2014 Sammanfattning av år 8 drogvaneundersökning, Nybro kommun 2014

Läs mer

Personligt 2008 PITEÅ SVAR PÅ ENKÄTUNDERSÖKNING

Personligt 2008 PITEÅ SVAR PÅ ENKÄTUNDERSÖKNING Personligt 28 PITEÅ SVAR PÅ ENKÄTUNDERSÖKNING PERSONLIGT 28 Innehåll INLEDNING ALLMÄNT HÄLSA HUR MÅR DE UNGA? OM SKOLAN LAG OCH RÄTT TOBAK, ALKOHOL OCH DROGER INFLYTANDE FORTSATT ARBETE MED PERSONLIGT

Läs mer

HÄLSOFRÅGOR TILL DIG SOM GÅR I GYMNASIET

HÄLSOFRÅGOR TILL DIG SOM GÅR I GYMNASIET HÄLSOFRÅGOR TILL DIG SOM GÅR I GYMNASIET I den här enkäten ställer vi frågor om mat och sovvanor, fysisk aktivitet och fritid, skola och arbetsmiljö, trivsel och relationer och din hälsa som sen utgör

Läs mer

Drogenkät vt-2004 Kalmar kommun år 8.

Drogenkät vt-2004 Kalmar kommun år 8. Drogenkät vt-4 Kalmar kommun år 8. Kommunstyrelserna i länets 12 kommuner och Regionförbundet har tillsammans med Fokus i Kalmar län, genomfört en undersökning om grundskolelevers drogvanor. Avsikten med

Läs mer

Vad dricker ditt barn?

Vad dricker ditt barn? Vad dricker ditt barn? INFORMATION FRÅN EN UNDERSÖKNING I LINKÖPINGS KOMMUN BLAND UNGDOMAR MELLAN 12-19 ÅR Till dig som är förälder VARFÖR DRICKER UNGDOMAR ALKOHOL? 85% av eleverna i årskurs 6 svarar,

Läs mer

Undersökning om ålänningars alkohol- och narkotikabruk samt spelvanor år 2011

Undersökning om ålänningars alkohol- och narkotikabruk samt spelvanor år 2011 Undersökning om ålänningars alkohol- och narkotikabruk samt spelvanor år 2011 Undersökningens syfte, metod och urval Syfte Kartlägga ålänningarnas tobaks-, alkoholvanor och bruk av narkotika samt jämföra

Läs mer

Enkätundersökning. Ungdomars användning av droger. Grundskolan år 8. Ambjörn Thunberg

Enkätundersökning. Ungdomars användning av droger. Grundskolan år 8. Ambjörn Thunberg Enkätundersökning Ungdomars användning av droger Grundskolan år 8 2014 Ambjörn Thunberg 1 Tänk om fler föräldrar hjälptes åt att sätta gemensamma gränser kring tobak och alkohol. Syftet med drogvaneundersökningen

Läs mer

Skolbarns hälsovanor enkät till elever i årskurs 9

Skolbarns hälsovanor enkät till elever i årskurs 9 SCB 13083 Skolbarns hälsovanor enkät till elever i årskurs 9 Folkhälsomyndigheten är en myndighet som jobbar på regeringens uppdrag. Vårt uppdrag är att utveckla och förmedla kunskap för en bättre hälsa.

Läs mer

HÄLSOKOLL ALKOHOL SJÄLVTEST

HÄLSOKOLL ALKOHOL SJÄLVTEST HÄLSOKOLL ALKOHOL SJÄLVTEST NAMN... DATUM... A. DIN ALKOHOLKALENDER SYFTE Att få en bild av vilken mängd alkohol du dricker och mönster för alkoholkonsumtionen. INSTRUKTIONER 1. Ta fram din egen almanacka,

Läs mer