PM Dnr Mah mahr /474

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PM 2013-03-25 Dnr Mah mahr 13-2011/474"

Transkript

1 Malmö högskola / Gemensam förvaltning Plan- och lokalavdelningen Karin Irestål/Kristian Andersson Projektledare 1(2) PM Dnr Mah mahr /474 Restaurang Niagara Bakgrund Högskolan kommer att få en ny restaurang i den nya högskolebyggnaden Niagara. Projekteringen är i ett läge som innebär en brådskande hantering av logistik och koncept. Plan- och Lokal har en önskan om en restaurang med ett modernare koncept med möjlighet för bättre lönsamhet. Omvärldsanalys Som ett steg i att finna ett nytt koncept har Plan- och Lokal gjort studiebesök på ett antal restauranger. Vi har besökt en restaurang i högskolemiljö som betjänar studenter och externa kunder, lunchrestauranger för personal samt food court i köpcentra. Koncept Det framtagna konceptet, se bilaga 1, bygger på tanken om en food court men har en och samma restauratör. Med effektiva stationer och en rätt per station skapas ett snabbt flöde. Maten lämnas ut av kockarna som tillagat den vilket ger en kvalitetskänsla. Med denna lösning minimeras personalbehovet då personal som transporterar mat från kök till utskänkning inte behövs. För att ytterligare minimera personalbehovet planeras det för en effektiv diskanläggning som betjänas av en person. Vidare bygger konceptet på en restaurang i bottenvåningen med möjlighet för kvällsverksamhet samt catering och café en trappa upp på mezzaninplanet. Framtaget koncept presenterar ett antal möjliga olika kök, husman, grill, wok, pasta, sushi och sallad. Restaurangen har möjlighet att samtidigt servera tre olika varma rätter samt ett mindre urval av kalla rätter. Caféet ska erbjuda baguetter, panini, pajer, bakverk, fullt kaffe- och tesortiment, sallad och eventuellt dagens soppa. I konceptet finns det även möjlighet till take away till ett lägre pris. Postadress Besöksadress Tel Fax Internet E-post Malmö högskola Neptuniplan Gemensam förvaltning S Malmö

2 Malmö högskola / Gemensam förvaltning Plan- och lokalavdelningen Karin Irestål/Kristian Andersson Projektledare 2(2) PM Dnr Mah mahr /474 För att ytterligare minska personalbehovet är det viktigt att minimera kontanthantering och att planera för att betalningen ska ske med betalkort, t.ex. VISA-kort eller Multikort. Notera att föreslaget utbud och priser i bilagt koncept enbart är förslag i dagsläget, slutligt utbud och pris tas fram i samband med upphandling av restauratör. Malmö Kristian Andersson Projektledare Karin Irestål Projektledare Postadress Besöksadress Tel Fax Internet E-post Malmö högskola Neptuniplan Gemensam förvaltning S Malmö

3

4 Idé och Vision DÄR MÅNGFALD GÖR SKILLNAD En modern och varm mötesplats där människor trivs och inspireras Utbudets kvalité skapar möten

5 Utbud lunchrestaurang Ett bra utbud med hög kvalité skapar möten och mervärde

6 Bilaga 1 Sallad slungad framför gästen

7 Nyrullad Sushi Bilaga 1

8 Dumplings & Wok

9 Pasta enligt klassiska Italienska recept

10 Husmanskost Bilaga 1

11 Bilaga 1 Från Grillen

12 Konceptidé, lunchrestaurang Maträtter som har ett ursprung från olika matkulturer. Hög kvalité och maten är lagad och upplagd framför gästen. Med effektiva stationer och en (1) dagens rätt per station gör att ett snabbt flöde åstadkommas. Ett effektivt betalningssystem men med valfrihet vid merförsäljning av bl.a. dryck. Ett effektivt system för diskhantering.

13 Dagligt utbud, exempel!"#$%&'#%()*#%+(#,) Sallad & Sushi!"#$%&'()*+#, -((./,'0,1+232, 45&65,78, 9)7%&'()*+#, -((./,'0,1+232, 45,78, :)7)1+;,7%1<$%;,78)==#)(()/,11>,, A)+#)8,#)(()/,1+/,73<7(%2BC(D, -((./,'0,1+232, 65,78, E)B+2#,1).B),#)(()/, 6F,78,

14 Dagligt utbud, exempel, forts. Wok, Dumplings & Pasta G+B+*)8%#7),/"1'(%2B#,1+/,/%'#0#+8, -((./,'0,1+232, HF,78, -&)!.,)$'/(&+)*'+0')(11(#)2345)6117$) 41'++%+4'8)9#')#:;(#5)-<(=*(1>%+?) I)#*),JK8*+((%2%,1+/,#'+2)*;,8%<KL);,<$)1'%2MK2+8;,#7%27),K<$,B8N//+, I)#*),'+22+,1+/,7OL8)B";,=)#%(%7),P,')81+#)2, 6F,78,!')B$+Q,IK1K/K8%2K,1+/,7O8#=N8*K1)*+8;,=)#%(%7);,K(%R+8,K<$,S"<<$%2%, T+*,2"/+(UK7,1+/,73<7(%2B,K<$,MK8/2OL+8, :K7)/,=%V,1+/,B8O2#)7+8;,%2B+WN8),K<$,#KM)>,!+8R+8)#,1+/,M)#1%28%#, :K7)/+,B8O2#)7+8,1+/,*KW";,#+#)1W8O;,<$%(%,K<$,R%*(O7>,!+8R+8)#,1+/, M)#1%28%#,

15 Dagligt utbud, exempel, forts. Husmanskost -<(=*(1>%+?) XOYN8#(%1'),1+/,(%2BK2;,'8+##B"87),K<$,B8N//#0#, 6F,78,!1O8#*+7*,#+MC(D,1+/,/%((;,'+'')88K*;,#1O8,K<$,<%*8K2, Z(N#7(NBB,1+/,8K*1K#,K<$,#+2)', [8)R)/,()\,1+/,/%((#*"R)/,'K*).#, X0(/K(1)8,1+/,(%2BK2,K<$,#73#0#, ])\'"//%2B,1+/,<%*8K2,K<$,#7%8)*,#1O8,

16 Dagligt utbud, exempel, forts. Från Grillen [8%(()/,$)1="8B)8+,1+/,<$+//)8;, #)(*B"87),P,'K11+#,W8%*+#, -((./,'0,1+232, ^5,78, -&)!.,)$'/(&+)/#%11#:;5)-<(=*(1>%+?) 65,78, [8%(()/, `,73<7(%2B,1+/,R%*(O7#<8+1+,W8)%<$+,K<$,*K1)*#)(#), [8%(()/,`"+#)/%((),1+/,73<7(%2B,K<$,B8O2#)7+8, [8%(()/,'K8*K=+((K,K<$,)"=+8B%2+,1+/,$"11"#,K<$,W+*)&78N1, ]02B7K7*;,B8%(()/,aN#77)88D,1+/,%2B+WN8),K<$,#+#)1W8O,

17 Vad ingår, merförsäljning Vad ingår? I lunchpriset ingår stilla och kolsyrat vatten. Gästen hämtar själv vatten i stationer i matsalen. Merförsäljning Side-sallad i skål vid kassan. 10 kr Mineralvatten, läsk, jos, vitaminvatten mm säljes i kassan. Läsk och jos ur syrup-dispenser. Bryggkaffe säljs i kassan och kaffekopp erhålls då av gäst. Kaffebryggare finns utplacerade i matsalen. Ett litet sortiment av småbitar choklad mm finns för merförsäljning i kassan

18 Bilaga 1 Café

19 Tänkt utbud är inspirerat av café-kedjor och Denna enhet har generösa öppettider. Mindre fokus på socker och bakverk (svenskt café) och mer fokus på bra hantverk: Bröd, kaffe desserter. Bröd, pizza, foccacia mm bakas i vedugn på caféplanet så de interna utrymmena på detta plan är både café och bageri som producerar även till lunchrestaurang. Café-utbud presenteras i glas-display men inget plockas direkt av gäst. Allt som serveras ska gå lika bra att äta på plats eller ta med.

20 Utbud, Café [8%(()/;,W3((/,#"8/+B#&')2%2%,, Z3((/),A%)=)L),,, I8%2<%&#*3(+,I%SS)bZK<<)<%),%,(02B=(N<7>,X()##%#7),%2B8+/%+2#+8>,, Z8)#%B),=)B"+L+8,1+/,'0(NBB>,, I-c]&#*3(+,, d&e,#k8*+8#,1).b,#)(()/+8,=+#*n((#, K<$,N*#,#K1,.((=+$O8,+((+8, $"R"/8NL>, E)B+2#,#K''),"2/+8,("2<$./>,!MN(R#+8R+8%2B>,_8O/8NL,K<$,#)(()/,%2B08>, T+1BMK8/),/+##+8*+8,%,(02=(N<7>,fR+2, 7()##%#7),<)WD&=)7R+87,#K1,=8KU2%+#;, <KK7%+#,11>,, Z"((*,7)V+,K<$,*+&#K8.1+2*, XK2W+8+2#C7)&"*="/, g[()##,k<$,bk/%#h,z%22#,=".7hi,, jk#=)8, _)8#K8.1+2*,gO(;,R%2;,/8%27)8i,

21 Bilaga 1

22 Bilaga 1

23 2:07 2:02 2:05 2:01 Servicekök-lucka. Höjd 90 cm. Rostfri klack för bricka. Gästen får tallrik av personal som lägger maten framför gäst. 2:06 2:03 2:04 Gästen kan själv ta kolhydrater från chafing dish på värmehäll. Gäseten kan även själv ta tillbehör och sås när det passar. Niagara plan Skala 1:100

24 Niagara plan Skala 1:100

Processkartläggning av patientmåltider, restaurang, café, kiosk. Tom/full kost, och Region Skånes vision Matlandet Skåne

Processkartläggning av patientmåltider, restaurang, café, kiosk. Tom/full kost, och Region Skånes vision Matlandet Skåne Maria Helmersson Kostchef, Kristianstad 044-3092971 maria.helmersson@skane.se Datum: 2012-03-06 1(21) Nulägesbeskrivning Processkartläggning av patientmåltider, restaurang, café, kiosk. Tom/full kost,

Läs mer

Rebeca Hultman Dorothy Tse Marknadsplan-Pizza strut

Rebeca Hultman Dorothy Tse Marknadsplan-Pizza strut Marknadsplan-Pizza strut Innehå ll Inledning och bakgrund... 3 Marknadsanalys... 3 Marknadsmix... 4 Problembakgrund... 7 SWOT-analys... 8 Styrkor... 8 Svagheter... 8 Möjligheter... 8 Hot... 9 PEST-analys...

Läs mer

Skärlundagatan 8 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Skärlundagatan 8 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Skärlundagatan 8 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Välkommen till Skärlundagatan 8! Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och funktionshindersomsorg. I vård- och omsorgsnämndens servicedeklarationer

Läs mer

Slutrapport Måltidsprogram för äldre

Slutrapport Måltidsprogram för äldre Projektnamn Måltidsprogram för äldre Dokumentansvarig Ingela Oscarsson Fastställd av Catharina Johansson Dokument version 13-05-27 Slutrapport Måltidsprogram för äldre Förord I framtidens äldreomsorg har

Läs mer

Vi ser till att du får. till att göra det du är bäst på

Vi ser till att du får. till att göra det du är bäst på VI HJÄLPER SVERIGES BYGGARE ATT UTFÖRA SITT JOBB ÄNNU BÄTTRE Würth hela vägen bygg Vi ser till att du får TID ÖVER till att göra det du är bäst på Bra, Bättre, Bäst betala för den kvalitet du behöver Rätt

Läs mer

Här får du veta mer om portionsmaten

Här får du veta mer om portionsmaten Här får du veta mer om portionsmaten Håll dig frisk med bra mat Känner du dig fortfarande ganska pigg och aktiv och gillar att laga mat? Kanske märker du samtidigt att det ibland är svårt att få orken

Läs mer

Egnahemsgatan 13 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Egnahemsgatan 13 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Egnahemsgatan 13 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Välkommen till Egnahemsgatan 13! Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och funktionshindersomsorg. I vård- och omsorgsnämndens servicedeklarationer

Läs mer

Kostpolitiskt program

Kostpolitiskt program 2015-05-26 Referens: Beslut Kf 2015-05-19 151 Kostpolitiskt program Maten i Skellefteå kommun Unga och gamla äter dagligen måltider inom förskola, skola och äldreomsorg. Maten berör och engagerar. Den

Läs mer

Kommunrevisorerna granskar

Kommunrevisorerna granskar Kommunrevisorerna granskar UMEÅ KOMMUN inom skolan 2014-05-22 ABCD Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning...3 1 Inledning...5 1.1 Bakgrund...5 1.2 Syfte...5 1.3 Definitioner...5 2 Det formella läget...6

Läs mer

HemsidaExpress. När du vill ha en professionell hemsida snyggt, snabbt och enkelt!

HemsidaExpress. När du vill ha en professionell hemsida snyggt, snabbt och enkelt! HemsidaExpress När du vill ha en professionell hemsida snyggt, snabbt och enkelt! Skaffa din egen identitet på nätet Välkommen till HemsidaExpress! Med HemsidaExpress kan du skapa egna hemsidor utan att

Läs mer

HANDBOK Riktlinjer för marknadsföring av Äkta varas Ä- märke

HANDBOK Riktlinjer för marknadsföring av Äkta varas Ä- märke HANDBOK Riktlinjer för marknadsföring av Äkta varas Ä- märke Dok version: 4.0 (2015-03- 03) Innehåll Om detta dokument:... 3 Generella regler:... 3 Vilka produkter avses?... 3 Hur ska man skriva?... 3

Läs mer

ebson Split Screen Boka lätt Boka rätt! Bokningssystem för Restaurang & Konferens Ebson Split Screen

ebson Split Screen Boka lätt Boka rätt! Bokningssystem för Restaurang & Konferens Ebson Split Screen Bokningssystem för Restaurang & Konferens Ebson Split Screen ebson Split Screen Boka lätt Boka rätt! Vallgatan 19 411 18 Göteborg Orgnr: 969680-5036 Tel: 031-360 76 75 Mail: info@ebson.se Web: www.ebson.se

Läs mer

restaurangutbildningar

restaurangutbildningar våren 2012 restaurangutbildningar För dig inom hotell, restaurang och storhushåll 1 Restaurangutbildningar är en del av Restaurangtjänster Under Restaurangtjänster har vi samlat fyra tjänster som förenklar

Läs mer

mêéëëêéäé~ëé= = = = NPKVKOMNO=

mêéëëêéäé~ëé= = = = NPKVKOMNO= M/S Viking Grace lanserar nya restaurangkoncept på Östersjön Viking Line lanserar helt nya restaurangkoncept på det nya fartyget M/S Viking Grace. Sju spännande restauranger och barer erbjuder varierande

Läs mer

Denna kontorslokal ligger på våning 1 och anpassas helt efter era önskemål. Här kan ni skapa er drömlokal mitt i framtidens stadsdel.

Denna kontorslokal ligger på våning 1 och anpassas helt efter era önskemål. Här kan ni skapa er drömlokal mitt i framtidens stadsdel. Denna kontorslokal ligger på våning 1 och anpassas helt efter era önskemål. Här kan ni skapa er drömlokal mitt i framtidens stadsdel. Typ Kontor Storlek 553 kvm Adress Dalvägen 4 Område Solna/Arenastaden

Läs mer

i H ä r ry da ko m m u n n o 2 2 0 0 9 livet Här serveras bara schysst kaffe och snart tar hela Härryda steget mot etisk konsumtion

i H ä r ry da ko m m u n n o 2 2 0 0 9 livet Här serveras bara schysst kaffe och snart tar hela Härryda steget mot etisk konsumtion närings i H ä r ry da ko m m u n n o 2 2 0 0 9 livet Här serveras bara schysst kaffe och snart tar hela Härryda steget mot etisk konsumtion 7Kommande planer Svenskt Näringslivs ranking Härryda kommun sträcker

Läs mer

Patrik på Nära Dej Skokloster vi underlättar för våra kunder och sparar tid åt dem

Patrik på Nära Dej Skokloster vi underlättar för våra kunder och sparar tid åt dem en tidning från menigo om butikskedjorna time och nära dej sommaren 2013 Servicehandel Time profileringen lockar fler kunder Enkel beställning via webb och mobil Egna arrangemang lockar hela bygden Patrik

Läs mer

Lokalerna är perfekta för vår bolagsstämma och servicen är utmärkt, vi har ett mycket gott samarbete. Ove Köhler

Lokalerna är perfekta för vår bolagsstämma och servicen är utmärkt, vi har ett mycket gott samarbete. Ove Köhler Lokalerna är perfekta för vår bolagsstämma och servicen är utmärkt, vi har ett mycket gott samarbete. Alla skapa Dina personliga Kreativa Ove Köhler LKAB möten När människor möts händer något. Nya idéer

Läs mer

Aritco Villahissar. Inspiration för ditt hem.

Aritco Villahissar. Inspiration för ditt hem. Aritco Villahissar. Inspiration för ditt hem. Foto www.willanordic.se 2 Höj livskvalitén. En villahiss betyder så mycket mer än att transportera sig från en våning till en annan. Det handlar om att njuta

Läs mer

Hemligheterna med att laga nyttig mat

Hemligheterna med att laga nyttig mat Hemligheterna med att laga nyttig mat Presenteras av: www.101kalorier.com/home.html Alla recept under 101 Kalorier! www.101kalorier.com Alla recept under 101 Kalorier! 1 Innehållsförteckning 1. Nyttig

Läs mer

BRAND GUIDELINES VÄLKOMMEN TILL MALMÖMÄSSAN

BRAND GUIDELINES VÄLKOMMEN TILL MALMÖMÄSSAN BRAND GUIDELINES VÄLKOMMEN TILL MALMÖMÄSSAN 3 Malmö Arena Hotell Öresundsbron SKANDINAVIENS MEST LÄTTILLGÄNGLIGA MÖTESANLÄGGNING! Hotell Quality View Tågstation Malmö Arena Emporia Köpcentrum Endast fantasin

Läs mer

Upphandling av tjänstekoncession för drift av restaurangverksamhet vid Kungl. biblioteket (KB)

Upphandling av tjänstekoncession för drift av restaurangverksamhet vid Kungl. biblioteket (KB) Datum/Date Dnr/Ref.no. 2013-10-14 137-KB 452 2013 Upphandling av tjänstekoncession för drift av restaurangverksamhet vid Kungl. biblioteket (KB) Inbjudan att lämna anbud på entreprenad avseende drift av

Läs mer

Handledning. Sinnenas äventyr. Lektion 1. Våra sinnen

Handledning. Sinnenas äventyr. Lektion 1. Våra sinnen Handledning Sinnenas Lektion 1 Våra sinnen Sinnenas Överraska dina elever med att ta fram väskan Sinnenas. Dramatisera gärna och låt eleverna gissa vad som finns i väskan och låt deras tankar om vad Sinnenas

Läs mer

V E R K T YG F Ö R V E R K L I G H E T E N BYGG- LITTERATUR

V E R K T YG F Ö R V E R K L I G H E T E N BYGG- LITTERATUR V E R K T YG F Ö R V E R K L I G H E T E N BYGG- LITTERATUR - bokhyllan för byggsverige! För proffs av specialister För att göra ett bra jobb måste du känna till vissa regler. Du behöver också aktuella

Läs mer

Så här ansöker du om serveringstillstånd för restaurang, catering och festvåning

Så här ansöker du om serveringstillstånd för restaurang, catering och festvåning 1 Så här ansöker du om serveringstillstånd för restaurang, catering och festvåning Om du vill servera sprit, vin, starköl eller annan jäst alkoholdryck till allmänheten eller ett slutet sällskap mot betalning

Läs mer

FRAMTIDSKRAFT Hållbar utveckling med invånaren först

FRAMTIDSKRAFT Hållbar utveckling med invånaren först FRAMTIDSKRAFT Hållbar utveckling med invånaren först INNEHÅLL FRAMTIDSKRAFT..................................................................... 3 LEAN ett helhetstänkande för framtiden VÄRDEGRUNDEN.....................................................................

Läs mer

vinter/vår utbildningar För dig inom hotell, restaurang och storhushåll 10 nya kurser! Inspiration och kunskap för dig i branschen

vinter/vår utbildningar För dig inom hotell, restaurang och storhushåll 10 nya kurser! Inspiration och kunskap för dig i branschen vinter/vår 2014 utbildningar För dig inom hotell, restaurang och storhushåll 10 nya kurser! Inspiration och kunskap för dig i branschen Välkommen till Restaurangutbildningar vinter/vår 2014 Nytt år nya

Läs mer

www.sjuhmusketorerna.se Kooperativet

www.sjuhmusketorerna.se Kooperativet www.sjuhmusketorerna.se Kooperativet Kooperativet Arbetsglädjen Legoproduktion Vi utför montering och packjobb av alla slag, även ompackningar. Vi levererar stora mängder gods varje vecka åt våra kunder.

Läs mer

Kalkyl för Grön Omsorg Förklaringar och kommentarer

Kalkyl för Grön Omsorg Förklaringar och kommentarer Kalkyl för Grön Omsorg Förklaringar och kommentarer Inledning Det här är ett kalkylunderlag gjort för dig som har tankar på att starta Grön omsorg på gården eller redan är igång. I den kan du göra beräkningar

Läs mer

Flytt av över /underskott

Flytt av över /underskott Flytt av över /underskott Sida 1 av 14 Innehåll SAMAVISERING... 3 AUTOGIRO... 3 VAD HÄNDER VID BERÄKNING AV DRÖJSMÅLSRÄNTA... 3 PÅMINNELSEHANTERING... 4 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ATT KOMMA I GÅNG:... 4 ARBETSGÅNG...

Läs mer