AVGIFTER 2015 Stöd & service

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AVGIFTER 2015 Stöd & service"

Transkript

1 AVGIFTER 2015 Stöd & service Det stöd och den hjälp du kan få av äldre- och handikappomsorgen är behovsprövad. I denna broschyr kan du läsa om vad du skall betala när du får hemtjänst och annan hjälp inom eget boende eller äldreboende. 11

2 INNEHÅLL Inkomstförfrågan...3 Viktigt att tänka på bostadsbidrag...3 Vad är förbehållsbelopp?...4 Schablonbelopp i eget boende och serviceboende...5 Förbehållsbelopp i äldreboende...5 Om du har högre kostnader än förbehållsbeloppet...6 Om du får dubbla bostadskostnader när du flyttar...6 Vad får du betala som mest för den hjälp du får?...7 Vad får du betala för utöver maxtaxan?...7 Vad kostar hemtjänsten i det egna boendet?...8 Vad kostar trygghetslarm?...9 Vad kostar biståndsbedömd dagverksamhet?...10 Vad kostar hemsjukvård?...11 Vad kostar kontaktperson?...11 Vad kostar hemstöd i det egna boendet?...11 Vad kostar hjälpen i äldreboende?...11 Vad är hyran för en bostad i äldreboende? Vad kostar maten i äldreboende? Jämkning matavgift Vad kostar korttidsvistelse? Hur gör jag om jag vill överklaga ett avgiftsbeslut? Så här räknar vi ut avgiften eget boende...14 Så här räknar vi ut avgiften äldreboende Vem kontaktar jag om jag vill veta mer?

3 INKOMSTFÖRFRÅGAN Det du ska betala för hemtjänst (vård, omvårdnad och socialt stöd) beror på hur mycket du har i inkomst. Första gången du får hemtjänst, hemsjukvård, trygghetslarm, dagvård, korttidsvård eller flyttar till ett äldreboende får du en blankett inkomstförfrågan. I inkomstförfrågan ska du fylla i din inkomst, så som pensioner och livränta, hur mycket ränta du har fått från banken, andra kapitalinkomster, om du får något bostadstillägg för pensionärer (BTP) eller bostadsbidrag (BOB), och hur mycket din bostad kostar. För gifta makar slås inkomsten samman och delas lika. Inkomstförsäkran kan skickas ut vid förändringar. Du kan själv sända in en ny inkomstförfrågan om du vill anmäla förändringar. (Inkomstförfrågan kan även fyllas i på kommunens webbsida som en E-tjänst. Gå in på och läs vidare under rubriken Avgifter för stöd och service.) Viktigt att tänka på bostadsbidrag Det är viktigt att du som är 65 år eller äldre ansöker om bostadstillägg för pensionärer (BTP) från pensionsmyndigheten. Per post Pensionsmyndigheten, Östersund Telefon Hemsida Bostadstillägg till dig som har sjukersättning eller aktivitetsersättning eller bostadsbidrag (BOB) prövas av Försäkringskassan. Per post Försäkringskassan i Falköping, FALKÖPING Telefon Hemsida (Tänk även på att anmäla till Pensionsmyndigheten eller Försäkringskassan om din hyra eller inkomst förändras. Det kan göra att ditt bostadstillägg eller bostadsbidrag förändras.) 3

4 VAD ÄR FÖRBEHÅLLSBELOPP? Förbehållsbelopp är de pengar du behöver för dina personliga behov, och som du ska ha kvar innan en avgift kan tas ut för vård, omvårdnad och sociala insatser. I förbehållsbeloppet ingår ett schablonbelopp. Det är ett belopp som är lika för alla i hela landet, men varierar om du är äldre eller yngre än 65 år, och om du är ensamstående eller sammanboende. Schablonbeloppet ska räcka till: Mat Kläder och skor Fritidsaktiviteter Hygien, till exempel schampo och tvål Förbrukningsvaror, till exempel diskmedel Dagstidning, telefon och teve-avgift Möbler och husgeråd Hushållsel Hemförsäkring Resor Läkarvård och tandvård Mediciner Schablonbeloppet kan höjas om du har egna särskilda kostnader som är större än schablonbeloppet. Schablonbeloppet kan sänkas om du till exempel bor i ett äldreboende och där har lägre kostnader för vissa poster i schablonbeloppet jämfört med vad du har i ett eget boende. I förbehållsbeloppet får du också lägga in din hyra eller kostnad för den bostad som du bor i. 4

5 Schablonbelopp i eget boende och serviceboende Schablonbeloppet är för personer som är 65 år och äldre, kronor per månad för ensamstående, eller kronor per månad för gifta och sammanboende par. Schablonbeloppet är för personer som är 64 år och yngre, kronor per månad för ensamstående, eller kronor per månad för gifta och sammanboende par. Förbehållsbelopp i äldreboende När du bor i äldreboende är det en del kostnader som du inte har, jämfört med andra som bor i eget boende. Det gäller kostnader för hushållsel, säng, sänglinne, husgeråd, teve-avgift och förbrukningsartiklar, så som hushållspapper, tvättmedel och diskmedel. I äldreboende görs därför avdrag från schablonbeloppet med 663 kronor per månad. I äldreboende har du högre kostnad för färdiglagad mat jämfört med kostnaden för enbart livsmedel om du bor i eget boende. Därför görs ett tillägg till förbehållsbeloppet med kronor per månad. Förbehållsbeloppet är efter avdrag och tillägg från schablonbeloppet kronor per månad för boende i äldreboende, för personer som är 65 år och äldre. Förbehållsbeloppet är efter avdrag och tillägg från schablonbeloppet kronor per månad för boende i äldreboende, för personer som är 64 år och yngre. I förbehållsbeloppet får du också lägga in din hyra för bostaden i äldreboendet. 5

6 Om du har högre kostnader än förbehållsbeloppet På inkomstförfrågans sista sida ska du fylla i om du har några särskilda kostnader, utöver de kostnader som ingår i förbehållsbeloppet. Du kan fylla i blanketten om du till exempel har kostnader för god man eller ett funktionshinder som kostar mycket för dig. Om hemtjänsten tar med färdiglagad mat hem till dig eller du serveras färdiglagad mat i ett äldreboende görs ett tillägg utan att du behöver ange detta på inkomstförfrågan. Du kan då få betala mindre för hemtjänsten. Om du får dubbla bostadskostnader när du flyttar Du har blivit beviljad en bostad i ett äldreboende eller en servicelägenhet. Du har kanske inte möjlighet att i god tid säga upp den bostad du flyttar från, innan du ska flytta in i den nya bostaden. Du kan då få dubbla bostadskostnader och kan ansöka om att få ekonomisk hjälp för att klara båda bostadskostnaderna. Ansökan ska göras på en särskild blankett, som du får från Biståndsavdelningen. Se upplysning på sista sidan. Vid prövningen av ansökan om ersättning för dubbla bostadskostnader tas hänsyn till din ekonomi. Du får inte ha inkomst och förmögenhet, efter avdrag för skatt och förbehållsbelopp, överstigande kronor. Ersättningen gäller under uppsägningstiden, dock högst under fyra månader. 6

7 Vad får du betala som mest för den hjälp du får? När du bor i den egna bostaden, servicelägenheten eller äldreboendet betalar du aldrig mer än kronor per månad för den hjälp du får med hemtjänst i form av serviceinsatser, fönsterputsning, personlig omvårdnad eller matdistribution, samt hemstöd, kontaktperson, hemsjukvård, trygghetslarm, dagvård eller korttidsvistelse. Det kallas för maxtaxan. Om du betalar mindre beror det på att du har mindre antal hjälpinsatser eller har ett lägre avgiftsutrymme. Vad får DU betala för utöver maxtaxan? I maxtaxan, avgiften för den hjälp du får i eget boende, i servicelägenhet eller i äldreboende ingår inte avgifter för färdiglagad mat eller för resor. För dessa avgifter får du använda pengar ur förbehållsbeloppet. 7

8 Vad kostar hemtjänsten i det egna boendet? I hemtjänsten kan du få hjälp med olika insatser i form av praktisk hjälp i hemmet, serviceinsatser eller personlig hjälp och omvårdnad. Vad du ska betala beror på vad du får hjälp med. Om du har hjälp med flera olika insatser får du betala mera. Beroende på hur mycket hjälp du har betalar du som mest följande. Serviceinsatser inom hemtjänsten, så som att städa, tvätta, handla, utföra ärenden och viss ledsagning kan beviljas på olika sätt. Antingen genom ett rambeslut där du beviljas upp till 8 timmar serviceinsatser per månad som du själv planerar tillsammans med utföraren när de ska utföras eller genom beslut på varje insats. Oavsett hur serviceinsatserna beviljats så är det samma avgift. Serviceinsatser kostar som mest 174 kr per timma. Fönsterputsning inom hemtjänsten medges två gånger per år, vanligtvis vår och höst. Fönsterputsning kostar som mest 200 kr per tillfälle. Personlig omvårdnad kan omfatta hjälpinsatser dygnet runt eller enstaka insatser under en månad. Oavsett omfattningen på den personliga hjälpen så betalar du en enhetsavgift. Personlig omvårdnad kostar som mest 222 kr per månad oavsett hur mycket insatser du får under en kalendermånad. Matdistribution. För leverans av färdiglagad lunch-/middagsmat av hemtjänsten betalar du dels en kostnad per matportion och dels en 8

9 kostnad för hembärningen. På vissa håll levereras maten även till en gemensam lokal dit de personer går som har detta behov genom hemtjänsten. I matdistributionen kan det ingå att bli ledsagad till gemensam matsal. Matdistributionen kostar som mest 222 kr per månad och hushåll oavsett hur ofta du får färdiglagad mat levererad under en kalendermånad. Måltidspriser. Beroende på vilka färdiglagade måltider du får betalar du följande portionspriser. Frukost 21,30 kronor per måltid, (inom personlig omvårdnad) Lunch/middag 56,00 kronor per måltid, (inom matdistribution) Kvällsmål 38,50 kronor per måltid. (inom personlig omvårdnad) Kostnaden för matportionen ingår inte i maxtaxan. Avlösning av anhörig Anhöriga kan stödja och vårda anhörig i det egna hemmet. För att anhörigvårdaren ska kunna få utrymme för egen tid kan avlösning av anhörig i hemmet beviljas i form av hemtjänst. Avlösning av anhörig i hemmet är avgiftsfri upp till 12 timmar per kalendermånad. För övrig tid betalas avgift för hemtjänst, personlig omvårdnad respektive service. Vad kostar trygghetslarm? För dig som bor hemma och som behöver kalla på hjälp alla tider på dygnet, finns trygghetslarm. Larmet kan bäras runt halsen eller på armen och är kopplat till kommunens larmmottagning. Trygghetslarmet kostar som mest 200 kronor per månad. 9

10 Vad kostar biståndsbedömd dagverksamhet (dagvård)? Dagvård är en möjlighet att deltaga i aktiviteter för gemenskap, stimulans och träning när man inte kan få det i det egna hemmet av hemtjänsten eller anhöriga och närstående. Dagvården kostar olika mycket beroende på hur många dagar i veckan man är där. 1 dag i veckan kostar 117 kronor per månad 2 dagar i veckan kostar 235 kronor per månad 3 dagar i veckan kostar 352 kronor per månad 4 dagar i veckan kostar 469 kronor per månad 5 dagar i veckan kostar 587 kronor per månad För färdiglagad mat som serveras i dagvård är kostnaden 56 kr/dag. För resor med taxibil till och från dagvården, som ej är sjukresa, betalas en avgift efter antalet närvarodagar. 1 dag i veckan kostar 117 kronor per månad 2 dagar i veckan kostar 235 kronor per månad 3 eller fler dagar i veckan kostar 352 kronor per månad Resa till och från dagvården ska göras som sjukresa, om du är beviljad rehabilitering i form av träning eller liknande. När du åker sjukresa måste du ta med pengar för att betala din resa direkt till chauffören. För närvarande är det 60 kr enkel resa, eller 120 kr per dag. När du kommit upp i en samlad kostnad på kr, tillsammans med andra resor till sjukvård, får du ett frikort. Frikortet innebär att du får göra sjukresor kostnadsfritt under ett år från den första resans datum. Kostnaden för mat och resor ingår inte i maxtaxan. 10

11 Vad kostar hemsjukvård? Hemsjukvård är om du bor i en egen bostad eller servicelägenhet och har hjälp av kommunens sjuksköterska eller undersköterska med till exempel mediciner. Hemsjukvård kostar som mest 222 kronor per månad, oavsett hur mycket insatser du får under en kalendermånad. Vad kostar kontaktperson? För att ge enskilda socialt stöd och personlig hjälp kan en kontaktperson utses. En beviljad insats med kontaktperson kostar 222 kr per månad. Vad kostar hemstöd i det egna boendet? Hjälp med hemstöd ges av kommunens psykosociala verksamhet. Har du hjälp med både hemstöd och hemsjukvård betalar du enbart för hemstöd. För hemstöd betalar du som mest 222 kr per månad, oavsett hur mycket insatser du har under en månad. Vad kostar hjälpen i äldreboende? Om du bor i ett äldreboende ska du betala för vård, omvårdnad och socialt stöd. Det kallas för hemtjänst i äldreboende. För hemtjänsten i äldreboende betalar du aldrig mer än kronor per månad, vilket kallas för maxtaxan. Dessutom skall du betala en hyra för bostaden och en kostnad för färdiglagad mat. Kostnaden för hyra och mat ingår ej i maxtaxan. 11

12 Vad är hyran för en bostad i äldreboende? Den som bor i en bostad i ett äldreboende betalar en hyra. Hyran betalas för den egna bostaden. I hyran ingår också tillgång till gemensamma utrymmen, som kök, matsal och dagrum och för andra nyttigheter, så som säng, lakan, hushållsel, städmaterial och teve-avgift. Fastighetsägaren/Falköpings kommun tecknar hyreskontrakt med varje hyresgäst. Av hyreskontraktet framgår vilka regler som gäller för uthyrning av en bostad i äldreboende. Hyran för en bostad i ett äldreboende varierar från till kronor per månad beroende på storlek, utformning och standard. Vad kostar maten i äldreboende? För den färdiglagade mat som serveras i äldreboende betalar du kronor per månad eller 111,00 kronor per dag. I denna kostnad ingår frukost, middag/lunch, mellanmål och kvällsmat. Matkostnaden gäller även vid sondmat och annan liknande matförsörjning. Jämkning matavgift Den som har hjälp med matdistribution/bistånd med mat eller bor i ett äldreboende kan ansöka om nedsättning av matavgiften. Jämkning av matavgiften medges om det blir ett negativt avgiftsutrymme vid avgiftsberäkningen (i avgiftsbeslutet står att avgiftsutrymmet = 0), i kombination med följande. 12

13 Inkomsten efter skatt är lägre än kr per år (vilket är kr per månad eller 14,8 % av prisbasbeloppet). Förmögenhet som inte överstiger kr per år. Den sökande har fullt ut tagit tillvara möjligheterna till bostadstillägg, BTP. Vad kostar korttidsvistelse? Korttidsvistelse är en tillfällig hjälp vid ett särskilt äldreboende när man inte kan åka hem direkt från sjukhuset eller inte kan få den hjälp man behöver i det egna hemmet av hemtjänsten eller någon anhörig eller närstående. För korttidsvistelsen får man som mest betala 59 kronor per dag som man vistas där. För färdiglagad mat som serveras vid korttidsvistelse är kostnaden 111,00 kronor per dag eller kronor per månad. Kostnaden för mat ingår inte i maxtaxan. Hur gör jag om jag vill överklaga ett avgiftsbeslut? Du kan överklaga till domstolen Förvaltningsrätten om du tycker att du får betala för mycket eller att du får för lite pengar kvar när avgifterna för hemtjänst, hemsjukvård, trygghetslarm, dagvård och korttidsvistelse är betalda. Du kan läsa mer om hur du gör för att överklaga på sista sidan i ditt avgiftsbeslut. 13

14 RÄKNEEXEMPEL EGET BOENDE Här följer räkneexempel för två personer som bor i eget boende. Det ena avser Sven. Han får hjälp av hemtjänsten, hemsjukvården och har trygghetslarm. Det andra avser Stina som har samma hjälp, men en högre inkomst. RÄKNEEXEMPEL SVEN STINA Kr/månad Kr/månad Inkomst av pension efter skatt Inkomst av kapital efter skatt Bostadstillägg Summa inkomst Schablonbelopp Individuell del, avdrag Individuell del, tillägg Bostadskostnad Summa förbehållsbelopp Kvar till avgifter Avgifter Service, 174 kr x 4 timmar Personlig omvårdnad Matdistribution Hemsjukvård Dagvård, 2 dagar/vecka Trygghetslarm Summa avgifter Reducering av avgifter Summa månadsavgift

15 RÄKNEEXEMPEL ÄLDREBOENDE Här följer räkneexempel för två personer som bor i äldreboende. Det ena avser Karl, det andra avser Signe som har samma hjälp, men en högre inkomst. RÄKNEEXEMPEL karl SIGNE Kr/månad Kr/månad Inkomst av pension efter skatt Inkomst av kapital efter skatt Bostadstillägg Summa inkomst Schablonbelopp Individuell del, avdrag Individuell del, tillägg Bostadskostnad Summa förbehållsbelopp Kvar till avgifter Avgifter inom maxtaxan Hemtjänst, äldreboende Reducering av avgift Summa avgift inom maxtaxan Avgifter utanför maxtaxan Mat Summa månadsavgift

16 KONTAKTuppgifter Biståndsavdelningen Telefontid Måndag fredag E-post Webbplats ADRESS Petter Ryttnings väg 3, Falköping Falköpings kommun 2015/02 Grafiskform: Smart Design Område Handläggare Telefon Stenstorp och Gudhem/ Torbjörntorp samt externa utförare Elinor Damberg Falck Ranten/Warenbergsgatan, Centrum 11:an och Centrum 23:an samt Solveig Gustavsson Dotorp, Fredriksberg, Bestorp/Ranliden, Mösseberg, Vilske, och Kinnarp/Åsarp Anette Carlsson Vartofta och LSS Carina Axelsson Avdelningschef Ewa Hante

Avgifter för äldre- och handikappomsorg

Avgifter för äldre- och handikappomsorg Avgifter för äldre- och handikappomsorg Vad kostar hjälpen jag får? Maj 2004 FALKÖPINGS KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN 2 Det stöd och den hjälp du kan få av äldre- och handikappomsorgen är behovsprövad. Kommunen

Läs mer

AVGIFTER 2016 Stöd & service

AVGIFTER 2016 Stöd & service AVGIFTER 2016 Stöd & service Det stöd och den hjälp du kan få av äldre- och handikappomsorgen är behovsprövad. I denna broschyr kan du läsa om vad du skall betala när du får hemtjänst och annan hjälp inom

Läs mer

Avgifter Stöd & service. Gäller från och med 1 november

Avgifter Stöd & service. Gäller från och med 1 november Avgifter 2016 Stöd & service Gäller från och med 1 november Det stöd och den hjälp du kan få av äldre- och handikappomsorgen är behovsprövad. I denna broschyr kan du läsa om vad du skall betala när du

Läs mer

Avgifter. inom hemtjänst och särskilt boende 2016

Avgifter. inom hemtjänst och särskilt boende 2016 Avgifter inom hemtjänst och särskilt boende 2016 1 Inledning Den här broschyren vänder sig till dig som bor hemma eller på ett särskilt boende i Falkenbergs kommun och behöver hjälp och stöd för att klara

Läs mer

Avgifter för äldreomsorg 2019

Avgifter för äldreomsorg 2019 Avgifter för äldreomsorg 2019 För dig som är 65 år och äldre, är bosatt i Göteborgs Stad och har trygghetslarm, hemtjänst, dagverksamhet, korttidsvistelse eller bor på äldreboende. www.goteborg.se Vad

Läs mer

Vård- och omsorgstaxa

Vård- och omsorgstaxa Vård- och omsorgstaxa Gäller från och med 1:a januari 2015 1 Innehåll Förutsättningar vid beräkning av avgifter 3 Garanterad levnadsnivå Individuella tillägg på förbehållsbeloppet 4 Avdrag på förbehållsbeloppet

Läs mer

Avgifter för service, stöd och vård inom funktionshinder 2019

Avgifter för service, stöd och vård inom funktionshinder 2019 Avgifter för service, stöd och vård inom funktionshinder 2019 Insatser enligt socialtjänstlagen SoL För dig som är 64 år eller yngre, är bosatt i Göteborgs Stad och har trygghetslarm, hemtjänst, dagverksamhet,

Läs mer

Avgifter Information om avgifter inom sektor vård och omsorg

Avgifter Information om avgifter inom sektor vård och omsorg Avgifter 2017 Information om avgifter inom sektor vård och omsorg Innehåll Sida Några begrepp... 3 Avgiftsberäkning... 5 Avgifter 2017... 6 Övrigt... 7 Du som får hjälp via Skövde kommun i form av hemtjänst,

Läs mer

Avgifter inom hemtjänst och särskilt boende. Socialförvaltningen

Avgifter inom hemtjänst och särskilt boende. Socialförvaltningen Avgifter 2017 inom hemtjänst och särskilt boende Socialförvaltningen 1 2 Inledning Den här broschyren vänder sig till dig som bor hemma eller på ett särskilt boende i Falkenbergs kommun och behöver hjälp

Läs mer

Avgifter för vård och omsorg

Avgifter för vård och omsorg Avgifter för vård och omsorg i Sundsvalls kommun 2014 Alla människor i Sverige har rätt att ansöka om stöd och service från kommunen när de behöver det. För den hjälp du blir beviljad, sedan du fått dina

Läs mer

Avgifter för vård och omsorg 2015. Hemtjänst

Avgifter för vård och omsorg 2015. Hemtjänst Avgifter för vård och omsorg 2015 Hemtjänst Avgifter för hemtjänst 2015 Den lag som i huvudsak styr kommunens rätt att ta ut avgifter för vård och omsorg är socialtjänstlagen. Hemtjänst kan de som behöver

Läs mer

Avgifter. inom Vård och Omsorg i Eslövs kommun 2015/2016

Avgifter. inom Vård och Omsorg i Eslövs kommun 2015/2016 Avgifter inom Vård och Omsorg i Eslövs kommun 2015/2016 1 Allmänt om avgifter För vissa tjänster och serviceinsatser för äldre och funktionsnedsatta betalar du en avgift. Kommunfullmäktige har fastställt

Läs mer

Avgifter. inom äldre- och handikappomsorgen. Gäller till och med 31 december 2014. Socialförvaltningen

Avgifter. inom äldre- och handikappomsorgen. Gäller till och med 31 december 2014. Socialförvaltningen Avgifter inom äldre- och handikappomsorgen Gäller till och med 31 december 2014 Socialförvaltningen Bakgrund Regeringens regler från 2002 innebär att ingen ska behöva betala så höga avgifter att de har

Läs mer

Avgifter för vård och omsorg 2014. Hemtjänst

Avgifter för vård och omsorg 2014. Hemtjänst Avgifter för vård och omsorg 2014 Hemtjänst Avgifter för hemtjänst 2014 Den lag som i huvudsak styr kommunens rätt att ta ut avgifter för vård och omsorg är socialtjänstlagen. Hemtjänst kan de som behöver

Läs mer

AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Gäller för perioden 2011-03-01 2012-02-28

AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Gäller för perioden 2011-03-01 2012-02-28 AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN Gäller för perioden 2011-03-01 2012-02-28 Innehållsförteckning Sida Information om avgifter 2 Information om hemförsäkring 3 Så här räknar vi ut din avgift 3-4

Läs mer

Avgifter Information om avgifter inom sektor vård och omsorg

Avgifter Information om avgifter inom sektor vård och omsorg Avgifter 2018 Information om avgifter inom sektor vård och omsorg Innehåll Sida Några begrepp... 3 Avgiftsberäkning... 5 Avgifter 2018... 6 Övrigt... 7 Några begrepp Du som får hjälp via Skövde kommun

Läs mer

AVGIFTER INOM VÅRD OCH OMSORG SAMT SOCIALPSYKIATRIN fr.o.m. 2012-03-01. SAMT SOCIALPSYKIATRIN

AVGIFTER INOM VÅRD OCH OMSORG SAMT SOCIALPSYKIATRIN fr.o.m. 2012-03-01. SAMT SOCIALPSYKIATRIN AVGIFTER INOM VÅRD OCH OMSORG SAMT SOCIALPSYKIATRIN fr.o.m. 2012-03-01. SAMT SOCIALPSYKIATRIN Avgifterna gäller fr.o.m. 1 januari 2012 Inledning I denna broschyr får Du information om kommunens avgifter

Läs mer

Avgifter 2015. omsorg/hemtjänst kommunal hälso- och sjukvård

Avgifter 2015. omsorg/hemtjänst kommunal hälso- och sjukvård Avgifter 2015 omsorg/hemtjänst kommunal hälso- och sjukvård 2 Innehåll Inledning... 4 Avgiftsunderlag... 5 Levnadsomkostnader... 6 Bostadskostnad... 7 Omsorgsavgift... 8 Omsorgstaxan... 9 Övriga avgifter...

Läs mer

Mat Maten i äldreboendet kostar 3 319 kr i månaden. Då ingår frukost, lunch, kvällsmat och mellanmål/kaffe.

Mat Maten i äldreboendet kostar 3 319 kr i månaden. Då ingår frukost, lunch, kvällsmat och mellanmål/kaffe. Sida 1(5) Omsorgsavgifter i äldreboende Kommunen har enligt socialtjänstlagen rätt att ta ut avgifter för den service och personliga omvårdnad som ges inom kommunens äldreboenden. I denna skrift kan du

Läs mer

Avgifter Vård och omsorg 2015

Avgifter Vård och omsorg 2015 Avgifter Vård och omsorg 2015 Information om avgifter Socialförvaltningens möjlighet att ta ut avgifter inom äldreomsorg regleras i socialtjänstlagen 8 kap. I lagen regleras den högsta avgift som en kommun

Läs mer

Avgifter. för omsorgen av äldre och personer med funktionsnedsättning

Avgifter. för omsorgen av äldre och personer med funktionsnedsättning Avgifter för omsorgen av äldre och personer med funktionsnedsättning Gäller från 1 juni 2015 Vård- och omsorgsförvaltningen ger omsorg, stöd och service till äldre och till personer med funktionsnedsättning.

Läs mer

Minimibeloppet för 2014 är för ensamstående 5012 kr och för makar/sammanboende 4235 kr/person Detta skall täcka normalkostnader för följande poster:

Minimibeloppet för 2014 är för ensamstående 5012 kr och för makar/sammanboende 4235 kr/person Detta skall täcka normalkostnader för följande poster: Borgholms kommuns taxor 2014 SOCIALNÄMNDEN Avgifter för vård och omsorg Inkomstbegrepp Avgiftsunderlaget beräknas utifrån de aktuella förvärvs- och kapitalinkomster som är skattepliktiga enligt inkomstskattelagstiftningen.

Läs mer

Hemtjänst och hemsjukvård kallas tillsammans hemvård.

Hemtjänst och hemsjukvård kallas tillsammans hemvård. Hemvård Hemtjänst och hemsjukvård kallas tillsammans hemvård. Avgiften för hemvård betalas månadsvis, 12 månader om året. Räkningen skall betalas senast den siste i månaden. Även om du anlitar en annan

Läs mer

Avgifter för vård och omsorg 2015. Särskilt boende

Avgifter för vård och omsorg 2015. Särskilt boende Avgifter för vård och omsorg 2015 Särskilt boende Avgifter för särskilt boende 2015 Den lag som i huvudsak styr kommunens rätt att ta ut avgifter för vård och omsorg är socialtjänstlagen. Dessa avgifter

Läs mer

Avgifter För dig som har insatser från: o Äldreomsorgen o Omsorgen om personer med funktionsnedsättning o Hemsjukvården

Avgifter För dig som har insatser från: o Äldreomsorgen o Omsorgen om personer med funktionsnedsättning o Hemsjukvården Avgifter 2019 För dig som har insatser från: o Äldreomsorgen o Omsorgen om personer med funktionsnedsättning o Hemsjukvården I Västerviks kommun finns en avgift för hemtjänst, hemsjukvård, trygghetslarm

Läs mer

Avgifter inom vård och omsorg i Eskilstuna kommun

Avgifter inom vård och omsorg i Eskilstuna kommun Avgifter inom vård och omsorg i Eskilstuna kommun Gäller från och med 2012-02-01 Denna broschyr vänder sig till dig som har behov av kommunal vård och omsorg. Här informerar vi om avgifterna för service

Läs mer

Avgifter för vård och omsorg

Avgifter för vård och omsorg Avgifter för vård och omsorg Gäller från 1 januari 2019. Alla människor i Sverige har rätt att ansöka om stöd och service från kommunen när de behöver det. För den hjälp du blir beviljad, sedan du fått

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN INFORMERAR AVGIFTER INOM ÄLDRE OCH HANDIKAPPOMSORGEN

SOCIALFÖRVALTNINGEN INFORMERAR AVGIFTER INOM ÄLDRE OCH HANDIKAPPOMSORGEN SOCIALFÖRVALTNINGEN INFORMERAR OM AVGIFTER INOM ÄLDRE OCH HANDIKAPPOMSORGEN 2010 Inledning Omsorgsavgift är ett samlingsbegrepp för avgift som betalas för hjälp i hemmet omvårdnad trygghetslarm matdistribution

Läs mer

AVGIFTER INOM VÅRD OCH OMSORG SAMT SOCIALPSYKIATRIN fr.o.m. 2015-01-01. SAMT SOCIALPSYKIATRIN

AVGIFTER INOM VÅRD OCH OMSORG SAMT SOCIALPSYKIATRIN fr.o.m. 2015-01-01. SAMT SOCIALPSYKIATRIN AVGIFTER INOM VÅRD OCH OMSORG SAMT SOCIALPSYKIATRIN fr.o.m. 2015-01-01. SAMT SOCIALPSYKIATRIN Avgifterna gäller fr.o.m. 1 januari 2012 Inledning I denna broschyr får Du information om kommunens avgifter

Läs mer

Avgifter Vård och omsorg 2019

Avgifter Vård och omsorg 2019 Avgifter Vård och omsorg 2019 Information om avgifter Socialförvaltningens möjlighet att ta ut avgifter inom vård och omsorg regleras i socialtjänstlagen 8 kap. I lagen regleras den högsta avgift som en

Läs mer

Avgifter 2015. I denna broschyr kan du ta del av våra avgiftsregler inom vård och omsorg.

Avgifter 2015. I denna broschyr kan du ta del av våra avgiftsregler inom vård och omsorg. Avgifter 2015 I denna broschyr kan du ta del av våra avgiftsregler inom vård och omsorg. 2 Avgifter 2015 Från och med 2002-07-01 gäller lagen om maxtaxa inom äldreoch handikappomsorgen. Enligt beslut i

Läs mer

Avgifter. Inom vård och omsorg i Storfors kommun 2014

Avgifter. Inom vård och omsorg i Storfors kommun 2014 STORFORS KOMMUN Avgifter Inom vård och omsorg i Storfors kommun 2014 Välfärdsnämnden Vård och omsorg Hemvårdstaxa broschyr 2014 1 Hemvårdstaxa broschyr 2014 2 HUR MYCKET KOSTAR DET? Hälso- och sjukvård

Läs mer

Avgifter för äldreomsorg

Avgifter för äldreomsorg Avgifter för äldreomsorg 2015 Göteborg Stad tar ut avgifter för service, stöd och omvårdnad inom äldreomsorgen. Din kostnad beror på vilken inkomst du har, samt hur mycket och vilken slags hjälp du får.

Läs mer

Maxtaxa 2010. Särskilt boende

Maxtaxa 2010. Särskilt boende Maxtaxa 2010 Särskilt boende Maxtaxa 2010 Särskilt boende Gävle kommun har satt en övre gräns för hur mycket omvårdnaden får kosta varje person per månad. Det kallas maxtaxa och beloppet är 1 696 kronor/månad

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Taxa för hemvårdsavgift Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Taxa Socialnämnden Socialtjänsten Antagen 2012-11-12, Kf 87/12 Ansvar Socialchefen Hemvård Hemtjänst och

Läs mer

Avgifter för stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Avgifter för stöd och service till personer med funktionsnedsättning Avgifter för stöd och service till personer med funktionsnedsättning För dig som är under 65 år och bosatt i Stockholms stad och har hemtjänst, bostad med särskild service, dagverksamhet, trygghetslarm

Läs mer

Avgifter Vård och omsorg

Avgifter Vård och omsorg Avgifter Vård och omsorg Gäller från och med 2013-10-01 Innehåll: Avgifter Vård och omsorg...1 Innehåll:...2 Ordlista...2 Om avgifter i korthet...3 Individuellt avgiftsbeslut...4 Inkomster...4 Förbehållsbelopp...5

Läs mer

Hemsjukvård/Rehabilitering 250 kr / månad Ledsagning enligt socialtjänstlagen per tillfälle inklusive första timmen 50 kr per halvtimme därefter

Hemsjukvård/Rehabilitering 250 kr / månad Ledsagning enligt socialtjänstlagen per tillfälle inklusive första timmen 50 kr per halvtimme därefter Avgifter Omsorgsförvaltningen Trollhättan 2015 Avgift Hemtjänst och Boendestöd Nivå 1 534 kr / månad Nivå 2 890 kr / månad Nivå 3 1246 kr / månad Nivå 4 1780 kr / månad Korttidsvistelse 59 kr / dygn Trygg

Läs mer

Taxor och avgifter 2018 inom vård och omsorg

Taxor och avgifter 2018 inom vård och omsorg Taxor och avgifter 2018 inom vård och omsorg Samtliga avgifter följer prisbasbeloppet som från år 2018 är fastställt till 45 500 kronor. Din avgift bestäms individuellt Sveriges kommuner har rätt att ta

Läs mer

Trygghetslarm Trygghetslarm kostar 208 kronor per månad. Extra larmknapp kostar 52 kronor per månad.

Trygghetslarm Trygghetslarm kostar 208 kronor per månad. Extra larmknapp kostar 52 kronor per månad. Sida 1(5) Avgifter för hemtjänst i eget boende Kommunen har enligt socialtjänstlagen rätt att ta ut avgifter för den service och personliga omvårdnad som ges inom hemtjänsten. I denna skrift kan du läsa

Läs mer

AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Gäller för perioden 2015-01-01 2015-12-31

AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Gäller för perioden 2015-01-01 2015-12-31 AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN Gäller för perioden 2015-01-01 2015-12-31 Innehållsförteckning Sida Information om avgifter 2 Information om hemförsäkring 3 Så här räknar vi ut din avgift 3-4

Läs mer

Avgifter för Vård och omsorg/ Boendestöd 2015

Avgifter för Vård och omsorg/ Boendestöd 2015 Avgifter för Vård och omsorg/ Boendestöd 2015 Information kring avgifter och beräkningar enligt maxtaxan Gäller fr o m 2015-03-01-2016-02-29 Maxtaxa gällande avgifter för vård och omsorg och avgifter för

Läs mer

Avgifter för stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Avgifter för stöd och service till personer med funktionsnedsättning 2014 Avgifter för stöd och service till personer med funktionsnedsättning För dig som är under 65 år och bosatt i Stockholms stad och har hemtjänst, bostad med särskild service, dagverksamhet, trygghetslarm

Läs mer

Avgifter inom Äldre- och handikappomsorgen 2014

Avgifter inom Äldre- och handikappomsorgen 2014 Avgifter inom Äldre- och handikappomsorgen 2014 Information kring avgifter och beräkningar av avgiftsutrymme Fastställd av kommunfullmäktige den 25 mars 2013, 51. Revidering av belopp för Maxtaxa och minimibelopp

Läs mer

Avgifter för stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Avgifter för stöd och service till personer med funktionsnedsättning Avgifter för stöd och service till personer med funktionsnedsättning För dig som är under 65 år och bosatt i Stockholms stad och har hemtjänst, bostad med särskild service, dagverksamhet, trygghetslarm

Läs mer

Vilken nivå du tillhör framgår av ditt biståndsbeslut. Ledsagning enligt socialtjänstlagen

Vilken nivå du tillhör framgår av ditt biståndsbeslut. Ledsagning enligt socialtjänstlagen Avgifter Omsorgsförvaltningen Trollhättan 2017 Avgift Hemtjänst och Boendestöd Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 604 kr / månad 1006 kr / månad 1409 kr / månad 2013 kr / månad Vilken nivå du tillhör framgår

Läs mer

Avgifter 2015. Avgifter inom vård och omsorg - äldre och funktionshindrade

Avgifter 2015. Avgifter inom vård och omsorg - äldre och funktionshindrade Avgifter 2015 Avgifter inom vård och omsorg - äldre och funktionshindrade Avgifter inom vård och omsorg Hjo kommun tar ut en avgift för den hjälp du får, antingen i form av hemvård, särskilt boende, dagverksamhet

Läs mer

Avgifter för vård och omsorg

Avgifter för vård och omsorg Avgifter för vård och omsorg i Sundsvalls kommun 2017 Alla människor i Sverige har rätt att ansöka om stöd och service från kommunen när de behöver det. För den hjälp du blir beviljad, sedan du fått dina

Läs mer

Avgifter för vård och omsorg 2014. Särskilt boende

Avgifter för vård och omsorg 2014. Särskilt boende Avgifter för vård och omsorg 2014 Särskilt boende Avgifter för särskilt boende 2014 Den lag som i huvudsak styr kommunens rätt att ta ut avgifter för vård och omsorg är socialtjänstlagen. Dessa avgifter

Läs mer

Avgifter. Vård och Omsorg

Avgifter. Vård och Omsorg Stenungsunds kommun Avgifter för Vård och Omsorg År 2015 Innehållsförteckning OLIKA TYPER AV AVGIFTER... 3 AVGIFTSUNDERLAG... 4 FÖRBEHÅLLSBELOPP... 5 HÖGSTA AVGIFT FÖR OMSORG, MAXTAXA... 6 VAD INGÅR I

Läs mer

Avgifter 2015. För dig som har insatser från: Äldreomsorgen Omsorgen om personer med funktionsnedsättning Hemsjukvården

Avgifter 2015. För dig som har insatser från: Äldreomsorgen Omsorgen om personer med funktionsnedsättning Hemsjukvården Avgifter 2015 För dig som har insatser från: Äldreomsorgen Omsorgen om personer med funktionsnedsättning Hemsjukvården I Västerviks kommun finns en avgift för hemtjänst, hemsjukvård, trygghetslarm och

Läs mer

Taxor och avgifter 2018 inom vård och omsorg

Taxor och avgifter 2018 inom vård och omsorg Taxor och avgifter 2018 inom vård och omsorg Samtliga avgifter följer prisbasbeloppet som från år 2018 är fastställt till 45 500 kronor. Din avgift bestäms individuellt Sveriges kommuner har rätt att ta

Läs mer

Omvårdnad Gävle. Avgifter för hjälp i hemmet & vård- och omsorgsboende

Omvårdnad Gävle. Avgifter för hjälp i hemmet & vård- och omsorgsboende Omvårdnad Gävle Avgifter 2018 för hjälp i hemmet & vård- och omsorgsboende Inledning Den här broschyren vänder sig till dig som beviljats stöd, omsorg och service i hemmet eller på ett vård- och omsorgs

Läs mer

Gullspångs kommun. Äldreomsorgsavgifter

Gullspångs kommun. Äldreomsorgsavgifter Gullspångs kommun Äldreomsorgsavgifter 2012 Kommunfullmäktige har 2011-12-12 152 fattat beslut om följande avgifter inom äldreomsorgen Hemvård Förbehållsbelopp Förbehållsbeloppet består av hyra, minimibelopp

Läs mer

AVGIFTER. Avgifter för omsorg av äldre och personer med funktionsnedsättning. Gäller från 1 januari Vård- och omsorgsförvaltningen

AVGIFTER. Avgifter för omsorg av äldre och personer med funktionsnedsättning. Gäller från 1 januari Vård- och omsorgsförvaltningen AVGIFTER 2017 Vård- och omsorgsförvaltningen Avgifter för omsorg av äldre och personer med funktionsnedsättning. Gäller från 1 januari 2017 Vård- och omsorgsförvaltningen ger omsorg, stöd och service till

Läs mer

Avgifter inom äldre- och handikappomsorgen i Eslövs kommun 2008

Avgifter inom äldre- och handikappomsorgen i Eslövs kommun 2008 Avgifter inom äldre- och handikappomsorgen i Eslövs kommun 2008 Allmänt om avgifter Kommunens möjlighet att ta ut avgifter inom äldre- och handikappomsorg regleras i social-tjänstlagens 8:e kapitel. Kommunfullmäktige

Läs mer

Avgifter inom socialförvaltningen. Gäller från och med 1 januari 2017

Avgifter inom socialförvaltningen. Gäller från och med 1 januari 2017 Avgifter inom socialförvaltningen Gäller från och med 1 januari 2017 Maxtaxa i socialförvaltningen Den högsta sammanlagda avgift som Haninge kommun kan ta ut för vård, service och larm är 2 013 kronor

Läs mer

AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Gäller för perioden 2013-01-01 2013-12-31

AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Gäller för perioden 2013-01-01 2013-12-31 AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN Gäller för perioden 2013-01-01 2013-12-31 Innehållsförteckning Sida Information om avgifter 2 Information om hemförsäkring 3 Så här räknar vi ut din avgift 3-4

Läs mer

Avgifter För dig som har insatser från: o Äldreomsorgen o Omsorgen om personer med funktionsnedsättning o Hemsjukvården

Avgifter För dig som har insatser från: o Äldreomsorgen o Omsorgen om personer med funktionsnedsättning o Hemsjukvården Avgifter 2018 För dig som har insatser från: o Äldreomsorgen o Omsorgen om personer med funktionsnedsättning o Hemsjukvården I Västerviks kommun finns en avgift för hemtjänst, hemsjukvård, trygghetslarm

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (6)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (6) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (6) F 1.1 AVGIFTS- OCH TAXESYSTEM FÖR INSATSER INOM VERKSAMHETEN HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG 1. Inledning Kommunen får, enligt 8 kap Socialtjänstlagen (SoL), ta ut avgifter för hemtjänst,

Läs mer

OMVÅRDnad GÄVLE. Maxtaxa 2015. Hjälp i hemmet

OMVÅRDnad GÄVLE. Maxtaxa 2015. Hjälp i hemmet OMVÅRDnad GÄVLE Maxtaxa 2015 Hjälp i hemmet Maxtaxa 2015 Hjälp i hemmet Gävle kommun har en övre gräns för hur mycket omvårdnaden får kosta varje person per månad. Det kallas maxtaxa och beloppet är 1

Läs mer

Avgifter hemvården. - from 1 juli 2016

Avgifter hemvården. - from 1 juli 2016 Avgifter hemvården - from 1 juli 2016 Hemvård Avgiften för hemvård och servicetjänster betalas månadsvis, 12 månader om året. Räkningen skall betalas senast den siste i månaden. Även om du anlitar en

Läs mer

Avgifter. för äldre och personer med funktionsnedsättning. Gäller från 1 augusti till 31 december Socialförvaltningen

Avgifter. för äldre och personer med funktionsnedsättning. Gäller från 1 augusti till 31 december Socialförvaltningen Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning Gäller från 1 augusti till 31 december 2017 Socialförvaltningen Bakgrund Kommunfullmäktige i Flen beslutade 2017-06-15 94 att höja högkostnadsskyddet.

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) F 1.1 AVGIFTS- OCH TAXESYSTEM FÖR INSATSER INOM VERKSAMHETEN HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG FR.O.M. 2012-03-01 1. Inledning Kommunen får, enligt 8 kap Socialtjänstlagen (SoL), ta ut avgifter

Läs mer

Avgifter I denna broschyr finner du information om våra avgifter inom vård och omsorg.

Avgifter I denna broschyr finner du information om våra avgifter inom vård och omsorg. Avgifter 2016 I denna broschyr finner du information om våra avgifter inom vård och omsorg. Avgifter Båstads kommun 2016 För att alla, oavsett inkomst, ska ha möjlighet till hemvård, hemsjukvård- och omvårdnadsinsatser

Läs mer

INFORMATION OM AVGIFTER. Omsorg i hemmet, korttidsvistelse och särskilt boende

INFORMATION OM AVGIFTER. Omsorg i hemmet, korttidsvistelse och särskilt boende INFORMATION OM AVGIFTER Omsorg i hemmet, korttidsvistelse och särskilt boende Mars 2014 Februari 2015 Innehåll Information om avgifter... 3 Avgift omsorg i hemmet... 3 Trygghetslarm... 3 Matleverans...

Läs mer

AVGIFTER 2015 för äldre- och handikappomsorgen i Mörbylånga kommun

AVGIFTER 2015 för äldre- och handikappomsorgen i Mörbylånga kommun AVGIFTER 2015 för äldre- och handikappomsorgen i Mörbylånga kommun Avgifter för äldre och funktionshindrade 1 juli 2002 infördes maxtaxa för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen. Maxtaxan är knutet

Läs mer

FÖR DIG SOM HAR HEMTJÄNST OCH SOM BOR I HÅBO KOMMUN. Avgifter för äldreomsorg 2017

FÖR DIG SOM HAR HEMTJÄNST OCH SOM BOR I HÅBO KOMMUN. Avgifter för äldreomsorg 2017 FÖR DIG SOM HAR HEMTJÄNST OCH SOM BOR I HÅBO KOMMUN Avgifter för äldreomsorg 2017 Vad påverkar din avgift? För service, vård och omsorgsinsatser inom äldreomsorgen tar Håbo kommun ut en avgift. Avgifterna

Läs mer

Avgifter omsorg/hemtjänst kommunal hälso- och sjukvård

Avgifter omsorg/hemtjänst kommunal hälso- och sjukvård Avgifter 2019 omsorg/hemtjänst kommunal hälso- och sjukvård 2 Innehåll Inledning... 4 Avgiftsunderlag... 5 Levnadsomkostnader... 6 Bostadskostnad... 7 Omsorgsavgift... 8 Omsorgstaxan... 9 Övriga avgifter...

Läs mer

Social- och omsorgskontoret Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning

Social- och omsorgskontoret Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning Social- och omsorgskontoret Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning Gäller från 1 februari 2015 Innehåll Om kommunens avgifter... 3 Avgifter för dig som bor i eget/ordinärt boende... 4

Läs mer

Avgifter. Inom vård och omsorg i Storfors kommun

Avgifter. Inom vård och omsorg i Storfors kommun STORFORS 2019-01-01 KOMMUN Avgifter Inom vård och omsorg i Storfors kommun 2019-01-01 Kommunstyrelsen Vård och omsorg 1 HUR MYCKET KOSTAR DET? Hälso- och sjukvård och äldreomsorg är vanligen avgiftsbelagda.

Läs mer

Omvårdnad Gävle. Avgifter för hjälp i hemmet & vård- och omsorgsboende

Omvårdnad Gävle. Avgifter för hjälp i hemmet & vård- och omsorgsboende Omvårdnad Gävle Avgifter 2017 för hjälp i hemmet & vård- och omsorgsboende Inledning Den här broschyren vänder sig till dig som beviljats stöd, omsorg och service i hemmet eller på ett vård- och omsorgs

Läs mer

Avgifter inom socialförvaltningen. Vård och omsorg

Avgifter inom socialförvaltningen. Vård och omsorg Avgifter inom socialförvaltningen Vård och omsorg 2015 2 1 Inledning 1.1 Maxavgift/högkostnadsskydd 1.2 Förbehållsbelopp 2 Kinda kommuns taxor och avgifter 2.1 Omsorgsavgifter ordinärt boende 2.2 Omsorgsavgifter

Läs mer

Avgifter i hemvård och särskilt boende 2015

Avgifter i hemvård och särskilt boende 2015 Avgifter i hemvård och särskilt boende 2015 2 Innehållsförteckning Avgifter inom äldreomsorgen i Skara kommun... 4 Avgiftsunderlag... 4 Förbehållsbelopp... 5 Särskild prövning av förbehållsbelopp... 6

Läs mer

Avgifter inom omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning enligt Socialtjänstlagen 2001:453

Avgifter inom omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning enligt Socialtjänstlagen 2001:453 Sektor Stöd och Omsorg Avgifter inom omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning enligt Socialtjänstlagen 2001:453 2018-01-01 sida 1 Inledning Bestämmelserna om kommunernas rätt att ta ut avgifter

Läs mer

Avgifter vård och omsorg 2018

Avgifter vård och omsorg 2018 Avgifter vård och omsorg 2018 Vård och omsorg Avgiften för vård/omsorg och servicetjänster betalas månadsvis, 12 månader om året. Räkningen skall betalas senast den siste i månaden. Även om du anlitar

Läs mer

Avgifter för äldreomsorg och funktionsnedsättning i Eslövs kommun

Avgifter för äldreomsorg och funktionsnedsättning i Eslövs kommun Avgifter för äldreomsorg och funktionsnedsättning i Eslövs kommun Allmänt om avgifter För vissa tjänster och serviceinsatser för äldre och personer med funktionsnedsättning tar kommunen ut avgifter. Kommunfullmäktige

Läs mer

INFORMATION OM AVGIFTER. Omsorg i hemmet, korttidsvistelse och särskilt boende

INFORMATION OM AVGIFTER. Omsorg i hemmet, korttidsvistelse och särskilt boende INFORMATION OM AVGIFTER Omsorg i hemmet, korttidsvistelse och särskilt boende 2013 Innehåll Information om avgifter... 3 Avgiftsutrymme... 3 Avgift omsorg i hemmet... 4 Trygghetslarm... 4 Matleverans...

Läs mer

AVGIFTER FÖR VÅRD OCH OMSORG. Gäller fr.o.m

AVGIFTER FÖR VÅRD OCH OMSORG. Gäller fr.o.m AVGIFTER FÖR VÅRD OCH OMSORG Gäller fr.o.m 2019-01-01 1 Allmänt om avgifter För vissa tjänster och serviceinsatser för äldre och funktionsnedsatta betalar du en avgift. Kommunfullmäktige har fastställt

Läs mer