AVGIFTER 2015 Stöd & service

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AVGIFTER 2015 Stöd & service"

Transkript

1 AVGIFTER 2015 Stöd & service Det stöd och den hjälp du kan få av äldre- och handikappomsorgen är behovsprövad. I denna broschyr kan du läsa om vad du skall betala när du får hemtjänst och annan hjälp inom eget boende eller äldreboende. 11

2 INNEHÅLL Inkomstförfrågan...3 Viktigt att tänka på bostadsbidrag...3 Vad är förbehållsbelopp?...4 Schablonbelopp i eget boende och serviceboende...5 Förbehållsbelopp i äldreboende...5 Om du har högre kostnader än förbehållsbeloppet...6 Om du får dubbla bostadskostnader när du flyttar...6 Vad får du betala som mest för den hjälp du får?...7 Vad får du betala för utöver maxtaxan?...7 Vad kostar hemtjänsten i det egna boendet?...8 Vad kostar trygghetslarm?...9 Vad kostar biståndsbedömd dagverksamhet?...10 Vad kostar hemsjukvård?...11 Vad kostar kontaktperson?...11 Vad kostar hemstöd i det egna boendet?...11 Vad kostar hjälpen i äldreboende?...11 Vad är hyran för en bostad i äldreboende? Vad kostar maten i äldreboende? Jämkning matavgift Vad kostar korttidsvistelse? Hur gör jag om jag vill överklaga ett avgiftsbeslut? Så här räknar vi ut avgiften eget boende...14 Så här räknar vi ut avgiften äldreboende Vem kontaktar jag om jag vill veta mer?

3 INKOMSTFÖRFRÅGAN Det du ska betala för hemtjänst (vård, omvårdnad och socialt stöd) beror på hur mycket du har i inkomst. Första gången du får hemtjänst, hemsjukvård, trygghetslarm, dagvård, korttidsvård eller flyttar till ett äldreboende får du en blankett inkomstförfrågan. I inkomstförfrågan ska du fylla i din inkomst, så som pensioner och livränta, hur mycket ränta du har fått från banken, andra kapitalinkomster, om du får något bostadstillägg för pensionärer (BTP) eller bostadsbidrag (BOB), och hur mycket din bostad kostar. För gifta makar slås inkomsten samman och delas lika. Inkomstförsäkran kan skickas ut vid förändringar. Du kan själv sända in en ny inkomstförfrågan om du vill anmäla förändringar. (Inkomstförfrågan kan även fyllas i på kommunens webbsida som en E-tjänst. Gå in på och läs vidare under rubriken Avgifter för stöd och service.) Viktigt att tänka på bostadsbidrag Det är viktigt att du som är 65 år eller äldre ansöker om bostadstillägg för pensionärer (BTP) från pensionsmyndigheten. Per post Pensionsmyndigheten, Östersund Telefon Hemsida Bostadstillägg till dig som har sjukersättning eller aktivitetsersättning eller bostadsbidrag (BOB) prövas av Försäkringskassan. Per post Försäkringskassan i Falköping, FALKÖPING Telefon Hemsida (Tänk även på att anmäla till Pensionsmyndigheten eller Försäkringskassan om din hyra eller inkomst förändras. Det kan göra att ditt bostadstillägg eller bostadsbidrag förändras.) 3

4 VAD ÄR FÖRBEHÅLLSBELOPP? Förbehållsbelopp är de pengar du behöver för dina personliga behov, och som du ska ha kvar innan en avgift kan tas ut för vård, omvårdnad och sociala insatser. I förbehållsbeloppet ingår ett schablonbelopp. Det är ett belopp som är lika för alla i hela landet, men varierar om du är äldre eller yngre än 65 år, och om du är ensamstående eller sammanboende. Schablonbeloppet ska räcka till: Mat Kläder och skor Fritidsaktiviteter Hygien, till exempel schampo och tvål Förbrukningsvaror, till exempel diskmedel Dagstidning, telefon och teve-avgift Möbler och husgeråd Hushållsel Hemförsäkring Resor Läkarvård och tandvård Mediciner Schablonbeloppet kan höjas om du har egna särskilda kostnader som är större än schablonbeloppet. Schablonbeloppet kan sänkas om du till exempel bor i ett äldreboende och där har lägre kostnader för vissa poster i schablonbeloppet jämfört med vad du har i ett eget boende. I förbehållsbeloppet får du också lägga in din hyra eller kostnad för den bostad som du bor i. 4

5 Schablonbelopp i eget boende och serviceboende Schablonbeloppet är för personer som är 65 år och äldre, kronor per månad för ensamstående, eller kronor per månad för gifta och sammanboende par. Schablonbeloppet är för personer som är 64 år och yngre, kronor per månad för ensamstående, eller kronor per månad för gifta och sammanboende par. Förbehållsbelopp i äldreboende När du bor i äldreboende är det en del kostnader som du inte har, jämfört med andra som bor i eget boende. Det gäller kostnader för hushållsel, säng, sänglinne, husgeråd, teve-avgift och förbrukningsartiklar, så som hushållspapper, tvättmedel och diskmedel. I äldreboende görs därför avdrag från schablonbeloppet med 663 kronor per månad. I äldreboende har du högre kostnad för färdiglagad mat jämfört med kostnaden för enbart livsmedel om du bor i eget boende. Därför görs ett tillägg till förbehållsbeloppet med kronor per månad. Förbehållsbeloppet är efter avdrag och tillägg från schablonbeloppet kronor per månad för boende i äldreboende, för personer som är 65 år och äldre. Förbehållsbeloppet är efter avdrag och tillägg från schablonbeloppet kronor per månad för boende i äldreboende, för personer som är 64 år och yngre. I förbehållsbeloppet får du också lägga in din hyra för bostaden i äldreboendet. 5

6 Om du har högre kostnader än förbehållsbeloppet På inkomstförfrågans sista sida ska du fylla i om du har några särskilda kostnader, utöver de kostnader som ingår i förbehållsbeloppet. Du kan fylla i blanketten om du till exempel har kostnader för god man eller ett funktionshinder som kostar mycket för dig. Om hemtjänsten tar med färdiglagad mat hem till dig eller du serveras färdiglagad mat i ett äldreboende görs ett tillägg utan att du behöver ange detta på inkomstförfrågan. Du kan då få betala mindre för hemtjänsten. Om du får dubbla bostadskostnader när du flyttar Du har blivit beviljad en bostad i ett äldreboende eller en servicelägenhet. Du har kanske inte möjlighet att i god tid säga upp den bostad du flyttar från, innan du ska flytta in i den nya bostaden. Du kan då få dubbla bostadskostnader och kan ansöka om att få ekonomisk hjälp för att klara båda bostadskostnaderna. Ansökan ska göras på en särskild blankett, som du får från Biståndsavdelningen. Se upplysning på sista sidan. Vid prövningen av ansökan om ersättning för dubbla bostadskostnader tas hänsyn till din ekonomi. Du får inte ha inkomst och förmögenhet, efter avdrag för skatt och förbehållsbelopp, överstigande kronor. Ersättningen gäller under uppsägningstiden, dock högst under fyra månader. 6

7 Vad får du betala som mest för den hjälp du får? När du bor i den egna bostaden, servicelägenheten eller äldreboendet betalar du aldrig mer än kronor per månad för den hjälp du får med hemtjänst i form av serviceinsatser, fönsterputsning, personlig omvårdnad eller matdistribution, samt hemstöd, kontaktperson, hemsjukvård, trygghetslarm, dagvård eller korttidsvistelse. Det kallas för maxtaxan. Om du betalar mindre beror det på att du har mindre antal hjälpinsatser eller har ett lägre avgiftsutrymme. Vad får DU betala för utöver maxtaxan? I maxtaxan, avgiften för den hjälp du får i eget boende, i servicelägenhet eller i äldreboende ingår inte avgifter för färdiglagad mat eller för resor. För dessa avgifter får du använda pengar ur förbehållsbeloppet. 7

8 Vad kostar hemtjänsten i det egna boendet? I hemtjänsten kan du få hjälp med olika insatser i form av praktisk hjälp i hemmet, serviceinsatser eller personlig hjälp och omvårdnad. Vad du ska betala beror på vad du får hjälp med. Om du har hjälp med flera olika insatser får du betala mera. Beroende på hur mycket hjälp du har betalar du som mest följande. Serviceinsatser inom hemtjänsten, så som att städa, tvätta, handla, utföra ärenden och viss ledsagning kan beviljas på olika sätt. Antingen genom ett rambeslut där du beviljas upp till 8 timmar serviceinsatser per månad som du själv planerar tillsammans med utföraren när de ska utföras eller genom beslut på varje insats. Oavsett hur serviceinsatserna beviljats så är det samma avgift. Serviceinsatser kostar som mest 174 kr per timma. Fönsterputsning inom hemtjänsten medges två gånger per år, vanligtvis vår och höst. Fönsterputsning kostar som mest 200 kr per tillfälle. Personlig omvårdnad kan omfatta hjälpinsatser dygnet runt eller enstaka insatser under en månad. Oavsett omfattningen på den personliga hjälpen så betalar du en enhetsavgift. Personlig omvårdnad kostar som mest 222 kr per månad oavsett hur mycket insatser du får under en kalendermånad. Matdistribution. För leverans av färdiglagad lunch-/middagsmat av hemtjänsten betalar du dels en kostnad per matportion och dels en 8

9 kostnad för hembärningen. På vissa håll levereras maten även till en gemensam lokal dit de personer går som har detta behov genom hemtjänsten. I matdistributionen kan det ingå att bli ledsagad till gemensam matsal. Matdistributionen kostar som mest 222 kr per månad och hushåll oavsett hur ofta du får färdiglagad mat levererad under en kalendermånad. Måltidspriser. Beroende på vilka färdiglagade måltider du får betalar du följande portionspriser. Frukost 21,30 kronor per måltid, (inom personlig omvårdnad) Lunch/middag 56,00 kronor per måltid, (inom matdistribution) Kvällsmål 38,50 kronor per måltid. (inom personlig omvårdnad) Kostnaden för matportionen ingår inte i maxtaxan. Avlösning av anhörig Anhöriga kan stödja och vårda anhörig i det egna hemmet. För att anhörigvårdaren ska kunna få utrymme för egen tid kan avlösning av anhörig i hemmet beviljas i form av hemtjänst. Avlösning av anhörig i hemmet är avgiftsfri upp till 12 timmar per kalendermånad. För övrig tid betalas avgift för hemtjänst, personlig omvårdnad respektive service. Vad kostar trygghetslarm? För dig som bor hemma och som behöver kalla på hjälp alla tider på dygnet, finns trygghetslarm. Larmet kan bäras runt halsen eller på armen och är kopplat till kommunens larmmottagning. Trygghetslarmet kostar som mest 200 kronor per månad. 9

10 Vad kostar biståndsbedömd dagverksamhet (dagvård)? Dagvård är en möjlighet att deltaga i aktiviteter för gemenskap, stimulans och träning när man inte kan få det i det egna hemmet av hemtjänsten eller anhöriga och närstående. Dagvården kostar olika mycket beroende på hur många dagar i veckan man är där. 1 dag i veckan kostar 117 kronor per månad 2 dagar i veckan kostar 235 kronor per månad 3 dagar i veckan kostar 352 kronor per månad 4 dagar i veckan kostar 469 kronor per månad 5 dagar i veckan kostar 587 kronor per månad För färdiglagad mat som serveras i dagvård är kostnaden 56 kr/dag. För resor med taxibil till och från dagvården, som ej är sjukresa, betalas en avgift efter antalet närvarodagar. 1 dag i veckan kostar 117 kronor per månad 2 dagar i veckan kostar 235 kronor per månad 3 eller fler dagar i veckan kostar 352 kronor per månad Resa till och från dagvården ska göras som sjukresa, om du är beviljad rehabilitering i form av träning eller liknande. När du åker sjukresa måste du ta med pengar för att betala din resa direkt till chauffören. För närvarande är det 60 kr enkel resa, eller 120 kr per dag. När du kommit upp i en samlad kostnad på kr, tillsammans med andra resor till sjukvård, får du ett frikort. Frikortet innebär att du får göra sjukresor kostnadsfritt under ett år från den första resans datum. Kostnaden för mat och resor ingår inte i maxtaxan. 10

11 Vad kostar hemsjukvård? Hemsjukvård är om du bor i en egen bostad eller servicelägenhet och har hjälp av kommunens sjuksköterska eller undersköterska med till exempel mediciner. Hemsjukvård kostar som mest 222 kronor per månad, oavsett hur mycket insatser du får under en kalendermånad. Vad kostar kontaktperson? För att ge enskilda socialt stöd och personlig hjälp kan en kontaktperson utses. En beviljad insats med kontaktperson kostar 222 kr per månad. Vad kostar hemstöd i det egna boendet? Hjälp med hemstöd ges av kommunens psykosociala verksamhet. Har du hjälp med både hemstöd och hemsjukvård betalar du enbart för hemstöd. För hemstöd betalar du som mest 222 kr per månad, oavsett hur mycket insatser du har under en månad. Vad kostar hjälpen i äldreboende? Om du bor i ett äldreboende ska du betala för vård, omvårdnad och socialt stöd. Det kallas för hemtjänst i äldreboende. För hemtjänsten i äldreboende betalar du aldrig mer än kronor per månad, vilket kallas för maxtaxan. Dessutom skall du betala en hyra för bostaden och en kostnad för färdiglagad mat. Kostnaden för hyra och mat ingår ej i maxtaxan. 11

12 Vad är hyran för en bostad i äldreboende? Den som bor i en bostad i ett äldreboende betalar en hyra. Hyran betalas för den egna bostaden. I hyran ingår också tillgång till gemensamma utrymmen, som kök, matsal och dagrum och för andra nyttigheter, så som säng, lakan, hushållsel, städmaterial och teve-avgift. Fastighetsägaren/Falköpings kommun tecknar hyreskontrakt med varje hyresgäst. Av hyreskontraktet framgår vilka regler som gäller för uthyrning av en bostad i äldreboende. Hyran för en bostad i ett äldreboende varierar från till kronor per månad beroende på storlek, utformning och standard. Vad kostar maten i äldreboende? För den färdiglagade mat som serveras i äldreboende betalar du kronor per månad eller 111,00 kronor per dag. I denna kostnad ingår frukost, middag/lunch, mellanmål och kvällsmat. Matkostnaden gäller även vid sondmat och annan liknande matförsörjning. Jämkning matavgift Den som har hjälp med matdistribution/bistånd med mat eller bor i ett äldreboende kan ansöka om nedsättning av matavgiften. Jämkning av matavgiften medges om det blir ett negativt avgiftsutrymme vid avgiftsberäkningen (i avgiftsbeslutet står att avgiftsutrymmet = 0), i kombination med följande. 12

13 Inkomsten efter skatt är lägre än kr per år (vilket är kr per månad eller 14,8 % av prisbasbeloppet). Förmögenhet som inte överstiger kr per år. Den sökande har fullt ut tagit tillvara möjligheterna till bostadstillägg, BTP. Vad kostar korttidsvistelse? Korttidsvistelse är en tillfällig hjälp vid ett särskilt äldreboende när man inte kan åka hem direkt från sjukhuset eller inte kan få den hjälp man behöver i det egna hemmet av hemtjänsten eller någon anhörig eller närstående. För korttidsvistelsen får man som mest betala 59 kronor per dag som man vistas där. För färdiglagad mat som serveras vid korttidsvistelse är kostnaden 111,00 kronor per dag eller kronor per månad. Kostnaden för mat ingår inte i maxtaxan. Hur gör jag om jag vill överklaga ett avgiftsbeslut? Du kan överklaga till domstolen Förvaltningsrätten om du tycker att du får betala för mycket eller att du får för lite pengar kvar när avgifterna för hemtjänst, hemsjukvård, trygghetslarm, dagvård och korttidsvistelse är betalda. Du kan läsa mer om hur du gör för att överklaga på sista sidan i ditt avgiftsbeslut. 13

14 RÄKNEEXEMPEL EGET BOENDE Här följer räkneexempel för två personer som bor i eget boende. Det ena avser Sven. Han får hjälp av hemtjänsten, hemsjukvården och har trygghetslarm. Det andra avser Stina som har samma hjälp, men en högre inkomst. RÄKNEEXEMPEL SVEN STINA Kr/månad Kr/månad Inkomst av pension efter skatt Inkomst av kapital efter skatt Bostadstillägg Summa inkomst Schablonbelopp Individuell del, avdrag Individuell del, tillägg Bostadskostnad Summa förbehållsbelopp Kvar till avgifter Avgifter Service, 174 kr x 4 timmar Personlig omvårdnad Matdistribution Hemsjukvård Dagvård, 2 dagar/vecka Trygghetslarm Summa avgifter Reducering av avgifter Summa månadsavgift

15 RÄKNEEXEMPEL ÄLDREBOENDE Här följer räkneexempel för två personer som bor i äldreboende. Det ena avser Karl, det andra avser Signe som har samma hjälp, men en högre inkomst. RÄKNEEXEMPEL karl SIGNE Kr/månad Kr/månad Inkomst av pension efter skatt Inkomst av kapital efter skatt Bostadstillägg Summa inkomst Schablonbelopp Individuell del, avdrag Individuell del, tillägg Bostadskostnad Summa förbehållsbelopp Kvar till avgifter Avgifter inom maxtaxan Hemtjänst, äldreboende Reducering av avgift Summa avgift inom maxtaxan Avgifter utanför maxtaxan Mat Summa månadsavgift

16 KONTAKTuppgifter Biståndsavdelningen Telefontid Måndag fredag E-post Webbplats ADRESS Petter Ryttnings väg 3, Falköping Falköpings kommun 2015/02 Grafiskform: Smart Design Område Handläggare Telefon Stenstorp och Gudhem/ Torbjörntorp samt externa utförare Elinor Damberg Falck Ranten/Warenbergsgatan, Centrum 11:an och Centrum 23:an samt Solveig Gustavsson Dotorp, Fredriksberg, Bestorp/Ranliden, Mösseberg, Vilske, och Kinnarp/Åsarp Anette Carlsson Vartofta och LSS Carina Axelsson Avdelningschef Ewa Hante

AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Gäller för perioden 2015-01-01 2015-12-31

AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Gäller för perioden 2015-01-01 2015-12-31 AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN Gäller för perioden 2015-01-01 2015-12-31 Innehållsförteckning Sida Information om avgifter 2 Information om hemförsäkring 3 Så här räknar vi ut din avgift 3-4

Läs mer

Avgifter för vård och omsorg

Avgifter för vård och omsorg Avgifter för vård och omsorg i Sundsvalls kommun 2014 Alla människor i Sverige har rätt att ansöka om stöd och service från kommunen när de behöver det. För den hjälp du blir beviljad, sedan du fått dina

Läs mer

AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Gäller för perioden 2013-01-01 2013-12-31

AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Gäller för perioden 2013-01-01 2013-12-31 AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN Gäller för perioden 2013-01-01 2013-12-31 Innehållsförteckning Sida Information om avgifter 2 Information om hemförsäkring 3 Så här räknar vi ut din avgift 3-4

Läs mer

Mat Maten i äldreboendet kostar 3 319 kr i månaden. Då ingår frukost, lunch, kvällsmat och mellanmål/kaffe.

Mat Maten i äldreboendet kostar 3 319 kr i månaden. Då ingår frukost, lunch, kvällsmat och mellanmål/kaffe. Sida 1(5) Omsorgsavgifter i äldreboende Kommunen har enligt socialtjänstlagen rätt att ta ut avgifter för den service och personliga omvårdnad som ges inom kommunens äldreboenden. I denna skrift kan du

Läs mer

Avgifter. inom Vård och Omsorg i Eslövs kommun 2015/2016

Avgifter. inom Vård och Omsorg i Eslövs kommun 2015/2016 Avgifter inom Vård och Omsorg i Eslövs kommun 2015/2016 1 Allmänt om avgifter För vissa tjänster och serviceinsatser för äldre och funktionsnedsatta betalar du en avgift. Kommunfullmäktige har fastställt

Läs mer

Information om avgifter för vård och omsorg Avgifter

Information om avgifter för vård och omsorg Avgifter Information om avgifter för vård och omsorg Avgifter Enköpings kommun Enköpings kommun 2014. Vård- och omsorgsförvaltningen. Allmänt Den här informationen vänder sig till dig som har hjälp och stöd från

Läs mer

Avgifter. för omsorgen av äldre och personer med funktionsnedsättning

Avgifter. för omsorgen av äldre och personer med funktionsnedsättning Avgifter för omsorgen av äldre och personer med funktionsnedsättning Gäller från 1 juni 2015 Vård- och omsorgsförvaltningen ger omsorg, stöd och service till äldre och till personer med funktionsnedsättning.

Läs mer

Trygghetslarm Trygghetslarm kostar 208 kronor per månad. Extra larmknapp kostar 52 kronor per månad.

Trygghetslarm Trygghetslarm kostar 208 kronor per månad. Extra larmknapp kostar 52 kronor per månad. Sida 1(5) Avgifter för hemtjänst i eget boende Kommunen har enligt socialtjänstlagen rätt att ta ut avgifter för den service och personliga omvårdnad som ges inom hemtjänsten. I denna skrift kan du läsa

Läs mer

Avgifter inom äldre och handikappomsorgen i Åstorps kommun från och med 2013-01-01

Avgifter inom äldre och handikappomsorgen i Åstorps kommun från och med 2013-01-01 Avgifter inom äldre och handikappomsorgen i Åstorps kommun från och med 2013-01-01 Beslutad av kommunfullmäktige 2012-02-27 Uppdaterad 2013-01-07 1 Åstorps kommuns avgifter inom äldre- och handikappomsorgen

Läs mer

Innehåller även information om omsorgsgaranti. för äldreboende och hemtjänst. Avgifter. för vård, omsorg och service.

Innehåller även information om omsorgsgaranti. för äldreboende och hemtjänst. Avgifter. för vård, omsorg och service. Innehåller även information om omsorgsgaranti för äldreboende och hemtjänst Avgifter för vård, omsorg och service Foto: Scandinav 2015 Vård- och omsorgsförvaltningen ger omsorg och service till äldre och

Läs mer

Tillämpningsanvisning

Tillämpningsanvisning Till Tillämpningsanvisning 2014-12-19 Tillämpningsanvisningar 2015 för taxesystem - SoL-insatser och hemsjukvård - avgifter och ersättningar till kommunen i samband med insatser enligt LSS Dnr VON 2014/0998

Läs mer

Avgifter inom vård och omsorg Strängnäs kommun

Avgifter inom vård och omsorg Strängnäs kommun Avgifter inom vård och omsorg Strängnäs kommun 2015 Innehållsförteckning INLEDNING....2 NÄR DU FÖRSTA GÅNGEN BEVILJAS INSATSER... 2 BERÄKNING AV AVGIFTEN ENLIGT DINA INKOMSTER... 3 VILL DU VETA MERA?...

Läs mer

Hemtjänst och hemsjukvård kallas tillsammans hemvård.

Hemtjänst och hemsjukvård kallas tillsammans hemvård. Hemvård Hemtjänst och hemsjukvård kallas tillsammans hemvård. Avgiften för hemvård betalas månadsvis, 12 månader om året. Räkningen skall betalas senast den siste i månaden. Även om du anlitar en annan

Läs mer

AVGIFTER. inom äldreomsorg, omsorg om funktionsnedsatta samt hemsjukvård. Gäller från och med 1 mars 2014 och ersätter tidigare taxor

AVGIFTER. inom äldreomsorg, omsorg om funktionsnedsatta samt hemsjukvård. Gäller från och med 1 mars 2014 och ersätter tidigare taxor AVGIFTER inom äldreomsorg, omsorg om funktionsnedsatta samt hemsjukvård Gäller från och med 1 mars 2014 och ersätter tidigare taxor Information om avgifter inom äldreomsorg Riksdagen beslutade den 14 november

Läs mer

AVGIFTSREGLER FÖR VÅRD OCH OMSORG

AVGIFTSREGLER FÖR VÅRD OCH OMSORG AVGIFTSBROSCHYR Avgift AVGIFTSREGLER FÖR VÅRD OCH OMSORG Antagna i kommunfullmäktige: 132/06, 92 /09, med justeringar: Kf 74/11 och 75/11 samt redaktionella ändringar 2015 FÖRORD Enligt 8 kap 2 Socialtjänstlagen

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR FALKÖPINGS KOMMUN KS 2012/303 706 KFS 2013:05 Föreskrifter för avgifter inom äldreoch handikappomsorgen i Falköpings kommun (Antagna av kommunfullmäktige den 26 november

Läs mer

AVGIFTER. inom Kommunal Vård-, Omsorg- och Service. insatser i Boxholms kommun. Gäller från och med 1 FEBRUARI 2015. och ersätter tidigare taxor

AVGIFTER. inom Kommunal Vård-, Omsorg- och Service. insatser i Boxholms kommun. Gäller från och med 1 FEBRUARI 2015. och ersätter tidigare taxor AVGIFTER inom Kommunal Vård-, Omsorg- och Service insatser i Boxholms kommun Gäller från och med 1 FEBRUARI 2015 och ersätter tidigare taxor 2 (8) Information om avgifter. Riksdagsbeslut reglerar vad kommunen

Läs mer

INFORMATION OM AVGIFTER

INFORMATION OM AVGIFTER INFORMATION OM AVGIFTER inom äldreomsorg, omsorg om funktionsnedsatta samt hemsjukvård i 2015 års taxor Gäller från och med 1 januari 2015 och ersätter tidigare taxor VADSTENA KOMMUN Senast reviderad 2015-01-15

Läs mer

Avgifter för äldreomsorg och funktionsnedsättning i Eslövs kommun

Avgifter för äldreomsorg och funktionsnedsättning i Eslövs kommun Avgifter för äldreomsorg och funktionsnedsättning i Eslövs kommun Allmänt om avgifter För vissa tjänster och serviceinsatser för äldre och personer med funktionsnedsättning tar kommunen ut avgifter. Kommunfullmäktige

Läs mer

Socialförvaltningen Gislaveds kommun

Socialförvaltningen Gislaveds kommun Tillämpningsanvisningar avseende uttagande av avgifter i samband med insatser enligt socialtjänstlagen och lagen om särskilda insatser för funktionshindrade för 2013. Reviderade 2013-02.06 1 Innehåll Inledning....3

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Taxa för hemvårdsavgift Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Taxa Socialnämnden Socialtjänsten Antagen 2012-11-12, Kf 87/12 Ansvar Socialchefen Hemvård Hemtjänst och

Läs mer

Avgifter 2015. Avgifter inom vård och omsorg - äldre och funktionshindrade

Avgifter 2015. Avgifter inom vård och omsorg - äldre och funktionshindrade Avgifter 2015 Avgifter inom vård och omsorg - äldre och funktionshindrade Avgifter inom vård och omsorg Hjo kommun tar ut en avgift för den hjälp du får, antingen i form av hemvård, särskilt boende, dagverksamhet

Läs mer

Avgifter för äldreomsorg

Avgifter för äldreomsorg Avgifter för äldreomsorg 2015 Göteborg Stad tar ut avgifter för service, stöd och omvårdnad inom äldreomsorgen. Din kostnad beror på vilken inkomst du har, samt hur mycket och vilken slags hjälp du får.

Läs mer

Avgifter Vård och omsorg

Avgifter Vård och omsorg Avgifter Vård och omsorg Gäller från och med 2013-10-01 Innehåll: Avgifter Vård och omsorg...1 Innehåll:...2 Ordlista...2 Om avgifter i korthet...3 Individuellt avgiftsbeslut...4 Inkomster...4 Förbehållsbelopp...5

Läs mer

Avgifter för vård och omsorg 2015. Hemtjänst

Avgifter för vård och omsorg 2015. Hemtjänst Avgifter för vård och omsorg 2015 Hemtjänst Avgifter för hemtjänst 2015 Den lag som i huvudsak styr kommunens rätt att ta ut avgifter för vård och omsorg är socialtjänstlagen. Hemtjänst kan de som behöver

Läs mer

Avgifter för Vård och omsorg/ Boendestöd 2015

Avgifter för Vård och omsorg/ Boendestöd 2015 Avgifter för Vård och omsorg/ Boendestöd 2015 Information kring avgifter och beräkningar enligt maxtaxan Gäller fr o m 2015-03-01-2016-02-29 Maxtaxa gällande avgifter för vård och omsorg och avgifter för

Läs mer

RIKTLINJER AVGIFTER FÖR ÄLDRE OCH PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

RIKTLINJER AVGIFTER FÖR ÄLDRE OCH PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING SOCIALFÖRVALTNINGEN 2014 RIKTLINJER AVGIFTER FÖR ÄLDRE OCH PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Fastställda av socialnämnden 2014-04-23 61. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Datum Sida 12-11-06 1(9) Avgifter inom Vård- och omsorg 2012-02-01

Datum Sida 12-11-06 1(9) Avgifter inom Vård- och omsorg 2012-02-01 Datum Sida 12-11-06 1(9) Avgifter inom Vård- och omsorg 2012-02-01 2(9) Innehåll Avgifter för insatser enligt socialtjänstlagen... 3 Avgiftsutrymme... 3 Allmän omprövning... 3 Inkomst... 3 Förbehållsbelopp...

Läs mer

Riktlinjer för avgifter inom Vård och omsorg samt Stöd och omsorg

Riktlinjer för avgifter inom Vård och omsorg samt Stöd och omsorg Datum 2006-09-05 Diarienummer SON 2006/178 709 FÖRFATTNINGSSAMLING (2.4.1) Riktlinjer för avgifter inom Vård och omsorg samt Stöd och omsorg Dokumenttyp Taxor och avgifter Ämnesområde Vård och omsorg,

Läs mer

Avgifter inom hemtjänst och särskilt boende

Avgifter inom hemtjänst och särskilt boende Avgifter inom hemtjänst och särskilt boende 2015-02-01 Ersätter avgifter inom hemtjänst och särskilt boende 2014-02-01 Avgiftshandläggare: Tfn 0620/68 20 00 vx 88180 Sollefteå Riksdagen har beslutat om

Läs mer