Mötestider CLINTEC för mer info Redaktion:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mötestider CLINTEC. 2006-08-25 för mer info www.clintec.ki.se Redaktion: helene.jansson@ki.se"

Transkript

1 Prefekten informerar för mer info Redaktion: Mötestider CLINTEC Välkomna tillbaka efter en tropisk svensk sommar! Jag hoppas att vädret sammanfallit med ledighet och aktiviteter enligt förväntningar! Sommaren har inneburit ett antal intressanta debattartiklar om bland annat den moraliska grundbulten i forskningsvärlden mot bakgrund av det forskningsfusk som drabbat cancerforskningen i Oslo och Norge. Jämförande analyser har gjorts mellan forskningsfusk och dopingskandaler och ekonomisk brottslighet inom finansvärlden. Det leder naturligtvis till eftertanke eftersom forskningsfusk inom den medicinska sfären kan drabba enskilda patienter i slutändan vilket ju gör forskningsfusk än mer förödande än doping och ekobrott eftersom dessa enbart drabbar den fuskande idrottsmannen respektive ekonomin för juridiska personer etc. Ranking Ett nytt fenomen i medierna är ranking av universitet och högskolor runt om i världen. De mest kända är den sk Shanghairankingen och Times Higher. Dessa rankingar får en viss uppmärksamhet och det är ju alltid glädjande när man är i en uppåtgående fas och har en framskjuten placering. Topplaceringarna i CLINTEC föreläsning Ledarskap, genus och organisation. Ons 13/ , B64 Anders Berggren Arbetsmiljögruppen Tis 5/9, kl Ons 25/10, kl Institutionsrådet Tis 26/9, kl Mån 6/11, kl Antagningstillfällen till forskarutbildning Mån 16/10, kl Mån 27/11, kl Europa brukar vara Oxford, Cambridge och Imperial College. Nyligen meddelade ett stort antal kanadensiska universitet att de inte vill vara med i rankingsystemet eftersom systemet inte är validerat eller bygger på sakliga grunder eller evidens. Det bör noteras att det kan vara extremt små skillnader mellan olika placeringar i mittfältet varför små rörelse upp eller ned inte behöver ha någon signifikant betydelse. Strategic Development Office (SDO) vid Karolinska Institutet har granskat rankingfenomenet och kan konstatera att alla rankingsystem bygger på olika kriterier. Allt från ryktbarhet, till resultatet av intervjuer med forskare, antal nobelpris till alumni och/eller aktiva forskare. Ibland lämnas resultatet av bibliometriska analyser (t ex citeringsfrekvenser) som ett addendum och ingår inte i själva analysen. Vissa rankingar är sammanläggningar av ett antal rankingar. 1

2 Så är det med t ex Newsweeks nya ranking. På denna lista finns inte KI med eftersom det är ett specialuniversitet (medicinskt universitet). Sammanfattningsvis kan man konstatera att rankingar av universitet och högskolor sannolikt är här för att stanna eftersom de efterfrågas av marknaden. Man bör dock ta reda på vilka kriterier som ingår i rankingen och ha ett avvaktande förhållningssätt till dem samt kanske vara försiktig med hur man kommunicerar budskapet om placeringar. Även om det kan vara ytterst små skillnader mellan olika platser på listan så ser ett ras på listan inte bra ut. Särskilt inte om media lyfter fram det. Högmod går så att säga före fall. Nya universitetssjukhusbygget i Solna Till projektdirektör för detta projekt har utsetts Lennart Persson, professor i neurokirurgi vid Uppsala Universitet. Han jämställs här med biträdande landstingsdirektören och är således överordnad sjukhusdirektören eftersom bygget är en angelägenhet för hela SLL samt även KI eftersom den planerade lokalöversynen av Akademiska hus och Locum i anslutning till KI s Solnacampus och Karolinska Universitetssjukhuset i Solna naturligtvis kommer att medföra konsekvenser för verksamheten. Lokalhyror i den kliniska miljön kommer även att ses över inom hela SLL. Honnörsord som transparens, kända spelregler, konsistens, incitament för effektivitet och och långsiktighet nämns i detta sammanhang. Det vinnande förslaget offentliggörs fredagen den 25 augusti. Samtliga tävlingsförslag bygger på att bland annat Thoraxhuset rivs. Nya lokaler behöver därför identifieras bland annat för Thorax och även MR Centrum. Inflyttningen i den nya byggnaden beräknas vara avslutad om 10 år, dvs år Det är angeläget att detta decennium inte kommer att bli ett förlorat decennium för Stockholmsregionen i den rådande nationella och internationella konkurrensen inom det biomedicinska området. Att ta tillvara alla befintliga resurser inom hela SLL bör alltså vara högprioriterat för att KI och SLL skall kunna försvara sin position. Ny läkarutbildning vid KI Ny ordförande för programnämnden för läkarutbildningen är Sari Ponzer, prefekt vid Södersjukhuset. Det är nu beslutat att det HT 2007 kommer att starta en ny läkarutbildning vid KI. Det är inte bara termin 1 som får ny studieplan i samband med detta, utan förändringar införs successivt för dem som redan är antagna till utbildningen. Termin 6 och 9 kommer därför from HT 2007 att övergå till ny utbildningsmodell med nya kurser. Vi har alltså omvälvande förändringar att förvänta oss. Slutligen vill jag på förekommen anledning be alla handledare och doktorander att se över sina etiktillstånd. Under vårterminen underkändes en licentiatavhandling vid Karolinska Institutet. En av anledningarna var att ett etiktillstånd inte omfattade alla i en artikeln ingående försök. Bästa hälsningar! Li Tsai Prefekt Aktuellt Arbetsmiljögruppen har tillsammans med prefekt och verksamhetscheferna för ortopedi och kirurgi, bjudit in f d officer vid Försvarshögskolan, filosofie doktor Anders Berggren att föreläsa om Ledarskap, genus och organisation. Föreläsningen kommer att äga rum den 13 september kl i B64. Samtliga vid CLINTEC är välkomna. Overview of FP7, Monday 4/ Miles Davies from KI Grants Office will visit CLINTEC and talk about EU:s Seventh Framework Programme (FP7) on Monday September 4, at 2

3 Baxter Novum (Novum, level 8, G- elevators). Welcome! Miles Davies / Bengt Lindholm / Li Tsai I ett projekt stött av utbildningsstyrelsen och MF har studenter inom sjuksköterske- och läkarutbildningarna granskat sina utbildningar och studiesituation under ett år. Resultaten har sammanfattats i en rapport, Vidgade perspektiv i utbildningen, som finns t ex på es/stories/pdf/broschyrer/vidgad e_perspektiv.pdf. Projektet kommer nu att presenteras och diskuteras på ett seminarium som är öppet för alla studenter och anställda vid KI, tisdag 19 september i sal Bertil (Andreas Vesalius), Berzeliuslab, KI Solna. Bifogat finns en inbjudan som jag hoppas få hjälp att sprida till lärare och andra anställda vid institutionen! Välkomna! Styrelsen för forskarutbildning har den 12 juni beslutat att ge Forskarutbildningsprogram inom Hörsel, Öron, Språk och Tal med docent Ann-Christin Johnson, enheten för audionomi som koordinator. The Scandinavian Transplant Society har i år instiftat ett vetenskapligt pris, the Carl-Gustav Groth Scandinavian Transplant Prize. Priset har möjliggjorts genom en donation från Astellas Pharma, prissumman är kronor. Den förste pristagaren är professor Krister Höckerstedt från Helsingfors Universitet. Prisutdelningen ägde rum vid den skandinaviska transplantationskongressen i Göteborg i 10 maj, Grundutbildning Lärardag 27 september Tema: Examination Lärardagen vänder sig till lärare på KIs grundutbildningar. Ytterligare information kommer inom kort. Källa: Utbildningsavdelningen Kontakt: Utbildningens dag 28 september kommer att fylla på Forskarutbildning Introduction course for newly arrived guest researchers and postgraduate students General introduction to Karolinska Institutet and life in Sweden. The aim of the course is to provide useful information in English about Karolinska Institutet and to give important insights into different aspects of life in Sweden. Date: Wednesday, 13 th of September, from 8.45 am to 5 pm (including free lunch) Place: Solna Campus, Lecture Hall Strix, von Eulers väg 4b. Registration: by to Latest date for registration is 3 rd of September Please answer with name, nationality (optional), level (Postgraduate student, Postdoc or guest researcher), name of department, and how long you have been in Sweden. No fees. NB: a limited number of seats available Contents: - Karolinska Institutet, a medical university, a historical overview and organisation style. - Information Channels - how do I keep updated with what s going on at KI? - Practical Issues; Health promotion and sports facilities, national registration, insurance policies, social activities - Intercultural communication - about Sweden and the Swedes, Non-verbal communication; how am I perceived and how would I like to be perceived, Cultural chock, can it be avoided? Welcome! 3

4 Personalinfo Sänkt lönekostnadspålägg (LKP), KI sänker LKP med 1,5 % fr o m 1 juli Det är avgiften till statens avtalförsäkringar som sänks, i övrigt är det inga förändringar. Den totala LKPn blir nu 54,7% inkl semestertillägg. Vid bidragsoch uppdragsansökningar ska procentsatsen 54,7% användas som pålägg. Förutom Arbetsgivaravgiften och avgift till statens avtalsförsäkringar 32,3% resp 15,8% innehåller LKPn även mindre avgifter till Trygghetsstiftelsen, Arbetsgivarverket och Institutionernas arbetsgivaransvar. Arbetsmiljö/jämställdhet/friskvård Huddinge: Gruppträningen börjar igen den 4/9. Anslag/ansökningar Åke Wibergs Stiftelse utdelar anslag till i första hand medicinsk forskning och därutöver humanistisk forskning. Ansökan ska göras från stiftelsens hemsida och vara inskickad senast den 1 september Styrelsen för forskarutbildning utlyser fakultetsmedel för delfinansiering av nya doktorander vid KI. Sista ansökningstid är 4 september För mer information besök ki.se under forskarutbildning, finansiering. Åke Wibergs Stiftelse utdelar dels anslag till i första hand medicinsk forskning och därutöver till humanistisk forskning dels bidrag till barn- och ungdomsvård och fostran som främjas genom organisation eller institution som har sådant syfte och bidrag till utbildning som bedrivs av skolor och motsvarande etablerade institutioner. Ansökan skall göras från stiftelsens hemsida Komplett ansökan skall ha inkommit senast fredagen den 1 september Robert Lundberg s memorial foundation Funding from this foundation is used to promote research on tumour-related diseases, particularly cancer. The foundation s board may also feel it desirable to fund nursing care for patients suffering from these diseases. The grants will be in the range of 50,000-60,000 SEK The foundation is aimed mainly at research students at Karolinska Institutet. Priority will be given to students who have completed their half-time assessments. Funding for more than one year is granted only in exceptional circumstances. Application should be made electronically and application forms can be found at the address Number: 2006Lund. Application period: 10 Aug-10 Sept. Further information is available from Maria Tiger, telephone number , or Ulla Andersson telephone number , Wera Ekströms stiftelse för pediatrisk forskning Fonden utdelar anslag inom det pediatriska forskningsområdet i första hand med inriktning på de sjukdomstillstånd som drabbar ämnesomsättningen. Anslaget avses användas till forskarstipendier under 3-12 månader. Information och ansökningsblankett finns på SEB Private Bankings hemsida på internet: 4

5 Ansökan skall vara Stiftelsen Wera Ekströms fond för pediatrikforskning tillhanda senast 15 september SEPTEMBER Magn Bergvalls Stiftelse Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att främja vetenskaplig forskning genom anslag till svenska vetenskapsmän samt vetenskapliga och kulturella institutioner. Dessutom lämnar stiftelsen bidrag till allmänna eller enskilda svenska hjälporganisationer. Med svenska vetenskapsmän avses personer med svenskt medborgarskap. Anslag beviljas företrädesvis till forskare som avlagt doktorsexamen eller innehar motsvarande kompetens. Stiftelsen utdelar anslag i storleksordningen kronor. Ansökan om forskningsanslag och om bidrag till hjälpverksamhet skall göras på särskild ansökningsblankett. Ansökningsblankett skall inlämnas i 7 exemplar, bilagor i 2 exemplar och i övrigt på sätt som framgår av anvisningarna tillsammans med ansökan. Ofullständigt ifylld ansökan och/eller ej komplett inlämnad ansökan tas ej upp till behandling. Ansökan skall vara stiftelsen tillhanda senast fredagen den 15 september 2006 kl För sent inkommen ansökan beaktas endast om kuvert är försett med poststämpel senast 14 september (B-post senast 13 september). För rekvisition av blanketter gå in på stiftelsens hemsida och för ytterligare information hänvisas till tel Magn. Bergvalls Stiftelse, SEB Private Banking, Stiftelser & Företag, Stockholm. Karolinska Institutet och Olof Norlanders Minnesstiftelse ledigförklarar ett Resestipendium SEK kronor. Resestip utdelas för att stödja en lovande eller etablerad nordisk forskare inom ämnesområdet anestesiologi- och intensivvård under forskningsvistelse vid utländskt, medicinskt lärosäte. Sista ansökningsdag 6 november Original + tre kopior av ansökan, ställd till Olof Norlanders Minnesstiftelse, skickas till Anestesi & Intensivvårdsklin, Karolinska Universitetssjukhuset Solna. Upplysningar lämnas av Kertin Staffansson tfn , Sven och Ebba-Christina Hagbergs pris och forskningsanslag Utdelning ur Sven och Ebba-Christina Hagbergs stiftelse sker i form av dels ett pris om kronor och dels tre forskningsanslag om ca kronor vardera att utdelas till yngre, disputerade forskare. Forskare som avslutat sin postdoc och som är i färd med att bygga upp sin egen forskningsverksamhet prioriteras. Den mest framstående erhåller både pris och forskningsanslag, övriga erhåller forskningsanslag. Årets pris och forskningsanslag avses gälla ämnesområdet medicin (all forskningsverksamhet vid Karolinska Institutet) och förslagsberättigade är professorer i medicinska ämnen vid Karolinska Institutet. Förslag till nomineringar i fyra exemplar (endast en nominering per förslagsberättigad) skall vara inkomna till Karolinska Institutet, Birgitta Ohlson, FFU (Nobels väg 5), Stockholm senast den 7 september Nomineringarna, där motivering tydligt skall framgå, skall åtföljas av CV, publikationsförteckning samt forskningsprogram (3-5 sidor) för den nominerade. 5

6 Docentur/disputation/licex./halv tidssem. Ingrid Bergström, enheten för obstetrik och gynekologi, disputerar den 1 september kl med titeln Effects of gonadal hormone deficiency on bone mineral density. Can physical activity increase bone mineral density in women?. Lokal: Birkeaulan 2, Karolinska Huddinge. Handledare: Prof Britt-Marie Landgren, med dr Bo Freyschuss. Betygsnämnd: Prof Sigbritt Werner, prof Olle Svensson, ass prof Ove Törring. Opponent: Prof Dan Mellström. Greg Nowak, enh för transplantationskirurgi, ger en docentföreläsning den 4 oktober kl med titeln Transplantation Surgery - introduction. Lokal: Kursrum 1, K64. Lärarrepresentanter: Doc Angelica Linden Hirschberg. Ämnesföreträdare: Prof Bo-Göran Ericzon samt prof Matti Sällberg. Nedan följer konferenser/möten + tider gällande pendelbussen 6

7 Konferenser/möten/kongresser Hjärtligt välkommen till föreläsning, Stockholms sjukhems aula 11 september kl Weight loss and change in eating habits experienced by people with advanced cancer Föreläsningen kommer att hållas av Jane Hopkinson som är disputerad sjuksköterska och verksam vid School of Nursing and Midwifery, University of Southampton. Jane Hopkinson har lång erfarenhet av forskning inom palliativ vård. Hon har speciellt intresserat sig för cancerpatienters upplevelser av viktnedgång och nutritionsproblematik. Föreläsningen vänder sig till dietister, sjuksköterskor och övrig personal som träffar cancerpatienter i palliativa skeden. Frukt och dryck kommer att serveras. Anmälan skickas senast torsdag 7 september till Här kommer ett fång astrar med en hälsning till bl a Leif Törkvist från HJ och Ibbe Astrar Finns ungefär 250 arter Det vetenskapliga namnet Aster kommer från det grekiska ordet för "stjärna" och syftar på blommornas form. Blommorna finns i många färger men alla har en gul disk i mitten. 7

8 Hösttrafik för pendelbussen Från 14 augusti övergår Pendelbussen till hösttidtabell. Tabellen är ändrad från föregående höst på försök efter önskemål från flera medarbetare. Avgång Huddinge - Rättspsykiatriska Avgång Solna -Thorax 8

ANSÖKAN OM INRÄTTANDE AV EXTERNT FINANSIERAT DOKTORANDPROJEKT ANNAN ARBETSGIVARE ÄN GÖTEBORGS UNIVERSITET

ANSÖKAN OM INRÄTTANDE AV EXTERNT FINANSIERAT DOKTORANDPROJEKT ANNAN ARBETSGIVARE ÄN GÖTEBORGS UNIVERSITET ANSÖKAN OM INRÄTTANDE AV EXTERNT FINANSIERAT DOKTORANDPROJEKT ANNAN ARBETSGIVARE ÄN GÖTEBORGS UNIVERSITET APPLICATION FOR STARTING AN EXTERNALLY FINANCED DOCTORAL PROJECT EXTERNAL EMPLOYER Titel på doktorandprojektet

Läs mer

Hot Topics in paediatric endocrinology. vårmötet för BLF s delförening för endokrinologi och diabetes

Hot Topics in paediatric endocrinology. vårmötet för BLF s delförening för endokrinologi och diabetes Mars 2015 Inbjudan till vetenskaplig sammankomst Hot Topics in paediatric endocrinology och vårmötet för BLF s delförening för endokrinologi och diabetes 7 maj: Radisson Blu Royal Viking Hotel Stockholm

Läs mer

HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER?

HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER? PRESSINBJUDAN Stockholm 2005-03-07 HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER? I takt med att fler barn överlever sin cancer ställs forskare inför nya frågeställningar. Hur klarar

Läs mer

Cancersmärta ett folkhälsoproblem?

Cancersmärta ett folkhälsoproblem? Cancersmärta ett folkhälsoproblem? Åsa Assmundson Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap Master of Public Health MPH 2005:31 Cancersmärta ett folkhälsoproblem? Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap

Läs mer

Prefekten informerar. Mötestider CLINTEC. Välkomna till höstterminen

Prefekten informerar. Mötestider CLINTEC. Välkomna till höstterminen 2005-08-31 för mer info www.cfss.ki.se eller www.klinvet.ki.se Redaktion: helene.jansson@cfss.ki.se, agneta.wittlock@klinvet.ki.se Prefekten informerar Välkomna till höstterminen 2005! I ett nafs har man

Läs mer

Jag kommer hem som en ny starkare människa eftersom jag vet att jag kan åka till ett land helt ensam och kan klara mig.

Jag kommer hem som en ny starkare människa eftersom jag vet att jag kan åka till ett land helt ensam och kan klara mig. Jag är jätteglad och nöjd över att jag gjorde utbytesstudier. Under både min praktik och mina kurser lärde jag mig väldigt mycket om mig själv, om kommunikation och jag fick kunskaper om den holländska

Läs mer

Riktlinjer för ansökning om forskningsanslag 2012:1

Riktlinjer för ansökning om forskningsanslag 2012:1 Riktlinjer för ansökning om forskningsanslag 2012:1 1. Bakgrund Insamlingsstiftelsen Lions Cancerforskningsfond i västra Sverige, med kortnamnet Lions Cancerfond Väst, har syftet: - att företrädesvis stödja

Läs mer

2009-2010. Junior Faculty Rheumatology (JFR) startades 2009-04-16 i samband med Svensk Reumatologisk Förenings (SRF) Vårmöte 2009 i Uppsala.

2009-2010. Junior Faculty Rheumatology (JFR) startades 2009-04-16 i samband med Svensk Reumatologisk Förenings (SRF) Vårmöte 2009 i Uppsala. V ERKSAMHETSBERÄTTELSE JUNIOR FACULTY RHEUMATOLOGY 2009-2010 Junior Faculty Rheumatology (JFR) startades 2009-04-16 i samband med Svensk Reumatologisk Förenings (SRF) Vårmöte 2009 i Uppsala. O R G A N

Läs mer

NVF Fordon och Transporter, augusti 2010 Elmia konferenscenter i Jönköping, Sverige.

NVF Fordon och Transporter, augusti 2010 Elmia konferenscenter i Jönköping, Sverige. Program NVF Fordon och Transporter, 23-25 augusti 2010 Elmia konferenscenter i Jönköping, Sverige. Tredje arbetsmötet 2010 i NVF Fordon och Transporter genomförs på Elmia i Jönköping, Sverige. Ankomst

Läs mer

Rese- och forskningsbidrag inom humanistiska fakulteten

Rese- och forskningsbidrag inom humanistiska fakulteten LEDIGKUNGÖRELSE 2017-01-24 1 (5) Dnr V 2017/9 Stiftelseförvaltning Rese- och forskningsbidrag inom humanistiska fakulteten Ansökan Anvisningar och ansökningsformulär finns på Lunds universitets webb: http://www.medarbetarwebben.lu.se/forskningsbidrag

Läs mer

Questionnaire for visa applicants Appendix A

Questionnaire for visa applicants Appendix A Questionnaire for visa applicants Appendix A Business Conference visit 1 Personal particulars Surname Date of birth (yr, mth, day) Given names (in full) 2 Your stay in Sweden A. Who took the initiative

Läs mer

Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency

Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency Assignment Assignment from the Ministry of Defence MSB shall, in collaboration

Läs mer

Konferens om Down syndrom - Dr Brian Skotko till Sverige

Konferens om Down syndrom - Dr Brian Skotko till Sverige Konferens om Down syndrom - till Sverige Varmt välkommen att ta del av inspirerande och uppdaterad information om Down syndrom 15-17 oktober 2013. I samarbete med Karolinska Universitetssjukhuset och Habilitering

Läs mer

Support for Artist Residencies

Support for Artist Residencies 1. Basic information 1.1. Name of the Artist-in-Residence centre 0/100 1.2. Name of the Residency Programme (if any) 0/100 1.3. Give a short description in English of the activities that the support is

Läs mer

Mötestider CLINTEC för mer info Redaktion:

Mötestider CLINTEC för mer info  Redaktion: 2006-10-04 för mer info www.clintec.ki.se Redaktion: helene.jansson@ki.se Från Prefektens horisont Det är en stor glädje för mig att få framföra mina varmaste gratulationer till fyra personer vid institutionen

Läs mer

EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA

EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA THE SHORENSTEIN CENTER ON THE PRESS, POLITICS & PUBLIC POLICY JOHN F. KENNEDY SCHOOL OF GOVERNMENT, HARVARD UNIVERSITY, CAMBRIDGE, MA 0238 PIPPA_NORRIS@HARVARD.EDU. FAX:

Läs mer

Välkommen till kursen Medicinsk orientering 5 hp

Välkommen till kursen Medicinsk orientering 5 hp Sid 1 (4) From Kursansvarig/Course Coordinator Lennart Olofsson Till studenter på Medicinsk orientering Välkommen till kursen Medicinsk orientering 5 hp This information is in Swedish; in the end of the

Läs mer

Anmälan av avsiktsförklaring om samarbete mellan Merck Sharp & Dohme AB (MSD AB) och Stockholms läns landsting

Anmälan av avsiktsförklaring om samarbete mellan Merck Sharp & Dohme AB (MSD AB) och Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-06-04 LS 1403-0357 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsen 1 4-06- 1 7 0 0 0 1 6 ' Anmälan av avsiktsförklaring om samarbete mellan Merck Sharp & Dohme AB

Läs mer

Utvärdering SFI, ht -13

Utvärdering SFI, ht -13 Utvärdering SFI, ht -13 Biblioteksbesöken 3% Ej svarat 3% 26% 68% Jag hoppas att gå till biblioteket en gång två veckor I think its important to come to library but maybe not every week I like because

Läs mer

Individuell studieplan vid Högskolan i Halmstad Individual study plan at Halmstad University

Individuell studieplan vid Högskolan i Halmstad Individual study plan at Halmstad University Dnr: Individuell studieplan vid Högskolan i Halmstad Individual study plan at Halmstad University Allmänt General Namn Name Personnummer Civic registration no. (birth year, -month, -day,- last 4 numbers)

Läs mer

Person 33. Basic Information. Studies. Enskilda enkäter för Utbytesrapport/Exchange Report

Person 33. Basic Information. Studies. Enskilda enkäter för Utbytesrapport/Exchange Report Person 33 Basic Information 1. Name Jessica Almgren 2. E-mail address: jessicaalmgren@hotmail.com 3. Exchange university York University 4. City Toronto 5. Country Canada 6. First semester of your exchange

Läs mer

Osteoporos - det du behöver veta och lite till!

Osteoporos - det du behöver veta och lite till! KOPIA Denna inbjudan har skickats till din verksamhetschef Inbjudan till en 2-dagars utbildning veta och lite till! Utredning och behandling av en folksjukdom Svenska Osteoporossällskapet i samarbete med

Läs mer

Dnr 193/2012-200. Anvisningar. till Anställningsordningen för lärare och forskare vid Karolinska Institutet. Giltig från 2012-04-24

Dnr 193/2012-200. Anvisningar. till Anställningsordningen för lärare och forskare vid Karolinska Institutet. Giltig från 2012-04-24 Dnr 193/2012-200 Anvisningar till Anställningsordningen för lärare och forskare vid Karolinska Institutet Giltig från 2012-04-24 Fastställd av rektor den 17 januari samt 24 april 2012 INNEHÅLL 1. INLEDNING...

Läs mer

Karolinska Institutets Pedagogiska Akademi

Karolinska Institutets Pedagogiska Akademi s Pedagogiska Akademi Lärare som är involverade i s utbildningar är välkomna att ansöka om att få sina pedagogiska meriter bedömda för att antas som ledamot till s Pedagogiska Akademi. Lärare som kontinuerligt

Läs mer

Mötestider CLINTEC. 2005-11-17 för mer info www.clintec.ki.se Redaktion: helene.jansson@ki.se, agneta.wittlock@ki.se

Mötestider CLINTEC. 2005-11-17 för mer info www.clintec.ki.se Redaktion: helene.jansson@ki.se, agneta.wittlock@ki.se 2005-11-17 för mer info www.clintec.ki.se Redaktion: helene.jansson@ki.se, agneta.wittlock@ki.se Prefekten informerar ALF projekt 2006. Årets ALF ansökningsomgång är klar. Institutionens medarbetare har

Läs mer

Välkomna till CLINTEC, Karolinska Institutet vid Karolinska Universitetssjukhuset

Välkomna till CLINTEC, Karolinska Institutet vid Karolinska Universitetssjukhuset Välkomna till CLINTEC, Karolinska Institutet vid Karolinska Universitetssjukhuset Nedan följer introduktionsprogram för Samtliga allmän information inistrativ personal Laborativ personal Doktorander Lärare

Läs mer

RIKTLINJER ANTAGNING AV DOCENT

RIKTLINJER ANTAGNING AV DOCENT 1(5) Beslut av Forsknings- och forskarutbildningsnämnden 2013-02-25 Dnr 2013/229 A 21 ANTAGNING AV DOCENT Allmänt Genom att anta docenter stärks forsknings- och utbildningskvalitén vid Högskolan Väst.

Läs mer

PEC: European Science Teacher: Scientific Knowledge, Linguistic Skills and Digital Media

PEC: European Science Teacher: Scientific Knowledge, Linguistic Skills and Digital Media PEC: Fredagen den 22/9 2006, Forum För Ämnesdidaktik The aim of the meeting A presentation of the project PEC for the members of a research group Forum För Ämnesdidaktik at the University of Gävle. The

Läs mer

Ett medicinskt universitet. Testamentesgåvor till Karolinska Institutet

Ett medicinskt universitet. Testamentesgåvor till Karolinska Institutet Ett medicinskt universitet Testamentesgåvor till Karolinska Institutet Karolinska Institutet är Sveriges enda renodlade medicinska universitet och landets största centrum för medicinsk utbildning och forskning.

Läs mer

The Academic Career Path - choices and chances ULRIKKE VOSS

The Academic Career Path - choices and chances ULRIKKE VOSS The Academic Career Path - choices and chances ULRIKKE VOSS The Academic Path Professur söks i konkurrens 5llsvidareanställning D O K T O R S E X Postdoktor!dsbegränsad max 2 år enligt avtal Biträdande

Läs mer

Mål inom forskarutbildning hur gör vi?

Mål inom forskarutbildning hur gör vi? Mål inom forskarutbildning hur gör vi? Ingeborg van der Ploeg, Central studierektor / koordinator för utbildning på forskarnivå Karolinska Institutet, Stockholm Ingeborg.Van.Der.Ploeg@ki.se November 25,

Läs mer

Genusstudier i Sverige

Genusstudier i Sverige Genusstudier i Sverige Genusvetenskapliga studier och genusforskning bedrivs på alltfler högskolor och universitet i Sverige. Genusforskning kan ses som övergripande term för ett fält som också kan benämnas

Läs mer

The Swedish National Patient Overview (NPO)

The Swedish National Patient Overview (NPO) The Swedish National Patient Overview (NPO) Background and status 2009 Tieto Corporation Christer Bergh Manager of Healthcare Sweden Tieto, Healthcare & Welfare christer.bergh@tieto.com Agenda Background

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Svensk forskning näst bäst i klassen?

Svensk forskning näst bäst i klassen? Svensk forskning näst bäst i klassen? - ett seminarium om vad som måste göras i ett tioårsperspektiv för att Sverige inte ska tappa mark STIFTELSEN FÖR STRATEGISK FORSKNING World Trade CenterStockholm

Läs mer

Perioperativ Medicin och Intensivvård (PMI) vid Nya Karolinska

Perioperativ Medicin och Intensivvård (PMI) vid Nya Karolinska Perioperativ Medicin och Intensivvård (PMI) vid Nya Karolinska Vad är PMI? PMI är en sjukhusövergripande funktion för patientcentrerad, högkvalitativ och innovativ vård, forskning och utbildning inom perioperativ

Läs mer

PRELIMINARY SCHEDULE FALL SEMESTER 2014 STOCKHOLM EXPORT SALES MANAGEMENT INTERCULTURAL STUDIES PROGRAM (400 YHP) UPDATED: 140818

PRELIMINARY SCHEDULE FALL SEMESTER 2014 STOCKHOLM EXPORT SALES MANAGEMENT INTERCULTURAL STUDIES PROGRAM (400 YHP) UPDATED: 140818 PRELIMINARY SCHEDULE FALL SEMESTER 2014 STOCKHOLM EXPORT SALES MANAGEMENT INTERCULTURAL STUDIES PROGRAM (400 YHP) UPDATED: 140818 w. Activity Content 25/8 09:30-13:00 - Registration - Information about

Läs mer

EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I

EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I UMEÅ UNIVERSITY Faculty of Medicine Spring 2012 EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I 1) Name of the course: Logistic regression 2) What is your postgraduate subject? Tidig reumatoid artrit

Läs mer

UTLYSNING AV UTBYTESPLATSER I AUSTRALIEN 2010

UTLYSNING AV UTBYTESPLATSER I AUSTRALIEN 2010 UTLYSNING AV UTBYTESPLATSER I AUSTRALIEN 2010 Sista ansökningsdag: 2009-10-01 Ansökan skickas till: Birgitta Rorsman Studentavdelningen Box 100 405 30 Göteborg Eller lämnas in personligen på Karl Gustavsgatan

Läs mer

Jag kommer hem som en ny starkare människa eftersom jag vet att jag kan åka till ett land helt ensam och kan klara mig.

Jag kommer hem som en ny starkare människa eftersom jag vet att jag kan åka till ett land helt ensam och kan klara mig. Jag är jätteglad och nöjd över att jag gjorde utbytesstudier. Under både min praktik och mina kurser lärde jag mig väldigt mycket om mig själv, om kommunikation och jag fick kunskaper om den holländska

Läs mer

Riktlinjer för forskarutbildningen Gäller från och med 2011-01-01. Fastställda av fakultetsnämnden 2010-12-14.

Riktlinjer för forskarutbildningen Gäller från och med 2011-01-01. Fastställda av fakultetsnämnden 2010-12-14. Fakulteten för skogsvetenskap Forskarutbildningen Riktlinjer för forskarutbildningen Gäller från och med 2011-01-01. Fastställda av fakultetsnämnden 2010-12-14. Innehåll 1. Allmänt 2. Utlysning och antagning

Läs mer

ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate

ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate KILROY education hjälper dig att ansöka till UWE. Vi ger dig information om kurser, antagningskrav, terminsavgifter, CSN, boendemöjligheter

Läs mer

Akutmedicin som medicinsk specialitet i Sverige, uddannelsesaspekter

Akutmedicin som medicinsk specialitet i Sverige, uddannelsesaspekter Akutmedicin som medicinsk specialitet i Sverige, uddannelsesaspekter Maaret Castrén Professor in Emergency Medicine Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset, Karolinska Institutet

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Aneta Wierzbicka Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Independent and non-profit Swedish

Läs mer

STUDIEHANDLEDNING. Kursansvarig: Tony Falk Telefon: 0708-350142 e-mail: tony.falk@fhs.gu.se

STUDIEHANDLEDNING. Kursansvarig: Tony Falk Telefon: 0708-350142 e-mail: tony.falk@fhs.gu.se STUDIEHANDLEDNING Integrativ vård 7,5 högskolepoäng Kurskod OM3310 Kursen ges som valbar kurs inom institutionens sjuksköterskeprogram Vårterminen 2011 Kursansvarig: Tony Falk Telefon: 0708-350142 e-mail:

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

Kursplan. EN1088 Engelsk språkdidaktik. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. English Language Learning and Teaching

Kursplan. EN1088 Engelsk språkdidaktik. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. English Language Learning and Teaching Kursplan EN1088 Engelsk språkdidaktik 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 English Language Learning and Teaching 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Efter genomgången kurs ska studenten

Läs mer

19 23 MAj 2012 18 th AUA, Atlanta

19 23 MAj 2012 18 th AUA, Atlanta 19 23 MAj 2012 18 th AUA, Atlanta Till verksamhetsansvarig Vi har nöjet att erbjuda er enhet plats i vår kongressresa till AUA 2012, den 19 23 maj 2012. Urologi är ett av de områden Astellas bedriver forskning

Läs mer

Linnéstöd. Pär Omling. GD Vetenskapsrådet

Linnéstöd. Pär Omling. GD Vetenskapsrådet Linnéstöd Pär Omling GD Vetenskapsrådet Prop 2004/05:80 Forskningspropositionen 2006-2008 Statens särskilda ansvar: Forskningens frihet Grundforskning Forskarutbildning Statens övergripande målsättningar:

Läs mer

Osteoporos - det du behöver veta och lite till!

Osteoporos - det du behöver veta och lite till! KOPIA Denna inbjudan har skickats till din verksamhetschef Inbjudan till en 2-dagars utbildning Osteoporos - det du behöver veta och lite till! Utredning och behandling av en folksjukdom 8-9 oktober 2014

Läs mer

Rese- och forskningsbidrag inom CTR

Rese- och forskningsbidrag inom CTR LEDIGKUNGÖRELSE 2015-01-22 1 (3) Dnr V 2015/10 Ekonomi Stiftelseförvaltning Rese- och forskningsbidrag inom CTR Ansökan Ansökningsformulär finns i Lunds universitets ansökningssystem för stipendier som

Läs mer

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY VÄSTERBOTTEN COUNTY COUNCIL Epidemiology and Global Health Strategic Development Office Public Health Unit ANNELI IVARSSON

Läs mer

Studieplan för forskarutbildningen i interaktionsdesign

Studieplan för forskarutbildningen i interaktionsdesign Ä10.090603.ITFN Beslut 2009-03-06 Dnr G217 843/09 Studieplan för forskarutbildningen i interaktionsdesign Studieplanen är fastställd av IT-universitetets fakultetsnämnd vid Göteborgs universitet 2009-03-

Läs mer

Anvisning om ansvarsförsäkran för studenter

Anvisning om ansvarsförsäkran för studenter ANVISNING Gäller från och med 2008-06-27 Anvisning om ansvarsförsäkran för studenter Gäller fr o m 2006-01-01 Ändrad fr o m 2008-06-27 Denna anvisning grundar sig på: Högskoleförordningen (1993:100) Rektors

Läs mer

Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller lektor vid Försvarshögskolan

Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller lektor vid Försvarshögskolan Sida 1(5) Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller lektor vid Försvarshögskolan Ansökan ska vara disponerad enligt nedanstående mall. Ansökan med bilagor, 1 ex av åberopade

Läs mer

Januari 2015. På gång. pedagogiska profil, Problem Baserat Lärande, och leds av de pedagogiska utvecklarna Marie Lidskog och Helen Setterud.

Januari 2015. På gång. pedagogiska profil, Problem Baserat Lärande, och leds av de pedagogiska utvecklarna Marie Lidskog och Helen Setterud. PELU-bladet Nyhetsbrev från Pedagogiska Enheten, LäkarUtbildningen Januari 2015 Nyhetsbrevet sänds ut från PELU 1 en gång per månad under terminstid, och riktar sig till ILUanställda och andra med nära

Läs mer

NÄRVARANDE. Jan Ekstrand, professor, Karolinska Institutet. Ordförande:

NÄRVARANDE. Jan Ekstrand, professor, Karolinska Institutet. Ordförande: 1 (6) NÄRVARANDE Ordförande: Jan Ekstrand, professor, Karolinska Institutet Ledamöter: Anna Ehrenberg, docent, Högskolan Dalarna Ann-Britt Ivarsson, lektor, Örebro universitet Christina Opava, professor,

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers

ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers Mötesplats Open Access 2014 2014-04-01 Jonas Gilbert Chalmers bibliotek jonas.gilbert@chalmers.se http://orcid.org/0000-0001-6599-1376 Open Researcher &

Läs mer

Utseende av ledamöter i Centrum för idrottsforskning (CIF)

Utseende av ledamöter i Centrum för idrottsforskning (CIF) NOMINERING 2011-09-26 HDa dnr DUC 2011/1362/10 Ert dnr UmU 112-1737-11 Umeå universitet Akademisekreterare Daniel Andersson 901 87 UMEÅ Utseende av ledamöter i Centrum för idrottsforskning (CIF) 2012-2014

Läs mer

Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogik

Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogik Dnr U 2013/471 Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogik Studieplanen är fastställd av Utbildningsvetenskapliga fakultetsstyrelsen 2013-09-05. Utbildning på forskarnivå regleras genom allmänna bestämmelser

Läs mer

Föreskrifter om avhandlingar och disputationer samt om granskning av licentiatuppsatser vid Lunds Tekniska Högskola

Föreskrifter om avhandlingar och disputationer samt om granskning av licentiatuppsatser vid Lunds Tekniska Högskola FÖRESKRIFTER 2015-04-07 1(4) Diarienummer: STYR 2015/321 Ersätter LTH 2012/1671 LTHs kansli Camilla Hedberg Chef, utbildningsavdelningen Föreskrifter om avhandlingar och disputationer samt om granskning

Läs mer

Kursplan. AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1

Kursplan. AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Kursplan AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Introduction to Professional Communication - more than just conversation 7.5 Higher Education

Läs mer

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Demonstration driver English Svenska Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Beijer Electronics AB reserves the right to change information in this manual without prior notice. All examples in this

Läs mer

S T I P E N D I E R FORSKARE & FORSKARSTUDERANDE 2015/2016

S T I P E N D I E R FORSKARE & FORSKARSTUDERANDE 2015/2016 S T I P E N D I E R FORSKARE & FORSKARSTUDERANDE 2015/2016 2015-10-07 Vä lkommen ätt so kä stipendium! F orskarstuderande och forskare vid Högskolan i Gävle har möjlighet att söka stipendier. Den totala

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2003-2005 Institutet för miljömedicin (IMM) Bilaga 4. Finansiärer vid IMM 2003-2005

Verksamhetsberättelse 2003-2005 Institutet för miljömedicin (IMM) Bilaga 4. Finansiärer vid IMM 2003-2005 Verksamhetsberättelse 2003-2005 Institutet för miljömedicin (IMM) Bilaga 4. Finansiärer vid IMM 2003-2005 2003 Forskningsråd arb.liv & soc.vet. 7 201 946 Forsk.råd miljö, areella när. & soc.vet. 2 315

Läs mer

Institutionens för kultur och estetik - sammanställning av finansiärer. FINANSIERING AV KONFERENSER OCH RESOR valda finansiärer:

Institutionens för kultur och estetik - sammanställning av finansiärer. FINANSIERING AV KONFERENSER OCH RESOR valda finansiärer: FINANSIÄRER AV HUMANISTISK FORSKNING senast uppdaterad 2017-06-19 SAMMANSTÄLLNINGAR Avd. för forskningsstöd Utlysningsöversikter Skriv till nyhetsbrev@fs.su.se för att bli prenumerant på nyhetsbrevet Finansiärer

Läs mer

Välkommen att börja Din sjuksköterskeutbildning hos oss vid Karolinska Institutet! När du tackat ja till din utbildningsplats på studera.

Välkommen att börja Din sjuksköterskeutbildning hos oss vid Karolinska Institutet! När du tackat ja till din utbildningsplats på studera. Programnämnden för sjuksköterskeprogrammet Programdirektor Christina Forsberg Christina.Forsberg@ki.se Bästa student i sjuksköterskeprogrammet, Välkommen att börja Din sjuksköterskeutbildning hos oss vid

Läs mer

2012 CLINTEC BLADET MAJ CLINTECBLADET. 2013 är den 31/5. Verifieringswebben når ni på https:// bibliometrics.ki.se/users/login

2012 CLINTEC BLADET MAJ CLINTECBLADET. 2013 är den 31/5. Verifieringswebben når ni på https:// bibliometrics.ki.se/users/login 2012 CLINTEC BLADET MAJ CLINTECBLADET PREFEKTEN INFORMERAR Med Dr Cecilia Götherström känd för alla som koordinator för vårt forskarutbildningsprogram i regenerativ medicin http://ki.se/ki/ jsp/polopoly.jsp?

Läs mer

The reception Unit Adjunkten - for newly arrived pupils

The reception Unit Adjunkten - for newly arrived pupils The reception Unit Adjunkten - for newly arrived pupils Shortly on our work Number of received pupils: - 300 for school year 2014-2015 - 600 for school year 2015-2016 - 220 pupils aug-dec 2016 - ca. 45

Läs mer

Mångfald som en del av affärsstrategin

Mångfald som en del av affärsstrategin Inbjudan/Invitation Mångfald som en del av affärsstrategin Diversity as part of the Business Strategy Friday, 31 January, 2003 Quality Hotell 11, Göteborg CENTRUM FÖR MÅNGFALDSSTUDIER OCH PRAKTISK INTEGRATION

Läs mer

REGLER ANTAGNING AV DOCENT

REGLER ANTAGNING AV DOCENT 1(6) Anställningsnämnden 2017-03-23 Dnr 2017/543 A 21 ANTAGNING AV DOCENT Allmänt Genom att anta docenter stärks forsknings- och utbildningskvalitén vid Högskolan Väst. Att vara docent är en vetenskaplig

Läs mer

PRELIMINARY SCHEDULE FALL SEMESTER 2014 JÖNKÖPING EXPORT SALES MANAGEMENT INTERCULTURAL STUDIES PROGRAM (400 YHP) UPDATED: 140701

PRELIMINARY SCHEDULE FALL SEMESTER 2014 JÖNKÖPING EXPORT SALES MANAGEMENT INTERCULTURAL STUDIES PROGRAM (400 YHP) UPDATED: 140701 PRELIMINARY SCHEDULE FALL SEMESTER 2014 JÖNKÖPING EXPORT SALES MANAGEMENT INTERCULTURAL STUDIES PROGRAM (400 YHP) UPDATED: 140701 w. Activity Content 25/8 09:30-13:00 - Registration - Information about

Läs mer

Ansökan om magisterexamensrätt med ämnesdjup i omvårdnad vid Röda Korsets Högskola

Ansökan om magisterexamensrätt med ämnesdjup i omvårdnad vid Röda Korsets Högskola Regeringen Britta Seeger Ansökan om magisterexamensrätt med ämnesdjup i omvårdnad vid Röda Korsets Högskola Högskoleverket föreslår att ansökan från Röda Korsets Högskola om rätt att utfärda magisterexamen

Läs mer

Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogiskt arbete

Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogiskt arbete Dnr U 2013/472 Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogiskt arbete Studieplanen är fastställd av Utbildningsvetenskapliga fakultetssstyrelsen 2013-09-05. Utbildning på forskarnivå regleras genom allmänna

Läs mer

State Examinations Commission

State Examinations Commission State Examinations Commission Marking schemes published by the State Examinations Commission are not intended to be standalone documents. They are an essential resource for examiners who receive training

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

KAPITEL 6 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv

KAPITEL 6 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv 6. Projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv Medlemmarna i gruppen representerar olika infallsvinklar på kunskapsområdet och gruppen har bestått av följande personer: Projektgrupp Christer von

Läs mer

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Forskningsnämnden Dnr: 2012-114-77 Fastställda: 2012-02-07 Reviderat 2014-03-18 Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Bedömningskriterierna syftar till att säkerställa kvalitet och

Läs mer

Mödradödlighet bland invandrarkvinnor

Mödradödlighet bland invandrarkvinnor Mödradödlighet bland invandrarkvinnor Birgitta Essén Lektor i internationell kvinno- och mödrahälsovård Institutionen för kvinnors & barns hälsa/imch, Uppsala universitet Överläkare vid kvinnokliniken,

Läs mer

Ledarskap och organisationsutveckling 1, 30 hp

Ledarskap och organisationsutveckling 1, 30 hp Ledarskap och organisationsutveckling 1, 30 hp HT 2017 VT 2018 Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. I Sverige står Karolinska Institutet för drygt 40 procent av den

Läs mer

Häfte 8 Volym

Häfte 8 Volym Häfte 8 Volym 9 2003 SVENSK ONKOLOGISK FÖRENING 2004 2-6 februari Efterutbildningskurs i onkologi Grundad 1976 Scherings Nordiska AB utlyser nytt stipendium 25 000 SEK För aktivt deltagande

Läs mer

Kursutvärderare: IT-kansliet/Christina Waller. General opinions: 1. What is your general feeling about the course? Antal svar: 17 Medelvärde: 2.

Kursutvärderare: IT-kansliet/Christina Waller. General opinions: 1. What is your general feeling about the course? Antal svar: 17 Medelvärde: 2. Kursvärdering - sammanställning Kurs: 2AD510 Objektorienterad programmering, 5p Antal reg: 75 Program: 2AD512 Objektorienterad programmering DV1, 4p Antal svar: 17 Period: Period 2 H04 Svarsfrekvens: 22%

Läs mer

Webbregistrering pa kurs och termin

Webbregistrering pa kurs och termin Webbregistrering pa kurs och termin 1. Du loggar in på www.kth.se via den personliga menyn Under fliken Kurser och under fliken Program finns på höger sida en länk till Studieöversiktssidan. På den sidan

Läs mer

Kungörande av poster som ska besättas vid Fullmäktiges konstituerandesammanträde 15 november 2011

Kungörande av poster som ska besättas vid Fullmäktiges konstituerandesammanträde 15 november 2011 Valberedningen 2011-10-31 Kungörande av poster som ska besättas vid Fullmäktiges konstituerandesammanträde 15 november 2011 Valberedningen kungör härmed att nedanstående uppdrag, som ska väljas av Medicinska

Läs mer

Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid KI

Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid KI Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid KI Fastställd av Styrelsen för utbildning 2007-12-19, dnr 4816/07-300 Träder i kraft 2008-01-01 2 Innehåll Tillgodoräknande vid KI...

Läs mer

MÅLSTYRNING OCH LÄRANDE: En problematisering av målstyrda graderade betyg

MÅLSTYRNING OCH LÄRANDE: En problematisering av målstyrda graderade betyg MÅLSTYRNING OCH LÄRANDE: En problematisering av målstyrda graderade betyg Max Scheja Institutionen för pedagogik och didaktik Stockholms universitet E-post: max.scheja@edu.su.se Forskning om förståelse

Läs mer

Anders Persson Philosophy of Science (FOR001F) Response rate = 0 % Survey Results. Relative Frequencies of answers Std. Dev.

Anders Persson Philosophy of Science (FOR001F) Response rate = 0 % Survey Results. Relative Frequencies of answers Std. Dev. Anders Persson Philosophy of Science (FOR00F) Response rate = 0 % Survey Results Legend Relative Frequencies of answers Std. Dev. Mean Question text Left pole % % Right pole n=no. of responses av.=mean

Läs mer

Checklistor för intyg gällande ansökningar om förlängning av uppehållstillstånd för studier

Checklistor för intyg gällande ansökningar om förlängning av uppehållstillstånd för studier Checklistor för intyg gällande ansökningar om förlängning av uppehållstillstånd för studier Generellt för alla varianter av intyg är att studietiden ska ange den tid man planerat studera. Det som inte

Läs mer

KURSPLAN. tillämpa och reflektera utifrån hälsopedagogik, analysera och reflektera kring det professionella samtalet.

KURSPLAN. tillämpa och reflektera utifrån hälsopedagogik, analysera och reflektera kring det professionella samtalet. Sida 1(6) KURSPLAN VÅ3052 Folkhälsa och folkhälsoarbete, 15 högskolepoäng, avancerad nivå, Public Health and Public Health Care, 15 Higher Education Credits *, Advanced Level Mål Delkurs 1: Distriktssköterskans

Läs mer

Sök pengar från Lars Salvius-föreningen!

Sök pengar från Lars Salvius-föreningen! Sök pengar från Lars Salvius-föreningen! För tjugonde året i rad fördelar Lars Salvius-föreningen stipendier och projektbidrag till vetenskapliga skribenter, översättare och utgivare. Dessutom utdelas

Läs mer

Jämlik hälsa och vård

Jämlik hälsa och vård Foto: Clifford Shirley Välkommen till den 14:e nationella konferensen för nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård Jämlik hälsa och vård det goda mötet som nyckel till framgång Västerås 19-20 mars

Läs mer

Jag kommer hem som en ny starkare människa eftersom jag vet att jag kan åka till ett land helt ensam och kan klara mig.

Jag kommer hem som en ny starkare människa eftersom jag vet att jag kan åka till ett land helt ensam och kan klara mig. Jag har lärt mig mycket om min blivande yrke, fått nya vänner från andra länder och haft jätteroligt under tiden. Jag tycker verkligen att alla som har möjlighet ska ta chansen att åka på utbytesstudier,

Läs mer

En skola på vetenskaplig grund gränsöverskridande mellan akademi, lärarutbildning och skolpraktik

En skola på vetenskaplig grund gränsöverskridande mellan akademi, lärarutbildning och skolpraktik En skola på vetenskaplig grund gränsöverskridande mellan akademi, lärarutbildning och skolpraktik Stephan Rapp Högskolan för lärande och kommunikation Gränsöverskridande 3. Skolpraktik 1. Lärarutbildning

Läs mer

Family appendix for applicants Appendix D

Family appendix for applicants Appendix D amily appendix for applicants Appendix D 1 Your personal particulars Date of birth 2 Personal particulars of your children IGR 201031 Å 100517 3 Personal particulars of your parents Your father's surname,

Läs mer

Bästa hälsningar, Catharina Lihnell Järnhester 0491-31323 070-467 37 31

Bästa hälsningar, Catharina Lihnell Järnhester 0491-31323 070-467 37 31 2006-10-27 Till: Statens Kärnkraftinspektion, SKI, 106 68 Stockholm Statens strålskyddsinstitut, SSI, 171 16 Stockholm Oskarshamns Kommun, Box 706, 572 28 Oskarshamn Östhammars kommun, Box 66, 742 21 Östhammar

Läs mer

Allmän studieplan för licentiatexamen i vetenskapsteori

Allmän studieplan för licentiatexamen i vetenskapsteori Allmän studieplan för licentiatexamen i vetenskapsteori Studieplanen är fastställd av humanistiska fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 19 januari 2011 (ändr. den 12 december 2011). Studieplanen

Läs mer

för mer info Redaktion:

för mer info  Redaktion: 2006-06-13 för mer info www.clintec.ki.se Redaktion: helene.jansson@ki.se, agneta.wittlock@ki.se Prefekten informerar Jag vill varmt välkomna 2 nya adjungerade lärare till CLINTEC. Per-Olof Nyström har

Läs mer