STUDIEPROGRAM. För alla förtroendevalda inom SEKO

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STUDIEPROGRAM. För alla förtroendevalda inom SEKO"

Transkript

1 STUDIEPROGRAM 2010 För alla förtroendevalda inom

2 2

3 Innehållsförteckning Centrala studier i centrala utbildningar... 7 Grundläggande förtroendevaldautbildning GFU... 7 Vald på jobbet (steg 1)... 8 (steg2) Arbetsrätt grund - ARG LO utbildningar - Insikter Insikter för att hålla idéerna vid liv LO utbildningar - Arbetsmiljö Vidareutbildning för skyddsombud Kurs för huvudskyddsombud Arbetsanpassning och rehabilitering LO utbildningar - Bolagstyrelseutbildning Fackligt arbete i företagets styrelse (Företagsledningsfrågor) LO utbildningar - Arbetsplatsen Arbetsrätt, påbyggnad Arbetsrätt, påbyggnad Kvalificerad förhandlingsteknik MBL och arbetsmiljö i förhandlingsarbetet Företagsekonomi Det svåra samtalet LO utbildningar - Omvärlden Att informera och agitera Retorik Att synas och höras via massmedia LO utbildningar Medlem och organisation Ledarskap och organisation Kalendarie :s centrala kurser LO:s centrala kurser

4 Centrala studier i 2010 Kursansökan Att du går på utbildning innebär inte bara att du själv ska få nya kunskaper. Det innebär också att kunskaperna ska komma medlemmarna och din organisation till del. Kursansökan ska lämnas till avdelningen i god tid före sista ansökningsdag, så att avdelningen har en möjlighet att avgöra vilka som har mest behov av utbildningen. Vissa utbildningar är det väldigt många som vill gå. Tyvärr kan det innebära att du får vänta till en annan gång. Glöm inte att på kursansökan även ange eventuellt behov av barnpassning. Ekonomi Vid varje kursbeskrivning informeras om vilken ekonomisk ersättning du ska ha för kursen. Ibland har du rätt att delta med betalning från arbetsgivaren och ibland ersätts du med ett utbildningsarvode. Utbildningsarvodet är 5 480kr/vecka (1 096kr/dag) och skattepliktigt. Skulle du möta på problem angående din ledighetsansökan och den ekonomiska ersättningen kontakta din klubb. OBS! Facklig utbildning är semesterlönegrundande under högst 180 dagar per år. 4

5 Förkunskaper För att delta på de flesta av :s centrala utbildningar krävs förkunskaper. Kraven finns för att vi ska ha en möjlighet att planera utbildningarna på en nivå som passar deltagarna. Ingen, varken du eller de andra deltagarna, är betjänt av att någon eller några saknar möjligheter att hänga med. Om du saknar formella kunskaper men tror dig ha tillägnat dig de förkunskaper som behövs på annat sätt, kontakta din avdelnings studieansvarige. Barntillsyn Du är välkommen att ta med dig barn på våra utbildningar. Du bör så fort som möjligt meddela kursgården så att vi tillsammans kan lösa barnpassningen på bästa sätt. Det finns också möjlighet att få ersättning för extra kostnader, om du föredrar att lösa barntillsynen på annat sätt. Vid behov ta kontakt med din avdelning. Närvaro vid utbildningar Du som blivit uttagen att delta i en utbildning förväntas planera dina övriga förehavanden så att du kan närvara på hela utbildningen. Du behöver ordna så att du kan vara ostörd. Förbered dina kamrater så att de kan klarar sig utan din medverkan t.ex. genom att kalla in ersättare. Vet du att du inte kan delta helt och fullt ut i utbildningen så är det ofta bättre att helt avstå. Ett tidigt återbud, 4 veckor, innan utbildningen ger ofta möjlighet för någon annan att delta. Ett senare återbud innebär att din avdelning eller klubb får betala avbokningskostnader eller hela kursavgiften. Om det är en utbildning du ska gå är det viktigt att t.ex. lösa lämning och hämtning av barn så att du slipper missa delar av utbildningen. I normalfall beviljas inte ledighet under kurstid. Om deltagare är borta del av utbildningen stör detta de övriga deltagarna, då utbildningarna nästan alltid är uppbyggda på någon form av gruppsamverkan, t.ex. grupparbete eller diskussioner. Att vara närvarande innebär också att ta hand om sig själv. Naturligtvis ska du passa på att umgås och utbyta erfarenheter med dina kurskamrater på fritiden. Tänk ändå på att hjärnan behöver lite sömn för att bearbeta det som hänt under dagen så att det finns plats för nya kunskaper nästa dag. Avbokningsregler vid internatutbildningar Den avdelning som beretts plats på en av förbundet anordnad utbildningar står för de kostnader som uppstår vid avbokning senare än fyra veckor före kursstart. Är kursdeltagaren sjuk eller hemma med sjukt barn betalar förbundet avbokningskostnaden. Vid avbokning ta omgående kontakt med din avdelning samt kursgården. 5

6 Avbokningsregler för svenska kursgårdar a) Vid avbeställning senare än 4 veckor före konferensen (uppgifts dag 1) skall beställaren ersätta företaget med 75 % av det avtalade priset för hel- eller halvpension, konferenslokaler och måltider, allt i den mån lokalerna ej kunnat återsäljas. b) Vid avbeställning senare än 2 veckor före konferensen (uppgifts dag 2) skall beställaren till fullo ersätta företaget det avtalade priset, allt dock i den mån lokalerna inte kunnat återsäljas. Avbokningsregler vid utbildningar För avbokning senare än två veckor före kursstart vid centrala kurser, som genomförs på uppdrag av studiegruppen, debiteras avdelning en avbokningskostnad på 500 kronor per utbildningsdag. Mer information På Intranet, för förbundskontoret och avdelningarna och Infonet, för förtroendevalda finns tillgänglig information om våra studier. Där kan du bland annat hämta hem kurskatalogen, blanketter och liknande. 6

7 centrala utbildningar Grundläggande förtroendevaldautbildning GFU A 43 + A 45 :s grundläggande förtroendevaldautbildning GFU genomförs lokalt. Denna utbildning ska alla förtroendevalda i genomgå. Utbildningen är uppdelad på 2 kursblock Vald på jobbet och. Syfte och mål med utbildningen: Kursdeltagaren ska efter kursen ha kunskaper om rollen som förtroendevald, sin lagliga plattform (bl.a. FML och kollektivavtal). Ha grundläggande kunskaper om den arbetsrättsliga lagstiftningen samt veta skillnaden mellan lag och avtal. Ha kunskap om som organisation sitt nätverk, för att klara uppdrag som facklig företrädare på arbetsplatsen. Innehåll: - Uppgifter och rättigheter som förtroendevald - Grundläggande kunskap om den svenska modellen och kollektivavtalen - Grundläggande kunskap om lönebildning - Grundläggande avtalskunskap - Grundläggande kunskap om arbetsrätt, arbetsmiljö, rehab - Grundläggande kunskap om försäkringar - Medlemsvärvning och medlemsvård - :s organisation mitt nätverk Tidsomfång: Totalt 48 timmar (24 timmar Vald på jobbet + 24 timmar ). Utlägget av antalet kursdagar/timmar bestäms och planeras i respektive avdelning. För information om tider och platser, kontakta din avdelning eller din klubb. Kursen genomförs främst som, d v s ingen övernattning. I vissa fall kan det dock av praktiska skäl innebära att kursen genomförs som internat (övernattning). 7

8 Vald på jobbet (steg 1) A 43 Tvärfacklig grundutbildning för förtroendevalda. Innehåll: Målgrupp: Förkunskaper: Rekrytering: Ekonomi: - Idén om facket - Dina uppgifter som förtroendevald - Parternas roll - Grunden kring arbetsmarknadslagarna - Vad är ett kollektivavtal Alla förtroendevalda som saknar grundutbildning Inga Via respektive klubb eller avdelning Ersättning enligt förtroendemannalagen. Lämna din ledighetsansökan till din arbetsgivare när du söker kursen. Kurstid Kursplats Till avdelning senast Vecka /1 Göteborg 4/12-09 Vecka /1 Borlänge 18/12-09 Vecka 6 18/ /2 Sundeby folkhögskola Vecka /2 Kristianstad 18/12-09 Vecka /3 Trollhättan 5/2 Vecka /4 Växjö 12/2 Vecka /4 Malmö 19/2 Vecka /4 Örebro 19/2 Vecka , 21, 28/4 Uddevalla 19/2 Vecka /4 Östersund 26/2 Vecka /4 Katrineholm 26/2 Vecka /4 Stockholm 26/2 8

9 Vald på jobbet Kurstid Kursplats Till avdelning senast Vecka /5 Borlänge 19/3 Vecka /5 Göteborg 19/3 Vecka /5 Stockholm 26/3 Vecka /6 Stockholm 9/4 Vecka /9 Göteborg 18/6 Vecka /9 Stockholm 30/7 Vecka /9 Malmö 30/7 Vecka /10 Jönköping 13/8 Vecka /10 Skellefteå 20/8 Vecka /10 Stockholm 27/8 Vecka , 16, 23/11 Jönköping 17/9 Vecka /11 Stockholm 24/9 Vecka 48 29/11-1/12 Göteborg 8/10 9

10 (steg2) A 45 :s grundutbildning för förtroendevalda. Innehåll: Målgrupp: Förkunskaper: Rekrytering: Ekonomi: - Grundläggande avtalskunskap - Grundläggande kunskap om arbetsrätt, arbetsmiljö, rehabilitering - Grundläggande kunskap om försäkringar - Medlemsvärvning och medlemsvård - :s organisation mitt nätverk Förtroendevalda Vald på jobbet Via respektive klubb eller avdelning Ersättning enligt förtroendemannalagen. Lämna din ledighetsansökan till din arbetsgivare när du söker kursen. 10

11 Kurstid Kursplats Till avdelning senast Vecka /2 Borlänge 22/12-09 Vecka /2 Sundeby folkhögskola 8/1 Vecka /3 Kristianstad 15/1 Vecka /4 Göteborg 26/2 Vecka /4 Örebro 5/3 Vecka /5 Stockholm 12/3 Vecka /5 Östersund 12/3 Vecka /5 Växjö 12/3 Vecka /5 Malmö 12/3 Vecka /5 Katrineholm 26/3 Vecka /5 Gävle 1/4 Vecka /6 Stockholm 9/4 Vecka /6 Stockholm 23/4 Vecka /10 Stockholm 13/8 Vecka /10 Malmö 20/8 Vecka /10 Göteborg 20/8 Vecka /10 Skellefteå 3/9 Vecka /11 Stockholm 17/9 Vecka /11 Jönköping 24/9 Vecka /11 Falköping 24/9 Vecka /12 Stockholm 15/10 11

12 Arbetsrätt grund - ARG F 04 Kursbeskrivning Målgrupp: Förkunskaper: Rekrytering: Ekonomi: Kursen ger grundläggande kunskaper i arbetsrätt inom främst MBL, LAS, jämställdhets- och diskrimineringslagstiftningen. Förtroendevalda med förhandlingsuppdrag GFU eller motsvarande kunskaper Fri ansökan Ersättning enligt förtroendemannalagen, ledighet med lön Kurstid Kursplats Till avdelning senast Vecka /4 Kristianstad 26/2 Vecka /4 Brunnsvik folkhögskola 5/3 Vecka /5 Göteborg 26/3 Vecka /5 Östersund 1/4 Vecka /5 Stockholm 1/4 Vecka /10 Stockholm 20/8 Vecka /10 Göteborg 3/9 Vecka /11 Malmö 10/9 Vecka /11 Sundsvall 17/9 Vecka /11 Stockholm 24/9 12

13 LO utbildningar - Insikter Insikter för att hålla idéerna vid liv A 05 Kursbeskrivning I dag ifrågasätts de fackliga värderingarna och grunderna av många. Ideologisk medvetenhet och politisk kunskap är inte längre lika självklar för medlemmarna i LO-förbunden. Samtidigt har arbetsgivarna flyttat fram sina positioner och osäkra anställningar och dåliga arbetsvillkor blir allt vanligare på arbetsmarknaden. När samhället utvecklas så här, då blir det ännu viktigare att de som arbetar fackligt förstår hur verkligheten ser ut, och försöker ändra på det som är fel. Att det finns en förståelse och kunskap som gör att man kan hålla de fackliga idéerna levande och föra dem vidare till andra. Insikter har som övergripande mål att förmedla kärnan i den fackliga ideologin. För att kunna leva upp till den här målsättningen är Insikter en mycket levande och flexibel utbildning. Varje utbildning präglas och formas av de människor som deltar. Deras erfarenheter, kunskaper och behov styr till stor del hur utbildningen utformas. Det betyder också att Insikter är en intensiv och uppslukande utbildning. Precis som resten av Kunskapssystemet är Insikter flexibel när det gäller kurslitteratur, pedagogiska metoder och användande av nya vägar att söka information som t.ex. Internet. Samtalsgrupper, seminarier, dialog mellan deltagarna och skrivna reflexioner ersätter till stor del den traditionella utbildningsformer. Det resulterar i ett levande kunskapsutbyte mellan deltagare och lärare och det håller de fackliga idéerna levande. Målgrupp Förkunskaper Rekrytering Ekonomi Förtroendevalda GFU eller motsvarande kunskap Fri ansökan Ersättning med utbildningsarvode 13

14 INSIKTER Datum Plats Till avdelningen senast Vecka 5-6 Runö 27/ /1-12/2 internat Vecka 6+10 Uppsala 4/ /2+8-12/3 Vecka 6+10 Umeå 4/ /2+8-12/3 Vecka 8+12 Stockholm 4/ / /3 Vecka Runö 8/1 7-19/3 internat Vecka Örnsköldsvik 15/ / /4 Vecka Södertälje 15/ / /4 Vecka Runö 12/ /4 internat Vecka Örebro 19/ / /5 Vecka Malmö 26/ / /5 Vecka Göteborg 26/ / /5 Vecka Runö 26/3 23/5-4/6 internat Vecka Runö 18/6 29/8-10/9 internat Vecka Skövde 18/6 30/8-3/9+27/9-1/10 Vecka Falun 18/6 6-10/9+4-8/10 Vecka Göteborg 18/ / /10 Vecka Jönköping 18/ / /10 Vecka Runö 18/6 26/9-8/10 internat Vecka Eskilstuna 18/6 4-8/10+1-5/11 Vecka /10+1-5/11 Skellefteå 18/6 14

15 INSIKTER Datum Plats Till avdelningen senast Vecka Stockholm 27/ / /11 Vecka Runö 3/9 31/10-12/11 internat Vecka Lund 10/9 8-12/ /12 Vecka Karlstad 17/ / /12 Vecka Malmö 17/ / /12 Vecka /11-10/12 Runö internat 1/10 15

16 LO utbildningar - Arbetsmiljö Vidareutbildning för skyddsombud B 50 Kursbeskrivning Målgrupp Förkunskaper Rekrytering Ekonomi Kursen ger kunskap om ett målinriktat arbetsmiljöarbete och ger förståelse för rollen som skyddsombud. Du får veta vilket utrymme, rättigheter och möjligheter du har som skyddsombud att arbeta aktivt med arbetsmiljöfrågorna på arbetsplatsen. Du får lära dig vilka verktyg du har så som arbetsmiljölagen och systematiskt arbetsmiljöarbete och hur de kan användas för planerat och strategiskt arbetsmiljöarbete. Du får inblick i hur du ska kunna vara kreativ och offensiv tillsammans med dina arbetskamrater. Kursen fokuserar på din och övriga deltagares arbetsmiljö. Kursen riktar sig till skyddsombud/ersättare som har grundutbildning och som har fungerat i uppdraget en tid. Grundläggande arbetsmiljöutbildning (24-40 timmar BAM, BAS eller dylikt), samt GFU. Du bör ha haft uppdraget en tid. Då har du säkert upptäckt att det inte räcker med faktakunskaper i lagstiftning och arbetsmiljö, utan att man också har behov av ett fackligt tänkande och arbetssätt för att nå framgång i kampen för bättre villkor på arbetsplatsen. Fri ansökan Ersättning enligt arbetsmiljölagen. OBS! Arbetsgivaren ska betala kurskostnad. Försäkran om betalning 2010 ska bifogas kursansökan. Kurstid Kursplats Till avdelning senast Vecka 3 Runö 20/ /1 Vecka 15 Runö 12/ /4 Vecka 20 Kalmar 19/ /5 Vecka 22 Stockholm 2/4 31/5-4/6 Vecka 36 Runö 18/6 5-10/9 Vecka 45 Runö 10/9 7-12/11 Vecka /11 Skövde 24/9 16

17 Kurs för huvudskyddsombud B 03 Kursbeskrivning Målgrupp Förkunskaper Rekrytering Ekonomi Huvudskyddsombudet ska samordna alla skyddsombuden på arbetsplatsen. Kursen behandlar därför samarbete, kommunikation, ledarskap och hur du håller dig uppdaterad i aktuella arbetsmiljöfrågor. Kursen tar upp HSO:s rättigheter och skyldigheter och olika roller som samordnare som informatör gentemot såväl arbetsgivare och myndigheter. Här tas också upp hur arbetsmiljöfrågorna kan bli en del av det vardagsfackliga arbetet. Det handlar om hur du, tillsammans med övriga styrelsen, arbetar i ett målinriktat arbetsmiljöarbete som ger möjlighet till engagemang och delaktighet hos alla på arbetsstället. Huvudskyddsombud som varit verksamma 1-2 år Grundläggande arbetsmiljökunskaper, grundläggande kunskaper i systematiskt arbetsmiljöarbete samt facklig grundutbildning, GFU Fri ansökan Ersättning enligt arbetsmiljölagen. OBS! Arbetsgivaren ska betala kurskostnad. Försäkran om betalning 2010 ska bifogas kursansökan. Kurstid Kursplats Till avdelning senast Vecka /2 Vecka /5 Vecka /10 Runö 4/12-09 Runö 5/3 Runö 27/8 17

18 Arbetsanpassning och rehabilitering B 70 Kursbeskrivning Rätten att vara frisk efter ett helt yrkesliv är ingen självklarhet. Alltför många av LO-förbundens medlemmar klarar inte av att arbeta fram till normal pensionsålder. Arbetsplatserna måste anpassas så att de anställda inte blir sjuka eller skadar sig. Den som är långtidssjukskriven måste få rehabilitering tillbaka in i arbetslivet. Alla människor måste få bidra i arbetslivet efter sin förmåga. Allt annat är slöseri. Den här utbildningen handlar om hur vi, tillsammans med övriga berörda företrädare i avdelning, klubb eller sektion, kan utveckla ett arbetssätt och ta vara på verktygen för en medlems återgång till arbetet. Målgrupp Förkunskaper Rekrytering Ekonomi Skyddsombud och andra fackliga företrädare som är involverade i arbetsanpassning och rehabiliteringsprocesser. Teamrekrytering bör gärna ske (bestående av förhandlare, skyddsombud, försäkringsansvarig) För skyddsombud är minimikravet BAM eller annan grundläggande arbetsmiljöutbildning, önskvärt även GFU. Övriga facklig företrädare ska ha GFU. Fri ansökan För skyddsombud gäller ersättning enligt arbetsmiljölagen.. OBS! Arbetsgivaren ska betala kurskostnad. Försäkran om betalning 2010 ska bifogas kursansökan (Gäller skyddsombud) För förtroendevalda som inte är skyddsombud gäller förtroendemannalagen, ledighet med lön Kurstid Kursplats Till avdelning senast Vecka 8 Runö 4/ /2 Vecka /9 Runö 18/6 18

19 LO utbildningar - Bolagstyrelseutbildning Fackligt arbete i företagets styrelse (Företagsledningsfrågor) O 70 Kursbeskrivning Målgrupp Förkunskaper Rekrytering Ekonomi Fackligt arbete i företagets styrelse är en fyraveckorsutbildning, för LO-fackliga representanter i företagens styrelser. Kursen består av tre internatveckor och 40 timmars arbete hemma. Huvudinriktningen ligger på uppdraget, rollen, strategi i bolagsstyrelsearbetet etc. Det är viktigt att våra företrädare i bolagsstyrelserna får en sådan utbildning så att de på ett aktivt, ändamålsenligt och respektingivande sätt förmår delta i styrelsernas arbete. Det kräver naturligtvis en kunskap/kompetens med avseende på företagsekonomi, redovisning, lagstiftning etc. Men det kräver därutöver ett genomtänkt och relevant förhållningssätt i den speciella rollen, som bärare av det fackliga intresset i styrelsearbetet, liksom förmågan att förena arbetet i bolagsstyrelsen och arbetet i den fackliga organisationen. Kursens syfte är att stärka deltagarnas förutsättningar och förbereda styrelserepresentanter för sina uppdrag. Kursen ska ge kunskap om motiven för facklig styrelserepresentation, om styrelserepresentantens roll i den fackliga verksamheten samt om bolagsstyrelsens ansvar, arbetssätt och funktion. Personalrepresentanter och suppleanter i företagens styrelser GFU, grundläggande kunskap om hur man läser ett bokslut och en budget. Fri ansökan Ersättning enligt förtroendemannalagen, ledighet med lön OBS! Arbetsgivaren ska betala kurskostnad. Försäkran om betalning 2010 ska bifogas kursansökan. 19

20 Fackligt arbete i företagets styrelse Kurstid Kursplats Till avdelning senast Vecka Runö 4/ /2+7-12/ /4 Vecka Runö 15/ / / /5 Vecka Runö 18/ / / /11 Vecka / / /12 Uddevalla 13/8 20

21 LO utbildningar - Arbetsplatsen Arbetsrätt, påbyggnad 1 F 02 Kursbeskrivning Målgrupp Förkunskaper Rekrytering Ekonomi Är du förtroendevald med förhandlingsansvar som vill fördjupa dina arbetsrättsliga kunskaper och förmåga att använda avtalet? Arbetsrätt påbyggnad-1 ger dig chansen att ta ett steg till med hjälp av LAS, AML, FML, MBL och diskrimineringslagarna. Vi lär oss hur man driver en intressefråga med hjälp av lag eller avtalstext. Utbildningen baseras på ett stort rättsfall, som följer kursdeltagarna under hela veckan. Detta varvat med klassiska AD-domar som analyseras och diskuteras i grupparbeten och redovisningar utgör det huvudsakliga innehållet i utbildningen.utbildningen tar även upp utvecklingstendenserna inom lagstiftningsområdet och kollektivavtalets ställning i Europa och arbetsrätten inom EU. Förtroendevalda med förhandlingsansvar som har genomfört förhandlingar och varit fackligt aktiv ett par år. Insikter och ARG eller motsvarande kunskap. Fri ansökan Ersättning enligt förtroendemannalagen, ledighet med lön Kurstid Kursplats Till avdelning senast Vecka 10 Runö 18/ /3 Vecka 21 Runö 26/ /5 Vecka 37 Malmö 18/ /9 Vecka 39 Runö 18/6 26/9-1/10 Vecka 41 Skövde 13/ /10 Vecka /11 Stockholm 17/9 21

22 Arbetsrätt, påbyggnad 2 F 07 Kursbeskrivning Målgrupp Förkunskaper Rekrytering Ekonomi Är du en förhandlande förtroendevald som varit aktiv i ett par år och börjar känna dig relativt säker i de vanligaste fackliga frågorna? Vill du gå vidare och fördjupa dina kunskaper ytterligare inom arbetsrätten och det egna avtalet? Vi borrar djupare in i paragraferna, och diskuterar undantag och några fler ovanliga lagar. Innan kursen görs en behovsinventering och innehållet skräddarsys efter dina behov av fördjupning och utifrån gruppens förbundssammansättning. I utbildningens inledning inventerar vi även dina konkreta frågor och problem, som sedan besvaras av läraren och en medverkande arbetsrättsjurist någon av de sista kursdagarna. Utbildningen ger dig också en bättre grund att stå på för att kunna vara proaktiv och drivande i det fackliga arbetet. Du får prova på att förändra lagtext eller avtalstext för att flytta fram positionerna och utveckla arbetsrätten och avtalet. Vi behandlar även de omvärldsfaktorer som påverkar utvecklingen inom arbetsrättsområdet. T.ex. utvecklingen inom EG-rätten, men också förslag från Svenskt Näringsliv och de olika politiska partierna. Förtroendevalda med förhandlingsansvar som har genomfört förhandlingar och varit fackligt aktiv ett par år. Insikter, ARG, Arbetsrätt påbyggnad-1 samt ett par års förhandlingsvana Fri ansökan Ersättning enligt förtroendemannalagen, ledighet med lön Kurstid Kursplats Till avdelning senast Vecka 23 Runö 9/4 6-11/6 Vecka /12 Runö 8/10 22

23 Kvalificerad förhandlingsteknik F 11 Kursbeskrivning Målgrupp Förkunskaper Rekrytering Ekonomi Alla förhandlare behöver ständigt utveckla sina färdigheter. På den här kursen behandlar vi kännetecken, attityder och situationer i förhandlingsarbetet. Vi bygger både på praktiska erfarenheter och teoretiskt stöd för en utvecklad förhandlingsteknik. Du får även tillsammans med andra förhandlare möjlighet att reflektera och få nya impulser. Observera att kursen inte handlar om formella regler eller arbetsrätt dvs lagar och avtal. Förhandlare Insikter, ARG och förhandlingsvana Fri ansökan Ersättning enligt förtroendemannalagen, ledighet med lön Kurstid Kursplats Till avdelning senast Vecka /2 Vecka /5 Vecka /6 Vecka /9 Vecka /10 Vecka /12 Runö 4/12-09 Runö 12/3 Runö 9/4 Runö 18/6 Viskadalens folkhögskola 27/8 Runö 15/10 23

24 MBL och arbetsmiljö i förhandlingsarbetet B 78 Kursbeskrivning Målgrupp Förkunskaper Rekrytering Ekonomi Den här är kursen om hur du använder arbetsmiljölagen i förhandlingsarbetet. Kursen visar metoder för att långsiktigt, målinriktat och offensivt arbeta med arbetsmiljön, integrerat med övriga fackliga frågor. Kursen riktar sig i första hand till förhandlare och MBL-mottagare, förhandlingsansvariga och bolagsstyrelserepresentanter. Insikter eller motsvarande kunskaper Fri ansökan Ersättning enligt förtroendemannalagen, ledighet med lön Kurstid Kursplats Till avdelning senast Vecka 10 Runö 8/1 7-10/3 24

25 Företagsekonomi O 81 Kursbeskrivning Som fackligt förtroendevald finns det många tillfällen som ställer krav på att förstå företagets ekonomi. Det kanske mest självklara är om du är facklig bolagsstyrelseledamot, men det finns många andra tillfällen också. Det kan vara vid en månatlig MBL-träff, ett möte om en nyinvestering, en förhandling om en omorganisation eller en budgetgenomgång. En grundläggande kunskap om företagsekonomi underlättar för att dels kunna tolka ekonomisk information men också att kunna ställa frågor och komma med förslag. Kursen företagets ekonomi har ett fackligt idéperspektiv och tar upp de grundläggande frågorna och begreppen från budget till bokslut. Den behandlar investeringar och avkastning, områden där klubben eller sektionen kan komma att vara en förhandlingsmotpart eller medverka i en samrådsgrupp. Den berör även det som kan påverka företaget utifrån så som exempelvis marknaden. Några fackliga intresseområden som utbildningen tar upp är sambanden mellan god företagsekonomi, personalpolitik och ett bra och utvecklande arbete. Utbildningen ska öka dina möjligheter att förstå och använda den information du får om företagets ekonomi och mer självständigt använda det i det fackliga arbetet. Den ska underlätta arbetet med fackliga handlingsplaner och för att långsiktigt kunna arbeta med framtidsfrågorna. Målgrupp Förkunskaper Rekrytering Ekonomi Fackligt förtroendevalda samt bolagsstyrelseledamöter som tänker gå utbildningsstegen Fackligt arbete i företagets styrelser och som behöver grundläggande kunskaper i företags ekonomi. Insikter eller motsvarande kunskaper Fri ansökan Ersättning enligt förtroendemannalagen, ledighet med lön OBS! Är du Bolagsstyrelseledamot ska arbetsgivaren betala kurskostnad. Försäkran om betalning 2010 ska bifogas kursansökan. Kurstid Kursplats Till avdelning senast Vecka 5 Runö 4/ /1-5/2 Vecka 35 29/8-3/9 Runö 18/6 25

26 Det svåra samtalet F 06 Kursbeskrivning Målgrupp Förkunskaper Rekrytering Ekonomi Många förtroendevalda tvingas att vara med om förhandlingar som leder fram till negativa konsekvenser för medlemmarna. Negativa konsekvenser där den förtroendevaldes roll blir att så långt som möjligt mildra konsekvenserna för medlemmen utan att kanske kunna förhindra att det inträffar. Uppsägningar och nedläggningar är ett sådant exempel. Den förtroendevalde behöver ett professionellt förhållningssätt och hitta buffertar, stöd eller andra medel för att kunna gå vidare utan att själv gå under i en negativ process. Det finns en risk att allt för mycket bära med sig problemen och låta den empatiska förmågan slå över, så att det blir svårt att fungera i rollen som förtroendevald. Kursen ger en inblick i förhållningssätt, stöd och verktyg, som kan hjälpa den enskilde förtroendevalde att förbättra sin förmåga att kunna ta det svåra samtalet. Förtroendevalda med förhandlingsrätt Insikter eller motsvarande kunskaper Fri ansökan Ersättning enligt förtroendemannalagen, ledighet med lön Kurstid Kursplats Till avdelning senast Vecka /4 Vecka 35 29/8-1/9 Vecka /12 Runö 19/2 Runö 18/6 Runö 8/10 26

27 LO utbildningar - Omvärlden Att informera och agitera I 22 Kursbeskrivning Målgrupp Förkunskaper Rekrytering Ekonomi Tycker du att det är svårt att informera om fackliga frågor på ett intresseväckande sätt? Tvekar du ibland för att ge dig in i diskussioner om knepiga frågor med arbetskamrater? Med den här kursens praktiska talövningar vinner du en ökad självkänsla i att prata i fackliga sammanhang. Du lär dig att ur trista formulerade skrivelser hämta intressant muntlig information. Du får även veta mer om informationsteorier som tar upp hur, när och varför informationsinsatser lyckas eller misslyckas. Förtroendevalda GFU Fri ansökan Ersättning enligt förtroendemannalagen, ledighet med lön Kurstid Kursplats Till avdelning senast Vecka 3 Örebro 20/ /1 Vecka 8 Runö 4/ /2 Vecka 12 Jönköping 22/ /3 Vecka 18 Katrineholm 5/3 3-7/5 Vecka 38 Runö 18/ /9 Vecka /10 Malmö 27/8 27

28 Retorik I 03 Kursbeskrivning Målgrupp Förkunskaper Rekrytering Ekonomi Tycker du om att tala inför grupp men har svårt att strukturera ditt framförande? Vill du utveckla din förmåga att debattera? Genom talövningar och analyser av både tal och text utvecklas du att bli en bättre talare. Kursen utgår ifrån den klassiska retoriken och du lär dig om dess principer och teorier. Förtroendevalda med viss vana att informera och uttrycka sig inför en grupp GFU Fri ansökan Ersättning med utbildningsarvode Kurstid Kursplats Till avdelning senast Vecka /3 Vecka /6 Vecka /9 Vecka /10 Runö 15/1 Halmstad 9/4 Göteborg 18/6 Runö 20/8 28

29 Att synas och höras via massmedia I 21 Kursbeskrivning Målgrupp Förkunskaper Rekrytering Ekonomi Hur ska vi i facket bära oss åt för att synas och höras via media? Vad är det som gör att en journalist nappar på en facklig nyhet? Hur bör du agera om du själv blir kontaktad av media? Kursen handla om hur mediearbetet är organiserat samt vilka mekanismer som styr nyhetsvärderingarna i TV, radio, tidningar. Du får insyn i hur journalister arbetar praktiskt och vem man ska vända sig till om du vill få uppmärksamhet av något i våra media. Kursen tar också upp vilken betydelse massmedia har och haft för opinionsbildning. I utbildningen ingår att skriva pressmeddelande som kommenteras av medverkande journalist samt att planera mediekontakter. Fackligt förtroendevalda och anställda som har/kommer att ha kontakter med massmedia, exempelvis ordföranden, ombudsmän, informations- och massmedieansvariga. Insikter Fri ansökan Ersättning med utbildningsarvode Kurstid Kursplats Till avdelning senast Vecka 22 30/5-2/6 Vecka 48 29/11-1/12 Runö 2/4 Stockholm 1/10 29

30 LO utbildningar Medlem och organisation Ledarskap och organisation D 83 Kursbeskrivning Målgrupp Förkunskaper Rekrytering Ekonomi Har du redan upparbetat ett fackligt intresse genom att gå den grundläggande utbildningen, nått en viss förståelse av kursen Insikter, men vill nu nå nästa nivå aktiv handling? Då är LOs nya tvåveckorskurs Ledarskap och organisation troligen en kurs för dig! Utbildningen är ny och inte utvecklad ännu. Självklart är dock att Ledarskap och organisation kommer att ingå, som ju även tydligt framgår av kursnamnet. Här tas både det pedagogiska- och demokratiska ledarskapet upp. Att du själv ska kunna fungera som handledare efter kursen är också ett mål. Men kursen innehåller också mycket mer, hela tiden med betoning på att få verktyg för att gå från ord till aktiv handling. Här kommer att rymmas områden som att praktiskt och enkelt, i den egna vardagen, driva opinionsbildning. Det kan t.ex. handla om bloggar eller liknande. Även internationella frågor kommer att avhandlas. Hur påverkar t.ex. globaliseringen och de internationella frågorna dig, konkret, och hur kan du agera utifrån den egna fackliga plattformen? Även den egna politiska arenan tas upp och hur den kan användas för att förändra och förbättra politiken. Förtroendevalda Insikter Fri ansökan Ersättning med utbildningsarvode Kurstid Kursplats Till avdelning senast Vecka Runö 5/3 2-7/5, 30/5-4/6 Vecka Runö 18/6 5-10/9, 3-8/10 Vecka /10, 14-19/11 Runö 20/8 30

31 Kalendarie 2010 :s centrala kurser Namn Datum Plats Anm Vald på jobbet Vecka /1 Göteborg 4/12-09 Vald på jobbet Vecka /1 Borlänge 4/12-09 Vald på jobbet Vecka 6 18/ /2 Sundeby folkhögskola Vald på jobbet Vecka /2 Kristanstad 18/12-09 Vecka /2 Borlänge 22/12-09 Vecka /2 Sundeby folkhögskola 8/1 Vecka /3 Kristanstad 15/1 Vald på jobbet Vecka /3 Trollhättan 5/2 Vald på jobbet Vecka /4 Växjö 12/2 Vald på jobbet Vecka /4 Malmö 19/2 Vald på jobbet Vecka /4 Örebro 19/2 Vald på jobbet Vecka , 21, 28/4 Uddevalla 19/2 Vecka /4 Göteborg 26/2 ARG Vecka /4 Kristanstad 26/2 Vald på jobbet Vecka /4 Östersund 26/2 Vald på jobbet Vecka /4 Katrineholm 26/2 Vald på jobbet Vecka /4 Stockholm 26/2 Vecka 17 ARG Vecka / /4 Örebro 5/3 Brunnsvik folkhögskola internat 5/3 31

32 :s centrala kurser Namn Datum Plats Anm Vecka /5 Stockholm 12/3 Vecka /5 Östersund 12/3 Vecka /5 Växjö 12/3 Vecka /5 Malmö 12/3 Vald på jobbet Vecka /5 Borlänge 19/3 Vald på jobbet Vecka /5 Göteborg 19/3 ARG Vecka /5 Göteborg 26/3 Vald på jobbet Vecka /5 Stockholm 26/3 Vecka /5 Katrineholm 26/3 ARG Vecka /5 Östersund 1/4 ARG Vecka /5 Stockholm 1/4 Vecka /5 Gävle 1/4 Vald på jobbet Vecka /6 Stockholm 9/4 Vecka /6 Stockholm 9/4 Vecka /6 Stockholm 23/4 Vald på jobbet Vecka /9 Göteborg 18/6 Vald på jobbet Vecka /9 Stockholm 30/7 Vald på jobbet Vecka /9 Malmö 30/7 Vecka /10 Stockholm 13/8 Vald på jobbet Vecka /10 Jönköping 13/8 32

33 :s centrala kurser Namn Datum Plats Anm Vecka /10 Malmö 20/8 Vecka /10 Göteborg 20/8 ARG Vecka /10 Stockholm 20/8 Vald på jobbet Vecka /10 Skellefteå 20/8 Vald på jobbet Vecka /10 Stockholm 27/8 ARG Vecka /10 Göteborg 3/9 Vecka /10 Skellefteå 3/9 ARG Vecka /11 Malmö 10/9 ARG Vecka /11 Sundsvall 17/9 Vald på jobbet Vecka , 16, 23/11 Jönköping 17/9 Vecka /11 Stockholm 17/9 ARG Vecka /11 Stockholm 24/9 Vald på jobbet Vecka /11 Stockholm 24/9 Vecka /11 Jönköping 24/9 Vecka /11 Falköping 24/9 Vald på jobbet Vecka 48 29/11-1/12 Göteborg 8/10 Vecka /12 Stockholm 15/10 33

34 LO:s centrala kurser Kod Namn Datum Plats Anm B 50 Vidareutbildning för Vecka 3 Runö 20/11-09 skyddsombud 17-22/1 I 22 Att informera och agitera Vecka 3 Örebro 20/ /1 O 81 Företagsekonomi Vecka 5 Runö 4/ /1-5/2 A 05 Insikter Vecka 5-6 Runö 27/ /1-12/2 B 03 Kurs för huvudskyddsombud Vecka 6 Runö 4/ /2 A 05 Insikter Vecka 6+10 Uppsala 4/ /2+8-12/3 A 05 Insikter Vecka 6+10 Umeå 4/ /2+8-12/3 O 70 Facklig arbete i företagets Vecka Runö 4/12-09 styrelse 7-12/2+7-12/ /4 B 70 Arbetsanpassning och Vecka 8 Runö 4/12-09 rehabilitering 21-24/2 F 11 Kvalificerad Vecka 8 Runö 4/12-09 förhandlingsteknik 21-24/2 I 22 Att informera och agitera Vecka 8 Runö 4/ /2 A 05 Insikter Vecka 8+12 Stockholm 4/ / /3 F 02 Arbetsrätt påbyggnad 1 Vecka 10 Runö 18/ /3 B 78 MBL och arbetsmiljö i Vecka 10 Runö 8/1 förhandling 7-10/3 A 05 Insikter Vecka Runö 8/1 7-19/3 I 03 Retorik Vecka 11 Runö 15/ /3 A 05 Insikter Vecka Örnsköldsvik 15/ / /4 A 05 Insikter Vecka Södertälje 15/1 O 70 Facklig arbete i företagets styrelse 15-19/ /4 Vecka / / /5 I 22 Att informera och agitera Vecka /3 Runö 15/1 Jönköping 22/1 34

35 LO:s centrala kurser Kod Namn Datum Plats Anm B 50 Vidareutbildning för Vecka 15 Runö 12/2 skyddsombud 11-16/4 A 05 Insikter Vecka Runö 12/ /4 F 06 Det svåra samtalet Vecka 16 Runö 19/ /4 A 05 Insikter Vecka Örebro 19/ / /5 A 05 Insikter Vecka Malmö 26/ / /5 A 05 Insikter Vecka Göteborg 26/ / /5 B 03 Kurs för huvudskyddsombud Vecka 18 Runö 5/3 2-7/5 I 22 Att informera och agitera Vecka 18 Katrineholm 5/3 3-7/5 G 61 Ledarskap och organisation Vecka Runö 5/3 2-7/5, 30/5-4/6 F 11 Kvalificerad Vecka 19 Runö 12/3 förhandlingsteknik 9-12/5 B 50 Vidareutbildning för Vecka 20 Kalmar 19/3 skyddsombud 17-21/5 F 02 Arbetsrätt påbyggnad 1 Vecka 21 Runö 26/ /5 A 05 Insikter Vecka Runö 26/3 23/5-4/6 I 21 Att synas och höras via Vecka 22 Runö 2/4 massmedia 30/5-2/6 B 50 Vidareutbildning för Vecka 22 Stockholm 2/4 skyddsombud 31/5-4/6 F 11 Kvalificerad Vecka 23 Runö 9/4 förhandlingsteknik 6-9/6 F 07 Arbetsrätt påbyggnad 2 Vecka 23 Runö 9/4 6-11/6 I 03 Retorik Vecka /6 Halmstad 9/4 35

36 LO:s centrala kurser Kod Namn Datum Plats Anm F 06 Det svåra samtalet Vecka 35 Runö 18/6 29/8-1/9 O 81 Företagsekonomi Vecka 35 Runö 18/6 29/8-3/9 A 05 Insikter Vecka Runö 18/6 29/8-10/9 A 05 Insikter Vecka Skövde 18/6 30/8-3/9+27/9-1/10 B 50 Vidareutbildning för Vecka 36 Runö 18/6 skyddsombud 5-10/9 G 61 Ledarskap och organisation Vecka Runö 18/6 5-10/9, 3-8/10 A 05 Insikter Vecka Falun 18/6 6-10/9+4-8/10 F 02 Arbetsrätt påbyggnad 1 Vecka 37 Malmö 18/ /9 B 70 Arbetsanpassning och Vecka 38 Runö 18/6 rehabilitering 19-22/9 I 22 Att informera och agitera Vecka 38 Runö 18/ /9 A 05 Insikter Vecka Göteborg 18/ / /10 A 05 Insikter Vecka Jönköping 18/ / /10 O 70 Facklig arbete i företagets Vecka Runö 18/6 styrelse 19-24/ / /11 F 11 Kvalificerad Vecka 39 Runö 18/6 förhandlingsteknik 26-29/9 F 02 Arbetsrätt påbyggnad 1 Vecka 39 Runö 18/6 26/9-1/10 A 05 Insikter Vecka Runö 18/6 26/9-8/10 I 03 Retorik Vecka 39 Göteborg 18/ /9 A 05 Insikter Vecka Eskilstuna 18/6 4-8/10+1-5/11 A 05 Insikter Vecka Skellefteå 18/6 4-8/10+1-5/11 F 02 Arbetsrätt påbyggnad 1 Vecka 41 Skövde 13/8 O 70 Facklig arbete i företagets styrelse 11-15/10 Vecka / / /12 Uddevalla 13/8 36

37 LO:s centrala kurser Kod Namn Datum Plats Anm I 03 Retorik Vecka 42 Runö 20/ /10 G 61 Ledarskap och organisation Vecka Runö 20/ /10, 14-19/11 B 03 Kurs för huvudskyddsombud Vecka 43 Runö 27/ /10 F 11 Kvalificerad Vecka 43 Viskadalens 27/8 förhandlingsteknik 25-27/10 folkhögskola I 22 Att informera och agitera Vecka 43 Malmö 27/ /10 A 05 Insikter Vecka Stockholm 27/ / /11 A 05 Insikter Vecka Runö 3/9 31/10-12/11 B 50 Vidareutbildning för Vecka 45 Runö 10/9 skyddsombud 7-12/11 A 05 Insikter Vecka Lund 10/9 8-12/ /12 F 02 Arbetsrätt påbyggnad 1 Vecka 46 Stockholm 17/ /11 A 05 Insikter Vecka Karlstad 17/ / /12 A 05 Insikter Vecka Malmö 17/ / /12 B 50 Vidareutbildning för Vecka 47 Skövde 24/9 skyddsombud 22-26/11 I 21 Att synas och höras via Vecka 48 Stockholm 1/10 massmedia 29/11-1/12 A 05 Insikter Vecka Runö 1/10 28/11-10/12 F 06 Det svåra samtalet Vecka 49 Runö 8/10 5-8/12 F 07 Arbetsrätt påbyggnad 2 Vecka 49 Runö 8/10 F 11 Kvalificerad förhandlingsteknik 5-10/12 Vecka /12 Runö 15/10 37

38 2010 ÅRS STUDIEPROGRAM FÖR FÖRTROENDEVALDA INOM 38

Facklig utbildning 2011. LOs Kunskapssystem. Kurskatalog 2011. Maj

Facklig utbildning 2011. LOs Kunskapssystem. Kurskatalog 2011. Maj Facklig utbildning 2011 LOs Kunskapssystem Kurskatalog 2011 Maj Landsorganisationen i Sverige 2011 Foto: Christina Jonsson Grafisk form: LO Original: MacGunnar Information & Media Tryck: LO-Tryckeriet,

Läs mer

LOs Kunskapssystem 2015 (2014-11-10)

LOs Kunskapssystem 2015 (2014-11-10) LOs Kunskapssystem 2015 (2014-11-10) Sida 1 av 56 Innehåll LOs Kunskapssystem 2015...5 Praktisk information...6 Vart vänder du dig med frågor?...6 Praktiskt om anmälningar...6 Kallelser och resor...6 Barnomsorg

Läs mer

LOs Kunskapssystem. Kurskatalog 2014

LOs Kunskapssystem. Kurskatalog 2014 LOs Kunskapssystem Kurskatalog 2014 Innehåll LOs Kunskapssystem 2014... 4 Praktisk information... 5 Ideologi, ledarskap och organisation...10 Insikter...10 Ledarskap och organisation Omvärldsbevakning...12

Läs mer

TYA, BYA och TAN erbjuder också en hel del arbetsmiljökurser och fortbildning i ditt yrke, nätadresser finns i slutet på denna katalog.

TYA, BYA och TAN erbjuder också en hel del arbetsmiljökurser och fortbildning i ditt yrke, nätadresser finns i slutet på denna katalog. 2012-11-05 Välkommen! Detta är den centrala kurskatalogen från Svenska Transportarbetareförbundet som vi använder internt inom förbundet på avdelningar, sektioner och klubbar. Här hittar du både lokala

Läs mer

Välkommen till våra fackliga studier!

Välkommen till våra fackliga studier! 2014-12-19 Välkommen till våra fackliga studier! Detta är den centrala kurskatalogen från Svenska Transportarbetareförbundet som vi använder internt inom förbundet på avdelningar, sektioner och klubbar.

Läs mer

Detta är en annonsbilaga från LO. Läs mer på www.lo.se. kursdeltagare går facklig utbildning varje år.

Detta är en annonsbilaga från LO. Läs mer på www.lo.se. kursdeltagare går facklig utbildning varje år. Detta är en annonsbilaga från LO. Läs mer på www.lo.se. Januari 2010 tema LOs Kurser 2010 Många tar redan chansen 100000 kursdeltagare går facklig utbildning varje år. Överträffar förväntningar 94 % av

Läs mer

Facklig utbildning i Stockholms län

Facklig utbildning i Stockholms län Facklig utbildning i Stockholms län Kurskatalog 2013 Facklig utbildning LO-distriktet i stockholms län # Lärandets lov Lär dig det enklaste! Gör det nu, ty nu är stunden här det är aldrig försent! Lär

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Alla kan göra något 21 Bättre arbetsmiljöutbildning (BAM) 18 Det fackliga löftet 26 Facket och samhället 7 Fackliga budbärare 20

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Alla kan göra något 21 Bättre arbetsmiljöutbildning (BAM) 18 Det fackliga löftet 26 Facket och samhället 7 Fackliga budbärare 20 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Alla kan göra något 21 Bättre arbetsmiljöutbildning (BAM) 18 Det fackliga löftet 26 Facket och samhället 7 Fackliga budbärare 20 Förhandlarutbildning grund 14 Försäkringsrådgivarutbildning

Läs mer

Studier 2015. GS Facket avd 1 Västra Skåne

Studier 2015. GS Facket avd 1 Västra Skåne Studier 2015 GS Facket avd 1 Västra Skåne Innehållsförteckning Inledning sid 1 Ersättningsregler sid 2 Kurser sid 3-11 ABF sid 12 LO - Ung sid 13 Albins Folkhögskola sid 14 Centrala kurser sid 15-18 Insikter

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING AGERA 14 Alla kan göra något 24 Avtalet för medlemmar 9 Avtalsinformation för Allokemiskavtalet 17 Avtalsinformation för Motorbranschen 16 Avtalsinformation för Teknikavtalet 17 Bättre

Läs mer

Pappers studiehandbok sid 1/69. Studiehandbok

Pappers studiehandbok sid 1/69. Studiehandbok 1/69 Studiehandbok 2/69 Innehåll Inledning Kunskapslyftet Idé och organisation * Pappers studieorganisation Facklig utbildning *Arbetsfördelning *Pappers utbildningar *Rutiner i samband med centrala LO-kurser

Läs mer

Fackuttrycket. Studier - 2015 GAF ABF AFIG MEDLEMSTIDNING FÖR GS- AVD. 6 VÄST. iskadalens folkhögskola. v& Kursgård

Fackuttrycket. Studier - 2015 GAF ABF AFIG MEDLEMSTIDNING FÖR GS- AVD. 6 VÄST. iskadalens folkhögskola. v& Kursgård Fackuttrycket Studier - 2015 OBS! Sidorna 9-12 innehåller nyheter i försäkringarna 2015 GAF ABF iskadalens folkhögskola v& Kursgård AFIG MEDLEMSTIDNING FÖR GS- AVD. 6 VÄST GS-medlem innehåll Innehållsförteckning

Läs mer

Studieprogrammet. Fackliga studier för medlemmar i Handels avdelning 20. avtalsenlig lön. tryggare arbetsplats. kompetens och arbetsutveckling

Studieprogrammet. Fackliga studier för medlemmar i Handels avdelning 20. avtalsenlig lön. tryggare arbetsplats. kompetens och arbetsutveckling Studieprogrammet 2004 Fackliga studier för medlemmar i Handels avdelning 20 avtalsenlig lön kompetens och arbetsutveckling tryggare arbetsplats reglerad OB-ersättning bättre arbetsmiljö inflytande skydd

Läs mer

2013-12-16. Ansvarig: Mariette Ljunggren Tel: 0761-807911 mariette.ljunggren@abf.se

2013-12-16. Ansvarig: Mariette Ljunggren Tel: 0761-807911 mariette.ljunggren@abf.se 2013-12-16 Ansvarig: Mariette Ljunggren Tel: 0761-807911 mariette.ljunggren@abf.se Tvärfackliga studier Jönköpings län 2014 1 Innehållsförteckning 3 Information 4 Anmälningsblankett 5 Fackets roll i samhället

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor Handbok för förtroendevalda inom privat sektor Innehållsförteckning Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande principer 9 När

Läs mer

Satsa på dig själv med fler i facket

Satsa på dig själv med fler i facket Satsa på dig själv med fler i facket Du är viktigast! Du har det viktigaste fackliga uppdraget av alla. Så sträck på dig och var stolt! Som medlemsvärvare är du med och ser till att vi tillsammans blir

Läs mer

Uppdaterat mars 2014

Uppdaterat mars 2014 Kursprogram 2014 Uppdaterat mars 2014 Basutbildningar För styrelseledamot i klubb eller förening FTFs basutbildningar ger dig som är ledamot i föreningens eller klubbens styrelse de kunskaper du behöver

Läs mer

Utbildningar. För dig med fackligt uppdrag i Unionen Värmland

Utbildningar. För dig med fackligt uppdrag i Unionen Värmland Utbildningar För dig med fackligt uppdrag i Unionen Värmland 2014 Innehåll Inledning...3 Kunskap skapar trygghet och ger kraft...4 Facklig grundkurs för förtroendevalda...5 Nycklar i framgångsrik kommunikation...6

Läs mer

handlingsplan för förändring OCH påverka? du är

handlingsplan för förändring OCH påverka? du är handlingsplan för förändring vill DU VARA MED OCH påverka? du är 2 Vad är facket för dig? Tänk att vi skalar bort allt. Alla paragrafer och försäkringar. Alla krångliga blanketter, alla avtal. Allt för

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom kommunal sektor

Handbok. för förtroendevalda inom kommunal sektor Handbok för förtroendevalda inom kommunal sektor Innehåll Innehållsförteckning 3-6 Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

En handbok för nya styrelser. Att komma igång. med lokal facklig verksamhet

En handbok för nya styrelser. Att komma igång. med lokal facklig verksamhet En handbok för nya styrelser Att komma igång med lokal facklig verksamhet 1 2 ST, 2005. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Print, september 2005. Upplaga: 3 000 ex. Beställ fler exemplar genom

Läs mer

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet Syns du finns vi Att vara ombud i Lärarförbundet Välkommen som ombud! Du som är ombud på arbetsplatsen är en viktig person i Lärarförbundet både för medlemmarna på din arbetsplats och för hela förbundet.

Läs mer

kompetensutvecklingsbarometer En undersökning av kompetensutveckling bland medlemmar i Unionen

kompetensutvecklingsbarometer En undersökning av kompetensutveckling bland medlemmar i Unionen kompetensutvecklingsbarometer En undersökning av kompetensutveckling bland medlemmar i Unionen 1 Innehåll Innehåll...1 Förord... 2 Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Andel som har fått kompetensutveckling...

Läs mer

Transport. Facklig organisering. Har du missat ersättning? AFA och Försäkringskassan Sidan 7. Tidningsbudsavtalet FEMMAN. Vad gäller?

Transport. Facklig organisering. Har du missat ersättning? AFA och Försäkringskassan Sidan 7. Tidningsbudsavtalet FEMMAN. Vad gäller? Transport i Stockholm Nummer 1/2014 FEMMAN Facklig organisering En lagskyddad rättighet Sidan 4 Har du missat ersättning? AFA och Försäkringskassan Sidan 7 Tidningsbudsavtalet Vad gäller? Sidan 15 Ordföranden

Läs mer

Verksamhetsbeslut Kongressens fastställda verksamhet

Verksamhetsbeslut Kongressens fastställda verksamhet kongressens beslut Verksamhetsbeslut Kongressens fastställda verksamhet Kongressperiod 2012 2016 @ 2011 Handelsanställdas förbund Foto David Bicho Tryck september 2011 art nr HA 19016 Innehåll att göra

Läs mer

Fackligt socialt handlingsprogram för förtroendevalda SALUT

Fackligt socialt handlingsprogram för förtroendevalda SALUT Fackligt socialt handlingsprogram för förtroendevalda SALUT SALUT Ett fackligt socialt handlingsprogram för förtroendevalda antaget av Kommunals kongress 2004 Innehåll Bakgrund 7 Fackligt socialt handlingsprogram

Läs mer

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 Förord Byggnads förbundsstyrelse beslutade i december 2012 att tillsätta en kongressutredning med följande uppdrag: Organisationen står inför många

Läs mer

Innehåll. Kommunals Värdegrund och vision 4 Visionen 4 Värdegrunden 4. Vi lär av varandra 17 Fakta: Förtroendemannalagen 15

Innehåll. Kommunals Värdegrund och vision 4 Visionen 4 Värdegrunden 4. Vi lär av varandra 17 Fakta: Förtroendemannalagen 15 1Kommunals tre studiehäften för Kommunals arbetsplatsombud värdegrund och vision TILLHÖR: Innehåll Kommunals Värdegrund och vision 4 Visionen 4 Värdegrunden 4 Fakta: Mål så säger stadgarna 5 Rättvisa och

Läs mer

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet Syns du finns vi Att vara ombud i Lärarförbundet Välkommen som ombud! Du som är ombud på arbetsplatsen är en viktig person i Lärarförbundet både för medlemmarna på din arbetsplats och för hela förbundet.

Läs mer