2018 GS avd 2 Östra Skåne/Blekinge

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2018 GS avd 2 Östra Skåne/Blekinge"

Transkript

1 GS avd 2 Östra Skåne/Blekinge

2 FACKLIG UTBILDNING I en organisation eller i ett samhälle som är byggt på demokratins värdegrund är den breda delaktigheten själva kärnan. En kärna vars frukt mognar genom kunskap som får näring i en jordmån som består av utbildning. GS uppmuntrar medlemmar att utbilda sig fackligt. Det är genom dina kunskaper som förbundet kan bli bättre i det gemensamma arbetet för trygghet och god levnadsstandard i såväl privat- som arbetslivet. Med en facklig grundutbildning, och sedan kanske specialutbildning på ett område som intresserar dig, får du kunskaper som ger dig möjlighet att ifrågasätta och motivera varför. Det kan gälla en diskussion om dina anställningsvillkor, ett politiskt uttalande i TV, ett inlägg på Facebook, en artikel i en tidning eller någonting på Internet. Den fackliga utbildningen innebär också ett viktigt erfarenhetsutbyte med de kurskamrater du träffar. Det stora antalet utbildade medlemmar på våra arbetsplatser bidrar till att GS är och förblir ett starkt och medlemsnära förbund. Som medlem har du rätt att vara ledig från arbetet för facklig utbildning. I vissa fall är ledigheten med bibehållen lön från arbetsgivaren, i andra fall får du ersättning från GS.

3 VÅGA TALA Syfte: Hör du till dem som gör allt du kan för att slippa hålla presentationer och att vara aktiv i diskussioner? Om du någon gång måste göra det så mår du riktigt dåligt innan? Du är inte ensam om det och ingen borde behöva känna så eftersom det ofta påverkar både karriär och privatliv. I vår kurs VÅGA TALA vill vi hjälpa dig att komma över den värsta rädslan och nervositeten, så att du inte låter den begränsa dig längre. Förkunskaper: Inga. Målgrupp: Medlemmar och förtroendevalda som vill stärka sin roll som agitator och klara av att tala inför ett större antal människor. Kursdagar: april. Kursplats: Internat på Backagården, Höör. Ersättning: Avdelningen står för förlorad arbetsförtjänst och reseersättning. Ansökan: Avdelningen tillhanda senast den 15 mars. Ansvariga: Avdelning 2, Mikael Olsson/Albins Folkhögskola. Konteringsnummer: inställd FÖRHANDLINGSUTBILDNING Syfte: Kursen vänder sig till förhandlare på arbetsplatsen. Vid denna utbildning får du lära dig mer om dina avtal och arbetsmarknadslagar. Du får också vara med och planera och genomföra ett förhandlingsspel. Målgrupp: Alla som sköter förhandlingar ute på sina arbetsplatser. Kursdagar: 24 april i Helsingborg, april på Backagården. Kursplats: Internat på Backagården, Höör. Ersättning: Enligt förtroendemannalagen FML 7. Arbetsgivaren står för förlorad arbetsinkomst och avdelningen står för reseersättning. Ansökan: Avdelningen tillhanda senast den 23 mars. Ansvariga: Avdelning 1.

4 KLUBBSTYRELSEUTBILDNING Syfte: Lära sig vilka lagar och avtal som gäller för ett uppdrag i klubbstyrelsen, samt en fördjupning i förtroendemannalagen. Vad innebär det att företräda medlemmarna. Hur fungerar arbetsmarknaden, vilka lagar gäller på arbetsmarknaden. Hur viktigt är ett centralt kollektivavtal? Målgrupp: Förtroendevalda i styrelser som saknar utbildning för uppdraget. Kursdagar: maj. Kursplats: Internat på Backagården, Höör. Ersättning: Enligt förtroendemannalagen FML 7. Arbetsgivaren står för förlorad arbetsinkomst och avdelningen står för reseersättning. Ansökan: Avdelningen tillhanda senast den 10 april. Ansvariga: Avdelning 1. inställd VÅR TRYGGHET Syfte: Här får du veta vad som finns i våra kollektivavtalade försäkringar. Information där du får tillfälle att ställa frågor direkt till några av dessa: Fonus, Folksam, bankjurist, din ombudsman, Försäkringskassan och A-kassan m.fl. Målgrupp: Medlemmar och förtroendevalda som vill ha koll på livet från vaggan till graven. Kursdagar: 9-10 oktober. Kursplats: Internat på Backagården, Höör. Ersättning: Skattefritt stipendium för medlemmar. Förtroendevalda ersätts med förbundets reglemente. Avdelningen står för reseersättning. Ansökan: Avdelningen tillhanda senast den 6 september. Ansvariga: Avdelning 2, Thomas Persson. Konteringsnummer:

5 SOCIALA MEDIER Syfte: Vad är sociala medier? Hur fungerar Facebook, Twitter mfl? Hur får jag igång en blogg och kopplar den till verksamheten? Vad betyder en fotosamling och YouTube-kanal? Landskapet för medier och kommunikation är inne i en tid av ständig förändring och utveckling. Hur kan vi arbeta med detta? Hur kan vi använda dem som ett fackligt verktyg? Vilka konsekvenser får det att använda Facebook och vilka avigsidor finns det? Dessa och andra frågor är sådant som diskuteras på kursen. Du som deltagare får också prova på att opinionsbilda med sociala medier. Ta gärna med dator, Ipad eller smartphone. Målgrupp: Alla medlemmar. Kursdagar: 28 maj. Kursplats: Backagården i Höör. Ersättning: Skattefritt stipendium för medlemmar. Förtroendevalda ersätts med förbundets reglemente. Avdelningen står för reseersättning. Ansökan: Avdelningen tillhanda senast den 22 april. Ansvariga: Avdelning 2, Thomas Persson/Albins Folkhögskola. Konteringsnummer: AVTALSKUNSKAP TRÄ/INFOMEDIAAVTALEN Syfte: Gå igenom de olika kollektivavtalen. Hur man kan använda kollektivavtalet i en förhandling med arbetsgivaren. Målgrupp: Kursen vänder sig i första hand till de som förhandlar på arbetsplatsen, men även kontaktombud är välkomna. Kursdagar: 6-7 november. Kursplats: Internat på Backagården, Höör. Ersättning: Enligt förtroendemannalagen FML 7. Arbetsgivaren står för förlorad arbetsinkomst och avdelningen står för reseersättning. Ansökan: Avdelningen tillhanda senast den 3 oktober. Ansvariga: Avdelning 1. Konteringsnummer: inställd

6 UTBILDNING ENBART FÖR TJEJER Syfte: Gemensam styrka för kvinnliga förtroendevalda. Vi vet att maktstrukturerna i samhället påverkar kvinnor. Det finns det både statistik och forskning som visar. Forskning visar också att i arbetsgrupper där det är 50/50 män och kvinnor fungerar arbetet som bäst. Det är år och vi är fortfarande inte jämställda! Kvinnor får inte samma möjligheter till kompetensutveckling, möjligheter att avancera i sin yrkesroll eller lika lön för lika arbete, som en man. Hur styr normer och värderingar oss? Hur kan vi kvinnor motverka detta och skapa en mer positiv utveckling? Hur blir vi fler kvinnor på våra arbetsplatser? Hur ser det egentligen ut på GS avtalsområden? Varför finns det så få kvinnliga maskinförare i skogen och hur kan vi i GS arbeta för att det skall bli fler? Hur kan kvinnliga förtroendevalda stötta varandra på ett bra sätt över avdelningsgränser? Detta är några av de frågeställningar som utbildningen tar upp. Målgrupp: Alla tjejer i avdelningen. Kursdagar: november. Kursplats: Internat på Backagården i Höör. Ersättning: Skattefritt stipendium för medlemmar. Förtroendevalda ersätts med förbundets reglemente. Avdelningen står för reseersättning. Ansökan: Avdelningen tillhanda senast den 10 oktober. Ansvariga: Avdelning 2, Mikael Olsson. Konteringsnummer: ORDFÖRANDEUTBILDNING Syfte: För dig som i första hand är ordförande eller vice ordförande i klubbstyrelsen. Lär dig leda samt utveckla styrelsens arbete. Målgrupp: Förtroendevalda i klubbstyrelser, max 2 från varje klubb. Kursdagar: november. Kursplats: Internat Hotell Statt i Hässleholm. (Ännu inte helt klart) Ersättning: Enligt förtroendemannalagen FML 7. Arbetsgivaren står för förlorad arbetsinkomst och avdelningen står för reseersättning. Ansökan: Avdelningen tillhanda senast den 24 oktober. Ansvariga: Avdelning 1. Konteringsnummer: inställd

7 ALLA KAN GÖRA NÅGOT - OM FRÄMLINGSFIENTLIGHET Syfte: ALLA KAN GÖRA NÅGOT för att motverka främlingsfientlighet och antidemokratiska krafter. Fackföreningsrörelsen kan aldrig acceptera att människor spelas ut mot varandra. Det gäller samhället i stort, men även på arbetsmarknaden som helhet, samt på den enskilda arbetsplatsen. Målgrupp: Alla fackligt förtroendevalda. Förkunskaper: Du bör ha gått MEDLEM I FACKET eller motsvarande, samt dela arbetarrörelsens värderingar. Kursdagar: 8 februari, 12 april, 14 juni, 13 september, 8 november. Kursplats: Backagården i Höör. Ersättning: Skattefritt stipendium. Avdelningen står för reseersättning. Ansökan: Via avdelningen senast 30 dagar innan kursstart. Ansvariga: ABF och LO. Konteringsnummer: Kolla eventuellt andra kursdagar: eller

8 MEDLEMSUTBILDNING - tvärfacklig Syfte: För att den fackliga organisationen ska kunna fungera som folkrörelse måste det finnas många som deltar i de grundläggande medlemsutbildningarna. Alla medlemmar har rätt till facklig grundutbildning. Det handlar om att stärka medlemmarnas fackliga medvetenhet och att uppmuntra dem att använda sina demokratiska rättigheter i den fackliga organisationen, på arbetsplatsen och i samhället. En facklig medlemsutbildning ska ge kunskaper om de fackliga idéer som bygger på det fackliga löftet: Att löntagarna lovar varandra att inte sälja sitt arbete till lägre pris eller på sämre villkor än de har lovat varandra. Fackföreningen är detta löfte. Dessutom bör kunskap nås kring det viktigaste medlet för löftet, det rikstäckande kollektivavtalet. Vi tror att du har valt att delta i denna utbildning för att du ska få grundläggande kunskaper om fackföreningens och ditt förbunds mål, funktion och roll på arbetsmarknaden och i samhället. Målgrupp: Alla medlemmar. Kursdagar: Se eller Kursplats: Studiecirkel. Ersättning: Skattefritt stipendium. Avdelningen står för reseersättning. Ansökan: Via avdelningen senast 30 dagar innan kursstart. Ansvariga: ABF och LO. Konteringsnummer: Kursdagar ABF Nordost: 7, 14 och 21 mars i Kristianstad, 4, 11 och 18/4 i Osby, 4, 11, 18, 25/4 och 2/5 i Hässleholm (kvällstid),16,23 och 24/5 i Hässleholm, 3,10 och 17/10 i Kristianstad, 10, 17 och 24/10 i Osby, 7, 14 och 21/11 i Hässleholm, 14, 21 och 28/11 i Kristianstad. Kursdagar ABF Österlen: 6, 14 och 15/2 i Ystad, 6, 14 och 15/3 i Sjöbo, 26/4, 2 och 3/5 i Tomelilla, 20, 26 och 27/9 i Ystad, 25, 31/10 och 1/11 i Tomelilla. Kursdagar Blekinge: 3-5 april i Karlskrona, 1-3 oktober i Ronneby, 5,12 19 november i Karlshamn.

9 VALD PÅ JOBBET GRUNDLÄGGANDE FÖRTROENDEMANNAUTBILDNING TVÄRFACKLIG Syfte: Utbildningen är en första introduktion till den som är ny i rollen som förtroendevald inom något LO-förbund. Utbildningen som beskrivs här pågår under tre dagar i följd, men kan självfallet också fungera i en studiecirkel eller delas upp i en kurs vid tre olika tillfällen. Den röda tråden i utbildningen är uppdelad i tre moment: 1. Hur hittar jag som förtroendevald min roll, mitt engagemang och även min plats i det fackliga arbetet? 2. Vilka är de viktigaste frågorna i det fackliga arbetet och hur ser lagarna ut på arbetsrättens område? 3. Vilka verktyg behöver jag för att sköta mitt fackliga uppdrag och vad ska jag göra när jag kommer hem? Förkunskaper: Medlemsutbildning. Målgrupp: Medlemmar med förtroendeuppdrag. Kursdagar: 19-21/3 i Malmö, 9, 16 och 23/5 i Kristianstad, 4-6/9 i Malmö, 22, 29/11 och 6/12 i Kristianstad. Ersättning: Skattefritt stipendium. Avdelningen står för reseersättning. Ansökan: Via avdelningen senast 30 dagar innan kursstart. Ansvariga: ABF och LO. Konteringsnummer: Utbildningar i Blekinge: april i Karlshamn, oktober i Karlskrona.

10 ARBETSMILJÖUTBILDNINGAR TVÄRFACKLIGA/ALBINS Albins folkhögskola erbjuder vassa arbetsmiljöutbildningar med kvalificerande och skickliga pedagoger med många års erfarenheter i arbetsmiljöarbete. Albins har under många år arbetat med utbildningar i arbetsmiljö och har särskild kompetens kring arbetsmiljöområdet. Albins utbildar dig som har behov av kunskaper i arbetsmiljö i din roll som skyddsombud, arbetsmiljöombud, huvudskyddsombud eller regionalt skyddsombud. Eller att du sitter i arbetsledande befattning och har behov av arbetsmiljökunskaper. En grundförutsättning att gå våra vidarutbildningar är att du har genomgått BAM (Bättre ArbetsMiljö). Albins pedagoger utgår från verkligheten när de utbildar i arbetsmiljökunskaper. Då pedagogiken utgår från deltagarnas kunskaper, förutsättningar och erfarenheter. Delaktighet från deltagarna är ett viktigt inslag i utbildningarna då alla har egen arbetsplats som är unik och som skapar unika förutsättningar. Att få en så stor bredd och relevans i utbildningen är viktigt för att skapa en utveckling hos deltagarna och kunna applicera sin nya kunskap på sina respektive arbetsplatser oavsett om man är förtroendevald för sitt uppdrag eller som anställd och har i sitt yrke att vara ansvarig för arbetsmiljön! Albins erbjuder i grunden färdiga utbildningar men kan alltid skräddarsy utbildningar för grupper efter behov och situation. Kontakta Jonas Borgström: eller albins.nu. För enkelhetens skull har Albins ett enhetspris på utbildningarna med kr per 3-dagarskurs och deltagare. I det priset ingår förutom moderna lokaler och duktiga pedagoger även kursmaterial samt förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika alla dagar. Andra kostnader så som resekostnader etc ligger utanför och skall normalt betalas till deltagaren direkt av dennes arbetsgivare. Eventuell boendekostnad enligt ovan kan Albins däremot lägga på fakturan förutsatt att det godkänts av arbetsgivaren. Samtliga vidareutbildningar i arbetsmiljö finns på Albins Folkhögskolas hemsida under adress: Tryck sedan på knappen Arbetsmiljökurser.

11 ARBETSMILJÖUTBILDNINGAR BAM TVÄRFACKLIGA/ABF Bättre arbetsmiljö är en grundläggande arbetsmiljöutbildning som omfattar fem dagar. Målet med utbildningen är att deltagarna ska få grundläggande kunskaper om Arbetsmiljölagen, Arbets miljöförordningen samt Arbetsmiljö verkets författningssamling. Dessutom ska deltagarna få förståelse för de olika roller som finns inom arbetsmiljö arbetet samt tillräckliga kunskaper för att kunna arbeta med arbetsmiljöfrågor på sina arbetsplatser 25/1, 1/2, 8/2, 15/2, 22/2 Hässleholm 5/4, 12/4, 19/4, 26/4, 3/5 Hässleholm 5/4, 12/4, 19/4, 26/4, 3/5 Malmö 8/5, 15/5, 22/5, 29/5, 5/6 Kristianstad 8/5, 15/5, 22/5, 29/5, 5/6 Ystad 11/9, 18/9, 25/9, 2/10, 9/10 Kristianstad 20/9, 27/9, 4/10, 11/10, 18/10 Hässleholm 1/10, 8/10, 15/10, 22/10, 29/10 Malmö 23/10, 30/10, 6/11, 13/11, 20/11 Kristianstad 15/11, 22/11, 29/11, 6/12, 13/12 Hässleholm Övriga Arbetsmiljöutbildningar finns på LO Skånes hemsida: Under Facklig utbildning finns en länk till en studiekatalog för. Här finns samtliga arbetsmiljöutbildningar som går i ABF:s regi. OBS! Anmälan till samtliga utbildningar måste ske via avdelningen på mail: avd

12 FÖRSÄKRINGSINFORMATÖRER Nu är års försäkringsutbildningsdatum spikade. Efter att båda Grundutbildningen och Vidareutbildningen blev obligatoriska tycker vi att det är extra viktigt att få ut datum i god tid. Välkommen till våra utbildningar i Blekinge och Småland Grundutbildning: Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Karlshamn 03-apr 24-apr 08-maj 29-maj Växjö 04-apr 25-apr 09-maj 30-maj Växjö 25-sep 18-okt 25-okt 07-nov Värnamo 25-sep 16-okt 29-okt 08-nov Nässjö 26-sep 18-okt 29-okt 08-nov Vidareutbildningarna: Växjö 24-sep Karlskrona 30-okt Emmaboda 04-okt Växjö 31-okt Ljungby 11-okt Ronneby 06-nov Karlshamn 16-okt Växjö 19-nov Olofström 29-okt Välkommen till våra grundutbildningar i Skåne dag januari, 6 februari, 13 februari, 27 februari 7 mars, 14 mars, 21 mars, 4 april 4 april, 11 april, 18 april, 2 maj 7 maj, 14 maj, 21 maj, 4 juni 28 augusti, 4 september, 11 september, 25 september 9 oktober, 16 oktober, 23 oktober, 6 november

13 SKYDDSOMBUDSUTBILDNING Syfte: Vidareutbildning för skyddsombud. Förkunskaper: BAM. Målgrupp: Valda skyddsombud. Kursdag: 18 oktober. Kursplats: Kristianstad. Ersättning: Arbetsgivaren står för förlorad arbetsinkomst och reseersättning. Ansökan: Avdelningen tillhanda senast den 15 september. Ansvarig: Mattias Svensson, avd 2 Konteringsnummer: ÖVRIGA UTBILDNINGAR TVÄRFACKLIGA Utöver dessa utbildningar som finns i det här programmet, så finns det kanske andra utbildningar som Du är intresserad av? Dessa finns på LO Skånes hemsida: Under Facklig utbildning finns en länk till en studiekatalog för.

14 Studielänkar: under fliken Studier Ev. ändringar i studieprogrammet hittar du här. under fliken Studier Här hittar du tvärfackliga kurser som hålls på våra kursgårdar. Sök upp ditt ABF i din kommun för att se vad som erbjuds. ANMÄLAN KURSER Anmälan skall alltid göras via mail Du anmäler dig med ditt namn, arbetsplats, personnummer, adress, telefonnummer och mailadress. Har du ingen mailadress, kontakta avdelningen

15 EKONOMISK ERSÄTTNING Medlemmar utan förtroendeuppdrag Är du inte förtroendevald och inte har något uppdrag ersätts du med ett utbildningsstipendium på 904:-/dag, 4.520:-/vecka. Ersättningen kan också vara ett skattefritt korttidsstöd på 113:-/timme. Behöver du ha hjälp med ledighet från din arbetsgivare vid utbildningen så kontakta avdelningen. Förtroendevalda När du går utbildning som rör ditt förtroendeuppdrag, så skall arbetsgivaren enligt 7 förtroendemannalagen betala din lön under utbildningen. Om utbildningen inte är knuten till ditt uppdrag ersätts du med 205:-/ timme eller den faktiskt förlorade lönen. Har Ni en lön som överstiger 205:-/timme, så krävs intyg från arbetsgivaren. Körersättning Körersättning till och från kurser ersätts med 34:-/mil om du är förtroendevald. Samåk i största möjliga mån. Miljön är viktig.

16 GS avd 2 Östra Skåne/Blekinge Tivoligatan 2, Kristianstad Telefon: Fax:

Studier 2015. GS Facket avd 1 Västra Skåne

Studier 2015. GS Facket avd 1 Västra Skåne Studier 2015 GS Facket avd 1 Västra Skåne Innehållsförteckning Inledning sid 1 Ersättningsregler sid 2 Kurser sid 3-11 ABF sid 12 LO - Ung sid 13 Albins Folkhögskola sid 14 Centrala kurser sid 15-18 Insikter

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Inledning sid 2 Ersättningsregler sid 3 Kurser sid 4-14 Medlemsutbildningar sid 15 1 Arbetsmiljöutbildningar sid 16 Funktionsutbildningar sid 17 ABF sid 18 LO - Ung sid 19 Albins Folkhögskola

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Inledning sid 1 Ersättningsregler sid 2 Kurser sid 3-13 Medlemsutbildningar sid 14 Arbetsmiljöutbildningar sid 15 Funktionsutbildningar sid 16 ABF sid 17 LO - Ung sid 18 Albins Folkhögskola

Läs mer

Kalendarium Fackliga studier. Hösten 2015

Kalendarium Fackliga studier. Hösten 2015 Kalendarium Fackliga studier Hösten 2015 Lite om våra kurser under våren 2011 2015-02-02 Medlem i facket / Medlemsutbildning Målgrupp: För medlemmar utan förtroendeuppdrag. Kursinnehåll: Är du nöjd eller

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Inledning sid 2 Ersättningsregler sid 3 Kurser sid 4-14 Medlemsutbildningar sid 15 1 Arbetsmiljöutbildningar sid 16 Funktionsutbildningar sid 17 ABF sid 18 LO - Ung sid 19 Albins Folkhögskola

Läs mer

Studiekalender

Studiekalender Studiekalender 2019 Vårens utbildningar Förhandlarutbildning 20-21 maj Steg 1 tillfälle 1 Kursen vänder sig till förtroendevalda som ska förhandla. Ansvarig: Avd. 4 Plats: Ädelfors Folkhögskola Förhandlarutbildning

Läs mer

Kalendarium Fackliga studier 2019

Kalendarium Fackliga studier 2019 Kalendarium Fackliga studier 2019 Lite om våra kurser under våren 2019 Medlem i facket / Medlemsutbildning (tvärfacklig) ABF Målgrupp: För medlemmar utan förtroendeuppdrag. Kursinnehåll: Är du nöjd eller

Läs mer

Kalendarium Fackliga studier. Våren 2017

Kalendarium Fackliga studier. Våren 2017 Kalendarium Fackliga studier Våren 2017 Lite om våra kurser under våren 2011 2016-11-17 Medlem i facket / Medlemsutbildning Målgrupp: För medlemmar utan förtroendeuppdrag. Kursinnehåll: Är du nöjd eller

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Inledning sid 1 Ersättningsregler sid 2 Kurser sid 3-8 Arbetsmiljöutbildningar sid 9 ABF sid 10 LO - Ung sid 11 Albins Folkhögskola sid 12 Medlemsutbildningar sid 13 LO kurser sid

Läs mer

Studieprogram Fackliga studier för medlemmar och förtroendevalda i Handels Göteborg

Studieprogram Fackliga studier för medlemmar och förtroendevalda i Handels Göteborg Studieprogram 2019 Fackliga studier för medlemmar och förtroendevalda i Handels Göteborg 1 Handels grundläggande förtroendemannautbildning Steg 1-6 Kursinnehåll Steg 1 inriktas först och främst på att

Läs mer

STUDIEPROGRAM. Detta är en övergripande Studiefolder i GS avd. 4 Här finner du både lokala, regionala och centrala utbildningar för dig som GS medlem.

STUDIEPROGRAM. Detta är en övergripande Studiefolder i GS avd. 4 Här finner du både lokala, regionala och centrala utbildningar för dig som GS medlem. STUDIEPROGRAM GS-facket avd. 4 Östra Småland Detta är en övergripande Studiefolder i GS avd. 4 Här finner du både lokala, regionala och centrala utbildningar för dig som GS medlem. Grafisk design av Pontus

Läs mer

Tvärfackliga studier i Skåne 2020

Tvärfackliga studier i Skåne 2020 Tvärfackliga studier i Skåne 2020 1 På omslaget: Malmö. Alla bilder togs av: Sabahudin Varenikic 2 Innehåll Tvärfackliga studier i skåne 2020 4 Facklig introduktionsutbildning 6 Facklig medlemsutbildning

Läs mer

Tänk på att VÄLKOMMEN TILL STUDIEÅRET 2018 ANMÄLAN LEDIGHET ERSÄTTNING KURSKOSTNAD OM SISTA ANMÄLNINGSDAG MÖJLIGHET TILL ÖVERNATTNING

Tänk på att VÄLKOMMEN TILL STUDIEÅRET 2018 ANMÄLAN LEDIGHET ERSÄTTNING KURSKOSTNAD OM SISTA ANMÄLNINGSDAG MÖJLIGHET TILL ÖVERNATTNING STUDIEK ATALOG 2018 VÄLKOMMEN TILL STUDIEÅRET 2018 Kunskap är mer än fakta. Kunskap är förståelse, medvetenhet, färdigheter och omdöme. Kunskap är personlig och utvecklar gruppen. Genom våra lagar och

Läs mer

Tvärfackliga studier Jönköpings län 2015

Tvärfackliga studier Jönköpings län 2015 2014-12-15 Tvärfackliga studier Jönköpings län 2015 1 Information. Ledigt för fackliga studier: Ansökan ska göras till arbetsgivaren senast 14 dagar före utbildningens start. Vi rekommenderar att du anmäler

Läs mer

TVÄR- FACKLIGA KURSER I SKÅNE

TVÄR- FACKLIGA KURSER I SKÅNE 2019 TVÄR- FACKLIGA KURSER I SKÅNE INNEHÅLL Tvärfackliga studier i Skåne 2019..................................................... 3 Facklig introduktionsutbildning......................................................

Läs mer

Tvärfackliga studier i Småland och Blekinge

Tvärfackliga studier i Småland och Blekinge Tvärfackliga studier i Småland och Blekinge 2017 1 Praktisk Information. Ledigt för fackliga studier: Ansökan ska göras till arbetsgivaren senast 14 dagar före utbildningens start. Vi rekommenderar att

Läs mer

Studiekalender Gemensam Styrka

Studiekalender Gemensam Styrka Studiekalender 2017 Gemensam Styrka Vårens kurser för medlemmar Med livet som insats 26 april, 3, 10 maj Kursen vänder sig till samtliga medlemmar som är intresserade av arbetsmiljö Ansvarig: ABF Jönköping

Läs mer

Studiekatalog GS Avd

Studiekatalog GS Avd Studiekatalog GS Avd.7 2017 Katalogen är ett utdrag ur den centrala studiekatalogen som sätter fokus på de lokala utbildningarna i Avd.7. Vill du få det totala utbudet gå in på www.lo.se och klicka vidare

Läs mer

2013-12-16. Ansvarig: Mariette Ljunggren Tel: 0761-807911 mariette.ljunggren@abf.se

2013-12-16. Ansvarig: Mariette Ljunggren Tel: 0761-807911 mariette.ljunggren@abf.se 2013-12-16 Ansvarig: Mariette Ljunggren Tel: 0761-807911 mariette.ljunggren@abf.se Tvärfackliga studier Jönköpings län 2014 1 Innehållsförteckning 3 Information 4 Anmälningsblankett 5 Fackets roll i samhället

Läs mer

Studiekatalog GS Avd

Studiekatalog GS Avd Studiekatalog GS Avd.7 2018 Katalogen är ett utdrag ur den centrala studiekatalogen som sätter fokus på de lokala utbildningarna i Avd.7. Vill du få det totala utbudet gå in på www.lo.se och klicka vidare

Läs mer

VARMT VÄLKOMMEN! Om de tvärfackliga studierna. Platser för utbildningarna. Ledighet från arbetet. Anmälan. Bekräftelse

VARMT VÄLKOMMEN! Om de tvärfackliga studierna. Platser för utbildningarna. Ledighet från arbetet. Anmälan. Bekräftelse STUDIER 2018 1 Om de tvärfackliga studierna Flera utav utbildningarna i häftet görs tillsammans med övriga LO-förbund genom ABF i Uppsala län. Vi tror på vikten av att träffas och bilda oss tillsammans

Läs mer

Tvärfackliga studier Jönköpings län 2016

Tvärfackliga studier Jönköpings län 2016 2016 Tvärfackliga studier Jönköpings län 2016 1 Information. Ledigt för fackliga studier: Ansökan ska göras till arbetsgivaren senast 14 dagar före utbildningens start. Vi rekommenderar att du anmäler

Läs mer

FACKLIGA STUDIER. Hösten 2011

FACKLIGA STUDIER. Hösten 2011 FACKLIGA STUDIER Hösten 2011 ABF ÖREBRO LÄN Drottninggatan 38 702 22 Örebro Tel: 019-601 54 13 Fax: 019-601 54 09 E-POST: tomas.hjort@abf.se thomas.andersson@abf.se LO-distriktet Örebro-Värmland Kungsvägen

Läs mer

Läs det här först: Ansökan om deltagande i utbildningar måste ske senast fyra veckor före kursstart

Läs det här först: Ansökan om deltagande i utbildningar måste ske senast fyra veckor före kursstart Kurskalender 2019 Läs det här först: Ansökan om deltagande i utbildningar måste ske senast fyra veckor före kursstart Utbildningar som arrangeras av ABF har sex veckors ansökningstid Det ska framgå i kursansökan

Läs mer

VARMT VÄLKOMMEN! Om de tvärfackliga studierna. Platser för utbildningarna. Ledighet från arbetet. Anmälan. Bekräftelse

VARMT VÄLKOMMEN! Om de tvärfackliga studierna. Platser för utbildningarna. Ledighet från arbetet. Anmälan. Bekräftelse STUDIEKATALOG 2019 Om de tvärfackliga studierna Flera utav utbildningarna i häftet görs tillsammans med övriga LO-förbund genom ABF i Uppsala län. Vi tror på vikten av att träffas och bilda oss tillsammans

Läs mer

nmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm

nmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm nmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm rtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuio pasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas dfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjk Utbildningarna riktar

Läs mer

Tänk på att VÄLKOMMEN TILL STUDIEÅRET 2019

Tänk på att VÄLKOMMEN TILL STUDIEÅRET 2019 Studiekatalog 2019 VÄLKOMMEN TILL STUDIEÅRET 2019 Kunskap är mer än fakta. Kunskap är förståelse, medvetenhet, färdigheter och omdöme. Kunskap är personlig och utvecklar gruppen. Genom våra lagar och avtal

Läs mer

Att ge grundläggande kunskaper om lagar, avtal och den fackliga organisationen. Stimulera till fortsatt fackligt arbete samt studier.

Att ge grundläggande kunskaper om lagar, avtal och den fackliga organisationen. Stimulera till fortsatt fackligt arbete samt studier. 1 Medlemsutbildning Medlemmar. Att ge grundläggande kunskaper om lagar, avtal och den fackliga organisationen. Stimulera till fortsatt fackligt arbete samt studier. Kurslängd 24 timmar ( 3 dagar ). Utbildningsstipendium

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING STUDIEKATALOG 2019 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning 2 Information kring studier 3 Vald på jobbet 4 Agera 5 Kollektivavtalet 6 Lagar i arbetslivet 7 Förhandlarutbildning 8 Hållbart arbete Grund

Läs mer

Med önskan om ett bra studieår!

Med önskan om ett bra studieår! Med önskan om ett bra studieår! 1 Medlemsutbildning Medlemmar. Att ge grundläggande kunskaper om lagar, avtal och den fackliga organisationen. Stimulera till fortsatt fackligt arbete samt studier. Kurslängd

Läs mer

Studieledighet ansökan - ersättning

Studieledighet ansökan - ersättning Studieledighet ansökan - ersättning Enligt studieledighetslagen har du rätt att vara ledig från jobbet för att delta i fackliga studier och vuxenutbildning. Lagen klargör också hur det ska gå till när

Läs mer

2013-01-07 TVÄRFACKLIGA STUDIER JÖNKÖPINGS LÄN. Ansvarig: Mariette Ljunggren Tel: 0761 807911 mariette.ljunggren@abf.se

2013-01-07 TVÄRFACKLIGA STUDIER JÖNKÖPINGS LÄN. Ansvarig: Mariette Ljunggren Tel: 0761 807911 mariette.ljunggren@abf.se 2013-01-07 TVÄRFACKLIGA STUDIER JÖNKÖPINGS LÄN Ansvarig: Mariette Ljunggren Tel: 0761 807911 mariette.ljunggren@abf.se 2013 1 Innehållsförteckning 3 Information 4 Anmälningsblankett 5 Introduktionsutbildning

Läs mer

TVÄRFACKLIGA STUDIER I SKÅNE 2017

TVÄRFACKLIGA STUDIER I SKÅNE 2017 TVÄRFACKLIGA STUDIER I SKÅNE 2017 LO-distriktet i Skåne Praktisk information till dig som vill gå utbildning 3 Facklig introduktionsutbildning 4 Facklig medlemsutbildning 5 Facklig medlemsutbildning 6

Läs mer

FACKLIGA STUDIER. and@lo.se

FACKLIGA STUDIER. and@lo.se FACKLIGA STUDIER 2013 ABF Örebro län Drottninggatan 38 702 22 Örebro Tel: 019-57 10 84 Fax: 019-601 54 09 www.abf.se/orebrolan E-POST: thomas.andersson@abf.se tomas.hjort@abf.se LO-distriktet Örebro-Värmland

Läs mer

Studieprogram. FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM SEKO Väst

Studieprogram. FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM SEKO Väst Studieprogram 2011 FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM SEKO Väst 2 Innehållsförteckning Information om ungdomskurser för dig under 30 år...5 Om Facket... 6 Om Samhället...7 Om Global rättvisa...8 Om Främligsfientlighet...

Läs mer

Handels Handels avd 29 Umeå Anmälan handels.se/umea Kunskap ger styrka

Handels Handels avd 29 Umeå Anmälan handels.se/umea Kunskap ger styrka Handels 2018 Handels avd 29 Umeå handels.se/umea Kunskap ger styrka Januari 30 AMK Jobbet & Framtiden Umeå 6 Februari 5-10 Uppsökeri vecka 6 13-15 Steg 4, Skellefteå 7 14-15 Tjänstemannautbildning Skellefteå

Läs mer

Medlemsutbildningar Funktionsutbildningar Valrörelseutbildningar Arbetsmiljöutbildningar LO UNG-utbildningar...

Medlemsutbildningar Funktionsutbildningar Valrörelseutbildningar Arbetsmiljöutbildningar LO UNG-utbildningar... Innehåll Medlemsutbildningar... 3 Funktionsutbildningar... 5 Valrörelseutbildningar... 7 Arbetsmiljöutbildningar... 8 LO UNG-utbildningar... 9 Insikter... 12 GS specefika utbildningar... 13 Fakta om utbildningar...

Läs mer

TVÄR- FACKLIGA STUDIER I SKÅNE

TVÄR- FACKLIGA STUDIER I SKÅNE TVÄR- FACKLIGA STUDIER I SKÅNE 2018 INNEHÅLL Tvärfackliga studier i Skåne 2018 3 Facklig introduktionsutbildning 4 Facklig medlemsutbildning 5 Facklig-politisk medlemsutbildning 7 Grundläggande förtroendemannautbildning

Läs mer

Tvärfackliga studier i Småland och Blekinge 2018

Tvärfackliga studier i Småland och Blekinge 2018 Tvärfackliga studier i Småland och Blekinge 2018 Innehåll Medlemsutbildningar... 3 Funktionsutbildningar... 5 Valrörelseutbildningar... 7 Arbetsmiljöutbildningar... 8 LO UNG-utbildningar... 9 Insikter...

Läs mer

Studieprogram Hösten 2011

Studieprogram Hösten 2011 Studieprogram Hösten 2011 FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM SEKO Väst Innehållsförteckning Information om ungdomskurser för dig under 30 år... 4 Om Facket... 5 Om Samhället... 6 Om Global rättvisa... 7 Om Främligsfientlighet...

Läs mer

TVÄRFACKLIGA STUDIER I SKÅNE 2017

TVÄRFACKLIGA STUDIER I SKÅNE 2017 TVÄRFACKLIGA STUDIER I SKÅNE 2017 LO-distriktet i Skåne Praktisk information till dig som vill gå utbildning 3 Facklig introduktionsutbildning 4 Facklig medlemsutbildning 5 Facklig medlemsutbildning 6

Läs mer

Studieprogram. För medlemmar inom Seko Mellansverige, som inte har förtroendeuppdrag.

Studieprogram. För medlemmar inom Seko Mellansverige, som inte har förtroendeuppdrag. Studieprogram 2019 För medlemmar inom Seko Mellansverige, som inte har förtroendeuppdrag. 1 Hej Seko medlem... 3 Information om ungdomskurser för dig under 30 år... 4 Om Facket... 5 Om Samhället... 7 Om

Läs mer

TVÄRFACKLIGA STUDIER I SKÅNE

TVÄRFACKLIGA STUDIER I SKÅNE TVÄRFACKLIGA STUDIER I SKÅNE 2016 LO-distriktet i Skåne Tvärfackliga studier i Skåne 2016 I denna skrift har vi sammanställt alla de tvärfackliga utbildningar som vi planerar att genomföra i Skåne under

Läs mer

Studieprogram. För medlemmar inom Seko Mellansverige, som inte har förtroendeuppdrag. Reviderat

Studieprogram. För medlemmar inom Seko Mellansverige, som inte har förtroendeuppdrag. Reviderat Studieprogram 2018 För medlemmar inom Seko Mellansverige, som inte har förtroendeuppdrag. Reviderat 2018-05-29 1 Hej Seko medlem... 3 Information om ungdomskurser för dig under 30 år... 4 Om Facket...

Läs mer

Studieprogram. För alla medlemmar inom Seko Mellansverige

Studieprogram. För alla medlemmar inom Seko Mellansverige Studieprogram 2018 För alla medlemmar inom Seko Mellansverige 1 Hej Seko medlem... 3 Information om ungdomskurser för dig under 30 år... 4 Om Facket... 5 Om Samhället... 6 Om Främlingsfientlighet... 7

Läs mer

Fackliga studier för medlemmar i Handels avdelning 2

Fackliga studier för medlemmar i Handels avdelning 2 STUDIEPROGRAM 2018 Fackliga studier för medlemmar i Handels avdelning 2 Anmäl dig till kurser och andra aktiviteter 0771-666 444, trollhattan@handels.se, handels.se/trollhattan 1 Välkommen till studieåret

Läs mer

Tvärfackliga Studier 2019

Tvärfackliga Studier 2019 Tvärfackliga Studier 2019 ETT SAMARBETE MELLAN ABF, LO OCH FACKFÖRBUNDEN I VÄRMLANDS OCH ÖREBRO LÄN Innehållsförteckning Information kring fackliga studier 2019 3 Introduktionsutbildning 4 Medlemsutbildning

Läs mer

Hitta rätt i katalogen. Flera goda skäl att studera med IF Metall

Hitta rätt i katalogen. Flera goda skäl att studera med IF Metall Studiekatalogen 2018 Hitta rätt i katalogen Flera goda skäl att studera med IF Metall 3 Kontakt 3 ar 4 Medlemsutbildningar 6 Facklig introduktion 7 Medlem i facket 8 Facket och samhället 9 Medlem i facket

Läs mer

Fackliga studier för förtroendevalda i Handels avdelning 2

Fackliga studier för förtroendevalda i Handels avdelning 2 STUDIEPROGRAM 2019 Fackliga studier för förtroendevalda i Handels avdelning 2 Anmäl dig till kurser och andra aktiviteter 0771-666 444, trollhattan@handels.se, handels.se/trollhattan 1 Välkommen till studieåret

Läs mer

Studiekalender 2015. Gemensam Styrka

Studiekalender 2015. Gemensam Styrka Studiekalender 2015 Gemensam Styrka Vårens samverkanskurser avd. 4, 5, och 8 Löftet. 2-4 mars Kursen vänder sig till alla och handlar om kollektivavtalets värde. Ansvarig: Avd. 4 Plats: Ädelfors Folkhögskola

Läs mer

Handels Handels avd 29 Umeå Anmälan handels.se/umea Kunskap ger styrka

Handels Handels avd 29 Umeå Anmälan handels.se/umea Kunskap ger styrka Handels 2014 Handels avd 29 Umeå handels.se/umea Kunskap ger styrka Februari 24-26 Steg 4, Umeå 7 Mars 3-4 Samhället, Förtroendev. Skellefteå 8 6 Samhället, Medlemmar, Skellefteå 9 17-18 Samhället, Skyddsombud,

Läs mer

Hitta rätt i katalogen. Flera goda skäl att studera med IF Metall

Hitta rätt i katalogen. Flera goda skäl att studera med IF Metall Studiekatalogen 2019 Hitta rätt i katalogen Flera goda skäl att studera med IF Metall 3 Kontakt 3 ar 4 Utbildningskalender 6-7 Medlemsutbildningar 10 Facklig introduktion 11 Medlem i facket 12 Facket och

Läs mer

( Studieprogram 2017

( Studieprogram 2017 (Studieprogram 2017 För att förstå facket Nästan alltid vet vi vad vi betalar för. Det sitter i ryggraden att ha koll på vart pengarna går och vad man får för dem. Men erfarenheten visar att många medlemmar

Läs mer

Handels Handels avd 29 Umeå Anmälan handels.se/umea Kunskap ger styrka

Handels Handels avd 29 Umeå Anmälan handels.se/umea Kunskap ger styrka Handels 2013 Handels avd 29 Umeå handels.se/umea Kunskap ger styrka Kalender för 2013 Januari 29-31 Steg 4, Umeå 7 Februari 5 Arbetsplatsen, Umeå 8 20 Arbetsplatsen, Skellefteå 9 26-28 Steg 5, Skellefteå

Läs mer

Kurser för dig som är förtroendevald 2014

Kurser för dig som är förtroendevald 2014 Kurser för dig som är förtroendevald 2014 Till dig som är fackligt förtroendevald Byggnads har ett stort kursprogram för dig som blivit utsedd till lagbas, skyddsombud och MB/FFM. I den här broschyren

Läs mer

Katrineberg folkhögskola Vidareutbildning för skyddsombud och arbetsmiljöansvariga 2 ARBETSMILJÖ- UTBILDNINGAR I SKÅNE 2018

Katrineberg folkhögskola Vidareutbildning för skyddsombud och arbetsmiljöansvariga 2 ARBETSMILJÖ- UTBILDNINGAR I SKÅNE 2018 Katrineberg folkhögskola Vidareutbildning för skyddsombud och arbetsmiljöansvariga 2 ARBETSMILJÖ- UTBILDNINGAR I SKÅNE 2018 Information BRA ATT VETA Vi på Albins folkhögskola har dokumenterat mycket duktiga

Läs mer

Facklig utbildning SID 1

Facklig utbildning SID 1 Facklig utbildning 2019 ABF Västernorrland ABF Jämtland/Härjedalen LO-distriktet Mellersta Norrland SID 1 Uppdaterad 190108 Medlemsutbildningar Alla medlemsutbildningar riktar sig till dig som inte har

Läs mer

Kursprogram för Medlemmar och Förtroendevalda

Kursprogram för Medlemmar och Förtroendevalda Kursprogram för Medlemmar och Förtroendevalda 2019 Att sluta utbilda för att spara pengar är som att stanna klockan för att spara tid! Rev. 2019-01-02 IF Metalls studieorganisation Varför ska vi utbilda

Läs mer

Facklig utbildning SID 1

Facklig utbildning SID 1 FACKLIGA STUDIER Facklig utbildning 2019 ABF Västernorrland ABF Jämtland/Härjedalen LO-distriktet Mellersta Norrland SID 1 Uppdaterad 181112 Medlemsutbildningar FACKLIGA STUDIER Alla medlemsutbildningar

Läs mer

Medlemmar utan fackliga uppdrag ersätts med ett skattefritt stipendium på 824 kr/dag eller 103 kr/timme.

Medlemmar utan fackliga uppdrag ersätts med ett skattefritt stipendium på 824 kr/dag eller 103 kr/timme. 2 Varför skall jag gå en facklig utbildning? Kunskap är mer än att hämta in fakta. Kunskap är även förståelse, medvetenhet, färdigheter och omdöme, vilket är unikt för varje individ. Kunskap utvecklas

Läs mer

www.fackligutbildning.se

www.fackligutbildning.se FACKLIGT STUDIE- PROGRAM Gävleborg 2015 vt/ht I den här samlade studiekatalogen hittar du de tvärfackliga utbildningar som finns inom LO och ABFs verksamhetsområden i Gävleborgs län. Upplägget presenterar

Läs mer

www.fackligutbildning.se

www.fackligutbildning.se FACKLIGT STUDIE- PROGRAM Gävleborg 2014 vt/ht I den här samlade studiekatalogen hittar du de tvärfackliga utbildningar som finns inom LO och ABFs verksamhetsområden i Gävleborgs län. Upplägget presenterar

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Alla kan göra något 21 Bättre arbetsmiljöutbildning (BAM) 18 Det fackliga löftet 26 Facket och samhället 7 Fackliga budbärare 20

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Alla kan göra något 21 Bättre arbetsmiljöutbildning (BAM) 18 Det fackliga löftet 26 Facket och samhället 7 Fackliga budbärare 20 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Alla kan göra något 21 Bättre arbetsmiljöutbildning (BAM) 18 Det fackliga löftet 26 Facket och samhället 7 Fackliga budbärare 20 Förhandlarutbildning grund 14 Försäkringsrådgivarutbildning

Läs mer

LO UNG UTBILDNINGAR LAR DIG MER OM FACKET!

LO UNG UTBILDNINGAR LAR DIG MER OM FACKET! 2018 LO UNG UTBILDNINGAR LAR DIG MER OM FACKET! Lär dig mer om facket och var med och påverka. På första kursen Om facket får du lära dig mer om vad facket står för och vad du har för rättigheter på jobbet.

Läs mer

Tvärfackliga Studier 2019

Tvärfackliga Studier 2019 Tvärfackliga Studier 2019 ETT SAMARBETE MELLAN ABF, LO OCH FACKFÖRBUNDEN I VÄRMLANDS OCH ÖREBRO LÄN Innehållsförteckning Information kring fackliga studier 2019 3 Introduktionsutbildning 4 Medlemsutbildning

Läs mer

Fackliga I VK Välkomna till studieåret 2019

Fackliga I VK Välkomna till studieåret 2019 Fackliga I VK 2 2019 Välkomna till studieåret 2019 Utbildningarna är indelade i två kategorier, utbildning för medlem och utbildning för förtroendevald. Målsättningen från Verksamhetskrets 2 är att alla

Läs mer

Studieprogram Fackliga studier för medlemmar och förtroendevalda i Handels region väst och avd 2

Studieprogram Fackliga studier för medlemmar och förtroendevalda i Handels region väst och avd 2 Studieprogram 2017 Fackliga studier för medlemmar och förtroendevalda i Handels region väst och avd 2 Anmälan till kurser och andra aktiviteter 0771-666 444, trollhattan@handels.se eller handels.se/trollhattan

Läs mer

i samverkan med LO, ABF och närliggande IF Metall-avdelningar

i samverkan med LO, ABF och närliggande IF Metall-avdelningar i samverkan med LO, ABF och närliggande IF Metall-avdelningar 1 Innehållsförteckning: Anmälningsrutiner m.m. Sid. 3 Medlemsutbildningar Facklig introduktionsutb. Sid. 4 Medlem i Facket Sid. 4 Facklig/Politisk

Läs mer

Handels Handels avd 29 Umeå Anmälan handels.se/umea Kunskap ger styrka

Handels Handels avd 29 Umeå Anmälan handels.se/umea Kunskap ger styrka Handels 2017 Handels avd 29 Umeå handels.se/umea Kunskap ger styrka Januari 31 Peppdagen, Skellefteå 6 Februari 6-12 Uppsökeri vecka 6 21-23 Steg 4, Umeå 7 Mars 1-2 Valutbildning, Skellefteå 8 16 Avdelningens

Läs mer

Kurser för dig som är. förtroendevald

Kurser för dig som är. förtroendevald Kurser för dig som är förtroendevald 2017 Till dig som är fackligt förtroendevald Byggnads har ett stort kursprogram för dig som blivit utsedd till lagbas, skyddsombud. MB och FFV. I den här broschyren

Läs mer

Till deltagare: Du anmäler Dig till din organisation. Har du frågor ang ledighet mm, vänd dig till din studieorganisatör eller din fackliga kontakt.

Till deltagare: Du anmäler Dig till din organisation. Har du frågor ang ledighet mm, vänd dig till din studieorganisatör eller din fackliga kontakt. FACKLIGT STUDIE- PROGRAM Gävleborg 2017 vt/ht I den här samlade studiekatalogen hittar du de tvärfackliga utbildningar som finns inom LO och ABFs verksamhetsområden i Gävleborgs län. Upplägget presenterar

Läs mer

LO UNG UTBILDNINGAR LAR DIG MER OM FACKET!

LO UNG UTBILDNINGAR LAR DIG MER OM FACKET! 2017 LO UNG UTBILDNINGAR LAR DIG MER OM FACKET! Lär dig mer om facket och var med och påverka. På första kursen Om facket får du lära dig mer om vad facket står för och vad du har för rättigheter på jobbet.

Läs mer

Facklig utbildning 2017

Facklig utbildning 2017 Facklig utbildning 2017 ABF J/H, ABF Västernorrland LO-distriktet i Mellersta Norrland SARA Observera att ABF även anordnar utbildningarna efter behov på andra tider och orter Reservation för ev. ändringar.

Läs mer

Fackliga Studier 2018 VK2

Fackliga Studier 2018 VK2 Fackliga Studier 2018 VK2 I samarbete med 1 Välkomna till studieåret 2018 Utbildningarna är indelade i två kategorier, utbildning för medlem och utbildning för förtroendevald. Målsättningen från Verksamhetskrets

Läs mer

LO UNG UTBILDNINGAR LAR DIG MER OM FACKET!

LO UNG UTBILDNINGAR LAR DIG MER OM FACKET! 2018 LO UNG UTBILDNINGAR LAR DIG MER OM FACKET! Lär dig mer om facket och var med och påverka. På första kursen Om facket får du lära dig mer om vad facket står för och vad du har för rättigheter på jobbet.

Läs mer

Kurser för dig som är förtroendevald 2015

Kurser för dig som är förtroendevald 2015 Kurser för dig som är förtroendevald 2015 Till dig som är fackligt förtroendevald Byggnads har ett stort kursprogram för dig som blivit utsedd till lagbas, skyddsombud och MB/FFM. I den här broschyren

Läs mer

Tvärfackliga studier. i Småland och Blekinge

Tvärfackliga studier. i Småland och Blekinge Tvärfackliga studier i Småland och Blekinge 2018 Tvärfackliga studier i Småland och Blekinge 2018 Innehåll Medlemsutbildningar...3 Funktionsutbildningar...5 Valrörelseutbildningar...7 Arbetsmiljöutbildningar...8

Läs mer

Fackuttrycket. Studier 2016 MEDLEMSTIDNING FÖR GS- AVD. 6 VÄST

Fackuttrycket. Studier 2016 MEDLEMSTIDNING FÖR GS- AVD. 6 VÄST Fackuttrycket Studier 2016 MEDLEMSTIDNING FÖR GS- AVD. 6 VÄST GS-medlem innehåll Innehållsförteckning Ordförande har ordet Sida 3 Hur gör jag? Sida 4 Vilken ersättning får jag? Sida 4 Medlemsutbildning

Läs mer

i samverkan med LO, ABF och närliggande IF Metall-avdelningar

i samverkan med LO, ABF och närliggande IF Metall-avdelningar i samverkan med LO, ABF och närliggande IF Metall-avdelningar 1 Innehållsförteckning: Anmälningsrutiner m.m. Sid. 3 Medlemsutbildningar Facklig introduktionsutb. Sid. 4 Medlem i Facket Sid. 4 Facklig/Politisk

Läs mer

i samverkan med LO, ABF och närliggande IF Metall-avdelningar

i samverkan med LO, ABF och närliggande IF Metall-avdelningar i samverkan med LO, ABF och närliggande IF Metall-avdelningar 1 Innehållsförteckning: Anmälningsrutiner m.m. Sid. 3 Medlemsutbildningar Facklig introduktionsutb. Sid. 4 Medlem i Facket Sid. 4 Facklig/Politisk

Läs mer

Studieprogram Hösten 2009

Studieprogram Hösten 2009 Studieprogram Hösten 2009 FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM SEKO Väst Innehållsförteckning Information om ungdomskurser för dig upp till 30...4 Fackets Grunder...5 Anmälningsblankett...6 Facket & Politiken...7 Information

Läs mer

LO UNG UTBILDNINGAR LAR DIG MER OM FACKET!

LO UNG UTBILDNINGAR LAR DIG MER OM FACKET! 2016 LO UNG UTBILDNINGAR LAR DIG MER OM FACKET! Lär dig mer om facket och var med och påverka. På första kursen Om facket får du lära dig mer om vad facket står för och vad du har för rättigheter på jobbet.

Läs mer

LO UNG UTBILDNINGAR LAR DIG MER OM FACKET!

LO UNG UTBILDNINGAR LAR DIG MER OM FACKET! 2018 LO UNG UTBILDNINGAR LAR DIG MER OM FACKET! Lär dig mer om facket och var med och påverka. På första kursen Om facket får du lära dig mer om vad facket står för och vad du har för rättigheter på jobbet.

Läs mer

ARBETSMILJÖUTBILDNINGAR FÖR SKYDDSOMBUD, ARBETSLEDARE, CHEFER MED FLERA

ARBETSMILJÖUTBILDNINGAR FÖR SKYDDSOMBUD, ARBETSLEDARE, CHEFER MED FLERA ARBETSMILJÖUTBILDNINGAR FÖR SKYDDSOMBUD, ARBETSLEDARE, CHEFER MED FLERA Välkommen till ABF Skånes arbetsmiljöutbildningar ABF har en lång erfarenhet av samhälls- och arbetlivsutveckling. En del av detta

Läs mer

( Studieprogram 2016

( Studieprogram 2016 (Studieprogram 2016 För att förstå facket Nästan alltid vet vi vad vi betalar för. Det sitter i ryggraden att ha koll på vart pengarna går och vad man får för dem. Men erfarenheten visar att många medlemmar

Läs mer

Avdelningar i Samsö, kommuner, telefonnummer 3. Styrelse 4. Regler deltagarersättning, reseersättning 5

Avdelningar i Samsö, kommuner, telefonnummer 3. Styrelse 4. Regler deltagarersättning, reseersättning 5 Innehållsförteckning Om Samsö, regler Avdelningar i Samsö, kommuner, telefonnummer 3 Styrelse 4 Regler deltagarersättning, reseersättning 5 Förtroendemannalagen 6 7 gäller för följande kurser 6 IF Metalls

Läs mer

Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels Bibi, butiksanställd

Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels Bibi, butiksanställd Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels Bibi, butiksanställd Välkommen som skyddsombud En bra arbetsmiljö kräver både samverkan och engagemang. Arbetslivet och arbetsuppgifterna förändras i allt

Läs mer

Tvärfackliga studier. i Småland och Blekinge

Tvärfackliga studier. i Småland och Blekinge Tvärfackliga studier i Småland och Blekinge 2018 Innehåll Medlemsutbildningar...3 Funktionsutbildningar...5 Valrörelseutbildningar...7 Arbetsmiljöutbildningar...8 LO UNG-utbildningar...9 Insikter...12

Läs mer

LO UNG UTBILDNINGAR LAR DIG MER OM FACKET!

LO UNG UTBILDNINGAR LAR DIG MER OM FACKET! 2017 LO UNG UTBILDNINGAR LAR DIG MER OM FACKET! Lär dig mer om facket och var med och påverka. På första kursen Om facket får du lära dig mer om vad facket står för och vad du har för rättigheter på jobbet.

Läs mer

Facklig utbildning SID 1

Facklig utbildning SID 1 FACKLIGA STUDIER Facklig utbildning 2018 ABF Västernorrland ABF Jämtland/Härjedalen LO-distriktet Mellersta Norrland SID 1 Uppdaterad 17-10-23 Medlemsutbildningar Alla medlemsutbildningar riktar sig till

Läs mer

Studieprogram 2013 Hösten

Studieprogram 2013 Hösten Studieprogram 2013 Hösten FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM SEKO Väst Innehållsförteckning Information om ungdomskurser för dig under 30 år... 4 Om Facket... 5 Om Samhället... 6 Om Global rättvisa... 7 Om Främligsfientlighet...

Läs mer

LO UNG UTBILDNINGAR LAR DIG MER OM FACKET!

LO UNG UTBILDNINGAR LAR DIG MER OM FACKET! 2017 LO UNG UTBILDNINGAR LAR DIG MER OM FACKET! Lär dig mer om facket och var med och påverka. På första kursen Om facket får du lära dig mer om vad facket står för och vad du har för rättigheter på jobbet.

Läs mer

Kurser för dig som är. förtroendevald

Kurser för dig som är. förtroendevald Kurser för dig som är förtroendevald 2017 Till dig som är fackligt förtroendevald Byggnads har ett stort kursprogram för dig som blivit utsedd till lagbas, skyddsombud. MB och FFV. I den här broschyren

Läs mer

Detta är version 1,

Detta är version 1, FACKLIGT STUDIE- PROGRAM Gävleborg 2019 vt/ht Detta är version 1, 2018 12 04 I den här samlade studiekatalogen hittar du de tvärfackliga utbildningar som finns inom LO och ABFs verksamhetsområden i Gävleborgs

Läs mer

FACKLIGA STUDIER. Våren 2012 ETT SAMARBETE MELLAN ABF, LO OCH FACKFÖRBUNDEN I VÄRMLAND

FACKLIGA STUDIER. Våren 2012 ETT SAMARBETE MELLAN ABF, LO OCH FACKFÖRBUNDEN I VÄRMLAND FACKLIGA STUDIER Våren 2012 ETT SAMARBETE MELLAN ABF, LO OCH FACKFÖRBUNDEN I VÄRMLAND INNEHÅLLSFÖRTECKNING sidan Information kring fackliga studier våren 2012 3 Facklig introduktion 4 Medlemsutbildning

Läs mer

GRUNDUTBILDNING I ARBETSMILJÖ. 1 GRUNDUTBILDNING I ARBETSMILJÖ. 3 DROGER I ARBETSLIVET. 5 VIDAREUTBILDNING ARBETSMILJÖ. 6 STEG 1 - DISTANSUTBILDNING.

GRUNDUTBILDNING I ARBETSMILJÖ. 1 GRUNDUTBILDNING I ARBETSMILJÖ. 3 DROGER I ARBETSLIVET. 5 VIDAREUTBILDNING ARBETSMILJÖ. 6 STEG 1 - DISTANSUTBILDNING. Innehåll GRUNDUTBILDNING I ARBETSMILJÖ... 1 GRUNDUTBILDNING I ARBETSMILJÖ... 3 DROGER I ARBETSLIVET... 5 VIDAREUTBILDNING ARBETSMILJÖ... 6 STEG 1 - DISTANSUTBILDNING... 8 STEG 3 - KONSTEN ATT PÅVERKA...

Läs mer

Strax dags för jobb. Om anställning och facket

Strax dags för jobb. Om anställning och facket Strax dags för jobb Om anställning och facket IF Metall din Har du eller utbildar du dig till arbete inom industrin är IF Metall din fackförening. Du och alla andra medlemmar ska behandlas rättvist och

Läs mer

Fakta och tips till dig som är förtroendevald. Välkommen som fackombud

Fakta och tips till dig som är förtroendevald. Välkommen som fackombud Fakta och tips till dig som är förtroendevald i Handels Välkommen som fackombud Välkommen som fackombud Att vara fackombud innebär att du är Handels kontaktperson på arbetsplatsen. Du har fått förtroendet

Läs mer

Studiecirklar För dig som är medlem i facket

Studiecirklar För dig som är medlem i facket LO:s medlemsförbund: Studiecirklar För dig som är medlem i facket 2005 Fackligt Lärcenter Skaraborg www.flc.nu i samverkan med Vad vill Facket? Arbeta för bättre villkor och bevaka att de lagar och avtal

Läs mer

Fackliga Studier 2017 VK 2. i samarbete med

Fackliga Studier 2017 VK 2. i samarbete med Fackliga Studier 2017 VK 2 i samarbete med Välkomna till studieåret 2017! Utbildningarna är indelade i två kategorier: utbildning för medlem och utbildning för förtroendevald. Målsättningen från Verksamhetskrets

Läs mer