Kompetens Ansvar Kontinuitet Kvalitet Tillgänglighet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kompetens Ansvar Kontinuitet Kvalitet Tillgänglighet"

Transkript

1 Studiematerial

2 Ekonomiskt Socialt Ekologiskt Respekt Glädje Bemötande Trygghet Kompetens Ansvar Kontinuitet Kvalitet Tillgänglighet

3 innehåll Glädje 4 Bemötande 5 Ansvar 6 Kontinuitet 7 Tillgänglighet 8 Kompetens 10 Respekt 11 Trygghet 12 Kvalitet 14 Anteckningar 15 Varje dag, både på och utanför jobbet ställs vi inför olika situationer som ställer krav på oss till eftertanke, handling och beslut. Vår förmåga att kunna ta beslut är beroende av medvetna och omedvetna värderingar, attityder, åsikter och beteenden. Det vi gör och den åsikt vi väljer att ha både till situationer och till människor styrs mycket av de värderingar vi bär med oss. Våra värderingar ger oss dagligen vägledning när vi bestämmer oss för vad vi tycker är rätt, fel, bra eller dåligt. Men det innebär också att värderingar skiljer sig åt mellan olika människor. T ex kan säkert de flesta instämma i en åsikt som det är viktigt att vara hjälpsam mot andra. Däremot kan det skilja sig åt mellan olika människor med vad man menar då man säger att man ska vara hjälpsam mot andra. Om två personer har olika åsikter om innebörden kan det leda till irritation och konflikter. Inom vår förvaltning vill vi att alla brukare ska ges ett bemötande och en service som alltid ska uppfattas som god, individuell och likvärdig. Då alla medarbetare har olika bakgrund och erfarenheter innebär det att de värderingar man bär med sig skiljer sig åt. Det är därför viktigt att alla medarbetare har kunskap om vilka värderingar som Vård- och omsorgsförvaltningen står för, och att skapa förståelse och kunskap om olikheter mellan olika medarbetares värderingar genom diskussioner i den egna arbetsgruppen. Fundera 1 Vilka grundläggande värderingar bär du själv med dig? 2 Vilka människor i ditt liv har betytt mycket för dig och dina värderingar? 1 Finns det tillfällen då människor står för motstridiga värderingar? Ge exempel (ex Jag tycker inte att man ska döda, men vissa brottslingar borde man faktiskt avrätta). 2 Lever jag själv som jag lär? Följer jag alltid de värderingar som jag vill stå för? Motivera.

4 Glädje En droppe droppad i livets älv Har ingen kraft att flyta själv Det ställs ett krav på varenda droppe: Hjälp till att hålla de andra oppe! Tage Danielsson På senare år har det framkommit att humor och glädje är viktiga faktorer för att vi skall må bra. Vi vet också att ett skratt utlöser läkande endorfiner. Kanske är det gamla talesättet att ett gott skratt förlänger livet riktigt träffande även i vetenskapens tidsålder. Inom vård- och omsorgsförvaltningen har vi många tillfällen där alla kan hjälpas åt att sprida och ta tillvara dagens glädjeämnen. 1 Vad är glädje och humor i de verksamheter vi arbetar inom? 2 Kan man skratta åt vad som helst? 3 Hur kan vi sprida glädje i vårt dagliga arbete? Goda skratt Skrattvärda journalanteckningar: I övrigt hänvisas till originaljournal, som ej kan återfinnas. Förslag på litteratur Sök under sök på humor samt ämne ni önskar läsa. Inlägges nu för meningslösa behandlingsförsök. En del mat får han från sonen som nu ligger infryst. Har endast en biologisk moder. Har fått större hemsamarit, men tycker inte att det räcker ändå. Skratt är en fysiologisk process hos människor som kännetecknas av en rad hastiga ut- och inandningar tillsammans med rytmiskt växelvis spända och avslappnande stämband som tillsammans ger upphov till ett karaktäristiskt ljud. Rent anatomiskt sker skrattet genom konvulsiviska sammandragningar i buken vilket producerar stötvisa luftströmmar genom struphuvudet, glottis och stämbanden. Kommunikation kan indelas i två delar: Den verbala kommunikationen det talade ordet Den icke verbala kommunikationen mitt kroppsspråk Att lyssna aktivt kan ibland vara både min allra viktigaste uppgift och den mest krävande. Empati innebär förmågan att sätta sig in i och förstå en annans människas upplevelsevärld. Att kommunicera genom att bli berörd men ändå upprätthålla gränsen mellan sig själv och den andre. 4

5 Bemötande Om jag vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål, måste jag först finna henne där hon själv är. Den som inte kan det lurar sig själv När hon tror att hon kan hjälpa andra. I varje möte mellan mig och andra människor skapas ett unikt tillfälle som endast vi som möts kan forma, ögonen kallas ibland för själens spegel och i dessa speglar ger jag alltid en känsla. Det är ömsesidigt att se och bli sedd, och när mina ögon möter en annan människas ögon sker något intuitivt, en granskning. Vad är det jag ser? För att bli medveten om mina inre bilder behöver dessa bli synliggjorda genom andra människor. Därför kommer det alltid att bli en egen prestation så fort jag börjar samtala med någon, och ju känsligare frågor jag kan dela desto närmare har jag kommit den andre. Känslor är huvudvägen in i en annans liv. 1 Vad avser vi/menar vi med ett gott bemötande? 2 Vilka värden är viktiga för dig i livet och i arbetslivet? 3 Vilket synsätt har jag på människan och på mig själv? Har alla människor lika värde? 4 Hur ser och bekräftar vi andra människor? 5 Vad innebär ett bra möte med en annan människa? 6 Hur olika får vi vara i förhållandet till uppdraget? Synsätt förhållningssätt arbetssätt Kommunikation kan indelas i två delar: Den verbala kommunikationen det talade ordet och Den icke verbala kommunikationen mitt kroppsspråk Att lyssna aktivt kan ibland vara både min allra viktigaste uppgift och den mest krävande. Förslag på litteratur Vägval och växande av Ingrid Liljeroth och Lennart Danielsson Etik i arbetet med människor av Jan-Olav Henriksen Och Arne Johan Vetlesen Empati innebär förmågan att sätta sig in i och förstå en annans människas upplevelsevärld. Att kommunicera genom att bli berörd men ändå upprätthålla gränsen mellan sig själv och den andre. 5

6 Ansvar Dagen i dag är en märklig dag den är din! Dagen igår föll ur dina händer, den kan inte få något annat innehåll än det du redan gett den. Dagen i morgon har du inte fått löfte om, men dagen idag har du, det är det enda du kan vara säker på. Den kan du fylla med vad du vill, använd dig av det. Idag kan du glädja en annan människa. Idag kan du hjälpa en annan. Idag kan du leva så; att kanske en annan innan kvällen kan tacka dig för att du finns till. Dagen idag är en betydelsefull dag, DEN ÄR DIN. Sören Kirkegaard Att ta ansvar I en organisation har alla medarbetare ett ansvar som innebär en skyldighet att utföra arbetet på ett så bra sätt som möjligt utifrån lagar, politiska visioner, chefers beslut, brukarnas önskemål samt eget sunt förnuft, kunnande och erfarenhet. Det innebär att medarbetarens eget ansvar finns inom en ram där varje individs ansvar är beroende av den egna viljan och förmågan att ta ansvar. Ju större ansvar var och en kan och vill ta desto bättre kan vi tillsammans tillgodose brukarnas behov och önskemål. 1 Vad är ansvar för dig? 2 Vilket ansvar har du i ditt arbete? Vilket ansvar skulle du vilja ta? 3 Vilket ansvar har chefer, brukare och politiker i din verksamhet? 4 Finns det tillfällen när du skulle vilja ta ett större ansvar än du får ta? Ge exempel. Ordet ansvar betyder att stå till svars för något, det vill säga en skyldighet vi har eller att vi ska garantera något. Att vara ansvarig betyder vanligtvis att en person har tillstånd att vara den som svarar för innehållet i det man utövar. (Ur ordboken Bonniers Svenska ord) 5 Är alla människor ansvarstagande? Vill alla människor ta ansvar? Motivera. 6 Är man utan eget ansvar om man bara gjort som man blivit tillsagd? Motivera. 6

7 Kontinuitet Kontinuitet är att möta samma personer och en enhetlighet i vårdens innehåll. Skånsk livskraft När det är dags för Daga att få sitt eftermiddagskaffe, kommer det en undersköterska som hon aldrig tidigare mött. Undersköterskan presenterar sig som Esmeralda, hon ler och de mörka ögonen glittrar. Hon frågar Daga om det skulle smaka med en caffé latte. Oj, tänker Daga. Vad kan det vara? Är det kaffe? Pigg på nyheter tackar Daga entusiastiskt ja. Hon får ett stort glas med nästan vitt kaffe. Det luktar kardemumma och smakar fantastiskt gott. Daga tycker om nya, okända undersköterskor. Skönt att slippa det gamla vanliga ljumma kaffeblasket, tänker hon för sig själv. Att ha kontinuitet Många medborgare anser att kontinuitet är en viktig kvalitet i mötet med vården. Kontinuitet är framför allt viktigt för de medborgare som har långvariga relationer med vården och olika personalgrupper. Kontinuitet är särskilt angeläget utifrån att en stor del av befolkningen söker vård för symtom som är relaterade till psykiska, sociala och existentiella problem. Vi lever i dag i en värld i förändring. Förändringarna är nödvändiga för att skapa kvalitet och resurser så att alla behov kan tillgodoses. Det är dock alltid viktigt att balansera behovet av förändring mot behovet av kontinuitet. 1 Varför är det viktigt med kontinuitet? 2 Är det alltid bra med kontinuitet? Motivera. 3 Hur ser kontinuitet ut i er verksamhet? Vad innebär det? Ge exempel? 4 Tycker alla brukare som Daga att det är trevligt med nya undersköterskor och att det är roligt att pröva på nyheter som caffé latte? Hur kan andra brukare reagera? 5 Är förändring och kontinuitet motsatser? Hur kan man göra för att skapa kontinuitet även när det sker förändringar? Ge exempel. Kontinuitet, utan avbrott, ett flytande sammanhang utan fasta hållpunkter, utan att vara uppdelat i steg. Tecknet fornminne I forntiden hade tecknet säkert en magiskt skyddande innebörd, formen kan redan då ha varit ett uttryck för oändlighet eller evighet. Basso Continuo = generalbas = ackompanjemangspraxis enligt vilken den musikaliska satsen improviserades fram till en nedskriven baslinje. Utvecklades under talen och sammanfaller med barocken inom musiken. Baslinjen flyter på i ett oändligt flöde. Finns ett antal fina musikstycken att spela t ex flöjtsonaten i H-moll av JS Bach. 7

8 Tillgänglighet Säg till om jag stör, sa han när han steg in, så går jag med detsamma. Du inte bara stör, svarade jag, du rubbar hela min existens. Välkommen. Eeva Kilpi Då jag vet att många av er tycker att jag inte är tillgänglig, kommer min dörr att stå öppen mellan klockan 14 och 16 varje torsdag eftermiddag. Då är ni välkomna att stiga in och prata om precis vad som helst, förkunnade chefen på den senaste arbetsplatsträffen. Nästa morgon jobbar Elin och Mattias tillsammans. De hjälper brukaren Sigrid, med uppstigning och morgonbestyr. Mattias är upprörd över det chefen sa på arbetsplatsträffen dagen innan. Vad menar hon egentligen? Tycker hon att det är något att vara stolt över att vara tillgänglig för oss bara två timmar i veckan, säger Mattias. Det är ju den tiden hon lovar att vara tillgänglig. Ofta är hon på sitt rum annars också, svarar Elin. Men det är ofta svårt att veta hur mycket vi egentligen kan påverka. Hon verkar ofta redan ha bestämt sig. Kan någon av er? försöker Sigrid inflika. Ett ögonblick bara, Sigrid, avbryter Mattias. Jag tycker att vår chef kan vara trevlig att prata med, men på något sätt känns det som att hon egentligen inte lyssnar på vad man säger. Precis, svarar Elin. Tänk om vi hade haft hennes syn på tillgänglighet mot våra brukare. Elin vänder sig mot Sigrid. Sådär. Nu är du redo för ännu en underbar dag Sigrid, säger Elin medan hon och Mattias går mot dörren. Att vara tillgänglig? Att vara tillgänglig kan betyda många olika saker, och även ha olika betydelse i olika sammanhang. Tillgänglighet handlar inte bara om fysisk närvaro utan även om att vara närvarande i det goda mötet både med kropp och själ och att vara öppen för andras åsikter och idéer. Att låta sig påverkas av goda argument kan också vara en del av att vara tillgänglig. Tankeövning Fundera på en person som du tycker är tillgänglig. Vad är kännetecknande för honom/henne? 1 Vad betyder tillgänglighet för dig? 2 Hur upplever Elin och Mattias sin chefs tillgänglighet? Motivera. 3 Är Elin och Mattias tillgängliga för Sigrid? Motivera. 4 Hur kunde Elin, Mattias och deras chef ha gjort istället? Ge exempel. 5 Ska man alltid vara tillgänglig? Kan man vara för mycket tillgänglig? I nationalencykopedin definieras tillgänglighet som möjlighet att ta del av något eftersträvansvärt. 8

9 Tillgänglighet När är vi tillgängliga för våra brukare, anhöriga och kommuninvånare? Vem tolkar vår tillgänglighet? Var är vårt gemensamma rum/torg? Där alla medborgare ska få nödvändig samhällsinformation, rätt stöd och hjälp, kunnig, vänlig och tillmötesgående personal. Det ska vara lätt och smidigt att ta sig fram och komma in. Skyltning på dörrar och rum ska vara förstålig och synlig. Josefina Emanuzela ska träffa en handläggare för att få nödvändig information gällande kommunens stöd funktioner. Josefina är kallad till Jonsered på Kommunhuset. Josefina är funktionshindrad, rullstolsburen och dessutom är synen nedsatt. Hon tar sig med möda upp för rampen till kommunhuset. Stannar framför ingången med snurreffekt Hon försöker med samlade krafter att parera öppningen just när den är mitt framför henne. Väl inne upptäcker hon något vitt på glaset, hon känner med handen och vips stannar hela snurran. Turligt nog finns det en fantastiskt hjälpsam receptionist som trycker på några knappar och Josefina tar sig ut ur snurran Nu är det dags att hitta rätt lokal. Men Jonsered, det ligger väl inte här tänker Josefina... Jag har kommit fel och måste ut igen... o nej Tankeövning Tillgänglighet behöver inte enbart handla om fysisk närvaro, utan kan även ses ur andra perspektiv. Vilka? Kan Tillgänglighet kopplas ihop med andra värdeord? Vilka ska vi vara tillgängliga för? Vilka är våra kunder? Vad är god tillgänglighet mot våra kunder? Hur tillgängliga ska vi vara? 9

10 Kompetens Kompetens är förmågan att klara en situation, kunna handla i denna situation och förstå konsekvenserna av sin handling. Ofta när vi hör ordet kompetens och kompetensutveckling tänker vi på utbildning och kurser. Men en viktig del av kompetens är förmågan att kunna använda sig av sina kunskaper i rätt sammanhang. Detta gör att kompetens är en blandning av flera olika förmågor som alla är viktiga för att man ska kunna kalla det för kompetens. 1 Vilken kompetens behöver du för att utföra ditt arbete? 2 Inom vilka områden behöver du kompetensutvecklas? 3 Vilket eget ansvar har jag för att höja min kompetens? Erfarenhet Genom att använda Kompetens Det ska finnas den personal med rätt kompetens som behövs för att ge ett gott stöd till den enskilde. Detta innebär att omsorg, behandling och habilitering ska grunda sig på beprövad erfarenhet och utbildning. Erfarenheter, kunskaper och förmåga att utföra ett arbete med god kvalitet. Det kräver att vi ständigt söker relevant kompetens och att kunskap och kompetensbaserad tänkande alltid står i centrum. Kompetensanalys enligt Handen Olika delar av vår kompetens utvecklar vi bäst på olika sätt. Därför delar vi upp kompetens i faktorerna: Färdighet De förmågor vi har, det som ofta brukar kallas för personliga egenskaper. Kunskap De teorietiska kunskaper vi skaffat oss genom utbildning, kurser, böcker och liknande. Erfarenhet Genom att använda oss av våra kunskaper och förmågor får vi erfarenheter som gör att vi blir ännu bättre lämpade att använda oss av dem. Kontakter Nätverk och andra människor som vi känner som vi kan utbyta erfarenheter med. Attityder/värderingar/förhållningssätt De grundläggande värderingar som man bär med sig. Kompetensanalys enligt Pyramiden Olika delar av vår kompetens utvecklar vi bäst på olika sätt. Därför delar vi upp kompetens i faktorerna: Kunskap De teorietiska kunskaper vi skaffat oss genom utbildning, kurser, böcker och liknande. Erfarenhet Genom att använda oss av våra kunskaper och förmågor får vi erfarenheter som gör att vi blir ännu bättre lämpade att använda oss av dem. Egenskaper De förmågor vi har och bär med oss som personliga egenskap. Färdighet Summan av de tre andra beståndsdelarna och som alltså innefattar den kompetens som vi har. 10

11 Respekt Jag kan inte ändra världen. Vad jag kan ändra är mitt sätt att se på världen. Då ändras också världen. När jag tänker tillbaka på min barndom ser jag skräckbilder tydligast av allt. Ja, dom gånger dom skrämde eller slog mej är dom minnen som hårdast sitter fast. För som barn tar man kärleken för given; Allting annat är mot ens natur. I den stund man tar steget ut i livet är man bara ett tillgivet djur. Ändå står snart dom vuxna där och pekar ut den riktning dom tycker man ska ta. Alla drömmar dom själva har förvägrats vill dom förverkliga genom sina barn. Är man lydig belönas man och hyllas, revolterar man minster man allt. Ingen älskar ett barn som inte lyckas, ingen älskar ett barn som är stärkt. Men vem besitter förmågan att veta vad som ryms i en ny individ? Och vem kan säj hur lyckan ser ut, vem kan säj vad nån annan vill bli? Låt dina blommor slå rot där det finns jordmån, låt dina växter få leva där dom trivs. Lås inte in dina plantor i ett drivhus, låt dom få slippa ett onaturligt liv. Låt den du älskar få pröva sina vingar, en dag så flyger din älskade rätt. Vill du bli respekterad av din avbild får du visa din avbild respekt. Fundera Fundera och reflektera över texten i Björn Afzelius låt Ikaros. 1 Vad innebär respekt för dig? 2 Hur gör du för att visa respekt för dina brukare? 3 Har du hamnat i svårigheter när du ska respektera en brukares önskningar? Ge exempel. 4 Är respekt alltid ett positivt begrepp? Motivera. Fundera och reflektera kring följande ord: Hjälpsamhet, tolerans, tålamod, integritet, uppriktighet, pålitlighet, ärlighet, visdom, mod, medkänsla, kärlek, godhet... Ikaros av Björn Afzelius respekt = aktning, vördnad (Svenska Akademiens ordlista) För att respektera något eller någon måste man ha sett värdet hos det respekterade. Att visa respekt innebär att utgå från att den andra personen är en person med förmåga till vuxet/barns ansvarstagande och med rätt till sina känslor och åsikter och med ett känslomässigt innehåll. Respekt kan ses som en kärleksfull handling. Respekt för människan förutsätter bl a att varje människas värde respekteras och att varje människa får använda sina resurser och har rätt till ett privatliv. 11

12 Trygghet Berör mig Om jag är din bebis berör mig! Jag behöver din beröring på sätt du kanske aldrig förstår. Inte bara tvätta mig, byta mina blöjor och mata mig utan vagga mig, pussa mitt ansikte stryk min kropp. Din lugnande, ömma beröring ger mig trygghet och kärlek. Om jag är ditt barn berör mig! Även när jag är vrång och till och med tar avstånd från dig. Ge inte upp hitta sätt att fylla mina behov. Din godnatt kram hjälper mig att sova gott. Din dagliga beröring säger mig hur du verkligen känner. Om jag är din tonåring berör mig! Tro inte att bara för att jag nästan är vuxen behöver jag känna att du bryr dig om mig. Jag behöver dina kärleksfulla armar, jag behöver en öm röst. När det stormar i livet har barnet i mig fortfarande behov. Om jag är din vän berör mig! Inget visar att du tycker om mig som en varm kram. En helande beröring när jag är nere, betygar att jag är älskad. Det försäkrar mig om att jag inte är ensam. Din beröring jan vara den enda jag får. Om jag är din livspartner berör mig! Du kanske tror att din passion är tillräcklig, men endast dina armar håller rädslan borta. Jag behöver din mjuka tröstande beröring. För att komma ihåg att jag är älskad som jag är. Om jag är ditt vuxna barn berör mig! Även om jag har en egen familj att Hålla om, behöver jag fortfarande mammas och pappas armar när jag är svag. Som förälder själv ser jag saker på ett annat sätt, jag förstår att uppskatta dig mer. Om jag är din åldrande förälder berör mig! Så som jag berörde dig när du Var mycket liten. Håll min hand, sitt tätt intill mig, ge mig styrka och värm min trötta kropp med din närhet. Fast min hud är skrynklig vill den gärna bli smekt. Var inte rädd! Berör mig! Okänd författare översättning till svenska från engelska av Lena Jelvéus 12

13 Trygghet Himlen är oskyldigt blå Himlen är oskyldigt blå, som ögon när barnen är små. Att regndroppar faller som tårarna gör, rår inte stjärnorna för. Älskling jag vet hur det känns, när broar till tryggheten bränns. Fast tiden har jagat oss in i en vrå, är himlen så oskyldigt blå. När vi växte upp, lekte livet, vi var evighetens hopp. Det var helt självklart att vår framtid skulle bli, oförbrukat fri. Somrar svepte fram, jorden värmde våra fötter där vi sprang Rågen gungade, och gräset växte grönt. Hela livet var så skönt. Himlen är oskyldigt blå, som ögon när barnen är små. Att regndroppar faller som tårarna gör, det rår inte stjärnorna för. Älskling, jag vet hur det känns, när broar till tryggheten bränns. Fast tiden har jagat oss in i en vrå, är himlen så oskyldigt blå. Frusna på en strand, Flög vi med drakar medans tiden flöt iland. Vi var barn som ingen ondska kunde nå himlen var så oskyldigt blå Nu tar molnen mark. Jag var förblindad av att solen sken så stark. Men mina ögon kommer alltid le mot dig. Kan det begäras mer av mig. Himlen är oskyldigt blå, djupaste hav likaså. Att regndroppar faller som tårarna gör, det rår inte stjärnorna för. Älskling, jag vet hur det känns, när broar till tryggheten bränns. Fast tiden har jagat, oss in i en vrå. Är himlen så oskyldigt blå Musik: Ted Gärdestad Text: Kenneth Gärdestad I ordboken står det att trygghet betyder lugn och säker. En annan beskrivning av ordet är att trygghet är den subjektiva upplevelsen av att känna kontroll över en situation och tillit till andra människor som man möter. Med andra ord kan man beskriva trygghet som en känsla. Trygghet innefattar såväl fysiska som sociala och psykologiska aspekter vilket gör det svårt att få en enhetlig bild av vad begreppet innebär. Det är ett diffust och brett begrepp som kan omfatta mer än bara yttre faktorer, bland annat individens upplevelse av att vara trygg. Tankeövning Vad kan metaforen broar i sångtexten betyda? 1 Vad är trygghet för dig? 2 Vad är otrygghet? 3 Tror du att det som är trygghet/ otrygghet för dig är det samma för andra? 4 Trygghet beskrivs ibland som en känsla. Går det att mäta en känsla? Hur i så fall? 5 Hur ska vi skapa trygghet för brukarna/patienterna inom vår verksamhet? 13

14 Kvalitet Kvalitet är ett ovanligt halt begrepp, lätt att exemplifiera men nästan omöjligt att definiera. Det förblir en källa till förvirring. David Garvin Kvalitet är ett värdeladdat, förföriskt och utmanande begrepp. God kvalitet är både mångtydigt och svårfångat och låter sig inte fastställas på ett entydigt objektivt sätt. Människors olika behov och förväntningar påverkar deras föreställningar om vad som är god kvalitet. 1 Vad är kvalitet för dig? 2 Vilken kvalitet har du i ditt arbete? 3 Är kvalitet alltid positivt? 4 Går det att jämföra kvalitet? 5 Hur mäter man kvalitet? Med kvalitet menas alla sammantagna egenskaper hos en produkt eller tjänst som utgör dess förmåga att tillfredställa uttalade eller underförstådda behov hos en viss målgrupp (Eriksson, 1998:103). Kvalitet är i sig ett neutralt begrepp och man kan tala om både god och dålig kvalitet. Även om de flesta i dagligt tal förknippar ordet kvalitet med ett positivt värdeomdöme. Kvalitet blir samma som god kvalitet. Förslag på litteratur Kvalitet från behov till användning av Bergman & Klefsjö Trygg äldreomsorg av Staffan Bengtsson Som man frågar får man svar av Bengt-Erik Andersson Brukarenkäten Medarbetarenkäten Insatser inom socialtjänsten skall vara av god kvalitet. För utförandet av vård och omsorgsnämndens uppgifter skall det finnas personal med lämplig utbildning och erfarenhet. Kvalitet i verksamheten skall systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. 14

15 Anteckningar

16 Partille kommun, ver. 3, maj Illustration Mia Wiking. Foto Susanne Norling, Cassandra Billegaard och Louise Bång. Partille kommun, vård- och omsorgsförvaltningen, Partille Besök: Gamla Kronvägen 34 Tel Fax E-post:

Inledning. ömsesidig respekt Inledning

Inledning. ömsesidig respekt Inledning Inledning läkaren och min man springer ut ur förlossningsrummet med vår son. Jag ligger kvar omtumlad efter vad jag upplevde som en tuff förlossning. Barnmorskan och ett par sköterskor tar hand om mig.

Läs mer

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Värdegrund SHG Grundvärden, vision, handlingsprinciper Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Innehåll VÄRDEGRUNDEN SHG... 2 GRUNDVÄRDEN... 2 Respekt... 2 Värdighet... 3 Välbefinnande... 3 Bemötande...

Läs mer

TEMA: KULTUR, UTBILDNING OCH UNGDOMSFRÅGOR

TEMA: KULTUR, UTBILDNING OCH UNGDOMSFRÅGOR Lektion 14 SCIC 20/12/2013 TEMA: KULTUR, UTBILDNING OCH UNGDOMSFRÅGOR A. Det lackar mot jul Kombinera! 1 vi dansar adventsljusstakar i fönstren 2 vi ger dopp i grytan och lutfisk 3 vi dricker glögg 4 vi

Läs mer

Tre saker du behöver. Susanne Jönsson. www.sj-school.se

Tre saker du behöver. Susanne Jönsson. www.sj-school.se Steg 1 Grunden 0 Tre saker du behöver veta Susanne Jönsson www.sj-school.se 1 Steg 1 Grunden Kärleken till Dig. Vad har kärlek med saken att göra? De flesta har svårt att förstå varför det är viktigt att

Läs mer

VÄRDEGRUND OCH VÄRDIGHETSGARANTIER

VÄRDEGRUND OCH VÄRDIGHETSGARANTIER VÄRDEGRUND OCH VÄRDIGHETSGARANTIER för äldre- och omsorgsverksamheten i Sigtuna kommun DETTA ÄR VÅR VÄRDEGRUND SJÄLVBESTÄMMANDE Att själv få bestämma över sitt liv är en rättighet. För oss innebär det

Läs mer

Att skapa trygghet i mötet med brukaren

Att skapa trygghet i mötet med brukaren NATIONELL VÄRDEGRUND Utbildning med Egon Rommedahl Att skapa trygghet i mötet med brukaren November 2014 Instruktioner till träff 2, Hösten 2014, Värdighetsgarantierna i Mölndal stad. Del 1 Att skapa trygghet

Läs mer

Värdegrund. för Socialnämndens verksamheter i Kungsörs kommun. Fastställd av Socialnämnden 2006-03-27. Reviderad 2011-05-11

Värdegrund. för Socialnämndens verksamheter i Kungsörs kommun. Fastställd av Socialnämnden 2006-03-27. Reviderad 2011-05-11 Värdegrund för Socialnämndens verksamheter i Kungsörs kommun Fastställd av Socialnämnden 2006-03-27 Reviderad 2011-05-11 Värdegrund Värdegrunden anger de värderingar som ska vara vägledande för ett gott

Läs mer

Konflikthantering enligt Nonviolent Communication. Marianne Göthlin skolande.se

Konflikthantering enligt Nonviolent Communication. Marianne Göthlin skolande.se Konflikthantering enligt Nonviolent Communication Marianne Göthlin skolande.se Nonviolent Communication - NVC NVC visar på språkbruk och förhållningssätt som bidrar till kontakt, klarhet och goda relationer

Läs mer

Att hitta sig själv som förälder med barn i lekåldern

Att hitta sig själv som förälder med barn i lekåldern Att hitta sig själv som förälder med barn i lekåldern Jan-Erik Nyberg Präst, familjerådgivare, sexualterapeut (NACS), familjeterapeut, psykoterapeut (VALVIRA) Familjerådgivningen i Jakobstadsregionen Föräldraskap

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Nationell värdegrund i socialtjänstlagen Den 1 januari 2011

Läs mer

Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar

Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar Kurs för förskollärare och BVC-sköterskor i Kungälv 2011-2012, 8 tillfällen. Kursbok: Ditt kompetenta barn av Jesper Juul. Med praktiska exempel från

Läs mer

Ett erbjudande om stöd till familjer från människor, som inte fördömer utan förstår

Ett erbjudande om stöd till familjer från människor, som inte fördömer utan förstår Ett erbjudande om stöd till familjer från människor, som inte fördömer utan förstår F A M I L J E Familjeklubbar är självhjälpsgrupper för familjer där målsättningen är högre livskvalitet utan missbruk.

Läs mer

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Huset på gränsen Roller Linda Hanna Petra Dinkanish Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Scen 1 Linda, Hanna och Petra kommer in och plockar svamp som dom lägger i sina korgar - Kolla! Minst

Läs mer

Min Ledarskapsresa. Mats Strömbäck UGL handledare och ledarskaps konsult

Min Ledarskapsresa. Mats Strömbäck UGL handledare och ledarskaps konsult Min Ledarskapsresa Mats Strömbäck UGL handledare och ledarskaps konsult Dina första förebilder De första ledare du mötte i ditt liv var dina föräldrar. De ledde dig genom din barndom tills det var dags

Läs mer

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild Det här står vi för Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar Ur Elevers tankar i ord och bild 1 (7) Den mätta dagen, den är aldrig störst. Den bästa dagen är en dag av törst. Nog finns det mål och

Läs mer

Vår värdegrund. Linköpings kommunala utförare Ao LSS/LASS

Vår värdegrund. Linköpings kommunala utförare Ao LSS/LASS Vår värdegrund Linköpings kommunala utförare Ao LSS/LASS Goda levnadsvillkor och god etik! Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som ska garantera funktionshindrade

Läs mer

Om äldre människors rättigheter

Om äldre människors rättigheter Om äldre människors rättigheter Äldre människor är som alla andra människor Olika varandra med olika behov, erfarenheter, traditioner, intressen och smak. Men äldre kan vara mer sårbara än yngre. Sjukdom

Läs mer

VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR!

VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR! VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR! I varje givet ögonblick gör varje människa så gott hon kan, efter sin bästa förmåga, just då. Inte nödvändigtvis det bästa hon vet, utan det bästa hon kan, efter sin bästa förmåga,

Läs mer

Innehåll. Förord 7 Vad menas med värdegrund? 9 Lagstiftning om värdegrund 25

Innehåll. Förord 7 Vad menas med värdegrund? 9 Lagstiftning om värdegrund 25 Innehåll Förord 7 Vad menas med värdegrund? 9 Lagstiftning om värdegrund 25 Vad innebär lagtexten om värdegrund för äldre personer? 31 för anhöriga? 37 för personal? 43 Hur kan du stötta dina medarbetare

Läs mer

Nu bor du på en annan plats.

Nu bor du på en annan plats. 1. Nu bor du på en annan plats. Ibland tycker jag det känns lite svårt borta är det som en gång varit vårt Aldrig mer får jag hålla din hand Mor, döden fört dig till ett annat land refr: Så du tappade

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 051 Arbetsfyllt och strävsamt har Ditt liv varit Lugn och stilla blev Din död. 052 053 Du bäddas i hembygdens Det suckar av vemod

Läs mer

Övning: Föräldrapanelen

Övning: Föräldrapanelen Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Material: Bilder med frågor (se nedan) Tejp/häftmassa Tomma A4-papper (1-2 st/grupp) Pennor (1-2 st/grupp) 1) Förbered övningen genom att klippa

Läs mer

Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen.

Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Material: Bilder med frågor (se nedan) Tejp/häftmassa Tomma A4-papper (1-2 st/grupp) Pennor (1-2 st/grupp) 1) Förbered övningen genom att klippa

Läs mer

Mål för fritidshemmen i Flyinge och Harlösas rektorsområde

Mål för fritidshemmen i Flyinge och Harlösas rektorsområde 2012-10-10 Mål för fritidshemmen i Flyinge och Harlösas rektorsområde Fritidshemmets uppdrag Det är viktigt att personalen utformar verksamheten så att fritidshemmet kompletterar skolan både tids- och

Läs mer

Hon går till sitt jobb. Hon går till sitt jobb hon hatar sitt jobb hon känner sig ensam och svag Vad kan väl jag göra då

Hon går till sitt jobb. Hon går till sitt jobb hon hatar sitt jobb hon känner sig ensam och svag Vad kan väl jag göra då Hon går till sitt jobb Hon går till sitt jobb hon hatar sitt jobb hon känner sig ensam och svag Vad kan väl jag göra då mer än att älska henne så, som jag gör Hon går på café och sätter sig ner men ingenting

Läs mer

Guds Ande påverkar allt!

Guds Ande påverkar allt! Guds Ande påverkar allt! Av: Johannes Djerf I fredags kväll så var jag inbjuden till Rydaholm och tonårsgruppen i kyrkan där för att tala om relationer och sex. Och jag förstår om ni undrar om det var

Läs mer

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja?

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Vi lever i en värld där mycket handlar om ägande och prestationer. Definitionen på att ha lyckats i sitt liv är att haft och gjort mycket,

Läs mer

Handboken, för familjehem och alla andra som möter människor i

Handboken, för familjehem och alla andra som möter människor i Handboken, för familjehem och alla andra som möter människor i beroendeställning Det är så att närhet, socialt stöd och sociala nätverk har betydelse, inte bara för människans överlevnad utan också för

Läs mer

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till våra lokala mål och beskrivit våra metoder. På förskolan

Läs mer

8. Allmänt om medarbetarsamtal. Definition

8. Allmänt om medarbetarsamtal. Definition 8. Allmänt om medarbetarsamtal Definition En förberedd regelbundet återkommande dialog mellan chef och medarbetare syftande till att utveckla verksamhet och individ och som präglas av ömsesidighet. (A

Läs mer

Jordens hjärta Tänk om Liv

Jordens hjärta Tänk om Liv Jordens hjärta Tänk om Allt du ser, allt du ger Tänk om, tänk om, tänk om Allt du rör, allt du gör Tänk om, tänk om, tänk om Tänk om just nu är underverkens tid Den natt då tårar blir till skratt När morgonen

Läs mer

Framtiden just nu! Det är nu dagens barn och unga växer upp. Det är nu, just nu, de skapar många av de attityder och värderingar de bär med sig livet

Framtiden just nu! Det är nu dagens barn och unga växer upp. Det är nu, just nu, de skapar många av de attityder och värderingar de bär med sig livet DEN RÄTTA KÄNSLAN Framtiden just nu! Det är nu dagens barn och unga växer upp. Det är nu, just nu, de skapar många av de attityder och värderingar de bär med sig livet ut. Attityder och värderingar som

Läs mer

Erik på fest Lärarmaterial

Erik på fest Lärarmaterial sidan 1 Författare: Torsten Bengtsson Vad handlar boken om? Erik ska på fest hos Lea. Erik längtar för han är lite kär i henne. Erik ger en vampyrmask till Lea i present. De äter tårta, glass och godis.

Läs mer

Kontakt. LSS Funktionsstöd Klostergatan 5B Linköping. leanlink.se/lss-funktionsstod

Kontakt. LSS Funktionsstöd Klostergatan 5B Linköping. leanlink.se/lss-funktionsstod Kontakt LSS Funktionsstöd Klostergatan 5B 581 81 Linköping lss@linkoping.se leanlink.se/lss-funktionsstod Linköpings kommun Leanlink LSS Funktionsstöd leanlink.se LSS Funktionsstöd Vår värdegrund Linköpings

Läs mer

B. Vad skulle man göra för att vara bättre förberedd inför en lektion i det här ämnet?

B. Vad skulle man göra för att vara bättre förberedd inför en lektion i det här ämnet? Studieteknik STUDIEHANDLEDNING Syftet med dessa övningar är att eleverna själva ska fördjupa sig i olika aspekter som kan förbättra deras egen inlärning. arna görs med fördel i grupp eller parvis, och

Läs mer

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul Vi har en gammal föreställning om att vi föräldrar alltid måste vara överens med varandra. Men man måste inte säga samma sak, man måste inte alltid tycka samma sak. Barn kräver väldigt mycket, men de behöver

Läs mer

Hantera besvärliga typer

Hantera besvärliga typer Hantera besvärliga typer 2224 Verkligheten och min uppfattning om verkligheten är inte detsamma. Jag har ansvar för mina tankar. Jag ensam har ansvar för hur jag väljer att tolka det jag ser och hör. Det

Läs mer

Dialog Gott bemötande

Dialog Gott bemötande Socialtjänstlagen säger inget uttalat om gott bemötande. Däremot kan man se det som en grundläggande etisk, filosofisk och religiös princip. Detta avsnitt av studiecirkeln handlar om bemötande. Innan vi

Läs mer

o jag gillar mig själv, och har en god o jag känner mig lugn inför andra. o jag respekterar mig själv och jag är tydlig

o jag gillar mig själv, och har en god o jag känner mig lugn inför andra. o jag respekterar mig själv och jag är tydlig Guide-formulär. Kryssa för de påståenden du tycker stämmer in på dig själv. De nivåer där du mest har kryssat i till vänster behöver du fokusera mer på, de nivåer där du har kryssat i mest till höger,

Läs mer

Ensam och fri. Bakgrund. Om boken. Arbetsmaterial LÄSAREN. Författare: Kirsten Ahlburg. www.viljaforlag.se

Ensam och fri. Bakgrund. Om boken. Arbetsmaterial LÄSAREN. Författare: Kirsten Ahlburg. www.viljaforlag.se Arbetsmaterial LÄSAREN Ensam och fri Författare: Kirsten Ahlburg Bakgrund Ensam och fri är en berättelse om hur livet plötsligt förändras på grund av en skilsmässa. Vi får följa Lena och hennes tankar

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

Mamma Mia! Är jag där igen? Nej, nej, kan jag inte vända? Mamma Mia! Du är här igen

Mamma Mia! Är jag där igen? Nej, nej, kan jag inte vända? Mamma Mia! Du är här igen Som du lurade mig och du vet när det var Så jag sa till mig själv; du är inget att ha Lära sig gå Det var svårt för jag snubblade på Alla tankar som nuddar dig Dom som tänder en eld i mig När jag ser dig

Läs mer

Var och bli den förändringen du vill se i omvärlden.

Var och bli den förändringen du vill se i omvärlden. Inspirationsboken Du är källan till glädje. Låt dig inspireras av dig själv. Gör ditt välmående till ett medvetet val och bli skapare av ditt eget liv. För att du kan och för att du är värd det! Kompromissa

Läs mer

ÄKTENSKAPET EN KRAFTKÄLLA FÖRSAMLINGSSTUGAN 20.02.2011. Jan-Erik Nyberg Familjerådgivningen i Jakobstadsregionen

ÄKTENSKAPET EN KRAFTKÄLLA FÖRSAMLINGSSTUGAN 20.02.2011. Jan-Erik Nyberg Familjerådgivningen i Jakobstadsregionen ÄKTENSKAPET EN KRAFTKÄLLA FÖRSAMLINGSSTUGAN 20.02.2011 Jan-Erik Nyberg Familjerådgivningen i Jakobstadsregionen ÄKTENSKAPET EN KRAFTKÄLLA Äktenskapets grundläggande relation är förhållandet mellan mannen

Läs mer

TALLKROGENS SKOLA. Tallkrogens skolas ledord och pedagogiska plattform

TALLKROGENS SKOLA. Tallkrogens skolas ledord och pedagogiska plattform TALLKROGENS SKOLA Tallkrogens skolas ledord och pedagogiska plattform TALLKROGENS SKOLAS Ledord och pedagogiska plattform Tallkrogens skola Innehåll Tallkrogens skolas långsiktiga mål 3 Våra utgångspunkter

Läs mer

Hur arbetar vi med vår värdegrund? Praktiska tips och övningar.

Hur arbetar vi med vår värdegrund? Praktiska tips och övningar. Till dig som är chef Hur arbetar vi med vår värdegrund? Praktiska tips och övningar. Vilja och våga på jobbet Vår värdegrund pekar ut riktningen framåt i det stora, men kan också vara till hjälp i det

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Sångtexter till låtarna. När ormen ömsar skinn

Sångtexter till låtarna. När ormen ömsar skinn Sångtexter till låtarna När ormen ömsar skinn 1. Du trodde, du var säker Du trodde, du var trygg Nu ligger du och sprattlar som en skalbagge på rygg Livets autostrada där du drog fram i all din glans har

Läs mer

Vår tanke med den här lärarhandledningen är att ge er förslag på arbetsformer och diskussionsuppgifter att använda i arbetet med boken. Mycket nöje!

Vår tanke med den här lärarhandledningen är att ge er förslag på arbetsformer och diskussionsuppgifter att använda i arbetet med boken. Mycket nöje! 1 Vår tanke med den här lärarhandledningen är att ge er förslag på arbetsformer och diskussionsuppgifter att använda i arbetet med boken. Mycket nöje! Lärarhandledningen är gjord i mars 2014 av Lena Nilsson

Läs mer

Värdegrund - att göra gott för den enskilde

Värdegrund - att göra gott för den enskilde Värdegrundsdokumentet är framarbetat av och för socialförvaltningen i Degerfors kommun, samt antaget av socialnämnden 2012-10-10. Text: Jeanette Karlsson och Sture Gustafsson. Illustrationer: Bo Qvist

Läs mer

Enkätundersökning hos AHA:s Medlemmar

Enkätundersökning hos AHA:s Medlemmar Enkätundersökning hos AHA:s Medlemmar 2014 Är du man eller kvinna? 13% 11% Man Kvinna 76% Ålder? 11% 6% 11% 26% 20-30 31-45 40-60 Över 61 46% Hur hittade ni AHA (Anhöriga Hjälper Anhöriga)? 11% 3% 8% 22%

Läs mer

Delaktighet - på barns villkor?

Delaktighet - på barns villkor? Delaktighet - på barns villkor? Monica Nordenfors Institutionen för socialt arbete Göteborgs universitet FN:s konvention om barnets rättigheter Artikel 12 Det barn som är i stånd att bilda egna åsikter

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel JAG SAMSPELAR JAG VILL LYCKAS JAG SKAPAR VÄRDE JAG LEDER MIG SJÄLV MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel sid 1 av 8 Medarbetar- och ledarpolicy Medarbetare och ledare i samspel Syfte

Läs mer

Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling!

Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling! Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling! Under våren 2015 gjordes en enkät på som handlade om trivsel, trygghet och barnens delaktighet. Enkäten riktades mot er som föräldrar,

Läs mer

Var alltid en förstklassig version av dig själv istället för en medelmåttig version av någon annan. Judy Garland

Var alltid en förstklassig version av dig själv istället för en medelmåttig version av någon annan. Judy Garland Var alltid en förstklassig version av dig själv istället för en medelmåttig version av någon annan. Judy Garland 2011 Sandra Leierth Design Kropp & Själ från A-Ö w w w.sandraleierth.com Text: Lena Leierth

Läs mer

ETIKPOLICY för omsorgs- och socialförvaltning och omsorgs- och socialnämnd i Mjölby kommun

ETIKPOLICY för omsorgs- och socialförvaltning och omsorgs- och socialnämnd i Mjölby kommun ETIKPOLICY för omsorgs- och socialförvaltning och omsorgs- och socialnämnd i Mjölby kommun Beslutad av omsorgs- och socialnämnden 2007-12-17 Varför en etikpolicy? Etik handlar om vilka handlingar och förhållningssätt

Läs mer

Vad är kommunikation? HTF i Borås 23 mars 2007. Kommunikationsnivåer. Information. Kommunikation. Kommunikation. Kommunikation

Vad är kommunikation? HTF i Borås 23 mars 2007. Kommunikationsnivåer. Information. Kommunikation. Kommunikation. Kommunikation Firma Margareta ivarsson Vad är kommunikation? HTF i Borås 23 mars 2007 Kommunikation Kommunikation handlar inte i första hand om teknik, utan om modet att vara sig själv! Kommunikationsnivåer Information

Läs mer

Lkg-teamet Malmö Barn med LKG Information til dig som är förälder til ett barn med LKG SUS Malmö, lkg-teamet Jan Waldenströms gata 18 205 02 Malmö 1

Lkg-teamet Malmö Barn med LKG Information til dig som är förälder til ett barn med LKG SUS Malmö, lkg-teamet Jan Waldenströms gata 18 205 02 Malmö 1 Lkg-teamet Malmö Barn med LKG Information till dig som är förälder till ett barn med LKG SUS Malmö, lkg-teamet Jan Waldenströms gata 18 205 02 Malmö 1 2 Text: Kerstin Österlind, kurator, Skånes universitetssjukhus

Läs mer

Nästa vecka: Fredag: Gymnastik! Kom ihåg ombyteskläder, skor, handduk, tvål och egen hårborste om man vill ha det.

Nästa vecka: Fredag: Gymnastik! Kom ihåg ombyteskläder, skor, handduk, tvål och egen hårborste om man vill ha det. Veckobrev v. 3 Hej! Äntligen är vi tillbaka i vardagen och rutinerna igen. Nog för att det kan vara väldigt skönt med lite ledigt och göra det som faller en in, så är det ändå skönt när det väl är dags

Läs mer

Solglimtens. Likabehandlingsplan. En plan mot kränkande behandling. Våga vara

Solglimtens. Likabehandlingsplan. En plan mot kränkande behandling. Våga vara Solglimtens Likabehandlingsplan En plan mot kränkande behandling Våga vara Jag vill som en blomma stark tränga tyst igenom asfaltsvägenshårda mark att slå ut i blom. Våga vara den du är och våga visa vad

Läs mer

Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom. Handledning av Kitte Arvidsson

Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom. Handledning av Kitte Arvidsson Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom Handledning av Kitte Arvidsson Innehåll sid Detta är Studieförbundet Vuxenskolan, SV 3 Det här är en studiecirkel 4 Träff 1 5 Träff 2 7 Träff 3 8 SVs

Läs mer

Lokal arbetsplan för Linghems kommunala förskoleverksamhet.

Lokal arbetsplan för Linghems kommunala förskoleverksamhet. Lokal arbetsplan för Linghems kommunala förskoleverksamhet. Normer och värden MÅL 1 Barnen utvecklar förmåga att leva sig in i andra människors situation. Detta sker bl a när barnen... 1) tröstar andra.

Läs mer

SAPU Stockholms Akademi för Psykoterapiutbildning

SAPU Stockholms Akademi för Psykoterapiutbildning KÄNSLOFOKUSERAD PSYKOTERAPI SAPU Claesson McCullough 2010 Information för dig som söker psykoterapi Det finns många olika former av psykoterapi. Den form jag arbetar med kallas känslofokuserad terapi och

Läs mer

Kärlek nu och för alltid. Studiehäfte av Henrik Steen

Kärlek nu och för alltid. Studiehäfte av Henrik Steen Kärlek nu och för alltid Studiehäfte av Henrik Steen Innehåll Introduktion 4 Helt älskad älska helt 5 1. Helt älskad älska helt / Synen 5 2. Smaken / Hörseln 7 3. Känseln / Lukten 9 Fördjupningsruta:

Läs mer

Att stödja barn genom fokusering

Att stödja barn genom fokusering Att stödja barn genom fokusering Några riktlinjer för lyssnare Översättning: Barbro Holmström Och skulle det vara ok att..? Hur säger ditt barn nej? Vad är fokusering? Fokusering hjälper ett barn att ha

Läs mer

Kvalitet och värdegrund i vården.

Kvalitet och värdegrund i vården. 1 Kvalitet och värdegrund i vården. Inledning Vi är måna om att personerna som får vård och omsorg av oss har det så bra som möjligt. Du som arbetar inom omsorgen är viktig i det arbetet. I den här broschyren

Läs mer

Välkommen till Sjukhusbiblioteken i Värmland om du vill låna dessa böcker eller få ytterligare lästips!

Välkommen till Sjukhusbiblioteken i Värmland om du vill låna dessa böcker eller få ytterligare lästips! Välkommen till Sjukhusbiblioteken i Värmland om du vill låna dessa böcker eller få ytterligare lästips! Arvika: 0570-71 20 76 sjukhusbiblioteket.arvika@liv.se Karlstad: 054-61 51 44 sjukhusbiblioteket.karlstad@liv.se

Läs mer

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Att jobba på Sto Det handlar om dig Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Som medarbetare på Sto är det i grunden dig och dina kollegor det handlar om. Utan att förringa vår fina produktportfölj, är det

Läs mer

Livmodersvälsignelse med Miranda Gray

Livmodersvälsignelse med Miranda Gray Jag är mycket förtjust över att du vill vara delaktig i Livmodersvälsignelsen. Välsignelsen är till för att hela och förena dig med din egna livmoder och din kvinnlighet. Den är också skapad för att förankra

Läs mer

Danielle hängde av sig kläderna och satte på lite musik, gick in i badrummet och började fylla upp vatten i

Danielle hängde av sig kläderna och satte på lite musik, gick in i badrummet och började fylla upp vatten i Ensamhet Danielle hade precis slutat jobbet och var på väg hemåt för en lugn och stilla fredagskväll för sig själv. Hon hade förberett med lite vin och räkor, hade inhandlat doftljus och köpt några bra

Läs mer

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Vi har under de senaste två söndagarna talat om längtan efter liv i den kristna tron. Längtan efter Guds Helige Ande och att fortsätta bygga

Läs mer

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder!

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! Möt världen. Bli utbytesstudent med AFS. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! AFS ger dig möjligheten att lära känna dig själv samtidigt som du får vänner från hela världen. Som utbytesstudent

Läs mer

LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER FÖR ÄLDREOMSORGEN I SVEDALA KOMMUN BILAGA 3

LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER FÖR ÄLDREOMSORGEN I SVEDALA KOMMUN BILAGA 3 LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER FÖR ÄLDREOMSORGEN I SVEDALA KOMMUN BILAGA 3 Alla människor har lika värde, alla har rätt att mötas med respekt, tydlighet, lyhördhet, hänsyn och acceptans för den man är. Den

Läs mer

VARFÖR ÄR DU SOM DU ÄR?

VARFÖR ÄR DU SOM DU ÄR? Karl-Magnus Spiik Ky Självtroendet / sidan 1 VARFÖR ÄR DU SOM DU ÄR? Självförtroendet är människans inre bild av sig själv. Man är sådan som man tror sig vara. Självförtroendet är alltså ingen fysisk storhet

Läs mer

Ta kommando över dina tankar

Ta kommando över dina tankar Ta kommando över dina tankar Vår hjärna vän eller fiende! Har du någon gång hört uttrycket det är bara ord, eller, det var bara en oskyldig tanke. Min vän, det finns ingenting så förödande som ord och

Läs mer

Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012

Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012 Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012 Välkomna till det 24:e inspirationsbrevet. Repetera: All förändring börjar med mina tankar. Det är på tankens nivå jag kan göra val. Målet med den här kursen är

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Rindö skolas förskoleklass Nyckelpigan

Rindö skolas förskoleklass Nyckelpigan Rindö skolas förskoleklass Nyckelpigan När vi tar emot nya barn på hösten kommer de från flera olika ställen. Vår viktigaste uppgift då är att få ihop gruppen och introducera barnen sakta men säkert i

Läs mer

Omsorgsförvaltningens övergripande verksamhetsplan 2014-2017. Furuliden

Omsorgsförvaltningens övergripande verksamhetsplan 2014-2017. Furuliden Omsorgsförvaltningens övergripande verksamhetsplan 2014-2017 Furuliden Omsorgsnämndens verksamhetspolicy Livskvalitet Hela livet Vision Livskvalitet Hela livet Värdegrund Människan bär med sig en önskan

Läs mer

Värdegrund. De fyra grundelementen Luft Vatten Jord Eld står som modell.

Värdegrund. De fyra grundelementen Luft Vatten Jord Eld står som modell. Värdegrund De fyra grundelementen Luft Vatten Jord Eld står som modell. Livet själv och du som människa klarar dig inte utan något av dem. Alla är lika mycket värda hur olika de än är. Låt också det vara

Läs mer

TROLLKOJANS VERKSAMHETSMÅL OCH RIKTLINJER

TROLLKOJANS VERKSAMHETSMÅL OCH RIKTLINJER TROLLKOJANS VERKSAMHETSMÅL OCH RIKTLINJER Trollkojans föräldrakooperativa förskola och fritidshem bedriver barnomsorgsverksamhet för barn i åldrarna 1 12 år. Förskolan följer statens läroplan för förskolan

Läs mer

Värdegrund, lokala värdighetsgarantier och bemötande

Värdegrund, lokala värdighetsgarantier och bemötande Vård- och omsorgsförvaltningen Riktlinje Gäller för Vård- och omsorgsförvaltningen Dokumentansvarig Emelie Sundberg, SAS Godkänd av Monica Holmgren, chef vård- och omsorgsförvaltningen Diarienr VON 198/15

Läs mer

Handlingsplan vid KRISSITUATIONER. Små Hopp i Boden

Handlingsplan vid KRISSITUATIONER. Små Hopp i Boden Handlingsplan vid KRISSITUATIONER Små Hopp i Boden Innehållsförteckning Brand. 3 Olycksfall. 4 Hot och våld.. 5-6 Krisgrupp. 7 Krisgruppens uppgifter Planering av första tiden Information i akut skede..

Läs mer

Helena Hammerström 1

Helena Hammerström 1 Helena Hammerström 1 Behov 52 kort för att bli medveten om mänskliga behov Text: Helena Hammerström Design: Ewa Milunska Helena Hammerström Sociala Nycklar AB Vitkålsgatan 109 754 49 Uppsala www.socialanycklar.se

Läs mer

JUNI 2003. För hemvändare och hemmaväntare. Välkommen hem!

JUNI 2003. För hemvändare och hemmaväntare. Välkommen hem! JUNI 2003 För hemvändare och hemmaväntare Välkommen hem! 1 2 Den här broschyren riktar sig både till dig som kommer hem efter mission och till dig som väntat hemma. 3 Utgiven av Sida 2003 Avdelningen för

Läs mer

Att möta våldsutsatta kvinnor metoder för bemötande och samtal

Att möta våldsutsatta kvinnor metoder för bemötande och samtal Att möta våldsutsatta kvinnor metoder för bemötande och samtal FN:s definition av våld mot kvinnor Varje könsrelaterad våldshandling som resulterar i fysisk, sexuell eller psykisk skada eller lidande för

Läs mer

Ta vara på tiden, du är snabbt "för gammal" för att inte behöva ta ansvar.

Ta vara på tiden, du är snabbt för gammal för att inte behöva ta ansvar. Några ord till min Tips och råd från IHL1A, 16 januari 2015 Lev livet medan du kan Tänk ej för mycket på framtiden, ej heller på det förflutna Var snäll mot dem som är snälla mot dig; det lönar sig. Gör

Läs mer

Insikt & Utveckling Renée Ohlson

Insikt & Utveckling Renée Ohlson Insikt & Utveckling Renée Ohlson ta kontakt; www.insiktutveckling.se E-post: renee@insiktutveckling.se Tel. 0709 22 44 95 Mottagning i centrala Gbg Insikt & Utveckling Renée Ohlson Bakgrund; civilekonom

Läs mer

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Hitta drivkraften, styrkan och nå målet! Gita Bolt 2013 Copyright: airyox AB Mångfaldigande av denna skrift, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrättsskydd

Läs mer

Lpfö-98 Reviderad 2010 Gubbabackens Förskola

Lpfö-98 Reviderad 2010 Gubbabackens Förskola Lpfö-98 Reviderad 2010 Gubbabackens Förskola Teknik Utveckla o uppmuntra barns intresse för teknik Samarbete samspel Elektronik Konstruktion och bygglek Utveckla sin kreativitet, tänkande, nyfikenhet och

Läs mer

Värderingskartlägging. Vad är värderingar?

Värderingskartlägging. Vad är värderingar? Värderingskartlägging. Vad är värderingar? Man kan säga att värderingar är frågor som är grundläggande värdefullt för oss, som motiverar och är drivkraften bakom vårt beteende. De är centrala principer

Läs mer

Hur visar du andra att du tycker om dom? Vad märker du att andra människor blir glada av?

Hur visar du andra att du tycker om dom? Vad märker du att andra människor blir glada av? MBT 2013 Undervisning av Ulrika Ernvik Guds dröm om mej! Gud har en dröm! Ps 139:13-18 Gud har en dröm för varenda liten människa även mej. Drömmen handlar mest om vem han vill att jag ska VARA mer än

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Projektet 2014 från ax till limpa!

Projektet 2014 från ax till limpa! Projektet 2014 från ax till limpa! Syfte: Att dela med oss av våra erfarenheter och beskriva vårt förhållningssätt i mötet med barn med så kallade problemskapande och annorlunda beteenden för att skapa

Läs mer

Studiematerial till webbutbildningen i svenskt BPSD-register

Studiematerial till webbutbildningen i svenskt BPSD-register Studiematerial till webbutbildningen i svenskt BPSD-register Detta material kan användas som underlag till diskussioner i grupp, till exempel vid arbetsplatsträffar eller internutbildningar. Det kan även

Läs mer

Prästavångsskolan. Grundskola F-6 Grundsärskola - Fritidshem

Prästavångsskolan. Grundskola F-6 Grundsärskola - Fritidshem Prästavångsskolan Grundskola F-6 Grundsärskola - Fritidshem Välkommen till ett nytt läsår! I handen håller du Prästvångsskolans plan för Mål och Värdegrundsarbete. Våra prioriterade mål för Prästavångsskolan

Läs mer

PATRULLTID & PYJAMASBÖN

PATRULLTID & PYJAMASBÖN PATRULLTID & PYJAMASBÖN Till dig ledare Det viktigaste under lägret är kanske samlingen i den lilla gruppen/patrull? Här finns möjligheten att varje morgonen och kväll på ett särskilt sätt se varandra,

Läs mer

Flykten från Sverige. Avdelningsmöte. Samling -Vem är här och vad ska vi göra idag? Innehåll. Material

Flykten från Sverige. Avdelningsmöte. Samling -Vem är här och vad ska vi göra idag? Innehåll. Material Avdelningsmöte Flykten från Sverige Under detta möte får scouterna fundera på hur det kan kännas att vara på flykt och ha olika förutsättningar i livet. Mötet avslutas med en saga som berättar om ett Sverige

Läs mer