Kompetens Ansvar Kontinuitet Kvalitet Tillgänglighet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kompetens Ansvar Kontinuitet Kvalitet Tillgänglighet"

Transkript

1 Studiematerial

2 Ekonomiskt Socialt Ekologiskt Respekt Glädje Bemötande Trygghet Kompetens Ansvar Kontinuitet Kvalitet Tillgänglighet

3 innehåll Glädje 4 Bemötande 5 Ansvar 6 Kontinuitet 7 Tillgänglighet 8 Kompetens 10 Respekt 11 Trygghet 12 Kvalitet 14 Anteckningar 15 Varje dag, både på och utanför jobbet ställs vi inför olika situationer som ställer krav på oss till eftertanke, handling och beslut. Vår förmåga att kunna ta beslut är beroende av medvetna och omedvetna värderingar, attityder, åsikter och beteenden. Det vi gör och den åsikt vi väljer att ha både till situationer och till människor styrs mycket av de värderingar vi bär med oss. Våra värderingar ger oss dagligen vägledning när vi bestämmer oss för vad vi tycker är rätt, fel, bra eller dåligt. Men det innebär också att värderingar skiljer sig åt mellan olika människor. T ex kan säkert de flesta instämma i en åsikt som det är viktigt att vara hjälpsam mot andra. Däremot kan det skilja sig åt mellan olika människor med vad man menar då man säger att man ska vara hjälpsam mot andra. Om två personer har olika åsikter om innebörden kan det leda till irritation och konflikter. Inom vår förvaltning vill vi att alla brukare ska ges ett bemötande och en service som alltid ska uppfattas som god, individuell och likvärdig. Då alla medarbetare har olika bakgrund och erfarenheter innebär det att de värderingar man bär med sig skiljer sig åt. Det är därför viktigt att alla medarbetare har kunskap om vilka värderingar som Vård- och omsorgsförvaltningen står för, och att skapa förståelse och kunskap om olikheter mellan olika medarbetares värderingar genom diskussioner i den egna arbetsgruppen. Fundera 1 Vilka grundläggande värderingar bär du själv med dig? 2 Vilka människor i ditt liv har betytt mycket för dig och dina värderingar? 1 Finns det tillfällen då människor står för motstridiga värderingar? Ge exempel (ex Jag tycker inte att man ska döda, men vissa brottslingar borde man faktiskt avrätta). 2 Lever jag själv som jag lär? Följer jag alltid de värderingar som jag vill stå för? Motivera.

4 Glädje En droppe droppad i livets älv Har ingen kraft att flyta själv Det ställs ett krav på varenda droppe: Hjälp till att hålla de andra oppe! Tage Danielsson På senare år har det framkommit att humor och glädje är viktiga faktorer för att vi skall må bra. Vi vet också att ett skratt utlöser läkande endorfiner. Kanske är det gamla talesättet att ett gott skratt förlänger livet riktigt träffande även i vetenskapens tidsålder. Inom vård- och omsorgsförvaltningen har vi många tillfällen där alla kan hjälpas åt att sprida och ta tillvara dagens glädjeämnen. 1 Vad är glädje och humor i de verksamheter vi arbetar inom? 2 Kan man skratta åt vad som helst? 3 Hur kan vi sprida glädje i vårt dagliga arbete? Goda skratt Skrattvärda journalanteckningar: I övrigt hänvisas till originaljournal, som ej kan återfinnas. Förslag på litteratur Sök under sök på humor samt ämne ni önskar läsa. Inlägges nu för meningslösa behandlingsförsök. En del mat får han från sonen som nu ligger infryst. Har endast en biologisk moder. Har fått större hemsamarit, men tycker inte att det räcker ändå. Skratt är en fysiologisk process hos människor som kännetecknas av en rad hastiga ut- och inandningar tillsammans med rytmiskt växelvis spända och avslappnande stämband som tillsammans ger upphov till ett karaktäristiskt ljud. Rent anatomiskt sker skrattet genom konvulsiviska sammandragningar i buken vilket producerar stötvisa luftströmmar genom struphuvudet, glottis och stämbanden. Kommunikation kan indelas i två delar: Den verbala kommunikationen det talade ordet Den icke verbala kommunikationen mitt kroppsspråk Att lyssna aktivt kan ibland vara både min allra viktigaste uppgift och den mest krävande. Empati innebär förmågan att sätta sig in i och förstå en annans människas upplevelsevärld. Att kommunicera genom att bli berörd men ändå upprätthålla gränsen mellan sig själv och den andre. 4

5 Bemötande Om jag vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål, måste jag först finna henne där hon själv är. Den som inte kan det lurar sig själv När hon tror att hon kan hjälpa andra. I varje möte mellan mig och andra människor skapas ett unikt tillfälle som endast vi som möts kan forma, ögonen kallas ibland för själens spegel och i dessa speglar ger jag alltid en känsla. Det är ömsesidigt att se och bli sedd, och när mina ögon möter en annan människas ögon sker något intuitivt, en granskning. Vad är det jag ser? För att bli medveten om mina inre bilder behöver dessa bli synliggjorda genom andra människor. Därför kommer det alltid att bli en egen prestation så fort jag börjar samtala med någon, och ju känsligare frågor jag kan dela desto närmare har jag kommit den andre. Känslor är huvudvägen in i en annans liv. 1 Vad avser vi/menar vi med ett gott bemötande? 2 Vilka värden är viktiga för dig i livet och i arbetslivet? 3 Vilket synsätt har jag på människan och på mig själv? Har alla människor lika värde? 4 Hur ser och bekräftar vi andra människor? 5 Vad innebär ett bra möte med en annan människa? 6 Hur olika får vi vara i förhållandet till uppdraget? Synsätt förhållningssätt arbetssätt Kommunikation kan indelas i två delar: Den verbala kommunikationen det talade ordet och Den icke verbala kommunikationen mitt kroppsspråk Att lyssna aktivt kan ibland vara både min allra viktigaste uppgift och den mest krävande. Förslag på litteratur Vägval och växande av Ingrid Liljeroth och Lennart Danielsson Etik i arbetet med människor av Jan-Olav Henriksen Och Arne Johan Vetlesen Empati innebär förmågan att sätta sig in i och förstå en annans människas upplevelsevärld. Att kommunicera genom att bli berörd men ändå upprätthålla gränsen mellan sig själv och den andre. 5

6 Ansvar Dagen i dag är en märklig dag den är din! Dagen igår föll ur dina händer, den kan inte få något annat innehåll än det du redan gett den. Dagen i morgon har du inte fått löfte om, men dagen idag har du, det är det enda du kan vara säker på. Den kan du fylla med vad du vill, använd dig av det. Idag kan du glädja en annan människa. Idag kan du hjälpa en annan. Idag kan du leva så; att kanske en annan innan kvällen kan tacka dig för att du finns till. Dagen idag är en betydelsefull dag, DEN ÄR DIN. Sören Kirkegaard Att ta ansvar I en organisation har alla medarbetare ett ansvar som innebär en skyldighet att utföra arbetet på ett så bra sätt som möjligt utifrån lagar, politiska visioner, chefers beslut, brukarnas önskemål samt eget sunt förnuft, kunnande och erfarenhet. Det innebär att medarbetarens eget ansvar finns inom en ram där varje individs ansvar är beroende av den egna viljan och förmågan att ta ansvar. Ju större ansvar var och en kan och vill ta desto bättre kan vi tillsammans tillgodose brukarnas behov och önskemål. 1 Vad är ansvar för dig? 2 Vilket ansvar har du i ditt arbete? Vilket ansvar skulle du vilja ta? 3 Vilket ansvar har chefer, brukare och politiker i din verksamhet? 4 Finns det tillfällen när du skulle vilja ta ett större ansvar än du får ta? Ge exempel. Ordet ansvar betyder att stå till svars för något, det vill säga en skyldighet vi har eller att vi ska garantera något. Att vara ansvarig betyder vanligtvis att en person har tillstånd att vara den som svarar för innehållet i det man utövar. (Ur ordboken Bonniers Svenska ord) 5 Är alla människor ansvarstagande? Vill alla människor ta ansvar? Motivera. 6 Är man utan eget ansvar om man bara gjort som man blivit tillsagd? Motivera. 6

7 Kontinuitet Kontinuitet är att möta samma personer och en enhetlighet i vårdens innehåll. Skånsk livskraft När det är dags för Daga att få sitt eftermiddagskaffe, kommer det en undersköterska som hon aldrig tidigare mött. Undersköterskan presenterar sig som Esmeralda, hon ler och de mörka ögonen glittrar. Hon frågar Daga om det skulle smaka med en caffé latte. Oj, tänker Daga. Vad kan det vara? Är det kaffe? Pigg på nyheter tackar Daga entusiastiskt ja. Hon får ett stort glas med nästan vitt kaffe. Det luktar kardemumma och smakar fantastiskt gott. Daga tycker om nya, okända undersköterskor. Skönt att slippa det gamla vanliga ljumma kaffeblasket, tänker hon för sig själv. Att ha kontinuitet Många medborgare anser att kontinuitet är en viktig kvalitet i mötet med vården. Kontinuitet är framför allt viktigt för de medborgare som har långvariga relationer med vården och olika personalgrupper. Kontinuitet är särskilt angeläget utifrån att en stor del av befolkningen söker vård för symtom som är relaterade till psykiska, sociala och existentiella problem. Vi lever i dag i en värld i förändring. Förändringarna är nödvändiga för att skapa kvalitet och resurser så att alla behov kan tillgodoses. Det är dock alltid viktigt att balansera behovet av förändring mot behovet av kontinuitet. 1 Varför är det viktigt med kontinuitet? 2 Är det alltid bra med kontinuitet? Motivera. 3 Hur ser kontinuitet ut i er verksamhet? Vad innebär det? Ge exempel? 4 Tycker alla brukare som Daga att det är trevligt med nya undersköterskor och att det är roligt att pröva på nyheter som caffé latte? Hur kan andra brukare reagera? 5 Är förändring och kontinuitet motsatser? Hur kan man göra för att skapa kontinuitet även när det sker förändringar? Ge exempel. Kontinuitet, utan avbrott, ett flytande sammanhang utan fasta hållpunkter, utan att vara uppdelat i steg. Tecknet fornminne I forntiden hade tecknet säkert en magiskt skyddande innebörd, formen kan redan då ha varit ett uttryck för oändlighet eller evighet. Basso Continuo = generalbas = ackompanjemangspraxis enligt vilken den musikaliska satsen improviserades fram till en nedskriven baslinje. Utvecklades under talen och sammanfaller med barocken inom musiken. Baslinjen flyter på i ett oändligt flöde. Finns ett antal fina musikstycken att spela t ex flöjtsonaten i H-moll av JS Bach. 7

8 Tillgänglighet Säg till om jag stör, sa han när han steg in, så går jag med detsamma. Du inte bara stör, svarade jag, du rubbar hela min existens. Välkommen. Eeva Kilpi Då jag vet att många av er tycker att jag inte är tillgänglig, kommer min dörr att stå öppen mellan klockan 14 och 16 varje torsdag eftermiddag. Då är ni välkomna att stiga in och prata om precis vad som helst, förkunnade chefen på den senaste arbetsplatsträffen. Nästa morgon jobbar Elin och Mattias tillsammans. De hjälper brukaren Sigrid, med uppstigning och morgonbestyr. Mattias är upprörd över det chefen sa på arbetsplatsträffen dagen innan. Vad menar hon egentligen? Tycker hon att det är något att vara stolt över att vara tillgänglig för oss bara två timmar i veckan, säger Mattias. Det är ju den tiden hon lovar att vara tillgänglig. Ofta är hon på sitt rum annars också, svarar Elin. Men det är ofta svårt att veta hur mycket vi egentligen kan påverka. Hon verkar ofta redan ha bestämt sig. Kan någon av er? försöker Sigrid inflika. Ett ögonblick bara, Sigrid, avbryter Mattias. Jag tycker att vår chef kan vara trevlig att prata med, men på något sätt känns det som att hon egentligen inte lyssnar på vad man säger. Precis, svarar Elin. Tänk om vi hade haft hennes syn på tillgänglighet mot våra brukare. Elin vänder sig mot Sigrid. Sådär. Nu är du redo för ännu en underbar dag Sigrid, säger Elin medan hon och Mattias går mot dörren. Att vara tillgänglig? Att vara tillgänglig kan betyda många olika saker, och även ha olika betydelse i olika sammanhang. Tillgänglighet handlar inte bara om fysisk närvaro utan även om att vara närvarande i det goda mötet både med kropp och själ och att vara öppen för andras åsikter och idéer. Att låta sig påverkas av goda argument kan också vara en del av att vara tillgänglig. Tankeövning Fundera på en person som du tycker är tillgänglig. Vad är kännetecknande för honom/henne? 1 Vad betyder tillgänglighet för dig? 2 Hur upplever Elin och Mattias sin chefs tillgänglighet? Motivera. 3 Är Elin och Mattias tillgängliga för Sigrid? Motivera. 4 Hur kunde Elin, Mattias och deras chef ha gjort istället? Ge exempel. 5 Ska man alltid vara tillgänglig? Kan man vara för mycket tillgänglig? I nationalencykopedin definieras tillgänglighet som möjlighet att ta del av något eftersträvansvärt. 8

9 Tillgänglighet När är vi tillgängliga för våra brukare, anhöriga och kommuninvånare? Vem tolkar vår tillgänglighet? Var är vårt gemensamma rum/torg? Där alla medborgare ska få nödvändig samhällsinformation, rätt stöd och hjälp, kunnig, vänlig och tillmötesgående personal. Det ska vara lätt och smidigt att ta sig fram och komma in. Skyltning på dörrar och rum ska vara förstålig och synlig. Josefina Emanuzela ska träffa en handläggare för att få nödvändig information gällande kommunens stöd funktioner. Josefina är kallad till Jonsered på Kommunhuset. Josefina är funktionshindrad, rullstolsburen och dessutom är synen nedsatt. Hon tar sig med möda upp för rampen till kommunhuset. Stannar framför ingången med snurreffekt Hon försöker med samlade krafter att parera öppningen just när den är mitt framför henne. Väl inne upptäcker hon något vitt på glaset, hon känner med handen och vips stannar hela snurran. Turligt nog finns det en fantastiskt hjälpsam receptionist som trycker på några knappar och Josefina tar sig ut ur snurran Nu är det dags att hitta rätt lokal. Men Jonsered, det ligger väl inte här tänker Josefina... Jag har kommit fel och måste ut igen... o nej Tankeövning Tillgänglighet behöver inte enbart handla om fysisk närvaro, utan kan även ses ur andra perspektiv. Vilka? Kan Tillgänglighet kopplas ihop med andra värdeord? Vilka ska vi vara tillgängliga för? Vilka är våra kunder? Vad är god tillgänglighet mot våra kunder? Hur tillgängliga ska vi vara? 9

10 Kompetens Kompetens är förmågan att klara en situation, kunna handla i denna situation och förstå konsekvenserna av sin handling. Ofta när vi hör ordet kompetens och kompetensutveckling tänker vi på utbildning och kurser. Men en viktig del av kompetens är förmågan att kunna använda sig av sina kunskaper i rätt sammanhang. Detta gör att kompetens är en blandning av flera olika förmågor som alla är viktiga för att man ska kunna kalla det för kompetens. 1 Vilken kompetens behöver du för att utföra ditt arbete? 2 Inom vilka områden behöver du kompetensutvecklas? 3 Vilket eget ansvar har jag för att höja min kompetens? Erfarenhet Genom att använda Kompetens Det ska finnas den personal med rätt kompetens som behövs för att ge ett gott stöd till den enskilde. Detta innebär att omsorg, behandling och habilitering ska grunda sig på beprövad erfarenhet och utbildning. Erfarenheter, kunskaper och förmåga att utföra ett arbete med god kvalitet. Det kräver att vi ständigt söker relevant kompetens och att kunskap och kompetensbaserad tänkande alltid står i centrum. Kompetensanalys enligt Handen Olika delar av vår kompetens utvecklar vi bäst på olika sätt. Därför delar vi upp kompetens i faktorerna: Färdighet De förmågor vi har, det som ofta brukar kallas för personliga egenskaper. Kunskap De teorietiska kunskaper vi skaffat oss genom utbildning, kurser, böcker och liknande. Erfarenhet Genom att använda oss av våra kunskaper och förmågor får vi erfarenheter som gör att vi blir ännu bättre lämpade att använda oss av dem. Kontakter Nätverk och andra människor som vi känner som vi kan utbyta erfarenheter med. Attityder/värderingar/förhållningssätt De grundläggande värderingar som man bär med sig. Kompetensanalys enligt Pyramiden Olika delar av vår kompetens utvecklar vi bäst på olika sätt. Därför delar vi upp kompetens i faktorerna: Kunskap De teorietiska kunskaper vi skaffat oss genom utbildning, kurser, böcker och liknande. Erfarenhet Genom att använda oss av våra kunskaper och förmågor får vi erfarenheter som gör att vi blir ännu bättre lämpade att använda oss av dem. Egenskaper De förmågor vi har och bär med oss som personliga egenskap. Färdighet Summan av de tre andra beståndsdelarna och som alltså innefattar den kompetens som vi har. 10

11 Respekt Jag kan inte ändra världen. Vad jag kan ändra är mitt sätt att se på världen. Då ändras också världen. När jag tänker tillbaka på min barndom ser jag skräckbilder tydligast av allt. Ja, dom gånger dom skrämde eller slog mej är dom minnen som hårdast sitter fast. För som barn tar man kärleken för given; Allting annat är mot ens natur. I den stund man tar steget ut i livet är man bara ett tillgivet djur. Ändå står snart dom vuxna där och pekar ut den riktning dom tycker man ska ta. Alla drömmar dom själva har förvägrats vill dom förverkliga genom sina barn. Är man lydig belönas man och hyllas, revolterar man minster man allt. Ingen älskar ett barn som inte lyckas, ingen älskar ett barn som är stärkt. Men vem besitter förmågan att veta vad som ryms i en ny individ? Och vem kan säj hur lyckan ser ut, vem kan säj vad nån annan vill bli? Låt dina blommor slå rot där det finns jordmån, låt dina växter få leva där dom trivs. Lås inte in dina plantor i ett drivhus, låt dom få slippa ett onaturligt liv. Låt den du älskar få pröva sina vingar, en dag så flyger din älskade rätt. Vill du bli respekterad av din avbild får du visa din avbild respekt. Fundera Fundera och reflektera över texten i Björn Afzelius låt Ikaros. 1 Vad innebär respekt för dig? 2 Hur gör du för att visa respekt för dina brukare? 3 Har du hamnat i svårigheter när du ska respektera en brukares önskningar? Ge exempel. 4 Är respekt alltid ett positivt begrepp? Motivera. Fundera och reflektera kring följande ord: Hjälpsamhet, tolerans, tålamod, integritet, uppriktighet, pålitlighet, ärlighet, visdom, mod, medkänsla, kärlek, godhet... Ikaros av Björn Afzelius respekt = aktning, vördnad (Svenska Akademiens ordlista) För att respektera något eller någon måste man ha sett värdet hos det respekterade. Att visa respekt innebär att utgå från att den andra personen är en person med förmåga till vuxet/barns ansvarstagande och med rätt till sina känslor och åsikter och med ett känslomässigt innehåll. Respekt kan ses som en kärleksfull handling. Respekt för människan förutsätter bl a att varje människas värde respekteras och att varje människa får använda sina resurser och har rätt till ett privatliv. 11

12 Trygghet Berör mig Om jag är din bebis berör mig! Jag behöver din beröring på sätt du kanske aldrig förstår. Inte bara tvätta mig, byta mina blöjor och mata mig utan vagga mig, pussa mitt ansikte stryk min kropp. Din lugnande, ömma beröring ger mig trygghet och kärlek. Om jag är ditt barn berör mig! Även när jag är vrång och till och med tar avstånd från dig. Ge inte upp hitta sätt att fylla mina behov. Din godnatt kram hjälper mig att sova gott. Din dagliga beröring säger mig hur du verkligen känner. Om jag är din tonåring berör mig! Tro inte att bara för att jag nästan är vuxen behöver jag känna att du bryr dig om mig. Jag behöver dina kärleksfulla armar, jag behöver en öm röst. När det stormar i livet har barnet i mig fortfarande behov. Om jag är din vän berör mig! Inget visar att du tycker om mig som en varm kram. En helande beröring när jag är nere, betygar att jag är älskad. Det försäkrar mig om att jag inte är ensam. Din beröring jan vara den enda jag får. Om jag är din livspartner berör mig! Du kanske tror att din passion är tillräcklig, men endast dina armar håller rädslan borta. Jag behöver din mjuka tröstande beröring. För att komma ihåg att jag är älskad som jag är. Om jag är ditt vuxna barn berör mig! Även om jag har en egen familj att Hålla om, behöver jag fortfarande mammas och pappas armar när jag är svag. Som förälder själv ser jag saker på ett annat sätt, jag förstår att uppskatta dig mer. Om jag är din åldrande förälder berör mig! Så som jag berörde dig när du Var mycket liten. Håll min hand, sitt tätt intill mig, ge mig styrka och värm min trötta kropp med din närhet. Fast min hud är skrynklig vill den gärna bli smekt. Var inte rädd! Berör mig! Okänd författare översättning till svenska från engelska av Lena Jelvéus 12

13 Trygghet Himlen är oskyldigt blå Himlen är oskyldigt blå, som ögon när barnen är små. Att regndroppar faller som tårarna gör, rår inte stjärnorna för. Älskling jag vet hur det känns, när broar till tryggheten bränns. Fast tiden har jagat oss in i en vrå, är himlen så oskyldigt blå. När vi växte upp, lekte livet, vi var evighetens hopp. Det var helt självklart att vår framtid skulle bli, oförbrukat fri. Somrar svepte fram, jorden värmde våra fötter där vi sprang Rågen gungade, och gräset växte grönt. Hela livet var så skönt. Himlen är oskyldigt blå, som ögon när barnen är små. Att regndroppar faller som tårarna gör, det rår inte stjärnorna för. Älskling, jag vet hur det känns, när broar till tryggheten bränns. Fast tiden har jagat oss in i en vrå, är himlen så oskyldigt blå. Frusna på en strand, Flög vi med drakar medans tiden flöt iland. Vi var barn som ingen ondska kunde nå himlen var så oskyldigt blå Nu tar molnen mark. Jag var förblindad av att solen sken så stark. Men mina ögon kommer alltid le mot dig. Kan det begäras mer av mig. Himlen är oskyldigt blå, djupaste hav likaså. Att regndroppar faller som tårarna gör, det rår inte stjärnorna för. Älskling, jag vet hur det känns, när broar till tryggheten bränns. Fast tiden har jagat, oss in i en vrå. Är himlen så oskyldigt blå Musik: Ted Gärdestad Text: Kenneth Gärdestad I ordboken står det att trygghet betyder lugn och säker. En annan beskrivning av ordet är att trygghet är den subjektiva upplevelsen av att känna kontroll över en situation och tillit till andra människor som man möter. Med andra ord kan man beskriva trygghet som en känsla. Trygghet innefattar såväl fysiska som sociala och psykologiska aspekter vilket gör det svårt att få en enhetlig bild av vad begreppet innebär. Det är ett diffust och brett begrepp som kan omfatta mer än bara yttre faktorer, bland annat individens upplevelse av att vara trygg. Tankeövning Vad kan metaforen broar i sångtexten betyda? 1 Vad är trygghet för dig? 2 Vad är otrygghet? 3 Tror du att det som är trygghet/ otrygghet för dig är det samma för andra? 4 Trygghet beskrivs ibland som en känsla. Går det att mäta en känsla? Hur i så fall? 5 Hur ska vi skapa trygghet för brukarna/patienterna inom vår verksamhet? 13

14 Kvalitet Kvalitet är ett ovanligt halt begrepp, lätt att exemplifiera men nästan omöjligt att definiera. Det förblir en källa till förvirring. David Garvin Kvalitet är ett värdeladdat, förföriskt och utmanande begrepp. God kvalitet är både mångtydigt och svårfångat och låter sig inte fastställas på ett entydigt objektivt sätt. Människors olika behov och förväntningar påverkar deras föreställningar om vad som är god kvalitet. 1 Vad är kvalitet för dig? 2 Vilken kvalitet har du i ditt arbete? 3 Är kvalitet alltid positivt? 4 Går det att jämföra kvalitet? 5 Hur mäter man kvalitet? Med kvalitet menas alla sammantagna egenskaper hos en produkt eller tjänst som utgör dess förmåga att tillfredställa uttalade eller underförstådda behov hos en viss målgrupp (Eriksson, 1998:103). Kvalitet är i sig ett neutralt begrepp och man kan tala om både god och dålig kvalitet. Även om de flesta i dagligt tal förknippar ordet kvalitet med ett positivt värdeomdöme. Kvalitet blir samma som god kvalitet. Förslag på litteratur Kvalitet från behov till användning av Bergman & Klefsjö Trygg äldreomsorg av Staffan Bengtsson Som man frågar får man svar av Bengt-Erik Andersson Brukarenkäten Medarbetarenkäten Insatser inom socialtjänsten skall vara av god kvalitet. För utförandet av vård och omsorgsnämndens uppgifter skall det finnas personal med lämplig utbildning och erfarenhet. Kvalitet i verksamheten skall systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. 14

15 Anteckningar

16 Partille kommun, ver. 3, maj Illustration Mia Wiking. Foto Susanne Norling, Cassandra Billegaard och Louise Bång. Partille kommun, vård- och omsorgsförvaltningen, Partille Besök: Gamla Kronvägen 34 Tel Fax E-post:

Om äldre människors rättigheter

Om äldre människors rättigheter Om äldre människors rättigheter Äldre människor är som alla andra människor Olika varandra med olika behov, erfarenheter, traditioner, intressen och smak. Men äldre kan vara mer sårbara än yngre. Sjukdom

Läs mer

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Värdegrund SHG Grundvärden, vision, handlingsprinciper Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Innehåll VÄRDEGRUNDEN SHG... 2 GRUNDVÄRDEN... 2 Respekt... 2 Värdighet... 3 Välbefinnande... 3 Bemötande...

Läs mer

Att skapa trygghet i mötet med brukaren

Att skapa trygghet i mötet med brukaren NATIONELL VÄRDEGRUND Utbildning med Egon Rommedahl Att skapa trygghet i mötet med brukaren November 2014 Instruktioner till träff 2, Hösten 2014, Värdighetsgarantierna i Mölndal stad. Del 1 Att skapa trygghet

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Nationell värdegrund i socialtjänstlagen Den 1 januari 2011

Läs mer

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja?

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Vi lever i en värld där mycket handlar om ägande och prestationer. Definitionen på att ha lyckats i sitt liv är att haft och gjort mycket,

Läs mer

Värdegrund. för Socialnämndens verksamheter i Kungsörs kommun. Fastställd av Socialnämnden 2006-03-27. Reviderad 2011-05-11

Värdegrund. för Socialnämndens verksamheter i Kungsörs kommun. Fastställd av Socialnämnden 2006-03-27. Reviderad 2011-05-11 Värdegrund för Socialnämndens verksamheter i Kungsörs kommun Fastställd av Socialnämnden 2006-03-27 Reviderad 2011-05-11 Värdegrund Värdegrunden anger de värderingar som ska vara vägledande för ett gott

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

o jag gillar mig själv, och har en god o jag känner mig lugn inför andra. o jag respekterar mig själv och jag är tydlig

o jag gillar mig själv, och har en god o jag känner mig lugn inför andra. o jag respekterar mig själv och jag är tydlig Guide-formulär. Kryssa för de påståenden du tycker stämmer in på dig själv. De nivåer där du mest har kryssat i till vänster behöver du fokusera mer på, de nivåer där du har kryssat i mest till höger,

Läs mer

Tre saker du behöver. Susanne Jönsson. www.sj-school.se

Tre saker du behöver. Susanne Jönsson. www.sj-school.se Steg 1 Grunden 0 Tre saker du behöver veta Susanne Jönsson www.sj-school.se 1 Steg 1 Grunden Kärleken till Dig. Vad har kärlek med saken att göra? De flesta har svårt att förstå varför det är viktigt att

Läs mer

ICF:s kärnkompetenser för professionell coaching

ICF:s kärnkompetenser för professionell coaching Ämne ICF Kärnkompetenser en översättning till svenska Dokumentansvarig Styrelsen för ICF Sverige 2009 Datum ICF:s kärnkompetenser för professionell coaching ICF har definierat elva kompetenser som utgör

Läs mer

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild Det här står vi för Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar Ur Elevers tankar i ord och bild 1 (7) Den mätta dagen, den är aldrig störst. Den bästa dagen är en dag av törst. Nog finns det mål och

Läs mer

Hon går till sitt jobb. Hon går till sitt jobb hon hatar sitt jobb hon känner sig ensam och svag Vad kan väl jag göra då

Hon går till sitt jobb. Hon går till sitt jobb hon hatar sitt jobb hon känner sig ensam och svag Vad kan väl jag göra då Hon går till sitt jobb Hon går till sitt jobb hon hatar sitt jobb hon känner sig ensam och svag Vad kan väl jag göra då mer än att älska henne så, som jag gör Hon går på café och sätter sig ner men ingenting

Läs mer

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Vi har under de senaste två söndagarna talat om längtan efter liv i den kristna tron. Längtan efter Guds Helige Ande och att fortsätta bygga

Läs mer

TROLLKOJANS VERKSAMHETSMÅL OCH RIKTLINJER

TROLLKOJANS VERKSAMHETSMÅL OCH RIKTLINJER TROLLKOJANS VERKSAMHETSMÅL OCH RIKTLINJER Trollkojans föräldrakooperativa förskola och fritidshem bedriver barnomsorgsverksamhet för barn i åldrarna 1 12 år. Förskolan följer statens läroplan för förskolan

Läs mer

Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar

Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar Kurs för förskollärare och BVC-sköterskor i Kungälv 2011-2012, 8 tillfällen. Kursbok: Ditt kompetenta barn av Jesper Juul. Med praktiska exempel från

Läs mer

VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR!

VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR! VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR! I varje givet ögonblick gör varje människa så gott hon kan, efter sin bästa förmåga, just då. Inte nödvändigtvis det bästa hon vet, utan det bästa hon kan, efter sin bästa förmåga,

Läs mer

Vår värdegrund. Linköpings kommunala utförare Ao LSS/LASS

Vår värdegrund. Linköpings kommunala utförare Ao LSS/LASS Vår värdegrund Linköpings kommunala utförare Ao LSS/LASS Goda levnadsvillkor och god etik! Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som ska garantera funktionshindrade

Läs mer

Att stödja barn genom fokusering

Att stödja barn genom fokusering Att stödja barn genom fokusering Några riktlinjer för lyssnare Översättning: Barbro Holmström Och skulle det vara ok att..? Hur säger ditt barn nej? Vad är fokusering? Fokusering hjälper ett barn att ha

Läs mer

Värdegrund - att göra gott för den enskilde

Värdegrund - att göra gott för den enskilde Värdegrundsdokumentet är framarbetat av och för socialförvaltningen i Degerfors kommun, samt antaget av socialnämnden 2012-10-10. Text: Jeanette Karlsson och Sture Gustafsson. Illustrationer: Bo Qvist

Läs mer

Mål för fritidshemmen i Flyinge och Harlösas rektorsområde

Mål för fritidshemmen i Flyinge och Harlösas rektorsområde 2012-10-10 Mål för fritidshemmen i Flyinge och Harlösas rektorsområde Fritidshemmets uppdrag Det är viktigt att personalen utformar verksamheten så att fritidshemmet kompletterar skolan både tids- och

Läs mer

Värdegrund. De fyra grundelementen Luft Vatten Jord Eld står som modell.

Värdegrund. De fyra grundelementen Luft Vatten Jord Eld står som modell. Värdegrund De fyra grundelementen Luft Vatten Jord Eld står som modell. Livet själv och du som människa klarar dig inte utan något av dem. Alla är lika mycket värda hur olika de än är. Låt också det vara

Läs mer

Att hitta sig själv som förälder med barn i lekåldern

Att hitta sig själv som förälder med barn i lekåldern Att hitta sig själv som förälder med barn i lekåldern Jan-Erik Nyberg Präst, familjerådgivare, sexualterapeut (NACS), familjeterapeut, psykoterapeut (VALVIRA) Familjerådgivningen i Jakobstadsregionen Föräldraskap

Läs mer

DUKA för en utvecklande arbetsplats

DUKA för en utvecklande arbetsplats DUKA för en utvecklande arbetsplats Förord Sedan Försäkringskassan blev en myndighet den första januari 2005 har vi arbetat intensivt med att skapa myndighetsgemensamma metoder, processer och en gemensam

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Ensam och fri. Bakgrund. Om boken. Arbetsmaterial LÄSAREN. Författare: Kirsten Ahlburg. www.viljaforlag.se

Ensam och fri. Bakgrund. Om boken. Arbetsmaterial LÄSAREN. Författare: Kirsten Ahlburg. www.viljaforlag.se Arbetsmaterial LÄSAREN Ensam och fri Författare: Kirsten Ahlburg Bakgrund Ensam och fri är en berättelse om hur livet plötsligt förändras på grund av en skilsmässa. Vi får följa Lena och hennes tankar

Läs mer

Ett erbjudande om stöd till familjer från människor, som inte fördömer utan förstår

Ett erbjudande om stöd till familjer från människor, som inte fördömer utan förstår Ett erbjudande om stöd till familjer från människor, som inte fördömer utan förstår F A M I L J E Familjeklubbar är självhjälpsgrupper för familjer där målsättningen är högre livskvalitet utan missbruk.

Läs mer

Lokal arbetsplan för Linghems kommunala förskoleverksamhet.

Lokal arbetsplan för Linghems kommunala förskoleverksamhet. Lokal arbetsplan för Linghems kommunala förskoleverksamhet. Normer och värden MÅL 1 Barnen utvecklar förmåga att leva sig in i andra människors situation. Detta sker bl a när barnen... 1) tröstar andra.

Läs mer

barnhemmet i muang mai fredag 6 maj - tisdag 17 maj

barnhemmet i muang mai fredag 6 maj - tisdag 17 maj barnhemmet i muang mai fredag 6 maj - tisdag 17 maj Nu händer det så mycket hos oss på barnhemmet att vi knappt själva hänger med. Det har kommit många nya barn. Det har varit skolstart och sjukdomsfall.

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 051 Arbetsfyllt och strävsamt har Ditt liv varit Lugn och stilla blev Din död. 052 053 Du bäddas i hembygdens Det suckar av vemod

Läs mer

REPETITIONSKURS. Lisa Him- Jensen

REPETITIONSKURS. Lisa Him- Jensen REPETITIONSKURS Lisa Him- Jensen REPETITIONSKURS Lukta på det här. Tidigt, när historien just tagit sin början. Det var på den tiden hon trodde hennes namn rimmade med namnet på hennes bästa vän, eftersom

Läs mer

Välkommen till Sjukhusbiblioteken i Värmland om du vill låna dessa böcker eller få ytterligare lästips!

Välkommen till Sjukhusbiblioteken i Värmland om du vill låna dessa böcker eller få ytterligare lästips! Välkommen till Sjukhusbiblioteken i Värmland om du vill låna dessa böcker eller få ytterligare lästips! Arvika: 0570-71 20 76 sjukhusbiblioteket.arvika@liv.se Karlstad: 054-61 51 44 sjukhusbiblioteket.karlstad@liv.se

Läs mer

Fryxellska skolans Värdegrund Kultur

Fryxellska skolans Värdegrund Kultur Fryxellska skolans Värdegrund Kultur Trygghet Glädje Ansvar Respekt och hänsyn Lärande/utveckling - På Fryx är trygghet centralt för en god arbetsmiljö för elever och vuxna. Vi har ett tillåtande klimat

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel JAG SAMSPELAR JAG VILL LYCKAS JAG SKAPAR VÄRDE JAG LEDER MIG SJÄLV MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel sid 1 av 8 Medarbetar- och ledarpolicy Medarbetare och ledare i samspel Syfte

Läs mer

Lindgårdens förskola

Lindgårdens förskola Lindgårdens förskola 1. Inledning Det här är Vingåkers kommuns likabehandlingsplan. Vi vill med vår likabehandlingsplan informera om hur vi arbetar med frågor som rör diskriminering och annan kränkande

Läs mer

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap.

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap. LEDARSKAPETS SANNINGAR (Liber, 2011) James Kouzes är Barry Posner är båda professorer i ledarskap och i boken sammanfattar de det viktigaste de lärt sig efter att ha studerat framgångsrikt ledarskap i

Läs mer

För ett par veckor sedan gick jag grundkursen i Drömmen om det godametodiken.

För ett par veckor sedan gick jag grundkursen i Drömmen om det godametodiken. Vialundskolan: Nystart med Drömmen om det goda i Kumla av Malin Sundin För ett par veckor sedan gick jag grundkursen i Drömmen om det godametodiken. Jag började direkt när jag kom tillbaka till skolan

Läs mer

Framtiden just nu! Det är nu dagens barn och unga växer upp. Det är nu, just nu, de skapar många av de attityder och värderingar de bär med sig livet

Framtiden just nu! Det är nu dagens barn och unga växer upp. Det är nu, just nu, de skapar många av de attityder och värderingar de bär med sig livet DEN RÄTTA KÄNSLAN Framtiden just nu! Det är nu dagens barn och unga växer upp. Det är nu, just nu, de skapar många av de attityder och värderingar de bär med sig livet ut. Attityder och värderingar som

Läs mer

Livmodersvälsignelse med Miranda Gray

Livmodersvälsignelse med Miranda Gray Jag är mycket förtjust över att du vill vara delaktig i Livmodersvälsignelsen. Välsignelsen är till för att hela och förena dig med din egna livmoder och din kvinnlighet. Den är också skapad för att förankra

Läs mer

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul Vi har en gammal föreställning om att vi föräldrar alltid måste vara överens med varandra. Men man måste inte säga samma sak, man måste inte alltid tycka samma sak. Barn kräver väldigt mycket, men de behöver

Läs mer

Se människan Ersta diakonis värdegrund

Se människan Ersta diakonis värdegrund Se människan Ersta diakonis värdegrund Ersta diakoni är en fristående organisation som bedriver sjukvård, social verksamhet samt utbildning och forskning utifrån en kristen helhetssyn på människan. Tryck:

Läs mer

SAPU Stockholms Akademi för Psykoterapiutbildning

SAPU Stockholms Akademi för Psykoterapiutbildning KÄNSLOFOKUSERAD PSYKOTERAPI SAPU Claesson McCullough 2010 Information för dig som söker psykoterapi Det finns många olika former av psykoterapi. Den form jag arbetar med kallas känslofokuserad terapi och

Läs mer

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. VIGSELGUDSTJÄNST KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Inför Guds ansikte har vi samlats till vigsel mellan er, NN och NN. Vi är här för att be om Guds

Läs mer

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 2

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 2 i En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet Vägledning vecka 2 Vägledning: Vi tittar närmare på våra berättelser Vår historia från djupet När vi granskade vårt livs historia i fotoalbumet förra veckan,

Läs mer

Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer

Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer 2009-04-16 Sid: 1 (7) Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer Det var en gång en kanin som hette Kalle. Han bodde på en grön äng vid en skog, tillsammans med en massa andra kaniner. Kalle hade

Läs mer

Dialog Gott bemötande

Dialog Gott bemötande Socialtjänstlagen säger inget uttalat om gott bemötande. Däremot kan man se det som en grundläggande etisk, filosofisk och religiös princip. Detta avsnitt av studiecirkeln handlar om bemötande. Innan vi

Läs mer

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal 02-03-18 MEDARBETARSAMTAL Handledning för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal Datum och kl:... Plats:.... Medarbetarens namn:... Chefens namn:...

Läs mer

Jag har legat vaken hela natten, sa hon, och bara tänkt på honom. Hon fnissade till. Hon vände sig mot mig och det lyste om henne.

Jag har legat vaken hela natten, sa hon, och bara tänkt på honom. Hon fnissade till. Hon vände sig mot mig och det lyste om henne. Del 1 Det är jag som är kvar. Det är jag som ska berätta. Jag kände dem båda två, kände till hur de levde och hur de dog. Det är inte länge sedan det hände. Jag är ung, som de. Som de? Kan det vara möjligt?

Läs mer

Om vi vill fortsätta att spela en roll i framtiden måste vi göra två saker: Bli ännu bättre på det vi är bra på nämligen lärandet.

Om vi vill fortsätta att spela en roll i framtiden måste vi göra två saker: Bli ännu bättre på det vi är bra på nämligen lärandet. Vi i skolan har inte längre monopol på kunskap. Idag går det att lära sig saker mycket bra även utanför skolans värld. Inte minst genom den nya tekniken. Om vi vill fortsätta att spela en roll i framtiden

Läs mer

Att leva med schizofreni - möt Marcus

Att leva med schizofreni - möt Marcus Artikel publicerad på Doktorn.com 2011-01-13 Att leva med schizofreni - möt Marcus Att ha en psykisk sjukdom kan vara mycket påfrestande för individen liksom för hela familjen. Ofta behöver man få medicinsk

Läs mer

Nu bor du på en annan plats.

Nu bor du på en annan plats. 1. Nu bor du på en annan plats. Ibland tycker jag det känns lite svårt borta är det som en gång varit vårt Aldrig mer får jag hålla din hand Mor, döden fört dig till ett annat land refr: Så du tappade

Läs mer

Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT

Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT Vi är samma lag Vi levererar minnen Ledande branschkunskap Våga sticka ut Ingen kund är den andra lik Glöd Vi är alla stolta ambassadörer Utstråla glädje

Läs mer

Babybojen. Bad i hemmet för små barn

Babybojen. Bad i hemmet för små barn Babybojen Bad i hemmet för små barn Att bada med små barn Fler tips: Att göra före badet 1. Vattenvana - övningar i badet för de minsta När kan min bebis bada Att tänka på Tips när ni badar 2. Övningar

Läs mer

Värderingskartlägging. Vad är värderingar?

Värderingskartlägging. Vad är värderingar? Värderingskartlägging. Vad är värderingar? Man kan säga att värderingar är frågor som är grundläggande värdefullt för oss, som motiverar och är drivkraften bakom vårt beteende. De är centrala principer

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI. Vi forskar för en säkrare värld

Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI. Vi forskar för en säkrare värld Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI Vi forskar för en säkrare värld 2 Den här skriften har flera hundra författare Skriften i din hand tydliggör vad vi på FOI menar med medarbetarskap och

Läs mer

Sociala berättelser och seriesamtal

Sociala berättelser och seriesamtal Sociala berättelser och seriesamtal Claudia Chaves Martins, kurator Gun Persson Skoog, specialpedagog Autismcenter för barn & ungdom Agenda Presentation Bakgrund Seriesamtal Lunch Sociala berättelser Summering,

Läs mer

Rusmedel ur barnets synvinkel

Rusmedel ur barnets synvinkel FÖRBUNDET FÖR MÖDRA- OCH SKYDDSHEM På svenska Rusmedel ur barnets synvinkel Vad tänker mitt barn när jag dricker? Hej mamma eller pappa till ett barn i lekåldern! Bland allt det nya och förunderliga behöver

Läs mer

Södra rektorsområdet Rälla, Runsten och Gärdslösa förskola/skola/fritidshem

Södra rektorsområdet Rälla, Runsten och Gärdslösa förskola/skola/fritidshem Södra rektorsområdet Rälla, Runsten och Gärdslösa förskola/skola/fritidshem Det enskilda barnet ska vara förskolans, skolans och fritidshemmets ögonsten! Tro på dem, se dem! De är viktiga! Tre grundpelare

Läs mer

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam Vårt sätt att vara Vi är Skanska. Men vi är också ett stort antal individer, som tillsammans har ett ansvar för att vårt företag uppfattas på ett sätt som andra respekterar och ser upp till. Det är hur

Läs mer

kulturer är inte vad man ser, utan vad man ser med. en saltvattensfisk i sötvatten

kulturer är inte vad man ser, utan vad man ser med. en saltvattensfisk i sötvatten kulturer är inte vad man ser, utan vad man ser med. en saltvattensfisk i sötvatten Kommunikation är kultur, kultur är kommunikation. 3 February 1932) (Stuart McPhail Hall 1932-2014) Kultur Samspelet i

Läs mer

Emma Gran 2014. www.emmagran.se

Emma Gran 2014. www.emmagran.se Original Play Emma Gran 2014 www.emmagran.se Emma Gran Utbildad i Original Play av grundaren Fred O. Donaldson, sedan 2006 Koreograf (Master of Arts) och danspedagog Arbetar med Original Play och Skapande

Läs mer

25 Publicerat med tillstånd Stora boken om Sandvargen Text Åsa Lind Bild Kristina Digman Rabén & Sjögren 2006

25 Publicerat med tillstånd Stora boken om Sandvargen Text Åsa Lind Bild Kristina Digman Rabén & Sjögren 2006 Zackarina hade målat en tavla, med vattenfärger. Den hade inget namn, men den var stor och fin och lysande blå, med stänk och prickar i gult och rött, och nu ville hon sätta upp den på väggen. Jag måste

Läs mer

Så stärker du barnets självkänsla

Så stärker du barnets självkänsla Så stärker du barnets självkänsla Ett barn med god självkänsla har större chans att lyckas i livet. Vi berättar hur du stärker ditt barns självkänsla. Missa inte den här artikeln! Självkänsla är det värde

Läs mer

glädjestunder ni kan ha tillsammans på tu man hand minskar sannolikt på känslan av missnöje och desorientering.

glädjestunder ni kan ha tillsammans på tu man hand minskar sannolikt på känslan av missnöje och desorientering. Skånes universitetssjukhus Minneskliniken i Lund Omvårdnadsplan för TRIVSEL Vårdtagare nr 1, född 1922, diagnos ospecifik demens Läkemedel: Datum: Kontaktperson: Bakgrund: Änkeman sedan flera år, har 2

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Till dig som har varit med om en svår upplevelse

Till dig som har varit med om en svår upplevelse Till dig som har varit med om en svår upplevelse Vi vill ge dig information och praktiska råd kring vanliga reaktioner vid svåra händelser. Vilka reaktioner är vanliga? Det är normalt att reagera på svåra

Läs mer

Årlig plan. mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för. Vrena förskola

Årlig plan. mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för. Vrena förskola Årlig plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för Vrena förskola 2014-2015 1 1.Inledning All personal ska vara insatt i den årliga planen och kunna arbeta utifrån den i det dagliga

Läs mer

UPPTÄCK OCH SKYDDA DIG MOT ENERGITJUVAR. På en timme

UPPTÄCK OCH SKYDDA DIG MOT ENERGITJUVAR. På en timme UPPTÄCK OCH SKYDDA DIG MOT ENERGITJUVAR På en timme ingalill roos Tidigare utgivning Energitjuvar Kärlekens energi Bokförlaget Forum, Box 3159, 103 63 Stockholm www.forum.se Copyright Ingalill Roos 2012

Läs mer

Barnen och sjukdomen. Barn som anhörig till allvarligt sjuk förälder BARNEN OCH SJUKDOMEN 1

Barnen och sjukdomen. Barn som anhörig till allvarligt sjuk förälder BARNEN OCH SJUKDOMEN 1 Barnen och sjukdomen Barn som anhörig till allvarligt sjuk förälder BARNEN OCH SJUKDOMEN 1 I familjer där förälder eller annan vuxen drabbats av svår sjukdom eller skada blir situationen för barnen extra

Läs mer

Råd till föräldrar. Att vara barn och anhörig när ett SYSKON i familjen är sjuk

Råd till föräldrar. Att vara barn och anhörig när ett SYSKON i familjen är sjuk Råd till föräldrar Att vara barn och anhörig när ett SYSKON i familjen är sjuk I familjer där en förälder, syskon eller annan vuxen drabbats av svår sjukdom eller skada blir situationen för barnen extra

Läs mer

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till våra lokala mål och beskrivit våra metoder. På förskolan

Läs mer

Vad är kommunikation? HTF i Borås 23 mars 2007. Kommunikationsnivåer. Information. Kommunikation. Kommunikation. Kommunikation

Vad är kommunikation? HTF i Borås 23 mars 2007. Kommunikationsnivåer. Information. Kommunikation. Kommunikation. Kommunikation Firma Margareta ivarsson Vad är kommunikation? HTF i Borås 23 mars 2007 Kommunikation Kommunikation handlar inte i första hand om teknik, utan om modet att vara sig själv! Kommunikationsnivåer Information

Läs mer

Små barn om vikten av trygghet för lek och lärande, hemma och i förskolan

Små barn om vikten av trygghet för lek och lärande, hemma och i förskolan MALIN BROBERG BIRTHE HAGSTRÖM ANDERS BROBERG Små barn om vikten av trygghet för lek och lärande, hemma och i förskolan Anders.Broberg@psy.gu.se Psykologiska Institutionen, Göteborgs Universitet Referenser

Läs mer

Moralfilosofi. Föreläsning 11

Moralfilosofi. Föreläsning 11 Moralfilosofi Föreläsning 11 Kants etik Immanuel Kant (1724-1804) är en av mest betydelsefulla moderna filosoferna Kant utvecklade inte bara en teori om moralen utan också teorier i metafysik, epistemologi,

Läs mer

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild. Möt konsten i en visning

Läs mer

Autismspektrumtillstånd

Autismspektrumtillstånd Autismspektrumtillstånd Beskrivning och hjälp till dig som möter barn och ungdomar med autismspektrumtillstånd 2 Den här broschyren ger en beskrivning av vad autismområdet är och kan vara till hjälp för

Läs mer

Var och bli den förändringen du vill se i omvärlden.

Var och bli den förändringen du vill se i omvärlden. Inspirationsboken Du är källan till glädje. Låt dig inspireras av dig själv. Gör ditt välmående till ett medvetet val och bli skapare av ditt eget liv. För att du kan och för att du är värd det! Kompromissa

Läs mer

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Huset på gränsen Roller Linda Hanna Petra Dinkanish Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Scen 1 Linda, Hanna och Petra kommer in och plockar svamp som dom lägger i sina korgar - Kolla! Minst

Läs mer

Barns rätt enligt FN:s Barnkonvention

Barns rätt enligt FN:s Barnkonvention Barns rätt enligt FN:s Barnkonvention En standard för barnperspektiv, utarbetad av Habilitering & Hälsa, Västra Götalandsregionen i samarbete med NOBAB Habilitering & Hälsa i Västra Götalandsregionen,

Läs mer

Helena Hammerström 1

Helena Hammerström 1 Helena Hammerström 1 Behov 52 kort för att bli medveten om mänskliga behov Text: Helena Hammerström Design: Ewa Milunska Helena Hammerström Sociala Nycklar AB Vitkålsgatan 109 754 49 Uppsala www.socialanycklar.se

Läs mer

ÖVA UPP DIN INLÄRNINGSFÖRMÅGA

ÖVA UPP DIN INLÄRNINGSFÖRMÅGA ÖVA UPP DIN INLÄRNINGSFÖRMÅGA Riitta Aikkola Vasa yrkeshögskola 1 ÖVA UPP DIN INLÄRNINGSFÖRMÅGA Inlärning är en förmåga och det går att öva upp sin förmåga att lära sig. Alla har möjlighet att utveckla

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 Arbetsplan för Hagens förskola 2010/11 Våra styrdokument är skollagen, läroplan för förskolan, diskrimineringslagen, förskola skolas vision: I vår kommun arbetar vi för att alla

Läs mer

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldreomsorgen

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldreomsorgen RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldreomsorgen Vård- och omsorgsförvaltningen i Ulricehamns kommun 1 av 5 Innehåll 1. Bakgrund...

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

En helande Gud! Av: Johannes Djerf

En helande Gud! Av: Johannes Djerf En helande Gud! Av: Johannes Djerf Jag tänkte att vi idag skulle läsa ifrån Mark.7:31 32. Vi läser Det här är en fantastisk berättelse tycker jag om en man, vars öron fick nytt liv. Vi vet inte riktigt,

Läs mer

Önskelistan. Namn. Personnummer

Önskelistan. Namn. Personnummer Önskelistan Din guide till sånt som du bör tänka igenom kring din egen begravning. Och dessutom är den ett bra underlag att använda när du pratar med dina nära och kära om vad som är viktigt i livet. Namn

Läs mer

Nära Varandra. Ett läromedel om relationer, sex och att leva tillsammans

Nära Varandra. Ett läromedel om relationer, sex och att leva tillsammans Nära Varandra Ett läromedel om relationer, sex och att leva tillsammans 2 Nära Varandra det här vill vi! Relationer är det viktigaste vi har. Vi människor vill hitta sätt att, som det här häftet heter,

Läs mer

Ge sitt liv för sina vänner

Ge sitt liv för sina vänner Ge sitt liv för sina vänner Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Joh 15:12-17; Himmel och helvete, nr 272, 278:2, 282. Se sista sidan!) Detta är mitt bud att ni skall älska varandra så som jag

Läs mer

BIRKAN TORE. lär oss hur vi kan länka oss samman med vår andlighet

BIRKAN TORE. lär oss hur vi kan länka oss samman med vår andlighet BIRKAN TORE lär oss hur vi kan länka oss samman med vår andlighet 36 Inspire - vinter 2011/2012 B irkan Tore är känd från TV-programmet Det Okända. Han ser ut som en ängel och utstrålar lugn, medkänsla

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

Ett verktyg för utveckling av säkerhetskulturen

Ett verktyg för utveckling av säkerhetskulturen 1 (9) Sida Ett verktyg för utveckling av säkerhetskulturen RÅD FÖR EN BRA SÄKERHETSKULTUR I FÖRETAGET SSG arbetar för en säker arbetsmiljö och en starkare säkerhetskultur Ett material från Arbetsgrupp

Läs mer

Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012

Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012 Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012 Välkomna till det 24:e inspirationsbrevet. Repetera: All förändring börjar med mina tankar. Det är på tankens nivå jag kan göra val. Målet med den här kursen är

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. förskola läsåret 2015/2016. Diskrimineringslagen 2008:567 Skollagen 6 kap.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. förskola läsåret 2015/2016. Diskrimineringslagen 2008:567 Skollagen 6 kap. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för förskola läsåret 2015/2016 Diskrimineringslagen 2008:567 Skollagen 6 kap. 2011 Ett litet ord som en människa fäster sig vid kan verka i oräknelig tid

Läs mer

ARBETSPLAN. för föräldrasamverkan. Kap. 1. Skolans värdegrund och uppdrag

ARBETSPLAN. för föräldrasamverkan. Kap. 1. Skolans värdegrund och uppdrag ARBETSPLAN för föräldrasamverkan Utdrag ur läroplan 2011 : Kap. 1. Skolans värdegrund och uppdrag Skolan ska främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Sveaskolan Höstterminen

Läs mer

Likabehandlingsplan Kastanjevägens förskola 2007-01

Likabehandlingsplan Kastanjevägens förskola 2007-01 Likabehandlingsplan Kastanjevägens förskola 2007-01 Förskolans ledning tar avstånd till alla tendenser till trakasserier och annan kränkande behandling. Det viktigaste arbetet mot mobbing, trakasserier,

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Inledning I skollagen och i läroplanerna slås det fast att den svenska förskolan och skolan vilar på demokratisk grund.

Läs mer

Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör

Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör Detta material Lust att lära och möjlighet till att lyckas är visionen som Borås stad har satt som inspiration för oss alla som arbetar inom stadens skolor, fritidshem

Läs mer