Kompetens Ansvar Kontinuitet Kvalitet Tillgänglighet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kompetens Ansvar Kontinuitet Kvalitet Tillgänglighet"

Transkript

1 Studiematerial

2 Ekonomiskt Socialt Ekologiskt Respekt Glädje Bemötande Trygghet Kompetens Ansvar Kontinuitet Kvalitet Tillgänglighet

3 innehåll Glädje 4 Bemötande 5 Ansvar 6 Kontinuitet 7 Tillgänglighet 8 Kompetens 10 Respekt 11 Trygghet 12 Kvalitet 14 Anteckningar 15 Varje dag, både på och utanför jobbet ställs vi inför olika situationer som ställer krav på oss till eftertanke, handling och beslut. Vår förmåga att kunna ta beslut är beroende av medvetna och omedvetna värderingar, attityder, åsikter och beteenden. Det vi gör och den åsikt vi väljer att ha både till situationer och till människor styrs mycket av de värderingar vi bär med oss. Våra värderingar ger oss dagligen vägledning när vi bestämmer oss för vad vi tycker är rätt, fel, bra eller dåligt. Men det innebär också att värderingar skiljer sig åt mellan olika människor. T ex kan säkert de flesta instämma i en åsikt som det är viktigt att vara hjälpsam mot andra. Däremot kan det skilja sig åt mellan olika människor med vad man menar då man säger att man ska vara hjälpsam mot andra. Om två personer har olika åsikter om innebörden kan det leda till irritation och konflikter. Inom vår förvaltning vill vi att alla brukare ska ges ett bemötande och en service som alltid ska uppfattas som god, individuell och likvärdig. Då alla medarbetare har olika bakgrund och erfarenheter innebär det att de värderingar man bär med sig skiljer sig åt. Det är därför viktigt att alla medarbetare har kunskap om vilka värderingar som Vård- och omsorgsförvaltningen står för, och att skapa förståelse och kunskap om olikheter mellan olika medarbetares värderingar genom diskussioner i den egna arbetsgruppen. Fundera 1 Vilka grundläggande värderingar bär du själv med dig? 2 Vilka människor i ditt liv har betytt mycket för dig och dina värderingar? 1 Finns det tillfällen då människor står för motstridiga värderingar? Ge exempel (ex Jag tycker inte att man ska döda, men vissa brottslingar borde man faktiskt avrätta). 2 Lever jag själv som jag lär? Följer jag alltid de värderingar som jag vill stå för? Motivera.

4 Glädje En droppe droppad i livets älv Har ingen kraft att flyta själv Det ställs ett krav på varenda droppe: Hjälp till att hålla de andra oppe! Tage Danielsson På senare år har det framkommit att humor och glädje är viktiga faktorer för att vi skall må bra. Vi vet också att ett skratt utlöser läkande endorfiner. Kanske är det gamla talesättet att ett gott skratt förlänger livet riktigt träffande även i vetenskapens tidsålder. Inom vård- och omsorgsförvaltningen har vi många tillfällen där alla kan hjälpas åt att sprida och ta tillvara dagens glädjeämnen. 1 Vad är glädje och humor i de verksamheter vi arbetar inom? 2 Kan man skratta åt vad som helst? 3 Hur kan vi sprida glädje i vårt dagliga arbete? Goda skratt Skrattvärda journalanteckningar: I övrigt hänvisas till originaljournal, som ej kan återfinnas. Förslag på litteratur Sök under sök på humor samt ämne ni önskar läsa. Inlägges nu för meningslösa behandlingsförsök. En del mat får han från sonen som nu ligger infryst. Har endast en biologisk moder. Har fått större hemsamarit, men tycker inte att det räcker ändå. Skratt är en fysiologisk process hos människor som kännetecknas av en rad hastiga ut- och inandningar tillsammans med rytmiskt växelvis spända och avslappnande stämband som tillsammans ger upphov till ett karaktäristiskt ljud. Rent anatomiskt sker skrattet genom konvulsiviska sammandragningar i buken vilket producerar stötvisa luftströmmar genom struphuvudet, glottis och stämbanden. Kommunikation kan indelas i två delar: Den verbala kommunikationen det talade ordet Den icke verbala kommunikationen mitt kroppsspråk Att lyssna aktivt kan ibland vara både min allra viktigaste uppgift och den mest krävande. Empati innebär förmågan att sätta sig in i och förstå en annans människas upplevelsevärld. Att kommunicera genom att bli berörd men ändå upprätthålla gränsen mellan sig själv och den andre. 4

5 Bemötande Om jag vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål, måste jag först finna henne där hon själv är. Den som inte kan det lurar sig själv När hon tror att hon kan hjälpa andra. I varje möte mellan mig och andra människor skapas ett unikt tillfälle som endast vi som möts kan forma, ögonen kallas ibland för själens spegel och i dessa speglar ger jag alltid en känsla. Det är ömsesidigt att se och bli sedd, och när mina ögon möter en annan människas ögon sker något intuitivt, en granskning. Vad är det jag ser? För att bli medveten om mina inre bilder behöver dessa bli synliggjorda genom andra människor. Därför kommer det alltid att bli en egen prestation så fort jag börjar samtala med någon, och ju känsligare frågor jag kan dela desto närmare har jag kommit den andre. Känslor är huvudvägen in i en annans liv. 1 Vad avser vi/menar vi med ett gott bemötande? 2 Vilka värden är viktiga för dig i livet och i arbetslivet? 3 Vilket synsätt har jag på människan och på mig själv? Har alla människor lika värde? 4 Hur ser och bekräftar vi andra människor? 5 Vad innebär ett bra möte med en annan människa? 6 Hur olika får vi vara i förhållandet till uppdraget? Synsätt förhållningssätt arbetssätt Kommunikation kan indelas i två delar: Den verbala kommunikationen det talade ordet och Den icke verbala kommunikationen mitt kroppsspråk Att lyssna aktivt kan ibland vara både min allra viktigaste uppgift och den mest krävande. Förslag på litteratur Vägval och växande av Ingrid Liljeroth och Lennart Danielsson Etik i arbetet med människor av Jan-Olav Henriksen Och Arne Johan Vetlesen Empati innebär förmågan att sätta sig in i och förstå en annans människas upplevelsevärld. Att kommunicera genom att bli berörd men ändå upprätthålla gränsen mellan sig själv och den andre. 5

6 Ansvar Dagen i dag är en märklig dag den är din! Dagen igår föll ur dina händer, den kan inte få något annat innehåll än det du redan gett den. Dagen i morgon har du inte fått löfte om, men dagen idag har du, det är det enda du kan vara säker på. Den kan du fylla med vad du vill, använd dig av det. Idag kan du glädja en annan människa. Idag kan du hjälpa en annan. Idag kan du leva så; att kanske en annan innan kvällen kan tacka dig för att du finns till. Dagen idag är en betydelsefull dag, DEN ÄR DIN. Sören Kirkegaard Att ta ansvar I en organisation har alla medarbetare ett ansvar som innebär en skyldighet att utföra arbetet på ett så bra sätt som möjligt utifrån lagar, politiska visioner, chefers beslut, brukarnas önskemål samt eget sunt förnuft, kunnande och erfarenhet. Det innebär att medarbetarens eget ansvar finns inom en ram där varje individs ansvar är beroende av den egna viljan och förmågan att ta ansvar. Ju större ansvar var och en kan och vill ta desto bättre kan vi tillsammans tillgodose brukarnas behov och önskemål. 1 Vad är ansvar för dig? 2 Vilket ansvar har du i ditt arbete? Vilket ansvar skulle du vilja ta? 3 Vilket ansvar har chefer, brukare och politiker i din verksamhet? 4 Finns det tillfällen när du skulle vilja ta ett större ansvar än du får ta? Ge exempel. Ordet ansvar betyder att stå till svars för något, det vill säga en skyldighet vi har eller att vi ska garantera något. Att vara ansvarig betyder vanligtvis att en person har tillstånd att vara den som svarar för innehållet i det man utövar. (Ur ordboken Bonniers Svenska ord) 5 Är alla människor ansvarstagande? Vill alla människor ta ansvar? Motivera. 6 Är man utan eget ansvar om man bara gjort som man blivit tillsagd? Motivera. 6

7 Kontinuitet Kontinuitet är att möta samma personer och en enhetlighet i vårdens innehåll. Skånsk livskraft När det är dags för Daga att få sitt eftermiddagskaffe, kommer det en undersköterska som hon aldrig tidigare mött. Undersköterskan presenterar sig som Esmeralda, hon ler och de mörka ögonen glittrar. Hon frågar Daga om det skulle smaka med en caffé latte. Oj, tänker Daga. Vad kan det vara? Är det kaffe? Pigg på nyheter tackar Daga entusiastiskt ja. Hon får ett stort glas med nästan vitt kaffe. Det luktar kardemumma och smakar fantastiskt gott. Daga tycker om nya, okända undersköterskor. Skönt att slippa det gamla vanliga ljumma kaffeblasket, tänker hon för sig själv. Att ha kontinuitet Många medborgare anser att kontinuitet är en viktig kvalitet i mötet med vården. Kontinuitet är framför allt viktigt för de medborgare som har långvariga relationer med vården och olika personalgrupper. Kontinuitet är särskilt angeläget utifrån att en stor del av befolkningen söker vård för symtom som är relaterade till psykiska, sociala och existentiella problem. Vi lever i dag i en värld i förändring. Förändringarna är nödvändiga för att skapa kvalitet och resurser så att alla behov kan tillgodoses. Det är dock alltid viktigt att balansera behovet av förändring mot behovet av kontinuitet. 1 Varför är det viktigt med kontinuitet? 2 Är det alltid bra med kontinuitet? Motivera. 3 Hur ser kontinuitet ut i er verksamhet? Vad innebär det? Ge exempel? 4 Tycker alla brukare som Daga att det är trevligt med nya undersköterskor och att det är roligt att pröva på nyheter som caffé latte? Hur kan andra brukare reagera? 5 Är förändring och kontinuitet motsatser? Hur kan man göra för att skapa kontinuitet även när det sker förändringar? Ge exempel. Kontinuitet, utan avbrott, ett flytande sammanhang utan fasta hållpunkter, utan att vara uppdelat i steg. Tecknet fornminne I forntiden hade tecknet säkert en magiskt skyddande innebörd, formen kan redan då ha varit ett uttryck för oändlighet eller evighet. Basso Continuo = generalbas = ackompanjemangspraxis enligt vilken den musikaliska satsen improviserades fram till en nedskriven baslinje. Utvecklades under talen och sammanfaller med barocken inom musiken. Baslinjen flyter på i ett oändligt flöde. Finns ett antal fina musikstycken att spela t ex flöjtsonaten i H-moll av JS Bach. 7

8 Tillgänglighet Säg till om jag stör, sa han när han steg in, så går jag med detsamma. Du inte bara stör, svarade jag, du rubbar hela min existens. Välkommen. Eeva Kilpi Då jag vet att många av er tycker att jag inte är tillgänglig, kommer min dörr att stå öppen mellan klockan 14 och 16 varje torsdag eftermiddag. Då är ni välkomna att stiga in och prata om precis vad som helst, förkunnade chefen på den senaste arbetsplatsträffen. Nästa morgon jobbar Elin och Mattias tillsammans. De hjälper brukaren Sigrid, med uppstigning och morgonbestyr. Mattias är upprörd över det chefen sa på arbetsplatsträffen dagen innan. Vad menar hon egentligen? Tycker hon att det är något att vara stolt över att vara tillgänglig för oss bara två timmar i veckan, säger Mattias. Det är ju den tiden hon lovar att vara tillgänglig. Ofta är hon på sitt rum annars också, svarar Elin. Men det är ofta svårt att veta hur mycket vi egentligen kan påverka. Hon verkar ofta redan ha bestämt sig. Kan någon av er? försöker Sigrid inflika. Ett ögonblick bara, Sigrid, avbryter Mattias. Jag tycker att vår chef kan vara trevlig att prata med, men på något sätt känns det som att hon egentligen inte lyssnar på vad man säger. Precis, svarar Elin. Tänk om vi hade haft hennes syn på tillgänglighet mot våra brukare. Elin vänder sig mot Sigrid. Sådär. Nu är du redo för ännu en underbar dag Sigrid, säger Elin medan hon och Mattias går mot dörren. Att vara tillgänglig? Att vara tillgänglig kan betyda många olika saker, och även ha olika betydelse i olika sammanhang. Tillgänglighet handlar inte bara om fysisk närvaro utan även om att vara närvarande i det goda mötet både med kropp och själ och att vara öppen för andras åsikter och idéer. Att låta sig påverkas av goda argument kan också vara en del av att vara tillgänglig. Tankeövning Fundera på en person som du tycker är tillgänglig. Vad är kännetecknande för honom/henne? 1 Vad betyder tillgänglighet för dig? 2 Hur upplever Elin och Mattias sin chefs tillgänglighet? Motivera. 3 Är Elin och Mattias tillgängliga för Sigrid? Motivera. 4 Hur kunde Elin, Mattias och deras chef ha gjort istället? Ge exempel. 5 Ska man alltid vara tillgänglig? Kan man vara för mycket tillgänglig? I nationalencykopedin definieras tillgänglighet som möjlighet att ta del av något eftersträvansvärt. 8

9 Tillgänglighet När är vi tillgängliga för våra brukare, anhöriga och kommuninvånare? Vem tolkar vår tillgänglighet? Var är vårt gemensamma rum/torg? Där alla medborgare ska få nödvändig samhällsinformation, rätt stöd och hjälp, kunnig, vänlig och tillmötesgående personal. Det ska vara lätt och smidigt att ta sig fram och komma in. Skyltning på dörrar och rum ska vara förstålig och synlig. Josefina Emanuzela ska träffa en handläggare för att få nödvändig information gällande kommunens stöd funktioner. Josefina är kallad till Jonsered på Kommunhuset. Josefina är funktionshindrad, rullstolsburen och dessutom är synen nedsatt. Hon tar sig med möda upp för rampen till kommunhuset. Stannar framför ingången med snurreffekt Hon försöker med samlade krafter att parera öppningen just när den är mitt framför henne. Väl inne upptäcker hon något vitt på glaset, hon känner med handen och vips stannar hela snurran. Turligt nog finns det en fantastiskt hjälpsam receptionist som trycker på några knappar och Josefina tar sig ut ur snurran Nu är det dags att hitta rätt lokal. Men Jonsered, det ligger väl inte här tänker Josefina... Jag har kommit fel och måste ut igen... o nej Tankeövning Tillgänglighet behöver inte enbart handla om fysisk närvaro, utan kan även ses ur andra perspektiv. Vilka? Kan Tillgänglighet kopplas ihop med andra värdeord? Vilka ska vi vara tillgängliga för? Vilka är våra kunder? Vad är god tillgänglighet mot våra kunder? Hur tillgängliga ska vi vara? 9

10 Kompetens Kompetens är förmågan att klara en situation, kunna handla i denna situation och förstå konsekvenserna av sin handling. Ofta när vi hör ordet kompetens och kompetensutveckling tänker vi på utbildning och kurser. Men en viktig del av kompetens är förmågan att kunna använda sig av sina kunskaper i rätt sammanhang. Detta gör att kompetens är en blandning av flera olika förmågor som alla är viktiga för att man ska kunna kalla det för kompetens. 1 Vilken kompetens behöver du för att utföra ditt arbete? 2 Inom vilka områden behöver du kompetensutvecklas? 3 Vilket eget ansvar har jag för att höja min kompetens? Erfarenhet Genom att använda Kompetens Det ska finnas den personal med rätt kompetens som behövs för att ge ett gott stöd till den enskilde. Detta innebär att omsorg, behandling och habilitering ska grunda sig på beprövad erfarenhet och utbildning. Erfarenheter, kunskaper och förmåga att utföra ett arbete med god kvalitet. Det kräver att vi ständigt söker relevant kompetens och att kunskap och kompetensbaserad tänkande alltid står i centrum. Kompetensanalys enligt Handen Olika delar av vår kompetens utvecklar vi bäst på olika sätt. Därför delar vi upp kompetens i faktorerna: Färdighet De förmågor vi har, det som ofta brukar kallas för personliga egenskaper. Kunskap De teorietiska kunskaper vi skaffat oss genom utbildning, kurser, böcker och liknande. Erfarenhet Genom att använda oss av våra kunskaper och förmågor får vi erfarenheter som gör att vi blir ännu bättre lämpade att använda oss av dem. Kontakter Nätverk och andra människor som vi känner som vi kan utbyta erfarenheter med. Attityder/värderingar/förhållningssätt De grundläggande värderingar som man bär med sig. Kompetensanalys enligt Pyramiden Olika delar av vår kompetens utvecklar vi bäst på olika sätt. Därför delar vi upp kompetens i faktorerna: Kunskap De teorietiska kunskaper vi skaffat oss genom utbildning, kurser, böcker och liknande. Erfarenhet Genom att använda oss av våra kunskaper och förmågor får vi erfarenheter som gör att vi blir ännu bättre lämpade att använda oss av dem. Egenskaper De förmågor vi har och bär med oss som personliga egenskap. Färdighet Summan av de tre andra beståndsdelarna och som alltså innefattar den kompetens som vi har. 10

11 Respekt Jag kan inte ändra världen. Vad jag kan ändra är mitt sätt att se på världen. Då ändras också världen. När jag tänker tillbaka på min barndom ser jag skräckbilder tydligast av allt. Ja, dom gånger dom skrämde eller slog mej är dom minnen som hårdast sitter fast. För som barn tar man kärleken för given; Allting annat är mot ens natur. I den stund man tar steget ut i livet är man bara ett tillgivet djur. Ändå står snart dom vuxna där och pekar ut den riktning dom tycker man ska ta. Alla drömmar dom själva har förvägrats vill dom förverkliga genom sina barn. Är man lydig belönas man och hyllas, revolterar man minster man allt. Ingen älskar ett barn som inte lyckas, ingen älskar ett barn som är stärkt. Men vem besitter förmågan att veta vad som ryms i en ny individ? Och vem kan säj hur lyckan ser ut, vem kan säj vad nån annan vill bli? Låt dina blommor slå rot där det finns jordmån, låt dina växter få leva där dom trivs. Lås inte in dina plantor i ett drivhus, låt dom få slippa ett onaturligt liv. Låt den du älskar få pröva sina vingar, en dag så flyger din älskade rätt. Vill du bli respekterad av din avbild får du visa din avbild respekt. Fundera Fundera och reflektera över texten i Björn Afzelius låt Ikaros. 1 Vad innebär respekt för dig? 2 Hur gör du för att visa respekt för dina brukare? 3 Har du hamnat i svårigheter när du ska respektera en brukares önskningar? Ge exempel. 4 Är respekt alltid ett positivt begrepp? Motivera. Fundera och reflektera kring följande ord: Hjälpsamhet, tolerans, tålamod, integritet, uppriktighet, pålitlighet, ärlighet, visdom, mod, medkänsla, kärlek, godhet... Ikaros av Björn Afzelius respekt = aktning, vördnad (Svenska Akademiens ordlista) För att respektera något eller någon måste man ha sett värdet hos det respekterade. Att visa respekt innebär att utgå från att den andra personen är en person med förmåga till vuxet/barns ansvarstagande och med rätt till sina känslor och åsikter och med ett känslomässigt innehåll. Respekt kan ses som en kärleksfull handling. Respekt för människan förutsätter bl a att varje människas värde respekteras och att varje människa får använda sina resurser och har rätt till ett privatliv. 11

12 Trygghet Berör mig Om jag är din bebis berör mig! Jag behöver din beröring på sätt du kanske aldrig förstår. Inte bara tvätta mig, byta mina blöjor och mata mig utan vagga mig, pussa mitt ansikte stryk min kropp. Din lugnande, ömma beröring ger mig trygghet och kärlek. Om jag är ditt barn berör mig! Även när jag är vrång och till och med tar avstånd från dig. Ge inte upp hitta sätt att fylla mina behov. Din godnatt kram hjälper mig att sova gott. Din dagliga beröring säger mig hur du verkligen känner. Om jag är din tonåring berör mig! Tro inte att bara för att jag nästan är vuxen behöver jag känna att du bryr dig om mig. Jag behöver dina kärleksfulla armar, jag behöver en öm röst. När det stormar i livet har barnet i mig fortfarande behov. Om jag är din vän berör mig! Inget visar att du tycker om mig som en varm kram. En helande beröring när jag är nere, betygar att jag är älskad. Det försäkrar mig om att jag inte är ensam. Din beröring jan vara den enda jag får. Om jag är din livspartner berör mig! Du kanske tror att din passion är tillräcklig, men endast dina armar håller rädslan borta. Jag behöver din mjuka tröstande beröring. För att komma ihåg att jag är älskad som jag är. Om jag är ditt vuxna barn berör mig! Även om jag har en egen familj att Hålla om, behöver jag fortfarande mammas och pappas armar när jag är svag. Som förälder själv ser jag saker på ett annat sätt, jag förstår att uppskatta dig mer. Om jag är din åldrande förälder berör mig! Så som jag berörde dig när du Var mycket liten. Håll min hand, sitt tätt intill mig, ge mig styrka och värm min trötta kropp med din närhet. Fast min hud är skrynklig vill den gärna bli smekt. Var inte rädd! Berör mig! Okänd författare översättning till svenska från engelska av Lena Jelvéus 12

13 Trygghet Himlen är oskyldigt blå Himlen är oskyldigt blå, som ögon när barnen är små. Att regndroppar faller som tårarna gör, rår inte stjärnorna för. Älskling jag vet hur det känns, när broar till tryggheten bränns. Fast tiden har jagat oss in i en vrå, är himlen så oskyldigt blå. När vi växte upp, lekte livet, vi var evighetens hopp. Det var helt självklart att vår framtid skulle bli, oförbrukat fri. Somrar svepte fram, jorden värmde våra fötter där vi sprang Rågen gungade, och gräset växte grönt. Hela livet var så skönt. Himlen är oskyldigt blå, som ögon när barnen är små. Att regndroppar faller som tårarna gör, det rår inte stjärnorna för. Älskling, jag vet hur det känns, när broar till tryggheten bränns. Fast tiden har jagat oss in i en vrå, är himlen så oskyldigt blå. Frusna på en strand, Flög vi med drakar medans tiden flöt iland. Vi var barn som ingen ondska kunde nå himlen var så oskyldigt blå Nu tar molnen mark. Jag var förblindad av att solen sken så stark. Men mina ögon kommer alltid le mot dig. Kan det begäras mer av mig. Himlen är oskyldigt blå, djupaste hav likaså. Att regndroppar faller som tårarna gör, det rår inte stjärnorna för. Älskling, jag vet hur det känns, när broar till tryggheten bränns. Fast tiden har jagat, oss in i en vrå. Är himlen så oskyldigt blå Musik: Ted Gärdestad Text: Kenneth Gärdestad I ordboken står det att trygghet betyder lugn och säker. En annan beskrivning av ordet är att trygghet är den subjektiva upplevelsen av att känna kontroll över en situation och tillit till andra människor som man möter. Med andra ord kan man beskriva trygghet som en känsla. Trygghet innefattar såväl fysiska som sociala och psykologiska aspekter vilket gör det svårt att få en enhetlig bild av vad begreppet innebär. Det är ett diffust och brett begrepp som kan omfatta mer än bara yttre faktorer, bland annat individens upplevelse av att vara trygg. Tankeövning Vad kan metaforen broar i sångtexten betyda? 1 Vad är trygghet för dig? 2 Vad är otrygghet? 3 Tror du att det som är trygghet/ otrygghet för dig är det samma för andra? 4 Trygghet beskrivs ibland som en känsla. Går det att mäta en känsla? Hur i så fall? 5 Hur ska vi skapa trygghet för brukarna/patienterna inom vår verksamhet? 13

14 Kvalitet Kvalitet är ett ovanligt halt begrepp, lätt att exemplifiera men nästan omöjligt att definiera. Det förblir en källa till förvirring. David Garvin Kvalitet är ett värdeladdat, förföriskt och utmanande begrepp. God kvalitet är både mångtydigt och svårfångat och låter sig inte fastställas på ett entydigt objektivt sätt. Människors olika behov och förväntningar påverkar deras föreställningar om vad som är god kvalitet. 1 Vad är kvalitet för dig? 2 Vilken kvalitet har du i ditt arbete? 3 Är kvalitet alltid positivt? 4 Går det att jämföra kvalitet? 5 Hur mäter man kvalitet? Med kvalitet menas alla sammantagna egenskaper hos en produkt eller tjänst som utgör dess förmåga att tillfredställa uttalade eller underförstådda behov hos en viss målgrupp (Eriksson, 1998:103). Kvalitet är i sig ett neutralt begrepp och man kan tala om både god och dålig kvalitet. Även om de flesta i dagligt tal förknippar ordet kvalitet med ett positivt värdeomdöme. Kvalitet blir samma som god kvalitet. Förslag på litteratur Kvalitet från behov till användning av Bergman & Klefsjö Trygg äldreomsorg av Staffan Bengtsson Som man frågar får man svar av Bengt-Erik Andersson Brukarenkäten Medarbetarenkäten Insatser inom socialtjänsten skall vara av god kvalitet. För utförandet av vård och omsorgsnämndens uppgifter skall det finnas personal med lämplig utbildning och erfarenhet. Kvalitet i verksamheten skall systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. 14

15 Anteckningar

16 Partille kommun, ver. 3, maj Illustration Mia Wiking. Foto Susanne Norling, Cassandra Billegaard och Louise Bång. Partille kommun, vård- och omsorgsförvaltningen, Partille Besök: Gamla Kronvägen 34 Tel Fax E-post:

Det goda mötet. Samtalscirklar runt bemötande. Studiematerial

Det goda mötet. Samtalscirklar runt bemötande. Studiematerial Det goda mötet Samtalscirklar runt bemötande Studiematerial Samtalscirklar runt bemötande En studieplan Detta är en studieplan för dig som ska deltaga i samtalscirklar runt bemötandefrågor. Vi kommer att

Läs mer

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Vi har under de senaste två söndagarna talat om längtan efter liv i den kristna tron. Längtan efter Guds Helige Ande och att fortsätta bygga

Läs mer

Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan.

Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan. Om du kikar ut genom fönstret så kommer du att lägga märke till en sak. Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan. 10 stärkande dagar Tiodagarsutmaningen Universe Imagine Publishing www.universeimagine.com

Läs mer

Bokmanus av Mikael Glännström. Hämtades hem gratis från http://sokrates.webblogg.se. Ej publicerad

Bokmanus av Mikael Glännström. Hämtades hem gratis från http://sokrates.webblogg.se. Ej publicerad Bokmanus av Mikael Glännström 2002 Hämtades hem gratis från http://sokrates.webblogg.se Ej publicerad 40 INSIKTER OM LIVET - Inledning - 1. Sökandet efter insikt och utveckling - 2. Andlig utveckling i

Läs mer

100 sätt att börja Älska sig själv

100 sätt att börja Älska sig själv 100 sätt att börja Älska sig själv Ta inte dig själv på för stort allvar! Det leder aldrig till något bra, haha. Om du kan skratta åt sig själv, är du på god väg. Bli kär i dig själv. Tänk på vad som gör

Läs mer

Njut av stunden! Varmt välkommen till oss!

Njut av stunden! Varmt välkommen till oss! HÖSTEN 011 Njut av stunden! I höst fokuserar vi på livskonstnärskap och ljus och kärlek. Spännande produktkit för din utveckling och kursverksamhet, sid 4 Smyckesserien Ljus och kärlek, sid 38 Vår version

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Lyssna på mig. Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter

Lyssna på mig. Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter 2013 Lyssna på mig Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter Snacka aldrig skit om varandra. Aldrig. Det gör så jävla ont. Barn borde få bestämma 50% vid en skilsmässa så de vuxna inte

Läs mer

JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter

JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter 1 2013 Wilder J. och Axelsson AK., Högskolan i Jönköping samt Föreningen JAG Föreningen JAG Tel: 08-789 30 00 E-post: foreningen@jag.se

Läs mer

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Det är morgon på ett demensboende. Undersköterskan Maria kommer in till Gustaf som just har vaknat. I den här situationen och i många andra situationer under sin

Läs mer

Tänk på papper! en actionbok som får saker att hända

Tänk på papper! en actionbok som får saker att hända Tänk på papper! en actionbok som får saker att hända PERSONLIGT ENTREPRENÖRSKAP ATT FÅ SAKER ATT HÄNDA Stefan Olsson Marcus Frödin www.universeimagine.com Denna e-bok är fri att sprida och använda. Vid

Läs mer

En bok av Mikael Glännström

En bok av Mikael Glännström En bok av Mikael Glännström TACK TILL Alla som tror på mig och alla som hjälper till. Min familj och mina vänner. INNEHÅLL - FÖRORD - DEL 1 Förklaringsdelen - DEL 2 Intervjuer och kommentarer INNEHÅLL

Läs mer

Information till personal. om barnet som anhörig och patient

Information till personal. om barnet som anhörig och patient Information till personal om barnet som anhörig och patient 2 Innehållsförteckning 1. Viktiga frågor att beakta vid framtagande av handlingsplan och rutiner...5 Vad behöver barnet som anhörig och patient?...5

Läs mer

påtända osläckbara själar Idéskaparna

påtända osläckbara själar Idéskaparna påtända osläckbara själar Idéskaparna Påtända osläckbara själar Idéskaparna ek. för. 4 Påtända, osläckbara själar 5 Påtända osläckbara själar 2007 idéskaparna ek. för. 1:a upplagan, 1:a tryckningen ISBN:

Läs mer

Dagbok från en Skilda världar-grupp

Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Orden bildar utgångspunkt för de möten med barn som Barbro Andersson och Birgitta Grane beskriver i sin handbok med

Läs mer

Vägledning. till personal om barn som anhöriga enligt 2g hälso- och sjukvårdslagen. UPPMÄRKSAMMA Har patienten barn? Använd familjeformuläret.

Vägledning. till personal om barn som anhöriga enligt 2g hälso- och sjukvårdslagen. UPPMÄRKSAMMA Har patienten barn? Använd familjeformuläret. Vägledning till personal om barn som anhöriga enligt 2g hälso- och sjukvårdslagen UPPMÄRKSAMMA Har patienten barn? Använd familjeformuläret. DOKUMENTERA i patientens journal vad som är gjort och vad som

Läs mer

Fråga man inget - får man inget veta

Fråga man inget - får man inget veta Fråga man inget - får man inget veta En kvalitativ och kvantitativ intervjustudie med 50 ungdomar De måste sluta tänka på allt med ekonomi och pengar och tänka på vad som är bäst för barnet. Det spelar

Läs mer

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen. Vår vision är en värld där Barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter

Läs mer

FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för. par

FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för. par FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för par där någon av er ska göra utlandstjänst 1 2 INNEHÅLL Allmän information 3 När man är ifrån varandra... 4 Tiden före insatsen 6 Vad är det som gör att vissa vill åka på insats?

Läs mer

Citat från arbetet med Värdegrundsboken

Citat från arbetet med Värdegrundsboken Värdegrundsboken Mars 2015, 5,000 ex För att kunna förändra något, behöver jag börja med mig själv. För att kunna förändra en helhet behöver jag börja med en liten del. Förändring startar med insikt. Insikt

Läs mer

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING Ett studiematerial om att hantera svåra psykiska besvär Tommy Engman Studiematerialet är framtaget av Återhämtningsprojektet, som är ett samarbete mellan Riksförbundet för Social

Läs mer

När personal i psykiatrin är till hjälp

När personal i psykiatrin är till hjälp När personal i psykiatrin är till hjälp Ur patientperspektivet Brukarinflytande-samordnare och Forsknings- och Utvecklingsenheten Psykiatri Södra Stockholm STOCKHOLM LÄNS SJUKVÅRDSOMRÅDE Innehåll Inledning

Läs mer

Konsten att få andra att prestera

Konsten att få andra att prestera Konsten att få andra att prestera Zebra (Hippotigris) alternativt sebra, är en släktgrupp eller ett undersläkte i familjen hästdjur som omfattar tre arter och ett flertal underarter som kännetecknas av

Läs mer

Trygghet eller utveckling?

Trygghet eller utveckling? Trygghet eller utveckling? Av Maud Deckmar Vad är syftet med det stöd som ges i gruppbostäder och daglig verksamhet? Ska tonvikten ligga på att skapa lugn och trygghet eller ska stödet leda till utveckling

Läs mer

Jag gillar mitt jobb

Jag gillar mitt jobb Jag gillar mitt jobb O M Y R K E T P E R S O N L I G A S S I S T E N T Alla borde prova på det Man måste vara ödmjuk Man växer som människa Man lär känna sig själv 1 Foto: Walter Hirsch Carina har jobbat

Läs mer

Vad är själavård? 1. Inledning

Vad är själavård? 1. Inledning Vad är själavård? Referat av kapitel 1 i En mäktig katedral vägledning i själavård och vardagspsykologi av Gunnar Elstad med tillägg från Själavård vid köksbordet av Esbjörn Hagberg 1. Inledning Själavård

Läs mer

TÄNK RÄTT! - bli framgångsrik -

TÄNK RÄTT! - bli framgångsrik - TÄNK RÄTT! - bli framgångsrik - Hur Du tar kontroll över Dina tankar, ökar Din självinsikt och får ett roligare liv! Dax Personalutveckling AB Bagaregatan 37, 611 30 Nyköping. Telefon 0155 210 210. Mobil

Läs mer

Om ungdomars självkänsla. Ett inspirations- och arbetsmaterial till filmen.

Om ungdomars självkänsla. Ett inspirations- och arbetsmaterial till filmen. Om ungdomars självkänsla Ett inspirations- och arbetsmaterial till filmen. Inledning Om ungdomars självkänsla är en film om att vara ung i dag. Det är en kort film drygt tio minuter lång som berör stora

Läs mer

Lilian Rönnqvist. Att mötas i samtal. Samtalet som redskap i kommunikationen mellan hemmet och skolan

Lilian Rönnqvist. Att mötas i samtal. Samtalet som redskap i kommunikationen mellan hemmet och skolan Lilian Rönnqvist Att mötas i samtal Samtalet som redskap i kommunikationen mellan hemmet och skolan Text: FL Lilian Rönnqvist Illustrationer: Bosse Österberg Ombrytning: Komma Media Förbundet Hem och Skola

Läs mer

Om organisering. och andra viktiga saker för ett. sunt arbetsliv. Lisbeth Rydén. EllErr Konsult

Om organisering. och andra viktiga saker för ett. sunt arbetsliv. Lisbeth Rydén. EllErr Konsult Om organisering och andra viktiga saker för ett sunt arbetsliv Lisbeth Rydén EllErr Konsult EllErr? Om organiserande och andra viktiga saker för ett sunt arbetsliv Författare: Lisbeth Rydén EllErr Konsult

Läs mer