Kompetens Ansvar Kontinuitet Kvalitet Tillgänglighet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kompetens Ansvar Kontinuitet Kvalitet Tillgänglighet"

Transkript

1 Studiematerial

2 Ekonomiskt Socialt Ekologiskt Respekt Glädje Bemötande Trygghet Kompetens Ansvar Kontinuitet Kvalitet Tillgänglighet

3 innehåll Glädje 4 Bemötande 5 Ansvar 6 Kontinuitet 7 Tillgänglighet 8 Kompetens 10 Respekt 11 Trygghet 12 Kvalitet 14 Anteckningar 15 Varje dag, både på och utanför jobbet ställs vi inför olika situationer som ställer krav på oss till eftertanke, handling och beslut. Vår förmåga att kunna ta beslut är beroende av medvetna och omedvetna värderingar, attityder, åsikter och beteenden. Det vi gör och den åsikt vi väljer att ha både till situationer och till människor styrs mycket av de värderingar vi bär med oss. Våra värderingar ger oss dagligen vägledning när vi bestämmer oss för vad vi tycker är rätt, fel, bra eller dåligt. Men det innebär också att värderingar skiljer sig åt mellan olika människor. T ex kan säkert de flesta instämma i en åsikt som det är viktigt att vara hjälpsam mot andra. Däremot kan det skilja sig åt mellan olika människor med vad man menar då man säger att man ska vara hjälpsam mot andra. Om två personer har olika åsikter om innebörden kan det leda till irritation och konflikter. Inom vår förvaltning vill vi att alla brukare ska ges ett bemötande och en service som alltid ska uppfattas som god, individuell och likvärdig. Då alla medarbetare har olika bakgrund och erfarenheter innebär det att de värderingar man bär med sig skiljer sig åt. Det är därför viktigt att alla medarbetare har kunskap om vilka värderingar som Vård- och omsorgsförvaltningen står för, och att skapa förståelse och kunskap om olikheter mellan olika medarbetares värderingar genom diskussioner i den egna arbetsgruppen. Fundera 1 Vilka grundläggande värderingar bär du själv med dig? 2 Vilka människor i ditt liv har betytt mycket för dig och dina värderingar? 1 Finns det tillfällen då människor står för motstridiga värderingar? Ge exempel (ex Jag tycker inte att man ska döda, men vissa brottslingar borde man faktiskt avrätta). 2 Lever jag själv som jag lär? Följer jag alltid de värderingar som jag vill stå för? Motivera.

4 Glädje En droppe droppad i livets älv Har ingen kraft att flyta själv Det ställs ett krav på varenda droppe: Hjälp till att hålla de andra oppe! Tage Danielsson På senare år har det framkommit att humor och glädje är viktiga faktorer för att vi skall må bra. Vi vet också att ett skratt utlöser läkande endorfiner. Kanske är det gamla talesättet att ett gott skratt förlänger livet riktigt träffande även i vetenskapens tidsålder. Inom vård- och omsorgsförvaltningen har vi många tillfällen där alla kan hjälpas åt att sprida och ta tillvara dagens glädjeämnen. 1 Vad är glädje och humor i de verksamheter vi arbetar inom? 2 Kan man skratta åt vad som helst? 3 Hur kan vi sprida glädje i vårt dagliga arbete? Goda skratt Skrattvärda journalanteckningar: I övrigt hänvisas till originaljournal, som ej kan återfinnas. Förslag på litteratur Sök under sök på humor samt ämne ni önskar läsa. Inlägges nu för meningslösa behandlingsförsök. En del mat får han från sonen som nu ligger infryst. Har endast en biologisk moder. Har fått större hemsamarit, men tycker inte att det räcker ändå. Skratt är en fysiologisk process hos människor som kännetecknas av en rad hastiga ut- och inandningar tillsammans med rytmiskt växelvis spända och avslappnande stämband som tillsammans ger upphov till ett karaktäristiskt ljud. Rent anatomiskt sker skrattet genom konvulsiviska sammandragningar i buken vilket producerar stötvisa luftströmmar genom struphuvudet, glottis och stämbanden. Kommunikation kan indelas i två delar: Den verbala kommunikationen det talade ordet Den icke verbala kommunikationen mitt kroppsspråk Att lyssna aktivt kan ibland vara både min allra viktigaste uppgift och den mest krävande. Empati innebär förmågan att sätta sig in i och förstå en annans människas upplevelsevärld. Att kommunicera genom att bli berörd men ändå upprätthålla gränsen mellan sig själv och den andre. 4

5 Bemötande Om jag vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål, måste jag först finna henne där hon själv är. Den som inte kan det lurar sig själv När hon tror att hon kan hjälpa andra. I varje möte mellan mig och andra människor skapas ett unikt tillfälle som endast vi som möts kan forma, ögonen kallas ibland för själens spegel och i dessa speglar ger jag alltid en känsla. Det är ömsesidigt att se och bli sedd, och när mina ögon möter en annan människas ögon sker något intuitivt, en granskning. Vad är det jag ser? För att bli medveten om mina inre bilder behöver dessa bli synliggjorda genom andra människor. Därför kommer det alltid att bli en egen prestation så fort jag börjar samtala med någon, och ju känsligare frågor jag kan dela desto närmare har jag kommit den andre. Känslor är huvudvägen in i en annans liv. 1 Vad avser vi/menar vi med ett gott bemötande? 2 Vilka värden är viktiga för dig i livet och i arbetslivet? 3 Vilket synsätt har jag på människan och på mig själv? Har alla människor lika värde? 4 Hur ser och bekräftar vi andra människor? 5 Vad innebär ett bra möte med en annan människa? 6 Hur olika får vi vara i förhållandet till uppdraget? Synsätt förhållningssätt arbetssätt Kommunikation kan indelas i två delar: Den verbala kommunikationen det talade ordet och Den icke verbala kommunikationen mitt kroppsspråk Att lyssna aktivt kan ibland vara både min allra viktigaste uppgift och den mest krävande. Förslag på litteratur Vägval och växande av Ingrid Liljeroth och Lennart Danielsson Etik i arbetet med människor av Jan-Olav Henriksen Och Arne Johan Vetlesen Empati innebär förmågan att sätta sig in i och förstå en annans människas upplevelsevärld. Att kommunicera genom att bli berörd men ändå upprätthålla gränsen mellan sig själv och den andre. 5

6 Ansvar Dagen i dag är en märklig dag den är din! Dagen igår föll ur dina händer, den kan inte få något annat innehåll än det du redan gett den. Dagen i morgon har du inte fått löfte om, men dagen idag har du, det är det enda du kan vara säker på. Den kan du fylla med vad du vill, använd dig av det. Idag kan du glädja en annan människa. Idag kan du hjälpa en annan. Idag kan du leva så; att kanske en annan innan kvällen kan tacka dig för att du finns till. Dagen idag är en betydelsefull dag, DEN ÄR DIN. Sören Kirkegaard Att ta ansvar I en organisation har alla medarbetare ett ansvar som innebär en skyldighet att utföra arbetet på ett så bra sätt som möjligt utifrån lagar, politiska visioner, chefers beslut, brukarnas önskemål samt eget sunt förnuft, kunnande och erfarenhet. Det innebär att medarbetarens eget ansvar finns inom en ram där varje individs ansvar är beroende av den egna viljan och förmågan att ta ansvar. Ju större ansvar var och en kan och vill ta desto bättre kan vi tillsammans tillgodose brukarnas behov och önskemål. 1 Vad är ansvar för dig? 2 Vilket ansvar har du i ditt arbete? Vilket ansvar skulle du vilja ta? 3 Vilket ansvar har chefer, brukare och politiker i din verksamhet? 4 Finns det tillfällen när du skulle vilja ta ett större ansvar än du får ta? Ge exempel. Ordet ansvar betyder att stå till svars för något, det vill säga en skyldighet vi har eller att vi ska garantera något. Att vara ansvarig betyder vanligtvis att en person har tillstånd att vara den som svarar för innehållet i det man utövar. (Ur ordboken Bonniers Svenska ord) 5 Är alla människor ansvarstagande? Vill alla människor ta ansvar? Motivera. 6 Är man utan eget ansvar om man bara gjort som man blivit tillsagd? Motivera. 6

7 Kontinuitet Kontinuitet är att möta samma personer och en enhetlighet i vårdens innehåll. Skånsk livskraft När det är dags för Daga att få sitt eftermiddagskaffe, kommer det en undersköterska som hon aldrig tidigare mött. Undersköterskan presenterar sig som Esmeralda, hon ler och de mörka ögonen glittrar. Hon frågar Daga om det skulle smaka med en caffé latte. Oj, tänker Daga. Vad kan det vara? Är det kaffe? Pigg på nyheter tackar Daga entusiastiskt ja. Hon får ett stort glas med nästan vitt kaffe. Det luktar kardemumma och smakar fantastiskt gott. Daga tycker om nya, okända undersköterskor. Skönt att slippa det gamla vanliga ljumma kaffeblasket, tänker hon för sig själv. Att ha kontinuitet Många medborgare anser att kontinuitet är en viktig kvalitet i mötet med vården. Kontinuitet är framför allt viktigt för de medborgare som har långvariga relationer med vården och olika personalgrupper. Kontinuitet är särskilt angeläget utifrån att en stor del av befolkningen söker vård för symtom som är relaterade till psykiska, sociala och existentiella problem. Vi lever i dag i en värld i förändring. Förändringarna är nödvändiga för att skapa kvalitet och resurser så att alla behov kan tillgodoses. Det är dock alltid viktigt att balansera behovet av förändring mot behovet av kontinuitet. 1 Varför är det viktigt med kontinuitet? 2 Är det alltid bra med kontinuitet? Motivera. 3 Hur ser kontinuitet ut i er verksamhet? Vad innebär det? Ge exempel? 4 Tycker alla brukare som Daga att det är trevligt med nya undersköterskor och att det är roligt att pröva på nyheter som caffé latte? Hur kan andra brukare reagera? 5 Är förändring och kontinuitet motsatser? Hur kan man göra för att skapa kontinuitet även när det sker förändringar? Ge exempel. Kontinuitet, utan avbrott, ett flytande sammanhang utan fasta hållpunkter, utan att vara uppdelat i steg. Tecknet fornminne I forntiden hade tecknet säkert en magiskt skyddande innebörd, formen kan redan då ha varit ett uttryck för oändlighet eller evighet. Basso Continuo = generalbas = ackompanjemangspraxis enligt vilken den musikaliska satsen improviserades fram till en nedskriven baslinje. Utvecklades under talen och sammanfaller med barocken inom musiken. Baslinjen flyter på i ett oändligt flöde. Finns ett antal fina musikstycken att spela t ex flöjtsonaten i H-moll av JS Bach. 7

8 Tillgänglighet Säg till om jag stör, sa han när han steg in, så går jag med detsamma. Du inte bara stör, svarade jag, du rubbar hela min existens. Välkommen. Eeva Kilpi Då jag vet att många av er tycker att jag inte är tillgänglig, kommer min dörr att stå öppen mellan klockan 14 och 16 varje torsdag eftermiddag. Då är ni välkomna att stiga in och prata om precis vad som helst, förkunnade chefen på den senaste arbetsplatsträffen. Nästa morgon jobbar Elin och Mattias tillsammans. De hjälper brukaren Sigrid, med uppstigning och morgonbestyr. Mattias är upprörd över det chefen sa på arbetsplatsträffen dagen innan. Vad menar hon egentligen? Tycker hon att det är något att vara stolt över att vara tillgänglig för oss bara två timmar i veckan, säger Mattias. Det är ju den tiden hon lovar att vara tillgänglig. Ofta är hon på sitt rum annars också, svarar Elin. Men det är ofta svårt att veta hur mycket vi egentligen kan påverka. Hon verkar ofta redan ha bestämt sig. Kan någon av er? försöker Sigrid inflika. Ett ögonblick bara, Sigrid, avbryter Mattias. Jag tycker att vår chef kan vara trevlig att prata med, men på något sätt känns det som att hon egentligen inte lyssnar på vad man säger. Precis, svarar Elin. Tänk om vi hade haft hennes syn på tillgänglighet mot våra brukare. Elin vänder sig mot Sigrid. Sådär. Nu är du redo för ännu en underbar dag Sigrid, säger Elin medan hon och Mattias går mot dörren. Att vara tillgänglig? Att vara tillgänglig kan betyda många olika saker, och även ha olika betydelse i olika sammanhang. Tillgänglighet handlar inte bara om fysisk närvaro utan även om att vara närvarande i det goda mötet både med kropp och själ och att vara öppen för andras åsikter och idéer. Att låta sig påverkas av goda argument kan också vara en del av att vara tillgänglig. Tankeövning Fundera på en person som du tycker är tillgänglig. Vad är kännetecknande för honom/henne? 1 Vad betyder tillgänglighet för dig? 2 Hur upplever Elin och Mattias sin chefs tillgänglighet? Motivera. 3 Är Elin och Mattias tillgängliga för Sigrid? Motivera. 4 Hur kunde Elin, Mattias och deras chef ha gjort istället? Ge exempel. 5 Ska man alltid vara tillgänglig? Kan man vara för mycket tillgänglig? I nationalencykopedin definieras tillgänglighet som möjlighet att ta del av något eftersträvansvärt. 8

9 Tillgänglighet När är vi tillgängliga för våra brukare, anhöriga och kommuninvånare? Vem tolkar vår tillgänglighet? Var är vårt gemensamma rum/torg? Där alla medborgare ska få nödvändig samhällsinformation, rätt stöd och hjälp, kunnig, vänlig och tillmötesgående personal. Det ska vara lätt och smidigt att ta sig fram och komma in. Skyltning på dörrar och rum ska vara förstålig och synlig. Josefina Emanuzela ska träffa en handläggare för att få nödvändig information gällande kommunens stöd funktioner. Josefina är kallad till Jonsered på Kommunhuset. Josefina är funktionshindrad, rullstolsburen och dessutom är synen nedsatt. Hon tar sig med möda upp för rampen till kommunhuset. Stannar framför ingången med snurreffekt Hon försöker med samlade krafter att parera öppningen just när den är mitt framför henne. Väl inne upptäcker hon något vitt på glaset, hon känner med handen och vips stannar hela snurran. Turligt nog finns det en fantastiskt hjälpsam receptionist som trycker på några knappar och Josefina tar sig ut ur snurran Nu är det dags att hitta rätt lokal. Men Jonsered, det ligger väl inte här tänker Josefina... Jag har kommit fel och måste ut igen... o nej Tankeövning Tillgänglighet behöver inte enbart handla om fysisk närvaro, utan kan även ses ur andra perspektiv. Vilka? Kan Tillgänglighet kopplas ihop med andra värdeord? Vilka ska vi vara tillgängliga för? Vilka är våra kunder? Vad är god tillgänglighet mot våra kunder? Hur tillgängliga ska vi vara? 9

10 Kompetens Kompetens är förmågan att klara en situation, kunna handla i denna situation och förstå konsekvenserna av sin handling. Ofta när vi hör ordet kompetens och kompetensutveckling tänker vi på utbildning och kurser. Men en viktig del av kompetens är förmågan att kunna använda sig av sina kunskaper i rätt sammanhang. Detta gör att kompetens är en blandning av flera olika förmågor som alla är viktiga för att man ska kunna kalla det för kompetens. 1 Vilken kompetens behöver du för att utföra ditt arbete? 2 Inom vilka områden behöver du kompetensutvecklas? 3 Vilket eget ansvar har jag för att höja min kompetens? Erfarenhet Genom att använda Kompetens Det ska finnas den personal med rätt kompetens som behövs för att ge ett gott stöd till den enskilde. Detta innebär att omsorg, behandling och habilitering ska grunda sig på beprövad erfarenhet och utbildning. Erfarenheter, kunskaper och förmåga att utföra ett arbete med god kvalitet. Det kräver att vi ständigt söker relevant kompetens och att kunskap och kompetensbaserad tänkande alltid står i centrum. Kompetensanalys enligt Handen Olika delar av vår kompetens utvecklar vi bäst på olika sätt. Därför delar vi upp kompetens i faktorerna: Färdighet De förmågor vi har, det som ofta brukar kallas för personliga egenskaper. Kunskap De teorietiska kunskaper vi skaffat oss genom utbildning, kurser, böcker och liknande. Erfarenhet Genom att använda oss av våra kunskaper och förmågor får vi erfarenheter som gör att vi blir ännu bättre lämpade att använda oss av dem. Kontakter Nätverk och andra människor som vi känner som vi kan utbyta erfarenheter med. Attityder/värderingar/förhållningssätt De grundläggande värderingar som man bär med sig. Kompetensanalys enligt Pyramiden Olika delar av vår kompetens utvecklar vi bäst på olika sätt. Därför delar vi upp kompetens i faktorerna: Kunskap De teorietiska kunskaper vi skaffat oss genom utbildning, kurser, böcker och liknande. Erfarenhet Genom att använda oss av våra kunskaper och förmågor får vi erfarenheter som gör att vi blir ännu bättre lämpade att använda oss av dem. Egenskaper De förmågor vi har och bär med oss som personliga egenskap. Färdighet Summan av de tre andra beståndsdelarna och som alltså innefattar den kompetens som vi har. 10

11 Respekt Jag kan inte ändra världen. Vad jag kan ändra är mitt sätt att se på världen. Då ändras också världen. När jag tänker tillbaka på min barndom ser jag skräckbilder tydligast av allt. Ja, dom gånger dom skrämde eller slog mej är dom minnen som hårdast sitter fast. För som barn tar man kärleken för given; Allting annat är mot ens natur. I den stund man tar steget ut i livet är man bara ett tillgivet djur. Ändå står snart dom vuxna där och pekar ut den riktning dom tycker man ska ta. Alla drömmar dom själva har förvägrats vill dom förverkliga genom sina barn. Är man lydig belönas man och hyllas, revolterar man minster man allt. Ingen älskar ett barn som inte lyckas, ingen älskar ett barn som är stärkt. Men vem besitter förmågan att veta vad som ryms i en ny individ? Och vem kan säj hur lyckan ser ut, vem kan säj vad nån annan vill bli? Låt dina blommor slå rot där det finns jordmån, låt dina växter få leva där dom trivs. Lås inte in dina plantor i ett drivhus, låt dom få slippa ett onaturligt liv. Låt den du älskar få pröva sina vingar, en dag så flyger din älskade rätt. Vill du bli respekterad av din avbild får du visa din avbild respekt. Fundera Fundera och reflektera över texten i Björn Afzelius låt Ikaros. 1 Vad innebär respekt för dig? 2 Hur gör du för att visa respekt för dina brukare? 3 Har du hamnat i svårigheter när du ska respektera en brukares önskningar? Ge exempel. 4 Är respekt alltid ett positivt begrepp? Motivera. Fundera och reflektera kring följande ord: Hjälpsamhet, tolerans, tålamod, integritet, uppriktighet, pålitlighet, ärlighet, visdom, mod, medkänsla, kärlek, godhet... Ikaros av Björn Afzelius respekt = aktning, vördnad (Svenska Akademiens ordlista) För att respektera något eller någon måste man ha sett värdet hos det respekterade. Att visa respekt innebär att utgå från att den andra personen är en person med förmåga till vuxet/barns ansvarstagande och med rätt till sina känslor och åsikter och med ett känslomässigt innehåll. Respekt kan ses som en kärleksfull handling. Respekt för människan förutsätter bl a att varje människas värde respekteras och att varje människa får använda sina resurser och har rätt till ett privatliv. 11

12 Trygghet Berör mig Om jag är din bebis berör mig! Jag behöver din beröring på sätt du kanske aldrig förstår. Inte bara tvätta mig, byta mina blöjor och mata mig utan vagga mig, pussa mitt ansikte stryk min kropp. Din lugnande, ömma beröring ger mig trygghet och kärlek. Om jag är ditt barn berör mig! Även när jag är vrång och till och med tar avstånd från dig. Ge inte upp hitta sätt att fylla mina behov. Din godnatt kram hjälper mig att sova gott. Din dagliga beröring säger mig hur du verkligen känner. Om jag är din tonåring berör mig! Tro inte att bara för att jag nästan är vuxen behöver jag känna att du bryr dig om mig. Jag behöver dina kärleksfulla armar, jag behöver en öm röst. När det stormar i livet har barnet i mig fortfarande behov. Om jag är din vän berör mig! Inget visar att du tycker om mig som en varm kram. En helande beröring när jag är nere, betygar att jag är älskad. Det försäkrar mig om att jag inte är ensam. Din beröring jan vara den enda jag får. Om jag är din livspartner berör mig! Du kanske tror att din passion är tillräcklig, men endast dina armar håller rädslan borta. Jag behöver din mjuka tröstande beröring. För att komma ihåg att jag är älskad som jag är. Om jag är ditt vuxna barn berör mig! Även om jag har en egen familj att Hålla om, behöver jag fortfarande mammas och pappas armar när jag är svag. Som förälder själv ser jag saker på ett annat sätt, jag förstår att uppskatta dig mer. Om jag är din åldrande förälder berör mig! Så som jag berörde dig när du Var mycket liten. Håll min hand, sitt tätt intill mig, ge mig styrka och värm min trötta kropp med din närhet. Fast min hud är skrynklig vill den gärna bli smekt. Var inte rädd! Berör mig! Okänd författare översättning till svenska från engelska av Lena Jelvéus 12

13 Trygghet Himlen är oskyldigt blå Himlen är oskyldigt blå, som ögon när barnen är små. Att regndroppar faller som tårarna gör, rår inte stjärnorna för. Älskling jag vet hur det känns, när broar till tryggheten bränns. Fast tiden har jagat oss in i en vrå, är himlen så oskyldigt blå. När vi växte upp, lekte livet, vi var evighetens hopp. Det var helt självklart att vår framtid skulle bli, oförbrukat fri. Somrar svepte fram, jorden värmde våra fötter där vi sprang Rågen gungade, och gräset växte grönt. Hela livet var så skönt. Himlen är oskyldigt blå, som ögon när barnen är små. Att regndroppar faller som tårarna gör, det rår inte stjärnorna för. Älskling, jag vet hur det känns, när broar till tryggheten bränns. Fast tiden har jagat oss in i en vrå, är himlen så oskyldigt blå. Frusna på en strand, Flög vi med drakar medans tiden flöt iland. Vi var barn som ingen ondska kunde nå himlen var så oskyldigt blå Nu tar molnen mark. Jag var förblindad av att solen sken så stark. Men mina ögon kommer alltid le mot dig. Kan det begäras mer av mig. Himlen är oskyldigt blå, djupaste hav likaså. Att regndroppar faller som tårarna gör, det rår inte stjärnorna för. Älskling, jag vet hur det känns, när broar till tryggheten bränns. Fast tiden har jagat, oss in i en vrå. Är himlen så oskyldigt blå Musik: Ted Gärdestad Text: Kenneth Gärdestad I ordboken står det att trygghet betyder lugn och säker. En annan beskrivning av ordet är att trygghet är den subjektiva upplevelsen av att känna kontroll över en situation och tillit till andra människor som man möter. Med andra ord kan man beskriva trygghet som en känsla. Trygghet innefattar såväl fysiska som sociala och psykologiska aspekter vilket gör det svårt att få en enhetlig bild av vad begreppet innebär. Det är ett diffust och brett begrepp som kan omfatta mer än bara yttre faktorer, bland annat individens upplevelse av att vara trygg. Tankeövning Vad kan metaforen broar i sångtexten betyda? 1 Vad är trygghet för dig? 2 Vad är otrygghet? 3 Tror du att det som är trygghet/ otrygghet för dig är det samma för andra? 4 Trygghet beskrivs ibland som en känsla. Går det att mäta en känsla? Hur i så fall? 5 Hur ska vi skapa trygghet för brukarna/patienterna inom vår verksamhet? 13

14 Kvalitet Kvalitet är ett ovanligt halt begrepp, lätt att exemplifiera men nästan omöjligt att definiera. Det förblir en källa till förvirring. David Garvin Kvalitet är ett värdeladdat, förföriskt och utmanande begrepp. God kvalitet är både mångtydigt och svårfångat och låter sig inte fastställas på ett entydigt objektivt sätt. Människors olika behov och förväntningar påverkar deras föreställningar om vad som är god kvalitet. 1 Vad är kvalitet för dig? 2 Vilken kvalitet har du i ditt arbete? 3 Är kvalitet alltid positivt? 4 Går det att jämföra kvalitet? 5 Hur mäter man kvalitet? Med kvalitet menas alla sammantagna egenskaper hos en produkt eller tjänst som utgör dess förmåga att tillfredställa uttalade eller underförstådda behov hos en viss målgrupp (Eriksson, 1998:103). Kvalitet är i sig ett neutralt begrepp och man kan tala om både god och dålig kvalitet. Även om de flesta i dagligt tal förknippar ordet kvalitet med ett positivt värdeomdöme. Kvalitet blir samma som god kvalitet. Förslag på litteratur Kvalitet från behov till användning av Bergman & Klefsjö Trygg äldreomsorg av Staffan Bengtsson Som man frågar får man svar av Bengt-Erik Andersson Brukarenkäten Medarbetarenkäten Insatser inom socialtjänsten skall vara av god kvalitet. För utförandet av vård och omsorgsnämndens uppgifter skall det finnas personal med lämplig utbildning och erfarenhet. Kvalitet i verksamheten skall systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. 14

15 Anteckningar

16 Partille kommun, ver. 3, maj Illustration Mia Wiking. Foto Susanne Norling, Cassandra Billegaard och Louise Bång. Partille kommun, vård- och omsorgsförvaltningen, Partille Besök: Gamla Kronvägen 34 Tel Fax E-post:

Om äldre människors rättigheter

Om äldre människors rättigheter Om äldre människors rättigheter Äldre människor är som alla andra människor Olika varandra med olika behov, erfarenheter, traditioner, intressen och smak. Men äldre kan vara mer sårbara än yngre. Sjukdom

Läs mer

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Nationell värdegrund i socialtjänstlagen Den 1 januari 2011

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Vi har under de senaste två söndagarna talat om längtan efter liv i den kristna tron. Längtan efter Guds Helige Ande och att fortsätta bygga

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

ICF:s kärnkompetenser för professionell coaching

ICF:s kärnkompetenser för professionell coaching Ämne ICF Kärnkompetenser en översättning till svenska Dokumentansvarig Styrelsen för ICF Sverige 2009 Datum ICF:s kärnkompetenser för professionell coaching ICF har definierat elva kompetenser som utgör

Läs mer

Värdegrund - att göra gott för den enskilde

Värdegrund - att göra gott för den enskilde Värdegrundsdokumentet är framarbetat av och för socialförvaltningen i Degerfors kommun, samt antaget av socialnämnden 2012-10-10. Text: Jeanette Karlsson och Sture Gustafsson. Illustrationer: Bo Qvist

Läs mer

Värdegrund. De fyra grundelementen Luft Vatten Jord Eld står som modell.

Värdegrund. De fyra grundelementen Luft Vatten Jord Eld står som modell. Värdegrund De fyra grundelementen Luft Vatten Jord Eld står som modell. Livet själv och du som människa klarar dig inte utan något av dem. Alla är lika mycket värda hur olika de än är. Låt också det vara

Läs mer

Att stödja barn genom fokusering

Att stödja barn genom fokusering Att stödja barn genom fokusering Några riktlinjer för lyssnare Översättning: Barbro Holmström Och skulle det vara ok att..? Hur säger ditt barn nej? Vad är fokusering? Fokusering hjälper ett barn att ha

Läs mer

Ensam och fri. Bakgrund. Om boken. Arbetsmaterial LÄSAREN. Författare: Kirsten Ahlburg. www.viljaforlag.se

Ensam och fri. Bakgrund. Om boken. Arbetsmaterial LÄSAREN. Författare: Kirsten Ahlburg. www.viljaforlag.se Arbetsmaterial LÄSAREN Ensam och fri Författare: Kirsten Ahlburg Bakgrund Ensam och fri är en berättelse om hur livet plötsligt förändras på grund av en skilsmässa. Vi får följa Lena och hennes tankar

Läs mer

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 051 Arbetsfyllt och strävsamt har Ditt liv varit Lugn och stilla blev Din död. 052 053 Du bäddas i hembygdens Det suckar av vemod

Läs mer

Välkommen till Sjukhusbiblioteken i Värmland om du vill låna dessa böcker eller få ytterligare lästips!

Välkommen till Sjukhusbiblioteken i Värmland om du vill låna dessa böcker eller få ytterligare lästips! Välkommen till Sjukhusbiblioteken i Värmland om du vill låna dessa böcker eller få ytterligare lästips! Arvika: 0570-71 20 76 sjukhusbiblioteket.arvika@liv.se Karlstad: 054-61 51 44 sjukhusbiblioteket.karlstad@liv.se

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. VIGSELGUDSTJÄNST KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Inför Guds ansikte har vi samlats till vigsel mellan er, NN och NN. Vi är här för att be om Guds

Läs mer

Vår värdegrund. Linköpings kommunala utförare Ao LSS/LASS

Vår värdegrund. Linköpings kommunala utförare Ao LSS/LASS Vår värdegrund Linköpings kommunala utförare Ao LSS/LASS Goda levnadsvillkor och god etik! Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som ska garantera funktionshindrade

Läs mer

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal 02-03-18 MEDARBETARSAMTAL Handledning för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal Datum och kl:... Plats:.... Medarbetarens namn:... Chefens namn:...

Läs mer

Jag har legat vaken hela natten, sa hon, och bara tänkt på honom. Hon fnissade till. Hon vände sig mot mig och det lyste om henne.

Jag har legat vaken hela natten, sa hon, och bara tänkt på honom. Hon fnissade till. Hon vände sig mot mig och det lyste om henne. Del 1 Det är jag som är kvar. Det är jag som ska berätta. Jag kände dem båda två, kände till hur de levde och hur de dog. Det är inte länge sedan det hände. Jag är ung, som de. Som de? Kan det vara möjligt?

Läs mer

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap.

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap. LEDARSKAPETS SANNINGAR (Liber, 2011) James Kouzes är Barry Posner är båda professorer i ledarskap och i boken sammanfattar de det viktigaste de lärt sig efter att ha studerat framgångsrikt ledarskap i

Läs mer

Nu bor du på en annan plats.

Nu bor du på en annan plats. 1. Nu bor du på en annan plats. Ibland tycker jag det känns lite svårt borta är det som en gång varit vårt Aldrig mer får jag hålla din hand Mor, döden fört dig till ett annat land refr: Så du tappade

Läs mer

Babybojen. Bad i hemmet för små barn

Babybojen. Bad i hemmet för små barn Babybojen Bad i hemmet för små barn Att bada med små barn Fler tips: Att göra före badet 1. Vattenvana - övningar i badet för de minsta När kan min bebis bada Att tänka på Tips när ni badar 2. Övningar

Läs mer

Livmodersvälsignelse med Miranda Gray

Livmodersvälsignelse med Miranda Gray Jag är mycket förtjust över att du vill vara delaktig i Livmodersvälsignelsen. Välsignelsen är till för att hela och förena dig med din egna livmoder och din kvinnlighet. Den är också skapad för att förankra

Läs mer

barnhemmet i muang mai fredag 6 maj - tisdag 17 maj

barnhemmet i muang mai fredag 6 maj - tisdag 17 maj barnhemmet i muang mai fredag 6 maj - tisdag 17 maj Nu händer det så mycket hos oss på barnhemmet att vi knappt själva hänger med. Det har kommit många nya barn. Det har varit skolstart och sjukdomsfall.

Läs mer

Ett erbjudande om stöd till familjer från människor, som inte fördömer utan förstår

Ett erbjudande om stöd till familjer från människor, som inte fördömer utan förstår Ett erbjudande om stöd till familjer från människor, som inte fördömer utan förstår F A M I L J E Familjeklubbar är självhjälpsgrupper för familjer där målsättningen är högre livskvalitet utan missbruk.

Läs mer

SAPU Stockholms Akademi för Psykoterapiutbildning

SAPU Stockholms Akademi för Psykoterapiutbildning KÄNSLOFOKUSERAD PSYKOTERAPI SAPU Claesson McCullough 2010 Information för dig som söker psykoterapi Det finns många olika former av psykoterapi. Den form jag arbetar med kallas känslofokuserad terapi och

Läs mer

Södra rektorsområdet Rälla, Runsten och Gärdslösa förskola/skola/fritidshem

Södra rektorsområdet Rälla, Runsten och Gärdslösa förskola/skola/fritidshem Södra rektorsområdet Rälla, Runsten och Gärdslösa förskola/skola/fritidshem Det enskilda barnet ska vara förskolans, skolans och fritidshemmets ögonsten! Tro på dem, se dem! De är viktiga! Tre grundpelare

Läs mer

Så stärker du barnets självkänsla

Så stärker du barnets självkänsla Så stärker du barnets självkänsla Ett barn med god självkänsla har större chans att lyckas i livet. Vi berättar hur du stärker ditt barns självkänsla. Missa inte den här artikeln! Självkänsla är det värde

Läs mer

En helande Gud! Av: Johannes Djerf

En helande Gud! Av: Johannes Djerf En helande Gud! Av: Johannes Djerf Jag tänkte att vi idag skulle läsa ifrån Mark.7:31 32. Vi läser Det här är en fantastisk berättelse tycker jag om en man, vars öron fick nytt liv. Vi vet inte riktigt,

Läs mer

Om vi vill fortsätta att spela en roll i framtiden måste vi göra två saker: Bli ännu bättre på det vi är bra på nämligen lärandet.

Om vi vill fortsätta att spela en roll i framtiden måste vi göra två saker: Bli ännu bättre på det vi är bra på nämligen lärandet. Vi i skolan har inte längre monopol på kunskap. Idag går det att lära sig saker mycket bra även utanför skolans värld. Inte minst genom den nya tekniken. Om vi vill fortsätta att spela en roll i framtiden

Läs mer

glädjestunder ni kan ha tillsammans på tu man hand minskar sannolikt på känslan av missnöje och desorientering.

glädjestunder ni kan ha tillsammans på tu man hand minskar sannolikt på känslan av missnöje och desorientering. Skånes universitetssjukhus Minneskliniken i Lund Omvårdnadsplan för TRIVSEL Vårdtagare nr 1, född 1922, diagnos ospecifik demens Läkemedel: Datum: Kontaktperson: Bakgrund: Änkeman sedan flera år, har 2

Läs mer

Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT

Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT Vi är samma lag Vi levererar minnen Ledande branschkunskap Våga sticka ut Ingen kund är den andra lik Glöd Vi är alla stolta ambassadörer Utstråla glädje

Läs mer

BIRKAN TORE. lär oss hur vi kan länka oss samman med vår andlighet

BIRKAN TORE. lär oss hur vi kan länka oss samman med vår andlighet BIRKAN TORE lär oss hur vi kan länka oss samman med vår andlighet 36 Inspire - vinter 2011/2012 B irkan Tore är känd från TV-programmet Det Okända. Han ser ut som en ängel och utstrålar lugn, medkänsla

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel JAG SAMSPELAR JAG VILL LYCKAS JAG SKAPAR VÄRDE JAG LEDER MIG SJÄLV MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel sid 1 av 8 Medarbetar- och ledarpolicy Medarbetare och ledare i samspel Syfte

Läs mer

Vad är kommunikation? HTF i Borås 23 mars 2007. Kommunikationsnivåer. Information. Kommunikation. Kommunikation. Kommunikation

Vad är kommunikation? HTF i Borås 23 mars 2007. Kommunikationsnivåer. Information. Kommunikation. Kommunikation. Kommunikation Firma Margareta ivarsson Vad är kommunikation? HTF i Borås 23 mars 2007 Kommunikation Kommunikation handlar inte i första hand om teknik, utan om modet att vara sig själv! Kommunikationsnivåer Information

Läs mer

Moralfilosofi. Föreläsning 11

Moralfilosofi. Föreläsning 11 Moralfilosofi Föreläsning 11 Kants etik Immanuel Kant (1724-1804) är en av mest betydelsefulla moderna filosoferna Kant utvecklade inte bara en teori om moralen utan också teorier i metafysik, epistemologi,

Läs mer

Små barn om vikten av trygghet för lek och lärande, hemma och i förskolan

Små barn om vikten av trygghet för lek och lärande, hemma och i förskolan MALIN BROBERG BIRTHE HAGSTRÖM ANDERS BROBERG Små barn om vikten av trygghet för lek och lärande, hemma och i förskolan Anders.Broberg@psy.gu.se Psykologiska Institutionen, Göteborgs Universitet Referenser

Läs mer

Sociala berättelser och seriesamtal

Sociala berättelser och seriesamtal Sociala berättelser och seriesamtal Claudia Chaves Martins, kurator Gun Persson Skoog, specialpedagog Autismcenter för barn & ungdom Agenda Presentation Bakgrund Seriesamtal Lunch Sociala berättelser Summering,

Läs mer

Årlig plan. mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för. Vrena förskola

Årlig plan. mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för. Vrena förskola Årlig plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för Vrena förskola 2014-2015 1 1.Inledning All personal ska vara insatt i den årliga planen och kunna arbeta utifrån den i det dagliga

Läs mer

Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI. Vi forskar för en säkrare värld

Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI. Vi forskar för en säkrare värld Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI Vi forskar för en säkrare värld 2 Den här skriften har flera hundra författare Skriften i din hand tydliggör vad vi på FOI menar med medarbetarskap och

Läs mer

Barns rätt enligt FN:s Barnkonvention

Barns rätt enligt FN:s Barnkonvention Barns rätt enligt FN:s Barnkonvention En standard för barnperspektiv, utarbetad av Habilitering & Hälsa, Västra Götalandsregionen i samarbete med NOBAB Habilitering & Hälsa i Västra Götalandsregionen,

Läs mer

Önskelistan. Namn. Personnummer

Önskelistan. Namn. Personnummer Önskelistan Din guide till sånt som du bör tänka igenom kring din egen begravning. Och dessutom är den ett bra underlag att använda när du pratar med dina nära och kära om vad som är viktigt i livet. Namn

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

Råd till föräldrar. Att vara barn och anhörig när ett SYSKON i familjen är sjuk

Råd till föräldrar. Att vara barn och anhörig när ett SYSKON i familjen är sjuk Råd till föräldrar Att vara barn och anhörig när ett SYSKON i familjen är sjuk I familjer där en förälder, syskon eller annan vuxen drabbats av svår sjukdom eller skada blir situationen för barnen extra

Läs mer

Till dig som har varit med om en svår upplevelse

Till dig som har varit med om en svår upplevelse Till dig som har varit med om en svår upplevelse Vi vill ge dig information och praktiska råd kring vanliga reaktioner vid svåra händelser. Vilka reaktioner är vanliga? Det är normalt att reagera på svåra

Läs mer

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild. Möt konsten i en visning

Läs mer

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till våra lokala mål och beskrivit våra metoder. På förskolan

Läs mer

Att leva med schizofreni - möt Marcus

Att leva med schizofreni - möt Marcus Artikel publicerad på Doktorn.com 2011-01-13 Att leva med schizofreni - möt Marcus Att ha en psykisk sjukdom kan vara mycket påfrestande för individen liksom för hela familjen. Ofta behöver man få medicinsk

Läs mer

Livets slut. Begravning

Livets slut. Begravning Livets slut De flesta av oss går inte ständigt omkring och tänker på döden. Vi är fullt upptagna av att leva våra liv. Men ibland händer det något som får oss att börja fundera över att livet ska ta slut

Läs mer

I huvudet på en tonåring med ett ben i vuxenvärlden

I huvudet på en tonåring med ett ben i vuxenvärlden I huvudet på en tonåring med ett ben i vuxenvärlden Av Mia Börjesson Hela livet kan ses som en resa där varje del av livet är en etapp framåt. Barndomen eller tonåren är således inga destinationer eller

Läs mer

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam Vårt sätt att vara Vi är Skanska. Men vi är också ett stort antal individer, som tillsammans har ett ansvar för att vårt företag uppfattas på ett sätt som andra respekterar och ser upp till. Det är hur

Läs mer

Mia Börjesson. Mia Börjesson +46703058952 miaborje@gmail.com. Börjesson Utbildning och Underhållning AB

Mia Börjesson. Mia Börjesson +46703058952 miaborje@gmail.com. Börjesson Utbildning och Underhållning AB Mia Börjesson Auk socionom Fil mag. i socialt arbete Grundläggande Psykoterapeututbildning Diplomerad lösningsfokus korttids terapeut Handledare/veiledare Certifierad Coach ICF Mia Börjesson +46703058952

Läs mer

Arbetsplan för personalen på I Ur och Skur Lysmasken

Arbetsplan för personalen på I Ur och Skur Lysmasken Arbetsplan för personalen på I Ur och Skur Lysmasken Personalen ska arbeta efter: läroplanens värdegrund mål och riktlinjer för förskolan Lpfö 98 (reviderad 2010) Mål för I Ur och Skur Personalen ska se

Läs mer

INDISKA BERÄTTELSER DEL 1 GUD I ALLT Av Tove Jonstoij. Uppläsning av Cecilia Frode. Indiska Berättelser del 1

INDISKA BERÄTTELSER DEL 1 GUD I ALLT Av Tove Jonstoij. Uppläsning av Cecilia Frode. Indiska Berättelser del 1 INDISKA BERÄTTELSER DEL 1 GUD I ALLT Av Tove Jonstoij Uppläsning av Cecilia Frode Indiska Berättelser del 1 (prata) I den här serien ska vi presentera några av hinduismens mest kända berättelser i form

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

Din rätt till en värdig omsorg. Värdighetsgarantier i Kalmar kommun

Din rätt till en värdig omsorg. Värdighetsgarantier i Kalmar kommun Din rätt till en värdig omsorg Värdighetsgarantier i Kalmar kommun Bakgrund 2011 infördes en nationell värdegrund i socialtjänstlagen vilket innebär att äldre personer ska ges ökade möjligheter till inflytande

Läs mer

ATT MÅ DÅLIGT Vad kan orsaka att man börjar må dåligt?

ATT MÅ DÅLIGT Vad kan orsaka att man börjar må dåligt? ATT MÅ DÅLIGT De allra flesta har någon gång i livet känt hur det är att inte må bra. Man kan inte vara glad hela tiden och det är bra om man kan tillåta sig att känna det man känner. Man kanske har varit

Läs mer

Kvalitetsmål för barn- och familjeavdelningen i Tjörns kommun

Kvalitetsmål för barn- och familjeavdelningen i Tjörns kommun 2011-04-27 SN 127 SOCIALFÖRVALTNINGEN Kvalitetsmål för barn- och familjeavdelningen i Tjörns kommun Den kommunala socialförvaltningens barn- och familjeavdelning ska verka för att på barn och unga växer

Läs mer

Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör

Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör Detta material Lust att lära och möjlighet till att lyckas är visionen som Borås stad har satt som inspiration för oss alla som arbetar inom stadens skolor, fritidshem

Läs mer

ÖVA UPP DIN INLÄRNINGSFÖRMÅGA

ÖVA UPP DIN INLÄRNINGSFÖRMÅGA ÖVA UPP DIN INLÄRNINGSFÖRMÅGA Riitta Aikkola Vasa yrkeshögskola 1 ÖVA UPP DIN INLÄRNINGSFÖRMÅGA Inlärning är en förmåga och det går att öva upp sin förmåga att lära sig. Alla har möjlighet att utveckla

Läs mer

FÖRÄNDRADE ALKOHOLVANOR?

FÖRÄNDRADE ALKOHOLVANOR? FÖRÄNDRADE ALKOHOLVANOR? Alkohol förknippas ofta med fest och avkoppling, men även med skam och misslyckande när vi inte kan hantera vårt drickande. Det är lätt att tro att alkoholproblem bara drabbar

Läs mer

UPPDRAG OCH YRKESROLL PERSONLIG ASSISTANS

UPPDRAG OCH YRKESROLL PERSONLIG ASSISTANS UPPDRAG & YRKESROLL UPPDRAG OCH YRKESROLL PERSONLIG ASSISTANS Läsanvisning och bakgrund Uppdrag och yrkesroll Personlig assistans består av just dessa två delar, uppdraget och yrkesrollen. Det är en beskrivning

Läs mer

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy Sahlgrenska Universitets sjukhuset chefspolicy Reviderad 2002 Denna chefspolicy är ett av flera policydokument som finns som ett stöd för att leda arbetet inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Den anger

Läs mer

LISAS DAGBOK när autismen tar över. Thomas Filipsson

LISAS DAGBOK när autismen tar över. Thomas Filipsson LISAS DAGBOK när autismen tar över Thomas Filipsson Barnläkaren var tydlig och korrekt Det är något som inte stämmer. Orden är hämtade från den 8 maj 1995. På avdelning 15 på Vrinnevisjukhuset i Norrköping.

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

SKAPA ENGAGEMANG: FÖRETAGSLEDNINGENS VIKTIGA ROLL

SKAPA ENGAGEMANG: FÖRETAGSLEDNINGENS VIKTIGA ROLL SKAPA ENGAGEMANG: FÖRETAGSLEDNINGENS VIKTIGA ROLL Dale Carnegie Training Whitepaper Copyright 2012 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. Senior_Leadership_062513_wp_EMEA Varför anses en

Läs mer

Ett. j a g s i t t e r e n stund med pennan mot papperet innan det

Ett. j a g s i t t e r e n stund med pennan mot papperet innan det Ett Jag har älskat tre män. Tobias var den förste. Han gav mig Gud. Den andre, Christer, gav mig kärlek. Och ett barn han aldrig ville veta av. Den tredje mannen heter Bengt. Han kom med döden. j a g s

Läs mer

Mod, är det att hoppa

Mod, är det att hoppa Utmana rädslan Mod är årets tema på Allt för hälsan-mässan. Utan mod fastnar du lätt i livet och kan bli överkörd av andra. Ta din rädsla i hand, våga mer och du kommer att må bättre. text Maria Gerolfson

Läs mer

Intuitiv Ledarskapsutbildning 2:årig - 5 helger/år med Fokus på Frigörande Andning

Intuitiv Ledarskapsutbildning 2:årig - 5 helger/år med Fokus på Frigörande Andning Intuitiv Ledarskapsutbildning 2:årig - 5 helger/år med Fokus på Frigörande Andning Utbildningen är intensiv och kan vara personligt utmanande. Vågar och kan du vara dig själv, visa dina starka och svaga

Läs mer

Kapitel Avsnitt Reg.nr Sida nr Förskola bubjrk710.20 1 av 5

Kapitel Avsnitt Reg.nr Sida nr Förskola bubjrk710.20 1 av 5 Förskolan Björkenäs Verksamhetshandbok Kapitel Avsnitt Reg.nr Sida nr Förskola bubjrk710.20 1 av 5 Framtagen av (funktion) Fastställd av (funktion) Signatur Arbetsgrupp Jämställdhet Förskolechef Rubrik

Läs mer

Diskussion om vanliga reaktioner vid trauma. Vanliga reaktioner vid trauma. Diskussionen om vanliga reaktioner vid trauma har flera syften:

Diskussion om vanliga reaktioner vid trauma. Vanliga reaktioner vid trauma. Diskussionen om vanliga reaktioner vid trauma har flera syften: Diskussion om vanliga reaktioner vid trauma Diskussionen om vanliga reaktioner vid trauma har flera syften: Att hjälpa dig att dela med dig av dina egna erfarenheter av symtom på PTSD och relaterade problem,

Läs mer

Stanna tiden. Vi kan inte stanna tiden Bara sitta ned och åka med Vi kommer med musiken, åt er

Stanna tiden. Vi kan inte stanna tiden Bara sitta ned och åka med Vi kommer med musiken, åt er Stanna tiden Vi kan inte stanna tiden Bara sitta ned och åka med Vi kommer med musiken, åt er Vi tar ingenting för givet Vi är glada att ni kommit hit Vi kommer med musiken, åt er Vi kan inte stanna tiden

Läs mer

FÖRENINGEN SOCIONOMER INOM FAMILJEHEMSVÅRDEN

FÖRENINGEN SOCIONOMER INOM FAMILJEHEMSVÅRDEN FÖRENINGEN SOCIONOMER INOM FAMILJEHEMSVÅRDEN Intervjuer om familjehemsvård En vägledning för dig som rekryterar och utbildar blivande familjehem eller möter familjehem i handledningsgrupper. Filmen kan

Läs mer

Mitt Jobb svenska som andraspråk

Mitt Jobb svenska som andraspråk AV-nummer 41511tv 1 Mitt Jobb svenska som andraspråk Programvinjett Buba veterinär /Veterinären Buba Badjie tar emot dagens första patient, en katt, på djurkliniken i Bromma./ Kattens ägare: Tjena. Vem

Läs mer

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet.

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet. STRATEGISKA FOKUSOMRÅDEN Kompetensutveckling Mål, uppföljning och nyckeltal Barnperspektivet/stöd i föräldrarollen Förebyggande hälsoarbete Vårdtagare/Klient/ INRIKTNINGSMÅL Gemensamma 1. Verksamheten

Läs mer

Kort om act2lead. Pernilla Svantesson

Kort om act2lead. Pernilla Svantesson Kort om act2lead Act2lead är ett samarbets-nätverk av konsulter i regionen. Vi vill med vår breda kompetens bidra till långsiktig hållbarhet hos organisationer, grupper och individer. Kort om Pernilla

Läs mer

Rivstarta ditt skrivprojekt!

Rivstarta ditt skrivprojekt! Rivstarta ditt skrivprojekt! Introduktionsbrev Välkommen till distanskursen för dig som vill rivstarta ditt skrivprojekt! Du vill skriva men har troligen inte kommit igång än eller så kanske det tagit

Läs mer

Vem vinkar i Alice navel. av Joakim Hertze

Vem vinkar i Alice navel. av Joakim Hertze Vem vinkar i Alice navel av Joakim Hertze c 2006 Joakim Hertze. Detta verk är licensierat under Creative Commons Erkännande- Ickekommersiell-Inga bearbetningar 3.0 Unported licens. För att se en kopia

Läs mer

SOSFS 2012:3 (S) Allmänna råd. Värdegrunden i socialtjänstens omsorg om äldre. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2012:3 (S) Allmänna råd. Värdegrunden i socialtjänstens omsorg om äldre. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2012:3 (S) Allmänna råd Värdegrunden i socialtjänstens omsorg om äldre Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens föreskrifter och

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 Arbetsplan för Hagens förskola 2010/11 Våra styrdokument är skollagen, läroplan för förskolan, diskrimineringslagen, förskola skolas vision: I vår kommun arbetar vi för att alla

Läs mer

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Utveckling och lärande Den pedagogiska verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Södertälje kommuns chefspolicy omfattar fyra delar Din mission som chef i en demokrati. Förmågor, egenskaper och attityder. Ditt konkreta

Läs mer

Kvalitetsanalys. Åsalyckans fritidshem

Kvalitetsanalys. Åsalyckans fritidshem Kvalitetsanalys Åsalyckans fritidshem Innehållsförteckning et av årets verksamhet... 3 Normer och värden... 3 Verksamhetens resultat... 4 Inflytande/delaktighet... 7 Arbete i verksamheten... 8 Övriga mål

Läs mer

SOL LJUS HEALING. Solar Light Empowernment. Anna-Lena Vikström

SOL LJUS HEALING. Solar Light Empowernment. Anna-Lena Vikström SOL LJUS HEALING Solar Light Empowernment Free manual En komplett distanskurs med övningar varje vecka (Årets sommargåva från Anna-Lena Vikström 2015) En healing som får dig att uppleva solens och naturens

Läs mer

Kvalitet och värdegrund i vården.

Kvalitet och värdegrund i vården. 1 Kvalitet och värdegrund i vården. Inledning Vi är måna om att personerna som får vård och omsorg av oss har det så bra som möjligt. Du som arbetar inom omsorgen är viktig i det arbetet. I den här broschyren

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 Förskolan Sikelvingen Antagen: 2014-11-05 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Syfte 3. Lagstiftning och styrdokument 4. Anmälningsskyldighet

Läs mer

Antal svarande Fråga 1.1 I vilken grad har kursen som helhet gett dig: Ökad kunskap om ditt barns funktionshinder och hur det påverkar familjen n=203

Antal svarande Fråga 1.1 I vilken grad har kursen som helhet gett dig: Ökad kunskap om ditt barns funktionshinder och hur det påverkar familjen n=203 Antal svarande Fråga. I vilken grad har kursen som helhet gett dig: Ökad kunskap om ditt barns funktionshinder och hur det påverkar familjen n=23 9 9 8 79 Antal svarande 7 6 5 4 I mycket hög grad I hög

Läs mer

Fotografering att se och bli berörd

Fotografering att se och bli berörd Fotografering att se och bli berörd Jag började fotografera i samband med mina Norgeresor. Från början var mycket av motivationen att dela med mig av mina upplevelser men efterhand som motiven blev fler

Läs mer

Enkätundersökning hos AHA:s Medlemmar

Enkätundersökning hos AHA:s Medlemmar Enkätundersökning hos AHA:s Medlemmar 2014 Är du man eller kvinna? 13% 11% Man Kvinna 76% Ålder? 11% 6% 11% 26% 20-30 31-45 40-60 Över 61 46% Hur hittade ni AHA (Anhöriga Hjälper Anhöriga)? 11% 3% 8% 22%

Läs mer

Bakgrund och frågeställning

Bakgrund och frågeställning Bakgrund och frågeställning Jag har i flera åkt besökt Berlin. Den internationella och mångkulturella atmosfären gör att så fort jag sätter min fot i staden känner jag mig välkommen. Så när det var dags

Läs mer

När ditt djurs liv närmar sig sitt slut

När ditt djurs liv närmar sig sitt slut När ditt djurs liv närmar sig sitt slut DJURSJUKHUSET MALMÖ När tiden är inne Att ta beslutet att avliva ett djur är alltid svårt. Varje djur och varje situation är unik och det är bara du som djurägare

Läs mer

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 24 september 2013 Vad har varit bra under dagen? Tänkvärt - Kommunikation viktigt för att förebygga konflikter Givande dag, lugnt och bra tempo Håkan - Bra föreläsare,

Läs mer

Om kompetens och lärande

Om kompetens och lärande Om kompetens och lärande Vi bär på mycket mer kunskap än vi tror och kan så mycket mer än vi anar! När som helst i livet har du nytta och glädje av att bli medveten om delarna i din kompetens. Du funderar

Läs mer

En Lathund. om kyrkans närvaro i Sociala medier. för anställda och förtroendevalda i Svenska kyrkan i Linköping

En Lathund. om kyrkans närvaro i Sociala medier. för anställda och förtroendevalda i Svenska kyrkan i Linköping En Lathund om kyrkans närvaro i Sociala medier för anställda och förtroendevalda i Svenska kyrkan i Linköping Inledning Nya internetbaserade kommunikationsformer skapar nya möjligheter för kyrkan. Många

Läs mer

Se människan att stärka och frigöra resurser i vardag och kris. Resursförstärkande möten i arbetslivet Novia 2.10.2013 Björn Vikström

Se människan att stärka och frigöra resurser i vardag och kris. Resursförstärkande möten i arbetslivet Novia 2.10.2013 Björn Vikström Se människan att stärka och frigöra resurser i vardag och kris Resursförstärkande möten i arbetslivet Novia 2.10.2013 Björn Vikström Ecce homo! Caravaggio 1605 St Människan Människan i sin utsatthet Pilatus

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

Socialpsykiatriskt forum konferens i Stockholm 2012-03-21. Makt och tvång ur mitt perspektiv. Jag heter Ingela Håkansson, är 37 år och bor i

Socialpsykiatriskt forum konferens i Stockholm 2012-03-21. Makt och tvång ur mitt perspektiv. Jag heter Ingela Håkansson, är 37 år och bor i Socialpsykiatriskt forum konferens i Stockholm 2012-03-21. Makt och tvång ur mitt perspektiv. Jag heter Ingela Håkansson, är 37 år och bor i Östersund. Jag sitter med i Brukarrådet för Område Psykiatri

Läs mer

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå.

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. ALBUM: NÄR JAG DÖR TEXT & MUSIK: ERICA SKOGEN 1. NÄR JAG DÖR Erica Skogen När jag dör minns mig som bra. Glöm bort gången då jag somna på en fotbollsplan. När jag dör minns mig som glad inte sommaren då

Läs mer

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Det är morgon på ett demensboende. Undersköterskan Maria kommer in till Gustaf som just har vaknat. I den här situationen och i många andra situationer under sin

Läs mer

Värdegrund och policy

Värdegrund och policy Värdegrund och policy för, ATSUB/GBG ATSUB/Göteborg har en värdegrund baserad på demokrati, människors lika värde, mänskliga fri- och rättigheter och öppen diskussion. Jämställdhet mellan kvinnor och män

Läs mer