Tio danska villor - utan värmesystem

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tio danska villor - utan värmesystem"

Transkript

1 Tio danska villor - utan värmesystem Under 2007 sattes spaden i jorden till Danmarks hittills största utvecklingsprojekt för villor utan traditionellt värmesystem och med ett optimalt inomhusklimat. Isover tog initiativet till projektet för några år sedan med målet att medverka till att prägla den danska energidebatten och visa att man kan bygga passivhus med dansk byggtradition i botten. De tio villorna i projektet KOMFORT- HUSENE ska inspirera och vara levande exempel på att villor kan byggas med passiv uppvärmning. KOMFORT-HUSENE i Skibet vid Vejle i Danmark innehåller nämligen svaren på de aktuella energi- och miljöutmaningarna: Energianvändningen till uppvärmning är mycket låg. Bidraget till CO 2 -utsläppen är därför mycket lågt. Boendekomforten, inomhusklimatet och allergivänligheten är utmärkt. KOMFORT-HUSENE kan därför forma riktlinjerna för framtidens danska villor med fokus på ökad komfort och miljövänlighet. - Om byggmetoderna från Skibet blir lika vanliga här i Danmark som i till exempel Tyskland kan det medverka till att minska vårt utsläpp av CO 2 radikalt, säger Jan Riis från Isover i Danmark. nio konsortier bestående av byggföretag, arkitekter, ingenjörer med flera. Allt som allt är flera hundra personer involverade i KOMFORT-HUSENE. Mätning ger hundratusentals värdefulla värden Under en treårsperiod kommer energianvändningen i de tio husen att mätas var femte minut. Det kommer att ge ca 288 värden om dagen och ca värden totalt. Forskningsprojektet ska dokumentera att värmebehovet inte överstiger 15 kwh per kvadratmeter och år och att den totala primärenergianvändningen håller sig inom 120 kwh per kvadratmeter och år, säger civilingenjör Tine S. Larsen på Aalborg Universitet. Dessutom kommer vi att dokumentera inomhusklimatet genom att mäta bland annat temperatur, luftfuktighet och CO 2 samt dagsljusinsläpp. Projektet kommer att ge den danska byggbranschen en solid bakgrund för att kunna gå till byggherrarna och sälja mer energieffektiva lösningar, svslutar Jan Riis Nielsen. Läs mer på Projektet har en lång rad intressenter och har fungerat som en läroprocess. Bakom de tio husen i Skibet står 40

2 41

3 Sveriges första Isover Multi-Comfort House Isover Multi-Comfort House är ett helhetskoncept för energisnålt byggande med hög ljudprestanda, utvecklat av Saint-Gobain Isover på internationell nivå. Vid Ramberget i Göteborg har Sveriges första hus enligt konceptet byggts. Med de 26 bostadsrätterna på Dalgången vid Ramberget i Göteborg förverkligas många års forskning och produktutveckling, i ett projekt där spetskompetenser från flera håll får en chans att mötas och arbeta tillsammans. Beställare är Egnahemsbolaget i Göteborg medan JÅLAB BYGG ansvarar för entreprenaden. Isover fungerar som inspiratör och kunskapsförmedlare genom hela projektet. Att satsa på att bygga energisnåla hus är en strategi Egnahemsbolaget haft ett tag. Med radhusen i Lindås var vi först i Sverige med att bygga hus utan värmesystem. Egnahemsbolaget ägs av Göteborgs kommun och vi har ett uppdrag att ligga i den absoluta framkanten när det gäller teknikutvecklingen inom byggsektorn, säger Agneta Längvik som är marknadsansvarig på Göteborgs Egnahems AB. Att man valt Isover Multi-Comfort House menar Agneta beror på att konceptet är väl genomtänkt. Vi känner att här finns det gedigen kunskap och en vilja att göra allt rätt, inte minst eftersom det är Isovers första koncepthus i Sverige som nu byggs. Det blir ett sätt för oss att ytterligare spetsa vår kompetens. Kunskap flyttar gränser Ett normalbyggt hus enligt dagens standard får maximalt använda 110 kilowattimmar per kvadratmeter golvyta och år, exklusive hushålls-el. För huset vid Ramberget är målet satt till 40 då man tagit hänsyn till byggnadernas förutsättningar med betydande skugga vintertid. En nivå som inte bara kräver isolerprodukter och konstruktioner med bästa möjliga U-värde, utan också kunskap och förmåga att göra rätt vid planering, projektering och utförande. På Isover finns kunskap som gör det möjligt att ligga i täten när det gäller passivhus. Flera av Isovers isolerprodukter har marknadens bästa isolervärde, vilket 42

4 förstås är en anledning till att vi kunnat ta fram det nya helhetskonceptet, säger Bo Björk på Isover som länge jobbat aktivt med att informera och sprida kunskaperna om Isover Multi-Comfort House. Exempel på ingående isolerprodukter är Isover Fasadskiva 31 och Isover UNI-skiva 33 med det låga lambdavärdet 0,033 W/m C (ju lägre värde desto bättre isolerförmåga) samt Isover InsulSafe lösull. I ett Isover Multi-Comfort House ingår också Isover Vario Duplex UV, en intelligent ångbroms som ger en lufttät och torr klimatskärm. En viktig förutsättning för energieffektiva byggnader är att klimatskärmen är lufttät. Med Isover Vario Duplex UV kan vi uppnå det, samtidigt som skiktet har den unika förmågan att öppna sin struktur på sommaren och stänga den på vintern. Det gör att eventuell fukt inte accumleras i konstruktionen utan lättare torkar ut. Komforten bättre Tvärtemot vad man kan tro så är komforten i ett rätt använt Isover Multi-Comfort House bättre än i ett vanligt, normaluppvärmt hus. Den tjocka isoleringen bidrar till att hålla temperaturen jämn och ljudnivån inne i lägenheten komfortabel. Innerytorna på väggar och fönster har en behaglig temperatur, därför slipper man problem som drag och kallras. Detta är en komfortkänsla som är svår att uppnå tekniskt och ekonomiskt i ett standardhus. Men eftersom komfort alltid är en subjektiv fråga kommer vi att intervjua dem som bor i lägenheterna efter cirka ett och ett halvt år och undersöka hur de upplever komforten. Vi har också tagit fram en manual om hur man kan och bör använda ett passivhus på ett energimedvetet sätt. För trots allt måste man vara medveten om sin livsstil. Det går inte att duscha i en halvtimme varje dag och tro att man kan bibehålla de låga energikostnaderna, konstaterar Bo. Exempel på planlösning från Ramberget BRF. Manual om hur man kan och bör bo i ett passivhus. Energiförbrukningen i ett Isover Multi-Comfort House är normalt 30 kilowattimmar per kvadratmeter golvyta och år jämfört med dagens krav på max 110. Bilden visar energianvändning i fyra olika villor från osiolerat till passivhus. 43

5 Så får du en varm och ombonad källare Källaren kan ju vara ett perfekt ställe att förvara trädgårdsmöblerna på. Men med rätt isolering kan du förvandla utrymmet till värdefull boyta, kanske ett extra lekrum, ett mysigt TV-rum eller ett praktiskt kontor. Du får extra kvadratmeter i huset utan att behöva bygga till! I många lite äldre hus är källaren ofta konstruerad för exempelvis förvaring av mat och inte ämnad för boende. Det kan vara källare med tjocka naturstensväggar och jordgolv eller stenbelagt jordgolv, och de är ofta kalla och fuktiga. Dessa källare är inte gjorda för att isoleras och kan till och med skadas om de torkar ut. Men de flesta hus från 30-talet och framåt har källare som går att isolera och inreda. Och det är ju en utmärkt möjlighet att öka husets boyta utan att behöva bygga till. Men för att undvika framtida problem är det viktigt att du gör rätt när du isolerar. Är källaren fuktig? Källarväggen kan isoleras på två sätt, antingen utifrån eller inifrån. Utvändig isolering är att föredra eftersom det ger en varmare och torrare stomme. Vilken metod du väljer beror på hur fuktigt det är i källaren. Fukten kan komma både från väggarna och från golvet. Oftast känner man om det är fuktigt bara av att vistas i källaren. Det känns kallt och rått. Blöta kläder tar lång tid att torka och papperspåsar som ställs på golvet blir mjuka i botten. Men ibland kan det vara svårare att avgöra. För att se om du har fukt i 44

6 väggen finns ett enkelt knep, se tipsrutan. Är du ändå osäker rådgör gärna med en fackman. Utifrån eller inifrån Den säkraste metoden om du har fukt i källaren är att isolera utifrån. Det innebär att du måste gräva upp och dränera runt huset, samt isolera väggen utifrån mot fukt och kyla med cellplast. Är källaren torr och endast behöver isoleras mot kyla kan du välja att tilläggsisolera inifrån. Innan du isolerar en källarvägg inifrån måste du försäkra dig om att den är helt torr. Fukt i källargolvet Har du fukt även i golvet behöver du åtgärda detta också. Det är en förutsättning för att du ska kunna lägga ett behagligt golvmaterial. Trägolv eller plastmatta direkt på ett kallt oisolerat betonggolv är inte att rekommendera. Följer du anvisningarna här i magasinet kommer du att få en torr och varm källare som fungerar att bo i, samtidigt som du sänker dina uppvärmningskostnader. Sedan är det bara att välja vad du vill använda din nyvunna bostadsyta till! Tips Det finns ett enkelt sätt att kontrollera om du har fukt i källarväggarna. Sätt en bit ca 1x1 m tunn plastfolie mot källarväggens insida och tejpa noga runt så det blir tätt. Om det har bildats kondens bakom plasten efter några dagar så finns det risk för att du har fukt i källarväggen. Lyft på det lägre planet Med isolering är det enkelt att förvandla källaren till värdefull bostadsyta. En något fuktig källare bör isoleras utifrån, medan en torr källare kan isoleras inifrån. Med rätt metod lyfter du källarplanet till ett ombonat rum. Är källaren botten? Med isolering lyfter du den till ett torrt och ombonat rum. 45

7 Tjälisolering ger skydd mot sättningar och sprickor Dagens välisolerade grunder kräver att grundkonstruktionen skyddas från tjällyftning. Tjällyftning uppkommer när vatten i marken fryser och expanderar. Detta kan liknas vid en vattenfylld flaska som fryses ner, med resultatet att flaskan spricker. På samma sätt vill vattnet i marken expandera och till följd av detta kan tjällyftningen orsaka skador på hus, garageuppfarter, kallmurar, trappor, stenläggningar och liknande. Gräv till frostfritt djup Olika jordarter är olika tjälfarliga. Ju mer vatten marken innehåller desto tjälfarligare är den. För att undvika tjälskador måste man gräva bort den tjälfarliga marken och ersätta den med icke tjälfarligt material såsom grus och sand. Dessa material kan inte binda vatten på samma sätt som exempelvis lera. Hur djupt man måste gräva beror på var i Sverige tjälskyddet ska göras. Detta eftersom marken består av olika jordarter och det är olika kallt i landet. Gränsen för vad som är frostfritt djup varierar därför geografiskt och kan skilja mellan ca 1 m i södra Sverige och ca 2,5 m i norra Sverige. En "platta på mark" med rejäl värmeisolering under grunden gör att värmeförlusterna från plattan till marken blir mycket små. På grund av den tjocka isoleringen under plattan (mer än 180 mm) måste man utforma tjälisoleringen på samma sätt som om konstruktionen vore ouppvärmd. Tjälskyddet utanför plattan kallas för utkragande isolering och ska göras runt hela grunden. Isoleringens tjocklek ska väljas med hänsyn till klimatet på den aktuella orten. Tips Läs mer i broschyren Tjälisolera hemma - Frostskydd och markisolering. Ta gärna kontakt med en fackkunnig person. Har du frågor är du välkommen att kontakta oss på Isover. Markisolering mot tjäle Ett enkelt sätt att slippa gräva till frostfritt djup är att lägga en tjälisolering. Tjälisolering hindrar kylan från att tränga ner i marken under byggnaden. I vissa fall är det inte möjligt att gräva till frostfritt djup, då är en tjälisolering nödvändig. Ett materials förmåga att skydda marken mot tjäle avgörs av dess isolerförmåga i fuktiga miljöer och tjocklek. Beträffande materialets långtidsegenskaper är förmågan att motstå fuktupptagning avgörande eftersom vatten leder värme bättre än luft. Om luften i isoleringsprodukten ersätts av vatten kommer den att isolera sämre. STYROFOAM isoleringsskivor är av typen extruderad polystyren (XPS) som har marknadens bästa motstånd mot fuktupptagning. Tack vare den slutna cellstrukturen har materialet enastående låg fuktupptagningsförmåga. Det är viktigt att material med de bästa egenskaperna används vid tjälisolering, då upptagen fukt försämrar den isolerande förmågan avsevärt och tjälskador kan uppstå till följd av detta. 46

8 Isolering och klimatfrågan Energisnåla hus är nödvändigt i framtiden För att skona miljön måste vi använda mindre energi. Med beprövad teknik har vi skapat framtidens energieffektiva konstruktionslösningar. Vi kallar konceptet Isover Multi-Comfort House. Det har inget traditionellt värmesystem utan värms upp av passiv värme. Energianvändningen är extremt låg. Isolering från Isover har många miljöfördelar. Isovers glasull har lång livslängd och håller lika länge som konstruktionen den monteras i. En skiva isolering, sett över en byggnads livstid, kan spara flera hundra gånger mer energi än vad som går åt för att tillverka, transportera och installera samma skiva. Läs mer på vår hemsida

9 Här ligger stenarna jämnt jämt! Viktigt med en långsiktig lösning Att lägga byasten eller marktegel på uppfarter, uteplatser och gångar är ett bra sätt att snygga upp de plana ytorna och gör dem mer funktionella. För familjen var det inte bara viktigt att hitta fina stenar minst lika betydelsefullt var det att skydda stenbeläggningen mot sättningar och markrörelser. Den herrgårdsgula trävillan i Glumslöv utanför Landskrona har en charmig liten trädgård med tillhörande uteplats. När Ulrika och Jonas flyttade in för åtta år sedan kändes det mesta rätt, allt utom de tidstypiska sjöstensplattorna och de sättningar som uppstått i trädgårdens plattbeläggningar under årens lopp. Vi insåg direkt att vi skulle behöva lägga ny sten på uppfarten till carporten, på uteplatsen och på alla gångar i anslutning till huset, berättar Jonas. Långsiktig investering Det dröjde dock några år innan familjen fick tid och pengar över att göra om husets utemiljö. Men för två år sedan blev det äntligen dags att byta ut sjöstensplattorna mot trendriktig dansk byasten. Sammanlagt handlade det om över 100 kvadratmeter sten, som inte bara skulle täcka uppfart, uteplats och gångar utan även utgöra golvbeläggning i ett nybyggt uterum. För vår del var detta både en stor investering och en krävande arbetsinsats, så vi ville verkligen vara säkra på att få en långsiktig lösning. Vi la ner mycket tid på att titta på olika typer av marksten, men också på att skaffa kunskap om hur man gör för att undvika problem med sättningar och rörelser i beläggningen, berättar Jonas. De hämtade inspiration och kunskap från såväl stentillverkare som hustidningar, men lät också olika entreprenörer lämna idéer kring hur den nya stenbeläggningen skulle kunna bli både vacker och funktionell. Tuff test direkt Efter rekommendationer från flera olika håll bestämde de sig för att isolera marken under stenbeläggningen för att undvika de nivåskillnader och ojämnheter som tjäle annars lätt kan orsaka. Valet föll på STYROFOAM ett beprövat isolermaterial som används både för husgrunder och under olika typer av beläggningar på utsatta markytor. Det medförde naturligtvis en liten merkostnad, men jag är övertygad om att vi har igen det i längden. Vi har bekanta som tvingats lägga om sina stenar efter bara några år och det vill man ju helst undvika, säger Jonas. I uterummet kändes det extra viktigt att hålla den kyla och fukt som tränger upp från marken på en så låg nivå som möjligt. Dels för att förlänga säsongen, dels för att undvika eventuella fuktproblem. Redan den första vintern fick stenarna hårdast tänkbara test, det var en riktigt tuff vinter. Men det är bara att konstatera att markisoleringen fungerat och att stenarna ligger lika jämnt som när vi la dit dom. Och då även på uppfarten till carporten, som dagligen utsätts av hård belastning från bilen. Vi hoppas därför kunna stoltsera med en av områdets vackraste stenläggningar i många år till, avslutar en nöjd Jonas. STYROFOAM håller tjälen i schack STYROFOAM är blå isolerskivor av XPS-cellplast som ger ett effektivt skydd mot tjäle och markfukt. De används som markisolering vid all typ av grundläggning och gör att man undviker exempelvis sättningar i husgrunder, sprickor i asfalten och ojämnheter i olika former av sten- och plattbeläggningar. STYROFOAM har många fördelar: lång livslängd, mycket bra isolervärde, hög tryckhållfasthet, förstklassigt fuktmotstånd m.m. STYROFOAM cellplasten är ett röt-beständigt material. Varken mögel, svampar, skadedjur eller insekter angriper materialet. Mer information om STYROFOAM hittar du på eller hos närmaste byggmaterialhandel. 48

10 49

11 Golvvärme för komfortens skull, men glöm inte att isolera grunden! Det är skönt med varma golv och därför väljer många husägare att lägga värmeslingor i golvet, oftast i badrummet eller hallen, som komplement till husets befintliga värmesystem. Då används golvvärmen endast för komfortens skull. Väljer du golvvärme för att värma hela huset är rätt inomhustemperatur och god isolering av grunden avgörande för att resultatet ska bli det förväntade och för att du ska undvika fuktskador. Allt hänger på att du har rätt inomhustemperatur och god isolering av grunden. Har du inte det, bör du endast installera golvvärme som komfortvärme på begränsade små ytor. En golvvärmeförsäljare framhåller gärna att golvvärme sparar energi eftersom inomhustemperaturen kan sänkas. Men detta förutsätter att ditt hus är konstruerat så att det lämpar sig för golvvärme, annars kan energianvändningen till och med öka påtagligt. Om golvvärmen installeras fel kan den dessutom orsaka fuktskador i husgrunden. Det man ofta missar är att husgrundens isolering har fundamental betydelse för resultatet! Stoppa värmeförluster I ett hus med golvvärme i bottenbjälklaget är värmeförlusterna från grunden till den underliggande marken större än i ett hus med annan uppvärmning. Hur stor skillnaden är beror på hur tjock isolering det finns i husgrunden. Om du lägger in golvvärme i ett hus med dålig isolering är risken alltså stor att din energianvändning ökar. En tumregel är att det ska vara minst 250 mm isolering under källaren eller under platta på mark. Sänk temperaturen Användningen av energi ökar alltid med golvvärme om du inte sänker temperaturen i ditt hem. Hur väl husgrunden är isolerad avgör hur mycket inomhustemperaturen kan sänkas utan att komforten minskar. Om man jämför uppvärmning med radiatorer och med golvvärme visar det sig att: Antal månader per år som du använder golvvärmen har stor betydelse för din energianvändning. Om golvvärmen är påslagen en månad längre än nödvändigt, och om inte inomhustemperaturen sänks, ökar energianvändningen påtagligt. Du kan sänka dina energikostnader genom att installera golvvärme under förutsättning att huset har en väl isolerad grund och att du sänker inomhustemperaturen. Om du bygger ett nytt hus kan det redan från början anpassas för golvvärme. 50

12 Risk för omvänd fukttransport Om grunden är dåligt isolerad när du lägger in golvvärme finns risk för fuktskador i grunden. Det beror på en av fysikens lagar, att fukt vandrar från varmare till kallare områden. Normalt är huset varmare än omgivningen och därmed leds fukt inifrån huset och ut. Med golvvärme kan marken under huset bli så varm att det finns risk för omvänd fukttransport. Om den relativa fuktigheten i marken är hög transporteras istället fukt från marken till grunden. I synnerhet gäller detta om isoleringen är dålig eller otillräcklig. En kritisk tidpunkt är när golvvärmen stängs av på våren. Då kan marken under huset bli varmare än grunden, vilket gör att fukt från marken vandrar inåt. Med en väl isolerad grund minskar risken för omvänd fukttransport. Precis som med platta på mark finns risken för fukttransport i ett hus med källare. Om du lägger golvvärme i ett källargolv med dålig grundisolering så värms marken under källaren upp. Fukten transporteras från den varma marken under huset och upp till källarväggens insida. Detta innebär risk för fuktskador i väggen. Om marken under husgrunden är torr uppträder ingen fukttransport. Sammanfattning En väl isolerad grund: Är en förutsättning för att golvvärme ska fungera effektivt. Ger dig lägre energikostnader i samband med golvvärme. Motverkar fuktvandring och fuktrelaterade skador på husets byggnadsdelar. Minskar risken för tjälskador. Fakta om golvvärme Det finns flera varianter av golvvärme: vattenburen värme, luftburen värme och elslingor. Ett vattenburet eller luftburet system ger dig större valmöjligheter eftersom de kan kombineras med solfångare, värmepump, pelletspanna etc. En värmepump i kombination med golvvärme kan vara en bra lösning. Golvvärme har större värmeavgivande yta än radiatorer och därmed kan temperaturen på vattnet som cirkulerar i systemet vara lägre, vilket gynnar värmepumpens verkningsgrad. Tips Om du funderar på att lägga in golvvärme i ett befintligt hus (oavsett vilken grundkonstruktion det har) är det ett bra tips att låta en fackman undersöka om det finns risk för fuktskador. I skriften Grundtips för golvvärme från Boverket finns det en bra förteckning över saker du bör tänka på innan du skaffar golvvärme. Grundtips för golvvärme har tagits fram i samarbete mellan Energimyndigheten, Konsumentverket, Boverket och Formas. Utgivningsår: I en grund med golvvärme är det viktigt att värmemotståndet under värmeslingan är stort (tjock isolering) och att värmemotståndet ovan för värmeslingan är litet. Det innebär att material som har stor värmeisolerande förmåga, som exempelvis trägolv, inte ska läggas ovanför slingan. 51

13 Ett varmt garage ger fler möjligheter Om du vill utnyttja ditt garage till något mer än bara bilplats är ett bra tips att isolera garaget. Det finns massor av möjligheter, det är bara att fundera ut vad du kan tänka dig att använda garaget till! Även om du bara har ett litet garage gör isoleringen nytta. Om du har ett stort garage kanske du till och med kan skapa ett extra rum att utnyttja till hobbyrum, hemmakontor, verkstad eller liknande. Då ska du eventuellt välja lite tjockare isolering än om den endast är tänkt som stödvärme. Har du ett befintligt garage och inte vill riva ner fasaden är det enklaste sättet att isolera väggarna inifrån. Du går tillväga på samma sätt som när du isolerar en yttervägg inifrån, se sid 76. Det finns några detaljer du kan förenkla. Du behöver inte isolera väggen i två skikt. En isolertjocklek på 95 mm är lagom om du endast har tänkt ha stödvärme. Ska du ha normal rumstemperatur bör du välja större isolertjocklek för att inte förlora för mycket energi. Regla eventuellt upp väggarna med träreglar, antingen dimension 45 x 70 mm eller 45 x 95 mm. Sedan isolerar du mellanrummet mellan reglarna, sätter upp en folie och sist väggbeklädnaden, exempelvis gipsskivor eller träpanel. Du kan också behöva isolera taket. Många oisolerade garage är öppna upp till nock och har synliga tak stolar. Då bygger du ett innertak som du fäster på undersidan av takstolarna, sedan fyller du utrymmet mellan takstolarna med isolerskivor, se vindsbjälklag sid 62. Glöm inte folien mellan undertaket och isoleringen. Genom att bygga ett undertak minskar luftvolymen som du måste värma upp och driften blir mer ekonomisk. Vinden som blir kvar kan användas till kallförråd. En vindslucka och en stege är en enkel lösning för att komma åt vinds-utrymmet. Du kan eventuellt täcka isoleringen på vinden med brädor om du vill kunna gå på vinden. Det är viktigt att du inte glömmer ventilationen utan förser garaget med väl dimensionerad ventilation så att luften inte står stilla. Tips Glöm inte att göra hål för eventuella eldosor i väggarna. Tänk på att överlappa skarvarna med folien, cirka 200 mm är lagom. 52

14

15 Bygg en härligt, het bastu! Bilden kommer från Tylö. Så får du bastun att fungera Nedan följer några sakerna att tänka på när du planerar byggandet av din bastu. 1. Bastuaggregat och dörr alltid på samma vägg Luftcirkulationen från bastudörren ska samarbeta med värmecirkulationen från bastuaggregatet. En bastudörr kan aldrig bli helt tät dessutom öppnas den ofta under bastubadets gång. Därför ska bastuaggregatet alltid placeras på samma vägg som dörren. Om det är för trångt på dörrväggen kan en nödlösning vara att placera aggregatet på sidoväggen, men då helt nära dörren. 2. Inluftsventilen alltid direkt under bastuaggregatet Inluftsventilen placeras alltid mitt under bastuaggregatet. Ventilstorleken bör vara 125 cm 2 för en familjebastu. Ventilen ska alltid vara helt öppen och luften ska komma från samma utrymme där dörren till bastun finns. 3. Utluftsventilen så långt från inluftsventilen som möjligt Utluftsventilen ska vara placerad diagonalt över basturummet i förhållande till inluftsventilen. Så långt ifrån som möjligt! Utluftsventilen ska sitta högt på väggen eller i taket och ha samma area som inluftsventilen. Utluften ska alltid mynna ut i samma rum som inluften tas ifrån. I en familjebastu bör utluftsventilen alltid vara helt öppen. Denna luftprincip kallas för termisk ventilation, den är mycket energibesparande och fungerar alltid perfekt. Använd aldrig mekanisk ventilation i en bastu. 4. Planering av inredningen När aggregat, dörr och ventiler är rätt placerade kan du börja planera invändigt. Placera gärna lavarna (sittbänkarna) i traditionell trappstegsform. Avståndet från golv till nedre laven och avståndet mellan lavarna ska vara 42 cm. Lavarnas bredd cirka 55 cm. Tänk på att planera in de bärande reglarna för lavarna och bastuaggregatet. Belysningen ska inte placeras direkt ovanför bastuaggregatet. Den elektriska belysningen kan du till exempel placera i ett hörn av bastun bakom en avtagbar lampskärm av stående träpanel. Klä alltid bastun invändigt med träpanel, sätt aldrig gips-, spånskiva eller liknande direkt bakom träpanelen. 54

16 Principskisser för bastuns vägg och tak Bastuvägg Var noggrann med isoleringen. Den är nödvändig för att uppvärmningen av bastun ska gå snabbt och för att driften ska bli ekonomisk. I en familjebastu bör isolertjockleken vara 45 eller 70 mm. Bastuvägg mot yttervägg ska ha en luftspalt på minst 20 mm mellan bastuvägg och yttervägg. Trä är rätt i bastun De flesta tillverkare av bastuaggregat har utförliga byggbeskrivningar och det finns även sådana i bygghandeln. Här får du några enkla konstruktionsprinciper, men tänk på att skaffa en utförlig beskrivning så att alla detaljer blir rätt utförda. Din bastu bygger du lämpligast av fur eller gran, som inte behöver vara kvistfri. Däremot ska sittbrädorna vara fria från kvistar. Lämpliga träslag är fur, asp eller lind. Undvik grövre dimensioner i stolpar och regelverk än vad tillverkaren/leverantören rekommenderar. Det behövs inte för stabiliteten utan medför endast längre uppvärmningstid. Börja med att bygga golvram och takram (se till att de blir lika stora) samt resa hörnstolparna. Takramen förser du med mellanliggande takreglar innan du monterar den på hörnstolparna. Därefter reglar du upp hela konstruktionen. Använd c-avstånd 600 mm mellan reglarna i både vägg, tak och golv så att du enkelt kan montera isolerskivor mellan reglarna. Detta är själva skelettet för bastun, sedan tillkommer inklädning, panel, sittbänkar, yttre beklädnad med mera. För detta arbete hänvisar vi till leverantörernas byggbeskrivningar. Glöm inte att kontakta elektrikern i god tid så att han kan göra de elektriska installationerna under arbetets gång. Bastutak Var lika noggrann med isoleringen i taket. Isolertjockleken bör vara 45 eller 70 mm. Bastutaket bör ha en luftspalt på minst 20 mm mellan taket och isoleringen. Tips Löstagbara lavar underlättar städning och rengöring. Dessutom har du möjlighet att förändra sittmöjligheterna, exempelvis göra en bädd i bastun. Se till att det aldrig finns några synliga spik- eller skruvskallar i lavarna eftersom metallen blir varm. Skruva eller spika underifrån så att du får en slät ovansida. Läs mer om bastu på 55

17 Isover Vario Duplex UV Den variabla ångbromsen I Boverkets Byggregler ställs nya krav på byggnaders energianvändning, vilket förutsätter en välisolerad och lufttät klimatskärm. Helt i linje med detta har Isover introducerat en intelligent ångbroms på den svenska marknaden. En traditionell ångspärr har ett fast, högt ånggenomgångsmotstånd vilket i vissa fall kan leda till att fukt ansamlas inne i konstruktionen. Den ackumulerade fukten kan tillsammans med eventuell byggfukt leda till stora fuktskador. Isover Vario Duplex UV är gjord av polyamidfolie och är non-wovenförstärkt, vilket gör produkten mycket stark och motståndskraftig mot skador. Det kompletterande sortimentet av tätningsmedel gör det enkelt att skapa en lufttät klimatskärm. Isover Vario Duplex UV unika funktion är patenterad. Isover har ensamrätten på produkten, som funnits på marknaden i bland annat Tyskland och USA i många år med stor framgång. Isover Vario Duplex UV är i grunden en ångbroms, men har dessutom den unika förmågan att öppna sin struktur på sommaren och stänga den på vintern. Det medför att eventuell fukt i konstruktionen lättare torkar ut och att klimatskärmen förblir torr. En lufttät konstruktion förhindrar också oönskad ventilation och därmed oönskade värmeförluster en förutsättning för en effektiv energianvändning i linje med de nya byggreglerna. VINTER ångbroms Vintertid är det viktigt att inomhusluften inte tränger in i konstruktionen och kondenserar i dess kallare delar. Den låga relativa luftfuktigheten inomhus gör att Isover Vario Duplex UV ökar sitt ånggenomgångsmotstånd och minskar fuktvandringen in i konstruktionen. SOMMAR uttorkning På sommaren gör värmen att eventuell fukt drivs ut ur konstruktionen och trycks mot dess insida. Den höga relativa luftfuktighet som uppstår påverkar Isover Vario Duplex UV att minska sitt ånggenomgångsmotstånd. Därmed kan fukten tränga igenom och konstruktionen torka ut. 56

18 NYHET på marknaden Isover Vario TightTec - tätar hörn i klimatskärmen Som ett led i satsningen på lufttätningssystem har Isover utvecklat Isover Vario TightTec. En innovation som tätar i hörn och på ett enkelt sätt stärker de svaga punkterna i klimatskärmen. Isover Vario TightTec är en välkommen del i vårt lufttätningssystem. Våra tillbehör hjälper till att förbättra den totala funktionen i byggnadens konstruktion. Dessa produkter ger lufttäta skarvar och fuktsäkert byggande, säger utvecklingsingenjör Birgitta Rydén, Isover. Lufttäthet har stor betydelse Isover Vario TightTec fungerar som en del i lufttätningsoch fuktsäkringssystemet där den tätar hörnen extra noga. Tätskiktet är viktigt och säkrar att konstruktionerna fungerar fukttekniskt. Lufttätnings- och fuktsäkringssystemet är i sin tur en del av husets klimatskärm. I klimatskärmen ingår de byggnadsdelar som begränsar uppvärmda delar av ett hus mot mark, uteluft eller ouppvärmt utrymme. Den består av flera delar som vindskydd, isolering och tät folie. En tät klimatskärm är viktigt och det blir ännu viktigare nu när vi bygger mer energisnåla hus, där kraven på lufttäthet är mycket höga. Nya byggnader och framförallt välisolerade byggnader ska ha en lufttät klimatskärm och speciella anordningar för ventilation. En otät konstruktion leder till högre energianvändning och risk för fukt- och mögelskador inuti konstruktionen. Dessutom försämras komforten av drag. Det kan också leda till dålig luftkvalitet, eftersom brister i lufttätheten gör att ventilationssystemet inte fungerar optimalt, säger Birgitta. Bygger enkelt bort svaga länkar Isover Vario TightTec placeras i anslutningar mellan yttervägg och fönster eller dörr samt i innerhörn mellan yttervägg och tak eller golv. Produkten används tillsammans med Isover Vario Duplex UV eller Isover Plastfolie. Med övriga produkter i Variosystemet, som stosar för rörgenomföringar, syllmembran och tejper kan man effektivt täta husets klimatskärm. Att bygga lufttätt är en utmaning och det ställer höga krav på projektören och montören. Med Isover Vario TightTec underlättar vi arbetet och förenklar en annars komplex och tidskrävande konstruktionsdetalj, avslutar Birgitta Rydén. 57

19 Rör och kanaler kan vara dyra energitjuvar Via varmvattenledningar och ventilationskanaler transporteras stora mängder energi som är tänkt att förse dig och ditt hus med värme. Om ledningarna är dåligt isolerade bidrar det till energiförluster som kostar mycket pengar under ett år. Kraven på god isolering av rör och kanaler omnämns också i Boverkets byggregler. I byggreglerna tar man ett helhetsgrepp när det gäller husets energianvändning. I energianvändningen inkluderas all energi som levereras till huset; uppvärmning, kyla, tappvarmvatten, drift av installationer och övrig fastighetsel. Denna specifika energianvändning formuleras som byggnadens energianvändning under ett normalår dividerad med golvarean och är även det mått som används i den nya Energideklarationen. Läs gärna mer på sidan 22. Höga energipriser i kombination med ovanstående nya krav på husets energianvändning gör att det finns all anledning för husägare att se över isoleringen av rör och eventuella ventilationskanaler. Vattenledningar Tappvarmvatten bör hålla en temperatur av lägst 50 C efter tappstället för att man ska kunna sköta personlig hygien och hushållssysslor. För att uppnå detta utan onödig uppvärmningskostnad är det nödvändigt att isolera rören väl. Det är enkelt att kontrollera och åtgärda den befintliga isoleringen själv, tappvarmvatten- och varmvattencirkulationsrör bör ha minst 40 mm rörisolering. Behöver du åtgärda så använd gärna Isover TapeLock rörskål och behöver du hjälp är du välkommen att ringa oss på Isover. Även rör för tappkallvatten bör isoleras väl, främst för att förhindra att vattnet värms upp oavsiktligt. Tappkallvatten bör inte vara varmare än rumstemperatur eftersom risken för tillväxt av legionellabakterier annars ökar. Särskilt stor blir risken om rören ligger i schakt tillsammans med varma rörledningar. För att förhindra uppvärmning bör rören isoleras, välj Isover TapeLock rörskålar som dessutom förhindrar kondens. Ventilationskanaler Ventilationsanläggningar med aggregat för återvinning av värme blir allt vanligare i nya hus, ofta i välisolerade hus med en energieffektiv konstruktion. Särskilt viktigt är det då att kanalerna för tilluft, återluft eller frånluft inte förlorar sitt energiinnehåll på vägen till inblåsningsstället eller återvinningsaggregatet. Genom att ha en god isolering på tilluftkanalerna förhindrar du att luften i kanalen kyls ner på vägen till inblåsningsstället och orsakar dragproblem i rummet. Motsvarande resonemang gäller kanaler som transporterar kyld luft; dålig isolering kan medföra att kanalluften värms upp för mycket på väg till inblåsningsstället. Särskilt stor risk för energiförluster finns om kanalerna ligger i ett ouppvärmt utrymme, till exempel på en vind. Genom att se till att du har en effektiv isolering på kanalerna minskar du risken för energiförluster och ökar verkningsgraden på återvinningsaggregatet. Om oisolerade kanaler med varm luft passerar kalla partier riskerar man dessutom att få kondensproblem invändigt i kanalerna. 58

Lågenergihus minskar värmeräkningen. radikalt läs mer sid 5. Isover dubblar produktionen av Isover InsulSafe sid 2. Bra flyt för Isover ULTIMATE sid 3

Lågenergihus minskar värmeräkningen. radikalt läs mer sid 5. Isover dubblar produktionen av Isover InsulSafe sid 2. Bra flyt för Isover ULTIMATE sid 3 Lågenergihus minskar värmeräkningen radikalt läs mer sid 5 Isover dubblar produktionen av Isover InsulSafe sid 2 Bra flyt för Isover ULTIMATE sid 3 Nu byggs Sveriges första Isover Multi-Comfort House sid

Läs mer

Det finns en mängd olika begrepp för byggnader som drar mindre energi än vi hittills vant oss vid. Vi förklarar vad de olika begreppen innebär.

Det finns en mängd olika begrepp för byggnader som drar mindre energi än vi hittills vant oss vid. Vi förklarar vad de olika begreppen innebär. Information från Isover 2-2009 Energieffektiva hus Det finns en mängd olika begrepp för byggnader som drar mindre energi än vi hittills vant oss vid. Vi förklarar vad de olika begreppen innebär. Läs mer

Läs mer

LEVANDE HUS. Tema: Isolering och klimatet. 96 sidor inspiration och gör-det-själv-anvisningar ETT IDÉMAGASIN FÖR HUSÄGARE

LEVANDE HUS. Tema: Isolering och klimatet. 96 sidor inspiration och gör-det-själv-anvisningar ETT IDÉMAGASIN FÖR HUSÄGARE LEVANDE HUS ISOLERA TIPS & RÅD INSPIRATION BYGGA NYTT RENOVERA 96 sidor inspiration och gör-det-själv-anvisningar Tema: Isolering och klimatet ETT IDÉMAGASIN FÖR HUSÄGARE Apropå energieffektivitet! Effektivitet

Läs mer

Att tilläggsisolera hus fakta, fördelar och fallgropar

Att tilläggsisolera hus fakta, fördelar och fallgropar Att tilläggsisolera hus fakta, fördelar och fallgropar Vi har fått det betydligt varmare i vårt hus under vinterhalvåret och svalare på sommaren. En nöjd tilläggsisolerare Deltagare projekt för tilläggsisolering

Läs mer

Varför isolera? Bevara din energi

Varför isolera? Bevara din energi Varför isolera? Bevara din energi Se över klimatskärmen! Varför isolera? Ibland glöms det bort vilka stora effekter en bra isolerad bostad kan innebära i sparade energikostnader, bättre inomhusmiljö, ökat

Läs mer

Att bygga energieffektivt fakta och råd om energi för dig som går i nybyggnadstankar

Att bygga energieffektivt fakta och råd om energi för dig som går i nybyggnadstankar Att bygga energieffektivt fakta och råd om energi för dig som går i nybyggnadstankar Denna skrift är framtagen inom ramen för projektet Informationsmaterial om energieffektiv nybyggnation av småhus som

Läs mer

Isover Multi-Comfort House Nordiskt klimat

Isover Multi-Comfort House Nordiskt klimat Isover Multi-Comfort House Nordiskt klimat B4-01 2008-03 I den här handboken visar vi möjligheter för att bygga energieffektivt och komfortabelt i nordiskt klimat med Sverige som utgångspunkt. Isover Multi-Comfort

Läs mer

Varför isolera? Bevara din energi

Varför isolera? Bevara din energi Varför isolera? Bevara din energi Se över klimatskärmen! Varför isolera? Ibland glöms det bort vilka stora effekter en bra isolerad bostad kan innebära i sparade energikostnader, bättre inomhusmiljö, ökat

Läs mer

Att bygga energieffektivt fakta och råd om energi för dig som går i nybyggnadstankar

Att bygga energieffektivt fakta och råd om energi för dig som går i nybyggnadstankar Att bygga energieffektivt fakta och råd om energi för dig som går i nybyggnadstankar Innehållsförteckning Bygg framtidens hus redan idag... 5 Energianvändning i småhus... 6 Goda exempel... 8 Denna skrift

Läs mer

Lätt att isolera. Allt du behöver veta om cellplast som isoleringsmaterial E T T L Ä T T VA L M E D

Lätt att isolera. Allt du behöver veta om cellplast som isoleringsmaterial E T T L Ä T T VA L M E D Lätt att isolera W W W. S U N D O L I T T. S E Allt du behöver veta om cellplast som isoleringsmaterial E T T L Ä T T VA L M E D T U N G A A R G U M E N T I N N E H Å L L 4 Tunga argument att använda lätt

Läs mer

Grundtips för golvvärme. isolering & fönster golvmaterial inomhustemperatur

Grundtips för golvvärme. isolering & fönster golvmaterial inomhustemperatur Grundtips för golvvärme isolering & fönster golvmaterial inomhustemperatur Grundtips för golvvärme Med golvvärme ska man kunna sänka inomustemperaturen och samtidigt öka komforten. En av förutsättningarna

Läs mer

Lätt att isolera. Allt du behöver veta om cellplast som isoleringsmaterial. www.sundolitt.se. E t t l ä t t va l m e d.

Lätt att isolera. Allt du behöver veta om cellplast som isoleringsmaterial. www.sundolitt.se. E t t l ä t t va l m e d. Lätt att isolera www.sundolitt.se Allt du behöver veta om cellplast som isoleringsmaterial E t t l ä t t va l m e d tunga argument Innehåll 4 Tunga argument att använda lätt isolering 6 Isolering och dränering

Läs mer

Boverkets Byggregler, BBR Isolering av klimatskärm och tekniska installationer

Boverkets Byggregler, BBR Isolering av klimatskärm och tekniska installationer Boverkets Byggregler, BBR Isolering av klimatskärm och tekniska installationer T3-01 2007-05 B5-02 2007-05 Ersätter Energihushållning, Nya krav i Boverkets Byggregler, BBR 2006-09 Energihushållning Boverkets

Läs mer

TYLÖ BYGG BASTU. OBS: Alla priser i katalogen är inklusive svensk moms.

TYLÖ BYGG BASTU. OBS: Alla priser i katalogen är inklusive svensk moms. TYLÖ BYGG BASTU OBS: Alla priser i katalogen är inklusive svensk moms. TYLÖ BYGG BASTU Bygg din egen bastu Om du drömmer om en egen bastu hemma, varför inte bygga den själv? Istället för dyra fakturor

Läs mer

Uppköpet av British Plaster Board - endast en fråga om ägarskap

Uppköpet av British Plaster Board - endast en fråga om ägarskap Uppköpet av British Plaster Board - endast en fråga om ägarskap läs mer på sid 5 Nya BBR ställer krav på energianvändning sid 2 ULTIMATE - perfekt lösning sid 6 Lågenergihus på kommersiella villkor sid

Läs mer

Innan du börjar! Här får du goda råd som gör isolerjobbet enklare och slutresultatet bättre.

Innan du börjar! Här får du goda råd som gör isolerjobbet enklare och slutresultatet bättre. Innan du börjar! Här får du goda råd som gör isolerjobbet enklare och slutresultatet bättre. Använd tolk Avståndet mellan reglarna mäts från centrum till centrum och kallas för c-avstånd. Centrumavståndet

Läs mer

Skön & energismart golvvärme! GOLV VÄRME KATALOGEN

Skön & energismart golvvärme! GOLV VÄRME KATALOGEN Skön & energismart golvvärme! GOLV VÄRME KATALOGEN 1 2 Vi märker våra mest energibesparande produkter med fjärilssymbolen. INNEHÅLLS FÖRTECKNING 05 / 06 / 08 / 10 / 12 / 14 / 16 / VÄRMEN SOM GÖR UNDER

Läs mer

Luftläckage I Småhus. - Hur de upptäcks och attityderna till dem. Viktor Olsson

Luftläckage I Småhus. - Hur de upptäcks och attityderna till dem. Viktor Olsson Högskolan i Halmstad Sektionen för Ekonomi och Teknik Byggingenjörsprogrammet Examensarbete 15 hp Luftläckage I Småhus - Hur de upptäcks och attityderna till dem Viktor Olsson Halmstad vårterminen 2012

Läs mer

20 C men hur och till vilken kostnad i Sverige? Energikunskap 10 p. Fall 3

20 C men hur och till vilken kostnad i Sverige? Energikunskap 10 p. Fall 3 20 C men hur och till vilken kostnad i Sverige? Energikunskap 10 p. Fall 3 Stefan A. Johansson Uppsala universitet Helsingborg 2004-05-05 stefanajohansson@yahoo.se 1 Sammanfattning Energi som inte används

Läs mer

EXAMENSARBETE. Gestaltning av ett passivhus anpassat för nordiskt klimat. Ida Hallebrand 2015. Teknologie kandidatexamen Arkitektur

EXAMENSARBETE. Gestaltning av ett passivhus anpassat för nordiskt klimat. Ida Hallebrand 2015. Teknologie kandidatexamen Arkitektur EXAMENSARBETE Gestaltning av ett passivhus anpassat för nordiskt klimat Ida Hallebrand 2015 Teknologie kandidatexamen Arkitektur Luleå tekniska universitet Institutionen för samhallsbyggnad och naturresurser

Läs mer

Reviderad utgåva 2006. Värme i villan

Reviderad utgåva 2006. Värme i villan Reviderad utgåva 2006 Värme i villan 2 Andreas Bylund/Folio Innehåll Värme i villan 4 Att bygga nytt 6 Klimatskalet 8 Ventilation 10 Värmespridningen i huset 12 Anpassad värme med styrsystem 16 Elvärme

Läs mer

Joel tilläggsisolerade och passade på

Joel tilläggsisolerade och passade på Joel tilläggsisolerade och passade på att byta fasad Fasaden utsätts för stora påfrestningar från sol, vind och vatten och någon gång behöver den fräschas upp eller till och med bytas ut. Levande Hus besökte

Läs mer

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar Reviderad 2015 BRF Energieffektiv Handbok för bostadsrättsföreningar Kv. Framtiden Spara miljoner och minska miljöbelastningen. Vilken uppvärmningsform är bäst för er? Så genomför ni en upphandling av

Läs mer

Energieffektivisering

Energieffektivisering Energieffektivisering av miljonprogrammet (Drottninghög) LTH Ingenjörshögskolan vid Campus Helsingborg Byggnadsvetenskaper / Byggnadskonstruktion Examensarbete: Björn Liivo Egil Jansson Copyright Björn

Läs mer

Reviderad utgåva 2009. Värme i villan

Reviderad utgåva 2009. Värme i villan Reviderad utgåva 2009 Värme i villan 2 Andreas Bylund/Folio Innehåll Värme i villan 4 Att köpa hus 6 Att bygga nytt 8 Husets klimatskal 10 Ventilation 12 Värmespridningen i huset 14 Anpassad värme med

Läs mer

Vanliga problem med golv och grunder i småhus Erfarenheter och rekommendationer baserat på olika praktikfall

Vanliga problem med golv och grunder i småhus Erfarenheter och rekommendationer baserat på olika praktikfall Vanliga problem med golv och grunder i småhus Erfarenheter och rekommendationer baserat på olika praktikfall Kostnaderna för byggfel i Sverige uppgår till mer än tjugo miljarder kronor per år exklusive

Läs mer

BYGGREGLER 2012. Isolera rätt. Pocketguide för hantverkare

BYGGREGLER 2012. Isolera rätt. Pocketguide för hantverkare BYGGREGLER 2012 Isolera rätt Pocketguide för hantverkare mars 2012 Inledning Rockwool AB vill med denna handbok ge dig en överblick över produkter och tjänster som vi kan erbjuda. Syftet har varit att

Läs mer

Isolerguiden Bygg 06

Isolerguiden Bygg 06 Isolerguiden Bygg 06 Isolerguiden Bygg 06 är publicerad av Swedisol, föreningen för tillverkare av högeffektiv mineralullsisolering. Författare är Gunnar Anderlind och Claes-Göran Stadler. Produktion:

Läs mer

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar BRF Energieffektiv Handbok för bostadsrättsföreningar Kv. Framtiden Spara miljoner och minska miljöbelastningen. Vilken uppvärmningsform är bäst för er? Så genomför ni en upphandling av leverantörer. BRF

Läs mer

Värme i villan 4. Att köpa hus 6. Att bygga nytt 8. Husets klimatskal 10. Ventilation 12. Värmespridningen i huset 14

Värme i villan 4. Att köpa hus 6. Att bygga nytt 8. Husets klimatskal 10. Ventilation 12. Värmespridningen i huset 14 Värme i villan Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se eller beställas genom att skicka e-post till energimyndigheten@cm.se eller per fax:

Läs mer