Tio danska villor - utan värmesystem

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tio danska villor - utan värmesystem"

Transkript

1 Tio danska villor - utan värmesystem Under 2007 sattes spaden i jorden till Danmarks hittills största utvecklingsprojekt för villor utan traditionellt värmesystem och med ett optimalt inomhusklimat. Isover tog initiativet till projektet för några år sedan med målet att medverka till att prägla den danska energidebatten och visa att man kan bygga passivhus med dansk byggtradition i botten. De tio villorna i projektet KOMFORT- HUSENE ska inspirera och vara levande exempel på att villor kan byggas med passiv uppvärmning. KOMFORT-HUSENE i Skibet vid Vejle i Danmark innehåller nämligen svaren på de aktuella energi- och miljöutmaningarna: Energianvändningen till uppvärmning är mycket låg. Bidraget till CO 2 -utsläppen är därför mycket lågt. Boendekomforten, inomhusklimatet och allergivänligheten är utmärkt. KOMFORT-HUSENE kan därför forma riktlinjerna för framtidens danska villor med fokus på ökad komfort och miljövänlighet. - Om byggmetoderna från Skibet blir lika vanliga här i Danmark som i till exempel Tyskland kan det medverka till att minska vårt utsläpp av CO 2 radikalt, säger Jan Riis från Isover i Danmark. nio konsortier bestående av byggföretag, arkitekter, ingenjörer med flera. Allt som allt är flera hundra personer involverade i KOMFORT-HUSENE. Mätning ger hundratusentals värdefulla värden Under en treårsperiod kommer energianvändningen i de tio husen att mätas var femte minut. Det kommer att ge ca 288 värden om dagen och ca värden totalt. Forskningsprojektet ska dokumentera att värmebehovet inte överstiger 15 kwh per kvadratmeter och år och att den totala primärenergianvändningen håller sig inom 120 kwh per kvadratmeter och år, säger civilingenjör Tine S. Larsen på Aalborg Universitet. Dessutom kommer vi att dokumentera inomhusklimatet genom att mäta bland annat temperatur, luftfuktighet och CO 2 samt dagsljusinsläpp. Projektet kommer att ge den danska byggbranschen en solid bakgrund för att kunna gå till byggherrarna och sälja mer energieffektiva lösningar, svslutar Jan Riis Nielsen. Läs mer på Projektet har en lång rad intressenter och har fungerat som en läroprocess. Bakom de tio husen i Skibet står 40

2 41

3 Sveriges första Isover Multi-Comfort House Isover Multi-Comfort House är ett helhetskoncept för energisnålt byggande med hög ljudprestanda, utvecklat av Saint-Gobain Isover på internationell nivå. Vid Ramberget i Göteborg har Sveriges första hus enligt konceptet byggts. Med de 26 bostadsrätterna på Dalgången vid Ramberget i Göteborg förverkligas många års forskning och produktutveckling, i ett projekt där spetskompetenser från flera håll får en chans att mötas och arbeta tillsammans. Beställare är Egnahemsbolaget i Göteborg medan JÅLAB BYGG ansvarar för entreprenaden. Isover fungerar som inspiratör och kunskapsförmedlare genom hela projektet. Att satsa på att bygga energisnåla hus är en strategi Egnahemsbolaget haft ett tag. Med radhusen i Lindås var vi först i Sverige med att bygga hus utan värmesystem. Egnahemsbolaget ägs av Göteborgs kommun och vi har ett uppdrag att ligga i den absoluta framkanten när det gäller teknikutvecklingen inom byggsektorn, säger Agneta Längvik som är marknadsansvarig på Göteborgs Egnahems AB. Att man valt Isover Multi-Comfort House menar Agneta beror på att konceptet är väl genomtänkt. Vi känner att här finns det gedigen kunskap och en vilja att göra allt rätt, inte minst eftersom det är Isovers första koncepthus i Sverige som nu byggs. Det blir ett sätt för oss att ytterligare spetsa vår kompetens. Kunskap flyttar gränser Ett normalbyggt hus enligt dagens standard får maximalt använda 110 kilowattimmar per kvadratmeter golvyta och år, exklusive hushålls-el. För huset vid Ramberget är målet satt till 40 då man tagit hänsyn till byggnadernas förutsättningar med betydande skugga vintertid. En nivå som inte bara kräver isolerprodukter och konstruktioner med bästa möjliga U-värde, utan också kunskap och förmåga att göra rätt vid planering, projektering och utförande. På Isover finns kunskap som gör det möjligt att ligga i täten när det gäller passivhus. Flera av Isovers isolerprodukter har marknadens bästa isolervärde, vilket 42

4 förstås är en anledning till att vi kunnat ta fram det nya helhetskonceptet, säger Bo Björk på Isover som länge jobbat aktivt med att informera och sprida kunskaperna om Isover Multi-Comfort House. Exempel på ingående isolerprodukter är Isover Fasadskiva 31 och Isover UNI-skiva 33 med det låga lambdavärdet 0,033 W/m C (ju lägre värde desto bättre isolerförmåga) samt Isover InsulSafe lösull. I ett Isover Multi-Comfort House ingår också Isover Vario Duplex UV, en intelligent ångbroms som ger en lufttät och torr klimatskärm. En viktig förutsättning för energieffektiva byggnader är att klimatskärmen är lufttät. Med Isover Vario Duplex UV kan vi uppnå det, samtidigt som skiktet har den unika förmågan att öppna sin struktur på sommaren och stänga den på vintern. Det gör att eventuell fukt inte accumleras i konstruktionen utan lättare torkar ut. Komforten bättre Tvärtemot vad man kan tro så är komforten i ett rätt använt Isover Multi-Comfort House bättre än i ett vanligt, normaluppvärmt hus. Den tjocka isoleringen bidrar till att hålla temperaturen jämn och ljudnivån inne i lägenheten komfortabel. Innerytorna på väggar och fönster har en behaglig temperatur, därför slipper man problem som drag och kallras. Detta är en komfortkänsla som är svår att uppnå tekniskt och ekonomiskt i ett standardhus. Men eftersom komfort alltid är en subjektiv fråga kommer vi att intervjua dem som bor i lägenheterna efter cirka ett och ett halvt år och undersöka hur de upplever komforten. Vi har också tagit fram en manual om hur man kan och bör använda ett passivhus på ett energimedvetet sätt. För trots allt måste man vara medveten om sin livsstil. Det går inte att duscha i en halvtimme varje dag och tro att man kan bibehålla de låga energikostnaderna, konstaterar Bo. Exempel på planlösning från Ramberget BRF. Manual om hur man kan och bör bo i ett passivhus. Energiförbrukningen i ett Isover Multi-Comfort House är normalt 30 kilowattimmar per kvadratmeter golvyta och år jämfört med dagens krav på max 110. Bilden visar energianvändning i fyra olika villor från osiolerat till passivhus. 43

5 Så får du en varm och ombonad källare Källaren kan ju vara ett perfekt ställe att förvara trädgårdsmöblerna på. Men med rätt isolering kan du förvandla utrymmet till värdefull boyta, kanske ett extra lekrum, ett mysigt TV-rum eller ett praktiskt kontor. Du får extra kvadratmeter i huset utan att behöva bygga till! I många lite äldre hus är källaren ofta konstruerad för exempelvis förvaring av mat och inte ämnad för boende. Det kan vara källare med tjocka naturstensväggar och jordgolv eller stenbelagt jordgolv, och de är ofta kalla och fuktiga. Dessa källare är inte gjorda för att isoleras och kan till och med skadas om de torkar ut. Men de flesta hus från 30-talet och framåt har källare som går att isolera och inreda. Och det är ju en utmärkt möjlighet att öka husets boyta utan att behöva bygga till. Men för att undvika framtida problem är det viktigt att du gör rätt när du isolerar. Är källaren fuktig? Källarväggen kan isoleras på två sätt, antingen utifrån eller inifrån. Utvändig isolering är att föredra eftersom det ger en varmare och torrare stomme. Vilken metod du väljer beror på hur fuktigt det är i källaren. Fukten kan komma både från väggarna och från golvet. Oftast känner man om det är fuktigt bara av att vistas i källaren. Det känns kallt och rått. Blöta kläder tar lång tid att torka och papperspåsar som ställs på golvet blir mjuka i botten. Men ibland kan det vara svårare att avgöra. För att se om du har fukt i 44

6 väggen finns ett enkelt knep, se tipsrutan. Är du ändå osäker rådgör gärna med en fackman. Utifrån eller inifrån Den säkraste metoden om du har fukt i källaren är att isolera utifrån. Det innebär att du måste gräva upp och dränera runt huset, samt isolera väggen utifrån mot fukt och kyla med cellplast. Är källaren torr och endast behöver isoleras mot kyla kan du välja att tilläggsisolera inifrån. Innan du isolerar en källarvägg inifrån måste du försäkra dig om att den är helt torr. Fukt i källargolvet Har du fukt även i golvet behöver du åtgärda detta också. Det är en förutsättning för att du ska kunna lägga ett behagligt golvmaterial. Trägolv eller plastmatta direkt på ett kallt oisolerat betonggolv är inte att rekommendera. Följer du anvisningarna här i magasinet kommer du att få en torr och varm källare som fungerar att bo i, samtidigt som du sänker dina uppvärmningskostnader. Sedan är det bara att välja vad du vill använda din nyvunna bostadsyta till! Tips Det finns ett enkelt sätt att kontrollera om du har fukt i källarväggarna. Sätt en bit ca 1x1 m tunn plastfolie mot källarväggens insida och tejpa noga runt så det blir tätt. Om det har bildats kondens bakom plasten efter några dagar så finns det risk för att du har fukt i källarväggen. Lyft på det lägre planet Med isolering är det enkelt att förvandla källaren till värdefull bostadsyta. En något fuktig källare bör isoleras utifrån, medan en torr källare kan isoleras inifrån. Med rätt metod lyfter du källarplanet till ett ombonat rum. Är källaren botten? Med isolering lyfter du den till ett torrt och ombonat rum. 45

7 Tjälisolering ger skydd mot sättningar och sprickor Dagens välisolerade grunder kräver att grundkonstruktionen skyddas från tjällyftning. Tjällyftning uppkommer när vatten i marken fryser och expanderar. Detta kan liknas vid en vattenfylld flaska som fryses ner, med resultatet att flaskan spricker. På samma sätt vill vattnet i marken expandera och till följd av detta kan tjällyftningen orsaka skador på hus, garageuppfarter, kallmurar, trappor, stenläggningar och liknande. Gräv till frostfritt djup Olika jordarter är olika tjälfarliga. Ju mer vatten marken innehåller desto tjälfarligare är den. För att undvika tjälskador måste man gräva bort den tjälfarliga marken och ersätta den med icke tjälfarligt material såsom grus och sand. Dessa material kan inte binda vatten på samma sätt som exempelvis lera. Hur djupt man måste gräva beror på var i Sverige tjälskyddet ska göras. Detta eftersom marken består av olika jordarter och det är olika kallt i landet. Gränsen för vad som är frostfritt djup varierar därför geografiskt och kan skilja mellan ca 1 m i södra Sverige och ca 2,5 m i norra Sverige. En "platta på mark" med rejäl värmeisolering under grunden gör att värmeförlusterna från plattan till marken blir mycket små. På grund av den tjocka isoleringen under plattan (mer än 180 mm) måste man utforma tjälisoleringen på samma sätt som om konstruktionen vore ouppvärmd. Tjälskyddet utanför plattan kallas för utkragande isolering och ska göras runt hela grunden. Isoleringens tjocklek ska väljas med hänsyn till klimatet på den aktuella orten. Tips Läs mer i broschyren Tjälisolera hemma - Frostskydd och markisolering. Ta gärna kontakt med en fackkunnig person. Har du frågor är du välkommen att kontakta oss på Isover. Markisolering mot tjäle Ett enkelt sätt att slippa gräva till frostfritt djup är att lägga en tjälisolering. Tjälisolering hindrar kylan från att tränga ner i marken under byggnaden. I vissa fall är det inte möjligt att gräva till frostfritt djup, då är en tjälisolering nödvändig. Ett materials förmåga att skydda marken mot tjäle avgörs av dess isolerförmåga i fuktiga miljöer och tjocklek. Beträffande materialets långtidsegenskaper är förmågan att motstå fuktupptagning avgörande eftersom vatten leder värme bättre än luft. Om luften i isoleringsprodukten ersätts av vatten kommer den att isolera sämre. STYROFOAM isoleringsskivor är av typen extruderad polystyren (XPS) som har marknadens bästa motstånd mot fuktupptagning. Tack vare den slutna cellstrukturen har materialet enastående låg fuktupptagningsförmåga. Det är viktigt att material med de bästa egenskaperna används vid tjälisolering, då upptagen fukt försämrar den isolerande förmågan avsevärt och tjälskador kan uppstå till följd av detta. 46

8 Isolering och klimatfrågan Energisnåla hus är nödvändigt i framtiden För att skona miljön måste vi använda mindre energi. Med beprövad teknik har vi skapat framtidens energieffektiva konstruktionslösningar. Vi kallar konceptet Isover Multi-Comfort House. Det har inget traditionellt värmesystem utan värms upp av passiv värme. Energianvändningen är extremt låg. Isolering från Isover har många miljöfördelar. Isovers glasull har lång livslängd och håller lika länge som konstruktionen den monteras i. En skiva isolering, sett över en byggnads livstid, kan spara flera hundra gånger mer energi än vad som går åt för att tillverka, transportera och installera samma skiva. Läs mer på vår hemsida

9 Här ligger stenarna jämnt jämt! Viktigt med en långsiktig lösning Att lägga byasten eller marktegel på uppfarter, uteplatser och gångar är ett bra sätt att snygga upp de plana ytorna och gör dem mer funktionella. För familjen var det inte bara viktigt att hitta fina stenar minst lika betydelsefullt var det att skydda stenbeläggningen mot sättningar och markrörelser. Den herrgårdsgula trävillan i Glumslöv utanför Landskrona har en charmig liten trädgård med tillhörande uteplats. När Ulrika och Jonas flyttade in för åtta år sedan kändes det mesta rätt, allt utom de tidstypiska sjöstensplattorna och de sättningar som uppstått i trädgårdens plattbeläggningar under årens lopp. Vi insåg direkt att vi skulle behöva lägga ny sten på uppfarten till carporten, på uteplatsen och på alla gångar i anslutning till huset, berättar Jonas. Långsiktig investering Det dröjde dock några år innan familjen fick tid och pengar över att göra om husets utemiljö. Men för två år sedan blev det äntligen dags att byta ut sjöstensplattorna mot trendriktig dansk byasten. Sammanlagt handlade det om över 100 kvadratmeter sten, som inte bara skulle täcka uppfart, uteplats och gångar utan även utgöra golvbeläggning i ett nybyggt uterum. För vår del var detta både en stor investering och en krävande arbetsinsats, så vi ville verkligen vara säkra på att få en långsiktig lösning. Vi la ner mycket tid på att titta på olika typer av marksten, men också på att skaffa kunskap om hur man gör för att undvika problem med sättningar och rörelser i beläggningen, berättar Jonas. De hämtade inspiration och kunskap från såväl stentillverkare som hustidningar, men lät också olika entreprenörer lämna idéer kring hur den nya stenbeläggningen skulle kunna bli både vacker och funktionell. Tuff test direkt Efter rekommendationer från flera olika håll bestämde de sig för att isolera marken under stenbeläggningen för att undvika de nivåskillnader och ojämnheter som tjäle annars lätt kan orsaka. Valet föll på STYROFOAM ett beprövat isolermaterial som används både för husgrunder och under olika typer av beläggningar på utsatta markytor. Det medförde naturligtvis en liten merkostnad, men jag är övertygad om att vi har igen det i längden. Vi har bekanta som tvingats lägga om sina stenar efter bara några år och det vill man ju helst undvika, säger Jonas. I uterummet kändes det extra viktigt att hålla den kyla och fukt som tränger upp från marken på en så låg nivå som möjligt. Dels för att förlänga säsongen, dels för att undvika eventuella fuktproblem. Redan den första vintern fick stenarna hårdast tänkbara test, det var en riktigt tuff vinter. Men det är bara att konstatera att markisoleringen fungerat och att stenarna ligger lika jämnt som när vi la dit dom. Och då även på uppfarten till carporten, som dagligen utsätts av hård belastning från bilen. Vi hoppas därför kunna stoltsera med en av områdets vackraste stenläggningar i många år till, avslutar en nöjd Jonas. STYROFOAM håller tjälen i schack STYROFOAM är blå isolerskivor av XPS-cellplast som ger ett effektivt skydd mot tjäle och markfukt. De används som markisolering vid all typ av grundläggning och gör att man undviker exempelvis sättningar i husgrunder, sprickor i asfalten och ojämnheter i olika former av sten- och plattbeläggningar. STYROFOAM har många fördelar: lång livslängd, mycket bra isolervärde, hög tryckhållfasthet, förstklassigt fuktmotstånd m.m. STYROFOAM cellplasten är ett röt-beständigt material. Varken mögel, svampar, skadedjur eller insekter angriper materialet. Mer information om STYROFOAM hittar du på eller hos närmaste byggmaterialhandel. 48

10 49

11 Golvvärme för komfortens skull, men glöm inte att isolera grunden! Det är skönt med varma golv och därför väljer många husägare att lägga värmeslingor i golvet, oftast i badrummet eller hallen, som komplement till husets befintliga värmesystem. Då används golvvärmen endast för komfortens skull. Väljer du golvvärme för att värma hela huset är rätt inomhustemperatur och god isolering av grunden avgörande för att resultatet ska bli det förväntade och för att du ska undvika fuktskador. Allt hänger på att du har rätt inomhustemperatur och god isolering av grunden. Har du inte det, bör du endast installera golvvärme som komfortvärme på begränsade små ytor. En golvvärmeförsäljare framhåller gärna att golvvärme sparar energi eftersom inomhustemperaturen kan sänkas. Men detta förutsätter att ditt hus är konstruerat så att det lämpar sig för golvvärme, annars kan energianvändningen till och med öka påtagligt. Om golvvärmen installeras fel kan den dessutom orsaka fuktskador i husgrunden. Det man ofta missar är att husgrundens isolering har fundamental betydelse för resultatet! Stoppa värmeförluster I ett hus med golvvärme i bottenbjälklaget är värmeförlusterna från grunden till den underliggande marken större än i ett hus med annan uppvärmning. Hur stor skillnaden är beror på hur tjock isolering det finns i husgrunden. Om du lägger in golvvärme i ett hus med dålig isolering är risken alltså stor att din energianvändning ökar. En tumregel är att det ska vara minst 250 mm isolering under källaren eller under platta på mark. Sänk temperaturen Användningen av energi ökar alltid med golvvärme om du inte sänker temperaturen i ditt hem. Hur väl husgrunden är isolerad avgör hur mycket inomhustemperaturen kan sänkas utan att komforten minskar. Om man jämför uppvärmning med radiatorer och med golvvärme visar det sig att: Antal månader per år som du använder golvvärmen har stor betydelse för din energianvändning. Om golvvärmen är påslagen en månad längre än nödvändigt, och om inte inomhustemperaturen sänks, ökar energianvändningen påtagligt. Du kan sänka dina energikostnader genom att installera golvvärme under förutsättning att huset har en väl isolerad grund och att du sänker inomhustemperaturen. Om du bygger ett nytt hus kan det redan från början anpassas för golvvärme. 50

12 Risk för omvänd fukttransport Om grunden är dåligt isolerad när du lägger in golvvärme finns risk för fuktskador i grunden. Det beror på en av fysikens lagar, att fukt vandrar från varmare till kallare områden. Normalt är huset varmare än omgivningen och därmed leds fukt inifrån huset och ut. Med golvvärme kan marken under huset bli så varm att det finns risk för omvänd fukttransport. Om den relativa fuktigheten i marken är hög transporteras istället fukt från marken till grunden. I synnerhet gäller detta om isoleringen är dålig eller otillräcklig. En kritisk tidpunkt är när golvvärmen stängs av på våren. Då kan marken under huset bli varmare än grunden, vilket gör att fukt från marken vandrar inåt. Med en väl isolerad grund minskar risken för omvänd fukttransport. Precis som med platta på mark finns risken för fukttransport i ett hus med källare. Om du lägger golvvärme i ett källargolv med dålig grundisolering så värms marken under källaren upp. Fukten transporteras från den varma marken under huset och upp till källarväggens insida. Detta innebär risk för fuktskador i väggen. Om marken under husgrunden är torr uppträder ingen fukttransport. Sammanfattning En väl isolerad grund: Är en förutsättning för att golvvärme ska fungera effektivt. Ger dig lägre energikostnader i samband med golvvärme. Motverkar fuktvandring och fuktrelaterade skador på husets byggnadsdelar. Minskar risken för tjälskador. Fakta om golvvärme Det finns flera varianter av golvvärme: vattenburen värme, luftburen värme och elslingor. Ett vattenburet eller luftburet system ger dig större valmöjligheter eftersom de kan kombineras med solfångare, värmepump, pelletspanna etc. En värmepump i kombination med golvvärme kan vara en bra lösning. Golvvärme har större värmeavgivande yta än radiatorer och därmed kan temperaturen på vattnet som cirkulerar i systemet vara lägre, vilket gynnar värmepumpens verkningsgrad. Tips Om du funderar på att lägga in golvvärme i ett befintligt hus (oavsett vilken grundkonstruktion det har) är det ett bra tips att låta en fackman undersöka om det finns risk för fuktskador. I skriften Grundtips för golvvärme från Boverket finns det en bra förteckning över saker du bör tänka på innan du skaffar golvvärme. Grundtips för golvvärme har tagits fram i samarbete mellan Energimyndigheten, Konsumentverket, Boverket och Formas. Utgivningsår: I en grund med golvvärme är det viktigt att värmemotståndet under värmeslingan är stort (tjock isolering) och att värmemotståndet ovan för värmeslingan är litet. Det innebär att material som har stor värmeisolerande förmåga, som exempelvis trägolv, inte ska läggas ovanför slingan. 51

13 Ett varmt garage ger fler möjligheter Om du vill utnyttja ditt garage till något mer än bara bilplats är ett bra tips att isolera garaget. Det finns massor av möjligheter, det är bara att fundera ut vad du kan tänka dig att använda garaget till! Även om du bara har ett litet garage gör isoleringen nytta. Om du har ett stort garage kanske du till och med kan skapa ett extra rum att utnyttja till hobbyrum, hemmakontor, verkstad eller liknande. Då ska du eventuellt välja lite tjockare isolering än om den endast är tänkt som stödvärme. Har du ett befintligt garage och inte vill riva ner fasaden är det enklaste sättet att isolera väggarna inifrån. Du går tillväga på samma sätt som när du isolerar en yttervägg inifrån, se sid 76. Det finns några detaljer du kan förenkla. Du behöver inte isolera väggen i två skikt. En isolertjocklek på 95 mm är lagom om du endast har tänkt ha stödvärme. Ska du ha normal rumstemperatur bör du välja större isolertjocklek för att inte förlora för mycket energi. Regla eventuellt upp väggarna med träreglar, antingen dimension 45 x 70 mm eller 45 x 95 mm. Sedan isolerar du mellanrummet mellan reglarna, sätter upp en folie och sist väggbeklädnaden, exempelvis gipsskivor eller träpanel. Du kan också behöva isolera taket. Många oisolerade garage är öppna upp till nock och har synliga tak stolar. Då bygger du ett innertak som du fäster på undersidan av takstolarna, sedan fyller du utrymmet mellan takstolarna med isolerskivor, se vindsbjälklag sid 62. Glöm inte folien mellan undertaket och isoleringen. Genom att bygga ett undertak minskar luftvolymen som du måste värma upp och driften blir mer ekonomisk. Vinden som blir kvar kan användas till kallförråd. En vindslucka och en stege är en enkel lösning för att komma åt vinds-utrymmet. Du kan eventuellt täcka isoleringen på vinden med brädor om du vill kunna gå på vinden. Det är viktigt att du inte glömmer ventilationen utan förser garaget med väl dimensionerad ventilation så att luften inte står stilla. Tips Glöm inte att göra hål för eventuella eldosor i väggarna. Tänk på att överlappa skarvarna med folien, cirka 200 mm är lagom. 52

14

15 Bygg en härligt, het bastu! Bilden kommer från Tylö. Så får du bastun att fungera Nedan följer några sakerna att tänka på när du planerar byggandet av din bastu. 1. Bastuaggregat och dörr alltid på samma vägg Luftcirkulationen från bastudörren ska samarbeta med värmecirkulationen från bastuaggregatet. En bastudörr kan aldrig bli helt tät dessutom öppnas den ofta under bastubadets gång. Därför ska bastuaggregatet alltid placeras på samma vägg som dörren. Om det är för trångt på dörrväggen kan en nödlösning vara att placera aggregatet på sidoväggen, men då helt nära dörren. 2. Inluftsventilen alltid direkt under bastuaggregatet Inluftsventilen placeras alltid mitt under bastuaggregatet. Ventilstorleken bör vara 125 cm 2 för en familjebastu. Ventilen ska alltid vara helt öppen och luften ska komma från samma utrymme där dörren till bastun finns. 3. Utluftsventilen så långt från inluftsventilen som möjligt Utluftsventilen ska vara placerad diagonalt över basturummet i förhållande till inluftsventilen. Så långt ifrån som möjligt! Utluftsventilen ska sitta högt på väggen eller i taket och ha samma area som inluftsventilen. Utluften ska alltid mynna ut i samma rum som inluften tas ifrån. I en familjebastu bör utluftsventilen alltid vara helt öppen. Denna luftprincip kallas för termisk ventilation, den är mycket energibesparande och fungerar alltid perfekt. Använd aldrig mekanisk ventilation i en bastu. 4. Planering av inredningen När aggregat, dörr och ventiler är rätt placerade kan du börja planera invändigt. Placera gärna lavarna (sittbänkarna) i traditionell trappstegsform. Avståndet från golv till nedre laven och avståndet mellan lavarna ska vara 42 cm. Lavarnas bredd cirka 55 cm. Tänk på att planera in de bärande reglarna för lavarna och bastuaggregatet. Belysningen ska inte placeras direkt ovanför bastuaggregatet. Den elektriska belysningen kan du till exempel placera i ett hörn av bastun bakom en avtagbar lampskärm av stående träpanel. Klä alltid bastun invändigt med träpanel, sätt aldrig gips-, spånskiva eller liknande direkt bakom träpanelen. 54

16 Principskisser för bastuns vägg och tak Bastuvägg Var noggrann med isoleringen. Den är nödvändig för att uppvärmningen av bastun ska gå snabbt och för att driften ska bli ekonomisk. I en familjebastu bör isolertjockleken vara 45 eller 70 mm. Bastuvägg mot yttervägg ska ha en luftspalt på minst 20 mm mellan bastuvägg och yttervägg. Trä är rätt i bastun De flesta tillverkare av bastuaggregat har utförliga byggbeskrivningar och det finns även sådana i bygghandeln. Här får du några enkla konstruktionsprinciper, men tänk på att skaffa en utförlig beskrivning så att alla detaljer blir rätt utförda. Din bastu bygger du lämpligast av fur eller gran, som inte behöver vara kvistfri. Däremot ska sittbrädorna vara fria från kvistar. Lämpliga träslag är fur, asp eller lind. Undvik grövre dimensioner i stolpar och regelverk än vad tillverkaren/leverantören rekommenderar. Det behövs inte för stabiliteten utan medför endast längre uppvärmningstid. Börja med att bygga golvram och takram (se till att de blir lika stora) samt resa hörnstolparna. Takramen förser du med mellanliggande takreglar innan du monterar den på hörnstolparna. Därefter reglar du upp hela konstruktionen. Använd c-avstånd 600 mm mellan reglarna i både vägg, tak och golv så att du enkelt kan montera isolerskivor mellan reglarna. Detta är själva skelettet för bastun, sedan tillkommer inklädning, panel, sittbänkar, yttre beklädnad med mera. För detta arbete hänvisar vi till leverantörernas byggbeskrivningar. Glöm inte att kontakta elektrikern i god tid så att han kan göra de elektriska installationerna under arbetets gång. Bastutak Var lika noggrann med isoleringen i taket. Isolertjockleken bör vara 45 eller 70 mm. Bastutaket bör ha en luftspalt på minst 20 mm mellan taket och isoleringen. Tips Löstagbara lavar underlättar städning och rengöring. Dessutom har du möjlighet att förändra sittmöjligheterna, exempelvis göra en bädd i bastun. Se till att det aldrig finns några synliga spik- eller skruvskallar i lavarna eftersom metallen blir varm. Skruva eller spika underifrån så att du får en slät ovansida. Läs mer om bastu på 55

17 Isover Vario Duplex UV Den variabla ångbromsen I Boverkets Byggregler ställs nya krav på byggnaders energianvändning, vilket förutsätter en välisolerad och lufttät klimatskärm. Helt i linje med detta har Isover introducerat en intelligent ångbroms på den svenska marknaden. En traditionell ångspärr har ett fast, högt ånggenomgångsmotstånd vilket i vissa fall kan leda till att fukt ansamlas inne i konstruktionen. Den ackumulerade fukten kan tillsammans med eventuell byggfukt leda till stora fuktskador. Isover Vario Duplex UV är gjord av polyamidfolie och är non-wovenförstärkt, vilket gör produkten mycket stark och motståndskraftig mot skador. Det kompletterande sortimentet av tätningsmedel gör det enkelt att skapa en lufttät klimatskärm. Isover Vario Duplex UV unika funktion är patenterad. Isover har ensamrätten på produkten, som funnits på marknaden i bland annat Tyskland och USA i många år med stor framgång. Isover Vario Duplex UV är i grunden en ångbroms, men har dessutom den unika förmågan att öppna sin struktur på sommaren och stänga den på vintern. Det medför att eventuell fukt i konstruktionen lättare torkar ut och att klimatskärmen förblir torr. En lufttät konstruktion förhindrar också oönskad ventilation och därmed oönskade värmeförluster en förutsättning för en effektiv energianvändning i linje med de nya byggreglerna. VINTER ångbroms Vintertid är det viktigt att inomhusluften inte tränger in i konstruktionen och kondenserar i dess kallare delar. Den låga relativa luftfuktigheten inomhus gör att Isover Vario Duplex UV ökar sitt ånggenomgångsmotstånd och minskar fuktvandringen in i konstruktionen. SOMMAR uttorkning På sommaren gör värmen att eventuell fukt drivs ut ur konstruktionen och trycks mot dess insida. Den höga relativa luftfuktighet som uppstår påverkar Isover Vario Duplex UV att minska sitt ånggenomgångsmotstånd. Därmed kan fukten tränga igenom och konstruktionen torka ut. 56

18 NYHET på marknaden Isover Vario TightTec - tätar hörn i klimatskärmen Som ett led i satsningen på lufttätningssystem har Isover utvecklat Isover Vario TightTec. En innovation som tätar i hörn och på ett enkelt sätt stärker de svaga punkterna i klimatskärmen. Isover Vario TightTec är en välkommen del i vårt lufttätningssystem. Våra tillbehör hjälper till att förbättra den totala funktionen i byggnadens konstruktion. Dessa produkter ger lufttäta skarvar och fuktsäkert byggande, säger utvecklingsingenjör Birgitta Rydén, Isover. Lufttäthet har stor betydelse Isover Vario TightTec fungerar som en del i lufttätningsoch fuktsäkringssystemet där den tätar hörnen extra noga. Tätskiktet är viktigt och säkrar att konstruktionerna fungerar fukttekniskt. Lufttätnings- och fuktsäkringssystemet är i sin tur en del av husets klimatskärm. I klimatskärmen ingår de byggnadsdelar som begränsar uppvärmda delar av ett hus mot mark, uteluft eller ouppvärmt utrymme. Den består av flera delar som vindskydd, isolering och tät folie. En tät klimatskärm är viktigt och det blir ännu viktigare nu när vi bygger mer energisnåla hus, där kraven på lufttäthet är mycket höga. Nya byggnader och framförallt välisolerade byggnader ska ha en lufttät klimatskärm och speciella anordningar för ventilation. En otät konstruktion leder till högre energianvändning och risk för fukt- och mögelskador inuti konstruktionen. Dessutom försämras komforten av drag. Det kan också leda till dålig luftkvalitet, eftersom brister i lufttätheten gör att ventilationssystemet inte fungerar optimalt, säger Birgitta. Bygger enkelt bort svaga länkar Isover Vario TightTec placeras i anslutningar mellan yttervägg och fönster eller dörr samt i innerhörn mellan yttervägg och tak eller golv. Produkten används tillsammans med Isover Vario Duplex UV eller Isover Plastfolie. Med övriga produkter i Variosystemet, som stosar för rörgenomföringar, syllmembran och tejper kan man effektivt täta husets klimatskärm. Att bygga lufttätt är en utmaning och det ställer höga krav på projektören och montören. Med Isover Vario TightTec underlättar vi arbetet och förenklar en annars komplex och tidskrävande konstruktionsdetalj, avslutar Birgitta Rydén. 57

19 Rör och kanaler kan vara dyra energitjuvar Via varmvattenledningar och ventilationskanaler transporteras stora mängder energi som är tänkt att förse dig och ditt hus med värme. Om ledningarna är dåligt isolerade bidrar det till energiförluster som kostar mycket pengar under ett år. Kraven på god isolering av rör och kanaler omnämns också i Boverkets byggregler. I byggreglerna tar man ett helhetsgrepp när det gäller husets energianvändning. I energianvändningen inkluderas all energi som levereras till huset; uppvärmning, kyla, tappvarmvatten, drift av installationer och övrig fastighetsel. Denna specifika energianvändning formuleras som byggnadens energianvändning under ett normalår dividerad med golvarean och är även det mått som används i den nya Energideklarationen. Läs gärna mer på sidan 22. Höga energipriser i kombination med ovanstående nya krav på husets energianvändning gör att det finns all anledning för husägare att se över isoleringen av rör och eventuella ventilationskanaler. Vattenledningar Tappvarmvatten bör hålla en temperatur av lägst 50 C efter tappstället för att man ska kunna sköta personlig hygien och hushållssysslor. För att uppnå detta utan onödig uppvärmningskostnad är det nödvändigt att isolera rören väl. Det är enkelt att kontrollera och åtgärda den befintliga isoleringen själv, tappvarmvatten- och varmvattencirkulationsrör bör ha minst 40 mm rörisolering. Behöver du åtgärda så använd gärna Isover TapeLock rörskål och behöver du hjälp är du välkommen att ringa oss på Isover. Även rör för tappkallvatten bör isoleras väl, främst för att förhindra att vattnet värms upp oavsiktligt. Tappkallvatten bör inte vara varmare än rumstemperatur eftersom risken för tillväxt av legionellabakterier annars ökar. Särskilt stor blir risken om rören ligger i schakt tillsammans med varma rörledningar. För att förhindra uppvärmning bör rören isoleras, välj Isover TapeLock rörskålar som dessutom förhindrar kondens. Ventilationskanaler Ventilationsanläggningar med aggregat för återvinning av värme blir allt vanligare i nya hus, ofta i välisolerade hus med en energieffektiv konstruktion. Särskilt viktigt är det då att kanalerna för tilluft, återluft eller frånluft inte förlorar sitt energiinnehåll på vägen till inblåsningsstället eller återvinningsaggregatet. Genom att ha en god isolering på tilluftkanalerna förhindrar du att luften i kanalen kyls ner på vägen till inblåsningsstället och orsakar dragproblem i rummet. Motsvarande resonemang gäller kanaler som transporterar kyld luft; dålig isolering kan medföra att kanalluften värms upp för mycket på väg till inblåsningsstället. Särskilt stor risk för energiförluster finns om kanalerna ligger i ett ouppvärmt utrymme, till exempel på en vind. Genom att se till att du har en effektiv isolering på kanalerna minskar du risken för energiförluster och ökar verkningsgraden på återvinningsaggregatet. Om oisolerade kanaler med varm luft passerar kalla partier riskerar man dessutom att få kondensproblem invändigt i kanalerna. 58

Grundtips för golvvärme. isolering & fönster golvmaterial inomhustemperatur

Grundtips för golvvärme. isolering & fönster golvmaterial inomhustemperatur Grundtips för golvvärme isolering & fönster golvmaterial inomhustemperatur Grundtips för golvvärme Med golvvärme ska man kunna sänka inomustemperaturen och samtidigt öka komforten. En av förutsättningarna

Läs mer

Sveriges första Isover Multi-Comfort House: BRF Dalgången vid Ramberget i Göteborg

Sveriges första Isover Multi-Comfort House: BRF Dalgången vid Ramberget i Göteborg Sveriges första Isover Multi-Comfort House: BRF Dalgången vid Ramberget i Göteborg BRF Dalgången Sveriges första Isover Multi-Comfort House Isover Multi-Comfort House är ett helhetskoncept för energisnålt

Läs mer

Isolera källare. KÄLLARE: Inifrån. Viktigt

Isolera källare. KÄLLARE: Inifrån. Viktigt KÄLLARE: Inifrån Isolera källare Det bästa sättet att tilläggisolera källaren är utvändigt. Genom att placera värmeisoleringen på utsidan blir källarväggen varm och torr, vilket är bra ur fuktsynpunkt.

Läs mer

TA HAND OM DITT HUS Renovera och bygga nytt. Örebro 2011-10-25

TA HAND OM DITT HUS Renovera och bygga nytt. Örebro 2011-10-25 TA HAND OM DITT HUS Renovera och bygga nytt Örebro 2011-10-25 Kristina Landfors KanEnergi Sweden AB Tel: 076-883 41 90 På dagordningen Helhetssyn Renovera och bygga till Klimatskal och isolering Fukt Ventilation

Läs mer

Isolering och klimatfrågan

Isolering och klimatfrågan Isolering och klimatfrågan T1-03 2008-03 B1-02 2008-03 Med isolering bidrar vi till ett bättre globalt klimat Klimatförändringarna är vår tids stora miljöfråga. Utsläppen av växthusgaser, framförallt koldioxid,

Läs mer

Vindsutrymmen Allmänna råd

Vindsutrymmen Allmänna råd Vindsutrymmen Allmänna råd Vindsbjälklaget upptar vanligen en stor yta i byggnaden och där finns ofta plats att lägga ett tjockt isolerskikt. Det är ett bra sätt att minska byggnadens energianvändning,

Läs mer

Renovering och tilläggsisolering

Renovering och tilläggsisolering Renovering och tilläggsisolering Renovering och tilläggsisolering av äldre bostäder Etterisolering og rehabilitering Renovering och tilläggsisolering Innehåll: Inledning... 3 Renovering... 4 Bostäder byggda

Läs mer

Att tilläggsisolera. swedisol.se

Att tilläggsisolera. swedisol.se Att tilläggsisolera. Klimatskärmen. Väggar, golv och tak samt fönster och ytterdörrar. Energianvändningen i byggnader svarar idag för ca 40% av den totala energianvändning i Sverige. Det är alltså av största

Läs mer

Köldbryggor. Årets vintermode: Prickigt och rutigt. Frosten får inte fäste. Köldbryggan förbinder ute med inne

Köldbryggor. Årets vintermode: Prickigt och rutigt. Frosten får inte fäste. Köldbryggan förbinder ute med inne Köldbryggor Köldbryggor består av icke isolerande material som förbinder en kall yta med en varm yta, t ex ute med inne. Årets vintermode: Prickigt och rutigt Bilderna är från Kalhäll i norra Stockholm.

Läs mer

Innan du börjar! Här får du goda råd som gör isolerjobbet enklare och slutresultatet bättre.

Innan du börjar! Här får du goda råd som gör isolerjobbet enklare och slutresultatet bättre. Innan du börjar! Här får du goda råd som gör isolerjobbet enklare och slutresultatet bättre. Använd tolk Avståndet mellan reglarna mäts från centrum till centrum och kallas för c-avstånd. Centrumavståndet

Läs mer

Fuktsäkra konstruktioner

Fuktsäkra konstruktioner Fuktsäkra konstruktioner Fuktsäkra tak Fuktsäkra väggar Fuktsäkra grunder Relaterad information Kontaktpersoner Ingemar Samuelson Tel: 010-516 51 59 Fuktsäkra tak Taket skall leda bort regnvatten. Denna

Läs mer

Saint-Gobain Isover AB

Saint-Gobain Isover AB Saint-Gobain Isover AB Isolerlösningar sedan 1933 B1-01 2008-02 Vi bygger framtiden Isover är en del av den franska koncernen Saint-Gobain som designar, tillverkar och distribuerar byggmaterial för framtidens

Läs mer

Husgrunder. Hus med källare. Källare. Källare. Källare Kryprum Platta på mark. Grundläggning. Yttergrundmur. Jordtryck

Husgrunder. Hus med källare. Källare. Källare. Källare Kryprum Platta på mark. Grundläggning. Yttergrundmur. Jordtryck Husgrunder Källare Hus med källare Hus med källare Principskiss Grundläggning Helgjuten, kantförstyvad betongplatta Längsgående grundplatta Yttergrundmur Murad Betonghålblock Lättbetongblock Lättklinkerblock

Läs mer

Husgrunder. Hus med källare. Källare. Källare. Källare Kryprum Platta på mark

Husgrunder. Hus med källare. Källare. Källare. Källare Kryprum Platta på mark Husgrunder Källare Hus med källare Hus med källare Principskiss Grundläggning Helgjuten, kantförstyvad betongplatta Längsgående grundplatta Yttergrundmur Murad Betonghålblock Lättbetongblock Lättklinkerblock

Läs mer

RIKSBYGGENS BRF. YSTADSHUS NR 10

RIKSBYGGENS BRF. YSTADSHUS NR 10 RIKSBYGGENS BRF. YSTADSHUS NR 10 ANVISNINGAR OCH FÖRKLARINGAR VID ISOLERING AV LÄGENHETSFÖRRÅD 2015-02-23 AB SKÅNSKA TEKNIK-& KONSULTTJÄNSTER ARBETSNUMMER 15005 AB Skånska Teknik- & Konsulttjänster Hyllie

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Ugglum 147:1

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Ugglum 147:1 Utgåva 1:1 2014-03-01 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Ugglum 147:1 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Markfukt. Grupp 11: Nikolaos Platakidis Johan Lager Gert Nilsson Robin Harrysson

Markfukt. Grupp 11: Nikolaos Platakidis Johan Lager Gert Nilsson Robin Harrysson Markfukt Grupp 11: Nikolaos Platakidis Johan Lager Gert Nilsson Robin Harrysson 1 Markfukt Vad är markfukt? Skador/Åtgärder Källförteckning Slutord 2 Vad är markfukt? Fukt är vatten i alla sina faser,

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Källsätter 1:9

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Källsätter 1:9 Utgåva 1:1 2014-08-01 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Källsätter 1:9 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Alva Rangsarve 1:25

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Alva Rangsarve 1:25 Utgåva 1:1 2014-05-21 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Alva Rangsarve 1:25 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rindö 3:42

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rindö 3:42 Utgåva 1:1 2014-08-19 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Rindö 3:42 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Annestorp 27:45

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Annestorp 27:45 Utgåva 1:1 2014-03-24 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Annestorp 27:45 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Bygga nytt. Påverka energianvändningen i ditt nya hem

Bygga nytt. Påverka energianvändningen i ditt nya hem 1 Bygga nytt Påverka energianvändningen i ditt nya hem Du som bygger nytt har chansen att göra rätt från början, vilket är mycket lättare än att korrigera efteråt. Den här broschyren är tänkt att ge en

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Tolered 37:4

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Tolered 37:4 Utgåva 1:1 2015-02-02 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Tolered 37:4 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Bygg så här 3. Tilläggsisolera ytterväggen utvändigt. paroc.se

Bygg så här 3. Tilläggsisolera ytterväggen utvändigt. paroc.se STIG RENSTRÖM Foto & Layout AB 2012 Bygg så här 3 Tilläggsisolera ytterväggen utvändigt paroc.se Informationen i denna broschyr är en beskrivning av de villkor och tekniska egenskaper som gäller för redovisade

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Tubberöd 1:273

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Tubberöd 1:273 Utgåva 1:1 2014-09-25 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Tubberöd 1:273 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

framtidens byggsystem!

framtidens byggsystem! Energieffektiva bostäder från FoamSystem möt framtidens krav med ny teknik Välkommen till framtidens byggsystem! Passivhus uppfört i Västra Hamnen, Malmö 20 I Sverige har vi en flera hundra år gammal tradition

Läs mer

Energideklaration av fastigheten Umeå Editshem 6 Björkvägen 52

Energideklaration av fastigheten Umeå Editshem 6 Björkvägen 52 Energideklaration av fastigheten Umeå Editshem 6 Björkvägen 52 Datum 2015-08-26 Energiexpert Linus Sandström Besiktningsdatum 2015-08-26 Rapport: Villauppgifter Fastighet Umeå Editshem 6 Kalkylerna grundas

Läs mer

ENERGISNÅLA GÖTENEHUS MODERN TEKNIK FÖR LÄGRE ENERGIKOSTNAD OCH MINSKAD MILJÖPÅVERKAN

ENERGISNÅLA GÖTENEHUS MODERN TEKNIK FÖR LÄGRE ENERGIKOSTNAD OCH MINSKAD MILJÖPÅVERKAN ENERGISNÅLA GÖTENEHUS MODERN TEKNIK FÖR LÄGRE ENERGIKOSTNAD OCH MINSKAD MILJÖPÅVERKAN Modern bekvämlighet med låg energiförbrukning Intresset för smarta energilösningar i boendet ökar. Samtidigt ställer

Läs mer

Boverkets Byggregler, BBR Isolering av klimatskärm och tekniska installationer

Boverkets Byggregler, BBR Isolering av klimatskärm och tekniska installationer Boverkets Byggregler, BBR Isolering av klimatskärm och tekniska installationer T3-01 2007-05 B5-02 2007-05 Ersätter Energihushållning, Nya krav i Boverkets Byggregler, BBR 2006-09 Energihushållning Boverkets

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blomkålssvampen 2

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blomkålssvampen 2 Utgåva 1:1 2014-08-27 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Blomkålssvampen 2 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Energieffektiviseringens risker Finns det en gräns innan fukt och innemiljö sätter stopp? Kristina Mjörnell SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Energieffektiviseringens risker Finns det en gräns innan fukt och innemiljö sätter stopp? Kristina Mjörnell SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Energieffektiviseringens risker Finns det en gräns innan fukt och innemiljö sätter stopp? Kristina Mjörnell SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Stor potential för energieffektivisering I Sverige finns

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Vågbro 26:1

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Vågbro 26:1 Utgåva 1:1 2012-10-23 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Vågbro 26:1 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Byggnadstypologier Sverige

Byggnadstypologier Sverige Byggnadstypologier Sverige Inneha llsfo rteckning Byggnadstypologier... 3 Bakgrund... 3 Exempel klimatzon 3 Enfamiljshus byggt innan 1960 (area 125 m 2 )... 4 Exempel klimatzon 3 Enfamiljshus byggt innan

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Västerhejde Vibble 1:362

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Västerhejde Vibble 1:362 Utgåva 1:1 2014-10-24 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Västerhejde Vibble 1:362 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Bygg så här 5. Tilläggsisolera golvbjälklaget. paroc.se

Bygg så här 5. Tilläggsisolera golvbjälklaget. paroc.se STIG RENSTRÖM Foto & Layout AB 2012 Bygg så här 5 Tilläggsisolera golvbjälklaget paroc.se Informationen i denna broschyr är en beskrivning av de villkor och tekniska egenskaper som gäller för redovisade

Läs mer

Uppvärmning av flerbostadshus

Uppvärmning av flerbostadshus Uppvärmning av flerbostadshus Karin Lindström 2014-06-11 2014-06-11 Utbildningens upplägg Fördelningen av energi i ett flerbostadshus Uppvärmning Tappvarmvatten Val av värmesystem Samverkan med boende

Läs mer

Energideklaration av fastigheten Umeå Rovfågeln 16 Falkvägen 6

Energideklaration av fastigheten Umeå Rovfågeln 16 Falkvägen 6 Energideklaration av fastigheten Umeå Rovfågeln 16 Falkvägen 6 Datum 2015-05-26 Energiexpert Linus Sandström Besiktningsdatum 2015-05-25 Rapport: Villauppgifter Kalkylerna grundas på följande uppgifter

Läs mer

Materialspecifikation för Isover InsulSafe

Materialspecifikation för Isover InsulSafe Materialspecifikation för Isover InsulSafe 2009-09-10 Tillhörande handling nr 1 Material Brandegenskaper Korrosion Lösfyllnadsisolering av glasull utan bindemedel tillverkad av Saint Gobain Isover AB.

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Barlingbo Lillåkre 1:24

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Barlingbo Lillåkre 1:24 Utgåva 1:1 2014-05-27 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Barlingbo Lillåkre 1:24 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Om Sveriges första passivhusvilla

Om Sveriges första passivhusvilla Går det att bygga ett hus som inte behöver vare sig element eller golvvärme? Som tar vara på kroppsvärme och värmen från hushållsapparater men samtidigt ger ett bra inomhusklimat? Den här foldern ger en

Läs mer

Bygg säkert med cellplast

Bygg säkert med cellplast Bygg säkert med cellplast Smarta tips som lär dig använda cellplast på ett effektivt och säkert sätt. För dig som är byggare eller byggherre. EPS bygg isolering Beprövat isoleringsmaterial med många fördelar

Läs mer

Version OPM 3-15. Monteringsanvisning för fuktskyddsisolering

Version OPM 3-15. Monteringsanvisning för fuktskyddsisolering Version OPM 3-15 Monteringsanvisning för fuktskyddsisolering En varm och torr grund ger dig kvalitet i ditt boende. Utvändig isolering är bäst. Källarväggar bör man isolera utvändigt. Utvändig isolering

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Millegarne 2:36

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Millegarne 2:36 Utgåva 1:1 2013-03-22 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Millegarne 2:36 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Frötjärn 6

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Frötjärn 6 Utgåva 1:1 2014-12-02 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Frötjärn 6 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Bygg så här 1. Tilläggsisolera vindsbjälklaget. paroc.se

Bygg så här 1. Tilläggsisolera vindsbjälklaget. paroc.se STIG RENSTRÖM Foto & Layout AB 2012 Bygg så här 1 Tilläggsisolera vindsbjälklaget paroc.se Informationen i denna broschyr är en beskrivning av de villkor och tekniska egenskaper som gäller för redovisade

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Ålsta 3:197

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Ålsta 3:197 Utgåva 1:1 2013-04-11 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Ålsta 3:197 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Plåt och kondens FUKT RELATIV FUKTIGHET. 2015-04-16 Utgåva 2

Plåt och kondens FUKT RELATIV FUKTIGHET. 2015-04-16 Utgåva 2 2015-04-16 Utgåva 2 Plåt och kondens FUKT Den luft vi andas innehåller alltid en större eller mindre mängd osynlig fukt s.k. vattenånga. Ju högre luftens temperatur är, desto mer vattenånga kan den innehålla.

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-06-08 Fastighetsbeteckning: Skegrie 35:7 Adress/ort: Solängen 17, Trelleborg Besiktigad av (certnr): Caspar Skog (5449) Företag: Eklund

Läs mer

Tätskikt. Hur tätt är tätskiktet. Yttervägg med ångspärr

Tätskikt. Hur tätt är tätskiktet. Yttervägg med ångspärr Det är inte alldeles ovanligt med skador i ytterväggar kring våtrum med kakel eller andra keramiska plattor. Hur tätt är tätskiktet Både skadeutredare och försäkringsbolag har konstaterat att skador uppstått

Läs mer

Fuktskadade uteluftsventilerade vindar

Fuktskadade uteluftsventilerade vindar Fuktskadade uteluftsventilerade vindar Författare: Adam Stark E-post: adam.stark@hotmail.com Utbildning: Yrkeshögskoleutbildning Byggproduktionsledare, 400 Yh-poäng Utbildningsanordnare: IUC i Kalmar AB

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Kollanda 1:19

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Kollanda 1:19 Utgåva 1:1 2012-04-04 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Kollanda 1:19 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Utvärdering utvändig isolering på 1½ plans hus

Utvärdering utvändig isolering på 1½ plans hus Utvärdering utvändig isolering på 1½ plans hus Referenstest av utvändig isolering på 1½-plans hus Bakgrund Monier har lång internationell erfarenhet av att arbeta med olika metoder för att isolera tak.

Läs mer

Dags att dränera? ~ Vi i Villa

Dags att dränera? ~ Vi i Villa Page 1 of 6 Måndag 26 april 2010 Betyg:4,0 Dags att dränera? Flagnade färg och fuktfläckar på källarväggen - hur allvarligt är det? Hur vet jag att dräneringen fungerar? Och när är det läge att byta? Träsk

Läs mer

Bygg och bo energismart i Linköping

Bygg och bo energismart i Linköping Bygg och bo energismart i Linköping Snart kommer du att flytta in i ett nybyggt hus i Linköping. Gratulerar! Att få planera och bygga sitt drömhus hör till höjdpunkterna i livet. Det är samtidigt ett stort

Läs mer

Energirapport. med smarta tips. Datum för besiktning: 9 september 2015. Sunnanvindsg 7, Västerås. Besiktigad av (certnr): Ola Eklund (1087)

Energirapport. med smarta tips. Datum för besiktning: 9 september 2015. Sunnanvindsg 7, Västerås. Besiktigad av (certnr): Ola Eklund (1087) Energirapport med smarta tips Datum för besiktning: 9 september 2015 Adress/ort: Sunnanvindsg 7, Västerås Besiktigad av (certnr): Ola Eklund (1087) Företag: Eklund & Eklund Energideklarationer AB Denna

Läs mer

Tilläggsisolera. Tillägsisolera och spara pengar!

Tilläggsisolera. Tillägsisolera och spara pengar! Tilläggsisolera Tillägsisolera och spara pengar! Så enkelt det var att isolera Nu sparar vi pengar Tips, råd och monteringsanvisningar Det lönar sig att tilläggsisolera Att tilläggsisolera ditt hus är

Läs mer

Icopal FONDA för källarytterväggar. System FONDA. Effektiv dränering och isolering av källarytterväggar

Icopal FONDA för källarytterväggar. System FONDA. Effektiv dränering och isolering av källarytterväggar Icopal FONDA för källarytterväggar System FONDA Effektiv dränering och isolering av källarytterväggar Unika och säkra lösningar för din källaryttervägg Källarytterväggen den utsatta byggnadsdelen Fukt

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Fatet 9

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Fatet 9 Utgåva 1:1 2015-02-02 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Fatet 9 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE ENERGIDEKLARATION

Läs mer

CLIMA COMFORT. för 1½ plans hus ENKLASTE VÄGEN TILL ETT NYTT TAK

CLIMA COMFORT. för 1½ plans hus ENKLASTE VÄGEN TILL ETT NYTT TAK CLIMA COMFORT Tilläggsisolering för 1½ plans hus ENKLASTE VÄGEN TILL ETT NYTT TAK Det finns flera goda skäl till att tilläggsisolera ditt TAK Stigande kostnader för uppvärmning ökar intresset för att tilläggsisolera

Läs mer

Jackon. Jackodren. Dränering och utvändig isolering av källarväggar TYPGODKÄNNANDE BEVIS 0576/94. www.jackon.se. 06-2007 ersätter 11-2005

Jackon. Jackodren. Dränering och utvändig isolering av källarväggar TYPGODKÄNNANDE BEVIS 0576/94. www.jackon.se. 06-2007 ersätter 11-2005 Jackon Jackodren 06-2007 ersätter 11-2005 Dränering och utvändig isolering av källarväggar TYPGODKÄNNANDE BEVIS 0576/94 www.jackon.se Jackon Jackodren Denna broschyr är tänkt som en rekommendation och

Läs mer

Varifrån kommer fukten?

Varifrån kommer fukten? Fukt Fukt är det naturligaste vi har runt omkring oss och en grundförutsättning för vår existens och vårt välbefinnande. Fukt finns i luften, på marken, i material och ledningar. Fukt förekommer i 3 olika

Läs mer

Del av fuktsäkerhetsprojektering på våtrumsytterväggar SP Rapport 4P00562. April 2014

Del av fuktsäkerhetsprojektering på våtrumsytterväggar SP Rapport 4P00562. April 2014 Del av fuktsäkerhetsprojektering på våtrumsytterväggar SP Rapport 4P00562. April 2014 www.bkr.se www.gvk.se www.vatrumsmalning.se www.säkervatten.se Innehållsförteckning Projektgruppen 3 Resultat 3 Fuktsäkerhetsprojektering

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rindö 3:286

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rindö 3:286 Utgåva 1:1 2014-05-19 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Rindö 3:286 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Boverkets nya energikrav BBR, avsnitt 9 Energihushållning

Boverkets nya energikrav BBR, avsnitt 9 Energihushållning Boverkets nya energikrav BBR, avsnitt 9 Energihushållning Några nyheter i BBR avsnitt 9 Energihushållning Skärpning av kraven på specifik energianvändning för byggnader med annat uppvärmningssätt än elvärme.

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Jordärtskockan 1

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Jordärtskockan 1 Utgåva 1:1 2015-01-16 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Jordärtskockan 1 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Hur långt kan vi nå? Hur effektiva kan befintliga hus bli? Åke Blomsterberg Energi och ByggnadsDesign Arkitektur och byggd miljö Lunds Universitet

Hur långt kan vi nå? Hur effektiva kan befintliga hus bli? Åke Blomsterberg Energi och ByggnadsDesign Arkitektur och byggd miljö Lunds Universitet 1 Hur långt kan vi nå? Hur effektiva kan befintliga hus bli? Åke Blomsterberg Energi och ByggnadsDesign Arkitektur och byggd miljö Lunds Universitet WSP Environmental 2 Miljonprogrammet Bakgrund - Fram

Läs mer

REFLEKTERANDE VÄRMEISOLERING

REFLEKTERANDE VÄRMEISOLERING REFLEKTERANDE VÄRMEISOLERING * Reflektion av mikrovågor uppmätt av Jan Boljang 2009-05-19 ThermoReflekt är en reflekterande isolering där värmen respektive kylan studsar tillbaka, men även mikrovågor*.

Läs mer

Otätheten suger. Konsekvenser Kostnader Krav

Otätheten suger. Konsekvenser Kostnader Krav Otätheten suger Konsekvenser Kostnader Krav Information från projektet Lufttäthetsfrågorna i byggprocessen Etapp B. Tekniska konsekvenser och lönsamhetskalkyler Otätheten suger 1 Lufttätt informationsmaterial

Läs mer

Energieffektiva takvärmesystem. Highest Credit Rating since 1997

Energieffektiva takvärmesystem. Highest Credit Rating since 1997 Energieffektiva takvärmesystem Highest Credit Rating since 1997 Det naturliga sättet för uppvärmning! Solen är vår mest fantastiska energikälla. Allt liv är beroende av den. Solens värmestrålar färdas

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Björnäs 12:11

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Björnäs 12:11 Utgåva 1:1 2014-03-28 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Björnäs 12:11 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Munspelet i Lund. Ny energismart skola med REDAir FLEX och REDAir LINK

Munspelet i Lund. Ny energismart skola med REDAir FLEX och REDAir LINK Munspelet i Lund Ny energismart skola med REDAir FLEX och REDAir LINK Munspelet är en skola i Lund för barn upp till årskurs tre. När den drabbades av fukt- och mögel skador beslöt kommunen att bygga en

Läs mer

04 SE. Vägledning. Fukt

04 SE. Vägledning. Fukt 04 SE Vägledning Fukt Dinesen fuktvägledning Februari 2011 Väsentligt att känna till innan man lägger trägolv Sida 3 Sida 4 Innehåll Dinesen fuktvägledning Fukt och trägolv 6 Träets egenskaper 6 Luftfuktighet

Läs mer

Boverkets Byggregler, BBR

Boverkets Byggregler, BBR Boverkets Byggregler, BBR Isolering av klimatskärm och tekniska installationer T3-01 2009-03. Ersätter Boverkets Byggregler, BBR Isolering av klimatskärm och tekniska installationer T3-01 2007-05 B5-02

Läs mer

Installationsanvisningar

Installationsanvisningar Installationsanvisningar Installationsinstruktioner för Solidfloor trägolv Läs noga genom dessa instruktioner innan du börjar läggningsarbetet. Kontrollera noga att alla golvbrädor är felfria före läggning

Läs mer

Författare: Peter Roots och Carl-Eric Hagentoft

Författare: Peter Roots och Carl-Eric Hagentoft Nu finns ett exempel på en fuktsäker och energieffektiv LC-grund med golvvärme. Resultaten från ett provhus i Bromölla visar att LC-grunden är både fuktsäker och energieffektiv. Författare: Peter Roots

Läs mer

Vad är ett passivhus?

Vad är ett passivhus? Vad är ett passivhus? Komfortabelt Miljövänligt Lönsamt Lättskött Vad är ett passivhus? Passivhus har god komfort med bra luft och inget drag eller kallras. Passivhus är prisvärda. Små extrakostnader kompenseras

Läs mer

Information och Instruktion bastutunna

Information och Instruktion bastutunna Information och Instruktion bastutunna Underlag för bastu Bastun står stadigt på limträkonsoler som är 150 breda och med en tjocklek på ca10cm. Undertill på dessa konsoler sitter det tryckimpregnerade

Läs mer

Bygg klimatsmart 2010-02-16

Bygg klimatsmart 2010-02-16 Bygg klimatsmart 2010-02-16 Några tips för hållbart byggande! Du kan tjäna mycket på att bygga ett energisnålt hus. Det är betydligt enklare och billigare, att göra rätt från början än att göra åtgärder

Läs mer

Vattenskaderisker i lågenergihus

Vattenskaderisker i lågenergihus Vattenskaderisker i lågenergihus Rolf Kling, Teknisk chef, VVS-Företagen, rolf.kling@vvsföretagen.se Ivo Martinac, Professor, KTH-Installations- och Energiteknik, im@kth.se Nordiskt Vattenskadeseminarium

Läs mer

Energideklaration. Brf Tidplanen. EVU Energi & VVS Utveckling AB. Brf Tidplanen. Haninge Ålsta 3:119. Anders Granlund

Energideklaration. Brf Tidplanen. EVU Energi & VVS Utveckling AB. Brf Tidplanen. Haninge Ålsta 3:119. Anders Granlund Typ av Energideklaration 2009-04-06 Anders Granlund 1(8) Projekt nr: 101694,000 Haninge Ålsta 3:119 Anders Granlund Annedalsvägen 9, 227 64 LUND Tel 046-19 28 00. Fax 046-32 00 39 Organisationsnr 556471-0423,

Läs mer

MILJÖBYGGSYSTEM. Bygg lufttätt med cellulosaisolering - För sunda hus. isocell.se

MILJÖBYGGSYSTEM. Bygg lufttätt med cellulosaisolering - För sunda hus. isocell.se MILJÖBYGGSYSTEM Bygg lufttätt med cellulosaisolering - För sunda hus :: ISOCELL MILJÖBYGGSYSTEM - Tätskikt & Cellulosaisolering Med IsoCell miljöbyggsystem går det att bygga sunda hus eller hus som andas,

Läs mer

TEGEL LEVER LÄNGRE. Det vill du också göra TEGELINFORMATION.SE

TEGEL LEVER LÄNGRE. Det vill du också göra TEGELINFORMATION.SE TEGEL LEVER LÄNGRE Det vill du också göra TEGELINFORMATION.SE DET GÄLLER vår hälsa När vi bygger nytt eller renoverar, tänker vi mycket på om ekonomin är hållbar. Under de senaste åren har vi även uppmärksammat

Läs mer

MONTERINGSANVISNING. www.isotimber.se

MONTERINGSANVISNING. www.isotimber.se MONTERINGSANVISNING www.isotimber.se Isolerande och bärande väggsystem IsoTimber är ett väggsystem för ytterväggar och innerväggar. IsoTimber är trä och luft, inga andra material. IsoTimber väggsystem

Läs mer

om hur du stoppar fukt & mögel i ditt hem METRO THERM

om hur du stoppar fukt & mögel i ditt hem METRO THERM om hur du stoppar fukt & mögel i ditt hem METRO THERM 1 Vatten är grunden för liv & mögel Vatten är grunden för allt liv. Därför söker vi människor efter dessa dyra droppar i öknar och på Mars. Men ibland

Läs mer

Installation av Värmefilm, värmefolie.

Installation av Värmefilm, värmefolie. Installation av Värmefilm, värmefolie. Till en början ska du se till att beställa rätt mängd material inför installationen. Detta får du hjälm med i dokumentet (Beräkning.pdf). Se till att vara noggrann

Läs mer

Miljövänlig cellulosaisolering sparar energi och pengar

Miljövänlig cellulosaisolering sparar energi och pengar Insulation Technology Made in Sweden Miljövänlig cellulosaisolering sparar energi och pengar Cellulosaisolering är energibesparande och ger samtidigt ett friskt och behagligt inomhusklimat. NYHET! icell

Läs mer

Passivhusförskola Skogslunden

Passivhusförskola Skogslunden 1(14) Uppföljning År 1 2011-10-26 Passivhusförskola Skogslunden Inledning Förskolan Skogslunden är byggt som ett passivhus. Denna rapport redovisar mätningar för energiförbrukningen i Skogslunden under

Läs mer

LEVANDE HUS. Tema: Isolering och klimatet. 96 sidor inspiration och gör-det-själv-anvisningar ETT IDÉMAGASIN FÖR HUSÄGARE

LEVANDE HUS. Tema: Isolering och klimatet. 96 sidor inspiration och gör-det-själv-anvisningar ETT IDÉMAGASIN FÖR HUSÄGARE LEVANDE HUS ISOLERA TIPS & RÅD INSPIRATION BYGGA NYTT RENOVERA 96 sidor inspiration och gör-det-själv-anvisningar Tema: Isolering och klimatet ETT IDÉMAGASIN FÖR HUSÄGARE Apropå energieffektivitet! Effektivitet

Läs mer

Octopus för en hållbar framtid

Octopus för en hållbar framtid EN MILJÖVÄNLIG VÄRMEPUMP FÖR IDAG OCH IMORGON Octopus har utvecklat och tillverkat värmepumpar sedan 1981 och har genom flera års utveckling tagit fram det bästa för miljön och kunden. Den senaste produkten

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Fullblodet 42

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Fullblodet 42 Utgåva 1:1 2014-09-22 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Fullblodet 42 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

RENOVERING MED GIPSSKIVOR

RENOVERING MED GIPSSKIVOR RENOVERING MED GIPSSKIVOR SKIVTYPER Norgips gipsskivor är lämpliga för renovering både om man vill ha en snygg yta och när man skall göra en mera omfattande förbättring av befintlig konstruktion. Nästan

Läs mer

Varför isolera? Bevara din energi

Varför isolera? Bevara din energi Varför isolera? Bevara din energi Se över klimatskärmen! Varför isolera? Ibland glöms det bort vilka stora effekter en bra isolerad bostad kan innebära i sparade energikostnader, bättre inomhusmiljö, ökat

Läs mer

Uppföljning av lufttäthet i klimatskalet ett år efter första mätningen

Uppföljning av lufttäthet i klimatskalet ett år efter första mätningen Finnängen Husarv. 57, Ljungsbro Datum 2012-02-02 Rapportnummer 12-157 S 1 av ( 8 ) Uppföljning av lufttäthet i klimatskalet ett år efter första mätningen Ansvarig:!!! Fuktsakkunnig, Certifierad Energiexpert

Läs mer

Skånes Energikontor, Energieffektivisering, Lund 9 april

Skånes Energikontor, Energieffektivisering, Lund 9 april Energieffektivisering i flerbostadshus Se helheten, undvik fällorna och prioritera rätt Catarina Warfvinge 130409 Vi har tuffa energimål att klara; år 2020-20% och år 2050 50% Oljekris Energianvändning

Läs mer

Spar energi och värna om vår miljö

Spar energi och värna om vår miljö Spar energi och värna om vår miljö Innehåll Inledning 2 Bli ett ljushuvud 3 Medicinsk utrustning 4 Tänk på temperaturen 6 Använd apparater smart 8 Köket en energifälla 10 Inledning Över 40 000 personer

Läs mer

Modernt värmesystem för väggar, golv och tak. www.m-therm.com

Modernt värmesystem för väggar, golv och tak. www.m-therm.com Modernt värmesystem för väggar, golv och tak. Member of: Uppvärmning i väggen: Använd M-Therms 24 volt uppvärmning och få en hälsosam miljö som är ekonomisk, pålitlig, lätt att använda, flexibel och bekväm.

Läs mer

undersökning vart tar min energi vägen- tar vägen! Är ditt hushåll Expert eller Nybörjare på att spara energi?

undersökning vart tar min energi vägen- tar vägen! Är ditt hushåll Expert eller Nybörjare på att spara energi? vart tar min energi vägen- undersökning Är ditt hushåll Expert eller Nybörjare på att spara energi? Svara på några enkla frågor och se vart energin tar vägen! www.energismartagrannar.se Med denna vart

Läs mer

Stall och ventilation för hästar. Anders Ehrlemark

Stall och ventilation för hästar. Anders Ehrlemark Stall och ventilation för hästar Anders Ehrlemark Bostäder och lokaler för människor Stora utrymmen per person Viktigt med termisk komfort Obetydlig värmeavgivning från människorna ger uppvärmningsbehov

Läs mer

marmoleum LÄGGNINGSANVISNING

marmoleum LÄGGNINGSANVISNING marmoleum LÄGGNINGSANVISNING creating better environments LÄGGNINGSANVISNING Läggningsanvisning för Marmoleum click Allmän information Marmoleum Click har en ytbeläggning av linoleum som i huvudsak är

Läs mer

Energideklaration sammanställning

Energideklaration sammanställning Energideklaration sammanställning Brf Blomgläntan Alingsås 2009-09-30 Utförd av: Hans Malmer 1(7) Sammanfattning har på uppdrag av Brf Blomgläntan utfört energideklaration av fastigheten. Syftet med denna

Läs mer