Tio danska villor - utan värmesystem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tio danska villor - utan värmesystem"

Transkript

1 Tio danska villor - utan värmesystem Under 2007 sattes spaden i jorden till Danmarks hittills största utvecklingsprojekt för villor utan traditionellt värmesystem och med ett optimalt inomhusklimat. Isover tog initiativet till projektet för några år sedan med målet att medverka till att prägla den danska energidebatten och visa att man kan bygga passivhus med dansk byggtradition i botten. De tio villorna i projektet KOMFORT- HUSENE ska inspirera och vara levande exempel på att villor kan byggas med passiv uppvärmning. KOMFORT-HUSENE i Skibet vid Vejle i Danmark innehåller nämligen svaren på de aktuella energi- och miljöutmaningarna: Energianvändningen till uppvärmning är mycket låg. Bidraget till CO 2 -utsläppen är därför mycket lågt. Boendekomforten, inomhusklimatet och allergivänligheten är utmärkt. KOMFORT-HUSENE kan därför forma riktlinjerna för framtidens danska villor med fokus på ökad komfort och miljövänlighet. - Om byggmetoderna från Skibet blir lika vanliga här i Danmark som i till exempel Tyskland kan det medverka till att minska vårt utsläpp av CO 2 radikalt, säger Jan Riis från Isover i Danmark. nio konsortier bestående av byggföretag, arkitekter, ingenjörer med flera. Allt som allt är flera hundra personer involverade i KOMFORT-HUSENE. Mätning ger hundratusentals värdefulla värden Under en treårsperiod kommer energianvändningen i de tio husen att mätas var femte minut. Det kommer att ge ca 288 värden om dagen och ca värden totalt. Forskningsprojektet ska dokumentera att värmebehovet inte överstiger 15 kwh per kvadratmeter och år och att den totala primärenergianvändningen håller sig inom 120 kwh per kvadratmeter och år, säger civilingenjör Tine S. Larsen på Aalborg Universitet. Dessutom kommer vi att dokumentera inomhusklimatet genom att mäta bland annat temperatur, luftfuktighet och CO 2 samt dagsljusinsläpp. Projektet kommer att ge den danska byggbranschen en solid bakgrund för att kunna gå till byggherrarna och sälja mer energieffektiva lösningar, svslutar Jan Riis Nielsen. Läs mer på Projektet har en lång rad intressenter och har fungerat som en läroprocess. Bakom de tio husen i Skibet står 40

2 41

3 Sveriges första Isover Multi-Comfort House Isover Multi-Comfort House är ett helhetskoncept för energisnålt byggande med hög ljudprestanda, utvecklat av Saint-Gobain Isover på internationell nivå. Vid Ramberget i Göteborg har Sveriges första hus enligt konceptet byggts. Med de 26 bostadsrätterna på Dalgången vid Ramberget i Göteborg förverkligas många års forskning och produktutveckling, i ett projekt där spetskompetenser från flera håll får en chans att mötas och arbeta tillsammans. Beställare är Egnahemsbolaget i Göteborg medan JÅLAB BYGG ansvarar för entreprenaden. Isover fungerar som inspiratör och kunskapsförmedlare genom hela projektet. Att satsa på att bygga energisnåla hus är en strategi Egnahemsbolaget haft ett tag. Med radhusen i Lindås var vi först i Sverige med att bygga hus utan värmesystem. Egnahemsbolaget ägs av Göteborgs kommun och vi har ett uppdrag att ligga i den absoluta framkanten när det gäller teknikutvecklingen inom byggsektorn, säger Agneta Längvik som är marknadsansvarig på Göteborgs Egnahems AB. Att man valt Isover Multi-Comfort House menar Agneta beror på att konceptet är väl genomtänkt. Vi känner att här finns det gedigen kunskap och en vilja att göra allt rätt, inte minst eftersom det är Isovers första koncepthus i Sverige som nu byggs. Det blir ett sätt för oss att ytterligare spetsa vår kompetens. Kunskap flyttar gränser Ett normalbyggt hus enligt dagens standard får maximalt använda 110 kilowattimmar per kvadratmeter golvyta och år, exklusive hushålls-el. För huset vid Ramberget är målet satt till 40 då man tagit hänsyn till byggnadernas förutsättningar med betydande skugga vintertid. En nivå som inte bara kräver isolerprodukter och konstruktioner med bästa möjliga U-värde, utan också kunskap och förmåga att göra rätt vid planering, projektering och utförande. På Isover finns kunskap som gör det möjligt att ligga i täten när det gäller passivhus. Flera av Isovers isolerprodukter har marknadens bästa isolervärde, vilket 42

4 förstås är en anledning till att vi kunnat ta fram det nya helhetskonceptet, säger Bo Björk på Isover som länge jobbat aktivt med att informera och sprida kunskaperna om Isover Multi-Comfort House. Exempel på ingående isolerprodukter är Isover Fasadskiva 31 och Isover UNI-skiva 33 med det låga lambdavärdet 0,033 W/m C (ju lägre värde desto bättre isolerförmåga) samt Isover InsulSafe lösull. I ett Isover Multi-Comfort House ingår också Isover Vario Duplex UV, en intelligent ångbroms som ger en lufttät och torr klimatskärm. En viktig förutsättning för energieffektiva byggnader är att klimatskärmen är lufttät. Med Isover Vario Duplex UV kan vi uppnå det, samtidigt som skiktet har den unika förmågan att öppna sin struktur på sommaren och stänga den på vintern. Det gör att eventuell fukt inte accumleras i konstruktionen utan lättare torkar ut. Komforten bättre Tvärtemot vad man kan tro så är komforten i ett rätt använt Isover Multi-Comfort House bättre än i ett vanligt, normaluppvärmt hus. Den tjocka isoleringen bidrar till att hålla temperaturen jämn och ljudnivån inne i lägenheten komfortabel. Innerytorna på väggar och fönster har en behaglig temperatur, därför slipper man problem som drag och kallras. Detta är en komfortkänsla som är svår att uppnå tekniskt och ekonomiskt i ett standardhus. Men eftersom komfort alltid är en subjektiv fråga kommer vi att intervjua dem som bor i lägenheterna efter cirka ett och ett halvt år och undersöka hur de upplever komforten. Vi har också tagit fram en manual om hur man kan och bör använda ett passivhus på ett energimedvetet sätt. För trots allt måste man vara medveten om sin livsstil. Det går inte att duscha i en halvtimme varje dag och tro att man kan bibehålla de låga energikostnaderna, konstaterar Bo. Exempel på planlösning från Ramberget BRF. Manual om hur man kan och bör bo i ett passivhus. Energiförbrukningen i ett Isover Multi-Comfort House är normalt 30 kilowattimmar per kvadratmeter golvyta och år jämfört med dagens krav på max 110. Bilden visar energianvändning i fyra olika villor från osiolerat till passivhus. 43

5 Så får du en varm och ombonad källare Källaren kan ju vara ett perfekt ställe att förvara trädgårdsmöblerna på. Men med rätt isolering kan du förvandla utrymmet till värdefull boyta, kanske ett extra lekrum, ett mysigt TV-rum eller ett praktiskt kontor. Du får extra kvadratmeter i huset utan att behöva bygga till! I många lite äldre hus är källaren ofta konstruerad för exempelvis förvaring av mat och inte ämnad för boende. Det kan vara källare med tjocka naturstensväggar och jordgolv eller stenbelagt jordgolv, och de är ofta kalla och fuktiga. Dessa källare är inte gjorda för att isoleras och kan till och med skadas om de torkar ut. Men de flesta hus från 30-talet och framåt har källare som går att isolera och inreda. Och det är ju en utmärkt möjlighet att öka husets boyta utan att behöva bygga till. Men för att undvika framtida problem är det viktigt att du gör rätt när du isolerar. Är källaren fuktig? Källarväggen kan isoleras på två sätt, antingen utifrån eller inifrån. Utvändig isolering är att föredra eftersom det ger en varmare och torrare stomme. Vilken metod du väljer beror på hur fuktigt det är i källaren. Fukten kan komma både från väggarna och från golvet. Oftast känner man om det är fuktigt bara av att vistas i källaren. Det känns kallt och rått. Blöta kläder tar lång tid att torka och papperspåsar som ställs på golvet blir mjuka i botten. Men ibland kan det vara svårare att avgöra. För att se om du har fukt i 44

6 väggen finns ett enkelt knep, se tipsrutan. Är du ändå osäker rådgör gärna med en fackman. Utifrån eller inifrån Den säkraste metoden om du har fukt i källaren är att isolera utifrån. Det innebär att du måste gräva upp och dränera runt huset, samt isolera väggen utifrån mot fukt och kyla med cellplast. Är källaren torr och endast behöver isoleras mot kyla kan du välja att tilläggsisolera inifrån. Innan du isolerar en källarvägg inifrån måste du försäkra dig om att den är helt torr. Fukt i källargolvet Har du fukt även i golvet behöver du åtgärda detta också. Det är en förutsättning för att du ska kunna lägga ett behagligt golvmaterial. Trägolv eller plastmatta direkt på ett kallt oisolerat betonggolv är inte att rekommendera. Följer du anvisningarna här i magasinet kommer du att få en torr och varm källare som fungerar att bo i, samtidigt som du sänker dina uppvärmningskostnader. Sedan är det bara att välja vad du vill använda din nyvunna bostadsyta till! Tips Det finns ett enkelt sätt att kontrollera om du har fukt i källarväggarna. Sätt en bit ca 1x1 m tunn plastfolie mot källarväggens insida och tejpa noga runt så det blir tätt. Om det har bildats kondens bakom plasten efter några dagar så finns det risk för att du har fukt i källarväggen. Lyft på det lägre planet Med isolering är det enkelt att förvandla källaren till värdefull bostadsyta. En något fuktig källare bör isoleras utifrån, medan en torr källare kan isoleras inifrån. Med rätt metod lyfter du källarplanet till ett ombonat rum. Är källaren botten? Med isolering lyfter du den till ett torrt och ombonat rum. 45

7 Tjälisolering ger skydd mot sättningar och sprickor Dagens välisolerade grunder kräver att grundkonstruktionen skyddas från tjällyftning. Tjällyftning uppkommer när vatten i marken fryser och expanderar. Detta kan liknas vid en vattenfylld flaska som fryses ner, med resultatet att flaskan spricker. På samma sätt vill vattnet i marken expandera och till följd av detta kan tjällyftningen orsaka skador på hus, garageuppfarter, kallmurar, trappor, stenläggningar och liknande. Gräv till frostfritt djup Olika jordarter är olika tjälfarliga. Ju mer vatten marken innehåller desto tjälfarligare är den. För att undvika tjälskador måste man gräva bort den tjälfarliga marken och ersätta den med icke tjälfarligt material såsom grus och sand. Dessa material kan inte binda vatten på samma sätt som exempelvis lera. Hur djupt man måste gräva beror på var i Sverige tjälskyddet ska göras. Detta eftersom marken består av olika jordarter och det är olika kallt i landet. Gränsen för vad som är frostfritt djup varierar därför geografiskt och kan skilja mellan ca 1 m i södra Sverige och ca 2,5 m i norra Sverige. En "platta på mark" med rejäl värmeisolering under grunden gör att värmeförlusterna från plattan till marken blir mycket små. På grund av den tjocka isoleringen under plattan (mer än 180 mm) måste man utforma tjälisoleringen på samma sätt som om konstruktionen vore ouppvärmd. Tjälskyddet utanför plattan kallas för utkragande isolering och ska göras runt hela grunden. Isoleringens tjocklek ska väljas med hänsyn till klimatet på den aktuella orten. Tips Läs mer i broschyren Tjälisolera hemma - Frostskydd och markisolering. Ta gärna kontakt med en fackkunnig person. Har du frågor är du välkommen att kontakta oss på Isover. Markisolering mot tjäle Ett enkelt sätt att slippa gräva till frostfritt djup är att lägga en tjälisolering. Tjälisolering hindrar kylan från att tränga ner i marken under byggnaden. I vissa fall är det inte möjligt att gräva till frostfritt djup, då är en tjälisolering nödvändig. Ett materials förmåga att skydda marken mot tjäle avgörs av dess isolerförmåga i fuktiga miljöer och tjocklek. Beträffande materialets långtidsegenskaper är förmågan att motstå fuktupptagning avgörande eftersom vatten leder värme bättre än luft. Om luften i isoleringsprodukten ersätts av vatten kommer den att isolera sämre. STYROFOAM isoleringsskivor är av typen extruderad polystyren (XPS) som har marknadens bästa motstånd mot fuktupptagning. Tack vare den slutna cellstrukturen har materialet enastående låg fuktupptagningsförmåga. Det är viktigt att material med de bästa egenskaperna används vid tjälisolering, då upptagen fukt försämrar den isolerande förmågan avsevärt och tjälskador kan uppstå till följd av detta. 46

8 Isolering och klimatfrågan Energisnåla hus är nödvändigt i framtiden För att skona miljön måste vi använda mindre energi. Med beprövad teknik har vi skapat framtidens energieffektiva konstruktionslösningar. Vi kallar konceptet Isover Multi-Comfort House. Det har inget traditionellt värmesystem utan värms upp av passiv värme. Energianvändningen är extremt låg. Isolering från Isover har många miljöfördelar. Isovers glasull har lång livslängd och håller lika länge som konstruktionen den monteras i. En skiva isolering, sett över en byggnads livstid, kan spara flera hundra gånger mer energi än vad som går åt för att tillverka, transportera och installera samma skiva. Läs mer på vår hemsida

9 Här ligger stenarna jämnt jämt! Viktigt med en långsiktig lösning Att lägga byasten eller marktegel på uppfarter, uteplatser och gångar är ett bra sätt att snygga upp de plana ytorna och gör dem mer funktionella. För familjen var det inte bara viktigt att hitta fina stenar minst lika betydelsefullt var det att skydda stenbeläggningen mot sättningar och markrörelser. Den herrgårdsgula trävillan i Glumslöv utanför Landskrona har en charmig liten trädgård med tillhörande uteplats. När Ulrika och Jonas flyttade in för åtta år sedan kändes det mesta rätt, allt utom de tidstypiska sjöstensplattorna och de sättningar som uppstått i trädgårdens plattbeläggningar under årens lopp. Vi insåg direkt att vi skulle behöva lägga ny sten på uppfarten till carporten, på uteplatsen och på alla gångar i anslutning till huset, berättar Jonas. Långsiktig investering Det dröjde dock några år innan familjen fick tid och pengar över att göra om husets utemiljö. Men för två år sedan blev det äntligen dags att byta ut sjöstensplattorna mot trendriktig dansk byasten. Sammanlagt handlade det om över 100 kvadratmeter sten, som inte bara skulle täcka uppfart, uteplats och gångar utan även utgöra golvbeläggning i ett nybyggt uterum. För vår del var detta både en stor investering och en krävande arbetsinsats, så vi ville verkligen vara säkra på att få en långsiktig lösning. Vi la ner mycket tid på att titta på olika typer av marksten, men också på att skaffa kunskap om hur man gör för att undvika problem med sättningar och rörelser i beläggningen, berättar Jonas. De hämtade inspiration och kunskap från såväl stentillverkare som hustidningar, men lät också olika entreprenörer lämna idéer kring hur den nya stenbeläggningen skulle kunna bli både vacker och funktionell. Tuff test direkt Efter rekommendationer från flera olika håll bestämde de sig för att isolera marken under stenbeläggningen för att undvika de nivåskillnader och ojämnheter som tjäle annars lätt kan orsaka. Valet föll på STYROFOAM ett beprövat isolermaterial som används både för husgrunder och under olika typer av beläggningar på utsatta markytor. Det medförde naturligtvis en liten merkostnad, men jag är övertygad om att vi har igen det i längden. Vi har bekanta som tvingats lägga om sina stenar efter bara några år och det vill man ju helst undvika, säger Jonas. I uterummet kändes det extra viktigt att hålla den kyla och fukt som tränger upp från marken på en så låg nivå som möjligt. Dels för att förlänga säsongen, dels för att undvika eventuella fuktproblem. Redan den första vintern fick stenarna hårdast tänkbara test, det var en riktigt tuff vinter. Men det är bara att konstatera att markisoleringen fungerat och att stenarna ligger lika jämnt som när vi la dit dom. Och då även på uppfarten till carporten, som dagligen utsätts av hård belastning från bilen. Vi hoppas därför kunna stoltsera med en av områdets vackraste stenläggningar i många år till, avslutar en nöjd Jonas. STYROFOAM håller tjälen i schack STYROFOAM är blå isolerskivor av XPS-cellplast som ger ett effektivt skydd mot tjäle och markfukt. De används som markisolering vid all typ av grundläggning och gör att man undviker exempelvis sättningar i husgrunder, sprickor i asfalten och ojämnheter i olika former av sten- och plattbeläggningar. STYROFOAM har många fördelar: lång livslängd, mycket bra isolervärde, hög tryckhållfasthet, förstklassigt fuktmotstånd m.m. STYROFOAM cellplasten är ett röt-beständigt material. Varken mögel, svampar, skadedjur eller insekter angriper materialet. Mer information om STYROFOAM hittar du på eller hos närmaste byggmaterialhandel. 48

10 49

11 Golvvärme för komfortens skull, men glöm inte att isolera grunden! Det är skönt med varma golv och därför väljer många husägare att lägga värmeslingor i golvet, oftast i badrummet eller hallen, som komplement till husets befintliga värmesystem. Då används golvvärmen endast för komfortens skull. Väljer du golvvärme för att värma hela huset är rätt inomhustemperatur och god isolering av grunden avgörande för att resultatet ska bli det förväntade och för att du ska undvika fuktskador. Allt hänger på att du har rätt inomhustemperatur och god isolering av grunden. Har du inte det, bör du endast installera golvvärme som komfortvärme på begränsade små ytor. En golvvärmeförsäljare framhåller gärna att golvvärme sparar energi eftersom inomhustemperaturen kan sänkas. Men detta förutsätter att ditt hus är konstruerat så att det lämpar sig för golvvärme, annars kan energianvändningen till och med öka påtagligt. Om golvvärmen installeras fel kan den dessutom orsaka fuktskador i husgrunden. Det man ofta missar är att husgrundens isolering har fundamental betydelse för resultatet! Stoppa värmeförluster I ett hus med golvvärme i bottenbjälklaget är värmeförlusterna från grunden till den underliggande marken större än i ett hus med annan uppvärmning. Hur stor skillnaden är beror på hur tjock isolering det finns i husgrunden. Om du lägger in golvvärme i ett hus med dålig isolering är risken alltså stor att din energianvändning ökar. En tumregel är att det ska vara minst 250 mm isolering under källaren eller under platta på mark. Sänk temperaturen Användningen av energi ökar alltid med golvvärme om du inte sänker temperaturen i ditt hem. Hur väl husgrunden är isolerad avgör hur mycket inomhustemperaturen kan sänkas utan att komforten minskar. Om man jämför uppvärmning med radiatorer och med golvvärme visar det sig att: Antal månader per år som du använder golvvärmen har stor betydelse för din energianvändning. Om golvvärmen är påslagen en månad längre än nödvändigt, och om inte inomhustemperaturen sänks, ökar energianvändningen påtagligt. Du kan sänka dina energikostnader genom att installera golvvärme under förutsättning att huset har en väl isolerad grund och att du sänker inomhustemperaturen. Om du bygger ett nytt hus kan det redan från början anpassas för golvvärme. 50

12 Risk för omvänd fukttransport Om grunden är dåligt isolerad när du lägger in golvvärme finns risk för fuktskador i grunden. Det beror på en av fysikens lagar, att fukt vandrar från varmare till kallare områden. Normalt är huset varmare än omgivningen och därmed leds fukt inifrån huset och ut. Med golvvärme kan marken under huset bli så varm att det finns risk för omvänd fukttransport. Om den relativa fuktigheten i marken är hög transporteras istället fukt från marken till grunden. I synnerhet gäller detta om isoleringen är dålig eller otillräcklig. En kritisk tidpunkt är när golvvärmen stängs av på våren. Då kan marken under huset bli varmare än grunden, vilket gör att fukt från marken vandrar inåt. Med en väl isolerad grund minskar risken för omvänd fukttransport. Precis som med platta på mark finns risken för fukttransport i ett hus med källare. Om du lägger golvvärme i ett källargolv med dålig grundisolering så värms marken under källaren upp. Fukten transporteras från den varma marken under huset och upp till källarväggens insida. Detta innebär risk för fuktskador i väggen. Om marken under husgrunden är torr uppträder ingen fukttransport. Sammanfattning En väl isolerad grund: Är en förutsättning för att golvvärme ska fungera effektivt. Ger dig lägre energikostnader i samband med golvvärme. Motverkar fuktvandring och fuktrelaterade skador på husets byggnadsdelar. Minskar risken för tjälskador. Fakta om golvvärme Det finns flera varianter av golvvärme: vattenburen värme, luftburen värme och elslingor. Ett vattenburet eller luftburet system ger dig större valmöjligheter eftersom de kan kombineras med solfångare, värmepump, pelletspanna etc. En värmepump i kombination med golvvärme kan vara en bra lösning. Golvvärme har större värmeavgivande yta än radiatorer och därmed kan temperaturen på vattnet som cirkulerar i systemet vara lägre, vilket gynnar värmepumpens verkningsgrad. Tips Om du funderar på att lägga in golvvärme i ett befintligt hus (oavsett vilken grundkonstruktion det har) är det ett bra tips att låta en fackman undersöka om det finns risk för fuktskador. I skriften Grundtips för golvvärme från Boverket finns det en bra förteckning över saker du bör tänka på innan du skaffar golvvärme. Grundtips för golvvärme har tagits fram i samarbete mellan Energimyndigheten, Konsumentverket, Boverket och Formas. Utgivningsår: I en grund med golvvärme är det viktigt att värmemotståndet under värmeslingan är stort (tjock isolering) och att värmemotståndet ovan för värmeslingan är litet. Det innebär att material som har stor värmeisolerande förmåga, som exempelvis trägolv, inte ska läggas ovanför slingan. 51

13 Ett varmt garage ger fler möjligheter Om du vill utnyttja ditt garage till något mer än bara bilplats är ett bra tips att isolera garaget. Det finns massor av möjligheter, det är bara att fundera ut vad du kan tänka dig att använda garaget till! Även om du bara har ett litet garage gör isoleringen nytta. Om du har ett stort garage kanske du till och med kan skapa ett extra rum att utnyttja till hobbyrum, hemmakontor, verkstad eller liknande. Då ska du eventuellt välja lite tjockare isolering än om den endast är tänkt som stödvärme. Har du ett befintligt garage och inte vill riva ner fasaden är det enklaste sättet att isolera väggarna inifrån. Du går tillväga på samma sätt som när du isolerar en yttervägg inifrån, se sid 76. Det finns några detaljer du kan förenkla. Du behöver inte isolera väggen i två skikt. En isolertjocklek på 95 mm är lagom om du endast har tänkt ha stödvärme. Ska du ha normal rumstemperatur bör du välja större isolertjocklek för att inte förlora för mycket energi. Regla eventuellt upp väggarna med träreglar, antingen dimension 45 x 70 mm eller 45 x 95 mm. Sedan isolerar du mellanrummet mellan reglarna, sätter upp en folie och sist väggbeklädnaden, exempelvis gipsskivor eller träpanel. Du kan också behöva isolera taket. Många oisolerade garage är öppna upp till nock och har synliga tak stolar. Då bygger du ett innertak som du fäster på undersidan av takstolarna, sedan fyller du utrymmet mellan takstolarna med isolerskivor, se vindsbjälklag sid 62. Glöm inte folien mellan undertaket och isoleringen. Genom att bygga ett undertak minskar luftvolymen som du måste värma upp och driften blir mer ekonomisk. Vinden som blir kvar kan användas till kallförråd. En vindslucka och en stege är en enkel lösning för att komma åt vinds-utrymmet. Du kan eventuellt täcka isoleringen på vinden med brädor om du vill kunna gå på vinden. Det är viktigt att du inte glömmer ventilationen utan förser garaget med väl dimensionerad ventilation så att luften inte står stilla. Tips Glöm inte att göra hål för eventuella eldosor i väggarna. Tänk på att överlappa skarvarna med folien, cirka 200 mm är lagom. 52

14

15 Bygg en härligt, het bastu! Bilden kommer från Tylö. Så får du bastun att fungera Nedan följer några sakerna att tänka på när du planerar byggandet av din bastu. 1. Bastuaggregat och dörr alltid på samma vägg Luftcirkulationen från bastudörren ska samarbeta med värmecirkulationen från bastuaggregatet. En bastudörr kan aldrig bli helt tät dessutom öppnas den ofta under bastubadets gång. Därför ska bastuaggregatet alltid placeras på samma vägg som dörren. Om det är för trångt på dörrväggen kan en nödlösning vara att placera aggregatet på sidoväggen, men då helt nära dörren. 2. Inluftsventilen alltid direkt under bastuaggregatet Inluftsventilen placeras alltid mitt under bastuaggregatet. Ventilstorleken bör vara 125 cm 2 för en familjebastu. Ventilen ska alltid vara helt öppen och luften ska komma från samma utrymme där dörren till bastun finns. 3. Utluftsventilen så långt från inluftsventilen som möjligt Utluftsventilen ska vara placerad diagonalt över basturummet i förhållande till inluftsventilen. Så långt ifrån som möjligt! Utluftsventilen ska sitta högt på väggen eller i taket och ha samma area som inluftsventilen. Utluften ska alltid mynna ut i samma rum som inluften tas ifrån. I en familjebastu bör utluftsventilen alltid vara helt öppen. Denna luftprincip kallas för termisk ventilation, den är mycket energibesparande och fungerar alltid perfekt. Använd aldrig mekanisk ventilation i en bastu. 4. Planering av inredningen När aggregat, dörr och ventiler är rätt placerade kan du börja planera invändigt. Placera gärna lavarna (sittbänkarna) i traditionell trappstegsform. Avståndet från golv till nedre laven och avståndet mellan lavarna ska vara 42 cm. Lavarnas bredd cirka 55 cm. Tänk på att planera in de bärande reglarna för lavarna och bastuaggregatet. Belysningen ska inte placeras direkt ovanför bastuaggregatet. Den elektriska belysningen kan du till exempel placera i ett hörn av bastun bakom en avtagbar lampskärm av stående träpanel. Klä alltid bastun invändigt med träpanel, sätt aldrig gips-, spånskiva eller liknande direkt bakom träpanelen. 54

16 Principskisser för bastuns vägg och tak Bastuvägg Var noggrann med isoleringen. Den är nödvändig för att uppvärmningen av bastun ska gå snabbt och för att driften ska bli ekonomisk. I en familjebastu bör isolertjockleken vara 45 eller 70 mm. Bastuvägg mot yttervägg ska ha en luftspalt på minst 20 mm mellan bastuvägg och yttervägg. Trä är rätt i bastun De flesta tillverkare av bastuaggregat har utförliga byggbeskrivningar och det finns även sådana i bygghandeln. Här får du några enkla konstruktionsprinciper, men tänk på att skaffa en utförlig beskrivning så att alla detaljer blir rätt utförda. Din bastu bygger du lämpligast av fur eller gran, som inte behöver vara kvistfri. Däremot ska sittbrädorna vara fria från kvistar. Lämpliga träslag är fur, asp eller lind. Undvik grövre dimensioner i stolpar och regelverk än vad tillverkaren/leverantören rekommenderar. Det behövs inte för stabiliteten utan medför endast längre uppvärmningstid. Börja med att bygga golvram och takram (se till att de blir lika stora) samt resa hörnstolparna. Takramen förser du med mellanliggande takreglar innan du monterar den på hörnstolparna. Därefter reglar du upp hela konstruktionen. Använd c-avstånd 600 mm mellan reglarna i både vägg, tak och golv så att du enkelt kan montera isolerskivor mellan reglarna. Detta är själva skelettet för bastun, sedan tillkommer inklädning, panel, sittbänkar, yttre beklädnad med mera. För detta arbete hänvisar vi till leverantörernas byggbeskrivningar. Glöm inte att kontakta elektrikern i god tid så att han kan göra de elektriska installationerna under arbetets gång. Bastutak Var lika noggrann med isoleringen i taket. Isolertjockleken bör vara 45 eller 70 mm. Bastutaket bör ha en luftspalt på minst 20 mm mellan taket och isoleringen. Tips Löstagbara lavar underlättar städning och rengöring. Dessutom har du möjlighet att förändra sittmöjligheterna, exempelvis göra en bädd i bastun. Se till att det aldrig finns några synliga spik- eller skruvskallar i lavarna eftersom metallen blir varm. Skruva eller spika underifrån så att du får en slät ovansida. Läs mer om bastu på 55

17 Isover Vario Duplex UV Den variabla ångbromsen I Boverkets Byggregler ställs nya krav på byggnaders energianvändning, vilket förutsätter en välisolerad och lufttät klimatskärm. Helt i linje med detta har Isover introducerat en intelligent ångbroms på den svenska marknaden. En traditionell ångspärr har ett fast, högt ånggenomgångsmotstånd vilket i vissa fall kan leda till att fukt ansamlas inne i konstruktionen. Den ackumulerade fukten kan tillsammans med eventuell byggfukt leda till stora fuktskador. Isover Vario Duplex UV är gjord av polyamidfolie och är non-wovenförstärkt, vilket gör produkten mycket stark och motståndskraftig mot skador. Det kompletterande sortimentet av tätningsmedel gör det enkelt att skapa en lufttät klimatskärm. Isover Vario Duplex UV unika funktion är patenterad. Isover har ensamrätten på produkten, som funnits på marknaden i bland annat Tyskland och USA i många år med stor framgång. Isover Vario Duplex UV är i grunden en ångbroms, men har dessutom den unika förmågan att öppna sin struktur på sommaren och stänga den på vintern. Det medför att eventuell fukt i konstruktionen lättare torkar ut och att klimatskärmen förblir torr. En lufttät konstruktion förhindrar också oönskad ventilation och därmed oönskade värmeförluster en förutsättning för en effektiv energianvändning i linje med de nya byggreglerna. VINTER ångbroms Vintertid är det viktigt att inomhusluften inte tränger in i konstruktionen och kondenserar i dess kallare delar. Den låga relativa luftfuktigheten inomhus gör att Isover Vario Duplex UV ökar sitt ånggenomgångsmotstånd och minskar fuktvandringen in i konstruktionen. SOMMAR uttorkning På sommaren gör värmen att eventuell fukt drivs ut ur konstruktionen och trycks mot dess insida. Den höga relativa luftfuktighet som uppstår påverkar Isover Vario Duplex UV att minska sitt ånggenomgångsmotstånd. Därmed kan fukten tränga igenom och konstruktionen torka ut. 56

18 NYHET på marknaden Isover Vario TightTec - tätar hörn i klimatskärmen Som ett led i satsningen på lufttätningssystem har Isover utvecklat Isover Vario TightTec. En innovation som tätar i hörn och på ett enkelt sätt stärker de svaga punkterna i klimatskärmen. Isover Vario TightTec är en välkommen del i vårt lufttätningssystem. Våra tillbehör hjälper till att förbättra den totala funktionen i byggnadens konstruktion. Dessa produkter ger lufttäta skarvar och fuktsäkert byggande, säger utvecklingsingenjör Birgitta Rydén, Isover. Lufttäthet har stor betydelse Isover Vario TightTec fungerar som en del i lufttätningsoch fuktsäkringssystemet där den tätar hörnen extra noga. Tätskiktet är viktigt och säkrar att konstruktionerna fungerar fukttekniskt. Lufttätnings- och fuktsäkringssystemet är i sin tur en del av husets klimatskärm. I klimatskärmen ingår de byggnadsdelar som begränsar uppvärmda delar av ett hus mot mark, uteluft eller ouppvärmt utrymme. Den består av flera delar som vindskydd, isolering och tät folie. En tät klimatskärm är viktigt och det blir ännu viktigare nu när vi bygger mer energisnåla hus, där kraven på lufttäthet är mycket höga. Nya byggnader och framförallt välisolerade byggnader ska ha en lufttät klimatskärm och speciella anordningar för ventilation. En otät konstruktion leder till högre energianvändning och risk för fukt- och mögelskador inuti konstruktionen. Dessutom försämras komforten av drag. Det kan också leda till dålig luftkvalitet, eftersom brister i lufttätheten gör att ventilationssystemet inte fungerar optimalt, säger Birgitta. Bygger enkelt bort svaga länkar Isover Vario TightTec placeras i anslutningar mellan yttervägg och fönster eller dörr samt i innerhörn mellan yttervägg och tak eller golv. Produkten används tillsammans med Isover Vario Duplex UV eller Isover Plastfolie. Med övriga produkter i Variosystemet, som stosar för rörgenomföringar, syllmembran och tejper kan man effektivt täta husets klimatskärm. Att bygga lufttätt är en utmaning och det ställer höga krav på projektören och montören. Med Isover Vario TightTec underlättar vi arbetet och förenklar en annars komplex och tidskrävande konstruktionsdetalj, avslutar Birgitta Rydén. 57

19 Rör och kanaler kan vara dyra energitjuvar Via varmvattenledningar och ventilationskanaler transporteras stora mängder energi som är tänkt att förse dig och ditt hus med värme. Om ledningarna är dåligt isolerade bidrar det till energiförluster som kostar mycket pengar under ett år. Kraven på god isolering av rör och kanaler omnämns också i Boverkets byggregler. I byggreglerna tar man ett helhetsgrepp när det gäller husets energianvändning. I energianvändningen inkluderas all energi som levereras till huset; uppvärmning, kyla, tappvarmvatten, drift av installationer och övrig fastighetsel. Denna specifika energianvändning formuleras som byggnadens energianvändning under ett normalår dividerad med golvarean och är även det mått som används i den nya Energideklarationen. Läs gärna mer på sidan 22. Höga energipriser i kombination med ovanstående nya krav på husets energianvändning gör att det finns all anledning för husägare att se över isoleringen av rör och eventuella ventilationskanaler. Vattenledningar Tappvarmvatten bör hålla en temperatur av lägst 50 C efter tappstället för att man ska kunna sköta personlig hygien och hushållssysslor. För att uppnå detta utan onödig uppvärmningskostnad är det nödvändigt att isolera rören väl. Det är enkelt att kontrollera och åtgärda den befintliga isoleringen själv, tappvarmvatten- och varmvattencirkulationsrör bör ha minst 40 mm rörisolering. Behöver du åtgärda så använd gärna Isover TapeLock rörskål och behöver du hjälp är du välkommen att ringa oss på Isover. Även rör för tappkallvatten bör isoleras väl, främst för att förhindra att vattnet värms upp oavsiktligt. Tappkallvatten bör inte vara varmare än rumstemperatur eftersom risken för tillväxt av legionellabakterier annars ökar. Särskilt stor blir risken om rören ligger i schakt tillsammans med varma rörledningar. För att förhindra uppvärmning bör rören isoleras, välj Isover TapeLock rörskålar som dessutom förhindrar kondens. Ventilationskanaler Ventilationsanläggningar med aggregat för återvinning av värme blir allt vanligare i nya hus, ofta i välisolerade hus med en energieffektiv konstruktion. Särskilt viktigt är det då att kanalerna för tilluft, återluft eller frånluft inte förlorar sitt energiinnehåll på vägen till inblåsningsstället eller återvinningsaggregatet. Genom att ha en god isolering på tilluftkanalerna förhindrar du att luften i kanalen kyls ner på vägen till inblåsningsstället och orsakar dragproblem i rummet. Motsvarande resonemang gäller kanaler som transporterar kyld luft; dålig isolering kan medföra att kanalluften värms upp för mycket på väg till inblåsningsstället. Särskilt stor risk för energiförluster finns om kanalerna ligger i ett ouppvärmt utrymme, till exempel på en vind. Genom att se till att du har en effektiv isolering på kanalerna minskar du risken för energiförluster och ökar verkningsgraden på återvinningsaggregatet. Om oisolerade kanaler med varm luft passerar kalla partier riskerar man dessutom att få kondensproblem invändigt i kanalerna. 58

Isover Vario Duplex. Den variabla ångbromsen B3-10 2006-05

Isover Vario Duplex. Den variabla ångbromsen B3-10 2006-05 Isover Vario Duplex Den variabla ångbromsen B3-10 2006-05 Isover Vario Duplex Isover Vario Duplex är en ny intelligent ångbroms som genom att anpassa sig efter luftens relativa fuktighet minskar risken

Läs mer

Funktionskrav på konstruktioner ISOVERSKOLAN 2011

Funktionskrav på konstruktioner ISOVERSKOLAN 2011 Funktionskrav på konstruktioner ISOVERSKOLAN 2011 Ska klara alla funktionella krav året om Lufttätnings- och fuktsäkringssystem Taklösningar Fasadlösningar Grundlösningar Välisolerad regelstomme Utvändig

Läs mer

Isolera källare. KÄLLARE: Inifrån. Viktigt

Isolera källare. KÄLLARE: Inifrån. Viktigt KÄLLARE: Inifrån Isolera källare Det bästa sättet att tilläggisolera källaren är utvändigt. Genom att placera värmeisoleringen på utsidan blir källarväggen varm och torr, vilket är bra ur fuktsynpunkt.

Läs mer

Grundtips för golvvärme. isolering & fönster golvmaterial inomhustemperatur

Grundtips för golvvärme. isolering & fönster golvmaterial inomhustemperatur Grundtips för golvvärme isolering & fönster golvmaterial inomhustemperatur Grundtips för golvvärme Med golvvärme ska man kunna sänka inomustemperaturen och samtidigt öka komforten. En av förutsättningarna

Läs mer

Bilaga H. Konstruktiv utformning

Bilaga H. Konstruktiv utformning 82 B i l a g a H Bilaga H. Konstruktiv utformning Även om du beräknat dina värmeförluster teoretiskt helt korrekt så är det inte säkert att resultatet stämmer överens med verkligheten. Först och främst

Läs mer

PRODUKTÖVERSIKT. Isover Light Träregelskiva 39 C600 Format 1160 x 560 mm. Tjocklek 45-145 mm. Isolering mellan träreglar. Euroklass: A1.

PRODUKTÖVERSIKT. Isover Light Träregelskiva 39 C600 Format 1160 x 560 mm. Tjocklek 45-145 mm. Isolering mellan träreglar. Euroklass: A1. Isover UNI-skiva 36 Format 1160 x 560 mm. Tjocklek 45-220 mm. Passar överallt! I golv, vägg och tak. Isover FyllUpp 45 15 kg/säck motsvarar ca 0,35m 3. Isolering på vindsbjälklag. Brandklass: Obrännbar

Läs mer

Sveriges första Isover Multi-Comfort House: BRF Dalgången vid Ramberget i Göteborg

Sveriges första Isover Multi-Comfort House: BRF Dalgången vid Ramberget i Göteborg Sveriges första Isover Multi-Comfort House: BRF Dalgången vid Ramberget i Göteborg BRF Dalgången Sveriges första Isover Multi-Comfort House Isover Multi-Comfort House är ett helhetskoncept för energisnålt

Läs mer

Köldbryggor. Årets vintermode: Prickigt och rutigt. Frosten får inte fäste. Köldbryggan förbinder ute med inne

Köldbryggor. Årets vintermode: Prickigt och rutigt. Frosten får inte fäste. Köldbryggan förbinder ute med inne Köldbryggor Köldbryggor består av icke isolerande material som förbinder en kall yta med en varm yta, t ex ute med inne. Årets vintermode: Prickigt och rutigt Bilderna är från Kalhäll i norra Stockholm.

Läs mer

Renovering och tilläggsisolering

Renovering och tilläggsisolering Renovering och tilläggsisolering Renovering och tilläggsisolering av äldre bostäder Etterisolering og rehabilitering Renovering och tilläggsisolering Innehåll: Inledning... 3 Renovering... 4 Bostäder byggda

Läs mer

Energisparande påverkan på innemiljön Möjligheter och risker

Energisparande påverkan på innemiljön Möjligheter och risker Energisparande påverkan på innemiljön Möjligheter och risker Svenska Luftvårdsföreningen 2006-04-06 Eva Sikander Energiteknik, Byggnadsfysik Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut Kan man utföra energisnåla

Läs mer

Vindsutrymmen Allmänna råd

Vindsutrymmen Allmänna råd Vindsutrymmen Allmänna råd Vindsbjälklaget upptar vanligen en stor yta i byggnaden och där finns ofta plats att lägga ett tjockt isolerskikt. Det är ett bra sätt att minska byggnadens energianvändning,

Läs mer

Isolera väggar. YTTERVÄGG UTIFRÅN: Två lager isolering

Isolera väggar. YTTERVÄGG UTIFRÅN: Två lager isolering Isolera väggar En yttervägg kan isoleras antingen utifrån, vilket är mest lämpligt, eller inifrån. Isolerar du utifrån kan du välja mellan att använda ett eller två lager isolering. Även mellanväggar kan

Läs mer

Bättre isolereffekt med premiumprodukter från Isover

Bättre isolereffekt med premiumprodukter från Isover Bättre isolereffekt med premiumprodukter från Isover vinn 50 mm Skapa utrymme för kreativitet vinn 50 mm 2 Isolering med lägre lambdavärde öppnar möjligheter för lågenergihus Stigande energipriser och

Läs mer

Bygg så här 4. Tilläggsisolera ytterväggen invändigt. paroc.se

Bygg så här 4. Tilläggsisolera ytterväggen invändigt. paroc.se STIG RENSTRÖM Foto & Layout AB 2012 Bygg så här 4 Tilläggsisolera ytterväggen invändigt paroc.se Informationen i denna broschyr är en beskrivning av de villkor och tekniska egenskaper som gäller för redovisade

Läs mer

Isover Multi-Comfort House Bättre komfort i en hållbar framtid

Isover Multi-Comfort House Bättre komfort i en hållbar framtid Isover Multi-Comfort House Bättre komfort i en hållbar framtid 2006-01 God komfort i harmoni m Samtidigt som världens befolkning växer och energiförbrukningen ökar så minskar tillgången till de vanligaste

Läs mer

TA HAND OM DITT HUS Renovera och bygga nytt. Örebro 2011-10-25

TA HAND OM DITT HUS Renovera och bygga nytt. Örebro 2011-10-25 TA HAND OM DITT HUS Renovera och bygga nytt Örebro 2011-10-25 Kristina Landfors KanEnergi Sweden AB Tel: 076-883 41 90 På dagordningen Helhetssyn Renovera och bygga till Klimatskal och isolering Fukt Ventilation

Läs mer

Isolering och klimatfrågan

Isolering och klimatfrågan Isolering och klimatfrågan T1-03 2008-03 B1-02 2008-03 Med isolering bidrar vi till ett bättre globalt klimat Klimatförändringarna är vår tids stora miljöfråga. Utsläppen av växthusgaser, framförallt koldioxid,

Läs mer

Innan du börjar! Här får du goda råd som gör isolerjobbet enklare och slutresultatet bättre.

Innan du börjar! Här får du goda råd som gör isolerjobbet enklare och slutresultatet bättre. Innan du börjar! Här får du goda råd som gör isolerjobbet enklare och slutresultatet bättre. Använd tolk Avståndet mellan reglarna mäts från centrum till centrum och kallas för c-avstånd. Centrumavståndet

Läs mer

Att tilläggsisolera. swedisol.se

Att tilläggsisolera. swedisol.se Att tilläggsisolera. Klimatskärmen. Väggar, golv och tak samt fönster och ytterdörrar. Energianvändningen i byggnader svarar idag för ca 40% av den totala energianvändning i Sverige. Det är alltså av största

Läs mer

Fuktsäkra konstruktioner

Fuktsäkra konstruktioner Fuktsäkra konstruktioner Fuktsäkra tak Fuktsäkra väggar Fuktsäkra grunder Relaterad information Kontaktpersoner Ingemar Samuelson Tel: 010-516 51 59 Fuktsäkra tak Taket skall leda bort regnvatten. Denna

Läs mer

Vem vill bo i en plastpåse? Det påstås ibland att byggnader måste kunna andas. Vad tycker ni om det påståendet?

Vem vill bo i en plastpåse? Det påstås ibland att byggnader måste kunna andas. Vad tycker ni om det påståendet? Lufttäta byggnader I exemplet diskuterar och förklarar vi varför det är bra att bygga lufttätt och vilka risker som finns med byggnader som läcker luft. Foto: Per Westergård Vem vill bo i en plastpåse?

Läs mer

Markfukt. Grupp 11: Nikolaos Platakidis Johan Lager Gert Nilsson Robin Harrysson

Markfukt. Grupp 11: Nikolaos Platakidis Johan Lager Gert Nilsson Robin Harrysson Markfukt Grupp 11: Nikolaos Platakidis Johan Lager Gert Nilsson Robin Harrysson 1 Markfukt Vad är markfukt? Skador/Åtgärder Källförteckning Slutord 2 Vad är markfukt? Fukt är vatten i alla sina faser,

Läs mer

Väggbankboken. Spara pengar med tilläggsisolering

Väggbankboken. Spara pengar med tilläggsisolering Väggbankboken Spara pengar med tilläggsisolering Bygg din egen väggbank Planerar du att byta fasad på ditt hus? Då har vi ett tips på en investering som är mycket bättre än att spara pengarna på ett vanligt

Läs mer

Husgrunder. Hus med källare. Källare. Källare. Källare Kryprum Platta på mark. Grundläggning. Yttergrundmur. Jordtryck

Husgrunder. Hus med källare. Källare. Källare. Källare Kryprum Platta på mark. Grundläggning. Yttergrundmur. Jordtryck Husgrunder Källare Hus med källare Hus med källare Principskiss Grundläggning Helgjuten, kantförstyvad betongplatta Längsgående grundplatta Yttergrundmur Murad Betonghålblock Lättbetongblock Lättklinkerblock

Läs mer

BYGGNADSDELAR OCH RISKKONSTRUKTIONER, DEL 1

BYGGNADSDELAR OCH RISKKONSTRUKTIONER, DEL 1 BYGGNADSDELAR OCH RISKKONSTRUKTIONER, DEL 1 Anders Jansson RISE Research Institutes of Sweden SAMHÄLLSBYGGNAD/BYGGTEKNIK Golvkonstruktioner och fukt Grundläggning mot mark Platta på mark Platta på mark

Läs mer

Konstruktionslösningar - Vindsbjälklag och snedtak

Konstruktionslösningar - Vindsbjälklag och snedtak I avsnittet om vindsbjälklag och snedtak redovisas U-värden för konstruktioner isolerade med skivor respektive lösull. Konstruktionerna har låga U-värden som lämpar sig väl för lågenergihus och i vissa

Läs mer

Energihushållning i boverkets byggregler vid nybyggnad

Energihushållning i boverkets byggregler vid nybyggnad Nybyggnad Energihushållning i boverkets byggregler vid nybyggnad Idag gäller BBR när en byggnad uppförs. för tillbyggda delar när en byggnad byggs till. för ändring av byggnad men med hänsyn till varsamhets-

Läs mer

RIKSBYGGENS BRF. YSTADSHUS NR 10

RIKSBYGGENS BRF. YSTADSHUS NR 10 RIKSBYGGENS BRF. YSTADSHUS NR 10 ANVISNINGAR OCH FÖRKLARINGAR VID ISOLERING AV LÄGENHETSFÖRRÅD 2015-02-23 AB SKÅNSKA TEKNIK-& KONSULTTJÄNSTER ARBETSNUMMER 15005 AB Skånska Teknik- & Konsulttjänster Hyllie

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Källsätter 1:9

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Källsätter 1:9 Utgåva 1:1 2014-08-01 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Källsätter 1:9 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Konstruktionslösningar - Ytterväggar

Konstruktionslösningar - Ytterväggar I avsnittet om ytterväggar redovisas U-värden för väggar med bärande stommar av träreglar, stålreglar och betong. Väggarna har låga U-värden som lämpar sig väl för lågenergihus och i vissa fall även för

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Ugglum 147:1

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Ugglum 147:1 Utgåva 1:1 2014-03-01 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Ugglum 147:1 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Gällande diskussionen om lågenergihus kopplat till LSS-boende på Dalkarlen 13 kommer här några förtydliganden. Bifogar fil från Isover.

Gällande diskussionen om lågenergihus kopplat till LSS-boende på Dalkarlen 13 kommer här några förtydliganden. Bifogar fil från Isover. Datum 008-0-08 Sida () Hej Anders Gällande diskussionen om lågenergihus kopplat till LSS-boende på Dalkarlen kommer här några förtydliganden. Bifogar fil från Isover. Fastighetens belägenhet i sig med

Läs mer

Husgrunder. Hus med källare. Källare. Källare. Källare Kryprum Platta på mark

Husgrunder. Hus med källare. Källare. Källare. Källare Kryprum Platta på mark Husgrunder Källare Hus med källare Hus med källare Principskiss Grundläggning Helgjuten, kantförstyvad betongplatta Längsgående grundplatta Yttergrundmur Murad Betonghålblock Lättbetongblock Lättklinkerblock

Läs mer

Halotex. Materialsystem för friskare hus

Halotex. Materialsystem för friskare hus Halotex Materialsystem för friskare hus Andningsaktiva material i kläder har blivit en självklarhet för oss. Nu finns de även för våra hus. Lars Runnevik, civilingenjör och produktutvecklare Täta hus kan

Läs mer

Bygg så här 3. Tilläggsisolera ytterväggen utvändigt. paroc.se

Bygg så här 3. Tilläggsisolera ytterväggen utvändigt. paroc.se STIG RENSTRÖM Foto & Layout AB 2012 Bygg så här 3 Tilläggsisolera ytterväggen utvändigt paroc.se Informationen i denna broschyr är en beskrivning av de villkor och tekniska egenskaper som gäller för redovisade

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Västerhejde Vibble 1:295

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Västerhejde Vibble 1:295 Utgåva 1:1 2014-02-04 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Västerhejde Vibble 1:295 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rindö 3:42

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rindö 3:42 Utgåva 1:1 2014-08-19 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Rindö 3:42 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Energihushållning i boverkets byggregler vid nybyggnad

Energihushållning i boverkets byggregler vid nybyggnad Nybyggnad Energihushållning i boverkets byggregler vid nybyggnad Idag gäller BBR när en byggnad uppförs. för tillbyggda delar när en byggnad byggs till. för ändring av byggnad men med hänsyn till varsamhets-

Läs mer

Murverkskonstruktioner byggnadsteknisk utformning. Viktiga byggnadsfysikaliska aspekter:

Murverkskonstruktioner byggnadsteknisk utformning. Viktiga byggnadsfysikaliska aspekter: Murverkskonstruktioner byggnadsteknisk utformning Viktiga byggnadsfysikaliska aspekter: Värmeisolering (U-värde) Skapa lufttäthet Hindra utifrån kommande fukt Stoppa inifrån kommande fukt Förhindra kapillärsugning

Läs mer

BOFAKTA. SOLHÖJDEN, PASSIVHUS TUMBA. peabbostad.se. OMFATTNING 3 st passivhus. ADRESS Planetbacken. INFLYTTNING Från 2011.

BOFAKTA. SOLHÖJDEN, PASSIVHUS TUMBA. peabbostad.se. OMFATTNING 3 st passivhus. ADRESS Planetbacken. INFLYTTNING Från 2011. BOFAKTA. SOLHÖJDEN, PASSIVHUS TUMBA OMFATTNING 3 st passivhus. ADRESS Planetbacken. INFLYTTNING Från 2011. FÖRSÄLJNING HusmanHagberg, tel 08-530 388 80. peabbostad.se PEAB BYGGER PASSIVHUS PÅ SOLHÖJDEN

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Tolered 37:4

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Tolered 37:4 Utgåva 1:1 2015-02-02 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Tolered 37:4 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Saint-Gobain Isover AB

Saint-Gobain Isover AB Saint-Gobain Isover AB Isolerlösningar sedan 1933 B1-01 2008-02 Vi bygger framtiden Isover är en del av den franska koncernen Saint-Gobain som designar, tillverkar och distribuerar byggmaterial för framtidens

Läs mer

THERMODRÄN. Utvändig isolering och dränering av källarvägg

THERMODRÄN. Utvändig isolering och dränering av källarvägg THERMODRÄN Utvändig isolering och dränering av källarvägg 05-2016 THERMODRÄN ETT GENOMBROTT I KAMPEN MOT FUKT! Dagens klimatförändringar ställer höga krav på våra byggmaterial och byggmetoder. Husets källare

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Annestorp 27:45

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Annestorp 27:45 Utgåva 1:1 2014-03-24 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Annestorp 27:45 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Bö 36:20

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Bö 36:20 Utgåva 1:1 2013-05-06 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Bö 36:20 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE ENERGIDEKLARATION

Läs mer

Energideklaration av fastigheten Umeå Sparrisen 17 Hönsbärsvägen 10

Energideklaration av fastigheten Umeå Sparrisen 17 Hönsbärsvägen 10 Energideklaration av fastigheten Umeå Sparrisen 17 Hönsbärsvägen 10 Datum 2016-01-22 Energiexpert Linus Sandström Besiktningsdatum 2016-01-21 Rapport: Villauppgifter Fastighet Umeå Sparrisen 17 Kalkylerna

Läs mer

Bygga nytt. Påverka energianvändningen i ditt nya hem

Bygga nytt. Påverka energianvändningen i ditt nya hem 1 Bygga nytt Påverka energianvändningen i ditt nya hem Du som bygger nytt har chansen att göra rätt från början, vilket är mycket lättare än att korrigera efteråt. Den här broschyren är tänkt att ge en

Läs mer

framtidens byggsystem!

framtidens byggsystem! Energieffektiva bostäder från FoamSystem möt framtidens krav med ny teknik Välkommen till framtidens byggsystem! Passivhus uppfört i Västra Hamnen, Malmö 20 I Sverige har vi en flera hundra år gammal tradition

Läs mer

Bygg och bo energismart i Linköping

Bygg och bo energismart i Linköping Bygg och bo energismart i Linköping Snart kommer du att flytta in i ett nybyggt hus i Linköping. Gratulerar! Att få planera och bygga sitt drömhus hör till höjdpunkterna i livet. Det är samtidigt ett stort

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rektorn 1

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rektorn 1 Utgåva 1:1 2013-10-22 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Rektorn 1 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE ENERGIDEKLARATION

Läs mer

I mötet mellan trä och glas får du en helt ny upplevelse

I mötet mellan trä och glas får du en helt ny upplevelse TYLÖ EVOLVE I mötet mellan trä och glas får du en helt ny upplevelse Läs mer på www.tylo.se/evolve Välkommen in i värmen. Här finns inga problem. Här är det avslappnat och skönt. I vår nya serie Evolve

Läs mer

Energieffektiviseringens risker Finns det en gräns innan fukt och innemiljö sätter stopp? Kristina Mjörnell SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Energieffektiviseringens risker Finns det en gräns innan fukt och innemiljö sätter stopp? Kristina Mjörnell SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Energieffektiviseringens risker Finns det en gräns innan fukt och innemiljö sätter stopp? Kristina Mjörnell SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Stor potential för energieffektivisering I Sverige finns

Läs mer

Krypgrundsisolering Monteringsanvisning

Krypgrundsisolering Monteringsanvisning Fuktskyddssystem för Tak, Bygg och VA Krypgrundsisolering Monteringsanvisning MOT FUKT, MÖGEL OCH RADON I KRYPGRUND 10 mm tjock Krypgrundsisolering som höjer temperaturen normalt med +2 o C och ger ett

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Hällsätter 1:16

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Hällsätter 1:16 Utgåva 1:1 2016-01-12 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Hällsätter 1:16 INDEPENDIA ENERGI AB Amalia Jönssons gata 25 421 31 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Alva Rangsarve 1:25

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Alva Rangsarve 1:25 Utgåva 1:1 2014-05-21 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Alva Rangsarve 1:25 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

T2REFLECTA ENKLARE INSTALLATION EFFEKTIVARE GOLVVÄRME MED ISOLERSKIVA

T2REFLECTA ENKLARE INSTALLATION EFFEKTIVARE GOLVVÄRME MED ISOLERSKIVA T2REFLECTA ENKLARE INSTALLATION EFFEKTIVARE GOLVVÄRME MED ISOLERSKIVA T2 RÖD ÄR SJÄLVREGLERANDE T2 Röd är en golvvärmekabel som anpassar sin effekt efter värmebehovet i varje millimeter kabel. Du slipper

Läs mer

Version OPM 3-15. Monteringsanvisning för fuktskyddsisolering

Version OPM 3-15. Monteringsanvisning för fuktskyddsisolering Version OPM 3-15 Monteringsanvisning för fuktskyddsisolering En varm och torr grund ger dig kvalitet i ditt boende. Utvändig isolering är bäst. Källarväggar bör man isolera utvändigt. Utvändig isolering

Läs mer

Att använda Ignucell Drain i arbeten för isolering och dränering av källare

Att använda Ignucell Drain i arbeten för isolering och dränering av källare Augusti 2010 Att använda Ignucell Drain i arbeten för isolering och dränering av källare Ignucell Drains specialutvecklade konstruktion gör den till det bästa alternativet för de flesta typer av arbeten

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Vågbro 26:1

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Vågbro 26:1 Utgåva 1:1 2012-10-23 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Vågbro 26:1 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Västerhejde Vibble 1:362

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Västerhejde Vibble 1:362 Utgåva 1:1 2014-10-24 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Västerhejde Vibble 1:362 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blåklockan 2

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blåklockan 2 Utgåva 1:1 2015-02-09 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Blåklockan 2 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Orgeln 32

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Orgeln 32 Utgåva 1:1 2012-07-09 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Orgeln 32 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE ENERGIDEKLARATION

Läs mer

Byggnadstypologier Sverige

Byggnadstypologier Sverige Byggnadstypologier Sverige Inneha llsfo rteckning Byggnadstypologier... 3 Bakgrund... 3 Exempel klimatzon 3 Enfamiljshus byggt innan 1960 (area 125 m 2 )... 4 Exempel klimatzon 3 Enfamiljshus byggt innan

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blomkålssvampen 2

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blomkålssvampen 2 Utgåva 1:1 2014-08-27 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Blomkålssvampen 2 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Steninge 8:716

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Steninge 8:716 Utgåva 1:1 2013-05-20 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Steninge 8:716 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Tubberöd 1:273

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Tubberöd 1:273 Utgåva 1:1 2014-09-25 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Tubberöd 1:273 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

G R U N D. Jackon. tjälisolering. Tjälisolering av uppvärmda och ouppvärmda konstruktioner med Jackofoam. 01-2012 ersätter 12-2007. www.jackon.

G R U N D. Jackon. tjälisolering. Tjälisolering av uppvärmda och ouppvärmda konstruktioner med Jackofoam. 01-2012 ersätter 12-2007. www.jackon. Jackon tjälisolering G R U N D Tjälisolering av uppvärmda och ouppvärmda konstruktioner med Jackofoam 01-2012 ersätter 12-2007 2Jackon tjälisolering Tjälisolering med Jackofoam extruderad polystyrencellplast

Läs mer

Bygg så här 5. Tilläggsisolera golvbjälklaget. paroc.se

Bygg så här 5. Tilläggsisolera golvbjälklaget. paroc.se STIG RENSTRÖM Foto & Layout AB 2012 Bygg så här 5 Tilläggsisolera golvbjälklaget paroc.se Informationen i denna broschyr är en beskrivning av de villkor och tekniska egenskaper som gäller för redovisade

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Tegsnäset 1:57

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Tegsnäset 1:57 Utgåva 1:1 2013-06-26 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Tegsnäset 1:57 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Energideklaration av fastigheten Umeå Röbäck 30:30 Grusåsvägen 13

Energideklaration av fastigheten Umeå Röbäck 30:30 Grusåsvägen 13 Energideklaration av fastigheten Umeå Röbäck 30:30 Grusåsvägen 13 Datum 2015-02-09 Energiexpert Linus Sandström Besiktningsdatum 2015-02-04 Rapport: Villauppgifter Fastighet Umeå Röbäck 30:30 Kalkylerna

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Ugglum 6:392

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Ugglum 6:392 Utgåva 1:1 2012-08-15 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Ugglum 6:392 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Uppvärmning av flerbostadshus

Uppvärmning av flerbostadshus Uppvärmning av flerbostadshus Karin Lindström 2014-06-11 2014-06-11 Utbildningens upplägg Fördelningen av energi i ett flerbostadshus Uppvärmning Tappvarmvatten Val av värmesystem Samverkan med boende

Läs mer

Bygg säkert med cellplast

Bygg säkert med cellplast Bygg säkert med cellplast Smarta tips som lär dig använda cellplast på ett effektivt och säkert sätt. För dig som är byggare eller byggherre. EPS bygg isolering Beprövat isoleringsmaterial med många fördelar

Läs mer

Montering av Isover Plastfolie

Montering av Isover Plastfolie Arbetsanvisningar Montering av Isover Plastfolie Isover Plastfolie är en åldringsbeständig, transparent polyetenfolie som fungerar som luft- och ångspärr. För att undvika skador på plastfolien kan det

Läs mer

Energideklaration av fastigheten Umeå Editshem 6 Björkvägen 52

Energideklaration av fastigheten Umeå Editshem 6 Björkvägen 52 Energideklaration av fastigheten Umeå Editshem 6 Björkvägen 52 Datum 2015-08-26 Energiexpert Linus Sandström Besiktningsdatum 2015-08-26 Rapport: Villauppgifter Fastighet Umeå Editshem 6 Kalkylerna grundas

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Börje-Broby 8:1

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Börje-Broby 8:1 Utgåva 1:1 2012-08-23 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Börje-Broby 8:1 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Sädeskornet 57

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Sädeskornet 57 Utgåva 1:1 2014-03-04 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Sädeskornet 57 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Galgvreten 15:1

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Galgvreten 15:1 Utgåva 1:1 2012-07-27 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Galgvreten 15:1 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Vintergatan 5

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Vintergatan 5 Utgåva 1:1 2014-02-07 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Vintergatan 5 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Icopal FONDA för källarytterväggar. System FONDA. Effektiv dränering och isolering av källarytterväggar

Icopal FONDA för källarytterväggar. System FONDA. Effektiv dränering och isolering av källarytterväggar Icopal FONDA för källarytterväggar System FONDA Effektiv dränering och isolering av källarytterväggar Unika och säkra lösningar för din källaryttervägg Källarytterväggen den utsatta byggnadsdelen Fukt

Läs mer

Utgåva 1:1 2013-09-20 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Taburetten 8 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

ENERGISNÅLA GÖTENEHUS MODERN TEKNIK FÖR LÄGRE ENERGIKOSTNAD OCH MINSKAD MILJÖPÅVERKAN

ENERGISNÅLA GÖTENEHUS MODERN TEKNIK FÖR LÄGRE ENERGIKOSTNAD OCH MINSKAD MILJÖPÅVERKAN ENERGISNÅLA GÖTENEHUS MODERN TEKNIK FÖR LÄGRE ENERGIKOSTNAD OCH MINSKAD MILJÖPÅVERKAN Modern bekvämlighet med låg energiförbrukning Intresset för smarta energilösningar i boendet ökar. Samtidigt ställer

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Urtavlan 3

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Urtavlan 3 Utgåva 1:1 2014-08-26 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Urtavlan 3 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

MONtERINGSANVISNING ASFAlt VINDtÄt

MONtERINGSANVISNING ASFAlt VINDtÄt MONTERINGSANVISNING Asfalt vindtät Förvaring/lagring Vindtätskivorna ska förvaras torrt och vara torra vid montering. Före montering bör skivorna acklimatiseras så att fuktigheten motsvarar genomsnittsfuktigheten

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Dammgärdet 7

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Dammgärdet 7 Utgåva 1:1 2014-06-16 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Dammgärdet 7 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

VIRVELVÄGEN 69, KIRUNA Älven 4

VIRVELVÄGEN 69, KIRUNA Älven 4 VIRVELVÄGEN 69, KIRUNA Älven 4 ENERGIDEKLARATION Kommentarer Kiruna 2015-06-26 Arctic CAD & Teknik Tommy Krekula Sid 1 (4) KOMMENTARER ENERGIDEKLARATION Objekt: Småhus Älven 4, Virvelvägen 69, Kiruna Ägare:

Läs mer

ARBETSINSTRUKTION KRYPGRUND

ARBETSINSTRUKTION KRYPGRUND ARBETSINSTRUKTION KRYPGRUND INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING 2. INVÄNDIGA ÅTGÄRDER 3. UTVÄNDIGA ÅTGÄRDER 4. MONTERING ISODRÄN KRYPGRUNDSVAKT 1. INLEDNING Utförlig funktionsbeskrivning av krypgrund, se

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Visby Mullvaden 26

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Visby Mullvaden 26 Utgåva 1:1 2012-08-30 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Visby Mullvaden 26 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Urmakaren 40

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Urmakaren 40 Utgåva 1:1 2015-04-08 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Urmakaren 40 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Harby 37:2

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Harby 37:2 Utgåva 1:1 2012-09-05 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Harby 37:2 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Boverkets Byggregler, BBR Isolering av klimatskärm och tekniska installationer

Boverkets Byggregler, BBR Isolering av klimatskärm och tekniska installationer Boverkets Byggregler, BBR Isolering av klimatskärm och tekniska installationer T3-01 2007-05 B5-02 2007-05 Ersätter Energihushållning, Nya krav i Boverkets Byggregler, BBR 2006-09 Energihushållning Boverkets

Läs mer

Termografisk Besiktningsrapport

Termografisk Besiktningsrapport Termografisk Besiktningsrapport Termograferingsdag 2010 04 08 Uppdragsgivare och förutsättningar Beställare Besiktningsman Uppdrag Utomhustemperatur Värmekamera modell Mats Johansson Sveavägen 215 755

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Angelstads-Kärragården 1:29

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Angelstads-Kärragården 1:29 Utgåva 1:1 2012-05-16 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Angelstads-Kärragården 1:29 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Materialspecifikation för Isover InsulSafe

Materialspecifikation för Isover InsulSafe Materialspecifikation för Isover InsulSafe 2009-09-10 Tillhörande handling nr 1 Material Brandegenskaper Korrosion Lösfyllnadsisolering av glasull utan bindemedel tillverkad av Saint Gobain Isover AB.

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Barlingbo Lillåkre 1:24

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Barlingbo Lillåkre 1:24 Utgåva 1:1 2014-05-27 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Barlingbo Lillåkre 1:24 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

OPTIHEAT. Vattenburen golvvärme. Så här monterar du OPTIHEAT. Inte som alla andra -enklare, snålare, genialisk!

OPTIHEAT. Vattenburen golvvärme. Så här monterar du OPTIHEAT. Inte som alla andra -enklare, snålare, genialisk! OPTIHEAT Vattenburen golvvärme Inte som alla andra -enklare, snålare, genialisk! Så här monterar du OPTIHEAT Olika metoder att montera OPTIHEAT OPTIHEAT är det enklaste sättet att lägga in vattenburen

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING SENSE SPORT

INSTALLATIONSANVISNING SENSE SPORT 3 SVENSKA INSTALLATIONSANVISNING SENSE SPORT 900575-SVE INNEHÅLL Före installation... Delar... Krav för installation... Verktyg för installation... Planering av installation... Installation... 3 Installation

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Millegarne 2:36

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Millegarne 2:36 Utgåva 1:1 2013-03-22 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Millegarne 2:36 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Söra 1:71

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Söra 1:71 Utgåva 1:1 2014-08-14 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Söra 1:71 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE ENERGIDEKLARATION

Läs mer

RESARO EN FUKTSÄKER, ENERGISMART, ENERGIEFFEKTIV BYGGMETOD UPPFYLLER, MED GOD MARGINAL, KRAVEN FÖR PASSIVHUS TÄTHET MOT DRAG OCH ENERGIÅTGÅNG

RESARO EN FUKTSÄKER, ENERGISMART, ENERGIEFFEKTIV BYGGMETOD UPPFYLLER, MED GOD MARGINAL, KRAVEN FÖR PASSIVHUS TÄTHET MOT DRAG OCH ENERGIÅTGÅNG Information och bilder hämtad från www.resaro.se. konstruktörens hemsida På hemsidan finns ytterligare information om konstruktionen. RESARO EN FUKTSÄKER, ENERGISMART, ENERGIEFFEKTIV BYGGMETOD UPPFYLLER,

Läs mer