Sveriges första Isover Multi-Comfort House: BRF Dalgången vid Ramberget i Göteborg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sveriges första Isover Multi-Comfort House: BRF Dalgången vid Ramberget i Göteborg"

Transkript

1 Sveriges första Isover Multi-Comfort House: BRF Dalgången vid Ramberget i Göteborg

2 BRF Dalgången Sveriges första Isover Multi-Comfort House Isover Multi-Comfort House är ett helhetskoncept för energisnålt byggande med hög ljudprestanda som tagits fram av Isover. De 26 bostadsrätterna på Dalgången vid Ramberget i Göteborg är det första hus som byggs enligt konceptet. I juli 2008 står de klara för inflyttning. Sveriges första Isover Multi-Comfort House väcker stort engagemang hos alla inblandade parter. Många års forskning och produktutveckling förverkligas i ett projekt där spetskompetenser från flera håll får en chans att mötas och arbeta tillsammans. Egnahemsbolaget i Göteborg är beställare medan JÅLAB BYGG ansvarar för entreprenaden. Isover fungerar som inspiratör och kunskapsförmedlare. Kunskap flyttar gränser Ett normalbyggt hus enligt dagens standard får maximalt använda 110 kilowattimmar per kvadratmeter golvyta och år, exklusive hushållsel. För huset vid Ramberget är målet satt till 30. En nivå som inte bara kräver isolerprodukter och konstruktioner med bästa möjliga U-värde, utan också kunskap och förmåga att göra rätt vid planering, projektering och utförande. Kunskapen finns hos Isover, och med utbildning inför byggstart, och på andra strategiskt välvalda tidpunkter i projektet, skapas förutsättningar för att nå de höga målen. Högre komfort Känslan av komfort kommer inte bara av den faktiska temperaturen utan också av om luften känns ren och fräsch, rummet är dragfritt och ljudnivån på en behaglig nivå. Tvärtemot vad man kan tro så är komforten i husen på Ramberget bättre än i ett normaluppvärmt hus. Den tjocka isoleringen håller temperaturen jämn och ljudnivån inne i lägenheten komfortabel medan ventilationssystemet ser till att luften är ren och fräsch. Eftersom innerytorna på väggar och fönster har en relativt hög temperatur slipper man problem som drag och kallras. Detta är en komfortkänsla som är svår att uppnå både tekniskt och ekonomiskt i ett standardhus. Kontinuerliga mätningar Husen på Ramberget kommer att följas noga under de närmaste fem åren genom att energiförbrukning, temperaturer och fuktnivåer mäts och resultaten utvärderas kontinuerligt. Även komfortnivån kommer att följas, efter cirka ett och ett halvt år genomförs en intervju med de boende för att få en bild av hur de upplever komforten och vardagen. Isover kommer också att ta fram en manual med tips och råd kring livet i ett Isover Multi-Comfort House.

3 Klimatskalet som helhet, inklusive fönster och dörrar, har mycket lågt U-värde. Väster om Ramberget uppförs nu 26 bostadsrätter i hus med två våningar. Sveriges första hus enligt Isover Multi-Comfort Housekonceptet.

4 Isover Multi-Comfort House gör miljösmart byggande till en god affär Ett viktigt syfte med Isover Multi-Comfort Housekonceptet är att göra det enkelt att bygga miljösmart. Helhetskonceptet ger största möjliga vinst för alla parter, såväl när det gäller energieffektivitet och ekonomi som boendekomfort. Bostäder och lokaler står för ungefär 40 procent av Sveriges totala energianvändning och i hela byggbranschen är man medveten om att byggnaders energiförbrukning helt enkelt måste minska på sikt. Under de senaste åren har mycket hänt. Ett stort antal byggprojekt har genomförts i Sverige och i utlandet, där framsynta beställare, arkitekter, forskare och byggare har skapat olika typer av energieffektiva hus med benämningar som lågenergihus, passivhus, självuppvärmande hus eller hus utan värmesystem. På liknande sätt har det i andra byggprojekt gjorts mycket för att få fram bättre ljudprestanda än dagens krav för att säkerställa tyst boendemiljö. Isover har genom att samla erfarenheterna från dessa projekt, och granska lösningarna, format ett helhetskoncept för miljösmart byggande. Med helhetskonceptet gör Isover det enklare genom hela byggprocessen, från idé och projektering till ett väl fungerande hus. Komfort blir god affär Att bygga energisnåla hus med utmärkt komfort är inte bara fullt möjligt utan också en god affär på lång sikt. I ett Isover Multi-Comfort House väljs alla lösningar med hänsyn tagen både till energieffektivitet på en hållbar nivå samt optimal boendekomfort. Isolerprodukterna och konstruktionslösningarna hör till marknadens bästa avseende energi- och ljudprestanda. Detsamma gäller ventilationssystem, fönster och dörrar samt alternativa uppvärmningsmöjligheter som solvärme. Det finns inget traditionellt uppvärmningssystem i ett Isover Multi-Comfort House, vilket minskar byggkostnaden. Denna reducering kompenserar till största delen merkostnaden för bättre konstruktioner, komponenter och effektiva energisystem. Radikal energibesparing Den kostnad som en byggnad genererar under sin livscykel består dels av kostnaden för byggnationen, dels av drift och underhåll. Eftersom driftskostnaderna står för cirka hälften av denna ger energibesparande lösningar i ett hus stort genomslag i den totala livscykelkostnaden. Energiförbrukningen i ett Isover Multi-Comfort House är radikalt lägre än i ett traditionellt hus; 30 kilowattimmar per kvadratmeter golvyta och år mot dagens krav på max 110 för uppvärmning, ventilation och varmvatten. Konceptet kan tillämpas på alla typer av byggnader, från villor och småhus till flerbostadshus och kommersiella fastigheter, och ger möjlighet till en mycket god ekonomisk kalkyl på lång sikt. Behaglig boendemiljö Luftcirkulationen i ett Isover Multi-Comfort House skapas med ett minimalt energitillskott, tyst och effektivt. Den kalla luften utifrån renas genom ett filter och värms upp av den luft som kommer inifrån, innan den släpps in i huset. Med tjock isolering hålls temperaturen jämn och ljudnivån inne i lägenheten komfortabel. Eftersom innerytorna på väggar och fönster har en jämn och hög temperatur slipper man problem med kallras och kallstrålning. Samtidigt är det en energimässig fördel eftersom man uppnår komfort vid lägsta möjliga inomhustemperatur.

5 Energiförbrukningen i ett Isover Multi-Comfort House är 30 kilowattimmar per kvadratmeter golvyta och år jämfört med dagens krav på max 110.

6 Isover Multi-Comfort House Vad är hemligheten? Isover Multi-Comfort House är ett byggkoncept som kombinerar hög energiprestanda på hållbar nivå med mycket god komfort. Bara de bästa produkterna, konstruktionslösningarna och komponenterna, samt de mest effektiva systemen för ventilation och varmvattenberedning, används. Och hela tiden utifrån en helhetssyn där boendemiljön värderas högt. Innovativa lösningar Många innovativa lösningar har de senaste åren tagits fram i samband med framsynta byggprojekt. De bästa av dessa lösningar bildar Isover Multi-Comfort Housekonceptet som i sin enkelhet kan sammanfattas till följande projekteringsmål: Välisolerat klimatskal med U-värde under 0,15 W/m 2 C för ytterväggar och under 0,10 W/m 2 C för markkonstruktioner och tak. Fönster och dörrar med U-värde under 0,8 W/m 2 C. Effektivt solskydd - utvändigt eller mellan glasskikt. Lufttätt klimatskal och lufttäta lägenhetsskiljande konstruktioner. Ljudprestanda på komfortnivå motsvarande minst ljudklass B för klimatskalet och lägenhetsskiljande konstruktioner. Ventilationssystem med effektiv värmeåtervinning på minst 85 % och låg bulleralstring i minst ljudklass B. Energieffektiv varmvattenberedning solvärme eller värmepump kan ingå. Max uppvärmningsbehov 15 kwh/m 2 golvyta och år. Samlad energianvändning till uppvärmning, ventilation och varmvattenberedning c:a 30 kwh/m 2 golvyta och år. Produkter och konstruktioner De produkter och konstruktionslösningar som rekommenderas i konceptet tillhör marknadens bästa. Exempel på isolerprodukter är Isover Fasadskiva 31 och Isover UNI-skiva 33 som har marknadens bästa isolerförmåga, samt lösullen Isover Insulsafe. Isover har tagit fram nya konstruktionslösningar med dessa produkter, lösningar som samtidigt och med god marginal uppfyller kraven på U-värde, ljudreduktion och brandsäkerhet. Ett lufttätt klimatskal Den lufttäta konstruktionen skapas med hjälp av Isover Vario Duplex, ett komplett system som består av en variabel ångbroms, åldersbeständig tejp samt fogmassa. Isover Vario Duplex gör klimatskalet praktiskt taget helt lufttätt, och har samtidigt en unik förmåga att öppna sin struktur för vattenånga vilket hjälper till att hålla innemiljön och konstruktionerna lagom torra. Det lufttäta klimatskalet minskar energiåtgången radikalt, det behövs till exempel ingen extra

7 värmeeffekt när det blåser. Den lilla värmekällan som finns i ventilationssystemet räcker för att hålla en jämn värme, oavsett om det blåser mycket eller lite. Denna värmare får dra upp till 10 W/m 2 golvyta en normal kall vinterdag, vilket motsvarar 1000 W för en lägenhet på 100 m W är vad en vanlig hårfön använder. Fräsch inomhusmiljö Ett hus med lufttätt klimatskal måste förses med ventilationsanläggning. En positiv konsekvens är möjlighet till att styra inomhusklimatet. Ventilationsanläggningen förser byggnaden med ren och fräsch luft, fri från damm och pollen och med lagom temperatur. Konstant ventilation säkerställer en fräsch inomhusmiljö utan risk för fukt- och mögelproblem. Låg energianvändning Projekteringsmålet på cirka 30 kwh/m 2 golvyta och år gäller uppvärmning, ventilation och varmvatten, vid normalt väder och normala boendevanor. Energianvändningen i en lägenhet på 100 m 2 blir alltså 3000 kwh per år därtill ska läggas hushållsel och lite fastighetsel. De boende har med sina olika vanor stort inflytande på energianvändningen. Variation i vädret och i rumstemperaturen från lägenhet till lägenhet har viss betydelse, men skillnad i användning av hushållsel och varmvatten har störst betydelse i Isover Multi-Comfort House. God ljudmiljö Den tjocka isoleringen i klimatskalet gör att ljudmiljön i ett Isover Multi Comfort-House är mycket bättre än i motsvarande byggnader med normal standard, och avsevärt mycket bättre än i gamla icke-renoverade flerbostadshus. Inte heller ventilationsanläggningen stör, eftersom ljudalstringen är låg. De lägenhetsskiljande konstruktionerna hör till marknadens bästa och säkerställer en ostörd miljö för de boende. En del av hemligheten är tätheten. Termografiet till höger visar tydligt skillnaden mellan god och dålig isolering.

8 Egnahemsbolaget Vi bygger för framtiden genom att finnas i framkanten Egnahemsbolaget arbetar utifrån en helhetssyn där målet är att uppnå balans mellan miljö, människa, produktion och färdig produkt. Passivhusen i Lindås Park är ett exempel på spetsprojekt som vi genomfört. Genom att tillämpa Isover Multi-Comfort Housekonceptet lyfter vi ambitionsnivån ytterligare. Egnahemsbolaget är sedan länge ett av Göteborgs ledande byggherreföretag. Genom att vi ägs av kommunen har vi ett uppdrag att hålla oss i framkanten när det gäller teknikutvecklingen inom energisnålt byggande. Med de passivhusprojekt vi initierat under de senaste åren bidrar vi till att lyfta kunskapsnivån inom Göteborgs kommun. Samtidigt skapar vi väl fungerande hus som redan idag uppfyller framtidens krav. En hållbar historia 1933 bildades Småstugebyrån i Göteborg för att göra det möjligt för låginkomsttagare att bygga ett eget hem. Man fick hjälp med materialinköp och ritningar, men gjorde mycket eget arbete på sitt hus. Egnahemsbolaget har byggt över bostäder sedan dess. Under historiens gång har Egnahemsbolaget bibehållt det mänskliga perspektivet och arbetar idag medvetet för att öka det miljövänliga byggandet i Göteborgsregionen. Passivhusen i Lindås Park är ett exempel på spetsprojekt. Där visade vi att det går att bygga energisnålt till rimliga priser med bibehållen trivsel för de boende. De erfarenheter vi fick genom projektet lyfte vi med oss när vi senare byggde lågenergihusen på Bottnevägen. Fokus på de boende Egnahemsbolaget har som mål att vara och uppfattas som Göteborgs ledande byggföretag inom småhusområdet. Husköparna ska känna att deras krav och förväntningar på bostaden infrias och att de får ett tidsenligt boende med hög kvalitet. När vi nu tillsammans med JÅLAB BYGG och Isover bygger det första Isover Multi-Comfort House i Sverige ger vi samtidigt våra kunder ett boende med en attraktiv boendekostnad. Samt möjlighet att känna trygghet i den investering som ett bostadsrättsköp innebär.

9 Passivhus i Lindås Park. Exempel på planlösning från Ramberget BRF.

10 JÅLAB BYGG AB Framtidens hus byggs med kunskap och hjärta JÅLAB BYGG är byggföretaget som förverkligar bostadsrätterna vid Ramberget, men var också en drivkraft bakom beslutet att tillämpa Isover Multi-Comfort Housekonceptet. JÅLAB BYGG är ett lokalt byggföretag som huvudsakligen arbetar inom Göteborg med kranskommuner. Uppdrag inom nybyggnation, reparation, ombyggnad och tillbyggnad genomför vi med hjälp av en stolt byggartradition och nyfiken framsynthet. Genom att bygga hus med framtidens krav som riktmärke skapar vi vinnare i alla led. Och genom att kombinera ny teknik och nya material med väl beprövad byggnadsmetodik ger vi våra uppdragsgivare ett ökat värde på sikt. Engagemang för Ramberget När Egnahemsbolaget skulle starta projektet BRF Dalgången fanns tankarna tidigt att bygga de 26 bostadsrätterna som passivhus. Husen i Lindås var för Egnahemsbolaget ett bevis på att passivhus är framtidens sätt att bygga. På JÅLAB BYGG finns ett genuint intresse för miljöfrågor, och för vår del ville vi gå ett steg längre. Med vår kunskap om Isover Multi-Comfort House kände vi oss säkra på att det fanns ytterligare potential att sänka energiförbrukningen. Ett engagemang som lett till att Göteborgs kommun nu blir först med att kunna visa upp moderna lägenheter med verkligt låg energiförbrukning, byggda utifrån komfort och långsiktighet. En långsiktig syn Kvalitet är för oss att ta ett brett och långsiktigt ansvar. Med både samarbetspartners och kunder strävar vi efter långsiktiga relationer, inte minst eftersom det minskar risken för missar i kommunikationen. Projektet vid Ramberget är speciellt för oss, vilket ökar vårt engagemang ytterligare. Vi ser det som ett långsiktigt åtagande som sträcker sig förbi våra självklara garantiåtaganden, och en möjlighet att ytterligare spetsa vår kompetens inom passivhus och energisnålt byggande. Genuint miljöåtagande JÅLAB BYGG har ett nära samarbete med privata och offentliga fastighetsägare i Göteborg och dess närhet. Vi är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001:2000 och är miljödiplomerade enligt Göteborgsmodellen. I varje produktion undviker vi användning och spridning av naturfrämmande produkter och vi söker samarbete med leverantörer som strävar efter att skona miljön i hela sin leverantörsprocess. Genom att hålla oss uppdaterade och pålästa inom miljö och teknik vill vi bidra till att kontinuerligt sprida kännedom om de faktorer som har miljöpåverkan ute i byggproduktionen.

11

12 Saint-Gobain Isover AB Kunskapspartner från grund till tak Isover Multi-Comfort House är en idé om ett helt nytt, miljösmart sätt att konstruera hus. Men också ett fullständigt genomtänkt koncept som går att tillämpa på alla typer av byggnader, från villor och småhus till flerbostadshus och kommersiella fastigheter. Saint-Gobain Isover är en global koncern med en världsledande position inom isolerteknik. Inom koncernen finns 75 års samlad erfarenhet av glasull och isolerprodukter, och vi finns i den absoluta framkanten när det gäller att utveckla effektiva konstruktionslösningar. Isover Multi- Comfort House är ett internationellt koncept utvecklat av Isover, som en möjlighet för oss att dela med oss av vår kunskap och erfarenhet. Genom hela byggprojektet finns Isover med som en kunskapspartner. Framtidens hus Ett Isover Multi-Comfort House kan se ut hur som helst, och kan uppföras med alla typer av byggnadsmaterial; tegel, trä, stål och glas. Även om konstruktionslösningarna gör att väggarna blir tjockare än normalt finns många möjligheter till arkitektonisk frihet. I samarbete med arkitekter och byggherrar skapar Isover framtidens hus med lägsta möjliga miljöpåverkan. Såväl fastighetsägare som hyresgäster i privata och offentliga hus kommer i framtiden att kunna glädja sig åt såväl sundare inomhusklimat som betydligt lägre värmeräkningar. Innovativa produkter I Isover Multi-Comfort Housekonceptet ingår ett komplett urval isolerprodukter och anpassade konstruktioner. Det ställs extra höga krav på fönster, dörrar, ventilationssystem och andra kompletterande system. Bland de utvalda isolerprodukterna finns exempelvis Isover UNI-skiva 33 som har marknadens bästa isolerförmåga, samt lösullen Isover InsulSafe. Den intelligenta ångbromsen Isover Vario Duplex utgör en viktig del i konceptet eftersom den gör klimatskalet praktiskt taget helt lufttätt. Samtidigt har Isover Vario Duplex en unik förmåga att öppna sin struktur för vattenånga vilket minskar risken för fukt i konstruktionen. Med utgångspunkt från isolerprodukterna har Isover utvecklat innovativa konstruktionslösningar som uppfyller kraven på låga U-värden och hög ljudreduktion, samtidigt som de uppfyller gällande brandkrav med råge.

13 Isover InsulSafe innehåller inget bindemedel och är marknadens renaste och mest miljöanpassade lösullsprodukt.

14 Isolerprodukterna Rätt produkt på rätt plats! Vi på Isover har under många år utvecklat våra isolerprodukter för att de ska bli bättre och bättre. Isover Vario Duplex och Isover UNI-skiva 33 är produkter som kommer från vår egen utveckling. Produkterna är som klippta och skurna till just Isover Multi-Comfort House där de kommer helt till sin rätt. Lika så är kombigrunden också resultat från vår utveckling! Isover UNI-skiva 33 Isover UNI-skiva 33 är vår senaste nyhet. En glasullsskiva med extra bra isoleringsförmåga med det låga lambdavärdet 0,033 W/m C. Isover UNI-skiva 33 har ett universalformat och passar i vägg, golv och tak. Den används i installationsskiktet samt i den bärande stommen i Dalgången. Isover Fasadskiva 31 Isover Fasadskiva 31 är en hård glasullsskiva med särskild bra isoleringsförmåga med det låga lambdavärdet 0,031 W/m C. Den används som köldbryggebrytare i det utvändiga bärande stommen i Dalgången.

15 Isover InsulSafe Isover InsulSafe är vår vita lösullsisolering. Den sprutas in på vindar och i snedtak. Isover InsulSafe har ett lambdavärde på 0,042 W/m C på bjälklag och 0,036 W/m C i snedtak. Den används på vindsbjälklaget i Dalgången. Isover Vario Duplex Isover Vario Duplex är en unik Non-wovenförstärkt polyamidfolie att använda som lufttätning och ångbroms i väggar, golv och tak. Ånggenomgångsmotståndet varierar: 175 x 10 3 s/m vid låg och 20 x 10 3 s/m vid hög relativ luftfuktighet. Det är en unik egenskap som tillåter virket att torka ut. Den används tillsammans med dess tillbehör som lufttätning och ångbroms i hela Dalgångenbygget. Kombigrunden I kombigrunden kombinerar vi EPS-cellplast (Styrolit) och XPS-cellplast (STYROFOAM ). Ett lager STYROFOAM 250 SL-A-N närmast marken och tre lager Styrolit Isolerskiva S80 ovanpå. Naturligtvis har Dalgången en utkragning av STYROFOAM som tjälisolering.

16 Studiebesök Är ni intresserade av att komma på studiebesök under byggtiden, fram till våren 2008, kontakta Mats Reinholdsson på Isover, tel Läs mer om Isover Multi-Comfort House på vår hemsida Ett samarbete mellan: Isover Scandinavia Marketing (MIA) Tryck: Xxxx

Isover Multi-Comfort House Bättre komfort i en hållbar framtid

Isover Multi-Comfort House Bättre komfort i en hållbar framtid Isover Multi-Comfort House Bättre komfort i en hållbar framtid 2006-01 God komfort i harmoni m Samtidigt som världens befolkning växer och energiförbrukningen ökar så minskar tillgången till de vanligaste

Läs mer

Saint-Gobain Isover AB

Saint-Gobain Isover AB Saint-Gobain Isover AB Isolerlösningar sedan 1933 B1-01 2008-02 Vi bygger framtiden Isover är en del av den franska koncernen Saint-Gobain som designar, tillverkar och distribuerar byggmaterial för framtidens

Läs mer

Bättre isolereffekt med premiumprodukter från Isover

Bättre isolereffekt med premiumprodukter från Isover Bättre isolereffekt med premiumprodukter från Isover vinn 50 mm Skapa utrymme för kreativitet vinn 50 mm 2 Isolering med lägre lambdavärde öppnar möjligheter för lågenergihus Stigande energipriser och

Läs mer

PRODUKTÖVERSIKT. Isover Light Träregelskiva 39 C600 Format 1160 x 560 mm. Tjocklek 45-145 mm. Isolering mellan träreglar. Euroklass: A1.

PRODUKTÖVERSIKT. Isover Light Träregelskiva 39 C600 Format 1160 x 560 mm. Tjocklek 45-145 mm. Isolering mellan träreglar. Euroklass: A1. Isover UNI-skiva 36 Format 1160 x 560 mm. Tjocklek 45-220 mm. Passar överallt! I golv, vägg och tak. Isover FyllUpp 45 15 kg/säck motsvarar ca 0,35m 3. Isolering på vindsbjälklag. Brandklass: Obrännbar

Läs mer

Energisparande påverkan på innemiljön Möjligheter och risker

Energisparande påverkan på innemiljön Möjligheter och risker Energisparande påverkan på innemiljön Möjligheter och risker Svenska Luftvårdsföreningen 2006-04-06 Eva Sikander Energiteknik, Byggnadsfysik Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut Kan man utföra energisnåla

Läs mer

Gällande diskussionen om lågenergihus kopplat till LSS-boende på Dalkarlen 13 kommer här några förtydliganden. Bifogar fil från Isover.

Gällande diskussionen om lågenergihus kopplat till LSS-boende på Dalkarlen 13 kommer här några förtydliganden. Bifogar fil från Isover. Datum 008-0-08 Sida () Hej Anders Gällande diskussionen om lågenergihus kopplat till LSS-boende på Dalkarlen kommer här några förtydliganden. Bifogar fil från Isover. Fastighetens belägenhet i sig med

Läs mer

Isolering och klimatfrågan

Isolering och klimatfrågan Isolering och klimatfrågan T1-03 2008-03 B1-02 2008-03 Med isolering bidrar vi till ett bättre globalt klimat Klimatförändringarna är vår tids stora miljöfråga. Utsläppen av växthusgaser, framförallt koldioxid,

Läs mer

Isover Vario Duplex. Den variabla ångbromsen B3-10 2006-05

Isover Vario Duplex. Den variabla ångbromsen B3-10 2006-05 Isover Vario Duplex Den variabla ångbromsen B3-10 2006-05 Isover Vario Duplex Isover Vario Duplex är en ny intelligent ångbroms som genom att anpassa sig efter luftens relativa fuktighet minskar risken

Läs mer

Frillesås passivhusen blir vardagliga

Frillesås passivhusen blir vardagliga Beställargruppen bostäder, BeBo, är ett samarbete mellan Energimyndigheten och några av Sveriges främsta fastighetsägare med inriktning mot bostäder. Gruppen driver utvecklingsprojekt med fokus på energieffektivitet

Läs mer

Ombyggnad av bostäder till passivhusstandard - erfarenheter. Ulla Janson Energi och ByggnadsDesign Lunds Tekniska Högskola

Ombyggnad av bostäder till passivhusstandard - erfarenheter. Ulla Janson Energi och ByggnadsDesign Lunds Tekniska Högskola Ombyggnad av bostäder till passivhusstandard - erfarenheter Ulla Janson Energi och ByggnadsDesign Lunds Tekniska Högskola Nya passivhusprojekt i Sverige Ett passivhus är en mekaniskt ventilerad byggnad

Läs mer

Energihushållning i boverkets byggregler vid nybyggnad

Energihushållning i boverkets byggregler vid nybyggnad Nybyggnad Energihushållning i boverkets byggregler vid nybyggnad Idag gäller BBR när en byggnad uppförs. för tillbyggda delar när en byggnad byggs till. för ändring av byggnad men med hänsyn till varsamhets-

Läs mer

TA HAND OM DITT HUS Renovera och bygga nytt. Örebro 2011-10-25

TA HAND OM DITT HUS Renovera och bygga nytt. Örebro 2011-10-25 TA HAND OM DITT HUS Renovera och bygga nytt Örebro 2011-10-25 Kristina Landfors KanEnergi Sweden AB Tel: 076-883 41 90 På dagordningen Helhetssyn Renovera och bygga till Klimatskal och isolering Fukt Ventilation

Läs mer

DITT ENERGIEFFEKTIVA A-HUS

DITT ENERGIEFFEKTIVA A-HUS DITT ENERGIEFFEKTIVA A-HUS BYGG FÖR FRAMTIDEN MED A-HUS Alla hus som kommer från A-hus tillverkas både med hänsyn till miljön och din plånbok. Klimatsmart boende är ett begrepp som ligger i tiden och innebär

Läs mer

Uppvärmning av flerbostadshus

Uppvärmning av flerbostadshus Uppvärmning av flerbostadshus Karin Lindström 2014-06-11 2014-06-11 Utbildningens upplägg Fördelningen av energi i ett flerbostadshus Uppvärmning Tappvarmvatten Val av värmesystem Samverkan med boende

Läs mer

Detta vill jag få sagt!

Detta vill jag få sagt! Kv Jöns Ols, Energisnålt med konventionell teknik 28 oktober 2004 Byggherrens betydelse Catarina Warfvinge Univ lekt i Installationsteknik vid LTH Uppdragsledare på WSP Byggnadsfysik Detta vill jag få

Läs mer

Miljövänlig cellulosaisolering sparar energi och pengar

Miljövänlig cellulosaisolering sparar energi och pengar Insulation Technology Made in Sweden Miljövänlig cellulosaisolering sparar energi och pengar Cellulosaisolering är energibesparande och ger samtidigt ett friskt och behagligt inomhusklimat. NYHET! icell

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Alva Rangsarve 1:25

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Alva Rangsarve 1:25 Utgåva 1:1 2014-05-21 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Alva Rangsarve 1:25 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Energihushållning i boverkets byggregler vid nybyggnad

Energihushållning i boverkets byggregler vid nybyggnad Nybyggnad Energihushållning i boverkets byggregler vid nybyggnad Idag gäller BBR när en byggnad uppförs. för tillbyggda delar när en byggnad byggs till. för ändring av byggnad men med hänsyn till varsamhets-

Läs mer

ENERGISNÅLA GÖTENEHUS MODERN TEKNIK FÖR LÄGRE ENERGIKOSTNAD OCH MINSKAD MILJÖPÅVERKAN

ENERGISNÅLA GÖTENEHUS MODERN TEKNIK FÖR LÄGRE ENERGIKOSTNAD OCH MINSKAD MILJÖPÅVERKAN ENERGISNÅLA GÖTENEHUS MODERN TEKNIK FÖR LÄGRE ENERGIKOSTNAD OCH MINSKAD MILJÖPÅVERKAN Modern bekvämlighet med låg energiförbrukning Intresset för smarta energilösningar i boendet ökar. Samtidigt ställer

Läs mer

Energieffektiviseringens risker Finns det en gräns innan fukt och innemiljö sätter stopp? Kristina Mjörnell SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Energieffektiviseringens risker Finns det en gräns innan fukt och innemiljö sätter stopp? Kristina Mjörnell SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Energieffektiviseringens risker Finns det en gräns innan fukt och innemiljö sätter stopp? Kristina Mjörnell SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Stor potential för energieffektivisering I Sverige finns

Läs mer

Bygga nytt. Påverka energianvändningen i ditt nya hem

Bygga nytt. Påverka energianvändningen i ditt nya hem 1 Bygga nytt Påverka energianvändningen i ditt nya hem Du som bygger nytt har chansen att göra rätt från början, vilket är mycket lättare än att korrigera efteråt. Den här broschyren är tänkt att ge en

Läs mer

VILLA SOLGLÄNTAN. Ett vanligt hus med ovanliga lösningar och många möjligheter

VILLA SOLGLÄNTAN. Ett vanligt hus med ovanliga lösningar och många möjligheter VILLA SOLGLÄNTAN Ett vanligt hus med ovanliga lösningar och många möjligheter VILLA SOLGLÄNTAN Villa Solgläntan är ett vanligt hus med ovanliga lösningar och många möjligheter. Huset är ett traditionellt

Läs mer

VIRVELVÄGEN 69, KIRUNA Älven 4

VIRVELVÄGEN 69, KIRUNA Älven 4 VIRVELVÄGEN 69, KIRUNA Älven 4 ENERGIDEKLARATION Kommentarer Kiruna 2015-06-26 Arctic CAD & Teknik Tommy Krekula Sid 1 (4) KOMMENTARER ENERGIDEKLARATION Objekt: Småhus Älven 4, Virvelvägen 69, Kiruna Ägare:

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Västerhejde Vibble 1:295

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Västerhejde Vibble 1:295 Utgåva 1:1 2014-02-04 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Västerhejde Vibble 1:295 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Funktionskrav på konstruktioner ISOVERSKOLAN 2011

Funktionskrav på konstruktioner ISOVERSKOLAN 2011 Funktionskrav på konstruktioner ISOVERSKOLAN 2011 Ska klara alla funktionella krav året om Lufttätnings- och fuktsäkringssystem Taklösningar Fasadlösningar Grundlösningar Välisolerad regelstomme Utvändig

Läs mer

Ulf Edvardsson, Fastighetskontoret Västerås stad

Ulf Edvardsson, Fastighetskontoret Västerås stad Ulf Edvardsson, Fastighetskontoret Västerås stad Gäddeholm Västerås stad förvärvade egendomen Gäddeholm 2003 Avsikten var att skapa en ny stadsdel Svårt att skapa tillräckligt med byggbar mark runt Västerås

Läs mer

25 000 studenter, 3 500 anställda Teknik, samhällsvetenskap, humaniora, medicin, utbildningsvetenskap och tvärvetenskap Deltar i det nationella

25 000 studenter, 3 500 anställda Teknik, samhällsvetenskap, humaniora, medicin, utbildningsvetenskap och tvärvetenskap Deltar i det nationella Trondheim den 18 augusti 2009 25 000 studenter, 3 500 anställda Teknik, samhällsvetenskap, humaniora, medicin, utbildningsvetenskap och tvärvetenskap Deltar i det nationella samarbete Program Energisystem:

Läs mer

Bygg och bo energismart i Linköping

Bygg och bo energismart i Linköping Bygg och bo energismart i Linköping Snart kommer du att flytta in i ett nybyggt hus i Linköping. Gratulerar! Att få planera och bygga sitt drömhus hör till höjdpunkterna i livet. Det är samtidigt ett stort

Läs mer

Besiktningsrapport Energideklaration av villa

Besiktningsrapport Energideklaration av villa Besiktningsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2017-04-20 Fastighetsbeteckning: Hofterup 9:21 Adress/ort: Kungsljusvägen 33, Löddeköpinge Byggnaden är besiktigad av: Daniel Ell, Certifierad

Läs mer

JACKON THERMOMUR. Ì THERMOMUR 200 Ì THERMOMUR 250 Ì THERMOMUR 350 Ì THERMOMUR 350 SUPER 03-2015 ersätter 12-2012. jackon.se

JACKON THERMOMUR. Ì THERMOMUR 200 Ì THERMOMUR 250 Ì THERMOMUR 350 Ì THERMOMUR 350 SUPER 03-2015 ersätter 12-2012. jackon.se JACKON THERMOMUR Foto: www.riisbygg.no TG 2156 Ì THERMOMUR 200 Ì THERMOMUR 250 Ì THERMOMUR 350 Ì THERMOMUR 350 SUPER 03-2015 ersätter 12-2012 jackon.se Lätta lösningar för ett bättre klimat! Vad gör byggsystemet

Läs mer

Passivhusproduktion Flerbostadshus Lågenergi

Passivhusproduktion Flerbostadshus Lågenergi Passivhusproduktion Flerbostadshus Lågenergi Albert Boqvist Teknisk Specialist NCC Construction Sverige AB Upplägg Bakgrund Passivhuskonceptet och dess påverkan på byggprocessen NCCs agerande Teknisk plattform

Läs mer

JACKON THERMOMUR. Ì THERMOMUR 200 Ì THERMOMUR 250 Ì THERMOMUR 350 Ì THERMOMUR 350 SUPER 03-2015 ersätter 12-2012. jackon.se

JACKON THERMOMUR. Ì THERMOMUR 200 Ì THERMOMUR 250 Ì THERMOMUR 350 Ì THERMOMUR 350 SUPER 03-2015 ersätter 12-2012. jackon.se JACKON THERMOMUR Foto: www.riisbygg.no TG 2156 Ì THERMOMUR 200 Ì THERMOMUR 250 Ì THERMOMUR 350 Ì THERMOMUR 350 SUPER 03-2015 ersätter 12-2012 jackon.se Lätta lösningar för ett bättre klimat! Vad gör byggsystemet

Läs mer

Lågenergibyggnader. Hur fungerar traditionella hus? Uppvärmning, varmvatten o hushållsel >2014-02-03. Karin Adalberth

Lågenergibyggnader. Hur fungerar traditionella hus? Uppvärmning, varmvatten o hushållsel >2014-02-03. Karin Adalberth Lågenergibyggnader Karin Adalberth Sveriges Miljömål ang. God bebyggd miljö Delmål 6: Energianvändning i byggnader Energianvändningen skall minska med > 20% till 2020 > 50% till 2050 > 2020 ha 50% förnyelsebar

Läs mer

2010-11-08. Sven-Olof Klasson

2010-11-08. Sven-Olof Klasson Sven-Olof Klasson Espedalen Espedalen Bovärdar Antal Åldersstruktur hyresgäster Espedalen 2010 120 103 100 80 73 60 58 52 50 63 59 51 40 28 20 19 6 0 0-6 7-16 17-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74

Läs mer

Snedtak. Ventilerad konstruktion. Applikationer. Snedtak

Snedtak. Ventilerad konstruktion. Applikationer. Snedtak Applikationer Snedtak Snedtak Dagens krav på snedtakens prestanda är hög. Alla redovisade snedtak är typexempel på effektiva och hållbara lösningar som baseras på erfarenhet från lågenergibyggnader och

Läs mer

Maratonvägen 36 energieffektiv renovering

Maratonvägen 36 energieffektiv renovering BeBo, är Energimyndighetens beställargrupp för bostäder. BeBo-medlemmarna, några av landets största fastighetsägare inom bostadssektorn, driver inom nätverket olika utvecklingsprojekt med inriktning mot

Läs mer

FEBY12. Nollenergihus Passivhus Minienergihus. Sammanfattning av kravspecifikationer för bostäder

FEBY12. Nollenergihus Passivhus Minienergihus. Sammanfattning av kravspecifikationer för bostäder FEBY12 Denna broschyr är en sammanfattning. Fullständiga kriterier och en webbversion finns på www.nollhus.se. Nollenergihus Passivhus Minienergihus Sammanfattning av kravspecifikationer för bostäder Inledning

Läs mer

Hållbart byggande i kallt klimat. Thomas Olofsson

Hållbart byggande i kallt klimat. Thomas Olofsson Hållbart byggande i kallt klimat Thomas Olofsson Hållbart byggande i kallt klimat Lokalt och kulturellt influerat -Vernacular Västerbottensgård 3 Parstugan Vernacular i kallt klimat Konstruktion - Varm

Läs mer

Rapport Energideklaration

Rapport Energideklaration Datum för besiktning: 20/2-2015 Fastighetsbeteckning: Drängsered 2:145 Adress /ort: Timotejv 5, Floda Byggnaden är besiktigad av: Nils Eriksson Sammanfattning I denna rapport presenteras nuvarande energianvändning

Läs mer

Renovering och tilläggsisolering

Renovering och tilläggsisolering Renovering och tilläggsisolering Renovering och tilläggsisolering av äldre bostäder Etterisolering og rehabilitering Renovering och tilläggsisolering Innehåll: Inledning... 3 Renovering... 4 Bostäder byggda

Läs mer

LCC-analyser som beslutsunderlag i praktiken - en fallstudie av ett flerbostadshus.

LCC-analyser som beslutsunderlag i praktiken - en fallstudie av ett flerbostadshus. LCC-analyser som beslutsunderlag i praktiken - en fallstudie av ett flerbostadshus. Författare: Daniel Ryman, Lunds Tekniska Högskola. Fokus på livscykelkostnader Debatten i media om långsiktigt hållbart

Läs mer

Konstruktionslösningar - Ytterväggar

Konstruktionslösningar - Ytterväggar I avsnittet om ytterväggar redovisas U-värden för väggar med bärande stommar av träreglar, stålreglar och betong. Väggarna har låga U-värden som lämpar sig väl för lågenergihus och i vissa fall även för

Läs mer

Väggbankboken. Spara pengar med tilläggsisolering

Väggbankboken. Spara pengar med tilläggsisolering Väggbankboken Spara pengar med tilläggsisolering Bygg din egen väggbank Planerar du att byta fasad på ditt hus? Då har vi ett tips på en investering som är mycket bättre än att spara pengarna på ett vanligt

Läs mer

THERMOTECH MultiLevel. Koncept för vattenburen golvvärme i flervåningshus

THERMOTECH MultiLevel. Koncept för vattenburen golvvärme i flervåningshus THERMOTECH MultiLevel Koncept för vattenburen golvvärme i flervåningshus Kv. Pärllöken, ÖrebroBostäder 2011 MULTILEVEL - ENERGISMART PÅ FLERA PLAN! Det vanligaste sättet att tillföra värme i flervåningshus

Läs mer

Utgåva 1:1 2013-09-20 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Taburetten 8 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Annestorp 27:45

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Annestorp 27:45 Utgåva 1:1 2014-03-24 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Annestorp 27:45 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Hur långt kan vi nå? Hur effektiva kan befintliga hus bli? Åke Blomsterberg Energi och ByggnadsDesign Arkitektur och byggd miljö Lunds Universitet

Hur långt kan vi nå? Hur effektiva kan befintliga hus bli? Åke Blomsterberg Energi och ByggnadsDesign Arkitektur och byggd miljö Lunds Universitet 1 Hur långt kan vi nå? Hur effektiva kan befintliga hus bli? Åke Blomsterberg Energi och ByggnadsDesign Arkitektur och byggd miljö Lunds Universitet WSP Environmental 2 Miljonprogrammet Bakgrund - Fram

Läs mer

Bygga E - metodstöd när vi bygger energieffektivt. Johan Gunnebo Nina Jacobsson Stålheim

Bygga E - metodstöd när vi bygger energieffektivt. Johan Gunnebo Nina Jacobsson Stålheim Bygga E - metodstöd när vi bygger energieffektivt Johan Gunnebo Nina Jacobsson Stålheim Kort om Lokalförvaltningen Förvaltar offentliga lokaler för Göteborgs Stad: - förskolor, skolor, äldreboende, gruppbostäder,

Läs mer

Vad är ett passivhus?

Vad är ett passivhus? Vad är ett passivhus? Komfortabelt Miljövänligt Lönsamt Lättskött Vad är ett passivhus? Passivhus har god komfort med bra luft och inget drag eller kallras. Passivhus är prisvärda. Små extrakostnader kompenseras

Läs mer

Energimål i fokus Norra Djurgårdsstaden

Energimål i fokus Norra Djurgårdsstaden Energimål i fokus Norra Djurgårdsstaden Mats Nissling Projektchef Region Boende Stockholm 2011-01-25 1 Innehåll NCC s miljöstrategi NCC s energimål bostäder NCC s energimål kontor Energiåtgärder i Norra

Läs mer

RENOvERiNg med fokus På ENERgi Och innemiljö

RENOvERiNg med fokus På ENERgi Och innemiljö Renovering med fokus på energi och innemiljö Fastigheten på Katjas Gata 119 efter ombyggnad. Kan man göra lågenergihus av ett befintligt bostadshus från miljonprogrammet? Vi tänker göra ett allvarligt

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Millegarne 2:36

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Millegarne 2:36 Utgåva 1:1 2013-03-22 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Millegarne 2:36 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Varför luften inte ska ta vägen genom väggen

Varför luften inte ska ta vägen genom väggen Varför luften inte ska ta vägen genom väggen Arne Elmroth Professor em. Byggnadsfysik, LTH Lunds Universitet Några Begrepp Lufttäthet- Förhindrar luft att tränga igenom byggnadsskalet Vindtäthet- Förhindrar

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Bräcke 33:3

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Bräcke 33:3 Utgåva 1:1 2014-04-22 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Bräcke 33:3 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Bö 36:20

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Bö 36:20 Utgåva 1:1 2013-05-06 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Bö 36:20 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE ENERGIDEKLARATION

Läs mer

Munspelet i Lund. Ny energismart skola med REDAir FLEX och REDAir LINK

Munspelet i Lund. Ny energismart skola med REDAir FLEX och REDAir LINK Munspelet i Lund Ny energismart skola med REDAir FLEX och REDAir LINK Munspelet är en skola i Lund för barn upp till årskurs tre. När den drabbades av fukt- och mögel skador beslöt kommunen att bygga en

Läs mer

Uppföljning av lufttäthet i klimatskalet ett år efter första mätningen

Uppföljning av lufttäthet i klimatskalet ett år efter första mätningen Finnängen Husarv. 57, Ljungsbro Datum 2012-02-02 Rapportnummer 12-157 S 1 av ( 8 ) Uppföljning av lufttäthet i klimatskalet ett år efter första mätningen Ansvarig:!!! Fuktsakkunnig, Certifierad Energiexpert

Läs mer

Byggnadstypologier Sverige

Byggnadstypologier Sverige Byggnadstypologier Sverige Inneha llsfo rteckning Byggnadstypologier... 3 Bakgrund... 3 Exempel klimatzon 3 Enfamiljshus byggt innan 1960 (area 125 m 2 )... 4 Exempel klimatzon 3 Enfamiljshus byggt innan

Läs mer

Värmeåtervinning ur ventilationsluft -befintliga flerbostadshus. Åsa Wahlström

Värmeåtervinning ur ventilationsluft -befintliga flerbostadshus. Åsa Wahlström Värmeåtervinning ur ventilationsluft -befintliga flerbostadshus Åsa Wahlström Poseidon lågenergihus Backa (Mattias Westher) Energibesparingspotential År 2020 kan 0,7 TWh/år besparas om installation av

Läs mer

Midroc Property Development AB. Inte som alla andra!

Midroc Property Development AB. Inte som alla andra! Inte som alla andra! Kort Fakta! Total yta: 21 000 kvm Varav utställningshall: 14 000 kvm Konferensavdelning: 300, 200 och 200 personer ( 650 och 200) Restauranger och kök: 2 st. Grönt sedumtak: 17 000

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Harby 37:2

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Harby 37:2 Utgåva 1:1 2012-09-05 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Harby 37:2 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Energieffektivisering i BRF. Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009

Energieffektivisering i BRF. Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009 Energieffektivisering i BRF Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009 Dagens presentation Är det intressant att spara energi? Ett exempel Tre steg mot effektivare energianvändning Energideklarationen

Läs mer

Passivhus vår framtida byggnorm?

Passivhus vår framtida byggnorm? Passivhus vår framtida byggnorm? Hans Eek, arkitekt SAR/MSA Vi bygger klimatsmart för framtiden Passivhuscentrum Västra Götaland www.passivhuscentrum.se Hans Eek, arkitekt SAR/MSA Passivhuscentrum Västra

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Västerhejde Vibble 1:362

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Västerhejde Vibble 1:362 Utgåva 1:1 2014-10-24 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Västerhejde Vibble 1:362 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

HSB ENERGI OCH ANDRA NYTTIGHETER ETT HUS FEM MÖJLIGHETER

HSB ENERGI OCH ANDRA NYTTIGHETER ETT HUS FEM MÖJLIGHETER HSB ENERGI OCH ANDRA NYTTIGHETER ETT HUS FEM MÖJLIGHETER Roland Jonsson Energichef HSB Riksförbund roland.jonsson@hsb.se 010-4420332 Köpa bil eller lösa ett transportproblem MÅL kwh komfort koldioxid 5

Läs mer

Komplett stomme till flerbostadshus

Komplett stomme till flerbostadshus Fördelarna med vår stomme Komplett stomme till flerbostadshus...för arkitekten Det är utsidan som räknas. Åtminstone om man vill ha en vacker fasad. Om du bygger med LK Putsvägg får du en helt fogfri fasad.

Läs mer

Passivhus med och utan solskydd

Passivhus med och utan solskydd Passivhus med och utan solskydd Detta projektarbete är en del i utbildning till Diplomerad Solskyddstekniker på Mälardalens Högskola i Västerås under tiden, 2011-01-19 2011-02-23 Passivhus i Sotenäskommun,

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Barlingbo Lillåkre 1:24

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Barlingbo Lillåkre 1:24 Utgåva 1:1 2014-05-27 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Barlingbo Lillåkre 1:24 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Energideklaration. Brf Tidplanen. EVU Energi & VVS Utveckling AB. Brf Tidplanen. Haninge Ålsta 3:119. Anders Granlund

Energideklaration. Brf Tidplanen. EVU Energi & VVS Utveckling AB. Brf Tidplanen. Haninge Ålsta 3:119. Anders Granlund Typ av Energideklaration 2009-04-06 Anders Granlund 1(8) Projekt nr: 101694,000 Haninge Ålsta 3:119 Anders Granlund Annedalsvägen 9, 227 64 LUND Tel 046-19 28 00. Fax 046-32 00 39 Organisationsnr 556471-0423,

Läs mer

Miljövänlig cellulosaisolering från icell isolering för värme, kyla och ljud!

Miljövänlig cellulosaisolering från icell isolering för värme, kyla och ljud! Insulation Technology Made in Sweden Miljövänlig cellulosaisolering från icell isolering för värme, kyla och ljud! Miljövänlig cellulosaisolering från icell sparar både energi och pengar! NYHET! Vår isolering

Läs mer

Energideklarationen. nu gäller den dig som ska sälja din villa!

Energideklarationen. nu gäller den dig som ska sälja din villa! Energideklarationen nu gäller den dig som ska sälja din villa! Vad kan man göra för att sänka kostnaden för energin? Kan man sänka driftskostnaden och ändå behålla ett bra inomhusklimat? Hur är byggnadens

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-04-21 Fastighetsbeteckning: Linde 7:75 Adress/ort: Lyckogången 66 / Tyresö Besiktigad av (certnr): Caroline Forsberg (3204) Företag:

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blåklockan 2

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blåklockan 2 Utgåva 1:1 2015-02-09 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Blåklockan 2 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Konstruktionslösningar - Vindsbjälklag och snedtak

Konstruktionslösningar - Vindsbjälklag och snedtak I avsnittet om vindsbjälklag och snedtak redovisas U-värden för konstruktioner isolerade med skivor respektive lösull. Konstruktionerna har låga U-värden som lämpar sig väl för lågenergihus och i vissa

Läs mer

Tio danska villor - utan värmesystem

Tio danska villor - utan värmesystem Tio danska villor - utan värmesystem Under 2007 sattes spaden i jorden till Danmarks hittills största utvecklingsprojekt för villor utan traditionellt värmesystem och med ett optimalt inomhusklimat. Isover

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning Uppsala Storvreta 47:112. Byggnadens adress Lingonvägen 5.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning Uppsala Storvreta 47:112. Byggnadens adress Lingonvägen 5. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration villa Fastighetsbeteckning Uppsala Storvreta 47:112 Byggnadens adress Lingonvägen 5 74340 STORVRETA Datum 2015-05-16 Utetemperatur 14 Energiexpert Peter Sundmark Tel: 072-860

Läs mer

Energiberäkna och spara energi vid renovering

Energiberäkna och spara energi vid renovering Energiberäkna och spara energi vid renovering Energibesparingsexempel med Weber Serporoc Fasadsystem Ett hus som är byggt av sunda material av hög kvalitet, som ger låg energianvändning och ett bra inomhusklimat,

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Broby 2:4

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Broby 2:4 Utgåva 1:1 2012-08-10 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Broby 2:4 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE ENERGIDEKLARATION

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning Uppsala Dalby 5:1. Byggnadens adress Dalby Ekbacken 11.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning Uppsala Dalby 5:1. Byggnadens adress Dalby Ekbacken 11. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration villa Fastighetsbeteckning Uppsala Dalby 5:1 Byggnadens adress Dalby Ekbacken 11 75591 Uppsala Datum 2015-05-27 Utetemperatur 15 Energiexpert Peter Sundmark Tel: 072-860

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Vågbro 26:1

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Vågbro 26:1 Utgåva 1:1 2012-10-23 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Vågbro 26:1 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

CLIMA COMFORT. för 1½ plans hus ENKLASTE VÄGEN TILL ETT NYTT TAK

CLIMA COMFORT. för 1½ plans hus ENKLASTE VÄGEN TILL ETT NYTT TAK CLIMA COMFORT Tilläggsisolering för 1½ plans hus ENKLASTE VÄGEN TILL ETT NYTT TAK Det finns flera goda skäl till att tilläggsisolera ditt TAK Stigande kostnader för uppvärmning ökar intresset för att tilläggsisolera

Läs mer

En kort introduktion till projektet EnergiKompetent Gävleborg fastighetssektorn, och energianvändning i flerbostadshus.

En kort introduktion till projektet EnergiKompetent Gävleborg fastighetssektorn, och energianvändning i flerbostadshus. Till dig som är fastighetsägare En kort introduktion till projektet EnergiKompetent Gävleborg fastighetssektorn, och energianvändning i flerbostadshus. Ingen vill betala för energi som varken behövs eller

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2016-04-20 Fastighetsbeteckning: Rosenbönan 26 Adress/ort: Katterumsvägen 45 / Norrköping Besiktigad av : Jonas Johansson (5843) Företag:

Läs mer

Energirapport. med Energitips. Fastighetsbeteckning: Gullestorp 5:4. Gullestorp Glaskulla 2 / Äspered. Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528)

Energirapport. med Energitips. Fastighetsbeteckning: Gullestorp 5:4. Gullestorp Glaskulla 2 / Äspered. Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Energirapport med Energitips Datum för besiktning: 2015-09-25 Fastighetsbeteckning: Gullestorp 5:4 Adress/ort: Gullestorp Glaskulla 2 / Äspered Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Företag: Eklund

Läs mer

Sundsbro PASSIVHUS. Välkommen till ett av Sveriges energisnålaste och miljövänligaste flerfamiljshus. 24 lägenheter med guldvittring

Sundsbro PASSIVHUS. Välkommen till ett av Sveriges energisnålaste och miljövänligaste flerfamiljshus. 24 lägenheter med guldvittring Sundsbro PASSIVHUS 24 lägenheter med guldvittring Välkommen till ett av Sveriges energisnålaste och miljövänligaste flerfamiljshus SUNDSBRO Välkommen till vårt första passivhus. Ett sju våningar högt hus

Läs mer

Rapport Energideklaration

Rapport Energideklaration Datum för besiktning: 12/6-2015 Fastighetsbeteckning: Fåle 1:109 Adress /ort: Lindv 4, Limmared Byggnaden är besiktigad av: Nils Eriksson Sammanfattning I denna rapport presenteras nuvarande energianvändning

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Tubberöd 1:273

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Tubberöd 1:273 Utgåva 1:1 2014-09-25 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Tubberöd 1:273 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Väl planerat kunnigt utfört Byggherren ska se till att byggbestämmelserna följs. Det lättaste sättet är att anlita kompetenta planerare, arbetsledare

Väl planerat kunnigt utfört Byggherren ska se till att byggbestämmelserna följs. Det lättaste sättet är att anlita kompetenta planerare, arbetsledare I Finland styrs byggnadernas energiprestanda av flera delar i byggbestämmelsesamlingen som baserar sig på markanvändnings- och bygglagen. Bestämmelserna förpliktar och vägleder byggherren att fatta energieffektiva

Läs mer

Energirapport. med energitips. Fastighetsbeteckning: Biskopsgården 112:28. Byvädersgatan 30 / Göteborg. Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528)

Energirapport. med energitips. Fastighetsbeteckning: Biskopsgården 112:28. Byvädersgatan 30 / Göteborg. Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Energirapport med energitips Datum för besiktning: 2016-10-04 Fastighetsbeteckning: Biskopsgården 112:28 Adress/ort: Byvädersgatan 30 / Göteborg Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Företag: Eklund

Läs mer

Glöm huskataloger, vi levererar vilket hus du vill!

Glöm huskataloger, vi levererar vilket hus du vill! Glöm huskataloger, vi levererar vilket hus du vill! Vilket hus vill du ha? Och hur mycket vill du bygga själv? Egna ritningar - Standardhus - Arkitektritat Tillsammans med Sjömarkenshus kan du på ett smart

Läs mer

Ett av Sveriges tätaste hus. Isover Multi-Comfort House 4-2009. Läs mer på sid 5. I denna utgåva av Bron: Sveriges mest klimatsmarta lösull

Ett av Sveriges tätaste hus. Isover Multi-Comfort House 4-2009. Läs mer på sid 5. I denna utgåva av Bron: Sveriges mest klimatsmarta lösull 4-2009 Ett av Sveriges tätaste hus Isover Multi-Comfort House Läs mer på sid 5 I denna utgåva av Bron: Sveriges mest klimatsmarta lösull Isover ställer ut på Nordbygg med teknisk isolering i fokus Var

Läs mer

Besparingspotential i miljonprogramhusen

Besparingspotential i miljonprogramhusen Besparingspotential i miljonprogramhusen Renovering till passivhusprestanda myt eller verklighet 23 okt 2007 Catarina Warfvinge Bitr Miljöchef Bengt Dahlgren AB Univ lekt vid Lunds Tekniska Högskola Den

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-04-27 Fastighetsbeteckning: Åkersberg 1:143 Adress/ort: Dammg 15, Höör Besiktigad av (certnr): Sebastian Oliwers (5442) Företag: Eklund

Läs mer

Brf Utsikten i Rydebäck

Brf Utsikten i Rydebäck 2009-05-08 Upprättad av JM AB 169 82 Stockholm : Tel nr:08-782 85 52 S 2 av 12 SAMMANFATTNING 3 1. Bakgrund 3 Syfte med energideklarationen 3 Tillgängligt underlag 3 Förutsättningar för upprättande av

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Plexus Ta ansvar för ditt inomhusklimat

lindab vi förenklar byggandet Plexus Ta ansvar för ditt inomhusklimat lindab vi förenklar byggandet Plexus Ta ansvar för ditt inomhusklimat Kostnads-och energieffektivitet Reduced investment and installation costs Plexus levereras med inbyggda ekonomiska fördelar. Hur skulle

Läs mer

Beräkning av U-värden och köldbryggor enligt Boverkets byggregler, BBR

Beräkning av U-värden och köldbryggor enligt Boverkets byggregler, BBR Beräkning av U-värden och köldbryggor enligt Boverkets byggregler, BBR 1 Boverkets Byggregler, BBR I Boverkets Byggregler, BBR ställs i avsnitt 9 krav på energihushållning i nya byggnader och tillbyggnader.

Läs mer

Högre komfort med fönsterfilmen som klarar allt.

Högre komfort med fönsterfilmen som klarar allt. Må bra på insidan. Högre komfort med fönsterfilmen som klarar allt. Njut av en perfekt inomhustemperatur året om. Ta tillvara på det naturliga dagsljuset, spara energi och förbättra isoleringen med upp

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Vårbruket 113

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Vårbruket 113 Utgåva 1:1 2014-06-24 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Vårbruket 113 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Nya ULTIMATE Protect Tänka nytt är lätt! Sid 3 1-2010. I denna utgåva av Bron: Isover Vario TightTec B

Nya ULTIMATE Protect Tänka nytt är lätt! Sid 3 1-2010. I denna utgåva av Bron: Isover Vario TightTec B 1-2010 Du hittar oss i monter A25:41 23 26 mars Nya ULTIMATE Protect Tänka nytt är lätt! Sid 3 I denna utgåva av Bron: Isover Vario TightTec B Uppdaterat beräkningsprogram utifrån Boverkets skärpta krav

Läs mer

Industri- och lättbyggnadsväggar Brandklassade konstruktioner i stål

Industri- och lättbyggnadsväggar Brandklassade konstruktioner i stål Industri- och lättbyggnadsväggar Brandklassade konstruktioner i stål Lätt industrivägg Lättbyggnadsväggar i stål kan utföras med stålreglar av Z-profil med isolering och trapetsprofilerad plåt som fasadskikt.

Läs mer