Innan du börjar! Här får du goda råd som gör isolerjobbet enklare och slutresultatet bättre.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innan du börjar! Här får du goda råd som gör isolerjobbet enklare och slutresultatet bättre."

Transkript

1 Innan du börjar! Här får du goda råd som gör isolerjobbet enklare och slutresultatet bättre. Använd tolk Avståndet mellan reglarna mäts från centrum till centrum och kallas för c-avstånd. Centrumavståndet är oftast 600 mm i väggar och 1200 mm när det gäller takbjälkar. Isovers skivor och rullar är anpassade till dessa standardmått. Du gör en tolk genom att kapa en bit regel så att den blir lika lång som mellanrummet mellan två reglar. Tolkens mått är c-avstånd minus regelbredden. Tolken använder du för att få samma mått mellan reglarna när du spikar upp dem. Skarvar Pussla inte med småbitar utan använd hela skivor eller rullar när du isolerar. Med så få skarvar som möjligt minskar risken för värmeläckage. Var inte snål utan släng små bitar det lönar sig i längden. Kapning av glasull och stenull Var noggrann när du skär i isoleringen. Använd riktbräda och någon av Isovers knivar. Skär alltid med 5 mm övermått. Utfyllnad När du isolerar mellan reglar och balkar måste isoleringen fylla hela facket. Oönskade glipor försämrar isolerförmågan. Köldbryggor Mineralull isolerar betydligt bättre än trä. När du sätter upp regelverk på väggarna bör du välja en regeldimension som är mindre än önskad tjocklek på isoleringen och ställa reglarna en bit ifrån väggen. Då får du ett obrutet isolerskikt närmast väggen och kan isolera det inre skiktet med förskjutna skarvar i förhållande till det yttre. Risken för köldbryggor minskar och du får en mer heltäckande isolering, för mindre pengar. Skärbord Var noggrann när du skär i isoleringen. Använd om möjligt Isover Skärbord som hjälpmedel. Skär alltid med 5 mm övermått. Glöm inte hörnen När du isolerar båda väggarna invändigt i ett hörn bildas ett utrymme mellan reglarna närmast hörnet. Isolera detta utrymme innan du sätter upp den sista hörnregeln. Installationer Se upp med installationer när du isolerar invändigt. Rådgör med en fackman om du måste flytta eldosor och vägguttag, ändra värme- och vatteninstallationer eller göra nya elinstallationer. Glöm inte att sätta upp så kallade kortlingar mellan väggreglarna där du ska sätta upp tyngre saker, exempelvis värmeradiatorer. Folie När du tilläggsisolerat invändigt bör du sätta dit en ångspärr. Om det redan finns en ångspärr bör inte det nya isolerskiktet vara mer än en tredjedel av den totala isolertjockleken. Detta för att ångspärren inte får hamna i en för kall miljö, vilket kan medföra fuktskador. Om den befintliga isoleringen är för tunn rekommenderar vi att ångspärren tas bort så att du kan bygga på till en lämplig isolertjocklek, och sedan montera dit en ny ångspärr.

2 INNEHÅLL ~ Så här gör du 62 Vindsbjälklag 64 Takfot 66 Stödben och snedtak 67 Hanbjälklag 68 Gavelvägg 70 Lufttätning 72 Yttervägg utifrån 76 Yttervägg inifrån 78 Mellanvägg 80 Isolera fönster 82 Golvbjälklag från krypgrunden 84 Källarvägg inifrån 86 Källarvägg utifrån 88 Bygga en grund 90 Garageuppfart Takfot sid 64 Vindsbjälklag sid 62 Gavelvägg sid 68 Mellanvägg sid 78 Yttervägg sid 72 Källarvägg sid LEVANDE HUS

3 Hanbjälklag sid 67 Stödben och snedtak sid 66 Platta på mark sid 88 Isolera fönster sid 80 Golvbjälklag från krypgrunden sid 82 Garageuppfart sid 90

4 Isolera vinden Det finns två vanliga anledningar att isolera vinden. Antingen för att spara energi, och då är det främst vindsbjälklaget som bör isoleras. Eller för att få mer plats i huset genom att inreda vinden. Då måste också vindens övriga delar isoleras. På följande sidor får du lära dig allt om att isolera vinden. Att tilläggsisolera Genom att tilläggsisolera vinden kan husets uppvärmningskostnader sänkas med upp till 25 %. Tilläggsisolering av vindsbjälklaget ger bäst effekt. Har du ett dåligt isolerat vindsbjälklag är det förmodligen den mest lönsamma åtgärd du kan göra. Du kan välja mellan att tilläggsisolera med Isover UNI-skiva eller med Isover InsulSafe som blåses på plats av en lösullsentreprenör. Ett mindre bjälklag isolerar du enklast med Isover UNIskivor. Är bjälklaget större rekommenderar vi att du använder Isover InsulSafe. Tänk på att vindsutrymmet blir mycket kallare när du tilläggsisolerar eftersom den tjockare vindsbjälklagsisoleringen stoppar värmeläckaget uppåt, vilket gör att värmeförlusterna minskar. Det är viktigt att försöka få vindsbjälklaget lufttätt och därmed förhindra att varm och fuktig inomhusluft läcker upp i vindskonstruktionen. En sådan fuktvandring från bostadsdelen kan orsaka fuktskador på virke och träbaserade skivmaterial. Man ska inte tillåta luft att strömma ut genom klimatskalet (vägg, golv och tak) utan huset ska andas på ett kontrollerat sätt, via ventilationsanläggningen. Läs gärna mer på sidan 18. Att inreda vinden Att inreda vinden ger åtskilliga kvadratmeter mer boyta till en rimlig kostnad. Isolering av vindens olika delar kräver lite olika tekniker, men även här gäller att du bör börja med vindsbjälklaget. Sedan är det bara att följa anvisningarna som beskriver hur du isolerar vindens övriga delar. Har du inte ett befintligt golv bör du lägga isolering upp till bjälkarnas överkant innan du lägger det nya golvet. Detta för att få så bra luftljudsisolering som möjligt. VIND: Vindsbjälklag Det här behöver du! Verktyg & Byggmaterial: Isolerkniv, hammare, spik, häftpistol, skruv och såg Produkter: Isover UNI-skiva eller Isover Light, Isover Bjälklagsskiva, Isover Byggmatta, Isover FyllUpp Lösull eller Isover InsulSafe, Isover Lufta eller Isover Takfotssystem Gör så här! ➊ Gör gärna en fuktbesiktning och undersök lufttätheten samt kontrollera ventilationen på vinden och i din bostad innan du påbörjar jobbet, se sidan 18. Ta bort gammal isolering/sågspån inne vid takfoten om sådan finns. Ibland när man ska undersöka lufttätheten kan det vara en fördel att ta undan all gammal isolering/sågspån för att få en helhetssyn på vindsbjälklaget. ➋ Om vindsutrymmet ventileras via takfot får isoleringen inte ligga direkt mot yttertaket. Montera en vindavledare från takfoten, exempelvis Isover Lufta, efter anvisningar på produkten. Den bildar en 25 mm luftspalt mot yttertaket, som ser till att utrymmet under ytterta- ➊ ➋ 62 LEVANDE HUS

5 ket ventileras. ➌ När vindavledarna är monterade och lufttätheten åtgärdad, vilket man kan göra på olika sätt beroende på hur vindsbjälklaget ser ut, är det lämpligt att undersöka om det finns en ångspärr/ångbroms på insidan av konstruktionen. Om sådan finns, undersök dess täthet. Finns det inte någon, lägg en ny ångspärr /ångbroms om möjligt. Om du lägger den mellan befintliga bjälkar, försök då täta ordentligt med tätningremsa eller fogmassa i ångspärrens/ångsbromsens skarv nere vid balkens nederkant. Ett annat sätt är att lägga en ny ångspärr/ångbroms på insidan av vindsbjälklaget, vilket för med sig ett nytt innertak. ❹ Lägg ut gammal eller ny isolering mellan bjälkarna. Fyll eventuellt på med Isover FyllUpp. Fyll på med isolering upp till bjälkarnas överkant och jämna till. ➎ Ovanpå bjälkarna lägger du till exempel Isover UNI-skiva i ett eller två lager beroende på hur tjock din gamla isolering är. Vid två lager läggs skivorna med förskjutna skarvar. Undvik att trampa i isoleringen. ➏ De bäst isolerade nya husen har en isolertjocklek på 500 mm. Den totala isolertjockleken bör vara mellan 400 och 500 mm. Här på bilden syns första lagret. Fortsätt på samma sätt med förskjutna skarvar om du behöver ett lager till. ➌ tätningsband list som spikas på ångspärr befintligt tak ➍ ➎ ➏ Tips Vindavledaren bör sträcka sig minst 130 mm ovanför isoleringen på vindsbjälklaget. Isover rekommenderar en sammanlagd isolertjocklek på mm i vindsbjälklag. Istället för Isover UNI-skiva kan du använda Isover Byggmatta P (rulle) eller Isover Bjälklagsskiva P överst, där det krävs vindskydd. I ett ouppvärmt vindsutrymme måste vindsbjälklaget vara lufttätt, så att inte varm inomhusluft läcker upp på vinden och kondenserar. Försök att få en så luft- och ångtät insida som möjligt, se illustration ovan. LEVANDE HUS 63

6 VIND: Takfot Fukt som tar sig upp till vindutrymmet ska ventileras bort. Vid ventilation via takfoten ska luftspalten vara minst 25 mm. Vid nyproduktion och om du har kontroll över tätheten kan ventilering göras via ventiler uppe i gavlarna, se sid 18. Glöm inte att förse ventilerna med insektsnät! De flesta gavelventiler på marknaden har ett inbyggt insektsnät redan när du köper dem. Isover Takstolsskiva P är en glasullsskiva med papper på båda sidor. Den används för isolering av snedtak, stödben och hanbjälklag. Bilden visar hur man skär ut en kil i takstolsskivan så att den går att bocka. Skär snett och följ de streckade linjerna. OBS! Linjerna är ej förritade. Tips Vid c-avstånd 1200 mm mellan takstolarna rekommenderas Isover Takfotssystem istället för Isover Lufta vindavledare. Vindavledaren bör sträcka sig minst 130 mm ovanför isoleringen på vindsbjälklaget. 64 LEVANDE HUS

7 Det här behöver du! Verktyg: Isolerkniv, kniv, hammare, spik, skruv och häftpistol Produkter: Isover UNI-skiva, Isover Fasadboard, Isover Lufta eller Isover Takfotssystem. Gör så här! ❶ a+b. Börja med att montera vindavledaren. Isover har två olika system för vindavledning: Isover Lufta, bild 1a och Isover Takfotssystem, bild 1b. Isolera sedan utrymmet mellan takfoten och stödbenen med UNI-skivor. ➋ Skär till bitar av Fasadboarden eller annat lämpligt skivmaterial, mm långa. Dessa bitar ska ligga bakom skarvarna mellan Takstolsskiva P som monteras senare (se stödben och snedtak). Skivorna av board hindrar att ventilationsluft blåser in emellan skarven på isoleringen. ➌ Mät ut var du ska fästa boarden genom att placera Takstolsskiva P där den ska sitta. Skär ut en kil i takstolsskivan efter de streckade linjerna, så att skivan går att vika, se sidan 64. Skarven mellan takstolsskivorna ska hamna mitt i boarden. Markera med en penna var boarden ska sitta. Ta bort takstolsskivan och spika fast boarden. Fortsätt enligt anvisningar i stödben och snedtak. ➊a ➊b ➋ ➌ mm LEVANDE HUS 65

8 Isolering av stödben och snedtak är det tredje arbetsmomentet när du isolerar vinden för att kunna inreda den. Arbetet kan utföras med Isover Takstolsskiva P, som är pappersklädd på båda sidorna. Pappret på utsidan fungerar som vindskydd och pappret på insidan används för att fästa skivorna på takstolarna och ger även god komfort när du arbetar med skivorna. VIND: Stödben och snedtak ➊ ➋ Det här behöver du! Verktyg: Isolerkniv, kniv, häftpistol, hammare och spik Produkter: Isover Takstolsskiva P, Isover Fasadboard ➌ ❹ Gör så här! ➊ För att kunna vika Takstolsskivan måste du skära ut en kil på insidan. Kilens underkant ska ligga lika högt som stödbenets övre kant. Bredden på vinkelsnittet brukar vara mellan 80 och 100 mm. Skivan ska kunna vikas med den yttre pappen obruten. ➋ Börja med att isolera stödbenen med Takstolsskiva P. Sidan med kraftigare papper vänds inåt rummet. När skivan sätts in viks utsidans pappersflikar så att de kläms mellan isoleringen och regeln. ➌ Insidans flikar häftas mot regeln. ❹ Spika upp Fasadboard med centrum av boarden mitt över skarven som hamnar var 1200 mm (som är längden på skivorna). ➎ Fortsätt monteringen av snedtaket med Takstolsskiva P. ➏ Häfta fast flikarna i takstolarna. Fortsätt sedan med hanbjälklag. ➎ ➏ Att tänka på Isover rekommenderar en isolertjocklek på mm i stödben och snedtak. 66 LEVANDE HUS

9 VIND: Hanbjälklag ➊ Genom att isolera hanbjälklaget får du en normal takhöjd på vinden och en bra värmeekonomi. Vill du ha öppet upp till nock fortsätter du istället att isolera snedtaket. Det här behöver du! Verktyg: Isolerkniv, kniv, häftpistol Produkter: Isover Takstolsskiva P, Isover UNI-skiva, Isover Light, Isover Bjälklagsskiva (finns med papp vid behov), Isover Byggmatta P, Isover Fasadboard ➋ Gör så här! ➊ Isolera snedtaket tills du närmar dig hanbjälken. ➌ mm Viktigt Den översta Isover Fasadboardsskivan måste du göra längre än de övriga som du använt vid takstolsskivornas skarvar. Den översta boarden ska sluta minst 130 mm ovanför färdig isolering och samtidigt gå så långt ner att den täcker den översta skarven, se ritning ovan. ➋ Takstolsskivan ska vikas från snedtaket och ut mellan hanbjälkarna. Skär ut en kil i takstolsskivan där brytningen sker. Häfta fast takstolsskivan både i takstolarna och i hanbjälkarnas undersidor. ➌ Bilden visar ovansidan av hanbjälklaget. Fäst takstolsskivor så att de täcker hela hanbjälklaget. På ovansidan av hanbjälklaget kompletterar du med exempelvis UNI-skivor, så att total isolertjocklek blir cirka mm. Att tänka på Glöm inte att göra urtag för elinstallationer innan du spikar upp väggmaterialet. Fråga din elinstallatör. När du lägger ut exempelvis UNIskivorna på hanbjälklaget bör du göra en gångbro av tjocka reglar som du lägger tvärs över hanbjälkarna. Om du vill kunna gå upp på hanbjälklaget efter utförd isolering måste du bygga en permanent gångbro. Tänk på att göra den så hög att den slutar ovanför den färdiga isoleringen. Om rummet ska vara öppet upp till nock ska du fortsätta med isoleringen ända upp. Tänk då också på att ventilera yttertaket hela vägen upp, och eventuellt ha en ventilerad nock eller takventiler under takpannorna. LEVANDE HUS 67

10 ➊ VIND: Gavelvägg När du ska inreda vinden behöver du även isolera gavelväggen. Här visar vi hur du gör. Det här behöver du! Verktyg: Isolerkniv Byggmaterial: Träreglar (vid behov) Produkter: Isover UNI-skiva Gör så här! ➊ Utgå från en total isolertjocklek på mm. Är befintliga reglar för smala så kan du spika på en träregelstomme av korslagda reglar på den befintliga väggen. Kontrollera också att c-avståndet mellan reglarna är 600 mm, så att UNI-skivorna passar in. Sedan är det bara att börja isolera. ➋ Sätt in UNI-skivorna mellan reglarna. ➋ ➌ ➌ Använd hela skivor så långt det är möjligt. Var noga med att skarvar och anslutningar blir täta. ❹+➎ Därefter skär du till bitar som passar i luckorna och sätter dem på plats. ➏ Gavelväggen är färdigisolerad. Nästa moment är folie, se nästa uppslag. 68 LEVANDE HUS

11 ❹ ➎ ➏ Att tänka på! Innan du börjar isolera gavelväggen bör du kontrollera att ytterväggen klarar av den fuktbelastning som den utsätts för, till exempel slagregn. Speciellt utsatta är putsade väggar och tegelväggar; alla fogar och tegelstenar måste vara hela och täta annars kan regnvatten tryckas in av vinden eller sugas in kapillärt. Frostskador på en murad fasad, stenväggar som är fuktiga samt sprickor i stenfasaden måste åtgärdas innan du isolerar insidan. Ytterväggens vindskydd måste vara helt och fungerande. Se till att uteluftsventilerad luftspalt verkligen är ventilerad om sådan finns bakom fasadmaterial. Väggen på insidan måste vara tät för att skydda den från fukten som finns i inneluften, se nästa uppslag. Använd gärna stålreglar om ytterväggen är av stenmaterial. Var också noga med att ta bort allt organiskt material, som exempelvis tapetrester, innan du isolerar. Gavelväggens isolering behöver inte gå ända upp till taknocken om du isolerar hanbjälklaget. Isolera bara upp till övre kanten på hanbjälklagets isolering. Isover rekommenderar en sammanlagd isolertjocklek efter tilläggsisolering på mm i gavelvägg. LEVANDE HUS 69

12 ➊ VIND: Lufttätning ➋ När du har isolerat hela vinden ska du sätta upp en folie. Den hindrar fuktig inomhusluft från att tränga in i konstruktionen. För att uppnå tillräcklig isolertjocklek, mm i stödben och snedtak, kan man behöva regla på vinkelrätt mot stödben och snedtak med exempelvis c- avstånd 600 mm. Folien kan alltså placeras bakom reglarna. En tumregel säger dock att man i bostäder max får dra in folien 1/3 av den totala isolertjockleken. Då undviks kondens på folien. Det här behöver du! Verktyg: Kniv och häftpistol Produkter: Isover UNI-skiva, Isover Vario Duplex UV eller Isover Plastfolie ➌ Gör så här! ➊ Folien häftar du fast i reglarna. Kom ihåg att överlappa med minst mm och att skarva över reglar och takbjälkar. ➋ Skär rent så att folien passar in i vinklar och kring fönster. Fortsätt tills hela vinden är inplastad. ➌ Du kan exempelvis använda 45 x 45 mm reglar och Isover UNI-skiva 45 mm för att uppnå tillräcklig isolertjocklek. ❹ Behöver du mindre bitar, mät upp och skär till. Fortsätt tills båda väggsidorna är klara. ➎ Illustrationen på nästa sida uppe till höger: Här har man monterat folien indragen vilket gör det lätttare att kunna utföra t.ex. elinstalllationer utan att riskera att få folien skadad. Den svart-vita streckningen är folien. 70 LEVANDE HUS

13 Att tänka på! Var extra noga när du sätter upp folien. Vid gavlarna ska du låta den gå över på gavelväggen med cirka 200 mm. Se till att det bildas ett ordentligt överlapp mot gavelväggens folie. Glöm inte att göra urtag för elinstallationer och täta kring dessa innan du spikar upp väggmaterialet. ➎ ➍ LEVANDE HUS 71

Vindsutrymmen Allmänna råd

Vindsutrymmen Allmänna råd Vindsutrymmen Allmänna råd Vindsbjälklaget upptar vanligen en stor yta i byggnaden och där finns ofta plats att lägga ett tjockt isolerskikt. Det är ett bra sätt att minska byggnadens energianvändning,

Läs mer

Tilläggsisolera. Tillägsisolera och spara pengar!

Tilläggsisolera. Tillägsisolera och spara pengar! Tilläggsisolera Tillägsisolera och spara pengar! Så enkelt det var att isolera Nu sparar vi pengar Tips, råd och monteringsanvisningar Det lönar sig att tilläggsisolera Att tilläggsisolera ditt hus är

Läs mer

Bygg så här 1. Tilläggsisolera vindsbjälklaget. paroc.se

Bygg så här 1. Tilläggsisolera vindsbjälklaget. paroc.se STIG RENSTRÖM Foto & Layout AB 2012 Bygg så här 1 Tilläggsisolera vindsbjälklaget paroc.se Informationen i denna broschyr är en beskrivning av de villkor och tekniska egenskaper som gäller för redovisade

Läs mer

Att tilläggsisolera. swedisol.se

Att tilläggsisolera. swedisol.se Att tilläggsisolera. Klimatskärmen. Väggar, golv och tak samt fönster och ytterdörrar. Energianvändningen i byggnader svarar idag för ca 40% av den totala energianvändning i Sverige. Det är alltså av största

Läs mer

Att tilläggsisolera hus fakta, fördelar och fallgropar

Att tilläggsisolera hus fakta, fördelar och fallgropar Att tilläggsisolera hus fakta, fördelar och fallgropar Vi har fått det betydligt varmare i vårt hus under vinterhalvåret och svalare på sommaren. En nöjd tilläggsisolerare Deltagare projekt för tilläggsisolering

Läs mer

Isolera källare. KÄLLARE: Inifrån. Viktigt

Isolera källare. KÄLLARE: Inifrån. Viktigt KÄLLARE: Inifrån Isolera källare Det bästa sättet att tilläggisolera källaren är utvändigt. Genom att placera värmeisoleringen på utsidan blir källarväggen varm och torr, vilket är bra ur fuktsynpunkt.

Läs mer

Joel tilläggsisolerade och passade på

Joel tilläggsisolerade och passade på Joel tilläggsisolerade och passade på att byta fasad Fasaden utsätts för stora påfrestningar från sol, vind och vatten och någon gång behöver den fräschas upp eller till och med bytas ut. Levande Hus besökte

Läs mer

Förberedelse lösullsentreprenader

Förberedelse lösullsentreprenader Version 20130219 www.sjomarkens.se Telefon: 033-29 00 80 Detta dokument uppdateras löpande och aktuell version finns på vår hemsida. Nedanstående beskrivningar och anvisningar är framtagna för att få en

Läs mer

Lätt att isolera. Allt du behöver veta om cellplast som isoleringsmaterial. www.sundolitt.se. E t t l ä t t va l m e d.

Lätt att isolera. Allt du behöver veta om cellplast som isoleringsmaterial. www.sundolitt.se. E t t l ä t t va l m e d. Lätt att isolera www.sundolitt.se Allt du behöver veta om cellplast som isoleringsmaterial E t t l ä t t va l m e d tunga argument Innehåll 4 Tunga argument att använda lätt isolering 6 Isolering och dränering

Läs mer

Lätt att isolera. Allt du behöver veta om cellplast som isoleringsmaterial E T T L Ä T T VA L M E D

Lätt att isolera. Allt du behöver veta om cellplast som isoleringsmaterial E T T L Ä T T VA L M E D Lätt att isolera W W W. S U N D O L I T T. S E Allt du behöver veta om cellplast som isoleringsmaterial E T T L Ä T T VA L M E D T U N G A A R G U M E N T I N N E H Å L L 4 Tunga argument att använda lätt

Läs mer

Fuktsäkra konstruktioner

Fuktsäkra konstruktioner Fuktsäkra konstruktioner Fuktsäkra tak Fuktsäkra väggar Fuktsäkra grunder Relaterad information Kontaktpersoner Ingemar Samuelson Tel: 010-516 51 59 Fuktsäkra tak Taket skall leda bort regnvatten. Denna

Läs mer

Varför isolera? Bevara din energi

Varför isolera? Bevara din energi Varför isolera? Bevara din energi Se över klimatskärmen! Varför isolera? Ibland glöms det bort vilka stora effekter en bra isolerad bostad kan innebära i sparade energikostnader, bättre inomhusmiljö, ökat

Läs mer

Varför isolera? Bevara din energi

Varför isolera? Bevara din energi Varför isolera? Bevara din energi Se över klimatskärmen! Varför isolera? Ibland glöms det bort vilka stora effekter en bra isolerad bostad kan innebära i sparade energikostnader, bättre inomhusmiljö, ökat

Läs mer

Delta Black Line Monteringsanvisning

Delta Black Line Monteringsanvisning Delta Black Line Monteringsanvisning Förarbete 1. Besiktiga grunden innan du startar med något annat. All kallasfalt ska tas bort för att optimera förutsättningarna för det nya fuktskyddet och för att

Läs mer

Källarens räddning mot fukt och mögel

Källarens räddning mot fukt och mögel Isola System ProTop Platon underlagstak Källarens räddning mot fukt och mögel Diffusionsöppet System Platon Fuktskydd underlagstak för med källarvägg klisterkant Torra och sunda hus System Platon Xtra

Läs mer

Källarens räddning mot fukt och mögel

Källarens räddning mot fukt och mögel Isola System ProTop Platon underlagstak Källarens räddning mot fukt och mögel Diffusionsöppet System Platon Fuktskydd underlagstak för med källarvägg klisterkant Torra och sunda hus System Platon Xtra

Läs mer

LEVANDE HUS. Tema: Isolering och klimatet. 96 sidor inspiration och gör-det-själv-anvisningar ETT IDÉMAGASIN FÖR HUSÄGARE

LEVANDE HUS. Tema: Isolering och klimatet. 96 sidor inspiration och gör-det-själv-anvisningar ETT IDÉMAGASIN FÖR HUSÄGARE LEVANDE HUS ISOLERA TIPS & RÅD INSPIRATION BYGGA NYTT RENOVERA 96 sidor inspiration och gör-det-själv-anvisningar Tema: Isolering och klimatet ETT IDÉMAGASIN FÖR HUSÄGARE Apropå energieffektivitet! Effektivitet

Läs mer

POLHUS AB. Hur gör jag?

POLHUS AB. Hur gör jag? Handledning för självbyggaren POLHUS AB Hur gör jag? Det är lätt att bygga hus om man köper byggsatsen från Polhus AB. Ifall det är första gången du bygger ett hus kan det ändå i något skede uppstå frågor

Läs mer

ers. sept 06 Utg. feb 08 System Platon Källarens räddning mot fukt och mögel System Platon för torra och sunda hus

ers. sept 06 Utg. feb 08 System Platon Källarens räddning mot fukt och mögel System Platon för torra och sunda hus ers. sept 06 Utg. feb 08 System Platon Källarens räddning mot fukt och mögel System Platon för torra och sunda hus Platon Xtra Med System Platon har du alltid full handlingsfrihet att välja innerbeklädnad

Läs mer

MONTERINGSANVISNING Decra Taksystem

MONTERINGSANVISNING Decra Taksystem MONTERINGSANVISNING Decra Taksystem CLASSIC ELEGANCE STRATOS Innehåll Decra problemfritt tak i årtionden! 3 Passar Decra mitt tak? 3 Viktigt att tänka på 4 Generellt om ventilation 4 Ventilationspannor

Läs mer

HANDBOEK VOOR INSTALLATEURS. Handboek voor de installatie van VELUX dakvensters. Handbok för yrkesmän

HANDBOEK VOOR INSTALLATEURS. Handboek voor de installatie van VELUX dakvensters. Handbok för yrkesmän HANDBOEK VOOR INSTALLATEURS Handboek voor de installatie van VELUX dakvensters Handbok för yrkesmän Förord Handboken vänder sig till yrkesmän som skall montera in VELUX produkter. Boken beskriver framför

Läs mer

Energieffektivisering

Energieffektivisering Energieffektivisering av miljonprogrammet (Drottninghög) LTH Ingenjörshögskolan vid Campus Helsingborg Byggnadsvetenskaper / Byggnadskonstruktion Examensarbete: Björn Liivo Egil Jansson Copyright Björn

Läs mer

Bygg så här 3. Tilläggsisolera ytterväggen utvändigt. paroc.se

Bygg så här 3. Tilläggsisolera ytterväggen utvändigt. paroc.se STIG RENSTRÖM Foto & Layout AB 2012 Bygg så här 3 Tilläggsisolera ytterväggen utvändigt paroc.se Informationen i denna broschyr är en beskrivning av de villkor och tekniska egenskaper som gäller för redovisade

Läs mer

Vad kan jag göra själv som är förebyggande?

Vad kan jag göra själv som är förebyggande? Vad kan jag göra själv som är förebyggande? 1. Kontrollera luftspalten vid vindavledaren och att vindavledaren sitter ordentligt och inte lossnat som på bilden nedan. Man ska kunna se ut i glipan mellan

Läs mer

Fuktskadade uteluftsventilerade vindar

Fuktskadade uteluftsventilerade vindar Fuktskadade uteluftsventilerade vindar Författare: Adam Stark E-post: adam.stark@hotmail.com Utbildning: Yrkeshögskoleutbildning Byggproduktionsledare, 400 Yh-poäng Utbildningsanordnare: IUC i Kalmar AB

Läs mer

Installation av Värmefilm, värmefolie.

Installation av Värmefilm, värmefolie. Installation av Värmefilm, värmefolie. Till en början ska du se till att beställa rätt mängd material inför installationen. Detta får du hjälm med i dokumentet (Beräkning.pdf). Se till att vara noggrann

Läs mer

RIKSBYGGENS BRF. YSTADSHUS NR 10

RIKSBYGGENS BRF. YSTADSHUS NR 10 RIKSBYGGENS BRF. YSTADSHUS NR 10 ANVISNINGAR OCH FÖRKLARINGAR VID ISOLERING AV LÄGENHETSFÖRRÅD 2015-02-23 AB SKÅNSKA TEKNIK-& KONSULTTJÄNSTER ARBETSNUMMER 15005 AB Skånska Teknik- & Konsulttjänster Hyllie

Läs mer

Köldbryggor. Årets vintermode: Prickigt och rutigt. Frosten får inte fäste. Köldbryggan förbinder ute med inne

Köldbryggor. Årets vintermode: Prickigt och rutigt. Frosten får inte fäste. Köldbryggan förbinder ute med inne Köldbryggor Köldbryggor består av icke isolerande material som förbinder en kall yta med en varm yta, t ex ute med inne. Årets vintermode: Prickigt och rutigt Bilderna är från Kalhäll i norra Stockholm.

Läs mer

Kontroller inför och efter tilläggsisolering av vindsbjälklag

Kontroller inför och efter tilläggsisolering av vindsbjälklag 1 (7) Kontroller inför och efter tilläggsisolering av vindsbjälklag Genomför kontrollen helst under vinterhalvåret när brister lättare kan upptäckas. Genomförs kontrollen under sommaren kommer de flesta

Läs mer

Att bygga energieffektivt fakta och råd om energi för dig som går i nybyggnadstankar

Att bygga energieffektivt fakta och råd om energi för dig som går i nybyggnadstankar Att bygga energieffektivt fakta och råd om energi för dig som går i nybyggnadstankar Innehållsförteckning Bygg framtidens hus redan idag... 5 Energianvändning i småhus... 6 Goda exempel... 8 Denna skrift

Läs mer