RIKSBYGGENS BRF. YSTADSHUS NR 10

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RIKSBYGGENS BRF. YSTADSHUS NR 10"

Transkript

1 RIKSBYGGENS BRF. YSTADSHUS NR 10 ANVISNINGAR OCH FÖRKLARINGAR VID ISOLERING AV LÄGENHETSFÖRRÅD AB SKÅNSKA TEKNIK-& KONSULTTJÄNSTER ARBETSNUMMER AB Skånska Teknik- & Konsulttjänster Hyllie Kyrkoväg Limhamn tel E-post

2 LÄGENHETSFÖRRÅD. 2 av 14 Dessa anvisningar och förklaringar är utarbetade på uppdrag av Riksbyggens Bostadsrättsförening Ystadshus nr 10. För Dig som tänker värmeisolera förråd är anvisningarna ett hjälpmedel för att utföra arbetet på rätt sätt så att fuktskador förhindras. Varför måste jag utföra värmeisolering mm. som det anges i dessa anvisningar? Du måste utföra isoleringsarbetet på det sätt som beskrivs nedan för att inte riskera fuktskador på förrådets väggar och tak. Utförs arbetet fel eller slarvigt kan den varmare luften (som bildas i isolerade byggnader) inifrån förrådet tränga ut till de kallare yttre delarna på förrådets tak och väggar och då uppstår kondens unders årets kalla del. Sådan kondens kan vara mycket långvarig och det kan därför bildas stora mängder fukt/vatten över tiden. Detta leder till fuktskador i form av mögelbildning och röta. För yttertaket gäller även att temperaturen skiftar mycket mellan ex. natt och dag. Om insidan av yttertaket blir för kall i förhållande till luftens fuktighet bildas kondens mot takets insida(träpanel). Därför behöver luften mellan isoleringen och yttertaket torkas och vara i jämnvikt. Detta uppnås genom att utrymmet hela tiden ventileras med uteluft.

3 LÄGENHETSFÖRRÅD. 3 av 14 ANVISNINGAR FÖR VÄRMEISOLERING AV LÄGENHETSFÖRRÅD: Se även anslutande detaljskisser nedan Allmänt: Tänk på att när Du fäster skivor och innertak, skruva gärna fast alla delar istället för spikning. Delarna sitter då bättre på plats och är lättare att vid behov justera osv. Planera för om Du skall montera hyllor och krokar som skall kunna bära tyngre saker. Du måste i så fall utföra förstärkningar för dessa fästen bakom de nya skivorna eller tillse att fästen sker in i vägg- och takreglarna. Väggar: 1. Du kan montera isolerskivor mellan de stående reglarna och direkt mot utsidan/gipsskivan. Isoleringen skall vara av mjuk typ avsedd för väggar och tjockleken skall vara lika reglarnas djupmått. 2. Härefter monteras plastfolie(benämns även diffusionsspärr). Var noga med att plastfolien är åldersbeständig. Sådan kan köpas i byggvaruhandel och är märkt med just åldersbeständig. Använd inte enkel skyddsplast eller plast för emballage då denna bryts ned med tiden och spricker. 3. Det är mycket viktigt att plastfolien dras förbi i alla hörn ordentligt och att skarvar utförts med ordentligt överlapp så dom blir helt täta. Det får inte finnas några springor så att inneluften kan tränga genom utåt. 4. Var även särskilt noggrann med att täta plastfolien kring kanalerna i förrådet med ventilationsaggregat. 5. Montera gipsskivor(vanlig 13mm tjocklek) för invändigt bruk eller fibercementskivor. Fibercementskivor är mer hållbara för slag osv. men i gengäld mer kostsamma i inköp och svårare att kapa. Var noga med att följa skivtillverkarens montageanvisningar.

4 LÄGENHETSFÖRRÅD. 4 av 14 Tak: Allmänt: Se till att det finns minst 50mm fritt utrymme mellan yttertakets insida/panel och isolering. Det är mycket viktigt att utrymmet mellan isoleringens ovansida och insida yttertak, dvs. den befintliga träpanelen blir väl ventilerat med uteluft. Detta uppnås genom montage av ventiler. På bilder är dessa ventiler markerade VH i taket. Montera inte ventiler i ovansida av yttervägg mot granne. Detta ökar risken för brandspridning till din granne om det börjar brinna i Ditt förråd. För tak med enkelsidig taklutning 1. Demontera försiktigt de takpannor som behövs för åtkomlighet. 2. För ventilation borra hål i taket och montera huvar/mögelstopper enligt anvisningar från tillverkaren av dessa. Montera en huv mellan varje takstol vid takets nedre del. Montera sedan en huv mellan varje takstol vid takets övre del dvs. vid anslutning mot huset så att varje utrymme mellan takstolar blir ventilerat nedtill och upptill. 3. Var noga med att ansluta takpapp (ytan under takpannorna) tätt och oskadat till varje huv/mögelstopper. 4. Lägg tillbaka takpannor. 5. Montera reglar för fäste av gipsskivor. Reglarna fästes i takstolar och väggar. Dessa bör vara minst 28x70mm som skruvas med ett avstånd mellan varandra på högst 400mm (passa in så att reglar kommer även mitt under varje skivskarv). 6. Montera isolering med 95mm tjocklek. Passa till noga så att den följer tätt mot takstolar och reglar. Isolering skall vara av mjuk typ och avsedd för bjälklag/väggar. Forts.

5 LÄGENHETSFÖRRÅD. 5 av Montera plastfolien mot taket på samma noggranna sätt som för väggarna. Se särskilt till att den inte spänner längs hörn så att detta hindra montage av skivor och att den överlappar plastfolien på väggar minst 200mm. Var speciellt noggrann och se till att det inte finns några springor i plastfolien mellan väggar och tak som luft kan sippra ut genom. 8. Se även till att det blir tätt mot anslutande tegel och karmar på dörr samt längs golvet. 9. Montera skivbeklädnad med skruv avsedd för detta och enligt tillverkarens anvisningar.

6 LÄGENHETSFÖRRÅD. 6 av 14 För taken med dubbelsidig taklutning utförs isolering och innertak horisontellt enligt skiss och följande: 1. Demontera försiktigt de takpannor som behövs för åtkomlighet. 2. För ventilation borra hål i taket och montera huvar/mögelstopper enligt anvisningar från tillverkaren av dessa. Montera en huv mellan varje takstol vid takets nedre del på båda sidor. 3. Var noga med att ansluta takpapp (ytan under takpannorna) tätt och oskadat till varje huv/mögelstopper. 4. Lägg tillbaka takpannor. 5. Montera reglar horisontellt som läggs upp på väggar vid ändar och skruvas fast. Reglarna skall vara minst 95x45mm (monteras på högkant). Avståndet mellan reglarna får inte överstiga 600mm, (kontrollera så att isolering får pressas ned lätt emellan för god passning) 6. Montera reglar för fäste av gipsskivor. Reglarna fästes i de nya horisontella reglarna med 2st skruv vid varje fästpunkt. Dessa bör vara minst 28x70mm som skruvas med ett avstånd mellan varandra på högst 400mm (passa in så att reglar kommer även mitt under skivskarvar). 7. Montera isolering med 95mm tjocklek. Passa till noga så att den följer tätt mot takstolar och reglar. Isolering skall vara av mjuk typ och avsedd för bjälklag/väggar. 8. Montera plastfolien mot taket på samma noggranna sätt som för väggarna. Se särskilt till att den inte spänner längs hörn så att detta hindra montage av skivor och att den överlappar plastfolien på väggar minst 200mm. 9. Montera skivbeklädnad med skruv avsedd för detta och enligt tillverkarens anvisningar.

7 LÄGENHETSFÖRRÅD. 7 av 14 Friskluftsventiler för förrådsutrymmet: Om förrådet inte redan har friskluftsventiler bör Du montera sådana för att få ett bra klimat i förrådsutrymmet. 1. Montera 1 ventil nedtill i främre del/gavel på förråd och 1 upptill vid den inre delen. 2. Observera att ventiler inte får monteras i vägg mot granne då detta ökar risken för spridning av brand om det börjar brinna i Ditt förråd. 3. Tag hål genom yttervägg. Lämplig storlek är 150x150mm. Klä hålkanter genom hela väggens tjocklek med plywoodskiva eller liknande så att dessa blir täta från insida till utsida. 4. Montera ventilationsgaller på utsida som är försett med insektsnät och regnskydd. Det är viktigt att gallrets ovankant ansluter vattentätt till fasad. 5. På insida monteras reglerbar ventil så att ett lagom luftflöde kan ställas in under årets växlingar. Vintertid vill man gärna kunna minska ventilationen och tvärt om sommartid.

8 LÄGENHETSFÖRRÅD. 8 av 14 Övrigt: 1. Var försiktig med ventilationsaggregatet och tillse att detta är fortsatt lätt åtkomligt för service mm. 2. Var försiktigt så Du inte skruvar eller spikar nära elskåpet i förrådet på entrésidan. 3. Förrådets golv av betong kan ha viss fuktvandring. Du bör därför vara försiktig och observant så att Du inte placerar fuktkänsliga saker direkt på golvet. 4. Ytterdörren skick bör kontrolleras så att denna är tillräckligt lufttät och i övrigt fri från skador. Byt tätningslister vid behov.

9 LÄGENHETSFÖRRÅD. 9 av 14

10 LÄGENHETSFÖRRÅD. 10 av 14

11 LÄGENHETSFÖRRÅD. 11 av 14

12 LÄGENHETSFÖRRÅD. 12 av 14

13 LÄGENHETSFÖRRÅD. 13 av 14 Det finns flera fabrikat av samma typ och funktion som ovanstående.

14 LÄGENHETSFÖRRÅD. 14 av 14 AB SKÅNSKA TEKNIK-& KONSULTTJÄNSTER Tomas Magnusson Byggnadsing. Samhällsbyggarna/SVR AB Skånska Teknik-& Konsulttjänster Hyllie Kyrkoväg Limhamn tel E-post

Att tilläggsisolera hus fakta, fördelar och fallgropar

Att tilläggsisolera hus fakta, fördelar och fallgropar Att tilläggsisolera hus fakta, fördelar och fallgropar Vi har fått det betydligt varmare i vårt hus under vinterhalvåret och svalare på sommaren. En nöjd tilläggsisolerare Deltagare projekt för tilläggsisolering

Läs mer

1 fönster och ytterdörrar. Fönster och ytterdörrar. Projektering, montage, skötsel och underhåll

1 fönster och ytterdörrar. Fönster och ytterdörrar. Projektering, montage, skötsel och underhåll fönster och ytterdörrar Fönster och ytterdörrar Projektering, montage, skötsel och underhåll INNEHÅLL. Inledning. Projektering ELITFONSTER Fönsterkonstruktioner Glasalternativ, U-värden SFDK 5 Ytbehandling,

Läs mer

Monteringsanvisning Örnen 10

Monteringsanvisning Örnen 10 Monteringsanvisning Örnen 10 Vid frågor kan du ringa Stig Wikström VD/Säljare. Montering/Tekniska frågor. Telefon: 0910-78 17 80 Telefon: 0910-78 17 84 Stig@Botniastugan.se info@botniastugan.se Lycka till

Läs mer

LÄGGNINGSANVISNINGAR KÄHRS TRÄGOLV MED WOODLOC 5S OCH TILLBEHÖR FLYTANDE LÄGGNING

LÄGGNINGSANVISNINGAR KÄHRS TRÄGOLV MED WOODLOC 5S OCH TILLBEHÖR FLYTANDE LÄGGNING LÄGGNINGSANVISNINGAR FÖR KÄHRS TRÄGOLV 1 2014-05 SE LÄGGNINGSANVISNINGAR KÄHRS TRÄGOLV MED WOODLOC 5S OCH TILLBEHÖR FLYTANDE LÄGGNING AB Gustaf Kähr Box 805 382 28 Nybro Tel 0481-460 00 Fax 0481-178 31

Läs mer

NORGIPS MELLANVÄGGSSYSTEM MED STÅLSTOMME

NORGIPS MELLANVÄGGSSYSTEM MED STÅLSTOMME NORGIPS MELLANVÄGGSSYSTEM MED STÅLSTOMME ALLMÄNT ALLSIDIGT VÄGGSYSTEM Med Norgips gipsskiva på stomme av stålprofiler, kan alla krav på lätta, ickebärande väggar uppnås. Väggsystemet är utprovat både teoretiskt

Läs mer

Att bygga energieffektivt fakta och råd om energi för dig som går i nybyggnadstankar

Att bygga energieffektivt fakta och råd om energi för dig som går i nybyggnadstankar Att bygga energieffektivt fakta och råd om energi för dig som går i nybyggnadstankar Denna skrift är framtagen inom ramen för projektet Informationsmaterial om energieffektiv nybyggnation av småhus som

Läs mer

Bruksanvisning för MullToa 10 och 25

Bruksanvisning för MullToa 10 och 25 Bruksanvisning för MullToa 10 och 25 Bruksanvisning för MullToa 10 och 25 Grattis till valet av en MullToa! Din biologiska toalett är svensktillverkad och av märket MullToa. Det innebär att den producerar

Läs mer

www.jordbruksverket.se Bra att veta om mindre häststallar

www.jordbruksverket.se Bra att veta om mindre häststallar www.jordbruksverket.se Bra att veta om mindre häststallar Innehåll Förord 5 Om- och nybyggnad 6 Takhöjd 6 Längd- och breddmått 6 Värmeisolerad eller oisolerad stallbyggnad 7 Portar och dörrar 8 Övrigt

Läs mer

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Goda exempel på lufttäta konstruktionslösningar Paulaa Wahlgren SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Energiteknik SP Rapport 2010:09 Goda exempel på lufttäta konstruktionslösningar Paula Wahlgren 3

Läs mer

OWNERS INSTRUCTION GUIDE. Freeway and Classic Legend Models

OWNERS INSTRUCTION GUIDE. Freeway and Classic Legend Models OWNERS INSTRUCTION GUIDE Freeway and Classic Legend Models Innehåll Sida 1 Sida 2 Sida 3 Sida 4 Sida 5 Sida 6 Sida 7 Sida 8 Sida 9 Sida 11 Sida 12 Monteringsanvisningar för Freeway. Lär känna din Freeway.

Läs mer

Välkommen som hyresgäst

Välkommen som hyresgäst Välkommen som hyresgäst Råd & tips från Fastighetsägarna Reviderad maj 2012 2 Innehåll Välkommen! 4 När du ska flytta in 4 Vilka regler har en hyresvärd och en hyresgäst att rätta sig efter? 6 Om något

Läs mer

GASOLGRILL 32337 Gör dig väl förtrogen med innehållet i denna handbok innan du monterar ihop och använder din grill.

GASOLGRILL 32337 Gör dig väl förtrogen med innehållet i denna handbok innan du monterar ihop och använder din grill. 32337 09/03 JA 1 GASOLGRILL 32337 Gör dig väl förtrogen med innehållet i denna handbok innan du monterar ihop och använder din grill. Om du har några frågor angående denna handbok, eller hur grillen används,

Läs mer

Fuktskador på vindar - kondensskador

Fuktskador på vindar - kondensskador Sida 1(3) 2012-12-04 Fuktskador på vindar - kondensskador Fukt i luft Relativa fuktigheten i luft (% RF) anger hur mycket vattenånga luften innehåller i förhållande till vad den maximalt kan innehålla

Läs mer

MONTERINGSANVISNING CAR-IN garageport

MONTERINGSANVISNING CAR-IN garageport K081064 (05-02-01) MONTERINGSANVISNING CAR-IN garageport SE VIKTIGT! Läs igenom hela anvisningen innan arbetet påbörjas! Denna garageport är endast avsedd för användning i privat (ej industriellt) bruk.

Läs mer

Måla rätt inomhus VÄGGAR & TAK

Måla rätt inomhus VÄGGAR & TAK Måla rätt inomhus VÄGGAR & TAK Förord Med ny färg på väggarna kan du förändra hela upplevelsen av ett rum. Därför är det ett spännande och mycket roligt projekt du har framför dig när du ska måla ditt

Läs mer

LÄGGNINGSANVISNING BETONGTAKPANNOR EN HANDLEDNING FÖR HUR DU LÄGGER TVÅKUIPGA BETONGTAKPANNOR

LÄGGNINGSANVISNING BETONGTAKPANNOR EN HANDLEDNING FÖR HUR DU LÄGGER TVÅKUIPGA BETONGTAKPANNOR LÄGGNINGSANVISNING BETONGTAKPANNOR EN HANDLEDNING FÖR HUR DU LÄGGER TVÅKUIPGA BETONGTAKPANNOR Enkelt att lägga tak Att lägga om taket är inte svårt, men det kräver att du är noggrann och har bra utrustning.

Läs mer

3.1. UNDERGOLV. Med flytande massiva trägolv avses bygelläggning.

3.1. UNDERGOLV. Med flytande massiva trägolv avses bygelläggning. 3.1. UNDERGOLV 1. GENERELLA KRAV PÅ UNDERGOLV Vid läggning skall material, underlag och arbetsställe vara uppvärmda till minst 18ºC Den relativa luftfuktigheten i lokalen skall vara mellan 30-60 % Underlaget

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning 086 IAV 078-7 000-06-0-00 -00 Handöl 0 Handöl 0T Bäste Handöl-ägare! Vi önskar Er välkommen till Handöl-familjen och hoppas att Ni får mycket glädje av kaminen. Vi tror oss förstå

Läs mer

lindab construline systemlösningar vägg Lindab Construline TM Lindab Systemlösningar vägg Dimensionering med monteringsanvisningar

lindab construline systemlösningar vägg Lindab Construline TM Lindab Systemlösningar vägg Dimensionering med monteringsanvisningar Lindab Construline TM Lindab Systemlösningar vägg Dimensionering med monteringsanvisningar Lösningar för ytterväggssystem Innan du börjar Lindabs profiler för ytterväggar kan användas för alla slags byggnader.

Läs mer

ThermOmatic ERA 10. Bruks- och Installationsanvisning ver 1.9. Termoventiler AB. Utrustning består av

ThermOmatic ERA 10. Bruks- och Installationsanvisning ver 1.9. Termoventiler AB. Utrustning består av ThermOmatic ERA 10 Bruks- och Installationsanvisning ver 1.9 Garantivillkor att denna instruktion LÄSES NOGGRANT FÖRE INSTALLATION! Så här fungerar ERA Utrustning består av ERA eftersträvar att hålla inställd

Läs mer

Montage- & Skötselanvisning

Montage- & Skötselanvisning Montage- & Skötselanvisning Tisa Konstruktion HB Utgåva 1.2009SF Kära kund Tisa Konstruktion vill erbjuda våra kunder kvalitativa och funktionella produkter med en tidlös design. Vi, på Tisa Konstruktion,

Läs mer

Denna bruksanvisning är avsedd att hjälpa dig i användningen av denna ugn.

Denna bruksanvisning är avsedd att hjälpa dig i användningen av denna ugn. Bäste kund, Denna bruksanvisning är avsedd att hjälpa dig i användningen av denna ugn. Innan du använder ugnen, läs noggrant igenom denna guide som innehåller grundläggande information för riktig och säker

Läs mer

:mm o k]z ^g drkdz : mm o k]z ^ g d rkdz : :m mm o m o kk] ] Z ^ Z ^ g d g d r rkkd d Z Z : : m m m o m o k k ] ] Z ^ Z ^ g d g d r r k k d d Z Z

:mm o k]z ^g drkdz : mm o k]z ^ g d rkdz : :m mm o m o kk] ] Z ^ Z ^ g d g d r rkkd d Z Z : : m m m o m o k k ] ] Z ^ Z ^ g d g d r r k k d d Z Z Att vårda en kyrka Redaktör Elisabeth Svalin Denna bok är tryckt med bidrag från Kyrkofondens medel för kyrkoantikvarisk ersättning. Tredje tryckningen. 2004 Riksantikvarieämbetet, Svenska kyrkan och Verbum

Läs mer

Agrarhistoria i Västra Götaland. Ta hand om din jordkällare

Agrarhistoria i Västra Götaland. Ta hand om din jordkällare Agrarhistoria i Västra Götaland Ta hand om din jordkällare Innehåll Jordkällaren ett domedagsverk 3 Tillsammans kan vi göra skillnad 4 Liten jordkällarhistoria 5 Jordkällarens grundkonstruktion 7 Kallmurning

Läs mer

Leca Block. Arbetsanvisning

Leca Block. Arbetsanvisning Leca Block Arbetsanvisning Rev. 2013.02.27 2 Leca är ett registrerat varumärke av Saint-Gobain Byggprodukter AB, Weber Leca Block Arbetsanvisning Innehållsförteckning 1 Sortiment 1.1 Översikt 1.2 Tillbehör

Läs mer

Glasfiber handbok för nybörjare.

Glasfiber handbok för nybörjare. Glasfiber handbok för nybörjare. Med tanke på att det verkar finnas ett stort intresse att vilja lära sig gjuta i glasfiber så tänkte jag att jag skulle skriva en liten handbok i ämnet som förklarar från

Läs mer

Hur snabbt blir huset kallt vid el- eller värmeavbrott?

Hur snabbt blir huset kallt vid el- eller värmeavbrott? Information till privatpersoner, fastighetsägare, beredskapssamordnare och energirådgivare Hur snabbt blir huset kallt vid el- eller värmeavbrott? Olika behov av åtgärder och konkreta råd TRYGG ENERGIFÖRSÖRJNING

Läs mer

MURA. Tips, råd och beskrivningar till dig som ska mura

MURA. Tips, råd och beskrivningar till dig som ska mura MURA Tips, råd och beskrivningar till dig som ska mura 1 Några tips och råd innan du börjar mura 2 Murskiftstråd När du murar, använder du i stort sett samma teknik för alla arbeten stora som små. Den

Läs mer

Har du koll? Förebygga och agera vid brand

Har du koll? Förebygga och agera vid brand Lärarhandledning Har du koll? Förebygga och agera vid brand Förebygga brand Här ges förslag på uppgifter och övningar kring hur man förebygger brand och hur man gör om det väl börjar brinna. Utgångspunkten

Läs mer