Giftfri trädgård. Information Miljö & Teknik

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Giftfri trädgård. Information 2010. Miljö & Teknik"

Transkript

1 Giftfri trädgård Information 2010 Kävlinge kommun, Miljö & Teknik Kullagatan 2, Kävlinge Telefon , Fax Februari 2010 Miljö & Teknik

2 Gift genom tiderna Människan har länge använt sig av kemikalier för att motverka skadeangrepp av olika slag. Ett tidigt sätt att skydda trä från svampangrepp var exempelvis att måla med Falu rödfärg. Användningen av bekämpningsmedel i jordbruket tog fart runt mitten av 1900-talet. DDT introducerades under 1940-talet tillsammans med en del andra organiska föreningar för bekämpning av insekter och svampar. Samtidigt började kvicksilverföreningar användas för betning av utsäde. Under andra världskriget ökade kunskaperna om syntetiska kemikalier snabbt genom forskning kring kemiska stridsmedel. Många av de tidiga insektsmedlen var till exempel organiska fosforföreningar som är närbesläktade med nervgaser. Antalet medel och användningen ökade sedan kraftigt efter kriget. Framförallt utvecklades nya ogräsmedel och användningen av dem ökade under 1960-talet. Det visade sig dock snart att det även finns en baksida med bekämpningsmedelsanvändningen. Användningen av bekämpningsmedel i Sverige ökade till mitten av 1970-talet. Till mångas förvåning fann man rester av bekämpningsmedel i vattendrag runt om i Sverige. Även grundvattnet var förorenat på många håll. Till och med regnet visade sig innehålla rester av bekämpningsmedel. I Sverige och övriga EU-länder har de farligaste och mest långlivade substanserna bytts ut mot sådana som bryts ner lättare och därför inte finns kvar i miljön lika länge. Eftersom även moderna bekämpningsmedel utgör en risk för miljö och hälsa, så har samhället sedan 1980-talet arbetat för att minska användningen av kemiska bekämpningsmedel. Svensk lagstiftning har skärpts både vad gäller kraven på substanser som kan godkännas och hur dessa sedan får användas.

3 Bekämpningsmedel Bekämpning Bekämpningsmedel används för att kontrollera organismer som kan orsaka skador eller olägenhet för människors hälsa eller skador på egendom. De organismer man vill bekämpa kan vara djur (exempelvis insekter eller gnagare), växter (ogräs) eller mikroorganismer (mögelsvampar, bakterier eller virus) som kan orsaka skador genom att exempelvis förstöra skördar och egendom eller genom att sprida och producera sjukdomar. Under 2008 såldes ton kemiska bekämpningsmedel. Mest användes av industrin, i första hand för tryck- och vacuumimpregnering av virke. Jordoch skogsbruk och trädgårdar använder främst ogräsbekämpningsmedel, svampmedel, betningsmedel och insektsbekämpningsmedel. Hushållens användning av bekämpningsmedel domineras av ogräsmedel. Hälsa och miljö Användningen av bekämpningsmedel är dock förenad med risker för miljö och hälsa. För att ett bekämpningsmedel ska få säljas och användas i Sverige måste det vara godkänt av Kemikalieinspektionen (KemI). KemI bedömer om medlet behövs och vilka risker det medför för människors hälsa och för miljön. De medel som bedöms vara acceptabla godkänns för en period på max 10 år.

4 Läckage Bekämpningsmedel som sprids i villaträdgårdar förs med regnvattnet ned genom marken till grundvattnet eller via dagvattensystemet ut till våra vattendrag. Till viss del bryts bekämpningsmedlen ner på vägen men en del når våra åar, Kävlingeån och Saxån/Braån, på sin väg till havet. Vid undersökningar av både grundvatten, vattendrag och havsvatten påträffas rester av kemiska bekämpningsmedel. Även i undersökningar av nederbörden har bekämpningsmedel hittats. Till och med sådana ämnen som använts tidigare men som numera är förbjudna hittas fortfarande i våra vatten. Farligt avfall Rester av bekämpningsmedel klassas som farligt avfall och ska lämnas på miljöstation. Det är viktigt att dessa tas om hand så att resterna inte kan läcka ut. I synnerhet gäller detta skadade eller rostiga förpackningar. Tomma, förorenade förpackningar som innehållit bekämpningsmedel skall normalt också räknas som farligt avfall. De bör inte slängas i soporna utan lämnas på miljöstation. I Kävlinge kommun kan du lämna farligt avfall i miljöstationerna på: - Återvinningscentralen, Kävlinge - Brandstationen, Lödde

5 Giftfria tips Försvåra för skadedjuren Ge växterna en god start genom att placera rätt växt på rätt plats. Växter har olika behov av jordtyp, näring och ljus. Variera växtföljden när det gäller ettåriga växter i grönsakslandet. Förbättra jorden genom att mylla ner organisk gödsel eller kompostjord. Ett alternativ är att odla gröngödslingsväxter på jordplätten. Då får du en mer levande jord med ett rikt innehåll av nyttiga mikroorganismer. Fiberduk hindrar många skadedjur och är ett bra hjälpmedel i köksträdgården. Samodla olika sorters växter så får skadegörarna svårare att hitta sin värdväxt. En del växter har en avskräckande verkan på skadegörare. Om tagetes, ringblomma eller persilja planteras i rabatterna kan de förhindra spridning av skadedjur. Angripna växter kan besprutas med varmt vatten som håller mellan 50 och 54 grader. Fungerar inte detta kan växterna sprutas med nässelvatten eller såplösning. Upprepa behandlingen efter ett par dagar. Vid biologisk bekämpning utnyttjas de naturliga fienderna till växters skadegörare. På friland kan man t.ex. använda nematoder mot vissa skalbaggslarver (t ex öronvivlar), och bakterier mot fjärilslarver (t ex kålmal och kålfjäril).

6 Mångfald skyddar Att bevara en biologisk mångfald handlar om att skapa livsutrymme för allt från små mikroorganismer till stora växter och djur. Det gäller både vilda och odlade arter. Biologisk mångfald är en del av växtskyddet i din trädgård. Fåglar, parasitsteklar, nyckelpigor och jordlöpare hjälper till att hålla skadegörare på en rimlig nivå. Bin och andra pollinerare ser till att det blir frukt på äppelträdet och bär i hallonlandet. Fjärilarna är välsedda gäster om så bara för glädjen i att betrakta dem. Bekämpa ogräs naturligt Bearbeta jorden varsamt! Genom att luckra upp det översta jordskiktet hålls ogräset i schack. Samtidigt gynnas det biologiska liv i markens ytskikt och marken bevarar sin fuktighet. Plantering av marktäckande växter i rabatter kan effektivt kväva ogräs och förhindra spridning. Mellanrum i rabatter och trädgårdsland kan täckas med träflis, barkkompost eller gräsklipp för att minska tillväxten av ogräs. Ett annat alternativ är att använda fiberduk. Ogräs som dyker upp bör plockas bort så snart det visar sig. Det är viktigt att rensa ofta de första fyra veckorna efter sådd. Ogräs på stenlagda områden och grusgångar kan tas bort med hjälp av skyffeljärn, hacka eller kniv. Även bränning av växterna med gasolaggregat eller vattenånga kan ta bort ogräs på gångar. Som en sista utväg, kan spridning av svaga ättikblandningar (upp till 10 %) fungera.

7 Vattna sunt Några exempel på sätt att hushålla med dricksvattnet är att samla regnvatten i tunnor, punktbevattna och att använda marktäckning. Vattna hellre med kanna, slangmunstycke eller droppslang än med spridare. Använd gärna rotvattnare till träd. Vattna helst morgon eller kväll. Vattna rikligt och sällan istället för lite och ofta. Nyplanterade växter och groende frön behöver jämn fuktighet. Blir det alltför torrt angrips vissa växter lätt av mjöldagg. Gödsla smart Den egna trädgården och hushållet erbjuder växtnäringsämnen i form av gräsklipp, gröngödsling och kompost. Med dem kan vi skapa kretslopp i trädgården. Välj KRAV-märkt eller naturligt gödsel om du gödslar. Naturliga gödselmedel stimulerar organismerna i marken som frigör näring till växterna. Häst- och kogödsel, benmjöl, stenmjöl, algmjöl och små mängder hönsgödsel är bra grundgödsling på våren. Under växtsäsongen passar hönsgödsel, nässel- eller vallörtsvatten, urin, blodmjöl. Gödsla lite och ofta och enbart under växtsäsongen. Då hinner växterna ta upp näringen. Det minskar risken för läckage. Läckage kan leda till att brunnsvatten förorenas eller till övergödning av sjöar och hav.

8 Giftfri trädgård Information 2010 Kävlinge kommun, Miljö & Teknik Kullagatan 2, Kävlinge Telefon , Fax Februari 2010 Miljö & Teknik

Rapport Vindruvor och bekämpningsmedel

Rapport Vindruvor och bekämpningsmedel Rapport Vindruvor och bekämpningsmedel Innehållsförteckning 1. Förord 1 2. Sammanfattning 2 3. Vindruvor en av matens värstingar 4 4. Vindruvor 5 5. Bekämpningsmedel 11 6. Kemiska bekämpningsmedel i vindruvsodling

Läs mer

Råd för kompostering av hushållsavfall

Råd för kompostering av hushållsavfall Råd för kompostering av hushållsavfall Ta naturen till hjälp 2 När vi sorterar och komposterar den organiska delen av avfallet återför vi resurser till naturen. För att lyckas med komposteringen behövs

Läs mer

Hus utan lus. Tips och råd om både ohyra och bekämpningsmedel. www.kemikalieinspektionen.se

Hus utan lus. Tips och råd om både ohyra och bekämpningsmedel. www.kemikalieinspektionen.se Hus utan lus Tips och råd om både ohyra och bekämpningsmedel www.kemikalieinspektionen.se Skadedjuren ökar i samhället Skadedjur blir ett allt större problem i Sverige. Det kan leda till ökad användning

Läs mer

Elevövningar. EKOSYSTEMTJÄNSTER VAD NATUREN GÖR FÖR DIG är ett material från Naturskyddsföreningen, Dagens Nyheter och Albaeco.

Elevövningar. EKOSYSTEMTJÄNSTER VAD NATUREN GÖR FÖR DIG är ett material från Naturskyddsföreningen, Dagens Nyheter och Albaeco. Elevövningar a Ekosystemtjänster vad naturen gör för dig Okej, ekosystemtjänster kanske är ett svårt ord. Men om vi säger»naturens gratistjänster«blir det kanske lite lättare. Det hela är egentligen ganska

Läs mer

Enskilt avlopp. Vilken teknik passar dina förutsättningar? 1

Enskilt avlopp. Vilken teknik passar dina förutsättningar? 1 Enskilt avlopp Vilken teknik passar dina förutsättningar? 1 Utgivare/copyright: Kunskapscentrum Små Avlopp Illustratör: Bo Rosander Grafisk formgivning: Bild & Kultur AB Uppsala 2011 Denna broschyr är

Läs mer

Hästgödsel. en naturlig resurs

Hästgödsel. en naturlig resurs Hästgödsel en naturlig resurs Jordbruksinformation 5 2013 1 Omslagsbild: Jennie Hügert Text: Johan Malgeryd och Teresia Persson Innehåll Hästnäringen viktig för Sverige! 5 Växtnäring i kretslopp 6 Lagstiftning

Läs mer

Välkommen till Torekovs reningsverk

Välkommen till Torekovs reningsverk Torekovsverket Välkommen till Torekovs reningsverk Torekovs avloppsreningsverk ligger i södra delen av Torekovs tätort och togs i drift på 1960-talet. Det byggdes senast ut 2001. Verket tar idag hand om

Läs mer

LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL

LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL Den här lärarhandledningen ger dig som lärare kunskap om hur vattnets kretslopp fungerar och tips på hur du kan lägga upp lektionerna. I materialet får du och din

Läs mer

BEDÖMNINGAR AV EKONOMISKA KONSEKVENSER AV NÅGRA FÖRSLAG INOM BEKÄMPNINGSMEDELSOMRÅDET

BEDÖMNINGAR AV EKONOMISKA KONSEKVENSER AV NÅGRA FÖRSLAG INOM BEKÄMPNINGSMEDELSOMRÅDET Bilaga 3 BEDÖMNINGAR AV EKONOMISKA KONSEKVENSER AV NÅGRA FÖRSLAG INOM BEKÄMPNINGSMEDELSOMRÅDET av Basim Saifi och Lars Drake Bakgrund Pågående förhandlingar mellan EU:s medlemsstater om en ny förordning

Läs mer

GOLFEN & MILJÖN. Svenska Golfförbundet

GOLFEN & MILJÖN. Svenska Golfförbundet GOLFEN & MILJÖN Svenska Golfförbundet Texten i denna broschyr är framtagen av Ellika Hermansson Török, Fyren Miljökommunikation i samarbete med SGF:s banenhet och är baserad på rapporten Golfsportens miljöpåverkan

Läs mer

Värt att veta om vatten. Ett studiematerial anpassat till skolan från Vatten Östersund

Värt att veta om vatten. Ett studiematerial anpassat till skolan från Vatten Östersund Värt att veta om vatten Ett studiematerial anpassat till skolan från Vatten Östersund 2 Vatten en självklarhet? Att ha tillgång till rent vatten är en självklarhet för oss som bor i Sverige. Vi tänker

Läs mer

Bomull. En ren naturprodukt? Världsnaturfonden WWF 2005

Bomull. En ren naturprodukt? Världsnaturfonden WWF 2005 Detta dokument har finansierats av Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete. Sida delar inte nödvändigtvis de åsikter som här framförs. Ansvaret för innehållet är uteslutande WWF:s. v Bomull

Läs mer

Kemiska bekämpningsmedel i svenskt jordbruk användning och risker för miljö och hälsa

Kemiska bekämpningsmedel i svenskt jordbruk användning och risker för miljö och hälsa Kemiska bekämpningsmedel i svenskt jordbruk användning och risker för miljö och hälsa Maria Wivstad Centrum för uthålligt lantbruk Utgivare: Centrum för uthålligt lantbruk (CUL), SLU, Box 7047, 750 07

Läs mer

Manus till bildserie om. hållbar utveckling och miljö i hemmet

Manus till bildserie om. hållbar utveckling och miljö i hemmet Manus till bildserie om hållbar utveckling och miljö i hemmet Materialet har sammanställts av Förbundet Agenda 21 i Västmanland, och har sitt ursprung i ett studiematerial från miljökontoret i Göteborg

Läs mer

Växtskyddet och vattnet

Växtskyddet och vattnet Ett material från Säkert växtskydd och LRF i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan Växtskyddet och vattnet Hur mår vattnet i sverige, vad kan göras på gården för att minska läckaget, 1 vad innebär

Läs mer

Fördjupning bekämpning inom ekologisk och oekologisk odling

Fördjupning bekämpning inom ekologisk och oekologisk odling Fördjupning bekämpning inom ekologisk och oekologisk odling Även i ekologisk odling måste man hålla undan ogräs, insekter och svampangrepp, som till exempel skorv. Ogräs bekämpas mekaniskt, insekter tar

Läs mer

LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL

LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL Den här lärarhandledningen för åk 4-9 ger dig som lärare kunskap om hur vattnets kretslopp fungerar och tips på hur du kan lägga upp lektionerna. I materialet får

Läs mer

Kretslopp från bord till jord

Kretslopp från bord till jord GÖTEBORGS UNIVERSITET Kretslopp från bord till jord Studie av metoder som återför mest näring och minst skadliga ämnen till åkrarna David Nyberg Göteborgs Universitet, Institutionen för Globala Studier

Läs mer

Bo Setterlind 1976. Ur diktsamlingen Det ringer på dörren

Bo Setterlind 1976. Ur diktsamlingen Det ringer på dörren Inför briefingmötet Inför briefingmötet behöver alla grupper inom er SPN-avdelning göra en noggrann undersökning. Ta reda på mer om kaffe: hur det blev den mest populära drycken i Sverige, hur vi konsumerar,

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING INTRODUKTION: HÅLLBAR UTVECKLING Vad innebär hållbar utveckling? Begreppet hållbar utveckling blev känt i och med att FN startade den så kallade Brundtlandskommissionen

Läs mer

fa f kta om vatten och avlopp

fa f kta om vatten och avlopp fakta om vatten och avlopp innehåll 3 4 7 11 12 16 17 18 21 22 Vattentjänstbranschen Vattentjänstbranschens aktörer och lagar Hur finansieras vattentjänstbranschen? Vatten genom tiderna Vattenförsörjning

Läs mer

Genetik- läran om det biologiska arvet

Genetik- läran om det biologiska arvet Genetik- läran om det biologiska arvet Om vi tittar på ett släktfotografi ser vi att vissa ansiktsdrag hos föräldrarna kommer igen hos barnen, från generation till generation. Det kan vara formen på ansiktet,

Läs mer

Inventerade och undermåliga enskilda avlopp är åtgärdade senast 2020 Lokalt miljömål fastställt av kommunfullmäktige 2009-02-23

Inventerade och undermåliga enskilda avlopp är åtgärdade senast 2020 Lokalt miljömål fastställt av kommunfullmäktige 2009-02-23 1 Inventerade och undermåliga enskilda avlopp är åtgärdade senast 2020 Lokalt miljömål fastställt av kommunfullmäktige 2009-02-23 Idag släpper de enskilda avloppen ut lika stor mängd gödande ämnen som

Läs mer

Miljöguide. Lokalt Agenda 21-arbete, 1998

Miljöguide. Lokalt Agenda 21-arbete, 1998 Miljöguide Lokalt Agenda 21-arbete, 1998 MILJÖGUIDE Miljöguide Hushållen står för nära hälften av de totala utsläppen i Sverige. Nästan allt vi gör påverkar miljön mer eller mindre och hushållen bidrar

Läs mer

Ekologiskt jordbruk. - ett sätt att minska övergödningen och bevara den biologiska mångfalden? Towe Andersson & Emmelie Johansson

Ekologiskt jordbruk. - ett sätt att minska övergödningen och bevara den biologiska mångfalden? Towe Andersson & Emmelie Johansson Seminarieuppsatser nr 181 Ekologiskt jordbruk - ett sätt att minska övergödningen och bevara den biologiska mångfalden? Towe Andersson & Emmelie Johansson 2010 Institutionen för geo- och ekosystemvetenskaper

Läs mer

Bibliografiska uppgifter för Gödsel och miljö - lagring och spridning av gödsel - höst- och vinterbevuxen mark

Bibliografiska uppgifter för Gödsel och miljö - lagring och spridning av gödsel - höst- och vinterbevuxen mark Bibliografiska uppgifter för Gödsel och miljö - lagring och spridning av gödsel - höst- och vinterbevuxen mark Författare Anonym Utgivningsår 2007 Tidskrift/serie Utgivare Huvudspråk Målgrupp Jordbruksverket

Läs mer

VARMKOMPOSTER Handbok i kompostering

VARMKOMPOSTER Handbok i kompostering VARMKOMPOSTER Handbok i kompostering Monteringsanvisning 1. Sätt två sidor mot varandra. Alla fyra delarna är lika - det spelar ingen roll vilken Du börjar med. Se till att de står helt ihop. För ner en

Läs mer

KOMPOSTPRODUKTER. Handbok i kompostering

KOMPOSTPRODUKTER. Handbok i kompostering KOMPOSTPRODUKTER Handbok i kompostering Monteringsanvisning 2 Monteringsanvisning 1 2 JUNIOR 3 4 3 Monteringsanvisning VARMKOMPOSTER 1. Sätt två sidor mot varandra. Alla fyra delarna är lika - det spelar

Läs mer

JANUARI. Action of the Day Nordens Ark

JANUARI. Action of the Day Nordens Ark En av de största utmaningarna vi alla står inför är den globala uppvärmningen. Något som kan komma att ge allvarliga globala konsekvenser för både människa och natur. Av denna anledning deltar Nordens

Läs mer

Vaddå ekologisk mat?

Vaddå ekologisk mat? Vaddå ekologisk mat? Klöver i hyllorna! Vår egen miljösignal, treklövern, är inte en officiell miljömärkning, utan en vägvisare i butiken som gör det lättare för dig att hitta de miljömärkta varorna.

Läs mer