Kemikaliebanta för en giftfri vardag. UPPDRAG 1 Giftfri odling och trädgård

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kemikaliebanta för en giftfri vardag. UPPDRAG 1 Giftfri odling och trädgård"

Transkript

1 Kemikaliebanta för en giftfri vardag UPPDRAG 1 Giftfri odling och trädgård

2

3 Giftfri odling och trädgård Vad gör du när lössen sitter tätt på rosskotten, larver äter upp kålen eller när det börjar växa gräs mellan plattorna? Vad du väljer att göra har stor betydelse för miljön. Dina val kan påverka kvaliteten på vårt dricksvatten och den biologiska mångfalden runt omkring oss. Hur du odlar i kökslandet påverkar också vad du själv får i dig. Bekämpningsmedel används för att skydda växter mot ogräs, skadedjur och svampsjukdomar. Rester av kemiska bekämpningsmedel blir kvar i marken i grödor och hittas tyvärr ofta även i vattendrag och i grundvatten. Flera bekämpningsmedel är akut giftiga för vattenlevande organismer och växter. En bieffekt av bekämpningsmedel mot skadegörare är de också kan påverka andra insekter som vi har nyttan av. Det kan till exempel gälla nyckelpigor som äter bladlöss eller bin som pollinerar. Även om de mesta av bekämpningsmedlen används inom jordbruket har hushållens användning betydelse. Hushållens användning av kemiska bekämpningsmedel ökar. Under 2012 köpte de svenska hushållen ca 674 ton kemiska bekämpningsmedel (källa: Kemikalieinspektionen). 89 % av det var ogräsmedel. Mossmedel är det som används allra mest. Detta uppdraget handlar mycket om giftfri bekämpning av ogräs och angrepp på växter, men också om att välja ekologiska produkter när du handlar till trädgården. Att odla giftfritt betyder inte att skadegörare och ogräs ska ta över trädgården. Det inns metoder som man kommer långt med innan det behövs någon bekämpning med växtskyddsmedel. Du får tips på hur du kan göra genom Tuijas föredrag och i detta häftet! Lycka till med uppdraget!

4

5 Uppdrag 1 - Avgifta trädgården Under uppdragsperioden ska du gå igenom punkt 1-4. Välj dessutom ut några av de följande punkterna och prova dem. Givetvis kan du också fortsätta att testa mer under sommarhalvåret. När vi ses inför uppdrag 2 diskuterar vi och stämmer av hur det har gått med punkterna i detta uppdrag. 1. Inventera Inventera vad du har för trädgårdskemikalier hemma och vad du brukar använda dem till. Vilken klassning/riskfras har kemikalierna? Behövs kemikalierna? 2. Ersätt Tänk igenom om de trädgårdskemikalier du har kan ersättas med andra metoder. Ta reda på och bestäm vilken metod du kan använda istället. Det är bra att vara förbered i god tid annars är risken större att det blir bekvämt att använda den vanliga kemikalien. 3. Köp ekologiska fröer när du ska köpa fröer. 4. Köp och efterfråga ekologiskt odlade plantor. Kolla upp vad handelsträdgårdar erbjuder i din närhet. Vilka erbjuder ekologiskt odlade plantor? Hur driver de sin verksamhet? 5. Välj ekologiskt om du köper jord eller andra trädgårdsprodukter utöver växter. 6. Förebygg ogräs Använd dig av täckmaterial, marktäckande växter eller någon annan metod för att minska risken för ogräs. 7. Uteplatsen, gången eller infarten Se över vilka eller vilka metoder du kan använda för att hålla ogräs borta på stensatta infarter, gångar eller uteplatser. Sopa ytorna då och då, rensa ogräs för hand eller med värmebehandling. 8. Prova giftfri bekämpning av skadedjur Blir dina växter angripna av skadedjur? Prova att använda såplösning, nässelextrakt eller någon annan giftfri metod. 9. Låt mossan i gräsmattan vara På våren är mossa vanligt i gräsmattan. Normalt tar gräset över på sommaren eftersom det växer fortare. Ha is i magen och låt gräset komma. Om du vill skynda på gräset kan du göda det. 10. Använd trädgårdens egna resurser som gödning Ta tillvara på de resurser som inns i trädgården som komplement eller istället för att använda konstgödsel. Gör nässelvatten eller använd gräsklipp. 11. Grilla utan kemikalier 12. Underhåll trädgårdsmöbler och trädäck med giftfria produkter Har du något tips som du vill dela med dig av till övriga deltagare?

6 Giftfri bekämpning av ogräs och skadedjur Ogräs, växtsjukdomar och ohyra drabbar odlingar. Många odlare använder därför kemikalier som bekämpningsmedel. Som tur är går det odla helt giftfritt, och bra mycket billigare. Det effektivaste sättet att motverka skador är genom förebyggande åtgärder. Om en växt mår bra är risken mindre för att den ska bli attackerad av skadedjur och den står sig också bättre i konkurrensen mot ogräs. För att hålla växterna friska tänk på att: Sätt rätt växt på rätt plats! Ju bättre plantan trivs, desto friskare blir den. Efterfråga odlingsråd på inköpsstället. Välj friska sorter med god motståndskraft! Då minskar behovet av bekämpning. Särskilt viktigt är det med fruktträd, bärbuskar, rosor och potatis. Välj E-plantor en svensk kvalitetsbeteckning på träd, buskar, virusfria fruktträd och bärbuskar. Använd kvalitetsjord för plantering! Jorden ska ha bra konsistens, genomsläpplighet och vara långtidsgödslad på rätt sätt. För mycket kväve kan göra att plantorna ränner iväg och blir försvagade. Jämn vattning och näring i rätt mängd! För lite eller för mycket vatten stressar plantorna och gör dem mer mottagliga för skador. Vattna på morgonen om du odlar i växthus. Det är under dagen växterna behöver vatten och det blir mindre risk för pölar där skadedjur trivs. Hellre en liten mängd näring vid varje vattningstillfälle än mycket vid få. Tänk om du själv bara ick mat en gång i veckan. Kontrollera växterna ofta! Ju tidigare man upptäcker angrepp, desto lättare är det att ingripa i tid. Växtföljd i grönsaksodlingen är viktig! Växtföljd innebär att man byter plats på växtslagen i köksväxtlandet varje år. Det förhindrar jordbundna skadegörare och ogräs att föröka sig. Dela in landet i bäddar och gör upp en plan för varje år. En fyraårig växtföljd rekommenderas. Tänk också på att det går att använda ogräs som nässlor och kirskål i maten.

7 Metoder för giftfri ogräsbekämpning Luckra upp det översta jordskiktet för att hålla ogräset i schack. Då gynnas det biologiska livet i markens ytskikt och marken bevarar sin fuktighet. Rensa för hand. Skaffa bra verktyg som är sköna att jobba med. Rensa när jorden är fuktig så går arbetet lättare. Börja så tidigt du kan under våren. Rensa även under höst och vinter. Undvik bar jord och plantera marktäckande växter i rabatter. De kan effektivt kväva ogräs och förhindra spridning. Klipp ner bladmassan på eventuellt rotogräs och ge marktäckaren en fördel i konkurrensen. I kökslandet kan man så grönsaker som odlas tidigare mellan raderna. Då täcker de den bara jorden, och de hinner skördas innan huvudgrödan (till exempel pumpa, potatis, majs) tar över utrymmet. Täck mellanrum i rabatter och trädgårdsland med trä lis, barkkompost eller gräsklipp för att minska tillväxten av ogräs. Du kan även använda iberduk. Var snabbt framme och plocka bort frökapslar på ogräs innan de sprider sina frön. Gräv ner rotspärrar. Om du inte har tid att rensa stora ytor från rotogräs, kan du gräva ner plåt-, sten- eller träkanter, för att förhindra att rötterna vandrar vidare. Odla i upphöjda bäddar, för att slippa rotogräs som redan etablerat sig på platsen. Plocka bort ogräs så snart det visar sig. Det är viktigt att rensa ofta de första fyra veckorna efter sådd. Ta bort ogräs på stenlagda områden och grusgångar med hjälp av skyffeljärn, hacka eller kniv. Även bränning av växterna med gasolaggregat eller vattenånga kan ta bort ogräs på gångar. Ett alternativ är att fylla springor mellan plattor med cement eller att så in utvalda växter i springorna. Det kan till exempel vara timjan och kamomill.

8 Ekologisk bekämpning av ohyra/skadedjur Minska risken för ohyra genom att: Samodla olika växter för att locka eller skrämma bort insekter till vissa plantor. Ringblommor i grönsakslandet lockar till sig goda insekter som lever av skadegörare. Växter med stark doft och eteriska oljor, som exempelvis renfana, tagetes, malört, pepparmynta och lavendel kan verka avskräckande. Håll trädgården lagom skräpig! Då trivs ler djurarter. Fåglar och igelkottar äter skadeinsekter och trivs med buskage, löv- och rishögar. Täck med iberduk direkt efter sådd så inte ohyran kommer åt plantorna. När du väl fått ohyra: Plocka bort bladlöss, liljebaggar och larver för hand. Mot bladlöss fungerar det ofta att spruta med en hård vattenstråle eller såpavatten. Spruta inte på alla insekter du ser många av dem äter skadeinsekter. Nyckelpigor äter bladlöss! Aska och algomin skyddar mot jordloppor. Strö ut över små plantor. Håll en jämn fuktighet i jorden eftersom jordlopporna trivs med torka. Det har börjat dyka upp lera biologiska bekämpningsmetoder på marknaden. Ett exempel är nematoder som är bra att vattna ut i jorden om du har ohyra i växtuset. Det inns också feromoner som förvillar eller fångar in olika mal. Bekämpning av bladlöss Nässelextrakt Blötlägg ca 1 kg nässlor i 10 liter vatten i ett dygn. Extraktet bör spädas ut 1:10 innan det sprutas på växterna. Undvik besprutning under soliga dagar eftersom bladen då kan brännas av lösningen. Såpalösning Blanda 1 dl grönsåpa, 1 hatt rödsprit och 1 liter vatten. Spruta på bladlössen. Även Coca Cola fungerar att spruta på bladlöss. Bekämpning av svart läckssjuka och rosrost Atamonlösning Blanda 1 del Atamon, 5 delar vatten och 1 del grönsåpa. Spruta på angripna rosenbuskar. Bikarbonat Blanda 1 tsk bikarbonat med en liter vatten. Vattna på marken när växterna inte mår bra.

9 Giftfri bekämpning av mjöldagg Mjöldagg dödar oftast inte plantan, men kan påverka skörden och det estetiska intrycket. Mjöldagg kan uppkomma av lera olika orsaker, för fuktigt eller för soligt, ibland att plantorna står för tätt. Ta reda på de ultimata odlingsråden för just din planta och följ dem. Vet du med dig att du ofta får mjöldagg på en viss typ av planta kan du tänka på att köpa resistenta sorter nästa gång. Angripna blad kan klippas bort och kastas på komposten eller slängas i soporna. Spruta med 3 tsk bikarbonat blandat med 1 l vatten och 1 dl grönsåpa. Då höjs ph-värdet och det gillar inte mjöldaggssvampen. Spruta med 1 dl standardmjölk blandat i 1 l vatten. Då slutar mjöldaggen att spridas vidare. Fler tips på giftfri bekämpning av olika skadegörare och sjukdomar inns i boken Odla ekologiskt trädgårdsexpertens bästa råd och tips. Se lästips. Giftfri bekämpning av mördarsniglar De lesta av våra sniglar är ganska harmlösa! Det är bara den spanska skogssnigeln som behöver bekämpas. Börja bekämpningen på våren. Tips för att bli av med mördarsniglar: Insamling Samla aktivt in sniglar och avliva dem. Det är effektivt om det utförs regelbundet varje dag under lera veckor. Sniglarna är nattaktiva, samla därför sniglar sent på kvällen eller tidigt på morgonen. Du kan gillra fällor för sniglarna genom att lägga ut föremål på marken (till exempel brädbitar, masonitskivor, plastsäckar). Sniglarna kommer att gömma sig under dem på dagarna. Vittja fällorna varje dag och döda sniglarna. Du kan också lägga ut beten som lockar till sig sniglarna. Använd rutten frukt, matavfall, blötlagda katt- eller hundpellets eller döda sniglar. Efterhand kommer du märka att arbetet ger resultat och att antalet sniglar minskar. Samordna gärna insatserna med dina grannar, sniglarna inns oftast i närliggande trädgårdar. Att avliva sniglar Sniglarna dödas enklast genom att man skär eller klipper av huvudet. Det är en snabb och skonsam död. Snittet läggs cirka 1/2 cm in från framändan, i framkanten av manteln. Använd en trädgårdssax eller en vanlig spade med skarpt blad. Du gör sig lättast av med de döda sniglarna genom att gräva ner dem. Ägg i de döda sniglarna kan inte utvecklas. Information och hjälp med artbestämning av sniglar inns på Göteborgs naturhistoriska museums hemsida:

10 Välj ekologiska trädgårdsprodukter! För att minska påverkan på miljön kan du välja KRAV-märkta odlingsprodukter. KRAV är en kontrollförening för ekologisk produktion. KRAVmärket inns på produkter som gödsel, jord/jordförbättring, kalk, kompostströ, växtskydd, utsäde, plantor och blommor. KRAV-märkta produkter är miljövänligare eftersom de: är ekologiskt producerade utan varken konstgödsel eller kemiska bekämpningsmedel (utsäde, plantor och blommor), har ett naturligt ursprung (organisk gödsel, jord/jordförbättring, kalk och kompostströ), innehåller aktiva ämnen och organismer som inte är miljöbelastande (växtskyddsmedel). Ekologiskt odlade plantor Än så länge är andelen ekologiskt odlade plantor i trädgårdsbutiker liten. Genom att efterfråga ekologiska plantor kan du bidra till att de blir vanligare. Fråga gärna din lokala handelsträdgård om de driver upp egna plantor. Driver de upp dem ekologiskt? Ekologiska fröer Utbudet av ekologiska fröer blir allt större och de lesta frö irmor har idag ekofrö i sina kataloger. Du kan också ta frö från egna växter och på sikt få ekologiska fröer. För att certi ieras som ekologiskt frö krävs: Att jorden där växterna odlas och skördas är helt fri från arti iciella bekämpningsmedel, och har varit det under minst 5 år. Att växterna hanteras manuellt vid sådd, skörd och ogräsbekämpning. Att inga arti iciella bekämpningsmedel eller andra kemikalier använts i produktionen. Eftersom det kostar en del att certi iera sin plantskola kan det innas plantskolor som driver verksamheten med ekologisk inriktning utan att vara certi ierade. Det handlar då både om vilka plantor de köper in och hur odling och skötsel ser ut på plantskolan. Vet din handelsträdgård om var plantan du vill köpa är odlad, om den är hårt besprutad och med vad den är gödslad?

11 Gödsling Använd naturliga gödselmedel som stimulerar markens organismer att frigöra näring till växterna. Häst- och kogödsel, benmjöl, stenmjöl, algmjöl och små mängder hönsgödsel är bra grundgödsling. Under växtsäsongen passar hönsgödsel, nässel- eller vallörtsvatten, urin och blodmjöl. Färskt gräsklipp och nässlor kan också användas som gödsel tack vare att de innehåller mycket närings- ämnen. Till växter i kruka inns lytande organiska gödselmedel. Gödsla lite och ofta och bara under växtsäsongen. Då hinner växterna ta upp näringen. Det minskar risken för läckage, som leder till övergödning av sjöar och hav. Driv inte på växterna med alltför kraftig kvävetillförsel. Det gör dem mer utsatta för skadegörare. Nässelvatten Nässelvatten är rikt på mineraler och ett bra gödningsmedel. Om du vill göra nässelvatten gör du så här: Fyll en spann med nässlor. Fyll på med vatten. Låt stå ett par veckor. Späd 1 en del nässelvatten med 10 delar vatten. Gödsla tre gånger per säsong med nässelvattnet. Tips för ekologisk odling på balkong! Tänk på läget förhållande väder, vind, sol. Anpassa ditt val av växter efter det. Har växterna bara tillräckligt med jord så växer de bra. Använd rymliga odlingskärl med ekologisk plantjord. Byt jorden varje säsong. Tänk på om växterna är släkt och kan få samma sjukdomar. Ett exempel är tomat, aubergine och potatis som är släkt. De bör inte odlas trångt tillsammans. Ekologisk gödning ska användas lite och ofta, den ska tillföras regelbundet och det hjälper inte att gödsla extra. Som växtskydd hjälper såplösningar oftast. Var ute i god tid och plocka bort skadegörare Duscha gärna balkongväxterna med vatten då och då.

12 Grilla utan kemikalier Tänd grillen rätt Tändvätska görs nästan uteslutande av paraf in som är en fossil oljeprodukt. När den förbränns bildas koldioxid som påverkar klimatet. Dessutom kan paraf in vara ett miljögift om det kommer ut i naturen. Det är mycket giftigt om ett barn skulle får i sig det. Här är två alternativ som är bättre både för hälsa och för miljön: Skorstenständare ett metallrör som ger glöd åt briketterna eller kolen med hjälp av lite tidningspapper. Otroligt effektivt och bästa sättet att få fart på grillkolen. Använd eltändare. Använd miljömärkt grillkol Grillkol som inte är miljömärkt kommer ofta från ohållbar skogsavverkning och kan innehålla skadliga ämnen som kreosot, svavel och tungmetaller. Den miljömärkta grillkolen innehåller inga farliga kemiska tillsatser och kolet kommer från kontrollerade avverkningar som tar hänsyn till djur och natur. Bra Miljöval-märkt grillkol/briketter inns idag hos ICA. Skippa engångsgrillen Engångsgrillen är en onödig miljöbov som innehåller paraf in och slukar mycket energi vid tillverkningen. Gör din egen grillolja Färdig grillolja innehåller ofta palmolja som bidrar till avverkning av regnskog och utrotning av orangutanger. Ett miljövänligare alternativ är att: blanda ekologisk, närproducerad rapsolja, lite soja och ett knippe örter, eller kanske ekologisk olivolja, citron och färsk basilika.

13 Möbler och virke i trädgården När du bygger en altan eller köper möbler till din trädgård bör du tänka på vilket virke och vilka möbler du köper. Träskyddsbehandlat virke innehåller ofta gifter. Lärk är ett bra alternativ. En del möbler kan vara gjorda av träd från skövlade regnskogar. När du väljer olja eller färg till utemöbler eller andra ytor är det också viktigt att välja produkter som inte är klassade som miljöfarliga eller innehåller skadliga ämnen. I nästa uppdrag som handlar om sunda material för renovering och utemiljöer tar vi upp mer om detta. Litteraturtips Odla ekologiskt/trädgårdsexpertens bästa råd & tips Bob Flowerdew Odla ekologiskt i samspel med naturen Göran och Siv Lindeberg Det inns också information på följande hemsidor: Svensk trädgård.se om vilka produkter som inns som med KRAV-märkning Grönsaksodling, enkelt, ekologiskt & gott Lena Israelsson

14 Har du frågor under uppdraget? Kontakta Katrine Svensson, tfn eller via e-post

Utflykt till danska trädgårdar Mördarsniglar Kål

Utflykt till danska trädgårdar Mördarsniglar Kål Tidskrift för Förbundet organisk-biologisk odling Årgång 31 Nummer 2-2008 Utflykt till danska trädgårdar Mördarsniglar Kål Samodling Smart av mat Odlingstips för nybörjare och andra Ledare Ekologiskt är

Läs mer

JANUARI. Action of the Day Nordens Ark

JANUARI. Action of the Day Nordens Ark En av de största utmaningarna vi alla står inför är den globala uppvärmningen. Något som kan komma att ge allvarliga globala konsekvenser för både människa och natur. Av denna anledning deltar Nordens

Läs mer

VARMKOMPOSTER Handbok i kompostering

VARMKOMPOSTER Handbok i kompostering VARMKOMPOSTER Handbok i kompostering Monteringsanvisning 1. Sätt två sidor mot varandra. Alla fyra delarna är lika - det spelar ingen roll vilken Du börjar med. Se till att de står helt ihop. För ner en

Läs mer

KOMPOSTPRODUKTER. Handbok i kompostering

KOMPOSTPRODUKTER. Handbok i kompostering KOMPOSTPRODUKTER Handbok i kompostering Monteringsanvisning 2 Monteringsanvisning 1 2 JUNIOR 3 4 3 Monteringsanvisning VARMKOMPOSTER 1. Sätt två sidor mot varandra. Alla fyra delarna är lika - det spelar

Läs mer

Vaddå ekologisk mat?

Vaddå ekologisk mat? Vaddå ekologisk mat? Klöver i hyllorna! Vår egen miljösignal, treklövern, är inte en officiell miljömärkning, utan en vägvisare i butiken som gör det lättare för dig att hitta de miljömärkta varorna.

Läs mer

Elevövningar. EKOSYSTEMTJÄNSTER VAD NATUREN GÖR FÖR DIG är ett material från Naturskyddsföreningen, Dagens Nyheter och Albaeco.

Elevövningar. EKOSYSTEMTJÄNSTER VAD NATUREN GÖR FÖR DIG är ett material från Naturskyddsföreningen, Dagens Nyheter och Albaeco. Elevövningar a Ekosystemtjänster vad naturen gör för dig Okej, ekosystemtjänster kanske är ett svårt ord. Men om vi säger»naturens gratistjänster«blir det kanske lite lättare. Det hela är egentligen ganska

Läs mer

Författare Jansson K. Utgivningsår 2008 Tidskrift/serie Odlaren Nr/avsnitt 3. Förbundet organisk biologisk odling. Redaktör Jansson K.

Författare Jansson K. Utgivningsår 2008 Tidskrift/serie Odlaren Nr/avsnitt 3. Förbundet organisk biologisk odling. Redaktör Jansson K. Bibliografiska uppgifter för Börja odla på hösten Författare Jansson K. Utgivningsår 2008 Tidskrift/serie Odlaren Nr/avsnitt 3 Utgivare Redaktör Jansson K. Huvudspråk Målgrupp Förbundet organisk biologisk

Läs mer

Manus till bildserie om. hållbar utveckling och miljö i hemmet

Manus till bildserie om. hållbar utveckling och miljö i hemmet Manus till bildserie om hållbar utveckling och miljö i hemmet Materialet har sammanställts av Förbundet Agenda 21 i Västmanland, och har sitt ursprung i ett studiematerial från miljökontoret i Göteborg

Läs mer

eva karlsson lästips för hängmattan din lokala guide för villa och trädgård! Tips och trix Försommarens oönskade husgäster

eva karlsson lästips för hängmattan din lokala guide för villa och trädgård! Tips och trix Försommarens oönskade husgäster HANTVERKAREN nr 2 2012 HEM & HUS Norrköping DAGS ATT PLANTERA! Tips och trix VAD ÄR DET SOM KRYPER? Försommarens oönskade husgäster lästips för hängmattan eva karlsson Tapetseraren välkomnar till ateljén

Läs mer

Förbobladet. Härliga Hällingsjö FART. Trädäck för en PÅ NÄTET. SOMMAREN 2015 Kungälv, Ytterby, Kärna, Kareby & Marstrand

Förbobladet. Härliga Hällingsjö FART. Trädäck för en PÅ NÄTET. SOMMAREN 2015 Kungälv, Ytterby, Kärna, Kareby & Marstrand Förbobladet SOMMAREN 2015 Kungälv, Ytterby, Kärna, Kareby & Marstrand Trädäck för en personlig uteplats FART PÅ NÄTET 1010101101010101000110010001 Härliga Hällingsjö För Förbos bästa I maj var jag på konferens

Läs mer

Ett studiematerial av Mirjam Lööf KOLLA IN DIN VÄRLD! Utmaningar och utflyker för barn och vuxna

Ett studiematerial av Mirjam Lööf KOLLA IN DIN VÄRLD! Utmaningar och utflyker för barn och vuxna Ett studiematerial av Mirjam Lööf KOLLA IN DIN VÄRLD! Utmaningar och utflyker för barn och vuxna abf nss Sundbyberg 2011 författare Mirjam Lööf FÖRORD ALLA SKA FÅ PÅVERKA SIN VÄRLD! Vi människor förstör

Läs mer

1993 Första spadtaget (Film)

1993 Första spadtaget (Film) 1993 Första spadtaget (Film) 14 års arbete för ett hållbart samhälle. Så började det... Det var 1994, tretton år sen nu, som vi började med hållbarhetsarbetet på Scandic. Kalle, du var med oss redan då.

Läs mer

Förbobladet. Härliga Hällingsjö FART. Trädäck för en PÅ NÄTET. SOMMAREN 2015 Säteriet

Förbobladet. Härliga Hällingsjö FART. Trädäck för en PÅ NÄTET. SOMMAREN 2015 Säteriet Förbobladet SOMMAREN 2015 Säteriet Trädäck för en personlig uteplats FART PÅ NÄTET 1010101101010101000110010001 Härliga Hällingsjö För Förbos bästa I maj var jag på konferens med Förbos nya styrelse. Det

Läs mer

Rapport Vindruvor och bekämpningsmedel

Rapport Vindruvor och bekämpningsmedel Rapport Vindruvor och bekämpningsmedel Innehållsförteckning 1. Förord 1 2. Sammanfattning 2 3. Vindruvor en av matens värstingar 4 4. Vindruvor 5 5. Bekämpningsmedel 11 6. Kemiska bekämpningsmedel i vindruvsodling

Läs mer

Förbobladet. Härliga Hällingsjö FART. Trädäck för en PÅ NÄTET. SOMMAREN 2015 Mölnlycke

Förbobladet. Härliga Hällingsjö FART. Trädäck för en PÅ NÄTET. SOMMAREN 2015 Mölnlycke Förbobladet SOMMAREN 2015 Mölnlycke Trädäck för en personlig uteplats FART PÅ NÄTET 1010101101010101000110010001 Härliga Hällingsjö För Förbos bästa I maj var jag på konferens med Förbos nya styrelse.

Läs mer

EGNA VAL OCH EGET ANSVAR

EGNA VAL OCH EGET ANSVAR EGNA VAL OCH EGET ANSVAR INGEN KAN GÖRA ALLT, MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT! Vi hoppas att ni hade en kul och lärorik dag på Parken Zoo och Vattenreningsverket! Visst är djuren fina och betydelsefulla för ett

Läs mer

Örtaboken. av Tina Skilje Alkryd

Örtaboken. av Tina Skilje Alkryd Örtaboken av Tina Skilje Alkryd INNEHÅLL Örtaboken... 1 Inledning... 5 Vad denna bok handlar om... 5 Avsnitt 1:... 7 Varför odla örter?... 7 Kulinariska örter Kryddväxter.... 7 Aromatiska örter... 8 Dekorativa

Läs mer

Örtaboken. av Tina Skilje Alkryd

Örtaboken. av Tina Skilje Alkryd Örtaboken av Tina Skilje Alkryd Innehåll Örtaboken... 1 Inledning... 5 Vad denna bok handlar om... 5 Avsnitt 1:... 7 Varför odla örter?... 7 Kulinariska örter Kryddväxter.... 7 Aromatiska örter... 8 Dekorativa

Läs mer

tips för biologisk mångfald

tips för biologisk mångfald 52 tips för biologisk mångfald Publikationen har framställts av IRScNB (Kungliga institutet för naturvetenskap i Belgien) för de franska och nederländska versionerna. Originalversionen av det här dokumentet

Läs mer

Bra att tänka på vid inköp av kläder, mat, förpackning, etc.

Bra att tänka på vid inköp av kläder, mat, förpackning, etc. Bra att tänka på vid inköp av kläder, mat, förpackning, etc. Genom att göra bra miljöval när vi handlar kan vi påverka produktionen av varor till att bli mer miljövänlig. Vi kan även påverka hur stort

Läs mer

Råd för kompostering av hushållsavfall

Råd för kompostering av hushållsavfall Råd för kompostering av hushållsavfall Ta naturen till hjälp 2 När vi sorterar och komposterar den organiska delen av avfallet återför vi resurser till naturen. För att lyckas med komposteringen behövs

Läs mer

Klimatsmart & ekologisk mat

Klimatsmart & ekologisk mat Klimatsmart & ekologisk mat Frågor och kommentarer att använda i undervisningen 1 Ät dig till en bättre värld! Det finns ett samband mellan det som händer i världen och det vi lägger på vår tallrik. Medvetenheten

Läs mer

Jag, mina val miljön

Jag, mina val miljön Skola: Storåskolan Lärare: Ermin Pervanic Klass: 6 Antal elever: 21 Jag, mina val miljön Steg 2 Läsår 12/13 Hej! De här symbolerna tycker vi är bra att känna till. Du kan läsa mer om dom i boken. >> Steg

Läs mer

Hemlagat och från grunden Maten i centrum på Junibacken. Samtal minskar svinnet i skolan. i örebro kommun. Rätten till god och näringsriktig

Hemlagat och från grunden Maten i centrum på Junibacken. Samtal minskar svinnet i skolan. i örebro kommun. Rätten till god och näringsriktig Rätten till god och näringsriktig mat Rättvis mat, vad är det? i örebro kommun Hemlagat och från grunden Maten i centrum på Junibacken Samtal minskar svinnet i skolan 1 hälften av spannmålen blir foder

Läs mer

Bilaga 3 Rådata, transkribering av intervjuer. Bilaga till: Framgångsfaktorer för ökad svensk odling av baljväxter till livsmedel

Bilaga 3 Rådata, transkribering av intervjuer. Bilaga till: Framgångsfaktorer för ökad svensk odling av baljväxter till livsmedel Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårdsoch växtproduktionsvetenskap Bilaga 3 Rådata, transkribering av intervjuer Bilaga till: Framgångsfaktorer för ökad svensk odling av baljväxter till livsmedel

Läs mer

HÅLLBAR MAT I RESTAURANG & STORHUSHÅLL NATURLIGTVIS EKO!

HÅLLBAR MAT I RESTAURANG & STORHUSHÅLL NATURLIGTVIS EKO! HÅLLBAR MAT I RESTAURANG & STORHUSHÅLL NATURLIGTVIS EKO! INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING 2-3 HÅLLBAR UTVECKLING GENOM HÅLLBAR KONSUMTION 4-5 MATENS PÅVERKAN PÅ KLIMATET 6 KLIMATSMART MAT ÄR MER GRÖNT

Läs mer

HANDLEDNING NATURENS TJÄNSTER. En handledning för grundskolan om ekosystemtjänster

HANDLEDNING NATURENS TJÄNSTER. En handledning för grundskolan om ekosystemtjänster HANDLEDNING NATURENS TJÄNSTER En handledning för grundskolan om ekosystemtjänster INNEHÅLL A. Om materialet Naturens tjänster Livsviktigt... 7 Vad säger läroplanen... 8 Vem ska använda materalet... 8 Lustfyllt

Läs mer

Jordbiten. På gång i höst s. 29-31. Att driva gårdsbutik s. 4-9 Sök stöd för förnybar energi s. 10-11. Växtföljden påverkar bördigheten s.

Jordbiten. På gång i höst s. 29-31. Att driva gårdsbutik s. 4-9 Sök stöd för förnybar energi s. 10-11. Växtföljden påverkar bördigheten s. Jordbiten Aktuell information från landsbygdsenheten Länsstyrelsen i Västra Götalands län Nr 3 /2010 Att driva gårdsbutik s. 4-9 Sök stöd för förnybar energi s. 10-11 Växtföljden påverkar bördigheten s.

Läs mer

Bo Setterlind 1976. Ur diktsamlingen Det ringer på dörren

Bo Setterlind 1976. Ur diktsamlingen Det ringer på dörren Inför briefingmötet Inför briefingmötet behöver alla grupper inom er SPN-avdelning göra en noggrann undersökning. Ta reda på mer om kaffe: hur det blev den mest populära drycken i Sverige, hur vi konsumerar,

Läs mer

69 naturvänliga idéer. Inspirationsmaterial för praktiska naturvårdsåtgärder

69 naturvänliga idéer. Inspirationsmaterial för praktiska naturvårdsåtgärder 69 naturvänliga idéer Inspirationsmaterial för praktiska naturvårdsåtgärder Naturvänliga veckan 2013 Gör en naturvänlig insats Detta är en sammanställning av olika metoder för hur man kan gynna vilda växter

Läs mer