Kemikaliebanta för en giftfri vardag. UPPDRAG 1 Giftfri odling och trädgård

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kemikaliebanta för en giftfri vardag. UPPDRAG 1 Giftfri odling och trädgård"

Transkript

1 Kemikaliebanta för en giftfri vardag UPPDRAG 1 Giftfri odling och trädgård

2

3 Giftfri odling och trädgård Vad gör du när lössen sitter tätt på rosskotten, larver äter upp kålen eller när det börjar växa gräs mellan plattorna? Vad du väljer att göra har stor betydelse för miljön. Dina val kan påverka kvaliteten på vårt dricksvatten och den biologiska mångfalden runt omkring oss. Hur du odlar i kökslandet påverkar också vad du själv får i dig. Bekämpningsmedel används för att skydda växter mot ogräs, skadedjur och svampsjukdomar. Rester av kemiska bekämpningsmedel blir kvar i marken i grödor och hittas tyvärr ofta även i vattendrag och i grundvatten. Flera bekämpningsmedel är akut giftiga för vattenlevande organismer och växter. En bieffekt av bekämpningsmedel mot skadegörare är de också kan påverka andra insekter som vi har nyttan av. Det kan till exempel gälla nyckelpigor som äter bladlöss eller bin som pollinerar. Även om de mesta av bekämpningsmedlen används inom jordbruket har hushållens användning betydelse. Hushållens användning av kemiska bekämpningsmedel ökar. Under 2012 köpte de svenska hushållen ca 674 ton kemiska bekämpningsmedel (källa: Kemikalieinspektionen). 89 % av det var ogräsmedel. Mossmedel är det som används allra mest. Detta uppdraget handlar mycket om giftfri bekämpning av ogräs och angrepp på växter, men också om att välja ekologiska produkter när du handlar till trädgården. Att odla giftfritt betyder inte att skadegörare och ogräs ska ta över trädgården. Det inns metoder som man kommer långt med innan det behövs någon bekämpning med växtskyddsmedel. Du får tips på hur du kan göra genom Tuijas föredrag och i detta häftet! Lycka till med uppdraget!

4

5 Uppdrag 1 - Avgifta trädgården Under uppdragsperioden ska du gå igenom punkt 1-4. Välj dessutom ut några av de följande punkterna och prova dem. Givetvis kan du också fortsätta att testa mer under sommarhalvåret. När vi ses inför uppdrag 2 diskuterar vi och stämmer av hur det har gått med punkterna i detta uppdrag. 1. Inventera Inventera vad du har för trädgårdskemikalier hemma och vad du brukar använda dem till. Vilken klassning/riskfras har kemikalierna? Behövs kemikalierna? 2. Ersätt Tänk igenom om de trädgårdskemikalier du har kan ersättas med andra metoder. Ta reda på och bestäm vilken metod du kan använda istället. Det är bra att vara förbered i god tid annars är risken större att det blir bekvämt att använda den vanliga kemikalien. 3. Köp ekologiska fröer när du ska köpa fröer. 4. Köp och efterfråga ekologiskt odlade plantor. Kolla upp vad handelsträdgårdar erbjuder i din närhet. Vilka erbjuder ekologiskt odlade plantor? Hur driver de sin verksamhet? 5. Välj ekologiskt om du köper jord eller andra trädgårdsprodukter utöver växter. 6. Förebygg ogräs Använd dig av täckmaterial, marktäckande växter eller någon annan metod för att minska risken för ogräs. 7. Uteplatsen, gången eller infarten Se över vilka eller vilka metoder du kan använda för att hålla ogräs borta på stensatta infarter, gångar eller uteplatser. Sopa ytorna då och då, rensa ogräs för hand eller med värmebehandling. 8. Prova giftfri bekämpning av skadedjur Blir dina växter angripna av skadedjur? Prova att använda såplösning, nässelextrakt eller någon annan giftfri metod. 9. Låt mossan i gräsmattan vara På våren är mossa vanligt i gräsmattan. Normalt tar gräset över på sommaren eftersom det växer fortare. Ha is i magen och låt gräset komma. Om du vill skynda på gräset kan du göda det. 10. Använd trädgårdens egna resurser som gödning Ta tillvara på de resurser som inns i trädgården som komplement eller istället för att använda konstgödsel. Gör nässelvatten eller använd gräsklipp. 11. Grilla utan kemikalier 12. Underhåll trädgårdsmöbler och trädäck med giftfria produkter Har du något tips som du vill dela med dig av till övriga deltagare?

6 Giftfri bekämpning av ogräs och skadedjur Ogräs, växtsjukdomar och ohyra drabbar odlingar. Många odlare använder därför kemikalier som bekämpningsmedel. Som tur är går det odla helt giftfritt, och bra mycket billigare. Det effektivaste sättet att motverka skador är genom förebyggande åtgärder. Om en växt mår bra är risken mindre för att den ska bli attackerad av skadedjur och den står sig också bättre i konkurrensen mot ogräs. För att hålla växterna friska tänk på att: Sätt rätt växt på rätt plats! Ju bättre plantan trivs, desto friskare blir den. Efterfråga odlingsråd på inköpsstället. Välj friska sorter med god motståndskraft! Då minskar behovet av bekämpning. Särskilt viktigt är det med fruktträd, bärbuskar, rosor och potatis. Välj E-plantor en svensk kvalitetsbeteckning på träd, buskar, virusfria fruktträd och bärbuskar. Använd kvalitetsjord för plantering! Jorden ska ha bra konsistens, genomsläpplighet och vara långtidsgödslad på rätt sätt. För mycket kväve kan göra att plantorna ränner iväg och blir försvagade. Jämn vattning och näring i rätt mängd! För lite eller för mycket vatten stressar plantorna och gör dem mer mottagliga för skador. Vattna på morgonen om du odlar i växthus. Det är under dagen växterna behöver vatten och det blir mindre risk för pölar där skadedjur trivs. Hellre en liten mängd näring vid varje vattningstillfälle än mycket vid få. Tänk om du själv bara ick mat en gång i veckan. Kontrollera växterna ofta! Ju tidigare man upptäcker angrepp, desto lättare är det att ingripa i tid. Växtföljd i grönsaksodlingen är viktig! Växtföljd innebär att man byter plats på växtslagen i köksväxtlandet varje år. Det förhindrar jordbundna skadegörare och ogräs att föröka sig. Dela in landet i bäddar och gör upp en plan för varje år. En fyraårig växtföljd rekommenderas. Tänk också på att det går att använda ogräs som nässlor och kirskål i maten.

7 Metoder för giftfri ogräsbekämpning Luckra upp det översta jordskiktet för att hålla ogräset i schack. Då gynnas det biologiska livet i markens ytskikt och marken bevarar sin fuktighet. Rensa för hand. Skaffa bra verktyg som är sköna att jobba med. Rensa när jorden är fuktig så går arbetet lättare. Börja så tidigt du kan under våren. Rensa även under höst och vinter. Undvik bar jord och plantera marktäckande växter i rabatter. De kan effektivt kväva ogräs och förhindra spridning. Klipp ner bladmassan på eventuellt rotogräs och ge marktäckaren en fördel i konkurrensen. I kökslandet kan man så grönsaker som odlas tidigare mellan raderna. Då täcker de den bara jorden, och de hinner skördas innan huvudgrödan (till exempel pumpa, potatis, majs) tar över utrymmet. Täck mellanrum i rabatter och trädgårdsland med trä lis, barkkompost eller gräsklipp för att minska tillväxten av ogräs. Du kan även använda iberduk. Var snabbt framme och plocka bort frökapslar på ogräs innan de sprider sina frön. Gräv ner rotspärrar. Om du inte har tid att rensa stora ytor från rotogräs, kan du gräva ner plåt-, sten- eller träkanter, för att förhindra att rötterna vandrar vidare. Odla i upphöjda bäddar, för att slippa rotogräs som redan etablerat sig på platsen. Plocka bort ogräs så snart det visar sig. Det är viktigt att rensa ofta de första fyra veckorna efter sådd. Ta bort ogräs på stenlagda områden och grusgångar med hjälp av skyffeljärn, hacka eller kniv. Även bränning av växterna med gasolaggregat eller vattenånga kan ta bort ogräs på gångar. Ett alternativ är att fylla springor mellan plattor med cement eller att så in utvalda växter i springorna. Det kan till exempel vara timjan och kamomill.

8 Ekologisk bekämpning av ohyra/skadedjur Minska risken för ohyra genom att: Samodla olika växter för att locka eller skrämma bort insekter till vissa plantor. Ringblommor i grönsakslandet lockar till sig goda insekter som lever av skadegörare. Växter med stark doft och eteriska oljor, som exempelvis renfana, tagetes, malört, pepparmynta och lavendel kan verka avskräckande. Håll trädgården lagom skräpig! Då trivs ler djurarter. Fåglar och igelkottar äter skadeinsekter och trivs med buskage, löv- och rishögar. Täck med iberduk direkt efter sådd så inte ohyran kommer åt plantorna. När du väl fått ohyra: Plocka bort bladlöss, liljebaggar och larver för hand. Mot bladlöss fungerar det ofta att spruta med en hård vattenstråle eller såpavatten. Spruta inte på alla insekter du ser många av dem äter skadeinsekter. Nyckelpigor äter bladlöss! Aska och algomin skyddar mot jordloppor. Strö ut över små plantor. Håll en jämn fuktighet i jorden eftersom jordlopporna trivs med torka. Det har börjat dyka upp lera biologiska bekämpningsmetoder på marknaden. Ett exempel är nematoder som är bra att vattna ut i jorden om du har ohyra i växtuset. Det inns också feromoner som förvillar eller fångar in olika mal. Bekämpning av bladlöss Nässelextrakt Blötlägg ca 1 kg nässlor i 10 liter vatten i ett dygn. Extraktet bör spädas ut 1:10 innan det sprutas på växterna. Undvik besprutning under soliga dagar eftersom bladen då kan brännas av lösningen. Såpalösning Blanda 1 dl grönsåpa, 1 hatt rödsprit och 1 liter vatten. Spruta på bladlössen. Även Coca Cola fungerar att spruta på bladlöss. Bekämpning av svart läckssjuka och rosrost Atamonlösning Blanda 1 del Atamon, 5 delar vatten och 1 del grönsåpa. Spruta på angripna rosenbuskar. Bikarbonat Blanda 1 tsk bikarbonat med en liter vatten. Vattna på marken när växterna inte mår bra.

9 Giftfri bekämpning av mjöldagg Mjöldagg dödar oftast inte plantan, men kan påverka skörden och det estetiska intrycket. Mjöldagg kan uppkomma av lera olika orsaker, för fuktigt eller för soligt, ibland att plantorna står för tätt. Ta reda på de ultimata odlingsråden för just din planta och följ dem. Vet du med dig att du ofta får mjöldagg på en viss typ av planta kan du tänka på att köpa resistenta sorter nästa gång. Angripna blad kan klippas bort och kastas på komposten eller slängas i soporna. Spruta med 3 tsk bikarbonat blandat med 1 l vatten och 1 dl grönsåpa. Då höjs ph-värdet och det gillar inte mjöldaggssvampen. Spruta med 1 dl standardmjölk blandat i 1 l vatten. Då slutar mjöldaggen att spridas vidare. Fler tips på giftfri bekämpning av olika skadegörare och sjukdomar inns i boken Odla ekologiskt trädgårdsexpertens bästa råd och tips. Se lästips. Giftfri bekämpning av mördarsniglar De lesta av våra sniglar är ganska harmlösa! Det är bara den spanska skogssnigeln som behöver bekämpas. Börja bekämpningen på våren. Tips för att bli av med mördarsniglar: Insamling Samla aktivt in sniglar och avliva dem. Det är effektivt om det utförs regelbundet varje dag under lera veckor. Sniglarna är nattaktiva, samla därför sniglar sent på kvällen eller tidigt på morgonen. Du kan gillra fällor för sniglarna genom att lägga ut föremål på marken (till exempel brädbitar, masonitskivor, plastsäckar). Sniglarna kommer att gömma sig under dem på dagarna. Vittja fällorna varje dag och döda sniglarna. Du kan också lägga ut beten som lockar till sig sniglarna. Använd rutten frukt, matavfall, blötlagda katt- eller hundpellets eller döda sniglar. Efterhand kommer du märka att arbetet ger resultat och att antalet sniglar minskar. Samordna gärna insatserna med dina grannar, sniglarna inns oftast i närliggande trädgårdar. Att avliva sniglar Sniglarna dödas enklast genom att man skär eller klipper av huvudet. Det är en snabb och skonsam död. Snittet läggs cirka 1/2 cm in från framändan, i framkanten av manteln. Använd en trädgårdssax eller en vanlig spade med skarpt blad. Du gör sig lättast av med de döda sniglarna genom att gräva ner dem. Ägg i de döda sniglarna kan inte utvecklas. Information och hjälp med artbestämning av sniglar inns på Göteborgs naturhistoriska museums hemsida:

10 Välj ekologiska trädgårdsprodukter! För att minska påverkan på miljön kan du välja KRAV-märkta odlingsprodukter. KRAV är en kontrollförening för ekologisk produktion. KRAVmärket inns på produkter som gödsel, jord/jordförbättring, kalk, kompostströ, växtskydd, utsäde, plantor och blommor. KRAV-märkta produkter är miljövänligare eftersom de: är ekologiskt producerade utan varken konstgödsel eller kemiska bekämpningsmedel (utsäde, plantor och blommor), har ett naturligt ursprung (organisk gödsel, jord/jordförbättring, kalk och kompostströ), innehåller aktiva ämnen och organismer som inte är miljöbelastande (växtskyddsmedel). Ekologiskt odlade plantor Än så länge är andelen ekologiskt odlade plantor i trädgårdsbutiker liten. Genom att efterfråga ekologiska plantor kan du bidra till att de blir vanligare. Fråga gärna din lokala handelsträdgård om de driver upp egna plantor. Driver de upp dem ekologiskt? Ekologiska fröer Utbudet av ekologiska fröer blir allt större och de lesta frö irmor har idag ekofrö i sina kataloger. Du kan också ta frö från egna växter och på sikt få ekologiska fröer. För att certi ieras som ekologiskt frö krävs: Att jorden där växterna odlas och skördas är helt fri från arti iciella bekämpningsmedel, och har varit det under minst 5 år. Att växterna hanteras manuellt vid sådd, skörd och ogräsbekämpning. Att inga arti iciella bekämpningsmedel eller andra kemikalier använts i produktionen. Eftersom det kostar en del att certi iera sin plantskola kan det innas plantskolor som driver verksamheten med ekologisk inriktning utan att vara certi ierade. Det handlar då både om vilka plantor de köper in och hur odling och skötsel ser ut på plantskolan. Vet din handelsträdgård om var plantan du vill köpa är odlad, om den är hårt besprutad och med vad den är gödslad?

11 Gödsling Använd naturliga gödselmedel som stimulerar markens organismer att frigöra näring till växterna. Häst- och kogödsel, benmjöl, stenmjöl, algmjöl och små mängder hönsgödsel är bra grundgödsling. Under växtsäsongen passar hönsgödsel, nässel- eller vallörtsvatten, urin och blodmjöl. Färskt gräsklipp och nässlor kan också användas som gödsel tack vare att de innehåller mycket närings- ämnen. Till växter i kruka inns lytande organiska gödselmedel. Gödsla lite och ofta och bara under växtsäsongen. Då hinner växterna ta upp näringen. Det minskar risken för läckage, som leder till övergödning av sjöar och hav. Driv inte på växterna med alltför kraftig kvävetillförsel. Det gör dem mer utsatta för skadegörare. Nässelvatten Nässelvatten är rikt på mineraler och ett bra gödningsmedel. Om du vill göra nässelvatten gör du så här: Fyll en spann med nässlor. Fyll på med vatten. Låt stå ett par veckor. Späd 1 en del nässelvatten med 10 delar vatten. Gödsla tre gånger per säsong med nässelvattnet. Tips för ekologisk odling på balkong! Tänk på läget förhållande väder, vind, sol. Anpassa ditt val av växter efter det. Har växterna bara tillräckligt med jord så växer de bra. Använd rymliga odlingskärl med ekologisk plantjord. Byt jorden varje säsong. Tänk på om växterna är släkt och kan få samma sjukdomar. Ett exempel är tomat, aubergine och potatis som är släkt. De bör inte odlas trångt tillsammans. Ekologisk gödning ska användas lite och ofta, den ska tillföras regelbundet och det hjälper inte att gödsla extra. Som växtskydd hjälper såplösningar oftast. Var ute i god tid och plocka bort skadegörare Duscha gärna balkongväxterna med vatten då och då.

12 Grilla utan kemikalier Tänd grillen rätt Tändvätska görs nästan uteslutande av paraf in som är en fossil oljeprodukt. När den förbränns bildas koldioxid som påverkar klimatet. Dessutom kan paraf in vara ett miljögift om det kommer ut i naturen. Det är mycket giftigt om ett barn skulle får i sig det. Här är två alternativ som är bättre både för hälsa och för miljön: Skorstenständare ett metallrör som ger glöd åt briketterna eller kolen med hjälp av lite tidningspapper. Otroligt effektivt och bästa sättet att få fart på grillkolen. Använd eltändare. Använd miljömärkt grillkol Grillkol som inte är miljömärkt kommer ofta från ohållbar skogsavverkning och kan innehålla skadliga ämnen som kreosot, svavel och tungmetaller. Den miljömärkta grillkolen innehåller inga farliga kemiska tillsatser och kolet kommer från kontrollerade avverkningar som tar hänsyn till djur och natur. Bra Miljöval-märkt grillkol/briketter inns idag hos ICA. Skippa engångsgrillen Engångsgrillen är en onödig miljöbov som innehåller paraf in och slukar mycket energi vid tillverkningen. Gör din egen grillolja Färdig grillolja innehåller ofta palmolja som bidrar till avverkning av regnskog och utrotning av orangutanger. Ett miljövänligare alternativ är att: blanda ekologisk, närproducerad rapsolja, lite soja och ett knippe örter, eller kanske ekologisk olivolja, citron och färsk basilika.

13 Möbler och virke i trädgården När du bygger en altan eller köper möbler till din trädgård bör du tänka på vilket virke och vilka möbler du köper. Träskyddsbehandlat virke innehåller ofta gifter. Lärk är ett bra alternativ. En del möbler kan vara gjorda av träd från skövlade regnskogar. När du väljer olja eller färg till utemöbler eller andra ytor är det också viktigt att välja produkter som inte är klassade som miljöfarliga eller innehåller skadliga ämnen. I nästa uppdrag som handlar om sunda material för renovering och utemiljöer tar vi upp mer om detta. Litteraturtips Odla ekologiskt/trädgårdsexpertens bästa råd & tips Bob Flowerdew Odla ekologiskt i samspel med naturen Göran och Siv Lindeberg Det inns också information på följande hemsidor: Svensk trädgård.se om vilka produkter som inns som med KRAV-märkning Grönsaksodling, enkelt, ekologiskt & gott Lena Israelsson

14 Har du frågor under uppdraget? Kontakta Katrine Svensson, tfn eller via e-post

Giftfri trädgård. Information 2010. Miljö & Teknik

Giftfri trädgård. Information 2010. Miljö & Teknik Giftfri trädgård Information 2010 Kävlinge kommun, Miljö & Teknik Kullagatan 2, 244 80 Kävlinge Telefon 046-73 90 00, Fax 046-73 91 35 kommunen@kavlinge.se www.kavlinge.se Februari 2010 Miljö & Teknik

Läs mer

Våren och försommaren är bästa tiden att göra en vild sallad. Då är växterna späda och goda.

Våren och försommaren är bästa tiden att göra en vild sallad. Då är växterna späda och goda. Syfte: Skapa förståelse för odlingens grundprinciper och ge en känsla av att kunna bidra till en hållbar utveckling genom egna handlingar, samt väcka ett intresse för odling hos barnen Mål: Att jämföra

Läs mer

Författare Jansson K. Utgivningsår 2007. Tidskrift/serie Odlaren Nr/avsnitt 4. Förbundet organisk biologisk odling. Redaktör Jansson K.

Författare Jansson K. Utgivningsår 2007. Tidskrift/serie Odlaren Nr/avsnitt 4. Förbundet organisk biologisk odling. Redaktör Jansson K. Bibliografiska uppgifter för Trädgårdsmästaren som odlar i sand Författare Jansson K. Utgivningsår 2007 Tidskrift/serie Odlaren Nr/avsnitt 4 Utgivare Redaktör Jansson K. Huvudspråk Målgrupp Förbundet organisk

Läs mer

Vaddå ekologisk mat?

Vaddå ekologisk mat? Vaddå ekologisk mat? Klöver i hyllorna! Vår egen miljösignal, treklövern, är inte en officiell miljömärkning, utan en vägvisare i butiken som gör det lättare för dig att hitta de miljömärkta varorna.

Läs mer

Nyfiken på ekologisk mat?

Nyfiken på ekologisk mat? Nyfiken på ekologisk mat? Västra Götalandsregionen äter för miljön Det finns ett nationellt, och även regionalt, konsumtionsmål på 25 procent ekologiska livsmedel i offentlig sektor år 2010. Under 2008

Läs mer

Färdig gräsmatta. - Ett bra underlag resulterar i en slitstarkare och grönare gräsmatta som tål både torka och regn bättre.

Färdig gräsmatta. - Ett bra underlag resulterar i en slitstarkare och grönare gräsmatta som tål både torka och regn bättre. Färdig gräsmatta - Ett bra underlag resulterar i en slitstarkare och grönare gräsmatta som tål både torka och regn bättre. - Ett normalt år kan man börja rulla ut gräs från mitten av maj och hålla på fram

Läs mer

Det osynliga goda FRÅN SVERIGES EKOLOGISKA BÖNDER. Riv ut och spara mittuppslaget

Det osynliga goda FRÅN SVERIGES EKOLOGISKA BÖNDER. Riv ut och spara mittuppslaget Det osynliga goda FRÅN SVERIGES EKOLOGISKA BÖNDER Riv ut och spara mittuppslaget Till Sveriges matlagare När tiden och lusten finns är det få saker som är så njutbara som att laga en god måltid. En god

Läs mer

FRÄSCHA FrUKtER & GRÖNSAKER

FRÄSCHA FrUKtER & GRÖNSAKER På vilket sätt tror du att nyckelpigan kan hjälpa ekobonden? FRÄSCHA FrUKtER & GRÖNSAKER PÅ RIKTIGt Nyckelpigor, parningsdofter och annat smart När äpplen eller annan frukt odlas kan det komma insekter

Läs mer

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Stockholms stad behöver hjälp De senaste 20 åren har Stockholms luft och vatten blivit mycket renare. Ändå är miljöfrågorna viktigare än någonsin. Alla

Läs mer

Unga röster om ek om e o

Unga röster om ek om e o Unga röster om eko Unga röster om eko Här i Sverige jobbar få människor som bönder. Men i många fattiga länder på södra halvklotet ser det annorlunda ut. Här bor de flesta på landet och arbetar inom lantbruket.

Läs mer

Integrerat växtskydd SJV, Uppsala 2014 11 19. Sjukdomar i skogsplantskolor mm. Elna Stenström

Integrerat växtskydd SJV, Uppsala 2014 11 19. Sjukdomar i skogsplantskolor mm. Elna Stenström Integrerat växtskydd SJV, Uppsala 2014 11 19 Sjukdomar i skogsplantskolor mm. Elna Stenström Spridningsmöjligheter för svampsjukdomar Direkt från planta till planta; Rotkontakt, kontakt mellan barr, blad

Läs mer

Unga röster om eko. Lärarhandledning åk 4-8. På naturskyddsforeningen.se/skola hittar du allt material!

Unga röster om eko. Lärarhandledning åk 4-8. På naturskyddsforeningen.se/skola hittar du allt material! Unga röster om eko Ett skolmaterial om ekologisk odling och mat baserat på broschyren Unga röster om eko och filmen Byt till eko. På naturskyddsforeningen.se/skola hittar du allt material! Lärarhandledning

Läs mer

Wändels perennodlare

Wändels perennodlare Wändels perennodlare Artikeln införd i Din Trädgård nummer 11-2002 Den här PDF-filen ligger som en bilaga på webbplatsen http://www.monarda.se - gå dit>>> Lars Forslin Observera att texten ligger som bild.

Läs mer

Prognos & Varning - och annan IPM-rådgivning från Växtskyddscentralerna och Jordbruksverket. Sara Ragnarsson, Växtskyddscentralen, Jordbruksverket

Prognos & Varning - och annan IPM-rådgivning från Växtskyddscentralerna och Jordbruksverket. Sara Ragnarsson, Växtskyddscentralen, Jordbruksverket Prognos & Varning - och annan IPM-rådgivning från Växtskyddscentralerna och Jordbruksverket Sara Ragnarsson, Växtskyddscentralen, Jordbruksverket 2014-11-12 Integrerat växtskydd beskrivs i Artikel 14 Krav

Läs mer

Bokashi. Kökskompostering med Bokashi. bokashi.se

Bokashi. Kökskompostering med Bokashi. bokashi.se Bokashi Kökskompostering med Bokashi bokashi.se Gör jord av ditt matavfall Matjord istället för sopor Jord är något vi tar för givet, något som bara finns. Men egentligen har vi inte så mycket odlingsjord

Läs mer

Ohyra och andra skador på gloxiniaväxter

Ohyra och andra skador på gloxiniaväxter Ohyra och andra skador på gloxiniaväxter När man byter eller köper nya växter får man tyvärr ibland även ohyra på köpet. Här visas hur några typiska angrepp ser ut. Trips Trips är en rätt vanlig skadeinsekt

Läs mer

Författare Jansson K. Utgivningsår 2008 Tidskrift/serie Odlaren Nr/avsnitt 3. Förbundet organisk biologisk odling. Redaktör Jansson K.

Författare Jansson K. Utgivningsår 2008 Tidskrift/serie Odlaren Nr/avsnitt 3. Förbundet organisk biologisk odling. Redaktör Jansson K. Bibliografiska uppgifter för Börja odla på hösten Författare Jansson K. Utgivningsår 2008 Tidskrift/serie Odlaren Nr/avsnitt 3 Utgivare Redaktör Jansson K. Huvudspråk Målgrupp Förbundet organisk biologisk

Läs mer

Jordbrukets tekniska utveckling.

Jordbrukets tekniska utveckling. /BOD Inläsningsfrågor i ämnet: Jordbrukets tekniska utveckling. För cirka 6000 år sedan började de första invånarna i Sverige bruka jorden. Dess för innan var de jakt och samlare. Då började de även bli

Läs mer

Kvartalsbrev från SGFs Bankonsulent

Kvartalsbrev från SGFs Bankonsulent Växjö 2013-06-28 Mikael Frisk Till alla klubbar/banchefer/greenkeepers I Distriktet Småland Blekinge Värmland Örebro samt Delar av Dalarna Kvartalsbrev från SGFs Bankonsulent Tänk vad tiden går fort. För

Läs mer

Småskalig och bostadsnära

Småskalig och bostadsnära Småskalig och bostadsnära odling i Lindome Rapport från odlingsinitiativet i Lindome Samhällsarbete Lindome Stadsledningsförvaltningen miljösamordning December 2013 Odlingsinitiativet i Lindome Under 2013

Läs mer

KÄLLUNDAGRISENS LIV MAMMA GRIS PÅ SEMESTER SMÅGRISARNA FÖDS MAMMA & PAPPA GRIS GRISFAMILJEN FLYTTAR UT GRISARNA SOM SKA BLI MAT RULLANDE GRISHUS

KÄLLUNDAGRISENS LIV MAMMA GRIS PÅ SEMESTER SMÅGRISARNA FÖDS MAMMA & PAPPA GRIS GRISFAMILJEN FLYTTAR UT GRISARNA SOM SKA BLI MAT RULLANDE GRISHUS I den här utställningen får du lära dig om hur grisarna har det här på Källunda. Följ tavlorna runt för att få veta hur grisarnas liv ser ut. MAMMA GRIS PÅ SEMESTER SMÅGRISARNA FÖDS MAMMA & PAPPA GRIS

Läs mer

MAT OCH MILJÖ TEMA: MAT OCH MILJÖ

MAT OCH MILJÖ TEMA: MAT OCH MILJÖ MAT OCH MILJÖ DET HÄR FAKTABLADET ÄR FRAMTAGEN TILL ÖVNINGARNA HEJ SKOLMAT. HELA MATERIALET FINNS FÖR NEDLADDNING PÅ WWW.LIVSMEDELSVERKET.SE Mat och måltider spelar en viktig roll i våra liv. Mat kan vara

Läs mer

Hus utan lus. Tips och råd om både ohyra och bekämpningsmedel. www.kemikalieinspektionen.se

Hus utan lus. Tips och råd om både ohyra och bekämpningsmedel. www.kemikalieinspektionen.se Hus utan lus Tips och råd om både ohyra och bekämpningsmedel www.kemikalieinspektionen.se Skadedjuren ökar i samhället Skadedjur blir ett allt större problem i Sverige. Det kan leda till ökad användning

Läs mer

Lektion nr 3 Matens resa

Lektion nr 3 Matens resa Lektion nr 3 Matens resa Copyright ICA AB 2011. Matens resa nu och då 1. Ta reda på: Hur kom mjölken hem till köksbordet för 100 år sedan? Var producerades den, hur transporterades och hur förpackades

Läs mer

Vad händer i komposten

Vad händer i komposten Ungefär hälften av avfallet i en vanlig soppåse är komposterbart. Med en kompost kan man alltså halvera mängden avfall som annars måste skickas med sopbilen. Belastningen på våra soptippar och sopförbränningsanläggningar

Läs mer

Äng. Inger Runeson, biolog. Pratensis AB Opparyd Råsgård 342 53 Lönashult Tel/fax 0470-75 10 25 Mobil 070-603 60 25 info@pratensis.se www.pratensis.

Äng. Inger Runeson, biolog. Pratensis AB Opparyd Råsgård 342 53 Lönashult Tel/fax 0470-75 10 25 Mobil 070-603 60 25 info@pratensis.se www.pratensis. Äng anläggning och skötsel Inger Runeson, biolog Pratensis AB Opparyd Råsgård 342 53 Lönashult Tel/fax 0470-75 10 25 Mobil 070-603 60 25 info@pratensis.se www.pratensis.se 2013 04 07 1 Naturliga ängar

Läs mer

Lektion nr 1 Häng med på upptäcksfärd! Copyright ICA AB 2011.

Lektion nr 1 Häng med på upptäcksfärd! Copyright ICA AB 2011. Lektion nr 1 Häng med på upptäcksfärd! Copyright ICA AB 2011. Hej! Häng med på upptäcktsfärd bland coola frukter och bli klimatschysst! Hej! Kul att du vill jobba med frukt och grönt och bli kompis med

Läs mer

Småskalig ekologisk odling oktober 2014 - september 2015

Småskalig ekologisk odling oktober 2014 - september 2015 Småskalig ekologisk odling oktober 2014 - september 2015 Kursinnehåll och preliminär planering www.farnebo.se Vem ska läsa kursen? Kursen vänder sig till dem som vill lära sig mer om ekologisk grönsaksodling

Läs mer

Om trädgården. Möjligheternas trädgård återspeglar olika delar av de gamla herrgårdsträdgårdarna och den teknik som användes där.

Om trädgården. Möjligheternas trädgård återspeglar olika delar av de gamla herrgårdsträdgårdarna och den teknik som användes där. Om trädgården Möjligheternas trädgård återspeglar olika delar av de gamla herrgårdsträdgårdarna och den teknik som användes där. Grönsaksland med både äldre och nyare grönsaker för att visa på vikten av

Läs mer

Vad är jord och vad är substrat?

Vad är jord och vad är substrat? Vad är jord och vad är substrat? I dagligt tal säger de flesta människor jord om allt som växtens rötter kan växa i. Det är inte fel, men inte tillräckligt bra för en växtskötare. Jord är något vi går

Läs mer

Skäm bort dig själv och din trädgård

Skäm bort dig själv och din trädgård SE Universal stabiliserar infarten och motverkar hjulspår PlantProtect skyddar mot lätt vårfrost, insekter och kraftigt solljus Universal håller kvar jorden inuti och minimerar ogräset AquaSorb bekväm

Läs mer

Miljökontoret Dnr 2009-0341 2009-05-05 Dpl 4251 TILLSYN VÄXTHUS. Projekt april 2009

Miljökontoret Dnr 2009-0341 2009-05-05 Dpl 4251 TILLSYN VÄXTHUS. Projekt april 2009 Miljökontoret Dnr 2009-0341 2009-05-05 Dpl 4251 TILLSYN VÄXTHUS Projekt april 2009 Projektet utfört och sammanställt av: Anette Stångmyr Miljöinspektör Innehåll Sammanfattning 1 Bakgrund och syfte 2 Genomförande

Läs mer

Ren. information NYHET! Sophämtning. vårens helger. Nu skickar vi SMS till dig. Brunt kärl +påshållare +påsar=sant. Babsan ger matsmarta tips

Ren. information NYHET! Sophämtning. vårens helger. Nu skickar vi SMS till dig. Brunt kärl +påshållare +påsar=sant. Babsan ger matsmarta tips Ren information om avfall och miljö till dig som bor i Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun. 2015 Samhällsinformation från Gästrike återvinnare NYHET! Nu skickar vi SMS till dig Brunt

Läs mer

JORDENS RESURSER Geografiska hösten 2015

JORDENS RESURSER Geografiska hösten 2015 JORDENS RESURSER Geografiska hösten 2015 JORDENS SKOGAR Nästan en tredjedel av hela jordens landyta är täckt av skog. Jordens skogsområden kan delas in i tre olika grupper: Regnskogar Skogar som är gröna

Läs mer

Fördjupning bekämpning inom ekologisk och oekologisk odling

Fördjupning bekämpning inom ekologisk och oekologisk odling Fördjupning bekämpning inom ekologisk och oekologisk odling Även i ekologisk odling måste man hålla undan ogräs, insekter och svampangrepp, som till exempel skorv. Ogräs bekämpas mekaniskt, insekter tar

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Blåhammarens förskola 7 aug 2012

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Blåhammarens förskola 7 aug 2012 Illustrationer: Anders Worm Grön Flagg-rapport Blåhammarens förskola 7 aug 2012 Kommentar från Håll Sverige Rent 2012-08-07 09:42:55: Ni är i sanning miljöhjältar allihop! Ni har tydliga mål och jättefina

Läs mer

Varje. droppe. är värdefull. Hur mår vårt vatten? Hur får vi bra vatten?

Varje. droppe. är värdefull. Hur mår vårt vatten? Hur får vi bra vatten? Varje droppe är värdefull Hur mår vårt vatten? Hur får vi bra vatten? Vad använder du vatten till? Vatten är vår viktigaste naturresurs och vårt viktigaste livsmedel. Du använder vatten till mycket, till

Läs mer

4.2 Vad är träd bra för?

4.2 Vad är träd bra för? AGROFORESTRY 4.2 Vad är träd bra för? Dela upp eleverna i grupper och tilldela varje grupp varsin del av trädet som de får tillverka förslagsvis i papper eller kartong. Dela upp trädet i delarna; stammen,

Läs mer

Effektivt och uthålligt ekologiskt jordbruk.

Effektivt och uthålligt ekologiskt jordbruk. Effektivt och uthålligt ekologiskt jordbruk. Erfarenheter från en mindre försöksgård i Uppland. Kristina Belfrage Mats Olsson 5 km Matproduktionen i framtiden Minskad tillgång på areal : konkurrens

Läs mer

Nyblivna föräldrar om ekologiska livsmedel

Nyblivna föräldrar om ekologiska livsmedel Hållbar utveckling Nyblivna föräldrar om ekologiska livsmedel Tekla Mattsson.9c Gunnesboskolan 2010-05- 21 Innehållsförteckning: Inledning...3 Bakgrund...3 Syfte/ frågeställning...4 Metod...4 Hypotes...4

Läs mer

Kronobergs Miljö. - Din framtid!

Kronobergs Miljö. - Din framtid! Kronobergs Miljö - Din framtid! Vi ska lösa de stora miljöproblemen! Vi skall lämna över en frisk miljö till nästa generation. Om vi hjälps åt kan vi minska klimathotet, läka ozonlagret och få renare luft

Läs mer

Augusti. Minska på kemikalierna. 1.Välj ekologisk mat. 2. Dra ned på snabbmat och halvfabrikat

Augusti. Minska på kemikalierna. 1.Välj ekologisk mat. 2. Dra ned på snabbmat och halvfabrikat Augusti Minska på kemikalierna Tänk igenom vad som är nödvändigt i kemikalieskåpet och undvik onödig närkontakt med skadliga ämnen och kemikalier. Vi möter många kemikalier varje dag, och tyvärr är det

Läs mer

Miljövänliga Veckan 2013 Ekokampanjen

Miljövänliga Veckan 2013 Ekokampanjen Miljövänliga Veckan 2013 Ekokampanjen På följande sidor finns tips, idéer och förslag på aktiviteter som man kan göra under Miljövänliga Veckan 2013 med tema ekologisk mat. Om du inte har möjlighet att

Läs mer

FAKTA OM MATEN SOM SLÄNGS!

FAKTA OM MATEN SOM SLÄNGS! FAKTA OM MATEN SOM SLÄNGS! * Man slänger mat för flera miljarder kronor i Sverige varje år. * Räknar man hela Europas matsvinn så kastar vi så mycket att en yta lika stort som landet Belgien odlas helt

Läs mer

Hur du undviker vanliga sjukdomar i din jordgubbsodling

Hur du undviker vanliga sjukdomar i din jordgubbsodling Hur du undviker vanliga sjukdomar i din jordgubbsodling TM Vad är de största hoten mot en hög skörd med god kvalitet, Magnus? Gråmögelsbekämpning Infektion av gråmögel sker oftast i den öppna blomman.

Läs mer

Den som har egen täppa är lyckligt lottad

Den som har egen täppa är lyckligt lottad Den som har egen täppa är lyckligt lottad Varje vår flyttar Mait och Tord Hallin från Bosvedjan ut till kolonistugan i Sidsjöområdet. "Det är så skönt, och har vi ett underbart läge", säger Mait. Frihet!

Läs mer

Din kompis: Vaddå ekologiskt vin från Australien, hur ekologiskt är det med något från andra sidan jordklotet?

Din kompis: Vaddå ekologiskt vin från Australien, hur ekologiskt är det med något från andra sidan jordklotet? Din kompis: Vaddå ekologiskt vin från Australien, hur ekologiskt är det med något från andra sidan jordklotet? Du: Ekologiskt har inget med frakten att göra. Att vinet är ekologiskt betyder bland annat

Läs mer

God mat + Bra miljö = Sant

God mat + Bra miljö = Sant God mat + Bra miljö = Sant Vad vi äter spelar roll - både för hälsan och miljön! Här berättar vi mer om hur vår mat påverkar miljön och hur du själv kan bidra med dina beslut Sju smarta regler för maten

Läs mer

Av kunderna är 60 % små- medelstora företag, och de besöks personligen varje år av plantskolan. 80 % av kunderna finns i Tyskland.

Av kunderna är 60 % små- medelstora företag, och de besöks personligen varje år av plantskolan. 80 % av kunderna finns i Tyskland. Soft Fruit Conference på Hooks Herrgård 2.-3.12.14 Plantskolan Henselmans jordgubbsplantor presenterades. Det är ett familjeföretag på 18 ha som producerar 7,5 milj. plantor per år Man har ett Hygiene

Läs mer

Växtskyddsåret 2008 Fruemöllans bärodling

Växtskyddsåret 2008 Fruemöllans bärodling Växtskyddsåret 2008 Fruemöllans bärodling Informationsbladet delades ut vid fältvandringen 27/8 2008. Skadegörare som vållat skada i odlingen under året tas upp tillsammans med förslag till växtskyddsstrategiplan

Läs mer

KRAV-MÄRKT ÄR. Godare för hälsan. Receptet på godare mat

KRAV-MÄRKT ÄR. Godare för hälsan. Receptet på godare mat KRAV-MÄRKT ÄR hälsan Receptet på godare mat KRAV-MÄRKT MAT & HÄLSA Ju mer KRAV-märkt mat du äter, desto mindre mängd kemiska bekämpningsmedel får du i dig. Våra regler skyddar din mat mot föroreningar.

Läs mer

DNA- analyser kan användas för att

DNA- analyser kan användas för att Genteknik DNA- analyser kan användas för att -identifiera och koppla misstänkta till brottsplats -fria oskyldigt utpekade och oskyldigt fällda -personidentifiering vid masskatastrofer, krig, massgravar

Läs mer

Miljöanpassade kostråd - varför då? Och vad innebär de för offentlig verksamhet? Anna-Karin Quetel 2015-05-06

Miljöanpassade kostråd - varför då? Och vad innebär de för offentlig verksamhet? Anna-Karin Quetel 2015-05-06 Miljöanpassade kostråd - varför då? Och vad innebär de för offentlig verksamhet? Anna-Karin Quetel 2015-05-06 Nationellt kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg De offentliga måltidernas

Läs mer

På Garant tänker vi varje sekund på miljön, vare sig det handlar om våra butiker eller de varor vi säljer.

På Garant tänker vi varje sekund på miljön, vare sig det handlar om våra butiker eller de varor vi säljer. Garant = Sant! Ekologiskt På Garant tänker vi varje sekund på miljön, vare sig det handlar om våra butiker eller de varor vi säljer. Idag har vi cirka 90 ekologiska, smaktestade och noga utvalda produkter

Läs mer

Klimat, vad är det egentligen?

Klimat, vad är det egentligen? Klimat, vad är det egentligen? Kan man se klimatet, beröra, höra eller smaka på det? Nej, inte på riktigt. Men klimatet påverkar oss. Vi känner temperaturen, när det regnar, snöar och blåser. Men vad skiljer

Läs mer

Svampproblematik i integrerat växtskydd. Inger Christensen o Torbjörn Hansson Grön Kompetens AB Växtskyddsdag Alnarp 2008-12-05

Svampproblematik i integrerat växtskydd. Inger Christensen o Torbjörn Hansson Grön Kompetens AB Växtskyddsdag Alnarp 2008-12-05 Svampproblematik i integrerat växtskydd Inger Christensen o Torbjörn Hansson Grön Kompetens AB Växtskyddsdag Alnarp 2008-12-05 Svampgissel i gurka och tomat Gråmögel tomat och gurka Mjöldagg gurka och

Läs mer

PRESSMEDDELANDE. Svenskarnas trädgårdsvanor kartlagda: Rosor och äppelträd i topp - mormorsträdgården en favorit!

PRESSMEDDELANDE. Svenskarnas trädgårdsvanor kartlagda: Rosor och äppelträd i topp - mormorsträdgården en favorit! FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA: Camilla von Otter, chefredaktör Vi i Villa Mobil: 070 400 51 45 Mail: camilla.vonotter@viivilla.se www.viivilla.se PRESSMEDDELANDE Lidingö den 25 mars 2013 Svenskarnas trädgårdsvanor

Läs mer

Vattnet finns överallt även inuti varje människa.

Vattnet finns överallt även inuti varje människa. Bygg en karusell tillsammans. Ställ er i en ring och kroka fast i varandras armar. När karusellen inte får energi står den still. En av er låtsas sätta i kontakten. Karusellen börjar snurra. Dra ut kontakten.

Läs mer

Båtliv och miljö - En liten guide till ett miljövänligare båtliv

Båtliv och miljö - En liten guide till ett miljövänligare båtliv Båtliv och miljö - En liten guide till ett miljövänligare båtliv Du som är ute med din båt, du kan göra massor för miljön! Kristianstad kommun har med hjälp av information från Håll Sverige Rent och Sweboat

Läs mer

Ekologi. Samspelet mellan organismerna och den omgivande miljön

Ekologi. Samspelet mellan organismerna och den omgivande miljön Ekologi Samspelet mellan organismerna och den omgivande miljön Enligt kursplanen ska ni efter det här området ha kunskap i: Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar

Läs mer

LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL

LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL Den här lärarhandledningen för åk 4-9 ger dig som lärare kunskap om hur vattnets kretslopp fungerar och tips på hur du kan lägga upp lektionerna. I materialet får

Läs mer

Miljöpåverkan från mat. Elin Röös

Miljöpåverkan från mat. Elin Röös Miljöpåverkan från mat Elin Röös Jordbruk är väl naturligt? De svenska miljömålen Växthuseffekten Källa: Wikipedia Klimatpåverkan Klimatpåverkan från olika sektorer Källa: Naturvårdsverket, 2008, Konsumtionens

Läs mer

Säbytown. Skala:1:500

Säbytown. Skala:1:500 Säbytown Skala:1:500 I vår stad använder vi oss bara av förnybar energi från sol, vind och vatten. Vi ska utnyttja denna energi effektivare genom att bygga ut nätverket. Med ett nytt slags elnät blir det

Läs mer

Behöver du extra säkerhet? Hydroseeding ger dig både hängslen och livrem

Behöver du extra säkerhet? Hydroseeding ger dig både hängslen och livrem Hydroseeding Behöver du extra säkerhet? Hydroseeding ger dig både hängslen och livrem Är Hydroseeding (sprutsådd) bästa sättet att skapa bra möjligheter för den nya plantan och samtidigt skydda mot erosion

Läs mer

Lär dig mer om din kost

Lär dig mer om din kost kostspecial Fitness stora Matiga sallader sidan 64 Ekologiskt sidan 52 Lär dig mer om din kost Smoothietrender sidan 59 Äta bör du. Annars orkar du inte träna. Häng med i vår kostspecial och lär dig göra

Läs mer

Bärfisnyheter BÄ R F I S. Go jul på er alla bärfisar! Vad gör vi sista året? Nr. 6 December 2014

Bärfisnyheter BÄ R F I S. Go jul på er alla bärfisar! Vad gör vi sista året? Nr. 6 December 2014 BÄ R F I S Bärfisnyheter Go jul på er alla bärfisar! Vi i projektet flaggar ut för året genom en välfylld julhälsning - Bärfis sista nyhetsbrev för detta året innan ledigheten kickar igång. 2014 har varit

Läs mer

Vad är herbicidresistens?

Vad är herbicidresistens? Herbicidresistens Vad är herbicidresistens? Herbicidresistens är en nedärvd förmåga hos ett ogräs att överleva en bekämpning som normalt tar död på ogräset. Symtom på resistens: Opåverkade plantor jämte

Läs mer

ATT FÅ DET SOM JAG VILL HA DET FÖREDRAG 2014-03-11. Kerstin Teutsch STÄDER BEHOV BEHOV PROGRAM

ATT FÅ DET SOM JAG VILL HA DET FÖREDRAG 2014-03-11. Kerstin Teutsch STÄDER BEHOV BEHOV PROGRAM ATT FÅ DET SOM JAG VILL HA DET FÖREDRAG 2014-03-11 Kerstin Teutsch STÄDER BEHOV BEHOV BEHOV PROGRAM PROGRAM BEHOV PROGRAM SKISS Cykelparkering Bilparkering Mattpisk Källaringång Sopptömning, lastzon. Cykelparkering

Läs mer

Miljöguide. Lokalt Agenda 21-arbete, 1998

Miljöguide. Lokalt Agenda 21-arbete, 1998 Miljöguide Lokalt Agenda 21-arbete, 1998 MILJÖGUIDE Miljöguide Hushållen står för nära hälften av de totala utsläppen i Sverige. Nästan allt vi gör påverkar miljön mer eller mindre och hushållen bidrar

Läs mer

Världen har blivit varmare

Världen har blivit varmare Klimatsmart mat Hur vi genom vårt matval kan bidra till att minska effekterna av klimatförändringarna - Samtidigt som vi äter bra för oss Världen har blivit varmare Vad har hänt? Människans utsläpp av

Läs mer

Rita ett vackert höstlöv till din text. Om du vill kan du gå ut och plocka ett.

Rita ett vackert höstlöv till din text. Om du vill kan du gå ut och plocka ett. Naturen på hösten!!!! Namn: Svara på följande frågor i ditt kladdhäfte: 1. Varför har vi olika årstider? 2. Varför har träden blad/löv? 3. Vad är fotosyntes? 4. Skriv så många hösttecken du kan! 5. Varför

Läs mer

TILLSAMMANS TAR VI HAND OM GÖTEBORG. Lite information om ditt ansvar som fastighetsägare.

TILLSAMMANS TAR VI HAND OM GÖTEBORG. Lite information om ditt ansvar som fastighetsägare. TILLSAMMANS TAR VI HAND OM GÖTEBORG Lite information om ditt ansvar som fastighetsägare. Illustratör: Hans Åkerskog Februari 201 Ett samarbete mellan trafikkontoret, miljöförvaltningen, kretslopp och vatten

Läs mer

Älskade Pelargoner...

Älskade Pelargoner... Stjärnpelargon Bladen spetsigt flikiga, liknar lönnblad. Blommorna är stjärnformiga, lite spretiga. Även dubbla sorter finns, de är charmigt rufsiga. blomjord. Plocka bort vissna blommor och blad efter

Läs mer

MER EKO I SKOLAN. Ekofakta UTAN KONSTIGA TILLSATSER

MER EKO I SKOLAN. Ekofakta UTAN KONSTIGA TILLSATSER MER EKO I SKOLAN Ekofakta UTAN KONSTIGA TILLSATSER BRA FÖ R MILJÖ N Mer eko i skolan är en guide i tre delar som på ett inspirerande sätt kan öka kunskaper och medvetande om matens betydelse hos elever

Läs mer

Livsmedelsverkets miljösmarta matval

Livsmedelsverkets miljösmarta matval Livsmedelsverkets miljösmarta matval Anna-Karin Johansson, Miljöstrateg www.slv.se se e/matomiljo Livsmedelsverket ts vision i Alla känner matgläd dje och mår bra av mat ten. Vi vill dela visionen med

Läs mer

UR-val svenska som andraspråk

UR-val svenska som andraspråk AV-nr 101196tv 3 4 UR-val svenska som andraspråk Klimatet och växthuseffekten och Klimatet vad kan vi göra? Handledning till två program om klimat och växthuseffekten av Meta Lindberg Attlerud Förberedelse

Läs mer

Förbobladet. Härliga Hällingsjö FART. Trädäck för en PÅ NÄTET. SOMMAREN 2015 Landvetter, Hindås, Hällingsjö & Rävlanda

Förbobladet. Härliga Hällingsjö FART. Trädäck för en PÅ NÄTET. SOMMAREN 2015 Landvetter, Hindås, Hällingsjö & Rävlanda Förbobladet SOMMAREN 2015 Landvetter, Hindås, Hällingsjö & Rävlanda Trädäck för en personlig uteplats FART PÅ NÄTET 1010101101010101000110010001 Härliga Hällingsjö För Förbos bästa I maj var jag på konferens

Läs mer

Kycklingfilé med äppleoch curryröra. vecka 22

Kycklingfilé med äppleoch curryröra. vecka 22 Kycklingfilé med äppleoch curryröra vecka 22 familj Kycklingfilé med äppleoch curryröra cirka 40 min a Näringsinnehåll/portion: Energi: 2087 kj/501 kcal. Protein 44,3 g. Fett 13,4 g. Kolhydrater 45,9 g.

Läs mer

PASS. Jag är världsmedborgare! Alla barn som värms av solen har samma rättigheter. Lek dig till en bättre värld med

PASS. Jag är världsmedborgare! Alla barn som värms av solen har samma rättigheter. Lek dig till en bättre värld med PASS Jag är världsmedborgare! Alla barn som värms av solen har samma rättigheter. Lek dig till en bättre värld med 2 3 Hej! Det är jag som är Retoyträdet! Rita en bild på dig själv här. Hur ser jag ut

Läs mer

Tjäna mer pengar i potatisodlingen! Maxim öppnar nya möjligheter. tack vare bättre etablering bättre storleksfördelning bättre skalkvalitet NYHET!

Tjäna mer pengar i potatisodlingen! Maxim öppnar nya möjligheter. tack vare bättre etablering bättre storleksfördelning bättre skalkvalitet NYHET! Tjäna mer pengar i potatisodlingen! Maxim öppnar nya möjligheter tack vare bättre etablering bättre storleksfördelning bättre skalkvalitet NYHET! Maxim representerar morgondagens betningsmedel mot svampsjukdomar!

Läs mer

Du som är fastighetsägare. det här är ditt ansvar för växtlighet, renhållning och snöröjning

Du som är fastighetsägare. det här är ditt ansvar för växtlighet, renhållning och snöröjning Du som är fastighetsägare det här är ditt ansvar för växtlighet, renhållning och snöröjning Vi delar på jobbet Kommunen och fastighetsägaren har ett gemensamt ansvar för renhållning. Vi tar hand om körbanor,

Läs mer

Alla experiment. Mälaren. En sammanställning av samtliga experiment. 1. Gör ett eget slutet kretslopp. Visste du att...

Alla experiment. Mälaren. En sammanställning av samtliga experiment. 1. Gör ett eget slutet kretslopp. Visste du att... Alla experiment En sammanställning av samtliga experiment. Mälaren 1. Gör ett eget slutet kretslopp Att visa på hur vattnet i naturen ständigt rör sig i ett kretslopp. Vatten avges från växterna och stiger

Läs mer

Lägesrapport från Distriktet Småland, Gotland, Värmland o Örebro maj 2015.

Lägesrapport från Distriktet Småland, Gotland, Värmland o Örebro maj 2015. Växjö 2015-05-05 Mikael Frisk Till Banchefer, Klubbar, GDF ordf. I distriktet Småland Gotland Värmland - Örebro Lägesrapport från Distriktet Småland, Gotland, Värmland o Örebro maj 2015. När jag skriver

Läs mer

Innehållsförteckning. Bakgrund Bild 1, Bild 2, Bild 3 3 4. Översikt Bild 4, Bild 5, Bild 6, Bild 7, Bild 8 5 7. Vision & Filosofi 8

Innehållsförteckning. Bakgrund Bild 1, Bild 2, Bild 3 3 4. Översikt Bild 4, Bild 5, Bild 6, Bild 7, Bild 8 5 7. Vision & Filosofi 8 1 Innehållsförteckning Bakgrund Bild 1, Bild 2, Bild 3 3 4 Översikt Bild 4, Bild 5, Bild 6, Bild 7, Bild 8 5 7 Vision & Filosofi 8 Framtida systemkomponenter 8 Design Bild 9, Bild 10 9 10 Behovsinventering

Läs mer

MILJÖMÅL: ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV

MILJÖMÅL: ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV MILJÖMÅL: ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV Lektionsupplägg: Faller en, faller alla? Varför är det så viktigt med en mångfald av arter? Vad händer i ett ekosystem om en art försvinner? Låt eleverna upptäcka detta

Läs mer

Ett arbete om Reningsverk! Av: Julia Ärnekvist 9G.

Ett arbete om Reningsverk! Av: Julia Ärnekvist 9G. Ett arbete om Reningsverk! Av: Julia Ärnekvist 9G. Innehållsförteckning. Sida nr. 1. Inledning. 2. Frågeställning. 3-8. Svar på frågorna. 9. Intervju med Åke Elgemark. 10. Bilder ifrån reningsverket. 11.

Läs mer

Elsas klimatsmarta skafferi - UNT.se

Elsas klimatsmarta skafferi - UNT.se Publicerad: 2011-12-01 09:34, senaste uppdaterad: 2011-12-08 15:12 Läs upp Elsa Fries Foto: Emma Eriksson + Visa bildtexten Elsas klimatsmarta skafferi Hon är helt övertygad om att det spelar stor roll

Läs mer

Mål resurshushållning i kursplanen

Mål resurshushållning i kursplanen RESURSHUSHÅLLNING Mål resurshushållning i kursplanen Ha kunskaper om resurshushållning för att kunna välja och använda metoder, redskap och teknisk utrustning för matlagning Kunna planera, tillaga, arrangera

Läs mer

Den hållbara maten konsumenten i fokus

Den hållbara maten konsumenten i fokus Den hållbara maten konsumenten i fokus Frukostseminarium, 10 april 2013 Produktion av livsmedel står för ungefär en fjärdedel av svenskarnas totala utsläpp av växthusgaser. Maten påverkar också miljön

Läs mer

Ribes nigrum Vertti, Grönt vinbär Ett svartvinbär där bären inte blir svarta utan behåller sin gröna färg även när de mognar. De har en söt och god

Ribes nigrum Vertti, Grönt vinbär Ett svartvinbär där bären inte blir svarta utan behåller sin gröna färg även när de mognar. De har en söt och god Ribes nigrum Vertti, Grönt vinbär Ett svartvinbär där bären inte blir svarta utan behåller sin gröna färg även när de mognar. De har en söt och god smak som lämpar sig väl för saft- och vintillverkning.

Läs mer

Nominering - Årets Landsbygdsföretagare Med checklista

Nominering - Årets Landsbygdsföretagare Med checklista Nominering - Årets Landsbygdsföretagare Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Miljösatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Hällnäs Handelsträdgård Journalnummer: 2009-4992 Kontaktperson,

Läs mer

LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL

LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL Den här lärarhandledningen ger dig som lärare kunskap om hur vattnets kretslopp fungerar och tips på hur du kan lägga upp lektionerna. I materialet får du och din

Läs mer

Gödsling. Lätt i teorin, svårt i praktiken. Faktablad Integrerat Växtskydd. Sammanfattning

Gödsling. Lätt i teorin, svårt i praktiken. Faktablad Integrerat Växtskydd. Sammanfattning Faktablad Integrerat Växtskydd Gödsling Lätt i teorin, svårt i praktiken Foton: Agnar Kvalbein Sammanfattning Växter behöver näringsämnen i exakt det förhållande som motsvarar växtcellernas sammansättning.

Läs mer

magasinet Naturligt ansvar i 160 ar För en naturlig skötsel För en naturlig skötsel Butiken där du får experthjälp:

magasinet Naturligt ansvar i 160 ar För en naturlig skötsel För en naturlig skötsel Butiken där du får experthjälp: magasinet Naturligt ansvar i 160 ar 2014 är ett alldeles speciellt år för Neudorff, då vi firar vårt 160-års jubileum. Neudorff grundades 1854 och blev ett av Tysklands första företag, som tillverkade växtskydd

Läs mer

ELEMENTA. Pernilla Hägg Nordström

ELEMENTA. Pernilla Hägg Nordström ELEMENTA Pernilla Hägg Nordström Vad är då elementa - grundläggande, nödvändigt för livet på Jorden? Det är inte Dow-Jones index, inte en ständigt ökande BNP, inte tillgång på olja och billig el. Det är

Läs mer

Höns - en sann glädje!

Höns - en sann glädje! Höns - en sann glädje! Höns är små fantastiska varelser som bjuder på många roliga stunder Text / bild johanna Sareklint 1 Tidningsnamn 01/2011 Lantraserna är friska och sunda och är gärna utomhus på vintern

Läs mer

Nyhet! Ekologiska och miljövänliga kläder av bambu

Nyhet! Ekologiska och miljövänliga kläder av bambu Nyhet! Ekologiska och miljövänliga kläder av bambu Får bara säljas av skolklasser och idrottslag Läs mer om hur ni kan tjäna pengar till laget/klassen och samtidigt bidra till en lite bättre värld. bamboo

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL EN RENARE VÄRLD.

VÄLKOMMEN TILL EN RENARE VÄRLD. VÄLKOMMEN TILL EN RENARE VÄRLD. 2 VI TROR PÅ EN RENARE VÄRLD. Med Pure Effect gör du rent på riktigt, på naturens egna villkor. Vi låter nämligen det första livet på jorden - mikroorganismer - göra jobbet.

Läs mer

Temperaturtest på vårtäckningsdukar

Temperaturtest på vårtäckningsdukar 1 Temperaturtest på vårtäckningsdukar INLEDNING Inom diverse grönsaksodlingar har man under en längre tid använt sig av växthus eller s.k. groningsdukar för att skapa de bästa förutsättningar för olika

Läs mer

Äppelträdet ett träd med stort prydnadsvärde

Äppelträdet ett träd med stort prydnadsvärde - Varför beskär vi fruktträd? Är det enbart ett måste eller för att trädet tar för stor plats i trädgården. Svaret är självklart, nej. Målet med beskärningen kan vara många men den viktigaste orsaken till

Läs mer