Kemikaliebanta för en giftfri vardag. UPPDRAG 1 Giftfri odling och trädgård

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kemikaliebanta för en giftfri vardag. UPPDRAG 1 Giftfri odling och trädgård"

Transkript

1 Kemikaliebanta för en giftfri vardag UPPDRAG 1 Giftfri odling och trädgård

2

3 Giftfri odling och trädgård Vad gör du när lössen sitter tätt på rosskotten, larver äter upp kålen eller när det börjar växa gräs mellan plattorna? Vad du väljer att göra har stor betydelse för miljön. Dina val kan påverka kvaliteten på vårt dricksvatten och den biologiska mångfalden runt omkring oss. Hur du odlar i kökslandet påverkar också vad du själv får i dig. Bekämpningsmedel används för att skydda växter mot ogräs, skadedjur och svampsjukdomar. Rester av kemiska bekämpningsmedel blir kvar i marken i grödor och hittas tyvärr ofta även i vattendrag och i grundvatten. Flera bekämpningsmedel är akut giftiga för vattenlevande organismer och växter. En bieffekt av bekämpningsmedel mot skadegörare är de också kan påverka andra insekter som vi har nyttan av. Det kan till exempel gälla nyckelpigor som äter bladlöss eller bin som pollinerar. Även om de mesta av bekämpningsmedlen används inom jordbruket har hushållens användning betydelse. Hushållens användning av kemiska bekämpningsmedel ökar. Under 2012 köpte de svenska hushållen ca 674 ton kemiska bekämpningsmedel (källa: Kemikalieinspektionen). 89 % av det var ogräsmedel. Mossmedel är det som används allra mest. Detta uppdraget handlar mycket om giftfri bekämpning av ogräs och angrepp på växter, men också om att välja ekologiska produkter när du handlar till trädgården. Att odla giftfritt betyder inte att skadegörare och ogräs ska ta över trädgården. Det inns metoder som man kommer långt med innan det behövs någon bekämpning med växtskyddsmedel. Du får tips på hur du kan göra genom Tuijas föredrag och i detta häftet! Lycka till med uppdraget!

4

5 Uppdrag 1 - Avgifta trädgården Under uppdragsperioden ska du gå igenom punkt 1-4. Välj dessutom ut några av de följande punkterna och prova dem. Givetvis kan du också fortsätta att testa mer under sommarhalvåret. När vi ses inför uppdrag 2 diskuterar vi och stämmer av hur det har gått med punkterna i detta uppdrag. 1. Inventera Inventera vad du har för trädgårdskemikalier hemma och vad du brukar använda dem till. Vilken klassning/riskfras har kemikalierna? Behövs kemikalierna? 2. Ersätt Tänk igenom om de trädgårdskemikalier du har kan ersättas med andra metoder. Ta reda på och bestäm vilken metod du kan använda istället. Det är bra att vara förbered i god tid annars är risken större att det blir bekvämt att använda den vanliga kemikalien. 3. Köp ekologiska fröer när du ska köpa fröer. 4. Köp och efterfråga ekologiskt odlade plantor. Kolla upp vad handelsträdgårdar erbjuder i din närhet. Vilka erbjuder ekologiskt odlade plantor? Hur driver de sin verksamhet? 5. Välj ekologiskt om du köper jord eller andra trädgårdsprodukter utöver växter. 6. Förebygg ogräs Använd dig av täckmaterial, marktäckande växter eller någon annan metod för att minska risken för ogräs. 7. Uteplatsen, gången eller infarten Se över vilka eller vilka metoder du kan använda för att hålla ogräs borta på stensatta infarter, gångar eller uteplatser. Sopa ytorna då och då, rensa ogräs för hand eller med värmebehandling. 8. Prova giftfri bekämpning av skadedjur Blir dina växter angripna av skadedjur? Prova att använda såplösning, nässelextrakt eller någon annan giftfri metod. 9. Låt mossan i gräsmattan vara På våren är mossa vanligt i gräsmattan. Normalt tar gräset över på sommaren eftersom det växer fortare. Ha is i magen och låt gräset komma. Om du vill skynda på gräset kan du göda det. 10. Använd trädgårdens egna resurser som gödning Ta tillvara på de resurser som inns i trädgården som komplement eller istället för att använda konstgödsel. Gör nässelvatten eller använd gräsklipp. 11. Grilla utan kemikalier 12. Underhåll trädgårdsmöbler och trädäck med giftfria produkter Har du något tips som du vill dela med dig av till övriga deltagare?

6 Giftfri bekämpning av ogräs och skadedjur Ogräs, växtsjukdomar och ohyra drabbar odlingar. Många odlare använder därför kemikalier som bekämpningsmedel. Som tur är går det odla helt giftfritt, och bra mycket billigare. Det effektivaste sättet att motverka skador är genom förebyggande åtgärder. Om en växt mår bra är risken mindre för att den ska bli attackerad av skadedjur och den står sig också bättre i konkurrensen mot ogräs. För att hålla växterna friska tänk på att: Sätt rätt växt på rätt plats! Ju bättre plantan trivs, desto friskare blir den. Efterfråga odlingsråd på inköpsstället. Välj friska sorter med god motståndskraft! Då minskar behovet av bekämpning. Särskilt viktigt är det med fruktträd, bärbuskar, rosor och potatis. Välj E-plantor en svensk kvalitetsbeteckning på träd, buskar, virusfria fruktträd och bärbuskar. Använd kvalitetsjord för plantering! Jorden ska ha bra konsistens, genomsläpplighet och vara långtidsgödslad på rätt sätt. För mycket kväve kan göra att plantorna ränner iväg och blir försvagade. Jämn vattning och näring i rätt mängd! För lite eller för mycket vatten stressar plantorna och gör dem mer mottagliga för skador. Vattna på morgonen om du odlar i växthus. Det är under dagen växterna behöver vatten och det blir mindre risk för pölar där skadedjur trivs. Hellre en liten mängd näring vid varje vattningstillfälle än mycket vid få. Tänk om du själv bara ick mat en gång i veckan. Kontrollera växterna ofta! Ju tidigare man upptäcker angrepp, desto lättare är det att ingripa i tid. Växtföljd i grönsaksodlingen är viktig! Växtföljd innebär att man byter plats på växtslagen i köksväxtlandet varje år. Det förhindrar jordbundna skadegörare och ogräs att föröka sig. Dela in landet i bäddar och gör upp en plan för varje år. En fyraårig växtföljd rekommenderas. Tänk också på att det går att använda ogräs som nässlor och kirskål i maten.

7 Metoder för giftfri ogräsbekämpning Luckra upp det översta jordskiktet för att hålla ogräset i schack. Då gynnas det biologiska livet i markens ytskikt och marken bevarar sin fuktighet. Rensa för hand. Skaffa bra verktyg som är sköna att jobba med. Rensa när jorden är fuktig så går arbetet lättare. Börja så tidigt du kan under våren. Rensa även under höst och vinter. Undvik bar jord och plantera marktäckande växter i rabatter. De kan effektivt kväva ogräs och förhindra spridning. Klipp ner bladmassan på eventuellt rotogräs och ge marktäckaren en fördel i konkurrensen. I kökslandet kan man så grönsaker som odlas tidigare mellan raderna. Då täcker de den bara jorden, och de hinner skördas innan huvudgrödan (till exempel pumpa, potatis, majs) tar över utrymmet. Täck mellanrum i rabatter och trädgårdsland med trä lis, barkkompost eller gräsklipp för att minska tillväxten av ogräs. Du kan även använda iberduk. Var snabbt framme och plocka bort frökapslar på ogräs innan de sprider sina frön. Gräv ner rotspärrar. Om du inte har tid att rensa stora ytor från rotogräs, kan du gräva ner plåt-, sten- eller träkanter, för att förhindra att rötterna vandrar vidare. Odla i upphöjda bäddar, för att slippa rotogräs som redan etablerat sig på platsen. Plocka bort ogräs så snart det visar sig. Det är viktigt att rensa ofta de första fyra veckorna efter sådd. Ta bort ogräs på stenlagda områden och grusgångar med hjälp av skyffeljärn, hacka eller kniv. Även bränning av växterna med gasolaggregat eller vattenånga kan ta bort ogräs på gångar. Ett alternativ är att fylla springor mellan plattor med cement eller att så in utvalda växter i springorna. Det kan till exempel vara timjan och kamomill.

8 Ekologisk bekämpning av ohyra/skadedjur Minska risken för ohyra genom att: Samodla olika växter för att locka eller skrämma bort insekter till vissa plantor. Ringblommor i grönsakslandet lockar till sig goda insekter som lever av skadegörare. Växter med stark doft och eteriska oljor, som exempelvis renfana, tagetes, malört, pepparmynta och lavendel kan verka avskräckande. Håll trädgården lagom skräpig! Då trivs ler djurarter. Fåglar och igelkottar äter skadeinsekter och trivs med buskage, löv- och rishögar. Täck med iberduk direkt efter sådd så inte ohyran kommer åt plantorna. När du väl fått ohyra: Plocka bort bladlöss, liljebaggar och larver för hand. Mot bladlöss fungerar det ofta att spruta med en hård vattenstråle eller såpavatten. Spruta inte på alla insekter du ser många av dem äter skadeinsekter. Nyckelpigor äter bladlöss! Aska och algomin skyddar mot jordloppor. Strö ut över små plantor. Håll en jämn fuktighet i jorden eftersom jordlopporna trivs med torka. Det har börjat dyka upp lera biologiska bekämpningsmetoder på marknaden. Ett exempel är nematoder som är bra att vattna ut i jorden om du har ohyra i växtuset. Det inns också feromoner som förvillar eller fångar in olika mal. Bekämpning av bladlöss Nässelextrakt Blötlägg ca 1 kg nässlor i 10 liter vatten i ett dygn. Extraktet bör spädas ut 1:10 innan det sprutas på växterna. Undvik besprutning under soliga dagar eftersom bladen då kan brännas av lösningen. Såpalösning Blanda 1 dl grönsåpa, 1 hatt rödsprit och 1 liter vatten. Spruta på bladlössen. Även Coca Cola fungerar att spruta på bladlöss. Bekämpning av svart läckssjuka och rosrost Atamonlösning Blanda 1 del Atamon, 5 delar vatten och 1 del grönsåpa. Spruta på angripna rosenbuskar. Bikarbonat Blanda 1 tsk bikarbonat med en liter vatten. Vattna på marken när växterna inte mår bra.

9 Giftfri bekämpning av mjöldagg Mjöldagg dödar oftast inte plantan, men kan påverka skörden och det estetiska intrycket. Mjöldagg kan uppkomma av lera olika orsaker, för fuktigt eller för soligt, ibland att plantorna står för tätt. Ta reda på de ultimata odlingsråden för just din planta och följ dem. Vet du med dig att du ofta får mjöldagg på en viss typ av planta kan du tänka på att köpa resistenta sorter nästa gång. Angripna blad kan klippas bort och kastas på komposten eller slängas i soporna. Spruta med 3 tsk bikarbonat blandat med 1 l vatten och 1 dl grönsåpa. Då höjs ph-värdet och det gillar inte mjöldaggssvampen. Spruta med 1 dl standardmjölk blandat i 1 l vatten. Då slutar mjöldaggen att spridas vidare. Fler tips på giftfri bekämpning av olika skadegörare och sjukdomar inns i boken Odla ekologiskt trädgårdsexpertens bästa råd och tips. Se lästips. Giftfri bekämpning av mördarsniglar De lesta av våra sniglar är ganska harmlösa! Det är bara den spanska skogssnigeln som behöver bekämpas. Börja bekämpningen på våren. Tips för att bli av med mördarsniglar: Insamling Samla aktivt in sniglar och avliva dem. Det är effektivt om det utförs regelbundet varje dag under lera veckor. Sniglarna är nattaktiva, samla därför sniglar sent på kvällen eller tidigt på morgonen. Du kan gillra fällor för sniglarna genom att lägga ut föremål på marken (till exempel brädbitar, masonitskivor, plastsäckar). Sniglarna kommer att gömma sig under dem på dagarna. Vittja fällorna varje dag och döda sniglarna. Du kan också lägga ut beten som lockar till sig sniglarna. Använd rutten frukt, matavfall, blötlagda katt- eller hundpellets eller döda sniglar. Efterhand kommer du märka att arbetet ger resultat och att antalet sniglar minskar. Samordna gärna insatserna med dina grannar, sniglarna inns oftast i närliggande trädgårdar. Att avliva sniglar Sniglarna dödas enklast genom att man skär eller klipper av huvudet. Det är en snabb och skonsam död. Snittet läggs cirka 1/2 cm in från framändan, i framkanten av manteln. Använd en trädgårdssax eller en vanlig spade med skarpt blad. Du gör sig lättast av med de döda sniglarna genom att gräva ner dem. Ägg i de döda sniglarna kan inte utvecklas. Information och hjälp med artbestämning av sniglar inns på Göteborgs naturhistoriska museums hemsida:

10 Välj ekologiska trädgårdsprodukter! För att minska påverkan på miljön kan du välja KRAV-märkta odlingsprodukter. KRAV är en kontrollförening för ekologisk produktion. KRAVmärket inns på produkter som gödsel, jord/jordförbättring, kalk, kompostströ, växtskydd, utsäde, plantor och blommor. KRAV-märkta produkter är miljövänligare eftersom de: är ekologiskt producerade utan varken konstgödsel eller kemiska bekämpningsmedel (utsäde, plantor och blommor), har ett naturligt ursprung (organisk gödsel, jord/jordförbättring, kalk och kompostströ), innehåller aktiva ämnen och organismer som inte är miljöbelastande (växtskyddsmedel). Ekologiskt odlade plantor Än så länge är andelen ekologiskt odlade plantor i trädgårdsbutiker liten. Genom att efterfråga ekologiska plantor kan du bidra till att de blir vanligare. Fråga gärna din lokala handelsträdgård om de driver upp egna plantor. Driver de upp dem ekologiskt? Ekologiska fröer Utbudet av ekologiska fröer blir allt större och de lesta frö irmor har idag ekofrö i sina kataloger. Du kan också ta frö från egna växter och på sikt få ekologiska fröer. För att certi ieras som ekologiskt frö krävs: Att jorden där växterna odlas och skördas är helt fri från arti iciella bekämpningsmedel, och har varit det under minst 5 år. Att växterna hanteras manuellt vid sådd, skörd och ogräsbekämpning. Att inga arti iciella bekämpningsmedel eller andra kemikalier använts i produktionen. Eftersom det kostar en del att certi iera sin plantskola kan det innas plantskolor som driver verksamheten med ekologisk inriktning utan att vara certi ierade. Det handlar då både om vilka plantor de köper in och hur odling och skötsel ser ut på plantskolan. Vet din handelsträdgård om var plantan du vill köpa är odlad, om den är hårt besprutad och med vad den är gödslad?

11 Gödsling Använd naturliga gödselmedel som stimulerar markens organismer att frigöra näring till växterna. Häst- och kogödsel, benmjöl, stenmjöl, algmjöl och små mängder hönsgödsel är bra grundgödsling. Under växtsäsongen passar hönsgödsel, nässel- eller vallörtsvatten, urin och blodmjöl. Färskt gräsklipp och nässlor kan också användas som gödsel tack vare att de innehåller mycket närings- ämnen. Till växter i kruka inns lytande organiska gödselmedel. Gödsla lite och ofta och bara under växtsäsongen. Då hinner växterna ta upp näringen. Det minskar risken för läckage, som leder till övergödning av sjöar och hav. Driv inte på växterna med alltför kraftig kvävetillförsel. Det gör dem mer utsatta för skadegörare. Nässelvatten Nässelvatten är rikt på mineraler och ett bra gödningsmedel. Om du vill göra nässelvatten gör du så här: Fyll en spann med nässlor. Fyll på med vatten. Låt stå ett par veckor. Späd 1 en del nässelvatten med 10 delar vatten. Gödsla tre gånger per säsong med nässelvattnet. Tips för ekologisk odling på balkong! Tänk på läget förhållande väder, vind, sol. Anpassa ditt val av växter efter det. Har växterna bara tillräckligt med jord så växer de bra. Använd rymliga odlingskärl med ekologisk plantjord. Byt jorden varje säsong. Tänk på om växterna är släkt och kan få samma sjukdomar. Ett exempel är tomat, aubergine och potatis som är släkt. De bör inte odlas trångt tillsammans. Ekologisk gödning ska användas lite och ofta, den ska tillföras regelbundet och det hjälper inte att gödsla extra. Som växtskydd hjälper såplösningar oftast. Var ute i god tid och plocka bort skadegörare Duscha gärna balkongväxterna med vatten då och då.

12 Grilla utan kemikalier Tänd grillen rätt Tändvätska görs nästan uteslutande av paraf in som är en fossil oljeprodukt. När den förbränns bildas koldioxid som påverkar klimatet. Dessutom kan paraf in vara ett miljögift om det kommer ut i naturen. Det är mycket giftigt om ett barn skulle får i sig det. Här är två alternativ som är bättre både för hälsa och för miljön: Skorstenständare ett metallrör som ger glöd åt briketterna eller kolen med hjälp av lite tidningspapper. Otroligt effektivt och bästa sättet att få fart på grillkolen. Använd eltändare. Använd miljömärkt grillkol Grillkol som inte är miljömärkt kommer ofta från ohållbar skogsavverkning och kan innehålla skadliga ämnen som kreosot, svavel och tungmetaller. Den miljömärkta grillkolen innehåller inga farliga kemiska tillsatser och kolet kommer från kontrollerade avverkningar som tar hänsyn till djur och natur. Bra Miljöval-märkt grillkol/briketter inns idag hos ICA. Skippa engångsgrillen Engångsgrillen är en onödig miljöbov som innehåller paraf in och slukar mycket energi vid tillverkningen. Gör din egen grillolja Färdig grillolja innehåller ofta palmolja som bidrar till avverkning av regnskog och utrotning av orangutanger. Ett miljövänligare alternativ är att: blanda ekologisk, närproducerad rapsolja, lite soja och ett knippe örter, eller kanske ekologisk olivolja, citron och färsk basilika.

13 Möbler och virke i trädgården När du bygger en altan eller köper möbler till din trädgård bör du tänka på vilket virke och vilka möbler du köper. Träskyddsbehandlat virke innehåller ofta gifter. Lärk är ett bra alternativ. En del möbler kan vara gjorda av träd från skövlade regnskogar. När du väljer olja eller färg till utemöbler eller andra ytor är det också viktigt att välja produkter som inte är klassade som miljöfarliga eller innehåller skadliga ämnen. I nästa uppdrag som handlar om sunda material för renovering och utemiljöer tar vi upp mer om detta. Litteraturtips Odla ekologiskt/trädgårdsexpertens bästa råd & tips Bob Flowerdew Odla ekologiskt i samspel med naturen Göran och Siv Lindeberg Det inns också information på följande hemsidor: Svensk trädgård.se om vilka produkter som inns som med KRAV-märkning Grönsaksodling, enkelt, ekologiskt & gott Lena Israelsson

14 Har du frågor under uppdraget? Kontakta Katrine Svensson, tfn eller via e-post

Giftfri trädgård. Information 2010. Miljö & Teknik

Giftfri trädgård. Information 2010. Miljö & Teknik Giftfri trädgård Information 2010 Kävlinge kommun, Miljö & Teknik Kullagatan 2, 244 80 Kävlinge Telefon 046-73 90 00, Fax 046-73 91 35 kommunen@kavlinge.se www.kavlinge.se Februari 2010 Miljö & Teknik

Läs mer

Odla giftfritt. Information till hushåll i Gislaveds kommun

Odla giftfritt. Information till hushåll i Gislaveds kommun Odla giftfritt Information till hushåll i Gislaveds kommun Giftfri trädgårdsodling Hundratusentals kilo kemiska bekämpningsmedel används årligen i parker och bostadsområden, på kolonilotter och i villaträdgårdar

Läs mer

FAKTABLAD. Så här producerar vi mat för att samtidigt hålla jorden, vattnet och luften frisk!

FAKTABLAD. Så här producerar vi mat för att samtidigt hålla jorden, vattnet och luften frisk! FAKTABLAD Så här producerar vi mat för att samtidigt hålla jorden, vattnet och luften frisk! Så här producerar vi mat för att samtidigt hålla jorden, vattnet och luften frisk! sida 2 Så här producerar

Läs mer

Råd och anvisningar för kompostering av trädgårdsavfall. Kretslopp

Råd och anvisningar för kompostering av trädgårdsavfall. Kretslopp MEDDELANDE 1 (5) Miljöskyddsenheten Råd och anvisningar för kompostering av trädgårdsavfall Kompostering av trädgårdsavfall och liknande, så kallad kallkompostering, får ske utan anmälan till miljö och

Läs mer

Trädgård på naturens villkor

Trädgård på naturens villkor Trädgård på naturens villkor Biolog Miljövän Trädgårdsmästare Ekoodlare Trädkramare Pensionär Det ska gå runt i naturen Lineärt tänkande skapar stora problem och är ohållbart. Det ska gå runt i naturen!

Läs mer

Författare Jansson K. Utgivningsår 2007. Tidskrift/serie Odlaren Nr/avsnitt 4. Förbundet organisk biologisk odling. Redaktör Jansson K.

Författare Jansson K. Utgivningsår 2007. Tidskrift/serie Odlaren Nr/avsnitt 4. Förbundet organisk biologisk odling. Redaktör Jansson K. Bibliografiska uppgifter för Trädgårdsmästaren som odlar i sand Författare Jansson K. Utgivningsår 2007 Tidskrift/serie Odlaren Nr/avsnitt 4 Utgivare Redaktör Jansson K. Huvudspråk Målgrupp Förbundet organisk

Läs mer

Våren och försommaren är bästa tiden att göra en vild sallad. Då är växterna späda och goda.

Våren och försommaren är bästa tiden att göra en vild sallad. Då är växterna späda och goda. Syfte: Skapa förståelse för odlingens grundprinciper och ge en känsla av att kunna bidra till en hållbar utveckling genom egna handlingar, samt väcka ett intresse för odling hos barnen Mål: Att jämföra

Läs mer

För en hållbar trädgård

För en hållbar trädgård PRODUKTKATALOG För en hållbar Biologisk gödning och vattenvård Biologisk universalgödning Gräsmattegödsel/mossborttagare Krukgödning med Aqua Saver Miljövänlig snigelfälla Biologisk gödning Granulat Organisk

Läs mer

Vaddå ekologisk mat?

Vaddå ekologisk mat? Vaddå ekologisk mat? Klöver i hyllorna! Vår egen miljösignal, treklövern, är inte en officiell miljömärkning, utan en vägvisare i butiken som gör det lättare för dig att hitta de miljömärkta varorna.

Läs mer

Vikten av småbiotoper i slättbygden. www.m.lst.se

Vikten av småbiotoper i slättbygden. www.m.lst.se Vikten av småbiotoper i slättbygden www.m.lst.se Titel: Utgiven av: Text och bild: Beställningsadress: Layout: Tryckt: Vikten av småbiotoper i slättbygden Länsstyrelsen i Skåne län Eco-e Miljökonsult (Malmö)

Läs mer

Integrerat växtskydd SJV, Uppsala 2014 11 19. Sjukdomar i skogsplantskolor mm. Elna Stenström

Integrerat växtskydd SJV, Uppsala 2014 11 19. Sjukdomar i skogsplantskolor mm. Elna Stenström Integrerat växtskydd SJV, Uppsala 2014 11 19 Sjukdomar i skogsplantskolor mm. Elna Stenström Spridningsmöjligheter för svampsjukdomar Direkt från planta till planta; Rotkontakt, kontakt mellan barr, blad

Läs mer

Författare Winter C. Utgivningsår 2009

Författare Winter C. Utgivningsår 2009 Bibliografiska uppgifter för Starta eko. Växthus Författare Winter C. Utgivningsår 2009 Tidskrift/serie Jordbruksinformation Nr/avsnitt 6 Utgivare Jordbruksverket (SJV) Huvudspråk Svenska Målgrupp Rådgivare,

Läs mer

Färdig gräsmatta. - Ett bra underlag resulterar i en slitstarkare och grönare gräsmatta som tål både torka och regn bättre.

Färdig gräsmatta. - Ett bra underlag resulterar i en slitstarkare och grönare gräsmatta som tål både torka och regn bättre. Färdig gräsmatta - Ett bra underlag resulterar i en slitstarkare och grönare gräsmatta som tål både torka och regn bättre. - Ett normalt år kan man börja rulla ut gräs från mitten av maj och hålla på fram

Läs mer

TROLLHÄTTAN ENERGI. Egen kompost så gör du!

TROLLHÄTTAN ENERGI. Egen kompost så gör du! TROLLHÄTTAN ENERGI Egen kompost så gör du! Det här gäller i vår kommun I Trollhättan är det tillåtet att kompostera både trädgårdsavfall och hushållsavfall. Om du ska kompostera hushållsavfall måste din

Läs mer

Jordbruksinformation 8 2010. Starta eko Frukt

Jordbruksinformation 8 2010. Starta eko Frukt Jordbruksinformation 8 2010 Starta eko Frukt Börja odla ekologisk frukt Text och foto: Johan Ascard, Jordbruksverket Det är stor efterfrågan på ekologisk frukt. Med rätt odlingsteknik går det att få stabila

Läs mer

Välkommen till Västergården på Hjälmö

Välkommen till Västergården på Hjälmö Elevblad Hjälmö Bilaga 4:1 Välkommen till Västergården på Hjälmö Den här gården är skärgårdsjordbrukets hjärta och centrum. Det är härifrån allt utgår, här bor djuren på vintern, här finns bostadshusen

Läs mer

Hur du anlägger och sköter din gräsmatta från Hemmanet

Hur du anlägger och sköter din gräsmatta från Hemmanet Hur du anlägger och sköter din gräsmatta från Hemmanet Användning av gräsmattan Hemmanets färdiga gräsmatta håller att gå på genast efter utläggning. I början ska mera slitande användning undvikas tills

Läs mer

Checklista för trädgårdsdesign

Checklista för trädgårdsdesign Denna checklista är tänkt att vara en inspirationskälla och ge mer vidgade vyer, inom ett område som man inte nödvändigtvis är insatt i. I de fall då man vill ha en designad trädgård, skall den också ligga

Läs mer

Nyfiken på ekologisk mat?

Nyfiken på ekologisk mat? Nyfiken på ekologisk mat? Västra Götalandsregionen äter för miljön Det finns ett nationellt, och även regionalt, konsumtionsmål på 25 procent ekologiska livsmedel i offentlig sektor år 2010. Under 2008

Läs mer

FRÄSCHA FrUKtER & GRÖNSAKER

FRÄSCHA FrUKtER & GRÖNSAKER På vilket sätt tror du att nyckelpigan kan hjälpa ekobonden? FRÄSCHA FrUKtER & GRÖNSAKER PÅ RIKTIGt Nyckelpigor, parningsdofter och annat smart När äpplen eller annan frukt odlas kan det komma insekter

Läs mer

Görande 11 Skapa goda förutsättningar för en odlande förskola

Görande 11 Skapa goda förutsättningar för en odlande förskola Görande 11 Skapa goda förutsättningar för en odlande förskola Att ha ett lättillgängligt förråd eller en förvaringsplats där all odlingsutrustning är samlad är det bästa sättet för att slippa leta efter

Läs mer

FÅ ETT RIKARE LIV MED KRYDDOR, FRUKT, BÄR OCH GRÖNSAKER PÅ BALKONGEN OCH UTEPLATSEN MED PLANTAGENS NYA LÖSNINGAR.

FÅ ETT RIKARE LIV MED KRYDDOR, FRUKT, BÄR OCH GRÖNSAKER PÅ BALKONGEN OCH UTEPLATSEN MED PLANTAGENS NYA LÖSNINGAR. FÅ ETT RIKARE LIV MED KRYDDOR, FRUKT, BÄR OCH GRÖNSAKER PÅ BALKONGEN OCH UTEPLATSEN MED PLANTAGENS NYA LÖSNINGAR. Tillbaka till naturen Skapa din egen unika odling var du vill. Bestäm vad du vill odla,

Läs mer

Miljöförstöring. levnadsmiljöer försvinner.

Miljöförstöring. levnadsmiljöer försvinner. Miljöförstöring levnadsmiljöer försvinner. Vi befinner oss i en period av massutdöende av arter. Det finns beräkningar som visar att om trenden håller i sig kan nästan hälften av alla arter vara utdöda

Läs mer

EVA HERNBÄCK TRÄDGÅRDSSKOLAN. Illustration: IANN EKLUND TINBÄCK

EVA HERNBÄCK TRÄDGÅRDSSKOLAN. Illustration: IANN EKLUND TINBÄCK EVA HERNBÄCK TRÄDGÅRDSSKOLAN Illustration: IANN EKLUND TINBÄCK 3 Prisma Besöksadress: Tryckerigatan 4 Box 2052, 103 12 Stockholm www.prismabok.se Prisma ingår i Norstedts Förlagsgrupp AB, Grundad 1823

Läs mer

Vardag På kolonilotten

Vardag På kolonilotten ARBETSMATERIAL FÖR ELEVEN CHRISTINA WAHLDÉN ORDLISTA Kapitel 2 plantor (sida 7, rad 5) små växter Kapitel 3 förvånad (sida 10, rad 1) överraskad Kapitel 6 åt andra hållet (sida 17, rad 7) här: på den sida

Läs mer

Integrerat Växtskydd i praktiken

Integrerat Växtskydd i praktiken Integrerat Växtskydd i praktiken Agneta Sundgren, Växt och Miljöavdelningen Jordbruksverket Växjö växtskyddskonferens 20141203 Regelverket nu kommer det! Jordbruksverket har tagit fram: Föreskrifter det

Läs mer

Kretsloppskomposten

Kretsloppskomposten Kretsloppskomposten www.fobo.se 1 Hösten, vintern o vårens avfall. Avfall och jord blandat 50:50. 25 maj 2011 Täckt med jord ca 5 cm. Förodlade plantor av jordärtskockan Lola klara för plantering. Fyra

Läs mer

Prognos & Varning - och annan IPM-rådgivning från Växtskyddscentralerna och Jordbruksverket. Sara Ragnarsson, Växtskyddscentralen, Jordbruksverket

Prognos & Varning - och annan IPM-rådgivning från Växtskyddscentralerna och Jordbruksverket. Sara Ragnarsson, Växtskyddscentralen, Jordbruksverket Prognos & Varning - och annan IPM-rådgivning från Växtskyddscentralerna och Jordbruksverket Sara Ragnarsson, Växtskyddscentralen, Jordbruksverket 2014-11-12 Integrerat växtskydd beskrivs i Artikel 14 Krav

Läs mer

Det osynliga goda FRÅN SVERIGES EKOLOGISKA BÖNDER. Riv ut och spara mittuppslaget

Det osynliga goda FRÅN SVERIGES EKOLOGISKA BÖNDER. Riv ut och spara mittuppslaget Det osynliga goda FRÅN SVERIGES EKOLOGISKA BÖNDER Riv ut och spara mittuppslaget Till Sveriges matlagare När tiden och lusten finns är det få saker som är så njutbara som att laga en god måltid. En god

Läs mer

Köper människor mer ekologiskt om det finns ett större utbud?

Köper människor mer ekologiskt om det finns ett större utbud? Benjamin Vestberg 9a 2010-05-18 Handledare: Gert Alf, Senait Bohlin, Fredrik Alvén ICA har ett eget märke som heter i love eco. De producerar bland annat ekologisk odlingsjord. Köper människor mer ekologiskt

Läs mer

Identifiera dina kompetenser

Identifiera dina kompetenser Sida: 1 av 7 Identifiera dina kompetenser Har du erfarenheter från ett yrke och vill veta hur du kan använda dina erfarenheter från ditt yrkesliv i Sverige? Genom att göra en självskattning får du en bild

Läs mer

GroGreen för en hållbar trädgård

GroGreen för en hållbar trädgård PRODUKTKATALOG 2016 GroGreen för en hållbar trädgård 100 % organiskt gödsel Starka och motståndskraftiga rosor Friskt gräs fri från mullvadshögar Biologisk skötsel av trädgårdsdammar Krukgödning m/aqua

Läs mer

Därför använder lantbrukare bekämpningsmedel

Därför använder lantbrukare bekämpningsmedel Därför använder lantbrukare bekämpningsmedel Sunita Hallgren, Växtskyddsexpert LRF Sid 1 Lantbrukarnas Riksförbund LRF och bekämpningsmedel LRF arbetar med att det ska finnas växtskyddsmetoder av alla

Läs mer

Putt GK G 07: 24-26 1

Putt GK G 07: 24-26 1 1 Analyssvar Golfklubb: Putt GK Greenkeeper: Mr Ruff Adress: Golfbanan 1 101 11 Golfeborg Datum: 2008-01-03 Innehåller: Vad vi har funnit Information och råd Åtgärdsförslag 2 Green Snömögel Fusarium Pythium

Läs mer

Gröna skolgårdar, rapport 2013

Gröna skolgårdar, rapport 2013 Gröna skolgårdar, rapport 2013 Sinnenas trädgård, Förskolan Blomman Förskolan Blomman ligger i Nilstorp i Lund och består av två avdelningar. Det är en ganska liten men personlig förskola som har ett nära

Läs mer

Skaffa jord Olika sorters jord Sandjorden Lerjorden Mulljorden Jordens bearbetning

Skaffa jord Olika sorters jord Sandjorden Lerjorden Mulljorden Jordens bearbetning lite grann. För en djupare förståelse av odlandets konst hänvisas till din genom egen odling vunna erfarenhet och refererad litteratur. Skaffa jord Först måste du skaffa en bit jord. Bor du i markplan

Läs mer

VADDÅ EKO? Ekologiskt, vad innebär det? Och hur kontrolleras det?

VADDÅ EKO? Ekologiskt, vad innebär det? Och hur kontrolleras det? VADDÅ EKO? Ekologiskt, vad innebär det? Och hur kontrolleras det? För att du ska veta att maten är ekologisk räcker det att det står ekologisk på förpackningen. Eller så kikar du efter de här två märkena,

Läs mer

Konsten att övertala bönder att odla blommor

Konsten att övertala bönder att odla blommor Konsten att övertala bönder att odla blommor av Kirsten Jensen, Länsstyrelsen i Västra Götalands Län, Skara, tel: 070-571 53 51, kirsten.jensen@lansstyrelsen.se Biodlaren vill ha Nektar (= Honung) Pollen

Läs mer

Från Barnträdgård till Trädgårdsbarn

Från Barnträdgård till Trädgårdsbarn Från Barnträdgård till Trädgårdsbarn Projektledare Martina Jönsson Matkonsult Hushållningssällskapet Halland Nästan alla barn gillar att odla och alla barn gillar att skörda smultron, jordgubbar, små söta

Läs mer

Bruksanvisning. Gröna Hinken Bokashi kökskompostering. www.bokashi.se

Bruksanvisning. Gröna Hinken Bokashi kökskompostering. www.bokashi.se Bruksanvisning Gröna Hinken Bokashi kökskompostering Bruksanvisning Rev 2c. Bokashi kökskompost levereras av: ME Gård & Teknik AB Säffle. Reg. Nr. 556216-0167 Webb: E- post: info@bokashi.se Sida 2 Gratulerar!

Läs mer

Innehåll. Tack 6. Förord 9. Biologi och ursprung 10. Odlade pioner 18. Placering och plantering 90. Skötsel och förökning 96

Innehåll. Tack 6. Förord 9. Biologi och ursprung 10. Odlade pioner 18. Placering och plantering 90. Skötsel och förökning 96 Innehåll Tack 6 Förord 9 Biologi och ursprung 10 Odlade pioner 18 Placering och plantering 90 Skötsel och förökning 96 Sjukdomar och skadedjur 100 Nybörjarens vanligaste frågor 103 Ordlista 106 Adresser

Läs mer

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Stockholms stad behöver hjälp De senaste 20 åren har Stockholms luft och vatten blivit mycket renare. Ändå är miljöfrågorna viktigare än någonsin. Alla

Läs mer

Unga röster om ek om e o

Unga röster om ek om e o Unga röster om eko Unga röster om eko Här i Sverige jobbar få människor som bönder. Men i många fattiga länder på södra halvklotet ser det annorlunda ut. Här bor de flesta på landet och arbetar inom lantbruket.

Läs mer

Lektion nr 3 Matens resa

Lektion nr 3 Matens resa Lektion nr 3 Matens resa Copyright ICA AB 2011. Matens resa nu och då 1. Ta reda på: Hur kom mjölken hem till köksbordet för 100 år sedan? Var producerades den, hur transporterades och hur förpackades

Läs mer

Bruksanvisning. EM Bokashi hinken kökskompostering

Bruksanvisning. EM Bokashi hinken kökskompostering Bruksanvisning EM Bokashi hinken kökskompostering Bruksanvisning Rev 2d. Bokashi kökskompost levereras av: ME Gård & Teknik AB Säffle Webb: E- post: info@bokashi.se Sida 2 Gratulerar! Du har nu börjat

Läs mer

Typisk sommarbild Vattenkvalitet och livsmedelssäkerhet. Gröda. Vattenkälla. Älv, sjö, bäck, å Damm

Typisk sommarbild Vattenkvalitet och livsmedelssäkerhet. Gröda. Vattenkälla. Älv, sjö, bäck, å Damm Vattenkvalitet och livsmedelssäkerhet Typisk sommarbild Sid 1 Lantbrukarnas Riksförbund Sid 2 Lantbrukarnas Riksförbund Gröda Vattenkälla Bakteriesjukdomar som sprids med vatten Älv, sjö, bäck, å Damm

Läs mer

VUXENFRÅGA. 1 Träd: Naturens jättar. Vi står nu vid ett rejält träd. Men vad är det för träd egentligen? 1. Tysklönn. X. Amerikansk Svartpoppel

VUXENFRÅGA. 1 Träd: Naturens jättar. Vi står nu vid ett rejält träd. Men vad är det för träd egentligen? 1. Tysklönn. X. Amerikansk Svartpoppel 1 Träd: Naturens jättar Vi står nu vid ett rejält träd. Men vad är det för träd egentligen? 1. Tysklönn X. Amerikansk Svartpoppel 2. Turkisk Hassel 2 Hur stor är naturparken, en sifferövning. Det som tidigare

Läs mer

ideell organisation beroende aktiviteter politiska beslut konsumentinformation jordbruk hav klimat skog miljögifter arbetar lokalt delta kansli

ideell organisation beroende aktiviteter politiska beslut konsumentinformation jordbruk hav klimat skog miljögifter arbetar lokalt delta kansli 1 2 Hej! Jag heter och kommer från Naturskyddsföreningen och ska berätta hur viktigt det är att välja ekologisk mat. Och visa på att 100% ekologiskt är möjligt. Berätta något om dig själv så att du skapar

Läs mer

Bekämpning av mördarsniglar åtgärder

Bekämpning av mördarsniglar åtgärder Bekämpning av mördarsniglar åtgärder Västerås Inledning Detta dokument kommer att uppdateras med de åtgärder som görs och de slutsatser som dras. Tidigare informationer av allmän natur får ligga kvar eftersom

Läs mer

VÅR VÄRLD VÅRT ANSVAR

VÅR VÄRLD VÅRT ANSVAR VÅR VÄRLD VÅRT ANSVAR Hållbar utveckling i praktiken Hållbar utveckling handlar om hur dagens samhälle bör utvecklas för att inte äventyra framtiden på jorden. Det handlar om miljö, om hur jordens resurser

Läs mer

13 praktiska allmänna skötselråd

13 praktiska allmänna skötselråd 13 praktiska allmänna skötselråd -För ökad biologisk mångfald tack vare motorbaneaktiviteter 1 av 17 Skötselråd -anvisningar Detta är en generaliserad preliminär skötselplan för att underlätta igångsättning

Läs mer

Bokashi. Kökskompostering med Bokashi. bokashi.se

Bokashi. Kökskompostering med Bokashi. bokashi.se Bokashi Kökskompostering med Bokashi bokashi.se Gör jord av ditt matavfall Matjord istället för sopor Jord är något vi tar för givet, något som bara finns. Men egentligen har vi inte så mycket odlingsjord

Läs mer

Wändels perennodlare

Wändels perennodlare Wändels perennodlare Artikeln införd i Din Trädgård nummer 11-2002 Den här PDF-filen ligger som en bilaga på webbplatsen http://www.monarda.se - gå dit>>> Lars Forslin Observera att texten ligger som bild.

Läs mer

Växtskyddsåret 2009 Fruemöllans bärodling

Växtskyddsåret 2009 Fruemöllans bärodling Växtskyddsåret 2009 Fruemöllans bärodling Informationsbladet delades ut i samband med fältvandringen 13 maj 2009, men har kompletteras efter det. Här beskrivs skadegörare som vållat skada i odlingen tillsammans

Läs mer

Unga röster om eko. Lärarhandledning åk 4-8. På naturskyddsforeningen.se/skola hittar du allt material!

Unga röster om eko. Lärarhandledning åk 4-8. På naturskyddsforeningen.se/skola hittar du allt material! Unga röster om eko Ett skolmaterial om ekologisk odling och mat baserat på broschyren Unga röster om eko och filmen Byt till eko. På naturskyddsforeningen.se/skola hittar du allt material! Lärarhandledning

Läs mer

Ohyra och andra skador på gloxiniaväxter

Ohyra och andra skador på gloxiniaväxter Ohyra och andra skador på gloxiniaväxter När man byter eller köper nya växter får man tyvärr ibland även ohyra på köpet. Här visas hur några typiska angrepp ser ut. Trips Trips är en rätt vanlig skadeinsekt

Läs mer

Författare Jansson K. Utgivningsår 2008 Tidskrift/serie Odlaren Nr/avsnitt 3. Förbundet organisk biologisk odling. Redaktör Jansson K.

Författare Jansson K. Utgivningsår 2008 Tidskrift/serie Odlaren Nr/avsnitt 3. Förbundet organisk biologisk odling. Redaktör Jansson K. Bibliografiska uppgifter för Börja odla på hösten Författare Jansson K. Utgivningsår 2008 Tidskrift/serie Odlaren Nr/avsnitt 3 Utgivare Redaktör Jansson K. Huvudspråk Målgrupp Förbundet organisk biologisk

Läs mer

Kompostering av matavfall. Information till dig som tänker kompostera matavfall.

Kompostering av matavfall. Information till dig som tänker kompostera matavfall. Kompostering av matavfall Information till dig som tänker kompostera matavfall. Kompostering är en naturlig nedbrytning av organiskt material Kompostering är en gammal metod att ta tillvara mat- och trädgårdsavfall.

Läs mer

Kompostering Hushålls- och trädgårdsavfall

Kompostering Hushålls- och trädgårdsavfall Kompostering Hushålls- och trädgårdsavfall Ta chansen och ta hand om ditt avfall samtidigt som du gör något nyttigt av det! Genom att kompostera ditt eget köks- och trädgårdsavfall skapar du själv ett

Läs mer

Insektshotell - guide

Insektshotell - guide Insektshotell - guide Vill du bidra mer? gå till: villbidra.wordpress.com Insektshotellets konstruktion Konstruktionen bör ha en bakvägg, sidoväggar och ett skyddande tak. En bra idé är att bygga hotellet

Läs mer

Livsmedelsförsörjning på planetens villkor -Kan ekologiskt och närproducerat minska sårbarheten?

Livsmedelsförsörjning på planetens villkor -Kan ekologiskt och närproducerat minska sårbarheten? Title Body text 1 Livsmedelsförsörjning på planetens villkor -Kan ekologiskt och närproducerat minska sårbarheten? Mats Alfredson Anna Jiremark Eskilstuna 14 mars 2013 2 3 Att agera för en framtid på en

Läs mer

Ensetkulturen: uthållig produktion av mat och material i tusentals år. Av Laila Karlsson och Abitew Lagibo Dalbato

Ensetkulturen: uthållig produktion av mat och material i tusentals år. Av Laila Karlsson och Abitew Lagibo Dalbato Ensetkulturen: uthållig produktion av mat och material i tusentals år Av Laila Karlsson och Abitew Lagibo Dalbato Presentation vid svensk-etiopiska föreningens höstmöte 2014 Höjd: upp till 10 m Vad är

Läs mer

Nils Åkerstedts råd för friskare rosor: Plantera dem i sandbädd

Nils Åkerstedts råd för friskare rosor: Plantera dem i sandbädd En liten Queen Elisabeth i Ekoblandning. Nils Åkerstedts råd för friskare rosor: Plantera dem i sandbädd Att odla rosor i torvmull är onaturligt för trädgårdsmästare Nils Åkerstedt. Hos honom är det sand

Läs mer

Integrerat Växtskydd Regelverk och tillsyn

Integrerat Växtskydd Regelverk och tillsyn Integrerat Växtskydd Regelverk och tillsyn Alf Djurberg, Rådgivningsenheten, Linköping Regelverk Rådgivning Skilj på Regelverk Grundkrav som alla måste uppnå Rådgivning ex Greppa modul - Möjlighet att

Läs mer

Skäm bort dig själv och din trädgård

Skäm bort dig själv och din trädgård SE Universal stabiliserar infarten och motverkar hjulspår PlantProtect skyddar mot lätt vårfrost, insekter och kraftigt solljus Universal håller kvar jorden inuti och minimerar ogräset AquaSorb bekväm

Läs mer

VILKA REGLER GÄLLER VID KEMISK BEKÄMPNING? Information till dig som använder bekämpningsmedel

VILKA REGLER GÄLLER VID KEMISK BEKÄMPNING? Information till dig som använder bekämpningsmedel VILKA REGLER GÄLLER VID KEMISK BEKÄMPNING? Information till dig som använder bekämpningsmedel Varför finns det regler för kemisk bekämpning? Kemiska bekämpningsmedel kan skada miljön, människors hälsa

Läs mer

KÄLLUNDAGRISENS LIV MAMMA GRIS PÅ SEMESTER SMÅGRISARNA FÖDS MAMMA & PAPPA GRIS GRISFAMILJEN FLYTTAR UT GRISARNA SOM SKA BLI MAT RULLANDE GRISHUS

KÄLLUNDAGRISENS LIV MAMMA GRIS PÅ SEMESTER SMÅGRISARNA FÖDS MAMMA & PAPPA GRIS GRISFAMILJEN FLYTTAR UT GRISARNA SOM SKA BLI MAT RULLANDE GRISHUS I den här utställningen får du lära dig om hur grisarna har det här på Källunda. Följ tavlorna runt för att få veta hur grisarnas liv ser ut. MAMMA GRIS PÅ SEMESTER SMÅGRISARNA FÖDS MAMMA & PAPPA GRIS

Läs mer

Lektion nr 1 Häng med på upptäcksfärd! Copyright ICA AB 2011.

Lektion nr 1 Häng med på upptäcksfärd! Copyright ICA AB 2011. Lektion nr 1 Häng med på upptäcksfärd! Copyright ICA AB 2011. Hej! Häng med på upptäcktsfärd bland coola frukter och bli klimatschysst! Hej! Kul att du vill jobba med frukt och grönt och bli kompis med

Läs mer

SÖRAB 2016. Prislista - jord- giltig fr.o.m 2016-01-01

SÖRAB 2016. Prislista - jord- giltig fr.o.m 2016-01-01 SÖRAB 2016 lista - jord- giltig fr.o.m 2016-01-01 Trädgårdsjord Bio Trädgårdsjord Bio är en mullrik, lucker och rotogräsfri växtjord. Det är en variant av Trädgårdsjord E med tillsats av välbrunnen trädgårdskompost.

Läs mer

Grupp : Arvid och gänget. Av: Hedda, Dante, Julia G, William L och Arvid

Grupp : Arvid och gänget. Av: Hedda, Dante, Julia G, William L och Arvid Grupp : Arvid och gänget Av: Hedda, Dante, Julia G, William L och Arvid Växthuseffekten Atmosfären Växthuseffekten kallas den uppvärmning som sker vid jordens yta och som beror på atmosfären. Atmosfären

Läs mer

Vresrosen ett hot mot kustens flora

Vresrosen ett hot mot kustens flora Vresrosen ett hot mot kustens flora Vresrosen ett hot mot kustens flora Vresrosen (Rosa rugosa) är en främmande art som förts in från Sydostasien i början av 1900-talet, och som sprider sig särskilt i

Läs mer

Hans trädgård är en fest!

Hans trädgård är en fest! Hans trädgård är en fest! Text: Stina Lovisa Seger Bild: Ewa-Marie Rundquist Det är väl knappast någon som har missat att vi trädgårdsintresserade delar vårt intresse med Sveriges genom tiderna största

Läs mer

Äng. Inger Runeson, biolog. Pratensis AB Opparyd Råsgård 342 53 Lönashult Tel/fax 0470-75 10 25 Mobil 070-603 60 25 info@pratensis.se www.pratensis.

Äng. Inger Runeson, biolog. Pratensis AB Opparyd Råsgård 342 53 Lönashult Tel/fax 0470-75 10 25 Mobil 070-603 60 25 info@pratensis.se www.pratensis. Äng anläggning och skötsel Inger Runeson, biolog Pratensis AB Opparyd Råsgård 342 53 Lönashult Tel/fax 0470-75 10 25 Mobil 070-603 60 25 info@pratensis.se www.pratensis.se 2013 04 07 1 Naturliga ängar

Läs mer

Ekologisk produktion lantbruk

Ekologisk produktion lantbruk Ekologisk produktion lantbruk Växtodling ann-marie.dock-gustavsson@jordbruksverket.se katarina.holstmark@jordbruksverket.se Djur dan-axel.danielsson@jordbruksverket.se niels.andresen@jordbruksverket.se

Läs mer

Växtnäringsbevattning i ekologisk tomatodling Alnarp 22 oktober 2014

Växtnäringsbevattning i ekologisk tomatodling Alnarp 22 oktober 2014 Växtnäringsbevattning i ekologisk tomatodling Alnarp 22 oktober 2014 Deltagardriven forskning- växthus 2000-2010 Växtnäring/gödsling Korkrot Klimat- energi 1 Växtnäringsbehov under kulturtiden För 10 kg

Läs mer

Miljövänlig trädgård. Suzanne Wesséus

Miljövänlig trädgård. Suzanne Wesséus Miljövänlig trädgård Suzanne Wesséus Böcker jag använt inför föredraget. Biologiskt växtskydd i trädgården avschmid/henggeler, 1986, Bokskogen. Författarna är två schweiziska biologiska odlare med lång

Läs mer

Jordbrukets tekniska utveckling.

Jordbrukets tekniska utveckling. /BOD Inläsningsfrågor i ämnet: Jordbrukets tekniska utveckling. För cirka 6000 år sedan började de första invånarna i Sverige bruka jorden. Dess för innan var de jakt och samlare. Då började de även bli

Läs mer

Examensarbete HGU-2015 Svante Martinsson Vara-Bjertorp gk. Tistlar i ruff - mekanisk bekämpning

Examensarbete HGU-2015 Svante Martinsson Vara-Bjertorp gk. Tistlar i ruff - mekanisk bekämpning Tistlar i ruff - mekanisk bekämpning Innehållsförteckning Bakgrund 1 Fakta 2 Frågeställning 3 Metod 3 Resultat 4 Slutsatser och diskussion 4 Bakgrund Vara-Bjertorp GK är belägen mitt på Västgötaslätten.

Läs mer

Varför är en bra växtföljd så viktig?

Varför är en bra växtföljd så viktig? Växtföljder Att utarbeta fasta fem- eller sexåriga växtföljder är standard i samband med omläggningsrådgivning. I praktiken finns det nog ingen gård som exakt följer den planerade växtföljden. Anpassning

Läs mer

Är grannens gräs grönare...

Är grannens gräs grönare... Är grannens gräs grönare... Gräsmattan är en statussymbol På 1600-talet kunde de riktigt rika stoltsera med en tätt klippt gräsmatta. De hade råd att avvara en bit mark för endast en estetisk funktion.

Läs mer

Marktäckning, ogräsreglering och gödsling medel och metoder

Marktäckning, ogräsreglering och gödsling medel och metoder Marktäckning, ogräsreglering och gödsling medel och metoder Ekologisk bärodling i tunnlar och växthus Nässjö den 27 mars 2012 Christina Winter, christina.winter@jordbruksverket.se Att täcka eller inte

Läs mer

Småskalig och bostadsnära

Småskalig och bostadsnära Småskalig och bostadsnära odling i Lindome Rapport från odlingsinitiativet i Lindome Samhällsarbete Lindome Stadsledningsförvaltningen miljösamordning December 2013 Odlingsinitiativet i Lindome Under 2013

Läs mer

Vad är jord och vad är substrat?

Vad är jord och vad är substrat? Vad är jord och vad är substrat? I dagligt tal säger de flesta människor jord om allt som växtens rötter kan växa i. Det är inte fel, men inte tillräckligt bra för en växtskötare. Jord är något vi går

Läs mer

Vad innebär anpassad skala när fossila insatser ska ersättas med lokala ekosystemtjänster?

Vad innebär anpassad skala när fossila insatser ska ersättas med lokala ekosystemtjänster? 2010-11-23 Vad innebär anpassad skala när fossila insatser ska ersättas med lokala ekosystemtjänster? Lärdomar från det deltagardrivna forskningsprojektet Klimatsmart Lantbruk Johanna Björklund, CUL, SLU

Läs mer

Fridhems årshjul När närmiljö blir lärmiljö. Hållbar utveckling där kretsloppet går som en röd tråd genom uteverksamheten.

Fridhems årshjul När närmiljö blir lärmiljö. Hållbar utveckling där kretsloppet går som en röd tråd genom uteverksamheten. Fridhems årshjul När närmiljö blir lärmiljö Hållbar utveckling där kretsloppet går som en röd tråd genom uteverksamheten. Odlingsbäddar Dessa använder vi för att avgränsa och skapa ridåer, men framförallt

Läs mer

4.2 Vad är träd bra för?

4.2 Vad är träd bra för? AGROFORESTRY 4.2 Vad är träd bra för? Dela upp eleverna i grupper och tilldela varje grupp varsin del av trädet som de får tillverka förslagsvis i papper eller kartong. Dela upp trädet i delarna; stammen,

Läs mer

VID EN MILSTOLPE mångfald eller enfald

VID EN MILSTOLPE mångfald eller enfald VID EN MILSTOLPE mångfald eller enfald Brist på mångfald har i långa tider disskuterats av miljö och naturvänner. På senare tid har man uppmärksammat vikten av detta. Det kan t o m vara så att kedjan av

Läs mer

Skötsel av markanläggning under garantitiden

Skötsel av markanläggning under garantitiden STADSBYGGNADS- OCH MILJÖFÖRVALTNINGEN Tekniska enheten 2014-11-13 0 (7) Skötsel av markanläggning under garantitiden Bilaga till Teknisk handbok Version 1 2014-12-01 Sundbybergs stad, 172 92 Sundbyberg

Läs mer

Möjligheter och problem anpassning av grödor och odlingssystem

Möjligheter och problem anpassning av grödor och odlingssystem Möjligheter och problem anpassning av grödor och odlingssystem Klimatförändringar och konsekvenser för Uppländskt Jordbruk Länsstyrelsen Uppsala län 16 november 2012 Maria Wivstad, SLU, EPOK Centrum för

Läs mer

Nyblivna föräldrar om ekologiska livsmedel

Nyblivna föräldrar om ekologiska livsmedel Hållbar utveckling Nyblivna föräldrar om ekologiska livsmedel Tekla Mattsson.9c Gunnesboskolan 2010-05- 21 Innehållsförteckning: Inledning...3 Bakgrund...3 Syfte/ frågeställning...4 Metod...4 Hypotes...4

Läs mer

29:- Äntligen sommar. Lavendel. /st. Spara 20:-/st. Ord. 49:- En tidning från Blekingeplantan i Nättraby med erbjudande och trädgårdskunskap

29:- Äntligen sommar. Lavendel. /st. Spara 20:-/st. Ord. 49:- En tidning från Blekingeplantan i Nättraby med erbjudande och trädgårdskunskap En tidning från Blekingeplantan i Nättraby med erbjudande och trädgårdskunskap Äntligen sommar Spara 20:-/st Lavendel. Lavandula 29:- angustifolia. Ord. 49:- /st Lavendel blommar länge, lavendel doftar

Läs mer

Bella linde & Vanja Sandgren. odla, skörda, äta. lärarhandledning. alfabeta

Bella linde & Vanja Sandgren. odla, skörda, äta. lärarhandledning. alfabeta Bella linde & Vanja Sandgren Lilla grönsakslandet odla, skörda, äta lärarhandledning 3 alfabeta Lärarhandledning Lilla Grönsakslandet odla, skörda, äta ger handfast vägledning till en ekologisk skolträdgård

Läs mer

Härodlat Byskolans Redovisning november 2016

Härodlat Byskolans Redovisning november 2016 Härodlat Byskolans Redovisning november 2016 Våra målområde Energi på rätt sätt, Återvinna och Odla för GRÖN FLAGG ligger till grund för ansökan om projekt Härodlat. Vi valde att fokusera på ODLA både

Läs mer

En kort information om att odla och plantera på små tomter i 42:an

En kort information om att odla och plantera på små tomter i 42:an N V Ö S En kort information om att odla och plantera på små tomter i 42:an Välkommen till 42:ans lilla trädgårdsbok. Häftet är framtaget för att vi skall få en grön, trygg, och trevlig närmiljö. 2005-2006

Läs mer

UPPDRAG: LIVSMEDEL OCH HANDEL

UPPDRAG: LIVSMEDEL OCH HANDEL UPPDRAG: LIVSMEDEL OCH HANDEL Vilka val vi gör när vi handlar är viktigt för vilken påverkan vår konsumtion har på människor och miljö både lokalt och på andra sidan jorden. Giftfri mat? Hur maten produceras

Läs mer

MAT OCH MILJÖ TEMA: MAT OCH MILJÖ

MAT OCH MILJÖ TEMA: MAT OCH MILJÖ MAT OCH MILJÖ DET HÄR FAKTABLADET ÄR FRAMTAGEN TILL ÖVNINGARNA HEJ SKOLMAT. HELA MATERIALET FINNS FÖR NEDLADDNING PÅ WWW.LIVSMEDELSVERKET.SE Mat och måltider spelar en viktig roll i våra liv. Mat kan vara

Läs mer

Checklista för bekämpningsmedelstillsyn i VÄXTHUS och PLANTSKOLOR 2016

Checklista för bekämpningsmedelstillsyn i VÄXTHUS och PLANTSKOLOR 2016 Checklista för bekämpningsmedelstillsyn i VÄXTHUS och PLANTSKOLOR 2016 Administrativa uppgifter Besöksdatum Fastighetsbeteckning Verksamhetsutövare Person- /organisationsnummer Adress Telefon Mejladress

Läs mer

Tegelstugans förskola, rapport Gröna skolgårdar 2016

Tegelstugans förskola, rapport Gröna skolgårdar 2016 Växter och stubbar Tegelstugans förskola, rapport Gröna skolgårdar 2016 Tegelstugans Förskola ligger i Veberöd och består av åtta avdelningar. Förskolan har en stor grön gård med många outnyttjade möjligheter

Läs mer

FRÄSCHA FrUKtER och GRÖNSAKER

FRÄSCHA FrUKtER och GRÖNSAKER På vilket sätt tror du att nyckelpigan kan hjälpa ekobonden? FRÄSCHA FrUKtER och GRÖNSAKER PÅ riktigt Den som odlar ekopotatis behöver välja potatissort extra noga varför? tuffa potatisar När äpplen eller

Läs mer

Uppgift 3 Plan över odlingarna

Uppgift 3 Plan över odlingarna Uppgift 3 Plan över odlingarna Jag börjar med att berättar hela min plan där allt inte kommer hinna landsättas I år utan har en långsiktlig plan. Det beror lite på vilken tillgång jag får till bla utlovade

Läs mer