- ett nyhetsbrev om miljöfrågor. Årgång 1, nummer 3 Miljötillsynsnämnden i Höganäs kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "- ett nyhetsbrev om miljöfrågor. Årgång 1, nummer 3 Miljötillsynsnämnden i Höganäs kommun 2011-10-20"

Transkript

1 Miljönytt i Höganäs - ett nyhetsbrev om miljöfrågor Årgång 1, nummer 3 Miljötillsynsnämnden i Höganäs kommun Hösten är här med sina sprakande färger samtidigt som vädret visar sitt temperament. Det händer mycket på miljöavdelningen och inom miljötillsynsnämndens tillsynsområden. En ny avfallsförordning (SFS 2011:927) har trätt i kraft från och med den 9 augusti. Den innebär bland annat att regelverket kring transport av farligt avfall och avfall har förändrats. Även Livsmedelsverket har ändrat sin riskklassificering och därför behöver miljöavdelningen få in nya uppgifter av alla livsmedelsanläggningar i kommunen. Riskklassificeringen ligger till grund för vilka årsavgifter en verksamhet ska betala. Medarbetare på miljöavdelningen deltar också i arbetet med att genomföra en ortsanalys av orten Nyhamnsläge. Allt detta och mycket mer kan du läsa om i detta nummer! Höganäs Hamn Foto: Conny Jönsson

2 2 I dagens kommunikationssamhälle är det lätt, att viktig information drunknar i mediaflödet. Men genom att personligt informera om kommunens miljöarbete, är förhoppningen att miljötillsynsnämndens/ miljöavdelningens nyhetsbrev ger förståelse för arbetet med myndighetsutövning. Sedan årsskiftet ingår miljöavdelningen i den nya samhällsbyggnadsförvaltningen med ansvarsområden inom planering och utveckling, exploatering, genomförande, anläggning och drift samt tillsyn. Ett syfte vid bildandet av förvaltningen var just mer samordning och intern kommunikation för att bättre fullfölja våra uppdrag. Att utveckla samarbetet och hitta smidiga processer har högsta prioritet. Uppsikt och tillsyn inom miljöområdet kan ge viktiga signaler till det strategiska planeringsarbetet. Samtidigt är fysisk planering ett redskap för att uppnå miljömålen och för hållbar utveckling. Dialogen med medborgarna och olika aktörer är den bästa förutsättningen för ett bra samhällsbyggande. Det gäller såväl vid planering som inom tillsynsuppdraget. Målsättningen är ökad delaktighet, tydliga förankringsprocesser och delat ansvarstagande. Nu när vi står inför en färgsprakande höst, kommer jag att tänka på min miljöväckarklocka; Tyst vår av Rachel Carson från 60-talet. Tänk om vi inte hade ett aktivt miljöarbete Kerstin Nilermark / Samhällsbyggnadschef Miljönytt i Höganäs ges ut sex gånger per år Utgivningsplan 2011 Nr 1-20/5, Nr 2-20/8, Nr 3-20/10, Nr 4-20/12 Postadress Miljöavdelningen, Höganäs kommun, Höganäs Webbadress och mail Redaktion Miljöavdelningen Layout Ulrika Dagård Personal miljöavdelningen Arbetsområde/namn Nämndsekreterare Ulrika Dagård Livsmedelsinspektör Ulf Frick Miljöinspektör Maria Fänge Miljöinspektör Fredrik Gullberg Miljöinspektör Elisabeth Johansson Livsmedelsinspektör Eva Rosberg Miljöinspektör Max Sambergs Miljöchef Richard Åkesson Miljötillsynsnämndensledamöter : Ledamöter Ordförande Lars - Ivar Kahl (M) Vice ordförande Daniel Svensoon (M) Ordinarie Hans Grahn (M) Ordinarie Annika Elvefors (FP) Ordinarie Anita Bäck (KD) Ordinarie Malcolm Hansson (S) Ordinarie Per - Erik Lundberg (S) Ersättare Suzanne Erlandsson (M) Ersättare Katarina Ljungqvist (M) Ersättare Christina Örtendahl (M) Ersättare Mårten Wennerholm (FP) Ersättare Fredrik Johannesson (KD) Ersätare Ingvar Gunnarsson(MP) Ersättare Emma Wennerholm (V) Telefon/Mail Telefon/Mail

3 3 Snälla Snälla städmetoder städmetoder - - en ger ren glädje! Foto: Maria Fängeoto: Cecilia Snälla städmetoder innebär bland annat att inte använda starkare rengöringsmedel än vad som behövs för att städa. För några års sedan var den allmänna uppfattningen att det krävdes klorrengöringsmedel till det mesta. Den kunskapen är förlegad. Idag finns det många metoder som både är enkla och effektiva och som gör att det blir rent. Snälla metoder = Miljövänlig städning Det säljs årligen ton städ- och rengöringsmedel i Sverige. Det medför stora mängder miljö- och hälsoskadliga kemikalier i form av att starka rengöringsmedel släpps ut till reningsverken och i vår natur. Det sker helt i onödan! Att städa snällt, det vill säga miljövänligt, kostar inte mer och tar inte längre tid, snarare tvärtom. Med rätt städutrustning går det snabbare och det blir billigare och enklare. Samtidigt värnas miljön. Mikrofibertrasa En mikrofibertrasa kan användas till det mesta och innebär att man inte behöver använda kemikalier i städningen. Trasan används tillsammans med rent vatten och inget annant. Det finns allmänna trasor och särskilda trasor för damning eller fönster. Det finns också olika golvmoppar. Mikrofibertrasan fungerar utmärkt till fönster, speglar, diskbänk, hyllor, handfat och toalett. Den tar bort smuts och bakterier lika bra som om du har använt rengöringsmedel. Efter tvätt fungerar trasorna lika bra på nytt. Rengöringsmedel Om du använder städredskap av mikrofiber räcker det normalt med vanligt vatten. Om du ändå behöver rengöringsmedel använd milda varianter så som såpa, ättiksprit, citron- och vinsyra. Även vanligt

4 4 diskmedel tar lättare bort bakterier än riktigt skarpa medel med kalkupplösare. Behövs verkligen rengöringsmedel så välj miljömärkta alternativ. Bra produkter är Bra Miljöval eller Svanen. De innehåller inga hälsofarliga ämnen och ingredienserna är lättnedbrytbara. WWW: Läs mer om Snälla städmetoder : Foto: Maria Fänge Miljöstipendium 2011 Den 26 maj i år delade kommunfullmäktige ut Höganäs kommuns årliga miljöstipendium. I år gick priset till 6 elever som gick det sista året på Kullagymnasiets naturvetenskapliga - och tekniskaprogram. De fick pris för sina projektarbeten inom miljöoch energiområdet. Höganäs kommuns miljöstipendium instiftades 1996 för att stimulera företag, organisationer och enskilda till att aktivt medverka i kommunens miljöarbete. Stipendiet delas ut årligen och stipendiesumman är kronor. De kriterier som gäller för att bli aktuell som stipendiat, är att stipendiaten ska vara verksam i Höganäs kommun. Personen/ företaget/organisationen ska också ha gjort framträdande insatser inom miljöområdet års stipendiater Sara Andersson NV3A och Vilma Nyholm för projektet Förnybar energi, idag och i framtiden. Philip Lundblad TE3 för projektet Framtidens Energi. Alexander Christoffersson TE3 för projektet Framtidens hus. Oscar Bengtsson NV3A för projektet 6 olika energikällor, för- och nackdelar. Adam Jönsson för projektet Tjernobyl, kärnkraft och politik. WWW: Läs stipendiaternas arbeten: WWW: Läs Naturvårdsverkets nyhetsbrev om miljöövervakning:

5 5 Miljönytt i Höganäs Nya perspektiv på Nyhamnsläge Medarbetare på miljöavdelningen deltar för närvarande i en ortsanalys som samhällsbyggnadsförvaltningen, Höganäs kommun, genomför. En ortsanalys innebär att en kartläggning görs av en orts förutsättningar och utvecklingsmöjligheter. Analysen kan bland annat ligga till grund för det fysiska planeringsarbetet, men kan även fungera som underlag för annat förändringsarbete och fortsatta diskussioner. Kerstin Nilermark är samhällsbyggnadschef och leder arbetet på samhällsbyggnadsförvaltningen. Hon har lång erfarenhet av ortsanalyser från tidigare arbetsplatser. - Ortsanalysen främsta styrka ligger i delaktigheten och utvecklandet av dialogen, säger Kerstin Nilermark. - I arbetet med ortsanalysen för Nyhamnsläge arbetar tjänstemän från hela kommunen tillsammans med lokala representanter från Nyhamnsläge. - Arbetet blir verkligen tvärsektoriellt då personer med olika bakgrund och kunskaper samarbetar. Sammanlagt deltar ett 70 - tal personer. Deltagarna har delats upp i sju grupper och kommer, var för sig, närmare kartlägga områden som berör geografi, historia, landskap/grönstrukturer, funktioner, trafik och folkliv. Flygfoto över Nyhamnsläge från 1940

6 Foto: Ulrika Dagård Hamnen i Nyhamnsläge. I hamnen anordnas under sommarmånaderna välbesökta sillaftnar i hamnföreningens regi. Nyhamnsläge Nyhamnsläge ligger norr om Höganäs och har sina rötter i talet. Väg 111 går rakt igenom orten och delar samhället i två delar. I väster gränsar Nyhamnsläge mot Öresund. Stränderna är långa och här finns många tillfällen till bad. Idag finns servicehus, skola och livsmedelsbutik på orten. Bussförbindelserna är också goda. Allt detta gör Nyhamnsläge till en attraktiv bostadsort som Höganäs kommunen vill bygga ut. Varför ortsanalyser? Ortsanalysen av Nyhamnsläge kommer att besvara olika frågeställningar som berör ortens sociala, kulturella och fysiska förutsättningar. Att belysa det historiska perspektivet är viktigt för att skapa en förståelse för ortens framväxt och utveckling. En kartläggning av människors vardagliga aktiviteter är också betydelsefullt för att få kunskap om vilka behov människor på orten har. Hur tillgänglig är till exempel samhällsservicen och hur fungerar kommunikationerna? I Nyhamnsläge bor många äldre och för den gruppen är det angeläget att utforska trygghetsaspekter och möjligheter till att bo kvar i samhället. - Det vi på kommunen och samhällsbyggnadsförvaltningen vill genom att genomföra en ortsanalys, är att vi ska få ett bättre och systematiserat kunskapsunderlag om Nyhamnsläge. Vi vill helt enkelt veta hur vi ska ta till vara Nyhamnsläges särprägel, säger Kerstin Nilermark. - På så sätt kan vi effektivisera kommunens planeringsarbete för att kunna utveckla orten. Deltagande Ortsanalysen är en metod som ursprungligen har utvecklats i Norge. Fokus finns framförallt på deltagande. Deltagandeprocesser har aktualiserats i Sverige inom offentlig förvaltning de senaste trettio åren. Deltagande innebär att tjänstemän och politiker från statliga - och/eller regionala myndigheter och kommuner samverkar med lokala representanter i olika politiska frågor. Även intresseorganisationer brukar vara involverade. Syftet är framförallt att skapa ett bättre beslutsunderlag och att ge möjligheter till lokalsamhället att påverka och utöva inflytande på sin närmiljö. - Det känns mycket bra att vi redan i ett tidigt skedde får möjlighet att samarbeta med Nyhamnsborna och hämta in deras synpunkter, säger Kerstin Nilermark. - Positivt är också att vi kommer att kunna ta till vara på samhällsbyggnadsförvaltningens och kommunens tjänstemäns samlade kompetens. Ortsanalysen av Nyhamnsläge kommer att presenteras i en rapport som beräknas vara klar i mars Innan dess ska även en utställning av resultatet genomföras och allmänheten ska bjudas in till ett möte. Fakta Nyhamnsläge Län: Skåne län Kommun: Höganäs kommun Församling: Brunnby församling Folkmängd: Postort: Nyhamnsläge Postnummer: Kordinater: N, E 6

7 7 Miljöbron - en länk mellan akademin och företagen Miljöbron är en ideell organisation som erbjuder företag kostnadsfri hjälp att utveckla sitt miljö- och hållbarhetsarbete. Under sensommaren har organisationen startat upp sin verksamhet i Skåne. Organisationen finns också i Västra Götaland. Där har verksamheten funnits sedan Miljöbron Skånes regionkontor finns idag i Helsingborg, i Helsingborg Business Regions lokaler på Drottninggatan. Konkret innebär Miljöbrons verksamhetsidé att organisationen skapar kontakter mellan universitet/högskolor och arbetsgivare. Syftet är att studenter ska få möjlighet att genomföra reella projekt ute på företagen. På så sätt får studenter erfarenhet av arbetslivet, kontakter på en arbetsplats och möjlighet att praktiskt tillämpa sina kunskaper. Arbetsgivarna å sin sida får hjälp i sitt arbete med miljö- och hållbarhetsfrågor, får del av den senaste kunskapen inom området och kontakt med möjliga medarbetare. En win-win situation uppstår. - Eftersom vi är en ideell organisation finns det inget vinstintresse, förklarar Malin Planander, verksamhetsledare, Miljöbron Skåne. - Kontakterna mellan företagen och studenterna förmedlas helt kostnadsfritt. Vår egen finansiering sker genom externa projektmedel och externa finansiärer. Miljö och hållbar utveckling Miljöbron har valt att avgränsa projekten till ämnesområden som berör miljö och hållbar utveckling eftersom organisationens egen kompetens främst ligger inom de områdena. - Ändå har vi stor spännvid på våra projekt. Alltifrån hållbara energilösningar, framtagande av miljöprogram, juridik till väg- och vattenbyggnad, med mera, säger Malin Planander. - Vi vänder oss främst till små och medelstora företag eftersom det framförallt är de som behöver komma i kontakt med universitetens/ högskolornas studenter. Miljöbrons projekt kan ha varierande karaktär och kan sträcka sig över någon vecka till flera månader beroende på företagets och studentens önskemål och behov. Utformningen av ett projekt går ofta till så att en kontakt inleds med ett företag som vill ha hjälp med Foto: Ulrika Dagård Malin Planander, verksamhetsledare, Miljöbron, Skåne. att utföra ett uppdrag. Det kan till exempel vara att införa Miljödiplomering eller ett miljöledningssystem, eller något helt annat. Miljöbron hjälper sedan till att formulera ett projekt. Därefter länkas företaget ihop med en lämplig student med den rätta kunskapsprofilen. Projektet genomförs och sedan följer en utvärdering. - Utvärderingar är en viktig del av vår verksamhet. Och utvärderingarna visar att både studenter och företagen har haft stor nytta av projekten, avslutar Malin Planander. Kontakta Malin Planander:

8 8 Nya livsmedelsavgifter Foto: Jessica Kouzas I mitten av september fick alla livsmedelsföretag i Höganäs kommun brev från miljöavdelningen om det nya avgiftssystemet för livsmedelsverksamheter. I brevet fanns också en blankett där uppgifter om livsmedelsanläggningen ska fyllas i. Blanketten ska sedan skickas tillbaka till miljöavdelningen. De nya uppgifterna behövs eftersom Livsmedelsverket har ändrat modellen för hur årsavgiften räknas fram för livsmedelsanläggningar. Förutom Livsmedelsverkets ändringar kommer även kommunens timavgift för livsmedelstillsyn förändras. Den nya modellen kommer att innehålla tre delar som består av en riskmodul, en informationsmodul och en erfarenhetsmodul. Riskmodulen innebär att verksamheten bedöms efter vad som görs och vilken typ av livsmedel som hanteras. Bedömningar görs också av hur många konsumenter som nås av produkterna och om särskilt känsliga konsumentgrupper, så som barn eller allergiker, köper produkterna. Informationsmodulen innebär tillägg i form av tid. Tid för att miljöavdelningens personal ska kunna kontrollera informationen som ges till gästerna. Det vill säga den information som finns på förpackade livsmedel och på matsedeln. Erfarenhetsmodulen tar hänsyn till hur verksamheten sköts. Den nya modellen innebär att det finns tre olika nivåer A, B och C. Här finns möjlighet för företaget att tjäna pengar om reglerna för livsmedelshantering följs. Alla nya verksamheter läggs, enligt riktlinjer från Livsmedelsverket, i klass B. WWW: Läs om livsmedels - avgifterna:

9 9 Nytt på avfallsfronten Foto: Max Sambergs Hur ska vi lyckas leva upp till EU - direktivets andemening, att minska avfallet så långt som möjligt? Redan 2008 ville EU att allt avfall, i första hand, ska återanvänds och i andra hand materialåtervinnas. Om det inte går ska energin i avfallet tas tillvara innan det bortskaffas. Nu försöker Sverige få in EU:s tankegångar i den egna avfallslagstiftningen. Från och med den 9 augusti har en ny avfallsförordning (SFS 2011:927) trätt i kraft och fokus finns, i första hand, på industrin. Det som tidigare var restprodukter i industrin och kallades för avfall, har nu delats upp. En del av restprodukterna klassificeras numera som biprodukter och övrigt klassificeras som avfall. För allmänheten kommer det nya regelverket kring hur avfall och biprodukter ska hanteras inte innebära någon större förändring. För industrin får det däremot stor betydelse. Översyn av avfallsområdet Att den nya lagstiftningen främst berör industrin innebär att Sverige fortfarande har en bit kvar till att nå upp till idealet i EU:s avfallsdirektiv, om en nollvision för avfall. Det finns, bland annat, fortfarande frågor att lösa kring utformningen och ansvaret för hushållens avfall. Som enskild vill man ofta själv göra en insats för hållbar utveckling genom att minska avfallet. Men regelverket sätter ofta käppar i hjulet. Det är till exempel inte tillåtet att ta med sig en kasserad trästol från tippen och man får inte heller hämta slängda livsmedel från butikernas avfallskärl. Regeringen har tillsatt en särskild utredare som, bland annat, ska göra en allmän översyn av behandlingen av hushållens avfall. Uppdraget ska redovisas senast den 1 juni Förhoppningsvis leder det till att hushållen ytterligare kan bidra till att avfallsmängden i Sverige och i Europa minskar. Transport av farligt avfall och avfall Det nya regelverket har även inneburit en del förändringar när det gäller transport av farligt avfall och avfall. För företagare gäller att all transport av avfall generellt måste anmälas till Länsstyrelsen. Även om det bara rör sig om transport av ett enstaka batteri eller lysrör. Privatpersoner får däremot transportera sitt avfall utan att göra en anmälan. Vid större avfallsmängder måste även företagare söka tillstånd hos Länsstyrelsen. Ett tillstånd gäller i fem år för farligt avfall och tillsvidare för avfall. En skärpning i och med det nya regelverket är att företagare endast får transportera högst 100 kg eller högst 100 liter farligt avfall i egen regi utan att ansöka om tillstånd. En annan förändring är att den som samlar in, handlar eller mäklar med avfall ska anmäla det till Länsstyrelsen.

10 10 Vad gör miljöavdelningen? Vad gör miljöavdelningen? Foto: Cecilia Hagblom Miljöavdelningens personal, från vänster: Eva Rosberg, Max Sambergs, Richard Åkesson, Ulf Frick, Ulrika Dagård, Fredrik Gullberg, Elisabeth Johansson och Maria Fänge Miljöavdelningen i Höganäs kommun är från och med 2011 en avdelning i kommunens samhällsbyggnadsförvaltning. Miljötillsynsnämnden som är politiskt tillsatt är avdelningens uppdragsgivare. Miljötillsynsnämndens uppgift är att se till att alla medborgare i Höganäs kommun har en hälsosam och god livsmiljö, samt att skydda den yttre miljön genom tillsyn. I uppdraget ingår också att kommunicera kommunens miljö- och tillsynsarbete till kommuninvånarna och främja en god dialog. Miljötillsynsnämndens och miljöavdelningens verksamhet utgår från tillsynsplanen som uppdateras årligen. Tillsynsplanen föreskriver att vi regelbundet gör återkommande kontrollbesök hos olika verksamheter (skolor, förskolor) och företag. Vi tittar bland annat på hur livsmedel hanteras, hur avfall hanteras, vilka städrutiner som finns, hur försäljning av tobak sköts, med mera. Vi hanterar också klagomål och tar emot anmälningar och ansökningar inom, framförallt, följande områden: avlopp, såväl enskilt som kommunalt avfallshantering och nedskräpning innemiljö i bostäder och offentliga lokaler. kemikaliehantering livsmedelshantering och dricksvatten försäljning av tobak och receptfria läkemedel verksamheter som kan skada miljön, till exempel industrier och lantbruk

11 Vi genomför också återkommande mätningar av luftkvaliteten inom Höganäs kommuns tätort, genomför radonmätningar och tar badvattenprover vid badplatser under sommarmånaderna, med mera. Vår uppgift är också att försöka skapa en god dialog med kommunens invånare genom att informera och ge råd. På så sätt kan många problem förebyggas. Som en del i kommunikationsarbetet ger vi ut nyhetsbrevet Miljönytt i Höganäs som du läser just nu. Alla som är intresserade och berörda av vår verksamhet kan prenumerera på nyhetsbrevet. Mycket information finns också på webben. På miljöavdelningen arbetar åtta personer med miljö- och livsmedelsfrågor. 11 Dagvatten Foto: Victor Antier Dagvatten kallas allt vatten som uppstår vid regn och snösmältning. Men även tillfälligt framträngande grundvatten kallas för dagvatten. I Höganäs kommun är det VA-avdelningen/samhällsbyggnadsförvaltningen som är ansvarig för att dagvattnet har någonstans att ta vägen så att det inte uppstår översvämningar i bostadsområden och i stadsmiljön. ibos Ledningsnät I Höganäs finns separata ledningssystem för att leda bort dagvattnet, så att det inte orsakar översvämningar eller kommer till avloppsreningsverket och orsakar översvämning där. Dagvattnet kan ledas bort på flera olika sätt, via diken, kanaler och dammar (öppna system) eller i ledningar (slutna system). I Höganäs finns både öppna och slutna system. Det är de gallerförsedda brunnarna i gatan som samlar upp dagvattnet. När vattnet runnit ner i brunnen leds det vidare i ett rör (kulvert) eller i ett dike, till en mottagare (recipient). En mottagare kan vara en bäck, å eller havet. Det är havet som är den största mottagaren av dagvatten i Höganäs. Miljöpåverkan Eftersom dagvattnet inte renas utan leds obehandlat tillbaka till naturen påverkar dagvattnet miljön. Överhuvudtaget kan dagvatten benämnas som en diffus föroreningskälla. Föroreningsinnehållet beror på vilken markanvändning som finns i det aktuella området. Ofta innehåller dagvatten fosfor, kväve och tungmetaller. Därför är det viktigt att inte enskilda personer ytterligare förorenar dagvattnet. Att tvätta bilen på gatan eller på garageuppfarten är helt förkastligt. Eftersom då förs de kemiska medel som används vid biltvätt helt orenade ut i havet. Det är inte heller lämpligt att leda sitt takvatten till en före detta dricksvatten brunn som finns på den egna tomten, Dagvattnet kommer då i direkt kontakt med grundvattnet.

12 12 Elisabeth fascineras av kopplingen mellan människa, samhälle och miljö I varje nummer presenterar vi någon av miljöavdelningens personal eller någon av ledamöterna i miljötillsynsnämnden. Turen är nu kommen till Elisabeth Johansson, miljöinspektör på miljöavdelningen. Att kunna se helheten är viktigt i mitt jobb som miljöinspektör och att tycka om att arbeta med människor. Elisabeth Johansson Jag heter Elisabeth Johansson och är 30 år. Jag kommer från Ljungby kommun i Småland och är uppvuxen på en hästgård. Tack vare mina tidiga år på landet, har jag alltid varit intresserad av djur, natur och miljö. Därför visste jag tidigt att jag vill läsa biologi och arbeta med frågor som har miljöanknytning. Efter gymnasiet började jag läsa Naturresurs programmet vid Kalmar Högskola. Det fanns två inriktningar, en inriktad mot miljöteknik och en inriktad mot naturvård. Jag valde miljöteknisk inriktning. Ett val som jag är mycket nöjd med. Utbildningen var mycket bred med många praktiska moment. Jag tog examen 2004 och har jobbat som miljöinspektör sedan dess. I Höganäs kommun har jag arbetat sedan De områden som jag framförallt arbetar med är förorenad mark, luftövervakning och tillsyn på förskolor och skolor. Förorenad mark tycker jag är speciellt intressant, eftersom det är inom det området som kopplingen mellan, människa, samhälle och miljö blir väldigt tydlig. Alla faktorerna hänger ihop och måste betraktas som en helhet. Att kunna se helheten är viktigt i mitt jobb som miljöinspektör och att tycka om att arbeta med människor. Jag tycker om att inspirera andra. Det ger alltid en kick att förklara komplexa miljöproblem för någon som sedan verkligen agerar utifrån den nya kunskapen. Samtidigt kan det vara frustrerande när jag inte når fram till människor och det inte alls förstår vad mitt arbete går ut på. Men oftast går sådana saker att lösa och det handlar för det mesta om okunskap. Ledig tid umgås jag med min kille och med vänner. Jag gillar att vandra och i somras vandrade vi längs Kungsleden. Kungsleden går mellan Abisko och Hemavan i Norrbottens län. Nyligen har jag också tagit jägarexamen. Vill du prenumerera på Miljönytt i Höganäs? Kontakta Ulrika Dagård, miljöavdelningen via mail eller telefon: /

Ta hjälp av studenter Utveckla miljö- och hållbarhetsarbetet

Ta hjälp av studenter Utveckla miljö- och hållbarhetsarbetet Ta hjälp av studenter Utveckla miljö- och hållbarhetsarbetet I vår ges nya, unika möjligheter att få hjälp av studenter för att utveckla miljö- och hållbarhetsarbetet i ert företag. Studenterna besitter

Läs mer

Miljönytt i Höganäs - ett nyhetsbrev om miljöfrågor

Miljönytt i Höganäs - ett nyhetsbrev om miljöfrågor - ett nyhetsbrev om miljöfrågor Årgång 1, nummer 2 2011-08-20 Miljötillsynsnämnden i Höganäs kommun Toppmurkla. Foto: Maria Fänge Sensommaren är i antågande vilket innebär att semesterdagarna är på väg

Läs mer

Ta hjälp av studenter

Ta hjälp av studenter Ta hjälp av studenter Utveckla miljö- och hållbarhetsarbetet I höst ges nya, unika möjligheter att kostnadsfritt få hjälp av studenter för att utveckla miljö- och hållbarhetsarbetet i ert företag. Studenterna

Läs mer

PROTOKOLL MILJÖTILLSYNSNÄMNDEN

PROTOKOLL MILJÖTILLSYNSNÄMNDEN 1 (8) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Lars-Ivar Kahl (M) Malcolm Hansson (S) Hans Grahn (M) Per-Erik Lundberg (S) Anita Bäck (KD) Annica Elvefors (FP)

Läs mer

PROTOKOLL MILJÖTILLSYNSNÄMNDEN

PROTOKOLL MILJÖTILLSYNSNÄMNDEN 1 (12) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Daniel Svensson (M) Hans Grahn (M) Per-Erik Lundberg (S) Anita Bäck (KD) Annica Elvefors (FP)

Läs mer

FÖRETAGETS ANSVAR EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST

FÖRETAGETS ANSVAR EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST FÖRETAGETS ANSVAR Alla företag påverkar miljön på något sätt och ansvarar för sin egen miljöpåverkan.

Läs mer

Steg för steg till en säker livsmedelsanläggning

Steg för steg till en säker livsmedelsanläggning Steg för steg till en säker livsmedelsanläggning Så här anmäler du registrering och ägarbyten Alla verksamheter som hanterar livsmedel ska senast 10 dagar före start registrera sig hos Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Läs mer

Steg för steg till en säker livsmedelsanläggning.

Steg för steg till en säker livsmedelsanläggning. Steg för steg till en säker livsmedelsanläggning. Så här anmäler du registrering och ägarbyten Alla verksamheter som hanterar livsmedel ska senast 10 dagar före start registrera sig hos kommunens livsmedelsenhet.

Läs mer

Ta hjälp av studenter Utveckla miljö- och hållbarhetsarbetet

Ta hjälp av studenter Utveckla miljö- och hållbarhetsarbetet Ta hjälp av studenter Utveckla miljö- och hållbarhetsarbetet I vår ges nya, unika möjligheter att få hjälp av studenter för att utveckla miljö- och hållbarhetsarbetet i ert företag. Studenterna besitter

Läs mer

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle.

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjer 1(5) Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjerna utgör grunden för arbetet med hållbar utveckling, vårt mål är ett strukturerat arbete där det framgår på ett tydligt

Läs mer

UPPDRAG: AVLOPP. Toaletten - slasktratt eller sparbössa

UPPDRAG: AVLOPP. Toaletten - slasktratt eller sparbössa UPPDRAG: AVLOPP In till samhället fraktas nyttigheter i form av olika material, mat, bränsle och vatten. Resurserna används och blir avfall av olika slag: fasta sopor, vattensopor och sopor i gasform.

Läs mer

Tips för företagets miljöarbete

Tips för företagets miljöarbete Tips för företagets miljöarbete Företagets ansvar Alla företag påverkar miljön på något sätt och ansvarar för sin egen miljöpåverkan. Som företagare är man skyldig att känna till vilka lagar som gäller

Läs mer

Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln. Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln. Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info Dagligvaruhandeln Varför Svanen? Fem enkla skäl: Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet. Det spar inte

Läs mer

Musik, sport och matsmarta tips

Musik, sport och matsmarta tips Företag Musik, sport och matsmarta tips 64 Företag Avfall, en fråga som berör alla 65 Organisation och ansvar Organisation och ansvar Avfallsfrågor berör alla i samhället. Många aktörer arbetar med avfallsfrågor

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Riskklassning av livsmedelsanläggningar och beräkning av kontrollavgifter

Riskklassning av livsmedelsanläggningar och beräkning av kontrollavgifter Bilaga 1 1 (5) 2011-12-21 Riskklassning av livsmedelsanläggningar och beräkning av kontrollavgifter Riksdagen har bestämt att avgifterna för livsmedelskontroll ska vara riskbaserade och täcka kontrollmyndighetens

Läs mer

ETT HÅLLBART VÄRMDÖ TIO DELMÅL INOM MILJÖOMRÅDET

ETT HÅLLBART VÄRMDÖ TIO DELMÅL INOM MILJÖOMRÅDET ETT HÅLLBART VÄRMDÖ TIO DELMÅL INOM MILJÖOMRÅDET värmdö kommun har sex övergripande mål samt delmål för olika verksamhetsområden. Ett av de övergripande målen är Ett hållbart Värmdö. Målet utgår från internationella

Läs mer

Taxa för miljötillsyn och livsmedelskontroll inom Stockholms stad. Miljöförvaltningen

Taxa för miljötillsyn och livsmedelskontroll inom Stockholms stad. Miljöförvaltningen Taxa för miljötillsyn och livsmedelskontroll inom Stockholms stad Miljöförvaltningen 2015 Miljö- och hälsoskyddsnämnden har tillsyn över verksamheter som kan påverka vår miljö och människors hälsa. Ni

Läs mer

Förskolans miljöprogram. Miljöbaggen

Förskolans miljöprogram. Miljöbaggen Förskolans miljöprogram samt checklista för Miljöbaggen Antagen BUN 2012 06 20 Reviderad av ledningsgruppen för förskolans miljöarbete 2014 06 16 Förskolornas miljöprogram Förskolornas miljöprogram är

Läs mer

Regler för livsmedelsverksamhet. för dig som driver, ska starta eller överta ett livsmedelsföretag. orebro.se

Regler för livsmedelsverksamhet. för dig som driver, ska starta eller överta ett livsmedelsföretag. orebro.se Regler för livsmedelsverksamhet. för dig som driver, ska starta eller överta ett livsmedelsföretag orebro.se I den här broschyren kan du som vill starta, överta eller redan driver ett livsmedelsföretag,

Läs mer

2017 Taxa för miljötillsyn och livsmedelskontroll. inom Stockholms stad. Miljöförvaltningen

2017 Taxa för miljötillsyn och livsmedelskontroll. inom Stockholms stad. Miljöförvaltningen 2017 Taxa för miljötillsyn och livsmedelskontroll inom Stockholms stad Miljöförvaltningen Miljö- och hälsoskyddsnämnden har tillsyn över verksamheter som kan påverka vår miljö och människors hälsa. Ni

Läs mer

Livsmedel. Information från miljöavdelningen. Tips och råd inför miljöavdelningens inspektion MILJÖAVDELNINGEN

Livsmedel. Information från miljöavdelningen. Tips och råd inför miljöavdelningens inspektion MILJÖAVDELNINGEN Livsmedel Information från miljöavdelningen Tips och råd inför miljöavdelningens inspektion MILJÖAVDELNINGEN Höganäs kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen 263 82 Höganäs Tel 042-33 72 84 Fax 042-33 77 55

Läs mer

BILAGA 5. SAMMANSTÄLLNING AV NATIONELLA OCH

BILAGA 5. SAMMANSTÄLLNING AV NATIONELLA OCH BILAGA 5. SAMMANSTÄLLNING AV NATIONELLA OCH REGIONALA MILJÖMÅL SOM BERÖR AVFALL NATIONELLA MILJÖMÅL Det övergripande målet för miljöarbetet är att vi till nästa generation, det vill säga med sikte på år

Läs mer

Trender i kommunalt tillsynsarbete Dave Borg. 1 av 31

Trender i kommunalt tillsynsarbete Dave Borg. 1 av 31 1 av 31 UPPLÄGG Presentation Miljöbalken Organisation - Miljöförvaltningen i Malmö Utformningen av tillsynen Uppföljning av tillsynen Vad väntar runt hörnet? 2 av 31 Miljöbalken 3 viktiga paragrafer för

Läs mer

Nya avgifter för den kommunala livsmedels- och foderkontrollen.

Nya avgifter för den kommunala livsmedels- och foderkontrollen. Nya avgifter för den kommunala livsmedels- och foderkontrollen. Förslag till beslut Miljö- och byggnämnden föreslår att Kommunfullmäktige ska besluta att med stöd av 6,14 Förordning om avgifter för kontroll

Läs mer

Projektplan Stärk skyddet av kommunala dricksvattentäkter

Projektplan Stärk skyddet av kommunala dricksvattentäkter Projektplan Stärk skyddet av kommunala dricksvattentäkter Projektets organisation Styrgrupp Fastställd vid årsmötet 2015-XX-XX Arbetsgrupp Referensgrupp Dnr Uppdrag och mål Deltagare 2 Organisation Inledning

Läs mer

Goda exempel på samverkan med stockholmare och företag för hållbar utveckling i Stockholm

Goda exempel på samverkan med stockholmare och företag för hållbar utveckling i Stockholm Avdelning: Miljöövervakningen Handläggare: Henrik Spovin Telefon: 08-508 28 890 Fax: 08-508 28 808 E-post: henrik.spovin@miljo.stockholm.se TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 2006-007515-205 2006-11-27 MHN 2006-12-12

Läs mer

Farligt avfall från verksamheter

Farligt avfall från verksamheter Bygg & Miljö Farligt avfall från verksamheter Information och praktiska tips Foto: Mikael Ulvholt Den här informationsbroschyren vänder sig till dig som hanterar farligt avfall i din verksamhet. Här finns

Läs mer

Verksamhetsplan Miljö- och byggnadsnämnden/miljökontoret

Verksamhetsplan Miljö- och byggnadsnämnden/miljökontoret Verksamhetsplan 2016 Miljö- och byggnadsnämnden/miljökontoret Köpings kommun Rapporten skriven av: Linda Eriksson och Göran Nilsson Antagen av: Miljö- och byggnadsnämnden, 2015-11-12 Innehåll Innehåll

Läs mer

NSVA - Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB

NSVA - Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB NSVA - Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB Kommunalt VA-bolag Bildades 2009 Sex ägarkommuner 230 000 invånare 160 medarbetare Därför bildades NSVA Säkrar VA-kompetens i regionen Optimal utveckling av

Läs mer

Avfallsplan 2015-2020. Vägen mot det hållbara samhället

Avfallsplan 2015-2020. Vägen mot det hållbara samhället Avfallsplan 2015-2020 Vägen mot det hållbara samhället 1 En strävan efter att vara hållbar Övergripande mål Alla kommer i kontakt med avfall dagligen vare sig det är blöjor, nagellacksflaskor, potatisskal

Läs mer

Ramdirektivet för f r Vatten

Ramdirektivet för f r Vatten Ramdirektivet för f r Vatten Näringsbelastning till vattenmiljöerna, erna, reningsverkens bidrag och möjliga m styrmedel Föreningen Vatten 20100317 Anders Finnson Svenskt Vatten Vattenpoesi Ramdirektivet

Läs mer

LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020

LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020 LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020 KLOKA VAL ENERGI STAD HÅLLBAR GRÖN KORTVERSION LIDINGÖS MILJÖPROGRAM 2011 2020 1 Lidingö tar ställning för miljön På Lidingö tar vi ställning för miljön och för en hållbar utveckling.

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om innehållet i en kommunal avfallsplan och länsstyrelsens sammanställning; Utkom från trycket den 30

Läs mer

Råd & tips för dig som ska starta. Livsmedelsverksamhet. Så gott som alla livsmedelsverksamheter ska registreras

Råd & tips för dig som ska starta. Livsmedelsverksamhet. Så gott som alla livsmedelsverksamheter ska registreras Råd & tips för dig som ska starta Livsmedelsverksamhet Så gott som alla livsmedelsverksamheter ska registreras Livsmedelsverksamhet BYGG- OCH MILJÖNÄMNDENS UPPGIFT Bygg- och miljönämnden har det politiska

Läs mer

FAH På gång inom livsmedelstillsynen

FAH På gång inom livsmedelstillsynen FAH 2009-04-29 På gång inom livsmedelstillsynen Nils Alesund Sveriges Kommuner och Landsting Kritik som riktats mot kommunernas kontroll EU-kommissionen genom FVO Stora variationer mellan kommunerna Kritik

Läs mer

Information till dig som arbetar med livsmedel

Information till dig som arbetar med livsmedel Information till dig som arbetar med livsmedel Miljö och hälsoskyddsarbetet Livsmedelslagen syftar till att ge konsumenterna säkra livsmedel. Miljö och hälsoskyddsnämnden har det politiska ansvaret för

Läs mer

Riktlinjer för Habilitering & Hälsa. Miljöarbete 2014-2016

Riktlinjer för Habilitering & Hälsa. Miljöarbete 2014-2016 Riktlinjer för Habilitering & Hälsa Miljöarbete 2014-2016 Riktlinjer för miljöarbete Habilitering & Hälsa 2014-2016 Habilitering & Hälsa ska: följa den miljölagstiftning, föreskrifter och övriga krav som

Läs mer

Strategi för Kristianstads kommuns internationella

Strategi för Kristianstads kommuns internationella STRA- TEGI 1(5) Kommunledningskontoret Kommunikation & tillväxt Kristina Prahl 2011-10-04 Strategi för Kristianstads kommuns internationella arbete Bakgrund Dagens globaliserade värld utgör många viktiga

Läs mer

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet Taxa 2014-12-17 Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet Dnr BMN 2014/89 Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet antagen av Kommunfullmäktige 2011-12-19 187 med justering beslutad

Läs mer

Information om miljötillsyn på mindre företag - En broschyr från miljöenheten i Öckerö kommun

Information om miljötillsyn på mindre företag - En broschyr från miljöenheten i Öckerö kommun Information om miljötillsyn på mindre företag - En broschyr från miljöenheten i Öckerö kommun Information om miljötillsyn I det här materialet har vi försökt sammanfatta hur er verksamhet berörs av miljöbalken

Läs mer

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi.

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Pub nr 2008:44 Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Vi hushållar med energin och använder den effektivt.

Läs mer

VA som i Vatten och Avlopp. Bekvämt, helt enkelt.

VA som i Vatten och Avlopp. Bekvämt, helt enkelt. VA som i Vatten och Avlopp. Bekvämt, helt enkelt. I den här broschyren vill vi ge dig sakliga besked om vad det innebär när Mälarenergi har ansvaret för vatten och avlopp hos dig. Vår syn på Vatten och

Läs mer

Nytt år - nya möjligheter

Nytt år - nya möjligheter Nytt år - nya möjligheter Under våren 2008 finns flera smarta möjligheter att ge ert miljöarbete en skjuts framåt. Samtidigt hjälper ni studenter från de ledande universiteten och högskolorna att nå ut

Läs mer

INFORMATION TILL FÖRENINGAR MED LIVSMEDELSHANTERING

INFORMATION TILL FÖRENINGAR MED LIVSMEDELSHANTERING INFORMATION TILL FÖRENINGAR MED LIVSMEDELSHANTERING Höganäs kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen 263 82 Höganäs Tel 042-33 72 84 Fax 042-33 77 55 E-post miljoavdelningen@hoganas.se 2011-02-07 E:R, U:F

Läs mer

Avfall Sveriges. ståndpunkter

Avfall Sveriges. ståndpunkter Avfall Sveriges ståndpunkter BAKGRUND OCH UTGÅNGSPUNKTER FÖR STÅNDPUNKTERNA Avfall Sveriges ståndpunkter är det dokument som vägleder ställningstaganden och åtgärder för att utveckla avfallshanteringen

Läs mer

Remiss: Ingen övergödning Strategi för Stockholms län

Remiss: Ingen övergödning Strategi för Stockholms län 28 augusti 2014 rev. 15 september 2014 MN 2014-1331 1 (2) HANDLÄGGARE Johanna Pettersson 08-535 364 91 johanna.pettersson@huddinge.se Miljönämnden Samhällsbyggnadsnämnden Remiss: Ingen övergödning Strategi

Läs mer

Miljöprogram 2013-2016

Miljöprogram 2013-2016 Datum 2012-10-04 Version 12 Upprättare Susanna Andersson, miljöchef Miljöprogram 2013-2016 Miljöpolitiskt måldokument Miljöpolitiskt måldokument för Landstinget Gävleborg Förord Denna skrift utgör ett

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

Naturvårdsverkets plan för tillsynsvägledning 2010-2012

Naturvårdsverkets plan för tillsynsvägledning 2010-2012 S PLAN FÖR TILLSYNSVÄGLEDNING 2010-2012 DNR: 716-609-08 Naturvårdsverkets plan för tillsynsvägledning 2010-2012 Det övergripande målet för vår tillsynsvägledning är att den ska skapa förutsättningar för

Läs mer

VI SKAPAR SAMHÄLLSNYTTA I SKÅNE. Avfallsförebyggande och miljömålen Tommy Persson, miljöstrateg Länsstyrelsen Skåne

VI SKAPAR SAMHÄLLSNYTTA I SKÅNE. Avfallsförebyggande och miljömålen Tommy Persson, miljöstrateg Länsstyrelsen Skåne VI SKAPAR SAMHÄLLSNYTTA I SKÅNE Avfallsförebyggande och miljömålen Tommy Persson, miljöstrateg Länsstyrelsen Skåne Länsstyrelsens miljömålsuppdrag Förordning (2007:825) med länsstyrelseinstruktion: 5

Läs mer

Årets första nummer av Miljönytt i Höganäs med artiklar som bland annat handlar om Görslövsån, utmaningar i miljöarbetet och miljömål.

Årets första nummer av Miljönytt i Höganäs med artiklar som bland annat handlar om Görslövsån, utmaningar i miljöarbetet och miljömål. Årgång 2, nummer 1, mars 2012, Miljöavdelningen och Miljötillsynsnämnden miljönytt i höganäs - ett nyhetsbrev om miljöfrågor Årets första nummer av Miljönytt i Höganäs med artiklar som bland annat handlar

Läs mer

Slutrapport för det lokala naturvårdsprojektet Naturvårdsprogram

Slutrapport för det lokala naturvårdsprojektet Naturvårdsprogram SLUTRAPPORT 2010-07-12 Länsstyrelsen i Skåne län Miljöavdelningen 205 15 Malmö Slutrapport för det lokala naturvårdsprojektet Naturvårdsprogram Projektets namn: Naturvårdsprogram Kontaktperson på kommunen:

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Svanenmärkning av Tryckerier. Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Tryckerier. Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Tryckerier Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info Tryckerier Varför Svanen? Fem enkla skäl Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet. Det spar inte bara tid och

Läs mer

Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info HRK Varför Svanen? Fem enkla skäl: Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet.

Läs mer

Taxa för prövning och offentlig kontroll enligt livsmedelslagen

Taxa för prövning och offentlig kontroll enligt livsmedelslagen PROTOKOLLSUTDRAG Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesdatum 2015-01-07 1/2 SBN 7 Dnr SBN/2015:39-206 Taxa för prövning och offentlig kontroll enligt livsmedelslagen Beslut Samhällsbyggnadsnämnden föreslår

Läs mer

Verksamhetsplan Miljö- och byggnadsnämnden

Verksamhetsplan Miljö- och byggnadsnämnden Verksamhetsplan Miljö- och byggnadsnämnden 2012-2015 171 Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-19 85 Verksamhetsplan Sidan 1 (7) Innehållsförteckning Inledning... 2 Vägen till visionen... 2 Nationella förutsättningar...

Läs mer

Grundläggande miljöutbildning. Inledning med fokus på vägen framför oss. Vart leder den?

Grundläggande miljöutbildning. Inledning med fokus på vägen framför oss. Vart leder den? Miljöutbildning Miljöutbildning Stiftelsen Ekocentrum håller populära miljöutbildningar i Göteborg för verksamheter som vill miljödiplomera sig eller jobbar med CSR. Befinner ni er inte i Göteborg? Då

Läs mer

Hållbar stadsutveckling i Sverige - Sammanhållningspolitiken

Hållbar stadsutveckling i Sverige - Sammanhållningspolitiken Hållbar stadsutveckling i Sverige - Sammanhållningspolitiken Anna Olofsson, enhetschef Regional Tillväxt Hållbar stadsutveckling ett nygammalt politikområde Nationell storstadspolitik (prop. 1997/98:165)

Läs mer

Miljöpolicy. Krokoms kommun

Miljöpolicy. Krokoms kommun Miljöpolicy Krokoms kommun Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-06-11 Innehåll 1 Inledning... 7 2 Övergripande miljömål för Krokoms kommun... 8 2.1 SamhäIlsplanering och byggande... 8 2.2 Energi...

Läs mer

Verksamhetsplan och budget. för jävsnämnden Strategier Planeringsförutsättningar Budget Bollebygds kommun. Enhetsplan Medarbetarplan

Verksamhetsplan och budget. för jävsnämnden Strategier Planeringsförutsättningar Budget Bollebygds kommun. Enhetsplan Medarbetarplan Strategier Planeringsförutsättningar Budget Bollebygds kommun Verksamhetsplan och budget Enhetsplan Medarbetarplan Fastställd: Jävsnämnden 2016-12-xx x Dnr XXXX Verksamhetsplan och budget för jävsnämnden

Läs mer

Folkhälsostrategi 2012-2015. Antagen: 2012-09-24 Kommunfullmäktige 132

Folkhälsostrategi 2012-2015. Antagen: 2012-09-24 Kommunfullmäktige 132 Folkhälsostrategi 2012-2015 Antagen: 2012-09-24 Kommunfullmäktige 132 Inledning En god folkhälsa är av central betydelse för tillväxt, utveckling och välfärd. Genom att förbättra och öka jämlikheten i

Läs mer

Ordförande hälsar nedanstående, närvarande välkomna till styrelsens första möte, och förklarar sammanträdet öppnat.

Ordförande hälsar nedanstående, närvarande välkomna till styrelsens första möte, och förklarar sammanträdet öppnat. 1 Styrelsen för Protokoll Föreningen Kommunala miljöchefer 2003-11-21 Plats: Miljöförvaltningen i Stockholm Tid: 2003-11-21, Kl 10.00-14.00 Närvarande: Ann-Britt Svedberg, ordförande Christer Persson Högni

Läs mer

Fem mål för framtiden Köping rikare på fantasi, laganda och drivkraft Fantasi Laganda Drivkraft

Fem mål för framtiden Köping rikare på fantasi, laganda och drivkraft Fantasi Laganda Drivkraft Mål 2006-2012 Fem mål för framtiden I det här dokumentet anges de mål som ska vara vägledande för den kommande utvecklingen av Köpings kommun. För att vi ska stå starkare i framtiden behöver vi tydliga

Läs mer

Miljö- och hälsoskydd Fredrik Hedlund. Kommunala tillsynen

Miljö- och hälsoskydd Fredrik Hedlund. Kommunala tillsynen Miljö- och hälsoskydd Fredrik Hedlund Kommunala tillsynen Miljö- och hälsoskyddsavdelningen Vad gör vi? Avdelningen består idag av 8 inspektörer Kommunal tillsynsmyndighet enligt flera lagstiftningar Miljöbalken

Läs mer

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad Förslag 6 maj 2008 Personalpolicy för Stockholms stad Vårt gemensamma uppdrag ett Stockholm i världsklass Stockholm växer under kommande år. För att staden ska vara fortsatt attraktiv måste de kommunala

Läs mer

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen Ett aktivt liv, där både kropp och själ får sitt, är bra för hälsan och välbefinnandet. Vi inom kultur och fritid arbetar för att skapa förutsättningarna. Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som

Läs mer

Taxa för offentlig kontroll av livsmedel

Taxa för offentlig kontroll av livsmedel Taxa Taxa för offentlig kontroll av livsmedel Antagen av kommunfullmäktige 119/2015 att gälla från den 1 januari 2016 att nuvarande taxa, fastställd av kommunfullmäktige 99/2014 upphör att gälla från samma

Läs mer

Handbok för det interna miljömålsarbetet

Handbok för det interna miljömålsarbetet Handbok för det interna miljömålsarbetet Sida 1 av 7 Gemensamma mål för en gemensam framtid I Sverige har vi beslutat om sexton nationella miljömål. De anger riktningen på arbetet mot ett hållbart samhälle.

Läs mer

Projektplan för avfallsplanearbete SÖRAB

Projektplan för avfallsplanearbete SÖRAB Vårt datum 2007-05-30 Vår referens Leif Lundin Projektplan för avfallsplanearbete SÖRAB Innehållsförteckning 1 Mål och förutsättningar...2 1 Mål och förutsättningar...2 2 Organisation...2 2.1 Inledning...2

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

Hulta Golfklubb. Kvalitets- och Miljökommittén

Hulta Golfklubb. Kvalitets- och Miljökommittén Intern 2013-01-14 1 (7) Kvalitets-och Miljökommittén Miljö 00x-13 A Hulta Golfklubb Miljöplan 2013 Antagen av Hulta Golfklubbs styrelse den 14 januari 2013. 2013-01-14 2 (7) Miljö 00x-13 A Innehållsförteckning

Läs mer

Mötesplats social hållbarhet

Mötesplats social hållbarhet Mötesplats social hållbarhet Invigning 11 mars 2014 #socialhallbarhet Välkommen till Mötesplats social hållbarhet Cecilia Garme moderator Johan Carlson Generaldirektör, Folkhälsomyndigheten Ulrika Johansson

Läs mer

Vision för Alvesta kommun

Vision för Alvesta kommun Sida 1 av 5 Vision för Alvesta kommun 1 Bakgrund och utgångspunkter Under våren 2014 har Alvesta kommun genomfört ett visionsarbete som omfattat flera olika aktiviteter med möjlighet för invånare, föreningar,

Läs mer

Vatten och avlopp på landsbygden

Vatten och avlopp på landsbygden Vatten och avlopp på landsbygden Innehåll Kontakta oss 2 Vatten- och avloppspolicy 3 Inledning 4 Om allmänt vatten och avlopp 4 Utbyggnad av allmänt VA på landsbygden 5 Områden som inte omfattas av utbyggnadsplanen

Läs mer

Riksantikvarieämbetet utvecklar. Kulturmiljövårdens riksintressen i allas intresse

Riksantikvarieämbetet utvecklar. Kulturmiljövårdens riksintressen i allas intresse Riksantikvarieämbetet utvecklar Kulturmiljövårdens riksintressen i allas intresse 1 Förord Kulturmiljövårdens riksintressen i allas intresse är utgiven av Riksantikvarieämbetet Box 5405 114 84 Stockholm

Läs mer

Älmhults kommuns kommunikationspolicy

Älmhults kommuns kommunikationspolicy Älmhults kommuns kommunikationspolicy Beslutad av Kommunfullmäktige 2014-12-15 Diarienummer: Dnr 2014/170-534 Gäller från 2014-12-15 Innehållsförteckning Inledning... 3 Koppling till andra interna styrdokument

Läs mer

Avfallsplan år Säffle och Åmåls kommuner

Avfallsplan år Säffle och Åmåls kommuner Avfallsplan år 2017 2022 Säffle och Åmåls kommuner 1 Inledning Kommunens renhållningsordning omfattas av avfallsplan och renhållningsföreskrift. I avfallsplanen anges mål som kommunens renhållningsverksamhet

Läs mer

Talarmanus för presentation om Fairtrade region

Talarmanus för presentation om Fairtrade region Talarmanus för presentation om Fairtrade region Detta talarmanus är framtaget som stöd när du håller en presentation om Fairtrade region. Det innehåller också kort information om vad Fairtrade City är.

Läs mer

2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5. Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk. Processledare: Lisa Renander, GoEnterprise

2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5. Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk. Processledare: Lisa Renander, GoEnterprise 2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5 Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk 2012-06-01 2(9) Vattenbruket i Sverige är en liten näring trots att potentialen är betydande och

Läs mer

Miljö och miljövanor i Stockholm 2013

Miljö och miljövanor i Stockholm 2013 Miljöförvaltningen Miljöanalys Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2014-05-20 Handläggare Helene Lindman Telefon: 076-1228856 Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2014-06-07, p. 19 Miljö och miljövanor i Stockholm

Läs mer

Policy för EU- och internationellt arbete. Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176

Policy för EU- och internationellt arbete. Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176 Policy för EU- och internationellt arbete Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176 Inledning Vi lever i en allt mer globaliserad värld där människor reser, handlar, semestrar och arbetar i

Läs mer

Varje. droppe. är värdefull. Hur mår vårt vatten? Hur får vi bra vatten?

Varje. droppe. är värdefull. Hur mår vårt vatten? Hur får vi bra vatten? Varje droppe är värdefull Hur mår vårt vatten? Hur får vi bra vatten? Vad använder du vatten till? Vatten är vår viktigaste naturresurs och vårt viktigaste livsmedel. Du använder vatten till mycket, till

Läs mer

Handlingsprogram Rädda Östersjön 2009-02-18

Handlingsprogram Rädda Östersjön 2009-02-18 Projektplan KK08/317 Anneli Carlén Utmaning Rädda Östersjön Projektstart Projektavslut Avslutat Sign. Anneli Carlén 2009-01-21 Handlingsprogram Rädda Östersjön 2009-02-18 Innehåll 1. Mål... 3 2. Östersjön...

Läs mer

Hur bygger vi ett hållbart samhälle och skapar attraktiva städer?

Hur bygger vi ett hållbart samhälle och skapar attraktiva städer? Hur bygger vi ett hållbart samhälle och skapar attraktiva städer? Eva Hägglund Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Sveriges Kommuner och Landsting 1 Hållbar stadutveckling SKL:s Positionspapper

Läs mer

Uppdrag att analysera hur myndigheten ska verka för att nå miljömålen

Uppdrag att analysera hur myndigheten ska verka för att nå miljömålen 1 Uppdrag att analysera hur myndigheten ska verka för att nå miljömålen 1 1 Innehåll Boverkets verksamhet kopplat till miljökvalitetsmålen och delar av generationsmålet... 1 Samhällsplanering...1 Boende...2

Läs mer

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete Tillväxt och integration Katrineholm Läge för liv & lust Vision 2025: I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling

Läs mer

MILJÖMÅL: GOD BEBYGGD MILJÖ

MILJÖMÅL: GOD BEBYGGD MILJÖ MILJÖMÅL: GOD BEBYGGD MILJÖ Lektionsupplägg: Det här är vårt kvarter om vi får bestämma! Hur skulle det se ut där ni bor om ni fick bestämma? Här är en uppgift där klassen utifrån medborgardialogskonceptet

Läs mer

Vägledning information

Vägledning information Vägledning information Vägledningen är till för dig som tillverkar eller importerar och säljer batterier på den svenska marknaden. Den är Naturvårdsverkets tolkning av 22 i förordningen (2008:834) om producentansvar

Läs mer

Modell för riskklassning av livsmedelsverksamheter

Modell för riskklassning av livsmedelsverksamheter Miljöavdelningen Kundtjänst: 0910-73 50 00 www.skelleftea.se Modell för riskklassning av livsmedelsverksamheter Från och med 2012 tillämpar bygg- och miljönämnden Livsmedelsverkets reviderade vägledning

Läs mer

Anmälan enligt 28 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd - efterbehandling av förorenat område

Anmälan enligt 28 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd - efterbehandling av förorenat område 1 (5) Anmälan enligt 28 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd - efterbehandling av förorenat område Administrativa uppgifter Plats där föroreningen finns (helst med koordinater

Läs mer

Tillsammans gör vi skillnad. Miljömål i korthet

Tillsammans gör vi skillnad. Miljömål i korthet Tillsammans gör vi skillnad Miljömål i korthet Kungsbacka kommun Vi kan inte vänta längre Vi påverkar alla miljön med vårt sätt att leva. Därför kan vi inte längre vänta på att klimatförändringarna försvinner

Läs mer

Förändring av Livsmedelsverkets Riskklassning av livsmedelsanläggningar och beräkning av kontrolltid

Förändring av Livsmedelsverkets Riskklassning av livsmedelsanläggningar och beräkning av kontrolltid INFORMATION 1 (6) Datum 2011-09-01 Till Livsmedelsföretagare i Köpings kommun Förändring av Livsmedelsverkets Riskklassning av livsmedelsanläggningar och beräkning av kontrolltid Den offentliga kontrollen

Läs mer

Nyheter inom Miljömålssystemet

Nyheter inom Miljömålssystemet Illustration: Tobias Flygar Nyheter inom Miljömålssystemet Petronella Troselius Historik - Varför miljömålssystemet? 172 olika miljömål mellan 1980-1994: Ingen överblick eller samordning Oklart vem som

Läs mer

Kronobergs Miljö. - Din framtid!

Kronobergs Miljö. - Din framtid! Kronobergs Miljö - Din framtid! Vi ska lösa de stora miljöproblemen! Vi skall lämna över en frisk miljö till nästa generation. Om vi hjälps åt kan vi minska klimathotet, läka ozonlagret och få renare luft

Läs mer

Underlag till Länsstyrelsens sammanställning

Underlag till Länsstyrelsens sammanställning Bilaga 7 Underlag till Länsstyrelsens sammanställning 1(5) 1 Administrativa uppgifter Kommuner: Nyköping och Oxelösund År: 2010 Datum när planen antogs: 2012-XX-XX (Nyköping) och 2012-XX-XX (Oxelösund)

Läs mer

Avloppsinventering i Haninge kommun 2010 LINA WESTMAN

Avloppsinventering i Haninge kommun 2010 LINA WESTMAN Avloppsinventering i Haninge kommun 2010 LINA WESTMAN Sammanfattning Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund har under sommaren 2010 genomfört en inventering av enskilda avlopp i Haninge kommun. Syftet

Läs mer

Folkhälsopolitisk program för Beslutad av kommunfullmäktige 15 juni 2015, 85. Dnr KS

Folkhälsopolitisk program för Beslutad av kommunfullmäktige 15 juni 2015, 85. Dnr KS Folkhälsopolitisk program för 2015-2018 Beslutad av kommunfullmäktige 15 juni 2015, 85. Dnr KS2015.0118 Dokumenttyp: Program Dokumentet gäller för: Skövde kommun Diarienummer: KS2015.0118 Reviderad: Ej

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av miljömålssystemet. Dir. 2008:95. Beslut vid regeringssammanträde den 17 juli 2008

Kommittédirektiv. Översyn av miljömålssystemet. Dir. 2008:95. Beslut vid regeringssammanträde den 17 juli 2008 Kommittédirektiv Översyn av miljömålssystemet Dir. 2008:95 Beslut vid regeringssammanträde den 17 juli 2008 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare ska utreda och föreslå förändringar i miljömålssystemets

Läs mer