- ett nyhetsbrev om miljöfrågor. Årgång 1, nummer 3 Miljötillsynsnämnden i Höganäs kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "- ett nyhetsbrev om miljöfrågor. Årgång 1, nummer 3 Miljötillsynsnämnden i Höganäs kommun 2011-10-20"

Transkript

1 Miljönytt i Höganäs - ett nyhetsbrev om miljöfrågor Årgång 1, nummer 3 Miljötillsynsnämnden i Höganäs kommun Hösten är här med sina sprakande färger samtidigt som vädret visar sitt temperament. Det händer mycket på miljöavdelningen och inom miljötillsynsnämndens tillsynsområden. En ny avfallsförordning (SFS 2011:927) har trätt i kraft från och med den 9 augusti. Den innebär bland annat att regelverket kring transport av farligt avfall och avfall har förändrats. Även Livsmedelsverket har ändrat sin riskklassificering och därför behöver miljöavdelningen få in nya uppgifter av alla livsmedelsanläggningar i kommunen. Riskklassificeringen ligger till grund för vilka årsavgifter en verksamhet ska betala. Medarbetare på miljöavdelningen deltar också i arbetet med att genomföra en ortsanalys av orten Nyhamnsläge. Allt detta och mycket mer kan du läsa om i detta nummer! Höganäs Hamn Foto: Conny Jönsson

2 2 I dagens kommunikationssamhälle är det lätt, att viktig information drunknar i mediaflödet. Men genom att personligt informera om kommunens miljöarbete, är förhoppningen att miljötillsynsnämndens/ miljöavdelningens nyhetsbrev ger förståelse för arbetet med myndighetsutövning. Sedan årsskiftet ingår miljöavdelningen i den nya samhällsbyggnadsförvaltningen med ansvarsområden inom planering och utveckling, exploatering, genomförande, anläggning och drift samt tillsyn. Ett syfte vid bildandet av förvaltningen var just mer samordning och intern kommunikation för att bättre fullfölja våra uppdrag. Att utveckla samarbetet och hitta smidiga processer har högsta prioritet. Uppsikt och tillsyn inom miljöområdet kan ge viktiga signaler till det strategiska planeringsarbetet. Samtidigt är fysisk planering ett redskap för att uppnå miljömålen och för hållbar utveckling. Dialogen med medborgarna och olika aktörer är den bästa förutsättningen för ett bra samhällsbyggande. Det gäller såväl vid planering som inom tillsynsuppdraget. Målsättningen är ökad delaktighet, tydliga förankringsprocesser och delat ansvarstagande. Nu när vi står inför en färgsprakande höst, kommer jag att tänka på min miljöväckarklocka; Tyst vår av Rachel Carson från 60-talet. Tänk om vi inte hade ett aktivt miljöarbete Kerstin Nilermark / Samhällsbyggnadschef Miljönytt i Höganäs ges ut sex gånger per år Utgivningsplan 2011 Nr 1-20/5, Nr 2-20/8, Nr 3-20/10, Nr 4-20/12 Postadress Miljöavdelningen, Höganäs kommun, Höganäs Webbadress och mail Redaktion Miljöavdelningen Layout Ulrika Dagård Personal miljöavdelningen Arbetsområde/namn Nämndsekreterare Ulrika Dagård Livsmedelsinspektör Ulf Frick Miljöinspektör Maria Fänge Miljöinspektör Fredrik Gullberg Miljöinspektör Elisabeth Johansson Livsmedelsinspektör Eva Rosberg Miljöinspektör Max Sambergs Miljöchef Richard Åkesson Miljötillsynsnämndensledamöter : Ledamöter Ordförande Lars - Ivar Kahl (M) Vice ordförande Daniel Svensoon (M) Ordinarie Hans Grahn (M) Ordinarie Annika Elvefors (FP) Ordinarie Anita Bäck (KD) Ordinarie Malcolm Hansson (S) Ordinarie Per - Erik Lundberg (S) Ersättare Suzanne Erlandsson (M) Ersättare Katarina Ljungqvist (M) Ersättare Christina Örtendahl (M) Ersättare Mårten Wennerholm (FP) Ersättare Fredrik Johannesson (KD) Ersätare Ingvar Gunnarsson(MP) Ersättare Emma Wennerholm (V) Telefon/Mail Telefon/Mail

3 3 Snälla Snälla städmetoder städmetoder - - en ger ren glädje! Foto: Maria Fängeoto: Cecilia Snälla städmetoder innebär bland annat att inte använda starkare rengöringsmedel än vad som behövs för att städa. För några års sedan var den allmänna uppfattningen att det krävdes klorrengöringsmedel till det mesta. Den kunskapen är förlegad. Idag finns det många metoder som både är enkla och effektiva och som gör att det blir rent. Snälla metoder = Miljövänlig städning Det säljs årligen ton städ- och rengöringsmedel i Sverige. Det medför stora mängder miljö- och hälsoskadliga kemikalier i form av att starka rengöringsmedel släpps ut till reningsverken och i vår natur. Det sker helt i onödan! Att städa snällt, det vill säga miljövänligt, kostar inte mer och tar inte längre tid, snarare tvärtom. Med rätt städutrustning går det snabbare och det blir billigare och enklare. Samtidigt värnas miljön. Mikrofibertrasa En mikrofibertrasa kan användas till det mesta och innebär att man inte behöver använda kemikalier i städningen. Trasan används tillsammans med rent vatten och inget annant. Det finns allmänna trasor och särskilda trasor för damning eller fönster. Det finns också olika golvmoppar. Mikrofibertrasan fungerar utmärkt till fönster, speglar, diskbänk, hyllor, handfat och toalett. Den tar bort smuts och bakterier lika bra som om du har använt rengöringsmedel. Efter tvätt fungerar trasorna lika bra på nytt. Rengöringsmedel Om du använder städredskap av mikrofiber räcker det normalt med vanligt vatten. Om du ändå behöver rengöringsmedel använd milda varianter så som såpa, ättiksprit, citron- och vinsyra. Även vanligt

4 4 diskmedel tar lättare bort bakterier än riktigt skarpa medel med kalkupplösare. Behövs verkligen rengöringsmedel så välj miljömärkta alternativ. Bra produkter är Bra Miljöval eller Svanen. De innehåller inga hälsofarliga ämnen och ingredienserna är lättnedbrytbara. WWW: Läs mer om Snälla städmetoder : Foto: Maria Fänge Miljöstipendium 2011 Den 26 maj i år delade kommunfullmäktige ut Höganäs kommuns årliga miljöstipendium. I år gick priset till 6 elever som gick det sista året på Kullagymnasiets naturvetenskapliga - och tekniskaprogram. De fick pris för sina projektarbeten inom miljöoch energiområdet. Höganäs kommuns miljöstipendium instiftades 1996 för att stimulera företag, organisationer och enskilda till att aktivt medverka i kommunens miljöarbete. Stipendiet delas ut årligen och stipendiesumman är kronor. De kriterier som gäller för att bli aktuell som stipendiat, är att stipendiaten ska vara verksam i Höganäs kommun. Personen/ företaget/organisationen ska också ha gjort framträdande insatser inom miljöområdet års stipendiater Sara Andersson NV3A och Vilma Nyholm för projektet Förnybar energi, idag och i framtiden. Philip Lundblad TE3 för projektet Framtidens Energi. Alexander Christoffersson TE3 för projektet Framtidens hus. Oscar Bengtsson NV3A för projektet 6 olika energikällor, för- och nackdelar. Adam Jönsson för projektet Tjernobyl, kärnkraft och politik. WWW: Läs stipendiaternas arbeten: WWW: Läs Naturvårdsverkets nyhetsbrev om miljöövervakning:

5 5 Miljönytt i Höganäs Nya perspektiv på Nyhamnsläge Medarbetare på miljöavdelningen deltar för närvarande i en ortsanalys som samhällsbyggnadsförvaltningen, Höganäs kommun, genomför. En ortsanalys innebär att en kartläggning görs av en orts förutsättningar och utvecklingsmöjligheter. Analysen kan bland annat ligga till grund för det fysiska planeringsarbetet, men kan även fungera som underlag för annat förändringsarbete och fortsatta diskussioner. Kerstin Nilermark är samhällsbyggnadschef och leder arbetet på samhällsbyggnadsförvaltningen. Hon har lång erfarenhet av ortsanalyser från tidigare arbetsplatser. - Ortsanalysen främsta styrka ligger i delaktigheten och utvecklandet av dialogen, säger Kerstin Nilermark. - I arbetet med ortsanalysen för Nyhamnsläge arbetar tjänstemän från hela kommunen tillsammans med lokala representanter från Nyhamnsläge. - Arbetet blir verkligen tvärsektoriellt då personer med olika bakgrund och kunskaper samarbetar. Sammanlagt deltar ett 70 - tal personer. Deltagarna har delats upp i sju grupper och kommer, var för sig, närmare kartlägga områden som berör geografi, historia, landskap/grönstrukturer, funktioner, trafik och folkliv. Flygfoto över Nyhamnsläge från 1940

6 Foto: Ulrika Dagård Hamnen i Nyhamnsläge. I hamnen anordnas under sommarmånaderna välbesökta sillaftnar i hamnföreningens regi. Nyhamnsläge Nyhamnsläge ligger norr om Höganäs och har sina rötter i talet. Väg 111 går rakt igenom orten och delar samhället i två delar. I väster gränsar Nyhamnsläge mot Öresund. Stränderna är långa och här finns många tillfällen till bad. Idag finns servicehus, skola och livsmedelsbutik på orten. Bussförbindelserna är också goda. Allt detta gör Nyhamnsläge till en attraktiv bostadsort som Höganäs kommunen vill bygga ut. Varför ortsanalyser? Ortsanalysen av Nyhamnsläge kommer att besvara olika frågeställningar som berör ortens sociala, kulturella och fysiska förutsättningar. Att belysa det historiska perspektivet är viktigt för att skapa en förståelse för ortens framväxt och utveckling. En kartläggning av människors vardagliga aktiviteter är också betydelsefullt för att få kunskap om vilka behov människor på orten har. Hur tillgänglig är till exempel samhällsservicen och hur fungerar kommunikationerna? I Nyhamnsläge bor många äldre och för den gruppen är det angeläget att utforska trygghetsaspekter och möjligheter till att bo kvar i samhället. - Det vi på kommunen och samhällsbyggnadsförvaltningen vill genom att genomföra en ortsanalys, är att vi ska få ett bättre och systematiserat kunskapsunderlag om Nyhamnsläge. Vi vill helt enkelt veta hur vi ska ta till vara Nyhamnsläges särprägel, säger Kerstin Nilermark. - På så sätt kan vi effektivisera kommunens planeringsarbete för att kunna utveckla orten. Deltagande Ortsanalysen är en metod som ursprungligen har utvecklats i Norge. Fokus finns framförallt på deltagande. Deltagandeprocesser har aktualiserats i Sverige inom offentlig förvaltning de senaste trettio åren. Deltagande innebär att tjänstemän och politiker från statliga - och/eller regionala myndigheter och kommuner samverkar med lokala representanter i olika politiska frågor. Även intresseorganisationer brukar vara involverade. Syftet är framförallt att skapa ett bättre beslutsunderlag och att ge möjligheter till lokalsamhället att påverka och utöva inflytande på sin närmiljö. - Det känns mycket bra att vi redan i ett tidigt skedde får möjlighet att samarbeta med Nyhamnsborna och hämta in deras synpunkter, säger Kerstin Nilermark. - Positivt är också att vi kommer att kunna ta till vara på samhällsbyggnadsförvaltningens och kommunens tjänstemäns samlade kompetens. Ortsanalysen av Nyhamnsläge kommer att presenteras i en rapport som beräknas vara klar i mars Innan dess ska även en utställning av resultatet genomföras och allmänheten ska bjudas in till ett möte. Fakta Nyhamnsläge Län: Skåne län Kommun: Höganäs kommun Församling: Brunnby församling Folkmängd: Postort: Nyhamnsläge Postnummer: Kordinater: N, E 6

7 7 Miljöbron - en länk mellan akademin och företagen Miljöbron är en ideell organisation som erbjuder företag kostnadsfri hjälp att utveckla sitt miljö- och hållbarhetsarbete. Under sensommaren har organisationen startat upp sin verksamhet i Skåne. Organisationen finns också i Västra Götaland. Där har verksamheten funnits sedan Miljöbron Skånes regionkontor finns idag i Helsingborg, i Helsingborg Business Regions lokaler på Drottninggatan. Konkret innebär Miljöbrons verksamhetsidé att organisationen skapar kontakter mellan universitet/högskolor och arbetsgivare. Syftet är att studenter ska få möjlighet att genomföra reella projekt ute på företagen. På så sätt får studenter erfarenhet av arbetslivet, kontakter på en arbetsplats och möjlighet att praktiskt tillämpa sina kunskaper. Arbetsgivarna å sin sida får hjälp i sitt arbete med miljö- och hållbarhetsfrågor, får del av den senaste kunskapen inom området och kontakt med möjliga medarbetare. En win-win situation uppstår. - Eftersom vi är en ideell organisation finns det inget vinstintresse, förklarar Malin Planander, verksamhetsledare, Miljöbron Skåne. - Kontakterna mellan företagen och studenterna förmedlas helt kostnadsfritt. Vår egen finansiering sker genom externa projektmedel och externa finansiärer. Miljö och hållbar utveckling Miljöbron har valt att avgränsa projekten till ämnesområden som berör miljö och hållbar utveckling eftersom organisationens egen kompetens främst ligger inom de områdena. - Ändå har vi stor spännvid på våra projekt. Alltifrån hållbara energilösningar, framtagande av miljöprogram, juridik till väg- och vattenbyggnad, med mera, säger Malin Planander. - Vi vänder oss främst till små och medelstora företag eftersom det framförallt är de som behöver komma i kontakt med universitetens/ högskolornas studenter. Miljöbrons projekt kan ha varierande karaktär och kan sträcka sig över någon vecka till flera månader beroende på företagets och studentens önskemål och behov. Utformningen av ett projekt går ofta till så att en kontakt inleds med ett företag som vill ha hjälp med Foto: Ulrika Dagård Malin Planander, verksamhetsledare, Miljöbron, Skåne. att utföra ett uppdrag. Det kan till exempel vara att införa Miljödiplomering eller ett miljöledningssystem, eller något helt annat. Miljöbron hjälper sedan till att formulera ett projekt. Därefter länkas företaget ihop med en lämplig student med den rätta kunskapsprofilen. Projektet genomförs och sedan följer en utvärdering. - Utvärderingar är en viktig del av vår verksamhet. Och utvärderingarna visar att både studenter och företagen har haft stor nytta av projekten, avslutar Malin Planander. Kontakta Malin Planander:

8 8 Nya livsmedelsavgifter Foto: Jessica Kouzas I mitten av september fick alla livsmedelsföretag i Höganäs kommun brev från miljöavdelningen om det nya avgiftssystemet för livsmedelsverksamheter. I brevet fanns också en blankett där uppgifter om livsmedelsanläggningen ska fyllas i. Blanketten ska sedan skickas tillbaka till miljöavdelningen. De nya uppgifterna behövs eftersom Livsmedelsverket har ändrat modellen för hur årsavgiften räknas fram för livsmedelsanläggningar. Förutom Livsmedelsverkets ändringar kommer även kommunens timavgift för livsmedelstillsyn förändras. Den nya modellen kommer att innehålla tre delar som består av en riskmodul, en informationsmodul och en erfarenhetsmodul. Riskmodulen innebär att verksamheten bedöms efter vad som görs och vilken typ av livsmedel som hanteras. Bedömningar görs också av hur många konsumenter som nås av produkterna och om särskilt känsliga konsumentgrupper, så som barn eller allergiker, köper produkterna. Informationsmodulen innebär tillägg i form av tid. Tid för att miljöavdelningens personal ska kunna kontrollera informationen som ges till gästerna. Det vill säga den information som finns på förpackade livsmedel och på matsedeln. Erfarenhetsmodulen tar hänsyn till hur verksamheten sköts. Den nya modellen innebär att det finns tre olika nivåer A, B och C. Här finns möjlighet för företaget att tjäna pengar om reglerna för livsmedelshantering följs. Alla nya verksamheter läggs, enligt riktlinjer från Livsmedelsverket, i klass B. WWW: Läs om livsmedels - avgifterna:

9 9 Nytt på avfallsfronten Foto: Max Sambergs Hur ska vi lyckas leva upp till EU - direktivets andemening, att minska avfallet så långt som möjligt? Redan 2008 ville EU att allt avfall, i första hand, ska återanvänds och i andra hand materialåtervinnas. Om det inte går ska energin i avfallet tas tillvara innan det bortskaffas. Nu försöker Sverige få in EU:s tankegångar i den egna avfallslagstiftningen. Från och med den 9 augusti har en ny avfallsförordning (SFS 2011:927) trätt i kraft och fokus finns, i första hand, på industrin. Det som tidigare var restprodukter i industrin och kallades för avfall, har nu delats upp. En del av restprodukterna klassificeras numera som biprodukter och övrigt klassificeras som avfall. För allmänheten kommer det nya regelverket kring hur avfall och biprodukter ska hanteras inte innebära någon större förändring. För industrin får det däremot stor betydelse. Översyn av avfallsområdet Att den nya lagstiftningen främst berör industrin innebär att Sverige fortfarande har en bit kvar till att nå upp till idealet i EU:s avfallsdirektiv, om en nollvision för avfall. Det finns, bland annat, fortfarande frågor att lösa kring utformningen och ansvaret för hushållens avfall. Som enskild vill man ofta själv göra en insats för hållbar utveckling genom att minska avfallet. Men regelverket sätter ofta käppar i hjulet. Det är till exempel inte tillåtet att ta med sig en kasserad trästol från tippen och man får inte heller hämta slängda livsmedel från butikernas avfallskärl. Regeringen har tillsatt en särskild utredare som, bland annat, ska göra en allmän översyn av behandlingen av hushållens avfall. Uppdraget ska redovisas senast den 1 juni Förhoppningsvis leder det till att hushållen ytterligare kan bidra till att avfallsmängden i Sverige och i Europa minskar. Transport av farligt avfall och avfall Det nya regelverket har även inneburit en del förändringar när det gäller transport av farligt avfall och avfall. För företagare gäller att all transport av avfall generellt måste anmälas till Länsstyrelsen. Även om det bara rör sig om transport av ett enstaka batteri eller lysrör. Privatpersoner får däremot transportera sitt avfall utan att göra en anmälan. Vid större avfallsmängder måste även företagare söka tillstånd hos Länsstyrelsen. Ett tillstånd gäller i fem år för farligt avfall och tillsvidare för avfall. En skärpning i och med det nya regelverket är att företagare endast får transportera högst 100 kg eller högst 100 liter farligt avfall i egen regi utan att ansöka om tillstånd. En annan förändring är att den som samlar in, handlar eller mäklar med avfall ska anmäla det till Länsstyrelsen.

10 10 Vad gör miljöavdelningen? Vad gör miljöavdelningen? Foto: Cecilia Hagblom Miljöavdelningens personal, från vänster: Eva Rosberg, Max Sambergs, Richard Åkesson, Ulf Frick, Ulrika Dagård, Fredrik Gullberg, Elisabeth Johansson och Maria Fänge Miljöavdelningen i Höganäs kommun är från och med 2011 en avdelning i kommunens samhällsbyggnadsförvaltning. Miljötillsynsnämnden som är politiskt tillsatt är avdelningens uppdragsgivare. Miljötillsynsnämndens uppgift är att se till att alla medborgare i Höganäs kommun har en hälsosam och god livsmiljö, samt att skydda den yttre miljön genom tillsyn. I uppdraget ingår också att kommunicera kommunens miljö- och tillsynsarbete till kommuninvånarna och främja en god dialog. Miljötillsynsnämndens och miljöavdelningens verksamhet utgår från tillsynsplanen som uppdateras årligen. Tillsynsplanen föreskriver att vi regelbundet gör återkommande kontrollbesök hos olika verksamheter (skolor, förskolor) och företag. Vi tittar bland annat på hur livsmedel hanteras, hur avfall hanteras, vilka städrutiner som finns, hur försäljning av tobak sköts, med mera. Vi hanterar också klagomål och tar emot anmälningar och ansökningar inom, framförallt, följande områden: avlopp, såväl enskilt som kommunalt avfallshantering och nedskräpning innemiljö i bostäder och offentliga lokaler. kemikaliehantering livsmedelshantering och dricksvatten försäljning av tobak och receptfria läkemedel verksamheter som kan skada miljön, till exempel industrier och lantbruk

11 Vi genomför också återkommande mätningar av luftkvaliteten inom Höganäs kommuns tätort, genomför radonmätningar och tar badvattenprover vid badplatser under sommarmånaderna, med mera. Vår uppgift är också att försöka skapa en god dialog med kommunens invånare genom att informera och ge råd. På så sätt kan många problem förebyggas. Som en del i kommunikationsarbetet ger vi ut nyhetsbrevet Miljönytt i Höganäs som du läser just nu. Alla som är intresserade och berörda av vår verksamhet kan prenumerera på nyhetsbrevet. Mycket information finns också på webben. På miljöavdelningen arbetar åtta personer med miljö- och livsmedelsfrågor. 11 Dagvatten Foto: Victor Antier Dagvatten kallas allt vatten som uppstår vid regn och snösmältning. Men även tillfälligt framträngande grundvatten kallas för dagvatten. I Höganäs kommun är det VA-avdelningen/samhällsbyggnadsförvaltningen som är ansvarig för att dagvattnet har någonstans att ta vägen så att det inte uppstår översvämningar i bostadsområden och i stadsmiljön. ibos Ledningsnät I Höganäs finns separata ledningssystem för att leda bort dagvattnet, så att det inte orsakar översvämningar eller kommer till avloppsreningsverket och orsakar översvämning där. Dagvattnet kan ledas bort på flera olika sätt, via diken, kanaler och dammar (öppna system) eller i ledningar (slutna system). I Höganäs finns både öppna och slutna system. Det är de gallerförsedda brunnarna i gatan som samlar upp dagvattnet. När vattnet runnit ner i brunnen leds det vidare i ett rör (kulvert) eller i ett dike, till en mottagare (recipient). En mottagare kan vara en bäck, å eller havet. Det är havet som är den största mottagaren av dagvatten i Höganäs. Miljöpåverkan Eftersom dagvattnet inte renas utan leds obehandlat tillbaka till naturen påverkar dagvattnet miljön. Överhuvudtaget kan dagvatten benämnas som en diffus föroreningskälla. Föroreningsinnehållet beror på vilken markanvändning som finns i det aktuella området. Ofta innehåller dagvatten fosfor, kväve och tungmetaller. Därför är det viktigt att inte enskilda personer ytterligare förorenar dagvattnet. Att tvätta bilen på gatan eller på garageuppfarten är helt förkastligt. Eftersom då förs de kemiska medel som används vid biltvätt helt orenade ut i havet. Det är inte heller lämpligt att leda sitt takvatten till en före detta dricksvatten brunn som finns på den egna tomten, Dagvattnet kommer då i direkt kontakt med grundvattnet.

12 12 Elisabeth fascineras av kopplingen mellan människa, samhälle och miljö I varje nummer presenterar vi någon av miljöavdelningens personal eller någon av ledamöterna i miljötillsynsnämnden. Turen är nu kommen till Elisabeth Johansson, miljöinspektör på miljöavdelningen. Att kunna se helheten är viktigt i mitt jobb som miljöinspektör och att tycka om att arbeta med människor. Elisabeth Johansson Jag heter Elisabeth Johansson och är 30 år. Jag kommer från Ljungby kommun i Småland och är uppvuxen på en hästgård. Tack vare mina tidiga år på landet, har jag alltid varit intresserad av djur, natur och miljö. Därför visste jag tidigt att jag vill läsa biologi och arbeta med frågor som har miljöanknytning. Efter gymnasiet började jag läsa Naturresurs programmet vid Kalmar Högskola. Det fanns två inriktningar, en inriktad mot miljöteknik och en inriktad mot naturvård. Jag valde miljöteknisk inriktning. Ett val som jag är mycket nöjd med. Utbildningen var mycket bred med många praktiska moment. Jag tog examen 2004 och har jobbat som miljöinspektör sedan dess. I Höganäs kommun har jag arbetat sedan De områden som jag framförallt arbetar med är förorenad mark, luftövervakning och tillsyn på förskolor och skolor. Förorenad mark tycker jag är speciellt intressant, eftersom det är inom det området som kopplingen mellan, människa, samhälle och miljö blir väldigt tydlig. Alla faktorerna hänger ihop och måste betraktas som en helhet. Att kunna se helheten är viktigt i mitt jobb som miljöinspektör och att tycka om att arbeta med människor. Jag tycker om att inspirera andra. Det ger alltid en kick att förklara komplexa miljöproblem för någon som sedan verkligen agerar utifrån den nya kunskapen. Samtidigt kan det vara frustrerande när jag inte når fram till människor och det inte alls förstår vad mitt arbete går ut på. Men oftast går sådana saker att lösa och det handlar för det mesta om okunskap. Ledig tid umgås jag med min kille och med vänner. Jag gillar att vandra och i somras vandrade vi längs Kungsleden. Kungsleden går mellan Abisko och Hemavan i Norrbottens län. Nyligen har jag också tagit jägarexamen. Vill du prenumerera på Miljönytt i Höganäs? Kontakta Ulrika Dagård, miljöavdelningen via mail eller telefon: /

Miljönytt i Höganäs - ett nyhetsbrev om miljöfrågor

Miljönytt i Höganäs - ett nyhetsbrev om miljöfrågor - ett nyhetsbrev om miljöfrågor Årgång 1, nummer 2 2011-08-20 Miljötillsynsnämnden i Höganäs kommun Toppmurkla. Foto: Maria Fänge Sensommaren är i antågande vilket innebär att semesterdagarna är på väg

Läs mer

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna.

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna. Sammanfattning Arbetet med att ta fram lokala miljömål pågår för närvarande i Helsingborgs stad och en målsättning är att involvera olika målgrupper i processen med att ta fram dessa. Syftet med denna

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 1 (2) KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-09-18 VÄLKOMMEN Kommunfullmäktige i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-09-18, kl 18:30 Plats: Stadshuset, Sessionssalen Ledamot som är förhindrad

Läs mer

AVFALLSPLAN KARLSTADS KOMMUN

AVFALLSPLAN KARLSTADS KOMMUN AVFALLSPLAN KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Kommunfullmäktige den 16 oktober 2014 Ansvarig samt giltighetstid: Kommunledningskontoret 2014 2018 POLICY Uttrycker ett övergripande förhållningssätt. Policyn

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

Tillsyn och Miljömål - en idésamling

Tillsyn och Miljömål - en idésamling Tillsyn och Miljömål - en idésamling Tillsyn enligt miljöbalken som är styrd av miljökvalitetsmålen Rapport 5267 mars 2003 TILLSYN OCH MILJÖMÅL - EN IDÉSAMLING RAPPORT 5267 BESTÄLLNINGAR Ordertelefon:

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

VASTRA RAPPORT 6. På tal om vatten. Om vägen mot en hållbar vattenförvaltning

VASTRA RAPPORT 6. På tal om vatten. Om vägen mot en hållbar vattenförvaltning VASTRA RAPPORT 6 På tal om vatten Om vägen mot en hållbar vattenförvaltning 1 2 Redaktion Anna Jöborn, Ingela Danielsson och Hans Oscarsson Författare Lotta Andersson, Berit Arheimer, Sofia Kallner Bastviken,

Läs mer

INTERVJU MED VD OCH ORDFÖRANDE 3-5 AVFALL SVERIGES VERKSAMHET 8-12 AVFALL SVERIGES EKONOMI 14-15. Personal 23

INTERVJU MED VD OCH ORDFÖRANDE 3-5 AVFALL SVERIGES VERKSAMHET 8-12 AVFALL SVERIGES EKONOMI 14-15. Personal 23 Å R E T 2 0 1 1 I N N E H Å L L INTERVJU MED VD OCH ORDFÖRANDE 3-5 Aktuellt i omvärlden 6-7 AVFALL SVERIGES VERKSAMHET 8-12 AVFALL SVERIGES EKONOMI 14-15 AVFALL SVERIGEs UTVECKLINGssatsning 16-17 Rapporter

Läs mer

Miljöbron. - Effektstudie 2005. Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron.

Miljöbron. - Effektstudie 2005. Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron. Miljöbron - Effektstudie 2005 Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron. För frågor kontakta Infokus: Telefon: 031-711 45 80 E-post: info@infokus.se www.infokus.se

Läs mer

Lokalt arbete med miljömål

Lokalt arbete med miljömål Guide till Lokalt arbete med miljömål Guiden ska ge stöd och inspiration i det lokala arbetet med miljömål. Guiden riktar sig till dig som är kommunal miljöstrateg, men även till andra kommunala tjänstemän

Läs mer

2015-02-17. Fullmäktigehuset, rum 4317, plan 3, Sturegatan 40, Borås

2015-02-17. Fullmäktigehuset, rum 4317, plan 3, Sturegatan 40, Borås KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (3) 2015-02-17 Miljö- och konsumentnämndens sammanträden är öppna för allmänheten förutom i de delar som avser myndighetsutövning. Det gäller ärenden markerade med * Tid Tisdagen

Läs mer

Särskild satsning för minskad nedskräpning

Särskild satsning för minskad nedskräpning SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY SKRIVELSE: 2013-04-04 Ärendenr: NV-00704-11 Särskild satsning för minskad nedskräpning Slutredovisning av regeringsuppdrag 8, 2011 B ESÖK: STOCKHOLM -VALHALLAVÄGEN

Läs mer

Plan för försörjning av vatten och avlopp på landsbygden i Vara kommun 2012-2030

Plan för försörjning av vatten och avlopp på landsbygden i Vara kommun 2012-2030 Plan för försörjning av vatten och avlopp på landsbygden i Vara kommun 2012-2030 Antagen av kommunfullmäktige 2012-06-18 38 Reviderad av kommunfullmäktige 2014-12-15 65/14:2 Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Uppdrag att genomföra insatser för att förenkla för företagen på kommunal nivå

Uppdrag att genomföra insatser för att förenkla för företagen på kommunal nivå Dokumentnamn Dokumenttyp Datum Delrapport 31 mars 2012 Uppdrag att genomföra insatser Delrapportering 2012-03-30 för att förenkla för företagen på kommunal nivå regeringsuppdrag Diarienr/Projektnr Upprättad

Läs mer

Livsmedelsinspektörernas arbetssituation

Livsmedelsinspektörernas arbetssituation LANDSKAPSARKITEKTUR TRÄDGÅRD VÄXTPRODUKTIONSVETENSKAP Rapportserie Livsmedelsinspektörernas arbetssituation - en resultatsammanställning Katarina Horn af Rantzien Institutionen för Arbetsvetenskap, Ekonomi

Läs mer

Utvärdering av urinsortering och torrtoaletter i Tanums kommun

Utvärdering av urinsortering och torrtoaletter i Tanums kommun Utvärdering av urinsortering och torrtoaletter i Tanums kommun Stockholm Västra Götaland Skåne Utvärdering av urinsortering och torrtoaletter i Tanums kommun För mer information kontakta: Länsstyrelsen

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Ungdomars syn på sitt framtida boende och kommuners arbete med ungdomsinflytande inom hållbar stadsutveckling

Ungdomars syn på sitt framtida boende och kommuners arbete med ungdomsinflytande inom hållbar stadsutveckling 2012 Lunds Universitet Daniel Andersen, Johanna Hjerpe, Filip Jönsson, Ellen Lindblad, Lotta Nilbecker, Frida Simonson & Jonathan Weck Ungdomars syn på sitt framtida boende och kommuners arbete med ungdomsinflytande

Läs mer

att fastställa nämndens verksamhetsrapport för 2013

att fastställa nämndens verksamhetsrapport för 2013 1 (2) MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN Handläggare Datum Diarienummer Lars Wedlin 018-727 43 72 2014-03-19 2013-1933-AD Till miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde den 26 mars 2014 Adressat: Kommunfullmäktige

Läs mer

Rapport: 2015:03 Finansierad av Avfall Sverige ISSN 1103-4092. Goda exempel på avfallsförebyggande

Rapport: 2015:03 Finansierad av Avfall Sverige ISSN 1103-4092. Goda exempel på avfallsförebyggande Rapport: 2015:03 Finansierad av Avfall Sverige ISSN 1103-4092 Goda exempel på avfallsförebyggande FÖRORD Det finns inget avfall Avfall Sveriges vision säger egentligen allt om var fokus ska ligga inom

Läs mer

Funktionsnedsättning och arbete. Vad gör kommuner och landsting?

Funktionsnedsättning och arbete. Vad gör kommuner och landsting? Funktionsnedsättning och arbete Vad gör kommuner och landsting? Funktionsnedsättning och arbete Vad gör kommuner och landsting? Upplysningar om innehållet: Eva Thulin Skantze, eva.thulin.skantze@skl.se

Läs mer

Redovisning av fattade delegeringsbeslut

Redovisning av fattade delegeringsbeslut Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Tekniska förvaltningen Helena Pettersson,0550-881 05 helena.pettersson1@kristinehamn.se Datum 2014-03-19 Redovisning av fattade delegeringsbeslut Sammanfattning Nedanstående

Läs mer

VAD GÖR EN ELDSJÄL? LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR

VAD GÖR EN ELDSJÄL? LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR VAD GÖR EN ELDSJÄL? En studie av landsbygdsutvecklingen inom Kalmar län och eldsjälarnas roll i det lokala utvecklingsarbetet Meddelande 2004:05 Rapporten är framtagen

Läs mer

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5 Sammanfattning Syftet med det här projektet är att lära oss och förstå så mycket som möjligt om företagets marknad, organisation, administration och framtidsplaner och sedan göra en nulägesanalys utifrån

Läs mer

Verksamhetsplan. Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Verksamhetsplan. Miljö- och hälsoskyddsnämnden Verksamhetsplan Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2015 1 Förord Nämnden har det politiska ansvaret för kommunens miljö- och hälsoskyddsarbete. I detta uppdrag ligger att kombinera lagstadgad tillsyn med miljöstrategiskt

Läs mer

Vatten och avlopp En kartläggning av en nödvändig bransch.

Vatten och avlopp En kartläggning av en nödvändig bransch. Vatten och avlopp En kartläggning av en nödvändig bransch. Kajsa Bondesson, projektledare Per Vennström Ylva Andersson Henrik Romberg Fanny Gelotte VM-9 Blue Peak AB Verksamhet- och branschkompetens och

Läs mer

Alla vägar bär till Navet Malenagymnasiet blir kommunlägt PRIO: Skola i förändring

Alla vägar bär till Navet Malenagymnasiet blir kommunlägt PRIO: Skola i förändring Information från Sjöbo kommun #3 2013 I detta nummer: Alla vägar bär till Navet Malenagymnasiet blir kommunlägt PRIO: Skola i förändring Sjöbo - en plats för tillväxt. Varsågod! Sjöbomagasinet delas ut

Läs mer

HÖGRE KVALITET PÅ LIVSMEDEL I OFFENTLIGA KÖK KARTLÄGGNING AV UTVECKLINGSARBETE

HÖGRE KVALITET PÅ LIVSMEDEL I OFFENTLIGA KÖK KARTLÄGGNING AV UTVECKLINGSARBETE HÖGRE KVALITET PÅ LIVSMEDEL I OFFENTLIGA KÖK KARTLÄGGNING AV UTVECKLINGSARBETE Kartläggningen är gjord av MIND Research på uppdrag av Landsbygdsnätverket. Hösten 2013 Landsbygdsnätverket 551 82 Jönköping

Läs mer

Att utvärdera informationsinsatser inom renhållningsbranschen. RVF Utveckling 02:11 ISSN 1103-4092. RVF Utveckling

Att utvärdera informationsinsatser inom renhållningsbranschen. RVF Utveckling 02:11 ISSN 1103-4092. RVF Utveckling Att utvärdera informationsinsatser inom renhållningsbranschen RVF Utveckling 02:11 ISSN 1103-4092 RVF Utveckling RVF Utveckling 02:11 ISSN 1103-4092 RVF Service AB Tryck: Daleke Grafiska AB 2002 Upplaga:

Läs mer