- ett nyhetsbrev om miljöfrågor. Årgång 1, nummer 3 Miljötillsynsnämnden i Höganäs kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "- ett nyhetsbrev om miljöfrågor. Årgång 1, nummer 3 Miljötillsynsnämnden i Höganäs kommun 2011-10-20"

Transkript

1 Miljönytt i Höganäs - ett nyhetsbrev om miljöfrågor Årgång 1, nummer 3 Miljötillsynsnämnden i Höganäs kommun Hösten är här med sina sprakande färger samtidigt som vädret visar sitt temperament. Det händer mycket på miljöavdelningen och inom miljötillsynsnämndens tillsynsområden. En ny avfallsförordning (SFS 2011:927) har trätt i kraft från och med den 9 augusti. Den innebär bland annat att regelverket kring transport av farligt avfall och avfall har förändrats. Även Livsmedelsverket har ändrat sin riskklassificering och därför behöver miljöavdelningen få in nya uppgifter av alla livsmedelsanläggningar i kommunen. Riskklassificeringen ligger till grund för vilka årsavgifter en verksamhet ska betala. Medarbetare på miljöavdelningen deltar också i arbetet med att genomföra en ortsanalys av orten Nyhamnsläge. Allt detta och mycket mer kan du läsa om i detta nummer! Höganäs Hamn Foto: Conny Jönsson

2 2 I dagens kommunikationssamhälle är det lätt, att viktig information drunknar i mediaflödet. Men genom att personligt informera om kommunens miljöarbete, är förhoppningen att miljötillsynsnämndens/ miljöavdelningens nyhetsbrev ger förståelse för arbetet med myndighetsutövning. Sedan årsskiftet ingår miljöavdelningen i den nya samhällsbyggnadsförvaltningen med ansvarsområden inom planering och utveckling, exploatering, genomförande, anläggning och drift samt tillsyn. Ett syfte vid bildandet av förvaltningen var just mer samordning och intern kommunikation för att bättre fullfölja våra uppdrag. Att utveckla samarbetet och hitta smidiga processer har högsta prioritet. Uppsikt och tillsyn inom miljöområdet kan ge viktiga signaler till det strategiska planeringsarbetet. Samtidigt är fysisk planering ett redskap för att uppnå miljömålen och för hållbar utveckling. Dialogen med medborgarna och olika aktörer är den bästa förutsättningen för ett bra samhällsbyggande. Det gäller såväl vid planering som inom tillsynsuppdraget. Målsättningen är ökad delaktighet, tydliga förankringsprocesser och delat ansvarstagande. Nu när vi står inför en färgsprakande höst, kommer jag att tänka på min miljöväckarklocka; Tyst vår av Rachel Carson från 60-talet. Tänk om vi inte hade ett aktivt miljöarbete Kerstin Nilermark / Samhällsbyggnadschef Miljönytt i Höganäs ges ut sex gånger per år Utgivningsplan 2011 Nr 1-20/5, Nr 2-20/8, Nr 3-20/10, Nr 4-20/12 Postadress Miljöavdelningen, Höganäs kommun, Höganäs Webbadress och mail Redaktion Miljöavdelningen Layout Ulrika Dagård Personal miljöavdelningen Arbetsområde/namn Nämndsekreterare Ulrika Dagård Livsmedelsinspektör Ulf Frick Miljöinspektör Maria Fänge Miljöinspektör Fredrik Gullberg Miljöinspektör Elisabeth Johansson Livsmedelsinspektör Eva Rosberg Miljöinspektör Max Sambergs Miljöchef Richard Åkesson Miljötillsynsnämndensledamöter : Ledamöter Ordförande Lars - Ivar Kahl (M) Vice ordförande Daniel Svensoon (M) Ordinarie Hans Grahn (M) Ordinarie Annika Elvefors (FP) Ordinarie Anita Bäck (KD) Ordinarie Malcolm Hansson (S) Ordinarie Per - Erik Lundberg (S) Ersättare Suzanne Erlandsson (M) Ersättare Katarina Ljungqvist (M) Ersättare Christina Örtendahl (M) Ersättare Mårten Wennerholm (FP) Ersättare Fredrik Johannesson (KD) Ersätare Ingvar Gunnarsson(MP) Ersättare Emma Wennerholm (V) Telefon/Mail Telefon/Mail

3 3 Snälla Snälla städmetoder städmetoder - - en ger ren glädje! Foto: Maria Fängeoto: Cecilia Snälla städmetoder innebär bland annat att inte använda starkare rengöringsmedel än vad som behövs för att städa. För några års sedan var den allmänna uppfattningen att det krävdes klorrengöringsmedel till det mesta. Den kunskapen är förlegad. Idag finns det många metoder som både är enkla och effektiva och som gör att det blir rent. Snälla metoder = Miljövänlig städning Det säljs årligen ton städ- och rengöringsmedel i Sverige. Det medför stora mängder miljö- och hälsoskadliga kemikalier i form av att starka rengöringsmedel släpps ut till reningsverken och i vår natur. Det sker helt i onödan! Att städa snällt, det vill säga miljövänligt, kostar inte mer och tar inte längre tid, snarare tvärtom. Med rätt städutrustning går det snabbare och det blir billigare och enklare. Samtidigt värnas miljön. Mikrofibertrasa En mikrofibertrasa kan användas till det mesta och innebär att man inte behöver använda kemikalier i städningen. Trasan används tillsammans med rent vatten och inget annant. Det finns allmänna trasor och särskilda trasor för damning eller fönster. Det finns också olika golvmoppar. Mikrofibertrasan fungerar utmärkt till fönster, speglar, diskbänk, hyllor, handfat och toalett. Den tar bort smuts och bakterier lika bra som om du har använt rengöringsmedel. Efter tvätt fungerar trasorna lika bra på nytt. Rengöringsmedel Om du använder städredskap av mikrofiber räcker det normalt med vanligt vatten. Om du ändå behöver rengöringsmedel använd milda varianter så som såpa, ättiksprit, citron- och vinsyra. Även vanligt

4 4 diskmedel tar lättare bort bakterier än riktigt skarpa medel med kalkupplösare. Behövs verkligen rengöringsmedel så välj miljömärkta alternativ. Bra produkter är Bra Miljöval eller Svanen. De innehåller inga hälsofarliga ämnen och ingredienserna är lättnedbrytbara. WWW: Läs mer om Snälla städmetoder : Foto: Maria Fänge Miljöstipendium 2011 Den 26 maj i år delade kommunfullmäktige ut Höganäs kommuns årliga miljöstipendium. I år gick priset till 6 elever som gick det sista året på Kullagymnasiets naturvetenskapliga - och tekniskaprogram. De fick pris för sina projektarbeten inom miljöoch energiområdet. Höganäs kommuns miljöstipendium instiftades 1996 för att stimulera företag, organisationer och enskilda till att aktivt medverka i kommunens miljöarbete. Stipendiet delas ut årligen och stipendiesumman är kronor. De kriterier som gäller för att bli aktuell som stipendiat, är att stipendiaten ska vara verksam i Höganäs kommun. Personen/ företaget/organisationen ska också ha gjort framträdande insatser inom miljöområdet års stipendiater Sara Andersson NV3A och Vilma Nyholm för projektet Förnybar energi, idag och i framtiden. Philip Lundblad TE3 för projektet Framtidens Energi. Alexander Christoffersson TE3 för projektet Framtidens hus. Oscar Bengtsson NV3A för projektet 6 olika energikällor, för- och nackdelar. Adam Jönsson för projektet Tjernobyl, kärnkraft och politik. WWW: Läs stipendiaternas arbeten: WWW: Läs Naturvårdsverkets nyhetsbrev om miljöövervakning:

5 5 Miljönytt i Höganäs Nya perspektiv på Nyhamnsläge Medarbetare på miljöavdelningen deltar för närvarande i en ortsanalys som samhällsbyggnadsförvaltningen, Höganäs kommun, genomför. En ortsanalys innebär att en kartläggning görs av en orts förutsättningar och utvecklingsmöjligheter. Analysen kan bland annat ligga till grund för det fysiska planeringsarbetet, men kan även fungera som underlag för annat förändringsarbete och fortsatta diskussioner. Kerstin Nilermark är samhällsbyggnadschef och leder arbetet på samhällsbyggnadsförvaltningen. Hon har lång erfarenhet av ortsanalyser från tidigare arbetsplatser. - Ortsanalysen främsta styrka ligger i delaktigheten och utvecklandet av dialogen, säger Kerstin Nilermark. - I arbetet med ortsanalysen för Nyhamnsläge arbetar tjänstemän från hela kommunen tillsammans med lokala representanter från Nyhamnsläge. - Arbetet blir verkligen tvärsektoriellt då personer med olika bakgrund och kunskaper samarbetar. Sammanlagt deltar ett 70 - tal personer. Deltagarna har delats upp i sju grupper och kommer, var för sig, närmare kartlägga områden som berör geografi, historia, landskap/grönstrukturer, funktioner, trafik och folkliv. Flygfoto över Nyhamnsläge från 1940

6 Foto: Ulrika Dagård Hamnen i Nyhamnsläge. I hamnen anordnas under sommarmånaderna välbesökta sillaftnar i hamnföreningens regi. Nyhamnsläge Nyhamnsläge ligger norr om Höganäs och har sina rötter i talet. Väg 111 går rakt igenom orten och delar samhället i två delar. I väster gränsar Nyhamnsläge mot Öresund. Stränderna är långa och här finns många tillfällen till bad. Idag finns servicehus, skola och livsmedelsbutik på orten. Bussförbindelserna är också goda. Allt detta gör Nyhamnsläge till en attraktiv bostadsort som Höganäs kommunen vill bygga ut. Varför ortsanalyser? Ortsanalysen av Nyhamnsläge kommer att besvara olika frågeställningar som berör ortens sociala, kulturella och fysiska förutsättningar. Att belysa det historiska perspektivet är viktigt för att skapa en förståelse för ortens framväxt och utveckling. En kartläggning av människors vardagliga aktiviteter är också betydelsefullt för att få kunskap om vilka behov människor på orten har. Hur tillgänglig är till exempel samhällsservicen och hur fungerar kommunikationerna? I Nyhamnsläge bor många äldre och för den gruppen är det angeläget att utforska trygghetsaspekter och möjligheter till att bo kvar i samhället. - Det vi på kommunen och samhällsbyggnadsförvaltningen vill genom att genomföra en ortsanalys, är att vi ska få ett bättre och systematiserat kunskapsunderlag om Nyhamnsläge. Vi vill helt enkelt veta hur vi ska ta till vara Nyhamnsläges särprägel, säger Kerstin Nilermark. - På så sätt kan vi effektivisera kommunens planeringsarbete för att kunna utveckla orten. Deltagande Ortsanalysen är en metod som ursprungligen har utvecklats i Norge. Fokus finns framförallt på deltagande. Deltagandeprocesser har aktualiserats i Sverige inom offentlig förvaltning de senaste trettio åren. Deltagande innebär att tjänstemän och politiker från statliga - och/eller regionala myndigheter och kommuner samverkar med lokala representanter i olika politiska frågor. Även intresseorganisationer brukar vara involverade. Syftet är framförallt att skapa ett bättre beslutsunderlag och att ge möjligheter till lokalsamhället att påverka och utöva inflytande på sin närmiljö. - Det känns mycket bra att vi redan i ett tidigt skedde får möjlighet att samarbeta med Nyhamnsborna och hämta in deras synpunkter, säger Kerstin Nilermark. - Positivt är också att vi kommer att kunna ta till vara på samhällsbyggnadsförvaltningens och kommunens tjänstemäns samlade kompetens. Ortsanalysen av Nyhamnsläge kommer att presenteras i en rapport som beräknas vara klar i mars Innan dess ska även en utställning av resultatet genomföras och allmänheten ska bjudas in till ett möte. Fakta Nyhamnsläge Län: Skåne län Kommun: Höganäs kommun Församling: Brunnby församling Folkmängd: Postort: Nyhamnsläge Postnummer: Kordinater: N, E 6

7 7 Miljöbron - en länk mellan akademin och företagen Miljöbron är en ideell organisation som erbjuder företag kostnadsfri hjälp att utveckla sitt miljö- och hållbarhetsarbete. Under sensommaren har organisationen startat upp sin verksamhet i Skåne. Organisationen finns också i Västra Götaland. Där har verksamheten funnits sedan Miljöbron Skånes regionkontor finns idag i Helsingborg, i Helsingborg Business Regions lokaler på Drottninggatan. Konkret innebär Miljöbrons verksamhetsidé att organisationen skapar kontakter mellan universitet/högskolor och arbetsgivare. Syftet är att studenter ska få möjlighet att genomföra reella projekt ute på företagen. På så sätt får studenter erfarenhet av arbetslivet, kontakter på en arbetsplats och möjlighet att praktiskt tillämpa sina kunskaper. Arbetsgivarna å sin sida får hjälp i sitt arbete med miljö- och hållbarhetsfrågor, får del av den senaste kunskapen inom området och kontakt med möjliga medarbetare. En win-win situation uppstår. - Eftersom vi är en ideell organisation finns det inget vinstintresse, förklarar Malin Planander, verksamhetsledare, Miljöbron Skåne. - Kontakterna mellan företagen och studenterna förmedlas helt kostnadsfritt. Vår egen finansiering sker genom externa projektmedel och externa finansiärer. Miljö och hållbar utveckling Miljöbron har valt att avgränsa projekten till ämnesområden som berör miljö och hållbar utveckling eftersom organisationens egen kompetens främst ligger inom de områdena. - Ändå har vi stor spännvid på våra projekt. Alltifrån hållbara energilösningar, framtagande av miljöprogram, juridik till väg- och vattenbyggnad, med mera, säger Malin Planander. - Vi vänder oss främst till små och medelstora företag eftersom det framförallt är de som behöver komma i kontakt med universitetens/ högskolornas studenter. Miljöbrons projekt kan ha varierande karaktär och kan sträcka sig över någon vecka till flera månader beroende på företagets och studentens önskemål och behov. Utformningen av ett projekt går ofta till så att en kontakt inleds med ett företag som vill ha hjälp med Foto: Ulrika Dagård Malin Planander, verksamhetsledare, Miljöbron, Skåne. att utföra ett uppdrag. Det kan till exempel vara att införa Miljödiplomering eller ett miljöledningssystem, eller något helt annat. Miljöbron hjälper sedan till att formulera ett projekt. Därefter länkas företaget ihop med en lämplig student med den rätta kunskapsprofilen. Projektet genomförs och sedan följer en utvärdering. - Utvärderingar är en viktig del av vår verksamhet. Och utvärderingarna visar att både studenter och företagen har haft stor nytta av projekten, avslutar Malin Planander. Kontakta Malin Planander:

8 8 Nya livsmedelsavgifter Foto: Jessica Kouzas I mitten av september fick alla livsmedelsföretag i Höganäs kommun brev från miljöavdelningen om det nya avgiftssystemet för livsmedelsverksamheter. I brevet fanns också en blankett där uppgifter om livsmedelsanläggningen ska fyllas i. Blanketten ska sedan skickas tillbaka till miljöavdelningen. De nya uppgifterna behövs eftersom Livsmedelsverket har ändrat modellen för hur årsavgiften räknas fram för livsmedelsanläggningar. Förutom Livsmedelsverkets ändringar kommer även kommunens timavgift för livsmedelstillsyn förändras. Den nya modellen kommer att innehålla tre delar som består av en riskmodul, en informationsmodul och en erfarenhetsmodul. Riskmodulen innebär att verksamheten bedöms efter vad som görs och vilken typ av livsmedel som hanteras. Bedömningar görs också av hur många konsumenter som nås av produkterna och om särskilt känsliga konsumentgrupper, så som barn eller allergiker, köper produkterna. Informationsmodulen innebär tillägg i form av tid. Tid för att miljöavdelningens personal ska kunna kontrollera informationen som ges till gästerna. Det vill säga den information som finns på förpackade livsmedel och på matsedeln. Erfarenhetsmodulen tar hänsyn till hur verksamheten sköts. Den nya modellen innebär att det finns tre olika nivåer A, B och C. Här finns möjlighet för företaget att tjäna pengar om reglerna för livsmedelshantering följs. Alla nya verksamheter läggs, enligt riktlinjer från Livsmedelsverket, i klass B. WWW: Läs om livsmedels - avgifterna:

9 9 Nytt på avfallsfronten Foto: Max Sambergs Hur ska vi lyckas leva upp till EU - direktivets andemening, att minska avfallet så långt som möjligt? Redan 2008 ville EU att allt avfall, i första hand, ska återanvänds och i andra hand materialåtervinnas. Om det inte går ska energin i avfallet tas tillvara innan det bortskaffas. Nu försöker Sverige få in EU:s tankegångar i den egna avfallslagstiftningen. Från och med den 9 augusti har en ny avfallsförordning (SFS 2011:927) trätt i kraft och fokus finns, i första hand, på industrin. Det som tidigare var restprodukter i industrin och kallades för avfall, har nu delats upp. En del av restprodukterna klassificeras numera som biprodukter och övrigt klassificeras som avfall. För allmänheten kommer det nya regelverket kring hur avfall och biprodukter ska hanteras inte innebära någon större förändring. För industrin får det däremot stor betydelse. Översyn av avfallsområdet Att den nya lagstiftningen främst berör industrin innebär att Sverige fortfarande har en bit kvar till att nå upp till idealet i EU:s avfallsdirektiv, om en nollvision för avfall. Det finns, bland annat, fortfarande frågor att lösa kring utformningen och ansvaret för hushållens avfall. Som enskild vill man ofta själv göra en insats för hållbar utveckling genom att minska avfallet. Men regelverket sätter ofta käppar i hjulet. Det är till exempel inte tillåtet att ta med sig en kasserad trästol från tippen och man får inte heller hämta slängda livsmedel från butikernas avfallskärl. Regeringen har tillsatt en särskild utredare som, bland annat, ska göra en allmän översyn av behandlingen av hushållens avfall. Uppdraget ska redovisas senast den 1 juni Förhoppningsvis leder det till att hushållen ytterligare kan bidra till att avfallsmängden i Sverige och i Europa minskar. Transport av farligt avfall och avfall Det nya regelverket har även inneburit en del förändringar när det gäller transport av farligt avfall och avfall. För företagare gäller att all transport av avfall generellt måste anmälas till Länsstyrelsen. Även om det bara rör sig om transport av ett enstaka batteri eller lysrör. Privatpersoner får däremot transportera sitt avfall utan att göra en anmälan. Vid större avfallsmängder måste även företagare söka tillstånd hos Länsstyrelsen. Ett tillstånd gäller i fem år för farligt avfall och tillsvidare för avfall. En skärpning i och med det nya regelverket är att företagare endast får transportera högst 100 kg eller högst 100 liter farligt avfall i egen regi utan att ansöka om tillstånd. En annan förändring är att den som samlar in, handlar eller mäklar med avfall ska anmäla det till Länsstyrelsen.

10 10 Vad gör miljöavdelningen? Vad gör miljöavdelningen? Foto: Cecilia Hagblom Miljöavdelningens personal, från vänster: Eva Rosberg, Max Sambergs, Richard Åkesson, Ulf Frick, Ulrika Dagård, Fredrik Gullberg, Elisabeth Johansson och Maria Fänge Miljöavdelningen i Höganäs kommun är från och med 2011 en avdelning i kommunens samhällsbyggnadsförvaltning. Miljötillsynsnämnden som är politiskt tillsatt är avdelningens uppdragsgivare. Miljötillsynsnämndens uppgift är att se till att alla medborgare i Höganäs kommun har en hälsosam och god livsmiljö, samt att skydda den yttre miljön genom tillsyn. I uppdraget ingår också att kommunicera kommunens miljö- och tillsynsarbete till kommuninvånarna och främja en god dialog. Miljötillsynsnämndens och miljöavdelningens verksamhet utgår från tillsynsplanen som uppdateras årligen. Tillsynsplanen föreskriver att vi regelbundet gör återkommande kontrollbesök hos olika verksamheter (skolor, förskolor) och företag. Vi tittar bland annat på hur livsmedel hanteras, hur avfall hanteras, vilka städrutiner som finns, hur försäljning av tobak sköts, med mera. Vi hanterar också klagomål och tar emot anmälningar och ansökningar inom, framförallt, följande områden: avlopp, såväl enskilt som kommunalt avfallshantering och nedskräpning innemiljö i bostäder och offentliga lokaler. kemikaliehantering livsmedelshantering och dricksvatten försäljning av tobak och receptfria läkemedel verksamheter som kan skada miljön, till exempel industrier och lantbruk

11 Vi genomför också återkommande mätningar av luftkvaliteten inom Höganäs kommuns tätort, genomför radonmätningar och tar badvattenprover vid badplatser under sommarmånaderna, med mera. Vår uppgift är också att försöka skapa en god dialog med kommunens invånare genom att informera och ge råd. På så sätt kan många problem förebyggas. Som en del i kommunikationsarbetet ger vi ut nyhetsbrevet Miljönytt i Höganäs som du läser just nu. Alla som är intresserade och berörda av vår verksamhet kan prenumerera på nyhetsbrevet. Mycket information finns också på webben. På miljöavdelningen arbetar åtta personer med miljö- och livsmedelsfrågor. 11 Dagvatten Foto: Victor Antier Dagvatten kallas allt vatten som uppstår vid regn och snösmältning. Men även tillfälligt framträngande grundvatten kallas för dagvatten. I Höganäs kommun är det VA-avdelningen/samhällsbyggnadsförvaltningen som är ansvarig för att dagvattnet har någonstans att ta vägen så att det inte uppstår översvämningar i bostadsområden och i stadsmiljön. ibos Ledningsnät I Höganäs finns separata ledningssystem för att leda bort dagvattnet, så att det inte orsakar översvämningar eller kommer till avloppsreningsverket och orsakar översvämning där. Dagvattnet kan ledas bort på flera olika sätt, via diken, kanaler och dammar (öppna system) eller i ledningar (slutna system). I Höganäs finns både öppna och slutna system. Det är de gallerförsedda brunnarna i gatan som samlar upp dagvattnet. När vattnet runnit ner i brunnen leds det vidare i ett rör (kulvert) eller i ett dike, till en mottagare (recipient). En mottagare kan vara en bäck, å eller havet. Det är havet som är den största mottagaren av dagvatten i Höganäs. Miljöpåverkan Eftersom dagvattnet inte renas utan leds obehandlat tillbaka till naturen påverkar dagvattnet miljön. Överhuvudtaget kan dagvatten benämnas som en diffus föroreningskälla. Föroreningsinnehållet beror på vilken markanvändning som finns i det aktuella området. Ofta innehåller dagvatten fosfor, kväve och tungmetaller. Därför är det viktigt att inte enskilda personer ytterligare förorenar dagvattnet. Att tvätta bilen på gatan eller på garageuppfarten är helt förkastligt. Eftersom då förs de kemiska medel som används vid biltvätt helt orenade ut i havet. Det är inte heller lämpligt att leda sitt takvatten till en före detta dricksvatten brunn som finns på den egna tomten, Dagvattnet kommer då i direkt kontakt med grundvattnet.

12 12 Elisabeth fascineras av kopplingen mellan människa, samhälle och miljö I varje nummer presenterar vi någon av miljöavdelningens personal eller någon av ledamöterna i miljötillsynsnämnden. Turen är nu kommen till Elisabeth Johansson, miljöinspektör på miljöavdelningen. Att kunna se helheten är viktigt i mitt jobb som miljöinspektör och att tycka om att arbeta med människor. Elisabeth Johansson Jag heter Elisabeth Johansson och är 30 år. Jag kommer från Ljungby kommun i Småland och är uppvuxen på en hästgård. Tack vare mina tidiga år på landet, har jag alltid varit intresserad av djur, natur och miljö. Därför visste jag tidigt att jag vill läsa biologi och arbeta med frågor som har miljöanknytning. Efter gymnasiet började jag läsa Naturresurs programmet vid Kalmar Högskola. Det fanns två inriktningar, en inriktad mot miljöteknik och en inriktad mot naturvård. Jag valde miljöteknisk inriktning. Ett val som jag är mycket nöjd med. Utbildningen var mycket bred med många praktiska moment. Jag tog examen 2004 och har jobbat som miljöinspektör sedan dess. I Höganäs kommun har jag arbetat sedan De områden som jag framförallt arbetar med är förorenad mark, luftövervakning och tillsyn på förskolor och skolor. Förorenad mark tycker jag är speciellt intressant, eftersom det är inom det området som kopplingen mellan, människa, samhälle och miljö blir väldigt tydlig. Alla faktorerna hänger ihop och måste betraktas som en helhet. Att kunna se helheten är viktigt i mitt jobb som miljöinspektör och att tycka om att arbeta med människor. Jag tycker om att inspirera andra. Det ger alltid en kick att förklara komplexa miljöproblem för någon som sedan verkligen agerar utifrån den nya kunskapen. Samtidigt kan det vara frustrerande när jag inte når fram till människor och det inte alls förstår vad mitt arbete går ut på. Men oftast går sådana saker att lösa och det handlar för det mesta om okunskap. Ledig tid umgås jag med min kille och med vänner. Jag gillar att vandra och i somras vandrade vi längs Kungsleden. Kungsleden går mellan Abisko och Hemavan i Norrbottens län. Nyligen har jag också tagit jägarexamen. Vill du prenumerera på Miljönytt i Höganäs? Kontakta Ulrika Dagård, miljöavdelningen via mail eller telefon: /

PROTOKOLL MILJÖTILLSYNSNÄMNDEN

PROTOKOLL MILJÖTILLSYNSNÄMNDEN 1 (12) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Daniel Svensson (M) Hans Grahn (M) Per-Erik Lundberg (S) Anita Bäck (KD) Annica Elvefors (FP)

Läs mer

Miljönytt i Höganäs - ett nyhetsbrev om miljöfrågor

Miljönytt i Höganäs - ett nyhetsbrev om miljöfrågor - ett nyhetsbrev om miljöfrågor Årgång 1, nummer 2 2011-08-20 Miljötillsynsnämnden i Höganäs kommun Toppmurkla. Foto: Maria Fänge Sensommaren är i antågande vilket innebär att semesterdagarna är på väg

Läs mer

Steg för steg till en säker livsmedelsanläggning

Steg för steg till en säker livsmedelsanläggning Steg för steg till en säker livsmedelsanläggning Så här anmäler du registrering och ägarbyten Alla verksamheter som hanterar livsmedel ska senast 10 dagar före start registrera sig hos Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Läs mer

Ta hjälp av studenter Utveckla miljö- och hållbarhetsarbetet

Ta hjälp av studenter Utveckla miljö- och hållbarhetsarbetet Ta hjälp av studenter Utveckla miljö- och hållbarhetsarbetet I vår ges nya, unika möjligheter att få hjälp av studenter för att utveckla miljö- och hållbarhetsarbetet i ert företag. Studenterna besitter

Läs mer

Steg för steg till en säker livsmedelsanläggning.

Steg för steg till en säker livsmedelsanläggning. Steg för steg till en säker livsmedelsanläggning. Så här anmäler du registrering och ägarbyten Alla verksamheter som hanterar livsmedel ska senast 10 dagar före start registrera sig hos kommunens livsmedelsenhet.

Läs mer

Livsmedel. Information från miljöavdelningen. Tips och råd inför miljöavdelningens inspektion MILJÖAVDELNINGEN

Livsmedel. Information från miljöavdelningen. Tips och råd inför miljöavdelningens inspektion MILJÖAVDELNINGEN Livsmedel Information från miljöavdelningen Tips och råd inför miljöavdelningens inspektion MILJÖAVDELNINGEN Höganäs kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen 263 82 Höganäs Tel 042-33 72 84 Fax 042-33 77 55

Läs mer

UPPDRAG: AVLOPP. Toaletten - slasktratt eller sparbössa

UPPDRAG: AVLOPP. Toaletten - slasktratt eller sparbössa UPPDRAG: AVLOPP In till samhället fraktas nyttigheter i form av olika material, mat, bränsle och vatten. Resurserna används och blir avfall av olika slag: fasta sopor, vattensopor och sopor i gasform.

Läs mer

Ordförande hälsar nedanstående, närvarande välkomna till styrelsens första möte, och förklarar sammanträdet öppnat.

Ordförande hälsar nedanstående, närvarande välkomna till styrelsens första möte, och förklarar sammanträdet öppnat. 1 Styrelsen för Protokoll Föreningen Kommunala miljöchefer 2003-11-21 Plats: Miljöförvaltningen i Stockholm Tid: 2003-11-21, Kl 10.00-14.00 Närvarande: Ann-Britt Svedberg, ordförande Christer Persson Högni

Läs mer

Projektplan Stärk skyddet av kommunala dricksvattentäkter

Projektplan Stärk skyddet av kommunala dricksvattentäkter Projektplan Stärk skyddet av kommunala dricksvattentäkter Projektets organisation Styrgrupp Fastställd vid årsmötet 2015-XX-XX Arbetsgrupp Referensgrupp Dnr Uppdrag och mål Deltagare 2 Organisation Inledning

Läs mer

VA som i Vatten och Avlopp. Bekvämt, helt enkelt.

VA som i Vatten och Avlopp. Bekvämt, helt enkelt. VA som i Vatten och Avlopp. Bekvämt, helt enkelt. I den här broschyren vill vi ge dig sakliga besked om vad det innebär när Mälarenergi har ansvaret för vatten och avlopp hos dig. Vår syn på Vatten och

Läs mer

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi.

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Pub nr 2008:44 Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Vi hushållar med energin och använder den effektivt.

Läs mer

Svanenmärkning av Tryckerier. Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Tryckerier. Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Tryckerier Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info Tryckerier Varför Svanen? Fem enkla skäl Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet. Det spar inte bara tid och

Läs mer

LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL

LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL Den här lärarhandledningen ger dig som lärare kunskap om hur vattnets kretslopp fungerar och tips på hur du kan lägga upp lektionerna. I materialet får du och din

Läs mer

Regler för livsmedelsverksamhet. för dig som driver, ska starta eller överta ett livsmedelsföretag. orebro.se

Regler för livsmedelsverksamhet. för dig som driver, ska starta eller överta ett livsmedelsföretag. orebro.se Regler för livsmedelsverksamhet. för dig som driver, ska starta eller överta ett livsmedelsföretag orebro.se I den här broschyren kan du som vill starta, överta eller redan driver ett livsmedelsföretag,

Läs mer

Miljöförvaltningen Lunds kommun

Miljöförvaltningen Lunds kommun Här har jag lagt till 5 st gluggar och gjort dem svarta Miljöförvaltningen Lunds kommun Miljöförvaltningen vill med denna broschyr informera om vilken lagstiftning ni berörs av i enlighet med miljöbalken,

Läs mer

Innehållsförteckning. Strategi. Kommunens övergripande policy 4-6 Planering Konsumtion Transporter Energi Avfall Kemikalier Utbildning

Innehållsförteckning. Strategi. Kommunens övergripande policy 4-6 Planering Konsumtion Transporter Energi Avfall Kemikalier Utbildning version 22 jan 2004 2 Innehållsförteckning Sida Bakgrund 3 Strategi Kommunens övergripande policy 4-6 Planering Konsumtion Transporter Energi Avfall Kemikalier Utbildning Miljöledningssystem för kommunens

Läs mer

Information om dag- och dräneringsvatten

Information om dag- och dräneringsvatten Information om dag- och dräneringsvatten 1 Inledning I den här broschyren ges information om hur du på bästa sätt tar hand om dag- och dräneringsvatten för att minska risken för översvämning och skador

Läs mer

LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL

LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL Den här lärarhandledningen för åk 4-9 ger dig som lärare kunskap om hur vattnets kretslopp fungerar och tips på hur du kan lägga upp lektionerna. I materialet får

Läs mer

Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info HRK Varför Svanen? Fem enkla skäl: Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet.

Läs mer

Miljötillsyn Frösunda västra industriområde

Miljötillsyn Frösunda västra industriområde SOLNA STAD Miljökontoret RAPPORT 4/2004 Miljötillsyn Frösunda västra industriområde MILJÖKONTORET JUNI 2004 Rapport 4/2004 Ärende: MN/2004:117 Projektet utfört av: Charlotta Hedberg Malin Lidow John Sjöström

Läs mer

Version 1.0 2015-05-25

Version 1.0 2015-05-25 Version 1.0 2015-05-25 Innehåll Del 1: PRAKTISK INFORMATION... 1 1.1 Var finns utbildningen?... 1 1.2 Vilken utrustning behövs?... 1 1.3 Ska utbildningen genomföras enskilt eller i grupp?... 1 1.4 Hur

Läs mer

2013-09-18 Dnr: 2013/2493-BaUN- 028. Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se. Barn- och ungdomsnämnden

2013-09-18 Dnr: 2013/2493-BaUN- 028. Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se. Barn- och ungdomsnämnden Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) 2013-09-18 Dnr: 2013/2493-BaUN- 028 Barn- och ungdomsnämnden Nämndinitiativ- Lärare och elever har rätt till

Läs mer

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Ur vår miljöpolicy: "Miljöfrågorna är en självklar och viktig del av evenemanget och för våra samarbetspartners". Vårt miljöarbete tar sin utgångspunkt i

Läs mer

DISTANSUTBILDNING Miljö och V/A-teknik

DISTANSUTBILDNING Miljö och V/A-teknik DISTANSUTBILDNING Miljö och V/A-teknik Rent vatten är vårt viktigaste livsmedel och en förutsättning för en frisk natur. En utbildning i tiden för dig som vill jobba med vatten- och miljöfrågor. DISTANSUTBILDNING

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

CSR-policy. Socialt ansvar GRATIS HJÄLP I MATTE - 1 -

CSR-policy. Socialt ansvar GRATIS HJÄLP I MATTE - 1 - 2015-09-08 GRATIS HJÄLP I MATTE CSR-policy Mattecentrum är en ideell organisation som verkar för likvärdig kunskapsinhämtning i syfte att öka kunskaper i och stimulera intresset för matematik hos barn,

Läs mer

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Stockholms stad behöver hjälp De senaste 20 åren har Stockholms luft och vatten blivit mycket renare. Ändå är miljöfrågorna viktigare än någonsin. Alla

Läs mer

Tömning av enskilt avlopp - det här behöver du veta

Tömning av enskilt avlopp - det här behöver du veta Tömning av enskilt avlopp - det här behöver du veta En informationsfolder till dig som har tömning av enskilt avlopp i Gnesta kommun Din avloppsanläggning ska skydda miljön Anledningen till att vi har

Läs mer

Hållbar utveckling är

Hållbar utveckling är Hållbar utveckling är en samhällsutveckling som möter dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Hållbar utveckling består av flera ömsesidigt beroende

Läs mer

Du som hanterar livsmedel

Du som hanterar livsmedel Miljö- och hälsoskydd Du som hanterar livsmedel så här gör du med ditt avfall Vid all form av livsmedelshantering uppstår sopor, det vill säga avfall. För att påverkan på miljön ska bli så liten som möjligt

Läs mer

Innehåller snabb kylskåpsguide! 7 enkla tips på hur du kan hjälpa miljön

Innehåller snabb kylskåpsguide! 7 enkla tips på hur du kan hjälpa miljön Innehåller snabb kylskåpsguide! 7 enkla tips på hur du kan hjälpa miljön Stora resultat börjar med små steg i ditt hem Följ med på en kort tur genom ett helt vanligt hem. Efter besöket kommer du att kunna

Läs mer

Dagvattenseparering. Information om frånkoppling av dag- och dräneringsvatten från spillvattenledning

Dagvattenseparering. Information om frånkoppling av dag- och dräneringsvatten från spillvattenledning Dagvattenseparering Information om frånkoppling av dag- och dräneringsvatten från spillvattenledning Innehåll Kontaktpersoner för information... 2 Separering av dag- och dräneringsvatten från spillvatten...

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Avfall Sveriges. ståndpunkter

Avfall Sveriges. ståndpunkter Avfall Sveriges ståndpunkter BAKGRUND OCH UTGÅNGSPUNKTER FÖR STÅNDPUNKTERNA Avfall Sveriges ståndpunkter är det dokument som vägleder ställningstaganden och åtgärder för att utveckla avfallshanteringen

Läs mer

Grön Flagg skapar handlingskompetens och framtidstro genom att

Grön Flagg skapar handlingskompetens och framtidstro genom att Grön Flagg Är en del av ett internationellt nätverk Eco-Schools, som finns i 47 länder Startade 1996 i Sverige Grön Flagg-nätverket består av mer än 2000 skolor och förskolor! Grön Flagg skapar handlingskompetens

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden i Sjöbo kommun

Miljö- och byggnadsnämnden i Sjöbo kommun Miljö- och byggnadsnämnden i Sjöbo kommun Tillsyn på bilverkstäder 2006 Rapport nr 3/06 olika möjligheter nu olika möjligheter nu olika möjligheter nu olika möjligheter nu olika mö Inledning Inom ramen

Läs mer

VA-planering i Ljungby kommun. Antagen av kommunstyrelsen den 21 juni 2011 159

VA-planering i Ljungby kommun. Antagen av kommunstyrelsen den 21 juni 2011 159 VA-planering i Ljungby kommun Antagen av kommunstyrelsen den 21 juni 2011 159 LJUNGBY KOMMUN Tekniska kontoret 31 maj 2011 Detta projekt har medfinansierats genom statsstöd till lokala vattenvårdsprojekt

Läs mer

MILJÖ. Ta vara på framtiden

MILJÖ. Ta vara på framtiden MILJÖ Ta vara på framtiden 2 Miljöarbete angår det mig? Svaret på den frågan är Ja! Det handlar om luften vi andas, vattnet vi dricker, maten vi äter och naturen vi vistas i. För oss som lever nu och för

Läs mer

Strategi för att bidra till Giftfri miljö

Strategi för att bidra till Giftfri miljö Strategi för att bidra till Giftfri miljö Länsstyrelsens regleringsbrev: åtgärdsprogram i bred förankring i länet för att nå miljömålen Giftfri miljö prioriterat mål av Miljömålsrådet Syfte: Identifiera

Läs mer

Mål och åtgärder för miljöarbetet vid Malmö högskola 2009-2012

Mål och åtgärder för miljöarbetet vid Malmö högskola 2009-2012 Mah/förvaltning Sid 1(6) Mål och åtgärder för miljöarbetet vid Malmö högskola 2009-2012 Inledning Vid Malmö högskola bedrivs forskning, utbildning och samverkan inom miljöområdet. Genom denna s k indirekta

Läs mer

Vision och mål för landstingets miljöarbete, år 2013

Vision och mål för landstingets miljöarbete, år 2013 2012-10-15 1 (4) Vision och mål för landstingets miljöarbete, år 2013 Landstingets miljövision Landstinget ska medverka till en hållbar utveckling som innebär att östgöten, i nuvarande och kommande generationer,

Läs mer

Utbildningspaket Konsumtion

Utbildningspaket Konsumtion Utbildningspaket Konsumtion Hur och vad? Resurser Vi berättar om olika resurser och konsekvenserna av att vi använder dem. Hushållssopor Vi berättar om hushållssopor och vem som ansvarar för dem. Vad är

Läs mer

Egen kontroll i livsmedelsanläggningar Hur fungerar det?

Egen kontroll i livsmedelsanläggningar Hur fungerar det? Egen kontroll i livsmedelsanläggningar Hur fungerar det? 60 C 4 C MILJÖFÖRVALTNINGEN LUND EGEN KONTROLL I LIVSMEDELSANLÄGGNINGAR Enligt livsmedelslagstiftningen ansvarar livsmedelsföretagaren för att de

Läs mer

Tillsynsplan för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet 2015

Tillsynsplan för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet 2015 Tjänsteutlåtande Chef 2014-11-14 Anne-Charlotte Glantz 08-590 973 72 Dnr: anne-charlotte.glantz@upplandsvasby.se MHN/2014:78 10052 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Tillsynsplan för miljö- och hälsoskyddsnämndens

Läs mer

Varje. droppe. är värdefull. Hur mår vårt vatten? Hur får vi bra vatten?

Varje. droppe. är värdefull. Hur mår vårt vatten? Hur får vi bra vatten? Varje droppe är värdefull Hur mår vårt vatten? Hur får vi bra vatten? Vad använder du vatten till? Vatten är vår viktigaste naturresurs och vårt viktigaste livsmedel. Du använder vatten till mycket, till

Läs mer

Minnesanteckningar från miljöchefsträff (nätverksträff)

Minnesanteckningar från miljöchefsträff (nätverksträff) Minnesanteckningar från miljöchefsträff (nätverksträff) Den 27 maj 2015 i Ljungby Deltagare: Anders Karlsson, Ronneby kommun Anette Andersson, Tingsryds kommun Ann-Sofi Persson, Ljungby kommun Bertil Bengtsson,

Läs mer

Årsredovisning Miljö- och byggnämnd

Årsredovisning Miljö- och byggnämnd Årsredovisning Miljö- och byggnämnd Sammanfattning Miljö och bygg Ove Johansson, verksamhetschef "Vi är mycket stolta över att vi lyckades med nämndens mål för bra bemötande och tillgänglighet. Det gav

Läs mer

Vatten och avlopp på landsbygden

Vatten och avlopp på landsbygden Vatten och avlopp på landsbygden Innehåll Kontakta oss 2 Vatten- och avloppspolicy 3 Inledning 4 Om allmänt vatten och avlopp 4 Utbyggnad av allmänt VA på landsbygden 5 Områden som inte omfattas av utbyggnadsplanen

Läs mer

Egenkontroll Förskola och skola

Egenkontroll Förskola och skola Egenkontroll Förskola och skola Genom att ha en väl fungerande egenkontroll kan du som verksamhetsutövare visa hur du arbetar systematiskt för hälsosamma lokaler, där våra barn och ungdomar mår bra. Egenkontrollen

Läs mer

Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel.

Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel. 1 Miljöbalken SFS 1998:808 Tillämpning på tandklinikers verksamhet. Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel. 1 kap. Miljöbalkens mål Miljöbalken syftar

Läs mer

2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5. Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk. Processledare: Lisa Renander, GoEnterprise

2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5. Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk. Processledare: Lisa Renander, GoEnterprise 2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5 Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk 2012-06-01 2(9) Vattenbruket i Sverige är en liten näring trots att potentialen är betydande och

Läs mer

Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2011

Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2011 Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2011 FÖRETAGET verksamheten Hr Björkmans Entrémattor AB är ett privatägt företag som är till största del inriktat på uthyrning samt bytesservice

Läs mer

Välkommen till Torekovs reningsverk

Välkommen till Torekovs reningsverk Torekovsverket Välkommen till Torekovs reningsverk Torekovs avloppsreningsverk ligger i södra delen av Torekovs tätort och togs i drift på 1960-talet. Det byggdes senast ut 2001. Verket tar idag hand om

Läs mer

Hållbarhetsmål 2013-2015

Hållbarhetsmål 2013-2015 Dnr: LNU 2012/393 Regeldokument Hållbarhetsmål 2013-2015 Beslutat av Rektor Gäller från 2013-01-01 Beslutat av: Rektor Beslutsdatum: 121119 Dnr: LNU 2012/393 Hållbarhetsmål 2013-2015 Globala värden, såsom

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Egenkontroll enligt miljöbalken

Egenkontroll enligt miljöbalken Egenkontroll enligt miljöbalken Information från miljöförvaltningen Lund 2 oktober 2014 Annika Skoog 046-355270 annika.skoog@lund.se Egenkontroll ska förebygga ohälsa Egenkontrollen är ett verktyg för

Läs mer

Egenkontroll skolor Verksamhet Verksamhetens namn

Egenkontroll skolor Verksamhet Verksamhetens namn Miljö- och byggnadskontoret Egenkontroll skolor Verksamhet Verksamhetens namn Enkät egenkontroll Skickas till Miljö- byggnadskontoret 191 86 Sollentuna Fastighetsbeteckning Besöksadress Postnummer Ort

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt 21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt 21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Sida 1 av 5 Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt 21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) Anmälan insändes till: Öckerö kommun Plan-, bygg- och miljöenheten 475 80 ÖCKERÖ

Läs mer

Hur en slambrunn/slamavskiljare fungerar

Hur en slambrunn/slamavskiljare fungerar Hur en slambrunn/slamavskiljare fungerar Avloppsslam Slam bildas vid all rening av avloppsvatten. Beroende på typ av avlopp indelas avloppsvattnet upp i svartvatten (toaletter, bad-, disk- och tvättvatten)

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

Slutrapport för det lokala naturvårdsprojektet Naturvårdsprogram

Slutrapport för det lokala naturvårdsprojektet Naturvårdsprogram SLUTRAPPORT 2010-07-12 Länsstyrelsen i Skåne län Miljöavdelningen 205 15 Malmö Slutrapport för det lokala naturvårdsprojektet Naturvårdsprogram Projektets namn: Naturvårdsprogram Kontaktperson på kommunen:

Läs mer

Dessutom kommer tillhörande transporterna till och från bolaget att kvantifieras.

Dessutom kommer tillhörande transporterna till och från bolaget att kvantifieras. Bilaga 2 till samrådsunderlag Miljökonsekvensbeskrivning för Höganäs Sweden AB En miljökonsekvensbeskrivning kommer att utarbetas av Profu AB och Svensk MKB AB till den planerade ansökan. Miljökonsekvensbeskrivningen

Läs mer

På väg mot en hållbar framtid

På väg mot en hållbar framtid På väg mot en hållbar framtid Foto: Christiaan Dirksen % 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Region Skåne blir fritt från fossila bränslen

Läs mer

PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 2015-09-08 1 (5) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Péter Kovács (M) Anders Ståhl (M) Göran Bengtsson (M) Margareta Ölwe (M) Ulf Molin (C), 1:e vice ordförande Ros-Mari Paulsson (FP)

Läs mer

Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd

Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd 2014-03-20 Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd information och samverkan i vattenrådsverksamheten 2014 Innehåll Kontinuerliga möten... 4 Samverkan och Samråd Vattenmyndigheten... 4 Arbetsgrupp för

Läs mer

Informationen är framtagen i september 2013. Foto: Fotograf Fredrik

Informationen är framtagen i september 2013. Foto: Fotograf Fredrik MILJÖFRÅGOR R I TANDVÅRDEN D N Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som arbetar inom tandvården. Texten handlar om egenkontroll enligt miljöbalken och sanering av kvicksilverkontaminerade

Läs mer

Va Programmet i Norrtälje. Amelia Morey Strömberg

Va Programmet i Norrtälje. Amelia Morey Strömberg Va Programmet i Norrtälje Amelia Morey Strömberg 2 Bakgrund En viktig faktor för tillväxt i Norrtälje kommun är möjligheten att bosätta sig i tidigare fritidshusområden.. Människors behov av komfortabla

Läs mer

Information om dag- och dräneringsvatten

Information om dag- och dräneringsvatten Information om dag- och dräneringsvatten Information från Karlshamns kommun, VA-enheten din VA-leverantör I den här broschyren vill vi informera om hur fastighetsägaren kan ta hand om sitt dag- och dräneringsvatten

Läs mer

Skolor. Hälsoskyddsinfo 1:06 S

Skolor. Hälsoskyddsinfo 1:06 S Skolor Hälsoskyddsinfo 1:06 S Varför egenkontroll? Egenkontrollen är ett verktyg för att se om verksamheten lever upp till miljöbalkens grundläggande krav på resurshållning och hänsyn till hälsa och miljö.

Läs mer

Attraktiva arbetsplatser med miljön i fokus. Bengt Håkansson, Coor Service Management

Attraktiva arbetsplatser med miljön i fokus. Bengt Håkansson, Coor Service Management Attraktiva arbetsplatser med miljön i fokus Bengt Håkansson, Coor Service Management Coor Service Management - ledande aktören inom service management i Norden 3 Omsättning 2008 cirka 5 700 MSEK Medarbetare

Läs mer

Tillfällig hantering av livsmedel

Tillfällig hantering av livsmedel Tillfällig hantering av livsmedel Information från Miljö- och hälsoskyddsenheten Västra Mälardalens Myndighetsförbund (Uppdaterad juli 2012) Sommar i Arboga och Kungsör innebär både Karnevaler och Medeltidsdagar

Läs mer

Miljöengagemang och miljövanor i Jönköpings kommun 2011.

Miljöengagemang och miljövanor i Jönköpings kommun 2011. Vilka av följande anser du vara de två största miljöproblemen i kommunen? (Fråga.6) Kemikalieutsläpp och gifter i miljön 8 Ohållbar konsumtion och ökade avfallsmängder 0 Övergödning och utsläpp i vatten

Läs mer

MILJÖMÅL: GRUNDVATTEN AV GOD KVALITET

MILJÖMÅL: GRUNDVATTEN AV GOD KVALITET MILJÖMÅL: GRUNDVATTEN AV GOD KVALITET Lektionsupplägg: Rent vatten, tack! Lär er mer om grundvatten och låt eleverna, med hjälp av sina kunskaper och fantasi, konstruera en egen vattenrenare. Lärarinstruktion

Läs mer

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2013

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2013 hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2013 Om Agility Agility, ett företag med rötterna i marknader under utveckling, effektiviserar varuflödeskedjor i några av världens mest utmanande miljöer. örnsköldsvik

Läs mer

Forshaga - en attraktiv kommun

Forshaga - en attraktiv kommun Forshaga - en attraktiv kommun Strategi för tillväxt Fastställd av kommunfullmäktige 2013-08- 27, 82 Att öka attraktionskraften En kommun där medborgare och företag trivs och vill skapa sin framtid. En

Läs mer

Mötesplats social hållbarhet

Mötesplats social hållbarhet Mötesplats social hållbarhet Invigning 11 mars 2014 #socialhallbarhet Välkommen till Mötesplats social hållbarhet Cecilia Garme moderator Johan Carlson Generaldirektör, Folkhälsomyndigheten Ulrika Johansson

Läs mer

Rent vatten. Ett jobb för livet.

Rent vatten. Ett jobb för livet. Ett jobb för livet. Mitt liv. NSVA är en av nordvästra Skånes viktigaste stöttepelare. Rent vatten är både en nödvändighet och drivkraft i det moderna Sverige och det är vårt ansvar se till att det förblir

Läs mer

Utvecklingsplan 2015 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Antagen av förvaltningens ledningsgrupp 2014-12-15

Utvecklingsplan 2015 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Antagen av förvaltningens ledningsgrupp 2014-12-15 1 Utvecklingsplan 2015 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Antagen av förvaltningens ledningsgrupp 2014-12-15 2 Utvecklingsplan 2015 Förvaltningens uppdrag, mål och strategier Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

livsmedels Att starta livsmedelsverksamhet februari 2012

livsmedels Att starta livsmedelsverksamhet februari 2012 livsmedels INFORMATION februari 2012 FRÅN MILJÖKONTORET Att starta livsmedelsverksamhet Planerar du att starta ett företag i livsmedelsbranschen? Då krävs det att verksamheten och lokalen där du tänker

Läs mer

Återrapportering från Helsingborg kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Helsingborg kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 (9) Återrapportering från Helsingborg kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Slutrapport. Från. Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars

Slutrapport. Från. Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars Slutrapport Från Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 LUVG, Lokal Utveckling Västra Götaland... 3 Tema... 4 Målgrupp... 4 Organisation... 4 Medverkande... 5 Deltagare...

Läs mer

Gott, friskt och alltid till hands. i en kran nära dig. Värt att veta om vatten och avlopp i Örebro kommun. orebro.se

Gott, friskt och alltid till hands. i en kran nära dig. Värt att veta om vatten och avlopp i Örebro kommun. orebro.se Gott, friskt och alltid till hands. i en kran nära dig Värt att veta om vatten och avlopp i Örebro kommun orebro.se 1 Varje invånare i vår kommun använder ca 100 liter vatten varje dag. Det är dels dricksvatten,

Läs mer

Nyheter för dig med livsmedelsverksamhet

Nyheter för dig med livsmedelsverksamhet Nyheter för dig med livsmedelsverksamhet Ny metod för riskklassning av livsmedelsverksamheter 2012 1 av 6 Från och med 2012 börjar vi tillämpa Livsmedelsverkets nya vägledning för riskklassning. Det kan

Läs mer

Vanliga frågor för Röreviken m.fl.

Vanliga frågor för Röreviken m.fl. SAMHÄLLSBYGGNADS- FÖRVALTNINGEN TEKNISKA 22 augusti 2011 Vanliga frågor för Röreviken m.fl. Vi har sammanställt ett antal frågeställningar som berörd allmänhet tidigare haft vid liknande projekt. Allmänna

Läs mer

Krav på företagens Egenkontroll

Krav på företagens Egenkontroll Krav på företagens Egenkontroll enligt Miljöbalken Med denna handbok vill Miljökontoret i Höganäs hjälpa dig och ditt företag att leva upp till Miljöbalkens krav på egenkontroll. Kraven är omfattande men

Läs mer

~ -' KOMMUNSTRYRELSENS AU

~ -' KOMMUNSTRYRELSENS AU ... ± SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum TRANAs KOMMUN ~ -' KOMMUNSTRYRELSENS AU 2014-05-07 Sida 30 (35) 101 Dnr 175/12 Svar på motion om att Tranås kommun ska ansöka om att bli en ekokommun Annika

Läs mer

MiljösamverkanVärmland. Verksamhetsplan 2011

MiljösamverkanVärmland. Verksamhetsplan 2011 MiljösamverkanVärmland Verksamhetsplan 2011 Fastställt av styrgruppen den 9december 2010 1 Inledning Verksamheten ska genomsyras av det övergripande syftet med Miljösamverkan Värmland; vilket är att medverka

Läs mer

Information om dag- och dräneringsvatten.

Information om dag- och dräneringsvatten. Information om dag- och dräneringsvatten. Information från Mälarenergi - din VA-leverantör I den här broschyren vill vi informera om hur man på bästa sätt tar hand om sitt dag- och dräneringsvatten för

Läs mer

Handlingsplan 2008-2010

Handlingsplan 2008-2010 Handlingsplan 2008-2010 Länsbygderådet Uppsala 1 juni 2008 Delarna skapar helheten www.kennethnyberg.se Handlingsplan Huvudsyftet med handlingsplanen är att erhålla ett material som underlag för styrelsens

Läs mer

Granskning av internkontroll beträffande tillsynsplan och fakturering i Marks kommun

Granskning av internkontroll beträffande tillsynsplan och fakturering i Marks kommun Revisionsrapport Granskning av internkontroll beträffande tillsynsplan och fakturering i Marks kommun 2010-08-25 Erland Gustafsson Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...

Läs mer

I detta material läser du mer om hur du går tillväga för att starta din verksamhet och vad som är viktigt att tänka på.

I detta material läser du mer om hur du går tillväga för att starta din verksamhet och vad som är viktigt att tänka på. Är du intresserad av att starta ett företag i livsmedelsbranschen? Från 1 januari 2006 tillämpas EG-förordningar i Sverige och övriga EU som kräver att verksamheten och anläggningen godkänns eller registreras.

Läs mer

Plats och tid Sessionssalen Nya Rådhuset Kl. 15:00-16:00. Kristina Strömbeck Kardoud Projektledare. Ordförande... Nicklas Ljungström (MP)

Plats och tid Sessionssalen Nya Rådhuset Kl. 15:00-16:00. Kristina Strömbeck Kardoud Projektledare. Ordförande... Nicklas Ljungström (MP) Miljöutskottet Datum 2013-11-27 Plats och tid Sessionssalen Nya Rådhuset Kl. 15:00-16:00 Beslutande Nicklas Ljungström (MP) Ordförande Stefan Malmberg (S) Vice ordförande Sune Mårtensson (M) Ledamot Övriga

Läs mer

A Attraktiv kommun. Socialdemokraterna i Vallentuna Kommunplan 2012-2014. Mål Åtgärder Indikatorer Kommentarer. målsättning 1/3 år 2012

A Attraktiv kommun. Socialdemokraterna i Vallentuna Kommunplan 2012-2014. Mål Åtgärder Indikatorer Kommentarer. målsättning 1/3 år 2012 A Attraktiv kommun 1 Balans mellan antalet bostäder med olika upplåtelseformer Tillse att hyresrätter börjar byggas i kommunen Påbörja planeringen av nästa trygghetsboende Påbörja planläggning av studentlägenheter

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Franklin Eck (M) Kommunstyrelsens förvaltning

Franklin Eck (M) Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsens personalutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 13.30-15.35 15.35Beslutande Ledamöter Ulrika Landergren (FP), ordförande Franklin Eck (M), vice

Läs mer

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet Datum 2014-01-16 Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-10-20, 206 Kommunfullmäktige 2011-12-20, 152 Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2013-10-24, 154

Läs mer

Egenkontroll för livsmedelsbranschen. Bättre rutiner i din verksamhet

Egenkontroll för livsmedelsbranschen. Bättre rutiner i din verksamhet Egenkontroll för livsmedelsbranschen Bättre rutiner i din verksamhet Bättre koll med egenkontroll En god egenkontroll tjänar alla på. För dig som driver ett företag i livsmedelsbranschen leder egenkontroll

Läs mer

Taxa för kommunens offentliga kontroll av livsmedel

Taxa för kommunens offentliga kontroll av livsmedel Taxa för kommunens offentliga kontroll av livsmedel Godkänd av kommunfullmäktige den 30 november 2009, 166. Ändring i 11 samt timavgift och basmånad för indexuppräkning beslutad av kommunfullmäktige den

Läs mer

Miljöbalkens krav på Egenkontroll

Miljöbalkens krav på Egenkontroll Miljöbalkens krav på Egenkontroll - bättre rutiner i din verksamhet Väl fungerande rutiner ger bra förutsättningar för att fel på utrustning och felaktig hantering upptäcks innan allvarlig skada inträffar.

Läs mer

Sydsvensk regionbildning ideell förening

Sydsvensk regionbildning ideell förening Sydsvensk regionbildning ideell förening Anteckningar från styrelsemöte fredagen den 21 februari 2014 Mötet ägde rum i Konsthallen, Borgmästaregatan 17 i Karlskrona klockan 10-14.30. Närvarande: Landstinget

Läs mer