Regler för livsmedelsverksamhet. för dig som driver, ska starta eller överta ett livsmedelsföretag. orebro.se

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Regler för livsmedelsverksamhet. för dig som driver, ska starta eller överta ett livsmedelsföretag. orebro.se"

Transkript

1 Regler för livsmedelsverksamhet. för dig som driver, ska starta eller överta ett livsmedelsföretag orebro.se

2 I den här broschyren kan du som vill starta, överta eller redan driver ett livsmedelsföretag, hitta information om livsmedelslagstiftningen och Miljökontorets kontroll. Ett livsmedelsföretag kan exempelvis vara en korvvagn, en internetbutik, ett café, en restaurang eller en importör. Livsmedelsföretagarens ansvar Det är alltid ditt ansvar som livsmedelsföretagare att maten från din verksamhet är säker och rätt märkt, och att det som presenteras på till exempel en meny är det som faktiskt serveras. Du ska också se till att kraven i livsmedelslagstiftningen är uppfyllda. Därför måste du kontrollera verksamheten regelbundet, till exempel genom att mäta temperaturer i livsmedel, kontrollera att lokalen och dess inredning är tillräckligt rengjord, samt att personalen har rätt kunskaper inom livsmedelshygien. Behöver du få hjälp med hur en bra livsmedelsverksamhet ska bedrivas, kan du vända dig till den branschorganisationen som verksamheten tillhör. Många branschorganisationer har branschriktlinjer som visar hur man ska göra för att uppnå kraven i lagstiftningen. Branschriktlinjer finns för till exempel bagerier, butiker, gatukök och pizzerior. Miljökontorets livsmedelskontroll Miljökontoret består av tre enheter; miljöskydd, hälsoskydd och livsmedel. Det är vi på Miljökontorets livsmedelsenhet som kontrollerar livsmedelsverksamheterna i Örebro kommun. Kontrollerna gör inspektörerna från Miljökontoret oftast utan att informera om dem i förväg. Vid kontrollerna bedömer de om verksamheterna uppfyller livsmedelslagstiftningens krav inom olika kontrollområden, till exempel lokalens utformning, förvaring och hantering av livsmedel samt märkning. För att kunna utföra kontrollen behöver vi få tillträde till verksamhetens samtliga utrymmen och få möjlighet att ställa frågor till personalen om hur verksamheten bedrivs. Kontrollen ska även fungera som stöd och möjlighet för dig som företagare att få en bättre fungerande verksamhet. Efter Miljökontorets besök får du en skriftlig rapport där eventuella avvikelser från lagstiftningens krav tas upp. Vi publicerar även kontroll-

3 rapporten på Örebro kommuns webbplats orebro.se för att medborgarna enkelt ska kunna följa livsmedelskontrollen. Miljökontoret är en myndighet. Det innebär att nästan alla våra handlingar är offentliga. När någon hör av sig och till exempel vill veta resultatet från ett kontrollbesök, lämnar vi ut informationen om vi inte bedömer att den ska skyddas av sekretess. Livsmedelslagstiftningen Livsmedelslagstiftningen syfte är framför allt att livsmedel ska vara säkra och rätt märkta. Reglerna anger inte i detalj hur du ska göra, utan bara vad du ska uppnå. Det betyder att du kan göra på olika sätt för att uppfylla lagstiftningens krav. Hur du gör för att uppnå målen måste dock bygga på kunskap och du måste veta att det blir rätt. Det räcker inte med att säga: Så här har vi alltid gjort med maten och det är det ingen som har blivit sjuk av. Du måste kunna visa för Miljökontoret att du gör på rätt sätt och att det bygger på kunskap. Anmäl din verksamhet När du vill starta ett livsmedelsföretag, till exempel ett café, en korvvagn eller ett bageri, måste du anmäla din verksamhet till Miljökontoret. Kravet på anmälan om registrering gäller även dig som är mellanhand och distribuerar livsmedel, till exempel som matmäklare eller internetförsäljare. Anmälningsblanketten heter Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning, den hittar du på Örebro kommuns webbplats orebro.se. Miljökontoret behöver få in din anmälan om registrering senast 14 dagar innan du startar. Om verksamheten registreras får du ett brev om det, om den inte registreras meddelar vi dig det per telefon. Det som avgör om din verksamhet är ett livsmedelsföretag och ska registreras, är vad du gör i verksamheten och hur ofta. Efter att du har startat din verksamhet gör Miljökontorets livsmedelsenhet ett första förbokat kontrollbesök. Miljökontoret har en så kallad servicegaranti som innebär att du har rätt att få ditt första kontrollbesök inom två månader från att verksamheten startats.

4 Överta verksamhet eller ändra bolagsform Om du vill överta en befintlig livsmedelsverksamhet eller om du ändrar bolagsform ska du skicka en anmälan om registrering till Miljökontoret innan starten. Vissa verksamheter ska godkännas av Livsmedelsverket innan de får starta Slakterier, industrier och andra verksamheter som hanterar stora mängder animaliska livsmedel ska godkännas, inte registreras, innan de får starta. Om du vill starta en sådan verksamhet ska du lämna in en ansökan till Livsmedelsverket. Ansökningsblanketten hittar du på Livsmedelsverkets webbplats slv.se. Det är Livsmedelsverket som utför kontrollbesök på dessa typer av verksamheter. Förändra eller upphöra Om du vill ändra sortiment eller göra andra större förändringar, i din registrerade livsmedelsverksamhet, så ska du kontakta Miljökontoret. Förändringar kan påverka behovet av kontroll. Om verksamheten upphör ska du meddela detta till Miljökontoret. Då tar vi bort den ur vårt register och den ska inte längre kontrolleras.

5 Avgifter Registrering Miljökontoret tar ut en engångsavgift för registreringen som motsvarar kostnaden för en timmes arbetstid. Den kommunala timtaxan är fastställd av kommunfullmäktige. Miljökontoret kan ge dig besked om aktuell timtaxa. Årlig kontrollavgift När du startat verksamheten så får den en årlig kontrolltid, som påverkar hur stor den årliga kontrollavgiften blir. Kontrolltiden beror på vilka typer av livsmedel som hanteras och i vilken omfattning. Verksamhetens arbete med att utforma menyer och märka livsmedel påverkar också den årliga kontrolltiden. Om du sköter din verksamhet på ett bra sätt kan den årliga kontrolltiden och kontrollavgiften minska. Om du däremot missköter verksamheten kan Miljökontoret bedöma att mer kontrolltid behövs och då höjs den årliga avgiften. Tiden som ingår i avgiften ska täcka förberedelser, kontrollbesök och efterarbete och i vissa fall även provtagningar. Även om avgiften betalas årligen är det inte säkert att Miljökontoret besöker din verksamhet varje år. Extra kontroll Om vi måste följa upp brister eller klagomål som är befogade, tar vi ut en avgift för den tid som uppföljningen kräver.

6 Dricksvatten vårt viktigaste livsmedel Om du använder vatten från egen brunn/vattentäkt i följande verksamheter måste du i de flesta fall följa Livsmedelsverkets föreskrifter för dricksvatten: kommersiell verksamhet, till exempel café, restaurang, livsmedelsproduktion och uthyrning av stugor offentlig verksamhet, till exempel förskola, skola och vårdhem vattenverk som producerar mer än 10 m 3 dricksvatten per dygn vattenverk som försörjer fler än 50 personer med dricksvatten. I dessa fall ska verksamheten registreras hos Miljökontoret innan den startar. Om du har frågor, kontakta Miljökontoret eller läs vidare i Livsmedelsverkets vägledning till dricksvattenföreskrifterna på slv.se. Försäljning av folköl och tobak Miljökontoret är även tillsynsmyndighet för försäljning av folköl och tobak. Om du vill sälja folköl och/eller tobak ska du anmäla det till Miljökontoret. Du behöver inte anmäla folkölsförsäljning om du sedan tidigare har serveringstillstånd för starkare drycker. Anmälningsblanketten hittar du på vår webbplats orebro.se.

7 Receptfria läkemedel Vissa receptfria läkemedel får säljas på andra platser än apotek. Om du vill sälja receptfria läkemedel måste du först anmäla det till Läkemedelsverket. Miljökontoret kontrollerar sedan försäljningsstället så att lagstiftningen följs. Anmälningsblanketten och mer information om regler vid försäljning av receptfria läkemedel, finns på Läkemedelsverkets webbplats lakemedelsverket.se. Andra tillstånd och registreringar Det första du ska göra när du vill starta en verksamhet är att registrera ditt företag hos Bolagsverket och hos Skatteverket. Det gör du enklast på webbplatsen verksamt.se. Tänk på att din livsmedelsverksamhet även kan beröras av andra lagar än livsmedelslagstiftningen. Här följer exempel på sådant som du kan behöva anmäla/få tillstånd för: alkoholservering och försäljning av öl användning av gasolutrustning eller vedugn/kolgrill ventilationskontroll fettavskiljning gatuförsäljning och uteservering brandfarliga varor, köldmedier bygglov, VA-anslutning avfallshämtning, källsortering, farligt avfall returemballage För att få reda på om din verksamhet berörs, kontakta aktuella organisationer/myndigheter via kommunens servicecenter

8 Företagslots För att underlätta för dig som vill starta en ny livsmedelsverksamhet finns möjlighet att träffa kommunens företagslots. Då får du träffa oss från Miljökontoret och andra kommunala förvaltningar och aktörer som kan vara aktuella för din verksamhet. Vid mötet kan du exempelvis få information om lagstiftning och få de blanketter som krävs för att starta din verksamhet. Kontakta kommunens servicecenter, , om du vill veta mer om företagslotsen. Mer information Mer information om att bedriva livsmedelsverksamhet finner du på Örebro kommuns webbplats orebro.se. Har du fler frågor om livsmedelskontrollen är du alltid välkommen att kontakta oss på Miljökontoret via kommunens servicecenter på eller Information om branschriktlinjer finner du på Livsmedelsverkets webbplats slv.se. Där kan du även anmäla dig för en gratis prenumeration på nyhetsbrev för livsmedelsföretagare. Om du vill veta mer om andra tillstånd, till exempel för uteservering, kan du söka information på Örebro kommuns webbplats orebro.se eller kontakta kommunens servicecenter, Om du har frågor om försäljning av receptfria läkemedel, kontakta Läkemedelsverket eller Miljökontoret. Örebro kommun Miljökontoret orebro.se FOTO: FRAMSIDA, JOHAN ALP/SCANDINAV BILDBYRÅ. ÖVRIGA ÖREBRO KOMMUN. TRYCKERI: EDITA BOBERGS AB

Regler för livsmedelsverksamhet

Regler för livsmedelsverksamhet Foto: Ines Martinez Regler för livsmedelsverksamhet Ett informationshäfte för dig som driver, ska starta eller överta en livsmedelsverksamhet En livsmedelsverksamhet kan vara allt ifrån en stor industri

Läs mer

Steg för steg till en säker livsmedelsanläggning

Steg för steg till en säker livsmedelsanläggning Steg för steg till en säker livsmedelsanläggning Så här anmäler du registrering och ägarbyten Alla verksamheter som hanterar livsmedel ska senast 10 dagar före start registrera sig hos Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Läs mer

Steg för steg till en säker livsmedelsanläggning.

Steg för steg till en säker livsmedelsanläggning. Steg för steg till en säker livsmedelsanläggning. Så här anmäler du registrering och ägarbyten Alla verksamheter som hanterar livsmedel ska senast 10 dagar före start registrera sig hos kommunens livsmedelsenhet.

Läs mer

Nya regler för enklare företagande. Information till företagare som hanterar livsmedel. Registrerad

Nya regler för enklare företagande. Information till företagare som hanterar livsmedel. Registrerad Nya regler för enklare företagande Information till företagare som hanterar livsmedel Registrerad Livsmedelsverket dec 2009 Box 622, 751 26 UPPSALA Grafisk form: Maj Olausson Illustration: Olle Engqvist

Läs mer

Rådgivning inom livsmedelskontrollen

Rådgivning inom livsmedelskontrollen Rådgivning inom livsmedelskontrollen FÖR FÖRETAGARE 2 Inledning I våra möten med er livsmedelsföretagare ser vi att det finns efterfrågan på mer rådgivning och information från kontrollmyndigheterna. Samtidigt

Läs mer

livsmedels Att starta livsmedelsverksamhet februari 2012

livsmedels Att starta livsmedelsverksamhet februari 2012 livsmedels INFORMATION februari 2012 FRÅN MILJÖKONTORET Att starta livsmedelsverksamhet Planerar du att starta ett företag i livsmedelsbranschen? Då krävs det att verksamheten och lokalen där du tänker

Läs mer

PERSONAL GÄSTER. Liten handbok FÖR DIG SOM SERVERAR OCH SÄLJER LIVSMEDEL, FOLKÖL, TOBAK OCH RECEPTFRIA LÄKEMEDEL

PERSONAL GÄSTER. Liten handbok FÖR DIG SOM SERVERAR OCH SÄLJER LIVSMEDEL, FOLKÖL, TOBAK OCH RECEPTFRIA LÄKEMEDEL PERSONAL GÄSTER Liten handbok FÖR DIG SOM SERVERAR OCH SÄLJER LIVSMEDEL, FOLKÖL, TOBAK OCH RECEPTFRIA LÄKEMEDEL HUR VAR DET NU IGEN? Du kanske redan känner till vilka regler som gäller för dig som säljer

Läs mer

Sju frågor och lika många svar om miljöförvaltningens avgifter INFORMATION TILL FÖRETAG SOM HANTERAR LIVSMEDEL. Miljöförvaltningen

Sju frågor och lika många svar om miljöförvaltningens avgifter INFORMATION TILL FÖRETAG SOM HANTERAR LIVSMEDEL. Miljöförvaltningen Sju frågor och lika många svar om miljöförvaltningens avgifter INFORMATION TILL FÖRETAG SOM HANTERAR LIVSMEDEL Miljöförvaltningen Sju vanliga frågor och svar Funderar du ibland på hur vi på miljöförvaltningen

Läs mer

Registrering och godkännande av livsmedelsanläggningar

Registrering och godkännande av livsmedelsanläggningar Vägledning till kontrollmyndigheter m.fl. Registrering och godkännande Ersätter: 2013-11-29 Innehåll 1 Inledning... 4 1.1 Syftet med vägledningen... 4 2 Livsmedelsföretag... 5 2.1 Begreppet livsmedelsföretag...

Läs mer

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 1 (11) Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 Uppdaterad: (se markering i marginal) 2013-06-11 2013-06-18 Innehåll Allmänna frågor...3 1. Vart ska man vända sig

Läs mer

GRANSKNINGSRAPPORT. Miljönämndens inspektionsverksamhet. Projektledare: Olof Hammar. Beslutad av revisorskollegiet 2012-01-25

GRANSKNINGSRAPPORT. Miljönämndens inspektionsverksamhet. Projektledare: Olof Hammar. Beslutad av revisorskollegiet 2012-01-25 GRANSKNINGS Miljönämndens inspektionsverksamhet Projektledare: Olof Hammar Beslutad av revisorskollegiet 2012-01-25 RAPP3miljönämndens_inspektionsverksamhet Postadress: Stadshuset, 205 80 Malmö Besöksadress:

Läs mer

Anvisningar till rapportering av livsmedelskontrollen 2016 För lokala kontrollmyndigheter och Livsmedelsverket

Anvisningar till rapportering av livsmedelskontrollen 2016 För lokala kontrollmyndigheter och Livsmedelsverket Anvisningar till rapportering av livsmedelskontrollen 2016 För lokala kontrollmyndigheter och Livsmedelsverket Fastställd: 2015-05-07 Innehåll 1 Inledning... 4 2 Bakgrund... 4 3 Information till läsare

Läs mer

Fastställande av ny taxa för offentlig kontroll av livsmedel

Fastställande av ny taxa för offentlig kontroll av livsmedel Fastställande av ny taxa för offentlig kontroll av livsmedel Behandling Ny taxa för offentlig kontroll av livsmedelsverksamheter föreligger, för fastställande av kommunfullmäktige december 2013. Kommunernas

Läs mer

Företagarguide MAJ 2014 DEMOUPPLAGA

Företagarguide MAJ 2014 DEMOUPPLAGA Företagarguide DEMOUPPLAGA MAJ 2014 Foto: Sam Murad/TS Produktion Innehåll Företagande 4 Etablering 5 Starta och driva företag 6 Campus Telge 7 Evenemang 8 Serveringstillstånd 9 Markupplåtelse 10 Bygglov

Läs mer

Effektiv dialog. Tips för bättre kontakt mellan företag och myndigheter

Effektiv dialog. Tips för bättre kontakt mellan företag och myndigheter Effektiv dialog Tips för bättre kontakt mellan företag och myndigheter Sid 2 Lantbrukarnas Riksförbund De gröna näringarnas verksamheter styrs av många olika regler, obligatoriska och frivilliga. Dessa

Läs mer

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Servicebostad - VAD ÄR DET? Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter

Läs mer

Riktlinjer för alkoholservering (serveringstillstånd) samt försäljning av folköl

Riktlinjer för alkoholservering (serveringstillstånd) samt försäljning av folköl Riktlinjer för alkoholservering (serveringstillstånd) samt försäljning av folköl Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/Datum Gäller från datum Riktlinjer Riktlinjer för alkoholservering (serveringstillstånd)

Läs mer

Livsmedelskontroll - vårt uppdrag

Livsmedelskontroll - vårt uppdrag Livsmedelskontroll - vårt uppdrag Utbildningsmaterial från Livsmedelsverket - grundkunskaper om livsmedelskontroll Livsmedelsverket, oktober 2014 ISBN: 978 91 7714 2342 4 Layout: Merethe Andersen Foto:

Läs mer

Vägledning till kontrollmyndigheter m.fl. kontrolltid. Fastställd: 2013-11-29 av enhetschefen för kontrollstödsenheten Ersätter: 2011-08-25

Vägledning till kontrollmyndigheter m.fl. kontrolltid. Fastställd: 2013-11-29 av enhetschefen för kontrollstödsenheten Ersätter: 2011-08-25 Vägledning till kontrollmyndigheter m.fl. Riskklassning av livsmedelsanläggningar och beräkning av kontrolltid Ersätter: 2011-08-25 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Syftet med vägledningen... 3 2 Begrepp

Läs mer

HANDBOK FÖR FÖRETAGANDE. Tips för dig som driver företag i Sigtuna kommun

HANDBOK FÖR FÖRETAGANDE. Tips för dig som driver företag i Sigtuna kommun HANDBOK FÖR FÖRETAGANDE Tips för dig som driver företag i Sigtuna kommun 1 Sigtuna en företagarkommun Företagsamheten i Sigtuna kommun blomstrar. Under 2012 startade över 400 nya företag i kommunen. Sigtuna

Läs mer

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 1 (13) Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 Uppdaterad: (vilka frågor som är nya eller har uppdaterats markeras i vänstermarginalen) 2013-06-11 2013-06-18 2013-07-19

Läs mer

Betalningsföreläggande och handräckning

Betalningsföreläggande och handräckning Betalningsföreläggande och handräckning Betalningsföreläggande och handräckning Har du lånat ut pengar som du inte får tillbaka? Får du inte betalt för en faktura? Flyttar inte din uppsagda hyresgäst?

Läs mer

Avgifter i livsmedelskontrollen

Avgifter i livsmedelskontrollen 2015:17 Avgifter i livsmedelskontrollen Förslag på en mer effektiv avgiftsfinansiering MISSIV DATUM DIARIENR 2015-06-17 2014/158-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2014-09-11 L2014/2278/DL Regeringen Näringsdepartementet

Läs mer

Uppgifter om företaget Företagets alternativt företagarens fullständiga namn

Uppgifter om företaget Företagets alternativt företagarens fullständiga namn Anmälan/Ansökan om registrering/godkännande av livsmedelsanläggning Samhällsbyggnadsförvaltningen Anmälan avser ett av följande tre alternativ Ny livsmedelsanläggning Ägarbyte Datum för ägarbyte: Ange

Läs mer

Vad gäller för tillfälliga boenden?

Vad gäller för tillfälliga boenden? Vad gäller för tillfälliga boenden? En informationsbroschyr från miljö- och hälsoskyddsförvaltningen för dig som funderar på att starta eller redan bedriver verksamhet med tillfälligt boende. 1 Senast

Läs mer

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen TRANSPORTS A-KASSA Det här är arbetslöshetsförsäkringen Arbetslöshetsförsäkringen är en försäkring som gäller för alla personer som arbetar eller har arbetat

Läs mer

Granskning av livsmedelstillsyn

Granskning av livsmedelstillsyn Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober/november 2013 Granskning av livsmedelstillsyn Sundbybergs stad Innehåll 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 3 2.1 Bakgrund... 3 2.2 Syfte...

Läs mer

Hitta ditt nya arbete genom oss

Hitta ditt nya arbete genom oss Hitta ditt nya arbete genom oss Välkommen till Arbetsförmedlingen Här hittar du information om vad vi på Arbetsförmedlingen kan göra för dig och vad som är bra att tänka på när du precis har börjat söka

Läs mer

Egenkontrollprogram för tobaksförsäljning

Egenkontrollprogram för tobaksförsäljning Egenkontrollprogram för tobaksförsäljning 12 c tobakslagen (1993:581) Värt att veta om egenkontrollprogram Du som tänker sälja tobaksvaror till konsumenter ska utöva egenkontroll över att försäljningen

Läs mer

Egenkontrollprogram för försäljning av folköl

Egenkontrollprogram för försäljning av folköl Egenkontrollprogram för försäljning av folköl 5 kap. 5 4 st., 8 kap. 8 4 st. alkohollagen (2010:1622) Värt att veta om egenkontrollprogram Du som tänker sälja folköl till konsumenter ska själv kontrollera

Läs mer