Miljönytt i Höganäs - ett nyhetsbrev om miljöfrågor

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljönytt i Höganäs - ett nyhetsbrev om miljöfrågor"

Transkript

1 - ett nyhetsbrev om miljöfrågor Årgång 1, nummer Miljötillsynsnämnden i Höganäs kommun Toppmurkla. Foto: Maria Fänge Sensommaren är i antågande vilket innebär att semesterdagarna är på väg att avslutas och skolstarten står för dörren. Barn och ungdomar återvänder till skola och förskola. I detta nummer kan du bland annat läsa om vad vi på miljöavdelningen arbetar med när det gäller tillsyn av förskolor och skolor. Du kan också läsa om vårt arbete med tobakstillsyn och det samarbete vi har inlett med kommunens ungdomssamordnare. Vidare har vi en exklusiv intervju med vår egen avloppsexpert Max Sambergs som reflekterar över små avlopp.

2 De allra flesta sköter sig alldeles utmärkt Då jag pratar med kommuninnevånare om vår verksamhet så får jag nästan alltid kommentaren att det är ni som stänger kommunens restauranger eller pizzerior. Jag brukar svarar med att detta är bara en del av vår verksamhet och är följden av att folk inte följer de lagar och förordningar som finns. Men de allra flesta sköter sig alldeles utmärkt. Fullmäktige i kommunen har antagit en VA-översikt (VA= vatten och avlopp). Den beskriver på vilket sätt vi tar hand om hushållens avlopp, dvs. hur många som är anslutna till kommunens reningsverk, vilka som har egen godkänd rening och övriga. I en kommun som vår, omgiven av 2/3 vatten, så är det viktigt att vi tar hand om vårt avloppsvatten på ett bra sätt. VAöversikten är ett första steg mot detta. Enligt min mening bör den snarast kompletteras med en detaljerad tidsplan för utbyggnad. I detta nummer kan ni även läsa att vi besöker kommunens alla kök i skolor och förskolor. Det är helt logiskt att även de inom kommunens verksamhet får information om livsmedelshantering, m.m. Vi vill ju inte att våra barn och ungdomar skall råka illa ut. Lars-Ivar Kahl ordf. i miljötillsynsnämnden Miljönytt i Höganäs ges ut sex gånger per år Utgivningsplan 2011 Nr 1-20/5, Nr 2-20/8, Nr 3-20/10, Nr 4-20/12 Postadress Miljöavdelningen, Höganäs kommun, Höganäs Webbadress och mail Redaktion Miljöavdelningen Personal miljöavdelningen: Arbetsområde/namn Nämndsekreterare Ulrika Dagård Livsmedelsinspektör Ulf Frick Miljöinspektör Maria Fänge Miljöinspektör Fredrik Gullberg Miljöinspektör Elisabeth Johansson Livsmedelsinspektör Eva Rosberg Miljöinspektör Max Sambergs Miljöchef Richard Åkesson Miljötillsynsnämndens ledamöter : Ledamöter Ordförande Lars - Ivar Kahl (M) Vice ordförande Daniel Svensson (M) Hans Grahn (M) Annika Elvefors (FP) Anita Bäck (KD) Malcolm Hansson (S) Per - Erik Lundberg (S) Suzanne Erlandsson (M) Katarina Ljungqvist (M) Christina Örtendahl (M) Mårten Wennerholm (M) Fredrik Johannesson (KD) Ingvar Gunnarsson (MP) Emma Wennerholm (V) Telefon/Mail Telefon/Mail Sida Layout Ulrika Dagård

3 Sida 3 Toalettbesök utan fördröjning! Toalett, som i detta fall inte är tänkt att fungera som gästtoalett! Foto: Max Sambergs Framöver kommer det att bli lättare att gå på toaletten när du är på restaurang eller på café i Höganäs. Miljötillsynsnämndens antagna gästtoalettpolicy hjälper till att göra det möjligt. Det är viktigt att det finns gästtoaletter. Annars kan följden bli att människor uträttar sina behov utomhus, säger Eva Rosberg, livsmedelsinspektör på miljöavdelningen. De allmänna toaletterna räcker inte till. Enligt livsmedelslagstiftningen är det inte heller tillåtet att låna ut restaurangens personaltoalett till gäster. Den antagna policyn har som huvudregel att en toalett för gäster alltid ska finnas när en matservering har sitt och/eller ståplatser. Policyn kommer att tillämpas när nya verksamheter startar upp, eller om verksamheten förändras. Ambitionen är också att serveringar/restauranger som redan är etablerade ska uppfylla målet om gästtoaletter inom två år. Miljötillsynsnämnden antog gästtoalettpolicyn Undantag från policyn kan göras för mindre serveringar med få sittplatser/ståplatser om allmänna toaletter kan ersätta behovet av en gästtoalett. WWW: Läs hela Höganäs kommuns gästtoalettpolicy på: Naringsliv--arbete/Tillstand-regler-ochtillsyn/Livsmedel/Startalivsmedelsforetag/Gasttoaletter/

4 Sid 4 Foto: Max Sambergs Avlopp! Ingen skitsak! Alla vill ha vattentoalett, alla förväntar sig också att badvattnet ska vara rent. Går detta att förena i en kustkommun? Vi har låtit en av Höganäs kommuns miljöinspektörer intervjua sig själv om vad han tycker om sitt eget arbete med avloppen på landsbygden. Majoriteten av hushållen är anslutna De flesta av hushållen i Höganäs kommun är anslutna till kommunens reningsverk. Nu är det bara 650 hushåll som har ett eget enskilt avlopp. När jag började i kommunen 1989 var det cirka 2000, berättar Max Sambergs på kommunens miljöavdelning. Och många av dem var riktigt dåliga Vi hade också oftare problem med dåliga badvattenresultat då! Dåliga avlopp Det finns ungefär 200 riktigt dåliga avlopp i kommunen. Det är sådana som bara har en slamavskiljare och kanske en stenkista. Slamavskiljaren tar bort 10 % av näringsämnena och nästan inga bakterier. Många tror att det är tillåtet att använda en avloppsanläggning från stenåldern bara för att den godkändes då! I själva verket borde den ha bytts för många år sedan, säger Max och skräder inte orden. Det händer att folk installerar värmepump och ett nytt badrum, men de gör inget åt avloppet (förrän det börjar krångla). Ska man vara ärlig så är väl ett (1) dåligt avlopp inte ett så stort problem. Problemet är att det finns över fastigheter med enskilda avlopp i Sverige. Förmodligen är det över en halv miljon svenskar som dagligen använder en dålig avloppsanläggning. Det blir en hel del näringsämnen från så många! Att det medverkar till övergödning av hav och vattendrag går inte att blunda för. Reglerna är lika i hela landet Faktum är att de dåliga avloppen inte bara är dåliga, de är också förbjudna! Nästan alla kommuner i landet arbetar därför med att åtgärda små avlopp. Höganäs har bl.a. deltagit i en kampanj från Naturvårdsverket, som heter Små avlopp ingen skitsak. Dessutom har kommunen nyligen tagit fram en plan för att ansluta ytterligare 500 avlopp under de närmaste tio åren.

5 Sid 5 Foto: Max Sambergs Olika lösningar Vilken är den bästa lösningen för ett enskilt avlopp? Många väljer numera ett minireningsverk med efterpolering. Men det finns många andra lösningar. Avloppsguiden är en bra sida där du kan få hjälp att välja anläggningstyp. Miljöavdelningen kan också ge dig råd om hur du kan göra. Men vi får inte projektera ditt avlopp, till det måste du anlita en konsult. (Om inte entreprenören har tillräcklig kunskap för att planera avloppet.) Och tänk på att du måste lämna en ansökan till miljötillsynsnämnden innan du ändrar ditt avlopp! Vad kostar en ny avloppsanläggning? Räkna med kr. Visst är det mycket pengar! Men du kan utnyttja ROTavdraget! Tyvärr finns det inga kommunala bidrag till avlopp i Höganäs. (Det hade vi miljöinspektörer gärna velat ha eftersom vi vet att det underlättar vårt arbete. Det fanns bidrag en kort period för flera år sedan, och då var det en väldig fart på avloppsarbetet.) Vad har hänt med avloppen under sommaren 2011? Sommaren är högsäsong för avlopp! Jag har skrivit till flera fastighetsägare som fick möjlighet att ansluta sig kommunalt för några år sedan men som inte blivit klara att göra detta. De får tyvärr betala en tillsynsavgift för att jag nu måste tvinga dem att ansluta. Sedan har det varit ett par klagomål, där fastighetsägarna mer eller mindre omedelbart måste bygga om sina enskilda avlopp. Och i höst fortsätter arbetet med de övriga enskilda avloppen. Faktaruta I Naturvårdsverkets Allmänna råd om små avloppsanläggningar (NFS 2006:7) finns de regler som de flesta kommuner följer i arbetet med enskilda avlopp. Här framgår bl.a. att en avloppsanläggning måste ta bort 90 % av fosforn och 50 % av kvävet i spillvattnet. Det renade vattnet ska dessutom i princip vara badbart. WWW: För mer information om små avlopp gå in på: Eller på:

6 Sid 6 Ingen rök, tack! Förebyggande arbete mot tobak Både Johanna Nilsson, ungdomssamordnare och Ulf Frick, livsmedelsinspektör är nyanställda i Höganäs kommun. De som förenar dem båda är det förbyggande arbetet mot tobaksrökning. Det är Ulf Frick som är ansvarig för Höganäs kommuns tobakstillsyn. Det första som Ulf tittar på när han gör besök hos ett försäljningsställe är om det finns skyltar uppsatta som visar att det bara är personer över arton år som får köpa tobak. Det ska även finnas ett egenkontrollprogram, dvs. nedtecknande rutiner som personalen ska följa när det t.ex. gäller legitimationskontroll. Märkningen på paketen är också en punkt på Ulfs checklista. Tobakstillsynen är ett av våra viktigaste verktyg i det förebyggandet arbetet mot tobaksrökning. Och det är framförallt målgruppen ungdomar som vi riktar vårt arbete mot, förklarar Johanna. Oftast börjar man röka i tonåren. Det är sällan som en tjugofemåring helt plötsligt blir en storrökare. Viktigt med dialog och information Både Ulf och Johanna menar att tillsynen inte handlar om att sätta dit tobakshandlarna, utan att försöka inleda en dialog. Det är viktigt att få med sig handlarna i det förebyggande arbetet. Flertalet är positiva och förstår vikten av kontrollerna. Men sedan finns de som uppenbarligen struntar i lagstiftningen och säljer smuggelcigaretter med falsk märkning och tobak till minderåriga, säger Ulf. Numera får myndigheter inte heller göra några stickprovskontroller. Justitieombudsmannen ansåg att det var dold myndighetsutövning. Stickprovskontroller innebar att unga personer anlitades, som såg ut att vara under arton år. De försökte sedan att köpa tobak för att testa om försäljarna bad om legitimation. Stickprovskontrollerna var effektiva för att få en uppfattning om hur verkligheten såg ut. Syftet var inte att bötfälla någon. Men tyvärr kan vi inte arbeta med det verktyget längre, säger Johanna. Det handlar om attityder Överhuvudtaget har informationen till eleverna om ANDT (alkohol, narkotika, doping och tobak ) i skol- Foto: Höganäs kommun orna ändrats. Man försöker att använda så lite pekpinnar som möjligt och informationen riktas även till föräldrarna. Det har visat sig att forna tiders undervisning, med besök av t.ex. före detta missbrukare, inte har varit effektiv. I vissa fall har det till och med visat sig vara kontraproduktivt och snarare väckt ett visst intresse hos somliga ungdomar. Det vi framförallt vill påverka med vårt förebyggande arbete är attityder, menar Johanna. Det handlar kort och gott om inställningen i hela samhället till alkohol, narkotika och tobak. Det är utmärkt att Höganäs kommun har blivit en rökfri arbetsplats. Det är självklart att man ska slippa rök på sitt arbete. Förutom det kontinuerliga arbetet med tillsynen kommer Ulf och Johanna framöver att arbeta för fler rökfria miljöer i kommunen. Trots att tobaksrökning generellt minskar i hela befolkningen, finns det ändå ett problem bland ungdomar under arton år. Hela 28 % av flickorna och 21 % av pojkarna i årskurs 9 röker enligt CAN:s undersökning Dessutom har mer än en tredjedel av alla elever i årskurs 9 någon gång rökt vattenpipa, avslutar Johanna.

7 Sid 7 Rent hus i kommunens skolor Miljötillsynsnämnden utövar tillsyn på skolor och förskolor. Nämndens och miljöavdelningens uppgifter är, förutom att kontrollera verksamheten, även att ge råd och stöd i de frågor som gäller hälsoskydd och miljöfarlig verksamhet. Hittills har nämnden främst vänt sig till förskolorna i kommunen. Men under 2011 kommer även skolorna att kontaktas. Syftet är att informera om egenkontroll och förklara hur och varför egenkontrollen är ett viktigt hjälpmedel. Egenkontroll innebär att reda ut var och när det kan finns en risk inom verksamheten. Dvs. risker som kan medföra olägenheter för människors hälsa, eller risker som kan påverka miljön. Det kan handla om: buller, ventilation, kemikalier, hygien, smitta eller städning. Om man upplever problem med något av ovanstående kan man kontakta miljöavdelningen för att få råd eller upplysningar om vilka krav man kan ställa ur hälsoskyddssynpunkt. Elever på Tornlyckeskolan. Foto: Tornlyckeskolan Vad har tillsynen lett till? Under 2009 medverkade miljöavdelningen i ett tillsynsprojekt om hygien och smitta på förskolor. Projektet drevs av Socialstyrelsen. Projektet ledde till att förskolorna har satt upp information om god handhygien i sina lokaler. Nya städscheman har också tagits fram som beskriver vad man kan förvänta sig av städningen. Djurskydd i Skåne Sedan år 2009 är det Länsstyrelsen som hanterar alla djurskyddsfrågor i länet. Foto: Viktor Antier WWW: För mer information om Länsstyrelsens arbete med djurskydd gå in på: djurskydd/pages/default.aspx Det är djurskyddslagen som reglerar hur djur ska hållas och skötas. Som ett komplement till lagen finns även djurskyddsförordningen, olika föreskrifter och allmänna råd. Länsstyrelsen utför både förebyggande kontroller, men genomför även kontroller när de får in en anmälan från privatpersoner. Om du misstänker att ett tamdjur är vanvårdat ska du kontakta Länsstyrelsen i Skåne län. Om situationen är akut och du inte kan nå Länsstyrelsen, ska du kontakta polisen. Du ska också ta kontakt med polisen om du stöter på skadat eller sjukt vilt.

8 Sid 8 Riskklassificering av livsmedelsanläggningar I höst kommer miljöavdelningen att gå ut med en förfrågan till samtliga livsmedelsanläggningar i kommunen. Anledningen är att Livsmedelsverket har ändrat sin riskklassificering och därför behöver vi ny information om verksamheterna. Riskklassificeringen ligger till grund för vilka årsavgifter livsmedelsanläggningarna ska betala. Den nya klassificeringen kan innebära att vissa verksamheter får ändrade årsavgifter. Bild till vänster. Foto: Sofia Blandford Bild till höger. Foto: Jessica Kouzas Säker mat och säkra livsmedel i skolan Under hösten kommer miljöavdelningens livsmedelsinspektörer Eva Rosberg och Ulf Frick bland annat att besöka skolköken hos Höganäs kommuns skolor och förskolor. En livsmedelsinspektion innebär att inspektörerna vid besöket går igenom vissa kriterier i ett standardiserat protokoll. Bland annat tittar man på varumottagning, grönsaksförvaring, temperaturhållning, skärbrädor, sopkärl, städrutiner, med mera. I protokollet noteras om kriterierna uppfylls utan anmärkning, eller om det finns något att anmärka på. Blir det en anmärkning så ska felet åtgärdas. Syftet med våra inspektioner är framförallt att föra en dialog med kökspersonalen. Finns det några problem och blir det några anmärkningar är det viktigt att vi kommunicerar dem, säger Eva Rosberg, livsmedelsinspektör på miljöavdelningen. Alla vill vi bli serverade säker mat. Enligt smittskyddsinstitutet så är det betydligt fler människor som matförgiftas i Sverige årligen, än vad som framkommer i den officiella statisti- ken. Det kan till och med röra sig om en halv miljon människor. Hälften smittas vid restaurangbesök och hälften i hemmet. En vuxen och i övrigt frisk person klarar vanligtvis en matförgiftning utan några större komplikationer. Men förutom obehaget att springa på toaletten en hel natt är det samhällsekonomiskt olönsamt eftersom en kortare sjukskrivning oftast blir följden. Däremot kan en matförgiftning vara fullständigt förödande för en sjuk eller äldre person, eller för ett barn. Framförallt gäller det barn under fem år som lätt blir uttorkade. Vi se fram emot att träffa skolornas och förskolornas kökspersonal under hösten, säger Eva Rosberg. Generellt håller de köken en hög kvalitetsnivå när det gäller livsmedelshygien.

9 Sid 9 Miljö, meteorologi och matlagning är något som engagerar miljötillsynsnämndens ordförande, Lars - Ivar Kahl (M) I förra numret presenterade vi Höganäs kommuns miljöchef Richard Åkesson. Turen är nu kommen till miljötillsynsnämndens ordförande Lars - Ivar Kahl (M). Lars - Ivar Kahl Mitt namn är Lars-Ivar Kahl och jag är 66 år. Jag är född i Stockholm men har haft förmånen att flytta runt i Sverige, både under min uppväxttid och under mina yrkesverksamma år. Efter studentexamen i Luleå, utbildade jag mig till meteorolog i Flygvapnet. Det innebar ett första år på flygflottiljen i Ljungbyhed. Där träffade jag en tjej, Britt- Marie som senare blev och fortfarande är min hustru. Min första tjänst som meteorolog fick jag på F21 i Luleå. Sedan blev det en brokig bana ner till flottiljen i Ronneby. Där har jag bott trots tjänst på andra orter som Stockholm, Kristianstad och Karlskrona. Under tiden i Ronneby växte våra två barn upp för att sedan göra sina egna karriärer. År 2005 flyttade Britt-Marie och jag till Viken, i Höganäs kommun, nordvästra Skåne. Ett beslut som vi inte har ångrat en sekund. Den nordvästra delen av Skåne är helt fantastisk. Karaktäristiskt är de mindre byarna som ligger utspridda i jordbrukslandskapet och området kring Kullen. Det är viktigt att den karaktären behålls och att exploateringen begränsas. Jag har alltid varit politiskt intresserad och i och med flytten till Viken fick jag möjlighet att aktivt engagera mig. Moderaterna var ett självklart val eftersom partiets ideologi stämmer väl överens med mina egna värderingar. Miljöfrågorna har alltid engagerat. År 2006 blev jag invald som ledamot i dåvarande miljönämnden. Från och med år 2011 är jag ordförande i miljötillsynsnämnden och ledamot av Kommunfullmäktige. Min målsättning är att miljötillsynsnämnden och miljöavdelningen ska bli bättre på att kommunicera vad vår verksamhet innefattar. Det är viktigt att vi får en konstruktiv dialog med medborgarna. Vårt arbete styrs till största del av lagstiftning, men vi försöker alltid använda sunt förnuft i våra bedömningar. Den enskilde har också ett ansvar för vår allas gemensamma miljö, både på det lokala planet och i ett större perspektiv. Familjen är viktig för mig och kommer alltid i första hand. Britt-Marie och jag spelar lite golf och vi hinner även med att resa en del. I övrigt är jag passionerat förtjust i matlagning och viner, något som jag ägnar mig åt med liv och lust. Rättelse 1 Rättelse 2 I förra numret av Miljönytt i Höganäs, skrev vi om att återvinningsstationer enbart ska användas av privatpersoner. Det framgick inte att de återvinningsstationer som finns i kommunen sköts av FTIAB, förpacknings och tidningsinsamlingen. I förra numret av Miljönytt i Höganäs, skrev vi också om var hästar och hundra får bada i Höganäs kommun. I artikeln står det att kopplingsförbud råder för hundar inom vissa naturreservat i kommunen. Naturligtvis ska det vara kopplingstvång och inget annat. Vill du prenumerera på Miljönytt i Höganäs? Kontakta Ulrika Dagård, miljöavdelningen via mail eller telefon: /

PROTOKOLL MILJÖTILLSYNSNÄMNDEN

PROTOKOLL MILJÖTILLSYNSNÄMNDEN 1 (12) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Daniel Svensson (M) Hans Grahn (M) Per-Erik Lundberg (S) Anita Bäck (KD) Annica Elvefors (FP)

Läs mer

Information om enskilda avlopp

Information om enskilda avlopp Information om enskilda avlopp I den här broschyren har vi sammanfattat viktig information om enskilda avlopp. Här hittar du information om varför vi måste rena avloppsvatten, vilka reningskrav som ställs,

Läs mer

Inventering av enskilda VA-anläggningar 2012

Inventering av enskilda VA-anläggningar 2012 Inventering av enskilda VA-anläggningar 2012 Områden kring delar av Ljungaån, Hägnaån, Sävsjöån, Vämmesån och Bodaån samt bäckar runt Ärnanäsasjön och Allsarpasjön Miljö- och byggförvaltningen Stina Pernholm,

Läs mer

Steg för steg till en säker livsmedelsanläggning.

Steg för steg till en säker livsmedelsanläggning. Steg för steg till en säker livsmedelsanläggning. Så här anmäler du registrering och ägarbyten Alla verksamheter som hanterar livsmedel ska senast 10 dagar före start registrera sig hos kommunens livsmedelsenhet.

Läs mer

Livsmedel. Information från miljöavdelningen. Tips och råd inför miljöavdelningens inspektion MILJÖAVDELNINGEN

Livsmedel. Information från miljöavdelningen. Tips och råd inför miljöavdelningens inspektion MILJÖAVDELNINGEN Livsmedel Information från miljöavdelningen Tips och råd inför miljöavdelningens inspektion MILJÖAVDELNINGEN Höganäs kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen 263 82 Höganäs Tel 042-33 72 84 Fax 042-33 77 55

Läs mer

- ett nyhetsbrev om miljöfrågor. Årgång 1, nummer 3 Miljötillsynsnämnden i Höganäs kommun 2011-10-20

- ett nyhetsbrev om miljöfrågor. Årgång 1, nummer 3 Miljötillsynsnämnden i Höganäs kommun 2011-10-20 Miljönytt i Höganäs - ett nyhetsbrev om miljöfrågor Årgång 1, nummer 3 Miljötillsynsnämnden i Höganäs kommun 2011-10-20 Hösten är här med sina sprakande färger samtidigt som vädret visar sitt temperament.

Läs mer

Miljötillsynsavdelningen

Miljötillsynsavdelningen Miljötillsynsavdelningen Arbetar för tillsynsnämnden 17 personer: 15 inspektörer, 1 registrator och 1 chef Mellan 36 och 68 år Olika utbildningar och erfarenheter Mål för vårt arbete Att kommunens invånare

Läs mer

Tjänsteerbjudande. Bygg- och miljönämnden Ånge Kommun. Senast reviderad 2011-03-11 Beslut 52

Tjänsteerbjudande. Bygg- och miljönämnden Ånge Kommun. Senast reviderad 2011-03-11 Beslut 52 Tjänsteerbjudande Bygg- och miljönämnden Ånge Kommun Senast reviderad 2011-03-11 Beslut 52 Livsmedelsärenden Livsmedelsärenden ska handläggas snabbt och rationellt. Kontroll över att företagen efterlever

Läs mer

Tillsynsmyndigheter och prövning av ärenden. Tillsynsmyndigheter och prövning av miljöärenden En kort sammanfattning för motorklubbar

Tillsynsmyndigheter och prövning av ärenden. Tillsynsmyndigheter och prövning av miljöärenden En kort sammanfattning för motorklubbar Tillsynsmyndigheter och prövning av miljöärenden En kort sammanfattning för motorklubbar 1 Innehåll 1 Kommunen... 3 1.2 Överklaga kommunala beslut... 3 1.2.1 Förvaltningsbesvär... 3 1.2.2 Laglighetsprövning

Läs mer

Steg för steg till en säker livsmedelsanläggning

Steg för steg till en säker livsmedelsanläggning Steg för steg till en säker livsmedelsanläggning Så här anmäler du registrering och ägarbyten Alla verksamheter som hanterar livsmedel ska senast 10 dagar före start registrera sig hos Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Läs mer

PERSONAL GÄSTER. Liten handbok FÖR DIG SOM SERVERAR OCH SÄLJER LIVSMEDEL, FOLKÖL, TOBAK OCH RECEPTFRIA LÄKEMEDEL

PERSONAL GÄSTER. Liten handbok FÖR DIG SOM SERVERAR OCH SÄLJER LIVSMEDEL, FOLKÖL, TOBAK OCH RECEPTFRIA LÄKEMEDEL PERSONAL GÄSTER Liten handbok FÖR DIG SOM SERVERAR OCH SÄLJER LIVSMEDEL, FOLKÖL, TOBAK OCH RECEPTFRIA LÄKEMEDEL HUR VAR DET NU IGEN? Du kanske redan känner till vilka regler som gäller för dig som säljer

Läs mer

Sju frågor och lika många svar om miljöförvaltningens avgifter INFORMATION TILL FASTIGHETSÄGARE. Miljöförvaltningen

Sju frågor och lika många svar om miljöförvaltningens avgifter INFORMATION TILL FASTIGHETSÄGARE. Miljöförvaltningen Sju frågor och lika många svar om miljöförvaltningens avgifter INFORMATION TILL FASTIGHETSÄGARE Miljöförvaltningen Sju vanliga frågor och svar Vill du veta mer om hur vi på miljöförvaltningen arbetar och

Läs mer

Avloppsinventering i Haninge kommun 2012

Avloppsinventering i Haninge kommun 2012 Avloppsinventering i Haninge kommun 2012 Farida Khudur Sammanfattning Enskilda avlopp med dålig reningskapacitet kan vara en risk för människors hälsa om bakterier når grundvattnet. De avlopp som har en

Läs mer

Riktlinjer för enskilda avloppsanläggningar

Riktlinjer för enskilda avloppsanläggningar Beslutade av Miljöskyddsnämnden 2006-12-12, 88 Reviderade 2007-05-29, 44 Reviderade 2009-03-31, 20 Riktlinjer för enskilda avloppsanläggningar Lagstiftning Miljöbalken Avloppsvatten är ett samlingsbegrepp

Läs mer

Hälsoskyddstillsyn av idrottsanläggningar

Hälsoskyddstillsyn av idrottsanläggningar Miljö- och byggnadskontoret Miljö- och hälsoskyddsenheten 2011-11-29 Birgitta Sturesson Hälsoskyddstillsyn av idrottsanläggningar 2011 Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Turebergshuset

Läs mer

Nya regler för enklare företagande. Information till företagare som hanterar livsmedel. Registrerad

Nya regler för enklare företagande. Information till företagare som hanterar livsmedel. Registrerad Nya regler för enklare företagande Information till företagare som hanterar livsmedel Registrerad Livsmedelsverket dec 2009 Box 622, 751 26 UPPSALA Grafisk form: Maj Olausson Illustration: Olle Engqvist

Läs mer

HÖRBY KOMMUN. Tillsyn av tobak och folköl inom Hörby kommun 2008 RAPPORT 2009-1

HÖRBY KOMMUN. Tillsyn av tobak och folköl inom Hörby kommun 2008 RAPPORT 2009-1 Tillsyn av tobak och folköl inom Hörby kommun 2008 RAPPORT 2009-1 MILJÖNÄMNDEN 2009 Inledning Ett tillsynsprojekt har utförts i 21 butiker av miljökontoret, i Hörby kommun. Livsmedels- och hälsoskyddsinspektör

Läs mer

LOKALA FÖRESKRIFTER I SALEMS KOMMUN FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖ

LOKALA FÖRESKRIFTER I SALEMS KOMMUN FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖ LOKALA FÖRESKRIFTER I SALEMS KOMMUN FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖ Innehållsförteckning Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa... 3 Inledande bestämmelser... 3 Avloppsanordning

Läs mer

Råd & tips för dig som ska starta. Livsmedelsverksamhet. Så gott som alla livsmedelsverksamheter ska registreras

Råd & tips för dig som ska starta. Livsmedelsverksamhet. Så gott som alla livsmedelsverksamheter ska registreras Råd & tips för dig som ska starta Livsmedelsverksamhet Så gott som alla livsmedelsverksamheter ska registreras Livsmedelsverksamhet BYGG- OCH MILJÖNÄMNDENS UPPGIFT Bygg- och miljönämnden har det politiska

Läs mer

Medborgarmöte Förslag till policy och plan för vatten och avlopp, Svedala kommun

Medborgarmöte Förslag till policy och plan för vatten och avlopp, Svedala kommun 2013-06-11 MINNESANTECKNINGAR Medborgarmöte Förslag till policy och plan för vatten och avlopp, Svedala kommun Plats och tid: Naverlönnsalen, Kommunhuset, Svedala kl.19:00-21:30 Närvarande: Åhörare: 100-talet

Läs mer

Nationellt tillsynsprojekt 2009. Hygien i förskolan

Nationellt tillsynsprojekt 2009. Hygien i förskolan Nationellt tillsynsprojekt 2009 Ett projekt om att förebygga och minska smittspridningen i förskolorna genom förbättrad egenkontroll enligt miljöbalken Ingrid Nilsson Bakgrund och Syfte Barn som går på

Läs mer

Kustnära avlopp. Ett projekt inom Mönsterås kommun med syfte att genom samverkan hitta hållbara lösningar för vatten och avlopp i kustnära områden.

Kustnära avlopp. Ett projekt inom Mönsterås kommun med syfte att genom samverkan hitta hållbara lösningar för vatten och avlopp i kustnära områden. Kustnära avlopp Ett projekt inom Mönsterås kommun med syfte att genom samverkan hitta hållbara lösningar för vatten och avlopp i kustnära områden. I Mönsterås kommun finns ca 1000 enskilda avloppsanläggningar.

Läs mer

Handlingsplan för att få friskare barn i Karlskrona kommuns förskoleverksamhet Hygien i förskolan

Handlingsplan för att få friskare barn i Karlskrona kommuns förskoleverksamhet Hygien i förskolan Handlingsplan för att få friskare barn i Karlskrona kommuns förskoleverksamhet Hygien i förskolan 2012-01-25 Innehållsförteckning Förord...2 Barnens handhygien... 3 Personalens handhygien... 4 Blöjbyte/skötrum...

Läs mer

Information om miljöförvaltningens nya taxa för tillsyn enligt miljöbalken

Information om miljöförvaltningens nya taxa för tillsyn enligt miljöbalken Information om miljöförvaltningens nya taxa för tillsyn enligt miljöbalken Anna Kristoffersson, miljöförvaltningen Innehåll Om den nya taxan Vad ingår i tillsynsavgiften? Hur är taxan uppbyggd? Grundavgift

Läs mer

Egenkontroll enligt miljöbalken

Egenkontroll enligt miljöbalken Egenkontroll enligt miljöbalken Information från miljöförvaltningen Lund 2 oktober 2014 Annika Skoog 046-355270 annika.skoog@lund.se Egenkontroll ska förebygga ohälsa Egenkontrollen är ett verktyg för

Läs mer

Inrapportering egenkontrollprogram öl/tobaksförsäljning

Inrapportering egenkontrollprogram öl/tobaksförsäljning Inrapportering egenkontrollprogram öl/tobaksförsäljning Näringsidkaren ska utöva särskild kontroll (egenkontroll) över försäljningen och ansvara för att det finns ett egenkontrollprogram som är lämpligt

Läs mer

Hälsoskyddstillsyn av lokaler för vård eller annat omhändertagande 2011-2012

Hälsoskyddstillsyn av lokaler för vård eller annat omhändertagande 2011-2012 Miljö- och byggnadskontoret Miljö- och hälsoskyddsenheten Hälsoskyddstillsyn av lokaler för vård eller annat omhändertagande 2011-2012 Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Turebergshuset

Läs mer

Vatten och avlopp på landsbygden

Vatten och avlopp på landsbygden Vatten och avlopp på landsbygden Innehåll Kontakta oss 2 Vatten- och avloppspolicy 3 Inledning 4 Om allmänt vatten och avlopp 4 Utbyggnad av allmänt VA på landsbygden 5 Områden som inte omfattas av utbyggnadsplanen

Läs mer

E n s k i l t a v l o p p

E n s k i l t a v l o p p Enskilt avlopp Avloppsvatten kan orsaka övergödning som leder till algblomning, igenväxning, syrebrist och fiskdöd. Avloppsvatten innehåller också parasiter, bakterier och virus som kan förorena. Om du

Läs mer

Egenkontrollprogram för tobaks- och folkölsförsäljning 12 c tobakslagen (1993:581) 5 kap 5 alkohollagen (2010:1622)

Egenkontrollprogram för tobaks- och folkölsförsäljning 12 c tobakslagen (1993:581) 5 kap 5 alkohollagen (2010:1622) Miljö- och hälsoskydd Egenkontrollprogram för tobaks- och folkölsförsäljning 12 c tobakslagen (1993:581) 5 kap 5 alkohollagen (2010:1622) FOLKÖL TOBAK Tillsyn Alla försäljningsställen av folköl och tobak

Läs mer

EGENKONTROLL OCH HYGIENRUTINER I FÖRSKOLAN. Ingrid Nilsson ingrid.nilsson@socialstyrelsen.se Hälsoskydd och smittskydd Socialstyrelsen

EGENKONTROLL OCH HYGIENRUTINER I FÖRSKOLAN. Ingrid Nilsson ingrid.nilsson@socialstyrelsen.se Hälsoskydd och smittskydd Socialstyrelsen EGENKONTROLL OCH HYGIENRUTINER I FÖRSKOLAN Ingrid Nilsson ingrid.nilsson@socialstyrelsen.se Hälsoskydd och smittskydd Socialstyrelsen Miljöbalken gäller i förskolan Miljöbalken ska inte bara skydda våran

Läs mer

Tillsyn på vård- och omsorgsboenden Rapport nr: 6

Tillsyn på vård- och omsorgsboenden Rapport nr: 6 Tillsyn på vård- och omsorgsboenden Rapport nr: 6 En rapport från Miljökontoret, Örebro kommun Rapport nr 6 Kontaktuppgifter Miljökontoret, Örebro kommun Kristin Nätterlund 019-21 14 32 Box 33200, 701

Läs mer

PROJEKT. Förskolor. Rapport avseende tillsynsprojekt 2013

PROJEKT. Förskolor. Rapport avseende tillsynsprojekt 2013 PROJEKT Förskolor Rapport avseende tillsynsprojekt 2013 Syfte och mål Syftet med projektet var att identifiera aktuella förskolor och med stöd av miljöbalken genomföra tillsyn på områdena hälsoskydd och

Läs mer

Egenkontroll skolor och förskolor

Egenkontroll skolor och förskolor Egenkontroll skolor och förskolor Egenkontroll en förutsättning för ett effektivt hälso- och miljöarbete Syfte Alla skolor, förskolor, fritidshem och liknande verksamheter ska fortlöpande planera och kontrollera

Läs mer

Läs bifogad Information rörande anmälan om klagomål på sidan 4 och 5 innan du besvarar följande frågor.

Läs bifogad Information rörande anmälan om klagomål på sidan 4 och 5 innan du besvarar följande frågor. Klagomålsblankett för bygg, strandskydd, miljö, hälsoskydd och livsmedel Klagomål Läs bifogad Information rörande anmälan om klagomål på sidan 4 och 5 innan du besvarar följande frågor. Personuppgifter*

Läs mer

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa 820:1 Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa Antagna av kommunfullmäktige 1986-09-18 ändrade 1988-06-16 och 2003-01-16 Gäller fr o m 2003-01-16

Läs mer

Telefon dagtid E-post Personnummer/organisationsnummer

Telefon dagtid E-post Personnummer/organisationsnummer MILJÖAVDELNINGEN Ansökan, enskilt avlopp avledning av avloppsvatten till enskild avloppsanläggning enligt 13 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) Insändes till: Miljöavdelningen

Läs mer

Försäljnings- och/eller serveringsställets namn

Försäljnings- och/eller serveringsställets namn Tillsyn Alla försäljnings- & serveringsställen av folköl får tillsynsbesök av alkoholhandläggaren i Gislaveds kommun. Syftet med besöket är att ha en kommunikation kring gällande regler för försäljning

Läs mer

Är ditt avlopp grönt, gult eller rött? ÅTGÄRDA FÖRBÄTTRA

Är ditt avlopp grönt, gult eller rött? ÅTGÄRDA FÖRBÄTTRA Är ditt avlopp grönt, gult eller rött? ÅTGÄRDA FÖRBÄTTRA OK Ställ diagnos på ditt avlopp med hjälp av Svea Avloppsguide. Bildspelet tar cirka fem minuter. Föregående 1 Jag ger dig lite tumregler, men det

Läs mer

PROJEKT. Förskolor. Rapport avseende tillsynsprojekt 2015

PROJEKT. Förskolor. Rapport avseende tillsynsprojekt 2015 PROJEKT Förskolor Rapport avseende tillsynsprojekt 2015 Syfte och mål Syftet med projektet var att genomföra tillsyn på alla förskolor inom områdena hälsoskydd och miljöskydd. Bakgrund Förskolor är anmälningspliktiga

Läs mer

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö i Hällefors kommun

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö i Hällefors kommun Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö i Hällefors kommun 2(5) Med stöd av 9 kapitlet 7 och 11-13 miljöbalken (1998:808), 13, 39-40 och 43-44 förordningen (1998:899) om miljöfarlig

Läs mer

Nationellt tillsynsprojekt 2009. Hygien i förskolan

Nationellt tillsynsprojekt 2009. Hygien i förskolan Nationellt tillsynsprojekt 2009 Ett projekt om att förebygga och minska smittspridningen i förskolorna genom förbättrad egenkontroll enligt miljöbalken Ingrid Nilsson Nationellt Tillsynsprojekt 2009 Mål

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Nämnden för myndighetsutövning

Sammanträdesprotokoll Nämnden för myndighetsutövning 2015-06-15 1(15) Plats och tid Sammanträdesrummet Salen vån 1 Alvesta 2015-06-15 kl. 13.00-15.00 Justerade paragrafer 18-24 Beslutande Lisbeth Holmqvist (S) ordf. Monica Phil (C) 19-24 jäv 18 Anita Thörn

Läs mer

Har du fått krav på utökad fosforrening (Hög skyddsnivå)? Ska du göra ny avloppsanläggning? Har du toalett till sluten tank?

Har du fått krav på utökad fosforrening (Hög skyddsnivå)? Ska du göra ny avloppsanläggning? Har du toalett till sluten tank? Har du fått krav på utökad fosforrening (Hög skyddsnivå)? Ska du göra ny avloppsanläggning? Har du toalett till sluten tank? Om du svarat ja på någon av dessa frågor kan ett kretsloppsanpassat avlopp vara

Läs mer

livsmedels Att starta livsmedelsverksamhet februari 2012

livsmedels Att starta livsmedelsverksamhet februari 2012 livsmedels INFORMATION februari 2012 FRÅN MILJÖKONTORET Att starta livsmedelsverksamhet Planerar du att starta ett företag i livsmedelsbranschen? Då krävs det att verksamheten och lokalen där du tänker

Läs mer

Handbok för fettavskiljare. i Sundbyberg

Handbok för fettavskiljare. i Sundbyberg Handbok för fettavskiljare i Sundbyberg Därför behövs fettavskiljare Avloppsvatten från lokaler där livsmedel produceras innehåller oftast mer fett än det som kommer från hushållen. Stadens avloppsledningar

Läs mer

Regler för livsmedelsverksamhet. för dig som driver, ska starta eller överta ett livsmedelsföretag. orebro.se

Regler för livsmedelsverksamhet. för dig som driver, ska starta eller överta ett livsmedelsföretag. orebro.se Regler för livsmedelsverksamhet. för dig som driver, ska starta eller överta ett livsmedelsföretag orebro.se I den här broschyren kan du som vill starta, överta eller redan driver ett livsmedelsföretag,

Läs mer

Miljö- och stadsbyggnadskontoret. Att starta en livsmedelsverksamhet - råd och tips som får dig att komma igång

Miljö- och stadsbyggnadskontoret. Att starta en livsmedelsverksamhet - råd och tips som får dig att komma igång Miljö- och stadsbyggnadskontoret Att starta en livsmedelsverksamhet - råd och tips som får dig att komma igång Att starta en livsmedelsverksamhet Har du en idé om att starta ett livsmedelsföretag? Ett

Läs mer

LULEÅ KOMMUN Miljökontoret. Checklista för skolans Egenkontroll. Tillsynsprojektet inomhusmiljön i skolor

LULEÅ KOMMUN Miljökontoret. Checklista för skolans Egenkontroll. Tillsynsprojektet inomhusmiljön i skolor LULEÅ KOMMUN Miljökontoret Checklista för skolans Egenkontroll Tillsynsprojektet inomhusmiljön i skolor Anvisningar Punkt 1 i checklistan är basuppgifter för respektive skola. Punkt 8, som innehåller frågor

Läs mer

Transport av varmhållen mat. Projekt 2010. Jönköpings län

Transport av varmhållen mat. Projekt 2010. Jönköpings län Transport av varmhållen mat Projekt 2010 Jönköpings län 1 Sammanfattning Det är viktigt att varm mat förvaras och transporteras i rätt temperatur. Om temperaturen är under 60 C ökar risken för tillväxt

Läs mer

Jämtlands läns författningssamling

Jämtlands läns författningssamling Utkom från trycket 2012-12-03 Länsstyrelsen Jämtlands län Jämtlands läns författningssamling LÄNSSTYRELSEN Utgivare: Enhetschef Marina Wallén Mattsson Kungörelse om lokala hälsoskyddsföreskrifter för Bräcke

Läs mer

Kalmar läns författningssamling

Kalmar läns författningssamling Kalmar läns författningssamling Vimmerby kommun Vimmerby kommuns föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön i kommunen 08FS 2001:16 Utkom från trycket den 16 mars 2001 Kommunfullmäktige i

Läs mer

Små avloppsanläggningar

Små avloppsanläggningar Små avloppsanläggningar Information till den som ska anlägga en ny eller ändra en befintlig anläggning. Ett hushåll använder dagligen ca 1000 liter vatten som blir förorenat och måste tas omhand innan

Läs mer

Miljöförvaltningen Lunds kommun

Miljöförvaltningen Lunds kommun Här har jag lagt till 5 st gluggar och gjort dem svarta Miljöförvaltningen Lunds kommun Miljöförvaltningen vill med denna broschyr informera om vilken lagstiftning ni berörs av i enlighet med miljöbalken,

Läs mer

Egenkontrollprogram för tobak och/eller folköl

Egenkontrollprogram för tobak och/eller folköl Egenkontrollprogram för tobak och/eller folköl Näringsidkaren ska utöva särskild kontroll (egenkontroll) över försäljningen och ansvara för att det finns ett egenkontrollprogram som är lämpligt för verksamheten.

Läs mer

Inrapportering av egenkontrollprogram för tobaksförsäljning

Inrapportering av egenkontrollprogram för tobaksförsäljning Inrapportering av egenkontrollprogram för tobaksförsäljning Näringsidkaren ska utöva särskild kontroll (egenkontroll) över försäljningen och ansvara för att det finns ett egenkontrollprogram som är lämpligt

Läs mer

Egenkontrollsprogram för folkölsförsäljning

Egenkontrollsprogram för folkölsförsäljning Egenkontrollsprogram för folkölsförsäljning 5 kap 5 alkohollagen (2010:1622) Värt att veta om egenkontrollprogram Du som tänker sälja folköl till konsumenter ska utöva egenkontroll över att försäljningen

Läs mer

Grundsyn Sala kommuns värdegrund antogs i Kommunstyrelsen 2004-03-11 27 204/41/1

Grundsyn Sala kommuns värdegrund antogs i Kommunstyrelsen 2004-03-11 27 204/41/1 Alkohol och drogpolitiskt handlingsprogram för Sala kommun Bakgrund Bruk och missbruk av alkohol och droger är ett allvarligt folkhälso- och samhällsproblem i såväl Sala som i resten av landet. Alkoholkonsumtionen

Läs mer

Exempel på olika avloppsanordningar

Exempel på olika avloppsanordningar Exempel på olika avloppsanordningar Avloppsanordningarna beskrivna nedan är några som har använts länge och några som är nya, dessa kan kombineras för att uppnå de krav som ställs av miljönämnden. Att

Läs mer

Information om inventering av. Enskilda avlopp. Förste miljöinspektör Eva Bayard 0512-570 27 eva.bayard@essunga.se

Information om inventering av. Enskilda avlopp. Förste miljöinspektör Eva Bayard 0512-570 27 eva.bayard@essunga.se Information om inventering av Enskilda avlopp Förste miljöinspektör Eva Bayard 012-70 27 eva.bayard@essunga.se Enskilda avlopp Det finns ca 1 700 enskilda avlopp i kommunen, där de flesta är gamla anläggningar

Läs mer

Nya regler om hygien för säkerhets skull

Nya regler om hygien för säkerhets skull Nya regler om hygien för säkerhets skull Information till företagare som hanterar livsmedel Ny lag Ingredienser: Ansvar, spårbarhet (öppenhet), egenkontroll (grundförutsättningar, HACCP), flexibilitet

Läs mer

ANSÖKAN/ANMÄLAN OM INRÄTTANDE ELLER ÄNDRING AV AVLOPPSANORDNING MED ELLER UTAN ANSLUTEN VATTENTOALETT

ANSÖKAN/ANMÄLAN OM INRÄTTANDE ELLER ÄNDRING AV AVLOPPSANORDNING MED ELLER UTAN ANSLUTEN VATTENTOALETT 1(5) Vadstena Kommun Bygg- och miljönämnden 592 80 Vadstena ANSÖKAN/ANMÄLAN OM INRÄTTANDE ELLER ÄNDRING AV AVLOPPSANORDNING MED ELLER UTAN ANSLUTEN VATTENTOALETT Enligt 13-14 förordning (1998:899) om miljöfarlig

Läs mer

LOKALA MILJÖFÖRESKRIFTER FÖR LUNDS KOMMUN. Antagna av kommunfullmäktige den 19 december 2002, 253.

LOKALA MILJÖFÖRESKRIFTER FÖR LUNDS KOMMUN. Antagna av kommunfullmäktige den 19 december 2002, 253. LOKALA MILJÖFÖRESKRIFTER FÖR LUNDS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige den 19 december 2002, 253. 1 LOKALA MILJÖFÖRESKRIFTER FÖR LUNDS KOMMUN Lokala föreskrifter för Lunds kommun för att skydda människors

Läs mer

ATT GÖRA ETT EGENKONTROLLPROGRAM

ATT GÖRA ETT EGENKONTROLLPROGRAM ATT GÖRA ETT EGENKONTROLLPROGRAM Om du driver livsmedelsverksamhet är Du ansvarig för att Dina produkter är säkra och uppfyller kraven på hygien och redlighet. Detta gör du genom att ha en fungerande egenkontroll

Läs mer

Försäljning av vattenpipstobak

Försäljning av vattenpipstobak Försäljning av vattenpipstobak Regelverk och lagstiftning 2010 Detta gäller vid försäljning av vattenpipstobak För att få sälja tobak måste man anmäla detta till den kommun där försäljningen ska ske. Försäljning

Läs mer

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2011-03-15 12

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2011-03-15 12 Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2011-03-15 12 Plats och tid Konferensrummet, Nämndhuset, Katrineholm kl 13.00 Beslutande Erik Liljencrantz (m) ordförande, Marie-Louise Karlsson (s) 1:e vice ordförande, Göran

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2011-06-28, kl 13:15-16:00

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2011-06-28, kl 13:15-16:00 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2011-06-28, kl 13:15-16:00 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Liselott Perlhagen (M) Mikael von Krassow (S) Gun-Inger Sjögren (S) Gunnel Aidemark

Läs mer

Livsmedelskontroll i mottagningskök i förskolor, äldreboenden, skolor samt övriga vård- och omsorgsverksamheter i Malmö 2014

Livsmedelskontroll i mottagningskök i förskolor, äldreboenden, skolor samt övriga vård- och omsorgsverksamheter i Malmö 2014 RAPPORT Livsmedelskontroll i mottagningskök i förskolor, äldreboenden, skolor samt övriga vård- och omsorgsverksamheter i Malmö 2014 Antagen av Miljönämnden 2014-05-26 Rapportnr 8/2014 ISSN 1400-4690 Rapporter

Läs mer

Sju frågor och lika många svar om miljöförvaltningens avgifter INFORMATION TILL FÖRETAG SOM HANTERAR LIVSMEDEL. Miljöförvaltningen

Sju frågor och lika många svar om miljöförvaltningens avgifter INFORMATION TILL FÖRETAG SOM HANTERAR LIVSMEDEL. Miljöförvaltningen Sju frågor och lika många svar om miljöförvaltningens avgifter INFORMATION TILL FÖRETAG SOM HANTERAR LIVSMEDEL Miljöförvaltningen Sju vanliga frågor och svar Funderar du ibland på hur vi på miljöförvaltningen

Läs mer

PROJEKT. Inventering av enskilda avloppsanläggningar. Perstorp, Karlsborgs kommun 2014-10-22

PROJEKT. Inventering av enskilda avloppsanläggningar. Perstorp, Karlsborgs kommun 2014-10-22 PROJEKT Inventering av enskilda avloppsanläggningar i Perstorp, Karlsborgs kommun 2014-10-22 BESÖKSADRESS Hertig Johans torg 2 Skövde TELEFON 0500-49 36 30 FAX 0500-41 83 87 E-POST miljoskaraborg@skovde.se

Läs mer

Ett av Europas bästa vatten.

Ett av Europas bästa vatten. Ett av Europas bästa vatten. Dagordning informationsmöten - 2 timmar 1. Bakgrund Sven-Åke + Kaj 2. Rening? Och nya riktlinjer och lagar Micael 3. Utredningsläget Kaj + Micael 4. Frågor Närvarande: Sven-Åke

Läs mer

Handlingsplan för att få friskare barn i Karlskrona kommuns förskoleverksamhet Hygien i förskolan

Handlingsplan för att få friskare barn i Karlskrona kommuns förskoleverksamhet Hygien i förskolan Handlingsplan för att få friskare barn i Karlskrona kommuns förskoleverksamhet Hygien i förskolan Innehållsförteckning Förord..2 Barnens handhygien... 3 Personalens handhygien... 4 Blöjbyte/skötrum...

Läs mer

VA som i Vatten och Avlopp. Bekvämt, helt enkelt.

VA som i Vatten och Avlopp. Bekvämt, helt enkelt. VA som i Vatten och Avlopp. Bekvämt, helt enkelt. I den här broschyren vill vi ge dig sakliga besked om vad det innebär när Mälarenergi har ansvaret för vatten och avlopp hos dig. Vår syn på Vatten och

Läs mer

Solarium Miljöförvaltningen informerar

Solarium Miljöförvaltningen informerar Miljöförvaltningen Solarium Miljöförvaltningen informerar Solarium Du som ska öppna en verksamhet där allmänheten erbjuds att sola solarium ska göra en anmälan till miljönämnden senast sex veckor innan

Läs mer

RIKTLINJER FÖR TILLSYN AV TOBAK, ÖL OCH RECEPT- FRIA NIKOTINLÄKEMEDEL

RIKTLINJER FÖR TILLSYN AV TOBAK, ÖL OCH RECEPT- FRIA NIKOTINLÄKEMEDEL SN2009/73 1 (5) Ulrica Fornstedt Tillståndshandläggare Tfn: 0171-62 51 90 E-post ulrica.fornstedt@enkoping.se RIKTLINJER FÖR TILLSYN AV TOBAK, ÖL OCH RECEPT- FRIA NIKOTINLÄKEMEDEL Kommunens ansvar Kommunen

Läs mer

Telefon Fax E-postadress. Telefon Mobiltelefon E-postadress. Postadress Besöksadress Telefon (exp) Fax Hemsida E-postadress

Telefon Fax E-postadress. Telefon Mobiltelefon E-postadress. Postadress Besöksadress Telefon (exp) Fax Hemsida E-postadress Information Sida 1 av 3 Gällande regler: LIVSFS 2005:20 (föreskrifter om hygien) och 2001:30 (föreskrifter om dricksvatten) Mer information om tillämpningen av reglerna återfinns i bilaga till blanketten.

Läs mer

LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖ FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN

LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖ FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖ FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN ANTAGNA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-10-29, 175 ATT GÄLLA FRÅN 2012-11-15 Med stöd

Läs mer

2013-09-18 Dnr: 2013/2493-BaUN- 028. Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se. Barn- och ungdomsnämnden

2013-09-18 Dnr: 2013/2493-BaUN- 028. Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se. Barn- och ungdomsnämnden Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) 2013-09-18 Dnr: 2013/2493-BaUN- 028 Barn- och ungdomsnämnden Nämndinitiativ- Lärare och elever har rätt till

Läs mer

Sala kommun Kommunal författningssamling

Sala kommun Kommunal författningssamling Sala kommun Kommunal författningssamling Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön KFS 032 revision 01 REGLEMENTE ANTAGEN: 2011-08-29 GÄLLER FRÅN OCH MED: 2011-09-01 ERSÄTTER: 342/2001,

Läs mer

Tillsyn av hotell, vandrarhem och camping

Tillsyn av hotell, vandrarhem och camping Tillsyn av hotell, vandrarhem och camping Ett tillsynsprojekt inriktat mot tillfälligt boende Juli -Augusti 2005 Resultatet sammanställt av: Anette Stångmyr Miljöinspektör Telefon 0243-742 25 Fax 0243-742

Läs mer

Städning i restauranger

Städning i restauranger Städning i restauranger Projektinriktad livsmedelstillsyn i Västra Götalands län våren 2 2:42 Städning i restauranger Projektinriktad livsmedelstillsyn i Västra Götalands län våren 2 Publikation 2:42 ISSN

Läs mer

Offentlig dricksvattenkontroll mål, metodik

Offentlig dricksvattenkontroll mål, metodik Offentlig dricksvattenkontroll mål, metodik Vision för livsmedelskontrollen Professionell livsmedelskontroll för konsumenternas och företagens bästa Gemensamma nationella mål Exempel Mer omfattande kontroll

Läs mer

ATT PLANERA FÖR ENSKILT AVLOPP... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. VARFÖR BEHÖVS EN AVLOPPSANLÄGGNING?... 3 2. BESTÄMMELSER OM ENSKILDA AVLOPP...

ATT PLANERA FÖR ENSKILT AVLOPP... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. VARFÖR BEHÖVS EN AVLOPPSANLÄGGNING?... 3 2. BESTÄMMELSER OM ENSKILDA AVLOPP... Att planera för enskilt avlopp Informationsmaterial från Miljö- och hälsoskyddsavdelningen Oktober 2014 1 Innehållsförteckning ATT PLANERA FÖR ENSKILT AVLOPP... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. VARFÖR BEHÖVS

Läs mer

Behåll näringen på land! Finns det annan värdefull samhällsnytta?

Behåll näringen på land! Finns det annan värdefull samhällsnytta? Kretslopp i den kommunala VA-planen - Avlopp och kretslopp i Södertälje kommun - Hur kan kommunen påverka för mer kretslopp? - Vad styr fastighetsägaren? - Reflektioner Behåll näringen på land! Finns det

Läs mer

kl. 13 30 15 00 Magnus Hesse, m, ordförande, Ulf Dahl, s Joakim Magnusson, c Leif Carlzon, kp ---

kl. 13 30 15 00 Magnus Hesse, m, ordförande, Ulf Dahl, s Joakim Magnusson, c Leif Carlzon, kp --- Plats och tid Bibliotekets grupprum, onsdagen den 23 september 2009, kl. 13 30 15 00 Beslutande Magnus Hesse, m, ordförande, Ulf Dahl, s Joakim Magnusson, c Ej tjänstgörande Leif Carlzon, kp Övriga folkvalda

Läs mer

Strategi för vatten och avlopp på landsbygden i Bjuvs kommun

Strategi för vatten och avlopp på landsbygden i Bjuvs kommun Strategi för vatten och avlopp på landsbygden i Bjuvs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-31 INNEHÅLL BAKGRUND... 3 BEGREPPSFÖRKLARINGAR... 3 MÅL... 4 STUDERADE OMRÅDEN... 4 RECIPIENTER... 5 VERKSAMHETSOMRÅDE...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-7 2015-02-04

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-7 2015-02-04 MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-7 2015-02-04 Plats och tid Miljökontoret, Orsa kommun kl. 8.00 11.00 ande Christina Bröms (C), ordförande Åke Falk (C), vice ordförande Margareta Ahlström (MOP) Karolina

Läs mer

Bygg- och miljökontoret. Livsmedel 2010:2

Bygg- och miljökontoret. Livsmedel 2010:2 Bygg- och miljökontoret Livsmedel 2010:2 Provtagning av is och dricksvatten i livsmedelsanläggningar 2009 Ismaskin Tappställe vid kunddisk Sirupanläggning Projektansvarig: Vesna Karanovic, Bygg och miljökontoret.

Läs mer

Byggarbetsplats Norrlandet

Byggarbetsplats Norrlandet Byggarbetsplats Norrlandet Välkommen Informationsmöte för fastighetsägare i Utvalnäs och Harkskär Ta lite fika innan du sätter dig! Kontaktpersoner Gästrike Vatten Stefan Hedström, Projektledare VA Jessica

Läs mer

Var rädd om vårt vatten! Kostnadsfri rådgivning för dig med eget avlopp

Var rädd om vårt vatten! Kostnadsfri rådgivning för dig med eget avlopp Var rädd om vårt vatten! Kostnadsfri rådgivning för dig med eget avlopp Miljösamverkan östra Skaraborg Vänern Mariestad Töreboda Lidköping Götene Karlsborg Skara Tibro Skövde Falköping Tidaholm Hjo Vättern

Läs mer

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön Antagen av kommunfullmäktige 18 augusti 2003 Gäller fr.o.m. 1 januari 2004 Gotlands kommuns lokala föreskrifter för att skydda människors

Läs mer

Länsstyrelsen Västernorrland i samarbete med länets kommuner.

Länsstyrelsen Västernorrland i samarbete med länets kommuner. Länsstyrelsen Västernorrland i samarbete med länets kommuner. 871 86 Härnösand 0611-34 90 00 vasternorrland@lansstyrelsen.se www.lansstyrelsen.se/vasternorrland Regler och råd vid försäljning av tobak

Läs mer

Drogpolitiskt program

Drogpolitiskt program Drogpolitiskt program Föreslaget av Rådet för folkhälsa och trygghet Antaget av Kommunfullmäktige den 16 februari 2015 KS/2014/639 Sidan 1(7) Datum Sidan 2(7) INLEDNING Med droger avses tobak, alkohol,

Läs mer

Egenkontrollprogram för tobaks och folkölsförsäljning

Egenkontrollprogram för tobaks och folkölsförsäljning Egenkontrollprogram för tobaks och folkölsförsäljning 12 c tobakslagen (1993:581) 5 kap 5 alkohollagen (2010:1622) Värt att veta om egenkontrollprogram Du som tänker sälja folköl och tobak till konsumenter

Läs mer

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING Utgåva maj 2007 10:1 LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖ Med stöd av 9 kap 7-8 och 10-13 miljöbalken (1998:808), 13, 17, 39-40, 42-44

Läs mer

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2013-05-02. Miljönämnden

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2013-05-02. Miljönämnden Innehåll 15 Förslag till yttrande över remiss, Anslutning till kommunalt spill- och dagvattensystem i Jönköpings län... 23 16 Fastställande av provtagningsfrekvens och analysomfattning för dricksvattenanläggning

Läs mer