Miljönytt i Höganäs - ett nyhetsbrev om miljöfrågor

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljönytt i Höganäs - ett nyhetsbrev om miljöfrågor"

Transkript

1 - ett nyhetsbrev om miljöfrågor Årgång 1, nummer Miljötillsynsnämnden i Höganäs kommun Toppmurkla. Foto: Maria Fänge Sensommaren är i antågande vilket innebär att semesterdagarna är på väg att avslutas och skolstarten står för dörren. Barn och ungdomar återvänder till skola och förskola. I detta nummer kan du bland annat läsa om vad vi på miljöavdelningen arbetar med när det gäller tillsyn av förskolor och skolor. Du kan också läsa om vårt arbete med tobakstillsyn och det samarbete vi har inlett med kommunens ungdomssamordnare. Vidare har vi en exklusiv intervju med vår egen avloppsexpert Max Sambergs som reflekterar över små avlopp.

2 De allra flesta sköter sig alldeles utmärkt Då jag pratar med kommuninnevånare om vår verksamhet så får jag nästan alltid kommentaren att det är ni som stänger kommunens restauranger eller pizzerior. Jag brukar svarar med att detta är bara en del av vår verksamhet och är följden av att folk inte följer de lagar och förordningar som finns. Men de allra flesta sköter sig alldeles utmärkt. Fullmäktige i kommunen har antagit en VA-översikt (VA= vatten och avlopp). Den beskriver på vilket sätt vi tar hand om hushållens avlopp, dvs. hur många som är anslutna till kommunens reningsverk, vilka som har egen godkänd rening och övriga. I en kommun som vår, omgiven av 2/3 vatten, så är det viktigt att vi tar hand om vårt avloppsvatten på ett bra sätt. VAöversikten är ett första steg mot detta. Enligt min mening bör den snarast kompletteras med en detaljerad tidsplan för utbyggnad. I detta nummer kan ni även läsa att vi besöker kommunens alla kök i skolor och förskolor. Det är helt logiskt att även de inom kommunens verksamhet får information om livsmedelshantering, m.m. Vi vill ju inte att våra barn och ungdomar skall råka illa ut. Lars-Ivar Kahl ordf. i miljötillsynsnämnden Miljönytt i Höganäs ges ut sex gånger per år Utgivningsplan 2011 Nr 1-20/5, Nr 2-20/8, Nr 3-20/10, Nr 4-20/12 Postadress Miljöavdelningen, Höganäs kommun, Höganäs Webbadress och mail Redaktion Miljöavdelningen Personal miljöavdelningen: Arbetsområde/namn Nämndsekreterare Ulrika Dagård Livsmedelsinspektör Ulf Frick Miljöinspektör Maria Fänge Miljöinspektör Fredrik Gullberg Miljöinspektör Elisabeth Johansson Livsmedelsinspektör Eva Rosberg Miljöinspektör Max Sambergs Miljöchef Richard Åkesson Miljötillsynsnämndens ledamöter : Ledamöter Ordförande Lars - Ivar Kahl (M) Vice ordförande Daniel Svensson (M) Hans Grahn (M) Annika Elvefors (FP) Anita Bäck (KD) Malcolm Hansson (S) Per - Erik Lundberg (S) Suzanne Erlandsson (M) Katarina Ljungqvist (M) Christina Örtendahl (M) Mårten Wennerholm (M) Fredrik Johannesson (KD) Ingvar Gunnarsson (MP) Emma Wennerholm (V) Telefon/Mail Telefon/Mail Sida Layout Ulrika Dagård

3 Sida 3 Toalettbesök utan fördröjning! Toalett, som i detta fall inte är tänkt att fungera som gästtoalett! Foto: Max Sambergs Framöver kommer det att bli lättare att gå på toaletten när du är på restaurang eller på café i Höganäs. Miljötillsynsnämndens antagna gästtoalettpolicy hjälper till att göra det möjligt. Det är viktigt att det finns gästtoaletter. Annars kan följden bli att människor uträttar sina behov utomhus, säger Eva Rosberg, livsmedelsinspektör på miljöavdelningen. De allmänna toaletterna räcker inte till. Enligt livsmedelslagstiftningen är det inte heller tillåtet att låna ut restaurangens personaltoalett till gäster. Den antagna policyn har som huvudregel att en toalett för gäster alltid ska finnas när en matservering har sitt och/eller ståplatser. Policyn kommer att tillämpas när nya verksamheter startar upp, eller om verksamheten förändras. Ambitionen är också att serveringar/restauranger som redan är etablerade ska uppfylla målet om gästtoaletter inom två år. Miljötillsynsnämnden antog gästtoalettpolicyn Undantag från policyn kan göras för mindre serveringar med få sittplatser/ståplatser om allmänna toaletter kan ersätta behovet av en gästtoalett. WWW: Läs hela Höganäs kommuns gästtoalettpolicy på: Naringsliv--arbete/Tillstand-regler-ochtillsyn/Livsmedel/Startalivsmedelsforetag/Gasttoaletter/

4 Sid 4 Foto: Max Sambergs Avlopp! Ingen skitsak! Alla vill ha vattentoalett, alla förväntar sig också att badvattnet ska vara rent. Går detta att förena i en kustkommun? Vi har låtit en av Höganäs kommuns miljöinspektörer intervjua sig själv om vad han tycker om sitt eget arbete med avloppen på landsbygden. Majoriteten av hushållen är anslutna De flesta av hushållen i Höganäs kommun är anslutna till kommunens reningsverk. Nu är det bara 650 hushåll som har ett eget enskilt avlopp. När jag började i kommunen 1989 var det cirka 2000, berättar Max Sambergs på kommunens miljöavdelning. Och många av dem var riktigt dåliga Vi hade också oftare problem med dåliga badvattenresultat då! Dåliga avlopp Det finns ungefär 200 riktigt dåliga avlopp i kommunen. Det är sådana som bara har en slamavskiljare och kanske en stenkista. Slamavskiljaren tar bort 10 % av näringsämnena och nästan inga bakterier. Många tror att det är tillåtet att använda en avloppsanläggning från stenåldern bara för att den godkändes då! I själva verket borde den ha bytts för många år sedan, säger Max och skräder inte orden. Det händer att folk installerar värmepump och ett nytt badrum, men de gör inget åt avloppet (förrän det börjar krångla). Ska man vara ärlig så är väl ett (1) dåligt avlopp inte ett så stort problem. Problemet är att det finns över fastigheter med enskilda avlopp i Sverige. Förmodligen är det över en halv miljon svenskar som dagligen använder en dålig avloppsanläggning. Det blir en hel del näringsämnen från så många! Att det medverkar till övergödning av hav och vattendrag går inte att blunda för. Reglerna är lika i hela landet Faktum är att de dåliga avloppen inte bara är dåliga, de är också förbjudna! Nästan alla kommuner i landet arbetar därför med att åtgärda små avlopp. Höganäs har bl.a. deltagit i en kampanj från Naturvårdsverket, som heter Små avlopp ingen skitsak. Dessutom har kommunen nyligen tagit fram en plan för att ansluta ytterligare 500 avlopp under de närmaste tio åren.

5 Sid 5 Foto: Max Sambergs Olika lösningar Vilken är den bästa lösningen för ett enskilt avlopp? Många väljer numera ett minireningsverk med efterpolering. Men det finns många andra lösningar. Avloppsguiden är en bra sida där du kan få hjälp att välja anläggningstyp. Miljöavdelningen kan också ge dig råd om hur du kan göra. Men vi får inte projektera ditt avlopp, till det måste du anlita en konsult. (Om inte entreprenören har tillräcklig kunskap för att planera avloppet.) Och tänk på att du måste lämna en ansökan till miljötillsynsnämnden innan du ändrar ditt avlopp! Vad kostar en ny avloppsanläggning? Räkna med kr. Visst är det mycket pengar! Men du kan utnyttja ROTavdraget! Tyvärr finns det inga kommunala bidrag till avlopp i Höganäs. (Det hade vi miljöinspektörer gärna velat ha eftersom vi vet att det underlättar vårt arbete. Det fanns bidrag en kort period för flera år sedan, och då var det en väldig fart på avloppsarbetet.) Vad har hänt med avloppen under sommaren 2011? Sommaren är högsäsong för avlopp! Jag har skrivit till flera fastighetsägare som fick möjlighet att ansluta sig kommunalt för några år sedan men som inte blivit klara att göra detta. De får tyvärr betala en tillsynsavgift för att jag nu måste tvinga dem att ansluta. Sedan har det varit ett par klagomål, där fastighetsägarna mer eller mindre omedelbart måste bygga om sina enskilda avlopp. Och i höst fortsätter arbetet med de övriga enskilda avloppen. Faktaruta I Naturvårdsverkets Allmänna råd om små avloppsanläggningar (NFS 2006:7) finns de regler som de flesta kommuner följer i arbetet med enskilda avlopp. Här framgår bl.a. att en avloppsanläggning måste ta bort 90 % av fosforn och 50 % av kvävet i spillvattnet. Det renade vattnet ska dessutom i princip vara badbart. WWW: För mer information om små avlopp gå in på: Eller på:

6 Sid 6 Ingen rök, tack! Förebyggande arbete mot tobak Både Johanna Nilsson, ungdomssamordnare och Ulf Frick, livsmedelsinspektör är nyanställda i Höganäs kommun. De som förenar dem båda är det förbyggande arbetet mot tobaksrökning. Det är Ulf Frick som är ansvarig för Höganäs kommuns tobakstillsyn. Det första som Ulf tittar på när han gör besök hos ett försäljningsställe är om det finns skyltar uppsatta som visar att det bara är personer över arton år som får köpa tobak. Det ska även finnas ett egenkontrollprogram, dvs. nedtecknande rutiner som personalen ska följa när det t.ex. gäller legitimationskontroll. Märkningen på paketen är också en punkt på Ulfs checklista. Tobakstillsynen är ett av våra viktigaste verktyg i det förebyggandet arbetet mot tobaksrökning. Och det är framförallt målgruppen ungdomar som vi riktar vårt arbete mot, förklarar Johanna. Oftast börjar man röka i tonåren. Det är sällan som en tjugofemåring helt plötsligt blir en storrökare. Viktigt med dialog och information Både Ulf och Johanna menar att tillsynen inte handlar om att sätta dit tobakshandlarna, utan att försöka inleda en dialog. Det är viktigt att få med sig handlarna i det förebyggande arbetet. Flertalet är positiva och förstår vikten av kontrollerna. Men sedan finns de som uppenbarligen struntar i lagstiftningen och säljer smuggelcigaretter med falsk märkning och tobak till minderåriga, säger Ulf. Numera får myndigheter inte heller göra några stickprovskontroller. Justitieombudsmannen ansåg att det var dold myndighetsutövning. Stickprovskontroller innebar att unga personer anlitades, som såg ut att vara under arton år. De försökte sedan att köpa tobak för att testa om försäljarna bad om legitimation. Stickprovskontrollerna var effektiva för att få en uppfattning om hur verkligheten såg ut. Syftet var inte att bötfälla någon. Men tyvärr kan vi inte arbeta med det verktyget längre, säger Johanna. Det handlar om attityder Överhuvudtaget har informationen till eleverna om ANDT (alkohol, narkotika, doping och tobak ) i skol- Foto: Höganäs kommun orna ändrats. Man försöker att använda så lite pekpinnar som möjligt och informationen riktas även till föräldrarna. Det har visat sig att forna tiders undervisning, med besök av t.ex. före detta missbrukare, inte har varit effektiv. I vissa fall har det till och med visat sig vara kontraproduktivt och snarare väckt ett visst intresse hos somliga ungdomar. Det vi framförallt vill påverka med vårt förebyggande arbete är attityder, menar Johanna. Det handlar kort och gott om inställningen i hela samhället till alkohol, narkotika och tobak. Det är utmärkt att Höganäs kommun har blivit en rökfri arbetsplats. Det är självklart att man ska slippa rök på sitt arbete. Förutom det kontinuerliga arbetet med tillsynen kommer Ulf och Johanna framöver att arbeta för fler rökfria miljöer i kommunen. Trots att tobaksrökning generellt minskar i hela befolkningen, finns det ändå ett problem bland ungdomar under arton år. Hela 28 % av flickorna och 21 % av pojkarna i årskurs 9 röker enligt CAN:s undersökning Dessutom har mer än en tredjedel av alla elever i årskurs 9 någon gång rökt vattenpipa, avslutar Johanna.

7 Sid 7 Rent hus i kommunens skolor Miljötillsynsnämnden utövar tillsyn på skolor och förskolor. Nämndens och miljöavdelningens uppgifter är, förutom att kontrollera verksamheten, även att ge råd och stöd i de frågor som gäller hälsoskydd och miljöfarlig verksamhet. Hittills har nämnden främst vänt sig till förskolorna i kommunen. Men under 2011 kommer även skolorna att kontaktas. Syftet är att informera om egenkontroll och förklara hur och varför egenkontrollen är ett viktigt hjälpmedel. Egenkontroll innebär att reda ut var och när det kan finns en risk inom verksamheten. Dvs. risker som kan medföra olägenheter för människors hälsa, eller risker som kan påverka miljön. Det kan handla om: buller, ventilation, kemikalier, hygien, smitta eller städning. Om man upplever problem med något av ovanstående kan man kontakta miljöavdelningen för att få råd eller upplysningar om vilka krav man kan ställa ur hälsoskyddssynpunkt. Elever på Tornlyckeskolan. Foto: Tornlyckeskolan Vad har tillsynen lett till? Under 2009 medverkade miljöavdelningen i ett tillsynsprojekt om hygien och smitta på förskolor. Projektet drevs av Socialstyrelsen. Projektet ledde till att förskolorna har satt upp information om god handhygien i sina lokaler. Nya städscheman har också tagits fram som beskriver vad man kan förvänta sig av städningen. Djurskydd i Skåne Sedan år 2009 är det Länsstyrelsen som hanterar alla djurskyddsfrågor i länet. Foto: Viktor Antier WWW: För mer information om Länsstyrelsens arbete med djurskydd gå in på: djurskydd/pages/default.aspx Det är djurskyddslagen som reglerar hur djur ska hållas och skötas. Som ett komplement till lagen finns även djurskyddsförordningen, olika föreskrifter och allmänna råd. Länsstyrelsen utför både förebyggande kontroller, men genomför även kontroller när de får in en anmälan från privatpersoner. Om du misstänker att ett tamdjur är vanvårdat ska du kontakta Länsstyrelsen i Skåne län. Om situationen är akut och du inte kan nå Länsstyrelsen, ska du kontakta polisen. Du ska också ta kontakt med polisen om du stöter på skadat eller sjukt vilt.

8 Sid 8 Riskklassificering av livsmedelsanläggningar I höst kommer miljöavdelningen att gå ut med en förfrågan till samtliga livsmedelsanläggningar i kommunen. Anledningen är att Livsmedelsverket har ändrat sin riskklassificering och därför behöver vi ny information om verksamheterna. Riskklassificeringen ligger till grund för vilka årsavgifter livsmedelsanläggningarna ska betala. Den nya klassificeringen kan innebära att vissa verksamheter får ändrade årsavgifter. Bild till vänster. Foto: Sofia Blandford Bild till höger. Foto: Jessica Kouzas Säker mat och säkra livsmedel i skolan Under hösten kommer miljöavdelningens livsmedelsinspektörer Eva Rosberg och Ulf Frick bland annat att besöka skolköken hos Höganäs kommuns skolor och förskolor. En livsmedelsinspektion innebär att inspektörerna vid besöket går igenom vissa kriterier i ett standardiserat protokoll. Bland annat tittar man på varumottagning, grönsaksförvaring, temperaturhållning, skärbrädor, sopkärl, städrutiner, med mera. I protokollet noteras om kriterierna uppfylls utan anmärkning, eller om det finns något att anmärka på. Blir det en anmärkning så ska felet åtgärdas. Syftet med våra inspektioner är framförallt att föra en dialog med kökspersonalen. Finns det några problem och blir det några anmärkningar är det viktigt att vi kommunicerar dem, säger Eva Rosberg, livsmedelsinspektör på miljöavdelningen. Alla vill vi bli serverade säker mat. Enligt smittskyddsinstitutet så är det betydligt fler människor som matförgiftas i Sverige årligen, än vad som framkommer i den officiella statisti- ken. Det kan till och med röra sig om en halv miljon människor. Hälften smittas vid restaurangbesök och hälften i hemmet. En vuxen och i övrigt frisk person klarar vanligtvis en matförgiftning utan några större komplikationer. Men förutom obehaget att springa på toaletten en hel natt är det samhällsekonomiskt olönsamt eftersom en kortare sjukskrivning oftast blir följden. Däremot kan en matförgiftning vara fullständigt förödande för en sjuk eller äldre person, eller för ett barn. Framförallt gäller det barn under fem år som lätt blir uttorkade. Vi se fram emot att träffa skolornas och förskolornas kökspersonal under hösten, säger Eva Rosberg. Generellt håller de köken en hög kvalitetsnivå när det gäller livsmedelshygien.

9 Sid 9 Miljö, meteorologi och matlagning är något som engagerar miljötillsynsnämndens ordförande, Lars - Ivar Kahl (M) I förra numret presenterade vi Höganäs kommuns miljöchef Richard Åkesson. Turen är nu kommen till miljötillsynsnämndens ordförande Lars - Ivar Kahl (M). Lars - Ivar Kahl Mitt namn är Lars-Ivar Kahl och jag är 66 år. Jag är född i Stockholm men har haft förmånen att flytta runt i Sverige, både under min uppväxttid och under mina yrkesverksamma år. Efter studentexamen i Luleå, utbildade jag mig till meteorolog i Flygvapnet. Det innebar ett första år på flygflottiljen i Ljungbyhed. Där träffade jag en tjej, Britt- Marie som senare blev och fortfarande är min hustru. Min första tjänst som meteorolog fick jag på F21 i Luleå. Sedan blev det en brokig bana ner till flottiljen i Ronneby. Där har jag bott trots tjänst på andra orter som Stockholm, Kristianstad och Karlskrona. Under tiden i Ronneby växte våra två barn upp för att sedan göra sina egna karriärer. År 2005 flyttade Britt-Marie och jag till Viken, i Höganäs kommun, nordvästra Skåne. Ett beslut som vi inte har ångrat en sekund. Den nordvästra delen av Skåne är helt fantastisk. Karaktäristiskt är de mindre byarna som ligger utspridda i jordbrukslandskapet och området kring Kullen. Det är viktigt att den karaktären behålls och att exploateringen begränsas. Jag har alltid varit politiskt intresserad och i och med flytten till Viken fick jag möjlighet att aktivt engagera mig. Moderaterna var ett självklart val eftersom partiets ideologi stämmer väl överens med mina egna värderingar. Miljöfrågorna har alltid engagerat. År 2006 blev jag invald som ledamot i dåvarande miljönämnden. Från och med år 2011 är jag ordförande i miljötillsynsnämnden och ledamot av Kommunfullmäktige. Min målsättning är att miljötillsynsnämnden och miljöavdelningen ska bli bättre på att kommunicera vad vår verksamhet innefattar. Det är viktigt att vi får en konstruktiv dialog med medborgarna. Vårt arbete styrs till största del av lagstiftning, men vi försöker alltid använda sunt förnuft i våra bedömningar. Den enskilde har också ett ansvar för vår allas gemensamma miljö, både på det lokala planet och i ett större perspektiv. Familjen är viktig för mig och kommer alltid i första hand. Britt-Marie och jag spelar lite golf och vi hinner även med att resa en del. I övrigt är jag passionerat förtjust i matlagning och viner, något som jag ägnar mig åt med liv och lust. Rättelse 1 Rättelse 2 I förra numret av Miljönytt i Höganäs, skrev vi om att återvinningsstationer enbart ska användas av privatpersoner. Det framgick inte att de återvinningsstationer som finns i kommunen sköts av FTIAB, förpacknings och tidningsinsamlingen. I förra numret av Miljönytt i Höganäs, skrev vi också om var hästar och hundra får bada i Höganäs kommun. I artikeln står det att kopplingsförbud råder för hundar inom vissa naturreservat i kommunen. Naturligtvis ska det vara kopplingstvång och inget annat. Vill du prenumerera på Miljönytt i Höganäs? Kontakta Ulrika Dagård, miljöavdelningen via mail eller telefon: /

Utvärdering av urinsortering och torrtoaletter i Tanums kommun

Utvärdering av urinsortering och torrtoaletter i Tanums kommun Utvärdering av urinsortering och torrtoaletter i Tanums kommun Stockholm Västra Götaland Skåne Utvärdering av urinsortering och torrtoaletter i Tanums kommun För mer information kontakta: Länsstyrelsen

Läs mer

Anders Danielsson svarar på barns frågor

Anders Danielsson svarar på barns frågor 1 2014-03-12 Anders Danielsson svarar på barns frågor I slutet av februari 2014 träffade Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson BRIS generalsekreterare Kattis Ahlström för att prata om hur

Läs mer

Alkohol policy på serverings ställen

Alkohol policy på serverings ställen Alkohol policy på serverings ställen Rapport 2013:2 Titel: Alkoholpolicy på serveringsställen Utgiven av: Länsstyrelsen i Södermanland Utgivningsår: 2013 Författare: Ida Våhlin Foto: Ulrika Larsson Diarienr:

Läs mer

Effektiv dialog. Tips för bättre kontakt mellan företag och myndigheter

Effektiv dialog. Tips för bättre kontakt mellan företag och myndigheter Effektiv dialog Tips för bättre kontakt mellan företag och myndigheter Sid 2 Lantbrukarnas Riksförbund De gröna näringarnas verksamheter styrs av många olika regler, obligatoriska och frivilliga. Dessa

Läs mer

BARNHEARING I JÄRFÄLLA 2013

BARNHEARING I JÄRFÄLLA 2013 BARNHEARING I JÄRFÄLLA 2013 Elever ställer frågor till Järfällas politiker och tjänstemän Den årliga barnhearingen är en del i Järfällas arbete med att öka elevernas inflytande i skolan och i samhället

Läs mer

Renare avlopp. Ett pilotprojekt för bättre enskilda avlopp

Renare avlopp. Ett pilotprojekt för bättre enskilda avlopp Renare avlopp Ett pilotprojekt för bättre enskilda avlopp rapport 6338 februari 2010 Renare avlopp Ett pilotprojekt för bättre enskilda avlopp Per Bengtson & Maria Lewander NATURVÅRDSVERKET Beställningar

Läs mer

Frågor om ansvar, avtal och förmedlingsuppdrag i fokus. Accepterat pris ökar tryggheten och tydligheten. Kvinnor frågar mer än män

Frågor om ansvar, avtal och förmedlingsuppdrag i fokus. Accepterat pris ökar tryggheten och tydligheten. Kvinnor frågar mer än män En rapport från Mäklarsamfundet som bygger på bostadskonsumenternas egna frågor Nr 1 2013 Frågor om ansvar, avtal och förmedlingsuppdrag i fokus Accepterat pris ökar tryggheten och tydligheten Kvinnor

Läs mer

En gemensam rapport från fem Länsstyrelser

En gemensam rapport från fem Länsstyrelser En gemensam rapport från fem Länsstyrelser Förord För att förbättra psykiskt funktionshindrade personers situation antogs 1995 den s.k. psykiatrireformen. Denna reform syftar till att förbättra livsvillkoren

Läs mer

HÖGRE KVALITET PÅ LIVSMEDEL I OFFENTLIGA KÖK KARTLÄGGNING AV UTVECKLINGSARBETE

HÖGRE KVALITET PÅ LIVSMEDEL I OFFENTLIGA KÖK KARTLÄGGNING AV UTVECKLINGSARBETE HÖGRE KVALITET PÅ LIVSMEDEL I OFFENTLIGA KÖK KARTLÄGGNING AV UTVECKLINGSARBETE Kartläggningen är gjord av MIND Research på uppdrag av Landsbygdsnätverket. Hösten 2013 Landsbygdsnätverket 551 82 Jönköping

Läs mer

Barn och ungas socialtjänst

Barn och ungas socialtjänst FoU Fyrbodal Barn och ungas socialtjänst Hur synliggör socialtjänsten den verksamhet som bedrivs för barn och unga? Vilken information finns och hur kan vi förbättra den? FoU Fyrbodal 2013:1 Annica Johansson

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

JAG, EN ENT REP RENÖR?

JAG, EN ENT REP RENÖR? Att starta företag har verkligen varit en häf tig resa. Jag har vuxit som människa. Hanna Jörnhammar, Linliving JAG, EN ENT REP RENÖR? Jag vet ingen ENT REP RENÖR som har lyckats med sin första idé. De

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Dokumentation Trygghetsdagen i Vårby gård 2 nov 2011

Dokumentation Trygghetsdagen i Vårby gård 2 nov 2011 Dokumentation Trygghetsdagen i Vårby gård 2 nov 2011 Nedan följer en sammanställning av dokumentation från Trygghetsdagen i Vårby gård den 2 november. Eftersom tre parallella seminarier/gruppdiskussioner

Läs mer

BRA MILJÖTEKNIK LAPPLANDS VILDMARK. Reningsverket som ligger mitt i TRYGGHETEN AVGJORDE GUIDE: EGET AVLOPP GEMENSAMT RENINGSVERK

BRA MILJÖTEKNIK LAPPLANDS VILDMARK. Reningsverket som ligger mitt i TRYGGHETEN AVGJORDE GUIDE: EGET AVLOPP GEMENSAMT RENINGSVERK BRA MILJÖTEKNIK EN TIDNING FRÅN: VÅREN 2015 TRYGGHETEN AVGJORDE Reidar och Annika satte tryggheten främst när de bytte avlopp. SID 6 GUIDE: EGET AVLOPP Den som ska investera i ett nytt avlopp har mycket

Läs mer

Föräldraenkät om alkohol och tobak

Föräldraenkät om alkohol och tobak Föräldraenkät om alkohol och tobak Denna enkät gick ut till samtliga föräldrar till barn som gick i årskurs sex i Ale kommun år 2003. Syftet med enkäten var att ta reda på föräldrarnas åsikter och syn

Läs mer

foto: marja beckman konstverk: lars arrhenius jourfokus: Boende

foto: marja beckman konstverk: lars arrhenius jourfokus: Boende foto: marja beckman konstverk: lars arrhenius J jourfokus: Boende En kvinna söker hjälp för att komma undan en man som utsätter henne för våld. Hon får komma till kvinnojourens jourlägenhet och stannar

Läs mer

Mitt framtida boende

Mitt framtida boende FoU-Södertörns Skriftserie nr 103/11 Mitt framtida boende - tankar och funderingar från ungdomar med funktionsnedsättning. Charlotte Fagerstedt Förord Den här rapporten tar sin utgångspunkt i ungdomars

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Tobaksfri skoltid. Policy och åtgärdsplan för gymnasieskolan i Norrtälje kommun

Tobaksfri skoltid. Policy och åtgärdsplan för gymnasieskolan i Norrtälje kommun Tobaksfri skoltid Policy och åtgärdsplan för gymnasieskolan i Norrtälje kommun Tobaksfri skoltid Policy och handlingsplan för Rodengymnasiet i Norrtälje kommun Inledning Ett av vår tids stora folkhälsoproblem

Läs mer

Våld och övergrepp mot äldre

Våld och övergrepp mot äldre tidningen brottsoffer brottsofferjourernas riksförbund nr 2/2013 årgång 18 Hon var livrädd att sonen skulle få reda på vår kontakt En brottsofferjour berättar om mötet med en våldsutsatt kvinna Sid 9 Våld

Läs mer

Rökfri skoltid. - Kraftsamling för rökfria skolgårdar. Rapport 2013:3

Rökfri skoltid. - Kraftsamling för rökfria skolgårdar. Rapport 2013:3 Rökfri skoltid - Kraftsamling för rökfria skolgårdar Rapport 2013:3 Titel: Rökfri skoltid kraftsamling rökfria skolgårdar Utgiven av: Länsstyrelsen i Södermanland Utgivningsår: 2013 Författare: Ida Våhlin

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Rapport: Utvärdering av hembesök och uppsökande verksamhet med brand och säkerhetsvärdar eller brandinformatörer Januari 2012, Markör Marknad och Kommunikation

Läs mer

Oklart uppdrag. Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn

Oklart uppdrag. Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn Oklart uppdrag Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och i världen. Oklart

Läs mer

Barnens nät Nätets barn

Barnens nät Nätets barn Barnens nät Nätets barn VÅLDSSKILDRINGSRÅDETS SKRIFTSERIE NR. 29 2003 Barnens nät Nätets barn Referat från ett kunskapsseminarium om barns och ungdomars Internetvanor Innehållsförteckning Förord 7 Referat

Läs mer

egenkontroll på förskolor Projekt inom Miljösamverkan Skåne

egenkontroll på förskolor Projekt inom Miljösamverkan Skåne egenkontroll på förskolor Projekt inom Miljösamverkan Skåne Titel: Utgiven av: Författare: Beställningsadress: Copyright: Upplaga: Egenkontroll på förskolor Projekt inom Miljösamverkan Skåne Miljösamverkan

Läs mer

Förbundsstämma Djurskyddet Sverige

Förbundsstämma Djurskyddet Sverige Motioner med svar Förbundsstämma Djurskyddet Sverige Quality Hotel Park i Södertälje 10-11 maj 2014 2 Innehållsförteckning Motioner med svar MOTION 1: Budget 5 MOTION 2: Resultat- och balansräkning 5 MOTION

Läs mer

Fråga man inget - får man inget veta

Fråga man inget - får man inget veta Fråga man inget - får man inget veta En kvalitativ och kvantitativ intervjustudie med 50 ungdomar De måste sluta tänka på allt med ekonomi och pengar och tänka på vad som är bäst för barnet. Det spelar

Läs mer

Barns och ungas egna perspektiv

Barns och ungas egna perspektiv Barns och ungas egna perspektiv Rapport från barn- och ungdomshearingen 20 november 2008 Nätverket för Barnkonventionen NGO Network for the Rights of the Child Innehåll Inledning... 3 Nätverket för Barnkonventionen

Läs mer