Instruktion för inmatning till folkhögskola.nu inför läsåret 2015/2016 och sommaren 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Instruktion för inmatning till folkhögskola.nu inför läsåret 2015/2016 och sommaren 2015"

Transkript

1 Instruktion för inmatning till folkhögskola.nu inför läsåret 2015/2016 och sommaren 2015 Den här instruktionen beskriver hur du matar in information om er skola och era kurser på folkhögskola.nu. Den beskriver också vilken information ni behöver lägga in för att sökningar på webbplatsen ska fungera. Informationen om sommarkurserna på webbplatsen förs över till den tryckta katalogen Sommarkurskatalogen Vi gör ingen Folkhögskolekatalog inför nästa läsår. Istället planerar vi en ny trycksak som ska beskriva folkhögskolan som utbildningsform. Inmatning Inmatningen sker på folkhogskola.nu/admin. Varje skola har ett namn/användar-id, ett lösenord och en utsedd webbkontaktperson. Om du saknar information om era inloggningsuppgifter, kontakta Sandra Löfstedt på Vid många fält i admin finns en i -symbol. Håll muspekaren över dessa så får du närmare instruktion om fältens funktion och tänkta innehåll. Övergripande information Genom menyknappen Information om skolan gör du alla uppdateringar som rör skolan (adress, profil mm). Genom menyknappen Kurser gör du alla uppdateringar som rör kursutbudet. Börja med att i admin se över era kurser innevarande läsår och som nu visas externt på webbplatsen. Är det några förändringar i kursutbudet som gäller redan för innevarande läsår? Stämmer kursbeskrivningarna? Ligger kurser under relevant ämneskategori?

2 Uppdatera alltså innevarande läsår innan du kopierar över kurser och börjar arbeta med nästa läsårs information! Sedan kan ni välja att antingen Skapa en ny kurs och placera den under rätt starttermin eller Kopiera tidigare kurser från tidigare terminer till aktuell termin. Ni kan även kopiera över kurser som är raderade externt till de nya terminerna, de ligger kvar i admin. Mata in kurserna under den termin då kursen startar detta gör att några av er matar in under tre olika flikar - VT2015, HT2015 och VT2016. Tänk på att defaultläget/grundinställningen, när du klickar dig in under fliken Kurser, alltid är fliken för innevarande termin så var uppmärksam så att du är under rätt terminsflik när du gör dina inmatningar. När du kopierar är också defaultläget alltid pågående/innevarande termin. Vill du kopiera från en annan termin måste du ändra. Långa kurser matas vanligtvis in under HT2015. Startar ni långa kurser även VT2016 så ska de aktuella kurserna matas in/kopieras över även under den fliken. Om ni på våren bara fyller på med nya studerande, i kurser som startade redan HT2015, avvakta då med inmatning på webben tills ni verkligen vet att ni har platser att erbjuda. Sommarkurserna matas också in under två olika flikar, men då gäller följande: - Sommarkurser som startar under perioden 1 maj-30 juni matas in under VT Sommarkurser som startar under perioden 1 juli-31 augusti matas in under HT2015. Lägg bara in folkhögskolekurser Folkhögskola.nu ska endast innehålla folkhögskolekurser (dvs kurser enligt Förordningen om statsbidrag till folkbildningen ). Övriga kurser som folkhögskolan anordnar, till exempel yrkeshögskoleutbildningar, SFI, uppdragsutbildning som exempelvis SMF, etableringskurser, självfinansierade kurser, fortbildning för lärare och personal får inte matas in i själva kursdatabasen. Utbildningar och verksamheter som inte är folkhögskolekurser kan ni dock informera om i profiltexten på skolsidan.

3 Kursdatabasen innehåller bara folkhögskolekurser - men folkhögskola.nu har separata sidor med listor över SMF-kurser, Etableringskurser och SFI. Dessa listor fyller FIN med innehåll, men kontrollera gärna så att uppgifterna stämmer för er skola. Kontakta oss om något är fel: SMF Studiemotiverande folkhögskolekurser (uppdrag från Arbetsförmedlingen) Etableringskurser för nyanlända - (uppdrag från Arbetsförmedlingen) SFI Svenska för invandrare på folkhögskola (kurser som tillhör skolformen SFI) Information om skolan: beskrivning av fält Skolans profil Profiltexten/ingressen kan omfatta max 600 tecken, men gör den gärna ännu kortare. Den ska vara kort, kärnfull och informationstät ta endast med de viktigaste huvuddragen i er skolas profil. Ert kursutbud listas på samma sida på webben så upprepa inte kurserna i profilen. Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning Beskriv skolans tillgänglighet och eventuella anpassningar så tydligt som möjligt. Använd begreppet Funktionsnedsättning istället för funktionshindrad eller handikappad. Filial med egen inloggning? Har din folkhögskola en filial med egen inloggning till folkhögskola.nu/admin? Tänk då på att det bara är huvudskolans profiltext som visas på folkhögskola.nu. Filialens adressuppgifter och kurser visas, men profilinformationen om filialen måste bakas in i huvudskolans profiltext. Kurser: Beskrivning av fält Lediga platser Kryssa i fältet för lediga platser grön prick kommer då synas på webben. När kursen sedan är fylld eller när ni inte vill ha fler ansökningar ändrar ni denna uppgift. Bocka ur fältet röd prick syns på webben.

4 Ansökan Kryssa i fältet om ansökan om ni vill att knappen Ansök ska visas på kursen eller ej. Funktionen möjliggör för er att antingen ha ett ansökningsformulär skapat genom folkhögskola.nu eller ha en länk till skolans eget ansökningsformulär. Ansökningsfunktionen har vidareutvecklats under augusti Läs separat manual som bifogas! Kurstitel Gör så informativa kurstitlar som möjligt. Skriv till exempel inte bara Fotokurs utan skriv Fotokurs digital bild, så att den presumtiva kursdeltagaren får lite mer att grunda sitt beslut på. Alla Allmänna kurser måste heta Allmän kurs, t ex Allmän kurs Musik eller Allmän kurs med musik. Använd helst inte ordet profil i era Allmänna kurser, så att de inte förväxlas med Profilkurserna (Särskilda kurser). Det är viktigt att det syns i titeln om det är en distanskurs, skriv - distans direkt efter kursnamnet, t ex Allmän kurs distans Vänder ni er till en speciell målgrupp så bör detta också anges i titeln, till exempel Kurs för afatiker. Var konsekventa i era kurstitlar så att listningen ser snygg ut och ger ett enhetligt intryck. Har ni t ex valt formen Allmän kurs Musik (som vi rekommenderar) fortsätt då med Allmän kurs Natur, Allmän kurs Bild och byt inte till Allmän kurs: natur eller Allmän kurs med bildinriktning eller Allmän kurs natur. Kursbeskrivning Ingressen är en kort sammanfattande inledning som beskriver kursen i stora drag. Upprepa sedan inte denna text i brödtexten utan utveckla den! Tänk på webbens sökmöjligheter, både vad gäller långa kurser och sommarkurser, när ni skriver era texter i kursbeskrivningsfälten, tänk sökord. Vilka ord tror ni att er målgrupp använder då de letar efter en kurs som erbjuder det ni erbjuder? Skriv in dessa ord i era texter! Tänk också på att orden ni använder ska beskriva och tydliggöra folkhögskolans särart! Använd inte orden kursavgift eller terminsavgift. Undervisningen ska vara avgiftsfri. Alla kostnader för material, kost och logi måste specificeras.

5 Sommarkursernas beskrivning exporteras till Sommarkurskatalogen. Texten exporteras då från fältet Kursbeskrivning till Sommarkurskatalogen. Detta fält är endast för katalogen och texten i den syns inte på webben. Betona innehållet i kursen genom att beskriva olika kursmoment och vad man lär sig. Berätta gärna om vilka nya saker man lär sig så att inte kursen framstår som träning av saker man redan kan eller som en semestervistelse. Betona kursmoment istället för färdmedel, utflykter och fritidsaktiviteter. Träning och förflyttningar med olika fordon eller till fots kan inte vara kursens huvudinnehåll. Åldersgränsen nedåt är 13 år, precisera åldergränsen nedåt. Kurstyp Det är nödvändigt att fylla i Kurstyp för att sökningen på webben ska fungera (men också för att urvalet till Sommarkurskatalogen ska kunna göras). Långa kurser är kurser längre än 15 kursdagar och är alltid antingen Behörighetsgivande kurs/allmän kurs eller Profilkurs/Särskild kurs. Dessa kan också registreras som Distanskurs. Profilkurserna kan dessutom registreras som Yrkesutbildning. Om en kurs både kan studeras på plats och på distans mata in den som två kurser! Om en kurs, genom olika val av ämneskurser som de studerande kan göra på skolan, kan vara antingen en Behörighetsgivande/ Allmän kurs eller en Profilkurs/Särskild kurs mata in den som två kurser! När ni bockat i att kursen är en distanskurs fälls ytterligare fält ner som gör att ni tydligt kan informera om formerna för de flexibla studierna. Korta kurser är kurser som varar 1-14 kursdagar och de ska alla registreras som Korta kurser/helgkurser/sommarkurser. Sommarkurser är korta kurser som startar under perioden maj augusti. Kurstider En lång kurs kan ha varierande längd för olika studerande, vanligt bland annat på Allmän kurs. Därmed räcker det med att enbart mata in startdatum. För korta kurser som är sommarkurser är det dock nödvändigt att ange både start- och slutdatum. Dessa uppgifter syns i den tryckta Sommarkurskatalogen. Det är också med hjälp av kursdatumen som sortering görs av vilka kurser som exporteras över till Sommarkurskatalogen, dvs kurser som pågår under tiden maj-augusti.

6 Kurslängd Välj ett fast längdalternativ under Kurslängd : Om du väljer alternativet Mindre än 1 år så måste du också fylla i Kurslängd i fritext för att ge mer specifik information. Då berättar du mer exakt om kursens längd, t ex 1 termin, 3 veckor eller 5 dagar (dvs ej en, tre eller fem). Observera att alternativet Mindre än 1 år är främst avsett för kortkurser och terminskurser. Läsårslånga kurser registreras alltid som 1 år eller mer. Om du väljer annat alternativ än Mindre än 1 år behöver du inte fylla i Kurslängd i fritext. Då använder du bara det fältet om du vill specificera ytterligare. Du behöver inte upprepa samma sak i båda fälten, bara ge kompletterande information. Studietakt Detta är en mycket viktig information, speciellt för de sökande som letar efter deltidskurser. Ansökan senast Detta är ett fritextfält, så ange datumet i formen 25 maj, dvs inte Skriv ett fast datum eller löpande - men gör inga kombinationer av dessa båda. Därefter löpande i mån av plats kan ni inte skriva, då det är självklart att man antar studerande om man har ledig kapacitet. Ansökningstiderna kan du ändra och uppdatera på webben vid ansökningstidens utgång om skolan då har lediga platser och därmed förlänga ansökningstiden. Tänk på att webben är föränderlig! Studiemedelsnivå Studiemedelsnivå och avdelning kan väljas i fem varianter. Observera att de kurser som du registrerar på eftergymnasial nivå måste vara godkända av CSN och finnas med på deras B1-lista. Det ska vara yrkesutbildningar som ställer 3 års gymn eller motsvarande som antagningsvillkor. Ange om ni kräver högskoleförberedande examen eller om det räcker med gymnasieexamen/yrkesexamen. 3 år gymn, högskoleförberedande examen eller motsvarande, eller 3 år gymn, gymnasieexamen eller motsvarande. Förklaring till de olika begreppen hittar ni på

7 Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs Fler och fler efterfrågar resultatet av lärandet. Vilka kunskaper, färdigheter, kompetenser kan jag förvänta mig ha uppnått efter kursens slut? I en snar framtid vill ni på skolan kanske ange kursens nivå enligt det nationella ramverket, NQF, och den beskrivning ni skriver i detta fält kan ses som ett steg på vägen mot detta. Välj Ämnesområde > Kurskategori > Kursinriktning Ämnesområdena kan ha innehåll i tre nivåer. Detta för att kunna förfina stödet för besökarna i deras valprocess så att de stegvis kan tratta ner antalet träffar. Du börjar med att välja Kurskategori, listade under sex olika Ämnesområden, och det innebär att du därmed anger kursens huvudprofil. Minst en tredjedel av kursinnehållet ska ha den inriktning som kategorin lovar! När du valt Kurskategori så dyker det under de flesta kurskategorierna upp ytterligare en nivå, ett antal Kursinriktningar, att välja mellan. Tänk på att denna nivå avser kursens huvudmoment. Det är alltså inte ett sökordsregister där det gäller att finnas med under så många rubriker som möjligt. Kursernas innehåll ska samspela med vad rubriken under Kursinriktning lovar. Hittar du ingen lämplig inriktning lägger du dig under Övriga. Fritextfunktionen söker på all text du har i kursbeskrivningarna, där kan du arbeta med sökordstänk för att bli hittad (se under Kursbeskrivning ) men funktionen med Kursinriktningar ska vara ett stöd för den som ska göra ett urval. Vi vädjar till er att inte överutnyttja kurskategoriseringen. En del Kurskategorier är ganska specifika och kurser som passar under dessa ska inte också tynga de mer breda Kurskategorierna. Här följer några exempel: Lägg inte alla Fritidsledarutbildningar även under Friskvård eller Friluftsliv eller Ledarskap. Alla fritidsledarutbildningar har moment av detta, men det måste vara huvudprofilen för att det ska finnas skäl att ligga även under dessa ämnesområden. Lägg inte kurser som ligger under Polisförberedande, Behandlingskurser och Vårdkurser, Omsorgskurser även under Socialt inriktade kurser. Lägg inte Svenska kyrkans grundutbildning även under Livsåskådning Lägg inte Kantorsutbildning även under Musikkurser. Lägg inte Invandrarkurs/Kurser för nya svenskar även under Språkkurser (om det inte enbart är svenska som studeras).

8 Tänk också på följande: Invandrarkurs/Kurs för nya svenskar. Välj inriktning som passar kursens nivå: Nybörjarnivå - ska ej kräva förkunskaper i svenska. Fortsättningskurs - beskriv gärna nivå och förkunskapskrav i brödtexten. Engelska som kursspråk är inte tänkt för språkkurser i engelska, utan är för kurser med annan inriktning men där all undervisning bedrivs på engelska. Naturvetenskap är företrädesvis för behörighetsgivande kurser på gymnasienivå i fysik, kemi, biologi och matematik på högre nivåer. Journalistutbildning är företrädesvis tänkt för eftergymnasiala yrkesutbildningar. Andra kurser inom området registreras under Mediekurser. Utlandsförlagda kurser minst en tredjedel av kurstiden ska vara förlagd utomlands. Hur lång period man är utomlands bör framgå av kursbeskrivningen. Ny rubrik för året är Familjekurser/ungdomskurser som främst är avsedd för korta kurser och sommarkurser. Följande fält exporteras till Sommarkurskatalogen: Skoluppgifter: Skolans namn Adress Postnummer Ort Telefon (+ ev Bildtelefon och Texttelefon) E-post Webbadress Huvudman: Namn Internatboende + antal bäddar Län Kursuppgifter Kurstitel Kursbeskrivning till Sommarkurskatalogen Startdatum slutdatum (Både startdatum och slutdatum måste anges för att kurstider ska komma med till katalogen!) Ansökan senast Plats för kursen om annan än skolan Ämnesområde/Kurskategori i katalogen hämtas från två fält: - Kurser för deltagare med funktionsnedsättning - Vald kurskategori Filialens skoluppgifter: Filialens namn Adress Postnummer Ort Telefon (+ ev Bildtelefon och Texttelefon) E-post Webbadress

9 Internatboende + antal bäddar Län Filialens kurser: Samma som ovan Så här tänker FIN om texter och bilder: Respektfull Både i våra skrivna texter och i vår muntliga kommunikation vill vi vara vänliga, ha hög servicegrad och respekt för att inte alla har samma förståelse för olika ord och begrepp. Ärlig När vi kommunicerar om folkhögskolan ska vi vara ärliga och neutrala. Bilden som vi ger av folkhögskolan ska stämma överens med den verksamhet som bedrivs på folkhögskolorna. Därför vill vi t.ex. använda oss av personer som gått på folkhögskola i våra bilder och intervjuer, så långt det är möjligt. Tydlig All text och form ska vara lättillgänglig och lätt att förstå för så många som möjligt. Representativ Vi försöker i våra illustrationer och texter visa upp en mångfald av personer - med olika bakgrunder, erfarenheter och förutsättningar. Personerna ska representera folkhögskolans kursdeltagare och våra målgrupper. Aktiv Folkhögskolan bygger på dialog och i våra texter och bilder vill vi visa på aktivitet, snarare än passivitet. Detta märks t.ex. genom att våra illustrationer ofta visar personer i samtal eller i aktivitet. Seriös och lekfull Folkhögskolan är seriös och lekfull på samma gång. På folkhögskolan sker seriös kunskapsinhämtning genom deltagarstyrda och kreativa arbetsformer. Detta vill vi kommunicera genom att blanda seriösa beskrivningar av utbildningsformen folkhögskola med lekfulla ordval och bilder, när vi kommunicerar om folkhögskolan. Manusstopp för långa kurser på folkhögskola.nu Senast måndagen den 10 november OBS: I slutet av november 2014 kommer kursstarterna hösten 2015 att publiceras på Kursstarterna våren 2016 publiceras senare i december. Manusstopp för sommarkurser på folkhögskola.nu och Sommarkurskatalogen 2015 Senast måndagen den 1 december OBS: Det är bara kurser som står i läge Publicerad som exporteras till katalogen. Sommarkurserna 2015 publiceras på allt eftersom de matas in från och med slutet av november 2014.

10 Självklart kan man sedan mata in ytterligare kurser och nya texter på webben även efter dessa datum! Men det är viktigt att så mycket som möjligt är klart när vi lanserar och sprider nyheten om att webbplatsen är uppdaterad med nästa läsårs alla kurser! Lycka till med inmatningarna! Folkhögskolornas informationstjänst, FIN Sandra Löfstedt Agneta Wallin

KOMMUNIKATIONS- PLATTFORM FOLKHÖGSKOLORNAS INFORMATIONSTJÄNST MAJ 2012

KOMMUNIKATIONS- PLATTFORM FOLKHÖGSKOLORNAS INFORMATIONSTJÄNST MAJ 2012 KOMMUNIKATIONS- PLATTFORM FOLKHÖGSKOLORNAS INFORMATIONSTJÄNST MAJ 2012 Kommunikationsplattform Folkhögskolornas informationstjänst, FIN Introduktion... 2 Utgångspunkt för kommunikationsplattformen...

Läs mer

SVERIGES ALLA FOLKHÖGSKOLOR

SVERIGES ALLA FOLKHÖGSKOLOR SVERIGES ALLA FOLKHÖGSKOLOR i s v t ä a r l l p d en n E Ska du också hit? Människor som ville skapa en plats i världen för kunskap och delaktighet startade folkhögskolan för 150 år sedan. Folkbildningen

Läs mer

Webbsidekurs för nybörjare

Webbsidekurs för nybörjare Webbsidekurs för nybörjare Hörselskadades distrikt i Stockholms län (www.distriktet.info) Inledande faktaruta Alla HRF föreningar erbjuds möjligheten att kostnadsfritt publicera information på en egen

Läs mer

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015 MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR Utgåva 205 Manual 20 INNEHÅLL Allmänt Logga in Nyhet: Logga in från hemsidan Glömt lösenord Lokalavdelningens sida. Ändra uppgifter på lokalavdelning och

Läs mer

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Uppdaterad 2013-12-10 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Inledning... 4 Utbildning... 4 Specialidrottsförbundens och distriktens hemsidor... 4 Information... 4 Manualer... 4 Operativsystem och webbläsare...

Läs mer

o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering

o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Inledning... 4 Utbildning... 4 Specialidrottsförbundens och distriktens hemsidor... 4 Information... 4 Manualer... 4 Operativsystem och

Läs mer

Manual för Svenska Scoutförbundets hemsida i EPiServer

Manual för Svenska Scoutförbundets hemsida i EPiServer Manual för Svenska Scoutförbundets hemsida i EPiServer Manualen kompletterar: Webbkurs i EPiServer för Svenska Scoutförbundets scoutkårer EPiServers Redaktörsmanual 4.60 Frågor och svar om hemsida i EPiServer

Läs mer

Handbok för fritidshem

Handbok för fritidshem Handbok för fritidshem Sollentuna Kommun Version 1.01 2013-04-03 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Den publika sidan (valsidan för vårdnadshavare)... 5 Den administrativa sidan.... 6 Navigering på

Läs mer

UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10)

UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10) UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10) Innehåll Sid 2 Inledning Sid 3 Logga in Sid 4 Startsidan Sid 5 Obligatoriska frågor Sid 6 Kursutvärderingar Sid 10 Statistik Sid 12 Formulär Sid 16 Skapa utvärdering

Läs mer

Till oss kommer du för att uppleva, inspireras och lära KOMVUX

Till oss kommer du för att uppleva, inspireras och lära KOMVUX Till oss kommer du för att uppleva, inspireras och lära INFO 2013 2 Till oss kommer du för att uppleva, inspireras och lära Funderar du på vad du vill göra med resten av ditt liv? Vill du göra något nytt?

Läs mer

Handbok för FN-föreningarnas webbredaktörer. December 2011

Handbok för FN-föreningarnas webbredaktörer. December 2011 Handbok för FN-föreningarnas webbredaktörer December 2011 Innehåll Välkommen som redaktör för din förenings hemsida... 3 FN.se... 4 Delwebb: Distrikt och föreningar... 4 Hitta en förening... 5 Föreningssidornas

Läs mer

Slöjdkalendern så funkar det

Slöjdkalendern så funkar det Manual för Slöjdkalendern på hemslöjden.org VERSION 1.1 Slöjdkalendern så funkar det På hemsidan www.hemslojden.org finns Slöjdkalendern som är ett kalendarium som samlar slöjdaktiviteter från hela landet

Läs mer

Lathund för Relation Bokningssystem

Lathund för Relation Bokningssystem Lathund för Relation Bokningssystem UpRight Consulting 2013 Bokningssystemet är utformat för att passa onlinebokning där aktiviteterna matchas mot medlem/kundprofil. En medlem kan bara boka upp sig på

Läs mer

Lathund: Skapa egna ansökningsformulär

Lathund: Skapa egna ansökningsformulär INFORMATION TILL FOLKHÖGSKOLORNA Lathund: Skapa egna ansökningsformulär Folkhögskola.nu har utvecklat en funktion där skoladministratörer kan skapa unika digitala ansökningsformulär för olika kurser. Genom

Läs mer

Innehållsförteckning. MIN ANSÖKAN Här kan du notera dina inloggningsuppgifter för att ha dem till hands. Användarnamn: Lösenord: E-post: Telefon:

Innehållsförteckning. MIN ANSÖKAN Här kan du notera dina inloggningsuppgifter för att ha dem till hands. Användarnamn: Lösenord: E-post: Telefon: KOMVUX MALMÖ Innehållsförteckning MIN ANSÖKAN Här kan du notera dina inloggningsuppgifter för att ha dem till hands. Användarnamn: Lösenord: E-post: Telefon: Min ansökan hittar du på: www.ansokan Komvux

Läs mer

Vårt webbverktyg. Tänk på att inte använda bilder som förvirrar. Använd gärna film. Skriv också vad filmen handlar om, för den som inte kan se filmen.

Vårt webbverktyg. Tänk på att inte använda bilder som förvirrar. Använd gärna film. Skriv också vad filmen handlar om, för den som inte kan se filmen. Vårt webbverktyg Klicka här för att få en kort introduktion av Victoria Sjöström om hur webbplatserna i fub.se fungerar! http://youtu.be/gtjtjz-votk Kognitiv tillgänglighet och utvecklingsstörning Utvecklingsstörning

Läs mer

APA för nybörjare. Innan du börjar. Översikt

APA för nybörjare. Innan du börjar. Översikt APA för nybörjare Den här texten är tänkt som en snabb introduktion hur du kan använda publiceringssystemet APA (Advanced Publication Application) för att redigera webbplatser. Texten kräver inga förkunskaper

Läs mer

Arbeta med bedömningsmatriser i Unikum

Arbeta med bedömningsmatriser i Unikum Januari 2011 Guide för lärare Arbeta med bedömningsmatriser i Unikum Här beskriver vi hur du arbetar med bedömnings-matriser i Unikum. Guiden beskriver dels hur du själv lägger in dina bedömningsmatriser

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Fellingsbro folkhögskola

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Fellingsbro folkhögskola ÖREBRO LÄNS LANDSTING Fellingsbro folkhögskola 2015-2016 Innehåll sid 2 sid 3 sid 4-5 sid 6 sid 7 sid 8 sid 9 sid 10 sid 11 sid 12 sid 13 sid 14 sid 15 sid 16 sid 17 sid 18 sid 19 sid 20 Innehåll Välkommen

Läs mer

Administration IdrottOnline Förbund Administration

Administration IdrottOnline Förbund Administration Uppdaterad 2011-03-02 Administration IdrottOnline Förbund Administration Inledning IdrottOnline är idrottens verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline ägs och utvecklas av Riksidrottsförbundet,

Läs mer

MANUALEN. Så använder ni SkolmatSveriges verktyg!

MANUALEN. Så använder ni SkolmatSveriges verktyg! MANUALEN Så använder ni SkolmatSveriges verktyg! Denna manual innehåller instruktioner om hur man använder SkolmatSveriges verktyg för dig som behöver hjälp eller vill lära dig mer. På vår hemsida finns

Läs mer

Handbok för administratörer inom yrkeshögskolan

Handbok för administratörer inom yrkeshögskolan Handbok för administratörer inom yrkeshögskolan April 2013 Innehållsförteckning Att administrera en utbildning inom yrkeshögskolan................................................... 3 En utbildning från

Läs mer

Kom i gång med EpiServer

Kom i gång med EpiServer Kom i gång med EpiServer 25 januari 2013 EpiServer för redaktörer Innehåll Innehåll... 2 Riktlinjer för skol- och barnomsorgsförvaltningens webbplatser... 4 Kom igång med EPiServer... 8 Logga in... 8 Mina

Läs mer

För dig med fokus på ett yrke eller vidare studier

För dig med fokus på ett yrke eller vidare studier Kontakta oss! Adress och telefonnummer: Skolexpedition Tel: 0500 49 77 00 Fax: 0500 49 77 05 E-post: vuxenutbildning@skovde.se Studievägledare Joakim Wetterskoog Tel: 0500 497706 E-post: studievagledning@skovde.se

Läs mer

Preppmaterial för ARON

Preppmaterial för ARON Preppmaterial för ARON DATORSALAR... 3 INLOGGNING OCH HEMKATALOG... 3 SKRIVARE... 3 FILÖVERFÖRING... 3 E-POST... 6 STUDENTPORTALEN... 7 STUDIER... 7 Studiehandbok... 7 LADOK... 7 Tentaanmälan... 7 MINA

Läs mer

Utbildningsplattformen Lecando

Utbildningsplattformen Lecando Handledning till Utbildningsplattformen Lecando Elever Kurs- och kommunikationsdelen Lecandoversion: 4.3 Januari 2002 Stockholms stad 2001 IT-center Box 8302 104 22 STOCKHOLM Besöksadress: Polhemsgatan

Läs mer

Ansökan om deltagande i försöksverksamhet med riksrekryterande spetsutbildning i grundskolans högre årskurser

Ansökan om deltagande i försöksverksamhet med riksrekryterande spetsutbildning i grundskolans högre årskurser Dnr 2011:00901 1 (14) Ansökan om deltagande i försöksverksamhet med riksrekryterande spetsutbildning i grundskolans högre årskurser Underskriven ansökan och avsiktsförklaring på papper ska skickas till

Läs mer

KOMVUX I LUND 2014/15

KOMVUX I LUND 2014/15 KOMVUX I LUND 2014/15 FRAMTIDEN BÖRJAR HÄR När du besöker Komvux i Lund, stanna gärna till i dörren till det stora caféet. För det mesta är det fullt av människor i olika åldrar. Alla med olika bakgrund

Läs mer

www.grade.com LUVIT Education 3.1 Manual för kursdeltagare

www.grade.com LUVIT Education 3.1 Manual för kursdeltagare www.grade.com LUVIT Education 3.1 Manual för kursdeltagare Innehållsförteckning 1. INLEDNING 5 2. BEGREPP 6 3. GENERELLA FUNKTIONER 7 3.1. RSS 7 3.1.1. RSS i Internet Explorer 7 7 3.1.2. RSS i FireFox

Läs mer

FaktaNet live v2 Manual. Version: 080919 1 Språk: Svenska

FaktaNet live v2 Manual. Version: 080919 1 Språk: Svenska FaktaNet live v2 Manual Version: 080919 1 Språk: Svenska Inloggning Antingen via byggfakta.se eller faktanetlive.com, i dagsläget fungerar bara byggfakta profiler. Inte First Index m.fl. varianter. Menyn

Läs mer