VILLAÄGARNA KRONOBERG ÅRSREDOVISNING 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VILLAÄGARNA KRONOBERG ÅRSREDOVISNING 2012"

Transkript

1 VILLAÄGARNA KRONOBERG ÅRSREDOVISNING 2012 Torsdag 21 mars 2013

2 Ordförandes kommentar År 2012 har varit ett omväxlande år i Villaägarna Kronobergs verksamhet. Inte minst har vårt medlemskap i Villaägarnas Riksförbund varit betydelsefullt. Särskilt förtjänar att pekas på är förbundets förvärvande av aktiemajoriteten i företaget Bra Byggare. Detta kommer att leda till att vi kan rekommendera våra medlemmar kvalitetssäkrade hantverkare i framtiden. Vidare har Villaägarnas medlemskort med masterfunktion betytt att man kunnat dryga ut den egna hushållskassan på ett inte oväsentligt sätt. Överskuggande allt annat har dock varit den inbromsande ekonomin. Hushållen har blivit mer försiktiga. Nybyggnationen av bostäder och villor har varit rekordlåg. Alla faktorer sammantaget har lett till ökande svårigheter att nyrekrytera medlemmar. Likväl är såväl förbundets som vår förenings ekonomi god och lämnar, om än så litet, ett överskott. På "hemmaplan" har Villaägarna Kronoberg varit aktivt inom alla de delområden som omfattar vår verksamhet: intressepolitik och opinionsbildning i eter- och dagsmedia, nya och utökade rabattförmåner hos samarbetsföretag, i flera fall kombinerat med kurskvällar samt vägledning och rådgivning tillsammans med Villaägarna Riksförbunds många specialister. Stora ansträngningar har dessutom lagts ned på att nå även nya, yngre villaägare bland annat genom vår hemsida. Lokalt har föreningen engagerat sig aktivt i projektet grannsamverkan mot brott, ett arbete som är mycket angeläget att fortsätta. Det är min förhoppning att medlemmarna i Villaägarna Kronoberg kommer att finna redovisningen av 2012 års verksamhet intressant och läsvärd och att även kommande år leder till en aktiv dialog mellan förtroendevalda och medlemmar. Christer Thureson Ordförande Villaägarna Kronoberg 1 S ida

3 Verksamhetsberättelse 1. Föreningen Villaägarna Kronoberg är en egen juridisk person, ansluten till Villaägarnas Riksförbund. Vår förening förträder sina medlemmar på lokal nivå, men samtliga medlemmar kan dra nytta av Villaägarna Riksförbunds service. Vår förening är en av cirka 250 anslutna föreningar och en av två föreningar som omfattar ett helt län. I Villaägarnas Riksförbunds regionindelning ingick föreningen i Region SydMitt fram till mars Då upplöstes regionen och Villaägarna Kronoberg överfördes till region Syd, som omfattar Skåne och Blekinge. Detta innebär att administrativt stöd, rådgivning mm nu sker från Malmö. Vid föregående årsmöte beslutades att verksamheten skall vara indelad i tre huvudområden: "Förening" med ordföranden som huvudansvarig, "Marknad" och "Ekonomi" med var sin vice ordförande som huvudansvarig. Vår vision Vi ska bidra till att alla villaägare i Kronobergs län ser ett värde i att vara medlem i vår förening. Våra värderingar Villaägarna Kronoberg är en partipolitiskt obunden organisation, som skall verka trovärdigt och professionellt. Medlemmarna skall känna tillit till föreningen. Vår idé Föreningen ska i varje kommun i länet genom medlemsförmåner och aktiviteter verka för ett bättre, billigare och tryggare boende för alla bostadsägare utifrån de geografiska förutsättningarna samt fokusera på frågor som rör hemmet och familjen. 1.1 Mål 2012 Föreningens uppgift är att tillvarata medlemmarnas intressen i enlighet med föreningens stadgar och de riktlinjer som fastställs av förbundet. Under året har föreningen arbetat mot följande mål: Uppnå en förnyelsegrad på minst 85 % Lokalt värva minst 100 medlemmar Skaffa minst 5 nya förmånsföretag Genomföra minst 3 informationsmöten om grannsamverkan Genomföra en lokal sammankomst med våra förmånsföretag Genomföra minst en lokal aktivitet i Ljungby Vara aktiv i samhällsdebatten när tillfälle ges 1.2 Organisation Villaägarna Kronoberg har ett eget kontor, vilket är relativt ovanligt bland de föreningar som är anslutna till Villaägarnas Riksförbund. Adressen är Kronobergsgatan 6, VÄXJÖ och telefonnumret är Föreningens hemsida, med adress villaagarna.se/kronoberg, har under året uppdateras kontinuerligt med nyheter och aktiviteter. Ett arbete som pågått under året som fortfarande pågår är uppdatera alla förmåner digitalt. 2 S ida

4 Personal Under året har föreningen haft en deltidsanställd person, som haft hand om alla praktiska göromål, genomföra styrelens handlingsplan samt fungerat som styrelsens sekreterare. Arbetet att hålla god kontakt med medlemmarna via telefon, mail och utskick har prioriterats. 1.3 Medlemmar Villaägarna Kronoberg är en av landets större föreningar sett till medlemsantalet. Den 31 december 2012 hade föreningen medlemmar. Under året fick föreningen 575 nya medlemmar och 953 lämnade. Utvecklingen under 2012 har alltså inneburit att antalet medlemshushåll sjunkit med 378 hushåll, en tendens som återfinns i hela Sverige. Glädjande nog kan dock konstateras att antalet rådgivningsärenden och utnyttjandet av medlemsförmåner stiger. Förbundet hade cirka medlemmar vid årsskiftet. Marknadsandelar I Kronobergs län finns det totalt villahushåll varav är medlemmar i föreningen. Detta innebär att föreningen har en täckningsgrad på 13,1 %. Nedan följer en tabell på marknadsandelar fördelade på kommunerna i Kronobergs län. Kommun Villahushåll i länet Medlemmar Andel Växjö ,6% Lessebo ,7% Alvesta ,9% Älmhult ,6% Ljungby ,6% Markaryd ,0% Uppvidinge ,0% Tingsryd ,6% Totalt: ,1 % Förnyelsegrad Villaägarna Kronoberg hade en förnyelsegrad på 82,7 %, vilket betyder att drygt vart åttonde hushåll, har valt att förnyat sitt medlemskap i föreningen för nästkommande år. Det är en ökning med 2,2 % jämfört med Villaägarnas Riksförbund hade en förnyelsegrad på 87,7%. 1.4 Medlemsavgift Medlemsavgiften till Villaägarna Kronoberg för 2012 är oförändrad på 110 kronor. Medlemsavgiften till Villaägarnas Riksförbund låg kvar på 325 kr. Det innebar att medlemmar i föreningen betalade 435 kronor för sitt medlemskap under året. Första medlemsåret är subventionerat till 380 kr. 1.5 Medlemsvärvning Föreningen har bedrivit medlemsvärvning i samband med olika medlemsaktiviteter och vid en mässa. Under året har föreningen fortsatt samarbetet med Svensk Fastighetsförmedling, som erbjuder ett medlemskap till alla sina husköpare det första året. Under 2012 har vi delat ut vår värvningsfolder Treviksbladet som finns hos vissa utvalda samarbetspartners. Under våren fick cirka 40 företag nytt värvningsmaterial och under hösten gjordes en uppföljning av arbetet. 3 S ida

5 2. Marknad I samband med att årsmötet 2012 godkände förslag till den nya organisationen blev området Marknad en egen del i all verksamhetsbeskrivning. Under året har styrelsen utsett en marknadsgrupp bestående av tre styrelseledamöter där gruppen under året framförallt har analyserat nuläget och lagt upp mer långsiktiga planer. Resultat av det kommer att märkas mer av under Det primära syftet med föreningens marknadskommunikation är att säkerställa fortsatt medlemstillväxt även om 2012 inneburit en viss tillbakagång på grund av det allmännekonomiska läget. Att synliggöra nyttan med att vara medlem i Villaägarna Kronoberg är av vital betydelse. All marknadsföring är likväl kostsam och är därmed en stor utmaning för vår förening. Som för alla ideella föreningar är de ekonomiska medlen begränsade och valet av köpt annonsutrymme, direktreklam (DR) och liknande måste göras med stor försiktighet. En mycket viktig och ständigt fortgående uppgift för den tillsatta marknadsgruppen är därför att söka nya, kreativa lösningar. Under året har vi tagit fram en ny en produkt genom vårt samarbete med Länsförsäkring Kronoberg. Den kommer att sändas ut till deras villakunder. Det rör sig om drygt exemplar av ett unikt erbjudande till dem av Länsförsäkringars kunder som är eller vill bli medlemmar i Villaägarna Kronoberg. Vi för även diskussioner med Länsförsäkringar Fastighetsförmedling för att hitta ett intressant och kundvänligt sätt att samarbeta kring frågor i samband med villaöverlåtelser. 4 S ida

6 3. Styrelsen Styrelsen har under året bestått av sju ledamöter samt en adjungerad ledamot. Vid årsmötet valdes Marie Norén och Hans Larsson som nya ledamöter. Rolf Johansson, Ann-Margreth Johansson och Elenie Danielsson lämnade sina poster som ledamöter i styrelsen. Person Förtroendeuppdrag Period Christer Thureson Ordförande, Föreningsansvarig 2013 Marie Norén Vice ordförande, Ekonomiansvarig 2014 (nyvald) Hans Larsson Vice ordförande, Marknadsansvarig 2014 (nyvald) Ingela Thorn-Ahvenainen Ledamot 2013 Tommy Wahlberg Ledamot 2013 Gert Brushammar Ledamot 2013 Claes-Göran Åhlander Ledamot 2014 Kim Isaksson Adjungerad 2013 Christer Thureson är även ledamot i Villaägarnas Riksförbunds styrelse och ledamot i styrelsen för Region Syd och Tommy Wahlberg är ledamot i valberedningen för Region Syd. Revisorer Föreningens förtroendevalda revisorer under året har varit Michael Johansson från KPMG och Dick Söderlund. Valberedning Föreningens valberedning har under året bestått av Bertil Norén (sammankallande), Karin Darlington och Marie Gerrevall som ordinarie ledamöter. 3.1 Styrelsemöte Sex styrelsemöten har avhållits under 2012: 7 februari, 22 mars, 10 maj, 23 augusti, 11 oktober och 21 november samt ett konstituerande styrelsemöte i anslutning till årsmötet den 15:e mars. 3.2 Årsmöte Årsmötet hölls den 15 mars 2012 i Ulriksbergskyrkan i Växjö. Under kvällen närvarade runt 90 medlemmar inklusive representanter från föreningen. Mötet började med att ordförande hälsade välkomna och presenterade året i korthet. Därefter var det årsmötesförhandlingar. Efter förhandlingarna bjöd föreningen på fika med utlottning av priser. Kvällen avslutades med underhållning i form av Växjö revyns Nils Åkesson. 3.3 Förningsmöten och konferenser Utöver styrelsens möten har Villaägarna Riksförbund genom sina regioner arrangerat olika sammankomster för föreningarna i region Syd. Den 9-10 mars var det föreningskonferens i i Falkenberg och den 24 april var det regionmöte för alla föreningar i region i Höör. 5 S ida

7 4. Verksamhet Föreningen har drivit en omfattande verksamhet under 2012 och varit aktiv inom de huvudområden som definieras av Villaägarnas Riksförbund, nämligen Rådgivning, Medlemsförmåner och Opinionsbildning. Därtill erbjuder föreningen ett brett utbud av aktivitetskvällar där medlemmar kan träffas, umgås och skaffa sig ny kunskap. 4.1 Rådgivning Inom rådgivningen har det huvudsakligen rört sig om att hjälpa medlemmar att finna rätt expert i förbundets centrala rådgivning. Det kan gälla till exempel juridisk hjälp, byggnadsteknik, boendeekonomi, arkitektur eller brandsäkerhet. Föreningens resurser när det gäller uppgifterna är inte tillräcklig. Därför är föreningens medlemskap i Villaägarnas Riksförbund viktigt. Vår lokala roll är främst att göra detta känt för våra medlemmar och att sedan lotsa dem rätt. 4.2 Medlemsförmåner Föreningen har avtal med ett stort antal företag som erbjuder ett brett utbud av lokala förmåner och rabatter till alla medlemmar avseende hem och familj. Dessa förmåner värderas högt av våra medlemmar och föreningen arbetar därför ständigt med att utöka utbudet. Idag omfattar erbjudandet cirka 100 företag i länet. En uppdaterad version av förmånsboken har tagits fram. Den skickades ut till alla medlemmar i början av året. Tyngdpunkten låg på att bredda utbudet för att nå en större målgrupp. Vår strävan kommer även fortsättningsvis att vara att hela familjen skall kunna tillgodogöra sig våra rabatter tillsammans med Villaägarna Riskförbunds centrala och regionala förmåner till gagn för hushållskassan. Två nya lokala avtal har slutits under året, ett med Farmatjänst och ett med Länsförsäkringar Kronoberg. Alla förmåner återfinns även på föreningens hemsida. Släpet En mycket uppskattad förmån har varit möjligheten att låna föreningens släp kostnadsfritt i upp till fyra timmar. Under året har släpet varit på service och besiktning samt genomgått lite upprustning. 4.3 Opinionsbildning Föreningen har arbetat aktivt med att lokalt bedriva opinionsarbete och bevaka villaägarintressen. Även om huvuddelen av Villaägarnas Riksförbunds av opinionsbildning och lobbying sker på förbundsnivå är den lokala intressebevakningen och opinionsbildningen viktig. Även fortsättningsvis kommer energi att läggas på detta intresseområde. Remissinstans I flera av länets kommuner är Villaägarna Kronoberg remissorgan i plan- och byggfrågor. Under året har vi yttrat oss över 4 bygg- och planärenden varav två har gällt Växjö. Det är föreningens strävan att bli remissorgan i samtliga kommuner i länet. Husägaren Föreningen har fortsatt samarbetet med tidningen Husägaren, som ges ut av företaget Krepart i samarbete med Villaägarna Kronoberg. Niklas Tjäder är föreningens företrädare i redaktionsrådet. Tidningen har under året getts ut i fem utgåvor. I tidningen har föreningen svarat för ledare, artiklar, fortlöpande föreningsinformation och gjort uttalanden i relevant boendefrågor. Vi har även haft värvningskampanjer samt aktivitetsinformation. Upplagan är cirka exemplar. 6 S ida

8 Media Föreningen har under 2012 förekommit i TV, radio och i press vid nedanstående tillfällen: 2 juli 10 mars 29 mars 28 augusti Reportage i P4 lokalradion om grannsamverkan. Annonser i Smålandsposten och Smålänningen om årsmöte. Kort notis i Smålandsposten om ny ordförande och den nya styrelsen. Artikel I Smålandsposten om kritik mot nya fastighetsavgiften. 23 november Insändare i Smålandsposten om elpriserna i elområde december 17 december Reportage i TV4 lokalnyheter om snöröjningen. Debattartikel i SMP om snöröjningen. Därutöver har notiser och artiklar varit införda i tidningarna Magasinet och Husägaren. 4.4 Medlemsaktiviteter Föreningen har liksom tidigare år erbjudit medlemmar olika aktiviteter som berör hemmet och fritiden. Under året genomfördes nio aktiviteter i form av kurser och sammankomster på olika orter i länet. Därtill genomfördes ett antal sammankomster som rör gransamverkan. Föreningens aktiviteter presenterades i ett program som skickades ut till medlemmarna, ett på våren och ett på hösten samt i tidningen Husägaren och vid vissa tillfällen även i dagspressen. Information fanns även på föreningens hemsida villagarana.se/kronoberg. Nedan följer ett utdrag ur aktivitetsprogrammet som visar vad respektive aktivitet handlade om samt information om deltagandet. Ljuskällor: Från Herråkra till Harrod s En lysande kväll för att få lyssna till grundaren Gunnel Svenssons föreläsning om ljuskällor, därefter slogs dörrarna upp till Bswedens fabriksförsäljning som vid detta tillfälle hade extra fina erbjudanden. Den 27:e mars på Bsweden i Herråkra. Mycket uppskattad kväll. Fullbokad! Matlagningskväll på Villa Vik En exklusiv matlagningskväll för medlemmarna. Kvällen startade med en välkomstdrink. Därefter intogs restaurangköket där en trerätters middag, under ledning av professionella kockar, tillagades. Bon appétit! Den 21:a mars på Villa Vik, Växjö. 8 personer deltog på aktiviteten. Färgsprakande kväll på Flügger Färg Passande till vårens projekt gavs här en chans till att inhandla produkter med extra bra erbjudanden på utvalda produkter. Under kvällen kunde man fynda eller att bara diskutera tankar och idéer med kunnig personal över lite förtäring. Den 17:e april på Flügger Färg i Ljungby. 20 medlemmar deltog. Skinnarnas: Allt för villaägarens trädgård Kvällen började med en liten kurs uppdelad på två stationer där man upplyste om trender, tips och idéer: 1. Så planterar du för trädgården 2. Så planterar du dina krukor. Halva priset på gödsel. Den 25:e april på Skinnarnas Handelsträdgård, Ljungby. Välbesökt träff som samlade runt 45 personer. Tak över huvudet med Tectorius! Börjar ditt tak bli gammalt och slitet? Mossa och alger på taket? Då kan det vara dags att göra en takbehandling och förlänga livslängden på ditt befintliga tak med ca 25 år. Presentation av takbehandling. Den 10:e oktober i Växjö. Välbesökt och uppskattade träff, cirka 40 medlemmar kom. 7 S ida

9 Vinterbona din trädgård Förbered trädgården inför vintern. Deltagarna tog del av Klockaregårdens expertis i form av ett rikt föredrag i på lantcaféet där det bjöds på mysig fika. Kvällen avslutade i trädgårdsbutiken där 15 % rabatt på sortimentet gavs. 24:e oktober på Klockaregårdens Trädgårdsbutik i Öhr. 8 personer deltog. Sushikväll på Moshi Moshi! Få inspiration och ta del av gamla japanska recept. Du är välkommen på en kväll där du får lära dig mer om bakgrunden och kulturen. Självklart lagar vi vår egen sushi med erfarna sushikockar. Den 25:e oktober på Mushi Mushi i Växjö. 8 medlemmar deltog denna kväll. Din största affär i livet! Att köpa och sälja bostäder är idag lika aktuellt som alltid. Under kvällen skulle man lära sig alla grunder som rör en bostadsaffär. Frågor som köpeprocessen, ägandet och det finstilta skulle behandlas. Den 1:e november på SEB i Växjö. Aktiviteten blev inställd pga för lågt deltagande. Känn dig trygg Inbrotten ökar, bränder kommer oförutsägbart och en vattenläcka kan ge stora ekonomiska konsekvenser. Att bo säkert blir A & O. Denna BIV-kväll (Brand, Inbrott & Vatten), blir ett måste för varje bostadsägare! Den 14 november på Länsförsäkringar Kronoberg i Växjö. 4.5 Grannsamverkan Villaägarna Kronoberg har sedan ett par år tillbaka medverkat i arbetet att fortsätta utöka antalet aktiva Grannsamverkansgrupper. Tillsammans med Polisen och Länsförsäkring Kronoberg har föreningen inom ramen för projektet Grannsamverkan mot brott ordnat informationsträffar i Växjö. Den senaste i raden var en mycket välbesökt träff på Högstorp med över 100 deltagare. Under hösten har behovet av att starta ytterligare grannsamverkansgrupper minskat till förmån för uppgiften att stödja de grupper som redan är igång. Inriktningen kommer därför ändrats en aning till att mer fokusera på och ytterligare stödja de ca 30 aktiva Grannsamverkansgrupperna. 4.6 Villamässa Föreningen deltog på Villafamiljensmässa den 30 mars 1 april i Växjö Tips- och Mässhall. Vi fanns på plats med egen monter och styrelsemedlemmar var tillgängliga för att besvara frågor, träffa och prata med medlemmarna samt värva nya. Det var cirka besökare på mässan. 4.7 Vinstdisposition Dispositioner beträffande föreningens vinst Belopp i kronor Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel: Balanserat resultat Årets resultat Balanseras i ny räkning Vad beträffar föreningens resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning. 8 S ida

10 5. Ekonomiskredovisning 5.1 Balansräkning TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar Kassa och bank Kundfodringar Övriga interimsfordringar inkl. skattekonto Förutbetalda kostnader och uppl. Intäkter Summa omsättningstillgångar Anläggningstillgångar Maskiner/Inventarier Ack. Avskrivningar Summa anläggningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR SKULDER OCH EGET KAPITAL Kortfristiga skulder Leverantörsskulder ervärdesskatt Momskonto Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa skulder Eget kapital Ingående kapital Årets resultat Summa eget kapital SUMMA SKULDER & EGET KAPITAL S ida

11 5.2 Resultaträkning Intäkter & ordinarie kostnader Kostnader Intäkter Kostnader Intäkter Medlemsavgifter & Föreningsvärvning Förmånsbok Mässa Kurser, annonser & utskick Släpet Böcker Summa Intäkter & ordinarie kostnader: Övriga externa kostnader Lokalhyra Inventarier & kontorsmaterial Porto & Annonsering Representation & möten Telefon, Internet och webb Årsmöte Konferens & kongress Licenser & registreringsavgifter Redovisningstjänst och konsultarvode Bankkostnader Summa externa kostnader Personalkostnader Styrelse- och personalkostnader inkl. möten Summa personalkostnader Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat före avskrivningar Avskrivningar Resultat efter avskrivningar Finansiella intäkter och kostnader Ränteintäkter Räntekostnader ÅRETS RESULTAT S ida

12 6. Revisionsberättelse 11 S ida

13 Förslag till beslut: Styrelsen föreslår att årets resultat överförs till eget kapital. Styrelsen för Villaägarna Kronoberg Christer Thureson Marie Norén Hans Larsson Ordförande Vice ordförande Vice ordförande Gert Brushammar Ingela Thorn-Ahvenainen Claes-Göran Åhlander Ledamot Ledamot Ledamot Tommy Wahlberg Ledamot 12 S ida

Villaägarna Kronoberg. Årsmöte mars 2015, Smålands Museum

Villaägarna Kronoberg. Årsmöte mars 2015, Smålands Museum Villaägarna Kronoberg Årsmöte 2015 17 mars 2015, Smålands Museum Agenda 19.00 Årsmöte 19.45 Paus med förtäring 20.00 "Vad betyder Riksbankens minusränta för mig? Föredrag av Kjell-Åke Carlsson, Länsförsäkring

Läs mer

VILLAÄGARNA KRONOBERG ÅRSREDOVISNING 2011

VILLAÄGARNA KRONOBERG ÅRSREDOVISNING 2011 VILLAÄGARNA KRONOBERG ÅRSREDOVISNING 2011 Torsdag 15 mars 2012 1 Verksamhetsberättelse 1. Föreningen Villaägarna Kronoberg är en lokal medlemsförening som verkar i hela Kronobergs län och som är ansluten

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014 Villaägarna Göteborg Org.nr 802440-9032

Verksamhetsberättelse 2014 Villaägarna Göteborg Org.nr 802440-9032 Verksamhetsberättelse 2014 Villaägarna Göteborg Org.nr 802440-9032 Antagen av styrelsen den.16 mars 2015 Behandlad på årsmötet den 24 mars 2015 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Villaägarna i Göteborg....

Läs mer

Villaägarna ÅRSBOKSLUT Kronoberg

Villaägarna ÅRSBOKSLUT Kronoberg Villaägarna ÅRSBOKSLUT 2013 Kronoberg Tisdag 18 mars, 2014 Ordförandes kommentar År 2013 har varit präglat av både glädjeämnen och motgångar. För vår förening liksom för våra medlemmar är medlemskapet

Läs mer

Årsmöte Onsdag , 18.30

Årsmöte Onsdag , 18.30 Årsmöte Onsdag 2016-04-27, 18.30 Stjärnholms Slott Årsmöteshandlingar Version 1.0 Innehåll FÖRSLAG TILL DAGORDNING... 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015... 3 REVISIONSBERÄTTELSE... 4 ÅRSREDOVISNING FÖR 2015...

Läs mer

Verksamhetsberättelse Falkenberg

Verksamhetsberättelse Falkenberg Verksamhetsberättelse 2015 Falkenberg 2 (6) Villaägarna i Falkenberg Villaägarna Falkenberg är en obunden förening ansluten till Villaägarnas Riksförbund. Föreningen hade 1139 medlemmar 2015-12-31. Medlemsantalet

Läs mer

Föreningen Villaägare i Järfälla

Föreningen Villaägare i Järfälla Årsredovisning för Föreningen Villaägare i Järfälla Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Föreningen Villaägare i Järfälla 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Föreningen Villaägare i Järfälla, får

Läs mer

Villaägarna i Karlskoga

Villaägarna i Karlskoga Villaägarna i Karlskoga Årsmöte med Villaägarna i Karlskoga 2011-03-28 Dagordning 1. Öppnande av mötet genom styrelsens ordförande. 2. Fråga om mötets behöriga utlysning. (kallelse den 8 mars per post)

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2010 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Villaägarna i Borås Stad Organisations nr. 802459-9212

Verksamhetsplan 2015 Villaägarna i Borås Stad Organisations nr. 802459-9212 Verksamhetsplan 2015 Villaägarna i Borås Stad Organisations nr. 802459-9212 Antagen av styrelsen den 2015-01-29 Behandlad på årsmötet den 2015-03-19 Senast reviderad den 2 (7) Innehåll FÖRENINGENS VERKSAMHET...

Läs mer

Verksamhetsplan och Arbetsordning för

Verksamhetsplan och Arbetsordning för Verksamhetsplan och Arbetsordning för Villaägarna i Malmö Antagen av styrelsen 2009-03-17 Reviderad senast 2010-12-08 1 (8) I texten nedan kallade: Villaägarna i Malmö (ViM) Regionkontor (RK), Regionstyrelsen

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 VILLAÄGARNA SKARABORG ORG. NR 802441-4883 1 Villaägarna Skaraborg VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 Styrelsen för Villaägarna Skaraborg får härmed

Läs mer

VILLAÄGARNA KRONOBERG ÅRSREDOVISNING 2010

VILLAÄGARNA KRONOBERG ÅRSREDOVISNING 2010 VILLAÄGARNA KRONOBERG ÅRSREDOVISNING 2010 Måndag 14 mars 2011 Verksamhetsberättelse 1. Föreningen Villaägarna Kronoberg är en lokal medlemsförening för hela Kronobergs län och är en egen juridisk person,

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

Näringsliv i Lanna-Bredaryd Sidan 1 av 7 828000-7660. Årsredovisning. för. Näringsliv i Lanna-Bredaryd 828000-7660. Räkenskapsåret 2012

Näringsliv i Lanna-Bredaryd Sidan 1 av 7 828000-7660. Årsredovisning. för. Näringsliv i Lanna-Bredaryd 828000-7660. Räkenskapsåret 2012 Näringsliv i Lanna-Bredaryd Sidan 1 av 7 Årsredovisning för Näringsliv i Lanna-Bredaryd Räkenskapsåret 2012 Näringsliv i Lanna-Bredaryd Sidan 2 av 7 Styrelsen för föreningen Näringsliv i Lanna-Bredaryd

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 Villaägarna i Mölndal Org.nr 802428-4120

Verksamhetsberättelse 2012 Villaägarna i Mölndal Org.nr 802428-4120 Verksamhetsberättelse 2012 Villaägarna i Mölndal Org.nr 802428-4120 Antagen av styrelsen den...2013-02-05... Behandlad på årsmötet den..2013-03-10... Innehåll 1. Inledning... 3 2. Villaägarna i Mölndal.......3

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Styrelsen för Iktyosföreningen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Styrelsen för Iktyosföreningen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Iktyosföreningen 812401-1084 Styrelsen för Iktyosföreningen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens syfte är: -att vara en stödorganisation

Läs mer

Styrelsen för RÖBÄCKS SK får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012, föreningens tolfte räkenskapsår

Styrelsen för RÖBÄCKS SK får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012, föreningens tolfte räkenskapsår Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen för RÖBÄCKS SK får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012, föreningens tolfte räkenskapsår Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 3 - resultaträkning

Läs mer

ÅRSBOKSLUT För räkenskapsåret

ÅRSBOKSLUT För räkenskapsåret ÅRSBOKSLUT För räkenskapsåret 2016-01-01-2016-04-19 Leader Linné ideell förening organisationsnummer 802443-7223 Verksamhetsberättelse 2016 Styrelsearbetet Leader Linnés styrelse har under 2016 haft ett

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Blågrön Fiber ek.för

Blågrön Fiber ek.för Årsredovisning för Blågrön Fiber ek.för Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Läs mer

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning Årsredovisning för RFSL:s Malmöavdelning 846001-3413 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för RFSL:s Malmöavdelning får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Villaägarna i Kungsbacka kommun Org.nr 802417-6235

Verksamhetsplan 2015 Villaägarna i Kungsbacka kommun Org.nr 802417-6235 [Skriv text] Verksamhetsplan 2015 Villaägarna i Kungsbacka kommun Org.nr 802417-6235 Antagen av styrelsen 2015-03-26 Behandlad på årsmötet 2015-04-15 Senast reviderad Innehåll 1. Föreningens ansvarsområde

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för Golf Administratörernas Förening, GAF Org. nr

ÅRSREDOVISNING för Golf Administratörernas Förening, GAF Org. nr 1(6) ÅRSREDOVISNING för Golf Administratörernas Förening, GAF Org. nr 883201-6227 Styrelsen för Golf Administratörernas Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Knivsta Företagarförening

Knivsta Företagarförening Årsredovisning för Knivsta Företagarförening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Knivsta Företagarförening 1(2) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Knivsta Företagarförening, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för brf UrbanaVillor Malmö 2012-01-01 2012-12-31

Årsredovisning för brf UrbanaVillor Malmö 2012-01-01 2012-12-31 Brf UrbanaVillor Malmö Organisationsnummer 769611-8079 Årsredovisning för brf UrbanaVillor Malmö 2012-01-01 2012-12-31 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31.

Läs mer

Noreens Samfällighetsförening

Noreens Samfällighetsförening Årsredovisning för Noreens Samfällighetsförening Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31 Sida 1 av 8 Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Noter 2 3 4 5 Om inte annat

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015 Villaägarna i Kungsbacka kommun Org.nr

Verksamhetsberättelse 2015 Villaägarna i Kungsbacka kommun Org.nr Verksamhetsberättelse 2015 Villaägarna i Kungsbacka kommun Org.nr 802417-6235 Antagen av styrelsen 2016-03-14 Behandlad på årsmötet 2016-04-13 1 Innehåll 1. Inledning 3 2. Villaägarna i Kungsbacka kommun

Läs mer

Årsredovisning för. Woodlands Golfklubb 837600-6501. Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Woodlands Golfklubb 837600-6501. Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Woodlands Golfklubb Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Föreningen HOPP Stockholm

Föreningen HOPP Stockholm Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Styrelsen för föreningen HOPP Stockholm avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sörfjärdens vägförening Org nr 717910-2244 Styrelsen för Sörfjärdens vägförening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007-07-01 2008-04-30. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningens vägnät

Läs mer

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport Årsredovisning för Naturistför. Bergslagens Solsport 875001-1960 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Naturistför. Bergslagens Solsport, med säte i Nora, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening

Årsredovisning. Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening Årsredovisning för Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening 769619-5598 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Målaren 3

Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2014 31 december 2014 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Näringsliv i Lanna-Bredaryd Sidan 1 av 7 828000-7660. Årsredovisning. för. Näringsliv i Lanna-Bredaryd 828000-7660. Räkenskapsåret 2013

Näringsliv i Lanna-Bredaryd Sidan 1 av 7 828000-7660. Årsredovisning. för. Näringsliv i Lanna-Bredaryd 828000-7660. Räkenskapsåret 2013 Näringsliv i Lanna-Bredaryd Sidan 1 av 7 Årsredovisning för Näringsliv i Lanna-Bredaryd Räkenskapsåret 2013 Näringsliv i Lanna-Bredaryd Sidan 2 av 7 Styrelsen för föreningen Näringsliv i Lanna-Bredaryd

Läs mer

Dagordning årsmöte 23 mars 2015

Dagordning årsmöte 23 mars 2015 Dagordning årsmöte 23 mars 2015 1. Årsmötets öppnande, styrelsens ordförande 2. Anteckning av närvarande och upprättande av röstlängd (Bil 1) 3. Val av ordförande, sekreterare och justeringsmän, tillika

Läs mer

Verksamhetsplan 2017 Villaägarna Göteborg

Verksamhetsplan 2017 Villaägarna Göteborg Verksamhetsplan 2017 Villaägarna Göteborg Org.nr 802440-9032 Antagen av styrelsen den 6 mars 2017 Behandlad på årsmötet den 20 mars 2017 2 (7) Innehåll FÖRENINGENS VERKSAMHET... 3 1 Ansvarsområde och funktion...

Läs mer

2010-07-01 2011-06-30. för Republikanska Föreningen Org. nr. 802411-5654

2010-07-01 2011-06-30. för Republikanska Föreningen Org. nr. 802411-5654 ÅRSREDOVISNING 2010-07-01 2011-06-30 för Republikanska Föreningen Org. nr. Innehåll Förvaltningsberättelse 2 Disposition av årets resultat 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 3 Tilläggsupplysningar (noter)

Läs mer

STYRELSEAKADEMIEN NORR. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

STYRELSEAKADEMIEN NORR. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen för StyrelseAkademien Norr får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 4 RESULTATRÄKNING

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Verksamhetsplan 2016

Verksamhetsplan 2016 Verksamhetsplan 2016 Villaägarna i Kungsbacka kommun Org.nr 802417-6235 Antagen av styrelsen 2016-03-04 Behandlad på årsmötet Senast reviderad 2 (5) Vision Alla ska kunna förverkliga sina småhusdrömmar.

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Järna Ridklubb

Årsredovisning. Järna Ridklubb Årsredovisning för Järna Ridklubb 815600-7505 Räkenskapsåret 2016 1 (7) Styrelsen för Järna Ridklubb, med säte i Järna, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

2009-07-01 2010-06-30. för Republikanska Föreningen Org. nr. 802411-5654

2009-07-01 2010-06-30. för Republikanska Föreningen Org. nr. 802411-5654 ÅRSREDOVISNING 2009-07-01 2010-06-30 för Republikanska Föreningen Org. nr. Innehåll Förvaltningsberättelse 2 Disposition av årets resultat 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 3 Tilläggsupplysningar (noter)

Läs mer

Årsredovisning. Norsk-Svenska Handelskammaren

Årsredovisning. Norsk-Svenska Handelskammaren Årsredovisning för Norsk-Svenska Handelskammaren 802401-3032 Räkenskapsåret 2014 01 01-2014 12 31 2 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Norsk-Svenska Handelskammaren får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hjo Segelsällskap Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2015 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Årsredovisning. Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum

Årsredovisning. Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum Årsredovisning för Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum 802008-4102 Räkenskapsåret 2014 1 (8) Styrelsen för Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Formtoppen Höllvikens Atlet Club Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Norsk-Svenska Handelskammaren

Årsredovisning. Norsk-Svenska Handelskammaren Årsredovisning för Norsk-Svenska Handelskammaren 802401-3032 Räkenskapsåret 2015 01 01-2015 12 31 2 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Norsk-Svenska Handelskammaren får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsmöte 2011-04-19 Redovisningshandlingar

Årsmöte 2011-04-19 Redovisningshandlingar Årsmöte 2011-04-19 Redovisningshandlingar Förslag till Dagordning vid ordinarie årsmöte (föreningsstämma) med Villaägarna Nordöstra Skåne- Österlen. Dag: 19/4 2011 Plats: Furuboda konferensanläggning 1

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013. Byggherrarna Sverige AB. Org. nr. 556093-6071 2014-02-18. Byggherrarna Sverige AB

ÅRSREDOVISNING 2013. Byggherrarna Sverige AB. Org. nr. 556093-6071 2014-02-18. Byggherrarna Sverige AB 2014-02-18 ÅRSREDOVISNING 2013 Byggherrarna Sverige AB Org. nr. 556093-6071 Byggherrarna Sverige AB Drottninggatan 33, 2 tr, 111 51 Stockholm Tel : 08-23 32 40 www.byggherre.se kansli@byggherre.se facebook.com/byggherrarna

Läs mer

Styrelsen för. Örkelljunga Golfklubb. Org nr får härmed avge. Årsredovisning. för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010

Styrelsen för. Örkelljunga Golfklubb. Org nr får härmed avge. Årsredovisning. för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010 Styrelsen för Örkelljunga Golfklubb får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Noter med redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Balansrapport. TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar. Omsättningstillgångar. Belopp i kr

Balansrapport. TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar. Omsättningstillgångar. Belopp i kr Skalsvyn Fritid II Ekonomisk Förening Period:2014-05-01-2015-04-30 Balansrapport Sida: 1 Utskrivet: 2015-09-10 Belopp i kr 2015-04-30 2014-04-30 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar

Läs mer

Bryggan Stockholm. Årsredovisning för 802411-1968. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Bryggan Stockholm. Årsredovisning för 802411-1968. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Bryggan Stockholm Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ÅRS- REDOVISNING 2012

ÅRS- REDOVISNING 2012 Årsredovisning 12, Sida 1/10 ÅRS- REDOVISNING 2012 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Björnen nr 2 avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehållsförteckning Sid 2 Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSMÖTE 2015. Torsdag 9 april kl. 18,00. Tevsjö Destilleri Järvsö

ÅRSMÖTE 2015. Torsdag 9 april kl. 18,00. Tevsjö Destilleri Järvsö ÅRSMÖTE 2015 Torsdag 9 april kl. 18,00 Tevsjö Destilleri Järvsö ÅRSMÖTE 2015-04-09 DAGORDNING 1. Öppnande av mötet genom styrelsens ordförande. 2. Anteckning av närvarande och upprättande av röstlängd.

Läs mer

Org nr Årsredovisning. för räkenskapsåret

Org nr Årsredovisning. för räkenskapsåret Byske Skidklubb Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2003-10-01-2004-09-30 Byske Skidklubb 1(6) Styrelsen för Byske Skidklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003-10-01-2004-09-30.

Läs mer

Årsredovisning. Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening

Årsredovisning. Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening Årsredovisning för Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening 769619-5598 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening, med säte i Frillesås, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Villaägarna i Lerums kommun Organisationsnummer

Verksamhetsplan 2015 Villaägarna i Lerums kommun Organisationsnummer Verksamhetsplan 2015 Villaägarna i Lerums kommun Organisationsnummer 802431-9827 Antagen av styrelsen den 24/2-2015 Behandlas på årsmötet 2015-04-14 Senast reviderad den Innehåll 1. Föreningens ansvarsområde

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014 Villaägarna i Helsingborg Org.nr 802419-0152. Antagen av styrelsen 2015 01 22

Verksamhetsberättelse 2014 Villaägarna i Helsingborg Org.nr 802419-0152. Antagen av styrelsen 2015 01 22 Verksamhetsberättelse 2014 Villaägarna i Helsingborg Org.nr 802419-0152 Antagen av styrelsen 2015 01 22 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Villaägarna i Helsingborg....3 2.1 Föreningens verksamhetsidé... 3

Läs mer

Årsredovisning. Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening

Årsredovisning. Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening Årsredovisning för Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening 769619-5598 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Årsredovisning för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden, får härmed avge

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31 Brf Diana 23 769624-8454 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Brf Diana 23 får härmed avge följande årsredovisning för föreningens förvaltning för tiden 2013-01-01-2013-12-31

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Harvpinnen 19 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Verksamheten

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2003 Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för. BRF Gondolen Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. BRF Gondolen Räkenskapsåret Innehållsförteckning: , Årsredovisning för BRF Gondolen Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Sjöfruns samfällighetsförening Org nr Årsredovisning 1/1 2011-31/12 2011 Förvaltningsberättelse Förslag till disposition

Läs mer

Villaägarna i Karlskoga

Villaägarna i Karlskoga Villaägarna i Karlskoga Årsmöte med Villaägarna i Karlskoga 2010-03-29 Dagordning 1. Öppnande av mötet genom styrelsens ordförande. 2. Fråga om mötets behöriga utlysning. (kallelse den 8 mars per post)

Läs mer

Årsredovisning. Smålands Ridsportförbund

Årsredovisning. Smålands Ridsportförbund Årsredovisning för Smålands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2015 Smålands Ridsportförbund 1(7) Styrelsen för Smålands Ridsportförbund får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Verksamhetsplan 2014

Verksamhetsplan 2014 . Verksamhetsplan 2014 Villaägarna Mölndal Organisationsnummer 802428-4120 Antagen av styrelsen den 140224 Behandlad på årsmötet den 140309 Senast reviderad den 140224 Innehåll 1. Föreningens ansvarsområde

Läs mer

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening Årsredovisning för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening 716439-7072 Räkenskapsåret 2016 1 (6) Styrelsen för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Eslövs Stadskärneförening. Verksamhetsberättelse 2010

Eslövs Stadskärneförening. Verksamhetsberättelse 2010 Eslövs Stadskärneförening Verksamhetsberättelse 2010 Inledning Eslövs Stadskärneförening är ett samarbete mellan handlare, Eslövs kommun, fastighetsägare, föreningar och övrigt näringsliv med syfte att

Läs mer

Årsbokslut. Gymnastikförbundet Syd. Org.nr

Årsbokslut. Gymnastikförbundet Syd. Org.nr Årsbokslut Gymnastikförbundet Syd Org.nr. 838200 3757 20100101 20101231 GymnastikFörbundet Syd (fd Skånes Gymnastikförbund) 1 Styrelsen för GymnastikFörbundet Syd får härmed avge årsbokslut för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. för. Brf SEBOHUS nr 1. Förvaltningsberättelse

Årsredovisning. för. Brf SEBOHUS nr 1. Förvaltningsberättelse Årsredovisning för Brf SEBOHUS nr 1 726000-1958 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning Sida - Förvaltningsberättelse

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2013-07-01-2014-06-30 Spiffx AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Spiffx AB, får härmed avge årsredovisning för 2013-07-01-2014-06-30.

Läs mer

Årsredovisning. Brf Nattsländan 3

Årsredovisning. Brf Nattsländan 3 Årsredovisning för Brf Nattsländan 3 Räkenskapsåret 2007 Brf Nattsländan 3 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Brf Nattsländan 3 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan 716421-9755 Räkenskapsåret 2014 1 (11) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ)

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ) Årsredovisning för Tingsryd 1609 AB (publ) 556693-7990 Räkenskapsåret 2010 07 01 2010 12 31 Org.nr 556693-7990 1 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Tingsryd 1609 AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2016 (Org nr 802004-7802) Förvaltningsberättelse Verksamheten under 2016 Verksamheten redovisas i separat verksamhetsberättelse.

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSBOKSLUT FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2004 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen Årsredovisning för Caravan Club R-Sektionen 866601-1591 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Caravan Club R-Sektionen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Samfälligheten Brynhild

Samfälligheten Brynhild Årsredovisning för Samfälligheten Brynhild Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Samfälligheten Brynhild 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Samfälligheten Brynhild, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009

Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009 1 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009 Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har som ändamål att

Läs mer

Årsredovisning. Smålands Ridsportförbund

Årsredovisning. Smålands Ridsportförbund Årsredovisning för Smålands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2013 Smålands Ridsportförbund 1(7) Styrelsen för Smålands Ridsportförbund får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Rökeriet

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Rökeriet Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Rökeriet Räkenskapsåret 2010 Bostadsrättsföreningen Rökeriet 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Rökeriet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening Årsredovisning för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2011 1 (7) Styrelsen för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer